Servicemanual för operatör

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Servicemanual för operatör"

Transkript

1 Servicemanual för operatör VIMEK Revision A Huvudkontor Lidvägen 11 Tel: +46(0) SE Vindeln Fax: +46(0)

2 Service och underhåll Underhåll... 3 Säkerhet... 3 Allmänt... 3 Daglig kontroll... 4 Åtdragningsmoment... 5 Svetsning Smörjpunkter Bromsmekanism Midjelänk Stabiliseringscylinder Styrcylinder Kraftöverföringsaxel Mekanism, drivrullar Hjullager vagnsdel Rotator/Länk Grip (extra tillval) Kran Bromslänk Bultförband Hjul hyttdel Hjul vagnsdel Kranfot Midjelänk Bakdel växellåda Drivaxel Vagnsdel Låsning hjulaxel, vagnsdel Drivrulle Motorfäste Variator Motor Kilrem Slangar Avluftning dieselsystem Vätskor Kylarvätska Spolarvätska Motorolja Hydraulolja Växellådsolja Drivaxelolja, vagnsdel Planetväxelhusolja Filter Motoroljefilter Hydrauloljefilter Dieselfilter Luftfilter Hyttfilter Kylarfilter Bromssystem Färdbroms Parkeringsbroms Vagnsbroms Transmission Variator Variatorrem Däck Lufttryck Hjulens klämtryck Batteri Allmänt Laddning Batteribyte Hydraulik Allmänt Säkerhetsutrustning Brandsläckare Säkerhetsbälte Dieselvärmare Allmänt Underhållsschema Oljor

3 Underhåll Säkerhet Beakta alla säkerhetsbestämmelser som finns i maskinens instruktionsbok. Extra viktig information i denna servicemanual är markerade med nedanstående symboler: Allmänt Risk för skada på person eller egendom Avbryt omedelbart pågående arbete. Viktig information För att maskinen skall fungera problemfritt och få en lång livslängd skall service och underhåll utföras enligt de instruktioner som finns i denna servicemanual. Utför regelbunden smörjning enligt kapitel Underhållsschema. Besvärliga förhållanden kan förkorta serviceintervallen. Var uppmärksam på slitage och förhållanden som kan leda till maskinskada. Hydraulikkomponenter är känsliga mot föroreningar. Var mycket noga med renlighet vid service på hydraulkomponenter. Sanera eventuella läckage omedelbart för att undvika skador på omgivningen. Utbytta oljor, kylarvätska, batterivätska mm lämnas till närmaste återvinning/deponi. Använd gärna miljöanpassad diesel. Stäng alltid av motorn vid allt service- och underhållsarbete på maskinen. Säkerställ att motorn på inga villkor kan startas oavsiktligt. Säkra maskindelar vid underhåll, risk för allvarlig klämskada Försäkra er om att kranen och maskinen är parkerad i ett läge där inga delar av kranen eller maskinen kan komma i rörelse, risk för allvarlig personskada. Fel som upptäcks skall åtgärdas före fortsatt körning om risk för person- eller egendomsskada föreligger! Vid tveksamhet om eventuell åtgärd vid daglig tillsyn, skada eller större reparation kontakta VIMEK:s återförsäljare eller serviceorganisation. 3

4 Daglig kontroll Inspektera dagligen maskinen och kranen med hänsyn till säkerhet och funktion. Daglig tillsyn, smörjning och enklare reparationer kan utföras av föraren. Var extra uppmärksam på: Yttre märkbara defekter eller förändringar, t.ex. sprickor eller skador i bärande delar. Läckage från hydraulsystem, skador på slangar eller ledningar. Läckage från motor. Vid dammiga förhållanden ska luftfilter, hyttfilter och kylarfilter kontrolleras dagligen. Se avsnitt Då dieselvärmaren används skall området runt värmarens avgassystem rengöras dagligen. Brandrisk. Se avsnitt 13.1 Kontrollera dagligen följande punkter: Oljor Bromssystem Hydraulik 11.1 Säkerhetsutrustning Dieselvärmare

5 Dimension Servicemanual Vimek Åtdragningsmoment Åtdragningsmoment i Nm Hållfasthetsklass M6 3, M8 8, M M M M M M M Svetsning Svetsarbete på maskinen som omfattas av garanti skall ske efter VIMEK:s instruktioner. Vid svetsarbete på maskin eller kran skall följande åtgärder vidtas: Koppla från batteriets +pol. Se till att fungerande brandsläckningsutrustning finns tillgänglig. Rengör ordentligt runt svetsområdet för att eliminera brandrisk. Anslut jordkabeln så nära svetsstället som möjligt. Koppla ur ev. styrsystem Koppla ur ev. sprinklersystem För reparationssvetsning av drivband och kedjor se separat manual. 5

6 1 Smörjpunkter Som smörjmedel rekommenderas ett fett avsett för glidlager på entreprenad maskiner. Fettet skall klara höga tryck, stötbelastningar och behålla sina smörjande egenskaper i temperaturintervallet -25 C till +50 C. Använd ett litiumfett med EP-tillsats. Avlasta led innan smörjning. Pumpa 2-3 pumpslag i varje smörjnippel. Är det svårt att få in fettet kan det underlätta att leden rörs fram och tillbaka. Byt alltid ut täta eller trasiga smörjnipplar. 1.1 Bromsmekanism 1 smörjpunkt. 1.2 Midjelänk 4 smörjpunkter 6

7 1.3 Stabiliseringscylinder 2+2 smörjpunkter 1.4 Styrcylinder 2+2 smörjpunkter 1.5 Kraftöverföringsaxel 6 smörjpunkter 7

8 1.6 Mekanism, drivrullar Demontera skyddsplåt över boggilåda vid smörjning av cylindrars ledlager. Smörj ledlager på cylindrar var 100 tim och bussningar i naven var 25e timme 4st smörjpunkter (4x). 1.7 Hjullager vagnsdel 2+2 smörjpunkter 2-3 pumpslag/nippel. 1.8 Rotator/Länk 2 smörjpunkter 8

9 1.9 Grip (extra tillval) 9 smörjpunkter 1.10 Kran Se separat manual Bromslänk 6 smörjpunkter 9

10 2 Bultförband Se avsnitt Åtdragningsmoment för rätt åtdragningskraft. 2.1 Hjul hyttdel 4st Hjulbultar (2x). 2.2 Hjul vagnsdel 6st Hjulbultar (4x). 10

11 2.3 Kranfot Dra 90% av rekommenderat åtdragsmoment för att undvika sträckning av bult 7 st. M20 1 st. M16 M20, 7st M16, 1st 2.4 Midjelänk Dra 90% av rekommenderat åtdragsmoment för att undvika sträckning av bult 1st M20 4st M18 2st M16 2st M12 M18,2st M12,2st M20 M16,2st på Baksidan! M18,2st M20 M18, M16, M12 11

12 2.5 Bakdel växellåda Dra 90% av rekommenderat åtdragsmoment för att undvika sträckning av bult 8st M14 M14, 6st M14, 1 st båda sidor M14, 6st M14, 2st 2.6 Drivaxel 2st M12 3st M10 Mot hytt 3 st. M10 Mot vagn 12

13 2.7 Vagnsdel Demontera skyddsplåten över vinkelväxeln. 4 st. M20 genomgående med låsmutter (2x). 4 st. M16 (2x). M16 M Låsning hjulaxel, vagnsdel M12 (4x) M12 13

14 2.9 Drivrulle 7 st. M16 6 st. M18 M16, 7st M18, 6st 2.10 Motorfäste 4 st. motorkuddar. Kontrollera ev. sprickbildning i gummidel. Bultar till motorfäste. 14

15 2.11 Variator M6, 3st Slang 3st M6 Slang med avseende på sprickor och läckage. Byt vid behov. 15

16 3 Motor Detta är endast ett fåtal utvalda servicepunkter för motorn. För fullständiga service- och underhållsinstruktioner se motorns separata manual! 3.1 Kilrem Kilremmens kondition, pos.1. Byt vid behov. Spänning på kilrem. Justera vid behov. Måttet A skall vara 7-9mm vid en belastning av 10kg, se bild. o Justering: Lossa bultar enligt pos.2 och justera kilremmens spänning. o Lås bultar efter justering. 3.2 Slangar Diesel- och kylvätskeslangar med avseende på sprickor och läckage. Byt vid behov. 16

