Kaffe och smörgås serveras i representationsvåningen mellan

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kaffe och smörgås serveras i representationsvåningen mellan"

Transkript

1 Kallelse Sammanträde med: Regionfullmäktige Sammanträdesdatum: Tid: kl. 09:00 - cirka 17:00 Plats: Sessionssalen, Rådhuset, Örebro Kaffe och smörgås serveras i representationsvåningen mellan Meddela förhinder snarast möjligt till nämndsekreterare Yvonne Ekbom eller Du som är ersättare meddelar om du kommer att närvara. Tänk på våra allergiker och undvik starka dofter. Ledamöter kallas Torgny Larsson (S), ordförande Susanne Stenlund (S), vice ordförande Calill Ohlson (M), 2:e vice ordförande Rolf Karlsson (S) Inga-Britt Ritzman (S) Inger Trodell Dahl (S) Thomas Andersson (S) Gunnel Kask (S) Oskar Svärd (M) Kajsa Rosén (L) Bo Rudolfsson (KD) Kenneth Lantz (V) Emma Ode (MP) Torbjörn Ahlin (C) Mats Seijboldt (SD) Jimmy Larsson (SD) Muris Beslagic (S) Kerstin Bergström Persson (S) Urban Jonsson (S) Laura Sumanen (S) Lasse Sjöberg (S) Ola Karlsson (M) Alf Rosberg (M) Anita Bohlin Neuman (V) Mikael Hedström (-) Irén Lejegren (S) Martin Lind (S) Bo V Selling (S) Roger Rådström (S) Ewa Andersson (S) Ersättare underrättas Kenth Gustafsson (S) Siv Ahlstrand (S) Björn Eriksson (S) Theres Andersson (S) Roland Karlsson (S) Magnus Fahlström (S) Torbjörn Appelqvist (M) Mbuche Lameck (M) Ulrika Björklund (M) Birgitta Borg (L) Erik Johansson (L) Yvonne Nilsson (L) Anne-Marie Nilsson (KD) Silvia Östersjö (KD) Tomas Hagenfors (KD) Katarina Raneborn (V) Mia Sydow Mölleby (V) Rune Karlsson (V) Ingrid Fries Hansson (MP) Fredrik Persson (MP) Carina Riberg (MP) Maria Rönnbäck (C) Lars-Göran Zetterlund (C) Charlotte Edberger Jangdin (C) Magnus Ingwall (SD) Habib Brini (SD) Per Söderlund (SD) Stina Lindbäck Olsson (S) Sven-Olof Reinholdsson (S) Liselotte Eriksson (S) Postadress Region Örebro län Box 1613, Örebro 1 (350) E-post:

2 Föredragningslista Azra Prepic (S) Lennart M Pettersson (S) Carina Dahl (S) Joakim Carlsson (S) Fredrika Jakobsen (S) Carl Henrik Nordström (S) Jette Bergström (S) Katarina Tolgfors (M) Isac Nordin (M) Lotta Olsson (M) Lennart Carlsson (M) Håkan Söderman (M) Svante Gyrulf (M) Sara Dicksen (M) Anna Ågerfalk (L) Mats Einestam (L) Birgitta Malmberg (L) Ewa Sundkvist (KD) Magnus Lagergren (KD) Elin Adebo (KD) Jihad Menhem (V) Jeanette Hermansson Rapp (V) Catrin Steen (MP) Mats Gunnarsson (MP) Camilla Hansén (MP) Wendla Thorstensson (C) Christina Pettersson (C) Daniel Spiik (SD) Virosa Viberg (SD) Daniel Edström (SD) Marie-Louise Forsberg Fransson (S) Bengt Storbacka (S) Elisabeth Rådström Paavonen (S) Allan Myrtenkvist (S) Camilla Sörman (S) Pär-Ove Lindkvist (M) Hanne Alvner (M) Therese Hoikkala (V) Jonas Kleber (C) Elin Jensen (SD) Sigvard Blixt (SD) Yvonne Nilsson (S) Kent Gustavsson (S) Anna Danielsson (M) Agneta Wästbjörk (M) Patrick Lundvall (M) Ingvar Eriksson (V) Ireen von Wachenfeldt (V) Gertowe Thörnros (V) Dennis Begic (S) Fisun Yavas (S) Farhan Mohammad (S) Jennan Hannah (S) Mikael Borg (S) Ewa Viktorsson (S) Jenny Thor (S) Mayson Murad (S) Tomas Dahlberg (S) Margareta Scherlund (S) Bulent Oktay (S) Ingrid Båve (S) Lars-Erik Johansson (S) Darko Spahic (M) John Hägglöf (M) Anders Brandén (M) Gunilla Olofsson (M) Eghbal Kamran (M) Marcus Ahltun (M) Ann-Katrine Jondelius (M) Margareta Ehnfors (KD) Per Schmidt (KD) Gun-Britt Lindén Parsmo (KD) Margareta Carlsson (V) Jessica Carlqvist (V) Gunnel Lindblom (V) Helena Bosved (MP) Pia Frohman (MP) Magnus Lander (MP) Zaki Habib (S) Ewa-Leena Johansson (S) Bror-Erik Israelsson (S) Gert Stark (S) Kent Nilsson (S) Tom Rymoen (M) Ulf Hilding (M) Anniette Lindvall (M) Stefan Backius (V) Camilla Andersson Larsson (V) Ulf Axelsson (V) 2 (350)

3 Föredragningslista 1. Sammanträdets öppnande 2. Upprop 3. Protokollsjustering Förslag till beslut Regionfullmäktige beslutar att justering av protokollet sker på Regionkansliet, Eklundavägen 2, Örebro den 6 november klockan 15.00, samt att ordföranden, xxxx (V) och xxxx (KD) med xxxx (V) och xxxx (KD) som ersättare, ska justera protokollet. 4. Skrivelser till regionfullmäktige Förslag till beslut Regionfullmäktige beslutar att bevilja Anne-Marie Nilsson (KD) och Patrick Lundvalls (M) begärda entlediganden. 17RS5636 Från Anne-Marie Nilsson (KD) med begäran om entledigande från sitt uppdrag som ersättare i regionfullmäktige. 17RS3714 Från Länsstyrelsen i Örebro län som utsett Laura Sumanen (S) till ny ledamot i regionfullmäktige efter Annika Engelbrektsson (S) i valkrets Örebro läns Västra, från och med den 12 oktober 2017 till och med den 14 oktober 2018 samt utsett Kent Gustavsson (S) till ny ersättare i regionfullmäktige efter Laura Sumanen (S) i valkrets Örebro läns Västra, från och med den 12 oktober 2017 till och med den 14 oktober RS4085 Från Länsstyrelsen i Örebro län som utsett Anita Bohlin Neuman (V) till ny ledamot i regionfullmäktige efter Maria Nyberg (V) i valkrets Örebro läns Västra, från och med den 12 oktober 2017 till och med den 14 oktober 2018 samt utsett Gertowe Thörnros (V) till ny ersättare i regionfullmäktige efter Anita Bohlin Neuman (V) i valkrets Örebro läns Västra, 3 (350)

4 Föredragningslista från och med den 12 oktober 2017 till och med den 14 oktober RS4235 Från Länsstyrelsen i Örebro län som utsett Ewa Andersson (S) till ny ledamot i regionfullmäktige efter Caroline Frankesjö Karlsson (S) i valkrets Örebro-Lekeberg, från och med den 12 oktober 2017 till och med den 14 oktober 2018 samt utsett Lars-Erik Johanson (S) till ny ersättare i regionfullmäktige efter Ewa Andersson (S) i valkrets Örebro- Lekeberg, från och med den 12 oktober 2017 till och med den 14 oktober RS4761 Från Länsstyrelsen i Örebro län som utsett Inga-Britt Ritzman (S) till ny ledamot i regionfullmäktige efter Andreas Brorsson (S) i valkrets Örebro läns Södra, från och med den 12 oktober 2017 till och med den 14 oktober 2018 samt utsett Magnus Fahlström (S) till ny ersättare i regionfullmäktige efter Inga-Britt Ritzman (S) i valkrets Örebro läns Södra, från och med den 12 oktober 2017 till och med den 14 oktober RS4454 Från Länsstyrelsen i Örebro län som utsett Rune Karlsson (V) till ny ersättare i regionfullmäktige efter Staffan Göransson (V) i valkrets Örebro läns Södra, från och med den 12 oktober 2017 till och med den 14 oktober RS4663 Från Länsstyrelsen i Örebro län som utsett Ulrika Björklund (M) till ny ersättare i regionfullmäktige efter Mats Hellgren (M) i valkrets Örebro läns Södra, från och med den 12 oktober 2017 till och med den 14 oktober RS4695 Från Länsstyrelsen i Örebro län som utsett Kent Nilsson (S) till ny ersättare i regionfullmäktige efter Irja Gustavsson (S) i valkrets Örebro läns Norra, från och med den 12 oktober 2017 till och med den 14 oktober RS4849 Från Länsstyrelsen i Örebro län som utsett Patrick Lundvall (M) till ny ersättare i regionfullmäktige efter Johan Nordström (M) i valkrets Örebro läns Västra, från och med den 12 oktober 2017 till och med den 14 oktober RS4849 Från Länsstyrelsen Valprövningsnämnden i Örebro angående entledigande av Patrick Lundvall (M). Sammanställning av utvärdering av enkät om fullmäktiges arbets- och mötesformer. Beslutsunderlag Begäran om entledigande av Anne-Marie Nilsson (KD) från uppdrag som ersättare i regionfullmäktige Utseende av ny ledamot och ersättare i regionfullmäktige efter Annika Engelbrektsson (S) Utseende av ny ledamot och ersättare i regionfullmäktige efter Maria Nyberg (V) Utseende av ny ledamot och ersättare i regionfullmäktige efter Caroline Frankesjö Karlsson (S) Utseende av ny ledamot och ersättare i regionfullmäktige efter Andreas Brorsson (S) 4 (350)

5 Föredragningslista Utseende av ny ledamot och ersättare i regionfullmäktige efter Staffan Göransson (V) Utseende av ny ledamot och ersättare i regionfullmäktige efter Mats Hellgren (M) Utseende av ny ledamot och ersättare i regionfullmäktige efter Annika Engelbrektsson (S) Utseende av ny ledamot och ersättare i regionfullmäktige efter Johan Nordström (M) Rättelse av utseende av ny ledamot och ersättare i regionfullmäktige efter Johan Nordström (M) Sammanställning av enkät Fullmäktiges arbets och mötesformer 5. Anmälan av interpellationer och frågor Förslag till beslut Regionfullmäktige beslutar att interpellationerna får ställas. 17RS6065 Virosa Viberg (SD) har ställt en interpellation till regionstyrelsens ordförande, Andreas Svahn (S), angående personer som uppehåller sig illegalt i Sverige. 17RS Ola Karlsson (M) har ställt en interpellation till regionstyrelsens ordförande, Andreas Svahn (S), angående att allt fler sjuka får vänta på vård. 17RS Ola Karlsson (M) har ställt en interpellation till regionstyrelsens ordförande, Andreas Svahn (S), angående fler fasta läkare. Beslutsunderlag Interpellation till regionstyrelsens ordförande Andreas Svahn (S) - Region Örebro läns förhållningssätt när det gäller personer som uppehåller sig i Sverige illegalt Interpellation (M), fler sjuka får vänta på vård Interpellation (M) - fler fasta läkare 6. Anmälan av motion från Oskar Svärd (M) om att införa bedömningsbilar som komplement till den befintliga ambulansverksamheten Diarienummer: 17RS5310 Förslag till beslut Regionfullmäktige beslutar att ta anmälan till protokollet. Sammanfattning En motion från Oskar Svärd (M) har inkommit till Region Örebro län den 14 september 2017 om att införa bedömningsbilar som komplement till den befintliga ambulansverksamheten. Motionen har för beredning överlämnats till hälso- och sjukvårdsstaben. 5 (350)

6 Föredragningslista Beslutsunderlag FöredragningsPM regionfullmäktige , anmälan av motion från Oskar Svärd (M) 17RS Protokollsutdrag för RS Motion till Region Örebro län från Oskar Svärd (M) - Bedömningsbilar som komplement till ordinarie ambulansverksamhet 7. Anmälan av medborgarförslag om bussförbindelser Diarienummer: 17RS5828 Förslag till beslut Regionfullmäktige beslutar att ta anmälan till protokollet, samt att överlåta ärendet till nämnden för samhällsbyggnad för beslut. Sammanfattning Ett medborgarförslag om bussförbindelser har inkommit till Region Örebro län den 11 oktober Medborgarförslaget har för beredning överlämnats till förvaltningen Regional utveckling. Beslutsunderlag FöredragningsPM regionfullmäktige , anmälan av medborgarförslag om bussförbindelser 210 Protokollsutdrag för RS Medborgarförslag, bussförbindelser utan namn 8. Anmälan av medborgarförslag, kulturpolitiska programmet Diarienummer: 17RS5918 Förslag till beslut Regionfullmäktige beslutar att ta anmälan till protokollet, samt att överlåta till nämnden för Regional tillväxt för beslut. Sammanfattning Ett medborgarförslag avseende avlönade poeter har inkommit till Region Örebro län den 16 oktober Medborgarförslaget har för beredning överlämnats till Regional utveckling. Beslutsunderlag FöredragningsPM regionfullmäktige , anmälan av medborgarförslag om kulturpolitiska programmet 211 Protokollsutdrag för RS Medborgarförslag u namn 6 (350)

7 Föredragningslista 9. Aktuell regioninformation 10. Delårsrapport 2 Region Örebro län augusti 2017 Diarienummer: 17RS3018 Förslag till beslut Regionfullmäktige beslutar att fastställa i delårsrapporten föreslagna budgetjusteringar, samt att godkänna delårsrapporten. Sammanfattning Uppföljning av regionfullmäktiges verksamhetsplan med budget 2017 sker vid delårsrapportering per 30 april, 31 augusti och för helår med årsredovisning och utgår från förutsättningar, mål, inriktningar och ambitioner som uttrycks i verksamhetsplanen. Rapportering av aktuella händelser, av mål och prognos för måluppfyllelse samt uppdrag kopplat till de strategiska processer och målområden som återfinns i verksamhetsplanen med budget för huvudprocesserna hälso- och sjukvård, tandvård och regional utveckling och områdena hållbar utveckling, digitalisering, attraktiv arbetsgivare och ekonomi. Region Örebro län redovisar per augusti ett överskott om 167 miljoner kronor. Verksamheterna gemensamt redovisar ett överskott om 23 miljoner kronor. Regionstyrelsens finansförvaltning ger ett överskott om 144 miljoner kronor. Helårsprognosen per april uppgår till 150 miljoner kronor. Verksamheternas helårsprognoser räknas samman till -96 miljoner kronor. Prognosen för att uppfylla fullmäktiges mål och uppdrag indikerar en positiv utveckling inom de flesta processer och målområden. Sammantaget prognostiserar 30 av 31 mål (97 procent) en god måluppfyllelse eller en mindre, acceptabel avvikelse. Ett inriktningsmål, att styrelsen och nämnderna ska redovisa ett resultat i balans, prognostiserar en negativ avvikelse från målnivån och uppfylls inte. Beslutsunderlag FöredragningsPM regionfullmäktige , delårsrapport 2 Region Örebro län Protokollsutdrag för RS Delårsrapport Region Örebro län Bilaga till delårsrapport för Region Örebro län 11. Överlåtelse av aktier och ny bolagsordning i Oslo-Stockholm 2.55 AB Diarienummer: 17RS5246 Förslag till beslut Regionfullmäktige beslutar att ge Region Örebro läns förvaltnings AB i uppdrag att överlåta 21 aktier i Oslo-Stockholm 7 (350)

8 Föredragningslista 2.55 AB till vardera av Västerås kommun och Region Västmanland enligt förslag till aktieöverlåtelseavtal, att ge Region Örebro läns förvaltnings AB i uppdrag att ingå aktieägaravtal med övriga ägare i Oslo-Stockholm 2.55 AB på villkor enligt förslag, att ge utsett ombud i uppdrag att vid bolagsstämma i Oslo-Stockholm 2.55 AB rösta för antagande av ny bolagsordning och nytt ägardirektiv för Oslo-Stockholm 2.55 AB enligt förslag, samt att ovanstående beslut gäller under förutsättning att motsvarande beslut fattas av kommunfullmäktige i Örebro kommun, kommunfullmäktige i Karlstad kommun, och regionfullmäktige i Region Värmland. Sammanfattning Oslo-Stockholm 2.55 AB är ett intressebolag som ägs till 25 procent av Region Örebro län genom det helägda dotterbolaget Region Örebro läns förvaltnings AB. Övriga delägare är Karlstad kommun, Region Värmland och Örebro kommun. Bolaget har som syfte att förverkliga en snabb och tillförlitlig järnvägsförbindelse mellan Oslo-Karlstad-Örebro- Stockholm. Nu vill Västerås kommun och Region Västmanland gå in som delägare. Det finns därför ett förslag där nuvarande delägare överlåter del av sina aktier så att det därefter blir sex likvärdiga ägare. I samband med detta behöver bolagsordning, ägardirektiv och aktieägaravtal justeras. Beslutsunderlag FöredragningsPM regionfullmäktige överlåtelse av aktier och ny bolagsordning i Oslo-Stockholm 2.55 AB 241 Protokollsutdrag för RS Aktieöverlåtelseavtal Ägardirektiv Bolagsordning Aktieägaravtal 12. Revidering av kulturplan inför 2018 Diarienummer: 17RS2731 Förslag till beslut Regionfullmäktige beslutar att revideringar enligt redovisat förslag görs av Region Örebro läns Kulturplan inför Sammanfattning Örebro läns nuvarande regionala kulturplan är en plan för utvecklingen av länets kultur Den är också en viktig del av kultursamverkansmodellen och ligger till grund för fördelningen av både statliga och regionala kulturmedel. Kulturplanen ska genomgå en årlig revidering. Revideringen gäller utvecklingsmål och inte bakgrundstexter förutsatt att det inte handlar om behov av nya områdestexter eller reella förändringar av områden. Revideringsperioden pågick från mitten av februari till 15 maj med möjlighet att lämna skriftliga eller muntliga förslag på revidering. Även förra årets uppföljning, dialogmöten och andra samtal ligger till grund för revideringsförslagen. 8 (350)

9 Föredragningslista Följande revideringar av kulturplanen föreslås utifrån förändringar sedan den regionala kulturplanen antogs: 1) Texten om musikkonsulenten för professionell musik med tillhörande utvecklingsmål (sid 16) föreslås utgå. Detta är vår bedömning efter dialog med Länsmusiken där deras resurser för närvarande gör att uppdraget som musikkonsulent inte kan utföras i enlighet med kulturplanens ambitioner. Flera mål som ligger på musikkonsulenten finns redan i Länsmusikens utvecklingsmål och ett mål flyttas till amatörmusikkonsulenten. Länsmusiken ska fortsatt bidra med representation i konsulentnätverket. Det två mål som utgår handlar om att i hela länet skapa ett aktivt arrangörsnätverk och att öka det professionella utbudet vid sidan av Svenska kammarorkestern. Dessa mål kräver om de ska uppfyllas nya politiska beslut om finansiering och eventuellt en annan placering än Länsmusiken. I nuläget innebär ändringen inte förändrad finansiering. 2) Amatörmusikkonsulenten hos Föreningen Scenit (Kulturhuset i Örebro) (sid 17) finansieras sedan flera år delvis med regionala medel utifrån sitt arbete med att stötta ungt arrangörskap i hela länet. Utifrån detta föreslås uppdraget förtydligas med en text i kulturplanen på ett liknande sätt som amatörteaterkonsulenten. Genomförandet av musiktävlingen Imagine (tidigare Musik direkt) som tidigare ha legat hos Länsmusiken tillförs uppdraget. Scenits uppdrag med Ung peng (se sida 8) förtydligas också. Ändringarna kräver inte förändrad finansiering. 3) Efter dialoger med Örebro läns museum och Örebro läns hembygdsförbund har det överenskommits om att den specifika skrivningen med tillhörande utvecklingsmål för hembygdskonsulenten tas bort i sin nuvarande utformning, och ersätts med en fördjupad text om Länsmuseets uppdrag kopplat till hembygdsfrågor. Hembygdsområdet kommer fortsatt att via Länsmuseet vara representerat i konsulentnätverket. Ändringen kräver inte förändrad finansiering. 4) Ett nytt avsnitt har också tillförts kulturplanen med rubriken Genreövergripande kultur och nya kulturuttryck. Detta främst utifrån nya statliga medel inom samverkansmodellen för The Non Existent Center (TNEC) som därmed blir en ny aktör inom samverkansmodellen i vårt län. Under denna rubrik behandlas ytterligare två områden som utgår från regionala förstudier och samtal på statlig och regional nivå. Det två områdena är Design och arkitektur (se även bilagan från Svensk form nedan) och spelkultur. Ändringen kräver i nuläget inte förändrad finansiering. Fem skriftliga revideringsförslag har också inkommit enligt bifogade beslutsunderlag. 1. Ett av dessa (Svensk Form i Örebro län) inkom redan 2016 och har tagits hänsyn till genom det nya textavsnittet om design och arkitektur som beskrivs ovan. 2. Lekebergs kommun har kommit in med flera förslag om arbetet med att nå fler barn och ungdomar med kultur i skolan (en regional kulturgaranti). Synpunkterna kommer att tas med i det fortsatta arbetet med kulturgarantin, och kan få återverkan på nästa års revidering av kulturplanen. 3. Örebro kommun har ett flertal förslag kopplade till frågor som är gemensamma för kommunen och regionen. Dessa kräver i nuläget en fördjupad dialog mellan Örebro 9 (350)

10 Föredragningslista kommun och Region Örebro län snarare än ändringar i kulturplanen. 4. Sverigedemokraterna i Örebro kommun vill stryka skrivningar om gender budgeting och HBTQ-utbildningar, vilka ses som felprioriteringar. Vår bedömning är att dessa delar tvärtom är viktiga prioriteringar för att arbeta för ett samhälle med god social sammanhållning, jämlikhet och jämställdhet. 5. Sverigedemokraterna i Region Örebro län önskar lyfta frågor kring hembygd, kulturarv och kulturmiljö högre grad än i nuvarande skrivning. Här kommer en fortsatt dialog med kulturarvsinstitutionerna och hembygdsrörelsen ligga till grund för möjligheten att samla kulturarvsfrågorna på ett tydligare sätt. Sverigedemokraterna i Region Örebro län är dessutom kritiska till skrivningar om mångfald, jämställdhet och ett inkluderande och demokratiskt kulturarv, vilket vi lämnar utan åtgärd då dessa delar är självklara utgångspunkter för de nationella kulturpolitiska målen. För övriga revideringar som handlar om att mindre detaljer förändras, tillförs eller tas bort, utan att verksamheter i stort påverkas, hänvisas till bifogad handling. Beslutsunderlag FöredragningsPM regionfullmäktige , revidering av kulturplanen inför Protokollsutdrag för RS Förslag till reviderad kulturplan 13. Regler för politiska lärlingar i Region Örebro län Diarienummer: 17RS5060 Förslag till beslut Regionfullmäktige beslutar att godkänna dokumentet Regler för politiska lärlingar i Region Örebro län, samt att försöksverksamheten med politiska lärlingar ska gälla i två år från och med och därefter utvärderas. Sammanfattning Den 15 juni 2017 beslutade regionfullmäktige att bifalla en motion från Oskar Svärd (M) om att införa politisk lärling i Region Örebro län. Beslutet innebär att Region Örebro län ska införa ett system för politiska lärlingar på försök under två år samt att demokratiberedningen får i uppdrag att arbeta fram ett förslag till regelverk för detta ändamål. I yttrandet till motionen angavs att en av huvudanledningarna till att införa politisk lärling är främst att ge partiengagerade utan förtroendeuppdrag möjlighet att prova på vardagen som fritidspolitiker och få kunskap om hur det politiska arbetet ter sig i till exempel en nämnd innan man väljer att ta sig an ett förtroendeuppdrag. På sikt kan detta öka intresset för t ex ungdomar att engagera sig men också minska förtroendevaldas avhopp under mandatperioden då man genom lärlingstiden fått förbereda sig på vad ett förtroendeuppdrag kan innebära. Genom att regler tas fram för detta ändamål får alla partier och lärlingar gemensamma förutsättningar och spelregler att förhålla sig till. Som förlaga har Kumla kommuns respektive Lekebergs kommuns regelverk använts. 10 (350)

11 Föredragningslista I beslutet angavs att Demokratiberedningen bör se närmare på följande frågor: lämpligt antal politiska lärlingar vid varje tidpunkt, fördelning av lärlingsplatser mellan partierna, ekonomisk ersättning till lärlingarna, de politiska lärlingarnas rättigheter och skyldigheter i samband med närvaro vid möten i politiska organ som bland annat frågor om tystnadsplikt. Beslutsunderlag FöredragningsPM regionfullmäktige , regler för politiska lärlingar i Region Örebro län 223 Protokollsutdrag för RS Regler för politiska lärlingar i Region Örebro län Bilaga Regler för politiska lärlingar inom Region Örebro län, Demokratiberedningen Revidering av riktlinjer för medborgardialog Diarienummer: 17RS4757 Förslag till beslut Regionfullmäktige beslutar att godkänna förslaget till reviderade riktlinjer för medborgardialog, samt att de reviderade riktlinjerna ska gälla från och med och tillsvidare. Sammanfattning I oktober 2013 antog fullmäktige den nu gällande handboken för medborgardialog tillsammans med ett dokument om principer för medborgardialog. Handboken togs fram i samband med att landstinget deltog i SKLs projekt Utveckling av styrsystem med medborgardialog och tanken är att dokumentet ska fungera som stöd vid planering av medborgardialog (handboken benämns nu mer som riktlinjer då det motsvarar Region Örebro läns nya beteckning på denna typ av styrdokument). Regionfullmäktiges demokratiberedning har uppmärksammat att handboken för medborgardialog behöver revideras, bland annat layoutmässigt efter övergången till Region Örebro län, men också innehållsmässigt så att den kan utgöra ett än bättre stöd för planering, genomförande och utvärdering av medborgardialoger. Den största skillnaden mellan den nya och den gamla versionen är att en rutinbeskrivning tagits fram som beskriver dialogprocessens olika delar, vilken biläggs riktlinjerna. En viktig uppgift blir sedan att också arbeta fram ett utbildningsmaterial utifrån de nya riktlinjerna som kan användas vid presentationer och utbildningar för förtroendevalda och tjänstepersoner. Beslutsunderlag FöredragningsPM regionfullmäktige , revidering av riktlinjer för medborgardialog 224 Protokollsutdrag för RS Riktlinjer för medborgardialog Bilaga till riktlinje för medborgardialog 15. Kommunikationspolicy för Region Örebro län Diarienummer: 17RS (350)

12 Föredragningslista Förslag till beslut Regionfullmäktige beslutar att godkänna redovisat förslag till kommunikationspolicy för Region Örebro län. Sammanfattning I kommunikationspolicyn för Region Örebro län tydliggörs ansvar och roller samt förhållningssätt i informations- och kommunikationsfrågor. Region Örebro läns kommunikation ska vara trovärdig, tydlig och tillgänglig. Detta gäller såväl den externa som den interna kommunikationen. En tydlig och målgruppsanpassad kommunikation är en förutsättning för att Region Örebro län ska uppfattas som en professionell organisation med hög trovärdighet med fokus på patienter och länsinvånare och som en stark aktör för att driva den regionala utvecklingen i länet. Beslutsunderlag FöredragningsPM regionfullmäktige , kommunikationspolicy för Region Örebro län 225 Protokollsutdrag för RS Kommunikationspolicy för Region Örebro län 16. Nu medlem, Lekebergs kommun, i den gemensamma nämnden för företagshälsovård samt tolk- och översättarservice, nytt samverkansavtal och relgemente Diarienummer: 17RS5567 Förslag till beslut Regionfullmäktige beslutar att för sin del godkänna samverkansavtal mellan Region Örebro län, Örebro kommun, Kumla kommun, Hallsbergs kommun, Laxå kommun, Lekebergs kommun, Lindesbergs kommun och Ljusnarsbergs kommun avseende samverkan angående företagshälsovård samt tolk- och översättarservice med giltighet från och med , att från samma tidpunkt anta reglemente för den gemensamma nämnden för företagshälsovård samt tolk- och översättarservice, att tidigare samverkansavtal mellan Region Örebro län, Örebro kommun, Kumla kommun, Hallsbergs kommun, Laxå kommun, Lindsbergs kommun och Ljusnarsbergs kommun upphör när det nya samverkansavtalet träder i kraft, att tidigare reglemente för den gemensamma nämnden för företagshälsovård samt tolk- och översättarservice upphör när det nya reglementet träder i kraft, samt att beslutet för sin giltighet förutsätter samstämmiga beslut av kommunfullmäktige i Örebro, Kumla, Hallsbergs, Laxå, Lekebergs, Lindesbergs och Ljusnarsbergs kommuner. 12 (350)

13 Föredragningslista Sammanfattning Efter att Lekebergs kommun har ansökt om att få ingå i den gemensamma nämnden för företagshälsovård samt tolk- och översättarservice föreslås att ansökan ska bifallas och att reviderat samverkansavtal och reviderat reglemente för den gemensamma nämnden fastställs. Beslutsunderlag FöredragningsPM regionfullmäktige , ny medlem, Lekebergs kommun, i den gemensamma nämnden för företaghälsovård samt tolk- och översättarservice, nytt samverkansavtal och reglemente 227 Protokollsutdrag för RS Nytt reglemente för den gemensamma nämnden för företagshälsovård samt tolk- och översättarservice Nytt samverkansavtal för den gemensamma nämnden för företagshälsovård samt tolkoch översättarservice 17. Valkretsar för Region Örebro län Diarienummer: 17RS3772 Förslag till beslut Regionstyrelsen föreslår regionfullmäktige besluta att Region Örebro län även fortsättningsvis ska vara indelat i dessa fyra valkretsar: - Askersunds, Hallsbergs, Kumla och Laxå kommuner, - Degerfors och Karlskoga kommuner, - Hällefors, Ljusnarsbergs, Lindesbergs och Nora kommuner, samt - Örebro och Lekebergs kommuner. Sammanfattning Valkretsindelningen för Region Örebro län föreslås vara oförändrad framöver. Det innebär fyra valkretsar fördelade på detta vis: Askersunds, Hallsbergs, Kumla och Laxå kommuner, Degerfors och Karlskoga kommuner, Hällefors, Ljusnarsbergs, Lindesbergs och Nora kommuner samt Örebro och Lekebergs kommuner. Beslutsunderlag FöredragningsPM regionfullmäktige , Örebro läns valkretsar inför 2018 års val 228 Protokollsutdrag för RS Remiss om Region Örebro läns valkretsindelning inför valet 2018 Svar på remiss om Region Örebro läns valkretsindelning inför valet Laxå kommun Protokollsutdrag gällande remiss om Region Örebro läns valkretsindelning inför valet Örebro kommun Protokollsutdrag från kommunstyrelsen, svar på remiss om Region Örebro läns valkretsindelning inför valet Karlskoga kommun 18. Revisionsberättelser för stiftelser för år

14 Föredragningslista Diarienummer: 17RS1913 Föredragande: Region Örebro läns revisorer har överlämnat revisionsberättelser och årsredovisningar för nedan angivna stiftelser, föreningar m.fl. organ avseende år 2016, nämligen: Stiftelsen Jeremiasfonden, Per Erikssons stiftelse, Karlskoga folkhögskola, Stiftelsen Nora Järnvägsmuseum och Veteranjärnväg, Stiftelsen Svenska Skoindustrimuseet i Kumla, Adolf Lindgrens stiftelse för mindre jordbrukare m.fl, Adolf Lindgrens stiftelse för studerande och behövande, Örebro läns Slöjdförening, Örebro läns museum Stiftelsen Kungliga Gyttjebad och Brunnsanstalten Loka, Stiftelsen Frövifors Pappersbruksmuseum, Stiftelsen Erik Rosenbergs Naturvårdsfond, Stiftelsen Värmlands och Örebro läns Skogsskola, Stiftelsen Cesam, Stiftelsen Actíva, Stiftelsen för medicinsk forskning vid Univesitetssjukhuset Örebro För regionens revisorer Anders Larsson Ordförande Respektive revisionsberättelse är ej intagen i fullmäktiges handlingar men tills tillgängliga på regionens kansli. 19. Besvarande av motion från Torbjörn Ahlin (C), stoppa artiklar som innehåller mikroplaster Diarienummer: 16RS5988 Förslag till beslut Regionfullmäktige beslutar att motionen ska anses vara besvarad. Sammanfattning Torbjörn Ahlin (C) föreslår i en motion fullmäktige att besluta att Region Örebro län snarast inför ett inköpsförbud av hygien- och rengöringsartiklar som innehåller mikroplaster, och att Region Örebro län på olika sätt medverkar till ökad information till allmänheten om effekten av produkter innehållande mikroplaster. 14 (350)

15 Föredragningslista Enligt nationell kartläggning utgör hygienprodukter en mindre betydande källa till utsläpp av mikroplaster i Sverige, sett till antal ton mikroplast per år. Förebyggande åtgärder för att förhindra att mikroplast sprids från hygienprodukter är trots detta under utveckling, såväl inom kosmetikabranschen som på regeringsnivå. Hygien- och rengöringsartiklar upphandlas till Region Örebro läns verksamheter via Varuförsörjningen (VF). Enligt VFs riktlinjer för hållbar upphandling, ska tillsatser av mikroplaster undvikas om de är onödiga för produktens funktion och om inte användning är berättigad för produktens huvudsakliga funktion. I dialog med Varuförsörjningen (VF) har det framkommit att det vid stickprov inte hittats några hygien- och rengöringsprodukter bland upphandlat sortiment som innehåller mikroplaster, förutom i en enda produkt. Denna produkt innehåller plastgranuler som används i granulatdiskmaskiner för grovdisk inom Regionservice Kostavdelning. Plastgranulerna utgör en viktig funktion i produkten. Ett förbud mot inköp av plastgranuler till granulatdiskmaskinerna i Region Örebro län skulle innebära långtgående konsekvenser. Ett införande av inköpsförbud inom Region Örebro län av hygien- och rengöringsartiklar som innehåller mikroplaster bedöms inte ge någon miljönytta av betydelse. Vad gäller plastgranulerna som används till grovdisk bedöms att Region Örebro län bör vänta in leverantörens pågående arbete med att ta fram ett nytt material som är biologiskt nedbrytbart, och att via VF ha fortlöpande kontakt med leverantören under avtalstiden om hur det arbetet fortskrider. Arbets- och miljömedicinska kliniken inom Hälso- och sjukvårdsförvaltningen arbetar med att informera om kemikalier i samhället, och hur kemikalier påverkar människors hälsa samt miljön. I den informationen ingår redan idag utsläpp av mikroplaster. Beslutsunderlag FöredragningsPM regionfullmäktige , besvarande av motion från Torbjörn Ahlin (C), stoppa artiklar som innehåller mikroplaster 244 Protokollsutdrag för RS Svar på motion från Torbjörn Ahlin (C), stoppa artiklar som innehåller mikroplaster Motion till fullmäktige, Region Örebro län från Torbjörn Ahlin (C) om att stoppa artiklar som innehåller mikroplaster 20. Utbildning: Hot och hat mot förtroendevalda Föredragande: Agneta Blohm 15: Redovisning av obesvarade motioner och medborgarförslag Diarienummer: 17RS1406 Förslag till beslut Regionfullmäktige beslutar att godkänna redovisningen. 15 (350)

16 Föredragningslista Sammanfattning Enligt kommunallagen bör en motion eller medborgarförslag beredas så att fullmäktige kan fatta beslut inom ett år från det att motionen eller medborgarförslaget väcktes. Om beredningen inte hunnit avslutas inom ett år ska detta enligt kommunallagen 5 kap. 33 anmälas till fullmäktige, som då får avskriva motionen eller medborgarförslaget från vidare handläggning. Enligt regionfullmäktiges arbetsordning ska rapporteringen ske två gånger per år. Med anledning av detta meddelas att det för närvarande finns en motion som inte är besvarad inom tidsramen. Beslutsunderlag FöredragningsPM regionfullmäktige , redovisning av obesvarade motioner och medborgarförslag 246 Protokollsutdrag för RS Redovisning av obesvarade motioner 22. Redovisning av besvarade medborgarförslag Förslag till beslut Regionfullmäktibe beslutar att godkänna redovisningen. Sammanfattning Enligt kommunallagen får fullmäktige i vissa fall överlåta till styrelse eller nämnd att besluta i ett ärende som har väckts genom medborgarförslag. Fullmäktige ska i dessa fall informeras om de beslut som fattats av styrelsen eller nämnden med anledning av förslagen. Beslutade medborgarförslag: Handskar som hjälpmedel, 16RS622 - Regionstyrelsen beslutade den 19 oktober, Beslutsunderlag 16RS Protokollsutdrag för RS Allmän frågestund för ledamöterna 24. Besvarande av interpellationer och frågor Beslutsunderlag Interpellation till regionstyrelsens ordförande Andreas Svahn - Laddningsmöjlighet eller soppatorsk? 17RS798 Interpellationssvar Bo Rudolfsson om elbilar 16 (350)

17 Föredragningslista Interpellation till regionstyrelsens ordförande Andreas Svahn (S) - Region Örebro läns förhållningssätt när det gäller personer som uppehåller sig i Sverige illegalt Interpellation (M), fler sjuka får vänta på vård Interpellation (M) - fler fasta läkare 25. Valärenden Handling delas ut på sammanträdet. 26. Avslutning 17 (350)

18 4 Skrivelser till regionfullmäktige 18 (350)

19 .. Lana den 2 ~ s ~ ~r~rnb ~~r ~~ ~ 7. ~ l~ ~~-~~~~a d~~rtet ~~.- `fill R.e ionfullma~ti. e for Re ' an Qrebr~ lan ~.Jndertec~~.d bar h.a~:med om. ~n~iecli ands fray. u dra et som e.~sa~tar~ ~ ~~ ~ i Regio ~. ful~ma~.tige. Tacl~ar s amtidig~ far den tid ' a haft u d~a ire 'ones. ~ ~'~ g ~ Vanligen.~ ~ ~ ~.~..~..nne-~~a~f~ Nils son ~-~ 0~ ~ ~aur:metstigen 7 ~19~3 Lanny 19 (350)

20 `"'~- 1 /1 LansstyreLsen i ~~,~ Orebro Ian ~~~~: ~f, y~ ~~tr~~a di~rie -~ ip' y -' k f =-'~ ~ ', F l~ r~ ~ ~" ~ ~ G. Ny ledamofilersattare fgr tedamof i landstingsfullmaktige J P ROTO KO L L D n r : Lansstyrelsen utser ny ledamot/ersattare for ledamot i landstingsfullma.ktige fran och med den 12 oktober 2017 till och med den 14 oktober l.andsting: Orebro laps landsting Parti : Arbetarepartiet-Socialdemokraterna Ny >edamot: Laura Sumanen Ny ers~fta~e : Kent Gustaysson Avgangen ledamot: Annika Engelbrektsson De som berors av beslutet har markerats med en asterisk {*) i foljande sammanstallning... Orebro ian s Vastra Ledamot Muris Bes' lagic' Kerstin Bergstrom-Persson Urban Jonsson Laura Suma~e~ Lasse Sjoberg E rs atta re 1. S -tina Lindback-Ohlsson 2. Sven-Olof Reinholdsson 3. Liselotte Eriksson 4. Yvonne Nilsson 5. Kent Gustaysson Bevis utfardas for de som berors av beslutet. Den som vill overklaga detta beslut kan gora det skriftligen hos Valprovningsnamnden. Skrivelsen ska ha kommit in till Lansstyrelsen, Stortorge -t 22, ~O1 86 OREBRO inom do dagar efter dagen for detta beslut, k 3 ~ S- ' ~... '~ 9 T. '~._ Bj'~ n Pettersson ~~ ~a - a ~. Rickard Linde Kopia till Region Orebro Ian Ny ledamot Ny ersattare Parti 20 (350)

21 Reg~a~!~ r~br~ ~~r~ 1/1 r y' 1 ~.n~~t~retsen i f ~ ~ - PROTOKOLL Orebro Ian ~~~~ra~~ ~~~r~~~ Ny ledamo~/ersatfare 5 -_ P s _, / ` ~ `! ~'.. D n r : for ledamof ~ landstingsfullmaktige Lansstyrelsen utser ny ledamot/ersattare for ledamot i landstingsfullmaktige fran och med den 12 oktober 2017 till och med den 14 oktober Lan d sti n g : Orebro Tans landsting Parti : Vansterpartiet Ny ledamot: Anita Bohlin Neuman Ny ersattare: ~ertowe Thornros Avgangen ledamot: Maria Nyberg De som berors av beslutet har markerats med en asterisk (*} i foljande sammanstallning... Orebro lan s Vastra Ledamot Anita Bohlin Neuman Ersattare 1. Ingvar Erikson 2. Ireen von Wachenfeldt 3. Gertowe Thornros Bevis utfardas for de som berors av beslutet. Den som vill overklaga detta beslut kan gora det skriftligen hos Valprovningsnamnden. Skrivelsen ska ha kommit in till Lansstyrelsen, Stortorget 22, OREBRO room do dagar efter dagen for detta beslut. '~ Bj " n Pettersson Kopia till Region Orebro Ian Ny ledamot Ny ersattare Parti ~~. ~~ Rickard Linde 21 (350)

22 1,.. ~7 m ~ ~ l~~g~c~r~ ~re~r~ t~r~ ~~2 Lansstyrelsen i PROTOKOLL Orebro tan ~~~-~~.~~~ ~~~~~~~ ~~~~~~~ ~4 ~ ~,~}~r Dnr: ~. Ny ledamofilersattare for ledamot t landstingsfullmaktige Lansstyrelsen utser ny ledamot/ersattare for ledamot i landstingsfullmaktige fran och med den 12 oktober 2017 till och med den 14 oktober L.andsting: Orebro Tans landsting Parti : 1-~rbetarepartiet-Socialdemokraterna Ny ledamot: Ewa Andersson fly ers~.t~~~`e: Lars-Erik Johansson Avgangen Iedamot: Caroline Frankesjo Karlsson De som berors av beslutet har markerats med en asterisk (*) i foljande sammanstallning... Orebro-Lekeberg Ledamot Iren Lejegren Martin Lind Bo V Selling Roger Radstrom Ewa Andersson Torgny Larsson Azra Prepic Lennart M Pettersson Carina Dahl Joakim Carlsson Fredrika Jakobsen Carl Henrik Nordstrom Jette Bergstrom Ersattare 1. Dennis Begic 2. Fisun Yavas 3. ~arhan Mohammad 4. Jennan I~annah 5. Mikael Borg 6. Ewa Viktorsson 7. Jenny Thor S. Mayson Murad 9. Tomas Dahlberg 10. Margareta Scherlund 11. Bulent Oktay 12. Ingrid Bave 13. Lars -Erik Johansson 22 (350)

23 2/2 Bevis utfardas for de som berors av beslutet. Den som vill overklaga detta beslut kan gora det s~riftligen hos Valprovningsnamnden. Skrivelsen ska ha kommit in till Lansstyrelsen, Stortorget 22, OREBRO room do dagar efter dagen for detta beslut. ~ ~~.. Bjo n Pettersson Kopia till Region Orebro lan Ny ledamot Ny ersattare Parti ~~a - ~v a Rickard Linde 23 (350)

24 ,$ *;-~~ ~ ~ ~.* ;.'' 1 /1 _. i Lansstyrelsen i PRC~TUK(~LL Orebro Ian ~~~r~~,~ ~~~r~~-~ a ~, ~ ~ Dnr: Y... f Ny ledamofilersattare for ledamot i landstingsfullmaktige Lansstyrelsen utser ny ledamot/ersattare for ledamot i landstingsfullmaktige fran och med den 12 oktober 2017 till och med den 14 oktober Landsting: Orebro Tans landsting Parti : Arbetarepartiet-Socialdemokraterna Ny ~edamot: Inga-Britt Ritzman Ny ersatfare: 1Vlagnus Fahlstrom Avgangen ledamot: Andreas Brorsson De som berors av beslutet har markerats med en asterisk (*) i foljande sammanstallning. Orebro fans Sodra Ledamot Rolf Karlsson Inga-Britt Rittman Inger Trodell ~`hor~a~s ~ndersson Susanne Stenlund Gunnel Kask Ersattare 1. Kenth Gustafsson 2. Siv Ahlstrand 3. Bjorn Eriksson 4. Theres Andersson 5. Roland Karlsson 6. Magnus Fahlstrom Bevis utfardas for de som berors av beslutet. Den som vill overklaga detta beslut kan gora det skriftligen hos Valprovningsnamnden. Skrivelsen ska ha kommit in till Lansstyrelsen, Stortorget 22, 701 8~ COREBR~ room do dagar efter dagen for detta beslut. ~,:.. ~ F: Bjo n Pettersson Kopia till Region Orebro lan Ny ledamot Ny ers attare P arti ~a Rickard Linde ~. 24 (350)

25 cif lr~[. ~~ R8 -; ' 'gay ~~ ~,~~~' 1 /1 yr f1 P' ~x ~. ~~ ~. :,..~ i ~a~ i.i ' Lansstyrelsen i Orebro tan.~= ~~ ~; ~en~c~~a d~art~~ ~ ~: ~. <~ ~_l ~J Ny ersattare for ledamot i landstingsfullmaktige P ROTO 1C0 L L Dnr: 201-6Q Lansstyrelsen utser ny ersattare for ledamot i landstingsfullmaktige fran och med den 12 ol~tober 2017 till och med den 14 oktober l.andsting: Orebro laps landsting Parti : Vansterpartiet Ny ersattare : Rune Karlsson Avgangen ersattare: Staffan ~oransson Den som berors av beslutet har markerats med en asterisk (*} i foljande sammanstallning. Orebro tans Sodra Ledam of Kenneth Lantz Ersattare 1. Katarina Raneborn 2. Mia Sydow Molleby 3. Rune Karlsson F evis u-ttardas for de som berors av beslutet. Den som vill overklaga detta beslut kan gora det skriftligen hos Valprovningsnamnden. Skrivelsen ska ha kommit in till Lansstyrelsen, Stortorget 22, 7Q 1 8~ OREBRO inom do dagar efter dagen for detta beslut. -~, $, ~ B' on Pettersson 1 f ~~ e k'' Rickard Linde Kopia till Region Orebro Ian N~ ers attare Parti 25 (350)

26 Regio ~ ~rebrc~ ~at~ 1 /1 _... _. --- T, _. _._------_, -. ~ T Lansstyrelsen i PROTOKOLL Orebro tan ~~~~'~~~'~'~~ a ~~ ~:: P Ny ersatfare for ledamot i landsf~ngsf ullmaktige s: ~... D n r : Lansstyrelsen utser ny ersattare for ledamot i landstingsfullmaktige fran och med den 12 oktober 2d 17 till och med den 14 oktober l.andsting: Orebro Tans landsting Patti : Moderaterna Ny ersaftare: Ulrika Bjorklund ~,vgangen ersatfare: Mats Hellgren Den som berors av beslutet hat markerats med en asterisk (*) i foljande sammanstallning. Orebro fans Sodra Ledamot Oskar Svard Calill ~hlson Ersattare 1: Torbjorn Appelgvist 2. Mbuche Lameck 3. Ulrika Bjorklund Bevis utfarclas for de som berors av beslutet. Den som vill overklaga detta beslut kan gora det skriftligen hos Valprovningsnamnden. Skrivelsen ska ha kommit in till Lansstyrelsen, Stortorget 22, OREBRO room do dagar efter dagen for detta beslut. Bjo Pettersson ~" Rickard Linde Kopia till Region Qrebro Ian Ny ersattare Patti 26 (350)

27 Lansstyrelsen utser ny ersattare for ledamot i landstingsfullma.ktige fran och med den 12 oktober 2017 till och med den 14 oktober Landsting: Qrebro Tans landsting Parfi : Arbetarepartiet-Socialdemokraterna Ny ersattar~: Kent Nilsson A.vgan ge n ersattare : Irj a Gustaysson Den som berors av beslutet har markerats med en asterisk (*) i foljande sammanstallning... Orebro fans Norra Ledamot Marie-Louise Forsberg-Fransson Bengt Storbacka Elisabeth Rads -trom Paavonen Allan Myrtenkvist Camilla 5orman Ersattare 1. Zaki Habib 2. Ewa-Leena Johansson 3. Bror-Erik Israelsson 4. G ert Stark 5. Kent Nilsson Bevis utfardas for de som berors av beslutet. Den som vill overklaga detta beslut kan gora det skriftligen hos Valprovningsnamnden. Skrivelsen ska ha kommit In till Lansstyrelsen, Stortorget 22, OREBRO inom do dagar efter dagen for detta beslut. ~ u~, ~'- ~; g Bjo'n Pettersson Kopia till Region Orebro Ian Ny ers attare Parti Rickard Linde 27 (350)

28 ~e~ic~~ ~reb~~o lan 7 /1 Asa'' `, _,. a ~:.. g ~g~~~;~ ;.rte ~,s \~ ~ ~ ::,~».. ; :~:,~: f; ~;,; Lansstyrelsen i Orebro!an Ny ersattare for ledamot i landsfingsfultmakfige PROTO K~ LL ~rl~~'a~c~ C~I~t"~~$ ~ ~- ~` ~~ ~ 9 ~ ~' ~ D n r : Lansstyrelsen utser ny ersattare for ledamot i landstingsfullmaktige fran och med den 12 oktober 2017 till och med den 14 oktober Lan d sti n g : Orebro laps landsting Parti : Moderaterna Ny ersattare : Patrick Lundvall Avgangen ersattare: Johan Nordstrom Den som berors av beslutet har markerats med en asterisk (*) i foljande sammanstallning... Orebro tans Vastra Ledam of Ola Karlsson Alf Rosberg E rsattare 1. Anna Danielsson 2. Agneta Wastbjork 3. Patrick Lundvall $evis ut~ardas for de som berors av beslutet. Den som vill overklaga detta beslut kan gora det skriftligen hos Valprovningsnamnden. Skrivelsen ska ha kommit in tell Lansstyrelsen, Stortorge -t 22, 7d 1 86 OREBRO room do dagar efter dagen for detta beslut. Bj " ~~ n Pettersson ~~ _ y:g Rickard Linde Kopia till Region Orebro Ian Ny ersattare Parti 28 (350)

29 f ~ r N Reg~or~ ~r~br~ lan 211 m1o~: 2 3 ~Central~a diariet anss resen a ravnin s~amn en o r a r e ~~ f.. re ro _. ~n ~~nd~ ~ ~rs~~~~r~ ~~r ~~~m~~ i I~r~~s~i~ s~ull~k~i ~ ~ ~ Jag har fatt hem ett bevis om att jag ar ny ersattare. Jag har inte fatt Wagon vetskap orr~ detta, och ar ej aktiv inom politiken. Jag har inte for aysikt att vara ersattare i landstingsfullmaktige. Ka rlskoga k ~_ f ~~ ~ ~ Mvh Patrick Lundvall Stockforsen Granasen 651. ~919~ Gra~berg~d~; 29 (350)

30 ~F_ ~.~ _, ~ ~ ~~. ~._ -~~~, ~ ~.. ~~~ ~- ~ Lansstyrelsen t ~ r~~ 1~ ~~ Orebro tan ~ ~~~ ~- y ~ ~ ~c~ a of. ~.r. n r e Lansstyrelsen utser ny ersattare for ledamot i landstingsfullmal~tige fran och med den 12 oktober 2017 till och med den 14 oktober L~.~~1~~~[~~o Orebro Tans landsting P~.~`f~ e Moderaterna y ~~`~.~~~.~~ e ~~.L11~~ LU17~~.V`d~ -.~~~.~~~~ et~s~ff~~`~ o Johan Nordstrom Den som berors av beslutet har markerats med en asterisk (*) i foljande sammanstallnin~... re r~ 1~~ ~ 1/as~ra 1/1 Ledamot Ola Karlsson AIf Rosb erg Ersattare 1. Anna Danlelsson 2. Agneta ~Tastb j ork 3 o Patrick Lundvall ~e~is ut~ai~.as ror de sum i~erors a~ beslu -~e~.. _ Den som vill overklaga detta beslut kan go~a det skriftligen hos Valprovningsnamnden. Skrivelsen ska ha kommit in till La.nsstyrelsen, dagar efter dagen for det -ta beslut. Stortorget 22, OREBR~ room do Bjorn Pettersson Rickard Linde ~Op1a. t11~ Region Qrebro Ian. Ny ersattare Parti 30 (350)

31 i 1~~1-~~ ia~raia ir. ~ ~,~ ~~,,..,. ~' ' i - f 2Q I ~-1 ~ ~ Patrick Lundvall ST~CKFaRSEN ~R.~~N.~SEN G51 X9192 GR.ANBER~SDAL Du har utsetts till ersatt~e fog Leda Mlle oter av l dst~ ~s t~~e fran och med den 12 oktober 2017 till och med den 14 oktober Pa~`tr: Mo eraterna ~andsting: Orebro Tans Iandsting Enligt lansstyrelsens bes~ut derma dag. $ Rickard Linde B t I aga: Kopia av Iansst -yrelsens beslut 31 (350)

32 ~::~ ~. ;~~ ~ `~ `~ ~., INFORMATION OS 1(1~ Y ~~~ISS~~tI'~~SC~I A Pickard L1nde rickard. se.. Region Orebro lan Box Orebro Information Skrivelse om att aysaga sig uppdraget i landstingsfullmaktige har inkommit till Lansstyrelsen i Orebro Lan. Onskemal am att aysaga sig uppdraget sum ersattare hanteras a~ Iandstingsfullmaktige iregion.. Orebro fan. Skrivelsen oversandes harmed till Region Oruro Lan for vidare handlaggning. ~~. ~~r{. ~~..~ Rickard Linde m Kopia: Patrick Lundvall, Stockforsen Granasen 651, Granbergsdal 32 (350) Postadress Gatuadress Telefon E-post Internet Org nr OREBRO Stortorget SO

33 Skrivelse Datum: Utvärdering av regionfullmäktiges arbets- och mötesformer - Sammanställning av enkät 33 (350)

34 Utvärdering av regionfullmäktiges arbets- och mötesformer Sammanställning av enkät Marcus Olofsson, regionkansliet (350)

35 Innehåll Sammanfattning Inledning Syfte och frågeställningar Tillvägagångssätt och antal svar Sammanställning av resultat De praktiska arrangemangen inför och vid fullmäktiges sammanträden Antalet fullmäktigesammanträden per år Upplägg och innehåll på fullmäktigesammanträdena Beslutsunderlagen Förhinder till fullmäktigemötena Förslag på framtida teman och föredrag (350) Region Örebro län Datum: (11)

36 Sammanfattning I denna skrivelse redovisas en sammanställning av en enkät som gått ut till regionfullmäktiges ledamöter och ersättare under sommaren 2017 på uppdrag av fullmäktiges presidium. Totalt svarade 60 personer av 147, vilket ger en svarsfrekvens på ca 41 procent. Syftet med enkäten var att undersöka hur de förtroendevalda i regionfullmäktige upplever fullmäktiges arbets- och mötesformer, kringarrangemang samt ta tillvara idéer och förbättringsförslag. De förtroendevalda anser att de praktiska arrangemangen inför och i samband med fullmäktigesammanträdena fungerar bra och uppfyller sitt syfte. Under våren 2017 har ny mötesteknik tillämpats i sessionssalen och ca 75 procent av de förtroendevalda anser att förändringen varit bra eller rent av mycket bra och flera ser även fram emot övergången till digitala handlingar med stöd av surfplatta. Ifråga om antalet fullmäktigemöten per år så är en större majoritet ense om att det inte behövs fler och att sex sammanträden som nu är fallet är lagom, även om det ibland skulle behövas mer tid för att hinna med debatter och att besvara motioner och interpellationer. När det gäller respondenternas generella uppfattning om innehåll och upplägg på sammanträdena så anser de flesta (ca 81 procent) att det fungerar bra eller till och med mycket bra. Det nämns bland annat att mötena blivit mer strukturerade över tid, att det är bra att information från förvaltningarna lagts till samt att ordföranden är tydlig. Att tonen i debatterna ibland anses vara för hård och att debatter och inlägg ibland blir för långa samt att det ofta är upprepningar anges som mindre bra eller dåligt. Merparten av de förtroendevalda anser att beslutsunderlagen är väl underbyggda (83 procent) och har inget att tillägga kring dessa. Som nämndes ovan ser flera fram emot att digitala handlingar ska ersätta pappershandlingarna. Många av respondenterna tycker att det skulle finnas mer tid för rapporter från förvaltningarna och anser att det är viktigt att representanter från Region Örebro läns många olika verksamheter kan få möjlighet att rapportera i samband med fullmäktigemötena. 36 (350) 4 (11) Datum: Region Örebro län

37 1. Inledning Regionfullmäktiges presidium har tillsammans med demokratiberedningen löpande under mandatperioden tagit tillvara enskilda ledamöters och ersättares synpunkter och idéer kring hur man kan förbättra regionfullmäktiges arbets- och mötesformer. Några exempel på förändringar och åtgärder som skett under denna period är bland annat förändring av talartider i samband med sakärenden, motioner och interpellationer, införskaffning av ny och förbättrad teknik i Sessionssalen, Örebro rådhus, där sammanträdena hålls, uppföljning av avhopp och närvaro under mandatperioden samt diskussion om debattklimatet vid sammanträdena. Under hösten 2017 är ytterligare en förändring planerad då det är tänkt att digitala handlingar genom surfplatta och appen Meetings också ska införas till fullmäktige, vilket kommer att ersätta pappersutskicken. Det är emellertid första gången under denna mandatperiod som ett enkätverktyg använts för att undersöka vad ledamöter och ersättare i fullmäktige har för synpunkter kring arbets- och mötesformerna. Den elektroniska enkäten skickades ut via e-post den 4 juli och man kunde lämna svar fram till den 20 augusti Resultatet redovisas i del två. 1.1 Syfte och frågeställningar Huvudsyftet med enkäten är att undersöka hur de förtroendevalda i regionfullmäktige upplever fullmäktiges arbets- och mötesformer, kringarrangemang samt ta tillvara idéer och förbättringsförslag. De frågeställningar som använts i enkäten är antingen flervalsfrågor, frågor med fria textsvar eller en kombination av dessa: Synpunkter på de praktiska arrangemangen inför och vid fullmäktiges sammanträden och antalet fullmäktigesammanträden per år? Synpunkter på den nya teknik som anammats i sessionssalen under året? Uppfattning om upplägg och innehåll på sammanträdena? Förslag på framtida teman och föredrag? Synpunkter på beslutsunderlagen som behandlas i fullmäktige? Orsaker till förhinder till fullmäktigesammanträdena? 1.2 Tillvägagångssätt och antal svar Enkäten skickades ut via e-post, med hjälp av webbverktyget esmaker, den 4 juli 2017 till samtliga ledamöter och ersättare i regionfullmäktige som fanns registrerade i förtroendemannaregisteret vid denna tidpunkt, det vill säga 147 personer. Därefter skickades totalt två påminnelser ut den 31 juli respektive den 14 augusti till dem som inte svarat. 37 (350) Region Örebro län Datum: (11)

38 Totalt svarade 60 personer vilket ger en svarsfrekvens på ca 41 procent. Av de svarande var 51,7 procent kvinnor, 46,7 procent män samt 1,7 procent som inte identifierar sig som kvinna eller man. När det gäller fördelning av respondenter efter uppdrag så var det ca 47 procent som var ledamöter respektive ca 53 procent som var ersättare. Det kan konstateras att det hade varit önskvärt med en högre svarsfrekvens för att kunna få en mer tillförlitlig lägesbild, men trots detta kan enkätundersökningen ändå ge en fingervisning om hur ledamöter och ersättare uppfattar fullmäktiges arbets- och mötesformer. Några bidragande orsaker till att inte fler valde att fylla i enkäten kan vara att svarstiden sammanföll med semestertider, att en annan enkät skickades ut nästan samtidigt som handlade om utvärdering av nuvarande politisk organisation. 2. Sammanställning av resultat I denna del görs en sammanställning efter frågeställningarna i enkäten som redovisades ovan. I de fall det är möjligt redovisas svaren i diagram, medan fritextsvaren sammanfattas i punktform. 2.1 De praktiska arrangemangen inför och vid fullmäktiges sammanträden Den första frågan som ställdes i enkäten handlade om ifall respondenterna hade några synpunkter på de praktiska arrangemangen inför och i samband med fullmäktiges sammanträden. Nedan visas en sammanställning av synpunkterna: Det mesta fungerar bra, alltifrån Höj- och sänkbara bord i det praktiska till det innehållsliga sessionssalen önskas (1) (16) Bättre beskrivning av var Digitala handlingar önskas ersättare ska sitta önskas (1) framför pappershandlingar (6) Nyttigare eftermiddagsfika (1) Det är bättre med Det är för kallt i lokalen (1) pappershandlingar framför Sessionssalen måste förses med digitala handlingar (1) wifi (1) Bättre platser för ersättare (1) Som visas ovan är det ett flertal (16 st) som tycker att de praktiska arrangemangen fungerar bra eller i vart fall uppfyller sitt syfte, allt ifrån kallelse till fika. I övrigt finns önskemål om att förbättra komfort och digitala möjligheter i sessionssalen. Digitala handlingar med stöd av surfplatta har införts i september 2017,efter att denna enkät gått ut. 38 (350) 6 (11) Datum: Region Örebro län

39 Ny teknik Under året har ny mötesteknik införts i sessionssalen och en ny teknisk plattform anammats vad gäller webbsändningar av fullmäktiges sammanträden. I diagrammet nedan redovisas hur respondenterna svarat på frågan om vilket intryck man har av den nya tekniken. Diagram 1. Ditt intryck av den nya tekniken i sessionssalen (antal) En majoritet av de svarande, ca 75 procent, har intrycket av att förändringen varit bra eller mycket bra, medan ytterst få anser att den varit mindre bra eller rentav dålig. Teknikförändringen innebär bland annat att ledamöterna använder en surfplatta för att logga in, begära ordet, rösta med mera istället för att använda sig av ett kort. 2.2 Antalet fullmäktigesammanträden per år Utifrån frågan Tycker du att antalet fullmäktigemöten per år är/varit tillräckligt? anser en stor majoritet, ca 79 procent av respondenterna att sex sammanträden (med en extra dag för budgetmötet) per år är tillräckligt. Det motiv som anges av dem som anser att fler möten skulle behövas är främst för att hinna med liggande motioner och interpellationer med tillhörande debatter, samt att fler möten skulle ge alla ledamöter en mer generös talartid och tid att engagera sig i fullmäktigearbetet. 2.3 Upplägg och innehåll på fullmäktigesammanträdena De förtroendevalda har fått frågan om vilken den generella uppfattningen är kring upplägg och innehåll på sammanträdena. Frågan kunde besvaras genom att välja bland olika alternativ samt att lägga till ett fritextsvar till det alternativ man valt. Så här blev resultatet fördeltat på de olika alternativen: 39 (350) Region Örebro län Datum: (11)

40 Diagram 2. Din generella uppfattning om upplägg och innehåll (antal) Som visas i diagrammet ovan är en majoritets generella uppfattning om upplägg och innehåll att det fungerar bra respektive mycket bra (ca 81 procent). Det som nämns i de fria textsvaren är bland annat att mötena blivit mer strukturerade över tid, att det är bra att information från förvaltningarna lagts till samt att ordföranden är tydlig. Att tonen i debatterna ibland anses vara för hård och att debatterna och inlägg ibland blir för långa samt att det ofta är upprepningar anges som mindre bra eller dåligt i detta hänseende. Förslag på vitalisering av fullmäktigedebatterna En central del av fullmäktigemötet är ledamöters inlägg och debatterna kring olika teman eller beslutsförslag. I enkäten ställdes frågan om respondenterna hade några förslag till åtgärder för att vitalisera fullmäktigedebatterna, utöver det som man svarat på föregående fråga. Fler ledamöter bör vara delaktiga Mer tidsmässigt utrymme så att i debatterna (2) fler kan begära ordet (1) Inför tidsbegränsningar för Fasta tider för lunch och fikainlägg (2) bryta debatter om det krävs (1) Inläggen från ledamöterna Medias närvaro vitaliserar behöver bli snabbare (2) fullmäktigemötena (1) Att frågeställare får stöd från sitt Fokusera på motioner och frågor parti och/eller presidiet i större så att debatterna inte kommer för utsträckning (1) sent (1) 40 (350) 8 (11) Datum: Region Örebro län

41 2.4 Beslutsunderlagen Regionkansliet och andra förvaltningar tar fram beslutsunderlag till de förtroendevalda. En fråga i enkäten handlade om i vilken utsträckning som de förtroendevalda anser att underlagen är väl underbyggda. Frågorna var konstruerade så att man kunde kryssa i ett alternativ samt fylla i kompletterande fritextsvar. I diagrammet nedan återfinns resultatet: Diagram 3. I vilken utsträckning anser du att beslutsunderlagen är väl underbyggda? (antal) Resultatet visar att ca 83 procent av de svarande anser att underlagen är väl underbyggda när de behandlas i fullmäktige. Endast 8,5 procent anser att de i mindre utsträckning kan sägas vara väl underbyggda. Inga direkta synpunkter framkommer när det gäller hur underlagen är uppbyggda eller om de t ex har språkliga brister. Någon framför dock att det ibland kan saknas reservationer från regionstyrelsen i underlagen samt att det vore önskvärt med sidnumrering i alla dokument. 2.5 Förhinder till fullmäktigemötena I samband med fullmäktiges sammanträden är ofta alla 71 platser fyllda av ordinarie ledamöter eller ersättare. Dock kan det ibland hända att många har förhinder att delta på sammanträdena och det kan till och med vara en utmaning att fylla alla platser. En fråga i enkäten handlar om detta och uttrycks enligt följande: Vilken/vilka är vanligaste orsaken till att du har förhinder till ett fullmäktigemöte? Respondenterna kunde kryssa i flera olika alternativ samt lämna ett fritextsvar. Så här blev resultatet: 41 (350) Region Örebro län Datum: (11)

42 Diagram 4. Orsaker till förhinder till fullmäktigesammanträde? (antal) Av de respondenter som inte angivit att man sällan har förhinder, är alternativen blir kallad med för kort varsel samt annan orsak de som förekommer mest. När det gäller att kalla in ersättare till sammanträdena så sköts detta via nämndsekretariatet på regionkansliet och rutinen är att det ska ske så snabbt som möjligt efter att ett förhinder anmälts. Det är svårt att avgöra om det går att komma åt problematiken med sena återbud genom exempelvis högre krav på disciplin och framförhållning, då det kan finnas rimliga förklaringar till de sena återbuden. I kategorin annan orsak är det vanligaste skälet till att man har förhinder till ett fullmäktigesammanträde att det krockar med andra uppdrag och sammanträden i hemkommunen. Trots att man som förtroendevald har rätt att delta i politiska möten på arbetstid så anger några att det i praktiken kan vara svårt att komma ifrån arbetet och att arbetsuppgifterna ofta finns kvar när man kommer tillbaka, vilket utgör ett hinder för deltagandet på sammanträdena. 2.6 Förslag på framtida teman och föredrag Respondenterna gavs genom enkäten möjlighet att ge förslag på framtida teman eller föredrag kring ämnen som de skulle vilja veta mer om i samband med fullmäktigesammanträdena. Så här fördelades svaren: Mer information från Region Samverkan med länets Örebro läns olika verksamheter kommuner (1) och bolag (16) Samverkan med andra landsting/ Framtidsfrågor och omvärld (4) regioner, post storregioner (1) Mer information från övriga Miljötema (1) politiska organ (2) Citybanan (1) 42 (350) 10 (11) Datum: Region Örebro län

43 Information från näringslivet (2) Olika temadebatter (1) Hur har Region Örebro län tagit Patientsäkerhet (1) hand om det regionala Redovisning av utvecklingsansvaret under medborgardialoger (1) mandatperioden?(1) Forskning (1) Tillgänglighet och funktionsnedsättning (1) Som resultatet visar ovan så är det ett flertal som önskar att Region Örebro läns olika verksamheter (alltifrån sjukvården, tandvården till kultur och regional utveckling) ska komma till fullmäktige och informera utifrån sin verksamhet. I övrigt finns många spridda förslag på teman inom hälso- och sjukvård och regional utveckling. 43 (350) Region Örebro län Datum: (11)

44 5 Anmälan av interpellationer och frågor 44 (350)

45 ~eg~~r~ r~ebr'~ ~~~ ~~~ ~ ~ Q cttra~~ di~ri~t Interpellation till regionstyrelsens ordforande Andreas Svahn(S}. Regeringen gick i ar ut med att ge polisen okade mojligheter att oanmalt soka efter de som illegalt uppehaller sig i Sverige idag. Migrationsverket bedomer att stannar utan lov i Sverige mellan 2017 och Idag ror det sig om ca personer. Bara i Orebro Ian har granspolisen i dagslaget efterlyst ca 600 personer som ska utvisas, men eftersom polisen i Bergslagen ar resurssvaga och inte hinner med att utfora inre granskontroller iden utstrackning de vill och behover, undrar jag foljande: 1. Vad kan regionen gora eller vad gors idag for att bista polisen med att hitta dessa personer som ska utvisas? Vad ser du att Region Orebro Ian har for ansvar i detta arbete? 2. Hur manga som uppehaller sig illegalt i landet har kontaktat varden i region Orebro Ian foregaende ar samt i ar och, hur stora kostnader medforde dessa vardinsatser tots It? 3. Har det varit fraga om akuta arenden ~vard som inte kan ansta} och/eller annat? 4. Ger eller har region Orebro Ian gett ekonomiskt eller annat stod till organisationer som tillhandahaller vard eller juridisk hjalp till personer som befinner sig i landet utan tillstand? For Sverigedemokraterna iregion Orebro Ian, Virosa Viberg. ~ Y _ J, ~~ ~ ~T~ 45 (350)

46 46 (350)

47 47 (350)

48 48 (350)

49 6 Anmälan av motion från Oskar Svärd (M) om att införa bedömningsbilar som komplement till den befintliga ambulansverksamheten 17RS (350)

50 1 (1) Tjänsteställe, handläggare Sammanträdesdatum FöredragningsPM Nämndadministration, Kristina Berglund Dnr: 17RS5310 Organ Regionfullmäktige Anmälan av motion från Oskar Svärd (M), bedömningsbilar som komplement till den ordinarie ambulansverksamheten Förslag till beslut Regionfullmäktige beslutar att ta anmälan till protokollet. Sammanfattning En motion från Oskar Svärd (M) har inkommit till Region Örebro län den 14 september 2017 om att införa bedömningsbilar som komplement till den befintliga ambulansverksamheten. Motionen har för beredning överlämnats till hälso- och sjukvårdsstaben. Beslutsunderlag Motionen Skickas till: (Ange vem/vilka beslutet ska skickas till) Postadress Region Örebro län Box 1613, Örebro 50 (350) E-post:

51 Protokoll Sammanträdesdatum Regionstyrelsen Anmälan av motion från Oskar Svärd (M) om att införa bedömningsbilar som komplement till den befintliga ambulansverksamheten Diarienummer: 17RS5310 Sammanfattning En motion från Oskar Svärd (M) har inkommit till Region Örebro län den 14 september 2017 om att införa bedömningsbilar som komplement till den befintliga ambulansverksamheten. Motionen har för beredning överlämnats till hälso- och sjukvårdsstaben. Beslutsunderlag FöredragningsPM regionstyrelsen , anmälan av motion (M) Motion till Region Örebro län från Oskar Svärd (M) - Bedömningsbilar som komplement till ordinarie ambulansverksamhet Beslut Regionstyrelsen föreslår regionfullmäktige besluta att ta anmälan till protokollet. Skickas till Regionfullmäktige Postadress Region Örebro län Box 1613, Örebro (95) (350) E-post:

52 N Region t~r~brc~ fan _ Motion ~~ Bedomningsbilar som komplement till ordinarie ambulansverksamhet. ~e nt ra I a d i a rt et,~ ~, r.' ~ _~ $ `w d a Ambulansverksamheten ar, likt andra delar av regionen, en verksamhet med hog press och stressiga dagar. Ambulansavdelningen iorebro ar belaget pa Universitetssjukhuset, med satellitstationer i Byrsta och Askersund. Personalen bemannar 8 ambulanser, varav 5 ar dygnsambulanser. Ambulansen i Orebro har arligen cirka utlarmningar, varav 90% av uppdragen var av akut karaktar (dvs. prio 1 & 2). Vissa larm ar inte sa allvarliga att ambulansen behover rycka ut utan dar det egentligen skulle racka for patienten att i stallet besoka en vardcentral. Det ar ett problem som maste fa ett stopp. Varmlands landsting har infort bedomningsbilar som komplement till den ordinarie ambulansverkamheten. Syftet ar att bedomningsbilen kan aka ut, efter horande med S O S larmcentral, och gora en forsta bedomning. I de fall det rote krays en ambulansbil kan bedomningsbilens personal gor en kvalitativ bedomning for att styra patienten till raft vardplats. Bilen ar fullt utrustad som en ambulans men skillnaden ar att den rote kan to en bar. De positiva effekterna ar flera: - Akutsjukvarden belastas rote av patienter ears skador bast far yard i annan verksamhet. - Patienten far snabbare en kvalitativ yard. - Kostnaderna minskar. Ambulansverksamheten blir effektivare. Med anledning av ovanstaende yrkar j ag darfor: Att. Region Orebro Lan utreder mojligheten att infora bedomningsbilar som komplement till den befintliga ambulansverksamheten. Oskar Svard (M) ~~ 52 (350)

53 7 Anmälan av medborgarförslag om bussförbindelser 17RS (350)

54 1 (1) Tjänsteställe, handläggare Sammanträdesdatum FöredragningsPM Nämndadministration, Kristina Berglund Dnr: 17RS5828 Organ Regionstyrelsen Anmälan av medborgarförslag, bussförbindelser Förslag till beslut Regionfullmäktige beslutar att ta anmälan till protokollet, samt att överlåta ärendet till nämnden för samhällsbyggnad för beslut. Sammanfattning Ett medborgarförslag om bussförbindelser har inkommit till Region Örebro län den 11 oktober Medborgarförslaget har för beredning överlämnats till förvaltningen Regional utveckling. Beslutsunderlag FöredragningsPM regionfullmäktige Medborgarförslaget Skickas till: (Ange vem/vilka beslutet ska skickas till) Postadress Region Örebro län Box 1613, Örebro 54 (350) E-post:

55 Protokoll Sammanträdesdatum Regionstyrelsen Anmälan av medborgarförslag om bussförbindelser Diarienummer: 17RS5828 Sammanfattning Ett medborgarförslag om bussförbindelser har inkommit till Region Örebro län den 11 oktober Medborgarförslaget har för beredning överlämnats till förvaltningen Regional utveckling. Beslutsunderlag FöredragningsPM regionstyrelsen , anmälan av medborgarförslag om bussförbindelser Medborgarförslag - Bussförbindelser Beslut Regionstyrelsen föreslår regionfullmäktige besluta att ta anmälan till protokollet, samt att överlåta ärendet till nämnden för samhällsbyggnad för beslut. Skickas till Regionfullmäktige Postadress Region Örebro län Box 1613, Örebro (95) (350) E-post:

56 Namn: ~ Datum: r E ~. ~ ~ 'mac A ress~ Me or arforsla ~~ ~ g g -~,~~ ~f Postadresse Tel: ~. Re gion Orebro lan ~` I ~J _- ~ -~~ Box 1613 ~ l~ ~~ ~ OREBRO E-post: ~~ ~ ;',o f legion r ebr~ Ja z~~r ~'o~ ~~ Medborgarforslag (kortfattat namn): Centr a,a ~~ T ~rie~ ~~. ~ ~. ~ ~ ~~ ~~ ~~ a r ' Motivering (Lamna en mer utforlig beskrivning av ditt forslag och motivera varfor det bor genomforas):.~ ~~ ~~ r~. ~ ~. ~ i ~~, ~ '`,~ ~ ~ c~ ~,, f ~. o GL ~ ~- ~ ~~... ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ '~ ~ fit.. ~ ~', Personuppgifterna behandlas enligt PuL. Jag godkanner att forslaget med mina personuppgifter publiceras i protokoll och foredragningslistor pa landstingets hemsida. Jag godkanner inte att forslaget med mina personuppgifter publiceras i protokoll och foredragningslistor pa landstin ets hemsida. Namnun r krift(-er):.. ~I~ Namnfortydliga.~, ~. ~.,. 56 (350) ~~~~~

57 8 Anmälan av medborgarförslag, kulturpolitiska programmet 17RS (350)

58 1 (1) Tjänsteställe, handläggare Sammanträdesdatum FöredragningsPM Nämndadministration, Kristina Berglund Dnr: 17RS5918 Organ Regionfullmäktige Anmälan av medborgarförslag, kulturpolitiska programmet Förslag till beslut Regionfullmäktige beslutar att ta anmälan till protokollet, samt att överlåta till nämnden för Regional tillväxt för beslut. Sammanfattning Ett medborgarförslag avseende avlönade poeter har inkommit till Region Örebro län den 16 oktober Medborgarförslaget har för beredning överlämnats till Regional utveckling. Beslutsunderlag FöredragningsPM regionfullmäktige Medborgarförslaget Skickas till: (Ange vem/vilka beslutet ska skickas till) Postadress Region Örebro län Box 1613, Örebro 58 (350) E-post:

59 Protokoll Sammanträdesdatum Regionstyrelsen Anmälan av medborgarförslag, avlönade poeter Diarienummer: 17RS5918 Sammanfattning Ett medborgarförslag avseende avlönade poeter har inkommit till Region Örebro län den 16 oktober Medborgarförslaget har för beredning överlämnats till Regional utveckling. Beslutsunderlag FöredragningsPM regionstyrelsen , anmälan av medborgarförslag om avlönade poeter Medborgarförslag Beslut Regionstyrelsen föreslår regionfullmäktige besluta att ta anmälan till protokollet, samt att överlåta till nämnden för Regional tillväxt för beslut. Skickas till Regionfullmäktige Postadress Region Örebro län Box 1613, Örebro (350) (95) E-post:

60 _~~._ 60 (350)

61 61 (350)

62 10 Delårsrapport 2 Region Örebro län augusti RS (350)

63 1 (3) Tjänsteställe, handläggare Sammanträdesdatum FöredragningsPM Staben Ekonomi, Birgitta Ohlsson Dnr: 17RS3018 Organ Regionfullmäktige Delårsrapport 2 Region Örebro län augusti 2017 Förslag till beslut Regionfullmäktige beslutar att fastställa i delårsrapporten föreslagna budgetjusteringar, samt att godkänna delårsrapporten. Sammanfattning Uppföljning av regionfullmäktiges verksamhetsplan med budget 2017 sker vid delårsrapportering per 30 april, 31 augusti och för helår med årsredovisning och utgår från förutsättningar, mål, inriktningar och ambitioner som uttrycks i verksamhetsplanen. Rapportering av aktuella händelser, av mål och prognos för måluppfyllelse samt uppdrag kopplat till de strategiska processer och målområden som återfinns i verksamhetsplanen med budget för huvudprocesserna hälso- och sjukvård, tandvård och regional utveckling och områdena hållbar utveckling, digitalisering, attraktiv arbetsgivare och ekonomi. Region Örebro län redovisar per augusti ett överskott om 167 miljoner kronor. Verksamheterna gemensamt redovisar ett överskott om 23 miljoner kronor. Regionstyrelsens finansförvaltning ger ett överskott om 144 miljoner kronor. Helårsprognosen per april uppgår till 150 miljoner kronor. Verksamheternas helårsprognoser räknas samman till -96 miljoner kronor. Prognosen för att uppfylla fullmäktiges mål och uppdrag indikerar en positiv utveckling inom de flesta processer och målområden. Sammantaget prognostiserar 30 av 31 mål (97 procent) en god måluppfyllelse eller en mindre, acceptabel avvikelse. Ett inriktningsmål, att styrelsen och nämnderna ska redovisa ett resultat i balans, prognostiserar en negativ avvikelse från målnivån och uppfylls inte. Postadress Region Örebro län Box 1613, Örebro 63 (350) E-post:

64 2 (3) Tjänsteställe, handläggare Sammanträdesdatum FöredragningsPM Staben Ekonomi, Birgitta Ohlsson Dnr: 17RS3018 Ärendebeskrivning Delårsrapporten redovisar uppföljning av regionfullmäktiges verksamhetsplan med budget 2017 per 31 augusti Rapportering sker av aktuella händelser och av mål och prognos för måluppfyllelse och uppdrag. Rapporteringen görs till de strategiska processer och målområden som återfinns i verksamhetsplanen huvudprocesserna hälso- och sjukvård, tandvård och regional utveckling och områdena hållbar utveckling, digitalisering, attraktiv arbetsgivare och ekonomi. Inom hälso- och sjukvården har bemanningsläget och sommarsituationen påverkat verksamheterna under perioden. Bra förberedelser inför sommaren och engagerade chefer och medarbetare har medfört att verksamheterna fungerat väl. I takt med att resurserna i allt högre utsträckning samordnas i länet har antalet operationer och besök ökat och tillgängligheten har förbättrats. Verksamheten i Folktandvården har fungerat väl under sommaren. Den nya tandvårdskliniken Eyra i Örebro har öppnats. Arbete pågår för att säkra kompetensförsörjningen inom framför allt hälso- och sjukvården och Folktandvården och att vara en attraktiv arbetsgivare. En strategisk kompetensförsörjningsplan ska vara klar under året. Det pågår arbete med att uppdatera Region Örebro läns vision som kommer att beslutas under senhösten. Parallellt med detta kommer arbetet med värdegrundsprocessen att initieras. En ny regional utvecklingsstrategi (RUS) håller på att tas fram. Inom området för regional tillväxt har arbete fortsatt inom utbildning och arbetsmarknad, näringslivsutveckling, kultur och ideell sektor, välfärd och folkhälsa och social välfärd. Arbete har också fortgått för en väl fungerande samhällsplanering, infrastruktur och kollektivtrafik. Fortsatt arbete med den regionala digitala agendan har pågått och tjänster inom e-hälsa har fortsatt och breddats. Verksamheterna i Region Örebro län arbetar med att ta fram aktivitetsplaner för implementering och uppföljning av det nya programmet för hållbar utveckling. Region Örebro län redovisar per augusti ett överskott om 167 miljoner kronor. Verksamheterna gemensamt redovisar ett överskott om 23 miljoner kronor. Regionstyrelsens finansförvaltning ger ett överskott om 144 miljoner kronor. Helårsprognosen per april uppgår till 150 miljoner kronor. Verksamheternas helårsprognoser räknas samman till -96 miljoner kronor. Den ekonomiska utvecklingen har försämrats kraftigt under sommaren, och samtliga större förvaltningar redovisar betydande resultatförsämringar. Tidigare åtgärder för att få en ekonomi i balans ska skärpas ytterligare och samtliga förvaltningar ska genomföra resultatförbättrande åtgärder. Prognosen för att uppfylla fullmäktiges mål och uppdrag indikerar en positiv utveckling inom de flesta processer och målområden. Sammantaget är prognosen att Postadress Region Örebro län Box 1613, Örebro 64 (350) E-post:

65 3 (3) Tjänsteställe, handläggare Sammanträdesdatum FöredragningsPM Staben Ekonomi, Birgitta Ohlsson Dnr: 17RS av 31 mål (97 procent) har en god måluppfyllelse eller en mindre, acceptabel avvikelse. Inriktningsmålet att styrelsen och nämnderna ska redovisa ett resultat i balans har en negativ avvikelse från målnivån och prognosen är att målet inte uppfylls. Konsekvenser för miljö-, barn- och jämställdhetsperspektiven Enligt underlaget, delårsrapport 2 Region Örebro län augusti Delårsrapporten innehåller redovisning av ambitioner, mål och uppdrag inom hållbar utveckling med sociala, ekologiska och ekonomiska aspekter som även innefattar miljö-, barn- och jämställdhetsperspektiv. Ekonomiska konsekvenser Enligt underlaget, delårsrapport 2 Region Örebro län augusti Delårsrapporten innehåller redovisning av Region Örebro läns ekonomi för perioden januari - augusti 2017 samt prognos för helår Uppföljning Enligt underlaget, delårsrapport 2 Region Örebro län augusti Delårsrapporten är uppföljning av verksamhetsplan med budget per 31 augusti Beslutsunderlag FöredragningsPM regionfullmäktige Delårsrapport 2 Region Örebro län augusti 2017 Skickas till: Samtliga förvaltningar Postadress Region Örebro län Box 1613, Örebro 65 (350) E-post:

66 Protokoll Sammanträdesdatum Regionstyrelsen Delårsrapport 2 Region Örebro län augusti 2017 Diarienummer: 17RS3018 Sammanfattning Uppföljning av regionfullmäktiges verksamhetsplan med budget 2017 sker vid delårsrapportering per 30 april, 31 augusti och för helår med årsredovisning och utgår från förutsättningar, mål, inriktningar och ambitioner som uttrycks i verksamhetsplanen. Rapportering av aktuella händelser, av mål och prognos för måluppfyllelse samt uppdrag kopplat till de strategiska processer och målområden som återfinns i verksamhetsplanen med budget för huvudprocesserna hälso- och sjukvård, tandvård och regional utveckling och områdena hållbar utveckling, digitalisering, attraktiv arbetsgivare och ekonomi. Region Örebro län redovisar per augusti ett överskott om 167 miljoner kronor. Verksamheterna gemensamt redovisar ett överskott om 23 miljoner kronor. Regionstyrelsens finansförvaltning ger ett överskott om 144 miljoner kronor. Helårsprognosen per april uppgår till 150 miljoner kronor. Verksamheternas helårsprognoser räknas samman till -96 miljoner kronor. Prognosen för att uppfylla fullmäktiges mål och uppdrag indikerar en positiv utveckling inom de flesta processer och målområden. Sammantaget prognostiserar 30 av 31 mål (97 procent) en god måluppfyllelse eller en mindre, acceptabel avvikelse. Ett inriktningsmål, att styrelsen och nämnderna ska redovisa ett resultat i balans, prognostiserar en negativ avvikelse från målnivån och uppfylls inte. Beslutsunderlag FöredragningsPM regionstyrelsen , delårsrapport 2 för Region Örebro län Delårsrapport Region Örebro län Bilaga till delårsrapport för Region Örebro län Anteckning I samband med ärendets behandling föredrar regiondirektör Rickard Simonsson ärendet. Beslut Regionstyrelsen föreslår regionfullmäktige besluta att fastställa i delårsrapporten föreslagna budgetjusteringar, samt att godkänna delårsrapporten. Postadress Region Örebro län Box 1613, Örebro (350) (95) E-post:

67 Protokoll Sammanträdesdatum Regionstyrelsen Regionfullmäktige Postadress Region Örebro län Box 1613, Örebro (350) (95) E-post:

68 Delårsrapport Region Örebro län Delår (350)

69 Innehållsförteckning 1 Aktuella händelser och sammanfattande resultat Rapportering aktuella händelser samt mål och uppdrag Hållbar utveckling Hälso- och sjukvård Tandvård Regional utveckling Regional tillväxt Samhällsbyggnad Digitalisering Attraktiv arbetsgivare Ekonomi Andra juridiska personer Ekonomi och finansiella förutsättningar Omvärldsanalys Resultatanalys Finansiell ställning Budgetjusteringar Bilagor Resultaträkning Driftredovisning Kassaflödesanalys Balansräkning Noter till resultaträkning Noter till kassaflödesanalys Noter till balansräkning Redovisningsprinciper HR-statistik Verksamhetsstatistik Region Örebro län Delårsrapport 69 (350) 2(93)

70 1 Aktuella händelser och sammanfattande resultat Uppföljning av regionfullmäktiges verksamhetsplan med budget 2017 sker vid delårsrapportering per 30 april och 31 augusti, samt för helår med årsredovisning. Uppföljningen utgår från förutsättningar, mål, inriktningar och ambitioner som uttrycks i verksamhetsplanen. Inom hälso- och sjukvården har bemanningsläget och sommarsituationen påverkat verksamheterna under perioden. Bra förberedelser inför sommaren och engagerade chefer och medarbetare har medfört att verksamheterna fungerat väl även om det var något färre vårdplatser jämfört med förra året och ett hårt tryck i många verksamheter. En ökad samverkan mellan olika enheter i länet och att använda servicepersonal i högre utsträckning för att avlasta vårdpersonalen har bidragit till ett bättre bemanningsläge. Hälso- och sjukvården arbetar för att de gemensamma resurserna ska användas på ett effektivt och långsiktigt hållbart sätt. Nationella jämförelser visar att resultat från olika enheter i länet skiljer sig åt, både vad gäller kvalitet och tillgänglighet, där vissa har goda resultat medan andra klarar sig sämre. Arbete sker kontinuerligt med analys och uppföljning inklusive öppna jämförelser och ett strukturerat förbättringsarbete är kopplat till detta. I takt med att resurserna i allt högre utsträckning samordnas i länet har antalet operationer och besök ökat och tillgängligheten har förbättrats. Åtgärder pågår också för att dimensionera antal vårdplatser efter behov. En framtidsplan för den högspecialiserade vården håller på att tas fram. För att bevara de olika verksamheterna behövs en fortsatt hög kvalitet, god tillgänglighet och stark forskning. Arbete pågår också för att säkra kompetensförsörjningen och kostnadseffektiva bemanningslösningar inom hälso- och sjukvården. Inom Folktandvården har rekryteringen av tandläkare varit framgångsrik, däremot är det en utmaning att rekrytera tandhygienister. Inom hela Region Örebro län pågår arbete med kompetensförsörjningsfrågorna och att vara en attraktiv arbetsgivare. Kommunikationsinsatser har gjorts bland annat på sociala medier både i rekryteringssyfte och att stärka arbetsgivarvarumärket. Kompetensförsörjningen är en av de mest strategiska frågorna för Region Örebro län. Att attrahera, rekrytera, utveckla och behålla medarbetare är en viktig grund för att nå verksamhetens målsättningar och uppdrag både på kort och på lång sikt. En strategisk kompetensförsörjningsplan ska vara klar under året. Antal årsarbetare har ökat med 346 tillsvidare- och visstidsanställda. Det är en fortsatt ökning av flera olika personalgrupper inom i stort sett alla förvaltningar. Ökningen beror delvis på nya verksamheter och nya uppdrag. Antalet handläggare och administratörer har ökat och en total genomlysning ska göras av dimensioneringen för dessa yrkesgrupper. Det pågår arbete med att uppdatera Region Örebro läns vision som kommer att beslutas under senhösten. Parallellt med detta kommer arbetet med värdegrundsprocessen att initieras. Verksamheten i Folktandvården har fungerat väl under sommaren. Under sommarmånaderna anställer Folktandvården studenter som går odontologiska utbildningar, dels för att kunna ge personalen semester efter deras önskemål och dels att kunna erbjuda studenterna möjlighet att få kontakt med de yrken de utbildar sig till. Den nya tandvårdskliniken Eyra i Örebro har öppnats och kan ta emot det ökande antalet patienter som den stora inflyttningen till Örebro har inneburit. Folktandvården har också fortsatt att vidareutveckla rollen som Nationellt Odontologiskt Centrum genom forskning, utveckling och utbildning. Arbetet inom flyktingsamordning redovisar att antalet asylsökande i länet har minskat sedan början av 2016 från till juni i år och situationen har väsentligt stabiliserats trots en fortsatt hög arbetsbelastning inom berörda verksamheter. En uppföljningsrapport av flyktingplanen redovisades på regionstyrelsen i mars. Där beslutades att den särskilda organisation som byggts upp i samband med den stora flyktingströmmen hösten 2015 ska avslutas under året. De utredningsuppdrag och förbättringsåtgärder som låg som uppdrag i flyktingplanen övertas av ordinarie linjeorganisation. Region Örebro län Delårsrapport 70 (350) 3(93)

71 En ny regional utvecklingsstrategi (RUS) håller på att tas fram. Utvecklingsstrategin har utgångspunkt i den nationella strategin för hållbar regional tillväxt och attraktionskraft och syftar till att skapa en ekonomisk utveckling som bidrar till social och ekologisk hållbarhet. Inom regional tillväxt pågår satsningar på kunskapslyft för barn och unga och vuxenutbildning. Region Örebro läns innovationsstrategi har beslutats och arbete inför genomförande har startat. Arbetet med att få fler kvinnliga företagare att söka företagsstöd har gett effekt och det är en ökning av beslutade stöd till kvinnliga företagare. Samverkan med kommunerna och civilsamhället, ÖLIF och ÖLBF med målet om en jämlik hälsa har skett med utgångspunkt från de lokala folkhälsoavtalen. Fortsatt arbete med nytt folkhälsoavtal pågår. Remissversionen av Kulturgarantin är färdig efter dialog- och analysarbete. Integrationsprojektet Alla barns rätt till kultur har fortsatt och bygger vidare på tidigare erfarenheter med viktiga nyckelpersoner. Trafikförändringar enligt projektet Mer Koll har fortsatt med utökning av antalet turer på de stråk som har flest resenärer och störst potential till att få fler att välja kollektivtrafik. Region Örebro län utreder tillsammans med Örebro kommun införande av Bus Rapid Transport (BRT) som ett sätt för att öka resandet i stadstrafiken. Regionstyrelsen i Region Örebro län och regionstyrelsen i Region Västmanland har beslutat att bilda ett gemensamt bolag som driver busstrafik i de båda länen med start En remissversion av Länsplan för regional transportinfrastruktur har varit på remiss under sommaren. Kommuner och organisationer med flera har haft möjlighet att delta på en remisskonferens. En handlingsplan för att stärka och integrera miljö- och klimatperspektiven i det regionala tillväxtarbetet har beslutats där även samverkan med kommunerna är viktigt för att nå resultat. Inom hållbar utveckling har Miljö- och hållbarhetsprogrammet för åren följts upp i början av året med goda resultat. Region Örebro läns totala klimatpåverkan har minskat med 31 procent, vilket innebär att målet på 30 procent minskning är uppnått. Även målet om minst 45 procent ekologiska livsmedel är uppnått där resultatet är 48 procent. Verksamheterna i Region Örebro län arbetar nu med att ta fram aktivitetsplaner för implementering och uppföljning av det nya programmet för hållbar utveckling. Agenda 2030-delegationen har varit på besök, arbete pågår både nationellt och inom Region Örebro län med de 17 globala hållbarhetsmålen. Region Örebro län har diplomerats som en Fairtrade-region och ska öka både andelen etiskt producerade livsmedel och inköp av fairtradeprodukter. Kommissionen för jämlik hälsa i Örebro län har arbetat fram förslag på åtgärder för att minska systematiska skillnader i hälsa. Förslagen har tagits fram i dialog med länets kommuner, myndigheter och organisationer och kommer att överlämnas till regionstyrelsen i november. En ny tobakspolicy för Region Örebro län har antagits som på sikt kommer att skärpa kraven på användning av tobak inom regionens verksamheter. Beslutet är en del i det hälsofrämjande arbetet för både medarbetare och länsinvånare. Implementeringen av handlingsplan Suicidprevention och minskad psykisk ohälsa pågår i enlighet med Folkhälsomyndighetens rekommendationer. En behovsinventering pågår för både professionella och samhällsaktörer för att stärka förutsättningarna för kunskapsstyrning och anpassade utbildningsinsatser. Inom digitalisering pågår arbete med den regionala digitala agendan (RDA) inom länet som Region Örebro län har uppdraget att hålla samman och leda genomförandet av. Införandet av tjänster inom e- hälsa har fortsatt och breddats med kvalitetssäkrad information och effektiva verktyg för att hantera sin egen hälsa och vård. Region Örebro län har antagit den nya nationella visionen för e-hälsa som utgår ifrån att Sverige år 2025 ska vara bäst i världen på att använda digitaliseringens möjligheter. Arbete pågår med upphandling av framtidens vårdinformationsstöd i samarbete med andra landsting och regioner inom SUSSA samverkan. Arbetet med det organisationsövergripande och integrerade ledningssystemet, Vårt arbetssätt, fortgår. Implementering på intranätet pågår med syfte att skapa en hög tillgänglighet av styrande dokument för chefer och medarbetare, kopplat till kartlagda processer. Omvärldstrender som togs fram under våren finns med som grund för arbetet med regionfullmäktiges verksamhetsplan Fokus ligger på demografi, relationen stad-landsbygd och digitaliseringens möjligheter. Nu pågår arbetet med att säkra en god omvärldsbild inför 2019 i en omvärldsrapport med Region Örebro län Delårsrapport 71 (350) 4(93)

72 Örebro läns viktiga omvärldstrender och händelser. Arbete pågår också med internationella frågor och aktuellt uppdrag är att ta fram en internationell strategi/riktlinjer för Region Örebro län. Statliga utredningar om regioner och kommuner fortsätter. Indelningskommittén har fått nya tilläggsdirektiv, som bland annat fokuserar på hur regioner/landsting ska kunna utveckla och fördjupa sina samarbeten. Kommittén ska lämna sitt slutbetänkande i februari Den så kallade Kommunutredningen har påbörjat sitt arbete. Kommunernas möjlighet att fullgöra sina uppdrag framöver står i fokus. Region Örebro län följer arbetet, då utredningens förslag också kan komma att påverka den regionala nivåns uppdrag. Det pågår flera fastighetsprojekt där det nya huset för högspecialiserad vård, H-huset på Universitetssjukhuset Örebro, är det största. Färdigställda fastighetsprojekt under perioden är ombyggnad av operation och steril på Karlskoga lasarett och akutmottagning på Lindesbergs lasarett. Ekonomin för Region Örebro län redovisar ett överskott om 167 miljoner kronor per augusti. Det innebär en försämring av resultatet med -140 miljoner kronor jämfört med föregående år. Verksamheterna gemensamt redovisar ett överskott om 23 miljoner kronor, vilket är 133 miljoner kronor sämre än föregående år. Regionstyrelsens finansförvaltning ger ett överskott om 144 miljoner kronor (152 miljoner kronor). Helårsprognosen per augusti uppgår till 150 miljoner kronor (261 miljoner kronor). Verksamheternas helårsprognoser räknas samman till -96 miljoner kronor. Den ekonomiska utvecklingen har försämrats kraftigt under sommaren, och samtliga större förvaltningar redovisar betydande resultatförsämringar. Mot den bakgrunden ska de tidigare åtgärderna för att få en ekonomi i balans skärpas ytterligare och regiondirektören har också beslutat om resultatförbättrande åtgärder för samtliga förvaltningar. Prognosen för att uppfylla fullmäktiges mål och uppdrag indikerar en positiv utveckling inom de flesta processer och målområden. Det finns totalt 31 inriktningsmål och av dessa är prognosen att 30 mål kommer att uppfyllas, varav 19 mål fullt ut. 11 mål har en mindre acceptabel avvikelse från målnivån, varav 6 har en positiv utveckling i jämförelse med årets början. Sammantaget är således prognosen att 30 av 31 mål (97 procent) har en god måluppfyllelse eller en mindre, acceptabel avvikelse. Inriktningsmål 29, att styrelsen och nämnderna ska redovisa ett resultat i balans, har en negativ avvikelse från målnivån och prognosen är att målet inte uppfylls. Det finns 40 uppdrag och prognosen är att 36 uppdrag kommer att genomföras. Tre uppdrag bedöms i dagsläget inte bli helt klara innan årsskiftet och slutförs i början av nästa år. Uppdrag 6, att genomföra en sårbarhets- och försörjningsanalys av Region Örebro läns varu- och materialflöden, har blivit fördröjd och kommer att genomföras först under nästa år. Samtliga inriktningsmål, varav 26 verksamhetsmål, definieras med bäring på god ekonomisk hushållning. Mot bakgrund av måluppfyllelsen och de aktiviteter och uppdrag som genomförs inom respektive process och målområde och den utveckling som detta skapat bedöms verksamhet och ekonomi i allt väsentligt uppfylla fullmäktiges krav på god ekonomiska hushållning. Region Örebro län Delårsrapport 72 (350) 5(93)

73 2 Rapportering aktuella händelser samt mål och uppdrag Rapportering av aktuella händelser, mål och måluppfyllelse samt uppdrag kopplas till de strategiska processer och målområden som återfinns i verksamhetsplanen med budget för huvudprocesserna hälso- och sjukvård, tandvård och regional utveckling och områdena hållbar utveckling, digitalisering, attraktiv arbetsgivare och ekonomi. Symbolförklaringar Färgindikatorer, prognos måluppfyllelse och genomförande av uppdrag helår = uppnå eller överträffa målnivån = mindre, acceptabel avvikelse från målnivån = större negativ avvikelse från målnivån Förändringspilar, utveckling under året, prognosens resultat helår jämfört med föregående år = resultatet har förbättrats = resultatet är oförändrat = resultatet har försämrats Indikatorer, status för perioden vid delår = helt = delvis = inte alls 2.1 Hållbar utveckling Miljö- och hållbarhetsprogrammet har följts upp med goda resultat. Arbete pågår med aktivitetsplaner för att uppfylla målen i det nya programmet för hållbar utveckling. Agenda 2030-delegationen har varit på besök, arbete pågår både nationellt och inom Region Örebro län med de 17 globala hållbarhetsmålen. Region Örebro län är nu en Fairtrade-region och ska öka både andelen etiskt producerade livsmedel och inköp av fairtradeprodukter. Region Örebro läns Miljö- och hållbarhetsprogram för åren har följts upp i början av året. Ett glädjande resultat är att Region Örebro läns totala klimatpåverkan har minskat med 31 procent mellan åren , vilket innebär att målet på 30 procent minskning är uppnått. Där har avtal om fossilfri fjärrvärme och fjärrkyla, byte av bränsle i Länstrafikens bussar samt arbete med klimatsmarta måltider haft stor betydelse. Något annat positivt att lyfta är att Region Örebro län uppfyllt målet om att ha minst 45 procent ekologiska livsmedel år 2016, där resultatet hamnade på 48 procent. En fortsatt utmaning att jobba vidare med är klimatpåverkan från de anställdas tjänsteresor. För att uppfylla målen i det nya programmet för hållbar utveckling arbetar Region Örebro läns förvaltningar aktivt med att formulera aktivitetsplaner. Region Örebro län Delårsrapport 73 (350) 6(93)

74 Under Miljödagen i april diplomerades Region Örebro län som en Fairtrade-region. Det innebär bland annat att Region Örebro län ska öka andelen etiskt producerade livsmedel och på sikt fördubbla andelen Fairtrade- produkter som köps in. Vid sidan av detta har en informationsaktivitet genomförts i samband med diplomeringsceremonin på Miljödagen. Sedan dess har det tillkommit ytterligare informationsinsatser i Tebladet, en hemsida och Fairtrade Challenge och Region Örebro län kommer att delta på Fairtrade Forum. Under året kommer en mer detaljerad handlingsplan tas fram i samarbete med styrgrupp och referensgrupp för att precisera arbetet ytterligare. Agenda 2030-delegationen besökte Region Örebro län i mars. Delegationen fick information om arbetet med framtagandet av den nya regionala utvecklingsstrategin och workshop genomfördes med det regionala samverkansrådet. I delegationens förslag till handlingsplan "I riktning mot en hållbar välfärd" tas både den regionala utvecklingsstrategin (RUS) och program för hållbar utveckling upp som exempel. Kommissionen för jämlik hälsa i Örebro län har arbetat fram förslag på åtgärder för att minska systematiska skillnader i hälsa. Förslagen har tagits fram i dialog med länets kommuner, myndigheter och organisationer. Förslaget kommer att överlämnas till regionstyrelsen i november. I juni antog regionstyrelsen en ny tobakspolicy för Region Örebro län som på sikt kommer att skärpa kraven på användning av tobak inom Region Örebro läns verksamheter. Beslutet är en del i det hälsofrämjande arbetet för både medarbetare och länsinvånare. Under perioden har följande länsövergripande undersökningar med syfte att få kunskap om befolkningens livsvillkor, levnadsvanor och hälsa genomförts: Liv & hälsa ung (Totaltundersökning bland elever i årskurs 7 och 9 samt år 2 på gymnasiet), ELSA (Sammanställning i samband med hälsosamtal i skolan bland elever i förskoleklass, årskurs 4 och 7 samt år 1 på gymnasiet), Liv & hälsa (Urvalsundersökning till befolkningen 18 år och äldre). Arbetet med de statliga utvecklingsmedlen kring våld i nära relation fortgår. Nyckelpersoner från verksamheten har arbetat med att utveckla lokala tillämpningar av rutiner för respektive verksamhet och introduktionsföreläsningar har hållits om våld. Inom både barnhälsovården, mödrahälsovården och inom psykiatrin för barn och unga samt MMR-team (multimodal rehabilitering) och rehabkoordinatorer har arbetet fortsatt med att utveckla metoder och arbetssätt för att ställa frågor om våld och personal har fått utbildning. Under andra tertialet har ytterligare fler personer genomgått webb-utbildning om HBTQ. Uppdrag 1. Att ta fram aktivitetsplaner för implementering och uppföljning av det nya programmet för hållbar utveckling. Kommentar Varje förvaltning arbetar aktivt med att utveckla aktivitetsplaner för implementering och uppföljning av det nya programmet för hållbar utveckling. Varje förvaltning har utsett en eller flera ansvariga för detta arbete. Dessa ansvariga personer samverkar också över förvaltningsgränser i vissa tvärfunktionella mål. En serie öppet-hus-möten är planerade under hösten för att ansvariga personer inom varje förvaltning ska kunna träffas tillsammans med expertresurser och diskutera aktiviteter inom specifika fokusområden i programmet. Implementering av relevanta delar av hållbarhetsprogrammet ingår som en del i den handlingsplan för kommunikationsområdet som finns för hela året. Kommunikationsstaben utgör också ett särskilt stöd till processansvarig för hållbarhetsprogrammet då kommunikationsaktiviteter är en del i arbetet med att implementera programmet. Region Örebro län Delårsrapport 74 (350) 7(93)

75 Uppdrag 2. Att ta fram ett målgruppsanpassat utbildningskoncept med samordnad kompetensutveckling kopplad till målen i Program för hållbar utveckling Kommentar Ett projektdirektiv har arbetats fram och projektplaneringen pågår. Projektet sträcker sig över flera funktioner som aktivt samverkar. Uppdrag 3. Att ta fram ett förslag på hur Region Örebro län ska arbeta med sociala investeringar. Kommentar Det finns aktiviteter kopplade till uppdraget inom ramen för den kommande planen för civilsamhälle och social ekonomi som drivs inom förvaltningen Regional utveckling och dess nämnder (fokusnämnden kultur, bildning och ideell sektor samt nämnden för regional tillväxt). Uppdrag 4. Att barnrättsperspektivet analyseras för minst en verksamhet per förvaltning och år. Kommentar Regionhälsan tillämpar barnrättsperspektivet i alla kontakter mot kund och där misstanke finns om att ett barn far illa, upprättas en orosanmälan. Inom Hälso- och sjukvårdsförvaltningen har den förvaltningsövergripande kompetensgruppen Barn och Unga som närstående har fått i uppdrag att genomlysa barnrättsperspektivet. Valet har fallit på neurologi, neurofysiologi rehabiliteringskliniken USÖ med fokus på personer med multipel skleros. Arbetet blir en naturlig fortsättning på den forskning som har bedrivits där. Barnrättsperspektivet är en central utgångspunkt för länets kulturplan. De perspektiv som lyfts fram särskilt ligger i linje med FNs barnkonvention och består i tillgång till och inflytande över kulturella upplevelser, samt inflytande och delaktighet generellt. Vad gäller finansiella satsningar och stödformer, så görs på årlig basis en analys av hur stor del av dessa som kommer barn och ungdomar till del. Regionservice ledningsgrupp har beslutat att under 2017 arbeta med kunskapshöjande åtgärder inför att barnkonventionen förväntas bli lag De kommer att utgå från SKLs webbutbildning "Barnkonventionen - från teori till praktik". Först därefter kommer en analys av utvalda verksamheter att göras. I analysarbetet kommer SKLs tillämpningsnycklar att användas för uppföljning av barnrättsarbete i verksamheten. Uppdrag 5. Att ta fram en strategi för hur arbetet med hälsofrämjande hälso- och sjukvårdsinformation till asylsökande och nyanlända ska ske. Kommentar Staben hållbar utveckling har för verksamhetsåret 2017 fått i uppdrag att i samverkan med kommunikationsstaben ta fram en handlingsplan för hur arbetet med hälsofrämjande hälso- och sjukvårdsinformation till asylsökande och nyanlända ska ske. Kommunikationsstaben har för verksamhetsåret Region Örebro län Delårsrapport 75 (350) 8(93)

76 2017 fått särskilda medel tilldelade för att säkerställa bättre informationshantering till asylsökande och till andra målgrupper som har bristande språkkunskaper i svenska. Uppdraget är att fungera som central intern samordnare med ansvar för sammanställning, tillgängliggörande och spridning av befintligt informationsmaterial, produktion av nytt efterfrågat material, spridning av muntlig information i lämpliga forum, samt uppföljning och utvärdering av genomförda åtgärder. Arbetet pågår, viss justering av upplägg sker löpande i dialog med verksamheten och andra samverkande myndigheter. En planering för hur arbetet ska fortsätta kommande år har också inletts. Uppdrag 6. Att genomföra en sårbarhets- och försörjningsanalys av Region Örebro läns varuoch materialflöden. Kommentar Det finns ett behov av omtag på detta uppdrag och Regionkansliet med ledning av staben för hållbar utveckling har kallat till ett första möte i oktober med berörda verksamheter. 2.2 Hälso- och sjukvård Bemanningsläget och sommarsituationen har påverkat verksamheterna inom hälso- och sjukvården. Trots något färre vårdplatser, ett hårt tryck i många verksamheter och vissa svårigheter att bemanna, har sommaren med hjälp av en god planering och engagerade chefer och medarbetare fungerat väl. Hälso och sjukvården arbetar för att de gemensamma resurserna ska användas på ett effektivt och långsiktigt hållbart sätt. Antalet operationer och besök har ökat och tillgängligheten har förbättrats. Åtgärder pågår för att dimensionera antal vårdplatser efter behov. Arbete pågår också för att säkra kompetensförsörjningen och kostnadseffektiva bemanningslösningar. Under detta tertial har framförallt bemanningsläget tillsammans med sommarsituationen haft en stor inverkan på Hälso- och sjukvårdförvaltningens verksamheter. Förberedelserna inför sommaren startade redan under hösten 2016 och ett omfattande arbete har gjorts för att på ett tydligare sätt hantera vårdplatssituationen. Trots att det i perioder under sommaren varit trångt om vårdplatser förfaller detta arbete tillsammans med en god samarbetsförmåga lett till en bättre hantering av vårdplatssituationen. En noggrann planering av personalens semester har gjorts för att täcka en nödvändig bemanning under semesterperioden. Utmaningar vad gäller sommarplanering finns alltid och ser olika ut mellan åren. För att lösa bemanningen under årets sommar har hälso- och sjuvården arbetat med en rad aktiviteter. Det handlar till exempel om ökad samverkan mellan olika enheter i länet, se över lösningar för schemaläggning på ett sätt som underlättar bemanningen och enbart i ett avgränsat antal verksamheter, med mycket svår bemanningsproblematik, använda modeller för extra ersättningar. Utifrån goda erfarenheter har också servicepersonal i högre utsträckning än tidigare arbetat på sjukhusen för att avlasta vårdpersonalen. Det handlar till exempel om resurser för transport-, städ- och kökstjänster. Målet inför sommaren var att sjukhusen totalt skulle kunna ha samma antal vårdplatser öppna under 2017 som Antalet öppna vårdplatser varierar över sommarperioden, men hälso- och sjukvården har under sommaren i genomsnitt haft cirka 435 somatiska vårdplatser öppna, exklusive förlossning och intensivvårdsplatser. Dessutom har 20 platser utnyttjats för utskrivningsklara patienter på Attendo Rynningeviken. Det innebär att det var cirka ett 15-tal färre öppna platser jämfört med sommaren Trots något färre vårdplatser, ett hårt tryck i många verksamheter och som alltid vissa svårigheter att bemanna, har sommaren med hjälp av en god planering och engagerade chefer och medarbetare generellt sett fungerat väl. Region Örebro län Delårsrapport 76 (350) 9(93)

77 I olika nationella jämförelser framkommer att resultaten från olika enheter i länet skiljer sig åt, både vad gäller kvalitet och tillgänglighet. För att klara hälso- och sjukvårdens framtida utmaningar och för att kunna göra de satsningar som krävs i framtiden är det nödvändigt att använda hälso- och sjukvårdens gemensamma resurser på ett mer effektivt och långsiktigt hållbart sätt. I takt med att resurserna i allt högre utsträckning samordnas i länet har antalet operationer och besök ökat och tillgängligheten har förbättrats. Utvecklingen inom svensk hälso- och sjukvård går framåt med hög fart. Flera statliga utredningar visar riktningen där fokus alltmer flyttas till vad som är bra kvalitet och tillgänglighet sett ur patienternas perspektiv. Det går att konstatera att svensk hälso- och sjukvård vid en internationell jämförelse fungerar relativt väl, men att det finns ett antal effektivitetsproblem. Region Örebro län delar de nationella utmaningarna med många andra landsting och regioner. I regionorganisationen finns många goda exempel på hur det går att hantera dessa utmaningar, men det finns också saker kvar att göra när det gäller kompetensförsörjning och kostnadseffektiva bemanningslösningar, kvalitet och kunskapsstyrning, tillgänglighet och produktionsplanering samt utveckling av nya vårdformer och användning av vårdplatser. Här pågår flera omfattande arbeten för att komma framåt i dessa viktiga frågor. Sjukfrånvaroökningen tycks ha stannat av. En tendens som gäller hela landet. Om denna är tillfällig eller bestående är svårt att säga men det är en positiv förändring. Region Örebro läns kartläggning under vintern/våren och ett fokus på området kan ha bidragit till detta. Sjukfrånvaron följs upp kontinuerligt. Kartläggning av sjukfrånvaron har visat samband att verksamheter med hög andel extra tid har högre sjukfrånvaro. Olika aktiviteter har genomförts med föreläsningar och aktiviteter på temat hälsofrämjande arbete. Inom Hälso- och sjukvårdsförvaltningens närsjukvårdsområden har rehab-koordinatorer tillsatts på vårdcentralerna. Deras arbete blir att hålla samman sjukskrivningsprocessen av patienterna på vårdcentralen, vilket kommer avlasta den personal som ingår i dessa processer och som kan leda till att Region Örebro läns egna medarbetare mår bättre. Region Örebro län är en universitetsregion och kan därför erbjuda invånarna en mycket avancerad och högspecialiserad vård. För regionorganisationen är det viktigt att ha en klart uttalad plan och målsättning med den högspecialiserade vården vid Universitetssjukhuset Örebro. En framtidsplan för den högspecialiserade vården är under utarbetande och kommer att beslutas senare i år. Det pågår flera fastighetsprojekt där det nya huset för högspecialiserad vård, H-huset på Universitetssjukhuset Örebro, är det största. Bygghandlingarna för H-huset är klara och baserat på dessa kommer leverantören att ta fram en produktionskalkyl. Detta är en viktig milstolpe i H-husprojektet eftersom det då framgår hur väl produktionskalkylen stämmer med utarbetat riktpris. Grundläggningsarbeten pågår för H-huset och den tekniska projekteringen är i slutskedet. Färdigställda fastighetsprojekt under perioden är ombyggnad av operation och steril på Karlskoga lasarett och akutmottagning på Lindesbergs lasarett. Övergripande mål: Hälso- och sjukvården är hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande. Inriktningsmål: Nr 1. Vården är hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande. Kommentar Hälso och sjukvården arbetar för att öka verksamheternas hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande inriktning. Det hälsofrämjande arbetet behöver alltmer bli en integrerad del i sjukvårdens arbete. Ett övergripande vårdprogram för insatser inom område levnadsvanor ger generellt stöd för vårdens olika insatsnivåer och områden. Region Örebro län Delårsrapport 77 (350) 10(93)

78 Indikatorer Utfall Målvärde Patienter som vårdats i Region Örebro län har tillfrågats om livsstil. Uppföljning sker via Nationell patientenkät. Delvis Kommentar Mätning görs under hösten 2017 under förutsättning att upphandling med nytt företag kan slutföras. Patienter i riskgrupper blir erbjudna insatser gällande sina levnadsvanor vid kontakt med hälso- och sjukvården och följs upp via adekvata kvalitetsregister. Delvis Kommentar Antalet registrerade hälsosamtal har ökat med 63 procent jämfört med samma period föregående år (januariaugusti). De fyra levnadsvanor som tillmäts störst vikt inom hälso- och sjukvården är tobaks- och alkoholbruk, fysisk aktivitet samt matvanor. Nedanstående visas en jämförelse mellan 2016 och 2017 för tidsperioden januari till augusti och utgår från KVÅ-registrerade*) aktiviteter inom specialistvård för de kliniker som använder Infomedix. Tobak: Enkla och rådgivande samtal om tobaksbruk har en tydlig nedåtgående trend medan de kvalificerade samtalen har ökat med 38 procent. Detta är helt i linje med de nationella riktlinjerna. Alkohol: Antalet enkla samt kvalificerade rådgivande samtal om alkoholvanor har ökat med 25 procent medan de rådgivande samtalen har minskat med 36 procent. Detta är motsatt förhållande mot nationella riktlinjer där riktlinjen är att rådgivande samtal bör erbjudas. Fysisk aktivitet: Enkla och rådgivande samtal om fysisk aktivitet har ökat något med 10 respektive 17 procent. Kvalificerade samtal har minskat med 24 procent. Riktlinjerna rekommenderar rådgivande samtal. Antalet recept på fysisk aktivitet har minskat med 25 procent. Mat: Endast rådgivande samtal om matvanor visar en ökning med 19 procent. Enkla råd och kvalificerat rådgivande samtal har minskat med 19 respektive 25 procent. Enligt riktlinjerna ska kvalificerade rådgivande samtal erbjudas. Sammanfattningsvis redovisas en ojämn bild där vissa resultat går i önskad riktning medan andra går åt motsatt håll. *) KVÅ: klassifikation av vårdåtgärder Den antagna rutinen för rökfri operation för patienter som röker tillämpas inom berörda verksamheter. Uppföljning av antalet patienter som erbjudits stöd för rökstopp inför operation. Målet är en ökning jämfört med Kommentar Indikatorn har visat sig mycket svår att följa upp då den inte tillförlitligt kan registreras. Indikatorn föreslås att omfatta även ett uppdrag till verksamhetsplanen Ett uppdrag att möjliggöra registrering och uppföljning av att erbjuda patienter rökstopp inför operation. Målet för indikatorn bör vara att alla patienter preoperativt erbjuds stöd till rökstopp. Övergripande mål: Hälso- och sjukvården är kunskapsstyrd, högkvalitativ, jämlik och jämställd. Inriktningsmål: Nr 2. Vården är kunskapsstyrd. Kommentar Det finns förslag att Region Örebro län ska ingå i en nationellt sammanhållen struktur för kunskapsstyrning. Om förslaget antas innebär det att hälso- och sjukvården i Region Örebro län ska bidra till att spegla den sjukvårdsregionala kunskapsstyrningsstrukturen samt organisera om lokala processer och Region Örebro län Delårsrapport 78 (350) 11(93)

79 strukturer för att matcha detta. Samverkan med kommunerna och på sjukvårdsregional nivå ska ske utifrån hälso- och sjukvårdens arbete att organisera för att bästa evidens ska nå ändå ut till patientmötet. Kunskapsstyrningsmodellen innefattar kunskapsstöd, analys och uppföljning inklusive öppna jämförelser och ett strukturerat förbättringsarbete kopplat till detta. Tydligare koppling till förbättringsarbete är motiverat. Indikatorer Utfall Målvärde Samtliga verksamheter har ett arbetssätt som stödjer ordnat införande och evidensbaserad praktik och uppföljning sker mot nationellt fastställda målvärden. Helt Kommentar Implementering av nationella riktlinjer sker dels via de lokala medicinska programråden (Diabetes; Astma/KOL, STRAMA samt Stroke) och dels i samverkan mellan Hälso- och sjukvårdsförvaltningens utvecklingsenhet och verksamheter. Resultat från nationella kvalitetsregister följs och utgör i viss mån underlag för förbättringsarbete. Ett råd för ordnat införande har bildats med uppdrag att ange under vilka förutsättningar metoder, sjukvårdsmaterial eller medicinsktekniska produkter (1 basbelopp) som kan införas i vården, då den totala kostnaden överstiger kronor per år för Hälso- och sjukvårdsförvaltningen. Ett rådsmöte har genomförts under våren Sjukvårdsregional HTA-samverkan sker via HTA-rådet och systematiska kunskapsunderlag produceras av såväl CAMTÖ som av HTA-rådet. Samverkan sker mellan CAMTÖ, Läkemedelskommittén och Medicinsk teknik. (HTA, Health Technology Assessment, innebär att man söker, granskar och sammanställer det vetenskapliga underlaget för en specifik fråga inom diagnostik eller behandling. I första hand rör det nytta och risker ur ett patientperspektiv men det innefattar också hälsoekonomiska och etiska aspekter.) (CAMTÖ, Centrum för evidensbaserad medicin och utvärdering av medicinska metoder i Region Örebro län (Centre for Assessment of Medical Technology in Örebro)) Jämförelser mellan vetenskapliga kunskapssammanställningars slutsatser och klinisk praxis genomförs i samverkan mellan HTA-enheten, CAMTÖ och verksamheterna och föredras i rådet för medicinsk kunskapsstyrning. En tydligare koppling till förbättringsarbete kan med fördel organiseras. Läkemedelskommittén arbetar övergripande med läkemedelsfrågor för såväl offentlig (kommunal och landstingsdriven) som privat hälso- och sjukvård inom Örebro län och verkar för en rationell, säker och kostnadseffektiv hantering av läkemedel där patientens och samhällets bästa beaktas. Kompetensgrupper arbetar övergripande inom Hälso- och sjukvårdsförvaltningen och i kommunal samverkan för att tillse att vården är kunskapsbaserad och jämlik när det gäller vissa övergripande områden. Tidigare grupperingar inom nutrition och munhälsa, sår och fall har utökats med preventivt vårdarbete/ Senior alert, barn och unga som närstående samt förbättringsarbete. Nära samverkan sker med kompetensgrupper under Hälso- och sjukvårdsförvaltningens chefläkare. Inriktningsmål: Nr 3. Vården är patientsäker. Kommentar Arbetet med att öka kunskap och delaktighet i patientsäkerhetsarbetet fortgår. En strategi för patientsäkerhet är beslutad och ligger till grund för fortsatt kvalitet och patientsäkerhet. Region Örebro län Delårsrapport 79 (350) 12(93)

80 Indikatorer Utfall Målvärde Redovisning av genomförda åtgärder utifrån Lex Mariaanmälningar, avvikelser, och klagomål samt händelse- och riskanalyser och effekter av dessa. Delvis Kommentar Genom ett strukturerat patientsäkerhetsarbete handläggs lex Maria anmälningar och klagomålsärende via chefläkare/anmälningsansvariggruppen inom Hälso- och sjukvårdsförvaltningen. Hittills under året har 45 anmälningar enligt lex Maria gjorts samt 96 enskilda klagomål via IVO har besvarats. I anslutning till utredning av inträffad händelse görs en bedömning av vilka åtgärder som genomförts per omgående och vilka som behöver följas upp. Alla lex Maria ärenden följs därutöver upp sex månader efter att beslut har inkommit. Fortsatt arbete pågår med en sammanhållen kedja för standardiserade risk- och händelseanalyser. Antalet genomförda analyser hittills under året är 9 stycken och dessa analyser är publicerade i Nitha kunskapsbank och föreslagna åtgärder följs upp. Fokusering på en strukturerad avvikelsehantering som bas inom respektive område i Hälso- och sjukvårdsförvaltningen gäller, med inriktning på den förändring som kommer i och med Klagomålsutredningens ikraftträdande. Inriktningsmål: Nr 4. Vården är personcentrerad Kommentar Hälso och sjukvården följer upp resultat från patientenkäter för att stärka bland annat patienternas delaktighet i vården. Indikatorer Utfall Målvärde Region Örebro län arbetar för att patienter och närstående ska känna sig delaktiga. Uppföljning sker via Nationell patientenkät. Delvis Kommentar Utifrån resultat av tidigare enkät har reumatologen, infektion- samt barn och ungdomsmedicinska kliniken inom Hälso- och sjukvårdsförvaltningen följt upp patienternas upplevelse av delaktig via en ny enkät. Via Nationell patientenkät följs dessutom fortlöpande samtliga patienter upp som genomgått ett så kallat standardiserat vårdförlopp (SVF). Det omfattar numera allt fler cancerdiagnoser. Under hösten planeras nationell uppföljning av besök i primärvården. Inriktningsmål: Nr 5. Vården är effektiv. Kommentar Hälso- och sjukvårdsförvaltningens nya organisation med närsjukvårdsområden och länskliniker ger möjlighet till en effektivare vård med koncentrering och differentiering av utförda åtgärder samt vårdkedjor som följer patientens väg genom vården. Standardiserade vårdförlopp är goda exempel på sådana vårdkedjor. Positiva effekter har börjat synas med ökad produktion inom den specialiserade vården samt även en förbättring av väntetider till nybesök läkare och operation. Även vårdplatsstrukturen ses över för att bättre passa dagens patienter och de möjligheter som den medicinska utvecklingen ger. Region Örebro län Delårsrapport 80 (350) 13(93)

81 Indikatorer Utfall Målvärde Genom högkvalitativa vårdkedjor skapas ökat värde för patienter i hälso- och sjukvården. Uppföljning av kartlagda och implementerade vårdförlopp liksom länsgemensamma produktionsplaner för Helt Kommentar Arbetet med standardiserade vårdförlopp (SVF) följer plan. 18 SVF är igång sedan Ytterligare 10 startade i juni. Länsgemensam operationsplanering är genomförd på ortopedkliniken och kommer under året även att genomföras på de andra länsklinikerna inom Hälso- och sjukvårdsförvaltningen. Inriktningsmål: Nr 6. Vården är tillgänglig. Kommentar Tillgängligheten till vården har blivit bättre inom flera områden även om det fortfarande finns förbättringar att göra. Tillgänglighetssituationen för operationer är förbättrad generellt, förutom en försämrad väntesituation för ögonkirurgi. Det är en viss ökning av antalet operationer under perioden januari till augusti, 2,4 procent fler operationer jämfört med motsvarande tid Planerade nybesök inom den specialiserade vården har ökat med 2 procent jämfört med Telefontillgänglighet och läkarbesök inom sju dagar inom primärvården är tämligen oförändrad jämfört med augusti Återbesök inom planerad tid har varit relativt stabilt över tid med knappt 80 procent i planeringslistan inom medicinskt måldatum. Användningen av e-hälsa ökar och bidrar till ökad tillgänglighet genom att invånare, patienter och anhöriga kan kontakta vården via internet för att få service, rådgivning och hjälp till egenvård. Indikatorer Utfall Målvärde Tillgängligheten till vården ska öka 2017 jämfört med Redovisning och uppföljning av: Delvis Kommentar Sammanfattande bedömning: Användningen inom e-hälsa fortsätter att öka. Det är förbättrad tillgänglighetssituation avseende operationer förutom en försämrad väntesituation för ögonkirurgi. Tillgängligheten för planerade nybesök inom specialiserad vård har ökat. Primärvårdens telefontillgänglighet är tämligen oförändrad. Läkarbesök inom primärvården inom sju dagar är tämligen oförändrad. Återbesök inom planerad tid är stabilt och oförändrat. Se även bilaga verksamhetsstatistik, hälso- och sjukvård - tillgänglighet. Indikatorerna för inriktningsmålen under e-hälsa. Helt Kommentar Indikatorerna för e-hälsa: 79 procent av länsinvånarna känner till 1177 Vårdguiden, e-tjänster och sjukvårdsrådgivning via internet på 1177.se. Målet är 75 procent. 54 procent av länsinvånarna är användare av 1177 Vårdguidens e-tjänster. Målet är 50 procent. Region Örebro län Delårsrapport 81 (350) 14(93)

82 Indikatorer Utfall Målvärde Andelen patienter som får nybesök på mottagning alternativt operation/behandling inom vårdgaranti. Delvis Kommentar Väntande patienter till nybesök läkare inom 90 dagar, januari till augusti, är 68 procent 2017 och var 66 procent Väntande patienter till operation inom 90 dagar (exklusive ögonkirurgi) är 59 procent 2017 och var 52 procent Väntande patienter till ögonkirurgi inom 90 dagar är 28 procent 2017 och var 43 procent Telefontillgängligheten och tillgängligheten till första besök inom primärvården. Variationen mellan vårdcentralernas resultat ska minska jämfört med Delvis Kommentar Telefontillgänglighet primärvårdsnivå, alla vårdcentraler inklusive privata vårdcentraler Telefontillgänglighet: Under augusti fick 84 procent av de som ringde till distriktssköterskemottagningarna en uppringningstid samma dag och variationen mellan vårdcentralerna låg mellan 54 och 100 procent. 14 vårdcentraler klarade målet på 90 procent tillgänglighet. Augusti 2016 var resultatet 85 procent och variationen var mellan 45 till 100 procent. 8 vårdcentraler klarade då målet 90 procent. Läkarbesök inom 7 dagar: Under augusti fick 90 procent av patienterna som bedömts vara i behov av en läkartid träffa läkare inom 7 dagar och 15 vårdcentraler klarade målet på över 90 procent. Variationen är 81 till 98 procent. Augusti 2016 var resultatet 91 procent och 18 vårdcentraler nådde målet över 90 procent. Variation var 81 till 99 procent. Återbesök inom planerad tid. Delvis Kommentar Cirka patienter finns i planeringslistorna för återbesök. Cirka 80 procent av alla planerade läkarbesök är återbesök. Värdet har varit relativt stabilt på övergripande hälso- och sjukvårdsnivå med knappt 80 procent i planeringslistan inom medicinskt måldatum. Inriktningsmål: Nr 7. Den högspecialiserade sjukvården är högkvalitativ och konkurrenskraftig. Kommentar Det pågår arbete med en framtidsplan för den högspecialiserade vården. En indikator för att den högspecialiserade vården är högkvalitativ och konkurrenskraftig är att volymen av den sålda vården har ökat i jämförelse med förra året. Region Örebro län har kunnat erbjuda en god tillgänglighet och kvalitet inom flera områden. Indikatorer Utfall Målvärde Den högspecialiserade vården är högkvalitativ. Analys av samtliga högspecialiserade verksamheter vad avser kvalitet, produktion, kompetensförsörjning, forskning och utveckling, nationellt och internationellt samarbete. Handlingsplan upprättas för att säkra den högspecialiserade vården utifrån regionalt perspektiv. Delvis Kommentar Arbete pågår med utarbetandet av en framtidsplan för den högspecialiserade vården. Det finns också ett uppdrag, uppdrag 20 nedan, kopplat till detta. Den högspecialiserade vården är attraktiv regionalt och nationellt. Redovisning och uppföljning av den sålda vården som ska öka 2017 jämfört med Helt Kommentar Region Örebro län Delårsrapport 82 (350) 15(93)

83 Indikatorer Utfall Målvärde Fördelningen mellan högspecialiserad vård och annan såld vård kan inte redovisas. Såld vård har ökat cirka 10 procent under första halvåret 2017 jämfört med Bidragande är cirka 35 procent ökning av intäkter till kärlthoraxkliniken, denna klinik står första halvåret för cirka 17 procent av all såld vård. Ögonkliniken är en stor aktör som också säljer nästan uteslutande högspecialiserad vård och står för cirka 7 procent av all såld vård. Ortopedkirurgiska kliniken, öron- näs- och halskliniken, kirurgiska kliniken, onkologiska kliniken och urologiska kliniken står vardera för 6-7 procent av den sålda vården, bland dessa har stora ökningar skett inom ortopedi och urologi. Många andra aktörer är strategiskt mycket viktiga (laboratoriemedicin, neurokirurgi, röntgen med flera) och bidrar till den sålda vården men är intäktsmässigt mindre. Långsiktiga avtal saknas inom flera områden, ökningen beror till stor del på att Region Örebro län kunnat erbjuda en god tillgänglighet och kvalitet. Ökningen på helårsnivå bedöms bli lägre än första halvåret. Övergripande mål: Region Örebro län bedriver och stödjer klinisk forskning i syfte att ge bästa möjliga förutsättningar för medborgarnas hälsa, vård och omsorg. Regionen samverkar med akademin avseende såväl forskning som akademisk utbildning. Inriktningsmål: Nr 8. Forskningen och utbildningen är högkvalitativ och stärker universitetssjukvården. Kommentar Den kliniska forskningens volym och kvalitet har bidraget till Örebro universitets goda utfall avseende universitetsranking på internationell nivå. Region Örebro läns insatser inom verksamhetsförlagd utbildning inom akademiska vårdutbildningar, inklusive läkarutbildningen, får generellt goda omdömen. Indikatorer Utfall Målvärde Region Örebro län Delårsrapport 83 (350) 16(93)

84 Indikatorer Utfall Målvärde Den kliniska utbildningsmiljön i Region Örebro län har förbättrats jämfört med Utfall inom AT-rankning ska förbättras jämfört med föregående år. VFU-studenter anser vid utvärderingar att de har möjlighet att uppnå lärandemål (målnivå 90 procent) samt är nöjda som helhetsintryck med sin placering (målnivå 80 procent). Delvis Kommentar Utvärderingar av verksamhetsförlagd utbildning (VFU) inom ramen för akademiska vårdutbildningar får generellt sett goda vitsord. Aktuella målnivåer för VFU nås. Läkarutbildningen och VFU under denna har av studenter, tillsammans med motsvarande utbildning i Linköping, rankats högst av landets läkarutbildningar. AT-rankning 2017 visar positiv utvecklingen på regionnivå, men visar också tydligt att förbättringsutrymme finns främst inom verksamheter med låg kontinuitet och/eller problem att bemanna pedagogiska positioner. En förändrad AT-organisation är under införande liksom en förändring av övergripande STstudierektorsorganisation. I Region Örebro län ska begreppet universitetssjukvård implementeras och utvecklas. Utvärderingar av universitetssjukvårdsenheter inom Region Örebro län ska genomföras för första gången under 2017 utgående från nationella kriterier. Kommentar Universitetssjukvårdsenheter och lokala kriterier för sådana enheter har i samverkan med Örebro universitet fastställts. Universitetssjukvårdsenheter bedriver verksamhet vid samtliga tre sjukhus och finns organisatoriskt inom sju av nio områden inom Hälso- och sjukvårdsförvaltningen. Utvärderingen av såväl universitetssjukvårdsenheter som på huvudmannanivå pågår under perioden kvartal tre 2017 till kvartal ett Inriktningsmål: Nr 9. Stärkt forskningsprofil genom implementerad utvecklingsplan Helt Kommentar Regionstyrelsen har fastställt en utvecklingsplan med utgångspunkt i Region Örebro läns forskningsstrategi, nationella kriterier för universitetssjukvård samt SKL:s positionspapper om klinisk forskning. Ett antal aktiviteter bedrivs utifrån denna plan och med resurstillskott från bland annat de statliga så kallade ALF medlen för klinisk forskning. En nära samverkan sker med Örebro universitet. En ökad forskningsaktivitet kan följas till exempel i antal publikationer. Indikatorer Utfall Målvärde Det medicinska vetenskapsområdet i Region Örebro län fortsätter Helt att stärkas. Redovisning och uppföljning av antalet vetenskapliga publikationer och ökad vetenskaplig kvalitet enligt Vetenskapsrådets modell för utvärdering av klinisk forskning jämfört med * Antal fraktionerade publikationer (425 per treårsperiod) * Antal disputationer (15 per år) * Antal docentkompetenta medarbetare (65 st) * Extern finansiering (ökat antal externa ansökningar) Kommentar Vetenskapsrådets (VR) utvärdering för visar väsentligen likartat resultat jämfört med föregående år, en viss volymökning ses avseende antalet publikationer. VR:s data avviker från tidigare använda modeller och ger en så kallad orts-fraktionerad publikationer. I den lokala uppföljningen för 2016 ses en preliminär ökning av det totala antalet publikationer där författare från Örebro deltar. Avseende antal disputationer och docenter uppfylls målen med en viss årsvariation. Externfinansiering, inkluderande anslag för klinisk forskning där universitetet är medelsförvaltare, utvecklas positivt. Regionstyrelsen har fastställt en handlingsplan vars utgångspunkter är universitetssjukvårdskriterier enligt nationella ALF-gruppen samt SKL positionspapper om klinisk forskning. Handlingsplanen ligger till grund för ett antal pågående aktiviteter, till exempel är en projektdatabas under etablerande. Denna kommer att successivt ge bättre möjligheter till löpande uppföljning och förbättrad statistik särskilt avseende kliniska läke- Region Örebro län Delårsrapport 84 (350) 17(93)

85 Indikatorer Utfall Målvärde medelsstudier. Uppdrag 7. Att genomföra en fördjupad utredning av behov och avgränsningar för en så kallad SESAM-mottagning (sex och samlevnadsmottagning) för personer över 23 år. Utredningen skall bedöma behov av en sådan mottagning, storlek och organisation, ekonomiska konsekvenser samt inom vilken verksamhet (klinik) som mottagningen skall vara placerad. Kommentar Utredningsprocess är startad och arbetsgruppens förslag har presenterats i en första utgåva. Arbetet fortskrider och utredningen beräknas vara färdig i oktober Uppdrag 8. Att implementera den antagna handlingsplanen för suicidprevention och minskad psykisk ohälsa. Kommentar Under våren 2017 har Hälso- och sjukvårdsförvaltningen diskuterat hur den antagna handlingsplanen på bästa sätt ska implementeras. Fokus för dessa samtal har varit samverkan och fungerande vårdkedjor. Region Örebro län kommer under hösten att genomföra en instruktörsutbildning i första hjälpen till psykisk hälsa. Den personal som genomgår utbildningen kommer i sin tur att utbilda andra medarbetare. Planering för mobila akuta funktioner pågår och beräknas finna sin form under hösten Uppdrag 9. Att verka för en ökad hälsofrämjande inriktning på alla nivåer i Region Örebro län så att aktuell kunskap avseende hälsopåverkande faktorer också beaktas i mötet med patienter och närstående och att individens egenmakt förstärks genom ökad medvetenhet om levnadsvanors betydelse. Kommentar Diskussioner pågår hur implementering ska ske av de nationella riktlinjerna för sjukdomsförebyggande åtgärder inom Hälso- och sjukvårdsförvaltningen. Möjligheter för patienter att själva fylla i skattningsformulär som underlag inför besök inom hälso- och sjukvården är under pågående arbete. De medicinska programråden för astma/kol och diabetes integrerar hälsofrämjande arbete i det ordinarie arbetet. Region Örebro län Delårsrapport 85 (350) 18(93)

86 Uppdrag 10. Att utreda förutsättningarna för etablerande av specialiserad närsjukvård i närsjukvårdsområde Söder. Kommentar Närsjukvård som begrepp bygger på samverkan mellan specialiserad sjukvård, primärvård och kommunal vård och omsorg utifrån patienten/brukarens behov. Målsättningen är att tillskapa goda förutsättningar för att tillsammans oavsett huvudman och i dialog med patienten kunna utveckla effektiva vårdprocesser med hög kvalitet som gör att det blir bättre för patienten/brukaren. En styrgrupp har etablerats med deltagare från Region Örebro län, Kumla kommun och Länsgården Fastigheter AB. Initialt utreds förutsättningar för om det är möjligt att genom om- och nybyggnation tillskapa ändamålsenliga lokaler vid Kungsgården i Kumla kommun för samlokalisering av viss specialistsjukvård, vårdcentralen (Fylsta och Kungsgården) samt vård- och omsorgsboende. Före sommaren genomfördes två workshops för vårdcentralerna i söder omkring begreppet Närsjukvård och vad det kan innebära för södra länsdelen. Under hösten fortskrider arbetet med kartläggning av flöden, samband och framtida arbetssätt. Uppdrag 11. Att utreda förutsättningar och inriktning för etablerande av ett närsjukvårdscentrum i Örebro Kommentar Närsjukvård som begrepp bygger på samverkan mellan specialiserad sjukvård, primärvård och kommunal vård och omsorg utifrån patienten/brukarens behov. Målsättningen är att tillskapa goda förutsättningar för att tillsammans, oavsett huvudman och i dialog med patienten, kunna utveckla effektiva vårdprocesser med hög kvalitet som gör att det blir bättre för patienten/brukaren. Under våren har uppdragsdirektiv tydliggjorts och projektplan utformats, projektledare är utsedd och styrgrupp samt arbetsgrupp har etablerats. Förberedande arbete pågår med omvärlds- och framtidsspaning, framtagande av statistik för kartläggning av flöden, samt planering av höstens fyra workshops med en bred representativ arbetsgrupp. Visionen för utredningen är: Tillsammans skapar vi attraktiv vård utan gränser där patient och vårdgivare gemensamt utvecklar bästa effektiva vård och omsorg. Den första workshopen hölls i augusti med fokus på vision, syfte och mål. Delrapport ska ske till regionsstyrelsen i september 2017 och slutrapport senast i februari Uppdrag 12. Att utveckla tidiga insatser för att minska psykisk ohälsa. Inom detta uppdrag ingår att påbörja uppbyggandet av psykosociala team inom primärvården med kurator, psykolog, psykiatrisjuksköterska, allmänmedicinare och distriktssjuksköterska. Kommentar Regionkansliet håller ihop ett utredningsarbete kring första linjens arbete med psykisk ohälsa som inkluderar uppdraget. Region Örebro län Delårsrapport 86 (350) 19(93)

87 Uppdrag 13. Att utveckla kanaler för öppen och lättillgänglig information om hälso- och sjukvårdens kvalitet, tillgänglighet och resultat inom alla vårdnivåer. Kommentar Det pågår ett arbete med att vidareutveckla Region Örebro läns kommunikationskanaler. Som en del i arbetet ingår att ompröva och utveckla hur kommunikation sker för att öka tillgängligheten till information om bland annat hälso- och sjukvårdens kvalitet, tillgänglighet och resultat. Via 1177.se finns möjligheter till "hitta och jämför vård". I takt med att Region Örebro län flyttar patient- och invånarinformation till 1177.se via så kallade regionala tillägg, underlättas det för målgrupperna att hitta relevant information. Region Örebro läns arbete med "vården i siffror" och "öppna jämförelser" är ytterligare exempel på hur den här typen av undersökningar tillgängliggörs för att skapa förutsättningar för en öppen informationshantering. Uppdrag 14. Att förstärka och följa upp patientens möjlighet att via olika vägar få kontakt med sjukvården samma dag som man upplever ett behov. Kommentar Webbtidbok nyboka, omboka, avboka Sex integrationer pågår. (Folktandvården, cellprovtagning, mammografi, blodgivning, primärvården och specialistvården). Kvalitetssäkringsprojekt pågår för primärvården. Rapporten redovisas i början av september. Vård via video Digital ungdomsmottagning. Digital vårdcentral Idag erbjuder Familjerådgivningen och Tolkcentralerna besök via video. Under hösten startar piloter för en digital ungdomsmottagning. Medicinmottagningen vid USÖ och Vivalla VC erbjuder vård via video som ett komplement till telefonrådgivning/besök. Projekt med uppdrag att ta fram förutsättningarna och plan för att starta med en digital VC under 2018 pågår hösten Uppdrag 15. Att inom hälso- och sjukvården följa upp inom respektive område hur patientens tillgänglighet inom olika aspekter tillgodoses. Kommentar Det sker kontinuerligt via möten i Hälso- och sjukvårdsförvaltningens ledningsgrupp. Det rapporteras via mål och indikatorer i delårsrapporter och verksamhetsberättelse. Uppdrag 16. Att initiera en utredning som ska lämna förslag om tidiga insatser för att motverka könsstympning av flickor. Kommentar En arbetsgrupp har bildats och en inventering har påbörjats kring vilka förebyggande åtgärder mot könsstympning som finns inom Region Örebro län. Arbetet tar stöd i det material som länsstyrelsen i Östergötland tagit fram utifrån ett regeringsuppdrag. I december 2017 ska utredningen redovisa förslag kring förebyggande insatser. Region Örebro län Delårsrapport 87 (350) 20(93)

88 Uppdrag 17. Att återkomma med ett underlag om genomförande av en samlad insats inom missbruksvården i samverkan med andra aktörer. Insatsen syftar till att säkerställa en medicinskt säker avgiftning för både män och kvinnor, adekvat vård för läkemedelsmissbrukare samt genomförande av ett sprututbytesprogram inom beroendevården. Kommentar Hälso- och sjukvårdsförvaltningens områdeschef för psykiatri har under våren samlat representanter för infektionskliniken och beroendecentrum i syfte att planera för en medicinskt säker avgiftning för både mån och kvinnor samt införande av ett sprutbytesprogram. Underlag för detta har innan sommaren överlämnats till fokusberedningen för somatisk och psykiatrisk specialistvård. Rekrytering och planering för lämpliga lokaler pågår. Både läkemedelsmottagning och sprutbytesprogam bör kunna starta under året under förutsättning att lämpliga lokaler finns på plats. Uppdrag 18. Att avrapportera arbetet med att förstärka insatserna för barns och ungas hälsa vad avser behandling av barn med läs-, skriv- och räknesvårigheter samt barn och unga med behov av neuropsykiatriska utredningar. Kommentar Logoped anställd av Region Örebro län stöttar länets kommuner i ett projekt som leder till en nivåstrukturering för barn och ungdomar med dyslexi. Syftet med satsningen är att ge stöd på rätt nivå, så nära vardagen som möjligt och därmed frigöra resurser inom logopediverksamheten för de barn och ungdomar som har störst behov av specialistinsatser. Psykiatrin har under våren gjort en resursallokering för neuropsykiatriska utredningar, tillfälligt rekryterat ny personal, förändrat arbetssätt osv. för att snabbt kunna minska köerna till utredning. Dock kan konstateras att kön till utredning inte minskat i förväntad omfattning. I stället har inflödet av patienter för utredning ökat mycket kraftigt när det blivit känt att psykiatrin ökat sina resurser för neuropsykiatrisk utredning. Under perioden januari till juli 2017 har kliniken psykiatri för barn och unga vuxna, BUV, gjort 440 utredningar att jämföra med 575 utredningar januari till december Antalet patienter i kö för neuropsykiatrisk utredning är för närvarande 435 st. Psykiatrin planerar för en ökad samverkan med skolan där deras roll i utredningsarbetet behöver klargöras. Verksamheten för barn och unga vuxna i psykiatrin ser att drygt 6 procent av patienterna som väntat på neuropsykiatrisk utredning uppfyller en utvecklingsstörningsdiagnos, vilket är bekymmersamt då dessa barn/ungdomar inte fått några insatser i skolan i avvaktan på utredning från BUP. Barn- och ungdomshabiliteteringen har sett en stor ökning och tillströmning av patienterna med neuropsykiatriska besvär. Antalet inkomna remisser till sista augusti är 151 st, siffran för hela år 2016 var 160 st inom detta område. Antal pågående vårdåtagande är 889 barn och ungdomar med neuropsykiatrisk funktionsnedsättning som ligger under behandlingsfasen. En tidigare bedömning i år från verksamheterna är att procent av barnen/ungdomar som utreds på BUP är aktuella för remiss till barn och ungdomshabiliteringen för behandling. En lägesrapport angående den bristande tillgängligheten är presenterad för fokusberedningen habilitering och hjälpmedel och folktandvård. Region Örebro län Delårsrapport 88 (350) 21(93)

89 Uppdrag 19. Att redovisa förslag på hur ökad mobilitet i vårdsamverkan kan utvecklas samordnat i hela Region Örebro län Kommentar Hemrehabiliteringsteam för patienter som drabbats av stroke har startat vid de tre sjukhusen i länet. Utvecklingen sker inom ramen för strokerådet i länet. Mellan januari till maj 2017 har totalt 66 patienter i länet kunnat ta del av rehabiliteringsformen. Resultat av enkät till visar på hög tillfredställelse, gott förtroende för personal i teamen, ökad grad av egen motivation samt trygghet bland såväl berörda patienter som anhöriga. Utvecklingspotential finns bland annat när det gäller antalet patienter, överlämningsrutiner till nästa steg i vårdkedjan samt uppföljningsmodell. Etableringen av ett team för äldre patienter med multisjuklighet startar 1 september inom ramen för samarbetet slutenvård USÖ-närsjukvård Örebro- Örebro kommun inom Gränslöst samarbete. Det görs i projektform fram till och med 31 december 2019 och ska utvärderas i samarbete med Örebro Universitet. Teamet består av läkare, sjukslöterskor och medicinsk vårdadministratör. Till att börja med saknas fortfarande 50 procent läkare. Teamets arbete kommer under första tiden att fokusera på uppbyggnad och samtidigt i liten skala alltmer rikta sig till patientnära arbete. Ett första steg tas även under hösten 2017 inom område närsjukvård väster när det gäller att bilda ett mobilt team för multisjuka. Sedan tidigare arbetar även geriatriska öppenvårdsteamet, som utgår från Geriatriska kliniken USÖ, med att följa upp patienter som söker akut alternativt har en kortare inläggning på sjukhus. Där kan märkas ett ökat remissinflöde under våren Fokus för det teamet är patienter som inte har några kommunala insatser i form av hemtjänst eller hemsjukvård. Avancerad sjukvård i hemmet (ASIH) finns etablerad i länet och arbetar numera med hela länet som upptagningsområde dock med konsultuppdrag i norr och väster och mera operativa insatser i Örebrooch söder på grund av geografiska avstånd. Inom närsjukvård väster finns även att mobilt palliativt team. Uppdrag 20. Att utarbeta en framtidsplan för den högspecialiserade vården inom Region Örebro län. I planen ska nuvarande styrkor kartläggas och inriktning ges av möjliga utvecklingsområden utifrån den ambitionsnivå med positionering och prioritering som Region Örebro län fastslår. Kommentar Arbete pågår med utarbetandet av en Framtidsplan för den högspecialiserade vården. Preliminärt resultat har visats på regionstyrelsen i augusti. 2.3 Tandvård Lugn sommar för Folktandvården när studenter har fått möjlighet att arbeta med de yrken de utbildar sig till. Den nya kliniken Eyra i Örebro har öppnats och Folktandvården kan nu ta emot fler som söker tandvård. Gränsen för kostnadsfri tandvård har höjts från 19 till 21 år. Folktandvården fortsätter att vidareutveckla rollen som Nationellt Odontologiskt Centrum. Rekryteringen av tandhygienister är fortfarande en utmaning. Det har varit en lugn sommar för Folktandvården. Under sommarmånaderna anställer Folktandvården ett stort antal studenter som går odontologiska utbildningar. Detta har som syfte dels att kunna ge personalen semester efter deras önskemål och dels att kunna erbjuda studenterna möjlighet att få kontakt Region Örebro län Delårsrapport 89 (350) 22(93)

90 med de yrken de utbildar sig till. Det innebär också att verksamheten, om än reducerad, kan bedrivas. I år noteras att verksamheten i stort sett fungerat utan störningar. Sett i ett långt perspektiv har stora framsteg gjorts beträffande tandhälsan. I vuxenbefolkningen syns detta framförallt genom att färre tänder är lagade och att de äldre inte saknar så många tänder som tidigare. Barn och ungdomar har färre kariesskadade och lagade tänder. Under de senaste åren har det dock blivit alltmer tydligt att dessa framsteg inte är självklara utan kräver ständiga åtgärder både på individ och på populationsnivå då tandhälsan tydligt samvarierar med bland annat socioekonomiska faktorer. Därför måste riktade insatser göras. I gruppen nyanlända finns en stor variation i tandhälsan där delar av dem har stora tandhälsoproblem. Vid årsskiftet ändrades det statliga systemet för tandvårdsersättning. Det innebar att gränsen för kostnadsfri tandvård höjdes från 19 till 21 år. För Frisktandvården har detta fått till konsekvens att två årsklasser inte har möjlighet att ansluta till Frisktandvården vilket gör att målet för Frisktandvård kommer att revideras. Gränsen för avgiftsfri tandvård kommer att fortsätta att höjas ytterligare till 23 år. Den nya kliniken Eyra i Örebro har öppnats. Den är ett mycket välkommet tillskott som gör att Folktandvården kan ta emot det ökande antalet patienter som söker tandvård. Folktandvården har fått i uppdrag att vidareutveckla rollen som Nationellt Odontologiskt Centrum. Det sker genom forskning, utveckling och utbildning. Det innebär möjlighet till ytterligare satsningar på forskning och verksamhetsutveckling. Under året har en till Folktandvården knuten forskande tandläkare disputerat vid Örebro universitet. Nationellt råder det brist på tandhygienister och det är svårigheter att rekrytera. I sjukvårdsregionen Uppsala-Örebro saknas tandhygienistutbildning vilket är mycket bekymmersamt. Tillsammans med personalstrateger har frågan diskuterats med universitet och högskolor. Dessa diskussioner är i sin linda. I dessa diskussioner har även frågor till de odontologiska utbildningsinstitutionerna ställts. Någon lösning finns inte ännu men det arbetas med frågan. Både den korta och långa sjukfrånvaron har minskat i Folktandvården jämfört med samma period förra året. Sjukfrånvaron följs upp under året med cheferna och kontakt sker med Försäkringskassan och sjukvården vid behov. Regionhälsans tjänster nyttjas också och är en given part i olika arbetsrelaterade ärenden. Föreläsningar och diskussioner i ämnet arbetsglädje har genomförts på flera kliniker i Folktandvården. Övergripande mål: Tandvården är hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande. Inriktningsmål: Nr 10. Tandvården arbetar hälsofrämjande och förebyggande. Kommentar Folktandvården genomsyras av ett hälsofrämjande och förebyggande arbetssätt. Det utökade åtagandet med att besöka asylboenden och HVB hemmen för ensamkommande barn fortsätter som tidigare med gott resultat. Utifrån genomförda och pågående aktiviteter bedöms insatserna ha stärkts under året och målet uppfyllas. Region Örebro län Delårsrapport 90 (350) 23(93)

