Kontakter har tagits i Kanada med hjälp av agr. dr. Bengt Nilsson som arbetat bland annat för SW i Kanada.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kontakter har tagits i Kanada med hjälp av agr. dr. Bengt Nilsson som arbetat bland annat för SW i Kanada."

Transkript

1 Reseberättelse Anslagsnummer: Gff-1405-BJÖ Albin Gunnarson Svensk Raps AB Boberg Haga Borensberg Resebidrag till studieresa till Kanada Juli Syfte med resan: I Sverige är fördelningen mellan höst- och vårraps cirka 50/50 sett på några år tillbaka. Båda grödorna måste finna nya odlingsområden i Sverige. I exempelvis Tyskland finns mycket information om höstraps. Vårraps odlas i princip bara i Sverige och i Kanada. Därför är det ibland svårare att utveckla kunskapen om våroljeväxtodling i Sverige. Få odlingstekniska framsteg har gjorts i våroljeväxtodlingen bortsett från förädling under senare år. Önskan var att kunna genomföra en studieresa till Kanada för att studera våroljeväxtodling och bringa ny kunskap till den svenska odlarkåren. I Kanada finns genom bland annat Canola Councils försorg ett mycket stort kunnande om våroljeväxtodling och ett stort försöksmaterial på odlingsteknik. Detta vill jag ta del utav. Målet med resan är att till Sverige medföra odlingsteknisk och växt- och produktförädlingsteknisk information. Kontakter har tagits i Kanada med hjälp av agr. dr. Bengt Nilsson som arbetat bland annat för SW i Kanada. Inledning Den 3 juli anlände undertecknad till Edmonton Airport, Alberta, Canada. Detta är en reseberättelse skriven som i dagboksform samtidigt som den gör djupdykningar i form av texter som jag använt i artiklar till Svensk Frötidning. Redan under inflygningen till Edmonton Airport den 3 juli sågs enorma arealer oljeväxter i begynnande blom. Dock från luften förvånansvärt ojämna fält vilket snart skulle visa sig vara sviterna av en ovanligt sen och regnig vår vilket resulterat i 3-4 veckors försenad sådd. Från flygplatsen gick sedan resan snabbt med buss till ett närbeläget hotell för att snabbt vila upp sig, anpassa sig till tidsomställning och förbereda resans första studiedag. 4 juli Den 4 juli besöktes Lantbrukare Kevin Bender tillsammans med Dr. Neil Harker från Lacombe, Agriculture and Agri-Food Canada. Kevin Bender var en av 12 lantbrukare som

2 ingick i delstatens lokala representation av lantbrukare i Alberta Canola Producers Commission. Utdrag ur Svensk Frötidning nummer Kanadensisk GMO-raps för hela slanten Nästan 90 procent av Kanadas cirka 6 miljoner hektar raps är genmodifierade. Det är uteslutande herbicidtoleranta egenskaper som tillförts plantan med hjälp av genmodifiering. Exempelvis tolerans mot glyfosat (Roundup m.fl.) samt glyfosinatammonium (Basta). Systemen benämns Roundup Ready (RR) och Liberty Link. Vad innebär detta för möjligheter och problem för den kanadensiske oljeväxtodlaren? I delstaten Alberta på västra delen av den kanadensiska prärien finns lantbrukare Kevin Bender. Gården ligger strax utanför Edmonton på gränsen mellan de vegetationsområden som benämns kort säsong och mellan säsong. Kevin är en av 12 lantbrukare som ingår i delstatens lokala representation av lantbrukare i Alberta Canola Producers Commission, Albertas oljeväxtodlareförening. Av gårdens 1540 hektar odlas 600 hektar med oljeväxter. Genmodifierad raps introducerades i Kanada 1996 men hos Kevin började man först långt senare att odla herbicidtolerant raps som annars sedan många år är helt dominerande i Kanada. Att Kevin valde att först långt in på 2000-talet börja odla GM raps beror på att växtföljderna i Kanada är extremt korta. Man kan bara odla vårsäd och flyghavre är dominerande ogräs vilket lämnar i princip fyra grödor att odla i Alberta, vårvete, korn, raps och ärtor. Lin och havre förekommer dock i viss omfattning. I dessa som i alla Kanadensiska odlingssystem är glyfosat en viktig ingrediens. En sprutning på våren före sådd rensar upp mot spillsäd och flertalet ogräs då annars mekanisk jordbearbetning är ganska liten. Efter sådd sprutas ofta bara mot flyghavre i grödan. Behovet av glyfosat är så stort att många väljer bort odling av RR-raps då medvetenheten över herbicidresistens är mycket stor och att växtföljderna är så korta. Raps återkommer ofta vart tredje år. Därför har Kevin hållit sig kvar till konventionell odling tills nyligen vilket är väldigt ovanligt. Nu odlas en mindre areal med RR-sorter på gården medan däremot Liberty Link sorter dominerar vilka företrädesvis kommer från Bayer och InVigor programmet. InVigor är vårrapshybrider. Hybrider sägs tåla torka och väta bättre än konventionell raps. Liberty Link tillåter också användning av Roundup mot arvraps i efterföljande grödor vilket är viktigt och kostnadseffektivt. Kevin valde att odla GM grödor när konkurrenskraftiga sorter ur Liberty Linkprogrammet blev tillgängliga på marknaden samtidigt som han då kände att han fortfarande kunde lita till glyfost på andra platser i växtföljden. Medelskörden av vårraps är hos Kevin Bender är cirka 1600 kilo per hektar. - Tack var de herbicidtoleranta sorter i kombination med vårrapshybrider har jag höjt avkastningen med 50 procent trots att vegetationsperioden för raps bara är 115 dagar i området, menar Kevin Bender. Slut utdrag SFT

3 Kvällen avslutades med middag hemma hos familjen Harker. Familjen är djupt troende Mormoner. Flickorna hade många frågor om Europa till vilket de ville resa på sin obligatoriska missionärsresa. 5 Juli Denna dag skulle ägnas åt att besöka försöken i anslutning till Lacombe. I samband med detta skulle en kringresande delegation från Canola Council som finansierar en stor del av rapsförsöken besöka stationen. Innan bussen med deltagarna från Canola Council anlände besiktigade Mr Harker och jag stationens maskinpark i form av försöksmaskiner. Utmärkande för detta var att man på ett framgångsrikt sätt kunnat bygga om äldre jordbruksmaskiner till försöksmaskiner. På detta sätt menade man att man genomförde försök mer verklighetsnära. Därefter spenderade jag en timme med forskaren Kelly Turkington som arbetar med Phoma i Kanada. Mr Turkington berättade om sin forskning och vi kom vidare in på gronigsstörande patogener. Turkington överlämnade ett publicerat arbetet som han deltagit i där man visade sig ha sökt efter groningsstörande patogener precis som vi själva gör i Sverige i samband med ett projekt delvis finansierat av Stiftelsen Svensk Oljeväxtforsking utfört vid SLU. Neil Harker redogjorde sedan för sin forskning kring herbicidresistens. Det konstaterades att resistens i grupp 1 mot flyghavre är ett problem. Det berör substanser som exempelvis Cykloxidim och Kletodim. Därefter kom Syngenta på ett snabbt besök där jag deltog i ett möte mellan Syngenta och Mr Harker gällande utbildningsprojekt för lantbrukare i syfte att lokalisera och motverka resistensproblematik. Slutligen anlände bussen med folket från Canola Council. Vi besökte ett flertal försök såsom ogräsförsök (flyghavre), sortförsök, gödslingsförsök och växtföljdsförsök. Dagen blev mycket intressant där effekter av utebliven flyghavrebekämpning, reducerad gödsling och framför allt odlingsintensitet studerades. Konklusionen var att vårraps i Kanada ger bäst netto med full kvävegiva i kombination med full flyghavre bekämpning på ogräsbemängda fält. Detta faktum hade jag hört Mr Harker berätta om tidigare på ett mycket intressant föredrag på rapskongressen i Kina våren Negativa effekter av att odla raps efter raps har inte kunnat påvisas då sjukdomar som Phoma, Klumprot eller Verticillium är sällsynta eller obefintliga. Klumprotsjuka var den sjukdom man var mest bekymrad över. Sjukdomen har lokaliserats bland annat norr om Edmonton. Dagen avslutades med BBQ ihop med Canola Council. Där knöts flera nya kontakter inför resans fortsättning. 6 Juli Lite längre söderut i Alberta strax norr om Calgary bor en annan av styrelseledamöterna i Alberta Canola Producers Comission. Lantbrukare Glenn Sawyer driver jordbruk ihop med sin son på cirka 1500 hektar. Oljeväxter tar även här en betydande del av arealen i anspråk. Sawyers har sedan länge odlat RR-raps och har inte märkt några problem med resistenta ogräs odlades ungefär hälften av oljeväxtarealen med Liberty Link och andra hälften med RR. Flera sorter odlas av varje typ, dock är samtliga hybrider valda med omsorg efter olika mognadstidpunkt. Detta beror på att man vill sprida trösktidpunkterna.

