Innehållsförteckning. Innehållsförteckning...1 Anmärkning om användningen...2. Bilagor Installation Användarkontroller...18.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Innehållsförteckning. Innehållsförteckning...1 Anmärkning om användningen...2. Bilagor...48. Installation...11. Användarkontroller...18."

Transkript

1 Innehållsförteckning Innehållsförteckning...1 Anmärkning om användningen...2 Säkerhetsinformation...2 Försiktighetsåtgärder...3 Varningar angående ögonsäkerhet...5 Produktens kännetecken...5 Introduktion...6 Översikt av förpackningen...6 Produktöversikt...7 Huvudenhet... 7 Kontrollpanel... 8 Inmatning/utmatningsanslutningar... 9 Fjärrkontroll Installation...11 Ansluta projektorn...11 Ansluta till stationär/bärbar dator Ansluta till videokällor Sätta på/stänga av projektorn...13 Slå på projektorn Stänga av projektorn Varningslampa Justera den projicerade bilden...15 Justera projektorns höjd Justera projektorns skärpa Justera storleken på den projicerade bilden Användarkontroller...18 Kontrollpanel & fjärrkontroll...18 Kontrollpanel Fjärrkontroll Bildskärmsmenyer...24 Hur den används Menyträd BILD Bild Inställning DISPLAY DISPLAY Tre dimensioner INSTÄLLNING INSTÄLLNING Signal (RGB) INSTÄLLNING Säkerhet INSTÄLLNING Inställning INSTÄLLNING Nätverk ALTERNATIV ALTERNATIV Inställning ALTERNATIV Lampinställningar Bilagor...48 Felsökning...48 Byta ut lampan...53 Kompatibilitetslägen...55 Datorkompatibilitet Videokompatibilitet RS232 kommandon och Protokoll Funktionslista...57 RS232-stifttilldelningar RS232 Protokollfunktionslista Takmonteringsinstallation...62 Optoma Global Offices...63 Lagstiftning & säkerhetsbestämmelser Svenska

2 Anmärkning om användningen Säkerhetsinformation Blixten med pilen inom en likställd triangel innebär att användaren varnas för närvaro av oisolerad farlig spänning innanför produktens hölje, som kan vara tillräcklig omfattning för att utgöra en risk för elektrisk stöt för människor. Utropstecknet inom en likställd triangel innebär att användaren underrättas om att det finns viktiga bruks- och underhållsanvisningar (service) i litteraturen som följer med apparaten. VARNING: FÖR ATT MINSKA RISKEN FÖR BRAND ELLER ELEKTRISK STÖT SKA APPARATEN INTE UTSÄTTAS FÖR REGN ELLER FUKT. FARLIGT HÖG SPÄNNING FINNS INUTI HÖLJET. ÖPPNA INTE HÖLJET. ÖVERLÅT SERVICE ENDAST TILL KVALIFICERAD PERSONAL. Klass B utstrålningsgränser Den här apparaten Class B tillmötesgår alla krav från utrustningsförordningen från Canadian Interference-Causing. Viktig säkerhetsanvisning 1. Avstå från att blockera ventilationsöppningar. För att försäkra dig om att projektorn fungerar tillförlitligt och för att förebygga överhettning är det rekommenderat att projektorn placeras på en plats där ventilationen flödar oförhindrat. Placera den till exempel inte på ett överfyllt kaffebord, en soffa eller en säng. Placera den heller inte i ett slutet utrymme, t.ex. bokhylla eller skåp som förhindrar fritt luftflöde. 2. Använd inte projektorn nära vatten eller i fuktiga miljöer. Minska brandfara och/eller risk för elektriska stötar genom att inte utsätta produkten för regn eller fukt. 3. Placera inte i närheten av värmekällor såsom element, spis eller annan utrustning som avger värme, t.ex. förstärkare. 4. Torka endast av med torr trasa. 5. Använd endast tillsatser/tillbehör som specificerats av tillverkaren. 6. Använd inte enheten om den utsatts för fysiskt skada eller om den missbrukats. Fysisk skada/missbruk innebär att (men är inte begränsat till): apparaten har tappats. nätsladden eller kontakten har skadats. vätska har spillts på projektorn. projektorn har utsatts för regn eller fukt. någonting har fallit in i projektorn eller något inuti sitter löst. Försök aldrig att själv reparera enheten. Öppna eller ta bort höljet kan utsätta dig för farlig spänning eller andra faror. Ring Optoma innan du sänder in enheten för reparation. 7. Låt inga objekt eller vätskor tränga in i projektorn. De kan komma i kontakt med farliga spänningspunkter och kortsluta delar som kan resultera i brand eller elektrisk stöt. 8. Se projektorns hölje för säkerhetsrelaterade markeringar. 9. Enheten får endast repareras av lämplig servicepersonal. Svenska 2

3 Anmärkning om användningen Försiktighetsåtgärder Varning- Följ alla varningar, försiktighetsåtgärder och rekommenderat underhåll i denna bruksanvisning. Titta inte in i projektorlinsen när lampan är tänd. Det skarpa ljuset kan skada dina ögon. När lampan når slutet på sin livscykel kommer projektorn inte att slås på igen förrän lampmodulen har bytts ut. Du byter lampa genom att följa procedurerna i avsnittet Byta ut lampan på sidorna Varning- Varning- Varning- Varning- Varning- Varning- Varning- Varning- Varning- Minska risken för brand eller elstöt genom att inte utsätta denna produkt för regn eller fukt. Öppna eller montera inte isär projektorn då detta kan orsaka elektrisk stöt. Låt enheten svalna före lampbyte. Följ instruktionerna som beskrivs på sid Den här projektorn känner själv av lampans livstid. Var noga med att byta ut lampan när den visar varningsmeddelanden. Återställ fuktionen Lampåterställning från skärmmenyn Options Lampinställning när lampmodulen har bytts ut (se sidan 47). När du stänger av projektorn ska du kontrollera så att avkylningscykeln har avslutats innan du kopplar ifrån strömmen. Låt projektorn svalna i 90 sekunder. Använd inte linsskydd när projektorn används. När lampan börjar närma sig slutet av sin livslängd visas meddelandet Lampvarning: Lampan är förbrukad. visas på skärmen. Kontakta din lokala återsförsäljare eller servicecenter för att byta ut lampan så snart som möjligt. Titta inte i laserpekaren på fjärrkontrollen eller rikta inte den mot någons ögon. Laserpekaren kan ge permanenta synskador. 3 Svenska