91 Indikatorer Utfall Målvärde Tandvården bidrar med professionell kompetens i det hälsofrämjande arbetet. Folktandvården utarbetar tillsammans med primärvården och psykiatrin rutiner för att säkerställa att psykiatrins och primärvårdens patienter får en vård, där den psykiska och somatiska hälsans påverkan på munhälsan beaktas på ett bättre sätt än i dag. Folktandvården tillsammans med berörda aktörer i sjukvården undersöker möjligheterna att utarbeta en modell, som stödjer ett omhändertagande så munhälsan inte försämras hos inneliggande patienter. Delvis Kommentar Arbete pågår med aktiviteter för att etablera kontakt med närsjukvård och psykiatri för ett gemensamt munhälsoprojekt. Folktandvården ska bland annat tillsammans med primärvården och läkemedelskommittén starta ett projekt avseende patienter där läkemedel sätts in eller tas bort som kan påverka munhälsan. Ett projekt är genomfört med psykiatrin på Karla för att förbättra tillgängligheten till Folktandvårdens sjukhustandvård. Den förebyggande tandvården i skolorna stärks, särskilt i områden där behoven är som störst. Alla barn ska om möjligt ges kunskaper i förskolan och vid ett tillfälle i vart och ett av grundskolans stadier. Insatser ska också göras på gymnasienivå. Kommentar Den förebyggande tandvården i skolorna stärks. Exempel på aktiviteter som genomförs under året är tandborstning på förskolor, fluorsköljning, riktat föräldrastöd med mera. Omhändertagandet av de mest utsatta barnen förbättras och arbete har bland annat startat för att implementera pedodontin i planeringen av olika insatser när det gäller barn och unga. Samarbete med barn- och ungdomspsykiatrin är påbörjat. Generella insatser görs på HVB-hem med träffar runt munhälsofrågor, inkluderande motivering till daglig fluorsköljning, med såväl de unga boende som personalgrupper. Generella insatser är planerade och besök har gjorts eller är planerade även på gymnasieskolorna. Helt Övergripande mål: Tandvården är god, säker, jämlik och jämställd. Inriktningsmål: Nr 11. Tandvården är patientsäker. Kommentar Folktandvården utvecklar ständigt sin patientsäkerhet genom utveckling av processer och kompetens samt genom tillvaratagande av erfarenheter från avvikelsehantering. Indikatorer Utfall Målvärde En högre andel av Folktandvårdens daganteckningar har bra kvalitet vid jämförelse med föregående år. Delvis Kommentar En utvärdering har gjorts under 2017 och en planeras under Utvärdering 2017 av 591 granskade journaler från samtliga kliniker inom allmäntandvården. Journalgranskningens syfte är att uppmärksamma brister för att förbättra och kvalitetsäkra journalföring. Verksamhetschefens uppgift blir därför att presentera och diskutera granskningsresultatet på klinikerna. Det är ett skiftande antal Nej-svar på så gott som alla frågeställningar. Region Örebro län Delårsrapport 91 (350) 24(93)

92 Indikatorer Utfall Målvärde Vårdrådets rekommendation är att klinikerna efter denna journalgranskning fokuserar på några av frågeställningarna som visar på otillfredsställande brister genom ett stort antal Nej-svar. Uppgift om patientens problem/önskemål ska finnas noterat i daganteckningarna. Antal röntgenbilder, röntgenindikationer, röntgenutlåtande och fynd ska vid all röntgenexponering finnas noterat i daganteckningar. Uppgift om patientens egna önskemål och lämnat samtycke till föreslagna behandlingar ska finnas noterat i daganteckningarna. Uppgift om aktuellt allmäntillstånd vid ett akutbesök ska finnas noterat i daganteckningarna. Uppgifter om till patienten lämnad information efter behandling ska noteras i daganteckningarna. Uppgift om återbesök eller avslutad behandling ska finnas noterat i daganteckningarna. Typ, styrka och fabrikat för alla använda preparat och material ska vara angivet i daganteckningarna. I förekommande fall ska i daganteckningarna noteras att tandteknisk dokumentation finns i Prodentus Konkreta åtgärder utifrån avvikelserapporter, händelseanalyser och riskanalyser sprids i verksamheterna och spridningen ska öka i jämförelse med föregående år. Helt Kommentar Konkreta åtgärder har vidtagits både på kliniknivå och på övergripande nivå inom Folktandvården. Åtgärderna har ökat jämfört med föregående år. Antal rapporterade avvikelser per tertial var 354 stycken. Motsvarande period 2017 var 396 stycken. Inriktningsmål: Nr 12. Tandvården är patientfokuserad. Kommentar Folktandvården samverkar med patienten i vården. Detta sker genom muntlig kommunikation och vid varje undersökningstillfälle får patienten behandlings- och kostnadsförslag. Indikatorer Utfall Målvärde En högre andel av Folktandvårdens patienter är riskgrupperade som friska (riskgrupp K0, P0) vid jämförelse med föregående år. Kommentar Vad gäller kariesrisk för friska patienter, K0, är andelen i stort sett densamma per den 31 augusti år 2017 som vid samma tillfälle föregående år, både för vuxna (51 procent) och barnpatienter (65 procent). Vad gäller parodrisk är andelen som har P0, friska patienter, per den 31 augusti år 2017 högre än vid samma tillfälle föregående för vuxna patienter. För barnpatienter är andelen P0 lägre i år än föregående år. Alla patienter ska erbjudas frisktandvård. Kommentar Alla revisionspatienter erbjuds frisktandvård. Nya patienter erbjuds frisktandvård där så är möjligt. Antalet frisktandvårdspatienter ska öka. Kommentar Antalet Frisktandvårdsavtal per den 31 augusti har minskat något jämfört med 1 januari Det beror på införandet av höjd åldersgräns för den fria tandvården till barn och unga. Folktandvården fick säga upp avtal för berörda ålderskategorier som då gick från Frisktandvård till avgiftsfri tandvård för barn och unga. Region Örebro län Delårsrapport 92 (350) 25(93)

93 Inriktningsmål: Nr 13. Tandvården är effektiv med fokus på hög kvalitet. Kommentar Genom kontinuerligt och systematiskt arbete med processöversyn och uppdatering av kunskapsunderlag utvecklas och effektiviseras Folktandvårdens vårdprocesser. Utifrån genomförda och pågående aktiviteter bedöms insatserna ha stärkts under året. Bedömningen av måluppfyllelsen är försiktig till följd av att indikatorerna inte kan mätas fullt ut. Indikatorer Utfall Målvärde Genom effektiva och högkvalitativa vårdprocesser skapas ökat värde för Folktandvårdens patienter. Helt Kommentar Folktandvården har infört ett kontinuerligt systematiskt arbete i syfte att effektivisera och kvalitetsförbättra vårdprocesserna.. Arbete pågår ständigt med Folktandvårdens arbetsprocesser, öppettider och arbetsmodeller för att vara anpassade efter behovet hos dagens och framtidens patienter. Folktandvårdens vårdutbud har under 2017 utökats med en ny klinik Folktandvården Eyra som invigdes i april. Kliniken har tolv behandlingsrum och förväntas kunna ge vård till patienter. Folktandvården Eyra har öppet måndag till torsdag, fredagar Kliniken har även öppet vissa lördagar. Arbete pågår också med att se över riktlinjerna för vårdprocesserna och uppföljningsvariabler för att Folktandvårdens vårdprocesser ska vara etablerade, effektiva och högkvalitativa. Riktlinjerna är det kunskapsunderlag som styr klinikernas arbete. Riktlinjerna uppdateras när ny kunskap föreligger. På intranätet finns 48 riktlinjer publicerade. Hittills under året har några av dessa tillkommit och flera reviderats. Folktandvårdens vårdråd har tagit fram förslag på 28 indikatorer för att följa vårdprocesserna. Här finns såväl processvariabler och odontologiska resultatvariabler. Dessa ska efter prioritering och validering börja följas regelbundet av verksamhetscheferna under Folktandvården deltar också i Svenskt kvalitetsregister för karies och parodontit, när variablerna är validerade kommer jämförelse kunna ske med landet i övrigt. En högre andel av Folktandvårdens patienter, som riskgrupperats och som har eller riskerar att utveckla sjukdom (riskgrupp K2, P2) har fått sjukdomsbehandling enligt Folktandvårdens riktlinjer, vid jämförelse med föregående år. Kommentar Indikatorn mäts på helår. Antalet omgjorda åtgärder inom garantitiden ska minska. Kommentar Utveckling av valida variabler pågår. Inriktningsmål: Nr 14. Tandvården är jämlik och jämställd. Kommentar Varje patient i Folktandvården behovsbedöms och placeras i riskgrupp. Riskgruppen ligger till grund för en individuell behandling oberoende av genus. Region Örebro län Delårsrapport 93 (350) 26(93)

94 Indikatorer Utfall Målvärde Genom individuell riskbedömning av varje patient är vårdinsatsen individanpassad, och alla Folktandvårdens patienter, oavsett kön och kliniktillhörighet, ska vara riskgrupperade. 98% 100% Kommentar 98 procent av Folktandvårdens patienter riskbedöms och får en individanpassad vårdinsats, vilket bedöms som uppfyllt. Inriktningsmål: Nr 15. Forskningen och utbildningen är högkvalitativ. Indikatorer Folktandvården bedriver utbildning av specialister inom samtliga odontologiska specialistområden, som organiseras i Folktandvården. Utfall Helt Kommentar Specialistutbildning i samtliga specialiteter som organiseras inom Folktandvården pågår. Antalet disputerade medarbetare och pågående doktorander Kommentar Folktandvården är en av landets största utbildare av specialisttandläkare. Utbildningen samordnas av en studierektorsfunktion. Folktandvården har en forskningschef och där tillhörande forskningsorganisation. Målvärde Kommentar Vid ingången av 2017 hade Folktandvården 13 disputerade medarbetare. En har disputerat och en förväntas disputera under året. En disputerad medarbetare har anställts under året. Fem pågående doktorander är knutna till Folktandvårdens forskningsenhet. Folktandvården har en disputerad medarbetare i var och en av de odontologiska specialistområdena som organiseras i Folktandvården. Kommentar Samtliga specialistområden har disputerade medarbetare för handledning och forskning. Folktandvården bedriver klinisk patientnära forskning. Kommentar Indikatorn är uppfylld. Folktandvården bedriver klinisk forskning inom alla odontologiska specialistområden som organiseras i Folktandvården. Helt Helt 100 % 100% Kommentar Folktandvården bedriver forskning inom alla odontologiska specialiteter som organiseras av Folktandvården. Region Örebro län Delårsrapport 94 (350) 27(93)

95 2.4 Regional utveckling En ny regional utvecklingsstrategi håller på att tas fram. Europaforum 2017 har ägt rum i Örebro. Region Örebro län deltar aktivt i arbete nationellt och inom EU om sammanhållningspolitik. En ny regional utvecklingsstrategi (RUS) håller på att tas fram. Utvecklingsstrategin har utgångspunkt i den nationella strategin för hållbar regional tillväxt och attraktionskraft och syftar till att skapa en ekonomisk utveckling som bidrar till social och ekologisk hållbarhet års Europaforum har ägt rum i Örebro. Region Örebro län arrangerade dagen tillsammans med Intresseföreningen Bergslaget, Region Dalarna, Region Gävleborg och Central Sweden. Temat i år var EU:s framtida sammanhållningspolitik ur ett Bergslagsperspektiv. Den framtida sammanhållningspolitiken är under översyn i EU och Region Örebro län deltar aktivt i att påverka utformningen av kommande program, både nationellt och i EU. Framförallt har dialog förts om sammanhållningspolitiken i relation till finansiella instrument, resultatbaserad utbetalning, flexibilitet, förenkling och implementering. Under sommaren presenterades den nya förordningen (2017:583) om regionalt tillväxtarbete som träder i kraft i augusti. Förordningen lägger bland annat mer tyngd än tidigare på hållbarhet, sektorsövergripande arbete, samverkan, skärningen stad/land samt uppföljning och utvärdering. 2.5 Regional tillväxt Satsningar på kunskapslyft för barn och unga och vuxenutbildning pågår. En innovationsstrategi har beslutats och arbete inför genomförande har startat. Arbete har pågått med nytt folkhälsoavtal. Remissversionen av Kulturgarantin är färdig och fortsatt beredning pågår. Integrationsprojektet "Alla barns rätt till kultur" fortgår och bygger vidare på tidigare erfarenheter. Utbildning och arbetsmarknad Samverkansdokumentet "Kunskapslyft barn och unga " syftar till ett långsiktigt förbättringsarbete som ska bidra till att alla elever når skolans mål. En stödgrupp med sakkunniga har bildats med representanter från varje kommun som har tagit fram en aktivitetsplan. I gruppen pågår konkreta diskussioner om hur länet ska realisera samverkan och samarbete för att öka måluppfyllelsen. Projektet "#jagmed - unga till utbildning och arbete" är ett samverkansprojekt fem län som pågår Projektet syftar till att minska skolavhopp. Sommarlägret CAMP2017 #jagmed som planerades sommaren 2017 ställdes in på grund av utebliven finansiering från MUCF (Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor). Arbetet med ett samverkansavtal för den kommunala vuxenutbildningen samt ett regionalt valideringsverktyg pågår. En pilotversion av en webbportal som synliggör utbudet av yrkesutbildning inom vuxenutbildningen i länet ska snart vara klar. Med anledning av en ny förordning (2016:937) om regionalt yrkesvux har länets tolv kommuner grupperat sig i tre statsbidragsgrupper. Syftet med förordningen är att öka samverkan mellan kommunerna, regionalt tillväxtansvarig aktör, arbetsförmedlingen och offentliga och privata arbetsgivare för att kunna erbjuda yrkesutbildning från länets behov av kompetent arbetskraft. Samverkan kräver goda relationer och Region Örebro län har haft utökad dialog med Arbetsförmedlingen och Örebro universitet om kompetensförsörjning. På Fellingsbro folkhögskola och Kävesta folkhögskola har läsårets kurser och utbildningar startat och söktrycket inför läsåret har varit bra. Näringslivsutveckling Region Örebro läns Innovationsstrategi antogs av regionstyrelsen i mars. Strategin förväntas generera ökade flöden av idéer som leder till innovation, fler kunskapsintensiva företag, utveckling av nya branscher samt ökat nyttiggörande av spetskunskap i befintligt näringsliv. Arbetet med att mobilisera innovationsstödssystemet inför genomförandet av strategin samt en gemensam målbild har påbörjats. Region Örebro län Delårsrapport 95 (350) 28(93)

96 Arbetet med att ta fram en strategi/handlingsplan för näringslivsutveckling har påbörjats. Strategin kommer att vara en understrategi till den regionala utvecklingsstrategin (RUS) och komplettera innovationsstrategin genom att hantera de strategiska inriktningarna och åtgärder gentemot bredd och bas i näringslivet. Det har varit ett stort tryck från företagen i länet vad gäller ansökningar av de olika företagsstöd som Region Örebro län erbjuder. Arbetet med att locka fler kvinnliga företagare att söka företagsstöd har gett effekt, det är en ökning av beslutade stöd till kvinnliga företag. Under sommaren har projektet Geotour genomförts. Projekten har syftat till att locka både nationella och internationella geocashturister. Utvärderingen är ännu inte klar men bedömningen är att antalet besökare, framförallt de internationella, inte nått upp till det i projektet tänkta antalet. Välfärd och folkhälsa Med utgångspunkt från de lokala folkhälsoavtalen sker samverkan med kommunerna och civilsamhället, ÖLIF och ÖLBF, med målet om en jämlik hälsa. Ett stort fokus har fortsatt varit arbetet med nya folkhälsoavtal. Ett projekt pågår nu för att ta fram nya avtal som ska gälla från maj Ett förslag till överenskommelse mellan Region Örebro län och kommunerna om samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård är klar och ska föreläggas regionala samverkansrådet i september. Överenskommelsen har sin grund i ny lagstiftning Lag (2017: 612) om samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård som gäller från årsskiftet Projektet Socialtjänstens insatser barn och unga, SIBU, har avslutats och en slutrapport har tagits fram. Lärseminarium för länets familjecentralsamordnare har startat i syfte att stärka samordnarrollen genom kunskapspåfyllnad kring systematiskt kvalitetsarbete samt hur man kan arbeta med barnkonventionen och det jämställda föräldraskapet i teori och praktik. I utvecklingsarbetet för att öka inflytandet och delaktigheten för brukarna så har stöd utgått till kommunernas äldreomsorg och verksamheter för stöd till personer med funktionsnedsättning bland annat genom att anordna utbildningar i delaktighetsmodellen. Kultur och ideell sektor Kulturgarantin är efter dialog- och analysarbete färdig i remissversion, och har efter godkännande i fokusnämnd skickats ut i maj. Integrationsprojektet" Alla barns rätt till kultur" har under första året haft ett flertal aktiviteter på kulturella mötesplatser för "gamla- och nya" svenskar. Projektet har beviljats medel för ett andra år och ska bygga vidare på de erfarenheter som har gjorts och behålla viktiga nyckelpersoner. Dessa personer är relativt nyanlända till Sverige och kommer framgent att vara viktiga för att göra projektet framgångsrikt. Kultur och hälsa är ett arbetsfält med allt starkare evidens för dess positiva effekter. Ett internt nätverk ska starta med ett första möte i oktober, där bland annat Stockholms läns landsting ska ge information om sitt arbete med ett kompetenscentrum för dessa frågor. Vad gäller kultur för äldre har en första kontakt tagits med kommunal nivå genom socialförvaltningarna för att även där starta ett nätverk, Dansprojektet för öppenvårdsmottagningen UngPsyk har fortsatt under första halvåret, och kommer att breddas under hösten. Social ekonomi ska ges en fastare förankring inom regionorganisationen genom den plan som kommer att färdigställas under året. Inom området sociala innovationer har riktlinjer och inriktning för utlysning utformats, vilket också följts av ansökningar, vilka under hösten kommer att behandlas och beslutas politiskt. Region Örebro län Delårsrapport 96 (350) 29(93)

97 Övergripande mål: Region Örebro län bidrar till och skapar förutsättning för en smart, hållbar och inkluderande regional utveckling. Inriktningsmål: Nr 16. Region Örebro län bidrar till och skapar förutsättningar för en god, jämlik och jämställd hälsa samt till att människor kan leva ett värdigt liv och delta aktivt i samhället. Kommentar Region Örebro län och länets kommuner möts för strategiska diskussioner och beslut inom områdena social välfärd och vård. Två viktiga processer pågår under året. Process för överenskommelse utifrån ny lagstiftning om samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård samt process för att skapa nya folkhälsoavtal mellan Region Örebro län, kommunerna, Örebro läns Idrottsförbund och Örebro läns Bildningsförbund. Denna indikator mäts per helår. Bedömningen av måluppfyllelsen är försiktig till följd av att indikatorn inte kan mätas förrän vid årets slut. Indikatorer Utfall Målvärde Den psykiska hälsan mätt med WHO-5 Well-being Index ska öka och skillnaderna mellan olika grupper ska minska i länet. Kommentar Indikatorn mäts på helår. Inriktningsmål: Nr 17. Region Örebro län bidrar till och skapar förutsättningar för ett starkt hållbart näringsliv och hög sysselsättning samt en gynnsam miljö för entreprenörskap, utveckling av innovationer och hållbar näringslivsutveckling i Örebro län. Kommentar Med anledning av arbetet med den antagna innovationsstrategin, den kommande näringslivsstrategin och den kommande Regionala utvecklingsstrategin (RUS) är bedömningen att området är väl i linje med denna övergripande målformulering. Ett kontinuerligt arbete pågår i samverkan med relevanta aktörer för att utveckla Region Örebro läns roll och identifiera nya möjligheter för att förverkliga detta mål. Indikatorer Utfall Målvärde Örebro län ska, i förhållande till övriga Östra Mellansveriges län, Delvis ligga i täten för tillväxten inom följande områden: Kommentar Sammanfattande kommentar: Statistiskt underlag visar att Örebro län år 2015 ligger på plats 5 av 5 gällande bruttoregionprodukt per sysselsatt, på plats 4 av 5 beträffande antal nystartade företag per invånare samt på plats 4 av 5 när det gäller nya arbetsställen per invånare 2016 jämfört med Beträffande antalet arbetstillfällen inom gröna näringar enligt Tillväxtverkets definition (branscher/ företag som har jord, skog, trädgård eller landsbygdens miljö som grundläggande resurser) hamnar Örebro län på en delad andraplats. Bruttoregionalprodukt Kommentar Indikatorn mäts på helår. Region Örebro län Delårsrapport 97 (350) 30(93)

98 Indikatorer Utfall Målvärde Antal nystartade företag Kommentar Indikatorn mäts på helår. Nya arbetsställen per invånare Kommentar Indikatorn mäts på helår. Antalet arbetstillfällen inom gröna näringar Kommentar Indikatorn mäts på helår. Inriktningsmål: Nr 18. Region Örebro län bidrar till en väl fungerande skola, utbildning och kompetensförsörjning med likvärdiga förutsättningar för alla. Kommentar Efterfrågan på kompetens från arbetsgivare är mycket stor och bristen upplevs inom många branscher som stor. Arbetet med handlingsplanen för kompetensförsörjning fortsätter. Inom utbildningsområdet pågår processer där utbildningsaktörer och Region Örebro län utvecklar och processar handlingsplaner, till exempel samverkansdokumentet "Kunskapslyft barn och unga " med tillhörande aktivitetsplan, revidering av samverkansavtalet för gymnasieskolan och skapande av ett samverkansavtal för den kommunala vuxenutbildningens utveckling. Indikatorer Utfall Målvärde Andelen kvinnor respektive män i åldern år med minst treårig eftergymnasial utbildning ska öka i länets samtliga kommuner jämfört med föregående år. (Källa: SCB, uppgifter för 2017 publiceras våren 2018.) Kommentar Den i dagsläget senast tillgängliga statistiken avser sista december 2016 och visar att andelen kvinnor i länet med minst treårig eftergymnasial utbildning var 32,3 procent och andelen bland män var 17,5 procent. På längre sikt är trenden, för både kvinnor och män, svagt nedåtgående från en toppnotering med 32,6 procent 2012 för kvinnor och 17,9 procent 2013 för män. På kommunnivå varierade andelarna från 15,7 till 39,2 procent för kvinnor och från 6,5 till 23,4 procent för män. I alla länets kommuner var dock andelen högre för kvinnor jämfört med män i samma kommun. Inriktningsmål: Nr 19. I samverkan med kommuner, kulturinstitutioner, kulturskapare och ideell sektor arbeta för ett kulturliv som är till för alla, både i form av kulturella upplevelser och att själv få uttrycka sig konstnärligt. Detta för att främja inkludering och demokrati, stärka individer samt ge stöd i integrerande, lärande och läkande processer. Fokus ligger framför allt på kultur i skolan, kultur och integration samt kultur och hälsa. Indikatorer Utfall Målvärde Ett framtaget förslag på en modell av kulturgaranti för barn och ungdomar i förskola och skola, ska ha förankrats i länets samtliga kommuner och vara färdigt för politisk process. Delvis Region Örebro län Delårsrapport 98 (350) 31(93)

99 Indikatorer Utfall Målvärde Kommentar Remissperioden har avslut i september. Efter analys av svar tas ställning till fortsatt inriktning och ansökan om 1:1-medel. En konferens om kultur och skola är planerad att genomföras i november för både tjänstemän och politiker. Uppdrag 21. Att utreda förutsättningarna för att tillsammans med andra aktörer utveckla ett regionalt exportcentra för Örebro län. Kommentar Exportcentrum invigdes 31 mars. En styrgrupp bestående av finansiärerna Region Örebro län och Örebro kommun samt av utföraren Almi Företagspartner är tillsatt. En handlingsplan för 2017 är framtagen. Handlingsplanen innehåller bland annat seminarier och matchningsresor. Handlingsplanen drivs av arbetsgrupp bestående av ALMI, Handelskammaren, EEN, Business Sweden, EKN och Region Örebro län. Uppdrag 22. Att utifrån nämndens verksamhetsområden, och med koppling till Region Örebro läns flyktingplan, verka för minskad segregation i Örebro län. Kommentar Regionstyrelsen tog hösten 2016 beslut om ett antal uppdrag till regionorganisationen kopplat till flykting- och integrationsområdet. De uppdrag som förvaltningen Regional utveckling fick till sig är under utförande. 2.6 Samhällsbyggnad Energi- och klimatprogrammet och handlingsplan för att stärka och integrera miljö- och klimatperspektiven i det regionala tillväxtarbetet är klara för beslut. Projekt inom energieffektivisering pågår inom flera områden. Den nya sommarbiljetten gav märkbar intäktsökning. Utökning av trafik enligt Mer Koll har fortsatt. Region Örebro län utreder tillsammans med Örebro kommun införande av Bus Rapid Transport (BRT) för att öka resandet i stadstrafiken. Beslut om busstrafik i egen regi. Energi och klimat Energi- och klimatprogrammet är klart för beslut i regionstyrelsen i september och handlingsplanen för att stärka och integrera miljö och klimatperspektiven i det regionala tillväxtarbetet beslutas av tillväxtnämnden i september. Inom projektet hållbart resande pågår arbete med att ta fram workshopmaterial för att kunna användas till reserådgivning vilket ska ske i Region Örebro län och inom deltagande kommuner. Projekten för att främja energieffektivisering inom små och medelstora företag fortskrider med seminarier och företagsträffar. Inom fastighetsnätverket har det bildats en grupp som kommer att jobba extra med energieffektivt byggande. Även här fortskrider arbetet med seminarier och företagsträffar. Mobilisering av ett nytt projekt, Vägval 2030, pågår och syftar till att tillsammans med Örebro universitet, Biodriv Öst samt kommuner och näringsliv ta fram en strategi för hur länet ska nå målet med fossiloberoende transporter till år Region Örebro län Delårsrapport 99 (350) 32(93)

100 Trafik och Samhällsplanering Den nya sommarbiljetten, som gav cirka 50 procent rabatt på ordinarie pris, såldes cirka 2000 stycken, vilket var fyra gånger fler än målet. Detta har lett till en märkbar intäktsökning jämfört med sommarmånaderna I augusti infördes ny trafik i enlighet med MerKoll-konceptet i Lekebergs kommun. I enlighet med MerKoll skedde en utökning av antalet turer på de stråk som har flest resenärer och störst potential till att få fler att välja kollektivtrafik. Projektet Bus Rapid Transport (BRT) för att öka kollektivtrafiken i stadstrafiken har fortsatt. Projektet drivs av Region Örebro län tillsammans med Örebro kommun. Regionstyrelsen i Region Örebro län och regionstyrelsen i Region Västmanland har beslutat att bilda ett gemensamt bolag som driver busstrafik i de båda länen med start Inom serviceresor har fokus legat på att förbereda upphandlingen av trafiken från och med juli Upphandlingen startar under hösten Förslag till Länsplan för regional transportinfrastruktur har varit på remiss under sommaren. Remisstiden går ut i början av september. Kommuner, organisationer med flera har haft möjlighet att delta på en remisskonferens. Övergripande mål: Region Örebro län bidrar till och skapar förutsättningar för en tillgänglig och hållbar region med en fysisk infrastruktur som möjliggör utveckling i hela länet. Inriktningsmål: Nr 20. Region Örebro län verkar för ett hållbart resursutnyttjande utan nettoutsläpp av växthusgaser till atmosfären. Ett flertal projekt pågår som syftar till hållbart resursutnyttjande och minskade utsläpp av växthusgaser. Projekt för att öka andelen förnybar energi i länet, med fokus på främst solel och bioenergi. Projekt för att minska utsläppen från resor och transporter genom mjuka åtgärder och påverkansarbete. Projekt för hållbart byggande och renovering, vilket även inkluderar hållbara materialval och livscykelanalyser. Projekt med målgrupp företag och industri för energieffektivisering. Energi- och klimatprogram för Örebro län har tagits fram i samarbete med Länsstyrelsen. Programmet anger mål om att minska utsläpp av växthusgaser, samt främja en cirkulär ekonomi och ett hållbart resursutnyttjande. Indikatorer för utsläpp av växthusgaser i länet visar att utsläppen minskar, men utsläppstakten är ännu för långsam och måste öka för att målet ska nås. Indikatorer Utfall Målvärde Totala utsläpp av växthusgaser i Örebro län per år (ton CO2e/år) minskar. Kommentar Denna indikator mäts årligen. Resultat för 2015 kommer september Totala utsläpp av växthusgaser i Örebro län per år (ton CO2e/år) och per capita minskar. Källa: Utsläppsstatistik från Regional utveckling och samverkan i miljömålssystemet (RUS). Kommentar Denna Indikator mäts årligen. Resultat för 2015 kommer september Region Örebro län Delårsrapport 100 (350) 33(93)

101 Inriktningsmål: Nr 21. Örebro län har väl fungerande samhällsplanering, infrastruktur och kommunikationer som möjliggör en hållbar utveckling. Indikatorer Utfall Målvärde Antal resor i kollektivtrafik ska öka med 4 procent 2017 jämfört med ,5% 4% Kommentar Resandet har ökat med 1,5 procent, för perioden januari till och med juli, jämfört med samma period I dessa siffror ingår både betalda resor och skolresor. Ökningen beror på en kraftig ökning (5 procent) av resandet med regionbussar. Resandet i stadstrafiken minskar något (-0,2 procent). Denna minskning beror på en minskning av antalet skolresor med 3,1 procent. Antalet betalda resor i stadstrafiken har ökat något (0,5 procent). Se även bilaga verksamhetsstatistik, regional utveckling - kollektivtrafik. Andel arbetspendling med kollektivtrafik ökar. Kommentar Ingen bedömning av denna indikator är gjord. Redovisning lämnas i verksamhetsberättelsen. Uppdrag 23. Att ta fram en IT-lösning för att öka självservicekapaciteten till brukare av serviceresor. Kommentar Portalen är byggd och nu pågår avslutande acceptanstester. När det gäller självservice för färdtjänst är avtalet för samverkan mellan Halland, Göteborg och Västtrafik klart för påskrift. Avtalet mot systemleverantör är klart för påskrift. Driftmiljö för gemensam drift i Region Örebro läns regi är beställt. Uppdrag 24. Att ta fram en ett förslag till plan för genomförande av BRT (bus rapid transit). Kommentar Planen ska presenteras för nämnden våren Arbetet pågår enligt tidplan i samarbete med Örebro kommun. Genomförandeplanen bedöms bli klar under Uppdrag 25. Att förstärka marknadsföring inom kollektivtrafiken. Kommentar Marknadsplanen presenterades för nämnden för samhällsbyggnad mars Region Örebro län Delårsrapport 101 (350) 34(93)

102 Uppdrag 26. Att förbereda trafiköversyn i norra länsdelen, inklusive Nora och Hällefors, Kommentar Arbetet är påbörjat efter sommaren och en delredovisning för nämnden för samhällsbyggnad planeras senare i höst. Uppdrag 27. Att inrätta en funktion för hållbara transporter. Kommentar Funktionen är inrättad. Uppdrag 28. Att påbörja revideringen av handlingsplan för Klimateffektiva godstransporter. Kommentar Planering av arbetet är påbörjat. Arbetet kommer att utföras 2018 då det passade bättre för samordningen med trafik och samhällsplaneringsplaner. Uppdrag 29. Att slutföra utredning om närtrafik. Kommentar En delredovisning planeras till nämnden för samhällsbyggnad i september. Uppdrag 30. Att upphandla hela eller delar av de system och utrustning som krävs för en realtidsfunktion. Kommentar Uppdraget påverkas av projektet om eget bolag. Förvaltningen avvaktar beslut från projektets styrgrupp. Uppdrag 31. Att utreda de juridiska och ekonomiska förutsättningarna för passagerare på bussar kvälls- och nattetid att kliva av mellan hållplatser. Kommentar Utredningen och förslag till åtgärder är klart för presentation i nämnden för samhällsbyggnad i september. Region Örebro län Delårsrapport 102 (350) 35(93)

103 2.7 Digitalisering Region Örebro län har uppdraget att hålla samman och leda genomförandet av den regionala digitala agendan, RDA, inom länet. Införandet av tjänster inom e-hälsa har fortsatt och breddats. Region Örebro län har antagit den nya nationella visionen för e-hälsa och arbete pågår med regionorganisationens program för e-hälsa. Upphandling av framtidens vårdinformationsstöd pågår i samarbete med andra landsting och regioner. Region Örebro län har uppdraget att hålla samman och leda genomförandet av den regionala digitala agendan (RDA) inom länet. Syftet med RDA är att via digitaliseringen bidra till ett jämställt, attraktivt och starkt län som kan möta framtidens utmaningar inom samhället. Ett direktiv för fortsatt genomförande finns beslutat och ett förslag till projektplan är framtaget. Inom områdena bredbandsutbyggnad och e-hälsa finns etablerade grupperingar. Kommunerna utser deltagare till genomförandeprojektet inför hösten. Arbetet med fortsatt och breddat införande av tjänster inom e-hälsa syftar till att bidra till bättre hälsa och livskvalitet hos allmänheten, genom att erbjuda kvalitetssäkrad information och effektiva verktyg för att hantera sin egen hälsa och vård. Uppföljningen från 1177 Vårdguiden visar att svenskarnas användning av e-tjänster inom vården ökar snabbt. När det gäller användare av 1177 Vårdguidens e- tjänster ligger Örebro län fortsatt i täten procentuellt sett, med flest antal användare. En ny formulärtjänst, där patienterna kan fylla i frågor om sina levnadsvanor inför besöket, har testats på en vårdcentral under våren. Piloten fick ett mycket positivt utfall där över 80 procent av patienterna hade fyllt i formuläret innan besöket. Nästa steg är en teknisk integration under hösten. Regionstyrelsen beslutade 2016 att starta processen för upphandling av framtidens vårdinformationsstöd i samarbete med andra landsting och regioner inom SUSSA samverkan. Upphandlingen sker i två steg med mål om att slutföras under Upphandlingen blev överklagad till förvaltningsrätten under våren. I juni meddelade förvaltningsrätten dom till Region Örebro läns fördel. Beslut togs i augusti att gå vidare i ett steg 2 gällande upphandlingen. Ekonomi- service- och ägarutskottet är politisk styrgrupp för det lokala projektet gällande Framtidens vårdinformationsstöd. Under 2016 tog regeringen och SKL:s styrelse beslut om en ny vision för e-hälsa, som berör både hälso- och sjukvården och socialtjänstens olika delar, Region Örebro län har antagit visionen som utgår ifrån att Sverige år 2025 ska vara bäst i världen på att använda digitaliseringens möjligheter i syfte att: Underlätta för människor att uppnå en god och jämlik hälsa och välfärd Utveckla och stärka egna resurser för ökad självständighet och delaktighet i samhällslivet Under våren har en nationell handlingsplan tagits fram. Region Örebro län ska ta hänsyn till den i regionorganisationens program för e-hälsa. Ett programdirektiv för Region Örebro läns genomförande av e-hälsa med målsättningarna inför 2025 har tagits fram och beslutats av Region Örebro läns styrgrupp för e-hälsa i maj. Utmaningarna inom digitaliseringen är många. Det finns ett högt förändringstryck på det offentliga Sverige där digitalisering, globalisering och urbanisering påverkar all verksamhet och alla sektorer i samhället. Den tekniska utvecklingen går fort men mycket tyder på att den kommer att gå ännu snabbare framöver. I dag är det naturligt för både invånare och företag att förvänta sig både en effektiv digital kontakt med myndigheterna såväl som att myndigheterna ska erbjuda digitala lösningar för olika livshändelser. 1. Digitaliseringen kan snabba på beslut, frigöra resurser och bidra till bättre service till invånare. Utmaningen ligger i att skapa e-tjänster som är integrerade med verksamhetsprocesser och övrigt it-stöd för att nå bästa nytta. 2. Samverkan och samordning. Det finns mycket att vinna på en utvecklad regional samverkan. Utmaningen är att hitta nya former och finansieringsmodeller för detta samarbete. Region Örebro län Delårsrapport 103 (350) 36(93)

104 3. Säkerhet och lagstiftning. När information ska delas över verksamhets- och organisationsgränser uppstår utmaningar kring hur information transporteras, skyddas och mottas, samt kring vem som har behörighet till informationen. 4. Utvecklingen inom digitalisering går fort. En utmaning är att jobba dels med ett långsiktigt perspektiv, men att även ha utrymme för ta in nya innovationer. 5. Digitalt utanförskap. Idag finns många invånare i länet som av olika skäl inte använder sig av digitaliseringens möjligheter. 6. Digital kompetens. Brister i kompetens, tillgänglighet och tillit är hindrande. 7. Finansiering. Det är svårt att få utrymme i budget på regioner och kommuner för större satsningar kring digitalisering. 8. Jämställdhet. För få kvinnor väljer högre it-utbildningar. Det finns ett mycket stort behov av kompetens och talang och det är nödvändigt att könsbalansen blir jämnare ur ett samhällskompetens- och jämställdhetsperspektiv. Övergripande mål: Modern digital teknik ska bidra till att skapa en jämlik, attraktiv och stark Örebroregion som kan möta framtidens utmaningar. Inriktningsmål: Nr 22. Region Örebro län ska leda genomförandet av den regionala digitala agendan i samarbete med länsstyrelsen, kommunerna och universitetet, med målet att förverkliga uppsatta etappmål och slutliga mål Kommentar En tydlig riktning finns i arbetet med digitalisering i länet. Samtliga kommuner i länet och Örebro universitet står bakom den regionala digitala agendan, tillsammans med Region Örebro län och Länsstyrelsen. En länsgemensam styrgrupp för digitaliseringen med uppdrag att leda genomförandet av den regionala digitala agendan etablerades under Vid uppföljning av målen under 2016 så identifierades det att det pågår arbete inom de flesta områdena, några av målen ska korrigeras utifrån ändrade omkringliggande förutsättningar samt att det helt saknas grupperingar inom ett par områden som e- förvaltning och högre utbildning. I februari 2017 presenterade SKL en handlingsplan gällande, Förutsättningar för digital utveckling, som ska stämmas av mot länets befintliga regionala digitala agenda. En uppdaterad projektplan för fortsatt genomförande beslutades i juni av styrgruppen för Regional digital agenda inom Örebro län. Indikatorer Utfall Målvärde Redovisning av måluppfyllelse till uppsatta mål redovisas årsvis. Delvis Kommentar Ett direktiv för att leda genomförandet fastställdes under Under våren har ett förslag till projektplan tagits fram med fokus på e-förvaltning. Sveriges kommuner och landsting har tagit fram en handlingsplan , gällande förutsättningar för digital utveckling. Regional digital agenda (RDA) ska stämmas av mot den nyutkomna handlingsplanen. Region Örebro län Delårsrapport 104 (350) 37(93)

105 Inriktningsmål: Nr 23. År 2020 ska minst 90 procent av hushållen och företagen i såväl tätorterna som på landsbygden kunna erbjudas bredband med en överföringshastighet på minst 100Mbit/s. Kommentar Tillgången till snabbt bredband kartläggs av Post- och telestyrelsen en gång per år. Den senaste mätningen presenterades i mars 2017 och avser läget hösten Enligt den mätningen har totalt 75 procent av länets hushåll och 59 procent av länets arbetsställen tillgång till snabbt bredband. I tätorter och småorter är motsvarande siffror högre, 82 procent respektive 73 procent. På landsbygden är siffrorna lägre, 20 procent respektive 24 procent. Indikatorer Utfall Målvärde År 2017 ska minst 40 procent av hushållen och företagen i såväl tätorterna som på landsbygden kunna erbjudas bredband Delvis Kommentar Post- och telestyrelsens bredbandskartläggning genomfördes hösten 2016 och presenterade i mars 2017 uppgifter: Totalt har 75 procent av länets hushåll tillgång till snabbt bredband, 81,97 procent av boende i tätort och småort och på glesbygden är siffran 20,29 procent. Totalt har 58,86 procent av länets arbetsställen tillgång till snabbt bredband, 72,72 procent av arbetsställen i tätort och småort och på glesbygden 23,92 procent. Post- och transportstyrelsen har uppskattat att ökningen av snabbt bredband på glesbygd nationellt har ökat med cirka 4 procent under Eftersom marknadsaktörerna visat ökat intresse för landsbygden bedöms utvecklingen bli minst lika stark Övergripande mål: Synliga och konkreta förbättringar inom e-hälsa. Inriktningsmål: Nr 24. Att invånare, patienter och anhöriga på ett enkelt sätt kan skaffa sig kvalitetssäkrad information om vård och hälsa samt få personligt anpassad information om sin egen vård och hälsosituation. De ska också kunna kontakta vården via internet för att få service, rådgivning och hjälp till egenvård. Kommentar 1177 Vårdguiden på telefon De som inte har tillgång till internet, eller vill ha snabb hjälp kan ringa 1177 Vårdguiden. Där får man råd och stöd av erfarna sjuksköterskor via telefon, som bedömer vårdbehov och hänvisar till rätt vårdnivå, eller ger egenvårdsråd. Sjuksköterskorna använder ett datoriserat rådgivningsstöd, som är medicinskt samstämmigt med innehållet i 1177.se. Rådgivningsstödet bidrar till att kvaliteten på sjukvårdsrådgivningen blir hög och jämn. Avtal är skrivet om att ingå i nationell samverkan med 11 andra landsting/regioner för att förbättra tillgängligheten Vårdguiden på webben I landstingens och regionernas invånartjänster finns information och tjänster som fungerar för alla målgrupper och alla åldrar. Den flerfaldigt prisbelönade 1177.se innehåller allt från tecknade filmer för barn som ska behandlas i vården, till lättlästa artiklar, filmer och bildspel. Man kan också få informationen uppläst, och viss information finns översatt till flera språk. Den anatomiska atlasen är en Region Örebro län Delårsrapport 105 (350) 38(93)

106 unik, interaktiv applikation som skildrar människokroppen i olika lager. Region Örebro län kommer under 2017 att utöka innehållet med regionala tillägg inom 1177 Vårdguiden. UMO UMO riktas till unga och informerar om sex, hälsa och relationer. UMO förmedlar också ett värdebaserat budskap om normkritik, jämställdhet och ett inkluderande förhållningssätt. UMO är en stor succé i målgruppen, och också mycket populär hos medarbetare vid ungdomsmottagningar och i elevhälsan, som hänvisar unga till UMO men även använder UMO som en egen kunskapskälla Vårdguidens e-tjänster Med hjälp av 1177 Vårdguidens e-tjänster kan vårdgivare och patienter kommunicera digitalt på ett säkert sätt. Patienten loggar in med e-legitimation och kan göra sina vårdärenden och kontakta vården på tider som passar hen själv, till exempel boka tid, förnya recept och läsa sin journal. Stark autentisering används och all information är krypterad, vilket innebär att vårdgivare också kan använda e- tjänsterna för att till exempel erbjuda internetbaserat stöd och behandling. Indikatorer Utfall Målvärde Minst 75 procent av länsinvånarna känner till 1177 Vårdguiden, e- tjänster och sjukvårdsrådgivning via internet på 1177.se. 79% 75% Kommentar Måttet 79 procent är baserat på en varumärkesmätning hösten Mätningar genomförs vartannat år. Antalet besök ökar stadigt och ligger i snitt på 8 miljoner besök per månad nationellt. De vanligaste sökorden från länets invånare är att man söker på vårdcentraler och barnsjukdomar som till exempel vattkoppor, öroninflammation och feber hos barn. 50 procent av länsinvånarna är användare av 1177 Vårdguidens e- tjänster 54% 50% Kommentar Allt fler invånare använder e-tjänster i kontakt med vården. Vid uppföljning av 1177 Vårdguiden visar att svenskarnas användning av e-tjänster inom vården ökar snabbt. Örebro län ligger fortsatt i täten procentuellt sett med flest antal användare i Sverige. Idag är över länsinvånare användare av e-tjänsterna vilket motsvarar 54 procent. Populära e-tjänster är säker , receptförnyelse, webbtidböckerna och att läsa sin journalinformation. Patienter från onkologen och reumatologen använder e-tjänsten journalen i högst utsträckning. Under första halvåret har patienter själva ändrat sin besökstid via ombokning i e-tjänsten. Uppdrag 32. Att kvalitetssäkra målen i den regionala digitala agendan i förhållande till ändrade förutsättningar och behov inom området digitalisering. Kommentar Styrgruppen för regional digital agenda tog i juni beslut om projektplan för fortsatt genomförande Kvalitetssäkring av målen sker hösten Uppdrag 33. Att slutföra upphandlingen av ett nytt vårdinformationsstöd och att etablera ett genomförandeprojekt för införandet av nytt vårdinformationsstöd. Kommentar Upphandlingen blev under våren överklagad till förvaltningsrätten och stoppad i avvaktan på dom. I juni meddelade förvaltningsrätten dom till Region Örebro läns fördel. Region Örebro län Delårsrapport 106 (350) 39(93)

107 Leverantören har under sommaren gått vidare och överklagat till kammarrätten. Förberedelserna är omfattande inför skiftet till nytt systemstöd. Resurser behöver säkras dels för utvärderingarna i samband med upphandlingen och inför förberedelserna av införandet. Projektet har i ett inledande skede haft en låg grundbemanning och arbetat med kompetensgrupper inom bland annat verksamhet, teknik/arkitektur och juridik. Rekrytering till införandeprojektet inom verksamhetsutveckling och förändringsledning med stöd av digitalisering är klar. Två delprojektledare börjar sin anställning den 1 september. Ett gemensamt projekt med nio ingående landsting/regioner inom området standardisering inom verksamhetsinformatik har etablerats under sommaren. Projektledningen utgår från Region Örebro län. Resurser med teknisk kompetens för arkitektur och drift har rekryterats och påbörjade sina uppdrag i maj respektive augusti. Uppdrag 34. Att permanenta projektet för strukturerad dokumentation i form av ett lokalt kompetenscentra för verksamhetsinformatik inom Region Örebro län. Kommentar Region Örebro län har fortsatt nationellt uppdrag 2017, som resurscentra för informatik och kvalitetsregister. Förutom två ordinarie personal har två vikarier knutits till kompetenscentrat för att arbeta med både de nationella uppdragen och det lokala stödet inom verksamhetsinformatik och strukturerad dokumentation. Dialog pågår med Sveriges kommuner och landsting om uppdrag Mot bakgrund av det framgångsrika arbetet med etablering av kompetenscentra inom informatik, har regionen på SKLs uppdrag genomfört ett projekt inom strukturerad dokumentation. Resultatet från projektets leverans, ligger nu som underlag för regeringsuppdraget om att ta fram en nationell handlingsplan för enhetligare begreppsanvändning inom e-hälsa. Region Örebro län leder från och med augusti ett projekt med nio ingående landsting/regioner inom området standarder och verksamhetsinformatik. Uppdrag 35. Att etablera genomförandeprojekt för tjänsten stöd och behandling. Kommentar Programmet för depression är inlagt i den nationella behandlingsplattformen under våren. Direktiv är framtaget, för att som ett nästa steg, gå igenom behandlingsformulär som används som stöd inom fysioterapiverksamheten. En inventering är genomförd innan sommaren och sammanställning av resultatet pågår. Rapporten ska presenteras i september. Parallellt pågår en utredning om att kunna lägga in "min vårdplan", som utvecklas nationellt för cancerpatienter. Regionen inväntar resultaten från den nationella piloten i september. Region Örebro län Delårsrapport 107 (350) 40(93)

108 Uppdrag 36. Att ta fram en plan för vårdbesök via video som kompletterar befintligt vårdutbud och vårdkedjor. Kommentar Förstudie är genomförd och en rapport finns levererad som är presenterad och beslutad av regionstyrelsen i juni. Genomförandeprojekt för utsedda pilotverksamheter inom medicinmottagning, vårdcentral och ungdomsmottagning är i uppstartsfas. Avtal är tecknat med en leverantör gällande plattform för piloterna. Delprojektledare är utsedd för att under hösten 2017 ta fram förslag till start av en digital vårdcentral under Uppdrag 37. Att samla patientinformation som regionala tillägg på 1177.se i enlighet med förslagen i den genomförandeplan som tagits fram Kommentar Uppdraget att ta fram en genomförandeplan för att samla invånar- och patientinformation via regionala tillägg på 1177.se redovisades i slutet av Under våren omsattes genomförandeplanen till konkreta åtgärder i form av en arbetsplan där berörda verksamhetsområden ingår. I uppdraget ingår även arbetet med kontaktkort och utökade kontaktkorten via 1177.se. Uppdraget innebär även att ett förslag till genomförande av webbprojekt under 2017 har tagits fram och slutrapporten innehåller också förslag till modifierad webborganisation, då det idag saknas en tydlig förvaltningsorganisation för 1177.se regionalt. Uppdraget är tätt förknippat med arbetet att ser över regionens externa webbplats och andra kommunikationskanaler som presenterades under våren. Det uppdraget tas vidare under året. 2.8 Attraktiv arbetsgivare Kompetensförsörjningsfrågor och att vara en attraktiv arbetsgivare har varit i fokus. Region Örebro läns strategiska kompetensförsörjningsplan ska vara klar under året. Satsningen på sociala medier har fortsatt, bland annat i syfte att stärka arbetsgivarvarumärket. Kompetenscenter med jobbmatchning och coaching har startat. Arbete med den friska arbetsplatsen och att minska sjukfrånvaron har fortgått. Arbete med kompetensförsörjningsfrågorna och att vara en attraktiv arbetsgivare är i fokus för att attrahera, rekrytera, utveckla och behålla medarbetare. Delrapporten "Kompetensförsörjning i siffror" har färdigställts och utgör underlag för dialoger och arbete på förvaltningarna som ett steg i en gemensam kompetensförsörjningsprocess för Region Örebro län. Detta i sin tur utgör underlag för Region Örebro läns strategiska kompetensförsörjningsplan som ska vara klar under året. Projektet Framtidens vårdavdelning är avslutat och går nu in i breddinförande inom hälso- och sjukvården. Besluts har tagits om att avsluta EU-projektet kring vägen till svensk legitimation och driva det i egen regi och i februari startade en ny grupp med personer med legitimationsyrken från länder utanför EU. I dagläget deltar ett antal läkare och tandläkare i steg två som är en del på vägen att få svensk legitimation. Lönebildningsfrågorna har varit aktuella i och med pågående avtalsrörelse och som ett led i den strategiska kompetensförsörjningen. Projektet kring oberoende av inhyrd personal har startat som en del i det nationella projektet och handlingsplan och åtgärdsplan är framtaget. Region Örebro län har fokus på läkare i primärvården och inom psykiatrin finns ett projekt sedan tidigare som ska ge resultat under året. Region Örebro län Delårsrapport 108 (350) 41(93)

109 Antal årsarbetare har ökat med 346 anställda, avseende både tillsvidare- och visstidsanställda. Det är en fortsatt ökning av flera olika personalgrupper inom hälso- o sjukvården, framför allt av undersköterskor och sjuksköterskor. Inom Folktandvården är det en ökning som delvis hör samman med nyetableringen av Eyra-kliniken. Regional utveckling redovisar en ökning av handläggare som hör till nya uppdrag. Även inom Regionservice finns en ökning av årsarbetare som delvis beror på nya uppdrag för vårdnära tjänster inom hälso- och sjukvården. Handläggare och administratörer har ökat och en total genomlysning ska göras av dimensioneringen för dessa yrkesgrupper. Se även bilaga HR-statistik, Årsarbetare - tillsvidare- och visstidsanställda. Satsningen på sociala medier har fortsatt, bland annat i syfte att stärka arbetsgivarvarumärket. Region Örebro län har lanserat en ny satsning, veckans instagrammare, där olika medarbetare runt om i organisationen skildrar sin vardag via Instagram. Detta är en del i det förstärka kommunikationsarbetet som sker inom ramen för arbetet med attraktiv arbetsgivare. Där ingår olika åtgärder för att marknadsföra jobben tydligare genom mer enhetligt mässkoncept för att synliggöra Region Örebro län som arbetsgivare. Rekryteringsannonser sker idag oftare via Facebook, och därför har texter kring Region Örebro läns erbjudande som arbetsgivare setts över och anpassats för en mer enhetlig standard för hela Region Örebro län. Kommunikationsinsatser och samarbete med projektet Arbetsmarknadskunskap i skolan kring feriepraktiken har också lett till att ungdomar nås på ett mer målgruppsanpassat sätt. Kompetenscenter har startat under maj månad och är ett stöd till Region Örebro läns medarbetare för att vidareutvecklas i sin yrkesroll med jobbmatchning och coaching. Efterfrågan har varit stor och en utvärdering ska göras under hösten. Inom arbetsmiljöområdet har Arbetsmiljöverkets inspektioner lett till en hel del arbete liksom införandet av rutiner och riktlinjer med anledning av nya föreskrifter. Utbildning och dialogmöten med chefer och bland annat skyddsombud har hållits över hela länet. Arbetet med att minska sjukfrånvaron och arbeta med den friska arbetsplatsen har fortgått. Ett utökat samarbete med Försäkringskassan har lett till att extra insatser har gjorts inom Regionservice för att analysera möjliga orsaker och åtgärder. Detta arbete kommer att bedrivas även vid övriga förvaltningar. En uppföljning av insatser för chefer och studie av chefers arbetsvillkor har inletts och kommer resultera i förädlingar av chefsprogram och tydliggörande av chefsrollen. Kompetensförsörjningen är en utmaning Kompetensförsörjningen är en av de mest strategiska frågorna för Region Örebro län. Att attrahera, anställa, behålla och utveckla medarbetare är en viktig grund för att nå verksamhetens målsättningar och uppdrag både på kort och på lång sikt. Strukturförändringar, generationsväxling och en hög utvecklingstakt kräver framförhållning och samsyn kring kompetensförsörjning. Detta för att säkerställa det framtida behovet inom samtliga verksamhetsområden. Framtidens sjukvård står inför många möjligheter men också flera utmaningar. En av de största är att klara framtidens kompetensförsörjningsbehov. Forskning, teknisk utveckling och sociala innovationer skapar nya möjligheter till en högkvalitativ vård, ökad patientmedverkan och modernare arbetsorganisation. Kompetensväxling utifrån vilken kompetens som ska göra vad i vården utmanar utbildningssystemet och behovet av utbildningar ökar. Fler utbildningsplatser är dock inte en tillräcklig lösning. Det kommer också att krävas en rad insatser kopplade till sjukvårdens organisation. Det kan handla om insatser för att kompetensutveckla befintlig personal, se över administrativa rutiner och frigöra resurser genom nya tekniska lösningar och skapa fler karriärvägar. Hållbart arbetsliv - en framgångsfaktor Ett hållbart arbetsliv är en framgångsfaktor och ett konkurrensmedel samt en viktig del i att vara en attraktiv arbetsgivare. Region Örebro län ska vara en hälsofrämjande organisation vilket innebär att ständigt utveckla arbetsorganisationen och arbetsmiljön så att det främjar ett långsiktigt hållbart arbetsliv. Att arbeta med den friska arbetsplatsen och på så sätt lägga rätt fokus för att minska sjukfrånvaron är en viktig faktor för att nå hållbarhet. Region Örebro län Delårsrapport 109 (350) 42(93)

110 Förmågan att behålla och attrahera nya medarbetare påverkas av allt som görs. Hur regionorganisationen och dess verksamheter presenteras för ungdomar, studenter och arbetssökande och hur den stimulerar till utveckling är viktig. Utveckling av chefer och ledarskapet och hur arbetet sker med jämställdhet och mångfald samt arbetet med ett hållbart arbetsliv är exempel på områden som har betydelse för Region Örebro läns attraktivitet som arbetsgivare. Lönebildningens påverkan för att säkra kompetensförsörjningen är också en viktig faktor. Övergripande mål: Region Örebro län uppfattas som en attraktiv arbetsgivare som erbjuder förutsättningar för ett långsiktigt spännande, utvecklande och hållbart arbetsliv Inriktningsmål: Nr 25. Region Örebro län är en attraktiv arbetsgivare med medarbetare som trivs och utvecklas i sin yrkesroll. Kommentar Arbete pågår ur olika aspekter för att säkerställa att Region Örebro län attraherar, anställer, behåller och utvecklar medarbetare. Satsningen på sociala medier har fortsatt, bland annat i syfte att stärka arbetsgivarvarumärket. Det är också en del i det förstärka kommunikationsarbetet som sker inom ramen för arbetet med attraktiv arbetsgivare. Projektet Vägen till svensk legitimation för legitimerad hälso och sjukvårdspersonal som kommer utanför EU har fortsatt och drivs nu i egen regi. Projektet Framtidens vårdavdelning har lämnat slutrapport och beslut har tagits i Hälso- och sjukvårdsförvaltningen om ett breddinförande med vårdnära service och att arbeta med kompetensväxling. Resultatet av senaste medarbetarenkäten redovisades januari Resultatet visar att medarbetarengagemanget, HME, som mäts i alla landsting och regioner är något högre i Region Örebro län (77) än medelvärdet bland övriga landsting (75) och regioner. Måttet HME, hållbart medarbetarengagemang, består av nio frågor inom motivation, ledarskap och styrning som har utarbetats av SKL. Verksamheterna bedriver ett systematiskt arbetsmiljöarbete som strävar efter en hållbar, hälsofrämjande, säker och funktionell arbetsmiljö där alla ska känna sig tillfreds med sin arbetssituation och att utvecklas både som individer och som arbetsgrupp. Flertalet aktiviteter pågår inom förvaltningarna för att främja en hälsosam och frisk arbetsmiljö. Indikatorer Utfall Målvärde HME Hållbart medarbetarengagemang ska öka i jämförelse med tidigare medarbetarenkät. Kommentar Resultat för HME kommer att finnas via medarbetarenkät som preliminärt kommer att genomföras under Arbete pågår på förvaltningarna med aktiviteter utifrån de handlingsplaner som gjordes vid förra säkerhets- och medarbetarenkäten Region Örebro län Delårsrapport 110 (350) 43(93)

111 Indikatorer Utfall Målvärde AVI Attraktiv arbetsgivarindex ska öka i jämförelse med föregående år. Kommentar AVI är ett sammanfattande index som grundar sig på 9 nyckeltal som Nyckeltalsinstitutet tillhandahåller: andel tillsvidareanställda medianlön per månad lika karriärmöjligheter utbildningstid övertid korttidssjukfrånvaro antal anställda/chef långtidssjukfrånvaro andel som slutat. Ju högre poäng organisationen har desto mer attraktiv arbetsgivare är organisationen. AVI mäts på helårsbasis och värden för 2017 redovisas vid årsredovisningen för Region Örebro läns attraktiv arbetsgivarindex år 2016 var 109 och är högre än 2015 som var 100. Högre poäng ger placering längre ut i spindeln vilket innebär mer attraktiv arbetsgivare. Resultatet utgör riktningen för aktiviteter under Sjukfrånvaron och långtidssjukfrånvaron är den parameter som ska påverkas för att nå ett högre arbetsgivarindex. Flertalet aktiviteter pågår för att nå den friska arbetsplatsen. Av andelen sjukskrivna är ett stort antal i arbete på deltid i någon form vilket är positivt. Frisktalet ska bibehållas i jämförelse med föregående år. Kommentar Definitionen för frisktal är andel anställda (i procent) med högst fem sjukdagar och tre sjuktillfällen. Frisktalet mäts på helårsbasis och värden för 2017 redovisas vid årsredovisningen för Resultatet 2016 nådde inte upp till indikatorns målnivå Resultatet för 2016 var 56 procent vilket är lägre än både 2015 som var 60 procent och 2014 som var 64 procent. Fokus under perioden har varit att följa sjukfrånvarons utveckling som också påverkar frisktalet. Arbetet med att minska sjukfrånvaron och förändringarna i sjukförsäkringen har lett till minskad sjukfrånvaro. Detta borde vid årets slut göra att frisktalet förbättras. Frisktal, anställda med högst fem sjukdagar eller fler än tre sjuktillfällen År 2016 År 2015 Kvinnor Män S:a kvinnor/män Kvinnor Män S:a kvinnor/män 52% 69% 56% 56% 74% 60% År 2015: Antal tillsvidareanställda som har anställning någon gång under året År 2016: Antal tillsvidare- och visstidsanställda som har anställning hela året. Region Örebro län Delårsrapport 111 (350) 44(93)

112 Inriktningsmål: Nr 26. Region Örebro läns verksamheter är jämställda och jämlika och motverkar aktivt diskriminering och kränkande behandling. Kommentar I handlingsplanen för aktiva åtgärder för jämställdhet finns ett antal målsättningar som genererar aktiviteter i verksamheten, Det finns också mål i programmet för hållbar utveckling som innebär aktiviteter inom området. Inom hälso och sjukvården pågår arbete inom jämlik rekrytering och en utbildningsinsats har genomförts inom förvaltningen Regional utveckling i syfte att höja kompetensen kring jämställdhet kopplat till regional tillväxt. I Regionservice finns en aktivitet som handlar om att vidga och utmana normalitetsbegreppet, genusstrukturer och kulturella olikheter genom handling. Gemensamma temadagar är planerade med andra aktörer inom området. I arbetet med att bredda rekryteringen och med arbetsmarknadskunskap i skolan är syftet att nå de personer som inte annars naturligt väljer ett yrke inom Region Örebro län och på så sätt försöka förändra genusstrukturer. Arbetet med utbildning och användande av kulturtolkar är ett bidrag till att arbeta för att motverka diskriminering. Indikatorer Utfall Målvärde Jämix ökar och följs upp med aktiva åtgärder Kommentar JÄMIX är ett sammanfattande jämställdhetsindex som grundar sig på 9 nyckeltal: yrkesgrupper högsta ledningsgrupp lika möjlighet bli chef lika lön långtidssjukfrånvaro skillnad i föräldraledighet lika stor andel med heltid andelen med fast anställning jämställdhetsplan. Ju högre poäng organisationen har desto bättre jämställdhet har organisationen. JÄMIX mäts på helårsbasis och värden för 2017 redovisas vid årsredovisningen för Region Örebro läns jämställdhetsindex år 2016 var 101 och är högre än 2015 som var 98. Högre poäng ger placering längre ut i spindeln vilket innebär en mer jämställd arbetsplats. Region Örebro län Delårsrapport 112 (350) 45(93)

113 Indikatorer Utfall Målvärde Resultatet utgör riktningen för aktiviteter under Även för detta index är långtidssjukfrånvaron en parameter som sticker ut och påverkar resultatet. Här sker åtgärder inom olika områden.det stora antalet kvinnliga anställda inom stora yrkesgrupper får genomslag i statistiken som påverkar nyckeltalet. Uppdrag 38. Att ta fram riktlinjer/strategi för ett sammanhållet arbetsmiljö- och säkerhetsarbete utifrån resultat i medarbetar- och säkerhetsenkäten Kommentar Under 2016 genomfördes redovisning, åtgärder och uppföljning på verksamhetsnivå av resultatet från medarbetarenkäten. Under 2017 har beslut skett om en patientsäkerhetsstrategi och arbete påbörjats med att säkerställa hur hot och våld hanterar gentemot personal och patienter. Detta arbete har prioriterats utifrån de resurser som finns att tillgå. Det är idag oklart om uppdraget kommer hinnas klart under Uppdrag 39. Att ta fram en enhetlig kompetensförsörjningsprocess för Region Örebro län för att säkra den strategiska kompetensförsörjningen. Kommentar En rapport kring kompetensförsörjningsläget i siffror är framtagen och utgör ett underlag i det arbete som nu pågår med att ta fram hur kompetensförsörjningsläget bedöms utifrån verksamhetens behov och utveckling i perspektiv på nuläge, 3-4 år och 5-7 år på 10 yrkesgrupper inom verksamheten. Detta ska en vara en naturlig del i planerings- och budgetprocessen. En strategisk kompetensförsörjningsplan ska tas fram efter detta underlag. Uppdrag 40. Att upprätta en handlingsplan för att minska korttids- och långtidssjukfrånvaron och samtidigt beakta friskalet. Kommentar Arbete med handlingsplanen pågår och beräknas vara klart för beslut innan årsskiftet. Region Örebro län Delårsrapport 113 (350) 46(93)

114 2.9 Ekonomi I den ekonomiska analysen beskrivs det ekonomiska resultatet utifrån olika kostnads- och intäktsslag. Här redovisas också budgetens förutsättningar, omvärldens påverkan och den finansiella ställningen. Region Örebro län redovisar ett överskott om 167 miljoner kronor per augusti. Det innebär en försämring av resultatet med -140 miljoner kronor jämfört med föregående år. Verksamheterna gemensamt redovisar ett överskott om 23 miljoner kronor, vilket är 133 miljoner kronor sämre än föregående år. Regionstyrelsens finansförvaltning ger ett överskott om 144 miljoner kronor (152 miljoner kronor). Helårsprognosen per augusti uppgår till 150 miljoner kronor (261 miljoner kronor). Verksamheternas helårsprognoser räknas samman till -96 miljoner kronor. Den ekonomiska utvecklingen har försämrats kraftigt under sommaren, och samtliga större förvaltningar redovisar betydande resultatförsämringar. Mot den bakgrunden ska de tidigare åtgärderna för att få en ekonomi i balans skärpas ytterligare och regiondirektören har också beslutat om resultatförbättrande åtgärder för samtliga förvaltningar. Övergripande mål: Det övergripande målet för Region Örebro läns ekonomiska politik är att skapa en långsiktig stark ekonomi samt uppnå en verksamhetsmässig och finansiell god hushållning. Region Örebro län ska redovisa ett positivt resultat som över mandatperioden motsvarar minst 2 procent av regionens skatteintäkter och generella statsbidrag. Inriktningsmål: Nr 27. Region Örebro län ska under mandatperioden redovisa resultat som motsvarar minst 2 procent av skatteintäkter och generella statsbidrag. Indikatorer Utfall Målvärde För 2017 ska resultat uppgå till minst 150 miljoner kronor. Kommentar Helårsprognosen beräknas till 150 miljoner kronor, vilket innebär att reserven för framtida utmaningar inte kommer att utnyttjas under året. Den ekonomiska utvecklingen har dock försämrats kraftigt under sommaren. För att prognosen ska nås behöver verksamheterna fortsätta arbetet med åtgärder inom beslutade handlingsplaner och skärpas ytterligare samt att regiondirektören har beslutat om resultatförbättrande åtgärder för samtliga förvaltningar. Inriktningsmål: Nr 28. Investeringar ska finansieras utan extern upplåning. Helt Indikatorer Utfall Målvärde Byggnadsinvesteringar och utrustning för egna verksamheter ska finansieras utan extern upplåning. Kommentar Inga nya avsättningar till pensionsmedelsförvaltningen kommer att göras under året utan de likvida medlen kommer i stor utsträckning att användas till investeringar i fastigheter. Bedömningen är att därför att inga lån kommer att behöva tas för att finansiera de egna investeringarna. Helt Region Örebro län Delårsrapport 114 (350) 47(93)

115 Inriktningsmål: Nr 29. Styrelsen och nämnderna ska redovisa ett resultat i balans. Indikatorer Utfall Målvärde Resultatet ska under 2017 uppgå till minst noll. Inte alls Kommentar Prognoserna för förvaltningarnas ekonomiska resultat 2017 per augusti ett underskott på 96 miljoner kronor. Regionstyrelsen gemensamt redovisar en sammanlagd prognos på minus 71 miljoner kronor. Den ekonomiska utvecklingen har försämrats kraftigt under sommaren, och samtliga större förvaltningar redovisar betydande resultatförsämringar. Mot den bakgrunden ska de tidigare åtgärderna för att få en ekonomi i balans skärpas ytterligare och regiondirektören har också beslutat om resultatförbättrande åtgärder för samtliga förvaltningar. Regionstyrelsen har även ansvar för vissa regiongemensamma kostnader och intäkter, till exempel vissa specialdestinerade statsbidrag och pensionskostnader, patientförsäkring m.fl, vilka ingår i regionstyrelsens gemensamma verksamhetskostnad. Denna post beräknas ge en positiv budgetavvikelse för året med 212 miljoner kronor. Inriktningsmål: Nr 30. Gröna finanser ska bidra till ett minskat fossilberoende och minskad klimatbelastning. Indikatorer Utfall Målvärde Klimatbelastningen från Region Örebro läns kapitalförvaltning ska vara lägre än för jämförbara index. Kommentar Klimatbelastningen från kapitalförvaltningen mätt i ton koldioxidutsläpp var lägre än jämförbara index vid årsskiftet. En ny mätning kommer att göras i slutet av året och målet bedöms uppfyllas för Extern upplåning för finansiering av investeringar för externa hyresgäster ska i möjligaste mån ske genom gröna lån. Helt Kommentar Inga lån har tagits upp för externa hyresgäster per augusti. Målet bedöms uppfyllas för Inriktningsmål: Nr 31. Pensionsskuldsförändring ska placeras i regionorganisationens likviditetsportfölj i syfte att möta investeringsutgifter. Indikatorer Utfall Målvärde Under 2017 ska minst 300 miljoner kronor återlånas, det vill säga placeras i regionorganisationens likviditetsportfölj eller användas för finansiering av investeringsutgifter. Helt Kommentar Per augusti har investeringar för 483 miljoner kronor gjorts genom att utnyttja befintlig likviditet. Målet bedöms uppfyllas. Region Örebro län Delårsrapport 115 (350) 48(93)

116 2.10Andra juridiska personer Samtliga bolag och organisationer ska verka för utveckling av sin verksamhet som är långsiktigt hållbar ur ekonomisk, social och miljömässig synpunkt. Bolagskoncernens verksamheter ska bedrivas på affärsmässiga grunder med beaktande av kommunala principer. I samband med årsredovisningen ska bolagen styrka att verksamheten bedrivits inom den kommunala kompetensen. Uppdrag till Region Örebro läns Förvaltnings AB: Genom det samordnade ägaransvaret och tydliga ägarrollen för de majoritetsägda bolagen ska resurserna inom bolagskoncernen utnyttjas på ett optimalt sätt. Uppdrag till Region Örebro läns Förvaltnings AB: Förvaltningsbolaget ska under 2017 generera en utdelning på 15 miljoner kronor till ägaren. Uppdrag till Länsgården Fastigheter AB: Bolaget ska sträva efter ett ekonomiskt resultat som ger utrymme för långsiktig konsolidering och årlig avkastning i form av koncernbidrag eller aktieutdelning till Region Örebro läns förvaltnings AB. Uppdrag till Länsteatern AB: Bolaget ska bidra till att stärka förutsättningarna för länets kulturliv att utvecklas och nå alla länets invånare med kultur av hög kvalitet. Kulturplanen ska i högre grad styra de regionala prioriteringarna. Uppdrag till Länsteatern AB: Bolaget ska sträva efter ett ekonomiskt resultat som ger utrymme för långsiktig konsolidering. Region Örebro län Delårsrapport 116 (350) 49(93)

117 Uppdrag till Stiftelsen Örebro läns museum: Styrelsen i stiftelsen uppdras att utifrån erhållet driftbidrag anpassa ekonomin så att ett positivt resultat redovisas för Uppdrag till Örebro Läns Flygplats AB: Örebro Läns Flygplats AB ska bidra till en hållbar samhällsutveckling i Örebroregionen. Miljöarbetet är strategiskt viktigt för flygplatsen och genom samverkan med ägare och partners ska verksamheten 2017 fortsätta arbetet med att stärka sin miljöprofil. Uppdrag till Örebro Läns Flygplats AB: För att möta behovet av ökad passagerarkapacitet ska bolaget arbeta för en om- och utbyggnation av passagerarterminalen. Region Örebro län Delårsrapport 117 (350) 50(93)

118 3 Ekonomi och finansiella förutsättningar 3.1 Omvärldsanalys OECD:s prognos över det ekonomiska läget i världen pekar på en tilltagande ökning i aktivitet Den globala ekonomiska tillväxten, mätt i real BNP, låg på 3.0 procent 2016 och förväntas stiga till 3,5 och 3,6 procent 2017 och En ökad efterfrågan inom euroområdet till följd av expansiv finanspolitik driver på den ekonomiska aktiviteten och överlag minskar skillnaderna i tillväxttakt och arbetslöshet mellan euroländerna. Tillväxten i den svenska ekonomin är för närvarande stark, med kraftig sysselsättningsökning och bra tillväxt i skatteunderlaget. BNP växer i år med cirka 3 procent. Vi befinner oss i en högkonjunktur. Efterfrågan på arbetskraft är stor och det blir allt svårare för arbetsgivarna att hitta rätt kompetens, inte minst i kommuner och landsting. Högkonjunkturen väntas kulminera under För åren därefter, , antas ekonomin successivt återgå till ett konjunkturellt normaltillstånd vilket innebär att sysselsättningen stagnerar och att skatteunderlaget utvecklas svagare. Utvecklingen mot högre räntor beräknas gå mycket långsamt. Den fortsatt svaga prisökningstakten gör att Riksbanken dröjer att höja styrräntan till nästa höst. Till följd av att antalet arbetade timmar slutar växa i den förväntade konjunkturvändningen kommer skatteunderlagets reala ökningstakt att falla successivt under den kommande planperioden. SKL:s prognoser innehåller löneökningar över avtal till följd av en tilltagande brist på arbetskraft. 3.2 Resultatanalys Budgetförutsättningar I verksamhetsplan och budget för 2017 budgeterades ett resultat på 20 miljoner kronor. Det budgeterade resultatet innehåller en reservering för framtida utmaningar på 150 miljoner kronor. Vidare innehåller budgeten nya satsningar på 103 miljoner kronor. I samband med delårsbokslutet föreslås ett antal budgetjusteringar nedan. Räknar man in dessa blir den budgeterade nettokostnadsutvecklingen för ,9 procent. Skattesatsen för Region Örebro län är fortsatt 11,55 kronor för Periodens resultat Region Örebro län redovisar ett överskott om 167 miljoner kronor per augusti 2017, vilket innebär en försämring av resultatet med -140 miljoner kronor jämfört med föregående år. Verksamheterna gemensamt redovisar ett överskott om 23 miljoner kronor, vilket är 133 miljoner kronor sämre än föregående år (156 miljoner kronor). Regionstyrelsens finansförvaltning ger ett överskott om 144 miljoner kronor (152 miljoner kronor). Fördelningen mellan vad som redovisas som verksamhetskostnad och vad som ingår i finansförvaltningen beskrivs i avsnittet Driftredovisning. Helårsprognos Helårsprognosen per augusti uppgår till 150 miljoner kronor (261 miljoner kronor). Verksamheternas helårsprognoser räknas samman till -96 miljoner kronor. Region Örebro län Delårsrapport 118 (350) 51(93)

119 Den ekonomiska resultatutvecklingen för Region Örebro län har under sommaren försämrats kraftigt. Samtliga större förvaltningar redovisar per augusti betydande resultatförsämringar och kostnadsökningar. Utvecklingen har medfört en nedrevidering av tidigare resultatprognos, från 170 miljoner kronor till 150 miljoner kronor per delår 2. I prognosen har även hänsyn tagits till nedanstående aktuella händelser: De specialdestinerade statsbidragen har i prognosen ökat jämfört med tidigare budgeterade intäkter avseende barns och ungas psykiska hälsa, sjukskrivning/rehabilitering, vävnadsdirektivet, jämlik cancervård och förlossningsvården, om totalt 32 miljoner kronor. Utöver detta tillfördes landstingen ytterligare tillskott i regeringens vårändringsbudget avseende förlossningsvården och barns och ungas psykiska hälsa. För Region Örebro län innebar detta en ökad intäkt om totalt 11 miljoner kronor på helår. Totalt innebär detta ett prognostiserat tillskott om 43 miljoner kronor på helår. Skatteunderlagsprognosen från SKL har reviderats ner från aprilprognosen med -7 mnkr. För Region Örebro län innebär detta ändå en förbättring mot tidigare budgeterade intäkter om 13 mnkr. Den 12 maj 2017 godkände Sveriges Kommuner och Landstings styrelse en överenskommelse om statens bidrag till landstingen/regionerna för läkemedelsförmånerna. För Region Örebro län innebar detta en förbättring mot tidigare budgeterade intäkter om 38 mnkr för helår Sammantaget har prognosen för skatter och statsbidrag ökat med 43 mnkr jämfört med tidigare budgeterade intäkter. Som inledningsvis nämndes har verksamheternas kostnader fortsatt att stiga, och den prognostiserade nettokostnadsutvecklingen för helår 2017 uppgår till 5,2 procent. Lönekostnaderna förväntas även de öka med 5,2 procent. Nettokostnaderna utgör 98,7 procent av skatteintäkter och generella statsbidrag i prognosen. Resultatet uppgår i prognosen till 1,7 procent av skatter och statsbidrag, och når därmed inte upp till 2-procentsmålet för god ekonomisk hushållning. Balanskravet enligt kommunallagen innebär att intäkterna ska vara lika stora eller större än kostnaderna varje år och ett eventuellt negativt resultat ska återställas inom tre år. Med ett prognostiserat resultat om 150 miljoner kronor lever Region Örebro län upp till balanskravet år Verksamhetens nettokostnad Nettokostnaden för perioden är miljoner kronor (5 510 miljoner kronor) och nettokostnadsutvecklingen uppgår därmed till 6,9 procent (2,1 procent). Den rullande 12-månadersutvecklingen ligger även den högt på 7,0 procent (september augusti 2017). Region Örebro län Delårsrapport 119 (350) 52(93)