4 Glenn menar precis som Kevin att RR- och Liberty Link-hybrider kraftigt har ökat möjligheterna till bättre skördar. Han ser inga nackdelar med att ha gått över till RR och Liberty Link. Ogräskontrollen är så nära 100 procent man kan komma. Glenn förevisade sina odlingar, spannmålshantering och maskinpark. En liten men modern maskinpark med stordragare från Case IH Steiger och egen lastbil. Besöket hos Glenn Sawyer arrangerades av mig själv via mina kanadensiska kontakter. En vecka före avresan till Kanada kostaterades att en personlig vän till min familj arbetade på en annan farm i närheten med nötkreatur. Besöket hos Sawyer kom att bli träffpunkten med Gustav Sturesson, Fogdegården Hogstad, som varit i Kanada ett halvår. Gustavs föräldrar var också i Kanada på besök Tillsammans med Sawyers och fam Sturesson spenderades eftermiddagen på Sawyers gård med mat och samtal om kanadensisk och svensk lantbrukar kultur. Mrs Sawers berättade om hur hennes farfar var nybyggare i området och hur hon föreställde sig prärien befolkad av indianer och Bison. Sawyers berättade också om den fulla acceptans som idag fanns för GMO i Nordamerika och hur man hade svårt att ta till sig det europeiska motståndet mot GMO samtidigt som världen svälter. Utdrag ur Svensk Frötidning nummer Kanadensisk GMO-raps för hela slanten Trots att ogräskontrollen är så fullständig är det förvånande för en svensk att stiga in i ett kanadensiskt oljeväxtfält fullt av insekter. I Kanada finns nämligen inga rapsbaggar. Det betyder att man endast i undantagsfall sprutar mot insekter. Därför syns rikligt med fjärilar, bin, sländor och andra små flygande individer som vi i Europa också skulle ha i våra rapsfält om vi inte tvingats bekämpa glupska rapsbaggar. Optimal såtid är slutet av April. Tvingas man att så ända fram i mitten av maj riskerar man sänkt avkastning med omkring 20 procent års sena sådd i slutet av maj krävde att september skulle bli frostfri vilket inte blev fallet. Således blev en hel del raps inte skördad till annat än till ensilage för delstatens nötkreatur. Tidigare talade man om att jordtemperaturen skulle vara så hög som 12 grader Celsius vid sådd. Numera är rådet att så så tidigt som möjligt vilket både Glenn och Kevin eftersträvar. Detta är en effekt av herbicidtoleransen och annan växtskyddsstrategi då annars ogräskonkurrens är största problemet vid tidig sådd. Den tidiga sådden i kombination med 100 procent ogräskontroll genom användning av Roundup eller Liberty är en stor framgångsfaktor för högre skörd. Förr odlades alltid raps på de allra bästa jordarna i Kanada. Idag har rapsen blivit en upprensningsgröda som tillåter Liberty- eller Roundupbehandling på ogräsbemängda fält. Mellan åren låg medelskörden still enligt data från Canola Council. Gör man sedan samma beräkning från har medelskörden stigit med mellan kilo per hektar och år. Alltså har förflyttningen till sämre jordar till trots avkastningen stigit med hjälp av RR och Liberty Link i kombination med hybridsorter. Man skulle kunna tro att rapsens förfruktsvärde är stort i Kanada precis som i Europa, främst då ur växtföljdssynpunkt. Så anser man det inte vara. Fördelen är i stället att rapsen blivit vad vi skulle kalla trädesgröda, en effekt av herbicidtoleransen.

5 370 g aktiv substans glyfosat per hektar sprutas en till två gånger i rapsen. Detta motsvarar totalt 0,95-1,8 liter per hektar av en svensk 360 g glyfosatprodukt (jämför med 4 liter glyfosat vid bladdödning av svenska oljeväxter eller trädesbrott). Anledningen till dubbelbehandling är att rapsen i dagsläget inte tål mer glyfosat åt gången. Dock börjar snart Dekalb (Monsanto) att introducera sorter med en högre tolerans mot glyfosat och tolerans mot senare behandlingstidpunkter. Både Roundup och Liberty har sina svagheter. Roundup-behandling måste ibland utföras som dubbelbehandling men Liberty verkar något mera bredverkande samtidigt som Liberty är betydligt svagare på flyghavre vilket är ett av de alvarligaste ogräsen. Därför blandar man Liberty med en låg dos Select där flyghavre är ett stort problem. Med svenska mått är flyghavre ett stort problem i alla fält men inte ur kanadensisk synvinkel. Spillraps i efterföljande gröda sprutas bort med en sulfonylurea i spannmål. Om rapsen måste bladdödas görs detta med Reglone. Slut utdrag SFT Genom odling av Liberty Link betalas royalty till sortägaren via utsädet men även via ogräsmedlet Liberty. Liberty generica föreföll vara liten varför var oklart. Både utsäde och herbicid härstammar från Bayer. När det gäller Roundup betalas royalty till sortföreträdaren vilka kan vara flera än Monsanto. Samtidigt har Monsanto patent på RR vilket genererar royalty från alla som begagnar sig av RR i sin förädling. Roundup är betydligt billigare än Liberty. Trots utsädesavgifter och försäljning av glyfosat har Monsanto ett domstolsbeslut på att kunna ta ut ytterligare $15 per acre odlad raps med RR egenskaper. Detta system skapar mycket stor irritation bland lantbrukarna. Åsikten kan citeras som Varför skall man betala $15 för RR egenskaper till Monsanto när man köpt av exempelvis utsäde från DuPont? 7 Juli Större delen av dagen tillbringades på Calgary Stampede. Canola Council hade gett mig en fribiljett och en inbjudan till montern. Montern förevisades av lokala företrädare. I montern fanns en dragster driven på RME, ett uppbyggt kök där man visar hur man kan använda rapsolja, samt en lekhörna för barn där barnen kunde köra jordbruksredskap i en sandlåda där sanden var utbytt mot rapsfrö. GMO-frö så klart! På mässan förekom även rodeo, maskinexpo, häst och nötkreatursutställning och en mängd olika shower med framför allt olika grenar i djurhantering. Mässan besöktes tillsammans med fam Sturesson med Gustav som guide. 8-9 Juli Lördag förmiddag besöktes nötbesättningen där Gustav Sturesson arbetade. Driften var under uppbyggnad och marken nyköpt. Driften skedde i form av ranchdrift med mindre ligghallar och utfodring med spannmål och ensilage. Mycket nybyggnation förekom. Största intrycket var hur enkelt man bygger. I Sverige bygger vi inomhus. I Kanada bygger man så få hus som möjligt trots att man har massor av snö på vintern, blåst och rejält kallt. Lördag och Söndag tillbringades sedan på resa i Klippiga bergens nationalpark. Vi besökte Banff och övernattade i Lake Louise, orter kända från Olympiska spelen 1988 samt bland annat Alpina världscupen.

6 10 Juli Tidigt på morgonen fick jag skjuts till flygplatsen i Calgary. Därifrån flög jag till Saskatoon i Saskatchewan. Denna dag var ett möte med Flexicoil inbokat. Flexicoil ingår i Case New Holland-koncernen och tillverkar såmaskiner och kultivatorer. Värd för besöket var Trevor Rempel. Trevor var säljare mot Östeuropa, en utpräglad säljartyp. Jag var mest intresserad av fröplacering och billsystem gällande raps. Fick i stället inrikta mig mot att diskutera stora maskiner och maskinlösningar. Besöket varade en timme, resans minst givande besök. Resten av dagen fick ägnas åt sightseeing i Saskatoon. 11 Juli Nu var det dags för ny försöksresa på en liten station som kallades Scott. På morgonen plockades jag upp av Jim Bessel, Canola Council, som jag stiftat bekantskap med på rapskongressen i Kina samt på Lacombe. Resan från Saskatoon till Scott tog nästan 3 timmar. Gott om tid för att prata oljeväxter i bilen. På Scott visades fina försök med raps men även annan vårsäd och nischgrödor. En mycket trevlig dag där tyngdpunkt låg på utsädesmängdsförsök, skadeinsekter och växtföljdsförsök och biodiesel. Störst intryck gjorde växtföljdsförsöken med vete, raps och ärtor. Kontinuerlig ärtodling hade havererat efter hela 10 år. Inte på grund av sjukdomar utan på grund av Snärjmåra som tagit över odlingsytan helt och hållet. Högst skörd av odlingssystemen gav Vårraps-Vårvete-Ärt. Vårraps vart annat år med en sort som heter Westar sänkte skörden med 20 %. Westar ansågs som en känslig sort varför den var intressant att studera i sådana här försök. Vid odling varje år fick man 50 % skörd med samma sort. Odlades däremot en vårrapshybrid fick man endast 20 % lägre skörd vid odling vart annat år. Om raps odlas på spill efter en vårrapshybrid fick man c:a 125 kg/ha lägre skörd än den riktiga hybriden. Uppskattningsvis ett tapp på mellan %. Intensiv rapsodling ökar trycket på Phoma. Vid besökstillfället syntes Phoma i rutorna med Westar och kontinuerlig rapsodling med hybrid. Fungicidbehandling mot Phoma anses dock ännu inte vara lönsamt. En annan frågeställning har varit att en hög skörd av en hybrid skulle sänka efterkommande vårveteskörd. Så är inte fallet. Slutligen visades några nischgrödor i form av bland annat vicker och någon slags blomma typ ringblomma eller liknande. Blomman kallades Calendula. Tanken med denna växt var att producera terpentin. Marknadspotentialen för denna blomma ansågs vara ha. 12 Juli Denna dag var planerad till att besöka en av Kanadas största crushinganläggning strax utanför Saskatoon. Jag började med att hämta en hyrbil på flygplatsen för att sedan åka ut till Cargills anläggning för att fortsätta veckan mot Winnipeg. Mitt besök var arrangerat på så sätt att jag fick delta i en marknadsintroduktion/lansering av ett nytt samarbetsprojekt mellan Cargill och Bayer för produktion av högoljesyra raps. En kvalité som ger mindre transfetter vid upphettning. McDonalds var köpare av oljan till sina restauranger i USA och delvis Kanada.

