bruksanvisning Spis EKD60405

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "bruksanvisning Spis EKD60405"

Transkript

1 bruksanvisning Spis EKD60405

2 We were thinking of you when we made this product

3 electrolux 3 Välkommen till Electrolux värld Tack för att du har valt en förstklassig produkt från Electrolux, vilken vi hoppas skall ge dig mycket nöje i framtiden. Electrolux ambition är att erbjuda ett brett sortiment av produkter som kan göra livet enklare.du hittar några exempel på omslaget till denna bruksanvisning.avsätt några minuter till att läsa denna bruksanvisning så att du kan utnyttja fördelarna med din nya produkt.vi lovar att den kommer att vara överlägset användarvänlig. Lycka till! A Följande symboler används i denna bruksanvisning: Viktig information för din personliga säkerhet och information om hur skador undviks på apparaten. Allmän information och tips Miljöinformation

4 4 electrolux Innehåll Säkerhetsinstruktioner 5 Beskrivning av produkten 7 Före första användning 11 Användning av induktionshällen 13 Användning av ugnen 14 Tips, tabeller och råd 22 Rengöring och vård 27 Vad gör man när Tekniska data 37 Installation 37 Miljöinformation 40 Garanti/Kundtjänst 40 Garanti/Kundtjänst Finland 41 Europa-Garanti Med reservation för ändringar

5 säkerhetsinstruktioner electrolux 5 Säkerhetsinstruktioner Viktiga säkerhetsinstruktioner! Läs noga och behåll för framtida referens! El-säkerhet Den här apparaten får bara anslutas av en behörig elektriker.. Vid störningar eller skador på ugnen: Tag ur säkringen och stäng av ugnen. Reparationer av apparaten får bara utföras av kvalificerade servicetekniker. Betydande faror kan uppstå genom felaktiga reparationer. Om reparationer blir nödvändiga bör du kontakta vår kundtjänst eller den affär där du köpt spisen. Installation Allt arbete som krävs med spisen måste utföras av en kvalificerad telniker. Reparationer utförda av oerfarna personer kan orsaka personskada eller allvarlig felfunktion. För spisar med stickkontakt: Se till att stickkontakten är helt inskjuten i vägguttaget. Spisen är tung. Hörn och kanter som du normalt inte kommer i kontakt med kan vara vassa. Använd handskar när du flyttar spisen. Tippskyddet måste monteras så att spisen inte kan tippa om den utsätts för onormal belastning. Observera! Placera inte spisen på en extra pallning eller annat som gör spisen högre. Risken för att spisen tippar ökar då! Barnsäkerhet Barn bör hållas under uppsikt så att de inte leker med spisen. Lämna aldrig barn utan uppsikt när spisen används. Spisen är utrustad med ett barnlås. Åtkomliga delar kan bli heta när spisen används. Håll barn på avstånd. För personer med pacemaker Electrolux har undersökt hur induktionshällar påverkar olika typer av pacemakers. Resultaten visar att det är helt ofarligt för personer med pacemaker att använda induktionshällar, så länge han/ hon respekterar ett säkerhetsavstånd på 30 cm från hällen.om du har pacemaker föreslår vi dock att du kontaktar din läkare för rådgivning. Om det föreligger någon som helst tvivel rekommenderar vi dig att inte använda produkter utrustade med induktionshällar. Säkerhet under användning Den här produkten är avsedd för kokning, stekning och bakning av mat i hemmet. Var försiktig när du ansluter elektriska apparater till eluttag i närheten. Se till att spisens kabel inte kommer i kläm bakom spisen vid installation eller förflyttning av spisen. Varning: Risk för brännskador! Spisen blir het när den används. Berör inte hällen eller ugnens insida vid användning.

