Innehållsförteckning. Innehållsförteckning...1 Anmärkning om användningen...2. Bilagor Installation Användarkontroller...24.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Innehållsförteckning. Innehållsförteckning...1 Anmärkning om användningen...2. Bilagor...50. Installation...13. Användarkontroller...24."

Transkript

1 Innehållsförteckning Innehållsförteckning...1 Anmärkning om användningen...2 Säkerhetsinformation...2 Säkerhetsåtgärder...3 Varningar angående ögonsäkerhet...6 Introduktion...7 Paketöversikt...7 Produktöversikt...8 Huvudenhet... 8 Kontrollpanel... 9 Inmatning/utmatningsanslutningar Fjärrkontroll Installation...13 Ansluta projektorn...13 Ansluta till stationär/bärbar dator Ansluta till videokällor Ansluta till 3D-videoenheter...15 Använda 3D-glasögonen...17 Slå på/stänga av projektorn...18 Slå på projektorn Stänga av projektorn Varningslampa Justera den projicerade bilden...21 Justera höjden på projektorn Justera projektorns zoom/fokus Justera storleken på den projicerade bilden Användarkontroller...24 Kontrollpanel & fjärrkontroll...24 Kontrollpanel Fjärrkontroll Bildskärmsmenyer...29 Hur den används Menyträd BILD Bild Avancerad Bild Avancerad Signal (VGA) Bild Avancerad Signal (Video) DISPLAY DISPLAY 3D INSTÄLLNING INSTÄLLNING Ljudinställningar INSTÄLLNING Säkerhet INSTÄLLNING Avancerad ALTERNATIV ALTERNATIV Lampinställning ALTERNATIV Avancerad Bilagor...50 Felsökning...50 Bildproblem Andra problem Fjärrkontrollsproblem Indikatorlampans meddelanden Meddelanden på skärmen Byta ut lampan...55 Kompatibilitetslägen...57 RS232 funktionslista över kommandon och protokoll...59 RS232-stifttilldelningar RS232 Protokollfunktionslista Takmonteringsinstallation...64 Globala Optoma-kontor...65 Regler och säkerhetsinformation...67 FCC-meddelande Deklaration om efterlevnad för EU-länder Varumärken

2 Anmärkning om användningen Säkerhetsinformation Blixten med en pil inuti en liksidig triangel avser att varna användaren för närvaron av oisolerad "farlig spänning" innanför produktens hölje, som kan vara tillräckligt stark för att utgöra en risk för elektriska stötar. Utropstecknet inom en liksidig triangel avser att varna användaren om att det finns viktiga bruks- och underhållsanvisningar (service) i dokumentationen som medföljer apparaten. VARNING: FÖR ATT MINSKA RISKEN FÖR BRAND ELLER ELEKTRISK STÖT SKA APPARATEN INTE UTSÄTTAS FÖR REGN ELLER FUKT. FARLIGT HÖG SPÄNNING FINNS INUTI HÖLJET. ÖPPNA INTE HÖLJET. ÖVERLÅT SERVICE ENDAST TILL KVALIFICERAD PERSONAL. Klass B utstrålningsgränser Den här Klass B-apparaten tillmötesgår alla krav i Canadian Interference- Causing Equipment Regulations (kanadensiska regler för störningsskapande utrustning). Viktig säkerhetsanvisning 1. Avstå från att blockera ventilationsöppningar. För att försäkra dig om att projektorn fungerar tillförlitligt och för att förebygga överhettning är det rekommenderat att projektorn placeras på en plats där ventilationen flödar oförhindrat. Placera den till exempel inte på ett överfyllt kaffebord, en soffa eller en säng. Placera den heller inte i ett slutet utrymme, t.ex. bokhylla eller skåp som förhindrar fritt luftflöde. 2. Använd inte projektorn nära vatten eller i fuktiga miljöer. Minska brandfara och/eller risk för elektriska stötar genom att inte utsätta produkten för regn eller väta. 3. Placera inte i närheten av värmekällor såsom element, spis eller annan utrustning som avger värme, t.ex. förstärkare. 4. Torka endast av med torr trasa. 5. Använd endast tillsatser/tillbehör som specificerats av tillverkaren. 6. Använd inte enheten om den utsatts för fysiskt skada eller om den missbrukats. Skada/misshandel inkluderar (men är inte begränsad till): -- Apparaten har tappats. -- Strömkabeln eller kontakten har skadats. -- Vätska har spillts på projektorn. -- Projektorn har utsatts för regn eller fukt. -- Någonting har fallit in i projektorn eller någonting sitter löst inuti den. Försök aldrig att själv reparera enheten. Öppna eller ta bort höljet kan utsätta dig för farlig spänning eller andra faror. Ring Optoma innan du sänder in enheten för reparation. 7. Låt inga objekt eller vätskor tränga in i projektorn. De kan komma i kontakt med farliga spänningspunkter och kortsluta delar som kan resultera i brand eller elektrisk stöt. 8. Se projektorns hölje för säkerhetsrelaterade markeringar. 9. Enheten får endast repareras av lämplig servicepersonal. 2

3 Anmärkning om användningen Säkerhetsåtgärder Följ alla varningar, försiktighetsåtgärder och rekommenderat underhåll i denna bruksanvisning. NOTE När lampan når slutet på sin livscykel kommer projektorn inte att slås på igen förrän lampmodulen har bytts ut. När du ska byta ut lampan, följ procedurerna som listas under "Byta ut lampan". Varning- Varning- Varning- Varning- Varning- Varning- Varning- Varning- Varning- Varning- Titta inte in i projektorlinsen när lampan är tänd. Det starka ljuset kan skada dina ögon. Minska risken för brand eller elstöt genom att inte utsätta denna produkt för regn eller fukt. Öppna eller montera inte isär projektorn då detta kan orsaka elektrisk stöt. Låt enheten svalna före lampbyte. Den här projektorn kommer själv att känna av lampans livslängd. Byt alltid lampa när varningsmeddelanden visas. Återståll "Lampåterställning"-funktionen från skärmmenyn "Alternativ Lampinställning" när lampmodulen har bytts ut. När du stänger av projektorn ska du kontrollera så att avkylningscykeln har avslutats innan du kopplar från strömmen. Låt projektorn svana i 90 sekunder. Använd inte linsskydd när projektorn används. När lampan närmar sig slutet av sin livslängd kommer meddelandet "Byte föreslås" att visas på skärmen. Kontakta din lokala återsförsäljare eller servicecenter för att byta ut lampan så snart som möjligt. Titta inte i laserpekaren på fjärrkontrollen eller rikta inte den mot någons ögon. Laserpekare kan ge permanenta synskador. 3

4 Anmärkning om användningen Gör: Stänga av projektorn och dra ut nätkontakten ur eluttaget före rengöring av produkten. Använd en mjuk torr trasa med ett milt rengöringsmedel för att göra rent skärmens ytterhölje. Koppla bort strömsladden från eluttaget om produkten inte används under en längre tidsperiod. Gör inte: Blockera springor och öppningar på enheten som är avsedda för ventilation. Använd inte grova rengöringsmedel, vaxer eller lösningsmedel för att rengöra enheten. Använd under följande förhållanden: -- I extremt varma, kyliga eller fuktiga miljöer. `` Kontrollera så att rumstemperaturen ligger inom 5 C - 40 C `` Relativ luftfuktighet ligger mellan % -- I områden där det finns stora mängder damm och smuts. -- Placera inte i närheten av apparater som avger starka magnetfält. -- I direkt solljus. Visa 3D-projektion med 3D-funktionen VIKTIG SÄKERHETSINFORMATION. LÄS IGENOM FÖLJANDE VARNINGAR INNAN DU ELLER DITT BARN ANVÄNDER 3D- FUNKTIONEN. Varning Barn och tonåringar kan vara känsligare för hälsoproblem associerade med visning av 3D och de bör därför övervakas noga när de betraktar 3D-bilder. Varning om anfall orsakade av ljuskänslighet och andra risker Vissa tittare kan uppleva epileptiska anfall eller stroke när de utsätts för vissa snabbt blinkande bilder eller ljus i vissa projektorbilder eller videospel. Om du lider av, eller om någon i din familj lider eller lidit av epilepsi eller stroke, rådgör med en läkare innan du använder 3D-funktionen. 4

5 Anmärkning om användningen Även de utan personlig eller familjehistoria av epilepsi eller stroke kan lida av en ej diagnostiserad åkomma som kan orsaka epileptiska anfall orsakade av ljuskänslighet. Gravida kvinnor och äldre samt de som lider av allvarliga åkommor, har sömnproblem eller är alkoholpåverkade bör undvika att använda 3D-funktionen. Om du upplever något av följande symptom, sluta omedelbart att betrakta 3D-bilder och rådgör med en läkare: (1) synförändringar, (2) lätt yrsel, (3) yrsel, (4) ofrivilliga rörelse, t.ex. ögon- eller muskelryckningar, (5) förvirring, (6) illamående, (7) förlorar medvetandet,( 8) anfall, (9) kramp och/eller (10) blir desorienterad. Det är troligare att barn och tonåringar upplever dessa symptom än att vuxna gör det. Föräldrar bör övervaka sina barn och fråga om de känner av dessa symptom. Att titta på 3D-projektion kan även orsaka åksjuka, perceptuella eftereffekter, desorientering, ansträngda ögon samt minskad postural stabilitet (balanskontroll). Användare rekommenderas att ofta ta en paus för att minska risken för dessa effekter. Om du upplever tecken på ögontrötthet eller torra ögon, eller om du känner av något av ovanstående symptom, sluta genast använda denna enhet och återuppta inte användandet förrän tidigast en halvtimme efter det att symptomen försvunnit. Om du sitter för nära skärmen vid 3D-projektion under en längre tid kan det vara skadligt för ögonen. Idealiskt betraktningsavstånd är 3 x filmdukens höjd. Betraktarens ögon rekommenderas vara i jämnhöjd med skärmen. Att se på 3D-projektion med 3D-glasögon under en längre tid kan orsaka huvudvärk eller trötthet. Sluta se på 3D-projektionen och ta en vilopaus om du upplever huvudvärk trötthet eller yrsel. Använd inte 3D-glasögonen i något annat syfte än för att titta på 3D-projektion. Användning av 3D-glasögon för andra syften (som vanliga glasögon, solglasögon, skyddsglasögon, etc.) kan vara skadligt för dig och dina ögon. 3D-projektion kan orsaka desorientering hos vissa tittare. Placera därför INTE din 3D-PROJEKTOR nära öppna trappuppgångar, kablar, balkonger eller andra föremål som man kan snubbla på, gå in i, knuffa omkull, ha sönder eller ramla över. 5

6 Anmärkning om användningen Varningar angående ögonsäkerhet Titta aldrig rakt in i projektorstrålen. Håll så mycket som möjligt ryggen vänd mot strålen. När projektorn används i ett klassrum ska studenter övervakas när de ombeds att peka ut någonting på skärmen. För att minimera lampenergi som behövs ska fönster täckas för för att minska höjda ljusnivåer. 6

7 Introduktion Paketöversikt ER POW Packa upp och kontrollera innehållet för att försäkra dig om att alla delar finns med. Om något saknas, kontakta Optomas kundtjänst. SOURCE Nätsladd 1,8m Projektor med linsskydd På grund av olika applikationer för varje Land kan vissa regioner ha olika tillbehör. 2 AAA batterier Dokumentation : IR fjärrkontroll (Fjärrkontrollen kan variera beroende på modell) Garantikort Snabbstartskort WEEE kort (endast för EMEA) 7

8 Introduktion Produktöversikt Huvudenhet PO ER W 1 RCE SOU SOURCE POW ER VIDEO VGA1-IN/YP bpr/ MOUSE/ SERVICE HDMI 1 Gränssnittet omfattas av modellens specifikationer. Blockera inte projektorns luftintag eller luftutsläpp. 8 HDMI 2 AUDIO1-IN (VGA 1/2) 3D SYNC Out(5V) VGA2-IN/YP bpr RS-232C AUDIO OUT AUDIO2-IN (VIDEO) VGA-OUT Ventilation (uttag) Ventilation (intag) Fokusring Zoomring IR-mottagare Kontrollpanel Objektiv 8. Justeringsfot för lutning 9. Säkerhetsstång 10. Inmatning/ utmatningsanslutningar 11. Strömkontakt

