Ann-Christine Falck Brännström

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Ann-Christine Falck Brännström 08-5230 6038 ann-christine.falckbrannstrom@sodertalje.se"

Transkript

1 1 (2) Tjänsteskrivelse Dnr 08/189 Kontor Äldreomsorgskontoret Handläggare Ann-Christine Falck Brännström Äldre och omsorgsnämnden Tillsynsrapport enskild verksamhet Dnr ÄON 08/189 Sammanfattning av ärendet Verksamheten för vilken tillstånd krävs enligt 7 kap 1 Socialtjänstlagen (SoL) står under löpande tillsyn av socialnämnden i den kommun där verksamheten är belägen enligt bestämmelserna i 13 kap 5 SoL. Aktuella enheter i Södertälje är Tunabergs gruppboende och Vidarekliniken. Tillsyn genomfördes i augusti och september 2009 av äldreomsorgskontorets beställarchef och medicinsk ansvarig sjuksköterska. Tunabergs gruppboende har åtgärder som ska följas upp enligt rapporten både inom Hälsosjukvårdslagen och Socialtjänstlagen. Vidarkliniken har inga anmärkningar. Rapporten kommer att skickas till Länsstyrelsen. Beslutsunderlag Tillsynsplan enskild verksamhet tjänsteskrivelse Manual för uppföljning av överenskommelse inom dagverksamhet och äldreboende, HSL Manual för uppföljning av överenskommelse inom dagverksamhet/ äldreboende, SoL Kontorets/förvaltningens förslag till nämnden: 1. Äldreomsorgsnämnden beslutar att godkänna tillsynsrapporten för enskild verksamhet. Rapporten skickas till länsstyrelsen. Magnus Johansson Kontorschef Ann-Christine Falck Brännström Beställarchef Eva Wahtramäe Medicinskt ansvarig sjuksköterska Campusgatan 26 Tfn Bankgiro Södertälje Org-nr Postgiro

2 Beslutet epedieras till: Länsstyrelsen 2 (2)

3 Äldreomsorgskontoret ( ) Manual för uppföljning av överenskommelser inom dagverksamhet och äldreboenden, HSL. Uppföljd verksamhet: Tunabergs gruppboende; den 25 augusti Inriktning och omfattning: Demens boende med antroposofisk inriktning, drivs som ekonomisk förening. Antal boende: 8 st. Medverkande: Eva Wahtramäe MAS, Ann-Christin Falk Brännström best.chef, Minna Johnsson föreståndare och Gun Gustafsson usk. God och säker och ändamålsenlig vård Utan anmärkning Anmärkning Åtgärd/Uppföljning God, säker och ändamålsenlig vård En övergripande arbetsplan för enheten ska finna som beskriver mål och inriktning där hälso- och sjukvården är en integrerad del. Enheten bör ta fram en plan där HSL finns med. Riktlinjer som MAS/MAR gett ut ska var kända, förankrade och användas i det dagliga arbetet. Vissa riktlinjer är ej kända, enheten ska se över dessa och förankra dem i verksamheten. Att kvalitet och säkerhet i patientens vård och omhändertagande tillgodoses Omvårdnadsansvarig sjuksköterska ska vara utsedd för varje patient. För varje brukare ska det finnas en vårdplan utskriven. Alla brukare ska ha en dokumenterad bedömning var 6 månad och för brukare med behov ska det finnas en rehab. plan utskriven. Enheten ser över möjligheten att köpa in rehab. tjänster från annan vårdgivare.

4 Manual för uppföljning av överenskommelser inom dagverksamhet och äldreboenden, HSL. ( ) 2 Ett skriftligt uppdrag delegerat från nämnden/vårdgivaren på verksamhetschefsuppdraget ska finnas på enheten. Basala vårdhygienrutiner ska finnas. Lokala rutiner för munvård/tandvård ska finnas. Vårdgivaren bör tydliggöra i uppdraget om vem som är verksamhetschef. Rutin finns, men ska upprättas skriftlig. Bemötande av patienter Utan anmärkning Anmärkning Åtgärd/Uppföljning Bemötande av patienter Patientens värdighet och integritet ska respekteras Att patienten är delaktig i den medicinska vården som genomförs. Samråd samverkan och informationsöverföring Utan anmärkning Anmärkning Åtgärd/Uppföljning Samråd samverkan och informationsöverföring Att utförare och beställare ska samverka och följa rutinerna som de har kommit överens om. Att samverka i vårdprocesser inom och mellan yrkesgrupper och enheter ska fungera. Att samverkan och samordning med andra huvudmän fungerar. Lokal rutin för informationsflödet mellan sjuksköterskor/arbetsterapeuter/sjukgymnaster, omvårdnadspersonal och läkare ska finnas.

5 Manual för uppföljning av överenskommelser inom dagverksamhet och äldreboenden, HSL. ( ) 3 Kontakt med läkare/läkares ordination Utan anmärkning Anmärkning Åtgärd/Uppföljning Kontakt med läkare/läkares ordination På äldreboendet ska finnas rutin för hur kontakt med läkare på äldreboendet ska fungera. På enheterna ska det finnas rutiner för hur läkares ordination når patienterna. Logopedinsatser. Fotsjukvård. Journaler/dokumentation Utan anmärkning Anmärkning Åtgärd/Uppföljning Journaler/dokumentation Alla patienter ska ha fullgoda journaler och dokumentationen ska följa patientjournallagen (Patjournal L) och personuppgifteslagen (PuL). Dokumentationen ska vara en del i det dagliga arbetet på äldreboendet. Riskhantering Utan anmärkning Anmärkning Åtgärd/Uppföljning Riskhantering Lokala rutiner för att identifiera, analysera och bedöma riskerna i verksamhet ska finnas. Att ta tillvara förslag och synpunkter från patienter, närstående och personal ska vara en del i det dagliga arbetet. Nutritionsstatus (tillskott, vikt, mtp vid måltider). Vid behov ska enheten erbjuda etra näringstillförsel.

6 Manual för uppföljning av överenskommelser inom dagverksamhet och äldreboenden, HSL. ( ) 4 Decubitus. Fall. Risk för försvinnande. Avvikelsehantering Utan anmärkning Anmärkning Åtgärd/Uppföljning Avvikelsehantering Riktlinjer som MAS/MAR ger ut angående avvikelser ska vara kända och förankrade i alla arbetsgrupper på enheten. Vissa riktlinjer är ej kända, enheten ska se över dessa och förankra dem i verksamheten. Lokala rutiner för avvikelser är upprättade. Rutin finns, men ska upprättas skriftlig. I lokala rutin ska det finnas en plan för att identifiera, dokumentera och rapportera negativa händelser och tillbud samt fastställa orsaker samt följa upp vidtagna åtgärder. Lokala rutiner för hur avvikelsen återförs till enhetens olika personalgrupper i förebyggande syfte ska finnas. Kompetens Utan anmärkning Anmärkning Åtgärd/Uppföljning Kompetens Personalen på äldreboendet och hälso- och sjukvårdsmottagningen ska ha den kompetens som krävs på enheten utifrån brukarens/patienten behov. All personal ska ha lyftkörkort. Personal utbildas i lyftteknik.

7 Manual för uppföljning av överenskommelser inom dagverksamhet och äldreboenden, HSL. ( ) 5 Försörjning av tjänster, produkter och teknik Utan anmärkning Anmärkning Åtgärd/Uppföljning Försörjning av tjänster, produkter och teknik Hälso- och sjukvårdspersonalen ska ha lokaler och utrustning för att kunna bedriva en god och säker hälso- och sjukvård utifrån den enskildes behov. Medicintekniska produkter Utan anmärkning Anmärkning Åtgärd/Uppföljning Medicintekniska produkter De rutiner som MAR har givit/ger ut vad gäller medicintekniska produkter ska vara förankrade och följas. Vissa riktlinjer är ej kända, enheten ska se över dessa och förankra dem i verksamheten. Patienten har tillgång till medicintekniska produkter utifrån sitt behov. Det ska finnas lokala rutiner för användande, hantering och kontroll av medicintekniska produkter. Den rutin för användning av personligt larm, sänggrindar och tvångsmedel ska vara förankrad och följas. Den rutiner som finnas för anmälningar av olyckor och tillbud med medicintekniska produkter ska vara förankrad och följas. Rutiner kring inkontinens hjälpmedel.

8 Manual för uppföljning av överenskommelser inom dagverksamhet och äldreboenden, HSL. ( ) 6 Lagar och regler Utan anmärkning Anmärkning Åtgärd/Uppföljning Lagar och regler Gällande lagar, regler och föreskrifter ska vara en del i det dagliga arbetet på enheten. Läkemedelshantering Utan anmärkning Anmärkning Åtgärd/Uppföljning Läkemedelshantering Riktlinjer för läkemedelshantering som MAS har ger ut ska vara väl förankrade och följas. Vissa riktlinjer är ej kända, enheten ska se över dessa och förankra dem i verksamheten. Lokala skriftlig rutiner för läkemedelshantering ska vara upprättad på äldreboendet/dagverksamheten. Delegering av ansvar för vårduppgifter Utan anmärkning Anmärkning Åtgärd/Uppföljning Delegering av ansvar för vårduppgifter Riktlinjer för delegering/instruktion som MAS/MAR har givit/ger ut ska följas. Vissa riktlinjer är ej kända, enheten ska se över dessa och förankra dem i verksamheten. Lokal rutiner för delegering/uppföljning av vårduppgifter ska vara upprättade på äldreboendet/dagverksamheten. Vård i livets slut Utan anmärkning Anmärkning Åtgärd/Uppföljning Vård i livets slut Lokala skriftlig rutiner ska finnas för hur enheten bedriver vård vid livets slut där det ingår hur kontakt ska tas med anhöriga/närstående. Lokal skriftlig rutin ska finnas för hur avlidna omhändertas på enheten. Enheten ska se över avtal rörande transportör av avlidna.

