Spis. Bruksanvisning SN5300

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Spis. Bruksanvisning SN5300"

Transkript

1 Spis Bruksanvisning sn SN5300

2 Välkommen till Electrolux värld Tack för att du har valt en förstklassig produkt från Electrolux, vilken vi hoppas skall ge dig mycket nöje i framtiden.electrolux ambition är att erbjuda ett brett sortiment av produkter som kan göra livet enklare.du hittar några exempel på omslaget till denna bruksanvisning.avsätt några minuter till att läsa denna bruksanvisning så att du kan utnyttja fördelarna med din nya produkt.vi lovar att den kommer att vara överlägset användarvänlig. Lycka till! 2

3 Innehåll Säkerhet Spisen Uppackning Tillbehören Säkerhetsutrustningen Tippskyddet Kastrullskyddet Luckspärren Före första användning Rengöring av spisen Rengör tillbehören Upphetta plattorna Bränn av ugnen Manöverpanelen Kontrollamporna Platthällen Användning av hällen Rengöring av plattorna Ugnen Ugnens funktioner Praktiskt användning Rengöring och skötsel Installation Ändring av sockelhöjd och djup Nivåjustering Elektrisk anslutning Service Tekniska uppgifter Bakning tabell Grill & matlagning tabell Praktiska råd och tips Problem och åtgärder Skrotning

4 Säkerhet Utvecklingen av spisar går framåt. Du kan inte alltid använda din nya spis som den gamla. Läs därför noga igenom anvisningarna och bekanta dig med din nya spis och dess funktioner. Spisen är avsedd för normal hushållsanvändning. Tänk på att spara bruksanvisningen, som måste finnas om spisen säljs eller överlåts på annan person. Hör gärna av dig till oss om du har några synpunkter eller frågor om spisen och dess användning. Adress och telefonnummer finns under kapitel Service. Denna apparat är inte avsedd att användas av personer (inklusive barn) med nedsättningar eller begränsningar vad avser fysisk, sensorisk eller mental förmåga, eller av personer i avsaknad av erforderliga kunskaper, såvida inte användningen av apparaten sker under överinseende av en ansvarig vuxen person eller efter instruktioner från densamma. Text med en VARNINGSTRIANGEL handlar om säkerhet. LÄS DESSA TEXTER EXTRA NOGGRANT, så att du inte skadar dig själv, andra eller spisen. Barn och spisen Barn är av naturen nyfikna och intresserade av det mesta, även spisen. Vi vill för säkerhets skull betona några saker som du bör tänka på om du har barn eller besök av barn: Det måste finnas minst 40 cm avställningsyta, alternativt en vägg eller ett högskåp, på båda sidor om spisen. Se till att TIPPSKYDDET är monterat, så att spisen inte tippar framåt vid onormal belastning. Om du har KASTRULLSKYDD (som extra tillbehör) till din spis, skall det vara monterat. LUCKSPÄRREN/LUCKSPÄRRARNA skall också vara i funktion. Låt gärna barnen hjälpa till vid spisen, men lär dem att kärl, häll och ugnar blir mycket varma och behåller värmen en tid efter användning. BERÖRING KAN GE BRÄNNSKADOR! Installation Ingrepp i spisen ska utföras av BEHÖRIG FACKMAN. Arbete utfört av lekman kan försämra spisen samt leda till skada på person och/eller egendom. Spisen är tung. Kanter och hörn som du vanligtvis inte kommer i kontakt med kan vara vassa. Använd handskar vid förflyttning av spisen. TIPSKYDDET ska vara monterat, då undviker du att spisen tippar vid onormal belastning. Användning Lämna aldrig frityrkokning, smältning av fett, paraffin eller lättantändligt utan tillsyn. Vid brand, nollställ spisens vred och stäng av köksfläkten. KVÄV ELDEN MED LOCK, använd aldrig vatten. Håll dig på avstånd från ugnen när du öppnar ugnsluckan under tillagning, eller när maten är klar, så att du inte står i vägen för den ånga eller värme som kan strömma ut när du öppnar luckan. Använd endast kärl som är avsedda för platta respektive ugn. Kontrollera att spisen är avstängd när den inte används, samtliga vred ska vara nollställda. Spisen blir hett vid användning. Var försiktig i närheten av värme element, som ligger i ugnen. 4

5 Rengöring Håll plattor och ugn rena. Fett och spill osar rejält vid uppvärmnng och medför i värsta fall risk för brand. Underhåll & service Nollställ samtliga vred fore bute av trasig lampa. Service och reparationer bör utföras av ett av leverantören godkänt företag. Använd endast original reservdelar. Skrotning Förhindra olyckor med den skrotade spisen; Lossa sladden från vägguttaget och kapa den så nära spisens bakstycke som mögligt. Sätt luckspärren/luckspärrarna ur funktion. 5

6 Spisen Ventilationsöppning 2. Häll med PLATTOR 3. Manöverpanel med VRED 4. Ugn 5. Förvaringslåda 6. Sockel Spisen har hjul baktill för att underlätta förflyttning vid städning. Öppna luckan, lyft försiktigt i överkant och dra sedan ut spisen Uppackning Kontrollera att spisen är felfri och utan skador. Transportskador anmäler du omedelbart till återförsäljaren kontakta dem. Emballaget kan återvinnas. Kontakta din kommunkontor om du inte vet var du ska lämna det. Tillbehören DESSA LEVERERAS MED SPISEN: Emaljerad långpanna Emaljerad plåt (2 st.) Ungsgaller Tippskydd inkl. Monteringsdetaljer Bruksanvisning Kondensationsskydd FÖLJANDE FINNS ATT KÖPA SOM EXTRA TILLBEHÖR: Kastrullskydd inkl. Monteringsdetaljer 6

7 Säkerhetsutrustningen Se till att det finns avställningsytor, minst 40 cm breda, på båda sidor om spisen (SE BILD). En av bänkarna kan ersättas av en vägg eller ett högskåp. Barnsäkerheten ökar om du dessutom ser till att följande är monterat/i funktion: Tippskyddet Vid installation av spisen måste även tippskyddet monteras. Tippskyddet måste vara monterat, för att hindra spisen från att tippa vid onormal belastning. Tippskyddet fungerar endast när spisen är inskjuten på plats. Innan du monterar tippskyddet, skall du se till att spisen har blivit justerad till den rätta nivån, se kapitel Installation, s Rita en linje på väggen längs hällens bakre kant (SE BILD). 2. Måttuppgifter gäller för montering på vänster sida (SE BILD). Mät ut var tippskyddet ska placeras och skruva fast det i massivt material eller lämplig förstärkning. OBS! Om utrymmet mellan bänkskåpen är store än spisens bredd, måste du justera sidmåttet om du önskar centrera spisen. 3. Tänk på, om du justerat måttet, att passa in tippskyddet i hålet på spisens bakstycke när du skjuter in spisen. Kastrullskyddet (extra tillbehör) Kastrullskyddet ska vara monterat. Det gör det svårare för barn att komma åt kärl på hällen. 1. Placera skyddet på spisen. 2. Tryck skyddet över hällkanten med bakre fasten upplyftat. 3. Lås skyddet genom att trycka de främre fasten på platsen och tryck nedåt de bakre fasten. 7

8 Luckspärren Luckspärren gör det svårare för barn att öppna luckan. När du ska öppna luckan tryck ner spärren och drå ut luckan. Luckspärren hindrar öppningen av ungsluckan. Det finns ändå smala spalter omkring luckan samt mellan kontrollpanelen och luckan. Särskilt små barn kan sticka fingrarna i dessa spalter och få brännskador. Före första andvändning Rengöring av spisen Spisen rengör du enklast med hjälp av en ren trasa, varmt vatten och lite handdiskmedel direkt efter användning. ANVÄND ALDRIG SKURMEDEL ELLER ANDRA REPANDE MEDEL. Ett effektivare rengöring kan på några fall vara på plats. Tänk på att tippskyddet inte fungerar när du dragit ur spisen för att göra rent bakom den. Rengör tillbehören Diska plåt, långpanna m.m. i varmt vatten och handdiskmedel. Skölj och torka torrt. Upphetta plattorna Plattorna är förbehandlande med ett rostskyddsmedel, som faster bättre om du upphettar plattorna före andvändning. - Värm upp en platta i taget på högsta effekt i max. fem minuter. Plattan blir mycket het. Håll därför spisen under uppsikt så att ingen kommer till skada. Låt rök och os utvecklas när rester av lösningsmedlet förångas. Bränn inte av ugnen förrän du är klar med plattorna. Kondens Det är fullt normalt att det ibland bildas kondens vid tillagning och bakning i spisen. Var försiktig då ugnsluckan öppnas. Stå inte för nära luckan och öppna först luckan en aning innan den öppnas helt för att släppa ut kondens som bildats. Mängden av kondens kan minimiseras genom följande åtgärder: - Om maträtten innehåller mycket fukt t.ex en gryta bör lock användas. Förvärm ugnen under minuter innan tillagning, stekning eller bakning sker. 8

9 Bränn av ugnen Håll barn under uppsikt! Spisen blir mycket varm. Innan du använder ugnen för första gången, måste du bränna av den. Kontrollera, att ugnen är tom. Gör så här: 1. Sätt på över/undervärme samt maximal temperatur. Ugnsluckan skall vara stängd. 2. Vädra i köket. Stäng av ugnen när lukt och rökutveckling upphört. 3. Torka av ugn, lucka och stegar med varmt vatten och handdiskmedel. Torka torrt. Manöverpanelen 4 a 4 b Vred till PLATTOR 2. Termostatvred UGNEN 3. Funktionsvred UGNEN 4.a Termostatens kontrollampa UGNEN 4.b Kontrollampa SPISEN Kontrollamporna Kontrollamporna är av glimlampetyp och har normalt lång livslängd. Om de slutar fungera, kontakta service. 9

