Nyheter 3LPro 2013.Q4

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Nyheter 3LPro 2013.Q4"

Transkript

1 INFORMATION FRÅN VITEC VITEC Nyheter 3LPro 2013.Q4 Nyhetsdokument VITEC Affärsområde Fastighet Växel GÖTEBORG: REDEG 1 B, V. FRÖLUNDA KALMAR: SVENSKNABBEVÄGEN 25, BOX 751, KALMAR, VÄXEL: LINKÖPING: SNICKAREGATAN 20, BOX 472, LINKÖPING MALMÖ: RUNDELSGATAN 16, MALMÖ STOCKHOLM: LINDHAGENSGATAN 116, BOX 30206, STHLM, VÄXEL: UMEÅ: TVISTEVÄGEN 47, BOX 7965, UMEÅ VÄSTERÅS: KOPPARBERGSVÄGEN 17, BOX 209, VÄSTERÅS ÖSTERSUND: PRÄSTGATAN 42, ÖSTERSUND, VÄXEL:

2

3 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Inledning... 5 Integration Flex Lön... 6 Rapporter... 6 Förändrat programbeteende... 6 Redovisning... 7 SIE-filer... 7 Fakturering- & kundreskontra... 7 Inbetalningsjournal... 7 Skattemässiga avskrivningar på byggnader... 8 Hur kommer det att fungera?... 8 Steg 1, version 2013.Q Nya förutsättningar på Inventariegruppen... 9 Skattemässig avskrivningsprocent Skattemässiga tillägg och avdrag Registrera tidigare skattemässiga avskrivningar Verktyg för komponentuppdelning Använda mall vid uppdelningen Hur hade avskrivningarna sett ut 2013 med dessa förutsättningar? Hur vet vi hur många komponenter som skapats? Hyres- & avgiftsadminstration Inbetalningsjournal Standard-EFH-integrationen Utökad koppling till Byggsamordnaren Uthyrning Debiteringsunderlag Ströavisering via addoro Ändring av sökning Manuella avier Komplettering i filen till Addoro

4 4 Nyheter 3LPro 2013.Q4 - Nyhetsdokument

5 Inledning Nu släpper vi version 2013.Q4 Förändringar inom lön 2014 Som vi tidigare informerat om kommer support och underhåll gällande lönemodulen från och med den 1 januari att övertas av Flex Datasystem. Vi levererar dock skattetabeller och övriga förändringar inom löneområdet till de av er som valt att teckna det nya avtalet med Flex Datasystem. Detta kommer vi att göra på versionerna 2013.Q2, 2013.Q3 samt 2013.Q4. Om ni kör en tidigare version av 3L Pro men har behov av förändringarna inom lön behöver ni alltså uppgradera 3L Pro innan ni kan ta del av förändringarna. Integration Flex Lön Integrationen, som är en del av samarbetet med Flex Datasystem, är klar att levereras i och med denna version. Skattemässiga avskrivningar på byggnader Från och med denna version utökas anläggnings- och inventarieredovisningen med tilläggsfunktion för skattemässiga avskrivningar på byggnader. Möjlighet att ange vilka villkor som gäller skattemässigt finns från och med version 2013.Q4 och från och med version 2014.Q1 som kommer i mars 2014 finns även möjlighet att beräkna och godkänna skattemässig avskrivning samt se rapporter över temporära skillnader och uppskjuten skatt. Viktigt! Det är numera bara inventariegrupper med kategori inventarier som kan markeras med skattemässig avskrivning på maskiner och inventarier vilket alltså är den skattemässiga avskrivning som 3L Pro hanterar sedan tidigare. Det är också bara inventarier med denna kategori som kommer att räknas med i funktionen för skattemässiga avskrivningar på maskiner och inventarier, vilket innebär att ni behöver gå igenom era inventariegrupper. Hjälp med att dela upp inventarier i komponenter 3L Pro innehåller sedan version 2013.Q3 funktioner för att hålla samman flera underinventarier till en huvudinventarie. Varje inventarie hanteras på egen hand, vilket innebär att anskaffningsdatum, avskrivningstid mm är individuellt. På så vis hanteras avskrivning på komponentnivå. Avstämningsrapporten är kompletterad med att visa inventarier på huvudnivå. Från denna versionen finns det också en tilläggsfunktion, kallad komponentuppdelning, som hjälper dig att dela upp befintliga inventarier i komponenter. Nästa release, version 2013.Q4, släpps i mars och då återkommer vi med fler nyheter. Med vänlig hälsning Ulf Höglin, Produktledare 5

6 Integration Flex Lön Integrationen, som är en del av samarbetet med Flex Datasystem, är klar att levereras i och med version 2013.Q4 som släpptes den 9 december. Vilka delar av integrationen som används beror på om tidredovisningen i 3L Pro används. Tidredovisningen i 3L Pro möjliggör att kostnaderna belastar projekten på daglig eller veckobasis samt att det är möjligt att fakturera utifrån nedlagd tid på projekten. För de av er som kommer att gå över till Flex Lön kommer denna integration att installeras. Ni behöver alltså inte registrera konton, projekt eller anställda dubbelt. Ni behöver inte heller fundera på hur registrerad tid ska kunna ligga till underlag för lönen eller hur bokföringen av lönetransaktionerna ska komma in i 3L Pro. Rapporter FÖRÄNDRAT PROGRAMBETEENDE Vi har från denna version gjort en ändring av programbeteenden, för att snabba på hanteringen av rapporter. Vid val av att först ta ut en rapport till bildskärm för att sedan skriva ut rapporten på papper eller till fil så görs numera alltid "Återutskrift" från "bildskärmsläget" för att snabba på uttaget. Vill man göra en ny bearbetning, får man gå tillbaka till urvalsbilden och ta fram rapporten igen. Lösningen görs för alla rapporter som inte är bearbetningar. Där hittar ni som tidigare samma knapp som tidigare. 6

7 Redovisning SIE-FILER 3L Pro klarar nu av att importera en SIE-fil innehållandes transaktioner även på nästa bokföringsår. Obs! För att kunna läsa in verifikat på nästa år, måste filen som läses in sakna variabeln #RAR (vilket är normalfallet för fil från försystem eftersom försystemet oftast inte vet något om redovisningssystemets bokföringsår). När #RAR saknas, spelar det ingen roll vilka år som är markerade för import i inställningarna för integrationen. Om filens samtliga verifikats datum faller inom giltigt datumintervall, så importeras filen i sin helhet. Annars avvisas den. Nu visas också i beställningsbilden i 3L Pro vilka år som kommer att importeras. Fakturering- & kundreskontra INBETALNINGSJOURNAL I urvalsbilden på inbetalningsjournalen finns nu ett nytt val: [Visa saldo på fakturan efter inbetalning]. Väljs detta nya val skrivs tre nya kolumner längst till höger på rapporten som visar saldot på avin/fakturan efter hänsyn taget till de inbetalningar som faller inom ramen för urvalet. Rapporten tittar i reskontra på avi/faktura samt på hittills gjorda betalningar på fakturan/avin. Tre nya kolumner skrivs längst ut till höger på rapporten 1) Faktura-/avibelopp 2) Övriga betalningar 3) Saldo efter aktuell betalning. 1) Fakturans belopp 2) Övriga betalningar är betalningar på fakturan som inte faller inom ramen för den betalning som faller inom urvalet på rapporten, dvs vanligtvis ouppdaterade. Detta kan dock även vara betalningar som faller utom urvalet pga tex datum. Finns flera övriga betalningar summeras dessa. 3) Saldo efter aktuell betalning = Kolumn 1 Kolumn 2 aktuell betalning 7

8 Skattemässiga avskrivningar på byggnader Från och med version 2013.Q4 av 3L Pro utökas anläggnings- och inventarieredovisningen med en tilläggsfunktion för skattemässiga avskrivningar på byggnader. Möjlighet att ange vilka villkor som gäller skattemässigt finns från och med version 2013.Q4. Från och med version 2014.Q1 finns även möjlighet att beräkna och godkänna skattemässig avskrivning samt se rapporter över temporära skillnader och uppskjuten skatt. HUR KOMMER DET ATT FUNGERA? Vi kommer inte ha två parallella register utan vi utgår från det bokföringsmässiga inventarieregistret. På varje inventarie som tillhör en grupp som är byggnad eller markanläggning finns möjlighet att ange kompletterande poster som gör att det blir skillnad mellan bokföringsmässigt avskrivningsunderlag och skattemässigt avskrivningsunderlag. Kompletterande poster kan t.ex. vara direktavdrag som är gjorda. Datum, benämning och belopp (tillägg eller avdrag) för den kompletterande posten anges. Varje inventarie som tillhör en grupp som är byggnad eller markanläggning kan dessutom märkas med vilken avskrivningsprocent som används skattemässigt. Bokföringsmässiga avskrivningar sparas för sig och Skattemässiga avskrivningar sparas för sig. Både bokföringsmässigt och skattemässigt anläggningsregister kan tas fram. Spårbarhet finns. Skattemässiga värdeminskningar sparas på samma sätt som bokföringsmässiga avskrivningar så att man på varje inventarie kan se det skattemässiga restvärdet, d.v.s. med hänsyn taget till tidigare års värdeminskningar. Skattemässigt restvärde är då [anskaffningsvärde +/- skattemässiga tillägg och avdrag minus skattemässiga värdeminskningar] En rapport tas from version 2014.Q1 fram som visar bokföringsmässigt restvärde, skattemässigt restvärde (om preliminär rapport visas fullt skattemässigt avdrag) samt skillnaden mellan dessa. I denna rapport visas endast de inventarier som tillhör en grupp som är klassad som byggnad eller markanläggning. Summering finns på totalen samt en uppgift om den uppskjutna skatten. Det finns också möjlighet att Godkänna skattemässiga avskrivningar byggnader. Här arbetar man med en editerbar beräkningsbild som visar samma information som den tidigare beskrivna rapporten. I denna bild finns möjlighet att ändra den skattemässiga avskrivningen per inventarie för att på så vis påverka den uppskjutna skatten. Då avskrivningen godkänns finns möjlighet att bokföra den 8