9 Manual för uppföljning av överenskommelser inom dagverksamhet och äldreboenden, HSL. ( ) 7

10 Äldreomsorgskontoret ( ) Manual för uppföljning av överenskommelser inom dagverksamhet och äldreboenden, HSL. Uppföljd verksamhet: Vidarkliniken den 8 september Inriktning och omfattning: Platser för korttidsboende med antroposofisk inriktning. Antal boende: 4 st. Medverkande: MAS Eva Wahtramäe, best.chef Ann-Christin Falk Brännström och föreståndare Anne Ingeborg Haugholt. God och säker och ändamålsenlig vård Utan anmärkning Anmärkning Åtgärd/Uppföljning God, säker och ändamålsenlig vård En övergripande arbetsplan för enheten ska finna som beskriver mål och inriktning där hälso- och sjukvården är en integrerad del. Riktlinjer som MAS/MAR gett ut ska var kända, förankrade och användas i det dagliga arbetet. Följer gällande föreskrifter. Att kvalitet och säkerhet i patientens vård och omhändertagande tillgodoses Omvårdnadsansvarig sjuksköterska ska vara utsedd för varje patient. För varje brukare ska det finnas en vårdplan utskriven. Alla brukare ska ha en dokumenterad bedömning var 6 månad och för brukare med behov ska det finnas en rehab. plan utskriven. Samtliga brukares rehab behov tillgodoses.

11 Manual för uppföljning av överenskommelser inom dagverksamhet och äldreboenden, HSL. ( ) 2 Ett skriftligt uppdrag delegerat från nämnden/vårdgivaren på verksamhetschefsuppdraget ska finnas på enheten. Basala vårdhygienrutiner ska finnas. Lokala rutiner för munvård/tandvård ska finnas. Bemötande av patienter Utan anmärkning Anmärkning Åtgärd/Uppföljning Bemötande av patienter Patientens värdighet och integritet ska respekteras Att patienten är delaktig i den medicinska vården som genomförs. Samråd samverkan och informationsöverföring Utan anmärkning Anmärkning Åtgärd/Uppföljning Samråd samverkan och informationsöverföring Att utförare och beställare ska samverka och följa rutinerna som de har kommit överens om. Att samverka i vårdprocesser inom och mellan yrkesgrupper och enheter ska fungera. Att samverkan och samordning med andra huvudmän fungerar. Lokal rutin för informationsflödet mellan sjuksköterskor/arbetsterapeuter/sjukgymnaster, omvårdnadspersonal och läkare ska finnas.

12 Manual för uppföljning av överenskommelser inom dagverksamhet och äldreboenden, HSL. ( ) 3 Kontakt med läkare/läkares ordination Utan anmärkning Anmärkning Åtgärd/Uppföljning Kontakt med läkare/läkares ordination På äldreboendet ska finnas rutin för hur kontakt med läkare på äldreboendet ska fungera. På enheterna ska det finnas rutiner för hur läkares ordination når patienterna. Logopedinsatser. Fotsjukvård. Journaler/dokumentation Utan anmärkning Anmärkning Åtgärd/Uppföljning Journaler/dokumentation Alla patienter ska ha fullgoda journaler och dokumentationen ska följa patientjournallagen (Patjournal L) och personuppgifteslagen (PuL). Dokumentationen ska vara en del i det dagliga arbetet på äldreboendet. Riskhantering Utan anmärkning Anmärkning Åtgärd/Uppföljning Riskhantering Lokala rutiner för att identifiera, analysera och bedöma riskerna i verksamhet ska finnas. Att ta tillvara förslag och synpunkter från patienter, närstående och personal ska vara en del i det dagliga arbetet. Nutritionsstatus (tillskott, vikt, mtp vid måltider). Vid behov ska enheten erbjuda etra näringstillförsel.

13 Manual för uppföljning av överenskommelser inom dagverksamhet och äldreboenden, HSL. ( ) 4 Decubitus. Fall. Risk för försvinnande. Avvikelsehantering Utan anmärkning Anmärkning Åtgärd/Uppföljning Avvikelsehantering Riktlinjer som MAS/MAR ger ut angående avvikelser ska vara kända och förankrade i alla arbetsgrupper på enheten. Följer gällande föreskrifter. Lokala rutiner för avvikelser är upprättade. I lokala rutin ska det finnas en plan för att identifiera, dokumentera och rapportera negativa händelser och tillbud samt fastställa orsaker samt följa upp vidtagna åtgärder. Lokala rutiner för hur avvikelsen återförs till enhetens olika personalgrupper i förebyggande syfte ska finnas. Kompetens Utan anmärkning Anmärkning Åtgärd/Uppföljning Kompetens Personalen på äldreboendet och hälso- och sjukvårdsmottagningen ska ha den kompetens som krävs på enheten utifrån brukarens/patienten behov. All personal ska ha lyftkörkort. Personal utbildas i lyftteknik.

14 Manual för uppföljning av överenskommelser inom dagverksamhet och äldreboenden, HSL. ( ) 5 Försörjning av tjänster, produkter och teknik Utan anmärkning Anmärkning Åtgärd/Uppföljning Försörjning av tjänster, produkter och teknik Hälso- och sjukvårdspersonalen ska ha lokaler och utrustning för att kunna bedriva en god och säker hälso- och sjukvård utifrån den enskildes behov. Medicintekniska produkter Utan anmärkning Anmärkning Åtgärd/Uppföljning Medicintekniska produkter De rutiner som MAR har givit/ger ut vad gäller medicintekniska produkter ska vara förankrade och följas. Följer gällande föreskrifter. Patienten har tillgång till medicintekniska produkter utifrån sitt behov. Det ska finnas lokala rutiner för användande, hantering och kontroll av medicintekniska produkter. Den rutin för användning av personligt larm, sänggrindar och tvångsmedel ska vara förankrad och följas. Den rutiner som finnas för anmälningar av olyckor och tillbud med medicintekniska produkter ska vara förankrad och följas. Rutiner kring inkontinens hjälpmedel.

15 Manual för uppföljning av överenskommelser inom dagverksamhet och äldreboenden, HSL. ( ) 6 Lagar och regler Utan anmärkning Anmärkning Åtgärd/Uppföljning Lagar och regler Gällande lagar, regler och föreskrifter ska vara en del i det dagliga arbetet på enheten. Läkemedelshantering Utan anmärkning Anmärkning Åtgärd/Uppföljning Läkemedelshantering Riktlinjer för läkemedelshantering som MAS har ger ut ska vara väl förankrade och följas. Följer gällande föreskrifter. Lokala skriftlig rutiner för läkemedelshantering ska vara upprättad på äldreboendet/dagverksamheten. Delegering av ansvar för vårduppgifter Utan anmärkning Anmärkning Åtgärd/Uppföljning Delegering av ansvar för vårduppgifter Riktlinjer för delegering/instruktion som MAS/MAR har givit/ger ut ska följas. Följer gällande föreskrifter. Lokal rutiner för delegering/uppföljning av vårduppgifter ska vara upprättade på äldreboendet/dagverksamheten. Vård i livets slut Utan anmärkning Anmärkning Åtgärd/Uppföljning Vård i livets slut Lokala skriftlig rutiner ska finnas för hur enheten bedriver vård vid livets slut där det ingår hur kontakt ska tas med anhöriga/närstående. Lokal skriftlig rutin ska finnas för hur avlidna omhändertas på enheten.

16 Manual för uppföljning av överenskommelser inom dagverksamhet och äldreboenden, HSL. ( ) 7

17 Äldreomsorgskontoret ( ) Manual för uppföljning av överenskommelser inom äldreboenden/dagverksamheten, SOL. Uppföljd verksamhet: Vidarkliniken den 8 september 2009 Inriktning och omfattning: Korttidsboende för personer med behov av service och omvårdnad Antal boende: 4 Närvarande: Anne-Ingeborg Haugholt, Ann-Christine Falck Brännström, Eva Wahtramäe God och säker och ändamålsenlig omsorg Utan anmärkning Anmärkning Åtgärd/Uppföljning Genomförandeplan För varje brukareskall det finnas en godkänd genomförandeplan. Genomförandeplanen skall vara tillgängliga för beställaren vid uppföljningar, under förutsättning att den brukaremedger detta. Skriftlig rutin för upprättande och uppföljning av genomförandeplanen skall finnas. Förändringar av vårdbehov Utföraren skall omgående meddela ansvarig biståndshandläggare om brukarens behov förändras i sådan grad att vårdnivå behöver omprövas. Det åligger också utföraren att omgående meddela om en brukare avlidit eller tagits in på sjukhus. Se rutiner för ombedömning av vårdnivåer. I dagsläget köper inte kommunen några platser på Vidarkliniken. Rutiner finns att aktualisera vid en inflyttning.

18 Manual för uppföljning av överenskommelser inom dagverksamhet och äldreboenden, SOL. ( ) 2 Bemötande Personalen skall ha ett gott bemötande, ett gott uppförande och ett gott förhållningssätt gentemot brukarna. Beskrivning av gott bemötande, hög kompetens, god tillgänglighet och delaktighet skall finnas och skall vara väl förankrad hos personalen. Brukarenkäter genomförs årligen. Ett etiskt förhållningssätt finns nedskrivet tillsammans med målen för verksamheten. Kontaktman Kontaktman skall vara utsedd för varje brukare. Kvalitetskriterier enligt överenskommelse De för verksamheten uppsatta kvalitetskriterierna skall vara väl förankrade i organisationen och användas i det dagliga arbetet. Arbetsplan En övergripande arbetsplan för enheten skall finnas som beskriver mål och förändringsåtgärder för verksamheten. Arbetsplanen skall vara väl förankrad hos samtliga arbetstagare.

19 Manual för uppföljning av överenskommelser inom dagverksamhet och äldreboenden, SOL. ( ) 3 Måltider och matmiljön Utan anmärkning Anmärkning Åtgärd/Uppföljning Mat och måltidssituationen Näringsriktig heldygnskost av god kvalitet i form av frukost, lunch, mellanmål, middag och kvällsmål skall tillhandahållas. Vid behov ska enheten erbjuda etra näringstillförsel. Dietist finns i verksamheten. Vid behov ska enheten erbjuda önskekost De boendes önskemål om mattider skall respekteras så långt det är möjligt. Tiden för nattfasta bör minimeras. Enheten ska erbjuda de brukaren trevlig måltidsmiljö. Tillgänglighet/trygghet Utan anmärkning Anmärkning Åtgärd/Uppföljning Trygghet Brukarna skall känna trygghet med beviljade och utförda insatser. Enligt brukarenkät Legitimation Personal på enheten skall bära namnskylt. Trygghetslarm De brukaren som har behov av trygghetslarm ska få ett lämpligt larm utprovat. Larmen ska besvaras omgående.