6 6 electrolux säkerhetsinstruktioner Om du använder ingredienser som innehåller alkohol kan en alkohol-luftblandning som är lättantändig bildas. Öppna i så fall luckan försiktigt. Ha inte glöd, gnistor eller öppen låga i närheten när du öppnar luckan. Den här produkten inte avsedd att användas av personer (inklusive barn) med nedsatt fysisk, sensorisk eller mental förmåga, eller om de har bristande erfarenhet och kunskap, om de inte övervakas och instrueras av en person som ansvarar för deras säkerhet Bryt strömmen till spisen och kontakta service för reparation. Så här undviker du skador på ugnen Använd aldrig en spräckt glaskeramikhäll. Vätska kan vid överkokning och/eller rengöring tränga ner till spänningsförande delar. Lägg inte metallföremål som lock, kniv och sked på hällen. De blir heta om en värmezon sätts på av misstag. Lämna aldrig frityrkokning, smältning av fett, paraffin eller annat lättantändligt utan tillsyn. Om brand uppstår, stäng av spisen och fläkten. Släck elden med ett grytlock, använd aldrig vatten. Den glaskeramiska hällen måste användas med stor försiktighet. T.ex. flambering med alkohol, kan medföra att fettrester i köksfläkten antänds och orsaka allvarliga bränder. Likaså kan eldslågor och brinnande fettstänk förorsaka personskador. Kontrollera kärlens bottnar. Kärl med en botten som buktar utåt snurrar lätt på glaskeramikhällen. Lägg inte ut aluminiumfolie i ugnen och ställ inte en bakplåt, kastrull etc. på ugnsbotten eftersom ugnsemaljen skadas av hettan som uppstår. Förvara inga brännbara föremål i ugnen. De kan antändas när ugnen slås på. Varning! Alkohol och liknande som kan bilda explosiva gaser eller andra ämnen som kan förorsaka brand eller explosion får inte användas i ugnen. Ha inte oövertäckta fat i ugnen när du har stängt av kylfläkten. Kondens kan uppstå inne i ugnen och på luckans glas och komma in i faten. Placera ej kemikalier samt rengöringsmedel i förvaringslådan. Bryt strömmen till spisen och kontakta service för reparation. Om emaljen Förändringar i ugnsemaljens färg som resultat av användning påverkar inte spisens lämplighet för normal och korrekt användning. Sådana förändringar utgör därför inget garantifel. Underhåll och rengöring Håll glaskeramikhäll och ugn rena. Fett och spill osar rejält vid uppvärmning och medför i värsta fall risk för brand.

7 beskrivning av produkten electrolux 7 Du måste genast (medan hällen fortfarande är varm) med rakbladsskrapan ta bort socker och överkok med högt sockerinnehåll, t.ex. marmelad, samt smält plast och folie för att inte skada hällen. Var försiktig, rakbladet är mycket vasst. Uppackning Kontrollera att spisen är i perfekt skick och inte skadad på något sätt. Du måste omedelbart informera din återförsäljare om någon skada har uppstått under transporten. Vid direktleverans måste transportskador anmälas till Kundtjänst inom 7 dagar. Emballaget kan återvinnas. Kontakta de lokala myndigheterna för mer information om ortens system för återvinning. Glöm ej att ta bort emballaget inuti ugnen innan den används. Beskrivning av produkten Översiktsbild Induktionshäll 2 Manöverpanel 3 Ugn 4 Förvaringslåda 5 Sockel 3 4 5

8 8 electrolux beskrivning av produkten Manöverpanel översikt Hällens reglage 2 Ugnsdisplay 3 Ugnens vred Ugnens utrustning 1 2 Häll översikt Ø 140 mm 2 Ø 180 mm 3 Ø 140 mm 4 Ø 210 mm 3 1 Takelement 2 Grillelement 3 Ugnsbelysning 4 Anslutning för matlagningstermometer 5 Fettfilter 6 Ugnsbelysning 7 Ringelement 8 Undervärme 9 Ugnsstegar, löstagbara 10 Nivåer 9

9 beskrivning av produkten electrolux 9 1 Takelement 2 Grillelement 3 Ugnsbelysning 4 Anslutning för matlagningstermometer 5 Fettfilter 6 Ugnsbelysning 7 Ringelement 8 Undervärme 9 Ugnsstegar, löstagbara 10 Nivåer Tillbehör Gör ren tillbehören innan du använder dem för första gången. Diska plåt, långpanna m.m. i varmt vatten och handdiskmedel. Skölj och torka torrt. Långpanna (med non-stick beläggning) För bakning eller stekning eller som fettuppfångare Bakplåt För kakor och småkakor. Matlagningstermometer För att bestämma exakt grad av stekning för köttbitar.

