Datorlösningar för slutanvändare. Gör människor mer produktiva

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Datorlösningar för slutanvändare. Gör människor mer produktiva"

Transkript

1 Datorlösningar för slutanvändare Gör människor mer produktiva

2 Produktivitet Det är människorna som för ett företag framåt. Det är när de samarbetar som strategier och planer utvecklas och genomförs. Det är människor som skapar, tillhandahåller och säljer dina tjänster och produkter. Alla personer i företaget från expediten och kundtjänstrepresentanten till projektledaren, mellanchefen och VD:n behöver ha rätt verktyg för att göra jobbet, eftersom teknik mångdubblar personalens produktivitet. Kort sagt är produktivitet ett resultat av att människor och teknik samverkar. + novell.com/enduser 1

3 Den sista pusselbiten Med de rätta verktygen kan individer och grupper arbeta och samarbeta effektivt. Det innebär att mer blir gjort på kortare tid, till lägre kostnader. Novells lösningar för datortjänster för slutanvändare har nästa generations funktioner, och gör människor produktiva både individuellt och i grupp. Andra fördelar är att datormiljöerna kan anpassas efter varje persons behov och att det ingår IT-verktyg för driftsättning, hantering och skydd av de enheter och applikationer som medarbetarna använder. Tillsammans ger våra lösningar för datortjänster för slutanvändare en kraftfull och säker miljö som uppfyller företagets målsättningar för tjänstekvalitet, riskminimering och kostnader. De här lösningarna kan hjälpa dig med följande områden: Samarbete 1. E-post och kalenderfunktioner 2. Gruppsamarbete och sociala nätverk inom företaget 3. Kontorsproduktivitet 4. Lagrings- och utskriftshantering Enterprise Linux * Desktops 1. Tjock klient 2. Tunn klient Hantering av arbetsstationer 1. Hantering, standardisering och optimering av datorer 2. Användning och spårning av resurser 3. Säkerhet för arbetsstationer 2 3

4 Namn på sektion här samarbete Delad glädje är dubbel glädje. Att samarbeta är här förmågan att ansluta till, förmedla, förnya och förvara information och den är livsviktig på dagens arbetsplatser. Novells lösning för samarbete har den ledande teknik som medarbetarna behöver, tillsammans med den kompatibilitet och hanterbarhet som efterfrågas av IT-ansvariga. Med samarbetslösningar från Novell kan medarbetarna dela med sig av information och expertis, bevara organisationens kunskaper och automatisera affärsprocesser. Lika viktigt är att IT-teamen kan förenkla hanteringen av de blandade miljöer som är typiska för vår tids organisationer. Scenario 1: E-post och kalenderfunktioner Scenario 2: Gruppsamarbete och sociala nätverk inom företaget Scenario 3: Kontorsproduktivitet Scenario 4: Lagrings- och utskriftshantering 4 5

5 Samarbete Att vi arbetar så nära Novell innebär att vi ligger före med att anamma nya lösningar, vilket ger oss en fördel gentemot konkurrenterna. Till exempel driftsätter vi snart nya Novell Teaming + Conferencing. Olika avdelningar inom företaget kommer att kunna samarbeta med hjälp av wikis, bloggar, forum, snabbmeddelanden och delade arbetsytor. Vi har en rad komplicerade projekt med många berörda parter, så den här lösningen har potential att öka produktiviteten och den interna kommunikationen." 1 Jason Cowie IT-chef Macmahon Holdings 2 Scenario 1: E-post och kalenderfunktioner E-post, kalendrar, kontakter och uppgifter har varit ett självklart inslag i företagens kommunikations- och produktivitetssatsningar i många år. För att fungera effektivt i dagens mycket samarbetsbaserade och varierade arbetsmiljöer måste de här viktiga verktygen dock sträcka sig utanför organisationens väggar och kopplas samman med nästa generations samarbetsfunktioner. Nu behöver människor kunna koordinera sitt arbete med externa kollegor och få snabb åtkomst till wikis, bloggar och andra produktivitetsfrämjande Web 2.0-verktyg. Scenario 2: Gruppsamarbete och sociala nätverk inom företaget Du vet hur det kan vara: man försöker få ihop sin affärsplan, anbudsbegäran eller någon annan tidskänslig leverans, och funderar på vem som har expertisen man behöver eller vem som ska granska eller bidra till dokumentet, och man skickar omkring utkast som e-postbilagor. Arbetsteamet är utspritt, så du kämpar med krångliga konferenssystem och resebudgetar för personliga möten. Att förbättra teamproduktiviteten är inte lätt, men ingenting bidrar mer till företagets framgångar. De anställda på en kommun ödslade tid och pengar bara på att försöka kommunicera med varandra, eftersom kommunen inte hade något integrerat system för e-post och kalendrar. De anställda hade svårt att hålla kontakten, utbyta information och schemalägga möten. Hanteringen av bilagor från andra e-postapplikationer var krävande. Kommunen behövde en färdig lösning baserad på standarder för att personalen skulle kunna samarbeta ordentligt. Kommunen valde Novell eftersom våra produkter mötte alla deras krav, och skulle fortsätta att göra det en bra bit in i framtiden. Kommunen anlitade en partner till Novell för att få fart på planeringen, utformningen och implementeringen, samt få snabbare avkastning på sin investering. Sedan Novell GroupWise sattes i drift har personalen tillgång till produktivitetskontrollpaneler med personliga inställningar. De innehåller både traditionella verktyg och Web 2.0-verktyg som hjälper dem med alla typer av uppgifter. En typisk kontrollpanel består av en anpassad panel där e-post från kommunalfullmäktiges ordförande visas, paneler för dagens möten och viktiga kontakter, samt paneler för de RSS-flöden, bloggar, wikis och grupparbetsytor som den anställde använder oftast. De resurser som behövs oftast är lättåtkomliga, vilket får produktiviteten att skjuta i höjden. Anställda kan publicera sina egna kalendrar, söka igenom kollegers kalendrar från andra e-postsystem och skicka och ta emot mötesinbjudningar från och till olika system. När de behöver schemalägga möten, telefonkonferenser eller luncher så går det snabbare eftersom de slipper skicka en massa e-postmeddelanden fram och tillbaka för att hitta en tid som passar. Personer som ligger på olika e-postsystem behöver inte längre oroa sig för schemakrockar eller missade möten. De anställda får reda på vad som är på gång via påminnelser och meddelanden. E-post och information är tillgängligt dygnet runt tack vare den branschledande tillförlitligheten och möjligheten att klustra GroupWiseservrar. Kommunen har faktiskt drabbats av mindre än 10 timmars driftsavbrott sedan de implementerade GroupWise, och de har inte behövt starta om systemet sedan de startade det för drygt ett år sen. I framtiden kommer inte kommunens tjänster att störas när IT-avdelningen behöver göra en uppgradering. De enkla reparationsinstallationerna gör att användare, chefer och IT-personal kan hålla kontakten trots blandade plattformar och operativsystem. Oavsett vilka samarbetsrelaterade utmaningar kommunen ställs inför är de beredda tack vare Novell. GroupWise har de funktioner som kommunens medarbetare behöver för att jobba produktivt, från användning av mobila enheter till migrering av samarbetssystem och kontroll av e-postefterlevnad. GroupWise kan dessutom enkelt integreras med andra samarbetsprodukter från Novell, bl.a. grupparbetsytor, sociala nätverk inom företaget, lagrings- och utskriftshantering samt kontorsprogram. Resultatet är att kommunen kan fortsätta att utöka sin kapacitet för kommunikation och samarbete och på så sätt uppnå ännu bättre produktivitet på individ- och gruppnivå. En myndighet behövde ett bättre sätt att föra samman rätt personer så att de skulle kunna skapa, dela, diskutera och hantera information. Att omvandla 150 anställda, som dessutom var utspridda geografiskt, till högpresterande team var en enorm utmaning. Många anställda jobbade redan mobilt, och i princip alla behövde tillförlitlig åtkomst till arkivdokument, offentliga data och andra uppgifter, från alla platser och vid alla tidpunkter. En ytterligare svårighet var att teamets medlemmar behövde samarbeta med personer utanför myndigheten. De här utmaningarna på användarsidan visade sig dock bara vara toppen av isberget. På serversidan behövde myndigheten en lösning som skulle kunna integreras med de befintliga systemen samtidigt som den åtgärdade kostnaderna och ineffektiviteten som orsakades av alla resor till personliga möten. För att få till rätt typ av samarbete driftsatte myndigheten de funktioner för samarbete och sociala nätverk inom företaget som ingår i Novell Teaming + Conferencing. Nu har de anställda åtkomst till alla de resurser och den information de behöver, och de kan kommunicera med experter både innan- och utanför myndigheten. Med hjälp av de intuitiva grupparbetsytorna med inbyggda arbetsflöden kan teamen skapa och lagra dokument, spåra versioner och diskutera idéer i wikis och bloggar. Arbetsytorna är lättåtkomliga, oavsett om de anställda är på kontoret, på resa eller hemma. När någon slutar på myndigheten finns det arbete och innehåll som de arbetade med kvar i arbetsytan, så att andra kan ta över den personens uppgifter. Sedan kommunen implementerade Novell Teaming + Conferencing har deras resekostnader minskat och onlinemötena blivit mycket mer effektiva. De anställda använder lösningar för realtidssamarbete för att chatta och schemalägga röst- och webbkonferenser som kan ersätta personliga möten. De kan till och med skapa och redigera innehåll med hjälp av skrivbordsdelning och whiteboard, allt på några sekunder. Novell Teaming + Conferencing kan användas med många olika operativsystem, datorer, webbläsare och e-postplattformar. På grund av det kan myndigheten köra Teaming + Conferencing på sitt befintliga operativsystem från Microsoft * och integrera det med den e-postklient och de produktivitetsverktyg som de anställda redan använde. Myndigheten använder anpassade arbetsflöden för att automatisera manuella pappersbaserade processer. Arbetsflödet hanterar formulär och förfrågningar med hjälp av godkännandecykler, vilket innebär att det går snabbt att förse människor med utrustning, material, ID-brickor, åtkomstbehörigheter och andra resurser. Det bästa är att det är enkelt att skapa arbetsflöden, så de anställda har möjlighet att göra det själva utan att behöva ringa supporten. Slutligen utgör Novell Teaming + Conferencing ett spännande alternativ till egenutvecklad programvara. Tack vare det öppna källkodsprojektet Kablink kan kunder och partners inom gemenskapen hjälpa varandra genom att bidra med sina egna lösningar. På så sätt utvecklas nya funktioner snabbare, vilket resulterar i en mer komplett och kostnadseffektiv lösning för teamproduktivitet. 6 7

