AIK FOTBOLL AB (publ.) Delårsrapport första kvartalet, januari-mars 2011

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "AIK FOTBOLL AB (publ.) Delårsrapport första kvartalet, januari-mars 2011"

Transkript

1 Org nr AIK FOTBOLL AB (publ.) (NGM: AIK B) Delårsrapport första kvartalet, januari-mars 2011 Första kvartalet 2011: Nettoomsättningen för årets första kvartal uppgick till 14,2 MSEK (25,6 MSEK). Koncernens rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) för kvartalet uppgick till -2,6 MSEK (1,9 MSEK). Koncernens rörelseresultat för kvartalet uppgick till -6,1 MSEK (0,6 MSEK). Koncernens resultat efter skatt för kvartalet uppgick till -6,1 MSEK (0,5 MSEK). Rörelsekostnaderna för verksamheten är 19 % lägre och uppgick till 20,2 MSEK (24,9 MSEK). Resultat efter skatt per aktie för kvartalet uppgick till -0,41 SEK (0,06 SEK). Bolaget genomförde under kvartalet en nyemission som övertecknades och tillförde bolaget 18,9 MSEK netto. Nytt antal aktier efter genomförd nyemission är st. 1 Väsentliga händelser efter periodens utgång: Bolaget har knutit ett femårigt samarbetsavtal med Svea Ekonomi AB. Bortamatchen mot Syrianska FC den 25 april 2011 avbröts av domaren och eventuella påföljder för lagen beräknas komma under första halvan av maj månad. AIK Fotboll är obesegrade och har elva poäng efter fem spelade matcher i årets allsvenska. Antalet sålda årskort var per den 30 april st. ( st.). April månads resultat har belastats med sign-on om 4,1 MSEK som avser spelarrekryteringar från föregående år. 1 Genomsnittligt antal aktier har använts genomgående i rapporten. AIK Fotboll AB (publ), Box 1257, Solna, Tel: +46 (0) , Fax: +46 (0) Sida 1 (13)

2 Försäljning och marknad Under första kvartalet 2011 slöt Bolaget ett nytt femårigt huvudsponsoravtal med Åbro Bryggeri och ett nytt ettårigt huvudsponsoravtal med Peab Sverige AB. Vidare så har ett nytt treårigt avtal slutits med Expressen, ett nytt tvåårigt avtal med Malmö Aviation och ett nytt ettårigt avtal med Smith s Bil AB. Antalet Nätverkspartners uppgår under första kvartalet 2011 till 51 (48) och ambitionen är att Nätverket ska fortsätta att utvecklas och expandera. Nätverket är samlingsnamnet för ett antal företag som äger en unik kompetens i sin bransch, som i Bolagets regi samverkar i ett gemensamt projekt, vars syfte är att generera affärsmöjligheter för varandra. Antalet partners, som är en volymprodukt, till AIK Fotboll uppgick under första kvartalet till 503 företag (702 företag). Under första kvartalet har AIK, Djurgården och Hammarby beslutat att avveckla den gemensamt ägda Derbybutiken i Stockholm. AIK Merchandise AB har under kvartalet haft en betydligt lägre omsättning, KSEK (3 423 KSEK) än första kvartalet. Den främsta förklaringen till skillnaden i omsättningen är att Bolaget under hade en försäljningsökning kopplad till de dubbla gulden i slutet av AIK Merchandise AB uppvisade under kvartal ett negativt resultat på -287 KSEK (-815 KSEK). AIK Fotboll Restaurang AB uppvisar för kvartalet en förlust om -403 KSEK (-365 KSEK). Sedan den 1 mars drivs restaurangverksamheten av Fazer Amica, men resultatet belastar AIK Fotboll Restaurang AB. Match och arrangemang Till skillnad mot, då Allsvenskan inleddes i mars, spelades ingen tävlingsmatch under första kvartalet Totalt sex (fyra) försäsongsmatcher arrangerades av AIK Fotboll AB under perioden. Åskådarmängden på dessa matcher var (5 651) personer, med en omsättning om 0,3 MSEK (0,25 MSEK). Antalet sålda årskort till årets säsong var vid utgången av kvartalet ca vilket genererat en intäkt om ca 12 MSEK. Årskortsintäkterna periodiseras i de perioder som de 15 allsvenska hemmamatcherna infaller. Fotbollsverksamheten och spelartruppen Herrarnas A-lag har under försäsongen spelat nio träningsmatcher. Ett träningsläger avhölls under en vecka i Turkiet. Träningsverksamheten har bedrivits på Skytteholms IP. Testverksamhet har bedrivits på GIH, Stockholm. Damverksamheten bedrivs från och med den 1 januari 2011 inte längre i Bolagets regi, utan inom AIK FF. Bolaget har dock för avsikt att lämna ett övergångsbidrag i form av pengar och arbete under en övergångstid. Spelarövergångar Inför säsongen 2011 anslöt Ibrahim Teteh Bangura från Köping FF, Alexander Milosevic från Vasalunds IF, Martin Kayongo-Mutumba från Videoton FC, Kwame Amponsah Karikari värvades från Inter Allies (Ghana) och Kenny Stamatopoulos blev AIK-spelare efter lån från Tromsø IL. Dessutom lyftes Christian Kouakou upp till herrarnas A-trupp från herrarnas J-trupp och Jacob Ericsson från samarbetsklubben FC Väsby United. Förlängning av avtal har träffats med spelarna: Daniel Gustavsson, Kevin Walker, Daniel Tjernström och Pontus Engblom. AIK Fotboll AB har under perioden avtalat om att låna ut tre spelare. Pontus Engblom till Gif Sundsvall, Antônio Flávio till A.D. São Caetano i Brasilien och Yussuf Saleh till Syrianska FC. Under kvartalet har två spelare, Goran Ljubojević och Tomi Maanoja, lämnat AIK Fotoboll AB genom att avtal brutits i förtid. Externa finansiärer har del i avtalen med Nils-Eric Johansson och Antônio Flávio. Resultat och finansiell ställning Omsättningen uppgick under kvartalet till KSEK ( KSEK). Resultat efter finansiella poster uppgick till KSEK (482 KSEK). Avskrivningar och nedskrivningar har under kvartalet belastat resultatet med KSEK (1 301 KSEK). AIK Fotboll AB (publ), Box 1257, Solna, Tel: +46 (0) , Fax: +46 (0) Sida 2 (13)

