IPROMMA Institutet AB Individanpassad utbildning sedan 1993 Saknad kan inte beskrivas i ord Nr 6

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "IPROMMA Institutet AB Individanpassad utbildning sedan 1993 Saknad kan inte beskrivas i ord. 08-760 96 96 www.ipromma.se Nr 6"

Transkript

1 Du kan läsa mer på IPROMMA Institutet AB Individanpassad utbildning sedan Saknad kan inte beskrivas i ord. Postgiro: Årgång 23 Nr 6 December 2007 Pris 39 Kronor En given mötesplats för svenskt och nordiskt näringsliv Strategisk satsning i gävle I Teknikparken i Gävle, som vuxit starkt sedan starten år 2000, har redan över 100 företag etablerat sig. Sid. 34 Sveriges största LED-bildskärm i stadsmiljö Att nå ut med rätt information, effektivt och med låg kostnad, har blivit en framgångsfaktor i en allt mera informationsmättad verklighet. Sid. 31 Robot till tusen Gävleföretag utvecklar smarta lösningar för vård- och omsorg OpenCare är företaget som utvecklar IT-baserade lösningar för att klara vårdutmaningen, till lägre kostnad och med större effektivitet. Sid. 35 Kommun med dynamiskt näringsliv Upplands Väsby Över 3000 företag finns i Upplands Väsby. De bidrar till ett innovativt näringsliv i kommunen. Flera stora internationella och mycket kända koncerner har valt att lägga sitt svenska eller nordiska huvudkontor här. Sid. 37 Exportrådet kartlägger nya marknader I ett pilotprojekt har Exportrådet genomfört en strategisk analys av tillväxtmöjligheter på sex marknader. Sid. 25 Gävle i fokus I de senaste numren har vi satt fokus på Gästrikland och berättat om företag och utveckling i Ockelbo, Sandviken och Hofors. I detta nummer fortsätter vår presentation av Gästrikland, denna gång med fokus på Gävle. Sid. 27 Robotdalen har sin bas i länen runt Mälardalen, men Robotdalens koncept och forskningsresultat ska vara till gagn för företag i hela landet. Ju fler små- och medelstora företag som klarar den internationella konkurrensen, desto starkare världsledande position får Sverige. Kompetensen inom Robotdalen är stor och ligger på en hög nivå, men det är viktigt att knyta flera starka företag och forskare till satsningen för att utveckla robotiken. Sid 18

2 Tänk dig ett varuhus bara för lyft. Tänk dig ett varuhus bara för lyft. Nu finns allt lyftkunnande, alla produkter, service, konsultkapacitet, reservdelar, komponenter och tillbehör under en hatt. Under året som gått har nämligen Dematek vuxit så det Nu knakat. finns allt Vi lyftkunnande, kan idag erbjuda alla produkter, nästan tre gånger service, så konsultkapacitet, många bilburna reservdelar, servicetekniker. komponenter Fler kontaktpersoner och tillbehör på säljunder och en servicesidan. hatt. Större kapacitet på order-, leveransoch Under konstruktionsavdelningarna. året som gått har nämligen En ny Dematek tillverknings-, vuxit så montagedet knakat. och Vi serviceverkstad kan idag erbjuda i Strängnäs. nästan tre Ett gånger nytt så Technical många bilburna Center servicetekniker. i Västerås. Vi har Fler dessutom kontaktpersoner byggt ut på verksamheten sälj- och servicesidan. både i Helsingborg Större kapacitet och Göteborg. på order-, leveransoch I Göteborg konstruktionsavdelningarna. ligger numera också En vårt ny centrum tillverknings-, för montage- och serviceverkstad i Strängnäs. Ett nytt Technical Center i Västerås. Vi har dessutom byggt ut verksamheten både i Helsingborg och Göteborg. I Göteborg ligger numera också vårt centrum för utveckling av särskilt mänskliga, ergonomiska lösningar Ergo Center. Dematek är som bekant generalagent för Demag Cranes and Components världens största, äldsta och mest utveckling välsorterade av särskilt tillverkare mänskliga, av utrustning ergonomiska för materialhantering. lösningar Ergo Center. Nu är Dematek störst i Sverige på allt som har med Dematek lyft och är hantering som bekant att göra. generalagent för Demag Cranes Att kunna and Components erbjuda så mycket världens som största, möjligt, äldsta till så och många mest välsorterade som möjligt, tillverkare är grundtanken. av utrustning för materialhantering. Precis som Nu är med Dematek ett varuhus. störst i Sverige på allt som har Skillnaden med lyft och ligger hantering i att Dematek att göra. finns över hela Sverige. Välkommen. Att kunna erbjuda så mycket som möjligt, till så många som möjligt, är grundtanken. Precis som med ett varuhus. Skillnaden ligger i att Dematek finns över hela Sverige. Välkommen. Har mer. Kan mer. Gör mer. Dematek AB: Huvudkontor, Box 5560, Huddinge Generalagent för Demag Cranes & Components GmbH. Malmö. Helsingborg. Ronneby. Halmstad. Oskarshamn. Tingsryd. Jönköping. Göteborg. Västervik. Trollhättan. Linköping. Norrköping. Stockholm. Strängnäs. Karlstad. Västerås. Ludvika. Storvik. Söderhamn. Hudiksvall. Sundsvall. Örnsköldsvik. Umeå. Skellefteå. Piteå. Luleå. Har mer. Kan mer. Gör mer. Dematek AB: Huvudkontor, Box 5560, Huddinge Generalagent för Demag Cranes & Components GmbH. Malmö. Helsingborg. Ronneby. Halmstad. Oskarshamn. Tingsryd. Jönköping. Göteborg. Västervik. Trollhättan. Linköping. Norrköping. Stockholm. Strängnäs. Karlstad. Västerås. Ludvika. Storvik. Söderhamn. Hudiksvall. Sundsvall. Örnsköldsvik. Umeå. Skellefteå. Piteå. Luleå.

3 Svensk Leverantörstidning nr ledare Helhetslösningar för avfallshanteringen Sid. 24 Papper i tur och retur Sid. 10 Svalare konjunktur för småföretag Trenden är bruten efter tre års uppgång har konjunkturen för landets småföretag nu vänt nedåt, enligt Swedbanks och Företagarnas småföretagsbarometer. Den samlade konjunkturindikatorn för småföretagen som bygger på orderläget, omsättningen och sysselsättningen i bolagen har fallit till 122, från 124 i våras. Fortfarande möter småföretagen en stark efterfrågan, men konjunkturen är inte fullt lika het som i våras, skriver Swedbanks prognoschef Cecilia Hermansson i en kommentar. Sysselsättningen väntas öka arbetskraftsbrist ett tillväxthinder Företagen väntar sig dessutom att konjunkturen svalnar ytterligare under året som kommer. Konjunkturindikatorn väntas sjunka till 109. Främst orderläget men även omsättningen blir sämre tror bolagen, som dock räknar med att sysselsättningen fortsätter att öka. Samtidigt möter företagen allvarliga tillväxthinder, till exempel i form av arbetskraftsbrist. Under året som gått har fyra av tio småföretag tackat nej till beställningar för att de inte har hittat lämplig arbetskraft, enligt undersökningen. Cecilia Hermansson efterlyser nu krafttag för att underlätta expansion. Kvinnors företag får mindre stöd Kvinnliga företagare får statliga lån, lånegarantier och bidrag i mindre utsträckning än manliga företagare, visar en färsk undersökning från Nutek. En förklaring är att stöden oftast redan från början är inriktade på traditionellt manliga branscher. Beroende på vilka branscher och regioner som regeringen väljer att satsa på, får stöden också olika effekter. Ibland kan enskilda aktörer även göra mer för att nå kvinnliga företagare med den största möjligheten att påverka finns i steget före, när insatsernas inriktning beslutas. Förra året var 35 procent av alla nyföretagare kvinnor, och det finns en uttalad vilja från regeringen att öka antalet kvinnliga företagare. Men trots det var det under 2006 bara Almis mikrolån som gick till fler kvinnor än män (53 procent). I Norrlandsfonden gick sju procent av stödinsatserna till kvinnors företagande. Det finns i dag ingen tillgänglig statistik på om kvinnor också söker de olika stöden i mindre utsträckning. Nutek vill ha ett krav på att alla aktörer samlar in sådana uppgifter. Då skulle det bli möjligt att se om kvinnor får mindre stöd på grund av diskriminering, eller om de över huvud taget inte kommit in med några ansökningar. Konferenser året om i grosshandlarmiljö Sid. 28 Arbetskraftsinvandring ska lösa akut personalbrist Konjunkturen är fortfarande glödhet i många branscher. Nya siffror från Konjunkturinstitutet, KI, visar att två av tre byggföretag är drabbade av brist på utbildade arbetare byggnadsarbetare skulle kunna få jobb direkt. Bristen är akut. Stora problem har också tjänsteföretag och handeln. Här är det 30 respektive 20 procent som anger arbetskraftsbrist som det största hindret. Regeringens recept för att lösa både dagens och framtidens brist på arbetskraft är arbetskraftsinvandring. Europas åldrande befolkning, fler studerande och tidigare pensioneringar gör att bristen på arbetskraft väntas vålla stora problem under kommande decennier. Behovsstyrt system En idé som regeringen har är att införa ett behovsstyrt system, där arbetsgivarna själva kan rekrytera även utanför EU. Så länge personen får ett jobb i Sverige kan han eller hon stanna i första hand i 24 månader. Den som har yrkeskunskaper ska också själv kunna ansöka om ett tre månader långt jobbsökarvisum på Sveriges ambassader runt om i världen. Regeringens förhoppning är att en ny lag ska kunna börja gälla om ett år. Urban Nilsson Ansvarig utgivare Nr :a årg Tidningen utges av: Hexanova Media Group AB Fiskhamnsgatan 2, Göteborg tel fax: Ansvarig utgivare Urban Nilsson Huvudredaktion Göteborg Peter Lindskog-Bodin Ingemar Guterstam Tina Lundberg Ilse Österwall Redaktionsledning Klas Bergqvist Övriga redaktioner: Stockholm Göran Welander Niik Hojjati Småland / Skåne Felipe Bravo Sven Nilsson Norrland Erik Holländer Mälardalen Pia Dellamonro Värmland Birgitta Bennerholt Traffic/Materialhantering Henrik Tonström Layout: Stromia Futurum Tryck: MittMedia Print AB Adress-/namnändring, Den enda mediepartnern du behöver Tidningen ansvarar ej för insänt, ej beställt material. Eftertryck av text och bilder förbjudet, om inte särskild överenskommelse träffats med redaktionen.

4 4 Nyheter Annonsera i Svensk Leverantörstidning Kompetens och tillgänglighet utmärker fastighetsbolag Ett fastighetsbolag som har genomgått många förändringar sedan Harry Sjögren sålde sin stora byggverksamhet till SIAB kom fastighetskrisen i början av 90-talet och 1991 övertog dåvarande Nordbanken fastigheterna på grund av obestånd tog Securum hand om fastigheterna som låg som dåliga krediter i Nordbanken - i dag Nordea. Harry Sjögren AB är i dag ett helägt dotterbolag till Castellum som börsintroducerades 1997 och i dagens läge är en av landets största fastighetskoncerner, vilket ger ekonomisk uthållighet och finansiell kapacitet för framtida investeringar. Fastighetschef Glenn Håkansson Harry Sjögren AB är ett bolag i Castellumkoncernen, som är ett av de största renodlade fastighetsbolagen på Stockholms fondbörs. Grundaren till fastighetsbolaget avled 1986 och hans arvingar sålde fastigheterna till investmentbolaget Industor Sedan Enbart kommersiella lokaler Förvaltningschef Glenn Håkansson på Harry Sjögren AB berättar om företagets framgångar och strategi inom fastighetsbranschen och även om framtidsperspektivet. Bolagets fastighetsbestånd innehåller enbart kommersiella lokaler och är geografiskt koncentrerat till lätt tillgängliga och expansiva områden i anslutning till tre av de viktigaste kommunikationskorridorerna inom Storgöteborg. - Fastigheterna finns i Mölndal och sydvästra Göteborg. Genom att vi koncentrerar oss till ett fåtal delmarknader kan Harry Sjögren AB fortsätta att vara en stark aktör med tydlig förankring inom respektive område, förklarar Glenn Håkansson. - Tanken bakom strategin är att vara en synlig hyresvärd med aktuella kunskaper om kundernas situation, påpekar Glenn Håkansson. Dialog, kompetens och hög tillgänglighet ger nöjda kunder Harry Sjögren AB är ett renodlat, lokalt förankrat fastighetsbolag, som äger och förvaltar kommersiella, strategiskt belägna fastigheter i expansiva områden med hög tillgänglighet och goda framtidsutsikter. Vårt fastighetsbestånde är koncentrerat till Mölndal, sydvästra Göteborg, Kungsbacka, Borås, Lerum/Alingsås samt Halmstad. Vårt mål är att vara en professionell, stabil och trygg samarbetspartner som bygger långsiktiga affärsmässiga relationer med nöjda kunder. Harry Sjögren AB ingår i börsnoterade Castellum AB, som är en av landets största renodlade fastighetskoncerner. Näringslivsutveckling kräver flexibilitet Den snabba utvecklingen i näringslivet skapar nya behov och krav på anpassning i befintliga lokaler. Man kan tillgodose dessa nya krav genom om- och tillbyggnad av de befintliga lokalerna men också genom flyttning till nya lokaler som kan vara bättre anpassade till den förändrade verksamheten. Bolaget strävar efter att skapa förutsättningar för att behålla de befintliga hyresgästerna. Detta är nämligen minst lika viktigt som att rekrytera nya. Intäkter och resultat framtiden Harry Sjögren AB koncernens hyresintäkter för 2006 uppgick till cirka 300 Mkr och uthyrningsgraden under året var nästan 99 procent. Företaget har förvärvat 8 fastigheter med en sammanlagd uthyrningsbar yta om cirka kvadratmeter varav en obebyggd tomtmark. Den totala investeringskostnaden uppgick till 363,4 Mkr enligt förvaltningsberättelsen för Harry Sjögren etablerar sig i Halmstad I attraktiva lägen i Halmstad har fem butiks-, lager- och kontorsfastigheter förvärvats där ytan uppgår till cirka kvadratmeter. Halmstad kommer att utgöra ett nytt marknadsområde i Harry Sjögren AB. Fastigheterna tillträddes i början av februari. har som mål att öppna ett nytt kontor i Halmstad för att serva kunderna i detta område. En fortsatt gynnsam utveckling av de lokala marknaderna är naturligtvis av största vikt för såväl Harry Sjögren AB som dess kunder. Bolaget eftersträvar därför goda kontakter med kommuner och förbättringar av infrastruktur och yttre miljöer. Med lokalkontor och fastighetsansvariga som är väl kända av kunderna ger en möjlighet till återkommande kontakter, då aktuella frågor uppstår. Felipe Bravo Ett företag i Castellumkoncernen Tel:

5 Svensk Leverantörstidning nr nyheter Information, analys och konsultverksamhet VD Tommie Johansson på IMS Health Sweden AB. IMS är en ledande leverantör av affärsinfomation och strategiska konsulttjänster för läkemedelsindustrin och hälsovårdssektorn. IMS finns i mer än 100 länder med sitt huvudkontor i USA och cirka anställda. Det europeiska huvudkontoret ligger i centrala London och huvudkontoret för den nordiska och baltiska verksamheten finns i Köpenhamn. I Sverige etablerades företaget så sent som i februari 2006, bland annat genom köpet av Läkemedelsindustri föreningens dotterbolag Läkemedelsstatistik AB. Ett 20-tal personer, många med lång erfarenhet av läkemedelsbranschen, är verksamma i Stockholm antingen som key account managers eller konsulter/marknadsanalytiker. Vi har också en produktionsenhet som jobbar med insamling och bearbetning av data som sedan förpackas och distribueras till våra kunder. IMS Medical Radar Operations i Göteborg är en konsultverksamhet som arbetar med kvantitativa marknadsundersökningar, vilket bland annat innebär att de ringer och ställer frågor till exempelvis läkare runt om i världen, berättar VD Tommie Johansson på IMS Health Sweden AB. Vi har tre ben att stå på information, analys och konsultverksamhet, säger han. Läkemedelsstatistik Läkemedelsstatistik kan produceras i alla led i försäljningskedjan från tillverkare till grossist och fram till det att patienten köper ut sin medicin från apoteket. Vi samlar in försäljningsstatistik från de två stora läkemedelsgrossisterna Kronans Droghandel och Tamro och från de sju-åtta företag som direktdistribuerar läkemedel till sjukhus. Med våra databaser täcker vi in så gott som 100 procent av läkemedelsförsäljningen i Sverige. Information som vi på olika sätt förpackar och levererar till våra kunder som är läkemedelsföretag. Vi har också ett nytt erbjudande som bygger på att vi i december förra året skrev ett avtal med Apoteket AB som ger oss tillgång till försäljningsdata från apoteken och en del av den förskrivningsinformation som finns. Den är naturligtvis helt anonymiserad. Det är information som är viktig för företagen så att de ska kunna se hur deras läkemedel förskrivs och används. Vi kan även erbjuda global läkemedelsstatistik som vi också sammanställer och förpackar på olika sätt, förklarar Tommie Johansson. Analys Läkemedelsindustrin har tillgång till enorma datamängder. För att kunna analysera dessa behövs olika verktyg. IMS har tagit fram olika typer av analysverktyg som vi dels själva använder internt för att sammanställa och analyser data, men som också våra kunder kan köpa. Bland annat har vi olika analysverktyg som hjälper företagens försäljningsorganisation och säljare att få en bättre struktur på sin försäljning, sätta upp olika typer av måltal och kan mäta hur väl man uppfyller dem, säger han. Konsultverksamhet Det område som IMS framför allt vill växa inom är konsultverksamheten. Detta började i Sverige med förvärvet av det som blev IMS Medical Radar. Medical Radar kontaktar allmänläkare och specialistläkare för att ta reda på hur de förskriver läkemedel på specifika sjukdomsområden, hur de behandlar olika patienter, hur de kombinerar olika läkemedel och byter ut den ena behandlingen mot en annan. Det kan också handla om hur läkarna uppfattar budskapen från läkemedelsföretagens representanter. Medical Radar har en speciell modell för att strukturera informationen, säger Tommie Johansson. IMS har även konsultverksamhet inom området hälsoekonomi där de bland annat hjälper företagen att visa värdet av deras produkter gentemot sjukvården. Även om de nya terapierna kanske har en hög prislapp så kan de, förutom att ge patienterna en bättre vård, faktiskt spara pengar inom sjukvården. Genom att använda mindre resurser kanske patienten behöver besöka sjukvården i mindre utsträckning, förklarar Tommie Johansson. Konsulterna hjälper även kundföretagen att effektivisera sin säljorganisation, att lansera och hantera varumärken på ett bra sätt samt med prisoch subventioneringsstrategier med mera, inte minst i kontakterna med myndigheter. Kvalitetsstolar för industrifordon och kontorsmiljöer Alla egenskaper som är nödvändiga för en bra förarstol är lika viktiga på dagens arbetsplatser. Med erfarenheter från sina ergonomiskt utformade förarstolar har KAB Seating utvecklat en serie arbetsstolar för allt från en allmän kontorsmiljö till användning dygnet runt (24/7). KAB Seating är representerade i hela världen och KAB Seating AB opererar på åtta marknader i Norden och Baltikum. Vi hade tidigare en fabrik i Södertälje som brann ner i oktober Här tillverkade vi ergonomiska förarstolar för industrifordon där man ofta sitter under lång tid, och arbetsstolar för bland annat kontrollrum och exklusivare kontorsmiljöer. Företaget arbetade med många mindre kunder men vi har nu ändrat inriktning från en producerande till en säljande organisation som arbetar via större distributörer i varje land och med direktleveranser från fabrik i England. Vi har ingått ett tredjepartslogistikavtal med TransFargo som kommer att lagerhålla en begränsad del av våra produkter och vi kommer inte själva att serva enskilda kunder som bara vill ha ett fåtal stolar, berättar Dick Dyrager, nytillträdd försäljningschef i Norden på KAB Seating. Brett sortiment av arbetsstolar KAB arbetsstolar finns i olika storlekar och passar alla slags människor. De har tagit fram en hel serie stolar från de mest exklusiva till lite enklare kontorsstolar för den vanliga kontorsmedarbetaren. Med exklusivitet menar jag att det är kvaliteten i produkterna som skiljer oss från våra konkurrenter. Här har vi exempelvis Controller som är en dygnetrunt-stol för användning i övervaknings- och kontrollrum. Mycket ergonomiska och fullt inställbara för att maximera användarens komfort i arbetet, bland annat med hjälp av ACS (Air Cushion System) inbyggt luftkuddesystem med 8 luftkuddar för maximalt sittkomfort, förklarar Dick Dyrager. De här stolarna är en direkt vidareutveckling av de stolar som sitter i fordon och överdelarna är identiska med våra väl utprovade förarstolar där man också monterar in reglage och så vidare. Där har vi andra företag som förädlar våra produkter till specifika kunder. Sedan arbetar vi också med ett komplett utbud av reservdelar till stolarna eftersom de ska kunna användas under längre tid än lite enklare produkter, säger han. Dick Dyrager berättar att KAB Seating under 2008 har för avsikt att delta med sina produkter på Stockholm Furniture Fair och Elmia Arbetsmiljö. Detta sker då i samarbete med företagets distributörer. Ny förarstol 600-serien Den andra nischen är Construction, som är en mer långsiktig affär och där är vi marknadsledare, säger Dick Dyrager. Här finns det exempelvis flera tillverkare av skogsmaskiner som vi vill komma tillbaka till. När man jobbar med maskintillverkare är det första att få ett godkännande för att stolarna ska få sitta i deras fordon. Här finns det även mycket mer att ta hänsyn till. Vilket utrymme finns i hytten, var sitter föraren, vad ska fordonen användas till och hur långa serier ska man göra? Sedan skräddarsys stolarna ofta efter kundens önskemål. Många arbets- och fordonsstolar kan man inte förändra så mycket. Idén med vår nya 600-serie är att den är uppbyggd i moduler så att du köper och sätter ihop den efter ditt önskemål. Du kan till exempel montera in en fläkt för att kyla rygg och sits eller värmare för användning i vårt bistra nordiska klimat i vissa typer av våra stolar, olika ryggstöd och sittdynor, olika typer av fjädringar och så vidare. De första stolarna som kommer att monteras i fordon av 600-serien kommer att sitta i Volvo Construction Equipments olika fordon, säger Dick Dyrager.

