Risk och Säkerhet - för kvinnor i irakiska Kurdistan. Rapport genomförd januari Författare: Maria Hagberg Karin Jonegård Kvinnor för Fred

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Risk och Säkerhet - för kvinnor i irakiska Kurdistan. Rapport genomförd januari 2010. Författare: Maria Hagberg Karin Jonegård Kvinnor för Fred"

Transkript

1 Risk och Säkerhet - för kvinnor i irakiska Kurdistan Rapport genomförd januari 2010 Författare: Maria Hagberg Karin Jonegård Kvinnor för Fred

2 Register sid Förord 3 Bakgrund 4 Intervjuer 5 ASUDA AMEZ KHANZAD REWAN Juridisk rådgivare CDO Röda halvmånen återvändarhjälp i samarbete med Röda Korset Sverige Sammanfattning 56 3

3 Förord Vi vill passa på att tacka alla som bidragit till en mycket lärorik och spännande resa till Irak/Kurdistan i januari Vår förhoppning är att de kunskaper vi inhämtat kan var till hjälp för såväl enskilda personer som organisationer i Sverige som berörs av dessa frågeställningar. Vi vill tacka Kvinnor för Fred som organisation och särskilt Bibbi Steinertz, vår organisationssekreterare som uppmuntrat oss i vår projektansökan och genomförandet av resan. Vi vill vidare tacka Mideto Feza Kalala på Ungdomsstyrelsen enheten för Kvinnors organisering som har haft stort tålamod med vår ansökan och varit oss behjälpliga. Vi vill tacka Nätverket mot hedersrelaterat våld som genom år av arbete byggt upp det kontaktnät vi har kunnat använda oss av. Förutom alla välvilliga organisationer och vänner vill vi också särskilt tacka följande som både ställt upp själva och med vidare kontakter; Atta Muhammad Ahmed vid CDO, Mahabad Qaradaghi, Gelas Ali på Amez som hjälpt till och föremedlat ytterligare kontakter, Bengt Westerberg och Hugo Rickberg på Röda Korset för kontakt till Röda halvmånen. Awaz och Dilan Daleni som hjälp till med praktiska förberedelser. Vi vill speciellt tacka Biza Barzo Ali som fungerat som vår tolk under hela resan. Hon har kunskap i både sorani och svenska och hennes familj återvände till irakiska Kurdistan för några år sedan. Biza gjorde ett strålande arbete trots att det var första gången hon gjorde något sådant. Tack också till våra familjer och vänner som stöttar och inspirerar. Sist men inte minst alla modiga kvinnor, och några män, som ställt upp som informanter och delat med sig av sina kunskaper och lärt oss massor som vi nu vill förmedla. 4

4 Bakgrund Vi, Kvinnor för fred, arbetar sedan 2007 i ett kvinnoprojekt Amez i irakiska Kurdistan. Flera resor, i samarbete med Nätverket mot hedersrelaterat våld, har gjort oss medvetna om att det finns stor okunskap kring det specifika i våld i form av hedersrelaterat våld. Under våra resor har vi också förstått att myndigheter och många frivilligorganisationer i Sverige är ganska okunniga om vilka svårigheter och vilket motstånd som råder för dem som engagerar sig i kvinnors säkerhet i Irak. Vi anser därför att vi har mycket att lära. Därför ansökte vi, Maria Hagberg och Karin Jonegård, om pengar för att genomföra denna studieresa. Organisationerna som vi intervjuat under resan arbetar med allt från förebyggande arbete, skyddat boende/kvinnojour till myndighetsutövning. Vi reste runt i regionen och hann med följande orter och organisationer: Sleimani (Suleimania): AMEZ, ASUDA, CDO, Ministeriet mot kvinnomisshandel, familjecentret, REWAN socialrådgivningsbyrå, en juridisk rådgivare åt statsministern och KHANZAD Halabja: AMEZ Hewler/Erbil: Röda halvmånen (samarbetar med Röda Korset ang återvändarfrågor) Vi har genomfört nio intervjuer med olika nyckelpersoner. Intervjuerna har skett efter en i förväg uppgjord frågeguide (bifogas) och vi har anpassat frågorna efter den verksamhet vi har mött. Urvalet har skett både riktat och slumpmässigt eftersom vi gjort upp om en del möten på plats, men alla är engagerade i kvinnors livsvillkor. Vi har även tagit upp frågor om HBT då HBT personer också omfattas av hedersrelaterat våld och förtryck och är i en särskilt utsatt grupp. Intervjuerna har vi spelat in på Mp3 och sedan transkriberat dem och sammanställt dem i de avsnitt ni kan läsa här i rapporten. Som ni säkert förstår har det inneburit ett digert ideellt arbete. 5

5 Intervjuer irakiska Kurdistan (IP=intervjuperson) ASUDA-skyddat boende Vi intervjuar verksamhetsansvarig som började arbeta där ASUDA startades av en norsk biståndsorganisation. De hade inspirerats att starta det utifrån liberala och kommunistiska kvinnor som börjat med små skyddsboenden (kvinnojourerna) åt kvinnor redan 1994/95. När politiska motsättningar senare uppstod mellan dessa grupper stängdes kvinnojourerna men behovet kvarstod. De kvinnor som bott på jourerna fick inte bo kvar och många i personalen tog hem dem till sig själva. Efter inbördeskriget 1996 var det ingen tanke på att öppna en kvinnojour igen men 1997 började tanken spira hos kvinnounionen försökte de öppna en jouren igen men då hade redan NPA öppnat en kvinnojour. Idén kvarstod för de ville ha ett boende som var självständigt och med ett annat innehåll. De lyckades genomföra det och öppnade åter , det var så Asuda kom till. Det var bråda tider då med att anställa kompetent personal med olika bakgrund samt inreda och öppna upp centret. När Asuda kom till fanns det inga självständiga kvinnoorganstationer utan de som fanns var kopplade till olika partier. Först öppnade man kvinnocentret och därefter boendet/jouren. Det var inte komplikationsfritt och många politiker ville stänga det men de stod på sig, trots mycket motstånd, för behovet fanns. Många som arbetade där var frivilliga och både att hitta dem och finansiärer till boendet var stora utmaningar som de lyckades övervinna. Många var okunniga om vad ett skyddat boende var för något men drivkraften var stark hos de involverade. I början var det många svårigheter t.ex. ibland måste personalen övernatta på boendet för kvinnorna slogs. På senare tid har de haft problem med rasism bland kvinnorna då färgade kvinnliga gästarbetare sökt hjälp hos dem och de andra kvinnorna har då vägrat äta tillsammans med dessa. ASUDA fungerar som ett samhälle i miniatyr och ställer höga krav på dem som vistas där. Det finns plats för tolv kvinnor och barn men ibland måste de ta in så 6

6 många som tjugo. Då är det sängplatser överallt. De skulle behöva minst två rum till. Efter en allvarlig attack sommaren 2009 då några privata beväpnade vakter försökte frita några kvinnor har jouren varit bemannat dygnet runt och har kameraövervakning; både kontor och boende har övervakningskameror för kvinnornas och personalens säkerhet. Vid denna attack hotades personalen med vapen och misshandlades. Efter denna händelse har de har även en direktlinje till polisen. Det finns ett signalsystem mellan boendet och kontoret som innebär att det efter ett antal signaler vidarekopplas till föreståndarens mobil och säkerhetschefens mobil. Under åren har de mött många svårigheter med personalen, från regeringen, från familjerna och kvinnorna själva men de fortsätter trots det med sitt arbete. Det finns ännu inget bra skydd för kvinnorna och när det lämnar jouren kan hotet mycket väl från familjen kvarstå. Ibland kidnappas de av familjen och hoten verkställs. Det finns fördomar ute i samhället om att de kvinnor som söker skydd på jouren hjälper unga kvinnor att rymma hemifrån och prostituera sig. Det sprids mycket rykten för att svärta ner verksamheten. De som söker skydd hos jouren har ofta svåra sociala problem, några kvinnor ljuger också om varför de behöver hjälp. Det är väldigt viktiga att göra noggranna utredningen och kolla upp bakgrunden hos dem som söker hjälp. En del kvinnor lämnar boendet för tidigt innan de hunnit hämta sig och samla kraft. Detta försvårar återanpassningen då det ofta handlar om svåra sociala problem. Ett annat problem kan vara personalen; det förekommer att anställda är oseriösa och har jobbet bara som en inkomstskälla. Lönen är inte särskild hög och täcker bara det nödvändigaste och en hel del som jobbar där är frivilliga. Detta skulle behöva förändras. Det finns ett speciellt program vid inskrivning av kvinnorna; först blir kvinnan intervjuad noga men inte direkt vid ankomsten utan efter hon har fått vila eller sova. Kvinnan får sedan uppge ett namn som hon vill kallas för under vistelsen. Därefter informeras hon om reglerna vid boendet. Under den tid som hon 7

