Det är kyrkomötet som har beslutat

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Det är kyrkomötet som har beslutat"

Transkript

1 Åke Nordlundh är i sin roll som samordnare av det riktade församlingsbidraget en av flera entusiaster och tillskyndare av en gemensam IT-plattform i Svenska kyrkan. IT-samverkan ger minskade kostnader Församlingar, samfälligheter och stift inom Svenska kyrkan har möjlighet att ansluta sig till en gemensam IT-plattform. Med gemensamma lösningar kan kostnaderna minska och resurser frigöras för kyrkans grundläggande uppgift att möta människor med evangelium. Åke Nordlundh är samordnare av kyrkomötets riktade församlingsbidrag för Tillsammans med kyrkokansliets IT-chef Hans Eskemyr besöker han stiften och informerar om de möjligheter som det riktade församlingsbidraget ger att utveckla samverkansprojekt, till exempel på IT-området. Vi informerar rent konkret om hur samverkan inom IT-plattformen fungerar, vad det kostar, hur det är uppbyggt och vilka fördelarna är. Mitt bidrag är att inspirera och ge skäl för en ökad samverkan, säger Åke. Det är kyrkomötet som har beslutat om det riktade församlingsbidraget. Stiften har under två år möjligheter att fördela sammanlagt 200 miljoner kronor till projekt som innebär en ökad samverkan mellan enheter i Svenska kyrkan. Det kan till exempel vara genom att ansluta sig till den gemensamma IT-plattformen, genom samverkan inom telefoniområdet eller andra samverkansprojekt som stiften valt att prioritera. Stort intresse Bidragets storlek, pengapåsen, beror på antalet kyrkotillhöriga i stiften. Intresset från stiften är mycket stort. En kartläggning visar på en kraftfull utveckling i samverkan. Vi utgår från att man i de lokala sammanhangen vill vara med om satsningen. Det är inget man kan tvinga på någon. Men när man upptäcker möjligheterna kan stiften stödja utvecklingen. I Luleå stift hade vi redan före beslutet om det riktade församlingsbidraget fått igång ett samarbete inom det här området. Det innebär att stiftet ligger bra till när det gäller gemensam telefonsatsning och IT-plattform. Vi har också kommit långt när det gäller samverkan inom andra områden som löne- och telefonsystem och arbetet med diarie- och arkivfrågor, berättar Åke. Utvecklingen går snabbt Utvecklingen inom övriga stift har gått snabbt och är nu intensivt, inte minst som en effekt av att det riktade försam- FÖR NR

2 Foto: Magnus Aronson lingsbidraget finns som möjliggörare. Flera stift är redan delaktiga i den gemensamma IT-plattformen. Härnösandsoch Skara stift är redan inkopplade och Stockholms stift kommer med under hösten. Dessutom är det en rad andra stift som är på väg att förbereda sina egna anslutningsprocesser. Sammantaget är tio av stiften antingen redan anslutna, eller förbereder en anslutning, till den gemensamma IT-plattformen. Det innebär inte att alla församlingar och samfälligheter i stiften ännu är med. Utvecklingen sker successivt. I Luleå stift är 65 procent med, i Stockholm lär det bli procent, i Skara runt 50 procent och i Härnösand är ett antal enheter på gång. Under hösten påbörjas anslutning av Karlstads stift och enheter i stiftet samtidigt som förberedelser för anslutning under hösten 2011 och 2012 sker i övriga stift. Många avsiktsförklaringar Intresset som nu finns att utveckla olika typer av samverkan inom Svenska kyrkan är mycket positivt, tycker Åke. Det är positivt att ett nytt synsätt är på gång. Vi är ju vana inom kyrkan att tänka att vi gör på vårt sätt och andra får göra på sitt sätt. Idag blir frågan hur en genomtänkt resursanvändning kan bidra till att kyrkan på bästa sätt ska kunna genomföra sina grundläggande uppgifter? Samverkan på det administrativa området blir då viktigt som ett sätt att använda resurser effektivt. Det betyder också att var och en börjar fundera på om vi verkligen behöver en egen server i garderoben. Behöver vi ha var sitt system för att betala ut löner eller kan vi samverka? Måste vi ha ett eget system för att sköta bokföringen? Foto: Håkan Sjunnesson Tillsammans med kyrkokansliets IT-chef Hans Eskemyr besöker Åke Nordlundh stiften och informerar om de möjligheter som det riktade församlingsbidraget innebär. Eller kan vi samverka med varandra genom att ha samma system och göra saker lika på ett samordat sätt? Åke Nordlundh ser också några svårigheter i processen. En svårighet är att Svenska kyrkan har en snårig organisation. Ibland kan man önska att utvecklingen skulle vara ännu mycket mer samordnad. Det ska inte behöva uppstå valsituationer om vi ska eller inte ska samverka, utan det naturliga faktiskt är att samverka inom vår kyrka. Jag har svårt att se några stora svårigheter, i vart fall nu. Arbetet som nu pågår rullar med kraft framåt. Stiften och kyrkokansliet får anstränga sig för att hinna med och tillhandahålla de resurser som behövs för att hålla igång processen. Hoppet för framtiden Hoppet för framtiden är att alla enheter ska vara med. Strukturutredningen som nu är ute på remiss uttrycker samma sak. Förslaget innebär en stark signal om att de administrativa systemen bör vara lika för alla i Svenska kyrkan. Man ska använda resurser så bra som möjligt och se över de delar där man kan göra lika. Vi bygger samhörighet inom Svenska kyrkan genom att göra lika med samma IT-system, ekonomi-, löneoch bokföringssystem. Då kan vi hjälpa och stödja varandra. Vi kan lättare dela erfarenheter och hänvisa till varandra, än om vi har många olika system. Tips till församlingarna Vill man komma igång ska man vända sig till sitt stift. Det är stiften som initierar projektet och planerar införandet tillsammans med den nationella nivån. De har möjligheter att tillsammans med andra stödja en utveckling genom det riktade församlingsbidraget, säger Åke Nordlundh. Text: KARIN HOLLMER FÖR-redaktionen ÅKE NORDLUNDH Har jobbat i Luleå stift sedan prästvigningen Från 1979 på stiftskansliet i olika chefsroller, som kanslichef 1989 och sedan direktor från år Knöts I februari 2010 till kyrkokansliet med uppdraget att samverka med stiften i arbetet med att främja en utvecklad administrativ samverkan och samordning, handlägga och samordna samt informera om det riktade församlingsbidraget och få till en effektiv användning av de medel som står till buds. Detta nummer av tidskriften FÖR kompletteras på 6 FÖR NR

