Meddelande om användningen... 2

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Meddelande om användningen... 2"

Transkript

1 Innehållsförteckning Meddelande om användningen... 2 Säkerhetsinformation...2 Class B gränsvärden för utstrålning...2 Viktiga säkerhetsanvisningar...2 Säkerhetsföreskrifter...4 Varningar angående ögonsäkerhet...6 Introduktion... 7 Produktbeskrivning...7 Översikt av förpackningen...8 Produktöversikt...9 Huvudenhet...9 Kontrollpanel...10 Vy bakifrån...11 Fjärrkontroll...12 Installation Ansluta projektorn...13 Ansluta till stationär/bärbar dator...13 Ansluta till videokällor...14 Starta och stänga av projektorn...15 Starta projektorn...15 Stänga av projektorn...16 Varningsindikator...16 Justera den projicerade bilden...17 Justera projektorhöjd...17 Justera projektorns Zoom/Fokus...18 Kontroller för användaren Kontrollpanel...19 Fjärrkontroll...20 Skärmmenyer...22 Så här används skärmmenyerna...22 Menyträd...23 IMAGEN...24 DISPLAY...29 Inställning...31 OPTIONS...39 Bilagor Felsökning...44 Bildproblem...44 Driftstoppsproblem...46 Indikatorlampor för projektorstatus...47 Problem med fjärrkontrollen...48 Ljudproblem...48 Byta lampan...49 Rengöra projektorn...50 Kompatibilitetslägen...51 Takmontering...53 Optoma Global Offices...54 Regelverk och säkerhetsbestämmelser...56 Användningsförhållanden...57

2 Meddelande om användningen Säkerhetsinformation Blixtsymbolen med ett pilhuvud inuti en likbent triangel är avsedd att varna användaren för förekomst av oisolerad farlig spänning inuti produkthöljet som kan vara tillräckligt stark för att utgöra en risk för elstöt för personer. Utropstecknet inom en likformig triangel är avsett att varna användaren för förekomst av viktiga bruk- och underhålls (service)-anvisningar i litteraturen som följer med apparaten. VARNING: MINSKA RISKEN FÖR BRAND ELLER ELSTÖT GENOM ATT INTE UTSÄTTA PROJEKTORN FÖR REGN ELLER FUKT. FARLIGT HÖG SPÄNNING FINNS INUTI HÖLJET. AVSTÅ FRÅN ATT ÖPPNA HÖLJET. ALLT SERVICEARBETE SKA UTFÖRAS ENDAST AV KVALIFICERAD PERSONAL. Class B gränsvärden för utstrålning Den här digitala apparaten av Class B uppfyller alla krav i det kanadensiska regelverket för störningsorsakande utrustning. Viktiga säkerhetsanvisningar Läs dessa anvisningar innan du börjar använda projektorn. Spara dessa anvisningar fför framtida bruk. Följ alla anvisningar. Installera projektorn enligt tillverkarens anvisningar: A. Blockera inte någon av ventilationsöppningarna. För att säkerställa tillförlitlig användning av projektorn och för att skydda den mot överhettning ska den placeras i rätt läge på en plats med fullgod ventilation. Avstå från att placera projektorn på t ex en säng, soffa, matta eller liknande yta som kan tänkas blockera ventilationsöppningarna. Placera den inte på en instängd plats som t ex en bokhylla eller ett skåp som förhindrar att luft kan cirkulera genom ventilationsöppningarna. B. Använd inte den här projektorn i närheten av vatten eller fukt. Utsätt inte projektorn för regn eller fukt, för att minska risken för brand eller elektrisk stöt. C. Installera inte produkten nära värmekällor som t ex element, värmepannor, spishällar eller annan apparatur (inklusive förstärkare) som är värmealstrande. Rengör endast med en torr trasa. Använd endast fästanordningar/tillbehör som har specificerats av tillverkaren.

3 Meddelande om användningen 7. Hänvisa all service till kvalificerad servicepersonal. Service krävs när projektorn har skadats på något sätt, t ex: Strömsladden eller kontakten är skadad. Vätska har spillts eller föremål har ramlat ner i projektorn. Projektorn har utsatts för regn eller fukt, fungerar inte som den ska eller har tappats i marken. Försök inte att serva den här projektorn själv. Att öppna eller ta bort kåpor kan medföra att du utsätter dig för farlig spänning eller andra faror. Ring Optoma för hänvisning till ett auktoriserat servicecenter i närheten av dig. 8. Låt inga föremål eller vätska tränga in i projektorn eftersom de kan komma i kontakt med farlig spänning eller delar som kan kortslutas och som kan orsaka brand eller ge elektriska stötar. 9. Se projektorns hölje för säkerhetsrelaterade markeringar. 10. Projektorn får inte justeras eller repareras av någon förutom servicepersonal med relevant behörighet.

4 Meddelande om användningen Säkerhetsföreskrifter Följ alla varningar, försiktighetsåtgärder och rekommenderade underhållsanvisningar i denna bruksanvisning. Obs: v När lampan når slutet på sin livscykel går det inte att starta projektorn igen förrän lampmodulen har bytts ut. Följ anvisningarna om lampbyte i avsnittet Byta ut lampan på sidorna 49. Varning - Titta inte in i projektorlinsen när lampan är tänd. Det skarpa ljuset kan skada dina ögon. Varning - Utsätt inte projektorn för regn eller fukt, för att minska risken för brand eller elektrisk stöt. Varning - Öppna eller montera inte isär projektorn då detta kan orsaka elektrisk stöt. Varning - Låt enheten svalna innan du byter lampa, och var noga med att följa alla anvisningar för lampbyte. Se sidan 49. Varning - Projektorn känner själv av lampans återstående livslängd. Var noga med att byta ut lampan när den visar varningsmeddelanden. Varning - Använd funktionen Lamp reset från skärmens meny Options Lampinställning efter byte av lampmodul (se sidan 43). Varning - När du stänger av projektorn, kontrollera att kylningscykeln är slutförd innan du stänger av strömmen. Ge projektorn 90 sekunder att svalna. Varning - Använd inte linsskyddet då projektorn är igång. Varning - När lampan närmar sig slutet av sin funktionstid, visas meddelandet Lampan närmar sig slutet av brinntiden. på skärmen. Kontakta din lokala återförsäljare eller servicecenter för att byta ut lampan så snart som möjligt. Varning - Minska risken för ögonskador genom att inte titta rakt in i laserljuset på fjärrkontrollen och rikta heller inte laserstrålen mot någon annans ögon. Denna fjärrkontroll är utrustad med en klass II-laser som avger strålning.