6 6 nyheter Annonsera i Svensk Leverantörstidning Mer än bara datautbildningar Ipromma Institutet har sedan 1993 framgångsrikt bedrivit individanpassad datautbildning. I dag finns utbildningsföretaget i rymliga och ljusa lokaler strax intill Kista Gallerian. Företaget har sedan dess expanderat och erbjuder numera även Yoga- och Pilateskurser samt deras egenutvecklade program för tangentbordsträning, IP tangent. Den nyligen startade bifirman CADrom, vars huvuduppgift är att förse bland andra arkitekter och innovatörer med fotorealistiska bilder på deras kommande projekt, har tagit fart på riktigt och ser ut att ha en ljus framtid. Vår huvudprodukt är att ta fram verklighetstrogna, fotorealistiska bilder åt våra kunder för deras projekt, stora som små.vi ritar även professionella planritningar, med eller utan dimensioner, fasadritningar, ritningar av objekt så som möbler, mekaniska delar, verkstadsprodukter, elektroniska produkter och så vidare, förklarar Mario Petza. En bild säger mer Jo, för att en bild säger mer än tusen ord och det är ett uttryck som verkligen stämmer när det gäller att presentera och marknadsföra en ny produkt, byggnad eller ett nytt projekt. Men det är något som också används för att kostnadseffektivt se hur projektet eller produkten i sig kommer att se ut innan man börjar bygga eller producera. Sammanfattningsvis så kan man säga att de flesta vill använda visualisering för att det är det modernaste och mest effektiva sättet att förhandsgranska och marknadsföra sina projekt. Våra CAD-utbildningar är och har varit en viktig del av verksamheten och vi har fått många lovord för våra kurser. Vi utbildar i AutoCAD, både i 2D och 3D, och har också Autodesk Mechanical Desktop och Inventor samt SketchUp. Det är via våra utbildningar som vi fick kännedom om marknadens behov av olika tjänster inom det här området. Och med den kunskapen beslutade vi oss för att dra igång vår bifirma CADrom, förklarar Mario Petza, VD, grundare och ägare till Ipromma Institutet AB. Professionella 2D- och 3D-ritningar CADrom tillhandahåller förutom visualiseringar även tjänster som uppritning professionella 2D- och 3D-ritningar, animationer samt publikation av dessa på Internet via Flash-tillämpningar. Hur arbetar vi? Med utgångspunkt från de ritningar och anvisningar som vi får av våra kunder digitaliserar vi deras projekt först i 2D (tvådimensionella rit ningar) och sedan i 3D och slutligen applicerar vi materialet och placerar eventuellt visualiseringen i sitt sammanhang, berättar Mario Petza och fortsätter: Alla våra slutbilder kommer att kunna användas för presentation, reklam, tryck och webb. Animationer som exempelvis genomgångar av en byggnad eller liknande skapar vi för användning först och främst på datorn. Vi tillhandahåller även tillämpningar i Flash så att våra kunder lätt, snyggt och effektivt kan publicera sina projekt på Internet. För Företagsledare, Styrelserum samt 24/7 användning. Ökad komfort av sittskum Bred sitt yta som passar alla kropps typer Unik svankstödsjustering med trippel svankstödsystem Jämna steg Genom våra CAD-utbildningar och vår bifirma CADrom är Ipromma Institutet en länk mellan kreativitet och verklighet som håller jämna steg med utvecklingen, säger Mario Petza med ett stort leende. Sveavägen 155, Stockholm telefon Nackstöd med många inställningsmöjligheter, nya komfortnackstödet (AZTEC) Producerad in KAB Svart Läder 24 timmars godkännande (BS 5459:2000 approved) För mer info ring +46 (0)

7 Sid. 14 Sid. 10 Sid. 7 Sid Sid. 32 Sid. 11 Svensk Leverantörstidning nr nyheter Produkter för bättre hälsa Nordens största leverantör av hälsoprodukter kännetecknas av hög kvalitet och bred kompetens. Produkter lika lämpade för Norden som Sverige med flera länder. Per Rabe, VD för Hela pharma. Tillsammans med holdingbolaget Bringwell AB bedrivs sedan 2006 internationell handelsverksamhet inom egenvård med fokus på patenterade, egenutvecklade, licensierade varumärken och substanser. Bringwellkoncernen omsätter cirka 750 miljoner kronor. Apotek, hälsofackhandel, hälsokostkedjor och enskilda butiker är kunder till Hela Pharma, och det handlar inte bara om populära kosttillskott. Listan från A-Ö visar många produkter för välbefinnande och livskvalitet. Framsynt produktutveckling och lyhörd inställning till konsumenter och marknad har skapat den trygghet och positiva framtidstro som finns på företaget i dag. Hur det började Hälsobranschen bygger på en stark tilltro med krav på synbara resultat. VD Per Rabe ser nästan generad ut vid frågan om hans egen bakgrund och kompetens. Företaget startade 1989 i Falköping med två tomma händer, en person (Per) och en enda produkt! Det kan man kalla övertygelse och brinnande intresse. Dessutom hade Per aldrig besökt en hälsokostaffär. Med bakgrund som tränare/utbildare, anställd inom armén i många år och egna meriter i Militär 5-kamp (7 VM!) undrar man givetvis Hur gick det här till? Det är min gamla klasskamrat Görans fel, säger Per Rabe. Hans bror Anders fick cancer och vi uppslukades av kampen att rädda hans liv. Jakten på behandling och medicin förde oss ända till Kalifornien, där Dr.Donsbach med eget sjukhus, egna metoder och produkter fick bukt med Anders lymfcancer, vilket i sin tur ledde fram till idén att starta företag. Produkten som blev vår avspark lanserades 1992, växer fortfarande och har utnämts till Årets hälsoprodukt fem gånger. Smakförbättringar och tillägg har gjorts under årens gång, den ursprungliga smaken var inte uppskattad av alla, skrattar Per. Och då hjälper det inte med varken effekt eller verkan. Klassificerad som kosttillskott, inte naturläkemedel, på grund av för många substanser. Två stora, livsomfattande beslut Att anställa företagets allra första person! Ett jobbigt men nödvändigt beslut, som ledde oss dit vi står i dag. Ett minst lika stort beslut var att sälja bolaget! Min baby som vårdats ömt och utvecklats med oss. Anledningen var enkel. Företag som Bringwell har alla möjlighet att utveckla det vi tror på, ta de risker som vi inte har råd med, inte minst i utvecklingen av nya, spännande produkter. Funderingarna kretsade även runt om jag skulle orka jobba i nuvarande takt fram till år, och hur trött jag skulle vara då? Att sälja kändes plötsligt enklare, erkänner Per Rabe. Vid försäljningen hade bolaget en omsättning på cirka 100 miljoner kronor och vi hade växt fort men fegt. Vi tog chanser men inga risktaganden, och valde att expandera säkert. Personal och företagets policy kändes viktigare, helt rätt i efterhand, förklarar han. Nya grepp med fördubblade krafter Utbildning av säljpersonal som verkligen kan våra produkter har ökat försäljningen rejält. I hela kedjan krävs kompetent folk med bred kunskap, om alla våra produkter. Order och konsumentkontakter är lika viktiga, de utbildar oss dessutom! Om kunden påstår att en produkt är verkningslös vill vi ju veta varför, säger Per Rabe. Det beror sällan enbart på produkten. Därför måste försäljarna ha kunskap om anatomi, fysik, stressfunktioner, träning och åldersrelaterade problem. Det är inte heller farligt att säga det här vet jag inte, men jag återkommer när jag har tagit reda på svaret. Våra produkter måste upplevas som ärliga, produktinformationen måste vara helt rätt. Den lilla kundkritik vi får, omvandlas ofta till något positivt, och ingen är felfr, menar Per Rabe. Våra försäljare måste också veta vad som ingår i livskvalitet, kunna avgöra vad som är rätt för kunden, inte enbart tänka på att sälja! Egenvård är framtiden Inom 3 år säljer vi till betydligt fler kanaler än i dag. Apoteksmonopolets avskaffande är positivt för oss, även om de i dag har vissa av våra produkter. Stora läkemedelsföretag satsar också på hälsobranschen. Egenvårdssektorn kommer att expandera starkt i framtiden tror vi, säger Per Rabe. Det handlar mycket om generationstänkande, ungdomen är köpkraftig, har ofta en helt annan etisk syn och föredrar naturliga produkter framför syntetiska. Den nya läkarkåren är också mycket nyfikna på alternativmedicin och behandlingar. Vid en nyligen arrangerad konferens med 150 läkare ville många ha alternativmedicin integrerad i utbildningen. Och med vetenskapens godkännande får hälsoprodukter en helt annan acceptans. Tankar om företaget just nu? Hela affärsidén bygger på två ord, kvalitet och seriositet. Inte minst därför har man undvikit eller legat lågt inom vissa områden. Vi ska inte lova mer än vi kan hålla och man kan alltid bli lite bättre, på någonting! Det är viktigt att ta till sig det som sägs och skrivs. Läkemedel? Ja, vi har en produktserie byggd på mistelextrakt, som är ett komplement till viss cancerbehandling. Detta är receptbelagt, förklarar Per Rabe. Något spännande projekt just nu inom företaget? Förutom det rent affärsmässiga, med nya produkter och kunder, gör vi faktiskt något bra som kanske inte syns var marknadschefen på semester i Kenya och råkade träffa på en rektor som hade cirka.60 elever. Undervisningen skedde utomhus under ett mangoträd, och utan utbildningsmaterial. Några veckor senare var vi igång med att borra brunn samt byggnation av en skolbyggnad. I dag finns cirk 850 elever i årskurs 1-8 som även får ett mål mat gratis om dagen. Kenyaprojektet har växt och omfattar i dag även förskola och hälsoklinik. Vi sponsrar också cirka 100 duktiga elever varje år, till Gymnasium eller Universitet, och vår första medicine doktor har nyligen kläckts. Det här gör vi utan att kräva något tillbaks. Det är vårt bidrag till byns överlevnad. För några år sedan stängde vi företaget och åkte ner till skolan. En kontrollresa som fått oss att inse hur bra vi har det i Sverige, trots allt, avslutar Per Rabe, VD för Hela Pharma AB. Ilse Österwall STATSMINISTERN EN FIGHTER I höstas gjorde Moderaterna sitt bästa val sedan När Reinfelt valdes till ny partiordförande genomdrev han snabbt flera stora förändringar av Moderaternas politik. WE TRY HARDER är den världsberömda slogan som togs fram genom en reklamkampanj I Sverige har Avis funnits sedan 1966 och finns nu på ett 90-tal kontor. MENTAL TRÄNING OCH TANKENS KRAFT Den integrerade mentala träningen grundar sig på övningar i avslappning. Lilian Wollroth på Qmind arbetar bl a med livscoaching. PRODUKTNYTT Här presenteras nya, smarta lösningar och uppfinningar. KARLSTAD SOLSTADEN Svedala FACKMÄSSAN FÖR AUTOMATION, PRODUKTION OCH PRODUKTIVITET en upplevelsekommun En kommun som inbjuder till skogspromenader i vackra omgivningar och möjligheter till en aktiv fritid. Felipe Bravo besöker regionen som även haft en gynnsam utveckling ur ett arbetsmarknadsperspektiv. Sid. 18 Mötesplatsen för svenskt näringsliv Genom att annonsera i Svensk Leverantörstidning når du ut till ca 90% av Sveriges alla företag inom tillverkningsindustri, tjänsteföretag, livsmedelsindustrins tillverkare, grossister samt inte minst till den offentliga sektorn. Kontakta vår annonsavdelning på telefon

8 8 industri Annonsera i Svensk Leverantörstidning Transporter med lätta lastbilar ökar flexibiliteten Anders Wisings företag har valt lätta lastbilar för transporter av byggvaror, paket och andra mindre krävande gods. Företagets anställda är noga utvalda och är nära bekanta till Anders och Lotta Wising. Det är inte alltid så att man väljer att ha ett företag i en viss bransch utan det kan vara tillfälligheter och omständigheter som gör det. Det är fallet med Anders Wising som flyttade till Skåne från Norrland för att jobba på ett livsmedelsföretag fastän han är utbildad bilmekaniker från början. Anders har alltid älskat bilar och varit allmänt bilintresserad. Han har även tävlat i rallycross flyttade Anders till Skåne och efter att ha fått varierande anställningar bland annat inom Bilprovning bestämde han sig för att börja köra lastbil och det gjorde han mellan Helsingborg och Göteborg. Sedan började han att köra budbil åt ett annat företag och tanken var att han skulle köpa bilen och driva verksamheten som egen företagare men när alla papper var klara så backade företagsledaren och ville inte skriva på avtalet. Starten Det blev startskottet för Anders Wisings företag i och med att han ansåg att kunderna ville anlita honom som transportör. Då satsade han på en bil till och en mindre paketbil för transport av mindre gods till Anders fru Lotta. Hon var anställd för att sköta ekonomifrågor i ett annat företag men fick säga upp sig och hjälpa Anders med det nya företaget som började rulla på. Lotta sköter den ekonomiska biten inom företaget och kör bud när det finns stor efterfrågan på körningar. Företaget i dag När man väl kom igång så hade företaget en stor kund och andra mindre företag som anlitade Anders Wising Transport. Allt började med en lätt lastbil för att sedan utvecklas och man skaffade flera fordon. Fyra moderna bilar har man till kundernas förfogande. Företaget har införskaffat två lätta lastbilar med kran, en lätt lastbil samt en skåpbil för att kunna erbjuda sina kunder en anpassad och flexibel transporttjänst enligt deras specifika behov. Ingenting är för svårt och ingen sträcka är för lång för Anders Wising Transport Saknad kan inte beskrivas i ord. Postgiro: Personalen är noga utvald I dagens läge, där konkurrensen gör sig påmind, är det extra viktigt att kunna ge lite extra service åt kunderna och hålla vad man lovar, anser Anders Wising. Det är därför extra viktigt att personalen delar de värderingar och det ansvar som företaget står för och hjälper till att bygga upp förtroendet ännu mer. Företagets anställda är noga utvalda och är Anders Wising nära bekanta till Anders och Lotta Wising vilket skapar en laganda som möjliggör ökande förtroende och större ansvarstagande. Transport Både företag inom byggbranschen och andra Transporter Anders för privatpersoner Wisingoch företag. sektorer är välkomna att testa våra transporter Kranbilar Skåpbilar Maskintrailer Släpvagnar som håller vad vi lovar, avslutar Anders Wising. Kontakta oss Transport när det gäller transporter. Mobil: Transporter för 66 privatpersoner 92 Bostad och företag Kranbilar Hög Skåpbilar service Maskintrailer till lågt pris Släpvagnar Felipe Bravo Kontakta oss när det gäller transporter. Mobil: Bostad Hög service till lågt pris