10 10 electrolux beskrivning av produkten Skenorna ska vara i inskjutet läge då ugnsluckan stängs. Ugnsgaller För tillagningskärl, kakformar, stekar och grillning Teleskopstegar Kontrollera att tippskyddet är monterat. Teleskopstegarna består av två skenor som kan dras ut. Plåten, långpannan och gallret läggs ovanpå skenorna. För att hålla plåten på plats finns en styrpinne (se bild). Teleskopstegarna underlättar matlagningen. När man t ex skall ösa en stek eller röra i pommes frites drar man enkelt ut långpannan på skenorna. Användning av galler, långpanna och plåtar Det är viktigt att ugnsgallret, plåtarna och långpannan är fixerade mellan stoppen i skenornas fram- och bakkanter för att förhindra att de ramlar av skenorna. Placera bakplåten/långpannan/gallret i bakkant och fixera mot framkanten. Styrpinnen passar in i skåran under kanten på bakplåten/långpannan varigenom dessa hålls i rätt läge. Skenorna måste vara i sitt inskjutna läge när bakplåt/långpanna sätts in. För bästa stabilitet på bakplåten se till att den fasade kanten är inåt i ugnen. Dra försiktigt i tillbehören under användandet så att inte plåtar/pannor/gallret eller formar ramlar av från skenorna. Max last 20 kg. Användning av ugnsgaller Vid användning av gallret används inte styrpinnen. Ugnsgallret har en markering på ovansidan. Den markeringen ska vara i framkant (mot ugnsluckan) vid användning. Var noga med att det som placeras på gallret placeras bakom markeringen. Annars är det risk för att det inte blir genomstekt i framkant. Gallret kan placeras i långpannan. Max vikt som får placeras på gallret är 10 kg.

11 före första användning electrolux 11 Kontrollera att styrpinnen hakar in under bakplpåtens/långpannans kant och att bakplåten/långpannan vilar på skenorna i det utdragna läget. När bakplåten/långpannan tas bort i det utdragna läget måste skenorna skjutas in igen så att luckan kan stängas. Använd grytlappar eftersom skenorna är varma. Före första användning Inställning och ändring av klockan Efter anslutning till elnätet eller efter ett strömavbrott blinkar symbolen för klockan automatiskt. Efter cirka 5 sekunder slutar blinkningarna och klockan visar den inställda tiden. 1. För att ändra en redan inställd tid, tryck samtidigt på knapparna "+" och "-" tills funktionslampan för Klocka blinkar. 2. Ställ in aktuellt klockslag med knapparna "+" och "-".

12 12 electrolux före första användning Ugnen är nu klar att använda. kan bara ändras när sig- inte är inställt. Klockan naluret Bränn av ugnen Håll barn under uppsikt! Spisen blir mycket het. Obs: Använd inga skarpa eller repande rengöringsmedel! Ytan kan skadas. Glöm inte att ta bort packningsmaterialet inuti ugnen. Innan ugnen används första gången måste du bränna av den. Se till att ventilationen är god genom att sätta igång spisfläkten eller öppna ett fönster. Gör sedan följande: 1. Öppna ugnsluckan och plocka ur alla tillbehör. 2. Stäng ugnsluckan. Starta ugnen på över/undervärme. Vrid temperaturvredet till 200 o C. 3. Låt ugnen gå med den inställningen i cirka en timme. 4. Skifta till grillfunktionen. Vrid funktionsvredet till Grill. 5. Låt ugnen gå med den inställningen i cirka 30 minuter. 6. Vrid funktionsvredet till 0 och slå ifrån temperaturvredet. 7. Låt därefter ugnsluckan stå öppen i cirka två timmar och vädra köket. 8. Rengör ugnen, luckan och ugnsstegarna med varmt vatten och diskmedel. Torka av ugnen Den första tiden då ugnen används kan det fortfarande förekomma lukt. Det påverkar inte maten på något sätt och är inte hälsovådligt. Funktionslås Funktionslåset är inbyggt i ugnsreglaget. OBS! Strömförsörjningen till spisen är inte avstängd. Lås spisen på följande sätt: Vrid vredet moturs till symbolen. Vredet hoppar ut cirka 2 mm. I detta läge fungerar varken kokzoner eller ugn. Så här använder du spisen: Tryck in vredet mot panelen och vrid medurs till önskad funktion.

