TDDC74 Programmering, abstraktion och modellering DUGGA 2

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "TDDC74 Programmering, abstraktion och modellering DUGGA 2"

Transkript

1 1 Tekniska högskolan vid Linköpings universitet Institutionen för datavetenskap Anders Haraldsson TDDC74 Programmering, abstraktion och modellering DUGGA 2 Torsdag 19 feb Namn: Personnummer: Skriv även ditt namn på varje uppgiftssida. Uppgifterna löses direkt på denna uppgiftslapp, som lämnas in i sedvanligt tentamensomslag. Skriv tydligt så att inte dina lösningar missförstås. Vi har givit början på definitionen av funktionerna med angivna namn på funktionen och parametrarna. Använd helst denna början, dvs fortsätt och skriv koden. Även om det i uppgiften står att du skall skriva en funktion, så får du gärna skriva ytterligare hjälpfunktioner, som kan vara nödvändiga. På uppgifterna kan halva poäng utdelas. Betygsgradering: Det är tre duggor. Varje dugga ger 12p, dvs totalt 36p. För att passera en dugga krävs minst 3p på duggan. Totalt skall du på de tre duggorna för betyget 3 ha minst 20p. För betyget 4 minst 25p och för betyget 5 minst 30p. Lycka till

2 2 Uppgift 1 (3 poäng) 1a. (1p) Vad blir värdet i parentesformat av följande uttryck. Rita även upp värdet med den grafiska representationen med cons-celler och pekare (box and pointer notation). (cons (list a b) (cons x (y))) 1b. (1p) Skriv ett Scheme-uttryck som skapar följande struktur: () a b () () c 1 1c. (1p) Vad blir värdet i parentesformat av följande uttryck. Rita även upp värdet med den grafiska representationen med cons-celler och pekare (box and pointer notation). (let ((p (list a b))) (list p p p))

3 3 Uppgift 2 (4p) I uppgift 2 kan du använda Scheme-funktion max, som tar 2 tal och returnerar det största talet. 2a. (2p) Skriv en rekursiv funktion (max-tal lista), som i en rak lista med tal, returnerar det största talet. Vi kan antaga att listan innehåller åtminstone ett element. Ange även om din lösning gör en rekursiv eller iterativ processlösning. Motivera. (max-tal ( )) = 6 (max-tal ( )) = -2 (define (max-tal lst)

4 4 2b. (2p) Vi utvidgar funktionen från uppgift 2a med att finna det största talet i en godtycklig lista, där elementen i sin tur kan vara listor. Vi antager att listan ej kan innehålla punkterade par. Dessutom antager vi att alla talen är större än eller lika med 0, och att listan och dellistorna kan vara tomma. (max-alla-tal (3 (6 (4 1)) 5 () 2)) = 6 (max-alla-tal ()) = 0 ; dvs vi returnerar 0 för en tom lista (define (max-alla-tal lst)

5 5 Uppgift 3 (2p) Skriv en funktion alla-på-nivå, som tar en en nivå (som heltal) och en godtycklig lista (som ej innehåller punkterade par) och som returnerar en lista med alla elementen (icke-listor) på denna nivå. Toppnivån är 1. (alla-på-nivå 1 (a (b c) d e)) = (a d e) ; dvs a, d och e är på toppnivån. (alla-på-nivå 2 (a (b c) d (e f (g)))) = (b c e f) ; på andra nivån (alla-på-nivå 3 (a (b (c d e) f) ((g h)))) = (c d e g h) ; på tredje nivån (define (alla-på-nivå nivå lst)

6 6 Uppgift 4 (3p) ADT Abstrakt datatyp för att hantera släktträd med personer och barn Vi vill kunna representera släktträd med person och deras barn och sedan i sin tur barnen med sina barn etc. För detta har vi skapat två abstrakta datatyper, person och barnlista. Ett objekt av typen person består av ett namn och en barnlista (som kan vara tom om personen inte har några barn) och objekt av typen barnlista innehåller inget eller flera objekt av typen person. Vi inför följande primitiver (med förhoppningsvis självförklarande namn) för dessa två abstrakta datatyper: skapa-person : namn x barnlista -> person person-namn : person -> namn person-barnen : person -> barnlista skapa-tom-barnlista : -> barnlista lägg-till-barn : person x barnlista -> barnlista första-barnet : barnlista -> person resten-barnlista : barnlista -> barnlista tom-barnlista? : barnlista -> sanningsvärde ; lägger till ett barn först Med dessa kan vi skapa ett släktträd, där KALLE har barnen LISA och STINA, samt där LISA i sin tur har ett barn PER. STINA har inget barn. Detta släktträd kan definieras: (define kalles-släktträd (skap-person 'kalle (lägg-till-barn (skapa-person 'lisa (lägg-till-barn (skapa-person 'per (skapa-tom-barnlista)) (skapa-tom-barnlista))) (lägg-till-barn (skapa-person 'stina (skapa-tom-barnlista)) (skapa-tom-barnlista))))) Vi väljer följande representation: Ett objekt av typen person representeras som en lista med typmärkning: (person namn barnlista) Ett objekt av typen barnlista representeras som en lista med objekt av typen person, och som börjar med en typmärkning: (barnlista person 1 person 2... person n ) I listrepresentationen blir då kalles-släktträd: (person kalle (barnlista (person lisa (barnlista (person per (barnlista)))) (person stina (barnlista)))) För typningen har vi två funktioner, add-tag som lägger till typmärkningen först och remove-tag som tar bort typmärkningen. (define (add-tag typ object) (cons typ objekt)) (define (remove-tag object) (cdr object))

7 7 Vi definierar ett antal av de olika primitiverna: (define (skapa-person namn barnen) (add-tag person (list namn barnen))) (define (person-namn person) uppgift 4a ) (define (person-barnen person) uppgift 4a ) (define (tom-barnlista) (add-tag 'barnlista ' ())) (define (lägg-till-barn ett-barn barnen) (add-tag 'barnlista (cons ett-barn (remove-tag barnen)))) (define (första-barnet barnen) (car (remove-tag barnen))) (define (resten-barnlista barnen) uppgift 4a ) (define (tom-barnlista? barnen) (null? (remove-tag barnen))) 4a. (1p) Definiera primitiverna person-namn, person-barnen och resten-barnlista. Du skall följa konventionen hur de andra primitiverna har definierats. (define (person-namn person) (define (peson-barnen person) (define (resten-barn-lista barnen) 4b. (2p) Definiera med hjälp av dessa primitiver en funktion avkomlingar, som tar ett släktträd, dvs objekt av typen person och skapar en vanlig rak lista med alla avkomlingar (inklusive första personen i toppen av släktträdet). Ordnignen på avkomlingarna spelar ingen roll. (avkomlingar kalles-släktträd) = (kalle lisa per stina) (define (avkomlingar person)