9 uppskjutna skatten. Avskrivningarna kan påverkas tills man talar om att de är deklarerade. Eventuell ändring mellan godkänd och deklarerad avskrivning är också möjlig att bokföra. STEG 1, VERSION 2013.Q4 I första steget möjliggör vi att registrera in förutsättningar för den skattemässiga avskrivningen i anläggningsregistret. Det innebär att det stora jobbet är klart då version 2014.Q1 kommer och man kan då nyttja funktionerna med beräkning av uppskjuten skatt etc på en gång. NYA FÖRUTSÄTTNINGAR PÅ INVENTARIEGRUPPEN Det är bara inventarier som tillhör en grupp som är kategoriserad som byggnad eller markanläggning som kommer att inkluderas i den skattemässiga avskrivningen på byggnad. SKATTEMÄSSIGA AVSKRIVNINGAR PÅ MASKINER OCH INVENTARIER Det är bara kategori inventarier som kan markeras med: vilket alltså är den skattemässiga avskrivning som 3L Pro hanterar sedan tidigare. Det är också bara inventarier med denna kategori som kommer att räknas med i denna funktion, vilket innebär att ni behöver gå igenom era inventariegrupper. Funktionen för detta har också döpts om i menyn: 9

10 SKATTEMÄSSIG AVSKRIVNINGSPROCENT I typkodsregistret har en komplettering skett för skattemässig avskrivningsprocent På inventarien har också fält tillkommit för starttid skattemässig avskrivning samt skattemässig avskrivningsprocent Om inventarien är kopplad till en byggnad föreslås avskrivningsprocenten därifrån. SKATTEMÄSSIGA TILLÄGG OCH AVDRAG I trädet finns också en ny gren för de inventarier som är byggnad eller markanläggning: 10

11 Här anger du de olika händelser som påverkar det skattemässiga underlaget, men som inte påverkar det bokföringsmässiga underlaget. Börja med att lägga upp vilka olika typer du vill ha. Dessa typer har ingen funktion mer än att du har lättare att kategorisera dina olika tillägg/avdrag. Dubbelklicka i dropplisten för att komma åt registret som visas i droplisten. Här kan du lägga in egna kategorier. Därefter talar du om vilken typ av tillägg/avdrag som avses. När händelsen skedde, beskrivning samt belopp. Belopp som ska öka det skattemässiga värdet i förhållande till det bokföringsmässiga (t.ex. gjorda direktavdrag) behandlas som tillägg och belopp som ska minska det skattemässiga värdet i förhållande till det bokföringsmässiga behandlas som avdrag. Tillägg skrivs utan tecken och avdrag skrivs med minus 11

12 REGISTRERA TIDIGARE SKATTEMÄSSIGA AVSKRIVNINGAR Det är även möjligt att lägga in tidigare års skattemässiga avskrivning på inventarien. Denna uppgift kommer att behövas då vi i nästa steg ska visa den temporära skillnaden samt räkna fram den uppskjutna skatten. Nisse måste man ange för att man ska tänka till lite extra innan man går in och ändrar i detta register. 12

13 Funktionen för skattemässiga avskrivningar på byggnader är ett tillägg. Kontakta din kundansvarige på Vitec om du vill veta mer. Verktyg för komponentuppdelning Som en tilläggsfunktion finns möjlighet att använda ett verktyg för komponentuppdelning. Verktyget delar upp både anskaffningsvärde och befintliga planmässiga avskrivningar till nya komponenter. De nya komponenterna kopplas samtidigt till den ursprungliga inventarien som underinventarier. Det är möjligt att använda mallar som anger uppdelningen på olika komponenter i procent. Det är även möjligt att basera sin uppdelning på anskaffningsvärde eller restvärde. De nya komponenterna läggs på andra inventariegrupper än den ursprungliga inventarien och skrivs därmed av på annan tid. Om funktionen för komponentuppdelning finns tillgänglig visas den som en knapp i bilden. Hör av dig till din kontaktperson på Vitec för mer information kring vad som krävs för att få tillgång till denna. Man börjar med att ta fram den inventarie som ska delas. Utifrån denna gör man sedan uppdelningen. Avyttringar, investeringsmoms och annan tillhörande information kommer att ligga kvar på huvudinventarien och får i förekommande fall flyttas manuellt. Eventuella delavyttringar måste vara uppdaterade för att uppdelning i komponenter ska vara möjliga att genomföra. 13

14 Information om värden hämtas från den inventarie man stod på när man valde komponentuppdelning. Till höger ser man värden från huvudinventarien (enskilt) samt huvudinventarie inklusive alla underinventarier. Om det inte finns några underinventarier från början så är värdena lika i båda kolumnerna innan uppdelningen sker. Uppdelning kan ske via procentsatser (förvalt), anskaffningsvärde eller redovisat värde, dvs restvärdet. Man ser också hur långt inventarien är avskriven. Avskrivningarna som tillhör de nya komponenterna kommer att vändas/flyttas i denna period. Om mall inte ska användas stegar man igenom bilden med Enter tills man kommer ner på en rad. Använd inte ny i detta läge då detta rensar information om huvudinventarien. 14

15 1. Ange den första komponentens inventarienummer 2. Ange benämning på den nya komponent som skapas (två rader) 3. Ange vilken inventariegrupp som den nya komponenten ska tillhöra 4. Ange om den nya komponenten av någon anledning ska avvikande starttid för planmässig avskrivning. OBS! Detta behöver inte ändras till utan komponenten fortsätter skrivas av efter den period som huvudinventarien är avskriven tom 5. Samma som punkt 4 6. Om fördelning ska ske med procentsats ange här hur stor procent av huvudinventarien som ska utgöra den nya komponenten 7. Om procent eller redovisat värde används som fördelningsgrund räknas delen av anskaffningsvärdet fram här. Om fördelning sker med anskaffningsvärde som grund anges ett belopp här 8. Om procent eller anskaffningsvärde används som fördelningsgrund räknas delen av redovisat värde fram här. Om fördelning sker med redovisat värde som grund anges ett belopp här 9. Den nya komponentens avskrivningsunderlag. Räknas fram. Fortsätt med nya rader tills alla nya komponenter definierats. OBS! En del kommer säkert ligga kvar på huvudinventarien, vilket innebär att raderna inte kommer att summera upp till 100%. Till nästa version av 3L Pro kommer vi att lägga in även huvudinventariens del här nere, men till dess får man titta i högra hörnet för att se totalen. 15

16 Om anskaffningsvärde istället ska utgöra grund för fördelning markeras detta i huvudet. Kolumnen för anskaffningsvärde blir då möjlig att editera. Likadant med Redovisat värde. Övriga kolumner räknas om då värde ändras. När du anser att du har definierat klart dina komponenter klickar du på knappen Utför uppdelning När uppdelningen är klar ändrar sig knappen till: De nya komponenterna har nu skapats som egna, individuella inventarier med egna förutsättningar och kommer i framtiden att skrivas av med sina nya förutsättningar. Om en inventarie köptes för 5 år sedan och nu har kopplats till en inventariegrupp som skriver av på 30 år så kommer det nya restvärdet att skrivas av på de resterande 25 åren. De nya komponenterna har kopplats som underinventarier till den ursprungliga inventarien som nu har blivit huvudinventarie. 16

17 Den ursprungliga inventarien har minskat i värde samt fått ett antal underinventarier kopplade till sig. 17

18 Utförd komponentuppdelning är inte möjlig att ångra utan principen bytt är bytt gäller. Däremot kan man ta upp huvudinventarien igen och skapa ytterligare nya komponenter från denna: Det är möjligt att skapa nya komponenter av upp till 100% av huvudinventarien, dvs så att inget värde ligger kvar på ursprungsinventarien (men den är ändå huvudinventarie), men det är inte möjligt att fördela ut mer än 100%. En spärr för att anskaffningsvärdet på huvudinventarien inte får understiga 0kr finns: ANVÄNDA MALL VID UPPDELNINGEN Det är även möjligt att lägga upp mallar med förutsättningarna för uppdelningen förvalda. Att lägga upp nya mallar når man från bilden för komponentuppdelningen. Ange ett Id, en benämning och hur fördelningen ska ske. Fördelning sker utifrån %. Vilken inventariegrupp varje komponent ska få kan anges och du kan lägga förslag till ny benämning på rad 1 eller rad 2. 18

