Datorlösningar för slutanvändare. Gör människor mer produktiva

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Datorlösningar för slutanvändare. Gör människor mer produktiva"

Transkript

1 Datorlösningar för slutanvändare Gör människor mer produktiva

2 Produktivitet Det är människorna som för ett företag framåt. Det är när de samarbetar som strategier och planer utvecklas och genomförs. Det är människor som skapar, tillhandahåller och säljer dina tjänster och produkter. Alla personer i företaget från expediten och kundtjänstrepresentanten till projektledaren, mellanchefen och VD:n behöver ha rätt verktyg för att göra jobbet, eftersom teknik mångdubblar personalens produktivitet. Kort sagt är produktivitet ett resultat av att människor och teknik samverkar. + novell.com/enduser 1

3 Den sista pusselbiten Med de rätta verktygen kan individer och grupper arbeta och samarbeta effektivt. Det innebär att mer blir gjort på kortare tid, till lägre kostnader. Novells lösningar för datortjänster för slutanvändare har nästa generations funktioner, och gör människor produktiva både individuellt och i grupp. Andra fördelar är att datormiljöerna kan anpassas efter varje persons behov och att det ingår IT-verktyg för driftsättning, hantering och skydd av de enheter och applikationer som medarbetarna använder. Tillsammans ger våra lösningar för datortjänster för slutanvändare en kraftfull och säker miljö som uppfyller företagets målsättningar för tjänstekvalitet, riskminimering och kostnader. De här lösningarna kan hjälpa dig med följande områden: Samarbete 1. E-post och kalenderfunktioner 2. Gruppsamarbete och sociala nätverk inom företaget 3. Kontorsproduktivitet 4. Lagrings- och utskriftshantering Enterprise Linux * Desktops 1. Tjock klient 2. Tunn klient Hantering av arbetsstationer 1. Hantering, standardisering och optimering av datorer 2. Användning och spårning av resurser 3. Säkerhet för arbetsstationer 2 3

4 Namn på sektion här samarbete Delad glädje är dubbel glädje. Att samarbeta är här förmågan att ansluta till, förmedla, förnya och förvara information och den är livsviktig på dagens arbetsplatser. Novells lösning för samarbete har den ledande teknik som medarbetarna behöver, tillsammans med den kompatibilitet och hanterbarhet som efterfrågas av IT-ansvariga. Med samarbetslösningar från Novell kan medarbetarna dela med sig av information och expertis, bevara organisationens kunskaper och automatisera affärsprocesser. Lika viktigt är att IT-teamen kan förenkla hanteringen av de blandade miljöer som är typiska för vår tids organisationer. Scenario 1: E-post och kalenderfunktioner Scenario 2: Gruppsamarbete och sociala nätverk inom företaget Scenario 3: Kontorsproduktivitet Scenario 4: Lagrings- och utskriftshantering 4 5