3 Den nyemission som genomfördes under kvartalet fulltecknades och kom att tillföra Bolaget 18,9 MSEK netto. Nyemissionen var en del i den finansiella plan som Bolaget har för att på sikt lösa den finansiella situationen. Nettot från emissionen har delvis använts för amortering av räntebärande lån, men också för investering i verksamheten. Bolaget har under första kvartalet reducerat de räntebärande lånen med KSEK. Koncernens eget kapital uppgick per den 31 mars 2011 till KSEK ( KSEK). Omsättning (Koncern, KSEK) Q1, 2011 Q1, Match & Event Sponsring och reklam Cupspel Spelarförsäljning Centrala avtal (TV mm) Intäkter souvenirer Övriga rörelseintäkter Summa Omsättning Kommentarer till den finansiella utvecklingen Omsättningen har under kvartalet minskat inom samtliga intäktsområden jämfört med föregående års första kvartal, undantaget är Centrala avtal (TV). Minskningen av omsättningen för Match & Event med ca 2,1 MSEK kan helt förklaras av att Allsvenskan startade i mars och innevarande år i april. Sponsring och reklam intäkter var KSEK vilket var KSEK lägre än första kvartalet. Främsta orsaken är att Bolaget under början av försäljningsmässigt drog fördel av såväl de dubbla gulden 2009 som Supercupvinsten i mars. Cupspels intäkter avser Supercupfinalen. Intäkterna för Spelarförsäljningar var under kvartalet 1,5 MSEK (6,6 MSEK) och hänförs till vidareförsäljningsersättning från andra klubbar för spelare som har sålts under tidigare verksamhetsår. Intäkterna från Centrala avtal ökade till 235 KSEK (154 KSEK), skillnaden mellan åren är ett resultat av hur betalningsperioderna infaller. Souvenirförsäljningen som avser försäljning av souvenirer i AIK Shop har under året minskat betydligt i omsättning, 1,3 MSEK (3,4 MSEK). Minskningen kan främst hänföras till att föregående års försäljning inledningsvis påverkades positivt av SM-guldet och cupguldet Dessutom startade den allsvenska säsongen senare i år än förra året vilket påverkade försäljningen negativt under första kvartalet. Avvecklingen av The Terrace som inkluderas i föregående års siffror är ytterligare en förklaring till omsättningsminskningen. Övriga rörelseintäkter avser främst säkerhetstjänster, men också administrativa tjänster och omsatte under kvartalet 106 KSEK (570 KSEK). Rörelsens omkostnader under perioden var 20,2 MSEK (24,9 MSEK). De minskade kostnaderna för handelsvaror 730 KSEK (2 352 KSEK) är ett resultat av minskad omsättning samt avvecklingen av The Terrace. Handelsvaror avser i huvudsak inköp av varor till AIK Shop. Personalkostnaderna har under kvartalet sjunkit till KSEK ( KSEK). Kostnadsminskningen är dels ett resultat av avknoppning av verksamhet, lägre kostnader för engångsersättning till spelare under perioden, lägre personalkostnader för arrangemang samt som ett resultat av de organisationsförändringar som har genomförts. Av- och nedskrivningar har under kvartalet stigit till KSEK (1 301 KSEK). Huvudorsaken är att Goran Ljubojević och Tomi Maanoja, har lämnat genom att klubben brutit deras avtal i förtid vilket medfört utrangering av tillgångar. Kassaflödet var under kvartalet negativt med KSEK (3 314 KSEK). En stor orsak var bland annat minskningen av kortfristiga skulderna med KSEK. Som tidigare kommunicerats har Skatteverket beslutat att påföra Bolaget ytterligare skatt för verksamhetsåret 2007, ca 1,7 MSEK. Bolaget förväntar sig ett slutligt avgörande under verksamhetsåret. AIK Fotboll AB (publ), Box 1257, Solna, Tel: +46 (0) , Fax: +46 (0) Sida 3 (13)