4 Anmärkning om användningen Gör: Stänga av projektorn och dra ut nätkontakten ur eluttaget före rengöring av produkten. Använd en mjuk torr trasa med ett milt rengöringsmedel för att göra rent skärmens ytterhölje. Koppla bort strömsladden från eluttaget om produkten inte används under en längre tidsperiod. Gör inte: Blockera uttag och öppningar på enheten som är till för ventilation. Använd skadliga rengöringsmedel, vaxer eller lösningsmedel för att rengöra enheten. Använd under följande förhållanden: - I extremt varma, kyliga eller fuktiga miljöer. Kontrollera så att rumstemperaturen ligger inom 5-35 C. Relativ luftfuktighet ska ligga mellan 5-35 C, 80% (Max.) och vara ickekondenserande. - I områden som är utsatta för mycket damm och smuts. - I närheten av apparater som avger starka magnetfält. - I direkt solljus. Svenska 4

5 Anmärkning om användningen Varningar angående ögonsäkerhet Titta aldrig rakt in i projektorstrålen. Håll så mycket som möjligt ryggen vänd mot strålen. När projektorn används i ett klassrum ska studenter övervakas när de ombeds att peka ut någonting på skärmen. För att minimera lampenergin använd persienner för att minska omgivande ljusnivåer. Produktens kännetecken XGA (1024 x 768) Naturlig upplösning/ WXGA (1280 x 800) Naturlig upplösning HD-kompatibel 1080p stöds Loop-throguh för bildskärmen stöds endast i VGA1-in/SCART/ YpbPr. VGA-bildskärm loop through (fungerar i standbyläge> 1W) BrilliantColor TM teknologi Säkerhetsstång och Kensington lås RS232 kontroll Snabbavstängning Inbyggd högtalare Nätverksstöd 5 Svenska

6 Introduktion Översikt av förpackningen Packa upp och kontrollera innehållet för att försäkra dig om att alla delar finns med. Om något saknas, kontakta närmaste kundservicecenter. Projektor med linsskydd Nätsladd 1,8m VGA-kabel 1,8m Beroende på olika program i olika länder, kan vissa regioner ha olika tillbehör. 2 AAA batterier Dokumentation : Bruksanvisning Garantikort Snabbstartskort WEEE-kort (endast för EMEA) IR fjärrkontroll Svenska 6

7 Introduktion Produktöversikt Huvudenhet Luftflöde 1. Kontrollpanel 2. Fokusring 3. Högtalare 4. Justeringsfot för lutning 5. Objektiv 6. IR mottagare 7. Inmatning/utmatningsanslutningar 8. Strömkontakt 9. Säkerhetsstång 10. Ventilation (intag) 11. Ventilation (utgång) 7 Svenska

8 Introduktion Kontrollpanel LAMP SOURCE TEMP 5 MENU POWER/STANDBY HELP Källa 2. Enter 3. Re-Synk 4. IR mottagare 5. Temperaturindikatorlampa 6. Hjälp 7. Fyra riktningsvalknappar 8. Strömbrytare/standbyknapp och lysdiod 9. Keystonekorrigering 10. Meny 11. Lamplysdiod Svenska 8

9 Introduktion 1 2 Inmatning/utmatningsanslutningar RJ-45 USB HDMI VGA-OUT VGA1-IN / SCART / YPbPr S-VIDEO VIDEO RS-232 AUDIO1-IN (VGA1/VGA2) VGA2-IN / YPbPr MIC AUDIO 2-IN (S-VIDEO/VIDEO) 12V OUT L R AUDIO OUT 12V OUT ut Loop-throguh för bildskärmen stöds endast i VGA1-in/SCART/ YpbPr. 1. RJ-45 Nätverksanslutning 2. USB-kontakt (Anslut till dator för fjärrmusfunktion) 3. HDMI-kontakt 4. VGA-utgång (utgång för bildskärmens loop through) 5. VGA1-In/SCART/YPbPr-anslutning (analog datorsignal/ komponentvideoinmatning/hdtv/ypbpr/scart) 6. S-Video ingångskontakt 7. Komposit-Video ingångskontakt 8. RS-232-kontakt (DIN-typ med 3 stift) 9. Audio 1 Ingångskontakt (3,5 mm minikontakt) (för VGA1/ VGA2) V utlösarfördröjningskontakt (12V, 750 ma) 11. Säkerhetsstång 12. Ljudutgångskontakt (3,5 mm minikontakt) 13. Kensington -låsport 14. RCA Audio 2 Ingångskontakt (vänster och höger) (för S- Video/Video) 15. Mikrofoningång 16. VGA2-In/SCART/YPbPr-anslutning (analog datorsignal/ komponentvideoinmatning/hdtv/ypbpr) 17. Strömkontakt 9 Svenska

10 Introduktion Fjärrkontroll LED indikator 2. Ström (På/Av) 3. Fyra riktningsvalknappar 4. Höger musklick 5. Sida upp 6. Re-Synk 7. Sida ner 8. Volym +/- 9. Tre dimensioner 10. AV tyst 11. Video 12. Dator/Muskontroll 13. Vänster musklick 14. Enter/Hjälp 15. Källa 16. Keystone +/- 17. Meny 18. Ljusstyrka 19. HDMI 20. S-Video 21. Numrerade sifferknappar (för inmatning av lösenord) 22. Frys 23. VGA Svenska 10

11 E62405SP R RJ-45 MOLEX m o l e x USB HDMI VGA-OUT VGA1-IN / SCART / YPbPr VGA2-IN / YPbPr S-VIDEO MIC L VIDEO RS-232 AUDIO 2-IN (S-VIDEO/VIDEO) R AUDIO OUT 12V OUT Installation Ansluta projektorn Ansluta till stationär/bärbar dator +12V-utmatning AUDIO1-IN (VGA1/VGA2) Beroende på olika program i olika länder, kan vissa regioner ha olika tillbehör. (*) Extra tillbehör Ljudutgång 1...Strömsladd 2...*Näverkskabel 3... *USB-kabel 4...*DVI/HDMI kabel 5... VGA-kabel 6... *RS232-kabel 7... *Ljudingångskabel 8...*VGA inmatningskabel 9... *Ljudutgångskabel 11 Svenska