7 Sorterna för odling av raps med dessa egenskaper kallades Invigor helth. Invigor är varumärket för sorter från Bayer. På mötet deltog representanter från Bayer, Cargill och McDonalds tillsammans med c:a 300 lantbrukare från hela delstaten. Kanada sägs leda marknaden för oljekvalitéer mot transfetter. Marknaden finns i USA. Delstaten New York kräver 0 % TFA (Trans Fatty Acid) och Washington väntas följa efter inom kort. Detta har medfört att gamla typens oljor av Sojablandningar utgått. Marknaden för rapsolja med högoljesyra växer med % per år och kommer fortsätta så ett tag framöver. Först väntas soja med samma oljeegenskaper kunna komma ut på marknaden. McDonalds har restauranger i USA som vill ha denna oljekvalité av rapsolja. Oljan används i 8-10 dagar på en restaurang med en öppettid på timmar. 50 % av oljan kan återanvändas, som jag fattar det till humankonsumtion. Efterfrågan i USA väntas bli så stor att merparten av kanadensisk rapsareal skulle kunna odlas med dessa oljeegenskaper. Man var mycket tydlig på att högoljesyra för humankonsumtion var konceptet framöver. RME och energi var något som EU kunde hålla på med med hjälp av politiska ingrepp i marknaden. RME från raps sågs inte som gångbart i Amerika. Jag gavs tillfälle att samtala med odlingskonsulenter från Cargill, lantbrukare och firmarepresentanter. Vi såg på sort och växtskyddsförsök. Dagen avslutades för min del med en specialinbjudan till rundvandring i fabriken tillsammans med 6 representanter för Bayer och förädlingsprogrammet Invigor. Slutligen åkte jag vidare med hyrbilen för övernattning i Regina. 13 Juli Denna dag var det dags för ett nytt besök hos en såmaskinstillverkare. Öster om Regina ligger en liten ort som heter Langbank. Här finns såmaskinstillverkaren Seed Hawk. Sedan 2006 är svenska Väderstadverken delägare med 49 % i bolaget. Grundaren Pat Beaujot tog emot och visade företaget, produkterna och såteknikförsök med raps. Särskild vikt lades vid att studera uppkomsteffekter av Seed Hawks eget billsystem och med olika billspetsar. Billen verkar särskilt lämpat på torra jordar. Såmaskinen arbeter med ett för Svenska förhållanden lite vidare radavstånd där konceptet egentligen bygger på att bearbeta så lite som möjligt mellan raderna men destå mer i raden. Samtidigt som billen bearbetar jorden placeras gödsel något djupare strax vid sidan om. Därefter följer ett kraftigt packarhjul som packar kring fröet för att säkerställa fukt. Pat visade flera intressanta försök där vi kunde titta på frö- och gödselplacering. Företaget som är 15 år visar stora likheter med Väderstad verken. Vid besöket pågår ett bygge för fullt för att göra nya fabriksytor för produktionen mot Östeuropa. Intrycken från Seed Hawk har diskuterats med Väderstad Verken i Sverige och med Institutionen för Markvetenskap vid SLU med tanke på vårrapssådd under problematiska förhållanden i Sverige med torka eller skorpa. Pat avslutar besöket med att ge mig semestertips inför helgen.

8 14-15 Juli Även denna helg spenderas i en nationalpark. Denna gång Riding Mountain. Vägen dit går över Stockholm. Ingen jag träffar pratar Svenska. Däremot finns gravar efter Harald Sundberg, Erik och Ebba Eriksson, Sara Eriksson med flera. Samtliga döda på 60- och 70- talet. Stenbergs Avenue, Eriksson Street och Forslund Street går genom den lilla byn. I nationalparken åker jag på eget viltsafari med hyrbilen. Ser en gigantisk älgtjur till storleken men med små horn, Bison samt rådjur med svans som möjligen kan vara en mindre variant av vitsvanshjort. Bada kan man inte göra om man är rädd för Swimmers itsch, en slags klåda orsakad av ett litet vattendjur. Om man får Swimmers itch skall man bada i ett badkar fyllt av vatten med bakpulver. Jag hade ingen lust att bada i bakpulver, trots värmen avstår jag badet. Vill inte riskera att missa resans två sista möten. 16 Juli På Lacombe för drygt en vecka sedan fick jag kontakt med Derwyn Hammond. Derwyn jobbar som lokal representant för Canola Council i Manitoba. Derwyn har ordnat ett möte på Ag Canadas anläggning i Brandon. Här utförs statligt försöksarbete precis som på Lacombe. Under några timmar tittar vi på kväve och ogräsförsök tillsammans med forskaren R. Byron Irvine. Mr Irvine jobbar mycket med kväve, man har börjat att studera något som liknar Yara N-sensor. Byron visar också försök mot Sclerotinia där man sprutat med bakterien Coniothyrium minitrans, även känt som Contans i Sverige. Man är fortfarande på försöksstadiet och osäker på effekterna. Ett annat försök är med efterföljande grödor till vårraps. Byron verkar mycket förvånad över att man ser höjda vårveteskördar efter odling av vårraps. Jag berättar om våra Svenska erfarenheter och Börje Lindens arbete som han gjort åt oss på Svensk Raps. Jag hjälper Byron att komma i kontakt med Börje. Resten av dagen åker jag runt med Derwyn för att tömma feromonfällor där man fångat fjärilar från den skadliga larven Bertha Armyworm, Mamestra configurata, närmast att likna som Skandinavisk Kålfly. Att fånga fjärilarna ingår i ett nationellt varningssystem. Fågsterna är normala. Skulle de vara höga utgår en regional bekämpningsrekommendation. Insekter som Kålfly är bara ett exempel på vad vi inte eller sällan finner i Svenska fält då vi normalt sprutar pyretroider mot rapsbaggar. Vi besöker flera odlingar, stannar på vägen för att se något sortförsök som vi passerar samt besöker av egen intresse några linodlingar. På kvällen åker jag vidare in till Winnipeg och tar in på hotellet mitt i stan på gångavstånd till finanskvarteren där morgondagens besök skall ske. 17 Juli

9 Förmiddagen spenderas i Winnipeg för att först hitta till rätt skyskrapa där spannmålsbörsen finns. Därefter några timmars sightseeing. Klockan halv tre är det dags för möte med William Hill på Winnipeg Commodity Excahnge. Utdrag ur Svensk Frötidning nummer Här sätts priset på raps Rapspriset sätts i Commodity Exchange Tower på 360:e gatan i centrala Winnipeg, Kanada. Här finns Winnipeg Commodity Excange, WCE, där 19 personer arbetar med att administrera världsmarknadspriset på raps samt ombesörja handeln med kanadensiska kontrakt för korn och vete. Sedan 1887 öppnade WCE dörrarna i Kanada och har i över 100 år varit mötespunkten för marknadsaktörer som sätter priser och hanterar risker när det gäller spannmålsaffärer. En spannmålsbörs som alla andra börser i världen är en mötesplats för handlare. Börsen själv varken köper eller säljer utan ser endast till att tillhandahålla regler och möjlighet för standardiserad handel med varor. VD sedan några månader på WCE är Will Hill. Han berättar entusiastiskt för Svensk Frötidning om vägen till dagens spannmålsbörs: - Under börsens över 100 åriga historia har fler varor än dagens raps, korn och vete handlats. Exempelvis havre, lin, ärtor och guld. WCE är ett aktiebolag och ägs av Intercontinental Exchange vilka äger flera råvarubörser runt om i världen. Fram till den 20 december 2004 var verksamheten i WCE livlig med ett traditionellt golv av olikfärgade och mönstrade kavajprydda handlare. Numera är den dock helt elektronisk. Under 2007 omsätts cirka 3 miljoner kontrakt om ett totalt värde på cirka 120 miljarder svenska kronor. Varje enskilt rapskontrakt är på 20 ton, cirka 85 procent av omsättningen härstammar från raps. Omsättningen är en bråkdel av vad som omsätts på OMX Nordic Excange. Inte desto mindre har WCE mycket stor betydelse för priset på oljeväxter. Idag är omsättningen av oljeväxtkontrakt på WCE 10 gånger större än på Matif-börsen i Frankrike. Av den totala omsättningen på WCE kommer bara 1-2 procent från bönder. De kan normalt inte handla direkt på börsen utan måste verka genom ett ombud, precis som man i Sverige handlar aktier på börsen via en fondkommissionär (Bank). Genom en av WCEs medlemmar, exempelvis en spannmålshandlare, kan lantbrukare ta position på börsen. Den absolut största handeln av oljeväxter står Crushingindustrin för följt av kanadensiska spannmålshandlare. Men även handlare från Japan, Pakistan, Kina, Bangladesh, Australien, USA, Mexico och Europa förekommer. Störst internationell handel sker från Japan och USA. Att internationell handel förekommer i ganska stor omfattning beror på att procent av den kanadensiska produktionen av rapsolja och rapsmjöl exporteras. Det finns dock i dagsläget inga direka kontrakt för olja och mjöl på WCE. I stället används kontrakt för oljaoch sojamjöl från Chicagobörsen som substitut.