5 Meddelande om användningen Rätt: Fel: Stäng av produkten innan rengöring. Använd en mjuk trasa fuktad med milt rengöringsmedel för att rengöra projektorhöljet. Koppla bort strömsladden från eluttaget om produkten inte kommer att användas under en längre period. Blockera inte ventilationsspringorna och öppningarna på enheten. Använd inte rengöringsmedel med slipverkan, vax eller lösningsmedel för att rengöra enheten. Använd inte under följande förhållanden: I extremt varma, kalla eller fuktiga miljöer. Tillförsäkra att den omgivande rumsremperaturen är 5 C - 40 C och den relativa luftfuktigheten är % (max.), icke-kondenserande. I mycket dammiga eller smutsiga miljöer. I närheten av apparater som genererar starka magnetfält. I direkt solljus.

6 Meddelande om användningen Varningar angående ögonsäkerhet Titta aldrig direkt in i projektorns stråle. Stå så kort tid som möjligt rakt framför strålen. Försök att ha ryggen vänd mot strålen så ofta det går. En pekpinne eller laserpekare rekommenderas så att användaren kan undvika att stå i strålen. Var noga med att projektorer är placerade så att de inte skymmer sikten för åskådarna; på så sätt behöver inte användaren inte titta in i projektorlampan när hon eller han vänder sig mot publiken. Det bästa sättet för att uppnå detta är att projektorn monteras i taket istället för att placeras på golvet eller på ett bord. När projektorn används i ett klassrum ska studenter övervakas när de ombeds att peka ut någonting på skärmen. Täck över fönstren med gardiner/persienner så att rummet blir mindre ljust och på så sätt kunna spara lampenergi.

7 Introduktion Produktbeskrivning Denna produkt är en enkelchips 0,55-tums XGA och 0,65-tums WXGA DLP -projektor. Specialfunktioner: Texas Instruments enkelchip DLP -teknologi Datorkompatibilitet: Apple Macintosh, imac och följande VESA-normer: UXGA, SXGA+, SXGA, WXGA, WUXGA, XGA, SVGA, VGA Videokompatibilitet: NTSC, NTSC4.43 PAL/PAL-M/PAL-N/SECAM Kompatibel med SDTV och EDTV HDTV-kompatibel (720p, 1080i, 1080p) Automatisk källdetektering med användardefinierade inställningar Fullfunktions IR-fjärrkontroll med laserpekare och muskontroll Användarvänlig flerspråkig skärmmeny Avancerad digital keystone-korrigering och högkvalitativ omskalning av helskärm Användarvänlig kontrollpanel En inbyggd högtalare med 1 W förstärkare Macintosh och PC-kompatibel Kompatibel med HDMI 1.3

8 Focus Zoom AV-Mute Enter Keystone + Source Re-Sync Keystone - Power Menu HDMI Introduktion Översikt av förpackningen Den här Projektor levereras med alla delar som visas nedan. Kontrollera för att säkerställa att din enhet är komplett. Kontakta omedelbart återförsäljare om någonting saknas. Power Lamp Temp Projektor med linsskydd IR-fjärrkontroll (med 2 st. AAA-batterier) Kompositkabel (RCA) Strömsladd 1,8 m VGA-kabel 1,8 m USB-kabel 1,8 m Obs: v På grund av varje lands specifika förhållanden kan en del områden ha tillbehör som skiljer sig från andra. Bärväska Dokumentation: þ Användarhandbok þ Garantikort þ Snabbstartskort þ WEEE-kort

9 Focus Zoom Menu Power Source Re-Sync Enter Introduktion Produktöversikt Huvudenhet 1 AV-Mute Keystone - Power Lamp Temp Keystone I I I I Kontrollpanel 8. Ventilation 2. Zoom 9. Strömuttag 3. Fokus 10. Anslutningsportar 4. Lins 11. Kensington TM -lås 5. Främre IR-mottagare 6. Linsskydd 7. Fot för höjdjustering

10 Introduktion Kontrollpanel Ström 7. Enter 2. /Källa /Keystone 8. (Vänsterpil) (Uppåtpil) 3. Strömindikator 9. /Omsynk (Högerpil) 4. Lampindikator 10. /Keystone (Nedåtpil) 5. Temperaturindikator 11. Meny 6. AV Tyst 10

11 Introduktion Vy bakifrån I I I I AC IN AC IN (Ström) 2. USB-ingång 3. Ljudingång 4. Ingång för S-video 5. Videoingång 6. VGA/SCART-ingång 7. HDMI-ingång 8. Anslutning för Kensington TM -lås 9. Ventilationsöppning 11

12 Introduktion Fjärrkontroll 1. Knappindikator 1 2. Ström av/på 3. Laserknapp 4. Sida upp 5. Höger musklick 6. Fyra riktningsvalknappar 7. Omsynk. 8. Sida ner 9. Volym +/- 10. Meny 11. Zoom 12. AV tyst 13. Videokälla 14. VGA-källa 15. Frys bild HDMI S-Videokälla HDMI 18. Ljusstyrka 19. Sifferknappar (för inmatning av lösenord) Keystone +/- 21. Källa 22. Enter 23. Vänster musklick 24. Dator/muskontroll 12

13 Ansluta projektorn Ansluta till stationär/bärbar dator Installation Obs: v På grund av varje lands specifika förhållanden kan en del områden ha tillbehör som skiljer sig från andra Strömsladd 2. USB-kabel 3. Audioingång (minijack) 4. S-Video-kabel 5. Video-kabel 6. VGA-kabel 7. HDMI-kabel I I I I 13