4 Aktieägare Den 31 mars 2011 var totala antalet aktieägare i Bolaget (3 824 vid årsskiftet). Huvuddelen är privatpersoner. Väsentliga händelser efter periodens slut Efter första kvartalets utgång har ett nytt femårigt samarbetsavtal slutits med Svea Ekonomi AB som därmed blir officiell samarbetspartner till AIK. Försäljningen av årskort pågår ännu och låg den 26 april på ca st., vilket är ett tapp på knappt st. jämfört med. Dock är tappet mätt i antal kronor lägre. AIK har efter rapportperioden betalat ut 4,1 MSEK i ersättningar enligt gällande spelarkontrakt. Bortamatchen mellan Syrianska FC och AIK den 25 april avbröts efter att funktionärer och åskådare utsatts för knallskott och bengaler. Det slutliga avgörandet för om och hur lagen ska bestraffas, har för tidpunkten av denna rapport ännu inte avgjorts. Utsikter för 2011 Bolagets planering och budgetering bygger som tidigare år på en placering bland de fyra bästa lagen i Allsvenskan. Hänsyn har tagits till att endast ett stort hemmaderby kommer att spelas. Cupspel och intäkter från spelartransfer har som nämnts tidigare inte ingått i budgetförutsättningarna. Det sedan tidigare påbörjade arbetet med att över tid minska kostnaderna för verksamheten, fortsätter. Dock är en stor del av Bolagets kostnader trögrörliga vilket gör att en anpassning till en lägre kostnadsnivå kommer att behöva ske successivt. Kostnadsreduceringarna har haft, och kommer fortsättningsvis medföra, negativa konsekvenser för verksamheten under en övergångsperiod. Bolaget kvarstår vid prognosen om att under givna förutsättningar kommer ett negativt driftsresultat uppvisas för Arbetet med val av ny arena har nu gått in i ett slutskede. En intern arbetsgrupp har att tillsammans med en Arenapanel i uppdrag att upphandla och utvärdera offerterna, så att Bolagets styrelse, vid ett styrelsemöte under hösten, kan fatta slutligt beslut om var hemmamatcherna ska spelas fr. o m Stor vikt i arbetet är att hålla högsta möjliga transparens samtidigt som bästa möjliga ekonomiska utfall kan erhållas. Ambitionen är att såväl bibehålla som rekrytera publik. Styrelsearbete Styrelsen har under kvartalet haft nio protokollförda sammanträden. Den ordinarie bolagsstämman avhölls den 14 mars Vid stämman omvaldes styrelsen som helhet. Styrelsen består för närvarande av sju ledamöter. Johan Strömberg (ordf.), Mats Carlsson, Thomas Gravius, Rickard Henze, Per Häger, Johan Segui och Ronnie Smith. Publicering av delårsrapport kvartal två 2011 Delårsrapport avseende andra kvartalet 2011 tidigareläggs och kommer publiceras den 10 augusti Bolagets delårsrapport, tillsammans med tidigare rapporter och årsberättelser, finns tillgängliga för nedladdning i elektroniskt format via Bolagets hemsida, Kommande informationstillfällen Publiceringsdatum för delårsrapporter och bokslutskommuniké. Är delvis reviderade. januari juni 10 augusti 2011 (tidigarelagts) januari september 2 november 2011 (tidigarelagts) januari december 16 februari 2012 AIK Fotboll AB (publ), Box 1257, Solna, Tel: +46 (0) , Fax: +46 (0) Sida 4 (13)

