Nyheter 3LPro 2014.Q1

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Nyheter 3LPro 2014.Q1"

Transkript

1 INFORMATION FRÅN VITEC VITEC Nyheter 3LPro 2014.Q1 Nyhetsdokument VITEC Affärsområde Fastighet Växel GÖTEBORG: REDEG 1 B, V. FRÖLUNDA KALMAR: SVENSKNABBEVÄGEN 25, BOX 751, KALMAR, VÄXEL: LINKÖPING: SNICKAREGATAN 20, BOX 472, LINKÖPING MALMÖ: RUNDELSGATAN 16, MALMÖ STOCKHOLM: LINDHAGENSGATAN 116, BOX 30206, STHLM, VÄXEL: UMEÅ: TVISTEVÄGEN 47, BOX 7965, UMEÅ VÄSTERÅS: KOPPARBERGSVÄGEN 17, BOX 209, VÄSTERÅS ÖSTERSUND: PRÄSTGATAN 42, ÖSTERSUND, VÄXEL:

2

3 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Inledning... 5 Grunddataöverföring till Palette (15535)... 6 Inbetalningsservice OCR har stängts (15536)... 6 Förändringar i tidredovisningen (15570)... 6 Gemensam kundtabell (15345, 15569)... 6 Anteckningar i bokslutsspecifikationen (15594) Menypunkter lön (15556)... 7 Nyheter i mobil tidredovisning 2014.Q Registrera Resa... 7 Förutsättningar för att registrera resa... 8 Enhet... 8 Ny resa... 9 Ny resa i samband med ny tidrad Symbol och summering för resor och övertid Inställning om man inte vill registrera resor Ny sortering i dagsöversikten Attest Normaltid, övertid och resor är separerade Urval i period Editera eller lägg till tidrad Info vid diff mot normaltid Favoriter Skapa favorit, både tid och resa Editera Favorit Ta bort Favorit Ändra lösenord Logga ut Skattemässiga avskrivningar på byggnader Hur fungerar det i stora drag?

4 Inventarien Registrera tidigare gjorda skattemässiga avskrivningar Godkänna skattemässiga avskrivningar Poster som påverkar det skattemässiga avskrivningsunderlaget Utskrift av skattemässiga avskrivningar Godkänn skattemässig avskrivning, arbetsgång Avyttring av inventarie som omfattas av skattemässig avskrivning på byggnader 33 Inställningar som påverkar skattemässiga avskrivningar på byggnad Orderlista (15546) Databasförändringar mellan 3L Pro 2013.Q4 & 2014.Q

5 Inledning Nu släpper vi version 2014.Q1. Två stora nyheter i versionen är att vi kommer att ha fullt stöd för skattemässiga avskrivningar på byggnader samt att det mobila gränssnittet till tidredovisningen har utökats med favoriter och funktion för resor. Skattemässiga avskrivningar på byggnader Flera ekonomisystem klarar att hantera skattemässiga avskrivningar på byggnader. Förutom att se de temporära skillnaderna och den uppskjutna skatten på dessa har vi i 3L Pro tagit detta ett steg längre och också gjort det möjligt att simulera och därefter godkänna de temporära skillnaderna. Full avskrivning behöver alltså inte göras i programmet. Möjlighet till bokföring av den uppskjutna skatten finns också. Värdena sparas för att hämtas som ingångsvärden vid nästa år. Mobil tidredovisning Fr.o.m. den 17 mars finns möjlighet att spara favoriter som används som färdig mall vid tidregistreringen. Du kan ha fullständiga favoriter eller spara delar av en tidrad. Exempel kan vara hela eller halva semesterdagar eller fasta sträckor för resor. Anta t.ex. att du har en favorit för Resa med bil - 10 km. Välj denna och komplettera endast med vilket projekt som ska belastas. Du kan namnge dina favoriter för att enklare hitta dem. En annan nyhet är att resor som ska belasta projekten registreras separat från tiden. Du kan registrera en resa från start eller välja att lägga till en resa till samma projekt som du nyss registrerade tid på. Resor kan registreras i valfri enhet som t.ex. km, mil, styck. Vid attest visas nu tiden fördelad på normaltid, övertid och resor. Allt för att få en bättre överblick. Vi har också möjliggjort för den enskilde användaren att byta sitt lösenord samt att logga ut från alla nivåer i systemet så att det går snabbt och smidigt då flera personer står i kö för att tidredovisa vid samma dator. Nästa release, version 2014.Q2, släpps i juni och då återkommer vi med fler nyheter. Med vänlig hälsning Marie Lucander & Ulf Höglin, Produktledare 5

