Meddelande om användningen... 2

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Meddelande om användningen... 2"

Transkript

1 Innehållsförteckning Meddelande om användningen... 2 Säkerhetsinformation...2 Class B gränsvärden för utstrålning...2 Viktiga säkerhetsanvisningar...2 Säkerhetsföreskrifter...4 Varningar angående ögonsäkerhet...6 Introduktion... 7 Produktbeskrivning...7 Översikt av förpackningen...8 Produktöversikt...9 Huvudenhet...9 Kontrollpanel...10 Vy bakifrån...11 Fjärrkontroll...12 Installation Ansluta projektorn...13 Ansluta till stationär/bärbar dator...13 Ansluta till videokällor...14 Starta och stänga av projektorn...15 Starta projektorn...15 Stänga av projektorn...16 Varningsindikator...16 Justera den projicerade bilden...17 Justera projektorhöjd...17 Justera projektorns Zoom/Fokus...18 Kontroller för användaren Kontrollpanel...19 Fjärrkontroll...20 Skärmmenyer...22 Så här används skärmmenyerna...22 Menyträd...23 IMAGEN...24 DISPLAY...29 Inställning...31 OPTIONS...39 Bilagor Felsökning...44 Bildproblem...44 Driftstoppsproblem...46 Indikatorlampor för projektorstatus...47 Problem med fjärrkontrollen...48 Ljudproblem...48 Byta lampan...49 Rengöra projektorn...50 Kompatibilitetslägen...51 Takmontering...53 Optoma Global Offices...54 Regelverk och säkerhetsbestämmelser...56 Användningsförhållanden...57

2 Meddelande om användningen Säkerhetsinformation Blixtsymbolen med ett pilhuvud inuti en likbent triangel är avsedd att varna användaren för förekomst av oisolerad farlig spänning inuti produkthöljet som kan vara tillräckligt stark för att utgöra en risk för elstöt för personer. Utropstecknet inom en likformig triangel är avsett att varna användaren för förekomst av viktiga bruk- och underhålls (service)-anvisningar i litteraturen som följer med apparaten. VARNING: MINSKA RISKEN FÖR BRAND ELLER ELSTÖT GENOM ATT INTE UTSÄTTA PROJEKTORN FÖR REGN ELLER FUKT. FARLIGT HÖG SPÄNNING FINNS INUTI HÖLJET. AVSTÅ FRÅN ATT ÖPPNA HÖLJET. ALLT SERVICEARBETE SKA UTFÖRAS ENDAST AV KVALIFICERAD PERSONAL. Class B gränsvärden för utstrålning Den här digitala apparaten av Class B uppfyller alla krav i det kanadensiska regelverket för störningsorsakande utrustning. Viktiga säkerhetsanvisningar Läs dessa anvisningar innan du börjar använda projektorn. Spara dessa anvisningar fför framtida bruk. Följ alla anvisningar. Installera projektorn enligt tillverkarens anvisningar: A. Blockera inte någon av ventilationsöppningarna. För att säkerställa tillförlitlig användning av projektorn och för att skydda den mot överhettning ska den placeras i rätt läge på en plats med fullgod ventilation. Avstå från att placera projektorn på t ex en säng, soffa, matta eller liknande yta som kan tänkas blockera ventilationsöppningarna. Placera den inte på en instängd plats som t ex en bokhylla eller ett skåp som förhindrar att luft kan cirkulera genom ventilationsöppningarna. B. Använd inte den här projektorn i närheten av vatten eller fukt. Utsätt inte projektorn för regn eller fukt, för att minska risken för brand eller elektrisk stöt. C. Installera inte produkten nära värmekällor som t ex element, värmepannor, spishällar eller annan apparatur (inklusive förstärkare) som är värmealstrande. Rengör endast med en torr trasa. Använd endast fästanordningar/tillbehör som har specificerats av tillverkaren.

3 Meddelande om användningen 7. Hänvisa all service till kvalificerad servicepersonal. Service krävs när projektorn har skadats på något sätt, t ex: Strömsladden eller kontakten är skadad. Vätska har spillts eller föremål har ramlat ner i projektorn. Projektorn har utsatts för regn eller fukt, fungerar inte som den ska eller har tappats i marken. Försök inte att serva den här projektorn själv. Att öppna eller ta bort kåpor kan medföra att du utsätter dig för farlig spänning eller andra faror. Ring Optoma för hänvisning till ett auktoriserat servicecenter i närheten av dig. 8. Låt inga föremål eller vätska tränga in i projektorn eftersom de kan komma i kontakt med farlig spänning eller delar som kan kortslutas och som kan orsaka brand eller ge elektriska stötar. 9. Se projektorns hölje för säkerhetsrelaterade markeringar. 10. Projektorn får inte justeras eller repareras av någon förutom servicepersonal med relevant behörighet.

4 Meddelande om användningen Säkerhetsföreskrifter Följ alla varningar, försiktighetsåtgärder och rekommenderade underhållsanvisningar i denna bruksanvisning. Obs: v När lampan når slutet på sin livscykel går det inte att starta projektorn igen förrän lampmodulen har bytts ut. Följ anvisningarna om lampbyte i avsnittet Byta ut lampan på sidorna 49. Varning - Titta inte in i projektorlinsen när lampan är tänd. Det skarpa ljuset kan skada dina ögon. Varning - Utsätt inte projektorn för regn eller fukt, för att minska risken för brand eller elektrisk stöt. Varning - Öppna eller montera inte isär projektorn då detta kan orsaka elektrisk stöt. Varning - Låt enheten svalna innan du byter lampa, och var noga med att följa alla anvisningar för lampbyte. Se sidan 49. Varning - Projektorn känner själv av lampans återstående livslängd. Var noga med att byta ut lampan när den visar varningsmeddelanden. Varning - Använd funktionen Lamp reset från skärmens meny Options Lampinställning efter byte av lampmodul (se sidan 43). Varning - När du stänger av projektorn, kontrollera att kylningscykeln är slutförd innan du stänger av strömmen. Ge projektorn 90 sekunder att svalna. Varning - Använd inte linsskyddet då projektorn är igång. Varning - När lampan närmar sig slutet av sin funktionstid, visas meddelandet Lampan närmar sig slutet av brinntiden. på skärmen. Kontakta din lokala återförsäljare eller servicecenter för att byta ut lampan så snart som möjligt. Varning - Minska risken för ögonskador genom att inte titta rakt in i laserljuset på fjärrkontrollen och rikta heller inte laserstrålen mot någon annans ögon. Denna fjärrkontroll är utrustad med en klass II-laser som avger strålning.

5 Meddelande om användningen Rätt: Fel: Stäng av produkten innan rengöring. Använd en mjuk trasa fuktad med milt rengöringsmedel för att rengöra projektorhöljet. Koppla bort strömsladden från eluttaget om produkten inte kommer att användas under en längre period. Blockera inte ventilationsspringorna och öppningarna på enheten. Använd inte rengöringsmedel med slipverkan, vax eller lösningsmedel för att rengöra enheten. Använd inte under följande förhållanden: I extremt varma, kalla eller fuktiga miljöer. Tillförsäkra att den omgivande rumsremperaturen är 5 C - 40 C och den relativa luftfuktigheten är % (max.), icke-kondenserande. I mycket dammiga eller smutsiga miljöer. I närheten av apparater som genererar starka magnetfält. I direkt solljus.

6 Meddelande om användningen Varningar angående ögonsäkerhet Titta aldrig direkt in i projektorns stråle. Stå så kort tid som möjligt rakt framför strålen. Försök att ha ryggen vänd mot strålen så ofta det går. En pekpinne eller laserpekare rekommenderas så att användaren kan undvika att stå i strålen. Var noga med att projektorer är placerade så att de inte skymmer sikten för åskådarna; på så sätt behöver inte användaren inte titta in i projektorlampan när hon eller han vänder sig mot publiken. Det bästa sättet för att uppnå detta är att projektorn monteras i taket istället för att placeras på golvet eller på ett bord. När projektorn används i ett klassrum ska studenter övervakas när de ombeds att peka ut någonting på skärmen. Täck över fönstren med gardiner/persienner så att rummet blir mindre ljust och på så sätt kunna spara lampenergi.

