Tekniska åtgärder mot anlagd brand

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Tekniska åtgärder mot anlagd brand"

Transkript

1 Tekniska åtgärder mot anlagd brand Patrick van Hees, Nils Johansson Foto: Polisen Gotland Lunds Tekniska Högskola Margaret McNamee, Lars-Gunnar Klason SP Brandteknik Projektgrupp Lunds Tekniska Högskola: Patrick van Hees, projektledare Nils Johansson, doktorand SP: Margaret McNamee Lars-Gunnar Klason, doktorand Brandskyddslaget: Birger Engström Räddningstjänster Ängelholm Jan Klauser Lerum Skolan Eva Persson 1

2 Mål och syfte med projektet Utveckla och utvärdera tekniska system och byggnadstekniska lösningar för att förhindra och minska konsekvenserna av anlagd brand i byggnader. Kvantifiera olika tekniska systems och byggnadstekniska lösningars bidrag till att minska uppkomsten samt skadorna från anlagda bränder. (SP rapport) (LTH rapport) Dimensionerande bränder (AP1) Tekniska system (AP2 & 3) Fasadbränder (LTH projekt) Kostnad Nytta (AP4) Rekommendationer och spridning (AP6) 2

3 (SP rapport) (LTH rapport) Dimensionerande bränder (AP1) Tekniska system (AP2 & 3) Fasadbränder (LTH projekt) Kostnad Nytta (AP4) Rekommendationer och spridning (AP6) Gav ett första input till fallstudier och information om plats, objekt, tid. från Göta Lejon visade att TU-system drastiskt minskar kostnader för anlagd brand. 3

4 (SP rapport) (LTH rapport) Dimensionerande bränder (AP1) Tekniska system (AP2 & 3) Fasadbränder (LTH projekt) Kostnad Nytta (AP4) Rekommendationer och spridning (AP6) Studera verkliga händelser Skiljer sig från en analys av statistik genom en större närhet till analysobjektet och att fler variabler kan studeras Brandutredningar 57 fall studerades (mellan 2006 och 2009) 4

5 Resultat fallstudier - Tändkällor Skräp utomhus som papper, trä, löv, etc. Olika föremål utomhus som lådor, möbler, containers, fordon. Fyrverkeri. Brännbara vätskor både utomhus och inomhus. Molotovcocktail eller vätskor som kastas in via krossade fönster. Papperskorgar inomhus. Foto: RIB databas, MSB Resultat fallstudier - Plats Utomhus vid fasaden eller entréer Utomhus vid nischer eller skärmtak där det är svårt att upptäcka folk På vinden eller i krypgrunden Inomhus i korridorer Inomhus på toaletter Foto: RIB databas, MSB 5

6 Resultat fallstudier - Spridning Via fasaden till vinden. Osektionerad vind. Från fasaden in i byggnaden. Från vinden till underliggande lokaler. Spridning genom brandcellsgränser som inte fungerar. Foto: Polisen Gotland Resultat fallstudier Tekniska brister Dåliga brandceller (genomföringar, dörrar som är ej stängda). Dåliga konstruktioner (takfot, vindar, fasadmaterial, ytskikt). Fel släckteknik vid insats t e x vid vindsbränder. Ventilationssystem som sprider rök och brand. Otillräcklig detektion eller automatlarm. Dåligt inbrottsskydd. Dålig belysning. Foto: RIB databas, MSB 6

7 Resultat fallstudier Övrigt Få eller ingen närvarande under rasterna. Liten eller ingen uppföljning av bränder. Dåligt SBA. Foto: Polisen Gotland Fördelar: Enkelt sätt att göra djupstudier av bestämda parametrar Verkliga händelser Tillgängligt underlag Nackdelar: Olika kvalité på brandutredningar d Kan vara svårt att generalisera resultaten 7

8 (SP rapport) (LTH rapport) Dimensionerande bränder (AP1) Tekniska system (AP2 & 3) Fasadbrand (LTH projekt) Kostnad Nytta (AP4) Rekommendationer och spridning (AP6) Resultat - Dimensionerande bränder (AP1) En dimensionerande brand är de förutsättningar och antagande som görs om brandförloppet från antändning till att branden är släckt. Den dimensionerande branden används ofta för analytiskt dimensionering av brandskydd d.v.s. då beräkningar eller kvalitativa resonemang används för att verifiera en särskild brandskyddslösning. 8