13 användning av induktionshällen electrolux 13 Luckspärren Luckspärren gör det svårare för barn att öppna luckan. Spärren är vid leverans i funktion, men kan vid behov kopplas ur. För att öppna luckan För spärren åt höger när Du ska öppna luckan. Avaktivera spärren Kontrollera att ugnen inte är varm! För spärren åt höger, lyft och fortsätt föra den ytterligare ett litet stycke åt höger, lyft knappens vänstra kant. Aktivera spärren För spärren åt höger och nedåt. Kylfläkten Spisen är försedd med en kylfläkt. Den är till för att hålla spisen sval. Kylfläkten startar när ugnen används. När alla vred är inställda på noll stannar kylfläkten automatiskt. Användning av induktionshällen Induktionshällen Hällen har fyra kokzoner. De värms med hjälp av magnetiska fält, s.k. induktion. Det innebär att uppkok sker snabbare jämfört med en vanlig glashäll. zonen svarar "direkt" på ändrad värmeinställning. Observera att induktionszonerna fortfarande kan vara heta efter användning. Glaset i hällen tål värme, kyla och temperaturchocker, men är känsligt för slag. En kryddburk eller kryddkvarn som faller ned kan spräcka hällen. Stå aldrig på hällen och använd den inte som avlastnings- eller förvaringsplats. Digital display De fyra kokzonerna har var sin display som visar: att hällen är påslagen val av varmhållningsläge, den valda positionen Automax Booster restvärme att barnlåset (funktionslåset) är aktiverat Felfunktion/Överhettning Kokkärlet är olämpligt eller för litet eller inget kokkärl finns placerat på kokzonen Induktionszonerna Induktionszonernas vred har lägen från 0 till 9 där 9 ger den högsta värmen. De kan alla vridas både med- och moturs. Gör så här när du vill använda hällen: 1. Kontrollera att

14 14 electrolux användning av ugnen kokkärlet eller stekpannan har en magnetisk botten. kokkärlet eller stekpannan inte är för litet. 2. Sätt en kastrull eller stekpanna på kokzonen. 3. Välj önskad inställning på vredet. Tänk på att kärlet värms upp mycket snabbare än på en vanlig häll. 4. Stäng av hällen efter användning. Zonerna delar på värmeeffekten OBSERVERA att när de två vänstra eller de två högra kokzonerna kopplas in samtidigt delar de på uppvärmningseffekten. Det märks genom ett klickljud från hällen samt att kokningen eventuellt ökar och minskar. Orsaken är att de delar på samma energikälla. För att kunna utnyttja den maximala toppeffekten (booster) på en zon, så måste effekten på andra zonen reduceras (sker automatiskt). Du kan använda båda zonerna samtidigt även om den ena är inställd på booster. MEN KOM IHÅG att en zon får reducerad effekt vilket betyder längre tillagningstid. Vid övriga inställningar kommer du inte märka någon större skillnad, ingen zon har prioritet framför den andra. Det kan uppstå ett ljud när du använder vissa kastruller. En enkel induktionsprincip En ström skapar ett magnetfält när den flyter genom en spole. Under en kokzon sitter en spole med ferritstavar. När ett kokkärl (med magnetisk botten) placeras på kokzonen bildar spolen med ferritstavarna och kärlet ett nästan slutet magnetiskt system. Den energi som frigörs värmer upp kastrullen och dess innehåll. Användning av ugnen Det är normalt att kondens bildas på ugnsluckan. Det beror på kondens från maten som tillagas och påverkar inte ugnens säkerhet eller funktion. Ugnen har löstagbara ugnsstegar med fem falsar Praktisk användning Lägg aldrig aluminiumfolie, långpanna eller plåt direkt på ugnsbotten. Hindras undervärmen kan emaljen skadas på grund av överhettning. Ugnen blir het vid användning, håll ett öga på barnen.

