DIF Samhällsekonomiskt bidrag. April 2014

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "DIF Samhällsekonomiskt bidrag. April 2014"

Transkript

1 DIF Samhällsekonomiskt bidrag April 214

2 Bakgrund, definitioner och avgränsningar Det samhällsekonomiska bidraget är definierat som de ökade arbetstillfällen samt skatteintäkter som genereras av DIF Hockeys verksamhet och som ej existerat om det inte vore för denna verksamhet Det beräknade bidraget tar därmed hänsyn till den konsumtion som existerat även i frånvaro av DIFs verksamhet Samtliga beräkningar och estimat är gjorda utifrån en input/output-analys Input/Output-analysen används för att estimera de totala effekterna i ekonomin vid en efterfrågeökning av produktion, direkta och indirekta skatter, sysselsättning, löner, och driftsöverskott (vinster) Effekter på sysselsättning beräknas i input/output-analysen genom multiplar på den ökade produktionen Multiplarna är branschspecifika och specificeras utifrån 3 olika nivåer direkta, indirekta samt dynamiska effekter Direkta effekter = effekter som sker direkt i den verksamhet som får ökad/minskad produktion Indirekta effekter = effekter som sker hos närliggande verksamheter (vanligen underleverantörer) till den påverkade verksamheten Dynamiska effekter = effekter som uppstår av förändringar i den privata konsumtionen till följd av hushållens förändrade inkomster när arbeten skapas eller försvinner I följande analys inkluderas endast de effekter som uppstår som en direkt konsekvens av DIFs utgifter och intäkter samt de närliggande effekter som uppstår pga. ökad konsumtion i samband med DIFs evenemang Samtliga skatteintäkter och heltidstjänster skapade inom DIFs organisation Antal skapade heltidstjänster utanför den egna organisation till följd av DIFs verksamhet och evenemang Inkomstskatt och sociala avgifter på de arbeten som skapas utanför DIFs verksamhet Momsintäkter till följd av ökad konsumtion från skapade arbeten utanför DIFs verksamhet inkluderas ej

3 DIF Hockey: Samhällsekonomiskt bidrag DIF Hockey förväntas genom sin verksamhet skapa mellan 26 till 32 heltidstjänster under en SHL säsong då man når första slutspelsrundan via play-in 64 av dessa heltidstjänster skapas direkt genom anställningar inom DIF Hockey 111 heltidstjänster skapas utanför DIFs organisation som en direkt följd av DIFs verksamhet Ytterligare 85 till 14 heltidstjänster förväntas skapas inom serviceyrken till följd av supportrarnas konsumtion Genom sin verksamhet förväntas DIF skapa ett sammanlagt värde av ca 75-8 M SEK i skatteintäkter 27 M SEK av dessa skatteintäkter kommer från A-skatt och sociala avgifter för DIF anställda 13 M SEK är bolagsskatt samt mervärdesskatt på tjänster som konsumerats av DIFs organisation Ca 3-4 M SEK är A-skatt samt sociala avgifter för de heltidsarbeten som skapats utanför DIFs organisation Utöver detta tillkommer momsintäkter från supportrars konsumtion i samband med DIFs evenemang Mellan 2 och 25 av samtliga heltidstjänster förväntas skapas i Stockholm samt närliggande kommuner och inbringa en skatteintäkt på arbete om ca 2-25 M SEK 64 av dessa heltidstjänster är anställningar inom DIFs organisation Majoriteten av de resterande 14 till18 heltidstjänsterna förväntas skapas inom hotell & restaurang (~7%), transport (~5%), samt administration, försäkring och ekonomi (~5%) Skatteintäkten utgörs av A-skatt fördelat på 11 M SEK för DIF anställda, samt ca 1-15 M SEK från heltidstjänster skapade utanför DIFs organisation men som en direkt följd av verksamheten

4 DIF Hockey: Skapade heltidsjobb

5 Antal heltidstjänster skapade av DIF Hockey Antal heltidstjänster 4 Ytterligare heltidstjänster från supporterkonsumtion antaget 5% direkt hänförlig konsumtion Anställda inom DIF 1 2 Heltidstjänster från DIF inköp Arbeten utanför DIF Tjänster från supporter konsumtion (3%) Totalt antal Heltidstjänster DIF: Övriga anställda 1 Ytterligare tjänster från supporter konsumtion (5%) DIF: Spelare och ledare Total antal heltidstjänster 1. Övriga avser kanslipersonal, administration etc. Note: Uppskattning avser säsong då DIF spelar i SHL samt når första slutspelsrundan; Se metoddel för förklaring av beräkningar, heltidsarbetes-multiplikator m.m. Source: DIF, DIF samarbetspartners, SCB