17 3.3 Avluftning dieselsystem Vid avluftning måste dieselnivån i tanken vara högre än avluftningspunkterna. Tänk på att det lätt uppstår spill av diesel vid luftning. Torka upp spill på en gång! Lufta aldrig en varm motor. Tänk på brandrisken! Bränslesystemet måste avluftas: Avluftning: Om tanken körts tom på diesel Vid filterbyte eller byte av dieselslangar. Innan start om maskinen stått en längre tid. Fyll dieseltanken full och öppna dieselkranen. Öppna plugg 1 vid dieselfiltret. Stäng plugg 1 när det bara kommer diesel. Lufta dieselpumpen genom att öppna plugg 3. Stäng plugg 3 när det bara kommer diesel. 3 1 Dieselkran Dieselfilter Dieselfilter 17

18 4 Vätskor 4.1 Kylarvätska Öppna aldrig locket till kylaren när motorn är varm. Risk för brännskador. Om propylenglykol används måste kylvätskan bytas minst 1 ggr/år Använd alltid rent vatten. Blanda glykol enligt glykoltillverkarens anvisning. Vätskenivå, skall vara upp till locket. Fyll på vid behov. Köldtåligheten när frysrisk föreligger. Byte: Stäng kranen till värmereglaget (insidan hytten) och öppna kylarlocket. Lossa slangända 1. Placera den lägre än kylarens botten och samla upp vätskan. Lossa slangända 2 och flytta den nära värmereglagets kran. Öppna värmereglagets kran och samla upp vätskan. Återmontera alla slangar. Fyll på ny kylarvätska i kylaren. Stäng kylarlocket. Lossa slangända 3 och fyll på kylarvätska tills nivån är uppe i värmepaketet. Återmontera slangen. Starta och kör motorn ett par minuter. Kontrollera att inga läckage förekommer. Kontrollera kylvätskenivån. Fyll på vid behov. Kylarlock värmereglage 2 Till värmepaket

19 4.2 Spolarvätska Fyll på vid behov. Blanda rätt mängd spolarvätska/vatten när frysrisk föreligger. Spolarvätskebehållare 19

20 5 Oljor Gammal olja skall alltid hanteras och deponeras enligt gällande regler. Var noga med renlighet för att undvika tillförsel av smutspartiklar i systemet. Oljorna i en varmkörd maskin kan vara mycket varma. Risk för brännskada. 5.1 Motorolja Kontroll: Byte: Placera maskinen horisontalt. Kontrollera oljenivån före start eller minst 5 minuter efter stopp. Ta ur oljestickan, torka ren från olja och sätt tillbaka den. Ta ur oljestickan igen och avläs oljenivån på stickan. Fyll på olja vid behov. Vänta 5 minuter innan ny kontroll. Varm motor underlättar tömning av olja. Skruva bort oljepluggen under oljetråget och samla upp den gamla oljan. Byt oljefilter (Se kapitel 6.1) Skruva tillbaka oljepluggen och fyll ny olja. Se Teknisk data för rätt mängd olja. Kontrollera att oljenivån når upp till övre märke på oljestickan. Kontrollera att inget läckage förekommer runt oljepluggen och filtret. Oljepåfyllning Oljesticka Oljeplugg 20

21 5.2 Hydraulolja Gör kontinuerligt oljeanalys via din oljeleverantör för att säkerställa oljans kondition. Byt vid behov. Fyll alltid olja genom ett filter. Kontroll: Byte: Nivårör på hydrauloljetank. Fyll på vid behov. Skruva bort oljepluggen under hydrauloljetanken och samla upp den gamla oljan. Skruva tillbaka oljepluggen. Fyll ny olja. Se Teknisk data för rätt mängd olja och typ. Kontrollera oljenivån på nivåröret. Kontrollera att inget läckage förekommer. Påfyllnad Nivårör Hydrauloljetank 21

22 5.3 Växellådsolja Kontroll: Byte: Placera maskinen horisontalt. Kontrollera oljenivån på siktglaset på växellådans framsida, under sekundärvariatorn. Fyll på vid behov, Se Byte nedan. Placera maskinen horisontalt och med navreduktionerna neråt. Ta bort skyddsplåtar under motor och växellåda. Skruva bort oljeplugg under växellådan och pluggar på navreduktionerna och samla upp den gamla oljan. Skruva bort magnetplugg. Metallspånor på magneten kan tyda på växellådsskador. Kontakta VIMEK återförsäljare för bedömning. Skruva tillbaka oljepluggen under växellådan och en av pluggarna till navreduktionen. Vrid navet utan plugg så att avtappningen hamnar uppåt och fyll på ny olja genom den. Se Teknisk data för rätt oljevolym och typ. Kontrollera oljenivån på siktglaset på växellådans framsida. Kontrollera att inga läckage förekommer. Siktglas Magnetplugg Bottenplugg Plugg navreduktion 22

23 5.4 Drivaxelolja, vagnsdel Drivaxel i vagnen har tre kontrollpunkter, 2st planetväxelhus och 1st växel-/bromshus. Växel-/Bromshus: Vid kontroll och påfyllning av olja i axel måste skyddsplåten demonteras. Kontroll: Lossa nivåpluggen. Oljenivån skall vara upp till nivåpluggen. Fyll på vid behov. Nivåplugg Nivåplugg Byte: Skruva bort avtappningsplugg och samla upp den gamla oljan. Skruva tillbaka oljepluggen. Skruva bort avluftningsventil/påfyllning. Skruva bort nivåplugg. Fyll ny olja till nivåplugg. Se Teknisk data för rätt oljevolym och typ. Montera tillbaka pluggar. Kontrollera att inga läckage förekommer. Påfyllning Nivåplug g Framåt Påfyllning Avtappning Avtappning (under vagn). 23

24 5.5 Planetväxelhusolja Vid kontroll, påfyllning och byte av olja i planetväxel behövs ej skyddsplåtar demonteras. Påfyllning Avtapning under planetväxelhus Framåt Kontroll: Lossa påfyllningspluggen. Oljenivån skall vara upp till påfyllningspluggen. Fyll på vid behov. Byte: Skruva bort avtappningsplugg och samla upp den gamla oljan. Skruva tillbaka oljepluggen. Skruva bort påfyllningsplugg. Fyll ny olja till påfyllningsplugg. Se Teknisk data för rätt oljevolym och typ. Skruva tillbaka påfyllningsplugg. Kontrollera att inga läckage förekommer. 24

25 6 Filter Var noga med renlighet för att undvika tillförsel av smutspartiklar i systemet. 6.1 Motoroljefilter Filterbyte: Lossa filtret med en oljefiltertång. Torka upp ev. oljespill. Stryk olja på det nya filtrets packning. Dra åt det nya filtret för hand. Använd ej filtertång. Kör motorn en stund. Kontrollera oljenivån. Fyll på vid behov. Kontrollera att inget oljeläckage runt filtret förekommer. Oljefilter 6.2 Hydrauloljefilter Filterbyte: Demontera kåpan som skyddar ventilpaket. Lossa filtret med en oljefiltertång. Torka up ev. spill. Stryk olja på det nya filtrets packning. Dra åt det nya filtret för hand. Använd ej filtertång. Hydrauloljefilter 25

26 6.3 Dieselfilter Filterbyte: Demontera skyddsplåtar. Stäng dieselfilterkranen. Lossa filtret. Var noga med renligheten. Montera ett nytt filter. Avlufta dieselsystemet, se avsnitt Avluftning dieselsystem. Dieselkran Dieselfilter 6.4 Luftfilter Rengör filtret. Att inga skador finns på filtret. Byt vid behov. Luftfilter 26

27 6.5 Hyttfilter Filtret sitter placerat på hyttaket. Rengör filtret. Att inga skador finns på filtret. Byt vid behov. Hyttfilter 6.6 Kylarfilter Rengör filtret. Att inga skador finns på filtret. Byt vid behov. Kylarfilter 27

28 7 Bromssystem Justering av bromsar skall göras om de tar ojämnt eller känns svaga. Justering skall göras på båda sidor för en jämnare bromsverkan. 7.1 Färdbroms Bromsverkan. Justera vid behov. Justering (Justera en sida åt gången): Lyft upp maskinen så att båda framhjulen hänger fritt. Lossa på låsmuttern 1. Skruva in justeringsskruven 2 tills hjulet bromsas. Lätta något så hjulet rullat fritt. Drag åt låsmuttern 1. Upprepa ovanstående på andra sidan. Provkör och kontrollera bromsarnas funktion och att de tar jämnt