6 Grunddataöverföring till Palette (15535) För företag med många bolag, blev det tidigare problem med grunddataöverföringen till Palette, eftersom Kalendern förde över en kopia till resp. bolag. Eftersom Palette har svårt att ta emot denna datamängd har Paletteintegrationen gjorts om så att Kalendern endast för över 2 år till Palette. Inbetalningsservice OCR har stängts (15536) Tjänsten Inbetalningsservice OCR har stängas den 30 september 2013 och därför har vi tagit bort dessa från vår meny. Förändringar i tidredovisningen (15570) Valet att Registrera tid/period i 3L Pro har nu ersatts av vår nya mobila tidredovisning. Denna kan även nås ifrån mobiler, surfplattor och vanliga webbläsare. På grund av detta har vi nu justerats så att det endast är Registrera tid/dag som används från andra delar av systemet, tex aktivt skrivbord och attester. Ytterligare kontroller i Registrera tid/dag finns nu för att säkerhetsställa datakvalitén: Kontroll finns nu på att prislista finns om tidraden ska uppdateras till projekt. Extra läsning av prislistan görs om kostnaden=0 i samband med spara. Gemensam kundtabell (15345, 15569) Nästa lediga kundnummer med + är nu anpassad för de som använder gemensam kundtabell. De som använder sig av en gemensam kundtabell slipper nu även spara om de kunder som ska användas i bolaget för att det skall finnas kundkonteringar. Anteckningar i bokslutsspecifikationen (15594). Nytt fält för anteckningar finns nu i bokslutsspecifikationen. Instruktion/anteckning - är synkroniserad mellan Kontoplan och Bokslutsspecifikation. Fältet kan användas för instruktioner till varje balanskonto. Från Kontoplan kan Instruktion/anteckning redigeras om motsvarande rättigheter finns i Kontoplanen. Från Bokslutsspecifikation kan Instruktion/anteckning redigeras om motsvarande rättigheter finns i Kontoplanen. D.v.s. har du bara läsrättigheter till kontoplanen, så kan du också bara läsa instruktionen. I annat fall är den möjlig att redigera. 6

7 Menypunkter lön (15556) För de kunder som nu kör Flex lönesystem, så återfinns de menypunkter gällande lön som behövs under systemrutiner/registervård lön. Nyheter i mobil tidredovisning 2014.Q1 REGISTRERA RESA Då man tidredovisar finns nu två val. Ny tidrad och Ny resa. 7

8 FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR ATT REGISTRERA RESA Under Ny resa finns möjlighet att redovisa på de tidkoder som är markerade som kostnadsersättningar. De arbetsarter som är möjliga att välja är de som är kopplade till tidkoden via Kontering tid ENHET De arbetsarter som definieras som rese-arbetsarter, dvs. de som via kontering/tid är kopplade till en tidkod som är markerad som kostnadsersättning, kan också märkas med vilken enhet man vill att de ska räknas i: 8

9 För arbetsarter som definieras som tid (dvs som via kontering/tid är kopplade till en tidkod som inte är markerad som kostnadsersättning) används inte enheten från arbetsarten. Där är det alltid timmar som gäller. Under Ny tidrad redovisar man på övriga tidkoder. NY RESA En resa kan registreras direkt på dagen. Man anger då tidkod (oftast finns bara en tidkod för kostnadsersättningar och i de fallen föreslås denna), projekt samt arbetsart på samma sätt som när man registrerar en tidrad. De projekt som visas här är de projekt som har arbetsarter som definieras som rese-arbetsarter (genom att de är kopplade till en tidkod som är markerad som kostnadsersättning i kontering/tid) 9

10 NY RESA I SAMBAND MED NY TIDRAD Det finns också möjlighet att man i samband med att man registrera en ny tidrad väljer Spara & lägg till resa Då kommer man direkt till möjligheten att registrera en resa. Under förutsättning att det bara finns en tidkod i företaget som är markerad som kostnadsersättning så är den och det nyss använda projektet förvalt SYMBOL OCH SUMMERING FÖR RESOR OCH ÖVERTID Rader som är definierade som resa markeras med en symbol för detta i översikten. På samma sätt visas en symbol för de rader som tillhör en tidkod som är markerad som övertid 10

11 På summeringen längst ned på dagen och perioden summeras normaltid, övertid och resor var för sig: Resorna summeras per enhet som är använda i raderna, dvs km för sig, mil för sig, st för sig, kr för sig osv.. I periodöversikten visas också en symbol för de dagar där det finns resor. Här ser jag också hur mycket normaltid och hur mycket övertid som är registrerad. INSTÄLLNING OM MAN INTE VILL REGISTRERA RESOR För de företag som inte registrerar resor i tidredovisningen finns möjlighet att släcka detta val i den mobila tidredovisningen. Inställningen finns i 3L Pro 11

12 Om denna är satt till NEJ (går att göra på företagsnivå) visas inte valet att registrera Ny resa NY SORTERING I DAGSÖVERSIKTEN För att se tid och resor som hör ihop visar översikten nu rader som tillhör samma projekt samlat. 12

13 ATTEST Under attest av mina anställda ser jag alla mina anställda oavsett om de klarmarkerat sin tidperiod eller inte. Om de inte har tidredovisat klart eller kanske bara glömt att klarmarkera perioden ser jag 0 timmar här. NORMALTID, ÖVERTID OCH RESOR ÄR SEPARERADE För de som har klarmarkerat sin period ser jag tiden uppdelat på normaltid och övertid samt de olika resorna uppdelade på de enheter som de är registrerade på. Siffran inom parantes visar hur mycket av den registrerade tiden som är fakturerbar. Värt att poängtera är att inregistrerad normaltid aldrig kan skilja sig från förväntad normaltid (justerad för ev. deltid) om man inte har editerat rader i attestläget. Den enskilde anställde kan alltså aldrig registrera för mycket eller för lite eftersom perioden då inte går att klarmarkera. 13