15 användning av ugnen electrolux 15 Principen för varmluft Ett ringelement runt fläkten värmer upp luften, som sedan sprids genom luftkanaler i ugnens bakre vägg med hjälp av fläkten. Den varma luften cirkulerar i ugnen innan den åter sugs in genom fläktgallret. Värmen överförs snabbt och effektivt, vilket oftast innebär att du kan använda en lägre ugnstemperatur än vid tak/undervärme. Sänk temperaturen med % om receptet säger att du skall ha en temperatur mellan 160 och 225 C. Ju högre temperatur desto större sänkning. Vid temperaturer över 225 C är det bättre att använda tak/undervärme. Ugnens funktioner För samtliga funktioner gäller att den gula funktionslampan på manöverpanelen lyser under uppvärmning och slocknar vid uppnådd temperatur (den tänds och släcks i takt med att termostaten aktiveras och stängs av). För att välja ugnsfunktion vrider du funktionsvredet till symbolen för önskad funktion (se nedan). Meny Användning Värmeelement / fläkt Varmluft För stekning och bakning Ringelement och fläkt på upp till tre nivåer samtidigt. Ställ in ugnstemperaturen C lägre än vid traditionell tillagning. Traditionell För bakning och stekning på en ugnsnivå. Över - och undervärme Paj/pizzafunktion Turbo Max Grill (Gratinering) För ugnsbakning på en nivå av rätter som kräver en mer intensiv brunstekning och en knaprig botten. Ställ in ugnstemperaturen C lägre än vid traditionell tillagning. För stekning av större stycken av kött eller fågel på en nivå. Funktionen är också lämplig för gratinering och färgsättning. Undre element, ringelement och fläkt Grillelement, takelement och fläkt

16 16 electrolux användning av ugnen Meny Användning Värmeelement / fläkt Max Grill Torkning Upptining Belysning För grillning av tunna livsmedel som läggs i mitten på gallret och för rostning av bröd. För torkning av grönsaker t.ex. svampar Vid upptining av kött och fisk samt glaserade eller fyllda bakverk bör temperaturen vara nollställd. Galler/plåtar kan placeras på flera nivåer om du har mycket att tina. Med den här funktionen kan du lysa upp ugnsutrymmet, till exempel vid rengöring. Grillelement och takelement Undervärme och fläkt Belysning och fläkt Matlagningstermometer För att stänga av ugnen när temperaturen i köttbitens mitt uppnår en inställd temperatur. 1. För in matlagningstermometern så långt att dess spets hamnar i köttbitens mitt. 2. Sätt i matlagningstermometerns kontakt hela vägen i uttaget på ugnens sidovägg. Observera: Endast den medlevererade matlagningstermometern får användas. Använd endast original reservdelar vid utbyte. Efter användning, sätt tillbaka locket på plats så att inte fukt tränger in i elektroniken. 3. Använd knapparna "+" och "-" för att ställa in önskad innertemperatur.

17 användning av ugnen electrolux 17 Displayen växlar till aktuell innertemperatur. 5. Tryck på valfri knapp för att stänga av signalen. 6. Ställ vreden för ugnsfunktion och temperaturinställning i läge FRÅN. Innertemperaturen visas från 30 ºC. 4. Ställ in ugnsfunktion och temperatur. När denna temperatur har uppnåtts hörs en signal. Matlagningstermometern är het. När du drar ur kontakten och spetsen finns risk att du bränner dig. 7. Lossa matlagningstermometerns kontakt från uttaget och ta ut köttet ur ugnen. Ändring av innertemperatur - Tryck på knappen. - Ändra vid behov temperaturen med "+" eller "-".