6 Heltidstjänster från DIF-inköp 1 Antal heltidsarbeten 15 1 Sektor ej definierad: Arbeten skapade från DIF anställdas privata konsumtion Från ökad konsumtion genom skapade jobb Underleverantörer & samarbetspartners Direkt från ökad efterfrågan Mat och logi Privat konsumtion Administration, försäkring Material, utrustning, kläder Fastigheter och underhåll Säkerhet Transport Övrigt Total Dynamisk Indirekt Direkt Note: Uppskattning avser säsong då DIF spelar i SHL samt når första slutspelsrundan; Se metoddel för förklaring av beräkningar, heltidsarbetes-multiplikator m.m. Source: DIF, DIF samarbetspartners, SCB

7 Heltidstjänster från DIF supporterkonsumtion 2 Antal heltidsarbeten 1 Antaget 3% direkt hänförlig konsumtion Från ökad konsumtion genom skapade jobb Underleverantörer & samarbetspartners Direkt från ökad efterfrågan Mat & dryck Transport Logi Total Dynamisk Indirekt Direkt Note: Uppskattning avser säsong då DIF spelar i SHL samt når första slutspelsrundan; Se metoddel för förklaring av beräkningar, heltidsarbetes-multiplikator m.m. Source: DIF, DIF samarbetspartners, SCB

8 Heltidstjänster från DIF supporterkonsumtion 2 Antal heltidsarbeten Antaget 5% direkt hänförlig konsumtion Från ökad konsumtion genom skapade jobb Underleverantörer & samarbetspartners Direkt från ökad efterfrågan Mat & dryck Transport Logi Total Dynamisk Indirekt Direkt Note: Uppskattning avser säsong då DIF spelar i SHL samt når första slutspelsrundan; Se metoddel för förklaring av beräkningar, heltidsarbetes-multiplikator m.m. Source: DIF, DIF samarbetspartners, SCB

9 DIF Hockey: Skapade skatteintäkter

10 Skatteintäkter från DIFs verksamhet Skatteintäkter, M SEK 1 Skatt från heltidstjänster skapade utanför DIFs organisation Antaget 3% direkt hänförlig konsumtion DIF: A-skatt och sociala avg. 2 DIF: Moms DIF: Bolagsskatt DIF: Övrigt 1 A-skatt och sociala avg. (ej DIF) 16 Totala skatteintäkter Moms: Supporter konsumption 16 Total Potential Stat Landsting Kommun 1. Övrigt avser trängselskatt samt polisbidrag 2. Sociala avgifter inkluderade i statliga skatteintäkter Note: Se metoddel för förklaring Source: DIF, DIF samarbetspartners, SCB

11 Skatteintäkter från DIFs verksamhet Skatteintäkter, M SEK 1 Skatt från heltidstjänster skapade utanför DIFs organisation Antaget 5% direkt hänförlig konsumtion DIF: A-skatt och sociala avg. 2 DIF: Moms DIF: Bolagsskatt DIF: Övrigt 1 A-skatt och sociala avg. (ej DIF) 18 Totala skatteintäkter Moms: Supporter konsumption 18 Total Potential Stat Landsting Kommun 1. Övrigt avser trängselskatt samt polisbidrag 2. Sociala avgifter inkluderade i statliga skatteintäkter Note: Se metoddel för förklaring Source: DIF, DIF samarbetspartners, SCB

12 Stockholm & närliggande kommuner

13 Bidrag till Stockholm & närliggande kommuner Antaget 3% direkt hänförlig konsumtion Uppskattningen inkluderar tjänster inom DIF, samt de arbeten som skapats via konsumtion i Stockholm Antal heltidstjänster Stockholm 25 Skatteintäkter Stockholm, M SEK Övrigt Transport Administration, försäkring Landsting Hotell & Restaurang DIF: Övriga DIF: Spelare & Ledare Kommun Inom DIF Utanför DIF Note: Se metoddel för förklaring Source: DIF, DIF samarbetspartners, SCB Totalt A-skatt DIF anställda A-skatt ej DIF anställda Totalt

