Innehållsförteckning. Innehållsförteckning...1 Anmärkning om användningen...2. Bilagor Installation Användarkontroller...18.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Innehållsförteckning. Innehållsförteckning...1 Anmärkning om användningen...2. Bilagor...48. Installation...11. Användarkontroller...18."

Transkript

1 Innehållsförteckning Innehållsförteckning...1 Anmärkning om användningen...2 Säkerhetsinformation...2 Försiktighetsåtgärder...3 Varningar angående ögonsäkerhet...5 Produktens kännetecken...5 Introduktion...6 Översikt av förpackningen...6 Produktöversikt...7 Huvudenhet... 7 Kontrollpanel... 8 Inmatning/utmatningsanslutningar... 9 Fjärrkontroll Installation...11 Ansluta projektorn...11 Ansluta till stationär/bärbar dator Ansluta till videokällor Sätta på/stänga av projektorn...13 Slå på projektorn Stänga av projektorn Varningslampa Justera den projicerade bilden...15 Justera projektorns höjd Justera projektorns skärpa Justera storleken på den projicerade bilden Användarkontroller...18 Kontrollpanel & fjärrkontroll...18 Kontrollpanel Fjärrkontroll Bildskärmsmenyer...24 Hur den används Menyträd BILD Bild Inställning DISPLAY DISPLAY Tre dimensioner INSTÄLLNING INSTÄLLNING Signal (RGB) INSTÄLLNING Säkerhet INSTÄLLNING Inställning INSTÄLLNING Nätverk ALTERNATIV ALTERNATIV Inställning ALTERNATIV Lampinställningar Bilagor...48 Felsökning...48 Byta ut lampan...53 Kompatibilitetslägen...55 Datorkompatibilitet Videokompatibilitet RS232 kommandon och Protokoll Funktionslista...57 RS232-stifttilldelningar RS232 Protokollfunktionslista Takmonteringsinstallation...62 Optoma Global Offices...63 Lagstiftning & säkerhetsbestämmelser Svenska

2 Anmärkning om användningen Säkerhetsinformation Blixten med pilen inom en likställd triangel innebär att användaren varnas för närvaro av oisolerad farlig spänning innanför produktens hölje, som kan vara tillräcklig omfattning för att utgöra en risk för elektrisk stöt för människor. Utropstecknet inom en likställd triangel innebär att användaren underrättas om att det finns viktiga bruks- och underhållsanvisningar (service) i litteraturen som följer med apparaten. VARNING: FÖR ATT MINSKA RISKEN FÖR BRAND ELLER ELEKTRISK STÖT SKA APPARATEN INTE UTSÄTTAS FÖR REGN ELLER FUKT. FARLIGT HÖG SPÄNNING FINNS INUTI HÖLJET. ÖPPNA INTE HÖLJET. ÖVERLÅT SERVICE ENDAST TILL KVALIFICERAD PERSONAL. Klass B utstrålningsgränser Den här apparaten Class B tillmötesgår alla krav från utrustningsförordningen från Canadian Interference-Causing. Viktig säkerhetsanvisning 1. Avstå från att blockera ventilationsöppningar. För att försäkra dig om att projektorn fungerar tillförlitligt och för att förebygga överhettning är det rekommenderat att projektorn placeras på en plats där ventilationen flödar oförhindrat. Placera den till exempel inte på ett överfyllt kaffebord, en soffa eller en säng. Placera den heller inte i ett slutet utrymme, t.ex. bokhylla eller skåp som förhindrar fritt luftflöde. 2. Använd inte projektorn nära vatten eller i fuktiga miljöer. Minska brandfara och/eller risk för elektriska stötar genom att inte utsätta produkten för regn eller fukt. 3. Placera inte i närheten av värmekällor såsom element, spis eller annan utrustning som avger värme, t.ex. förstärkare. 4. Torka endast av med torr trasa. 5. Använd endast tillsatser/tillbehör som specificerats av tillverkaren. 6. Använd inte enheten om den utsatts för fysiskt skada eller om den missbrukats. Fysisk skada/missbruk innebär att (men är inte begränsat till): apparaten har tappats. nätsladden eller kontakten har skadats. vätska har spillts på projektorn. projektorn har utsatts för regn eller fukt. någonting har fallit in i projektorn eller något inuti sitter löst. Försök aldrig att själv reparera enheten. Öppna eller ta bort höljet kan utsätta dig för farlig spänning eller andra faror. Ring Optoma innan du sänder in enheten för reparation. 7. Låt inga objekt eller vätskor tränga in i projektorn. De kan komma i kontakt med farliga spänningspunkter och kortsluta delar som kan resultera i brand eller elektrisk stöt. 8. Se projektorns hölje för säkerhetsrelaterade markeringar. 9. Enheten får endast repareras av lämplig servicepersonal. Svenska 2

3 Anmärkning om användningen Försiktighetsåtgärder Varning- Följ alla varningar, försiktighetsåtgärder och rekommenderat underhåll i denna bruksanvisning. Titta inte in i projektorlinsen när lampan är tänd. Det skarpa ljuset kan skada dina ögon. När lampan når slutet på sin livscykel kommer projektorn inte att slås på igen förrän lampmodulen har bytts ut. Du byter lampa genom att följa procedurerna i avsnittet Byta ut lampan på sidorna Varning- Varning- Varning- Varning- Varning- Varning- Varning- Varning- Varning- Minska risken för brand eller elstöt genom att inte utsätta denna produkt för regn eller fukt. Öppna eller montera inte isär projektorn då detta kan orsaka elektrisk stöt. Låt enheten svalna före lampbyte. Följ instruktionerna som beskrivs på sid Den här projektorn känner själv av lampans livstid. Var noga med att byta ut lampan när den visar varningsmeddelanden. Återställ fuktionen Lampåterställning från skärmmenyn Options Lampinställning när lampmodulen har bytts ut (se sidan 47). När du stänger av projektorn ska du kontrollera så att avkylningscykeln har avslutats innan du kopplar ifrån strömmen. Låt projektorn svalna i 90 sekunder. Använd inte linsskydd när projektorn används. När lampan börjar närma sig slutet av sin livslängd visas meddelandet Lampvarning: Lampan är förbrukad. visas på skärmen. Kontakta din lokala återsförsäljare eller servicecenter för att byta ut lampan så snart som möjligt. Titta inte i laserpekaren på fjärrkontrollen eller rikta inte den mot någons ögon. Laserpekaren kan ge permanenta synskador. 3 Svenska

4 Anmärkning om användningen Gör: Stänga av projektorn och dra ut nätkontakten ur eluttaget före rengöring av produkten. Använd en mjuk torr trasa med ett milt rengöringsmedel för att göra rent skärmens ytterhölje. Koppla bort strömsladden från eluttaget om produkten inte används under en längre tidsperiod. Gör inte: Blockera uttag och öppningar på enheten som är till för ventilation. Använd skadliga rengöringsmedel, vaxer eller lösningsmedel för att rengöra enheten. Använd under följande förhållanden: - I extremt varma, kyliga eller fuktiga miljöer. Kontrollera så att rumstemperaturen ligger inom 5-35 C. Relativ luftfuktighet ska ligga mellan 5-35 C, 80% (Max.) och vara ickekondenserande. - I områden som är utsatta för mycket damm och smuts. - I närheten av apparater som avger starka magnetfält. - I direkt solljus. Svenska 4

5 Anmärkning om användningen Varningar angående ögonsäkerhet Titta aldrig rakt in i projektorstrålen. Håll så mycket som möjligt ryggen vänd mot strålen. När projektorn används i ett klassrum ska studenter övervakas när de ombeds att peka ut någonting på skärmen. För att minimera lampenergin använd persienner för att minska omgivande ljusnivåer. Produktens kännetecken XGA (1024 x 768) Naturlig upplösning/ WXGA (1280 x 800) Naturlig upplösning HD-kompatibel 1080p stöds Loop-throguh för bildskärmen stöds endast i VGA1-in/SCART/ YpbPr. VGA-bildskärm loop through (fungerar i standbyläge> 1W) BrilliantColor TM teknologi Säkerhetsstång och Kensington lås RS232 kontroll Snabbavstängning Inbyggd högtalare Nätverksstöd 5 Svenska

6 Introduktion Översikt av förpackningen Packa upp och kontrollera innehållet för att försäkra dig om att alla delar finns med. Om något saknas, kontakta närmaste kundservicecenter. Projektor med linsskydd Nätsladd 1,8m VGA-kabel 1,8m Beroende på olika program i olika länder, kan vissa regioner ha olika tillbehör. 2 AAA batterier Dokumentation : Bruksanvisning Garantikort Snabbstartskort WEEE-kort (endast för EMEA) IR fjärrkontroll Svenska 6

7 Introduktion Produktöversikt Huvudenhet Luftflöde 1. Kontrollpanel 2. Fokusring 3. Högtalare 4. Justeringsfot för lutning 5. Objektiv 6. IR mottagare 7. Inmatning/utmatningsanslutningar 8. Strömkontakt 9. Säkerhetsstång 10. Ventilation (intag) 11. Ventilation (utgång) 7 Svenska

8 Introduktion Kontrollpanel LAMP SOURCE TEMP 5 MENU POWER/STANDBY HELP Källa 2. Enter 3. Re-Synk 4. IR mottagare 5. Temperaturindikatorlampa 6. Hjälp 7. Fyra riktningsvalknappar 8. Strömbrytare/standbyknapp och lysdiod 9. Keystonekorrigering 10. Meny 11. Lamplysdiod Svenska 8