TDDC74 Programmering, abstraktion och modellering DUGGA 2

TDDC74 Programmering, abstraktion och modellering DUGGA 2 AID-nummer: Datum: 2011-02-18 1 Tekniska högskolan vid Linköpings universitet Institutionen för datavetenskap Anders Haraldsson TDDC74 Programmering, abstraktion och modellering DUGGA 2 Fredag 18 feb 2011

Läs mer

TDDC74 Programmering, abstraktion och modellering. Tentamen

TDDC74 Programmering, abstraktion och modellering. Tentamen AID-nummer: Datum: 2011-01-11 1 Tekniska högskolan vid Linköpings universitet Institutionen för datavetenskap Anders Haraldsson TDDC74 Programmering, abstraktion och modellering Tentamen Tisdag 11 januari

Läs mer

TDDC74 Programmering, abstraktion och modellering. Tentamen

TDDC74 Programmering, abstraktion och modellering. Tentamen AID-nummer: Datum: 2011-06-10 1 Tekniska högskolan vid Linköpings universitet Institutionen för datavetenskap Anders Haraldsson TDDC74 Programmering, abstraktion och modellering Tentamen Fredag 10 juni

Läs mer

TDDC74 Programmering, abstraktion och modellering. Tentamen

TDDC74 Programmering, abstraktion och modellering. Tentamen AID-nummer: Datum: 2012-01-10 1 Tekniska högskolan vid Linköpings universitet Institutionen för datavetenskap Anders Haraldsson TDDC74 Programmering, abstraktion och modellering Tentamen Tisdag 10 januari

Läs mer

TDDC74 Programmering, abstraktion och modellering. Tentamen

TDDC74 Programmering, abstraktion och modellering. Tentamen AID-nummer: Datum: 2011-08-17 1 Tekniska högskolan vid Linköpings universitet Institutionen för datavetenskap Anders Haraldsson TDDC74 Programmering, abstraktion och modellering Tentamen Onsdag 17 augusti

Läs mer

TDDC74 Programmering, abstraktion och modellering DUGGA 3

TDDC74 Programmering, abstraktion och modellering DUGGA 3 1 Tekniska högskolan vid Linköpings universitet Institutionen för datavetenskap Anders Haraldsson TDDC74 Programmering, abstraktion och modellering DUGGA 3 Torsdag 4 mars 2010 kl 8-10 Namn: Personnummer:

Läs mer

TDDC74 Programmering: Abstraktion och modellering Dugga 2, Tid: kl 08-10, Datum:

TDDC74 Programmering: Abstraktion och modellering Dugga 2, Tid: kl 08-10, Datum: TDDC74 Programmering: Abstraktion och modellering Dugga 2, Tid: kl 08-10, Skriv tydligt så att inte dina lösningar missförstås. Använd väl valda namn på parametrar och indentera din kod. Även om det i

Läs mer

TDDC74 Programmering: Abstraktion och modellering Tenta, kl 14 18, 11 juni 2014

TDDC74 Programmering: Abstraktion och modellering Tenta, kl 14 18, 11 juni 2014 TDDC74 Programmering: Abstraktion och modellering Tenta, kl 14 18, 11 juni 2014 Läs alla frågorna först, och bestäm dig för i vilken ordning du vill lösa uppgifterna. Skriv tydligt och läsligt. Använd

Läs mer

TDDC74 Programmering, abstraktion och modellering DUGGA 1

TDDC74 Programmering, abstraktion och modellering DUGGA 1 AID-nummer: Datum: 2011-02-04 1 Tekniska högskolan vid Linköpings universitet Institutionen för datavetenskap Anders Haraldsson TDDC74 Programmering, abstraktion och modellering DUGGA 1 Fredag 4 feb 14-16

Läs mer

TDDC74 Programmering: Abstraktion och modellering Tentamen, lördag 29 augusti 2015, kl 8 12

TDDC74 Programmering: Abstraktion och modellering Tentamen, lördag 29 augusti 2015, kl 8 12 TDDC74 Programmering: Abstraktion och modellering Tentamen, lördag 29 augusti 215, kl 8 12 Läs alla frågorna först, och bestäm dig för i vilken ordning du vill lösa uppgifterna. Skriv tydligt och läsligt.

Läs mer

TDDC74 Programmering: Abstraktion och modellering Tentamen, onsdag 9 juni 2016, kl 14 18

TDDC74 Programmering: Abstraktion och modellering Tentamen, onsdag 9 juni 2016, kl 14 18 TDDC74 Programmering: Abstraktion och modellering Tentamen, onsdag 9 juni 2016, kl 14 18 Läs alla frågorna först, och bestäm dig för i vilken ordning du vill lösa uppgifterna. Skriv tydligt och läsligt.

Läs mer

TDDC74 Programmering: Abstraktion och modellering Dugga 3, kl 14 16, 25 mars 2015

TDDC74 Programmering: Abstraktion och modellering Dugga 3, kl 14 16, 25 mars 2015 TDDC74 Programmering: Abstraktion och modellering Dugga 3, kl 14 16, 25 mars 2015 Läs alla frågorna först, och bestäm dig för i vilken ordning du vill lösa uppgifterna. Skriv tydligt och läsligt. Använd

Läs mer

Tentamen i. TDDC67 Funktionell programmering och Lisp

Tentamen i. TDDC67 Funktionell programmering och Lisp 1 Linköpings tekniska högskola Institutionen för datavetenskap Anders Haraldsson Tentamen i TDDC67 Funktionell programmering och Lisp och äldre kurser TDDC57 Programmering, Lisp och funktionell programmering

Läs mer

TDDC74 Programmering: Abstraktion och modellering Tentamen, lördag 27 augusti 2016, kl 8 12

TDDC74 Programmering: Abstraktion och modellering Tentamen, lördag 27 augusti 2016, kl 8 12 TDDC74 Programmering: Abstraktion och modellering Tentamen, lördag 27 augusti 2016, kl 8 12 Läs alla frågorna först, och bestäm dig för i vilken ordning du vill lösa uppgifterna. Skriv tydligt och läsligt.