19 Då en inventarie ska delas kan du använda en mall. Ta översikt och välj mall. Då får du förslag på uppdelning enligt mallen. Acceptera eller ändra föreslagna värden och välj Utför uppdelning. Eftersom mallarna är gemensamma för alla bolag, men inventariegrupperna ligger per bolag kan det i oturliga fall vara så att mallen innehåller inventariegrupper som inte finns i aktuellt bolag. Om det skulle vara fallet anges inventariegrupp * på raden. Acceptera eller ändra föreslagna inventarienummer samt se komplettera vid behov med benämning på inventarien innan du utför uppdelningen. HUR HADE AVSKRIVNINGARNA SETT UT 2013 MED DESSA FÖRUTSÄTTNINGAR? Man får också tillgång till en rapport för att se hur avskrivningarna skulle ha sett ut om komponentuppdelningen varit ett faktum under hela 2013, dvs. den visar jämförelsesiffror för

20 1. Välj simulering 2. Välj period från och med Välj period till och med 3. Ta bort bocken för ta hänsyn till befintliga avskrivningar Rapporten visar då hur avskrivningen skulle ha sett ut om komponentuppdelningen varit ett faktum redan Exempel, Jag har en komponent som är skapad 1 januari Avskrivning för denna inventarie är numera 10 år. Komponenten ingick tidigare i en anläggning som anskaffades Vid komponentuppdelningen får denna komponent anskaffningsvärdet kr och restvärdet kr. Kvar att skriva av = 5 år vilket ger en avskrivning om kr/per år Den simulerade rapporten kommer att visa kr/10 år = kr i avskrivning för 2013 eftersom det är förutsättningarna som var kända då. 20

21 HUR VET VI HUR MÅNGA KOMPONENTER SOM SKAPATS? Betalning till Vitec sker per skapad komponent. Om en inventarie ska delas i 8 delar, dvs jag skapar 7 nya komponenter, men behåller en del på ursprungsinventarien så betalar jag alltså 7*X kr för detta. Antal nya komponenter räknas automatiskt vid första inloggningen i 3L Pro per dag. Då räknas de komponenter som var nya tom gårdagens datum. Det innebär att om jag har skapat en komponent och raderat den samma dag så kommer den inte att räknas eller faktureras. Om jag däremot har skapat en komponent och raderar den dagen efter så kommer den att räknas in i betalningsunderlaget. Med jämna mellanrum rapporteras antal skapade komponenter in till Vitec för fakturering. Det finns en rapport på det aktiva skrivbordet som möjliggör att följa hur det ser ut. Exempel: Genom att klicka på skrivaren till höger är det också möjligt att skriva ut en pappersrapport för att se vilka komponenter som avses samt vem som skapat dem. Alla komponenter, oavsett bolag visas i denna rapport. Bolagsnummer står först i strängen för det inventarieid som är skapat. 21

22 Det är även möjligt att se komponenter som är skapade och sedan raderade: Rapporten nås även direkt från inventariebilden Förutom en mindre startavgift betalar du bara för de nya komponenter som du skapar med funktionen. Kontakta din kundansvarige på Vitec om du vill veta mer. Hyres- & avgiftsadminstration INBETALNINGSJOURNAL I urvalsbilden på inbetalningsjournalen finns nu ett nytt val: [Visa saldo på fakturan efter inbetalning]. Väljs detta nya val skrivs tre nya kolumner längst till höger på rapporten som visar saldot på avin/fakturan efter hänsyn taget till de inbetalningar som faller inom ramen för urvalet. Rapporten tittar i reskontra på avi/faktura samt på hittills gjorda betalningar på fakturan/avin. Tre nya kolumner skrivs längst ut till höger på rapporten 1) Faktura-/avibelopp 2) Övriga betalningar 3) Saldo efter aktuell betalning. 4) Fakturans belopp 5) Övriga betalningar är betalningar på fakturan som inte faller inom ramen för den betalning som faller inom urvalet på rapporten, dvs vanligtvis ouppdaterade. Detta kan dock även vara betalningar som faller utom urvalet pga tex datum. Finns flera övriga betalningar summeras dessa. 6) Saldo efter aktuell betalning = Kolumn 1 Kolumn 2 aktuell betalning 22

23 Standard-EFH-integrationen Användare av Standard-EFH-integrationen kan nu förhindra användare att skapa nya I/IZverifikationer på föregående år i samband med definitivbokning av leverantörsfakturor på föregående år. Vid val av programinställningen Omkontering = NEJ, dvs Omkontering av verifikat på fg. År skapas nytt verifikat på aktuellt år. Utökad koppling till Byggsamordnaren. Kopplingen till byggsamordnaren är nu utökad. Möjlighet finns nu att kopiera in nya projekt via mallprojekt i 3L Pro. I kopplingen skickar Byggsamordnaren nu med fälten Signatur och mallprojektet till 3L Pro. Fälten i filen heter 3LAttest och 3LMallprojekt. 23

24 INSTÄLLNING Ny inställning finns under systeminställningar för den utökade kopieringsfunktionen. Kopiering av mallprojekt från byggsamordaren = JA, NEJ. För de kunder som redan använder kopplingen så sätts valet automatiskt till [NEJ] vid uppgraderingen. TVINGANDE FÄLT Vid [Nej] fortsätter man att använda den kopplingen mellan Byggsamordnaren och 3L Pro som tidigare. Vid detta valet är [kundnr] tvingande på samma sätt som tidigare. Kontroll görs mot tabell kunder.kundnr. Om [JA] sätts under systeminställningar har man gjort valet att man vill använda den utökade kopieringsfunktionen. I detta fall sätts fälten [3LAttest], [3LMallprojekt] och [kundnr] i filen som tvingande. Dvs finns inte informationen i filen så avisas projektet vid importen till 3L Pro. (Dessa hamnar då i byggsamornarens fellogg). 1. Kontroll av [3LAttest] görs mot tabell anvandare.signatur 2. Kontroll av [3LMallprojekt] görs mot tabell projekt.projekt 3. Kontroll av [Kundnr] görs mot tabell kunder.kundnr. KOPIERING AV PROJEKT Har val [JA] gjorts i inställningen samt att förutsättningar med informationen [kundnr], [3LAttest] och [3LMallprojekt] uppfylls i filen från byggsamordnaren görs följande: 1. Finns projektet redan i 3L Pro, görs ingenting i 3L Pro. 2. Finns ej projektet i 3L Pro, använder sig programmet av det medskickade fältet 3LMallprojekt för att kopiera förutsättningarna ifrån de upöplagda Mallprojektet i 3L Pro enligt den kopieringsfunktion som finns i applikationen 3L Pro. 3. Finns information om: Projektstart, Projektslut, Anbudssumma, Beställarens projektnr, Kundnr och Kundens referens så kopieras uppgifterna över mallprojektets uppgifter tillsammans med informationen för attestansvarig. Uthyrning DEBITERINGSUNDERLAG Det finns nu en totalsummering på debiteringsunderlaget i Uthyrningsmodulen, så att det blir lättöverskådligt att se att det stämmer överens med konteringssammandraget. 24

25 Ströavisering via addoro MER INFORMATION I urvalsbilden har vi nu lagt med mer information så att man ser vilket kontrakt och kund som ströaviseringen görs för. KONTROLL Vid val addoro distribuerar görs en kontroll på status och är statusen utskriven så kommer varningen. [Avin är redan distribuerad till kund, vill du verkligen skicka den igen?] ÄNDRING AV SÖKNING 1. Vid val av bildskärm görs först sökning i Addoros arkiv om avin finns. Finns OCR-numret tas avin fram. 2. Finns ej avin sedan tidigare, skapas ny avi genom att den skickas till addoro på nytt igen och läggs i arkivet. Därefter görs sökning i arkivet och plockas upp ifrån arkivet (precis som idag). 25

26 3. Har ej avin hittats inom 10 sek kommer följande fråga upp [Ingen avi har hittats hos addoro. Vill du försöka i ytterligare 10 sek?] 4. Svarar man ja på frågan, görs ett nytt försök i 10 sek (precis som nu). Svarar man Nej på frågan, skall en utskrift göras enligt standardutskrift från 3L Pro. MANUELLA AVIER Manuella avier kan nu även skapas och får samma kontroll som vid Korrigera/Registrera/Kreditera avier. Dvs om avin är med status utskriven skall det komma en varning. [Avin är redan distribuerad till kund, vill du verkligen skicka den på nytt igen?] KOMPLETTERING I FILEN TILL ADDORO NY INFORMATION SOM SKICKAS MED I FILEN TILL ADDORO: Val av distributionskanal lokal skrivare, , utskrift och automatiskt utskick med post eller att inte skicka iväg. Fältet heter addorochannel och sätts till localprint, addoro, eller preview (visa bildskärm). 26

27 Typ av avisering Fältet heter addoroinvoicingtype och sätts till Single (ströavisering) eller Batch (kvartal). Användare Fältet heter addorouser och innehåller vilken 3L användare skickar avierna. Utskriftsstatus Aktuell status på avin skickas med i filen till addoro. Skapat datum Heter addorocreationtime och i filen skickas datum med när filen är skapad. 27

