Delårsrapport mars 2015 Västsvenska Turistrådet AB 1 (10)

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Delårsrapport mars 2015 Västsvenska Turistrådet AB 1 (10)"

Transkript

1 Delårsrapport mars 2015 Västsvenska Turistrådet AB 1 (10)

2 2 (10) Delårsrapport för Västsvenska Turistrådet AB, mars 2015 Sammanfattning Marknadsutveckling Kommentar: Detaljerad statistik över gästnattsutvecklingen finns tillgänglig på Bra Verksamhetsperspektivet Kommentar: En ny affärsplan har tagits fram under våren. Parallellt med löpande projektverksamhet drivs ett flertal interna utvecklingsprojekt, t.ex ny webb, implementering av varumärkesarbete m.m. Bra Medarbetarperspektivet Kommentar: Ett internt varumärkesarbete för organisationen har färdigställts. Bra Ekonomiperspektivet Bra Kommentar: Västsvenska Turistrådet redovisar ett överskott på Tkr t.o.m. mars Balansomslutningen uppgår per till 23,1 Mkr. Omsättningen uppgick till 16,1 Mkr. Soliditeten i bolaget uppgår till 47,1 %.

3 3 (10) 1. VERKSAMHETENS ÖVERGRIPANDE UPPDRAG OCH VISION Västsvenska Turistrådet (VT) är regionens helägda bolag för besöksnäringsfrågor. Turistrådets uppdrag är att utveckla och marknadsföra Västra Götaland som destination i samverkan med näringsliv, kommuner, andra turistorganisationer och samhället i övrigt. Utmaningen för besöksnäringen som helhet i visionen för Västra Götaland Det goda livet - är att Västra Götaland ska långsiktigt vara Skandinaviens mest besökta, uppskattade och inkomstbringande turismregion. För Västsvenska Turistrådets verksamhet har visionen formulerats: Vi är den självklara partnern för utveckling och marknadsföring av den västsvenska besöksnäringen. Primär målgrupp för Turistrådets verksamhet är besöksnäringsföretag i Västsverige. I dialog med näringen ska möjligheten att stärka Västra Götalands marknadsposition utifrån hållbarhetsperspektivet särskilt lyftas fram. Genom att vara lyhörd för marknadens krav, erbjuda miljöanpassade produkter och verka för alternativa resmöjligheter ska ett strategiskt arbete med hållbar utveckling bli en konkurrensfördel. Västsvenska Turistrådets affärsidé är: Vi gör det enklare för besöksnäringen att växa. 2. MARKNADSUTVECKLING Inresande turism samt regional turism i Västra Götaland genererade en omsättning på nästan 34 miljarder kronor år Siffrorna för 2014 presenteras i juni. Hotell, stugbyar och vandrarhem i Västsverige står för ca 16 procent av alla gästnätter i Sverige och campingen står för en femtedel av samtliga campingnätter i Sverige. Beräkningarna är baserade på statistik från SCB för En länsjämförelse av kommersiella gästnätter visar att storstäderna Stockholm, Göteborg och Malmö är landets främsta motorer för att generera besök. Drygt hälften av alla gästnätter på hotell, vandrarhem och stugbyar i regionen, 59 procent, sker i Göteborg. 5,8 miljoner besökare övernattade i länet på hotell, stugbyar och vandrarhem under året. Det är en ökning med 5,4 procent i jämförelse med Både inhemskt resande och utländska övernattningar har bidragit till den positiva utvecklingen men tillväxten från utlandet var något starkare än från Sverige, 6,1 respektive 5,1 procent. Antalet gästnätter på camping uppgick till lite drygt 3 miljoner under 2014 vilket är nästan 12 procent mer än ifjol. Även när det gäller camping hade de utländska nätterna en bättre utveckling än de svenska, men skillnaden i tillväxten är betydligt större. Övernattningar från utlandet ökade med 18,5 procent medan de svenska ökade med nästan 9 procent.