Läs mer

Ändringsbar (mutable compound) data. TDDC74 Programmering: abstraktion och modellering. Sätta - samman listor kopiering. Hitta sista cons-cellen

Ändringsbar (mutable compound) data. TDDC74 Programmering: abstraktion och modellering. Sätta - samman listor kopiering. Hitta sista cons-cellen TDDC74 Programmering: abstraktion och modellering Ändringsbar (mutable comound) data Att göra strukturförändringar i listor Ändra car- och cdr-ekare SICP 3 (del ) Föreläsning 8 Anders Haraldsson (set-car!

Läs mer

TDDC74 Programmering: Abstraktion och modellering Dugga 1, kl 14-16

TDDC74 Programmering: Abstraktion och modellering Dugga 1, kl 14-16 TDDC74 Programmering: Abstraktion och modellering Dugga 1, 2017-02-22 kl 14-16 Läs alla frågorna först och bestäm dig för i vilken ordning du vill lösa uppgifterna. Uppgifterna är inte nödvändigtvis i

Läs mer

TDDC74 Programmering: Abstraktion och modellering Dugga 3, kl 8 10, 7 april 2016

TDDC74 Programmering: Abstraktion och modellering Dugga 3, kl 8 10, 7 april 2016 TDDC74 Programmering: Abstraktion och modellering Dugga 3, kl 8 10, 7 april 2016 Läs alla frågorna först och bestäm dig för i vilken ordning du vill lösa uppgifterna. Uppgifterna är inte ordnade i någon

Läs mer

TDDC74 Programmering: Abstraktion och modellering Dugga 2, kl 8 10, 5 mars 2015

TDDC74 Programmering: Abstraktion och modellering Dugga 2, kl 8 10, 5 mars 2015 TDDC74 Programmering: Abstraktion och modellering Dugga 2, kl 8 10, 5 mars 2015 Läs alla frågorna först, och bestäm dig för i vilken ordning du vill lösa uppgifterna. Skriv tydligt och läsligt. Använd

Läs mer

Tentamen TEN1 HI1029 2014-05-22

Tentamen TEN1 HI1029 2014-05-22 Tentamen TEN1 HI1029 2014-05-22 Skrivtid: 8.15-13.00 Hjälpmedel: Referensblad (utdelas), papper (tomma), penna Logga in med tentamenskontot ni får av skrivvakten. Det kommer att ta tid att logga in ha

Läs mer

TDDC74 Lab 04 Muterbara strukturer, omgivningar

TDDC74 Lab 04 Muterbara strukturer, omgivningar TDDC74 Lab 04 Muterbara strukturer, omgivningar 1 Översikt I den här laborationen kommer ni att lära er mer om: Tillstånd, och skillnader mellan ren funktionell programmering och imperativ. Skillnaden

Läs mer

TDDC74 Lab 02 Listor, sammansatta strukturer

TDDC74 Lab 02 Listor, sammansatta strukturer TDDC74 Lab 02 Listor, sammansatta strukturer 1 Översikt I denna laboration kommer ni att lära er mer om: Mer komplexa rekursiva mönster, procedurer och processer. Hur man kan hantera listor och andra enklare

Läs mer

n Detta för att kunna koncentrera oss på n Tal: number? n Symboler: symbol? n Strängar: string? n Tecken: char? n Boolskt: boolean?

n Detta för att kunna koncentrera oss på n Tal: number? n Symboler: symbol? n Strängar: string? n Tecken: char? n Boolskt: boolean? Tidigare TDDC74 Programming: Abstraktion och modellering Föreläsning 4 Symboler, Par, Listor Representation av par, Grafisk notation för par Representation av listor mha par Typiska listhanteringsprocedurer

Läs mer

TDDC74 Programmering: Abstraktion och modellering Datordugga 2 - exempel

TDDC74 Programmering: Abstraktion och modellering Datordugga 2 - exempel TDDC74 Programmering: Abstraktion och modellering Datordugga 2 - exempel Läs alla frågorna först och bestäm dig för i vilken ordning du vill lösa uppgifterna. Uppgifterna är inte nödvändigtvis i svårighetsordning.

Läs mer

Två fall: q Tom sekvens: () q Sekvens av element: (a b c) ; (sum-rec '(2 4 6)) = 12. q Första elementet uppfyller vissa villkor: (2 a b c)

Två fall: q Tom sekvens: () q Sekvens av element: (a b c) ; (sum-rec '(2 4 6)) = 12. q Första elementet uppfyller vissa villkor: (2 a b c) Programmönster: # Listan som sekvens, Rekursiv process Enkel genomgång av sekvens (element på toppnivån i en lista)) TDDC60 Programmering: abstraktion och modellering Föreläsning 5 Rekursiva och iterativa

Läs mer

TDDC74 Programmering: Abstraktion och modellering Tentamen, onsdag 19 oktober 2016, kl 14 18

TDDC74 Programmering: Abstraktion och modellering Tentamen, onsdag 19 oktober 2016, kl 14 18 TDDC74 Programmering: Abstraktion och modellering Tentamen, onsdag 19 oktober 2016, kl 14 18 Läs alla frågorna först, och bestäm dig för i vilken ordning du vill lösa uppgifterna. Skriv tydligt och läsligt.

Läs mer

TDDC74 Programmering: Abstraktion och modellering Datortenta , kl 08-12

TDDC74 Programmering: Abstraktion och modellering Datortenta , kl 08-12 TDDC74 Programmering: Abstraktion och modellering Datortenta - 2019-05-27, kl 08-12 Läs alla frågorna först och bestäm dig för i vilken ordning du vill lösa uppgifterna. Uppgifterna är inte nödvändigtvis

Läs mer

TDDC74 Programmering: Abstraktion och modellering Datortenta , kl 14-18

TDDC74 Programmering: Abstraktion och modellering Datortenta , kl 14-18 TDDC74 Programmering: Abstraktion och modellering Datortenta - 017-10-7, kl 14-18 Läs alla frågorna först och bestäm dig för i vilken ordning du vill lösa uppgifterna. Uppgifterna är inte nödvändigtvis

Läs mer

TDDC74 Programmering: Abstraktion och modellering. Provkod TEN1, Tid: kl 14-18, , Kåra

TDDC74 Programmering: Abstraktion och modellering. Provkod TEN1, Tid: kl 14-18, , Kåra Tentamen Provkod TEN1, Tid: kl 14-18, 2013-06- 07, Kåra Läs alla frågorna först och bestäm dig för den ordning som passar dig bäst. Även om det i uppgi;en står a< du skall skriva en procedur/funk?on, så

Läs mer

TDDC74 Programmering: Abstraktion och modellering Dugga 1, exempeldugga

TDDC74 Programmering: Abstraktion och modellering Dugga 1, exempeldugga TDDC74 Programmering: Abstraktion och modellering Dugga 1, exempeldugga Läs alla frågorna först och bestäm dig för i vilken ordning du vill lösa uppgifterna. Uppgifterna är inte nödvändigtvis i svårighetsordning.