14 Installation Ansluta till videokällor DVD-spelare, digitalbox, HDTV-mottagare Obs: 1 I I I I v På grund av varje lands specifika förhållanden kan en del områden ha tillbehör som skiljer sig från andra. 1. Strömsladd 2. Komponentkabel (tillval) 3. RGB till Komponent-adapter (tillval) 4. Stereoljudkabel (tillval) 5. RCA-videokabel 6. SCART till RGB & S-Video-adapter (tillval) 7. VGA-kabel 8. S-Videokabel (tillval) 9. HDMI-kabel 14

15 Starta och stänga av projektorn Starta projektorn Installation Anslut elsladden till projektorn. Slå på strömmen till de anslutna enheterna. Obs: v Starta först projektorn och välj sedan signalkällorna. 3. Se till att indikatorlampan Strömindikator med ett fast sken (blinkar) och tryck på knappen Ström för att slå på projektorn. Projektorns startbild visas och anslutna enheter hittas. Om den anslutna enheten är en dator trycker du på de tillämpliga tangenterna på datorns tangentbord för att växla till visning via projektorn. (Se datorns användarhandbok för information om vilken kombination av funktionstangenter som används för att växla visningsmetod.) Se Inställning av ett åtkomstlösenord (Säkerhetslås) på sidan 37 om säkerhetslåset har aktiverats. 4. Om fler än en ingångsenhet har anslutits trycker du på knappen Källa för att välja mellan enheterna. Se sidan 21 för information om direkt val av källenhet. (DVD och HDTV stöds genom VGA-kontakten.) 15

16 Installation Stänga av projektorn 1. Tryck på knappen STRÖM för att släcka projektorlampan, ett meddelande visas på projektorns skärm Tryck en gång till på knappen STRÖM för att bekräfta, annars försvinner meddelandet efter 15 sekunder. Kylfläktarna fortsätter att gå i ungefär 10 sekunder till i kylningscykeln. (Om du vill starta projektorn igen måste du vänta tills dess att projektorn helt och hållet har avslutat sin avkylningscykel och gått in i vänteläge. I vänteläge trycker du helt enkelt på knappen STRÖM för att starta om projektorn.) Stäng av huvudströmbrytaren. Koppla ur strömsladden från eluttaget och projektorn. Starta inte projektorn direkt efter att den har stängts av. Varningsindikator När STRÖMINDIKATOR upprepade gånger blinkar fem (5) gånger i rad, stängs projektorn av automatiskt. Kontakta en lokal återförsäljare eller ett serviceställe. Se sidorna När indikatorlampan TEMPERATURINDIKATOR orange med ett fast sken (inte blinkar) kommer projektorn att stängas av automatiskt. Normalt går det att starta projektorn igen efter att den har svalnat. Om problemet kvarstår kontakter du en lokal återförsäljare eller vårt serviceställe. Se sidorna När STRÖMINDIKATOR upprepade gånger blinkar sex (6) gånger i samband med att LAMPINDIKATOR blinkar en enda gång, innebär det att fläkten har gått sönder. Kontakta en lokal återförsäljare eller vårt serviceställe. Se sidorna

17 Menu Power Source Re-Sync AV-Mute Justera den projicerade bilden Justera projektorhöjd Tänk på följande när du installerar projektorn: Installation Stället eller bordet under projektorn ska vara robust och ha en jämn yta. Placera projektorn så att den är vinkelrät mot projektionsytan. Se till att kablarna är säkert placerade. Du kan snubbla över dem. A Enter Keystone - Power Lamp Temp Keystone + B Focus Zoom C D Om du vill höja projektorns nivå lyfter du projektorn [A] och trycker på höjdjusteringsknappen [B]. Höjdjusteraren fälls ned [C]. Om du vill sänka projektorns nivå trycker du på höjdjusteringsknappen och trycker nedåt på projektorns ovansida. Om du vill justera bildens vinkel vrider du lutningsjusterardonet [D] åt höger eller åt vänster tills önskad vinkel har uppnåtts. 17

18 Installation Justera projektorns Zoom/Fokus Använd bildreglaget Zoom (bara på projektorn) för att ändra den projicerade bildens och skärmens storlek [B]. Använd bildreglaget Focus (bara på projektorn) för att ändra den projicerade bildens skärpa [A]. A B 3. Använd keystone-knapparna för att korrigera bildförvrängningen. De finns på fjärrkontrollen och projektorns kontrollpanel. 18

19 Kontroller för användaren Kontrollpanel Använda kontrollpanelen Se avsnittet "Starta och stänga av projektorn" på Ström sidan 15. Tryck på knappen Meny för att visa skärmmenyn. För Meny att lämna skärmmenyn trycker du på Meny igen. Justerar eventuell Keystone-förvrängning positivt. /Keystone + Navigerar i och ändrar inställningar i (Uppåtpil) skärmmenyn. /Omsynk. (Högerpil) /Keystone - (Nedåtpil) /Källa (Vänsterpil) AV Tyst Enter Strömindikator Lampindikator Synkroniserar automatiskt projektorn till ingångskällan. Navigerar i och ändrar inställningar i skärmmenyn. Justerar eventuell Keystone-förvrängning negativt. Navigerar i och ändrar inställningar i skärmmenyn. Tryck på Källa för att välja en ingående signal. Navigerar i och ändrar inställningar i skärmmenyn. Stänger tillfälligt av ljud och bild. Bekräftar valda objekt i menyerna. Apparaten har slagits på och fungerar Grön korrekt. Blinkande Apparaten är i vänteläge/kyls ned. grön Av På Av Temperaturindikator På Av Apparaten har stängts av. Lampan är inte redo tryck inte på strömknappen. Lampan är i normalläge. Systemet över temperatur Normalläge 19