6 Samarbete Novells lösningar har hjälpt Usha Martin Group att skära ned på utgifter och förbättra användarnas produktivitet. Migreringen till SUSE Linux Enterprise Desktop har varit en framgång på alla sätt. Mr. Sunil Jala Vice President of IT Usha Martin Group Scenario 3: Kontorsproduktivitet 3 När de anställda får effektiva verktyg för ordbehandling, kalkylark, presentationer, ritprogram och databashantering, kan de få mer jobb gjort på kortare tid. När sådana enkla produktivitetsverktyg integreras med e-post och kalendrar, arbetsytor, wikis och bloggar kan produktiviteten öka exponentiellt eftersom medarbetarna kan dela ut information, interagera och samarbeta. OpenOffice.org Novell Edition erbjuder, till skillnad från de dyra traditionella kontorsprogrampaketen, ett prisvärt sätt att ge dina användare de verktyg de behöver för att skapa, behandla, granska och redigera dokument. Scenario 4: Lagrings- och utskriftshantering 4 För slutanvändarna finns det inget viktigare för produktiviteten än lagring, åtkomst och utskrift av dokument. Lösningar för lagringsoch utskriftshantering från Novell erbjuder en snillrik och regeldriven typ av lagringshantering. Den minskar lagringskostnaderna, hjälper till med regelefterlevnad och förbättrar säkerhetskopiering och återställning av viktiga data. Dessutom innehåller vår avancerade utskriftslösning en praktisk karta över företaget där användarna kan peka och klicka för att tilldela utskriftsjobb till alla skrivare i nätverket, utan att IT behöver blandas in. IT-avdelningen på en stor myndighet hanterar fler än datorer. Som fallet är hos alla myndigheter har de begränsade anslag, och deras utgifter granskas noga. Dessutom blev kompatibilitet en allt viktigare fråga på grund av allt samarbete med andra myndigheter. Ledningen ville dessutom att användarna skulle kunna få samma säkra åtkomst från alla arbetsstationer. Myndigheten behövde kort sagt ett säkert, flexibelt och kompatibelt kontorsprogrampaket som inte skulle öka kostnaderna eller försämra tillförlitligheten. Myndigheten bestämde sig för en datormiljö med öppen källkod vid sidan av sina befintliga arbetsstationer med Microsoft Windows *, och lösa kompatibilitetsfrågan genom att använda OpenOffice.org Novell Edition på båda plattformar. En Novell Platinum Partner SM hjälpte till med implementeringen av och utbildningen för ett system som bygger på Novell Open Workgroup Suite. Det är en omfattande infrastruktur och produktivitetslösning, som är helt baserad på öppen standard. I lösningen ingår Novell Open Enterprise Server, som ger myndigheten säkra och tillförlitliga arbetsgrupptjänster som bygger på SUSE Linux Enterprise Server; Novell GroupWise, som erbjuder nästa generations e-post, kalender och andra personliga produktivitetsverktyg; Novell ZENworks, som effektiviserar och automatiserar system- och resurshantering inom myndigheten; SUSE Linux Enterprise Desktop, en högpresterande och användarvänlig datormiljö; samt OpenOffice. org Novell Edition, ett kostnadseffektivt kontorsprogrampaket som är kompatibelt med Microsoft Office. Driftsättningen på fler än datorer var en otrolig framgång. Myndigheten kan nu åtnjuta flexibilitet och kostnadsbesparingar med en omfattande infrastruktur och en kontorsproduktivitetslösning som bygger på öppen standard. Än viktigare är att myndigheten, tack vare plattformsoberoende program med öppen källkod som OpenOffice.org, som fungerar lika bra i Linux som i Windows, har kommit en bra bit på väg att uppnå sina kompatibilitetsmål. De ekonomiska konsekvenserna är också tydliga för den som väljer Novell. Med stationära datorer får även en liten ökning av licensieringskostnaderna betydande ekonomiska konsekvenser. Men genom att migrera de flesta av sina datorer till Linux och OpenOffice. org gör sig myndigheten allt mindre känslig för de prisökningar som är normen hos många programleverantörer. Myndigheten uppskattar att migreringen till Novell Open Workgroup Suite, inklusive OpenOffice.org, har minskat deras licenskostnader med 50 procent, även om man räknar in underhållskostnaderna. Ett snabbt växande kommunalkontor kämpade med problem med prestanda och tillförlitlighet på grund av den avsevärda ökningen i mängden ostrukturerade data som de anställda behöver lagra. Servermaskinvaran gick mot slutet av sin livscykel, och det fanns ingen plats för det centraliserade lagringsutrymmet att växa mer. För att kunna leverera viktiga tjänster till sina invånare behövde kommunen ta fram snabbare och stabilare fil- och utskriftstjänster till sina anställda. Som många andra organisationer i den offentliga sektorn ville kommunen ha en lösning med öppen källkod för att slippa bli beroende av en viss leverantör och undvika dyra programlicenser. En noggrann utvärdering av de tillgängliga alternativen visade att Novell Open Enterprise Server var den enda produkten som kunde uppfylla kommunens krav på avancerade men prisvärda fil- och utskriftstjänster. Det här operativsystemet, som bygger på SUSE Linux Enterprise, har prisbelönta tjänster för filer och utskrifter, nätverk, kommunikation och samarbete med säkerhet, tillförlitlighet och storleksanpassning i särklass. Med hjälp av den inbyggda dynamiska lagringstekniken från Novell tog myndighetens IT-personal fram regler för automatisk identifiering av aktiva och inaktiva data, så att de båda kunde hanteras effektivt utifrån uppgifternas ålder. Aktiva data lagras på avancerade lagringsenheter med snabba åtkomsttider, medan inaktiva data lagras på band och andra billigare lager. Överföringen minskar kostnaderna för lagringshantering rejält, bidrar till regelefterlevnaden och förbättrar säkerhetskopiering och återställning av viktiga data. Det bästa är att övergången till billigare lagring är helt osynlig för användarna. För att få åtkomst till ett dokument, oavsett hur gammalt det är, öppnar den anställda helt enkelt mappen där han eller hon lagrade dokumentet och klickar på dokumentets namn. Den bakomliggande lagringshanteringstekniken går in, hittar filen och öppnar den åt användaren. Utskriftsfunktionerna är dessutom enklare och mer flexibla än tidigare. Anställda kan hitta skrivare utan ansträngning med hjälp av en grafisk karta över anläggningen. De klickar på önskad skrivare, och om så behövs hämtar systemet automatiskt den relevanta skrivardrivrutinen, skriver ut dokumentet och sparar skrivarens placering för framtida behov. Anställda kan skriva ut till den skrivare som är ansluten till deras dator, skrivaren i korridoren eller till och med en skrivare på ett annat kontor. Värdefulla nätverkstjänster som dessa gör det lättare för de anställda att göra sina jobb. Samtidigt elimineras en stor del av det behov av IT-support som personalen tidigare hade när ett viktigt dokument skulle hittas eller när någon behövde åtkomst till en viss skrivare. 8 9

7 Enterprise Linux Desktops Persondatorn har blivit personlig igen. En kontorsarbetare, en butiksexpedit och en supportmedarbetare har helt olika behov vad gäller datorer. Det är inte alla användare som behöver en fullmatad Windows-dator med överutvecklade funktioner, säkerhetsproblem och komplicerade licenser. Novell erbjuder valmöjligheter, bl.a. tjocka och tunna klienter, så att du kan få precis det du behöver för varje användare, och du betalar bara för det varje användare behöver. Enterprise Linux Desktop-lösningar från Novell gör dina användare produktiva, förbättrar datorsäkerheten och fungerar tillsammans med dina befintliga system, samtidigt som kostnaderna för inköp och långsiktigt ägande minskar. Scenario 1: Tjock klient Scenario 2: Tunn klient 10 11