7 Introduktion Produktbeskrivning Denna produkt är en enkelchips 0,55-tums XGA och 0,65-tums WXGA DLP -projektor. Specialfunktioner: Texas Instruments enkelchip DLP -teknologi Datorkompatibilitet: Apple Macintosh, imac och följande VESA-normer: UXGA, SXGA+, SXGA, WXGA, WUXGA, XGA, SVGA, VGA Videokompatibilitet: NTSC, NTSC4.43 PAL/PAL-M/PAL-N/SECAM Kompatibel med SDTV och EDTV HDTV-kompatibel (720p, 1080i, 1080p) Automatisk källdetektering med användardefinierade inställningar Fullfunktions IR-fjärrkontroll med laserpekare och muskontroll Användarvänlig flerspråkig skärmmeny Avancerad digital keystone-korrigering och högkvalitativ omskalning av helskärm Användarvänlig kontrollpanel En inbyggd högtalare med 1 W förstärkare Macintosh och PC-kompatibel Kompatibel med HDMI 1.3

8 Focus Zoom AV-Mute Enter Keystone + Source Re-Sync Keystone - Power Menu HDMI Introduktion Översikt av förpackningen Den här Projektor levereras med alla delar som visas nedan. Kontrollera för att säkerställa att din enhet är komplett. Kontakta omedelbart återförsäljare om någonting saknas. Power Lamp Temp Projektor med linsskydd IR-fjärrkontroll (med 2 st. AAA-batterier) Kompositkabel (RCA) Strömsladd 1,8 m VGA-kabel 1,8 m USB-kabel 1,8 m Obs: v På grund av varje lands specifika förhållanden kan en del områden ha tillbehör som skiljer sig från andra. Bärväska Dokumentation: þ Användarhandbok þ Garantikort þ Snabbstartskort þ WEEE-kort

9 Focus Zoom Menu Power Source Re-Sync Enter Introduktion Produktöversikt Huvudenhet 1 AV-Mute Keystone - Power Lamp Temp Keystone I I I I Kontrollpanel 8. Ventilation 2. Zoom 9. Strömuttag 3. Fokus 10. Anslutningsportar 4. Lins 11. Kensington TM -lås 5. Främre IR-mottagare 6. Linsskydd 7. Fot för höjdjustering

10 Introduktion Kontrollpanel Ström 7. Enter 2. /Källa /Keystone 8. (Vänsterpil) (Uppåtpil) 3. Strömindikator 9. /Omsynk (Högerpil) 4. Lampindikator 10. /Keystone (Nedåtpil) 5. Temperaturindikator 11. Meny 6. AV Tyst 10

11 Introduktion Vy bakifrån I I I I AC IN AC IN (Ström) 2. USB-ingång 3. Ljudingång 4. Ingång för S-video 5. Videoingång 6. VGA/SCART-ingång 7. HDMI-ingång 8. Anslutning för Kensington TM -lås 9. Ventilationsöppning 11

12 Introduktion Fjärrkontroll 1. Knappindikator 1 2. Ström av/på 3. Laserknapp 4. Sida upp 5. Höger musklick 6. Fyra riktningsvalknappar 7. Omsynk. 8. Sida ner 9. Volym +/- 10. Meny 11. Zoom 12. AV tyst 13. Videokälla 14. VGA-källa 15. Frys bild HDMI S-Videokälla HDMI 18. Ljusstyrka 19. Sifferknappar (för inmatning av lösenord) Keystone +/- 21. Källa 22. Enter 23. Vänster musklick 24. Dator/muskontroll 12

13 Ansluta projektorn Ansluta till stationär/bärbar dator Installation Obs: v På grund av varje lands specifika förhållanden kan en del områden ha tillbehör som skiljer sig från andra Strömsladd 2. USB-kabel 3. Audioingång (minijack) 4. S-Video-kabel 5. Video-kabel 6. VGA-kabel 7. HDMI-kabel I I I I 13

14 Installation Ansluta till videokällor DVD-spelare, digitalbox, HDTV-mottagare Obs: 1 I I I I v På grund av varje lands specifika förhållanden kan en del områden ha tillbehör som skiljer sig från andra. 1. Strömsladd 2. Komponentkabel (tillval) 3. RGB till Komponent-adapter (tillval) 4. Stereoljudkabel (tillval) 5. RCA-videokabel 6. SCART till RGB & S-Video-adapter (tillval) 7. VGA-kabel 8. S-Videokabel (tillval) 9. HDMI-kabel 14

15 Starta och stänga av projektorn Starta projektorn Installation Anslut elsladden till projektorn. Slå på strömmen till de anslutna enheterna. Obs: v Starta först projektorn och välj sedan signalkällorna. 3. Se till att indikatorlampan Strömindikator med ett fast sken (blinkar) och tryck på knappen Ström för att slå på projektorn. Projektorns startbild visas och anslutna enheter hittas. Om den anslutna enheten är en dator trycker du på de tillämpliga tangenterna på datorns tangentbord för att växla till visning via projektorn. (Se datorns användarhandbok för information om vilken kombination av funktionstangenter som används för att växla visningsmetod.) Se Inställning av ett åtkomstlösenord (Säkerhetslås) på sidan 37 om säkerhetslåset har aktiverats. 4. Om fler än en ingångsenhet har anslutits trycker du på knappen Källa för att välja mellan enheterna. Se sidan 21 för information om direkt val av källenhet. (DVD och HDTV stöds genom VGA-kontakten.) 15

16 Installation Stänga av projektorn 1. Tryck på knappen STRÖM för att släcka projektorlampan, ett meddelande visas på projektorns skärm Tryck en gång till på knappen STRÖM för att bekräfta, annars försvinner meddelandet efter 15 sekunder. Kylfläktarna fortsätter att gå i ungefär 10 sekunder till i kylningscykeln. (Om du vill starta projektorn igen måste du vänta tills dess att projektorn helt och hållet har avslutat sin avkylningscykel och gått in i vänteläge. I vänteläge trycker du helt enkelt på knappen STRÖM för att starta om projektorn.) Stäng av huvudströmbrytaren. Koppla ur strömsladden från eluttaget och projektorn. Starta inte projektorn direkt efter att den har stängts av. Varningsindikator När STRÖMINDIKATOR upprepade gånger blinkar fem (5) gånger i rad, stängs projektorn av automatiskt. Kontakta en lokal återförsäljare eller ett serviceställe. Se sidorna När indikatorlampan TEMPERATURINDIKATOR orange med ett fast sken (inte blinkar) kommer projektorn att stängas av automatiskt. Normalt går det att starta projektorn igen efter att den har svalnat. Om problemet kvarstår kontakter du en lokal återförsäljare eller vårt serviceställe. Se sidorna När STRÖMINDIKATOR upprepade gånger blinkar sex (6) gånger i samband med att LAMPINDIKATOR blinkar en enda gång, innebär det att fläkten har gått sönder. Kontakta en lokal återförsäljare eller vårt serviceställe. Se sidorna

17 Menu Power Source Re-Sync AV-Mute Justera den projicerade bilden Justera projektorhöjd Tänk på följande när du installerar projektorn: Installation Stället eller bordet under projektorn ska vara robust och ha en jämn yta. Placera projektorn så att den är vinkelrät mot projektionsytan. Se till att kablarna är säkert placerade. Du kan snubbla över dem. A Enter Keystone - Power Lamp Temp Keystone + B Focus Zoom C D Om du vill höja projektorns nivå lyfter du projektorn [A] och trycker på höjdjusteringsknappen [B]. Höjdjusteraren fälls ned [C]. Om du vill sänka projektorns nivå trycker du på höjdjusteringsknappen och trycker nedåt på projektorns ovansida. Om du vill justera bildens vinkel vrider du lutningsjusterardonet [D] åt höger eller åt vänster tills önskad vinkel har uppnåtts. 17

18 Installation Justera projektorns Zoom/Fokus Använd bildreglaget Zoom (bara på projektorn) för att ändra den projicerade bildens och skärmens storlek [B]. Använd bildreglaget Focus (bara på projektorn) för att ändra den projicerade bildens skärpa [A]. A B 3. Använd keystone-knapparna för att korrigera bildförvrängningen. De finns på fjärrkontrollen och projektorns kontrollpanel. 18

19 Kontroller för användaren Kontrollpanel Använda kontrollpanelen Se avsnittet "Starta och stänga av projektorn" på Ström sidan 15. Tryck på knappen Meny för att visa skärmmenyn. För Meny att lämna skärmmenyn trycker du på Meny igen. Justerar eventuell Keystone-förvrängning positivt. /Keystone + Navigerar i och ändrar inställningar i (Uppåtpil) skärmmenyn. /Omsynk. (Högerpil) /Keystone - (Nedåtpil) /Källa (Vänsterpil) AV Tyst Enter Strömindikator Lampindikator Synkroniserar automatiskt projektorn till ingångskällan. Navigerar i och ändrar inställningar i skärmmenyn. Justerar eventuell Keystone-förvrängning negativt. Navigerar i och ändrar inställningar i skärmmenyn. Tryck på Källa för att välja en ingående signal. Navigerar i och ändrar inställningar i skärmmenyn. Stänger tillfälligt av ljud och bild. Bekräftar valda objekt i menyerna. Apparaten har slagits på och fungerar Grön korrekt. Blinkande Apparaten är i vänteläge/kyls ned. grön Av På Av Temperaturindikator På Av Apparaten har stängts av. Lampan är inte redo tryck inte på strömknappen. Lampan är i normalläge. Systemet över temperatur Normalläge 19

20 Kontroller för användaren Fjärrkontroll HDMI Använda fjärrkontrollen Ström Laser Fyra riktningsvalknappar Dator/ muskontroll V knapp H knapp Sida + Page - Källa Omsynk. Keystone +/- Volym +/- Se avsnittet "Starta och stänga av projektorn" på sidan 15. Rikta fjärrkontrollen mot visningsskärmen, tryck och håll ned denna knapp för att aktivera laserpekaren. Använd för att välja objekt eller göra ändringar av valt objekt. Dator/mus-kontrollen kan användas för att styra musens rörelser. Musfunktionen aktiveras med hjälp av USB-kabeln för att ansluta datorn och projektorn. Vänster musklick. Höger musklick. Tryck för att gå längst upp på sidan. Tryck för att gå längst ner på sidan. Bekräftar valda objekt i menyerna. Tryck på Källa för att välja en ingående signal. Synkroniserar automatiskt projektorn till ingångskällan. Justerar automatiskt bildförvrängning vid lutning av projektorn. (±30 grader) Justerar för att höja/sänka volymen. 20

21 Kontroller för användaren HDMI Använda fjärrkontrollen Ljusstyrka Justerar ljusstyrkan i bilden. Tryck på knappen Meny för att Meny visa skärmmenyn. För att lämna skärmmenyn trycker du på Meny igen. Zoom Tryck på +/- för att zooma in på en bild. HDMI Tryck på HDMI för att välja HDMIkällenhet. Frys bild Tryck på Frys bild för att pausa visningsbilden. AV tyst Stänger tillfälligt av ljud och bild. S-Video Tryck på S-Video för att välja S-video som källa. VGA Tryck på VGA för att välja källa från VGA- IN-ingången. Video Tryck på Video för att välja Kompositvideo som källa. 21