9 Svensk Leverantörstidning nr industri Stora på det lilla I Tyresö Finmekaniska ABs stora folder kan man läsa Det finns en naturlig förklaring till varför vi vägrar att göra stora detaljer. Vi är specialister på att tillverka små saker. Det är koncist och säkert. Det är precis det man gör. Inom EU är det bara några i Sverige, Danmark och Schweiz som håller samma nivå. arbetsmetodik, kvalificerad personal och en av marknadens modernaste maskinpark erbjuder de hög kompetens inom mekanisk bearbetning av komplicerade produkter. Våra kunder finns framför allt inom kärnkraft, elektronik och medicin. Vi gör finmekaniska komponenter till komplicerade konstruktioner i t ex kärnreaktorer, fiberoptik och inom medicinteknik. Denna typ av tillverkning ställer stora krav på noggrannhet. Det händer att vi är den enda tillverkaren i världen som har klarat ett visst uppdrag, säger Jan Nagy stolt, VD och delägare i Tyresö Finmekaniska AB. upp en allmän förståelse för möjligheterna och begränsningarna. Specialprodukter kräver optimal behandling De uppdrag som kunderna ger ställer höga krav på materialet. Tyresö Finmekaniska bearbetar det mesta från plast och aluminium till höglegerade syrafasta material, titan, guld och superlegeringar, osv. För att kunna bearbeta materialen krävs avancerade maskiner utöver det vanliga. Moderna flexibla maskiner gör det lätt att planera och optimera produktionen. Maskinerna är sammankopplade i ett nätverk, för att kunna göra effektiv programhantering av simuleringar och matematiska beräkningar. Denna typ av automatiserad produktion är inte billigare att göra i Kina än här eller i Danmark. För att göra denna typ av produkter måste man ha specialmaskiner och de är lika dyra i inköp här som i Kina. som kanske inte har samma känsla för arbetet. Förövrigt är det ofantligt roligt att jobba med småsaker och jag älskar utmaningar. Om någon säger att en sådan sak kan ingen göra. Då blir jag extra sporrad. Niik F. Hojjati Jan Nagy stolt, VD och delägare i Tyresö Finmekaniska AB. Tyresö Finmekaniska AB är specialister på små avancerade precisionsdetaljer. Genom en speciell Så gick han ner i sin källare Jans pappa kom till Sverige 1956 och jobbade hos Bröderna Lindqvists verkstäder i Högdalen på 60-talet. Hemma i den nybyggda villan inredde han källaren som en liten verkstad. Han tog hem en maskin från jobbet och satt på kvällarna och tillverkade små detaljer som arbetsgivaren inte klarade av själv startade han upp Tyresö Finmekaniska, som efter några år växte ur källaren och man fick bygga egen verkstad Jan själv kom in i familjeföretaget 1991 och stortrivs med tillvaron. Under åren har vi utvecklat och förfinat både utrustning och teknik, men också byggt Renlighet och känsla varar längst Verkstaden är ovanligt fräscht och välstädad, det är ordning och reda överallt. Maskinerna står i rader och nästan blänker. Precisionsdetaljer kräver perfekt ordning och rena ytor. Tappar man något på golvet går det att hitta den ganska lätt. Dessutom känns det mycket trevligare när det är rent. Tyresö Finmekaniska har inte något stort omlopp på personal. De som arbetar här stannar kvar länge. Svårigheten är att hitta de rätta eldsjälarna. Ofta väger utbildning inte lika tungt som fingertoppskänsla och erfarenhet. Det är enklare att internutbilda än att anställa någon utbildad Kundoberoende specialister på IT automation NSI erbjuder en komplett systemlösning av SCADA/PLC-anläggningar, från design och utveckling till validering och driftansvar. NSI arbetar i gränslandet mellan automation och IT där vi kundanpassar grundsystem som finns på marknaden. Vi ingår i Nordomatic-koncernen och jag blev först anställd i Nordomatic där det fanns en avdelning som sysslade med det här. För ungefär sju år sedan beslutade man sig för att bilda ett dotterbolag med inriktning på IT automation och vi då var fyra medarbetare. I dag är vi 17 anställda och målet för 2007 är en omsättning på 15 miljoner kronor, berättar Mats Vornanen, tillförordnad VD för Nordisk Systemintegrering AB. Vi har inte några egna produkter utan vår styrka är tjänster. Med den här typen av programvaror finns det en grundplattform, men denna grundplattform har inte kunden någon nytta av om vi inte lägger på ett gränssnitt som passar den enskilda kunden. Då kopplar vi in signaler från olika PLC:er (där PLC står för Programmable Logic Controller) eller DUC:ar (Dataundercentraler) som finns ute i fastigheterna eller processerna. Så vi syr ihop många små öar av data till en helhetsöversikt så att man får till exempel larmlistor, flödesbilder och liknande, förklarar han. SCADA är ett samlingsnamn för den typ av Svenska Allen Coding AB tillhandahåller den modernaste tekniken av märkning på produkter för fristående eller integrerat bruk med termotransfer eller varmprägling programvara som vi arbetar med. Förkortningen SCADA står för Supervisory Control And Data Acquisition och vi gör gränssnittet som användaren ser så att det blir som kunden vill ha det. Det som gör oss unika är att vi är helt fabrikatsoberoende och NSI försöker att analysera kundens behov och rekommendera den programvara/ produkt som är bäst för kunden, säger Mats Vornanen. Det varierar alltså från kund till kund. Dels ser man på kvaliteten på den tjänst som kunden behöver och hur säker den ska vara, priset och så vidare. Kunden ska alltid få det som är bäst för honom så att man får de rätta produkterna till rätt kund. En systemlösning levererad av NSI är alltid helt öppen på alla nivåer! För kunden innebär detta fullständiga valmöjligheter för vidare utbyggnad av anläggningen, och att kunden har erhållit en problemfri installation som bara går, och går, och går NSI:s kunder är cirka 40 procent industri (läkemedels- och fordonsindustri med flera som exempelvis Pfizer, Astra Zeneca och Scania) och ungefär 60 procent fastighetsförvaltning (fastighetsautomation) som exempelvis Akademiska Hus, Rodamco, Danderyds kommun och Södertälje kommun. Inom läkemedelsindustrin handlar det bland annat om inomhusklimatet med kontroll på tryck, temperatur och fukt som viktiga mätvärden medan det för fordonsindustrin handlar om processer och fastighetsautomation. Vi gör även jobb åt andra PLC/DUC-implementatörer, säger Mats Vornanen. Webben är framtidens gränssnitt för det vi håller på med. Det är enklare för användaren att få åtkomst oavsett var man är. Kunden kan även spara pengar genom en säkrare drift, göra energibesparingar och justera in sin anläggning direkt från datorn, menar han.

10 10 industri Annonsera i Svensk Leverantörstidning Papper i tur och retur Holmen Paper exporterar stora rullar med tidningspapper med båt till sina kunder i Storbritannien och tar returpapper i form av gamla dagstidningar och tidskrifter i frakten tillbaka till sina bruk i Norrköping och Hallstavik. Returpapper som återanvänds och blir nytt tidningspapper. kas i Holmen Papers svenska bruk anskaffas inom landet. Resten importeras från England, Norge, Finland och Tyskland. Transporterna från England till Sverige sker som returtransporter med de fartyg som fraktat tidningspapperet. Returpapperet anskaffas av Holmens delägda bolag PÅAB. Det returpapper som används i Madrid anskaffas huvudsakligen i Spanien, Portugal och södra Frankrike. En stor del kommer från det helägda bolaget CARPA samt från delägda bolag. Det är viktigt att ha en säker kontroll över tillgången av returpapper, både när det gäller volymer och priser. Producentansvaret Enligt den lag som trädde i kraft i Sverige 1994 är bland annat de företag som tillverkar eller importerar tidningspapper, ansvariga för insamling och återvinning av det använda papperet. Även tidskrifter, direktreklam, telefonkataloger och postorderkataloger ingår. Målet var när lagen kom till att nå en insamlingsgrad på 75%. Idag är insamlingsgraden hela 83%, vilket är världsrekord. I Spanien ligger man strax under 60%, vilket visar på att det finns en stor potential att återvinna mycket mer papper till Holmen Paper i Madrid. Holmen Carrier utgör en viktig del i det utvecklade flödet av pappersprodukter och returpapper i Europa. Holmen Paper använder returpapper i form av insamlade dagstidningar, tidskrifter, reklamblad och kataloger vid sina pappersbruk i Norrköping, Hallstavik och Madrid. Under 2006 var den totala förbrukningen ton. Mer än hälften av det returpapper som förbru- Färsk fiber Allt returpapper har sitt ursprung i skogen. Inget returpapper utan träden i skogen. Sverige och Norden är en motor i Europas allt mer slutna fibersystem. Det måste hela tiden fyllas på med färska fibrer från de nordiska skogarna för att kvaliteten på slutprodukterna ska hållas uppe. Göran Welander EasyLink lamellkedjetransportör ES2001 Transportören är speciellt lämplig när höga krav på tillförlitlighet och flexibilitet ställs. Rotab Rostfria Transportörer AB Tel Fax Antennvägen Tyresö Söderborgsvägen Klässbol Tel: Saknad kan inte beskrivas i ord. Postgiro:

11 Svensk Leverantörstidning nr industri Människan bakom maskinen Det är visioner som driver samhället framåt. Ett visionsdrivet företag är därför tidens melodi oavsett om den är dålig eller inte. Men Öystein Skalleberg säger Det finns inga dåliga tider, det finns bara tider då människor tänker dåliga tankar. Fingeravtrycket i vår folder talar om unikitet. Vi strävar efter att jobba på vårt eget sätt. I det unika ligger att inte kopiera eller göra som andra och då minskar även konkurrensen. Men Skaltek går inte emot strömmen för att vara unika, man gör det för att bli bättre. Man tror heller inte på konkurrens, för att den i grunden bygger på rädsla. Jag tror inte på rädsla som drivmedel i samhället. Det fungerar visserligen och speciellt bra i krig. Han är mannen bakom Skaltek AB, företaget som startade 1973 i en källare med ett litet team utan pengar. Men det fanns mycket förtroende, glädje och starka visioner. Skaltek är idag ett know-how-företag, som tillverkar förpackningsmaskiner med högteknologisk modern reglerteknik i första hand för kabelindustrin. Man lägger ut all detaljtillverkning på leverantörer, men slutmontaget görs på plats och testas innan det levereras. Vi jobbar inte strikt efter kundspecifikationer, vi lyssnar hellre på vad kunden säger, ser på behovet och tillför våra idéer, säger Öystein Skalleberg. Skaltek kan branschen och känner sina kunder, men samtidigt har man ett utifrånperspektiv på deras verksamhet, vilket alla tjänar på. En självgående process Vi har inte haft någon säljkår. Vårt rykte med bra produkter har skött marknadsföringen. Då drar man till sig kvalitetsmedvetna kunder och processen löper på utan säljare. Trovärdighet är inte att kränga saker till kunderna genom aggressiv marknadsföring. Vi investerar i kvalitet för vår egen säkerhet. Unikitetens fingeravtryck Skaltek har uppmärksammats för det sätt man arbetar på. Man går mot strömmen på många sätt, men samtidigt flyter man förbi de andra. Medveten personal ger bättre resultat De flesta människorna i en organisation syns inte, därför är det viktigt att ett arbete känns meningsfullt. Blir man medveten om sitt ansvar gör man också ett bra jobb. Med förtroende och medvetenhet kommer arbetsglädjen och vise versa. Det blir en positiv cirkel. Skaltek lägger mycket resurser på att få upp medvetandet om sitt ansvar och sin yrkesstolthet. Är du unik har man heller ingen stand-in som kan ersätta dig. Det är det jag försöker få alla medvetna om och jag tror det är ett ganska ovanligt sätt att arbeta på. Man tar ansvar för vad man gör Skaltek har ett kvalitetssäkerhetssystem. Quality-Security i am responsible, som hela verksamheten vilar på. Man lever helt enkelt på att inte smita från ansvaret och har på så sätt skapat sin image och sitt varumärke. En medarbetare signerar sitt arbete precis som en konstnär signerar sin målning. Då kommer människan bakom produkten fram. Frihet under ansvar är bättre än kontroll. Människan och ansvaret bakom produkten är viktigast. Vad man än levererar kommer det att krångla förr eller senare. När vi utvecklar en produkt säger vi att: Det är bara dom komponenterna som inte finns i produkten som aldrig kommer att krångla. Det skall därför vara så lite komponenter som möjligt, men ändå uppfylla produktens behov. Det är inte alltid åldern tar ut sin rätt Skaltek startade på den tiden man åkte till månen och resonerade att man borde kunna göra maskiner som håller lika bra på jorden. Man ville göra en Rolls Royce för kabelindustrin. En maskin som inte skulle gå sönder, och gjorde den det skulle man ta fullt ansvar. Skalteks två första maskiner från 1974 finns kvar. En finns som utställningsexemplar på Delta Park i Kungsängen. Den andra finns i Columbia. Öystein Skalleberg har försökt köpa tillbaka den utan resultat. Den står och går där ännu. Vi hade aldrig trott att den skulle hålla så länge. förpackningsmaterial. Metoden har blivit en global succé och har dessutom blivit tysk standard. Idag när vi packar kabel krymper vi ett tunt foder omkring. Precis som ett ägg blir till. Hönan gör ett tunt skin kring embryot och sedan ett skal på detta. Vi nöjer oss med det tunna skinnet som håller ihop paketet och håller kvar formen. Det är lite som Leonardo da Vinci, som hävdade att hans idéer om vetenskap och teknik kom från naturen. En utmaning in i framtiden Öystein Skalleberg blev 70 år i somras, men är still going strong. Han anser att planer begränsas av människans livslängd. Men det påverkar inte visionerna, som sträcker sig långt in i framtiden och når längre i dag än när han startade företaget. Den största utmaningen han haft är att få upp medvetandet hos sig själv och de anställda. Sedan kom idéerna, produkterna och kvalitén. Det skulle vara bra om alla blev VD i sitt eget liv. Ingen tittar på ledaren, alla tittar in i framtiden. Precis som gässen som flyger i en v-formation där ledaren i fronten hela tiden byts ut och alla tittar framåt. process 0 spot 072 black black Det är en strak ambition att komma till en så hög medvetandegrad, så att alla blir Verkställande direktör i sitt eget liv. Niik F Hojjati Den optimala förpackningen Skaltek har även skapat ett förpackningskoncept. Tanken var totalrationell från den opackade varan till färdig distribution med minimalt world class solutions Nu kan vi även lasermärka dina produkter! Vi har mer än trettio års erfarenhet av skärande bearbetning, svets, slipning och polering i främst rostfritt syrafast stål. Vår personal har ett stort hantverkskunnande och många har lång yrkeserfarenhet. Våra kunder finns främst inom läkemedelsindustrin vilket borgar för att våra produkter håller högsta kvalitet. Kontakta oss så berättar vi mer! Heliosgatan STOCKHOLM Telefon:

12 12 industri Annonsera i Svensk Leverantörstidning Specialister på kundanpassade apparatskåp och kapslingar Med stor yrkeserfarenhet bland personalen och med hjälp av en modern maskinpark klipper, bockar, svetsar och ytbehandlar Danverk AB plåt till såväl standardskåp som kundanpassade kapslingar och andra plåtdetaljer. Danverk AB (tidigare Danielssons Verkstäder) sysslar med konstruktion, produktion och försäljning av apparatskåp, kapslingar och kundanpassade plåtdetaljer. Från en enkel måttskiss eller en detaljerad ritning tillverkar man kostnadseffektivt i alla plåtkvaliteter. I dag finns kundkretsen inom många olika branscher, till exempel elektronik, styr- och reglerteknik, medicinsk teknik och telekommunikation. Vi har varit verksamma i Kårsta sedan 1939 och är i dag drygt 20 anställda. Det vi gör är att tillverka någon form av plåtskåp, kapslingar, det vill säga oftast täta skåp och då huvudsakligen mot elbranschen och maskinindustrin, berättar VD Mats Hero som tidigare varit verksam inom kabelindustrin i ett 20-tal år. Tillverkningen sker med hjälp av programmerad stansning innan plåten bockas till rätt form i en kantpress för att sedan gå vidare till svetsning. Här finns både manuell svets och svetsrobot. Ytbehandling är i huvudsak pulverlackering. Materialet man använder är alla typer av plåt som till exempel stålplåt, rostfritt, syrafast eller aluminium. Produktsortimentet består av standardprodukter inom familjen DV-FLEX och DV-Special, det vill säga kundanpassade skåp där kunden bestämmer storlek, material, utseende, håltagningar, kapslingsklass och så vidare. Standardprodukterna står för en relativt liten del av vår totala försäljning. De säljs mest till elgrossister. Vårt fokus ligger på kundanpassade lösningar och vår försäljning går huvudsakligen till den svenska marknaden. Kunderna är till stor del apparatskåpsbyggare, det vill säga de företag som bygger den utrustning som ska sitta i skåpen och sedan säljer vidare till slutanvändaren, förklarar Mats Hero. Prototyper eller hela serier Eftersom Danverk AB tillverkar kundanpassade kapslingar helt enligt kundens önskemål kan företaget leverera allt från enstaka prototyper till hela serier. Danverk står för kvalitet, flexibilitet och snabbhet och vi strävar alltid efter att ha kunden i fokus. Det kommer nya konstruktioner till oss hela tiden. Vi kan ta fram en prototyp på tre till fem veckor. Sedan kan den gå vidare till en mindre serieproduktion som snabbt kan anpassas efter förändrade krav. Vi är kvalitetscertifierade enligt ISO 9001:2000 och alla medarbetare är involverade i vårt arbete mot ständig utveckling och förbättring. Tillverkningen sker så miljömässigt riktigt som möjligt, säger Mats Hero. För att ett sådant här företag ska må bra så gäller det att kunna utnyttja produktionsmöjligheterna maximalt. Med den utrustning som vi har i dag har vi möjlighet att nå en försäljning på drygt 30 miljoner kronor. Sedan får vi se hur vi ska gå vidare med investeringar i maskinparken och i lokaler, förklarar han. Det är dig allt handlar om. Det är du som står i centrum av utvecklingen inom tidningsmarknaden. Det är dig alla vill nå. Det är för din skull man provar nya grepp, nya format, nya kanaler. Och visst känns det som om det har hänt mer på den här marknaden de senaste tio åren än vad det gjorde under 100 år dessförinnan. Kära läsare. Den betalda lokala och regionala papperstidningen är visserligen fortfarande grunden. Men som komplement startar de etablerade tidningsutgivarna också internettidningar, tv- och radiokanaler för att attrahera annonsmarknaden. Gratistidningarna har gett extra tillväxt, med fler läsare, fler annonser, fler sidor. Det är sant att de mindre formaten förbrukar mindre papper, men parallellt ökar mängden direktreklam tryckt på tidningspapper och närstående kvaliteter. Allt arbete, alla nya idéer, är för din skull. För att nå dig. Tack vare dig fortsätter marknaden för papper i Europa att växa. Holmen Paper kommer även i fortsättningen att vara en stark och pådrivande aktör på den marknaden. Holmen Paper AB, med huvudkontor i Norrköping, är en av Europas ledande tillverkare av trähaltigt tryckpapper med pappersbruk i Norrköping, Hallstavik, Vargön och Madrid. Produktionskapaciteten uppgår till 2,2 miljoner ton per år. Omsättningen är drygt 10 miljarder kronor och antalet anställda ca Holmen Paper är ett affärsområde inom Holmenkoncernen. Läs mer på holmenpaper.com.