10 Vad består marknaden på WCE av? Förr fanns bara handlare av kommersiell typ på WCE, exempelvis spannmålshandlare och crushingindustri. Idag står den kommersiella handeln bara för 45 procent av omsättningen på WCE. En tydlig förändring märktes när IT-bubblan sprack, en förändring som blev än starkare efter den 11 september Efter bubblan och attackerna sågs råvaror som mer säkra placeringar än aktier. Spannmål och oljeväxter tillsammans med andra råvaror väckte placerarnas intresse. Daytraders, hedgefonder, pensionsfonder och institutionella placerare gjorde intåg på WCE. Idag står Daytraders för 25 procent av handeln och resterande 30 procent handlas av hedgefonder och pensionsfonder. Med andra ord ett betydligt större spekulativt inslag än tidigare. Detta kan vara en av orsakerna till att vi idag ser ett mer rörligt spannmålspris. Att bara 1-2 procent av handeln görs av lantbrukare anser Will Hill är en ren generationsfråga. Börsen kommer att få större intresse bland lantbrukarna i takt med en ny generation och mer rörligt pris. Will spår att om år kommer kanadensiska lantbrukare att göra all sin handel på Internet då blir genast verktygen på WCE mer tillgängliga. Majoriteten av handeln med raps sker under oktober-maj med en topp efter den kanadensiska skörden i oktober fram till jul. Därefter är handeln ganska lugn fram till mars då spekulationer kring den nya skörden tar fart i samband med sådd. Under juli-augusti är handeln till största delen påverkad av vädret för att sedan åter påverkas av skördad volym i oktober. Priserna som skapas på WCE förmedlas direkt via WCE tradingscreener som finns ute hos börsens medlemmar. Bloomberg och Reuters visar ett fördröjt pris precis som på hemsida. Vilken betydelse har då WCE på den europeiska oljeväxmarknaden? Will Hill hävdar att EUs subventionerade jordbrukspolitik döljer prisbehovet vilket i sin tur minskar efterfråga på börsens tjänster. Vissa europeiska råvarubörser, bland annat London ökar dock volymerna vilket gynnar prissättningen, man får en bättre transparans i priset. Handeln på Matif, som i ett globalt perspektiv är ganska liten, ger ett bra europeiskt pris men har svårt att verkligen återspegla ett världsmarknadspris. Vi har således en bit kvar tills den Svenske bonden kan utnyttja alla rörelser på en rörlig världsmarknad för raps. Slut utdrag SFT William Hill genomförde ett mycket givande och intressant besök. Trots att det inte finns något mer att se än en dataskärm var besöket mycket intressant. Kvällen agnades åt packning för hemfärd mot Sverige 18 Juli Strax efter lunch skulle planet lyft från Winnipeg. Vi blev rejält försenade, efter ombokningar i Chicago och flyg via London kom jag sedan hem på eftermiddagen den 19 Juli 8 timmar försenad. Kontakter Följande personer i kronologisk ordning har jag besökt och diskuterat mina frågeställningar med. K. Neil Harker Prof. Malherbologiste AAFC (Agriculture and Agri-Food Canada),

11 Lacombe Kevin Bender Lantbrukare ACPC (Alberta Canola Producers Commission), Edmonton T.K (Kelly) Turkington Malherbologiste AAFC, Lacombe Ed Thiessen Technical Crop M Syngenta, Edmonton John O Donovan Ph. D Reserch Scientist AAFC, Lacombe Glenn Sawyer Lantbrukare ACPC, Calgary Trevor Rempel Flexicoil, Saskatoon Jim Bessel Konsulent Canola Council, Saskatoon Blain Duncan Konsulent Cargill, Clavet, Saskatoon Pat Beaujot President Seed Hawk, Langbank Gerald Zatylny Sales & Market M Seed Hawk, Langbank Derwyn Hammond Konsulent Canola Council, Brandon R. Byron Irvine Ph.D Integr. Agric. M. AAFC, Brandon William Hill Senior Vice Pres. Winnipeg Commodity Excahnge. Därtill kommer ett stort antal människor jag träffat på försöksresor och möten med vilka jag sammanstött och diskuterat men tyvärr inte kan redogöra för namnen korrekt. Slutord Denna resa har varit fantastiskt givande för mig och mitt arbete med Svensk oljeväxtodling. Det har funnits gott om tid för det mesta även om jag har varit tvungen att tacka nej till några lokala gårdsbesök med kontakter jag fått utmed resans väg. Många nya uppslag har tagits om hand för tillämpning och undersökningar under Svenska förhållanden. Särskilt kan nämnas följande Erfarenheter från undersökningar av groningsstörande patogener via Kelly Turkington till Sadhna Ahlström vid SLU. Kanadensiska erfarenheter vid sortprovning av vårrapshybrider jämfört med linjesorter. Tankar och idéer kring rapssådd med SeedHawk och diskussioner med Väderstad och Institutionen för Markveteskap vid SLU. Detta har bland annat lett till en försöksmässig pilotstudie våren Ökad marknadskännedom om handeln med raps Erfarenheter från flerårig odling av herbicidtolerant raps. Materialet och de kontakter jag har med mig hem kommer att kunna användas under flera år framöver i utvecklandet av Svensk oljeväxtodling. Jag anser att resultatet mer än väl stämmer överens med de syften själv haft med resan. Slutligen några tankar om GMO Får då en kanadensisk oljeväxtodlare högre täckningsbidrag på att välja RR eller Liberty Link? Om man ser till priset på oljeväxtfrö finns idag en premie i Europa för GMO-frihet. Värdet på denna premie varierar starkt och är i skrivande stund nere i 8 öre per kilo. I Kanada finns inga premier trots att det finns konventionella sorter att välja att odla. Således är priset för den kanadensiske odlaren som odlar GMO eller inte egalt. Skörden stiger med bättre ogräskontroll. Priset på växtskyddsmedel är ganska jämförbart med Sverige. Vad händer då med ändrat odlingskoncept?

12 Den som väljer att spruta mot örtogräs med Butisan får tack vare skördeökningen ett förbättrat odlingsnetto med drygt 400 kronor med per hektar jämfört med den som inte sprutar örtogräs. Väljer man i stället som den kanadensiske bonden att köpa dyrare utsäde med RR-egenskaper sjunker kostnaden för ogräsbekämpning radikalt. Täckningsbidraget ökar med drygt 1100 kronor jämfört mot obehandlat eller knappt 700 kronor per hektar jämfört med Butisanbehandlat. Hänsyn till någon eventuell premie för GMO-frihet är inte tagen då jämförelsen avser att spegla ett kanadensiskt koncept. Således tycks den Kanadensiske vårrapsodlaren ha förbättrat sin odlingsäkerhet ur ogrässynpunkt och fått bättre betalt i och med högre skörd och full acceptans på marknaden. Den svenske oljeväxtodlaren tjänar visserligen en slant på sin GMO-frihet idag. En premie som inte hade funnits om inte Kanada tillåtit GMO. Denna premie ser dock inte ut att väga upp kostnaden för dyrare ogrässtrategier och sämre ogräskontroll. Redovisning och spridning av erfarenheter Fakta från resan är redovisat i artiklar i Svensk Frötidning. Nummer Här sätts priset på raps Nummer Kanadensisk GMO-raps för hela slanten Artiklarna finns i sin helhet med bilder på Vidare har reseberättelser hållits för bland annat Styrelsen i Svensk Raps AB, Styrelsen i Södra Sveriges För och oljeväxtodlare och på Lantmännen, division Växtodlings julavslutning Stort tack till Stiftelsen Hugo och Emma Björkmans minnesfond och Jacob Bennets fond. Boberg våren 2008 Albin Gunnarsson

Så fungerar världens oljeväxtmarknad

Så fungerar världens oljeväxtmarknad Så fungerar världens oljeväxtmarknad Priset på raps tjurrusar till nya rekordnivåer. Men det finns anledning att förstå mekanismerna bakom marknadens pris för att göra bra affärer. Sug efter biodiesel

Läs mer

Driftsekonomisk analys, ett instrument för framtida beslut

Driftsekonomisk analys, ett instrument för framtida beslut Driftsekonomisk analys, ett instrument för framtida beslut Foto: Bildarkivet i Klågerup Av Niklas Bergman, VäxtRådgruppen Vad är jag bra och dålig på i jämförelse med andra växtodlare? Genom att vara med

Läs mer

GMO på världsmarknaden

GMO på världsmarknaden GMO på världsmarknaden En marknadsöversikt för genetiskt modifierade organismer, GMO en kortversion USA, Argentina, Brasilien, Kanada, Kina, Indien, Paraguay och Sydafrika är de länder som producerar mest

Läs mer

Raps. vår älskade gula växt

Raps. vår älskade gula växt Raps vår älskade gula växt Rapslandet Välkommen till rapslandet fyllt med duktiga lantbrukare, gula blommor, surrande bin, svarta frön och gyllene oljor. Raps känner nog de flesta till genom rapsoljan

Läs mer

Framgångsrik precisionssådd

Framgångsrik precisionssådd I ekoodling är rapsen en sann cash crop och att lyckas ger ett rejält utslag på sista raden. Att etablera höstraps med hög precision ger jämna fält och säker övervintring. Sverker Peterson, Bjälbo gård

Läs mer

Hur ser marknaden ut inför skörd 2013. Anders Pålsson HIR Malmöhus AB

Hur ser marknaden ut inför skörd 2013. Anders Pålsson HIR Malmöhus AB Hur ser marknaden ut inför skörd 2013 Anders Pålsson HIR Malmöhus AB HIR Marknadsbrev Kort, koncis och oberoende marknadsinformation Bevakar svensk och internationell marknad Ger konkreta råd Cirka 40

Läs mer

Antal brukningsenheter med nötkreatur (1000 tal) (Källa SCB, SJV). 5000 mjölkbönder med 350 000 kor producerar 3 milj ton

Antal brukningsenheter med nötkreatur (1000 tal) (Källa SCB, SJV). 5000 mjölkbönder med 350 000 kor producerar 3 milj ton Växjö möte 4 december 2012 Christer Nilsson, Agonum Antal brukningsenheter med nötkreatur (1000 tal) (Källa SCB, SJV). 5000 mjölkbönder med 350 000 kor producerar 3 milj ton 1 Spannmålsarealer (Källa SCB)

Läs mer

Agrimarket- kryssning

Agrimarket- kryssning Agrimarket- kryssning Viking Mariella 2.-4.12.2013 Aktuellt om höstraps: Sorter och odlingsteknik Med dubbelsådd- metod Jussi Peltonen Berner Oy Höstrapsodlingen väcker intresse 2012 Odlingsareal ca 1

Läs mer

SFO Föreningsstämma 2008

SFO Föreningsstämma 2008 SFO Föreningsstämma 2008 Temat för dagen - GMO och svensk oljeväxtodling Sveriges Frö- och Oljeväxtodlares årsmöte var i år förlagt till Eslöv och för första gången på länge hade förutom fullmäktige även

Läs mer

Vad är herbicidresistens?

