Yara N-Sensor Ditt stöd för effektiv precisionsspridning. Lantmännen PrecisionsSupport Knud Nissen

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Yara N-Sensor Ditt stöd för effektiv precisionsspridning. Lantmännen PrecisionsSupport Knud Nissen"

Transkript

1 Yara N-Sensor Ditt stöd för effektiv precisionsspridning Lantmännen PrecisionsSupport Knud Nissen

2 N-Sensor fördelning i olika länder 2012 Antal sensorer per land den 30 juni 2012 totalt 1221 (inklusive 489 N-Sensor ALS) i 32 länder (incl. 7 ALS) (incl. 11 ALS) (incl. 6 ALS) Poland Czech Republic/ Slovakia Denmark/Sweden France Germany UK Brazil Others Europe Outside Europe (incl. 3 ALS) (ALS) 152 (incl. 27 ALS) (incl. 15 ALS) (incl. 149 ALS) (incl. 210 ALS) 576 Commercial use on farms Cereals (Europe) Canola (Europe) Maize (Europe) Potatoes (Europe) Testing and adaptation Wheat, Maize (Canada) Cotton (USA) Wheat, Corn (South America) Sugar cane (South America) Wheat, Canola (Australia, NZ)

3 N-Sensor eller N-Sensor ALS alla med samma funktion Sedan 2012 Sedan 2000 Sedan 2006 Beräkning av kvävebehovet

4 N-Sensor eller N-Sensor ALS alla med samma funktion N-Sensor passivt system behöver dagsljus timmar per dag

5 N-Sensor eller N-Sensor ALS alla med samma funktion N-Sensor N-Sensor ALS passivt system behöver dagsljus timmar per dag aktivt system egen ljus källa 24 timmar per dygn OBS igen sensor fungera med dagg på bladen

6 Spektral Respons kurva Reflektion 0.6 Synligt Ljus Inte synligt Ljus kg/ha 120 kg/ha 60 kg/ha Blå Grön Röd Fallande pga. klorofyll koncentration Stigande pga. biomass produktion 0.1 Near Infra-Red Våglängd /nm

7 Principbild av systemet

8 Rakt ner ser man både jord, stubbrester och ogräs Snett ut ser man nästa bara grönmassa

9 Gödsling Behovsanpassad kvävegödsling Spannmål Sensorn fungerar i utvecklingsstadier Från tidig bestockningsgiva i höstsäd Till huvudgiva och komplettering Proteinstyrning i maltkorn Raps Förstagivan på våren i höstraps Andragivan, stadium Absolutkalibrering i höstraps Majs Komplettering Potatis Komplettering 5 veckor efter uppkomst

10 Hopplösa områden Gödsling Omfördela av kvävet inom fältet! = 250 kg N/ha Risk för liggsäd Hög produktion Medel skörd Låg produktion Nollgödslad ruta Båda nollrutorna är från samma fält Foto: Thord Karlsson 150 kg N/ha 100 kg N/ha 100 kg N/ha 100 kg N/ha Normal kväve giva Foto: Thord Karlsson 50 kg N/ha 20 kg N/ha Nollgödslad ruta = 150 kg N/ha = 120 kg N/ha

11 Nollgödslad ruta Hopplösa områden Gödsling Omfördela av kvävet inom fältet! Minskad risk för liggsäd Hög produktion Medel skörd Låg produktion Total N (N-min + N-giva) Nollgödslad ruta Båda nollrutorna är från samma fält Foto: Thord Karlsson Foto: Thord Karlsson

12 Medelgivan är bortkastad på 13% av arealen En enda giva är alltid fel Givan sorterad efter mängd Medelgiva Medelgivan ger för mycket på 27% av arealen Medelgivan är rätt på 20% av arealen Medelgivan ger för liten på 40% av arealen