10 Platthällen Hällen har tre gjutjärnsplattor. Eventuella snabbplattor är märkta med en röd prick och har överhettningsskydd. Ø 180 mm Ø 220 mm Användning av hällen Ø 145 mm Lämna aldrig frityrkokning, smältning av fett, paraffin eller annat lättantändligt utan tillsyn. Vid eventuell brand, nollställ spisens vred och stäng av köksfläkten. KVÄV ELDEN MED LOCK, Använd aldrig vatten. Plattorna har vred med fasta lägen från 0-6, där 6 ger den högsta värmen. Samtliga vred kan vridas både med- och moturs. Val av vredläge beror på dina kärl samt vad och hur mycket du ska tillaga. Efter en tid lär du dig att välja rätt inställning. Spisens röda kontrollampa tänds när du sätter på en platta. Kokning Vanligtvis kokar du upp på högsta läget för att sedan vidarekoka på en lägre inställning. Ljudet eller storleken på vattenbubblorna kan hjälpa dig att välja rätt läge: SVAG VÄRME: Sjudande vatten. Lämpligt för vidarekokning av ris, fisk, samt grönsaker som t.ex. sockerärter och broccoli. MEDEL VÄRME: Småkokande vatten. Lämpligt för det mesta som ska kokas t.ex. kött, rotfrukter och vidarekokning av potatis. STARK VÄRME : Ljudet tystnar innan vattnet börjar bubbla kraftigt. Lämpligt för uppkokning av vatten till pasta och ris. Ställ sedan in önskat läge för vidarekokning. 10

11 Stekning Vid stekning blir resultatet bäst, om maten inte är kylskåpskall och täcker högst 2/3 av stekpannans botten. Lägg margarinet/smöret i stekpannan och ställ in ett läge på vredet. Det är viktigt att fettet har rätt färg (temperatur) när du börjar steka för att du ska få ett bra resultat. Tryck en ljus stekspade mot botten så ser du lätt fettets färg. SVAGT BRYNT FETT: Lämpligt för t.ex. lök, rå potatis, kotletter och biffar, samt hel fisk. BRYNT FETT: Lämpligt för det mesta: pannkakor, färsrätter, korv, tuna fiskfiléer, grytbitar osv. KRAFTIGT BRYNT FETT: Lämpligt för tuna köttskivor. Var försiktig, fettet blir lätt bränt. Val av kastrull/stekpanna För att spara tid och därmed energi ska kastrullens/stekpannans botten: täcka plattan helt. Med en för liten botten bränner dessutom överkok lätt fast på plattan. vara slät. vara plan. En botten som buktar för mycket utåt eller inåt ger förlängda uppvärmningstider. När du ska köpa ny kastrull är det lämpligt att välja en rostfri model med sandwichbotten, dvs. en stabil botten med lager av olika metaller. 11

12 Spara energi! Använd lock och du halverar energiåtgången (jfr med utan lock). Använd kärl med plan botten och spar 25% energi (jfr med utan lock). Se till att plattan är ren och torr. Smuts och vätska försämrar värmeöverföringen mellan kärl och platta. Stäng av plattan och låt maten bli fårdig på eftervärmen. Ång- och tryckkokning spar också energi.. Rengöring av plattorna Låt inte överkok bränna fast utan ta bort det med en gang. Smuts försämrar värmeöverföringen mellan platta och kärl. Rengöring och rostskyddsbehandling 1. Rengör plattorna grundligt med stålull, typ Svinto. Skölj bort allt lödder och torka tort med hushållspapper. 2. Stryk ut ett jämnt lager rostskyddsmedel på den torra och kalla plattan. Medlet finns att köpa hos auktoriserad service. 3. Bränn därefter in rostskyddet genom att värma upp plattan på högsta temperatur i max. fem minuter. Lätt rök och os utvecklas då rester av lösningsmedel förångas. 4. Ev. färg på händerna och emaljen, när den kallnat, tar du bort med lacknafta. 12

13 Ugnen Ugnen har löstagbara ungsstegar med fyra falser. Vilken falsnivå som är lämplig att använda för olika funktioner och temperaturer, kan du se i tabellerna för bakning och matlagning i slutet av bruksanvisningen. Snabbstart Grill- och bottenelement inkopplade. Det tar ca 9-10 minuter att värma upp ugnen till 200 C. Kan även användas vid gratinering. Praktisk användning Lägg aldrig aluminiumfolie, långpanna eller plat direkt på ungsbotten. Hindras undervärmen kan emaljen skadas på grund av överhettning. Ugnen blir varm under användning, HÅLL BARN UNDER UPPSIKT. Ugnens funktioner För samtliga funktioner gäller att den gula kontrollampan på manöverpanelen lyser under uppvärmning och slocknar vid uppnådd temperatur (tänds och släcks när termostaten slår till och från). För att välja ugnsfunktion vrider du funktionsvredet till symbolen för önskad funktion (se nedan). UGNEN HAR FÖLJANDE FUNKTIONER Belysning Ugnsbelysningen tänds automatiskt vid samtliga inställningar. Du kan även ha enbart belysningen på, utan att någon av de andra funktionerna är igång. Över/undervärme Tak- och bottenelement är inkopplade. Övervärme Takelement inkopplat. Undervärme Bottenelement inkopplat. Grill Grill- och takelement inkopplade. Vid temperaturväxlingar och/eller ojämn placering av t.ex. pizza på en plåt finns det risk att den slår sig (blir skev). Plåten återgår till sin ursprungliga form när den kallnar. Hur skall du tillämpa de olika funktionerna när du använder ugnen? Här nedan får du praktiska råd och tips på hur du bäst utnyttjar ugnens olika funktioner för olika typer av matlagning: Bakning Prova mjuka kakor med en provsticka ca fem minuter fore full tid. Du har då möglighet att förkorta/förlänga gräddningstiden. Resultatet kan påverkas av recept, formars material, färg, form och storlek. ÖVER/UNDERVÄRME ger jämn färgsättning. 13

14 Matlagning ÖVER/UNDERVÄRME är normalt som bäst när du lagar mat med ett fals. Följ tabellrekommendationerna. Stekning Att steka i ugn är bekvämt och praktiskt. Stekar av nötkött, som rostbiff och innanlår, blir saftigast om de tillagas i 125 C ugnsvärme, men tar lite längre tid än vid högre ugnstemperatur. Välj en ugnsäker form med låg kant där steken précis får plats, så undviker du att skyn torkar in. Vid ugnsbakning av julskinka bildas det ofta mycket spad. Använd därför ett stort stekfat eller ungsgallret och därunder en långpanna. Slå i litet vatten till pannan, det hindrar fettet att fastbrinna. Grillning Viktigt! Vid denna funktion får inställd temperatur vara max 230 C. Storleken, marmoreringen (insprängt fett), formen, mängden och temperaturen på det som du ska grilla inverkar på tiden och resultatet. Fisk och ljust kött (fågel, kalv och gris) blir inte lika lätt färgsatt som mörkt kött (nöt och vilt). Grilloja och/eller grillkryddor ger bättre färg, men ökar risken för bränd yta. Grillresultatet blir bäst om det som ska grillas inte tas direkt från kylskåpet. Torka av och lägg det på ugnsgallret och krydda efter önskemål. Placera en långpanna, gärna folieklädd, under gallret för att samla upp fettstänk m.m. fläskkotletter, biffar, fiskfiléer o.d. placeras högt upp i ugnen medan t.ex. tjocka revbensspjäll placeras i nedre delen av ugnen. Ställ funktionsvredet på och termostatvredet på önskad temperatur. Börja grilla efter 3-5 minuters prevärmning. Passa noga och vänd minst en gang under tiden. En för lång grilltid ger torr, tråkig och i värsta fall bränd mat.ugnsluckan ska vara stängd vid grillning. Snabbstart (Gratinering) Utmärkt vid färgsättning av gratänger och varma smörgåsar. Den här funktionen kan du även använda för snabbuppvärmning av ugnen till inställd temperatur. När ugnen kommit upp i den valda temperaturen väljer du önskad funktion. Det tar ca 8 minuter att värma upp ugnen till 200 C. Men, ingen regel utan undantag, undvik snabbuppvärmning om du ska grädda småkakor eller maränger. 14

15 Rengöring och skötsel Håll ugn ren. Fett och spill osar rejält vid uppvärmning och medför i värsta fall risk för brand. Nollställ samtliga vred före rengöring. Kontrollera, att ugnen är svalnat innan du börjar. Rengöringsmedel Kontrollera, att rengöringsmedel är avsedd för ungsrengöring. Använd INTE rengöringsmedel som innehåller blekmedel, det kan bli skador i emaljen. Det är förbjudet att rengöra ugnen med en ångstrålespruta. Använd aldrig skurmedel eller andra repande medel. 4. När ugnen svalnat tvättas den med rent vatten, ev. kan du behöva gnida försiktigt med tvålull. Torka torrt. Ugnstillbehören 1. Skruva ur skruvarna (A), ta ut stegen. Diska stegen och galler för hand eller i diskmaskin. Om de är rejält smutsiga, lägg dem i blöt innan de rengörs med. t.ex. tvålull. 2. Återmontera delar i motsatt ordning. Plåtar och långpanna torkas av med hushållpapper och kan vid behov diskas för hand. Fastbrända fläckar tas bort med en bakplåtsskrapa. Rengöring av yttre delen Använd rengöringsmedel som inte innehåller skurmedel; undvika skrapande hjälpmedel, som stålull osv. Torka av manöverpanelen, ugnsluckan och luckans tätning med varmt vatten och rengöringsmedel. Ugnen Rengör emaljerad ugnen när den är litet varm ännu. Torka av ugnen efter användning med varmt vatten och handdiskmedel. GÖR SÅ HÄR OM UGNEN ÄR MYCKET SMUTSIG: 1. Spill eller överkok som sitter fast, lossar du men t.ex. en stekspade. Byte av ugnslampa Innan du byter ungslampan: Nollställ alla vred! 1. Ställ en trasa på botten av ugnen. 2. Skruva moturs av skyddglaset och rengör det. 3. Sätt i en ny ugnslampa märkt 25 W, 230V, 300 C. 4. Återmontera skyddglaset. 5. Ta ut trasan. 2. Stryk med en svamp ut såpa i ugnen. 3. Stäng luckan. Sätt ugnen på 100 C och över/undervärme i ca 10 minuter. 15