8 Enterprise Linux Desktops "SUSE Linux Enterprise Desktop är ett professionellt, företagsinriktat Linux-paket som erbjuder alla de funktioner som finns i tillverkarspecifika lösningar, men till en bråkdel av priset." Michel Martin Director of the Strategy and Methodology Management Directorate Belgiska justitiedepartementet Scenario 1: Tjock klient 1 Du vill ge användarna ett användarvänligt och säkert system som kan driftsättas kostnadseffektivt på bärbara datorer i olika storlekar och arbetsstationer. Däremot har du inte råd med de dyra avgifterna för licenser, underhåll och support som programleverantörerna ofta tar ut. Som tur är finns SUSE Linux Enterprise Desktop från Novell. Vår enkla, effektiva teknik fungerar smidigt tillsammans med din befintliga IT-infrastruktur, inklusive Microsoft Windows. Dessutom ingår OpenOffice.org, Firefox*, klienter för e-post och snabbmeddelanden, integrerade multimediafunktioner, plug-and-play-funktioner för tusentals enheter och mycket mer. Scenario 2: Tunn klient 2 Att utrusta användare med stationära datorer är ett kostsamt förslag där det ingår dyra licens- och underhållsavtal och dyrbar maskinvara. Men hur annars ge sina medarbetare den datorkraft de behöver för att vara produktiva? Svaret är enkelt: tunna klienter. Linux är den perfekta plattformen för modellen med tunna klienter och serverbaserad databehandling. SUSE Linux Enterprise Thin Client från Novell är dessutom den enda Linux-plattformen i företagsklass på marknaden som minskar den totala ägandekostnaden, förbättrar säkerheten och ger alla fördelar med serverbaserad databehandling. Ett stort skoldistrikt med fler än elever ville försöka erbjuda varje elev en bärbar dator i en satsning som syftade till att hjälpa eleverna till bättre resultat i skolan och förbereda dem för 2000-talets utbildning, arbete och livsstil. Eleverna skulle få åtkomst till bärbara datorer med programvaruverktyg och -resurser. Frågan var bara hur. Kostnaden var, såklart, en viktig fråga, eftersom en skolas budget alltid är mycket begränsad. För att operativsystemet skulle vara till hjälp för eleverna och samtidigt vara ekonomiskt möjligt för skoldistriktet, måste det vara både överkomligt i pris, tillförlitligt och dessutom enkelt att använda och hantera. Distriktet valde SUSE Linux Enterprise Desktop från Novell som standardplattform för sin bärbara utbildningsmiljö. Satsningen ligger just nu i den första implementeringsfasen av tre som är planerade för de närmaste åren. Distriktet ser fram emot att driva det här programmet för att göra elevernas lärande mer personanpassat. Den nya datormiljön kommeratt ge alla deltagande elever betydelsefulla utbildningsupplevelser, särskilt de elever som inte har tillgång till dator i hemmet. Distriktet tror att det kommer att hjälpa eleverna att utveckla sina färdigheter och ge dem en bättre start inför världen utanför klassrummet. I den långsiktiga planen ingår elevåtkomst till ett hanterat nätverk där man ska erbjuda bl.a. Internet-/intranätuppkoppling för skoluppgifter, lärare och klasskamrater, så att eleverna ska kunna få åtkomst till utbildningsmaterial när och var som helst. Skoldistriktet planerar att använda de applikationer med öppen källkod som ingår i SUSE Linux Enterprise Desktop för att ge eleverna hjälpmedel för kontorsprogram, ljud och video, webbläsare, geografi, språkfärdigheter, matematik och vetenskap. I framtiden kan samarbets- och konferensfunktionerna underlätta inlärningen ännu mer genom att förenkla både samarbetet kring grupparbeten och interaktionen mellan lärare, personal och elever. En global tillverkare av produkter inom vattenkvalitet och -säkerhet behövde byta ut trådlösa terminaler på sin fabrik för att möjliggöra en enorm uppgradering av ERP-systemet (Enterprise Resource Planning). IT-avdelningen ville ha en datorlösning som gick att hantera centralt. Dessutom ville företaget ha utrymme för snabb tillväxt, och sökte därför en lösning med öppna och flexibla arbetsstationer som kan användas till mer än bara ERP. Det fanns dock inte utrymme i budgeten för att ersätta alla terminaler med dyra stationära datorer. Den perfekta lösningen på företagets problem visade sig vara SUSE Linux Enterprise Desktop för driftsättning på tunna klienter, kombinerat med Novell ZENworks för hantering av fler än datorer. Nu kör företaget SUSE Linux Enterprise Desktop på Neoware-maskinvara för tunna klienter * och har skapat en kompakt och effektiv lösning för fabriken. IT-personalen använder Novell ZENworks för hantering av datorerna från en central plats, vilket har minskat de löpande underhållskostnaderna avsevärt. De kan distribuera applikationer till Linux-datorerna på några timmar, och kan felsöka problem på ett kostnadseffektivt sätt utan att behöva besöka en viss plats. I framtiden kommer OpenOffice.org Novell Edition att ge dem tillgång till viktiga applikationer för kontorsproduktivitet. Företaget klarade av övergången till flexibla tunna klientdatorer till en bråkdel av det pris de skulle fått betala för Microsofts alternativ. SUSE Linux Enterprise Desktop på tunna klienter ger även bättre tillförlitlighet och en minskad total ägandekostnad. Eftersom datorerna är kompatibla med nya applikationer får användarna dessutom större flexibilitet och bättre åtkomst till applikationer från fabriksgolvet. Företaget valde att utnyttja Novell Technical Training-möjligheter för att ge sina anställda de kunskaper som krävs för att använda Novells teknik på ett effektivt sätt. Bland alternativen de valde kan nämnas instruktörsledd utbildning, självstudiematerial, Novell ATT (Advanced Technical Training ) och anpassad utbildning

9 Namn på sektion här Hantering av arbetsstationer Ge användarna handlingsfrihet samtidigt som du bevarar skyddet kring de system och data som de är anslutna till. Människor rör sig och arbetar över hela världen, och de använder sig av många olika enheter: stationära datorer, bärbara datorer, mobiltelefoner, handdatorer osv. Det du behöver är ett kostnadseffektivt sätt att tillhandahålla, hantera och skydda de enheter dina anställda behöver för att göra sitt jobb. Med Endpoint Management-lösningarna från Novell genomdrivs regler för konfiguration, efterlevnad och säkerhet för lokala och fjärranslutna enheter så att alla viktiga data skyddas även om en bärbar dator eller ett flashminne stjäls. Dessutom kan våra lösningar hantera hela livscykeln. De klarar identifiering av enheter, automatiserad konfiguration, leverans av programvara och uppdateringar, säkring av data och enheter samt ITtillgångsspårning. Scenario 1: Hantering, standardisering och optimering av stationära datorer Scenario 2: Användning och spårning av resurser Scenario 3: Säkerhet för arbetsstationer 14 15

10 Hantering av arbetsstationer Scenario 1: Standardisering och optimering av stationära datorer Ett universitet behövde minska kostnaderna och komplexiteten kring hantering av stationära och bärbara datorer. Miljön bestod av 700 stationära datorer i olika datasalar som låg utspridda över hela campus, plus stationära och bärbara datorer som användes av lärare och administratörer. Budgeten tillät inte separat IT-personal i varje byggnad för att ta hand om driftsättning av nya program eller användarnas problem. För att klara av kraven på service var IT-avdelningen tvungen att via fjärranslutning bibehålla standardkonfigurationer på de stationära datorerna i labben. Samtidigt behövde personalen optimera varje stationär dator med rätt konfiguration, inställningar och programvara utifrån användarroll, medlemskap i grupper, plats och säkerhetsbehov. Arbetet försvårades ytterligare av att många av universitetets stationära datorer endast anslöts till Internet emellanåt, eftersom personalen reste mellan olika forsknings- och läraruppdrag. 1 I de flesta nätverk ingår datorer som körs med Windows XP, Windows Vista* och Linux. Att hantera de här blandade miljöerna för med sig många problem. Du måste veta vad som finns och hur det används, och du måste ta fram effektiva processer för att klara av förändringar. Som Novell-kund kan du hantera stationära datorer utan att det blir besvärligt eller kostsamt. Vi hjälper dig att automatisera enhetsidentifiering, avbildning, konfigurations- och ändringshantering, programvarudistribution och fjärransluten problemlösning. Dessutom kan du med hjälp av våra virtualiseringstekniker isolera både kommersiella och anpassade applikationer, så att du slipper programvarukonflikter och undviker en mängd problem. Universitetet tog snabbt kontroll över sina bärbara och stationära datorer med Novell ZENworks Configuration Management. IT-personalen skapade en standardavbild och -konfiguration för de stationära datorerna i datasalarna. De här gemensamma datorerna var låsta, så att studenterna inte skulle kunna ändra inställningar, installera program eller orsaka problem på andra sätt. Eftersom personalen på universitetet hade så varierande behov av applikationer valde IT-avdelningen att satsa på individinriktad installation och hantering. ZENworks användes för att skapa ett anpassat skrivbord för varje användare, och både Active Directory * och Novell edirectory användes för information om användaridentitet. Applikationer, skrivbordsinställningar och skrivarkonfigurationer distribuerades automatiskt, och hanteras nu av fastställda regler. Universitetet virtualiserade dessutom den senaste Novell GroupWise-klienten för att minska testkraven, genomföra uppgraderingar snabbare och förenkla planeringen inför oväntade situationer. Novell ZENworks innehåller automatiserade IT-uppgifter som tidigare genomfördes manuellt, och har gjort att universitetet kunnat konsolidera sina IT-resurser och centralisera sin supportavdelning. Programuppdateringar distribueras nu utan att tekniker behöver röra vid varje bärbar eller stationär dator, och administratörerna kan få säker kontroll över alla stationära datorer via fjärranslutning. Därför spelar det ingen roll var datorn står geografiskt. När det händer att en hårddisk går sönder avbildas den nya disken via fjärranslutning, och datorn kommer i drift med exakt samma applikationer som före felet. Till och med de personanpassade skrivbordsbilderna återställs. Med hjälp av Novell ZENworks lyckades universitetet skära ned på hanteringskostnader, minska antalet supportsamtal och minska tiden det tar att lösa de problem som uppstår. Novell ZENworks gör att jag helt slipper besöka enskilda stationära datorer. Eftersom vi är så utspridda är det livsviktigt att kunna köra en virtuell supporttjänst, så att användare kan få IT-support oavsett var de befinner sig Vårt samarbete med Novell har inneburit stora skillnader för våra användare och för vår organisation. Utan Novell skulle vi inte ha klarat att förbättra vår servicekapacitet i den utsträckning vi hade planerat. Lynley Lee National IT Infrastructure Manager AgriQuality Vi upptäckte att våra användare tillbringade 80 procent av sin tid i GroupWise, så det var logiskt att ge dem tillgång till applikationerna utan att behöva lämna sin e-post Vi har heller aldrig haft några virus- eller maskangrepp med GroupWise och vi har en drifttid på 99,999 procent med Open Enterprise Server och Novell Cluster Services. Tom Lockhart IT Systems Manager Hastings and Prince Edward Counties Health Unit 16 17