Läs mer

TDDC74 Programmering: Abstraktion och modellering Dugga 2, , kl 14-16

TDDC74 Programmering: Abstraktion och modellering Dugga 2, , kl 14-16 TDDC74 Programmering: Abstraktion och modellering Dugga 2, 207-04-06, kl 4-6 Läs alla frågorna först och bestäm dig för i vilken ordning du vill lösa uppgifterna. Uppgifterna är inte nödvändigtvis i svårighetsordning.

Läs mer

TDDC74 Programmering: Abstraktion och modellering Dugga 2, , kl 17-19

TDDC74 Programmering: Abstraktion och modellering Dugga 2, , kl 17-19 TDDC74 Programmering: Abstraktion och modellering Dugga 2, 2017-04-06, kl 17-19 Läs alla frågorna först och bestäm dig för i vilken ordning du vill lösa uppgifterna. Uppgifterna är inte nödvändigtvis i

Läs mer

TDDC74 Programmering: Abstraktion och modellering Datortenta

TDDC74 Programmering: Abstraktion och modellering Datortenta TDDC74 Programmering: Abstraktion och modellering Datortenta - 2017-08-26 Läs alla frågorna först och bestäm dig för i vilken ordning du vill lösa uppgifterna. Uppgifterna är inte nödvändigtvis i svårighetsordning.

Läs mer

Dagens föreläsning Programmering i Lisp Fö 5

Dagens föreläsning Programmering i Lisp Fö 5 Anders Haraldsson 1 Dagens föreläsning Programmering i Lisp Fö 5 - Funktioner - lambda-uttryck (avs 7.1) - funcall och function (avs 7.2) - Högre ordningens funktioner (avs 7.3) - Iteratorer - Egenskaper

Läs mer

Universitetet i Linköping Institutionen för datavetenskap Anders Haraldsson 2

Universitetet i Linköping Institutionen för datavetenskap Anders Haraldsson 2 Anders Haraldsson 1 Anders Haraldsson 2 Dagens föreläsning Programmering i Lisp Fö 5 - Funktioner - lambda-uttryck (avs 7.1) - funcall och function (avs 7.2) - Högre ordningens funktioner (avs 7.) - Iteratorer

Läs mer

Lösningsförslag. TDDC74 Programmering: Abstraktion och modellering. Dugga 3 (provkod TEN1), Tid: kl 14-16, Datum:

Lösningsförslag. TDDC74 Programmering: Abstraktion och modellering. Dugga 3 (provkod TEN1), Tid: kl 14-16, Datum: Dugga 3 (provkod TEN1), Tid: kl 14-16, Datum: 2013-03-12 Lösningsförslag Dugga 3 (provkod TEN1), Tid: kl 14-16, Datum: 2013-03- 12 Läs alla frågorna först och bestäm dig för den ordning som passar dig

Läs mer

TDDC74 Programmering: Abstraktion och modellering Dugga 2, kl 8 10, 3 mars 2016

TDDC74 Programmering: Abstraktion och modellering Dugga 2, kl 8 10, 3 mars 2016 TDDC74 Programmering: Abstraktion och modellering Dugga 2, kl 8 10, 3 mars 2016 Läs alla frågorna först och bestäm dig för i vilken ordning du vill lösa uppgifterna. Uppgifterna är inte ornade i någon

Läs mer

TDDC74 Programmering: Abstraktion och modellering Datortenta , kl 14-18

TDDC74 Programmering: Abstraktion och modellering Datortenta , kl 14-18 TDDC74 Programmering: Abstraktion och modellering Datortenta - 2018-06-07, kl 14-18 Läs alla frågorna först och bestäm dig för i vilken ordning du vill lösa uppgifterna. Uppgifterna är inte nödvändigtvis

Läs mer

Föreläsning 6: Introduktion av listor

Föreläsning 6: Introduktion av listor Föreläsning 6: Introduktion av listor Med hjälp av pekare kan man bygga upp datastrukturer på olika sätt. Bland annat kan man bygga upp listor bestående av någon typ av data. Begreppet lista bör förklaras.

Läs mer

TDDC30. Objektorienterad programmering i Java, datastrukturer och algoritmer. Föreläsning 8 Jonas Lindgren, Institutionen för Datavetenskap, LiU

TDDC30. Objektorienterad programmering i Java, datastrukturer och algoritmer. Föreläsning 8 Jonas Lindgren, Institutionen för Datavetenskap, LiU TDDC30 Objektorienterad programmering i Java, datastrukturer och algoritmer. Föreläsning 8 Jonas Lindgren, Institutionen för Datavetenskap, LiU På denna föreläsning: Träd Traversering Insättning, borttagning

Läs mer

Dugga Datastrukturer (DAT036)

Dugga Datastrukturer (DAT036) Dugga Datastrukturer (DAT036) Duggans datum: 2012-11-21. Författare: Nils Anders Danielsson. För att en uppgift ska räknas som löst så måste en i princip helt korrekt lösning lämnas in. Enstaka mindre

Läs mer

TDDC74 - Lektionsmaterial C

TDDC74 - Lektionsmaterial C TDDC74 - Lektionsmaterial C Lektioner innehåller uppgifter av varierande slag. En del är mer diskussionsartade, andra mer experimentella. Ni behöver inte lämna in eller visa upp lösningarna på dessa för

Läs mer

Omtentamen (del 1, 6 högskolepoäng) i Programkonstruktion och datastrukturer (1DL201)

Omtentamen (del 1, 6 högskolepoäng) i Programkonstruktion och datastrukturer (1DL201) Omtentamen (del 1, 6 högskolepoäng) i Programkonstruktion och datastrukturer (1DL201) Lars-Henrik Eriksson Fredag 5 april 2013, kl 14:00 17:00, i Polacksbackens skrivsal Hjälpmedel: Inga. Inte heller elektronisk

Läs mer

TENTAMEN. Kurs: Objektorienterad programmeringsmetodik 5DV133 Ansvarig lärare: Anders Broberg. VT-13 Datum: 13-06-05 Tid: kl 16.00-20.