20 Kontroller för användaren Fjärrkontroll HDMI Använda fjärrkontrollen Ström Laser Fyra riktningsvalknappar Dator/ muskontroll V knapp H knapp Sida + Page - Källa Omsynk. Keystone +/- Volym +/- Se avsnittet "Starta och stänga av projektorn" på sidan 15. Rikta fjärrkontrollen mot visningsskärmen, tryck och håll ned denna knapp för att aktivera laserpekaren. Använd för att välja objekt eller göra ändringar av valt objekt. Dator/mus-kontrollen kan användas för att styra musens rörelser. Musfunktionen aktiveras med hjälp av USB-kabeln för att ansluta datorn och projektorn. Vänster musklick. Höger musklick. Tryck för att gå längst upp på sidan. Tryck för att gå längst ner på sidan. Bekräftar valda objekt i menyerna. Tryck på Källa för att välja en ingående signal. Synkroniserar automatiskt projektorn till ingångskällan. Justerar automatiskt bildförvrängning vid lutning av projektorn. (±30 grader) Justerar för att höja/sänka volymen. 20

21 Kontroller för användaren HDMI Använda fjärrkontrollen Ljusstyrka Justerar ljusstyrkan i bilden. Tryck på knappen Meny för att Meny visa skärmmenyn. För att lämna skärmmenyn trycker du på Meny igen. Zoom Tryck på +/- för att zooma in på en bild. HDMI Tryck på HDMI för att välja HDMIkällenhet. Frys bild Tryck på Frys bild för att pausa visningsbilden. AV tyst Stänger tillfälligt av ljud och bild. S-Video Tryck på S-Video för att välja S-video som källa. VGA Tryck på VGA för att välja källa från VGA- IN-ingången. Video Tryck på Video för att välja Kompositvideo som källa. 21

22 Kontroller för användaren Skärmmenyer Projektorn har flerspråkig skärmmeny som gör det möjligt för dig att göra bildjusteringar och ändra ett stort antal inställningar. Projektorn känner automatiskt av källan. Så här används skärmmenyerna Du öppnar skärmmenyn genom att trycka på Meny på fjärrkontrollen eller projektorns knappsats. När skärmmenyn visas, använd knapparna för att välja valfritt objekt i huvudmenyn. När du utför ett val på en viss sida, tryck på eller Enter för att gå till en undermeny. Använd knapparna för att välja önskat objekt och justera inställningarna med knappen. Välj nästa objekt att justera i undermenyn och justera enligt ovan. Tryck på knappen Enter för att bekräfta så återgår skärmen till huvudmenyn. För att lämna skärmmenyn trycker du på Meny igen. Skärmmenyn stängs och projektorn sparar automatiskt de nya inställningarna. Huvudmeny Undermeny Inställning 22

23 Menyträd Kontroller för användaren IMAGEN IMAGEN Färginställning IMAGEN Avancerad DISPLAY SETUP Bild läge Ljusstyrka Kontrast Skärpa Färgmättnad Färgton Färginställning Avancerad Röd förstärkning Grön förstärkning Blå förstärkning Röd avvikelse Grön avvikelse Blå avvikelse Gul Cyan Magenta Återställ Avsluta Briljant färg Ljusmättnad Färgtemperatur Färgområde Inmatningskällor Ta bort radsprång Avsluta Format Overscan Zoom Flytta bild H. V. Position V. Keystone Språk Projection Meny placering Signal Säkerhet Volym Mute Avancerad Presentation/Ljusstark/Film/sRGB/Egen1/Egen2 Film/Video/Graphics/PC Kall/Medel/Varm AUTO/RGB/YUV VGA/S-Video/Video/HDMI/Avsluta Av/På 4:3/16:9-I/16:9-II/Ursprunglig/Automatiskt för XGA-serien 4:3/16:9/16:10/Ursprunglig/Automatiskt för WXGA-serien English/Deutsch/Français/Italiano/Español/Português/ Polski/Nederlands//Norsk/Dansk/Suomi/ Ελληνικά/ 繁 體 中 文 / 简 体 中 文 / 日 本 語 /한국어/Русский/ Magyar/Čeština/ /ไทย/Türkçe/Avsluta Logo/Bild av logo/close Caption/Avsluta SETUP Signal SETUP Säkerhet OPTIONS OPTIONS Avancerad OPTIONS Lampinställning Frequency Phase H. Position V. Position Avsluta Security Timer Ändra lösenord Security inställning Avsluta Signallås Förstärkt kylning Information Hide Knappsatslås Bakgrundsfärg Advanced Lampinställning Återställ Direktpåslag Automatisk avstängning (min) Sov timer (min) Avsluta Lampans brintid Lamp påminnelse Ljusstarkt läge Lamp reset Avsluta Månad/Dag/Timmar/Avsluta Nej/Ja Avaktivera/Aktivera Av/På Av/På Av/På Av/På Blå/Svart/Röd/Grön/Vit Av/På Av/På Standard/Ljusstark Nej/Ja 23

24 Kontroller för användaren IMAGEN Bild läge Det finns många förinställningar som är optimerade för olika typer av bilder. Presentationbra färg och ljusstyrka från datingången. Ljusmaximal ljusstyrka från datoringång. Filmför hemmabio. srgbstandardiserad egen färg. Användare1: Användarens egna inställningar. Användare2: Användarens egna inställningar. De inledande standardinställningarna för det här läget är desamma som i läget Film. Om användaren gör ytterligare ändringar i Användare 1/2 sparas de i det här läget för framtida bruk. Ljusstyrka Justerar ljusstyrkan i bilden. Tryck på för att göra bilden mörkare. Tryck på för att göra bilden ljusare. Kontrast Kontrasten kontrollerar graden av skillnad mellan de ljusaste och de mörkaste partierna i bilden. Justering av kontrasten ändrar andelen svart och vitt i bilden. Tryck på för att minska kontrasten. Tryck på för att öka kontrasten. 24