Skattemässiga avskrivningar på byggnader

Skattemässiga avskrivningar på byggnader INFORMATION FRÅN VITEC VITEC Skattemässiga avskrivningar på byggnader 3L Pro, steg 1 VITEC Affärsområde Fastighet www.vitec.se infofastighet@vitec.se Växel 090-15 49 00 GÖTEBORG: REDEG 1 B, 426 77 V. FRÖLUNDA

Läs mer

Skattemässiga avskrivningar på byggnader

Skattemässiga avskrivningar på byggnader INFORMATION FRÅN VITEC VITEC Skattemässiga avskrivningar på byggnader Till nyhetsdokument VITEC Affärsområde Fastighet www.vitec.se infofastighet@vitec.se Växel 090-15 49 00 GÖTEBORG: REDEG 1 B, 426 77

Läs mer

Nyheter 3LPro 2014.Q1

Nyheter 3LPro 2014.Q1 INFORMATION FRÅN VITEC VITEC Nyheter 3LPro 2014.Q1 Nyhetsdokument VITEC Affärsområde Fastighet www.vitec.se infofastighet@vitec.se Växel 090-15 49 00 GÖTEBORG: REDEG 1 B, 426 77 V. FRÖLUNDA KALMAR: SVENSKNABBEVÄGEN

Läs mer

Nyheter 3LPro 2014.Q1

Nyheter 3LPro 2014.Q1 INFORMATION FRÅN VITEC VITEC Nyheter 3LPro 2014.Q1 Nyhetsdokument VITEC Affärsområde Fastighet www.vitec.se infofastighet@vitec.se Växel 090-15 49 00 GÖTEBORG: REDEG 1 B, 426 77 V. FRÖLUNDA KALMAR: SVENSKNABBEVÄGEN

Läs mer

Anläggning & Inventarier

Anläggning & Inventarier Anläggning & Inventarier Sida 1 av 50 Innehållsförteckning ANLÄGGNINGS- & INVENTARIEREDOVISNING...4 REGISTERVÅRD...4 KONTERINGSMATRISER...4 STYRPARAMETRAR ANLÄGGNING/INVENTARIER...5 INVENTARIEGRUPP...6

Läs mer

Anläggning & Inventarier

Anläggning & Inventarier Anläggning & Inventarier Sida 1 av 50 Innehållsförteckning ANLÄGGNINGS- & INVENTARIEREDOVISNING... 4 REGISTERVÅRD... 4 KONTERINGSMATRISER... 4 STYRPARAMETRAR ANLÄGGNING/INVENTARIER... 5 INVENTARIEGRUPP...

Läs mer

INFORMATION FRÅN VITEC. Hyresfakturering

INFORMATION FRÅN VITEC. Hyresfakturering INFORMATION FRÅN VITEC VITEC Hyresfakturering Lathund, Vitec Hyra VITEC Affärsområde Fastighet www.vitec.se infofastighet@vitec.se Växel 090-15 49 00 GÖTEBORG: REDEG 1 C, 426 77 V. FRÖLUNDA KALMAR: BORGMÄSTAREGATAN

Läs mer

E-signering Hantera kontrakt

E-signering Hantera kontrakt INFORMATION FRÅN VITEC VITEC E-signering Hantera kontrakt Lathund, Vitec Hyra VITEC Affärsområde Fastighet www.vitec.se infofastighet@vitec.se Växel 090-15 49 00 GÖTEBORG: REDEG 1 C, 426 77 V. FRÖLUNDA

Läs mer

INFORMATION FRÅN VITEC

INFORMATION FRÅN VITEC INFORMATION FRÅN VITEC VITEC Inbetalningar Lathund, Vitec Hyra VITEC Affärsområde Fastighet www.vitec.se infofastighet@vitec.se Växel 090-15 49 00 GÖTEBORG: REDEG 1 C, 426 77 V. FRÖLUNDA KALMAR: BORGMÄSTAREGATAN

Läs mer

Nyheter 3LPro 2015.Q3 sp3

Nyheter 3LPro 2015.Q3 sp3 INFORMATION FRÅN VITEC VITEC Nyheter 3LPro 2015.Q3 sp3 Nyhetsdokument VITEC Affärsområde Fastighet www.vitec.se infofastighet@vitec.se Växel 090-15 49 00 GÖTEBORG: REDEG 1 B, 426 77 V. FRÖLUNDA KALMAR:

Läs mer

Nyhetsdokument Vitec Teknisk Förvaltning App

Nyhetsdokument Vitec Teknisk Förvaltning App INFORMATION FRÅN VITEC VITEC Nyhetsdokument Vitec Teknisk Förvaltning App Version 1.56 feb 2016 VITEC Affärsområde Fastighet www.vitec.se infofastighet@vitec.se Växel 090-15 49 00 GÖTEBORG: REDEG 1 B,

Läs mer

Skicka kontrakt för e-signering

Skicka kontrakt för e-signering INFORMATION FRÅN VITEC VITEC Skicka kontrakt för e-signering Lathund, Vitec Hyra VITEC Affärsområde Fastighet www.vitec.se infofastighet@vitec.se Växel 090-15 49 00 GÖTEBORG: REDEG 1 C, 426 77 V. FRÖLUNDA

Läs mer

Nyheter 3LPro 2013.Q3

Nyheter 3LPro 2013.Q3 INFORMATION FRÅN VITEC VITEC Nyheter 3LPro 2013.Q3 Nyhetsdokument VITEC Affärsområde Fastighet www.vitec.se infofastighet@vitec.se Växel 090-15 49 00 GÖTEBORG: REDEG 1 B, 426 77 V. FRÖLUNDA KALMAR: SVENSKNABBEVÄGEN

Läs mer

Nyhetsdokument Vitec Teknisk Förvaltning

Nyhetsdokument Vitec Teknisk Förvaltning INFORMATION FRÅN VITEC VITEC Nyhetsdokument Vitec Teknisk Förvaltning Version 1.50 maj 2014 VITEC Affärsområde Fastighet www.vitec.se infofastighet@vitec.se Växel 090-15 49 00 GÖTEBORG: REDEG 1 B, 426

Läs mer

INFORMATION FRÅN VITEC

INFORMATION FRÅN VITEC INFORMATION FRÅN VITEC VITEC Nyheter 3LPro x.59 Nyhetsdokument VITEC Affärsområde Fastighet www.vitec.se infofastighet@vitec.se Växel 090-15 49 00 GÖTEBORG: REDEG 1 B, 426 77 V. FRÖLUNDA KALMAR: SVENSKNABBEVÄGEN

Läs mer

INFORMATION FRÅN VITEC

INFORMATION FRÅN VITEC INFORMATION FRÅN VITEC VITEC PuL-rensning Lathund, Vitec Hyra VITEC Affärsområde Fastighet www.vitec.se infofastighet@vitec.se Växel 090-15 49 00 GÖTEBORG: REDEG 1 C, 426 77 V. FRÖLUNDA KALMAR: BORGMÄSTAREGATAN

Läs mer

INFORMATION FRÅN VITEC

INFORMATION FRÅN VITEC INFORMATION FRÅN VITEC VITEC Skapa nytt kontrakt Lathund, Vitec Hyra VITEC Affärsområde Fastighet www.vitec.se infofastighet@vitec.se Växel 090-15 49 00 GÖTEBORG: REDEG 1 C, 426 77 V. FRÖLUNDA KALMAR:

Läs mer

Lathund. Avrapportering Teknisk Förvaltning Avrapportering av åtgärd INFORMATION FRÅN VITEC

Lathund. Avrapportering Teknisk Förvaltning Avrapportering av åtgärd INFORMATION FRÅN VITEC INFORMATION FRÅN VITEC VITEC Lathund Avrapportering Teknisk Förvaltning Avrapportering av åtgärd VITEC Affärsområde Fastighet www.vitec.se infofastighet@vitec.se Växel 090-15 49 00 GÖTEBORG: REDEG 1 C,

Läs mer

INFORMATION FRÅN VITEC

INFORMATION FRÅN VITEC INFORMATION FRÅN VITEC VITEC Skapa bokföringsfil Lathund, Vitec Hyra VITEC Affärsområde Fastighet www.vitec.se infofastighet@vitec.se Växel 090-15 49 00 GÖTEBORG: REDEG 1 C, 426 77 V. FRÖLUNDA KALMAR:

Läs mer

Fastighetsskatt/ Taxeringsenheter

Fastighetsskatt/ Taxeringsenheter INFORMATION FRÅN VITEC VITEC Fastighetsskatt/ Taxeringsenheter Lathund, Vitec Hyra VITEC Affärsområde Fastighet www.vitec.se infofastighet@vitec.se Växel 090-15 49 00 GÖTEBORG: REDEG 1 C, 426 77 V. FRÖLUNDA