14 Det enda tillfälle då det kan vara en diff mot normaltiden här är om attestanten editerat den anställdes tid och lagt till /ändrat tid. Mer om det nedan. URVAL I PERIOD Default visas all tid för perioden här, men jag kan ändra vad som visas 14

15 Jag kan, precis som tidigare, attestera hela perioden här genom att klicka på. Om jag vill se mer detaljer och eventuellt ändra en rad så behöver jag gå vidare ner på en lägre nivå. Även på de lägre nivåerna finns uppdelningen på normaltid, övertid och resa. Vi skriver numera också ut namnet i klartext i huvudet så att man ser vem man arbetar med. Genom att klicka på ett projekt ser man detaljerna för det projektet för vald period Även här visas symboler för resor och övertid. Det går att attestera en enskild rad genom att klicka på 15

16 EDITERA ELLER LÄGG TILL TIDRAD Genom att klicka på kan man editera den enskilda raden och genom att klicka på kopierar man enskild rad. Det används t.ex. då man vill dela upp en befintlig rad på två projekt. Den ursprungliga raden editeras då till korrekt antal timmar, en kopia skapas där man byter projekt och där man anger de resterande timmarna. Det är i detta läge det är möjligt att registrera avvikelse mot förväntad normaltid varför markeringen för diff mot normaltid finns på den högsta nivån. INFO VID DIFF MOT NORMALTID Ta därför för vana att titta på högsta nivån om ändringar görs på detaljerna för att se helheten för personens period. FAVORITER En nyhet i 2014.Q1 är att det är möjligt att använda sig av favoriter då man registrerar en tidrad eller en resa. Favoriterna fungerar som mallar eller förslag som man kan ändra innan man sparar den färdiga tidraden eller resan. I den första droplisten då man ska registrera en ny tidrad eller en ny resa finns användarens upplagda favoriter. Genom att välja en av dem fylls alla eller vissa av de övriga fälten i. De går att ändra innan man sparar. 16

17 SKAPA FAVORIT, BÅDE TID OCH RESA Favoriterna skapar man medan man gör sin tidredovisning. När raden är färdig, så som du vill spara den som en favorit, väljer du knappen Spara som favorit och får då namnge favoriten innan den sparas. Namnet är det du ser i droplisten när du ska välja. Det går att spara delar av en rad för att sedan komplettera vid själva tid- eller reseregistreringen. 17

18 De favoriter som sparas med villkoren för en tidrad kommer att visas under Ny tidrad och de som sparas med villkoren för en reserad kommer att visas undre Ny resa. EDITERA FAVORIT Det går att editera sina favoriter. Det gör man här: 18

19 Klicka på den favorit du vill ändra Ändra det du önskar samt spara 19

20 TA BORT FAVORIT Det finns också möjlighet att ta bort en favorit i editeringsläget. ÄNDRA LÖSENORD På startsidan finns möjlighet att ändra sitt lösenord. Kör du i en telefon ser det ut så här: Och har du en bredare skärm, tex om du kör i en dator, så ser det ut så här: Ange nuvarande lösenord, nytt lösenord samt bekräfta det nya lösenordet. 20

21 LOGGA UT Möjligheten att logga ut finns nu åtkomlig på fler nivåer än på startsidan. Skattemässiga avskrivningar på byggnader Flera ekonomisystem klarar att hantera skattemässiga avskrivningar på byggnader. Förutom att se de temporära skillnaderna och den uppskjutna skatten på dessa har vi i 3L Pro tagit detta ett steg längre och också gjort det möjligt att simulera och därefter godkänna de temporära skillnaderna. Full avskrivning behöver alltså inte göras i programmet. Möjlighet till bokföring av den uppskjutna skatten finns också. Värdena sparas för att hämtas som ingångsvärden vid nästa år Från och med version 2013.Q4 av Vitec 3L Pro utökas anläggnings- och inventarieredovisningen med skattemässiga avskrivningar på byggnader. Möjlighet att ange vilka villkor som gäller skattemässigt fanns från och med version 2013.Q4 och från och med version 2014.Q1 finns även möjlighet att beräkna och godkänna skattemässig avskrivning samt se rapporter över temporära skillnader och uppskjuten skatt. Du som ännu inte har vårt anläggningsregister får funktionen tillsammans med anläggningsregistret när du köper det och du som idag har vårt anläggningsregister betalar en mindre summa för att få tillgång till de nya funktionerna. Hör av dig till din kontaktperson eller Karin Liiw på Vitec för mer information. HUR FUNGERAR DET I STORA DRAG? Vi har inte två parallella register utan vi utgår från det bokföringsmässiga inventarieregistret. På varje inventarie som tillhör en grupp som är byggnad eller markanläggning finns möjlighet att ange kompletterande poster som gör att det blir skillnad mellan bokföringsmässigt avskrivningsunderlag och skattemässigt avskrivningsunderlag. Kompletterande poster kan t.ex. vara direktavdrag som är gjorda. Datum, benämning och belopp (tillägg eller avdrag) för den kompletterande posten anges. Varje inventarie som tillhör en grupp som är byggnad eller markanläggning kan dessutom märkas med vilken avskrivningsprocent som används skattemässigt. Bokföringsmässiga avskrivningar sparas för sig och Skattemässiga avskrivningar sparas för sig. Både bokföringsmässigt och skattemässigt anläggningsregister kan tas fram. Spårbarhet finns. 21