TENTAMEN. Kurs: Objektorienterad programmeringsmetodik 5DV133 Ansvarig lärare: Anders Broberg. VT-13 Datum: 13-06-05 Tid: kl 16.00-20. Umeå Universitet Datavetenskap Anders Broberg 130605 TENTAMEN Kurs: Objektorienterad programmeringsmetodik 5DV133 Ansvarig lärare: Anders Broberg VT-13 Datum: 13-06-05 Tid: kl 16.00-20.00 Namn: Personnummer:

Läs mer

Föreläsning 10. ADT:er och datastrukturer

Föreläsning 10. ADT:er och datastrukturer Föreläsning 10 ADT:er och datastrukturer ADT:er och datastrukturer Dessa två begrepp är kopplade till varandra men de står för olika saker. En ADT (abstrakt datatyp) är just abstrakt och är inte kopplad

Läs mer

Tentamen OOP 2015-03-14

Tentamen OOP 2015-03-14 Tentamen OOP 2015-03-14 Anvisningar Fråga 1 och 2 besvaras på det särskilt utdelade formuläret. Du får gärna skriva på bägge sidorna av svarsbladen, men påbörja varje uppgift på ett nytt blad. Vid inlämning

Läs mer

Grundläggande programmering med C# 7,5 högskolepoäng

Grundläggande programmering med C# 7,5 högskolepoäng Grundläggande programmering med C# 7,5 högskolepoäng Provmoment: TEN1 Ladokkod: NGC011 Tentamen ges för: Omtentamen DE13, IMIT13 och SYST13 samt öppen för alla (Ifylles av student) (Ifylles av student)

Läs mer

Tentamen i. för D1 m fl, även distanskursen. fredag 13 januari 2012

Tentamen i. för D1 m fl, även distanskursen. fredag 13 januari 2012 1 of 6 Örebro universitet Akademin för naturvetenskap och teknik Thomas Padron-McCarthy (thomas.padron-mccarthy@oru.se) Tentamen i Programmering grundkurs och Programmering C för D1 m fl, även distanskursen

Läs mer

Lösningar till uppgifterna sätts ut på kurssidan på nätet idag kl 13.00. Omtentamen i Programmering C, 5p, A1, D1, E1, Fri, Pr1, Te/Ek1, 040607.

Lösningar till uppgifterna sätts ut på kurssidan på nätet idag kl 13.00. Omtentamen i Programmering C, 5p, A1, D1, E1, Fri, Pr1, Te/Ek1, 040607. 1(8) ÖREBRO UNIVERSITET INSTITUTIONEN FÖR TEKNIK Lösningar till uppgifterna sätts ut på kurssidan på nätet idag kl 13.00. Denna tenta kommer att vara färdigrättad On 9/6 och kan då hämtas på mitt tjänsterum,

Läs mer

Uppgift 1 ( Betyg 3 uppgift )

Uppgift 1 ( Betyg 3 uppgift ) 2005-06-09.kl.08-13 Uppgift 1 ( Betyg 3 uppgift ) Ett plustecken kan se ut på många sätt. En variant är den som ses nedan. Skriv ett program som låter användaren mata in storleken på plusset enligt exemplen

Läs mer

Bygga hus med LECA-stenar

Bygga hus med LECA-stenar Bygga hus med LECA-stenar När man bygger hus med LECA-stenar finns det en del att tänka på. Till att börja med finns det LECA-stenar i olika dimensioner (t.ex. 59x19x19 och 59x19x39). Dessa dimensioner

Läs mer

Hemtjänsten 2012 2012-08-13. Svarsfrekvens 77 av 130 utdelade = 60 %

Hemtjänsten 2012 2012-08-13. Svarsfrekvens 77 av 130 utdelade = 60 % Hemtjänsten 2012 2012-08-13 Svarsfrekvens 77 av 130 utdelade = 60 % Bortfall: 3 av 77 Jag som har hemtjänst är: Bortfall: 1 av 77 Ålder Bortfall: 1 av 77 Jag som svarat på enkäten är: 1. Hur nöjd är du

Läs mer

DELPROV 1 I DATAVETENSKAP

DELPROV 1 I DATAVETENSKAP Umeå Universitet Datavetenskap Marie Nordström 070502 DELPROV 1 I DATAVETENSKAP Uppgift (poäng) 1 () 2 () 3 () 4 () 5 () 6 () Summa (xx) Inlämnad Poäng Kurs : Datum : 070502 Namn (texta) : Personnummer

Läs mer

TENTAMEN I DATAVETENSKAP

TENTAMEN I DATAVETENSKAP Umeå Universitet Datavetenskap Marie Nordström Thomas Johansson Jürgen Börstler 030124 TENTAMEN I DATAVETENSKAP PROGRAMMERINGSMETODIK OCH PROGRAMMERING I JAVA, 5P. (TDBA63) Datum : 030124 Tid : 9-15 Hjälpmedel

Läs mer

Rekursiva algoritmer sortering sökning mönstermatchning

Rekursiva algoritmer sortering sökning mönstermatchning Anders Haraldsson 1 Anders Haraldsson 2 Dagens föreläsning Programmering i Lisp Fö 6-7 Rekursiva strukturer rekursiva definitioner rekursiva funktioner rekursiva bevis: induktion - rekursion strukturell

Läs mer

Objektorienterad programmering D2

Objektorienterad programmering D2 Objektorienterad programmering D2 Laboration nr 2. Syfte Att få förståelse för de grundläggande objektorienterade begreppen. Redovisning Källkoden för uppgifterna skall skickas in via Fire. För senaste

Läs mer

Lösningar till tentauppgifterna sätts ut på kurssidan på nätet idag kl 19. Omtentamen i Programmering C, 5p, fristående, kväll, 040110.