5 Samarbete Att vi arbetar så nära Novell innebär att vi ligger före med att anamma nya lösningar, vilket ger oss en fördel gentemot konkurrenterna. Till exempel driftsätter vi snart nya Novell Teaming + Conferencing. Olika avdelningar inom företaget kommer att kunna samarbeta med hjälp av wikis, bloggar, forum, snabbmeddelanden och delade arbetsytor. Vi har en rad komplicerade projekt med många berörda parter, så den här lösningen har potential att öka produktiviteten och den interna kommunikationen." 1 Jason Cowie IT-chef Macmahon Holdings 2 Scenario 1: E-post och kalenderfunktioner E-post, kalendrar, kontakter och uppgifter har varit ett självklart inslag i företagens kommunikations- och produktivitetssatsningar i många år. För att fungera effektivt i dagens mycket samarbetsbaserade och varierade arbetsmiljöer måste de här viktiga verktygen dock sträcka sig utanför organisationens väggar och kopplas samman med nästa generations samarbetsfunktioner. Nu behöver människor kunna koordinera sitt arbete med externa kollegor och få snabb åtkomst till wikis, bloggar och andra produktivitetsfrämjande Web 2.0-verktyg. Scenario 2: Gruppsamarbete och sociala nätverk inom företaget Du vet hur det kan vara: man försöker få ihop sin affärsplan, anbudsbegäran eller någon annan tidskänslig leverans, och funderar på vem som har expertisen man behöver eller vem som ska granska eller bidra till dokumentet, och man skickar omkring utkast som e-postbilagor. Arbetsteamet är utspritt, så du kämpar med krångliga konferenssystem och resebudgetar för personliga möten. Att förbättra teamproduktiviteten är inte lätt, men ingenting bidrar mer till företagets framgångar. De anställda på en kommun ödslade tid och pengar bara på att försöka kommunicera med varandra, eftersom kommunen inte hade något integrerat system för e-post och kalendrar. De anställda hade svårt att hålla kontakten, utbyta information och schemalägga möten. Hanteringen av bilagor från andra e-postapplikationer var krävande. Kommunen behövde en färdig lösning baserad på standarder för att personalen skulle kunna samarbeta ordentligt. Kommunen valde Novell eftersom våra produkter mötte alla deras krav, och skulle fortsätta att göra det en bra bit in i framtiden. Kommunen anlitade en partner till Novell för att få fart på planeringen, utformningen och implementeringen, samt få snabbare avkastning på sin investering. Sedan Novell GroupWise sattes i drift har personalen tillgång till produktivitetskontrollpaneler med personliga inställningar. De innehåller både traditionella verktyg och Web 2.0-verktyg som hjälper dem med alla typer av uppgifter. En typisk kontrollpanel består av en anpassad panel där e-post från kommunalfullmäktiges ordförande visas, paneler för dagens möten och viktiga kontakter, samt paneler för de RSS-flöden, bloggar, wikis och grupparbetsytor som den anställde använder oftast. De resurser som behövs oftast är lättåtkomliga, vilket får produktiviteten att skjuta i höjden. Anställda kan publicera sina egna kalendrar, söka igenom kollegers kalendrar från andra e-postsystem och skicka och ta emot mötesinbjudningar från och till olika system. När de behöver schemalägga möten, telefonkonferenser eller luncher så går det snabbare eftersom de slipper skicka en massa e-postmeddelanden fram och tillbaka för att hitta en tid som passar. Personer som ligger på olika e-postsystem behöver inte längre oroa sig för schemakrockar eller missade möten. De anställda får reda på vad som är på gång via påminnelser och meddelanden. E-post och information är tillgängligt dygnet runt tack vare den branschledande tillförlitligheten och möjligheten att klustra GroupWiseservrar. Kommunen har faktiskt drabbats av mindre än 10 timmars driftsavbrott sedan de implementerade GroupWise, och de har inte behövt starta om systemet sedan de startade det för drygt ett år sen. I framtiden kommer inte kommunens tjänster att störas när IT-avdelningen behöver göra en uppgradering. De enkla reparationsinstallationerna gör att användare, chefer och IT-personal kan hålla kontakten trots blandade plattformar och operativsystem. Oavsett vilka samarbetsrelaterade utmaningar kommunen ställs inför är de beredda tack vare Novell. GroupWise har de funktioner som kommunens medarbetare behöver för att jobba produktivt, från användning av mobila enheter till migrering av samarbetssystem och kontroll av e-postefterlevnad. GroupWise kan dessutom enkelt integreras med andra samarbetsprodukter från Novell, bl.a. grupparbetsytor, sociala nätverk inom företaget, lagrings- och utskriftshantering samt kontorsprogram. Resultatet är att kommunen kan fortsätta att utöka sin kapacitet för kommunikation och samarbete och på så sätt uppnå ännu bättre produktivitet på individ- och gruppnivå. En myndighet behövde ett bättre sätt att föra samman rätt personer så att de skulle kunna skapa, dela, diskutera och hantera information. Att omvandla 150 anställda, som dessutom var utspridda geografiskt, till högpresterande team var en enorm utmaning. Många anställda jobbade redan mobilt, och i princip alla behövde tillförlitlig åtkomst till arkivdokument, offentliga data och andra uppgifter, från alla platser och vid alla tidpunkter. En ytterligare svårighet var att teamets medlemmar behövde samarbeta med personer utanför myndigheten. De här utmaningarna på användarsidan visade sig dock bara vara toppen av isberget. På serversidan behövde myndigheten en lösning som skulle kunna integreras med de befintliga systemen samtidigt som den åtgärdade kostnaderna och ineffektiviteten som orsakades av alla resor till personliga möten. För att få till rätt typ av samarbete driftsatte myndigheten de funktioner för samarbete och sociala nätverk inom företaget som ingår i Novell Teaming + Conferencing. Nu har de anställda åtkomst till alla de resurser och den information de behöver, och de kan kommunicera med experter både innan- och utanför myndigheten. Med hjälp av de intuitiva grupparbetsytorna med inbyggda arbetsflöden kan teamen skapa och lagra dokument, spåra versioner och diskutera idéer i wikis och bloggar. Arbetsytorna är lättåtkomliga, oavsett om de anställda är på kontoret, på resa eller hemma. När någon slutar på myndigheten finns det arbete och innehåll som de arbetade med kvar i arbetsytan, så att andra kan ta över den personens uppgifter. Sedan kommunen implementerade Novell Teaming + Conferencing har deras resekostnader minskat och onlinemötena blivit mycket mer effektiva. De anställda använder lösningar för realtidssamarbete för att chatta och schemalägga röst- och webbkonferenser som kan ersätta personliga möten. De kan till och med skapa och redigera innehåll med hjälp av skrivbordsdelning och whiteboard, allt på några sekunder. Novell Teaming + Conferencing kan användas med många olika operativsystem, datorer, webbläsare och e-postplattformar. På grund av det kan myndigheten köra Teaming + Conferencing på sitt befintliga operativsystem från Microsoft * och integrera det med den e-postklient och de produktivitetsverktyg som de anställda redan använde. Myndigheten använder anpassade arbetsflöden för att automatisera manuella pappersbaserade processer. Arbetsflödet hanterar formulär och förfrågningar med hjälp av godkännandecykler, vilket innebär att det går snabbt att förse människor med utrustning, material, ID-brickor, åtkomstbehörigheter och andra resurser. Det bästa är att det är enkelt att skapa arbetsflöden, så de anställda har möjlighet att göra det själva utan att behöva ringa supporten. Slutligen utgör Novell Teaming + Conferencing ett spännande alternativ till egenutvecklad programvara. Tack vare det öppna källkodsprojektet Kablink kan kunder och partners inom gemenskapen hjälpa varandra genom att bidra med sina egna lösningar. På så sätt utvecklas nya funktioner snabbare, vilket resulterar i en mer komplett och kostnadseffektiv lösning för teamproduktivitet. 6 7

