Mobila trygghetslarm med många vinnare. erfarenheter från Teknik för äldre

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Mobila trygghetslarm med många vinnare. erfarenheter från Teknik för äldre"

Transkript

1 Mobila trygghetslarm med många vinnare erfarenheter från Teknik för äldre

2

3 Mobila trygghetslarm på nytt sätt Allt fler äldre efterfrågar trygghetslarm och det finns idag många alternativ på marknaden för den som själv vill skaffa ett larm för ökad trygghet. Inte minst mobila trygghetslarm med GPS har blivit mycket uppskattade. Trygghetslarm medför dessutom, förutom stora vinster för brukaren och anhöriga, i de flesta fall en minskad kostnad för kommunen då de äldre kan bo kvar längre hemma och skjuta upp en flytt till ett särskilt boende personer 65 år och äldre som bor i ordinärt boende har separat biståndsbeslut om trygghetslarm (Socialstyrelsen april 2012). Till det ska läggas de som har larm som en del av biståndsbeslut om hemtjänst, fått det som förskrivet hjälpmedel och alla som i dag skaffar ett larm privat för ökad trygghet. I den här foldern redovisas tre projekt som fått stöd av Teknik för äldre, ett regeringsuppdrag som gett stöd till ny teknik med inriktning på äldre och anhöriga. Resultaten från de projekt som beskrivs här, och övriga projekt, går att ta del av via Hjälpmedelsinstitutet och Teknik för äldres webbplats. 3

4 Larm ger många vinnare Såväl anhöriga som kommunen är vinnare på en ökad användning av larm för äldre med en demenssjukdom. Det visar de preliminära resultaten från ett projekt i Östersund där 14 äldre med demenssjukdom fått pröva på olika former av larm. Det har saknats både studier och en kostnads- och nyttoanalys av betydelsen av att använda larm för personer med demenssjukdom och deras anhöriga. Foto: Marie Birkel Många kommuner har inte haft en struktur vid förskrivning av larm, berättar Åsa Hannerz, arbetsterapeut som arbetar i Östersunds demensteam och projektledare för projektet. Det har bland annat varit oklart inom vilket lagrum larmen ska förskrivas, Socialtjänstlagen eller Hälso- och sjukvårdslagen. Otydligheten har även gällt vilken kompetens som krävs, såväl avseende handhavandet av larmen som teknikkunskapen. Minskad kostnad för kommunen Nu finns svaren framme från projektet i Östersund och de pekar mot att larmen ger många fördelar. Larmen ger i de flesta fall en minskad kostnad för kommunen då de äldre kan bo kvar längre hemma och skjuta upp en flytt till ett särskilt boende, framhåller Claes Malmquist på företaget Payoff AB som arbetat med utvärderingen. Utgiften för själva larmet, som är marginell, samt kostnaderna för installation och administration ska läggas till kostnaden för fortsatt hemtjänst om brukaren bor kvar hemma men det når ändå inte upp till vad det kostar med en plats på särskilt boende. 4

5 Maud och Kjell Lindholm i Brunflo har deltagit i det försök som Östersunds kommun genomfört med olika sorters larm. De är mycket nöjda med Vega positioneringslarm. Foto: Marie Birkel Larmen har upplevts mycket positivt av såväl anhöriga som brukare, betonar Åsa Hannerz. För flera brukare har positioneringslarmet inneburit att de kan fortsätta gå ut själva. Anhöriga har kunnat sova bättre då de vet att de väcks av larmet om brukaren kliver upp eller går. Östersunds kommun har använt dörrlarm, anhöriglarm, nödsändare och mobilt trygghetslarm med GPS. 5