9 Introduktion 1 2 Inmatning/utmatningsanslutningar RJ-45 USB HDMI VGA-OUT VGA1-IN / SCART / YPbPr S-VIDEO VIDEO RS-232 AUDIO1-IN (VGA1/VGA2) VGA2-IN / YPbPr MIC AUDIO 2-IN (S-VIDEO/VIDEO) 12V OUT L R AUDIO OUT 12V OUT ut Loop-throguh för bildskärmen stöds endast i VGA1-in/SCART/ YpbPr. 1. RJ-45 Nätverksanslutning 2. USB-kontakt (Anslut till dator för fjärrmusfunktion) 3. HDMI-kontakt 4. VGA-utgång (utgång för bildskärmens loop through) 5. VGA1-In/SCART/YPbPr-anslutning (analog datorsignal/ komponentvideoinmatning/hdtv/ypbpr/scart) 6. S-Video ingångskontakt 7. Komposit-Video ingångskontakt 8. RS-232-kontakt (DIN-typ med 3 stift) 9. Audio 1 Ingångskontakt (3,5 mm minikontakt) (för VGA1/ VGA2) V utlösarfördröjningskontakt (12V, 750 ma) 11. Säkerhetsstång 12. Ljudutgångskontakt (3,5 mm minikontakt) 13. Kensington -låsport 14. RCA Audio 2 Ingångskontakt (vänster och höger) (för S- Video/Video) 15. Mikrofoningång 16. VGA2-In/SCART/YPbPr-anslutning (analog datorsignal/ komponentvideoinmatning/hdtv/ypbpr) 17. Strömkontakt 9 Svenska

10 Introduktion Fjärrkontroll LED indikator 2. Ström (På/Av) 3. Fyra riktningsvalknappar 4. Höger musklick 5. Sida upp 6. Re-Synk 7. Sida ner 8. Volym +/- 9. Tre dimensioner 10. AV tyst 11. Video 12. Dator/Muskontroll 13. Vänster musklick 14. Enter/Hjälp 15. Källa 16. Keystone +/- 17. Meny 18. Ljusstyrka 19. HDMI 20. S-Video 21. Numrerade sifferknappar (för inmatning av lösenord) 22. Frys 23. VGA Svenska 10

11 E62405SP R RJ-45 MOLEX m o l e x USB HDMI VGA-OUT VGA1-IN / SCART / YPbPr VGA2-IN / YPbPr S-VIDEO MIC L VIDEO RS-232 AUDIO 2-IN (S-VIDEO/VIDEO) R AUDIO OUT 12V OUT Installation Ansluta projektorn Ansluta till stationär/bärbar dator +12V-utmatning AUDIO1-IN (VGA1/VGA2) Beroende på olika program i olika länder, kan vissa regioner ha olika tillbehör. (*) Extra tillbehör Ljudutgång 1...Strömsladd 2...*Näverkskabel 3... *USB-kabel 4...*DVI/HDMI kabel 5... VGA-kabel 6... *RS232-kabel 7... *Ljudingångskabel 8...*VGA inmatningskabel 9... *Ljudutgångskabel 11 Svenska

12 E62405SP R RJ-45 USB HDMI VGA-OUT VGA1-IN / SCART / YPbPr VGA2-IN / YPbPr S-VIDEO MIC L VIDEO RS-232 AUDIO 2-IN (S-VIDEO/VIDEO) R AUDIO1-IN (VGA1/VGA2) AUDIO OUT 12V OUT Installation Ansluta till videokällor DVD-spelare, digitalbox, HDTV-mottagare S-Video utgång Kompositvideoutgång V-utmatning 1 9 Ljudutgång Beroende på olika program i olika länder, kan vissa regioner ha olika tillbehör. (*) Extra tillbehör Strömsladd 2...*HDMI kabel 3...*Mikrofonkabel 4... *SCART/VGA-adapter 5... VGA-kabel 6... *S-videokabel 7... *Kompositvideokabel 8...*Uttag för ljudkabel/rca 9...*15-sifts till 3 RCA- komponent/hdtv adapter *3 RCA-komponentkabel *ljudkabel RCA/RCA Svenska 12

13 Installation (*) När strömförsörjning (standby) är inställd till Eco, inaktiveras VGA och audio pass-through, och RS232 om projektorn är i standbyläge. Sätta på/stänga av projektorn Slå på projektorn 1. Öppnalinsluckan. 2. Anslut nätkabeln och signalkabeln ordentligt. Vid anslutning kommer PÅ/STANDBY LED att bli gul. 3. Sätt på lampan genom att trycka på knappen antingen ovanpå projektorn eller på fjärrkontrollen. PÅ/STANDBY LED lyser nu grönt. Startbilden kommer att visas inom ung. 10 sekunder. Första gången som du använder projektorn kommer du att uppmanas att välja önskat språk och energisparläge.(*) 4. Starta och anslut den källa du vill visa på duken (dator, bärbar dator, videobandspelare, etc.). Projektornkänner automatiskt av källan. Om den inte gör det, tryck på menyknappen och gå till Alternativ. Se till att Signallås har stängts Av. Om du ansluter flera källor samtidigt, tryck på knappen KÄLLA på kontrollpanelen eller knapparna för källa direkt på fjärrkontrollen för att växla mellan ingångssignaler. 2 PÅ/STANDBY LAMP SOURCE TEMP MENU POWER/STANDBY HELP Stäng först av projektorn och sedan signalkällorna. 1 Linsskydd 13 Svenska

14 Installation Stänga av projektorn 1. Tryck på knappen på fjärrkontrollen eller på kontrollpanelen för att stänga av projektorn. Följande meddelande visas på skärmen. Tryck på knappen igen för att bekräfta annars kommer meddelandet att försvinna efter 15 sekunder. När du trycker på " knappen en andra gång kommer projektorn att visa en nedräkningstimer och kommer att stängas av. 2. Kylfläktarna fortsätter att arbeta under ca 10 sekunder för kylcykeln och ström PÅ/STANDBY LED kommer att blinka grön. När ström PÅ/STANDBY LED lyser fast gult har projektorn gått in i beredskapsläge. Om du vill slå på projektorn igen måste du vänta tills dess att projektorn helt och hållet har avslutat sin avkylningscykel och gått in i standbyläge. I standbyläge, tryck helt enkelt på knappen för att starta om projektorn. 3. Koppla från strömsladden från det elektriska uttaget och från projektorn. 4. Slå inte på projektorn direkt efter att en session har varit igång. Kontakta närmaste servicecenter om projektorn uppvisar dessa symptom. Se sid för ytterligare information. Varningslampa När varningsindikatorerna (se nedan) lyser kommer projektorn automatiskt att stängas av: LAMP LED-indikatorerna lyser röd och om PÅ/ STANDBY indikatorn blinkar gul. TEMP LED-indikatorerna lyser röd och om PÅ/ STANDBY indikatorn blinkar gul. Detta indikerar att projektorn är överhettad. Under normala förhållanden kan projektorn slås på igen. TEMP LED indikatorn blinkar röd och om PÅ/STANDBY indikatorn blinkar gul. Koppla ifrån strömsladden från projektorn, vänta 30 sekunder och försök igen. Om varningsindikatorn lyser igen kontakta ditt närmaste servicecenter för hjälp. Svenska 14

15 Installation Justera den projicerade bilden Justera projektorns höjd Projektorn är utrustad med hissbara fötter för justering av bildhöjden. 1. Leta reda på den justerbara fot som du vill modifiera på undersidan av projektorn. 2. Vrid på de fyra justerbara ringarna moturs för att höja projektorn och medurs för att sänka den. Upprepa med de övriga fötterna om så behövs. Justeringsfot för lutning Ring för lutningsjustering 15 Svenska

16 Installation Justera projektorns skärpa Ställ in bildskärpan genom att vrida på fokuseringsringen tills bilden blir tydlig. XGA-serien: Projektorns skärpeområde ligger mellan 0,5 och 3,8 meter. WXGA-serien: Projektorns skärpeområde ligger mellan 0,5 och 3,4 meter. Fokusring Justera storleken på den projicerade bilden XGA-serien: Projicerad bildstorlek från 1,0 till 7,6 meter. WXGA-serien: Projicerad bildstorlek från 1,1 till 7,6 meter. Vy ovanifrån Skärm Skärm (B) Projektionsavstånd (D) Höjd Diagonal Skärm Skärm (H) Bredd Sidovy Förskjutning (Hd) Projektionsavstånd (D) Svenska 16

17 Installation XGA Diagonal storlek på 4:3-skärm i tum Skärm storlek B x H Denna tabell är endast till som referens. Projektionsavstånd (D) (m) (fot) (m) (fot) Förskjutning (Hd) Bredd Höjd Bredd Höjd bred tele bred tele (m) (fot) 40,00 0,81 0,61 2,66 2,00 0,50 0,50 1,64 1,64 0,09 0,30 60,00 1,22 0,91 4,00 2,98 0,80 0,80 2,62 2,62 0,14 0,45 70,00 1,42 1,07 4,66 3,51 0,90 0,90 2,95 2,95 0,16 0,53 80,00 1,63 1,22 5,35 4,00 1,00 1,00 3,28 3,28 0,18 0,60 90,00 1,83 1,37 6,00 4,49 1,10 1,10 3,61 3,61 0,21 0,67 100,00 2,03 1,52 6,66 4,99 1,30 1,30 4,26 4,26 0,23 0,75 120,00 2,44 1,83 8,00 6,00 1,50 1,50 4,92 4,92 0,27 0,90 150,00 3,05 2,29 10,00 7,51 1,90 1,90 6,23 6,23 0,34 1,13 180,00 3,66 2,74 12,00 8,99 2,30 2,30 7,54 7,54 0,41 1,35 250,00 5,08 3,81 16,66 12,50 3,20 3,20 10,50 10,50 0,57 1,87 300,00 6,10 4,57 20,01 14,99 3,80 3,80 12,46 12,46 0,69 2,25 WXGA Diagonal storlek på 16:10-skärm i tum Skärm storlek B x H Denna tabell är endast till som referens. Projektionsavstånd (D) (m) (fot) (m) (fot) Förskjutning (Hd) Bredd Höjd Bredd Höjd bred tele bred tele (m) (fot) 40,00 0,86 0,54 2,82 1,77 0,40 0,40 1,31 1,31 0,07 0,22 60,00 1,29 0,81 4,23 2,66 0,70 0,70 2,30 2,30 0,10 0,33 70,00 1,51 0,94 4,95 3,08 0,80 0,80 2,62 2,62 0,12 0,38 80,00 1,72 1,08 5,64 3,54 0,90 0,90 2,95 2,95 0,13 0,44 90,00 1,94 1,21 6,36 3,97 1,00 1,00 3,28 3,28 0,15 0,49 100,00 2,15 1,35 7,05 4,43 1,10 1,10 3,61 3,61 0,17 0,55 120,00 2,58 1,62 8,46 5,31 1,30 1,30 4,26 4,26 0,20 0,66 150,00 3,23 2,02 10,59 6,63 1,70 1,70 5,58 5,58 0,25 0,82 180,00 3,88 2,42 12,73 7,94 2,00 2,00 6,56 6,56 0,30 0,98 250,00 5,38 3,37 17,65 11,05 2,80 2,80 9,18 9,18 0,42 1,37 300,00 6,46 4,04 21,19 13,25 3,40 3,40 11,15 11,15 0,50 1,64 17 Svenska