Lösningar till tentauppgifterna sätts ut på kurssidan på nätet idag kl 19. Omtentamen i Programmering C, 5p, fristående, kväll, 040110. 1(8) ÖREBRO UNIVERSITET INSTITUTIONEN FÖR TEKNIK Lösningar till tentauppgifterna sätts ut på kurssidan på nätet idag kl 19. Denna tenta kommer att vara färdigrättad On 14/1-04 och kan då hämtas på mitt

Läs mer

Försättsblad till skriftlig tentamen vid Linköpings Universitet

Försättsblad till skriftlig tentamen vid Linköpings Universitet Försättsblad till skriftlig tentamen vid Linköpings Universitet Datum för tentamen 2016-03-21 Sal Tid 08:00 12:00 Kurskod Provkod Kursnamn/benämning Institution Antal uppgifter som ingår i tentamen Antal

Läs mer

Sätt att skriva ut binärträd

Sätt att skriva ut binärträd Tilpro Övning 3 På programmet idag: Genomgång av Hemtalet samt rättning Begreppet Stabil sortering Hur man kodar olika sorteringsvilkor Inkapsling av data Länkade listor Användning av stackar och köer

Läs mer

Programmering för språkteknologer II, HT2014. evelina.andersson@lingfil.uu.se Rum 9-2035 http://stp.ling.uu.se/~evelina/uv/uv14/pst2/

Programmering för språkteknologer II, HT2014. evelina.andersson@lingfil.uu.se Rum 9-2035 http://stp.ling.uu.se/~evelina/uv/uv14/pst2/ Programmering för språkteknologer II, HT2014 Avancerad programmering för språkteknologer, HT2014 evelina.andersson@lingfil.uu.se Rum 9-2035 http://stp.ling.uu.se/~evelina/uv/uv14/pst2/ Idag - Hashtabeller

Läs mer

Dagens föreläsning. Diverse Common Lisp. Konstanter, parametrar, globala variabler

Dagens föreläsning. Diverse Common Lisp. Konstanter, parametrar, globala variabler 21-1-2 1 Dagens föreläsning Hur fungerar ett Lisp system intern struktur av symbolen, tal, listan pekare - delade strukturer - eq minneshantering fri lista - sophämtning/garbage collection stack Diverse

Läs mer

Föreläsning 7. Grafiska användargränssnitt

Föreläsning 7. Grafiska användargränssnitt Föreläsning 7 Grafiska användargränssnitt För att göra grafiska användargränssnitt: Måste man veta hur man skapar komponenterna i ett GUI och vilka det finns. Till lab 3 räcker det med att känna till de

Läs mer

DUGGA: Objektorienterade applikationer. Läs detta! Uppgifterna är inte avsiktligt ordnade efter svårighetsgrad.

DUGGA: Objektorienterade applikationer. Läs detta! Uppgifterna är inte avsiktligt ordnade efter svårighetsgrad. 1 (8) DUGGA: Objektorienterade applikationer Läs detta! Uppgifterna är inte avsiktligt ordnade efter svårighetsgrad. Skriv ditt namn, personnummer och e-postadress på försättsbladet. Skriv rent dina svar.

Läs mer

Diagram. I detta kapitel lär du dig: m Diagrammets beståndsdelar. m Att skapa både inbäddat diagram och diagramblad. m Att ändra diagramform.

Diagram. I detta kapitel lär du dig: m Diagrammets beståndsdelar. m Att skapa både inbäddat diagram och diagramblad. m Att ändra diagramform. 1 Diagram Med diagram kan du presentera information på ett effektivt sätt. Eftersom datan visas grafiskt så kan betraktaren ta till sig mycket information på en gång. Microsoft Excel har ett kraftfullt

Läs mer

Sammanställning Undersökning av kommunens funktionsbrevlådor 2013

Sammanställning Undersökning av kommunens funktionsbrevlådor 2013 2013-02-21 Sammanställning Undersökning av kommunens funktionsbrevlådor 2013 40 procent av respondenterna instämde i påståendet att de som helhet var nöjda i kontakten med kommunen Det är ingen skillnad

Läs mer

TDP002 2015-08-26 14-19. Regler

TDP002 2015-08-26 14-19. Regler Regler Student får lämna salen tidigast en timme efter tentans start. Vid toalettbesök eller rökpaus ska pauslista utanför salen fyllas i. All form av kontakt mellan studenter under tentans gång är strängt

Läs mer

Föreläsning 7. Träd och binära sökträd

Föreläsning 7. Träd och binära sökträd Föreläsning 7 Träd och binära sökträd Föreläsning 7 Träd Binära träd Binärt sökträd som ADT Implementering av binärt sökträd Travestera binärt sökträd Sökning Insättning/borttagning Läsanvisningar och

Läs mer

Föreläsning 13 och 14: Binära träd

Föreläsning 13 och 14: Binära träd Föreläsning 13 och 14: Binära träd o Binärträd och allmänna träd o Rekursiva tankar för binärträd o Binära sökträd Binärträd och allmänna träd Stack och kö är två viktiga datastrukturer man kan bygga av

Läs mer

OOP Objekt-orienterad programmering

OOP Objekt-orienterad programmering OOP F6:1 OOP Objekt-orienterad programmering Föreläsning 6 Mer om klasser och objekt Hantera många objekt ArrayList tostring() metoden this Vi vill ofta hantera många objekt i ett program: OOP F6:2 public

Läs mer

ARKITEKTPROVET 2013 DAG 1. 1: LINJE & VECK [ENKELHET, UNDERSÖKNING] [1H] 9.15-10.15

ARKITEKTPROVET 2013 DAG 1. 1: LINJE & VECK [ENKELHET, UNDERSÖKNING] [1H] 9.15-10.15 ARKITEKTPROVET 2013 DAG 1. 1: LINJE & VECK [ENKELHET, UNDERSÖKNING] [1H] 9.15-10.15 Översikt: Den första uppgiften är en undersökning av linje, kant och yta. I den skall du försöka skapa något intressant

Läs mer

Objektorienterad programmering

Objektorienterad programmering Objektorienterad programmering Emil Ahlqvist (c10eat@cs.umu.se) Didrik Püschel (dv11dpl@cs.umu.se) Johan Hammarström (c08jhm@cs.umu.se) Hannes Frimmel Moström (c10hml@cs.umu.se) 1 1. Introduktion 1.1 Objektorienterad

Läs mer

TDDC30. Objektorienterad programmering i Java, datastrukturer och algoritmer. Föreläsning 3 Jonas Lindgren, Institutionen för Datavetenskap, LiU

TDDC30. Objektorienterad programmering i Java, datastrukturer och algoritmer. Föreläsning 3 Jonas Lindgren, Institutionen för Datavetenskap, LiU TDDC30 Objektorienterad programmering i Java, datastrukturer och algoritmer. Föreläsning 3 Jonas Lindgren, Institutionen för Datavetenskap, LiU På denna föreläsning: Abstrakta datatyper Listor Stackar

Läs mer

Informationskvällar 18, 22 och 24 februari

Informationskvällar 18, 22 och 24 februari Informationskvällar 18, 22 och 24 februari VÄLKOMNA TILL INFORMATION OM NYA HYROR SÅ HÄR ÄR UPPLÄGGET IKVÄLL Del 1 vad blir resultatet för Er Hyresbeloppen 1 april 2016 genomgång av utskickat brev Hur

Läs mer

Enkät Plantskolan Hammarby IF FF vinter 2015/16. 1. Har din son deltagit som? 2. I vilken åldersgrupp har din son deltagit?