7 stannar på boendet får hon bekosta eventuella mediciner själv; särskilt om vistelsen blir långvarig, en månad och mer. Kvinnorna stannar upp till fyra månader, ibland sex månader och längre. Längst tid en kvinna har stannat där är två och ett halvt år, men hon fick skickas utomlands på grund av hotbilden. Flera kvinnor har skickats utomlands under årens lopp. Det beror på att de inte kunnat lösa problemet och de har dödshot från flera män. Minst åtta kvinnor har skickats utomlands de senaste åren och ASUDA har samarbete med flera organisationer utomlands som hjälper till. En gång blev en kvinna attackerad i boendet men hittills har ingen kvinna från ASUDA dödats. Det har däremot hänt andra skyddade boenden. Myndigheten mot kvinnomisshandel kräver en garanti från angriparna att låter dem vara i fred på jouren men det bryr sig en del personer inte om. Det är mycket viktigt att lagstiftningen följs och fungerar. Mycket har förändrats i lagen men implementeringen hänger inte med; mer kunskap behövs. Förändringsarbetet är bara i sin linda i irakiska Kurdistan. Det behövs mer än en politiker som stödjer kvinnors rättigheter. Eftersom även domare, krigshjältar (peshmerga) och poliser utövar våld mot kvinnor är det svårt; de blir inte ställda inför domstol fast lagstiftningen ändrats. Det är fortfarande stort avstånd mellan myndigheter och NGO: s. ASUDA håller på med en rapport om kvinnors rättigheter som ska slutföras under våren ASUDA samarbetar med andra kvinnojourer/skyddade boenden i irakiska Kurdistan. Förutom de jourer som finns i regionen så finns det skyddscenter för kvinnor t.ex. ett i Duhok som får stöd av Diakonia. Totalt finns det sex kvinnojourer i regionen. ASUDA efterlyser mer genomarbetad utbildning av alla som arbetar i kvinnojourerna. De borde vara en gemensam utbildning eftersom det hade underlättat samarbetet mellan jourerna. Hederstänkandet är allt som rör familjeangelägenheter och är en bidragande orsak till att konflikter uppstår i samhället; det mesta har med heder att göra. För att kunna göra något åt det så måste man erkänna förekomsten av hedersrelaterat 8

8 våld. Det tar tid att få folk att förstå efter att man ändrat lagen. Lagen ändrades 2002; tidigare tilläts hedersmord och dömdes mildare. Det som händer ibland är att hedern används som en ursäkt för andra konflikter. Exempelvis har konflikter mellan gifta par inte alltid med heder att göra utan ibland handlar det om svartsjuka eller ekonomi. Ibland har prostitutionen sin grund i orättvis ekonomi när kvinnan får inga pengar av sin man, vare sig till sig själv eller barnen. ASUDA upplever att det finns hedersrelaterat våld i samhället, men att det inte har funnits särskilt länge och till viss del har det med islam att göra. I irakiska Kurdistan gör man ofta en koppling till heder i relationen mellan en man och en kvinna. Hederstänkandet har särskilt med oskulden och sexualiteten att göra, att ha sex med andra utanför äktenskapet. Om personer, särskilt flickor/kvinnor, har sex innan äktenskapet i Irak, så bryter hon mot familjens heder. Det är svårt för en ung människa att få kunskap och utlopp för sin sexualitet; särskilt när de inte har någon kunskap om sexualiteten och glädjen med den. När det gäller homosexuella personer finns inget skydd för dem och det är väldigt farligt att tala om dessa saker. En gång hade ASUDA en kvinna som de trodde var lesbisk boende på kvinnojouren och det skapade problem. Alla kände det så men ingen vågade tala om det. Det finns troligen många homosexuella personer i irakiska Kurdistan men ingen vågar tala om det; ingen bryr sig om dem eller klarar av att hjälpa dem. Behöver de skydd ska de kunna bo i kvinnojouren utan att det har någon betydelse för skyddsbehovet kommer främst. För män finns inget skydd, inte heller när det gäller hot om hedersmord. Det är viktigt att det kommer fram att även män utsätts för hedersrelaterade hot, kränkningar och mord. Bara under januari månad 2010 skedde nio hedersmord där både män och kvinnor var offer. Ett exempel på ett fall som skedde nyligen var då en kvinna som var skild och skulle gifta om sig blev attackerad av sin f.d. man. Kvinnans bror försökte skydda henne och han blev dödad istället. 9

9 Ett annat exempel var en kvinna som nu bor i kvinnojouren vars man är i fängelse och han har ett starkt hot riktat mot sig. ASUDA har hört om fritagningsplaner av mannen för att kunna döda honom och är säkra på att han skulle dödas om han släpptes. Han är ett fall av hedersrelaterat våld då felet de gjorde var att de rymde iväg för att gifta sig. Det bör påpekas att det är mycket svårt att skydda hotade personer då irakiska Kurdistan är litet och det är lätt att hitta personer som försöker gömma sig. Sharia som kommer från Islam och är familjelagarna som bl a säger att man måste vara oskuld när man gifter sig. Men oskulden har direkt med heder att göra i det omgärdande samhället. Hedern är förknippad med kvinnan i familjen så om det finns nio kvinnor i familjen så bär de alla hedern. Sex innan äktenskapet alltså är förbjudet eftersom det har med heder att göra. Abort är inte tillåtet men förekommer om man har råd. Det förekommer både på privata och allmänna kliniker. ASUDA anser att regeringen behöver samla in kunskap från allmänheten om vad som är bra respektive dåligt för kvinnor och inte bara förlita sig på rådgivare som inte har erfarenhet från fältet. Dessutom tycker ASUDA att lagförändringar måste implementeras annars sker ingen förändring i praktiken. En frånskild kvinna kan idag bo själv med sina barn men under särskilda omständigheter, under förutsättning att hon har egen inkomst och bostad. Om kvinnan gifter om sig förlorar hon vårdnaden och barnen flyttar till pappan. En kvinna utan barn kan ibland leva själv men det beror på familjen och annat. När det gäller änkor är det annorlunda. De får mer respekt från omgivningen än en frånskild kvinna. Det finns ingen lagstiftning mot våldtäkt inom äktenskapet. Inom sharia gör en man vad han vill med sin fru och det innebär att frun måste göra som mannen säger. Tvångsäktenskap och barnäktenskap förekommer; man kan få undantag från åldersgränsen på 18 år för äktenskap. Ofta gifter de sig informellt (religiös 10

10 vigsel) först. Det är ingen skillnad om det äktenskapet sker legalt genom undantag eller informellt, det är ändå med en underårig och ofta mot deras vilja. Barnmisshandel är vanligt likaså att barn som bevittnar våld i hemmet. Det har kommit en ny familjelag som ska skydda barn men trots det tar ASUDA emot många barn. De tar även emot pojkar upp till tolv års ålder. I varje stad finns utredare som försöker samla in data om omfattningen av våldet mot kvinnor och försöker få ut information från regeringen. Det är lätt att samla in uppgifter i Suleimania, Erbil/Hewler och i Duhok, men svårare i Mosul eftersom det är en mer isolerad stad med religiösa och etniska motsättningar. Utredarna har regelbunden kontakt med ASUDA. ASUDA arbetar inte enbart med skyddat boende utan också med utvärderingsprogram, särskilt om prostitution, empowerment för kvinnorna och med FN resolutionen De samarbetar med Nätverket mot hedersrelaterat våld och Kvinna till Kvinna, Kvinnor utan gränser, SAVE network, INCC Network, Women WGP:s Network, Amnesty International och Human Right Watch. Lokalt fungerar det bra med regeringen, sjukhus (speciellt bra), polisstationer, inrikesministeriet, domstolar och en del taxi som kör kvinnorna till dem när de ser att de behöver hjälp. Utan bra samarbete skulle det inte fungera. Men det har också hänt att flickor som sökt hjälp blivit utnyttjade av busschaufförer då de tagit sig mellan orterna för att kunna söka skydd hos kvinnojouren. På national och internationell nivå så är det viktigt samarbetet med regeringen fungerar för annars fungerar det inte heller med ambassaderna såsom t ex den svenska ambassaden. En annan viktig aspekt är ekonomin eftersom kvinnojourerna är kostsamma; finansiering är svårt och kräver mycket tid och energi som exempelvis insamling av bidrag. Det är viktigt att regeringen stöttar det också, eftersom det är deras ansvar. Särskilt sårbara grupper i samhället behöver också skydd. Det kan vara personer med handikapp som blir utnyttjade och misshandlade. Ett fall som ASUDA hade 11