11 Hantering av arbetsstationer Tack vare ZENworks Asset Management vet vi exakt vad som finns installerat, och var det finns. Att kunna inventera i realtid gör det enkelt för oss att efterleva villkoren i programlicenserna, och att hålla oss till våra uthyrningsscheman. Noah Broadwater Vice President of Information Services Sesame Workshop Scenario 2: Användning och spårning av resurser 2 Effektiv hantering av programvaruresurser är en viktig förutsättning för efterlevnad och medvetna inköp, med betoning på ordet effektiv. Många resurshanteringsverktyg ger helt enkelt inte tillförlitliga data. Information från filhuvudet är exempelvis det enda som används i många inventeringsprodukter, vilket leder till för hög beräkning, onödiga utgifter och risk för efterlevnadsbrott. I ZENworks Asset Management används intelligent resursidentifiering. Vår patenterade teknik är beprövad sedan mer än 14 år tillbaka, på fler än 10 miljoner datorer, och våra Endpoint Management-lösningar, som stöds av Novell ZENworks, erbjuder integrerad tillgångsinventering med tillförlitliga rapporter om jämkning mellan programanvändning och licenser. Scenario 3: Säkerhet för arbetsstationer 3 Ditt nätverk är aldrig säkrare än de stationära och bärbara datorer och andra slutpunkter som är anslutna till det. Det finns många olika slags hot, från virus och hackare till osäkra bärbara datorer eller USB-enheter från obehöriga som kan användas till att stjäla många gigabyte data. Att skydda alla nätverkets slutpunkter har blivit viktigare än någonsin, och att hålla dem aktuella med de senaste säkerhetsuppdateringarna är en absolut nödvändighet. Med Endpoint Management-lösningar från Novell kan du bygga upp starkast möjliga skydd kring dina värdefulla IT-tillgångar utan att användarnas produktivitet behöver bli lidande. IT-personalen på ett stort telekombolag hade problem med att hålla ordning på företagets maskin- och programvaruresurser. Moderbolaget förhandlade till sig globala licensavtal med stora leverantörer, och litade på att dotterbolagen skulle göra korrekta rapporter av licensanvändningen per månad så att de skulle kunna få bästa möjliga pris. För att hålla kostnaderna nere ville företaget se till att det inte betalade för programvara som inte användes. Utan korrekta siffror på antalet licenser som faktiskt användes kunde det vara så att företaget betalade för dyra program som låg oanvända i en mängd bärbara och stationära datorer. Utöver det ville företaget snabba upp förberedandet av månadsrapporter över licenserna, en tidskrävande process som krävde att flera anställda i olika avdelningar samlade in och sammanställde data från flera olika system. Firman tog kontakt med Novell och en av våra partners, och bad att få sina licenshanteringsverktyg och -procedurer granskade och en ny lösning framtagen. Idag samlar en enda Novell ZENworks-server in data från nästan klientenheter mestadels bärbara datorer och genererar en precis översikt över alla installerade program, inklusive versionsinformation, hot fix-paket och uppdaterade operativsystem. ZENworks-servern tillhandahåller aktuella rapporter där det anges vem som använder de olika typerna av licensierade program, och hur ofta de gör det. Därmed har företaget alla uppgifter som behövs för att kunna återkalla licenser som inte används. De kan även sammanställa information om inköp och kontrakt för att se till att tillgångarna också används. Utöver det har de ett förhandlingsläge där de kan förhandla om underhållsavtal för programvara utifrån den faktiska användningen, vilket minskar deras sammanlagda utgifter. Innan ZENworks implementerades tog det nästan tre dagar, varje månad, att ta fram licensrapporterna. Nu kan de ta fram rapporter som är både mer precisa och mer detaljerade med en enkel knapptryckning. Som nästa steg i sin satsning på resurshantering kommer företaget att lägga till en andra Novell ZENworks Asset Management-miljö för hantering av 400 servrar, vilket kommer ge ökad kontroll och bättre hantering av servermiljön. Ett snabbt växande finansföretag kunde inte längre upprätthålla säkerheten för alla sina bärbara och stationära datorer. Problemet förvärrades av den växande verksamheten och det ständigt växande WAN-nätverket. Fler än anställda fanns på olika lokalkontor. Företagets kärna var det mycket rörliga serviceteamet: varje kundtjänstrepresentant hanterade kundkonton via en bärbar dator. Om en bärbar dator anslöts till huvudkontoret via en oskyddad trådlös anslutning, eller om en bärbar dator blev stulen, skulle resultatet ha blivit katastrofalt för företaget, som verkar i en mycket konkurrensutsatt bransch. IT-personalen behövde kunna skydda alla slutpunkter vid alla tillfällen och utan undantag, oavsett om det handlade om stationära datorer på huvudkontoret eller bärbara datorer i utkanten av en försäljningsregion. Novell gav företaget precis vad det behövde. Vi gav dem funktioner för säkerhet för arbetsstationer och hantering i en och samma konsol, och bytte ut den förvirrande blandningen av olika verktyg och hanteringsprocedurer de hade använt tidigare. Säkerhetsteamet har nu ett sätt att driva igenom säkerhetsregler så att efterlevnad av både interna och myndigheternas regler på varje hanterad enhet garanteras. Slutanvändarna har blivit mycket nöjdare eftersom de slipper en massa meddelanden om säkerhetskonfigurationer de inte har utbildats för att utföra. Våra tekniska lösningar gav IT-administratörerna mycket god kontroll över alla respektive slutpunkter och dess applikationer, portar och brandväggar oavsett om det systemet ligger innanför eller utanför företagets brandvägg. Alla slutpunkter skyddas nu av Novell ZENworks Endpoint Security Management och Novell ZENworks Patch Management. Data krypteras automatiskt, och säkerheten bestäms av regler, inte av användarnas åtgärder. Om en enhet blir stulen kan inte de data den innehåller användas av obehöriga. IT-administratörerna kontrollerar externa portar, flyttbara media och enheter genom att aktivera regler som alltid genomdriver säkerhetsregler. När företagets enheter och gästenheter ansluter till nätverket så kontrolleras att de uppfyller företagets säkerhetsriktlinjer, och om det behövs sätts de i karantän där de erbjuds en enkel lösning på problemet. Utesäljarna förlorar inte längre en massa värdefull tid på att konfigurera trådlösa kort. Trådlösa enheter och nätverksanslutningar kontrolleras centralt, och säkerhetsregler genomdrivs automatiskt och transparent. I samarbete med Novell har IT-personalen lyckats minska tiden det tar att uppdatera alla arbetsstationer rejält, och se till att operativsystemen, applikationerna och skyddsverktygen mot skadlig programvara är installerade och aktuella. Kunniga konsulter, som certifierats av Novell, hjälpte företaget att driftsätta en anpassningsbar och enkel metod för att skapa, distribuera, upprätthålla och övervaka säkerhetsregler på arbetsstationer Om en arbetsstation inte uppvisar efterlevnad eller bryter mot en policy får IT-administratörerna ett meddelande och problemet korrigeras automatiskt

12 Sammanfattning Med våra infrastrukturprogram och vårt system av partners integrerar vi på Novell blandade IT-miljöer, så att människor och teknik kan samverka. Blandade IT-miljöer är en verklighet i nästan alla organisationer, och vi förstår att det inte får underminera konkurrenskraften. Vi ger företag runtom i världen en möjlighet att hantera sina blandade IT-miljöer på ett sätt som minskar kostnaderna, komplexiteten och riskerna. Oavsett vilka lösningar det är du behöver datortjänster för slutanvändare, identitet och säkerhet eller datacenter så har vi verktygen för att ge människor nya möjligheter vad gäller prestanda och affärsverksamheten. Låt oss hjälpa dig att få din blandade IT att samverka. Novell Making IT Work As One novell.com/enduser 20 21

13 Novell, Inc. 404 Wyman Street Waltham, MA 02451, USA Novell Svenska AB Kronborgsgränd Kista, Sweden Tel: +46 (8) Fax: +46 (8) Copyright 2009 Novell, Inc. Med ensamrätt. Novell, Novell-logotypen, N-logotypen, GroupWise, SUSE och ZENworks är registrerade varumärken, Advanced Technical Training, edirectory, Making IT Work As One, Novell Cluster Services och Kablink är varumärken och Novell Platinum Partner är ett tjänstmärke som tillhör Novell, Inc. i USA och i andra länder. * Alla varumärken från tredje part tillhör respektive ägare. 463-SV

Öka produktiviteten medan du sänker kostnaderna med nästa generations samarbete

Öka produktiviteten medan du sänker kostnaderna med nästa generations samarbete Faktablad om verksamheten NOVELL OPEN WORKGROUP SUITE Öka produktiviteten medan du sänker kostnaderna med nästa generations samarbete Maximera förmågan hos din arbetskraft med nästa generations samarbetsverktyg

Läs mer

Vår flexibla lösning för för Intelligent Workload Management

Vår flexibla lösning för för Intelligent Workload Management Vår flexibla lösning för för Intelligent Workload Management marknaden 1 It-landskapet håller på att förändras Riskerna och utmaningarna med datahantering i och mellan olika miljöer måste kontrolleras.

Läs mer

Vad är molnet?... 2. Vad är NAV i molnet?... 3. Vem passar NAV i molnet för?... 4. Fördelar med NAV i molnet... 5. Kom igång snabbt...

Vad är molnet?... 2. Vad är NAV i molnet?... 3. Vem passar NAV i molnet för?... 4. Fördelar med NAV i molnet... 5. Kom igång snabbt... Produktblad för NAV i molnet Innehåll Vad är molnet?... 2 Vad är NAV i molnet?... 3 Vem passar NAV i molnet för?... 4 Fördelar med NAV i molnet... 5 Kom igång snabbt... 5 Bli kostnadseffektiv... 5 Enkelt

Läs mer

Symantec Endpoint Protection Small Business Edition 2013

Symantec Endpoint Protection Small Business Edition 2013 Symantec Endpoint Protection Small Business Edition 2013 Informationsblad: Endpoint Security Driv din verksamhet på ett smartare och säkrare sätt Din målsättning är att skapa bra produkter och tjänster

Läs mer

I D C : S Y T T R A N D E. Sponsrad av: VMware. Brett Waldman Maj 2013

I D C : S Y T T R A N D E. Sponsrad av: VMware. Brett Waldman Maj 2013 Globalt huvudkontor: 5 Speen Street Framingham, MA 01701, USA Tel. 508,872.8200 Fax 508,935.4015 www.idc.com V I T B O K B yg g vi d a r e p å d i n l ö s n i n g f ö r l i vs c yk e l h a n t e r i n

Läs mer

Innehåll Molntjänster... 4 Vad är detta?... 5 Cirkeln sluts... 6 The Cloud... 7 The Cloud (forts.)... 8 Definition av molntjänster...

