Ekonomi 2009 och 2010 och beskrivning av verksamheten

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Ekonomi 2009 och 2010 och beskrivning av verksamheten"

Transkript

1 Ekonomi 2009 och 2010 och beskrivning av verksamheten

2 Innehåll Uppdrag 1:a halvåret Utsikter för 2009 Utsikter för 2010 Genomgång av affärsområden Arrangemang Marknad Merchandise Kansli

3 AIK Fotbolls uppdrag Att generera maximala resurser till Sporten Att förvalta resurserna på ett så optimalt sätt som möjligt Utbilda Sveriges bästa fotbollspelare Ge alla AIK:are bästa möjliga upplevelse och service Långsiktighet och jämnhet

4 Verksamheten Affärsverksamheten Match (eventverksamhet) Marknad (sponsor- och mediaförsäljning) Merchandise (detaljhandel) Internet Restaurant Sporten Utbildning och förädling av fotbollsspelare Köp och försäljning av kontrakt med fotbollsspelare AFAB har två stycken huvudverksamheter Affärsverksamheten och Sporten - samt flera underverksamheter.

5 Affärsmodell/-er (MSEK, P2009) Omsättning Bidrag Bidragsnivå Arrangemang (Match) % Mycket hög Marknad % Hög Merchandise 12 1 <10% Låg - potential Internet 1 neg Potential Terrace 6 0 Potential

6 Kostnadstruktur - Sammanfattning Bolagets kostnader fördelar sig som följer Intäktsrelaterade kostnader *) 45 MSEK 44% Kostnader, sportverksamheten 49 48% Kansli (administration, overhead) 8 8% *) Intäktsrelaterade kostnader fördelar sig som följer Kostnad sålda varor** 23 MSEK 51% Personalkostnader 14 31% Omkostnader 8 18% ** Med KSV avses kostnader som uppstår i direkt anslutning till en intäkt, tex inköpskostnad för en mössa som säljs i AIK Shop.

7 Kostnadsstruktur (forts.) Basverksamheten (exkl Terrace) Personalkostnader Övriga omkostnader Kostnad sålda varor (KSV) 17,7 mkr 11,1 mkr 21,8 mkr Sporten Personalkostnader Avskrivningar, spelare Dam Omkostnader 30,6 mkr 5,6 mkr 3,8 mkr 9,5 mkr Övrigt Terrace (exkl KSV) 2,2 mkr

8 Intäktsfördelning 1. Arrangemang 31 MSEK 2. Marknad Centrala avtal (TV) Merchandise Restaurant 7 6. Terrace 6 7. Dam 3 8. Säkerhet 1,5 Alla siffror är ungefärliga

9 Ekonomi lärdomar Gör försiktigare antaganden om tillväxt utgå ifrån 0-tillväxt (eller t o m tillbakagång inom exempelvis publik) för att skapa större säkerhetsmarginal Ha en större buffert för oförutsedda händelser Budgetera även Transfer för att se helhetsbilden transfer är en del av vår verksamhet Gör 2-3 årsbudgetar enskilda kalenderår är missvisande och kan leda till felaktiga beslut Börja budgeteringsarbetet tidigare Verksamheten är kortsiktigt känsligare för hur det går sportsligt under säsongen än vad vi tidigare antagit

10 Januari-juni 2009, utfall Affärsverksamheten (dvs all verksamhet utom Sporten) följer i stort budget och plan. Planen är att uppvisa ett resultat så nära noll som möjligt 2009 och få full effekt på åtgärdsprogrammet 2010 och då uppvisa ett positivt resultat i rörelsen. Visst överdrag inom Sporten har tillåtits främst pga ett olyckligt skadeläge samt en svag transfermarknad i vinterfönstret. Vi vill i möjligaste mån ha en jämn och långsiktig utveckling inom Sporten utan allt för stora kortsiktiga störningar. Kostnaderna (personal och omkostnader) har generellt sänkts med över 10% jmf med Administration och overhead (=ej intäktsrelaterade kostnader) har sänkts med ca 25% jmf m Inga tävlingsmatcher i januari-mars samt juni. Tävlingsmatcherna är vår största intäktskälla.