3 FAKTA ÖKAD SAMVERKAN I SVENSKA KYRKAN Kyrkomötet har satt upp som mål att samverkan inom Svenska kyrkan ska öka. Det möjliggör åtgärder som skapar förutsättningar att uppnå bestående verksamhetseffektivisering. Syftet är att kyrkan ska använda resurserna på ett än mer effektivt sätt. Allt för att kunna fullgöra kyrkans grundläggande uppgifter. GEMENSAM INFRASTRUKTUR IT är ett område som är särskilt lämpligt att standardisera. För Svenska kyrkan innebär standard att IT-lösningarna fungerar med den kvalitet som behövs för att stödja verksamheten. Gemensam IT-plattform inom Svenska kyrkan, GIP, innebär att den infrastruktur som behövs för tillgång till olika former av IT-baserade lösningar är gemensam för anslutna enheter. Detta innebär att drift och underhåll, support, säkerhetsarbete och installation av programvaran kan skötas gemensamt. Målsättningen är att i så stor utsträckning som möjligt göra lika för att uppnå de fördelar som ligger i att lösningen är gemensam. GIP handlar om att tillhandahålla en enhetlig miljö för stift, samfälligheter och församlingar i Svenska kyrkan. Plattformen använder tunna klienter (enkla datorer) som ger längre livslängd, lägre kostnader, minskad elförbrukning och minskad miljöpåverkan. GEMENSAMMA SYSTEM Kbok, organisationsregister, Svenska kyrkans gemensamma intranät och externa webb, KOB, statistikdatabas, med mera. Utöver de gemensamma administrativa system som är lika för alla enheter i Svenska kyrkan finns administrativa system som är olika i stiften och församlingarna. KOSTNAD För en normalanvändare som också har behov av Microsofts Office är kostnaden 350 kronor per månad. För komplett prislista och aktuella priser, se i FAQ på intranätet (kräver tillgång till kyrknät eller egen inloggning): internwww.svenskakyrkan.se under fliken Samverkan och välj sedan Riktat församlingsbidrag i vänstermenyn. Läs mer Om Riktat församlingsbidrag på internwww.svenskakyrkan.se, under fliken Samverkan Broschyren Gemensam IT-plattform Samverkan och utveckling i Svenska kyrkan kan beställas via Ange artikelnummer SK FÖR NR

4 SAMVERKAN GER mer resurser till kärnverksamheten Samverkan står högt i kurs i flera stift, bland annat i Stockholm. Intresset är stort i stiftets församlingar. Sedan februari finns det en gemensam telefoniplattform och snart startar samverkan om IT. Fler områden står på tur. När man ringer till Stockholm stift är det numera antingen Britt Hellgren eller Christina Stål som svarar, eller för den delen också om man söker någon i Össeby, Danderyds eller Skarpnäcks församling, för att bara ta några exempel. Att stiftet sedan ett drygt halvår har två egna telefonister är en direkt följd av den gemensamma telefoniplattformen. Redan nu har 20 församlingar anslutit sig till plattformen och prognosen är att över hälften av Stockholms stifts församlingar ska ha kommit med före årsskiftet. Det är en fantastisk uppslutning, och så snabbt, säger Mattias Lindberg. Det är ett tydligt tecken på att tiden är mogen för samverkan. Såväl anställda som förtroendevalda på alla nivåer visar stort intresse. Stiftsstyrelsens initiativ Mattias Lindberg är projektledare för samverkansprojektet, som nu har pågått i två och ett halvt år. I Stockholm är det stiftsstyrelsen som har tagit initiativet, bland annat mot bakgrund av en förväntad sämre ekonomi för många framöver. Telefoniplattformen, som är det första föremålet för samverkan, har föregåtts av ett gediget förarbete. Samtliga församlingar, 63 stycken, har fått möjlighet att svara på en webbenkät om sitt intresse för samverkan överhuvudtaget och om vilka områden inom förvaltning som de Foto: Lasse Söderberg Mattias Lindberg är projektledare för samverkansprojeketet i Stockholms stift. 8 FÖR NR

5 kan tänkas samverka kring En stor majoritet, 85 procent visade sig vara positiva till samverkan. Enkäten har följts av kontraktssamtal och gemensamma konferenser. De församlingar som avgett en avsiktsförklaring har sedan inventerats när det gäller telefoni och IT de två områden som flest velat samverka kring. Startsträckan kan tyckas lång, säger Mattias Lindberg. Vi har varit noga med att informera församlingarna om varför vi gör det här och med att få mandat av dem att fortsätta arbetet. Det allra viktigaste är att vår samverkanslösning byggs så att den blir hållbar för framtiden och det kan ibland innebära att man måste skynda långsamt. Underlättar samverkan När nu Stockholms stifts projektgrupp har valt ut telefoni och IT att börja samverka om, är det inte bara för att de områdena kom överst på församlingarnas önskelista. En gemensam teknisk plattform att stå på kommer att underlätta kommande samverkansdiskussioner. Det är viktigt att tekniken inte blir ett hinder. Med GTP (gemensam telefoniplattform) och GIP (gemensam IT-plattform) kan vi fokusera på verksamheten när vi talar samverkan. Den gemensamma telefoniplattformen innebär förbättrade funktioner för många men också en bättre ekonomi. Genom mobila anknytningar ökar tillgängligheten. Här finns också ett bra hänvisningssystem när man inte är tillgänglig. Stiftet erbjuder fri backup-funktion med telefonist vid tillfälliga behov. För dem som vill ha stiftets telefonistservice på heltid går det bra att teckna avtal till självkostnadspris. Det har sex enheter redan gjort. En av de allra största vinsterna är att vi ökar tillgängligheten för medlemmarna. Gemensamma telefonister kan dessutom öka servicegraden ytterligare genom klart längre öppettider än många församlingar kan hålla själva idag med egna resurser. Det är kundfokus. Vi borde tänka mer på det i kyrkan, menar Mattias Lindberg. Tack vare samverkan med den gemensamma telefoniplattformen, och de avtalsförhandlingar som stiftet och nationell nivå genomfört tillsammans, har fler stift börjat gå samma väg. Detta har gjort att Telia nu ser Svenska kyrkan som en kund och inte som 798 ekonomiska enheter. Det har inneburit stora kostnadssänkningar. Man kan konstatera att det lönar sig att samverka. Resultatet har blivit ett nytt avtal där vi får ett fast pris för en mobil anknytning, där alla mobila och nationella samtal ingår. Vi har också fått ett fast pris för nationell datatrafik. För cirka 300 kronor per månad ingår allt utom sms. Men rent statistiskt är det endast några få användare som sms:ar mycket i Svenska kyrkan. Detta avtal är extremt bra, säger Mattias Lindberg. GIP ger bättre säkerhet Till hösten är det dags för den gemensamma IT-plattformen, GIP. De tekniska fördelarna med samverkan här är att behovet av lokal support minskar och att de flesta får en förbättrad säkerhet. En annan fördel är att man kan komma åt sina system och dokument från andra ställen än sin arbetsplats och med hjälp av olika verktyg som exempelvis surfplattor och smarta mobiltelefoner. Kostnaden för tekniken blir ungefär densamma för de flesta. Däremot skapar GIP stora möjligheter till samverkan. Man kan exempelvis i ett kontrakt arbeta i samma ekonomisystem, ha gemensam lönehantering, gemensam bokning och så vidare och det är där de stora besparingsmöjligheterna finns. Plattformen bygger på en teknik som heter Citrix som bland annat innebär att användarna kan komma åt sitt material från vilken dator som helst som är ansluten mot kyrknätet, även hemmadatorn. Tanken är att de flesta ska ansluta sig genom tunna klienter, en form av standardiserade arbetsplatser. I Stockholms stift har stiftsstyrelsen beslutat att använda det riktade församlingsstödet för samverkan inom det administrativa området Församlingar som vill ansluta sig till GTP och GIP har förtur. Detsamma gäller 2012, då även samverkan inom den grundläggande uppgiften premieras. Helt klart är samverkan ett måste i framtiden och många verkar inse det. Just nu pågår arbetet med att bygga upp en organisation som klarar av att ta hand om alla som visar intresse, men det är ett kärt bekymmer, säger Mattias Lindberg. Text: CHRISTINA NILSSON stiftsredaktör, Stockholms stift FÖR NR

