En presentation av. Cisco Systems i Sverige

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "En presentation av. Cisco Systems i Sverige"

Transkript

1 En presentation av Cisco Systems i Sverige

2

3 Nu startar vi en ny revolution startade vi en revolution för kommunikation. Det var då datorer för första gången kunde dela data genom att koppla ihop olika nätverk med en router. Pionjärarbetet var också starten på Cisco Systems. Idag är nätverk betydligt mer än routrar. Och nätverk behöver göra mer än att enbart dela data. Sedan starten för Cisco för 20 år sedan har vi lett utvecklingen inom den IP-baserade nätverksteknologin. Vi har adderat switchar och routrar, gateways och brandväggar, telefoni och trådlösa nätverkskort. Vi har integrerat data, röst och video. Vi har tagit nätverket in i människors hem. Vi har byggt nätverk åt små kontor och för stora, globala koncerner. Vi har skapat nätverk som skyddar sig själva mot angrepp. Vi har levererat trådlösa nätverk. Vi har kombinerat hårdvara och mjukvara, expertis med erfarenhet. Vi har gjort nätverken smartare, större och snabbare. Men än är vi inte klara. Nu bygger vi nätverk för framtiden det intelligenta informationsnätet. Drivkraften är de utmaningar företag och organisationer står inför. Det intelligenta informationsnätet är därför mer än en teknikutmaning. Det är en vision som driver hela vår verksamhet. En vision om nätverk som kommer att förändra sättet på vilket vi arbetar, lever, leker och lär. Välkommen till Cisco Systems Sverige! 3

4 Det intelligenta informationsnätet. Vad har framgångsrika företag gemensamt? De flesta studier världen över mejslar ut tre starka kännetecken. Framgångsrika företag har mer kundfokus. Det kan låta som en självklarhet, men framgångsrika företag är betydligt mer kundorienterade än sina konkurrenter. De anpassar sig mer, snabbare och bättre efter kundernas behov i alla delar av företaget. De mäter, testar, intervjuar och undersöker ständigt vad kunderna efterfrågar och tycker. Framför allt är de snabbrörliga och har kortare ledtider än sina konkurrenter. Framgångsrika företag satsar på kärnverksamheten. I dag kan företag inte vara bäst på allt. Framgångsrika företag satsar på områden där man kan vara bättre än sina konkurrenter. De gör också en tydlig skillnad mellan sin kärnverksamhet och sin stödverksamhet. Framgångsrika företag standardiserar sin verksamhet. Man uppfinner inte hjulet om och om igen. Man utnyttjar komponentgemenskap, standardiserar, inför rutiner och processer. Man tänker i moduler och plattformar. Det här ger mer än lägre kostnader. Det frigör tid för det värdefullaste ett företag har: värdeskapande verksamhet. Vår tekniska vision det intelligenta informationsnätet. Vår vision för att kunna stötta företag framför allt virtuella nätverksbaserade företag kallar vi för visionen om det intelligenta informationsnätet. Vi drivs av övertygelsen om att det intelligenta informationsnätet mer än något annat kan bidra till företagets förmåga att arbeta säkert, optimera sin verksamhet och skapa tillväxt. En strategisk resurs med andra ord.

5 Lösningar som förändrar sättet vi arbetar, lever, leker och lär på. Krav på det intelligenta informationsnätet. När nätverken går från ren åtkomst till affärsnytta måste ramverket vara gemensamt. Självklart ska nätet vara tillgängligt, men det måste också vara tillförlitligt. Det är inte bara en fråga om att lägga till ett yttre skydd. Det måste vara inbyggt, intelligent och skydda på alla nivåer. Tanken med att nätet ska vara integrerat är grundläggande. Det handlar om att nätet själv måste uppfylla fler saker för att kunna förenkla din verksamhet. Saker som säkerhet, ip-telefoni och trådlös åtkomst måste vara integrerade i nätet. Här finns det störst potential att sänka dina integrations- och driftskostnader. Till sist måste nätverket vara anpassningsbart. Nätet måste göra fler saker automatiskt utan manuella kommandon. Vad det innebär för dig som kund. Säkrare, enklare, större flexibilitet och mer av allt till en lägre totalkostnad är en kort sammanfattning av det Cisco erbjuder dig som kund med den nya nätverksteknologin. Nätet kontrollerar till exempel om din pc är frisk när du kopplar in den på nätet. Om datorn är fri från virus kommer datorn att få tillträde. Är den smittad sätts den i karantän. Exemplen på nya säkerhetslösningar är många fler. Din verksamhet blir mer flexibel och kan snabbare anpassa sig till förändringar. Inbyggda applikationer ökar rörligheten för anställda. Det som tidigare tog veckor på grund av organisationsförändringar, kan nu räknas i timmar med bibehållen säkerhet. Lösningen ligger bland annat i sk virtuella nät. Lägre totalkostnader för ditt företag når du på fler sätt. Bland annat genom nya datalagringsnätverk, färre applikationer och enheter. Ciscos nya ISR-routrar (Integrerade Service Routrar) gör till exempel samma jobb som det tidigare krävdes sju enheter för. Allt detta är vad vi menar med det intelligenta informationsnätet, IIN.