Enkät Plantskolan Hammarby IF FF vinter 2015/16. 1. Har din son deltagit som? 2. I vilken åldersgrupp har din son deltagit? Enkät Plantskolan Hammarby IF FF vinter 2015/16 1. Har din son deltagit som? 10 9 8 85.7% 7 3 2 Målvakt Utespelare Målvakt 14,3% Utespelare 85,7% 2. I vilken åldersgrupp har din son deltagit? 10 9 8 7

Läs mer

1 Skapa Tabell...2. 2 Skapa Relationer...20. 3 Redigera Relationer...24. 4 Redigera Fält i Tabell...26. 5 Lägga till Poster i Tabell...

1 Skapa Tabell...2. 2 Skapa Relationer...20. 3 Redigera Relationer...24. 4 Redigera Fält i Tabell...26. 5 Lägga till Poster i Tabell... Kapitel 5 Tabell 1 Skapa Tabell...2 1.1 Tabellfönstret... 4 1.2 Fältegenskaper... 8 1.3 Primärnyckel... 11 1.4 Spara Tabell... 12 1.5 Tabellguiden... 12 2 Skapa Relationer...20 3 Redigera Relationer...24

Läs mer

Instruktioner - Datortentamen TDDD73 Funktionell och imperativ programmering i Python

Instruktioner - Datortentamen TDDD73 Funktionell och imperativ programmering i Python Instruktioner - Datortentamen TDDD73 Funktionell och imperativ programmering i Python Hjälpmedel Följande hjälpmedel är tillåtna: Exakt en valfri bok, t.ex. den rekommenderade kursboken. Boken får ha anteckningar,

Läs mer

Instruktioner - Datortentamen TDDE24 och TDDD73 Funktionell och imperativ programmering (i Python)

Instruktioner - Datortentamen TDDE24 och TDDD73 Funktionell och imperativ programmering (i Python) Instruktioner - Datortentamen TDDE24 och TDDD73 Funktionell och imperativ programmering (i Python) Hjälpmedel Följande hjälpmedel är tillåtna: Exakt en valfri bok, t.ex. den rekommenderade kursboken. Boken

Läs mer

Översikt 732G11 PROGRAMMERING 1. Personal. Kursens mål. Litteratur. Kursens innehåll 2010-04-22

Översikt 732G11 PROGRAMMERING 1. Personal. Kursens mål. Litteratur. Kursens innehåll 2010-04-22 Översikt 732G11 PROGRAMMERING 1 Institutionen för datavetenskap Om kursen Vad är programmering (bra för)? Programmeringsspråket Java Utvecklingsmiljön Eclipse Genomgång av några programexempel Programmering

Läs mer

Information om stipendier från Youth For Understanding Sverige programåret 2013/2014

Information om stipendier från Youth For Understanding Sverige programåret 2013/2014 Information om stipendier från Youth For Understanding Sverige programåret 2013/2014 Syftet med våra stipendier är att möjliggöra och uppmuntra utbyte för studenter som är särskilt goda ambassadörer för

Läs mer

Räkna poäng Övning 1. Herre Hcp 4.8 Gul Tee. De 7 extraslagen läggs ut på hålen som har index (Hcp) 7 eller lägre.

Räkna poäng Övning 1. Herre Hcp 4.8 Gul Tee. De 7 extraslagen läggs ut på hålen som har index (Hcp) 7 eller lägre. Slopetabellen Läs av ditt spelhandicap (Shcp) i slopetabellen. Dam eller? Vilken tee? (Gul, Blå, Röd)? Exempel : Handicap 54, Dam, Röd tee»64 extraslag Exempel : Handicap 54, Herr, Röd tee»56 extraslag

Läs mer

Programmering för Språkteknologer II. Innehåll. Associativa datastrukturer. Associativa datastrukturer. Binär sökning.

Programmering för Språkteknologer II. Innehåll. Associativa datastrukturer. Associativa datastrukturer. Binär sökning. Programmering för Språkteknologer II Markus Saers markus.saers@lingfil.uu.se Rum -040 stp.lingfil.uu.se/~markuss/ht0/pst Innehåll Associativa datastrukturer Hashtabeller Sökträd Implementationsdetaljer

Läs mer

Textsträngar från/till skärm eller fil

Textsträngar från/till skärm eller fil Textsträngar från/till skärm eller fil Textsträngar [Kapitel 8.1] In- och utmatning till skärm [Kapitel 8.2] Rekursion Gränssnitt Felhantering In- och utmatning till fil Histogram 2010-10-25 Datorlära,

Läs mer

Lära känna skrivbordet

Lära känna skrivbordet Är det första gången du använder Windows 7? Den här versionen har mycket gemensamt med tidigare versioner av Windows, men du kan behöva hjälp med att få upp farten. Den här guiden innehåller praktisk information

Läs mer

6 Rekursion. 6.1 Rekursionens fyra principer. 6.2 Några vanliga användningsområden för rekursion. Problem löses genom:

6 Rekursion. 6.1 Rekursionens fyra principer. 6.2 Några vanliga användningsområden för rekursion. Problem löses genom: 6 Rekursion 6.1 Rekursionens fyra principer Problem löses genom: 1. förenkling med hjälp av "sig själv". 2. att varje rekursionssteg löser ett identiskt men mindre problem. 3. att det finns ett speciellt

Läs mer

Symbolisk data. quote. (define a 1) (define b 2) (jacek johan david) (list a b)

Symbolisk data. quote. (define a 1) (define b 2) (jacek johan david) (list a b) Symbolisk data (1 2 3 4) (a b c d) (jacek johan david) ((jacek "jacek@cs.lth.se") (johan "johang@cs.lth.se") (david "dat99dpe@ludat.lth.se")) ((anna 13) (per 11) (klas 9) (eva 4)) (+ (* 23 4) (/ y x))

Läs mer

Idag: Dataabstraktion

Idag: Dataabstraktion Idag: Dataabstraktion Hur använder vi det vi hittills kan om Scheme för att realisera (implementera) sammansatta data? Hur separerar man datastrukturen från resten av ett program så att ändringar i datastrukturen

Läs mer

Programmeringsteknik med C och Matlab

Programmeringsteknik med C och Matlab Programmeringsteknik med C och Matlab Kapitel 2: C-programmeringens grunder Henrik Björklund Umeå universitet Björklund (UmU) Programmeringsteknik 1 / 32 Mer organisatoriskt Imorgon: Datorintro i lab Logga

Läs mer

Exempel på listor (klassen ArrayList). Ett exempel med fält. Avbildning är en speciell typ av lista HashMap.