18 Användarkontroller Kontrollpanel & fjärrkontroll Kontrollpanel LAMP SOURCE TEMP MENU POWER/STANDBY HELP Använda kontrollpanelen Ström OMSYNKNING Enter KÄLLA Meny Fyra riktningsvalknappar Keystone Se avsnittet Slå på/ Stänga av projektorn på sidorna Synkronisera projektorn till ingångskällan automatiskt. Bekräfta ditt menyval. Tryck KÄLLA för att välja en inmatningssignal. Tryck Meny för att visa skärmmenyn (OSD). Stäng bildskärmsmenyn genom att trycka en gång till på Meny. för att välja alternativ eller göra justeringar till ditt val. Använd för att justera bildens förvridning orsakad av projektorn lutning. (±40 grader) HJÄLP Hjälpmeny (se sidan 21). Lamplysdiod Temperaturlysdiod PÅ/STAND- BY-LYSDIOD Indikerar projektorlampans status. Indikerar projektorns temperaturstatus. Indikerar projektorns status. Svenska 18

19 Användarkontroller Fjärrkontroll Använda fjärrkontrollen Ström V-knapp H-knapp Sida + Sida - Se avsnittet Slå på/ Stänga av projektorn på sidorna Vänsterklick med mus. Högerklick med mus. Använd denna knapp för att gå upp på sidan. Använd denna knapp för att gå ner på sidan. Enter /Hjälp? Källa Omsynkning Fyra riktningsvalknappar Keystone +/- Volym + / - Ljusstyrka Tre dimensioner Meny Bekräfta ditt val av post.? Hjälpmeny (se sidan 21). Tryck Källa för att välja en ingångssignal. Synkroniserar automatiskt projektorn till ingångskällan. för att välja alternativ eller göra justeringar till ditt val. Justerar bildstörningar som orsakas av lutning av projektorn. Ökar/minskar volymen. Ändra ljusstyrkan i bilden. Tryck på 3D för att öppna eller stänga den tredimensionella bildskärmsmenyn. Tryck Meny för att visa skärmmenyn (OSD). För att stänga skärmmenyn trycker du Meny igen. HDMI Frys Tryck på HDMI för att välja HDMI källa. Tryck på Frys för att pausa skärmbilden. Tryck på knappen igen för att låsa upp. 19 Svenska

20 Användarkontroller Använda fjärrkontrollen AV tyst S-Video VGA Video Slår på/stänger tillfälligt av ljud och bild. Tryck på S-Video för att välja en S-videokälla. Tryck på VGA för att välja en VGA-källa. Tryck Video för att välja Kompositvideokälla. Svenska 20

21 Användarkontroller Använda HJÄLP-knappen HJÄLP-funktionen säkerställer enkel inställning och hantering. Öppna hjälpmenyn genom att trycka på? på fjärrkontrollen eller HJÄLP-knappen på kontrollpanelen. 21 Svenska

22 Användarkontroller Hjälpmenyknappen fungerar endast när ingen inmatningskälla har upptäckts. Se avsnittet "Felsökning på sidorna för ytterligare detaljer. Om inmatningskällan upptäcks och hjälpknappen trycks in kommer följande sidor att visas för att hjälpa till att diagnostisera problemen. Svenska 22

23 Användarkontroller 23 Svenska

24 Användarkontroller Bildskärmsmenyer Projektorn har flerspråkig skärmmeny som gör det möjligt för dig att göra bildjusteringar och ändra ett stort antal inställningar. Projektorn känner automatiskt av källan. Hur den används 1. Du öppnar OSD-menyn genom att trycka på Menu på fjärrkontrollen eller projektorn. 2. När OSD-menyn visas, använd knapparna för att välja önskad post på huvudmenyn. Vid val av en särskild sida tryck på eller Enter knappen för att gå in i undermenyn. 3. Använd knapparna för att välja önskad post och justera inställningarna med knappen. 4. Välj nästa objekt som ska justeras i undermenyn och justera enligt beskrivning ovan. 5. Tryck Enter för att bekräfta och skärmen återgår till huvudmenyn. 6. Du avslutar genom att trycka på Meny igen. Skärmmenyn kommer att stängas och projektorn sparar automatiskt de nya inställningarna. Huvudmeny Undermeny Inställningar Svenska 24

25 Användarkontroller Menyträd Main Menu Sub Menu BILD Bild läge Presentation / Ljusstark / Film / srgb / Svarttavla / Klassrum / Personlig / Tre Ljusstyrka Kontrast Skärpa #1 Färgmättnad #1 Färgton Inställning Ljusmättnad Film / Video / Grafik / PC BrilliantColor 0~10 Färgtemperatur Varm / Medel / Kall Färg Ökning röd / ökning grön / ökning blå / Röd Bias / Grön Bias / Blå Bias / Cyan / Magenta / Gul / Återställ / Avsluta Färgområde AUTO / RGB / YUV Ingångskälla VGA1 / VGA2 / Video / S-Video / HDMI Image AI På / Av Avsluta #2 DISPLAY Format 4:3 / 16:9-l / 16:9-ll / Ursprunglig / AUTO #3 4:3 / 16:9 / 16:10 / LBX / Ursprunglig / AUTO Overscan 0~10 Zoom 80%~200% H. Position -50 ~ +50 V. Position -50 ~ +50 V. Keystone -40 ~ +40 Autokeystone På / Av Tre dimensioner Tre dimensioner Av / På #4 3D Synk. Invert På / Av Avsluta Inställning Språk English / Deutsch / Français / Italiano / Español / Português / Svenska / Nederlands / Norsk / Dansk / Polski / Suomi / Русский / ελληνικά / Magyar / Čeština / عربي / فارسی / / 简 / 日 / / / Türkçe / Việt #3 Skärmen-typ 16:10 / 16:9 Projektion Menyplacering Settings #5 Signal AUTO På / Av Fas (VGA) 0~31 Frekvens (VGA) -5~5 H. Position (VGA) -5~5 V.Position (VGA) -5~5 Avsluta Säkerhet Säkerhet På / Av säkerhetstimer Månad / Dag / Timmar Ändra lösenord Avsluta 25 Svenska

26 Användarkontroller Main Menu Sub Menu Settings Inställning Projektor ID 0~99 Tyst På / Av #6 Volym 0~10 Ljudingång Standard / AUDIO1 (Telefonuttag) / AUDIO2 (RCA V/H) / MIC Inställning Logotyp Optoma / Egen Screen Capture Dold text Av / CC1 / CC2 Avsluta RS232 RS232 / Nätverk Nätverk Nätverksstatus DHCP IP-adress Subnetmask nätbrygga DNS Använd Ja / Nej Avsluta ALTERNATIV Signallås På / Av Förstärkt kylning På / Av Dölj information På / Av Lås knappsats På / Av Bakgrundsfärg Svart / Röd / Blå / Grön / Vit Inställning Direktpåslag På / Av Auto. Avstängning 0~180 Avstängningstimer (m9n) 0~995 Strömläge (Standby) Eco. / Aktiv Avsluta Lampinställning Lampans brinntid lamppåminnelse På / Av Inställning ljusstyrka STD / Ljusstark Lampåterställning Ja / Nej Avsluta Återställ Lägg märke till att bildskärmsmenyerna varierar beroende på vilken signaltyp som valts och vilken projektor som används. (#1) Färgmättnad och Färgton stöds endast i videoläge. (#2) Endast för XGA. (#3) Endast för WXGA-modeller. 16:9 eller 16:10 beror på skärmtypsinställning. (#4) 3D Synk. Invert är endast tillgånglig när 3D är aktiverat. (#5) Signal stöds endast vid analog VGA (RGB)-signal. volym i bild- (#6) MIC-volymen kan också kontrolleras via inställningar skärmsmenyn. Svenska 26

27 Användarkontroller BILD Bild läge Det finns många fabriksinställningar optimerade för olika typer av bilder. Presentation: Bra färg och ljusstyrka från datorinmatning. Ljusstark: Max. ljusstyrka från datoringång. Film: För hemmabio. srgb: Standardiserad exakt färg. Svarttavla: Detta läge bör väljas för att uppnå optimal färginställning vid projicering på svarttavla (grön). Klassrum: Detta läge rekommenderas för projicering i ett klassrum. Egen: Användarinställningar. Tre dimensioner: Alla vidare justeringar av användaren i 3D kommer att sparas i detta läge för vidare användning. Ljusstyrka Ändra ljusstyrkan i bilden. Tryck Tryck Kontrast för att göra bilden mörkare. för att göra bilden ljusare. Kontrasten kontrollerar graden av skillnad mellan de ljusaste och mörkaste partierna i bilden. Tryck Tryck för att minska kontrasten. för att öka kontrasten. 27 Svenska

28 Användarkontroller Skärpa Justerar bildens skärpa. Tryck Tryck för att minska skärpan. för att öka skärpan. Färgton och Färgmättnad funktionerna stöds endast under Videoläge. Färgmättnad Justera en videobild från svart och vit till helt mättade färger. Tryck Tryck för att minska mängden färg i bilden. för att öka andelen mättnad i bilden. Färgton Justerar färgbalansen för rött och grönt. Tryck Tryck för att öka mängden grönt i bilden. för att öka mängden rött i bilden. Svenska 28

29 Användarkontroller Bild Inställning Ljusmättnad Det här gör det möjligt för dig att välja en degammatabell som har fininställts för att få ut den bästa bildkvaliteten för ingången. Film: För hemmabio. Video: För video- eller TV-källa. Grafik: För bildkälla. PC: för datorkälla. BrilliantColor Denna justerbara post utnyttjar en ny färgbehandlingsalgoritm och systemnivåförstärkningar för att möjliggöra högre ljusstyrka samtidigt som det ger verkliga, mer vibrerande färger i bilden. Intervallet är från 0 till 10. Om du vill ha en mer förbättrad bild justerar du mot den maximala inställningen. För en mjukare, mer neutral bild, justera mot den minimala inställningen. Färgtemperatur Om kall temperatur ställs in blir bilden blåare. (kall bild) Om varm temperatur ställs in blir bilden rödare. (varm bild) Färg Tryck på för att öppna nästa meny enligt nedan och välj sedan kommando med eller. Red/Green/Blue/Cyan/Magenta/Yellow: Använd eller för val av rött, blått, cyan, magenta eller gult. Återställning: välj Ja för att återgå till fabriksinställda färgjusteringar. 29 Svenska