29 7.2 Parkeringsbroms Bromsverkan. Justera vid behov. Justering: Justera på 3 vid behov. Se bild under avsnitt Vagnsbroms Bromsverkan. Justera/avlufta vid behov. Luftning: Sätt maskinen i driftsläge. Stäng av motor. Öppna avluftningsnippeln P1 lite. Stäng när det slutar komma luft. Öppna avluftningsnippeln P2 lite. Stäng när det slutar komma luft. Nippel P1 är parkeringsbroms och P2 färdbroms. Avluftningsnipplar P2 P1 29

30 8 Transmission 8.1 Variator Variatorernas skick är avgörande för att maskinens drift skall fungera önskvärt. Minskning av dragförmåga kan vara relaterat till variatorn Premier variator 2. Sekundär variator 3. Variatorrem 4. Låscylinder 5. Hydraulslang Vid allt arbete med variatorerna säkerställ att motorn ej kan startas. Klämrisk! 30

31 8.2 Variatorrem Variatorremmens bredd får ej understiga 28mm Byte av variatorrem görs utan verktyg för att undvika skador på variatorskivorna. Böj eller bryt aldrig remmen mer än nödvändigt. Vid montering av ny rem skall den köras in för att ge bästa slityta och därmed längre livslängd. Byte: Demontera variatorkåpan i hytten. Att variatorskivorna och remmen rena och fri från fett och olja. Rengör vid behov. Remmens nötning. Byt vid behov. Remmen med avseende på sprickbildning. Byt vid behov. Demontera bukplåten och variatorkåpan i hytten. Lägg i högväxeln. Demontera slangen. Vrid -drag isär skivorna på sekundärvariatorn. (Den nedre av de två variatorerna). Kräng av den gamla variatorremmen. Montera den nya variatorremmen. Återmontera slang, variatorkåpa och bukplåtar. Slang Variatorrem Variatorkåpa 31

32 9 Däck 9.1 Lufttryck Hyttdel: 200kPa (2bar) Vagnsdel: 400kPa (4bar) 200kPa (2bar) 400kPa (4bar) 9.2 Hjulens klämtryck Hjulens klämtryck ska vara så att rullen inte slirar mot hjulen, undantaget om det är extrem belastning eller väldigt halkigt t.ex. blöt snö eller lera. Grundvärdet är 655mm mellan insidan av högsta kanten på fälgarna. Slirar rullen ökar du trycket på justerskruvarna, högre tryck än nödvändigt ska undvikas då det kan orsaka att maskinen rullar tyngre. 32

33 10 Batteri 10.1 Allmänt Batterisyra är starkt frätande. Kortslut aldrig batteripolerna. Explosionsrisk. Använd skyddskläder och skyddsglasögon vid arbete med batteri och batterisyra. Om batterisyra kommer på hud eller kläder, skölj med rikligt med vatten omedelbart. Vidrör ej batterikabelskorna då motorn går Laddning Batteriets fastsättning. Syranivå i batteri. Fyll på med destillerat vatten vid behov. Att poler och kabelskor skyddas ordentligt. Att batteripolerna ej oxiderat. Rengör vid behov. Använd kontaktfett på polerna. Stäng av huvudströmbrytaren. Ta bort kabelskon på minuspolen först sedan pluspol. Anslut laddningsutrustning enligt batteriladdarens manual. Återmontera i omvänd ordning. Använd kontaktfett på polerna. Batteri 10.3 Batteribyte Stäng av huvudströmbrytaren. Ta bort kabelskon på minuspolen först sedan pluspol. Montera nytt batteri. Återmontera i omvänd ordning. Använd kontaktfett på polerna. 33

34 11 Hydraulik 11.1 Allmänt Kontrollera dagligen: Att inget läckage i systemet förekommer. Åtgärda vid behov. Att inga skadade/trasiga slangar eller kopplingar förekommer. Byt vid behov. 12 Säkerhetsutrustning 12.1 Brandsläckare Kontrollera dagligen: Bäst före datum. Trycket i brandsläckaren. Släckarens manometer skall ligga inom grön markering Säkerhetsbälte Säkerhetsbälte är ett extra tillval. Kontrollera dagligen: Att bältet låser genom att rycka kraftigt i det. Att inga skador finns på bältet. 13 Dieselvärmare Dieselvärmare är ett extra tillval Allmänt Kontrollera dagligen vid användning: Att delarna runt värmaren är rena och väl ventilerade. Risk för brand! Rengör vid behov. 34

35 1:a service 25 tim. 50 tim. 100 tim. 250 tim. 500 tim tim. / Årligen Separat manual Servicemanual Vimek Underhållsschema 1. Smörjpunkter 1.1 Bromsmekanism X x 1.2 Midjelänk X x 1.3 Stabiliseringscylinder X X 1.4 Styrcylinder X x 1.5 Kraftöverföringsaxel X X 1.6 Mekanism drivrullar X X x 1.7 hjullager vagnsdel X X 1.8 Rotator och länk X X 1.9 Grip X X 1.10 Kran X 1.11 Bromslänk X X 2. Bultförband 2.1 Hjul hyttdel X X 2.2 Hjul vagnsdel X X 2.3 Kranfot X x X 2.4 Midjelänk X X x 2.5 Bakdel växellåda X X x 2.6 Drivaxel x 2.7 Vagnsdel x x 2.8 låsning axel X x 2.9 Drivrulle x X 2.10 Motorfäste X 2.11 Variator X X 3. Motor OBS! Se separat manual för motor för fullständigt serviceschema! 3.1 Kilrem x X 3.2 Slangar X 35

36 1:a service 25 tim. 50 tim. 100 tim. 250 tim. 500 tim tim. / Årligen Separat manual Servicemanual Vimek Oljor 5.1 Motorolja X X 5.2 Hydraulolja Se kapitel Växellådsolja X X 5.4 Vinkelväxelolja, vagnsdel X 5.5 Planetväxelolja X 6. Filter 6.1 Motoroljefilter X X 6.2 Hydrauloljefilter X X 6.3 Dieselfilter X 6.4 Luftfilter X 6.5 Hyttfilter X 6.6 Kylarfilter X 7. Bromsar 7.1 Färdbroms X 7.2 Parkeringsbroms X 7.3 Servicebroms x x 8. Variator 8.2 Variatorrem X x 9. Däck 9.1 Lufttryck X x 9.2 Hjulens Klämtryck x 10. Batteri 10.1 Allmänt X x 13. Dieselvärmare 13.1 Allmänt X 36

37 37

Servicemanual för operatör

Servicemanual för operatör Servicemanual för operatör VIMEK 610 Revision A Huvudkontor Lidvägen 11 Tel: +46(0)933-135 15 SE-922 31 Vindeln Fax: +46(0)933-710 56 www.vimek.se 1 Service och underhåll Underhåll... 3 Säkerhet 3 Allmänt

Läs mer

Servicemanual för operatör

Servicemanual för operatör Servicemanual för operatör VIMEK 404T4 Revision A Huvudkontor Lidvägen 11 Tel: +46(0)933-135 15 SE-922 31 Vindeln Fax: +46(0)933-710 56 www.vimek.se 1 Service och underhåll Underhåll... 3 1.1 Säkerhet...

Läs mer

Servicemanual för operatör

Servicemanual för operatör Servicemanual för operatör VIMEK 630 Revision A Huvudkontor Lidvägen 11 Tel: +46(0)933-135 15 SE-922 31 Vindeln Fax: +46(0)933-710 56 www.vimek.se 1 Service och underhåll Underhåll... 3 Säkerhet... 3 Allmänt...