6 Konvergens. Ett annat ord för framtid. En del kallar det för konvergens. Andra kallar det för triple play. Oavsett vad vi kallar det för är målet gemensamt att röst-, data- och video ska strömma genom en och samma kabel. I ett nätverk där den digitala kommunikationen samexisterar ställs helt nya krav. På säkerhet, på skalbarhet, på öppna lösningar och på helhetstänkande. IP-kommunikation. Lönsammare, enklare och bättre jämfört med traditionell telefoni är det mycket som talar för IP-telefoni. Med telefoni och data i samma nätverk kan du tryggt lämna ert gamla telefoninät. Framför allt lämnar du gamla kostnader. Nyckeln till IP-telefonins unika lönsamhet är att ditt företag faktiskt redan har den nödvändiga infrastrukturen ert eget datanätverk. Vi har upptäckt att Ciscos utrustning passar väldigt bra i ett öppet stadsnät tack vare den breda funktionaliteten. Umeå Energi UmeNet AB Nya funktioner där applikationer integreras med telefoni och video gör systemen enklare att använda och ökar produktiviteten. Dessutom är det en framtidssäker lösning. Ciscos erfarenhet av IP-telefoni är lång. Faktum är att vi har varit pionjärer och IP-telefoni ökar servicenivån och sänker kostnaderna för telefoni. Alcro-Beckers 6

7 drivit utvecklingen. Redan 2007 beräknas IP-telefoni vara större än vanlig telefoni. Bredband med värde. Vad tänker du på när du hör bredband? Teknik? Hastighet? På Cisco vill vi ta bredband ett steg längre att skapa bredband med värde. För företag, kommuner, organisationer och konsumenter handlar det om att få saker gjorda, bli bättre och rätt uppfattade. Allt sådant som leder till utveckling. Säkerhet och Self Defending Network. Kampen mot virus, maskar och intrång i nätverken stör allt mer den dagliga affärsverksamheten. Tiden är förbi när traditionella antivirustekniker kunde möta komplexa och föränderliga säkerhetshot. I dag måste säkerhetshoten mötas på systemnivå. Self Defending Network (SDN) är kanske det bästa exemplet på säkerhetslösningar från oss på Cisco. SDN erbjuder integrerat skydd i nätverken på flera olika nivåer. Med SDN får nätverken inbyggd intelligens för att klara alla de säkerhetskrav som ställs på ett nätverk. Till exempel kan nätverket kontrollera om virusskyddet på en pc har rätt nivå innan den tillåts komma åt kritiska resurser. Trådlös teknik ger många fördelar inom sjukvården. Vi använder det vid EKG, rondning på vår kvinnoklinik och vid sammanträden. Det är en smidig och mycket säker teknik. Genom att det trådlösa nätet också kan användas för IP-telefoni har den satsningen en hävstångseffekt som gör den framtidssäker. Örebro läns landsting 7