9 Introduktion Kontrollpanel POWER AV tyst 2. Meny 3. Källa 4. Enter 5. Re-Synk 6. Ström 7. Keystonekorrigering 8. Fyra riktningsvalknappar 9. På/Standby LED 10. Lamplysdiod 11. Temperaturlysdiod 12. IR Receiver 9

10 Introduktion Inmatning/utmatningsanslutningar VIDEO VGA1-IN/YPbPr/ VGA-OUT AUDIO1-IN (VGA 1/2) 3D SYNC Out(5V) MOUSE/ SERVICE HDMI 1 HDMI 2 VGA2-IN/YPbPr RS-232C AUDIO OUT AUDIO2-IN (VIDEO) Monitor loopthrough stöds endast i VGA-1- ingång/ypbpr. Gränssnittet omfattas av modellens specifikationer. VGA dongle är ett alternativt tillbehör. Kontakta Optamas kundtjänst för mer information. 1. USB-tjänst för uppgradering av fast programvara 2. HDMI 1-kontakt (v1.4a 3D-stöd) 3. HDMI 2-kontakt (v1.4a 3D-stöd) 4. Komposit-Video ingångskontakt 5. VGA1-Ingång/YPbPr/ -kontakt (analog PC-signal/komponentvideoingång/HDTV/YPbPr/ trådlös funktion via VGA Dongle) 6. VGA-ut kontakt (monitorloop-via utgång) 7. Audio1-ingång för VGA1/VGA2 (3,5 mm minikontakt) 8. Ljudutgångskontakt (3,5 mm minikontakt) 9. 3D synk ut (5V) 10. Strömkontakt 11. VGA2-ingång/YPbPr-kontakt (analog PC-ignal/komponentvideoingång/HDTV/YPbPr) 12. RS-232-kontakt (9-stifts) 13. Audio2-ingång för video (3,5 mm minikontakt) TM 14. Kensington -låsport 15. Säkerhetsstång 10

11 Introduktion Fjärrkontroll Typ A Fjärrkontrollen omfattas av modellens specifikationer Ström på 2. Ström av 3. 16:9 4. Ursprunglig 5. Gamma 6. 3D-format 7. Vol+/- 8. Enter 9. Re-Synk 10. VGA1-källa 11. Videokälla 12. HDMI2-källa 13. VGA2-källa 14. HDMI1-källa 15. Meny 16. Fyra riktningsvalknappar 17. Källa 18. Lamp Mode 19. Kontrast 20. Ljusstyrka 21. LBX 22. 4:3 23. Läge 12 11

12 Installation Typ B 1 Fjärrkontrollen omfattas av modellens specifikationer. Typ C LED indikator 2. Ström På/Av 3. Källa 4. Vänster musklick 5. Enter 6. Fyra riktningsvalknappar / muskontroll 7. Växla (musfunktion av/ på) 8. Re-Synk 9. Höger musklick 10. Bild läge 11. Sida upp 12. Volume + / Meny 14. Zoom 15. AV tyst 16. Video 17. 3D 18. VGA1 19. Sida ner 20. Keystone +/- 21. Ljusstyrka 22. HDMI1 23. HDMI2 24. Dynamic Black 25. Sifferknappsats (för angivning av lösenord) 26. Frys 27. Laserpekare 12

13 E62405SP R MOLEX m o l e x 3D SYNC Out(5V) Installation Ansluta projektorn Ansluta till stationär/bärbar dator 3D-glasögon På grund av skillnaden i applikationer för varje kan kan vissa regioner ha olika tillbehör. (*) Extra tillbehör 1 MOUSE/ SERVICE HDMI 1 HDMI 2 VIDEO VGA1-IN/YPbPr/ VGA2-IN/YPbPr VGA-OUT RS-232C 7 AUDIO1-IN (VGA 1/2) AUDIO OUT AUDIO2-IN (VIDEO) 8 9 Ljudutgång 1...Strömsladd 2... *USB-kabel (Muskontroll) 3...*DVI/HDMI kabel 4...*VGA-kabel 5... * VGA ut-kabel 6...*3D-sändare kabel 7... *RS232-kabel 8... *Ljudingångskabel 9... *Ljudutgångskabel 13

14 E62405SP R 3D SYNC Out(5V) Installation Ansluta till videokällor DVD-spelare, digitalbox, HDTV-mottagare Ljudutgång D-glasögon 4 10 Beroende på skillnader i applikationer för varje land kan en del områden ha annorlunda tillbehör. För utförligare information vid anslutning till 3D-sändare och 3D-glasögon, se dess respektive bruksanvisning. Använd HDMIkabel med hög hastighet för att ansluta Blue-rayspelare med 3D. (*) Extra tillbehör 14 1 Kompositvideoutgång MOUSE/ SERVICE HDMI 1 HDMI 2 VIDEO VGA1-IN/YPbPr/ VGA2-IN/YPbPr 1...Strömsladd 2...*HDMI kabel 3... *3 RCA-komponentkabel 4...*VGA/RCA-adapter 5... *SCART/VGA-adapter 6...*VGA-kabel 7... *VGA/RCA-kabel 8...*Uttag för ljudkabel/rca 9... *Ljudutgångskabel 10...*3D-sändare kabel *Kompositvideokabel VGA-OUT RS-232C AUDIO1-IN (VGA 1/2) AUDIO2-IN (VIDEO) 11 8 AUDIO OUT

15 Installation NOTE Strömförsörjningen för 3D-videoenheten måste startas före 3D-projektorn. NOTE Om inmatad video är vanlig 2D, tryck på "3D-format" och växla till "Auto". Om "SBSläget" är aktivt kommer inte 2Dvideoinnehåll att visas korrekt. Ansluta till 3D-videoenheter När du anslutit dina enheter med HDMI-kablar enligt diagrammet är du redo att börja. Slå på din 3D-videoenhet och din 3D-projektor. PlayStation 3-spel y Se till att du har uppdaterat din konsol med den senaste versionen av programvaran. y Gå till "Inställningsmeny -> Skärminställningar -> Videoutmatning -> HDMI". Välj "Automatisk" och följ sedan instruktionerna på skärmen. y Sätt i din 3D-spelskiva. Du kan också ladda ner spel (och 3Duppdateringar) via PlayStation -nätverket. y Starta spelet. I spelets egna menyer, välj "Spela i 3D". Blu-ray 3D -spelare y Se till att din spelare stöder 3D Blu-ray -skivor och att 3D-utmatning aktiverats. y Sätt i 3D Blu-ray -skivan i spelaren och tryck på "Spela". 3D TV (t.ex. SKY 3D, DirecTV) y Kontakta din leverantör av tv-tjänster för aktivering av eventuella 3Dkanaler i ditt kanalpaket. y När det aktiverats, koppla om till 3D-kanalen. y Du bör nu se två bilder sida vid sida. y Växla till "SBS Mode" på 3D-projektorn. Funktionen finns i "Display"- avdelningen (skärmavdelningen) i projektorns bildskärmsmeny. 3D-enhet (t.ex. 3D DV/DC) med 2D 1080i sida vid sida-signalutgång y Anslut din 3D-enhet och koppla om till 3D-innehåll med 2D sida vid sida- y utmatning till 3D-projektorn. -- Du bör nu se två bilder sida vid sida. Växla till "SBS Mode" på 3D-projektorn. Funktionen finns i "Display"- avdelningen (skärmavdelningen) i projektorns bildskärmsmeny. Om 3D-innehåll ses på från en HDMI 1.4a-källa (t.ex. 3D Blu-ray) ska dina 3Dglasögon alltid vara synkroniserade. Om 3D-innehåll ses på från en HDMI 1.3- källa (t.ex. 3D-sändning med SBS-läget) kan det vara nödvändigt att använda projektorns 3D-synkinverteringsfunktion för att optimera 3D-upplevelsen. Funktionen finns i "DISPLAY ->3D" i projektorns bildskärmsmeny. 15

16 POWER SOURCE Installation 3D-utsändningar 3D Blu-ray -skiva 3D-konsolspel SKY+HD, kabel/satellitbox 3D Blu-ray -spelare PlayStation 3 3D-glasögon Full 3D 1080p DLP -projektor 16

17 Installation NOTE För utförligare information, se 3D-glasögonens bruksanvisning. Använda 3D-glasögonen 1. Sätta PÅ 3D-glasögonen: Tryck på "Power"-knappen. Lysdioden blinkar en gång som indikation att glasögonen är redo att användas i 3D-läge. 2. Bekräfta att 3D-innehållet sänds till projektorn och att signalen är kompatibel med projektorns specifikationer. 3. Slå på "3D-läge" (DLP-Link/VESA 3D - beroende på vilken typ av glasögon du använder) på 3D-projektorn. Funktionen finns i "Display"- avdelningen (skärmavdelningen) i projektorns bildskärmsmeny. 4. Sätt på 3D-glasögonen och bekräfta att bilden visas i 3D utan ögonansträngningar. 5. Om bilden inte framträder i 3D, kontrollera att 3D-enheten är korrekt inställd för att skicka 3D-bilder. Eller att "SBS-läget" startas när ingångssignalen är 2D 1080i sida-vid-sida, upprepa steg Det kan vara nödvändigt att använda projektorns "3Dsynkinverteringsfunktion" för att optimera din 3D-upplevelse. Funktionen finns i "Display"-avdelningen (skärmavdelningen) i projektorns bildskärmsmeny. 7. Stänga AV 3D-glasögonen: Håll ner "Power"-knappen (strömbrytaren) tills lysdioden slocknar. 8. För utförligare information, se 3D-glasögonens bruksanvisning eller tillverkarens webbplats. 17

18 Installation Slå på/stänga av projektorn Slå på projektorn När strömläget (standby) är inställt på Eco (<0,5W) kommer VGAutmatningen och genommatningen av ljud att inaktiveras när projektorn är i standby-läget. 1. Öppnalinsluckan. 2. Anslut nätkabeln och signalkabeln ordentligt. Vid anslutning kommer ON/STANDBY LED att bli gul. 3. Sätt på lampan genom att trycka på knappen " " antingen ovanpå projektorn eller på fjärrkontrollen. ON/STANDBY LED lyser nu grönt. Startbilden kommer att visas inom ung. 10 sekunder. Första gången som du använder projektorn kommer du att uppmanas att välja önskat språk och energisparläge. 4. Starta och anslut den källa du vill visa på duken (dator, bärbar dator, videobandspelare, etc.). Projektornkänner automatiskt av källan. Om den inte gör det, tryck på menyknappen och gå till "Alternativ". Se till att "Signallås" har stängts "Av". Om du ansluter flera källor samtidigt, tryck på knappen "Källa" på kontrollpanelen eller fjärrkontrollen för att växla mellan ingångssignaler. Ström 2 POW Stäng först av projektorn och sedan signalkällorna. PO ER W ER CE 18 SOUR 1 Objektivskydd

19 Installation Stänga av projektorn 1. Tryck på " " knappen på fjärrkontrollen eller på kontrollpanelen för att stänga av projektorn. Följande meddelande visas på skärmen. Stänga av? Tryck på strömknappen igen Tryck på " " knappen igen för att bekräfta annars kommer meddelandet att försvinna efter 15 sekunder. När du trycker på " " knappen en andra gång kommer projektorn att visa en nedräkningstimer och kommer att stängas av. 2. Kylfläktarna fortsätter att arbeta under ca 10 sekunder för kylcykeln och ström ON/STANDBY LED kommer att blinka grön. När ström ON/STANDBY LED lyser fast gult har projektorn gått in i beredskapsläge. Om du vill slå på projektorn igen måste du vänta tills dess att projektorn helt och hållet har avslutat sin avkylningscykel och gått in i standbyläge. I standbyläge, tryck helt enkelt på knappen " " för att starta om projektorn. 3. Koppla från strömsladden från det elektriska uttaget och från projektorn. 4. Slå inte på projektorn direkt efter att en session har varit igång. 19