4 4 (10) Exportandelen på hotellen i Västsverige ligger på 24 procent, det innebär att av 5,8 miljoner gästnätter var nästan 1,5 miljoner utländska. På camping är exportandelen 31 procent med utländska nätter av totalt 3 miljoner. Norge är fortfarande den största utländska marknaden och svarade för 1,1 miljoner gästnätter under De volymmässigt största marknaderna därefter är Tyskland med totalt gästnätter, Danmark med , Storbritannien med och USA med gästnätter. 3. VERKSAMHET Turistrådets verksamhet är indelat i följande avdelningar: Produktutveckling Affärsutveckling Mötesindustri Marknadsföring Analys En affärsmodell för verksamheten fastställdes under 2014: Nedan redovisas arbetet under 2015 inom några av verksamhetens delar.

5 5 (10) Produktutveckling Inom produktutvecklingen arbetar vi för att hjälpa besöksnäringsföretagen att utveckla säljbara produkter, främst för exportmarknaden. Oftast ingår flera olika företag i en och samma produkt. Innan produkten tas fram görs en analys av vad marknaden efterfrågar så att det som utvecklas ska vara gångbart och lätt att föra ut till kund när det är färdigutvecklat. Arbetet inleds med att Turistrådet arbetar fram konkreta produktbeställningar baserat på marknadens efterfrågan. Därefter handleder vi de företag som ska ingå i produkten fram tills en färdig produkt lanseras på marknaden. Då vidtar vårt arbete med att marknadsföra produkten. Slutligen gör vår analysavdelning en uppföljning av hela processen och utvärderar resultatet. Exempel på nya produkter som vi jobbar med för tillfället är bl.a. Västkustlinjen med Kulturbåtarna och Stora Västkustkryssningen med Strömma kanalbolag (Göta Kanal). Under våren har en stor del av arbetet inom produktutvecklingen varit inriktat på att vidareutveckla och förfina de produkter som togs fram under 2014 och att föra ut dem på marknaden via det utländska reseledet. Vi har även medverkat på Vildmarksmässan i Stockholm för att visa upp våra prioriterade reseanledningar. Mötesindustrin För att identifiera de organisationer och personer som har möjlighet att bjuda in till möten, i första hand akademiska/vetenskapliga konferenser och kongresser, har vi fokus på verksamheter i vår region relaterade till forskning och utveckling. Vi har valt att utgå från de utpekade styrkeområdena i regionen och kartlagt vilka organisationer (akademi och offentlig verksamhet med finansiering från VGR) som är verksamma inom respektive områden och inom vilka delområden vi har spets i vår region. Det är inom dessa områden som vi har störst chans att få hit möten eftersom vi ofta har världsledande forskare inom dessa ämnen. I vårt arbete har vi ett tätt samarbete med de organisationer som arbetar för att värva möten på högskoleorterna, så kallade Convention Bureaus (CVB). Vi ser konkreta resultat av vårt arbete både i form av inskickade bud, vunna möten samt en ökad medvetenhet om att möten är ett konkret verktyg för att uppnå verksamhetens mål. Måltidsturism Smaka på Västsverige är ett varumärke som omfattar restaurangerna i Västsvensk Mersmak, lokala producenter och gårdsbutiker i regionen. Varumärket ägs av Turistrådet och Lokalproducerat i Väst. Efter många diskussioner och för att förenkla i kommunikationen kommer vi att från och med nu bara använda Smaka på Västsverige som namn och ta bort Västsvensk Mersmak. Samma kriterier och samma utbildning kommer att gälla för de restauranger som ingår eller tillkommer i nätverket. Den 5 februari avgjordes finalen i Årets Kock i Göteborg, efter att i flera år ha arrangerats i Stockholm. Hela Sveriges matelit fanns på plats och det var därför ett bra tillfälle att visa upp våra råvaror och vår destination på olika sätt. Råvarorna återkom i både tävlingsråvaror och på kvällens bankettmiddag. Dessutom fanns ett antal utvalda lokala producenter på plats under tävlingsdagen och bjöd på smakprover, så som ostron, löjrom från Vänern, kött från Gröna gårdar, Östra Gärdegårds champinjoner mm.