5 Koncernresultaträkning i sammandrag Jan-Mars 2011 Jan- Mars (KSEK) Intäkter Rörelseintäkter Övriga rörelseintäkter Summa rörelseintäkter Rörelsens kostnader Handelsvaror Övriga inköpta varor och tjänster Övriga externa kostnader Personalkostnader Avskrivn och nedskrivn mat & imm.anl tillg Övriga rörelsekostnader Summa rörelsekostnader Rörelseresultat Resultat från finansiella investeringar Ränteintäkter och liknande resultatposter Räntekostnader Resultat efter finansiella poster Resultat före skatt Skatter Periodens resultat Resultat per aktie (SEK) -0,41 0,06-1,08-0,75-1,79 Genomsnittligt antal aktier Rapport över övrigt totalresultat Periodens resultat Omvärdering finansiella andelar Uppskjuten skatt på omvärderingen Förändrad skattesats Differens Periodens övriga totalresultat Periodens summa totalresultat AIK Fotboll AB (publ), Box 1257, Solna, Tel: +46 (0) , Fax: +46 (0) Sida 5 (13)

6 Koncernens balansräkning, KSEK TILLGÅNGAR Immateriella anläggningstillgångar Övriga immateriella tillgångar Licensierade spelare Goodwill Summa Immateriella anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar Inventarier Förbättringsåtgärder på annans fastighet Summa Materiella anläggningstillgångar Finansiella anläggningstillgångar Andra finansiella anläggningstillgångar Övriga långfristiga fordringar Summa Finansiella anläggningstillgångar Uppskjuten skattefordran Summa anläggningstillgångar Omsättningstillgångar Varulager Färdiga varor och handelsvaror Kortfristiga fordringar Kundfordringar Skattefordringar Övriga fordringar Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Summa Kortfristiga fordringar Likvida medel/kassa och bank Summa omsättningstillgångar SUMMA TILLGÅNGAR AIK Fotboll AB (publ), Box 1257, Solna, Tel: +46 (0) , Fax: +46 (0) Sida 6 (13)

7 Koncernens balansräkning forts, KSEK EGET KAPITAL OCH SKULDER Eget kapital Aktiekapital Övrigt tillskjutet kapital Omvärderingsreserv Balanserad förlust Årets resultat Summa eget kapital Långfristiga skulder Skulder till kreditinstitut Övriga skulder Övriga avsättningar Uppskjuten skatteskuld Summa långfristiga skulder Kortfristiga skulder Leverantörsskulder Skulder, koncernbolag Skatteskulder Övriga skulder Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Summa kortfristiga skulder SUMMA SKULDER OCH EGET KAPITAL Övrigt tillskjutet kapital Förändring av eget kapital Koncernen i sammandrag (KSEK) Aktiekapital Balanserad förlust Årets resultat Summa Eget kapital 1 januari Nedsättning av aktiekapital enligt stämmobeslut Disposition av föreg. års resultat Periodens summa totalresultat Eget kapital 31 mars Periodens summa totalresultat Eget kapital 31 december Nyemission Disposition av föreg. års resultat Periodens summa totalresultat Eget kapital 31 mars Omvärderingsreserv AIK Fotboll AB (publ), Box 1257, Solna, Tel: +46 (0) , Fax: +46 (0) Sida 7 (13)

8 Kassaflödesanalys Koncernen (KSEK) Jan-mars 2011 (3 mån) Jan-mars (3 mån) Rörelseresultat Justeringar för poster som inte ingår i kassaflöde Erhållna räntor Betalda räntor Betald skatt Kassaflöde från löpande verksamheten före förändring av rörelsekapitalet Förändring av rörelsekapitalet Förändring varulager Förändring kortfrist fordringar Förändring kortfrist skulder Kassaflöde från förändring rörelsekapital Investeringsverksamheten Förvärv av immateriella anläggningstillgångar Försäljning av immateriella anläggningstillgångar Förvärv av materiella anläggningstillgångar Förvärv av finansiella anläggningstillgångar Försäljning av finansiella anläggningstillgångar 0 0 Kassaflöde från investeringsverksamheten Finansieringsverksamheten Nyemission Förändring av räntebärande skulder Kassaflöde från finansieringsverksamheten Periodens kassaflöde Likvida medel vid årets (periodens) början Likvida medel vid periodens utgång Periodens kassaflöde AIK Fotboll AB (publ), Box 1257, Solna, Tel: +46 (0) , Fax: +46 (0) Sida 8 (13)