11 var en handikappad flicka som blev gravid för andra gången utan att vara gift. Det är ingen prostituerad flicka utan en familjeflicka. Hon gav efter för att hon var rädd att inte bli gift och hamna på institution. Det behövs även hjälp för dem med särskilda handikapp såsom Downs Syndrom. I samhället saknas det en sådan typ av hjälp och likadant är situationen för dem med psykiska problem eller sjukdomar. ASUDA har haft en kvinna som var allvarligt psykiskt sjuk; hon försökte döda barnen i kvinnojouren. Det fanns väldigt få ställen att skicka henne till och de fick ha en henne en hel vecka för de ville inte lämna henne vind för våg. De behövde ge både henne och barnen därför fick de hitta en speciallösning men det gick bara tillfälligt. Det slutade med att de fick skriva ut henne och hon drogs snabbt in i prostitution och nu sitter hon i fängelse. ASUDA menar att det som kan hjälpa särskilt utsatta kvinnor är politisk välvilja och det som behövs för alla kvinnor och som är viktigt för kvinnors rättigheter, är en sekulär civil lagstiftning. De måste skilja på religion och civil lag. Den civila lagen ska skydda såväl kvinnor som män. För att genomföra det krävs stort mod hos makthavarna och att fler kompetenta kvinnor väljs in i de beslutande församlingarna. Man behöver också internationellt stöd för att kunna genomföra dessa förändringar t ex har de fått väldigt lite stöd från den svenska regeringen de senaste fem åren. ASUDA har inte ens fått stöd till kvinnojouren fast det behövs. Man menar på att det behövs utbyte emellan olika länder för att kunna lära av varandra hur man tar hand om utsatta kvinnor. Uppföljning och utvärdering behövs också. Det händer att internationella observationer får fel information. Ett exempel nyligen var en FN observatör som besökte irakiska Kurdistan och tog del av en regerings rapport. I rapporten nämndes inte ett ord om hedersrelaterat våld fast det var åtta fall bara under januari månad 2010; om inte NGO: s ger informationen så kommer den inte fram. Det är NGO: s som skriver artiklar och uttalar sig i utländsk media så uppgifterna kommer ut. Störst inverkan skulle det ha haft om kvinnoorganisationerna gick ihop och gjorde tillsammans. 12

12 Det pågår nu en undersökning i samarbete med universitetet som tittar på hur familjer tänker om heder; familjer till offer för hedersrelaterat våld. Hedersrelaterat våld är ett kollektivt utövat våld och man intervjuar de familjemedlemmar som har begått eller på annat sätt varit involverad i den kriminella handlingen som kan ha inneburit att man dödat eller skadat någon allvarligt i hederns namn. Inget i undersökningen hittills tyder på att de ångrar det de gjort i utan om de skulle släppas ut från fängelset skulle de döda igen av samma skäl om hon, som anses ha skadat familjens heder, vore vid liv. Undersökningen bekostas av en människorättsorganisation vid namn UNAMI. En forskare anställd på ministeriet sammanställer rapporten. ASUDA: s utveckling fortsätter och de arbetar mer och mer med att ge konsultation åt andra kvinnojourer såsom den statliga. Det är en viktigt och en naturlig utveckling; mer samarbete behövs och mer utbildning behövs. Förhoppningsvis kan det så småningom öppnas ett boende för mer sårbara personer som t.ex. de med olika handikapp och som riskerar att fara illa av den anledningen. ASUDA tycker att irakiska Kurdistan går framåt nu men det är inte helt rakt och då blir det fel ibland. Man måste bli mer fokuserade och professionella i regionen när det gäller kvinnofrågor. En del NGO: s arbetar med allt möjligt och är inte målinriktade samt saknar visioner. Därtill bråkar och konkurrerar kvinnoorganisationerna sinsemellan; det måste upphöra. Kunskap och information är det som betyder något och som kan förändra. Man hoppas att om fyra år ska Kurdistans president eller premiärminister vara en kvinna. 13

13 AMEZ-kurser för att ta vara på och utveckla kvinnors egen kapacitet Amez organisation jobbar med unga flickor för att gå de ska ha fritidsaktiviteter och få mer kunskap inom olika områden. Det gör de genom kurser och aktiviteter inom organisationen. Amez finns i Suleimania och i Halabja. Organisationen bildades 2005 av och de tar emot tjejer från tolv års ålder och uppåt. De har ingen övre åldersgräns men de flesta flickor som delat i verksamheten är år gamla. På Amez arbetar fem anställda och två frivilliga, utöver det har man inhyrda kursledare. De som arbetar där har olika utbildningsbakgrund; allt från grundskola till universitet. Det viktigaste är att man är kunnig inom sitt ansvarsområde. Bland de fast anställda är det enbart kvinnor men de inhyrda kursledarna kan vara män. Amez huvudsakliga kurser är syslöjd, data, engelska, gym, musik och bibliotek (lästräning). Flickorna lånar böcker och sedan har man en tävling där de som recenserat en bok bäst får stipendier. Det delas ut vid varje kursavslutning. Inom varje kurs deltar ungefär tjugo flickor/kvinnor, ibland något mindre grupp när gruppen själv önskar det. Kurserna varar en månad och det är kö till kurserna. För att anmäla sig till en kurs kommer man bara och anmäler sig på Amez sedan ringer personalen besked hem när det är plats. Alla som sätter upp sig får plats förr eller senare. Kursen startar när tjugo personer anmält intresse (eller ibland tidigare som redan nämnts). Amez sprider information om sin verksamhet genom att trycka upp och sprida reklamblad på skolorna samt genom inslag i lokal radio och TV-kanaler. Awaz Daleni, en kurdisk-svensk kvinna bosatt i Sverige, startade organisationen och hon startade verksamheten för att få ut kvinnorna ur hemmen. Hon startade medvetet en organisation enbart för flickor för det är lättare för flickorna att delta då än om också killar haft tillgång till verksamheten. Familjerna tillåter flickorna att komma. Det finns många liknande organisationer som Amez i regionen Kurdistan men de flesta är blandade för tjejer och killar. 14

14 Amez är en bland få som bara tar emot flickor, i Suleimania den enda som enbart riktar sig till flickor. Verksamheten har visst stöd från myndigheterna som betalar kurslokalerna samt verksamhetstödet i Suleimania. I Halabja är det inte klart med verksamhetstöd och hyresstöd, och det är ännu osäkert för dem. Allt annat arbete görs ideellt genom personal och frivilliga. Politikerna, grannar och familjer är positiva till verksamheten och ger dem stöd i arbetet. Amez arbetar endast förebyggande för att kvinnor ska komma ut från hemmen och delat i samhället men det händer ändå att de träffar på utsatta unga kvinnor, med problem i familjen. Oftast är det gifta unga kvinnor med problem. De hjälper dem då till andra organisationer som är mer insatta i de sakerna. Personalen säger sig inte ha stött på frågor våld mot barn och homosexuella men känner till att det förekommer. När kvinnor/flickor behöver hjälp ringer de någon av dessa organisationer som kommer och hämtar kvinnan eller så går kvinnan dit själv. Problem som det kan handla om är att kvinnan vill ha skilsmässa eller att mannen tagit hem en ny fru. ( I Irak är det tillåtet för mannen att ha fyra fruar) Vid hedersrelaterat våld och förtryck kan kvinnan t ex vända sig till ASUDA, skyddat boende eller REWAN som är ett hjälpcenter för våldsutsatta. Det finns fler ställen men de är dem som Amez känner till och anlitar. Amez vet inte hur omfattande våldet är men det vet de andra organisationerna. Numera finns det en särskild myndighet som ska ta hand om de som t ex blivit våldtagna eller misshandlade, och som ska lagföra förövarna. Många nya lagar har stiftats. Personalen berättar vad de vet om hur samhället ser på olika företeelser som orsakar hedersrelaterat våld och förtryck. När det gäller samlag före äktenskapet så kan familjerna tvinga kvinnan att gifta sig med mannen annars kan det hända att hon blir mördad. Blir hon gravid innan äktenskapet så kan hon tvingas till abort av sin familj och sedan tvingas gifta sig med mannen som gjort henne gravid. För om hon inte gör abort innan kommer folk att kunna räkna ut att hon 15

15 blivit gravid innan äktenskapet. Så går det till i de delar av regionen där människor är mer upplysta, har mer kunskap, i andra delar kan flickan bli mördad direkt. När det gäller homosexuella har de inte hört talas om det och det är inga lagar mot det vad de vet. De har aldrig träffa någon homosexuell person. Homosexualitet pratar man inte om, men de vet att det finns och att de anses som sjuka i samhället. Personalen tror att förändringar och kommer att ske även när det gäller detta, framför allt genom upplysning och lagförändringar. Likt de som har skett med sharialagarna där det kommit förändringar. Bland annat om skilsmässa, nu får både kvinnan och mannen begära skilsmässa, tidigare endast mannen. När det gäller vårdnaden om barnen så går den nu till kvinnan tills barnet är arton år gammalt. Planerar kvinnan att gifta om sig direkt får mannen vårdnaden, likaså om hon gifter om sig senare, då går vårdnaden över till mannen. Om mamman dör innan barnet är arton år går vårdnaden till mammans familj oftast, men ibland till pappans familj. Det är arton år som gäller som giftasålder, men om flickan är femton år och de har bestämt att hon ska gifta sig så kan föräldrarna skriva på så är det giltigt. Man får då göra undantag. Det går inte att bo ihop flicka och pojke utan att vara gifta. Det händer att unga par rymmer tillsammans, men det kan sluta illa för flickan om föräldrarna kommer på det. Hon kan bli mördad. Den senare tiden har förändringar skett i Kurdistan och befolkningsstrukturen har förändrats. Fler araber och iranier bor nu i Kurdistan och bland annat har ett slags äktenskap uppstått, som tillämpas i Iran, där man gifter sig bara för en vecka ibland kortare blivit vanligare. Sedan skiljer man sig. Det kallas det sicha. 1 Även kurder tillämpar det nu och det är en slags legaliserad (via imamen) prostitution. Det är bara för samlaget man genomför äktenskapet i den formen. Sex utanför äktenskapet är haram 2 och straffbart för kvinnan och orsakar ibland hedersmord. 1 Seghe på persiska 2 skamligt, fult eller emot religionen 16