22 Skattemässiga värdeminskningar sparas på samma sätt som bokföringsmässiga avskrivningar så att man på varje inventarie kan se det skattemässiga restvärdet, d.v.s. med hänsyn taget till tidigare års värdeminskningar. Skattemässigt restvärde är då anskaffningsvärde +/- skattemässiga tillägg och avdrag minus skattemässiga värdeminskningar. En rapport finns som visar bokföringsmässigt restvärde, skattemässigt restvärde (om preliminär rapport visas fullt skattemässigt avdrag) samt skillnaden mellan dessa. I denna rapport visas endast de inventarier som tillhör en grupp som är klassad som byggnad eller markanläggning. Summering finns på totalen samt en uppgift om den uppskjutna skatten. Det finns också möjlighet att Godkänna skattemässiga avskrivningar byggnader. Här arbetar vi med en editerbar beräkningsbild som visar samma information som den tidigare beskrivna rapporten. I denna bild finns möjlighet att ändra den skattemässiga avskrivningen per inventarie för att på så vis påverka den uppskjutna skatten. Då avskrivningen godkänns finns möjlighet att bokföra den uppskjutna skatten. Avskrivningarna kan påverkas tills man talar om att de är deklarerade. Eventuell ändring mellan godkänd och deklarerad avskrivning är också möjlig att bokföra. INVENTARIEN Då skattemässiga avskrivningar på byggnader är installerat i 3L Pro finns en funktion för att, per inventarie, registrera in tidigare gjorda skattemässiga avskrivningar. Det finns också möjlighet att i trädet ange poster som påverkar inventarien avseende den skattemässiga avskrivningen. Det kan t.ex. vara direktavdrag som är gjorda som då ska påföras avskrivningsunderlaget skattemässigt. På fliken Inventarie II finns möjlighet att ange % för skattemässig avskrivning samt starttid skattemässig avskrivning. Dessa fält visas även om man inte har installerat funktionen för skattemässig avskrivning men fyller då ingen funktion, mer än att användas som information. 22

23 Genom att ange 0% som skattemässig % på en inventarie kan man få den att exkluderas från den skattemässiga avskrivningen om det är en effekt som önskas. Den skm % skrivs på inventarielistan 23

24 Om typkod är angiven på byggnad och typkoden har kompletterats med %-sats enligt skatteverkets rekommendationer kommer denna procentsats att förslås här då inventarien kopplas till en byggnad. Om inventarien redan är kopplad till en byggnad då %-satsen anges på typkoden kommer inte inventarien att uppdateras med den förslagna %-satsen utan detta behöver gås igenom innan man kan börja arbeta med funktionen för skattemässiga avskrivningar. 24

25 REGISTRERA TIDIGARE GJORDA SKATTEMÄSSIGA AVSKRIVNINGAR Här kan man registrera tidigare gjorda skattemässiga avskrivningar. Koden för att registrera skattemässiga avskrivningar är densamma som för att registrera planmässiga avskrivningar. Vi skriver den inte här då detta nyhetsdokument går ut till alla användare och vi inte vill riskera att koden kommer i orätta händer. 25

26 GODKÄNNA SKATTEMÄSSIGA AVSKRIVNINGAR I Godkänn skattemässig avskrivning kan man simulera den uppskjutna skatten. Här visas alla inventarier som har en skattemässig avskrivningsprocent som är större än 0 och som tillhör en grupp som är kategoriserad som byggnad eller markanläggning. Om inga tillkommande eller avgående poster finns på inventarien som påverkar det skattemässiga underlaget så kommer bilden för att godkänna skattemässiga avskrivningar att se ut så här för det första kvartalet 2014 för vår exempelinventarie. Beloppet för bokföringsmässigt och skattemässigt avskrivningsunderlag är lika stora, avskrivningarna skiljer dock och därför får vi en temporär skillnad och en uppskjuten skatt. Periodens avskrivning hämtas från den gjorda avskrivningen för perioden och behöver alltså vara gjord för att visa rätt resultat här. Vi ser alla uppgifter kring det bokföringsmässiga värdet. Vi ser alla uppgifter kring det skattemässiga värdet och vi ser också informationen kring den temporära skillnaden och den uppskjutna skatten. I detta fall har vi bara en inventarie, men har vi fler i ett företag så ser vi den totala temporära skillnaden och den totala uppskjutna skatten som en summa längst ned. 26