Innehåll Molntjänster... 4 Vad är detta?... 5 Cirkeln sluts... 6 The Cloud... 7 The Cloud (forts.)... 8 Definition av molntjänster... 1 2 Innehåll Molntjänster... 4 Vad är detta?... 5 Cirkeln sluts... 6 The Cloud... 7 The Cloud (forts.)... 8 Definition av molntjänster... 9 Definition av molntjänster (forts.)... 11 Tjänster... 12 Skikt

Läs mer

Administrativa utskriftslösningar Administrativa utskriftslösningar

Administrativa utskriftslösningar Administrativa utskriftslösningar Administrativa utskriftslösningar Administrativa utskriftslösningar Ger ett enkelt, centralstyrt underhåll av skrivare och multifunktionssystem HANTERING AV ARBETSFLÖDET ETT ENKELT SÄTT ATT UNDERHÅLLA

Läs mer

Gränslös kommunikation

Gränslös kommunikation Ericsson enterprise multimedia server Gränslös kommunikation Den nya generationen multimedielösningar för företagskommunikation Kunnig personal och högeffektiva arbetssätt är viktiga faktorer om ett företag

Läs mer

Växjö sparar 3,5 miljoner kronor på lägre kostnader för e-postlagring och IT-personal med ny lösning

Växjö sparar 3,5 miljoner kronor på lägre kostnader för e-postlagring och IT-personal med ny lösning Microsoft Exchange Server 2010 Fallstudie för kundlösning Växjö sparar 3,5 miljoner kronor på lägre kostnader för e-postlagring och IT-personal med ny lösning Översikt Land eller region: Sverige Bransch:

Läs mer

NSi Output Manager Vanliga frågor och svar. Version 3.2

NSi Output Manager Vanliga frågor och svar. Version 3.2 NSi Output Manager Vanliga frågor och svar Version 3.2 I. Allmän produktinformation 1. Vad finns det för nyheter i NSi Output Manager 3.2? I NSi Output Manager 3.2 finns det flera förbättringar på serversidan,

Läs mer

MarkVision skrivarhanteringsprogram

MarkVision skrivarhanteringsprogram Skrivarprogramvara och hjälpprogram 1 MarkVision skrivarhanteringsprogram MarkVision för Windows 95/98/2000, Windows NT 4.0 och Macintosh levereras med skrivaren på CD-skivan Drivrutiner, MarkVision och

Läs mer

STYRKAN I ENKELHETEN. Business Suite

STYRKAN I ENKELHETEN. Business Suite STYRKAN I ENKELHETEN Business Suite HOTET ÄR VERKLIGT Onlinehot mot ditt företag är verkliga, oavsett vad du gör. Om du har data eller pengar är du ett mål. Säkerhetstillbuden ökar drastiskt varje dag

Läs mer

presenterar KASPERSKY ENDPOINT SECURITY FOR BUSINESS

presenterar KASPERSKY ENDPOINT SECURITY FOR BUSINESS presenterar KASPERSKY ENDPOINT SECURITY FOR BUSINESS 1 Verksamhetsutveckling och hur det påverkar IT-arbetet ANPASSNINGS- FÖRMÅGA Arbeta snabbt, vara följsam och flexibel 66 % av företagarna prioriterar

Läs mer

Att tämja odjuret mobil fildelning

Att tämja odjuret mobil fildelning White paper Fil- och nätverkstjänster Att tämja odjuret mobil fildelning Vem låter du hantera företagets resurser? Mobil filåtkomst och delning är rykande hett, och håller på att bli en absolut nödvändighet

Läs mer

Enkelt, centraliserat underhåll av skrivare och multifunktionssystem

Enkelt, centraliserat underhåll av skrivare och multifunktionssystem Lösningar för övervakning och underhåll kontroll l produktivitet I styrning Enkelt, centraliserat underhåll av skrivare och multifunktionssystem Det enkla sättet att hantera arbetsflöden Fakta: Att skrivare

Läs mer

Möt nya Windows. Vacker. Snabb. Dynamisk.

Möt nya Windows. Vacker. Snabb. Dynamisk. Möt nya Windows. Vacker. Snabb. Dynamisk. Möt de nya utgåvorna...4 Tre sätt att köpa Windows...10 Uppgradering på en befintlig dator...12 Navigera i Windows 8...14 Sälja in Windows 8...18 Möt Windows 8.

Läs mer

Virtuell arbetsplats VDI Härryda Kommun. Alec Mägi Särnholm

Virtuell arbetsplats VDI Härryda Kommun. Alec Mägi Särnholm Virtuell arbetsplats VDI Härryda Kommun Härryda kommun Vi är drygt 34 000 invånare och befolkningen ökar. Yta: 290 kvadratkilometer. Det är tre mil från den östra gränsen till den västra. Hälften av ytan

Läs mer

Skydda företagets information. Symantecs lösningar för mindre företag

Skydda företagets information. Symantecs lösningar för mindre företag Skydda företagets information Symantecs lösningar för mindre företag HELTÄCKANDE FÖRETAGSSKYDD Skadliga koder på Internet kan stänga av datorer, stjäla information och utsätta medarbetare och kunder för

Läs mer

Upplev Symantec Backup Exec.cloudcloud

Upplev Symantec Backup Exec.cloudcloud Automatiskt, kontinuerligt och säkert skydd som gör backup av data till molnet eller via en hybridmetod som kombinerar lokal och molnbaserad backup. Datablad: Symantec.cloud Endast 21 procent av tillfrågade

Läs mer

Hitta rätt bland alla lösningar för mobila utskrifter

Hitta rätt bland alla lösningar för mobila utskrifter Faktablad Micro Focus iprint Hitta rätt bland alla lösningar för mobila utskrifter I dag måste en fungerande utskriftslösning omfatta mobil utskrift. I det här bladet kan du läsa om hur du hittar fram

Läs mer

Den intelligenta hanteringen av Managed Print Services

Den intelligenta hanteringen av Managed Print Services Sharp Optimised Services kontroll l effektivitet I produktivitet Den intelligenta hanteringen av Managed Print Services Möjligheterna med Managed Print Services Fakta: upp till 5 % av ett företags avkastning

Läs mer

Lexmark Applikationer

Lexmark Applikationer Lexmark Applikationer Hjälp dina kunder få ut mesta möjliga av deras lösningskompatibla Lexmark-skrivare med en eller flera funktioner Lexmarks program har utformats för att hjälpa företag att spara tid

Läs mer

Ta kontroll över kopiering och utskrifter med uniflow Output Manager

Ta kontroll över kopiering och utskrifter med uniflow Output Manager u n i F L O W uniflow Output Manager Ta kontroll över kopiering och utskrifter med uniflow Output Manager Ta kontroll över dina kopior och utskrifter och öka effektiviteten Med uniflow Output Manager får

Läs mer

Office 365. www.koneo.se. Du har tillgång till Office överallt. Verktyg för professionella. Verktyg för samarbete. Enkel installation och hantering

Office 365. www.koneo.se. Du har tillgång till Office överallt. Verktyg för professionella. Verktyg för samarbete. Enkel installation och hantering 1 (5) Office 365 Du har tillgång till Office överallt Oavsett om du arbetar på ditt kontor eller är ute på uppdrag, har du tillgång till en uppsättning välbekanta, professionella produktivitetsverktyg.

Läs mer

Virtuell arbetsplats VDI Härryda Kommun. Alec Mägi Särnholm

Virtuell arbetsplats VDI Härryda Kommun. Alec Mägi Särnholm Virtuell arbetsplats VDI Härryda Kommun Vad är VDI? VDI är en serverbaserad lösning för en fullständig PC-miljö som inte är begränsad till klientoperativ, datorstandard eller placering VDI är Broker funktionenen

Läs mer

KASPERSKY SKYDD MOT SABOTAGEPROGRAMVARA BE READY FOR WHAT S NEXT! Kaspersky Open Space Security

KASPERSKY SKYDD MOT SABOTAGEPROGRAMVARA BE READY FOR WHAT S NEXT! Kaspersky Open Space Security KASPERSKY SKYDD MOT SABOTAGEPROGRAMVARA BE READY FOR WHAT S NEXT! Kaspersky Open Space Security Cyberattacker händer dagligen. Idag förhindrade Kaspersky Labs teknik nästan 3 miljoner av de hot som riktades

Läs mer

Prislista Bredbandsbolaget

Prislista Bredbandsbolaget Sida 1 av 6 Prislista Bredbandsbolaget gäller från 22 februari 2012 Sida 2 av 6 Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 DSL- Bredband Bas... 3 DSL - Bredband Premium... 3 Riks ADSL... 3 Bredband

Läs mer

SÄKRA DIN AFFÄR VART DEN ÄN TAR DIG. Protection Service for Business

SÄKRA DIN AFFÄR VART DEN ÄN TAR DIG. Protection Service for Business SÄKRA DIN AFFÄR VART DEN ÄN TAR DIG Protection Service for Business DET ÄR EN MOBIL VÄRLD Wifi Fotgängare Idag använder vi fler enheter med fler anslutningar än någonsin tidigare. Att då kunna välja var

Läs mer

Mobiltjänster. Vi kan smartphones. den nya mobiltelefonin. www.dustin.se. Telefon: 08-553 44 000 E-mail: info@dustin.se