Exempel på listor (klassen ArrayList). Ett exempel med fält. Avbildning är en speciell typ av lista HashMap. Institutionen för Datavetenskap Göteborgs universitet HT2008 DIT011 Objektorienterad programvaruutveckling GU (DIT011) Innehåll Föreläsning 4 Exempel på listor (klassen ArrayList). Ett exempel med fält.

Läs mer

Ditt äckel Elevmaterial

Ditt äckel Elevmaterial SIDAN 1 Dramaturgi Dramaturgi handlar om hur en berättelse är uppbyggd rent strukturellt. Det är även läran om hur man bygger upp en berättelse på ett bra och ändamålsenligt sätt. Boken Ditt äckel! är

Läs mer

Flera kvantifierare Bevis Direkt bevis Motsägelse bevis Kontrapositivt bevis Fall bevis Induktionsprincipen. x y (x > 0) (y > 0) xy > 0 Domän D = R

Flera kvantifierare Bevis Direkt bevis Motsägelse bevis Kontrapositivt bevis Fall bevis Induktionsprincipen. x y (x > 0) (y > 0) xy > 0 Domän D = R Föreläsning Flera kvantifierare Bevis Direkt bevis Motsägelse bevis Kontrapositivt bevis Fall bevis Induktionsprincipen För att göra ett påstående av en öppen utsaga med flera variabler behövs flera kvantifierare.

Läs mer

Problemet löd: Är det möjligt att på en sfär färga varje punkt på ett sådant sätt att:

Problemet löd: Är det möjligt att på en sfär färga varje punkt på ett sådant sätt att: Problemet löd: Är det möjligt att på en sfär färga varje punkt på ett sådant sätt att: 1. Om två punkter befinner sig på avståndet pi/2 från varandra så skall de ha olika färg. 2. Endast tre färger används.

Läs mer

TDDC30. Objektorienterad programmering i Java, datastrukturer och algoritmer. Föreläsning 3 Jonas Lindgren, Institutionen för Datavetenskap, LiU

TDDC30. Objektorienterad programmering i Java, datastrukturer och algoritmer. Föreläsning 3 Jonas Lindgren, Institutionen för Datavetenskap, LiU TDDC30 Objektorienterad programmering i Java, datastrukturer och algoritmer. Föreläsning 3 Jonas Lindgren, Institutionen för Datavetenskap, LiU På denna föreläsning: Abstrakta datatyper Listor Stackar

Läs mer

Instruktioner för dig som ska söka till Mattekollo 2016

Instruktioner för dig som ska söka till Mattekollo 2016 Instruktioner för dig som ska söka till Mattekollo 2016 Matematik är KUL men Mattekollo 2016 har tyvärr ett begränsat antal platser, nämligen 40 stycken. Det blir även ett roligare kollo om de som kommer

Läs mer

MA2004 Tillämpad Matematik II, 7.5hp, 2013-03-27

MA2004 Tillämpad Matematik II, 7.5hp, 2013-03-27 MA00 Tillämpad Matematik II,.hp, 0-0- Hjälpmedel: Räknedosa! Tänk på att dina lösningar ska utformas så att det blir lätt för läsaren att följa dina tankegångar. Ofullständiga lösningar, eller lösningar

Läs mer

INDUKTION OCH DEDUKTION

INDUKTION OCH DEDUKTION Explorativ övning 3 INDUKTION OCH DEDUKTION Syftet med övningen är att öka Din problemlösningsförmåga och bekanta Dig med olika bevismetoder. Vårt syfte är också att öva skriftlig framställning av matematisk

Läs mer

Imperativ programmering. Imperativ programmering konstruktioner i Lisp. Datastrukturer (kap ) arraystruktur poststruktur

Imperativ programmering. Imperativ programmering konstruktioner i Lisp. Datastrukturer (kap ) arraystruktur poststruktur Imperativ programmering konstruktioner i Lisp Imperativ programmering I den imperativa programmeringen skriver vi program satsvist. Datastrukturer (kap.-.) aystruktur poststruktur Iterativa uttryck (avs.)

Läs mer

Databasteknik för D1, SDU1 m fl

Databasteknik för D1, SDU1 m fl 1 of 5 Örebro universitet Institutionen för naturvetenskap och teknik Thomas Padron-McCarthy (thomas.padron-mccarthy@oru.se) Tentamen i Databasteknik för D1, SDU1 m fl lördag 7 mars 2015 Gäller som tentamen

Läs mer

Träd, binära träd och sökträd. Koffman & Wolfgang kapitel 6, avsnitt 1 4

Träd, binära träd och sökträd. Koffman & Wolfgang kapitel 6, avsnitt 1 4 Träd, binära träd och sökträd Koffman & Wolfgang kapitel 6, avsnitt 1 4 1 Träd Träd är ickelinjära och hierarkiska: i motsats till listor och fält en trädnod kan ha flera efterföljare ( barn ) men bara

Läs mer

Föreläsning 2 Objektorienterad programmering DD1332. Typomvandling

Föreläsning 2 Objektorienterad programmering DD1332. Typomvandling metoder Föreläsning 2 Objektorienterad programmering DD1332 Array [modifierare] String metodnamn (String parameter) Returtyp (utdata typ) i detta fall String Indata typ i detta fall String 1 De får man

Läs mer

Lärandefrågor uppföljande samtal. Framtagen av Funktionshinder, Hägersten-Liljeholmens Stadsdelsförvaltning, Stockholms stad.

Lärandefrågor uppföljande samtal. Framtagen av Funktionshinder, Hägersten-Liljeholmens Stadsdelsförvaltning, Stockholms stad. Lärandefrågor uppföljande samtal. Framtagen av Funktionshinder, Hägersten-Liljeholmens Stadsdelsförvaltning, Stockholms stad. Mars 2012 Frågor om situationen: Hur upplever du brukarens fysiska hälsa? Hur

Läs mer

Föreläsning 15: Repetition DVGA02

Föreläsning 15: Repetition DVGA02 Föreläsning 15: Repetition DVGA02 Vad handlar kursen om? Kursen kan i grova drag delas upp i tre delar: 1. Objekt-orienterad programmering 2. Grafiska användargränssnitt 3. Datastrukturer Dessutom genomsyras

Läs mer