6 Mobila trygghetslarm ger trygghet Trygghetslarm skapar trygghet för många äldre och anhöriga. Men räckvidden för ett vanligt trygghetslarm är väldigt begränsad och det gör att många äldre känner sig instängda i den egna bostaden. Därför har företaget Posifon utvecklat ett bärbart trygghetslarm som visar var bäraren befinner sig med hjälp av GPS-koordinater. Posifon används redan i flera kommuner i landet. Förra året startade Västerås en testverksamhet med tolv äldre personer som ges omsorg hemma för att undersöka hur det kan underlätta för användare, anhöriga och omsorgspersonal. Erfarenheten är att det skapar en känsla av att man vet att man kan larma och bli hittad. Glädje för oss båda Min man har en Posifon och det är till glädje för oss båda. När en person har en demenssjukdom får det inte vara krångligt och Posifon är enkel att använda. Min man stoppar den i skjortfickan varje morgon. För att nå mig behöver han bara trycka på en knapp. Och när jag ringer honom hör han mig direkt och behöver inte hantera Posifonen genom någon tryckning. Posifon ger oss trygghet. Det bästa är ju att aldrig behöva använda den. Precis som vilken försäkring som helst. Barbro Rohlin, anhörig 6

7 Bär sig på ett halvt år Forskaren och nationalekonomen Åke Dahlberg har utvärderat larmet utifrån den ekonomiska aspekten. Den totala årskostnaden inklusive abonnemang, kostar en kommun drygt kronor. En större räddningsinsats, eller ett årsboende på ett särskilt boende, kostar cirka en halv miljon kronor vardera. Larmet leder till färre räddningspådrag och att de äldre kan bo kvar längre i hemmet. Åke Dahlberg har vägt kostnaderna mot varandra och dragit slutsatsen att Posifonlarmet bär sig ekonomiskt på cirka ett halvt år både för samhället i stort och för kommunerna. Posifon som app Många smartphones har GPS-funktion. Posifon utvecklar nu en ny app för smartphones som har samma funktioner som Posifons egna larm. Den nya appen är ett komplement till den nuvarande larmenheten för de personer som föredrar att använda en smartphone och ska lanseras under

8 Fler alternativ ökar tryggheten Många äldre saknar kunskap om de trygghetslarm som finns på marknaden. De flesta tror att det endast går att få trygghetslarm från kommunen, men det finns andra alternativ. Företaget Familjelarm erbjuder ett komplement till kommunernas trygghetslarm till dem som av någon anledning inte vill ha eller kan få larm från kommunen. Istället för hemtjänsten kan det då vara anhöriga, grannar eller vänner som finns med som stöd till den som använder larmet. Med få undantag är dessa larm uppkopplade mot en larmcentral specialiserad för trygghetslarm, men an höriga ingår ofta i ringkedjan, och ibland även hemtjänsten, när brukaren larmar. Utvecklingen går mot att fler vill använda larm som gör det möjligt att vara aktiv utanför hemmet, berättar Christer Arlehed på Familjelarm. Det blir allt vanligare med mobila trygghetslarm som går att ta med och som har positioneringstjänster. Många olika krav Familjelarm har studerat hur olika grupper ser på användningen av larm. En del av studien har handlat om äldre som kommer från andra länder. För många som inte talar svenska kan det vara svårt att ha kontakt med en larmcentral. Då måste vi hitta nya lösningar för dem, framhåller Christer Arlehed. 8

9 Andra grupper som studerats är brukare med kognitiv nedsättning och demenssjukdom, och vilka krav som då ställs på larmen, samt de brukare av larm som i första hand vill ha kontakt med sina anhöriga och först i ett senare skede en larmcentral. Ett larm ska bidra till ökad valfrihet och trygghet, samt underlätta aktivitet. En stor del av våra kunder är anhöriga som vill hitta en trygg lösning både för sig själva och för sin närstående, brukaren av larmet, säger Christer Arlehed. 9