Läs mer

Rapportutskick Hantering utskick av rapportfavoriter

Rapportutskick Hantering utskick av rapportfavoriter LATHUND VITEC Rapportutskick Hantering utskick av rapportfavoriter VITEC Affärsområde Fastighet www.vitec.se infofastighet@vitec.se Växel 090-15 49 00 GÖTEBORG: REDEG 1 B, 426 77 V. FRÖLUNDA KALMAR: SVENSKNABBEVÄGEN

Läs mer

Nyhetsdokument Vitec Teknisk Förvaltning

Nyhetsdokument Vitec Teknisk Förvaltning INFORMATION FRÅN VITEC VITEC Nyhetsdokument Vitec Teknisk Förvaltning Version 1.52 november VITEC Affärsområde Fastighet www.vitec.se infofastighet@vitec.se Växel 090-15 49 00 GÖTEBORG: REDEG 1 B, 426

Läs mer

INFORMATION FRÅN VITEC

INFORMATION FRÅN VITEC INFORMATION FRÅN VITEC VITEC Skapa bokföringsfil Lathund, Vitec Hyra VITEC Affärsområde Fastighet www.vitec.se infofastighet@vitec.se Växel 090-15 49 00 GÖTEBORG: REDEG 1 C, 426 77 V. FRÖLUNDA KALMAR:

Läs mer

INFORMATION FRÅN VITEC. Reskontrarapporter

INFORMATION FRÅN VITEC. Reskontrarapporter INFORMATION FRÅN VITEC VITEC Reskontrarapporter Lathund, Vitec Hyra VITEC Affärsområde Fastighet www.vitec.se infofastighet@vitec.se Växel 090-15 49 00 GÖTEBORG: REDEG 1 C, 426 77 V. FRÖLUNDA KALMAR: BORGMÄSTAREGATAN

Läs mer

INFORMATION FRÅN VITEC

INFORMATION FRÅN VITEC INFORMATION FRÅN VITEC VITEC Autogiro Lathund, Vitec Hyra VITEC Affärsområde Fastighet www.vitec.se infofastighet@vitec.se Växel 090-15 49 00 GÖTEBORG: REDEG 1 C, 426 77 V. FRÖLUNDA KALMAR: BORGMÄSTAREGATAN

Läs mer

Nyhetsdokument Verksamhetsanalys

Nyhetsdokument Verksamhetsanalys INFORMATION FRÅN VITEC VITEC Nyhetsdokument Verksamhetsanalys Version 7.58- oktober 2016 VITEC Affärsområde Fastighet www.vitec.se infofastighet@vitec.se Växel 090-15 49 00 GÖTEBORG: REDEG 1 B, 426 77

Läs mer

Nyhetsdokument Vitec Teknisk Förvaltning App

Nyhetsdokument Vitec Teknisk Förvaltning App INFORMATION FRÅN VITEC VITEC Nyhetsdokument Vitec Teknisk Förvaltning App Version 1.54 maj 2015 VITEC Affärsområde Fastighet www.vitec.se infofastighet@vitec.se Växel 090-15 49 00 GÖTEBORG: REDEG 1 B,

Läs mer

Nyhetsdokument Verksamhetsanalys

Nyhetsdokument Verksamhetsanalys INFORMATION FRÅN VITEC VITEC Nyhetsdokument Verksamhetsanalys Version 7.56- mars 2016 VITEC Affärsområde Fastighet www.vitec.se infofastighet@vitec.se Växel 090-15 49 00 GÖTEBORG: REDEG 1 B, 426 77 V.

Läs mer

INFORMATION FRÅN VITEC. Reskontrarapporter

INFORMATION FRÅN VITEC. Reskontrarapporter INFORMATION FRÅN VITEC VITEC Reskontrarapporter Lathund, Vitec Hyra VITEC Affärsområde Fastighet www.vitec.se infofastighet@vitec.se Växel 090-15 49 00 GÖTEBORG: REDEG 1 C, 426 77 V. FRÖLUNDA KALMAR: BORGMÄSTAREGATAN

Läs mer

Nyhetsdokument Verksamhetsanalys 7.51

Nyhetsdokument Verksamhetsanalys 7.51 INFORMATION FRÅN VITEC VITEC Nyhetsdokument Verksamhetsanalys 7.51 Version 7.51-Sept 2014 VITEC Affärsområde Fastighet www.vitec.se infofastighet@vitec.se Växel 090-15 49 00 GÖTEBORG: REDEG 1 C, 426 77

Läs mer

Nyhetsdokument Vitec Teknisk Förvaltning App

Nyhetsdokument Vitec Teknisk Förvaltning App INFORMATION FRÅN VITEC VITEC Nyhetsdokument Vitec Teknisk Förvaltning App Version 1.49 februari 2014 VITEC Affärsområde Fastighet www.vitec.se infofastighet@vitec.se Växel 090-15 49 00 GÖTEBORG: REDEG

Läs mer

Fastighetsskatt/ Taxeringsenheter

Fastighetsskatt/ Taxeringsenheter INFORMATION FRÅN VITEC VITEC Fastighetsskatt/ Taxeringsenheter Lathund, Vitec Hyra VITEC Affärsområde Fastighet www.vitec.se infofastighet@vitec.se Växel 090-15 49 00 GÖTEBORG: REDEG 1 C, 426 77 V. FRÖLUNDA

Läs mer

Nyhetsdokument Vitec Hyra 1.54

Nyhetsdokument Vitec Hyra 1.54 INFORMATION FRÅN VITEC VITEC Nyhetsdokument Vitec Hyra 1.54 Version 1.54 juni 2015 VITEC Affärsområde Fastighet www.vitec.se infofastighet@vitec.se Växel 090-15 49 00 GÖTEBORG: REDEG 1 C, 426 77 V. FRÖLUNDA

Läs mer

Lathund. Analys Teknisk Förvaltning Ta ut statistik av åtgärder INFORMATION FRÅN VITEC

Lathund. Analys Teknisk Förvaltning Ta ut statistik av åtgärder INFORMATION FRÅN VITEC INFORMATION FRÅN VITEC VITEC Lathund Analys Teknisk Förvaltning Ta ut statistik av åtgärder VITEC Affärsområde Fastighet www.vitec.se infofastighet@vitec.se Växel 090-15 49 00 GÖTEBORG: REDEG 1 C, 426

Läs mer

Fastighetsägarna Dokument (Vitec Dokumentmall) Lathund, Vitec Hyra

Fastighetsägarna Dokument (Vitec Dokumentmall) Lathund, Vitec Hyra INFORMATION FRÅN VITEC VITEC Fastighetsägarna Dokument (Vitec Dokumentmall) Lathund, Vitec Hyra VITEC Affärsområde Fastighet www.vitec.se infofastighet@vitec.se Växel 090-15 49 00 GÖTEBORG: REDEG 1 C,

Läs mer

Lathund. Ärende Teknisk Förvaltning Skapa ny felanmälan INFORMATION FRÅN VITEC

Lathund. Ärende Teknisk Förvaltning Skapa ny felanmälan INFORMATION FRÅN VITEC INFORMATION FRÅN VITEC VITEC Lathund Ärende Teknisk Förvaltning Skapa ny felanmälan VITEC Affärsområde Fastighet www.vitec.se infofastighet@vitec.se Växel 090-15 49 00 GÖTEBORG: REDEG 1 C, 426 77 V. FRÖLUNDA

Läs mer

Justering fakturor - Kreditering

Justering fakturor - Kreditering INFORMATION FRÅN VITEC VITEC Justering fakturor - Kreditering Lathund, Vitec Hyra VITEC Affärsområde Fastighet www.vitec.se infofastighet@vitec.se Växel 090-15 49 00 GÖTEBORG: REDEG 1 C, 426 77 V. FRÖLUNDA

Läs mer

Nyheter 3LPro 2015.Q2

Nyheter 3LPro 2015.Q2 INFORMATION FRÅN VITEC VITEC Nyheter 3LPro 2015.Q2 Nyhetsdokument VITEC Affärsområde Fastighet www.vitec.se infofastighet@vitec.se Växel 090-15 49 00 GÖTEBORG: REDEG 1 B, 426 77 V. FRÖLUNDA KALMAR: SVENSKNABBEVÄGEN

Läs mer

Nyheter 3LPro 2014.Q2

Nyheter 3LPro 2014.Q2 INFORMATION FRÅN VITEC VITEC Nyheter 3LPro 2014.Q2 Nyhetsdokument VITEC Affärsområde Fastighet www.vitec.se infofastighet@vitec.se Växel 090-15 49 00 GÖTEBORG: REDEG 1 B, 426 77 V. FRÖLUNDA KALMAR: SVENSKNABBEVÄGEN

Läs mer

Installationsanvisning

Installationsanvisning INFORMATION FRÅN VITEC VITEC Installationsanvisning 3L Pro Version 1.2 [Externt Dokument] VITEC Affärsområde Fastighet www.vitec.se infofastighet@vitec.se Växel 090-15 49 00 GÖTEBORG: REDEG 1 B, 426 77

Läs mer

Nyhetsdokument Vitec Energiuppföljning

Nyhetsdokument Vitec Energiuppföljning INFORMATION FRÅN VITEC VITEC Nyhetsdokument Vitec Energiuppföljning Version 1.57 2016-06-15 Externt Dokument VITEC Affärsområde Fastighet www.vitec.se infofastighet@vitec.se Växel 090-15 49 00 GÖTEBORG:

Läs mer

Nyhetsdokument Vitec Hyra 1.51 Version 1.51 Sept 2014

Nyhetsdokument Vitec Hyra 1.51 Version 1.51 Sept 2014 INFORMATION FRÅN VITEC VITEC Nyhetsdokument Vitec Hyra 1.51 Version 1.51 Sept 2014 VITEC Affärsområde Fastighet www.vitec.se infofastighet@vitec.se Växel 090-15 49 00 GÖTEBORG: REDEG 1 B, 426 77 V. FRÖLUNDA

Läs mer

Fastighetsägarna Dokument (Vitec Dokumentmall) Lathund, Vitec Hyra

Fastighetsägarna Dokument (Vitec Dokumentmall) Lathund, Vitec Hyra INFORMATION FRÅN VITEC VITEC Fastighetsägarna Dokument (Vitec Dokumentmall) Lathund, Vitec Hyra VITEC Affärsområde Fastighet www.vitec.se infofastighet@vitec.se Växel 090-15 49 00 GÖTEBORG: REDEG 1 C,

Läs mer

INFORMATION FRÅN VITEC

INFORMATION FRÅN VITEC INFORMATION FRÅN VITEC VITEC Nyhetsbrev Vitec Capifast CRM 6.4 VITEC Affärsområde Fastighet www.vitec.se infofastighet@vitec.se VÄXEL 090-15 49 00 FAX 090-15 49 07 GÖTEBORG: REDEG 1 B, 426 77 V. FRÖLUNDA

Läs mer

Export av SIE-filer 3L Pro 2014. Export av SIE-filer. Copyright VITEC FASTIGHETSSYSTEM AB

Export av SIE-filer 3L Pro 2014. Export av SIE-filer. Copyright VITEC FASTIGHETSSYSTEM AB Export av SIE-filer Innehåll Export av SIE-filer... 3 Skapa fil... 10 Rapportkontoplansavvikelse vid utskrift av SIE-Fil... 10 Export av SIE-filer SIE är en standard för att enkelt kunna flytta redovisningsdata

Läs mer

INFORMATION FRÅN VITEC. Mobil ärende version 2.4

INFORMATION FRÅN VITEC. Mobil ärende version 2.4 INFORMATION FRÅN VITEC VITEC Nyhetsbrev Mobil ärende version 2.4 VITEC Affärsområde Fastighet www.vitec.se infofastighet@vitec.se VÄXEL 090-15 49 00 FAX 090-15 49 07 GÖTEBORG: REDEG 1 B, 426 77 V. FRÖLUNDA

Läs mer

Registrera enstaka objekt med kontrakt

Registrera enstaka objekt med kontrakt INFORMATION FRÅN VITEC VITEC Registrera enstaka objekt med kontrakt Lathund, Vitec Hyra VITEC Affärsområde Fastighet www.vitec.se infofastighet@vitec.se Växel 090-15 49 00 GÖTEBORG: REDEG 1 C, 426 77 V.

Läs mer

INFORMATION FRÅN VITEC

INFORMATION FRÅN VITEC INFORMATION FRÅN VITEC VITEC Inkasso Lathund, Vitec Hyra VITEC Affärsområde Fastighet www.vitec.se infofastighet@vitec.se Växel 090-15 49 00 GÖTEBORG: REDEG 1 C, 426 77 V. FRÖLUNDA KALMAR: BORGMÄSTAREGATAN

Läs mer

INFORMATION FRÅN VITEC

INFORMATION FRÅN VITEC INFORMATION FRÅN VITEC VITEC Nyhetsbrev Vitec Capifast CRM 6.3 VITEC Affärsområde Fastighet www.vitec.se infofastighet@vitec.se VÄXEL 090-15 49 00 FAX 090-15 49 07 GÖTEBORG: REDEG 1 B, 426 77 V. FRÖLUNDA

Läs mer

INFORMATION FRÅN VITEC

INFORMATION FRÅN VITEC INFORMATION FRÅN VITEC VITEC Inkasso Lathund, Vitec Hyra VITEC Affärsområde Fastighet www.vitec.se infofastighet@vitec.se Växel 090-15 49 00 GÖTEBORG: REDEG 1 C, 426 77 V. FRÖLUNDA KALMAR: BORGMÄSTAREGATAN

Läs mer

Nyhetsdokument Vitec Teknisk Förvaltning App

Nyhetsdokument Vitec Teknisk Förvaltning App INFORMATION FRÅN VITEC VITEC Nyhetsdokument Vitec Teknisk Förvaltning App Version 1.51 september 2014 VITEC Affärsområde Fastighet www.vitec.se infofastighet@vitec.se Växel 090-15 49 00 GÖTEBORG: REDEG

Läs mer

Favoriter - hur skapa och använda favoriter

Favoriter - hur skapa och använda favoriter LATHUND VITEC Favoriter - hur skapa och använda favoriter VITEC Affärsområde Fastighet www.vitec.se infofastighet@vitec.se Växel 090-15 49 00 GÖTEBORG: REDEG 1 B, 426 77 V. FRÖLUNDA KALMAR: SVENSKNABBEVÄGEN

Läs mer

Nyhetsdokument Vitec Energiuppföljning

Nyhetsdokument Vitec Energiuppföljning INFORMATION FRÅN VITEC VITEC Nyhetsdokument Vitec Energiuppföljning Version 1.50 2014-05-16 Externt Dokument VITEC Affärsområde Fastighet www.vitec.se infofastighet@vitec.se Växel 090-15 49 00 GÖTEBORG:

Läs mer

INFORMATION FRÅN VITEC

INFORMATION FRÅN VITEC INFORMATION FRÅN VITEC VITEC Nyhetsbrev Vitec Capifast CRM 6.8 Version [1.0] VITEC Affärsområde Fastighet www.vitec.se infofastighet@vitec.se Växel 090-15 49 00 GÖTEBORG: REDEG 1 B, 426 77 V. FRÖLUNDA

Läs mer

Lathund. Konfigurera Teknisk Förvaltning - Användarinställningar Teknisk Förvaltning INFORMATION FRÅN VITEC

Lathund. Konfigurera Teknisk Förvaltning - Användarinställningar Teknisk Förvaltning INFORMATION FRÅN VITEC INFORMATION FRÅN VITEC VITEC Lathund Konfigurera Teknisk Förvaltning - Användarinställningar Teknisk Förvaltning VITEC Affärsområde Fastighet www.vitec.se infofastighet@vitec.se Växel 090-15 49 00 GÖTEBORG:

Läs mer

INFORMATION FRÅN VITEC

INFORMATION FRÅN VITEC INFORMATION FRÅN VITEC VITEC Nyhetsbrev Vitec Online 2.1 Version 1.0 VITEC Affärsområde Fastighet www.vitec.se infofastighet@vitec.se Växel 090-15 49 00 GÖTEBORG: REDEG 1 B, 426 77 V. FRÖLUNDA KALMAR:

Läs mer

INFORMATION FRÅN VITEC

INFORMATION FRÅN VITEC INFORMATION FRÅN VITEC VITEC Nyhetsbrev Vitec Capifast CRM 6.1 VITEC Affärsområde Fastighet www.vitec.se infofastighet@vitec.se VÄXEL 090-15 49 00 FAX 090-15 49 07 GÖTEBORG: REDEG 1 B, 426 77 V. FRÖLUNDA

Läs mer

Nyhetsdokument Vitec Teknisk Förvaltning

Nyhetsdokument Vitec Teknisk Förvaltning INFORMATION FRÅN VITEC VITEC Nyhetsdokument Vitec Teknisk Förvaltning Version 1.56 feb 2016 VITEC Affärsområde Fastighet www.vitec.se infofastighet@vitec.se Växel 090-15 49 00 GÖTEBORG: REDEG 1 B, 426

Läs mer

INFORMATION FRÅN VITEC. Indexhantering

INFORMATION FRÅN VITEC. Indexhantering INFORMATION FRÅN VITEC VITEC Indexhantering Lathund, Vitec Hyra VITEC Affärsområde Fastighet www.vitec.se infofastighet@vitec.se Växel 090-15 49 00 GÖTEBORG: REDEG 1 C, 426 77 V. FRÖLUNDA KALMAR: BORGMÄSTAREGATAN

Läs mer

Versionen innehåller bland annat stöd för hantering av osäkra fodringar samt tvistiga fakturor. Övriga nyheter finner du i det bifogade dokumentet.