8 Trådlöst och mobilt allt mer lönsamt. Ekvationen är enkel. Ju mer medarbetarna har tillgång till nätverket, ju högre blir produktiviteten. När fler ges möjlighet att distansarbeta kan det avläsas som mätbar produktivitetsökning. Undersökningar pekar på upp till 40 procent högre produktivitet. Lösningen blir att de anställda får tillgång till det egna nätverket närhelst de behöver det och var de än befinner sig. De kan nå företagets intranät hemifrån, på kontoret, ute hos kunden och även från flyg och tåg. Det bästa av allt är att Ciscos trådlösa lösningar erbjuder samma höga säkerhet som fasta nätverk. Vi använder ett lagringsnät från Cisco för att hantera de ständigt ökade datamängderna Tack vare att alla användare delar på lagringsytorna får man bättre ekonomi och kapacitetsutnyttjande. Helsingborg stad Datalagringsnätverk att ompröva gammal teknik. Datamängderna varje företag eller myndighet samlar på sig fördubblas ungefär varje år. Det gör att man måste ompröva gammal teknik till förmån för nya, mer kostnadseffektiva lösningar. Vår långa erfarenhet från switching och routing har vi utnyttjat för datalagringsnätverken. Den nya tekniken kommer att revolutionera datalagringen de närmaste åren. Som kund kan du dela din infrastruktur på ett effektivare sätt med till exempel IP-teknik i SAN (Storage Area Network). Cisco är ledande med att kombinera IP-teknik i datalagringsnäten vilket ger dig som kund helt nya möjligheter. Switchar och routrar på en ny nivå. Utvecklingen för switchar och routrar har varit hissnande. Från relativt enkla produkter till intelligenta övervakare av nätverk med inbyggd säkerhet. I Ciscos nya ISR-routrar möts det mesta: stöd för IP-telefoni/ kommunikation, integrerade säkerhetsfunktioner, integrerad trådlös kommunikation. I själva verket ersätter en ISR-router det som det tidigare krävdes sju enheter för. Våra switchar och routrar är därför viktiga byggstenar i en helhetssyn i hur våra kunder kan bli mer dynamiska, kostnadseffektiva och produktiva. 8

9 I steg efter steg har vi på Cisco kunnat erbjuda tekniska innovationer. Ett exempel är de första routrarna som kan leverera data, röst, video i wire speed, dvs i den högsta möjliga hastighet som förbindelsen är byggd att hantera. Vi har till och med kommit med i Guinness World Records med världens snabbaste router som någonsin tillverkats. Den klarar av att ladda ner hela samlingen av skrivna dokument från USAs kongressbibliotek på 4,6 sekunder. Vi sökte en kostnadseffektiv och pålitlig lösning på vårt problem med tre olika växlar. Erasteel Kloster AB Hemmanätverk som knyter ihop ljud, bild och Internet. Cisco erbjuder också enkla och prisvärda nätverkslösningar för konsumenter och mindre företag under varumärket Linksys. De prisbelönta hemmanätverken erbjuder mycket av den avancerade funktionalitet som finns i företags-lan: röst, video och data, delade Internetaccesser, servrar, skrivare etc tillsammans med smarta tillbehör för att knyta ihop bild, ljud och Internet hemma.

10 Så här arbetar vi i Sverige. Genom att se våra produkter och tjänster i ett affärssammanhang delar vi den verklighet som våra kunder arbetar i: små, medelstora och stora företag, offentlig sektor, operatörer och konsumenter. Vår vision om det intelligenta informationsnätet ger dig fungerande helhetslösningar (end-to-end) som inte bara skapar bättre förutsättningar för den befintliga verksamheten, utan också öppnar nya möjligheter. Som kund ska du förvänta dig mycket av oss. Som världens ledande företag inom nätverksteknik kommer vi inte bara att uppfylla dina krav, utan också infria dina förhoppningar om att kunna arbeta snabbare, bättre och effektivare. Och ändå få tid över. Partnermodellen ger bästa möjliga service. Utan våra partners skulle vi inte kunna bygga lösningarna våra kunder efterfrågar. Cisco valde redan tidigt att samarbeta med partners som förser marknaden med tekniska lösningar och kompetens inom försäljning, design, integration/implementation, service och underhåll. Partnermodellen ger bästa möjliga service för dig som kund. Dessutom adderar det värde till dig som kund genom att våra partners har olika kompetensområden. Service, support och utbildning. Service och support erbjuder vi 24 timmar om dygnet via olika typer av avtalsnivåer. Utbildning bedriver vi i stor skala genom s k Cisco learning partners och andra utbildningspartners. Cisco Learning Credits och Cisco Certified Training är två exempel på utbildningsprogram vi erbjuder. Flexibla finansieringslösningar. Cisco Capital, Ciscos finansbolag, erbjuder innovativa och flexibla hyreslösningar för nätverk och telefoni till Ciscos kunder. Genom Cisco Capitals operationella hyresprogram blir den totala hyreskostnaden ofta lägre än köppriset. Corporate citizenship allt är inte business as usual. På Cisco har vi alltid betonat vårt ansvar som ett globalt företag i samhället. Inom Cisco har vi därför en hel organisation som arbetar med främst tre saker: förebygga fattigdom och nöd, öka tillgången till utbildning och ta ett större samhällsansvar. Att stödja olika projekt och behov med resurser har varit en del av vår företagskultur ända från start. På Cisco ser vi Internet och utbildning som två av de främsta krafterna för jämlikhet mellan människor och länder. På Cisco bedriver vi därför ett omfattande utbildningsprogram genom Cisco Networking Academy. Över en kvarts miljon studenter är inskrivna på nästan akademier i 152 länder. Enbart i Sverige finns över 70 akademier, folkhögskolor, universitet och tekniska skolor. 10