Mobiltjänster. Vi kan smartphones. den nya mobiltelefonin. www.dustin.se. Telefon: 08-553 44 000 E-mail: info@dustin.se Mobiltjänster Vi kan smartphones Skaffa kontroll över den nya mobiltelefonin UTMANINGARNA Smartphone-revolutionen skapar nya utmaningar för IT-avdelningen De traditionella mobiltelefonerna är snart ett

Läs mer

GroupWise. Novell 6.5. www.novell.com SNABBSTART

GroupWise. Novell 6.5. www.novell.com SNABBSTART Novell GroupWise 6.5 SNABBSTART www.novell.com Novell GroupWise 6.5 är ett företagse-postsystem för flera plattformar med funktioner för säker meddelandehantering, kalenderhantering, schemaläggning och

Läs mer

Till ditt skrivbord som tjänst via Internet

Till ditt skrivbord som tjänst via Internet Till ditt skrivbord som tjänst via Internet UITs koncept är enkelt och kan sammanfattas med Inga burkar. Genom att anlita oss kan du helt enkelt glömma dyra investeringar i servers och programvara. Inte

Läs mer

LÖSNINGAR I OLIKA SKRIVARMILJÖER MULTIFUNKTIONSSYSTEM FÖR DOKUMENTPRODUKTION I OLIKA SKRIVARMILJÖER DOKUMENTLÖSNINGAR FRÅN SHARP

LÖSNINGAR I OLIKA SKRIVARMILJÖER MULTIFUNKTIONSSYSTEM FÖR DOKUMENTPRODUKTION I OLIKA SKRIVARMILJÖER DOKUMENTLÖSNINGAR FRÅN SHARP LÖSNINGAR I OLIKA SKRIVARMILJÖER MULTIFUNKTIONSSYSTEM FÖR DOKUMENTPRODUKTION I OLIKA SKRIVARMILJÖER DOKUMENTLÖSNINGAR FRÅN SHARP ALLA APPLIKATIONER. ALLA MILJ Den snabba utvecklingen av datatekniken innebär

Läs mer

Smarta beslut i ovanliga tider

Smarta beslut i ovanliga tider UC-KOSTNADSBESPARINGAR DATABLAD Smarta beslut i ovanliga tider I tider som är ekonomiskt utmanande finns det ovanliga möjligheter. Men för att utnyttja de möjligheterna måste djärva affärsbeslut fattas,

Läs mer

Optimera hanteringen av PC-livscykeln

Optimera hanteringen av PC-livscykeln BÖRJA HÄR Nyckeln till en effektiv PC-livscykel Det kan vara komplicerat och dyrt att hantera PC-livscykelmiljön. Företag med föråldrade system som kräver alltmer support har högre underhållskostnader

Läs mer

Virtuell Server Tjänstebeskrivning

Virtuell Server Tjänstebeskrivning Virtuell Server Tjänstebeskrivning Inledning SoftIT tillhandahåller i samarbete med IP Only, tjänsten Virtuell Server, varigenom kunden erhåller serverkapacitet som Kunden får tillgång till genom SoftIT:s

Läs mer

Molnet som skapats för ditt företag.

Molnet som skapats för ditt företag. Molnet som skapats för ditt företag. Det här är Microsoft Cloud. Alla företag är speciella på sitt sätt. Hälso-/sjukvård, detaljhandel, tillverkning och ekonomi ingen verksamhet fungerar exakt likadant.

Läs mer

FileMaker Pro 12. Använda Fjärrskrivbord med

FileMaker Pro 12. Använda Fjärrskrivbord med FileMaker Pro 12 Använda Fjärrskrivbord med FileMaker Pro 12 2007-2012 FileMaker, Inc. Med ensamrätt. FileMaker, Inc. 5201 Patrick Henry Drive Santa Clara, Kalifornien 95054, USA FileMaker och Bento är

Läs mer

Kursplaner för Administartör IT-System Innehåll

Kursplaner för Administartör IT-System Innehåll Kursplaner för Administartör IT-System Innehåll Hårdvara och operativsystem (15 Yhp)... 2 Advanced Enterprise System Administration (25 yhp)... 2 Advanced Linux Security (25 yhp)... 2 CCNA (35 yhp)...

Läs mer

Medvetet företagande i en digitaliserad tid

Medvetet företagande i en digitaliserad tid Medvetet företagande i en digitaliserad tid Förord Vi lever i en spännande och föränderlig tid där digitaliseringen ger oss möjligheter vi tidigare bara kunde drömma om. Modern teknik och smarta tjänster

Läs mer

Har vi nått målet? En säker virtuell miljö

Har vi nått målet? En säker virtuell miljö White paper Har vi nått målet? En säker virtuell miljö Be Ready for What s Next. White paper Varför Kaspersky? Skydd eftersom du inte tål ett enda sabotageprogram till Prestationer med antivirusprogram

Läs mer

IP Communications Platform

IP Communications Platform IP Communications Platform Löftet om konvergens har uppfyllts Kommunikation är viktigt för företag, men utförs i slutändan på en personlig nivå vid arbetsplatsen. Om du överväger en ny kommunikationslösning

Läs mer

Gör ditt företag mobilt. med Microsoft Office 365 GÖR DITT FÖRETAG MOBILT MED MICROSOFT OFFICE 365 1

Gör ditt företag mobilt. med Microsoft Office 365 GÖR DITT FÖRETAG MOBILT MED MICROSOFT OFFICE 365 1 Gör ditt företag mobilt med Microsoft Office 365 GÖR DITT FÖRETAG MOBILT MED MICROSOFT OFFICE 365 1 Troligtvis arbetar de flesta av dina kunder och anställda redan mobilt, att sitta på kontoret från nio

Läs mer

3.2 1H[W*HQHUDWLRQ6HFXULW\ Användarmanual

3.2 1H[W*HQHUDWLRQ6HFXULW\ Användarmanual 3.2 1H[W*HQHUDWLRQ6HFXULW\ Användarmanual ,QQHKnOOVI UWHFNQLQJ,QVWDOODWLRQDY931NOLHQW 'DWRUHUVRPLQJnULHQ)DVW7UDFNPLOM $QYlQGDUHPHGNRQWRL9+6RFKGDWRUPHG:LQGRZV;3 $QYlQGDUHPHGNRQWRLDQQDQGRPlQlQ9+6HOOHUGDWRUPHG:LQGRZV

Läs mer

Tekis-FB 7.1.0. Systemkrav

Tekis-FB 7.1.0. Systemkrav 7.1.0 Systemkrav Systemkrav 2015-09-17 MAAN 2 (2) Systemkrav 7.1.0 Dokumentet beskriver de krav som systemet ställer på maskinvara och programvara i de servrar och klientdatorer som ska användas för systemet.

Läs mer

FileMaker Pro 11. Köra FileMaker Pro 11 på Citrix XenApp

FileMaker Pro 11. Köra FileMaker Pro 11 på Citrix XenApp FileMaker Pro 11 Köra FileMaker Pro 11 på Citrix XenApp 2007 2010 FileMaker, Inc. Med ensamrätt. FileMaker, Inc. 5201 Patrick Henry Drive Santa Clara, Kalifornien 95054, USA FileMaker är ett varumärke

Läs mer

Messenger. Novell 1.0 HITTA DOKUMENTATIONEN ÖVER NOVELL MESSENGER. www.novell.com SNABBSTART

Messenger. Novell 1.0 HITTA DOKUMENTATIONEN ÖVER NOVELL MESSENGER. www.novell.com SNABBSTART Novell 1.0 SNABBSTART www.novell.com Novell är en företagsanpassad, plattformsoberoende produkt för snabbmeddelanden baserad på Novell edirectory TM. Ditt -system kan installeras på NetWare, Linux* Windows*.

Läs mer

Svenska Linuxföreningen. Fri programvara Mycket mer än gratis 1(24) Copyright 2005 Marcus Rejås

Svenska Linuxföreningen. Fri programvara Mycket mer än gratis 1(24) Copyright 2005 Marcus Rejås Fri programvara Mycket mer än gratis Copyright 2005 Marcus Rejås Jag ger härmed rätten till alla att nyttja denna presentation på alla sätt som anses lämpliga så länge som syftet på något

Läs mer

Svenska Linuxföreningen. Presentationens namn 1(24) Copyright 2004 Marcus Rejås

Svenska Linuxföreningen. Presentationens namn 1(24) Copyright 2004 Marcus Rejås Presentationens namn Copyright 2004 Marcus Rejås Jag ger härmed rätten till alla att nyttja denna presentation på alla sätt som anses lämpliga så länge som syftet på något sätt främjar

Läs mer

Leverantör av programvarutjänster skapar kostnadseffektiv lösning för e-förvaltning

Leverantör av programvarutjänster skapar kostnadseffektiv lösning för e-förvaltning Windows Azure Fallstudie av kundlösning Leverantör av programvarutjänster skapar kostnadseffektiv lösning för e-förvaltning Översikt Land eller region: Indien Bransch: it Kundprofil tillhandahåller tjänster

Läs mer

Kraftfulla dual-core-prestanda för företag idag och imorgon

Kraftfulla dual-core-prestanda för företag idag och imorgon Kraftfull dual-core-prestanda Kraftfulla dual-core-prestanda för företag idag och imorgon Toshibas senaste bärbara datorer för professionellt bruk med Intel Core 2 Duo-processorer är innovativa, kraftfulla

Läs mer

Utarbetat av Område Informationsklass. Teknisk standard Ånge Kommun...1. Syfte med beskriven it-miljö...3. Hårdvara...