6 Samarbete Novells lösningar har hjälpt Usha Martin Group att skära ned på utgifter och förbättra användarnas produktivitet. Migreringen till SUSE Linux Enterprise Desktop har varit en framgång på alla sätt. Mr. Sunil Jala Vice President of IT Usha Martin Group Scenario 3: Kontorsproduktivitet 3 När de anställda får effektiva verktyg för ordbehandling, kalkylark, presentationer, ritprogram och databashantering, kan de få mer jobb gjort på kortare tid. När sådana enkla produktivitetsverktyg integreras med e-post och kalendrar, arbetsytor, wikis och bloggar kan produktiviteten öka exponentiellt eftersom medarbetarna kan dela ut information, interagera och samarbeta. OpenOffice.org Novell Edition erbjuder, till skillnad från de dyra traditionella kontorsprogrampaketen, ett prisvärt sätt att ge dina användare de verktyg de behöver för att skapa, behandla, granska och redigera dokument. Scenario 4: Lagrings- och utskriftshantering 4 För slutanvändarna finns det inget viktigare för produktiviteten än lagring, åtkomst och utskrift av dokument. Lösningar för lagringsoch utskriftshantering från Novell erbjuder en snillrik och regeldriven typ av lagringshantering. Den minskar lagringskostnaderna, hjälper till med regelefterlevnad och förbättrar säkerhetskopiering och återställning av viktiga data. Dessutom innehåller vår avancerade utskriftslösning en praktisk karta över företaget där användarna kan peka och klicka för att tilldela utskriftsjobb till alla skrivare i nätverket, utan att IT behöver blandas in. IT-avdelningen på en stor myndighet hanterar fler än datorer. Som fallet är hos alla myndigheter har de begränsade anslag, och deras utgifter granskas noga. Dessutom blev kompatibilitet en allt viktigare fråga på grund av allt samarbete med andra myndigheter. Ledningen ville dessutom att användarna skulle kunna få samma säkra åtkomst från alla arbetsstationer. Myndigheten behövde kort sagt ett säkert, flexibelt och kompatibelt kontorsprogrampaket som inte skulle öka kostnaderna eller försämra tillförlitligheten. Myndigheten bestämde sig för en datormiljö med öppen källkod vid sidan av sina befintliga arbetsstationer med Microsoft Windows *, och lösa kompatibilitetsfrågan genom att använda OpenOffice.org Novell Edition på båda plattformar. En Novell Platinum Partner SM hjälpte till med implementeringen av och utbildningen för ett system som bygger på Novell Open Workgroup Suite. Det är en omfattande infrastruktur och produktivitetslösning, som är helt baserad på öppen standard. I lösningen ingår Novell Open Enterprise Server, som ger myndigheten säkra och tillförlitliga arbetsgrupptjänster som bygger på SUSE Linux Enterprise Server; Novell GroupWise, som erbjuder nästa generations e-post, kalender och andra personliga produktivitetsverktyg; Novell ZENworks, som effektiviserar och automatiserar system- och resurshantering inom myndigheten; SUSE Linux Enterprise Desktop, en högpresterande och användarvänlig datormiljö; samt OpenOffice. org Novell Edition, ett kostnadseffektivt kontorsprogrampaket som är kompatibelt med Microsoft Office. Driftsättningen på fler än datorer var en otrolig framgång. Myndigheten kan nu åtnjuta flexibilitet och kostnadsbesparingar med en omfattande infrastruktur och en kontorsproduktivitetslösning som bygger på öppen standard. Än viktigare är att myndigheten, tack vare plattformsoberoende program med öppen källkod som OpenOffice.org, som fungerar lika bra i Linux som i Windows, har kommit en bra bit på väg att uppnå sina kompatibilitetsmål. De ekonomiska konsekvenserna är också tydliga för den som väljer Novell. Med stationära datorer får även en liten ökning av licensieringskostnaderna betydande ekonomiska konsekvenser. Men genom att migrera de flesta av sina datorer till Linux och OpenOffice. org gör sig myndigheten allt mindre känslig för de prisökningar som är normen hos många programleverantörer. Myndigheten uppskattar att migreringen till Novell Open Workgroup Suite, inklusive OpenOffice.org, har minskat deras licenskostnader med 50 procent, även om man räknar in underhållskostnaderna. Ett snabbt växande kommunalkontor kämpade med problem med prestanda och tillförlitlighet på grund av den avsevärda ökningen i mängden ostrukturerade data som de anställda behöver lagra. Servermaskinvaran gick mot slutet av sin livscykel, och det fanns ingen plats för det centraliserade lagringsutrymmet att växa mer. För att kunna leverera viktiga tjänster till sina invånare behövde kommunen ta fram snabbare och stabilare fil- och utskriftstjänster till sina anställda. Som många andra organisationer i den offentliga sektorn ville kommunen ha en lösning med öppen källkod för att slippa bli beroende av en viss leverantör och undvika dyra programlicenser. En noggrann utvärdering av de tillgängliga alternativen visade att Novell Open Enterprise Server var den enda produkten som kunde uppfylla kommunens krav på avancerade men prisvärda fil- och utskriftstjänster. Det här operativsystemet, som bygger på SUSE Linux Enterprise, har prisbelönta tjänster för filer och utskrifter, nätverk, kommunikation och samarbete med säkerhet, tillförlitlighet och storleksanpassning i särklass. Med hjälp av den inbyggda dynamiska lagringstekniken från Novell tog myndighetens IT-personal fram regler för automatisk identifiering av aktiva och inaktiva data, så att de båda kunde hanteras effektivt utifrån uppgifternas ålder. Aktiva data lagras på avancerade lagringsenheter med snabba åtkomsttider, medan inaktiva data lagras på band och andra billigare lager. Överföringen minskar kostnaderna för lagringshantering rejält, bidrar till regelefterlevnaden och förbättrar säkerhetskopiering och återställning av viktiga data. Det bästa är att övergången till billigare lagring är helt osynlig för användarna. För att få åtkomst till ett dokument, oavsett hur gammalt det är, öppnar den anställda helt enkelt mappen där han eller hon lagrade dokumentet och klickar på dokumentets namn. Den bakomliggande lagringshanteringstekniken går in, hittar filen och öppnar den åt användaren. Utskriftsfunktionerna är dessutom enklare och mer flexibla än tidigare. Anställda kan hitta skrivare utan ansträngning med hjälp av en grafisk karta över anläggningen. De klickar på önskad skrivare, och om så behövs hämtar systemet automatiskt den relevanta skrivardrivrutinen, skriver ut dokumentet och sparar skrivarens placering för framtida behov. Anställda kan skriva ut till den skrivare som är ansluten till deras dator, skrivaren i korridoren eller till och med en skrivare på ett annat kontor. Värdefulla nätverkstjänster som dessa gör det lättare för de anställda att göra sina jobb. Samtidigt elimineras en stor del av det behov av IT-support som personalen tidigare hade när ett viktigt dokument skulle hittas eller när någon behövde åtkomst till en viss skrivare. 8 9

7 Enterprise Linux Desktops Persondatorn har blivit personlig igen. En kontorsarbetare, en butiksexpedit och en supportmedarbetare har helt olika behov vad gäller datorer. Det är inte alla användare som behöver en fullmatad Windows-dator med överutvecklade funktioner, säkerhetsproblem och komplicerade licenser. Novell erbjuder valmöjligheter, bl.a. tjocka och tunna klienter, så att du kan få precis det du behöver för varje användare, och du betalar bara för det varje användare behöver. Enterprise Linux Desktop-lösningar från Novell gör dina användare produktiva, förbättrar datorsäkerheten och fungerar tillsammans med dina befintliga system, samtidigt som kostnaderna för inköp och långsiktigt ägande minskar. Scenario 1: Tjock klient Scenario 2: Tunn klient 10 11