Läs mer

IA HECON LOCAL. Installationsinstruktioner

IA HECON LOCAL. Installationsinstruktioner Installationsinstruktioner Installationsinstruktioner 1.0 Allmän information Användandet av dessa instruktioner förutsätter att användaren är väl bekant med handhavandet av både blockenheten och hydraulsystemet

Läs mer

INSTRUKTIONSBOK OCH RESERVDELSKATALOG

INSTRUKTIONSBOK OCH RESERVDELSKATALOG INSTRUKTIONSBOK OCH RESERVDELSKATALOG Slagklippare Modell KT Innan du tar klipparen i bruk för första gången ska du först läsa igenom bruksanvisningen mycket noga och observera säkerhetsåtgärderna. I denna

Läs mer

STIGA PARK PRO 20 PRO 16 ROYAL PRESIDENT COMFORT EXCELLENT 8211-0278-08

STIGA PARK PRO 20 PRO 16 ROYAL PRESIDENT COMFORT EXCELLENT 8211-0278-08 STIGA PARK PRO 20 PRO 16 ROYAL PRESIDENT COMFORT EXCELLENT 8211-0278-08 1 2 3 4 5 2 6 K 7 J G H J I 8 9 S R T Q 10 11 C D E, F A F J B K 3 SV SVENSKA 1 ALLMÄNT Denna symbol betyder VARNING. Personskada

Läs mer

INSTRUKTIONSBOK SL26/30N

INSTRUKTIONSBOK SL26/30N INSTRUKTIONSBOK Från serienummer 9600 ZIP-UP SVENSKA AB Tel: 08-97 04 80 Tel: 031 23 07 20 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Säkerhetsinstruktioner...sid 3 2. Daglig kontroll innan körning 2.1 Introduktion...sid

Läs mer

Easy wash Portabel tvätt

Easy wash Portabel tvätt Easy wash Portabel tvätt Art.nr. T95-05 Låg vattenförbrukning och högt vattentryck Låg energiförbrukning miljövänlig Portabel, långlivad, säker och stänkskyddad I hushållet: Badrum, diskbänk, husdjur,

Läs mer

Servicemanual för operatör

Servicemanual för operatör Servicemanual för operatör VIMEK 404T5 Revision A Huvudkontor Lidvägen 11 Tel: +46(0)933-135 15 SE-922 31 Vindeln Fax: +46(0)933-710 56 www.vimek.se 1 Service och underhåll Underhåll... 3 Säkerhet... 3

Läs mer

Hydraulstyrning för Utombordsmotorer GF300AT Installationsmanual

Hydraulstyrning för Utombordsmotorer GF300AT Installationsmanual Hydraulstyrning för Utombordsmotorer GF300AT Installationsmanual 1 Innehållsförteckning 1. Inledning...3 2. Montering av Hydraulcylinder...3 3. Montering av rattpump...5 4. Montering av slangar...6 5.

Läs mer

INSTRUKTIONSBOK FETTSPRUTA 907254, 0102459, 0102460

INSTRUKTIONSBOK FETTSPRUTA 907254, 0102459, 0102460 I26143-S-13.04 INSTRUKTIONSBOK FETTSPRUTA 907254, 0102459, 0102460 ASSALUB AB - 1 - www.assalub.se GENERELLA SÄKERHETSFÖRESKRIFTER OBS! Läs instruktionen noga innan fettpistolen tas i bruk. Om inte instruktionerna

Läs mer

Agrifab_A4_Lawn_sweeper.book Seite 1 Freitag, 4. März 2005 5:30 17. Printed in U.S.A. Form 48882

Agrifab_A4_Lawn_sweeper.book Seite 1 Freitag, 4. März 2005 5:30 17. Printed in U.S.A. Form 48882 Agrifab_A4_Lawn_sweeper.book Seite 1 Freitag, 4. März 2005 5:30 17 GR DK Printed in U.S.A. Form 48882 Agrifab_A4_Lawn_sweeper.book Seite 37 Freitag, 4. März 2005 5:30 17 Bruksanvisning Gräs- och lövuppsamlare

Läs mer

Användarmanual. Baotian Vintage 125cc

Användarmanual. Baotian Vintage 125cc Användarmanual Baotian Vintage 125cc Innehållsförteckning Inledning... 2 Säkerhet... 3 Namn på scooterns delar... 5 Kontrollsystem... 6 Kickstart... 8 Bränsletank... 9 Bränsle och motorolja... 9 Inspektion

Läs mer

TREJON SOPMASKIN Instruktionsbok

TREJON SOPMASKIN Instruktionsbok TREJON SOPMASKIN Instruktionsbok MODELL L850-AC24 MODELL L850-FM35 OBS! Läs igenom instruktionsboken innan användning. G:\Instruktionsböcker\Orginal\Vägunderhåll\Sopmaskin_1.doc - 2 - ! INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Läs mer

Instruktionsbok Modeller: T1100, FL400

Instruktionsbok Modeller: T1100, FL400 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Förord och ID-nummer 2 Allmänt 3 Säkerhetsföreskrifter 3-5 Användning 5 Underhåll och service 6 Reparationer 6 Förvaring 6 Förord FL 400 och T1100 tillverkas av Kranman AB Innan du

Läs mer

Rover 75 / MG ZT - ZTT SERVICEPROTOKOLL (4 och 6 cylindriga modeller)

Rover 75 / MG ZT - ZTT SERVICEPROTOKOLL (4 och 6 cylindriga modeller) Hr./Fru/Fr.: Modell: Reg nr.: Arbetsorder nr.: Mätarställning: Chassi nr.: Servicetyp A B A C A B A C Service att utföra: År/km x 1000 1 / 25 2 / 50 3 / 75 4 / 100 5 / 125 6 / 150 7 / 175 8 / 200 För utförligare

Läs mer

Instruktionsbok. Minilunnare

Instruktionsbok. Minilunnare Instruktionsbok Minilunnare Denna instruktionsbok bör samtliga som handhar OXEN studera. Den innehåller instruktioner om service, underhåll och körning, som om de följs kommer att gynna ägaren genom hög

Läs mer

AEROVIT Int. Pat. Pend.

AEROVIT Int. Pat. Pend. AEROVIT TEKNISKE DATA OCH INSTRUKTIONER FÖR DRIFT OCH UNDERHÅLL AV SOTBLÅSNINGSANLÄGGNING AEROVIT Int. Pat. Pend. AEROVIT A/S Korden 15 ٠DK - 8751 Gedved Tel. +45 86 92 44 22 ٠Fax +45 86 92 29 19 CVR/VAT

Läs mer

EC Declaration of Conformity. Decon Wheel AB Tel 0345-40880 Södra Ekeryd 115 Fax 0345-40895 314 93 Hyltebruk www.decon.se

EC Declaration of Conformity. Decon Wheel AB Tel 0345-40880 Södra Ekeryd 115 Fax 0345-40895 314 93 Hyltebruk www.decon.se Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 EC Declaration of Conformity... 2 Easywheel... 3 Leveranskontroll... 3 Ingående komponenter... 3 Identifiering och märknig av Easywheel... 4 CE-märkning...

Läs mer

Checklista Höst. Motorn. Båttyp Båtnamn Ägare. Svenska Kryssarklubben Västkustkretsen

Checklista Höst. Motorn. Båttyp Båtnamn Ägare. Svenska Kryssarklubben Västkustkretsen Båttyp Båtnamn Ägare OBS checklistan skall läsas och användas ihop med båtens övriga instruktionsböcker som beskriver vad som gäller för just din båt. Lägg till och dra ifrån punkter så att den passar

Läs mer

GARDENA Batteridriven pump 1500/1

GARDENA Batteridriven pump 1500/1 GARDENA Batteridriven pump 1500/1 Välkommen till GARDENA trädgård... Läs omsorgsfullt igenom bruksanvisningen och följ dess anvisningar. Gör dig med hjälp av bruksanvisningen väl förtrogen med pumpen och

Läs mer

UpRight. INSTRUKTIONSBOK SB-60 Från serienummer 1000

UpRight. INSTRUKTIONSBOK SB-60 Från serienummer 1000 UpRight INSTRUKTIONSBOK SB-60 Från serienummer 1000 SÄKERHETSREGLER Elfara Tipprisk Kollisionsrisk Fallrisk Höj aldrig plattformen eller kör med upphöjd plattform på annat än fast jämnt underlag Manövrera

Läs mer

ARBETARSKYDDSSTYRELSENS FÖRFATTNINGSSAMLING. AFS 1985:9 Utkom från trycket den 12 juli 1985 ARBETE MED HJUL OCH DÄCK

ARBETARSKYDDSSTYRELSENS FÖRFATTNINGSSAMLING. AFS 1985:9 Utkom från trycket den 12 juli 1985 ARBETE MED HJUL OCH DÄCK ARBETARSKYDDSSTYRELSENS FÖRFATTNINGSSAMLING AFS 1985:9 Utkom från trycket den 12 juli 1985 ARBETE MED HJUL OCH DÄCK Utfärdad den 18 juni 1985 AFS 1985:9 2 ARBETE MED HJUL OCH DÄCK Arbetarskyddsstyrelsens

Läs mer

DEUTSCH. Silent 40 Batt 8211-3453-02

DEUTSCH. Silent 40 Batt 8211-3453-02 DEUTSCH D Silent 40 Batt 8211-3453-02 S SVENSKA R 1 1 R O P 2 2 3 L M M L 3 5 I J K 4 4 K J I N 1. 2 230 V 2 2. 3. 4 SVENSKA S A BC 4. 5. 6. 7. 8. 9. 36 mm 19 mm 10. 11. 5 S SVENSKA SYMBOLER Följande symboler

Läs mer

Spisfläkt Trinda ECe

Spisfläkt Trinda ECe Spisfläkt Trinda ECe SÄKERHETSFÖRESKRIFTER Läs noga igenom denna bruksoch monteringsanvisning, i synnerhet säkerhetsföreskrifterna, innan du installerar och börjar använda produkten. Spara bruksanvisningen

Läs mer

Manual Kickbike. Innehåll. Del lista

Manual Kickbike. Innehåll. Del lista Manual Kickbike Vänligen läs detta dokument samt om underhåll, varningar, garanti och tips också. Du kan följa den här handboken vid montering av din Kickbike. Hoppas du får stor nöje med din Kickbike!