12 E62405SP R RJ-45 USB HDMI VGA-OUT VGA1-IN / SCART / YPbPr VGA2-IN / YPbPr S-VIDEO MIC L VIDEO RS-232 AUDIO 2-IN (S-VIDEO/VIDEO) R AUDIO1-IN (VGA1/VGA2) AUDIO OUT 12V OUT Installation Ansluta till videokällor DVD-spelare, digitalbox, HDTV-mottagare S-Video utgång Kompositvideoutgång V-utmatning 1 9 Ljudutgång Beroende på olika program i olika länder, kan vissa regioner ha olika tillbehör. (*) Extra tillbehör Strömsladd 2...*HDMI kabel 3...*Mikrofonkabel 4... *SCART/VGA-adapter 5... VGA-kabel 6... *S-videokabel 7... *Kompositvideokabel 8...*Uttag för ljudkabel/rca 9...*15-sifts till 3 RCA- komponent/hdtv adapter *3 RCA-komponentkabel *ljudkabel RCA/RCA Svenska 12

13 Installation (*) När strömförsörjning (standby) är inställd till Eco, inaktiveras VGA och audio pass-through, och RS232 om projektorn är i standbyläge. Sätta på/stänga av projektorn Slå på projektorn 1. Öppnalinsluckan. 2. Anslut nätkabeln och signalkabeln ordentligt. Vid anslutning kommer PÅ/STANDBY LED att bli gul. 3. Sätt på lampan genom att trycka på knappen antingen ovanpå projektorn eller på fjärrkontrollen. PÅ/STANDBY LED lyser nu grönt. Startbilden kommer att visas inom ung. 10 sekunder. Första gången som du använder projektorn kommer du att uppmanas att välja önskat språk och energisparläge.(*) 4. Starta och anslut den källa du vill visa på duken (dator, bärbar dator, videobandspelare, etc.). Projektornkänner automatiskt av källan. Om den inte gör det, tryck på menyknappen och gå till Alternativ. Se till att Signallås har stängts Av. Om du ansluter flera källor samtidigt, tryck på knappen KÄLLA på kontrollpanelen eller knapparna för källa direkt på fjärrkontrollen för att växla mellan ingångssignaler. 2 PÅ/STANDBY LAMP SOURCE TEMP MENU POWER/STANDBY HELP Stäng först av projektorn och sedan signalkällorna. 1 Linsskydd 13 Svenska

14 Installation Stänga av projektorn 1. Tryck på knappen på fjärrkontrollen eller på kontrollpanelen för att stänga av projektorn. Följande meddelande visas på skärmen. Tryck på knappen igen för att bekräfta annars kommer meddelandet att försvinna efter 15 sekunder. När du trycker på " knappen en andra gång kommer projektorn att visa en nedräkningstimer och kommer att stängas av. 2. Kylfläktarna fortsätter att arbeta under ca 10 sekunder för kylcykeln och ström PÅ/STANDBY LED kommer att blinka grön. När ström PÅ/STANDBY LED lyser fast gult har projektorn gått in i beredskapsläge. Om du vill slå på projektorn igen måste du vänta tills dess att projektorn helt och hållet har avslutat sin avkylningscykel och gått in i standbyläge. I standbyläge, tryck helt enkelt på knappen för att starta om projektorn. 3. Koppla från strömsladden från det elektriska uttaget och från projektorn. 4. Slå inte på projektorn direkt efter att en session har varit igång. Kontakta närmaste servicecenter om projektorn uppvisar dessa symptom. Se sid för ytterligare information. Varningslampa När varningsindikatorerna (se nedan) lyser kommer projektorn automatiskt att stängas av: LAMP LED-indikatorerna lyser röd och om PÅ/ STANDBY indikatorn blinkar gul. TEMP LED-indikatorerna lyser röd och om PÅ/ STANDBY indikatorn blinkar gul. Detta indikerar att projektorn är överhettad. Under normala förhållanden kan projektorn slås på igen. TEMP LED indikatorn blinkar röd och om PÅ/STANDBY indikatorn blinkar gul. Koppla ifrån strömsladden från projektorn, vänta 30 sekunder och försök igen. Om varningsindikatorn lyser igen kontakta ditt närmaste servicecenter för hjälp. Svenska 14

15 Installation Justera den projicerade bilden Justera projektorns höjd Projektorn är utrustad med hissbara fötter för justering av bildhöjden. 1. Leta reda på den justerbara fot som du vill modifiera på undersidan av projektorn. 2. Vrid på de fyra justerbara ringarna moturs för att höja projektorn och medurs för att sänka den. Upprepa med de övriga fötterna om så behövs. Justeringsfot för lutning Ring för lutningsjustering 15 Svenska

16 Installation Justera projektorns skärpa Ställ in bildskärpan genom att vrida på fokuseringsringen tills bilden blir tydlig. XGA-serien: Projektorns skärpeområde ligger mellan 0,5 och 3,8 meter. WXGA-serien: Projektorns skärpeområde ligger mellan 0,5 och 3,4 meter. Fokusring Justera storleken på den projicerade bilden XGA-serien: Projicerad bildstorlek från 1,0 till 7,6 meter. WXGA-serien: Projicerad bildstorlek från 1,1 till 7,6 meter. Vy ovanifrån Skärm Skärm (B) Projektionsavstånd (D) Höjd Diagonal Skärm Skärm (H) Bredd Sidovy Förskjutning (Hd) Projektionsavstånd (D) Svenska 16