25 Kontroller för användaren IMAGEN Skärpa Justerar skärpan i bilden. Tryck på för att minska skärpan. Tryck på för att öka skärpan. Färgmättnad Justerar en videobild från svartvitt till färg med fullständig färgmättnad. Tryck på för att minska färgmättnaden i bilden. Tryck på för att öka färgmättnaden i bilden. Färgton Justerar färgbalansen mellan rött och grönt. Tryck på för att öka mängden grönt i bilden. Tryck på för att öka mängden rött i bilden. Färginställning Öppna menyn Färginställning. Välj Röd/Grön/Blå förstärkning för ljusstyrkejusteringar och Avvikelse för kontrastjusteringar för hela bilden. Individuella färgjusteringar för Cyan, Magenta och Gul kan också justeras. Se sidan 26 för mer information. Avancerad Öppna menyn Avancerad. Välj avancerade visningsalternativ som Vit-toppning, Ljusmättnad, Färgtemperatur, Färgområde, Inmatningskällor, Ta bort radsprång, och Avsluta. Se sidan 27 för mer information. 25

26 Kontroller för användaren IMAGEN Färginställning Förstärkning Ställ in RGB-förstärkning för att justera ljusstyrkan hos följande färger: RödÖka eller minska förstärkningsvärdet för röd. GrönÖka eller minska förstärkningsvärdet för grön. BlåÖka eller minska förstärkningsvärdet för blå. Avvikelse Ställ in RGB-avvikelse för att justera kontrasten hos följande färger: RödÖka eller minska avvikelsevärdet för röd. GrönÖka eller minska avvikelsevärdet för grön. BlåÖka eller minska avvikelsevärdet för blå. Färg Ställ in önskade värden för att justera nivån för följande färger: GulÖka eller minska färgvärdet för gul. CyanÖka eller minska färgvärdet för cyan. MagentaÖka eller minska färgvärdet för magenta. Återställ Återställer alla färginställningar till fabriksinställningarna. 26

27 Kontroller för användaren IMAGEN Avancerad Briljant färg Det här justerbara alternativet använder en ny algoritm för bearbetning av färger och förbättringar på systemnivå som ger högre ljusstyrka med mer verklighetstrogna och levande färger i bilden. Området är från 0 till 10. Om du föredrar en starkare bild justerar du i riktning mot den högsta inställningen. För en jämnare och naturligare bild justerar du mot den lägsta inställningen. Ljusmättnad Detta gör att du kan välja en degamma-tabell som har finjusterats för att ge bästa möjliga bildkvalitet för insignalen. FilmFör hemmabio. VideoFör video eller TV-källor. GraphicsFör statiska bildkällor. PCFör PC eller andra datorkällor. Färgtemperatur Justera färgtemperaturen. Med Kall temperatur ser skärmen kallare ut, och med Varm temperatur ökar intrycket av värme. Färgområde Välj en lämplig färgmatristyp från AUTO, RGB, YUV. Inmatningskällor Öppna undermenyn Ingångskällor. Välj vilka källor som projektorn ska söka av vid start. Se sidan 28 för mer information. Ta bort radsprång Tryck på knappen eller för att välja olika lägen för att ta bort radsprång. Denna funktion konverterar en videosignal med radsprång till en progressiv signal. På: Byter automatiskt till lägena Ta bort radsprång och Film. Av: Växlar från läget Ta bort radsprång till läget video för videoeller TV-källor. 27

28 Kontroller för användaren IMAGEN Avancerad Inmatningskällor Obs: v Om ingen källa är vald kan projektorn inte visa någon bild. Se till att alltid ha minst en källa vald. Inmatningskällor Använd det här alternativet för att aktivera/avaktivera ingångskällor. Tryck på eller till nästa meny enligt nedan och använd sedan eller för att välja. Tryck på Enter för att slutföra valet. Projektorn söker inte efter ingångar som är avmarkerade. 28

29 Kontroller för användaren DISPLAY Format Använd den här funktionen för att välja önskat bildförhållande. 4:3: Detta format är för 4x3-ingångskällor som inte stöder bredbilds-tv. 16:9 I (XGA-serien) / 16:9 (WXGA-serien): Detta format är för 16x9-ingångskällor, som t ex HDTV och DVD med stöd för bredbilds-tv. 16:9 II (XGA-serien) / 16:10 (WXGA-serien): Icke-standardiserat format för bredbildsvisning med projektorn. En del av originalbilden blir beskuren om bildförhållandet är lägre än 1,67:1. Ursprunglig: Följer ingångskällans upplösning ingen konvertering utförs. Auto: Väljer automatiskt det mest lämpliga formatet. Ingångssignal Skärmutseende 4:3 Format eller 16:9-I/16:9 Format eller 16:9-II/16:10 Format Ursprunglig 29

30 Kontroller för användaren Bildskärmar 30 Overscan Överskanningsfunktionen tar bort bruset i en videobild. Du kan överskanna bilden för att dölja videokodningsbrus i kanten av videokällan. Zoom Tryck på för att minska bildens storlek. Tryck på för att förstora en bild på projektionsskärmen. Flytta bild H. Flyttar den projicerade bilden horisontellt. Tryck på för att flytta bilden åt vänster på projektionsskärmen. Tryck på för att flytta bilden åt höger på projektionsskärmen. V. Position Flyttar den projicerade bilden vertikalt. (endast i 16:9-format). Tryck på för att flytta bilden uppåt på projektionsskärmen. Tryck på för att flytta bilden åt neråt på projektionsskärmen. V. Keystone Tryck på eller för att kompensera för vertikal bildförvrängning när projektorn är vinklad i förhållande till projektionsytan.