13 Svensk Leverantörstidning nr Vem klarar sig utan antennkabel? 13 industri Att jobba med kundspecifika produkter kräver flexibilitet, särskilt när man lever ett globalt liv och har skaffat sig en ledande position inom sin nisch. Det svenska företaget Habia Cable AB har tekniska lösningar i världsklass och arbetar utifrån FN s tio etiska budord. VD Johan Vinberg, Habia Cable AB. Att inte synas är att inte finnas, det gäller inte i kabelns värld. Kabeln är en produkt som oftast göms i kulissen, men den är en otroligt viktig detalj. Den behövs i större eller mindre kvantitet överallt - bostäder, industrier, kontorslokaler, sjukhus, fartyg och fordon men alla behöver kablar. Kablarna leder ström och information, det ställs många olika krav på vad de ska klara. Ibland måste de tåla enorma påfrestningar, ibland är det tillräckligt att de bara sitter där, men paradoxalt nog måste de finnas även i en trådlös tillvaro. Kabeltillverkaren Habia Cable AB verkar inom fyra affärsområden; telecomsektorn, industrier med krav enligt internationella normer som försvar och kärnkraft, kundspecifika produkter och standardprodukter. Det vi tillverkar är specialkabel för kundspecifika ändamål. Det är sällan samma produkter efterfrågas av olika kunder, berättar VD Johan Vinberg, Habia Cable AB. Företaget grundades 1947 som Hammarby Bakelit Industriaktiebolag, 1950 utökades sortimentet med teflon som tillverkades på licens från Dupont. Numera ägs företaget av Beijer Alma. De tre senaste åren har Johan Vinberg varit företagets VD. Under den tiden har det skett en viss förbättring av lönsamhetsfördelningen. Nedgången på telecomsidan, som berodde på en kris 2001, har uppvägts av ökad försäljning till försvars- och kärnkraftsindustri. Habia Cable AB investerar för tillväxt i Europa och Asien. Habia Cable har fyra fabriker. Söderfors i Sverige, Norderstedt i Tyskland och Changzhou i Kina producerar, olika typer av kablar. Den fjärde fabriken ligger i Liepaja i Lettland. På denna fabrik vidareförädlar man produkterna genom att montera kontaktdon på kablarna. Koppartråden som ingår i kablarna köps färdig. Habia Cable AB tillverkar inte ren fiberoptik, däremot förekommer fiber i en del sorts kablar. Den i särklass vanligaste produkten är antennkabeln. Vår försäljning är väldigt internationell. Den är störst i Tyskland, sedan kommer Kina, England och som nummer fyra kommer den svenska marknaden. I Sverige har vi 220 anställda, i hela koncernen cirka 400. Totalt omsätter Habia Cable AB drygt 600 MSEK, säger Johan Vinberg. Höga kvalitetskrav Det tar väldigt lång tid för ny teknik att slå igenom. De flesta kablar ska uppfylla normer, så ingen vågar ändra ett fungerande koncept. Dagens kablar bygger på tio till tjugo år gammal teknik. Habia Cable AB har dock presenterat en förbättrad Flexiform, en vidareutveckling av ett etablerat koncept med fluorplastisolering, där man lyckats få in luftkanaler i isoleringen vilket ger lägre dämpning, enligt Johan Vinberg. Specialkablar till exempelvis kärnkraftsindustrin måste klara höga temperaturer och det får inte inträffa några incidenter med sådana kablar. ISO-certifiering är ett krav där spårbarheten är extra viktig. Kablar till robotar kan klara två miljoner böjningar utan att gå av. Jämför det med vanliga kablar som ska klara tiotusen böjningar! Det är sådana här nischade produkter som högtemperaturkablar vi är duktiga på. Habia Flame, en produkt som vi säljer till stålindustrin, tål stänk av flytande järn på femtonhundra grader, säger Johan Vinberg. Habia Cable AB tillverkar inte högspänningskablar, utan är inriktat på signalkabel. Företaget har haft stor framgång med lättviktskabel för tunnelbana, flygplan och krigsfartyg. Lätta kablar har stor betydelse för försvaret, det betyder att man sparar ett par ton på konstruktionen av flygplanet eller fartyget, vilket ger utrymme för fler man eller extra fordon i lasten, förklarar Johan Vinberg. Tillväxtpotential Det finns en potentiell tillväxt inom EU och Ryssland, medan det däremot är svårt att hitta volymer i Östeuropa anser Johan Vinberg. För närvarande är största tillväxten i Korea, Kina och Indien. 80 procent av tillverkningen sker än så länge i Europa, men med tanke på transport- och tullkostnader är det troligt att det blir omvänt förhållande. Johan Vinberg tror att om tre år kommer tillverkningen och avsättningen i Asien att öka från 22 till 35 procent. Kunderna blir alltmer miljömedvetna. Därför är en miljöeffektiv produktion viktigt för kunderna. Som en följd har den egna energiförbrukningen minskat tjugo procent sista året. I produktionen blir ungefär tio procent av materialet skrot, som återanvänds. Vi gör allt vi kan för att göra produktionen positiv i miljöhänseende. Det är svårare när det gäller transporterna, vi måste ju leverera till kunderna, och Sverige ligger där det ligger. Eget socialt system FN s konvention om etik har blivit Habia Cable AB s tio budord och ingår i den viktiga företagskulturen. Där ingår till exempel att mutor och bestickning är helt oacceptabelt. I företagets värdegrund ingår att personalen kan berätta bra och dåliga nyheter utan risk. Och pålitlighet är en viktig faktor. Kvalitetsprodukter kräver att man har personalen kvar. I Kina har vi ingen personalomsättning. I övriga koncernen är den mycket låg. För närvarande söker vi personal, fem civilingenjörer. Vi rekryterar i Sverige. I Kina existerar inte föräldra ledighet, utan vi har infört fem månaders mammaledighet med bibehållen lön. Till stora helger är det sed att resa hem då bidrar vi med respengar till dom som absolut inte har råd annars, berättar Johan Vinberg. All personal utbildas i Söderfors, Tierp På helgerna kan det hända att kursdeltagarna gör utflykter med bussen. Särskilt kineserna tycker det är väldigt exotiskt att vara ensamma i bussen, berättar Johan Vinberg. Allt fler runt vårt klot får det bättre, radio och television betraktar vi som vardagsvaror, vem klarar sig utan antennkabel? Niik F Hojjati Allt under ett tak Plåt- och skärandebearbetning Våt- och pulverlack Montering Screentryck Legotillverkare av svarvade precisionsdetaljer Tel: Fax: Annedalsvägen 39, Bromma Tel: Fax: Saknad kan inte beskrivas i ord. Postgiro: Saknad kan inte beskrivas i ord. Postgiro:

14 14 industri Annonsera i Svensk Leverantörstidning Med en mix av högteknologi och hantverk Att ha läkemedels- och livsmedelsindustrin som kunder ställer höga krav. Lång yrkeserfarenhet och hantverkskunnande är som en guldgruva att ösa ur. Samtidigt som högt teknologiskt kunnande och modern apparatur är ett måste I samarbete med flera bioteknikföretag har SUNDAB Ronald Sundberg AB genom åren konstruerat, utvecklat och producerat ett antal produkter till läkemedels- och livsmedelsindustrin. Man har trettio års erfarenhet av konstruktion och tillverkning i rostfritt syrafast stål. SUNDAB är ett familjeföretag som startade Sonen Ove Sundberg tog över 2003 tillsammans med sin syster Ann Sundberg och idag har man 12 anställda. Avancerad tillverkning till få kunder Vi har sedan starten specialiserat oss på att konstruera och tillverka magnetomrörare (impellrar), för t ex omrörning, blandning och fermentering. I början var vi ensamma om att göra dem och idag finns våra omrörare hos läkemedelsföretag över hela världen, säger Ove Sundberg. SUNDAB arbetar även med svarvning, svetsning, slipning och polering, och bearbetar de flesta på marknaden förekommande rostfria kvaliteter. Vi arbetar även i höglegerade material och tillverkar dessutom drivenheter, lagerkonstruktioner för keramik och metall, tankplattor, insvetsningsplattor, insvetsningsringar. Att synas genom andra Fördelar är att man arbetar med några få kunder, som i sin tur har kontakten ut i världen. Nackdelen är att man inte syns på samma sätt, då produkterna integreras i andras produkter. Vi har börjat försöka synas genom våra kunder. Vid t ex mässor låter vi de stora leverantörerna ha en magnetomrörare i sin monter och på den har vi märkt vår logga. En hanterbar storlek är bäst På det glada 80-talet var min pappa mer försiktig än andra. Vi investerade med klokhet. Lånade inget och köpte först när vi hade pengar. Vi expanderade inte dumdristigt. När smällen sedan kom i början av 90-talet kunde vi flyta igenom ganska smärtfritt. Jag försöker föra den filosofin vidare. Det ska finnas ekonomi för det man gör. Ove Sundberg ser sig själv som lite konservativ. Han vill gärna luta sig på gammal traditionell kunskap och skaffar ny teknik efter hand. Han aktar sig för att hoppa på uppenbara trender som kan ge bakslag. Min syster, som sköter marknadsföringen är lite mer pådrivande, vilket ofta gör att det blir ett bra mellanting i slutändan. Ove Sundberg tog över 2003 tillsammans med sin syster Ann Sundberg och idag har man 12 anställda. En expansion i rätt tid ISO-certifieringen ställer nya krav och konkurrensen finns där hela tiden, vilket gör att SUNDAB ser en expansion av verksamheten i framtiden. Nyinvesteringar och nya lokaler ska säkerställa vår produktion och kvalitet. Vi ska bli mer attraktiva. Det hör inte till vanligheterna att ett litet familjeföretag med så få anställda tillverka och leverera produkter på den nivån som SUNDAB gör. Ove Sundberg säger att det har han sin pappa att tacka för och själv är han bara en förvaltare. Niik F Hojjati Transportörer för korrosionskänsliga miljöer Det Tyresöbaserade familjeföretaget Rotab sysslar med materialhantering för att tranportera lättare produkter inom till exempel livsmedels- och konfektyrindustrin. Vi tillverkar olika typer av transportörer med band som kan vara av gummi eller plast men även lamellband och modulband som är sammansatta av små plastbitar. Det handlar om känsliga miljöer som kräver korrosionsbeständig utrustning i aluminium och rostfritt stål. Förutom tillverkare av livsmedel och konfektyrer kan det även handla om sådana företag inom den kemisk-tekniska industrin och läkemedelsindustrin som sysslar med fyllning av vätskor, berättar Jan Solenberg, VD för Rotab Rostfria Transportörer AB i Tyresö. Rotab startades 1973 och här finns det i dag både personal som arbetar med tillverkning och kundanpassning av produkter och personal som arbetar med utveckling av nya produkter och förverkligande av nya idéer. Vi har 18 fast anställda medarbetare och några provanställda som är allt från verkstadspersonal till civilingenjörer. Tillverkningen av större serier läggs ut på legotillverkning, förklarar Jan Solenberg. EasyLink Vårt EasyLink transportörsystem är utvecklat för att hantera flera olika typer av gods. Systemet är moduluppbyggd och erbjuder hög flexibilitet och tillförlitlighet, säger Jan Solenberg. Modulerna är tillverkade i aluminium och är konstruerade för att klara av de extra påfrestningar som vissa tillämpningar kräver. Transportörsystemet kan flytta produkter i såväl det horisontella som det vertikala planet Unishelf automatiska hyllsystem Unishelf är en slags minitransportör som är avsedd för montering i mejeridiskarna i livsmedelsbutiker. Det dagliga arbetet att plocka i hyllorna för att sälja den äldsta produkten pågår ständigt. Kunden vill köpa den yngsta artikeln medan butiken vill sälja den äldsta. Vi kallar detta för FIFO - First In First Out. Unishelf löser problemet så att butiken alltid säljer produkten i datumordning. Hyllan finns i en frontladdad modell där påfyllningen av mejeriartiklar sker framifrån eller från sidan. Hyllan dras ut mot butiksgolvet så att du på ett enkelt sätt kan fylla upp varorna på hyllbandet. Om mejeridisken fylls upp direkt från kylrummet används en modell av hyllan som laddas upp bakifrån. Tack vare att Unishelfhyllan är tillverkad av rostfritt material kan den enkelt och smidigt tvättas ren utan att förstöras, säger Jan Solenberg. Rotab har i dag gjort ungefär 14 installationer av Unishelfsystemet och ser en stor potential inom produktområdet. Nyckeln till vår framgång har varit försiktighet, vilket bland annat lett till att vi är AAArankat, menar Jan Solenberg. Niik F Hojjati Tel: , fax:

15 Skaltekannons.indd Svensk Leverantörstidning nr Tillverkar både detaljer, hela produkter och produktionsutrustning 15 industri Sollentunaföretaget Topis (Teknik och Produktion i Samverkan) är en finmekanisk verkstad som utför legoarbeten. Tack vare sin mycket stora och breda kunskap när det gäller meknisk tillverkning - men även inom elektronik, preumatik och hydraulik - kan de erbjuda sina kunder ett varierande utbud av produkter och tjänster. Sverige och finns Topis med sina fyra medarbetar som en möjlighet antingen som tillverkare av själva produkten eller som tillverkare av produktionsutrustningen. Topis mål är att göra det lönsamt att producera detaljer på hemmaplan för små och medelstora företag. Och det gör vi genom att hjälpa till med produktion av detaljer och produktionsutrustning, konstaterar Juha Karhusaari och Kennet Hellberg avslutningsvis. Förpackningsmaskin för kondomer till RFSU. Fakta om företaget: TOPIS AB Teknik Och Produktion I Samverkan Kung Hans väg Sollentuna Tel Vxl: Fax TOPIS vill hjälpa företag i närområdet genom att utveckla er produktion. Vi är bra på att serva, bygga maskiner, fixturer och producera efter era önskemål. Vi tillverkar komponenter i metall (till exempel rostfritt stål och aluminium) eller plast och även en hel del produktionsutrustning. Det började 1963 med tillverkning av delar till ångpannor i värmekraftverk och från mitten av 80-talet övergick företaget till en mer finmekanisk tillverkning. Vi tycker om att ha ett varierande arbete och det är därför vi tillverkar detaljer, produkter och maskiner på det sätt vi gör i dag, berättar Juha Karhusaari och Kennet Hellberg på Topis AB i Sollentuna. Vi gör maskiner för produktion. Är det ett lite mindre företag som vill tillverka något så kan de vända sig till oss så hjälper vi dem att bygga upp produktionen. Det kan vara allt från en ganska manuell produktion till helautomisk tillverkning och vi kan fungera som konstruktörer och problemlösare där ett konsultföretag ofta kostar mer och vi har fördelen att också kunna leverera en produkt eller en maskin i slutet. Vi utför även små servicearbeten, exempelvis där det inte går att hitta nya reservdelar så kan vi tillverka dem, säger Kennet Hellberg, som har en bakgrund inom mekanik och elektronik och har lång erfarenhet som konstruktör. Topis AB tillverkar till exempel elektriska proteshänder och delar av proteser (mest benproteser). Detta har de gjort mycket åt en av sina största kunder, Centri AB. Under 2000-talet har de tillverkat åtta produktionsmaskiner till Centri AB och håller just nu på att färdigställa en lina med sex vakuumformningsstationer till samma företag. Eventuellt kan det bli en liknande produktionslina för USA-marknaden. Barkvall Engineering arbetar med egna nyckelfärdiga maskinkonstruktioner för limsystem. För dem tillverkar Topis maskindelar. Topis har även levererat flera märk- och sorteringsmaskiner och helautomatiska förpackningsmaskiner för kondomer till RFSU. Maskinerna förpackar cirka kondomer per dag. Framtiden Vi ser själva att ny teknik har hjälpt oss i vardagen, till exempel 3D-CAD-verktyg som Solid Works tillsammans med CAM-programvara. Detta gör att våra kunder kan e-posta filer till oss som vi direkt behandlar och skickar ut till våra styrda fräsar. Självklart är en ritning med mått och toleranser fortfarande viktig för att kunna tillverka en detalj på rätt sätt, men den nya tekniken underlättar, förklarar Kennet Hellberg. I dag läggs mer och mer produktion ut på låglöneländer, men där serierna inte är alltför stora kan det vara ekonomi i att utföra dem i Vi behöver fler leverantörer och medarbetare! Vi startade 1963 och gjorde delar till ångpannor i värmekraftverk. Sedan början på 90 talet har Topis levererade 8 st helautomatiska kondom packningsmaskiner och 2 st märk och sorterings maskiner för kondomer till RFSU. Maskinerna förpackar c:a kondomer/dag. Vi tillverkar och monterar också en rad olika protes detaljer, som elektriska proteshänder och delar till benproteser. Vi har under 2000-talet tillverkat 8 st produktions maskiner till Centri AB och håller just nu på att färdig ställa en lina på 6 st Vakuumformnings stationer till Centri AB. Men framför allt är vi en mekanisk verkstad som tillverkar och förser våra kunder med vad de vill ha. Vi tycker självklart att det är roligast om vi får vara med från början när det gäller att ta fram en ny produkt, och gärna sedan ta ett helhetsansvar för att tillverka och montera produkten. Vi är inte ett marknadsföringsföretag vilket gör att vi inte är med och säljer de detaljer vi producerat. Vi tycker om att ha ett varierande arbete och det är därför vi tillverkar detaljer, produkter och maskiner på det sätt vi gör idag. Vi utför även små servicearbeten, där det inte går att hitta nya reservdelar. Vi tillverkar fixturer åt företag som använder det i sin produktion. Vi har utfört uppdrag åt Karolinska för att tillverka maskiner eller delar i maskiner för att förbättra behandlingen av olika sjukdomar. Vi arbetar mest lokalt, men har även långväga kunder. TOPIS producerar fem skräddarsydda produktionsmaskiner/år och vi vill göra fler. TOPIS producerar också 300 olika detaljer/år i seriestorlekar från 1 till 1000 stycken och vi vill göra mer produkter. Kort historia om TOPIS = Teknik Och Produktion I Samverkan TOPIS är ett företag med en otroligt bred och stor kunskap när det gäller framförallt tillverkning, mekanik, men även pneumatik, elektronik och hydraulik. För några är vi konstruktörer och problemlösare och då används vi som ett konsultföretag, med den skillnaden att vi inte kostar lika mycket och att vi leverera en produkt eller en maskin i slutet. Framtiden Vi ser själva att ny teknik har hjälpt oss i vardagen, till exempel 3D-CAD verktyg som Solid Works tillsammans med CAM programvara. Detta gör att våra kunder kan a oss filer som vi direkt behandlar och skickar ut till våra styrda fräsar. Självklart är en ritning med mått och toleranser fortfarande viktig för att kunna tillverka en detalj på rätt sätt, men den nya tekniken underlättar. Idag läggs mer och mer produktion ut på låglöneländer, men där serierna inte är allt för stora kan de vara ekonomi att utföra dem i Sverige och då finns TOPIS som en möjlighet antingen som tillverkare av produkten eller som tillverkare av produktionsutrustningen. TOPIS mål är att göra det lönsamt att producera detaljer på hemplan för små och medelstora företag. Och det gör vi genom att hjälpa till med produktion av detaljer och produktions utrustning. Vi vill hitta företag i närområdet, som vill utveckla sin produktion. Vi är bra på att serva, bygga maskiner, fixturer och producera efter era önskemål. Skaltek AB DeltaPark, Kungsvägen 10, Kungsängen, , TOPIA AB, Kung Hans Väg Sollentuna Tfn: Fax:

16 16 industri Från ax till limpa men även från A till Ö Det talas idag mycket om företag som löser helheten för kunderna. Fördelarna är många: man slipper transporter av delprodukter som tillverkas på olika håll, man får en bättre översyn av kvalitetskontrollen och kunden blir nöjd med en prisvärd produkt. Annonsera i Svensk Leverantörstidning Effektivare och energisnålare processventilation går på export Helsingborgsföretag fick beställningar i mångmiljonklassen. Det handlar om produkter som bidrar till att förbättra den globala miljön. Nu satsar miljöteknikföretaget på Kina. Processfilters exportsatsning, framför allt i Asien. Där har de utökat sitt kontaktnät med agenter i bland annat Kina och Malaysia. Dessutom har de anställd personal i Helsingborg med kännedom om marknaden i Asien. Miljömedvetandet och skärpta internationella miljökrav har satt fart på efterfrågan på Processfilters lösningar för industrin. Nya VDn Jan Karlsson ser positivt på framtiden. Att lösa helheten handlar ofta om en specifik produkt eller tjänst. Men det är inte alltid man kan hitta bredden under ett och samma tak. Calibra AB är en systemleverantör inom tillverkningsindustrin som legoleverantör, och det är just bredden i produktionsprogrammet som är företagets starka sida. Helhet eller delhet Bredden gör även att man snabbt kan ta fram prototyper och göra produktutvecklingen effektiv. Vägen blir kort till den färdiga produkten, som får en inbyggd producerbarhet och gör kommande serieproduktion billigare. Calibra säljer även sina produkter och tjänster som specifika enheter. Möjligheten att även använda sig av en avdelnings kunnande och resurser, t ex om det bara är ett speciellt plåtarbete som skall utföras. Framtidens melodi På en yta av 6000 kvadratmeter samsas de olika verksamhetsgrenarna. Plåtarbeten i form av tvättställ- och WC-moduler, pulverlackade tablettlådor, med apoteket som slutkund, dataskåp för säkerhetslösningar, dekaltryck på klistermärken, vägskyltar och ljusskåp. Lösningarna inom varje gren är många. Nya VDn Jan Karlsson ser positivt på framtiden och avser att stärka investeringstakten och öka automatiseringsgraden. Det är också viktigt att hela tiden vässa kompetensen i de olika delverksamheterna och samtidigt behålla bredden och kunnandet. Niik Hojjati Calibras olika verksamhetsområden: Niclas Blomquist delägare och VD för Processfilter AB sedan Processfilter Sweden AB startade sin verksamhet i Helsingborg 1995 under två namn, dels HB Miljö & Teknik AB och dels Processfilter Sweden AB, detta för att separera laboratorieverksamheten och försäljningen av filter fick företaget godkänt av SWEDAC att kombinera de båda verksamheterna under ett företagsnamn. Processfilter blev därmed unikt i den bemärkelsen att de kan marknadsföra försäljning av produkter, service och miljömätningar under ett namn. Företaget är specialiserat på avancerade installationer av filter och styrutrustningar till industrin och har levererat filterkonstruktioner över hela världen till bland andra Procter & Gambles och SCA:s fabriker. Processfilter har i dag 17 anställda och omsätter cirka 35 miljoner kronor. Företaget har upplevt en stark marknad i Sverige för sina produkter. Där har de fått två stora beställningar som sammanlagt har ett ordervärde på cirka 20 miljoner kronor. Exportsatsning Efter ett par tunga år för företaget har intresset för miljöteknik i världen fått en positiv påverkan på Investeringar Vi planerar en ny satsning inom vår produktutveckling och marknadsföring vilket sannolikt innebär att vi kommer att gå ut och söka aktiva samarbetspart ner/investerare, Det finns en stor potential i våra produkter i takt med att allt fler företag förbättrar miljön både för sina anställda, i närområdet till fabrikerna och i slutändan vår globala miljö, säger Niclas Blomquist delägare och VD för Processfilter AB sedan Niclas Blomquist köpte under augusti 2007 resterande 50 procent i företaget och blev därmed ensam ägare. Felipe Bravo Med erfarenheten i paketet Calibra startades 1990 då LKB-produkter /Pharmacias verkstadschef Roland Carlsson köpte verkstadsdelen. Idag har man åtta delägare och en stor samlad erfarenhet från produktionsteknik till färdigmontering. Calibra har 55 anställda och omsätter 44 miljoner. Man exporterar cirka 1/3 av produktionen mestadels inom EU. Dessutom har man två dotterbolag: Lintec Combisystem AB, som tillverkar vattenskadesäkra våtrumssystem och Lepon Plast AB, som gör vaccumformad plast. -Plåtverkstad -Mekaniskverkstad -Pulver- och våtlackering -Screentryck -Montering -Prototypstillverkning -Mätrumstjänster

17 Svensk Leverantörstidning nr Inspira AB håller rent och vaktar sent 17 industri Sedan 1984 erbjuder Inspira AB och Lidingö Säkerhetsservice AB (LSS) skräddarsydda företagslösningar inom lokalvård samt säkerhet och bevakning. Bolagsgruppen har sitt ursprung i gasföretaget AGA Gas som i början på 80-talet outsourcade sin interna basserviceverksamhet och bildade företaget AGA Service som senare delades i två verksamheter som idag är Inspira och LSS. VD Inspira och LSS Joakim Markovits Idag är Inspira ett av landets 10 största städföretag med verksamhet i Stockholm, Uppsala och Norrtälje. LSS verkar i Stor-Stockholm och är bland de 20 största bevakningsföretagen i landet. Våra verksamheter bygger på en kombination av hjärta och hjärna. Vi vet vad vi vill och brinner för det vi gör, vilket gör att vi ständigt förbättrar oss, för att få behålla vårt goda rykte, berättar VD Joakim Markovits. Två skilda verksamheter under Inspiras tak inspirerande! Inspira förvärvades 1991 av Béla Markovits som är Joakims far. Sedan ett antal år äger dom bolagsgruppen tillsammans. Joakim Markovits började i bolagsgruppen 1995 har gått den långa vägen och fått tid att växa in i rollen som företagsledare. Med en bakgrund som bla murare och inom databranschen började han från grunden i verksamheterna som väktare, städare och arbetsledare och därigenom finns en bred kunskap om verkligheten, en trygghet för kunderna och medarbetarna. Joakim övertog VD posten 2004 och har sedan dess drivit utvecklingen inom verksamheterna. Idag söker många kunder närhet, vilket fungerar bättre tillsammans med oss mindre och medelstora aktörer. Vi är lyhörda och har inga förutfattade meningar. Att i grunden behärska utförandet av sina tjänster är en stor tillgång i kundkommunikationen, påpekar Joakim. Vi är fortfarande inget storföretag i jämförelse med städ- och bevakningsbranschens jättar, men vi tillhör en grupp av progressiva företag som utmanar dessa jättar med nytänkande och ett personligt engagemang som många uppdragsgivare uppskattar, tillägger han. Städ- och bevakningsbranschen är båda branscher med skamfilat rykte, i många fall oförtjänat även om oseriösa aktörer förekommer och fläckar ner båda branscherna. Vi måste rannsaka oss själva inom våra branscher och bättre marknadsföra både städoch väktarjobbet som professionella yrken. Vi ser därför positivt på att utbildningskraven skärpts inom bevakningsbranschen och vi satsar på att ge alla våra medarbetare erforderlig utbildning för att känna sig trygga i sina yrkesroller. Unikt för oss är att vi har möjlighet att ta ansvar för både bevakning och städning, trots att vi driver två separata företag. I grunden handlar det om att vi tar ansvar för kundens lokaler utifrån såväl säkerhets- och renhållningsaspekt, det ger oss goda synergimöjligeter och ger ett mervärde för våra kunder. Kombinationen ger oss även möjlighet att utveckla våra yrkesroller genom bredare kompetensområden och detta gör oss mer attraktiva som arbetsgivare. Framtidsplaner och miljötänkande Det bör alltid finnas utrymme att expandera, men tryggheten i bolaget är viktig! Just nu finns flera nya, intressanta områden att fundera över, t.ex hushållsnära tjänster. Med skattereduktionen kan tjänsteområdet bli så stort som man önskar, och det har många förstått. Vi uppvaktas ständigt utifrån, men vi är inte till salu! Vi vill växa klokt och förbättra det vi redan har. Våra medarbetare ska inte se oss som ett tillfälligt jobb, mellan två hötappar. Vi vill växa av egen kraft, men utan tillväxt är det svårt att attrahera duktigt folk. Inom 3-4 år är vi kanske dubbelt så stora, fast med bibehållen kvalitet, understryker Joakim. Vi drar vårt strå till stacken med miljöklassade fordon och minimerad bilkörning, uppgraderar oss på städsidan med rätt utrustning och miljömärkta rengöringsmedel, har tät kontakt med all personal och värnar om våra kunder. Ambitionen är att allt ska bli ändå bättre! Hur hittar Inspira rätt personal? För oss är det avgörande att hitta rätt medarbetare med rätt inställning till sitt yrke. Som arbetsgivare vill vi erbjuda vår personal bra förutsättningar att göra ett bra jobb, det handlar bla om att skapa bra kunduppdrag och bästa möjliga utrustning för utförandet. Våra medarbetare ska känna sig trygga och få den utbildning som krävs för att göra ett bra jobb. En bra introduktion är grunden för detta, att känna sig välkommen och omhändertagen den första tiden på sin nya arbetsplats skapar engagemang och arbetsglädje. Precis lika viktigt som att behålla våra kunder är det att behålla och utveckla våra medarbetare, ofta går det hand i hand. I våra branscher handlar det inte om trolleri, mer om säkra rutiner, tydliga roller, rätt attityd och rätt personkemi för att uppnå rätt kvalitet, varje dag året runt med en god lönsamhet och hög kundnöjdhet. Service, snabbhet och korrekt bemötande är självklarheter hos oss, kunden ska känna igen våra medarbetare. Oavsett det gäller städ eller bevakning, krävs medarbetare som passar in hos kunden och som ger snabb service och det kräver stor skicklighet och framför allt, rätt attityd och stil. Kundernas förväntningar ökar och konkurrensen är stenhård vilket ställer högre krav på medarbetarna, det som många tidigare betraktade som genomgångsjobb, har idag blivit komplexa yrkesroller. Som företagsledare får man aldrig känna sig helt nöjd, luta sig tillbaka och känna sig klar. Ledarskapet är viktigt och man måste skapa rimliga ansvarsområden med tydliga befogenheter och ansvar, samt motivera sina medarbetare. Finns det något som skiljer Inspira och LSS från övriga i städ- och bevakningsbranschen? Vi är faktiskt världens första Svanenmärkta städföretag! Miljöcertifieringen Svanen är ett välkänt begrepp, med betydligt tuffare och konkretare krav än exempelvis ISO. Vi skiljer oss även mot våra konkurrenter genom att vi erbjuder städ- och bevakning i kombination vilket är unikt idag i Sverige men mer vanligt i exempelvis USA. Vi har lyckats behålla vår personliga profil och närhet till kund och medarbetare trots en kraftig tillväxt. Vi är stolta och brinner för det vi gör vilket jag tror är en förutsättning för att vara framgångsrik, avslutar Joakim Markovits. Kundanpassade lösningar för exponering och förvaring av kylda och frysta varor Acconas produkter levereras till restauranger, storkök och servicebutiker som 7Eleven, Pressbyrån och Deli de Luca men också till de stora bensinkedjornas butikskoncept. Flexibilitet och kundanpassade speciallösningar utmärker verksamheten. Rätt skydd till rätt pris Vi är specialiserade på kommersiella kylmöbler i rostfritt och glas. Det handlar om speciallösningar av kylutrustningar för exponering och förvaring av kylda och frysta varor i butiker och restauranger. Huvudmarknaderna är Sverige, Norge, Danmark och Finland, berättar Reino Savolainen, produktionschef på Accona Industrier AB i Klässbol. Accona är i dag en av Skandinaviens ledande producenter av kundanpassade kylmöbler för förvaring, beredning och exponering och produkterna distribueras genom ledande distributörer och LSS är inget stort, anonymt vaktbolag. Säkerhet för oss stavas närhet och engagemang. För dig betyder det bland annat personliga uppföljningar och skräddarsydda säkerhetstjänster. Dessutom branschens snabbaste inställelsetid. Vilket skydd väljer du? Lidingö Säkerhetsservice AB LSS installatörer inom storköks- och kylinstallationsbranschen. Företaget har även ett dotterbolag i Polen, där man tillverkar dörrar av glasfiberarmerad plast. Tillsammans är de cirka 130 anställda, varav 75 i Klässbol. Företaget är privatägt av fyra personer. Vår exportandel är cirka 60 procent. Norge är en större marknad än Sverige. Produkterna tas fram tillsammans med kundföretagens egna designers. Vi arbetar inte med enskilda butikerna utan endast med centrala organisationer. Sedan kan de produkter som vi tillverkar för till exempel Statoil lika gärna hamna på en bensinstation i Arvika som i exempelvis Baltikum. Det är väldigt mycket hantverk eftersom det är små serier och helt kundanpassat. Våra produkter handlar inte bara om förvaring utan i minst lika hög grad om varuexponering och är på så sätt en del av kundernas marknadsföring, förklarar VD Lars Johansson, en av delägarna. Accona fungerar som produktspecialist i ett nära samarbete med arkitekt eller inredningsföretag när de utarbetar nya butikskoncept, säger Reino Savolainen. Nästan varje bänk är unik och det är oftast ett fåtal montörer som gör hela produkten. Vi fick till exempel en order på en specialanpassad beredningsbänk med separata kylsektioner för fisk, kött och grönsaker med individuell styrning och olika inredningsdetaljer från skärgårdskrogen Oaxen. När produkten levereras och installeras krävs ofta att en kylinstallatör är på plats och det är oftast vår lokala återförsäljare som ordnar med det, fortsätter han. Företaget har även levererat kylutrustningen till bistrovagnarna på SJ:s X2000-tåg och håller på med ett liknande projekt för norska NSB. Vi levererar ett helt bistrokoncept med montrar och kylbänkar tillsammans med andra inredningslösningar som vi köper in från fristående inredningsoch snickerifirmor. På ungefär 15 veckor får de en helt ny bistroinredning levererad och installerad. Vi har ganska korta beslutsvägar, erfarna konstruktörer och har alltid varit snabba på att leverera, säger Lars Johansson. Accona har också ett mindre lager, och produktion av standardiserade kyl- och frysskåp som levereras till restauranger och kök på skolor, dagis med flera inom offentlig och privat sektor.