6 6 (10) Turistrådet och Västra Götalandsregionen har stått bakom en förstudie med syfte att skapa ett nätverk för kvinnor i måltidsbranschen i regionen. Strategigruppen för matstaden Göteborg har flera gånger lyft frågan om att det mest är män som syns bland kockar som är kända och tävlar. Efter en träff med kvinnor i måltidsbranschen som strategigruppen arrangerade kom det bland annat fram att ett nätverk behövs. Vi har nu genomfört en förstudie för att se hur det ser det ut idag, tittat på befintliga nätverk och tagit lärdom från det, samlat på oss andras erfarenheter från regionen och lagt upp agendan för hur ett framtida nätverk ska drivas. Ett nätverk, som kallas VESTA har nu skapats, en grupp på Facebook har startats upp och den har redan 54 medlemmar efter en kort tid. Marknadsföring Från september till mars pågick en marknadsföringskampanj för att locka fler danskar på skidsemester till Sverige. I samarbete med VisitSweden och ett antal skiddestinationer och anläggningar i Sverige genomfördes annonsering och PR i olika kanaler. Från Västsverige deltog Ulricehamn ski center och Falköping Alpin. I slutet av mars startade kampanjen In a Volvo där ett av målen är att få Volvo-hämtarna inom Volvo Overseas Delivery programmet, dvs. de som hämtar sina Volvobilar i Göteborg, att lägga fler nätter i regionen innan de reser vidare ut i Europa. För andra året deltar Turistrådet tillsammans med SCR, Stena Line och andra svenska regioner i VisitSwedens storsatsning på marknadsföring av Sverige i utlandet. Swedish moments är en kampanj som riktar sig främst till barnfamiljer i Norge, Danmark, Tyskland och Holland. Över 200 västsvenska produkter finns representerade i utbudet. För att Västsverige skall bli en aktiv destination året runt, så måste även kännedomen om Västsverige som resmål öka i Sverige. Kommunikationen bygger på den nyligen framtagna varumärkesplattformen för Västsverige och kampanjen är uppbyggd kring tre filmer. Den första filmen är en introduktion till Västsverige där författaren Ann Rosman guidar tittaren genom regionen. Den andra filmen fokuserar på outdoor Bland annat vandring, kajak och cykel presenteras av friidrottstränaren Yannick Tregaro. Avslutningsvis presenteras Västsverige utifrån ett måltidsperspektiv av kocken Håkan Thörnström. Kampanjen är inte avslutad men redan nu har vi fått en fördubbling vad gäller följare och engagemang på exempelvis Facebook och de tre filmerna har sammanlagt visats ungefär gånger på YouTube. Pressbearbetning är en viktig och kostnadseffektiv del i vårt arbete kring att bygga kännedom om Västsverige som resmål. Årets pressbesök är redan igång och journalister från exempelvis det brittiska matmagasinet Food & Travel, samt de två största danska dagstidningarna Berlingske och Politiken har besökt Göteborg och Västsverige. Turistrådet Västsverige kommer tillsammans med bland andra Västra Götalandsregionen, Göteborgs Stad och Göteborg & Co medverka under Göteborgs Symfonikers turné i Shanghai och Beijing. Turistrådet kommer att använda konserttillfällena för att bjuda in betydelsefulla researrangörer och media. I båda städerna kommer det att vara en stor mottagning innan konserten med GSO. I Shanghai anordnas även ett seminarium om Göteborg och Västsverige i anslutning till mottagningen.

7 7 (10) 4. MEDARBETARPERSPEKTIV/ORGANISATION Västsvenska Turistrådet genomgick en omorganisation under Den nya organisationen började gälla från augusti 2014 och fungerar väl. Under våren har ett arbete pågått med att ta fram en ny affärsplan för Turistrådet. Beslut om den nya affärsplanen fattades av styrelsen den 17 april Ett stort varumärkesarbete har genomförts både för destinationen Västsverige och för företaget. För företaget har följande kärnvärden tagits fram: Vi bygger relationer Vi tänker nytt Vi agerar affärsmässigt Styrelsen för turistrådet har också föreslagit ägaren att byta namn på bolaget till Turistrådet Västsverige AB. 5. EKONOMIPERSPEKTIV Omsättningen t.o.m. mars 2015 uppgick till Tkr (f.år Tkr), vilket ligger i paritet till budget. Av årets omsättning hittills representerar de tjänster som Västra Götalandsregionen köper av Västsvenska Turistrådet Tkr. Personalkostnaderna uppgår till Tkr. Årets resultat per 31 mars uppgår till Tkr. Budget för helår är ett nollresultat. Prognosen för helåret indikerar ett resultat nära noll. Balansomslutningen i Västsvenska Turistrådet AB uppgår per till Tkr (f.år Tkr). Soliditeten är 47,1 % (i bokslutet var den 35,0 %). Not Utfall Utfall Resultaträkning Verksamhetens intäkter Verksamhetens kostnader Avskrivningar och nedskrivningar Verksamhetens nettokostnader Finansnetto 6 25 Erhållna/lämnade bidrag spec. beslut 0 0 Erhållna/lämnade regionbidrag 0 0 Obeskattade reserver (bolagen) 0 0 Årets resultat