17 Installation XGA Diagonal storlek på 4:3-skärm i tum Skärm storlek B x H Denna tabell är endast till som referens. Projektionsavstånd (D) (m) (fot) (m) (fot) Förskjutning (Hd) Bredd Höjd Bredd Höjd bred tele bred tele (m) (fot) 40,00 0,81 0,61 2,66 2,00 0,50 0,50 1,64 1,64 0,09 0,30 60,00 1,22 0,91 4,00 2,98 0,80 0,80 2,62 2,62 0,14 0,45 70,00 1,42 1,07 4,66 3,51 0,90 0,90 2,95 2,95 0,16 0,53 80,00 1,63 1,22 5,35 4,00 1,00 1,00 3,28 3,28 0,18 0,60 90,00 1,83 1,37 6,00 4,49 1,10 1,10 3,61 3,61 0,21 0,67 100,00 2,03 1,52 6,66 4,99 1,30 1,30 4,26 4,26 0,23 0,75 120,00 2,44 1,83 8,00 6,00 1,50 1,50 4,92 4,92 0,27 0,90 150,00 3,05 2,29 10,00 7,51 1,90 1,90 6,23 6,23 0,34 1,13 180,00 3,66 2,74 12,00 8,99 2,30 2,30 7,54 7,54 0,41 1,35 250,00 5,08 3,81 16,66 12,50 3,20 3,20 10,50 10,50 0,57 1,87 300,00 6,10 4,57 20,01 14,99 3,80 3,80 12,46 12,46 0,69 2,25 WXGA Diagonal storlek på 16:10-skärm i tum Skärm storlek B x H Denna tabell är endast till som referens. Projektionsavstånd (D) (m) (fot) (m) (fot) Förskjutning (Hd) Bredd Höjd Bredd Höjd bred tele bred tele (m) (fot) 40,00 0,86 0,54 2,82 1,77 0,40 0,40 1,31 1,31 0,07 0,22 60,00 1,29 0,81 4,23 2,66 0,70 0,70 2,30 2,30 0,10 0,33 70,00 1,51 0,94 4,95 3,08 0,80 0,80 2,62 2,62 0,12 0,38 80,00 1,72 1,08 5,64 3,54 0,90 0,90 2,95 2,95 0,13 0,44 90,00 1,94 1,21 6,36 3,97 1,00 1,00 3,28 3,28 0,15 0,49 100,00 2,15 1,35 7,05 4,43 1,10 1,10 3,61 3,61 0,17 0,55 120,00 2,58 1,62 8,46 5,31 1,30 1,30 4,26 4,26 0,20 0,66 150,00 3,23 2,02 10,59 6,63 1,70 1,70 5,58 5,58 0,25 0,82 180,00 3,88 2,42 12,73 7,94 2,00 2,00 6,56 6,56 0,30 0,98 250,00 5,38 3,37 17,65 11,05 2,80 2,80 9,18 9,18 0,42 1,37 300,00 6,46 4,04 21,19 13,25 3,40 3,40 11,15 11,15 0,50 1,64 17 Svenska

18 Användarkontroller Kontrollpanel & fjärrkontroll Kontrollpanel LAMP SOURCE TEMP MENU POWER/STANDBY HELP Använda kontrollpanelen Ström OMSYNKNING Enter KÄLLA Meny Fyra riktningsvalknappar Keystone Se avsnittet Slå på/ Stänga av projektorn på sidorna Synkronisera projektorn till ingångskällan automatiskt. Bekräfta ditt menyval. Tryck KÄLLA för att välja en inmatningssignal. Tryck Meny för att visa skärmmenyn (OSD). Stäng bildskärmsmenyn genom att trycka en gång till på Meny. för att välja alternativ eller göra justeringar till ditt val. Använd för att justera bildens förvridning orsakad av projektorn lutning. (±40 grader) HJÄLP Hjälpmeny (se sidan 21). Lamplysdiod Temperaturlysdiod PÅ/STAND- BY-LYSDIOD Indikerar projektorlampans status. Indikerar projektorns temperaturstatus. Indikerar projektorns status. Svenska 18

19 Användarkontroller Fjärrkontroll Använda fjärrkontrollen Ström V-knapp H-knapp Sida + Sida - Se avsnittet Slå på/ Stänga av projektorn på sidorna Vänsterklick med mus. Högerklick med mus. Använd denna knapp för att gå upp på sidan. Använd denna knapp för att gå ner på sidan. Enter /Hjälp? Källa Omsynkning Fyra riktningsvalknappar Keystone +/- Volym + / - Ljusstyrka Tre dimensioner Meny Bekräfta ditt val av post.? Hjälpmeny (se sidan 21). Tryck Källa för att välja en ingångssignal. Synkroniserar automatiskt projektorn till ingångskällan. för att välja alternativ eller göra justeringar till ditt val. Justerar bildstörningar som orsakas av lutning av projektorn. Ökar/minskar volymen. Ändra ljusstyrkan i bilden. Tryck på 3D för att öppna eller stänga den tredimensionella bildskärmsmenyn. Tryck Meny för att visa skärmmenyn (OSD). För att stänga skärmmenyn trycker du Meny igen. HDMI Frys Tryck på HDMI för att välja HDMI källa. Tryck på Frys för att pausa skärmbilden. Tryck på knappen igen för att låsa upp. 19 Svenska

20 Användarkontroller Använda fjärrkontrollen AV tyst S-Video VGA Video Slår på/stänger tillfälligt av ljud och bild. Tryck på S-Video för att välja en S-videokälla. Tryck på VGA för att välja en VGA-källa. Tryck Video för att välja Kompositvideokälla. Svenska 20

21 Användarkontroller Använda HJÄLP-knappen HJÄLP-funktionen säkerställer enkel inställning och hantering. Öppna hjälpmenyn genom att trycka på? på fjärrkontrollen eller HJÄLP-knappen på kontrollpanelen. 21 Svenska

22 Användarkontroller Hjälpmenyknappen fungerar endast när ingen inmatningskälla har upptäckts. Se avsnittet "Felsökning på sidorna för ytterligare detaljer. Om inmatningskällan upptäcks och hjälpknappen trycks in kommer följande sidor att visas för att hjälpa till att diagnostisera problemen. Svenska 22

23 Användarkontroller 23 Svenska

24 Användarkontroller Bildskärmsmenyer Projektorn har flerspråkig skärmmeny som gör det möjligt för dig att göra bildjusteringar och ändra ett stort antal inställningar. Projektorn känner automatiskt av källan. Hur den används 1. Du öppnar OSD-menyn genom att trycka på Menu på fjärrkontrollen eller projektorn. 2. När OSD-menyn visas, använd knapparna för att välja önskad post på huvudmenyn. Vid val av en särskild sida tryck på eller Enter knappen för att gå in i undermenyn. 3. Använd knapparna för att välja önskad post och justera inställningarna med knappen. 4. Välj nästa objekt som ska justeras i undermenyn och justera enligt beskrivning ovan. 5. Tryck Enter för att bekräfta och skärmen återgår till huvudmenyn. 6. Du avslutar genom att trycka på Meny igen. Skärmmenyn kommer att stängas och projektorn sparar automatiskt de nya inställningarna. Huvudmeny Undermeny Inställningar Svenska 24