20 Installation Varningslampa När varningsindikatorerna (se nedan) lyser kommer projektorn automatiskt att stängas av: Kontakta närmaste servicecenter om projektorn uppvisar dessa symptom. Se sid för ytterligare information. "LAMP" LED-indikatorerna lyser röd och om "On/Standby" indikatorn blinkar gul. "TEMP" LED-indikatorerna lyser röd och om "On/Standby" indikatorn blinkar gul. Detta indikerar att projektorn är överhettad. Under normala förhållanden kan projektorn slås på igen. "TEMP"-indikatorn blinkar rött och om "På/standby"-indikatorn blinkar gult. Koppla ifrån strömsladden från projektorn, vänta 30 sekunder och försök igen. Om varningsindikatorn lyser igen kontakta ditt närmaste servicecenter för hjälp. 20

21 Installation Justera den projicerade bilden Justera höjden på projektorn Projektorn är utrustad med hissbara fötter för justering av bildhöjden. 1. Leta reda på den justerbara fot som du vill modifiera på undersidan av projektorn. 2. Vrid den justerbara ringen medurs för att höja projektorn och moturs för att sänka den. Upprepa med de övriga fötterna om så behövs. Justeringsfot för lutning Ring för lutningsjustering 21

22 Installation Justera projektorns zoom/fokus PO ER W Zooma in eller ut genom att vrida på zoomringen. Du fokuserar bilden genom att vrida på fokusringen tills bilden är skarp. Projektorn fokuserar på avstånd från 1,5 till 10 meter.? Zoomring Fokusring Justera storleken på den projicerade bilden Projektionens bildstorlek från 0,96 till 7,65 meter. Vy ovanifrån Skärm Skärm (B) Höjd Projektionsavstånd (D) Skärm Vy från sidan Förskjutning (Hd) Projektionsavstånd (D) 22 Skärm (H) Di ag on al Bredd

23 Installation Diagonal längd (tum) storlek på 16:9-skärm Skärmstorlek B x H Projektionsavstånd (D) (m) (tum) (m) (fot) Förskjutning (Hd) Bredd Höjd Bredd Höjd vid tele vid tele (m) (fot) 37,6 0,83 0,47 32,8 18,4-1,5-4,92 0,07 0,25 40,0 0,89 0,50 35,0 19,6 1,3 1,6 4,36 5,22 0,08 0,26 60,0 1,33 0,76 52,4 29,8 2,0 2,4 6,53 7,84 0,12 0,40 70,0 1,55 0,87 61,0 34,3 2,3 2,8 7,62 9,15 0,14 0,46 80,0 1,77 1,00 69,7 39,4 2,7 3,2 8,71 10,46 0,16 0,52 90,0 1,99 1,12 78,3 44,1 3,0 3,6 9,80 11,76 0,18 0,59 100,0 2,21 1,25 87,0 49,2 3,3 4,0 10,89 13,07 0,20 0,66 120,0 2,66 1,49 104,7 58,7 4,0 4,8 13,07 15,68 0,24 0,78 150,0 3,32 1,87 130,7 73,6 5,0 6,0 16,34 19,60 0,30 0,98 180,0 3,98 2,24 156,7 88,2 6,0 7,2 19,60 23,53 0,36 1,18 250,0 5,53 3,11 217,7 122,4 8,3 10,0 27,23 32,68 0,50 1,63 301,1 6,67 3,75 262,4 147,6 10,0-32,80-0,60 1,97 Denna tabell är endast till som referens. 23

24 Användarkontroller Kontrollpanel & fjärrkontroll Kontrollpanel POWER Använda kontrollpanelen STRÖM OMSYNKNING Enter KÄLLA Meny AV tyst Titta i avsnittet "Sätta på/ Stänga av projektorn" på sidorna Synkronisera projektorn till ingångskällan automatiskt. Bekräfta ditt menyval. Tryck "KÄLLA" för att välja en ingångssignal. Tryck på "Meny" för att visa skärmmenyn (OSD). Stäng bildskärmsmenyn genom att trycka en gång till på "Meny". Slår på/stänger tillfälligt av ljud och bild. Fyra riktningsvalknappar Keystone Lamplysdiod för att välja alternativ eller göra justeringar till ditt val. Använd för att justera bildens förvridning orsakad av projektorn lutning. (±40 grader) Indikerar projektorlampans status. Temperaturlysdiod Indikerar projektorns temperaturstatus. ON/STANDBY LED Indikerar projektorns status. 24

25 Fjärrkontroll Användarkontroller Typ A Använda fjärrkontrollen Ström på Se avsnittet "Ström på" på sidan 18. Ström av Se avsnittet "Slå på/stänga av projektorn" på sidan 19. Lamp Mode Öka/minska ljusstyrkan i bilden. (se sidan 48) Läge 4:3 16:9 LBX Ursprunglig Gamma Ljusstyrka Kontrast 3D-format Vol+ / Vol - Välj ett visningsläge för optimerade inställningar för olika applikationer. (se sidan 32) Skalar bilden till bildförhållandet 4:3 (1440x1080). Skalar bilden till bildförhållandet 16:9 (1920x1080). Aktivera visning av letterbox icke anamorfisk förbättrad film vid full skärmbredd. Delar av ursprungsbilden kommer att förloras och bild förhållandet är mindre än 2.35:1. Den inmatade källan kommer att visas utan skalning. Ställ in gammakurvans typ. Ändra ljusstyrkan i bilden. Kontrollerar hur stor skillnaden är mellan de ljusaste och mörkaste partierna i bilden. Välj ett 3D-läge som passar ditt 3D-innehåll manuellt. Ökar/minskar volymen. 25

26 Användarkontroller Använda fjärrkontrollen Typ A Enter Källa Re-Synk Meny HDMI1 HDMI2 VGA1 VGA2 Video Bekräfta ditt menyval. Tryck "Källa" för att välja en ingångssignal. Synkroniserar automatiskt projektorn till ingångskällan. Visa eller avsluta projektorns bildskärmsmeny. Tryck på "HDMI 1" för att välja källa från HDMI 1-kontakten. Tryck på "HDMI 2" för att välja källa från HDMI 2-kontakten. Tryck på "VGA1" för att välja källa från VGA1-In/YPbPr/ -kontakten. Tryck på "VGA2" för att välja källa från VGA2-In/YPbPr-kontakten. Tryck "Video" för att välja Kompositvideokälla. Fyra riktningsvalknappar för att välja alternativ eller göra justeringar till ditt val. 26

27 Fjärrkontroll Användarkontroller Typ B/C Använda fjärrkontrollen Ström V-knapp H-knapp Page + Page - Enter Källa Re-Synk Fyra riktningsvalknappar PC/muskontroll Keystone +/- Volume + / - Ljusstyrka Dynamic Black Meny HDMI1 Titta i avsnittet "Sätta på/ Stänga av projektorn" på sidorna Vänsterklick med mus. Högerklick med mus. Använd denna knapp för att gå upp på sidan. Använd denna knapp för att gå ner på sidan. Bekräfta ditt menyval. Tryck "Källa" för att välja en ingångssignal. Synkroniserar automatiskt projektorn till ingångskällan. Använd för att välja objekt eller utföra justeringar för ditt val. Använd för emulering av USB-mus via USB-porten när du trycker på "Switch"- knappen. Justerar bildstörningar som orsakas av lutning av projektorn. Ökar/minskar volymen. Ändra ljusstyrkan i bilden. Justerar automatiskt bildens ljusstyrka för att ge optimal kontrast. Tryck på "Meny" för att visa skärmmenyn (OSD). För att stänga skärmmenyn trycker du "Meny" igen. Tryck på "HDMI 1" för att välja källa från HDMI 1-kontakten. 27

28 Användarkontroller Använda fjärrkontrollen Typ B/C HDMI2 Frys AV tyst VGA1 VGA2 Video Switch Läge Zoom 3D Tryck på "HDMI 2" för att välja källa från HDMI 2-kontakten. Tryck på "Frys" för att pausa skärmbilden. Tryck på knappen igen för att låsa upp. Slår på/stänger tillfälligt av ljud och bild. Tryck på "VGA1" för att välja källa från VGA1-In/YPbPr/ -kontakten. Tryck på "VGA2" för att välja källa från VGA1-In/YPbPr-kontakten. Tryck "Video" för att välja Kompositvideokälla. Switch för USB-mus. Slår på/stänger av musfunktionen. Tryck en gång för att slå på musfunktionen. För att musfunktionen ska fungera måste USB-kabeln vara ansluten mellan projektorn och datorn. Välj visningsläge från Bio, Ljusstark, Foto, Referens, 3D och Användare. (se sidan 32) Zooma in på en bild. Tryck på -knapparna för att ändra zoomen. Tryck på "3D" för att slå på eller stänga av 3D-skärmmenyn (OSD). 28

29 Användarkontroller Bildskärmsmenyer Projektorn har flerspråkig skärmmeny som gör det möjligt för dig att göra bildjusteringar och ändra ett stort antal inställningar. Projektorn känner automatiskt av källan. Hur den används 1. Du öppnar skärmmenyn genom att trycka på "Menu" på fjärrkontrollen eller kontrollpanelen. 2 När skärmmenyn visas, använd -knapparna för att välja önskat objekt i huvudmenyn. När du utför ett val på en särskild sida, tryck på eller "Enter"-knappen för att öppna undermenyn. 3. Använd -knapparna för att välja önskat objekt i undermenyn och tryck sedan på eller "Enter"-knappen för att visa fler inställningar. Justera inställningarna med -knappen. 4. Välj nästa objekt som ska justeras i undermenyn och justera enligt beskrivning ovan. 5. Tryck på "Enter" eller "Menu" för att bekräfta ditt val och återgå till huvudmenyn. 6. Du avslutar genom att trycka på "Menu" igen. Skärmmenyn kommer att stängas och projektorn sparar automatiskt de nya inställningarna. Huvudmeny BILD Bild läge Foto Ljusstyrka Undermeny Kontrast Skärpa Inställningar Färg Färgton Inställning 29

30 Användarkontroller Menyträd 30

31 Användarkontroller Huvudmeny Undermeny Inställningar Inställning Alternativ Ljudinställningar Säkerhet Projektor ID Inställning Ingångskälla Signallås Förstärkt kylning Dölj information Lås knappsats Testmönster IR Function Bakgrundsfärg Lampinställning Inställning Återställ Intern högtalare Tyst SRS Volym Diskant Bas Ljudingång Säkerhet Säkerhetstimer Ändra lösenord Avsluta Logotyp Screen Capture Dold text Trådlös Avsluta Lampans brinntid Lamppåminnelse Lamp Mode Lampåterställning Avsluta Direktpåslag Auto. Avstängning (min) Avstängningstimer (min) Strömläge (standby) Avsluta Nuvarande Alla På / Av På / Av På / Av Standard / Audio1 / Audio2 På / Av Månad / Dag / Timmar Standard / Neutral Av / CC1 / CC2 På / Av VGA1 / VGA2 / Video / HDMI1/ HDMI2 På / Av På / Av På / Av På / Av Ingen / Rutnät / Vitt mönster På / Av Svart / Röd / Blå / Grön / Vit På / Av Ljusstark / Eco Ja / Nej På / Av Aktiv / Eco Ja / Avbryt Ja / Avbryt Observera att bildskärmsmenyerna (OSD) varierar beroende på vald signaltyp och den projektormodell som används. (#1) "Färg" och "Färgton" stöds endast i videoläget. (#2) "3D Synk. Invert" är endast tillgängligt när 3D är aktiverat. 31

32 Användarkontroller BILD BILD Bild läge Ljusstyrka Foto Kontrast Skärpa Färg Färgton Avancerad Bild läge Det finns många fabriksinställningar optimerade för olika typer av bilder. `` Bio: För hemmabio. `` Ljusstark: Max. ljusstyrka från datoringång. `` Foto: Optimerad för visning av fotografiska bilder. `` Referens: Detta läge är avsett att reproducera bilden, så nära som möjligt, på det sätt som filmregissören avsett. Färg, färgtemperatur, ljusstyrka, kontrast och gamma inställningar konfigureras alla till grundreferensnivån. `` Personlig: Användarinställningar. `` 3D: Rekommenderad inställning för aktiverat 3D-läge. Alla kommande justeringar av användaren i 3D kommer att sparas i detta läge för kommande användning. Ljusstyrka Ändra ljusstyrkan i bilden. `` Tryck på för att göra bilden mörkare. `` Tryck på för att göra bilden ljusare. Kontrast Kontrasten kontrollerar graden av skillnad mellan de ljusaste och mörkaste partierna i bilden. `` Tryck på för att minska kontrasten. `` Tryck på för att öka kontrasten. Skärpa Justerar bildens skärpa. `` Tryck på för att minska skärpan. `` Tryck på för att öka skärpan. 32

