AIK FOTBOLL AB (publ.) Delårsrapport första kvartalet, januari-mars 2011

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "AIK FOTBOLL AB (publ.) Delårsrapport första kvartalet, januari-mars 2011"

Transkript

1 Org nr AIK FOTBOLL AB (publ.) (NGM: AIK B) Delårsrapport första kvartalet, januari-mars 2011 Första kvartalet 2011: Nettoomsättningen för årets första kvartal uppgick till 14,2 MSEK (25,6 MSEK). Koncernens rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) för kvartalet uppgick till -2,6 MSEK (1,9 MSEK). Koncernens rörelseresultat för kvartalet uppgick till -6,1 MSEK (0,6 MSEK). Koncernens resultat efter skatt för kvartalet uppgick till -6,1 MSEK (0,5 MSEK). Rörelsekostnaderna för verksamheten är 19 % lägre och uppgick till 20,2 MSEK (24,9 MSEK). Resultat efter skatt per aktie för kvartalet uppgick till -0,41 SEK (0,06 SEK). Bolaget genomförde under kvartalet en nyemission som övertecknades och tillförde bolaget 18,9 MSEK netto. Nytt antal aktier efter genomförd nyemission är st. 1 Väsentliga händelser efter periodens utgång: Bolaget har knutit ett femårigt samarbetsavtal med Svea Ekonomi AB. Bortamatchen mot Syrianska FC den 25 april 2011 avbröts av domaren och eventuella påföljder för lagen beräknas komma under första halvan av maj månad. AIK Fotboll är obesegrade och har elva poäng efter fem spelade matcher i årets allsvenska. Antalet sålda årskort var per den 30 april st. ( st.). April månads resultat har belastats med sign-on om 4,1 MSEK som avser spelarrekryteringar från föregående år. 1 Genomsnittligt antal aktier har använts genomgående i rapporten. AIK Fotboll AB (publ), Box 1257, Solna, Tel: +46 (0) , Fax: +46 (0) Sida 1 (13)

2 Försäljning och marknad Under första kvartalet 2011 slöt Bolaget ett nytt femårigt huvudsponsoravtal med Åbro Bryggeri och ett nytt ettårigt huvudsponsoravtal med Peab Sverige AB. Vidare så har ett nytt treårigt avtal slutits med Expressen, ett nytt tvåårigt avtal med Malmö Aviation och ett nytt ettårigt avtal med Smith s Bil AB. Antalet Nätverkspartners uppgår under första kvartalet 2011 till 51 (48) och ambitionen är att Nätverket ska fortsätta att utvecklas och expandera. Nätverket är samlingsnamnet för ett antal företag som äger en unik kompetens i sin bransch, som i Bolagets regi samverkar i ett gemensamt projekt, vars syfte är att generera affärsmöjligheter för varandra. Antalet partners, som är en volymprodukt, till AIK Fotboll uppgick under första kvartalet till 503 företag (702 företag). Under första kvartalet har AIK, Djurgården och Hammarby beslutat att avveckla den gemensamt ägda Derbybutiken i Stockholm. AIK Merchandise AB har under kvartalet haft en betydligt lägre omsättning, KSEK (3 423 KSEK) än första kvartalet. Den främsta förklaringen till skillnaden i omsättningen är att Bolaget under hade en försäljningsökning kopplad till de dubbla gulden i slutet av AIK Merchandise AB uppvisade under kvartal ett negativt resultat på -287 KSEK (-815 KSEK). AIK Fotboll Restaurang AB uppvisar för kvartalet en förlust om -403 KSEK (-365 KSEK). Sedan den 1 mars drivs restaurangverksamheten av Fazer Amica, men resultatet belastar AIK Fotboll Restaurang AB. Match och arrangemang Till skillnad mot, då Allsvenskan inleddes i mars, spelades ingen tävlingsmatch under första kvartalet Totalt sex (fyra) försäsongsmatcher arrangerades av AIK Fotboll AB under perioden. Åskådarmängden på dessa matcher var (5 651) personer, med en omsättning om 0,3 MSEK (0,25 MSEK). Antalet sålda årskort till årets säsong var vid utgången av kvartalet ca vilket genererat en intäkt om ca 12 MSEK. Årskortsintäkterna periodiseras i de perioder som de 15 allsvenska hemmamatcherna infaller. Fotbollsverksamheten och spelartruppen Herrarnas A-lag har under försäsongen spelat nio träningsmatcher. Ett träningsläger avhölls under en vecka i Turkiet. Träningsverksamheten har bedrivits på Skytteholms IP. Testverksamhet har bedrivits på GIH, Stockholm. Damverksamheten bedrivs från och med den 1 januari 2011 inte längre i Bolagets regi, utan inom AIK FF. Bolaget har dock för avsikt att lämna ett övergångsbidrag i form av pengar och arbete under en övergångstid. Spelarövergångar Inför säsongen 2011 anslöt Ibrahim Teteh Bangura från Köping FF, Alexander Milosevic från Vasalunds IF, Martin Kayongo-Mutumba från Videoton FC, Kwame Amponsah Karikari värvades från Inter Allies (Ghana) och Kenny Stamatopoulos blev AIK-spelare efter lån från Tromsø IL. Dessutom lyftes Christian Kouakou upp till herrarnas A-trupp från herrarnas J-trupp och Jacob Ericsson från samarbetsklubben FC Väsby United. Förlängning av avtal har träffats med spelarna: Daniel Gustavsson, Kevin Walker, Daniel Tjernström och Pontus Engblom. AIK Fotboll AB har under perioden avtalat om att låna ut tre spelare. Pontus Engblom till Gif Sundsvall, Antônio Flávio till A.D. São Caetano i Brasilien och Yussuf Saleh till Syrianska FC. Under kvartalet har två spelare, Goran Ljubojević och Tomi Maanoja, lämnat AIK Fotoboll AB genom att avtal brutits i förtid. Externa finansiärer har del i avtalen med Nils-Eric Johansson och Antônio Flávio. Resultat och finansiell ställning Omsättningen uppgick under kvartalet till KSEK ( KSEK). Resultat efter finansiella poster uppgick till KSEK (482 KSEK). Avskrivningar och nedskrivningar har under kvartalet belastat resultatet med KSEK (1 301 KSEK). AIK Fotboll AB (publ), Box 1257, Solna, Tel: +46 (0) , Fax: +46 (0) Sida 2 (13)

3 Den nyemission som genomfördes under kvartalet fulltecknades och kom att tillföra Bolaget 18,9 MSEK netto. Nyemissionen var en del i den finansiella plan som Bolaget har för att på sikt lösa den finansiella situationen. Nettot från emissionen har delvis använts för amortering av räntebärande lån, men också för investering i verksamheten. Bolaget har under första kvartalet reducerat de räntebärande lånen med KSEK. Koncernens eget kapital uppgick per den 31 mars 2011 till KSEK ( KSEK). Omsättning (Koncern, KSEK) Q1, 2011 Q1, Match & Event Sponsring och reklam Cupspel Spelarförsäljning Centrala avtal (TV mm) Intäkter souvenirer Övriga rörelseintäkter Summa Omsättning Kommentarer till den finansiella utvecklingen Omsättningen har under kvartalet minskat inom samtliga intäktsområden jämfört med föregående års första kvartal, undantaget är Centrala avtal (TV). Minskningen av omsättningen för Match & Event med ca 2,1 MSEK kan helt förklaras av att Allsvenskan startade i mars och innevarande år i april. Sponsring och reklam intäkter var KSEK vilket var KSEK lägre än första kvartalet. Främsta orsaken är att Bolaget under början av försäljningsmässigt drog fördel av såväl de dubbla gulden 2009 som Supercupvinsten i mars. Cupspels intäkter avser Supercupfinalen. Intäkterna för Spelarförsäljningar var under kvartalet 1,5 MSEK (6,6 MSEK) och hänförs till vidareförsäljningsersättning från andra klubbar för spelare som har sålts under tidigare verksamhetsår. Intäkterna från Centrala avtal ökade till 235 KSEK (154 KSEK), skillnaden mellan åren är ett resultat av hur betalningsperioderna infaller. Souvenirförsäljningen som avser försäljning av souvenirer i AIK Shop har under året minskat betydligt i omsättning, 1,3 MSEK (3,4 MSEK). Minskningen kan främst hänföras till att föregående års försäljning inledningsvis påverkades positivt av SM-guldet och cupguldet Dessutom startade den allsvenska säsongen senare i år än förra året vilket påverkade försäljningen negativt under första kvartalet. Avvecklingen av The Terrace som inkluderas i föregående års siffror är ytterligare en förklaring till omsättningsminskningen. Övriga rörelseintäkter avser främst säkerhetstjänster, men också administrativa tjänster och omsatte under kvartalet 106 KSEK (570 KSEK). Rörelsens omkostnader under perioden var 20,2 MSEK (24,9 MSEK). De minskade kostnaderna för handelsvaror 730 KSEK (2 352 KSEK) är ett resultat av minskad omsättning samt avvecklingen av The Terrace. Handelsvaror avser i huvudsak inköp av varor till AIK Shop. Personalkostnaderna har under kvartalet sjunkit till KSEK ( KSEK). Kostnadsminskningen är dels ett resultat av avknoppning av verksamhet, lägre kostnader för engångsersättning till spelare under perioden, lägre personalkostnader för arrangemang samt som ett resultat av de organisationsförändringar som har genomförts. Av- och nedskrivningar har under kvartalet stigit till KSEK (1 301 KSEK). Huvudorsaken är att Goran Ljubojević och Tomi Maanoja, har lämnat genom att klubben brutit deras avtal i förtid vilket medfört utrangering av tillgångar. Kassaflödet var under kvartalet negativt med KSEK (3 314 KSEK). En stor orsak var bland annat minskningen av kortfristiga skulderna med KSEK. Som tidigare kommunicerats har Skatteverket beslutat att påföra Bolaget ytterligare skatt för verksamhetsåret 2007, ca 1,7 MSEK. Bolaget förväntar sig ett slutligt avgörande under verksamhetsåret. AIK Fotboll AB (publ), Box 1257, Solna, Tel: +46 (0) , Fax: +46 (0) Sida 3 (13)