8 Enterprise Linux Desktops "SUSE Linux Enterprise Desktop är ett professionellt, företagsinriktat Linux-paket som erbjuder alla de funktioner som finns i tillverkarspecifika lösningar, men till en bråkdel av priset." Michel Martin Director of the Strategy and Methodology Management Directorate Belgiska justitiedepartementet Scenario 1: Tjock klient 1 Du vill ge användarna ett användarvänligt och säkert system som kan driftsättas kostnadseffektivt på bärbara datorer i olika storlekar och arbetsstationer. Däremot har du inte råd med de dyra avgifterna för licenser, underhåll och support som programleverantörerna ofta tar ut. Som tur är finns SUSE Linux Enterprise Desktop från Novell. Vår enkla, effektiva teknik fungerar smidigt tillsammans med din befintliga IT-infrastruktur, inklusive Microsoft Windows. Dessutom ingår OpenOffice.org, Firefox*, klienter för e-post och snabbmeddelanden, integrerade multimediafunktioner, plug-and-play-funktioner för tusentals enheter och mycket mer. Scenario 2: Tunn klient 2 Att utrusta användare med stationära datorer är ett kostsamt förslag där det ingår dyra licens- och underhållsavtal och dyrbar maskinvara. Men hur annars ge sina medarbetare den datorkraft de behöver för att vara produktiva? Svaret är enkelt: tunna klienter. Linux är den perfekta plattformen för modellen med tunna klienter och serverbaserad databehandling. SUSE Linux Enterprise Thin Client från Novell är dessutom den enda Linux-plattformen i företagsklass på marknaden som minskar den totala ägandekostnaden, förbättrar säkerheten och ger alla fördelar med serverbaserad databehandling. Ett stort skoldistrikt med fler än elever ville försöka erbjuda varje elev en bärbar dator i en satsning som syftade till att hjälpa eleverna till bättre resultat i skolan och förbereda dem för 2000-talets utbildning, arbete och livsstil. Eleverna skulle få åtkomst till bärbara datorer med programvaruverktyg och -resurser. Frågan var bara hur. Kostnaden var, såklart, en viktig fråga, eftersom en skolas budget alltid är mycket begränsad. För att operativsystemet skulle vara till hjälp för eleverna och samtidigt vara ekonomiskt möjligt för skoldistriktet, måste det vara både överkomligt i pris, tillförlitligt och dessutom enkelt att använda och hantera. Distriktet valde SUSE Linux Enterprise Desktop från Novell som standardplattform för sin bärbara utbildningsmiljö. Satsningen ligger just nu i den första implementeringsfasen av tre som är planerade för de närmaste åren. Distriktet ser fram emot att driva det här programmet för att göra elevernas lärande mer personanpassat. Den nya datormiljön kommeratt ge alla deltagande elever betydelsefulla utbildningsupplevelser, särskilt de elever som inte har tillgång till dator i hemmet. Distriktet tror att det kommer att hjälpa eleverna att utveckla sina färdigheter och ge dem en bättre start inför världen utanför klassrummet. I den långsiktiga planen ingår elevåtkomst till ett hanterat nätverk där man ska erbjuda bl.a. Internet-/intranätuppkoppling för skoluppgifter, lärare och klasskamrater, så att eleverna ska kunna få åtkomst till utbildningsmaterial när och var som helst. Skoldistriktet planerar att använda de applikationer med öppen källkod som ingår i SUSE Linux Enterprise Desktop för att ge eleverna hjälpmedel för kontorsprogram, ljud och video, webbläsare, geografi, språkfärdigheter, matematik och vetenskap. I framtiden kan samarbets- och konferensfunktionerna underlätta inlärningen ännu mer genom att förenkla både samarbetet kring grupparbeten och interaktionen mellan lärare, personal och elever. En global tillverkare av produkter inom vattenkvalitet och -säkerhet behövde byta ut trådlösa terminaler på sin fabrik för att möjliggöra en enorm uppgradering av ERP-systemet (Enterprise Resource Planning). IT-avdelningen ville ha en datorlösning som gick att hantera centralt. Dessutom ville företaget ha utrymme för snabb tillväxt, och sökte därför en lösning med öppna och flexibla arbetsstationer som kan användas till mer än bara ERP. Det fanns dock inte utrymme i budgeten för att ersätta alla terminaler med dyra stationära datorer. Den perfekta lösningen på företagets problem visade sig vara SUSE Linux Enterprise Desktop för driftsättning på tunna klienter, kombinerat med Novell ZENworks för hantering av fler än datorer. Nu kör företaget SUSE Linux Enterprise Desktop på Neoware-maskinvara för tunna klienter * och har skapat en kompakt och effektiv lösning för fabriken. IT-personalen använder Novell ZENworks för hantering av datorerna från en central plats, vilket har minskat de löpande underhållskostnaderna avsevärt. De kan distribuera applikationer till Linux-datorerna på några timmar, och kan felsöka problem på ett kostnadseffektivt sätt utan att behöva besöka en viss plats. I framtiden kommer OpenOffice.org Novell Edition att ge dem tillgång till viktiga applikationer för kontorsproduktivitet. Företaget klarade av övergången till flexibla tunna klientdatorer till en bråkdel av det pris de skulle fått betala för Microsofts alternativ. SUSE Linux Enterprise Desktop på tunna klienter ger även bättre tillförlitlighet och en minskad total ägandekostnad. Eftersom datorerna är kompatibla med nya applikationer får användarna dessutom större flexibilitet och bättre åtkomst till applikationer från fabriksgolvet. Företaget valde att utnyttja Novell Technical Training-möjligheter för att ge sina anställda de kunskaper som krävs för att använda Novells teknik på ett effektivt sätt. Bland alternativen de valde kan nämnas instruktörsledd utbildning, självstudiematerial, Novell ATT (Advanced Technical Training ) och anpassad utbildning

9 Namn på sektion här Hantering av arbetsstationer Ge användarna handlingsfrihet samtidigt som du bevarar skyddet kring de system och data som de är anslutna till. Människor rör sig och arbetar över hela världen, och de använder sig av många olika enheter: stationära datorer, bärbara datorer, mobiltelefoner, handdatorer osv. Det du behöver är ett kostnadseffektivt sätt att tillhandahålla, hantera och skydda de enheter dina anställda behöver för att göra sitt jobb. Med Endpoint Management-lösningarna från Novell genomdrivs regler för konfiguration, efterlevnad och säkerhet för lokala och fjärranslutna enheter så att alla viktiga data skyddas även om en bärbar dator eller ett flashminne stjäls. Dessutom kan våra lösningar hantera hela livscykeln. De klarar identifiering av enheter, automatiserad konfiguration, leverans av programvara och uppdateringar, säkring av data och enheter samt ITtillgångsspårning. Scenario 1: Hantering, standardisering och optimering av stationära datorer Scenario 2: Användning och spårning av resurser Scenario 3: Säkerhet för arbetsstationer 14 15