18 18 electrolux användning av ugnen Klockfunktioner Tid-display 2 Funktionslampor 3 Knapp + 4 Valknapp 5 Knapp - Koktid För att ställa in hur länge ugnen skall vara i drift. Stopptid För att ställa in när ugnen skall stängas av. Signalur För att ställa in en kort tid. När tiden löper ut avges en ljudsignal. Denna funktion påverkar inte ugnens funktioner i övrigt. Klocka För att ställa in, ändra eller kontrollera tiden (se avsnittet Före första användning). Avstängning av klockdisplayen Energiförbrukningen kan minskas genom att stänga av displayen. Avstängning av klockdisplayen Tryck samtidigt på knapparna "+" och "-" tills displayen släcks. Påslagning av klockdisplayen Tryck på valfri knapp tills tiden åter visas på displayen. Displayen kan endast stängas av när signaluret eller innertemperaturen inte är inställda.

19 användning av ugnen electrolux 19 Allmänna anvisningar När en funktion har valts blinkar displayen i cirka 5 sekunder. Medan den blinkar kan önskad tid ställas in med knapparna "+" och "-". Efter inställning av den önskade tiden blinkar displayen åter i cirka 5 sekunder. Den inställda tiden börjar att räknas ned. Tryck på valfri knapp för att stänga av signalen. Den önskade ugnsfunktionen och temperaturen kan väljas före eller efter inställning av klockfunktionerna. Vrid vreden för ugnsfunktion och temperatur till noll när tillagningen är klar. Signalur 1. Tryck flera gånger på knappen tills signalurets funktionslampa blinkar. 2. Inom 5 sekunder, ställ in önskad tid med knapparna "+" och "-" (max. 2 timmar och 30 minuter). Signalurets funktionslampa tänds. Efter 5 sekunder visar displayen aktuellt klockslag. När tiden löper ut blinkar "00.00" på funktionsindikatorn. En ljudsignal avges. 3. Signalen kan stängas av genom att trycka på en valfri knapp. Koktid 1. Tryck flera gånger på knappen tills funktionslampan för Koktid blinkar.

20 20 electrolux användning av ugnen När tiden löper ut blinkar funktionslampan, en ljudsignal avges i två minuter och ugnen stängs av automatiskt. 3. Stäng av signalen och programmet genom att trycka på en valfri knapp. 2. Ställ in önskad koktid med knapparna "+" och "-". Stopptid 1. Tryck flera gånger på knappen tills funktionslampan för Stopptid blinkar. Efter cirka 5 sekunder visar displayen åter aktuellt klockslag. Funktionslampan för Koktid tänds. 2. Ställ in önskad avstängningstid med knapparna "+" och "-".

21 användning av ugnen electrolux 21 Efter cirka 5 sekunder visar displayen åter aktuellt klockslag. Funktionslampan för Stopptid tänds. Koktid och Stopptid kombinerat Koktid och Stopptid kan användas samtidigt om ugnen automatiskt skall slås på och stängas av vid en senare tidpunkt. 1. Med funktionen Koktid, ställ in tiden för tillagningen av maträtten, här 1 timme. När tiden löper ut blinkar funktionslampan, en ljudsignal avges i två minuter och ugnen stängs av automatiskt. 3. Stäng av signalen och programmet genom att trycka på en valfri knapp. 2. Med funktionen Stopptid, ställ in tiden när maträtten skall vara klar, här 14:05.

22 22 electrolux tips, tabeller och råd Ugnen slås automatiskt på vid den beräknade tidpunkten, här 13:05.. Och stängs av automatiskt när den inställda koktiden löper ut, här 14:05. Funktionslamporna för Koktid och Stopptid tänds och det aktuella klockslaget visas på displayen, här 12:05. Tips, tabeller och råd Bak/stektiderna är endast riktvärden. Bakningstabell Typ av bakverk Mjuka kakor Temperatur o C Traditionell Nivå Minuter Temperatur o C Varmluft Nivå

23 tips, tabeller och råd electrolux 23 Typ av bakverk Temperatur o C Traditionell Nivå Minuter Temperatur o C Varmluft Fruktkakor Sockerkaka Muffins Kakor Rulltårta Bakverk tillverkade med smör, mjöl, socker (ägg) Småkakor Mördegskakor Pepparkakor Smördegskakor Matbröd Formbröd Limpa Tekaka Franskbröd Bullar Längder/ kransar Ugnsrätter Potatisgratäng Nivå