25 Användarkontroller Menyträd Main Menu Sub Menu BILD Bild läge Presentation / Ljusstark / Film / srgb / Svarttavla / Klassrum / Personlig / Tre Ljusstyrka Kontrast Skärpa #1 Färgmättnad #1 Färgton Inställning Ljusmättnad Film / Video / Grafik / PC BrilliantColor 0~10 Färgtemperatur Varm / Medel / Kall Färg Ökning röd / ökning grön / ökning blå / Röd Bias / Grön Bias / Blå Bias / Cyan / Magenta / Gul / Återställ / Avsluta Färgområde AUTO / RGB / YUV Ingångskälla VGA1 / VGA2 / Video / S-Video / HDMI Image AI På / Av Avsluta #2 DISPLAY Format 4:3 / 16:9-l / 16:9-ll / Ursprunglig / AUTO #3 4:3 / 16:9 / 16:10 / LBX / Ursprunglig / AUTO Overscan 0~10 Zoom 80%~200% H. Position -50 ~ +50 V. Position -50 ~ +50 V. Keystone -40 ~ +40 Autokeystone På / Av Tre dimensioner Tre dimensioner Av / På #4 3D Synk. Invert På / Av Avsluta Inställning Språk English / Deutsch / Français / Italiano / Español / Português / Svenska / Nederlands / Norsk / Dansk / Polski / Suomi / Русский / ελληνικά / Magyar / Čeština / عربي / فارسی / / 简 / 日 / / / Türkçe / Việt #3 Skärmen-typ 16:10 / 16:9 Projektion Menyplacering Settings #5 Signal AUTO På / Av Fas (VGA) 0~31 Frekvens (VGA) -5~5 H. Position (VGA) -5~5 V.Position (VGA) -5~5 Avsluta Säkerhet Säkerhet På / Av säkerhetstimer Månad / Dag / Timmar Ändra lösenord Avsluta 25 Svenska

26 Användarkontroller Main Menu Sub Menu Settings Inställning Projektor ID 0~99 Tyst På / Av #6 Volym 0~10 Ljudingång Standard / AUDIO1 (Telefonuttag) / AUDIO2 (RCA V/H) / MIC Inställning Logotyp Optoma / Egen Screen Capture Dold text Av / CC1 / CC2 Avsluta RS232 RS232 / Nätverk Nätverk Nätverksstatus DHCP IP-adress Subnetmask nätbrygga DNS Använd Ja / Nej Avsluta ALTERNATIV Signallås På / Av Förstärkt kylning På / Av Dölj information På / Av Lås knappsats På / Av Bakgrundsfärg Svart / Röd / Blå / Grön / Vit Inställning Direktpåslag På / Av Auto. Avstängning 0~180 Avstängningstimer (m9n) 0~995 Strömläge (Standby) Eco. / Aktiv Avsluta Lampinställning Lampans brinntid lamppåminnelse På / Av Inställning ljusstyrka STD / Ljusstark Lampåterställning Ja / Nej Avsluta Återställ Lägg märke till att bildskärmsmenyerna varierar beroende på vilken signaltyp som valts och vilken projektor som används. (#1) Färgmättnad och Färgton stöds endast i videoläge. (#2) Endast för XGA. (#3) Endast för WXGA-modeller. 16:9 eller 16:10 beror på skärmtypsinställning. (#4) 3D Synk. Invert är endast tillgånglig när 3D är aktiverat. (#5) Signal stöds endast vid analog VGA (RGB)-signal. volym i bild- (#6) MIC-volymen kan också kontrolleras via inställningar skärmsmenyn. Svenska 26

27 Användarkontroller BILD Bild läge Det finns många fabriksinställningar optimerade för olika typer av bilder. Presentation: Bra färg och ljusstyrka från datorinmatning. Ljusstark: Max. ljusstyrka från datoringång. Film: För hemmabio. srgb: Standardiserad exakt färg. Svarttavla: Detta läge bör väljas för att uppnå optimal färginställning vid projicering på svarttavla (grön). Klassrum: Detta läge rekommenderas för projicering i ett klassrum. Egen: Användarinställningar. Tre dimensioner: Alla vidare justeringar av användaren i 3D kommer att sparas i detta läge för vidare användning. Ljusstyrka Ändra ljusstyrkan i bilden. Tryck Tryck Kontrast för att göra bilden mörkare. för att göra bilden ljusare. Kontrasten kontrollerar graden av skillnad mellan de ljusaste och mörkaste partierna i bilden. Tryck Tryck för att minska kontrasten. för att öka kontrasten. 27 Svenska

28 Användarkontroller Skärpa Justerar bildens skärpa. Tryck Tryck för att minska skärpan. för att öka skärpan. Färgton och Färgmättnad funktionerna stöds endast under Videoläge. Färgmättnad Justera en videobild från svart och vit till helt mättade färger. Tryck Tryck för att minska mängden färg i bilden. för att öka andelen mättnad i bilden. Färgton Justerar färgbalansen för rött och grönt. Tryck Tryck för att öka mängden grönt i bilden. för att öka mängden rött i bilden. Svenska 28

29 Användarkontroller Bild Inställning Ljusmättnad Det här gör det möjligt för dig att välja en degammatabell som har fininställts för att få ut den bästa bildkvaliteten för ingången. Film: För hemmabio. Video: För video- eller TV-källa. Grafik: För bildkälla. PC: för datorkälla. BrilliantColor Denna justerbara post utnyttjar en ny färgbehandlingsalgoritm och systemnivåförstärkningar för att möjliggöra högre ljusstyrka samtidigt som det ger verkliga, mer vibrerande färger i bilden. Intervallet är från 0 till 10. Om du vill ha en mer förbättrad bild justerar du mot den maximala inställningen. För en mjukare, mer neutral bild, justera mot den minimala inställningen. Färgtemperatur Om kall temperatur ställs in blir bilden blåare. (kall bild) Om varm temperatur ställs in blir bilden rödare. (varm bild) Färg Tryck på för att öppna nästa meny enligt nedan och välj sedan kommando med eller. Red/Green/Blue/Cyan/Magenta/Yellow: Använd eller för val av rött, blått, cyan, magenta eller gult. Återställning: välj Ja för att återgå till fabriksinställda färgjusteringar. 29 Svenska