9 Resultat - Dimensionerande bränder (AP1) No. Beskrivning Effekt (kw) Material 1 Utomhus vid fasad Skräp 2 Brännbara vätskor Bensin på brännbart golv Molotov cocktail Bensin 3 Mindre fordon utomhus Motorcykel 4 Fyrverkeri Fyrverkeriraketer Fotos: Andreas Olsson, SP, Global News Resultat - Dimensionerande bränder (AP1) Raketen stoppas i ett perforerat rör som är slutet i ena änden. En bit ifrån röret placeras ett platttermoelement som mäter den värme som avges. Denna värme kan sedan jämföras med den värmepåverkan med vilken man normalt provar olika typer av byggnadsmaterial Raket Hållare av fyrverkeripjäs Foto: SP Perforerat rör Cu platta (plattermoelement) 9

10 (SP rapport) (LTH rapport) Dimensionerande bränder (AP1) Tekniska system (AP2 & 3) Fasadbränder (LTH projekt) Kostnad Nytta (AP4) Rekommendationer och spridning (AP6) Inventering Aktiva och Passiva system Inventering av aktiva och passiva system gjordes under våren via intervjuar och litteraturstudiet t Viktigt eftersom det väljs olika system även i nya byggnader Vi kommer lägga en del fokus på takfot system för kostnad nyttan. Mer information kommer att ges i nästa presentation och finns i rapport LTH 7033: Inventering av tekniska system avsedda att förebygga och begränsa konsekvenser av anlagd brand i skolor och förskolor från Nils Johansson, Lars-Gunnar Klason 10

11 (SP rapport) (LTH rapport) Dimensionerande bränder (AP1) Tekniska system (AP2 & 3) Fasadbränder (LTH projekt) Kostnad Nytta (AP4) Rekommendationer och spridning (AP6) Takfot för kostnad nyttan Foto: Jan Emanuelsson 11

12 Takfot modellering för kostnad nyttan Genomfört ett försök i skala med syftet att ta reda på om smältkablar kan modelleras i FDS. Kan prediktera bra i lab. miljö men svårare i verklig miljö (SP rapport) (LTH rapport) Dimensionerande bränder (AP1) Tekniska system (AP2 & 3) Fasadbränder (LTH projekt) Kostnad Nytta (AP4) Rekommendationer och spridning (AP6) 12

13 Spridning av information - 1 Den nya BBR har tagit upp vind och takfotsproblematik Konferenser NISCAYHA brandskyddsdagar Brandskydd 2010 Den Trygge Kommune Interflam 2010 Fire and Materials 2011 IAFSS konferens 2011 Populär vetenskapligt: Bygg&Teknik LTH nytt Flera tidningar Spridning av information - 2 Artiklar och rapporter: SFPE Journal of Fire protection Engineering SP rapport 2008:48 statistik SP rapport 2010:15 dimensionerade bränder SP rapport 2011:05 fyrverkeri LTH rapport 3504 fallstudier LTH rapport 7033 inventering passiva och aktiva system 13

14 Spridning av information - 3 Examensarbete: Att mäta effekter av åtgärder mot anlagd brand i skola Lotta Gustavsson, Johan Lindbom Analys av olycksutredningsmetoder tillämpade på anlagda bränder i skolor Simon Espenrud, Joel Johansson Studie av sambandet mellan räddningstjänstens förebyggande insatser och anlagda skolbränder : analys av behovet av stöd och vägledning Johan Szymanski, Malin Pettersson Slutsatser Brister i tekniska system finns i många befintliga skolor och behövs åtgärdas Enbart tekniska lösningar kommer inte att lösa problemet, även icke tekniska!! Viktigt med tidig detektion och skydd för externa bränder Projektet kommer att ge en översikt av tekniska lösningar inklusive ett antal kostnads nytta studier ( t ex handbok) Vindar och takfot t har introducerat t i nya BBR Slutligen är det viktigt att man har nolltolerans för anlagda bränder i skolor d v s att man alltid agerar oavsett hur stor eller liten incidenten är! 14

15 Tack! Projektet anlagd brand Brandteknik, Lunds Tekniska Högskola 15

Brandstatistik - Vad vet vi om anlagd brand Per Blomqvist, Henrik Johansson SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut

Brandstatistik - Vad vet vi om anlagd brand Per Blomqvist, Henrik Johansson SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut Brandstatistik - Vad vet vi om anlagd brand Per Blomqvist, Henrik Johansson SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut SP Rapport 28:48 Borås, 29 2 Abstract The key objective of the work presented in this

Läs mer

Studie av Sambandet mellan räddningstjänstens förebyggande insatser och anlagda skolbränder analys av behovet av stöd och vägledning

Studie av Sambandet mellan räddningstjänstens förebyggande insatser och anlagda skolbränder analys av behovet av stöd och vägledning Studie av Sambandet mellan räddningstjänstens förebyggande insatser och anlagda skolbränder analys av behovet av stöd och vägledning Malin Pettersson och Johan Szymanski Brandteknik och riskhantering Lund

Läs mer

Brandkrav på lös inredning

Brandkrav på lös inredning Brandkrav på lös inredning Årligen omkommer ungefär 100 personer i sina hem till följd av brand. Branden startar ofta i den lösa inredningen. Dagens moderna hem innehåller en stor mängd elektriska apparater

Läs mer

Skydd mot brandspridning mellan småhus

Skydd mot brandspridning mellan småhus Skydd mot brandspridning mellan småhus Johanna Björnfot Skydd mot brandspridning mellan småhus Boverket, september 2008 3 Förord Rapporten är en del av min sex veckor långa sommarpraktik och handlar om

Läs mer

Brandteknisk riskvärdering av Stockholms stadsbibliotek

Brandteknisk riskvärdering av Stockholms stadsbibliotek Brandteknisk riskvärdering av Stockholms stadsbibliotek Av: Emma Andersson Erika Bengtsson Thomas Berg Max Coxner Handledare: Karl Fridolf Rapportnummer: 9465 Lund, 2014-05-22 Brandteknisk riskvärdering

Läs mer

Lunds Tekniska Högskola Lunds Universitet Brandteknik

Lunds Tekniska Högskola Lunds Universitet Brandteknik Lunds Tekniska Högskola 9269 Lunds Universitet Brandteknik Brandteknisk riskvärdering av SOCIETETSHUSET I VARBERG Höstterminen 2005 Skrivet av: Teresia Gustafsson Henric Gustavsson Mattias Svanström Hanna

Läs mer

Bedömning av brandskydd i kulturbebyggelse

Bedömning av brandskydd i kulturbebyggelse Bedömning av brandskydd i kulturbebyggelse Bedömning av brandskyddsvärdering i kulturbyggnader Teoretisk bakgrund och praktiskt exempel Per Wikberg och Lars-Eric Johansson Räddningsverkets kontaktperson:

Läs mer

BOVERKETS FÖRFATTNINGSSAMLING Utgivare: Yvonne Svensson

BOVERKETS FÖRFATTNINGSSAMLING Utgivare: Yvonne Svensson BOVERKETS FÖRFATTNINGSSAMLING Utgivare: Yvonne Svensson BFS 2011:27 Boverkets allmänna råd om analytisk dimensionering av byggnaders brandskydd; Utkom från trycket den 10 oktober 2011 beslutade den 4 oktober

Läs mer

Ingen ska omkomma eller skadas allvarligt till följd av brand. En nationell strategi för att stärka brandskyddet för den enskilda människan

Ingen ska omkomma eller skadas allvarligt till följd av brand. En nationell strategi för att stärka brandskyddet för den enskilda människan Ingen ska omkomma eller skadas allvarligt till följd av brand En nationell strategi för att stärka brandskyddet för den enskilda människan Vi behöver arbeta långsiktigt För att människor inte ska omkomma

Läs mer

Brandsäkerhet i flerbostadshus

Brandsäkerhet i flerbostadshus Brandsäkerhet i flerbostadshus BRANDSÄKERHET I FLERBOSTADSHUS 1 Brandsäkerhet något att ta på allvar Varje år omkommer cirka 120 personer i Sverige i bränder, de flesta av dem i samband med bränder i bostäder.