4 Aktieägare Den 31 mars 2011 var totala antalet aktieägare i Bolaget (3 824 vid årsskiftet). Huvuddelen är privatpersoner. Väsentliga händelser efter periodens slut Efter första kvartalets utgång har ett nytt femårigt samarbetsavtal slutits med Svea Ekonomi AB som därmed blir officiell samarbetspartner till AIK. Försäljningen av årskort pågår ännu och låg den 26 april på ca st., vilket är ett tapp på knappt st. jämfört med. Dock är tappet mätt i antal kronor lägre. AIK har efter rapportperioden betalat ut 4,1 MSEK i ersättningar enligt gällande spelarkontrakt. Bortamatchen mellan Syrianska FC och AIK den 25 april avbröts efter att funktionärer och åskådare utsatts för knallskott och bengaler. Det slutliga avgörandet för om och hur lagen ska bestraffas, har för tidpunkten av denna rapport ännu inte avgjorts. Utsikter för 2011 Bolagets planering och budgetering bygger som tidigare år på en placering bland de fyra bästa lagen i Allsvenskan. Hänsyn har tagits till att endast ett stort hemmaderby kommer att spelas. Cupspel och intäkter från spelartransfer har som nämnts tidigare inte ingått i budgetförutsättningarna. Det sedan tidigare påbörjade arbetet med att över tid minska kostnaderna för verksamheten, fortsätter. Dock är en stor del av Bolagets kostnader trögrörliga vilket gör att en anpassning till en lägre kostnadsnivå kommer att behöva ske successivt. Kostnadsreduceringarna har haft, och kommer fortsättningsvis medföra, negativa konsekvenser för verksamheten under en övergångsperiod. Bolaget kvarstår vid prognosen om att under givna förutsättningar kommer ett negativt driftsresultat uppvisas för Arbetet med val av ny arena har nu gått in i ett slutskede. En intern arbetsgrupp har att tillsammans med en Arenapanel i uppdrag att upphandla och utvärdera offerterna, så att Bolagets styrelse, vid ett styrelsemöte under hösten, kan fatta slutligt beslut om var hemmamatcherna ska spelas fr. o m Stor vikt i arbetet är att hålla högsta möjliga transparens samtidigt som bästa möjliga ekonomiska utfall kan erhållas. Ambitionen är att såväl bibehålla som rekrytera publik. Styrelsearbete Styrelsen har under kvartalet haft nio protokollförda sammanträden. Den ordinarie bolagsstämman avhölls den 14 mars Vid stämman omvaldes styrelsen som helhet. Styrelsen består för närvarande av sju ledamöter. Johan Strömberg (ordf.), Mats Carlsson, Thomas Gravius, Rickard Henze, Per Häger, Johan Segui och Ronnie Smith. Publicering av delårsrapport kvartal två 2011 Delårsrapport avseende andra kvartalet 2011 tidigareläggs och kommer publiceras den 10 augusti Bolagets delårsrapport, tillsammans med tidigare rapporter och årsberättelser, finns tillgängliga för nedladdning i elektroniskt format via Bolagets hemsida, Kommande informationstillfällen Publiceringsdatum för delårsrapporter och bokslutskommuniké. Är delvis reviderade. januari juni 10 augusti 2011 (tidigarelagts) januari september 2 november 2011 (tidigarelagts) januari december 16 februari 2012 AIK Fotboll AB (publ), Box 1257, Solna, Tel: +46 (0) , Fax: +46 (0) Sida 4 (13)

5 Koncernresultaträkning i sammandrag Jan-Mars 2011 Jan- Mars (KSEK) Intäkter Rörelseintäkter Övriga rörelseintäkter Summa rörelseintäkter Rörelsens kostnader Handelsvaror Övriga inköpta varor och tjänster Övriga externa kostnader Personalkostnader Avskrivn och nedskrivn mat & imm.anl tillg Övriga rörelsekostnader Summa rörelsekostnader Rörelseresultat Resultat från finansiella investeringar Ränteintäkter och liknande resultatposter Räntekostnader Resultat efter finansiella poster Resultat före skatt Skatter Periodens resultat Resultat per aktie (SEK) -0,41 0,06-1,08-0,75-1,79 Genomsnittligt antal aktier Rapport över övrigt totalresultat Periodens resultat Omvärdering finansiella andelar Uppskjuten skatt på omvärderingen Förändrad skattesats Differens Periodens övriga totalresultat Periodens summa totalresultat AIK Fotboll AB (publ), Box 1257, Solna, Tel: +46 (0) , Fax: +46 (0) Sida 5 (13)

6 Koncernens balansräkning, KSEK TILLGÅNGAR Immateriella anläggningstillgångar Övriga immateriella tillgångar Licensierade spelare Goodwill Summa Immateriella anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar Inventarier Förbättringsåtgärder på annans fastighet Summa Materiella anläggningstillgångar Finansiella anläggningstillgångar Andra finansiella anläggningstillgångar Övriga långfristiga fordringar Summa Finansiella anläggningstillgångar Uppskjuten skattefordran Summa anläggningstillgångar Omsättningstillgångar Varulager Färdiga varor och handelsvaror Kortfristiga fordringar Kundfordringar Skattefordringar Övriga fordringar Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Summa Kortfristiga fordringar Likvida medel/kassa och bank Summa omsättningstillgångar SUMMA TILLGÅNGAR AIK Fotboll AB (publ), Box 1257, Solna, Tel: +46 (0) , Fax: +46 (0) Sida 6 (13)

7 Koncernens balansräkning forts, KSEK EGET KAPITAL OCH SKULDER Eget kapital Aktiekapital Övrigt tillskjutet kapital Omvärderingsreserv Balanserad förlust Årets resultat Summa eget kapital Långfristiga skulder Skulder till kreditinstitut Övriga skulder Övriga avsättningar Uppskjuten skatteskuld Summa långfristiga skulder Kortfristiga skulder Leverantörsskulder Skulder, koncernbolag Skatteskulder Övriga skulder Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Summa kortfristiga skulder SUMMA SKULDER OCH EGET KAPITAL Övrigt tillskjutet kapital Förändring av eget kapital Koncernen i sammandrag (KSEK) Aktiekapital Balanserad förlust Årets resultat Summa Eget kapital 1 januari Nedsättning av aktiekapital enligt stämmobeslut Disposition av föreg. års resultat Periodens summa totalresultat Eget kapital 31 mars Periodens summa totalresultat Eget kapital 31 december Nyemission Disposition av föreg. års resultat Periodens summa totalresultat Eget kapital 31 mars Omvärderingsreserv AIK Fotboll AB (publ), Box 1257, Solna, Tel: +46 (0) , Fax: +46 (0) Sida 7 (13)