Läs mer

Bruksanvisning. Easy TILT. Hygienstol. Easy TILT/Gas 56-270 Easy TILT/El 56-271

Bruksanvisning. Easy TILT. Hygienstol. Easy TILT/Gas 56-270 Easy TILT/El 56-271 Bruksanvisning Easy TILT Hygienstol Easy TILT/Gas 6-70 Easy TILT/El 6-7 Övriga instruktioner Kopplingsschema Styrbox Laddning Batteri Kära Användare Gratulerar! Du har införskaffat en Easy Hygienstol.

Läs mer

STIGA VILLA 102M 8211-3028-04

STIGA VILLA 102M 8211-3028-04 STIGA VILLA 102M 8211-3028-04 O (x4) M (x4) N (x4) P (x4) J (x2) S (x4) U (x2) T (x2) X (x2) V (x2) Y (x2) Q (x4) 1. O M N P Q J T U R S 2. S C B C D 3. 7. 4. 8. F G 5. 9. 6. 10. 11. 15. 12. 16. 13. 17.

Läs mer

INNEHÅLLSFÖRTECKNING. Cykelns delar... 3 Tips och råd... 4 Montering... 6 Underhåll... 10 Säkerhet... 15

INNEHÅLLSFÖRTECKNING. Cykelns delar... 3 Tips och råd... 4 Montering... 6 Underhåll... 10 Säkerhet... 15 INSTRUKTIONSBOK 2 GRATTIS TILL DITT KLOKA VAL AV CYKEL! INNEHÅLLSFÖRTECKNING Cykelns delar.............................. 3 Tips och råd............................... 4 Montering.................................

Läs mer

Kopplingsbyte Peugeot 405 MI16 xu9. Verktyg och materiel. Beskrivning. Peugeot Sport Club of Sweden. http://www.peugeot-sport-club.

Kopplingsbyte Peugeot 405 MI16 xu9. Verktyg och materiel. Beskrivning. Peugeot Sport Club of Sweden. http://www.peugeot-sport-club. Kopplingsbyte Peugeot 405 MI16 xu9 Verktyg och materiel Någonting att hålla upp motorn med. Motorlyft, domkraft under och en planka med spännband ovanför eller dyl. Hyllsnyckelsats Torxbits Insexbits Hjulmutterhylsa

Läs mer

Silvano Box. 1 Upphovsrätt Silvano GmbH. Alla rättigheter förbehållna.

Silvano Box. 1 Upphovsrätt Silvano GmbH. Alla rättigheter förbehållna. Silvano Box 1 Upphovsrätt Silvano GmbH. Alla rättigheter förbehållna. Utrustning som behövs för monteringen Nödvändiga verktyg: (Skruvar medföljer) Du behöver också: Upphovsrätt Silvano GmbH. Alla rättigheter

Läs mer

Bruksanvisning. Amfibi. Hygienstol. Amfibi Double 56-203DB

Bruksanvisning. Amfibi. Hygienstol. Amfibi Double 56-203DB Bruksanvisning Amfibi Hygienstol Amfibi Double 6-0DB . Uttag för batterikontakt. Uttag för stickpropp (OBS! För att IP-klassning ska gälla så ska stickpropp ALLTID vara ansluten till styrbox). Uttag för

Läs mer

Vedkombi 330 Bruksanvisning

Vedkombi 330 Bruksanvisning Vedkombi 330 Bruksanvisning Produktpresentation Effektiv och användarvänlig vedkombi som kapar och klyver veden i ett moment. Producerar ca 5 m3 per timme. Klarar vedlängder upp till 53 cm och veddiameter

Läs mer

BRUKSANVISNING ELHYBRIDCYKEL

BRUKSANVISNING ELHYBRIDCYKEL BRUKSANVISNING ELHYBRIDCYKEL INNEHÅLL Diagram delar 2 Användning och säkerhet 3 1. Laddningsinformation 3 2. Innan du cyklar 3 3. Börja cykla 3 4. Cykla 3 5. Stanna och parkera 3 6. Lossa batteriet från

Läs mer

Instruktions och Reservdelsbok. Ringvält Rexius Twin. serie RST 450-1030

Instruktions och Reservdelsbok. Ringvält Rexius Twin. serie RST 450-1030 Instruktions och Reservdelsbok Ringvält Rexius Twin serie RST 450-1030 Ver.1.5 10/01/01 900204-SV 2 Ver.1.5 10/01/01 1 Säkerhetsföreskrifter 1.1 Innan redskapet tas i bruk... 4 1.2 Varningsdekaler... 4

Läs mer

Leveransinformation. Godskontroll. Garanti. CE-märke. EG-försäkran. KTIFb

Leveransinformation. Godskontroll. Garanti. CE-märke. EG-försäkran. KTIFb MONTERINGSANVISNING I-LINE KTIFb ZMA03613SE 2012-12-01 Leveransinformation Godskontroll Kontrollera att antalet kolli stämmer överens med följesedeln och att emballaget och godset är oskadat. Notera eventuella

Läs mer

Hydraulstyrning för Roder

Hydraulstyrning för Roder Hydraulstyrning för Roder Marsili 70/100/120/200 Installationsmanual 1 Även om alla åtgärder har vidtagits för att informationen i denna manual skall vara korrekt och fullständig tar Flotec Marin AB inget

Läs mer

RRun. TDME-POWER marine. TDME serie marine dieselmotor MANUAL. Innehåll VIKTIG INFORMATIONOM

RRun. TDME-POWER marine. TDME serie marine dieselmotor MANUAL. Innehåll VIKTIG INFORMATIONOM RRun TDME-POWER marine TDME serie marine dieselmotor MANUAL 1. Förord 2. Allmänt 3. Motor komponenter 4. Användar Instruktioner 4.1 Starta motorn 4,2 Körnings instruktioner 4,3 Avstängnings proceduren

Läs mer

Allmänt. Götaverkens Sportdykarklubb 2006-11-13

Allmänt. Götaverkens Sportdykarklubb 2006-11-13 Allmänt LW-450E är en kompressor som är tillverkad av Leonard & Wagner. Namnet kan tydas så att 450 är kapaciteten i antalet minutliter och E står för att den går på en trefas elmotor. Den har tre stycken

Läs mer

Instruktionsbok för Rasterrensare. Instructionbook for Copper grid cleaner. Rensning pågår Cleansing. Raster med slagg Copper grid with slag

Instruktionsbok för Rasterrensare. Instructionbook for Copper grid cleaner. Rensning pågår Cleansing. Raster med slagg Copper grid with slag Instruktionsbok för Rasterrensare Instructionbook for Copper grid cleaner 1105 Raster med slagg Copper grid with slag Rensning pågår Cleansing Rensat raster Cleansed copper grid RASTERRENSARE Tekniska

Läs mer

INSUGNINGS-/ AVGASSYSTEM

INSUGNINGS-/ AVGASSYSTEM 5- INSUGNINGS-/ AVGASSYSTEM INNEHÅLL 50900050 ALLMÄN INFORMATION... STANDARDMÅTTUPPGIFTER... SPECIALVERKTYG... ÅTGÄRD I BIL... Kontroll av turboladdarens kompression . Kontroll av avgasöppningens aktivator

Läs mer

Automatic Systems. Mekanisk enhet vändkors Standardarm TR4XX FÄLTMANUAL. Intergate AB Kilegatan 1 452 97 Strömstad Tel: 0526-605 26 Fax: 0526-605 33

Automatic Systems. Mekanisk enhet vändkors Standardarm TR4XX FÄLTMANUAL. Intergate AB Kilegatan 1 452 97 Strömstad Tel: 0526-605 26 Fax: 0526-605 33 A5-B5 Automatic Systems Mekanisk enhet vändkors Standardarm TR4XX FÄLTMANUAL Intergate AB Kilegatan 1 452 97 Strömstad Tel: 0526-605 26 Fax: 0526-605 33 Intergate AB reserverar sig för produktförändringar

Läs mer

Bruksanvisning Läs igenom bruksanvisningen noggrant och förstå innehållet innan du använder maskinen.