13 Möjligheter att minska kväveutlakningen genom att anpassa kvävegödslingen till variationer inom stråsädesfält Under diskussionen skriver Cecilia Nilsson I mina beräkningar, med ekonomiskt optimum 100 kg N per ha, ger fördelningarna för lätt jord en total utlakningsvinst mellan 0,5 och 3,8 kg N per ha och för leror över 40 % lerhalt blir utlakningsvinsten 0,2-1,6 kg N per ha. Det är inte så stora mängder per hektar, men om åtgärder kan genomföras på ett nationellt plan kan det resultera i stora utlakningsminskningar. Exempel på hur olika kvävegivor påverkar utlakningen då den optimala givan satts till 100 kg N/ha. (Källa: Aronsson, H, Torstensson G. Beräkningar av olika odlingsåtgärders inverkan på kväveutlakningen. Ekohydrologi 78, SLU)

14 Gödsling efter markkarta Fosfor Kalium Koppar Magnesium Kalk

15 Behovsanpassa flytgödseln efter P-AL i markkartan Och rätta till kväve givan med Yara N-Sensor Fosforvärden enligt markkartan P-AL 3,4 till 9,6 Varierad flytgödselgiva utifrån fosforbehovet i markkartan Första komplettering med Yara N-Sensor 26 april 5,3 till 28,3 M 3 nöt flytgödsel /ha 40 till 80 kg N/ha 22 maj Andra komplettering med Yara N-Sensor 20 till 40 kg N/ha 17 juni

16 Behovsanpassa bekämpningen efter biomassan Sprutning Anpassad svampbekämpning efter biomassa Tillväxtreglering Blastdödning i Potatis Sprutning

17 Sprutning Sprutning online eller efter styrfil Sprutning Karta Skanning Tidigare gjord biomassekarta Dosering i en styrfil Sprutning efter styrfil

18 Tack för er uppmärksamhet! Behovsanpassad gödsling med Yara N-Sensor ger Skördeökning 3,1 % högre skörd (enligt 186 försök) Liggsädesproblemen minskar ger enklare skörd och säkrare skördekvalitet Jämnare kvalitet och jämnare proteinhalt det blir lättare att nå önskad kvalitetsmål Gödselkostnaderna kan blir lägre 4,4 kg kväve/ha i högre kväveupptag (enligt 82 försök) Anpassad kvävegödsling minskar kväveutlakningen 1-4 kg kväve/ha i minskad utlakning beroende på jordart Anpassad fosforgödsling minskar fosforutlakningen det kan ge bättre och jämnare skördekvalitet Anpassad flytgödseln efter markkarten minskar risken att få för höga markvärden vid nästa markkarteringstillfälle

Agronomisk kalibrering

Agronomisk kalibrering Agronomisk kalibrering Vad är SN-värdet i Yara N-Sensor SN-värdet i Yara N-Sensor bygger i grunden på ett index från reflekterande ljus i färgerna Rött och När Infra Rött (NIR). Reflektion 0.6 0.5 0.4

Läs mer

Ekonomi i miljöåtgärder på en växtodlingsgård

Ekonomi i miljöåtgärder på en växtodlingsgård Februari 2013 Ekonomi i miljöåtgärder på en växtodlingsgård Bra för plånbok och miljö Sprid fosfor efter din markkarta Ny dränering betalar sig efter 30 år Testa din mineralgödselspridare! Kvävesensor

Läs mer

Växtpressen. När är det lönsamt att använda NPK? Sidan 3-4. Baltic Sea Action Plan en angelägenhet, sidan 6-7

Växtpressen. När är det lönsamt att använda NPK? Sidan 3-4. Baltic Sea Action Plan en angelägenhet, sidan 6-7 Växtpressen Nr 1 Mars 29 Årgång 38 När är det lönsamt att använda NPK? Sidan 3-4 Baltic Sea Action Plan en angelägenhet, sidan 6-7 Dela kvävegivan till höstvete, sidan 1-11 Yara 1 Ledaren Hoppas våra myndigheter

Läs mer

Växtpressen. Nya priser, justerade rekommendationer, sid 3, 4-5. Förnuftig konventionell odling är bättre än ekologisk, sid 6-8