31 Kontroller för användaren Inställning Språk Öppna menyn Språk. Välj den flerspråkiga skärmmenyn. Se sidan 33 för mer information. Projektion Välj projektionsmetod: Bord fram Fabriksinställningen. Bord bak När du väljer den här funktionen vänds bilden bak och fram så att du kan projicera bilden på baksidan av en transparent skärm. Tak fram När du väljer denna funktion vänder projektorn bilden upp och ner för projicering vid takmontering. Tak bak När du väljer denna funktion vänder projektorn bilden bak och fram och upp och ner samtidigt. Du kan då projicera från bakom en genomskinlig skärm med en takmonterad projektor. Meny placering Välj menyplacering på den projicerade bilden. 31

32 Kontroller för användaren Inställning Signal Öppna menyn Signal. Ställ in projektorns signalegenskaper. Se sidan 34 för mer information. Säkerhet Öppna menyn Säkerhet. Öppna projektorns säkerhetsfunktioner. Se sidan 35 för mer information. Mute Växla mellan att slå på och slå av ljudet. Av ljudet från högtalaren är avstängt. På ljudet från högtalaren är på. Volym Tryck på för att sänka röstvolymen. Tryck på för att höja röstvolymen. Avancerad Öppna menyn Avancerad. Välj hur skärmen ska visas under startsekvensen. Se sidan 38 för mer information. 32

33 Kontroller för användaren Inställning Språk Språk Välj den flerspråkiga skärmmenyn. Tryck på ENTER ( ) för att gå in i undermenyn och använd knapparna Vänster () eller Höger () för att välja önskat språk. 33

34 Kontroller för användaren Inställning Signal Frequency "Frequency" ändrar skärmens uppdateringshastighet så att den överensstämmer med datorns grafikkort. Om du ser en lodrät fladdrande remsa i bilden kan du använda funktionen för att åtgärda saken. Phase "Phase" synkroniserar projektorns signaltiming med grafikkortet. Om bilden är ostadig eller flimrande använder du den här funktionen för att korrigera det. H. Position Tryck på för att flytta bilden åt vänster. Tryck på för att flytta bilden åt höger. V. Position Tryck på för att flytta bilden neråt. Tryck på för att flytta bilden uppåt. 34

35 Kontroller för användaren Inställning Säkerhet Security Timer Öppna undermenyn Security Timer. Obs: v Det krävs inget lösenord för att komma åt Inställning / Säkerhet om inte Security Timer eller Security inställning är aktiverade. Ange hur många månader, dagar och timmar som projektorn kan användas utan att ange lösenordet. När du avslutar och kommer till menyn Inställning aktiveras funktionen Security Timer. När funktionen har aktiverats kräver projektorn inmatning av lösenord på de angivna datum och tider som du angett för att kunna starta projektorn och öppna säkerhetsmenyn. Om projektorn används och funktionen Security Timer är aktiv visas följande skärm i 60 sekunder innan projektorn frågar efter lösenordet. 35

36 Kontroller för användaren Inställning Säkerhet Obs: v Om fel lösenord anges tre gånger stängs projektorn av automatiskt efter 10 sekunder. Ändra lösenord Använd denna meny för att ändra projektorns säkerhetslösenord. 1. Välj Ändra lösenord från undermenyn Säkerhet. Dialogrutan Ändra lösenord visas. 2. Välj Ja. Obs: v Om de nya lösenorden inte överensstämmer visas lösenordsrutan en gång till Standardlösenordet är: <1> <2> <3> <4> <5>. En till lösenordsruta visas. Ange det nya lösenordet två gånger för att bekräfta. 36

37 Kontroller för användaren Inställning Säkerhet Security inställning Aktivera eller inaktivera säkerhetslösenordet. Aktiverad Det aktuella lösenordet krävs för att starta strömmen till projektorn och få tillgång till menyn Säkerhet. Inaktiverad Ingen av projektorns funktioner kräver något lösenord. När säkerheten är aktiverad visas följande skärm vid start av projektorn och innan du får åtkomst till menyn Säkerhet: 37

38 Kontroller för användaren IInställning Avancerad Logo Välj den skärm som ska visas under startsekvensen. OptomaDen medföljande standardstartskärmen visas. EgenAnpassad skärm med hjälp av funktionen Bild av logo. Obs: v Det går bara att spara en startskärm åt gången. Därpå följande fångade bilder skriver över tidigare filer, begränsat till 1,5MB. Bild av logo Ta en stillbild av en skärm som visas för att använda som startskärm. 1. Visa önskad skärm på projektorn. 2. Välj Bild av logo från menyn Avancerad. En bekräftelseskärm visas. 3. Välj OK. Skärmbilden sparas. Texten "Skärmfångningen lyckades" visas. Den sparade skärmbilden sparas som Egen i menyn Logo. Close Caption 38 Välj skärmen för visning av closed captioning. Av standardinställning från fabriken. På dövtext visas om tillgänglig.

IN1501, IN1503. 009-1313-02 DISPERINDAG No. 0287/1.824.51/09.03. Regulatory models: P1501, P1503

IN1501, IN1503. 009-1313-02 DISPERINDAG No. 0287/1.824.51/09.03. Regulatory models: P1501, P1503 IN1501, IN1503 009-1313-02 DISPERINDAG No. 0287/1.824.51/09.03 Regulatory models: P1501, P1503 Intyg om överensstämmelse Tillverkare: InFocus Corporation, 13190 SW 68th Parkway, Portland, Oregon 97223-8368

Läs mer

Acer Projektor. P1165/P1165P/P1265/P1265P/ P5260i/P5270/P5280/P5370W-serie Bruksanvisning

Acer Projektor. P1165/P1165P/P1265/P1265P/ P5260i/P5270/P5280/P5370W-serie Bruksanvisning Acer Projektor P1165/P1165P/P1265/P1265P/ P5260i/P5270/P5280/P5370W-serie Bruksanvisning Copyright 2007. Acer Incorporated. Alla rättigheter förbehålles. Acer Projektor P1165/P1165P/P1265/P1265P/P5260i/P5270/P5280/P5370W-serie

Läs mer

Viktig information. Säkerhetsföreskrifter. Försiktighetsmått

Viktig information. Säkerhetsföreskrifter. Försiktighetsmått Viktig information Säkerhetsföreskrifter Försiktighetsmått Läs denna bruksanvisning noggrant innan du börjar använda din NEC-projektor LT20, och förvara den nära till hands för framtida bruk. Serienumret