22 Kontroller för användaren Skärmmenyer Projektorn har flerspråkig skärmmeny som gör det möjligt för dig att göra bildjusteringar och ändra ett stort antal inställningar. Projektorn känner automatiskt av källan. Så här används skärmmenyerna Du öppnar skärmmenyn genom att trycka på Meny på fjärrkontrollen eller projektorns knappsats. När skärmmenyn visas, använd knapparna för att välja valfritt objekt i huvudmenyn. När du utför ett val på en viss sida, tryck på eller Enter för att gå till en undermeny. Använd knapparna för att välja önskat objekt och justera inställningarna med knappen. Välj nästa objekt att justera i undermenyn och justera enligt ovan. Tryck på knappen Enter för att bekräfta så återgår skärmen till huvudmenyn. För att lämna skärmmenyn trycker du på Meny igen. Skärmmenyn stängs och projektorn sparar automatiskt de nya inställningarna. Huvudmeny Undermeny Inställning 22

23 Menyträd Kontroller för användaren IMAGEN IMAGEN Färginställning IMAGEN Avancerad DISPLAY SETUP Bild läge Ljusstyrka Kontrast Skärpa Färgmättnad Färgton Färginställning Avancerad Röd förstärkning Grön förstärkning Blå förstärkning Röd avvikelse Grön avvikelse Blå avvikelse Gul Cyan Magenta Återställ Avsluta Briljant färg Ljusmättnad Färgtemperatur Färgområde Inmatningskällor Ta bort radsprång Avsluta Format Overscan Zoom Flytta bild H. V. Position V. Keystone Språk Projection Meny placering Signal Säkerhet Volym Mute Avancerad Presentation/Ljusstark/Film/sRGB/Egen1/Egen2 Film/Video/Graphics/PC Kall/Medel/Varm AUTO/RGB/YUV VGA/S-Video/Video/HDMI/Avsluta Av/På 4:3/16:9-I/16:9-II/Ursprunglig/Automatiskt för XGA-serien 4:3/16:9/16:10/Ursprunglig/Automatiskt för WXGA-serien English/Deutsch/Français/Italiano/Español/Português/ Polski/Nederlands//Norsk/Dansk/Suomi/ Ελληνικά/ 繁 體 中 文 / 简 体 中 文 / 日 本 語 /한국어/Русский/ Magyar/Čeština/ /ไทย/Türkçe/Avsluta Logo/Bild av logo/close Caption/Avsluta SETUP Signal SETUP Säkerhet OPTIONS OPTIONS Avancerad OPTIONS Lampinställning Frequency Phase H. Position V. Position Avsluta Security Timer Ändra lösenord Security inställning Avsluta Signallås Förstärkt kylning Information Hide Knappsatslås Bakgrundsfärg Advanced Lampinställning Återställ Direktpåslag Automatisk avstängning (min) Sov timer (min) Avsluta Lampans brintid Lamp påminnelse Ljusstarkt läge Lamp reset Avsluta Månad/Dag/Timmar/Avsluta Nej/Ja Avaktivera/Aktivera Av/På Av/På Av/På Av/På Blå/Svart/Röd/Grön/Vit Av/På Av/På Standard/Ljusstark Nej/Ja 23

24 Kontroller för användaren IMAGEN Bild läge Det finns många förinställningar som är optimerade för olika typer av bilder. Presentationbra färg och ljusstyrka från datingången. Ljusmaximal ljusstyrka från datoringång. Filmför hemmabio. srgbstandardiserad egen färg. Användare1: Användarens egna inställningar. Användare2: Användarens egna inställningar. De inledande standardinställningarna för det här läget är desamma som i läget Film. Om användaren gör ytterligare ändringar i Användare 1/2 sparas de i det här läget för framtida bruk. Ljusstyrka Justerar ljusstyrkan i bilden. Tryck på för att göra bilden mörkare. Tryck på för att göra bilden ljusare. Kontrast Kontrasten kontrollerar graden av skillnad mellan de ljusaste och de mörkaste partierna i bilden. Justering av kontrasten ändrar andelen svart och vitt i bilden. Tryck på för att minska kontrasten. Tryck på för att öka kontrasten. 24

25 Kontroller för användaren IMAGEN Skärpa Justerar skärpan i bilden. Tryck på för att minska skärpan. Tryck på för att öka skärpan. Färgmättnad Justerar en videobild från svartvitt till färg med fullständig färgmättnad. Tryck på för att minska färgmättnaden i bilden. Tryck på för att öka färgmättnaden i bilden. Färgton Justerar färgbalansen mellan rött och grönt. Tryck på för att öka mängden grönt i bilden. Tryck på för att öka mängden rött i bilden. Färginställning Öppna menyn Färginställning. Välj Röd/Grön/Blå förstärkning för ljusstyrkejusteringar och Avvikelse för kontrastjusteringar för hela bilden. Individuella färgjusteringar för Cyan, Magenta och Gul kan också justeras. Se sidan 26 för mer information. Avancerad Öppna menyn Avancerad. Välj avancerade visningsalternativ som Vit-toppning, Ljusmättnad, Färgtemperatur, Färgområde, Inmatningskällor, Ta bort radsprång, och Avsluta. Se sidan 27 för mer information. 25

26 Kontroller för användaren IMAGEN Färginställning Förstärkning Ställ in RGB-förstärkning för att justera ljusstyrkan hos följande färger: RödÖka eller minska förstärkningsvärdet för röd. GrönÖka eller minska förstärkningsvärdet för grön. BlåÖka eller minska förstärkningsvärdet för blå. Avvikelse Ställ in RGB-avvikelse för att justera kontrasten hos följande färger: RödÖka eller minska avvikelsevärdet för röd. GrönÖka eller minska avvikelsevärdet för grön. BlåÖka eller minska avvikelsevärdet för blå. Färg Ställ in önskade värden för att justera nivån för följande färger: GulÖka eller minska färgvärdet för gul. CyanÖka eller minska färgvärdet för cyan. MagentaÖka eller minska färgvärdet för magenta. Återställ Återställer alla färginställningar till fabriksinställningarna. 26

27 Kontroller för användaren IMAGEN Avancerad Briljant färg Det här justerbara alternativet använder en ny algoritm för bearbetning av färger och förbättringar på systemnivå som ger högre ljusstyrka med mer verklighetstrogna och levande färger i bilden. Området är från 0 till 10. Om du föredrar en starkare bild justerar du i riktning mot den högsta inställningen. För en jämnare och naturligare bild justerar du mot den lägsta inställningen. Ljusmättnad Detta gör att du kan välja en degamma-tabell som har finjusterats för att ge bästa möjliga bildkvalitet för insignalen. FilmFör hemmabio. VideoFör video eller TV-källor. GraphicsFör statiska bildkällor. PCFör PC eller andra datorkällor. Färgtemperatur Justera färgtemperaturen. Med Kall temperatur ser skärmen kallare ut, och med Varm temperatur ökar intrycket av värme. Färgområde Välj en lämplig färgmatristyp från AUTO, RGB, YUV. Inmatningskällor Öppna undermenyn Ingångskällor. Välj vilka källor som projektorn ska söka av vid start. Se sidan 28 för mer information. Ta bort radsprång Tryck på knappen eller för att välja olika lägen för att ta bort radsprång. Denna funktion konverterar en videosignal med radsprång till en progressiv signal. På: Byter automatiskt till lägena Ta bort radsprång och Film. Av: Växlar från läget Ta bort radsprång till läget video för videoeller TV-källor. 27

28 Kontroller för användaren IMAGEN Avancerad Inmatningskällor Obs: v Om ingen källa är vald kan projektorn inte visa någon bild. Se till att alltid ha minst en källa vald. Inmatningskällor Använd det här alternativet för att aktivera/avaktivera ingångskällor. Tryck på eller till nästa meny enligt nedan och använd sedan eller för att välja. Tryck på Enter för att slutföra valet. Projektorn söker inte efter ingångar som är avmarkerade. 28

29 Kontroller för användaren DISPLAY Format Använd den här funktionen för att välja önskat bildförhållande. 4:3: Detta format är för 4x3-ingångskällor som inte stöder bredbilds-tv. 16:9 I (XGA-serien) / 16:9 (WXGA-serien): Detta format är för 16x9-ingångskällor, som t ex HDTV och DVD med stöd för bredbilds-tv. 16:9 II (XGA-serien) / 16:10 (WXGA-serien): Icke-standardiserat format för bredbildsvisning med projektorn. En del av originalbilden blir beskuren om bildförhållandet är lägre än 1,67:1. Ursprunglig: Följer ingångskällans upplösning ingen konvertering utförs. Auto: Väljer automatiskt det mest lämpliga formatet. Ingångssignal Skärmutseende 4:3 Format eller 16:9-I/16:9 Format eller 16:9-II/16:10 Format Ursprunglig 29

30 Kontroller för användaren Bildskärmar 30 Overscan Överskanningsfunktionen tar bort bruset i en videobild. Du kan överskanna bilden för att dölja videokodningsbrus i kanten av videokällan. Zoom Tryck på för att minska bildens storlek. Tryck på för att förstora en bild på projektionsskärmen. Flytta bild H. Flyttar den projicerade bilden horisontellt. Tryck på för att flytta bilden åt vänster på projektionsskärmen. Tryck på för att flytta bilden åt höger på projektionsskärmen. V. Position Flyttar den projicerade bilden vertikalt. (endast i 16:9-format). Tryck på för att flytta bilden uppåt på projektionsskärmen. Tryck på för att flytta bilden åt neråt på projektionsskärmen. V. Keystone Tryck på eller för att kompensera för vertikal bildförvrängning när projektorn är vinklad i förhållande till projektionsytan.