20 Manual för uppföljning av överenskommelser inom dagverksamhet och äldreboenden, SOL. ( ) 4 Trygghetslarmen skall kontrolleras regelbundet och får under inga omständigheter kopplas ur. Utrymningsplan vid brand Skriftlig handlingsplan för utrymning vid brand skall finnas. De brukarna och personalen skall känna till rutinerna. Regelbundna övningar skall utföras. Enligt brandföreskrifter Samarbete och samverkan Utan anmärkning Anmärkning Åtgärd/Uppföljning Information Information kring den enskildes insatser, både mellan beställare och utförare samt inom enheten skall vara väl fungerande. Observerade förändringar skall meddelas till arbetsledning och biståndshandläggare. Rutiner skall finnas hur rapportering och informationsöverföring skall ske. Samarbete Utföraren skall samverka med anhöriga och för den brukareviktiga personer samt gode män. Handläggning och dokumentation Utan anmärkning Anmärkning Åtgärd/Uppföljning Beställning Utföraren faar tillbaka beställningen och bekräftar att verkställighet påbörjats.

21 Manual för uppföljning av överenskommelser inom dagverksamhet och äldreboenden, SOL. ( ) 5 Dokumentation enligt SOL (socialtjänstlagen) Utföraren har enligt socialtjänstlagen skyldighet att dokumentera verkställighet. Dokumentationen skall förvaras så att den som är obehörig inte får tillgång till den. Utförarens dokumentation enligt socialtjänstlagen skall tillföras biståndshandläggarens akt när verkställigheten avslutas Handläggningsrutiner vid fel och brister i verksamheten Utan anmärkning Anmärkning Åtgärd/Uppföljning Fel och brister Avvikelser och orsak till avvikelser gentemot beviljad vårdnivå skall rapporteras till biståndshandläggarna. Enheten ska ha ett system för att ta hand om och åtgärda fel och brister i verksamheten. Verksamheten skall följa aktuella riktlinjer när det gäller anmälningsskyldighet vid missförhållande (Le Sara). I dagsläget köper inte kommunen några platser på Vidarkliniken. Rutiner finns att aktualisera vid en inflyttning. Synpunkter och klagomål på verksamheten Utan anmärkning Anmärkning Åtgärd/Uppföljning Uppföljning Beställaren skall tillsammans med utföraren kontinuerligt följa och kontrollera att beviljade insatser genomförs. I dagsläget köper inte kommunen några platser på Vidarkliniken. Rutiner finns att aktualisera vid en inflyttning.

22 Manual för uppföljning av överenskommelser inom dagverksamhet och äldreboenden, SOL. ( ) 6 Klagomål Enheten ska informera den brukare om kommunens klagomålshantering. Enheten ska åtgärda klagomål Enheten ska återkoppla åtgärdade klagomål till beställarna Enligt gällande rutiner Misstanke om brott Misstanke om brott skall omedelbart anmälas till beställaren. Utföraren skall dessutom vidta de åtgärder som krävs. Personal och kompetensförsörjning Utan anmärkning Anmärkning Åtgärd/Uppföljning Introduktion Handlingsplan för introduktion av nyanställd personal (fast anställd och vikarier) skall finnas Enligt rutiner Personaltäthet - bemanning På enheten skall finnas omvårdnadspersonal, utifrån vårdtyngdsbehovet på enheten. Om behovet så påkallar skall utföraren vara fleibel och inom ramen vidta de förändringar som krävs. Personalen kompetens Personalen ska ha erforderlig kompetens för uppdraget och vara validerade.

23 Manual för uppföljning av överenskommelser inom dagverksamhet och äldreboenden, SOL. ( ) 7 Försörjning av varor och tjänster Utan anmärkning Anmärkning Åtgärd/Uppföljning Försörjning av varor och tjänster Rutiner ska finnas för att säkra kvaliteten vid inköp av varor och tjänster Uppföljning och utvärdering av verksamheten Utan anmärkning Anmärkning Åtgärd/Uppföljning Redovisningsrutiner Redovisningsrutiner skall finnas för de pengar som brukaren uppdrar åt personalen att handha. Enligt fastställda rutiner Lagar och regler Utan anmärkning Anmärkning Åtgärd/Uppföljning Socialtjänstlagen All personal skall ha kunskap om vad myndighetsutövning/biståndsbeslut innebär och gällande lagar och regler. Enligt fastställda rutiner Myndighetsutövning Beställarens biståndshandläggare fattar på delegation av beställarchefen biståndsbeslut för varje brukare och fastställer vad den brukare har rätt att erhålla och i vilken omfattning. Beställaren skall ges möjlighet att följa upp att biståndsbeslutet följs. Den brukareskall ges möjlighet att framföra synpunkter och klagomål till beställaren. Enligt fastställda rutiner

24 Manual för uppföljning av överenskommelser inom dagverksamhet och äldreboenden, SOL. ( ) 8 Tystnadsplikt och sekretess Personalen skall vara väl medveten om och iaktta de regler som gäller för sekretess och tystnadsplikt. All personal inom verksamheten skall årligen underteckna en förbindelse om den tystnadsplikt som råder enligt socialtjänstlagen och sekretesslagen. Enligt fastställda rutiner Handlingsplan för introduktion vid nyinflyttning Handlingsplan för introduktion vid nyinflyttning skall finnas och ankomstsamtal med brukaren skall genomföras. Arbetsmiljö Utan anmärkning Anmärkning Åtgärd/Uppföljning Arbetsmiljö Hur arbetar man med arbetsmiljön. Enligt kvalitetsrutiner för medarbetare

25 Äldreomsorgskontoret ( ) Manual för uppföljning av överenskommelser inom äldreboenden/dagverksamheten, SOL. Uppföljd verksamhet: Tunabergs gruppboende den 25 augusti 2009 Inriktning och omfattning: Demensboende med antroposofisk inriktning, drivs som ekonomisk förening Antal boende: 8 st Närvarande: Minna Jonsson, Gun Gustafsson, Ann-Christine Falck Brännström, Eva Wahtramäe. God och säker och ändamålsenlig omsorg Utan anmärkning Anmärkning Åtgärd/Uppföljning Genomförandeplan För varje brukareskall det finnas en godkänd genomförandeplan. Enligt fastställda rutiner Genomförandeplanen skall vara tillgängliga för beställaren vid uppföljningar, under förutsättning att den brukaremedger detta. Skriftlig rutin för upprättande och uppföljning av genomförandeplanen skall finnas. Förändringar av vårdbehov Utföraren skall omgående meddela ansvarig biståndshandläggare om brukarens behov förändras i sådan grad att vårdnivå behöver omprövas. Det åligger också utföraren att omgående meddela om en brukare avlidit eller tagits in på sjukhus. Se rutiner för Enligt fastställda rutiner.

26 Manual för uppföljning av överenskommelser inom dagverksamhet och äldreboenden, SOL. ( ) 2 ombedömning av vårdnivåer. Bemötande Personalen skall ha ett gott bemötande, ett gott uppförande och ett gott förhållningssätt gentemot brukarna. Beskrivning av gott bemötande, hög kompetens, god tillgänglighet och delaktighet skall finnas och skall vara väl förankrad hos personalen. Ett etiskt förhållningssätt finns nedskrivet tillsammans med målen för verksamheten. Kontaktman Kontaktman skall vara utsedd för varje brukare. Kvalitetskriterier enligt överenskommelse De för verksamheten uppsatta kvalitetskriterierna skall vara väl förankrade i organisationen och användas i det dagliga arbetet. Arbetsplan En övergripande arbetsplan för enheten skall finnas som beskriver mål och förändringsåtgärder för verksamheten. Arbetsplanen skall vara väl förankrad hos samtliga arbetstagare. Enligt verksamheten har man inte någon skriftlig arbetsplan.

27 Manual för uppföljning av överenskommelser inom dagverksamhet och äldreboenden, SOL. ( ) 3 Måltider och matmiljön Utan anmärkning Anmärkning Åtgärd/Uppföljning Mat och måltidssituationen Näringsriktig heldygnskost av god kvalitet i form av frukost, lunch, mellanmål, middag och kvällsmål skall tillhandahållas. Vid behov ska enheten erbjuda etra näringstillförsel. Vid behov ska enheten erbjuda önskekost De boendes önskemål om mattider skall respekteras så långt det är möjligt. Tiden för nattfasta bör minimeras. Enheten ska erbjuda de brukaren trevlig måltidsmiljö. Tillgänglighet/trygghet Utan anmärkning Anmärkning Åtgärd/Uppföljning Trygghet Brukarna skall känna trygghet med beviljade och utförda insatser. Årlig anhörigenkät Legitimation Personal på enheten skall bära namnskylt. Enligt verksamheten är det 9 anställda och brukarna känner igen de som arbetar. Trygghetslarm De brukaren som har behov av trygghetslarm ska få ett lämpligt larm utprovat. Larmen ska besvaras omgående. Verksamheten uppger att brukarna inte kan använda larm och brukarna får istället kontinuerlig tillsyn.