30 Användarkontroller Färgområde Välj en lämplig färgmatris från AUTO, RGB eller YUV. Inmatningskälla Använd det här alternativet för att aktivera/inaktivera ingångskällor. Tryck på för att öppna en undermeny och välja önskad källa. Tryck Enter för att avsluta valet. Projektorn söker inte efter ingångar som är avmarkerade. Image AI Image AI förbättrar bildkontrasten genom att optimera lampans ljusstyrka beroende på bildinnehållet. På: Hanteraren för den dynamiska bildprestandan arbetar aktivt för att ge dig största möjliga tillfredsställelse genom att visa filmen dynamiskt och visa de mörkaste detaljerna och ge en levande och ljusstark bild. Av: Hanteraren för dynamisk bildprestanda är satt i standbyläge. Svenska 30

31 Användarkontroller DISPLAY Format Använd den här funktionen för att välja önskat bildomfång. XGA 4:3: Detta format är avsett för 4x3 ingångskällor. 16:9-I: Detta format är för 16x9-ingångskällor, som t ex HDTV och DVD utökad för bredbilds-tv. (576i/p) 16:9-II: Detta format är för 16x9-ingångskällor, som t ex HDTV och DVD utökad för bredbilds-tv. (480i/p) Ursprunglig: Det här formatet visar den ursprungliga bilden utan skalning. AUTO: Automatiskt val av det lämpligaste visningsformatet. När inmatning är inställt till 4:3 visas bilden i 4:3-format. Om 16:9 eller högre ställts in visas bilden i 16:9-I. Höjd/bredd förhållande (källa avkänd) Ändra bildensstorlek XGA-modell 4: x 768 center 16:9-I 16:9-II Ursprunglig 1024 x 576 center 854 x 480 center Ändra bildstorlek för naturlig bild ändra till ovanstående beskrivning inte pixelupplösning. 31 Svenska

32 Användarkontroller WXGA 4:3: Detta format är avsett för 4 x 3 ingångskällor. 16:9: Detta format är för 16 x 9-ingångskällor, som t ex HDTV och DVD utökad för bredbilds-tv. 16:9 eller 16:10 beror på vald skärminställning. 16:10: Detta format är för 16 x 10-ingångskällor, som t. ex. bredbildslaptoppar. LBX:Det här formatet är för icke-16x9, letterboxkälla och för användare som använder extern 16x9-objektiv för att visa 2,35:1 bildförhållande i full upplösning. Ursprunglig: Det här formatet visar den ursprungliga bilden utan skalning. AUTO: Automatiskt val av det lämpligaste visningsformatet. 16:10-skärm 480i/p 576i/p 1080i/p 720p Dator 4: x 800 center 16: x 800 center LBX Ursprunglig 1280 x 960 center, hämta sedan en central 1280 x 800- bild för visning. 1:1-avbildning centrerad 1:1-avbildningsskärm (960 x 540) 1280 x x 720 center 1:1-avbildning centrerad 16:9-skärm 480i/p 576i/p 1080i/p 720p Dator 4:3 960 x 720 center 16: x 720 center LBX Ursprunglig 1280 x 960 center, hämta sedan en central 1280 x 720- bild för visning. 1:1-avbildning centrerad 1:1-avbildningsskärm (960 x 540) 1280 x x 720 center 1:1-avbildning centrerad Svenska 32

33 Användarkontroller Varje in- och utgång har olika inställningar för Overscan. Overscan och Zoom kan inte användas samtidigt. Overscan Funktionen Overscan tar bort bruset i en videobild. Overscanna bilden för att ta bort videokodningsbrus på kanten av videokällan. Zoom Tryck på Tryck på H. Position för att minska en bilds storlek. för att förstora en bild på projiceringsskärmen. Flyttar den projicerade bilden horisontellt. V. Position Lyfter den projicerade bildpositionen vertikalt. V. Keystone Tryck på eller för att justera bildförvrängningen vertikalt. Om bilden verkar trapetsoid kan detta alternativ hjälpa till att göra bilden mer rektangulär. Autokeystone Justerar automatiskt bildens vertikala vridning. 33 Svenska

34 Användarkontroller DISPLAY Tre dimensioner Inverterad 3D-synk är endast tillgånglig när 3D är aktiverat. Kompatibel 3D-källa, 3D-material och Active Shutterglasögon aktiv Tre dimensioner Välj först På för att starta detta alternativ för 3D-bilder Tre 3D Synk. Invert Tryck på På för att invertera vänster och höger bildinnehåll. Tryck på Av för standard bildinnehåll. Svenska 34

35 Användarkontroller INSTÄLLNING Språk Välj den flerspråkiga OSD-menyn. Tryck på eller i undermenyn och använd sedan eller knappen för att välja önskat språk. Tryck Enter för att avsluta valet. Bordsprojektion bakom och Takprojicering bakom skall användas tillsammans med genomlysningsbar duk. Projektion Front-bord Detta är standardinställningen. Bilden projiceras rakt på bildduken. Bordprojektion bakom När det väljs spegelvänds bilden. Front-tak När det väljs vänds bilden upp och ned. 35 Svenska

36 Användarkontroller Skärmtyp gäller endast för WXGA. Takprojektion bakom När det väljs vänds bilden upp och ned och spegelvänds. Menyplaceirng Välj menyplacering på skärmen. Skärmtyp Välj skörmtyp mellan 16:10 och 16:9. Projektor-ID Tyst ID-definition kan ställas in via meny (område 0-99) och tillåter kontroll av en individuell projektor via RS232. Se sid 58~61 för en komplett lista över RS232-kommandon. Välj På för att aktivera ljudavstängningsfunktionen. Välj Av för att stänga av ljudavstängningsfunktionen. Svenska 36

Innehållsförteckning. Innehållsförteckning...1 Anmärkning om användningen...2. Bilagor...52. Installation...11. Användarkontroller...19.

Innehållsförteckning. Innehållsförteckning...1 Anmärkning om användningen...2. Bilagor...52. Installation...11. Användarkontroller...19. Innehållsförteckning Innehållsförteckning...1 Anmärkning om användningen...2 Säkerhetsinformation...2 Försiktighetsåtgärder...3 Varningar angående ögonsäkerhet...5 Produktens kännetecken...5 Introduktion...6

Läs mer

Innehållsförteckning... 1 Anmärkning om användningen... 2

Innehållsförteckning... 1 Anmärkning om användningen... 2 Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 1 Anmärkning om användningen... 2 Säkerhetsinformation...2 Försiktighetsåtgärder...3 Varningar angående ögonsäkerhet...5 Produktens kännetecken...5 Introduktion...6

Läs mer

Innehållsförteckning. Innehållsförteckning...1 Anmärkning om användningen...2. Bilagor...55. Installation...12. Användarkontroller...21.

Innehållsförteckning. Innehållsförteckning...1 Anmärkning om användningen...2. Bilagor...55. Installation...12. Användarkontroller...21. Innehållsförteckning Innehållsförteckning...1 Anmärkning om användningen...2 Säkerhetsinformation...2 Försiktighetsåtgärder...3 Varningar angående ögonsäkerhet...5 Produktens kännetecken...5 Introduktion...6

Läs mer

Innehållsförteckning. Innehållsförteckning...1 Anmärkning om användningen...2. Bilagor...40. Installation...11. Användarkontroller...18.

Innehållsförteckning. Innehållsförteckning...1 Anmärkning om användningen...2. Bilagor...40. Installation...11. Användarkontroller...18. Innehållsförteckning Innehållsförteckning...1 Anmärkning om användningen...2 Säkerhetsinformation...2 Försiktighetsåtgärder...3 Varningar angående ögonsäkerhet...5 Produktens kännetecken...5 Introduktion...6

Läs mer

Innehållsförteckning...1 Anmärkning om användningen...2

Innehållsförteckning...1 Anmärkning om användningen...2 Innehållsförteckning Innehållsförteckning...1 Anmärkning om användningen...2 Säkerhetsinformation...2 Försiktighetsåtgärder...3 Varningar angående ögonsäkerhet...5 Introduktion...6 Produktens kännetecken...6

Läs mer

Installation...12 Ansluta projektorn...12

Installation...12 Ansluta projektorn...12 Innehållsförteckning Innehållsförteckning...1 Meddelande om användningen...2 Säkerhetsinformation...2 Försiktighetsåtgärder...3 Varningar angående ögonsäkerhet...5 Produktegenskaper...5 Introduktion...6

Läs mer

Referensguide. Regulatory model T90

Referensguide. Regulatory model T90 X9 Referensguide Regulatory model T90 Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 1 Anmärkning om användningen... 2 Försiktighetsåtgärder...2 Viktiga driftöverväganden för säkerhet...4 Introduktion...

Läs mer

Ansluta till stationär/bärbar dator... 12 Ansluta till videokällor... 13

Ansluta till stationär/bärbar dator... 12 Ansluta till videokällor... 13 Innehållsförteckning Innehållsförteckning...1 Anmärkning om användningen...2 Säkerhetsinformation...2 Försiktighetsåtgärder...3 Varningar angående ögonsäkerhet...5 Introduktion...6 Produktens kännetecken...6

Läs mer

Innehållsförteckning. Innehållsförteckning...1 Anmärkning om användningen...2. Bilagor...58. Installation...12. Användarkontroller...23.