8 Kassaflödesanalys Koncernen (KSEK) Jan-mars 2011 (3 mån) Jan-mars (3 mån) Rörelseresultat Justeringar för poster som inte ingår i kassaflöde Erhållna räntor Betalda räntor Betald skatt Kassaflöde från löpande verksamheten före förändring av rörelsekapitalet Förändring av rörelsekapitalet Förändring varulager Förändring kortfrist fordringar Förändring kortfrist skulder Kassaflöde från förändring rörelsekapital Investeringsverksamheten Förvärv av immateriella anläggningstillgångar Försäljning av immateriella anläggningstillgångar Förvärv av materiella anläggningstillgångar Förvärv av finansiella anläggningstillgångar Försäljning av finansiella anläggningstillgångar 0 0 Kassaflöde från investeringsverksamheten Finansieringsverksamheten Nyemission Förändring av räntebärande skulder Kassaflöde från finansieringsverksamheten Periodens kassaflöde Likvida medel vid årets (periodens) början Likvida medel vid periodens utgång Periodens kassaflöde AIK Fotboll AB (publ), Box 1257, Solna, Tel: +46 (0) , Fax: +46 (0) Sida 8 (13)

9 Jan-mars Jan-mars Nyckeltal Koncernen EBITDA (Rörelseresultat före avskrivningar), KSEK Rörelseresultat, KSEK Resultat efter finansiella poster, KSEK Omsättning, KSEK Balansomslutning, KSEK Resultat efter skatt, per aktie, SEK -0,41 0,06-1,08-0,75-1,75 Eget kapital per aktie, SEK 1,03 1,44 0,34 1,38 2,15 Soliditet (%) 30% 18% 5% 20% 34% Räntabilitet på eget kapital (senaste 12 månader) neg 17% neg neg neg Räntabilitet på totalt/ sysselsatt kapital (senaste 12 månader) neg 7% neg neg neg Anmärkning Vid beräkning av nyckeltal per aktie har genomsnittligt antal aktier över perioden använts. AIK Fotboll AB (publ), Box 1257, Solna, Tel: +46 (0) , Fax: +46 (0) Sida 9 (13)

10 Moderbolagets resultaträkning, KSEK Jan-mars 2011 Janmars Intäkter Rörelseintäkter Övriga rörelseintäkter Summa rörelseintäkter Rörelsens kostnader Övriga inköpta varor och tjänster Övriga externa kostnader Personalkostnader Avskrivn och nedskrivn mat & imm.anl tillg Övriga rörelsekostnader Summa rörelsekostnader Rörelseresultat Resultat från finansiella investeringar Ränteintäkter och liknande resultatposter Räntekostnader Resultat efter finansiella poster Resultat före skatt Skatter Periodens resultat Resultat per aktie (SEK) -0,36 0,22-0,70-0,84-1,50 Genomsnittligt antal aktier Rapport över övrigt totalresultat Periodens resultat Omvärdering finansiella andelar Uppskjuten skatt på omvärderingen Förändrad skattesats Differens Periodens övriga totalresultat Periodens summa totalresultat AIK Fotboll AB (publ), Box 1257, Solna, Tel: +46 (0) , Fax: +46 (0) Sida 10 (13)

11 Moderbolagets balansräkning, KSEK TILLGÅNGAR Immateriella anläggningstillgångar Övriga immateriella tillgångar Licensierade spelare Summa Immateriella anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar Inventarier Förbättringsåtgärder på annans fastighet Summa Materiella anläggningstillgångar Finansiella anläggningstillgångar Andelar i koncernföretag Andelar i intresseföretag Andra finansiella anläggningstillgångar Övriga långfristiga fordringar Summa Finansiella anläggningstillgångar Uppskjuten skattefordran Summa anläggningstillgångar Omsättningstillgångar Kortfristiga fordringar Kundfordringar Fordringar, koncernbolag Fordringar, intressebolag Skattefordringar Övriga fordringar Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Summa Kortfristiga fordringar Likvida medel/kassa och bank Summa omsättningstillgångar SUMMA TILLGÅNGAR AIK Fotboll AB (publ), Box 1257, Solna, Tel: +46 (0) , Fax: +46 (0) Sida 11 (13)

12 Eget kapital Bundet eget kapital Aktiekapital Reservfond Summa bundet eget kapital Fritt eget kapital 0 0 Fond för verkligt värde Överkursfond Balanserad förlust Årets resultat Summa fritt eget kapital Summa eget kapital Långfristiga skulder Skulder till kreditinstitut (lf) Övriga skulder (lf) Summa långfristiga skulder Kortfristiga skulder Leverantörsskulder Skulder, koncernbolag Skulder, intressebolag Skatteskulder Övriga skulder (kf) Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Summa kortfristiga skulder SUMMA SKULDER OCH EGET KAPITAL Förändring av eget kapital Moderbolaget i sammandrag (KSEK) Övrigt tillskjutet kapital Aktiekapital Balanserad Förlust Årets resultat Summa Eget kapital 1 januari Nedsättning av aktiekapital enligt stämmobeslut Disposition av föreg. års resultat Periodens summa totalresultat Eget kapital 31 mars Periodens summa totalresultat Koncernbidrag Eget kapital 31 december Nyemission Disposition av föreg års resultat Periodens summa totalresultat Koncernbidrag 0 0 Eget kapital 31 mars Omvärderingsreserv Fond för verkligt värde AIK Fotboll AB (publ), Box 1257, Solna, Tel: +46 (0) , Fax: +46 (0) Sida 12 (13)

13 Redovisningsprinciper Delårsrapporten har upprättats i enlighet med International Financial Reporting Standards, IFRS sådana de antagits av EU. Dessutom har årsredovisningslagen samt RFR 1 Kompletterande redovisningsregler för koncerner tillämpats. Delårsrapporten för koncernen är upprättad enligt IAS 34 Delårsrapportering. Moderbolaget tillämpar årsredovisningslagen och RFR 2 Redovisning för juridiska personer. RFR 2 kräver att moderbolaget tillämpar samma redovisningsprinciper som koncernen, d v s IFRS i den omfattning som RFR 2 tillåter. Samma redovisningsprinciper har tillämpats som i den senast avgivna årsredovisningen. Risker och osäkerhetsfaktorer vid upprättandet av denna delårsrapport Koncernens riskbild beskrivs i årsredovisningen för. Några generella förändringar i denna riskbild har inte skett. Upplysningar om närstående Inga väsentliga närståendetransaktioner har skett under perioden. Denna rapport har inte varit föremål för granskning av bolagets revisorer. Solna den 4 maj 2011 AIK Fotboll AB (publ) Annela Yderberg Verkställande direktör För ytterligare information kontakta: Annela Yderberg, verkställande direktör Erik Saers, finanschef AIK Fotboll AB (publ) Box 1257 Telefon: SOLNA Fax: Hemsida E-post AIK Fotboll AB (publ), Box 1257, Solna, Tel: +46 (0) , Fax: +46 (0) Sida 13 (13)

AIK FOTBOLL AB (publ.) Halvårsrapport januari - juni 2011

AIK FOTBOLL AB (publ.) Halvårsrapport januari - juni 2011 AIK FOTBOLL AB (publ.) Halvårsrapport januari - juni 2011 (NGM: AIK B) Första halvåret 2011: Nettoomsättningen för perioden uppgick till 38,9 MSEK (56,0). Koncernens rörelseresultat före avskrivningar

Läs mer

Att nettoomsättningen var lägre än föregående år förklaras av två extraordinära avtal under mars 2015.

Att nettoomsättningen var lägre än föregående år förklaras av två extraordinära avtal under mars 2015. Dignita Systems AB (publ), orgnr 556582-5964 Nettoomsättning uppgick till cirka 3,9 MSEK (4,9 MSEK) Rörelseresultat före avskrivning (EBITDA) uppgick till cirka 95 KSEK (43 KSEK) Rörelseresultatet uppgick

Läs mer

DELÅRSRAPPORT

DELÅRSRAPPORT DELÅRSRAPPORT 2010-01-01-2010-06-30 Styrelsen och verkställande direktören för AU Holding AB (publ) avger härmed följande delårsrapport för perioden 2010-01-01-2010-06-30. Innehåll Sida Allmänna kommentarer

Läs mer

Fortnox International AB (publ) - Delårsrapport januari - mars 2012

Fortnox International AB (publ) - Delårsrapport januari - mars 2012 Fortnox International AB (publ) - Delårsrapport januari - mars 2012 Första kvartalet 2012 Nettoomsättningen uppgick till 859 (372) tkr Rörelseresultatet uppgick till -4 418 (-455) tkr Kassaflödet från

Läs mer

Koncernens rapport över resultat och övrigt totalresultat

Koncernens rapport över resultat och övrigt totalresultat Koncernens rapport över resultat och övrigt totalresultat 1 januari-31 december Belopp i KSEK Not 2014 2013 Nettoomsättning 2, 3 69 366 36 105 Kostnad för sålda varor -22 464-16 479 Bruttoresultat 46 902