Versionen innehåller bland annat stöd för hantering av osäkra fodringar samt tvistiga fakturor. Övriga nyheter finner du i det bifogade dokumentet. Versionen innehåller bland annat stöd för hantering av osäkra fodringar samt tvistiga fakturor. Övriga nyheter finner du i det bifogade dokumentet. För att veta mer, ta kontakt med din kontaktperson eller

Läs mer

Nyheter i 3L Pro, 2012.Q2

Nyheter i 3L Pro, 2012.Q2 Nyheter i 3L Pro, 2012.Q2 Nu släpps version 2012.Q2 av 3L Pro och vi fortsätter att fokusera på automatiseringar, intuitivet, och att viktig information ska presenteras och inte behöva sökas. Stora nyheter

Läs mer

INFORMATION FRÅN VITEC. Mobil ärende version 2.1

INFORMATION FRÅN VITEC. Mobil ärende version 2.1 INFORMATION FRÅN VITEC VITEC Nyhetsbrev Mobil ärende version 2.1 VITEC Affärsområde Fastighet www.vitec.se infofastighet@vitec.se VÄXEL 090-15 49 00 FAX 090-15 49 07 GÖTEBORG: REDEG 1 B, 426 77 V. FRÖLUNDA

Läs mer

Nyheter 3LPro 2015.Q1

Nyheter 3LPro 2015.Q1 INFORMATION FRÅN VITEC VITEC Nyheter 3LPro 2015.Q1 Nyhetsdokument VITEC Affärsområde Fastighet www.vitec.se infofastighet@vitec.se Växel 090-15 49 00 GÖTEBORG: REDEG 1 B, 426 77 V. FRÖLUNDA KALMAR: SVENSKNABBEVÄGEN

Läs mer

INFORMATION FRÅN VITEC

INFORMATION FRÅN VITEC INFORMATION FRÅN VITEC VITEC E-faktura, BGCInvoce Lathund, Vitec Hyra VITEC Affärsområde Fastighet www.vitec.se infofastighet@vitec.se Växel 090-15 49 00 GÖTEBORG: REDEG 1 C, 426 77 V. FRÖLUNDA KALMAR:

Läs mer

INFORMATION FRÅN VITEC

INFORMATION FRÅN VITEC INFORMATION FRÅN VITEC VITEC Nyhetsbrev Vitec Capifast CRM 6.2 VITEC Affärsområde Fastighet www.vitec.se infofastighet@vitec.se VÄXEL 090-15 49 00 FAX 090-15 49 07 GÖTEBORG: REDEG 1 B, 426 77 V. FRÖLUNDA

Läs mer

Förskottsbetald moms i bokföringen

Förskottsbetald moms i bokföringen INFORMATION FRÅN VITEC VITEC Förskottsbetald moms i bokföringen Vitec Hyra VITEC Affärsområde Fastighet www.vitec.se infofastighet@vitec.se Växel 090-15 49 00 GÖTEBORG: REDEG 1 C, 426 77 V. FRÖLUNDA KALMAR:

Läs mer

Förskottsbetald moms i bokföringen

Förskottsbetald moms i bokföringen INFORMATION FRÅN VITEC VITEC Förskottsbetald moms i bokföringen Vitec Hyra VITEC Affärsområde Fastighet www.vitec.se infofastighet@vitec.se Växel 090-15 49 00 GÖTEBORG: REDEG 1 C, 426 77 V. FRÖLUNDA KALMAR:

Läs mer

INFORMATION FRÅN VITEC. Indexhantering

INFORMATION FRÅN VITEC. Indexhantering INFORMATION FRÅN VITEC VITEC Indexhantering Lathund, Vitec Hyra VITEC Affärsområde Fastighet www.vitec.se infofastighet@vitec.se Växel 090-15 49 00 GÖTEBORG: REDEG 1 C, 426 77 V. FRÖLUNDA KALMAR: BORGMÄSTAREGATAN

Läs mer

Vitec Fastighet - Dokumentarkiv

Vitec Fastighet - Dokumentarkiv INFORMATION FRÅN VITEC VITEC Vitec Fastighet - Dokumentarkiv VITEC Affärsområde Fastighet www.vitec.se infofastighet@vitec.se Växel 090-15 49 00 GÖTEBORG: REDEG 1 C, 426 77 V. FRÖLUNDA KALMAR: BORGMÄSTAREGATAN

Läs mer

Lathund. Tillval Teknisk Förvaltning Registrera tillvalsbeställning INFORMATION FRÅN VITEC

Lathund. Tillval Teknisk Förvaltning Registrera tillvalsbeställning INFORMATION FRÅN VITEC INFORMATION FRÅN VITEC VITEC Lathund Tillval Teknisk Förvaltning Registrera tillvalsbeställning VITEC Affärsområde Fastighet www.vitec.se infofastighet@vitec.se Växel 090-15 49 00 GÖTEBORG: REDEG 1 C,

Läs mer

BgMax Bankgiro Inbetalningar

BgMax Bankgiro Inbetalningar BgMax Bankgiro Inbetalningar Innehåll BANKGIRO INBETALNINGAR - NYTT FILFORMAT FÖR BANKGIROT INBETALNINGAR... 3 INSTÄLLNINGAR... 3 Kundnummer för okända betalningar... 4 Förvalt betalningssätt... 5 Startvärde...

Läs mer

Lathund. Grunddata Objekt Teknisk Förvaltning Koppla uthyrningsbara objekt till ej uthyrningsbara INFORMATION FRÅN VITEC

Lathund. Grunddata Objekt Teknisk Förvaltning Koppla uthyrningsbara objekt till ej uthyrningsbara INFORMATION FRÅN VITEC INFORMATION FRÅN VITEC VITEC Lathund Grunddata Objekt Teknisk Förvaltning Koppla uthyrningsbara objekt till ej uthyrningsbara VITEC Affärsområde Fastighet www.vitec.se infofastighet@vitec.se Växel 090-15

Läs mer

Kvartalsrutiner - Hyresfakturering

Kvartalsrutiner - Hyresfakturering INFORMATION FRÅN VITEC VITEC Kvartalsrutiner - Hyresfakturering Lathund, Vitec Hyra VITEC Affärsområde Fastighet www.vitec.se infofastighet@vitec.se Växel 090-15 49 00 GÖTEBORG: REDEG 1 C, 426 77 V. FRÖLUNDA

Läs mer

Kontrolluppgifter vid överlåtelse av bostadsrätt

Kontrolluppgifter vid överlåtelse av bostadsrätt INFORMATION FRÅN VITEC VITEC Kontrolluppgifter vid överlåtelse av bostadsrätt Användarhandledning VITEC Affärsområde Fastighet www.vitec.se infofastighet@vitec.se Växel 090-15 49 00 GÖTEBORG: REDEG 1 B,

Läs mer

Inställningar - Alternativ

Inställningar - Alternativ INFORMATION FRÅN VITEC VITEC Inställningar - Alternativ Lathund, Vitec Hyra VITEC Affärsområde Fastighet www.vitec.se infofastighet@vitec.se Växel 090-15 49 00 GÖTEBORG: REDEG 1 C, 426 77 V. FRÖLUNDA KALMAR:

Läs mer

INFORMATION FRÅN VITEC

INFORMATION FRÅN VITEC INFORMATION FRÅN VITEC VITEC E-faktura, BGCInvoce Lathund, Vitec Hyra VITEC Affärsområde Fastighet www.vitec.se infofastighet@vitec.se Växel 090-15 49 00 GÖTEBORG: REDEG 1 C, 426 77 V. FRÖLUNDA KALMAR:

Läs mer

Nyhetsdokument Vitec Hyra

Nyhetsdokument Vitec Hyra INFORMATION FRÅN VITEC VITEC Nyhetsdokument Vitec Hyra Version 1.49 februari 2014 VITEC Affärsområde Fastighet www.vitec.se infofastighet@vitec.se Växel 090-15 49 00 GÖTEBORG: REDEG 1 B, 426 77 V. FRÖLUNDA

Läs mer

Skapa ny avgift Lathund, Vitec Hyra

Skapa ny avgift Lathund, Vitec Hyra INFORMATION FRÅN VITEC VITEC Skapa ny avgift Lathund, Vitec Hyra VITEC Affärsområde Fastighet www.vitec.se infofastighet@vitec.se Växel 090-15 49 00 GÖTEBORG: REDEG 1 C, 426 77 V. FRÖLUNDA KALMAR: BORGMÄSTAREGATAN

Läs mer

INFORMATION FRÅN VITEC. Mobil ärende version 2.2

INFORMATION FRÅN VITEC. Mobil ärende version 2.2 INFORMATION FRÅN VITEC VITEC Nyhetsbrev Mobil ärende version 2.2 VITEC Affärsområde Fastighet www.vitec.se infofastighet@vitec.se VÄXEL 090-15 49 00 FAX 090-15 49 07 GÖTEBORG: REDEG 1 B, 426 77 V. FRÖLUNDA

Läs mer

Lathund. Drift Teknisk Förvaltning Skapa driftåtgärder INFORMATION FRÅN VITEC

Lathund. Drift Teknisk Förvaltning Skapa driftåtgärder INFORMATION FRÅN VITEC INFORMATION FRÅN VITEC VITEC Lathund Drift Teknisk Förvaltning Skapa driftåtgärder VITEC Affärsområde Fastighet www.vitec.se infofastighet@vitec.se Växel 090-15 49 00 GÖTEBORG: REDEG 1 C, 426 77 V. FRÖLUNDA

Läs mer

Versionsdokumentation juni 2011

Versionsdokumentation juni 2011 Versionsdokumentation juni 2011 Nedan kan du läsa om de nyheter och förbättringar av Fortnox program som finns med i den uppdaterade versionen som släpps i juni. Som vanligt behöver du som kund inte göra