Vad är herbicidresistens? Herbicidresistens Vad är herbicidresistens? Herbicidresistens är en nedärvd förmåga hos ett ogräs att överleva en bekämpning som normalt tar död på ogräset. Symtom på resistens: Opåverkade plantor jämte

Läs mer

OLJEVÄXTSTRATEGI. Marknadens effektivaste produkter mot ogräs i höst - och vårraps. Solutions for the Growing World

OLJEVÄXTSTRATEGI. Marknadens effektivaste produkter mot ogräs i höst - och vårraps. Solutions for the Growing World OLJEVÄXTSTRATEGI Marknadens effektivaste produkter mot ogräs i höst - och vårraps Solutions for the Growing World Få maximal avkastning från dina rapsfält Kerb TM Flo 400 är effektivt mot ett brett spektrum

Läs mer

Varför blev höstrapsskörden så stor 2012?

Varför blev höstrapsskörden så stor 2012? Varför blev höstrapsskörden så stor 2012? kg/ha Öster- & Västergötland Top 8 2008-2012 4800 4700 4600 4500 4400 4300 4200 Primus Abakus PR45D05 PR46W20 PR44D06 Bonanza Mascara Sherpa kr/ha Öster- & Västergötland

Läs mer

Samverkan är nyckeln till framgång

Samverkan är nyckeln till framgång Samverkan är nyckeln till framgång Sten Moberg, Svalöf Weibull Oljeväxterna har inte endast Jan Elmeklo, Karlshamns AB betydelse för att förse svenska konsumenter med svensk rapsolja och rapsmjöl. Det

Läs mer

Resedagbok. Studieresa Limousin- och Blondeföreningen

Resedagbok. Studieresa Limousin- och Blondeföreningen Resedagbok Studieresa Limousin- och Blondeföreningen - onsdag 24 juli 2013 07:59 Äntligen på väg! Några hade hoppat på redan i Varberg och resten hoppade på på Erikslund utanför Ängelholm. Totalt är 26

Läs mer

Bekämpningsstrategier för ogräs och dess långsiktiga ekonomiska effekter

Bekämpningsstrategier för ogräs och dess långsiktiga ekonomiska effekter PM 2014-03-31 Karin Jahr, Jordbruksverket Patrick Petersson, HIR Malmöhus Rikard Andersson, HIR Malmöhus Strategi för växtskyddsmedel Bekämpningsstrategier för ogräs och dess långsiktiga ekonomiska effekter

Läs mer

Därför använder lantbrukare bekämpningsmedel

Därför använder lantbrukare bekämpningsmedel Därför använder lantbrukare bekämpningsmedel Sunita Hallgren, Växtskyddsexpert LRF Sid 1 Lantbrukarnas Riksförbund LRF och bekämpningsmedel LRF arbetar med att det ska finnas växtskyddsmetoder av alla

Läs mer

Monsanto - fokus på framtiden. Fakta majs. Monsanto fokuserar idag 100% på jordbruk. Monsanto. Investeringar i F&U

Monsanto - fokus på framtiden. Fakta majs. Monsanto fokuserar idag 100% på jordbruk. Monsanto. Investeringar i F&U GMO-majs som foder i djurproduktionen Alnarp, 6:e februari 2008 Monsanto fokuserar idag 100% på jordbruk Ett ledande företag inom växtförädling, jordbruksbioteknik och genetik Huvudkontor i St. Louis,

Läs mer

Författare Jonsson B. Utgivningsår 2007 Tidskrift/serie Meddelande från Södra jordbruksförsöksdistriktet Nr/avsnitt 60

Författare Jonsson B. Utgivningsår 2007 Tidskrift/serie Meddelande från Södra jordbruksförsöksdistriktet Nr/avsnitt 60 Bibliografiska uppgifter för Framtida utveckling av priser på produkter och produktionsmedel Författare Jonsson B. Utgivningsår 7 Tidskrift/serie Meddelande från Södra jordbruksförsöksdistriktet Nr/avsnitt

Läs mer

Priser på jordbruksprodukter maj 2016

Priser på jordbruksprodukter maj 2016 2011-05 2011-27 2011-49 2012-19 2012-41 2013-11 2013-33 2014-03 2014-25 2014-47 2015-17 2015-39 2016-08 2015-21 2015-24 2015-27 2015-30 2015-33 2015-36 2015-39 2015-42 2015-45 2015-48 2015-51 2016-01 2016-04

Läs mer

Demo-rutor av aktuella jordbruksgrödor

Demo-rutor av aktuella jordbruksgrödor Slutredovisning av Demo-rutor av aktuella jordbruksgrödor Partnerskapsprojekt 224 Projektledare: Lena Haby, Område Jordbruk Demoodlingen var planerad att starta hösten 2007 och skulle förläggas utmed vägen

Läs mer

Skörden blev rekordstor på

Skörden blev rekordstor på Extra N lyfte linjesorten Tidningen Lantmannen arrangerade en vårrapstävling säsongen 2012. Den gav intressanta utslag och ny kunskap. Galera och kvävekomplettering var odlingstekniken som fällde utslaget.

Läs mer

Louise Ungerth, chef för

Louise Ungerth, chef för Medlemmarnas attityderr till genmodifierade livsmedel 20122 En enkätundersökningg Juli 2012 För mer information: Louise Ungerth, chef för Konsument & Miljö, 08-714 39 71, 070-341 55 30 www.konsumentforeningenstockholm.se

Läs mer

oljeväxtstrategi Marknadens effektivaste produkter mot ogräs i höst - och vårraps Solutions for the Growing World

oljeväxtstrategi Marknadens effektivaste produkter mot ogräs i höst - och vårraps Solutions for the Growing World oljeväxtstrategi Marknadens effektivaste produkter mot ogräs i höst - och vårraps Solutions for the Growing World Dosering: 165 g/ha matrigon 72sg 0 10 12 14 30 50 55 vårraps 12-55 höstraps er 31-55 Rekommendationen

Läs mer

Hälsningar Lisbeth o Lennart Hedberg.

Hälsningar Lisbeth o Lennart Hedberg. Mannheim 2017. Klockan 3:45 ringer klockan. Det är dags att gå upp, ta packning och bil till Frillesås för att åka till marknaden i Mannheim. Det är tionde gången som Kent Johansson med stab anordnar resan,

Läs mer

Så ökar du din förtjänst i matpotatisen! Prova den nya generationens betningsmedel, den ger dina potatisar ett tydligt försprång.

Så ökar du din förtjänst i matpotatisen! Prova den nya generationens betningsmedel, den ger dina potatisar ett tydligt försprång. Så ökar du din förtjänst i matpotatisen! Prova den nya generationens betningsmedel, den ger dina potatisar ett tydligt försprång. Lägg grunden för en bättre avräkning redan i år Bättre etablering, bättre

Läs mer

Förgröningsstödet. Nyheter och bakgrund. Britta Lundström Rådgivningsenheten Norr

Förgröningsstödet. Nyheter och bakgrund. Britta Lundström Rådgivningsenheten Norr Förgröningsstödet Nyheter och bakgrund Britta Lundström Rådgivningsenheten Norr britta.lundstrom@jordbruksverket.se Arbete som pågår Förenklingar på EU-nivå - Enkät om förgröningsstödet bland EU:s aktörer

Läs mer

Renkavle och åkerven Hur bekämpar vi och stoppar spridningen?

Renkavle och åkerven Hur bekämpar vi och stoppar spridningen? Renkavle och åkerven Hur bekämpar vi och stoppar spridningen? Per-Erik Larsson och Per Widén Renkavlens utbredning i Europa I 14 länder Totalt 9 milj ha Varav resistens 53 % 1,5 milj ha 80 % 4,2 milj ha

Läs mer

Våroljeväxter. Sorter och odlingsteknik

Våroljeväxter. Sorter och odlingsteknik Av Johan Roland, Lanna försöksstation E-post: johan.roland@slu.se er och odlingsteknik Våroljeväxter Vårrapsodlingen fortsätter att öka Hybridsorterna dominerar i antal provade sorter och även avkastningsmässigt

Läs mer

När ogräset skyddar sig mot bekämpningsmedel

När ogräset skyddar sig mot bekämpningsmedel När ogräset skyddar sig mot bekämpningsmedel Värt att veta om resistens Solutions for the Growing World Förhindra resistens genom att planera en effektiv besprutningsstrategi för flera år framöver TM Broadway

Läs mer

Belkar. Ny effektiv örtogräsherbicid för användning i höstraps på hösten. NYHET

Belkar. Ny effektiv örtogräsherbicid för användning i höstraps på hösten. NYHET Belkar Ny effektiv örtogräsherbicid för användning i höstraps på hösten. NYHET 12 14 Belkar TM Innehåll av aktiva substanser 48 g/l pikloram 10 g/l halauifen-methyl Belkar innehåller den helt nya aktiva

Läs mer

POLEN 2011. Jesper Hulterström. V10 s

POLEN 2011. Jesper Hulterström. V10 s POLEN 2011 Jesper Hulterström V10 s 1 Jag heter Jesper Hulterström och Har varit på utlandspraktik 5/5 25/5 i Polen i en stad vid namn Tuchola. Resan varade i 3 veckor och den gjorde jag med John Pettersson

Läs mer

FEBRUARI 2013. Kvar i Östersund. den 23 februari 2013. VM stafett. den 15 februari 2013

FEBRUARI 2013. Kvar i Östersund. den 23 februari 2013. VM stafett. den 15 februari 2013 FEBRUARI 2013 Kvar i Östersund den 23 februari 2013 Har nu hunnit vara hemma några dagar efter VM som var en stor upplevelse för min del, tiden hemma har bestått till största delen av vila och återhämtning

Läs mer

VÅR RESA TILL BOSNIEN 2008

VÅR RESA TILL BOSNIEN 2008 VÅR RESA TILL BOSNIEN 2008 MÅNDAG 15/9 Vi träffades tidigt på morgonen, för att ta tåget till Kastrup. Därifrån flög vi till Budapest, sen vidare till Sarajevo. Kärt återseende med regn. Vi tog taxi till

Läs mer

2003-05-14 Fodersäd Rekordskörd väntas enligt USDA Världslagren av fodersäd minskar för femte året i rad

2003-05-14 Fodersäd Rekordskörd väntas enligt USDA Världslagren av fodersäd minskar för femte året i rad 2003-05-14 Fodersäd Rekordskörd väntas enligt USDA Världslagren av fodersäd minskar för femte året i rad Enligt USDAs senaste skördeprognos för 2003/04 väntas världsproduktionen av fodersäd slå nytt skörderekord.