Läs mer

Fortnox International AB (publ) - Bokslutskommuniké januari - december 2012

Fortnox International AB (publ) - Bokslutskommuniké januari - december 2012 Fortnox International AB (publ) Bokslutskommuniké januari december 212 Fjärde kvartalet 212 Nettoomsättningen uppgick till 41 (453) tkr Rörelseresultatet uppgick till 9 65 (1 59) tkr Kassaflödet från den

Läs mer

Inission AB (publ) Delårsrapport januari-juni 2015

Inission AB (publ) Delårsrapport januari-juni 2015 Inission AB: org.nr 556747-189 Stålvägen 4, 684 92 Munkfors www.inission.com För mer information kontakta Fredrik Berghel, Koncernchef +46 732 2 22 1 fredrik.berghel@inission.com Inission AB (publ) Delårsrapport

Läs mer

DELÅRSRAPPORT JUL SEP 2012

DELÅRSRAPPORT JUL SEP 2012 DELÅRSRAPPORT JUL SEP 2012 Fortnox International AB (publ) Fortnox International Box 10, 351 06 Växjö +46 470-32 20 00 info@fortnoxinternational.se www.fortnoxinternational.se Tredje kvartalet 2012 > Nettoomsättningen

Läs mer

3;8<,,:99=,5 1 JANUARI - 30 JUNI 2007 ! "#$%"$&' ( )#*&%$)+#', >, 0-%&&' ( $&+%&+&' >, #-%00'? ( )+#%$&+'? >9 ( *+*%)$"' >&0*%#"$'? >, -.

3;8<,,:99=,5 1 JANUARI - 30 JUNI 2007 ! #$%$&' ( )#*&%$)+#', >, 0-%&&' ( $&+%&+&' >, #-%00'? ( )+#%$&+'? >9 ( *+*%)$' >&0*%#$'? >, -. :%' 3;84 "#$%"$&' ( )#*&%$)+#' >, 0-%&&' ( $&+%&+&' >, #-%00'? ( )+#%$&+'? >9 ( *+*%)$"' >&0*%#"$'? >, -.0%-#)' ( +#0%)-*#'! "#$%"$&' ( )#*&%$)+#', &-%*#' ( $+"%&*.'

Läs mer

Mot bakgrund av utvecklingen i Mabi Sverige AB har styrelsen valt att skriva upp aktierna i bolaget med 10 MSEK vilket inte är resultatpåverkande.

Mot bakgrund av utvecklingen i Mabi Sverige AB har styrelsen valt att skriva upp aktierna i bolaget med 10 MSEK vilket inte är resultatpåverkande. Bokslutskommuniké 2013 Nettoomsättning under 2013 för Mabi Rent AB var 356 051 TKR (235 263) med ett resultat efter finansiella poster på -16 070 TKR (1 944). Resultat per aktie efter skatt för perioden

Läs mer

Delårsrapport januari - mars 2008

Delårsrapport januari - mars 2008 Delårsrapport januari - mars 2008 Koncernen * - Omsättningen ökade till 138,4 Mkr (136,9) - Resultatet före skatt 25,8 Mkr (28,6)* - Resultatet efter skatt 18,5 Mkr (20,6)* - Vinst per aktie 0,87 kr (0,97)*

Läs mer

Resultaträkning

Resultaträkning Resultaträkning 1999-07-01-1999-12-31 1998-07-01-1999-06-30 Kkr 6 månader 12 månader* Rörelsens intäkter m m Visa rad Visa rad Nettoomsättning 9 837 8 289 Aktiverat arbete för egen räkning 0 1 215 Summa

Läs mer

AIK FOTBOLL AB (publ) BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2010

AIK FOTBOLL AB (publ) BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2010 (NGM: AIK B) AIK FOTBOLL AB (publ) BOKSLUTSKOMMUNIKÉ : Nettoomsättningen för året uppgick till 106,5 MSEK (109,7) Koncernens rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) för året uppgick till -0,8 MSEK

Läs mer

Magasin 3, Frihamnsgatan 22, Stockholm, T , F E

Magasin 3, Frihamnsgatan 22, Stockholm, T , F E AD CITY MEDIA 2 4 6 SAMSUNG 508kvm SERGELS TORG, STOCKHOLM 8 TSEK 2016 jul-sep jul-sep 2016 jan-sep jan-sep jan-dec Nettoomsättning 20 529 9 976 67 094 36 079 53 696 Aktiverat arbete 0 0 0 0 850 Handelsvaror

Läs mer

Delårsrapport Januari mars 2015

Delårsrapport Januari mars 2015 Delårsrapport Januari mars 2015 Period 1 januari - 31 mars 2015 Nettoomsättningen uppgår till 68 650 (62 493) kkr motsvarande en tillväxt om 10 %. Rörelseresultatet före avskrivningar uppgår till 4 365

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖRSTA KVARTALET 2014

DELÅRSRAPPORT FÖRSTA KVARTALET 2014 DELÅRSRAPPORT FÖRSTA KVARTALET 2014 Första kvartalet Nettoomsättningen uppgick till 88,6 (85,4) Mkr Rörelseresultatet uppgick till 31,6 (28,2) Mkr, vilket motsvarade en marginal på 36 (33) % Resultatet

Läs mer

AIK FOTBOLL AB (publ.) DELÅRSRAPPORT FÖRSTA KVARTALET, JAN - MARS 2012

AIK FOTBOLL AB (publ.) DELÅRSRAPPORT FÖRSTA KVARTALET, JAN - MARS 2012 AIK FOTBOLL AB (publ.) DELÅRSRAPPORT FÖRSTA KVARTALET, JAN - MARS 2012 (NGM: AIK B) Första kvartalet 2012: Rörelsens intäkter för perioden uppgick till 16,6 MSEK (14,2). Koncernens rörelseresultat före

Läs mer

Bokslutskommuniké Paradox Entertainment AB (publ), räkenskapsåret 2005

Bokslutskommuniké Paradox Entertainment AB (publ), räkenskapsåret 2005 Bokslutskommuniké Paradox Entertainment AB (publ), räkenskapsåret 2005 Resultatet efter finansiella poster blev för helåret 13,2 Mkr (1,3) Omsättningen ökade med 54,7% till 24,9 Mkr (16,1) Nettomarginalen

Läs mer

Inission AB (publ) Delårsrapport 1 januari - 31 mars 2016

Inission AB (publ) Delårsrapport 1 januari - 31 mars 2016 Inission AB: org.nr 556747-189 Stålvägen 4, 684 92 Munkfors www.inission.com För mer information kontakta Fredrik Berghel, Koncernchef +46 732 2 22 1 fredrik.berghel@inission.com Inission AB (publ) Delårsrapport

Läs mer

Mabi Rent AB (publ.) Bokslutskommuniké 2012

Mabi Rent AB (publ.) Bokslutskommuniké 2012 Mabi Rent AB (publ.) Bokslutskommuniké 2012 Nettoomsättning under 2012 för Mabi Rent AB var 235 263 TKR (151 802), en ökning med 65% jämfört med 2011. Resultat efter finansiella poster var 3 298 TKR (6

Läs mer

Sida 1 av 9. Vindico Security AB (publ) DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN Rapportperioden

Sida 1 av 9. Vindico Security AB (publ) DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN Rapportperioden Sida 1 av 9 Vindico Security AB (publ) DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 2009-01-01 2009-03-31 Rapportperioden 2009-01-01 2009-03-31 Koncernens nettoomsättning i första kvartalet uppgick till 819 (1 068) tkr.