10 Hantering av arbetsstationer Scenario 1: Standardisering och optimering av stationära datorer Ett universitet behövde minska kostnaderna och komplexiteten kring hantering av stationära och bärbara datorer. Miljön bestod av 700 stationära datorer i olika datasalar som låg utspridda över hela campus, plus stationära och bärbara datorer som användes av lärare och administratörer. Budgeten tillät inte separat IT-personal i varje byggnad för att ta hand om driftsättning av nya program eller användarnas problem. För att klara av kraven på service var IT-avdelningen tvungen att via fjärranslutning bibehålla standardkonfigurationer på de stationära datorerna i labben. Samtidigt behövde personalen optimera varje stationär dator med rätt konfiguration, inställningar och programvara utifrån användarroll, medlemskap i grupper, plats och säkerhetsbehov. Arbetet försvårades ytterligare av att många av universitetets stationära datorer endast anslöts till Internet emellanåt, eftersom personalen reste mellan olika forsknings- och läraruppdrag. 1 I de flesta nätverk ingår datorer som körs med Windows XP, Windows Vista* och Linux. Att hantera de här blandade miljöerna för med sig många problem. Du måste veta vad som finns och hur det används, och du måste ta fram effektiva processer för att klara av förändringar. Som Novell-kund kan du hantera stationära datorer utan att det blir besvärligt eller kostsamt. Vi hjälper dig att automatisera enhetsidentifiering, avbildning, konfigurations- och ändringshantering, programvarudistribution och fjärransluten problemlösning. Dessutom kan du med hjälp av våra virtualiseringstekniker isolera både kommersiella och anpassade applikationer, så att du slipper programvarukonflikter och undviker en mängd problem. Universitetet tog snabbt kontroll över sina bärbara och stationära datorer med Novell ZENworks Configuration Management. IT-personalen skapade en standardavbild och -konfiguration för de stationära datorerna i datasalarna. De här gemensamma datorerna var låsta, så att studenterna inte skulle kunna ändra inställningar, installera program eller orsaka problem på andra sätt. Eftersom personalen på universitetet hade så varierande behov av applikationer valde IT-avdelningen att satsa på individinriktad installation och hantering. ZENworks användes för att skapa ett anpassat skrivbord för varje användare, och både Active Directory * och Novell edirectory användes för information om användaridentitet. Applikationer, skrivbordsinställningar och skrivarkonfigurationer distribuerades automatiskt, och hanteras nu av fastställda regler. Universitetet virtualiserade dessutom den senaste Novell GroupWise-klienten för att minska testkraven, genomföra uppgraderingar snabbare och förenkla planeringen inför oväntade situationer. Novell ZENworks innehåller automatiserade IT-uppgifter som tidigare genomfördes manuellt, och har gjort att universitetet kunnat konsolidera sina IT-resurser och centralisera sin supportavdelning. Programuppdateringar distribueras nu utan att tekniker behöver röra vid varje bärbar eller stationär dator, och administratörerna kan få säker kontroll över alla stationära datorer via fjärranslutning. Därför spelar det ingen roll var datorn står geografiskt. När det händer att en hårddisk går sönder avbildas den nya disken via fjärranslutning, och datorn kommer i drift med exakt samma applikationer som före felet. Till och med de personanpassade skrivbordsbilderna återställs. Med hjälp av Novell ZENworks lyckades universitetet skära ned på hanteringskostnader, minska antalet supportsamtal och minska tiden det tar att lösa de problem som uppstår. Novell ZENworks gör att jag helt slipper besöka enskilda stationära datorer. Eftersom vi är så utspridda är det livsviktigt att kunna köra en virtuell supporttjänst, så att användare kan få IT-support oavsett var de befinner sig Vårt samarbete med Novell har inneburit stora skillnader för våra användare och för vår organisation. Utan Novell skulle vi inte ha klarat att förbättra vår servicekapacitet i den utsträckning vi hade planerat. Lynley Lee National IT Infrastructure Manager AgriQuality Vi upptäckte att våra användare tillbringade 80 procent av sin tid i GroupWise, så det var logiskt att ge dem tillgång till applikationerna utan att behöva lämna sin e-post Vi har heller aldrig haft några virus- eller maskangrepp med GroupWise och vi har en drifttid på 99,999 procent med Open Enterprise Server och Novell Cluster Services. Tom Lockhart IT Systems Manager Hastings and Prince Edward Counties Health Unit 16 17