6 Vad händer i andra stift? Exemplen Skara och Luleå SKARA STIFT VALDE ATT STARTA MED EN GEMENSAM IT-MILJÖ Skara stift har sedan 2008 arbetat offensivt med att främja administrativ samverkan utifrån de behov som stiftets församlingar och samfälligheter har uttryckt. En förstudie 2008 kartlade vilka behov församlingarna har när det gäller administrativt stöd generellt. Alla församlingar bejakade administrativ samverkan och över 90 procent ansåg att samverkan inom IT-området var ett viktigt första steg. Denna information ledde till att stiftet inledde ett samarbete med kyrkokansliet i syfte att etablera en gemensam IT-miljö för stiftets enheter såsom redan skett i Luleå stift. Nu finns Skaras IT-miljö på plats och hälften av stiftets 51 enheter har redan valt att sluta avtal om anslutning. Hittills är stiftskansliet och tre församlingar /samfälligheter i skarp drift i den gemensamma IT-plattformen. Resten av enheterna kommer att anslutas löpande under Tillgången till en väl fungerande gemensam IT-miljö leder omedelbart till att enheterna förväntar sig att stiftet och nationell nivå levererar bra IT-stöd och bra former för administrativ samverkan. Många ser en stor potential med samverkan inom IT-tjänster, ekonomi, telefoni, information och andra områden. Idag förekommer samverkan inom ekonomi mellan ett fåtal enheter. Nu är tiden mogen att utveckla bra sätt att arbeta tillsammans inom det administrativa området. Hösten kommer att ägnas åt att främja enheternas anslutning till den gemensamma telefoniplattformen. Intresset är mycket stort för att öka tillgängligheten genom samverkan. Stiftskansliets egen anslutning kommer under senare delen av hösten och därefter kommer enheterna att erbjudas anslutning och, om man så önskar, tillgång till stiftets telefonistfunktion. Text: ULRIKA CEDGÅRD chef för administrativa avdelningen, Skara stift LULEÅ STIFT SER MÖJLIGHET ATT SPARA PENGAR OCH VÄRNA OM MILJÖN. Luleå stift började att bygga upp en gemensam IT-plattform Nu är över hälften av stiftets lokala enheter anslutna till den. I början 2009 lanserades den gemensamma telefoniplattformen och mer än en tredjedel är nu anslutna till denna plattform. Utvecklingen av plattformarna sker i nära samarbete med kyrkokansliet och i samverkan med de övriga stiften Stockholm, Skara och Härnösand. När flera stift samverkar om att bygga gemensamma plattformar förbättras kvaliteten och kostnaderna minskar. Dessutom finns det miljövinster med minskad energiförbrukning i gemensamma servermiljöer och utnyttjande av modern teknik som minskar behovet av resor för support och installation. Luleå stift har med sina långa avstånd också dragit nytta av att delta i pilotprojektet med videokonferensanläggningar. Redan efter ett par månaders försöksverksamhet med videokonferenser, beslutade stiftet att placera ut fler videokonferensanläggningar i det vidsträckta stiftet som omfattar en tredjedel av Sverige. Även förtroendevalda kan mötas genom videokonferenser. Dessutom beslutade stiftsstyrelsen vid sitt senaste sammanträde att försöksverksamhet ska påbörjas att skicka sammanträdeshandlingar digitalt till läsplattor som ska införskaffas till de förtroendevalda. Äntligen kan vi börja tala om det papperslösa samhället. För Luleå stift betyder teknikutvecklingen att avstånd kan överbryggas, fler kan involveras och det samtidigt som man sparar pengar och värnar om miljön. Text: INGEMAR REHNMAN JOHANSSON utvecklingssekreterare, Luleå stift 10 FÖR NR

Samverkan och utveckling i Svenska kyrkan. Gemensam IT-plattform

Samverkan och utveckling i Svenska kyrkan. Gemensam IT-plattform Samverkan och utveckling i Svenska kyrkan Gemensam IT-plattform 1 Resurser till kyrkans grundläggande uppgift Kyrkans uppdrag är att möta människor med evangeliet om Jesus Kristus i gudstjänst, genom undervisning,

Läs mer

Svenska kyrkans gemensamma telefoniplattform Hans Eskemyr Mattias Lindberg MLHE30/45

Svenska kyrkans gemensamma telefoniplattform Hans Eskemyr Mattias Lindberg MLHE30/45 Svenska kyrkans gemensamma telefoniplattform Hans Eskemyr Mattias Lindberg MLHE30/45 Webbenkäten undersökningen sa 85% - egen telefonväxel 63% - över hälften mobiltelefon 96% - anser sig ha god kostnadskontroll

Läs mer

RFb De riktade församlingsbidragen Åke Nordlundh Petra Forsberg

RFb De riktade församlingsbidragen Åke Nordlundh Petra Forsberg RFb De riktade församlingsbidragen Åke Nordlundh Petra Forsberg Kyrkomötet 2009 extra pengar Allmänt bidrag - Strategiska insatser - 100 mkr/år 2011 och 2012 - Utbetalas till enheterna Riktat församlingsbidrag

Läs mer

Svenska kyrkans gemensamma ITplattform

Svenska kyrkans gemensamma ITplattform Svenska kyrkans gemensamma ITplattform Hans Eskemyr Mattias Lindberg MLHE45/60 IT i Svenska kyrkan Ingen vet vad Svenska kyrkans IT kostar idag ( 300 miljoner per år? ) Enligt nyckeltalsprojektet i Göteborg

Läs mer

Införande av gemensam växelfunktion för stadens bolag och nämnder remiss

Införande av gemensam växelfunktion för stadens bolag och nämnder remiss Pia Palm Administrativa avdelningen 08-508 267 07 pia.palm@fsk.stockholm.se Till Fastighetsnämnden 2009-06-16 Införande av gemensam växelfunktion för stadens bolag och nämnder remiss Förslag till beslut

Läs mer

Att ställa upp i kyrkovalet

Att ställa upp i kyrkovalet Att ställa upp i kyrkovalet Innehåll BYGGA KYRKA TILLSAMMANS..................... 3 Flera sätt att delta i bygget............................ 3 Kyrkoval 18 september 2005......................... 3 Nu

Läs mer

Omvärlden påverkar oss

Omvärlden påverkar oss Gemensam IT-plattform GIP i Svenska kyrkan 1 Gemensam IT Plattform Omvärlden påverkar oss Förändrade levnadsvanor och värden Globala förändringar Nya arenor öppnas för kyrkosamfund och frivilligsektor

Läs mer

Motion 2014:22 av Anders Brunnstedt m.fl., Barnportal på nätet

Motion 2014:22 av Anders Brunnstedt m.fl., Barnportal på nätet Kyrkomötet Kl 2014:3 Kyrkomötet Kyrkolivsutskottets betänkande 2014:3 Svenska kyrkan på nätet Sammanfattning I detta betänkande behandlas motion 2014:22, Barnportal på nätet och motion 2014:72, Webbsända

Läs mer

Att vara internationellt ombud

Att vara internationellt ombud Att vara internationellt ombud Åt mig har getts all makt i himlen och på jorden. Gå därför ut och gör alla folk till lärjungar: döp dem i Faderns och Sonens och den heliga Andens namn och lär dem att hålla

Läs mer

Skola för elever med tal- och språkstörning

Skola för elever med tal- och språkstörning Skola för elever med tal- och språkstörning - Kartläggning av möjligheten att erbjuda skola för elever med tal- och språkstörning i Järfälla Judit Kisvari Rapportnr: Dnr 2013/217 2013-09-15 2013-09-11

Läs mer

FÖRBUNDSINFO. Samordning och standardisering av digitala gravadministrativa system

FÖRBUNDSINFO. Samordning och standardisering av digitala gravadministrativa system Kopiera gärna FÖRBUNDSINFO FÖRBUNDSINFO Nr 33 november 2009 Samordning och standardisering av digitala gravadministrativa system En arbetsgrupp med representanter från Församlingsförbundet, Svenska Kyrkan,

Läs mer

IT-policy med strategier Dalsland 2009-2013

IT-policy med strategier Dalsland 2009-2013 IT-policy med strategier Dalsland 2009-2013 Bengtsfors, M Holm Dalsed, K Sundström Färgelanda, J Berggren Mellerud, S Gunnarsson Åmål, P Karlsson Åmål, G Gustafsson Index Innehållsförteckning... 1 Inledning...