Växtpressen. Nya priser, justerade rekommendationer, sid 3, 4-5. Förnuftig konventionell odling är bättre än ekologisk, sid 6-8 Växtpressen Nr 2 Augusti 29 Årgång 38 Nya priser, justerade rekommendationer, sid 3, 4-5 Förnuftig konventionell odling är bättre än ekologisk, sid 6-8 Kvävestrategier till höstraps på hösten, sid 1-11

Läs mer

Test av metod för heltäckande markkartering av åkermark inom Stavbofjärdens tillrinningsområde i Södertälje kommun

Test av metod för heltäckande markkartering av åkermark inom Stavbofjärdens tillrinningsområde i Södertälje kommun Test av metod för heltäckande markkartering av åkermark inom Stavbofjärdens tillrinningsområde i Södertälje kommun S O R P E T, S Ö R E N P E T T E R S S O N V Ä S T A N K Ä R R 6 1 0 7 5 V Ä S T E R L

Läs mer

GÅRDSSTRATEGI UTVECKLING AV VÄXTODLINGEN VERKTYG FÖR DEN ENSKILDA GÅRDEN

GÅRDSSTRATEGI UTVECKLING AV VÄXTODLINGEN VERKTYG FÖR DEN ENSKILDA GÅRDEN GÅRDSSTRATEGI UTVECKLING AV VÄXTODLINGEN VERKTYG FÖR DEN ENSKILDA GÅRDEN Bakgrund. Somt är nödvändigt Somt ger pengar Somt är bara intressant Somt är bra att känna till Somt hjälper en att nyttja det man

Läs mer

Program för den 36:e regionala växtodlings- och växtskyddskonferensen i Växjö 10-11 december 2008

Program för den 36:e regionala växtodlings- och växtskyddskonferensen i Växjö 10-11 december 2008 Program för den 36:e regionala växtodlings- och växtskyddskonferensen i Växjö 10-11 december 2008 Onsdagen den 10 december 2008 09.00 Välkomsthälsning/ Introduktion Dave Servin, SLU, Alnarp 1 09.05 Försöksvolymen

Läs mer

Jämförelsevärden för tolkning av växtnäringsbalanser

Jämförelsevärden för tolkning av växtnäringsbalanser Jämförelsevärden för tolkning av växtnäringsbalanser Kurskompendium om växtnäringsbalanser, miljönyckeltal, jämförelsevärden och olika sätt att tolka balanser. Janne Linder Maj 2008 Jämförelsevärden för

Läs mer

Underlag till fosformodulen (11B)

Underlag till fosformodulen (11B) Underlag till fosformodulen (11B) Inledning De senaste forskningsrönen tyder på att fosfor är det begränsande näringsämnet i Östersjön. Förlusterna från jordbruksmarken utgör ca 40 % av den totala belastningen

Läs mer

I korta drag. Växtskyddsmedel i jord- och trädgårdsbruket 2010. Användning i grödor MI 31 SM 1101

I korta drag. Växtskyddsmedel i jord- och trädgårdsbruket 2010. Användning i grödor MI 31 SM 1101 MI 31 SM 1101 Växtskyddsmedel i jord- och trädgårdsbruket 2010 Användning i grödor Plant protection products in agriculture and horticulture. Use in crops. I korta drag Stora skillnader vid användning

Läs mer

Effekten av grund jordbearbetning och halminblandning på skördenivån och höstmineraliseringen i höstvete efter höstraps

Effekten av grund jordbearbetning och halminblandning på skördenivån och höstmineraliseringen i höstvete efter höstraps Sammanfattning av SSO-projektet Stimulering av höstrapshalmens förmåga till kvävefixering i jorden efter skörden för minskning av kväveutlakningsrisken Effekten av grund jordbearbetning och halminblandning

Läs mer

Data- och informationshantering. ett växande problem

Data- och informationshantering. ett växande problem JTI-rapport Lantbruk & Industri 365 Data- och informationshantering i lantbruket ett växande problem Anna Rydberg, Johanna Olsson, Mikael Gilbertsson & Per-Anders Algerbo JTI-rapport Lantbruk & Industri