Läs mer

Nettoomsättningen uppgick till 26 585 (21 406) TSEK, en ökning med 24%. EBITDA uppgick till 5 492 (4 496) TSEK en ökning med 996 TSEK motsvarande 22%. EBITDA-marginalen uppgick till 20,7 (21,0)%,. Årets

Läs mer

H1 Communication AB (publ.) Kvartalsrapport Q1 2014

H1 Communication AB (publ.) Kvartalsrapport Q1 2014 H1 Communication AB (publ.) Kvartalsrapport Q1 214 1 Viktiga händelser Q1 214 Koncernens nyckeltal Nettoomsättning (MSEK) 25,7 Bruttomarginal 4,3% EBITDA (MSEK) 2,6 EBT 6,19% Eget kapital/aktie* (SEK),62

Läs mer

Magasin 3, Frihamnsgatan 22, Stockholm, T , F E

Magasin 3, Frihamnsgatan 22, Stockholm, T , F E AD CITY MEDIA 28 000 21 000 14 000 7 000 0 Q3-14 Q4-14 Q1-15 Q2-15 Q3-15 Q4-15 Q1-16 Q2-16 Oms EBITDA 5000 3750 2500 1250 0-1250 2 4 SAMSUNG 508kvm SERGELS TORG, STOCKHOLM 6 8 TSEK 2016 apr-jun 2015

Läs mer

Kiwok Nordic AB (publ) Org. nr. 556665-3068

Kiwok Nordic AB (publ) Org. nr. 556665-3068 Org. nr. 556665-368 Delårsrapport 1 jan 31 mars 211 Koncernen Koncernens nettoomsättning för perioden uppgick till (,83) MSEK Rörelseresultatet före av- och nedskrivningar för perioden uppgick till 1,45

Läs mer

Enligt tidigare redovisningsprinciper. Kostnader för material och underentreprenörer -4 187-4 187. Personalkostnader -4 548-4 548

Enligt tidigare redovisningsprinciper. Kostnader för material och underentreprenörer -4 187-4 187. Personalkostnader -4 548-4 548 resultaträkning Enligt Nettoomsättning 10 511 10 511 Kostnader för material och underentreprenörer -4 187-4 187 Personalkostnader -4 548-4 548 Avskrivningar materiella anläggningstillgångar -33-33 Avskrivningar

Läs mer

Inission AB (publ) Delårsrapport 1 januari -30 september 2015

Inission AB (publ) Delårsrapport 1 januari -30 september 2015 Inission AB: org.nr 556747-189 Stålvägen 4, 684 92 Munkfors www.inission.com För mer information kontakta Fredrik Berghel, Koncernchef +46 732 2 22 1 fredrik.berghel@inission.com Inission AB (publ) Delårsrapport

Läs mer

Delårsrapport Januari mars 2013

Delårsrapport Januari mars 2013 Delårsrapport Januari mars 2013 Period 1 januari - 31 mars 2013 Nettoomsättningen uppgår till 58 992 (43 057) kkr motsvarande en tillväxt om 37 %. Organisk tillväxt uppgår till 7 % Rörelseresultatet uppgår

Läs mer

Omsättningen uppgick till 62,3 MSEK (59,0) för kvartalet och 234,0 MSEK (167,0) för rapportperioden.

Omsättningen uppgick till 62,3 MSEK (59,0) för kvartalet och 234,0 MSEK (167,0) för rapportperioden. Delårsrapport januari - september 2008 Omsättningen uppgick till 62,3 MSEK (59,0) för kvartalet och 234,0 MSEK (167,0) för rapportperioden. Rörelseresultatet uppgick till 0,9 MSEK (1,8) för kvartalet och

Läs mer

Kiwok Nordic AB (publ) Bokslutskommuniké 1 januari 31 december 2009. Viktiga händelser under helåret 2009. Viktiga händelser efter rapportperioden

Kiwok Nordic AB (publ) Bokslutskommuniké 1 januari 31 december 2009. Viktiga händelser under helåret 2009. Viktiga händelser efter rapportperioden Kiwok Nordic AB (publ) Bokslutskommuniké 1 januari 31 december 2009 Koncernens nettoomsättning för perioden uppgick till 3,7 (-) MSEK Rörelseresultatet före av- och nedskrivningar för perioden uppgick

Läs mer

* Resultat före räntor, skatt, samt materiella och immateriella avskrivningar Gustavslundsvägen 143

* Resultat före räntor, skatt, samt materiella och immateriella avskrivningar Gustavslundsvägen 143 Delårsrapport, Fortsatt fokus på att öka antalet kunduppdrag Under tredje kvartalet 2014 visade Vendator ett negativt resultat. Rörelsemarginalen för koncernen uppgick till -3,2 procent och rörelseresultatet

Läs mer

Kvartalsrapport januari-mars 2010 januari mars 2010

Kvartalsrapport januari-mars 2010 januari mars 2010 Kvartalsrapport januari-mars 2010 januari mars 2010 Free2move laddar för kraftig expansion Nettointäkterna Q1 uppgick till 2,5 MSEK Rörelseresultatet uppgick till 0,5 MSEK Orderstock 14,2 MSEK 2,5 2 1,5

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 30 JUNI 2006

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 30 JUNI 2006 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 30 JUNI 2006 Insplanets resultat och omsättning utvecklas fortsatt starkt > Nettoomsättningen ökade med 180 procent till 23 974 (8 567) TSEK. > Rörelseresultatet förbättrades

Läs mer

Definition av nyckeltal framgår av årsredovisningen för 2016 FTA TREDJE KVARTALET 2017 JANUARI-SEPTEMBER För ytterligare information, kontakta

Definition av nyckeltal framgår av årsredovisningen för 2016 FTA TREDJE KVARTALET 2017 JANUARI-SEPTEMBER För ytterligare information, kontakta Q 3 Delårsrapport juli september 2017 Belopp i Mkr kvartal 3 jan-sep helår 2017 2016 2017 2016 2016 Nettoomsättning 256,9 245,4 851,0 847,4 1 109,2 Rörelseresultat före av- och nedskrivningar (EBITDA)

Läs mer

Fibernät i Mellansverige AB (publ)

Fibernät i Mellansverige AB (publ) Fibernät i Mellansverige AB (publ) Halvårsrapport 2017 8 februari 30 juni 2017 KONTAKTINFORMATION Fibernät i Mellansverige AB (publ) ett företag förvaltat av Pareto Business Management AB Jacob Anderlund,

Läs mer

TMT One AB (publ) Delårsrapport. 1 januari 30 juni 2001. HQ.SE Holding delat i två renodlade företag; HQ.SE Aktiespar och HQ.

TMT One AB (publ) Delårsrapport. 1 januari 30 juni 2001. HQ.SE Holding delat i två renodlade företag; HQ.SE Aktiespar och HQ. TMT One AB (publ) Delårsrapport 1 januari 30 juni 2001 Ökat ägande i Wihlborgs HQ.SE Holding delat i två renodlade företag; HQ.SE Aktiespar och HQ.SE Fonder HQ.SE Aktiespar har förvärvat Avanza Utvecklingen

Läs mer

Bokslutsrapport för Betting Promotion

Bokslutsrapport för Betting Promotion Bokslutsrapport för Betting Promotion Betting Promotions löpande verksamheten inom spelbranschen redovisar ett rörelseresultat, proforma för hela 2005, på 22 MSEK (21). Den totala spelomsättningen uppgick

Läs mer

EVERYSPORT MEDIA GROUP AB (Publ) DELÅRSRAPPORT JANUARI-MARS 2017

EVERYSPORT MEDIA GROUP AB (Publ) DELÅRSRAPPORT JANUARI-MARS 2017 EVERYSPORT MEDIA GROUP AB (Publ) DELÅRSRAPPORT JANUARI-MARS 2017 DELÅRSRAPPORT JAN-MARS 2017 SAMMANFATTNING JANUARI MARS 2017 Nettoomsättning: 22,1 mkr (9,9 mkr), tillväxt: 123% Rörelseresultat, EBITDA:

Läs mer

Delårsrapport H SWEMET AB. Epost Telefon ORG NUMMER

Delårsrapport H SWEMET AB. Epost Telefon ORG NUMMER Delårsrapport H1 2016 SWEMET AB ORG NUMMER Epost info@swemet.se Telefon 013-100580 Halvårsrapport januari - juni 2016 1 januari- 30 juni 2016 Nettoomsättningen minskade till 4865 (5967) TSEK Rörelseresultatet

Läs mer

Eolus Vind AB (publ) 556389-3956

Eolus Vind AB (publ) 556389-3956 Sida 1 av 9 DELÅRSRAPPORT För perioden 26-9-1 27-2-28 Eolus Vind AB (publ) 556389-3956 KONCERNEN Verksamheten Koncernen består av moderbolaget Eolus Vind AB (publ) och de helägda dotterbolagen Kattegatt

Läs mer

Mertiva DELÅRSRAPPORT. Mertiva AB (publ), Org nr 556530-1420 september 2014 februari 2015

Mertiva DELÅRSRAPPORT. Mertiva AB (publ), Org nr 556530-1420 september 2014 februari 2015 DELÅRSRAPPORT AB (publ), Org nr 556530-1420 september 2014 februari 2015 Perioden 1 september 2014 28 februari 2015 Nettoomsättningen uppgick till 0,0 (0,0) MSEK Rörelseresultatet uppgick till - 0,4 (-

Läs mer

KONCERNENS RESULTATRÄKNING 2006-10-01 2005-10-01 2006-01-01 2005-01-01

KONCERNENS RESULTATRÄKNING 2006-10-01 2005-10-01 2006-01-01 2005-01-01 KONCERNENS RESULTATRÄKNING 2006-10-01 2005-10-01 2006-01-01 2005-01-01 Belopp i kkr 2006-12-31 2005-12-31 2006-12-31 2005-12-31 Rörelsens intäkter m.m. Intäkter 88 742 114 393 391 500 294 504 88 742 114

Läs mer

Delårsrapport 1 JANUARI 31 MARS. Omsättningen för perioden uppgick till 21,3 miljoner kronor (23,7).