16 Det finns lagar mot våldtäkt och misshandel inom äktenskapet. Hemgift vid äktenskapet är det olika med beroende på kulturen i familjen. En del familjer kräver väldigt mycket pengar och gåvor, andra inget alls. När det gäller barnuppfostran så pågår en utbildningskampanj mot att slå barn i uppfostringssyfte. Kampanjen riktar sig till förskola såväl som upp till universitet. Personalen är osäker på om det skett någon lagförändring. Dvs. att de infört förbud mot barnaga. Amez vision är att få bättre ekonomi så att de kan utveckla verksamheten. Behovet är stort och idag räcker ekonomin endast till att bedriva verksamheten i Suleimania, inte i Halabja, fast behovet är i stort sett omättligt där. Personalen drömmer om att genomföra fler kurser med professionella föreläsare och mer konferenser om kvinnors rättigheter. Kursdeltagarna vill ha en simhall för flickor och bastu (hamam) 3, särskilt efter gymmet är det mycket uppskattat. Badhusen är tillgängliga för både pojkar och flickor olika tider men flickor avstår att gå för de kan få dåligt rykte. De flesta flickor/kvinnor är därför inte simkunniga och också därför rädda för att bada enligt dem själva. Idag arbetar Amez mycket självständigt och det gör de flesta organisationer i irakiska Kurdistan. Ibland träffas organisationerna i gemensam workshops och liknande. Informationen om dem sker genom djungeltelegrafen. Har någon organisation något sådant så kommer de flesta andra dit och deltar. Amez samarbetar med två svenska organisationer Kvinnor för fred och Nätverket mot hedersrelaterat våld. Organisationen tror att mer kunskap kommer att minska mäns våld mot kvinnor och hedersrelaterat våld. Idag har de ingen forskning kopplad till verksamheten men ibland kommer studenter från universitetet på studiebesök och intervjuar dem. Enda utvärderingen som sker är den som sker genom resultatuppföljning av ekonomin och rapportskrivning om kurser, deltagarantal och utvärdering från kursdeltagarna. Detta redovisas för Kurdistans regionala finansminister. En gång per månad skickas en CD, genom 3 turkiskt bad med vedeldad bastu 17

17 en person från personalen 4 med dessa uppgifter till finansministeriet. Genom förändringar i samhället och då andelen fattiga minskar så kommer mycket att förändras tror personalen på Amez. KHANZAD organisation Vi intervjuar tillförordnade verksamhetsansvarig och frivilliga socialarbetare. Organisationen startade 1996 och har en samarbetsorganisation i Tyskland. I KHANZAD arbetar arton personer. Innehållet i verksamheten är både traditionell kursverksamhet på plats, men också aktivt uppsökande arbete för kvinnor som sitter i fängelse. Ett team av socialarbetare som gör det senare. Föreståndaren har hand om det internationella arbete medan några anställda har hand om kursverksamhet och seminarier. KHANZAD har också en egen chaufför och en säkerhetsvakt anställda. Det är intresset och engagemanget som avgör om man blir anställd; utbildningsbakgrunden är mindre viktig. Då det gäller fängelsearbetet, som är psykiskt krävande, får personen i fråga genomgå en provanställning i en månad innan beslut tas om anställning. De personer som inte vill arbeta i fängelset arbetar med den ordinarie verksamheten. Genom att testa personalen innan anställning, konfrontera dem med olika problem visar det sig oftast om de kommer att klara av ett så ansträngande uppdrag. Det är en rätt omfattande test där hon får skriva ner problemet, hur hon reflekterar över det och hur hon kommer fram till lösningar. Den tilltänkte får god tid på sig att lösa problemen och det behöver hon inte lösa den första veckan. Kommer hon med en bra lösning är hon aktuell för anställning. I organisationen arbetar, förutom en man som är en av grundarna tillsammans med sin tyska fru, enbart kvinnor. Naturligtvis samarbetar de med män, inte minst på fängelserna där män ibland är kursledare i aktiviteter t ex i musikundervisningen. Annars är bara chauffören och säkerhetsvakten män. Ursprungsidén till organisationen kom från den tyska samarbetsorganisationen. 4 irakiska Kurdistan har ännu ingen fungerande postgång 18

En rapport om Kvinnojouren Ninas arbetssätt och hinder

En rapport om Kvinnojouren Ninas arbetssätt och hinder En rapport om Kvinnojouren Ninas arbetssätt och hinder Kvinnojouren Nina är en verksamhet av Irakiska Kommittén för Kvinnors Rättigheter (IKKR). I sitt arbete mot våld och hedersrelaterad våld tar kvinnojouren

Läs mer

Risk och säkerhet för kvinnor i irakiska Kurdistan. -en rapport genomförd i januari 2010. Maria Hagberg Karin Jonegård Kvinnor för Fred

Risk och säkerhet för kvinnor i irakiska Kurdistan. -en rapport genomförd i januari 2010. Maria Hagberg Karin Jonegård Kvinnor för Fred Risk och säkerhet för kvinnor i irakiska Kurdistan -en rapport genomförd i januari 2010 Maria Hagberg Karin Jonegård Kvinnor för Fred Innehållsförteckning: 1. Inledning s. 3 2. Irakiska Kurdistan 2.1 Introduktion

Läs mer

FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna. Lättläst

FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna. Lättläst FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna Lättläst Om FN och de mänskliga rättigheterna FN betyder Förenta Nationerna. FN är en organisation som bildades efter andra världskriget. Alla länder

Läs mer

TYCKA VAD MAN VILL HÄLSA RÖSTA JÄMLIKHET HA ETT EGET NAMN RESA ÄTA SIG MÄTT FÖRÄLDRARLEDIGHET SÄGA VAD MAN VILL TAK ÖVER HUVUDET

TYCKA VAD MAN VILL HÄLSA RÖSTA JÄMLIKHET HA ETT EGET NAMN RESA ÄTA SIG MÄTT FÖRÄLDRARLEDIGHET SÄGA VAD MAN VILL TAK ÖVER HUVUDET SIDA 1/8 ÖVNING 2 ALLA HAR RÄTT Ni är regering i landet Abalonien, ett land med mycket begränsade resurser. Landet ska nu införa mänskliga rättigheter men av olika politiska och ekonomiska anledningar

Läs mer

ARBETSMATERIAL MR 1 ODELBARA RÄTTIGHETER

ARBETSMATERIAL MR 1 ODELBARA RÄTTIGHETER SIDA 1/9 Abalonien Ni ingår i regeringen i landet Abalonien ett litet land med mycket begränsade resurser. Av olika politiska och ekonomiska anledningar kan inte folket få alla de rättigheter som finns

Läs mer

Rätten att välja sitt liv. STÖD NÄR HEDER LEDER TILL FÖRTRYCK OCH VÅLD.

Rätten att välja sitt liv. STÖD NÄR HEDER LEDER TILL FÖRTRYCK OCH VÅLD. Rätten att välja sitt liv. STÖD NÄR HEDER LEDER TILL FÖRTRYCK OCH VÅLD. Ungdomarnas mänskliga rättigheter kränks. I mitt arbete träffar jag ungdomar som lever under förhållanden som inte är förenliga med

Läs mer

Januari 2008. Mänskliga rättigheter. Barnets rättigheter. En lättläst skrift om konventionen om barnets rättigheter

Januari 2008. Mänskliga rättigheter. Barnets rättigheter. En lättläst skrift om konventionen om barnets rättigheter Mänskliga rättigheter Januari 2008 Barnets rättigheter En lättläst skrift om konventionen om barnets rättigheter Mänskliga rättigheter Barnets rättigheter En lättläst skrift om konventionen om barnets

Läs mer

November 2005. Mänskliga rättigheter. Barnets rättigheter. En lättläst skrift om konventionen om barnets rättigheter

November 2005. Mänskliga rättigheter. Barnets rättigheter. En lättläst skrift om konventionen om barnets rättigheter Mänskliga rättigheter November 2005 Barnets rättigheter En lättläst skrift om konventionen om barnets rättigheter Mänskliga rättigheter Barnets rättigheter En lättläst skrift om konventionen om barnets

Läs mer

ARBETSMATERIAL MR 5 FRÅN FÖRBUD TILL RÄTTIGHET

ARBETSMATERIAL MR 5 FRÅN FÖRBUD TILL RÄTTIGHET SIDA 1/6 de mänskliga rättigheterna (sid. 1) de mänskliga rättigheterna består av 30 artiklar. Nedan presenteras en förenklad översättning (ur Pådraget, Amnesty International). Artikel 1. Alla människor

Läs mer

Antagen av Socialnämnden 2009-05-06, 35 Riktlinjer för arbetet med våldutsatta kvinnor och barn

Antagen av Socialnämnden 2009-05-06, 35 Riktlinjer för arbetet med våldutsatta kvinnor och barn 2009-05-06 dnr 40/09-750 1 Antagen av Socialnämnden 2009-05-06, 35 Riktlinjer för arbetet med våldutsatta kvinnor och barn I Älvsbyns kommun ska våldsutsatta kvinnor och alla barn som bevittnat eller själva

Läs mer

Ingenstans att ta vägen

Ingenstans att ta vägen Ingenstans att ta vägen Vi har läst en artikel som handlar om en kille utan hem, pengar och arbete. Han kan inte svenska och bor på ett akutboende. Velibor, som han heter, tycker att man borde få mer hjälp

Läs mer

Jag har accepterat, men kommer aldrig förlåta

Jag har accepterat, men kommer aldrig förlåta Jag har accepterat, men kommer aldrig förlåta Publicerad 2016-02-15 Hedersvåld. Melissa är en av många flickor som under uppväxten kontrollerades av sina föräldrar. Efter åratal av kontroll, hot och våld

Läs mer

Feriepraktik 2014. - Karlskoga Degerfors folkhälsoförvaltningen. Barnkonventionen/mänskliga rättigheter

Feriepraktik 2014. - Karlskoga Degerfors folkhälsoförvaltningen. Barnkonventionen/mänskliga rättigheter Feriepraktik 2014 - Karlskoga Degerfors folkhälsoförvaltningen Barnkonventionen/mänskliga rättigheter Innehåll Inledning... 2 Syfte... 2 Dagbok... 3 Intervju frågor och svar... 5 Slutsats... 9 Inledning

Läs mer

Vilka är vi? är en verksamhet på Fryshuset som arbetar mot hedersrelaterat våld. och förtryck.