11 Hantering av arbetsstationer Tack vare ZENworks Asset Management vet vi exakt vad som finns installerat, och var det finns. Att kunna inventera i realtid gör det enkelt för oss att efterleva villkoren i programlicenserna, och att hålla oss till våra uthyrningsscheman. Noah Broadwater Vice President of Information Services Sesame Workshop Scenario 2: Användning och spårning av resurser 2 Effektiv hantering av programvaruresurser är en viktig förutsättning för efterlevnad och medvetna inköp, med betoning på ordet effektiv. Många resurshanteringsverktyg ger helt enkelt inte tillförlitliga data. Information från filhuvudet är exempelvis det enda som används i många inventeringsprodukter, vilket leder till för hög beräkning, onödiga utgifter och risk för efterlevnadsbrott. I ZENworks Asset Management används intelligent resursidentifiering. Vår patenterade teknik är beprövad sedan mer än 14 år tillbaka, på fler än 10 miljoner datorer, och våra Endpoint Management-lösningar, som stöds av Novell ZENworks, erbjuder integrerad tillgångsinventering med tillförlitliga rapporter om jämkning mellan programanvändning och licenser. Scenario 3: Säkerhet för arbetsstationer 3 Ditt nätverk är aldrig säkrare än de stationära och bärbara datorer och andra slutpunkter som är anslutna till det. Det finns många olika slags hot, från virus och hackare till osäkra bärbara datorer eller USB-enheter från obehöriga som kan användas till att stjäla många gigabyte data. Att skydda alla nätverkets slutpunkter har blivit viktigare än någonsin, och att hålla dem aktuella med de senaste säkerhetsuppdateringarna är en absolut nödvändighet. Med Endpoint Management-lösningar från Novell kan du bygga upp starkast möjliga skydd kring dina värdefulla IT-tillgångar utan att användarnas produktivitet behöver bli lidande. IT-personalen på ett stort telekombolag hade problem med att hålla ordning på företagets maskin- och programvaruresurser. Moderbolaget förhandlade till sig globala licensavtal med stora leverantörer, och litade på att dotterbolagen skulle göra korrekta rapporter av licensanvändningen per månad så att de skulle kunna få bästa möjliga pris. För att hålla kostnaderna nere ville företaget se till att det inte betalade för programvara som inte användes. Utan korrekta siffror på antalet licenser som faktiskt användes kunde det vara så att företaget betalade för dyra program som låg oanvända i en mängd bärbara och stationära datorer. Utöver det ville företaget snabba upp förberedandet av månadsrapporter över licenserna, en tidskrävande process som krävde att flera anställda i olika avdelningar samlade in och sammanställde data från flera olika system. Firman tog kontakt med Novell och en av våra partners, och bad att få sina licenshanteringsverktyg och -procedurer granskade och en ny lösning framtagen. Idag samlar en enda Novell ZENworks-server in data från nästan klientenheter mestadels bärbara datorer och genererar en precis översikt över alla installerade program, inklusive versionsinformation, hot fix-paket och uppdaterade operativsystem. ZENworks-servern tillhandahåller aktuella rapporter där det anges vem som använder de olika typerna av licensierade program, och hur ofta de gör det. Därmed har företaget alla uppgifter som behövs för att kunna återkalla licenser som inte används. De kan även sammanställa information om inköp och kontrakt för att se till att tillgångarna också används. Utöver det har de ett förhandlingsläge där de kan förhandla om underhållsavtal för programvara utifrån den faktiska användningen, vilket minskar deras sammanlagda utgifter. Innan ZENworks implementerades tog det nästan tre dagar, varje månad, att ta fram licensrapporterna. Nu kan de ta fram rapporter som är både mer precisa och mer detaljerade med en enkel knapptryckning. Som nästa steg i sin satsning på resurshantering kommer företaget att lägga till en andra Novell ZENworks Asset Management-miljö för hantering av 400 servrar, vilket kommer ge ökad kontroll och bättre hantering av servermiljön. Ett snabbt växande finansföretag kunde inte längre upprätthålla säkerheten för alla sina bärbara och stationära datorer. Problemet förvärrades av den växande verksamheten och det ständigt växande WAN-nätverket. Fler än anställda fanns på olika lokalkontor. Företagets kärna var det mycket rörliga serviceteamet: varje kundtjänstrepresentant hanterade kundkonton via en bärbar dator. Om en bärbar dator anslöts till huvudkontoret via en oskyddad trådlös anslutning, eller om en bärbar dator blev stulen, skulle resultatet ha blivit katastrofalt för företaget, som verkar i en mycket konkurrensutsatt bransch. IT-personalen behövde kunna skydda alla slutpunkter vid alla tillfällen och utan undantag, oavsett om det handlade om stationära datorer på huvudkontoret eller bärbara datorer i utkanten av en försäljningsregion. Novell gav företaget precis vad det behövde. Vi gav dem funktioner för säkerhet för arbetsstationer och hantering i en och samma konsol, och bytte ut den förvirrande blandningen av olika verktyg och hanteringsprocedurer de hade använt tidigare. Säkerhetsteamet har nu ett sätt att driva igenom säkerhetsregler så att efterlevnad av både interna och myndigheternas regler på varje hanterad enhet garanteras. Slutanvändarna har blivit mycket nöjdare eftersom de slipper en massa meddelanden om säkerhetskonfigurationer de inte har utbildats för att utföra. Våra tekniska lösningar gav IT-administratörerna mycket god kontroll över alla respektive slutpunkter och dess applikationer, portar och brandväggar oavsett om det systemet ligger innanför eller utanför företagets brandvägg. Alla slutpunkter skyddas nu av Novell ZENworks Endpoint Security Management och Novell ZENworks Patch Management. Data krypteras automatiskt, och säkerheten bestäms av regler, inte av användarnas åtgärder. Om en enhet blir stulen kan inte de data den innehåller användas av obehöriga. IT-administratörerna kontrollerar externa portar, flyttbara media och enheter genom att aktivera regler som alltid genomdriver säkerhetsregler. När företagets enheter och gästenheter ansluter till nätverket så kontrolleras att de uppfyller företagets säkerhetsriktlinjer, och om det behövs sätts de i karantän där de erbjuds en enkel lösning på problemet. Utesäljarna förlorar inte längre en massa värdefull tid på att konfigurera trådlösa kort. Trådlösa enheter och nätverksanslutningar kontrolleras centralt, och säkerhetsregler genomdrivs automatiskt och transparent. I samarbete med Novell har IT-personalen lyckats minska tiden det tar att uppdatera alla arbetsstationer rejält, och se till att operativsystemen, applikationerna och skyddsverktygen mot skadlig programvara är installerade och aktuella. Kunniga konsulter, som certifierats av Novell, hjälpte företaget att driftsätta en anpassningsbar och enkel metod för att skapa, distribuera, upprätthålla och övervaka säkerhetsregler på arbetsstationer Om en arbetsstation inte uppvisar efterlevnad eller bryter mot en policy får IT-administratörerna ett meddelande och problemet korrigeras automatiskt

12 Sammanfattning Med våra infrastrukturprogram och vårt system av partners integrerar vi på Novell blandade IT-miljöer, så att människor och teknik kan samverka. Blandade IT-miljöer är en verklighet i nästan alla organisationer, och vi förstår att det inte får underminera konkurrenskraften. Vi ger företag runtom i världen en möjlighet att hantera sina blandade IT-miljöer på ett sätt som minskar kostnaderna, komplexiteten och riskerna. Oavsett vilka lösningar det är du behöver datortjänster för slutanvändare, identitet och säkerhet eller datacenter så har vi verktygen för att ge människor nya möjligheter vad gäller prestanda och affärsverksamheten. Låt oss hjälpa dig att få din blandade IT att samverka. Novell Making IT Work As One novell.com/enduser 20 21

13 Novell, Inc. 404 Wyman Street Waltham, MA 02451, USA Novell Svenska AB Kronborgsgränd Kista, Sweden Tel: +46 (8) Fax: +46 (8) Copyright 2009 Novell, Inc. Med ensamrätt. Novell, Novell-logotypen, N-logotypen, GroupWise, SUSE och ZENworks är registrerade varumärken, Advanced Technical Training, edirectory, Making IT Work As One, Novell Cluster Services och Kablink är varumärken och Novell Platinum Partner är ett tjänstmärke som tillhör Novell, Inc. i USA och i andra länder. * Alla varumärken från tredje part tillhör respektive ägare. 463-SV

Viktiga tips för en säker och stabil IT-miljö på ditt företag!

Viktiga tips för en säker och stabil IT-miljö på ditt företag! Viktiga tips för en säker och stabil IT-miljö på ditt företag! Att upprätta, underhålla och bibehålla en säker och stabil IT-miljö är inte så omständligt som man kan tro. På ett mindre företag handlar

Läs mer

OITP. Dramatisk IT. Kungliga Dramatiska Teatern har investerat i virtualiseringslösningar för både serverdrift och desktopanvändning.

OITP. Dramatisk IT. Kungliga Dramatiska Teatern har investerat i virtualiseringslösningar för både serverdrift och desktopanvändning. OITP 1 ETT MAGASIN FRÅN OFFICE IT-PARTNER Dramatisk IT Kungliga Dramatiska Teatern har investerat i virtualiseringslösningar för både serverdrift och desktopanvändning. JANUARI 2010 Office IT-Partner satsar

Läs mer

Marty Parker, huvudansvarig, UniComm Consulting, LLC Don Van Doren, huvudansvarig, UniComm Consulting, LLC

Marty Parker, huvudansvarig, UniComm Consulting, LLC Don Van Doren, huvudansvarig, UniComm Consulting, LLC Uppnå kostnads och resursbesparingar med Unified Communications Hur Unified Communications kan erbjuda föregripande åtgärder i kärva ekonomiska tider och hur Microsofts UC lösningar kan förverkliga dessa

Läs mer

Välkommen. Mia Irborg hälsar välkommen till ett nytt magasin, en ny koncern och en ny tid.