28 Manual för uppföljning av överenskommelser inom dagverksamhet och äldreboenden, SOL. ( ) 4 Trygghetslarmen skall kontrolleras regelbundet och får under inga omständigheter kopplas ur. Utrymningsplan vid brand Skriftlig handlingsplan för utrymning vid brand skall finnas. De brukarna och personalen skall känna till rutinerna. Regelbundna övningar skall utföras. Enligt brandföreskrifter Samarbete och samverkan Utan anmärkning Anmärkning Åtgärd/Uppföljning Information Information kring den enskildes insatser, både mellan beställare och utförare samt inom enheten skall vara väl fungerande. Observerade förändringar skall meddelas till arbetsledning och biståndshandläggare. Rutiner skall finnas hur rapportering och informationsöverföring skall ske. Samarbete Utföraren skall samverka med anhöriga och för den brukareviktiga personer samt gode män. Handläggning och dokumentation Utan anmärkning Anmärkning Åtgärd/Uppföljning Beställning Utföraren faar tillbaka beställningen och bekräftar att verkställighet påbörjats. Dokumentation enligt SOL (socialtjänstlagen)

29 Manual för uppföljning av överenskommelser inom dagverksamhet och äldreboenden, SOL. ( ) 5 Utföraren har enligt socialtjänstlagen skyldighet att dokumentera verkställighet. Dokumentationen skall förvaras så att den som är obehörig inte får tillgång till den. Utförarens dokumentation enligt socialtjänstlagen skall tillföras biståndshandläggarens akt när verkställigheten avslutas Handläggningsrutiner vid fel och brister i verksamheten Utan anmärkning Anmärkning Åtgärd/Uppföljning Fel och brister Avvikelser och orsak till avvikelser gentemot beviljad vårdnivå skall rapporteras till biståndshandläggarna. Enheten ska ha ett system för att ta hand om och åtgärda fel och brister i verksamheten. Verksamheten skall följa aktuella riktlinjer när det gäller anmälningsskyldighet vid missförhållande (Le Sara). Synpunkter och klagomål på verksamheten Utan anmärkning Anmärkning Åtgärd/Uppföljning Uppföljning Beställaren skall tillsammans med utföraren kontinuerligt följa och kontrollera att beviljade insatser genomförs. Klagomål Enheten ska informera den brukare om kommunens Enligt gällande rutiner

30 Manual för uppföljning av överenskommelser inom dagverksamhet och äldreboenden, SOL. ( ) 6 klagomålshantering. Enheten ska åtgärda klagomål Enheten ska återkoppla åtgärdade klagomål till beställarna Misstanke om brott Misstanke om brott skall omedelbart anmälas till beställaren. Utföraren skall dessutom vidta de åtgärder som krävs. Personal och kompetensförsörjning Utan anmärkning Anmärkning Åtgärd/Uppföljning Introduktion Handlingsplan för introduktion av nyanställd personal (fast anställd och vikarier) skall finnas Enligt rutiner Personaltäthet - bemanning På enheten skall finnas omvårdnadspersonal, utifrån vårdtyngdsbehovet på enheten. Om behovet så påkallar skall utföraren vara fleibel och inom ramen vidta de förändringar som krävs. Personalen kompetens Personalen ska ha erforderlig kompetens för uppdraget. Försörjning av varor och tjänster Utan anmärkning Anmärkning Åtgärd/Uppföljning Försörjning av varor och tjänster Rutiner ska finnas för att säkra kvaliteten vid inköp av

31 Manual för uppföljning av överenskommelser inom dagverksamhet och äldreboenden, SOL. ( ) 7 varor och tjänster Uppföljning och utvärdering av verksamheten Utan anmärkning Anmärkning Åtgärd/Uppföljning Redovisningsrutiner Redovisningsrutiner skall finnas för de pengar som brukaren uppdrar åt personalen att handha. Enligt fastställda rutiner Lagar och regler Utan anmärkning Anmärkning Åtgärd/Uppföljning Socialtjänstlagen All personal skall ha kunskap om vad myndighetsutövning/biståndsbeslut innebär och gällande lagar och regler. Enligt fastställda rutiner Myndighetsutövning Beställarens biståndshandläggare fattar på delegation av beställarchefen biståndsbeslut för varje brukare och fastställer vad den brukare har rätt att erhålla och i vilken omfattning. Beställaren skall ges möjlighet att följa upp att biståndsbeslutet följs. Den brukareskall ges möjlighet att framföra synpunkter och klagomål till beställaren. Enligt fastställda rutiner Tystnadsplikt och sekretess Personalen skall vara väl medveten om och iaktta de regler som gäller för sekretess och tystnadsplikt. All personal inom verksamheten skall årligen Enligt fastställda rutiner

32 Manual för uppföljning av överenskommelser inom dagverksamhet och äldreboenden, SOL. ( ) 8 underteckna en förbindelse om den tystnadsplikt som råder enligt socialtjänstlagen och sekretesslagen. Handlingsplan för introduktion vid nyinflyttning Handlingsplan för introduktion vid nyinflyttning skall finnas och ankomstsamtal med brukaren skall genomföras. Arbetsmiljö Utan anmärkning Anmärkning Åtgärd/Uppföljning Arbetsmiljö Hur arbetar man med arbetsmiljön. Enligt kvalitetsrutiner för medarbetare

Uppföljning bostad med särskild service Calmia (Gula gatan)

Uppföljning bostad med särskild service Calmia (Gula gatan) TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Niklas Hermansson 2015-01-13 SN 2015/0025.11.01 0480-453819 Socialnämnden Uppföljning bostad med särskild service Calmia (Gula gatan) Förslag till beslut

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse

Patientsäkerhetsberättelse Vardaga Ånestad vårdboende DOKUMENTNAMN ngets regionens eller kommunens logo- Patientsäkerhetsberättelse typ för vårdgivare År 2014 Datum och ansvarig för innehållet: 2015-03-30 Lena Lundmark Innehållsförteckning

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse för vårdgivare

Patientsäkerhetsberättelse för vårdgivare Vardaga Ullstämma servicehus DOKUMENTNAMN ngets regionens eller kommunens logotyp Patientsäkerhetsberättelse för vårdgivare År 2014 Datum och ansvarig för innehållet: 2015-03-30 Lena Lundmark Innehållsförteckning

Läs mer

Innehållsförteckning. 1 Uppföljning... 3

Innehållsförteckning. 1 Uppföljning... 3 Uppföljning Navet Innehållsförteckning 1 Uppföljning... 3 1.1 Uppföljning av hälso-och sjukvård enligt GPA-modellen. GPA står för Granskning, Patientsäkerhet och Ansvar. Modellen består av 9 delar. Varje

Läs mer

2015 års patientsäkerhetsberättelse och plan för 2016 för Vårdgivare boende vid Runby gruppbostad.

2015 års patientsäkerhetsberättelse och plan för 2016 för Vårdgivare boende vid Runby gruppbostad. 2015 års patientsäkerhetsberättelse och plan för 2016 för Vårdgivare boende vid Runby gruppbostad. Datum och ansvarig för innehållet 29/2-2016 Susanna Årman Kvalitetsavdelningen 2015-12-01 Mallen är anpassad

Läs mer

REGEL FÖR HÄLSO OCH SJUKVÅRD I SÄRSKILT BOENDE OCH DAGLIG VERKSAMHET ENLIGT LSS. LEDNINGS- OCH YRKESANSVAR

REGEL FÖR HÄLSO OCH SJUKVÅRD I SÄRSKILT BOENDE OCH DAGLIG VERKSAMHET ENLIGT LSS. LEDNINGS- OCH YRKESANSVAR Region Stockholm Innerstad Sida 1 (11) 2014-05-16 Sjuksköterskor REGEL FÖR HÄLSO OCH SJUKVÅRD I SÄRSKILT BOENDE OCH DAGLIG VERKSAMHET ENLIGT LSS. Sida 2 (11) INNEHÅLLSFÖRTECKNING REGEL FÖR HÄLSO OCH SJUKVÅRD

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse

Patientsäkerhetsberättelse Diarienummer: LOGGA Patientsäkerhetsberättelse År 2014 Datum och ansvarig för innehållet 2015-02-13 Stella Georgas, Verksamhetschef enligt HSL Mallen är framtagen av Sveriges Kommuner och Landsting (reviderad

Läs mer

1(8) Kommunal hälso- och sjukvård. Styrdokument

1(8) Kommunal hälso- och sjukvård. Styrdokument 1(8) Styrdokument 2(8) Styrdokument Dokumenttyp Riktlinje Beslutad av Kommunstyrelsen 2015-06-02 111 Dokumentansvarig Medicinskt ansvarig sjuksköterska Reviderad Upprättad 2012-03-13 Reviderad 2014-01-07,

Läs mer

Avtals- och verksamhetsuppföljning (2016)

Avtals- och verksamhetsuppföljning (2016) Kvalitet och utvärderingskontoret 2016-04-20 Dnr Än 2016-314 Malin Robertsson Maria Svensson Jonas Arnoldsson s- och verksamhetsuppföljning (2016) Verksamhet Datum för besök 2016-04-20 Deltagare/metod

Läs mer

Avtals- och verksamhetsuppföljning 2015

Avtals- och verksamhetsuppföljning 2015 Kvalitet och utvärderingskontoret Dnr Än 2016-15 s- och verksamhetsuppföljning 2015 Verksamhet ISA Omsorg AB Datum för besök 2015-11-23 Deltagare/metod Metod Uppföljningen genomfördes via intervjuer med

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse för vårdgivare. År 2015. Datum: 2016-02-29 Uppgiftslämnare: Eva-Lena Erngren 1 (10)

Patientsäkerhetsberättelse för vårdgivare. År 2015. Datum: 2016-02-29 Uppgiftslämnare: Eva-Lena Erngren 1 (10) 1 (10) Patientsäkerhetsberättelse för vårdgivare År 2015 Datum: 2016-02-29 Uppgiftslämnare: Eva-Lena Erngren 2 (10) Innehållsförteckning Sammanfattning 3 Övergripande mål och strategier... 4 Organisatoriskt

Läs mer

Uppföljning av ramavtal om enstaka platser samt stadens vård- och omsorgsboende för äldre

Uppföljning av ramavtal om enstaka platser samt stadens vård- och omsorgsboende för äldre Uppföljning av ramavtal om enstaka platser samt stadens vård- och omsorgsboende för äldre Basuppgifter Vård- och omsorgsboende: Ägare/Entreprenör: Inriktning: Tillstånd från länsstyrelsen: Adress: Verksamhetschef/enhetschef:

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse för vårdgivare

Patientsäkerhetsberättelse för vårdgivare Patientsäkerhetsberättelse för vårdgivare År 2012 Marie Sigurdh, Fäladshöjden, Lund, 2013-02-19 Mallen är anpassad av Carema Care utifrån Sveriges Kommuner och Landstings mall KVALITETSAVDELNINGEN UE,

Läs mer

Verksamhetschef: Annika Tumstedt 2016-03-10. Patientsäkerhetsberättelse för Kastanjens Äldreboende År 2015