33 Användarkontroller "Färg" och "Färgton" stöds endast av komposit- och komponentkällor. Färg Justera en videobild från svart och vit till helt mättade färger. `` Tryck på för att minska färgmättnaden i bilden. `` Tryck på för att öka färgmättnaden i bilden. Färgton Justerar färgbalansen för rött och grönt. `` Tryck på för att öka mängden grönt i bilden. `` Tryck på för att öka mängden rött i bilden. 33

34 Användarkontroller Bild Avancerad Brusreducering Gamma BILD Avancerad Film BrilliantColor Dynamic Black Låg Färgtemperatur Medel Färginställningar Brusreducering Brusreduceringen minskar antalet synliga brussignaler. Omfattningen är från "0" till "10". (0: Av) Gamma Detta låter dig ställa in gammakurvan i bilden. Efter att den första installationen och fi ninställningen är avklarad använder du Gammajusteringen för att optimera din bildvisning. `` Film: För hemmabio. `` Video: För video- eller TV-källa. `` Standard: för standardiserad inställning. `` Grafik: För PC-/fotokälla. BrilliantColor Detta justerbara objekt utnyttjar en ny färgbehandlingsalgoritm och förstärkningar för att möjliggöra högre ljusstyrka samtidigt som det ger äkta, mer vibrerande färger i bilden. Omfattningen är från "1" till "10". Om du vill ha en mer förbättrad bild justerar du mot den maximala inställningen. För en mjukare, mer neutral bild, justera mot den minimala inställningen. Dynamic Black Dynamic Black gör att projektorn automatiskt optimerar ljusstyrkan på skärmen vid mörka/ljusa filmscener för en otrolig detaljrikedom. Färgtemperatur Om kall temperatur ställs in blir bilden blåare. (kall bild) Om varm temperatur ställs in blir bilden mer röd. (varm bild) 34

35 Användarkontroller Färginställningar Tryck på till nästa meny och använd sedan eller eller eller för att välja objekt. Färginställningar Röd Grön Blå Vit Cyan Magenta Gul Återställ Avsluta ` ` Röd/Grön/Blå/Cyan/Magenta/Gul: Använd eller för att välja Färgton, Färgmättnad och ökning av färger. Röd Färgton Färgmättnad Ökning Avsluta ` ` Vit: Använd eller för att välja Röda, Gröna och Blåa färger. Vit Röd Grön Blå Avsluta ` ` Återställ: Välj " Återställ" för att återgå till fabriksinställningarna för färgjusteringarna. Färgområde Välj en lämplig färgmatris från AUTO, RGB (0-255), RGB (16-235) eller YUV. 35

36 Användarkontroller BILD Bild Avancerad Signal (VGA) AUTO Fas Frekvens Avancerad: Signal På H. position V. Position "Signal" stöds endast vid analog VGA (RGB)- signal. AUTO Konfigurerar signalen automatiskt (frekvens- och fasobjekt är gråmarkerade). Om automatisk-funktionen är inaktiverad kommer frekvens- och fasobjekt att visas för användaren som får fininställa och spara inställningarna. Fas Synkronisera signaltimingen på skärmen med grafikkortet. Om bilden är ostadig eller flimrande, använd den här funktionen för att korrigera den. Frekvens Ändra visningsdatafrekvens så att den motsvarar datorns grafikkort. Använd denna funktion endast om bilden flimrar vertikalt. H. position `` Tryck på för att flytta bilden vänster. `` Tryck på för att flytta bilden till höger. V. Position `` Tryck på för att flytta bilden nedåt. `` Tryck på för att flytta bilden uppåt. Avsluta 36

37 Användarkontroller Bild Avancerad Signal (Video) Vitnivå Svartnivå Färgmättnad BILD Avancerad: Signal Färgton Avsluta "Signal" stöds inte när källan är HDMI. Vitnivå Tillåter användaren att justera vitnivån när videosignaler matas in. Svartnivå Tillåter användaren att justera svartnivån när videosignaler matas in. Färgmättnad Justera en videobild från svart och vit till helt mättade färger. `` Tryck på för att minska mängden färg i bilden. `` Tryck på för att öka mängden färg i bilden. Färgton Justerar färgbalansen för rött och grönt. `` `` Tryck på för att öka mängden grönt i bilden. Tryck på för att öka mängden rött i bilden. 37

38 Användarkontroller DISPLAY DISPLAY Format Kantmask Zoom Image Shift V Keystone 3D Avsluta Format Använd den här funktionen för att välja önskat bildomfång. `` 4:3: Detta format är avsett för 4x3-ingångskällor. `` 16:9: Det här formatet är för 16x9-ingångskällor som t.ex. HDTV och DVD-spelare med förbättrad upplösning för Widescreen TV. `` LBX: Detta format är för icke-16x9, letterboxkälla och för användare som använder extern anamorfisk lins för visning av 2,35:1 bildförhållande med full upplösning. `` Ursprunglig: Det här formatet visar originalbilden utan skalning. `` AUTO: Automatiskt väljs det lämpligaste visningsformatet. `` Superbred: Detta läge skalar 2,35:1-källor till att fylla 100 % av bildens höjd för att ta bort svarta fält. (bildens vänstra och högra sida beskärs). Detaljerad information om LBX-läget: 1. Vissa DVD-skivor i Letter-Box-format är inte anpassade för 16x9 TV. I dessa lägen kommer inte bilden att se riktig ut när den visas i 16:9 läge. Försök här istället att använda 4:3-läget för att titta på DVDn. Om innehållet inte är 4:3 visas svarta staplar runt bilden i 16:9-format. För denna typ av innehåll kan du använda LBX-läge för att fylla ut bilden i 16:9 visningen. 2. Om du använder en extern anamorfisk lins låter detta LBX-läge dig även att titta på ett 2,35:1-innehåll (inklusive Anamorfisk DVD och HDTV filmkälla) som stöder anamorfisk bredbild som förbättras för 16x9-visning i en bred 2,35:1-bild. I så fall syns inga svarta staplar. Lampans styrka och vertikal upplösning utnyttjas fullt. 38

39 Användarkontroller Varje I/O har olika "Kantmask"- inställningar. "Kantmask" och "Zoom" kan inte användas samtidigt. 16:9 skärm 480i/p 576i/p 1080i/p 720p Dator 4: x 1080 center 16: x 1080 center LBX Ursprunglig Auto Superbred 1920 x 1440 center, hämta sedan den centrala 1920 x 1080 bilden för visning Ingen bildstorleksändring, 1:1 mappning och centrerad. Det här formatet visar originalbilden utan skalning. Om detta format väljs kommer skärmtypen att bli 16:9 ( ) Om källan är 4:3, auto storleksändring till 1440 x 1080 Om källan är 16:9, auto storleksändring till 1920 x1080 Om källan är 16:10 auto storleksändring till 1920 x 1200 och beskuret 1920x1080 område visas Skala till 2534 x 1426 (132 % förstoring) och visa sedan den centrala 1920x1080-bilden Kantmask Kantmaska bilden för att ta bort videokodningsbrus på kanten av videokällan. Zoom `` Tryck på för att minska en bilds storlek. `` Tryck på för att förstora en bild på projektionsskärmen. Image Shift Tryck på till nästa meny nedan och använd sedan eller eller eller för att välja objekt. Image Shift `` `` H: Tryck på för att flytta den projicerade bildens position horisontellt. V: Tryck på för att flytta den projicerade bildens position vertikalt. V Keystone Tryck på eller för att justera bildförvrängningen vertikalt och göra bilden mer kvadratisk. 39

40 Användarkontroller DISPLAY DISPLAY 3D 3D-läge 3D -> 2D 3D DLP - Länk 3D 3D-format AUTO 3D Synk. Invert Av Avsluta "3D synk. Invert"- funktionen sparar inte inställningen. Den ställs in på "Av" när påslagen och ändrar källa. 3D-format stöds endast i 3D Timing på sidan 58. "3D-format" stöds endast i en icke-hdmi 1.4a 3D-timing. 3D-läge `` DLP-länk: Välj "DLP-länk" för att använda optimerade inställningar för DLP-länk 3D-glasögon. (se sidan 17). `` VESA 3D: Välj "VESA 3D" för att optimera inställningen för VESA 3D-glasögon. (se sidan 17). 3D -> 2D `` 3D: Visa 3D-signal. `` L (vänster): Visa 3D-innehållets vänstra ram. `` R (höger): Visa 3D-innehållets högra ram. 3D-format `` Av: Tryck på "Av" för att inaktivera 3D-formatkonvertering. `` SBS: Visa 3D-signalen i "Sida-vid-sida"-format. `` Top and Bottom: Visa 3D-signalen i "Top and Bottom"-format. `` Frame Sequential: Visa 3D-signalen i "Frame Sequential"- format. 3D Synk. Invert `` Tryck på "På" för att invertera vänster och höger bildinnehåll. `` Tryck på "Av" för standard bildinnehåll. 40

41 Användarkontroller INSTÄLLNING INSTÄLLNING Språk Projektion Menyplacering Ljudinställningar Säkerhet Projector ID Språk Välj den fl erspråkiga skärmmenyn. Tryck på i undermenyn och använd sedan eller eller eller för att välja önskat språk. Tryck på "Enter" för att slutföra valet. Språk Bak-bordsmontering och Bak-takmontering skall användas tillsammans med genomlysningsbar duk. Avsluta Projektion ` ` Front-Projektion Detta är standardinställningen. Bilden projiceras rakt på bildduken. ` ` Bak-bord När det väljs spegelvänds bilden. ` ` Front-tak När det väljs vänds bilden upp och ned. ` ` Bak-tak När detta alternativ väljs visas bilden upp och ned och spegelvänd. 41

42 Användarkontroller Menyplacering Välj menyplacering på skärmen. Projector ID ID-definition kan ställas in via menyn (område 0-99) och tillåter kontroll av en individuell projektor via RS232. Se sidan för en komplett lista över RS232-kommandon. 42

43 Användarkontroller INSTÄLLNING INSTÄLLNING Ljudinställningar Intern högtalare Tyst SRS Ljudinställningar Av Av Av Volym Diskant Bas Ljudingång Standard "Tyst"-funktionen påverkar både den interna och externa högtalarvolymen. HDMI-ljudsignaler kan inte tilldelas andra bildkällor. Intern högtalare Välj "På" eller "Av" för att slå på eller stänga av den interna högtalaren. Tyst `` Välj "På" för att stänga av ljudet. `` Välj "Av" för att slå på ljudet. SRS SRS-ljudbearbetning analyserar ljudinsignalen och optimerar den för de interna högtalarna för att ge dig en förbättrad upplevelse. `` Välj "På" för att slå på SRS. `` Välj "Av" för att slå av SRS. Volym `` Tryck på för att minska volymen. `` Tryck på för att öka volymen. Diskant `` Tryck på för att minska diskanten. `` Tryck på för att öka diskanten. Bas `` Tryck på för att minska basen. `` Tryck på för att öka basen. Ljudingång Standard ljudingångarna finns på bakpanelen av projektorn. Använd detta alternativ för att åter tilldela någon av ljudinmatningarna till aktuell bildkälla. `` Audio1: VGA1 och VGA2. `` Audio2: Video. Avsluta 43

44 Användarkontroller INSTÄLLNING INSTÄLLNING Säkerhet Säkerhet Säkerhetstimer Ändra lösenord Säkerhet Av Avsluta Standardvärdet för lösenordet är "1234" (första gången). Ange aktuell säkerhetskod (4 siffror) Fel säkerhetskod. Ange igen. (Sista försöket) 44 Säkerhet `` På: Välj "På" för att använda säkerhetsverifiering när projektorn sätts på. `` Av: Välj "Av" för att kunna sätta på projektorn utan att använda säkerhetsverifiering. Säkerhetstimer Kan välja tidsfunktionen (månad/dag/timme) för att ange hur många timmar som projektorn kan användas. När denna tid har passerats kommer du att uppmanas att ange ditt lösenord igen. Ändra lösenord `` Första gången: 1. Tryck på " " för att ställa in lösenordet. 2. Lösenordet måste bestå av fyra siffror. 3. Använd sifferknappen på fjärrkontrollen för att ange ditt nya lösenord och tryck sedan på " " knappen för att bekräfta ditt lösenord. `` Ändra lösenord: (Om din fjärrkontroll inte har en sifferknappsats, använd upp/ ner-pilarna för att ändra varje siffra i lösenordet, tryck sedan på enter för att bekräfta lösenordet) 1. Tryck på " " för att ange det gamla lösenordet. 2. Använd sifferknapparna för att ange nuvarande lösenord och tryck sedan på " " för att bekräfta. 3. Ange nytt lösenord (4 siffror långt) med sifferknapparna på fjärrkontrollen och tryck sedan på " " för att bekräfta. 4. Ange det nya lösenordet igen och tryck sedan på " " för att bekräfta. `` `` Om felaktigt lösenord anges 3 gånger kommer projektorn att stängas av automatiskt. Om du har glömt lösenordet, kontakta ditt lokala kontor för support.