Bruksanvisning Läs igenom bruksanvisningen noggrant och förstå innehållet innan du använder maskinen. Bruksanvisning Läs igenom bruksanvisningen noggrant och förstå innehållet innan du använder maskinen. INNEHÅLLSFÖRTECKNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING... 2 ALLMÄNT... 3 BESKRIVNING AV ANVÄNDNINGSOMRÅDE... 3 SYMBOLER...

Läs mer

Bruksanvisning RINK Modell 1005 & 1010 Maskin nr:

Bruksanvisning RINK Modell 1005 & 1010 Maskin nr: Bruksanvisning RINK Modell 1005 & 1010 Maskin nr: OBS! FÖR ATT SÄKERSTÄLLA SÄKER ANVÄNDNING OCH UPPNÅ BÄSTA MÖJLIGA PRESTANDA ÄR DET MYCKET VIKTIGT ATT DU LÄSER DENNA BRUKSANVISNING INNAN DU BÖRJAR ANVÄNDA

Läs mer

GCV160 GCV190 INSTRUKTIONSBOK SERIENUMMER OCH MOTORTYP. American Honda Motor Co., Inc. 3SZ0LA00 2004.06 00X3S-ZM0-6020

GCV160 GCV190 INSTRUKTIONSBOK SERIENUMMER OCH MOTORTYP. American Honda Motor Co., Inc. 3SZ0LA00 2004.06 00X3S-ZM0-6020 GCV160 GCV190 SERIENUMMER OCH MOTORTYP INSTRUKTIONSBOK American Honda Motor Co., Inc. 3SZ0LA00 2004.06 00X3S-ZM0-6020 1 Denna instruktionsbok beskriver användandet och underhållet av Din motor, GCV160

Läs mer

Manual - Sparkcyklar SE

Manual - Sparkcyklar SE SE Manual - Sparkcyklar Året var 1910. Då tillverkades den första Kroon-cykeln. Platsen var Vansbro i Dalarna. Idag har Monark tagit över produktionen av Kroons transportcyklar och specialcyklar. Design,

Läs mer

Spisfläkt Trinda T Ö

Spisfläkt Trinda T Ö Spisfläkt Trinda T Ö SÄKERHETSFÖRESKRIFTER Läs noga igenom denna bruksoch monteringsanvisning, i synnerhet säkerhetsföreskrifterna, innan du installerar och börjar använda produkten. Spara bruksanvisningen

Läs mer

Idrifttagande & underhållsmanual för Arcos Hydraulcylindrar

Idrifttagande & underhållsmanual för Arcos Hydraulcylindrar Idrifttagande & underhållsmanual för Arcos Hydraulcylindrar Januari 2014 Innehåll 1. Generell information 1.1 Dokumentation 1.2 Användningsområde cylinder 1.3 Transport 1.4 Lagring 2. Idrifttagande och

Läs mer

Automatdragstång 26-080000

Automatdragstång 26-080000 MOUNTING INSTRUCTION 0-0-8 8-05000h Automatdragstång 6-080000 Beskrivning VBG Automatdragstång 6-080000 är en förlängbar dragstång med två eller fler fasta inställningslägen med luftmanövrerad låsning.

Läs mer

SERVICEANVISNINGAR WHEELDRIVE 9011310A

SERVICEANVISNINGAR WHEELDRIVE 9011310A SERVICEANVISNINGAR SV WHEELDRIVE 9011310A Förberedelser före drivning med WheelDrive Monteringen av WheelDrive ska utföras av behöriga yrkespersoner. Före drivning med hjälpmotorn måste följande åtgärder

Läs mer

Maskinen är tillverkad av: ALIA AB 0522-22000 Box 93. Lyckåsvägen 3 459 22 Ljungskile. Chipper Bruksanvisning

Maskinen är tillverkad av: ALIA AB 0522-22000 Box 93. Lyckåsvägen 3 459 22 Ljungskile. Chipper Bruksanvisning Maskinen är tillverkad av: ALIA AB 0522-22000 Box 93. Lyckåsvägen 3 459 22 Ljungskile. Chipper Bruksanvisning Tekniska specifikationer Kraftförsörjning: 230 V, 50 Hz, 6,6 A Motorstyrka: 1.1 Kw Storlek:

Läs mer

Bruksanvisning. Värmekanon, Galaxy 25 AP Art.: 90 42 827

Bruksanvisning. Värmekanon, Galaxy 25 AP Art.: 90 42 827 Bruksanvisning Värmekanon, Galaxy 25 AP Art.: 90 42 827 Annelundsgatan 7A I 749 40 Enköping I Tel 010-209 70 50 I Fax 0171-44 14 10 I www.p-lindberg.se Lycka till med din produkt från P. Lindberg! Innan

Läs mer

Baotian Diablo 50cc Användarmanual

Baotian Diablo 50cc Användarmanual Baotian Diablo 50cc Användarmanual Innehållsförteckning Inledning... 2 Säkerhet... 3 Kontrollera ramnumret mot ditt registreringsbevis... 4 Namn på mopedens delar... 5 Kontrollsystem... 6 Inspektion före

Läs mer

Vattenfelsbrytare esystop flow

Vattenfelsbrytare esystop flow 151217 sida 1 av 3 Installationen bör utföras av en fackman. Vattenfelsbrytaren esystop flow är anpassad till branschregler Säker Vatteninstallation. För installation av och sensor i systemet se separat

Läs mer

INNEHÅLL. Din spisfläkt. Säkerhet. Användning. Underhåll. Installation. Bilaga. Beskrivning 4 Inledning 4

INNEHÅLL. Din spisfläkt. Säkerhet. Användning. Underhåll. Installation. Bilaga. Beskrivning 4 Inledning 4 INNEHÅLL Din spisfläkt Beskrivning 4 Inledning 4 Säkerhet Användning Underhåll Installation Försiktighetsåtgärder som du måste vidta 5 Utsugningssystem 6 Reglage 7 Rengöring 9 Fettfilter 10 Kolfilter 10

Läs mer

Kort bruksanvisning FLUX

Kort bruksanvisning FLUX Kort bruksanvisning FLUX Bruksanvisning art nr MB 3301KB Denna bruksanvisning ger information om montering, inställningsmöjligheter, säkerhetsföreskrifter och skötselråd av Flux bakåtvänd rollator. Genom

Läs mer

INSTRUKTION Göingefilter K 40, 50, 75, 125, 175

INSTRUKTION Göingefilter K 40, 50, 75, 125, 175 INSTRUKTION Göingefilter K 40, 50, 75, 125, 175 Mårdvägen 7, 352 45 Växjö, 0470 700 600, E-mail: info@aquaexpert.se Upplaga 120816 Sid 1 GARANTIVILLKOR Ni har just installerat ett filter från Aqua Expert

Läs mer

Lift Bruksanvisning. 2015-05-05/ ver 10 Bruksanvisning Art nr: 10780

Lift Bruksanvisning. 2015-05-05/ ver 10 Bruksanvisning Art nr: 10780 2015-05-05/ ver 10 Bruksanvisning Art nr: 10780 Lift Bruksanvisning VIKTIGT Lift får ej användas, servas eller rengöras av personer som ej läst eller tagit del av informationen i denna Bruksanvisning.