11

12 Cisco Systems är världsledande på nätverkslösningar för Internet. Våra hård- och mjukvarubaserade produkter och tjänster används för att skapa Internetlösningar för kommunikation med data, tal och video mellan personer, företag och länder oavsett skillnader i tid och plats. Så skulle nog många, helt korrekt, beskriva oss. Men frågar du våra kunder små, medelstora och stora företag, offentlig sektor, operatörer och konsumenter kan svaret bli helt annorlunda: Cisco hjälper oss att arbeta smartare, säkrare och effektivare. Hela vår verksamhet kretsar kring teknik och teknikutveckling. Och tekniken kommer alltid att vara viktig för oss men aldrig som ett mål, utan ett verktyg. Vår tekniska vision är det intelligenta informationsnätet som kommer att förändra sättet vi arbetar, lever, leker och lär på. Vi drivs av övertygelsen om det intelligenta informationsnätet som en strategisk resurs att det mer än något annat kan bidra till våra kunders förmåga att arbeta säkert, optimera sin verksamhet och skapa tillväxt. Vi grundades 1984 och har sedan dess vuxit till att bli ett av världens högst värderade och snabbast växande företag. I den här broschyren kan du läsa mer om Cisco Systems i Sverige.

IP-telefoni. Cisco IP Communication (IPC) mer än bara telefoni.

IP-telefoni. Cisco IP Communication (IPC) mer än bara telefoni. IP-telefoni. Cisco IP Communication (IPC) mer än bara telefoni. 2 En trygg partner för dig som funderar på en ny telefonilösning. I allt snabbare takt går nu svenska företag och organisationer över till

Läs mer

Datacenter från Cisco med Intel. Ingenting blir sig likt.

Datacenter från Cisco med Intel. Ingenting blir sig likt. Datacenter från Cisco med Intel. Ingenting blir sig likt. Tänk om. Tänk nytt. Förr sa man att alla vägar bär till Rom. Nu leder alla vägar till ett datacenter. Det mesta du gör i din verksamhet påverkar

Läs mer

Annons Hela denna tematidning är en annons från Mediaplanet Annons DIN GUIDE TILL IP-BASERAD KOMMUNIKATION MARS 2005. Varför IP-telefoni?

Annons Hela denna tematidning är en annons från Mediaplanet Annons DIN GUIDE TILL IP-BASERAD KOMMUNIKATION MARS 2005. Varför IP-telefoni? Annons Hela denna tematidning är en annons från Mediaplanet Annons En analytikers bild Anna Bager är välmeriterad Research Manager och Telekom-analytiker på IDC Nordics Sverigekontor. Hon ger oss en ögonblicksbild

Läs mer

Välkommen. Mia Irborg hälsar välkommen till ett nytt magasin, en ny koncern och en ny tid.