45 Användarkontroller INSTÄLLNING INSTÄLLNING Avancerad Logotyp Screen Capture Dold text Avancerad Standard Av Trådlös Av Avsluta För en lyckad logotypsinfångning, se till att bilden på skärmen inte överstiger projektorns ursprungliga upplösning (1080p: 1920x1080). "Trådlös" fungerar endast med VGAkontakt. Trådansluten VGA kommer inte att fungera och projektorn kan stängas av om Trådlös slås på. Logotyp Använd denna funktion för att ställa in önskad startbild. Om ändringar görs kommer de att gälla nästa gång projektorn startas. `` Standard: Standardstartskärm. `` Neutral: Logotypen visas inte på startskärmen. `` Personlig: Använd lagrad bild från "Screen Capture"- funktionen. Screen Capture Tryck på för att ta en bild av bilden som för närvarande visas på skärmen. Dold text Använd denna funktion för att ställa in önskad startbild. Om ändringar görs kommer de att gälla nästa gång projektorn startas. `` Av: Välj "Av" för att stänga av dold text. `` CC1:CC1-språk: Amerikansk engelska. `` CC2:CC2-språk (beroende på användarens TV-kanal): Spanska, franska, portugisiska, tyska, danska. Trådlös Välj "På" för att aktivera den trådlösa funktionen. 45

46 Användarkontroller ALTERNATIV ALTERNATIV Ingångskälla Signallås Av Förstärkt kylning Av Dölj information Av Lås knappsats Av Testmönster Ingen IR Function Ingångskälla Använd det här alternativet för att aktivera/inaktivera ingångskällor. Tryck på för att öppna undermenyn och välja önskad källa. Tryck på "Enter" för att slutföra valet. Projektorn söker endast efter ingångar som är aktiverade. Signallås `` På: Projektorn kommer endast att söka nuvarande inmatningsanslutning. `` Av: Projektorn söker efter andra signaler när nuvarande signal försvinner. Förstärkt kylning När "På" har valts snurrar fläktarna snabbare. Denna egenskap är användbar i högt belägna områden där luften är tunn. Dölj information `` På: Välj "På" för att dölja informationsmeddelandet. `` Av: Välj "Av" för att visa sökmeddelandet. Lås knappsats När knappsatslåset är "På" låses kontrollpanelen, men projektorn kan kontrolleras via fjärrkontrollen. Genom att välja "Av" kan du använda kontrollpanelen igen. Testmönster Visa ett testmönster. Det finns Nät, Vitt mönster och Inget. IR Function När denna funktion är "PÅ" kan projektorn styras med fjärrkontrollen från IR-mottagaren. Genom att välja "Av" kan du använda kontrollpanelens knappar. Av 46

47 Användarkontroller Bakgrundsfärg Använd denna funktion för att visa en "svart", "röd", "blå", "grön" eller "vit", skärm när ingen signal finns tillgänglig. Återställ `` Nuvarande: Välj "Ja" för att återställa visningsparametrarna i denna meny till fabriksinställningarna. `` Alla: Välj "Ja" för att återställa visningsparametrarna på alla menyer till fabriksvärden. 47

48 Användarkontroller ALTERNATIV ALTERNATIV Lampinställning Lampans brinntid Lamppåminnelse Lamp Mode Lampinställning På Ljusstark Lampåterställning Avsluta När omgivningstemperaturen är över 40 C under drift växlar projektorn automatiskt till Ecoläget. "Lamp Mode" kan ställas in individuellt för 2D och 3D. Lampans brinntid Visar projektionstid. Lamppåminnelse Välj denna funktion för att visa eller dölja varningsmeddelandena när meddelandet lampbyte visas. Meddelandet visas 30 timmar före rekommenderat lampbyte. Lamp Mode `` Eco.: Välj "Eco." för att dimma projektorlampan, vilket minskar strömförbrukningen och förlänger lampans livslängd. `` Ljusstark: Välj "Ljusstark" för att öka ljusstyrkan. Lampåterställning Nollställ lampans brinntid efter lampbyte. 48

49 Användarkontroller ALTERNATIV Avancerad ALTERNATIV Avancerad Direktpåslag Auto. Avstängning (min) Avstängningstimer (min) På Strömläge (standby) Aktiv Avsluta När strömläget (standby) är inställt på Eco (<0,5W) kommer VGAutmatningen och genommatningen av ljud att inaktiveras när projektorn är i standby-läget. Värdet för avstängningstimern återställs till noll när projektorn stängts av. Direktpåslag Välj "På" för att aktivera läget för direkt påslagning. Projektorn slås på automatiskt när ström tillförs, utan att man behöver trycka på på " " på projektorns kontrollpanel eller på Ström på fjärrkontrollen. Auto. Avstängning (min) Ställer in intervall för nedräkningstimer. Nedräkningstimern startar när ingen signal skickas till projektorn. Projektorn stängs sedan automatiskt av då nedräkningen är slutförd (i minuter). Avstängningstimer (min) Ställer in intervall för nedräkningstimer. Nedräkningstimern startar när ingen signal skickas till projektorn. Projektorn stängs sedan automatiskt av då nedräkningen är slutförd (i minuter). Strömläge (standby) `` Eco.: Välj "Eco." för att spara ytterligare effektförlust (<0,5W). `` Aktiv: Välj "Aktiv" för att återgå till normalt standbyläge och VGA-utgången aktiveras. 49

50 Bilagor Felsökning Om du upplever problem med din projektor, se följande information. Om ett problem kvarstår ska du ta konakt med din lokala återförsäljare eller servicecenter. Bildproblem Ingen bild syns på skärmen `` Var noga med att alla kablar och strömkontakter är korrekt och säkert anslutna enligt beskrivning i avsnittet "Installation". `` Var noga med att pins på kontakterna inte är böjda eller trasiga. `` Kontrollera om projektionslampan har installerats säkert. Se avsnittet "Byta ut lampan". `` Kontrollera att du har tagit bort linsskyddet och att projektorn är påsatt. Bilden är oskarp. `` Kontrollera att linsskyddet är borttaget. `` Justera fokuseringsringen på projektorlinsen. `` Se till att projektionsskärmen är inom det avstånd som krävs av projektorn. (se sidan 21-22) Bilden sträcks ut när den visar 16:9 DVD-titel `` När du spelar anamorfisk DVD eller 16:9 DVD visar projektorn den bästa bilden i 16:9-formatet på projektorsidan. `` Om du spelar LBX-format DVD-titel ska du ändra formatet till LBX i projektor-osd. `` Om du spelar 4:3-format DVD-titel ska du ändra formatet till 4:3 i projektor-osd. `` Om bilden fortfarande är utsträckt måste du också justera aspect ration genom följande: `` Ställ in visningsformatet som 16:9 (wide) aspect ratio-typ på din DVD-spelare. Bilden är för liten eller för stor `` Justera zoomspaken på ovansidan av projektorn. `` Flytta projektorn närmare eller längre bort från skärmen. `` Tryck på "Menu" på projektorpanelen, gå till "Display-->Format". Pröva de olika inställningarna. 50

51 Bilagor Bilden har sluttande sidor: `` Om möjligt fl yttar du på projektorn så att den är centrerad på skärmen och nedanför den understa kanten på skärmen. `` Använd "Display-->V. Keystone" från skärmmenyn för att göra en ändring. Bilden är felvänd `` Välj "Inställning-->Projektion" från skärmmenyn och justera projektionsriktningen. Suddig dubbelbild `` Tryck på knappen "3D-Format" för att växla till "AV" för att undvika att normala 2D-bilder visas som suddiga dubbelbilder. Två bilder i sida-vid-sida-formatet `` Tryck på knappen "3D-Format" och växla til "SBS" för ingångssignaler i HDMI 1.3 2D 1080i sida-vid-sida. Bilden framträder inte i 3D `` Kontrollera om batteriet i 3D-glasögonen är urladdat. `` Kontrollera att 3D-glasögonen är på. `` När inmatningssignalen är HDMI 1.3 2D (1080i sida-vid-sida halv) tryck på knappen "3D-Format" och växla till "SBS". 51

52 Bilagor Andra problem Projektorn svarar inte på kontrollerna `` Om möjligt ska du stänga av projektor och koppla från strömsladden, samt vänta minst 20 sekunder innan strömmen ansluts igen. Lampan brinner ut eller avger ett poppande ljud `` När lampan når slutet av sin livslängd kommer den att brinna ut och avge ett högt poppande ljud. Om detta inträffar kommer inte projektorn att slås på igen förrän lampmodulen har bytts ut. För att byta ut lampan, följ procedurerna i avsnittet "Byta ut lampan". Fjärrkontrollsproblem Om fjärrkontrollen inte fungerar `` Kontrollera att vinkeln för fjärrkontrollen är inom ±15 både horisontellt och vertikalt mot IR mottagaren på projektorn. `` Kontrollera att det inte finns några hinder mellan fjärrkontrollen och projektorn. Flytta inom 6 m från projektorn. `` Kontrollera att batterierna är korrekt isatta. `` Byt batterier om de är förbrukade. 52

53 Bilagor Indikatorlampans meddelanden Meddelande Standbystatus (Ingångsnätsladd) Ström på (Uppvärmning) Lampa lyser Stänger av (Kallnar) ON/STANDBY LED Temp-LED Lamp-LED (Grön/Orange) (Röd) (Röd) Gul Blinkande Grön Grön Blinkande Grön Fel (Över Temp.) Blinkande Orange Fast sken Släckt Fel (Fel på fläkten) Blinkande Orange Blinkande Fel (Fel på lampan) Blinkande Orange * ON/STANDBY LED kan vara PÅ när OSD visas, vara AV när OSD försvinner. 53

54 Bilagor Meddelanden på skärmen Ström av: Stänga av? Tryck på strömknappen igen Lampvarning: Lampvarning Lampan är förbrukad. Temperaturvarning: Varning! FÖR HÖG TEMPERATUR Vänligen: 1. Se till att luftintagen och luftutsläppen inte är blockerade. 2. Se till att den omgivande temperaturen är lägre än 45 grader C. Om problem trots detta kvarstår, Kontakta service för reperation. Fel på fläkten: Varning! FLÄKT STANNAT Projektorn slår av sig automatiskt. Kontakta service för reperation. Utanför visningsintervall: 54 Utanför räckvidd

55 Bilagor Byta ut lampan Projektorn känner automatiskt av lampans livslängd. När lampans livslängd håller på att ta slut kommer du att få ett varningsmeddelande. Lampvarning Lampan är förbrukad. När du ser det här meddelandet, kontakta din lokala återförsäljare eller servicecenter för att byta ut lampan så snart som möjligt. Var noga med att projektorn har svalnat i minst 30 minuter innan du byter lampa. Varning: Om projektorn är takmonterad, var försiktig när du öppnar åtkomstpanelen till lampan. Du rekommenderas att bära skyddsglasögon om du ska byta lampa i en takmonterad projektor. "Var försiktig så att inga lösa föremål ramlar ut från projektorn." Varning: Lamputrymmet är varmt! Lämna 30 minuter åt avsvalning innan lampan byts! Varning: För att minska risken för personskada ska du inte tappa lampmodulen eller vidröra lampan. Lampan kan gå sönder och orsaka skada om den tappas. 55