9 Jan-mars Jan-mars Nyckeltal Koncernen EBITDA (Rörelseresultat före avskrivningar), KSEK Rörelseresultat, KSEK Resultat efter finansiella poster, KSEK Omsättning, KSEK Balansomslutning, KSEK Resultat efter skatt, per aktie, SEK -0,41 0,06-1,08-0,75-1,75 Eget kapital per aktie, SEK 1,03 1,44 0,34 1,38 2,15 Soliditet (%) 30% 18% 5% 20% 34% Räntabilitet på eget kapital (senaste 12 månader) neg 17% neg neg neg Räntabilitet på totalt/ sysselsatt kapital (senaste 12 månader) neg 7% neg neg neg Anmärkning Vid beräkning av nyckeltal per aktie har genomsnittligt antal aktier över perioden använts. AIK Fotboll AB (publ), Box 1257, Solna, Tel: +46 (0) , Fax: +46 (0) Sida 9 (13)

10 Moderbolagets resultaträkning, KSEK Jan-mars 2011 Janmars Intäkter Rörelseintäkter Övriga rörelseintäkter Summa rörelseintäkter Rörelsens kostnader Övriga inköpta varor och tjänster Övriga externa kostnader Personalkostnader Avskrivn och nedskrivn mat & imm.anl tillg Övriga rörelsekostnader Summa rörelsekostnader Rörelseresultat Resultat från finansiella investeringar Ränteintäkter och liknande resultatposter Räntekostnader Resultat efter finansiella poster Resultat före skatt Skatter Periodens resultat Resultat per aktie (SEK) -0,36 0,22-0,70-0,84-1,50 Genomsnittligt antal aktier Rapport över övrigt totalresultat Periodens resultat Omvärdering finansiella andelar Uppskjuten skatt på omvärderingen Förändrad skattesats Differens Periodens övriga totalresultat Periodens summa totalresultat AIK Fotboll AB (publ), Box 1257, Solna, Tel: +46 (0) , Fax: +46 (0) Sida 10 (13)

11 Moderbolagets balansräkning, KSEK TILLGÅNGAR Immateriella anläggningstillgångar Övriga immateriella tillgångar Licensierade spelare Summa Immateriella anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar Inventarier Förbättringsåtgärder på annans fastighet Summa Materiella anläggningstillgångar Finansiella anläggningstillgångar Andelar i koncernföretag Andelar i intresseföretag Andra finansiella anläggningstillgångar Övriga långfristiga fordringar Summa Finansiella anläggningstillgångar Uppskjuten skattefordran Summa anläggningstillgångar Omsättningstillgångar Kortfristiga fordringar Kundfordringar Fordringar, koncernbolag Fordringar, intressebolag Skattefordringar Övriga fordringar Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Summa Kortfristiga fordringar Likvida medel/kassa och bank Summa omsättningstillgångar SUMMA TILLGÅNGAR AIK Fotboll AB (publ), Box 1257, Solna, Tel: +46 (0) , Fax: +46 (0) Sida 11 (13)

12 Eget kapital Bundet eget kapital Aktiekapital Reservfond Summa bundet eget kapital Fritt eget kapital 0 0 Fond för verkligt värde Överkursfond Balanserad förlust Årets resultat Summa fritt eget kapital Summa eget kapital Långfristiga skulder Skulder till kreditinstitut (lf) Övriga skulder (lf) Summa långfristiga skulder Kortfristiga skulder Leverantörsskulder Skulder, koncernbolag Skulder, intressebolag Skatteskulder Övriga skulder (kf) Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Summa kortfristiga skulder SUMMA SKULDER OCH EGET KAPITAL Förändring av eget kapital Moderbolaget i sammandrag (KSEK) Övrigt tillskjutet kapital Aktiekapital Balanserad Förlust Årets resultat Summa Eget kapital 1 januari Nedsättning av aktiekapital enligt stämmobeslut Disposition av föreg. års resultat Periodens summa totalresultat Eget kapital 31 mars Periodens summa totalresultat Koncernbidrag Eget kapital 31 december Nyemission Disposition av föreg års resultat Periodens summa totalresultat Koncernbidrag 0 0 Eget kapital 31 mars Omvärderingsreserv Fond för verkligt värde AIK Fotboll AB (publ), Box 1257, Solna, Tel: +46 (0) , Fax: +46 (0) Sida 12 (13)