Innehållsförteckning. Innehållsförteckning...1 Anmärkning om användningen...2. Bilagor...58. Installation...12. Användarkontroller...23. Innehållsförteckning Innehållsförteckning...1 Anmärkning om användningen...2 Säkerhetsinformation...2 Säkerhetsåtgärder...3 Varningar angående ögonsäkerhet...6 Produktfunktioner...6 Introduktion...7 Paketöversikt...7

Läs mer

Ansluta till stationär/bärbar dator... 12 Ansluta till videokällor... 14

Ansluta till stationär/bärbar dator... 12 Ansluta till videokällor... 14 Innehållsförteckning Innehållsförteckning...1 Anmärkning om användningen...2 Säkerhetsinformation...2 Försiktighetsåtgärder...3 Varningar angående ögonsäkerhet...5 Introduktion...6 Produktens kännetecken...6

Läs mer

Innehållsförteckning. Svenska

Innehållsförteckning. Svenska Innehållsförteckning Innehållsförteckning...1 Anmärkning om användningen...2 Säkerhetsinformation...2 Försiktighetsåtgärder...3 Varningar angående ögonsäkerhet...5 Introduktion...6 Produktens kännetecken...6

Läs mer

I. LCD1561 Monitor. Baksida

I. LCD1561 Monitor. Baksida I. LCD1561 Monitor Sida Framsida Baksida 1. IR sensor 2. Power indikator 3. Hörlursuttag 4. Kanal+/upp knapp 5. Kanal-/ned knapp 6. VOL upp/höger knapp 7. VOL ned/vänster knapp 8. Menyknapp 9. TV/AV knapp

Läs mer

Viktiga anmärkningar

Viktiga anmärkningar Digital projektor DX70i Snabbguide Viktiga anmärkningar Innan du använder projektorn, läs Bruksanvisning för Produktsäkerhets och de här bruksanvisningarna för att förstå och använda enheten korrekt. Förvara

Läs mer

Förberedelser. Svenska

Förberedelser. Svenska Innehåll Förberedelser... 49 Paketinnehåll... 50 Installationsinstruktioner... 50 Monitorinstallation... 50 Monitorpackning... 50 Granska vinkeljustering... 51 Koppla... 51 Sätta igång... 51 Justera skärminställninar...

Läs mer

MTB-7400QD MANUAL. 7 Wide TFT LCD Quad Digitalt Färg System VARNING. www.mtbcameras.se RISK FÖR ELEKTRISK CHOCK ÖPPNAS EJ

MTB-7400QD MANUAL. 7 Wide TFT LCD Quad Digitalt Färg System VARNING. www.mtbcameras.se RISK FÖR ELEKTRISK CHOCK ÖPPNAS EJ MTB-7400QD 7 Wide TFT LCD Quad Digitalt Färg System VARNING RISK FÖR ELEKTRISK CHOCK ÖPPNAS EJ För att minska risken för elektrisk chock öppna ej monitorn. Reparation får endast utföras av kvalificerad

Läs mer

BH280/BH380 Bartype-skärm Användarhandbok

BH280/BH380 Bartype-skärm Användarhandbok BH280/BH380 Bartype-skärm Användarhandbok Friskrivningsklausul BenQ Corporation ger inga uttryckta eller underförstådda garantier avseende innehållet i detta dokument. Dessutom förbehåller sig BenQ Corporation

Läs mer

i3projector BRUKSANVISNING

i3projector BRUKSANVISNING i3projector BRUKSANVISNING Innehållsförteckning Innehållsförteckning 1 Anmärkning om användningen 3 Försiktighetsåtgärder...3 Lagstiftning & säkerhetsbestämmelser... 5 Introduktion 7 Produktöversikt...7

Läs mer

Information om användning...2. Säkerhetsanvisningar... 2. Introduktion...5

Information om användning...2. Säkerhetsanvisningar... 2. Introduktion...5 INNEHÅLL Information om användning...2 Säkerhetsanvisningar... 2 Introduktion...5 Projektorns funktioner... 5 Förpackningens innehåll... 6 Projektoröverblick... 7 Använda produkten...9 Kontrollpanel...

Läs mer

Installation... 10 Ansluta projektorn... 10 Sätta på / stänga av projektorn... 11. Justera den projicerade bilden... 13

Installation... 10 Ansluta projektorn... 10 Sätta på / stänga av projektorn... 11. Justera den projicerade bilden... 13 Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 1 Om användning av apparaten... 2 Försiktighetsåtgärder... 2 Introduktion... 4 Projektorns funktioner och egenskaper... 4 Vad följer med i förpackningen...

Läs mer

Viktigt!! När projektorn stängts av måste fläkten kyla ned lampan. Innan fläkten stannar får strömmen absolut inte brytas!

Viktigt!! När projektorn stängts av måste fläkten kyla ned lampan. Innan fläkten stannar får strömmen absolut inte brytas! 2009-11-10 Datorprojektor Arbetsordning ➊ Se till att projektorn står stadigt och i fred. Se till att ingen kan snubbla på kablarna. ➋ Starta INTE igång datorn. ➌ Koppla in alla sladdar. ➍ Starta projektorn.

Läs mer

1 (5) Anslut de 6 sladdar som hänger i krokar på hurtsen baksida. Övriga kablar är redan anslutna

1 (5) Anslut de 6 sladdar som hänger i krokar på hurtsen baksida. Övriga kablar är redan anslutna 1 (5) BRUKSANVISNING Placera hurtsen och anslut kablar Rulla ut hurtsen och placera den i mitten av rummet med jalusin mot bortre väggen. Lås hjulen under hurtsen och öppna jalusin. Flytta upp projektorn,

Läs mer

Installation... 10 Ansluta projektorn... 10 Sätta på / stänga av projektorn... 11. Justera den projicerade bilden... 13

Installation... 10 Ansluta projektorn... 10 Sätta på / stänga av projektorn... 11. Justera den projicerade bilden... 13 Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 1 Om användning av apparaten... 2 Försiktighetsåtgärder... 2 Introduktion... 4 Projektorns funktioner och egenskaper... 4 Vad följer med i förpackningen...

Läs mer

Innehållsförteckning

Innehållsförteckning Innehållsförteckning Meddelande om användningen... 2 Säkerhetsinformation...2 Class B gränsvärden för utstrålning...2 Viktiga säkerhetsanvisningar...2 Säkerhetsföreskrifter...4 Varningar angående ögonsäkerhet...6

Läs mer

Förpackningens innehåll. Ordlista. Powerline Adapter

Förpackningens innehåll. Ordlista. Powerline Adapter Powerline Adapter OBS! Utsätt inte Powerline Adapter för extrema temperaturer. Placera inte enheten i direkt solljus eller i närheten av värmeelement. Använd inte Powerline Adapter i extremt fuktiga eller

Läs mer

Innehållsförteckning. Innehållsförteckning...1 Anmärkning om användningen...2. Bilagor...50. Installation...13. Användarkontroller...24.

Innehållsförteckning. Innehållsförteckning...1 Anmärkning om användningen...2. Bilagor...50. Installation...13. Användarkontroller...24. Innehållsförteckning Innehållsförteckning...1 Anmärkning om användningen...2 Säkerhetsinformation...2 Säkerhetsåtgärder...3 Varningar angående ögonsäkerhet...6 Introduktion...7 Paketöversikt...7 Produktöversikt...8

Läs mer

Innehåll. Förberedelser...2. Paketinnehåll...2. Installationsinstruktioner...3. Montering av bildskärm...3. Koppla ur bildskärmen...

Innehåll. Förberedelser...2. Paketinnehåll...2. Installationsinstruktioner...3. Montering av bildskärm...3. Koppla ur bildskärmen... Innehåll Förberedelser...2 Paketinnehåll...2 Installationsinstruktioner...3 Montering av bildskärm...3 Koppla ur bildskärmen...3 Granska vinkeljustering...3 Koppla...3 Slå på strömmen...4 Justera skärminställninar...5

Läs mer

Fullfunktions fjärrkontroll (för MT-serien) Fjärrkontroll i kortstorlek (för LT-serien)

Fullfunktions fjärrkontroll (för MT-serien) Fjärrkontroll i kortstorlek (för LT-serien) Fullfunktions fjärrkontroll (för MT-serien) Fjärrkontroll i kortstorlek (för LT-serien) Den interaktiva fjärrkontrollen demonstrerar egenskaperna, funktionerna, inställningarna och de justerbara menyerna

Läs mer

Bruksanvisning. Elektronisktförstoringsglas. Snow 7 HD. Artikelnummer: I-0045

Bruksanvisning. Elektronisktförstoringsglas. Snow 7 HD. Artikelnummer: I-0045 Bruksanvisning Elektronisktförstoringsglas Snow 7 HD Artikelnummer: I-0045 Produkten tillverkas av: ZOOMAX Technology, Inc. Qianyun Road Qingpu Area 200120 Shanghai China E-post: sales@zoomax.com Produkten

Läs mer

Innehållsförteckning

Innehållsförteckning Innehållsförteckning Meddelande om användningen...2 Säkerhetsinformation... 2 Class B gränsvärden för utstrålning... 2 Viktiga säkerhetsanvisningar... 2 Säkerhetsföreskrifter... Varningar angående ögonsäkerhet...

Läs mer

Zoomax Snow Elektroniskt förstoringsglas

Zoomax Snow Elektroniskt förstoringsglas Bruksanvisning Zoomax Snow Elektroniskt förstoringsglas Svensk manual V.130328-1 V1.1 1 Innehållsregister Meny Sidnummer Produktbeskrivning 3 Medföljande innehåll 3 Översikt 4 Börja använda Zoomax Batteri

Läs mer

Förpackningens innehåll. Ordlista. Powerline Adapter

Förpackningens innehåll. Ordlista. Powerline Adapter Powerline Adapter OBS! Utsätt inte Powerline Adapter för extrema temperaturer. Placera inte enheten i direkt solljus eller i närheten av värmeelement. Använd inte Powerline Adapter i extremt fuktiga eller

Läs mer

Information om användning...2. Säkerhetsanvisningar... 2. Introduktion...5

Information om användning...2. Säkerhetsanvisningar... 2. Introduktion...5 INNEHÅLL Information om användning...2 Säkerhetsanvisningar... 2 Introduktion...5 Projektorns funktioner... 5 Förpackningens innehåll... 6 Projektoröverblick... 7 Använda produkten...9 Kontrollpanel...

Läs mer

E-BOT del 2 20150120

E-BOT del 2 20150120 E-BOT del 2 20150120 2 Innehållsförteckning 7 Avancerade funktioner... 4 7.1 Inställningar för färglägen... 4 7.1.1 Ställa in färglägena... 4 8 Inställningar... 6 8.1 Använda hörlurar... 6 8.2 Återställning...