16 Ugnslucka Det går att ta bort ugnluckan för att kunna rengöra den. Demontering av ugnsluckan 1. Öppna ugnsluckan helt och hållet. 2. Fäll upp spärren på båda gångjärnen (1) helt och hållet. 3. Stäng ugnsluckan till ungefär ¾, alltså förbi motståndet (2). 4. Ta tag i luckan med båda händerna på sidorna. Dra luckan ut (varning: den är tung!) från ugnen (3). Montering av ugnsluckan 1. Ta tag i luckan med båda händerna från hantagssidan sett. 2. Håll luckan i cirka 60 vinkel. 3. Skjut in gångjärnen så långt som möjligt i de båda urtagen samtidigt till höger och vänster nedtill på ugnen (1). 4. Lyft upp luckan till motståndet (2) och öppna den helt och hållet (3). 5. Fäll tillbaka spärren på båda gångjärnen till sina ursprungliga lägen (4). 6. Stäng ugnsluckan. Förvaringslådan Förvaringslådan blir het, om ugnen är i bruk under längre tid. Förvara inte värmekänsligt materialer t.ex plåstpåsar, bakdukar inne i förvaringslådan. 1. Ta tag i lådan (se bild) och dra ut den. 2. Dra ut den till stopp, lyft lätt uppåt och lådan går fri från spärren i bakkanten och dra ut lådan helt. 3. Efter rengöring sätt lådan tillbaka som motsatta ordning. Ovanför förvaringslådan finns det stöden, för att förvara långpannan. Kondensationsskyddet används för att samla kondensationsvattnet som bildas när ugnen används. Efter varje användning skall kondensationssyddet rengöras. 16

17 Ingrepp i spisen ska utföras av BEHÖRIG FACKMAN. Spisen är tung. Kanter och horn, som du vanligtvis inte kommer i kontakt med, kan vara vassa. ANVÄND HANDSKAR vid förflytting av spisen Stämmer spisens mått överens med övrig köksinredning? Mät arbersbänkens höjd från golvet till bänkens ovansida och sockeldjupet från väggen till sockelns framkant (SE BILD). Spisen kan även installeras med en vägg eller ett högskåp på den ena sidan och en avställningsyta på den andra Vid leverans är spisen anpassad till en bänkhöjd på 90 cm och ett sockeldjup på 50 cm. Du kan ändra höjd och djup på sockeln så att spisen passar till en bänkhöjd på 85, 88 eller 88 cm och ett sockeldjup på 49, 50, 51 eller 52 cm (se bild). Se till att spisens kabel inte kommer i kläm vid förflyttning av spisen. Ändring av sockelhöjd och -djup Om du vill ändra båda måtten så bör du göra det samtidigt. Men läs först igenom samtliga punkter här nedan innan du börjar. 1. Lägg ned spisen försiktigt. Använd t.ex. frigolit från emballaget som skydd mellan golv och spis. 2. För att ändra sockeldjup skruva ur skruvar A (2 skruvar) och skruva ur skruvar B (2 skruvar), se bild. 3. Haka fast sockeln i önskad djup läge (SE BILD). 4. Skruva åter i skruvar A och B. 17

18 5. För att ändra spisens höjden, skruva ur skruven C (1 skruv) sockelns bak mitten. Skruva ur skruvar D (4 skruvar, SE BILD). 6. Haka fast sockeln till önskad höjd, 90, 88 or 85 cm (SE BILD). 7. Skruva åter skruvarna C och D. Nivåjustering Spisen måste stå plant för att t.ex. fettet ska fördelar sig jämnt i stekpannan. Om du vill kontrollera att spisen står plant placerar du ett vattenpass på hällramen, först på ramens vänstra eller högra sida därefter på dess framsida. Vid behov kan du från sockelns framsida sänka respective höje spisens hjul och fötter. Använd en kryssmejsel för att justera de bakre hjulen och en polygrip till de främre fötterna. Elektisk anslutning Ingrepp i spisen ska utföras av BEHÖRIG FACKMAN. Arbete utfört av lekman kan försämra spisen samt leda till skada på person och/eller egendom. Inkopplingsalternativ för spisen framgår av skylten på bakstycket. Anslutningseffekt och spänning finns angivet på dataskylten. Spis i 400V är försedd med kabel och perilexdon. Spis i 230 V levereras utan kabel. PNC Inkoppling 400V ~ 230/400V 3N ~ 230V 1N ~ Elementspänning 400 V 230 V 230 V Kabel / don 4 ledare + Perilex Lev. utan kabel Lev. utan kabel Inkopplingsanvisning på plinten L1 L2 L3 L1 L2 L3 N L1 N PE 18

19 Konsumentköp EHL Ingrepp i spisen ska utföras av BEHÖRIG FACKMAN. Arbete utfört av lekman kan leda till skada på person och/eller egendom samt försämra spisen. Problem med spisen? Vi rekommenderar att du läser bruksanvisningen, speciellt. Det kan löna sig. Reklamation Vid försäljning till konsument i Sverige gäller den svenska konsumentlagstiftningen. Kom ihåg att spara kvittot för eventuell reklamation. Konsumentkontakt Har du frågor angående produktens funktion eller användning ber vi dig att kontakta vår konsumentkontakt på tel eller via på vår hemsida Innan du beställer service, kontrollera först om du kan avhjälpa felet själv. Här i bruksanvisningen finns en tabell, som beskriver enklare fel och hur man kan åtgärda dem. Observera, elektriska fel skall alltid åtgärdas av certifierad elektriker. Innan du kontaktar service, skriv upp följande enligt dataskylten: Modellbeteckning Produktnummer Serienummer Inköpsdatum Hur och när uppträder felet? Service och reservdelar Vill du beställa service, installation eller reservdelar ber vi dig kontakta Electrolux Service på tel eller via vår hemsida på Du kan även söka hjälp via din återförsäljare. Adressen till din närmaste servicestation finner du via eller Gula Sidorna under rubrik Hushållsutrustning, vitvaror service. 19

20 Tekniska uppgifter Med reservation för ändringar. Denna apparat uppfyller kraven i EG-direktiv 89/336/EEC och 73/23/EEC IEC klass:y. SN5300 Bredd (mm): Höjd (mm): Djup (mm): Ugnsvolym (liter): Total effekt 230V-spis (W): 400V-spis (W): PLATTORNA Främre högra: Bakre högra: Främre vänstra: STORLEK (mm) /880/ EFFEKT (W) ENERGIKLASS ENERGIFÖRBRUKNING Konventionell (kwh) Varmluft (kwh) TILLAGNINGSTID STANDARDLAST Konventionell (min) Varmluft (min) YTA PÅ BAKPLÅTEN (cm 2 ) - B 0, Vid märkning av energieffektivitetsklass har läge konventionell används KONTROLLAMPORNA är av glimlampetyp UGNSLAMPAN: E-14 sockel, märkt 230V, 25W och 300ºC. 20

21 Tabeller Bakning Över/undervärme Typ av bakverk Placering fals Temperatur 0 C Tid i minuter Mjuka kakor Tunga kakor, fruktkakor Kakor med lite fett Tårtbotten ) Långpannekakor ) Muffins, tunga ) Muffins, lätta ) Rulltårta ) 6-8 Småkakor Mördegskakor ) Pepparkakor ) 8-12 Smördegskakor ) Maränger Matbröd Formbröd ) Lätta limpor ) Tunga limpor Tekakor ) Portionsbröd ) Vetebröd Bullar/snäckor ) 8-12 Längder,kransar ) Ugnsrätter Pizza Potatisgratäng Äggstanning ) Sufflér ) Ugnspannkaka Kokning av fisk utan folie Kokning av fisk med folie ) förvärm ugnen 21

22 Stektabell Över/undervärme Innertemp. i kött C Ca.tid, min för 1 kg Kött Fals Temp. C Rostbiff, blodig Rostbiff/ nötstek, röd Rostbiff/nötstek, rosa Nötstek, genomstekt Skinkstek Karré med ben Revbenspjäll, tjocka Rimmad skinka i folie Lamm/kalvstek, rosa Lamm/kalvstek, genomstekt Köttfärslimpa Fågel Hel kyckling Kyckling/kalkonbröst, filé Kalkon, hel eller halv Anka Gås Grillning Tabell Ställning på falsen C Tid min. Toast ) 3-5 Kyckling, Halv Revbensspjäll

23 Praktiska råd och tips Problem Orsak Åtgärd Mat/vetebröd, mjuka kakor blir platta. Mat/vetebröd, mjuka kakor blir torra. Bakverk/maträtter blir för mörka. Bakverk/maträtter blir ljusa. För låg temperatur i ugnen gör att bakverket jäser upp och sedan sjunker ner och blir platt. Mat/vetebrödsdegar har inte jäst rätt. För lång jäsning efter utbakning ger ett platt resultat. Mat/vetebrödsdegar ska jäsa dragfritt i rumstemperatur. Vid ett lätt tryck på degen ska fördjupningen gå tillbaka. För lite jäst eller bakpulver. För varm fett/vätskeblandning förstör jästens verkan. För liten vätskemängd, för mycket mjöl eller fel mjölsort kan ge torrt bröd. För låg temperatur i ugnen gör att bakverket får stå inne för länge för att bli färdigt och blir därmed torrt. Vid för hög temperatur i ugnen blir bakverk/maträtter för mörka innan de är färdiga. För hög placering i ugnen vid över/undervärme ger för mycket övervärme, motsatt effekt vid för låg placering. Snabbstart är inkopplad. Aluminiumfolie, plåt eller långpanna i ugnens botten hindrar undervärmen. Ljusa bakformar ger ljusare kakor än mörka formar. Kontrollera inställd temperatur mot recommendation i tabell eller recept. Kontrollera jästtiden mot receptets rekommendation. Kontrollera i receptet att du tagit rätt mängd. Rätt temperatur på vätskan är 37 för färsk jäst, för torrjäst se anvisning på förpackning. Kontrollera i receptet att du tagit rätt mjölsort och rätt mängd mjöl/vätska. Kontrollera att du ställt in rätt temperatur. Kontrollera att du ställt in rätt temperatur. Kontrollera i tabell eller recept att du valt rätt placering. Kontrollera att du ställt om funktionsvredet till önskad funktion. Se till att du inte har något i botten på ugnen. Byt ev. till mörkare formar. 23