Läs mer

Brandskydd på byggarbetsplats - Vägledning

Brandskydd på byggarbetsplats - Vägledning SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut Brandskydd på byggarbetsplats - Vägledning Staffan Bengtson, Torkel Dittmer, Per Rohlén Brandskyddslaget Birgit Östman SP Rapport 2012:11,rev 2 Brandskydd på byggarbetsplats

Läs mer

UUS. Tillgänglighetsplan för Gnestahems fastigheter Bilaga till rapporten Kostnadseffektiv tillgänglighet. Juni 2012

UUS. Tillgänglighetsplan för Gnestahems fastigheter Bilaga till rapporten Kostnadseffektiv tillgänglighet. Juni 2012 Bilaga till rapporten Kostnadseffektiv tillgänglighet Juni 2012 UUS Urban Utveckling & Samhällsplanering AB Kontaktlista För mer information om åtgärdsprogrammet kontakta gärna någon av oss som varit delaktiga

Läs mer

Brandskydd i varje bostad. Gemensamma rekommendationer

Brandskydd i varje bostad. Gemensamma rekommendationer Brandskydd i varje bostad Gemensamma rekommendationer 2 Gemensamma rekommendationer, Brandskydd i varje bostad MSB Dnr: 2012-2779 Kontaktpersoner MSB: Malin Vestin Håkan Sten Anders Lundberg Karin Albinson

Läs mer

Utvärdering av informationsprojekt

Utvärdering av informationsprojekt handbok i Utvärdering av informationsprojekt Innehåll Inledning Inledning 3 Den lärande processen 5 Varför ska vi utvärdera? 5 Uppföljning och utvärdering 5 Vad ska vi utvärdera? 6 Undvik försvårande omständigheter

Läs mer

Rapporten finns som pdf på Boverkets webbplats. Rapporten kan också tas fram i alternativt format på begäran.

Rapporten finns som pdf på Boverkets webbplats. Rapporten kan också tas fram i alternativt format på begäran. Konsekvensutredning - för revidering (BFS 2011:26) av avsnitt 5 Brandskydd i Boverkets byggregler, BBR (BFS 2011:6) - för allmänt råd om analytisk dimensionering av byggnaders brandskydd (BFS 2011:27)

Läs mer

Brandspridning mellan fönster - En analys av lämpligt avstånd

Brandspridning mellan fönster - En analys av lämpligt avstånd Brandspridning mellan fönster - En analys av lämpligt avstånd Pontus Olsson & Johan Skårman Department of Fire Safety Engineering and Systems Safety Lund University, Sweden Brandteknik och Riskhantering

Läs mer

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap Myndigheten för samhällsskydd och beredskap Rapport: Utvärdering av hembesök och uppsökande verksamhet med brand och säkerhetsvärdar eller brandinformatörer Januari 2012, Markör Marknad och Kommunikation

Läs mer

4.1.3 Effektutveckling och tillväxthastighet... 20 4.1.4 Kontrollvolymernas storlek... 23 4.1.5 Exempelfall... 24 4.1.6 Värmestrålning... 26 4.1.

4.1.3 Effektutveckling och tillväxthastighet... 20 4.1.4 Kontrollvolymernas storlek... 23 4.1.5 Exempelfall... 24 4.1.6 Värmestrålning... 26 4.1. 1 Innehåll 1 Inledning... 3 1.1 Syfte... 3 1.2 Mål... 4 1.3 Målgrupp... 4 1.4 Avgränsningar... 4 2 Arbetsmetodik... 6 2.1 Allmänt... 7 2.2 Förslag på tillvägagångsätt... 7 2.2.1 Analysens syfte och mål...

Läs mer

Släckmetoder I FOKUS: » Det är mycket viktigt med rätt utförd och rätt doserad träning.«

Släckmetoder I FOKUS: » Det är mycket viktigt med rätt utförd och rätt doserad träning.« NR 1 2014 I FOKUS: Släckmetoder» Det är mycket viktigt med rätt utförd och rätt doserad träning. Det finns behov av att anpassa ledarstilen efter vad gruppen behöver. genom att ta saker för givet kan det

Läs mer

Olycksutredning och sedan?