27 Programmet förslår att vi ska skriva av skattemässigt med 2%, eftersom det var det som stod på inventarien, men man kan ändra detta för att då påverka den uppskjutna skatten, dvs man kan simulera avskrivningen på inventarienivå här för att se hur det påverkar den uppskjutna skatten. Dock kan man aldrig skriva av med mer än den % som är angiven på inventarien. POSTER SOM PÅVERKAR DET SKATTEMÄSSIGA AVSKRIVNINGSUNDERLAGET Det är vanligt att det bokföringsmässiga och det skattemässiga avskrivningsunderlaget inte är lika stora. Man talar därför, på varje inventarie, om ifall man har poster som påverkar det skattemässiga avskrivningsunderlaget jämfört med det bokföringsmässiga avskrivningsunderlaget. Exempel på detta kan vara direktavdrag, positiv/negativ jämkning av investeringsmoms samt fusion, men diskutera förslagsvis med din revisor kring vad som ska läggas in här. Innan du kan lägga in något i trädet behöver du definiera vilka olika typer av tillägg/avdrag ni ska ha i er organisation. Du når registret genom att klicka på översiktsknappen i bilden. Bilden visar bara exempel. I er organisation kanske dessa typer kommer att se annorlunda ut. Så här skulle en post i trädet kunna se ut, dvs. det är ett direktavdrag som är gjort den 1 januari Programmet för att beräkna och godkänna skattemässiga avskrivningar tar hänsyn till när på året tillägget/avdraget började gälla, men för enkelhetens skull visar vi ovan som gäller för hela året. 27

28 Om man lägger till ovanstående belopp som ska påverka det skattemässiga avskrivningsunderlaget så ser bilden för att godkänna skattemässiga avskrivningar ut så här istället: Det skattemässiga avskrivningsunderlaget har ökat med kr vilket påverkar både skattemässig avskrivning, temporär skillnad och uppskjuten skatt. Under rapporter finns en rapport som visar orsakerna till varför bokföringsmässigt och skattemässigt anskaffningsvärde skiljer sig åt: 28

29 UTSKRIFT AV SKATTEMÄSSIGA AVSKRIVNINGAR Det är också möjligt att skriva ut en rapport som visar underlaget till de skattemässiga avskrivningarna. Här ser jag också status på avskrivningarna. Rapporten är klientanpassad så att man kan se den totala uppskjutna skatten med underlag för flera bolag. 29

30 GODKÄNN SKATTEMÄSSIG AVSKRIVNING, ARBETSGÅNG Jag kan simulera den uppskjutna skatten genom att ändra %-satsen som används för den skattemässiga avskrivningen. När jag är klar kan jag spara. Då ligger min simulering kvar tills nästa gång jag tar upp avskrivningarna. Det går dock inte att bokföra uppskjuten skatt om statusen på avskrivningarna endast är simulerad. För att kunna bokföra uppskjuten skatt måste de skattemässiga avskrivningarna vara godkända. För att göra avskrivningarna godkända tar jag fram perioden och väljer godkänd i statusdroplisten. Då hämtas de sparade, simulerade avskrivningarna. Jag kan inte ta fram avskrivningar för att godkänna dem om jag inte har några simulerade avskrivningar så detta steg gör man först. Då jag har plockat upp dem för att godkänna dem har jag chans att göra ytterligare ändringar innan jag till slut sparar dem som godkända. När jag har godkända skattemässiga avskrivningar kan jag bokföra dem. Det görs förslagsvis vid kvartalsbokslut och/eller årsbokslut. Jag kan välja att klicka på dialogen för att bokföra. Jag kan också gå via menyn för att direkt komma in i 30

31 Om de konton som används kan eller skall ha de redovisningskoder som finns på inventarierna så bokförs de på den detaljnivån. När avskrivningarna är godkända och bokförda kan jag inte ändra dem längre om jag inte ändrar status till att de ska deklareras. Då är det möjligt att ändra dem innan jag slutligen bokför dem som deklarerade. Bokföring behöver bara ske om ändring skett från att de bokfördes som godkända. Om bokföring vid deklaration sker så vänds alla de tidigare verifikaten för perioden och ersätts av deklarationsverifikatet. Bokföringsdatum kan vara tidigast den första öppna dagen, t.ex. bokslutsdagen för föregående år. Du måste deklarera för samma perioder som du godkänt och bokfört. Om du alltså har godkänt och bokfört varje kvartal så måste du göra fyra deklarationsverifikat. Det beror på att man vid deklarationen hämtar %-satsen som registrerats som skattemässig avskrivnings % för den godkända perioden och % kan då vara olika för respektive. godkända perioder, tex kvartal. Vid deklaration vänds den tidigare gjorda bokföringen av uppskjuten skatt och den nya bokas upp. 31

32 32 Nyheter 3LPro 2014.Q1 - Nyhetsdokument

33 AVYTTRING AV INVENTARIE SOM OMFATTAS AV SKATTEMÄSSIG AVSKRIVNING PÅ BYGGNADER Vid avyttring man kan få programmet att lägga ett tillägg på inventarien som gör att det skattemässiga avskrivningsunderlaget inte påverkas trots att denna inventarie avyttras. En post skapas då i trädet som tillägg med samma belopp som avyttras från det bokföringsmässiga avskrivningsunderlaget. Tänk dock på att de bokföringsmässiga avskrivningarna som är gjorda på inventarien vänds i och med avyttringen, vilket gör att den temporära skillnaden (skillnad mellan bokföringsmässigt och skattemässigt restvärde) kommer på påverkas för den enskilda inventarien. Om orsaken till avyttringen är att inventarien ska bytas ut kan det vara bättre att låta den nya inventarien gå in med den det skattemässiga restvärdet. Diskutera med förslagsvis er revisor hur ni ska hantera detta. Genom att ange 0% som skattemässig % på en inventarie kan man få den att exkluderas från den skattemässiga avskrivningen om det är en effekt som önskas. Man får också en upplysning på specen om hur stor del av den uppskjutna skatten som faller på den avyttrade inventarien så att man har en chans att göra en korrigering. 33