14 Bidrag till Stockholm & närliggande kommuner Antaget 5% direkt hänförlig konsumtion Uppskattningen inkluderar tjänster inom DIF, samt de arbeten som skapats via konsumtion i Stockholm Antal heltidstjänster Stockholm Skatteintäkter Stockholm, M SEK Övrigt Transport Administration, försäkring Landsting Hotell & Restaurang DIF: Övriga Kommun DIF: Spelare & Ledare 7 Inom DIF Utanför DIF Note: Se metoddel för förklaring Source: DIF, DIF samarbetspartners, SCB Totalt A-skatt DIF anställda A-skatt ej DIF anställda Totalt

15 Metod och antaganden

16 Input/Output-analys Samtliga beräkningar och estimat är gjorda utifrån den internationellt vedertagna input/output-modellen Input/Output-analysen används för att estimera de totala effekterna i ekonomin vid en efterfrågeökning av produktion, direkta och indirekta skatter, sysselsättning, löner, och driftsöverskott (vinster) Effekter på sysselsättning beräknas i input/output-analysen genom multiplar på den ökade produktionen Samtliga multiplar är uppskattade av Statistiska Centralbyrån (SCB) Multiplarna är branschspecifika och specificeras utifrån 3 olika nivåer direkta, indirekta samt dynamiska effekter Direkta effekter = effekter som sker direkt i den verksamhet som får ökad/minskad produktion Indirekta effekter = effekter som sker hos närliggande verksamheter (vanligen underleverantörer) till den påverkade verksamheten Dynamiska effekter = effekter som uppstår av förändringar i den privata konsumtionen till följd av hushållens förändrade inkomster när arbeten skapas eller försvinner Exemplifiering av jobbskapande inom input/output-modellen Om DIF Hockey spenderar 1 M SEK på IT-stöd så skapar man genom sin efterfrågan på ett år ca. 4 nya heltidstjänster inom denna sektor (dvs. IT-stöd har en direkt multiplikator på,4) Vidare skapar man ~3 heltidstjänster hos underleverantörer och samarbetspartners till den berörda verksamheten genom indirekta effekter (dvs. IT-stöd har en indirekt multiplikator på,3) Slutligen skapas ~2 heltidstjänster i icke-specificerade branscher genom ökad konsumtion till följd av de arbetstillfällen som skapats av de direkta och indirekta effekterna (dvs. en dynamisk multiplikator på,2)

17 Grundläggande antaganden Det samhällsekonomiska bidraget är definierat som de ökade arbetstillfällen samt skatteintäkter som genereras av DIF Hockeys verksamhet och som ej existerat om det inte vore för denna verksamhet Det beräknade bidraget tar därmed hänsyn till den konsumtion som existerat även i frånvaro av DIFs verksamhet För att beräkna den del av produktionen som ej existerat om DIF inte bedrivit sin verksamhet har följande antaganden gjorts: Den produktion/konsumtion som uppstår direkt genom inköp av DIFs organisation är inkluderat till sitt fulla värde För den produktion/konsumtion som uppstår till följd av supportrarnas nyttjande av restaurang, transport, samt logi i samband med DIF evenemang har endast 3% (för scenario 1) samt 5% (för scenario 2) av det totala värdet inkluderats Övrig konsumtion från supportrar som inte tillhör kategorierna restaurang, transport eller logi har helt exkluderats ur beräkningarna Beräkningar för DIFs inköp är baserade på senaste säsongen då man deltog i SHL (211/12) Antal matcher per säsong är beräknat till 65 och inkluderar grundserien samt 1 play-in / playoff matcher Supportrarnas konsumtion inkluderar enbart restaurang, transport och logi samt är avgränsat till DIF supportrar samt Hovet-besökande bortasupportrar som bidrar med konsumtion i Stockholm För DIF supportrar inkluderas såväl konsumtion i samband med hemmamatcher som bortamatcher

18 DJURGÅRDEN

Empowerment och delaktighet hos Romer i Västsverige.