Olycksutredning och sedan? Olycksutredning och sedan? Att få åtgärdsförslag införda och att fånga upp säkerhetshöjande initiativ från verksamheter: Systematiskt arbete med resilience och säkerhetskultur 2 MSB:s kontaktperson: Marianne

Läs mer

Regelsamling för byggande Boverkets byggregler, BBR, BFS 1993:57 med ändringar till och med 2006:12

Regelsamling för byggande Boverkets byggregler, BBR, BFS 1993:57 med ändringar till och med 2006:12 Regelsamling för Boverkets byggregler, BBR, BFS 1993:57 med ändringar till och med :12 Boverket Titel: Regelsamling för byggregler Boverkets byggregler, BBR Utgivare: Boverket, juni Upplaga: 1 Antal: 12

Läs mer

Lars-Göran Bengtsson. Inomhusbrand. Räddningsverket

Lars-Göran Bengtsson. Inomhusbrand. Räddningsverket Lars-Göran Bengtsson Inomhusbrand Räddningsverket Att mångfaldiga innehållet i denna bok, helt eller delvis, utan medgivande av Räddningsverket är förbjudet enligt lagen (1960:729) om upphovsrätt till

Läs mer

Brandskydd vid tillfällig uthyrning av samlingslokaler

Brandskydd vid tillfällig uthyrning av samlingslokaler Brandskydd vid tillfällig uthyrning av samlingslokaler 1 Inledning Denna information riktar sig till dig som hyr ut eller upplåter lokaler tillfälligt för till exempel dans eller fester. Här är några enkla

Läs mer

Boverket. Regelsamling för byggande, BBR

Boverket. Regelsamling för byggande, BBR Boverket Regelsamling för byggande, BBR 2008 Regelsamling för byggande, BBR 2008 Boverket 2008 1 Titel: Regelsamling för byggande, BBR 2008 Utgivare: Boverket juni 2008 Upplaga: 1 Antal ex: 15 000 Tryck:

Läs mer

Samhällets kostnader för att förebygga bränder. Beräkningar

Samhällets kostnader för att förebygga bränder. Beräkningar Samhällets kostnader för att förebygga bränder Beräkningar 2 MSB:s kontaktperson: Linda Ryen, 010-240 56 64 Publikationsnummer MSB732 - juli 2014 ISBN 978-91-7383-471-1 3 Förord I denna rapport finns detaljerade

Läs mer

Riskutredning farligt gods på väg 263, Norra Sigtuna stad

Riskutredning farligt gods på väg 263, Norra Sigtuna stad Riskutredning farligt gods på väg 263, Norra Sigtuna stad Sigtuna kommun Stockholm 2015-05-20 ÅF-Infrastructure AB Brand och Risk Datum: Dokumentstatus/Version: 2014-11-04 Förhandskopia 2014-11-11 Utgåva

Läs mer

Presentation. Men vi börjar med film. Anders Öfvergård, känd som Arga snickare, talar brandskydd.

Presentation. Men vi börjar med film. Anders Öfvergård, känd som Arga snickare, talar brandskydd. Presentation Jag heter Alexandra Johansson och jag arbetar på MSBs avdelning för risk och sårbarhetsreducerande arbete. Där jag är kommunikatör och ansvarig för kampanjen Aktiv mot brand. Jag var delvis

Läs mer

Välkommen till Anders Bodin Fastigheter!

Välkommen till Anders Bodin Fastigheter! Välkommen till Anders Bodin Fastigheter! Ditt golv. Någon annans tak. 1933 skrev Nils Ferlin: Man dansar däruppe klarvaket är huset fast klockan är tolv. Då slår det mig plötsligt att taket, mitt tak,

Läs mer

Verksam. Systematisk process för att mäta och utveckla effektiva samverkanssystem

Verksam. Systematisk process för att mäta och utveckla effektiva samverkanssystem Verksam Systematisk process för att mäta och utveckla effektiva samverkanssystem Sammanfattning Verksam är en guide för att utveckla effektiva samverkanssystem baserat på verktyget System Quality and Performance

Läs mer

Brandsäker bostad för alla. Vägledning för individanpassat brandskydd

Brandsäker bostad för alla. Vägledning för individanpassat brandskydd Brandsäker bostad för alla Vägledning för individanpassat brandskydd MSB:s kontaktpersoner: Malin Vestin, 010-240 52 43 Patrik Perbeck, 010-240 53 65 Publikationsnummer MSB550 - April 2013 ISBN 978-91-7383-333-2

Läs mer