Delårsrapport 1 JANUARI 31 MARS. Omsättningen för perioden uppgick till 21,3 miljoner kronor (23,7). Delårsrapport 2008 1 JANUARI 31 MARS Omsättningen för perioden uppgick till 21,3 miljoner kronor (23,7). Resultatet (EBITA) för perioden uppgick till 2,4 miljoner kronor (2,7). Detta motsvarar en rörelsemarginal

Läs mer

Delårsrapport januari - september 2007

Delårsrapport januari - september 2007 Delårsrapport januari - september 2007 Koncernen * - Omsättningen ökade till 389,1 Mkr (364,3) - Resultatet före skatt 80,5 Mkr (83,2) - Resultatet efter skatt 59,2 Mkr (60,2) - Vinst per aktie 2,79 kr

Läs mer

Delårsrapport 556713-1056 2012-01-01-2012-03-31

Delårsrapport 556713-1056 2012-01-01-2012-03-31 Delårsrapport 556713-1056 2012-01-01-2012-03-31 Innehållsförteckning: Sida VD har ordet 1 Händelser efter rapportperioden 2 Kommande finansiella rapporter 2 Redovisningsprinciper 2 Aktien 2 Granskning

Läs mer

AIK FOTBOLL AB (publ.) NIOMÅNADERSRAPPORT JAN - SEPT 2012

AIK FOTBOLL AB (publ.) NIOMÅNADERSRAPPORT JAN - SEPT 2012 AIK FOTBOLL AB (publ.) NIOMÅNADERSRAPPORT JAN - SEPT 2012 (NGM: AIK B) Januari - September 2012: Nettoomsättningen för perioden uppgick till 85,6 MSEK (97,1). Koncernens rörelseresultat före avskrivningar

Läs mer

Happy minds make happy people H1 COMMUNICATION AB KVARTALSRAPPORT Q3 2011

Happy minds make happy people H1 COMMUNICATION AB KVARTALSRAPPORT Q3 2011 Happy minds make happy people H1 COMMUNICATION AB KVARTALSRAPPORT Q3 2011 Väsentliga händelser under tredje kvartalet 2011 Under tredje kvartalet har det sedan tidigare beslutade effektiviseringsprogrammet

Läs mer

Kiwok Nordic AB (publ) Org. nr. 556665-3068. Delårsrapport 1 juli 30 september 2013

Kiwok Nordic AB (publ) Org. nr. 556665-3068. Delårsrapport 1 juli 30 september 2013 Kiwok Nordic AB (publ) Org. nr. 556665-3068 Delårsrapport 1 juli 30 september 2013 Koncernen Koncernens nettoomsättning för perioden uppgick till 100,0 (50,6) TSEK Rörelseresultatet före av- och nedskrivningar

Läs mer

Delårsrapport Januari mars 2016

Delårsrapport Januari mars 2016 Delårsrapport Januari mars 2016 Period 1 januari - 31 mars 2016 Nettoomsättningen uppgår till 72 353 (68 650) kkr motsvarande en tillväxt om 5,4 %. Rörelseresultatet före avskrivningar uppgår till 2 339

Läs mer

H1 Communication AB (publ) kvartalsrapport. Happy minds make happy people

H1 Communication AB (publ) kvartalsrapport. Happy minds make happy people H1 Communication AB (publ) kvartalsrapport Q1 2012 Happy minds make happy people Väsentliga händelser under första kvartalet 2012 Under det första kvartalet har H1 startat sitt utökade samarbete med Homeenter

Läs mer

DELÅRSRAPPORT. 1 januari 2012 till 31 mars 2012. Keynote Media Group AB (publ)

DELÅRSRAPPORT. 1 januari 2012 till 31 mars 2012. Keynote Media Group AB (publ) 1 (13) Informationen lämnades för offentliggörande den 16 maj 2012 kl. 12.00. Keynote Media Groups Certified Adviser på First North är Remium AB. Tel. +46 8 454 32 00, ca@remium.com DELÅRSRAPPORT 1 januari

Läs mer

AIK FOTBOLL AB (publ.) DELÅRSRAPPORT FÖRSTA KVARTALET, JANUARI MARS 2015. Rörelsens intäkter för perioden uppgick till 27,7 MSEK (25,0).

AIK FOTBOLL AB (publ.) DELÅRSRAPPORT FÖRSTA KVARTALET, JANUARI MARS 2015. Rörelsens intäkter för perioden uppgick till 27,7 MSEK (25,0). AIK FOTBOLL AB (publ.) DELÅRSRAPPORT FÖRSTA KVARTALET, JANUARI MARS 2015 (NGM: AIK B) Första kvartalet 2015: Rörelsens intäkter för perioden uppgick till 27,7 MSEK (25,0). Koncernens rörelseresultat före

Läs mer

Delårsrapport från Gandalf AB (Publ) för januari juni 2002

Delårsrapport från Gandalf AB (Publ) för januari juni 2002 1 Delårsrapport från Gandalf AB (Publ) för januari juni 2002 Periodens resultat - 1,4 MSEK (- 14,7) Fortsatt positivt kassaflöde 8,7 MSEK (- 0,8) Affärsidé Gandalf är verksam som en nordisk leverantör

Läs mer

Koncernen. Avskrivningar Avskrivningarna för första halvåret 2011 uppgick till 9,8 Mkr (10,0).

Koncernen. Avskrivningar Avskrivningarna för första halvåret 2011 uppgick till 9,8 Mkr (10,0). Q2 Delårsrapport januari juni 2011 Koncernen Januari - Juni April - Juni Nettoomsättning 236,4 Mkr (232,8) Nettoomsättning 113,4 Mkr (117,7) Resultat före skatt 41,2 Mkr (38,7) Resultat före skatt 20,2

Läs mer

Sämre försäljning på grund av förseningar i projekt

Sämre försäljning på grund av förseningar i projekt Hexatronic Scandinavia AB (publ) Bokslutskommunike 1 september 2009 till 31 augusti 2010 Sämre försäljning på grund av förseningar i projekt På grund av flera förseningar i projekt har försäljningen minskat

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 januari 2015 31 mars 2015

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 januari 2015 31 mars 2015 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 januari 2015 31 mars 2015 Januari Mars 2015 Nettoomsättningen uppgick till 0,0 (0,0) MSEK. Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) uppgick till 0,5 (-0,6) MSEK. Resultat

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ FÖR VERKSAMHETSÅRET 2006 -BILAGA- Org nr 556376-6814. Innehållsförteckning

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ FÖR VERKSAMHETSÅRET 2006 -BILAGA- Org nr 556376-6814. Innehållsförteckning BOKSLUTSKOMMUNIKÉ FÖR VERKSAMHETSÅRET 2006 -BILAGA- Org nr 556376-6814 Innehållsförteckning Sida RESULTATRÄKNING 2 BALANSRÄKNING 3 BALANSRÄKNING 4 KASSAFLÖDESANALYS 5 NYCKELTAL OCH EGET KAPITAL 6 BYTE

Läs mer

DELÅRSRAPPORT

DELÅRSRAPPORT Verkställande direktören och styrelsen för New Equity Ventures International AB avger härmed följande delårsrapport för perioden 2013-01-01-2013-06-30. * Periodens intäkter under första halvåret minskade

Läs mer

Halvårsrapport Januari - juni 2014

Halvårsrapport Januari - juni 2014 Halvårsrapport Januari - juni 2014 Period 1 april 30 juni 2014 Nettoomsättningen uppgår till 81 127 (76 309) kkr motsvarande en tillväxt om 6 %. Rörelseresultatet före avskrivningar uppgår till 9 664 (8

Läs mer

DELÅRSRAPPORT. Mertiva AB (publ), Org nr januari 2016 juni 2016

DELÅRSRAPPORT. Mertiva AB (publ), Org nr januari 2016 juni 2016 DELÅRSRAPPORT Mertiva AB (publ), Org nr 556530-1420 januari 2016 juni 2016 Perioden 1 januari 2016 30 juni 2016 Nettoomsättningen uppgick till 0,0 (0,0)* MSEK Rörelseresultatet uppgick till -0,3 (-0,3)

Läs mer

Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ) Organisationsnummer: 556817-1812. Kvartalsrapport 20110101-20110930

Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ) Organisationsnummer: 556817-1812. Kvartalsrapport 20110101-20110930 Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ) Organisationsnummer: 556817-1812 Kvartalsrapport 21111-21193 VD HAR ORDET HYRESFASTIGHETSFONDEN MANAGEMENT SWEDEN AB (publ) KONCERNEN KVARTALS- RAPPORT

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1/1 31/ Årets koncernresultat är 12,4 MSEK (-14,1 MSEK). Vinsten per aktie är neg. kr. 0,31.