31 Kontroller för användaren Inställning Språk Öppna menyn Språk. Välj den flerspråkiga skärmmenyn. Se sidan 33 för mer information. Projektion Välj projektionsmetod: Bord fram Fabriksinställningen. Bord bak När du väljer den här funktionen vänds bilden bak och fram så att du kan projicera bilden på baksidan av en transparent skärm. Tak fram När du väljer denna funktion vänder projektorn bilden upp och ner för projicering vid takmontering. Tak bak När du väljer denna funktion vänder projektorn bilden bak och fram och upp och ner samtidigt. Du kan då projicera från bakom en genomskinlig skärm med en takmonterad projektor. Meny placering Välj menyplacering på den projicerade bilden. 31

32 Kontroller för användaren Inställning Signal Öppna menyn Signal. Ställ in projektorns signalegenskaper. Se sidan 34 för mer information. Säkerhet Öppna menyn Säkerhet. Öppna projektorns säkerhetsfunktioner. Se sidan 35 för mer information. Mute Växla mellan att slå på och slå av ljudet. Av ljudet från högtalaren är avstängt. På ljudet från högtalaren är på. Volym Tryck på för att sänka röstvolymen. Tryck på för att höja röstvolymen. Avancerad Öppna menyn Avancerad. Välj hur skärmen ska visas under startsekvensen. Se sidan 38 för mer information. 32

33 Kontroller för användaren Inställning Språk Språk Välj den flerspråkiga skärmmenyn. Tryck på ENTER ( ) för att gå in i undermenyn och använd knapparna Vänster () eller Höger () för att välja önskat språk. 33

34 Kontroller för användaren Inställning Signal Frequency "Frequency" ändrar skärmens uppdateringshastighet så att den överensstämmer med datorns grafikkort. Om du ser en lodrät fladdrande remsa i bilden kan du använda funktionen för att åtgärda saken. Phase "Phase" synkroniserar projektorns signaltiming med grafikkortet. Om bilden är ostadig eller flimrande använder du den här funktionen för att korrigera det. H. Position Tryck på för att flytta bilden åt vänster. Tryck på för att flytta bilden åt höger. V. Position Tryck på för att flytta bilden neråt. Tryck på för att flytta bilden uppåt. 34

35 Kontroller för användaren Inställning Säkerhet Security Timer Öppna undermenyn Security Timer. Obs: v Det krävs inget lösenord för att komma åt Inställning / Säkerhet om inte Security Timer eller Security inställning är aktiverade. Ange hur många månader, dagar och timmar som projektorn kan användas utan att ange lösenordet. När du avslutar och kommer till menyn Inställning aktiveras funktionen Security Timer. När funktionen har aktiverats kräver projektorn inmatning av lösenord på de angivna datum och tider som du angett för att kunna starta projektorn och öppna säkerhetsmenyn. Om projektorn används och funktionen Security Timer är aktiv visas följande skärm i 60 sekunder innan projektorn frågar efter lösenordet. 35

36 Kontroller för användaren Inställning Säkerhet Obs: v Om fel lösenord anges tre gånger stängs projektorn av automatiskt efter 10 sekunder. Ändra lösenord Använd denna meny för att ändra projektorns säkerhetslösenord. 1. Välj Ändra lösenord från undermenyn Säkerhet. Dialogrutan Ändra lösenord visas. 2. Välj Ja. Obs: v Om de nya lösenorden inte överensstämmer visas lösenordsrutan en gång till Standardlösenordet är: <1> <2> <3> <4> <5>. En till lösenordsruta visas. Ange det nya lösenordet två gånger för att bekräfta. 36

37 Kontroller för användaren Inställning Säkerhet Security inställning Aktivera eller inaktivera säkerhetslösenordet. Aktiverad Det aktuella lösenordet krävs för att starta strömmen till projektorn och få tillgång till menyn Säkerhet. Inaktiverad Ingen av projektorns funktioner kräver något lösenord. När säkerheten är aktiverad visas följande skärm vid start av projektorn och innan du får åtkomst till menyn Säkerhet: 37

38 Kontroller för användaren IInställning Avancerad Logo Välj den skärm som ska visas under startsekvensen. OptomaDen medföljande standardstartskärmen visas. EgenAnpassad skärm med hjälp av funktionen Bild av logo. Obs: v Det går bara att spara en startskärm åt gången. Därpå följande fångade bilder skriver över tidigare filer, begränsat till 1,5MB. Bild av logo Ta en stillbild av en skärm som visas för att använda som startskärm. 1. Visa önskad skärm på projektorn. 2. Välj Bild av logo från menyn Avancerad. En bekräftelseskärm visas. 3. Välj OK. Skärmbilden sparas. Texten "Skärmfångningen lyckades" visas. Den sparade skärmbilden sparas som Egen i menyn Logo. Close Caption 38 Välj skärmen för visning av closed captioning. Av standardinställning från fabriken. På dövtext visas om tillgänglig.

Innehållsförteckning

Innehållsförteckning Innehållsförteckning Meddelande om användningen... 2 Säkerhetsinformation...2 Class B gränsvärden för utstrålning...2 Viktiga säkerhetsanvisningar...2 Säkerhetsföreskrifter...4 Varningar angående ögonsäkerhet...6

Läs mer

Meddelande om användningen... 2

Meddelande om användningen... 2 Innehållsförteckning Meddelande om användningen... 2 Säkerhetsinformation...2 Class B gränsvärden för utstrålning...2 Viktiga säkerhetsanvisningar...2 Säkerhetsföreskrifter...4 Varningar angående ögonsäkerhet...6

Läs mer

Referensguide. Regulatory model T90

Referensguide. Regulatory model T90 X9 Referensguide Regulatory model T90 Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 1 Anmärkning om användningen... 2 Försiktighetsåtgärder...2 Viktiga driftöverväganden för säkerhet...4 Introduktion...

Läs mer

Installation... 10 Ansluta projektorn... 10 Sätta på / stänga av projektorn... 11. Justera den projicerade bilden... 13

Installation... 10 Ansluta projektorn... 10 Sätta på / stänga av projektorn... 11. Justera den projicerade bilden... 13 Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 1 Om användning av apparaten... 2 Försiktighetsåtgärder... 2 Introduktion... 4 Projektorns funktioner och egenskaper... 4 Vad följer med i förpackningen...

Läs mer

Zoomax Snow Elektroniskt förstoringsglas

Zoomax Snow Elektroniskt förstoringsglas Bruksanvisning Zoomax Snow Elektroniskt förstoringsglas Svensk manual V.130328-1 V1.1 1 Innehållsregister Meny Sidnummer Produktbeskrivning 3 Medföljande innehåll 3 Översikt 4 Börja använda Zoomax Batteri

Läs mer

Viktigt!! När projektorn stängts av måste fläkten kyla ned lampan. Innan fläkten stannar får strömmen absolut inte brytas!

Viktigt!! När projektorn stängts av måste fläkten kyla ned lampan. Innan fläkten stannar får strömmen absolut inte brytas! 2009-11-10 Datorprojektor Arbetsordning ➊ Se till att projektorn står stadigt och i fred. Se till att ingen kan snubbla på kablarna. ➋ Starta INTE igång datorn. ➌ Koppla in alla sladdar. ➍ Starta projektorn.

Läs mer

X8 Snabbstarthandbok

X8 Snabbstarthandbok X8 Snabbstarthandbok support support 4 support 5 Höjd Justera bilden Projektorns placering Håll ned låsknappen på översidan av projektorn. Lyft upp projektorns framkant till lämplig höjd. Släpp knappen.

Läs mer

Installationsguide. Kreatel/Motorola VIP1920

Installationsguide. Kreatel/Motorola VIP1920 Installationsguide VARNING FÖR ATT UNDVIKA BRANDRISK OCH ELEKTRISK STÖT, UTSÄTT EJ DENNA APPARAT FÖR REGN ELLER FUKT Viktiga säkerhetsföreskrifter - Läs dessa instruktioner - Behåll dessa instruktioner

Läs mer

Installation... 10 Ansluta projektorn... 10 Sätta på / stänga av projektorn... 11. Justera den projicerade bilden... 13

Installation... 10 Ansluta projektorn... 10 Sätta på / stänga av projektorn... 11. Justera den projicerade bilden... 13 Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 1 Om användning av apparaten... 2 Försiktighetsåtgärder... 2 Introduktion... 4 Projektorns funktioner och egenskaper... 4 Vad följer med i förpackningen...