Läs mer

INFORMATION FRÅN VITEC

INFORMATION FRÅN VITEC INFORMATION FRÅN VITEC VITEC Nyhetsbrev Vitec Capifast CRM 6.0 VITEC Affärsområde Fastighet www.vitec.se infofastighet@vitec.se VÄXEL 090-15 49 00 FAX 090-15 49 07 GÖTEBORG: REDEG 1 B, 426 77 V. FRÖLUNDA

Läs mer

PDF-utskrift från 3L Pro

PDF-utskrift från 3L Pro INFORMATION FRÅN VITEC VITEC PDF-utskrift från 3L Pro Installationsanvisning Version [1.0] 2015-02-04 VITEC Affärsområde Fastighet www.vitec.se infofastighet@vitec.se Växel 090-15 49 00 GÖTEBORG: REDEG

Läs mer

Nyheter 3LPro 2015.Q3 sp3

Nyheter 3LPro 2015.Q3 sp3 INFORMATION FRÅN VITEC VITEC Nyheter 3LPro 2015.Q3 sp3 Nyhetsdokument VITEC Affärsområde Fastighet www.vitec.se infofastighet@vitec.se Växel 090-15 49 00 GÖTEBORG: REDEG 1 B, 426 77 V. FRÖLUNDA KALMAR:

Läs mer

Autogiro 3L Pro 2014. Autogiro. Copyright VITEC FASTIGHETSSYSTEM AB Sida 1 av 14

Autogiro 3L Pro 2014. Autogiro. Copyright VITEC FASTIGHETSSYSTEM AB Sida 1 av 14 Autogiro Sida 1 av 14 Innehåll STYRPARAMETRAR FASTIGHETER... 3 KONTRAKTSPARTEN... 3 Om annan person än avimottagaren skall stå för autogirobetalningen... 4 KONTRAKTET... 5 AUTOGIRO EXPORTER... 5 Betalningsunderlag.

Läs mer

Lägg upp/redigera fastighet, byggnad (inkl förvaltare och område)

Lägg upp/redigera fastighet, byggnad (inkl förvaltare och område) INFORMATION FRÅN VITEC VITEC Lägg upp/redigera fastighet, byggnad (inkl förvaltare och område) Lathund, Vitec Hyra VITEC Affärsområde Fastighet www.vitec.se infofastighet@vitec.se Växel 090-15 49 00 GÖTEBORG:

Läs mer

INFORMATION FRÅN VITEC. 3L Pro - 2013.Q2

INFORMATION FRÅN VITEC. 3L Pro - 2013.Q2 INFORMATION FRÅN VITEC VITEC 3L Pro - 2013.Q2 Nyhetsdokument VITEC Affärsområde Fastighet www.vitec.se infofastighet@vitec.se Växel 090-15 49 00 GÖTEBORG: REDEG 1 B, 426 77 V. FRÖLUNDA KALMAR: SVENSKNABBEVÄGEN

Läs mer

Rutinbeskrivning anläggningsredovisning AT Agresso Uppdaterad 2014-11-18

Rutinbeskrivning anläggningsredovisning AT Agresso Uppdaterad 2014-11-18 Rutinbeskrivning anläggningsredovisning AT Agresso Uppdaterad 2014-11-18 Innehållsförteckning 1. AKTIVERA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR... 3 1.1 AKTIVERING AV ANLÄGGNINGAR FRÅN FAKTUROR.... 3 1.1.2 TILLÄGG TILL

Läs mer

Leverantörsbetalningar

Leverantörsbetalningar Leverantörsbetalningar Leverantörsbetalningar Skapa betalningar Lista skapade betalningar Korrigera/skicka skapade betalningar Utskrift skapade betalningar Godkänna betalningar Leverantörsbetalningar Inställningar

Läs mer

Nyhetsdokument Vitec Hyra 1.50 Version 1.50 Maj 2014

Nyhetsdokument Vitec Hyra 1.50 Version 1.50 Maj 2014 INFORMATION FRÅN VITEC VITEC Nyhetsdokument Vitec Hyra 1.50 Version 1.50 Maj 2014 VITEC Affärsområde Fastighet www.vitec.se infofastighet@vitec.se Växel 090-15 49 00 GÖTEBORG: REDEG 1 B, 426 77 V. FRÖLUNDA

Läs mer

Mobiltid 3L Pro 2014. Mobiltid. Copyright VITEC FASTIGHETSSYSTEM AB Sida 1 av 23

Mobiltid 3L Pro 2014. Mobiltid. Copyright VITEC FASTIGHETSSYSTEM AB Sida 1 av 23 Mobiltid Sida 1 av 23 Innehåll TIDREDOVISNING... 3 MOBIL TID... 3 Redovisa tid... 3 SPÄRR MOT ÖVERLAPPANDE TIDPERIODER... 3 LÖNEPERIODSTYP... 4 REGISTRERA RESA... 7 Förutsättningar för att registrera resa...

Läs mer

Addoro 3L Pro 2014. Addoro. Copyright VITEC FASTIGHETSSYSTEM AB Sida 1 av 12

Addoro 3L Pro 2014. Addoro. Copyright VITEC FASTIGHETSSYSTEM AB Sida 1 av 12 Addoro Sida 1 av 12 Innehåll INSTÄLLNINGAR OCH HANTERING I 3L PRO... 3 FÖLJANDE UTSKRIFTER FRÅN 3L PRO ÄR MÖJLIGA VIA ADDORO:... 4 URVAL TYP AV AVIER:... 4 LOKAL UTSKRIFT VIA ADDORO... 6 INSTÄLLNINGAR

Läs mer

Husarbete (beskrivning för dig som har tilläggsmodulen Husarbete och som arbetar i det nya grundboksutseendet)

Husarbete (beskrivning för dig som har tilläggsmodulen Husarbete och som arbetar i det nya grundboksutseendet) Husarbete (beskrivning för dig som har tilläggsmodulen Husarbete och som arbetar i det nya grundboksutseendet) Riksdagen har beslutat om nya regler för dig som utför rot- och rutarbete. Det innebär att

Läs mer

Bokföring Nytt konto Ctrl-N Ta bort konto Ctrl-R Obs!

Bokföring Nytt konto Ctrl-N Ta bort konto Ctrl-R Obs! Nytt konto Gör så här: Välj Ny eller tryck på Ctrl-N. Skriv in kontonummer, benämning och övrig information. Glöm inte att ange momsrapportkod om kontot ska redovisas i momsrapporten. Uppgifter om SRU-koder

Läs mer

Mätare - beskrivning av olika typer och samband mellan olika typer

Mätare - beskrivning av olika typer och samband mellan olika typer LATHUND VITEC Mätare - beskrivning av olika typer och samband mellan olika typer VITEC Affärsområde Fastighet www.vitec.se infofastighet@vitec.se Växel 090-15 49 00 GÖTEBORG: REDEG 1 B, 426 77 V. FRÖLUNDA

Läs mer

SCB Räkenskapssammandrag

SCB Räkenskapssammandrag SCB Räkenskapssammandrag SCB Räkenskapssammandrag 1 1. KOMMA IGÅNG MED PROGRAMMET... 2 1.1 ÖVERSIKT FÖRBEREDELSER... 2 1.2 STARTA PROGRAMMET... 3 1.3 ÖVERSIKT SCB MENY... 5 1.4 INSTÄLLNINGAR... 6 1.5 KOLUMNER...

Läs mer

Normalårskorrigering. - hur förbrukningar beräknas. VITEC Affärsområde Fastighet Växel

Normalårskorrigering. - hur förbrukningar beräknas. VITEC Affärsområde Fastighet  Växel LATHUND VITEC Normalårskorrigering - hur förbrukningar beräknas VITEC Affärsområde Fastighet www.vitec.se infofastighet@vitec.se Växel 090-15 49 00 GÖTEBORG: REDEG 1 B, 426 77 V. FRÖLUNDA KALMAR: SVENSKNABBEVÄGEN

Läs mer

Versionsnyheter Vitec Hyra X.46

Versionsnyheter Vitec Hyra X.46 Versionsnyheter Vitec Hyra X.46 Generella funktioner (dokumentarkiv m.m.) Versionsnyheter 13029 Behörighet per dokumentkategori Nu kan dokumentarkivet behörighetsstyras på användarnivå och dokumentkategorinivå.

Läs mer

Total IN Inläsningsfil

Total IN Inläsningsfil Total IN Inläsningsfil Sida 1 av 17 Innehållsförteckning FILFORMAT FÖR PLUSGIROT INBETALNINGAR... 3 INSTÄLLNINGAR... 3 Kundnummer för okända betalningar... 4 Förvalt betalningssätt... 5 Startvärde... 5

Läs mer

Nyhetsdokument Vitec Hyra 1.55

Nyhetsdokument Vitec Hyra 1.55 INFORMATION FRÅN VITEC VITEC Nyhetsdokument Vitec Hyra 1.55 Version 1.55 november 2015 VITEC Affärsområde Fastighet www.vitec.se infofastighet@vitec.se Växel 090-15 49 00 GÖTEBORG: REDEG 1 C, 426 77 V.

Läs mer