11 Utsikter för helåret 2009 En stor del av helårets utfall är tämligen känt per idag. Biljettförsäljningen är den mest svårprognostiserade och påverkas av hur det går för oss och andra sportsligt. Vårt antagande är att vi ska komma topp 5 i år och inte bli avhängda i toppstriden på ett tidigt stadium under hösten. Helårsresultatet beräknas hamna mellan -5 mkr och noll. Vi har valt att arbeta med ett långsiktigt besparings- och åtgärdsprogram. Effekterna av dessa åtgärder bedöms fortsätta ge resultat under andra halvåret samt få full effekt Juli visade positivt resultat om 2,6 MSEK i enlighet med plan.

12 Utsikter för 2010 En stor del av bolagets intäkter och kostnader härrör från avtal som löper över flera år (spelarkontrakt, sponsoravtal, hyresavtal etc). Därför är det möjligt att i dessa delar göra ganska exakta bedömningar en bit in i framtiden. De åtgärdsprogram och planer som tagits fram under 2008 och börjat verkställas under 2009 får full effekt Målet har varit att effektivisera verksamheten utan att ta för stora risker avseende kvaliteten - framför allt sportsligt. Kostnaderna beräknas sänkas med ytterligare minst 5 MSEK under bedöms uppvisa ett positivt resultat i rörelsen före eventuella vinster från spelartransfer. Detta baserat på antaganden om publiksiffror i nivå med 2008 och 2009 samt sportsliga resultat i paritet med de senaste 4 åren (topp 5).

13 Affärsområde: Arrangemang ( Match ) Antal anställda: Personal: Verksamhet: 4 st (heltidstjänster) Lasse Pettersson arrangemangsansvarig Tony Aronsson biljettansvarig Susanne Haakala kringarrangemang Jimmy Wallingstam AIK Stilen Cirka 100 ideella. Engagerade vid varje hemmamatch. Arrangemang ansvarar för och genomför st arrangemang per år med totalt ca betalande besökare. Arrangemangs arbetsuppgifter: Alla arrangemang - matcher och kringarrangemang; Gnagisland, Förspel, Supporterdagar mm, planering genomförande, statistik och uppföljning. Rekrytering av ideell personal, kontakt med arena och Stadionklubb. Publikrekrytering, matchprogram, samarbetsprojekt med Solna Stad. Biljettförsäljningspersonal vid matcher, kontakt Ticnet, årskortshantering uppföljning. AIK-Stilen, skolföreläsningar, studiebesök, Fryshuset.

14 Affärsområde: Marknad Antal anställda: Personal: Verksamhet: 4st (heltidstjänster) Johan Cederbrant Marknadschef Krister Nordin - säljare Peter Lindkvist säljare Lasse Jägerstig - säljare Marknad säljer för knappt 30 MSEK per år och hanterar leverans, arrangemang och service åt AIK Fotbolls 800 företag på olika nivåer för samarbete - tre huvudsponsorer, tolv officiella samarbetspartners samt över 55 partners (inklusive Nätverksföretagen). Arrangemangs arbetsuppgifter: Ansvarar för alla kommersiella samarbetsavtal kring sponsring, reklam och event/aktiviteter som rör AIK Fotboll och dess verksamhet, alla centrala marknadsavtal som sluts av SEF (svensk elitfotboll) avseende Sponsring, Reklam och TV och utveckling av dessa delar. Är värd för alla sponsorer, samarbetspartner och VIP-gäster vid AIK:s arrangemang. Ordnar andra kundaktiviteter och resor.

15 Affärsområde: Merchandise (AIK Shop) Antal anställda: Personal: Verksamhet : 3 st (heltidstjänster) Johan Segui ansvarig merchandise Linnea Forsberg - butikssäljare Mikael Damstedt Holmberg säljare butik och postorder Tillhandahåller egna produkter, AIK Fotboll, AIK Golf, AIK Innebandy & AIK Bandy till försäljning. Försäljningen omsätter c:a MKR per år. Arbetsuppgifter: Produktutvecklar från idé till färdig produkt, säljer i en butik året runt, ambulerande butiker på matchdagar och träningsmatcher, ordnar autografskrivning. Fotar till och sköter aikshop.se, packar postorder, säljer årskort.

16 Affärsområde: Merchandise (Terrace) Antal anställda: 2 st (heltidstjänster), 1 st 50% Personal: Niclas Rodin konceptansvarig Terrace, 50 % Butikschef Vice butikschef Verksamhet: Driver och utvecklar Terracekonceptet genom butik samt webbplats och är återförsäljare till ett stort antal märken. Arbetsuppgifter: Omvärldsbevakning, marknadsföring, produktutveckling från idé till färdig vara, försäljning, logistik, inköp och webbförsäljning. Egen kollektion, skapa synergier med AIK Shop och utveckla webbshopen.