Välkommen. Mia Irborg hälsar välkommen till ett nytt magasin, en ny koncern och en ny tid. OITP 1 ETT MAGASIN FRÅN OFFICE IT-PARTNER Välkommen. Mia Irborg hälsar välkommen till ett nytt magasin, en ny koncern och en ny tid. JANUARI 2009 Kjell Gabrielsson berättar om hur du kan spara tid och

Läs mer

VEM ÄR PROACT OCH VAD TYCKER VÅRA KUNDER OM OSS?

VEM ÄR PROACT OCH VAD TYCKER VÅRA KUNDER OM OSS? VEM ÄR PROACT OCH VAD TYCKER VÅRA KUNDER OM OSS? EUROPAS LEDANDE FRISTÅENDE INTEGRATÖR PROACT HAR LEVERERAT IT-AR SEDAN 1994 VI LEVERERAR VERKSAMHETSNYTTA TILL VÅRA KUNDER Proact är Europas ledande fristående

Läs mer

I DENNA UTGÅVA. Nyheter från Oracle. Kontakta Oracle. Minska kostnaderna. Oracle CRM On Demand. www.oracle.com/se/solutions/midsize.

I DENNA UTGÅVA. Nyheter från Oracle. Kontakta Oracle. Minska kostnaderna. Oracle CRM On Demand. www.oracle.com/se/solutions/midsize. Vår 2011 Nyheter från Oracle I DENNA UTGÅVA Minska kostnaderna Konsolidering är avgörande Oracle CRM On Demand Mer värde till en lägre kostnad Kontakta Oracle > 020 798 798 > contact-nordics_ww@oracle.com

Läs mer

En guide till Software Asset Management (SAM) Licenshantering.

En guide till Software Asset Management (SAM) Licenshantering. En guide till Software Asset Management (SAM) Licenshantering. Hur du förvaltar och underhåller programvarulicenser som ditt företag har investerat i. Innehåll Vad är Software Asset Management (SAM)? Software

Läs mer

HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET UNIFIED COMMUNICATIONS

HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET UNIFIED COMMUNICATIONS ANNONS HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET ANNONS Nr.2 / Maj 2009 UNIFIED COMMUNICATIONS 4TIPS ÖKA DITT FÖRETAGS PRODUKTIVITET ILLUSTRATION: ALEX MAK Nya möjligheter: Genom smartare kommunikationslösningar

Läs mer

Kraven på affärssystem har förändrats. Rätt infört blir affärssystem en strategisk fördel. 5 steg till en lyckad upphandling av affärsssystem

Kraven på affärssystem har förändrats. Rätt infört blir affärssystem en strategisk fördel. 5 steg till en lyckad upphandling av affärsssystem ANNONS HELA DENNA BILAGA ÄR EN ANNONS FRÅN IDG CUSTOM PUBLISHING 1 rapport från Exido AFFÄRSSYSTEM SÅ MAXIMERAR DU AFFÄRSNYTTAN Affärssystem en strategisk fördel Kraven på affärssystem har förändrats.

Läs mer

Rodeco. tar leken på allvar med nytt CRM-system

Rodeco. tar leken på allvar med nytt CRM-system ett magasin om produkter, tjänster och lösningar från dustin september 2014 pris 59 kr Rodeco levererar lekmiljöer till kunder i hela världen. Företagets vd, Daniel Lind, berättar hur ett skräddarsytt

Läs mer

Ny version! möjligheter. Viktigt! Installera idag! Nyheter i version 12 De viktigaste uppdateringarna i ditt Mamut-system.

Ny version! möjligheter. Viktigt! Installera idag! Nyheter i version 12 De viktigaste uppdateringarna i ditt Mamut-system. Ny version! Viktig uppdatering av Mamut Business Software INNEHÅLL: Nyheter i version 12 De viktigaste uppdateringarna i ditt Mamut-system. Ger dig nya möjligheter Sida 2-5 Mamut One Nästa generations

Läs mer

IT-DRIFT. PayEx säkrar betalningar med Basefarm. » Sid 4. halva kostnaden år 2020. affärsverksamhetens IT-stöd

IT-DRIFT. PayEx säkrar betalningar med Basefarm. » Sid 4. halva kostnaden år 2020. affärsverksamhetens IT-stöd IT-DRIFT affärsverksamhetens IT-stöd ANNONS HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN IDG CREATIVE MEDIA ANNONS En klonad medarbetare i varje burk» sid 6 Expertpanelen» sid 11 Dubbla kapaciteten till halva

Läs mer

Säkerhet och virtuella skrivbordsmiljöer

Säkerhet och virtuella skrivbordsmiljöer WhitePaper Säkerhet och virtuella skrivbordsmiljöer Företag och organisationer arbetar mer mobilt och flexibelt än någonsin tidigare. Den högre förändringstakten ökar trycket på IT-avdelningen att snabbt

Läs mer

TEKNIK- PLATTFORM. Den perfekta lösningen till ett företag som växer idag och blir en större verksamhet imorgon.

TEKNIK- PLATTFORM. Den perfekta lösningen till ett företag som växer idag och blir en större verksamhet imorgon. JANUARI 2008 : NR. 3 I DETTA NUMMER: SPOTLIGHT Få dina affärsinformationssystem att arbeta ännu hårdare dag efter dag. TEKNIK- PLATTFORM Den perfekta lösningen till ett företag som växer idag och blir

Läs mer

Saabs säkerhetscenter ger företaget kortare ledtider och ökad säkerhet

Saabs säkerhetscenter ger företaget kortare ledtider och ökad säkerhet CONFIDENCE IN A CONNECTED WORLD SYMANTEC F.Y.I. #1 2007 Benny Krönfeldt, koncernsäkerhetschef på Saab: Saabs säkerhetscenter ger företaget kortare ledtider och ökad säkerhet DE NYA HOTEN KAN ALLVARLIGT

Läs mer

MOBILE OFFICE. Mötet på nätet. 10 ton

MOBILE OFFICE. Mötet på nätet. 10 ton Standardlogotype Logotype utan övertoningar. Används när färgantalet är begräsnat Pantone 307 EC Process C 100% M 0 % Y 0% K 27% Klarröd C 0% M 100 % Y 100% K 0% Pantone 308 EC Process C 100% M 0 % Y 0%