Läs mer

ANVÄNDARMANUAL. CLASSIC 3 / 7 växlar

ANVÄNDARMANUAL. CLASSIC 3 / 7 växlar ANVÄNDARMANUAL CLASSIC 3 / 7 växlar C-PACT CITY DAM 3 / 7 växlar CITY HERR 7 växlar Grattis till din nya Lifebike Elcykel! Lifebike är en cykel med elmotor. Fördelen är att den underlättar cyklingen när

Läs mer

2. Motor\Grundmotor, 4-cyl bensin Bulletiner - SI/MI - (210-2561 utg. 3)...

2. Motor\Grundmotor, 4-cyl bensin Bulletiner - SI/MI - (210-2561 utg. 3)... TECHNICAL SERVICE BULLETIN Bulletin Nbr: 210-2561 utg. 3 Date:...April 2006 Market: ej US/CA Missljud från transmissionskedjor samt oljeslam i motorn Berörda bilar Saab 9-5 M98-03 med motoralternativ B205

Läs mer

Sumake Instruktion för EW-1941L

Sumake Instruktion för EW-1941L Sumake Instruktion för EW-1941L A. Hammarhus i aluminium B. Slagtåligt komposithus C. Utbytbara kol D. LED lyse E. Omkastare för fram/back F. Avtryckare med elektronisk broms G. Softgrip handtag H. Ergonomiskt

Läs mer

DOMEKT ReGO 200VE(W)-B(K) Aggregatmanual

DOMEKT ReGO 200VE(W)-B(K) Aggregatmanual Observera! Värdehandling DOMEKT ReGO 200VE(W)-B(K) Aggregatmanual Observera! Värdehandling SE Innehåll Säkerhetsföreskrifter...3 Transport...3 Kort beskrivning av aggregatet...5 Installation...6 Underhåll...10

Läs mer

Utombordsmotor 9,8 hk 8,0 hk 6,0 hk

Utombordsmotor 9,8 hk 8,0 hk 6,0 hk Utombordsmotor 9,8 hk 8,0 hk 6,0 hk B R U K S A N V I S N I N G Meguro oy PARSUN högteknologiska utombordsmotorer är kraftfulla, ekonomiska och säkra. Läs bruksanvisningen noggrant innan du börjar använda

Läs mer

NC22EU SMARTKLEEN POOL ROBOT BOTTENSUGARE

NC22EU SMARTKLEEN POOL ROBOT BOTTENSUGARE NC22EU SMARTKLEEN POOL ROBOT BOTTENSUGARE Grattis till ditt köp! SmartKleen är en teknologisk avancerad automatisk pool bottensugare, som är lätt att använda. SmartKleen gör det enkelt att hålla poolen

Läs mer

-AireRx SPPC- -AireRx SPC-

-AireRx SPPC- -AireRx SPC- Brukar- och förskrivarmanual -AireRx SPPC- -AireRx SPC- AireRx SPPC och SPC är tillverkade och avsedda för att användas i alla på marknaden förekommande rullstolar. Denna manual skall användas för den

Läs mer

SÄKERHETSFÖRESKRIFTER

SÄKERHETSFÖRESKRIFTER Sunda Alliance SÄKERHETSFÖRESKRIFTER Läs noga igenom denna bruksoch monteringsanvisning, i synnerhet säkerhetsföreskrifterna, innan du installerar och börjar använda produkten. Spara bruksanvisningen för

Läs mer

Manual Högtryckstvätt 8003

Manual Högtryckstvätt 8003 Manual Högtryckstvätt 8003 VIKTIGT! Vänligen se till att alla som använder högtryckstvätten läser och förstår instruktionerna innan användning! 1 Viktigt! Fyll motorn till rätt nivå med 4-takts olja! 2

Läs mer

INSTRUKTIONSBOK AB-46 E

INSTRUKTIONSBOK AB-46 E UpRight INSTRUKTIONSBOK AB-46 E Från serienummer 1000 och uppåt All personal skall noggrant läsa och förstå alla säkerhetsregler och manöverinstruktioner innan någon UpRight maskin underhålls eller manövreras.

Läs mer

MANUAL HYDRO 7000. Utgåva 3 2012 SVERIGE. info@reservdelsgurun.se www.reservdelsgurun.se 040-685 05 00

MANUAL HYDRO 7000. Utgåva 3 2012 SVERIGE. info@reservdelsgurun.se www.reservdelsgurun.se 040-685 05 00 MANUAL HYDRO 7000 Utgåva 3 2012 SVERIGE info@reservdelsgurun.se www.reservdelsgurun.se 040-685 05 00 Installation av Hydro 7000 1. Tag ut din klädseltvätt från kartongen. 2. Den långa vätskeslangen skall

Läs mer

Bruksanvisning till Ping MKIII Dykmobiltelefon

Bruksanvisning till Ping MKIII Dykmobiltelefon Bruksanvisning till Ping MKIII Dykmobiltelefon Modeller DUF, DUR och DTU PING MARINELEKTRONIK 167 41 BROMMA www.pingmarine.com Ping Marinelektronik 2010 15 1 14 Innehåll 1 Introduktion... 3 2 Packlista...

Läs mer

Installationsanvisning. Syreaktivator

Installationsanvisning. Syreaktivator Installationsanvisning Syreaktivator Viktig information före installation Kontrollera så att godset inte har blivit skadat under transporten. Transportskada skall omedelbart anmälas till transportföretaget.

Läs mer

Installations- och skötselanvisning

Installations- och skötselanvisning OPEX Installations- och skötselanvisning 2009-05-01 www.trebem a.se Innehåll Leveransomfattning...2 Komponentförteckning...2 Installation Pannrum och skorsten...3 Rökrörsanslutning...3 Elektrisk installation...3

Läs mer

ELEKTRISKT LÖPBAND PD111 BRUKSANVISNING

ELEKTRISKT LÖPBAND PD111 BRUKSANVISNING ELEKTRISKT LÖPBAND PD111 BRUKSANVISNING Läs anvisningarna noggrant före användning och spara på lämpligt ställe. Kontrollpanel sökning hastighet tid avstånd kalorier På/av Bruksanvisning Nödstoppbrytare

Läs mer

Montage, drift och skötsel för Duschpanel 120-G Art nr 24241.315.xxx

Montage, drift och skötsel för Duschpanel 120-G Art nr 24241.315.xxx Montage, drift och skötsel för Duschpanel 120-G Art nr 24241.315.xxx Innehåll: 1. Montage 2. Byta flödesbegränsare. 3. Justering av varmvattenstopp 4. Inställning av flödestid 5. Underhåll Reservdelslista

Läs mer

DYNAPAC CP 132 SKÖTSEL M132SE3

DYNAPAC CP 132 SKÖTSEL M132SE3 DYNAPAC CP 3 SKÖTSEL M3SE3 Box 504, SE-37 3 Karlskrona, Sweden Phone: +46 455 30 60 00, Fax: +46 455 30 60 30 www.dynapac.com ILF05WO 9 Gummihjulsvält CP 3 Skötsel M3SE3, Januari 00 Dieselmotor: Cummins

Läs mer

KOBRA. Användarmanual. Manual 025

KOBRA. Användarmanual. Manual 025 KOBRA Användarmanual Manual 025 Säkerhet Ankarspelet skall inte användas som förtöjning utan en avlastning skall alltid skapas via en pollare eller liknande. Båtens motor skall alltid vara igång som en

Läs mer

HRM ROLLATOR BRUKSANVISNING

HRM ROLLATOR BRUKSANVISNING HRM ROLLATOR BRUKSANVISNING HRM Rollator är en standardrollator som är byggd för att underlätta användarens gående och därmed öka rörelsefriheten. HRM Rollator är i stort sett underhållsfri och därför

Läs mer

Spisfläkt Exklusiv E

Spisfläkt Exklusiv E Spisfläkt Exklusiv E /126091/2014-11-14 (11492) SÄKERHETSFÖRESKRIFTER Läs noga igenom denna bruksoch monteringsanvisning, i synnerhet säkerhetsföreskrifterna, innan du installerar och börjar använda produkten.

Läs mer

Så här fungerar din nya rollator. Volaris S7

Så här fungerar din nya rollator. Volaris S7 Så här fungerar din nya rollator Volaris S7 1 Grattis till din nya rollator! Volaris S7 kommer på många sätt att göra din vardag lättare. För att du ska lära känna din nya rollator ber vi dig att noga

Läs mer

STRYKMODUL BRUKSANVISNING

STRYKMODUL BRUKSANVISNING STRYKMODUL BRUKSANVISNING INNEHÅLL DENNA BRUKSANVISNING SID 2 TYPSKYLT SID 2 VIKTIGT OM SÄKERHET SID 3 INSTALLATION SID 4 HANDHAVANDE SID 6 SERVICE SID 7 SKÖTSEL SID 7 FELSÖKNING SID 7 TEKNISKA DATA SID

Läs mer

Instruktionsbok. Kidzofix ECE R44 / 04. Framåtvänd med stolens bälte 9-18 kilo. Bakåtvänd fäst med Isofix 9-18 kilo

Instruktionsbok. Kidzofix ECE R44 / 04. Framåtvänd med stolens bälte 9-18 kilo. Bakåtvänd fäst med Isofix 9-18 kilo Instruktionsbok Kidzofix Bakåtvänd fäst med Isofix 9-18 kilo Framåtvänd med stolens bälte 9-18 kilo Bakåtvänd fäst med bilens bälte 9-25 kilo Testad och godkänd enligt ECE R44 / 04 Isofix size C/R3 Framåtvänd

Läs mer

STIGA MULTICLIP 46 S 46 SE 46 S EURO 8211-0203-11

STIGA MULTICLIP 46 S 46 SE 46 S EURO 8211-0203-11 STIGA MULTICLIP 46 S 46 SE 46 S EURO 8211-0203-11 S 1 2 1 2 3 4 3 4 1. 2. F E E 3. 4. Multiclip 46 SE ADD FULL FULL ADD ADD FULL 0,15 l. 5. Briggs & Stratton LS 45 6. Briggs & Stratton ES 45 G STOP I N

Läs mer

AVD.4 (41) KOPPLING PERSONVAGNAR VERKSTADS HANDBOK

AVD.4 (41) KOPPLING PERSONVAGNAR VERKSTADS HANDBOK AVD.4 (41) PERSONVAGNAR KOPPLING 164 VERKSTADS HANDBOK .. INNEHÅLLSFÖRTECKNING Specifi kjtioner Verktyg..... Beskrivning.... Reparationsanvisn i ngar Justering av kopplingspedalens spel... Byte av kopplingsvajer............