17 Affärsområde: Restaurangen Antal anställda: Personal: 1 st (heltidstjänster) Anders Carlsson ansvarig Verksamhet: Ordnar arrangemangslösningar främst kring AIK:s hemmamatcher. C:a sittande gäster om året. Arbetsuppgifter: Arrangemang på matchdag, såväl för AIK som för bortaderbyn och SvFF och som konferens och festlokal. Koordinera inhyrd personal, sätta menyer, göra inköp, dekorera, produktutveckla, duka, planera, ordna mat efter match till spelare och fruar. Uteserveringen, puben.

18 Kansli ekonomi Antal anställda: Personal: Verksamhet: 5 st (heltidstjänster) Annela Yderberg - VD Vakant - Ekonomichef Lisbeth Nyström Redovisningsansvarig Carina Olsson - Redovisningsekonom Susanne Englund Personal- och löneadministratör Lina Hedkvist - Receptionist Hanterar ekonomisk redovisning, budget, uppföljning och rapportering internt och externt till NGM och SvFF. Administrerar arbetet med elit- och UEFA-licens, löner och personaladministration samt växel och reception. Arbetsuppgifter: Ekonomistyrning, budget, uppföljning, intern och extern rapportering, löpande redovisning, bokslut och övrig ekonomiadministration för AIK Fotboll AB. Elit- och UEFA-licens. Ekonomiadministration för Merchandise, restaurangen och The Terrace. Insynsfrågor och avtalsadministration. personal- och löneadministration, rekryteringar. Växel, reception (delas med AIK), inkommande fakturor, posthantering samt kontorsadministration.

19 Kansli kommunikation, Media Antal anställda: 2 st (heltidstjänster), 1 st 40%, 1 st 75% Personal: Sophie Josefsson - Kommunikationschef Stefan Mellerborg - Redaktör, skribent Daniel Berglund - Webbmaster 75% Charlee Mian AIK Media 40% Verksamhet: Kommunikation och information med och till alla AIK Fotbolls intressenter via hemsida och övriga kanaler. Arbetsuppgifter: Övergripande kommunikation, intern, extern, presskontakter, presskonferenser, PR, aikfotboll.se, teknik och utveckling. Redaktionellt innehåll hemsida, medieträning. Bildhantering, redigering,publicering., omvärldsbevakning, kontakt med ideella skribenter. TV på hemsidan, Studio AIK, bloggen BlackBeat,

20 Kansli - säkerhet Antal anställda: Personal: 2 st (heltidstjänster) Henrik Koch - Säkerhetschef Thomas Lööw Säkerhetssamordnare Cirka 450 ideella och timanställda. Arbetar med säkerheten, som ordningsvakter och publikvärdar, på AIK:s hemmamatcher. Verksamhet: Säkerhet kring AIK:s arrangemang och försäljning av säkerhetstjänster till andra arrangörer. Externa uppdrag omsätter i snitt 2 MKR per år. Arbetsuppgifter: Säkerhetsanalyser, evenemang på Råsunda. Fullgöra de skyldigheter AIK har enligt SvFF/SEF. Agera kontaktperson mot företag, myndigheter och supportrar. Utbilda och anställa personal.. Rådgivande åt Restaurangen och AIK Shop. Alla övriga förekommande säkerhetsfrågor. Externa säkerhetsuppdrag.

AIK Fotboll AB Verksamhetsberättelse 2006

AIK Fotboll AB Verksamhetsberättelse 2006 AIK Fotboll AB Verksamhetsberättelse 2006 Kommande informationstillfällen Ordinarie årsstämma hålls onsdagen den 28 mars klockan 18:00 i Råsunda Restaurang, Parkvägen 2 B (Västra läktaren i Råsunda Fotbollstadion),

Läs mer

AIK Fotboll AB. 007Verksamhetsberättelse 2007

AIK Fotboll AB. 007Verksamhetsberättelse 2007 AIK Fotboll AB 007Verksamhetsberättelse 2007 01 Innehåll 1 Framtiden 2008 3 Verksamheten 2007 - Sport 6 Verksamheten 2007 - Intäkter 8 Styrelse och ledning 10 Säsongen i siffror - Sluttabeller 12 Årsberättelse