Läs mer

Greppa marknaden-för en lönsammare växtodling. Marknadsinformation

Greppa marknaden-för en lönsammare växtodling. Marknadsinformation Greppa marknaden-för en lönsammare växtodling Marknadsinformation Rikard Korkman, () 27.1. 2011 Veteprognosens utveckling, milj.ton, källa:igc 700 600 500 400 300 Produktion Konsumtion Lager 200 100 0

Läs mer

ÅRSSTÄMMA. Välkomna till. med Östra Götalands Frö- och Oljeväxtodlare. på Britta och Lennarts Nära Kött, Norsholm torsdagen den 10 mars 2011 kl 17.

ÅRSSTÄMMA. Välkomna till. med Östra Götalands Frö- och Oljeväxtodlare. på Britta och Lennarts Nära Kött, Norsholm torsdagen den 10 mars 2011 kl 17. Östra Götalands Frö- och Oljeväxtodlare ek för Välkomna till ÅRSSTÄMMA med Östra Götalands Frö- och Oljeväxtodlare på Britta och Lennarts Nära Kött, Norsholm torsdagen den 10 mars 2011 kl 17.30 Program,

Läs mer

Vikten av svensk växtförädling och Lantmännens strategi för inlicensiering av sorter

Vikten av svensk växtförädling och Lantmännens strategi för inlicensiering av sorter Vikten av svensk växtförädling och Lantmännens strategi för inlicensiering av sorter Bo Gertsson, Lantmännen Lantbruk 8 november 2017 Lantmännen har hela värdekedjan! Växtförädling Spannmåls -handel Utsädeshandel

Läs mer

Specialmaskiner i ekologisk odling ogräsharv, radhacka, vegetationsskärare. Per Ståhl Hushållningssällskapet Rådgivning Agri AB

Specialmaskiner i ekologisk odling ogräsharv, radhacka, vegetationsskärare. Per Ståhl Hushållningssällskapet Rådgivning Agri AB Specialmaskiner i ekologisk odling ogräsharv, radhacka, vegetationsskärare Per Ståhl Hushållningssällskapet Rådgivning Agri AB Specialmaskiner Ogräsharv Radhacka Vegetationsskärare Arbetssätt, mekanisk

Läs mer

Ski Safari Kanada. Ski Safari Kanada. Resan i korthet. Kanada, Skidresor Nordamerika

Ski Safari Kanada. Ski Safari Kanada. Resan i korthet. Kanada, Skidresor Nordamerika Ski Safari Kanada Drömmen om en road trip genom Klippiga Bergen i Kanada kan bli verklighet. På denna skidsafari från öst till väst upplevs tre fantastiska skidområden. Ni ankommer till Calgary i Alberta

Läs mer

Yara N-Sensor Ditt stöd för effektiv precisionsspridning. Lantmännen PrecisionsSupport Knud Nissen

Yara N-Sensor Ditt stöd för effektiv precisionsspridning. Lantmännen PrecisionsSupport Knud Nissen Yara N-Sensor Ditt stöd för effektiv precisionsspridning Lantmännen PrecisionsSupport Knud Nissen N-Sensor fördelning i olika länder 2012 Antal sensorer per land den 30 juni 2012 totalt 1221 (inklusive

Läs mer

Kvävegödsling till ekologisk höstraps. Lena Engström, Maria Stenberg, Ann-Charlotte Wallenhammar, Per Ståhl, Ingemar Gruvaeus

Kvävegödsling till ekologisk höstraps. Lena Engström, Maria Stenberg, Ann-Charlotte Wallenhammar, Per Ståhl, Ingemar Gruvaeus Kvävegödsling till ekologisk höstraps Lena Engström, Maria Stenberg, Ann-Charlotte Wallenhammar, Per Ståhl, Ingemar Gruvaeus Två forskningsprojekt 2005-2010, finansierade av SLUEkoforsk: Vilken effekt

Läs mer

MINIMERA DRÖSNINGEN MED SPODNAM I RAPS OCH GRÄSFRÖ

MINIMERA DRÖSNINGEN MED SPODNAM I RAPS OCH GRÄSFRÖ MINIMERA DRÖSNINGEN MED SPODNAM I RAPS OCH GRÄSFRÖ Spodnam försä SÅ FUNGERAR SPODNAM Spodnam är en vegetabilisk produkt som skapar en halvgenomtränglig yta som påverkar fuktvandringen i grödan, till exempel

Läs mer

Bra management lyfter skördarna och lönsamheten. Anders Krafft VäxtRåd

Bra management lyfter skördarna och lönsamheten. Anders Krafft VäxtRåd Bra management lyfter skördarna och lönsamheten Anders Krafft VäxtRåd VäxtRåd Tillhör Lantmännen Lantbruk Bedriver oberoende rådgivning i östra Mellansverige sedan början av 80-talet Idag 6 rådgivare med

Läs mer

Hushållningssällskapet Rådgivning Agri

Hushållningssällskapet Rådgivning Agri Hushållningssällskapet Rådgivning Agri Östergötland, Kalmar, Kronoberg, Blekinge 35 personer Rådgivning, fältförsök, utvecklingsprojekt HIR-individuell rådgivning, grupprådgivning, Greppamiljörådgivning

Läs mer

Kraftig ökning av spannmålspriserna

Kraftig ökning av spannmålspriserna 1(5) INFORMATION 21-8-13 Enheten för handel och marknad Ida Björklund Tfn: 36-15 63 43 Mobil: 7-548 4 7 E-post: ida.bjorklund@jordbruksverket.se Kraftig ökning av spannmålspriserna Under de senaste veckorna

Läs mer

Inhemska proteingrödor med fokus på soja

Inhemska proteingrödor med fokus på soja Inhemska proteingrödor med fokus på soja AgrD Fredrik Fogelberg JTI Institutet för jordbruks- och miljöteknik, Uppsala 010-516 69 08 Fredrik.Fogelberg@jti.se Vilka grödor är intressanta? Brun böna Lupin

Läs mer

Frö- och Oljeväxtodlarna

Frö- och Oljeväxtodlarna Putsning av olika sorter av ekologisk rödklöver Sammanfattning Fröodling är en utsädesodling och måste resultera i en fröråvara som efter rensning är certifieringsbar enligt gällande regler. Ogräs i rödklöverfrövallen

Läs mer

Fokusera på lönsamhet i din spannmålsodling. Bredverkande Effektiv från stråbas till ax, även effekt mot Fusarium Ger merskörd och kvalitet

Fokusera på lönsamhet i din spannmålsodling. Bredverkande Effektiv från stråbas till ax, även effekt mot Fusarium Ger merskörd och kvalitet Fokusera på lönsamhet i din spannmålsodling Bredverkande Effektiv från stråbas till ax, även effekt mot Fusarium Ger merskörd och kvalitet www.bayercropscience.se En effektiv svampbekämpning är basen i

Läs mer

Nyfiken på ekologisk mat?

Nyfiken på ekologisk mat? Nyfiken på ekologisk mat? Västra Götalandsregionen äter för miljön Det finns ett nationellt, och även regionalt, konsumtionsmål på 25 procent ekologiska livsmedel i offentlig sektor år 2010. Under 2008

Läs mer

Ekonomi i miljöåtgärder på en växtodlingsgård

Ekonomi i miljöåtgärder på en växtodlingsgård Februari 2013 Ekonomi i miljöåtgärder på en växtodlingsgård Bra för plånbok och miljö Sprid fosfor efter din markkarta Ny dränering betalar sig efter 30 år Testa din mineralgödselspridare! Kvävesensor

Läs mer

OBS! Packlistan för alla spelare har ni på sista sidan! Där hittar ni också betalningsuppgifter för lägret, fördelning bilar och stugor.