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1/1 31/ Årets koncernresultat är 12,4 MSEK (-14,1 MSEK). Vinsten per aktie är neg. kr. 0,31. Org.nr 556529-9293 BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1/1 31/12 2006 Årets koncernresultat är 12,4 MSEK (-14,1 MSEK). Vinsten per aktie är neg. kr. 0,31. Moderbolagets fakturering uppgick till 5,7 MSEK (7,3 MSEK) vilket

Läs mer

Delårsrapport för Xavitech AB (publ)

Delårsrapport för Xavitech AB (publ) T.+46(0) 611 55 61 00 F.+46(0) 611 78 25 10 E.info@xavitech.com W.xavitech.com Delårsrapport för Xavitech AB (publ) Januari mars Omsättningen minskade med 43 % till 1 190 tkr (2 093 tkr) Orderingången

Läs mer

Omsättningstillväxt Resultat per aktie minskade till -0,05 (0,02) SEK. Kassaflöde från den löpande verksamheten minskade med -3,4 (0,4) MSEK.

Omsättningstillväxt Resultat per aktie minskade till -0,05 (0,02) SEK. Kassaflöde från den löpande verksamheten minskade med -3,4 (0,4) MSEK. Delårsrapport 1 januari 30 september 2016 Koncernrapport 11 november 2016 Svagare tredje kvartal än förväntat JULI - SEPTEMBER (jämfört med samma period föregående år) Q3 2016 Nettoomsättningen minskade

Läs mer

DELÅRSRAPPORT 2011 Januari mars. Aktietorgetlistade bolaget Relation & Brand AB (556573-6500) presenterar idag första kvartalet 2011.

DELÅRSRAPPORT 2011 Januari mars. Aktietorgetlistade bolaget Relation & Brand AB (556573-6500) presenterar idag första kvartalet 2011. STOCKHOLM 2011-04-21 DELÅRSRAPPORT 2011 Januari mars Aktietorgetlistade bolaget Relation & Brand AB (556573-6500) presenterar idag första kvartalet 2011. Viktiga händelser under första kvartalet Omsättningen

Läs mer

Rullande tolv månader.

Rullande tolv månader. Koncernens nyckeltal 2017 2016 2016 Kv 1 Kv 1 Helår Omsättning, Mkr 86,6 81,4 283,9 Rörelseresultat, Mkr 12,7 11,1-30,9 Rörelsemarginal, % 14,7 13,7 neg Resultat efter finansiella poster, Mkr 12,2 10,9-31,8

Läs mer

+4% 0,9% n/a Q2 2015. Viss omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet

+4% 0,9% n/a Q2 2015. Viss omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet Delårsrapport 1 januari 30 juni 2015 Koncernrapport 14 augusti 2015 Viss omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet APRIL JUNI (jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen ökade med 4%

Läs mer

Happy minds make happy people. H1 Communication AB (publ) bokslutskommuniké

Happy minds make happy people. H1 Communication AB (publ) bokslutskommuniké Happy minds make happy people H1 Communication AB (publ) bokslutskommuniké 212 Bokslutskommuniké Väsentliga händelser under 212 Redan under 211 aviserade vi att planen för att nå ett kostnadseffektivare

Läs mer

AIK FOTBOLL AB (publ)

AIK FOTBOLL AB (publ) AIK FOTBOLL AB (publ) Delårsrapport Januari September (NGM: AIK B) Januari - September : Nettoomsättningen för perioden uppgick till 81,5 MSEK (75,1) Koncernens rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA)

Läs mer

Halvårsrapport Januari - juni 2016

Halvårsrapport Januari - juni 2016 Halvårsrapport Januari - juni 2016 Period 1 april 30 juni 2016 Nettoomsättningen uppgår till 100 849 (90 655) kkr motsvarande en tillväxt om 11,2 %. Rörelseresultatet före avskrivningar uppgår till 10

Läs mer

Delårsrapport januari-september 2006

Delårsrapport januari-september 2006 DELÅRSRAPPORT JANUARI SEPTEMBER 2006 Delårsrapport januari-september 2006 Nettoomsättningen för årets första nio månader uppgick till 7,5 MSEK (8,2 MSEK för helår 2005) Rörelseresultat -24,5 MSEK (-32,7

Läs mer

Halvårsrapport 556713-1056 2010-01-01-2010-06-30

Halvårsrapport 556713-1056 2010-01-01-2010-06-30 Halvårsrapport 556713-1056 2010-01-01-2010-06-30 Innehållsförteckning: Sida VD har ordet 1 Händelser efter rapportperioden 2 Kommande finansiella rapporter 2 Principer för delårsrapportens upprättande

Läs mer

Gullberg & Jansson AB (publ) Delårsrapport januari - juni 2012

Gullberg & Jansson AB (publ) Delårsrapport januari - juni 2012 Gullberg & Jansson AB (publ) Delårsrapport januari - juni 2012 Nettoomsättning 15 105 (12 816) KSEK Rörelseresultat 2 505 (2 806) KSEK Resultat efter skatt 1 873 (2 077) KSEK Resultat per aktie 0,43 (0,51)

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ FÖR FENIX OUTDOOR AB (publ) 2010-01-01 2010-12-31

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ FÖR FENIX OUTDOOR AB (publ) 2010-01-01 2010-12-31 BOKSLUTSKOMMUNIKÉ FÖR FENIX OUTDOOR AB (publ) 20100101 20101231 Koncernens rörelseintäkter uppgick till 1 351,6 (1 132,5) MSEK, en ökning med 19%. Koncernens rörelseresultat uppgick till 251,4 (171,7)

Läs mer

Delårsrapport 2009-07-01 2009-09-30

Delårsrapport 2009-07-01 2009-09-30 Delårsrapport 2009-07-01 2009-09-30 Highlights första tre kvartalen Ökad omsättning jämfört med föregående år Förbättrat rörelseresultat före och efter avskrivningar Ny grafisk profil och ny hemsida Rapportperioden

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 april juni 2016

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 april juni 2016 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 april 2016 30 juni 2016 April Juni 2016 Nettoomsättningen uppgick till 0,0 (0,0) MSEK. Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) uppgick till -1,7 (-0,8) MSEK. Resultat efter

Läs mer

+ 8% 32,2% + 62% God resultattillväxt första kvartalet

+ 8% 32,2% + 62% God resultattillväxt första kvartalet Delårsrapport 1 januari 31 mars 2012 Koncernrapport 9 maj 2012 God resultattillväxt första kvartalet JANUARI - MARS (jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen ökade 8% till 12,3 (11,4)

Läs mer

Delårsrapport Januari - september 2016

Delårsrapport Januari - september 2016 Delårsrapport Januari - september 2016 Period 1 juli 30 september 2016 Nettoomsättningen uppgår till 90 929 (83 192) kkr motsvarande en tillväxt om 9,3 %. Rörelseresultatet före avskrivningar uppgår till

Läs mer

Delårsrapport H1-2015. SWEMET AB E-post info@swemet.se Telefon +46 13 10 05 80 Fax +46 13 10 05 80 Org. number 556675-2142 www.swemet.