Verksamhetschef: Annika Tumstedt 2016-03-10. Patientsäkerhetsberättelse för Kastanjens Äldreboende År 2015 Verksamhetschef: Annika Tumstedt 2016-03-10 Patientsäkerhetsberättelse för Kastanjens Äldreboende År 2015 Innehållsförteckning Sammanfattning 3 Övergripande mål och strategier 4 Organisatoriskt ansvar

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse 2014 gällande hälso- och sjukvård Vingåkers kommun, Socialnämnden

Patientsäkerhetsberättelse 2014 gällande hälso- och sjukvård Vingåkers kommun, Socialnämnden Datum 2015-02-05 1 (8) Vår handläggare Helena Dahlstedt 0151-192 36 helena.dahlstedt@vingaker.se Patientsäkerhetsberättelse 2014 gällande hälso- och sjukvård Vingåkers kommun, Socialnämnden Inledning Den

Läs mer

Egenkontroll av verksamhet särskilt boende enligt SoL och bostad med särskild service för vuxna enligt LSS inom socialpsykiatrin

Egenkontroll av verksamhet särskilt boende enligt SoL och bostad med särskild service för vuxna enligt LSS inom socialpsykiatrin D.nr. eller dokumenttyp: Sid. 1 (18) Programområde eller övergripande: Omsorg om funktionshindrade Framtagen av: Ingrid Fagerström Utbildnings- och kvalitetssamordnare Gäller from: Verksamhet: Särskilt

Läs mer

2014 års patientsäkerhetsberättelse för Grönskogens äldreboende

2014 års patientsäkerhetsberättelse för Grönskogens äldreboende 2014 års patientsäkerhetsberättelse för Grönskogens äldreboende Datum och ansvarig för innehållet 2015-02-11 Yvonne Petersson Mallen är anpassad av Vardaga AB utifrån Sveriges Kommuner och Landstings mall

Läs mer

Sociala nämndernas förvaltning 2015-05-20 Dnr: 2015/166-ÄN-702 Cecilia Tollbom Lindh - ay340 E-post: cecilia.tollbom.lindh@vasteras.se.

Sociala nämndernas förvaltning 2015-05-20 Dnr: 2015/166-ÄN-702 Cecilia Tollbom Lindh - ay340 E-post: cecilia.tollbom.lindh@vasteras.se. TJÄNSTESKRIVELSE 1 (2) Sociala nämndernas förvaltning 2015-05-20 Cecilia Tollbom Lindh - ay340 E-post: cecilia.tollbom.lindh@vasteras.se Kopia till Sofia Forsgren Äldrenämnden Uppföljning av uppdrag Vallonen

Läs mer

Linden omsorg AB, Rubinen vård- och omsorgsboende- verksamhetsuppföljning den 25 maj 2008

Linden omsorg AB, Rubinen vård- och omsorgsboende- verksamhetsuppföljning den 25 maj 2008 HÄSSELBY-VÄLLINGBY STADSDELSFÖRVALTNING ÄLDREOMSORGSAVDELNINGEN TJÄNSTEUTLÅTANDE 29 SEPTEMBER 2008 SID 1 (12) Handläggare: Barbro Trygg Telefon: 08-508 05 413 Dnr 602-438-2008 Sammanträde 28 oktober 2008

Läs mer

Riktlinjer för synpunkts- och klagomålshantering inom Hedemora kommuns vård och omsorg

Riktlinjer för synpunkts- och klagomålshantering inom Hedemora kommuns vård och omsorg HEDEMORA KOMMUN Kommunfullmäktige 2003-04-24, 66 VÅRD- OCH OMSORGSFÖRVALTNINGEN 2003-02-12 Riktlinjer för synpunkts- och klagomålshantering inom Hedemora kommuns vård och omsorg Bakgrund och syfte Inom

Läs mer

Tjänste- och servicekvalitet inom äldre- och handikappomsorgen

Tjänste- och servicekvalitet inom äldre- och handikappomsorgen Tjänste- och servicekvalitet inom äldre- och handikappomsorgen Avsnitt: Utförare av kommunala insatser enligt hälso- och sjukvårdslagen - Legitimerad personal, fr o m 2010-08-25 endast rehab-personal Fastställt

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse för vårdgivare gällande Fäladshöjden Lund

Patientsäkerhetsberättelse för vårdgivare gällande Fäladshöjden Lund Patientsäkerhetsberättelse för vårdgivare gällande Fäladshöjden Lund År 2014 Datum och ansvarig för innehållet 2015-01-25 Carina Persson Innehållsförteckning Sammanfattning Övergripande mål och strategier

Läs mer

2014 års patientsäkerhetsberättelse för:

2014 års patientsäkerhetsberättelse för: 2014 års patientsäkerhetsberättelse för: Kärnabrunnsgatan 1B Söderleden 41 Platensgatan 33 Mörnersgatan 9 Hjälmsätersgatan 14C Rydsvägen 9 Rydsvägen 288 Trumslagaregatan 77 Hunnebergsgården Datum och ansvarig

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse för Lillsjögården. År 2015

Patientsäkerhetsberättelse för Lillsjögården. År 2015 Patientsäkerhetsberättelse för Lillsjögården År 2015 2016-02-19 Luis Quiroga Verksamhetschef Mallen är anpassad av Vardaga AB utifrån Sveriges Kommuner och Landstings mall Kvalitetsavdelningen 2015-12-01

Läs mer

2015 års patientsäkerhetsberättelse och plan för 2016 för Ullstämma servicehus och hemtjänst

2015 års patientsäkerhetsberättelse och plan för 2016 för Ullstämma servicehus och hemtjänst 2015 års patientsäkerhetsberättelse och plan för 2016 för Ullstämma servicehus och hemtjänst Datum och ansvarig för innehållet 2016-02-26 Ida Björkman Mallen är anpassad av Vardaga AB utifrån Sveriges

Läs mer

Kvalitetsgranskning av hälso- och sjukvård

Kvalitetsgranskning av hälso- och sjukvård Kvalitetsgranskning av hälso- och sjukvård Trollängen Förenade Care AB 2016-03-01 Kaija Partanen Medicinskt ansvarig sjuksköterska Tyresö kommun / 2016-03-01 2 (7) Innehållsförteckning Kvalitetsgranskning

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse för vårdgivare

Patientsäkerhetsberättelse för vårdgivare Patientsäkerhetsberättelse för vårdgivare 2013 KERSTIN CARLSSON 20140311 1 Inledning Den 1 januari 2011 trädde Patientsäkerhetslagen 2010:659 i kraft. Syftet med lagen är att främja hög patientsäkerhet

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse för vårdgivare

Patientsäkerhetsberättelse för vårdgivare MURTEGLETS VÅRDBOENDE Patientsäkerhetsberättelse för vårdgivare År 2014 Datum och ansvarig för innehållet 20150112 Maj Millborg Mallen är anpassad av Vardaga utifrån Sveriges Kommuner och Landstings mall

Läs mer

Arbets- och ansvarsbeskrivning för sjuksköterska/distriktssköterska i Kils kommun

Arbets- och ansvarsbeskrivning för sjuksköterska/distriktssköterska i Kils kommun SOCIALFÖRVALTNINGEN Medicinskt ansvarig sjuksköterska Annika Nilsson 2013-06-13 Arbets- och ansvarsbeskrivning för sjuksköterska/distriktssköterska i Kils kommun KVALIFIKATIONSKRAV Legitimerad sjuksköterska,

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse 2013 Åsengårdens vård och omsorgsboende

Patientsäkerhetsberättelse 2013 Åsengårdens vård och omsorgsboende BILAGA 6 Patientsäkerhetsberättelse 2013 Åsengårdens vård och omsorgsboende Datum och ansvarig för innehållet 2014-01-02 Ritva Alrenius, Verksamhetschef Innehållsförteckning Sammanfattning... 1 Övergripande

Läs mer

2014 års patientsäkerhetsberättelse för Villa Agadir

2014 års patientsäkerhetsberättelse för Villa Agadir 2014 års patientsäkerhetsberättelse för Villa Agadir Datum och ansvarig för innehållet Februari 2015 Pia Henriksson Mallen är anpassad av Vardaga AB utifrån Sveriges Kommuner och Landstings mall KVALITETSAVDELNINGEN

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse för Falkenbergs kommun 2012

Patientsäkerhetsberättelse för Falkenbergs kommun 2012 Patientsäkerhetsberättelse för 2012 Datum:2013-03-01 Sophia Lehnberg, MAS Innehållsförteckning Sammanfattning Övergripande mål och strategier Organisatoriskt ansvar för patientsäkerhetsarbetet Struktur

Läs mer

Namn på vård- och omsorgsboende (går inte att redigera): Rinkeby Äldreboende. Inriktning (går inte att redigera): Gruppboende

Namn på vård- och omsorgsboende (går inte att redigera): Rinkeby Äldreboende. Inriktning (går inte att redigera): Gruppboende Namn på vård- och omsorgsboende (går inte att redigera): Rinkeby Äldreboende Inriktning (går inte att redigera): Gruppboende Uppföljande stadsdelsförvaltning (går inte att redigera): Rinkeby-Kista Avtalspart/Nämnd:

Läs mer

2014 års patientsäkerhetsberättelse för Bäckagården.

2014 års patientsäkerhetsberättelse för Bäckagården. 2014 års patientsäkerhetsberättelse för Bäckagården. Datum och ansvarig för innehållet 2015-02-06 Agneta Nilsson Mallen är anpassad av Vardaga AB utifrån Sveriges Kommuner och Landstings mall KVALITETSAVDELNINGEN

Läs mer

2014 års patientsäkerhetsberättelse för Saltsjöbadens Sjukhus

2014 års patientsäkerhetsberättelse för Saltsjöbadens Sjukhus 2014 års patientsäkerhetsberättelse för Saltsjöbadens Sjukhus Datum och ansvarig för innehållet Eva Magnusson KVALITETSAVDELNINGEN KA/LF 2014-09-29 Mallen är anpassad av Vardaga AB utifrån Sveriges Kommuner

Läs mer

2014 års patientsäkerhetsberättelse för. Magdalenagårdens vård och omsorgsboende

2014 års patientsäkerhetsberättelse för. Magdalenagårdens vård och omsorgsboende 2014 års patientsäkerhetsberättelse för Magdalenagårdens vård och omsorgsboende 2015-01-12 Carina Jansson Britt-Inger Benhajji Mallen är anpassad av Vardaga AB utifrån Sveriges Kommuner och Landstings

Läs mer

Kvalitets- och Patientsäkerhetsberättelse 2014 Aleris Omsorg

Kvalitets- och Patientsäkerhetsberättelse 2014 Aleris Omsorg Kvalitets- och Patientsäkerhetsberättelse 2014 Aleris Omsorg Hallens vård och omsorgsboende 15710-5 AL-SE e-blankett Britt Wahlström 2014-02-24 1(8) Förkortningar HSL Hälso- och sjukvårdslagen SOL Socialtjänstlagen

Läs mer

Nattbemanning på kommunens Vård- och omsorgsboende samt på entreprenad upphandlad verksamhet.