OBS! Packlistan för alla spelare har ni på sista sidan! Där hittar ni också betalningsuppgifter för lägret, fördelning bilar och stugor. Hej! Nu är det knappt en vecka kvar till lägret på Gotland! Slite Ishall är en fin anläggning med en mycket fin is enligt alla rykten. Lägret har för avsikt att slipa på detaljer inför de viktiga matcherna

Läs mer

Priser på jordbruksprodukter maj 2015

Priser på jordbruksprodukter maj 2015 9-01 9-23 9-45 2010-14 2010-36 2011-06 2011-28 2011-50 2012-20 2012-42 2013-12 2013-34 2014-04 2014-26 2015-07 2015-18 2014-17 2014-20 2014-23 2014-26 2014-29 2014-32 2014-35 2014-38 2014-41 2014-44 2014-47

Läs mer

Integrerat växtskydd och integrerad ogräsbekämpning I oljeväxter

Integrerat växtskydd och integrerad ogräsbekämpning I oljeväxter Integrerat växtskydd och integrerad ogräsbekämpning I oljeväxter Alnarps Rapsdag Alnarp 6 mars 2014 Anders TS Nilsson Sveriges Lantbruksuniversitet Inst. för biosystem och teknologi Vad är Integrerat växtskydd

Läs mer

Tidningsrubriker 2010. GRÖDAN kräver VATTEN. Tidningsrubriker 2007. Tidningsrubriker 2008. Tidningsrubriker 2008. i lagom mängd

Tidningsrubriker 2010. GRÖDAN kräver VATTEN. Tidningsrubriker 2007. Tidningsrubriker 2008. Tidningsrubriker 2008. i lagom mängd Mycket nederbörd 2012 Marken och vattnet Kerstin Berglund, SLU, Uppsala GRÖDAN kräver VATTEN ATL, 2008 i lagom mängd Tidningsrubriker 2007 Tidningsrubriker 2008 2007-07-05 Lantbrukare hotas av kostsam

Läs mer

Sveriges Frö- och Oljeväxtodlare. Försök- och utvecklingsprojekt är basen i verksamheten

Sveriges Frö- och Oljeväxtodlare. Försök- och utvecklingsprojekt är basen i verksamheten Sveriges Frö- och Oljeväxtodlare Försök- och utvecklingsprojekt är basen i verksamheten SFO organiserar odlingsutveckling 2015/2016 53 höstrapsförsök 20 vårrapsförsök 6 linförsök 7 vallfröförsök Oljeväxter

Läs mer

Det har blivit lönsammare med varierad fosforgödsling? Kjell Gustafsson

Det har blivit lönsammare med varierad fosforgödsling? Kjell Gustafsson Det har blivit lönsammare med varierad fosforgödsling? Kjell Gustafsson Varför fosforgödslingen måste anpassas bättre Merskördar för fosforgödsling varierar mycket Grödornas fosforbehovet varierar Markernas

Läs mer

Jordbrukets tekniska utveckling.

Jordbrukets tekniska utveckling. /BOD Inläsningsfrågor i ämnet: Jordbrukets tekniska utveckling. För cirka 6000 år sedan började de första invånarna i Sverige bruka jorden. Dess för innan var de jakt och samlare. Då började de även bli

Läs mer

Metodutveckling för detektion av jordbundna sjukdomar för optimering av platsspecifik produktion av vete, ärt och oljeväxter

Metodutveckling för detektion av jordbundna sjukdomar för optimering av platsspecifik produktion av vete, ärt och oljeväxter Metodutveckling för detektion av jordbundna sjukdomar för optimering av platsspecifik produktion av vete, ärt och oljeväxter Ann-Charlotte Wallenhammar 1, Charlotta Almquist 2,3 and Anders Jonsson 2,3

Läs mer

Priser på jordbruksprodukter juni 2017

Priser på jordbruksprodukter juni 2017 Månadsbrev priser på jordbruksprodukter 2017-07-03 Priser på jordbruksprodukter juni 2017 är det land som har de högsta avräkningspriserna på nötkött inom. Priset för ungtjur klass R3 i var 25 procent

Läs mer

Möjligheter och problem anpassning av grödor och odlingssystem

Möjligheter och problem anpassning av grödor och odlingssystem Möjligheter och problem anpassning av grödor och odlingssystem Klimatförändringar och konsekvenser för Uppländskt Jordbruk Länsstyrelsen Uppsala län 16 november 2012 Maria Wivstad, SLU, EPOK Centrum för

Läs mer

Norge Resa 2010 3/8-6/8

Norge Resa 2010 3/8-6/8 Norge Resa 2010 3/8-6/8 Min Norge resa påbörjades en solig tisdag morgon, klockan 08 00 styrdes kosan mot föräldrahemmet i Virserum en liten nätt sträcka på 7,5mil. Man har packat och förberett resan i

Läs mer

Vårraps SORTER OCH ODLINGSTEKNIK

Vårraps SORTER OCH ODLINGSTEKNIK Av Johan Roland, SLU, Lanna försöksstation E-post: johan.roland@slu.se Vårraps Vårrapsodlingen minskade ytterligare under Nästan alla sorter och särskilt några nyare sorter har haft mycket högre avkastning

Läs mer

Priser på jordbruksprodukter september 2016

Priser på jordbruksprodukter september 2016 Månadsbrev priser på jordbruksprodukter 2016-09-29 Priser på jordbruksprodukter september 2016 Avräkningspriserna på nötkött ligger fortsatt på en hög nivå i Sverige. Priset för ungtjur klass R3 i Sverige

Läs mer

Börje Ohlson VÅR HEMBYGD Farmarenergi

Börje Ohlson VÅR HEMBYGD Farmarenergi Börje Ohlson VÅR HEMBYGD Farmarenergi Foto Rune Larsson Kolbäcksberättelse del 26 Farmarenergi Sidan 2 Farmarenergi Hallsthammar AB från åker till färdig värme I slutet på 80-talet bestämde Sveriges riksdag

Läs mer

Idén att odla sparris fick Lotta i Provence. För ett husbehov räcker 10 20 plantor, men det visste inte Lotta som tyckte att plantorna såg små ut och

Idén att odla sparris fick Lotta i Provence. För ett husbehov räcker 10 20 plantor, men det visste inte Lotta som tyckte att plantorna såg små ut och Idén att odla sparris fick Lotta i Provence. För ett husbehov räcker 10 20 plantor, men det visste inte Lotta som tyckte att plantorna såg små ut och köpte 500 stycken. I dag finns 24 000 sparrisplantor

Läs mer

TÖI ROLLSPEL F 003 Sidan 1 av 5 Försäkringstolkning

TÖI ROLLSPEL F 003 Sidan 1 av 5 Försäkringstolkning ÖI ROLLSPEL F 003 Sidan 1 av 5 Försäkringstolkning Ordlista stålskena fraktur brott i handleden akuten amputering konvention avtal efterskott omprövning överklaga SJUVÅRD VID ILLFÄLLIG VISELSE UOMLANDS

Läs mer

Varför blev höstrapsskörden så stor 2012?

Varför blev höstrapsskörden så stor 2012? Varför blev höstrapsskörden så stor 2012? Vad styr skördens storlek? Störst påverkan har växtföljdsintensitet och väderlek Utpräglat sjukdomsår sänker skörden orsakas alltid av mycket nederbörd i ett givet

Läs mer

Tillväxthinder och lösningar

Tillväxthinder och lösningar Tillväxthinder och lösningar Anders Krafft VäxtRåd VäxtRåd Tillhör Lantmännen Lantbruk Bedriver oberoende rådgivning i östra Mellansverige sedan början av 8-talet Idag 6 rådgivare med kontor i Uppsala

Läs mer

Tisby gård och Långtora gård- pilotgårdar inom Odling i Balans

Tisby gård och Långtora gård- pilotgårdar inom Odling i Balans Tisby gård och Långtora gård- pilotgårdar inom Odling i Balans Demonstration av integrerat och säkert växtskydd Odling i Balans pilotgårdar Inom Odling i Balans samsas gårdar som drivs både ekologiskt

Läs mer

biodiesel i kampen mot global uppvärmning

biodiesel i kampen mot global uppvärmning biodiesel i kampen mot global uppvärmning naturliga råvaror på frammarsch Tecknen på klimatförändring är så pass tydliga och så pass många att de som tvivlar på orsak och verkan numera är försvinnande

Läs mer

Hur du undviker vanliga sjukdomar i din jordgubbsodling

Hur du undviker vanliga sjukdomar i din jordgubbsodling Hur du undviker vanliga sjukdomar i din jordgubbsodling TM Vad är de största hoten mot en hög skörd med god kvalitet, Magnus? Gråmögelsbekämpning Infektion av gråmögel sker oftast i den öppna blomman.

Läs mer

FRÄSCHA FrUKtER & GRÖNSAKER

FRÄSCHA FrUKtER & GRÖNSAKER På vilket sätt tror du att nyckelpigan kan hjälpa ekobonden? FRÄSCHA FrUKtER & GRÖNSAKER PÅ RIKTIGt Nyckelpigor, parningsdofter och annat smart När äpplen eller annan frukt odlas kan det komma insekter

Läs mer

Insekternas värld Jorden i fara, del 1. KG Johansson

Insekternas värld Jorden i fara, del 1. KG Johansson Insekternas värld Jorden i fara, del 1 KG Johansson SMAKPROV Publicerad av Molnfritt Förlag Copyright 2014 Molnfritt Förlag Den fulla boken har ISBN 978-91-87317-31-6 Boken kan laddas ned från nätbutiker

Läs mer

Offentligt engagemang i växtförädling i Sverige och grannländer

Offentligt engagemang i växtförädling i Sverige och grannländer Offentligt engagemang i växtförädling i Sverige och grannländer SUFs sommarmöte den 29 juni 2012 Växjö 2008 Norden stora regionala klimatskillnader! 1 Sverige samverkan samhälle och lantbruk Lång tradition

Läs mer

Priser på jordbruksprodukter september 2015

Priser på jordbruksprodukter september 2015 Månadsbrev priser på jordbruksprodukter 2015-09-30 Priser på jordbruksprodukter september 2015 Avräkningspriserna på nötkött ligger fortsatt på en relativt hög nivå framförallt i Sverige, men även i EU.

Läs mer

Livsmedelsförsörjning på planetens villkor -Kan ekologiskt och närproducerat minska sårbarheten?