Vilka är vi? är en verksamhet på Fryshuset som arbetar mot hedersrelaterat våld. och förtryck. Vilka är vi? och förtryck. är en verksamhet på Fryshuset som arbetar mot hedersrelaterat våld Fryshuset har en särställning inom Sveriges ideella sektor med verksamheter i Stockholm, Göteborg och Malmö.

Läs mer

Beskriv, resonera och reflektera kring ovanstående fråga med hänsyn taget till social bakgrund, etnicitet och kön.

Beskriv, resonera och reflektera kring ovanstående fråga med hänsyn taget till social bakgrund, etnicitet och kön. Möjligheter Uppgiften Har alla människor i Sverige likvärdiga möjligheter att skaffa sig en utbildning, välja bostad, få ett jobb samt att lyckas inom de områden i livet som är viktiga? Beskriv, resonera

Läs mer

Brott förr och nu. Julia Näsström SPHIL2 31/1-2012

Brott förr och nu. Julia Näsström SPHIL2 31/1-2012 Brott förr och nu Av Julia Näsström SPHIL2 31/1-2012 Brottslighet Det har funnits brottslighet i vårt samhälle så länge vi kan minnas och förmodligen kommer det även fortsätta så längre fram i tiden. Det

Läs mer

Avgör om varje person är flykting eller invandrare. Sortera upp korten i två högar, på baksidan står sedan svaret.

Avgör om varje person är flykting eller invandrare. Sortera upp korten i två högar, på baksidan står sedan svaret. Lådövning Flykting eller invandrare, taget från UNHCR:s Mot alla odds -spel Antal deltagare: 1-5 Tid:10 min Avgör om varje person är flykting eller invandrare. Sortera upp korten i två högar, på baksidan

Läs mer

Samhällskunskap. Ett häfte om. -familjen. -skolan. -kompisar och kamratskap

Samhällskunskap. Ett häfte om. -familjen. -skolan. -kompisar och kamratskap Samhällskunskap Ett häfte om -familjen -skolan -kompisar och kamratskap 1 I det här häftet kommer du att få lära dig: Vad samhällskunskap är Hur olika familjer och olika slags vänskap kan se ut Hur barn

Läs mer

Kommittédirektiv. Stärkt skydd mot tvångsäktenskap och. och barnäktenskap. Dir. 2010: Beslut vid regeringssammanträde den 20 maj 2010

Kommittédirektiv. Stärkt skydd mot tvångsäktenskap och. och barnäktenskap. Dir. 2010: Beslut vid regeringssammanträde den 20 maj 2010 Kommittédirektiv Stärkt skydd mot tvångsäktenskap och barnäktenskap Dir. 2010: Beslut vid regeringssammanträde den 20 maj 2010 Sammanfattning av uppdraget Den svenska rättsordningen godtar inte tvångs

Läs mer

Att förebygga och arbeta mot hedersvåld i praktiken

Att förebygga och arbeta mot hedersvåld i praktiken Att förebygga och arbeta mot hedersvåld i praktiken TRIS- tjejers rätt i samhället Bildades 2002 i Uppsala Ideell organisation Partipolitiskt och religiöst obunden Arbetar förebyggande och akut mot hedersrelaterat

Läs mer

Eva och Claes en berättelse om våld och brott i nära relationer

Eva och Claes en berättelse om våld och brott i nära relationer HANDLEDNING Eva och Claes en berättelse om våld och brott i nära relationer Utgiven mars 2014 av Polisen. Materialet är framtaget av Polisen i samarbete med Brottsförebyggande rådet, Brå. HANDLEDNING Eva

Läs mer

Konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning

Konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning Socialdepartementet Konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning Här är konventionen omskriven till lättläst. Allt viktigt i konventionen finns med. FN betyder Förenta Nationerna.

Läs mer

Konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning. Lättläst version

Konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning. Lättläst version Konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning Lättläst version Konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning Här är konventionen omskriven till lättläst. Allt viktigt

Läs mer

Sida 1 av 5 Barnkonventionen för barn och unga FN:s konvention om barnets rättigheter, eller barnkonventionen som den också kallas, antogs 1989. Barnkonventionen innehåller rättigheter som varje barn ska

Läs mer

Lättläst sammanfattning TOLERANSENS MEKANISMER: EN ANTOLOGI

Lättläst sammanfattning TOLERANSENS MEKANISMER: EN ANTOLOGI Lättläst sammanfattning TOLERANSENS MEKANISMER: EN ANTOLOGI 1 Kapitel 1 Tolerans: En introduktion till begreppet, forskningen och antologin Erik Lundberg Mer prat om tolerans År 2015 kom många flyktingar

Läs mer

Jag har rättigheter, du har rättigheter, han/hon har rättigheter. En presentation av barnets rättigheter

Jag har rättigheter, du har rättigheter, han/hon har rättigheter. En presentation av barnets rättigheter Jag har rättigheter, du har rättigheter, han/hon har rättigheter En presentation av barnets rättigheter Alla har rättigheter. Du som är under 18 har dessutom andra, särskilda rättigheter. En lista på dessa

Läs mer

Rätten att välja sitt liv. STÖD NÄR HEDER LEDER TILL FÖRTRYCK OCH VÅLD.

Rätten att välja sitt liv. STÖD NÄR HEDER LEDER TILL FÖRTRYCK OCH VÅLD. Rätten att välja sitt liv. STÖD NÄR HEDER LEDER TILL FÖRTRYCK OCH VÅLD. Ungdomarnas mänskliga rättigheter kränks. I mitt arbete träffar jag ungdomar som lever under förhållanden som inte är förenliga med

Läs mer

Konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning

Konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning Konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning I III Lättläst version Ill II REGERINGSKANSLIET Konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning Här är konventionen omskriven

Läs mer

En samordnare tillsattes på MCC. Under åren har det varit fyra (4) olika samordnare.

En samordnare tillsattes på MCC. Under åren har det varit fyra (4) olika samordnare. 1 Rapport MCC:s fadderprogram hösten 2012 Bakgrund Rapporten gjordes av Linda Hårsta-Löfgren under hennes praktik vid MCC under hösten 2012. Innan Linda for till Sri Lanka fick hon ett underlag med frågeställningar

Läs mer

Tilla ggsrapport fo r barn och unga

Tilla ggsrapport fo r barn och unga Tilla ggsrapport fo r barn och unga 25 mars 2014 Vad berättar barn för Bris om hur de mår? Hur har barn det i Sverige? Jag har skilda föräldrar och vill så gärna bo hos min pappa. Mamma har ensam vårdnad

Läs mer

Eskilstuna 080225 SLUTRAPPORT OM PROJEKTET BAVAN 2006-2007

Eskilstuna 080225 SLUTRAPPORT OM PROJEKTET BAVAN 2006-2007 Eskilstuna 080225 SLUTRAPPORT OM PROJEKTET BAVAN 2006-2007 Firat Nemrud Projekt ledaren Kurdiska föreningen i Eskilstuna Ali Karimi Projektledaren Kurdiska föreningen i Eskilstun SLUTRAPPORT OM PROJEKTET

Läs mer

Varningssignaler och råd

Varningssignaler och råd Varningssignaler och råd Innan första slaget Var uppmärksam på hans kvinnosyn Lyssna när din partner talar om kvinnor i allmänhet, om han kommenterar hur de klär sig och hur han värderar kvinnliga kollegor.

Läs mer

10 PAPPAFRÅGOR inför valet 2010. Fråga nr. 1 Pappans frånvaro ger samhällskonsekvenser

10 PAPPAFRÅGOR inför valet 2010. Fråga nr. 1 Pappans frånvaro ger samhällskonsekvenser Fråga nr. 1 Pappans frånvaro ger samhällskonsekvenser Enligt kanadensisk statistik från 2002 är det tydligt bevisat att pappans utanförskap som förälder har en direkt negativ inverkan på barnens uppväxt

Läs mer

Möt världen. Bli utbytesstudent. Åk på AFS Skolprogram och välj mellan 50 länder!