Empowerment och delaktighet hos Romer i Västsverige. Utvärdering av sociala investeringar Empowerment och delaktighet hos Romer i Västsverige. En samhällsekonomisk utvärdering Östersund 2012-06-21 payoff kunskapens väg 6, 831 40 östersund telefon 076-13

Läs mer

Fler jobb efter 3 år med sänkt moms på restaurang- och cateringtjänster

Fler jobb efter 3 år med sänkt moms på restaurang- och cateringtjänster Fler jobb efter 3 år med sänkt moms på restaurang- och cateringtjänster Studie av effekterna på restaurangpriser, restaurangomsättning och anställda i restaurangbranschen Box 3546, 103 69 Stockholm T +46

Läs mer

BESÖKSNÄRINGENS INVERKAN PÅ SYSSELSÄTTNINGEN I STOCKHOLMS LÄN

BESÖKSNÄRINGENS INVERKAN PÅ SYSSELSÄTTNINGEN I STOCKHOLMS LÄN RAPPORT BESÖKSNÄRINGENS INVERKAN PÅ SYSSELSÄTTNINGEN I STOCKHOLMS LÄN En studie av spridningseffekter i sysselsättning vid etablering inom besöksnäring På Stockholmsstrategin Länsstyrelsen i Stockholms

Läs mer

Från 1973 in i framtiden McDonald's betydelse för svensk samhällsekonomi

Från 1973 in i framtiden McDonald's betydelse för svensk samhällsekonomi Från 1973 in i framtiden McDonald's betydelse för svensk samhällsekonomi En rapport från HUI RESEARCH på uppdrag av McDonald's Från 1973 in i framtiden McDonald's betydelse för svensk samhällsekonomi En

Läs mer

Rapport 2014:23. Miljöpåverkan från bygg- och fastighetsbranschen 2014

Rapport 2014:23. Miljöpåverkan från bygg- och fastighetsbranschen 2014 Rapport 2014:23 Miljöpåverkan från bygg- och fastighetsbranschen 2014 Miljöpåverkan från bygg- och fastighetsbranschen 2014 Boverket juli 2014 Titel: Miljöpåverkan från bygg- och fastighetssektorn 2014

Läs mer

Handledning till Ansökan Urban II Göteborg och Sammanställning av kostnadsbudget

Handledning till Ansökan Urban II Göteborg och Sammanställning av kostnadsbudget Handledning till Ansökan Urban II Göteborg och Sammanställning av kostnadsbudget (Fjärde reviderade versionen april 2005) Detta är en handledning till ansökningsblanketten för URBAN II Göteborg. Läs noga

Läs mer

Förändringar av husavdraget

Förändringar av husavdraget Finansdepartementet Skatte- och tullavdelningen Förändringar av husavdraget Mars 2015 Innehållsförteckning Sammanfattning... 3 1 Lagförslag... 4 1.1 Förslag till lag om ändring i inkomstskattelagen (1999:1229)...

Läs mer

TEM 2013 Ekonomiska och sysselsättningsmässiga effekter av turismen i Eskilstuna kommun inklusive åren 2009-2012

TEM 2013 Ekonomiska och sysselsättningsmässiga effekter av turismen i Eskilstuna kommun inklusive åren 2009-2012 TEM 2013 Ekonomiska och sysselsättningsmässiga effekter av turismen i Eskilstuna kommun inklusive åren 2009-2012 RESURS för Resor och Turism i Norden AB INNEHÅLL Nyckeltal turismen i Eskilstuna kommun

Läs mer

Samhällsekonomiska effekter av skattelättnader för hushållsnära tjänster *

Samhällsekonomiska effekter av skattelättnader för hushållsnära tjänster * Samhällsekonomiska effekter av skattelättnader för hushållsnära tjänster * Ann Öberg Specialstudie Nr 7, juni 2005 Utgiven av Konjunkturinstitutet Stockholm 2005 * Arbetet har följts av en mycket engagerad

Läs mer

GOTT NYTT MOMS-ÅR! Delrapport om de kortsiktiga sysselsättningseffekterna av momssänkningen i hotell- och restaurangbranschen

GOTT NYTT MOMS-ÅR! Delrapport om de kortsiktiga sysselsättningseffekterna av momssänkningen i hotell- och restaurangbranschen GOTT NYTT MOMS-ÅR! Delrapport om de kortsiktiga sysselsättningseffekterna av momssänkningen i hotell- och restaurangbranschen FÖRORD Sänkt moms har varit en väldigt viktig fråga för oss då vi ser att det

Läs mer

TEM 2010 Ekonomiska och sysselsättningsmässiga effekter av turismen i Tierps kommun inklusive åren 2001-2009 Resultatet för år 2009 är reviderat