Läs mer

Riktlinjer för gödsling och kalkning. Jönköpings län 2014

Riktlinjer för gödsling och kalkning. Jönköpings län 2014 Riktlinjer för gödsling och kalkning Jönköpings län 2014 1 2 Länsstyrelsen i Jönköpings län, 2013 Växtnäringsbalans 4 Markkartering 5 Stallgödsel 6 Riktgivor för kväve (N) 9 Riktgivor för fosfor (P) och

Läs mer

gödsling med tillskottskväve under

gödsling med tillskottskväve under 1/11 Ett nytt verktyg för precisionsodling: Yara N-Sensor finlands första Yara n-sensor används i sommar såväl för olika tester som inom praktisk odling på både forskningsstationens och aktiva jordbrukares

Läs mer

Varför blev höstrapsskörden så stor 2012?

Varför blev höstrapsskörden så stor 2012? Varför blev höstrapsskörden så stor 2012? kg/ha Öster- & Västergötland Top 8 2008-2012 4800 4700 4600 4500 4400 4300 4200 Primus Abakus PR45D05 PR46W20 PR44D06 Bonanza Mascara Sherpa kr/ha Öster- & Västergötland

Läs mer

TJÄNA PENGAR SOM GRÄS?

TJÄNA PENGAR SOM GRÄS? Examensarbete inom Lantmästarprogrammet 2005:67 TJÄNA PENGAR SOM GRÄS? IS IT POSSIBLE TO MAKE MONEY ON LAWN? Martin Svedberg Examinator: Jan Larsson Sveriges lantbruksuniversitet Institutionen för JBT

Läs mer

Konsekvensbeskrivning för förslag om förbud för viss användning av växtskyddsmedel

Konsekvensbeskrivning för förslag om förbud för viss användning av växtskyddsmedel Jordbruksverket 2012-09-28 Jnr 21-7446/12 1(60) 2012-09-28 Jnr 21-7446/12 Konsekvensbeskrivning för förslag om förbud för viss användning av växtskyddsmedel Agneta Sundgren Bertil Albertsson Gunilla Berg

Läs mer

Humanurin som gödselmedel

Humanurin som gödselmedel JTI-rapport Lantbruk & Industri 278 Humanurin som gödselmedel växtnäring, spridningsteknik och miljöeffekter Human urine as fertiliser plant nutrients, application technique and environmental effects Anna

Läs mer

HÅLLBAR GRÖNSAKSODLING. med miljö- och klimathänsyn

HÅLLBAR GRÖNSAKSODLING. med miljö- och klimathänsyn HÅLLBAR GRÖNSAKSODLING ATT Balansera avkastning och kvalitet med miljö- och klimathänsyn Innehållsförteckning Den osynliga skillnaden 3 FORSKNING OCH UTVECKLING 4 FRAMTIDENS JORDBRUK 5 ODLINGSKONCEPTET

Läs mer

POTATISENS SPECIFIKA VIKT OCH KOKEGENSKAPER

POTATISENS SPECIFIKA VIKT OCH KOKEGENSKAPER Examensarbete inom Lantmästarprogrammet POTATISENS SPECIFIKA VIKT OCH KOKEGENSKAPER - MED HÄNSYN TILL ODLINGSPLATS OCH SORT Markus Göstason & Erik Olsson Handledare: Joakim Ekelöf Examinator: Sven-Erik

Läs mer

Höstraps, havre och ärter som förfrukter till höstvete inverkan på kvävedynamiken i marken och på vetets avkastning

Höstraps, havre och ärter som förfrukter till höstvete inverkan på kvävedynamiken i marken och på vetets avkastning Höstraps, havre och ärter som förfrukter till höstvete inverkan på kvävedynamiken i marken och på vetets avkastning Winter oilseed rape, oats and field peas as crops preceding winter wheat effect on nitrogen