8 8 (10) Not Utfall Utfall Kassaflödesanalys Löpande verksamhet Årets resultat Investeringsbidrag 0 0 Avskrivningar Utrangeringar/nedskrivningar 0 0 Reavinster/-förluster sålda anläggningstillgångar 0 0 Avsättningar 0 0 Obeskattade reserver (bolagen) 0 16 Kassaflöde från löpande verksamhet före förändring av rörelsekapital Förändring av rörelsekapital Ökning-/minskning+ av förråd 0 0 Ökning-/minskning+ av kortfristiga fordringar Ökning+/minskning av kortfristiga skulder Kassaflöde från löpande verksamhet Förändring av redovisningsprincip 0 0 Förändring av eget kapital 0 51 Investeringsverksamhet Investeringar 0-37 Momsjustering vid överlåtelse 0 0 Anläggningstillgångar överfört mellan enheter 0 0 Försäljningar anläggningstillgångar 0 0 Aktier och andelar 0 0 Kassaflöde från investeringsverksamheten 0-37 Finansieringsverksamhet Ökning-/minskning+ av långfristiga fordringar 0 0 Ökning+/minskning- av långfristiga skulder 0 0 Erhållna/lämnade bokslutsdispositioner 0 0 Justering för årets aktiverade investeringsbidrag 0 0 Förändring aktiekapital 0 0 Kassaflöde från finansieringsverksamheten 0 0

9 9 (10) ÅRETS KASSAFLÖDE Ingående likvida medel och kortfristiga placeringar Utgående likvida medel och kortfristiga placeringar Kontroll av årets kassaflöde Differens 1-1 Not Utfall Utfall Balansräkning Anläggningstillgångar Immateriella anläggningstillgångar 0 0 Materiella anläggningstillgångar - byggnader och mark maskiner och inventarier pågående investeringar 0 0 Finansiella anläggningstillgångar Summa anläggningstillgångar Omsättningstillgångar Förråd 0 0 Kortfristiga fordringar Kortfristiga placeringar 0 0 Likvida medel Summa omsättningstillgångar Summa tillgångar Eget kapital Eget kapital Bokslutsdispositioner 0 0 Årets resultat Summa eget kapital Avsättningar Skulder Långfristiga skulder 0 0 Kortfristiga skulder Summa skulder Summa eget kapital, avsättningar och skulder

10 10 (10) Redovisningen är upprättad enligt de anvisningar som lämnats från Västra Götalandsregionen. Anvisningarna bygger på kommunallagen, lagen om kommunal redovisning samt rekommendationer utfärdade av Rådet för kommunal redovisning. Göteborg Fredrik Lindén

1 (22) Årsredovisning 2010. Västsvenska Turistrådet AB. Beslutad i nämnd/styrelse 2011-02-11

1 (22) Årsredovisning 2010. Västsvenska Turistrådet AB. Beslutad i nämnd/styrelse 2011-02-11 1 (22) Årsredovisning 2010 Västsvenska Turistrådet AB Beslutad i nämnd/styrelse 2011-02-11 2 (22) Årsredovisning 2010 för Västsvenska Turistrådet AB Medborgarperspektivet OK Kommentar: För boende i Västra

Läs mer

Årsredovisning 2012 Västsvenska Turistrådet AB

Årsredovisning 2012 Västsvenska Turistrådet AB Årsredovisning 2012 Västsvenska Turistrådet AB Västsvenska Turistrådet AB - en del av Årsredovisning 2012 för Västsvenska Turistrådet AB Medborgarperspektivet Kommentar: Ur medborgarperspektiv för boende

Läs mer

Årsredovisning 2013 Västsvenska Turistrådet AB

Årsredovisning 2013 Västsvenska Turistrådet AB Årsredovisning 2013 Västsvenska Turistrådet AB Västsvenska Turistrådet AB - en del av 1 Årsredovisning 2013 för Västsvenska Turistrådet AB Sammanfattning 2013 Turismen i Västra Götaland omsätter ca 35