34 INSTÄLLNINGAR SOM PÅVERKAR SKATTEMÄSSIGA AVSKRIVNINGAR PÅ BYGGNAD Orderlista (15546) Nu finns det ett val av om byggnadsid eller namnet skall redovisas i rapporten. Databasförändringar mellan 3L Pro 2013.Q4 & 2014.Q1 Nytt från denna version är att vi kommer redovisa vilka databasförändringar som har gjorts från den förra versionen. I följande tabell beskrivs de databasförändringar som gjorts mellan release av 3L Pro 2013.Q4 och 3L Pro 2014.Q1. Objekttyp Namn / Klartext Händelse Tabell PA_ARBART Tid, arbetsarter Ny kolumn ENHET char(6). Relaterar till tabell AKENHET (Enhet för t.ex. mätvärde / prissättning / resor). Tabell Tabell Tabell Tabell Tabell Tabell SKMAVSKR_BYGG Skattemässiga avskrivningar byggnad/mark, huvud SKMAVSKR_BYGGRAD Skattemässiga avskrivningar byggnad/mark, rader KUND_KONTERING Kunder/Kontraktsparter, företagsbundet SA_ORDER Service-, drift- och projektorder (TEK) ORDERHUV Order, huvud (OLF) PA_ANHORIG_NOT Personal, anhörig, notering Nya kolumner: RUTIN2 char(2); VERNR2 integer. Används vid bokföring av deklaration. Ny kolumn LATENTSKATT decimal(14,2). Ny kolumn AG_OLD_BETALRNR varchar(16). Autogiro, betalarnummer, gammalt. Nytt index IDXSAORDER2. Innehåller kolumn FAKTNR. Nytt index IDXORDERHUV1. Innehåller kolumn FAKTNR. Relation till PA_ANHORIG förändrad. Om anhörig raderas, raderas samtidigt eventuell anteckning. 34

Skattemässiga avskrivningar på byggnader

Skattemässiga avskrivningar på byggnader INFORMATION FRÅN VITEC VITEC Skattemässiga avskrivningar på byggnader Till nyhetsdokument VITEC Affärsområde Fastighet www.vitec.se infofastighet@vitec.se Växel 090-15 49 00 GÖTEBORG: REDEG 1 B, 426 77

Läs mer

Anläggning & Inventarier

Anläggning & Inventarier Anläggning & Inventarier Sida 1 av 50 Innehållsförteckning ANLÄGGNINGS- & INVENTARIEREDOVISNING...4 REGISTERVÅRD...4 KONTERINGSMATRISER...4 STYRPARAMETRAR ANLÄGGNING/INVENTARIER...5 INVENTARIEGRUPP...6

Läs mer

Nyhetsdokument Vitec Hyra

Nyhetsdokument Vitec Hyra INFORMATION FRÅN VITEC VITEC Nyhetsdokument Vitec Hyra Version 1.49 februari 2014 VITEC Affärsområde Fastighet www.vitec.se infofastighet@vitec.se Växel 090-15 49 00 GÖTEBORG: REDEG 1 B, 426 77 V. FRÖLUNDA

Läs mer

Nyhetsdokument Vitec Hyra 1.51 Version 1.51 Sept 2014

Nyhetsdokument Vitec Hyra 1.51 Version 1.51 Sept 2014 INFORMATION FRÅN VITEC VITEC Nyhetsdokument Vitec Hyra 1.51 Version 1.51 Sept 2014 VITEC Affärsområde Fastighet www.vitec.se infofastighet@vitec.se Växel 090-15 49 00 GÖTEBORG: REDEG 1 B, 426 77 V. FRÖLUNDA

Läs mer

Redovisning 3L Pro 2014. Redovisning. Copyright VITEC FÖRVALTNINGSSYSTEM AB

Redovisning 3L Pro 2014. Redovisning. Copyright VITEC FÖRVALTNINGSSYSTEM AB Redovisning Innehållsförteckning REDOVISNING... 3 KONTERINGSKODER... 3 Kontoplan... 3 Kostnadsställe... 5 Projekt... 6 Objekt... 7 Utskrift av graf över konteringskoder... 8 STYRPARAMETRAR REDOVISNING...

Läs mer

Arbetsgång Tidredovisning

Arbetsgång Tidredovisning Arbetsgång Tidredovisning Sida 1 av 14 Innehåll INLEDNING... 3 ARBETSGÅNG... 3 TIDRAPPORTERINGSPERIOD... 3 SPÄRR MOT ÖVERLAPPANDE TIDPERIODER... 3 REGISTRERING AV TID... 4 KLARMARKERA TID... 7 ATTESTERA

Läs mer

PALASSO Egenrapportering Användarhandbok. Version 5.30 Rev R 2012-03-30

PALASSO Egenrapportering Användarhandbok. Version 5.30 Rev R 2012-03-30 PALASSO Egenrapportering Användarhandbok Version 5.30 Rev R 2012-03-30 Användarhandbok EGENRAPPORTERING Sida 0-2 PALASSO EGENRAPPORTERING Revision R Mars 2012 Dokumentbeteckning: Användarhandbok Logica