TEM 2010 Ekonomiska och sysselsättningsmässiga effekter av turismen i Tierps kommun inklusive åren 2001-2009 Resultatet för år 2009 är reviderat TEM 2010 Ekonomiska och sysselsättningsmässiga effekter av turismen i Tierps kommun inklusive åren 2001-2009 Resultatet för år 2009 är reviderat RESURS AB INNEHÅLL Utveckling turismen i Tierps kommun 2010

Läs mer

TEM 2007 Ekonomiska och sysselsättningsmässiga effekter av turismen i Sverige 2007

TEM 2007 Ekonomiska och sysselsättningsmässiga effekter av turismen i Sverige 2007 TEM 2007 Ekonomiska och sysselsättningsmässiga effekter av turismen i Sverige 2007 Rapporten visar främst den omsättning som hamnar på svenska destinationer, men också den totala turismomsättningen i Sverige

Läs mer

Resultatet efter åtta år av en borgerlig regering

Resultatet efter åtta år av en borgerlig regering Resultatet efter åtta år av en borgerlig regering En statistisk genomgång av regeringens främsta verktyg jobbskatteavdragen och nedsättningen av sociala avgifter för unga som jobbskapande, politisk reformer.

Läs mer

BILAGA A till. förslaget till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING

BILAGA A till. förslaget till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING SV SV SV EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 20.12.2010 KOM(2010) 774 slutlig Bilaga A/kapitel 03 BILAGA A till förslaget till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING om det europeiska national och regionalräkenskapssystemet

Läs mer

Analys av rörelser i inkomstfördelningen vid införande av jobbskatteavdraget

Analys av rörelser i inkomstfördelningen vid införande av jobbskatteavdraget Rapport till Finanspolitiska rådet 2014/3 Analys av rörelser i inkomstfördelningen vid införande av jobbskatteavdraget Konjunkturinstitutet Elin Ryner 2 Finanspolitiska rådet är en myndighet som har till

Läs mer

Fördelning av tid och inkomst. Tino Sanandaji och Fabian Wallen, mars 2010

Fördelning av tid och inkomst. Tino Sanandaji och Fabian Wallen, mars 2010 Fördelning av tid och inkomst Fabian Wallen, Tino Sanandaji Mars 2010 Fördelning av tid och inkomst Tino Sanandaji och Fabian Wallen, mars 2010 Tino Sanandaji är civilekonom från Handelshögskolan i Stockholm.

Läs mer

Två år med ROT och RUT

Två år med ROT och RUT Augusti 2010 Två år med ROT och RUT Innehåll Sammanfattning... 3 Fler jobb och företag med ROT och RUT... 4 Minst 18 000 nya jobb... 4 Nya jobb per län... 6 Minskat svartarbete... 9 Plus för statsbudgeten...

Läs mer

Bokföringsnämndens VÄGLEDNING

Bokföringsnämndens VÄGLEDNING Bokföringsnämndens VÄGLEDNING Vad som ska bokföras i enskild näringsverksamhet UTKAST (oktober 2006) Innehållsförteckning Inledning... 1 Lagregler och allmänt råd (BFNAR 2006:x)... 2 Tillämplighet... 2

Läs mer

TEM 2013 FUNÄSDALEN FUNÄSDALEN 2013. Ekonomiska och sysselsättningsmässiga effekter av turismen i Funäsdalen 2013. Inklusive åren 2004-2012

TEM 2013 FUNÄSDALEN FUNÄSDALEN 2013. Ekonomiska och sysselsättningsmässiga effekter av turismen i Funäsdalen 2013. Inklusive åren 2004-2012 TEM 2013 FUNÄSDALEN Ekonomiska och sysselsättningsmässiga effekter av turismen i Funäsdalen 2013 Inklusive åren 2004-2012 RESURS för Resor och Turism i Norden AB INNEHÅLL Nyckeltal turismen i Funäsdalen

Läs mer

Samhällsekonomisk utvärdering

Samhällsekonomisk utvärdering Utvärdering av sociala investeringar Samhällsekonomisk utvärdering Heltidsmodellen Östersund, 2014-08-25 Payoff kunskapens väg 6, 831 40 östersund telefon 076-13 41 503 www.payoff.se Innehåll INLEDNING...

Läs mer

Fler arbetstillfällen och kommuninvånare Vilka blir de ekonomiska konsekvenserna för Älmhults kommun?