10 Foto: Marie Birkel Att visa hänsyn och respekt Att använda larm som en del av omsorgen av äldre kräver respekt för den enskilde och tydliga rutiner och regler. Utgångspunkten för att använda larm är alltid att det finns ett samtycke. Det kan vara svårt i vissa fall när det gäller personer med demenssjukdom, då gäller det att följa upp hur personen mår av att ha larmet. Visar personen oro och obehag av att till exempel bära ett positioneringslarm, kanske till och med sliter det av sig, finns det inget samtycke och larmet ska omedelbart tas bort. Att sätta på någon ett positioneringslarm som inte vill ha det, och som mår dåligt av det, är felaktigt och kan aldrig vara rätt. Det går att hitta lösningar men det krävs en personcentrerad vård och hög kompetens hos den personal som möter personer med demenssjukdom. Bodil Evertsson, Medicinsk ansvarig rehabilitering, MAR, i Östersunds kommun 10

11 GPS-larm med positioneringsmöjlighet POSIFON VEGA YOYOCARE NÖDSÄNDARE ANVÄNDNING Armband eller band runt halsen, i väska/ficka Armband, runt halsen, i väska/ficka eller med bältesclips Armband runt halsen. I väska/ficka Armband LADDNING Varje till vart 3:e dygn Varje till vart 3:e dygn Varje dygn Aldrig TEKNIK FÖR LARMKONTROLL Dator eller smartphone Larmmottagning, dator eller smartphone Smartphone eller mobiltelefon+dator Pejlas av polis UNGEFÄRLIGA KOSTNADER Startavgift 895 kr Uppläggningsavgift Inköpspris ca kr kr/mån 200 kr 695 kr/mån + mobilabonnemang Ca kr/år POSITIONERINGS- SYSTEM GPS och GSM GPS och GSM GPS och GSM Radiopejling VATTENTÄT Nej Ja Nej Ja TELEFON- FUNKTION Ja Ja Ja Nej ELEKTRONISKT STAKET (GEOFENCE) Ja Ja Ja Nej TRYGGHETS- CENTRAL Erbjuds mot extra kostnad Ingår Nej Nej WEBBPLATS

12 Mobila trygghetslarm med många vinnare Mobila trygghetslarm ger inte bara trygghet, för både brukare och anhöriga kan det också innebära en ökad frihet i vardagen. I takt med att mobila larm blir allt vanligare öppnas nya möjligheter. Mobila trygghetslarm medför dessutom, förutom stora vinster för brukaren och anhöriga, i de flesta fall en minskad kostnad för kommunen då de äldre kan bo kvar längre hemma och skjuta upp en flytt till ett särskilt boende. I den här broschyren berättar vi om erfarenheter från tre larmprojekt som fått stöd av Teknik för äldre. Kontakt Ingela Månsson, ansvarig handläggare Hjälpmedelsinstitutet ett nationellt kunskapscentrum Vår kunskap bidrar till ett bättre samhälle för människor med funktionsnedsättning. Våra ägare är staten och Sveriges Kommuner och Landsting. Box Sundbyberg Tfn Texttfn Artikelnummer Hjälpmedelsinstitutet 2013 Produktion: Svensk Information Tryck: MixiPrint AB

GPS-larm ökar tryggheten

GPS-larm ökar tryggheten GPS-larm ökar tryggheten för bärare, anhöriga och samhälle Ett larm kan bli till accessoar Vad är GPS-larm för något? Mobila larm kallas även GPS-larm. GPS är en förkortning för Global Positioning System.

Läs mer

Nyttoeffekter med mobila trygghetslarm för personer med demenssjukdom och deras anhöriga. Lennart Magnusson 1, Lars Sandman 1, KG Rosén 2

Nyttoeffekter med mobila trygghetslarm för personer med demenssjukdom och deras anhöriga. Lennart Magnusson 1, Lars Sandman 1, KG Rosén 2 Nyttoeffekter med mobila trygghetslarm för personer med demenssjukdom och deras anhöriga Lennart Magnusson 1, Lars Sandman 1, KG Rosén 2 1 Institutionen för Vårdvetenskap, 2 Ingenjörshögskolan, Högskolan