Utarbetat av Område Informationsklass. Teknisk standard Ånge Kommun...1. Syfte med beskriven it-miljö...3. Hårdvara... 2014-04-22 Projektbeteckning Tekniskstandard Tekniskstandard David Sundelin / Pelle Nilsson IT-infrastruktur/Servermiljö Extern TEKNISK STANDARD ÅNGE KOMMUN INNEHÅLLSFÖRTECKNING Teknisk standard Ånge Kommun...1

Läs mer

Lumia med Windows Phone

Lumia med Windows Phone Lumia med Windows Phone microsoft.com/sv-se/mobile/business/lumia-for-business/lumia/ 103328+103329_Lumia-Brochure+10reasons_swe.indd 1 26.11.2014 10.34 Office 365 i telefonen Ge dina anställda tillgång

Läs mer

FunktionsIT Lönsamt, enkelt och tryggt

FunktionsIT Lönsamt, enkelt och tryggt FunktionsIT FunktionsIT Lönsamt, enkelt och tryggt Vad är FunktionsIT? FunktionsIT är vårt koncept för att paketera IT som tjänst. Det ger dig som kund en centraliserad och automatiserad hantering av

Läs mer

Instruktion: Trådlöst nätverk för privata enheter

Instruktion: Trådlöst nätverk för privata enheter Instruktion: Trådlöst nätverk för privata enheter orebro-byod Sida 2 av 21 Innehållsförteckning 1 Inledning... 3 2 Så ansluter du till nätverket orebro-byod... 4 2.1 Allmän information:... 4 2.2 Enkel

Läs mer

Uppföljning av verksamhetsplan för IT-avdelningen 2012 per april

Uppföljning av verksamhetsplan för IT-avdelningen 2012 per april HÖGSKOLAN I BORÅS VERKSAMHETSPLAN 1 Gemensamma förvaltningen IT-avdelningen Per Nilsson, IT-chef -05-25 Enhetschefen Gemensamma förvaltningen Uppföljning av verksamhetsplan för IT-avdelningen per april

Läs mer

FileMaker. Köra FileMaker Pro 10 på Citrix Presentation Server

FileMaker. Köra FileMaker Pro 10 på Citrix Presentation Server FileMaker Köra FileMaker Pro 10 på Citrix Presentation Server 2004 2009, FileMaker, Inc. Med ensamrätt. FileMaker, Inc. 5201 Patrick Henry Drive Santa Clara, Kalifornien 95054, USA FileMaker, filmappslogotypen,

Läs mer

KONICA MINOLTA MOBILA UTSKRIFTS- LÖSNINGAR

KONICA MINOLTA MOBILA UTSKRIFTS- LÖSNINGAR JOHN ARBETA DOE ENKELT INC. HAR OCH ETT FLEXIBELT BRA MED FÖRHÅLLANDE MOBILA UTSKRIFTER TILL KONICA MINOLTA Världsledande teknikföretag tjänar på säker dokumenthantering, lägre kostnader, miljövänliga

Läs mer

HUR MAN LYCKAS MED BYOD

HUR MAN LYCKAS MED BYOD HUR MAN LYCKAS MED BYOD WHITE PAPER Innehållsförteckning Inledning... 3 BYOD Checklista... 4 1. Val av system... 4 2. Installation och konfiguration... 5 3. Prestanda... 5 4. Valfrihet ökar upplevelsen...

Läs mer

Benga s tekniska hörna. Så skapar du ett Vista-nätverk. 2008-03-18 16:16 - PC för Alla

Benga s tekniska hörna. Så skapar du ett Vista-nätverk. 2008-03-18 16:16 - PC för Alla 2008-03-18 16:16 - PC för Alla Benga s tekniska hörna Så skapar du ett Vista-nätverk Av Martin Appe Ett hemmanätverk behöver varken vara komplicerat eller dyrt. Har du datorn kopplad till en router är

Läs mer

GroupWise. Novell. Snabbstart. www.novell.com SNABBSTART

GroupWise. Novell. Snabbstart. www.novell.com SNABBSTART Novell GroupWise 7 SNABBSTART www.novell.com Snabbstart Novell GroupWise 7 är ett företagse-postsystem för flera plattformar med funktioner för säker meddelandehantering, kalenderhantering, schemaläggning

Läs mer

Instruktion: Trådlöst utbildningsnät orebro-utbildning

Instruktion: Trådlöst utbildningsnät orebro-utbildning Instruktion: Trådlöst utbildningsnät orebro-utbildning Sida 2 av 19 Innehållsförteckning 1 Inledning... 3 2 Så ansluter du till nätverket orebro-utbildning... 4 2.1 Allmän information:... 4 2.2 Enkel anslutning

Läs mer

Vanliga partnerfrågor WorkloadIQ Vanliga frågor och svar 17 augusti 2010

Vanliga partnerfrågor WorkloadIQ Vanliga frågor och svar 17 augusti 2010 Vanliga partnerfrågor www.novell.com WorkloadIQ Vanliga frågor och svar 17 augusti 2010 V a d ä r m a r k n a d e n f ö r I n t e l l i g e n t W o r k l o a d M a n a g e m e n t? Marknaden för Intelligent

Läs mer

Storage. Effektivare datalagring med det intelligenta informationsnätet.

Storage. Effektivare datalagring med det intelligenta informationsnätet. Storage. Effektivare datalagring med det intelligenta informationsnätet. 2 Teknik och samverkan i en gemensam infrastruktur skapar nya möjligheter för effektivare datalagring Datalagring är en central

Läs mer

ANVÄNDARHANDBOK. Advance Online

ANVÄNDARHANDBOK. Advance Online ANVÄNDARHANDBOK Advance Online INNEHÅLL Innehåll... 2 Välkommen!... 3 Allmän information... 3 Idén bakom Advance Online... 3 Att logga in på en terminalstation... 4 Allmänt... 4 Citrix-klienten... 4 Inloggning...

Läs mer

Lösningar för klienthantering och mobila utskrifter

Lösningar för klienthantering och mobila utskrifter Lösningar för klienthantering och mobila utskrifter Användarhandbok Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows är ett USA-registrerat varumärke som tillhör Microsoft Corporation.

Läs mer

Advanced Mobile Device Management

Advanced Mobile Device Management 1 Advanced Mobile Device Management Magnus Janson Produktchef Tele2 Integration Service 2 4 Tele2 en del av Kinnevikgruppen Tele2 är den mobila utmanaren Mer än 40 miljarder kr i omsättning Mer än 30 miljoner

Läs mer

Administratör IT-system Kursplan

Administratör IT-system Kursplan Administratör IT-system Kursplan Administratör IT-system Kursöversikt Obligatoriska kurser Kurs Poäng Advanced Enterprise System Administration 25 CCNA 45 CCNA Security 20 Drift i virtuella miljöer 20

Läs mer

SPAR TID OCH PENGAR MED INTERAKTIVA MÖTEN

SPAR TID OCH PENGAR MED INTERAKTIVA MÖTEN Epson EB-1400Wi-serien SPAR TID OCH PENGAR MED INTERAKTIVA MÖTEN projicera upp till: flera användare kan anteckna skriv ut, spara och dela UTVECKLAD FÖR FÖRETAG INTEGRERAT SYSTEM FÖR INTERAKTIVA MÖTESRUM

Läs mer

FileMaker. Köra FileMaker Pro 10 på Terminal Services

FileMaker. Köra FileMaker Pro 10 på Terminal Services FileMaker Köra FileMaker Pro 10 på Terminal Services 2004 2009, FileMaker, Inc. Med ensamrätt. FileMaker, Inc. 5201 Patrick Henry Drive Santa Clara, Kalifornien 95054, USA FileMaker, filmappslogotypen,

Läs mer

Epsons möteslösningar SAMMANFÖR MÄNNISKOR, PLATSER OCH INFORMATION

Epsons möteslösningar SAMMANFÖR MÄNNISKOR, PLATSER OCH INFORMATION Epsons möteslösningar SAMMANFÖR MÄNNISKOR, PLATSER OCH INFORMATION FÖRVANDLA PRESENTATIONER TILL SAMTAL, IDÉER TILL SKAPELSER OCH EFFEKTIVITET TILL PRODUKTIVITET SKAPA, SAMARBETA OCH DELA Folk minns mindre

Läs mer

Active Directory Self-Service Bundle

Active Directory Self-Service Bundle Active Directory Self-Service Bundle Gör livet enklare för IT-avdelningen ZervicePoint Active Directory Self Service Bundle innehåller en uppsättning tjänster som gör livet enklare för IT-avdelningen.

Läs mer

Skydda dina virtuella system i tre steg

Skydda dina virtuella system i tre steg SOLUTION BRIEF: SKYDDA DINA VIRTUELLA SYSTEM I TRE STEG........................................ Skydda dina virtuella system i tre steg Who should read this paper Företag som vill ha hjälp med att hitta

Läs mer

Antivirus Pro 2011. Snabbguide

Antivirus Pro 2011. Snabbguide Antivirus Pro 2011 Snabbguide Viktigt! På CD-fodralet finns den aktiveringskod som du behöver för att aktivera produkten. Förvara den på ett säkert ställe. Den här produkten får endast användas om det

Läs mer

ESET NOD32 ANTIVIRUS 8

ESET NOD32 ANTIVIRUS 8 ESET NOD32 ANTIVIRUS 8 Microsoft Windows 8.1 / 8 / 7 / Vista / XP / Home Server 2003 / Home Server 2011 Snabbstartsguide Klicka här för att hämta den senaste versionen av detta dokument ESET NOD32 Antivirus

Läs mer

BESKRIVNING AV DATAMILJÖN I VADSTENA KOMMUN

BESKRIVNING AV DATAMILJÖN I VADSTENA KOMMUN BESKRIVNING AV DATAMILJÖN I VADSTENA KOMMUN Versionshistorik Datum Orsak Ansvarig Version Revision 2014-03-07 Skapad Roland Jaeger 1.0 1.0 2 (5) Innehåll Beskrivning av datamiljön i... 3 Allmänt... 3 Generell

Läs mer

Molntjänster -- vad är molnet?