Nattbemanning på kommunens Vård- och omsorgsboende samt på entreprenad upphandlad verksamhet. 1 (3) 2011-02-14 Tjänsteskrivelse Dnr ÄON 10/123 Kontor Kommunstyrelsens kontor, Utredarenheten Handläggare -Lena Palmgren, utredare 08-52303860 -lena.palmgren@sodertalje.se Paula Weinehammar Paula.weinehammar@sodertalje.se

Läs mer

Namn på vård- och omsorgsboende (går inte att redigera): Bejtona. Inriktning (går inte att redigera): Demens

Namn på vård- och omsorgsboende (går inte att redigera): Bejtona. Inriktning (går inte att redigera): Demens Namn på vård- och omsorgsboende (går inte att redigera): Bejtona Inriktning (går inte att redigera): Demens Uppföljande stadsdelsförvaltning (går inte att redigera): Spånga-Tensta Avtalspart/Nämnd: Kavat

Läs mer

Vård- och omsorgsboende: Saltsjöbadens Sjukhus. Inriktning:Korttidsvård. Uppföljande stadsdelsförvaltning: Rinkeby-Kista.

Vård- och omsorgsboende: Saltsjöbadens Sjukhus. Inriktning:Korttidsvård. Uppföljande stadsdelsförvaltning: Rinkeby-Kista. Vård- och omsorgsboende: Saltsjöbadens Sjukhus Inriktning:Korttidsvård Uppföljande stadsdelsförvaltning: Rinkeby-Kista Avtalspart/Nämnd: Saltsjöbadens Sjukhus AB Verksamhetschef: Susanne Sjöberg Adress:

Läs mer

www.ljungby.se Rapport Avtalsuppföljning hemtjänst LOV 2015 Sammanställd av socialförvaltningens kvalitetsgrupp

www.ljungby.se Rapport Avtalsuppföljning hemtjänst LOV 2015 Sammanställd av socialförvaltningens kvalitetsgrupp www.ljungby.se Rapport Avtalsuppföljning hemtjänst LOV 2015 Sammanställd av socialförvaltningens kvalitetsgrupp Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 Bakgrund... 4 Metod... 4 Resultat, kommentarer

Läs mer

Sammanfattningar av Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (SOSFS) som har relevans för utförare inom kommunal vård och omsorg om äldre

Sammanfattningar av Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (SOSFS) som har relevans för utförare inom kommunal vård och omsorg om äldre Sammanfattningar av Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (SOSFS) som har relevans för utförare inom kommunal vård och omsorg om äldre Inledning Denna skrift riktar sig till dig som vill driva

Läs mer

Meddelandeblad. Medicinskt ansvarig sjuksköterska och medicinskt ansvarig för rehabilitering

Meddelandeblad. Medicinskt ansvarig sjuksköterska och medicinskt ansvarig för rehabilitering Meddelandeblad Mottagare: Nämnder och verksamheter i kommuner med ansvar för vård och omsorg, medicinskt ansvariga sjuksköterskor, medicinskt ansvariga för rehabilitering, huvudmän i enskild verksamhet

Läs mer

PATIENTSÄKERHETSBERÄTTELSE FÖR VÅRDGIVAREN EMMABODA KOMMUN 2014

PATIENTSÄKERHETSBERÄTTELSE FÖR VÅRDGIVAREN EMMABODA KOMMUN 2014 Socialnämnden 2015-03-01 PATIENTSÄKERHETSBERÄTTELSE FÖR VÅRDGIVAREN EMMABODA KOMMUN 2014 Handläggare: Ann-Britt Christensen, Medicinskt ansvarig sjuksköterska Upprättad: 2015-03-01 BAKGRUND Patientsäkerhetslagen(SFS

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse

Patientsäkerhetsberättelse Patientsäkerhetsberättelse Stiftelsen Skaraborgs Läns Sjukhem 2015 Skövde 160229 Anna-Karin Haglund Verksamhetschef Allmänt Enligt patientsäkerhetslagen (2010:659) ska vårdgivaren senast den 1 mars varje

Läs mer

Uppföljning. Lövstavägen 31

Uppföljning. Lövstavägen 31 Uppföljning Lövstavägen 31 Innehållsförteckning 1 Uppföljning... 3 1.1 Uppföljning enligt GPA-modellen. GPA är förkortning av granskning, patientsäkerhet och ansvar.för att få godkänt krävs det minst 80%

Läs mer

Dunderbergsgatan 2 0481-450 00 vx individochfamilj@nybro.se Hemsida http://www.nybro.se

Dunderbergsgatan 2 0481-450 00 vx individochfamilj@nybro.se Hemsida http://www.nybro.se Assistansberättigad Personnummer God man/förvaltare Telefonnummer Postadress Besöksadress Telefon E-post Postgiro Org.nr NYBRO KOMMUN Individ- och familjenämnden 382 80 NYBRO Dunderbergsgatan 2 0481-450

Läs mer

Rapport från kvalitetsuppföljning av Nytidas dagliga verksamhet Ullared

Rapport från kvalitetsuppföljning av Nytidas dagliga verksamhet Ullared sida 1 (9) Kvalitets- och utredningsavdelningen Socialförvaltningen Martin Christensen Kvalitetscontroller Rapport från kvalitetsuppföljning av Nytidas dagliga verksamhet Ullared September 2014 sida 2

Läs mer

2015 års patientsäkerhetsberättelse och plan för 2016 för Vårdgivare boende Växjö LSS

2015 års patientsäkerhetsberättelse och plan för 2016 för Vårdgivare boende Växjö LSS 215 års patientsäkerhetsberättelse och plan för 216 för Vårdgivare boende Växjö LSS Datum och ansvarig för innehållet Ulrika Hansson 216-2-9 Mallen är anpassad av Nytida AB utifrån Sveriges Kommuner och

Läs mer

2015 års patientsäkerhetsberättelse och plan för 2016 för Lenagårdens behandlingshem

2015 års patientsäkerhetsberättelse och plan för 2016 för Lenagårdens behandlingshem 2015 års patientsäkerhetsberättelse och plan för 2016 för Lenagårdens behandlingshem Datum och ansvarig för innehållet 2016-03-01 Marja Gesslin, Verksamhetschef Mallen är anpassad av Nytida AB utifrån

Läs mer

Utbildningsmaterial: Utbildningsmaterial om delegering riktat till personal som kommer att delegeras hälso- och sjukvårdsuppgifter

Utbildningsmaterial: Utbildningsmaterial om delegering riktat till personal som kommer att delegeras hälso- och sjukvårdsuppgifter Utbildningsmaterial: Utbildningsmaterial om delegering riktat till personal som kommer att delegeras hälso- och sjukvårdsuppgifter Arbetsgrupp: Agneta Blomkvist, MAS Liljeholmens SDF Eeva Eriksson, MAS

Läs mer

Kvalitetskriterier för boende för ensamkommande flyktingbarn och -ungdomar

Kvalitetskriterier för boende för ensamkommande flyktingbarn och -ungdomar Kvalitetskriterier för boende för ensamkommande flyktingbarn och -ungdomar Dessa kriterier kan tillämpas för boenden för ensamkommande flyktingbarn och ungdomar. Med boende avses här ett s k HVB-hem, tillståndspliktig

Läs mer

Uppföljning av utförare Bostad med särskild service LSS

Uppföljning av utförare Bostad med särskild service LSS 2014-12-09 Uppföljning av utförare Bostad med särskild service LSS Uppföljningen avser: Ångbåtens serviceboende Adress: Ångbåtsvägen 10 C Utförare: Produktion Omsorg Verksamhetschef: Elisabeth Bisaillon,

Läs mer

Uppföljning av särskilt boende LSS

Uppföljning av särskilt boende LSS SOCIAL- OCH ÄLDREOMSORGSFÖRVALTNINGEN 2014-04-28 SN-2014/1110.722 1 (7) HANDLÄGGARE Natalie Vaneker 08-535 316 74 natalie.vaneker@huddinge.se Socialnämnden Uppföljning av särskilt boende LSS Förslag till

Läs mer

Uppföljning av utförare i kundvalsmodellen för hemtjänst i ordinärt boende i Stockholms stad

Uppföljning av utförare i kundvalsmodellen för hemtjänst i ordinärt boende i Stockholms stad Uppföljning av utförare i kundvalsmodellen för hemtjänst i ordinärt boende i Stockholms stad Basuppgifter Utförare och enhet: Farsta Västra Hemtjänst Adress: Verksamhetschef/enhetschef: Nykroppagatan 2,

Läs mer

Ansvarsfördelning mellan verksamhetschef (HSL 29 ) och medicinskt ansvarig sjuksköterska respektive medicinskt ansvarig för rehabilitering (HSL 24 )

Ansvarsfördelning mellan verksamhetschef (HSL 29 ) och medicinskt ansvarig sjuksköterska respektive medicinskt ansvarig för rehabilitering (HSL 24 ) 1(7) Ansvarsfördelning mellan verksamhetschef (HSL 29 ) och medicinskt ansvarig sjuksköterska respektive medicinskt ansvarig för rehabilitering (HSL 24 ) Grunden till ansvarsfördelningen finns i nedan

Läs mer

Tillsynsrapport omsorgskonsulenter 2012

Tillsynsrapport omsorgskonsulenter 2012 VÅRD- OCH OMSORGSFÖRVALTNINGEN Tillsynsenheten Karlstad 2013-02-22 Tillsynsrapport omsorgskonsulenter 2012 Omsorgskonsulenternas uppdrag Omsorgskonsulenter arbetar tillsammans med MAS, MAR och dietist

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse ÅNGARENS ÄLDREBOENDE

Patientsäkerhetsberättelse ÅNGARENS ÄLDREBOENDE Patientsäkerhetsberättelse 2016-02-29 Patientsäkerhetsberättelse för ÅNGARENS ÄLDREBOENDE Avseende verksamhetsåret 2015 Bakgrund Den 1 januari 2011 började patientsäkerhetslagen (2010:659), PSL att gälla.