Läs mer

Verksamhetsplan 2015

Verksamhetsplan 2015 Verksamhetsplan 2015 Verksamhetsplan 2015 Smålands Turism AB Smålands Turism AB ägs fr o m 2015 av Region Jönköpings län (50%) och Jönköpings läns tretton kommuner (50%). Ägarnas uppdrag till Smålands

Läs mer

Leif Johansson, Xrayfoto AB. LUND SAMVERKAN 2.0 -Turism, möten och event

Leif Johansson, Xrayfoto AB. LUND SAMVERKAN 2.0 -Turism, möten och event Leif Johansson, Xrayfoto AB LUND SAMVERKAN 2.0 -Turism, möten och event 1 INNEHÅLL SIDA Sverige - Besöksnäringen i Sverige 3 - Besöksnäringen i Skåne 3 Marknader 3 - Mötesindustrin i Sverige 4 Vad genererar

Läs mer

Årsredovisning Next Skövde Destinationsutveckling AB 2011. Vi verkar för att Skövderegionen är välkomnande och attraktiv.

Årsredovisning Next Skövde Destinationsutveckling AB 2011. Vi verkar för att Skövderegionen är välkomnande och attraktiv. Årsredovisning Next Skövde Destinationsutveckling AB 2011 Vi verkar för att Skövderegionen är välkomnande och attraktiv. Innehåll 1. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE 3 Ägarförhållanden 3 Styrelse och revisorer 3

Läs mer

ÅRSREDOVISNING DESTINATION UPPSALA

ÅRSREDOVISNING DESTINATION UPPSALA 2014 ÅRSREDOVISNING DESTINATION UPPSALA INNEHÅLL INLEDNING sidan 4 ÄGANDE OCH STYRNING sidan 5 DESTINATION UPPSALA AB sidan 6 MÖTEN & EVENEMANG sidan 8 MARKNAD & FÖRSÄLJNING sidan 11 Privatturism Kommunikation

Läs mer

VisitSweden. med års- och hållbarhetsredovisning

VisitSweden. med års- och hållbarhetsredovisning 2013 VisitSweden med års- och hållbarhetsredovisning 1 Utländska besökare spenderar 106 500 000 000 kr Mer än personbils- samt järn- och stålexporten tillsammans. 167 SVENSK 900 TURISM SYSSELSÄTTER personer

Läs mer

Att arbeta med internationella marknader. en handbok för besöksnäringen

Att arbeta med internationella marknader. en handbok för besöksnäringen Att arbeta med internationella marknader en handbok för besöksnäringen Robert Patzelt, Familjen Helsingborg, 2015 Intro Den här handboken är till för dig som företagare inom besöksnäringen. Den ska ge

Läs mer

Årsredovisning Next Skövde 2012. Vi verkar för att Skövderegionen är välkomnande och attraktiv.

Årsredovisning Next Skövde 2012. Vi verkar för att Skövderegionen är välkomnande och attraktiv. Årsredovisning Next Skövde 2012 Vi verkar för att Skövderegionen är välkomnande och attraktiv. Innehåll 1. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE 3 Ägarförhållanden 3 Styrelse och revisorer 3 Ledamöter 3 Verkställande

Läs mer

Delårsrapport augusti 2013 Västtrafik AB. 1. Sammanfattning och slutsats. 3. Medborgar-/Patient-/Kundperspektivet. Sida 1(18)

Delårsrapport augusti 2013 Västtrafik AB. 1. Sammanfattning och slutsats. 3. Medborgar-/Patient-/Kundperspektivet. Sida 1(18) Sida 1(18) Delårsrapport augusti 2013 Västtrafik AB 1. Sammanfattning och slutsats I samband med genomförandet av trafikomläggningarna och satsningarna i Göteborgsområdet som är kopplat till Västsvenska

Läs mer

Delårsrapport januari-mars 2011

Delårsrapport januari-mars 2011 Fortnox DelårsrapportQ1AB Januari - mars (publ) Q1 Fortnox AB (publ) org nr 556469-6291 Delårsrapport januari-mars Första kvartalet (jämfört med första kvartalet 2010) >> Omsättningen ökade till 10 241