Läs mer

INBJUDAN TILL TECKNING AV AKTIER I AIK FOTBOLL AB (publ) SAMT BÖRSNOTERING VID NGM

INBJUDAN TILL TECKNING AV AKTIER I AIK FOTBOLL AB (publ) SAMT BÖRSNOTERING VID NGM INBJUDAN TILL TECKNING AV AKTIER I AIK FOTBOLL AB (publ) SAMT BÖRSNOTERING VID NGM VIKTIG INFORMATION INNEHÅLL Sammanfattning 3 Riskfaktorer 6 Inbjudan till teckning av aktier 9 Villkor och anvisningar

Läs mer

AIK Fotboll (AIKb.ST) Ny strategi ska ge lyft

AIK Fotboll (AIKb.ST) Ny strategi ska ge lyft BOLAGSANALYS 2 april 2009 Sammanfattning AIK Fotboll (AIKb.ST) Ny strategi ska ge lyft Efter ett tufft 2008 både sportsligt och ekonomiskt tar NGM-noterade AIK Fotboll AB nya tag. Den tidigare strategin

Läs mer

Arenarestaurangerna i Sverige

Arenarestaurangerna i Sverige Bandy Basket Fotboll - Allsvenskan Fotboll - Superettan Handboll Innebandy Ishockey - Elitserien Ishockey - Allsvenskan Golf Trav Arenarestaurangerna i Sverige Restaurangintäkternas betydelse för idrottsföreningarnas

Läs mer

ÅRSREDOVISNING FÖR DJURGÅRDENS IF FOTBOLLFÖRENING 2013

ÅRSREDOVISNING FÖR DJURGÅRDENS IF FOTBOLLFÖRENING 2013 DJURGÅRDENS IF FOTBOLLFÖRENING 1 (25) ÅRSREDOVISNING FÖR DJURGÅRDENS IF FOTBOLLFÖRENING 2013 Ordföranden har ordet Ett händelserikt år 2013 har varit ett väldigt speciellt år där inledningen på säsongen

Läs mer

Granskning av evenemang

Granskning av evenemang Revisionsrapport Granskning av evenemang Halmstads kommun Bo Thörn Cert. kommunal revisor Innehållsförteckning SAMMANFATTNING 1 BAKGRUND 2 UPPDRAG 2 GENOMFÖRANDE 2 IAKTTAGELSER 4 DESTINATION HALMSTAD AB

Läs mer

AIK Fotboll AB Verksamhetsberättelse 2014

AIK Fotboll AB Verksamhetsberättelse 2014 AIK Fotboll AB Verksamhetsberättelse 2014 ÅRSREDOVISNING 2014 AIK FOTBOLL AB 1 Vår mission AIK skall erbjuda förstklassig fotbollsunderhållning samt attraktiva produkter och tjänster med anknytning till

Läs mer

Rosersbergs IK. Den stora klubben i det lilla samhället. Alla får vara med!

Rosersbergs IK. Den stora klubben i det lilla samhället. Alla får vara med! Rosersbergs IK Den stora klubben i det lilla samhället Alla får vara med! rosersbergsik.se Det du håller i din hand är information till dig som aktiv, ledare/ tränare, förälder, medlem eller blivande medlem.

Läs mer

Det ekonomiska utfallet för de svenska sommareventen - enkät av Sport & Affärer

Det ekonomiska utfallet för de svenska sommareventen - enkät av Sport & Affärer Det ekonomiska utfallet för de svenska sommareventen - enkät av Sport & Affärer Sport & Affärer presenterar årligen det ekonomiska utfallet för de svenska sommarevenemangen på www.sportaffarer.se. Här

Läs mer

Framtidsgruppen 2014-2020

Framtidsgruppen 2014-2020 Framtidsgruppen 2014-2020 Redovisning av framtidsförslagen samt förslag till verksamhetsplan för Skinnarebo Golf & Country Club 1 Det är medlemmarna som är golfklubben Det absolut viktigaste för Skinnarebo

Läs mer

Ovanåkers kommun. Riskhantering kommunala bolag. Granskningsrapport, lekmannarevision. Offentlig sektor KPMG AB Januari 2015 Antal sidor: 18