Läs mer

Användarmanual i-loview 7

Användarmanual i-loview 7 Användarmanual i-loview 7 Introduktion 2 3 Varning Var god läs igenom denna manual ordentligt för att försäkra dig om en säker och korrekt användning av produkten. Viktigt Vårdslös eller felaktig användning

Läs mer

CLOVER 7 Elektroniskt förstoringsglas Användarguide. Rev B

CLOVER 7 Elektroniskt förstoringsglas Användarguide. Rev B CLOVER 7 Elektroniskt förstoringsglas Användarguide Rev B Innehåll Skötsel 1 Snabbstart 3 Översikt 3 Enhetens delar - förklaring 5 Tillbehör 8 Ladda batteriet 9 Stand inte definierat. Fel! Bokmärket är

Läs mer

Innehållsförteckning

Innehållsförteckning Innehållsförteckning Försiktighetsåtgärder...2 SÄRSKILDA KOMMENTARER OM LCD-BILDSKÄRMAR...2 Paket innehåll...3 Installations instruktioner...3 Sätta ihop skärmen...3 Åter-förpacka skärmen...4 Justera tittande

Läs mer

KARLSBORGS ENERGI AB INTERNET KABEL-TV INSTALLATIONSHANDBOK REV. 2011.01

KARLSBORGS ENERGI AB INTERNET KABEL-TV INSTALLATIONSHANDBOK REV. 2011.01 KARLSBORGS ENERGI AB INTERNET KABEL-TV INSTALLATIONSHANDBOK REV. 2011.01 Karlsborgs Energi AB 2 Innehåll 1. ANSLUT KABELMODEMET... 4 2. ANSLUT OCH KONFIGURERA DIN UTRUSTNING... 5 OM DU VILL ANVÄNDA DIN

Läs mer

Viktiga säkerhetsanvisningar

Viktiga säkerhetsanvisningar Säkerhetsvarningar - ögon Undvik alltid att stirra/vara vänd rakt mot projektorns stråle. Håll ryggen mot strålen så mycket som möjligt. En pinne eller laserpekare rekommenderas för att undvika att hamna

Läs mer

hjälpsamma team via cspolaroid@camarketing.com.

hjälpsamma team via cspolaroid@camarketing.com. Polaroid ZIP Bläckfria Fototryck Bruksanvisning {Allmän Produktbild} Hej! Välkommen till Polaroid -familjen. Den här bruksanvisningen erbjuder dig en kort genomgång av din nya Mini-skrivare. För mer information

Läs mer

PU9730 / PW9620 / PX9710 Digital Projektor Installationsguide

PU9730 / PW9620 / PX9710 Digital Projektor Installationsguide PU9730 / PW9620 / PX9710 Digital Projektor Installationsguide Innehållsförteckning Produktinformation... 3 Linsinformation... 3 Obs! (vid kantövergång)... 3 Produktinformation... 4 Linsförskjutningsområde...

Läs mer

Innehållsförteckning. Innehållsförteckning...1 Anmärkning om användningen..2. Bilagor...42. Introduktion...7. Installation...11

Innehållsförteckning. Innehållsförteckning...1 Anmärkning om användningen..2. Bilagor...42. Introduktion...7. Installation...11 Innehållsförteckning Innehållsförteckning...1 Anmärkning om användningen..2 Säkerhetsinformation...2 Säkerhetsåtgärder...3 Varningar angående ögonsäkerhet...6 Introduktion...7 Paketöversikt...7 Produktöverblick...8

Läs mer

Innehållsförteckning... 1 Bruksanvisning... 2. Försiktighetsåtgärder... 2. Inledning... 4. Installation... 10

Innehållsförteckning... 1 Bruksanvisning... 2. Försiktighetsåtgärder... 2. Inledning... 4. Installation... 10 Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 1 Bruksanvisning... 2 Försiktighetsåtgärder... 2 Inledning... 4 Produktegenskaper... 4 Paketöversikt... 5 Produktöversikt... 6 Huvudenhet... 6 Panelkontroll...

Läs mer

Innehållsförteckning. 1... Svenska. Innehållsförteckning... 1 Bruksanvisning... 2. Inledning... 4. Installation... 10. Användarkontroller...

Innehållsförteckning. 1... Svenska. Innehållsförteckning... 1 Bruksanvisning... 2. Inledning... 4. Installation... 10. Användarkontroller... Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 1 Bruksanvisning... 2 Försiktighetsåtgärder... 2 Inledning... 4 Produktegenskaper... 4 Paketöversikt... 5 Produktöversikt... 6 Huvudenhet... 6 Panelkontroll...

Läs mer

Innehållsförteckning...1 Observera...3. Säkerhetsinformation...3 Försiktighetsåtgärder...4 Varningar angående ögonsäkerhet...6 Introduktion...

Innehållsförteckning...1 Observera...3. Säkerhetsinformation...3 Försiktighetsåtgärder...4 Varningar angående ögonsäkerhet...6 Introduktion... Innehållsförteckning Innehållsförteckning...1 Observera...3 Säkerhetsinformation...3 Försiktighetsåtgärder...4 Varningar angående ögonsäkerhet...6 Introduktion...7 Förpackningsöversikt...7 Produktöversikt...8

Läs mer

Meddelande om användningen... 2

Meddelande om användningen... 2 Innehållsförteckning Meddelande om användningen... 2 Säkerhetsinformation...2 Class B gränsvärden för utstrålning...2 Viktiga säkerhetsanvisningar...2 Säkerhetsföreskrifter...4 Varningar angående ögonsäkerhet...6

Läs mer

Installationsguide. Kreatel/Motorola VIP1920

Installationsguide. Kreatel/Motorola VIP1920 Installationsguide VARNING FÖR ATT UNDVIKA BRANDRISK OCH ELEKTRISK STÖT, UTSÄTT EJ DENNA APPARAT FÖR REGN ELLER FUKT Viktiga säkerhetsföreskrifter - Läs dessa instruktioner - Behåll dessa instruktioner

Läs mer

Innehållsförteckning. Innehållsförteckning...1 Anmärkning om användningen...2. Bilagor...44. Installation...12. Användarkontroller...18.

Innehållsförteckning. Innehållsförteckning...1 Anmärkning om användningen...2. Bilagor...44. Installation...12. Användarkontroller...18. Innehållsförteckning Innehållsförteckning...1 Anmärkning om användningen...2 Säkerhetsinformation...2 Försiktighetsåtgärder...3 Varningar angående ögonsäkerhet...5 Produktens kännetecken...5 Introduktion...7

Läs mer

BIPAC-711C2 / 710C2. ADSL Modem / Router. Snabbstart Guide

BIPAC-711C2 / 710C2. ADSL Modem / Router. Snabbstart Guide BIPAC-711C2 / 710C2 ADSL Modem / Router Snabbstart Guide Billion BIPAC-711C2/710C2 ADSL Modem / Router För mer detaljerade instruktioner om konfiguration och användning av denna ADSL Modem/Router, hänvisar

Läs mer

Ladibug Bildbehandlingsprogram Bruksanvisning

Ladibug Bildbehandlingsprogram Bruksanvisning Ladibug Bildbehandlingsprogram Bruksanvisning Innehåll 1. Introduktion... 2 2. Systemkrav... 2 3. Installera Ladibug... 3 4. Anslutning... 6 5. Börja använda Ladibug... 7 6. Drift... 8 6.1 Huvudmeny...

Läs mer

RADIOMOTTAGARE RGBW SOM STYR EN GEMENSAM ANOD FÖR LED-strip

RADIOMOTTAGARE RGBW SOM STYR EN GEMENSAM ANOD FÖR LED-strip TELECO AUTOMATION SRL - Via dell Artigianato, - 0 Colle Umberto (TV) ITALIEN TELEFON: ++9.0.5 FAX: ++9.0.5 - www.telecoautomation.com Det här dokumentet tillhör Teleco Automation Srl som förbehåller sig

Läs mer

Svensk Bruksanvisning

Svensk Bruksanvisning Skivspelare TT01 Svensk Bruksanvisning Läs igenom denna bruksanvisning innan användning av produkten och spara bruksanvisningen för framtida användning. VIKTIGA SÄKERHETSANVISNINGAR Läs dessa anvisningar.

Läs mer

Innehållsförteckning. 1... Svenska. Innehållsförteckning... 1 Bruksanvisning... 2. Inledning... 4. Installation... 10. Användarkontroller...

Innehållsförteckning. 1... Svenska. Innehållsförteckning... 1 Bruksanvisning... 2. Inledning... 4. Installation... 10. Användarkontroller... Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 1 Bruksanvisning... 2 Försiktighetsåtgärder... 2 Inledning... 4 Produktegenskaper... 4 Paketöversikt... 5 Produktöversikt... 6 Huvudenhet... 6 Panelkontroll...

Läs mer

BLUETOOTH SPEAKER GSB 120

BLUETOOTH SPEAKER GSB 120 BLUETOOTH SPEAKER GSB 120 SV 2 8 + AUX IN DC IN 9 V A 3 5 SÄKERHET OCH INSTALLATION 5 RF-exponeringsvarning 5 Viktig varningsinformation om batteri 6 ÖVERSIKT 6 Kompatibilitet med Bluetooth-enhet 6 Kontroller

Läs mer

Installations- och bruksanvisning

Installations- och bruksanvisning EFP Trådlös takmonterad värmevakt med spisvakt 1-fas (E-nr 1340197) Installations- och bruksanvisning Allmänt EFP Trådlös takmonterad värmevakt med spisvakt (E-nr 1340197). Värmevakten monteras i taket

Läs mer

S ounddock SerieS iii 2012 Bose Corporation, The Mountain, Framingham, MA 01701-9168 USA AM362678 Rev. 00 digital MuSic SySteM

S ounddock SerieS iii 2012 Bose Corporation, The Mountain, Framingham, MA 01701-9168 USA AM362678 Rev. 00 digital MuSic SySteM SoundDock Series III Digital Music System TAB 8 TAB 7 TAB 6 TAB 5 Svenska TAB 3 TAB 2 English VIKTIGA SÄKERHETSANVISNINGAR Läs bruksanvisningen Följ anvisningarna i den här användarhandboken noga. Detta

Läs mer

Säkerhetsinformation. - Enbart skärmade gränssnittskablar bör användas.