Läs mer

Avtalsform Ramavtal & enstaka köp Namn Nyckelfri låslösning för hemtjänsten

Avtalsform Ramavtal & enstaka köp Namn Nyckelfri låslösning för hemtjänsten Karlstads kommun Avtalsform Ramavtal & enstaka köp Namn Nyckelfri låslösning för hemtjänsten Diarie 9708-12 Ansvarig upphandlare Anders Lindsten Detta dokument är en kopia på upphandlingens elektroniska

Läs mer

Kom igång med Telia Touchpoint i mobilen. Hur du använder de viktigaste funktionerna. TSP-3721_2-1403

Kom igång med Telia Touchpoint i mobilen. Hur du använder de viktigaste funktionerna. TSP-3721_2-1403 Kom igång med Telia Touchpoint i mobilen Hur du använder de viktigaste funktionerna. TSP-3721_2-1403 Använda Touchpoint i mobilen: Med Telia Office Extension Så här använder du som har Telia Office Extension

Läs mer

Tid för brukarengagemang

Tid för brukarengagemang Tid för brukarengagemang Offentliga fastigheter Den offentliga sektorn äger och förvaltar tillsammans cirka 90 miljoner kvadratmeter lokalyta. De fastighetsorganisationer som hanterar förvaltningen av

Läs mer

Vision 80/20. Kurskatalog 2012. Version: 2012-11-12

Vision 80/20. Kurskatalog 2012. Version: 2012-11-12 Vision 80/20 Kurskatalog 2012 Version: 2012-11-12 Kursöversikt Tider Vår ordinarie kurstid vid heldag är 09.00-16.00, vid halvdag 09.00-12.00 eller 13.00 16.00 Artikelnummer Kurs Vision 80/20 utb-at Attendant

Läs mer

DEN NYA ADMINISTRATÖREN Ett ESF-finansierat kompetensutvecklingsprojekt mellan Tranemo kommun och Orust kommun

DEN NYA ADMINISTRATÖREN Ett ESF-finansierat kompetensutvecklingsprojekt mellan Tranemo kommun och Orust kommun DEN NYA ADMINISTRATÖREN Ett ESF-finansierat kompetensutvecklingsprojekt mellan Tranemo kommun och Orust kommun Kompetens Delaktighet Engagemang Bemötande Trygghet 1 Innehåll Bakgrund 3 Syfte 4 Mål och

Läs mer

Till dig som bryr dig

Till dig som bryr dig Till dig som bryr dig i Uppdrag från regeringen Regeringen har tagit initiativ till en rikstäckande satsning för att öka kunskapen om och förändra attityder till psykisk sjukdom och psykisk funktionsnedsättning.

Läs mer

Regional IT-samverkan i Östergötland

Regional IT-samverkan i Östergötland Regional IT-samverkan i Östergötland Seminarium 6:1 Föreläsare Fredrik Eriksson, ordförande IT-e Regional IT-samverkan i Östergötland Fredrik Eriksson, ordförande IT-e Vad är IT-e? Ett samarbetsnätverk

Läs mer

Projekt Migration. Refleklera - & Agera

Projekt Migration. Refleklera - & Agera Projekt Migration Refleklera - & Agera Foto: thomas koch/shutterstock.com Flyktingläger nära gränsen mellan Turkiet och Syrien. Migration är en naturlig företeelse som har präglat hela mänsklighetens historia.

Läs mer

Uppsala stifts strategidokument 2015-2018

Uppsala stifts strategidokument 2015-2018 Uppsala stifts strategidokument 2015-2018 Uppdrag och övergripande vision Stiftets grundläggande uppgift är att främja och ha tillsyn över församlingslivet. Stiftet har också förvaltande uppgifter 1. Det

Läs mer

Rapport skolutveckling och digitalisering

Rapport skolutveckling och digitalisering Utbildnings och arbetslivsförvaltningen Elisabeth Jonsson Höök Ärendenr BUN 2016/360 GVN 2016/86 Handlingstyp Tjänsteskrivelse Datum 30 maj 2016 1 (7) Barn- och utbildningsnämnden/ Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden

Läs mer

Rapport uppdrag. Advisory board

Rapport uppdrag. Advisory board 1 Rapport uppdrag Advisory board 2 Advisory board AB är en dialogmodell som på ett stukturerat sätt ger möjlighet till samråd och dialog med unga i utvecklingsarbeten/verksamhetsutveckling inom kommunen,

Läs mer

IT och e-utveckling i Region Skåne

IT och e-utveckling i Region Skåne IT och e-utveckling i Region Skåne 3/2011 Nyhetsbrevet för dig som är intresserad av IT- och verksamhetsutveckling i Region Skåne Det här är sista numret innan semesterledigheterna står för dörren. Höstens

Läs mer

Valsedlar samt grupp- och kandidatförteckningar

Valsedlar samt grupp- och kandidatförteckningar Kapitel 6 Valsedlar samt grupp- och kandidatförteckningar Bestämmelser av betydelse för hanteringen av valsedlar innan valet äger rum finns i 38 kap. 32 35 och 51 i kyrkoordningen samt i 7 10 och 24 Kyrkostyrelsens

Läs mer

Smart schema och förenklad rapportering frigör värdefull assistanstid

Smart schema och förenklad rapportering frigör värdefull assistanstid Smart schema och förenklad rapportering frigör värdefull assistanstid Sammanfattning Med en komplett webbtjänst för administration av personlig assistans sparar stadsdelsförvaltningen i Stockholmsförorten

Läs mer

RIKTLINJER FÖR ANVÄNDNING AV PTS IT- ARBETSPLATS

RIKTLINJER FÖR ANVÄNDNING AV PTS IT- ARBETSPLATS INTERNA RIKTLINJER 1(9) Datum 2015-12-17 RIKTLINJER FÖR ANVÄNDNING AV PTS IT- ARBETSPLATS Fastställd av generaldirektören Göran Marby att gälla från och med den 17 december 2015. Innehåll: OMFATTNING OCH

Läs mer

MICROSOFT DYNAMICS NAV NAVCITE PROAPPS

MICROSOFT DYNAMICS NAV NAVCITE PROAPPS MICROSOFT DYNAMICS NAV NAVCITE PROAPPS MICROSOFT DYNAMICS NAV NAVCITE PROAPPS KOMPLETT MOLNBASERAT AFFÄRSYSTEM FÖR ELINSTALLATÖREN KOMPLETT MOLNBASERAT AFFÄRSSYSTEM FÖR ELINSTALLATÖREN VÅRA LÖSNINGAR FUNGERAR

Läs mer

Vi satsar på dig som är chef! Framtidsfacket för dig!