18 18 industri Annonsera i Svensk Leverantörstidning Proffs på tunga industri nu ännu starkare genom nytt företagsförvärv Östman Group, med säte i Hofors, har genom förvärvet av TIM år 2001 och nu senast under våren genom förvärvet av WRT i Gästrike-Hammarby befäst sin position som leverantör, montör och servicepartner för tung industriutrustning. Vi har tidigare flera gånger under 1990-talet och senast år 2000 informerat om utvecklingen i Östman Group, som ägs och drivs av styrelseordföranden Reidar Östman. I Östman Group ingår både Östman Invest AB, TIM AB och sedan i våras även WRT Wikblom Hydraulik & Rörteknik AB. Tillsammans utgör vi i dag en stark industrileverantör och servicepartner. WRT med sin långa erfarenhet och erfaren personal på 20-talet medarbetare, kompletterar på ett bra sätt våra andra resurser, berättar Reidar Östman, som varit en av de som tidigt förstod att utveckla affärskontakter i både Baltikum och Ryssland. Något som i dag används för att lägga ut tillverkning av industriutrustning på lämpliga företag där Reidar Östman har omfattande erfarenhet av att både köpa från och leverera till Baltikum och Ryssland. Bland annat har han i Ryssland byggt kontor åt den ryska gasjätten Gazprom. Reidar har också varit med om att utveckla gruvbrytningsföretaget Scanmining AB, där han i fjol avgick från sin styrelsepost och sålde sina aktier med gott ekonomiskt resultat, då han tyckte att han dittills gjort sitt för att utveckla verksamheten till ett framgångsrikt gruvföretag. Flera egna verksamheter för ett brett spektrum av behov Östman Invest AB: s dotterföretagen TIM AB, med Tony Hedström som VD och WRT AB med Roland Wikblom som VD kan tillsammans erbjuda kapaciteten hos sina totalt 90 årsanställda. Vid toppar organiseras extra resurser och i somras ställde man upp med 125 medarbetare när projekten krävde som mest kapacitet. Omsättningen i år torde bli cirka 120 miljoner kronor. I Östman Invest AB ingår även en betydande värdepappersförvaltning. Verksamheten inom Östman Group är inriktad på att tillverka och leverera framförallt produktionsutrustning som den tunga industrin behöver. Montage, baxning och service för den tunga industrins behov är den andra viktiga inriktningen. Inom Östman Group står Östman Invest för de stora projekten, offertgivning, finansiering av större projekt, inköp med mera. Tillverkningen sker efter behov både i Sverige, Baltikum, Tjeckien eller Ryssland. All tillverkad utrustning kontrolleras noga innan den tas till Sverige. Reidar Östman har sedan länge egen lägenhet i Tallin och besöker Baltikum en eller flera gånger varje månad. TIM är med erfaren personal specialiserad på montage och service. WRT kan erbjuda kunderna service och tillverkning av både hydraulik, smörjsystem, luftsystem, vatten/ värmesystem och svetsarbeten samt skärande bearbetning/tillverkning av reservdelar. Med TIM och WRT i samverkan kan vi erbjuda kunderna ett mycket brett spektrum av tjänster och tillverkning, konstaterar Tony Hedström och Roland Wikblom. Exempel på arbeten, leveranser och uppdrag Östman Groups resurser och kunnande märks speciellt vid stora uppdrag. Under senare tid har man till exempel tillverkat, levererat och monterat allt från en komplett sågstation med kringutrustning, nytt komplett sorterverk med buntning samt ett nytt stegmatarbord till rörverket samt ett nytt stripperstativ ( 50 ton komplett). Två Robotdalen Robot Till Tusen Robotdalen har sin bas i länen runt Mälardalen, men Robotdalens koncept och forskningsresultat ska vara till gagn för företag i hela landet. Ju fler små- och medelstora företag som klarar den internationella konkurrensen, desto starkare världsledande position får Sverige. Kompetensen inom Robotdalen är stor och ligger på en hög nivå, men det är viktigt att knyta flera starka företag och forskare till satsningen för att utveckla robotiken. Ambitiös agenda Vår huvudfinansiär är Vinnova, en statlig myndighet som stöttar forskning och innovation för en hållbar tillväxt, berättar Erik Lundqvist, chef för Robotdalen. Statlig finansiering ställer också krav på bredd i kontakterna med både företag och forskare. Vi bjuder därför in fler företag och forskare för att vässa Robotdalen och få in specifik kompetens som kan lyfta våra projekt ytterligare. Stärker landets små och medelstora företag Robotik. Känna, planera och agera. Flexibel/ Mobilitet, Autonomitet/ Säkerhet, Människa/Maskin. Den moderna roboten utvecklas ständigt och blir tillgänglig och ekonomiskt försvarbar för allt fler processer och händelser inom allt fler områden. Trots olika applikationer finns det stora tekniska synergier. Robotdalens vision är att göra industrirobotik mer tillgängligt för SME företag och därigenom ge SME ett alternativ till utflytt av produktion till låglöneländer. Robotdalen världsledande inom robotik Inom Robotdalen samverkar näringsliv, akademi och offentliga aktörer i Södermanlands, Västmanlands och Örebro län. Samarbetet går ut på att befästa regionen som världsledande inom tillverkning, forskning och utveckling av robotik. Robotdalen verkar inom följande områden Industrirobotik Fältrobotik Hälsorobotik Logistikautomation Innovationsstöd Teknik- och kompetensspridning Inom varje område pågår forsknings- och utvecklingsprojekt på små och medelstora företag, sjukhus, globala företag som ABB och Atlas Copco samt Örebro Universitet och Mälardalens högskola. Tillväxtmålen för 2013 är 30 nya företag, 30 nya produkter och nya jobb. Innovationsstöd Du och/eller ditt företag kan bli delaktiga i de innovationsprojekt som Robotdalen driver eller söka innovationsstöd för egna idéer. Stödet är tänkt att stimulera och förverkliga innovationer, dvs varor och tjänster som kan kommersialiseras på en marknad. Det kan gälla förbättringar av redan etablerade produkter eller helt nya produktinnovationer. Robotdalen kan erbjuda stöd för att kartlägga tekniska, finansiella och marknadsmässiga förutsättningar för Tony Hedström, VD för TIM AB och Roland Wikblom, VD för WRT i Gästrike- Hammarby, samverkar numera nära inom ramen för Östman Group, med säte i Hofors. Tillsammans kan vi betjäna den tunga industrin på ett mångsidigt sätt, säger Tony och Roland. innovativa idéer. Konkret kan innovationsstödet från Robotdalen hjälpa dig att fånga upp och tydliggöra idéer och förädla dem tillsammans med experter inom idéutveckling genomföra kreativa möten med t ex forskare, tekniker, innovatörer, företag och entreprenörer inom robotteknik visa på vägar och metoder för marknadsundersökningar och behov av nya idéer som kan bli nya produkter och/eller tjänster på marknaden ge teknikstöd i form av forskning och utveckling av idéerna visa på vägar för patent och varumärkesskydd ge finansiellt stöd i initialskedet för framtagning av t ex prototyper, design, testning och lansering. Industrirobotik Syftet med området Industrirobotik är att bidra till en högre automationsgrad hos tillverkande små och medelstora företag. Det sker genom satsningar på tekniska innovationer och kunskapsspridning. Målet är att företagen skall öka sin konkurrenskraft och tillväxt. Här kommer några exempel där Robotdalen deltar. Opiflex Projektet syftar till att utveckla en mobil industrirobot för kommersiellt bruk. Ett flyttbart, flexibelt, moduluppbyggt robotsystem för små och medelstora företag kallat Opiflex. I konceptet ingår bl a robot och gripdonsteknologi, integrerad visionsteknologi och styrnings- och navigeringsutrustning. I projektet samarbetar industriföretagen Jubo Mechatronics, Sensor Control, Jokab, Topdown och Maxmove. Robotiserad Friction Stir Welding tredimensionell svetsning Projektet skall ge kunskap om robotisering av Friction Stir Welding (FSW), en svetsmetod för sammanfogning av svårsvetsade material som t ex aluminium. Målet är att ta fram en prototyp för tredimensionell svetsning till bland annat flyg- och bilindustrin. En industridoktorand är kopplat till projektet som är ett samarbete mellan ESAB, ABB, Specma och Örebro universitet. 25 tons kokillvagnar och en 35 tons gjutplåt till Ovako Steel. Att Östman Group har kapacitet och erfarenhet för det mesta visades när man på uppdrag av Skrotcentralen i Uppsala lyfte ut en 80-tons transformator på Ovako. För Sandvik utgör TIM och WRT en utvald underleverantör och servicepartner. För Sandvik tillverkades och monterades senast en helt ny komplett in- och utgångsrullbana samt 14 kompletta ugnsrullar till en stegbalksugn. Av ugnstillverkaren Sarlin i Västerås har TIM anlitats för montage av brännare, bryggor och ugnar i deras industriprojekt. Inom gruvindustrin har TIM anlitats för leverans av tunga stålkonstruktioner och installation av krosskvarnar och transportband i Storuman. Genom att WRT numera också ingår i vår grupp kan vi erbjuda både leveranser, service och reparation av industrins tunga hydraulikutrustningar. Tunga stålkonstruktioner kan vi numera leverera inklusive hydraulik, luft-, ång- och vatten/kylsystem. Det gör oss till en mångsidig leverantör och servicepartner för industrins behov, säger Reidar Östman, som härom året utsågs till årets företagare i Hofors. Erik Holländer FlexPack robotiserad förpackningsmaskin för läkemedel FlexPack är ett nyetablerat företag i Västerås inom förpackningsområdet. Tillsammans med Prevas, ABB och Mälardalens högskola utvecklas ett modulärt standardkoncept för förpackning av läkemedel, istället för dyra investeringar i specialmaskiner ska företag kunna använda en robotiserad lösning i tillverkningen. CoolTool innovativ robotik för pressgjutning i lättmetall I ett samarbete mellan CoolTol, Mälardalens högskola, Gjuteriföreningen och Modellteknik utvecklas innovativ robotik för pressgjutning i lättmetall. CoolTool har ett fungerande robotverktyg för plastdetaljer. Projektet går ut på att föra över samma teknik till lättmetall, för att sänka produktionstiden och skapa en effektivare process. Laxab outsourcing till Laxå istället för Kina Kan rationell robotiserad produktion i Sverige konkurrera med produktion i låglöneland. Ja, menar Laxab i Laxå som har tagit fram en demoanläggning för robotiserad bågsvetsning till låg kostnad. Genom att utnyttja volymfördelarna och den höga tekniska kompetensen kan Laxab erbjuda sina kunder en mycket konkurrenskraftig produktion. Pilotkund i projektet är Hagabergs Mekaniska Verkstäder. Verksamheten vid Laxab är idag likviderad, men verksamheten är överflyttad till Hagabergs Mekaniska i Kumla och robotcellen gör samma jobb som tidigare. I kommande artiklar tar vi upp andra fantastiska utvecklingsmöjligheter som öppnar sig inom robotisering av andra områden där Robotdalen är involverat. Vill ni redan nu veta mer om Robotland hänvisar vi till deras hemsida Klas Bergqvist

19 Svensk Leverantörstidning nr Industriella märksystem Kraven på spårbarhet/märkning inte minst i kvalitetsstandarden ISO 9001 innebär ett behov av att kunna identifiera produkten under hela tillverkningsprocessen. började med en teknik som kallas varmprägling där man bränner in en text i en förpackningsmaterial. Våra slutkunder finns främst inom läkemedelsoch livsmedelsindustrin där märkningen är ett krav och en naturlig del av tillverkningslinjen, berättar Magnus Folcke, delägare och teknisk chef på Svenska Allen Coding AB. 19 industri Magnus Folcke. Svenska Allen Coding AB säljer, installerar och kundanpassar Allen Coding Systems Ltd:s märkutrustningar för den skandinaviska tillverkningsindustrin. Märkutrustningarna tillverkas i England och Tyskland och kan installeras i en befintlig produktionslinje eller säljas till maskinbyggare. På en produktionslinje finns oftast ett flertal olika märk- och identifieringssystem. Det kan vara ett märksystem för konsumentförpackningen, ett för transportemballaget och slutligen ytterligare ett system för palletiketteringen. Med hjälp av en särskild mjukvara väljer operatören ut ett visst artikelnummer och automatiskt ställs samtliga märksystem in för den produkt som ska köras. Det är enkelt, säkert och mycket flexibelt. Vi startade vår verksamhet 1986 och sysslar med olika typer av industriella märksystem. Det Kontaktlös märkning Märkning med bläckstråleskrivare av Continous Inkjet-typ har funnits i Sverige i över 20 år och de första användarna var bryggerierna som märkte sina burkar med denna teknik där ett munstycke skjuter ut en stråle av bläck med uppåt droppar per sekund, under kontroll av temperatur, tryck och viskositet. Droppen lämnar munstycket med hög hastighet och passerar först en laddningselektrod och därefter avlänkningsplattorna. Vid avlänkningsplattorna avlänkas de elektriskt laddade bläckdropparna olika mycket beroende på deras individuella laddning. I dag används tekniken inom ett flertal produktionsområden. Det är alltså ingen ny teknik men den förfinas hela tiden. En annan metod är termotransfer som är ett datoriserat sätt att märka produkter på genom att skriva på ett värmekänsligt färgband, märkningen kan ske direkt i en förpackningslinje eller som en fristående enhet. Det finns också en typ av bläckstråleskrivare som används på sugande material och lasermärkning där man bränner bort färgen på en yta, säger Magnus Folcke. Produktnyhet - Skrivare Hitachi PX-serien Nu har vi fått tillökning med ännu en skrivare från en världsledande tillverkare Hitachi vars nya modell PX-serien är baserad på 30 års erfarenhet av industriell märkning med bläckstråleskrivartekniken. Redan nu vet vi att Hitachi Inkjet PX är en efterlängtad nyhet för märkning med bläckstråleteknik, förklarar Magnus Folcke. Lite fakta om nykomlingen: Kontaktlös märkning av datum, koder, logotyper m m. 3 olika munstycken 40, 65 och 100 µm. 1 4 rader text med texthöjd från 2 10 mm. Användarvänlig touchpanel. Pålitliga märksystem Svenska Allen Coding AB har sedan starten 1986 sålt över tusen märksystem på den skandinaviska marknaden. De flesta märkutrustningarna som då såldes och installerades är fortfarande i drift. Naturligtvis erbjuder vi service på alla nivåer av vårt samarbete. Det gäller mjukvara, hårdvara, förbrukningsmaterial, utbildning och konsultation, säger Magnus Folcke. bygg Städning med ansvar, bra service och garanterad kvalitet Några av verksamheterna i Antartic Städ Center AB är tvätt och byte av entrémattor, städning, fönsterputsning och klottersanering. Kundkretsen är främst bostadsföretag. Antartic Städ Center AB har i dag ett 30-tal anställda och omsatte 13 miljoner kronor under Luis Bravo etablerade sitt företag 1996 och de arbetar med flyttstädning för företag och privatpersoner, tvätt och byte av entrémattor, fönsterputsning, mindre flyttningar, röjning av källarförråd, trappuppgångar och vindar, klottersanering samt bygg- och kontorsstädning inom Stockholms län. Kunderna finns främst bland de allmännyttiga bostadsföretagen men en ökande kundkrets finns också inom byggföretag. Jag var anställd i ett bostadsföretag under många år där jag arbetade med städning. Så småningom vidareutvecklade jag mig och blev arbetsledare på två distrikt inom samma företag bestämde jag mig för att öppna eget inom städbranschen - ett seriöst alternativ som jobbar på rätt sätt med mycket ansvar, bra service och garanterad kvalitet, berättar Luis Bravo. Grunden till framgången är att vi har kunnat etablera en bra relation med våra kunder. Det har vi gjort genom att vara seriösa och erbjuda rätt jobb till rätt pris och kunna hjälpa dem att lösa deras problem så fort som möjligt. Vi strävar efter att ha 100 procent nöjda kunder. Förtroendet för oss växer hela tiden och vi får nya uppdrag genom goda referenser, säger han. Upphandling av tjänsterna sker genom Almega Serviceentreprenörerna och det ställs då krav på sättet att arbeta inom regelverket som påverkar konkurrensen gentemot mindre seriösa företag. Få hushållsnära tjänster - ännu Antartic Städ Center AB arbetar inte så mycket med så kallade hushållsnära tjänster i dag. Jag anser att det kräver ett stort förtroende eftersom det är någon främmande som kommer hem till kunden. Man måste organisera på ett bra sätt och man måste vara noga i sitt val av personal. Jag är också lite tveksam till om det är lönsamt på grund alla detaljer och den tid det tar, förklarar Luis Bravo. Efterfrågan har inte varit så stor som politikerna förväntade sig. Det kan ju utveckla sig mer men reglerna måste vara klara och tydliga, menar han. Miljöpåverkan Alla våra bilar är ganska nya så de har inte så stora utsläpp. Städkemikalierna blir mer och mer miljövänliga. Eftersom man använder så lite rengöringsmedel är det inte så mycket som man kan påverka, säger Luis Bravo som tror på både en renare miljö och en renare bransch i framtiden. YA Bygg Ekerövägen 82, Ekerö Telefon: Fax: E-post: Din markentreprenör i Mälardalen neidemans.se

20 20 Bygg Annonsera i Svensk Leverantörstidning Tillverkaren som lever på vatten FANN VA-teknik är kända för sitt kunnande och sina produkter inom småskalig avloppsrening så som tankar, brunnar och infiltrationssystemet IN-DRÄN. Mindre känt är att de även legotillverkar bland annat badtunnor, båtar och kajaker. Rotationsgjutning av polyetenplast är en bransch där svenska företag har goda möjligheter att konkurrera med utländska aktörer. Bland annat höga fraktkostnader från utlandet gör att företag kan producera produkter i Sverige till konkurrenskraftiga priser med hög leveranssäkerhet. Det har FANN VA-teknik tagit fasta på och har sedan 1994 tillverkat sina egna och andras produkter. Vatten är den gemensamma nämnaren för alla produkter som FANN tillverkar. De egna produkterna kretsar kring avloppsrening med bland annat flera olika slamavskiljare, tankar och brunnar som alla är tillverkade i polyetenplast. Legoproduktionen rör sig mest kring badtunnor, båtar och kajaker. Även de tillverkas i polyetenplast precis som större delen av företagets egna produkter. Volymen på det som kan tillverkas varierar från 10 upp till liter och den längsta produkten är Zeguls kajaker som är över 5 meter långa. FANN har många års erfarenhet av kajakproduktion, de tillverkade modellerna Picnic och Crunch för Point65 fram till 2006 och nu tillverkar de Zeguls K503P. Vanligtvis tillverkar FANNs egna smeder de formar och maskiner som behövs för rotationsgjutning av en produkt, men i fallet med Zeguls kajak K503P är formen gjord av aluminium och framställd av italienska Persico. Formen anpassades och finjusterades sedan av smederna på plats i FANNs fabriker nordost om Uppsala. Vi valde att lägga vår produktion av kajaken Zegul K503P och båten Zegul 380 i Sverige och hos FANN eftersom de har kunnandet och tillverkar produkter med hög och jämn kvalitet. Leveranssäkerheten är stor och vi skulle inte vinna något på att producera utomlands, säger Alexander Nyberg, VD på Zegul AB. En kajak är en produkt där ytfinishen är extra viktig vilket ställer stora krav på både formen, materialet och personalen. Fördelen med att tillverka en kajak i polyetenplast i stället för glasfiber är att polyetenplast är ett flexibelt material som är slitstarkt, underhållsfritt och åldersbeständigt. Prismässigt blir en kajak av glasfiberarmerad plast dyrare då de tillverkas för hand. Det polyetenpulver som används framställs av olja eller naturgas som omvandlats till etengas. Tillverkningen sker genom rotationsgjutning där att råmaterialet läggs i en sluten form som sedan roteras och vickas medan formen hettas upp från utsidan. Materialet smälter och bildar ett jämntjockt gods. På så sätt är produkterna gjutna i ett stycke. Genom att variera plastens densitet och kvalitet så anpassas materialet till vad produkten behöver i form av ytfinish, styvhet och tålighet. Tryggheten av att kunna bygga sina egna maskiner och formar och kunskapen av att tillverka vitt skilda produkter av samma material gör att FANN snabbt kan utveckla nya produkter och tillverka dem även i mindre serier. Niik F Hojjati Zeguls kajak K503P är formen gjord av aluminium och framställd av italienska Persico. Markarbeten med miljön och kunden i fokus Neidemans Maskin & Anläggning AB i Järna är i dag ett väletablerat företag inom markentreprenadbranschen. Företaget har funnits sedan 1997 och utför alla typer av markoch anläggningsarbeten till företag inom den privata och offentliga sektorn. VD och grundare Mikael Neideman. Vi utför alla typer av tjänster inom markoch grundläggning och arbetar med både nyproduktion och ombyggnation. De senaste åren har Neidemans utvecklats från att vara ett lokalt entreprenadföretag till att i dag utföra omfattande entreprenader i främst östra Mälardalen. Dock låter vi oss inte begränsas av geografi, utan så länge vi bedömer att vi kan garantera kunderna samma kvalitet så åtar vi oss gärna lite mer avlägsna uppdrag, berättar företagets VD och grundare Mikael Neideman. Företaget har funnits i 10 år men tankarna på att skapa något eget fanns långt tidigare. Och med sitt stora intresse för maskiner och smide, i kombination med en brinnande entreprenörsanda, har det för Mikael Neideman alltid funnits en vilja till- och glädje i - att driva företaget framåt. Jag är mycket nöjd med vart företaget befinner sig i dag. Vi är i dagsläget 26 anställda och omsatte år 2006 drygt 33 miljoner kronor. Men man kan aldrig helt stanna upp, utan vi arbetar hela tiden för att kontinuerligt utveckla och förbättra vår verksamhet. Och med nya uppdrag och samarbeten i sikte, ser jag med spänning fram emot vår fortsatta utveckling, säger Mikael Neideman. Med kvalitet och miljön i centrum - Med vår gedigna kunskap och erfarenhet samt breda utbud av tjänster, hittar vi lösningar som passar alla våra kunder. Att utföra kvalitativa entreprenader är grundläggande för oss, och detta ska märkas i alla delar av projekten. Kunderna ska känna sig säkra och veta vad de får genom hela processen; i allt från preciserade offerter och tydliga avtal till slutbesiktningen, förklarar Mikael Neideman. För att säkerställa kvaliteten har Neidemans ett kvalitetssystem som berör alla medarbetare och alla delar av verksamheten. Kvalitetssystemet baseras på ISO 9001:2000 och syftar till ett fortsatt starkt kundfokus och en ständig utvecklings- och förbättringsprocess. Företaget strävar också efter att all verksamhet ska bedrivas med miljöanpassade metoder och deras arbete uppfyller miljöledningssystemet ISO Alla maskiner är miljögodkända. Mitt mål är att vi ska minimera alla transporter och allt miljötänkande i verksamheten ses som ett aktivt sparande. Allting i företagskulturen ska bygga på att man ska tänka långsiktigt, klargör Mikael Neideman. Bygger för framtiden - Vi har under året medvetet konsoliderat verksamheten genom att bygga upp organisationen och utveckla ett bra ekonomisystem som klarar större projekt. Vi har lagt grunden för att kunna gå vidare och expandera. Med stora kunder som Södertälje kommun, Botkyrka kommun, Gnesta kommun, Trosa kommun, NCC, Skanska och Peab är det viktigt att vi har en stark grund att stå på, säger Mikael Neideman. Att ha kompetent personal som vill utvecklas i samma riktning som företaget är en grundläggande förutsättning för fortsatt expansion. Neidemans är väl medvetet om detta och satsar därför mycket på sin personal. I dag är vi ett företag som består av ambitiösa, drivna och engagerade medarbetare. Mitt mål har alltid varit att alla medarbetare ska känna att de själva kan påverka företagets resultat, och idag har vi kommit en lång bit på vägen med bland annat projektuppföljning och individuella utvärderings- och kompetenssamtal, förklarar Mikael Neideman entusiastiskt. Och att företagets visioner nu har blivit verklighet är tydligt. Neidemans Maskin och Anläggning AB är en pålitlig mark-och anläggningsentreprenör att räkna med. Både i dag, och i framtiden. Simply platform lifts

Tänk dig ett varuhus för allt inom lyft och hantering.