Välkommen. Mia Irborg hälsar välkommen till ett nytt magasin, en ny koncern och en ny tid. OITP 1 ETT MAGASIN FRÅN OFFICE IT-PARTNER Välkommen. Mia Irborg hälsar välkommen till ett nytt magasin, en ny koncern och en ny tid. JANUARI 2009 Kjell Gabrielsson berättar om hur du kan spara tid och

Läs mer

Framtidens datacenter

Framtidens datacenter nr 1 2013 STORAGE. EMC och NetApp om nästa generations infrastruktur Sidan 8 och 14 Framtidens datacenter I källaren, molnet eller både och? Per Sedihn: Nytt datacenter ny roll för IT Sidan 7 Möt Mats

Läs mer

Kraven på affärssystem har förändrats. Rätt infört blir affärssystem en strategisk fördel. 5 steg till en lyckad upphandling av affärsssystem

Kraven på affärssystem har förändrats. Rätt infört blir affärssystem en strategisk fördel. 5 steg till en lyckad upphandling av affärsssystem ANNONS HELA DENNA BILAGA ÄR EN ANNONS FRÅN IDG CUSTOM PUBLISHING 1 rapport från Exido AFFÄRSSYSTEM SÅ MAXIMERAR DU AFFÄRSNYTTAN Affärssystem en strategisk fördel Kraven på affärssystem har förändrats.

Läs mer

VEM ÄR PROACT OCH VAD TYCKER VÅRA KUNDER OM OSS?

VEM ÄR PROACT OCH VAD TYCKER VÅRA KUNDER OM OSS? VEM ÄR PROACT OCH VAD TYCKER VÅRA KUNDER OM OSS? EUROPAS LEDANDE FRISTÅENDE INTEGRATÖR PROACT HAR LEVERERAT IT-AR SEDAN 1994 VI LEVERERAR VERKSAMHETSNYTTA TILL VÅRA KUNDER Proact är Europas ledande fristående

Läs mer

Den mobile. medarbetaren. Ip-telefoni receptet hos Ica Sidan 8. Mobilitet skapar nya jobb Sidan 10. Med kontoret i handen Sidan 12

Den mobile. medarbetaren. Ip-telefoni receptet hos Ica Sidan 8. Mobilitet skapar nya jobb Sidan 10. Med kontoret i handen Sidan 12 Annons Hela denna bilaga är en annons från Provisa Information Annons Den mobile medarbetaren Mobilitet skapar nya jobb Sidan 10 Med kontoret i handen Sidan 12 Intervjun: Anders Gustafson Ip-telefoni receptet

Läs mer

ERICSSON ÅRSREDOVISNING 2006 ATT DRIVA FÖRÄNDRING OCH SKAPA MÖJLIGHETER

ERICSSON ÅRSREDOVISNING 2006 ATT DRIVA FÖRÄNDRING OCH SKAPA MÖJLIGHETER ERICSSON ÅRSREDOVISNING 2006 ATT DRIVA FÖRÄNDRING OCH SKAPA MÖJLIGHETER ERICSSON ÅRSREDOVISNING 2006 ERICSSON ÅRSREDOVISNING I SAMMANDRAG 2006 ERICSSON CORPORATE RESPONSIBILITY REPORT 2006 innehåll Årsredovisning

Läs mer

Affärsidé. Mål. Strategi

Affärsidé. Mål. Strategi Årsredovisning 2001 Affärsidé Mål Strategi Utfors ska leverera marknadens mest kostnadseffektiva och högkvalitativa bredbandsbaserade kommunikationstjänster, baserade på den senaste generationens IP-nätverk.

Läs mer

HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET UNIFIED COMMUNICATIONS

HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET UNIFIED COMMUNICATIONS ANNONS HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET ANNONS Nr.2 / Maj 2009 UNIFIED COMMUNICATIONS 4TIPS ÖKA DITT FÖRETAGS PRODUKTIVITET ILLUSTRATION: ALEX MAK Nya möjligheter: Genom smartare kommunikationslösningar

Läs mer

OITP. Dramatisk IT. Kungliga Dramatiska Teatern har investerat i virtualiseringslösningar för både serverdrift och desktopanvändning.