Vi satsar på dig som är chef! Framtidsfacket för dig! Vi satsar på dig som är chef! Framtidsfacket för dig! Det här är en broschyr som beskriver vad ST erbjuder chefsmedlemmar. Den riktar sig både till dig som redan är chefsmedlem i ST och till dig som vill

Läs mer

Rapport från enkät Digital kompetens lärare f-6

Rapport från enkät Digital kompetens lärare f-6 Rapport från enkät Digital kompetens lärare f-6 2015 Monica Andersson, IT-pedagog 2016-02-29 Vi försöker lära eleverna att arbeta med GAFE men det är ju mycket svårt då det ej finns datorer/ipads till

Läs mer

Extra nyhetsbrev från Kanslistöd

Extra nyhetsbrev från Kanslistöd Extra nyhetsbrev från Kanslistöd juni 2007 Innehållsförteckning Störningar på Kyrknätet fredag 15 juni... 2 Kyrkostyrelsens beslut om Organisationsregistret... 2 KBOK2003... 3 Rapportöversynen är äntligen

Läs mer

Centralupphandling av drift och förvaltning av ITsystem, fast och mobil telefoni samt serverdrift i stadsnätet

Centralupphandling av drift och förvaltning av ITsystem, fast och mobil telefoni samt serverdrift i stadsnätet Utlåtande 2004:83 RI (Dnr 125-1689/2004) Centralupphandling av drift och förvaltning av ITsystem, fast och mobil telefoni samt serverdrift i stadsnätet Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta

Läs mer

Detta är Minpension.se

Detta är Minpension.se pensionssparare Detta är Korta fakta Täckning Kanaler Uppdrag Vision Övergripande mål Status dec 2015 Mål dec 2019 Långsiktiga mål Strategier Prioriteringar 2016 Korta fakta Staten 50% Försäkringsbranschen

Läs mer

Övergång till digitala trygghetslarm SN-2014/76

Övergång till digitala trygghetslarm SN-2014/76 Rolf Samuelsson Ordförandens förslag Diarienummer Socialnämndens ordförande 2014-03-17 SN-2014/76 Socialnämnden Övergång till digitala trygghetslarm SN-2014/76 Förslag till beslut Socialnämnden beslutar

Läs mer

Unified Communication. KommITS - 6 maj i Helsingborg IT-chef Richard Lindström och IT-projektledare Ulrika Häggström

Unified Communication. KommITS - 6 maj i Helsingborg IT-chef Richard Lindström och IT-projektledare Ulrika Häggström Unified Communication KommITS - 6 maj i Helsingborg IT-chef Richard Lindström och IT-projektledare Ulrika Häggström Mark är levande byar, öppna landskap, vatten och djupa skogar Mark betyder gränsbygd

Läs mer

Linköpings digitala agenda, handlingsplan 2013

Linköpings digitala agenda, handlingsplan 2013 Handlingsplan 1 (7) 20130416 Kommunledningskontoret, Kommunikationsutvecklare, ITstrateg Linköpings digitala agenda, handlingsplan 2013 Handlingsplanen beskriver IT och kommunikationsrelaterade insatser

Läs mer

Resultatredovisning. för 2008-2010. Fastställd 2011-01-31av styrelsen för Forum för frivilligt socialt arbete

Resultatredovisning. för 2008-2010. Fastställd 2011-01-31av styrelsen för Forum för frivilligt socialt arbete Resultatredovisning för 2008-2010 Fastställd 2011-01-31av styrelsen för Forum för frivilligt socialt arbete Summering av projektet - i kortformat Begreppet frivilligcentral är otydligt till både innehåll,

Läs mer

Det är vi som jobbar för Växjö stift!

Det är vi som jobbar för Växjö stift! Det är vi som jobbar för Växjö stift! Agneta Wirstedt agneta.wirstedt@svenskakyrkan.se 0470-77 38 70 Assistent Arbetar med egendomsnämndens diarium och arkiv. Fakturering av arrenden, virke med mera. Anna

Läs mer

Budgetförslag 2014. Kristianstad kan utvecklas mot fler jobb och högre kvalité i skola och omsorg. Socialdemokratiska Fullmäktigegruppen

Budgetförslag 2014. Kristianstad kan utvecklas mot fler jobb och högre kvalité i skola och omsorg. Socialdemokratiska Fullmäktigegruppen Budgetförslag 2014 Kristianstad kan utvecklas mot fler jobb och högre kvalité i skola och omsorg Socialdemokratiska Fullmäktigegruppen Budget 2014 För fler jobb och högre kvalitét i skola och omsorg! Det

Läs mer

Miljödriven affärsutveckling

Miljödriven affärsutveckling Snabbguide till Miljödriven affärsutveckling För alla företag som vet vad de vill men inte hur. -Kan ni vara snäll att tala om vilken väg jag ska gå? -Det beror på vart du vill komma. -Det spelar inte

Läs mer

Bilaga 22 till kundval hemtjänst IT relaterade beskrivningar

Bilaga 22 till kundval hemtjänst IT relaterade beskrivningar Bilaga 22 sida 1 (6) Bilaga 22 till kundval hemtjänst IT relaterade beskrivningar Rev. 2015-02-19 Bilaga 22 sida 2 (6) 1. Beskrivning av befintliga IT-system 1.1 Beställarens Intranät Entreprenör ska via

Läs mer

Verksamhetsberättelse år 2015 för Tavelsjö ByaNät ekonomisk förening

Verksamhetsberättelse år 2015 för Tavelsjö ByaNät ekonomisk förening 1 (7) Förslag till Verksamhetsberättelse år 2015 för Tavelsjö ByaNät ekonomisk förening Tavelsjö ByaNät ekonomisk förening (TBN) äger och förvaltar ett eget bredbandsnät i bygden. Tavelsjö ByaNät ägs av

Läs mer

SAMARBETE ÖVER GRÄNSER utvärdering och framåtblick

SAMARBETE ÖVER GRÄNSER utvärdering och framåtblick SAMARBETE ÖVER GRÄNSER utvärdering och framåtblick FÖRORD Denna skrift är en utvärdering av projektet Språkglädje och läslust 2007-2010 och en avstamp för att jobba vidare med läsfrämjande insatser. Projektledare:

Läs mer

Egenskattning av hälsan

Egenskattning av hälsan Egenskattning av hälsan (Instrument för egenskattning av hälsan) Hur är Din hälsa? Att ge ett enkelt svar på frågan; "Vad är hälsa, och hur mår Du?" är inte lätt. Hur vi känner oss är inte bara en fråga

Läs mer

Valfrihet är det bästa som finns

Valfrihet är det bästa som finns Valfrihet! ara svårt att förstå att så mycket information får plats att åka så fort i en hårstråtunn fiber... Valfrihet är det bästa som finns Ett snabbt fibernät öppet för alla Ett snabbt fibernät öppet

Läs mer

Långsiktigt kulturstrategiskt uppdrag för Nätverkstan från och med 2016!