Möt världen. Bli utbytesstudent. Åk på AFS Skolprogram och välj mellan 50 länder! Möt världen. Bli utbytesstudent med AFS. Åk på AFS Skolprogram och välj mellan 50 länder! AFS ger dig möjligheten att lära känna dig själv samtidigt som du får vänner från hela världen. Som utbytesstudent

Läs mer

hade. Många har nationella konflikter med andra länder vilket drabbar invånarna och det sitter kvar även om de har kommit till ett annat land.

hade. Många har nationella konflikter med andra länder vilket drabbar invånarna och det sitter kvar även om de har kommit till ett annat land. Jag träffade Elmir för att prata om hans flykt från Bosnien till Sverige när kriget bröt ut och belägringen av Sarajevo inträffade i början på 1990-talet. Han berättade hur det var precis innan det bröt

Läs mer

Barn kräver väldigt mycket, men de behöver inte lika mycket som de kräver! Det är ok att säga nej. Jesper Juul

Barn kräver väldigt mycket, men de behöver inte lika mycket som de kräver! Det är ok att säga nej. Jesper Juul Vi har en gammal föreställning om att vi föräldrar alltid måste vara överens med varandra. Men man måste inte säga samma sak, man måste inte alltid tycka samma sak. Barn kräver väldigt mycket, men de behöver

Läs mer

Europarådet. pass. till dina rättigheter

Europarådet. pass. till dina rättigheter Europarådet pass till dina rättigheter Europarådet pass till dina rättigheter 1 Välkommen med på en resa Livet är en fantastisk resa. Vi har många reskamrater på färden, och vi vill alla få en så säker,

Läs mer

Att leva med schizofreni - möt Marcus

Att leva med schizofreni - möt Marcus Artikel publicerad på Doktorn.com 2011-01-13 Att leva med schizofreni - möt Marcus Att ha en psykisk sjukdom kan vara mycket påfrestande för individen liksom för hela familjen. Ofta behöver man få medicinsk

Läs mer

Ätstörningar. Att vilja bli nöjd

Ätstörningar. Att vilja bli nöjd Ätstörningar Ätstörningar innebär att ens förhållande till mat och ätande har blivit ett problem. Man tänker mycket på vad och när man ska äta, eller på vad man inte ska äta. Om man får ätstörningar brukar

Läs mer

- Hur länge finns han kvar i det registret? - I fem år från dagen för domen.

- Hur länge finns han kvar i det registret? - I fem år från dagen för domen. När klassen arbetar med fallet om hot och våld i kärleksrelationen mellan Claes och Eva, kanske ni funderar kring det straff som Claes dömdes till. Vi har talat med Johan Ström, som är specialist på relationsvåld

Läs mer

Unika BILDER OCH FIGURER

Unika BILDER OCH FIGURER 1 Unika BILDER OCH FIGURER MOT HEDERSFÖRTRYCK kan ses och köpas hos Institutet Mot Hedersförtryck Olivedalsgatan 14 Göteborg ( vardagar 10-16) Institutet Mot Hedersförtryck/IMH 0702 97 76 14 epost: lasse.imh@gmail.com

Läs mer

Samt skyddade identitet frågor

Samt skyddade identitet frågor Beteendevetare och fil. mag i psykologi Sakkunnig i hedersproblematik Samt skyddade identitet frågor ü Föreläsare ü Konsult ü Handledare Kontakt: telefon 0708 955 182 Mail: fam_persson@ektv.nu Delar av

Läs mer

Policy: mot sexuella trakasserier

Policy: mot sexuella trakasserier Policy: mot sexuella trakasserier Reviderad 2012-06-06 Bakgrund Vi vill att alla aktiva, anställda och ideellt engagerade personer ska känna sig trygga och välkomna i vår förening. Det ligger i linje med

Läs mer

Villig av Christina Wahldén

Villig av Christina Wahldén 1 Villig av Christina Wahldén Som ett slutord till boken skriver Christina Wahldén så här: "Min första bok Kort kjol kom ut för sexton år sedan. Den är fortfarande den av mina böcker som är mest utlånad,

Läs mer

4. Individens rättigheter och skyldigheter

4. Individens rättigheter och skyldigheter Foto: Colourbox 4. Individens rättigheter och skyldigheter Innehåll Familj och individ Jämlikhet och jämställdhet Skydd mot diskriminering Att praktisera sin religion i Sverige Barns rättigheter Våld i

Läs mer

Jämställdhetspussel ÖVNING: Så gör ni:

Jämställdhetspussel ÖVNING: Så gör ni: Självklart! ÖVNING: Jämställdhetspussel Jämställdhetsarbete lönar sig; det har hänt mycket de senaste 100 åren. Men när tog sig kvinnor egentligen in i politiken och hur ser det ut med fördelningen av

Läs mer

FN:s konvention om barnets mänskliga rättigheter

FN:s konvention om barnets mänskliga rättigheter FN:s konvention om barnets mänskliga rättigheter Om barnkonventionen Dessa artiklar handlar om hur länderna ska arbeta med barnkonventionen. Artikel 1 Barnkonventionen gäller dig som är under 18 år. I

Läs mer

Min resa till Tanzania

Min resa till Tanzania Min resa till Tanzania Jag har för andra gången i mitt liv varit i Tanzania. Jag är nu mer förtjust än jag var sist. Resan gjorde jag med min pappa, John. Min bror Markus var redan där. Första gången jag

Läs mer

lyckades. Jag fick sluta på dagis och mamma blev tvungen att stanna hemma från jobbet ibland, eftersom jag inte tyckte om de barnflickor som mina

lyckades. Jag fick sluta på dagis och mamma blev tvungen att stanna hemma från jobbet ibland, eftersom jag inte tyckte om de barnflickor som mina Förlåt mig mamma! D et finns bara en människa här på jorden som älskar mig och det är min mamma. Jag är en svår och besvärlig person som jag ofta är fruktansvärt trött på, en människa jag tycker riktigt

Läs mer

Samtal med Hussein en lärare berättar:

Samtal med Hussein en lärare berättar: Samtal med Hussein en lärare berättar: Under en håltimme ser jag Hussein sitta och läsa Stjärnlösa nätter. Jag hälsar som vanligt och frågar om han tycker att boken är bra. Han ler och svarar ja. Jag frågar

Läs mer

Undersökning om mäns våld mot kvinnor med funktionsnedsättning

Undersökning om mäns våld mot kvinnor med funktionsnedsättning Undersökning om mäns våld mot kvinnor med funktionsnedsättning Den här undersökningen handlar om hur män är våldsamma mot kvinnor med funktionsnedsättning. Kvinnorna har svarat på frågor om och hur mycket

Läs mer

MANUS: HUSAN ANNAS HISTORIA

MANUS: HUSAN ANNAS HISTORIA MANUS: HUSAN ANNAS HISTORIA Bild 1: Annas bakgrund Anna växte upp i en fattig familj. Många syskon, trångt och lite mat. Föräldrarna arbetade båda två, och även Annas äldre syskon. Anna fick börja arbeta

Läs mer

KIDNAPPAD. Linus har kommit hem från pizzaresturangen. Han undrar om det är han som har gjort slut på alla pengar.

KIDNAPPAD. Linus har kommit hem från pizzaresturangen. Han undrar om det är han som har gjort slut på alla pengar. innehållsförteckning Kap 1 Byxor s.1 Kap 2 Kidnappad s.2 Kap 3 den stora resan s.3 Kap 4 Hittat honom s.4 kap 5 Ingen tror oss s.5 Kap 6 Äntligen fångade s.6 BYXOR $$ Kap 1 Linus satt en tidig lördagmorgon

Läs mer

2014-08-25 Artikeln är skriven tillsammans med min hustru, Christina Hamnö.

2014-08-25 Artikeln är skriven tillsammans med min hustru, Christina Hamnö. 2014-08-25 Artikeln är skriven tillsammans med min hustru, Christina Hamnö. Det är det här valet handlar om För de flesta politiker har det politiska engagemanget börjat i en önskan om en bättre värld,

Läs mer

om mäns våld mot kvinnor med funktionsnedsättning

om mäns våld mot kvinnor med funktionsnedsättning om mäns våld mot kvinnor med funktionsnedsättning Mäns våld mot kvinnor är et omfattande samhälls- och fo Ytterst är det en fråga om jä kvinnors mänskliga rättighet Cirka 27 300 fall av misshandelsbrott

Läs mer

Våld i nära relationer 2009-2010 Tjörns kommun

Våld i nära relationer 2009-2010 Tjörns kommun Våld i nära relationer 2009-2010 Tjörns kommun Inledning Att slippa utsättas för våld och övergrepp är en förutsättning mänskliga rättigheter. FN:s deklaration om avskaffande av våld mot kvinnor antogs

Läs mer

En film om kvinnor som tar plats i en manlig värld.