Läs mer

W600 Digital Projektor Användarhandbok. Välkommen

W600 Digital Projektor Användarhandbok. Välkommen W600 Digital Projektor Användarhandbok Välkommen Svenska Innehåll Viktiga säkerhetsanvisningar 3 Introduktion...7 Projektorns funktioner... 7 Förpackningens innehåll... 8 Projektorns utsida... 9 Kontroller

Läs mer

Multimediaprojektor MODELL PLV-Z700. Ägarmanual

Multimediaprojektor MODELL PLV-Z700. Ägarmanual Multimediaprojektor MODELL PLV-Z700 Ägarmanual Funktioner och design Den här multimediaprojektorn är utformad med den mest avancerade teknologin för bärbarhet, hållbarhet och enkel användning. Den använder

Läs mer

GP10 Ultra Lite LED-projektor Användarhandbok

GP10 Ultra Lite LED-projektor Användarhandbok GP10 Ultra Lite LED-projektor Användarhandbok Innehåll Viktiga säkerhetsanvisningar... 3 Inledning... 6 Projektorns funktioner...6 Förpackningens innehåll...7 Projektorns utsida...8 Kontroller och funktioner...9

Läs mer

Viktig Information. Säkerhetsforeskrifter Försiktighetsåtgärder W-2. Viktiga säkerhetsinstruktioner. Installation

Viktig Information. Säkerhetsforeskrifter Försiktighetsåtgärder W-2. Viktiga säkerhetsinstruktioner. Installation Bärbar projektor MT1065/MT1060/MT860 Bruksanvisning English Deutsch Français Italiano Español Svenska Viktig Information Säkerhetsforeskrifter Försiktighetsåtgärder Läs denna bruksanvisning noggrant innan

Läs mer

NP215/NP210/NP115/NP110

NP215/NP210/NP115/NP110 Bärbar projektor NP215/NP210/NP115/NP110 Bruksanvisning NP210 och NP115 distribueras inte i Nordamerika. 1:a utgåvan, augusti 2009 DLP och Brilliant Color är varumärken som tillhör Texas Instruments. IBM

Läs mer

Bärbar projektor NP905/NP901W. Bruksanvisning

Bärbar projektor NP905/NP901W. Bruksanvisning Bärbar projektor NP905/NP901W Bruksanvisning 2:a utgåva, juli 2008 Information om USB trådlöst LAN: Projektorserierna NP905/NP901W som distribueras i vissa regioner och länder levereras inte med USB trådlös

Läs mer

Bruksanvisning (detaljerad) Funktionsguide

Bruksanvisning (detaljerad) Funktionsguide Projektor CP-X8170/CP-WX8265/CP-WU8460 Bruksanvisning (detaljerad) Funktionsguide Tack för att du har köpt denna projektor. VARNING Före användandet av denna produkt, se till att ha läst igenom alla manualer

Läs mer

NP3150/NP2150/NP1150 NP3151W

NP3150/NP2150/NP1150 NP3151W LCD-projektor NP3150/NP2150/NP1150 NP3151W Bruksanvisning NEC Display Solutions, Ltd. 2007-2008 4:e upplagan, februari 2008 Information om USB trådlöst LAN: Projektorserierna NP3150/NP2150/NP1150/NP3151W

Läs mer

G2411HD/G2412HD/G2420HD Användarhandbok för LCD-bildskärm i färg. Välkommen

G2411HD/G2412HD/G2420HD Användarhandbok för LCD-bildskärm i färg. Välkommen G2411HD/G2412HD/G2420HD Användarhandbok för LCD-bildskärm i färg Välkommen Copyright Copyright 2009 av BenQ Corporation. Alla rättigheter förbehållna. Ingen del av denna publikation får reproduceras, spridas,

Läs mer

BL-serien LCD-skärm Användarhandbok

BL-serien LCD-skärm Användarhandbok BL-serien LCD-skärm Användarhandbok Copyright Copyright 2014 av BenQ Corporation. Alla rättigheter förbehållna. Ingen del av denna publikation får reproduceras, spridas, skrivas av, lagras i ett inhämtningssystem

Läs mer

SISTEMA CON SCHERMO AL PLASMA PLASMASCHERMSYSTEEM PLASMADISPLAYSYSTEM SISTEMA DE PANTALLA DE PLASMA PDP-504HDE PDP-434HDE

SISTEMA CON SCHERMO AL PLASMA PLASMASCHERMSYSTEEM PLASMADISPLAYSYSTEM SISTEMA DE PANTALLA DE PLASMA PDP-504HDE PDP-434HDE SISTEMA CON SCHERMO AL PLASMA PLASMASCHERMSYSTEEM PLASMADISPLAYSYSTEM SISTEMA DE PANTALLA DE PLASMA PDP-504HDE PDP-434HDE Istruzioni per l utilizzo Gebruiksaanwijzing Bruksanvisning Manual de instrucciones

Läs mer

XL-serien Användarhandbok

XL-serien Användarhandbok XL-serien Användarhandbok Copyright Copyright 2013 av BenQ Corporation. Alla rättigheter förbehållna. Ingen del av denna publikation får reproduceras, spridas, skrivas av, lagras i ett inhämtningssystem

Läs mer

Acer LCD TV. Innehåll. AT2055/AT2056 AT2355/AT2356 Bruksanvisning. Viktiga säkerhetsföreskrifter 3 Anvisningar om överlåtande 4

Acer LCD TV. Innehåll. AT2055/AT2056 AT2355/AT2356 Bruksanvisning. Viktiga säkerhetsföreskrifter 3 Anvisningar om överlåtande 4 Acer LCD TV AT2055/AT2056 AT2355/AT2356 Bruksanvisning Innehåll Viktiga säkerhetsföreskrifter 3 Anvisningar om överlåtande 4 Översikt Din LCD TV 5 Vy frontpanel 5 Sedd bakifrån 6 Fjärrkontroll 7 Allmänna