Delårsrapport H1-2015. SWEMET AB E-post info@swemet.se Telefon +46 13 10 05 80 Fax +46 13 10 05 80 Org. number 556675-2142 www.swemet. Delårsrapport H1-2015 SWEMET AB E-post info@swemet.se Telefon +46 13 10 05 80 Fax +46 13 10 05 80 Org. number 556675-2142 SWEMET H1 2015 FÖRSTA HALVÅRET 2015 Intäkterna uppgick till 6,3 MSEK (6,1) Resultatet

Läs mer

Delårsrapport 14 juni 30 september 2005. 1 (8) Roxi Stenhus Gruppen AB (publ) Organisationsnr: 556681-9149. Omsättning: Tkr 6 245

Delårsrapport 14 juni 30 september 2005. 1 (8) Roxi Stenhus Gruppen AB (publ) Organisationsnr: 556681-9149. Omsättning: Tkr 6 245 1 (8) Roxi Stenhus Gruppen AB (publ) Organisationsnr: 556681-9149 Tommarpsvägen 116 231 66 Trelleborg Tel: 0410-471 50 Fax: 0410-174 40 E-mail: Hemsida: roxi@roxistenhus.se www.roxistenhusgruppen.se Delårsrapport

Läs mer

Delårsrapport för Xavitech AB (publ)

Delårsrapport för Xavitech AB (publ) T.+46(0) 611 55 61 00 F.+46(0) 611 78 25 10 E.info@xavitech.com W.xavitech.com Delårsrapport för Xavitech AB (publ) Januari september Omsättningen minskade med 45 % till 2 875 tkr (5 196 tkr) Orderingången

Läs mer

Faktureringen under tredje kvartalet uppgick till 6,5 MSEK (2,5 MSEK), vilket är en ökning med 4,0 MSEK (156 %).

Faktureringen under tredje kvartalet uppgick till 6,5 MSEK (2,5 MSEK), vilket är en ökning med 4,0 MSEK (156 %). NFO DRIVES AB (Publ.) Org.nr 556529-9293 Delårsrapport 1/1 30/9 2012 Faktureringen under tredje kvartalet uppgick till 6,5 MSEK (2,5 MSEK), vilket är en ökning med 4,0 MSEK (156 %). Resultat efter skatt

Läs mer

Delårsrapport Q1 2010 MedCore AB (publ)

Delårsrapport Q1 2010 MedCore AB (publ) Medcore AB (Publ) Org.nr 556470-2065 Delårsrapport Q1 2010 MedCore AB (publ) Januari mars 2010 Nettoomsättningen uppgick till 14,9 (12,4) MSEK +20% EBITDA 0,6 (0,2) MSEK Resultat efter skatt uppgick till

Läs mer

Faktureringen under perioden uppgick till 5,8 MSEK (5,8 MSEK), ingen förändring mot föregående år.

Faktureringen under perioden uppgick till 5,8 MSEK (5,8 MSEK), ingen förändring mot föregående år. NFO DRIVES AB (Publ.) Org.nr 556529-9293 Delårsrapport 1/1 31/3 2016 Faktureringen under perioden uppgick till 5,8 MSEK (5,8 MSEK), ingen förändring mot föregående år. Operativt resultat för perioden är

Läs mer

VELCORA HOLDING AB Delårsrapport andra kvartalet 2016

VELCORA HOLDING AB Delårsrapport andra kvartalet 2016 VELCORA HOLDING AB Delårsrapport andra kvartalet 2016 Denna delårsrapport kompletterar tidigare publicerad delårsrapport avseende andra kvartalet 2016, vilken publicerades den 11 augusti 2016. Andra kvartalet

Läs mer

Delårsrapport 2013-07-01 2013-09-30

Delårsrapport 2013-07-01 2013-09-30 Delårsrapport 2013-07-01 2013-09-30 VD-rekrytering klar Sammanfattning tredje kvartalet 2013 Tillväxt på 13 % i Bolaget under tredje kvartalet. Tillväxten kommer från förvärvet Watchonwatch.com. Hedbergs

Läs mer

Bokslutskommuniké januari december 2014

Bokslutskommuniké januari december 2014 Bokslutskommuniké Bokslutskommuniké januari december Finansiell Översikt Nettoomsättning 103 073 112 278 197 358 217 150 Rörelseresultat 12 626-11 736 7 800-15 672 EBITDA 17 323-6 905 17 207-6 050 EBITDA

Läs mer

Hexatronic presenterar finansiell information för kalenderår 2016

Hexatronic presenterar finansiell information för kalenderår 2016 Hexatronic Group AB (publ) 556168-6360 Pressmeddelande 29 maj 2017 Hexatronic presenterar finansiell information för kalenderår 2016 På årsstämman den 15 december 2016 i Hexatronic Group AB (publ) beslutade

Läs mer

DELÅRSRAPPORT 2014. Aktiebolaget SCA Finans (publ) 556108-5688 2014-06-30

DELÅRSRAPPORT 2014. Aktiebolaget SCA Finans (publ) 556108-5688 2014-06-30 DELÅRSRAPPORT 2014 Aktiebolaget SCA Finans (publ) 556108-5688 2014-06-30 Verksamhet Aktiebolaget SCA Finans (publ) med organisationsnummer 556108-5688 och säte i Stockholm är ett helägt dotterbolag till

Läs mer

Kvartalsrapport januari - mars 2014

Kvartalsrapport januari - mars 2014 Kvartalsrapport januari - mars 2014 Omsättningen för januari-mars 2014 uppgick till 1 860 KSEK (4 980 KSEK) Rörelseresultatet före avskrivningar uppgick till -196 KSEK (473 KSEK) Rörelseresultatet uppgick

Läs mer

Malmbergs Elektriska AB (publ)

Malmbergs Elektriska AB (publ) Malmbergs Elektriska AB (publ) DELÅRSRAPPORT JANUARI - JUNI 2005 Q2 Delårsrapport i sammandrag Nettoomsättningen ökade med 13 procent till 216 485 (191 954) kkr Resultatet efter finansiella poster ökade

Läs mer

Delårsrapport för januari-mars 2015

Delårsrapport för januari-mars 2015 Delårsrapport för januari-mars 2015 Swedish National Road Consulting AB Delårsrapport 2015-03-31 Delårsrapport för perioden 2015-01-01 2015-03-31 Postadress: Box 4021 171 04 Solna Besöksadress: Hemvärnsgatan

Läs mer

Inission AB (publ) Delårsrapport 1 april - 30 juni 2016

Inission AB (publ) Delårsrapport 1 april - 30 juni 2016 Inission AB: org.nr 556747-189 Stålvägen 4, 684 92 Munkfors www.inission.com För mer information kontakta Fredrik Berghel, Koncernchef +46 732 2 22 1 fredrik.berghel@inission.com Inission AB (publ) Delårsrapport

Läs mer

Towork Sverige AB (publ) 556713-1056

Towork Sverige AB (publ) 556713-1056 Halvårsrapport för Towork Sverige AB (publ) 5567131056 20090101 20090630 Innehållsförteckning: Sida VD har ordet 2 Händelser efter rapportperioden 2 Kommande finansiella händelser 2 Principer för delårsrapportens

Läs mer

Delårsrapport Januari-mars 2015

Delårsrapport Januari-mars 2015 Delårsrapport Januari-mars 2015 Delårsrapport januari mars 2015 Dialect levererar it- och telekommunikation till små- och medelstora företag. Vi erbjuder ett brett utbud av produkter och tjänster och ser

Läs mer

Önskefoto AB delårsrapport

Önskefoto AB delårsrapport Önskefoto AB delårsrapport 1 Önskefoto AB (publ). Sölvesborg 2008-04-25 556211-8637 Delårsrapport 2008-01-01- tom 2008-03-31 Önskefoto fortsätter att bygga för framtiden Önskefoto antar Tyskland som ny

Läs mer

DELÅRSRAPPORT. jan-mars

DELÅRSRAPPORT. jan-mars DELÅRSRAPPORT jan-mars 2 0 1 7 2 3 DELÅRSRAPPORT JANUARI - MARS 2017 FÖRSTA KVARTALET 2017 Nettoomsättningen uppgick till 404 (393) tkr Rörelseresultatet uppgick till -5 136 (-6 928) tkr Kassaflödet från

Läs mer

Nordic Electronic Procurement Systems AB (publ) - Bokslutskommuniké januari december 2011

Nordic Electronic Procurement Systems AB (publ) - Bokslutskommuniké januari december 2011 Nordic Electronic Procurement Systems AB (publ) - Bokslutskommuniké januari december 2011 Den externa nettoomsättningen under perioden uppgick till 211 (0) tkr. Rörelseresultatet uppgick till 5 471 (1

Läs mer

Delårsrapport Januari mars 2017

Delårsrapport Januari mars 2017 Delårsrapport Januari mars 2017 Period 1 januari - 31 mars 2017 Nettoomsättningen uppgår till 84 399 (72 353) kkr motsvarande en tillväxt om 16,6 %. Rörelseresultatet före avskrivningar uppgår till 2 394

Läs mer

Delårsrapport 2010-01-01 2010-03-31

Delårsrapport 2010-01-01 2010-03-31 Delårsrapport 2010-01-01 2010-03-31 Delårsrapport Kvartal 1 2010 Sammanfattning Minskad omsättning på grund av mindre B2B intäkter och valutaeffekter. Förbättrat rörelseresultat. Outsourcing av produktion

Läs mer