Läs mer

ÖSTERMALMS STADSDELSFÖRVALTNING

ÖSTERMALMS STADSDELSFÖRVALTNING ÖSTERMALMS STADSDELSFÖRVALTNING MEDICINSKT ANSVARIG SJUKSKÖTERSKA BILAGA 1 DNR 2011-145-1.2.1. 2011-11-28 SID 1 (6) Uppföljning av hälso- och sjukvården på Rio 2011 Stadsdelsnämndens MAS och MAR 1 har

Läs mer

GRUNDERNA FÖR DET SYSTEMATISKA KVALITETSARBETET 3 kap 3 och 4

GRUNDERNA FÖR DET SYSTEMATISKA KVALITETSARBETET 3 kap 3 och 4 Sektorn för socialtjänst GRUNDERNA FÖR DET SYSTEMATISKA KVALITETSARBETET 3 kap 3 och 4 att uppföljningsbara mål utifrån SoL eller LSS fastställs Uppföljningsbara mål utifrån SoL och LSS definieras, på

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse för Älvsjö stadsdelsnämnd

Patientsäkerhetsberättelse för Älvsjö stadsdelsnämnd Patientsäkerhetsberättelse för Älvsjö stadsdelsnämnd Solberga vård- och omsorgsboende År 2014 Datum och ansvarig för innehållet 2015-01-16 Inger Berglund, verksamhetschef enligt 29 hälso- och sjukvårdslagen

Läs mer

Patientsäkerhetsarbetet har bedrivits under 2014 enligt följande:

Patientsäkerhetsarbetet har bedrivits under 2014 enligt följande: Dokument/Rutin Rutin patientsäkerhetsberättelse Ansvarig Fastställt datum 2011-03-06 Reviderad 2015-01-08 Verksamhetschef Veronica Ringsäter Björkgårdens Vård och omsorgsboende Solna Patientsäkerhetslagen

Läs mer

Kvalitets- och patientsäkerhetsberättelse 2013 för Nygårds Vård Gotland AB

Kvalitets- och patientsäkerhetsberättelse 2013 för Nygårds Vård Gotland AB 1 (10) Kvalitets- och patientsäkerhetsberättelse 2013 för Nygårds Vård Gotland AB Garda, januari 2014 Anna Larsson, verksamhetschef / föreståndare Conny Hörnsten, vårdhemschef Agneta Hörnsten Svanberg,

Läs mer

Riktlinje för användning av medicintekniska produkter (MTP) i hälso- och sjukvården inom Klippans kommun

Riktlinje för användning av medicintekniska produkter (MTP) i hälso- och sjukvården inom Klippans kommun Riktlinje för användning av medicintekniska produkter (MTP) i hälso- och sjukvården inom Klippans kommun Antagen i socialnämnden 2009-10-06 133 Riktlinjen grundar sig på SOSFS 2008:1 (M) Socialstyrelsens

Läs mer

Leverantören förbinder sig att ta emot den kund som valt leverantören.

Leverantören förbinder sig att ta emot den kund som valt leverantören. Detta dokument är indelat i tre avsnitt: 1. Villkor för uppdraget 2. Krav på uppdraget 3. Uppföljning Den enskilde ansöker om dagverksamhet hos kommunens biståndshandläggare som fattar beslut om insats

Läs mer

Kvalitets- och patientsäkerhetsberättelse

Kvalitets- och patientsäkerhetsberättelse Kvalitets- och patientsäkerhetsberättelse 2013 Innehållsförteckning Sammanfattning 3 Övergripande mål och strategier 4 Organisatoriskt ansvar för patientsäkerhetsarbetet 4 Struktur för uppföljning/utvärdering

Läs mer

Uppföljande stadsdelsförvaltning: Namn på vård- och omsorgsboende: Inriktning: Avtalspart/Nämnd: Verksamhetschef: Hemsida: Adress: Telefon:

Uppföljande stadsdelsförvaltning: Namn på vård- och omsorgsboende: Inriktning: Avtalspart/Nämnd: Verksamhetschef: Hemsida: Adress: Telefon: Page 1 of 11 Uppföljande stadsdelsförvaltning: Namn på vård- och omsorgsboende: Inriktning: Avtalspart/Nämnd: Verksamhetschef: Hemsida: Adress: Telefon: Page 2 of 11 Verksamhetens regiform: Kommunal regi

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse för vårdgivare Evelid och Ingelshov År 2015. 2015-12-30 Inger Eriksson Sofie Eriksson Liselott Ruben Klasén Cecilia Rydén

Patientsäkerhetsberättelse för vårdgivare Evelid och Ingelshov År 2015. 2015-12-30 Inger Eriksson Sofie Eriksson Liselott Ruben Klasén Cecilia Rydén Patientsäkerhetsberättelse för vårdgivare Evelid och Ingelshov År 2015 2015-12-30 Inger Eriksson Sofie Eriksson Liselott Ruben Klasén Cecilia Rydén 1 Innehållsförteckning Sammanfattning 3 Övergripande

Läs mer

Svar på frågor som ställdes under IVO:s webbinarium om förbättrad samverkan mellan kommun och landsting/region för barn på korttidsboende

Svar på frågor som ställdes under IVO:s webbinarium om förbättrad samverkan mellan kommun och landsting/region för barn på korttidsboende 2016-04-21 1(8) Svar på frågor som ställdes under IVO:s webbinarium om förbättrad samverkan mellan kommun och landsting/region för barn på korttidsboende IVO genomförde den 21 april 2016 ett webbinarium

Läs mer

Namn på vård- och omsorgsboende (går inte att redigera): Farsta vård- och omsorgsboende. Inriktning (går inte att redigera): Sjukhem

Namn på vård- och omsorgsboende (går inte att redigera): Farsta vård- och omsorgsboende. Inriktning (går inte att redigera): Sjukhem Page 1 of 11 Namn på vård- och omsorgsboende (går inte att redigera): Farsta vård- och omsorgsboende Inriktning (går inte att redigera): Sjukhem Uppföljande stadsdelsförvaltning (går inte att redigera):

Läs mer

A&O ANSVAR OCH OMSORG AB 1

A&O ANSVAR OCH OMSORG AB 1 Patientsäkerhetsberättelse 2016 Björkgården A&O Ansvar och Omsorg AB Beskrivning av patientsäkerhetsarbetet under 2015 Avvikelser Samtliga avvikelser registreras i vår interna web baserade verksamhetsuppföljning

Läs mer

Riktlinjer för hälso- och sjukvård. Avsnitt 9. Delegering - medicinskrättslig.

Riktlinjer för hälso- och sjukvård. Avsnitt 9. Delegering - medicinskrättslig. 1 Riktlinjer för hälso- och sjukvård. Avsnitt 9 Delegering - medicinskrättslig. 2 SOCIALFÖRVALTNINGEN INNEHÅLLSFÖRTECKNING SIDA 9 Delegering - medicinskrättslig 3 9.1 Allmänt 3 9.2 Ansvar 3 9.2.1 Formell/reell

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse för Kungälvs kommun

Patientsäkerhetsberättelse för Kungälvs kommun Patientsäkerhetsberättelse för Kungälvs kommun År 2011 Datum och ansvarig för innehållet 2012-01-12 Birgitta Olofsson Ann Karlsson Monika Bondesson VÅRD- OCH ÄLDREOMSORG ADRESS Stadshuset 442 81 Kungälv

Läs mer

Anmälan av verksamhetsuppföljning av dagverksamhet för äldre med demenssjukdom 2011

Anmälan av verksamhetsuppföljning av dagverksamhet för äldre med demenssjukdom 2011 SKARPNÄCKS STADSDELSFÖRVALTNING AVDELNINGEN FÖR ÄLDRE, FUNKTIONSNEDS ATTA OCH KULTUR TJÄNSTEUTLÅTANDE DNR.1.2.1.-651/11 SID 1 (7) 2011-12-09 Handläggare: Kristina Ström Telefon: 08-508 15 047 Kerstin Medin

Läs mer

Kvalitetspolicy för äldre- och handikappomsorgen i Nyköpings kommun.

Kvalitetspolicy för äldre- och handikappomsorgen i Nyköpings kommun. Kvalitetspolicy för äldre- och handikappomsorgen i Nyköpings kommun. Kvalitetspolicyn är framtagen av en arbetsgrupp bestående av ledamöter från Äldre- och handikappnämnden och representanter från verksamheterna.