Livsmedelsförsörjning på planetens villkor -Kan ekologiskt och närproducerat minska sårbarheten? Title Body text 1 Livsmedelsförsörjning på planetens villkor -Kan ekologiskt och närproducerat minska sårbarheten? Mats Alfredson Anna Jiremark Eskilstuna 14 mars 2013 2 3 Att agera för en framtid på en

Läs mer

Resan ORDLISTA HANS PETERSON ARBETSMATERIAL FÖR LÄSAREN

Resan ORDLISTA HANS PETERSON ARBETSMATERIAL FÖR LÄSAREN ARBETSMATERIAL FÖR LÄSAREN HANS PETERSON ORDLISTA sällan (sida 11, rad 17),, inte ofta mullrar (sid 3, rad 1), högt ljud har hand om (sid 3, rad5), passar, tar hand om alperna (sid 4, rad 3), höga berg

Läs mer

Svenska inplaceringstest 4 (självdiagnostiskt)

Svenska inplaceringstest 4 (självdiagnostiskt) Svenska inplaceringstest 4 (självdiagnostiskt) Följande test är avsett för att du själv ska kunna bedöma vilken nivå/kurs i Svenska för utbytesstudenter som är lämplig för dig. I slutet av testet kan du

Läs mer

Lektion nr 3 Matens resa

Lektion nr 3 Matens resa Lektion nr 3 Matens resa Copyright ICA AB 2011. Matens resa nu och då 1. Ta reda på: Hur kom mjölken hem till köksbordet för 100 år sedan? Var producerades den, hur transporterades och hur förpackades

Läs mer

Resistensförädling i stort och smått

Resistensförädling i stort och smått Resistensförädling i stort och smått Exempel på resistensförädling i kommersiell förädling av olika grödor Växtförädling / Resistensförädling vad är det? Skapa variation Göra urval 2 10 november 2011 Växjö

Läs mer

Tidskrift/serie Försöksrapport 2009 för mellansvenska försökssamarbetet Hushållningssällskapens multimedia

Tidskrift/serie Försöksrapport 2009 för mellansvenska försökssamarbetet Hushållningssällskapens multimedia Bibliografiska uppgifter för Våroljeväxter Författare Roland J. Utgivningsår 2010 Tidskrift/serie Ingår i... Utgivare Huvudspråk Målgrupp Försöksrapport 2009 för mellansvenska försökssamarbetet Hushållningssällskapens

Läs mer

Agenda: Lars Medin. Kort sammanfattning om marknadsläget Priser? Hur ser efterfrågan ut de närmaste åren strukturella förändringar Vad skall man odla?

Agenda: Lars Medin. Kort sammanfattning om marknadsläget Priser? Hur ser efterfrågan ut de närmaste åren strukturella förändringar Vad skall man odla? Lars Medin Agenda: Kort sammanfattning om marknadsläget Priser? Hur ser efterfrågan ut de närmaste åren strukturella förändringar Vad skall man odla? -2- Marknad Vete Sammanfattning 2006 Utbudsöverskott

Läs mer

Hur undviker vi rotpatogener i trindsäd? Finns det sortskillnader? Mariann Wikström Agro Plantarum

Hur undviker vi rotpatogener i trindsäd? Finns det sortskillnader? Mariann Wikström Agro Plantarum Hur undviker vi rotpatogener i trindsäd? Finns det sortskillnader? Mariann Wikström Agro Plantarum Observera att det är en annan art, Aphanomyces cochlioides, som orsakar rotbrand i sockerbetor! Ärtrotröta

Läs mer

Smått och stort i växtodlingen. Anders Adholm HIR-Malmöhus

Smått och stort i växtodlingen. Anders Adholm HIR-Malmöhus Smått och stort i växtodlingen Anders Adholm HIR-Malmöhus Intäkter Kvant Pris kr/ha Skörd kg 6000 2,5 2900 Summa Intäkter 6000 2 900 kr 2,5 Prod. kostnad Andel av Direkta kostnader kr/kg prod kost Utsäde

Läs mer

Rörflen och biogas. Håkan Rosenqvist 2014-02-12

Rörflen och biogas. Håkan Rosenqvist 2014-02-12 Rörflen och biogas Håkan Rosenqvist 2014-02-12 Vem är jag och vem finansierar min presentation Håkan Rosenqvist Arbetar huvudsakligen med forskning, utredning och undervisning som egenföretagare Huvudområden

Läs mer

Mjölkekonomirapport. Sammanfattning NR 2. 2014 FRÅN LRF MJÖLK

Mjölkekonomirapport. Sammanfattning NR 2. 2014 FRÅN LRF MJÖLK Mjölkekonomirapport FRÅN LRF MJÖLK NR 2. 2014 Sammanfattning Globalt lägre mjölkpriser har lett till att det genomsnittliga svenska avräkningspriset har sjunkit under maj månad. Avräkningen ligger fortfarande

Läs mer

Vårraps. Sorter och odlingsteknik

Vårraps. Sorter och odlingsteknik Vårraps Av Johan Roland, SLU, Lanna försöksstation johan.roland@slu.se Sammanfattning Vårrapsodlingen minskade ytterliga re under 2015. Nästan alla sorter och särskilt några nyare sorter har haft mycket

Läs mer

Moderna verktyg i hybridförädlingen

Moderna verktyg i hybridförädlingen Moderna verktyg i hybridförädlingen Elisabeth Gunnarsson Majs - den första hybridgrödan George Harrison Shull 1874-1954 Edward M. East 1879-1938 D.F. Jones, Genetics 9, 405-418, 1924 2 Vad är heterosis?

Läs mer

Svensk För 15 år sedan gick vi med

Svensk För 15 år sedan gick vi med Vi blickar framåt till 2025: Svensk För 15 år sedan gick vi med rapsodling i i EU. Det fick drastiska konsekvenser för svensk oljeväxtodling. Arealen sjönk på några år till en tredjedel jämfört med kristallkulan

Läs mer

Lönsamheten inom växtodlingen resultatprognoser för Sari Peltonen ProAgria Sällskapens förbund

Lönsamheten inom växtodlingen resultatprognoser för Sari Peltonen ProAgria Sällskapens förbund Lönsamheten inom växtodlingen resultatprognoser för 2011 Sari Peltonen ProAgria Sällskapens förbund Resultatprognos enligt nationella skördeprognoser Odlingsväxternas resultatprognos för 2011, nettovinst

Läs mer

Biodling ger mer än du anar!

Biodling ger mer än du anar! Biodling ger mer än du anar! Tio konstateranden om Svensk Biodling Honung. En söt svensk historia. För att få fram ett halvt kilo honung måste bisamhället tillryggalägga en flygsträcka som kan mätas i

Läs mer

Ensetkulturen: uthållig produktion av mat och material i tusentals år. Av Laila Karlsson och Abitew Lagibo Dalbato

Ensetkulturen: uthållig produktion av mat och material i tusentals år. Av Laila Karlsson och Abitew Lagibo Dalbato Ensetkulturen: uthållig produktion av mat och material i tusentals år Av Laila Karlsson och Abitew Lagibo Dalbato Presentation vid svensk-etiopiska föreningens höstmöte 2014 Höjd: upp till 10 m Vad är

Läs mer

TE 3:s RESA TILLL BARCELONA

TE 3:s RESA TILLL BARCELONA TE 3:s RESA TILLL BARCELONA Vart var vi? Vi tillbringade våra fem dagar i Barcelona,Spanien. Vad gjorde vi? Måndag- Bestod mest av att resa. Vi åkte från resecentrum klockan halv två på morgonen, vi flög

Läs mer

Genteknik som tar skruv

Genteknik som tar skruv Arbetsuppgifter till Genteknik som tar skruv När människan förändrar andra arter en titt i verktygslådan Henrik Brändén Vad är genetisk sekvensering och hur kan den användas? Hur skiljer sig mutationsförädling

Läs mer

Priser på jordbruksprodukter november 2016

Priser på jordbruksprodukter november 2016 Månadsbrev priser på jordbruksprodukter 2016-11-30 Priser på jordbruksprodukter ember 2016 Avräkningspriserna på nötkött ligger fortsatt på en hög nivå i Sverige. Priset för ungtjur klass R3 i Sverige

Läs mer

Stenastorp- en pilotgård inom Odling i Balans. Demonstration av integrerat och säkert växtskydd. Odling i Balans pilotgårdar

Stenastorp- en pilotgård inom Odling i Balans. Demonstration av integrerat och säkert växtskydd. Odling i Balans pilotgårdar Stenastorp- en pilotgård inom Odling i Balans Demonstration av integrerat och säkert växtskydd Odling i Balans pilotgårdar Inom Odling i Balans samsas gårdar som drivs både ekologiskt och konventionellt.

Läs mer

Värderingsövningar. Avdelningsmöte. Innehåll. Material. Lek- Antingen eller

Värderingsövningar. Avdelningsmöte. Innehåll. Material. Lek- Antingen eller Avdelningsmöte Värderingsövningar Under detta möte får scouterna möjlighet att sätta sig in i andra människors situationer från olika delar av världen och möta sin fördomar och tankar om hur vi lever.

Läs mer

Namn: Anna Hellberg Resa: Terränghoppning Ashford Datum: 19-26 juli 2014

Namn: Anna Hellberg Resa: Terränghoppning Ashford Datum: 19-26 juli 2014 Namn: Anna Hellberg Resa: Terränghoppning Ashford Datum: 19-26 juli 2014 1. Hur blev du mottagen vid ankomsten?: mycket bra Kommentar mottagande: - Personligt välkomnande av Will, som sköter hotellet.

Läs mer

Varför blev höstrapsskörden så stor 2012?

Varför blev höstrapsskörden så stor 2012? Varför blev höstrapsskörden så stor 2012? Vad styr skördens storlek? Störst påverkan har växtföljdsintensitet och väderlek Utpräglat sjukdomsår sänker skörden orsakas alltid av mycket nederbörd i ett givet

Läs mer

Slutrapport 2011 för projekt Bekämpning av åkertistel i ekologisk odling.

Slutrapport 2011 för projekt Bekämpning av åkertistel i ekologisk odling. Linköping 2012-01-18 Slutrapport 2011 för projekt Bekämpning av åkertistel i ekologisk odling. Delrapport: Utvecklad beståndsetablering vid radhackning på 50 cm radavstånd Sammanfattning Två försök med

Läs mer