OITP. Dramatisk IT. Kungliga Dramatiska Teatern har investerat i virtualiseringslösningar för både serverdrift och desktopanvändning. OITP 1 ETT MAGASIN FRÅN OFFICE IT-PARTNER Dramatisk IT Kungliga Dramatiska Teatern har investerat i virtualiseringslösningar för både serverdrift och desktopanvändning. JANUARI 2010 Office IT-Partner satsar

Läs mer

BusinessPhone kommunikationssystem För enkel kommunikation

BusinessPhone kommunikationssystem För enkel kommunikation BusinessPhone BusinessPhone kommunikationssystem För enkel kommunikation För små till medelstora företag 2 Bygger på förenklad kommunikation för dynamiska företag. Små och medelstora företag är ofta lika

Läs mer

MODERN KOMMUNIKATION

MODERN KOMMUNIKATION ANNONS HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET ANNONS MODERN KOMMUNIKATION MARS 2006 Utan en tråd på företaget Trådlöst på kontoret drivs på av användningen i samtal över internet. Detta beteende

Läs mer

STORAGE. Hur säkert är ditt företag? Proact visar vägen till katastrofsäkring. Katastrofsäkring området under ständig utveckling Sidan 6

STORAGE. Hur säkert är ditt företag? Proact visar vägen till katastrofsäkring. Katastrofsäkring området under ständig utveckling Sidan 6 STORAGE. Katastrofsäkring området under ständig utveckling Sidan 6 EMC satsar både stort och smått Sidan 8 Proacts vd Olof Sand ser ljust på framtiden Sidan 10 NetApp fortsätter att växa Sidan 12 Hur säkert

Läs mer

Vi börjar med Affärsomsorg som handlar om hur vi gör affärer och skapar värde för våra kunder och aktieägare.

Vi börjar med Affärsomsorg som handlar om hur vi gör affärer och skapar värde för våra kunder och aktieägare. Ärade aktieägare, herr ordförande, kära kollegor, mina damer och herrar. Som ni vet så är hållbarhet, eller SKF Care som vi kallar det, vår ledstjärna sedan lång tid tillbaka. Det är lika viktigt för oss

Läs mer

4. Empiri. 4.1 Olle Burström, IBS. Empiri

4. Empiri. 4.1 Olle Burström, IBS. Empiri 4. I det här avsnittet kommer vi att återge den information som vi har samlat in. Vi har valt att presentera varje intervju för sig och indela dessa i sex olika avsnitt. Först presenterar vi företaget

Läs mer

En telefonväxel för alla företag.

En telefonväxel för alla företag. Powered by En telefonväxel för alla företag. En enkel telefonväxel för krävande företag. Tele2 Direct gör ditt företag effektivare och dina medarbetare mer tillgängliga. Ni behöver inte missa några inkommande

Läs mer

SAMMANHANG, ROLL & MÅL PROJEKTLEDARE

SAMMANHANG, ROLL & MÅL PROJEKTLEDARE SAMMANHANG, ROLL & MÅL PROJEKTLEDARE En beskrivning av tjänsten som Projektledare VÄLKOMMEN TILL IT- MÄSTAREN IT- mästaren startades av Martin Börjeskog och Rikard Westlund efter avslutade ekonomistudier

Läs mer

FOKUS. Text: Mattias Inghe Illustration: Anders Kjellberg. Så vänder du kaos till total kontroll. 20 TechWorld 3 2013 www.techworld.

FOKUS. Text: Mattias Inghe Illustration: Anders Kjellberg. Så vänder du kaos till total kontroll. 20 TechWorld 3 2013 www.techworld. Text: Mattias Inghe Illustration: Anders Kjellberg Så vänder du kaos till total kontroll 20 TechWorld 3 2013 Telefoniguld för it-avdelningen Att smartphones och därmed även företagets telefoni blir it-avdelningens

Läs mer

Borderless. news 1.0. PR I NT No. Nya kurser i CCNP R & S. Lars Arvidsson reder ut begreppen och skapar klarhet. Läs mer på sid 4.

Borderless. news 1.0. PR I NT No. Nya kurser i CCNP R & S. Lars Arvidsson reder ut begreppen och skapar klarhet. Läs mer på sid 4. news 1.0 PR I NT No Nya kurser i CCNP R & S. Lars Arvidsson reder ut begreppen och skapar klarhet. Läs mer på sid 4. Testa din kunskapsnivå. Vi berättar om en av våra dolda features på vår hemsida. Se

Läs mer

I DENNA UTGÅVA. Nyheter från Oracle. Kontakta Oracle. Minska kostnaderna. Oracle CRM On Demand. www.oracle.com/se/solutions/midsize.