120 Utveckling av nettokostnader respektive skatteintäkter och generella statsbidrag (jämfört med föregående år justerat för jämförelsestörande poster) Skatteintäkter samt bidrag från utjämningen och generella statliga bidrag SKL har lämnat en reviderad prognos för tillväxten av skatteunderlaget för perioden i augusti. Den fortsatt positiva utvecklingen i svensk ekonomi innebär att sysselsättningen och skatteunderlaget fortsätter att växa i relativt snabb takt i år och nästa år. Från och med 2019 förutser SKL en skatteunderlagstillväxt som understiger genomsnittet för den tid som gått sedan millennieskiftet. Skatteunderlagsprognosen för 2017 från SKL har reviderats ned något per augusti, jämfört med aprilprognosen, men den innebär fortfarande en positiv budgetavvikelse för helåret med 13 miljoner kronor. Statsbidraget för läkemedel inom förmånen förhandlades klart i maj och innebär att Region Örebro län får 774 miljoner kronor, vilket är 38 miljoner kronor mer än ursprunglig budget. I samband med delårsbokslutet i augusti föreslås 30 miljoner kronor av statsbidraget att budgeteras som ytterligare intäkt samtidigt som motsvarande anslag delas ut till hälso- och sjukvården för att kompensera kostnadsökningen under året. Skatteintäkterna uppgår till miljoner kronor och har ökat med 207 miljoner kronor eller 4,7 procent sedan samma period föregående år. Generella statsbidrag och utjämning har ökat med 93 miljoner kronor eller 6,7 procent till 1483 miljoner kronor. Sammantaget uppgår skatter och statsbidrag till miljoner kronor och har ökat med 5,2 procent (5,4 procent). Helårsprognosen för skatteintäkter och generella statsbidrag uppgår till miljoner kronor, vilket innebär en ökning mot föregående år med 5,2 procent. Verksamhetens intäkter Verksamhetens intäkter uppgår till miljoner kronor (1 358 miljoner kronor), vilket innebär en ökning från föregående år med 4,3 procent. Såld vård har preliminärt ökat med 32 mnkr eller 10,2 %, vilket innebär att ökningen har gått ner något jämfört med juli månad. Det som också påverkar de totala intäkterna positivt i år är den ökade försäljningen av regional utveckling, vilken hittills uppgår till 29 mnkr eller 24,2 procent. Dock består ökningen av en stor del intäkter från så kallade serviceresor och skolskjutsar, som uppstår när Region Örebro län Delårsrapport 120 (350) 53(93)

121 regionorganisationens kostnader för den här typen av trafik vidarefaktureras kommunerna. Dessa intäkter är därmed resultatneutrala. Verksamhetens kostnader Verksamhetens kostnader, inklusive avskrivningar, uppgår för perioden till miljoner kronor (6 868 miljoner kronor), vilket ger en kostnadsökning per april med 6,4 procent Lönekostnadsökningen uppgår till 5,5 procent (3,8 procent). Detta kan jämföras med kostnaden för årets preliminärt beräknade lönerörelse (april 2017 april 2018), om 2,7 procent. Alla lönekostnader har ökat per augusti jämfört med föregående år, förutom kostnaderna för jour och beredskap. Störst relativ ökning är lönekostnaden för OB-ersättning och för utbildningstid. Kostnaderna för inhyrd personal är högre per augusti i år jämfört med föregående år (23 miljoner kronor), i synnerhet avseende hyrläkare inom hälso- och sjukvården. En del av ökningen (hittills 8 miljoner kronor) beror på periodiseringsskillnader som kommer att kvarstå till senare i höst. Det är framför allt inom område psykiatri (7 miljoner kronor), område thorax, kärl och diagnostik (6 miljoner kronor) och område närsjukvård Örebro (5 miljoner kronor) som kostnaderna ökat i jämförelse med samma period Region Örebro län arbetar mot att bli oberoende av inhyrd personal till 1 januari Utvecklingen i detta arbete inom hälso- och sjukvården följs månadsvis upp av SKL. Jämfört med många andra platser i landet är kostnaden för inhyrd personal låg i Region Örebro län, och ligger på ungefär tre procent av de totala personalkostnaderna. Kostnaderna för läkemedel har hittills i år ökat med 2,7 procent eller 17 miljoner kronor. Läkemedel inom förmånen har ökat, medan rekvisitionsläkemedel har minskat. Dock påverkas kostnadsnivån av skillnader i periodiseringen mellan åren. Bland annat har inkomna rabatter avseende kvartal blivit högre än förväntade, vilket har påverkat kostnaden för slutenvårdsläkemedel positivt. Kostnaderna för sjukvårdsmaterial har ökat med 26 miljoner kronor eller 9,5 procent. Kostnadsökningen har främst uppstått inom områdena opererande och onkologi samt thorax, kärl och diagnostik och hänger delvis samman med produktionsökningar jämfört med föregående år. Köpt somatisk vård har preliminärt ökat något jämfört med föregående år (4 miljoner kronor eller 1,8 procent). Kostnaden för köpt psykiatrisk vård har ökat med 7 miljoner kronor (28,6 procent) jämfört med föregående år. Det område som har ökat utfallet mest inom somatiken är område medicin och rehabilitering (3 miljoner kronor), där ökningen kan hänföras till barn- och ungdomskliniken. Inom psykiatrin är ökningen generell men syns tydligast inom rättspsykiatrin. Noterbart vidare är att kostnaderna för köpt vård orsakad av valfrihet är 3 miljoner kronor högre än föregående år, medan kostnaderna för köpt vård orsakad av vårdgaranti är 1 miljoner kronor för perioden vilket är en minskning med 7 miljoner kronor jämfört med samma period Det totala remissflödet utanför länet har minskat något och det syns tydligast inom ortopedi och öron-näsa-hals. Däremot syns en ökad remittering från kirurgiska kliniken. Köp av trafik och övrig verksamhet har ökat med 17,1 procent eller 83 miljoner kronor mellan åren. Den höga kostnadsökningen är framför allt kopplad till expandering av trafiken. Dock ingår även kostnader i ökningen som vidarefaktureras kommunerna avseende så kallade serviceresor och skolskjutsar, varför den delen av kostnadsökningen är resultatneutral. Per augusti uppgår ökningen avseende serviceresor till 20 miljoner kronor. Region Örebro län Delårsrapport 121 (350) 54(93)

122 Lönekostnadsutveckling (justerad för jämförelsestörande poster) Finansiella intäkter och kostnader Finansnettot uppgår till -5 miljoner kronor och är -61 miljoner kronor lägre än föregående år. Skillnaden mellan åren beror på att räntedelen i pensionsavsättningen plus löneskatt har medfört en högre kostnad om 52 miljoner kronor jämfört med samma period Nettoeffekten avseende överlikviditetsportföljen är positiv och uppgår till 8 miljoner kronor. Helårsprognosen för finansnettot uppgår till 35 miljoner kronor, vilket är 66 miljoner kronor högre än det budgeterade för året. I den positiva prognosen ingår 51 miljoner kronor i reavinster på försäljningar av räntepapper i pensionsmedelsportföljen. Region Örebro län Delårsrapport 122 (350) 55(93)

123 Driftredovisning (mnkr) Samtliga nämnder, förvaltningar och enheter är nollbudgeterade år *) Regionstyrelsens verksamhetskostnad och finansförvaltning är sammanlagt budgeterad till 20 miljoner kronor. Driftredovisningen utgår från fullmäktiges verksamhetsplan. Uppdelningen av regionstyrelsens ekonomiska ansvar är definierat i regionstyrelsens verksamhetsplan. Regionstyrelsens finansförvaltning utgörs av skatteintäkter, generella statsbidrag och utjämning, finansiella intäkter och kostnader, med avdrag för utbetalda regionbidrag till förvaltningarna. I finansförvaltningen ingår även reserven för framtida utmaningar om 150 miljoner kronor samt budgeterat resultat för året om 20 miljoner kronor. De poster som ingår i regionstyrelsens gemensamma verksamhetskostnad är bland annat specialdestinerade statsbidrag, internräntor, pensioner och patientförsäkringen (LÖF), det vill säga kostnader och intäkter som ingår i begreppet verksamhetens nettokostnad. Regionfullmäktige Regionfullmäktiges verksamhet har per augusti ett positivt resultat om 2,5 miljoner kronor och prognostiserar ett nollresultat för året. Regionstyrelsen Regionstyrelsen och Regionkansliet visar ett positivt resultat om 21 miljoner kronor, vilket är 15 miljoner kronor lägre än motsvarande period Prognosen för helår 2017 matchar budget och är satt till 0 miljoner kronor. Nettokostnaden för asylsjukvård är nollbudgeterad med 79 miljoner kronor i kostnader och 79 miljoner kronor i statsbidragsintäkter. I dagsläget ser kostnaderna ut att bli högre än budget och statsbidragen lägre än budget varför ett underskott förväntas för denna verksamhet. Underskottet beräknas i dagsläget bli 15 miljoner kronor. Osäkerhet råder dock. Region Örebro län Delårsrapport 123 (350) 56(93)

124 Personalkostnaderna ger ett mindre överskott på grund av några vakanta tjänster framförallt under årets första del. Överskott väntas också inom staben för hållbar utveckling samt e-hälsa. Ytterligare en anledning till redovisat överskott per augusti är att vissa beslutade bidrag ännu ej rekvirerats. Kostnaderna för sjukresor har ökat jämfört mot samma period föregående år och prognos till årets slut är ett underskott på 2 miljoner kronor. Hälsovalsenheten har per augusti ett underskott i verksamheten om -12 miljoner kronor, vilket är 31 miljoner kronor lägre än föregående år. Orsakerna till årets underskott är flera. Periodisering av kostnader för köpt vård av privata vårdgivare bidrar till det lägre resultatet. Det gör även ett ökat antal listade personer, ökade kostnader för läkemedel, helårseffekt av de överenskommelser som slöts 2016 med primärvården angående asylsjukvård, samt ett ökat antal ST-läkare inom primärvården. Med nämnda faktorer i åtanke är helårsprognosen satt till -30 miljoner kronor. Tandvårdsenheten visar ett negativt resultat om -2 miljoner kronor (-4 miljoner kronor). Den största skillnaden jämfört med augusti 2016 är ersättning för allmäntandvård för 2-21 åringar, som har ökat med 8 miljoner kronor mellan åren. Orsaken är att ytterligare två årsgrupper nu har tillgång till fri tandvård (20 och 21 åringarna). Prognosen visar ett negativt resultat på -5 miljoner kronor, vilket främst beror på att tolkkostnaderna beräknas till 5 miljoner kronor över budget samt att ersättning för allmäntandvård för 2-21 åringar beräknas till 1 miljoner kronor över budget. Regionservice redovisar per augusti ett positivt resultat om 40 miljoner kronor (68 miljoner kronor). Alla verksamhetsområdena visar överskott förutom medicinsk teknik, vilket beror på att viss debitering släpar efter. Område fastigheter har från och med i år ett ökat avkastningskrav på 22 miljoner kronor (15 miljoner kronor per augusti). Avkastningskravet motsvarar överskott från slutavskrivna byggnationer. Hälso- och sjukvårdsförvaltningen visar per augusti ett underskott om -139 miljoner kronor, vilket är en försämring med -78 miljoner kronor jämfört med samma period föregående år. Siffrorna visar en mycket negativ utveckling från maj månad och framåt, där höga lönekostnader är huvudorsaken till försämringen. Men till det läggs också fortsatt ökade kostnader för hyrläkare och kraftigt ökade materialkostnader (se avsnitt verksamhetens kostnader). Lönekostnadsökningstakten är 5,1 procent för perioden efter att utfallet både i juli och augusti ökat med över 8 procent. En del i förklaringen till den höga ökningstakten är kostnaderna för höjd OBersättning för sjuksköterskor som gäller från och med april. Detta tillsammans med ett högre utfall för övertid, jour och beredskap gör att extrakostnaderna även utan nämnda OB-effekt nu ligger över 2016 års nivå. Intäktsutfallet exklusive regionbidrag för perioden är totalt sett 3,9 procent högre än föregående år, där bland annat ett högre utfall för såld vård bidrar till utvecklingen. Dock hålls ökningstakten ner av minskade intäkter för hälsoundersökningar inom primärvården vilket genererade höga intäkter 2016 som ett resultat av ökad flyktingmottagande. Andra delar som genererar intäktsminskningar är det förlorade avtalet för teckentolkning som fått helårseffekt fram till halvårsskiftet (-17 miljoner kronor), och avtalet med Landstinget i Värmland avseende vård på Karlskoga lasarett (-11 miljoner). Det ekonomiska utfallet från maj och framåt innebär ett mycket bekymmersamt läge för förvaltningen, då i stort sett alla delar i ekonomin utvecklats negativt. Denna utveckling gör att helårsprognosen justeras till ett underskott motsvarande -260 miljoner kronor. Folktandvårdens ekonomiska utveckling för perioden har varit sämre än under motsvarande period föregående år. Resultatet är 23 miljoner lägre per augusti och landar på ett underskott om -15 miljoner kronor. Dock innehåller resultatet per den 31 augusti 2016 en korrigeringspost på 8 miljoner kronor avseende särskild asylersättning, vilket innebär att resultatet egentligen är 15 miljoner kronor lägre vid jämförelse mellan åren. Region Örebro län Delårsrapport 124 (350) 57(93)

125 Folktandvården har under senaste åren utökat sitt samlade uppdrag i regionen genom att volymen patienter ökat med drygt Den absoluta merparten av denna ökning har skett vid klinikerna i Örebro stad. Personalbemanningen på klinikerna har utökats för att kunna möta den ökade efterfrågan på tandvårdstjänster, och främst har denna ökning skett i yrkeskategori tandsköterskor under det senaste året. I april startade en ny klinik, Folktandvården Eyra i Örebro, sin verksamhet. Syftet med den nyetableringen är att möta upp ökad efterfrågan från patienter i sydöstra stadsdelarna av Örebro och samtidigt avlasta övriga kliniker i Örebro stad. Folktandvården har under 2017 genomfört en löneöversyn som inneburit betydande nivåjusteringar för de yrkeskategorier som är svårrekryterade och där behovet är stort till följd av Folktandvårdens utökade uppdrag. Satsningen har i första hand inriktats på tandhygienister och tandsköterskor samt tandtekniker. Den sammantagna ekonomiska effekten av lönesatsningen 2017 är 10 miljoner kronor på helårsbasis jämfört med tidigare år. De ökade personalkostnaderna är budgeterade men förutsätter att intäktsproduktionen ökar i motsvarande utsträckning, vilket inte skett så här långt hittills i år. Förvaltningens bedömning är att intäktsproduktionen i vuxentandvården ska öka under hösten. En orsak till att budgeterade nivåer inte nås för intäktsproduktion i vuxentandvård är också att produktionen av barntandvård har varit hög under det första halvåret. Antalet tandläkartimmar i kliniktid i allmäntandvårdens barntandvård ligger 1700 över den budgeterade nivån, vilket innebär att antalet planerade tandläkartimmar i vuxentandvård blivit motsvarande 1700 lägre och då också med konsekvensen att intäkterna i vuxentandvård är 4 miljoner kronor lägre än budgeterat per den 31 augusti Nyetablering av kliniken Folktandvården Eyra har under etableringsfasen från årsskiftet till uppstarten i början april kostat drygt 6 miljoner kronor. Kliniken startade med patientverksamhet den 6 april och bedömningen är att kliniken går med ekonomiskt överskott under återstående period av året men att man inte kommer kunna hämta igen det inledande underskott som uppstått under uppstartsperioden. Förutsättningarna för tandvårdsproduktionen i förhållande till uppdraget är fortsatt präglad av en betydande volym föräldraledigheter inom yrkeskategori allmäntandläkare och tandhygienister. Ersättningsrekryteringar har gjorts under början av 2017 men dessa rekryteringar utgörs i stort sett uteslutande av nyutexaminerade tandläkare och tandhygienister vilket innebär att den sammanlagda produktionsnivån blir för låg och intäkterna når därför inte heller budgeterad nivå fullt ut. Sammantaget innebär detta att prognosen beräknas till ett underskott om -8 miljoner kronor för helåret Nämnden för samhällsbyggnad Resultatet fortsätter att utvecklas i negativ riktning, och resultatförbättringen mellan juni och juli var enbart tillfällig och berodde på minskad trafik under sommarperioden, med lägre trafikkostnader som följd. Den negativa resultatutvecklingen beräknas accelerera under hösten i samband med att den allmänna kollektivtrafiken utökas i Lekeberg. Att nämnden har haft minskade tågkostnader avseende Tåg i Bergslagen med 7 miljoner kronor påverkar inte prognostiserat resultat, eftersom regionbidraget minskar med motsvarande belopp. Förväntat resultat på årsbasis beräknas uppgå till -30 miljoner kronor, vilket är en försämring med -2 miljoner kronor jämfört med prognosen per juli. Nämnden för regional tillväxt Under de första åren ( ) drogs nämnden med överskott vilka hade en tendens att växa allt eftersom åren gick. I budgetarbetet 2017 gjordes en utökning på ett flertal områden för att bättre utnyttja dessa medel. Under våren har resultatet legat runt noll men i slutet av sommaren har ett litet överskott redovisats. Detta tros vara en tillfällighet och beror främst på låg aktivitet under sommaren. Region Örebro län Delårsrapport 125 (350) 58(93)

126 Det är fortsatt viktigt att hålla koll på kostnaderna och att säkra upp att den externfinansiering från projektverksamheten som var en stor del i överskotten , faktiskt kommer in. Projektfinansieringen i stort är fortsatt god. Därtill innebär den utökade verksamheten på folkhögskolorna ökade kostnader, vilka måste följas upp löpande bredvid tillkommande statsbidrag. Även interkommunala ersättningar måste följas där trenden tycks vara att Örebroare i allt högre utsträckning läser på folkhögskolor. Mindre över- och underskott finns mellan områdena vilka tar ut varandra i prognosen, som är satt till 0 miljoner kronor för helår Gemensamma nämnden för företagshälsovård och tolkförmedling Nämnden redovisar ett överskott på 6 miljoner kronor per den 31 augusti Det ackumulerade överskottet är en kombination av lägre kostnader för underkonsulter på Regionhälsan, lägre kostnader för tolkar på grund av minskade volymer under semestern, lägre kostnader för projektet Språktjänst för klienter på Tolk- och översättarservice och den stora förändringen av semesterlöneskulden i samband med semesteruttaget under juli månad. Prognosen är satt till 5 miljoner kronor för helår Vidtagna åtgärder för att nå ekonomi i balans Den ekonomiska utvecklingen har försämrats kraftigt under sommaren, och samtliga större förvaltningar redovisar nu betydande resultatförsämringar. Mot den bakgrunden måste de tidigare åtgärderna för att få en ekonomi i balans skärpas ytterligare. Den dominerande orsaken till den höga kostnadsökningstakten är att antalet anställda har ökat med cirka 350 personer inom regionorganisationen. För att få kontroll över situationen har regiondirektören beslutat att införa ett omedelbart stopp för anställningar, inklusive återanställningar, av administrativ personal inom samtliga förvaltningar. Dessutom gäller en fortsatt restriktivitet för köp av konsulttjänster, konferenser, representation och fastighetsunderhåll. Utöver detta har regiondirektören beslutat om följande åtgärder: Förvaltningschefer med underskott ska redovisa förstärkta åtgärdsplaner som innebär ett resultat i balans. Förvaltningarna Regionservice och Regionkansliet ska under hösten vidta resultatförbättrande åtgärder. Regionkansliet ska utreda eventuellt andra övergripande åtgärder. De förvaltningar som per delår 2 prognostiserar underskott för helår 2017 har redovisat följande åtgärder för att nå en ekonomi i balans: Hälsovalsenhetens och Tandvårdsenhets prognoser är beräknade att ge underskott för helår Främst är det ökade kostnader för asylsjukvård/tandvård, fler listade inom hälsoval, fler besök med tolk och fler utförare inom vårdval psykoterapi som ger underskott mot budget. En diskussion har startat hur underskottet ska hanteras. Hälso- och sjukvårdsförvaltningens arbete med handlingsplanen fortsätter under 2017 med särskilt fokus på de delar som ännu inte gett förväntad effekt, vilket i första hand berör vårdplatsstruktur samt oberoende av hyrpersonal inom primärvård och psykiatri. Båda dessa uppdrag utgår från tanken att hitta en långsiktig struktur för hur man ska dimensionera och bemanna verksamheterna för att nå maximalt resursutnyttjande kombinerat med en patientsäker och kvalitativ vård. När förvaltningen har gått igenom detta arbete är det deras övertygelse att man ska kunna se ett resultat i form av lägre nettokostnadsutveckling, det vill säga en bättre balans mellan kostnader och intäkter. Uppföljning av handlingsplanen kommer att ske fortlöpande under Utifrån den negativa ekonomiska utvecklingen från juni och framåt har handlingsplanen kompletterats med uppdrag från förvaltningschefen till samtliga områdeschefer att hitta tillkommande kostnadsreduceringar motsvarande 2 procent för att på så sätt bidra till ett förbättrat resultat även på kortare sikt. Region Örebro län Delårsrapport 126 (350) 59(93)

127 Folktandvårdens prognos för helår 2017 visar underskott och förvaltningen arbetar med ekonomiförbättrande åtgärder, både kortsiktiga under hösten 2017 samt långsiktiga under den närmaste 12 månadersperioden. På kort sikt planerar man att öka vuxenintäkterna med mer vuxentandvårdsproduktion i allmäntandvården. Dessutom förväntas utestående intäkter komma in under hösten avseende asylersättning, uppsökande verksamhet, forskningsersättning och capitaersättning tandvård för åringar. Bland de långsiktiga åtgärderna hör en bättre och mer enhetlig tillämpning av prislistan för vuxentandvård, premiejustering för Frisktandvården samt översyn av riskbedömningen i förhållande till de olika premiegrupperna, översyn av behov av tjänster från Regionservice, mer kostnadseffektiv lageroch förrådshantering, samt fortsatt effektivisering av datoranvändningen på förvaltningen. Nämnden för samhällsbyggnad lämnar per augusti en negativ prognos för helåret, och för att nå en ekonomi i balans fattade nämnden för samhällsbyggnad den 20 september 2017 beslut om en effektiviseringsplan som beräknas förbättra årsresultatet 2018 med 31,5 mkr och 2019 med 46,5 mkr. Handlingsplanen innehåller åtgärder inom nedanstående områden: sänka kostnaderna för entreprenadersättningen för den linjelagda busstrafiken sänka kostnaderna för den tågtrafik som länet finansierar förbättra intäkterna genom aktivare marknadsföring/försäljning en i övrigt kostnadseffektivare verksamhet Handlingsplanen innebär bland annat att turer med mycket få resenärer dras in vilket kommer att påverka cirka 10 procent av dagens turer men endast 1-2 procent av det totala resandet. I handlingsplanen finns också en utökad satsning på marknadsföring och försörjning för att öka intäkterna. 3.3 Finansiell ställning Utvärdering av Region Örebro läns ekonomiska ställning Det egna kapitalet har stärkts med en miljard kronor under den senaste 10-årsperioden, även då hänsyn tas till omräkning av pensionsskulden till följd av räntesänkningar. Soliditeten inklusive ansvarsförbindelsen för pensioner har stärkts per augusti månad under den senaste fyraårsperioden. Samtidigt är likviditeten god och regionorganisationen har inte behövt ta några externa lån med en investeringsnivå för det senaste året om 538 miljoner kronor för den egna verksamheten. Sammantaget bedöms därför Region Örebro län ha en relativt god ekonomisk ställning. Investeringar De immateriella investeringarna uppgår hittills i år till 5 miljoner kronor (0 miljoner kronor) och avser tryggad vattenförsörjning till Karlskoga lasarett. Materiella investeringar har gjorts med 478 miljoner kronor (231 miljoner kronor) för perioden. För att kunna hantera de stora investeringarna i samband med uppförandet av H-huset vid Universitetssjukhuset utan extern upplåning, måste andra investeringar stå tillbaka under cirka 3-4 år. Årets totala investeringsbudget uppgår till miljoner kronor, inklusive överföring av investeringsmedel från tidigare års budget om 673 miljoner kronor. Prognosen är satt till 875 miljoner kronor för helåret Region Örebro län Delårsrapport 127 (350) 60(93)

128 Likvida medel och betalningsberedskap Tillgängliga likvida medel (bestående av likvida medel och kortfristiga placeringar utanför pensionsmedelsförvaltningen) uppgår till 511 miljoner kronor. Om hänsyn tas till nettoinlåningen från regionorganisationens närstående bolag uppgår likviditeten till 621 miljoner kronor, vilket innebär en minskning sedan årsskiftet med -184 miljoner kronor. Betalningsberedskapen, som är ett mått på likviditeten, har som lägst uppgått till 19 dagar för perioden januari - augusti. Enligt riktlinjen för finansförvaltningen inom Region Örebro län ska betalningsberedskapen som lägst uppgå till två veckor. Bedömningen görs därmed att Region Örebro län har en god betalningsberedskap. Som tidigare nämnts står Region Örebro län inför stora investeringsprojekt. För att undvika extern upplåning för att finansiera investeringarna i egna verksamhetslokaler, kommer så kallade återlån att ske under perioden Återlån innebär att en summa motsvarande förändringen av pensionsskulden respektive år, som regionorganisationen sedan 2008 placerat i kapitalportföljen, istället placeras i likviditetsportföljen. Medlen används därefter för att finansiera investeringsutgifter, framför allt under åren Sammantaget frigörs likviditet motsvarande miljoner kronor under åren med hjälp av denna strategi. Pensionsåtagande På grund av ovanstående är den budgeterade investeringen i pensionsmedelsförvaltningen 0 miljoner kronor i år. Totalt uppgår bokfört värde till miljoner kronor inklusive återinvesterad avkastning, medan marknadsvärdet uppgår till miljoner kronor. Region Örebro län Delårsrapport 128 (350) 61(93)

129 Balansomslutning Den totala balansomslutningen per sista augusti uppgår till miljoner kronor, vilket är 547 miljoner kronor högre än per augusti 2016, och -48 miljoner kronor lägre än vid årsskiftet. Soliditet Soliditeten anger hur mycket av tillgångarna som finansieras med eget kapital. Ju högre soliditet, desto starkare är den långsiktiga finansiella handlingsberedskapen. Soliditeten per sista augusti uppgick till Region Örebro län Delårsrapport 129 (350) 62(93)

130 28 procent (28 procent). Vid årsskiftet var soliditeten 26 procent. Om hänsyn tas till ansvarsförbindelsen för pensioner som tjänats in före 1998 blir värdet -43 procent (-49 procent). Förbättringen av soliditeten beror således på att ansvarsförbindelsen minskat från i fjol. Bolag och stiftelser där Region Örebro län har väsentligt inflytande Region Örebro läns förvaltnings AB Bolaget är helägt dotterbolag till regionorganisationen. Resultatet per augusti är ett underskott på -2 miljoner kronor (-2 miljoner kronor). Det hittillsvarande underskottet beror på att bolagets intäkter är koncernbidrag från dotterbolag, vilka regleras vid årets slut. För 2017 budgeterades att Länsgården lämnar ett koncernbidrag på 20 miljoner kronor. Prognosen för helårsresultat är 12 miljoner kronor för det fall att budgeterat koncernbidrag erhålls. Därefter kommer förvaltningsbolaget i sin tur att lämna en utdelning till regionorganisationen. Länsgården Fastigheter AB Länsgården ägs till 100 procent av Region Örebro läns förvaltnings AB. Bolaget äger och förvaltar fastigheter. Bolaget äger samtliga aktier i Bussdepåer i Örebro län AB, vilket äger sex depåfastigheter som hyrs ut till Region Örebro län. Periodens totala investeringar uppgår till 19 miljoner kronor (52 miljoner kronor) varav 12 miljoner kronor avser nybyggnation studentlägenheter, vilka nu är färdigställda. Länsgårdens resultat uppgår till 19 miljoner kronor efter finansiella poster per augusti (22 miljoner kronor). Helårsprognosen uppgår till 23 miljoner kronor efter finansiella poster (27 miljoner kronor). För dotterbolaget Bussdepåer i Örebro län AB prognostiseras ett resultat på 3 miljoner kronor (3 miljoner kronor) efter finansiella poster. Länsteatern i Örebro AB Länsteatern ägs till 91 procent av Region Örebro läns förvaltnings AB och till resterande del av Örebro Rådhus AB. Ett intensivt arbete pågår för att lansera det nya spelåret och två tredjedelar av abonnenterna återkommer. Föreställningarna Befrielsefronten, Illusionistens assistent och Min mammas dotter har alla givit goda biljettintäkter till följd av hög efterfrågan. Ett flertal investeringar i teknisk utrustning i teaterlokalen har gjorts under året i samband med ombyggnation av scengolvet. Bolaget redovisar ett resultat på -0,2 miljoner kronor (-0,2 miljoner kronor). Prognosen beräknas till ett nollresultat likt föregående års helårsresultat. Scantec AB Region Örebro län Delårsrapport 130 (350) 63(93)

131 Scantec AB ägs till hälften av Region Örebro läns förvaltnings AB och till hälften av Kumla kommun. För att kunna finansiera nya investeringar om 6,5 miljoner kronor i trafikövningsanläggningen har bolaget sökt utökat borgensåtagande hos ägarna. Beslut kommer att fattas under hösten. Resultatet i augusti är -0,3 miljoner kronor (-0,4 miljoner kronor). Prognosen för helåret 2017 innebär att budgeterat resultat om 0,4 miljoner kronor kommer att uppnås (0,2 miljoner kronor). Länstrafiken i Örebro AB Länstrafiken är helägt dotterbolag till Region Örebro läns förvaltnings AB och verksamheten fördes över till förvaltning 2015 och ingår sedan dess i Region Örebro läns redovisning. Utfallet i bolaget per augusti är ett nollresultat, vilket också prognostiseras bli bolagets helårsresultat. Örebro läns flygplats AB Bolaget ägs till 44,95 procent av Region Örebro läns förvaltnings AB. Periodens resultat uppgår till - 11 miljoner kronor (28 miljoner kronor) vilket är 4 miljoner kronor sämre än budget. Helårsprognosen visar ett underskott på -20 miljoner kronor, vilket är 6 miljoner kronor sämre än budget. Årets budgeterade investeringar är 17 miljoner kronor varav 8 miljoner kronor har verkställts per augusti. Oslo-Stockholm 2.55 AB Bolaget ägs till 25 procent av Region Örebro läns förvaltnings AB. Bolaget ägs tillsammans med Örebro Rådhus AB, Region Värmland och Karlstad kommun som också äger vardera 25 procent. Förberedelser pågår för att ta in även Västerås kommun och Region Västmanland som delägare. Det ekonomiska utfallet per augusti är ett underskott på 0,5 miljoner kronor. Bolaget har därför gjort förfrågan hos delägarna om ytterligare driftbidrag för året. Region Örebro län har beslutat att tillskjuta ytterligare 0,5 miljoner kronor för Tåg i Bergslagen AB Bolaget ägs till 25 procent av regionorganisationen tillsammans med tre andra landsting/regioner. Bolaget bedriver regional och interregional persontrafik på järnväg i Örebro, Västmanlands, Dalarnas och Gävleborgs län genom upphandling av trafiktjänster från fristående trafikföretag. Eftersläpande underhåll från 2016 och inställda tåg har påverkat resandet under det första halvåret Periodens resultat uppgår till 13 miljoner kronor (1 miljonr kronor). Helårsprognosen är 0,2 miljoner kronor. Ett ägarbeslut har tagits om att bolaget ska betala ut hela bidraget från Trafikverket till ägarna, totalt 24 miljoner kronor. I prognosen ingår en utbetalning om lite drygt hälften av den summan. Stiftelsen Örebro läns museum Stiftelsen redovisar ett resultat på 0,7 miljoner kronor (1,8 miljoner kronor) per augusti. Prognosen är ett nollresultat vilket är detsamma som budget för helår. Under sommaren har Open Art och Open Art Kids genomförts med bra besökssiffror, totalt varav barn. Restaurangen har sagts upp p.g.a. museets lokalbehov. Stiftelsen Activa i Örebro län Stiftelsen Activa redovisar ett resultat på 0,5 (0,4 miljoner kronor) per augusti. Prognosen för helår är ett överskott på 0,8 miljoner kronor, vilket är i nivå med det budgeterade resultatet för året på 1 miljon kronor. Lärlingsprojektet finansieras av Europeiska Socialfonden (totalt 12 mnkr) och är den enskilt största orsaken till att budgeten ökat både på intäkts- och kostnadssidan i jämförelse med bokslutet för Projektets genomförandefas startade i januari 2017 och pågår under 3 år. Projektet syftar till att i Örebro län utveckla en lärlingsutbildning för vuxna med lindrig utvecklingsstörning. Region Örebro län Delårsrapport 131 (350) 64(93)

132 Övriga borgensengagemang Region Örebro län har tecknat solidariska borgensutfästelser för Kommuninvest i Sverige AB samt AB Transitio. För båda utfästelserna är det slutliga åtagandet reglerat i regressansvarsavtal. Båda bolagen agerar på de inhemska och internationella finansmarknaderna. Regionorganisationens risk i åtagandet bedöms för närvarande som låg. 3.4 Budgetjusteringar Till och med augusti har ett antal beslut tagits i regionstyrelsen med ekonomisk konsekvens om totalt 54 miljoner kronor, vilka har disponerats ur styrelsens planeringsreserv. Därutöver har en del förändringar av ansvar skett mellan nämnderna till följd av organisatoriska eller redovisningstekniska skäl. Sedan budgetbeslutet för 2017 togs i regionfullmäktige har bidraget för läkemedelsförmånerna förhandlats klart vilket har inneburit att det definitiva statsbidraget är drygt 30 miljoner kronor högre än det tidigare budgeterade. Statsbidraget föreslås tilläggsbudgeteras med 30 miljoner kronor på finansförvaltningen inom generella bidrag. Samtidigt utökas planeringsreserven med motsvarande belopp. Anslaget till hälso- och sjukvården utökas med 30 miljoner kronor för att täcka de ökade läkemedelskostnaderna. Sammantaget innebär ovanstående att regionstyrelsens planeringsreserv uppgår till 20 miljoner kronor per augusti. Föreslagna budgetjusteringar rörande nämnder och styrelsens verksamheter redovisas i tabell nedan. Belopp mnkr Summa nämnder Regionfullmäktige Regionstyrelsen Nämnd regional tillväxt Nämnd samhälls hällsbyggnad Regionhälsan Plan reserv Beslutat regionbidrag ,1 16, ,0 459,4 219,1 19,4 74,0 Särskilda satsningar, utfördelade 92,2 0,5 50,0 40,7 1,0 Särskilda satsningar, utfördelas efter redovisning 10,8 Beslut regionstyrelsen jan-apr 42,3 33,2 9,2-42,3 Regionstyrelsens beslut maj-aug 17RS1016 Köp externa vårdplatser 8,3-8,3 17RS2741 Kvinnosjukvård 3,0-3,0 16RS6499 Anhörigkonsulent psykiatrin 0,1-0,1 Förslag till budgetjusteringar Statsbidrag läkemedelsförmån* 30,0 Läkemedel fördelning statsbidrag 30,0-30,0 Summa beslut jan-aug 42,3 74,5 9,2-53,7 Total just regionbidrag och planeringsreserv 8 700,9 16, ,6 513,4 220,6 19,8 20,3 *) Budgeten för generella statsbidrag på finansförvaltningen justeras samtidigt med 30 miljoner kronor. Region Örebro län Delårsrapport 132 (350) 65(93)

133 4 Bilagor 4.1 Resultaträkning Region Örebro län Delårsrapport 133 (350) 66(93)

134 4.2 Driftredovisning Samtliga nämnder, förvaltningar och enheter är nollbudgeterade år *) Regionstyrelsens verksamhetskostnad och finansförvaltning är sammanlagt budgeterad till 20 miljoner kronor. Region Örebro län Delårsrapport 134 (350) 67(93)

135 4.3 Kassaflödesanalys Region Örebro län Delårsrapport 135 (350) 68(93)

136 4.4 Balansräkning Region Örebro län Delårsrapport 136 (350) 69(93)

137 4.5 Noter till resultaträkning Region Örebro län Delårsrapport 137 (350) 70(93)

138 Region Örebro län Delårsrapport 138 (350) 71(93)

139 4.6 Noter till kassaflödesanalys Region Örebro län Delårsrapport 139 (350) 72(93)

140 4.7 Noter till balansräkning Region Örebro län Delårsrapport 140 (350) 73(93)

141 Region Örebro län Delårsrapport 141 (350) 74(93)

142 Region Örebro län Delårsrapport 142 (350) 75(93)

143 Region Örebro län Delårsrapport 143 (350) 76(93)

144 Region Örebro län Delårsrapport 144 (350) 77(93)

145 Region Örebro län Delårsrapport 145 (350) 78(93)

146 4.8 Redovisningsprinciper Redovisningen har skett i enlighet med Kommunal redovisningslag samt rekommendationer och yttranden från Rådet för kommunal redovisning (RKR). Jämförelsestörande post är poster som sällan förekommer och överstiger 10 mnkr. Lönekostnader för timanställd personal bokförs enligt kontantprincipen, d v s vid utbetalningstillfället. Region Örebro län har bedömt att storleken i allt väsentligt är den samma från månad till månad. Leasing, all nuvarande leasing klassificeras som operationell leasing, någon finansiell leasing förekommer inte. Regionorganisationen har under 2015 påbörjat investering i immateriell anläggningstillgång vilket avser tryggad vattenförsörjning för Karlskoga lasarett. Investeringen kommer att slutföras under 2017 då även avskrivning av tillgången kommer att påbörjas. Materiella anläggningstillgångarna tas upp till anskaffningsvärdet med avdrag för eventuella investeringsbidrag och avskrivningar. Lånekostnader aktiveras ej. Regionorganisationen följer inte RKR.s rekommendationen nr 18 om redovisning av investeringsbidrag då resultatpåverkan respektive år uppgår till marginellt belopp. Avskrivning påbörjas när tillgången tas i bruk. Investeringar understigande ett basbelopp tas inte upp som anläggningstillgång utan redovisas som kostnader. Inköp av kontorsdatorer (pc) redovisades fr om med 2017 som materiell anläggningstillgång, tidigare redovisades inköpen som kostnad. Avskrivning görs utifrån bedömd livslängd. Följande avskrivningstider har använts: Avskrivningstider maskiner och utrustning: IT-utrustning 3 5 år Medicinteknisk utrustning 3 10 år Bilar och andra transportmedel 5 år Övriga inventarier 3 10 år Fastigheter: Komponentavskrivning tillämpas i enlighet med RKR 11.4 från och med Fastigheter delas upp i komponenter med olika nyttjandetid. För regionorganisationen delas fastigheter upp i följande komponentgrupper. Nedan anges förslagna riktvärden för respektive komponent. Mark ingen avskrivning Markanläggning 20 år Stomme 60 år Stomkomplettering 30 år Yttertak 30 år Fasad 30 år Invändigt ytskikt 20 år Installationer år Verksamhetsanpassningar 10 år Region Örebro län Delårsrapport 146 (350) 79(93)

147 Redovisning av pensionsmedelsförvaltning Pensionsmedelsförvaltningen klassificeras i sin helhet som omsättningstillgång utifrån kommunala redovisningslagens 6:e kapitel, 1 samt RKR:s rekommendation nr 20 där det framgår att det är syftet med innehavet som är avgörande för huruvida en finansiell tillgång är att betrakta som omsättningstillgång respektive anläggningstillgång. Regionfullmäktige antog i början av året en reviderad finanspolicy. Policyn tar sikte på att göra avsättningar och tillskapa avkastning som matchar storleken och ökningen av pensionsförpliktelser intjänade efter 1998, dvs. avsättningen i balansräkningen. För att säkerställa fortsatt effektiv finansförvaltning har policyn kompletterats med riktlinjer som fastställs av regionstyrelsen. Pensionsmedelsförvaltningen värderas kollektivt, eftersom syftet med att placera i olika instrument är att uppnå en riskspridning. Omsättningstillgångarna tas upp till det lägsta av anskaffningsvärdet eller det verkliga värdet. Pensionsavsättningen har beräknats av KPA Pension enligt RIPS 17.- Riktlinjer för pensionsskuldsberäkning; den av Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) antagna beräkningsmodellen för pensionsförpliktelser. Nyintjänade pensionsförmåner fr o m 1998 redovisas som avsättning och intjänade före 1998 redovisas som ansvarsförbindelse. Löneskatt på pensionsskulden redovisas som en post bland avsättningar. Pensionsskuldsberäkningen har även kompletterats med pensionsskuld för tjänstgörande politiker, varav 10 procent av beloppet samt löneskatt redovisas som avsättning och 90 procent redovisas i inomlinjenposten pensionsförpliktelser. Inomlinjenposten pensionsförpliktelser innehåller även löneskatt. Avsättning Citybanan, i enlighet med utbetalningsplanen i avtalet skedde den sista betalningen i januari Totalt har 112,6 miljoner kronor betalats. Regionorganisationens skuld till personalen för sparade semesterdagar och outtagen övertid, har värderats i löneläge på bokslutsdagen och redovisas som en kortfristig skuld. Förutbetalda intäkter Villkorade projektbidrag som oftast avser fleråriga projekt intäktsredovisas i takt med projektets kostnader fram till projektets slut. Återstående medel vid projektets slut intäktsbokförs eller återbetalas. Långfristig skuld avser skuld till Kommuninvest i Sverige AB på 266,5 mnkr varav den del, 9 mnkr, som ska amorteras inom ett år redovisas som kortfristig skuld. Lånet avser finansiering av Campus USÖ. Reversen förfaller till betalning Lånet löper med fast ränta, 3,64 procent. Räntekostnaden under perioden har uppgått till 6,5 miljoner kronor. Genomsnittlig upplåningsränta 3,6 % (3,6 %) Genomsnittlig räntebindningstid 5,5 år (6,3 år) Pensionsförpliktelser som inte har upptagits bland skulderna eller avsättningarna har beräknats av KPA Pension för tjänstemän. Visstidspensioner för förtroendevalda har beräknats enligt PBF, bestämmelser om pensioner och avgångsersättningar för förtroendevalda samt enligt OPF-KL, bestämmelser om omställningsstöd och pensioner förtroendevalda. Region Örebro län Delårsrapport 147 (350) 80(93)

148 4.9 HR-statistik Årsarbetare - tillsvidareanställda Yrkesgrupp/antal Årsarbetare per 31 aug 2017 Årsarbetare per 31 aug 2016 Förändring Sjuksköterska - allmän Biomedicinsk analytiker Specialist-ssk/ barnmorska/ röntgen-ssk Psykolog/PTPpsykolog Sjukgymnast/ fysioterapeut Arbetsterapeut o hjälpmedelskonsulent Kurator/ familjerådgivare/annat kurativt arbete Undersköt/ skötare/barnsköt/ ambulanssjukv Behandlingsassistent Män Totalt Män Totalt Kvin nor Män Kvinnor Kvinnor Totalt 1 283,8 170, , ,1 154, ,9 73,6 15,2 88, ,5 185, , ,7 182, ,2 2,7 2,5 5,2 249,0 15,0 264,0 237,0 14,0 251,0 12,0 1,0 13,0 101,5 34,0 135,5 99,5 37,5 137,0 2,0-3,5-1,5 172,7 59,6 232,3 171,8 59,7 231,5 0,9-0,1 0,8 123,2 8,0 131,2 123,1 8,0 131,1 0,1 0,0 0,1 182,6 19,3 201,9 173,0 18,9 191,9 9,6 0,4 10,0 958,5 127, ,4 894,4 135, ,4 64,1-7,1 57,0 15,8 2,0 17,8 20,8 3,0 23,8-5,0-1,0-6,0 Läkare 419,2 463,2 882,3 390,9 455,1 846,0 28,3 8,1 36,3 Medicinsk vårdadministratör Biträdespersonal Hälso- o sjukvård Andra yrkesgrupper inom Hälso- o sjukvård 489,6 2,0 491,6 477,3 0,9 478,2 12,2 1,1 13,3 8,8 3,0 11,8 12,5 2,9 15,4-3,8 0,1-3,7 138,5 32,5 171,0 127,1 28,3 155,3 11,5 4,3 15,7 Städerska 133,7 19,9 153,6 132,0 19,8 151,7 1,8 0,1 1,9 Kock/kallskänka/ köksbiträde Vaktmästare o förrådsarbetare Trädgårdsarbetare/ trädgårdstekniker 70,5 11,0 81,5 72,1 9,0 81,1-1,6 2,0 0,4 22,8 50,8 73,5 19,8 48,8 68,5 3,0 2,0 5,0 2,0 14,5 16,5 2,0 17,0 19,0 0,0-2,5-2,5 Administratör 276,1 38,4 314,5 262,7 42,4 305,1 13,4-4,0 9,4 Handläggare 395,4 208,4 603,8 358,2 137,6 495,8 37,2 70,8 108,0 Region Örebro län Delårsrapport 148 (350) 81(93)

149 Yrkesgrupp/antal Årsarbetare per 31 aug 2017 Årsarbetare per 31 aug 2016 Förändring Chef 317,0 149,0 466,0 297,8 136,3 434,1 19,2 12,7 31,9 Lärare o annan pedagog 46,7 189,4 236,0 49,7 211,3 260,9-3,0-21,9-24,9 62,6 23,9 86,5 58,7 24,2 82,9 3,9-0,3 3,6 Elevassistent 5,7 4,0 9,7 3,7 7,0 10,7 2,0-3,0-1,0 Tandhygienist 89,3 2,0 91,3 86,6 3,0 89,6 2,7-1,0 1,7 Tandläkare 83,1 47,8 130,8 74,3 49,3 123,6 8,8-1,5 7,3 Tandsköterska o ortodontiassistent Tandtekniker o tandvårdsbiträde 259,5 3,0 262,5 251,0 2,0 253,0 8,5 1,0 9,5 18,0 4,0 22,0 8,0 2,0 10,0 10,0 2,0 12,0 Teckenspråkstolk 51,0 4,0 55,0 87,3 7,0 94,3-36,3-3,0-39,3 Summa 7 097, , , , , ,0 277,8 74,4 352,0 Se kommentarer under Årsarbetare- tillsvidare- och visstidsanställda. Årsarbetare - tillsvidare- och visstidsanställda Sjuksköterska - allmän Biomedicinsk analytiker Specialist-ssk/ barnmorska/ röntgen-ssk Psykolog/PTPpsykolog Sjukgymnast/ fysioterapeut Arbetsterapeut o hjälpmedelskonsulent Kurator/ familjerådgivare/annat kurativt arbete Undersköt/ skötare/barnsköt/ ambulanssjukv Behandlingsassistent Årsarbetare per 31 aug 2017 Årsarbetare per 31 aug 2016 Förändring Män Totalt Män Totalt Kvin nor Män Ingenjör/ tekniker/hantverkare Yrkesgrupp/antal Kvinnor Kvinnor Totalt 1 301,7 174, , ,9 173, ,3 29,7 0,6 30, ,9 185, , ,2 196, ,5 38,7-11,3 27,4 256,8 17,0 273,8 260,7 17,0 277,7-3,8 0,0-3,8 122,5 44,8 167,3 118,3 40,7 159,0 4,3 4,0 8,3 189,7 68,2 257,9 188,9 69,6 258,5 0,8-1,4-0,6 139,3 10,0 149,3 131,4 10,0 141,4 7,9 0,0 7,9 193,9 25,1 219,0 178,9 20,7 199,6 15,0 4,5 19, ,4 158, , ,4 149, ,8 81,0 9,5 90,5 15,8 2,0 17,8 19,3 2,0 21,3-3,5 0,0-3,5 Region Örebro län Delårsrapport 149 (350) 82(93)

150 Yrkesgrupp/antal Årsarbetare per 31 aug 2017 Årsarbetare per 31 aug 2016 Förändring Läkare 508,7 562, ,6 509,6 575, ,2-1,0-12,7-13,7 Medicinsk vårdadministratör Biträdespersonal Hälso- o sjukvård Andra yrkesgrupper inom Hälso- o sjukvård 518,8 2,0 520,8 497,8 0,9 498,7 21,0 1,1 22,1 30,2 22,4 52,6 18,5 7,0 25,5 11,7 15,4 27,1 150,8 34,5 185,3 150,4 37,3 187,7 0,4-2,8-2,4 Städerska 164,3 27,6 191,9 166,1 25,6 191,7-1,8 1,9 0,1 Kock/kallskänka/ köksbiträde Vaktmästare o förrådsarbetare Trädgårdsarbetare/ trädgårdstekniker 85,9 15,7 101,6 83,6 13,4 97,0 2,4 2,2 4,6 27,8 61,0 88,8 21,3 55,9 77,2 6,5 5,1 11,6 4,0 22,3 26,3 4,0 19,8 23,8 0,0 2,5 2,5 Administratör 317,0 52,8 369,8 300,4 49,9 350,3 16,6 2,9 19,5 Handläggare 417,5 221,0 638,4 404,0 157,9 561,9 13,5 63,1 76,5 Chef 317,0 149,0 466,0 307,8 135,3 443,1 9,2 13,7 22,9 Ingenjör/ tekniker/hantverkare Lärare o annan pedagog 47,7 200,7 248,4 52,7 225,5 278,2-5,0-24,8-29,8 68,2 26,3 94,5 64,6 29,6 94,1 3,7-3,3 0,4 Elevassistent 10,7 6,0 16,7 7,7 8,0 15,7 3,0-2,0 1,0 Tandhygienist 89,3 2,0 91,3 88,1 3,0 91,1 1,3-1,0 0,3 Tandläkare 89,9 52,2 142,0 89,1 53,8 142,9 0,8-1,7-0,9 Tandsköterska o ortodontiassistent Tandtekniker o tandvårdsbiträde 264,8 7,0 271,8 247,0 3,0 250,0 17,9 4,0 21,9 30,0 4,0 34,0 17,0 4,0 21,0 13,0 0,0 13,0 Teckenspråkstolk 54,0 4,0 58,0 60,8 4,0 64,8-6,8 0,0-6,8 Summa 7 703, , , , , ,0 276,5 69,5 346,0 Det är en fortsatt ökning av flera olika personalgrupper inom hälso- o sjukvården, grundutbildade sjuksköterskor, kuratorer och handläggare samt grupperingen andra yrkesgrupper inom hälso- o sjukvården som bland annat innehåller logopeder, dietister, audionomer med flera. Rekryteringen av allmänsjuksköterskor är fortsatt god, men många är i början av sin karriär och saknar specialistutbildning. Satsningen på utbildningsförmåner och utbildningsanställningar börjar ge gott resultat. Undersköterskor, biomedicinska analytiker och medicinska vårdadministratörer har tillsvidareanställts i högre utsträckning även om de inte har en fast placering, vilket bidrar till ökningen. Ökningen består av enstaka rekryteringar på många arbetsplatser. Den stora ökning av läkare som var förra året har avstannat, det är nu en liten minskning. Region Örebro län Delårsrapport 150 (350) 83(93)

151 Antalet chefer har ökat, en förklaring är bland annat att flera kliniker har tillsatt läkarchefer. Ökningen inom kategorin handläggare beror till viss del på en förändring av kodning som tidigare var kodade som ingenjör eller tekniker och som nu övergått till handläggare. Ökningen beror även på ökade uppdrag, framförallt inom Regional utveckling. I samband med regiondirektörens beslut om anställningsstopp av handläggare och administratörer ska det göras en total genomlysning av dimensionering av dessa yrkesgrupper. Ökningen i yrkeskategorin vaktmästare beror på utökade uppdrag för vårdnära service. Ökningen av antalet tandsköterskor hänförs framförallt till nyetableringen av Folktandvården Eyra. Sjukfrånvaro Sjukfrånvaro Januari - juli 2017 Januari - juli 2016 Förändring i procent Män Totalt Män Totalt Kvinnor Kvinnor Kvinnor Män Totalt Korttidssjukfrånvaro 2,0 % 1,4 % 1,8 % 2,0 % 1,4 % 1,8 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % Långtidssjukfrånvaro 4,3 % 1,9 % 3,8 % 4,8 % 2,3 % 4,3 % -0,5 % -0,4 % -0,5 % Sjukfrånvaro totalt 6,3 % 3,3 % 5,6 % 6,8 % 3,7 % 6,1 % -0,5 % -0,4 % -0,5 % Sjukfrånvaroökningen har stannat av, vilket också är en tendens som syns för hela landet. Om denna är tillfällig eller bestående är svårt att säga men det är en positiv förändring. Region Örebro läns kartläggning under vintern/våren och ett fokus på sjukfrånvaron kan ha bidragit till detta. Chefer arbetar aktivt med frågan och med stöd av HR-området och Regionhälsan både på individ- och gruppnivå. SKL leder den nationella förstudien Förbättrad samverkan för minskad sjukskrivning. Arbetet bedrivs med stöd av överenskommelserna om sjukskrivning och rehabilitering och psykisk hälsa, samt utifrån det pågående arbetet inom avdelningen för arbetsgivarpolitik. Syftet med förstudien är att utveckla insatser och strategier för att öka samverkan och underlätta återgång i arbete för anställda i landsting och regioner och därigenom förebygga och/eller korta de långa sjukskrivningarna. Region Örebro län kommer att vara med i denna förstudie för att ytterligare samla kunskap om sjukfrånvaron. Ett utökat samarbete med Försäkringskassan har lett till att extra insatser har gjorts inom Regionservice för att analysera möjliga orsaker och åtgärder. Detta arbete kommer att bedrivas även vid övriga förvaltningar. Regionservice har haft ett samarbete med Försäkringskassan och Regionhälsan om verktyg och förmåner som finns, vilka Region Örebro län kan använda i större utsträckning. Även nyttjandet av rehabiliteringsstöd från AFA försäkring kan ökas. Region Örebro län behöver arbeta ytterligare för att öka kunskapen hos personal inom HR-området och cheferna om vilka möjligheter som finns. Efter sommaren har arbete pågått med att få in underlag från Regionhälsan för att ansöka om bidrag från Försäkringskassan gällande arbetsplatsnära stöd. Rutin och arbetssätt prövas och under september kommer Regionservice chefer att informeras. Information och rutin kommer även att spridas till övriga förvaltningars HR-funktioner för att underlätta för fler delar inom regionorganisationen. Region Örebro län Delårsrapport 151 (350) 84(93)

152 Extratid Extratid Januari - juli 2017 Januari - juli 2016 Förändring i timmar Timtid Män Totalt Kvinnor Kvinnor Män Totalt Kvin nor Män Totalt Fyllnadstid Enkel övertid Kvalificerad övertid Arbetad tid under jour o beredskap Totalt har extratiden minskat med drygt timmar. Det är timmarna för timanställda och kvalificerad övertid som har minskat. Detta har delvis samband med att anstallet anställda har ökat och därmed minskat behovet av att värva medarbetare på extra-pass. Ökning av fyllnadstid och enkel övertid kan tyda på att det är svårt att ha möjlighet att gå hem när arbetstiden för dagen slutar. Ökning av arbetad tid under jour och beredskap har delvis ett samband med den ökade produktionen inom opererande verksamhet Majoritetsägda bolag med anställd personal Länsgården Fastigheter AB Januari - augusti 2017 Januari - augusti 2016 Förändring Män Totalt Årsarbetare Sjukfrånvaro, korttid 1,6 % 1,5 % Sjukfrånvaro, långtid Sjukfrånvaro totalt Män Totalt Kvinnor Kvinnor Kvinnor Män Totalt Länsteatern i Örebro AB Årsarbetare 14,1 13,8 27,9 15,9 14,2 30,1-1,8-0,4-2,2 Sjukfrånvaro, korttid 0,9 % 0,4 % 0,5 % 0,6 % 0,4 % -0,2 % Sjukfrånvaro, långtid 0,6 % 0,0 % 1,0 % 0,0 % -0,5 % 0,0 % Sjukfrånvaro totalt 1,5 % 0,4 % 1,5 % 0,6 % -0,1 % -0,2 % Det är första gången det sker redovisning av både årsarbetare och sjukfrånvaro i delårsrapporten för majoritetsägda bolag med anställd personal. Tidigare år har redovisning skett av årsarbetare vid årsredovisningen. Med anledning av detta saknas uppgifter som ska kompletteras vid kommande redovisningar i delårsrapporter och årsredovisningen. Länsgården kan inte lämna uppgifter för 2016 på grund av ny lönehantering från 2017 och 2016 års uppgifter finns inte tillgängliga. Region Örebro län Delårsrapport 152 (350) 85(93)

153 4.10Verksamhetsstatistik Hälso- och sjukvård - produktionstal Läkarbesök Jan-aug 2017 Jan - aug 2016 Förändring Relation (%) Antal läkarbesök ,5 Antal genomförda läkarbesök har för perioden ökat med 0,5 procent jämfört med Inom specialistvården ser vi en ökning med 1 procent (+2 555), medan antalet besök inom primärvåden har minskat med -0,2 procent (-458). Samtliga områden inom specialistvården har ökat antal genomförda läkarbesök utom område medicin och rehabilitering som redovisar en liten minskning med -0,2 procent (-139 besök). Psykiatrin har fortfarande den största produktionsökningen med 9 procent ( läkarbesök). Inom primärvården står närsjukvårdsområde norr för den största minskningen, -6 procent (-2 398), medan närsjukvårdsområde söder har ökat med nästan 5 procent (+1 497). Läkarbesöken inom habiliteringen har totalt sett minskat med -4 procent, vilket motsvarar 104 besök. Behandlingsbesök Jan-aug 2017 Jan - aug 2016 Förändring Relation (%) Antal behandlingsbesök ,5 När det gäller besök hos andra kategorier än läkare har utfallet minskat i förhållande till föregående år. Minskningen står primärvården ( eller -2 procent) och habiliteringen ( eller -8 procent) för, medan specialistvården har ökat ( eller +5 procent). För habiliteringen är det främst audiologen som står för minskningen och för primärvården har samtliga områden minskat mellan 1-3 procent. Operationer Jan-aug 2017 Jan - aug 2016 Förändring Relation (%) Antal operationer ,4 Antalet operationer har ökat med 2,4 procent mellan åren. Det är de planerade operationerna som ökar medan de akuta är relativt konstant sett till ackumulerade antal. Antal utomlänspatienter som har opererats har ökat med 10 procent (+284). De totalt sett största ökningarna står urologkliniken (+327 eller 39 procent), ortopedkliniken (+300 eller 10 procent) och kärl-thoraxkliniken (+122 eller 12 procent) för, medan kirurgkliniken har minskat med 15 procent (-455) jämfört med motsvarande period föregående år. DRG-poäng i somatisk slutenvård Jan-juli 2017 Jan - juli 2016 Förändring Relation (%) Antal DRG-poäng ,9 Antalet DRG-poäng har ökat till och med juli med 0,9 procent. Noteras kan att antalet vårdtillfällen för perioden har varit 335 färre och det innebär att snittpoängen per vårdtillfälle har ökat med 2,3 procent. Produktionen per område skiljer sig på så sätt mellan åren att ökningar noteras inom område opererande och onkologi med 281 poäng ( 2,2 procent), område medicin och rehabilitering med 182 poäng (3,1 procent) och område thorax, kärl och diagnostik med 90 poäng (2,3 procent). Minskningar noteras däremot inom område närsjukvård norr (- 225 poäng) och närsjukvård väster (- 112 poäng). Siffrorna redovisas med en månads eftersläpning då DRG-registreringen bygger på att all medicinsk registrering Region Örebro län Delårsrapport 153 (350) 86(93)

154 skall vara klar. Vårddagar i psykiatrisk slutenvård Jan-aug 2017 Jan - aug 2016 Förändring Relation (%) Antal vårddagar ,7 Antalet vårddagar har minskat mellan åren med 7,7 procent. Minskningen beror huvudsakligen på att den psykiatriska avdelningen i Karlskoga varit stängd under 2017 medan den föregående år var öppen fram till sommaren. Denna effekt blir således mindre ju längre fram på året vi kommer. Region Örebro län Delårsrapport 154 (350) 87(93)

155 Hälso- och sjukvård - tillgänglighet vårdcentraler Telefontillgänglighet: Andel besvarade samtal samma dag Medelvärde för alla vårdcentraler inom Hälsoval Örebro län Under augusti fick 84 procent av de som ringde till distriktssköterskemottagningarna en uppringningstid samma dag och variationen mellan vårdcentralerna låg mellan 54 och 100 procent. 14 vårdcentraler klarade målet på 90 procent tillgänglighet. Augusti 2016 var resultatet 85 procent och variationen var mellan procent. 8 vårdcentraler klarade då målet 90 procent. Läkarbesök: Andel patienter som fått tid inom 7 dagar Medelvärde för alla vårdcentraler inom Hälsoval Örebro län Under augusti fick 90 procent av patienterna som bedömts vara i behov av en läkartid träffa läkare inom 7 dagar och 15 vårdcentraler klarade målet på över 90 procent. Variation procent. Augusti 2016 var resultatet 91 procent och 18 vårdcentraler nådde målet över 90 procent. Variation procent. Region Örebro län Delårsrapport 155 (350) 88(93)

156 Hälso- och sjukvård - tillgänglighet specialiserad vård Andelen väntande mindre än 90 dagar (vårdgarantitid) till operation för Hälso- och sjukvården (exklusive ögonkirurgi) har förbättrats 7 procentenheter jämfört med augusti 2016 (59 procent 2017, 52 procent 2016). För ögonkirurgi finns en betydande försämring (28 procent 2017, 43 procent 2016). Väntetiderna till nybesök läkare är något bättre jämfört med augusti förra året (68 procent 2017 och 66 procent 2016). Nybesök läkare - andel väntande till besök < 90 dagar Operation - andel väntande till operation < 90 dagar Region Örebro län Delårsrapport 156 (350) 89(93)

157 Hälso- och sjukvård - tillgänglighet länsortopedi Nybesök läkare ortopedkirurgiska kliniken - andel väntande till besök < 90 dagar Operation ortopedkirurgiska kliniken - andel väntande till operation < 90 dagar Region Örebro län Delårsrapport 157 (350) 90(93)

158 Hälso- och sjukvård - vårdplatssituationen i länet Antal öppna vårdplatser den 31 augusti Antal utskrivningsklara patienter den 31 augusti Antal överbeläggningsdygn totalt augusti Utlokaliserade patienter, beräknat i dygn, totalt augusti Beläggningsprocent augusti Område närsjukvård väster Område närsjukvård norr Område thorax, kärl och diagnostik Område opererande och onkologi Område medicin och rehabilitering Totalt somatik Område psykiatri Totalt Hälso- och sjukvårdsförvaltningen Verksamheterna har under månaden återgått till normal verksamhet med hög elektiv produktion. Belastningsmässigt har trycket varit fortsatt högt med många överbeläggningsdygn och även utlokaliserade patienter. Hälsovalsenheten - listade personer Nedanstående tabeller redovisar antal personer per åldersgrupp som är listade på vårdcentraler i länet. Totalt har antalet listade ökat med 0,9 procent i år. Per åldersgrupp/samtliga vårdcentraler Antal listade december 2016 Antal listade augusti 2017 Differens i antal 0-4 år ,9% 5-64 år ,8% år ,4% ,3% Summa ,9% Differens i % per åldersgrupp Region Örebro län Delårsrapport 158 (350) 91(93)

159 Folktandvård - produktionstal Andel bokad tid Folktandvården följer ekonomi och verksamhet med bland annat måtten andel bokad tid för allmäntandläkare, specialisttandläkare och tandhygienister. Andel bokad tid har betydelse för den ekonomiska utvecklingen. En procentenhet bokad tid för tandläkare motsvarar 3 miljoner kronor i intäkter på årsbasis. För specialisttandläkare och tandhygienister motsvarar en procent bokad tid 1 miljon kronor vardera i intäkter. För respektive personalkategori finns en målnivå, vilka visas med de streckade linjerna i diagrammet nedan. Utfallen per augusti ligger under målnivån för samtliga personalkategorier, vilket bland annat beror på en betydande volym föräldraledigheter. Ersättningsrekryteringar har gjorts under början av 2017 men dessa rekryteringar utgörs i stort sett uteslutande av nyutexaminerade tandläkare och tandhygienister vilket innebär att den sammanlagda produktionsnivån blir för låg i förhållande till målet.. Region Örebro län Delårsrapport 159 (350) 92(93)

160 Regional utveckling - kollektivtrafik Resor i kollektivtrafiken januari - augusti Resorna i regiontrafiken har ökat jämfört med föregående år. Betalande med 4,9 procent och skolresorna med 9,0 procent. Sammantaget har resorna i regiontrafiken ökat med 6,1 procent eller resor jämfört med samma period ifjol. Resorna i stadstrafiken har totalt sett ökat med 1,6 procent eller resor, varav betalande med 2,2 procent och skolresor har minskat med -1,5 procent. Region Örebro län Delårsrapport 160 (350) 93(93)

161 17PN907-2 Delårsrapport Patientnämnden och Patientnämndens kansli Delår (350)

162 Innehållsförteckning 1 Inledning Syfte Aktuella händelser Verksamhetens mål och uppdrag Attraktiv arbetsgivare Ekonomi Patientnämndsärenden Stödpersonsverksamheten Information till allmänheten, hälso- och sjukvårdspersonal och andra berörda Rapportering till vårdgivare och till Inspektionen för vård och omsorg Ekonomi Resultatrapport Patientnämnden och Patientnämndens kansli Framtida utmaningar Intern styrning och kontroll Internkontrollplan Patientnämnden och Patientnämndens kansli 162 Delårsrapport (350) 2(18)

163 1 Inledning Uppföljningen i Patientnämndens och Patientnämndens kanslis delårsrapport utgår från verksamhetsplanen för 2017, vilken i sin tur utgår från förutsättningar, mål, inriktningar och ambitioner som uttrycks i regionfullmäktiges verksamhetsplan samt nämndens egna mål. Patientnämnden och Patientnämndens kansli 163 Delårsrapport (350) 3(18)

164 2 Syfte Patientnämnden och dess kansli bedriver verksamhet för Region Örebro län och länets tolv kommuner. Uppdraget regleras i första hand i lagen (1998:1656) om patientnämndsverksamhet m.m. Enligt denna lag ska inom varje landsting (region) och kommun finnas en eller flera nämnder med uppgift att stödja och hjälpa patienter inom 1. den hälso- och sjukvård enligt hälso- och sjukvårdslagen (1982:763) som bedrivs av landsting eller enligt avtal med landsting, 2. den hälso- och sjukvård enligt hälso- och sjukvårdslagen som bedrivs av kommuner eller enligt avtal med kommuner och den allmänna omvårdnad enligt socialtjänstlagen (2001:453) som ges i samband med sådan hälso- och sjukvård, samt 3. den tandvård enligt tandvårdslagen (1985:125) som bedrivs av eller helt eller delvis finansieras av landsting. Efter beslut av dåvarande Landstingsfullmäktige inkluderas sedan 2013 även skolhälsovård i Patientnämndens uppdrag. Nämnden ska utifrån synpunkter och klagomål stödja och hjälpa enskilda patienter och bidra till kvalitetsutveckling och hög patientsäkerhet i hälso- och sjukvården genom att 1. tillhandahålla eller hjälpa patienter att få den information de behöver för att kunna ta tillvara sina intressen i hälso- och sjukvården, 2. främja kontakterna mellan patienter och vårdpersonal, 3. hjälpa patienter att vända sig till rätt myndighet, samt 4. rapportera iakttagelser och avvikelser, som är av betydelse för patienterna, till vårdgivare och vårdenheter. Dessutom ska nämnden informera allmänheten, hälso- och sjukvårdspersonalen och andra berörda om sin verksamhet. göra Inspektionen för vård och omsorg (IVO) uppmärksam på förhållanden som omfattas av myndighetens tillsyn. lämna en redogörelse varje år till IVO och Socialstyrelsen över patientnämndsverksamheten under föregående år. utse stödpersoner för patienter inom psykiatrisk tvångsvård och rättspsykiatrisk vård samt för patienter som hålls isolerade enligt smittskyddslagen. Patientnämnden och Patientnämndens kansli 164 Delårsrapport (350) 4(18)

165 3 Aktuella händelser Under perioden 1 maj 31 augusti 2017 inkom 369 nya patientärenden med synpunkter och klagomål på vården, vilket innebär en minskning jämfört med föregående år då 384 nya ärenden av den aktuella typen inkom under samma period. I övrigt kan följande aktuella händelser nämnas: En enkätundersökning har genomförts riktad till dem som kontaktat Patientnämndens kansli under en viss period. Undersökningen genomfördes tillsammans med Sveriges kommuner och landsting (SKL) samt patientnämnder i 13 andra landsting och regioner. Sammanfattningsvis var resultatet för patientnämnden i Region Örebro län något bättre än det sammanlagda resultatet för samtliga deltagande patientnämnder. Under aktuell period har tre nya stödpersonsuppdrag tillkommit samtidigt som fem befintliga uppdrag har upphört. Informationsinsatser har genomförts i enlighet med framtagen kommunikationsplan. Bland annat har flera föreläsningar genomförts riktade till studerande på utbildningar med hälso- och sjukvårdsanknytning vid universitetet. En rapport har tagits fram under perioden rörande synpunkter och klagomål som avser hälsooch sjukvård och tandvård för patienter i ålderskategorin 70 år eller äldre. Utöver ovannämnda rapport har patienternas erfarenheter, i form av sammanfattningar av ärenden, återförts till Hälso- och sjukvårdsförvaltningen med flera i syfte att utgöra ett bidrag till kvalitetsutveckling och hög patientsäkerhet i hälso- och sjukvården. Patientnämnden och Patientnämndens kansli 165 Delårsrapport (350) 5(18)

166 4 Verksamhetens mål och uppdrag Symbolförklaringar Färgindikatorer, prognos måluppfyllelse och genomförande av uppdrag, helår = uppnå eller överträffa målnivån = mindre, acceptabel avvikelse från målnivån = större negativ avvikelse från målnivån Förändringspilar, utveckling under året, prognosens resultat helår jämfört med föregående år alternativt årets början = resultatet har förbättrats = resultatet är oförändrat = resultatet har försämrats Indikatorer, status för perioden vid delår = helt = delvis = inte alls 4.1 Attraktiv arbetsgivare Mål: Alla medarbetare på kansliet ges möjlighet till att upprätthålla och utveckla sin kompetens och har den kompetens som krävs för att nämndens mål ska kunna uppnås. Kommentar Planerade aktiviteter: Deltagande i kurser och konferenser som är relevanta för den egna och verksamhetens utveckling samt studiebesök bland annat i verksamheter- inom hälso och sjukvården. I samband med medarbetarsamtal upprättas personliga handlingsplaner för samtliga medarbetare på Patientnämndens kansli. I dessa handlingsplaner beaktas bland annat behovet av åtgärder som bidrar till att medarbetaren kan upprätthålla och utveckla sin kompetens. Under den aktuella perioden har en medarbetare på Patientnämndens kansli genomgått utbildning för registratorer. Patientnämnden och Patientnämndens kansli 166 Delårsrapport (350) 6(18)

167 Mål: Arbetsmiljön på Patientnämndens kansli är sådan att den främjar ett långsiktigt hållbart arbetsliv. Kommentar Planerade aktiviteter: Uppföljning av arbetsmiljön genom medarbetarenkät (vartannat år), genom årligen återkommande medarbetarsamtal samt vid arbetsplatsträffar (som en stående punkt på dagordningen). Arbetsmiljön har följts upp i medarbetarsamtal och vid arbetsplatsträffar under aktuell period. Arbetsmiljön vid Patientnämndens kansli bedöms sammantaget vara sådan att den främjar ett långsiktigt hållbart arbetsliv. 4.2 Ekonomi Mål: Verksamhetens resultat ska vara minst noll. Kommentar Den samlade verksamheten förväntas rymmas inom budgetramen. 4.3 Patientnämndsärenden Mål: Patienter som vänder sig till Patientnämndens kansli är nöjda med kansliets hantering av deras ärende. Kommentar Planerade aktiviteter: Professionell, opartisk och skyndsam hantering av ärenden utifrån framtagna rutiner. Enkätundersökning riktad till personer som vänt sig till Patientnämndens kansli tillsammans med andra patientnämnder i Sverige. År 2016 genomfördes en enkätundersökning riktad till personer som under en viss period haft kontakt med Patientnämndens kansli. Enkätundersökningen genomfördes tillsammans med patientnämnder i tre andra regioner och landsting. Sveriges kommuner och landsting (SKL) deltog i arbetet med framtagandet av enkäten. Erfarenheterna från föregående års undersökning har tillvaratagits och enkäten har utvecklats. I år har en ny undersökning genomförts, nu med 13 deltagande patientnämnder. I Region Örebro län skickades 300 enkäter ut. 85 personer besvarade enkäten vilket ger en svarsfrekvens på 28,3 procent (2016 var svarsfrekvensen 35,5 procent). I 45 fall utnyttjade respondenten möjligheten att lämna ett öppet svar. Eftersom enkäten har utvecklats (frågor har tillkommit, tagits bort och ändrats) är resultatet inte direkt Patientnämnden och Patientnämndens kansli 167 Delårsrapport (350) 7(18)

168 jämförbart med föregående års undersökning. Resultatet av undersökningen har indelats i fem kategorier, där varje kategori har fått ett värde på en skala från 0 till 100 (ju högre värde desto bättre). Som framgår av diagrammet nedan var resultatet för patientnämnden i Region Örebro län i samtliga kategorier något bättre än det sammanlagda resultatet för samtliga patientnämnder som deltog i undersökningen. Flest synpunkter i de öppna svaren är av positiv karaktär, som bland annat: Mycket trevligt bemötande, Fick bra rådgivning och Jag bemöttes med respekt och förståelse. Gemensamt för flera negativa kommentarer är att de ger uttryck för ett missnöje som gäller patientnämndens uppdrag, till exempel: patientnämnden är tandlös och patientnämnden är opartisk och neutral men borde stå helt på patientens sida. Med andra ord har patienterna i dessa fall haft önskemål som patientnämnden inte kunnat infria, till exempel önskemål om att patientnämnden ska fungera som patientens ombud i kontakten med hälso- och sjukvården eller att patientnämnden ska utöva tillsyn över hälso- och sjukvården. I en del fall avser de öppna svaren snarare patientens kontakter med hälso- och sjukvården än kontakten med Patientnämndens kansli. Tillsammans med övriga deltagande patientnämnder kommer resultatet av undersökningen bearbetas ytterligare under hösten så att det på bästa sätt kan tillvaratas i kvalitets- och utvecklingsarbete. Det kan dock redan nu konstateras att de flesta patienter som vänder sig till Patientnämndens kansli är nöjda med kansliets hantering. Mål: Patientnämnden och Patientnämndens kansli är tillgänglig för alla innevånare i Örebro län. Kommentar Planerade aktiviteter: Minst en telefon öppen för inkommande telefonsamtal från allmänheten dagtid, helgfria vardagar. Personal tillgänglig på kansliet för besök, hantering av inkommande handlingar med mera dagtid, helgfria vardagar. Patientnämnden och Patientnämndens kansli 168 Delårsrapport (350) 8(18)

169 Aktiviteter kopplade till detta mål har genomförts under aktuell period. 4.4 Stödpersonsverksamheten Mål: Den tvångsvårdade patientens behov av stödperson tillgodoses skyndsamt. Kommentar Planerade aktiviteter: I ärenden där en patient vårdas enligt lagen (1991:1129) om rättspsykiatrisk vård eller en person hålls isolerad enligt smittskyddslagen (2004:168) utses en stödperson inom en vecka efter det att Patientnämndens kansli fått vetskap om att en stödperson ska utses. I ärenden där patienten vårdas enligt lagen (1991:1128) om psykiatrisk tvångsvård utses en stödperson inom två arbetsdagar efter det att Patientnämndens kansli fått vetskap om att en stödperson ska utses. Rekrytering av nya stödpersoner vid behov för säkerställande av att tillgången till stödpersoner är sådan att patientens eller den isolerades önskemål, så långt det är möjligt, kan tillvaratas vid val av stödperson. Översyn av regler och rutindokument avseende omkostnadsersättning och arvode till stödpersoner. Den 1 maj 2017 fanns 15 pågående stödpersonsuppdrag. Under den aktuella perioden har 3 nya stödpersonsuppdrag tillkommit och 5 har upphört. Den 31 augusti 2017 fanns således 13 pågående stödpersonsuppdrag. I samtliga fall har stödperson utsetts inom den tid som eftersträvas. Under perioden har inga nya stödpersoner rekryterats. Tillgången till stödpersoner bedöms vara sådan att patientens eller den isolerades önskemål, så långt det är möjligt, kan tillvaratas vid val av stödperson. Översyn av regler och rutindokument avseende omkostnadsersättning och arvode till stödpersoner beräknas, som planerat, ske under året. Mål: Att stödpersonerna har den kompetens som uppdraget fordrar. Kommentar Planerade aktiviteter: Erbjudande om kompetensutveckling till stödpersoner bland annat i form av stödpersonskonferens tillsammans med patientnämnden i Landstinget Sörmland. En stödpersonskonferens har genomförts som planerat 4 5 maj 2017 tillsammans med patientnämnden i Landstinget Sörmland. Konferensen är en av flera kompetensutvecklande insatser som erbjuds stödpersoner under året. Patientnämnden och Patientnämndens kansli 169 Delårsrapport (350) 9(18)