Säkerhetsinformation. - Enbart skärmade gränssnittskablar bör användas. Bruksanvisning 1 Hej! Välkommen till Polaroid -familjen. Den här bruksanvisningen erbjuder dig en kort genomgång av din nya Mini-skrivare. För mer information och teknisk support, var vänlig kontakta vårt

Läs mer

Använda TV-ut LÄS DETTA FÖRST. Se PC-bilden på en TV! Ansluta din PC till en TV eller en videobandspelare. VIKTIG INFORMATION för europeiska kunder

Använda TV-ut LÄS DETTA FÖRST. Se PC-bilden på en TV! Ansluta din PC till en TV eller en videobandspelare. VIKTIG INFORMATION för europeiska kunder Använda TV-ut Se PC-bilden på en TV! Ditt nya RAGE 128-baserade grafikkort har TV-ut funktionalitet. Anslut helt enkelt ditt kort till en TV, en bildskärm eller båda. Du kan till och med koppla grafikkortet

Läs mer

Innehållsförteckning. Innehållsförteckning...1 Anmärkning om användningen...2. Bilagor...49. Installation...11. Användarkontroller...22.

Innehållsförteckning. Innehållsförteckning...1 Anmärkning om användningen...2. Bilagor...49. Installation...11. Användarkontroller...22. Innehållsförteckning Innehållsförteckning...1 Anmärkning om användningen...2 Säkerhetsinformation...2 Säkerhetsåtgärder...3 Varningar angående ögonsäkerhet...6 Flexibel vinkelinställning...6 Introduktion...7

Läs mer

Bruksanvisning till. Acer PD323/PD311 -projektorserie

Bruksanvisning till. Acer PD323/PD311 -projektorserie Bruksanvisning till Acer PD323/PD311 -projektorserie Instruktioner för kassering Kasta inte denna elektroniska enhet i hushållssoporna. För att minimera utsläpp och säkerställa att den globala miljön skyddas

Läs mer

Användarsäkerhet. Elektrisk säkerhet. Phaser 5500 Laserskrivare

Användarsäkerhet. Elektrisk säkerhet. Phaser 5500 Laserskrivare Användarsäkerhet Skrivaren och de rekommenderade förbrukningsartiklarna har utformats och testats för att uppfylla strikta säkerhetskrav. Genom att uppmärksamma följande instruktioner ser du till att skrivaren

Läs mer

CX82 Digital Klockradio med Dubbla alarmtider

CX82 Digital Klockradio med Dubbla alarmtider CX82 Digital Klockradio med Dubbla alarmtider Svensk Bruksanvisning Läs igenom denna bruksanvisning innan användning av produkten och spara bruksanvisningen för framtida användning. SÄKERHETSFÖRESKRIFTER

Läs mer

Svensk Bruksanvisning Läs igenom hela bruksanvisningen Spara den för framtida bruk.

Svensk Bruksanvisning Läs igenom hela bruksanvisningen Spara den för framtida bruk. SANGEAN PR-D4 Svensk Bruksanvisning Läs igenom hela bruksanvisningen Spara den för framtida bruk. VIKTIGA SÄKERHETS ANVISNINGAR 1. Läs dessa instruktioner. 2. Spara dessa instruktioner. 3. Beakta alla

Läs mer

Meddelande om användningen... 2

Meddelande om användningen... 2 Innehållsförteckning Meddelande om användningen... 2 Säkerhetsinformation...2 Class B gränsvärden för utstrålning...2 Viktiga säkerhetsanvisningar...2 Säkerhetsföreskrifter...4 Varningar angående ögonsäkerhet...6

Läs mer

BeoLab 12. BeoLab 12 2 BeoLab 12 3

BeoLab 12. BeoLab 12 2 BeoLab 12 3 BeoLab 12 BeoLab 12 2 BeoLab 12 3 Med förbehåll för ändringar av tekniska specifikationer, funktioner och deras användning. 3511045 Version 1.0 1201 Daglig användning 3 När du är färdig med installationen

Läs mer

Solo + Standard och HD. Nordic. SOLO manual version 20090811 4

Solo + Standard och HD. Nordic. SOLO manual version 20090811 4 Solo + Standard och HD Nordic SOLO manual version 20090811 4 1 SOLO från Nordiceye finns i 2 olika modeller. För att påverka miljön i varje form har vi valt att skriva denna manual i kombination av de

Läs mer

quick guide RSE Volvo förbehåller sig rätten att göra ändringar utan föregående meddelande. Tillval är markerade med en asterisk (*).

quick guide RSE Volvo förbehåller sig rätten att göra ändringar utan föregående meddelande. Tillval är markerade med en asterisk (*). web edition quick guide RSE REAR SEAT ENTERTAINMENT SYSTEM DUAL SCREEN Din bil är utrustad med en exklusiv multimediaanläggning. Rear Seat Entertainment-systemet utökar bilens ordinarie ljudanläggning

Läs mer

Det nya stjärnskottet inom högupplöst storbildsunderhållning

Det nya stjärnskottet inom högupplöst storbildsunderhållning Det nya stjärnskottet inom högupplöst storbildsunderhållning Fullständig HD 1080p C2Fine-paneler, senaste generationen 3LCD Kontrastförhållande 12000:1 Epsons exklusiva biofilterteknik Epson-teknologin

Läs mer

Användarsäkerhet. Elektrisk säkerhet. Phaser 4500 laserskrivare

Användarsäkerhet. Elektrisk säkerhet. Phaser 4500 laserskrivare Användarsäkerhet Skrivaren och de rekommenderade förbrukningsartiklarna har utformats och testats för att uppfylla strikta säkerhetskrav. Genom att uppmärksamma följande instruktioner ser du till att skrivaren

Läs mer

LX501/LW401/LWU421/ LX601i/LW551i/LWU501i Bruksanvisning (detaljerad) - Guide för stapling

LX501/LW401/LWU421/ LX601i/LW551i/LWU501i Bruksanvisning (detaljerad) - Guide för stapling LX501/LW401/LWU421/ LX601i/LW551i/LWU501i Bruksanvisning (detaljerad) - Guide för stapling 020-000499-02 Projektor LX501/LW401/LWU421/ LX601i/LW551i/LWU501i Bruksanvisning (detaljerad) Guide för stapling

Läs mer

n-abler är lämplig för alla åldersgrupper med motoriska svårigheter och för dem som arbetar långa perioder vid datorn.

n-abler är lämplig för alla åldersgrupper med motoriska svårigheter och för dem som arbetar långa perioder vid datorn. n-abler Trackball Produktbeskrivning n-abler Trackball är särskilt utformad för datoranvändare med begränsad handkontroll, motoriska svårigheter, dålig hand-öga-koordination, begränsad fingerfärdighet,

Läs mer

FM/MW 2 bands Digital Klockradio 381Q916-A. Bruksanvisning RCR-3

FM/MW 2 bands Digital Klockradio 381Q916-A. Bruksanvisning RCR-3 FM/MW 2 bands Digital Klockradio 381Q916-A Bruksanvisning S RCR-3 Viktiga säkerhetsinstruktioner 1. Läs denna bruksanvisning. 2. Spara bruksanvisningen för framtida bruk. 3. Följ alla varningsföreskrifter.

Läs mer

SOUNDSTICKS WIRELESS. Installationsguide

SOUNDSTICKS WIRELESS. Installationsguide SOUNDSTICKS WIRELESS Installationsguide 2 SOUNDSTICKS WIRELESS 1. Läs dessa anvisningar. 2. Spara anvisningarna. 3. Uppmärksamma alla varningar. 4. Följ alla anvisningar. 5. Använd inte apparaten nära

Läs mer

DENVER DPF 742 Användarhandbok. Digital fotoram. Strömkabeln bör alltid vara lättåtkomlig så att man enkelt kan sätta i och dra ut denna.

DENVER DPF 742 Användarhandbok. Digital fotoram. Strömkabeln bör alltid vara lättåtkomlig så att man enkelt kan sätta i och dra ut denna. DENVER DPF 742 Användarhandbok Digital fotoram VARNING Strömkabeln bör alltid vara lättåtkomlig så att man enkelt kan sätta i och dra ut denna. 1 Introduktion Gratulerar till ditt köp av denna digitala

Läs mer

Installation. Netgear 802.11ac trådlös kopplingspunkt WAC120. Förpackningens innehåll. NETGEAR, Inc. 350 East Plumeria Drive San Jose, CA 95134 USA

Installation. Netgear 802.11ac trådlös kopplingspunkt WAC120. Förpackningens innehåll. NETGEAR, Inc. 350 East Plumeria Drive San Jose, CA 95134 USA Varumärken NETGEAR, NETGEAR-logotypen och Connect with Innovation är varumärken och/eller registrerade varumärken som tillhör NETGEAR, Inc. och/eller dess dotterbolag i USA och/eller andra länder. Informationen

Läs mer

CLOVER 5 Elektroniskt förstoringsglas Användarguide. Rev D

CLOVER 5 Elektroniskt förstoringsglas Användarguide. Rev D CLOVER 5 Elektroniskt förstoringsglas Användarguide Rev D Skötsel Bokmärket är inte definierat. Innehåll Fel! Snabbstart 3 Översikt 3 Användarlägen 5 Tillbehör 8 Batteri och laddning 9 Skriv stativ 15

Läs mer

KULFORMAD HÖGTALARE. Bluetooth-högtalare med NFC-teknik. Användarhandbok

KULFORMAD HÖGTALARE. Bluetooth-högtalare med NFC-teknik. Användarhandbok Bluetooth-högtalare med NFC-teknik Användarhandbok Bäste kund, Tack för att du köpt en IRC-produkt. Vi är mycket glada att du har valt en av våra produkter. Vi är säkra på att du kommer att ha mycket glädje

Läs mer

Svensk version. Inledning. Installation av maskinvara. LC202 Sweex Powerline Ethernet-adapter 200 Mbps

Svensk version. Inledning. Installation av maskinvara. LC202 Sweex Powerline Ethernet-adapter 200 Mbps LC202 Sweex Powerline Ethernet-adapter 200 Mbps Inledning Utsätt inte Sweex Powerline Ethernet-adapter 200 Mbps för extrema temperaturer. Placera inte enheten i direkt solljus eller nära värmeelement.