Läs mer

STORAGE. Hur säkert är ditt företag? Proact visar vägen till katastrofsäkring. Katastrofsäkring området under ständig utveckling Sidan 6

STORAGE. Hur säkert är ditt företag? Proact visar vägen till katastrofsäkring. Katastrofsäkring området under ständig utveckling Sidan 6 STORAGE. Katastrofsäkring området under ständig utveckling Sidan 6 EMC satsar både stort och smått Sidan 8 Proacts vd Olof Sand ser ljust på framtiden Sidan 10 NetApp fortsätter att växa Sidan 12 Hur säkert

Läs mer

ALBIHNS LÖSNINGSKUND HOS DUSTIN: När alla inköp samordnas blir prisbilden lägre och administrationen av licenserna förenklas. Grön it kommer starkt

ALBIHNS LÖSNINGSKUND HOS DUSTIN: När alla inköp samordnas blir prisbilden lägre och administrationen av licenserna förenklas. Grön it kommer starkt Simply Faster Solutions VIPSERVICE Snabbare service till storkunder 8 REPORTAGE En vilja att tänka på kundens bästa 20 ANALYS Samarbete säkerställer kundnyttan 26 REPORTAGE Albihns satsar på bättre likviditet

Läs mer

Den mobile. medarbetaren. Ip-telefoni receptet hos Ica Sidan 8. Mobilitet skapar nya jobb Sidan 10. Med kontoret i handen Sidan 12

Den mobile. medarbetaren. Ip-telefoni receptet hos Ica Sidan 8. Mobilitet skapar nya jobb Sidan 10. Med kontoret i handen Sidan 12 Annons Hela denna bilaga är en annons från Provisa Information Annons Den mobile medarbetaren Mobilitet skapar nya jobb Sidan 10 Med kontoret i handen Sidan 12 Intervjun: Anders Gustafson Ip-telefoni receptet

Läs mer

8TIPS LYFT FÖRETAGET TILL NÄSTA NIVÅ CLOUD COMPUTING. Nr. 2 / Mars 2010

8TIPS LYFT FÖRETAGET TILL NÄSTA NIVÅ CLOUD COMPUTING. Nr. 2 / Mars 2010 ANNONS HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET Nr. 2 / Mars 2010 Med dagstidningens räckvidd och facktidningens fokus ANNONS CLOUD COMPUTING 8TIPS FOTO: ANGELICA ENGSTRÖM RETUSCH: ALEX MAK

Läs mer

Luleå Universitet löste sina ITIL-frågor. Möt Sanjeev från ManageEngine. Region Halland har ökat lösningsgraden. Rederi Ab Eckerö valde rätt

Luleå Universitet löste sina ITIL-frågor. Möt Sanjeev från ManageEngine. Region Halland har ökat lösningsgraden. Rederi Ab Eckerö valde rätt EN KUNDTIDNING FRÅN INUIT 1 2014 Reportage från ManageEngine Användarkonferens 2013 SID 4 Luleå Universitet löste sina ITIL-frågor SID 6 Möt Sanjeev från ManageEngine SID 10 Region Halland har ökat lösningsgraden

Läs mer

Affärssystem som molntjänst

Affärssystem som molntjänst En studie om vilka för- och nackdelar företag upplever med affärssystem som molntjänst ERP systems as a service A study covering the perceived benefits and cons of companies using ERP systems as a service

Läs mer

Camilla Högström, IT-ansvarig på Operan: » s.4»

Camilla Högström, IT-ansvarig på Operan: » s.4» Maj 04 Sverige allra först Var sjätte timme på kontoret slarvas bort. Det läste jag i en undersökning om effektiviteten i 300 europeiska företag för en tid sedan. Resultaten visade att vi hanterar e-post,

Läs mer

Papperslösa sammanträden

Papperslösa sammanträden Papperslösa sammanträden Rapport 2012-10-19 Ulf Gustafsson Sammanfattning Övergripande kan man säga att projektet har upplevts övervägande positivt, man ser en utvecklingspotential från styrgruppen och

Läs mer

Aastra MX-ONE TM En helhetslösning från telefoni till multimedia

Aastra MX-ONE TM En helhetslösning från telefoni till multimedia Aastra MX-ONE TM En helhetslösning från telefoni till multimedia Utforska MX-ONE-lösningen och se alla fördelar Upptäck MX-ONE-lösningen... Med drygt fyrtio års erfarenhet inom avancerad företagskommunikation

Läs mer

global expansion » s.8»»» Från monopol till Slut på fiffel i redovisningen s.4 Så skapar telejätten ordning och reda s.14

global expansion » s.8»»» Från monopol till Slut på fiffel i redovisningen s.4 Så skapar telejätten ordning och reda s.14 Februari 2005, nr. 1, www.microsoft.se/business Sarbanes-Oxley: Slut på fiffel i redovisningen s.4 TeliaSonera: Så skapar telejätten ordning och reda s.14 Lunds Universitet: Centralstyrt funkar i Lund

Läs mer

I DENNA UTGÅVA. Nyheter från Oracle. Produktspotlight. Dialog. Informationssäkerhet. www.oracle.com/goto/data-security/se.

I DENNA UTGÅVA. Nyheter från Oracle. Produktspotlight. Dialog. Informationssäkerhet. www.oracle.com/goto/data-security/se. Sommar 2009 Nyheter från Oracle I DENNA UTGÅVA Dialog Ta reda på hur du kan hantera kraven på regelefterlevnad och samtidigt skydda viktig information. Informationssäkerhet Upptäck hur du kan möta kraven

Läs mer

Kostnadsbesparingar med standardiserat Client Management

Kostnadsbesparingar med standardiserat Client Management 2006-06-01 Kostnadsbesparingar med standardiserat Client Management Client Management är ett begrepp som motsvarar hanteringen av klientdatorer i en ITmiljö. Ett vanligt krav inom Client Management idag

Läs mer

Mitel Solidus ecare. Smart kommunikation för utmärkt kundservice. En helt integrerad, komplett lösning för företagskommunikation

Mitel Solidus ecare. Smart kommunikation för utmärkt kundservice. En helt integrerad, komplett lösning för företagskommunikation Mitel Solidus ecare Smart kommunikation för utmärkt kundservice En helt integrerad, komplett lösning för företagskommunikation De företag som lyckas bäst är de sombäst förstår och tillgodoser kundernasbehov.

Läs mer

Bättre styrning av transportföretag

Bättre styrning av transportföretag Oraclet Tidningen för dig som använder Oracles programvaror Nr 3 Oktober 2008 Bättre styrning av transportföretag med Business Intelligence vid ratten Sidan 8 Besök Oracle Fusion Middleware och BPM Forum

Läs mer