I DENNA UTGÅVA. Nyheter från Oracle. Kontakta Oracle. Minska kostnaderna. Oracle CRM On Demand. www.oracle.com/se/solutions/midsize. Vår 2011 Nyheter från Oracle I DENNA UTGÅVA Minska kostnaderna Konsolidering är avgörande Oracle CRM On Demand Mer värde till en lägre kostnad Kontakta Oracle > 020 798 798 > contact-nordics_ww@oracle.com

Läs mer

IT-DRIFT. PayEx säkrar betalningar med Basefarm. » Sid 4. halva kostnaden år 2020. affärsverksamhetens IT-stöd

IT-DRIFT. PayEx säkrar betalningar med Basefarm. » Sid 4. halva kostnaden år 2020. affärsverksamhetens IT-stöd IT-DRIFT affärsverksamhetens IT-stöd ANNONS HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN IDG CREATIVE MEDIA ANNONS En klonad medarbetare i varje burk» sid 6 Expertpanelen» sid 11 Dubbla kapaciteten till halva

Läs mer

Gaffeln håller ordning på vad du äter - den intelligenta gaffeln kan programmeras till att kommunicera med tex en insulinpenna

Gaffeln håller ordning på vad du äter - den intelligenta gaffeln kan programmeras till att kommunicera med tex en insulinpenna Tekniknyheter och Trender från Prevas # 1 2008 Gaffeln håller ordning på vad du äter - den intelligenta gaffeln kan programmeras till att kommunicera med tex en insulinpenna Läs mer på sista sidan Prevas

Läs mer

Jobba effektivt & smart med. Internationell utrullning med effektiv metod. Usability sparar tid och pengar. Informationshantering när den är som bäst

Jobba effektivt & smart med. Internationell utrullning med effektiv metod. Usability sparar tid och pengar. Informationshantering när den är som bäst Nummer 11. Vår/Sommar 2014 Internationell utrullning med effektiv metod Informationshantering när den är som bäst Usability sparar tid och pengar Jobba effektivt & smart med Integrationslösningar får systemen

Läs mer

Rodeco. tar leken på allvar med nytt CRM-system

Rodeco. tar leken på allvar med nytt CRM-system ett magasin om produkter, tjänster och lösningar från dustin september 2014 pris 59 kr Rodeco levererar lekmiljöer till kunder i hela världen. Företagets vd, Daniel Lind, berättar hur ett skräddarsytt

Läs mer

IP-Only Telecommunication AB (publ.) Årsredovisning 2012

IP-Only Telecommunication AB (publ.) Årsredovisning 2012 IP-Only Telecommunication AB (publ.) Årsredovisning 2012 Innehåll 1 Finansiella highlights 2012 29 Koncernens balansräkning 2 Affärsidé, strategi och vision 30 Koncernens kassaflödesanalys 4 VD har ordet

Läs mer

Saabs säkerhetscenter ger företaget kortare ledtider och ökad säkerhet

Saabs säkerhetscenter ger företaget kortare ledtider och ökad säkerhet CONFIDENCE IN A CONNECTED WORLD SYMANTEC F.Y.I. #1 2007 Benny Krönfeldt, koncernsäkerhetschef på Saab: Saabs säkerhetscenter ger företaget kortare ledtider och ökad säkerhet DE NYA HOTEN KAN ALLVARLIGT

Läs mer

Kvadrat Management AB Way of Working

Kvadrat Management AB Way of Working Way of Working Organisationsnummer 556865-0302 KVADRAT MANAGEMENT WAY OF WORKING Står ditt företag inför ett förändringsarbete med långsiktiga konsekvenser för er verksamhet? Då kan vi erbjuda några av

Läs mer

Elektronisk handel: Status och trender

Elektronisk handel: Status och trender Telewia+i KFB &:TeLDOK Elektronisk handel: Status och trender Peter Fredholm V :(S Denna rapport i programmet Telematik 2001, tema: Telematik i näringslivet, utgör samtidigt KFB-rapport 1998:21 (ISBN 91-88868-94-X)

Läs mer