Läs mer

Nyheter 3LPro 2015.Q2

Nyheter 3LPro 2015.Q2 INFORMATION FRÅN VITEC VITEC Nyheter 3LPro 2015.Q2 Nyhetsdokument VITEC Affärsområde Fastighet www.vitec.se infofastighet@vitec.se Växel 090-15 49 00 GÖTEBORG: REDEG 1 B, 426 77 V. FRÖLUNDA KALMAR: SVENSKNABBEVÄGEN

Läs mer

Handbok Anläggningsredovisning

Handbok Anläggningsredovisning Handbok Anläggningsredovisning Å-Data Infosystem AB Anläggningsredovisning 1 1. INLEDNING... 3 2. SYSTEMÖVERSIKT... 4 2.1 Arbetsgången... 5 2.2 Beräkningar och kontering... 7 2.3. Startsida... 15 3. SYSTEMUNDERHÅLL...

Läs mer

Versionsnyheter från Visma Spcs

Versionsnyheter från Visma Spcs Versionsnyheter från Visma Spcs Visma Lön Special version 2009.0 Innehåll Visma Lön Special version 2009.0... 1 Vanliga frågor vid årsavslut... 2 Nyheter från myndigheter för år 2009... 3 Prisbasbeloppet

Läs mer

ENTRÉ KUNDREGISTER...

ENTRÉ KUNDREGISTER... Entré INNEHÅLLSFÖRTECKNING ENTRÉ KUNDREGISTER... - 2 - Innehåll i Entré Kundregister... - 2 - Översikt av menysystemet... - 2 - FÖRBEREDANDE ARBETE... - 3 - Sammanfattning - kundhantering... - 3 - Viktigt

Läs mer

Fakturering & Kundreskontra

Fakturering & Kundreskontra Fakturering & Kundreskontra Sida 1 av 48 Innehållsförteckning FAKTURERING & KUNDRESKONTRA... 3 STYRPARAMETRAR FAKTURERING... 3 KALENDER BANKFRIA DAGAR... 3 STARTVÄRDE FÖR FAKTURERING... 5 KONTRAKTSPARTER/KUNDER...

Läs mer

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

INNEHÅLLSFÖRTECKNING LÖNER 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Systembeskrivning 1 Knappar handhavande 1 Kom igång snabbt 3 Säkerhetskopiering 5 Huvudmeny 6 Register 7 Företagsuppgifter 8 Löneparametrar 9 Personal 10 Lönearter uppläggning

Läs mer

TIDWEBB TIDRAPPORTERING VIA INTERNET

TIDWEBB TIDRAPPORTERING VIA INTERNET TIDWEBB TIDRAPPORTERING VIA INTERNET med SoftIT SK AB Innehåll Anställda... 3 Inloggning... 3 Registrera tidrapport... 3 Sänd tidrapporten... 4 Utskrift... 4 Översikt tidrapport... 5 Byt lösenord... 5

Läs mer

6. Skapa kontrolluppgiftsregister

6. Skapa kontrolluppgiftsregister 6. Skapa kontrolluppgiftsregister Välj att arbeta i det föregående året databasen för inkomstår 2013. Löneprogrammet hanterar kontrolluppgift KU10. Som arbetsgivare ska du lämna kontrolluppgifter för alla

Läs mer

EasyCashier Manual version 2.6 SE

EasyCashier Manual version 2.6 SE EasyCashier Manual version 2.6 SE 1 Innehållsförteckning Inledning... 3 Kassavy... 4 Nytt kvitto... 4 Sök artikel... 5 Registrera växelkassa... 5 Öppna kassalåda... 5 Presentkort... 5 Sälja ett presentkort...

Läs mer

Caspeco Business Control

Caspeco Business Control Caspeco Business Control Introduktionsmanual för att komma igång med arbetet i Caspeco Business Control. Caspeco Business Control har du åtkomst till från vilken dator som helst i hela världen, förutsatt

Läs mer

Leverantörsreskontra 3L Pro 2014. Leverantörsreskontra. Copyright VITEC FASTIGHETSSYSTEM AB Sid 1 av 54

Leverantörsreskontra 3L Pro 2014. Leverantörsreskontra. Copyright VITEC FASTIGHETSSYSTEM AB Sid 1 av 54 Leverantörsreskontra Sid 1 av 54 Innehållsförteckning STYRPARAMETRAR LEVERANTÖRER... 3 KALENDER BANKFRIA DAGAR... 5 REGISTRERA EN NY LEVERANTÖR... 6 UTSKRIFT AV LEVERANTÖRSFÖRTECKNING ELLER KONTAKTPERSONER...