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse för vårdgivare

Patientsäkerhetsberättelse för vårdgivare Patientsäkerhetsberättelse för vårdgivare År 2012 Datum och ansvarig för innehållet 2013-01-10 Linda Wetterberg verksamhetschef Linnégården Mallen är anpassad av Carema Care utifrån Sveriges Kommuner och

Läs mer

Kvalitetsplan 2015 Hemtjänst Nattpatrullen

Kvalitetsplan 2015 Hemtjänst Nattpatrullen Kvalitetsplan 2015 Hemtjänst Nattpatrullen Inledning Nattpatrullen består i nuläget av 12 anställda. Det åtgår 10,4 årsarbetare för att täcka 50 timmar per natt sju dagar i veckan samt arbetsplatsträff

Läs mer

Riktlinje för delegering av hälso- och sjukvårdsuppgifter inom kommunal hälso- och sjukvård

Riktlinje för delegering av hälso- och sjukvårdsuppgifter inom kommunal hälso- och sjukvård Ansvarig för rutin: Verksamhetschef HSL Reviderad (av vem och datum) MAS Beslutad (datum och av vem): Förvaltningsledningen Version Version 2 Process: HSL Giltig till och med: 2016-03-15 Riktlinje för

Läs mer

Uppföljning av verksamhet och entreprenadavtal avseende dagverksamhet för äldre med demens-sjukdom 2013

Uppföljning av verksamhet och entreprenadavtal avseende dagverksamhet för äldre med demens-sjukdom 2013 SKARPNÄCKS STADSDELSFÖRVALTNING AVDELNINGEN FÖR ÄLDR E, FUNKTIONSNEDSATTA OCH KULTUR TJÄNSTEUTLÅTANDE SID 1 (7) 2013-04-22 Handläggare: Christina Koistinen Telefon: 08-508 15 024 Kerstin Medin Telefon:

Läs mer

Uppföljning av åtgärdsplan utifrån Staffanstorps kommuns kvalitetsuppföljning den 2009-05-28 Ordinärt boende, Kommunal resultatenhet

Uppföljning av åtgärdsplan utifrån Staffanstorps kommuns kvalitetsuppföljning den 2009-05-28 Ordinärt boende, Kommunal resultatenhet RAPPORT 1(6) 2011-11-02 HUMANISTISK SERVICE VÅRD OCH OMSORG Uppföljning av åtgärdsplan utifrån Staffanstorps kommuns kvalitetsuppföljning den 2009-05-28 Ordinärt boende, Kommunal resultatenhet Våren 2009

Läs mer

Uppföljning av Intraprenaden

Uppföljning av Intraprenaden Rapport Sida 1 (5) 2015-10-21 Uppföljning av Intraprenaden Enhetens namn: Brännkyrka gruppbostad Enhetschef: Martin Pietsch martin.pietsch@ Närvarande från utföraren: Enhetschef Martin Pietsch, vårdare

Läs mer

Lokal handlingsplan för demensvård

Lokal handlingsplan för demensvård Lokal handlingsplan för demensvård Ulricehamns kommun och primärvård Innehåll: Bakgrund, mål, syfte, utvärdering Utredning, uppföljning Dagverksamhet Inflyttning till särskilt boende BPSD beteendemässiga

Läs mer

2015 års patientsäkerhetsberättelse för Hornskrokens vård- och omsorgsboende.

2015 års patientsäkerhetsberättelse för Hornskrokens vård- och omsorgsboende. 2015 års patientsäkerhetsberättelse för Hornskrokens vård- och omsorgsboende. 2016-01-08 Ann-Sophie Rudolph Mallen är anpassad av Vardaga AB utifrån Sveriges Kommuner och Landstings mall Kvalitetsavdelningen

Läs mer

2015 års patientsäkerhetsberättelse och plan för 2016 för Vårdgivare boende Kumlaviken

2015 års patientsäkerhetsberättelse och plan för 2016 för Vårdgivare boende Kumlaviken 2015 års patientsäkerhetsberättelse och plan för 2016 för Vårdgivare boende Kumlaviken Datum och ansvarig för innehållet 2016-02-22 Patrik Sjösten verksamhetschef Mallen är anpassad av Nytida AB utifrån

Läs mer

Uppföljning av Bostad med särskild service enligt LSS

Uppföljning av Bostad med särskild service enligt LSS Uppföljning av Bostad med särskild service enligt LSS Ansvarig för uppföljningen: Uppföljningen genomförd den: Föregående uppföljning den: Nästa uppföljning den: Verksamhetens namn Verksamhetens platsantal

Läs mer

Välkommen. till förskrivarutbildning!

Välkommen. till förskrivarutbildning! Välkommen till förskrivarutbildning! Så här påverkas förskrivningsprocessen av patientlagen Vad säger juridiken, vad har förändrats, hur gör vi i Västmanland och vilket stöd ges på nationell nivå för att

Läs mer

Uppdrag och kvalitetskrav hemtjänst inom Region Gotland

Uppdrag och kvalitetskrav hemtjänst inom Region Gotland Uppdrag och kvalitetskrav hemtjänst inom Region Gotland Antaget av socialnämnden 2010-12-08, SON 129 Reviderat av socialnämnden 2012-06-08 Reviderat av socialnämnden 2012-12-14 SON 2012/490 2 (15) Innehållsförteckning

Läs mer

Svarsjournal 4 enheter har svarat. Namn Datum

Svarsjournal 4 enheter har svarat. Namn Datum Svarsjournal 4 enheter har svarat Publikationsnamn Namn Datum webbenkät hälso och sjukvård 1. Jag är ansvarig för följande enhet 2. Skriftliga riktlinjer finns gällande avvikelsehantering 3. Rutin finns

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse för vårdgivare

Patientsäkerhetsberättelse för vårdgivare Bilaga 2 Patientsäkerhetsberättelse för vårdgivare År 2012 Stockholms Äldreboende AB Riddargårdens Vård- och Omsorgsboende Datum och ansvarig för innehållet 2013-02-12 Maria Hosseinpour, verksamhetschef

Läs mer

Vård- och omsorgsboende: Dianagården - demens. Uppföljande stadsdelsförvaltning: Östermalm. Avtalspart/Nämnd: Verksamhetschef/enhetschef: Adress:

Vård- och omsorgsboende: Dianagården - demens. Uppföljande stadsdelsförvaltning: Östermalm. Avtalspart/Nämnd: Verksamhetschef/enhetschef: Adress: Vård- och omsorgsboende: Dianagården - demens Uppföljande stadsdelsförvaltning: Östermalm Avtalspart/Nämnd: Östermalms Sdn Verksamhetschef/enhetschef: Carina Stenbaek Adress: Artemisgatan 2, 115 52 Stockholm

Läs mer

AVLÖSARSERVICE i hemmet LSS INTERN KRAVSPECIFIKATION Antagen av Vård- och omsorgsnämnden den 26 maj 2011 ( 62) Gäller from 1 januari 2012

AVLÖSARSERVICE i hemmet LSS INTERN KRAVSPECIFIKATION Antagen av Vård- och omsorgsnämnden den 26 maj 2011 ( 62) Gäller from 1 januari 2012 1 Vård och omsorg 2011-04-11 Beställarenheten Dnr VON 94/11 AVLÖSARSERVICE i hemmet LSS INTERN KRAVSPECIFIKATION Antagen av Vård- och omsorgsnämnden den 26 maj 2011 ( 62) Gäller from 1 januari 2012 Utförare

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse

Patientsäkerhetsberättelse Patientsäkerhetsberättelse Elevhälsans medicinska insats Elice Ökvist, verksamhetschef, Marianne Rova-Eriksson, MLA 2016-03-01 Patientsäkerhetsberättelse för elevhälsans medicinska del är en kvalitativt

Läs mer

2014 års patientsäkerhetsberättelse för Kvarngården.

2014 års patientsäkerhetsberättelse för Kvarngården. 2014 års patientsäkerhetsberättelse för Kvarngården. Datum och ansvarig för innehållet 2015-02-24 Rikard Strömqvist Mallen är anpassad av Vardaga AB utifrån Sveriges Kommuner och Landstings mall KVALITETSAVDELNINGEN

Läs mer

Stockholms läns Landsting AVTAL OM LANDSTINGETS Kommun LÄKARINSATSER I SÄRSKILDA BOENDEN. 2009-xx-xx Sid 1 (5)

Stockholms läns Landsting AVTAL OM LANDSTINGETS Kommun LÄKARINSATSER I SÄRSKILDA BOENDEN. 2009-xx-xx Sid 1 (5) Sid 1 (5) AVTAL OM LÄKARMEDVERKAN I SÄRSKILDA BOENDEN OCH DAGLIG VERKSAMHET ENLIGT HÄLSO- OCH SJUKVÅRDSLAGEN 26 d Avtalet reglerar omfattning och former för kommunen att i vissa fall anlita läkare och

Läs mer

Arbetsplan för Personlig Assistans Värmdö Kommun

Arbetsplan för Personlig Assistans Värmdö Kommun 2013-03-04 Arbetsplan för Personlig Assistans Värmdö Kommun Arbetsplan upprättas för att skapa likvärdig kvalitet för de kunder som väljer Personlig Assistans Värmdö Kommun. Samtliga enheter åtar sig att

Läs mer

Sammanträde med Vård- och äldreomsorgsnämndens arbetsutskott

Sammanträde med Vård- och äldreomsorgsnämndens arbetsutskott Kallelse/Underrättelse Sammanträde med Vård- och äldreomsorgsnämndens arbetsutskott Tid: Plats: Tisdagen den 2 December 2014, kl 16:00 OBS!! MÖTESDAGEN Kungsgatan 9 Vård- och äldreomsorgsförvaltningen,

Läs mer

Uppföljning 2012-07-25 Proffssystern i Stockholm AB

Uppföljning 2012-07-25 Proffssystern i Stockholm AB SOLNA STAD Omvårdnadsförvaltningen Uppföljning 20120725 Proffssystern i Stockholm AB Granskare: Metod: Webbenkät, intervju, granskning av rutiner, genomförandeplaner och socialdokumentation Företagets

Läs mer

Handbok för Social Dokumentation inom Sektor Vård och Omsorg. Valdemarsviks kommun

Handbok för Social Dokumentation inom Sektor Vård och Omsorg. Valdemarsviks kommun Handbok för Social Dokumentation inom Sektor Vård och Omsorg Valdemarsviks kommun 2011-05-13 Marita Pettersson 2 (11) Inledning Inom vård och omsorg i Valdemarsviks kommun dokumenterar vi idag i personakter

Läs mer

2015 års patientsäkerhetsberättelse och plan för 2016 Daglig Verksamhet Falkenberg Nytida AB

2015 års patientsäkerhetsberättelse och plan för 2016 Daglig Verksamhet Falkenberg Nytida AB 2015 års patientsäkerhetsberättelse och plan för 2016 Daglig Verksamhet Falkenberg Nytida AB Datum och ansvarig för innehållet 2016-01-12 Ewa Sjögren Mallen är anpassad av Nytida AB utifrån Sveriges Kommuner

Läs mer

Riktlinje och rutin för delegering av läkemedelshantering

Riktlinje och rutin för delegering av läkemedelshantering Riktlinje och rutin för delegering av läkemedelshantering 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Riktlinje och rutin för delegering av läkemedelshantering 3 Grundutbildning läkemedelshantering och diabetes 4 Delegering

Läs mer