Läs mer

Bruksanvisning. Elektronisktförstoringsglas. Snow 7 HD. Artikelnummer: I-0045

Bruksanvisning. Elektronisktförstoringsglas. Snow 7 HD. Artikelnummer: I-0045 Bruksanvisning Elektronisktförstoringsglas Snow 7 HD Artikelnummer: I-0045 Produkten tillverkas av: ZOOMAX Technology, Inc. Qianyun Road Qingpu Area 200120 Shanghai China E-post: sales@zoomax.com Produkten

Läs mer

BeoLab 12. BeoLab 12 2 BeoLab 12 3

BeoLab 12. BeoLab 12 2 BeoLab 12 3 BeoLab 12 BeoLab 12 2 BeoLab 12 3 Med förbehåll för ändringar av tekniska specifikationer, funktioner och deras användning. 3511045 Version 1.0 1201 Daglig användning 3 När du är färdig med installationen

Läs mer

Användarhandbok Nokia trådlös laddare DT-601

Användarhandbok Nokia trådlös laddare DT-601 Användarhandbok Nokia trådlös laddare DT-601 Utgåva 1.1 SV Delar Den trådlösa laddarens olika delar. 1 USB-kabel 2 Indikatorlampa 3 Laddningsområde Produktens yta är fri från nickel. Vissa tillbehör som

Läs mer

IN24 IN26. Användarhandbok

IN24 IN26. Användarhandbok IN4 IN6 Användarhandbok Läs häftet med säkerhetsanvisningar innan du installerar projektorn. Packa upp kartongen Det här ingår: Projektor Fjärrkontroll Cd-skiva Produktregistrering och Referenshandbok

Läs mer

Förpackningens innehåll. Ordlista. Powerline Adapter

Förpackningens innehåll. Ordlista. Powerline Adapter Powerline Adapter OBS! Utsätt inte Powerline Adapter för extrema temperaturer. Placera inte enheten i direkt solljus eller i närheten av värmeelement. Använd inte Powerline Adapter i extremt fuktiga eller

Läs mer

StyleView Transfer Cart

StyleView Transfer Cart Användarhandbok StyleView Transfer Cart Lådorna säljs separat. Denna vagn är kompatibel med lådor SV41, SV42, SV43 och SV44. Den är inte kompatibel med lådor SV31 eller SV32. Komponenter Verktyg som behövs

Läs mer

Användarmanual i-loview 7

Användarmanual i-loview 7 Användarmanual i-loview 7 Introduktion 2 3 Varning Var god läs igenom denna manual ordentligt för att försäkra dig om en säker och korrekt användning av produkten. Viktigt Vårdslös eller felaktig användning

Läs mer

CX82 Digital Klockradio med Dubbla alarmtider

CX82 Digital Klockradio med Dubbla alarmtider CX82 Digital Klockradio med Dubbla alarmtider Svensk Bruksanvisning Läs igenom denna bruksanvisning innan användning av produkten och spara bruksanvisningen för framtida användning. SÄKERHETSFÖRESKRIFTER

Läs mer

BLUETOOTH SPEAKER GSB 120

BLUETOOTH SPEAKER GSB 120 BLUETOOTH SPEAKER GSB 120 SV 2 8 + AUX IN DC IN 9 V A 3 5 SÄKERHET OCH INSTALLATION 5 RF-exponeringsvarning 5 Viktig varningsinformation om batteri 6 ÖVERSIKT 6 Kompatibilitet med Bluetooth-enhet 6 Kontroller

Läs mer

Solo + Standard och HD. Nordic. SOLO manual version 20090811 4

Solo + Standard och HD. Nordic. SOLO manual version 20090811 4 Solo + Standard och HD Nordic SOLO manual version 20090811 4 1 SOLO från Nordiceye finns i 2 olika modeller. För att påverka miljön i varje form har vi valt att skriva denna manual i kombination av de

Läs mer

Använda TV-ut LÄS DETTA FÖRST. Se PC-bilden på en TV! Ansluta din PC till en TV eller en videobandspelare. VIKTIG INFORMATION för europeiska kunder

Använda TV-ut LÄS DETTA FÖRST. Se PC-bilden på en TV! Ansluta din PC till en TV eller en videobandspelare. VIKTIG INFORMATION för europeiska kunder Använda TV-ut Se PC-bilden på en TV! Ditt nya RAGE 128-baserade grafikkort har TV-ut funktionalitet. Anslut helt enkelt ditt kort till en TV, en bildskärm eller båda. Du kan till och med koppla grafikkortet

Läs mer

Användarhandbok Nokia Universal Portable USB-laddare DC-18

Användarhandbok Nokia Universal Portable USB-laddare DC-18 Användarhandbok Nokia Universal Portable USB-laddare DC-18 Utgåva 1.3 SV Delar Den bärbara laddarens olika delar. 1 Micro-USB-kontakt 2 Kontaktgrepp 3 Indikator för batterinivå 4 Laddarkontakt 5 USB-kabel

Läs mer

TTS är stolta över att ingå i

TTS är stolta över att ingå i Garanti & Support Denna produkt är försedd med ett års garanti för fel som uppstår vid normal användning. Missbrukas enheten Easi-Scop eller öppnas enheten upphör denna garanti. Allt arbete utöver garantireparationer

Läs mer

Förpackningens innehåll. Ordlista. Powerline Adapter

Förpackningens innehåll. Ordlista. Powerline Adapter Powerline Adapter OBS! Utsätt inte Powerline Adapter för extrema temperaturer. Placera inte enheten i direkt solljus eller i närheten av värmeelement. Använd inte Powerline Adapter i extremt fuktiga eller

Läs mer

hjälpsamma team via cspolaroid@camarketing.com.

hjälpsamma team via cspolaroid@camarketing.com. Polaroid ZIP Bläckfria Fototryck Bruksanvisning {Allmän Produktbild} Hej! Välkommen till Polaroid -familjen. Den här bruksanvisningen erbjuder dig en kort genomgång av din nya Mini-skrivare. För mer information

Läs mer

Bruksanvisning OPTIMAX

Bruksanvisning OPTIMAX B R U K S A N V I S N I N G F r a m k a l l n i n g s m a s k i n O P T I M A X 2003-03-10 SVK Röntgenteknik AB Båtvägen 7, 191 33 Sollentuna Innehållsförteckning sid 1.0 Säkerhetsföreskrifter 3 2.0 Testkörning

Läs mer

Kortfattad användarhandbok

Kortfattad användarhandbok Kortfattad användarhandbok TANDBERG MXP-system - Svenska Programvaruversion F1 D13624.04 June 2006 Detta dokument får inte kopieras vare sig i sin helhet eller i utdrag utan skriftligt godkännande från:

Läs mer

1 (5) Anslut de 6 sladdar som hänger i krokar på hurtsen baksida. Övriga kablar är redan anslutna

1 (5) Anslut de 6 sladdar som hänger i krokar på hurtsen baksida. Övriga kablar är redan anslutna 1 (5) BRUKSANVISNING Placera hurtsen och anslut kablar Rulla ut hurtsen och placera den i mitten av rummet med jalusin mot bortre väggen. Lås hjulen under hurtsen och öppna jalusin. Flytta upp projektorn,

Läs mer

Innehållsförteckning. 1... Svenska. Innehållsförteckning... 1 Bruksanvisning... 2. Inledning... 4. Installation... 10. Användarkontroller...

Innehållsförteckning. 1... Svenska. Innehållsförteckning... 1 Bruksanvisning... 2. Inledning... 4. Installation... 10. Användarkontroller... Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 1 Bruksanvisning... 2 Försiktighetsåtgärder... 2 Inledning... 4 Produktegenskaper... 4 Paketöversikt... 5 Produktöversikt... 6 Huvudenhet... 6 Panelkontroll...

Läs mer

Innehållsförteckning. Viktiga säkerhetsinstruktioner...2 Säkerhet... 2 Huvuddel:... 3 Fjärrkontroll... 3

Innehållsförteckning. Viktiga säkerhetsinstruktioner...2 Säkerhet... 2 Huvuddel:... 3 Fjärrkontroll... 3 Innehållsförteckning Viktiga säkerhetsinstruktioner...2 Säkerhet... 2 Huvuddel:... 3 Fjärrkontroll... 3 Identifiering av delarna...3 Anslutningar...4 Anslut en extern ljudenhet... 4 Sätt på strömmen...

Läs mer

MimioProjector Bruksanvisning. mimio.com

MimioProjector Bruksanvisning. mimio.com MimioProjector Bruksanvisning mimio.com 2013 Mimio. Med ensamrätt. Reviderat 04.09.2013. Ingen del av detta dokument eller denna programvara får reproduceras eller överföras i någon form eller på något

Läs mer

Bruksanvisning. i-loview 7 Full HD. Bruksanvisning I-LOVIEW-FHD 20150325 1

Bruksanvisning. i-loview 7 Full HD. Bruksanvisning I-LOVIEW-FHD 20150325 1 Bruksanvisning i-loview 7 Full HD Bruksanvisning I-LOVIEW-FHD 20150325 1 Innehållsförteckning Säkerhetsinformation Uppackning Innan du börjar Konfiguration Funktioner och kommandon Tekniska specifikationer

Läs mer

Installation...12 Ansluta projektorn...12

Installation...12 Ansluta projektorn...12 Innehållsförteckning Innehållsförteckning...1 Meddelande om användningen...2 Säkerhetsinformation...2 Försiktighetsåtgärder...3 Varningar angående ögonsäkerhet...5 Produktegenskaper...5 Introduktion...6

Läs mer

Ladibug TM 2.0 Bildbehandlingsprogram för dokumentkamera Bruksanvisning

Ladibug TM 2.0 Bildbehandlingsprogram för dokumentkamera Bruksanvisning Ladibug TM 2.0 Bildbehandlingsprogram för dokumentkamera Bruksanvisning Innehållsförteckning 1. Introduktion... 2 2. Systemkrav... 2 3. Installering av Ladibug... 3 4. Anslutning av hårdvaran... 8 5. Börja

Läs mer

ClearNote Användarmanual

ClearNote Användarmanual ClearNote 1 Säkerhet... 3 2 Vad finns i förpackningen... 4 3 Installera datorprogrammet till ClearNote... 5 4 Komma igång med ClearNote... 6 MONTERA IHOP CLEARNOTE... 6 ATT ANVÄNDA CLEARNOTE TILL EN BÄRBAR

Läs mer

Digital Video. Användarhandledning

Digital Video. Användarhandledning Digital Video Användarhandledning Sw 2 Innehållsförteckning Komma igång Lär känna din Digital Video... 3 Så här använder du panelen... 4 Strömförsörjning... 5 Lägen... 6 Lägesknappen... 9 Filmläge Filmning...