Läs mer

Bruksanvisning. Förberedelser för användning av projektorn. Projicera en bild. Projicera bilder från ett USB-minne eller en digitalkamera

Bruksanvisning. Förberedelser för användning av projektorn. Projicera en bild. Projicera bilder från ett USB-minne eller en digitalkamera Bruksanvisning Förberedelser för användning av projektorn Projicera en bild Projicera bilder från ett USB-minne eller en digitalkamera Använda projektorn via ett nätverk Ändra projektorns inställningar

Läs mer

XL-serien Användarhandbok

XL-serien Användarhandbok XL-serien Användarhandbok Copyright Copyright 2013 av BenQ Corporation. Alla rättigheter förbehållna. Ingen del av denna publikation får reproduceras, spridas, skrivas av, lagras i ett inhämtningssystem

Läs mer

BDT 3/BDT 30. Blu-ray Disc -spelare. Bruksanvisning

BDT 3/BDT 30. Blu-ray Disc -spelare. Bruksanvisning Blu-ray Disc -spelare Bruksanvisning Innehåll VIKTIGA SÄKERHETSANVISNINGAR 3 UPPACKNING 5 INSTALLATIONSPLATS 5 RENGÖRING 5 TACK FÖR ATT DU VALDE HARMAN KARDON 5 BDT 3-/BDT 30-SPELARENS FUNKTIONER 6 MEDFÖLJANDE

Läs mer

Läs handboken noggrant innan du använder maskinen och ha den nära tillhands för framtida bruk. Bruksanvisning

Läs handboken noggrant innan du använder maskinen och ha den nära tillhands för framtida bruk. Bruksanvisning Läs handboken noggrant innan du använder maskinen och ha den nära tillhands för framtida bruk. Bruksanvisning INNEHÅLL Inledning...5 Upphovsrätt på bilder...5 Viktigt...5 Information till användare som

Läs mer

A K S N E V S K S R O N I M O U S

A K S N E V S K S R O N I M O U S LC-22LE250E SUOMI NORSK SVENSKA LCD FÄRG-TV LCD FARGE TV LCDVÄRI-TV BRUKSANVISNING BRUKERVEILEDNING KÄYTTÖOHJE Innehåll Funktioner... 3 Kära SHARP-kund... 3 Inledning... 3 Viktiga säkerhetsföreskrifter...

Läs mer

LED TV-skärm (MFM TV) bruksanvisning

LED TV-skärm (MFM TV) bruksanvisning TA300 LED TV-skärm (MFM TV) bruksanvisning Tack för att du har valt den här Samsung-produkten. För en mer komplett kundtjänst, registrera din produkt på adressen www.samsung.com/register Siffror och bilder

Läs mer

VG2428wm-LED LCD Display Användarhandbok

VG2428wm-LED LCD Display Användarhandbok VG2428wm-LED LCD Display Användarhandbok Model No. VS15055 TCO Information Congratulations! This display is designed for both you and the planet! The display you have just purchased carries the TCO Certified

Läs mer

VPL-EW275/EW245/EW225 VPL-EX275/EX271/EX245/EX241/EX225/EX221

VPL-EW275/EW245/EW225 VPL-EX275/EX271/EX245/EX241/EX225/EX221 4-435-798-SE (1) Data Projector Bruksanvisning Läs denna handbok och den medföljande Snabbreferensen noggrant innan du börjar använda enheten och förvara dem sedan på en lättåtkomlig plats för framtida

Läs mer

LED-TV-SKÄRM (MFM TV) användarhandbok

LED-TV-SKÄRM (MFM TV) användarhandbok TB300 TB350 LED-TV-SKÄRM (MFM TV) användarhandbok Tack för att du har köpt denna Samsung-produkt. Om du vill få mer heltäckande service kan du registrera din produkt på www.samsung.com/register Figurer

Läs mer

Internetportal... 20 TV:ns kontrollknappar och drift... 7. Netflix... 20 Ansutningsström... 7

Internetportal... 20 TV:ns kontrollknappar och drift... 7. Netflix... 20 Ansutningsström... 7 Innehåll TV - funktioner... 2 Konfigurering av nätverksinställningar... 19 Kära SHARP-kund... 3 Ansluta till din mobiltelefon via Wifi... 19 Viktiga säkerhetsföreskrifter... 3 Använda MIRACAST... 20 Miljöinformation...

Läs mer

LCD TV. Bruksanvisning A-EHK-100-11(1) Startguide. Titta på TV. Använda extrautrustning. Använda MENU-funktioner. Ytterligare information

LCD TV. Bruksanvisning A-EHK-100-11(1) Startguide. Titta på TV. Använda extrautrustning. Använda MENU-funktioner. Ytterligare information A-EHK-100-11(1) LCD TV Bruksanvisning Startguide Titta på TV Använda extrautrustning Använda MENU-funktioner Ytterligare information KDL-46R473A / 46R470A KDL-40R474A / 40R473A / 40R471A / 40R470A KDL-32R424A

Läs mer

IN24 IN26. Användarhandbok

IN24 IN26. Användarhandbok IN4 IN6 Användarhandbok Läs häftet med säkerhetsanvisningar innan du installerar projektorn. Packa upp kartongen Det här ingår: Projektor Fjärrkontroll Cd-skiva Produktregistrering och Referenshandbok

Läs mer

Veriton 7600 series Användarhandbok

Veriton 7600 series Användarhandbok Veriton 7600 series Användarhandbok Copyright 2003 Acer Incorporated Med ensamrätt. Veriton 7600 series Användarhandbok Originalutgåva: April 2003 Informationen i den här publikationen kan ändras utan

Läs mer

Ett stort tack från People of Lava

Ett stort tack från People of Lava royal Sweden DEN kompromisslösa TV:n FÖR BILDCONNOISSEUREN Royal Sweden modeller:ld-40nlh-s, LD-40NLH-B, LD-46NLH-S, LD-46NLH-B, LD-55NLH-S, LD-55NLH-B Ett stort tack från People of Lava Tack! Vi på People

Läs mer