Ovanåkers kommun. Riskhantering kommunala bolag. Granskningsrapport, lekmannarevision. Offentlig sektor KPMG AB Januari 2015 Antal sidor: 18 Granskningsrapport, lekmannarevision Offentlig sektor KPMG AB Antal sidor: 18 Innehåll 1. Sammanfattning 1 2. Bakgrund 3 2.1 Varför granska risker? 3 2.2 Vad menar vi med risker? 3 3. Syfte 4 4. Avgränsning

Läs mer

ÅRSREDOVISNING FÖR DJURGÅRDENS IF FOTBOLLFÖRENING 2014

ÅRSREDOVISNING FÖR DJURGÅRDENS IF FOTBOLLFÖRENING 2014 DJURGÅRDENS IF FOTBOLLFÖRENING Sida 1 av 27 ÅRSREDOVISNING FÖR DJURGÅRDENS IF FOTBOLLFÖRENING 2014 Ordföranden har ordet Tung start på 2014 När vi summerade 2013 så kunde vi titta tillbaka på ett mycket

Läs mer

Kunden har svaret! Vita Hästen

Kunden har svaret! Vita Hästen Kunden har svaret! En förstudie i Seriekortsförsäljning & publikrekrytering Vita Hästen Anton Lööw 2015-02-25 YH-Sportmarknadsförare Sports Marketing 2 30 YH-poäng Sammanfattning Vita Hästen är en anrik

Läs mer

Grades of Glory UF- Företagsrapport

Grades of Glory UF- Företagsrapport 1 Grades of Glory UF- Företagsrapport Räkenskapsår: 2013/2014 (Sep 2013- Maj 2014) Styrelsemedlemmar: Erik Alenrud Joakim Flink Carl-Oscar Sturén Alva Sundquist Erik Nytell Region: Stockholm Rådgivare:

Läs mer

IDROTTENS SPEL ÅRSREDOVISNING

IDROTTENS SPEL ÅRSREDOVISNING IDROTTENS SPEL ÅRSREDOVISNING Innehåll Idrottens Spel i korthet 01 VD har ordet 02 Idrottens Bingo 04 IDP 06 Föreningar 08 Förvaltningsberättelse 10 Resultaträkning 11 Balansräkning 12 Kassaflödesanalys

Läs mer

financials.tradedoubler.com Årsredovisning 2012

financials.tradedoubler.com Årsredovisning 2012 financials.tradedoubler.com Årsredovisning 2012 Bästa läsare, Tradedoublers affär finns på internet och vi tycker därför det är naturligt att tyngdpunkten för vår finansiella kommunikation också gör det.

Läs mer

40. Ekonomi. Under 2006 ökade New Waves försäljning med 15 % till 3 531 (3 059) mkr och resultatet med 38 mkr till 292 (254) mkr. 73.

40. Ekonomi. Under 2006 ökade New Waves försäljning med 15 % till 3 531 (3 059) mkr och resultatet med 38 mkr till 292 (254) mkr. 73. Årsredovisning 2006 6. Detta är New Wave New Wave har sedan starten 1990 uppvisat en stark försäljnings- och resultattillväxt. Den genomsnittliga försäljningstillväxten under perioden 1992 2006 uppgick

Läs mer

Event- och destinationsbolag ska göra kommunerna mer attraktiva

Event- och destinationsbolag ska göra kommunerna mer attraktiva Event- och destinationsbolag ska göra kommunerna mer attraktiva Konkurrensen om att ta hem ett idrottsevent eller locka turister till den egna kommunen blir allt hårdare. Flera kommuner har därför startat

Läs mer

ESV 2006:16. Effektivare statlig administration

ESV 2006:16. Effektivare statlig administration ESV 2006:16 Effektivare statlig administration FÖRFATTARE: Charlotta Eriksson LAYOUT: Thomas Mejstedt TRYCK: Taberg Media Group AB, Taberg 2006 ESV 2006:16 ISBN: 91-7249-219-8 EKONOMISTYRNINGSVERKET BOX

Läs mer

AIK Ungdomsfotboll 2008

AIK Ungdomsfotboll 2008 AIK Ungdomsfotboll 2008 (071113) Verksamhetsplan 1 INNEHÅLL AIK-stilen 3 AIK Ungdomsfotboll Inför 2008 4 Vision och verksamhetsidé 6 Organisation 7 Mötesordning 10 Information 13 Ekonomi 14 A-lags-arrangemang