Läs mer

Digitalfotoram PF-8DN-502-P3RC-J

Digitalfotoram PF-8DN-502-P3RC-J Digitalfotoram PF-8DN-502-P3RC-J Användarmanual Innehåll Introduktion... 1 Föreskrivande information: FCC Part 15... 2 Viktiga säkerhetsinstruktioner... 3 Huvudfunktioner... 4 Kontroller och anslutningar...

Läs mer

ZoomaxTM Capture Elektroniskt förstoringsglas Med kamerafunktion

ZoomaxTM Capture Elektroniskt förstoringsglas Med kamerafunktion Bruksanvisning ZoomaxTM Capture Elektroniskt förstoringsglas Med kamerafunktion Svensk manual V.120813 V1.2 1 Innehållsregister Meny Sidnummer Produktbeskrivning 3 Medföljande innehåll 3 Översikt 4 Börja

Läs mer

MM124 Sweex Portable Media Center MM124UK Sweex Portable Media Center

MM124 Sweex Portable Media Center MM124UK Sweex Portable Media Center MM124 Sweex Portable Media Center MM124UK Sweex Portable Media Center Inledning Först och främst tackar vi till ditt köp av denna Sweex Portable Media Center. Ett enkelt sätt att njuta av musik och bilder

Läs mer

INSTRUKTIONSMANUAL. För modell: A002K-17C. Portabel luftkonditionering. Vänligen läs denna manual noggrant för korrekt användande,

INSTRUKTIONSMANUAL. För modell: A002K-17C. Portabel luftkonditionering. Vänligen läs denna manual noggrant för korrekt användande, INSTRUKTIONSMANUAL För modell: A002K-17C Portabel luftkonditionering Vänligen läs denna manual noggrant för korrekt användande, underhåll och installation. FÖRORD Portabla luftkonditioneringar har högt

Läs mer

Din manual BOSE AL8 TRADLOS LJUDLANK TILL HELA HEMMET http://sv.yourpdfguides.com/dref/1315544

Din manual BOSE AL8 TRADLOS LJUDLANK TILL HELA HEMMET http://sv.yourpdfguides.com/dref/1315544 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för BOSE AL8 TRADLOS LJUDLANK TILL HELA HEMMET. Du hittar svar på alla dina frågor i BOSE

Läs mer

Innehållsförteckning. Innehållsförteckning...1 Anmärkning om användningen...2. Bilagor...55. Installation...12. Användarkontroller...21.

Innehållsförteckning. Innehållsförteckning...1 Anmärkning om användningen...2. Bilagor...55. Installation...12. Användarkontroller...21. Innehållsförteckning Innehållsförteckning...1 Anmärkning om användningen...2 Säkerhetsinformation...2 Försiktighetsåtgärder...3 Varningar angående ögonsäkerhet...5 Produktens kännetecken...5 Introduktion...6

Läs mer

HP:s dockningsstation Referenshandbok

HP:s dockningsstation Referenshandbok HP:s dockningsstation Referenshandbok Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft är ett registrerat varumärke tillhörande Microsoft Corporation. Informationen i detta dokument kan

Läs mer

TOPAZ Förstoringskamera. Bruksanvisning Art Nr. 1-3208

TOPAZ Förstoringskamera. Bruksanvisning Art Nr. 1-3208 TOPAZ Förstoringskamera Bruksanvisning Art Nr. 1-3208 TOPAZ Förstorande Läskamera gör det enklare att se tryckt text, bilder, handskriven text eller små föremål. Placera dokumentet eller bilden på det

Läs mer

Installations- och bruksanvisning

Installations- och bruksanvisning för LCD-soldator (skärm) S Passande till: SR 140 Duo Digital, SR 220 Duo Digital, SR 330 Duo Digital, MPPT 165 Duo Digital, MPPT 250 Duo Digital, MPPT 350 Duo Digital V 1.47 Bråten Vitsand 406, 685 94

Läs mer

För att helt koppla bort enheten från elnätet måste strömsladdens stickpropp dras ut ur vägguttaget. Frånkopplingsanordningen måste vara lätt att nå.

För att helt koppla bort enheten från elnätet måste strömsladdens stickpropp dras ut ur vägguttaget. Frånkopplingsanordningen måste vara lätt att nå. BeoLab 11 Handbok VARNING: Utsätt inte enheten för regn eller fukt det kan ge upphov till brand eller elektriska stötar. Utsätt inte enheten för droppar eller stänk av vatten och se till att inga föremål

Läs mer

RISK OF ELECTRIC SHOCK DO NOT OPEN

RISK OF ELECTRIC SHOCK DO NOT OPEN VIKTIGT CAUTION RISK OF ELECTRIC SHOCK DO NOT OPEN Blixtsymbolen med pilspets i en liksidig triangel är avsedd som en varning till användaren om att det finns oisolerad spänning innanför produktens hölje.

Läs mer

Hur man tittar på 3D-innehåll på en BenQ projektor: Minimum datorsystemkrav för uppspelning av 3D-innehåll på en BenQ projektor:

Hur man tittar på 3D-innehåll på en BenQ projektor: Minimum datorsystemkrav för uppspelning av 3D-innehåll på en BenQ projektor: Hur man tittar på 3D-innehåll på en BenQ projektor: Din BenQ-projektor stöder uppspelning av tredimensionellt (3D) innehåll som överförs via D-Sub, Component, HDMI, Video och S-Video. Dock behöver du de

Läs mer

n-abler är lämplig för alla åldersgrupper med motoriska svårigheter och för dem som arbetar långa perioder vid datorn.

n-abler är lämplig för alla åldersgrupper med motoriska svårigheter och för dem som arbetar långa perioder vid datorn. n-abler Trackball Produktbeskrivning n-abler Trackball är särskilt utformad för datoranvändare med begränsad handkontroll, motoriska svårigheter, dålig hand-öga-koordination, begränsad fingerfärdighet,

Läs mer

InterVideo Home Theater Snabbstartguide Välkommen till InterVideo Home Theater!

InterVideo Home Theater Snabbstartguide Välkommen till InterVideo Home Theater! InterVideo Home Theater Snabbstartguide Välkommen till InterVideo Home Theater! InterVideo Home Theater är en komplett digital underhållningslösning som du kan använda för att titta på TV, spela in från

Läs mer

REHAN ELECTRONICS LIMITED

REHAN ELECTRONICS LIMITED Bruksanvisning V1.1 REHAN ELECTRONICS LIMITED 1 Läs manualen noga innan ni använder produkten. VARNING OM PRODUKTEN UTSÄTTS FÖR REGN ELLER FUKT FINNS RISK FÖR BRAND ELLER ELEKTRISKA STÖTAR. OBSERVERA OM

Läs mer

Användarhandbok Dubbla bärbara laddare 5200/9000/12000 mah

Användarhandbok Dubbla bärbara laddare 5200/9000/12000 mah Användarhandbok Dubbla bärbara laddare 5200/9000/12000 mah Utgåva 1.0 SV Användarhandbok Dubbla bärbara laddare 5200/9000/12000 mah Innehåll Säkerhetsinformation 3 Om din bärbara laddare 4 Knappar och

Läs mer

S-100. Ljudterapihögtalare med White Noise 10 toner. Bruksanvisning. Art nr 110103

S-100. Ljudterapihögtalare med White Noise 10 toner. Bruksanvisning. Art nr 110103 S-100 Ljudterapihögtalare med White Noise 10 toner Bruksanvisning Art nr 110103 1 Innehåll Introduktion...3 Översikt...3 Knappar och funktioner...3 Strömkälla...4 Från vägguttaget...5 Användning...6 Vitt

Läs mer

P-660H Triple Play modem. Snabbinstallation. Version 2.0

P-660H Triple Play modem. Snabbinstallation. Version 2.0 P-660H Triple Play modem Snabbinstallation Version 2.0 1 Det här dokumentet hjälper dig att installera och använda ditt P-660H Triple Play modem. Följande installationsguide beskriver installation av modemet

Läs mer

L82. Svensk Bruksanvisning Version 1 Läs igenom denna bruksanvisning innan användning av produkten och spara bruksanvisningen för framtida användning.

L82. Svensk Bruksanvisning Version 1 Läs igenom denna bruksanvisning innan användning av produkten och spara bruksanvisningen för framtida användning. L82 Svensk Bruksanvisning Version 1 Läs igenom denna bruksanvisning innan användning av produkten och spara bruksanvisningen för framtida användning. Hej och tack för att du köpt en produkt! Vi hoppas

Läs mer

FM/MW 2 bands Digital Klockradio 381QJ13-A. Bruksanvisning RCR-22

FM/MW 2 bands Digital Klockradio 381QJ13-A. Bruksanvisning RCR-22 FM/MW 2 bands Digital Klockradio 381QJ13-A Bruksanvisning S RCR-22 Viktiga säkerhetsinstruktioner 1. Läs denna bruksanvisning. 2. Spara bruksanvisningen för framtida bruk. 3. Följ alla varningsföreskrifter.