24 Problem och åtgärder Gör aldrig ingrepp i spisen som kan skada person eller produkt. Här nedan får du förslag på vad du själv får och kan göra vid problem. Om du behöver hjälp kontakta service. Problem Spisen får ingen ström Orsak/Åtgärd Kontrollera följande: att SÄKRINGEN/SÄKRINGARNA är hel/hela att ev. STICKPROPP är ordentligt insatt Det tar lång tid att koka/steka Kontrollera att du valt ett lämpligt kärl med god värmeledningsförmåga Ugnsbelysningen fungerar inte Byt trasiga lampa Skrotning 1 Lossa spisen från vägguttaget. 2 Kapa sladden så nära bakstycket som möjligt. 3 Sätt luckspärren ur funktion, för att förhindra att barn blir inlåsta i ugnen. Kontakta ditt kommunkontor för information om var du kan lämna din spis. 24

25 Symbolen på produkten eller emballaget anger att produkten inte får hanteras som hushållsavfall. Den skall i stället lämnas in på uppsamlingsplats för återvinning av el- och elektronikkomponenter. Genom att säkerställa att produkten hanteras på rätt sätt bidrar du till att förebygga eventuellt negativa miljö- och hälsoeffekter som kan uppstå om produkten kasseras som vanligt avfall. För ytterligare upplysningar om återvinning bör du kontakta lokala myndigheter eller sophämtningstjänst eller affären där du köpte varan. Garanti/Kundtjänst Sverige Vid försäljning till konsument i Sverige gäller den svenska konsument-lagstiftningen. Kom ihåg att spara kvittot för eventuell reklamation. Har du frågor angående produktens funktion eller användning ber vi dig att kontakta vår konsumentkontakt på tel eller via på vår hemsida Service och reservdelar Vill du beställa service, installation eller reservdelar ber vi dig kontakta Electrolux Service på tel eller via vår hemsida på Du kan även söka hjälp via din återförsäljare. Adressen till din närmaste servicestation finner du på vår hemsida eller Gula sidorna under rubrik Hushållsutrustning, vitvaror och service. Innan du beställer service, kontrollera först om du kan avhjälpa felet själv. Här i bruksanvisningen finns en tabell, som beskriver enklare fel och hur man kan åtgärda dem. Observera, elektriska fel skall alltid åtgärdas av certifierad elektriker. Innan du kontaktar service, skriv upp följande enligt dataskylten: Modellbeteckning... Produktnummer... Serienummer... Inköpsdatum... Hur och när uppträder felet? 25

26 Service och reservdelar (gäller i Finland) Alla servicearbeten, reservdelsbeställingar och eventuella reparationer får utföras endast av ett auktoriserat serviceföretag. Information om det närmaste auktoriserade serviceföretaget får du från numret (0,16 /min+lna), * eller telefonkatalogens gula sidor hushållsapparatservice. För att säkra maskinens klanderfria funktion skall man vid reparationer använda endast originala reservdelar. När du beställer service eller reservdelar bör du veta produktnummer och modellbeteckning som står på dataskylten. Skriv upp dem här så har du dem tillhands när du behöver dem. Mod:... Prod. Nr:... Ser. Nr:... Inköpsdatum:... Garanti i Finland Produktens garantitid kan definieras separate. Finns det ingen definierad garantitid, har produkten garanti enligt den gällande lagstiftningen och de lokala bestämmelserna. Garantivillkoren uppfyller branchens allmänna villkor enligt den gällande lagstiftningen. Spara inköpsvittot som verifikation för inköpsdatumet, som avgör garantitidens början. Kostnaderna kan debiteras även under tid som omfattas av kostnadsfri service -vid onödigt servicebesök. -om tillverkarens anvisningarna för installation, användning och skötsel inteföljts Konsumentrådgivare i Finland Vid eventuella tekniska problem eller om du har frågor angående maskinens funktion eller användning, ber vi dig ringa vår konsumentrådgivare, tel (0,16 /min+lna). Konsumentrådgivaren kan också kontaktas via elektronisk post, adress 26

27 Symbolen på produkten eller emballaget anger att produkten inte får hanteras som hushållsavfall. Den skall i stället lämnas in på uppsamlingsplats för återvinning av el- och elektronikkomponenter. Genom att säkerställa att produkten hanteras på rätt sätt bidrar du till att förebygga eventuellt negativa miljö- och hälsoeffekter som kan uppstå om produkten kasseras som vanligt avfall. För ytterligare upplysningar om återvinning bör du kontakta lokala myndigheter eller sophämtningstjänst eller affären där du köpte varan. Garanti/Kundtjänst Sverige Vid försäljning till konsument i Sverige gäller den svenska konsument-lagstiftningen. Kom ihåg att spara kvittot för eventuell reklamation. Har du frågor angående produktens funktion eller användning ber vi dig att kontakta vår konsumentkontakt på tel eller via på vår hemsida Service och reservdelar Vill du beställa service, installation eller reservdelar ber vi dig kontakta Electrolux Service på tel eller via vår hemsida på Du kan även söka hjälp via din återförsäljare. Adressen till din närmaste servicestation finner du på vår hemsida eller Gula sidorna under rubrik Hushållsutrustning, vitvaror och service. Innan du beställer service, kontrollera först om du kan avhjälpa felet själv. Här i bruksanvisningen finns en tabell, som beskriver enklare fel och hur man kan åtgärda dem. Observera, elektriska fel skall alltid åtgärdas av certifierad elektriker. Innan du kontaktar service, skriv upp följande enligt dataskylten: Modellbeteckning... Produktnummer... Serienummer... Inköpsdatum... Hur och när uppträder felet? 25

28 Europa-Garanti För denna apparat gäller Electrolux garanti i alla de länder som är förtecknade nedan, under den period som anges i garantibeviset eller enligt respektive lands lagar. Om du flyttar från något av dessa länder till ett annat av de länder som är förtecknade nedan följer garantin med apparaten under följande förutsättningar: Garantin för apparaten börjar gälla från det datum då den inköptes vilket bevisas av ett gällande inköpsdokument som har utfärdats av försäljaren. Garantin gäller för samma period och i samma omfattning för material och arbete som gäller för denna typ av apparat eller produktgrupp i det land du har flyttat till. Garantin är personlig för den som köpte apparaten och kan inte överföras till en annan användare. Apparaten har installerats och använts enligt Electrolux instruktioner och att den har använts för hushållsbruk, dvs den har inte använts för kommersiella ändamål. Apparaten har installerats enligt alla gällande bestämmelser i det nya landet. Bestämmelserna i denna Europa-garanti påverkar inte dina rättigheter enligt gällande lagar i respektive land. 27

29 Albania Rr. Pjeter Bogdani Nr. 7 Tirane Belgique/België/Belgien Bergensesteenweg 719, 1502 Lembeek Česká republika Budějovická 3, Praha 4, Danmark Sjællandsgade 2, 7000 Fredericia Deutschland Muggenhofer Str. 135, Nürnberg Eesti Pärnu mnt. 153, Tallinn España Carretera M-300, Km. 29,900 Alcalá de Henares Madrid France Great Britain Addington Way, Luton, Bedfordshire LU4 9QQ Hellas , Limnou Str., Thessaloniki Hrvatska Slavonska avenija 3, Zagreb Ireland Long Mile Road Dublin 12 Italia +39 (0) C.so Lino Zanussi, Porcia (PN) Latvija Kr. Barona iela 130/2, LV-1012, Riga Lietuva Ozo 10A, LT Vilnius Luxembourg Rue de Bitbourg, 7, L-1273 Hamm Magyarország H-1142 Budapest XIV, Erzsébet királyné útja 87 Nederland Vennootsweg 1, 2404 CG - Alphen aan den Rijn Norge Risløkkvn. 2, 0508 Oslo Österreich Herziggasse 9, 1230 Wien Polska ul. Kolejowa 5/7, Warszawa 29

30 Portugal Quinta da Fonte - Edificio Gonçalves Zarco - Q Paço de Arcos Romania Str. Garii Progresului 2, S4, RO Schweiz - Suisse - Svizzera Industriestrasse 10, CH-5506 Mägenwil Slovenija Gerbičeva ulica 98, 1000 Ljubljana Slovensko Electrolux Slovakia s.r.o., Electrolux Domáce spotrebiče SK, Seberíniho 1, Bratislava Suomi Sverige +46 (0) Electrolux Service, S:t Göransgatan 143, S Stockholm Türkiye Tarlabaşı caddesi no : 35 Taksim İstanbul Россия Москва, Олимпийский проспект, 16, БЦ "Олимпик" 30

31 31

32 Subject to change without notice

spis BRUKSANVISNING EKE 5100 821 05 01-02

spis BRUKSANVISNING EKE 5100 821 05 01-02 spis BRUKSANVISNING EKE 5100 821 05 01-02 S Innehåll Innehåll Säkerhet... 3 Spisen... 4 Uppackning... 4 Tillbehören... 4 Säkerhetsutrustningen... 5 Tippskyddet... 5 Kastrullskyddet... 5 Luckspärren...