Läs mer

Hurricane 32 och 42. Bruksanvisning

Hurricane 32 och 42. Bruksanvisning Hurricane 32 och 42 Bruksanvisning 1 Innehållsförteckning 1. Allmänt... 3 1.1 Egenskaper... 3 1.2 Allmänna säkerhetsanvisningar... 3 1.3 Användning... 3 2. Service och underhåll... 4 2.1 Driftsunderhåll...

Läs mer

Bruksanvisning. Vedklyv 20 T, 6,5 HK bensindriven Art.:

Bruksanvisning. Vedklyv 20 T, 6,5 HK bensindriven Art.: Bruksanvisning Vedklyv 20 T, 6,5 HK bensindriven Art.: 90 36 774 Annelundsgatan 7A I 749 40 Enköping I Tel 010-209 70 50 I Fax 0171-44 14 10 I www.p-lindberg.se Lycka till med din produkt från P. Lindberg!

Läs mer

HANDBOK Balsavac. Serienr: År: Rev 2009-05-29

HANDBOK Balsavac. Serienr: År: Rev 2009-05-29 HANDBOK Balsavac Innan systemet tas i bruk måste denna handbok studeras i detalj. Endast av MEDICVENT auktoriserad personal får utföra reparationer och justeringar på denna utrustning. Vid reparationer

Läs mer

Driftinstruktioner Arbrå

Driftinstruktioner Arbrå Driftinstruktioner Arbrå Före start av anläggningen. - Stäng alla dräneringsventiler för vatten och tryckluftledningarna (OBS tryckluften i botten på barnbacken) - Använd dränkpumpen i brunnen så att flödet

Läs mer

Instruktionsbok till Bala Agri s Husqvarna Vagn BK902

Instruktionsbok till Bala Agri s Husqvarna Vagn BK902 1(19) Instruktionsbok till Bala Agri s Husqvarna Vagn BK902 Förord Instruktionsboken är en hjälp för användaren att använda produkten på rätt sätt. Innan vagnen tas i bruk ska hela instruktionen läsas

Läs mer

GASOLKAMIN BLUEGAZ BG 64 MED ELEKTRISK VÄRME OCH FLÄKT ARTIKEL NR 780064

GASOLKAMIN BLUEGAZ BG 64 MED ELEKTRISK VÄRME OCH FLÄKT ARTIKEL NR 780064 1 GASOLKAMIN BLUEGAZ BG 64 MED ELEKTRISK VÄRME OCH FLÄKT ARTIKEL NR 780064 ANVÄNDARMANUAL Innehåll: A. Bra att veta före användning. B. Säkerhetsanordningar C. Installation och Användning D. Installera

Läs mer

Batteriladdare Smart 50 Med inbyggd ficklampa för 6 200Ah bly-syra batterier

Batteriladdare Smart 50 Med inbyggd ficklampa för 6 200Ah bly-syra batterier ANVÄNDARMANUAL Batteriladdare Smart 50 Med inbyggd ficklampa för 6 200Ah bly-syra batterier Läs igenom denna manual noggrant innan du använder laddaren Använd alltid ögonskydd vid hantering av batterier

Läs mer

Installation och drift av Ankarspel South Pacific 710Fs - Frifallsmodell

Installation och drift av Ankarspel South Pacific 710Fs - Frifallsmodell MANUAL Installation och drift av Ankarspel South Pacific 710Fs - Frifallsmodell Du har valt ankarspel 710Fs från South Pacific. Det utmärks av kompakt uppbyggnad, enkelt att sköta och lätt att installera.

Läs mer

Ventiljustering, Honda CRF 450R

Ventiljustering, Honda CRF 450R Ventiljustering, Honda CRF 450R Honda Mc Svenska AB April 2002 22 Allmänt om ventiljusteringen En fyrtaktsmotor har ventiler som öppnas av en kamaxel. Denna kamaxel drivs med hjälp av en kedja från vevaxeln.

Läs mer

Information från leverantören av originalutrustningen

Information från leverantören av originalutrustningen Verkstadstips Information från leverantören av originalutrustningen GKN Driveline är världens ledande leverantör av komponenter och system till kraftöverföringar för fordonsindustrin. Vår globala marknadsledande

Läs mer

SINKAMAT K Helautomatisk minipumpstation för fristående montage

SINKAMAT K Helautomatisk minipumpstation för fristående montage Installation Drift & underhåll SINKAMAT K Helautomatisk minipumpstation för fristående montage Figur 1 PRODUKTBESKRIVNING Sinkamat-K är ett helautomatiskt pumpaggregat för fristående montage på golv, Sinkamat

Läs mer

BLENDER METOS HBB250 MG4117102. Bruksanvisningar. 07.09.2015 Rev.1.1

BLENDER METOS HBB250 MG4117102. Bruksanvisningar. 07.09.2015 Rev.1.1 BLENDER METOS HBB250 MG4117102 Bruksanvisningar 07.09.2015 Rev.1.1 VIKTIGA SÄKERHETSINSTRUKTIONER VARNING När man använder elektriska apparater bör man följa de elementära säkerhetsanvisningarna, inklusive

Läs mer

CASALL AB TRACK 98100

CASALL AB TRACK 98100 CASALL AB TRACK 9800 PLACERING AV VARNINGSDEKALER På den här ritningen visas var varningsdekalerna är placerade. Obs! Dekalerna visas inte i verklig storlek. VIKTIGA ANMÄRKNINGAR VARNING: Läs noga igenom

Läs mer

KCC Fönsteraggregat MWD-07 MWD-09 MWD-12 MWD-16. Drift och skötselmanual

KCC Fönsteraggregat MWD-07 MWD-09 MWD-12 MWD-16. Drift och skötselmanual KCC Fönsteraggregat MWD-07 MWD-09 MWD-12 MWD-16 Drift och skötselmanual Installation OBS! aggregatet skall endast installeras av kunniga personer. Placering Placera inte vid/i: - salthaltig omgivning tex

Läs mer

7:2 HÖFTBÄLTE 10 8:1 MONTERING AV SUPPORTSERIEN 11 9:1 BORD 12 10:1 MONTERING I BIL 13 11:1 VRIDPLATTA 14 12:1 UNDERHÅLL & GARANTI 15

7:2 HÖFTBÄLTE 10 8:1 MONTERING AV SUPPORTSERIEN 11 9:1 BORD 12 10:1 MONTERING I BIL 13 11:1 VRIDPLATTA 14 12:1 UNDERHÅLL & GARANTI 15 1 Produkten är endast avsedd att användas som en bilbarnstol producerad av. SENAST UPPDATERAD 2014-01-08 Vi gratulerar dig till ditt val av bilbarnstol Zitzi Carseat Pro. Det är en säkerhetsstol att växa

Läs mer

Bruksanvisning. trailerline elvinsch. Bruksanvisning Elvinsch version 3 01.2007. trailerline

Bruksanvisning. trailerline elvinsch. Bruksanvisning Elvinsch version 3 01.2007. trailerline Bruksanvisning trailerline elvinsch Bruksanvisning Elvinsch version 3 01.2007 trailerline INLEDNING Tack för att du har valt en elvinsch från vårt företag. Vi ber dig att noga läsa igenom och sätta dig

Läs mer

Så här fungerar din nya rollator

Så här fungerar din nya rollator Viktigt, läs innan användande! SV Så här fungerar din nya rollator Volaris S7 SMART Grattis till din nya rollator! Volaris S7 SMART kommer på många sätt att göra din vardag lättare. För att du ska lära

Läs mer