13 Redovisningsprinciper Delårsrapporten har upprättats i enlighet med International Financial Reporting Standards, IFRS sådana de antagits av EU. Dessutom har årsredovisningslagen samt RFR 1 Kompletterande redovisningsregler för koncerner tillämpats. Delårsrapporten för koncernen är upprättad enligt IAS 34 Delårsrapportering. Moderbolaget tillämpar årsredovisningslagen och RFR 2 Redovisning för juridiska personer. RFR 2 kräver att moderbolaget tillämpar samma redovisningsprinciper som koncernen, d v s IFRS i den omfattning som RFR 2 tillåter. Samma redovisningsprinciper har tillämpats som i den senast avgivna årsredovisningen. Risker och osäkerhetsfaktorer vid upprättandet av denna delårsrapport Koncernens riskbild beskrivs i årsredovisningen för. Några generella förändringar i denna riskbild har inte skett. Upplysningar om närstående Inga väsentliga närståendetransaktioner har skett under perioden. Denna rapport har inte varit föremål för granskning av bolagets revisorer. Solna den 4 maj 2011 AIK Fotboll AB (publ) Annela Yderberg Verkställande direktör För ytterligare information kontakta: Annela Yderberg, verkställande direktör Erik Saers, finanschef AIK Fotboll AB (publ) Box 1257 Telefon: SOLNA Fax: Hemsida E-post AIK Fotboll AB (publ), Box 1257, Solna, Tel: +46 (0) , Fax: +46 (0) Sida 13 (13)

KVARVARANDE VERKSAMHET AVVECKLAD VERKSAMHET* Apoteksgruppen i Sverige Holding AB org nr: 556481-5966

KVARVARANDE VERKSAMHET AVVECKLAD VERKSAMHET* Apoteksgruppen i Sverige Holding AB org nr: 556481-5966 i Sverige Holding AB org nr: 556481-5966 KVARVARANDE VERKSAMHET Första kvartalet januari - mars 2013 Nettointäkterna uppgick till 47,6 (43,0) miljoner kronor Rörelseresultatet uppgick till 3,1 (5,0) miljoner

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 30 juni 2014

Delårsrapport 1 januari 30 juni 2014 Delårsrapport 1 januari 30 juni 2014 Avvaktande konjunktur. Börsnotering genomförd. HANZA inleder en ny fas ANDRA KVARTALET (1 april 30 juni 2014) Nettoomsättningen uppgick till 257,0 MSEK, en ökning mot

Läs mer

Pilum AB (Publ.) Delårsrapport jan - juni 2009

Pilum AB (Publ.) Delårsrapport jan - juni 2009 Delårsrapport andra kvartalet 2009 Nettoomsättning uppgår till 38,8 (35,8) MSEK, andra kvartalet 14,9 (28,2) MSEK. Rörelseresultat uppgår till -5,3 (-5,2) MSEK, andra kvartalet -3,5 (-2,3) MSEK. Resultat

Läs mer

CONCORDIA BUS KONCERNEN

CONCORDIA BUS KONCERNEN CONCORDIA BUS KONCERNEN Concordia Bus AB, (Publ), 556576-4569 Säte: Stockholm DELÅRSRAPPORT MARS 2009 MAJ 2009 1 av 13 Concordia Bus AB (publ) org.nr 556576-4569 Concordia Bus AB delårsrapport 1 mars 31

Läs mer

Fortsatt positivt rörelseresultat trots minskad omsättning

Fortsatt positivt rörelseresultat trots minskad omsättning 1 av 7 Fortsatt positivt rörelseresultat trots minskad omsättning Omsättningen för det andra kvartalet uppgick till 163 miljoner kronor, en minskning med 35 procent jämfört med samma period föregående

Läs mer

Första kvartalet 2015

Första kvartalet 2015 19 maj 2015 Ferronordic Machines AB (publ) Delårsrapport januari - mars 2015 KRAFTIGT SJUNKANDE NYMASKINFÖRSÄLJNING Nettoomsättningen minskade med 50 % (30 % i rubel) till 252,4 MSEK (501,1 MSEK) Rörelseresultatet

Läs mer

+4% 0,9% n/a Q2 2015. Viss omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet

+4% 0,9% n/a Q2 2015. Viss omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet Delårsrapport 1 januari 30 juni 2015 Koncernrapport 14 augusti 2015 Viss omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet APRIL JUNI (jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen ökade med 4%

Läs mer

2E Group fortsätter sitt effektiviseringsarbete och ser en positiv trend

2E Group fortsätter sitt effektiviseringsarbete och ser en positiv trend 2E Group fortsätter sitt effektiviseringsarbete och ser en positiv trend 2E Group Delårsrapport 1 januari 30 september 2014 (Samtliga belopp i msek om ej annat anges) Tredje kvartalet: 1 juli 30 september