Läs mer

Årsredovisning 2012 Agnesbergs folkhögskola

Årsredovisning 2012 Agnesbergs folkhögskola Sida 1(23) Årsredovisning 2012 Agnesbergs folkhögskola 1. Sammanfattning och slutsats Agnesbergs folkhögskola, Nordens första folkhögskola, som grundats och drivs av och med romer startade som en försöksverksamhet

Läs mer

PROJEKTPLAN. 1. Basinformation. 2. Bakgrund

PROJEKTPLAN. 1. Basinformation. 2. Bakgrund Projektplan K2-160/09 Bråviken Slutversion 2010-06-01 Sid 1 (8) PROJEKTPLAN 1. Basinformation Diarienummer: K2-160/09 Sökande/projektägare: Upplev Norrköping AB Projektnamn: Bråviken Kontaktperson: Stefan

Läs mer

Bokslutskommuniké 2014 Delårsrapport kvartal 4

Bokslutskommuniké 2014 Delårsrapport kvartal 4 Bokslutskommuniké 2014 Delårsrapport kvartal 4 Mavshack AB (publ), org.nr 556721-5388, tel: +46 8 124 517 90, e-post: info@mavshack.com, webbplats: www.mavshack.se Fjärde kvartalet 2014 i sammanfattning

Läs mer

Årsredovisning Destination Uppsala

Årsredovisning Destination Uppsala 2013 Årsredovisning Destination Uppsala Innehåll Inledning sidan 4 Ägande och styrning sidan 5 Destination Uppsala sidan 6 Möten & Evenemang sidan 8 Marknad & Försäljning sidan 11 Privatturism Webb Kommunikation

Läs mer

TOURISM IN SKÅNE ÅRET SOM GÅTT 2014. En översikt över insatser och resultat

TOURISM IN SKÅNE ÅRET SOM GÅTT 2014. En översikt över insatser och resultat TOURISM IN SKÅNE En översikt över insatser och resultat INNEHÅLL 2014 ETT HÄNDELSERIKT ÅR COLLABORATIVE TOURISM 2020 1. Systemskiftet visar vägen 2. Strategisk plan 2012 2020 3. Process för destinationsutveckling

Läs mer

Aktiviteter för en lång siktig, konkurrenskraftig och uthållig besöksnäring. Varumärket Visit Södra Dalarna

Aktiviteter för en lång siktig, konkurrenskraftig och uthållig besöksnäring. Varumärket Visit Södra Dalarna 2015 AKTIVITETSPLAN Aktiviteter för en lång siktig, konkurrenskraftig och uthållig besöksnäring Aktivitetsplan 2015 beskriver Visit Södra Dalarnas, VSD, planerade aktiviteter för 2015. Aktiviteternas mål

Läs mer

Nationell strategi för Svensk besöksnäring hållbar tillväxt för företag och destinationer

Nationell strategi för Svensk besöksnäring hållbar tillväxt för företag och destinationer strategi2020 1 sammanfattning innehållsförteckning Nationell strategi för Svensk besöksnäring hållbar tillväxt för företag och destinationer Bakom Nationell strategi hållbar tillväxt för företag och destinationer

Läs mer

Virtuous Spirits AB (publ)

Virtuous Spirits AB (publ) Årsredovisning för Virtuous Spirits AB (publ) Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1-4 Resultaträkning 5 Balansräkning 6-7 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2010 VERKSAMHETSBERÄTTELSE MED ÅRSREDOVISNING 2010

Verksamhetsberättelse 2010 VERKSAMHETSBERÄTTELSE MED ÅRSREDOVISNING 2010 Verksamhetsberättelse 2010 VERKSAMHETSBERÄTTELSE MED ÅRSREDOVISNING 2010 Innehåll Den nya förhandlingsrollen 3 En seger för den svenska modellen 5 Förbundsstämma, påverkansarbete och protester 7 Nytta,

Läs mer

FÖRORD... 3. DESTINATIONEN GÖTEBORG... 5 Strategier... 6 Uppföljning... 7. TURISTSTADEN... 8 Strategier... 9 Uppföljning... 10

FÖRORD... 3. DESTINATIONEN GÖTEBORG... 5 Strategier... 6 Uppföljning... 7. TURISTSTADEN... 8 Strategier... 9 Uppföljning... 10 AFFÄRSPLAN 2015 2017 INNEHÅLL FÖRORD... 3 DESTINATIONEN GÖTEBORG... 5 Strategier... 6 Uppföljning... 7 TURISTSTADEN... 8 Strategier... 9 Uppföljning... 10 MÖTESSTADEN... 11 Strategier... 12 Uppföljning...