Läs mer

BST-100. Bluetooth-högtalare med ljudterapi. Bruksanvisning. Art nr: 110105

BST-100. Bluetooth-högtalare med ljudterapi. Bruksanvisning. Art nr: 110105 BST-100 Bluetooth-högtalare med ljudterapi Bruksanvisning Art nr: 110105 Innehåll I förpackningen: 3 Strömförsörjning 7 Spela upp musik via Bluetooth 8 Lyssna på ljud/musik från micro-sd-kortet 8 Använd

Läs mer

Laser Avståndsmätare. Användarhandbok och användningsguide

Laser Avståndsmätare. Användarhandbok och användningsguide Laser Avståndsmätare Användarhandbok och användningsguide Inledning: Length Master LM 1000 cx mäter avståndet genom att sända ut infraröda strålar mot målet, som omedelbart beräknar avståndet genom att

Läs mer

Nya Solo HD. Bruksanvisning. Artikelnummer 20120010. Nya Solo HD Bruksanvisning V150216-2

Nya Solo HD. Bruksanvisning. Artikelnummer 20120010. Nya Solo HD Bruksanvisning V150216-2 Nya Solo HD Artikelnummer 20120010 Bruksanvisning Nya Solo HD Bruksanvisning V150216-2 1 Gratulerar till ditt val av förstoringshjälpmedel. Vi hoppas att det kommer att hjälpa dig i din vardag. Nya Solo

Läs mer

snabbmanual för installation av trådlöst bredband och telefoni

snabbmanual för installation av trådlöst bredband och telefoni snabbmanual för installation av trådlöst bredband och telefoni STARTBOXEN INNEHÅLLER FÖLJANDE UTRUSTNING Trådlös gateway Två nätverkskablar Två telefonkablar Strömadapter Mellanpropp Testplugg Bredbandsbolaget

Läs mer

Innehållsförteckning. Innehållsförteckning...1 Bruksanvisning...2. Inledning...4. Installation...10. Appendix...29. 1... Svenska

Innehållsförteckning. Innehållsförteckning...1 Bruksanvisning...2. Inledning...4. Installation...10. Appendix...29. 1... Svenska Innehållsförteckning Innehållsförteckning...1 Bruksanvisning...2 Försiktighetsåtgärder... 2 Inledning...4 Produktegenskaper... 4 Paketöversikt... 5 Produktöversikt... 6 Huvudenhet... 6 Panelkontroll...

Läs mer

Trådlös 2,4 GHz bärbar Baby Monitor Denver SC15 Bruksanvisning Var vänlig läs hela bruksanvisningen noga innan du börjar använda din Baby Monitor.

Trådlös 2,4 GHz bärbar Baby Monitor Denver SC15 Bruksanvisning Var vänlig läs hela bruksanvisningen noga innan du börjar använda din Baby Monitor. Trådlös 2,4 GHz bärbar Baby Monitor Denver SC15 Bruksanvisning Var vänlig läs hela bruksanvisningen noga innan du börjar använda din Baby Monitor. Innehåll och funktioner Funktioner KAMERA: 1. Antenn 2.

Läs mer

Prestige 660M. Snabbinstallation. Version 1.0

Prestige 660M. Snabbinstallation. Version 1.0 Prestige 660M Snabbinstallation Version 1.0 1 Det här dokumentet hjälper dig att installera och använda din Prestige 660M. Observera att denna installationsguide endast beskriver installation av modemet

Läs mer

Innehåll. Underhåll...44. Inledning... 3. Felsökning...51 Specifikationer...52. Installera projektorn... 9. Information om upphovsrätt...

Innehåll. Underhåll...44. Inledning... 3. Felsökning...51 Specifikationer...52. Installera projektorn... 9. Information om upphovsrätt... Innehåll Inledning... 3 Projektorns funktioner... 3 Förpackningens innehåll... 4 Projektorns utsida... 5 Kontroller och funktioner... 6 Installera projektorn... 9 Välja placering... 9 Ställa in önskad

Läs mer

Användarhandbok för trådlös bilenhet (CK-1W) 9355972 Utgåva 2

Användarhandbok för trådlös bilenhet (CK-1W) 9355972 Utgåva 2 Användarhandbok för trådlös bilenhet (CK-1W) 9355972 Utgåva 2 TYPGODKÄNNANDE NOKIA CORPORATION tar fullt ansvar för att produkten CK-1W uppfyller föreskrifterna i följande direktiv: 1999/5/EC. Typgodkännandet

Läs mer

Användarmanual. Freedom Scientific BLV Group, LLC April 2010. Art Nr. 1-3093

Användarmanual. Freedom Scientific BLV Group, LLC April 2010. Art Nr. 1-3093 Användarmanual Freedom Scientific BLV Group, LLC April 2010 Art Nr. 1-3093 PUBLISHED BY Freedom Scientific 11800 31st Court North St. Petersburg, Florida 33716-1805 USA http://www.freedomscientific.com

Läs mer

MP3-CD Spelare Svensk Bruksanvisning

MP3-CD Spelare Svensk Bruksanvisning MP3-CD Spelare Svensk Bruksanvisning Med 120 sekunders MP3 och 45 sekunders CD skakminne Läs alltid igenom bruksanvisningen innan du börjar använda spelaren.. Öppna aldrig spelaren då risken finns för

Läs mer

W500 LCD-projektor Hemunderhållningsserien Användarhandbok. Välkommen

W500 LCD-projektor Hemunderhållningsserien Användarhandbok. Välkommen W500 LCD-projektor Hemunderhållningsserien Användarhandbok Välkommen Innehåll Viktiga säkerhetsanvisningar... 5 Introduktion...8 Projektorns funktioner...8 Förpackningens innehåll...9 Standardtillbehör...

Läs mer

Användarhandbok Luftkonditionering Breeze www.trygghandel.se 0771-222030

Användarhandbok Luftkonditionering Breeze www.trygghandel.se 0771-222030 2008-07-08. Sida 1 av 14 Användarhandbok Luftkonditionering Breeze 2008-07-08. Sida 2 av 14 Förord Gratulerar till ditt val av Luftkonditionering Denna manual är generell för fler modeller av luftkonditioneringar,

Läs mer

snabbmanual för installation av bredband och telefoni

snabbmanual för installation av bredband och telefoni snabbmanual för installation av bredband och telefoni Startboxen innehåller följande utrustning Nätverkskablar Modem Strömadapter Testplugg Splitter Antenner Väggfäste Bredbandsbolaget Kundservice: 0770-777

Läs mer

bredband Bredbandsbolaget Kundservice: 0770-777 000

bredband Bredbandsbolaget Kundservice: 0770-777 000 Snabbmanual för installation av bredband och telefoni Den här guiden visar dig hur du installerarr bredband och telefoni med modemet Zyxel 2812. Startboxen innehåller följande utrustning Bredbandsbolaget

Läs mer

Ladibug TM Document Camera Användarmanual för bildbehandlingsprogrammet

Ladibug TM Document Camera Användarmanual för bildbehandlingsprogrammet Ladibug TM Document Camera Användarmanual för bildbehandlingsprogrammet Innehåll 1. Introduktion... 2 2. Systemkrav... 2 3. Installera Ladibug... 3 4. Börja använda Ladibug... 5 5. Drift... 6 5.1 Huvudmeny...

Läs mer

SkeKraft Bredband Installationsguide

SkeKraft Bredband Installationsguide SkeKraft Bredband Installationsguide SkeKraft Bredband Installationsguide Innan du startar installationen av SkeKraft Bredband bör du kontrollera om din dator har ett nätverkskort installerat. OBS! Har

Läs mer

Nokia Trådlöst laddningsställ DT-910 Användarhandbok

Nokia Trådlöst laddningsställ DT-910 Användarhandbok Nokia Trådlöst laddningsställ DT-910 Användarhandbok Utgåva 1.1 2 Om din trådlösa laddare Med Nokia Trådlöst laddningsställ DT-910 kan du ladda din telefon trådlöst. Placera bara telefonen på laddaren

Läs mer

TAQ-10082 SWEDISH / SVENSKA

TAQ-10082 SWEDISH / SVENSKA TAQ-10082 Viktig säkerhetsinformation VARNING: Läs all säkerhetsinformation nedan innan du använder den här surfplattan. 1. Vid det elektrostatiska urladdningstestet (ESD) för EN55020 upptäcktes att manuell

Läs mer

VARNING: Allmänna säkerhetsanvisningar

VARNING: Allmänna säkerhetsanvisningar VARNING: Allmänna säkerhetsanvisningar Använd följande säkerhetsföreskrifter för att skydda dig själv och för att hjälpa till att skydda utrustningen och arbetsmiljön från skada. OBS! Ytterligare användarinformation

Läs mer

Tack för att du har köpt GoXtreme RACE actionkamera Läs denna bruksanvisning noggrant innan du

Tack för att du har köpt GoXtreme RACE actionkamera Läs denna bruksanvisning noggrant innan du Tack för att du har köpt GoXtreme RACE actionkamera Läs denna bruksanvisning noggrant innan du börjar använda produkten för att maximera dess prestanda och förlänga produktens livslängd. Översikt av produkten

Läs mer

CP270 Digital Projektor Användarhandbok. Välkommen

CP270 Digital Projektor Användarhandbok. Välkommen CP270 Digital Projektor Användarhandbok Välkommen Innehåll Viktiga säkerhetsanvisningar...3 Introduktion...7 Projektorns funktioner... 7 Förpackningens innehåll... 8 Projektorns utsida... 9 Kontroller

Läs mer

Svensk version. Introduktion. Paketinnehåll. Anslutningar. SC016 Sweex 7.1 external USB sound card

Svensk version. Introduktion. Paketinnehåll. Anslutningar. SC016 Sweex 7.1 external USB sound card SC016 Sweex 7.1 external USB sound card Introduktion Utsätt inte Sweex 7.1 externa USB ljudkort för extrema temperaturer. Placera inte produkten i direkt solljus eller i närheten av värmeelement. Använd

Läs mer

Tovenco Bruksanvisning

Tovenco Bruksanvisning Tovenco Bruksanvisning För system TIS, TES, TFS TIS: Tovenco Internal System Intern EC fläkt TES: Tovenco External System Extern EC/AC fläkt TFS: Tovenco Filtering System Recirkulering, kolfilter Tovenco

Läs mer

DENVER DPF 742 Användarhandbok. Digital fotoram. Strömkabeln bör alltid vara lättåtkomlig så att man enkelt kan sätta i och dra ut denna.