Läs mer

RVF Utveckling 2005:10

RVF Utveckling 2005:10 Användning av biogödsel RVF Utveckling 2005:10 En rapport från BUS-projektet BUS-projektet uppföljning och utvärdering av storskaliga system för kompostering och rötning av källsorterat bioavfall Delprojekt

Läs mer

Kolhydraträkning med Animas

Kolhydraträkning med Animas Kolhydraträkning med Animas för dig som vill lära dig avancerade bolusfunktioner för optimal pumpbehandling SE-1034-140822 Krossverksgatan 5 Box 30044 20061 Limhamn Tel +46(0)40 15 54 80 Fax +46(0)40 15

Läs mer

2013:16. Åtgärder för god ekologisk status i ett jordbruksdominerat avrinningsområde. Exemplet Lillån

2013:16. Åtgärder för god ekologisk status i ett jordbruksdominerat avrinningsområde. Exemplet Lillån Vattenmyndigheten Norra Östersjöns vattendistrikt Åtgärder för god ekologisk status i ett jordbruksdominerat avrinningsområde Exemplet Lillån 2013:16 Titel: Åtgärder för god ekologisk status i ett jordbruksdominerat

Läs mer

Betor till socker eller biogas var ligger vinsten? Av Anette Bramstorp, HIR Malmöhus på uppdrag av Biogas Syd November 2010

Betor till socker eller biogas var ligger vinsten? Av Anette Bramstorp, HIR Malmöhus på uppdrag av Biogas Syd November 2010 Betor till socker eller biogas var ligger vinsten? Av Anette Bramstorp, HIR Malmöhus på uppdrag av Biogas Syd November 2010 Betor till socker eller biogas var ligger vinsten? Av Anette Bramstorp, HIR

Läs mer

Alternativa livsmedelsgrödor

Alternativa livsmedelsgrödor Alternativa livsmedelsgrödor Projektledare Erika Adolfsson Hushållningssällskapet/HS Konsult 2013 Fotografer: Sören Eriksson Solrosor bild 3 Eva Stoltz Sojaböna bild 2, 3 och 4 Henrik Bergman Hampa bild

Läs mer

Protein och fiber i rödklöver Nadeau, E.; Hallin, O.; Hansen, Hanne Helene; Arnesson, A.; Jansson, J.

Protein och fiber i rödklöver Nadeau, E.; Hallin, O.; Hansen, Hanne Helene; Arnesson, A.; Jansson, J. university of copenhagen Protein och fiber i rödklöver Nadeau, E.; Hallin, O.; Hansen, Hanne Helene; Arnesson, A.; Jansson, J. Published in: Konferensrapport Publication date: 2014 Document Version Pre-print

Läs mer

EKOLOGISK GRÖNSAKSODLING PÅ FRILAND. Arbetstidsåtgång. av Åsa Rölin

EKOLOGISK GRÖNSAKSODLING PÅ FRILAND. Arbetstidsåtgång. av Åsa Rölin EKOLOGISK GRÖNSAKSODLING PÅ FRILAND Arbetstidsåtgång av Åsa Rölin Arbetstidsåtgång Text och foto (där inget annat anges): Åsa Rölin, Hushållningssällskapet, Skaraborg Arbete är en stor kostnad i en kalkyl

Läs mer

HarvestLab torrsubstansmätare

HarvestLab torrsubstansmätare HarvestLab torrsubstansmätare HarvestLab på fältet Exakt analys av ensilaget under gång! På John Deere självgående exakthackar sitter HarvestLab sensorn på utloppsröret, där den under gång utför tusentals

Läs mer

Krav och rekommendationer. 1 januari 2014 10 mars 2015

Krav och rekommendationer. 1 januari 2014 10 mars 2015 Krav och rekommendationer 1 januari 2014 10 mars 2015 Dokumentets status... 3 Syfte... 3 Målgrupp... 3 Person och företag som utför rådgivning inom Greppa Näringen... 4 Utbildning, sakkunskap och rådgivningserfarenhet...

Läs mer