Tänk dig ett varuhus för allt inom lyft och hantering. Tänk dig ett varuhus för allt inom lyft och hantering. Har mer. Kan mer. Gör mer. Dematek finns nu på fler platser, med fler folk och ett större urval av lyftprodukter än någonsin. Det här är en alldeles

Läs mer

Lösningar för ventilation

Lösningar för ventilation lindab ventilation Lösningar för ventilation Vår vision Lindab skall uppfattas som världens bästa varumärke i VVS-branschen. Mission Vår mission är att göra det möjligt för alla människor att åtnjuta

Läs mer

Att driva en Önskabutik!

Att driva en Önskabutik! Att driva en Önskabutik! Önskakedjan FAKTA OCH SIFFROR Önskakedjan består av 35 butiker med ett 100-tal anställda och omsatte 2014 ca 167 mkr, exklusive moms. Butikerna finns idag i huvudsak i mindre städer

Läs mer

WENCOINFO WENCO LAGERTEKNIK AB

WENCOINFO WENCO LAGERTEKNIK AB WENCOINFO WENCO LAGERTEKNIK AB INTRESSERAD AV LAGERINREDNING SOM EFFEKTIVITET, PRODUKT OCH LÖNSAMHET? 2 FÖRBÄTTRAR IVITET TALA MED EXPERTERNA. I snart trettio år har vi varit experter på materialhantering.

Läs mer

LVI Low Vision International AB Företagspresentation

LVI Low Vision International AB Företagspresentation LVI Low Vision International AB Företagspresentation Emma Tooth från produktion och Henrik Blomdahl från utveckling monterar läskameror. Jag arbetar som rådgivare på Syncentralen i Oslo där vi inriktar

Läs mer

Avfallsutredningen och svenskarnas syn på tidningsåtervinning

Avfallsutredningen och svenskarnas syn på tidningsåtervinning Avfallsutredningen och svenskarnas syn på tidningsåtervinning PappersKretsen FÖRORD Sverige har ett av världens bäst fungerande system för återvinning av tidningar och andra trycksaker. 91 procent av alla

Läs mer

SKRÄDDARSYDDA LÖSNINGAR INOM PLÅTBEARBETNING

SKRÄDDARSYDDA LÖSNINGAR INOM PLÅTBEARBETNING SKRÄDDARSYDDA LÖSNINGAR INOM PLÅTBEARBETNING 1 2 KOMPETENTA MEDARBETARE MED AVANCERAD MASKINPARK STARKA SKÄL ATT VÄLJA WERMLANDS TUNNPLÅT Framgångsrika industritillverkare kräver professionella partners.

Läs mer

Bisnode LÖSNINGAR OCH INSIKTER FÖR SMARTA BESLUT

Bisnode LÖSNINGAR OCH INSIKTER FÖR SMARTA BESLUT Bisnode LÖSNINGAR OCH INSIKTER FÖR SMARTA BESLUT Utan frågor & svar stannar världen OM BISNODE Det finns små och stora frågor inom alla företag, organisationer och verksamheter. Frågor som kräver uppmärksamhet

Läs mer

P&P AB Företagspresentation. ...ger dig konkurrenskraft

P&P AB Företagspresentation. ...ger dig konkurrenskraft P&P AB Företagspresentation...ger dig konkurrenskraft P & P A B P&P AB är ett tillverkande företag inom pappersbranschen. Produktionen sker idag i en modern maskinpark där vi producerar rullprodukter och

Läs mer

En snabbare och starkare affärspartner

En snabbare och starkare affärspartner En snabbare och starkare affärspartner Varför blir vissa företag mer framgångsrika än andra? Beror det på kortare time to market, innovationstakten eller produktionskostnaden? Svaret är ovillkorligen ja

Läs mer

DIN LÖNSAMHET ÄR VÅR DYGD

DIN LÖNSAMHET ÄR VÅR DYGD DIN LÖNSAMHET ÄR VÅR DYGD Trots vår ödmjukhet kan vi stolt konstatera att vi ställer en av Skandinaviens modernaste och mest automatiserade produktionsanläggningar i branschen till ditt förfogande. För

Läs mer

Av den energi vi lägger på att förstå kundbehov blir det konkurrenskraft.

Av den energi vi lägger på att förstå kundbehov blir det konkurrenskraft. MEISER 3 Av den energi vi lägger på att förstå kundbehov blir det konkurrenskraft. Våra kunder efterfrågar kompetens, produktsäkerhet och komfort. Vi löser det för det mesta med hjälp av kreativa gallerdurksapplikationer,

Läs mer

Fyra gånger Nolia. Mässor Konferens Event Uthyrning

Fyra gånger Nolia. Mässor Konferens Event Uthyrning Fyra gånger Nolia. Mässor Konferens Event Uthyrning Kreativitet Personlighet Mässor Konferens Event Uthyrning Lust Nyskapande När människor och idéer möts. Det är då det händer. Tankar utbyts, erfarenheter

Läs mer

J u s t a d d w a t e r...

J u s t a d d w a t e r... Just add water... Malmstens företaget med vattenvana Simhallen en plats för motion, välbefinnande och gemensamma aktiviteter. Vår målsättning på Malmstens är att hjälpa våra kunder att skapa vackra, lönsamma

Läs mer

Design för bättre affärer Fakta och kommentarer utifrån en undersökning om design i svenska företag, genomförd på uppdrag av SVID, Stiftelsen Svensk

Design för bättre affärer Fakta och kommentarer utifrån en undersökning om design i svenska företag, genomförd på uppdrag av SVID, Stiftelsen Svensk Design för bättre affärer Fakta och kommentarer utifrån en undersökning om design i svenska företag, genomförd på uppdrag av SVID, Stiftelsen Svensk Industridesign, Teknikföretagen och Svensk Teknik och

Läs mer

Från idé till färdig komponent

Från idé till färdig komponent Från idé till färdig komponent Från idé till färdig produkt Hydal Aluminium Profiler är en ledande leverantörer av strängpressade, bearbetade och ytbehandlade aluminiumprofiler och komponenter. Vi levererar

Läs mer

HISTORIA VARUMÄRKEN MILJÖ FÖRSÄLJNING DEN LOKALA UTMANAREN. Välkommen! Om oss Historia Varumärken Miljö Försäljning Den lokala. utmanaren 2011-02-02 1

HISTORIA VARUMÄRKEN MILJÖ FÖRSÄLJNING DEN LOKALA UTMANAREN. Välkommen! Om oss Historia Varumärken Miljö Försäljning Den lokala. utmanaren 2011-02-02 1 Välkommen! Om oss Historia Varumärken Miljö Försäljning Den lokala utmanaren 2011-02-02 1 Våra kontor Våra fabriker Vision Mission Profil Organisation Om oss Cederroth är ett dynamiskt företag med ett

Läs mer

Vill du också synas bättre?

Vill du också synas bättre? Vill du också synas bättre? Det rör på sig... Det händer saker i blomsterbranschen. Den ökande konkurrensen från fler aktörer och ett starkare allmänt reklambrus har gjort det svårare att göra sig hörd.

Läs mer

Arbeta för en bättre värd

Arbeta för en bättre värd Arbeta för en bättre värd Långsiktig lönsamhet och tillväxt skapas genom nöjda kunder och engagerade medarbetare. Som arbetsgivare ska Vasakronan erbjuda branschens bästa utvecklingsmöjligheter och arbetsmiljö.

Läs mer

Check IDEA Center AB består av: - Idébyrå - Experimentell Verkstad

Check IDEA Center AB består av: - Idébyrå - Experimentell Verkstad Företag: Hazrats Bureau Affärskoncept: Check IDEA Center AB Alla har rätt att drömma. Alla har rätt att förverkliga sina drömmar. Check IDEA Center AB består av: - Idébyrå - Experimentell Verkstad Affärsidé

Läs mer

Kalmar Care Making sure your business never stops

Kalmar Care Making sure your business never stops Kalmar Care Making sure your business never stops Serviceavtal för materialhantering Vi säkerställer tillgänglig Vi vet att er verksamhet kräver att allt görs så effektivt som möjligt. Varje liten detalj

Läs mer

Företagspresentation

Företagspresentation Företagspresentation Vi bryter branschens mönster varje dag Under ett och samma tak levererar vi pneumatik, industriventiler, linjärteknik och profiler En unik mix av produktprogram Öbergs - en oberoende

Läs mer

GOD AVKASTNING TILL LÄGRE RISK

GOD AVKASTNING TILL LÄGRE RISK FRIHET Svenska Investeringsgruppens vision är att skapa möjligheter för ekonomisk tillväxt och frihet genom att identifiera de främsta fastighetsplaceringarna på marknaden. Vi vill hjälpa våra kunder att

Läs mer

Den enkla guiden till ert nya kontor

Den enkla guiden till ert nya kontor Den enkla guiden till ert nya kontor Följande punkter har tagits fram för att hjälpa dig när du byter kontor eller gör förändringar på ditt kontor. När det gäller att möblera en arbetsmiljö har de flesta

Läs mer

Stolta men inte nöjda

Stolta men inte nöjda stainless steel solutions Stolta men inte nöjda resultat av Damstahls kundundersökning KUNDUNDERSÖKNING 1 Fakta De 836 kunder som svarat på vår undersökning utgör 60 % av vår omsättning. 67 % av de som

Läs mer

Någonting står i vägen

Någonting står i vägen Det här vänder sig till dig som driver ett företag, eller precis är på gång att starta upp Någonting står i vägen Om allting hade gått precis så som du tänkt dig och så som det utlovades på säljsidorna

Läs mer

DAHL KYLA VÄLKOMMEN TILL

DAHL KYLA VÄLKOMMEN TILL Dahl Kyla VÄLKOMMEN TILL DAHL KYLA Dahl Kyla ingår i Dahl Sverige AB, Sveriges ledande handelsbolag inom VVS. Vi har lång erfarenhet och vill hjälpa dig som arbetar med kyla. Det gäller allt från projekt,

Läs mer

Specialisten på skärande bearbetning

Specialisten på skärande bearbetning Specialisten på skärande bearbetning Företaget Ekets Ekets är ett av Sveriges 10 största företag när det gäller skärande bearbetning. Vi har en kapacitet på 500.000 timmar i mer än 100 CNC-styrda maskiner.

Läs mer

EN PARTNER MED HELHETSSYN

EN PARTNER MED HELHETSSYN INTERNORDIC AR... 3 EN PARTNER MED HELHETSSYN Med huvudkontor och lager i Nässjö, säljkontor i Stockholm och Umeå, finns vi tillgängliga för hela den nordiska marknaden. Sedan 1997 är vi en del av börsnoterade

Läs mer

Tillsammans bygger vi Svevia.

Tillsammans bygger vi Svevia. Tillsammans bygger vi Svevia. För dig som arbetar på uppdrag av oss på Svevia. Vart är vi på väg? 2 Resan har börjat. Den här trycksaken vänder sig till dig som arbetar tillsammans med oss på Svevia. Du

Läs mer

ÅTTA STARKA SKÄL! DÄRFÖR VÄLJER DE FLESTA OSS FÖR EN FRAMGÅNGSRIK FÖRETAGSAFFÄR. Rätt köpare, rätt säljare och rätt pris i mer än 35 år

ÅTTA STARKA SKÄL! DÄRFÖR VÄLJER DE FLESTA OSS FÖR EN FRAMGÅNGSRIK FÖRETAGSAFFÄR. Rätt köpare, rätt säljare och rätt pris i mer än 35 år 8 ÅTTA STARKA SKÄL! DÄRFÖR VÄLJER DE FLESTA OSS FÖR EN FRAMGÅNGSRIK FÖRETAGSAFFÄR. Rätt köpare, rätt säljare och rätt pris i mer än 35 år Egentligen är det helt naturligt att vi är Sveriges ledande företagsmäklare.

Läs mer

IT SOM TJÄNST IT SOM TJÄNST - IT-DRIFT - SÄKERHET - LAGRING - E-POST - BACKUP - MJUKVARA - OFFICE IT-ARBETSPLATS IT SOM TJÄNST. www.office.

IT SOM TJÄNST IT SOM TJÄNST - IT-DRIFT - SÄKERHET - LAGRING - E-POST - BACKUP - MJUKVARA - OFFICE IT-ARBETSPLATS IT SOM TJÄNST. www.office. - IT-DRIFT - SÄKERHET - LAGRING - E-POST - BACKUP - MJUKVARA - OFFICE IT-ARBETSPLATS Vi vågar säga att en fungerande IT-drift är nyckeln till en fungerande verksamhet, och det vi också vet är att frågan

Läs mer

Partnerskap Kvalitet Värde för kunden Långsiktighet

Partnerskap Kvalitet Värde för kunden Långsiktighet Partnerskap Kvalitet Värde för kunden Långsiktighet Ravema Ledande partner till nordisk verkstadsindustri En omfattande rationaliseringsprocess pågår ständigt för att stärka den nordiska verkstadsindustrins

Läs mer

Företagspresentation. ThyssenKrupp Materials Sverige

Företagspresentation. ThyssenKrupp Materials Sverige Företagspresentation ThyssenKrupp Materials Sverige Innehåll Litet företag, stora muskler Litet företag stora muskler 3 Branschens ledande serviceföretag 4 Kunskapsledare det tjänar du på 6 Sverigebäst

Läs mer

V A L T N I N G S B E R Ä T T E L S E

V A L T N I N G S B E R Ä T T E L S E F Ö R V A L T N I N G S B E R Ä T T E L S E Västra Småland Castellums fastigheter i Västra Småland är främst belägna i Värnamo, Jönköping och Växjö. Det samlade fastighetsbeståndet per 31 december 2003

Läs mer

Årsstämma 4 april 2014

Årsstämma 4 april 2014 Årsstämma 4 april 2014 Ellen fokuserar på att förbättra kvinnors intimvård Ellen ska vara det naturliga valet för kvinnor som är måna om sitt välbefinnande och sin intimhälsa 2013 var ett tufft år för

Läs mer

Dahl eshop. många smarta funktioner

Dahl eshop. många smarta funktioner Dahl eshop många smarta funktioner Dahl eshop många smarta funktioner Välkommen till Dahl eshop, butiken som är öppen även när vi har stängt. Här kan du handla när du vill, både från datorn, surfplattan

Läs mer

full grund service service

full grund service service upplyftande service grund service full service Grundservice är förebyggande underhåll. Slitdelar samt arbetskostnaden för utbyte av dessa debiteras separat. I det avtalade totalpriset ingår förebyggande

Läs mer

Följ med på en 30-årig jubileumsresa i ord och bild!

Följ med på en 30-årig jubileumsresa i ord och bild! jubileum Följ med på en 30-årig jubileumsresa i ord och bild! Bröderna Perssons Specialsnickeri i Bromölla är ett av Sveriges ledande specialsnickerier. Efter 30 års verksamhet är vi idag 23 medarbetare

Läs mer

Vi på SmartLens UF erbjuder. Sverige tre olika kameralinser via web och direktförsäljning. Innehållsförteckning. 2 Affärsidé

Vi på SmartLens UF erbjuder. Sverige tre olika kameralinser via web och direktförsäljning. Innehållsförteckning. 2 Affärsidé Affärsplan 12/13 Innehållsförteckning 2 Affärsidé 3 Vara och Produktion Ledstjärnor 4 Kunder Marknadsföring 5 Marknad konkurrenter 6 Mission & Vision 7 Framtid 8 SWOT Vi på SmartLens UF erbjuder Smartphoneanvändaren

Läs mer

Vi på Martin & Servera: Affärsidé, vision och värderingar

Vi på Martin & Servera: Affärsidé, vision och värderingar Vi på Martin & Servera: Affärsidé, vision och värderingar Din vilja, ditt engagemang och din kompetens är en viktig del av Martin & Serveras framgång. Våra värderingar Den här skriften beskriver Martin

Läs mer

Vi är med er hela vägen.

Vi är med er hela vägen. Vi är med er hela vägen. Assemblin ny servicepartner för Pivabs lackboxar Assemblin är auktoriserad servicepartner åt Pivab. Det betyder att vi tar hand om alla servicekunder i Sverige. Vi vet vad varje

Läs mer

ENGAGEMANG KUNNANDE SERVICE ANDERS PETTERSSON VD INTERCUT SVERIGE AB A ANDERS Det är med oerhörd stolthet och glädje jag ser att Intercut de senaste åren, tillsammans med vårt systerföretag Areg, har

Läs mer

FöreningsSparbanken Analys Nr 6 8 mars 2006

FöreningsSparbanken Analys Nr 6 8 mars 2006 FöreningsSparbanken Analys Nr 6 8 mars 2006 FöreningsSparbankens Företagarpris 2006 Finalisterna ser ganska goda utsikter för Sveriges konkurrenskraft men det blir allt tuffare Idag den 8 mars kl 16.15

Läs mer

Välkommen till CLIMAT80-GRUPPEN. Climat80, Stjernfeldts VVS, KlimatKyl och Clifa Service

Välkommen till CLIMAT80-GRUPPEN. Climat80, Stjernfeldts VVS, KlimatKyl och Clifa Service Välkommen till CLIMAT80-GRUPPEN Climat80, Stjernfeldts VVS, KlimatKyl och Clifa Service Det blev inte riktigt som det var tänkt. Tack för det, kära kunder och medarbetare. När jag var med och startade

Läs mer

Må alla samlas. Vi hoppas att den ger dig en stunds inspirerande läsning.

Må alla samlas. Vi hoppas att den ger dig en stunds inspirerande läsning. Utveckling för Skellefteå 2012 2014 Må alla samlas. Det här är det första steget i en lokal utvecklingsstrategi för allas vårt Skellefteå. Därför vill vi att så många som möjligt i Skellefteå ska läsa

Läs mer

Näringslivsstrategi 2009-03-23. Renée Mohlkert Näringslivs- och marknadsdirektör

Näringslivsstrategi 2009-03-23. Renée Mohlkert Näringslivs- och marknadsdirektör Näringslivsstrategi 2009-03-23 Renée Mohlkert Näringslivs- och marknadsdirektör NÄRINGSLIVSSTRATEGI FÖR HELSINGBORGS STAD Utifrån denna strategi ska Helsingborgs stads näringslivsarbete bedrivas. Uppdraget

Läs mer

Uppdragsbeskrivning. för rollen som

Uppdragsbeskrivning. för rollen som Uppdragsbeskrivning för rollen som VD Välkommen till FDT 04/09 2015 EEL-koncernen, i vilken bland annat kedjorna ELON, Elkedjan samt Euronics Norge verkar, satsar stort i Luleå. Under det senaste året

Läs mer

När du har höga krav

När du har höga krav När du har höga krav Vi kan tunnplåtsbearbetning Plåtspecialisten är ett familjeägt företag som sedan 1948 utvecklats från ett gediget hantverksföretag till en modern kontraktstillverkare. Våra kunder

Läs mer

IT SOM TJÄNST IT SOM TJÄNST - IT-DRIFT - SÄKERHET - LAGRING - E-POST - BACKUP - MJUKVARA - OFFICE IT-ARBETSPLATS IT SOM TJÄNST. www.office.