Läs mer

Detta kom-igång-häfte ger en sammanfattning över programmets viktigaste delar och funktioner. Bokföring 2010-2011 och deklaration för 2010

Detta kom-igång-häfte ger en sammanfattning över programmets viktigaste delar och funktioner. Bokföring 2010-2011 och deklaration för 2010 Visma Enskild Firma Bokföring 2010-2011 och deklaration för 2010 1 Byte från annat bokföringsprogram till Visma Enskild Firma 1 Byte till momsredovisningen per kvartal från 2011 1 Byte till bokföring enligt

Läs mer

Årsavslutning 2013-2014. Denna vägledning beskriver iscala version 3.0

Årsavslutning 2013-2014. Denna vägledning beskriver iscala version 3.0 Årsavslutning 2013-2014 Denna vägledning beskriver iscala version 3.0 Innehållsförteckning Inledning... 3 Administrationskonsolen... 3 Kopiering av kontoplanen... 5 Kopiering av parametrar och automatkonteringstabeller...

Läs mer

Nyheter i 3L Pro, version 2012.Q3

Nyheter i 3L Pro, version 2012.Q3 Nyheter i 3L Pro, version 2012.Q3 Det känns väldigt roligt att äntligen få släppa version 2012.Q3 av 3L Pro till er. I den här versionen har vi sedan i våras arbetat mycket med att modernisera utseendet

Läs mer

Handbok För Winstanvändare

Handbok För Winstanvändare Handbok För Winstanvändare Version 2014-05-23 2 (71) Innehåll 1 Logga in i Winst... 4 2 Hantera inköp i Winst... 4 3 Skapa beställning... 6 3.1 Välj rätt avtalskategori... 6 3.2 Avancerad sökning... 7

Läs mer

Uppläggning av nytt bokföringsår. Det första som behöver göras, är att lägga upp aktuellt bokföringsår.

Uppläggning av nytt bokföringsår. Det första som behöver göras, är att lägga upp aktuellt bokföringsår. Redovisning Bokföringsår 2 Kontoplan 2 Kostnadsställe 4 Fördelningskonto 5 Rapportgenerator 7 Bygg egna rapporter 11 Verifikationsregistrering 14 Bokföringsorder till verifikat 15 Huvudbok 17 Verifikationslista/Dagbok

Läs mer

PROJEKTSTYRNING I ENTRÉ... - 8 - SKAPA NYTT PROJEKT...

PROJEKTSTYRNING I ENTRÉ... - 8 - SKAPA NYTT PROJEKT... Entré Innehållsförteckning PROJEKTSTYRNING I ENTRÉ... - 8 - SKAPA NYTT PROJEKT... - 9 - Projektnummer - Nästa lediga projektnummer... - 9 - Projekttyp... - 10 - Mall... - 10 - Kund... - 10 - Benämning...

Läs mer

Çrona Lön Handbok Del 2. Copyright DataVara AB

Çrona Lön Handbok Del 2. Copyright DataVara AB V Çrona Lön Handbok Del 2 Copyright DataVara AB Handbok Lena Kragelund, Björn Dahlin Produktutveckling Thomas Palm Hans Bäcklund, Morgan Klebom, Christian Elber, Patrik Ekman Leif Davidson, Björn Dahlin

Läs mer

Gårdavägen 4, 412 50 Göteborg Telefon 031-733 06 06

Gårdavägen 4, 412 50 Göteborg Telefon 031-733 06 06 Telefon Onsdagen den 21 November 2012 1. ATT GÖRA INNAN ÅRSKIFTET 1.1. Lägg upp det nya året och skapa nya register - Starta upp Administrationskonsolen. (Administration Console). Öppna mappen Företag

Läs mer

Hogia Smart Manual Bokfo ring Fakturering Kassa. Bilaga Smart fakturering Husabete

Hogia Smart Manual Bokfo ring Fakturering Kassa. Bilaga Smart fakturering Husabete Hogia Smart Manual Bokfo ring Fakturering Kassa Bilaga Smart fakturering Husabete Inloggning och registrering i Hogia Smart... 7 Registrering av Hogia ID... 7 Vad är då ett Hogia ID?... 8 Verifiera e-postadressen...

Läs mer

RemoteX Applications Manual för Windowsklient, version 4.4

RemoteX Applications Manual för Windowsklient, version 4.4 klient, version 4.4 RemoteX Technologies AB Innehållsförteckning 1 Inledning... 1 2 Begrepp i RemoteX Applications... 2 2.1 Begreppsmodell... 2 2.2 Beskrivning av de olika begreppen... 3 3 Installation

Läs mer

INNEHÅLL INSTALLATION Maskinkrav 2 Installation 2 Säkerhetskopiering 2 SNABBSTART 3 HUVUDMENY 4

INNEHÅLL INSTALLATION Maskinkrav 2 Installation 2 Säkerhetskopiering 2 SNABBSTART 3 HUVUDMENY 4 BOKFÖRING 1 INNEHÅLL INSTALLATION Maskinkrav 2 Installation 2 Säkerhetskopiering 2 SNABBSTART 3 HUVUDMENY 4 REGISTER 5 Kontoplan 6 Kontogrupp 7 Bokföringsparametrar 8 Leverantörer 9 IB/Underhåll 10 Ingående

Läs mer

Chefswebb. Manual. Version 2014.03. Medvind Informationsteknik AB

Chefswebb. Manual. Version 2014.03. Medvind Informationsteknik AB Ny Chefswebb Manual Version 2014.03 Medvind Informationsteknik AB Innehåll Navigering... 4 Startbild... 4 Översikt... 8 Planering... 8 Uppgifter... 9 Person... 10 Sök person... 10 Personer... 11 Bemanning...

Läs mer