Långsiktigt kulturstrategiskt uppdrag för Nätverkstan från och med 2016! 1 ( 6) Ansökan om! Långsiktigt kulturstrategiskt uppdrag för Nätverkstan från och med 2016! För några år sedan väcktes tanken av tjänstemän vid Västra Götalandsregionens kultursekretariat att Nätverkstan

Läs mer

Stockholms Sjukhem. Marie-Louise Ekeström projektledare. Stockholms Sjukhem. MaryJane Windus projektledare. Stockholms Sjukhem

Stockholms Sjukhem. Marie-Louise Ekeström projektledare. Stockholms Sjukhem. MaryJane Windus projektledare. Stockholms Sjukhem Palliativ vård Gå 4 betala för 3! Psykisk ohälsa i palliativ vård skillnaden mellan sorg och depression som kräver behandling Kulturella skillnader i synen på smärta, sjukdom och död LCP, Liverpool Care

Läs mer

Landstingets IT-Service Helårsbedömning 2002-08

Landstingets IT-Service Helårsbedömning 2002-08 IT -chef 05-07-26 1(5) Landstingsstyrelsen Landstingets IT-Service Helårsbedömning 2002-08 Kundperspektivet Landstingets IT-Service, LIS, har två övergripande uppdrag: Ansvara för drift, förvaltning och

Läs mer

Förarbete, planering och förankring

Förarbete, planering och förankring Förarbete, planering och förankring Förarbete, planering och förankring Att arbeta med vilka etiska värden och normer som ska känneteckna den äldreomsorgsverksamhet vi arbetar i och hur vi konkret ska

Läs mer

Tryggare boende när sensorer och e-tillsyn kompletterar mänsklig hand

Tryggare boende när sensorer och e-tillsyn kompletterar mänsklig hand Tryggare boende när sensorer och e-tillsyn kompletterar mänsklig hand Sammanfattning Alvesta kommun testar digital tillsyn vid ett av sina äldreboenden. I lösningen ingår kameror och sensorer för att titta

Läs mer

Vattenråden inom Västerhavets vattendistrikt sammanställning av årsredovisningar för 2013

Vattenråden inom Västerhavets vattendistrikt sammanställning av årsredovisningar för 2013 Vattenråden inom Västerhavets vattendistrikt sammanställning av årsredovisningar för 2013 Inledning Aktiviteter inom vattenråden är en av hörnstenarna för lokal förankring av den svenska vattenförvaltningen.

Läs mer

Hur tar vi tillvara nya idéer i äldreomsorgen?

Hur tar vi tillvara nya idéer i äldreomsorgen? Hur tar vi tillvara nya idéer i äldreomsorgen? Ett idédokument om praktikbaserade innovationer Mats Segerström & Britt Östlund 2010-12-28 Innehåll 1. Inledning 2. Vad menas med innovation? 3. Bakgrund

Läs mer

Adelöv - LIVET PÅ LANDET

Adelöv - LIVET PÅ LANDET 2010-02-23 Projekt Adelöv - LIVET PÅ LANDET Projektägare Adelövs Framtidsgrupp Kontaktperson. Ingemar Karlsson, ordf Adelövs Framtidsgrupp Telefon 0140-730 30 Mobil 070-632 61 60 ingemarslantbruksredovisning@hotmail.com

Läs mer

Nyhetsbrev från Kanslistöd

Nyhetsbrev från Kanslistöd Nyhetsbrev från Kanslistöd Extra nyhetsbrev december 2009 Innehållsförteckning Planerat systemstopp efter årsskiftet... 2 Preliminära poster i Kbok 2003... 2 Hantering av dop när dopkandidaten bor utomlands

Läs mer

Varbergs kommun. Kommunens IT-verksamhet Granskningsrapport. Audit KPMG AB 13 april 2015

Varbergs kommun. Kommunens IT-verksamhet Granskningsrapport. Audit KPMG AB 13 april 2015 ABCD Varbergs kommun Kommunens IT-verksamhet Granskningsrapport Audit KPMG AB 13 april 2015 Innehåll 1. Sammanfattning 2 2. Bakgrund och syfte 4 3. Ansvarig nämnd/styrelse 5 4. Metod 5 5. Projektorganisation

Läs mer

Övergång till digital nämndhantering för miljö- och hälsoskyddsnämnden

Övergång till digital nämndhantering för miljö- och hälsoskyddsnämnden Miljöförvaltningen Verksamhetsstöd Tjänsteutlåtande Sida 1 (11) 2013-05-14 Handläggare Jonas Arnqvist Telefon: 08-508 28104 Till Miljö- och 2013-06-18, p. 8 Förvaltningens förslag till beslut 1. Tillhandahålla

Läs mer

För att utveckla den goda arbetsplatsen

För att utveckla den goda arbetsplatsen För att utveckla den goda arbetsplatsen BAKGRUND Nyckeln till en god arbetsplats är stimulans, trivsel, samarbete, ett gott ledarskap och en god arbetsmiljö! Många metoder som kartlägger arbetsplatsen

Läs mer

LIA handledarutbildning 22/10. Att vara handledare

LIA handledarutbildning 22/10. Att vara handledare LIA handledarutbildning 22/10 Att vara handledare What s in it for me? Fundera över hur du kan se den studerande som resurs på din arbetsplats Studerande som resurs Reflektion Inspiration extra hand kan

Läs mer

Nyhetsbrev från Kanslistöd

Nyhetsbrev från Kanslistöd Nyhetsbrev från Kanslistöd Maj 2010 Innehållsförteckning Fel marginal på rapporter som skrivs ut från Kbok2003... 2 Var ligger felet?... 2 Tillfällig lösning... 2 Hur rättas felet?... 2 Vad menas med rapporter?...

Läs mer

Föräldramöten på daghem och i skolor 2015

Föräldramöten på daghem och i skolor 2015 Föräldramöten på daghem och i skolor 2015 Under 2015 erbjöd Barnens Internet föräldraföreläsningar till samtliga lågstadieskolor samt till de daghem på Åland där föreläsningar inte genomfördes under 2014.

Läs mer

Arbetsplan. Nytt år! Nya löften! Nya chanser! Nya möjligheter! Nya utmaningar! För Nykterhetsrörelsens Scoutförbund

Arbetsplan. Nytt år! Nya löften! Nya chanser! Nya möjligheter! Nya utmaningar! För Nykterhetsrörelsens Scoutförbund Arbetsplan 2006 2007 Nytt år! Nya löften! Nya chanser! Nya möjligheter! Nya utmaningar! Foto:Torkel Edenborg För alla oss som på något sätt är verksamma inom Nykterhetsrörelsens Scoutförbund innebär ett

Läs mer

Sammanträdesdatum Arbetsutskott 2016-02-29 1 (1) 35 KS/2016:51. Handlingsplan för e-hälsa i Östergötland 2016-2017

Sammanträdesdatum Arbetsutskott 2016-02-29 1 (1) 35 KS/2016:51. Handlingsplan för e-hälsa i Östergötland 2016-2017 Mjölby Kommun PROTOKOLLSUTDRAG Sammanträdesdatum Arbetsutskott 2016-02-29 1 (1) Sida 35 KS/2016:51 Handlingsplan för e-hälsa 2016-2017 Kommunerna och Region Östergötland bedriver sedan några år tillbaka

Läs mer

POSTADRESS FAKTURAADRESS TELEFON E-POSTADRESS PLUSGIRO

POSTADRESS FAKTURAADRESS TELEFON E-POSTADRESS PLUSGIRO Bilaga 2 Minnesanteckningar från diskussion och workshop dag 2 övning 1 och 2, Loka Brunn 3-4 februari 2015, Degerforsmodellen, Workshop 1 Övningen bestod i att enskilt lista konkreta exempel på barns

Läs mer

Yttrande över E-delegationens slutbetänkande En förvaltning som håller ihop (SOU 2015:66)

Yttrande över E-delegationens slutbetänkande En förvaltning som håller ihop (SOU 2015:66) Stockholms läns landsting 1 (2) Landstingsradsberedningen SKRIVELSE 2015-11-18 LS 2015-1121 Landstingsstyrelsen Yttrande över E-delegationens slutbetänkande En förvaltning som håller ihop (SOU 2015:66)

Läs mer

Samverkansprojektet. Samverkanskonferens på Graninge 2010-11-08 alt. 2010-11-09 SE10