Läs mer

Bruksanvisning. Spis EKC510100W

Bruksanvisning. Spis EKC510100W Bruksanvisning Spis EKC510100W 3 Välkommen till Electrolux värld Tack för att du har valt en förstklassig produkt från Electrolux, vilken vi hoppas skall ge dig mycket nöje i framtiden.electrolux ambition

Läs mer

bruksanvisning Spis EKC60052 / EKC70052

bruksanvisning Spis EKC60052 / EKC70052 bruksanvisning Spis EKC60052 / EKC70052 Välkommen till Electrolux! Du har valt en högklassig produkt från Electrolux som vi lovar kommer att göra livet lite enklare för dig! Du får lite mer tid över till

Läs mer

Din manual HUSQVARNA QSG7042-1W http://sv.yourpdfguides.com/dref/836335

Din manual HUSQVARNA QSG7042-1W http://sv.yourpdfguides.com/dref/836335 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information, specifikationer,

Läs mer

Din manual HUSQVARNA QSG7043W http://sv.yourpdfguides.com/dref/836338

Din manual HUSQVARNA QSG7043W http://sv.yourpdfguides.com/dref/836338 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information, specifikationer,

Läs mer

Din manual HUSQVARNA QSG7135W 230V http://sv.yourpdfguides.com/dref/836382

Din manual HUSQVARNA QSG7135W 230V http://sv.yourpdfguides.com/dref/836382 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information, specifikationer,

Läs mer

Din manual HUSQVARNA QSGTE7110X 400V http://sv.yourpdfguides.com/dref/836012

Din manual HUSQVARNA QSGTE7110X 400V http://sv.yourpdfguides.com/dref/836012 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information, specifikationer,

Läs mer

Din manual HUSQVARNA QSG7135X 400V http://sv.yourpdfguides.com/dref/836390

Din manual HUSQVARNA QSG7135X 400V http://sv.yourpdfguides.com/dref/836390 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information, specifikationer,

Läs mer

SÄKERHETSANVISNINGAR CC9632

SÄKERHETSANVISNINGAR CC9632 CC9632 Kära kund, Tack för att du har valt den här valitetsprodukten från ASKO. Vi hoppas att den kommer att motsvara dina förväntningar och uppfylla dina behov under mĺnga år framöver. Skandinavisk design

Läs mer

För din säkerhet SVENSKA. Vägledning till användning av bruksanvisningen. När produkten används. Om installation, rengöring och underhåll

För din säkerhet SVENSKA. Vägledning till användning av bruksanvisningen. När produkten används. Om installation, rengöring och underhåll SVENSKA För din säkerhet Dessa varningar är till för allas säkerhet. Du MÅSTE läsa dem noggrant innan du installerar eller använder produkten. Det är mycket viktigt att bruksanvisningen hålls tillgänglig

Läs mer

brugsanvisning bruksanvisning käyttöohje

brugsanvisning bruksanvisning käyttöohje brugsanvisning bruksanvisning käyttöohje Glaskeramiskkogezone Glaskeramikhäll Keraaminen keittotaso EHS60020X EHS60020K 24 electrolux Välkommen till Electrolux värld Tack för att du har valt en förstklassig

Läs mer

Bruksanvisning. Glaskeramikhäll QHC745X 822 930 045-B-191205-02

Bruksanvisning. Glaskeramikhäll QHC745X 822 930 045-B-191205-02 Bruksanvisning s Glaskeramikhäll QHC745X 822 930 045-B-191205-02 Bästa kund, läs igenom bruksanvisningen noga och spara den för senare behov. Lämna över bruksanvisningen till en eventuell ny ägare av produkten.

Läs mer

Din manual AEG-ELECTROLUX B1100-EW http://sv.yourpdfguides.com/dref/602796

Din manual AEG-ELECTROLUX B1100-EW http://sv.yourpdfguides.com/dref/602796 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för AEG- ELECTROLUX B1100-EW. Du hittar svar på alla dina frågor i AEG-ELECTROLUX B1100-EW

Läs mer

bruksanvisning Spis EKD60053

bruksanvisning Spis EKD60053 bruksanvisning Spis EKD60053 2 electrolux Electrolux. Thinking of you. Ta del av våra tankegångar på www.electrolux.com Innehåll Säkerhetsinstruktioner 2 Beskrivning av produkten 4 Före första användning

Läs mer

SP 52 E / SP 54 E, SP 52 ES / SP 54 ES SP 552 E / SP 554 E, SP 62 E / SP 64 E SP 72 E / SP 74 E, SP 64 ET, SP 74 ET. Bäste Cylindakund!

SP 52 E / SP 54 E, SP 52 ES / SP 54 ES SP 552 E / SP 554 E, SP 62 E / SP 64 E SP 72 E / SP 74 E, SP 64 ET, SP 74 ET. Bäste Cylindakund! SP 52 E / SP 54 E, SP 52 ES / SP 54 ES SP 552 E / SP 554 E, SP 62 E / SP 64 E SP 72 E / SP 74 E, SP 64 ET, SP 74 ET Bäste Cylindakund! Tack för att du valt Cylinda. För att få största möjliga nytta av

Läs mer

BRUKSANVISNING EEH 600.0. i monteringanvisningar 07 22 88 FB

BRUKSANVISNING EEH 600.0. i monteringanvisningar 07 22 88 FB BRUKSANVISNING i monteringanvisningar EEH 600.0 07 22 88 FB För din information Läs noggrant igenom denna bruksanvisning. Den innehåller viktig information beträffande säkerhet, montering, användning och

Läs mer

bruksanvisning Spis EKD60750

bruksanvisning Spis EKD60750 bruksanvisning Spis EKD60750 Välkommen till Electrolux! Du har valt en högklassig produkt från Electrolux som vi lovar kommer att göra livet lite enklare för dig! Du får lite mer tid över till annat och

Läs mer

Din manual SIEMENS HE100450 http://sv.yourpdfguides.com/dref/3555759

Din manual SIEMENS HE100450 http://sv.yourpdfguides.com/dref/3555759 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för SIEMENS HE100450. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information,

Läs mer

Bruksanvisning. Kylskåp ERC31300

Bruksanvisning. Kylskåp ERC31300 Bruksanvisning Kylskåp ERC31300 We were thinking of you when we made this product Välkommen till Electrolux värld Tack för att du har valt en förstklassig produkt från Electrolux, vilken vi hoppas skall

Läs mer

S 772 E / S 774 E S 762 E / S 764 E / S 764 EST S 7552 E / S 7554 E / S 752 E / S 754 E

S 772 E / S 774 E S 762 E / S 764 E / S 764 EST S 7552 E / S 7554 E / S 752 E / S 754 E S 772 E / S 774 E S 762 E / S 764 E / S 764 EST S 7552 E / S 7554 E / S 752 E / S 754 E Bäste Cylindakund! Tack för att du valt Cylinda. För att få största möjliga nytta av din nya spis rekommenderar vi

Läs mer

Så här används Cylinda spisar

Så här används Cylinda spisar Så här används Cylinda spisar Modellerna med emaljhäll SE 512 SE 514 Viktigt! Läs hela bruksanvisningen innan Du börjar använda spisen. Då lär Du Dig använda och sköta den rätt från början Läs hela bruksanvisningen

Läs mer

VÄRMEHÄLLAR 3113400, 3113500, 3113600, 3112800

VÄRMEHÄLLAR 3113400, 3113500, 3113600, 3112800 INSTRUKTIONSBOK VÄRMEHÄLLAR 3113400, 3113500, 3113600, 3112800 Värmehäll utan vulstkant Modell 3113400, 3113500, 3113600 Värmehäll med vulstkant Modell 3112800 AB Hallins Verkstäder Box 24 S-599 21 ÖDESHÖG

Läs mer

Spisfläkt Exklusiv E

Spisfläkt Exklusiv E Spisfläkt Exklusiv E /126091/2014-11-14 (11492) SÄKERHETSFÖRESKRIFTER Läs noga igenom denna bruksoch monteringsanvisning, i synnerhet säkerhetsföreskrifterna, innan du installerar och börjar använda produkten.

Läs mer

Spiskåpa 490 12. SV Bruksanvisning

Spiskåpa 490 12. SV Bruksanvisning Spiskåpa 490 12 SV Bruksanvisning Säkerhetsföreskrifter... 3 Installation... 4 Injustering av luftflöden... 6 Användning... 8 Service och garanti... 9 /125895/2014-06-09 (9511) SÄKERHETSFÖRESKRIFTER Läs

Läs mer

Spiskåpa 392 12. SV Bruksanvisning

Spiskåpa 392 12. SV Bruksanvisning Spiskåpa 392 12 SV Bruksanvisning Säkerhetsföreskrifter... 3 Installation... 4 injustering av luftflöden... 7 Användning... 9 Service och garanti... 10 991.0314.284/125788/2013-11-15 (6005) SÄKERHETSFÖRESKRIFTER

Läs mer

1 / 8 SPISFLÄKT SUNDA 2 / 8 S INSTALLATION Spisfläkt Sunda är avsedd för montering under, infälld eller mellan skåp. Fläkten är utrustad med Easy-Clean motorpaket, halogenlampor och metalltrådsfilter.