170 4.5 Information till allmänheten, hälso- och sjukvårdspersonal och andra berörda. Mål: Ökad kännedom om Patientnämndens verksamhet bland allmänheten, hälso- och sjukvårdspersonalen (i Region Örebro län och i länets kommuner) och andra berörda. Kommentar Planerade aktiviteter: Informationsinsatser enligt framtagen kommunikationsplan. Härnedan redovisas informationsinsatser genomförda under aktuell period (ort anges inom parentes). Föreläsning distriktssköterskeutbildning (Örebro) Information till fokusberedning för närsjukvård (Karlskoga) Information till allmänheten på Lindedagen (Lindesberg) Information till Fontänhuset (Örebro) Föreläsning ST-läkarutbildning (Örebro) Information till Dövas förening (Örebro) Information till språktolkar (Örebro) Föreläsning audionomprogrammet och arbetsterapeutprogrammet (Örebro) Föreläsning psykologprogrammet T6 (Örebro) Information till allmänheten i samband med föreläsning om demens (Lindesberg) 4.6 Rapportering till vårdgivare och till Inspektionen för vård och omsorg Mål: Patientnämnden och Patientnämndens kansli bidrar till kvalitetsutveckling och hög patientsäkerhet i hälso- och sjukvården och gör Inspektionen för vård och omsorg uppmärksam på förhållanden som omfattas av myndighetens tillsyn. Kommentar Planerade aktiviteter: Strukturerad återföring av patientnämndsärenden till vårdgivare och vårdenheter (t.ex. hälsooch sjukvården samt tandvården inom Region Örebro län samt länets kommuner) på ett sådant sätt att det kan tillvaratas i hälso- och sjukvårdens systematiska förbättringsarbete. Övergripande information om risker för patientsäkerheten, som patientnämnden genom sin verksamhet får kännedom om, förmedlas när anledning föreligger till Inspektionen för vård och omsorg. Samverkan med övriga patientnämnder för gemensam rapportering på aggregerad nivå. Utvärdering av den återföring som skett till vårdgivare och vårdenheter sedan 1 januari Efter överenskommelse sker återföringen av patientnämndsärenden på ett enhetligt sätt till Hälso- och sjukvårdsförvaltningen, Folktandvården och Staben Hälso- och sjukvård (ärenden avseende privata Patientnämnden och Patientnämndens kansli 170 Delårsrapport (350) 10(18)

171 vårdgivare som bedriver hälso- och sjukvård enligt avtal med Region Örebro län). Månadsvis skickas sammanfattningar av ärenden (under förutsättning att patienten gett sitt samtycke) till utsedda mottagare, till exempel områdeschefer och chefläkare. Samverkan med övriga patientnämnder, bland annat gällande gemensam rapportering, har fungerat tillfredsställande under aktuell period. Utvärdering av återföring till vårdgivare och vårdenheter planeras ske under hösten Mål: Patientnämndens och kansliets arbetssätt gör att problemområden och mönster i patienternas synpunkter och klagomål kan uppmärksammas och spridas. Kommentar Planerade aktiviteter: Under 2017 ska Patientnämndens kansli i rapporter till patientnämnden redogöra för problemområden som kan identifieras utifrån synpunkter och klagomål under år 2016 som avser hälso- och sjukvård i länets kommuner, synpunkter och klagomål som avser Folktandvården, synpunkter och klagomål som avser hälso- och sjukvård och tandvård för patienter i ålderskategorin 70 år eller äldre, synpunkter och klagomål som avser remisser samt informationsöverföring mellan olika vårdenheter eller vårdgivare, synpunkter och klagomål som avser förlossnings- och kvinnosjukvård, och synpunkter och klagomål som avser Område psykiatri i Region Örebro län. De rapporter som tas fram enligt ovan överlämnas till berörda vårdgivare och till andra berörda för kännedom. Under aktuell period har ovannämnda rapporten avseende hälso- och sjukvård och tandvård för patienter i ålderskategorin 70 år eller äldre tagits fram. Patientnämnden och Patientnämndens kansli 171 Delårsrapport (350) 11(18)

172 5 Ekonomi 5.1 Resultatrapport Patientnämnden och Patientnämndens kansli Belopp i tkr Utfall janaug 2017 Utfall janaug 2016 Avvikelse Relation (%) Prognos 2017 Budget 2017 Utfall 2016 Övriga intäkter 557,6 294,7 262,9 89, ,5 Summa intäkter 557,6 294,7 262,9 89, ,5 Personalkostnader , ,5-181,3 5, ,1 Övriga kostnader -443,5-480,5 37,0-7, ,6 Avskrivningar, inventarier Summa kostnader Verksamhetens nettokostnad , ,0-144,3 3, , , ,3 118,6-3, ,2 Finansnetto Regionbidrag/ -ersättning 4 250, ,7 114,0 2, Resultat 900,0 667,4 232,6-13, ,8 Sammanfattande analys Nettokostnad per ansvarsenhet Belopp i tkr. Utfall jan aug 2017 Patientnämnden 459,9 Patientnämndens kansli 2 832,7 Stödpersonsverksamhet 58 Vid bokslut 2016 rådde osäkerhet om sociala avgifter skulle betalas för omkostnadsersättning till stödpersoner. Därför reserverades 259 tkr. för inbetalning till Skatteverket. Under aktuell period har Skatteverket meddelat att ersättningen inte är underlag för sociala avgifter och därmed resultatreglerades den balansförda skulden. I övrigt kan ovan redovisade överskott förklaras av lägre omkostnader för i huvudsak andra områden än lönekostnader. Patientnämnden och Patientnämndens kansli 172 Delårsrapport (350) 12(18)

173 6 Framtida utmaningar Framtida utmaningar för patientnämnden och Patientnämndens kansli som särskilt kan noteras: Nuvarande lag om patientnämndsverksamhet m.m. ersätts den 1 januari 2018 av en ny lag som ska heta lagen om stöd vid klagomål mot hälso- och sjukvården. I den nya lagen förtydligas att patientnämndernas huvudsakliga uppgift ska vara att stödja patienter och närstående i samband med deras klagomål mot hälso- och sjukvården. Den nya lagen innebär vissa nya uppgifter och därmed en höjd ambitionsnivå för nämnderna. Att anpassa verksamheten till den nya lagen utgör en utmaning. Målsättningen är att de som vänder sig till Patientnämndens kansli ska vara nöjda med ärendehanteringen. Resultat av genomförda enkätundersökningar visar bland annat vikten av ett arbetssätt där det tydliggörs vilka möjligheter och begränsningar patientnämndens uppdrag innebär. Detta utgör en fortsatt utmaning. Att tillräckligt skyndsamt utse stödpersoner till patienter som vårdas enligt lagen (1991:1128) om psykiatrisk tvångsvård utgör en utmaning. Patientnämnden har i uppdrag att informera allmänheten, hälso- och sjukvårdspersonal och andra berörda om verksamheten. Med anledning av detta har en kommunikationsplan upprättats. Syftet med planen är en strategisk kommunikation med definierade målgrupper, budskap och kommunikationskanaler som ger förutsättningar för ytterligare ökad kännedom om patientnämndens verksamhet. Att realisera innehållet i kommunikationsplanen utgör en utmaning. Patientnämnden och Patientnämndens kansli 173 Delårsrapport (350) 13(18)

174 7 Intern styrning och kontroll 7.1 Internkontrollplan Symbolförklaringar = Pågående = Avslutad = Ej genomförd HR Risken att systematiskt arbetsmiljöarbete (SAM) inte efterlevs Status Åtgärd Regionövergripande åtgärd: Kontroll av efterlevnad i SAM i samverkansgrupper Kommentar Ett regionövergripande verktyg för årlig uppföljning av SAM är under framtagande och beräknas vara klart vid årsskiftet 2017/2018. Ansvar Förvaltningschef Regionövergripande åtgärd: Tydliggöra SAM-processen. När och hur de olika momenten ska genomföras samt ansvar. Kommentar SAM-processen är under framtagande. Ansvar HR-direktör Regionövergripande åtgärd: Kommunicera/implementera SAM-processen via ledningsgrupper, arbetsmiljöutbildning och informationstillfällen. Kommentar En kommunikationsplan är under framtagande. Ansvar HR-direktör Regionövergripande åtgärd: Gå igenom befintliga verktyg och checklistor och vid behov ta fram nya/revidera verktyg och checklistor. Kommentar Arbetet pågår och Regionhälsan är behjälplig i arbetet. Genomgång av vilka befintliga verktyg och checklistor som ska finnas tillgängliga på intranätet sker i samverkan med HR/Intranät- projektet. Ansvar HR-direktör Risken att reseräkningar hanteras felaktigt Status Åtgärd Regionövergripande åtgärd: Stickprovskontroll av manuella och systemrapporterade reseräkningar. Kommentar Stickprovskontroll av reseräkningar, manuella och maskinella (registrerade i Heroma) kommer att genomföras Patientnämnden och Patientnämndens kansli 174 Delårsrapport (350) 14(18)

175 Status Åtgärd under september Resultatet följs därefter upp i särskild rapport med förslag på åtgärder som redovisas i HR-chefsgruppen. Ansvar Regionservice förvaltningschef Risken att bisysslor som är hindrande för arbetet, förtroendeskadliga eller konkurrerar med verksamheten förekommer Status Åtgärd Ansvar Förvaltningschef Regionövergripande åtgärd: Redovisa förekomsten av förbud mot bisyssla samt förekomsten av godkännande av bisyssla. Ekonomi Risken att representation redovisas felaktigt Status Åtgärd Regionövergripande åtgärd: Stickprovskontroll av leverantörsfakturor - kontering och anteckning. Kommentar Kontroll kommer att genomföras på alla fakturor bokförda under perioden januari - augusti 2017 på konto 7070 "Representation". Avseende konto 4630 "Personalrepresentation" och 4690 "Övriga personalkostnader" kommer stickprov genomföras på urval baserat på förvaltningsstorlek för tidperioden januari - augusti Därefter kommer en slumpmässig kontroll göras av de mest frekventa leverantörerna som framgår av konto 7070 och 4630 på övriga konton, för att säkerställa rätt bokföring av representation. Resultatet kommer att presenteras för ekonomichefsgruppen under delår 3. Ansvar Regionservice förvaltningschef Risken att kontroll av löneutbetalningar och leverantörsfakturor är bristfällig Status Åtgärd Regionövergripande åtgärd: Kartlägg betalningsflöde avseende löneutbetalningar och leverantörsfakturor. Identifiera risker och beskriv bakomliggande orsaker. Ta fram förslag på åtgärder. Kommentar Kartläggning av betalningsflöden av leverantörsfakturor är genomfört inom Administrativ utveckling och service (AUS). För närvarande pågår förvaltningsövergripande kartläggningar. Därefter ska gränsdragningslistor tas fram för att säkerställa kontrollpunkter. Aktiviteten kommer att fortgå under Kartläggning av löneutbetalningar är ännu inte genomfört. I samband med lönekörning genomförs rättningar av signallistor av löne- och personaladministrationen. I Heromautbildningar tydliggörs att chefer ansvarar för att köra provlön i Heroma. Under 2017 har löne- och personaladministrationen påbörjat mätning av grund för extrautbetalning av lön (Pluto) för att därefter sammanställa och fortlöpande återkoppla resultaten till berörda verksamheter. Nyckeltalen presenteras i Administrativ utveckling och service delårsrapport. Under delår 3 kommer fortsatt arbete i aktiviteten genomföras där delaktiga är berörda chefer samt strateg på regionkansliet. Ansvar Regionservice förvaltningschef Patientnämnden och Patientnämndens kansli 175 Delårsrapport (350) 15(18)

176 Risken att investeringar redovisas felaktigt Status Åtgärd Regionövergripande åtgärd: Granska befintlig rutin och vid behov ta fram förslag till revidering. Kommentar Har åtgärden bidragit till önskad effekt? Den nya/reviderade rutinen har tydliggjort hur redovisning av anläggningstillgångar ska ske. Rutinens efterlevnad kommer bidra till en rättvisande redovisning av anläggningstillgångar. Ska risken ingå i nästkommande års riskanalys? Nej. Ansvar Ekonomidirektör Regionövergripande åtgärd: Kartlägg hur rutiner kommuniceras och till vem. Vid behov ta fram förslag till rutin för information/kommunikation till nyanställda och information/kommunikation till berörda vid revidering/nya rutiner. Kommentar Rutinen är beslutad av ekonomichefsgruppen och har informerats om på ekonomgruppen. Rutinen är publicerad på intranätet. Rutinen kommer att fastställas i Platina. Ekonomistaben tar under hösten fram ett förslag på rutin för information om styrande dokument inom ekonomiområdet till nyanställda och till berörda vid revidering/nya rutiner. Rutinen beslutas av ekonomichefsgruppen och därefter informeras ekonomgruppen om rutinen. Ska risken ingå i nästkommande års riskanalys? Nej. Ansvar Ekonomidirektör Risken att projekt redovisas felaktigt Status Åtgärd Regionövergripande åtgärd: Granska befintlig rutin och vid behov ta fram förslag till revidering. Kommentar Ny rutin för redovisning av externa projekt togs fram i november-december 2016 och fastställdes i januari De nya rutinerna tillämpades i bokslutet för Hanteringen granskades av revisorerna, med godkänt resultat. Den nya/reviderade rutinen är fastställd i Platina och har tydliggjort hur projektredovisningen ska ske. Rutinens efterlevnad kommer bidra till en rättvisande redovisning av projekt. Ska risken ingå i nästkommande års riskanalys? Nej. Ansvar Ekonomidirektör Regionövergripande åtgärd: Kartlägg hur rutiner kommuniceras och till vem. Vid behov ta fram förslag till rutin för information/kommunikation till nyanställda och information/kommunikation till berörda vid revidering/nya rutiner. Kommentar Den nya rutinen har presenterats i ekonomichefsgruppen och publicerats på intranätet. Respektive ekonomichef ansvarar för att informationen ges till berörda inom respektive förvaltning. Ekonomistaben tar under hösten fram ett förslag på rutin för information om styrande dokument inom ekonomiområdet till nyanställda och till berörda vid revidering/nya rutiner. Rutinen beslutas av ekonomichefsgruppen och därefter informeras ekonomgruppen om rutinen. Ska risken ingå i nästkommande års riskanalys? Patientnämnden och Patientnämndens kansli 176 Delårsrapport (350) 16(18)

177 Status Nej. Åtgärd Ansvar Ekonomidirektör Hållbar utveckling Risken att de av Regionfullmäktige beslutade horisontella perspektiven inte genomsyrar verksamhet och beslut Status Åtgärd Regionövergripande åtgärd: Revidera/förbättra befintlig checklista för Region Örebro läns horisontella perspektiv. Kommentar Arbete med revidering av checklista så att den motsvarar tänkesättet bakom fullmäktiges beslut om Hållbarhetsprogrammet, pågår, men är inte avslutat. Ansvar Regionkansliet, chef för staben hållbar utveckling Regionövergripande åtgärd: Tydliggör och implementera hur checklistan ska användas vid konsekvensbedömningen av de horisontella perspektiven i ärendeberedningsprocessen. Kommentar Arbete med revidering av checklista så att den motsvarar tänkesättet bakom fullmäktiges beslut om Hållbarhetsprogrammet, pågår, men är inte avslutat. Ansvar Regionkansliet, chef för staben administration, juridik och säkerhet och chef för staben hållbar utveckling Patientnämndsärenden Risken att rutiner för handläggning och registrering inte efterföljs. Status Åtgärd Stickprover och genomgång av rapporterade avvikelser. Kommentar Åtgärden har bidragit till önskad effekt, det vill säga att risken bevakas. Risken bör ingå i nästkommande års riskanalys. Ansvar Chef för patientnämndens kansli Risken att erforderliga uppgifter saknas eller att felaktiga uppgifter anges vid registrering av ärenden. Status Åtgärd Stickprover och genomgång av rapporterade avvikelser. Kommentar Åtgärden har bidragit till önskad effekt, det vill säga att risken bevakas. Risken bör ingå i nästkommande års riskanalys. Ansvar Chef för patientnämndens kansli Patientnämnden och Patientnämndens kansli 177 Delårsrapport (350) 17(18)

178 Stödpersonsverksamheten Risken att stödperson inte utses skyndsamt. Status Åtgärd Reducerad handläggningstid av den aktuella typen av ärenden. Kommentar Åtgärden har bidragit till önskad effekt, det vill säga att risken har reducerats. Risken bör ingå i nästkommande års riskanalys. Ansvar Chef för patientnämndens kansli Information till allmänheten, hälso- och sjukvårdspersonal och andra berörda Risken att informationsinsatser inte genomförs i enlighet med framtagen kommunikationsplan. Status Åtgärd Kontroller/sammanställningar av genomförda informationsinsatser. Kommentar Åtgärden har bidragit till önskad effekt, det vill säga att risken bevakas. Risken bör ingå i nästkommande års riskanalys. Ansvar Chef för patientnämndens kansli Rapportering till vårdgivare och till IVO Risken att återföring av synpunkter och klagomål inte sker på ett sådant sätt att det kan tillvaratas i hälso- och sjukvården. Status Åtgärd Reducera risken genom utvärdering av den återföring som sker till vårdgivare och vårdenheter. Kommentar Åtgärden genomförs hösten Ansvar Chef för patientnämndens kansli Patientnämnden och Patientnämndens kansli 178 Delårsrapport (350) 18(18)

179 11 Överlåtelse av aktier och ny bolagsordning i Oslo- Stockholm 2.55 AB 17RS (350)

180 1 (2) Tjänsteställe, handläggare Sammanträdesdatum FöredragningsPM Staben Ekonomi, Ingrid Domberg Dnr: 17RS5246 Organ Regionfullmäktige Överlåtelse av aktier och ny bolagsordning i Oslo- Stockholm 2.55 AB Förslag till beslut Regionfullmäktige beslutar att ge Region Örebro läns förvaltnings AB i uppdrag att överlåta 21 aktier i Oslo- Stockholm 2.55 AB till vardera av Västerås kommun och Region Västmanland enligt förslag till aktieöverlåtelseavtal, att ge Region Örebro läns förvaltnings AB i uppdrag att ingå aktieägaravtal med övriga ägare i Oslo-Stockholm 2.55 AB på villkor enligt förslag, att ge utsett ombud i uppdrag att vid bolagsstämma i Oslo-Stockholm 2.55 AB rösta för antagande av ny bolagsordning och nytt ägardirektiv för Oslo-Stockholm 2.55 AB enligt förslag, samt att ovanstående beslut gäller under förutsättning att motsvarande beslut fattas av kommunfullmäktige i Örebro kommun, kommunfullmäktige i Karlstad kommun, och regionfullmäktige i Region Värmland. Sammanfattning Oslo-Stockholm 2.55 AB är ett intressebolag som ägs till 25 procent av Region Örebro län genom det helägda dotterbolaget Region Örebro läns förvaltnings AB. Övriga delägare är Karlstad kommun, Region Värmland och Örebro kommun. Bolaget har som syfte att förverkliga en snabb och tillförlitlig järnvägsförbindelse mellan Oslo- Karlstad-Örebro-Stockholm. Nu vill Västerås kommun och Region Västmanland gå in som delägare. Det finns därför ett förslag där nuvarande delägare överlåter del av sina aktier så att det därefter blir sex likvärdiga ägare. I samband med detta behöver bolagsordning, ägardirektiv och aktieägaravtal justeras. Postadress Region Örebro län Box 1613, Örebro (350) E-post:

181 2 (2) Tjänsteställe, handläggare Sammanträdesdatum FöredragningsPM Staben Ekonomi, Ingrid Domberg Dnr: 17RS5246 Konsekvenser för miljö-, barn- och jämställdhetsperspektiven Beslutet bedöms inte har några konsekvenser för ovanstående perspektiv. Ekonomiska konsekvenser Aktierna säljs till bokfört värde i Region Örebro läns förvaltnings AB och innebär därför inget ekonomiskt resultat. Uppföljning Bolagen följs upp i delårsrapporter och årsredovisningen för Region Örebro län. Beslutsunderlag FöredragningsPM regionfullmäktige Förslag till aktieöverlåtelseavtal Förslag till aktieägaravtal Förslag till bolagsordning Förslag till ägardirektiv Skickas till: Stockholm-Oslo 2.55 AB Postadress Region Örebro län Box 1613, Örebro (350) E-post:

182 Protokoll Sammanträdesdatum Regionstyrelsen Överlåtelse av aktier och ny bolagsordning och ägardirektiv för Oslo-Stockholm 2.55 AB Diarienummer: 17RS5246 Sammanfattning Oslo-Stockholm 2.55 AB är ett intressebolag som ägs till 25 procent av Region Örebro län genom det helägda dotterbolaget Region Örebro läns förvaltnings AB. Övriga delägare är Karlstad kommun, Region Värmland och Örebro kommun. Bolaget har som syfte att förverkliga en snabb och tillförlitlig järnvägsförbindelse mellan Oslo-Karlstad-Örebro- Stockholm. Nu vill Västerås kommun och Region Västmanland gå in som delägare. Det finns därför ett förslag där nuvarande delägare överlåter del av sina aktier så att det därefter blir sex likvärdiga ägare. I samband med detta behöver bolagsordning, ägardirektiv och aktieägaravtal justeras. Beslutsunderlag FöredragningsPM regionstyrelsen , överlåtelse av aktier och ny bolagsordning och ägardirektiv för Oslo-Stockholm 2.55 AB Aktieöverlåtelseavtal Ägardirektiv Bolagsordning Aktieägaravtal Beslut Regionstyrelsen föreslår regionfullmäktige besluta att ge Region Örebro läns förvaltnings AB i uppdrag att överlåta 21 aktier i Oslo- Stockholm 2.55 AB till vardera av Västerås kommun och Region Västmanland enligt förslag till aktieöverlåtelseavtal, att ge Region Örebro läns förvaltnings AB i uppdrag att ingå aktieägaravtal med övriga ägare i Oslo-Stockholm 2.55 AB på villkor enligt förslag, att ge utsett ombud i uppdrag att vid bolagsstämma i Oslo-Stockholm 2.55 AB rösta för antagande av ny bolagsordning och nytt ägardirektiv för Oslo-Stockholm 2.55 AB enligt förslag, samt. att ovanstående beslut gäller under förutsättning att motsvarande beslut fattas av kommunfullmäktige i Örebro kommun, kommunfullmäktige i Karlstad kommun, och regionfullmäktige i Region Värmland. Postadress Region Örebro län Box 1613, Örebro (95) (350) E-post:

183 Protokoll Sammanträdesdatum Regionstyrelsen Skickas till Regionfullmäktige Postadress Region Örebro län Box 1613, Örebro (95) (350) E-post:

184 Mellan Örebro Rådhus AB, org. nr (ett helägt aktiebolag till Örebro kommun, org. nr ) ( Säljaren ) och Västerås kommun, org. nr ( Köparen ) har denna dag träffats följande 1 Bakgrund AKTIEÖVERLÅTELSEAVTAL 1.1 Oslo-Stockholm 2.55 AB, org. nr ( Bolaget ) har ett aktiekapital om kronor. Antalet aktier i Bolaget är totalt 500 stycken, varav Säljaren äger 125 aktier med nr Köparen önskar förvärva och Säljaren önskar överlåta 21 aktier med nr ( Aktierna ) till Köparen för en köpeskilling om kronor (dvs. 900 kr per aktie), vilket motsvarar Aktiernas anskaffningsvärde hos Säljaren. Parterna har mot denna bakgrund enats om följande. 2 Överlåtelse 2.1 Säljaren överlåter härmed Aktierna till Köparen mot en köpeskilling om kronor. 3 Tillträde och betalning av köpeskillingen 3.1 Köparen ska tillträda Aktierna per dagen för detta Avtals undertecknande ( Tillträdesdagen ). 3.2 Köpeskillingen ska erläggas kontant på Tillträdesdagen genom insättning av beloppet på Säljarens konto i Swedbank med kontonummer Åtgärder på Tillträdesdagen m.m. 4.1 På Tillträdesdagen, sedan Köparen har betalat köpeskillingen, ska parterna tillse att Köparen införs som ägare till Aktierna i Bolagets aktiebok. Det antecknas att aktiebrev inte har utfärdats för Aktierna. Det antecknas att parterna denna dag ingått aktieägaravtal avseende ägandet i Bolaget. Detta avtal har nedan angivet datum upprättats i två exemplar, av vilka parterna tagit var sitt. Örebro den 2017 Ort:.. den 2017 Örebro Rådhus AB Västerås kommun 184 (350)

185 Mellan Örebro Rådhus AB, org. nr (ett helägt aktiebolag till Örebro kommun, org. nr ) ( Säljaren ) och Region Västmanland, org. nr ( Köparen ) har denna dag träffats följande 1 Bakgrund AKTIEÖVERLÅTELSEAVTAL 1.1 Oslo-Stockholm 2.55 AB, org. nr ( Bolaget ) har ett aktiekapital om kronor. Antalet aktier i Bolaget är totalt 500 stycken, varav Säljaren äger 125 aktier med nr Köparen önskar förvärva och Säljaren önskar överlåta 21 aktier med nr ( Aktierna ) till Köparen för en köpeskilling om kronor (dvs. 900 kr per aktie), vilket motsvarar Aktiernas anskaffningsvärde hos Säljaren. Parterna har mot denna bakgrund enats om följande. 2 Överlåtelse 2.1 Säljaren överlåter härmed Aktierna till Köparen mot en köpeskilling om kronor. 3 Tillträde och betalning av köpeskillingen 3.1 Köparen ska tillträda Aktierna per dagen för detta Avtals undertecknande ( Tillträdesdagen ). 3.2 Köpeskillingen ska erläggas kontant på Tillträdesdagen genom insättning av beloppet på Säljarens konto i Swedbank med kontonummer Åtgärder på Tillträdesdagen m.m. 4.1 På Tillträdesdagen, sedan Köparen har betalat köpeskillingen, ska parterna tillse att Köparen införs som ägare till Aktierna i Bolagets aktiebok. Det antecknas att aktiebrev inte har utfärdats för Aktierna. Det antecknas att parterna denna dag ingått aktieägaravtal avseende ägandet i Bolaget Detta avtal har nedan angivet datum upprättats i två exemplar, av vilka parterna tagit var sitt. Örebro den 2017 Ort:.. den 2017 Örebro Rådhus AB Region Västmanland 185 (350)

186 Mellan Region Örebro läns förvaltning AB, org. nr (ett helägt aktiebolag till Region Örebro län, org. nr ) ( Säljaren ) och Västerås kommun, org. nr ( Köparen ) har denna dag träffats följande 5 Bakgrund AKTIEÖVERLÅTELSEAVTAL 5.1 Oslo-Stockholm 2.55 AB, org. nr ( Bolaget ) har ett aktiekapital om kronor. Antalet aktier i Bolaget är totalt 500 stycken, varav Säljaren äger 125 aktier med nr Köparen önskar förvärva och Säljaren önskar överlåta 21 aktier med nr ( Aktierna ) till Köparen för en köpeskilling om kronor (dvs. 900 kr per aktie), vilket motsvarar Aktiernas anskaffningsvärde hos Säljaren. Parterna har mot denna bakgrund enats om följande. 6 Överlåtelse 6.1 Säljaren överlåter härmed Aktierna till Köparen mot en köpeskilling om kronor. 7 Tillträde och betalning av köpeskillingen 7.1 Köparen ska tillträda Aktierna per dagen för detta Avtals undertecknande ( Tillträdesdagen ). 7.2 Köpeskillingen ska erläggas kontant på Tillträdesdagen genom insättning av beloppet på Säljarens plusgirokonto med kontonummer xxx. 8 Åtgärder på Tillträdesdagen m.m. 8.1 På Tillträdesdagen, sedan Köparen har betalat köpeskillingen, ska parterna tillse att Köparen införs som ägare till Aktierna i Bolagets aktiebok. Det antecknas att aktiebrev inte har utfärdats för Aktierna. Det antecknas att parterna denna dag ingått aktieägaravtal avseende ägandet i Bolaget. Detta avtal har nedan angivet datum upprättats i två exemplar, av vilka parterna tagit var sitt. Örebro den 2017 Ort:.. den 2017 Region Örebro läns förvaltning AB Västerås kommun 186 (350)

187 Mellan Region Örebro läns förvaltning AB, org. nr (ett helägt aktiebolag till Region Örebro län, org. nr ) ( Säljaren ) och Region Västmanland, org. nr ( Köparen ) har denna dag träffats följande 5 Bakgrund AKTIEÖVERLÅTELSEAVTAL 5.1 Oslo-Stockholm 2.55 AB, org. nr ( Bolaget ) har ett aktiekapital om kronor. Antalet aktier i Bolaget är totalt 500 stycken, varav Säljaren äger 125 aktier med nr Köparen önskar förvärva och Säljaren önskar överlåta 21 aktier med nr ( Aktierna ) till Köparen för en köpeskilling om kronor (dvs. 900 kr per aktie), vilket motsvarar Aktiernas anskaffningsvärde hos Säljaren. Parterna har mot denna bakgrund enats om följande. 6 Överlåtelse 6.1 Säljaren överlåter härmed Aktierna till Köparen mot en köpeskilling om kronor. 7 Tillträde och betalning av köpeskillingen 7.1 Köparen ska tillträda Aktierna per dagen för detta Avtals undertecknande ( Tillträdesdagen ). 7.2 Köpeskillingen ska erläggas kontant på Tillträdesdagen genom insättning av beloppet på Säljarens plusgirokonto med kontonummer xxx. 8 Åtgärder på Tillträdesdagen m.m. 8.1 På Tillträdesdagen, sedan Köparen har betalat köpeskillingen, ska parterna tillse att Köparen införs som ägare till Aktierna i Bolagets aktiebok. Det antecknas att aktiebrev inte har utfärdats för Aktierna. Det antecknas att parterna denna dag ingått aktieägaravtal avseende ägandet i Bolaget. Detta avtal har nedan angivet datum upprättats i två exemplar, av vilka parterna tagit var sitt. Örebro den 2017 Ort:.. den 2017 Region Örebro läns förvaltning AB Region Västmanland 187 (350)

188 Mellan Karlstads kommun, org. nr ( Säljaren ) och Västerås kommun, org. nr ( Köparen ) har denna dag träffats följande 1 Bakgrund AKTIEÖVERLÅTELSEAVTAL 1.1 Oslo-Stockholm 2.55 AB, org. nr ( Bolaget ) har ett aktiekapital om kronor. Antalet aktier i Bolaget är totalt 500 stycken, varav Säljaren äger 125 aktier med nr Köparen önskar förvärva och Säljaren önskar överlåta 21 aktier med nr ( Aktierna ) till Köparen för en köpeskilling om kronor (dvs. 900 kr per aktie), vilket motsvarar Aktiernas anskaffningsvärde hos Säljaren. Parterna har mot denna bakgrund enats om följande. 2 Överlåtelse 2.1 Säljaren överlåter härmed Aktierna till Köparen mot en köpeskilling om kronor. 3 Tillträde och betalning av köpeskillingen 3.1 Köparen ska tillträda Aktierna per dagen för detta Avtals undertecknande ( Tillträdesdagen ). 3.2 Köpeskillingen ska erläggas kontant på Tillträdesdagen genom insättning av beloppet på Säljarens konto i [ange bank] med kontonummer [ange kontonummer]. 4 Åtgärder på Tillträdesdagen m.m. 4.1 På Tillträdesdagen, sedan Köparen har betalat köpeskillingen, ska parterna tillse att Köparen införs som ägare till Aktierna i Bolagets aktiebok. Det antecknas att aktiebrev inte har utfärdats för Aktierna. Det antecknas att parterna denna dag ingått aktieägaravtal avseende ägandet i Bolaget. Detta avtal har nedan angivet datum upprättats i två exemplar, av vilka parterna tagit var sitt. Örebro den 2017 Ort:.. den 2017 Karlstad kommun Västerås kommun 188 (350)

189 Mellan Karlstads kommun, org. nr ( Säljaren ) och Region Västmanland, org. nr ( Köparen ) har denna dag träffats följande 1 Bakgrund AKTIEÖVERLÅTELSEAVTAL 1.1 Oslo-Stockholm 2.55 AB, org. nr ( Bolaget ) har ett aktiekapital om kronor. Antalet aktier i Bolaget är totalt 500 stycken, varav Säljaren äger 125 aktier med nr Köparen önskar förvärva och Säljaren önskar överlåta 21 aktier med nr ( Aktierna ) till Köparen för en köpeskilling om kronor (dvs. 900 kr per aktie), vilket motsvarar Aktiernas anskaffningsvärde hos Säljaren. Parterna har mot denna bakgrund enats om följande. 2 Överlåtelse 2.1 Säljaren överlåter härmed Aktierna till Köparen mot en köpeskilling om kronor. 3 Tillträde och betalning av köpeskillingen 3.1 Köparen ska tillträda Aktierna per dagen för detta Avtals undertecknande ( Tillträdesdagen ). 3.2 Köpeskillingen ska erläggas kontant på Tillträdesdagen genom insättning av beloppet på Säljarens konto i [ange bank] med kontonummer [ange kontonummer]. 4 Åtgärder på Tillträdesdagen m.m. 4.1 På Tillträdesdagen, sedan Köparen har betalat köpeskillingen, ska parterna tillse att Köparen införs som ägare till Aktierna i Bolagets aktiebok. Det antecknas att aktiebrev inte har utfärdats för Aktierna. Det antecknas att parterna denna dag ingått aktieägaravtal avseende ägandet i Bolaget. Detta avtal har nedan angivet datum upprättats i två exemplar, av vilka parterna tagit var sitt. Örebro den 2017 Ort:.. den 2017 Karlstad kommun Region Västmanland 189 (350)

190 Mellan Region Värmland, org. nr ( Säljaren ) och Västerås kommun, org. nr ( Köparen ) har denna dag träffats följande 5 Bakgrund AKTIEÖVERLÅTELSEAVTAL 5.1 Oslo-Stockholm 2.55 AB, org. nr ( Bolaget ) har ett aktiekapital om kronor. Antalet aktier i Bolaget är totalt 500 stycken, varav Säljaren äger 125 aktier med nr Köparen önskar förvärva och Säljaren önskar överlåta 21 aktier med nr ( Aktierna ) till Köparen för en köpeskilling om kronor (dvs. 900 kr per aktie), vilket motsvarar Aktiernas anskaffningsvärde hos Säljaren. Parterna har mot denna bakgrund enats om följande. 6 Överlåtelse 6.1 Säljaren överlåter härmed Aktierna till Köparen mot en köpeskilling om kronor. 7 Tillträde och betalning av köpeskillingen 7.1 Köparen ska tillträda Aktierna per dagen för detta Avtals undertecknande ( Tillträdesdagen ). 7.2 Köpeskillingen ska erläggas kontant på Tillträdesdagen genom insättning av beloppet på Säljarens konto i [ange bank] med kontonummer [ange kontonummer]. 8 Åtgärder på Tillträdesdagen m.m. 8.1 På Tillträdesdagen, sedan Köparen har betalat köpeskillingen, ska parterna tillse att Köparen införs som ägare till Aktierna i Bolagets aktiebok. Det antecknas att aktiebrev inte har utfärdats för Aktierna. Det antecknas att parterna denna dag ingått aktieägaravtal avseende ägandet i Bolaget. Detta avtal har nedan angivet datum upprättats i två exemplar, av vilka parterna tagit var sitt. Örebro den 2017 Ort:.. den 2017 Region Värmland Västerås kommun 190 (350)

191 Mellan Region Värmland, org. nr ( Säljaren ) och Region Västmanland, org. nr ( Köparen ) har denna dag träffats följande 5 Bakgrund AKTIEÖVERLÅTELSEAVTAL 5.1 Oslo-Stockholm 2.55 AB, org. nr ( Bolaget ) har ett aktiekapital om kronor. Antalet aktier i Bolaget är totalt 500 stycken, varav Säljaren äger 125 aktier med nr Köparen önskar förvärva och Säljaren önskar överlåta 21 aktier med nr ( Aktierna ) till Köparen för en köpeskilling om kronor (dvs. 900 kr per aktie), vilket motsvarar Aktiernas anskaffningsvärde hos Säljaren. Parterna har mot denna bakgrund enats om följande. 6 Överlåtelse 6.1 Säljaren överlåter härmed Aktierna till Köparen mot en köpeskilling om kronor. 7 Tillträde och betalning av köpeskillingen 7.1 Köparen ska tillträda Aktierna per dagen för detta Avtals undertecknande ( Tillträdesdagen ). 7.2 Köpeskillingen ska erläggas kontant på Tillträdesdagen genom insättning av beloppet på Säljarens konto i [ange bank] med kontonummer [ange kontonummer]. 8 Åtgärder på Tillträdesdagen m.m. 8.1 På Tillträdesdagen, sedan Köparen har betalat köpeskillingen, ska parterna tillse att Köparen införs som ägare till Aktierna i Bolagets aktiebok. Det antecknas att aktiebrev inte har utfärdats för Aktierna. Det antecknas att parterna denna dag ingått aktieägaravtal avseende ägandet i Bolaget. Detta avtal har nedan angivet datum upprättats i två exemplar, av vilka parterna tagit var sitt. Örebro den 2017 Ort:.. den 2017 Region Värmland Region Västmanland 191 (350)

192 Ägardirektiv för Oslo-Stockholm 2.55 AB Dessa direktiv gäller för verksamheten i Oslo-Stockholm 2.55 AB, nedan kallat Bolaget. 1 Allmänna förutsättningar för Bolaget 1.1 Bolagets verksamhet Bolaget har till föremål för sin verksamhet att genom erforderliga administrativa åtgärder söka åstadkomma en snabb och driftsäker järnväg mellan Oslo och Stockholm med en restid på högst tre timmar (nedan kallad Järnvägsförbindelsen ). Bolaget är skyldigt att utföra de uppdrag som bolaget tilldelas gemensamt av Region Värmland, Region Örebro län, Karlstad kommun Örebro kommun, Västerås kommun och Region Västmanland. 1.2 Bolagets ändamål Bolaget ska ha till ändamål att att att verka för och söka tillgodose Region Värmlands, Region Örebro läns, Karlstad kommuns, Örebro kommuns, Västerås kommuns och Region Västmanlands (nedan kallade Ägarna ) intresse av att Järnvägsförbindelsen förverkligas inom kortast möjliga tid och att Järnvägsförbindelsen därvid erhåller den sträckning, utformning, standard och kvalitet som Ägarna önskar, bedriva verksamheten inom ramen för en långsiktigt hållbar utveckling utifrån både miljömässig, ekonomisk och social dimension; samt skapa största möjliga långsiktiga samhällsnytta för medborgarna i Ägarnas kommuner och/eller regioner. Bolaget ska följa de kommunalrättsliga principerna i 2 kap. och 8 kap. 3 c kommunallagen. 1.3 Bolagets förhållande till Ägarna Bolaget är en del av Ägarnas organisation och därmed underordnat Ägarna. Bolaget har att följa de direktiv som utfärdas av Ägarna gemensamt. Ägarna har även rätt och skyldighet att utöva tillsyn över Bolaget. Bolagets verksamhet och bolagets förhållande till Ägarna regleras förutom genom lag, annan författning och statliga villkor för driftbidrag genom bolagsordning och ägardirektiv för Bolagets verksamhet. 1.4 Ekonomiska riktlinjer 192 (350) 1

193 Bolagets förslag till verksamhetsmål och budget läggs fram årligen vid bolagsstämma. Styrelsen fastställer efter dialog med representanter för Ägarna slutligen kortsiktiga verksamhetsmål och budget för kommande verksamhetsår. Finansieringen av Bolagets verksamhet sker i huvudsak genom driftsbidrag. 1.5 Ombud till bolagsstämma Ombud till bolagsstämma (årsstämma och extra bolagsstämma) utses av respektive Ägare. Instruktioner till ombud utfärdas av respektive Ägare. Protokoll från bolagsstämma ska skickas till respektive Ägares stämmoombud samt till styrelsens ledamöter, revisorer och lekmannarevisorer. 2. Bolagets ledning 2.1 Styrelsen Bolagets styrelse utses av Ägarna i enlighet med Bolagets bolagsordning. Beslut om styrelse ska anmälas på bolagsstämma. Styrelsen utser inom sig ordförande. 2.2 Arbetsordning för styrelsen Styrelsen ska årligen utarbeta och anta en arbetsordning för sitt eget arbete. Denna arbetsordning ska även reglera villkoren för suppleanters tjänstgöring. 2.3 Styrelsearvode Fastställande av styrelsearvoden sker genom enhälligt beslut av bolagsstämman. 2.4 Verkställande direktör Styrelsen utser Bolagets verkställande direktör och bestämmer anställningsvillkoren för denne efter Ägarnas godkännande. Bolagets styrelse ska upprätta en skriftlig instruktion för verkställande direktören. 3 Insyn och information Bolaget ska hålla Ägarna löpande informerad om sin verksamhet samt om åtgärder av större vikt. Bolaget ansvarar för att till Ägarna snarast överlämna följande dokument: a) protokoll från bolagsstämma b) protokoll från styrelsens sammanträden c) bolagets delårsrapporter och årsredovisning d) revisionsberättelse och granskningsrapport e) övriga handlingar av vikt för Ägarna 193 (350) 2

194 Styrelsen ska i övrigt lämna den information som varje Ägare begär såvida inte hinder möter på grund av författningsreglerad sekretess. Bolaget ska tillse att lämplig person från Bolagets ledning deltar på sådana informationsmöten eller vid sammanträden i kommunstyrelse eller kommunfullmäktige som respektive Ägare i förekommande fall kallar till. 4 Underställningsplikt Ägarna ska beredas möjlighet att ta ställning innan sådana beslut i verksamheten som är av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt fattas. 5 Underlag för Ägarnas sammanställda redovisning Bolaget ska årligen tillhandahålla det underlag som varje Ägare begär för upprättande av den sammanställda redovisning som ska ingå i Ägarnas årsredovisning. Bolaget ska i samråd med representanter för Ägarna fastställa en skriftlig rutin för rapportering. 6. Revision Bolagets årsstämma utser revisorer enligt de bestämmelser som anges i aktiebolagslagen. Därutöver ska Ägarna utse sammanlagt två lekmannarevisorer och en suppleant i Bolaget utifrån de bestämmelser som anges i Bolagets bolagsordning. Beslut om lekmannarevisorer skall anmälas på årsstämma. Lekmannarevisorerna ska granska om Bolagets verksamhet sköts på ett ändamålsenligt och ur ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt samt om Bolagets interna kontroll är tillräcklig. Granskningsrapporten från lekmannarevisorerna ska redovisas för årsstämman. 194 (350) 3

195 Bolagsordning för Oslo-Stockholm 2.55 AB 1 Firma Bolagets företagsnamn är Oslo-Stockholm 2.55 AB. 2 Säte Styrelsen ska ha sitt säte i Stockholm kommun i Stockholms län. 3 Verksamhet Bolaget har till föremål för sin verksamhet att genom erforderliga administrativa åtgärder söka åstadkomma en snabb och driftsäker järnväg mellan Oslo och Stockholm med en restid på högst tre timmar (nedan kallad Järnvägsförbindelsen ). Bolaget är skyldigt att utföra de uppdrag som bolaget tilldelas gemensamt av Region Värmland, Region Örebro län, Karlstad kommun Örebro kommun, Västerås kommun och Region Västmanland. 4 Ändamål Bolaget har till ändamål; - att verka för och söka tillgodose Region Värmlands, Region Örebro läns, Karlstad kommuns, Örebro kommuns, Västerås kommuns och Region Västmanlands intresse av att Järnvägsförbindelsen förverkligas inom kortast möjliga tid och att Järnvägsförbindelsen därvid erhåller den sträckning, utformning, standard och kvalitet som Region Värmland, Region Örebro län, Karlstad kommun, Örebro kommun, Västerås kommun och Region Västmanland önskar, - att bedriva verksamheten inom ramen för en långsiktigt hållbar utveckling utifrån både miljömässig, ekonomisk och social dimension; samt - att skapa största möjliga långsiktiga samhällsnytta för medborgarna i Region Värmland, Region Örebro län, Karlstad kommun, Örebro kommun, Västerås kommun och Region Västmanland. Bolaget ska följa de kommunalrättsliga principerna i 2 kap. och 8 kap. 3 c kommunallagen. Likvideras bolaget ska dess behållna tillgångar tillfalla aktieägarna. 5 Underställningsplikt Bolaget skall bereda regionfullmäktige i Region Värmland, regionfullmäktige i Region Örebro län, kommunfullmäktige i Karlstad 195 (350) 1

196 kommun, kommunfullmäktige i Örebro kommun, kommunfullmäktige i Västerås kommun och regionfullmäktige i Region Västmanland möjlighet att ta ställning innan sådana beslut i verksamheten som är av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt fattas. 6 Aktiekapital Aktiekapitalet ska vara lägst kronor och högst kronor. 7 Antal aktier Antalet aktier ska vara lägst 500 och högst Styrelse Styrelsen ska bestå av lägst 6 och högst 13 styrelseledamöter med lägst 0 och högst 6 suppleanter. Regionfullmäktige i Region Värmland utser högst 2 styrelseledamöter och 1 suppleant, regionfullmäktige i Region Örebro län utser högst 2 styrelseledamöter och 1 suppleant, kommunfullmäktige i Karlstad kommun utser högst 2 styrelseledamöter och 1 suppleant, kommunfullmäktige i Örebro kommun utser högst 3 styrelseledamöter och 1 suppleant, kommunfullmäktige i Västerås kommun utser högst 2 styrelseledamöter och 1 suppleant och regionfullmäktige i Region Västmanland utser högst 2 styrelseledamöter och 1 suppleant. Samtliga styrelseledamöter och suppleanter utses för tiden från den ordinarie bolagsstämma (årsstämma) som följer närmast efter det att val till respektive fullmäktigeförsamling förrättats till slutet av den ordinarie bolagsstämma (årsstämma) som följer efter det att nästa val till kommunfullmäktige hållits. 9 Revisorer För granskning av bolagets årsredovisning och räkenskaperna samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning utses 1 auktoriserad revisor med 1 auktoriserad revisorssuppleant. Revisorns och revisorssuppleantens uppdrag gäller till slutet av den ordinarie bolagsstämma (årsstämma) som hålls under det fjärde räkenskapsåret efter revisorsvalet. 10 Lekmannarevisor Regionfullmäktige i Region Värmland och regionfullmäktige i Region Örebro län utser 1 lekmannarevisor vardera. Regionfullmäktige i Region Västmanland utser 1 lekmannarevisorssuppleant. 196 (350) 2

197 11 Kallelse till bolagsstämma Kallelse till bolagsstämma ska ske genom brev med posten till aktieägarna tidigast sex veckor och senast fyra veckor före stämman. Bolagsstämma ska kunna hållas i Stockholm, Karlstad, Karlskoga, Örebro eller Västerås. 12 Ärenden på ordinarie bolagsstämma På ordinarie bolagsstämma (årsstämma) ska följande ärenden förekomma till behandling: 1. Val av ordförande vid stämman. 2. Upprättande och godkännande av röstlängd. 3. Val av en eller två justeringsmän. 4. Prövande av om stämman blivit behörigen sammankallad. 5. Godkännande av dagordning. 6. Framläggande av årsredovisningen, revisionsberättelsen och lekmannarevisorernas granskningsrapport. 7. Beslut om a) fastställande av resultat- och balansräkningen. b) dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen. c) ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören, när sådan förekommer 8. Fastställande av arvoden åt styrelsen, revisorn och lekmannarevisorer med suppleanter. 9. Val av revisor och revisorssuppleant när så ska ske. 10. Annat ärende som ska tas upp på bolagsstämman enligt aktiebolagslagen (2005:551) eller bolagsordningen. 13 Räkenskapsår Bolagets räkenskapsår ska vara kalenderår. 14 Inspektionsrätt och insyn Regionstyrelsen i Region Värmland, regionstyrelsen i Region Örebro län, regionstyrelsen i Region Västmanland, kommunstyrelsen i Karlstad kommun, kommunstyrelsen i Örebro kommun och kommunstyrelsen i Västerås kommun äger rätt att ta del av bolagets handlingar och räkenskaper samt i övrigt inspektera bolaget och dess verksamhet. Om bolaget sluter avtal med privata utförare ska bolaget genom avtalet tillförsäkra sig information som gör det möjligt att ge allmänheten insyn i den verksamhet som lämnas över. 15 Hembud Hembudsskyldighet 197 (350) 3

198 Har en aktie övergått från en aktieägare till någon som inte är aktieägare i aktiebolaget har övriga aktieägare rätt att lösa aktien. Lösningsrätten ska kunna utnyttjas även för ett mindre antal aktier än erbjudandet omfattar. Den nye ägaren av aktien ska genast skriftligen anmäla övergången till aktiebolagets styrelse. Den nye ägaren ska också visa på vilket sätt denne har fått äganderätt till aktien. När anmälan om en akties övergång har gjorts ska styrelsen genast skriftligen meddela detta till varje lösningsberättigad vars postadress är känd för aktiebolaget. Styrelsen ska uppmana de lösningsberättigade att skriftligen framställa lösningsanspråk hos aktiebolaget, senast inom två månader räknat från anmälan hos styrelsen om övergången. Företräde mellan flera lösningsberättigade Anmäler sig fler än en lösningsberättigad ska samtliga aktier så långt det är möjligt fördelas mellan de lösningsberättigade i förhållande till deras tidigare innehav av aktier i aktiebolaget. Återstående aktier fördelas genom lottning av aktiebolagets styrelse eller, om någon lösningsberättigad begär det, av notarius publicus. Lösenbelopp och betalning Lösenbeloppet ska motsvara aktiernas proportionella del av bolagets substansvärde enligt senast reviderade årsbokslut. Med substansvärde avses summan av bolagets eget kapital och nettovärdet efter skatt av bolagets obeskattade reserver. Lösenbeloppet ska erläggas inom en månad från den tidpunkt lösenbeloppet blev bestämt. Tvist Talan i en fråga om hembud måste väckas inom två månader från den dag då lösningsanspråket framställdes hos aktiebolaget. 16 Ändring av bolagsordning Denna bolagsordning får ej ändras utan godkännande av regionfullmäktige i Region Värmland, regionfullmäktige i Region Örebro län, kommunfullmäktige i Karlstad kommun, kommunfullmäktige i Örebro kommun, kommunfullmäktige i Västerås kommun och regionfullmäktige i Region Västmanland (350) 4

199 1 Aktieägaravtal mellan Örebro Rådhus AB, Region Värmland, Karlstads kommun, Region Örebro läns förvaltning AB, Västerås kommun och Region Västmanland avseende ägandet i Oslo-Stockholm 2.55 AB 199 (350)

200 2 Innehållsförteckning 1. Bakgrund Definitioner och tolkningar Definitioner Bolaget Syftet med samarbetet Bolagsordningen Bolaget och dess aktieägare Lojalitet Samstämmiga beslut Finansiering Kapitaltillskott eller inlåning Driftsbidrag Breddat ägande m.m Breddat ägande Styrelse och revisor Styrelsens sammansättning Styrelsemöten Ordföranden Firmateckning Information och rapportering Revisor Bolagsstämma Enighet kring vissa beslut Överlåtelse av aktier Enighet m.m Övrigt Kostnader Överlåtelse m.m Enkelt bolag Avtalstid Ändringar Tvister (350)

201 3 AKTIEÄGARAVTAL DETTA AKTIEÄGARAVTAL (Avtalet) är träffat mellan: (1) Örebro Rådhus AB (org. nr ), (2) Region Värmland (org. nr ), (3) Karlstads kommun (org. nr ); (4) Region Örebro läns förvaltning AB (org. nr ); (5) Västerås kommun (org. nr ); och (6) Region Västmanland (org. nr ). nedan gemensamt kallade Parterna. 1. Bakgrund 1.1 Oslo-Stockholm 2.55 AB, org. nr (Bolaget), är ett svenskt aktiebolag som i huvudsak ska bedriva verksamhet innefattande att genom erforderliga administrativa åtgärder söka åstadkomma en snabb och driftsäker järnväg mellan Oslo och Stockholm med en restid på högst tre timmar (nedan kallad Järnvägsförbindelsen ). Bolaget har vidare till ändamål att verka för och söka tillgodose Parternas intresse av att Järnvägsförbindelsen förverkligas inom kortast möjliga tid och att Järnvägsförbindelsen därvid erhåller den sträckning, utformning, standard och kvalitet som Parterna önskar (Rörelsen). 1.2 Bolaget har ett registrerat aktiekapital om kr fördelat på 500 aktier med ett kvotvärde på 100 kr per aktie (Aktierna). 1.3 Parterna äger cirka 1/6 vardera av Aktierna. 1.4 Bolaget bildades enligt beslut av kommunfullmäktige i Örebro kommun , kommunfullmäktige i Karlstad kommun , regionfullmäktige i Region Värmland , och regionfullmäktige i Region Örebro län Parterna har överenskommit om att deras samarbete rörande Bolaget och deras respektive ägande av Aktierna i Bolaget ska ske i enlighet med villkoren i detta Avtal. Detta Avtal har upprättats med anledning av att Västerås kommun och Region Västmanland har inträtt som aktieägare i Bolaget enligt beslut av kommunfullmäktige i Örebro kommun, kommunfullmäktige i Karlstad kommun, kommunfullmäktige i Västerås kommun, regionfullmäktige i Region Värmland, regionfullmäktige i Region Örebro län och regionfullmäktige i Region Västmanland. Detta Avtal ersätter per dagen för undertecknandet det hittills gällande aktieägaravtalet mellan Örebro Rådhus AB, Region Värmland Karlstads kommun och Region Örebro läns förvaltning AB daterat (350)

202 4 2. Definitioner och tolkningar 2.1 Definitioner I detta Avtal ska följande termer och begrepp ha nedan angiven betydelse: Aktiebolagslagen betyder aktiebolagslagen (SFS 2005:551) med de tillägg och förändringar som gjorts från tid till annan. Aktierna definieras i punkt 1.2. Avtalet betyder detta aktieägaravtal jämte samtliga bilagor till Avtalet. Avtalsdagen betyder dagen för undertecknandet av detta Avtal. Bolaget definieras i punkt 1.1. Bolagsstämma betyder årsstämma eller extrastämma i Bolaget. Innehav betyder Aktierna och alla andra instrument som berättigar innehavaren att teckna sig för aktier, konvertibler, optioner eller på annat sätt erhålla ett ägande i Bolaget. Närstående betyder en (i) juridisk person som direkt eller indirekt Kontrolleras av en Part eller (ii) fysisk eller juridisk person som indirekt eller direkt Kontrollerar en Part. Marknadsvärde betyder värdet på aktie i Bolaget i proportion till samtliga aktier i Bolaget beräknat utifrån Bolagets vid var tid justerade eget kapital (positivt eller negativt belopp). Ordförande betyder Styrelsens ordförande. Revisor betyder Bolagets revisor eller sådan revisionsfirma som utsetts som Bolagets revisorer från tid till annan. 3. Bolaget Styrelsen betyder Bolagets styrelse. Styrelseledamot betyder en ledamot av Styrelsen. Suppleant betyder Styrelsens suppleanter. Överlåtelse betyder en försäljning, gåva, byte eller annan överföring. 3.1 Syftet med samarbetet Syftet med Parternas samarbete är att bedriva Rörelsen genom Bolaget utifrån den vid var tid gällande bolagsordningen för Bolaget (Bolagsordningen) och de vid var tid gällande ägardirektiv som Parterna gemensamt utfärdat för Bolaget. Parterna ska verka lojalt för Bolagets bästa. 3.2 Bolagsordningen Bolagsordningen ska ha den lydelse som framgår av Bilaga. Om Bolagsordningens bestämmelser inte överensstämmer med bestämmelserna i detta Avtal ska Avtalets bestämmelser ges företräde såvitt detta inte står i strid med tvingande lag. Parterna 202 (350)

203 5 ska därvid vidta de åtgärder som erfordras för att intentionerna med detta Avtal ska uppfyllas. 4. Bolaget och dess aktieägare 4.1 Lojalitet Envar Part förbinder sig att rösta för alla beslut och vidta alla andra relevanta åtgärder såvitt avser aktieägandet och Bolagets drift som erfordras för att uppfylla villkoren i detta Avtal Envar Part förbinder sig att tillse att varje av denne utsedd Styrelseledamot informeras om villkoren i detta Avtal. 4.2 Samstämmiga beslut Parterna ska sträva efter att beslut som fattas i Styrelsen, på Bolagsstämma eller annars rörande Bolaget fattas med enighet. 4.3 Finansiering Kapitaltillskott eller inlåning Sådan finansiering av Bolagets verksamhet som sker genom kapitaltillskott eller inlåning från Parterna ska ske proportionellt i förhållande till respektive Parts ägande Driftsbidrag För finansiering av Bolagets löpande verksamhet förbinder sig Parterna att årligen bidra genom att utge (eller tillse att Närstående utger) driftsbidrag till Bolaget proportionellt i förhållande till respektive Parts ägande, dock högst med kronor vardera för varje helt räkenskapsår med första utbetalning under räkenskapsåret Breddat ägande m.m Breddat ägande Parterna ska verka för att ägandet i Bolaget sprids om det befinns främja Rörelsen och gagna Bolaget. Om Parterna är överens kan aktier mot ersättning överlåtas eller nyemitteras till ny ägare. Ersättningen ska gemensamt bestämmas av Parterna. 5. Styrelse och revisor 5.1 Styrelsen ska ha sitt säte i Stockholms kommun. 5.2 Styrelsens sammansättning Styrelsen ska bestå av lägst sex och högst tretton Styrelseledamöter med lägst noll och högst sex Suppleanter vilka utses av respektive Part i enlighet med vad som anges i Bolagsordningen. Av Bolagsordningen framgår att respektive Parts kommunfullmäktige kan utse högst 2 Styrelseledamöter och 1 Suppleant vardera förutom Örebro kommun som kan utse högst 3 Styrelseledamöter och 1 Suppleant. Anledningen till att kommunfullmäktige i Örebro ska kunna utse 3 Styrelseledamöter är för att möjliggöra för Parterna att gemensamt kunna nominera en trettonde 203 (350)

204 6 Styrelseledamot som då avses ska vara ordförande i Bolaget. För det fall kommunfullmäktige i Örebro utser fler än 2 Styrelseledamöter ska således den tillkommande Styrelseledamoten vara en person som Parterna gemensamt har nominerat En Suppleant utsedd av en Part kan inte träda in istället för en Styrelseledamot som utsetts av den andra Parten Parts rätt att utse Styrelseledamot och Suppleant innefattar även rätten att när som helst avsätta utsedd person och utse en ny person i hans eller hennes ställe För det fall en Styrelseledamot eller Suppleant av en eller annan anledning lämnar sitt uppdrag, ska den Part som utsett denne ledamot vara skyldig att så snart det kan ske efter sådant utträde tillse att ny Styrelseledamot eller Suppleant utses. Part ska utan dröjsmål anmäla beslut om val och entledigande till Bolaget som har att ombesörja att anmälan sker till Bolagsverket för registrering. 5.3 Styrelsemöten Styrelsen ska på kallelse av Ordföranden sammanträda minst en gång per räkenskapsår och i övrigt när Styrelseledamot så påkallar. Styrelsesammanträden ska hållas i Stockholm eller på sådant annat ställe som Styrelsen beslutar Kallelse till styrelsesammanträde med angivande av plats och dagordning ska skickas till samtliga Styrelseledamöter och Suppleanter minst en vecka före styrelsemötet om inte Parterna har överenskommit om en kortare tid eller ärendets brådskande natur så påkallar. Dagordningen ska förberedas av Ordföranden. Till kallelsen ska biläggas dokumentation och bakgrundsmaterial inför styrelsemötet. En kopia av kallelsen med tillhörande underlag ska skickas till en kontaktperson som respektive Part har utsett, såvida det inte finns hinder mot detta på grund av författningsreglerad sekretess Styrelsemöte ska normalt hållas genom ett fysiskt sammanträde. Vid sammanträde kan en eller flera av Styrelseledamöterna tillåtas närvara genom telefon om Styrelsen inte motsätter sig detta. För det fall inte annat beslutas av Ordföranden eller en Styrelseledamot så begär kan ett styrelsemöte istället hållas per capsulam genom att ett protokoll med beslutspunkter cirkuleras och undertecknas av samtliga Styrelseledamöter Styrelsen ska anses beslutsför när mer än hälften av Styrelseledamöterna är närvarande. Om styrelsen inte är beslutsför eller blir beslutsför inom 30 minuter från det att styrelsemötet påbörjats ska styrelsemötet ajourneras och återupptas efter tio dagar. Meddelande om att styrelsemötet ajourneras samt att mötet ska återupptas vid en senare tidpunkt ska lämnas av de närvarande Styrelseledamöterna till de som är frånvarande. Då styrelsemötet återupptas ska Aktiebolagslagens regler om beslutsförhet äga tillämpning, alldeles oavsett om Styrelseledamöter nominerade av Part är närvarande eller inte Om ej annat följer av andra bestämmelser i detta Avtal ska Styrelsens beslut fattas med enkel majoritet av de närvarande Styrelseledamöterna Fastställande av styrelsearvoden sker genom enhälligt beslut av bolagsstämman. 204 (350)

205 7 5.4 Ordföranden Ordföranden, som också ska vara ordförande vid Bolagsstämma, ska utses av Styrelsen Ordföranden ska inte ha utslagsröst vid lika röstetal. 5.5 Firmateckning Bolagets firma ska tecknas av: Styrelsen; Ordföranden i förening med Bolagets verkställande direktör. 5.6 Information och rapportering Parterna ska hålla varandra informerade om förhållanden som rör Bolaget. Parterna ska därvid samarbeta och vidta de åtgärder som erfordras för att samtliga Parter ska få tillgång till relevant information innefattande t.ex. räkenskaper och andra dokument från Bolaget. Parterna ska utse en kontaktperson vardera för frågor som rör informationsutbytet kring Bolaget Bolaget ska självt handha dess redovisning och Bolaget ska ha sin adress och förvara sina handlingar på av Parterna gemensamt anvisad plats såvida inte Bolaget hyr egen lokal varvid i så fall handlingarna ska förvaras där. Parterna är överens om att kommunstyrelsen i Örebro kommun i egenskap av arkivmyndighet ska tillse att Bolaget fullgör sina skyldigheter enligt 3 6 Arkivlagen (1990:782). Bolaget ska följa Örebro kommuns arkivreglemente Parterna ska tillse att Styrelsen antar: (i) en intern arbetsordning för Styrelsen, (ii) en instruktion avseende ekonomisk rapportering. Arbetsordningen och instruktionerna ska upprättas med beaktande av vad som avtalats i detta Avtal. 5.7 Revisor Bolagets revisor ska vara den som Parterna gemensamt föreslår. 6. Bolagsstämma 6.1 Före varje Bolagsstämma ska vid behov (eller om någon Part så begär) möte hållas mellan Partena för att bl.a. hantera väsentliga budget- och andra frågor. 6.2 Årsstämma ska hållas senast i maj månad. 6.3 Bolagsstämman ska anses beslutsför om representanter för samtliga Parter är närvarande. Om så inte är fallet och Bolagsstämman inte blivit beslutsför inom 30 minuter efter utsatt tid ska Bolagsstämman ajourneras till den dag som infaller närmast tio dagar därefter. När Bolagsstämman återupptas ska reglerna i Aktiebolagslagen gälla för beslutsförhet. 6.4 Om ej annat följer av andra bestämmelser i detta Avtal, bolagsordningen samt tillämpliga tvingande bestämmelser i lag ska beslut på Bolagsstämman fattas med enkel majoritet. 205 (350)

206 8 7. Enighet kring vissa beslut 7.1 Parterna ska, oavsett vad som anges om Styrelsens och Bolagsstämmans beslutsförhet och majoritetskrav enligt ovan, tillse att inga beslut fattas eller handlingar företas avseende nedanstående frågor utan att såvitt avser styrelsemöte, samtycke föreligger från samtliga av Styrelseledamöterna, eller såvitt avser Bolagsstämma, samtycke föreligger av samtliga Parter: förändringar av Bolagsordningen och förändringar av Bolagets aktiekapital; emissioner, tilldelning eller utställande av aktier eller rättigheter i Bolaget innefattande aktier, konvertibler, optioner, vinstandelsbevis m.m.; beslut om utdelning på aktier i Bolaget eller annan vinstöverföring från Bolaget; likvidering av Bolaget eller väsentlig omstrukturering med undantag för sådant som föreskrivs i tvingande lag; godkännande av budget och efterföljande väsentliga förändringar därav; väsentlig förändring av Bolagets verksamhet; ändring av räkenskapsår eller väsentliga förändringar av Bolagets redovisningsprinciper; överlåtelse av tillgångar eller verksamhet i Bolaget som utgör en väsentlig del av Bolagets verksamhet eller som på ett väsentligt sätt påverkar Rörelsen; beslut om att bilda, förvärva, överlåta eller lägga ned ett dotterbolag eller förvärva eller försälja en substantiell del av aktier (eller motsvarande andelar) i annat bolag; förvärv eller överlåtelse av fast egendom; investeringar utöver vad som följer av budget; upptagande av lån eller annan kredit; ställande av säkerhet eller uttag av inteckningar i fast egendom; ingående, uppsägning eller förändring av avtal som är av väsentlig betydelse för Rörelsen eller Bolaget; inledande eller förlikning i tvist; övriga frågor vilka i enlighet med lag ska beslutas av aktieägarna, innefattande t.ex. godkännande av årsredovisning, beslut om vinst respektive förlust jämte ansvarsfrihet för Bolagets funktionärer; entledigande och tillsättande av verkställande direktör samt förändringar av verkställande direktörs ersättning eller andra förmåner; anställning eller uppsägning av anställd; frågor som rör Bolagets interna arbete, interna policys etc. av väsentlig betydelse för Rörelsen; fastställande och fördelning av styrelsearvoden; andra frågor som är av väsentlig betydelse för Rörelsen eller Bolaget; 206 (350)

207 9 7.2 I de fall ärende enligt ovan upptagits i Styrelsen eller i Bolagsstämmans dagordning och något beslut inte kan fattas eftersom Part inte är närvarande eller erforderlig majoritet eller samtycke inte kan erhållas ska den aktuella frågan avföras från dagordningen, förutsatt att ett beslut inte krävs enligt tillämplig tvingande lagstiftning varvid ett sådant beslut får fattas med tillämpning av Aktiebolagslagens regler och med frångående av denna punkt Överlåtelse av aktier 8.1 Enighet m.m Överlåtelse till någon som inte redan är aktieägare i Bolaget får bara ske om samtliga Parter godkänner sådan överlåtelse och under förutsättning av att den till vilken överlåtelsen sker inträder som Part i detta Avtal per överlåtelsedagen. I övrigt tillämpas hembudsbestämmelsen i Bolagsordningen. 9. Övrigt 9.1 Kostnader Vardera Parterna ska svara för samtliga sina kostnader hänförliga till detta Avtal och de transaktioner som anges häri. 9.2 Överlåtelse m.m Ingendera Part äger rätt att överlåta detta Avtal eller rättigheter hänförliga till detta Avtal utan de andra Parternas skriftliga medgivande därtill. 10. Enkelt bolag 10.1 Parterna har inte med detta Avtal haft för avsikt att bilda ett enkelt bolag. Om detta Avtal ändå skulle medföra att Parterna anses ha ingått bolag, och grund för likvidation av detta bolag föreligger enligt lagen om handelsbolag och enkla bolag, ska det enkla bolaget inte likvideras, utan den Part till vilket likvidationsgrunden är hänförlig ska utträda ur det enkla bolaget. 11. Avtalstid 11.1 Detta Avtal gäller från dagen för dess undertecknande och därefter för en tid av tio år. Om Avtalet inte sagts upp till upphörande med iakttagande av en uppsägningstid om sex månader löper det därefter för en tid av ett år och förlängs sedan med ett år i taget om det inte sagts upp med iakttagande av sex månaders uppsägningstid. 12. Ändringar 12.1 Ändringar i eller tillägg till Avtalet är endast giltiga om de upprättats skriftligen och undertecknats av samtliga Parter. 13. Tvister 13.1 Tvister som uppstår i anledning av detta Avtal ska slutligt avgöras av allmän domstol. 207 (350)

208 10 Detta Avtal har upprättats i sex (6) original, av vilka Parterna har erhållit ett (1) original var. Ort:. den / 2017 Örebro Rådhus AB Ort:. den / 2017 För Region Värmland Ort:. den / 2017 För Karlstads kommun Ort:. den / 2017 För Region Örebro läns förvaltning AB Ort:. den / 2017 För Västerås kommun 208 (350)

209 11 Ort:. den / 2017 För Region Västmanland Bilaga: Bolagsordning 209 (350)

210 12 Revidering av kulturplan inför RS (350)

211 1 (4) Tjänsteställe, handläggare Sammanträdesdatum FöredragningsPM Kultur och ideell sektor,lena Adem Dnr: 17RS2731 Organ Regionfullmäktige Revidering av kulturplan inför 2018 Förslag till beslut Regionfullmäktige beslutar att revideringar enligt redovisat förslag görs av Region Örebro läns Kulturplan inför Sammanfattning Fem revideringsförslag har inkommit, enligt redovisade bilagor. Större revideringar i form av nya texter har gjorts under en ny rubrik som innefattar genreövergripande kultur. Revideringar har även gjorts för verksamheter med förändrade förutsättningar från när kulturplanens grundtext skrevs. Ärendebeskrivning Örebro läns nuvarande regionala kulturplan är en plan för utvecklingen av länets kultur Den är också en viktig del av kultursamverkansmodellen och ligger till grund för fördelningen av både statliga och regionala kulturmedel. Kulturplanen ska genomgå en årlig revidering. Revideringen gäller utvecklingsmål och inte bakgrundstexter förutsatt att det inte handlar om behov av nya områdestexter eller reella förändringar av områden. Revideringsperioden pågick från mitten av februari till 15 maj med möjlighet att lämna skriftliga eller muntliga förslag på revidering. Även förra årets uppföljning, dialogmöten och andra samtal ligger till grund för revideringsförslagen. Följande revideringar av kulturplanen föreslås utifrån förändringar sedan den regionala kulturplanen antogs: 1) Texten om musikkonsulenten för professionell musik med tillhörande utvecklingsmål (sid 16) föreslås utgå. Detta är vår bedömning efter dialog med Länsmusiken där deras resurser för närvarande gör att uppdraget som musikkonsulent inte kan utföras i enlighet med kulturplanens ambitioner. Flera mål som ligger på Postadress Region Örebro län Box 1613, Örebro (350) E-post:

212 2 (4) Tjänsteställe, handläggare Sammanträdesdatum FöredragningsPM Kultur och ideell sektor,lena Adem Dnr: 17RS2731 musikkonsulenten finns redan i Länsmusikens utvecklingsmål och ett mål flyttas till amatörmusikkonsulenten. Länsmusiken ska fortsatt bidra med representation i konsulentnätverket. Det två mål som utgår handlar om att i hela länet skapa ett aktivt arrangörsnätverk och att öka det professionella utbudet vid sidan av Svenska kammarorkestern. Dessa mål kräver om de ska uppfyllas nya politiska beslut om finansiering och eventuellt en annan placering än Länsmusiken. I nuläget innebär ändringen inte förändrad finansiering. 2) Amatörmusikkonsulenten hos Föreningen Scenit (Kulturhuset i Örebro) (sid 17) finansieras sedan flera år delvis med regionala medel utifrån sitt arbete med att stötta ungt arrangörskap i hela länet. Utifrån detta föreslås uppdraget förtydligas med en text i kulturplanen på ett liknande sätt som amatörteaterkonsulenten. Genomförandet av musiktävlingen Imagine (tidigare Musik direkt) som tidigare ha legat hos Länsmusiken tillförs uppdraget. Scenits uppdrag med Ung peng (se sida 8) förtydligas också. Ändringarna kräver inte förändrad finansiering. 3) Efter dialoger med Örebro läns museum och Örebro läns hembygdsförbund har det överenskommits om att den specifika skrivningen med tillhörande utvecklingsmål för hembygdskonsulenten tas bort i sin nuvarande utformning, och ersätts med en fördjupad text om Länsmuseets uppdrag kopplat till hembygdsfrågor. Hembygdsområdet kommer fortsatt att via Länsmuseet vara representerat i konsulentnätverket. Ändringen kräver inte förändrad finansiering. 4) Ett nytt avsnitt har också tillförts kulturplanen med rubriken Genreövergripande kultur och nya kulturuttryck. Detta främst utifrån nya statliga medel inom samverkansmodellen för The Non Existent Center (TNEC) som därmed blir en ny aktör inom samverkansmodellen i vårt län. Under denna rubrik behandlas ytterligare två områden som utgår från regionala förstudier och samtal på statlig och regional nivå. Det två områdena är Design och arkitektur (se även bilagan från Svensk form nedan) och spelkultur. Ändringen kräver i nuläget inte förändrad finansiering. Fem skriftliga revideringsförslag har också inkommit enligt bifogade beslutsunderlag. 1. Ett av dessa (Svensk Form i Örebro län) inkom redan 2016 och har tagits hänsyn till genom det nya textavsnittet om design och arkitektur som beskrivs ovan. 2. Lekebergs kommun har kommit in med flera förslag om arbetet med att nå fler barn och ungdomar med kultur i skolan (en regional kulturgaranti). Synpunkterna kommer att tas med i det fortsatta arbetet med kulturgarantin, och kan få återverkan på nästa års revidering av kulturplanen. 3. Örebro kommun har ett flertal förslag kopplade till frågor som är gemensamma för kommunen och regionen. Dessa kräver i nuläget en fördjupad dialog mellan Örebro kommun och Region Örebro län snarare än ändringar i kulturplanen. Postadress Region Örebro län Box 1613, Örebro (350) E-post:

213 3 (4) Tjänsteställe, handläggare Sammanträdesdatum FöredragningsPM Kultur och ideell sektor,lena Adem Dnr: 17RS Sverigedemokraterna i Örebro kommun vill stryka skrivningar om gender budgeting och HBTQ-utbildningar, vilka ses som felprioriteringar. Vår bedömning är att dessa delar tvärtom är viktiga prioriteringar för att arbeta för ett samhälle med god social sammanhållning, jämlikhet och jämställdhet. 5. Sverigedemokraterna i Region Örebro län önskar lyfta frågor kring hembygd, kulturarv och kulturmiljö högre grad än i nuvarande skrivning. Här kommer en fortsatt dialog med kulturarvsinstitutionerna och hembygdsrörelsen ligga till grund för möjligheten att samla kulturarvsfrågorna på ett tydligare sätt. Sverigedemokraterna i Region Örebro län är dessutom kritiska till skrivningar om mångfald, jämställdhet och ett inkluderande och demokratiskt kulturarv, vilket vi lämnar utan åtgärd då dessa delar är självklara utgångspunkter för de nationella kulturpolitiska målen. För övriga revideringar som handlar om att mindre detaljer förändras, tillförs eller tas bort, utan att verksamheter i stort påverkas, hänvisas till bifogad handling. Bedömning Revideringarna är i vissa fall av omfattande karaktär, men har ventilerats och förankrats i god dialog med berörda parter. Med detta som grund är förslagen till revideringar både väl genomtänkta och ger dessutom en bra grund för en fortsatt positiv utveckling av kulturområdet i vårt län. Konsekvenser för miljö-, barn- och jämställdhetsperspektiven Barn- och jämställdhetsperspektiven är en given utgångspunkt för hela kulturplanen. Detta gäller inte för miljöperspektivet. Ekonomiska konsekvenser Kulturplanen bildar utgångspunkt för den finansiering som sker inom samverkansmodellen. Denna finansiering förhåller sig till budget med eventuell uppräkning. Eventuella omdispositioner inom finansieringen sker alltså inom given budgetram. Uppföljning Kulturplanen följs upp ur många aspekter, från såväl nationell som regional nivå. Postadress Region Örebro län Box 1613, Örebro (350) E-post:

214 4 (4) Tjänsteställe, handläggare Sammanträdesdatum FöredragningsPM Kultur och ideell sektor,lena Adem Dnr: 17RS2731 Beslutsunderlag FöredragningsPM till regionfullmäktige den 31 oktober Förslag på revidering av regional kulturplan inför Skickas till: (Ange vem/vilka beslutet ska skickas till) Postadress Region Örebro län Box 1613, Örebro (350) E-post:

215 Protokoll Sammanträdesdatum Regionstyrelsen Revidering av Kulturplan inför 2018 Diarienummer: 17RS2731 Sammanfattning Örebro läns nuvarande regionala kulturplan är en plan för utvecklingen av länets kultur Den är också en viktig del av kultursamverkansmodellen och ligger till grund för fördelningen av både statliga och regionala kulturmedel. Kulturplanen ska genomgå en årlig revidering. Revideringen gäller utvecklingsmål och inte bakgrundstexter förutsatt att det inte handlar om behov av nya områdestexter eller reella förändringar av områden. Revideringsperioden pågick från mitten av februari till 15 maj med möjlighet att lämna skriftliga eller muntliga förslag på revidering. Även förra årets uppföljning, dialogmöten och andra samtal ligger till grund för revideringsförslagen. Följande revideringar av kulturplanen föreslås utifrån förändringar sedan den regionala kulturplanen antogs: 1) Texten om musikkonsulenten för professionell musik med tillhörande utvecklingsmål (sid 16) föreslås utgå. Detta är vår bedömning efter dialog med Länsmusiken där deras resurser för närvarande gör att uppdraget som musikkonsulent inte kan utföras i enlighet med kulturplanens ambitioner. Flera mål som ligger på musikkonsulenten finns redan i Länsmusikens utvecklingsmål och ett mål flyttas till amatörmusikkonsulenten. Länsmusiken ska fortsatt bidra med representation i konsulentnätverket. Det två mål som utgår handlar om att i hela länet skapa ett aktivt arrangörsnätverk och att öka det professionella utbudet vid sidan av Svenska kammarorkestern. Dessa mål kräver om de ska uppfyllas nya politiska beslut om finansiering och eventuellt en annan placering än Länsmusiken. I nuläget innebär ändringen inte förändrad finansiering. 2) Amatörmusikkonsulenten hos Föreningen Scenit (Kulturhuset i Örebro) (sid 17) finansieras sedan flera år delvis med regionala medel utifrån sitt arbete med att stötta ungt arrangörskap i hela länet. Utifrån detta föreslås uppdraget förtydligas med en text i kulturplanen på ett liknande sätt som amatörteaterkonsulenten. Genomförandet av musiktävlingen Imagine (tidigare Musik direkt) som tidigare ha legat hos Länsmusiken tillförs uppdraget. Scenits uppdrag med Ung peng (se sida 8) förtydligas också. Ändringarna kräver inte förändrad finansiering. 3) Efter dialoger med Örebro läns museum och Örebro läns hembygdsförbund har det överenskommits om att den specifika skrivningen med tillhörande utvecklingsmål för hembygdskonsulenten tas bort i sin nuvarande utformning, och ersätts med en fördjupad text om Länsmuseets uppdrag kopplat till hembygdsfrågor. Hembygdsområdet kommer fortsatt att via Länsmuseet vara representerat i konsulentnätverket. Ändringen kräver inte förändrad finansiering. 4) Ett nytt avsnitt har också tillförts kulturplanen med rubriken Genreövergripande kultur och nya kulturuttryck. Detta främst utifrån nya statliga medel inom samverkansmodellen för The Non Existent Center (TNEC) som därmed blir en ny aktör inom Postadress Region Örebro län Box 1613, Örebro (95) (350) E-post:

216 Protokoll Sammanträdesdatum Regionstyrelsen samverkansmodellen i vårt län. Under denna rubrik behandlas ytterligare två områden som utgår från regionala förstudier och samtal på statlig och regional nivå. Det två områdena är Design och arkitektur (se även bilagan från Svensk form nedan) och spelkultur. Ändringen kräver i nuläget inte förändrad finansiering. Fem skriftliga revideringsförslag har också inkommit enligt bifogade beslutsunderlag. 1. Ett av dessa (Svensk Form i Örebro län) inkom redan 2016 och har tagits hänsyn till genom det nya textavsnittet om design och arkitektur som beskrivs ovan. 2. Lekebergs kommun har kommit in med flera förslag om arbetet med att nå fler barn och ungdomar med kultur i skolan (en regional kulturgaranti). Synpunkterna kommer att tas med i det fortsatta arbetet med kulturgarantin, och kan få återverkan på nästa års revidering av kulturplanen. 3. Örebro kommun har ett flertal förslag kopplade till frågor som är gemensamma för kommunen och regionen. Dessa kräver i nuläget en fördjupad dialog mellan Örebro kommun och Region Örebro län snarare än ändringar i kulturplanen. 4. Sverigedemokraterna i Örebro kommun vill stryka skrivningar om gender budgeting och HBTQ-utbildningar, vilka ses som felprioriteringar. Vår bedömning är att dessa delar tvärtom är viktiga prioriteringar för att arbeta för ett samhälle med god social sammanhållning, jämlikhet och jämställdhet. 5. Sverigedemokraterna i Region Örebro län önskar lyfta frågor kring hembygd, kulturarv och kulturmiljö högre grad än i nuvarande skrivning. Här kommer en fortsatt dialog med kulturarvsinstitutionerna och hembygdsrörelsen ligga till grund för möjligheten att samla kulturarvsfrågorna på ett tydligare sätt. Sverigedemokraterna i Region Örebro län är dessutom kritiska till skrivningar om mångfald, jämställdhet och ett inkluderande och demokratiskt kulturarv, vilket vi lämnar utan åtgärd då dessa delar är självklara utgångspunkter för de nationella kulturpolitiska målen. För övriga revideringar som handlar om att mindre detaljer förändras, tillförs eller tas bort, utan att verksamheter i stort påverkas, hänvisas till bifogad handling. Beslutsunderlag FöredragningsPM regionstyrelsen , revidering av kulturplan inför 2018 Protokollsutdrag nämnd för regional tillväxt Revidering av Kulturplan inför 2018 Årlig uppföljning och revidering av kulturplanen inför Lekebergs kommun Synpunkter från gällande revidering av kulturplanen inför 2018 Synpunkter från gällande revidering av kulturplanen inför 2018 Synpunkter från Sverigedemokraterna (SD) på kulturplan inför 2018 Postadress Region Örebro län Box 1613, Örebro (95) (350) E-post:

217 Protokoll Sammanträdesdatum Regionstyrelsen Yrkanden Elin Jensen (SD) yrkar återremiss av ärendet med hänvisning till Sverigedemokraternas inlämnade synpunkter. Andreas Svahn (S), Jihad Menhem (V) yrkar bifall till föreliggande förslag och avslag på Elin Jensens (SD) återremissyrkande. Catrin Steen (MP), Torbjörn Ahlin (C), Bengt Storbacka (S), Ola Karlsson (M), Katarina Tolgfors (M), Behcet Barsom (KD) och Anna Ågerfalk (L) yrkar bifall till föreliggande förslag. Propositionsordning Ordföranden ställer Elin Jensens (SD) återremissyrkande under proposition och finner att ärendet ska avgöras idag. Därefter konstaterar ordföranden att styrelsen beslutar enligt föreliggande förslag. Reservationer Mot styrelsens förslag reserverar sig Elin Jensen (SD) till förmån för sitt återremissyrkande. Beslut Regionstyrelsen föreslå regionfullmäktige besluta att revideringar enligt redovisat förslag görs av Region Örebro läns Kulturplan inför Skickas till Regionfullmäktige Postadress Region Örebro län Box 1613, Örebro (95) (350) E-post:

218 REGION ÖREBRO LÄN DET HÄR UTVECKLAR VI TILLSAMMANS! Örebro läns kulturplan Reviderad kortversion 2018 Gult text= ny text Blå överstruken text= text som tas bort I kommenterasfälten finns förklaringar till ändringarna 218 (350) 1 (32)

219 REGION ÖREBRO LÄN Innehållsförteckning Innehållsförteckning...2 Kultur är en mänsklig rättighet...4 Region Örebro läns kulturplan Kultursamverkansmodellen...5 De kulturpolitiska målen...5 Att uppnå målen...5 Örebro län - En plats för kulturmöten...6 Region Örebro läns utvecklingsmål för samverkan...7 Samverkan i länet...7 Samverkan med andra län och regioner...7 Internationell samverkan...7 Regional kultur, forskning och kunskapsutveckling...7 Utvecklingsmål för regional samverkan...8 Barn och unga...8 Hela länet...9 Kön, genus...10 Mångfald, etnicitet...10 Kultur och hälsa...10 Funktionsförmåga...11 Teckenspråk...11 Utvecklingsmål för regionalt finansierad kultur...12 Örebro länsteater...12 Stadra Teater...12 Teaterkonsulenten (Riksteatern Örebro län)...13 Amatörteaterkonsulent...13 Länsmusiken med Svenska Kammarorkestern...14 Opera på Skäret...15 Musikkonsulent TAS BORT...16 Amatörmusikkonsulent hos Scenit...17 Professionell scenisk dans samt danskonsulent...18 ArkivCentrum Örebro län...19 Örebro läns museum...20 Regional hembygdskonsulent TAS BORT...21 Länsstyrelsens arbete med kulturmiljö...22 Filmkulturell verksamhet...22 Regionbiblioteket i Örebro län...23 Litteratur...24 Konstkonsulent...25 Hemslöjdskonsulenter...26 Kulturkonsulentsamverkan i Örebro län...27 Genreövergripande kultur och nya kulturuttryck...28 The Non Existent Center (TNEC)...28 Design och arkitektur (350) 2 (32)

220 REGION ÖREBRO LÄN Spelkultur...31 Citat från den regionala ungdomspanelen inför skapandet av kulturplanen Kultur är nyttigt. Det skapar glädje, gemenskap, kreativitet och mycket annat. Jag tror att som barn är det en slags grund. /// Jag är själv otroligt glad att jag fick vara en del av kulturen. Det var en trygghet. Man hade en god självkänsla. Det jag ser som viktigt är att alla har möjligheten utan att det ska handla om bakgrund. /// Det påverkar ungas (och alla andras) välmående och stressnivåer och psykisk ohälsa är något många unga idag tyvärr måste ta sig igenom. Jag tror kultur hjälper unga något enormt!" 220 (350) 3 (32)

221 REGION ÖREBRO LÄN Kultur är en mänsklig rättighet Kultur med en fri ställning är en viktig grundsten i en demokratisk samhällsutveckling. Kultur ger människan möjligheter att utvecklas och gå utanför begränsande ramar. Som den viktiga byggsten kulturen är i människans liv främjar den hälsa och lärande. En region med ett rikt kulturliv upplevs mer attraktiv och stärker tillväxten. Kulturuttrycken skiftar över tid och rum och har sina egna språk. I det bästa av samhällen är kulturen ett sammanhållande kitt där länets invånare kan mötas, beröras, skapa och utvecklas. Att överbrygga hinder och skapa ett inkluderande kulturliv i Örebro län är en av regionens stora utmaningar där barn och unga är särskilt i fokus. Att länets kultur ska vara till för alla står inte i motsättning till kvalitet eller professionalism. Stora delar av de regionala kulturmedlen är vikta för länets kulturinstitutioner, som fungerar som stabila nav med hög kvalitet. Att göra länet attraktivt för fria professionella kulturskapare är betydelsefullt för fortsatt utveckling, liksom att stödja dem som närmar sig professionalitet. Amatörkulturen spelar också en stor roll genom att ge möjlighet till eget skapande. Spets är en förutsättning för bredd på samma sätt som bredd är en förutsättning för spets. Region Örebro län prioriterar arbetet med kultur för alla, med ett särskilt fokus på barn och unga. Samverkan över gränser är ett viktigt medel. Människors ambitioner, kunskap och skaparkraft ska tas tillvara. Människors engagemang och kreativitet skapar utveckling. Det är utgångspunkten för Region Örebro läns kulturarbete och kulturplan. Ett stort och varmt tack till alla er som på olika sätt har varit med och bidragit till att skapa den nya kulturplanen. Vår förhoppning är att vi möts i fortsatt arbete. Irén Lejegren Bengt Storbacka Rikard Åslund Ordf. nämnden för Ordf. fokusnämnden Områdeschef regional tillväxt för kultur, bildning och Kultur och ideell sektor ideella sektorn 221 (350) 4 (32)

222 REGION ÖREBRO LÄN Region Örebro läns kulturplan Kulturplanen har tagits fram av Region Örebro län i dialog med länets kommuner, kulturinstitutioner, civilsamhälle och det fria professionella kulturlivet. Sedan har regionfullmäktige antagit planen politiskt. Den regionala kulturplanen är dels en ansökan om statliga kulturmedel inom kultursamverkansmodellen, dels beskriver den ambitionen för en gemensam kulturutveckling i länet utanför samverkansmodellen. Detta är en kortversion av kulturplanen som innehåller kulturplanens samtliga utvecklingsmål men inga bakgrundstexter. Hela kulturplanen finns på vår webb ( Kulturplanens utvecklingsmål revideras varje år. Kultursamverkansmodellen Kultursamverkansmodellen infördes i Örebro län Det är en nationell kulturpolitisk reform som innebär att regionerna/landstingen fördelar kulturmedel som tidigare fördelades direkt av staten. De verksamheter som berörs på regional nivå är: professionell teater-, dans- och musikverksamhet museiverksamhet biblioteksverksamhet och läs- och litteraturfrämjande verksamhet konst- och kulturfrämjande verksamhet regional enskild arkivverksamhet filmkulturell verksamhet främjande av hemslöjd De kulturpolitiska målen Kulturplanen för Örebro län utgår från nationella mål 1 samt regionala kulturpolitiska mål som finns i den regionala utvecklingsstrategin (RUS) 2 och det kulturpolitiska programmet 3. Andra viktiga utgångspunkter i kulturplanen är FN:s konvention om mänskliga rättigheter och FN:s konvention om barnets rättigheter, ett hållbart samhälle och en god folkhälsa. Att uppnå målen Viktiga ledord för Region Örebro läns arbete med kultur är öppenhet, samhandling, och konkretisering. Utvärdering och uppföljning har alltid ett lärande perspektiv och syftar till förbättring (350) 5 (32)

223 REGION ÖREBRO LÄN Örebro län - En plats för kulturmöten Möten mellan skilda världar och mångfald är vår regionala identitet. Bergshanteringen, jordbruket, sjöfarten och stadsmiljön har alla bidragit till den lokala profileringen, som fortfarande gör sig påmind. Idag finns i länet medborgare från världens alla hörn genom nutida internationell migration. Mångfald och internationella utblickar är och har alltid varit en förutsättning för länets utveckling, så även inom kulturlivet. Örebro är genom sin storlek och sitt geografiska läge den naturliga centralorten för länet. Av länets totala befolkning, cirka invånare, bor nästan hälften i Örebro kommun. De fyra regionala kulturinstitutionerna Örebro läns museum, Länsmusiken, Örebro länsteater och ArkivCentrum är alla belägna i centrala Örebro. Vid sidan av kulturinstitutionerna finns länets regionala kulturkonsulenter inom dans, film, bibliotek, teater, konst, musik, hembygd och hemslöjd med ansvar för att arbeta främjande inom sitt kulturområde. Här finns också Länsstyrelsen som har myndighetsutövande uppdrag inom bland annat kulturmiljö. Många aktörer bidrar till att skapa ett rikt och tillgängligt kulturliv i länet och där länets kommuner: Askersund, Degerfors, Hallsberg, Hällefors, Karlskoga, Kumla, Laxå, Lekeberg, Lindesberg, Ljusnarsberg, Nora och Örebro, har en central roll. I Örebro län finns fria kulturskapare med lokala såväl som nationella och internationella arenor exempelvis den fria teatergruppen Martin Mutter och danskompaniet Raande-Vo. Inom civilsamhället (föreningslivet) och folkbildningen utövas en stor del av det icke professionella kulturlivet. Örebro läns bildningsförbund är folkbildningens intresseorganisation i Örebro län, med uppgiften att främja, stödja och förstärka folkbildningen i länet. Exempel på kulturföreningar är Konstfrämjandet i Bergslagen, Örebro läns hembygdsförbund, Riksteatern Örebro län och Amatörteatersamverkan. Örebro universitet har flera utbildningar med koppling till kultursektorn exempelvis Musikhögskolan. Länet har två högskoleförberedande utbildningar med kulturinriktning och flera folkhögskolor med kulturlinjer som Kävesta folkhögskola. 223 (350) 6 (32)

224 REGION ÖREBRO LÄN Region Örebro läns utvecklingsmål för samverkan Samverkan i länet Utvecklingsmål Region Örebro län ska utveckla samrådet med länets professionella kulturskapare och andra representanter från det professionella kulturlivet i länet genom att skapa en konstområdesövergripande samrådsgrupp i samverkan med KLYS. bland annat genom samverkan med The Art of Sweden, en intresseorganisation för alla fria professionella kulturskapare i Örebro län. Region Örebro län ska fortsätta stödja tematiska kulturfrukostar och liknande initiativ som ett sätt att skapa dialog och nätverk för fortsatt utveckling inom kulturområdet. Samverkan med andra län och regioner Utvecklingsmål Region Örebro län kommer att fortsätta utveckla samarbetet med andra län och regioner. Internationell samverkan Utvecklingsmål Region Örebro län har som ambition att utveckla den internationella samverkan inom kulturområdet, i samverkan med fler aktörer. Regional kultur, forskning och kunskapsutveckling Utvecklingsmål Region Örebro län har inlett ett samarbete med Örebro universitet och Örebro kommun för att utveckla ett kulturellt innovationscenter med fokus på kulturella kreativa näringar. En behovs- och omvärldsanalys kommer att genomföras. Finansiering och bemanning av en reell mötesplats för kreativa kulturskapare med innovativa idéer är nästa steg. Viktiga parter är Region Örebro län, Örebro kommun och Örebro universitet. 224 (350) 7 (32)

225 REGION ÖREBRO LÄN Utvecklingsmål för regional samverkan Utvecklingsmålen nedan har skapats med utgångspunkt i offentliga dialogmöten inför skapandet av kulturplanen och kräver samverkan i någon form. Barn och unga Kommentar [ALLK]: Detaljer tas bort. Kommentar [ALLK]: Tydligare skrivning av Scenits uppdrag Kommentar [ALLK]: Detaljer tas bort. Utvecklingsmål För att nå barn och unga och öka kulturens roll i förskola/skola är en utveckling viktig. Följande mål är prioriterade o En kulturgaranti behövs i länet. Ett förslag ska tas fram av Region Örebro län i samarbete med länets kommuner. Viktiga parter är Region Örebro län, länets kommuner, fristående huvudmän samt sakkunniga inom olika kulturområden så som länets kulturkonsulenter, kulturinstitutioner och andra professionella aktörer. o En fungerande struktur mellan förskola/skola och professionell kultur behöver utvecklas för att stärka kulturens roll i skolan. Region Örebro län kommer till exempel att verka för ökad samverkan mellan politikområdena kultur och utbildning och skapa ett lättanvänt register av förskolors/skolors kulturombud. Viktiga parter i arbetet är länets kommuner, fristående huvudmän, länets kulturkonsulenter, kulturinstitutioner, civilsamhället, övrigt professionellt kulturliv och Region Örebro län. o Dialog ska initieras med förskolärar- och lärarprogrammet på Örebro universitetet i syfte att öka kulturens roll i utbildningen. Implementeringen av Etableringen av Ung Peng i hela Örebro län 4 genomförs med stöd av föreningen Scenit som i samråd med Region Örebro län och länets kommuner står för utbildning om och marknadsföring av Ung peng i länet kommer att ledas av Region Örebro län i samverkan med Föreningen Scenit. Viktiga parter är Scenit, länets kommuner och Region Örebro län Stärkt samverkan mellan länets kultur- och musikskolor är ett pågående utvecklingsarbete som syftar till att förbättra möjligheten för alla barn och unga i länet att utöva kultur. Det handlar till exempel om att öka samverkan med civilsamhället och utveckla El Sistema 5 eller andra arbetssätt i länet. Viktiga parter är länets kultur- och musikskolor, Svenska kammarorkestern/länsmusiken, övriga kulturinstitutioner, Örebro universitet/musikhögskolan, internationella samarbetsparter, civilsamhället/studieförbund, länets kulturkonsulenter samt Region Örebro län. 4 Ung peng i Örebro län är ett snabbt bidrag riktat till unga mellan år som vill genomföra arrangemang och aktiviteter inom kulturområdet för andra unga. 5 El Sistema handlar om öka möjligheten för barn att spela klassisk musik, även om de bor i områden där det råder sämre ekonomiska förutsättningar. 8 (32) 225 (350)

226 REGION ÖREBRO LÄN Länets kulturkonsulenter ska främja kultur på fritiden för barn och unga. Provapå-dagar liknande de som finns inom idrottsrörelsen kommer att genomföras i länets kommuner. Viktiga parter är länets kommuner, regionala kulturkonsulenter, civilsamhället och Region Örebro län. Region Örebro län ska genom Regionbiblioteket bidra med råd till de skolor i länet som vill utveckla sin skolbiblioteksverksamhet. Region Örebro län ska fortsätta utveckla den regionala kulturpanelen för unga i syfte att ge unga ökade möjligheter att framföra synpunkter i kulturfrågor. Kommentar [ALLK]: Dessa två mål ersätts av målet nedan Hela länet Utvecklingsmål Region Örebro län ska arbeta för förbättrade möjligheter att ta sig till och från kultur i hela länet. Det kommer att ske genom fortsatta diskussioner om utvecklingen av kulturbusskortet, en utredning om förutsättningarna för en kulturbuss och liknande åtgärder. Möjligheten att ta del av professionell kultur så som till exempel dans, musik, teater, konst och museal verksamhet i hela länet ska stärkas genom lättrörlighet och utveckling av arrangörskap/kulturella mötesplatser i länet. Viktiga aktörer är länets kulturinstitutioner, det fria professionella kulturlivet, länets kulturkonsulenter, länets kommuner, civilsamhället och andra kulturarrangörer. Länets kulturkonsulenter har en viktig roll i att stärka arrangörskapet i länet och till exempel förmedla information om lämpliga platser/lokaler. Exempel på utvecklingsområden handlar om att utveckla hur länets kulturmiljöer, biografer och bibliotek används. Även inom slöjdområdet och scenkonstområdet är en utveckling önskvärd. Viktiga parter är länets kulturkonsulenter, Länsstyrelsen, Örebro läns museum, ArkivCentrum, länets kommuner, Region Örebro län, hembygdsföreningar, lokala museum, Svenska kyrkan och andra förvaltare av kulturmiljöer i länet, biografarrangörer, folkbibliotek, Regionbiblioteket och professionella kulturaktörer i länet. För att det i hela länet ska vara möjligt att ta del av professionell kultur krävs utveckling av arrangörskap, kulturella mötesplatser/scener såväl som lättrörlig kultur. Viktiga parter är länets kommuner, länets kulturkonsulenter, civilsamhället, länets kulturinstitutioner och andra professionella kulturaktörer liksom övriga kulturarrangörer och förvaltare av platser/lokaler som kan användas till kultur. Ett regionalt strategiskt program för länets kulturmiljö kommer att tas fram av Länsstyrelsen i samverkan med övriga aktörer i länet. Viktiga aktörer är förutom Länsstyrelsen länets kommuner (samhällsförvaltningar och kulturförvaltningar), Örebro läns museum, hembygdsrörelsen, ArkivCentrum, Svenska kyrkan och Region Örebro län. 9 (32) 226 (350)

227 REGION ÖREBRO LÄN Kön, genus Utvecklingsmål Region Örebro län ska undersöka möjligheten hur gender budgeting kan användas som metod för att arbeta systematiskt med jämställdhet i den regionala kulturen. Region Örebro län kommer att genomföra en jämställdhets- och HBTQ-utbildning för politiker och tjänstemän på kommunal och regional nivå inom kulturområdet. Region Örebro län kommer att lyfta frågan om jämställdhet kopplat till kön, könsidentitet och könsuttryck inom kulturområdet, i syfte att sprida kunskap och inspiration för fortsatt arbete. Kommentar [ALLK]: Gender budgeting blir för specifikt, bättre med bredare ingång. Kommentar [ALLK]: För detaljerat. Mångfald, etnicitet Utvecklingsmål Utvecklingsarbete kopplat till kultur och mångfald med fokus på etnicitet och social hållbarhet/inkludering är viktigt. Nyanlända är en prioriterad grupp. Region Örebro läns ska bidra genom att sprida kunskap och goda exempel samt initiera och/eller stödja projekt/verksamhet med sådan inriktning. Viktiga samarbetsparter är Region Örebro län, Örebro läns bildningsförbund, folkbildningen, civilsamhället, länets kommuner och länets kulturaktörer. Finska estetiska kulturuttryck och det finska kulturarvet ska synas regelbundet i länet. En plan för ett strategiskt arbete omkring detta behöver skapas i samverkan med länets förvaltningskommuner. Ett första fokus är att skapa en reell årlig samverkan med gemensam finansiering. Samrådsmöten med den Sverigefinska nationella minoriteten är rådgivande i arbetet. Samverkansparter är Region Örebro län, länets förvaltningskommuner, den sverigefinska gruppen. Viktiga parter i det förlängda arbetet är till exempel länets kulturinstitutioner, länets regionala kulturkonsulenter och Finlandsinstitutet. Att synliggöra det romska kulturarvet i länet ska stimuleras genom utställningar, föreläsningar och liknande. Viktiga parter är Region Örebro län, länets kulturarvsaktörer, länets kommuner och civilsamhället. Kultur och hälsa Utvecklingsmål Region Örebro län ska fortsätta ingå i det nationella nätverket Kultur i vården och ta del av nationell forskning inom kultur och hälsa. Region Örebro län ska fortsätta utveckla samverkan inom Region Örebro län exempelvis genom det interna nätverket för kultur och hälsa. Region Örebro län ska fortsätta stödja och initiera projekt med koppling till kultur och hälsa. 10 (32) 227 (350)

228 REGION ÖREBRO LÄN En utvecklad samverkan mellan Region Örebro län och kommuner som bedriver arbete kopplat till kultur för äldre inom vård och omsorg ska främjas. Funktionsförmåga Utvecklingsmål Region Örebro län ska sprida kunskap och goda exempel samt följa upp institutionernas arbete för utveckling kopplat till funktionsförmåga. Civilsamhället har också en viktig roll. Viktiga samarbetsparter är Region Örebro län, länets kulturinstitutioner och civilsamhället. Teckenspråk Utvecklingsmål Region Örebro län vill stärka förutsättningarna för teckenspråkiga kulturuttryck. Det kommer bland annat att ske genom utveckling av en interregional samordning för teckenspråk inom kulturområdet. Viktiga parter är Region Örebro län, Västra Götalandsregionen, Örebro kommun samt organisationer och projekt som arbetar med kultur och teckenspråk. 228 (350) 11 (32)

229 REGION ÖREBRO LÄN Utvecklingsmål för regionalt finansierad kultur Nedan redovisas utvecklingsmål för aktörer som ingår i samverkansmodellen samt amatörteaterkonsulenten, hembygdskonsulenten och Länsstyrelsen i Örebro län. Örebro länsteater Utvecklingsmål Barn och unga Örebro länsteater vill att alla barn i regionen ska få ta del av professionell scenkonst varje termin. För att nå detta mål vill Örebro länsteater spela barnteater i hela länet och vara en resurs i det strukturella arbetet med att skapa en kulturgaranti i regionen, tillsammans med Teater Martin Mutter och andra professionella aktörer. Kultur för alla Örebro länsteater vill arbeta för att fortsätta utveckla teckenspråkig scenkonst nationellt, med regionen som bas i samverkan med Riksteatern. Fokus i det arbetet är konst och kultur på lika villkor. Samverkan över gränser Örebro länsteater kommer i samverkan med civilsamhället och andra kulturaktörer (lokalt, regionalt, nationellt) skapa internationella och interkulturella scenkonstmöten. Örebro länsteater är en regional konstnärlig resurs för exempelvis skolan, andra professionella teateraktörer och amatörteatern. Konstnärligt arbete Örebro länsteater ska vara en fri och obunden kraft som genom sin konstnärliga kvalitet initierar, kritiserar och reflekterar över de processer som skapar samhället. Örebro länsteater kommer att skapa flera föreställningar utifrån hur det är att leva i Örebro län, genom research och intervjuer med medborgarna i länets alla kommuner. Stadra Teater Utvecklingsmål Barn och unga Stadra Teater har ambitionen att involvera och arbeta med teaterskolning för barn och ungdomar i sina föreställningar samt genom teaterkurser via folkbildningens kulturskola i Nora. Kultur för alla Stadra Teater vill fortsätta att skapa konst och kulturupplevelser av hög kvalitet. Teatern är och skall vara en tillåtande plats för alla, med hållningen att vara den 229 (350) 12 (32)

230 REGION ÖREBRO LÄN öppna platsen som skapar utrymme för personer med olika etnicitet, språkgemenskap, sexuell läggning, trosuppfattning och funktionsnedsättning. Stadra Teater kommer att arbeta vidare med ökad fysisk tillgänglighet. Samverkan över gränser Stadra Teater har som ambition att utveckla samverkan med Örebro länsteater och Teater Martin Mutter i ett ömsesidigt givande och tagande. Teaterkonsulenten (Riksteatern Örebro län) Utvecklingsmål Barn och unga Teaterkonsulenten kommer att arbeta för att den professionella teatern och scenkonsten ska nå alla barn och unga i länet på skolan och på fritiden. Det kommer bland annat att ske genom dialog samt inspirations- och fortbildningsdagar. Kultur för alla Teaterkonsulenten kommer att fortsätta att stärka den teckenspråkiga scenkonsten, stödja att dövkompetens tas tillvara, samt skapa mötesplatser för döva och hörande på lika villkor i Örebro län. Samverkan över gränser För att den professionella teatern och scenkonsten ska vara tillgänglig för alla behövs ett starkt och aktivt arrangörsnätverk i hela länet. Teaterkonsulenten har en viktig roll i det arbetet och kommer att fortsätta arbeta för att stärka samverkan med länets teateraktörer. Amatörteaterkonsulent Utvecklingsmål Barn och unga Amatörteaterkonsulenten kommer att stödja starten av nya teatergrupper för barn och unga på platser i länet där ett sådant utbud saknas. Ett viktigt mål är att barn, oavsett ekonomi, ska ha möjlighet att delta. Kultur för alla Amatörteaterkonsulenten ska arbeta för att nå människor som inte tidigare har haft möjlighet att utöva amatörteater. Exempel på detta är samverkan med boenden för ensamkommande flyktingbarn samt att tillgängliggöra teaterkurser och festivaler för den teckenspråkiga målgruppen. Samverkan över gränser Amatörteaterkonsulenten kommer att arbeta för en långsiktig samverkan mellan amatörteatern och den professionella teatern i länet. Att öka utbytet med andra län är också viktigt. 230 (350) 13 (32)

231 REGION ÖREBRO LÄN Utbildning och annat stöd till länets amatörteatergrupper, att utveckla samarbeten med fler studieförbund samt att stärka kvaliteten inom amatörteatern i länet är centrala målbilder för amatörteaterkonsulenten. Länsmusiken med Svenska Kammarorkestern Utvecklingsmål Barn och unga Länsmusiken avser att förstärka de pedagogiska insatserna och förbättra samverkan med skolor och musik- och kulturskolor i länets alla kommuner. Länsmusiken och Svenska Kammarorkestern spelar en självklar stark roll i El Sistema som bedrivs av kommuner i länet. Länsmusiken och Svenska Kammarorkestern spelar en självklar stark roll i de pedagogiska projekt av El Sistema-karaktär som kommer att startas i regionen i samverkan med Musikhögskolan, länets kommuner och Region Örebro län. Det nationella tävlingsevenemanget för ungdom, IMAGINE (tidigare Musik Direkt) ska förankras och genomföras i länets kommuner. Kommentar [ALLK]: Förändringarna nedan föreslås Länsmusiken utifrån att musikkonsulenttjänsten tas bort och mål istället flyttas över till Länsmusiken alternativt utgår. De föreslagna förändringarna påverkar inte fördelningen av medel till Länsmusiken. Kommentar [ALLK]: Ändrad formulering utifrån faktiska förhållanden. Kommentar [ALLK]: Diskussioner förs om detta ska vara en del av Länsmusikens mål eller möjligen Scenits? Kommentar [ALLK]: Länsmusikens mål som tidigare låg hos musikkonsulenten. Kommentar [ALLK]: Mål flyttat från kultur för alla till samverkan över gränser. Kultur för alla Länsmusiken ska arbeta för att nå länets invånare med ett professionellt musikutbud med musikalisk genrebredd. Ett särskilt fokus är barn och unga. Länsmusiken kommer att arbeta med att nå länsinvånare med ursprung i andra länder och med andra musikaliska rötter, för musikaliskt utbyte och för att bredda publiken. Samverkan över gränser Länsmusiken vill i samverkan med andra aktörer stimulera ett professionellt musikutbud i flera musikaliska genrer, som komplement till den kommersiella marknaden. Exempel på detta är Live at Heart, Folk at Heart, Jazzfestivalen i Askersund och Nora kammarmusikfestival. Länsmusiken har som ambition att öka närvaron i hela länet genom arrangemang i mindre skala. Samverkan med länets kommuner är en förutsättning för genomförandet. Med fördel kan detta ske i samverkan med länets övriga kulturliv. Svenska Kammarorkesterns nationella och internationella turnésamverkan skall fortsätta liksom andra utvecklingsprojekt. Gästspel som tidigare inte har kunnat tas emot blir möjliga genom de nya förutsättningar som konserhuset ger. Kvalitet Hög kvalitet ska känneteckna Länsmusikens hela verksamhet (konstnärligt, tekniskt och administrativt). Svenska Kammarorkestern ska behålla sin nivå som en 14 (32) 231 (350)

232 REGION ÖREBRO LÄN internationellt ledande symfonisk orkester och Länsmusiken ser en fortsatt viktig roll i utvecklingen av Opera på Skäret. Övrigt Länsmusiken ska vara representerad i konsulentnätverket och delta i det arbete som genomförs där. Region Örebro län ska se närmare på behovet av och möjligheterna till en musikkonsulent med annan placering än Länsmusiken med uppdrag att arbeta för det professionella breddade musikutbudet i hela länet, Kommentar [ALLK]: Länsmusikens mål som tidigare låg hos musikkonsulenten. Kommentar [ALLK]: Nytt mål utifrån att musikkonsulentuppdraget tas bort. Opera på Skäret Utvecklingsmål Barn och unga Opera på Skäret har som ambition att utveckla en verksamhet för barn och unga. Kultur för alla Opera på Skäret ska fortsätta att nå en internationell publik samt fortsätta att nå SFIelever i länet med sin verksamhet. Samverkan över gränser Den regionala samverkan med Länsmusiken och Örebro universitet är en viktig förutsättning för Opera på Skäret. Samverkan kommer att fortsätta utvecklas under perioden. Opera på Skäret kommer att intensifiera sitt arbete med internationell samverkan och förbereder deltagande i EU-projekt. Kvalitet Opera på Skäret har som mål att utöka med ytterligare produktioner varje sommar. Dessa produktioner ska ha samma höga konstnärliga kvalitet som idag. 15 (32) 232 (350)

233 REGION ÖREBRO LÄN Musikkonsulent TAS BORT Utvecklingsmål Barn och unga Musikkonsulenten ska arbeta för att nå länets invånare med ett professionellt musikutbud i andra musikaliska genrer än Svenska kammarorkesterns. Ett särskilt fokus är barn och unga. FLYTTAS TILL LÄNSMUSIKENS UPPDRAG under Musik för alla Det nationella tävlingsevenemanget för ungdom, IMAGINE (tidigare Musik Direkt) ska förankras och genomföras i länets kommuner. (MÅL FLYTTAS TILL SCENITS MUSIKKONSULENT) Kultur för alla Musik kan inbegripa alla oberoende av språkgemenskap. Ett mål är därför att tillgängliggöra olika slags professionell musik över etniska gränser i vårt län. INGÅR REDAN i LÄNSMUSIKENS UPPDRAG Samverkan över gränser Musikkonsulenten ska arbeta för att öka det professionella musikutbudet vid sidan av Svenska kammarorkestern. En viktig del i arbetet handlar om ett etablera fungerande samverkan med Musikhögskolan, länets kommuner, folkhögskolor och andra relevanta aktörer i länet. ETT UPPDRAG SOM DELVIS UTGÅR, ÄVEN OM DELAR REDAN GENOMFÖRS AV LÄNSMUSIKEN.. BEDÖMNINGEN ÄR ATT MÅLET SOM HELHET KRÄVER NY FINANSIERING OCH EN KONSULENT SOM VERKAR FRÅN ANNAN PLATS ÄN LÄNSMUSIKEN, Arrangörskap i länet För att det professionella breddade musikutbudet ska vara tillgängligt för alla behövs ett starkt och aktivt arrangörsnätverk i hela länet. Musikkonsulenten har en viktig roll i det arbetet. ETT UPPDRAG SOM DELVIS UTGÅR, ÄVEN OM DELAR REDAN GENOMFÖRS AV LÄNSMUSIKEN.. BEDÖMNINGEN ÄR ATT MÅLET SOM HELHET KRÄVER NY FINANSIERING OCH EN KONSULENT SOM VERKAR FRÅN ANNAN PLATS ÄN LÄNSMUSIKEN Kommentar [ALLK]: Detta stycke utgår och mål flyttar till Svenska Kammarorkestern, Scenit eller tas bort från den regionala kulturplanen då de inte bedöms som möjliga att uppfylla utifrån nuvarande lösning. Region Örebro län ser vidare på möjligheten till och behovet av en professionell musikkonsulent placerad på annan plats än Länsmusiken (se nytt mål under övrigt Länsmusiken). Övrigt Skapa och implementera en organisatorisk lösning för musikkonsulenten som ger så goda samverkansfördelar som möjligt. TVÅ NYA MÅL UNDER ÖVRIGT LÄNSMUSIKEN ERSÄTTER DETTA 16 (32) 233 (350)

234 REGION ÖREBRO LÄN Amatörmusikkonsulent hos Scenit I länet finns en regional amatörmusikkonsulent, anställd av föreningen Scenit som finns hos Kulturhuset i Örebro. Föreningen Scenit ägs av ett flertal av länets studieförbund. Tjänsten är delvis finansierad av Region Örebro län. Amatörmusikkonsulenten arbetar i huvudsak med arrangörsutveckling genom att skapa fler speltillfällen för folkbildningens unga och oetablerade amatörmusiker. Det handlar om att årligen genomföra egna arrangemang, stötta samarrangemang och att därigenom utbilda kommande generation musiker. Flera av aktiviteterna som arrangeras görs av eller tillsammans med ungdomar. Viktiga samarbetsparter är lokala aktörer i form av föreningar, studieförbund, företag och kommuner. Amatörmusikkonsulenten ingår i länets regionala kulturkonsulentnätverk. Scenit har ytterligare ett uppdrag. Det handlar om att sprida och etablera Ung peng i hela länet. Scenit har här ett ansvar för att utbilda länets kommuner samt sprida information om att stödet finns bland länets ungdomar (se mer information sida x). Kommentar [ALLK]: Ny skrivning utifrån de medel vi ger till Scenit årligen för en amatörmusikkonsulent. Kommentar [ALLK]: Diskussioner förs med Länsmusiken om de eller Scenit ska genomföra detta mål. Utmaningar och satsningar Att underhålla nätverk och att hitta nya vägar för arrangemang, delaktighet och scener är en ständig utmaning i arbetet där en viktig del handlar om finansiering genom det regionala näringslivet. En viktig utmaning handlar om att nå hela länet med verksamheten och då handlar det både om att nå en publik från hela länet på egna arrangemang/samarrangemang och att stärka det unga arrangörskapet inom musikområdet till exempel genom möjlighet till spelningar för unga amatörmusiker från hela länet. Utvecklingsmål Barn och unga Amatörmusikkonsulenten stödjer unga som vill genomföra egna musikarrangemang/ spelningar i länet. Möjligheterna för amatörmusikkonsulenten att genomföra den nationella tävlingsevenemanget för ungdom, IMAGINE (tidigare Musik Direkt) kommer att ses över Kultur för alla Amatörmusikkonsulenten arbetar för ett stärkt arrangörskap i hela länet i syfte att ge unga amatörer utvecklingsmöjligheter och samtidigt nå en ny publik. Samverkan över gränser Amatörmusikkonsulenten samarbetar med olika aktörer för att genomföra arrangemang och stötta ungt arrangörskap inom musikområdet. Exempel på samverkansparter är studieförbund, föreningar och andra lokala aktörer. Samverkan med länets kommuner ska utvecklas bland annat med stöd av Region Örebro län. 17 (32) 234 (350)

235 REGION ÖREBRO LÄN Amatörmusikkonsulenten ska vara representerad i konsulentnätverket och delta i det arbete som genomförs där. Professionell scenisk dans samt danskonsulent Utvecklingsmål Barn och unga Dans i Örebro län kommer att fortsätta utvecklingen av dans för förskola/skola i syfte att nå alla barn och unga i länet. Detta kommer bland annat att ske genom residensverksamhet, gästspel, turnéslinga och pedagogisk verksamhet. Kultur för alla För att nå hela länet kommer ett viktigt fokus för Dans i Örebro län att vara lättrörlighet. Projektanställda professionella kommer att sprida dans i hela länet på ett sätt som inte har varit möjligt tidigare. Samverkan över gränser Det finns i länet en röd tråd från dans i skolan till kvällskurser, gymnasiet, eftergymnasiala utbildningar och vidare till den professionella dansen. Aktörerna skulle dock kunna samverka på ett tydligare sätt. Dans i Örebro län kommer att stimulera skapandet av ett nätverk för yrkesverksamma i länet. Danskonsulenten kommer att verka för att utveckla samverkan omkring den professionella sceniska dansen i länet med parter så som länets kommuner, regionala kulturinstitutioner med flera. Viktiga frågor är till exempel marknadsföringen av dans i länet, utvecklingen av en dansstudio och samordning av resurser. Dansstudio En viktig förutsättning för den professionella dansen i Örebro län är en lämplig dansstudio/dansscen att använda för längre skapande, proffsklassverksamhet och residensverksamhet. Danskonsulenten är en viktig part vid diskussioner om hur en sådan bör utformas. 235 (350) 18 (32)

236 REGION ÖREBRO LÄN ArkivCentrum Örebro län ArkivCentrum står inför en flytt från nuvarande lokaler, vilket kommer att påverka deras verksamhet och måluppfyllelse under Utvecklingsmål Barn och unga ArkivCentrum kommer att utveckla det digitala klassrummet bland annat genom nya teman. Forskarskolorna för gymnasiet och besöksprogram för skolans samtliga stadier kommer också att utvecklas. Kultur för alla ArkivCentrum kommer att genomföra projekt för att synliggöra dövas historia samt vidareutveckla metoden för att tillvarata minnen från människor med annat modersmål än svenska. Samverkan över gränser ArkivCentrum kommer att prioritera att utveckla Arkivdepån i Arboga tillsammans med Arkiv Västmanland. Verksamheten ska gynna invånarna i båda länen. ArkivCentrums samverkan med Örebro läns museum kommer att stärkas genom gemensamma aktiviteter i länets kommuner. Kultur för äldre Området kultur och hälsa med fokus på äldre personer kommer att utvecklas av ArkivCentrum bland annat genom ökad kontakt och verksamhet med pensionärsorganisationer. 236 (350) 19 (32)

237 REGION ÖREBRO LÄN Örebro läns museum Denna text läggs till Örebro läns museums ordinarie text: Örebro läns museum samarbetar med Örebro läns hembygdsförbund genom att tillhandahålla konsulent och en administrativ funktion tillsammans, motsvarande en halvtids -tjänst. Konsulentverksamheten innebär främst att vara sakkunnig åt förbundsstyrelsen samt kontakt och rådgivning mot föreningarna. Viss del utvecklingsarbete mot föreningarna ingår samt att samordna satsningar, program och kurser. Verksamheter som inbegriper barn och unga, kultur för alla, samverkan över gränser samt hållbarhet ska därvid prioriteras. Den administrativa funktionen innebär posthantering, förenings- och medlemsregister, diarieföring, arkivering och utskick av nyhets- och informationsbrev. Vidare ingår föreningsservice och att ta fram underlag till styrelse och föreningar. Kommentar [ALLK]: Diskussioner mellan Örebro läns museum, Örebro läns hembygdsförbund och Region Örebro län innebär att den regionala hembygdskonsulenten på sida 21 tas bort och ersätts av en text i beskrivningen av Örebro läns museums verksamhet enligt nedan. De specifika målen för hembygdskonsulenten utgår därför från kulturplanen. Utvecklingsmål Barn och unga Örebro läns museum kommer att fortsätta det påbörjade arbetet med att utveckla utställningar och pedagogisk verksamhet för att ge barn en rik museiupplevelse. Den pedagogiska verksamheten för förskolor och skolor hos Örebro läns museum ska vidareutvecklas. Dialog och samverkan med lärare och elever i länet är en viktig del i arbetet. Kultur för alla Ett mångfaldsperspektiv ska genomsyra Örebro läns museums hela verksamhet. Främlingsfientlighet ska motverkas och demokrati främjas. Museet ska arbeta för social och kulturell hållbarhet och stärka ställningen som en mötesplats för alla medborgare genom att undersöka synen på kunskap och hur vi skapar våra gemenskaper. HBTQ- och livsåskådningsfrågor samt konsumtions- och hållbarhetfrågor ska lyftas fram i den publika verksamheten. Samverkan över gränser Örebro läns museum ska öka samverkan med andra kulturinstitutioner i länet. Örebro läns museum ska arbeta för att öka andra aktörers kompetens att bevara och använda kulturarvet. Örebro läns museum kommer att ha en ökad och breddad samverkan med civilsamhället. Bevara, använda och utveckla kulturarvet Örebro läns museum övergripande mål är att bevara, använda och utveckla kulturarvet. En översyn av museets föremålssamling kommer att genomföras och 20 (32) 237 (350)

238 REGION ÖREBRO LÄN digitaliseringen fortsätta. Samlingarna ska i högre grad nyttjas i den publika verksamheten. När det gäller Örebro läns museums arbete med Bild och form se Bild och form på sida 25. Regional hembygdskonsulent TAS BORT Utvecklingsmål Barn och unga Hembygdskonsulenten kommer att arbeta med att utveckla nätverk och barnverksamheten inom hembygdsrörelsen genom att inspirera till aktiviteter som görs för, med och av barn och unga. Kommentar [ALLK]: Diskussioner mellan Örebro läns museum, Örebro läns hembygdsförbund och Region Örebro län innebär att den regionala hembygdskonsulenten tas bort och ersätts av en text i beskrivningen av Örebro läns museums verksamhet se sida De specifika målen för hembygdskonsulenten utgår därför från kulturplanen Kultur för alla De kulturella mötesplatserna inom hembygdsgårdar, föreningslokaler och kulturhistoriska miljöer ska synliggöras och tillgängliggöras för alla grupper i samhället och för olika former av kulturuttryck. Hembygdskonsulenten har en viktig roll i utvecklingsarbetet. Samverkan över gränser Hembygdskonsulenten kommer att utveckla samverkan med regionala kulturinstitutioner, andra organisationer och kulturslag för att skapa ett större kulturutbud och bättre tillgänglighet till kulturarv i regionen. Hållbarhet Hembygdskonsulenten har en viktig roll i att inspirera föreningslivet med arbete för en social och kulturell hållbarhet. Hembygdsrörelsen har en viktig uppgift i att arbeta för ett mer inkluderande samhälle, öppet för alla grupper och kulturer. 21 (32) 238 (350)

239 REGION ÖREBRO LÄN Länsstyrelsens arbete med kulturmiljö Utvecklingsmål Samverkan över gränser Ett regionalt strategiskt program för länets kulturmiljö kommer att tas fram i samverkan med länets kommuner och andra viktiga aktörer inom området. Länsstyrelsen kommer att stötta de kommuner som tar fram kommunala kulturmiljöprogram. Filmkulturell verksamhet Utvecklingsmål Barn och unga Filmkonsulenten kommer att ta initiativ till att skapa ett nätverk med länets kommuner, förskolor, skolor och filmpedagoger i syfte att skapa förutsättningar för mer filmkulturell verksamhet i förskolan och skolan. Filmkonsulenten kommer att verka för att det i varje kommun finns en öppen filmverksamhet på fritiden, genom studieförbund och/eller kulturskola. Kultur för alla För att stärka jämställdheten inom filmproduktionsområdet kommer filmkonsulenten fortsätta verka för att fler kvinnor blir aktiva inom film. Det kommer bland annat att ske genom sättet erbjudanden utformas och innehåll i utbildningar. Samverkan över gränser Filmkonsulenten kommer i samarbete med Filmregionen att underlätta för talangfulla filmare att ta steget till den professionella filmbranschen. Ett första steg är att etablera mötesplatser mellan amatörer och professionella. Biografutveckling Filmkonsulenten ska undersöka om det finns behov av nätverk mellan biografaktiva i länet, och i så fall bilda nätverk i syfte att främja arrangörskap, publikarbete och liknande frågor. 239 (350) 22 (32)

240 REGION ÖREBRO LÄN Regionbiblioteket i Örebro län Utvecklingsmål Barn och unga Regionbiblioteket kommer att initiera fortbildning och fortsatt utveckling av läsfrämjande i länet i samverkan med folkbiblioteken och andra samarbetsparter. En del i det arbetet är Bokstart 6 som riktar sig till små barn och vuxna omkring dem.att utveckla en läsfrämjandestrategi för regionen med stöd i Statens kulturråds handlingsprogram för läsfrämjande. Ett bibliotek i länet kommer med stöd av Regionbiblioteket att utvecklas till ett modellbibliotek för hur man inom biblioteksväsendet kan arbeta utifrån FN:s konvention om barnets rättigheter. Kommentar [ALLK]: Förändrade mål utifrån nya förutsättningar samt nya medarbetare på Regionbiblioteket. Kommentar [ALLK]: Nya förutsättningar Kultur för alla Regionbiblioteket avsätter årligen medel till folkbiblioteken för utvecklingsarbete med syftet att fungera som attraktiva kulturella och gränsöverskridande demokratiska mötesplatser. Ett nytt kriterium för dessa medel kommer att vara kultur för alla. Regionbiblioteket kommer att initiera ett arbete för HBTQ-perspektiv på folkbiblioteken. En referensgrupp med representanter från folkbibliotek och andra relevanta aktörer ska bildas för genomförandet. Regionbiblioteket kommer att stödja folkbibliotekens arbete för att uppnå digital delaktighet och minska det digitala utanförskapet utifrån länets Digitala Agenda. Viktiga samverkansparter är folkbildningen och andra regionala och nationella aktörer. Regionbiblioteket kommer att arbeta för att ta fram metoder för medborgarnas delaktighet i att skapa en attraktiv biblioteksmiljö. Regionbiblioteket kommer att utveckla en läsfrämjandestrategi för regionen, med stöd i Kulturrådets Handlingsprogram för läsfrämjande. Samverkan över gränser Regionbiblioteket kommer fortsätta samverkan inom Dela & Lär med andra regionala biblioteksverksamheter i Sörmlands och Västmanlands län. Det handlar om att förstärka insatserna av kompetensutveckling hos bibliotekspersonalen i länen, genom gemensamma fortbildningar, chefssamverkan och nätverk. Regionbiblioteket kommer att genomföra en utvärdering av mediesamverkan. mellan Örebro län och Västmanlands län för fortsatt utveckling. Regionbiblioteket kommer att verka för att samtliga kommuner i regionen har aktuella biblioteksplaner. 6 En satsning av Statens kulturråd. 23 (32) 240 (350)

241 REGION ÖREBRO LÄN Övriga mål Regionbiblioteket kommer att undersöka hur biblioterapi kan användas som metod för att utveckla folkbibliotekens läsfrämjande, litteraturfrämjande och skrivfrämjande. Regionbiblioteket kommer att ge stöd till biblioteksansvariga i deras arbete med medarbetarskap och organisationsutveckling. Litteratur Utvecklingsmål Barn och unga Barn och ungas skrivande ska fortsätta utvecklas av Regionbiblioteket i samverkan med folkbiblioteken. Ett exempel är den redan etablerade skrivartävlingen digit!. Regionbiblioteket kommer att ta initiativ till möten med länets kulturskolor för att lyfta frågan om att inrätta skrivande som ett eget ämne. Övrigt En förundersökning kommer att genomföras med syfte att klargöra hur en utveckling inom litteraturområdet skulle kunna se ut i vårt län, vem eller vilka som bör ha det ansvaret och med vilka medel. Utifrån genomförd förundersökning och finansiellt utrymme kommer en handlingsplan med prioriterade områden att tas fram. 241 (350) 24 (32)

242 REGION ÖREBRO LÄN Konstkonsulent Utvecklingsmål Barn och unga För att underlätta skolans kontakt med professionella konstnärer såväl som för att underlätta professionella konstnärers möjlighet att anställas i projekt, kommer konstkonsulenten skapa en pool på webben (se med professionella konstnärer och konsthantverkare i länet. Kultur för alla Det strategiska utvecklingsarbetet för att stärka infrastrukturen inom bild och form i länet kommer att fortsätta. En handlingsplan för bild och formområdet kommer att skapas utifrån de slutsatser som drogs i genomförd utredning. Viktiga delar att ta fasta på i handlingsplanen är: Den nya handlingsplanen för bild och form som togs 1 februari 2017 är fortsättningsvis utgångspunkten för utvecklingsarbetet inom bild och form i länet och lyfter bland annat det nya uppdraget till Konstfrämjandet i Bergslagen som drivande av ett utvecklingsprojekt med fokus på konstpedagogik i hela länet. Örebro läns museum som under lång tid bedrivit en viss konstverksamhet samt fogar över en uppskattad konstsamling har fortsatt ambitionen att vara en intressant arena för konst. (Se mer info i handlingsplanen (länk) och utvecklingsmålen nedan). Det behövs en stark regional aktör med uttalat ansvar för bild och form, exempelvis genom samverkan mellan Örebro läns museum och andra aktörer. Den konstpedagogiska verksamheten i länet behöver stärkas för att ge fler möjligheter till konstupplevelser i länet. Konstkonsulentens uppdrag kommer att utvecklas vidare utifrån de diskussioner som har förts Med den bakgrunden är målsättningen att konstkonsulenten byter huvudman från Örebro läns museum till Region Örebro län, vilket innebär stärkt ekonomi. Viktigt i utvecklingen är att stödja satsningar som gör att bild och form når hela länet. Samverkan över gränser Konstkonsulenten vill satsa på residensverksamhet inom bild- och formområdet i länet tillsammans med fler konstaktörer så som Örebro konsthall och länets kommuner. Genom residensverksamhet kan ny kunskap och stimulans nå länet. Konstkonsulenten kommer att fungera som en sammanhållande länk. Konstkonsulenten ska vara med och stimulera samverkan mellan länets olika konstaktörer genom nya mötesplatser. Det handlar om att skapa en plattform där konstnärer/konstnärsgrupper, utställningsarrangörer, tjänstemän med flera får 242 (350) 25 (32)

243 REGION ÖREBRO LÄN möjlighet att träffas kontinuerligt och förutsättningslöst runtom i länet exempelvis genom frukostmöten, lunchmöten eller liknande. MU-avtalet och enprocentsregeln Konstkonsulenten kommer att verka för att länets kommuner följer enprocentsregeln samt att fler utställningsarrangörer följer MU-avtalet. Det kommer att ske på ett systematiskt sätt, exempelvis genom regelbundet återkommande fortbildningar/ workshops i länet med relevanta aktörer. En utvärdering kommer att genomföras av Region Örebro län om konsekvenserna av att de aktörer som tar del av regionala bidrag åläggs att följa MU-avtalet. Politiskt beslut kommer sedan att fattas i frågan. Marknadsföring Länet behöver bättre marknadsföring av länets professionella konstnärer/konsthantverkare och övrigt konstliv varför konstkonsulenten kommer att fortsätta arbetet med att utveckla webblösningen Hemslöjdskonsulenter Utvecklingsmål Barn och unga Slöjdkonsulenterna ska tillsammans med andra aktörer utveckla nätverk av unga slöjdare som samlas runt frågor som rör återbruk och hållbar utveckling. Kultur för alla Slöjdkonsulenterna kommer att fortsätta i ett nationellt samarbete runt mångfaldsfrågor genom en inventering av slöjd och hantverkskunskaper i länet. Inventeringen rör till exempel hantverkare/slöjdare som speglar en mångkulturell identitet och nya material i länet. Arbetet syftar till att skapa mångkulturella mötesplatser för utbyte av erfarenheter och kunskaper inom slöjdområdet. Samverkan över gränser Slöjdkonsulenterna kommer att utveckla kommunikationsverktyg som bloggar, nyhetsbrev och liknande i syfte att utveckla dynamiken inom slöjdområdet. Syftet är att öppna upp för samarbeten mellan privata, ideella och kommersiella aktörer samt andra kulturformer i hela länet. Slöjdkonsulenterna ska utveckla metoder inom dokumentationsarbetet i syfte att trygga kunskapsbygget inom slöjd- och hantverksområdet. Arbetet kommer att ske i projektform i samarbete med kulturarvs-, utbildnings- och forskningsinstitutioner. 243 (350) 26 (32)

244 REGION ÖREBRO LÄN Hållbarhet Slöjdkonsulenterna kommer att söka nya sammanhang där slöjden visar goda exempel på hur enskilda val hos individen kan bidra till en social och ekonomisk hållbar utveckling. Det innebär bland annat att formulera projekt och genomföra verksamhet samt medverka till ett utvecklat samarbete med andra län och regioner i Mellansverige. Kulturkonsulentsamverkan i Örebro län Utvecklingsmål Barn och unga Länets kulturkonsulenter kommer att utveckla sin verksamhet mot att främja kultur på fritiden för barn och unga. Prova-på-dagar liknande de som finns inom idrottsrörelsen kommer att genomföras i länets kommuner. Viktiga parter är länets kommuner, regionala kulturkonsulenter, civilsamhället och Region Örebro län. Samverkan över gränser Genom att flertalet regionala kulturkonsulenter samlas med Region Örebro län som huvudman kommer konsulentnätverket övergå till ett tätare samarbete än idag. Ett viktigt fokus är att utveckla gruppen och skapa tydlighet omkring det nya arbetssättet. Samverkan med konsulenter som finns hos andra huvudmän kommer att regleras i avtal. Övrigt Länets kulturkonsulenter kommer genom sin utveckling succesivt även att inrymma samverkan för andra målgrupper än barn och unga. Ett viktigt område handlar om att stärka länets arrangörer inom olika kulturområden. 244 (350) 27 (32)

245 REGION ÖREBRO LÄN Genreövergripande kultur och nya kulturuttryck De nationella kulturpolitiska målen innebär bland annat att kulturen ska vara en dynamisk, utmanande och obunden kraft. Att vara obunden och utmanande är svårt att tolka på annat sätt än att det innebär ett visst mått av förnyelse och förändring. Länets kulturplan prioriterar samverkan över gränser och då även kulturella genregränser. Kommentar [ALLK]: Ny skrivning utifrån genomförda utredningar och ny aktör inom samverkansmodellen sedan Det är samtidigt en stor utmaning att förhålla sig till nya kulturformer och genreövergripande kultur. Kultursamverkansmodellen är på många sätt ett tydligt strukturerande av olika genrer, där vissa kulturområden av tradition värderas högre än andra (sett till medelstilldelningen) och där det tydligt framgår vilka kulturformer som ingår och vilka som inte gör det. Regional bidragsgivning handlar till stor del om att upprätthålla och utveckla redan existerande och väl fungerande kulturinstitutioner. Samtidigt är ett kulturliv som inte förändras i takt med samhället och tar in unga och nya perspektiv, snarare statisk och bevarande än dynamisk och utmanande. Det är därför viktigt med kunskap om nya kulturyttringar, stöd till unga kulturskapare och uppmuntran att passera gränserna för de redan etablerade konstarterna. Region Örebro län har därför under de senaste åren valt att satsa på mer kunskap om kultur som ligger i gränszonen för vad som idag betraktas som (regional) kultur samt att stödja genreövergripande kultur. The Non Existent Center (TNEC) TNEC kom med i samverkansmodellen i Örebro län TNEC är en konstgrupp som bearbetar olika samhällsfrågor på ett gränsöverskridande sätt i teori och praktik. Gruppen har verkat vid Ställbergs gruva sedan 2012 och har en yrkesbakgrund inom regi, komposition, formgivning, arkitektur, snickeri, sociologi, journalistik, energiteknik och performance. TNEC arbetar ofta utifrån perspektiv på centrum-periferi och stad-landsbygd. Gruppen har höga konstnärliga ambitioner och samtidigt ett intresse att arbeta inkluderande och tillgängligt med andra personer än de etablerade kulturkonsumenterna. Att verka utanför storstädernas centrum är ett ställningstagande för att bredda berättelserna i samtidskonsten. The Non Existent Center är ett viktigt komplement till Opera på Skäret och Stadra teater som också verkar i länets norra delar. Målgruppen är dels ortsbor och dels kulturintresserade från hela världen. Idag samverkar gruppen med 15 grupper och organisationer nationellt och internationellt. Gruppen söker särskilt samarbete med liknande aktörer för idéutbyte och konstnärliga samproduktioner. 28 (32) 245 (350)

246 REGION ÖREBRO LÄN Utmaningar och satsningar TNEC vill ställa om Ställbergs gruva till en multifunktionell residens- festival-, och utställningsplats. Ambitionen är att bli en av Sveriges grönaste konstscener med fokus på deltagandeprocesser och publika gränsöverskridande verk. TNEC vill ge konstnärer, forskare och ortsbefolkningen resurser att delta och mötas vid ett samtida konstcenter som berättar något viktigt om människan och Sverige idag. Viljan är att ge röst till den marginaliserade platsens erfarenheter och villkor och visionen är att låta verksamheten vid Ställbergs gruva utvecklas som en gestaltande samhällsundersökning, där långa processer skapar kunskap och relationer som kortsiktiga projekt saknar. TNEC:s målsättning är att försöka skapa en ny tillgänglighet som är utvecklande för såväl den konstvane som den konstovane. En viktig del i verksamheten utifrån att man från och med 2017 är en del av samverkansmodellen i Örebro län handlar om att vara en del i den regionala kulturella infrastrukturen, och då särskilt bild och formområdet. Gruppen blir en viktig part i det regionala arbetet med samtidskonst inom bild och formområdet. TNEC förväntas bland annat att bidra med nya influenser och internationella kontakter till länets konstliv, ha en aktiv roll i olika nätverk och mötesplatser i länet kopplat till utvecklingen av bild och formområdet samt vara ett stöd i arbetet med residensverksamhet och att nå nya grupper i samhället. Utvecklingsmål Barn och unga Utveckla residensprogram för unga/unga vuxna med koppling till regionen med start sommaren Ge resurser och stöd till att starta en grupp med unga kultur- och samhällsengagerade personer som kan verka vid Ställbergs gruva med omnejd. Gruppen ska definiera sina egna mål om vad som är relevant och meningsfullt att organisera och arrangera. Genomföra föreläsningar och workshops för skolelever på gymnasier och folkhögskolor i regionen. Kultur för alla TNEC arbetar för att nå nya grupper i Örebro län och att ge en breddad tillgänglighet till konsten i länet som är utvecklande för såväl den konstvane som den konstovane. Samverkan över gränser TNEC ska bidra med nya influenser och inspiration till länets konstliv genom nationella och internationella kontakter såväl som genom eget skapande. TNEC ska ha en aktiv roll i olika nätverk och mötesplatser för bild och form i länet, detta sker bland annat i samverkan med länets konstkonsulent utifrån handlingsplanen för bild och form. 246 (350) 29 (32)

247 REGION ÖREBRO LÄN TNEC ska arbeta med egen residensverksamhet samt ge stöd till den residensverksamhet som beskrivs i handlingsplanen för bild och form. Övrigt TNEC är ny inom samverkansmodellen varför de första åren inom modellen framförallt handlar om att skapa en tydlig roll med en utåtriktad/publik verksamhet på plats halvårsvis, med ambitionen att på sikt även vara på plats under vinterhalvåret. Design och arkitektur Arkitektur och design har format det samhälle vi lever i och har stor betydelse för våra dagliga liv. Det är en kulturform som alla tar del av och som till viss del tangerar konstformer som redan idag ingår i kultursamverkansmodellen så som slöjd och konsthantverk. Hösten 2014 genomfördes därför en förstudie med titeln Upplev kultur var dag i samarbete mellan Svensk Form, Sveriges arkitekter, Landstinget Västernorrland, Region Örebro län och Landstinget Dalarna. Förstudien delfinansiserades av Statens kulturråd. I Örebro län finns enligt förstudien ingen stark formhistoria att falla tillbaka på. Det som lyfts fram specifikt för länet är en designberoende småskalig varuproduktion genom tidigare skonindustri samt Atlas Copcos designavdelning som förser koncernen med kompetens. En större satsning har tidigare gjorts på Formens hus i Hällefors och industridesignutbildningen Fidu, där Formens hus efter konkurs har lagts ned. Det finns också intressant bebyggelse i Örebro, Karlskoga och Nora kommun samt gott om arkitekter, grafiska formgivare och konsthantverkare med designinriktning i länet. Svensk Form har också en stark förening i regionen. Vid sidan av Svensk Form finns dock inga bredare arenor eller nav för arkitektur och design. Enskilda aktörer viktiga för stadsbyggandet är Örebrobostäder. En styrka som urskiljs i den genomförda förstudien är Örebros allmännyttiga bostadsområden utifrån fokus på förnyelse av miljonprogrammens bostadsområden. Utmaningar och satsningar Inom det kulturpolitiska området handlar utmaningen på nationell nivå till exempel om huruvida detta är områden som bör ingå i samverkansmodellen. Redan idag ingår design till viss del genom konsthantverk (bild och form) och slöjd. På regional nivå arbetar också många regioner mer aktivt med kulturella kreativa näringar. När det kommer till arkitektur är det idag främst en kommunalpolitisk fråga samt en fråga för Länsstyrelsen genom länsarkitekter. Det kan också konstateras att frågorna inte har lyfts specifikt i de dialoger som föregick skapandet av Örebro läns regionala kulturplan eller regionalpolitiskt. I samtal med den regionala Svensk Form-föreningen under 2017 framkommer en vilja att det ska satsas på design/arkitektur i länet exempelvis genom regionala mötesplatser, vilket också är något Svensk Form nationellt jobbar för. 247 (350) 30 (32)

248 REGION ÖREBRO LÄN Utvecklingsmål Diskutera vidare om möjligheten att slöjdkonsulenten (Örebro läns museum), konstkonsulenten (Region Örebro län) och Konstfrämjandet Bergslagen i samverkan med föreningen Svensk Form genomför främjandearbete inom delar av designområdet. Att fortsätta ta del av nationella diskussioner gällande design/arkitetktur och det regionala kulturuppdraget. Spelkultur I spelkulturen används kulturuttryck av många olika slag, vilket i sin tur genererar arbetstillfällen för till exempel musiker, bildkonstnärer och slöjdare. Utifrån den roll spelkulturen har i samhället när det gäller att engagera människor är det viktigt att skaffa mer kunskap om området i stort och hur det ser ut i det egna länet. Utifrån det har en förstudie genomförts av Region Värmland i samverkan med Region Örebro län. Ett samarbete har också inletts med Värmlands län och Södermanlands län i syfte att diskutera frågan. Förstudien klargör vilka olika delar som ingår i spelkultur samt spelkulturens koppling till olika perspektiv. Utmaningar och satsningar Den genomförda utredningen visar att länets aktörer inom spelområdet efterfrågar en regional samordnare och kunskapsspridare. Detta utifrån att de aktörer som idag finns i regionen, till exempel Sverok Svealand inte kan garantera kontinuitet eller arbete utanför föreningens egna gränser. Exempel på resurser som efterfrågas är också informationsmaterial, tekniska resurser samt spelkulturevenemang/konferenser. Utvecklingsmål Fortsatta interregionala diskussioner utifrån den utredning som har genomförts. 248 (350) 31 (32)

249 REGION ÖREBRO LÄN Den regionala kulturplanen för Örebro län har tagits fram av Region Örebro län i samarbete med ett stort antal aktörer inom kulturområdet: länets kulturinstitutioner, regionala kulturkonsulenter, föreningslivet, studieförbunden, folkhögskolor, professionella kulturskapare och samtliga tolv kommuner i Örebro län. KOMMUNLOGGORNA Område kultur och ideell sektor Box 1613, Örebro Besöksadress: Eklundavägen (0) (växel) e-post: (350) 32 (32)

250 13 Regler för politiska lärlingar i Region Örebro län 17RS (350)

251 1 (3) Tjänsteställe, handläggare Sammanträdesdatum FöredragningsPM Staben Hållbar utveckling, Marcus Olofsson Dnr: 17RS5060 Organ Regionfullmäktige Regler för politiska lärlingar i Region Örebro län Förslag till beslut Regionfullmäktige beslutar att godkänna dokumentet Regler för politiska lärlingar i Region Örebro län, samt att försöksverksamheten med politiska lärlingar ska gälla i två år från och med och därefter utvärderas. Sammanfattning Den 15 juni 2017 beslutade regionfullmäktige att bifalla en motion från Oskar Svärd (M) om att införa politisk lärling i Region Örebro län. Beslutet innebär att Region Örebro län ska införa ett system för politiska lärlingar på försök under två år samt att demokratiberedningen får i uppdrag att arbeta fram ett förslag till regelverk för detta ändamål. I yttrandet till motionen angavs att en av huvudanledningarna till att införa politisk lärling är främst att ge partiengagerade utan förtroendeuppdrag möjlighet att prova på vardagen som fritidspolitiker och få kunskap om hur det politiska arbetet ter sig i till exempel en nämnd innan man väljer att ta sig an ett förtroendeuppdrag. På sikt kan detta öka intresset för t ex ungdomar att engagera sig men också minska förtroendevaldas avhopp under mandatperioden då man genom lärlingstiden fått förbereda sig på vad ett förtroendeuppdrag kan innebära. Genom att regler tas fram för detta ändamål får alla partier och lärlingar gemensamma förutsättningar och spelregler att förhålla sig till. Som förlaga har Kumla kommuns respektive Lekebergs kommuns regelverk använts. I beslutet angavs att Demokratiberedningen bör se närmare på följande frågor: lämpligt antal politiska lärlingar vid varje tidpunkt, fördelning av lärlingsplatser mellan partierna, ekonomisk ersättning till lärlingarna, de politiska lärlingarnas rättigheter och Postadress Region Örebro län Box 1613, Örebro (350) E-post:

252 2 (3) Tjänsteställe, handläggare Sammanträdesdatum FöredragningsPM Staben Hållbar utveckling, Marcus Olofsson Dnr: 17RS5060 skyldigheter i samband med närvaro vid möten i politiska organ som bland annat frågor om tystnadsplikt. Ärendebeskrivning I bilagan Regler för politiska lärlingar i Region Örebro län anges ramarna för vad som ska gälla för politiska lärlingar i vår organisation. Det är emellertid de politiska partiernas uppgift att förmå intresserade partimedlemmar utan politiska uppdrag att ansöka till lärlingsplatser, förse lärlingar med engagerade handledare och fylla perioden med aktiviteter som både lockar till och förbereder lärlingen på att ta sig an ett förtroendeuppdrag. Här ska regionkansliet bistå handledaren med att informera om Region Örebro läns olika verksamheter och deras uppdrag samt ta fram ett gemensamt kommunikationsmaterial som de politiska partierna kan använda sig av i sitt rekryteringsarbete. Reglerna innehåller bland annat följande bestämmelser: vilka som omfattas av reglerna, hur en politisk lärling antas, tidsperiod, vilket stöd man som politisk lärling kan få, vad som förväntas av dem samt vilken ekonomisk ersättning som utgår. Konsekvenser för miljö-, barn- och jämställdhetsperspektiven Förslaget beräknas inte innebära några omedelbara konsekvenser för ovannämnda perspektiv. Ekonomiska konsekvenser I förslaget anges att politiska lärlingar ska ha rätt till ekonomisk ersättning i form av dagarvode som motsvarar arvode för icke tjänstgörande ersättare i nämnd/beredning samt ersättning för förlorad arbetsförtjänst. Uppföljning Systemet med politiska lärlingar införs under en period om två år efter det att regionfullmäktige fattat beslut i ärendet. Därefter ska försöket utvärderas och ett nytt beslut tas om en eventuell fortsättning. Beslutsunderlag FöredragningsPM regionfullmäktige Bilaga Förslag till Regler för politiska lärlingar i Region Örebro län Postadress Region Örebro län Box 1613, Örebro (350) E-post:

253 3 (3) Tjänsteställe, handläggare Sammanträdesdatum FöredragningsPM Staben Hållbar utveckling, Marcus Olofsson Dnr: 17RS5060 Skickas till: (Ange vem/vilka beslutet ska skickas till) Postadress Region Örebro län Box 1613, Örebro (350) E-post:

254 Protokoll Sammanträdesdatum Regionstyrelsen Regler för politiska lärlingar i Region Örebro län Diarienummer: 17RS5060 Sammanfattning Den 15 juni 2017 beslutade regionfullmäktige att bifalla en motion från Oskar Svärd (M) om att införa politisk lärling i Region Örebro län. Beslutet innebär att Region Örebro län ska införa ett system för politiska lärlingar på försök under två år samt att demokratiberedningen får i uppdrag att arbeta fram ett förslag till regelverk för detta ändamål. I yttrandet till motionen angavs att en av huvudanledningarna till att införa politisk lärling är främst att ge partiengagerade utan förtroendeuppdrag möjlighet att prova på vardagen som fritidspolitiker och få kunskap om hur det politiska arbetet ter sig i t ex en nämnd innan man väljer att ta sig an ett förtroendeuppdrag. På sikt kan detta öka intresset för t ex ungdomar att engagera sig men också minska förtroendevaldas avhopp under mandatperioden då man genom lärlingstiden fått förbereda sig på vad ett förtroendeuppdrag kan innebära. Genom att regler tas fram för detta ändamål får alla partier och lärlingar gemensamma förutsättningar och spelregler att förhålla sig till. Som förlaga har Kumla kommuns respektive Lekebergs kommuns regelverk använts. I beslutet angavs att Demokratiberedningen bör se närmare på följande frågor: lämpligt antal politiska lärlingar vid varje tidpunkt, fördelning av lärlingsplatser mellan partierna, ekonomisk ersättning till lärlingarna, de politiska lärlingarnas rättigheter och skyldigheter i samband med närvaro vid möten i politiska organ som bland annat frågor om tystnadsplikt. Beslutsunderlag FöredragningsPM regionstyrelsen , regler för politiska lärlingar i Region Örebro län Protokollsutdrag demokratiberedningen Förslag till regler för politiska lärlingar i Region Örebro län, efter demokratiberedningens behandling Yrkanden Ordföranden yrkar bifall till föreliggande förslag samt att följande ändringar görs i reglementet: Reglering av lärlingens rätt att delta i överläggningar på samma sätt som icke tjänstgörande ersättare, att tillåta lärling att ha uppdrag i egna kommunen, samt att i 5 ska läggas till en bestämmelse om att alla politiska partier i regionfullmäktiga ska garanteras rätt till åtminstone en lärlingsperiod per mandatperiod. Därutöver föreslås att syftningsfel i 5 rättas till. Ola Karlsson (M), Elin Jensen (SD), Katarina Tolgfors (M) och Anna Ågerfalk (L) instämmer i ordförandens yrkanden. Regionstyrelsen beslutar enligt föreliggande förslag med ordförandens tilläggsyrkanden. Postadress Region Örebro län Box 1613, Örebro (95) (350) E-post:

255 Protokoll Sammanträdesdatum Regionstyrelsen Beslut Regionstyrelsen föreslår regionfullmäktige besluta att godkänna dokumentet Regler för politiska lärlingar i Region Örebro län, samt att försöksverksamheten med politiska lärlingar ska gälla i två år från och med och därefter utvärderas. Skickas till Regionfullmäktige Postadress Region Örebro län Box 1613, Örebro (95) (350) E-post:

256 Regler för politiska lärlingar i Region Örebro län Beslutade i regionfullmäktige 2017-XX-XX 256 (350)

257 Regler för politiska lärlingar i Region Örebro län Beslutade i regionfullmäktige 2017-XX-XX 257 (350)

258 1. Regler för politiska lärlingar i Region Örebro län Efter beslut i regionfullmäktige finns nu möjligheten för den som är politiskt intresserad att följa en nämnds eller styrelses arbete som politisk lärling under en period. Detta dokument innehåller bestämmelser för politiska lärlingar inom Region Örebro län. Här anges exempelvis vilka som omfattas av reglerna, hur en politisk lärling ska utses, vilket stöd som ska finnas samt vilken typ av ekonomisk ersättning som ska utgå till lärlingarna. Dessa regler ska gälla fram till och med och därefter ska försöksverksamheten med politiska lärlingar utvärderas. Vilka omfattas av reglerna? 1 För att antas som politisk lärling ska den sökande ha fyllt 16 år, vara folkbokförd i Örebro län, samt vara medlem i ett politiskt parti som finns representerat i Region Örebro läns fullmäktige. Vidare krävs att personen i fråga inte har några förtroendeuppdrag inom Region Örebro län. Hur en politisk lärling ska antas, tidsperiod, avslut med mera 2 Beslut om att anta en politisk lärling delegeras till regionstyrelsen, som i sin tur har möjlighet att vidaredelegera. 3 Den som avser att bli politisk lärling ska lämna in en ansökan om detta till regionstyrelsen. 4 En politisk lärling antas för en period om högst sex månader. 5 I samma nämnd eller beredning får det finnas högst två lärlingar samtidigt. En plats tillfaller majoriteten och en plats tillfaller oppositionen. Turordningen ska så långt som möjligt spegla mandatfördelning i regionfullmäktige. Alla politiska partier i fullmäktige ska garanteras rätt till åtminstone en lärlingsperiod per mandatperiod. 258 (350) Region Örebro län 3 (5)

259 6 Om en politisk lärling väljs in som förtroendevald i någon av Region Örebro läns politiska organ upphör lärlingsperioden. Stöd till politiska lärlingar 7 För varje lärling ska finnas en förtroendevald som åtar sig uppdraget som handledare. Handledaren ska tillhöra den nämnd eller beredning där lärlingen är placerad. I handledarens uppgifter ingår att vägleda lärlingen och informera om den aktuella nämndens/beredningens uppdrag, den övriga politiska organisationen och Region Örebro läns verksamhet. 8 Om handledaren inte har möjlighet att närvara vid ett sammanträde ska gruppledaren eller annan lämplig ledamot vara ansvarig för lärlingen. Vad förväntas av politiska lärlingar 9 Den som har antagits som politisk lärling förutsätts närvara vid sammanträden och gruppmöten vid en i förväg fastställd nämnd eller beredning och i slutet av lärlingsperioden avge en kortare rapport om hur tiden varit. Lärlingen har rätt att delta i överläggningar i nämnden/beredningen på samma sätt som icke tjänstgörande ersättare har. I övrigt deltar lärlingen i det politiska arbetet enligt överenskommelse mellan handledaren och lärlingen. Ersättningar 10 Dagarvode samt ersättning för förlorad arbetsförtjänst utgår till politisk lärling för deltagande vid sammanträden och gruppmöten med en i förväg fastställd nämnd eller beredning. Samma ersättningsnivå ska gälla för politiska lärlingar som för ej tjänstgörande ersättare i nämnd eller beredning. 259 (350) 4 (5) Region Örebro län