Läs mer

MDS Digital Solutions

MDS Digital Solutions Informationsbroschyr MDS Digital Solutions - systemlösningar som automatiserar affärsprocesser för små och medelstora företag samt redovisningskonsulter Innehåll MDS i korthet 3 VD i MDS Digital Solutions

Läs mer

Resia Travel Group AB. Årsredovisning 2010

Resia Travel Group AB. Årsredovisning 2010 Resia Travel Group AB. Årsredovisning 2010 Vi håller koll på hela världen åt dig! Bästa affärsresebyrå 2010 1 Resia Travel Group AB. Årsredovisning 2010 Vision Resia Sveriges bästa resebyrå! Affärsidé

Läs mer

OBS! Omslaget kommer separat från någon annan Sverige tar sin plats i världen. 2009 med årsredovisning för VisitSweden

OBS! Omslaget kommer separat från någon annan Sverige tar sin plats i världen. 2009 med årsredovisning för VisitSweden OBS! Omslaget kommer separat från någon annan Sverige tar sin plats i världen 2009 med årsredovisning för VisitSweden VisitSweden helt kort Innehåll Vd om 2009 och framtiden... 4 Utveckling på marknaderna...7

Läs mer

VBG 2004 i korthet. VD-ordet: Anders Birgersson. Detta är VBG-koncernen Koncernen Ägarstruktur Nyckeltal Aktien Grafer

VBG 2004 i korthet. VD-ordet: Anders Birgersson. Detta är VBG-koncernen Koncernen Ägarstruktur Nyckeltal Aktien Grafer VBG AB Årsredovisning 2004 04 VBG 2004 i korthet VD-ordet: Anders Birgersson Detta är VBG-koncernen Koncernen Ägarstruktur Nyckeltal Aktien Grafer VBGs själ Samhällsrollen Engagemang och gemenskap Varumärkeskapitalet

Läs mer

Fört vid sammanträde med styrelsen för Trelleborgs Kommuns Utvecklings AB fredagen den 6 mars 2015 (12.00 15.00).

Fört vid sammanträde med styrelsen för Trelleborgs Kommuns Utvecklings AB fredagen den 6 mars 2015 (12.00 15.00). Protokoll Fört vid sammanträde med styrelsen för Trelleborgs Kommuns Utvecklings AB fredagen den 6 mars 2015 (12.00 15.00). Plats Näringslivskontoret, Kontinentgatan 2 Närvarande ord. styrelseledamöter

Läs mer

TrustBuddy AB (publ.)

TrustBuddy AB (publ.) Kvartalsrapport för första kvartalet 2015 Styrelsen för TrustBuddy AB (publ.), noterat på NASDAQ First North, lämnar följande kvartalsrapport för perioden januari-mars 2015 TrustBuddy AB (publ.) Första

Läs mer

D E L Å R S R A P P O RT J A N U A R I - J U N I 2 0 1 1 C A P E R I O STOCKHOLM GÖTEBORG UPPSALA ÖREBRO. Delårsrapport januari-juni 2011

D E L Å R S R A P P O RT J A N U A R I - J U N I 2 0 1 1 C A P E R I O STOCKHOLM GÖTEBORG UPPSALA ÖREBRO. Delårsrapport januari-juni 2011 D E L Å R S R A P P O RT J A N U A R I - J U N I 2 0 1 1 C A P E R I O 1 STOCKHOLM GÖTEBORG UPPSALA ÖREBRO Delårsrapport januari-juni 2011 2 D E L Å R S R A P P O RT J A N U A R I - J U N I 2 0 1 1 C A

Läs mer

Nu Kör Vi Kvartalsrapport Maj 2013

Nu Kör Vi Kvartalsrapport Maj 2013 Nu Kör Vi Kvartalsrapport Maj 2013 Kvartalsrapport Maj 2013 Så här ligger det till! År 2009 tog politiker i Gävleborgs samtliga tio kommuner ett gemensamt beslut. 4 Vi behöver en långsiktig plan för turismen,

Läs mer