Läs mer

Spisfläkt Trinda T Ö

Spisfläkt Trinda T Ö Spisfläkt Trinda T Ö SÄKERHETSFÖRESKRIFTER Läs noga igenom denna bruksoch monteringsanvisning, i synnerhet säkerhetsföreskrifterna, innan du installerar och börjar använda produkten. Spara bruksanvisningen

Läs mer

Inbyggnadsugn. bruksanvisning. föreställ dig möjligheterna

Inbyggnadsugn. bruksanvisning. föreställ dig möjligheterna BF64-RIEN Inbyggnadsugn bruksanvisning föreställ dig möjligheterna Tack för att du har valt att köpa en produkt från Samsung. Registrera din produkt på adressen www.samsung.com/global/register Använda

Läs mer

Bruksanvisning. Spis ETH 8080 med varmluftsugn GN1/1. Elektrotermo

Bruksanvisning. Spis ETH 8080 med varmluftsugn GN1/1. Elektrotermo Bruksanvisning Spis ETH 8080 med varmluftsugn GN/ Elektrotermo Användningsområde Spisen är avsedd för beredning av mat. Uppackning Emballaget avlägsnas och skyddsplasten tas bort. De rostfria ytorna torkas

Läs mer

Din manual SMEG CX66EMS5 http://sv.yourpdfguides.com/dref/3534046

Din manual SMEG CX66EMS5 http://sv.yourpdfguides.com/dref/3534046 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för SMEG CX66EMS5. Du hittar svar på alla dina frågor i SMEG CX66EMS5 instruktionsbok (information,

Läs mer

Spisfläkt Trinda ECe

Spisfläkt Trinda ECe Spisfläkt Trinda ECe SÄKERHETSFÖRESKRIFTER Läs noga igenom denna bruksoch monteringsanvisning, i synnerhet säkerhetsföreskrifterna, innan du installerar och börjar använda produkten. Spara bruksanvisningen

Läs mer

B R U K S A N V I S N I N G

B R U K S A N V I S N I N G B R U K S A N V I S N I N G V I S I O N S P E C T R A MT 3052 (10.02) INNEHÅLLSFÖRTECKNING Sida Innan du använder ugnen... 3 Spectra W8000/S8000... 4 Spectra W8200... 5 Spectra W8250 / S8250... 6 Spectra

Läs mer

EPM4040AOX... SV KONTROLLPANELEN BRUKSANVISNING

EPM4040AOX... SV KONTROLLPANELEN BRUKSANVISNING EPM4040AOX...... SV KONTROLLPANELEN BRUKSANVISNING 2 www.electrolux.com INNEHÅLL 1. SÄKERHETSINFORMATION................................................ 3 2. PRODUKTBESKRIVNING..................................................

Läs mer

Popular Komplett & Exklusiv Komplett

Popular Komplett & Exklusiv Komplett Popular Komplett & Exklusiv Komplett 991.0358.148/126048/2014-11-13 (11654) SÄKERHETSFÖRESKRIFTER Läs noga igenom denna bruksoch monteringsanvisning, i synnerhet säkerhetsföreskrifterna, innan du installerar

Läs mer

...... EHP60011 SV INBYGGNADSHÄLL BRUKSANVISNING

...... EHP60011 SV INBYGGNADSHÄLL BRUKSANVISNING EHP60011...... SV INBYGGNADSHÄLL BRUKSANVISNING 2 electrolux INNEHÅLL Electrolux. Thinking of you. Ta del av våra tankegångar på www.electrolux.com Säkerhetsinformation 2 Produktbeskrivning 4 Daglig användning

Läs mer

K 185P. Bruksanvisning

K 185P. Bruksanvisning K 185P Bruksanvisning Varning Om denna enhet innehåller kolvätekylmedium var god se riktlinjerna nedan. Då enheten innehåller ett lättantändligt kylmedium är det ytterst viktigt att säkerställa att kylledningarna

Läs mer

SÄKERHETSFÖRESKRIFTER

SÄKERHETSFÖRESKRIFTER Sunda Alliance SÄKERHETSFÖRESKRIFTER Läs noga igenom denna bruksoch monteringsanvisning, i synnerhet säkerhetsföreskrifterna, innan du installerar och börjar använda produkten. Spara bruksanvisningen för

Läs mer

WS 55/162 WS 55/220 WS 60/144 WS 60/162 WS 60/220 WS 60/283

WS 55/162 WS 55/220 WS 60/144 WS 60/162 WS 60/220 WS 60/283 V-ZUG Ltd Värmelåda WS 55/162 WS 55/220 WS 60/144 WS 60/162 WS 60/220 WS 60/283 Bruksanvisning Tack för att du valt att köpa en av våra produkter. Din ugn uppfyller höga krav och är lätt att använda. Ta

Läs mer

Gaggenau Bruksanvisning. Frihängande fläkt AI 480

Gaggenau Bruksanvisning. Frihängande fläkt AI 480 Gaggenau Bruksanvisning Frihängande fläkt AI 480 Innehåll Säkerhetsanvisningar 4 Före första användningstillfället 5 Apropå användningen 5 Detta är din nya apparat 6 Frihängande fläkt AI 480 6 Kontrollpanel

Läs mer

bruksanvisning Spis EKD60405

bruksanvisning Spis EKD60405 bruksanvisning Spis EKD60405 We were thinking of you when we made this product electrolux 3 Välkommen till Electrolux värld Tack för att du har valt en förstklassig produkt från Electrolux, vilken vi hoppas

Läs mer

Bruksanvisning Spis. Spara bruksanvisningen för senare behov.

Bruksanvisning Spis. Spara bruksanvisningen för senare behov. Bruksanvisning Spis Spara bruksanvisningen för senare behov. Kära kund, Tack för att du har valt den här kvalitetsprodukten från ASKO. Vi hoppas att den kommer att motsvara dina förväntningar och uppfylla

Läs mer

Så här används Cylinda spisar Modellerna med keramikhäll: 7 11, 6 11, 7 33, 6 33

Så här används Cylinda spisar Modellerna med keramikhäll: 7 11, 6 11, 7 33, 6 33 Så här används Cylinda spisar Modellerna med keramikhäll: 7 11, 6 11, 7 33, 6 33 Läs hela bruksanvisningen innan du börjar använda spisen. Då lär du dig använda och sköta den rätt från början. 1 Varning!

Läs mer

BRUKSANVISNING WD 142 WD 150

BRUKSANVISNING WD 142 WD 150 BRUKSANVISNING WD 142 WD 150 VIKTIG INFORMATION INSTALLATION AV PRODUKTEN PRODUKTEN får endast användas när den har byggts in (monterats) korrekt. FÖLJ BIFOGADE separata monteringsanvisningar för att installera

Läs mer

Din manual CONSTRUCTA CH232250 http://sv.yourpdfguides.com/dref/3543338

Din manual CONSTRUCTA CH232250 http://sv.yourpdfguides.com/dref/3543338 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information, specifikationer,

Läs mer

MUM6N20A1 MUM6N23A1. Bruksanvisning

MUM6N20A1 MUM6N23A1. Bruksanvisning MUM6N20A1 MUM6N23A1 sv Bruksanvisning Vi gratulerar dig till ditt nya inköp av en apparat från BOSCH. Du har därmed bestämt dig för en modern hushållsapparat av hög kvalitet. Mer information om våra produkter

Läs mer

bruksanvisning Inbyggnadsugn EOB52100

bruksanvisning Inbyggnadsugn EOB52100 bruksanvisning Inbyggnadsugn EOB52100 2 electrolux Electrolux. Thinking of you. Share more of our thinking at www.electrolux.com Innehåll Säkerhetsanvisningar... 3 Beskrivning av produkten... 4 Innan produkten

Läs mer

bruksanvisning käyttöohje bruksanvisning brugsanvisning

bruksanvisning käyttöohje bruksanvisning brugsanvisning bruksanvisning käyttöohje bruksanvisning brugsanvisning kyl-/frysskåp jää-/pakastinkaappi kjøle-fryseskap køle-frseskab ERF32400W, ERF32400X, ERF37400W, ERF37400X We were thinking o f y ou when we made

Läs mer

a-collection SV Bruksanvisning Säkerhetsföreskrifter... 3 Installation... 4 Injustering av luftflöden... 5 Användning... 7 Service och garanti...

a-collection SV Bruksanvisning Säkerhetsföreskrifter... 3 Installation... 4 Injustering av luftflöden... 5 Användning... 7 Service och garanti... a-collection SV Bruksanvisning Säkerhetsföreskrifter... 3 Installation... 4 Injustering av luftflöden... 5 Användning... 7 Service och garanti... 8 991.0292.883/125542/2014-05-06 (9189) SÄKERHETSFÖRESKRIFTER

Läs mer

Din manual AEG-ELECTROLUX LAV41200 http://sv.yourpdfguides.com/dref/614195

Din manual AEG-ELECTROLUX LAV41200 http://sv.yourpdfguides.com/dref/614195 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för AEG- ELECTROLUX LAV41200. Du hittar svar på alla dina frågor i AEG-ELECTROLUX LAV41200

Läs mer

YSTAD. Tucker elgrill MONTERINGS - OCH BRUKSANVISNING

YSTAD. Tucker elgrill MONTERINGS - OCH BRUKSANVISNING YSTAD Tucker elgrill MONTERINGS - OCH BRUKSANVISNING LÄS ALLA ANVISNINGAR NOGGRANT, ÄVEN OM DU TROR ATT DU ÄR BEKANT MED DEN ELEKTRISKA GRILLEN OCH HUR DU SKA ANVÄNDA DEN. SÄKERHETSINFORMATION! VIKTIGA

Läs mer

Din manual AEG-ELECTROLUX A2674-6GS http://sv.yourpdfguides.com/dref/602505

Din manual AEG-ELECTROLUX A2674-6GS http://sv.yourpdfguides.com/dref/602505 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för AEG- ELECTROLUX A2674-6GS. Du hittar svar på alla dina frågor i AEG-ELECTROLUX A2674-6GS

Läs mer

ELEKTRISKT LÖPBAND PD111 BRUKSANVISNING

ELEKTRISKT LÖPBAND PD111 BRUKSANVISNING ELEKTRISKT LÖPBAND PD111 BRUKSANVISNING Läs anvisningarna noggrant före användning och spara på lämpligt ställe. Kontrollpanel sökning hastighet tid avstånd kalorier På/av Bruksanvisning Nödstoppbrytare

Läs mer

Miwell-Combi XSL Inställningstips. Mikrovågsugn

Miwell-Combi XSL Inställningstips. Mikrovågsugn Miwell-Combi XSL Inställningstips Mikrovågsugn Innehållsförteckning Förklaring av symboler 3 Driftsätt 4 Lämpligt tillbehör 5 Inställningar 7 Värma upp... 7 Tina... 8 Tina och tillaga samtidigt... 9 Tillagning