Läs mer

Pilum AB (Publ.) Delårsrapport Jan - Mars 2009

Pilum AB (Publ.) Delårsrapport Jan - Mars 2009 Delårsrapport första kvartalet 2009 Nettoomsättning Q1 uppgår till 23,8 (7,5) MSEK. Rörelseresultat Q1 uppgår till -1,8 (-2,9) MSEK. Resultat efter skatt Q1-1,9 (-3,0) MSEK. Resultat per aktie Q1-0,04

Läs mer

Jeeves ökar försäljningen trots tuffa tider

Jeeves ökar försäljningen trots tuffa tider Jeeves ökar försäljningen trots tuffa tider Januari december 008 Intäkterna från den löpande verksamheten uppgick till 58,3 Mkr (30,) och ökade med % (9) Programintäkterna uppgick till 5, Mkr (,4) och

Läs mer

HomeMaid AB (publ) Bokslutskommuniké 2007-01-01-2007-12-31

HomeMaid AB (publ) Bokslutskommuniké 2007-01-01-2007-12-31 HomeMaid AB (publ) Bokslutskommuniké 2007-01-01-2007-12-31 Helåret 2007 Nettoomsättningen uppgick till 66 352 kkr (54 647 kkr), motsvarande en omsättningstillväxt om 21% Tillväxten inom affärsområdet hushållsnära

Läs mer

DELÅRSRAPPORT. 1 januari 2012 till 31 mars 2012. Keynote Media Group AB (publ)

DELÅRSRAPPORT. 1 januari 2012 till 31 mars 2012. Keynote Media Group AB (publ) 1 (13) Informationen lämnades för offentliggörande den 16 maj 2012 kl. 12.00. Keynote Media Groups Certified Adviser på First North är Remium AB. Tel. +46 8 454 32 00, ca@remium.com DELÅRSRAPPORT 1 januari

Läs mer

Delårsrapport fjärde kvartalet 2014 Index International AB (publ) 01.10.2014 31.12.2014

Delårsrapport fjärde kvartalet 2014 Index International AB (publ) 01.10.2014 31.12.2014 Delårsrapport fjärde kvartalet 2014 Index International AB (publ) 01.10.2014 31.12.2014 Index International AB (Publ.) Corporate Identity Number 556561-0770 2 Sammanfattning av fjärde kvartalet 2014 Nettoomsättningen

Läs mer

Stronghold Invest AB (publ)

Stronghold Invest AB (publ) Stronghold Invest AB (publ) Org.nr 556713-9067 Bokslutskommuniké 2013 Omsättningen ökade med 7 procent till 898 (836) MSEK Rörelseresultatet före avskrivningar (EBITDA) 84 (79) MSEK, rörelsemarginal 9,4%

Läs mer

Delårsrapport januari-september 2012

Delårsrapport januari-september 2012 AllTele Allmänna Svenska Telefonaktiebolaget (publ) Delårsrapport januari-september Händelser under delårsperioden januari-september Omsättningen ökade med 45% för perioden januari till september jämfört

Läs mer

Riggade inför 2015. Vindico Security AB (publ) Bokslutskommuniké 2014. Sida 1 av 13. Helåret 2014

Riggade inför 2015. Vindico Security AB (publ) Bokslutskommuniké 2014. Sida 1 av 13. Helåret 2014 Sida 1 av 13 Vindico Security AB (publ) Bokslutskommuniké 2014 Riggade inför 2015 Helåret 2014 Koncernens nettoomsättning minskade med ca 11 % och uppgick till 8064 tkr (9043 tkr) Koncernens rörelseresultat

Läs mer

Wise Group AB (publ) Delårsrapport 1 januari 31 mars 2010

Wise Group AB (publ) Delårsrapport 1 januari 31 mars 2010 Wise Group AB (publ) Delårsrapport 1 januari 31 mars 2010 Wise Group AB är en koncern med fyra dotterbolag, alla med tjänster inom personalområdet/hr. Vi erbjuder en heltäckande portfölj av tjänster för

Läs mer

Stronghold Invest AB (publ)

Stronghold Invest AB (publ) Stronghold Invest AB (publ) Org.nr 556713-9067 Delårsrapport 1 januari 31 mars 2015 Koncernens nettoomsättning ökade med 19 % till 256 (216) MSEK Rörelseresultatet före avskrivningar (EBITDA) 18 (-3) MSEK,

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 31 MARS 2011

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 31 MARS 2011 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 31 MARS 2011 Positiv trend i kundflöde och ett fortsatt förbättrat kunderbjudande Första kvartalet Intäkterna ökade med 4 procent till 20,9 (20,2) MSEK. Rörelseresultatet