IT SOM TJÄNST IT SOM TJÄNST - IT-DRIFT - SÄKERHET - LAGRING - E-POST - BACKUP - MJUKVARA - OFFICE IT-ARBETSPLATS IT SOM TJÄNST. www.office. IT SOM TJÄNST - IT-DRIFT - SÄKERHET - LAGRING - E-POST - BACKUP - MJUKVARA - OFFICE IT-ARBETSPLATS IT SOM TJÄNST Vi vågar säga att en fungerande IT-drift är nyckeln till en fungerande verksamhet, och det

Läs mer

FÖRETAGSPRESENTATION

FÖRETAGSPRESENTATION FÖRETAGSPRESENTATION CALIBRA - FÖRETAGET MED ALLT UNDER ETT TAK Calibra har sin verksamhet i Arlandastad, här har vi funnits sedan 2010. Som företag har vi funnits sedan 1991. Det gör att vi har en stor

Läs mer

I N N EHÅ L L I K K AB VA R U MÄ RK ES BO K

I N N EHÅ L L I K K AB VA R U MÄ RK ES BO K > < I N N EHÅ L L I K K AB VA R U MÄ RK ES BO K I N L E DN I N G U p p drage t Vi vill mer. Vi vågar satsa. Vi ger resultat. 6 7 Erbj u dan de t Visa vad våra färger går för. 8 9 Drivk rafte rna 1 0 1

Läs mer

Nolato Medical. Pharma Packaging. Ett engagerande partnerskap för den perfekta förpackningen

Nolato Medical. Pharma Packaging. Ett engagerande partnerskap för den perfekta förpackningen Nolato Medical Pharma Packaging Ett engagerande partnerskap för den perfekta förpackningen 2 3 Vi vill skapa den perfekta förpackningen för världens viktigaste produkter Partner för livet Nolato Medical

Läs mer

Skillnaden ligger i detaljerna. Främsta konkurrensfördelar med LG Solar

Skillnaden ligger i detaljerna. Främsta konkurrensfördelar med LG Solar Skillnaden ligger i detaljerna Främsta konkurrensfördelar med LG Solar FINANSIELL STYRKA HUR ÄR DEN AKTUELLA SITUATIONEN INOM SOLCELLSINDUSTRIN? Marknaden för solceller är under kraftig förändring. Minskande

Läs mer

Från idé till färdig produkt. Ett företag i VA Automotive-koncernen WWW.INDUSTRITEKNIK.SE

Från idé till färdig produkt. Ett företag i VA Automotive-koncernen WWW.INDUSTRITEKNIK.SE Från idé till färdig produkt Ett företag i VA Automotive-koncernen WWW.INDUSTRITEKNIK.SE All kompetens under ett tak IndustriTeknik startade 1986 som ett familjeföretag men ingår sedan 2010 i koncernen

Läs mer

Marknadsledande. Allt är lika väl genomtänkt. Det är lönsamt för våra kunder.

Marknadsledande. Allt är lika väl genomtänkt. Det är lönsamt för våra kunder. Genomtänkt. datatillbehör / kontorsmateriel / konferensutrustning & kontorsmaskiner / emballage & förpackningsmateriel engångsartiklar & servering / torkpapper / städ, kem, hygien / skola & förskola Marknadsledande.

Läs mer

Specialisten på lönsam industriautomation

Specialisten på lönsam industriautomation Specialisten på lönsam industriautomation Projektledning, konstruktion, tillverkning och driftsättning av robotautomation, specialmaskiner och fixturer. Välkommen till Arho AB Jag är glad över att få presentera

Läs mer

Starta eget av flera skäl: Lingon & Blåbär, Alpnaering och Madame Chic

Starta eget av flera skäl: Lingon & Blåbär, Alpnaering och Madame Chic Praktikfall 6 Starta eget av flera skäl: Lingon & Blåbär, Alpnaering och Madame Chic Anna Carlsson Käck Anledningarna till att man väljer att starta eget är säkert lika många som det finns egenföretagare.

Läs mer

Fiskenytt Sommaren 2010 Nyhetsbrev från SMAB Sälj & Marknadsutveckling AB

Fiskenytt Sommaren 2010 Nyhetsbrev från SMAB Sälj & Marknadsutveckling AB www.smab.se Fiskenytt Sommaren 2010 Nyhetsbrev från SMAB Sälj & Marknadsutveckling AB Innehåll: Tankar från bryggan Efterfrågan på Säljutbildningar ökar Läkemedelsföretag använder Profilkursen Säljarna

Läs mer

SPP skapar möjligheter. Hållbara pensionslösningar för företag och anställda

SPP skapar möjligheter. Hållbara pensionslösningar för företag och anställda SPP skapar möjligheter Hållbara pensionslösningar för företag och anställda Du behöver inte kunna allt. Det gör vi. SPP hjälper dig att ta bra beslut om pensioner. Att ha hand om människors pensionspengar

Läs mer

Bandrift. Möjligheter och fördelar med extern entreprenad. Proffs på gröna sportytor

Bandrift. Möjligheter och fördelar med extern entreprenad. Proffs på gröna sportytor Bandrift Möjligheter och fördelar med extern entreprenad Proffs på gröna sportytor Golfsverige i förändring kräver smarta lösningar för bandrift Golfsverige befinner sig i en förändringsprocess som innebär

Läs mer

RENINGSVERK I VÄRLDSKLASS enkla och hållbara lösningar för enskilt avlopp från Conclean

RENINGSVERK I VÄRLDSKLASS enkla och hållbara lösningar för enskilt avlopp från Conclean RENINGSVERK I VÄRLDSKLASS enkla och hållbara lösningar för enskilt avlopp från Conclean Conclean har den enkla lösningen för ditt enskilda avlopp Entreprenörer som återkommer och nöjda kunder talar sitt

Läs mer

Industrirobotar utveckling och användning utifrån ett danskt perspektiv

Industrirobotar utveckling och användning utifrån ett danskt perspektiv Industrirobotar utveckling och användning utifrån ett danskt perspektiv Världsmarknaden över industrirobotar har ökat kraftigt under senare år och är på väg att hämta sig från tiden efter 2001. Året före

Läs mer

swe

swe swe 1.01 2009-10-07 1 Binar är en industrikoncern som utvecklar nischföretag med unika produkter eller teknologier för professionella kunder. Vi är verksamma inom områdena Elektronik, Automation och Verkstad.

Läs mer

Aktiv sittställning för alla. Justera efter dina behov

Aktiv sittställning för alla. Justera efter dina behov RH Mereo RH Mereo Nu lanserar RH en stol som också är ett arbetsredskap och ett affärsverktyg på samma gång. RH Mereo är konstruerad för att höja kapaciteten, både din egen och på hela arbetsplatsen. Den

Läs mer

Så mycket har bostadsrättspriserna ökat kommun för kommun

Så mycket har bostadsrättspriserna ökat kommun för kommun PRESSMEDDELANDE 2016-09-07 Så mycket har bostadsrättspriserna ökat kommun för kommun Priserna på bostadsrätter har de senaste åren stigit markant i hela landet. De låga räntorna och en generell bostadsbrist

Läs mer

DIN LEVERANTÖR AV EL- OCH VVS-ARTIKLAR

DIN LEVERANTÖR AV EL- OCH VVS-ARTIKLAR DIN LEVERANTÖR AV EL- OCH VVS-ARTIKLAR MARKNADSLEDANDE I BRANSCHEN Amiga AB grundades i augusti 2000 och är idag en av Sveriges ledande el- och VVS-grossister för proffsoch konsumentfackhandeln. Verksamheten

Läs mer

Information från (IBAB) Industribyggnader i Borås AB Ett kommunalt bolag April 2008. Läs mer på sidan 6

Information från (IBAB) Industribyggnader i Borås AB Ett kommunalt bolag April 2008. Läs mer på sidan 6 Aktuellt med försäljning av Vinddraget Etablerande och ägande av industrifastigheter på Viared har varit ett sätt för Industribyggnader i Borås AB (IBAB) att vara en katalysator på industriområdet. Stimulera

Läs mer

Ägare & företagsledning

Ägare & företagsledning Med rötterna i Småland En erfaren yngling! Fameco Group är ett ungt företag, trots det har vi gjort en lång resa. Från ursprunget som små familjeföretag, startade på 1940-talet, till en företagsgrupp med

Läs mer

Som man uppfattar medarbetaren så uppfattar man också företaget.

Som man uppfattar medarbetaren så uppfattar man också företaget. Boksammanfattning Ditt professionella rykte - Upptäck DIN främsta tillgång. av Per Frykman & Karin Sandin Företag över hela världen lägger ner enorma summor på att vårda och stärka sitt varumärke, rykte

Läs mer

Företagspresentation

Företagspresentation Företagspresentation SCN Group SCN Lokalkontor Sensor ECS Sverigekontor + Lager SCN Huvudkontor + Lager Sensor ECS Danmarkskontor SCN Lokalkontor SCN Group Sensor Control Nordic AB Sensor ECS AB Sensor

Läs mer

AB Hüllert Maskin. Vi är stolta!

AB Hüllert Maskin. Vi är stolta! AB Hüllert Maskin Vi är stolta! Kunderna är AB Hüllert Maskins viktigaste personer Kunderna står i fokus hos oss på AB Hüllert Maskin varje dag! Vårt mål är att de som investerar i nya eller begagnade

Läs mer

Du har behoven. Vi har lösningarna.

Du har behoven. Vi har lösningarna. Du har behoven. Vi har lösningarna. Sekå en allt vanligare syn på våra vägar. Kundanpassning och helhetstänkande. Det är och har alltid varit vår styrka under alla år som vi levererat påbyggnader till

Läs mer

Plats för möten Hjärtat i din affär Vi är inget vanligt fastighetsbolag. Givetvis är husen grunden i vår verksamhet, men i själva verket är vi mer intresserade av människorna som vistas där. Det är vår

Läs mer

Nytänkande effektivt samarbete

Nytänkande effektivt samarbete Nytänkande effektivt samarbete HELHETSLÖSNINGAR FÖR TEKNISKA INSTALLATIONER Behov av nya lösningar Bygg- och installationsbranschen utvecklas snabbt. Idag är fastigheter mer tekniskt krävande än tidigare.

Läs mer

150 år av erfarenhet och nytänkande

150 år av erfarenhet och nytänkande 150 år av erfarenhet och nytänkande 1 Lyhörda och proaktiva Vi har valt Beijer Industri som huvudleverantör eftersom de är lyhörda och proaktiva. De har det tekniska kunnandet som krävs för att hålla vår

Läs mer

telekom 1-2015 Nära samarbete och leveransprecision viktigt vid fiberutbyggnad

telekom 1-2015 Nära samarbete och leveransprecision viktigt vid fiberutbyggnad telekom 1-2015 Nära samarbete och leveransprecision viktigt vid fiberutbyggnad Samarbetspartners i fiberutbyggnaden i Göteborg, Daniel Jernström, Elektroskandia, Nils Norberg, OneOak Network och Jonas

Läs mer

Vi har resurserna......för effektiv bemanning och rekrytering.

Vi har resurserna......för effektiv bemanning och rekrytering. Vi har resurserna......för effektiv bemanning och rekrytering. Vi är specialister på industribemanning För oss är kvalitet och yrkeskunskap avgörande. Ikett är företaget som hyr ut skickliga yrkesarbetare

Läs mer

10 års. garanti. välj service efter behov. Vi servar alla typer och fabrikat av telfrar, traverser, portar, etc

10 års. garanti. välj service efter behov. Vi servar alla typer och fabrikat av telfrar, traverser, portar, etc upplyftande Dematek är idag den största organisationen inom lyftteknik i Sverige. I slutet av 2005 övertog vi verksamheten från ABB lyftteknik och välkomnade dess personal in i vår organisation. Vi finns

Läs mer

Välkommen till Dematek

Välkommen till Dematek 2 Välkommen till Dematek Din samarbetspartner inom materialhantering Dematek grundades 1994. Vi är idag fler än 50 anställda. Vi utvecklar, säljer och installerar produkter och lösningar för att lyfta

Läs mer

centralt i Sverige! Välkommen till Processprodukter, en Mekanisk verkstad i Söderhamn! Tillverkningsföretaget Process Produkter

centralt i Sverige! Välkommen till Processprodukter, en Mekanisk verkstad i Söderhamn! Tillverkningsföretaget Process Produkter Välkommen till Processprodukter, en Mekanisk verkstad i Söderhamn! Söderhamn, centralt i Sverige! Tillverkningsföretaget Process Produkter Köpet av Process Produkter Varför köpa ett företag? Kort presentation

Läs mer

Snabb och välsorterad butik i hård bransch

Snabb och välsorterad butik i hård bransch 12 AKTUELL PRODUKTION / NR 3 2013 Snabb och välsorterad butik i hård bransch Vi tar vid där rostfritt slutar - så sammanfattar Jonas Pihl familjeföretaget Harald Pihls produktkatalog. text olle hernegren

Läs mer

Svenskarnas syn på återvinning

Svenskarnas syn på återvinning Svenskarnas syn på återvinning med tidningar i fokus PappersKretsen Förord Sverige har ett av världens bäst fungerande system för återvinning av tidningar. Över 90 procent av alla använda tidningar, tidskrifter,

Läs mer

Introduktion till MultiQ International AB

Introduktion till MultiQ International AB Introduktion till MultiQ International AB Vad gör MultiQ? MultiQ är ett ledande företag inom Digital Signage och bildskärmslösningar för publika miljöer - Kunder över hela världen men främst norra Europa

Läs mer

AESSEAL SWEDEN AB SEALING THE WORLD

AESSEAL SWEDEN AB SEALING THE WORLD AESSEAL SWEDEN AB SEALING THE WORLD AESSEAL GÖR DET MÖJLIGT Redan år 1983 klev AESSEAL in i en bransch som dominerades av några stora internationella aktörer. För att kunna ta sig in på marknaden och överleva

Läs mer

Bandrift. Möjligheter och fördelar med extern entreprenad. Proffs på gröna sportytor

Bandrift. Möjligheter och fördelar med extern entreprenad. Proffs på gröna sportytor Bandrift Möjligheter och fördelar med extern entreprenad Proffs på gröna sportytor Golfsverige i förändring kräver smarta lösningar för bandrift Golfsverige befinner sig i en förändringsprocess som innebär

Läs mer

LaserCentrum. med strålande kompetens

LaserCentrum. med strålande kompetens LaserCentrum med strålande kompetens Det är bara fantasin som sätter gränser... Med laser kan du skära, svetsa, härda, borra hål, ja dess användningsområden är oändliga. Det är just laserteknikens möjligheter

Läs mer

Samhällsekonomi. Ordet ekonomi kommer från grekiskan och betyder hushålla. Nationalekonomi Hushåll Företag Land Globalt, mellan länder

Samhällsekonomi. Ordet ekonomi kommer från grekiskan och betyder hushålla. Nationalekonomi Hushåll Företag Land Globalt, mellan länder Samhällsekonomi Ordet ekonomi kommer från grekiskan och betyder hushålla Nationalekonomi Hushåll Företag Land Globalt, mellan länder Samhällsekonomi Ordet ekonomi kommer från grekiskan och betyder hushålla

Läs mer

FRASER FÖR FÖRETAGSPRESENTATION PÅ SVENSKA

FRASER FÖR FÖRETAGSPRESENTATION PÅ SVENSKA FRASER FÖR FÖRETAGSPRESENTATION PÅ SVENSKA Allmänna fraser Inledning Om kunden är hos dig: Välkomna (hit) till XXY (företagets/avdelningens/enhetens namn). Jag önskar er välkomna hit till XXY. Ni är hjärtligt

Läs mer

D E T H Ä R Ä R M A T R I C ~ 1 ~

D E T H Ä R Ä R M A T R I C ~ 1 ~ D E T H Ä R Ä R ~ 1 ~ M A T R I C Innehåll Om Matric Italgross AB... 3 Vår historia... 3 Hur vi vill urskilja oss... 4 Våra leverantörer och våra produkter... 5 Exempel på produkter i vårt sortiment...

Läs mer

INDUSTRISERVICE FÖR BÄTTRE SNURR

INDUSTRISERVICE FÖR BÄTTRE SNURR INDUSTRISERVICE FÖR BÄTTRE SNURR Varje dag, året om, hjälper vi industrin att snurra både säkrare och mer effektivt. Vi finns lokalt där du som kund finns. Djup kompetens gör att vi kan utveckla både ditt

Läs mer

Namn: Program: Studieår: Kontakt: Lycka till med studierna!

Namn: Program: Studieår: Kontakt: Lycka till med studierna! Kompetensloggboken Namn: Program: Studieår: Kontakt: Lycka till med studierna! Att använda din kompetensloggbok Under hela din studietid kommer du att samla på dig en mängd värdefull kompetens i form av

Läs mer

Företagens villkor och verklighet 2014

Företagens villkor och verklighet 2014 Företagens villkor och verklighet 2014 1 Kort om undersökningen En av Europas största enkätundersökningar till företag Ger svar på hur företag upplever sin verklighet inom en rad områden som tillväxt,

Läs mer

HUFVUDSTADENS UPPFÖRANDEKOD

HUFVUDSTADENS UPPFÖRANDEKOD HUFVUDSTADENS UPPFÖRANDEKOD Om Hufvudstadens uppförandekod. Hufvudstaden har en hundraårig historia. Sedan 1915 har vi utvecklat företaget till att vara ett av Sveriges ledande fastighetsbolag med ett

Läs mer

Ölands Vattenskärning AB. Vår leverans - din säkerhet

Ölands Vattenskärning AB. Vår leverans - din säkerhet Ölands Vattenskärning AB Vår leverans - din säkerhet Presentation Produktion Vi är ett komplett företag för dig som vill ha arbeten utförda med precision och snabb leverans. Vår styrka består av bred lagerhållning

Läs mer

välkommen till Teknikcollege Sydöstra Skåne

välkommen till Teknikcollege Sydöstra Skåne välkommen till Teknikcollege Sydöstra Skåne Information från Parkgymnasiet Välkomna till Parkgymnasiet och nya Teknikcollege Sydöstra Skåne! Utbildningen vid Parkgymmnasiet skall vara en utmaning för alla.

Läs mer

Linköpings- pirken ett symmetriskt mästerverk. Av Björn Borg

Linköpings- pirken ett symmetriskt mästerverk. Av Björn Borg Linköpings- pirken ett symmetriskt mästerverk. Av Björn Borg Jag träffade upphovsmannen av Linköpingspirken, Börje Nilsson, en vacker sommardag hemma i hans trevliga lägenhet i södra Linköping. När vi

Läs mer

Äkta svenskt hantverk

Äkta svenskt hantverk Äkta svenskt hantverk SIBES är ett av de ytterst få företag som finns kvar i Sverige som tillverkar kvalitetsbeslag. Vår tillverkning sker i egen fabrik i Småland. Vi har över 70 års erfarenhet av att

Läs mer

Välkommen till oss i monter U:550!

Välkommen till oss i monter U:550! Nummer 1 2012 Tidningen du just nu läser är så aktuell som den kan bli. Vi producerade tidningen på plats på mässan under onsdagen. Den skickades till tryckeriet för tryck samma dag och började delas

Läs mer

Möt ett nytt bolag med en 400-årig historia...

Möt ett nytt bolag med en 400-årig historia... Möt ett nytt bolag med en 400-årig historia... Den 1 maj 2011 övergick Metria från att vara en division inom Lantmäteriet till att bli ett statligt aktiebolag. Därmed skapades en förutsättning för varumärket

Läs mer