Samverkansprojektet. Samverkanskonferens på Graninge 2010-11-08 alt. 2010-11-09 SE10 Samverkansprojektet i Stockholms stift Samverkanskonferens på Graninge 2010-11-08 alt. 2010-11-09 SE10 Välkommen Ökat främjandeansvar - Administration och teknik Frigöra resurser till församlingarnas grundläggande

Läs mer

Extra Nyhetsbrev från Kanslistöd

Extra Nyhetsbrev från Kanslistöd Extra Nyhetsbrev från Kanslistöd oktober 2007 Innehållsförteckning Registrering av in- och utträden inför inkomståret 2008... 2 Sista dagen för att registrera rättelser/ändringar... 2 Skatteverket har

Läs mer

Välkommen till SEKO kriminalvårdsfacket

Välkommen till SEKO kriminalvårdsfacket Välkommen till SEKO kriminalvårdsfacket SEKO Upplaga: 5 000 november 2008 Grafisk form och produktion: ETC Foto: Anna Ledin Tryck: Modintryckoffset Välkommen till SEKO kriminalvårdsfacket I den här broschyren

Läs mer

Alingsås kommun. Utredning avseende leasing HIP' EY Building a better working world

Alingsås kommun. Utredning avseende leasing HIP' EY Building a better working world Alingsås kommun Utredning avseende leasing HIP' EY Innehåll 1. Inledning 2 1.1. Bakgrund och syfte 2 1.2. Frågeställningar 2 1.3. Metod 2 1.4. Avgränsning 2 2. Utredningens resultat 3 2.1. Vad leasas av

Läs mer

Tillgänglig kommunikation för alla oavsett funktionsförmåga

Tillgänglig kommunikation för alla oavsett funktionsförmåga Tillgänglig kommunikation för alla oavsett funktionsförmåga 2 Tillgänglig kommunikation för alla oavsett funktionsförmåga I dagens samhälle bygger mycket på kommunikation. Det gäller såväl arbete och utbildning

Läs mer

fokus på anhöriga nr 20 dec 2011

fokus på anhöriga nr 20 dec 2011 FOTO: SCANPIX fokus på anhöriga nr 20 dec 2011 Anhöriga i stort behov av eget stöd En enkät som föreningen Attention i våras skickade ut till sina medlemmar visade att få anhöriga känner till bestämmelsen

Läs mer

Effektivare offentlig upphandling

Effektivare offentlig upphandling 2008-02-14 1 (7) Effektivare offentlig upphandling Anförande av Claes Norgren, generaldirektör Konkurrensverket, vid konferens Effektivare offentlig upphandling i Stockholm den 14/2 2008. Det talade ordet

Läs mer

Slutrapport för projektet Programmeringsundervisning i skolor med webbaserad konstprogrammering Annika Silvervarg, Linköping universitet

Slutrapport för projektet Programmeringsundervisning i skolor med webbaserad konstprogrammering Annika Silvervarg, Linköping universitet Slutrapport för projektet Programmeringsundervisning i skolor med webbaserad konstprogrammering Annika Silvervarg, Linköping universitet Inledning Dagens barn och ungdomar är flitiga användare av datorer,

Läs mer

SKTFs undersökningsserie om den framtida äldreomsorgen. Del 2. Kommunens ekonomi väger tyngre än de äldres behov

SKTFs undersökningsserie om den framtida äldreomsorgen. Del 2. Kommunens ekonomi väger tyngre än de äldres behov SKTFs undersökningsserie om den framtida äldreomsorgen Del 2 Kommunens ekonomi väger tyngre än de äldres behov September 2007 2 Förord SKTF organiserar ungefär 5000 medlemmar inom äldreomsorgen. Viktiga

Läs mer

Utbildningsförvaltningen. Spånga gymnasium 7-9 [117]

Utbildningsförvaltningen. Spånga gymnasium 7-9 [117] Utbildningsförvaltningen Spånga gymnasium 7-9 [117] I denna rapport finner du din enhets resultat från medarbetarenkäten 2012. Datainsamlingen har skett under perioden 3 september 28 september 2012. På

Läs mer

Utvärdering av distansmötesverktyg via Internet.

Utvärdering av distansmötesverktyg via Internet. Utvärdering av distansmötesverktyg via Internet. Under 2010 till 2012 har olika webkonferensverktyg testats. Det bör noteras att uppdateringar sker och därför kan de verktyg som testats tidigt idag ha

Läs mer

Policy för fred och omställning till en hållbar värld

Policy för fred och omställning till en hållbar värld Policy för fred och omställning till en hållbar värld Gud skapade människan till sin avbild, till Guds avbild skapade han henne. 1 Mos 1:26 Vi vet att hela skapelsen ännu ropar som i födslovåndor. Rom

Läs mer

Valrörelsen kan börja! Leverans och kontroll av valnämndsmaterial

Valrörelsen kan börja! Leverans och kontroll av valnämndsmaterial Nr 9 - juni 2005 Information om de kyrkliga valen från Kyrkostyrelsen Valrörelsen kan börja! Valnämnderna har beställt det material som behövs i röstningslokalerna. Nomineringsgrupper och kandidater är

Läs mer

Handbok för arbetssättet Verksamhet och hälsa

Handbok för arbetssättet Verksamhet och hälsa Handbok för arbetssättet Verksamhet och hälsa Det som överraskade mig mest är den kraft och kreativitet som kom fram när personalen fick ta större ansvar. Bo Konstenius, enhetschef Edö vård- och omsorgsboende

Läs mer

Pedagogiskt nätverk skolkultur

Pedagogiskt nätverk skolkultur Pedagogiskt nätverk skolkultur Kundvalskontoret Upplands Väsby kommun 2013 Rapport Nätverksledare Linda Ireblad Harris 21013-12-07 08-594 213 60 Dnr: linda.irebladharris@vittra.se UBN/2014:15 Utbildningsnämnden

Läs mer

e-strategi i utbildningen 2013-2016

e-strategi i utbildningen 2013-2016 19 februari 2013 1 (5) e-strategi i utbildningen 2013-2016 Huddinge ska vara en av de tre bästa skol-it-kommunerna i länet. En verksamhet i takt med tiden Vision E-strategi i utbildningen i Huddinge ger

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2015

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2015 VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2015 2015 var ett fantastiskt och hektiskt år för Maktsalongen. Flera nya verksamheter initierades och sjösattes. Nya programledare tog över mentorskapsprogrammet, lokala Maktsalonger

Läs mer

Skola Arbetsliv. Tillväxten. börjar i skolan. en metod som öppnar dörrarna mellan skola och näringsliv

Skola Arbetsliv. Tillväxten. börjar i skolan. en metod som öppnar dörrarna mellan skola och näringsliv Skola Arbetsliv Tillväxten börjar i skolan en metod som öppnar dörrarna mellan skola och näringsliv TÄNK PÅ ATT dörr mellan skola och arbetsliv. gymnasieskolan, i samhället och senare i arbetslivet. tillväxt

Läs mer

Se om dina grannar anmält intresse

Se om dina grannar anmält intresse I SAMARBETE MED BACKNEJLIKEGATAN ANSLUTEN ENGELSKA VÄGEN INTRESSE Se om dina grannar anmält intresse Just nu bygger vi ut fibernätet över kommunen så fort det bara går! För att på bästa sätt använda de

Läs mer

Strategi för digitala kanaler 2016-2017

Strategi för digitala kanaler 2016-2017 Strategi för digitala kanaler 2016-2017 Inledning Kommuninvånare ändrar ständigt sina vanor och vill nå kommunal service och information på andra sätt och i nya format. Vi vill möta våra kommuninvånare

Läs mer

Det bästa som hänt under min tid som boklånare

Det bästa som hänt under min tid som boklånare Stockholms stadsbibliotek Det bästa som hänt under min tid som boklånare Resultat och analys av en enkät som visar vad låntagare vid Stockholms stadsbibliotek tycker om att låna e-böcker från biblioteket.se.