En film om kvinnor som tar plats i en manlig värld. En film om kvinnor som tar plats i en manlig värld. Nio Nepalesiska kvinnor får chansen att utbilda sig i ett yrke, som hittills helt och hållet har varit förbehållet män. Kvinnor från hela världen ställer

Läs mer

En lättläst skrift om konventionen om barnets rättigheter

En lättläst skrift om konventionen om barnets rättigheter En lättläst skrift om konventionen om barnets rättigheter 1 Det här är Barnombudsmannens skrift om Konventionen om barnets rättigheter omskriven till lättläst. Thomas Hammarberg har skrivit texten. Lena

Läs mer

Våld i nära relationer 2009-2010 Tjörns kommun

Våld i nära relationer 2009-2010 Tjörns kommun Våld i nära relationer 2009-2010 Tjörns kommun Tjörn Möjligheternas ö Inledning Att slippa utsättas för våld och övergrepp är en förutsättning mänskliga rättigheter. FN:s deklaration om avskaffande av

Läs mer

Att motverka hedersrelaterat våld och förtryck

Att motverka hedersrelaterat våld och förtryck Att motverka hedersrelaterat våld och förtryck Ett liv fritt från våld, förtryck, barnäktenskap, tvångsäktenskap, könsstympning är en rättighetsfråga Mänskliga rättigheter 1948 Kvinnokonventionen 1979

Läs mer

en hållbar framtid Det här vill vi i Centerpartiet med vår politik. Vårt idéprogram i korthet och på lättläst svenska.

en hållbar framtid Det här vill vi i Centerpartiet med vår politik. Vårt idéprogram i korthet och på lättläst svenska. en hållbar framtid Det här vill vi i Centerpartiet med vår politik. Vårt idéprogram i korthet och på lättläst svenska. Centerpartiets idéprogram Det här idéprogrammet handlar om vad Centerpartiet tycker

Läs mer

Gemensam handlingsplan där hot och våld förekommer i nära relationer för POSTADRESS BESÖKSADRESS TELEFON FAX E-MAIL BANKGIRO POSTGIRO

Gemensam handlingsplan där hot och våld förekommer i nära relationer för POSTADRESS BESÖKSADRESS TELEFON FAX E-MAIL BANKGIRO POSTGIRO KVINNOFRID Gemensam handlingsplan där hot och våld förekommer i nära relationer för Kalix kommun, IFO Polismyndigheten Kalix sjukhus Kvinnojouren Svenska Kyrkan POSTADRESS BESÖKSADRESS TELEFON FAX E-MAIL

Läs mer

ETT FÖNSTER MOT VÄRLDEN

ETT FÖNSTER MOT VÄRLDEN ETT FÖNSTER MOT VÄRLDEN Film och diskussion VAD ÄR PROBLEMET? Filmen Ett fönster mot världen är en introduktion till mänskliga rättigheter. Den tar upp aktuella ämnen som kvinnors rättigheter, fattigdom,

Läs mer

Uppföljning av somaliska ensamkommande flickor i Sverige Konferens Ny i Sverige 14 november 2014

Uppföljning av somaliska ensamkommande flickor i Sverige Konferens Ny i Sverige 14 november 2014 Uppföljning av somaliska ensamkommande flickor i Sverige Konferens Ny i Sverige 14 november 2014 Magdalena Bjerneld, Vårdlärare, Excellent lärare, MSc, PhD Nima Ismail, Distriktsläkare, Msc Institutionen

Läs mer

Övning: Föräldrapanelen

Övning: Föräldrapanelen Övning: Föräldrapanelen Bild 5 i PowerPoint-presentationen. Material: Bilder med frågor (se nedan) Tejp/häftmassa Tomma A4-papper (1-2 st/grupp) Pennor (1-2 st/grupp) 1) Förbered övningen genom att klippa

Läs mer

Övning: Föräldrapanelen Bild 5 i PowerPoint-presentationen.

Övning: Föräldrapanelen Bild 5 i PowerPoint-presentationen. Övning: Föräldrapanelen Bild 5 i PowerPoint-presentationen. Material: Bilder med frågor (se nedan) Tejp/häftmassa Tomma A4-papper (1-2 st/grupp) Pennor (1-2 st/grupp) 1) Förbered övningen genom att klippa

Läs mer

Kvinnornas situation och efterföljandet av kvinnors rättigheter i Tanzania

Kvinnornas situation och efterföljandet av kvinnors rättigheter i Tanzania Kvinnornas situation och efterföljandet av kvinnors rättigheter i Tanzania Tanzania har ratificerat FN:s konvention om avskaffandet av all slags diskriminering av kvinnor och officiellt förklarar sig landet

Läs mer

10 PAPPAFRÅGOR inför valet 2010. Fråga nr. 1 Pappans frånvaro ger samhällskonsekvenser

10 PAPPAFRÅGOR inför valet 2010. Fråga nr. 1 Pappans frånvaro ger samhällskonsekvenser Fråga nr. 1 Pappans frånvaro ger samhällskonsekvenser Enligt kanadensisk statistik från 2002 är det tydligt bevisat att pappans utanförskap som förälder har en direkt negativ inverkan på barnens uppväxt

Läs mer

Lärarmaterial. Böckerna om Sara och Anna. Vilka handlar böckerna om? Vad tas upp i böckerna? Vem passar böckerna för? Vad handlar boken om?

Lärarmaterial. Böckerna om Sara och Anna. Vilka handlar böckerna om? Vad tas upp i böckerna? Vem passar böckerna för? Vad handlar boken om? sidan 1 Böckerna om Sara och Anna Författare: Catrin Ankh Vilka handlar böckerna om? Böckerna handlar om två tjejer i 15-årsåldern som heter Sara och Anna. De är bästa vänner och går i samma klass. Tjejerna

Läs mer

Att möta traditioner som utmanar Sfi-dagar, september 2016 i Borås, Skövde och Vänersborg

Att möta traditioner som utmanar Sfi-dagar, september 2016 i Borås, Skövde och Vänersborg Att möta traditioner som utmanar Sfi-dagar, september 2016 i Borås, Skövde och Vänersborg Anette Franzén: Lärare i svenska som andraspråk, Morabergs Studiecentrum i Södertälje samt föreläsare och metodutvecklare,

Läs mer

>>HANDLEDNINGSMATERIAL DET DÄR MAN INTE PRATAR OM HELA HAVET STORMAR

>>HANDLEDNINGSMATERIAL DET DÄR MAN INTE PRATAR OM HELA HAVET STORMAR >>HANDLEDNINGSMATERIAL DET DÄR MAN INTE PRATAR OM HELA HAVET STORMAR Den här föreställningen är skapad av vår ungdomsensemble. Gruppen består av ungdomar i åldern 15-20 år varav en del aldrig spelat teater

Läs mer

PEDAGOGISKT MATERIAL OM BROTT I NÄRA RELATIONER OCH HEDERSRELATERAT VÅLD OCH FÖRTRYCK

PEDAGOGISKT MATERIAL OM BROTT I NÄRA RELATIONER OCH HEDERSRELATERAT VÅLD OCH FÖRTRYCK PEDAGOGISKT MATERIAL OM BROTT I NÄRA RELATIONER OCH HEDERSRELATERAT VÅLD OCH FÖRTRYCK Det kan vara svårt att prata om svartsjuka och våld i nära relationer. Vad är okej och inte i en relation? Vad kan

Läs mer

En fjärils flykt Gunnel G Bergquist

En fjärils flykt Gunnel G Bergquist En fjärils flykt Gunnel G Bergquist Livet för en del människor, Är kantat av sorg och vemod. Framtiden för dem Saknar oftast ljus och glädje. För andra människor Flyter livet på som en dans. Tillvaron

Läs mer

Lag och rätt. Varför begår man brott? Kostnader - ett exempel. Vägen från brott till straff.

Lag och rätt. Varför begår man brott? Kostnader - ett exempel. Vägen från brott till straff. Lag och rätt. Varför begår man brott? Kostnader - ett exempel. Vägen från brott till straff. Förövaren. Det finns flera teorier om varför någon blir kriminell. Två vanliga teorier är arv och miljö. Arv

Läs mer

Enskild fördjupningsuppgift realism och

Enskild fördjupningsuppgift realism och Enskild fördjupningsuppgift realism och naturalism Denna epok var en tid där det industriella började växa vilket gjorde att både liv och landskap började förändras. Det här gjorde så att små städer blev

Läs mer

MELISSA DELIR. Vilsen längtan hem

MELISSA DELIR. Vilsen längtan hem MELISSA DELIR Vilsen längtan hem 2005-10 år senare -2015 Idrott och hälsa lärare 3 böcker & metodmaterial, kärleken är fri, skolprojekt (kvinnojour) Föreläsningar (2009) Hemkommun (2012) Man & dotter Hälsa

Läs mer

Människohandel - Information till dig som är god man för ensamkommande barn » 1 «

Människohandel - Information till dig som är god man för ensamkommande barn » 1 « Människohandel - Information till dig som är god man för ensamkommande barn» 1 « Till dig som är god man Många gånger anmäls inte brottet människohandel även om det idag är världens tredje största brottsliga

Läs mer

Likabehandling och plan mot diskriminering och kränkande behandling!