260 Sekretessbelagda uppgifter 11 I de fall en lärling kan komma i kontakt med sekretessbelagda uppgifter ska samma regler gälla som för praktikanter, det vill säga att informationen ska vara avidentifierad. Handledaren och kanslipersonal har särskilt ansvar att vara uppmärksam på att lärlingen inte kommer i kontakt med uppgifter av detta slag. 260 (350) Region Örebro län 5 (5)

261 Regler för politiska lärlingar i Region Örebro län Beslutade i regionfullmäktige 2017-XX-XX 261 (350)

262 Regler för politiska lärlingar i Region Örebro län Beslutade i regionfullmäktige 2017-XX-XX 262 (350)

263 1. Regler för politiska lärlingar i Region Örebro län Efter beslut i regionfullmäktige finns nu möjligheten för den som är politiskt intresserad att följa en nämnds eller styrelses arbete som politisk lärling under en period. Detta dokument innehåller bestämmelser för politiska lärlingar inom Region Örebro län. Här anges exempelvis vilka som omfattas av reglerna, hur en politisk lärling ska utses, vilket stöd som ska finnas samt vilken typ av ekonomisk ersättning som ska utgå till lärlingarna. Dessa regler ska gälla fram till och med och därefter ska försöksverksamheten med politiska lärlingar utvärderas. Vilka omfattas av reglerna? 1 För att antas som politisk lärling ska den sökande ha fyllt 16 år, vara folkbokförd i Örebro län, samt vara medlem i ett politiskt parti som finns representerat i Region Örebro läns fullmäktige. Vidare krävs att personen i fråga inte har några förtroendeuppdrag inom Region Örebro län. Hur en politisk lärling ska antas, tidsperiod, avslut med mera 2 Beslut om att anta en politisk lärling delegeras till regionstyrelsen, som i sin tur har möjlighet att vidaredelegera. 3 Den som avser att bli politisk lärling ska lämna in en ansökan om detta till regionstyrelsen. 4 En politisk lärling antas för en period om lägst tre och högst sex månader, alternativt en period som sträcker sig över minst tre sammanträden vid en fastställd nämnd eller beredning. 5 I samma nämnd eller beredning får det finnas högst två lärlingar samtidigt. En plats tillfaller majoriteten och en plats tillfaller oppositionen. Turordningen ska i möjligaste mån spegla mandatfördelningen i regionfullmäktige. 263 (350) Region Örebro län 3 (4)

264 6 Om en politisk lärling väljs in som förtroendevald i någon av Region Örebro läns politiska organ upphör lärlingsperioden. Stöd till politiska lärlingar 7 För varje lärling ska finnas en förtroendevald som åtar sig uppdraget som handledare. Handledaren ska tillhöra den nämnd eller beredning där lärlingen är placerad. I handledarens uppgifter ingår bland annat att vägleda lärlingen och informera om den aktuella nämndens/beredningens uppdrag, den övriga politiska organisationen och Region Örebro läns verksamhet, med mera. 8 Om handledaren inte har möjlighet att närvara vid ett sammanträde ska gruppledaren vara ansvarig för lärlingen eller annan lämplig ledamot. Vad förväntas av politiska lärlingar 9 Den som har antagits som politisk lärling förutsätts närvara vid sammanträden och gruppmöten vid en i förväg fastställd nämnd eller beredning och i slutet av lärlingsperioden ge en kortare avrapportering om hur tiden har varit. I övrigt deltar lärlingen i det politiska arbetet enligt överenskommelse mellan handledaren och lärlingen. Ersättningar 10 Dagarvode samt ersättning för förlorad arbetsförtjänst utgår till politisk lärling för deltagande vid sammanträden och gruppmöten med en i förväg fastställd nämnd eller beredning. Samma ersättningsnivå ska gälla för politiska lärlingar som för ej tjänstgörande ersättare i nämnd eller beredning. Sekretessbelagda uppgifter 11 I de fall en lärling kan komma i kontakt med sekretessbelagda uppgifter ska samma regler gälla som för praktikanter, det vill säga att informationen ska vara avidentifierad. Handledaren och kanslipersonal har särskilt ansvar att vara uppmärksam på att lärlingen inte kommer i kontakt med uppgifter av detta slag. 264 (350) 4 (4) Region Örebro län

265 14 Revidering av riktlinjer för medborgardialog 17RS (350)

266 1 (3) Tjänsteställe, handläggare Sammanträdesdatum FöredragningsPM Staben Hållbar utveckling, Marcus Olofsson Dnr: 17RS4757 Organ Regionfullmäktige Revidering av riktlinjer för medborgardialog Förslag till beslut Regionfullmäktige beslutar att godkänna förslaget till reviderade riktlinjer för medborgardialog, samt att de reviderade riktlinjerna ska gälla från och med och tillsvidare. Sammanfattning I oktober 2013 antog fullmäktige den nu gällande handboken för medborgardialog tillsammans med ett dokument om principer för medborgardialog. Handboken togs fram i samband med att landstinget deltog i SKLs projekt Utveckling av styrsystem med medborgardialog och tanken är att dokumentet ska fungera som stöd vid planering av medborgardialog (handboken benämns nu mer som riktlinjer då det motsvarar Region Örebro läns nya beteckning på denna typ av styrdokument). Regionfullmäktiges demokratiberedning har uppmärksammat att handboken för medborgardialog behöver revideras, bland annat layoutmässigt efter övergången till Region Örebro län, men också innehållsmässigt så att den kan utgöra ett än bättre stöd för planering, genomförande och utvärdering av medborgardialoger. Den största skillnaden mellan den nya och den gamla versionen är att en rutinbeskrivning tagits fram som beskriver dialogprocessens olika delar, vilken biläggs riktlinjerna. En viktig uppgift blir sedan att också arbeta fram ett utbildningsmaterial utifrån de nya riktlinjerna som kan användas vid presentationer och utbildningar för förtroendevalda och tjänstepersoner. Ärendebeskrivning Förslaget till reviderade riktlinjer bygger på nuvarande handbok för medborgardialog, omvärldsbevakning, benchmarking, kunskapsnätverk och aktuell forskning i ämnet. I riktlinjerna definieras olika typer av dialoger och med medborgardialog menas främst den typ av dialog som arrangeras av någon av Region Örebro läns politiska organ som Postadress Region Örebro län Box 1613, Örebro (350) E-post:

267 2 (3) Tjänsteställe, handläggare Sammanträdesdatum FöredragningsPM Staben Hållbar utveckling, Marcus Olofsson Dnr: 17RS4757 fullmäktige, styrelse, nämnder eller beredningar. Riktlinjerna innehåller även en beskrivning av olika former av deltagande, målsättningen med medborgardialog, framgångsfaktorer, roll- och ansvarsfördelning samt en beskrivning av dialogprocessens olika delar. Till riktlinjerna bifogas en rutin som beskriver dialogprocessen mer ingående. Den riktar sig både till förtroendevalda och tjänstepersoner och ska fungera som ett extra stöd i planering, genomförande och utvärdering av medborgardialoger. En viktig förutsättning i inledningsskedet är att en nämnd/beredning är överens om att en dialog behöver hållas (för att t ex inhämta kunskap eller få nya perspektiv på en fråga). Därefter ska en planeringsgrupp tillsättas som klargör syftet med dialogen, vilken målgrupp och metod som är aktuell, som tar reda på om särskilda utbildningsinsatser behövs och tar fram ett förslag till plan för genomförandet av dialogen. Det är också viktigt att i inledningsskedet ha diskuterat hur resultatet av dialogen ska användas, hur återkoppling till deltagarna ska ske samt hur dialogen ska utvärderas. Konsekvenser för miljö-, barn- och jämställdhetsperspektiven Förslaget till reviderade riktlinjer innebär inga omedelbara konsekvenser för ovanstående perspektiv. Däremot anges i förslaget till riktlinjer samt i dokumentet Principer för medborgardialog att det är viktigt att dialogerna präglas av ett så brett deltagande som möjligt och att uppsökande metoder används för att nå grupper som är mindre aktiva och saknar en (stark) röst i samhällsdebatten. Ekonomiska konsekvenser Förslaget till riktlinjer medför inga omedelbara ekonomiska konsekvenser. Uppföljning Alla typer av riktlinjer och rutiner inom Region Örebro län ska följas upp och revideras allteftersom utveckling och förändringar sker. I detta förslag har ingen tidsgräns satts för nästa revidering, men dokumentet bör ses över en gång per mandatperiod och uppdateras om behov finns. Postadress Region Örebro län Box 1613, Örebro (350) E-post:

268 3 (3) Tjänsteställe, handläggare Sammanträdesdatum FöredragningsPM Staben Hållbar utveckling, Marcus Olofsson Dnr: 17RS4757 Beslutsunderlag FöredragningsPM regionfullmäktige Förslag till reviderade riktlinjer för medborgardialog (inklusive bilaga med rutiner) Skickas till: (Ange vem/vilka beslutet ska skickas till) Postadress Region Örebro län Box 1613, Örebro (350) E-post:

269 Protokoll Sammanträdesdatum Regionstyrelsen Revidering av riktlinjer för medborgardialog Diarienummer: 17RS4757 Sammanfattning I oktober 2013 antog fullmäktige den nu gällande handboken för medborgardialog tillsammans med ett dokument om principer för medborgardialog. Handboken togs fram i samband med att landstinget deltog i SKLs projekt Utveckling av styrsystem med medborgardialog och tanken är att dokumentet ska fungera som stöd vid planering av medborgardialog (handboken benämns nu mer som riktlinjer då det motsvarar Region Örebro läns nya beteckning på denna typ av styrdokument). Regionfullmäktiges demokratiberedning har uppmärksammat att handboken för medborgardialog behöver revideras, bland annat layoutmässigt efter övergången till Region Örebro län, men också innehållsmässigt så att den kan utgöra ett än bättre stöd för planering, genomförande och utvärdering av medborgardialoger. Den största skillnaden mellan den nya och den gamla versionen är att en rutinbeskrivning tagits fram som beskriver dialogprocessens olika delar, vilken biläggs riktlinjerna. En viktig uppgift blir sedan att också arbeta fram ett utbildningsmaterial utifrån de nya riktlinjerna som kan användas vid presentationer och utbildningar för förtroendevalda och tjänstepersoner. Beslutsunderlag FöredragningsPM regionstyrelsen , revidering av riktlinjer för medborgardialog Protokollsutdrag demokratiberedningen Riktlinjer för medborgardialog Bilaga till riktlinje för medborgardialog Yrkanden Behcet Barsom (KD) yrkar bifall till föreliggande förslag. Beslut Regionstyrelsen föreslår regionfullmäktige besluta att godkänna förslaget till reviderade riktlinjer för medborgardialog, samt att de reviderade riktlinjerna ska gälla från och med och tillsvidare. Skickas till Regionfullmäktige Postadress Region Örebro län Box 1613, Örebro (95) (350) E-post:

270 Riktlinjer Datum: Riktlinjer för medborgardialog Utkast version: (350)

271 Riktlinjer för medborgardialog 271 (350)

272 Innehåll Inledning...4 Principer för medborgardialog...4 Definition - olika typer av dialoger...5 Medborgardialog...5 Målgrupp för medborgardialoger...5 Olika former och metoder för medborgardialog...6 Målsättningen med medborgardialog...7 Exempel på när medborgardialog kan vara aktuellt...7 Framgångsfaktorer...7 Roll- och ansvarsfördelning...8 Återkoppling och utvärdering...8 Beskrivning av process - planering, genomförande och utvärdering (350) Region Örebro län Riktlinje för medborgardialog Datum: (9)

273 Inledning Dessa riktlinjer vänder sig till förtroendevalda och anställda i Region Örebro län och syftet är att tydliggöra vad som menas med medborgardialog samt bidra till en hög kvalitet i planering och genomförande av dialoger. Avsikten är också att ge förtroendevalda och tjänstepersoner en gemensam bild av hur Region Örebro läns arbete med medborgardialog kan stärka medborgarnas delaktighet och bidra till samhällsutvecklingen. 1 Till detta dokument finns en bilaga med rutinbeskrivningar som kan sägas vara ytterligare stöddokument för planering, genomförande och utvärdering av medborgardialoger. Principer för medborgardialog I dokumentet Principer för medborgardialog beskrivs grunderna för organisationens handlande när det gäller medborgardialog, syfte och nyttan med medborgardialoger, samt vilka värden dialogerna ska präglas av. Principdokumentet är att likställa med en policy och är därmed överordnade riktlinjerna. Nedan följer en kort sammanfattning av de förstnämnda: Systematisk dialog: redan i början av en beslutsprocess bör det tas ställning till om underlaget behöver kompletteras med en medborgardialog. Ärlighet och respekt: varje medborgardialog ska genomföras på ett respektfullt sätt och det ska finnas ett ärligt uppsåt att ta tillvara medborgarnas åsikter. Brett deltagande: medborgardialogen ska genomföras så att så många som möjligt har möjlighet att delta, men fokus kan också vara på underrepresenterade grupper. Återkoppling: medborgarnas åsikter är värdefulla och de har rätt till återkoppling gällande hur deras synpunkter tas tillvara i den fortsatta processen. 1 Under 2013 antog dåvarande landstingsfullmäktige en handbok för medborgardialog och detta dokument är revidering av denna. 273 (350) 4 (9) Riktlinjer för medborgardialog Datum: Region Örebro län

274 Definition - olika typer av dialoger Att föra dialog kan ske på flera olika sätt och med fokus på olika intressenter. Några vanligt förekommande typer av dialoger vid sidan av medborgardialog är brukardialoger, dialog med organisationer och så kallade politiska dialoger. Med brukardialoger menas ofta dialoger som riktar sig till användare av en specifik service eller verksamhet och som sker kontinuerligt mellan förvaltning och brukare. Att ha en dialog med och ta tillvara olika specifika gruppers synpunkter är också en vanligt förekommande dialogtyp, som här benämns dialog med organisationer. Denna form är mer formaliserad och exempel är bland annat den dialog som sker genom möten med pensionärsråd, funktionshinderråd samt större intresseorganisationer. Politiska dialoger i sin tur är den form av dialog som kan sägas sker återkommande mellan de enskilda förtroendevalda och deras väljare i vardagen. Här förträder den förtroendevalda sitt politiska parti snarare än exempelvis sin nämnd. Medborgardialog Medborgardialog används här för att beskriva den form av dialog som arrangeras av någon av Region Örebro läns politiska organ, som fullmäktige, styrelse, nämnder eller beredningar, ofta i början av en beslutsprocess. Till skillnad mot de politiska dialogerna så företräder här de förtroendevalda sin aktuella nämnd och Region Örebro län. En viktig förutsättning för att en medborgardialog ska bli lyckad är att majoritetsoch oppositionspolitiker är överens om att en dialog ska genomföras och vad den ska handla om. Målgrupp för medborgardialoger Medborgardialogen riktar sig till alla medborgare i Örebro län. I detta dokument används ordet medborgare i betydelsen samhällsmedborgare, som ett samlingsbegrepp för alla människor som bor, verkar, vistas i Örebro län eller berörs av någon av Region Örebro läns verksamheter. Vid planering, genomförande och utvärdering av dialoger ska jämställdhetsperspektivet respektive jämlikhetsperspektivet särskilt beaktas. 274 (350) Region Örebro län Riktlinje för medborgardialog Datum: (9)

275 Olika former och metoder för medborgardialog Delaktighetstrappan brukar användas för att beskriva olika former av medborgardialog tillsammans med grader av medborgarinflytande i en dialogprocess. I det nedersta steget agerar medborgare mer passivt, exempelvis som mottagare av information, medan medborgarna i det översta steget är mer aktiva genom att vara medbeslutande. Vid planeringen och genomförande av en dialog är det viktigt att vara tydlig med vilken typ av inflytande som avses. Figur 1. Delaktighetstrappan Information i detta steg informeras medborgare i en särskild fråga eller beslut och kan sägas vara grunden för delaktighet. Metodexempel: sociala medier, tidningar, webbnyhet m.m. Konsultation medborgare tillfrågas exempelvis om olika typer av handlingsalternativ som kan vara rådgivande inför ett beslut. Metodexempel: enkäter, fokusgrupper m.m. Dialog i detta steg förs återkommande diskussioner mellan förtroendevalda och medborgare kring en särskild fråga eller inför ett beslut. Här är fokus på att försöka förstå varandras tankar, tolkningar och perspektiv. Metodexempel: fokusgrupper, Open Space, cafémetoden m.m. Inflytande här deltar medborgarna under en längre tid och är en del i en utvecklingsprocess, exempelvis från att en fråga väcks tills att det finns ett färdigt förslag till beslut. Metodexempel: framtidsverkstad, idéverkstad m.m. Medbeslutande i detta steg är medborgare med i hela beslutsprocessen och har delegerats beslutandemakt i en avgränsad fråga, som exempelvis budget. Metodexempel: medborgarbudget, rådslag med omröstning m.m. För att hitta mer information om olika metoder för medborgardialog och vilken metod som kan vara lämplig finns SKLs webbplats som stöd. 275 (350) 6 (9) Riktlinjer för medborgardialog Datum: Region Örebro län

276 Målsättningen med medborgardialog Huvudmålsättningen med medborgardialog är att den ska bidra till att förstärka tilliten mellan förtroendevalda och medborgare och skapa bättre underlag inför beslut. Målsättningen är också att dialogen i så hög grad som möjligt är medskapande och bidrar till att öka medborgarnas delaktighet, inflytande och kunskap om de demokratiska processerna. Exempel på när medborgardialog kan vara aktuellt En medborgardialog kan vara aktuell då förtroendevalda har ett behov att inhämta medborgares värderingar, prioriteringar och åsikter för att få större kunskap i en fråga, t ex inför ett beslut eller i en längre process som framtagande av en plan eller program. En medborgardialog kan också vara ett sätt för Region Örebro län att öka kunskapen bland medborgare om regionens ansvar och skapa förståelse för politiska beslut. Framgångsfaktorer Här nedan listas några kortfattade exempel på framgångsfaktorer inför planeringen av en medborgardialog: Det finns behov av att i ett inledande skede ställa frågan varför man ska involvera medborgare i en dialog. Att förstå varför man genomför en dialogprocess är nyckeln till att veta hur processen ska se ut. Det krävs att en fråga är påverkbar och att jag som beslutsfattare inte är låst vid en särskild ståndpunkt. Dialogen bör präglas av frågor som inte är partipolitiserade. Det ska finnas ett tydligt syfte med dialogen och hur resultatet ska användas. Att exempelvis utgå från ett mål i verksamhetsplanen kan vara ett sätt för att skapa tydlighet i processen. När en dialog ska genomföras bör den ske tidigt i en beslutsprocess då det finns möjlighet att påverka riktningen i ett beslut och när det finns öppenhet för nya infallsvinklar och idéer. En målgruppsanalys bör genomföras och fokus bör vara på att involvera underrepresenterade grupper i så hög grad som möjligt, företrädesvis dem 276 (350) Region Örebro län Riktlinje för medborgardialog Datum: (9)

277 som berörs av den aktuella frågan, men som inte vanligtvis är aktiva. Här bör uppsökande metoder användas. De medborgare som deltar i en dialog ska veta vad som förväntas av dem och vilken form av inflytande som man kan ha i dialogen. Återkoppling av resultatet till dialogdeltagarna är nödvändigt för förtroende och fortsatt dialog. Roll- och ansvarsfördelning De förtroendevaldas roll är att lyssna, diskutera för att förmedla, förstå och öka sina kunskaper om medborgarnas värderingar och åsikter i en viss fråga. I detta fall handlar det om att företräda organisationen Region Örebro län och sin nämnd eller beredning och inte framföra eller försvara partipolitik. Tjänstepersonernas roll är att ta fram faktaunderlag, leda processen från start till slut och dokumentera utifrån den metod som valts. Medborgarnas roll styrs av vilken metod för dialog som väljs. Rollen kan innebära allt från att ta del av information och föra fram sina idéer eller argument i en fråga, till att t ex medverka i längre process med högre grad av inflytande. Återkoppling och utvärdering Att ge återkoppling i form av resultat och hur de förtroendevalda ser på resultatet till dem som deltagit i en dialogprocess är avgörande för om medborgarna ska känna förtroende och uppleva att medborgardialogen har varit meningsfull. Erfarenhet visar att medborgarna är kloka och förstår om det inte blir precis som de tycker eller föreslår. Återkopplingen bör ske i nära anslutning till att dialogprocessen är färdig och kommunikationen kan därefter fortsätta till efter att beslut tagits i aktuell fråga. För att kunna återkoppla gäller det att dialogerna dokumenteras på något sätt samt att det finns en plan för hur återkopplingen ska ske innan dialogprocessen startar (t ex genom en rapport, genom ett möte, annons, pressmeddelande etc). Det är likaså viktigt att i ett tidigt skede fundera på hur dialogprocessen ska utvärderas. Utvärdering ska genomföras för att på sikt förbättra och utveckla medborgardialogerna. Frågor som kan vara aktuella för utvärderingen är exempelvis: vad fungerade bra? vad kan göras bättre? och fick vi svar på de frågor som ställdes? 277 (350) 8 (9) Riktlinjer för medborgardialog Datum: Region Örebro län

278 Beskrivning av process - planering, genomförande och utvärdering Nedan ges en kort beskrivning av processen för medborgardialog; från planering, till genomförande och utvärdering. I rutinerna som biläggs detta dokument finns en mer ingående beskrivning av varje moment i processen. 1. Överenskommelse om att en medborgardialog ska genomföras. 2. Tillsätt planeringsgrupp/projektgrupp 3. Målgrupp för dialogen 4. Val av metod 5. Diskutera eventuella utbildningsinsatser 6. Ta fram handlingsplan/projektplan 7. Information och beslut om handlingsplan/projektplan 8. Genomförande av dialog 9. Sammanställning och analys av dialog 10. Användning av resultat 11. Återkoppling 12. Utvärdering av dialog 13. Information om utvärdering till aktuellt politiskt organ Figur 2. Process för medborgardialog 278 (350) Region Örebro län Riktlinje för medborgardialog Datum: (9)

279 Tjänsteställe, handläggare Datum Beteckning Staben hållbar utveckling, Marcus Olofsson Rutin Rutin för planering, genomförande och utvärdering av medborgardialog Inledning Denna rutinbeskrivning har tagits fram för att skapa en standard och öka kvaliteten vid genomförande av medborgardialoger. Rutinen riktar sig både till förtroendevalda och tjänstepersoner och innehåller en beskrivning av dialogprocessen, från planering till det praktiska genomförandet och utvärdering av medborgardialoger. Rutinerna har sin utgångspunkt i de tillhörande riktlinjer för medborgardialog som i sin tur närmare beskriver syfte, utgångspunkter och förhållningssätt i samband med medborgardialoger. Process för medborgardialog Nedan beskrivs medborgardialogens process i tre olika delar: inför beslut om medborgardialog och planering, genomförande samt sammanställning och utvärdering. Inför beslut om medborgardialog och planering 1. Överenskommelse om att en medborgardialog ska genomföras. En nämnd, beredning eller annat politiskt organ är eniga om att det finns behov av att genomföra en medborgardialog kopplat till en särskild fråga eller inför ett beslut (en utgångspunkt kan t ex vara ett mål i verksamhetsplanen). Frågor som är viktiga att besvara inför beslut om att genomföra en medborgardialog är bland annat: - är vi som förtroendevalda och tjänstepersoner påverkningsbara? - är frågan möjlig att påverka och hur ska resultatet användas? - vill medborgarna vara med och påverka i denna fråga? - vilken kunskap har förvaltningen och verksamheten om denna fråga och hur kan kompletterande kunskap om medborgarnas värderingar, prioriteringar och åsikter bidra till att kunna fatta det bästa beslutet? 279 (350)

280 2 (11) I detta inledande skede kan en kortfattad pm som beskriver syfte, innehåll och tidsperiod övergripande tas fram som stöd och fungera som underlag för beslut/överenskommelse om att genomföra dialogen. 2. Tillsättande av planeringsgrupp/projektgrupp En planeringsgrupp (alternativt en projektgrupp om dialogen genomförs i form av ett projekt) bestående av aktuella tjänstepersoner samt ett urval av förtroendevalda från aktuellt politiskt organ bör tillsättas med uppdrag att arbeta fram ett planeringsunderlag utifrån det redan framtagna underlaget. De tjänstepersoner som förslagsvis kan ingå i planeringsgruppen är handläggare kopplade till det aktuella politiska organet, berörd verksamhetschef, en kommunikatör och eventuellt annan lämplig personal. En av tjänstepersonerna bör utses att vara ansvarig att ta fram handlingsplan/projektplan. När det gäller de förtroendevalda så kan presidium eller annan kombination av majoritetsoch oppositionspolitiker vara lämplig att ingå i planeringsgruppen. 3. Diskutera syfte, målgrupp och innehåll för dialogen Det ska finnas ett tydligt syfte med dialogen och varför den ska genomföras. Ett sätt att tydliggöra syftet kan vara att koppla det till ett mål i aktuell verksamhetsplan eller till ett framtida beslut. Det är en fördel att genomföra en medborgardialog i början av en beslutsprocess då flera handlingsalternativ är UTKAST möjliga och flera perspektiv kan beaktas. Det är likaså viktigt att i ett tidigt skede fundera på vilken målgrupp som är aktuell att nå i samband med dialogen. En av grunderna för att genomföra medborgardialoger är att nå människor som vanligtvis inte är aktiva eller hörs i samhällsdebatten. Därför bör en målgruppsanalys tas fram. Ett vanligt sätt att illustrera vilka målgrupper som bör prioriteras i en medborgardialog återfinns i figuren nedan: Figur 1. Prioriterade målgrupper 280 (350)

281 3 (11) I samband med diskussionen om val av målgrupp ska jämställdhetsperspektivet och jämlikhetsperspektivet särskilt beaktas. Även dialogens frågeområden och frågeställningar bör tas upp och ventileras i detta steg. Det är likaså viktigt att ta ställning till om dialogerna ska genomföras i mötesform med en grupp länsbor eller om det ska genomföras individuella samtal. Ta ställning till om det finns behov av dialog med flera olika grupper för att kunna nå syfte och mål med dialogen. T.ex. en dialog som har fokus på ungdomar - behöver föräldrar eller andra vuxna kring dem förmedla sin bild likaså och finns anledning att ha dialog med verksamhetsföreträdare? 4. Diskutera val av metod/-er I anslutning till diskussionen om vilken målgrupp dialogen ska rikta sig till bör även form av delaktighet samt dialogmetod diskuteras (se delaktighetstrappan i riktlinjerna). Val av metod/-er är bland annat beroende av vilka som berörs (t ex utifrån ålder, kön, ursprung, bostadsort etc.) och hur många man vill nå. Ibland kan det vara en god idé att använda sig av en kombination av flera dialogmetoder för att nå en viss målgrupp. För mer information om specifika dialogmetoder och vilken som passar utifrån syfte, målgrupp och antal deltagare se bilagan Exempel på metoder för medborgardialog, samt SKLs Dialogguiden: UTKAST 5. Diskutera eventuella utbildningsinsatser Inför en medborgardialog kan både förtroendevalda och tjänstepersoner ha behov av att lära sig mer om exempelvis olika dialogmetoder, hur rollfördelningen kan se ut, målgrupper, samt lära sig mer om själva sakfrågan och få information från den eller de verksamheter som berörs. Därför är det viktigt att redan i inledningsskedet diskutera vilka eventuella behov av utbildningsinsatser som finns. 6. Ta fram handlingsplan/projektplan Ovanstående steg kan sägas vara en förutsättning för framtagandet av en handlingsplan/projektplan för medborgardialogen som senare ska vara vägledande under hela processen. Utifrån diskussionen i föregående steg ska syfte, val av målgrupp, metod och övriga aktiviteter fastställas och skrivas ned i handlingsplanen/projektplanen och sedan beslutas i det aktuella politiska organet. Till denna rutinbeskrivning finns en särskild mall/checklista framtagen som ska användas för framskrivandet av en handlingsplan för medborgardialogen (om medborgardialogen bedrivs som ett projekt används befintliga dokumentmallar i Region Örebro läns projektmodell Projektil). I 281 (350)

282 4 (11) denna mall/checklista ska dialogprocessen beskrivas så noggrant som möjligt utifrån följande: - Syftet med dialogen - Form av delaktighet - Målgrupp och deltagare i dialogen - Genomförande av dialog metod och spelregler - Tidsperiod - Gör en aktivitetslista - Ansvar och roller - Ev utbildningsinsatser - Återkoppling och utvärdering - Utmaningar och risker Tänk på att det är viktigt att redan i samband med detta stadie fundera på hur återkoppling till deltagarna och hur utvärderingen av dialogen ska ske. 7. Information och beslut om handlingsplan/projektplan i nämnd/beredning Planeringsgrupp/projektgrupp tillsammans med ansvarig tjänsteperson stämmer av handlingsplanen med aktuellt politiskt organ, som i sin tur UTKAST diskuterar och fattar beslut om planen. I och med godkännande av planen så fastställs syfte, målgrupp, tidplan och aktiviteter. Genomförande av medborgardialogen 8. Genomförande av dialog Efter att planen har godkänts i aktuellt politiskt organ tar själva genomförandet av dialogen ta vid. I genomförandefasen ingår ofta också att ordna de praktiska sakerna i samband med dialogen, som t ex att boka lokaler, ordna fika, förbereda underlag, samt att bjuda in deltagare, om inte detta redan påbörjats eller gjorts klart i planeringsfasen. I samband med inbjudan av den målgrupp som dialogen riktar sig till kan det vara bra att tänka på följande: - Sök upp personer som passar in i målgruppen för dialogen snarare än att göra allmänna inbjudningar - Sprid information via och ta hjälp av nyckelpersoner med stora och relevanta kontaktytor - Erbjud gärna någon form av present eller liknande som tack till dem som deltar 282 (350)

283 UTKAST 5 (11) - Genomför aktiviteten utanför normal arbetstid Platsen där dialogen äger rum har betydelse. Därför är det viktigt att tänka på följande: - lokalen ska helst finnas i närområdet - lokalen/platsen ska vara välkänd (t ex skola, bibliotek eller annan offentlig byggnad) - att den är tillgänglig för målgruppen - att platsen bör vara ideologiskt och religiöst neutral. Roll som förtroendevald vid genomförande av samtalsgrupp eller liknande Vid medborgardialog som fokuserar på samtal mellan förtroendevalda och medborgare (t ex cafémetoden, fokusgrupper etc.) är det viktigt att tänka på följande: - Lyssna in medborgarnas olika upplevelser/erfarenheter - Håll tillbaka egna åsikter så att du inte påverkar samtalet för mycket. - Agera inte förvarare av regionen/verksamhet, då en upplevelse som förmedlas är den personens sanning. Innan genomförandet av samtalsgrupp eller liknande ska en samtalsansvarig/- ledare utses. Några generella hållpunkter för samtalsledaren i samband med samtalet kan vara: - Att inledningsvis ge information om syfte och mål med samtalet. - Presentera tre till fyra punkter med centrala diskussionsfrågor på Power Point, tavla, blädderblock eller liknande för att väcka intresse - Ange tidsramen för samtalet - Stimulera gruppen till diskussion och ge alla möjlighet att komma till tals - Ansvara för att nyckelfrågorna blir tillfredställande belysta och besvarade. - Se till så att frågorna blir tillräckligt belysta genom att återkoppla och stimulera till vidareutveckling av svar, t ex jag uppfattar att du tycker så här - stämmer det? Kan du beskriva lite närmare,... kan du ge exempel osv - Den som är samtalsledare alternativt den som är huvudansvarig för dokumentationen avslutar med en kort sammanfattning och frågar om det är rätt uppfattat och om det är någon aspekt som saknas/om det finns tillägg att göra. 283 (350)

284 6 (11) Sammanställning, utvärdering och användning av resultat 9. Sammanställning och analys av dialog Aktuella tjänstepersoner i planeringsgruppen ansvarar för dokumentationen och att ta fram en sammanställning/ slutrapport med analys av dialogen. Sammanställningen bör diskuteras och kompletteras av de förtroendevalda som medverkat i dialogen i samband med ett sammanträde eller vid ett annat tillfälle. Det är viktigt att dokumentationen är skriftlig men beroende på vilken typ av dialog som använts kan den kompletteras genom exempelvis foto och film. I detta steg kan det vara bra om en kommunikatör kopplas in som stöd. Det kan också vara bra att tänka på följande: -hur hanterar vi ett stort antal synpunkter och vilken dokumentations- och analysmetod lämpar sig bäst? - förbered gärna ett underlag för synpunkter som deltagarna i dialogen kan fylla genom fritext och/eller genom enkät, - ha beredskap för att även fånga in synpunkter som gäller andra frågor eller verksamheter och vidareförmedla dessa till berörda verksamheter. - om dokumentationen sammanställs i rapportform kan det vara bra att sätta in dialogen i ett sammanhang och använda sig av relevanta underlag och fakta UTKAST från berörda verksamheter samt aktuell forskning. 10. Användning av resultat I detta steg tas resultaten om hand på lämpligt sätt i enlighet med det som bestämts i planen. Därför ska det redan innan genomförandefasen tar vid vara fastställt hur resultatet ska användas. 11. Återkoppling Återkoppling, det vill säga information om på vilket sätt Region Örebro län tar hand om de synpunkter och idéer som kommit fram genom dialogen, ska ske så fort som möjligt till deltagarna efter att dialogen avslutats. Beroende på syfte och vilken dialogmetod som använts kan återkopplingen även ske under pågående dialogprocess eller fram tills att t ex ett beslut tagits i en fråga. På vilket sätt som återkopplingen sker är i sin tur beroende av vilken målgrupp och deltagare som varit med i dialogprocessen. Några exempel på metoder är återkopplingsmöte med de som deltagit, genom annons eller pressmeddelande eller genom en skriftlig rapport. Om man behöver kontaktuppgifter till deltagarna för återkopplingen så är det bra om man samlat in uppgifterna i samband med dialogerna. 284 (350)

285 7 (11) 12. Utvärdering av dialog Det är betydelsefullt att ständigt försöka förbättra dialogprocessen genom utvärdering. En viktig utgångspunkt är hur medborgarna i dialogen upplevt processen. Det är därför viktigt att vid varje dialogtillfälle ge deltagarna möjlighet att framföra sina åsikter om hur t ex mötet fungerade, om man upplevt att alla fått komma till tals, vad som fungerat bra respektive mindre bra och vad som kan förbättras. I utvärderingen ska det också framgå vilka medborgare som deltagit i dialogen avseende, kön, ålder och andra relevanta indikatorer. Det är likaså viktigt att de som deltagit från Region Örebro läns sida (både förtroendevalda och tjänstepersoner) ges möjlighet att reflektera över hur dialogen har fungerat och hur den kan utvecklas. Ett annat sätt att utvärdera processen kan vara att i ett tidigt skede anlita en utomstående person (t ex konsult eller följeforskare) som gör en löpande granskning från början till slut. För mer information om hur en utvärdering av en medborgardialog kan gå till, se SKLs Handbok i utvärdering av medborgardialog: UTKAST medborgardialog.html 13. Information om utvärdering till aktuellt politiskt organ Ansvarig tjänsteperson återrapporterar till aktuellt politiskt organ utifrån den utvärdering som gjorts av dialogen. 285 (350)

286 UTKAST 8 (11) Sammanfattning checklista Aktivitet Ansvarig 1. Överenskommelse om att en medborgardialog Ordförande/presidium i politiskt ska genomföras. organ Ta fram en kort beskrivning av syftet med dialogen och användning av resultatet. Ta gärna ett beslut i det aktuella politiska organet om att gå vidare. 2. Tillsätt planeringsgrupp/projektgrupp Ordförande/presidium samt En planeringsgrupp (samt planeringsansvarig) ska ansvariga för berörda tillsättas som ansvarar för planering, genomförande verksamheter och utvärdering av medborgardialogen. 3. Diskutera målgrupp för dialogen Planeringsgrupp Diskutera vilka dialogen ska rikta sig till; är det till alla eller någon speciell grupp? Ta de horisontella perspektiven i beaktande och ta reda på hur man kan inkludera de underrepresenterade grupperna i samhället. 4. Diskutera val av metod/-er Planeringsgrupp med stöd av Diskutera vilken metod eller vilka metoder som ska kommunikationsstab användas. Val av metod är beroende av vilket syfte dialogen har, vilken målgrupp den riktar sig till och vilken form av inflytande/delaktighet som är aktuell. 5. Diskutera eventuella utbildningsinsatser Planeringsgrupp Inventera behovet av olika former av utbildningsinsatser som kan behövs innan dialogen genomförs 6. Ta fram handlingsplan/projektplan Planeringsgrupp Planeringsgruppen tar fram en handlingsplan/ projektplan som fastställer, syfte, metod, målgrupp osv enligt mall eller projektmodell. Här ska också ges en redovisning av hur resultatet är tänkt att användas 7. Information och beslut om Ansvarig i planeringsgrupp handlingsplan/projektplan En avstämning med aktuellt politiskt organ ska göras kring förslag till handlingsplan/projektplan. Aktuellt politiskt organ bör ta ett aktivt beslut om planen. 286 (350)

287 UTKAST 9 (11) 8. Genomförande av dialog I genomförandefasen ingår att ordna de praktiska sakerna i samband med dialogen, som t ex att boka lokaler, fika, förbereda underlag, samt att bjuda in deltagare 9. Sammanställning och analys av dialog Medarbetare i planeringsgruppen ansvarar för dokumentation, ta fram en sammanställning/ slutrapport med analys av dialogen. Sammanställningen bör diskuteras och kompletteras av de förtroendevalda som medverkat 10. Användning av resultat Resultaten förs in på lämpligt sätt i styrningen enligt planen. 11. Återkoppling Återkoppling till dem som deltagit i medborgardialogen 12. Utvärdering av dialog En utvärdering av dialogen genomförs med syfte att ta reda på vad som fungerat bra och vad som kan utvecklas 13. Information om utvärdering till aktuellt politiskt organ En återkoppling av utvärderingen sker till aktuellt politiskt organ Utsedda ansvariga förtroendevalda och tjänstepersoner Planeringsgruppen och ansvariga förtroendevalda Politiskt organ som berörs Planeringsgrupp/ansvariga förtroendevalda Planeringsgrupp Ansvarig för planeringsgruppen (350)

288 UTKAST 10 (11) Bilaga Medborgardialogens former och exempel på metoder för medborgardialog 288 (350)

289 UTKAST 11 (11) Dialogmetoder och grader av delaktighet 289 (350)

290 15 Kommunikationspolicy för Region Örebro län 17RS (350)

291 1 (2) Tjänsteställe, handläggare Sammanträdesdatum FöredragningsPM Staben Kommunikation, Maja Blom Dnr: 17RS5164 Organ Regionfullmäktige Kommunikationspolicy för Region Örebro län Förslag till beslut Regionfullmäktige beslutar att godkänna redovisat förslag till kommunikationspolicy för Region Örebro län. Sammanfattning I kommunikationspolicyn för Region Örebro län tydliggörs ansvar och roller samt förhållningssätt i informations- och kommunikationsfrågor. Region Örebro läns kommunikation ska vara trovärdig, tydlig och tillgänglig. Detta gäller såväl den externa som den interna kommunikationen. En tydlig och målgruppsanpassad kommunikation är en förutsättning för att Region Örebro län ska uppfattas som en professionell organisation med hög trovärdighet med fokus på patienter och länsinvånare och som en stark aktör för att driva den regionala utvecklingen i länet. Ärendebeskrivning Region Örebro läns gällande informations- och kommunikationspolicy är från Kommunikationsområdet har utvecklats och skapat behov av en ny kommunikationspolicy. Kommunikationspolicyn är framtagen av en arbetsgrupp bestående av kommunikatörer från regionens samtliga förvaltningar. Den har behandlats i strategigruppen för kommunikation, regionens ledningsgrupp, etiska rådet samt av fackliga organisationer. Postadress Region Örebro län Box 1613, Örebro (350) E-post:

292 2 (2) Tjänsteställe, handläggare Sammanträdesdatum FöredragningsPM Staben Kommunikation, Maja Blom Dnr: 17RS5164 Konsekvenser för miljö-, barn- och jämställdhetsperspektiven En tydlig och målgruppsanpassad kommunikation är en förutsättning för att miljö-, barn- och jämställdhetsperspektiven ska säkerställas. Den föreslagna kommunikationspolicyn redogör för hur Region Örebro län som organisation ska agera gentemot alla målgrupper. Ekonomiska konsekvenser Inga förväntade konsekvenser. Beslutsunderlag FöredragningsPM regionfullmäktige Kommunikationspolicy för Region Örebro län Skickas till: (Ange vem/vilka beslutet ska skickas till) Postadress Region Örebro län Box 1613, Örebro (350) E-post:

293 Protokoll Sammanträdesdatum Regionstyrelsen Kommunikationspolicy för Region Örebro län Diarienummer: 17RS4165 Sammanfattning I kommunikationspolicyn för Region Örebro län tydliggörs ansvar och roller samt förhållningssätt i informations- och kommunikationsfrågor. Region Örebro läns kommunikation ska vara trovärdig, tydlig och tillgänglig. Detta gäller såväl den externa som den interna kommunikationen. En tydlig och målgruppsanpassad kommunikation är en förutsättning för att Region Örebro län ska uppfattas som en professionell organisation med hög trovärdighet med fokus på patienter och länsinvånare och som en stark aktör för att driva den regionala utvecklingen i länet. Beslutsunderlag FöredragningsPM regionstyrelsen , kommunikationspolicy för Region Örebro län Kommunikationspolicy för Region Örebro län Anteckning I samband med ärendets behandling föredrar t.f. kommunikationsdirektör Marjetta Leijonhufvud ärendet. Beslut Regionstyrelsen föreslår regionfullmäktige besluta att godkänna redovisat förslag till kommunikationspolicy för Region Örebro län. Skickas till Regionfullmäktige Postadress Region Örebro län Box 1613, Örebro (95) (350) E-post:

294 Dokumentrubrik Kommunikationspolicy för Region Örebro län Dokumentnr Revision 17RS AK Förvaltning Ägare Maja Blom Reviderat datum Verksamhet Region Örebro län Slutgranskare Marjetta Leijonhufvud Diarienr Dokumentkategori Policy Fastställare Giltigt datum fr o m Kommunikationspolicy för Region Örebro län 294 (350) Kopia utskriftsdatum: Sid 1 (5)

295 Dokumentrubrik Kommunikationspolicy för Region Örebro län Dokumentnr Revision 17RS AK Diarienr Dokumentkategori Reviderat datum Giltigt datum fr o m Policy Innehållsförteckning 1 Inledning Den kommunikativa organisationen En trovärdig, tydlig och tillgänglig kommunikation Kommunikation utifrån fyra roller Ansvar Lagstiftning som berör kommunikationsområdet (350) Kopia utskriftsdatum: Sid 2 (5)

296 Dokumentrubrik Kommunikationspolicy för Region Örebro län Dokumentnr Revision 17RS AK Diarienr Dokumentkategori Reviderat datum Giltigt datum fr o m Policy Inledning Region Örebro län är en demokratiskt styrd organisation som är till för länsinvånare och de som vistas i Örebro län. Organisationen är kunskapsintensiv vilket ställer höga krav på sättet att kommunicera. Region Örebro läns kommunikationspolicy tydliggör ansvar och roller samt förhållningssätt i informations- och kommunikationsfrågor. Region Örebro läns vision och värdegrund är utgångspunkter för all verksamhet. Visionen visar färdriktningen och det framtida önskvärda läget för Region Örebro län och värdegrunden ger de tydliga värderingar som ska genomsyra arbetet. Tillsammans stärker de den gemensamma identiteten och visar hur chefer och medarbetare ska förhålla sig till varandra och till länsinvånarna. En tydlig och målgruppsanpassad kommunikation är en förutsättning för att Region Örebro län ska uppfattas som en professionell organisation med hög trovärdighet med fokus på patienter och länsinvånare och som en stark aktör för att driva den regionala utvecklingen i länet. Region Örebro län ska därför vara en kommunikativ organisation som bedriver ett aktivt kommunikationsarbete för att stärka Region Örebro läns varumärke, såväl externt som internt. För kommunikation vid stora olyckor, katastrofer eller krislägen gäller särskild lagstiftning och särskilda styrdokument. 2 Den kommunikativa organisationen En god kommunikation är en framgångsfaktor för att leda och styra en organisation mot uppsatta mål. Kommunikation är ett strategiskt verktyg som bidrar till verksamheternas resultat. Kommunikation ska integreras i all planering och utveckling av verksamheten på alla nivåer. Varje beslut och förändring har en kommunikationsaspekt som alltid ska beaktas. Det måste klargöras vilka som blir berörda och vem som är kommunikationsansvarig. Kommunikationen ska ske så snart som möjligt. De som är direkt berörda ska informeras först. Den interna informationen bör alltid föregå den externa. All kommunikation sker på mottagarens villkor och ska därför vara målgruppsanpassad. Budskapet utformas efter målgruppernas behov, kunskap och erfarenhet. Kommunikationen sker via de kommunikationskanaler som är bäst lämpade utifrån målgrupp och vilken effekt som ska uppnås. Det är ofta lämpligt att kombinera flera olika kommunikationskanaler. De kommunikationskanaler som används ska vara kända och förankrade. Dialog är grunden för all kommunikation. Genom en öppen, tydlig och inbjudande dialog byggs förståelse, förtroende och delaktighet. Region Örebro läns grafiska manual ska följas för att skapa en tydlighet och enhetlighet. Den beskriver hur varumärket Region Örebro län ska användas. Det ska vara lätt att identifiera Region Örebro läns verksamhet. I det digitala samhället sker en snabb omställning av hur vi kommunicerar med varandra. Det kräver att vi är flexibla och arbetar med ständig utveckling och omvärldsbevakning. 296 (350) Kopia utskriftsdatum: Sid 3 (5)

297 Dokumentrubrik Kommunikationspolicy för Region Örebro län Dokumentnr Revision 17RS AK Diarienr Dokumentkategori Reviderat datum Giltigt datum fr o m Policy En trovärdig, tydlig och tillgänglig kommunikation Region Örebro läns kommunikation ska vara trovärdig, tydlig och tillgänglig. Detta gäller såväl den externa som den interna kommunikationen. Kommunikationen är trovärdig genom att vara korrekt, relevant, faktabaserad, uppdaterad, ärlig och präglad av öppenhet. Kommunikationen är tydlig genom att vara målgruppsanpassad, aktiv, konkret och saklig. Vi uttrycker oss vårdat, enkelt och begripligt. Kommunikationen är tillgänglig genom att ske på mottagarens villkor och i tidsenliga kanaler, vara inkluderande, lätt att hitta, dialogfrämjande, samt ske i rätt tid. 4 Kommunikation utifrån fyra roller Som en offentlig och demokratiskt styrd organisation. Region Örebro län ska informera och sprida kunskap om Region Örebro läns verksamhet, mål och inriktning. Länsinvånarna ska ges möjlighet till delaktighet och engagemang i de demokratiska processerna. Kommunikationen ska göra det möjligt för länsinvånarna att lämna synpunkter och föra dialog med verksamhetsföreträdare och förtroendevalda politiker. Som vård- och servicegivare. Region Örebro län ska ge målgrupperna kunskap om det utbud av service, vård och tjänster som organisationen erbjuder. Kommunikationen ska uppmuntra till delaktighet, medbestämmande och bidra till ökad tillgänglighet. Som arbetsgivare. Region Örebro län ska ge medarbetarna tillgång till den information de behöver för att utföra sitt arbete på ett bra sätt. Kommunikationen ska stimulera till gott ledarskap och gott medarbetarskap. Kommunikationen ska också bidra till att medarbetare och potentiella medarbetare uppfattar Region Örebro län som en attraktiv arbetsgivare som erbjuder bra förutsättningar för ett utvecklande och hållbart arbetsliv med goda karriärmöjligheter. Kommunikationen ska också bidra till delaktighet, engagemang och ansvar. Som regional utvecklingsaktör på regional, nationell och internationell nivå. Kommunikationen ska stärka Region Örebro läns möjligheter att påverka samhällsutvecklingen. Kommunikationen ska även bidra till att förstärka bilden av Örebro län som ett attraktivt område att leva, bo och arbeta i. 5 Ansvar Det är de förtroendevaldas uppgift att bedriva politik och fatta beslut, och det är tjänstemännens uppgift att verkställa och kommunicera utifrån de politiska besluten och intentionerna. Politiska partier ansvarar för sin egen information och informationsspridning. Regiondirektören är ytterst ansvarig för Region Örebro läns information och kommunikation, som överlåtits i förvaltning, i sin funktion som regionens högsta tjänsteman. 297 (350) Kopia utskriftsdatum: Sid 4 (5)

298 Dokumentrubrik Kommunikationspolicy för Region Örebro län Dokumentnr Revision 17RS AK Diarienr Dokumentkategori Reviderat datum Giltigt datum fr o m Policy Kommunikationsdirektören är processägare för Region Örebro läns kommunikationsprocesser och ansvarig för kommunikationskanalerna. Chefer. Principen för Region Örebro läns kommunikation är att den som har verksamhetsansvar har kommunikationsansvar för den verksamheten. Varje förvaltningschef har ansvar för att förvaltningens övergripande kommunikation fungerar och att kommunikationens viktiga roll i organisationen tydliggörs. Medarbetarna ska få den information de behöver för att kunna arbeta i enlighet med Region Örebro läns mål och beslut. Medarbetare. På samma sätt som varje chef har ett kommunikationsansvar gentemot sina medarbetare har varje anställd ett kommunikationsansvar gentemot sin närmaste chef. Alla anställda har ett eget ansvar att söka upp och ta del av information, samt själva ta initiativ till kommunikation. 6 Lagstiftning som berör kommunikationsområdet Kommunikationsområdet berörs av flera lagar, bland annat Förvaltningslagen, Tryckfrihetsförordningen med offentlighetsprincipen och meddelarfriheten, Yttrandefrihetsgrundlagen, Offentlighets- och sekretesslagen, Personuppgiftslagen och Upphovsrättslagen. 298 (350) Kopia utskriftsdatum: Sid 5 (5)

299 16 Nu medlem, Lekebergs kommun, i den gemensamma nämnden för företagshälsovård samt tolkoch översättarservice, nytt samverkansavtal och relgemente 17RS (350)

300 1 (3) Tjänsteställe, handläggare Sammanträdesdatum FöredragningsPM Staben Administration, juridik och säkerhet, Niklas Dnr: 17RS5567 Tiedermann Organ Regionfullmäktige Nu medlem, Lekebergs kommun, i den gemensamma nämnden för företagshälsovård samt tolk- och översättarservice, nytt samverkansavtal och relgemente Förslag till beslut Regionfullmäktige beslutar att för sin del godkänna samverkansavtal mellan Region Örebro län, Örebro kommun, Kumla kommun, Hallsbergs kommun, Laxå kommun, Lekebergs kommun, Lindesbergs kommun och Ljusnarsbergs kommun avseende samverkan angående företagshälsovård samt tolk- och översättarservice med giltighet från och med , att från samma tidpunkt anta reglemente för den gemensamma nämnden för företagshälsovård samt tolk- och översättarservice, att tidigare samverkansavtal mellan Region Örebro län, Örebro kommun, Kumla kommun, Hallsbergs kommun, Laxå kommun, Lindsbergs kommun och Ljusnarsbergs kommun upphör när det nya samverkansavtalet träder i kraft, att tidigare reglemente för den gemensamma nämnden för företagshälsovård samt tolk- och översättarservice upphör när det nya reglementet träder i kraft, samt att beslutet för sin giltighet förutsätter samstämmiga beslut av kommunfullmäktige i Örebro, Kumla, Hallsbergs, Laxå, Lekebergs, Lindesbergs och Ljusnarsbergs kommuner. Sammanfattning Efter att Lekebergs kommun har ansökt om att få ingå i den gemensamma nämnden för företagshälsovård samt tolk- och översättarservice föreslås att ansökan ska bifallas och att reviderat samverkansavtal och reviderat reglemente för den gemensamma nämnden fastställs. Postadress Region Örebro län Box 1613, Örebro (350) E-post:

301 2 (3) Tjänsteställe, handläggare Sammanträdesdatum FöredragningsPM Staben Administration, juridik och säkerhet, Niklas Dnr: 17RS5567 Tiedermann Ärendebeskrivning Örebro läns landsting och Örebro kommun inrättade 2005 en gemensam nämnd, kallad den gemensamma nämnden för samverkan angående företagshälsovård tillfördes kommunens tolkförmedling den gemensamma nämnden och nämnden antog benämningen gemensam nämnd för samverkan angående företagshälsovård samt tolkförmedling. Samverkande kommuner har sedan utökats med: Kumla 2009, Hallsberg och Laxå 2015, Lindesberg 2016 och Ljusnarsberg Nämnden benämns den gemensamma nämnden för företagshälsovård samt tolk- och översättarservice. Sedan nu även Lekebergs kommun önskar medverka i den gemensamma nämnden föreslås att det ingångna avtalet mellan Region Örebro län, Örebro kommun, Kumla kommun, Hallsbergs kommun, Laxå kommun, Lindesbergs kommun och Ljusnarsbergs kommun upphör från och med , då nytt avtal träder i kraft. Samtidigt gäller även nytt reglemente för nämnden varvid tidigare reglemente upphör att gälla. Region Örebro län är som tidigare värdorganisation och den gemensamma nämnden ingår i regionens organisation. Vidare föreslås med ändring av tidigare avtal och reglemente att nämnden ska bestå av 18 ledamöter och 18 ersättare. Ledamöter och ersättare ska utses enligt följande: Region Örebro län 9 ledamöter och 9 ersättare, Örebro kommun 2 ledamöter och 2 ersättare, Kumla kommun 2 ledamöter och 2 ersättare, Hallsbergs kommun 1 ledamot och 1ersättare, Laxå kommun 1 ledamot och 1 ersättare, Lekebergs kommun 1 ledamot och 1 ersättare, Lindesbergs kommun 1 ledamot och 1 ersättare, Ljusnarsbergs kommun 1 ledamot och 1 ersättare. Regionen ska som värdorganisation inneha posten som ordförande medan Örebro kommun ska inneha posten som vice ordförande. Konsekvenser för miljö-, barn- och jämställdhetsperspektiven Inga konsekvenser för dessa perspektiv. Ekonomiska konsekvenser Inga ekonomiska konsekvenser. Postadress Region Örebro län Box 1613, Örebro (350) E-post:

302 3 (3) Tjänsteställe, handläggare Sammanträdesdatum FöredragningsPM Staben Administration, juridik och säkerhet, Niklas Dnr: 17RS5567 Tiedermann Beslutsunderlag FöredragningsPM till regionfullmäktige den 31 oktober 2017 Förslag till avtal Förslag till reglemente Skickas till: (Ange vem/vilka beslutet ska skickas till) Postadress Region Örebro län Box 1613, Örebro (350) E-post:

303 Protokoll Sammanträdesdatum Regionstyrelsen Ny medlem (Lekebergs kommun) i den gemensamma nämnden för företagshälsovård samt tolk- och översättarservice; nytt samverkansavtal och reglemente Diarienummer: 17RS5567 Sammanfattning Efter att Lekebergs kommun har ansökt om att få ingå i den gemensamma nämnden för företagshälsovård samt tolk- och översättarservice föreslås att ansökan ska bifallas och att reviderat samverkansavtal och reviderat reglemente för den gemensamma nämnden fastställs Beslutsunderlag FöredragningsPM regionstyrelsen , ny medlem, Lekebergs kommun, i den gemensamma nämnden för företagshälsovård samt tolk- och översättarservice, nytt samverkansavtal och reglemente Nytt reglemente för den gemensamma nämnden för företagshälsovård samt tolk- och översättarservice Nytt samverkansavtal för den gemensamma nämnden för företagshälsovård samt tolkoch översättarservice Beslut Regionstyrelsen föreslår regionfullmäktige besluta att för sin del godkänna samverkansavtal mellan Region Örebro län, Örebro kommun, Kumla kommun, Hallsbergs kommun, Laxå kommun, Lekebergs kommun, Lindesbergs kommun och Ljusnarsbergs kommun avseende samverkan angående företagshälsovård samt tolk- och översättarservice med giltighet från och med , att från samma tidpunkt anta reglemente för den gemensamma nämnden för företagshälsovård samt tolk- och översättarservice, att tidigare samverkansavtal mellan Region Örebro län, Örebro kommun, Kumla kommun, Hallsbergs kommun, Laxå kommun, Lindsbergs kommun och Ljusnarsbergs kommun upphör när det nya samverkansavtalet träder i kraft, att tidigare reglemente för den gemensamma nämnden för företagshälsovård samt tolk- och översättarservice upphör när det nya reglementet träder i kraft, samt att beslutet för sin giltighet förutsätter samstämmiga beslut av kommunfullmäktige i Örebro, Kumla, Hallsbergs, Laxå, Lekebergs, Lindesbergs och Ljusnarsbergs kommuner. Postadress Region Örebro län Box 1613, Örebro (95) (350) E-post:

304 Protokoll Sammanträdesdatum Regionstyrelsen Skickas till Regionfullmäktige Postadress Region Örebro län Box 1613, Örebro (95) (350) E-post:

305 Sida 1 av 4 Bakgrund Örebro läns landsting, nu Region Örebro län, och Örebro kommun har kommit överens om att från och med inrätta en gemensam nämnd, kallad den gemensamma nämnden för samverkan angående företagshälsovård. Örebro kommun och landstinget har senare, med verkan från och med , beslutat att kommunens tolkförmedling skall tillföras den gemensamma nämnden, som därvid namnändrats till den gemensamma nämnden för samverkan angående företagshälsovård samt tolkförmedling. Sedan ingår Kumla kommun i den gemensamma nämnden, och sedan 2015 Hallsbergs kommun och Laxå kommun, sedan 2016 även Lindesbergs kommun och sedan 2017 även Ljusnarsbergs kommun. Nämnden benämns den gemensamma nämnden för företagshälsovård samt tolk- och översättarservice. Sedan beslut nu även fattats om att Lekebergs kommun med verkan från och med den 1 januari 2018 ska ingå i den gemensamma nämnden gäller för den gemensamma nämnden för företagshälsovård samt tolk- och översättarservice nedanstående REGLEMENTE Region Örebro län är värdorganisation och den gemensamma nämnden ingår i regionens organisation. Utöver vad som följer av lag gäller detta reglemente och ett mellan Region Örebro län, Örebro kommun, Kumla kommun, Hallsbergs kommun, Laxå kommun, Lindesbergs kommun, Lekebergs kommun och Ljusnarsbergs kommun ingånget samverkansavtal för den gemensamma nämnden. 1 Uppgifter m.m. Nämnden har ansvar för företagshälsovård och tolk- och översättarservice (ej teckenspråk) åt parterna. Vad avser företagshälsovården deltar Örebro kommun endast med den del som utgöres av programområdet Social välfärd. Nämndens verksamhet kommer att drivas genom en särskild förvaltning inom Region Örebro län. Förvaltningen består av två skilda verksamheter, dels företagshälsovård (Regionhälsan) och dels språktolkning och översättningar (Tolk- och översättarservice). Regionhälsan erbjuder konsulttjänster inom arbetsmiljöområdet och arbetslivsinriktad rehabilitering i hela Örebro län. Tolk- och översättarservice förmedlar tolk- och översättartjänster för kontakter mellan myndigheter och länsinvånare då gemensamt språk saknas så att möjlighet till kommunikation tryggas för alla berörda parter. Utöver vad som följer av lag skall nämnden tillse att verksamheten bedrivs i enlighet med detta reglemente och samverkansavtalet. 305 (350)

306 Sida 2 av 4 Nämnden skall till regionen och kommunerna rapportera hur verksamheten utvecklas och hur den ekonomiska ställningen är. Nämnden skall vid behov samråda med berörda nämnder och förvaltningar i regionen och kommunerna samt med andra myndigheter. 2 Sammanträden Den gemensamma nämnden sammanträder på dag och tid som nämnden bestämmer. Nämnden sammanträder hos regionen om inte nämnden själv bestämmer annat. 3 Sammansättning Nämnden består av 18 ledamöter och 18 ersättare. Ledamöter och ersättare utses enligt följande: Region Örebro län 9 ledamöter och 9 ersättare Örebro kommun 2 ledamöter och 2 ersättare, Kumla kommun 2 ledamöter och 2 ersättare, Hallsbergs kommun 1 ledamot och 1 ersättare, Laxå kommun 1 ledamot och 1 ersättare, Lekebergs kommun 1 ledamot och 1 ersättare, Lindesbergs kommun 1 ledamot och 1 ersättare, Ljusnarsbergs kommun 1 ledamot och 1 ersättare. Regionen skall som värdorganisation utse ordförande medan Örebro kommun utser vice ordförande. 4 Ersättarnas tjänstgöring Om ledamot är förhindrad att inställa sig till ett sammanträde eller att vidare delta i ett sammanträde skall en ersättare från den part som valt ledamoten tjänstgöra i ledamotens ställe. Om ersättare inte valts proportionellt skall de tjänstgöra enligt den av respektive fullmäktige bestämda ordningen. En ledamot som inställer sig under pågående sammanträde har rätt att tjänstgöra även om en ersättare har trätt in i ledamotens ställe. En ersättare som har börjat tjänstgöra har företräde oberoende av turordningen. En ersättare från samma parti som den frånvarande ledamoten har dock alltid rätt att träda in i stället för en ersättare från ett annat parti. En ledamot eller ersättare som avbrutit tjänstgöringen på grund av jäv får åter tjänstgöra, sedan ärendet har handlagts. En ledamot som avbrutit tjänstgöringen på grund av annat hinder än jäv får åter tjänstgöra om ersättare från annat parti har trätt in. Ersättarna har rätt att närvara och yttra sig på sammanträde även när de inte tjänstgör. 306 (350)

307 Sida 3 av 4 5 Anmälan av förhinder En ledamot eller ersättare som är förhindrad att delta i sammanträde eller i en del av ett sammanträde, skall snarast anmäla detta till nämndens sekreterare. 6 Kallelse Ordföranden ansvarar för att kallelse utfärdas till sammanträdena. Kallelsen skall vara skriftlig och innehålla uppgift om tid och plats för sammanträdet. Kallelsen skall på lämpligt sätt tillställas varje ledamot och ersättare samt annan förtroendevald som får närvara vid sammanträdet senast fem dagar före sammanträdesdagen. Kallelsen bör åtföljas av föredragningslista. Ordföranden bestämmer i vilken utsträckning handlingar som tillhör ett ärende på föredragningslistan skall bifogas kallelsen. I undantagsfall får kallelse ske på annat sätt. När varken ordförande eller vice ordförande kan kalla till sammanträde skall den till åldern äldste ledamoten göra detta. 7 Ersättare för ordföranden Om varken ordförande eller vice ordförande kan delta i ett helt sammanträde eller i en del av sammanträde fullgör den till åldern äldste ledamoten ordförandens uppgifter. Om ordföranden på grund av sjukdom eller av annat skäl är hindrad att fullgöra uppdraget för en längre tid, får nämnden utse en annan ledamot att vara ersättare för ordföranden. Ersättaren fullgör ordförandens samtliga uppgifter. 8 Justering och anslag av protokoll Protokollet justeras av ordföranden och en ledamot. Nämnden kan besluta att en paragraf i protokollet skall justeras omedelbart. Paragrafen bör då redovisas skriftligt innan nämnden justerar den. Nämndens protokoll skall anslås på regionens och kommunernas anslagstavlor. 9 Reservation Om en ledamot har reserverat sig mot ett beslut och ledamoten vill motivera reservationen skall ledamoten göra detta skriftligt. Motiveringen skall lämnas före den tidpunkt som har fastställts för justeringen av protokollet. 10 Delgivning Delgivning med nämnden sker med ordföranden eller anställd som nämnden bestämmer. 307 (350)

308 Sida 4 av 4 11 Undertecknande av handlingar Avtal, andra handlingar och skrivelser som beslutas av nämnden skall undertecknas av ordföranden eller vid förfall för denne av vice ordföranden och kontrasigneras av anställd som nämnden bestämmer. I övrigt bestämmer nämnden vem som skall underteckna handlingar. 308 (350)

309 Sida 1 av 4 SAMVERKANSAVTAL Bakgrund Örebro läns landsting, nu Region Örebro län, och Örebro kommun har kommit överens om att från och med den 1 januari 2005 inrätta en gemensam nämnd, kallad den gemensamma nämnden för samverkan angående företagshälsovård. Till grund för denna samverkan träffades ett avtal härom. Genom beslut i landstinget och Örebro kommun tillfördes 2007 kommunens tolkförmedling den gemensamma nämnden och nämnden antog benämningen gemensam nämnd för samverkan angående företagshälsovård samt tolkförmedling. Samverkande kommuner har sedan utökats med: Kumla 2009, Hallsberg och Laxå 2015, Lindesberg 2016 och Lusnarsbergs kommun Nämnden benämns den gemensamma nämnden för företagshälsovård samt tolk- och översättarservice. Sedan nu även Lekebergs kommun önskar medverka i den gemensamma nämnden upphör härmed det tidigare ingångna avtalet mellan Region Örebro län, Örebro kommun, Kumla kommun, Hallsbergs kommun, Laxå kommun, Lindesbergs kommun och Ljusnarsbergs kommun fr.o.m.den 1 januari 2018, då detta avtal träder i kraft. Region Örebro län, Örebro kommun, Kumla kommun, Hallsbergs kommun, Laxå kommun, Lindesbergs kommun, Lekebergs kommun och Ljusnarsbergs kommun gemensamt kallade parterna, träffar därför nu nedanstående avtal om samverkan angående företagshälsovård samt tolk- och översättarservice. Region Örebro län är värdorganisation och den gemensamma nämnden ingår i regionens organisation. 1 Uppgifter m.m. Nämnden har ansvar för företagshälsovård och tolk- och översättarservice (ej teckenspråk) åt parterna. Vad avser företagshälsovården deltar Örebro kommun endast med den del som utgöres av programområdet Social välfärd. Nämndens verksamhet kommer att drivas genom en särskild förvaltning inom Region Örebro län. Förvaltningen består av två skilda verksamheter, dels företagshälsovård (Regionhälsan) och dels språktolkning och översättningar (Tolk- och översättarservice). Regionhälsan erbjuder konsulttjänster inom arbetsmiljöområdet och arbetslivsinriktad rehabilitering i hela Örebro län. Tolk- och översättarservice förmedlar tolk- och översättartjänster för kontakter mellan myndigheter och länsinvånare då gemensamt språk saknas så att möjlighet till kommunikation tryggas för alla berörda parter. 2 Administration Region Örebro län skall genom sin förvaltning ha ansvaret för beredning och verkställighet av nämndens beslut samt planera och administrera den verksamhet nämnden ansvarar för. 3 Äganderätt till egendom och arbetsgivaransvar För den verksamhet som skall bedrivas i nämnden skall Region Örebro län vara huvudman och äga eller förhyra fastighet, inventarier och annan lös egendom. Region Örebro län skall vara arbetsgivare för den personal som är anställd i nämndens verksamhet. 309 (350)

310 Sida 2 av 4 4 Försäkring Region Örebro län ansvarar för att egendom och verksamhet har erforderligt försäkringsskydd. 5 Kostnadsfördelning m.m. Var och en av parterna beslutar i vilken utsträckning man vill använda den gemensamma nämndens tjänster. När det gäller företagshälsovård fastställer vardera parten årligen den budget man avsätter för företagshälsovård. Det fastställda beloppet för företagshälsovård betalas månatligen med 1/12. Tolktjänsterna beställs löpande utifrån uppkomna behov och faktureras månatligen. Respektive part svara för uppkomna underskott i proportion till det antal timmar man anlitat den gemensamma nämndens tjänster. Överskott som uppkommer i verksamheten skall tillföras denna verksamhet om inte parterna beslutar om annat. 6 Insyn i förvaltningen Parterna har rätt till löpande insyn i förvaltning och redovisning som gäller nämndens verksamhet. Nämnden skall till parterna rapportera hur verksamheten utvecklas och hur den ekonomiska ställningen är. 7 Mandatperiod Mandatperioden skall vara fyra år räknat från den 1 januari året efter det att allmänna val till fullmäktige hållits i hela landet. Nämndens verksamhet skall dock upphöra tidigare om uppsägning av detta avtal sker före mandatperiodens utgång enligt vad närmare anges i Sammansättning Nämnden skall bestå av 18 ledamöter och 18 ersättare. Ledamöter och ersättare utses enligt följande: Region Örebro län 8 ledamöter och 8 ersättare, Örebro kommun 2 ledamöter och 2 ersättare, Kumla kommun 2 ledamöter och 2 ersättare, Hallsbergs kommun 1 ledamot och 1 ersättare, Laxå kommun 1 ledamot och 1 ersättare, Lekebergs kommun 1 ledamot och 1 ersättare, Lindesbergs kommun 1 ledamot och 1 ersättare, Ljusnarsbergs kommun 1 ledamot och 1 ersättare. Parterna är överens om att Region Örebro län skall inneha posten som ordförande och Örebro kommun skall inneha posten som vice ordförande. 9 Tvister Tvist rörande tolkning och tillämpning av detta avtal skall i första hand lösas av parterna i samråd. Kan enighet inte uppnås ska tvisten avgöras av allmän domstol. 10 Avtalets giltighet Detta avtal gäller från och med till och med och förutsätter för sin giltighet godkännande av regionfullmäktige samt kommunfullmäktige i Örebro, Kumla, Hallsberg, Laxå, Lekeberg, Lindesberg och Ljusnarsberg. 310 (350)

311 Sida 3 av 4 Vardera parten har rätt att senast 12 månader före avtalstidens utgång säga upp detta avtal till upphörande. Sker inte sådan uppsägning är avtalet förlängt med fyra år i sänder. För dessa förlängningsperioder gäller en uppsägningstid av 18 månader före avtalsperiodens utgång. Detta avtal ersätter ett tidigare mellan Region Örebro län, Örebro kommun, Kumla kommun, Hallsbergs kommun, Laxå kommun, Lindesbergs kommun och Ljusnarsbergs kommun ingånget avtal i denna sak Detta avtal har upprättats i åtta likalydande exemplar varav parterna tagit var sitt. Örebro den För Region Örebro län Örebro den För Örebro kommun Kumla den För Kumla kommun Hallsberg den För Hallsbergs kommun Laxå den För Laxå kommun Lindesberg den För Lindesbergs kommun (350)

312 Sida 4 av 4 Kopparberg den För Ljusnarsbergs kommun Fjugesta den För Lekebergs kommun (350)

313 17 Valkretsar för Region Örebro län 17RS (350)

314 1 (2) Tjänsteställe, handläggare Sammanträdesdatum FöredragningsPM Nämndadministration, Niklas Tiedermann 20xx-xx-xx Dnr: 17RS3772 Organ Ange här vilket organ ärendet ska behandlas i Valkretsar för Region Örebro län Förslag till beslut Regionstyrelsen föreslår regionfullmäktige besluta att Region Örebro län även fortsättningsvis ska vara indelat i dessa fyra valkretsar: - Askersunds, Hallsbergs, Kumla och Laxå kommuner, - Degerfors och Karlskoga kommuner, - Hällefors, Ljusnarsbergs, Lindesbergs och Nora kommuner, samt - Örebro och Lekebergs kommuner. Sammanfattning Valkretsindelningen för Region Örebro län föreslås vara oförändrad framöver. Det innebär fyra valkretsar fördelade på detta vis: Askersunds, Hallsbergs, Kumla och Laxå kommuner, Degerfors och Karlskoga kommuner, Hällefors, Ljusnarsbergs, Lindesbergs och Nora kommuner samt Örebro och Lekebergs kommuner. Ärendebeskrivning För val till regionfullmäktige ska det finnas geografiskt avgränsade områden, valkretsar, för vilka det ska väljas ledamöter till regionfullmäktige. Region Örebro län är nu indelat i fyra valkretsar. Dessa är: Askersunds, Hallsbergs, Kumla och Laxå kommuner, Degerfors och Karlskoga kommuner, Hällefors, Ljusnarsbergs, Lindesbergs och Nora kommuner samt Örebro och Lekebergs kommuner Till följd av nya regler i vallagen måste regionfullmäktige fatta beslut om avsikten är att det ska finnas mer än en valkrets. Innan fullmäktige fattar beslut om indelning i valkretsar ska kommunerna inom regionen ges tillfälle att yttra sig. Region Örebro län Postadress Region Örebro län Box 1613, Örebro (350) E-post:

315 2 (2) Tjänsteställe, handläggare Sammanträdesdatum FöredragningsPM Nämndadministration, Niklas Tiedermann 20xx-xx-xx Dnr: 17RS3772 har därför skrivit till kommunerna med fråga om synpunkter på förslag om att fatta beslut om oförändrad indelning. Laxå, Karlskoga och Örebro kommuner har svarat att man inte har några invändningar mot förslaget. Hallsbergs kommun har behandlat ärendet vid sammanträde i kommunfullmäktige den 25 september 2017, och enligt ojusterat protokoll har fullmäktige inga invändningar. Nora kommun uppger att ärendet ska behandlas vid sammanträde den 25 oktober Konsekvenser för miljö-, barn- och jämställdhetsperspektiven Inga konsekvenser i dessa avseenden. Ekonomiska konsekvenser Inga ekonomiska konsekvenser. Beslutsunderlag FöredragningsPM till regionfullmäktige den 31 oktober 2017 Remiss Beslut från Laxå, Karlskoga och Örebro kommuner. Skickas till: Länsstyrelsen Länets kommuner De politiska partierna i regionfullmäktige Postadress Region Örebro län Box 1613, Örebro (350) E-post:

316 Protokoll Sammanträdesdatum Regionstyrelsen Valkretsar för Region Örebro län Diarienummer: 17RS3772 Sammanfattning Valkretsindelningen för Region Örebro län föreslås vara oförändrad framöver. Det innebär fyra valkretsar fördelade på detta vis: Askersunds, Hallsbergs, Kumla och Laxå kommuner, Degerfors och Karlskoga kommuner, Hällefors, Ljusnarsbergs, Lindesbergs och Nora kommuner samt Örebro och Lekebergs kommuner. Beslutsunderlag FöredragningsPM regionstyrelsen , Valkretsar för Region Örebro län Remiss om Region Örebro läns valkretsindelning inför valet 2018 Svar på remiss om Region Örebro läns valkretsindelning inför valet Laxå kommun Protokollsutdrag gällande remiss om Region Örebro läns valkretsindelning inför valet Örebro kommun Protokollsutdrag från kommunstyrelsen, svar på remiss om Region Örebro läns valkretsindelning inför valet Karlskoga kommun Beslut Regionstyrelsen föreslår regionfullmäktige besluta att Region Örebro län även fortsättningsvis ska vara indelat i dessa fyra valkretsar: - Askersunds, Hallsbergs, Kumla och Laxå kommuner, - Degerfors och Karlskoga kommuner, - Hällefors, Ljusnarsbergs, Lindesbergs och Nora kommuner, samt - Örebro och Lekebergs kommuner. Skickas till Regionfullmäktige Länsstyrelsen Länets kommuner De politiska partierna i regionfullmäktige Postadress Region Örebro län Box 1613, Örebro (95) (350) E-post:

317 1 (2) Tjänsteställe, handläggare Datum Regionkansliet, Niklas Tiedermann Telefon: , Till länets kommuner Valkretsindelning i Region Örebro län Sammanfattning Med denna skrivelse vill undertecknad på uppdrag av ordföranden i regionstyrelsen i Region Örebro län be om synpunkter från länets kommuner på valkretsindelningen av Region Örebro län inför valet till regionfullmäktige hösten Förslaget är att indelningen inte förändras i förhållande till nuvarande ordning (några förslag på förändring har heller inte inkommit från kommuner eller andra). Region Örebro län ber om att få in eventuella synpunkter senast den 15 september Ärendet Region Örebro län är nu indelat i fyra valkretsar. Dessa är: Askersunds, Hallsbergs, Kumla och Laxå kommuner. Degerfors och Karlskoga kommuner Hällefors, Ljusarsbergs, Lindesbergs och Nora kommuner. Örebro och Lekebergs kommuner. Regionfullmäktige måste senast den 31 oktober 2017 besluta om indelningen i valkretsar inför valet till regionfullmäktige. Innan fullmäktige fattar beslut, ska kommunerna inom regionen (landstinget) ges möjlighet att yttra sig i frågan. Postadress Region Örebro län Regionkansliet Box 1613, Örebro E-post: Besöksadress Eklundavägen 2, Örebro Tel: Fax: (350) Organisationsnummer:

318 2 (2) Bestämmelserna om valkretsindelning i regioner och landsting finns i 4 kap 5-10 i vallagen (2005:837). Undertecknad svarar gärna på frågor inkluderande den om den angivna tidpunkten för när Regionen ber om svar på denna förfrågan (15 september 2017) skulle vara olämplig med hänsyn till sammanträdesplaneringen i kommunen. Enligt uppdrag Niklas Tiedermann 318 (350)

319 319 (350)

320 320 (350)

321 321 (350)

322 ~~ ~~; ~ r.?~-,.. Re ion Orebra Ian Fran: mats.guldbrand~~orebro.~e g.:~.. _ --_.. _ Skickat: den 5 ~e~tern ber :34 Till: Region Orebro fan Amne: Beslut fran Kommur~styrelsen i arendet om Remiss - i/alkretsind~lning i Region Orebro!an Bifogade filer: t~tdrag~oc Hej! Bifogar har protakallsu~tdrag fran Kor~r~nunstyr~lsen r arendet om Remiss - Vafkretsindeln~ng i Region Orebro Ian. Vanliga halsnngar Mats Guldbrand, kommunsekreterare Orebro komm~n Ko r~ m u nstyre Isefo rva Itn s nge n matsguldbrandcc~orebro.se Box 340t~0, r~ b r~ Besoksadress: Drottnir~ggatan 9 Se rvicece me r: Webbplats: orebro.se Twitter.com/orebrokommun Facebook.~om/orebro~comr~n un 322 (350)

323 1 ~ t ~ i Sammantra~desd~tum~ Justerin~sclatum s Q ~nslagsdatum: fig-31.. ~ 1 ~5 ~emis~ +ern v~lkretsindelning i Region C~r~bro fan.. Arendenummer: Ks 919/2017 Handlaggare: Johan Hellsten.. ~rendebeskrivning.. Reglonstyrelsen fores~ar ~.~t nu~jarande ~alkretslndelning av ~Zegion Orebro Lan behalles of+ora~drad ti11 valet 2~ 1 ~, De Tyra valkrets~.rna ar: Askersunds, Hallsbergs, Kurrila och Lama 1~ommuner. Degerfors och Karlskog~. koxnmuner. Hallefars,.. Ljusnarsbergs, Lindesbergs ash Nora ko~muner. Orebro ooh Lekebergs k~mmuner... Infor beslut i Re~lonfallmaktige begar Region Orebro Lan in synpunkter pa forslaget fran lanets kommur~er~ Beslutsunc~erla~ Kor~Imunstyrelseforvaltn~ngens.. ~tjansteskriv~else, Remiss fran Region Orebro lan, Forsla~ till beslut Kommunstyrelseforval~ningens f~rslag ti11 Komm~.nstyr~lsen. o - Orebro kon~rnun her in~ga synpunkter pa Region Orebro lens forsla~ till ~alkretsindelning. Beslut Kc~rrimunstyrelsen beslutar; - Enligt Kommunst~rels~for~altnir~gens forslag. Utdr~gsbestyrkande; ~llat~ ~~al~brand (350)

324 .. F~ec~ion Orebro san. Fran: Anette Karisson Skickat: den 8 september :22 ~~~~ot~ Orebro lart Till:.. Region Orebro fan.. ~ mne: Remiss - Vafkretsindelning i_ Region Orebro ian _ ~~~7 ~ ~~ Q_ ~ _ Bifogade filer: Protokollsutdrag KS docx ~entrala diarist ~;- ~~ h ~ Hej! ~versan~er protokollsutdrag fran kommunstyrelsen ~ Remiss-ifalkretsindelning i Region Orebro Ian Med vanlig halsning Anette Karlsson Registrator Karlskoga komrnun 1 KS Ledningskontor Kansliavdelningen Telefon E-post: anette.karlsson~karlsko~a.se Arer~derubrik: Remiss - Valkretsindelning i Region Orebro!an KS : Protokolls~tdrag KS ~ Remiss ~ Valkretsindelning i Region Orebro Ian (See attached file: ProtokQllsutdrag KS docx) Protokollsutdrag KS 2017-~~ docx (46 KB) 324 (350)

325 ~f~~ ~~~ ~~ ~ Protokolisutdrag `' ~' ~' ~~ ~~ ~~ ~ ~~ Sammantradesdatum Kom m u nstyreis~n K~ ~ 1~2 K~ Remiss - ~/alkretsindelnin g i Re gion Orebro Ian Sammanfattning Karlskoga.. kommun har ombetts lamna synpunl~ter pa valkretsindelningen av ~Zegion Orebro lan infor valet till regionfullmaktige hosten 201 ~. Forslaget ar att indelr~ingen inte forandras i forha.11ande till nuvarande va.lkretsindelning. Svar ska lamnas senast den 15 september Beslut~underlag Ko~~nu~styrelsens Iedningskontors.. tjansteskrivelse den 17 juli 2017 Remiss ~alkretsindelning i Region Orebro lan Kor~munstyrelsens beslut Karlskoga kommun har in~a invandningar mot bibehallen valkretsindelning infor valet till regionfull~naktlge Exped.ieras till.. Region Orebro tan Justerande 325 (350) Utdragsbestyrkande

326 19 Besvarande av motion från Torbjörn Ahlin (C), stoppa artiklar som innehåller mikroplaster 16RS (350)

327 1 (2) Tjänsteställe, handläggare Sammanträdesdatum FöredragningsPM Staben Hållbar utveckling, Saara Nummelin Dnr: 16RS5988 Organ Regionfullmäktige Besvarande av motion från Torbjörn Ahlin (C), stoppa artiklar som innehåller mikroplaster Förslag till beslut Regionfullmäktige beslutar att motionen ska anses vara besvarad. Sammanfattning Torbjörn Ahlin (C) föreslår i en motion fullmäktige att besluta att Region Örebro län snarast inför ett inköpsförbud av hygien- och rengöringsartiklar som innehåller mikroplaster, och att Region Örebro län på olika sätt medverkar till ökad information till allmänheten om effekten av produkter innehållande mikroplaster. Enligt nationell kartläggning utgör hygienprodukter en mindre betydande källa till utsläpp av mikroplaster i Sverige, sett till antal ton mikroplast per år. Förebyggande åtgärder för att förhindra att mikroplast sprids från hygienprodukter är trots detta under utveckling, såväl inom kosmetikabranschen som på regeringsnivå. Hygien- och rengöringsartiklar upphandlas till Region Örebro läns verksamheter via Varuförsörjningen (VF). Enligt VFs riktlinjer för hållbar upphandling, ska tillsatser av mikroplaster undvikas om de är onödiga för produktens funktion och om inte användning är berättigad för produktens huvudsakliga funktion. I dialog med Varuförsörjningen (VF) har det framkommit att det vid stickprov inte hittats några hygien- och rengöringsprodukter bland upphandlat sortiment som innehåller mikroplaster, förutom i en enda produkt. Denna produkt innehåller plastgranuler som används i granulatdiskmaskiner för grovdisk inom Regionservice Kostavdelning. Plastgranulerna utgör en viktig funktion i produkten. Ett förbud mot inköp av plastgranuler till granulatdiskmaskinerna i Region Örebro län skulle innebära långtgående konsekvenser. Ett införande av inköpsförbud inom Region Örebro län av hygien- och rengöringsartiklar som innehåller mikroplaster bedöms inte ge någon miljönytta av Postadress Region Örebro län Box 1613, Örebro (350) E-post:

328 2 (2) Tjänsteställe, handläggare Sammanträdesdatum FöredragningsPM Staben Hållbar utveckling, Saara Nummelin Dnr: 16RS5988 betydelse. Vad gäller plastgranulerna som används till grovdisk bedöms att Region Örebro län bör vänta in leverantörens pågående arbete med att ta fram ett nytt material som är biologiskt nedbrytbart, och att via VF ha fortlöpande kontakt med leverantören under avtalstiden om hur det arbetet fortskrider. Arbets- och miljömedicinska kliniken inom Hälso- och sjukvårdsförvaltningen arbetar med att informera om kemikalier i samhället, och hur kemikalier påverkar människors hälsa samt miljön. I den informationen ingår redan idag utsläpp av mikroplaster. Konsekvenser för miljö-, barn- och jämställdhetsperspektiven Ett avslag vad gäller inköpsförbud av hygien- och rengöringsartiklar som innehåller mikroplaster, bedöms inte medföra negativa konsekvenser för barns hälsa och miljön. Den information som Region Örebro län redan idag ger till allmänheten om effekten av produkter innehållande mikroplaster, gynnar såväl miljö som barns hälsa. Ekonomiska konsekvenser Inga ekonomiska konsekvenser. Beslutsunderlag FöredragningsPM till regionfullmäktige Förslag till yttrande Motionen Skickas till: (Ange vem/vilka beslutet ska skickas till) Postadress Region Örebro län Box 1613, Örebro (350) E-post:

329 Protokoll Sammanträdesdatum Regionstyrelsen Svar på motion från Torbjörn Ahlin (C) om att stoppa artiklar som innehåller mikroplaster Diarienummer: 16RS5988 Sammanfattning Torbjörn Ahlin (C) föreslår i en motion fullmäktige att besluta att Region Örebro län snarast inför ett inköpsförbud av hygien- och rengöringsartiklar som innehåller mikroplaster, och att Region Örebro län på olika sätt medverkar till ökad information till allmänheten om effekten av produkter innehållande mikroplaster. Enligt nationell kartläggning utgör hygienprodukter en mindre betydande källa till utsläpp av mikroplaster i Sverige, sett till antal ton mikroplast per år. Förebyggande åtgärder för att förhindra att mikroplast sprids från hygienprodukter är trots detta under utveckling, såväl inom kosmetikabranschen som på regeringsnivå. Hygien- och rengöringsartiklar upphandlas till Region Örebro läns verksamheter via Varuförsörjningen (VF). Enligt VFs riktlinjer för hållbar upphandling, ska tillsatser av mikroplaster undvikas om de är onödiga för produktens funktion och om inte användning är berättigad för produktens huvudsakliga funktion. I dialog med Varuförsörjningen (VF) har det framkommit att det vid stickprov inte hittats några hygien- och rengöringsprodukter bland upphandlat sortiment som innehåller mikroplaster, förutom i en enda produkt. Denna produkt innehåller plastgranuler som används i granulatdiskmaskiner för grovdisk inom Regionservice Kostavdelning. Plastgranulerna utgör en viktig funktion i produkten. Ett förbud mot inköp av plastgranuler till granulatdiskmaskinerna i Region Örebro län skulle innebära långtgående konsekvenser. Ett införande av inköpsförbud inom Region Örebro län av hygien- och rengöringsartiklar som innehåller mikroplaster bedöms inte ge någon miljönytta av betydelse. Vad gäller plastgranulerna som används till grovdisk bedöms att Region Örebro län bör vänta in leverantörens pågående arbete med att ta fram ett nytt material som är biologiskt nedbrytbart, och att via VF ha fortlöpande kontakt med leverantören under avtalstiden om hur det arbetet fortskrider. Arbets- och miljömedicinska kliniken inom Hälso- och sjukvårdsförvaltningen arbetar med att informera om kemikalier i samhället, och hur kemikalier påverkar människors hälsa samt miljön. I den informationen ingår redan idag utsläpp av mikroplaster. Beslutsunderlag FöredragningsPM regionstyrelsen , svar på motion från Torbjörn Ahlin (C), stoppa artiklar som innehåller mikroplaster Svar på motion från Torbjörn Ahlin (C), stoppa artiklar som innehåller mikroplaster Motion till fullmäktige, Region Örebro län från Torbjörn Ahlin (C) om att stoppa artiklar som innehåller mikroplaster Postadress Region Örebro län Box 1613, Örebro (95) (350) E-post:

330 Protokoll Sammanträdesdatum Regionstyrelsen Beslut Regionstyrelsen föreslår fullmäktige besluta att motionen ska anses vara besvarad. Skickas till Regionfullmäktige Postadress Region Örebro län Box 1613, Örebro (95) (350) E-post:

331 1 (4) Tjänsteställe, handläggare Datum Beteckning Er beteckning Staben Hållbar utveckling, Saara Nummelin Dnr: 16RS5988 Torbjörn Ahlin (C) Svar på motion från Torbjörn Ahlin (C) om att stoppa artiklar som innehåller mikroplaster Torbjörn Ahlin (C) föreslår i en motion fullmäktige att besluta att Region Örebro län snarast inför ett inköpsförbud av hygien- och rengöringsartiklar som innehåller mikroplaster, och att Region Örebro län på olika sätt medverkar till ökad information till allmänheten om effekten av produkter innehållande mikroplaster. Regionstyrelsen får med anledning av motionen ge följande yttrande. Mikroplaster är ett stort miljöproblem i dag och studier har visat att många organismer får i sig mikroplaster, vilket kan orsaka kvävning, inflammationer och till och med svält. Mikroplaster kan lätt intas av många organismer och kan överföras mellan trofiska nivåer. Mikroplaster har också hittats i föda som är relevant för människor. 1 Det finns alltså all anledning, såväl ur miljö- som hälsoperspektiv, att vidta åtgärder för att minska utsläpp och spridning av mikroplaster i miljön. Utsläpp av mikroplaster från hygienprodukter Enligt nationell kartläggning utgör hygienprodukter en mindre betydande källa till utsläpp av mikroplaster i Sverige, sett till antal ton mikroplast per år. Utsläpp av mikroplaster från hygienprodukter har trots detta uppmärksammats stort i Sverige, men även internationellt. 2 I Sverige har flera företag inom kosmetikabranschen genomfört eller påbörjat en utfasning av mikroplast i sina produkter, vilket även skett inom flera multinationella företag. Den europeiska branschföreningen Cosmetics Europé rekommenderar utfasning senast 2020 av mikroplast i kosmetiska produkter som sköljs av. 3 Regeringskansliet har dessutom föreslagit ett nationellt förbud mot plastpartiklar i kosmetiska produkter, som är avsedda att sköljas av. Detta förslag har remitterats. Förbudet föreslås träda i kraft den 1 januari Beredning pågår för närvarande på Regeringskansliet. 5 Förebyggande åtgärder för att förhindra att 1 Anna Kärrman, Christine Schönlau, Magnus Engwall. Örebro University, Naturvårdsverket. Exposure and Effects of Microplastics on Wildlife. A review of existing data Naturvårdsverket. Mikroplaster. Redovisning av regeringsuppdrag om källor till mikroplaster och förslag på åtgärder för minskade utsläpp i Sverige. Rapport Juni Kemikalieinspektionen. Förslag till nationellt förbud mot mikrokorn av plast i kosmetiska produkter. Rapport från ett regeringsuppdrag. Rapport 2/ (350) Postadress Regionkansliet Region Örebro län Box 1613, Örebro E-post:

332 2 (4) mikroplast sprids från hygienprodukter är således under utveckling, såväl inom kosmetikabranschen som på regeringsnivå. Innehåll av mikroplaster i hygien- och rengöringsprodukter som är upphandlade inom Varuförsörjningen Kemtekniska produkter (som är den varugrupp som hygien- och rengöringsartiklar tillhör) till Region Örebro läns verksamheter upphandlas via Varuförsörjningen (VF). I VFs riktlinjer för hållbar upphandling, anges att Tillsatser som är onödiga för produktens funktion ska undvikas och aktiva tillsatser av hälso- och miljöfarliga ämnen ska undvikas om inte användning är berättigad för produktens huvudsakliga funktion. 6 I VFs upphandlingar tas därmed hänsyn till innehåll av mikroplaster i produkterna. I dialog med VF har det framkommit att det vid stickprov, inför pågående upphandling av kemtekniska produkter, inte hittats några hygien- och rengöringsprodukter bland upphandlat sortiment som innehåller mikroplaster, förutom i en enda produkt. 7 Denna produkt innehåller plastgranuler, och används i fyra granulatdiskmaskiner för grovdisk inom Regionservice Kostavdelning. Granulatdiskmaskinerna är enligt Regionservice Kostavdelning de mest effektiva diskmaskinerna för grovdisk i storkök på marknaden, eftersom de tack vare mekanisk rengöring med hjälp av plastgranulerna besparar en hel del manuellt arbete. Att byta ut medlet, innebär att även diskmaskinerna måste bytas ut. 8 Enligt leverantör av granulerna innebär användningen av produkten förutom arbetsbesparande effekter, även lägre miljöpåverkan, genom att granulatdiskmaskinerna innebär en mindre förbrukning av vatten, el och kemikalier, eftersom medlet med hjälp av granulerna utför en mekanisk rengöring och granulerna återanvänds i maskinerna. 9 I telefonkontakt med leverantör till granulerna har det framkommit att granulerna när de används slits ned. När de slitits ned till % av sin ursprungliga mängd, så samlas de återstående granulerna upp och skickas till förbränning eller plaståtervinning. Det skulle innebära att ca % av plasterna följer med avloppsvattnet ut, och enligt leverantören fastnar merparten av dessa plaster i fettavskiljaren för vidare behandling i en annan process. Leverantören har också framfört muntligt att det bedrivs ett utvecklingsarbete med fokus på att till plasten hitta ett ersättningsmaterial som är biologiskt nedbrytbart. 10 Som framgår ovan, så utgör plastgranulerna en viktig funktion i produkten som används i Kostavdelningens granulatdiskmaskiner. Ett förbud mot inköp av plastgranuler till granulatdiskmaskinerna i Region Örebro län skulle innebära långtgående konsekvenser. Befintliga diskmaskiner skulle behöva bytas ut. Nyttan av 5 Enligt e-postkonversation med Jerker Forssell, Regeringskansliet Muntliga uppgifter från Katharina Högdin, miljökemist Varuförsörjningen. 8 Enlig e-postkonversation med länskostchef Mats Eliasson, Region Örebro län Muntliga uppgifter från Hans Bramevik, Granuldisk. 332 (350)

333 3 (4) att få bort utsläppen av plast, behöver vägas mot de negativa konsekvenser detta innebär ur arbetsmiljösynpunkt, andra miljöaspekter samt ekonomisk synpunkt. Mot bakgrund av ovanstående så skulle ett införande av inköpsförbud inom Region Örebro län av hygien- och rengöringsartiklar som innehåller mikroplaster inte ge någon miljönytta av betydelse för majoriteten av de upphandlade produkterna. Vad gäller granulerna som används i granulatdiskmaskinerna, så är bedömningen att Region Örebro län bör vänta in leverantörens arbete med att ta fram ett nytt material som är biologiskt nedbrytbart, och att via VF ha fortlöpande kontakt med leverantören under avtalstiden om hur det arbetet fortskrider. Andra källor till utsläpp av mikroplaster Jämfört med mikroplaster som härrör från hygien- och rengöringsprodukter, så finns andra större källor till utsläpp av mikroplaster. Den enskilt största källan till utsläpp av mikroplast i Sverige är slitage av fordonsdäck i vägtrafiken. Inom Region Örebro län har det fattats beslut om att verksamheterna ska följa en framtagen resehierarki vad gäller resor i tjänsten, i syfte att öka andelen resfria möten och tjänsteresor med gång/cykel och kollektivtrafik. Förutom minskad klimatpåverkan, så medför färre biltransporter även minskade utsläpp av mikroplaster. Region Örebro län bidrar även på regional nivå till minskning av biltransporterna, genom aktiv samverkan i det regionala projektet Hållbara transporter, som projektleds av förvaltningen Regional utveckling. För helhetens skull ska även nämnas att andra källor till utsläpp av mikroplatser innefattar bla konstgräsplaner och utsläpp av textila platsfibrer från tvätterier. Information till allmänheten om mikroplaster Region Örebro län har stora möjligheter att på olika sätt medverka till ökad information till allmänheten om effekten av produkter innehållande mikroplaster, inom ramen för det arbete som bedrivs av Arbets- och miljömedicinska kliniken. Kliniken arbetar med att informera om kemikalier i samhället, och hur kemikalier påverkar människors hälsa samt miljön. I den informationen ingår redan idag utsläpp av mikroplaster. Med hjälp av information kan medvetenheten hos privata konsumenter ökas, vilket kan få effekt på utsläppen på längre sikt. Kliniken arbetar i sin kommunikation med olika kanaler som till exempel pressmedelanden, filmer, podcasts och populärvetenskapliga sammanställningar för att nå en så bred allmänhet som möjligt. I kommunikationsarbetet sker också samarbete med lokala och nationella aktörer. 11 Sammanfattning Sammanfattningsvis så pågår det mycket forskning och olika initiativ inom området, vilket gör att kunskap och möjligheterna att minska utsläpp av mikroplaster på längre sikt kommer att öka. Regionstyrelsen föreslår fullmäktige besluta att motionen ska anses besvarad. 333 (350)

334 4 (4) För Region Örebro län Andreas Svahn Regionstyrelsens ordförande Rickard Simonsson Regiondirektör 334 (350)

335 335 (350)

336 21 Redovisning av obesvarade motioner och medborgarförslag 17RS (350)

337 1 (1) Tjänsteställe, handläggare Sammanträdesdatum FöredragningsPM Nämndadministration, Kristina Berglund Dnr: 17RS1406 Organ Regionfullmäktige Redovisning av obesvarade motioner och medborgarförslag Förslag till beslut Regionfullmäktige beslutar att godkänna redovisningen. Sammanfattning Enligt kommunallagen bör en motion eller medborgarförslag beredas så att fullmäktige kan fatta beslut inom ett år från det att motionen eller medborgarförslaget väcktes. Om beredningen inte hunnit avslutas inom ett år ska detta enligt kommunallagen 5 kap. 33 anmälas till fullmäktige, som då får avskriva motionen eller medborgarförslaget från vidare handläggning. Enligt regionfullmäktiges arbetsordning ska rapporteringen ske två gånger per år. Med anledning av detta meddelas att det för närvarande finns en motion som inte är besvarad inom tidsramen. Skickas till: (Ange vem/vilka beslutet ska skickas till) Postadress Region Örebro län Box 1613, Örebro (350) E-post:

338 Protokoll Sammanträdesdatum Regionstyrelsen Redovisning av obesvarade motioner och medborgarförslag Diarienummer: 17RS1406 Sammanfattning Enligt kommunallagen bör en motion eller medborgarförslag beredas så att fullmäktige kan fatta beslut inom ett år från det att motionen eller medborgarförslaget väcktes. Om beredningen inte hunnit avslutas inom ett år ska detta enligt kommunallagen 5 kap. 33 anmälas till fullmäktige, som då får avskriva motionen eller medborgarförslaget från vidare handläggning. Enligt regionfullmäktiges arbetsordning ska rapporteringen ske två gånger per år. Med anledning av detta meddelas att det för närvarande finns en motion som inte är besvarad inom tidsramen. Beslutsunderlag FöredragningsPM regionstyrelsen , redovisning av obesvarade motioner och medborgarförslag Redovisning av obesvarade motioner Beslut Regionstyrelsen föreslår regionfullmäktige besluta att godkänna redovisningen. Skickas till Regionfullmäktige Postadress Region Örebro län Box 1613, Örebro (95) (350) E-post:

339 Uppdaterad: Redovisning av motioner som inte besvarats Rubrik Registreringsdatum Diarienummer Motionär Mänsklig arbestid i sjukvården RS4173 Ola Karlsson (M), Katarina Tolgfors (M), Anna Ågerfalk (L), Ewa Sundkvist (KD), Torbjörn Ahlin (C) Stoppa artiklar som innehåller mikroplaster RS5988 Torbjörn Ahlin (C) Uppföljning av organisationsförändringens RS1262 Alf Rosberg (M) konsekvenser för länsdelssjukhusen i Karlskoga och Lindesberg Minnesmottagning i Karlskoga RS1320 Ewa Sundkvist (KD), Bo Rudolfsson (KD), Elin Enes (KD), Magnus Fler karriärvägar för sjuksköterskor i Region Örebro län Lagergren (KD) RS1966 Anna Ågerfalk (L) 339 (350)

340 Tredimensionellt ultraljud för att upptäcka förlossningsskador Utveckla mentorskapet för sjuksköterskor i Region Örebro län RS2880 Ola Karlsson (M), Elin Enes (KD), Torbjörn Ahlin (C), Kajsa Rosén (L) och Anna Ågerfalk (L) RS3942 Ewa Sundkvist (KD), Bo Rudolfsson (KD), Elin Enes (KD) Självtest för att få fler att ta cellprov RS4032 Ewa Sundkvist och Elin Enes (KD) Ta bort övre åldersgränsen för kallelse till RS5051 Elin Jensen (SD) mammografiundersökning Effektivisera kontrollverksamheten i RS5052 Mats Seijboldt (SD) kollektivtrafiken Bedömningsbilar som komplement till den befintliga ambulansverksamheten RS5310 Oskar Svärd (M) 340 (350)

341 22 Redovisning av besvarade medborgarförslag 341 (350)

342 Protokoll Sammanträdesdatum Regionstyrelsen Svar på medborgarförslag om handskar som hjälpmedel Diarienummer: 16RS6282 Sammanfattning Till Region Örebro län har kommit ett medborgarförslag om att hudmottagningen på Universitetssjukhuset i Örebro ska få möjlighet att förskriva handskar som hjälpmedel till personer med kroniska handeksem. Regionfullmäktiges bedömning av medborgarförslaget utgår från att vårdens resurser ska användas på ett jämlikt sätt, och i första hand riktas till människor med de största behoven. De resurser som satsas på patienter med kroniska handeksem behöver därför ställas i proportion till de resurser som satsas på människor med andra funktionsnedsättningar. Örebro läns landsting (nuvarande Region Örebro län) beslutade 2004 att så kallade enklare hjälpmedel skulle tas bort från landstingets sortiment i den takt produkterna kunde köpas av funktionsnedsatta på den öppna marknaden. Beslutet togs för att frigöra resurser till hjälpmedel som funktionsnedsatta annars inte skulle kunna få ta del av. De handskar som människor med kroniska handeksem behöver finns i dag att köpa på den öppna marknaden. Regionfullmäktiges bedömning är därför att en förskrivning inte är motiverad. Den samlade bedömningen blir därför att regionfullmäktige föreslår att medborgarförslaget avslås. Beslutsunderlag FöredragningsPM regionstyrelsen , svar på medborgarförslag om handskar som hjälpmedel Svar på medborgarförslag om handskar som hjälpmedel Medborgarförslag utan namn Beslut Regionstyrelsen beslutar att medborgarförslaget avslås med hänvisning till fört resonemang. Skickas till Regionfullmäktige Förslagsställaren Postadress Region Örebro län Box 1613, Örebro (95) (350) E-post:

343 24 Besvarande av interpellationer och frågor 343 (350)

344 t', ~ _ -^. ~~ ~ S~; ~f r `~ i Interpellation Till Anders Svahn, Regionstyrelsens ordforande.:_ ent~,~f~ ~'T ~~~'r~f ~~ris~demokraterna Orebro !~! 1 / 1. 1 Eftersom det rote frnns na9on laddnln~smojlighet pa Re~ionens parke~ing va9ar jag Inte to elbilen, forattlnte bll staende med "soppatorsk" pa E20 mellan Vretstorp och Laxa. Nar Region Orebro lan kallar till sammantrade i Orebro, vare sig det ar Regionfullmaktige, Namndmote, Samverkansrad elder Wagon annan typ av traff ar det manga av de delta~ande. ledamoterna fran lanets kommuner som kommer i egen bil. Det ar sakert nagra som aven koinmer med tag eller annan kollektivtrafik, men da tiderna rote alltid passar har jag markt att bilen overeager. Under de senaste wren har fler och fler kommuner samt privatpersoner skaffat sig miljobilar eller rena el-bilar. Sa aven Laxa kommun. Nar da Regionen kallar till traff i Orebro skulle jag personligen garna to tagen fran Laxa men det ~ nns komplikationer med tiderna som rote alltid passar. Som pasta alternativ will jag anvanda en av de tre el-bilar som Laxa kommun kopte in under 2016, men ar rackvidden tillracklig? Rackvidden pa den el-bil som ar tilldelar kommunhuset ar km, och aystandet mellan Laxa och Orebro (Eklundavagen) ar knappt 110 km! Och eftersom det rote finns nagon laddningsmojlighet pa Regionens parkering (Eklundavagen~ vagar jag rote to el-bilen, for att rote bli staende med "soppatorsk" pa EZO mellan Vretstorp och Laxa. Med anledning av ovanstaende har jag foljande fragor till Andreas Svahn Regionstyrelsens ordforande: 1. Kommer Region Orebro lap att i nartid erbjuda laddningsmojligheter for el-bilar pa sin parkering vid Eklundavagen? 2. Har eller kommer Region Orebro lap att inforskaffa el-bilar room nartid for personalens korta resor? 3. Hur ser du pa Region Orebro laps roll i att leda inforandet och anvandandet av el-bilar room offentlig sektor i Janet? Laxa Bo Rudolfsson (KD~ k 344 (350)

345 1 (2) Tjänsteställe, handläggare Datum Beteckning Andreas Svahn Dnr: 17RS798 Interpellationssvar Bo Rudolfsson, (KD) ställer tre frågor till mig kring elbilar. Kommer Region Örebro län att i närtid erbjuda laddningsmöjligheter för elbilar på sin parkering vid Eklundavägen? En större utredning pågår där parkeringar och parkeringshus ses över. Utredningen ska även se över laddningsmöjligheter för elbilar. Jag avvaktar vad som kommer fram i utredningen. Har eller kommer Region Örebro län att införskaffa elbilar inom närtid för personalens korta resor? Region Örebro län erbjuder redan idag elbilar för personalens tjänsteresor. Det finns i dagsläget tre elbilar i bilpoolerna. De finns på Eklundavägen, USÖ och i Karlskoga. Dessa har precis som Bo Rudolfsson skriver en begränsad räckvidd vilket gör att vi endast kan använda dem till kortare resor. Det gör att användningsområdet blir begränsat och att byta till fler elbilar skulle göra bilpoolen väldigt sårbar. Många av resorna går till Karlskoga eller Lindesberg och om inte väderförhållandena är optimala är det knappt så man kommer tur och retur mellan dessa orter. Hur ser du på Region Örebro läns roll i att leda införandet av elbilar inom offentlig sektor i länet? I den senaste upphandlingen av bilpoolsbilar ingår elbilar så införandet har redan påbörjats. Allteftersom tekniken utvecklas kan fler elbilar avropas. Vid nästa upphandling har tekniken förhoppningsvis gått framåt så att det går att upphandla elbilar med god räckvidd till ett rimligt pris. De bilar som finns på marknaden idag med lång räckvidd har inte en rimlig prisbild (350) Postadress Regionkansliet Region Örebro län Box 1613, Örebro E-post:

346 2 (2) Region Örebro län deltar i projektet LaddInfra Öst, som handlar om att informera om laddinfrastruktur men också om att kartlägga och peka på platser där laddinfrastrukturen skulle behöva utvecklas. Projektets samarbetspartners är länsstyrelser och regioner i vår geografiska närhet. Det är ett projekt som givetvis ligger i linje med att möjliggöra ett bredare införande av elbilar även inom offentlig sektor. Jag anser mig härmed ha besvarat interpellationen. Andreas Svahn (S) Regionstyrelsens ordförande 346 (350)

347 ~eg~~r~ r~ebr'~ ~~~ ~~~ ~ ~ Q cttra~~ di~ri~t Interpellation till regionstyrelsens ordforande Andreas Svahn(S}. Regeringen gick i ar ut med att ge polisen okade mojligheter att oanmalt soka efter de som illegalt uppehaller sig i Sverige idag. Migrationsverket bedomer att stannar utan lov i Sverige mellan 2017 och Idag ror det sig om ca personer. Bara i Orebro Ian har granspolisen i dagslaget efterlyst ca 600 personer som ska utvisas, men eftersom polisen i Bergslagen ar resurssvaga och inte hinner med att utfora inre granskontroller iden utstrackning de vill och behover, undrar jag foljande: 1. Vad kan regionen gora eller vad gors idag for att bista polisen med att hitta dessa personer som ska utvisas? Vad ser du att Region Orebro Ian har for ansvar i detta arbete? 2. Hur manga som uppehaller sig illegalt i landet har kontaktat varden i region Orebro Ian foregaende ar samt i ar och, hur stora kostnader medforde dessa vardinsatser tots It? 3. Har det varit fraga om akuta arenden ~vard som inte kan ansta} och/eller annat? 4. Ger eller har region Orebro Ian gett ekonomiskt eller annat stod till organisationer som tillhandahaller vard eller juridisk hjalp till personer som befinner sig i landet utan tillstand? For Sverigedemokraterna iregion Orebro Ian, Virosa Viberg. ~ Y _ J, ~~ ~ ~T~ 347 (350)

348 348 (350)

349 349 (350)

350 350 (350)

Protokoll REGIONFULLMÄKTIGE 2013 10 10, Sessionssalen i Örebro rådhus

Protokoll REGIONFULLMÄKTIGE 2013 10 10, Sessionssalen i Örebro rådhus REGIONFULLMÄKTIGE 2013 10 10, Sessionssalen i Örebro rådhus INNEHÅLLSFÖRTECKNING 12 Anmälan av entledigande och fyllnadsval från medlemsorganisation 6 13 Regionförbundets delårsrapport 2013-08-31, dnr

Läs mer

Protokoll REGIONFULLMÄKTIGE , Sessionssalen i Örebro rådhus

Protokoll REGIONFULLMÄKTIGE , Sessionssalen i Örebro rådhus REGIONFULLMÄKTIGE 2014 12 04, Sessionssalen i Örebro rådhus INNEHÅLLSFÖRTECKNING 14 Årets Eldsjäl Utdelning av pris 6 15 Anmälan av entledigande från medlemsorganisation 7 16 Budkavle Lärdomar från nio

Läs mer

Sammanträdesdatum Regionfullmäktiges demokratiberedning

Sammanträdesdatum Regionfullmäktiges demokratiberedning 1 (7) Ordförande 1:e vice ordf. 2:e vice ordf. Vid protokollet Marcus Olofsson Sekreterare 2 (7) Plats: Sammanträdeslokalen Eken, Eklundavägen 1, Örebro Tid: 09.00-11.30 Närvarande ledamöter Torgny Larsson

Läs mer

FOKUSNÄMND FÖR KULTUR, BILDNING OCH IDEELLA SEKTORN

FOKUSNÄMND FÖR KULTUR, BILDNING OCH IDEELLA SEKTORN Kallelse Nämndsekreterare: June Fors, telefon 019-602 71 73 e-post: june.fors@regionorebrolan.se Sammanträde med: FOKUSNÄMND FÖR KULTUR, BILDNING OCH IDEELLA SEKTORN Sammanträdesdatum: 2017-02-02 Tid:

Läs mer

Nämnden för regional tillväxt

Nämnden för regional tillväxt Kallelse Sammanträde med: Nämnden för regional tillväxt Sammanträdesdatum: 2018-08-29 Tid: kl. 10:00-11:30 Plats: Konferensrum Linden, Eklundavägen 1 Meddela förhinder snarast möjligt till nämndsekreteraren.

Läs mer

Protokoll Regionalt samverkansråd Tid: Fredag den 27 mars, kl Plats: Lokal Eken, Eklundavägen 1

Protokoll Regionalt samverkansråd Tid: Fredag den 27 mars, kl Plats: Lokal Eken, Eklundavägen 1 1 (6) och länets kommuner Regionkansliet Marjetta Protokoll Regionalt samverkansråd Tid: Fredag den 27 mars, kl 10.00-12.00 Plats: Lokal Eken, Eklundavägen 1 Vid protokollet Marjetta Sekreterare Justerat

Läs mer

Fokusnämnd för kultur, bildning och ideella sektorn

Fokusnämnd för kultur, bildning och ideella sektorn Sammanträde med: Kallelse Fokusnämnd för kultur, bildning och ideella sektorn Revidering av handling i ärende nr 9 och 10, Verksamhetsberättelse med bokslut 2016 samt Verksamhetsplan med budget 2017 -

Läs mer

Regionförbundets politiska organisation

Regionförbundets politiska organisation Regionförbundets politiska organisation Regionförbundets högsta beslutande organ är regionfullmäktige med 57 ledamöter. Dessa hämtas från länets tolv kommunfullmäktige samt landstingsfullmäktige. Regionstyrelsen

Läs mer

FOKUSNÄMND FÖR KULTUR, BILDNING OCH IDEELLA SEKTORN

FOKUSNÄMND FÖR KULTUR, BILDNING OCH IDEELLA SEKTORN Kallelse Sammanträde med: FOKUSNÄMND FÖR KULTUR, BILDNING OCH IDEELLA SEKTORN Sammanträdesdatum: 2016-10-13 Tid: kl. 10:00-16:00, Gruppmöten kl. 9.00-10-00 Plats: OBS! Kävesta folkhögskola, Sköllersta,

Läs mer

Plats och tid Asken, Eklundavägen 2, Örebro kl. 09:00-12:00. Carolina Israelsson (Handläggare) 42 Peter Alsbjer (Chef regionbibliotek) 45

Plats och tid Asken, Eklundavägen 2, Örebro kl. 09:00-12:00. Carolina Israelsson (Handläggare) 42 Peter Alsbjer (Chef regionbibliotek) 45 Plats och tid Asken, Eklundavägen 2, Örebro kl. 09:00-12:00 Tjänstgörande ledamöter Torgny Larsson (S) (ordförande) Gunnel Lindblom (V) (vice ordförande) Håkan Söderman (M) (2:e vice ordförande) Fredrik

Läs mer

Plats och tid Konferensrum Linden, Eklundavägen 1 kl. 10:00-15:50

Plats och tid Konferensrum Linden, Eklundavägen 1 kl. 10:00-15:50 Plats och tid Konferensrum Linden, Eklundavägen 1 kl. 10:00-15:50 Tjänstgörande ledamöter Bengt Storbacka (S) (ordförande) Catrin Steen (MP) (vice ordförande) Torbjörn Ahlin (C) (2:e vice ordförande) 25-27

Läs mer

Protokoll Regionalt samverkansråd Tid: Fredag den 11 december, kl 14:30-16:30 Plats: Eken, Eklundavägen 1

Protokoll Regionalt samverkansråd Tid: Fredag den 11 december, kl 14:30-16:30 Plats: Eken, Eklundavägen 1 1 (5) och länets kommuner Regionkansliet Marjetta Protokoll Regionalt samverkansråd Tid: Fredag den 11 december, kl 14:30-16:30 Plats: Eken, Eklundavägen 1 Vid protokollet Marjetta Sekreterare Justerat

Läs mer

3. Val av ny ledamot i stiftelsen för Medicinsk forskning, Nyckelfonden Diarienummer: 15RS4870

3. Val av ny ledamot i stiftelsen för Medicinsk forskning, Nyckelfonden Diarienummer: 15RS4870 KALLELSE/FÖREDRAGNINGSLISTA 1 (6) TJÄNSTESTÄLLE, HANDLÄGGARE DATUM Regionkansliet, Kristina Berglund 2015-09-30 Till Regionstyrelsen, ledamöter För kännedom: Regionstyrelsen, ersättare Organ: Regionstyrelsen

Läs mer

TILLÄGGSKALLELSE TILL KOMMUNFULLMÄKTIGE

TILLÄGGSKALLELSE TILL KOMMUNFULLMÄKTIGE TILLÄGGSKALLELSE TILL KOMMUNFULLMÄKTIGE Kompletterande handlingar Nr. Ärende Dnr 8. Val av 7 ledamöter i styrelsen för 2015/49 Lindesbergsbostäder AB 9. Val av 7 ledamöter i styrelsen för Linde energi

Läs mer

Torgny Larsson Gunnel Lindblom Håkan Söderman. Ordförande 1:e vice ordf. 2:e vice ordf.

Torgny Larsson Gunnel Lindblom Håkan Söderman. Ordförande 1:e vice ordf. 2:e vice ordf. 1 (9) Ordförande 1:e vice ordf. 2:e vice ordf. Vid protokollet Marcus Olofsson Sekreterare 2 (9) Plats: Sammanträdeslokalen Linden, Eklundavägen, Örebro Tid: 09.00-12.00 Närvarande ledamöter Torgny Larsson

Läs mer

TILLÄGGSKALLELSE TILL KOMMUNFULLMÄKTIGE

TILLÄGGSKALLELSE TILL KOMMUNFULLMÄKTIGE TILLÄGGSKALLELSE TILL KOMMUNFULLMÄKTIGE Ordinarie ledamöter kallas till sammanträde med Kommunfullmäktige, onsdagen den 1 mars 2017 kl. 17.00 i Lindeskolans aula, Lindesberg Ledamot som är förhindrad att

Läs mer

Plats och tid Studiebesök på Arkivcentrum, Nikolaigatan 3, Örebro kl. 09:00-12:00

Plats och tid Studiebesök på Arkivcentrum, Nikolaigatan 3, Örebro kl. 09:00-12:00 Plats och tid Studiebesök på Arkivcentrum, Nikolaigatan 3, Örebro kl. 09:00-12:00 Tjänstgörande ledamöter Närvarande ersättare Övriga närvarande Utses att justera Torgny Larsson (S) (ordförande) Gunnel

Läs mer

Torgny Larsson Gunnel Lindblom Håkan Söderman. Ordförande 1:e vice ordf. 2:e vice ordf.

Torgny Larsson Gunnel Lindblom Håkan Söderman. Ordförande 1:e vice ordf. 2:e vice ordf. 1 (11) Ordförande 1:e vice ordf. 2:e vice ordf. Vid protokollet Marcus Olofsson Sekreterare 2 (11) Plats: Sammanträdeslokalen Linden, Eklundavägen, Örebro Tid: 09.00-14.00 Med avbrott för lunch 11.30-12.30

Läs mer

Regionfullmäktige. Kallelse. Sammanträde med: Sammanträdesdatum: Tid: kl. 09:00-17:00. Plats: Sessionssalen, Rådhuset Örebro

Regionfullmäktige. Kallelse. Sammanträde med: Sammanträdesdatum: Tid: kl. 09:00-17:00. Plats: Sessionssalen, Rådhuset Örebro Kallelse Sammanträde med: Regionfullmäktige Sammanträdesdatum: 2019-02-12 Tid: kl. 09:00-17:00 Plats: Sessionssalen, Rådhuset Örebro Meddela förhinder snarast möjligt till nämndsekreteraren. Du som är

Läs mer

Protokoll

Protokoll 2011-10-18 Kommunfullmäktige Plats och tid Kumla Folkets Hus, Teatern, 2011-10-18, klockan 18:30-18:40 Beslutande Dan-Åke Moberg (S) Elisabeth Berglund (V) Lennart Eriksson (S) Denis Nilsson (V) Katarina

Läs mer

FOKUSNÄMND FÖR KULTUR, BILDNING OCH IDEELLA SEKTORN

FOKUSNÄMND FÖR KULTUR, BILDNING OCH IDEELLA SEKTORN Kallelse Sammanträde med: FOKUSNÄMND FÖR KULTUR, BILDNING OCH IDEELLA SEKTORN Sammanträdesdatum: 2016-05-20 Tid: kl. 10:00-16:00 Plats: Konferensrum Linden, Eklundavägen 1 i Örebro Vänligen meddela nämndsekreteraren

Läs mer

Regionalt samverkansråd för Tjänsteställe Sekreterare Region Örebro län och länets kommuner Regionkansliet Tommy Larserö

Regionalt samverkansråd för Tjänsteställe Sekreterare Region Örebro län och länets kommuner Regionkansliet Tommy Larserö 1 (5) och länets kommuner Regionkansliet Tommy Larserö Protokoll Regionalt samverkansråd Tid: fredag den 27 oktober 2017, kl 13:15-15:15 Plats: Eken, Eklundavägen 1, Örebro Vid protokollet: Andreas Svahn

Läs mer

KALLELSE TILL BEREDANDE KOMMUNSTYRELSEN

KALLELSE TILL BEREDANDE KOMMUNSTYRELSEN KALLELSE TILL BEREDANDE KOMMUNSTYRELSEN Ordinarie ledamöter kallas till sammanträde med beredande kommunstyrelsen, onsdagen den 14 december 2016 efter beslutande kommunstyrelsen i Näset, kommunhuset Ledamot

Läs mer

Nämnden för regional tillväxt

Nämnden för regional tillväxt Kallelse Sammanträde med: Nämnden för regional tillväxt Sammanträdesdatum: 2017-10-18 Tid: kl. 10:00-15:00 Plats: Konferensrum Linden, Eklundavägen 1 Gruppmöten: kl 9.00-10.00 Majoriteten i Linden, Alliansen

Läs mer

Protokoll 2013-04-03

Protokoll 2013-04-03 2013-04-03 Kommunstyrelsen Plats och tid Sammanträdesrum Kumla, 2013-04-03, klockan 17:00 17:10 Beslutande Dan-Åke Moberg (S) Mats Hellgren (M) Christer Thörner (S) Margareta Engman (M) Annica Moberg (S)

Läs mer

Fokusnämnd för kultur, bildning och ideella sektorn, tillika folkhögskolestyrelse

Fokusnämnd för kultur, bildning och ideella sektorn, tillika folkhögskolestyrelse Kallelse Sammanträde med: Fokusnämnd för kultur, bildning och ideella sektorn, tillika folkhögskolestyrelse Sammanträdesdatum: 2018-04-05 Tid: kl. 10:00-16:30 Plats: Konferensrum Linden, Eklundavägen 1

Läs mer

Ingela Larsson (S), ersätter Nafih Mawlod (S) Tommy Lönnström (SD), ersätter Amanda Funk (SD)

Ingela Larsson (S), ersätter Nafih Mawlod (S) Tommy Lönnström (SD), ersätter Amanda Funk (SD) LINDESBERGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (12) Plats och tid: Lindeskolans aula, kl. 15:30-16:00 ande: Tjänstgörande ersättare: Övriga deltagare: Utses att justera Justeringens plats och tid: Margareta

Läs mer

TILLÄGGSKALLELSE TILL KOMMUNFULLMÄKTIGE

TILLÄGGSKALLELSE TILL KOMMUNFULLMÄKTIGE TILLÄGGSKALLELSE TILL KOMMUNFULLMÄKTIGE Kompletterande handlingar Nr. Ärende Dnr 8. Val av 7 ledamöter i styrelsen för 2015/49 Lindesbergsbostäder AB 9. Val av 7 ledamöter i styrelsen för Linde energi

Läs mer

Kommunfullmäktige. Protokoll Ks 748/2016. Datum: Klockan: Plats: Sessionssalen, Rådhuset

Kommunfullmäktige. Protokoll Ks 748/2016. Datum: Klockan: Plats: Sessionssalen, Rådhuset Protokoll Ks 748/2016 Kommunfullmäktige Datum: 2016-09-21 Klockan: 13.00 16.00 Plats: Sessionssalen, Rådhuset Närvarande ledamöter Agneta Blom (S) Jan Zetterqvist (S) Ulf Södersten (M) Torgny Larsson (S)

Läs mer

Protokoll Specifikt samverkansråd för folkhälsa, social välfärd och vård Tid: 23 september 2016 Plats: Linden, Eklundavägen 1, Region Örebro län

Protokoll Specifikt samverkansråd för folkhälsa, social välfärd och vård Tid: 23 september 2016 Plats: Linden, Eklundavägen 1, Region Örebro län 1 (5) Protokoll Tid: 23 september 2016 Plats: Linden, Eklundavägen 1, Vid protokollet Justerat den: 2016-09-28 Siv Ahlstrand Vice Ordförande Magnus Andersson Justerare Närvarande ledamöter: Siv Ahlstrand

Läs mer

Protokoll Specifika samverkansrådet för Infrastruktur och Trafik

Protokoll Specifika samverkansrådet för Infrastruktur och Trafik 1 (5) och länets kommuner Protokoll Specifika samverkansrådet för Infrastruktur och Trafik Tid: 16 oktober kl. 09:30-11:30 Plats: Eklundavägen, lokal Asken Vid protokollet Sekreterare: Justerat den: 2015-11-19

Läs mer

Fokusnämnd för miljö- och klimatfrågor

Fokusnämnd för miljö- och klimatfrågor Kallelse Sammanträde med: Fokusnämnd för miljö- och klimatfrågor Sammanträdesdatum: 2017-05-31 Tid: kl. 09:00-15:30 Plats: Konferensrum Linden, Eklundavägen 1 Gruppmöte Majoriteten: Linden Gruppmöte Alliansen:

Läs mer

Regionstyrelsen. Kallelse. Sammanträde med: Sammanträdesdatum: Tid: kl. 09:30-17:00. Plats:

Regionstyrelsen. Kallelse. Sammanträde med: Sammanträdesdatum: Tid: kl. 09:30-17:00. Plats: Kallelse Sammanträde med: Regionstyrelsen Sammanträdesdatum: 2017-10-19 Tid: kl. 09:30-17:00 Plats: 2017-03-28 Meddela förhinder snarast möjligt till nämndsekreteraren. Du som är ersättare meddelar om

Läs mer

Torgny Larsson Gunnel Lindblom Håkan Söderman. Ordförande 1:e vice ordf. 2:e vice ordf.

Torgny Larsson Gunnel Lindblom Håkan Söderman. Ordförande 1:e vice ordf. 2:e vice ordf. 1 (8) Ordförande 1:e vice ordf. 2:e vice ordf. Vid protokollet Marcus Olofsson Sekreterare 2 (8) Plats: Sammanträdeslokalen Linden, Eklundavägen, Örebro Tid: 09.00-12.00 Närvarande ledamöter Torgny Larsson

Läs mer

Torgny Larsson Gunnel Lindblom Håkan Söderman. Ordförande 1:e vice ordf. 2:e vice ordf.

Torgny Larsson Gunnel Lindblom Håkan Söderman. Ordförande 1:e vice ordf. 2:e vice ordf. 1 (7) Ordförande 1:e vice ordf. 2:e vice ordf. Vid protokollet Marcus Olofsson Sekreterare 2 (7) Plats: Sammanträdeslokalen Rosa, Tegelbruket, Örebro Tid: 09.00-12.00 Närvarande ledamöter Torgny Larsson

Läs mer

POSTADRESS BESÖKSADRESS TELEFON TELEFAX ORG.NR PLUSGIRO

POSTADRESS BESÖKSADRESS TELEFON TELEFAX ORG.NR PLUSGIRO 1 (5) Protokoll kompetensförsörjning Tid: Fredag 28 september 2018 kl 09:00 12:00 Plats: Konferenslokal Lärken, Eklundavägen 1, Örebro Vid protokollet: Anna Elverskog Sekreterare Justerat den: 2018-10-12

Läs mer

Parlamentariska nämnden 8-15

Parlamentariska nämnden 8-15 PROTOKOLL 1(7) Diarienummer Plats: Regionens hus sal A Närvarande: Beslutande: Tommy Bernevång-Forsberg (KD) ordförande Hans Toll (S), vice ordförande Urban Persson (M) ers. Håkan Jansson (M) Lennart Bogren

Läs mer

Meddela eventuellt förhinder snarast möjligt till Kristina Berglund, tfn eller e-post

Meddela eventuellt förhinder snarast möjligt till Kristina Berglund, tfn eller e-post KALLELSE/FÖREDRAGNINGSLISTA 1 (8) TJÄNSTESTÄLLE, HANDLÄGGARE DATUM Regionkansliet, Kristina Berglund 2015-12-02 Till Regionstyrelsen, ledamöter För kännedom: Regionstyrelsen, ersättare Organ: Regionstyrelsen

Läs mer

Malin Sjöberg, sekreterare Christer Lenke, kommunchef. Kommunsekreterarens rum, 11 december 2013.

Malin Sjöberg, sekreterare Christer Lenke, kommunchef. Kommunsekreterarens rum, 11 december 2013. Plats och tid Aulan på Fellingsbro Folkhögskola, kl. 17-19.30 Beslutande Se bilaga Övriga deltagande Malin Sjöberg, sekreterare Christer Lenke, kommunchef Utses att justera Irja Gustavsson och Pär-Ove

Läs mer

Protokoll Kommunstyrelsen KS 2013/1276. Kommunstyrelsen. Justerare: Plats och tid Sammanträdesrum Kumla, klockan 17:00

Protokoll Kommunstyrelsen KS 2013/1276. Kommunstyrelsen. Justerare: Plats och tid Sammanträdesrum Kumla, klockan 17:00 Protokoll 2014-11-05 Kommunstyrelsen Kommunstyrelsen Plats och tid Sammanträdesrum Kumla, 2014-11-05 klockan 17:00 Beslutande Katarina Hansson S Ordförande Annica Moberg S Lennart Eriksson S Stefan Svensson

Läs mer

Sekreterare Paragrafer Josefin Karlsson. Ann Ohlsson (L) ANSLAG/BEVIS. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Sekreterare Paragrafer Josefin Karlsson. Ann Ohlsson (L) ANSLAG/BEVIS. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Sida 1 (14) Plats och tid Inredia, måndagen den 20 maj 2019 kl 18:00-19:10 Beslutande Se närvarolista på sida 2 Övriga deltagande Josefin Karlsson, kommunsekreterare Jan Malmgren, förbundsdirektör Skaraborgs

Läs mer

ÖREBRO LÄNS LANDSTING PROTOKOLL 2009

ÖREBRO LÄNS LANDSTING PROTOKOLL 2009 ÖREBRO LÄNS LANDSTING PROTOKOLL 2009 Protokoll från landstingsfullmäktiges sammanträde den 20 oktober 2009 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Protokoll från landstingsfullmäktige den 20 oktober 2009 Sammanträdets öppnande...

Läs mer

Parlamentariska nämnden 27-36

Parlamentariska nämnden 27-36 PROTOKOLL 1(4) Diarienummer Plats: Regionens hus, sal A Närvarande: Beslutande: Tommy Bernevång Forsberg (KD), ordförande, Hans Toll (S), vice ordförande, Martin Hytting (M) Lennart Bogren (C) Per Hansson

Läs mer

PROTOKOLL 2010 Protokoll från landstingsfullmäktiges sammanträde den 3 mars 2010

PROTOKOLL 2010 Protokoll från landstingsfullmäktiges sammanträde den 3 mars 2010 2010 Protokoll från landstingsfullmäktiges sammanträde den 3 mars 2010 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 Sammanträdets öppnande... 3 2 Upprop... 3 3 Protokolljustering... 5 4 Skrivelser till landstingsfullmäktige...

Läs mer

Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum Ärendelista. 84 Försäljning av aktier i Laholms Biogas AB

Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum Ärendelista. 84 Försäljning av aktier i Laholms Biogas AB Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum 2011-06-28 Ärendelista 84 Försäljning av aktier i Laholms Biogas AB SAMMANTRÄDESPROTOKOLL LAHOLMS KOMMUN Sammanträdesdatum Sid Kommunfullmäktige 2011-06-28 1 (3) Plats

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kommunfullmäktige 2003-12-15 1 (16) Plats och tid Folkets Hus, Askersund, 2003-12-15 kl. 19.00-19.30. Beslutande Utses att justera Ordinarie ledamöter Bo Trygg (s) Eva Arvidsson

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Tid och plats Måndag 24 april i Sessionssalen, kommunhuset kl 18:30-19:00 Beslutande Övriga närvarande Leif Bergman (S) ordförande Solweig Gard (S) vice ordförande Bosse Henriksson (M) andre vice ordförande

Läs mer

Protokoll 2012-05-21

Protokoll 2012-05-21 2012-05-21 Plats och tid Filmstudion Hällabrottet, 2012-05-21, klockan 18:30 19:15 Beslutande Roger Arvidsson (S) Elisabeth Berglund (V) Lennart Eriksson (S) Mats Hellgren (M) Katarina Hansson (S) Karl-Gunnar

Läs mer

Kunskapsresan. Reserapport. 30-31 oktober 2012. Dag 1 - Påstigning

Kunskapsresan. Reserapport. 30-31 oktober 2012. Dag 1 - Påstigning Reserapport Kunskapsresan 30-31 oktober 2012 Den 30-31 oktober åkte ca 45 politiker och tjänstemän från länets kommuner, landstinget och regionförbundet ut på en gemensam resa för att besöka regionerna

Läs mer

Kommunfullmäktige. Protokoll 2014-12-18. Tid Starttid 18:30 Sluttid:19:45 Plats Lindens samlingssal, Fjugesta

Kommunfullmäktige. Protokoll 2014-12-18. Tid Starttid 18:30 Sluttid:19:45 Plats Lindens samlingssal, Fjugesta Kommunfullmäktige Tid Starttid 18:30 Sluttid:19:45 Plats Lindens samlingssal, Fjugesta Beslutande ledamöter Britt Åhsling (M), ordförande Amanda Höjer (C), vice ordförande Jette Bergström (S), 2:e vice

Läs mer

Torgny Larsson Gunnel Lindblom Håkan Söderman. Ordförande 1:e vice ordf. 2:e vice ordf.

Torgny Larsson Gunnel Lindblom Håkan Söderman. Ordförande 1:e vice ordf. 2:e vice ordf. 1 (9) Ordförande 1:e vice ordf. 2:e vice ordf. Vid protokollet Marcus Olofsson Sekreterare 2 (9) Plats: Sammanträdeslokalen Stora konferensrummet, Föreningen Trädet, Brickebacken, Örebro Tid: 09.00-12.00

Läs mer

Nämnd för arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet 45-54

Nämnd för arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet 45-54 PROTOKOLL 1(6) Diarienummer Plats: Regionens hus, sal A Närvarande: Beslutande: Torbjörn Eriksson (KD) ordförande 45-50 Malin Olsson (M) ordförande, närvarande 51-54 Lars Carlborg (M) ers Malin Olsson

Läs mer

Kommunfullmäktige. Protokoll Ks 1166/2011. Datum: 2012-01-25 Klockan: 09:00-17:00 Plats: Sessionssalen, Rådhuset

Kommunfullmäktige. Protokoll Ks 1166/2011. Datum: 2012-01-25 Klockan: 09:00-17:00 Plats: Sessionssalen, Rådhuset Protokoll Ks 1166/2011 Kommunfullmäktige Datum: 2012-01-25 Klockan: 09:00-17:00 Plats: Sessionssalen, Rådhuset Närvarande ledamöter Yusuf Abdow (S) Behnaz Afshar (S) Roger Andersson (S) Allan Armaghan

Läs mer

Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum Nr Sida (12)

Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum Nr Sida (12) 2014-11-06 4 1 (12) Plats och tid Aulan, Åre gymnasieskola, Järpen kl 18.00 18.30. Beslutande Thomas Hägg, S, ordförande Övriga, se deltagarförteckning, sida 2 Övriga närvarande Richard Högström kommunchef

Läs mer

Protokoll Tillfälligt Specifikt samverkansråd för länsövergripande bostadsförsörjningsplanering

Protokoll Tillfälligt Specifikt samverkansråd för länsövergripande bostadsförsörjningsplanering 1 (6) Protokoll Tillfälligt Specifikt samverkansråd för länsövergripande bostadsförsörjningsplanering mellan och länets kommuner Tid: 29 januari kl. 09.00-12.00 Plats: Asken, Eklundavägen 2, Örebro Vid

Läs mer

30 ordinarie ledamöter jämte 4 tjänstgörande ersättare samt 8 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista.

30 ordinarie ledamöter jämte 4 tjänstgörande ersättare samt 8 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista. Kommunfullmäktige 2010-11-24 205 Plats och tid Nora Stadshotell 2010-11-24 kl 18.00-19.00 Beslutande 30 ordinarie ledamöter jämte 4 tjänstgörande ersättare samt 8 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad

Läs mer

Kommunstyrelsen. Ärende 29

Kommunstyrelsen. Ärende 29 Kommunstyrelsen Ärende 29 Turism, information och administration Anna Bryntesson, 0571-28106 anna.bryntesson@eda.se TJÄNSTESKRIVELSE Datum 2018-11-27 1(2) Revidering av instruktion för kommunfullmäktiges

Läs mer

Nämnd för samhällsbyggnad

Nämnd för samhällsbyggnad Kallelse Sammanträde med: Nämnd för samhällsbyggnad Sammanträdesdatum: 2017-09-20 Tid: kl. 09:00-16:00 Plats: Husaren Kumla Folkets hus Meddela förhinder snarast möjligt till nämndsekreteraren. Du som

Läs mer

Regionfullmäktige 52-64

Regionfullmäktige 52-64 PROTOKOLL 1(5) Diarienummer Plats: Närvarande: Se 54. Rosensalen, Rosenlunds vårdcentrum 52 Presentation av goda exempel från medarbetare och verksamheter Presentationer görs för följande områden: Britt-Marie

Läs mer

Kommunstyrelsen. Protokoll Ks 1288/2014. Datum: 2014-12-09 Klockan: 9:00-9:40 Plats: Dialogen, Rådhuset

Kommunstyrelsen. Protokoll Ks 1288/2014. Datum: 2014-12-09 Klockan: 9:00-9:40 Plats: Dialogen, Rådhuset Protokoll Ks 1288/2014 Kommunstyrelsen Datum: 2014-12-09 Klockan: 9:00-9:40 Plats: Dialogen, Rådhuset Närvarande ledamöter Lena Baastad (S), ordförande Lennart Bondeson (KD) Anders Åhrlin (M) Björn Sundin

Läs mer

Carina Riberg (MP) (vice ordförande) 3-5 Alf Rosberg (M) (2:e vice ordförande) Sölve Persson (S) Margareta Carlsson (V) Birgitta Borg

Carina Riberg (MP) (vice ordförande) 3-5 Alf Rosberg (M) (2:e vice ordförande) Sölve Persson (S) Margareta Carlsson (V) Birgitta Borg Plats och tid Linden kl. 09:00-12:00 Tjänstgörande ledamöter Ulla Berg (S) (ordförande) Carina Riberg (MP) (vice ordförande) 3-5 Alf Rosberg (M) (2:e vice ordförande) Sölve Persson (S) Margareta Carlsson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kommunfullmäktige 2005-12-19 1 (10) Plats och tid Folkets Hus, Askersund, 2005-12-19 kl. 19.00-19.10. Beslutande Ordinarie ledamöter Bo Trygg (s) Eva Arvidsson (s) Siv Ahlstrand

Läs mer

Protokoll för kommunfullmäktige

Protokoll för kommunfullmäktige 1(6) Protokoll för kommunfullmäktige Plats: Kommunhusets sessionssal, Skutskär Datum och tid: 2015-07-02 kl. 18.30-19.05 Justering Plats: Kommunhuset, Skutskär Datum 2015-07-02 Paragrafer: 61-63 Sekreterare:

Läs mer

Se nästa sida. Kommunfullmäktige. Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Sida Beslutande organ

Se nästa sida. Kommunfullmäktige. Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Sida Beslutande organ Sammanträdesdatum Sida 0 Beslutande organ Plats och tid Vänersalen, Stadshuset klockan 18.00 18:50 Beslutande Se nästa sida. Övriga deltagande Christina Karlsson Tolkförmedling Väst ( 19) Riitta Eklind

Läs mer

Slutlig rösträkning och mandatfördelning

Slutlig rösträkning och mandatfördelning PROTOKOLL 2010-09-20 09-26 Slutlig rösträkning och mandatfördelning Val till kommunfullmäktige 2010-09-19 Kommun: GRÄSTORP Plats: Mötesplats Fasetten, Trollhättan Dnr: 201-16704-2010 Rösträkningen och

Läs mer

Protokollet förvaras på kanslienheten, stadshuset

Protokollet förvaras på kanslienheten, stadshuset SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida 1(4) Plats och tid Folkets Hus, Carlavägen 24, Ludvika måndag den 15 oktober 2018 kl. 17:00 17:30 Ajournering 17:15-17:25 ande ledamöter Se närvarolista sidan

Läs mer

Samverkansavtal och reglemente i den gemensamma nämnden för företagshälsovård samt tolk- och översätta rse rvi ce

Samverkansavtal och reglemente i den gemensamma nämnden för företagshälsovård samt tolk- och översätta rse rvi ce ffl LJUSNARSBERGS W KOMMUN KOMMUNSTYRELSEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2017-01-25 20 (40) Ks 16 Au 13 Dnr KS 0144/2016 Samverkansavtal och reglemente i den gemensamma nämnden för företagshälsovård

Läs mer

Motion av Jonas Segersam m fl (alla KD) om kommunens indelning i valkretsar vid valet 2018

Motion av Jonas Segersam m fl (alla KD) om kommunens indelning i valkretsar vid valet 2018 KF 215 9 oktober 2017 Diarienummer KSN-2016-1303 Kommunfullmäktige Motion av Jonas Segersam m fl (alla KD) om kommunens indelning i valkretsar vid valet 2018 Förslag till beslut Kommunstyrelsen föreslår

Läs mer

Demokratiberedningen. Sammanträdesprotokoll Plats och tid Kommunhuset, Svalöv, kl Beslutande

Demokratiberedningen. Sammanträdesprotokoll Plats och tid Kommunhuset, Svalöv, kl Beslutande Sida 1/9 Plats och tid Kommunhuset, Svalöv, kl. 18.30 20.10 Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Övriga deltagare Leif Hägg (M), ordförande Gunnar Bengtsson (S), 1:e vice ordförande Fredrik Jönsson (C),

Läs mer

Allmänpolitiska utskottet 12-22. Tid: 2012-03-20, 10:00 Plats: Landstingets kansli, sal C

Allmänpolitiska utskottet 12-22. Tid: 2012-03-20, 10:00 Plats: Landstingets kansli, sal C PROTOKOLL 1(5) Plats: Landstingets kansli, sal C Närvarande: Beslutande: Tommy Bernevång Forsberg, ordf KD Per Hansson FP Jarl Karlsson S Kjell Ekelund S Eva Eliasson S Annika Hansson S Maria Hörnsten

Läs mer

KALLELSE TILL KOMMUNSTYRELSEN

KALLELSE TILL KOMMUNSTYRELSEN KALLELSE TILL KOMMUNSTYRELSEN Ordinarie ledamöter kallas till sammanträde med kommunstyrelsen, onsdagen den 7 januari 2015 kl. 9.00 i Leja, kommunhuset Ledamot som är förhindrad att delta, bör själv kalla

Läs mer

TILLÄGGSKALLELSE TILL KOMMUNSTYRELSEN

TILLÄGGSKALLELSE TILL KOMMUNSTYRELSEN TILLÄGGSKALLELSE TILL KOMMUNSTYRELSEN Ordinarie ledamöter kallas till sammanträde med kommunstyrelsen, onsdagen den 26 april 2017 kl. 9.00 i Näset, kommunhuset OBS! Tänk på våra allergiker och använd inte

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kommunfullmäktige 2004-11-29 1 (19) Plats och tid Folkets Hus, Askersund, 2004-11-29 kl. 19.00-22.30. Beslutande Ordinarie ledamöter Bo Trygg (s) Eva Arvidsson (s) Siv Ahlstrand

Läs mer

Jan Ulvemark (S) Helene Stranne (M)

Jan Ulvemark (S) Helene Stranne (M) Plats och tid Folkets Hus, Kungshamn torsdagen den 18 oktober kl 17:30-18:05 Beslutande Se bifogad närvarolista sidan 2. Närvarande ersättare Se bifogad närvarolista sidan 2. Övriga deltagare Maria Vikingsson,

Läs mer

Habiliterings- och hjälpmedelsnämnden

Habiliterings- och hjälpmedelsnämnden Habiliterings- och hjälpmedelsnämnden KALLELSE 2006-08-15 Tid: Torsdag 2006-08-24 kl 14.30 Plats: Konferensrum, plan 5, Skånehuset, Kristianstad Kallade: Ewa Pihl Krabbe ledamot (s) ordförande Anna-Kerstin

Läs mer

3. Medborgarförslag om att låta buss 303 svänga av R 50 vid Lilla mon för av- och påstigning för anslutning till buss 302 Diarienummer: 15RS5372

3. Medborgarförslag om att låta buss 303 svänga av R 50 vid Lilla mon för av- och påstigning för anslutning till buss 302 Diarienummer: 15RS5372 KALLELSE/FÖREDRAGNINGSLISTA 1 (7) TJÄNSTESTÄLLE, HANDLÄGGARE DATUM Regionkansliet, Kristina Berglund 2015-10-20 Till Regionstyrelsen, ledamöter För kännedom: Regionstyrelsen, ersättare Organ: Regionstyrelsen

Läs mer

Protokoll Kommunfullmäktige. 18:30-21:00 Hidinge skola

Protokoll Kommunfullmäktige. 18:30-21:00 Hidinge skola Tid Plats 18:30-21:00 Hidinge skola Beslutande ledamöter Amanda Höjer (C) (ordförande) Britt Åhsling (M) (vice ordförande) Jette Bergström (S) (2:e vice ordförande) Wendla Thorstensson (C) Ulla Kristina

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 1(12)

Sammanträdesprotokoll 1(12) Sammanträdesprotokoll 1(12) Plats och tid Kommunhuset, sessionssalen, måndagen den 20 oktober 2014, klockan 16.00-17.40. Beslutande Övriga närvarande Sten Nordström (S), ordförande, Åsa Eriksson (S), Kent

Läs mer

Kommunfullmäktige (26) 25 ordinarie och 3 ersättare. Ingrid Nygren (C) och Martin Berglund (S)... Renée Olofsson, ordförande

Kommunfullmäktige (26) 25 ordinarie och 3 ersättare. Ingrid Nygren (C) och Martin Berglund (S)... Renée Olofsson, ordförande Kommunfullmäktige 2018-11-05 1 (26) Plats och tid Folkets Hus kl. 13.00-14.05 Ajournering 13.10-13.20, 13.25-13.27 Beslutande 25 ordinarie och 3 ersättare Övriga Närvarande Utses att justera Ingrid Nygren

Läs mer

KALLELSE TILL KOMMUNSTYRELSENS PLANERINGS- OCH UTVECKLINGSUTSKOTT

KALLELSE TILL KOMMUNSTYRELSENS PLANERINGS- OCH UTVECKLINGSUTSKOTT KALLELSE TILL KOMMUNSTYRELSENS PLANERINGS- OCH UTVECKLINGSUTSKOTT Ordinarie ledamöter kallas till sammanträde med kommunstyrelsens planerings- och utvecklingsutskott, måndagen den 4 mars 203 kl. 9- i Leja,

Läs mer

Nämnden för Folkhälsa och sjukvård 36-44

Nämnden för Folkhälsa och sjukvård 36-44 PROTOKOLL 1(7) Diarienummer Plats: ELMIA kongress och konferens, Jönköping Närvarande: ande: Maria Frisk (KD), ordförande Helena Stålhammar (C) Marcus Eskdahl (S) Britt Johansson (M) (ers Maritha Josefsson

Läs mer

Ordförande Justerande Justerande Utdragsbestyrkande

Ordförande Justerande Justerande Utdragsbestyrkande Kommunfullmäktige 2013-08-26 270 Tid och plats Sessionssalen, klockan 17:00 19:45 Paragrafer 157-168 ande Lars B Andersson (--) ersätter Marie Centerwall (S) Jan Lahenkorva (S) Erika Engberg (S) Stefan

Läs mer

Regionfullmäktige 69-83

Regionfullmäktige 69-83 PROTOKOLL 1(8) Diarienummer Plats: Rosensalen, Rosenlunds vårdcentrum, Jönköping Närvarande: Se 70 69 Öppnande Ordföranden hälsar samtliga ledamöter välkomna och förklarar sammanträdet för öppnat. 70 Upprop

Läs mer

ÖREBRO LÄNS LANDSTING PROTOKOLL 2009

ÖREBRO LÄNS LANDSTING PROTOKOLL 2009 ÖREBRO LÄNS LANDSTING PROTOKOLL 2009 Protokoll från landstingsfullmäktiges sammanträde den 24 februari 2009 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Protokoll från landstingsfullmäktige den 24 februari 2009 Sammanträdets

Läs mer

Kommunstyrelsen. Se närvarolista

Kommunstyrelsen. Se närvarolista 1(10) Plats och tid Kommunkontoret i Mörbylånga klockan 13.00-14.43 Beslutande Se närvarolista Övriga närvarande Monica Högberg, kommunchef Ann-Charlott Karlsson, kommunsekreterare Miamaria Runnqvist,

Läs mer

Sammanträde ilandstingsfullmäktige III

Sammanträde ilandstingsfullmäktige III I ~ Landstinget II DALARNA Sammanträde 2013-04-22 Sida 1 (12) Sammanträde i III Tid: Måndag 2013-04-22 09:30 Plats: Kristinehallen, Bergmästaregatan, Falun Dessa handlingar finns att tillgå på Internet

Läs mer

SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 1 (5) Kommunfullmäktige 2009-03-10

SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 1 (5) Kommunfullmäktige 2009-03-10 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 1 (5) Plats och tid Forumsalen, Campus Skellefteå, kl 15.00-15.10 Beslutande Se sid 2 Övriga deltagande Lars Björklund, sekreterare Utses justera Bert Öhlund och Hans-Eric Wallin

Läs mer

Kommunfullmäktige. Ej tjänstgörande ersättare Ann-Charlotte Kämpe-Larsson (L) Ing-Britt Fransson-Karlsson (S) Olle Leijonborg (FL)

Kommunfullmäktige. Ej tjänstgörande ersättare Ann-Charlotte Kämpe-Larsson (L) Ing-Britt Fransson-Karlsson (S) Olle Leijonborg (FL) Tid Plats 18:30-19:30 Hidinge skola Beslutande ledamöter Amanda Höjer (C) (ordförande) (Ordförande) Britt Åhsling (M) (vice ordförande) Jette Bergström (S) (2:e vice ordförande) Wendla Thorstensson (C)

Läs mer

Organisationsutskottet

Organisationsutskottet Organisationsutskottet Tid Plats ande ledamöter Övriga närvarande Utses att justera 2017-02-21 13:30-14:30 Lokal Bolmen, regionhuset, Nygatan 20, Växjö RosMarie Jönsson Neckö (S) (ordförande) Anna Fransson

Läs mer

ORUST KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1. Kommunfullmäktige

ORUST KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1. Kommunfullmäktige ORUST KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 Plats och tid Kulturhuset Kajutan, Henån torsdag den 7 augusti, 2008 kl 18.30-19.00 Beslutande Övriga deltagande Utses att Justera Enligt förteckning Ewa Reinhold,

Läs mer

Allmänpolitiska utskottet 66-76

Allmänpolitiska utskottet 66-76 PROTOKOLL 1(6) Plats: Stora konferensrummet, Vandalorum Närvarande: Beslutande: Tommy Bernevång, ordf (KD) Per Hansson (FP) Jarl Karlsson (S) Anders Gustafsson (M) 66-75 Kjell Ekelund (S) Eva Eliasson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Socialnämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 (15) Plats och tid Västergården, Askersund, den 12 oktober 2010 kl 13.00-16.45 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Siv Ahlstrand, ordförande (S) Johan

Läs mer

Se bifogat närvaroprotokoll

Se bifogat närvaroprotokoll SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (14) Plats och tid: Djäkneskolans aula, klockan 18:30-19:30 Beslutande: Övriga närvarande: Se bifogat närvaroprotokoll Ulrika Strandroth Frid, kommundirektör Mikael Hätting, kanslichef/kommunjurist

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (16) Sammanträdesdatum KOMMUNFULLMÄKTIGE

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (16) Sammanträdesdatum KOMMUNFULLMÄKTIGE SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (16) Plats och tid Samlingssalen, Kyrkbacksskolan, Kopparberg Tid 18.30-19.30 Beslutande Enligt bilaga Övriga deltagande Utses att justera Anders Andersson, kanslichef och sekreterare

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SÖDERHAMNS KOMMUN. Kommunfullmäktige. Rådhuset, 18:00-20:20. Sven-Erik Lindestam (S)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SÖDERHAMNS KOMMUN. Kommunfullmäktige. Rådhuset, 18:00-20:20. Sven-Erik Lindestam (S) Nämnd Plats och tid Utses att justera Rådhuset, 18:00-20:20 Sven-Erik Lindestam (S) Justeringens plats och tid Rådhuset,, kl. 21:00 Paragrafer 155-161 Underskrifter John Staffas (S), ordförande Stéphanie

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunfullmäktige 2017-10-16 1 (8) Plats och tid Kommunalhuset, Vallsjösalen, Sävsjö, måndagen den 16 oktober 2017 klockan 19.00 21.00 Beslutande Samtliga ordinarie ledamöter med undantag av: Gunilla Andersson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kommunstyrelsen 2003-12-02 1 (22) Plats och tid Rådsalen, Rådhuset, Askersund, 2003-12-02 kl. 14.00-15.30. Beslutande Bo Trygg (s), ordförande Per Eriksson (s) Siv Ahlstrand

Läs mer

NÄMND FÖR REGIONAL TILLVÄXT

NÄMND FÖR REGIONAL TILLVÄXT Kallelse Sammanträde med: NÄMND FÖR REGIONAL TILLVÄXT Sammanträdesdatum: 2016-05-30 Tid: kl. 10:00-16:00 Plats: Folkets Hus i Hällefors Vänligen meddela nämndsekreteraren om du kommer att närvara vid sammanträdet

Läs mer

Se nästa sida. Se nästa sida.

Se nästa sida. Se nästa sida. PLATS OCH TID Fagerås bygdegård, torsdag 20 september 2018, kl. 19.00 19.25 BESLUTANDE Se nästa sida. ÖVRIGA Se nästa sida. JUSTERING PLATS OCH TID Kommunhuset 2018-09-26 PARAGRAFER 109-117 UNDERSKRIFTER

Läs mer

Sammanträdesdatum

Sammanträdesdatum 1(13) Plats och tid Kommunhuset, Svalöv, kl 13.30-14.35 Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Övriga deltagare Jan Zielinski (S) Fredrik Jönsson (C), ordf Teddy Nilsson (SD), vice ordf Olof Röstin (M)

Läs mer