DENVER DPF 742 Användarhandbok. Digital fotoram. Strömkabeln bör alltid vara lättåtkomlig så att man enkelt kan sätta i och dra ut denna. DENVER DPF 742 Användarhandbok Digital fotoram VARNING Strömkabeln bör alltid vara lättåtkomlig så att man enkelt kan sätta i och dra ut denna. 1 Introduktion Gratulerar till ditt köp av denna digitala

Läs mer

Innehåll 2 Beskrivning 3 Batteri och strömförsörjning 4 PowerBox Anslutningar 5 Kontakter 6 Omgivningskontroll 7 Rullstolsmontering 8

Innehåll 2 Beskrivning 3 Batteri och strömförsörjning 4 PowerBox Anslutningar 5 Kontakter 6 Omgivningskontroll 7 Rullstolsmontering 8 Powerbox 7 Innehåll PowerBox 7 Innehåll 2 Beskrivning 3 Batteri och strömförsörjning 4 PowerBox Anslutningar 5 Kontakter 6 Omgivningskontroll 7 Rullstolsmontering 8 Datorn Dator Anslutningar 9 Windows

Läs mer

ANHANG. DB 110plus. Bruksanvisning

ANHANG. DB 110plus. Bruksanvisning ANHANG DB 110plus ES IT Bruksanvisning Denna broschyr visar en översikt över din DB 110plus. DB 110PLUS 1 ON/OFF POWER REFRESH 10 9 8 7 6 5 BATTERY Lo Hum Norm Hi Hum 2 4 3 ANHANG ÖVERSIKT 1 Torkkammare

Läs mer

Bruksanvisning för mentometer DM-230

Bruksanvisning för mentometer DM-230 Bruksanvisning för mentometer DM-230 Vad är DM-230? DM-230 är en mikroprocessorstyrd mentometer som kan användas för att mäta hur många procent av en grupp människor som röstar ja i en viss fråga. Till

Läs mer

ACT-5020TW Snabbstartsguide

ACT-5020TW Snabbstartsguide Kameraschema: ENGLISH Micro USB Micro HDMI Reset Micro SD LCD UP Down Mode TRANSLATION Micro-USB Micro-HDMI Återställ Micro SD LCD Upp Ner Läge ENGLISH Shutter key Power key Busy indicator WIFI indicator

Läs mer

Carrie. ST-P-100H Headset-telefon BRUKSANVISNING

Carrie. ST-P-100H Headset-telefon BRUKSANVISNING Carrie ST-P-100H Headset-telefon BRUKSANVISNING INLEDNING Tack för att du valt Carrie telefonen. Vi hoppas att du skall ha mycket glädje av den. Läs igenom instruktionerna och skötselråd för att utnyttja

Läs mer

Rekonditionering. EPIsafe 2 GSM. Art.nr 464238. Programversion x.x.x eller senare. Rev PA1 SE

Rekonditionering. EPIsafe 2 GSM. Art.nr 464238. Programversion x.x.x eller senare. Rev PA1 SE Instruktion Rekonditionering EPIsafe 2 GSM Art.nr 464238 Programversion x.x.x eller senare Rev PA1 SE Innehållsförteckning 1. Inledning... 2 1.1 Viktig information... 2 2. Rekonditioneringsförfarande...

Läs mer

Blackwire C310/C320. Sladdanslutet USB-headset. Användarhandbok

Blackwire C310/C320. Sladdanslutet USB-headset. Användarhandbok Blackwire C310/C320 Sladdanslutet USB-headset Användarhandbok Innehåll Välkommen 3 Systemkrav 3 Vill du ha mer hjälp? 3 Det här finns i förpackningen 4 Grundläggande fakta om headsetet 5 Sätta på dig headsetet

Läs mer

Egenskaper. Vad finns i kartongen. Beskrivning

Egenskaper. Vad finns i kartongen. Beskrivning Egenskaper Wi-Fi b/g/n 8-tums touchscreen Stödjer appar från 3:e part Webbkamera G-sensor Mediaspelare Vad finns i kartongen 1 surfplatta 1 USB-kabel 1 nätadapter Lathund Beskrivning a. Till/från Håll

Läs mer

Innehållsförteckning. Innehållsförteckning...1 Anmärkning om användningen...2. Bilagor...48. Installation...11. Användarkontroller...18.

Innehållsförteckning. Innehållsförteckning...1 Anmärkning om användningen...2. Bilagor...48. Installation...11. Användarkontroller...18. Innehållsförteckning Innehållsförteckning...1 Anmärkning om användningen...2 Säkerhetsinformation...2 Försiktighetsåtgärder...3 Varningar angående ögonsäkerhet...5 Produktens kännetecken...5 Introduktion...6

Läs mer

Läs igenom bruksanvisningen noggrant innan du börjar använda digitalkameran. Behåll den om du eventuellt skulle komma att behöva den senare.

Läs igenom bruksanvisningen noggrant innan du börjar använda digitalkameran. Behåll den om du eventuellt skulle komma att behöva den senare. Bruksanvisning Läs igenom bruksanvisningen noggrant innan du börjar använda digitalkameran. Behåll den om du eventuellt skulle komma att behöva den senare. Innehåll Innehåll i leveransen och kamerafunktioner...

Läs mer

Multimediaprojektor MODELL PRM-25 PROJEKTOR. Bruksanvisning

Multimediaprojektor MODELL PRM-25 PROJEKTOR. Bruksanvisning Multimediaprojektor MODELL PRM-25 PROJEKTOR Bruksanvisning Upphovsrätt Denna publikation, inklusive alla fotografier, illustrationer och programvara, skyddas enligt internationella upphovsrättslagar med

Läs mer

W600 Digital Projektor Användarhandbok. Välkommen

W600 Digital Projektor Användarhandbok. Välkommen W600 Digital Projektor Användarhandbok Välkommen Svenska Innehåll Viktiga säkerhetsanvisningar 3 Introduktion...7 Projektorns funktioner... 7 Förpackningens innehåll... 8 Projektorns utsida... 9 Kontroller

Läs mer

SPECTRA SVENSK BRUKSANVISNING

SPECTRA SVENSK BRUKSANVISNING SPECTRA 760045 SVENSK BRUKSANVISNING Först och främst, tack för att du köpt denna kamera. Vänligen läs igenom hela manualen innan du använder produkten. Testa alltid kameran innan du använder den inför

Läs mer

Försäkran om överensstämmelse EN 55022 - Varning Kanada Myndighetsgodkännande Varumärken FCC Varning

Försäkran om överensstämmelse EN 55022 - Varning Kanada Myndighetsgodkännande Varumärken FCC Varning Försäkran om överensstämmelse Tillverkare: InFocus Corporation, 27500 SW Parkway Avenue, Wilsonville, Oregon 97070 USA Europeiskt kontor: Louis Armstrongweg 110, 1311 RL Almere, Nederländerna Vi försäkrar

Läs mer

QosmioEngine För avancerad video

QosmioEngine För avancerad video QosmioEngine För avancerad video Qosmio förenar QosmioEngines och QosmioPlayers högkvalitativa videofunktioner, Harman Kardon högtalare och SRS TruSurround XT: s funktioner för surroundljud och digital

Läs mer

Bruksanvisning till. Acer PH530-projektorserie

Bruksanvisning till. Acer PH530-projektorserie Bruksanvisning till Acer PH530-projektorserie Instruktioner för kassering Kasta inte denna elektroniska enhet i hushållssoporna. För att minimera utsläpp och säkerställa att den globala miljön skyddas

Läs mer

full HD vapen kamera Bruksanvisning

full HD vapen kamera Bruksanvisning full HD vapen kamera Bruksanvisning Varning! 1. Använd inte kameran i extremt varm, kallt eller dammiga förhållanden. 2. Kameran är byggd för att tåla rekyl. Men undvik hårda smällar eller att tappa den

Läs mer

Din manual HP SCANJET G3010 PHOTO SCANNER http://sv.yourpdfguides.com/dref/921408

Din manual HP SCANJET G3010 PHOTO SCANNER http://sv.yourpdfguides.com/dref/921408 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för HP SCANJET G3010 PHOTO SCANNER. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok

Läs mer

SP920P Digital projektor. Användarhandbok. Välkommen

SP920P Digital projektor. Användarhandbok. Välkommen SP920P Digital projektor Användarhandbok Välkommen Innehåll Viktiga säkerhetsanvisningar... 3 Introduktion... 6 Projektorns funktioner...6 Förpackningens innehåll...7 Projektorns utsida...8 Kontroller

Läs mer

SVENSKA. Introduktion. Allmän beskrivning (Bild 1) Viktigt. Fara. Varning

SVENSKA. Introduktion. Allmän beskrivning (Bild 1) Viktigt. Fara. Varning 1 193 Introduktion!!"# "! "! Allmän beskrivning (Bild 1) $% &'( )'* +,(,-*./0)1#/0)2#/0)3#/0)4#/+15#/+126 7$ 897:(./0)177#/0)3776 &- )% ;97:(#: 5,( /+156 Viktigt 7:(./0)177#/0)3776"*.

Läs mer