56 Bilagor Skruvarna i lamplocket och på lampan kan inte tas bort. Projektorn kan inte startas om lamplocket inte har satts tillbaka på projektorn. Rör inte vid någon av lampans glasdelar. Handfett kan få lampan att splittras. Rengör lampmodulen med en torr trasa om om den vidrörts av misstag Procedur för byte av lampa: 1. Stäng av strömmen till projektorn genom att trycka på " "-knappen. 2. Låt projektorn att svalna i minst 30 minuter. 3. Koppla ur strömsladden. 4. Ta bort de två skruvarna i locket Lyft uppåt och ta bort locket Ta bort de två skruvarna i lampmodulen Lyft i lampans handtag och ta bort lampmodulen långsamt och försiktigt. 4 För att byta ut lampmodulen gör du föregående steg i omvänd ordning. 8. Starta projektorn och gör en "Lampåterställning" när lampmodulen har bytts ut. Lampåterställning: (i) Tryck på "MENY" (ii) Välj "ALTERNATIV" (iii) Välj "Lampinställning" (iv) Välj "Lampåterställning" (v) Välj "Ja". 56

57 Bilagor Kompatibilitetslägen Dator/Video/HDMI/Mac-kompabilitet Signal Upplösning Uppdateringsfrekvens (Hz) Video Analog HDMI Mac NTSC 720 x O PAL/SECAM 720 x O x O O O VGA 640 x O x ,8 - O - O 640 x O - O 800 x ,3 - O x ,3 (*2) - O O O SVGA 800 x ,2 - O O O 800 x ,1 - O O O 800 x (*2) - O O x (*2) - O O O 1024 x ,1 - O O O XGA 1024 x O O O 1024 x O O O 1024 x (*2) - O O x O O O - HDTV (720p) 1280 x O O O O (*1) 1920 x1200 vid 60 Hz stöder endast RB (reduced blanking). (*2) 3D-timing för True 3D-projektor. (*3) stöder inte HDMI-ingångssignal för Mac. 120 Hz ingångssignaler kan vara beroende av grafikkort som stöds x (*2) - O O x O O O (*3) 1280 x O O O WXGA 1280 x O O O (*3) 1280 x O O O 1366 x O O O WXGA x O - O (*3) 1280 x O O O SXGA 1280 x O O O 1280 x O O - SXGA x O O - UXGA 1600 x O O x O O O x O - HDTV (1080p) 1920 x O O O x O O O O HDTV (1080i) 1920 x O - O x O - O - WUXGA 1920 x (*1) - O O O 57

58 Bilagor Signal Upplösning Uppdateringsfrekvens (Hz) Video Analog HDMI Mac SDTV (576i) 768 x O - O - SDTV (576p) 768 x O - O - SDTV (480i) 640 x O - O - SDTV (480p) 640 x O - O - 3D-videoingång kompabilitet Ingångsupplösning HDMI 1.4a 3D-ingång HDMI 1.3 3D-innehåll Ingång timing 1280 x 720p vid 50 Hz Upptill och nedtill 1280 x 720p vid 60 Hz Upptill och nedtill 1280 x 720p vid 50 Hz Frame packing 1280 x 720p vid 60 Hz Frame packing 1920 x 1080i vid 50 Hz Sida vid sida (Halv) 1920 x 1080i vid 60 Hz Sida vid sida (Halv) 1920 X 1080p vid 24 Hz Upptill och nedtill 1920 X 1080p vid 24 Hz Frame packing 1920 x 1080i vid 50Hz 1920 x 1080i vid 60Hz Sida vid sida När 3D-formatet är 1280 x 720p vid 50 Hz (Halv) "SBS" 1280 x 720p vid 60 Hz 1920 x 1080i vid 50Hz 1920 x 1080i vid 60Hz Upptill och När 3D-formatet är 1280 x 720p vid 50 Hz nedtill "Top and Bottom" 1280 x 720p vid 60 Hz 480i HQFS När 3D-formatet är "Frame sequential" 58

59 Bilagor RS232 funktionslista över kommandon och protokoll RS232-stifttilldelningar Pin nr. Spec. (från projektorns sida) 1 N/A 2 RXD 3 TXD 4 N/A 5 GND 6 N/A 7 N/A 8 N/A 9 N/A 59

60 Bilagor RS232 Protokollfunktionslista Datahastighet: 9600 Databitar: 8 Det finns ett <CR> Paritet: Ingen Optoma efter alla HD25/HD25LV ASCIIkommandon. Command Table. Stoppbitar 1 Flödeskontroll: Ingen UART16550 FIFO: Avaktivera Projektorsvar (godkänd): P Projektorsvar (fel): F XX=01-99, projektor-id, XX=00 för alla projektorer Baud Rate : 9600 Note : There is a <CR> after all ASCII commands Data 0D Bits: är 8 HEX koden 0D is the HEX code for <CR> in ASCII code Parity: None Stop för Bits: <CR> 1 i ASCIIkod. Flow Control : None UART16550 FIFO: Disable Projector Return (Pass): P Projector Return (Fail): F XX=01-99, projector's ID, XX=00 is for all projectors SEND to projector 232 ASCII Code HEX Code Function Description ~XX00 1 7E D Power ON ~XX00 0 7E D Power OFF (0/2 for backward compatible) ~XX00 1 ~nnnn 7E a 0D Power ON with Password ~nnnn = ~0000 (a=7e ) ~9999 (a=7e ) ~XX01 1 7E D Resync ~XX02 1 7E D AV Mute On ~XX02 0 7E D Off (0/2 for backward compatible) ~XX03 1 7E D Mute On ~XX03 0 7E D Off (0/2 for backward compatible) ~XX04 1 7E D Freeze ~XX04 0 7E D Unfreeze (0/2 for backward compatible) ~XX05 1 7E D Zoom Plus ~XX06 1 7E D Zoom Minus ~XX12 1 7E D Direct Source Commands HDMI1 ~XX E D HDMI2 ~XX12 5 7E D VGA1 ~XX12 6 7E D VGA 2 ~XX E D Video ~XX20 1 7E D Display Mode Cinema ~XX20 4 7E D Reference ~XX20 3 7E D Photo ~XX20 2 7E D Bright ~XX20 9 7E D 3D ~XX20 5 7E D User ~XX21 n 7E a 0D Brightness n = -50 (a=2d 35 30) ~ 50 (a=35 30) ~XX22 n 7E a 0D Contrast n = -50 (a=2d 35 30) ~ 50 (a=35 30) ~XX23 n 7E a 0D Sharpness n = 1 (a=31) ~ 15 (a=31 35) ~XX24 n 7E a 0D Color Settings/White Red n = -50 (a=2d 35 30) ~ 50 (a=35 30) ~XX25 n 7E a 0D Green n = -50 (a=2d 35 30) ~ 50 (a=35 30) ~XX26 n 7E a 0D Blue n = -50 (a=2d 35 30) ~ 50 (a=35 30) ~XX33 1 7E D Reset ~XX34 n 7E a 0D BrilliantColor TM n = 1 (a=30) ~ 10 (a=31 30) ~XX E D Dynamic Black Off ~XX E D Low ~XX E D High ~XX35 1 7E D Gamma Film ~XX35 2 7E D Video ~XX35 3 7E D Graphics ~XX35 4 7E D Standard ~XX36 1 7E D Color Temp. Warm ~XX36 2 7E D Medium ~XX36 3 7E D Cold ~XX37 1 7E D Color Space Auto ~XX37 2 7E D RGB\ RGB(0-255) ~XX37 3 7E D YUV ~XX37 4 7E D RGB(16-235) ~XX73 n 7E a 0D Signal Frequency n = -5 (a=2d 35) ~ 5 (a=35) By signal ~XX91 n 7E a 0D Automatic n = 0 disable; n = 1 enable ~XX74 n 7E a 0D Phase n = 0 (a=30) ~ 31 (a=33 31) By signal ~XX75 n 7E a 0D H. Position n = -5 (a=2d 35) ~ 5 (a=35) By timing ~XX76 n 7E a 0D V. Position n = -5 (a=2d 35) ~ 5 (a=35) By timing 60

61 Bilagor ~XX200 n 7E a 0D White Level n = -50 (a=2d 35 30) ~ 50 (a=35 30) ~XX201 n 7E a 0D Black Level n = -50 (a=2d 35 30) ~ 50 (a=35 30) ~XX202 n 7E a 0D Saturation n = -50 (a=2d 35 30) ~ 50 (a=35 30) ~XX203 n 7E a 0D Hue n = -50 (a=2d 35 30) ~ 50 (a=35 30) ~XX45 n 7E a 0D Color (Saturation) n = -50 (a=2d 35 30) ~ 50 (a=35 30) ~XX44 n 7E a 0D Tint n = -50 (a=2d 35 30) ~ 50 (a=35 30) ~XX60 1 7E D Format 4:3 ~XX60 2 7E D 16:9 ~XX60 5 7E D LBX ~XX60 6 7E D Native ~XX60 7 7E D Auto ~XX60 9 7E D Superwide ~XX61 n 7E a 0D Edge mask n = 0 (a=30) ~ 10 (a=31 30) ~XX62 n 7E a 0D Zoom n = -5 (a=30) ~ 25 (a=32 35) ~XX63 n 7E a 0D H Image Shift n = -100 (a=2d ) ~ 100 (a= ) ~XX64 n 7E a 0D V Image Shift n = -100 (a=2d ) ~ 100 (a= ) ~XX66 n 7E a 0D V Keystone n = -40 (a=2d 34 30) ~ 40 (a=34 30) ~XX E D 3D Mode DLP-Link ~XX E D 3D Mode IR ~XX E D 3D 2D 3D ~XX E D L ~XX E D R ~XX E D 3D Format Auto ~XX E D SBS ~XX E D Top and Bottom ~XX E D Frame sequential ~XX E D 3D Sync Invert On ~XX E D 3D Sync Invert Off ~XX70 1 7E D Language English ~XX70 2 7E D German ~XX70 3 7E D French ~XX70 4 7E D Italian ~XX70 5 7E D Spanish ~XX70 6 7E D Portuguese ~XX70 7 7E D Polish ~XX70 8 7E D Dutch ~XX70 9 7E D Swedish ~XX E D Norwegian/Danish ~XX E D Finnish ~XX E D Greek ~XX E D Traditional Chinese ~XX E D Simplified Chinese ~XX E D Japanese ~XX E D Korean ~XX E D Russian ~XX E D Hungarian ~XX E D Czechoslovak ~XX E D Arabic ~XX E D Thai ~XX E D Turkish ~XX E D Farsi ~XX E D Vietnamese ~XX E D Indonesian ~XX E D Romanian ~XX71 1 7E D Projection Front-Desktop ~XX71 2 7E D Rear-Desktop ~XX71 3 7E D Front-Ceiling ~XX71 4 7E D Rear-Ceiling ~XX72 1 7E D Menu Location Top Left ~XX72 2 7E D Top Right ~XX72 3 7E D Centre ~XX72 4 7E D Bottom Left ~XX72 5 7E D Bottom Right ~XX77 n 7E aabbcc 0D Security Security Timer Month/Day/Hour n = mm/dd/hh mm = 00 (aa=30 30) ~ 12 (aa=31 32) dd = 00 (bb=30 30) ~ 30 (bb=33 30) hh = 00 (cc=30 30) ~ 24 (cc=32 34) ~XX78 1 7E D Security Settings Enable ~XX78 0 7E D Disable(0/2 for backward compatible) ~XX79 n 7E a 0D Projector ID n = 00 (a=30 30) ~ 99 (a=39 39) ~XX80 1 7E D Mute On ~XX80 0 7E D Off (0/2 for backward compatible) ~XX E D Internal Speaker Off ~XX E D On ~XX81 n 7E a 0D Volume(Audio) n = 0 (a=30) ~ 10 (a=31 30) ~XX94 0 7E D SRS Off ~XX94 1 7E D On 2 61