30 Användarkontroller Färgområde Välj en lämplig färgmatris från AUTO, RGB eller YUV. Inmatningskälla Använd det här alternativet för att aktivera/inaktivera ingångskällor. Tryck på för att öppna en undermeny och välja önskad källa. Tryck Enter för att avsluta valet. Projektorn söker inte efter ingångar som är avmarkerade. Image AI Image AI förbättrar bildkontrasten genom att optimera lampans ljusstyrka beroende på bildinnehållet. På: Hanteraren för den dynamiska bildprestandan arbetar aktivt för att ge dig största möjliga tillfredsställelse genom att visa filmen dynamiskt och visa de mörkaste detaljerna och ge en levande och ljusstark bild. Av: Hanteraren för dynamisk bildprestanda är satt i standbyläge. Svenska 30

31 Användarkontroller DISPLAY Format Använd den här funktionen för att välja önskat bildomfång. XGA 4:3: Detta format är avsett för 4x3 ingångskällor. 16:9-I: Detta format är för 16x9-ingångskällor, som t ex HDTV och DVD utökad för bredbilds-tv. (576i/p) 16:9-II: Detta format är för 16x9-ingångskällor, som t ex HDTV och DVD utökad för bredbilds-tv. (480i/p) Ursprunglig: Det här formatet visar den ursprungliga bilden utan skalning. AUTO: Automatiskt val av det lämpligaste visningsformatet. När inmatning är inställt till 4:3 visas bilden i 4:3-format. Om 16:9 eller högre ställts in visas bilden i 16:9-I. Höjd/bredd förhållande (källa avkänd) Ändra bildensstorlek XGA-modell 4: x 768 center 16:9-I 16:9-II Ursprunglig 1024 x 576 center 854 x 480 center Ändra bildstorlek för naturlig bild ändra till ovanstående beskrivning inte pixelupplösning. 31 Svenska

32 Användarkontroller WXGA 4:3: Detta format är avsett för 4 x 3 ingångskällor. 16:9: Detta format är för 16 x 9-ingångskällor, som t ex HDTV och DVD utökad för bredbilds-tv. 16:9 eller 16:10 beror på vald skärminställning. 16:10: Detta format är för 16 x 10-ingångskällor, som t. ex. bredbildslaptoppar. LBX:Det här formatet är för icke-16x9, letterboxkälla och för användare som använder extern 16x9-objektiv för att visa 2,35:1 bildförhållande i full upplösning. Ursprunglig: Det här formatet visar den ursprungliga bilden utan skalning. AUTO: Automatiskt val av det lämpligaste visningsformatet. 16:10-skärm 480i/p 576i/p 1080i/p 720p Dator 4: x 800 center 16: x 800 center LBX Ursprunglig 1280 x 960 center, hämta sedan en central 1280 x 800- bild för visning. 1:1-avbildning centrerad 1:1-avbildningsskärm (960 x 540) 1280 x x 720 center 1:1-avbildning centrerad 16:9-skärm 480i/p 576i/p 1080i/p 720p Dator 4:3 960 x 720 center 16: x 720 center LBX Ursprunglig 1280 x 960 center, hämta sedan en central 1280 x 720- bild för visning. 1:1-avbildning centrerad 1:1-avbildningsskärm (960 x 540) 1280 x x 720 center 1:1-avbildning centrerad Svenska 32

33 Användarkontroller Varje in- och utgång har olika inställningar för Overscan. Overscan och Zoom kan inte användas samtidigt. Overscan Funktionen Overscan tar bort bruset i en videobild. Overscanna bilden för att ta bort videokodningsbrus på kanten av videokällan. Zoom Tryck på Tryck på H. Position för att minska en bilds storlek. för att förstora en bild på projiceringsskärmen. Flyttar den projicerade bilden horisontellt. V. Position Lyfter den projicerade bildpositionen vertikalt. V. Keystone Tryck på eller för att justera bildförvrängningen vertikalt. Om bilden verkar trapetsoid kan detta alternativ hjälpa till att göra bilden mer rektangulär. Autokeystone Justerar automatiskt bildens vertikala vridning. 33 Svenska

34 Användarkontroller DISPLAY Tre dimensioner Inverterad 3D-synk är endast tillgånglig när 3D är aktiverat. Kompatibel 3D-källa, 3D-material och Active Shutterglasögon aktiv Tre dimensioner Välj först På för att starta detta alternativ för 3D-bilder Tre 3D Synk. Invert Tryck på På för att invertera vänster och höger bildinnehåll. Tryck på Av för standard bildinnehåll. Svenska 34

35 Användarkontroller INSTÄLLNING Språk Välj den flerspråkiga OSD-menyn. Tryck på eller i undermenyn och använd sedan eller knappen för att välja önskat språk. Tryck Enter för att avsluta valet. Bordsprojektion bakom och Takprojicering bakom skall användas tillsammans med genomlysningsbar duk. Projektion Front-bord Detta är standardinställningen. Bilden projiceras rakt på bildduken. Bordprojektion bakom När det väljs spegelvänds bilden. Front-tak När det väljs vänds bilden upp och ned. 35 Svenska

36 Användarkontroller Skärmtyp gäller endast för WXGA. Takprojektion bakom När det väljs vänds bilden upp och ned och spegelvänds. Menyplaceirng Välj menyplacering på skärmen. Skärmtyp Välj skörmtyp mellan 16:10 och 16:9. Projektor-ID Tyst ID-definition kan ställas in via meny (område 0-99) och tillåter kontroll av en individuell projektor via RS232. Se sid 58~61 för en komplett lista över RS232-kommandon. Välj På för att aktivera ljudavstängningsfunktionen. Välj Av för att stänga av ljudavstängningsfunktionen. Svenska 36

Acer Projektor. P1165/P1165P/P1265/P1265P/ P5260i/P5270/P5280/P5370W-serie Bruksanvisning

Acer Projektor. P1165/P1165P/P1265/P1265P/ P5260i/P5270/P5280/P5370W-serie Bruksanvisning Acer Projektor P1165/P1165P/P1265/P1265P/ P5260i/P5270/P5280/P5370W-serie Bruksanvisning Copyright 2007. Acer Incorporated. Alla rättigheter förbehålles. Acer Projektor P1165/P1165P/P1265/P1265P/P5260i/P5270/P5280/P5370W-serie

Läs mer

Multimediaprojektor MODELL PLV-Z700. Ägarmanual

Multimediaprojektor MODELL PLV-Z700. Ägarmanual Multimediaprojektor MODELL PLV-Z700 Ägarmanual Funktioner och design Den här multimediaprojektorn är utformad med den mest avancerade teknologin för bärbarhet, hållbarhet och enkel användning. Den använder