Läs mer

Möjlighet att leva som andra

Möjlighet att leva som andra Möjlighet att leva som andra Lättläst sammanfattning Slutbetänkande av LSS-kommittén Stockholm 2008 SOU 2008:77 Det här är en lättläst sammanfattning av en utredning om LSS och personlig assistans som

Läs mer

Kapitel 1 Personcentrerad vård och omsorg

Kapitel 1 Personcentrerad vård och omsorg Kapitel 1 Personcentrerad vård och omsorg Det är morgon på ett demensboende. Undersköterskan Maria kommer in till Gustaf som just har vaknat. I den här situationen och i många andra situationer under sin

Läs mer

Socialtjänstlagen. Vad gäller för dig från 1 januari 2002? Lättläst

Socialtjänstlagen. Vad gäller för dig från 1 januari 2002? Lättläst Socialtjänstlagen Vad gäller för dig från 1 januari 2002? Lättläst SOCIALSTYRELSEN 2002 Broschyren kan beställas från: Socialstyrelsens kundtjänst, 120 88 Stockholm. Webbutik Fax 08-779 96 67 Artikelnummer

Läs mer

Internettjänster för äldre och personer med funktionsnedsättning. möjligheter och begränsningar

Internettjänster för äldre och personer med funktionsnedsättning. möjligheter och begränsningar Internettjänster för äldre och personer med funktionsnedsättning möjligheter och begränsningar Internettjänster för äldre och personer med funktionsnedsättning möjligheter och begränsningar Åke Dahlberg

Läs mer

Psykisk funktionsnedsättning och elektronisk kommunikation

Psykisk funktionsnedsättning och elektronisk kommunikation Psykisk funktionsnedsättning och elektronisk kommunikation Vår referens Stefan Johansson stefan.johansson@funkanu.se 08 555 770 78 Datum 2014-03-16 Funka Nu AB Döbelnsgatan 21, 111 40 Stockholm 08-555

Läs mer

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? En rikstäckande undersökning av äldres uppfattning om kvaliteten i hemtjänst och äldreboenden 2014

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? En rikstäckande undersökning av äldres uppfattning om kvaliteten i hemtjänst och äldreboenden 2014 Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? En rikstäckande undersökning av äldres uppfattning om kvaliteten i hemtjänst och äldreboenden 2014 Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan,

Läs mer

Stöd till anhöriga. vägledning till kommunerna för tillämpning av 5 kap. 10 socialtjänstlagen

Stöd till anhöriga. vägledning till kommunerna för tillämpning av 5 kap. 10 socialtjänstlagen Stöd till anhöriga vägledning till kommunerna för tillämpning av 5 kap. 10 socialtjänstlagen Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan, exempelvis i utbildningsmaterial till självkostnadspris,

Läs mer

Teknik för äldre II Slutrapport

Teknik för äldre II Slutrapport Teknik för äldre II Slutrapport Hjälpmedelsinstitutet (HI), 2013 Författare: Raymond Dahlberg Ansvarig handläggare: Magdalena Marklund URN:NBN:se:hi-2013-13327-pdf Artikelnummer: 13327-pdf Publikationen

Läs mer

TEKNIKSTÖD FÖR ÄLDRE. innocare

TEKNIKSTÖD FÖR ÄLDRE. innocare TEKNIKSTÖD FÖR ÄLDRE innocare För EU projektet Innocare handlade det om att ge sig ut på oplöjd mark och börja skapa något nytt. Mänskliga möten Innovativ teknik Trygghet i hemmet Ledorden i rubriken speglar

Läs mer

bra Framtidsprogram frisk resor barn hälsa får vänner umgås god liv familj oberoende för det goda åldrandet i Karlskrona kunna friska mer barnbarn

bra Framtidsprogram frisk resor barn hälsa får vänner umgås god liv familj oberoende för det goda åldrandet i Karlskrona kunna friska mer barnbarn umgås vänner fritid barn pension ekonomiskt hälsan får resor frisk bra mer kunna bo god familjen liv Framtidsprogram för det goda åldrandet i Karlskrona oberoende friska barnbarnen hälsa resa göra arbete