Läs mer

INTRODUKTION BESKRIVNING AV BAKMASKINENS DELAR

INTRODUKTION BESKRIVNING AV BAKMASKINENS DELAR Bakmas ki n model lxbm1129 Svens kbr uks anvi s ni ng SE INTRODUKTION För att du ska få ut så mycket som möjligt av din nya bakmaskin är det lämpligt att du läser igenom denna bruksanvisning innan du tar

Läs mer

BESKRIVNING AV APPARATEN

BESKRIVNING AV APPARATEN SV Läs igenom denna instruktionsbok noggrant innan du installerar och använder apparaten. Det är enda sättet att uppnå optimala resultat och maximal driftssäkerhet. BESKRIVNING AV APPARATEN (se ritning

Läs mer

Din manual AEG-ELECTROLUX A2649-6GS http://sv.yourpdfguides.com/dref/602497

Din manual AEG-ELECTROLUX A2649-6GS http://sv.yourpdfguides.com/dref/602497 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för AEG- ELECTROLUX A2649-6GS. Du hittar svar på alla dina frågor i AEG-ELECTROLUX A2649-6GS

Läs mer

V-ZUG Ltd. Ugn. Combair XSLP. Bruksanvisning Tips om inställningar, bakautomatik, mörstekning

V-ZUG Ltd. Ugn. Combair XSLP. Bruksanvisning Tips om inställningar, bakautomatik, mörstekning V-ZUG Ltd Ugn Combair XSLP Bruksanvisning Tips om inställningar, bakautomatik, mörstekning Tips om inställningar Förklaring av symboler C A Driftsätt Ugnstemperatur Förvärm tills ugnstemperaturen har uppnåtts

Läs mer

Värmekudde Artikelnummer 7580-1039

Värmekudde Artikelnummer 7580-1039 BRUKSANVISNING Värmekudde Artikelnummer 7580-1039 1 Värmekudde Värmekudden har 4 olika värmenivåer och har timer där automatisk avstängning till standby-läge kan väljas mellan 1 4 timmar. Sensorkabeln

Läs mer

COZZY FIRE MONTERINGS- OCH BRUKSANVISNING

COZZY FIRE MONTERINGS- OCH BRUKSANVISNING COZZY FIRE MONTERINGS- OCH BRUKSANVISNING Grattis till ditt köp av den elektriska kaminen Cozzy Fire. Läs noga igenom monterings- och bruksanvisningen samt säkerhetsföreskrifterna innan du använder produkten.

Läs mer

Din manual ZANUSSI ZKT 623LBV ZANUSSI http://sv.yourpdfguides.com/dref/668210

Din manual ZANUSSI ZKT 623LBV ZANUSSI http://sv.yourpdfguides.com/dref/668210 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för ZANUSSI ZKT 623LBV ZANUSSI. Du hittar svar på alla dina frågor i ZANUSSI ZKT 623LBV

Läs mer

5-100. Värmehäll infällnad HANDBOK. viktiga handlingar för installation och underhåll. Doc. nr. 521345400 Edition0 2015/09. Bruksanvisningen i orginal

5-100. Värmehäll infällnad HANDBOK. viktiga handlingar för installation och underhåll. Doc. nr. 521345400 Edition0 2015/09. Bruksanvisningen i orginal 5-100 Värmehäll infällnad HANDBOK viktiga handlingar för installation och underhåll Bruksanvisningen i orginal Doc. nr. 521345400 Edition0 2015/09 Om handboken I den här handboken hittar du all information

Läs mer

ANVÄNDNING AV KYLDELEN OCH DESS FUNKTIONER

ANVÄNDNING AV KYLDELEN OCH DESS FUNKTIONER ANVÄNDNING AV KYLDELEN OCH DESS FUNKTIONER För att sätta på produkten Påslagning av apparaten Sätt in stickkontakten i eluttaget. Belysningen, som är placerad under kontrollpanelen eller inuti apparaten

Läs mer

REKOMMENDATIONER OCH TIPS

REKOMMENDATIONER OCH TIPS REKOMMENDATIONER OCH TIPS Denna bruksanvisning är förutsedd för flera versioner av apparaten. Det är möjligt att vissa enskilda utrustningsdetaljer, inte berör din apparat. INSTALLATION Tillverkaren åtar

Läs mer

Din manual HUSQVARNA QSI6272 http://sv.yourpdfguides.com/dref/836487

Din manual HUSQVARNA QSI6272 http://sv.yourpdfguides.com/dref/836487 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information, specifikationer,

Läs mer

INNEHÅLL. Din spisfläkt. Säkerhet. Användning. Underhåll. Installation. Bilaga. Beskrivning 4 Inledning 4

INNEHÅLL. Din spisfläkt. Säkerhet. Användning. Underhåll. Installation. Bilaga. Beskrivning 4 Inledning 4 INNEHÅLL Din spisfläkt Beskrivning 4 Inledning 4 Säkerhet Användning Underhåll Installation Försiktighetsåtgärder som du måste vidta 5 Utsugningssystem 6 Reglage 7 Rengöring 9 Fettfilter 10 Kolfilter 10

Läs mer

Kort bruksanvisning FLUX

Kort bruksanvisning FLUX Kort bruksanvisning FLUX Bruksanvisning art nr MB 3301KB Denna bruksanvisning ger information om montering, inställningsmöjligheter, säkerhetsföreskrifter och skötselråd av Flux bakåtvänd rollator. Genom

Läs mer

Användarhandbok till gasspis OBS! ENDAST FÖR BRUK MED FLYTGAS

Användarhandbok till gasspis OBS! ENDAST FÖR BRUK MED FLYTGAS Användarhandbok till gasspis OBS! ENDAST FÖR BRUK MED FLYTGAS INNEHÅLL * Spisens tekniska data * Spisens delar * Viktigt att läsa innan spisen tas i bruk. * Nyttig information om spisens bruk. * Tända

Läs mer

REKOMMENDATIONER OCH TIPS

REKOMMENDATIONER OCH TIPS REKOMMENDATIONER OCH TIPS Denna bruksanvisning är förutsedd för flera versioner av apparaten. Det är möjligt att vissa enskilda utrustningsdetaljer, inte berör din apparat. INSTALLATION Tillverkaren åtar

Läs mer

Våffeljärn Bruksanvisning. Waffeleisen

Våffeljärn Bruksanvisning. Waffeleisen Våffeljärn Bruksanvisning Waffeleisen 1 5 9 13 2 6 3 4 7 8 11 12 = 10 14 = 15 Innehållsförteckning Säkerhet...4 Före första användningen...5 Uppackning...5 Krav på installationsplatsen...6 Baka våfflor...6

Läs mer

Instruktioner för att använda MathackareN

Instruktioner för att använda MathackareN Instruktioner för att använda MathackareN Innehållsförteckning Säkerhet när det gäller MathackareN...86 Viktiga säkerhetsföreskrifter...87 Elektriska krav...88 Avfallshantering av elektrisk utrustning...88

Läs mer

MANUAL FÖR FÖLJANDE MODELLER: KS7-US, KS24-ISL, KS24-ISR, KS38-UD, KS46-UD, KS166-UD

MANUAL FÖR FÖLJANDE MODELLER: KS7-US, KS24-ISL, KS24-ISR, KS38-UD, KS46-UD, KS166-UD Grattis till din Kingston-kyl! Vinkyl FÖR FÖLJANDE MODELLER: KS7-US, KS24-ISL, KS24-ISR, KS38-UD, KS46-UD, KS166-UD samt KS188-UD Denna bruksanvisning innehåller viktig information, inklusive säkerhets-

Läs mer

Din manual ZANUSSI F1406 http://sv.yourpdfguides.com/dref/651498

Din manual ZANUSSI F1406 http://sv.yourpdfguides.com/dref/651498 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för ZANUSSI F1406. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information, specifikationer,

Läs mer

Installation. Kvik kök

Installation. Kvik kök Installation. Kvik kök Grattis till ditt nya Kvik-kök! Innan du kan börja laga den första maten i ditt nya kök måste du först klara av installationen. Med hjälp av den här guiden vill vi förbereda dig

Läs mer

Wasserkocher 0,8l. Användarguide

Wasserkocher 0,8l. Användarguide Wasserkocher 0,8l sv Användarguide 42 Användarguide Viktiga säkerhetsanvisningar Denna apparat är inte avsedd att användas av barn under 8 år eller av personer med nedsatt fysisk, psykisk eller sensorisk

Läs mer

Din manual ELEKTRA FG2468 http://sv.yourpdfguides.com/dref/830522

Din manual ELEKTRA FG2468 http://sv.yourpdfguides.com/dref/830522 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för ELEKTRA FG2468. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information,

Läs mer

electrolux 39 Välkommen till Electrolux värld

electrolux 39 Välkommen till Electrolux värld electrolux 39 Välkommen till Electrolux värld Tack för att du har valt en förstklassig produkt från Electrolux, vilken vi hoppas skall ge dig mycket nöje i framtiden.electrolux ambition är att erbjuda

Läs mer

Bruksanvisning för gasolkamin 430-045

Bruksanvisning för gasolkamin 430-045 Bruksanvisning för gasolkamin 430-045 Värna om miljön! Får ej slängas bland hushållssopor! Denna produkt innehåller elektriska eller elektroniska komponenter som skall återvinnas. Lämna produkten för återvinning

Läs mer

Din manual ELEKTRO HELIOS TF1230 http://sv.yourpdfguides.com/dref/830761

Din manual ELEKTRO HELIOS TF1230 http://sv.yourpdfguides.com/dref/830761 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för ELEKTRO HELIOS TF1230. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information,

Läs mer

Din manual SIEMENS HL53029NN http://sv.yourpdfguides.com/dref/3567995

Din manual SIEMENS HL53029NN http://sv.yourpdfguides.com/dref/3567995 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för SIEMENS HL53029NN. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information,