Läs mer

FM/MW 2 bands Digital Klockradio 381QJ13-A. Bruksanvisning RCR-22

FM/MW 2 bands Digital Klockradio 381QJ13-A. Bruksanvisning RCR-22 FM/MW 2 bands Digital Klockradio 381QJ13-A Bruksanvisning S RCR-22 Viktiga säkerhetsinstruktioner 1. Läs denna bruksanvisning. 2. Spara bruksanvisningen för framtida bruk. 3. Följ alla varningsföreskrifter.

Läs mer

KARLSBORGS ENERGI AB ADSL INSTALLATIONSHANDBOK REV. 2010.05

KARLSBORGS ENERGI AB ADSL INSTALLATIONSHANDBOK REV. 2010.05 KARLSBORGS ENERGI AB ADSL INSTALLATIONSHANDBOK REV. 2010.05 Karlsborgs Energi AB 2 Innehåll 1. LOKALISERA FÖRSTA TELEFONJACKET... 4 2. ANSLUT DITT MODEM... 4 3. ANSLUT OCH KONFIGURERA DIN UTRUSTNING...

Läs mer

Installationsguide / Användarmanual

Installationsguide / Användarmanual (Ver. 2.6.0) Installationsguide / Användarmanual Innehåll 1. Välkommen Sid 1 Välkommen som Internet kund hos Seth s Bredband Kontrollera att din Internetlåda innehåller: 2. Anslutningsguide Sid 2 Koppla

Läs mer

L82. Svensk Bruksanvisning Version 1 Läs igenom denna bruksanvisning innan användning av produkten och spara bruksanvisningen för framtida användning.

L82. Svensk Bruksanvisning Version 1 Läs igenom denna bruksanvisning innan användning av produkten och spara bruksanvisningen för framtida användning. L82 Svensk Bruksanvisning Version 1 Läs igenom denna bruksanvisning innan användning av produkten och spara bruksanvisningen för framtida användning. Hej och tack för att du köpt en produkt! Vi hoppas

Läs mer

TRUST 450LR MOUSE WIRELESS OPTICAL

TRUST 450LR MOUSE WIRELESS OPTICAL Instruktioner för att komma igång Kapitel 1. Ställa in kanalerna (4.1) 2. Ansluta mottagaren (4.2) 3. Ladda och sätta i batterierna (4.3) 4. Avinstallera gamla drivrutiner (4.4) 5. Installation i Windows

Läs mer

CMX 118 Digital klockradio

CMX 118 Digital klockradio CMX 118 Digital klockradio Svensk Bruksanvisning Läs igenom denna bruksanvisning innan användning av produkten och spara bruksanvisningen för framtida användning. VIKTIGA SÄKERHETSANVISNINGAR Läs dessa

Läs mer

Startboxen innehåller följande utrustning. Modem Nätverkskabel Strömadapter

Startboxen innehåller följande utrustning. Modem Nätverkskabel Strömadapter Manual Huawei B260a Startboxen innehåller följande utrustning Modem Nätverkskabel Strömadapter 2 3 Modem Huawei B260a Betydelsen av modemets lampor 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Anslutning för extern antenn

Läs mer

Bruksanvisning till. Acer PH530-projektorserie

Bruksanvisning till. Acer PH530-projektorserie Bruksanvisning till Acer PH530-projektorserie Instruktioner för kassering Kasta inte denna elektroniska enhet i hushållssoporna. För att minimera utsläpp och säkerställa att den globala miljön skyddas

Läs mer

Innehållsförteckning. Innehållsförteckning...1 Anmärkning om användningen..2. Bilagor...43. Introduktion...7. Installation...12

Innehållsförteckning. Innehållsförteckning...1 Anmärkning om användningen..2. Bilagor...43. Introduktion...7. Installation...12 Innehållsförteckning Innehållsförteckning...1 Anmärkning om användningen..2 Säkerhetsinformation...2 Säkerhetsåtgärder...3 Varningar angående ögonsäkerhet...6 Introduktion...7 Paketöversikt...7 Produktöverblick...8

Läs mer

Bruksanvisning DAB+/DAB FM-radio DENVER DAB-40

Bruksanvisning DAB+/DAB FM-radio DENVER DAB-40 Bruksanvisning DAB+/DAB FM-radio DENVER DAB-40 COPYRIGHT DENVER ELECTRONICS A/S www.denver-electronics.com www.facebook.com/denverelectronics SWE-1 VIKTIG SÄKERHETSINFORMATION VAR FÖRSIKTIG! RISK FÖR ELEKTRISK

Läs mer

Prestige 660M. Snabbinstallation. Version 1.0

Prestige 660M. Snabbinstallation. Version 1.0 Prestige 660M Snabbinstallation Version 1.0 1 Det här dokumentet hjälper dig att installera och använda din Prestige 660M. Observera att denna installationsguide endast beskriver installation av modemet

Läs mer

FIBER INSTALLATIONSHANDBOK VERSION 1.0. Felanmälan och support nås på 0502-60 65 90. Alla dagar 08:00-22:00

FIBER INSTALLATIONSHANDBOK VERSION 1.0. Felanmälan och support nås på 0502-60 65 90. Alla dagar 08:00-22:00 FIBER INSTALLATIONSHANDBOK VERSION 1.0 Felanmälan och support nås på 0502-60 65 90 Alla dagar 08:00-22:00 1. ANSLUT OCH KONFIGURERA DIN UTRUSTNING Er anslutning är klar först när den gröna lampan på Fiberkonverten

Läs mer

Handbok för installation av programvara

Handbok för installation av programvara Handbok för installation av programvara Denna handbok beskriver hur du installerar programvaran via en USB- eller nätverksanslutning. Nätverksanslutning är inte tillgängligt för modellerna SP 200/200S/203S/203SF/204SF

Läs mer

FM/MW 2 bands Digital Klockradio 381R812-A. Bruksanvisning RCR-5

FM/MW 2 bands Digital Klockradio 381R812-A. Bruksanvisning RCR-5 FM/MW 2 bands Digital Klockradio 381R812-A Bruksanvisning S RCR-5 Viktiga säkerhetsinstruktioner 1. Läs denna bruksanvisning. 2. Spara bruksanvisningen för framtida bruk. 3. Följ alla varningsföreskrifter.

Läs mer

1. Inkoppling till bredbandsnätet

1. Inkoppling till bredbandsnätet Sid 1 (19) Innehåll 1. Inkoppling till bredbandsnätet a) Aktiv utrustning CTS 2. Nätverksinställningar för datorer med Windows XP eller 2000 3. Nätverksinställningar för datorer med Windows 95, 98, ME

Läs mer

Dockningstation med förstärkare för ipod/iphone

Dockningstation med förstärkare för ipod/iphone Dockningstation med förstärkare för ipod/iphone D2 Bruksanvisning Dockingstation med förstärkare för ipod/iphone VARNING! För att hindra elektriska stötar ska man inte använda denna (polariserade) stickpropp

Läs mer

Ladibug TM 2.0 Bildbehandlingsprogram för dokumentkamera Bruksanvisning

Ladibug TM 2.0 Bildbehandlingsprogram för dokumentkamera Bruksanvisning Ladibug TM 2.0 Bildbehandlingsprogram för dokumentkamera Bruksanvisning Innehållsförteckning 1. Introduktion... 2 2. Systemkrav... 2 3. Installering av Ladibug... 3 4. Anslutning av hårdvaran... 8 5. Börja

Läs mer

BRUKSANVISNING CEAPRO FRAMKALLNINGSMASKIN

BRUKSANVISNING CEAPRO FRAMKALLNINGSMASKIN BRUKSANVISNING CEAPRO FRAMKALLNINGSMASKIN På kommande sidor följer en kortfattad bruksanvisning som beskriver handhavandet av framkallningsmaskinen CEAPRO. Bruksanvisningen är till största delen en ren

Läs mer

Innehållslista 1.Säkerhetsanvisningar...(2) 2.Generell del...(3) 1) TV apparat

Innehållslista 1.Säkerhetsanvisningar...(2) 2.Generell del...(3) 1) TV apparat Bruksanvisning Innehållslista 1.Säkerhetsanvisningar...(2) 2.Generell del...(3) 1) TV apparat 2) Fjärrkontroll 3.Generell karaktäristik och funktioner...(9) 4.Anslutning...(10) 1) Anslutning till strömkälla

Läs mer

LAN Port: 4 X RJ45 10/100BASE-TX Fast Ethernet med Auto MDI/MDIX. Resetknapp: Återställer enheten till fabriks inställningar

LAN Port: 4 X RJ45 10/100BASE-TX Fast Ethernet med Auto MDI/MDIX. Resetknapp: Återställer enheten till fabriks inställningar Denna enhet kan konfigureras genom att använda ett webb program, ex. Internet Explorer 6, Netscape Navigator 6.23. DSL-504T ADSL Router Orientering Användande av annan ström adapter med annan volt/amper

Läs mer

DM-44TE 45sek. Anti Shock bärbar CD-spelare

DM-44TE 45sek. Anti Shock bärbar CD-spelare Swedish DM-44TE 45sek. Anti Shock bärbar CD-spelare Svensk bruksanvisning www.denver-electronics.com SÂKERHETSÅTGÄRDER För att undvika att anläggningen skadas bör den inte förvaras på ställen som är extremt

Läs mer

MM124 Sweex Portable Media Center MM124UK Sweex Portable Media Center

MM124 Sweex Portable Media Center MM124UK Sweex Portable Media Center MM124 Sweex Portable Media Center MM124UK Sweex Portable Media Center Inledning Först och främst tackar vi till ditt köp av denna Sweex Portable Media Center. Ett enkelt sätt att njuta av musik och bilder

Läs mer

KONVEKTORELEMENT. INSTRUKTIONSMANUAL Modell No. PH-ET06AF-1500

KONVEKTORELEMENT. INSTRUKTIONSMANUAL Modell No. PH-ET06AF-1500 KONVEKTORELEMENT INSTRUKTIONSMANUAL Modell No. PH-ET06AF-1500 VAR VÄNLIG SPARA DESSA INSTRUKTIONER VARNING: LÄS DENNA ANVÄNDARMANUAL NOGGRANT INNAN ANVÄNDNING. VARNING VARNING: ELEMENTET FÅR INTE ANVÄNDAS

Läs mer