Läs mer

Viktig information. Säkerhetsföreskrifter. Försiktighetsmått

Viktig information. Säkerhetsföreskrifter. Försiktighetsmått Viktig information Säkerhetsföreskrifter Försiktighetsmått Läs denna bruksanvisning noggrant innan du börjar använda din NEC-projektor LT20, och förvara den nära till hands för framtida bruk. Serienumret

Läs mer

IN1501, IN1503. 009-1313-02 DISPERINDAG No. 0287/1.824.51/09.03. Regulatory models: P1501, P1503

IN1501, IN1503. 009-1313-02 DISPERINDAG No. 0287/1.824.51/09.03. Regulatory models: P1501, P1503 IN1501, IN1503 009-1313-02 DISPERINDAG No. 0287/1.824.51/09.03 Regulatory models: P1501, P1503 Intyg om överensstämmelse Tillverkare: InFocus Corporation, 13190 SW 68th Parkway, Portland, Oregon 97223-8368

Läs mer

Viktig Information. Säkerhetsforeskrifter Försiktighetsåtgärder W-2. Viktiga säkerhetsinstruktioner. Installation

Viktig Information. Säkerhetsforeskrifter Försiktighetsåtgärder W-2. Viktiga säkerhetsinstruktioner. Installation Bärbar projektor MT1065/MT1060/MT860 Bruksanvisning English Deutsch Français Italiano Español Svenska Viktig Information Säkerhetsforeskrifter Försiktighetsåtgärder Läs denna bruksanvisning noggrant innan

Läs mer

W600 Digital Projektor Användarhandbok. Välkommen

W600 Digital Projektor Användarhandbok. Välkommen W600 Digital Projektor Användarhandbok Välkommen Svenska Innehåll Viktiga säkerhetsanvisningar 3 Introduktion...7 Projektorns funktioner... 7 Förpackningens innehåll... 8 Projektorns utsida... 9 Kontroller

Läs mer

NP215/NP210/NP115/NP110

NP215/NP210/NP115/NP110 Bärbar projektor NP215/NP210/NP115/NP110 Bruksanvisning NP210 och NP115 distribueras inte i Nordamerika. 1:a utgåvan, augusti 2009 DLP och Brilliant Color är varumärken som tillhör Texas Instruments. IBM

Läs mer

GP10 Ultra Lite LED-projektor Användarhandbok

GP10 Ultra Lite LED-projektor Användarhandbok GP10 Ultra Lite LED-projektor Användarhandbok Innehåll Viktiga säkerhetsanvisningar... 3 Inledning... 6 Projektorns funktioner...6 Förpackningens innehåll...7 Projektorns utsida...8 Kontroller och funktioner...9

Läs mer

VPL-EW275/EW245/EW225 VPL-EX275/EX271/EX245/EX241/EX225/EX221

VPL-EW275/EW245/EW225 VPL-EX275/EX271/EX245/EX241/EX225/EX221 4-435-798-SE (1) Data Projector Bruksanvisning Läs denna handbok och den medföljande Snabbreferensen noggrant innan du börjar använda enheten och förvara dem sedan på en lättåtkomlig plats för framtida

Läs mer

Bärbar projektor NP905/NP901W. Bruksanvisning

Bärbar projektor NP905/NP901W. Bruksanvisning Bärbar projektor NP905/NP901W Bruksanvisning 2:a utgåva, juli 2008 Information om USB trådlöst LAN: Projektorserierna NP905/NP901W som distribueras i vissa regioner och länder levereras inte med USB trådlös

Läs mer

Bruksanvisning (detaljerad) Funktionsguide

Bruksanvisning (detaljerad) Funktionsguide Projektor CP-X8170/CP-WX8265/CP-WU8460 Bruksanvisning (detaljerad) Funktionsguide Tack för att du har köpt denna projektor. VARNING Före användandet av denna produkt, se till att ha läst igenom alla manualer

Läs mer

NP3150/NP2150/NP1150 NP3151W

NP3150/NP2150/NP1150 NP3151W LCD-projektor NP3150/NP2150/NP1150 NP3151W Bruksanvisning NEC Display Solutions, Ltd. 2007-2008 4:e upplagan, februari 2008 Information om USB trådlöst LAN: Projektorserierna NP3150/NP2150/NP1150/NP3151W

Läs mer

BL-serien LCD-skärm Användarhandbok

BL-serien LCD-skärm Användarhandbok BL-serien LCD-skärm Användarhandbok Copyright Copyright 2014 av BenQ Corporation. Alla rättigheter förbehållna. Ingen del av denna publikation får reproduceras, spridas, skrivas av, lagras i ett inhämtningssystem

Läs mer

XL-serien Användarhandbok

XL-serien Användarhandbok XL-serien Användarhandbok Copyright Copyright 2013 av BenQ Corporation. Alla rättigheter förbehållna. Ingen del av denna publikation får reproduceras, spridas, skrivas av, lagras i ett inhämtningssystem

Läs mer

BDT 3/BDT 30. Blu-ray Disc -spelare. Bruksanvisning

BDT 3/BDT 30. Blu-ray Disc -spelare. Bruksanvisning Blu-ray Disc -spelare Bruksanvisning Innehåll VIKTIGA SÄKERHETSANVISNINGAR 3 UPPACKNING 5 INSTALLATIONSPLATS 5 RENGÖRING 5 TACK FÖR ATT DU VALDE HARMAN KARDON 5 BDT 3-/BDT 30-SPELARENS FUNKTIONER 6 MEDFÖLJANDE

Läs mer

XL-serien Användarhandbok

XL-serien Användarhandbok XL-serien Användarhandbok Copyright Copyright 2013 av BenQ Corporation. Alla rättigheter förbehållna. Ingen del av denna publikation får reproduceras, spridas, skrivas av, lagras i ett inhämtningssystem

Läs mer

SISTEMA CON SCHERMO AL PLASMA PLASMASCHERMSYSTEEM PLASMADISPLAYSYSTEM SISTEMA DE PANTALLA DE PLASMA PDP-504HDE PDP-434HDE

SISTEMA CON SCHERMO AL PLASMA PLASMASCHERMSYSTEEM PLASMADISPLAYSYSTEM SISTEMA DE PANTALLA DE PLASMA PDP-504HDE PDP-434HDE SISTEMA CON SCHERMO AL PLASMA PLASMASCHERMSYSTEEM PLASMADISPLAYSYSTEM SISTEMA DE PANTALLA DE PLASMA PDP-504HDE PDP-434HDE Istruzioni per l utilizzo Gebruiksaanwijzing Bruksanvisning Manual de instrucciones

Läs mer

XL-serien Användarhandbok

XL-serien Användarhandbok XL-serien Användarhandbok Copyright Copyright 2014 av BenQ Corporation. Alla rättigheter förbehållna. Ingen del av denna publikation får reproduceras, spridas, skrivas av, lagras i ett inhämtningssystem

Läs mer

Innehåll SVENSKA. 3. Justera On-Screen Display (OSD) inställningar...17. 4. Felsökning...28 5. Supporttiming...29 6. Specifikationer...