Läs mer

Spiskåpa 392 16. SV...3 Installation...3 Bruksanvisning...7

Spiskåpa 392 16. SV...3 Installation...3 Bruksanvisning...7 Spiskåpa 392 16 SV...3 Installation...3 Bruksanvisning...7 125623/2013-01-07 (1833) INSTALLATION Spiskåpa 392 16 är avsedd för montering infälld i skåp. Spiskåpan är försedd med motordrivet spjäll, halogenlampor

Läs mer

HANDBOK SPISAR 90X60

HANDBOK SPISAR 90X60 HANDBOK SPISAR 90X60 TACK FÖR ATT DU VALDE VÅR PRODUKT. VI REKOMMENDERAR ATT DU LÄSER DENNA HANDBOK NOGGRANT. DEN INNEHÅLLER ALLA NÖDVÄNDIGA INSTRUKTIONER FÖR ATT SPISENS UTSEENDE OCH FUNKTIONELLA KVALITETER

Läs mer

GASOLKAMIN BLUEGAZ BG 64 MED ELEKTRISK VÄRME OCH FLÄKT ARTIKEL NR 780064

GASOLKAMIN BLUEGAZ BG 64 MED ELEKTRISK VÄRME OCH FLÄKT ARTIKEL NR 780064 1 GASOLKAMIN BLUEGAZ BG 64 MED ELEKTRISK VÄRME OCH FLÄKT ARTIKEL NR 780064 ANVÄNDARMANUAL Innehåll: A. Bra att veta före användning. B. Säkerhetsanordningar C. Installation och Användning D. Installera

Läs mer

Gasspis. Innan du börjar använda din nya spis. Innehåll. Bästa kund!

Gasspis. Innan du börjar använda din nya spis. Innehåll. Bästa kund! Gasspis Bästa kund! Gratulerar till ditt val av en Gorenje-spis. Du har gjort ett mycket klokt val, eftersom en spis från Gorenje förenar både ekonomi och kvalitet med en modern och genomtänkt design.

Läs mer

bruksanvisning käyttöohje bruksanvisning brugsanvisning

bruksanvisning käyttöohje bruksanvisning brugsanvisning bruksanvisning käyttöohje bruksanvisning brugsanvisning frysskåp pakastin fryseskap fryseskab EUFG29800W, EUFG29800X Välkommen till Electrolux värld Tack för att du har valt en förstklassig produkt från

Läs mer

Din manual ROSENLEW RK3210W http://sv.yourpdfguides.com/dref/1078449

Din manual ROSENLEW RK3210W http://sv.yourpdfguides.com/dref/1078449 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information, specifikationer,

Läs mer

FOSTER F130, F200 och F300

FOSTER F130, F200 och F300 ISMASKINER FOSTER F130, F200 och F300 INSTALLATION ANVÄNDNING Vi reserverar oss rättigheten att ändra specifikationerna. man_f130_300.indd / april 06 Hobart Foster Scandinavia ApS Box 2101-196 02 Kungsängen

Läs mer

Din manual SMEG S201X http://sv.yourpdfguides.com/dref/3505881

Din manual SMEG S201X http://sv.yourpdfguides.com/dref/3505881 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för SMEG S201X. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information, specifikationer,

Läs mer

VIKTIGA SÄKERHETSANVISNINGAR FARA: VARNING:

VIKTIGA SÄKERHETSANVISNINGAR FARA: VARNING: VIKTIGA SÄKERHETSANVISNINGAR DET ÄR MYCKET VIKTIGT ATT DU VÄRNAR OM DIN EGEN OCH ANDRAS SÄKERHET. Detta häfte innehåller en mängd viktiga säkerhetsanvisningar som även återfinns på apparaten. Läs och iaktta

Läs mer

Innehållsförteckning. Miljöskydd Beskrivning av värmelådan Säkerhetstips Installation Inneslutning Använda värmelådan Rengöring och underhåll

Innehållsförteckning. Miljöskydd Beskrivning av värmelådan Säkerhetstips Installation Inneslutning Använda värmelådan Rengöring och underhåll SE Innehållsförteckning Miljöskydd Beskrivning av värmelådan Säkerhetstips Installation Inneslutning Använda värmelådan Rengöring och underhåll MILJÖSKYDD Förpackningsmaterialen som används för denna apparat

Läs mer

BRUKSANVISNING. Mobil luftkonditionering

BRUKSANVISNING. Mobil luftkonditionering BRUKSANVISNING Mobil luftkonditionering Modell No: 360008/ 360010 Vi rekommenderar att du läser instruktionerna noga innan du använder produkten. Bevara instruktionerna på en trygg plats, eftersom du kan

Läs mer

HANDBOK viktiga handlingar för installation och underhåll. Bordsvärmeri/ Chafings dish 5-007,5-008. Bruksanvisningen i orginal

HANDBOK viktiga handlingar för installation och underhåll. Bordsvärmeri/ Chafings dish 5-007,5-008. Bruksanvisningen i orginal 5-007,5-008 Bordsvärmeri/ Chafings dish HANDBOK viktiga handlingar för installation och underhåll Bruksanvisningen i orginal Doc. nr. 521 35 12-00 Edition0 2015/02 Om handboken I den här handboken hittar

Läs mer

Typskylten, som är placerad på sidan inne i skåpet, innehåller olika tekniska upplysningar samt typ-, serie- och produktnummer. fig.

Typskylten, som är placerad på sidan inne i skåpet, innehåller olika tekniska upplysningar samt typ-, serie- och produktnummer. fig. FK 200 KST 3584 Före användning Innan du använder din nya enhet bör bruksanvisningen noggrant läsas igenom. Bruksanvisningen innehåller viktig information beträffande säkerhet, installation, drift och

Läs mer

Bruksanvisning. Inbyggnadsugn SU6030

Bruksanvisning. Inbyggnadsugn SU6030 Bruksanvisning Inbyggnadsugn SU6030 Innehåll Säkerhetsinformation 2 Säkerhetsföreskrifter _ 3 Produktbeskrivning 5 Innan maskinen används första gången _ 5 Daglig användning 5 Tillvalsfunktioner _ 6 Säkerhetsinformation

Läs mer

DECOR 810/830 PRODUKTENS DELAR PRODUKTENS DELAR. 1 - Inre skorstensdel 2 - Yttre skorstensdel 3 - Kontrollpanel 4 - Belysning 5 - Delad kantsugsplåt

DECOR 810/830 PRODUKTENS DELAR PRODUKTENS DELAR. 1 - Inre skorstensdel 2 - Yttre skorstensdel 3 - Kontrollpanel 4 - Belysning 5 - Delad kantsugsplåt DECOR 810/830 PRODUKTENS DELAR PRODUKTENS DELAR 2 1 3 4 5 2 1 3 4 5 1 - Inre skorstensdel 2 - Yttre skorstensdel 3 - Kontrollpanel 4 - Belysning 5 - Delad kantsugsplåt 32 Svenska VARNINGAR OCH SÄKERHETSFÖRESKRIFTER

Läs mer

...... EKS7011BO SV SPIS BRUKSANVISNING

...... EKS7011BO SV SPIS BRUKSANVISNING EKS7011BO...... SV SPIS BRUKSANVISNING 2 www.electrolux.com INNEHÅLL 1. SÄKERHETSINFORMATION................................................ 3 2. SÄKERHETSFÖRESKRIFTER...............................................

Läs mer

Anvisningar. 1 Anvisningar. 1.2 Denna bruksanvisning. 1.1 Hur man läser bruksanvisningen. 1.3 Apparatens syfte. 1.4 Allmänna säkerhetsföreskrifter

Anvisningar. 1 Anvisningar. 1.2 Denna bruksanvisning. 1.1 Hur man läser bruksanvisningen. 1.3 Apparatens syfte. 1.4 Allmänna säkerhetsföreskrifter Innehåll 1 Anvisningar 186 1.1 Hur man läser bruksanvisningen 186 1.2 Denna bruksanvisning 186 1.3 Apparatens syfte 186 1.4 Allmänna säkerhetsföreskrifter 186 1.5 Tillverkarens ansvar 187 1.6 Identifikationsdekal

Läs mer

BEDIENUNGSANWEISUNG PGW 40. mit Montageanweisungen

BEDIENUNGSANWEISUNG PGW 40. mit Montageanweisungen BEDIENUNGSANWEISUNG mit Montageanweisungen Instructions for use and installation instructions Instructions d utilisation et avis de montage Gebruiksaanwijzing en montagehandleiding Istruzioni di l uso

Läs mer

ANVISNINGAR TILL ANVÄNDAREN

ANVISNINGAR TILL ANVÄNDAREN Innehåll 1. ANVISNINGAR TILL ANVÄNDAREN... 152 2. ANVISNINGAR FÖR ÅTERVINNING - VÅR MILJÖPOLICY... 153 3. SÄKERHETSANVISNINGAR... 154 4. ANVÄNDNING... 154 5. LÄR KÄNNA DIN SPIS... 155 6. FÖRE INSTALLATION...

Läs mer

Bruksanvisning FB 108 FB 200A FB 240 FB 400A FB 300 FB 400 FB 500

Bruksanvisning FB 108 FB 200A FB 240 FB 400A FB 300 FB 400 FB 500 Bruksanvisning FB 108 FB 200A FB 240 FB 400A FB 300 FB 400 FB 500 Bästa ägare av Cylinda Frysbox! För att du ska ha största möjliga nytta av din frysbox har vi gjort en bruksanvisning. Den innehåller information

Läs mer

ISDISPENSER FOSTER FID-40 INSTALLATION ANVÄNDNING

ISDISPENSER FOSTER FID-40 INSTALLATION ANVÄNDNING ISDISPENSER FOSTER FID-40 INSTALLATION ANVÄNDNING Vi reserverar oss rättigheten att ändra specifikationerna. man_fid-40_85.indd / april 06 Hobart Foster Scandinavia ApS Box 2101-196 02 Kungsängen - Tel.

Läs mer