Läs mer

Demenssjukdom. stöd för dig som har en demenssjukdom och för dina närstående. Rekommendationer ur Socialstyrelsens nationella riktlinjer

Demenssjukdom. stöd för dig som har en demenssjukdom och för dina närstående. Rekommendationer ur Socialstyrelsens nationella riktlinjer Demenssjukdom stöd för dig som har en demenssjukdom och för dina närstående Rekommendationer ur Socialstyrelsens nationella riktlinjer Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan, exempelvis

Läs mer

Trygghetslarm. Uppföljning av funktion och säkerhet

Trygghetslarm. Uppföljning av funktion och säkerhet Trygghetslarm Uppföljning av funktion och säkerhet ISBN 978-91-85999-95-8 Artikelnr 2009-126-25 Publicerad www.socialstyrelsen.se, januari 2009 Sättning Maj-Len Sjögren 2 Förord Under hösten 2006 blev

Läs mer

Hemtjänst för personer med demenssjukdom

Hemtjänst för personer med demenssjukdom Hemtjänst för personer med demenssjukdom En studie om specialiserade hemtjänstgrupper Karin Gens Sven Erik Wånell Rapporter/Stiftelsen Stockholms läns Äldrecentrum 2013:12 ISSN 1401-5129 FÖRORD Kunskapen

Läs mer

Vård och. ur ett chefsperspektiv. En branschrapport från Ledarna. Hos oss blir du en bättre chef.

Vård och. ur ett chefsperspektiv. En branschrapport från Ledarna. Hos oss blir du en bättre chef. Vård och Omsorg ur ett chefsperspektiv En branschrapport från Ledarna Hos oss blir du en bättre chef. Vård och omsorg ur ett chefsperspektiv Ledarna Sveriges chefsorganisation bildades för över 100 år

Läs mer

Sjuksköterskan i kommunal äldrevård. En undersökning bland medlemmar i Vårdförbundet

Sjuksköterskan i kommunal äldrevård. En undersökning bland medlemmar i Vårdförbundet Sjuksköterskan i kommunal äldrevård En undersökning bland medlemmar i Vårdförbundet www.vardforbundet.se December 2007 I sin rapportserie presenterar Vårdförbundet resultat från särskilda undersökningar

Läs mer

Servicebostad VAD ÄR DET? VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET

Servicebostad VAD ÄR DET? VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET Servicebostad VAD ÄR DET? VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET Vad är en servicebostad? Här får du information om vad en servicebostad är och hur det kan fungera att bo i en servicebostad. Här får du veta vilka rättigheter

Läs mer

SLUTRAPPORT FÖREBYGGANDE HEMBESÖK FÖR ÄLDRE

SLUTRAPPORT FÖREBYGGANDE HEMBESÖK FÖR ÄLDRE SLUTRAPPORT FÖREBYGGANDE HEMBESÖK FÖR ÄLDRE Anneli Malm Projektledare Järfälla december 2009 Diarienummer: 2010-75 SAMMANFATTNING Socialnämnden i Järfälla kommun vill skapa trygghet för de äldre medborgarna.

Läs mer

Ett material framtaget av Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare. Rollkoll. Vad gör en god man och förvaltare?

Ett material framtaget av Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare. Rollkoll. Vad gör en god man och förvaltare? Ett material framtaget av Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare Rollkoll Vad gör en god man och förvaltare? 1 Rollkoll är ett projekt som genomförs av Riksförbundet frivilliga samhälls arbetare (RFS)

Läs mer

Val av Kommunikationslösning

Val av Kommunikationslösning BILAGA 1 Val av Kommunikationslösning TRYGGHETSLARM - KOMMUNAL ehälsa Val av Kommunikationslösning 1 Innehållsförteckning Inledning... 3 Syfte... 3 Bakgrund... 3 Problemställning... 4 Förutsättningar för