Innehåll SVENSKA. 3. Justera On-Screen Display (OSD) inställningar...17. 4. Felsökning...28 5. Supporttiming...29 6. Specifikationer... Innehåll Reglerande information...2 Säkerhetsnoteringar...2 Beskrivning av varningssymbolerna...2 Förord...4 Garanti och service / Reparation...4 Rengöring...4 1. Komma igång...5 Förpackningens innehåll...5

Läs mer

Ett stort tack från People of Lava

Ett stort tack från People of Lava royal Sweden DEN kompromisslösa TV:n FÖR BILDCONNOISSEUREN Royal Sweden modeller:ld-40nlh-s, LD-40NLH-B, LD-46NLH-S, LD-46NLH-B, LD-55NLH-S, LD-55NLH-B Ett stort tack från People of Lava Tack! Vi på People

Läs mer

Acer LCD TV. Innehåll. AT2055/AT2056 AT2355/AT2356 Bruksanvisning. Viktiga säkerhetsföreskrifter 3 Anvisningar om överlåtande 4

Acer LCD TV. Innehåll. AT2055/AT2056 AT2355/AT2356 Bruksanvisning. Viktiga säkerhetsföreskrifter 3 Anvisningar om överlåtande 4 Acer LCD TV AT2055/AT2056 AT2355/AT2356 Bruksanvisning Innehåll Viktiga säkerhetsföreskrifter 3 Anvisningar om överlåtande 4 Översikt Din LCD TV 5 Vy frontpanel 5 Sedd bakifrån 6 Fjärrkontroll 7 Allmänna

Läs mer

G2411HD/G2412HD/G2420HD Användarhandbok för LCD-bildskärm i färg. Välkommen

G2411HD/G2412HD/G2420HD Användarhandbok för LCD-bildskärm i färg. Välkommen G2411HD/G2412HD/G2420HD Användarhandbok för LCD-bildskärm i färg Välkommen Copyright Copyright 2009 av BenQ Corporation. Alla rättigheter förbehållna. Ingen del av denna publikation får reproduceras, spridas,

Läs mer

VG2428wm-LED LCD Display Användarhandbok

VG2428wm-LED LCD Display Användarhandbok VG2428wm-LED LCD Display Användarhandbok Model No. VS15055 TCO Information Congratulations! This display is designed for both you and the planet! The display you have just purchased carries the TCO Certified

Läs mer

Bruksanvisning. Förberedelser för användning av projektorn. Projicera en bild. Projicera bilder från ett USB-minne eller en digitalkamera

Bruksanvisning. Förberedelser för användning av projektorn. Projicera en bild. Projicera bilder från ett USB-minne eller en digitalkamera Bruksanvisning Förberedelser för användning av projektorn Projicera en bild Projicera bilder från ett USB-minne eller en digitalkamera Använda projektorn via ett nätverk Ändra projektorns inställningar

Läs mer

LED TV-skärm (MFM TV) bruksanvisning

LED TV-skärm (MFM TV) bruksanvisning TA300 LED TV-skärm (MFM TV) bruksanvisning Tack för att du har valt den här Samsung-produkten. För en mer komplett kundtjänst, registrera din produkt på adressen www.samsung.com/register Siffror och bilder

Läs mer

BRUKSANVISNING FÖR BRUKSANVISNING OPERATING INSTRUCTIONS L32510FHD PVR DVD

BRUKSANVISNING FÖR BRUKSANVISNING OPERATING INSTRUCTIONS L32510FHD PVR DVD BRUKSANVISNING FÖR BRUKSANVISNING OPERATING INSTRUCTIONS L32510FHD PVR DVD FARGE TV MED FJERNKONTROLL FÄRG TV MED FJÄRRKONTROLL COLOUR TELEVISION WITH REMOTE CONTROL Innehåll Säkerhetsföreskrifter... 1

Läs mer

Läs handboken noggrant innan du använder maskinen och ha den nära tillhands för framtida bruk. Bruksanvisning

Läs handboken noggrant innan du använder maskinen och ha den nära tillhands för framtida bruk. Bruksanvisning Läs handboken noggrant innan du använder maskinen och ha den nära tillhands för framtida bruk. Bruksanvisning INNEHÅLL Inledning...5 Upphovsrätt på bilder...5 Viktigt...5 Information till användare som

Läs mer

Digital-TV-meddelande. Användaranvisningar

Digital-TV-meddelande. Användaranvisningar Siffror och bilder i den här bruksanvisningen är endast för referens och kan skilja sig från den verkliga produkten. Produktdesign och -specifikationer kan ändras utan föregående meddelande. Digital-TV-meddelande

Läs mer

LED-TV-SKÄRM (MFM TV) användarhandbok

LED-TV-SKÄRM (MFM TV) användarhandbok TB300 TB350 LED-TV-SKÄRM (MFM TV) användarhandbok Tack för att du har köpt denna Samsung-produkt. Om du vill få mer heltäckande service kan du registrera din produkt på www.samsung.com/register Figurer

Läs mer

Internetportal... 20 TV:ns kontrollknappar och drift... 7. Netflix... 20 Ansutningsström... 7

Internetportal... 20 TV:ns kontrollknappar och drift... 7. Netflix... 20 Ansutningsström... 7 Innehåll TV - funktioner... 2 Konfigurering av nätverksinställningar... 19 Kära SHARP-kund... 3 Ansluta till din mobiltelefon via Wifi... 19 Viktiga säkerhetsföreskrifter... 3 Använda MIRACAST... 20 Miljöinformation...

Läs mer