Molntjänster -- vad är molnet? En e-bok från Visma Spcs Molntjänster -- vad är molnet? Vad du bör tänka på för att göra rätt val till ditt företag Molntjänster -- vad är molnet? En guide till att förstå molntjänster Innehåll Hänger

Läs mer

BLI EN CLOUDPILOT I ONE LÖSNINGAR FÖR FÖRETAGARE LYFT DIN IT STRATEGI TILL MOLNEN FÖRSTÅ CLOUD COMPUTING ARBETA SMARTARE 2011 NUMMER 15

BLI EN CLOUDPILOT I ONE LÖSNINGAR FÖR FÖRETAGARE LYFT DIN IT STRATEGI TILL MOLNEN FÖRSTÅ CLOUD COMPUTING ARBETA SMARTARE 2011 NUMMER 15 2011 NUMMER 15 LÖSNINGAR FÖR FÖRETAGARE I ONE LYFT DIN IT STRATEGI TILL MOLNEN Dra nytta av allt som Cloud Computingen kan erbjuda dig FÖRSTÅ CLOUD COMPUTING Kostnadseffektiva, smidiga lösningar ARBETA

Läs mer

SÄKERHETSLÖSNINGAR KRITISK INFRASTRUKTUR

SÄKERHETSLÖSNINGAR KRITISK INFRASTRUKTUR SÄKERHETSLÖSNINGAR KRITISK INFRASTRUKTUR Som verksam inom segmentet för kritisk infrastruktur ställs du dagligen inför utmaningen att säkra några av vårt samhällets viktigaste och mest värdefulla resurser.

Läs mer

BÄTTRE VI-KÄNSLA MED INTRANÄT

BÄTTRE VI-KÄNSLA MED INTRANÄT INTRANÄT BÄTTRE VI-KÄNSLA MED INTRANÄT TEAMENGINE INTRANÄT JOBBA ÄNNU BÄTTRE TILLSAMMANS I ett företag vill man kunna fokusera på själva arbetet och uppnå stödjer och underlättar den interna kommunikationen

Läs mer

medarbetare Var noggrann när du väljer din närmaste medarbetare TRENDER OCH TEKNIK FÖR KONTORET

medarbetare Var noggrann när du väljer din närmaste medarbetare TRENDER OCH TEKNIK FÖR KONTORET Rekrytera rätt medarbetare Var noggrann när du väljer din närmaste medarbetare Bland tusentals bärbara datorer är det inte lätt att hitta rätt modell i förhållande till verksamhetens krav. Måste den vara

Läs mer

Time Care Hälso- och sjukvårds Suite. En intelligent bemanningslösning för effektiv resursanvändning och god vård.

Time Care Hälso- och sjukvårds Suite. En intelligent bemanningslösning för effektiv resursanvändning och god vård. Time Care Hälso- och sjukvårds Suite Time Care Hälso- och sjukvårds Suite En intelligent bemanningslösning för effektiv resursanvändning och god vård. Time Care Hälso- och sjukvårds Suite erbjuder långsiktiga

Läs mer

Vilket moln passar dig bäst?

Vilket moln passar dig bäst? Vilket moln passar dig bäst? Idag diskuteras ofta huruvida man ska kliva in i molnets underbara värld eller inte, men sällan om skillnaderna mellan olika moln och vilka tillämpningar som är lämpliga att

Läs mer

IT SOM TJÄNST IT SOM TJÄNST - IT-DRIFT - SÄKERHET - LAGRING - E-POST - BACKUP - MJUKVARA - OFFICE IT-ARBETSPLATS IT SOM TJÄNST. www.office.

IT SOM TJÄNST IT SOM TJÄNST - IT-DRIFT - SÄKERHET - LAGRING - E-POST - BACKUP - MJUKVARA - OFFICE IT-ARBETSPLATS IT SOM TJÄNST. www.office. IT SOM TJÄNST - IT-DRIFT - SÄKERHET - LAGRING - E-POST - BACKUP - MJUKVARA - OFFICE IT-ARBETSPLATS IT SOM TJÄNST Vi vågar säga att en fungerande IT-drift är nyckeln till en fungerande verksamhet, och det

Läs mer

SIMPLIFYSCAN. För intelligent scanning

SIMPLIFYSCAN. För intelligent scanning SIMPLIFYSCAN För intelligent scanning SIMPLIFYSCAN: FÖR INTELLIGENT SCANNING Med SimplifyScan kan användarna enkelt scanna in och och distribuera dokument vart som helst i nätverket, direkt från ett Sharp

Läs mer

Säkerhetskopiering och återställning Användarhandbok

Säkerhetskopiering och återställning Användarhandbok Säkerhetskopiering och återställning Användarhandbok Copyright 2007-2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows är ett USA-registrerat varumärke som tillhör Microsoft Corporation. Informationen

Läs mer

Inga papper i släptåg med ecopy det digitala arbetsflödet. ecopy SHARESCAN / DESKTOP

Inga papper i släptåg med ecopy det digitala arbetsflödet. ecopy SHARESCAN / DESKTOP Inga papper i släptåg med ecopy det digitala arbetsflödet ecopy SHARESCAN / DESKTOP Tack vare ecopy använder alla anställda på Van Laere den multifunktionella skrivaren som en användarvänlig nätverksscanner.

Läs mer

40% 50% 75% Exklusivt julerbjudande. Utnyttja potentialen hos alla anställda. Förbättra lönsamheten i osäkra tider! Kampanj på extra användarlicens

40% 50% 75% Exklusivt julerbjudande. Utnyttja potentialen hos alla anställda. Förbättra lönsamheten i osäkra tider! Kampanj på extra användarlicens Exklusivt julerbjudande Förbättra lönsamheten i osäkra tider! Kunskap en säker investering över 50% Köp kurs och spara över 50%. Gå kurserna i 2009. Läs mer sida 4 Utnyttja ny funktionalitet 75 % genom

Läs mer

Förbättra samarbetet med hjälp av Adobe Acrobat X, Microsoft SharePoint och Microsoft Office

Förbättra samarbetet med hjälp av Adobe Acrobat X, Microsoft SharePoint och Microsoft Office Förbättra samarbetet med hjälp av Adobe Acrobat X, Microsoft SharePoint och Microsoft Office Snabba upp granskningarundorna genom att integrera PDF-baserade arbetsflöden i SharePoint- och Office-plattformen

Läs mer

Handledning i informationssäkerhet Version 2.0

Handledning i informationssäkerhet Version 2.0 Handledning i informationssäkerhet Version 2.0 2013-10-01 Dnr 1-516/2013 (ersätter Dnr 6255/12-060) Informationssäkerhet 6 saker att tänka på! 1. Skydda dina inloggningsuppgifter och lämna aldrig ut dem

Läs mer

Nej, Latitude ON Flash är för närvarande endast tillgängligt på följande Dell datorer: Dell Latitude E4200 Dell Latitude E4300

Nej, Latitude ON Flash är för närvarande endast tillgängligt på följande Dell datorer: Dell Latitude E4200 Dell Latitude E4300 Dell Latitude ON Flash återkommande frågor 1. Stödjer alla Dell datorer Latitude ON Flash? Nej, Latitude ON Flash är för närvarande endast tillgängligt på följande Dell datorer: Dell Latitude E4200 Dell

Läs mer

System 800xA Smart Client

System 800xA Smart Client System 800xA Smart Client Med Smart Client kan du ägna dig åt att analysera data istället för spendera tid på att samla in den Visst skulle fler inom ditt företag ha nytta av den produktions- och processinformation

Läs mer

SÄKRA DIN VERKSAMHET OAVSETT VAR DEN TAR DIG. Protection Service for Business

SÄKRA DIN VERKSAMHET OAVSETT VAR DEN TAR DIG. Protection Service for Business SÄKRA DIN VERKSAMHET OAVSETT VAR DEN TAR DIG Protection Service for Business DET ÄR EN MOBIL VÄRLD Wifi Idag använder vi fler enheter över flera anslutniningar än någonsin tidigare. Att välja när, var

Läs mer

Net id OEM Användarhandbok för Windows

Net id OEM Användarhandbok för Windows Net id OEM Användarhandbok för Windows Net id OEM Användarhandbok för Windows Copyright 2012 SecMaker AB Klassning: Publik Version: 5.6 1 / 8 Net id OEM Användarhandbok för Windows Copyright 2012 SecMaker

Läs mer

Brian Woltz, ägare och fysioterapeut, Parkway Physiotherapy

Brian Woltz, ägare och fysioterapeut, Parkway Physiotherapy Agenda Vårt företag är mycket bättre skyddat än tidigare. Windows Small Business Server 2011 Essentials har gjort oss trygga att utnyttja effektiva lösningar som fjärråtkomst utan att ge avkall på säkerheten.

Läs mer

Grattis till ett bra köp!

Grattis till ett bra köp! Grattis till ett bra köp! Du har valt världens ledande programvara för skydd av din dator. ZoneAlarm har bara i Sverige 100.000-tals användare och programmet finns att köpa i de flesta välsorterade databutiker

Läs mer

Global Protection 2011

Global Protection 2011 Global Protection 2011 Snabbguide Viktigt! På CD-fodralet finns den aktiveringskod som du behöver för att aktivera produkten. Förvara den på ett säkert ställe. Den här produkten får endast användas om

Läs mer

Snabbstartguide för McAfee VirusScan Plus

Snabbstartguide för McAfee VirusScan Plus Nödvändigt datorskydd McAfee VirusScan innehåller anti-virus- och anti-spywareskydd för din dator. McAfee Total Protection innehåller även dator- och nätverksverktyg samt McAfee SiteAdvisor för säker surfning.

Läs mer

Installation av. Vitec Online

Installation av. Vitec Online Installation av Vitec Online Innehållsförteckning Inledning... 3 Allmän konfiguration av router och brandvägg... 4 Installera Vitec Online Server... 6 Lösenord för inloggning i Mäklarsystemet... 9 Klientinstallation...

Läs mer

Molnplattform. Version 1.0. Användarhandbok

Molnplattform. Version 1.0. Användarhandbok Molnplattform Version 1.0 Användarhandbok September 2017 www.lexmark.com Innehåll 2 Innehåll Ändringshistorik...3 Översikt... 4 Komma igång...5 Systemkrav... 5 Öppna molnplattformen...5 Öppna Print Management-webbportalen...

Läs mer