Läs mer

Servicebostad. Lättläst VAD ÄR DET? VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET

Servicebostad. Lättläst VAD ÄR DET? VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET Servicebostad VAD ÄR DET? Lättläst VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET Servicebostad Här får du information om vad en servicebostad är och hur det kan fungera att bo i en servicebostad. Här får du veta vilka rättigheter

Läs mer

Hjälpmedel på lika villkor. Kartläggning av landstingens och regionernas tillhandahållande av hjälpmedel

Hjälpmedel på lika villkor. Kartläggning av landstingens och regionernas tillhandahållande av hjälpmedel Hjälpmedel på lika villkor Kartläggning av landstingens och regionernas tillhandahållande av hjälpmedel Hjälpmedelsinstitutet (HI), 2012 Författare: Kontigo AB: Jenny Halldén, Göran Hallin, Johanna Jupiter,

Läs mer

Trygg om natten En studie av kunders, anhörigas och personals perspektiv på införandet av ny teknik inom nattpatrullens arbete

Trygg om natten En studie av kunders, anhörigas och personals perspektiv på införandet av ny teknik inom nattpatrullens arbete Trygg om natten En studie av kunders, anhörigas och personals perspektiv på införandet av ny teknik inom nattpatrullens arbete Helena Eriksson och Anna Isaksson För utveckling av verksamhet, produkter

Läs mer

Stimulansmedel. För insatser inom vård och omsorg för äldre personer

Stimulansmedel. För insatser inom vård och omsorg för äldre personer Projektrapport: Stimulansmedel För insatser inom vård och omsorg för äldre personer Delprojekt: Mobil läkare Projektperiod 2007-09-01 tom 2010 Anette Lindberg projektledare Vård- och omsorgsförvaltningen

Läs mer

Allt du inte visste om Kronofogden

Allt du inte visste om Kronofogden Allt du inte visste om Kronofogden Vi vill hjälpa, inte stjälpa Många känner rädsla eller obehag när de hör talas om Kronofogden. Ändå vet de flesta inte särskilt mycket om oss. Vi arbetar för att göra

Läs mer

Teknisk utveckling inom vård och omsorg om personer med nedsatt beslutsförmåga. Rapport. Myndigheten för delaktighet

Teknisk utveckling inom vård och omsorg om personer med nedsatt beslutsförmåga. Rapport. Myndigheten för delaktighet Teknisk utveckling inom vård och omsorg om personer med nedsatt beslutsförmåga Rapport Myndigheten för delaktighet Myndigheten för delaktighet, Titel: Teknisk utveckling inom vård och omsorg om personer

Läs mer

JAG ÄR INTE MOGEN FÖR DET ÄNNU En kvalitativ intervjustudie om äldres tankar kring att vara äldre och att flytta till äldreboende

JAG ÄR INTE MOGEN FÖR DET ÄNNU En kvalitativ intervjustudie om äldres tankar kring att vara äldre och att flytta till äldreboende Utbildningsprogram för sjuksköterskor Kurs VO453C VT 2009 Examensarbete, 15 hp JAG ÄR INTE MOGEN FÖR DET ÄNNU En kvalitativ intervjustudie om äldres tankar kring att vara äldre och att flytta till äldreboende

Läs mer

Köpguide för mobila växlar. Modern telefoni till företaget är långt ifrån vad det var för bara några år sedan.

Köpguide för mobila växlar. Modern telefoni till företaget är långt ifrån vad det var för bara några år sedan. Köpguide för mobila växlar Modern telefoni till företaget är långt ifrån vad det var för bara några år sedan. Tänk om din nya telefonilösning kunde förenkla din vardag och hjälpa dina medarbetare att arbeta

Läs mer

Min guide till säker vård

Min guide till säker vård Min guide till säker vård På lättläst svenska Den här guiden tillhör Namn: Adress: Telefonnummer: E-post: Säkrare vård med din hjälp Regeringen vill att patienter ska kunna vara med och bestämma mer över

Läs mer