62 Bilagor ~XX95 n 7E a 0D Treble n = 0 (a=30) ~ 10 (a=31 30) ~XX96 n 7E a 0D Bass n = 0 (a=30) ~ 10 (a=31 30) ~XX89 0 7E D Audio Input Default ~XX89 1 7E D Audio1 ~XX89 3 7E D Audio2 ~XX82 1 7E D Logo Default ~XX82 2 7E D User ~XX82 3 7E D Neutral ~XX83 1 7E D Logo Capture ~XX88 0 7E D Closed Captioning Off ~XX88 1 7E D cc1 ~XX88 2 7E D cc2 ~XX E D Source Lock On ~XX E D Off (0/2 for backward compatible) ~XX E D High Altitude On ~XX E D Off (0/2 for backward compatible) ~XX E D Information Hide On ~XX E D Off (0/2 for backward compatible) ~XX E D Keypad Lock On ~XX E D Off (0/2 for backward compatible) ~XX E D Test Pattern None ~XX E D Grid ~XX E D White Pattern ~XX11 0 7E D IR Function Off ~XX11 1 7E D On ~XX E D Background Color Blue ~XX E D Black ~XX E D Red ~XX E D Green ~XX E D White ~XX E D Advanced Direct Power On On ~XX E D Off (0/2 for backward compatible) ~XX106 n 7E a 0D Auto Power Off (min) n = 0 (a=30) ~ 180 (a= ) (5 minutes for each step). ~XX107 n 7E a 0D Sleep Timer (min) n = 0 (a=30) ~ 995 (a= ) (30 minutes for each step). ~XX E D Power Mode(Standby) Eco.(<=0.5W) ~XX E D Active (0/2 for backward compatible) ~XX E D Lamp Reminder On ~XX E D Off (0/2 for backward compatible) ~XX E D Lamp Mode Bright ~XX E D Eco ~XX E D Lamp Reset Yes ~XX E D No (0/2 for backward compatible) ~XX E D Reset all Yes ~XX E D Cancel ~XX99 1 7E D RS232 Alert Reset Reset System Alert (MCU) ~XX210 n 7E n 0D Display message on the OSD n: 1-30 characters SEND to emulate Remote ~XX E D Up ~XX E D Left ~XX E D Enter (for projection MENU) ~XX E D Right ~XX E D Down ~XX E D Keystone + ~XX E D Keystone ~XX E D Volume ~XX E D Volume + ~XX E D Brightness ~XX E D Menu ~XX E D Zoom ~XX E D Contrast SEND from projector automatically 232 ASCII Code HEX Code Function Projector Return Description System status INFOn n : 0/1/2/3/4/6/7/8 = Standby/Warming/Cooling/Out of Range/ Lamp fail/fan Lock/Over Temperature/Lamp Hours Running Out 62 3

63 Bilagor READ from projector ASCII Code HEX Code Function Projector Return Description ~XX E D Input Source Commands OKn n : n: 0/1/2/3/4/5 = None/VGA1/VGA2/Video/HDMI1/HDMI2 ~XX E D Software Version OKdddd dddd: FW version ~XX E D Display Mode OKn n : 0/1/2/3/4/5/6= None/Cinema/Reference/Photo/Bright/3D/User ~XX E D Power State OKn n : 0/1 = Off/On ~XX E D Brightness OKn ~XX E D Contrast OKn ~XX E D Aspect Ratio OKn n: 0/1/2/3/4 = 4:3/16:9/LBX/Native/AUTO ~XX E D Color Temperature OKn n : 0/1/2 = Warm/Medium/Cold ~XX E D Projection Mode OKn n : 0/1/2/3 = Front-Desktop/Rear-Desktop/Front-Ceiling/Rear-Ceiling ~XX E D Information OKabbbbccdddde a : 0/1 = Off/On bbbb: LampHour cc: source n: 00/01/02/03/04/05 = None/VGA1/VGA2/Video/HDMI1/HDMI2/ dddd: FW version e : Display mode 0/1/2/3/4/5/6 None/Cinema/Reference/Photo/Bright/3D/User ~XX E D Model name OKn n:1=hd25; n: 2=HD25LV ~XX E D Lamp Hours OKbbbb bbbb: LampHour ~XX E D Cumulative Lamp Hours OKbbbbb bbbbb: (5 digits) Total Lamp Hours

64 Bilagor Takmonteringsinstallation För att förhindra skada på din projektor, använd Optomas takmonteringspaket. Om du vill använda en tredje parts takmonteringssats, kontrollera att skruvarna som används för att fästa monteringen vid projektorn uppfyller följande specifikationer: `` Skruvtyp: M3*3 `` Max. skruvlängd: 10 mm `` Min. skruvlängd: 7,5 mm Observera att skada som resulterat från felaktig installation kommer att upphäva garantin. Varning: 1. Om du köper takmonteringssats från annat företag, se till att skruvarna är av rätt storlek. Skruvstorleken kan variera beroende på monteringsplattans tjocklek. 2. Se till att lämna ett avstånd på minst 10 cm mellan taket och projektorns undersida. 3. Undvik att placera projektorn nära en värmekälla. 97,00 47,88 82,30 72,05 76,40 89,75 110,00 137,20 55,00 233,30 93,50 Objektiv 59,00 89,75 323,60 Enhet: mm 64

65 Globala Optoma-kontor För service eller support, vänligen kontakta ditt lokala kontor. USA 3178 Laurelview Ct. Milpitas, CA 94538, USA Bilagor Kanada 2420 Meadowpine Blvd., Suite 105 Mississauga, ON, L5N 6S2, Canada Latinamerika 3178 Laurelview Ct. Milpitas, CA 94538, USA Europa 42 Caxton Way, The Watford Business Park Watford, Hertfordshire, WD18 8QZ, UK Service Tel : +44 (0) Benelux BV Randstad BW Almere The Netherlands Frankrike Bâtiment E avenue Edouard Vaillant Boulogne Billancourt, France Spanien C/ José Hierro,36 Of. 1C Rivas VaciaMadrid, Spanien (0) (0) (0) (0)

66 Bilagor Tyskland Wiesenstrasse 21 W D40549 Düsseldorf, Tyskland Skandinavien Lerpeveien Drammen Norge +49 (0) (0) PO.BOX Drammen Norge Sydkorea WOOMI TECH.CO.,LTD. 4F, Minu Bldg , Kangnam-Ku, seoul, , KOREA Japan 東 京 都 足 立 区 綾 瀬 株 式 会 社 オーエスエム サポートセンター: Taiwan 12F., No.215,Sec. 3, Beixin Rd., Xindian Dist., New Taipei City 231, Taiwan, R.O.C. Hong Kong Unit A, 27/F Dragon Centre, 79 Wing Hong Street, Cheung Sha Wan, Kowloon, Hong Kong Kina 5F, No. 1205, Kaixuan Rd., Changning District Shanghai, , Kina asia.optoma.com

67 Bilagor Regler och säkerhetsinformation Denna bilaga räknar upp allmänna meddelanden för din projektor. FCC-meddelande Denna enhet har testats och befunnits efterleva gränserna för en digital enhet i klass B, enligt avsnitt 15 i FCC:s bestämmelser. Dessa begränsningar är avsedda att ge rimligt skydd mot skadliga störningar i heminstallationer. Den här apparaten genererar, använder och kan utstråla radiofrekvensenergi och, om den inte är installerad och används i enlighet med anvisningarna, den kan orsaka skadlig störning på radiokommunikationer. Det finns dock inga garantier för att störningar inte kommer att uppstå i en viss installation. Om denna enhet skulle orsaka skadlig interferens på radio- eller TV-mottagning, vilket kan bestämmas genom att enheten slås av och på, uppmanas användaren att försöka komma till rätta med störningen genom att vidta en eller flera av följande åtgärder: Rikta om eller placera om mottagarantennen. Öka avståndet mellan enheten och mottagaren. Anslut enheten till ett uttag på en annan strömkrets än den som mottagaren är ansluten till. Rådfråga din återförsäljare eller en erfaren radio/tv-tekniker. Notera: Skärmade kablar Alla anslutningar till andra datorenheter måste göras med skärmade sladdar för att uppfylla FCC-bestämmelserna. Varning Ändringar eller modifieringar som inte uttryckligen godkänts av tillverkaren kan upphäva användarens behörighet, vilket stöds av Federal Communications Commission, att använda denna enhet. Driftsvillkor Denna enhet uppfyller Del 15 av FCC:s regler. Hantering gäller under följande två villkor: 1. Denna enhet får inte orsaka skadliga störningar, och 2. denna enhet måste acceptera all mottagna störningar, inklusive störningar som kan orsaka bristfällig funktion. Notera: Kanadensiska användare Denna digitala enhet i klass B efterlever Kanadas ICES-003. Remarque à l intention des utilisateurs canadiens Cet appareil numerique de la classe B est conforme a la norme NMB-003 du Canada. 67

68 Bilagor Deklaration om efterlevnad för EU-länder y y y EMC-direktivet 2004/108/EC (inklusive ändringar) Lågspänningsdirektivet 2006/95/EC R & TTE-direktivet 1999/5/EC (om enheten har RF-funktion) Instruktioner för kassering Kassera inte denna elektroniska enhet i hushållssoporna. För att minimera utsläpp och säkerställa att den globala miljön skyddas ber vi dig att återvinna enheten. 68

69 Bilagor Varumärken DLP är ett varumärke som tillhör Texas Instruments. IBM är ett varumärke eller ett registrerat varumärke som tillhör International Business Machines Corporation. Macintosh, Mac OS X, imac och PowerBook är varumärken som tillhör Apple Inc., registrerad i USA och andra länder. Microsoft, Windows, Windows Vista, Internet Explorer och PowerPoint är antingen ett registrerat varumärke eller ett varumärke som tillhör Microsoft Corporation i USA och/ eller andra länder. HDMI, HDMI-logotypen och High-Definition Multimedia Interface är varumärken eller registrerade varumärken som tillhör HDMI Licensing LLC. SRS är ett varumärke som tillhör SRS Labs, Inc. WOW HD-tekniken är införlivad under licens från SRS Labs, Inc. WOW HD förbättrar uppspelningskvaliteten för ljud avsevärt och erbjuder en dynamisk 3D-upplevelse med djup, fyllig bas och högfrekvent klarhet för skarpa detaljer. Övriga produkt- och företagsnamn som anges i denna bruksanvisning kan vara varumärken eller registerade varumärken som tillhör respektiva ägare. 69

Acer Projektor. P1165/P1165P/P1265/P1265P/ P5260i/P5270/P5280/P5370W-serie Bruksanvisning

Acer Projektor. P1165/P1165P/P1265/P1265P/ P5260i/P5270/P5280/P5370W-serie Bruksanvisning Acer Projektor P1165/P1165P/P1265/P1265P/ P5260i/P5270/P5280/P5370W-serie Bruksanvisning Copyright 2007. Acer Incorporated. Alla rättigheter förbehålles. Acer Projektor P1165/P1165P/P1265/P1265P/P5260i/P5270/P5280/P5370W-serie

Läs mer

Multimediaprojektor MODELL PLV-Z700. Ägarmanual

Multimediaprojektor MODELL PLV-Z700. Ägarmanual Multimediaprojektor MODELL PLV-Z700 Ägarmanual Funktioner och design Den här multimediaprojektorn är utformad med den mest avancerade teknologin för bärbarhet, hållbarhet och enkel användning. Den använder

Läs mer

Viktig information. Säkerhetsföreskrifter. Försiktighetsmått

Viktig information. Säkerhetsföreskrifter. Försiktighetsmått Viktig information Säkerhetsföreskrifter Försiktighetsmått Läs denna bruksanvisning noggrant innan du börjar använda din NEC-projektor LT20, och förvara den nära till hands för framtida bruk. Serienumret

Läs mer

W600 Digital Projektor Användarhandbok. Välkommen

W600 Digital Projektor Användarhandbok. Välkommen W600 Digital Projektor Användarhandbok Välkommen Svenska Innehåll Viktiga säkerhetsanvisningar 3 Introduktion...7 Projektorns funktioner... 7 Förpackningens innehåll... 8 Projektorns utsida... 9 Kontroller