Likabehandling och plan mot diskriminering och kränkande behandling! Likabehandling och plan mot diskriminering och kränkande behandling! Under våren 2015 gjordes en enkät på som handlade om trivsel, trygghet och barnens delaktighet. Enkäten riktades mot er som föräldrar,

Läs mer

Gammal kärlek rostar aldrig

Gammal kärlek rostar aldrig Gammal kärlek rostar aldrig SammanTräffanden s. 4 YY Beskriv förhållandet mellan kvinnan och hennes man. Hur är deras förhållande? Hitta delar i texten som beskriver hur de lever med varandra. YY Vad tror

Läs mer

HANDLEDNING TILL WEBBUTSTÄLLNINGEN HEM, LJUVA HEM - OM BROTT I NÄRA RELATIONER

HANDLEDNING TILL WEBBUTSTÄLLNINGEN HEM, LJUVA HEM - OM BROTT I NÄRA RELATIONER HANDLEDNING TILL WEBBUTSTÄLLNINGEN HEM, LJUVA HEM - OM BROTT I NÄRA RELATIONER HANDLEDNING TILL WEBBUTSTÄLLNINGEN HEM, LJUVA HEM - OM BROTT I NÄRA RELATIONER Den här handledningen är till för dig som vill

Läs mer

1. Revolutionens idol. 2. Ungdomar = framtid. Diskussionsfrågor till elevtidningen

1. Revolutionens idol. 2. Ungdomar = framtid. Diskussionsfrågor till elevtidningen 1. Revolutionens idol Läs sid. 2-3 om Pavel och diskutera frågorna i par. Vad var det Pavel gjorde som fick regimen att lyfta fram honom som en förebild för andra barn? Tror du att det var viktigt för

Läs mer

Delaktighet - på barns villkor?

Delaktighet - på barns villkor? Delaktighet - på barns villkor? Monica Nordenfors Institutionen för socialt arbete Göteborgs universitet FN:s konvention om barnets rättigheter Artikel 12 Det barn som är i stånd att bilda egna åsikter

Läs mer

Flickors sätt att orientera sig i vardagen

Flickors sätt att orientera sig i vardagen Flickors sätt att orientera sig i vardagen av Emily Broström Flickor och pojkar konstruerar sina identiteter både med och mot varandra. Man försöker förstå sig själv i förhållande till andra, men under

Läs mer

När din mamma eller pappa är psykiskt sjuk

När din mamma eller pappa är psykiskt sjuk Vad du kan behöva veta När din mamma eller pappa är psykiskt sjuk Den här skriften berättar kort om psykisk sjukdom och om hur det kan visa sig. Du får också veta hur du själv kan få stöd när mamma eller

Läs mer

J tillfrågas om varför hon nu, så här långt efteråt, velat anmäla sig själv för hon ljugit om våldtäkten som Lars Tovsten dömdes för?

J tillfrågas om varför hon nu, så här långt efteråt, velat anmäla sig själv för hon ljugit om våldtäkten som Lars Tovsten dömdes för? Lars Tovsten Från: Josefine Svensson Skickat: den 8 december 2012 17:10 Till: Lars.tovsten@gmail.com Ämne: Re: Förhöret... Här kommer kopian. Den 30 okt 2012 15:46 skrev

Läs mer

Dokumentation från workshops Somalidagen i Tibro 25 Mars

Dokumentation från workshops Somalidagen i Tibro 25 Mars 1 Dokumentation från workshops Somalidagen i Tibro 25 Mars 2 Fritid Det traditionella föreningslivet upplevs som ett hinder med stora krav för medverkan, ibland annat vad gäller långsiktiga åtaganden och

Läs mer

HEDERSRELATERAT FÖRTRYCK OCH VÅLD BLAND UNGDOMAR MED INTELLEKTUELL FUNKTIONSNEDSÄTTNING

HEDERSRELATERAT FÖRTRYCK OCH VÅLD BLAND UNGDOMAR MED INTELLEKTUELL FUNKTIONSNEDSÄTTNING TRIS tjejers rätt i samhället TRIS Bildades 2002 i Uppsala. Ideell organisation. Partipolitiskt och religiöst obunden. Arbetar för barn, ungdomars och kvinnors rättigheter. TRIS utgångspunkt är att alla

Läs mer

Oskuld och heder En undersökning av flickor och pojkar som lever under hedersrelaterad kontroll i Stockholm stad omfattning och karaktär

Oskuld och heder En undersökning av flickor och pojkar som lever under hedersrelaterad kontroll i Stockholm stad omfattning och karaktär STOCKHOLMS UNIVERSITET Institutionen för social arbete Astrid Schlytter, Sara Högdin, Mariet Ghadimi, Åsa Backlund och Devin Rexvid Oskuld och heder En undersökning av flickor och pojkar som lever under

Läs mer

Barns som utsätts för fysiska övergrepp

Barns som utsätts för fysiska övergrepp Barns som utsätts för fysiska övergrepp Birgitta Svensson Doktorand i Folkhälsovetenskap Karlstads universitet Stressutlöst våld mot barn med långvarig sjukdom/funktionsnedsättning Upprepat fysiskt och

Läs mer

Intervju: Björns pappa har alkoholproblem

Intervju: Björns pappa har alkoholproblem Intervju: Björns pappa har alkoholproblem Björns föräldrar separerade när han var ett år. Efter det bodde han mest med sin mamma, men varannan helg hos sin pappa, med pappans fru och sin låtsassyster.

Läs mer

Fråga nr. 1 Pappans frånvaro ger samhällskonsekvenser

Fråga nr. 1 Pappans frånvaro ger samhällskonsekvenser Fråga nr. 1 Pappans frånvaro ger samhällskonsekvenser Enligt kanadensisk statistik från 2002 är det tydligt bevisat att pappans utanförskap som förälder har en direkt negativ inverkan på barnens uppväxt

Läs mer

PSYKOLOGENHETEN HISINGEN

PSYKOLOGENHETEN HISINGEN PSYKOLOGENHETEN HISINGEN Shirin Fazel-Zandy Leg. psykolog shirin.fazel-zandy@vastrahisingen.goteborg.se LIVET I EXIL OCH DESS EFFEKTER PÅ FAMILJESTRUKTUR OCH FÖRÄLDRAR-BARN RELATION. 1 PROBLEM SOM KAN

Läs mer

Nu är pappa hemma Lärarmaterial. Vad handlar boken om? Mål från Lgr 11 och förmågor som tränas. Eleverna tränar på följande förmågor

Nu är pappa hemma Lärarmaterial. Vad handlar boken om? Mål från Lgr 11 och förmågor som tränas. Eleverna tränar på följande förmågor sidan 1 Författare: Christina Wahldén Vad handlar boken om? Boken handlar om en tjej som alltid är rädd när pappa kommer hem. Hon lyssnar alltid om pappa är arg, skriker eller är glad. Om han är glad kan

Läs mer

Innehållsförteckning. Kapitel 1

Innehållsförteckning. Kapitel 1 Innehållsförteckning Kapitel 1, Zara: sid 1 Kapitel 2, Jagad: sid 2 Kapitel 3, Slagna: sid 3 Kapitel 4, Killen i kassan: sid 5 Kapitel 5, Frågorna: sid 7 Kapitel 6, Fångade: sid 8 Kapitel 1 Zara Hej, mitt

Läs mer

En kränkning av barns och ungas rätt till integritet?

En kränkning av barns och ungas rätt till integritet? Hedersrelaterat våld och förtryck mot barn och unga En kränkning av barns och ungas rätt till integritet? Anna Kaldal och Emelie Kankaanpää Juridiska institutionen, Stockholms universitet Bakgrund Två

Läs mer

TEMA: RÄTTVISA OCH MEDBORGERLIGA RÄTTIGHETER: Schengen, asyl, visum

TEMA: RÄTTVISA OCH MEDBORGERLIGA RÄTTIGHETER: Schengen, asyl, visum Lektion 26 SCIC 28/03/2014 TEMA: RÄTTVISA OCH MEDBORGERLIGA RÄTTIGHETER: Schengen, asyl, visum Besök mellan 10:00 11:00 av... Ur mitt brev till Catrine: Mina frågor: A. Rädda barnen kritiska till asylregler

Läs mer

GENDER. diskutera könsroller. Handledarmaterial

GENDER. diskutera könsroller. Handledarmaterial GENDER diskutera könsroller Handledarmaterial Till ledaren Det här materialet är tänkt att ge en inblick i kvinnans situation världen över. Genom att visa bildspelet och sedan ha diskussionsgrupper hoppas

Läs mer

LINKÖPINGS UNIVERSITET

LINKÖPINGS UNIVERSITET 733G22 Medina Adilova Statsvetenskaplig metod 1992.12.09 Metoduppgift 4, Metod-PM 2013.03.04 LINKÖPINGS UNIVERSITET - Kvinnors situation i Indien - De oönskade döttrarna Handledare: Mariana S Gustafsson,

Läs mer

Våra lagar. Riksdagen stiftar lagar, alla skrivs i Svensk Författningssamling

Våra lagar. Riksdagen stiftar lagar, alla skrivs i Svensk Författningssamling Lag och rätt Historik Brott förr självmord, otrohet, annan religiös tro även samma som idag som mord, stöld Straff förr fredslös, även kroppsliga som spöstraff, dödstraff och som idag fängelse Sista avrättningen

Läs mer