Fler arbetstillfällen och kommuninvånare Vilka blir de ekonomiska konsekvenserna för Älmhults kommun? Slutrapport från utredningsuppdrag Fler arbetstillfällen och kommuninvånare Vilka blir de ekonomiska konsekvenserna för Älmhults kommun? April 2011 Jonas Fjertorp ekonomie doktor, forskare inom kommunal

Läs mer

TEM 2012 Ekonomiska och sysselsättningsmässiga effekter av turismen i Håbo kommun inklusive åren 2007-2010. RESURS för Resor och Turism i Norden AB

TEM 2012 Ekonomiska och sysselsättningsmässiga effekter av turismen i Håbo kommun inklusive åren 2007-2010. RESURS för Resor och Turism i Norden AB TEM 2012 Ekonomiska och sysselsättningsmässiga effekter av turismen i Håbo kommun inklusive åren 2007-2010 RESURS för Resor och Turism i Norden AB INNEHÅLL Nyckeltal turismen i Håbo kommun 2012 3 Utveckling

Läs mer

Inkomstförändringar i utjämningssystemet 2010

Inkomstförändringar i utjämningssystemet 2010 PM Sida 2010-04-13 1 (15) Avdelningen för ekonomi och styrning Sektionen för ekonomisk analys Derk de Beer Tfn direkt 08-452 77 42 EJ Inkomstförändringar i utjämningssystemet 2010 Grundtanken med utjämningssystemet

Läs mer

En samhällsanalys av Stockholm-Arlanda Airport

En samhällsanalys av Stockholm-Arlanda Airport En samhällsanalys av Stockholm-Arlanda Airport Flygplatsens inverkan på Stockholmsregionen och Sverige Sara Bandstein, Ann-Sofie Stenérus, Nicolas Espinoza FOI är en huvudsakligen uppdragsfinansierad myndighet

Läs mer

Idro Idr t o te t ns ro ens r l o l i s ll i samhäl mhä l l et le II t I

Idro Idr t o te t ns ro ens r l o l i s ll i samhäl mhä l l et le II t I II En modell för idrottsgenererade sociala och monetära effekter på samhället FoU-rapport 2008:3 STOCKHOLM FEBRUARI 2009 ANDRÈN & HOLM FOTO: SCANPIX FoU-rapporter 2004:1 Ätstörningar en kunskapsöversikt

Läs mer

2014 Robert Boije. Gör om gör rätt. - Sacos förslag till nytt skattesystem Underlagsrapport

2014 Robert Boije. Gör om gör rätt. - Sacos förslag till nytt skattesystem Underlagsrapport 2014 Robert Boije Gör om gör rätt - Sacos förslag till nytt skattesystem Underlagsrapport Gör om gör rätt Sacos förslag till nytt skattesystem Underlagsrapport Robert Boije Robert Boije och Saco 2014 ISBN:

Läs mer

Fakta om svensk turism och turistnäring. 2007 års upplaga

Fakta om svensk turism och turistnäring. 2007 års upplaga Fakta om svensk turism och turistnäring 2007 års upplaga mars 2007 Innehåll 2 Nyckeltal 4 Utmaningar och utveckling 7 Internationell turism 10 Turistnäringens ekonomi 20 Sysselsättning inom turistnäringen

Läs mer

Skatteeffekter i samband med flytt mellan egnahem och bostadsrätt

Skatteeffekter i samband med flytt mellan egnahem och bostadsrätt Skatteeffekter i samband med flytt mellan egnahem och bostadsrätt Av Maria Kulander och Hans Lind november 2008 Institutionen för Fastigheter och Byggande Avdelningen för Bygg- och fastighetsekonomi, KTH

Läs mer

Fakta om svensk turism

Fakta om svensk turism Fakta om svensk turism Turismens effekter på ekonomi, export och sysselsättning samt volymer, beteenden, utbud och efterfrågan Fakta & statistik 2010 fakta om svensk turism Innehåll Utmaningar och utveckling

Läs mer

RAPPORT: VINDKRAFTENS EKONOMISKA EFFEKTER 2010-2020

RAPPORT: VINDKRAFTENS EKONOMISKA EFFEKTER 2010-2020 RAPPORT: VINDKRAFTENS EKONOMISKA EFFEKTER 2010-2020 Jenny von Bahr, WSP Analys & Strategi 2012. WSP Analys & Strategi 2 (28) Sammanfattning Vindkraften har byggts ut kraftigt under de senaste åren i Sverige.

Läs mer