Läs mer

Bread & Breakfast AB. Affärsplan Grupp 15 B&B

Bread & Breakfast AB. Affärsplan Grupp 15 B&B Bread & Breakfast AB Affärsplan Grupp 15 Vi ska erbjuda olika former av surdegsbröd och andra konditoriprodukter. Det ska finnas möjlighet att kunna köpa våra produkter i vårt konditori, och vårt bröd

Läs mer

INNEHÅLL. AKTIEN OCH ÄGARNA 14 Risk- och känslighetsanalys 18 Aktien och ägarförhållanden

INNEHÅLL. AKTIEN OCH ÄGARNA 14 Risk- och känslighetsanalys 18 Aktien och ägarförhållanden NICE TO MEET YOU ÅRSREDOVISNING 2013 INNEHÅLL VERKSAMHETSBERÄTTELSE 1 Året i korthet 2 Kommentar från koncernchef 7 Om Caperio 8 Kundcase: Volkswagen 10 Kundcase: Maintpartner 12 En marknad i förändring

Läs mer

Insplanet i korthet. VD har ordet. Verksamheten. Produkter och Tjänster. Försäkringsbranschen. Flerårsöversikt. Kvartalsdata. Styrelse och revisorer

Insplanet i korthet. VD har ordet. Verksamheten. Produkter och Tjänster. Försäkringsbranschen. Flerårsöversikt. Kvartalsdata. Styrelse och revisorer Insplanet är Sveriges ledande försäkringsförmedlare mot privatmarknaden inom konsument- och motorförsäkring (sak). År 2009 förmedlade Insplanet 96 000 försäkringar med en premievolym på 290 MSEK. Utöver

Läs mer

Svenska Ishockeyförbundet

Svenska Ishockeyförbundet Svenska Ishockeyförbundet Verksamheten 2013/2014 Innehåll Förbundsordföranden 4 Generalsekreteraren 6 Utvecklings- och landslagsavdelningen 8 Tävlingsavdelningen 10 Marknads- och kommunikationsavd. 14

Läs mer

Årsredovisning Next Skövde Destinationsutveckling AB 2011. Vi verkar för att Skövderegionen är välkomnande och attraktiv.

Årsredovisning Next Skövde Destinationsutveckling AB 2011. Vi verkar för att Skövderegionen är välkomnande och attraktiv. Årsredovisning Next Skövde Destinationsutveckling AB 2011 Vi verkar för att Skövderegionen är välkomnande och attraktiv. Innehåll 1. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE 3 Ägarförhållanden 3 Styrelse och revisorer 3

Läs mer

PROJEKTPLAN. 1. Basinformation. 2. Bakgrund

PROJEKTPLAN. 1. Basinformation. 2. Bakgrund Projektplan K2-160/09 Bråviken Slutversion 2010-06-01 Sid 1 (8) PROJEKTPLAN 1. Basinformation Diarienummer: K2-160/09 Sökande/projektägare: Upplev Norrköping AB Projektnamn: Bråviken Kontaktperson: Stefan

Läs mer

Verksamhet & årsredovisning 2012. Årsredovisning 2012

Verksamhet & årsredovisning 2012. Årsredovisning 2012 1 Verksamhet & årsredovisning 2012 Årsredovisning 2012 Mikaela LINDH (FIN) Skovlunds M s Guapo. Foto: Claes Jacobsson Verksamhet & årsredovisning 2012 2 3 Verksamhet & årsredovisning 2012 Innehåll Verksamheten

Läs mer

För att vårt bolag ska växa i den takt Anton hoppas på behöver han flera personer i styrelsen. Bolaget mår bra av att ha styrelseledamöter som:

För att vårt bolag ska växa i den takt Anton hoppas på behöver han flera personer i styrelsen. Bolaget mår bra av att ha styrelseledamöter som: Bilaga 02 Styrelsens roll i vårt bolag. Vi behöver ha en styrelse. Vi måste inte ha någon annan än Anton som ordförande, men jag hoppas det finns någon som både vill och kan vara med i styrelsen. För dig

Läs mer

Att mäta, analysera och utveckla

Att mäta, analysera och utveckla 1 Att mäta, analysera och utveckla En rapport om utvecklingsmöjligheter för golfanläggningar Skriven av Johan Ericsson, Golfsolutions och Björn Klemming, Governance Partners 2011-12-08 2 Innehåll Att mäta,

Läs mer