Läs mer

Slutrapport: Den nya förskolan - med kvalitet i fokus

Slutrapport: Den nya förskolan - med kvalitet i fokus KOMMUNAL LÄRARFÖRBUNDET 2009-03-18 Slutrapport: Den nya förskolan - med kvalitet i fokus Bakgrund Samarbetet mellan Lärarförbundet och Kommunal inleddes 2003 med en gemensam skrivelse med anledning av

Läs mer

SLUTRAPPORT: TEAM FÖR PERSONER MED TIDSBEGRÄNSAD SJUKERSÄTTNING

SLUTRAPPORT: TEAM FÖR PERSONER MED TIDSBEGRÄNSAD SJUKERSÄTTNING SLUTRAPPORT: TEAM FÖR PERSONER MED TIDSBEGRÄNSAD SJUKERSÄTTNING 1. GEMENSAMMA SLUTSATSER EFTER STYRGRUPP 2009-12-16...3 Målgruppen...3 Resultat...3 Samverkan...4 Projektledning...5 2. SLUTREFLEKTIONER...6

Läs mer

Stort intresse i hela landet

Stort intresse i hela landet Stort intresse i hela landet Konferensen om den digitala plattformen visade på ett stort intresse i hela landet. 85 personer från 32 kommuner kom för att se vad plattformen kan erbjuda för en ännu bättre

Läs mer

Regional strategi för ehälsa i Västernorrland

Regional strategi för ehälsa i Västernorrland Regional strategi för ehälsa i Västernorrland En vägledning för det fortsatta arbetet med införandet av nationella ehälsotjänster i länets kommuner i samverkan med Landstinget och andra vårdgivare. Förord

Läs mer

ABCD. Tranås kommun. Granskning av socialnämnden Försörjningsstöd och arbetsmarknadsarbete. KPMG 12 november Tommy Nyberg. 2014-11-03 Antal sidor:12

ABCD. Tranås kommun. Granskning av socialnämnden Försörjningsstöd och arbetsmarknadsarbete. KPMG 12 november Tommy Nyberg. 2014-11-03 Antal sidor:12 Granskning av socialnämnden Försörjningsstöd och arbetsmarknadsarbete KPMG 12 november Tommy Nyberg 2014-11-03 Antal sidor:12 Tranås Kommun Granskning av socialnämnden försörjningsstöd 2014-11-03 Innehåll

Läs mer

Betänkande av Utveckling av lokal service i samverkan: Se medborgarna för bättre service för medborgarna (SOU 2009:92)

Betänkande av Utveckling av lokal service i samverkan: Se medborgarna för bättre service för medborgarna (SOU 2009:92) 851 81 Sundsvall 2010-04-13 1 (6) Tfn: 060-18 40 00 Fax: 060-12 98 40 bolagsverket@bolagsverket.se www.bolagsverket.se Diarienr AD 46/2010 Finansdepartementet Avdelningen för offentlig förvaltning Lars

Läs mer

Attraktiva fritidshem

Attraktiva fritidshem Kvalitetshöjande insikter och inspirerande praktikfall Attraktiva fritidshem Höjd status och samverkan med pedagogik och barnen i fokus Pedagogisk samverkan mellan skola, förskola och fritids så lyckas

Läs mer

Anteckningar regional styrgrupp VO-Colllege 2012-02-09

Anteckningar regional styrgrupp VO-Colllege 2012-02-09 Anteckningar regional styrgrupp VO-Colllege 2012-02-09 Närvarande: Monica Jonsson, Monica Söderström, Irene Hansson, Helena Carlsson, Petra Selberg, Ulrika Norman, Ingrid Berglin Eriksson, Christina Hanson,

Läs mer

Hitta rätt bland alla lösningar för mobila utskrifter

Hitta rätt bland alla lösningar för mobila utskrifter Faktablad Micro Focus iprint Hitta rätt bland alla lösningar för mobila utskrifter I dag måste en fungerande utskriftslösning omfatta mobil utskrift. I det här bladet kan du läsa om hur du hittar fram

Läs mer

Arbetsvillkor fo r personal inom ekonomiskt bista nd

Arbetsvillkor fo r personal inom ekonomiskt bista nd Kristina Folkesson Löner och yrkesvillkor 2015 03 06 Sida 1 Yrkesråd försörjningsstöd Avslutande rapport Arbetsvillkor fo r personal inom ekonomiskt bista nd Inledning Visions yrkesråd för personal inom

Läs mer

Betänkandet Nationell strategi mot mäns våld mot kvinnor och hedersrelaterat våld och förtryck (SOU 2015:55)

Betänkandet Nationell strategi mot mäns våld mot kvinnor och hedersrelaterat våld och förtryck (SOU 2015:55) Stockholms läns landsting 1 (2) Landstingsradsberedningen SKRIVELSE 2015-10-21 LS 2015-0942 Landstingsstyrelsen Betänkandet Nationell strategi mot mäns våld mot kvinnor och hedersrelaterat våld och förtryck

Läs mer

30 Ekonomiskt stöd till arbetsmarknadsinsatser för ungdomar LARS-IVAR ERICSON:

30 Ekonomiskt stöd till arbetsmarknadsinsatser för ungdomar LARS-IVAR ERICSON: 30 Ekonomiskt stöd till arbetsmarknadsinsatser för ungdomar LARS-IVAR ERICSON: Ordförande, ledamöter och åhörare! Ett sommarjobb ger mycket mer än bara fickpengar. Det ger mening, sammanhang och möjlighet

Läs mer

Förbundsstyrelsen föreslår förbundsmötet. Att avslå första att-satsen. Att bifalla andra att-satsen. Att anse tredje att-satsen besvarad.

Förbundsstyrelsen föreslår förbundsmötet. Att avslå första att-satsen. Att bifalla andra att-satsen. Att anse tredje att-satsen besvarad. Förbundsmötet 2012 Utskott nummer 8 Sekreterare: Charlie Magnusson Sida 1 Motion med förslag Motion nr 87: Motionär: Anna Nilsson, Visions Lundaavdelning att förbundet uppdrar åt centret att tillsätta

Läs mer

Kyrkoantikvarisk ersättning Vård- och underhållsplanering

Kyrkoantikvarisk ersättning Vård- och underhållsplanering Kyrkoantikvarisk ersättning Vård- och underhållsplanering Information till församlingar och samfälligheter om vård av kyrkliga kulturminnen Kyrkoantikvarisk ersättning Kyrkoantikvarisk ersättning är samtliga

Läs mer

Anteckningar från Splitvision i Vimmerby 2012-03-23. Bertram Stenlund Fridell Vimmerby - Hur kan man använda mobilen i undervisningen

Anteckningar från Splitvision i Vimmerby 2012-03-23. Bertram Stenlund Fridell Vimmerby - Hur kan man använda mobilen i undervisningen Anteckningar från Splitvision i Vimmerby 2012-03-23 Närvarande: Anders Eriksson, Vimmerby gymnasium Thomas Sjöholm, It-sam i Kisa Ina Alm Centrum för pedagogisk inspiration Malmö Bertram Stenlund Fridell

Läs mer