Läs mer

Bokslutskommuniké januari december 2014

Bokslutskommuniké januari december 2014 Bokslutskommuniké januari december 214 AB Fortum Värme Holding samägt med Stockholms stad (publ) AB Fortum Värme Holding samägt med Stockholms stad (publ) är en koncern och fortsättningsvis kallad Fortum

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 31 MARS 2012

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 31 MARS 2012 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 31 MARS 2012 Oförändrat kundflöde och minskande beståndsintäkter Första kvartalet Intäkterna minskade totalt med 10 procent till 18,9 (20,9) MSEK. Rörelseresultatet

Läs mer

Pressinformation 28 februari 2012 Bokslutskommuniké 2011

Pressinformation 28 februari 2012 Bokslutskommuniké 2011 Pressinformation 28 februari 2012 Bokslutskommuniké 2011 Styrelsen för TrustBuddy International AB, noterat på NASDAQ OMX First North, lämnar följande bokslutskommunike januari - december 2011 Inledande

Läs mer

FORTSATT FOKUS PÅ KONTROLL

FORTSATT FOKUS PÅ KONTROLL FORTSATT FOKUS PÅ KONTROLL Kontroll är Caperios ledord 2015. Nytt rapportsystem och uppdaterat CRM är bara några exempel på åtgärder Caperio vidtagit för att skapa samsyn och korrelation i verksamheten.

Läs mer

Förbättrat kassaflöde från den löpande verksamheten

Förbättrat kassaflöde från den löpande verksamheten Boule Diagnostics AB (publ) Bokslutskommuniké januari - december 2013 Förbättrat kassaflöde från den löpande verksamheten Kvartalet oktober - december 2013 Nettoomsättningen uppgick till MSEK 72,2 (76,3),

Läs mer

Styrelsen för TrustBuddy International AB (publ.), noterat på NASDAQ OMX First North, lämnar följande kvartalsrapport för perioden januari-mars 2012

Styrelsen för TrustBuddy International AB (publ.), noterat på NASDAQ OMX First North, lämnar följande kvartalsrapport för perioden januari-mars 2012 Pressinformation 31 maj 2012 Kvartalsrapport första kvartalet 2012 Styrelsen för TrustBuddy International AB (publ.), noterat på NASDAQ OMX First North, lämnar följande kvartalsrapport för perioden januari-mars

Läs mer

Sammangåendet med StärnaFyrkant ger ett positivt rörelseresultat före avskrivningar

Sammangåendet med StärnaFyrkant ger ett positivt rörelseresultat före avskrivningar Delårsrapport 1 JANUARI 31 MARS 2011 SEPTEMBER 2009 Sammangåendet med StärnaFyrkant ger ett positivt rörelseresultat före avskrivningar Tack vare sammangåendet med StjärnaFyrkant och ökad försäljning med

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ FÖR FENIX OUTDOOR AB (publ) 2009-01-01 2009-12-31

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ FÖR FENIX OUTDOOR AB (publ) 2009-01-01 2009-12-31 BOKSLUTSKOMMUNIKÉ FÖR FENIX OUTDOOR AB (publ) 20090101 20091231 Koncernens nettoomsättning uppgick till 1 114,2 (961,1) MSEK, en ökning med 16%. Koncernens rörelseresultat uppgick till 171,7 (135,5) MSEK,

Läs mer

Årsredovisning. 2010-01-01 2010-12-31 Impact Europe Group AB

Årsredovisning. 2010-01-01 2010-12-31 Impact Europe Group AB Årsredovisning 2010-01-01 2010-12-31 Impact Europe Group AB Innehåll Sid Impact Europe Group 2 Kalendarium 3 Förvaltningsberättelse 4 Resultat- och balansräkningar - Koncernen 12 Kassaflödesanalys och

Läs mer

2E Group fortsätter den positiva trenden och gör ett starkt första kvartal

2E Group fortsätter den positiva trenden och gör ett starkt första kvartal 2E Group fortsätter den positiva trenden och gör ett starkt första kvartal Första kvartalet: 1 jan 31 mars 2015 Nettoomsättning: 271,0 msek (206,3 msek) Rörelseresultat (EBIT): 15,7 msek (2,7 msek) Rörelsemarginal:

Läs mer

Bokslutskommuniké 2012

Bokslutskommuniké 2012 Bilprovningen Organisationsnummer: 556089-5814 Bokslutskommuniké 2012 Bokslutskommuniké 2012 Dotterbolaget Besiktningskluster 1 AB med 70 stationer avyttrades. Under året såldes även merparten av koncernens

Läs mer