Läs mer

IN1501, IN1503. 009-1313-02 DISPERINDAG No. 0287/1.824.51/09.03. Regulatory models: P1501, P1503

IN1501, IN1503. 009-1313-02 DISPERINDAG No. 0287/1.824.51/09.03. Regulatory models: P1501, P1503 IN1501, IN1503 009-1313-02 DISPERINDAG No. 0287/1.824.51/09.03 Regulatory models: P1501, P1503 Intyg om överensstämmelse Tillverkare: InFocus Corporation, 13190 SW 68th Parkway, Portland, Oregon 97223-8368

Läs mer

GP10 Ultra Lite LED-projektor Användarhandbok

GP10 Ultra Lite LED-projektor Användarhandbok GP10 Ultra Lite LED-projektor Användarhandbok Innehåll Viktiga säkerhetsanvisningar... 3 Inledning... 6 Projektorns funktioner...6 Förpackningens innehåll...7 Projektorns utsida...8 Kontroller och funktioner...9

Läs mer

Viktig Information. Säkerhetsforeskrifter Försiktighetsåtgärder W-2. Viktiga säkerhetsinstruktioner. Installation

Viktig Information. Säkerhetsforeskrifter Försiktighetsåtgärder W-2. Viktiga säkerhetsinstruktioner. Installation Bärbar projektor MT1065/MT1060/MT860 Bruksanvisning English Deutsch Français Italiano Español Svenska Viktig Information Säkerhetsforeskrifter Försiktighetsåtgärder Läs denna bruksanvisning noggrant innan

Läs mer

NP215/NP210/NP115/NP110

NP215/NP210/NP115/NP110 Bärbar projektor NP215/NP210/NP115/NP110 Bruksanvisning NP210 och NP115 distribueras inte i Nordamerika. 1:a utgåvan, augusti 2009 DLP och Brilliant Color är varumärken som tillhör Texas Instruments. IBM

Läs mer

XL-serien Användarhandbok

XL-serien Användarhandbok XL-serien Användarhandbok Copyright Copyright 2013 av BenQ Corporation. Alla rättigheter förbehållna. Ingen del av denna publikation får reproduceras, spridas, skrivas av, lagras i ett inhämtningssystem

Läs mer

VPL-EW275/EW245/EW225 VPL-EX275/EX271/EX245/EX241/EX225/EX221

VPL-EW275/EW245/EW225 VPL-EX275/EX271/EX245/EX241/EX225/EX221 4-435-798-SE (1) Data Projector Bruksanvisning Läs denna handbok och den medföljande Snabbreferensen noggrant innan du börjar använda enheten och förvara dem sedan på en lättåtkomlig plats för framtida

Läs mer

XL-serien Användarhandbok

XL-serien Användarhandbok XL-serien Användarhandbok Copyright Copyright 2013 av BenQ Corporation. Alla rättigheter förbehållna. Ingen del av denna publikation får reproduceras, spridas, skrivas av, lagras i ett inhämtningssystem

Läs mer

Bruksanvisning (detaljerad) Funktionsguide

Bruksanvisning (detaljerad) Funktionsguide Projektor CP-X8170/CP-WX8265/CP-WU8460 Bruksanvisning (detaljerad) Funktionsguide Tack för att du har köpt denna projektor. VARNING Före användandet av denna produkt, se till att ha läst igenom alla manualer

Läs mer

BL-serien LCD-skärm Användarhandbok

BL-serien LCD-skärm Användarhandbok BL-serien LCD-skärm Användarhandbok Copyright Copyright 2014 av BenQ Corporation. Alla rättigheter förbehållna. Ingen del av denna publikation får reproduceras, spridas, skrivas av, lagras i ett inhämtningssystem

Läs mer

Bärbar projektor NP905/NP901W. Bruksanvisning

Bärbar projektor NP905/NP901W. Bruksanvisning Bärbar projektor NP905/NP901W Bruksanvisning 2:a utgåva, juli 2008 Information om USB trådlöst LAN: Projektorserierna NP905/NP901W som distribueras i vissa regioner och länder levereras inte med USB trådlös

Läs mer

NP3150/NP2150/NP1150 NP3151W

NP3150/NP2150/NP1150 NP3151W LCD-projektor NP3150/NP2150/NP1150 NP3151W Bruksanvisning NEC Display Solutions, Ltd. 2007-2008 4:e upplagan, februari 2008 Information om USB trådlöst LAN: Projektorserierna NP3150/NP2150/NP1150/NP3151W

Läs mer

Bruksanvisning. Förberedelser för användning av projektorn. Projicera en bild. Projicera bilder från ett USB-minne eller en digitalkamera

Bruksanvisning. Förberedelser för användning av projektorn. Projicera en bild. Projicera bilder från ett USB-minne eller en digitalkamera Bruksanvisning Förberedelser för användning av projektorn Projicera en bild Projicera bilder från ett USB-minne eller en digitalkamera Använda projektorn via ett nätverk Ändra projektorns inställningar

Läs mer

SISTEMA CON SCHERMO AL PLASMA PLASMASCHERMSYSTEEM PLASMADISPLAYSYSTEM SISTEMA DE PANTALLA DE PLASMA PDP-504HDE PDP-434HDE

SISTEMA CON SCHERMO AL PLASMA PLASMASCHERMSYSTEEM PLASMADISPLAYSYSTEM SISTEMA DE PANTALLA DE PLASMA PDP-504HDE PDP-434HDE SISTEMA CON SCHERMO AL PLASMA PLASMASCHERMSYSTEEM PLASMADISPLAYSYSTEM SISTEMA DE PANTALLA DE PLASMA PDP-504HDE PDP-434HDE Istruzioni per l utilizzo Gebruiksaanwijzing Bruksanvisning Manual de instrucciones

Läs mer

Ett stort tack från People of Lava

Ett stort tack från People of Lava royal Sweden DEN kompromisslösa TV:n FÖR BILDCONNOISSEUREN Royal Sweden modeller:ld-40nlh-s, LD-40NLH-B, LD-46NLH-S, LD-46NLH-B, LD-55NLH-S, LD-55NLH-B Ett stort tack från People of Lava Tack! Vi på People

Läs mer

Innehåll SVENSKA. 3. Justera On-Screen Display (OSD) inställningar...17. 4. Felsökning...28 5. Supporttiming...29 6. Specifikationer...

Innehåll SVENSKA. 3. Justera On-Screen Display (OSD) inställningar...17. 4. Felsökning...28 5. Supporttiming...29 6. Specifikationer... Innehåll Reglerande information...2 Säkerhetsnoteringar...2 Beskrivning av varningssymbolerna...2 Förord...4 Garanti och service / Reparation...4 Rengöring...4 1. Komma igång...5 Förpackningens innehåll...5

Läs mer

LED TV-skärm (MFM TV) bruksanvisning

LED TV-skärm (MFM TV) bruksanvisning TA300 LED TV-skärm (MFM TV) bruksanvisning Tack för att du har valt den här Samsung-produkten. För en mer komplett kundtjänst, registrera din produkt på adressen www.samsung.com/register Siffror och bilder

Läs mer

G2411HD/G2412HD/G2420HD Användarhandbok för LCD-bildskärm i färg. Välkommen

G2411HD/G2412HD/G2420HD Användarhandbok för LCD-bildskärm i färg. Välkommen G2411HD/G2412HD/G2420HD Användarhandbok för LCD-bildskärm i färg Välkommen Copyright Copyright 2009 av BenQ Corporation. Alla rättigheter förbehållna. Ingen del av denna publikation får reproduceras, spridas,

Läs mer

BRUKSANVISNING FÖR BRUKSANVISNING OPERATING INSTRUCTIONS L32510FHD PVR DVD

BRUKSANVISNING FÖR BRUKSANVISNING OPERATING INSTRUCTIONS L32510FHD PVR DVD BRUKSANVISNING FÖR BRUKSANVISNING OPERATING INSTRUCTIONS L32510FHD PVR DVD FARGE TV MED FJERNKONTROLL FÄRG TV MED FJÄRRKONTROLL COLOUR TELEVISION WITH REMOTE CONTROL Innehåll Säkerhetsföreskrifter... 1

Läs mer

Läs handboken noggrant innan du använder maskinen och ha den nära tillhands för framtida bruk. Bruksanvisning

Läs handboken noggrant innan du använder maskinen och ha den nära tillhands för framtida bruk. Bruksanvisning Läs handboken noggrant innan du använder maskinen och ha den nära tillhands för framtida bruk. Bruksanvisning INNEHÅLL Inledning...5 Upphovsrätt på bilder...5 Viktigt...5 Information till användare som

Läs mer

Acer LCD TV. Innehåll. AT2055/AT2056 AT2355/AT2356 Bruksanvisning. Viktiga säkerhetsföreskrifter 3 Anvisningar om överlåtande 4

Acer LCD TV. Innehåll. AT2055/AT2056 AT2355/AT2356 Bruksanvisning. Viktiga säkerhetsföreskrifter 3 Anvisningar om överlåtande 4 Acer LCD TV AT2055/AT2056 AT2355/AT2356 Bruksanvisning Innehåll Viktiga säkerhetsföreskrifter 3 Anvisningar om överlåtande 4 Översikt Din LCD TV 5 Vy frontpanel 5 Sedd bakifrån 6 Fjärrkontroll 7 Allmänna

Läs mer

Svenska. E24/E26 Series LCD-färg-TV Användarhandbok. Välkommen

Svenska. E24/E26 Series LCD-färg-TV Användarhandbok. Välkommen E24/E26 Series LCD-färg-TV Användarhandbok Välkommen Ansvarsfriskrivning BenQ Corporation utfäster inga garantier, vare sig uttryckliga eller underförstådda, vad gäller innehållet i detta dokument. BenQ

Läs mer

BDT 3/BDT 30. Blu-ray Disc -spelare. Bruksanvisning

BDT 3/BDT 30. Blu-ray Disc -spelare. Bruksanvisning Blu-ray Disc -spelare Bruksanvisning Innehåll VIKTIGA SÄKERHETSANVISNINGAR 3 UPPACKNING 5 INSTALLATIONSPLATS 5 RENGÖRING 5 TACK FÖR ATT DU VALDE HARMAN KARDON 5 BDT 3-/BDT 30-SPELARENS FUNKTIONER 6 MEDFÖLJANDE

Läs mer

DATAPROJEKTOR XJ-H2600/XJ-H2650 *

DATAPROJEKTOR XJ-H2600/XJ-H2650 * DATAPROJEKTOR XJ-H2600/XJ-H2650 * Instruktionshäfte * Modeller med USB-port Var noga med att läsa säkerhetsföreskrifterna i snabbstartsguiden som medföljer dataprojektorn. Förvara all användardokumentation

Läs mer

BDS 275/BDS 575/ BDS 277/BDS 577 Blu-ray Disc -receiver. Bruksanvisning

BDS 275/BDS 575/ BDS 277/BDS 577 Blu-ray Disc -receiver. Bruksanvisning 275/BDS 575/ BDS 277/BDS 577 Blu-ray Disc -receiver Bruksanvisning BD/DVD regionkoder och innehållsförteckning Din BDS-mottagare har utformats för att vara kompatibel med regionshanteringsinformation som

Läs mer

A K S N E V S K S R O N I M O U S

A K S N E V S K S R O N I M O U S LC-22LE250E SUOMI NORSK SVENSKA LCD FÄRG-TV LCD FARGE TV LCDVÄRI-TV BRUKSANVISNING BRUKERVEILEDNING KÄYTTÖOHJE Innehåll Funktioner... 3 Kära SHARP-kund... 3 Inledning... 3 Viktiga säkerhetsföreskrifter...

Läs mer

LCD TV. Bruksanvisning A-EHK-100-11(1) Startguide. Titta på TV. Använda extrautrustning. Använda MENU-funktioner. Ytterligare information

LCD TV. Bruksanvisning A-EHK-100-11(1) Startguide. Titta på TV. Använda extrautrustning. Använda MENU-funktioner. Ytterligare information A-EHK-100-11(1) LCD TV Bruksanvisning Startguide Titta på TV Använda extrautrustning Använda MENU-funktioner Ytterligare information KDL-46R473A / 46R470A KDL-40R474A / 40R473A / 40R471A / 40R470A KDL-32R424A

Läs mer