24 24 electrolux tips, tabeller och råd Typ av bakverk Temperatur o C Traditionell Nivå Minuter Temperatur o C Varmluft Ugnspannkaka Pan-pizza Tips för bakning Bakresultat Möjlig orsak Åtgärd Mat/vetebrödsdegar och sockerkakor blir platta. Mat/vetebrödsdegar och sockerkakor blir torra. För låg temperatur i ugnen gör att bakverket jäser upp och sedan sjunker ihop och blir platt. Mat/vetebrödsdegar har inte jäst rätt. För lång jäsning efter utkavling kan ge ett platt resultat. Mat/ vetebrödsdegar skall jäsa dragfritt vid rumstemperatur. Vid ett lätt tryck på degen skall fördjupningen gå tillbaka. För lite jäst eller bakpulver. För varm fett/vätskeblandning förstör jästens verkan. För lite vätska, för mycket mjöl eller fel mjölsort kan ge torrt bröd. Nivå Kontrollera den inställda temperaturen mot rekommendationer i tabeller eller recept. Kontrollera jästiden mot receptets rekommendation. Kontrollera i receptet att du tagit rätt mängd. Rätt temperatur på vätskan är 37 för färsk jäst. För torrjäst, se rekommendationerna på paketet. Kontrollera i receptet att du använt rätt mjölsort och rätt mängd mjöl/vätska.

25 tips, tabeller och råd electrolux 25 Bakresultat Möjlig orsak Åtgärd Bakverk/maträtter blir för mörka. Bakverk/maträtter blir ljusa. Stektabell Typ av kött Temperatur o C Traditionell För låg temperatur i ugnen gör att bakverket måste stå inne för länge för att bli färdigt och blir därmed torrt. Vid för hög temperatur i ugnen blir bakverk/maträtter för mörka innan de är färdiga. För hög placering i ugnen vid över/undervärme ger för mycket övervärme, och motsatt effekt vid för låg placering. Aluminiumfolie, plåt eller långpanna på ugnens botten blockerar undervärmen. Ljusa bakformar ger ljusare kakor än mörka formar. Nivå Byt till mörkare bakformar. Minuter Kontrollera att du har ställt in rätt temperatur. Kontrollera att du har ställt in rätt temperatur. Kontrollera i tabell eller recept att du valt rätt position. Se till att du inte har något på botten i ugnen. Temp. o C Varmluft Nötkött Rostbiff - röd i mitten rosa i mitten genomstekt Fläskkött o C Nivå

26 26 electrolux tips, tabeller och råd Typ av kött Temperatur o C Traditionell Nivå Minuter Skinkstek Temp. C Varmluft o C Nivå Fläskkarré Kotlett, revbensspjäll Köttfärslimpa Kalv/lamm Kalvstek/ lamm - rosa i mitten genomstekt Fågel Kyckling, unghöna Kyckling/kalkonfilé Kalkon, unghöna eller halv Anka Gås Fisk Kokning av fisk Forell, g Gös, ca 1 kg Hel fisk Hel lax, ca 1 kg

27 rengöring och vård electrolux 27 Rengöring och vård Låt alltid spisen svalna och bryt strömmen före rengöring. Rengöringsmedel Kontrollera att rengöringsmedel är lämpliga och att de rekommenderas av tillverkaren innan du använder dem på din spis Rengöringsmedel som innehåller blekmedel bör inte användas eftersom de kan medföra att apparatens ytfinish mattas. Skurmedel och medel med slipande effekt bör också undvikas. Antibakteriella universalmedel bör inte användas för rengöring av den keramiska hällen eller dess omgivande emaljerade plåtdekor. Rengöring av spisens utsida Använd inte slipande rengöringsmedel, t.ex. flytande skurmedel, stålullskuddar eller skursvampar på målade eller textade ytor som kan skadas. Torka regelbundet av manöverpanelen, luckor och sidor med en ren trasa och varmt tvålvatten. För att undvika att sträck bildas, torka efter med en mjuk duk. Rengöringsmedel för rostfritt stål är slipande och bör undvikas eftersom de kan matta ytfinishen. Det enklaste sättet att rengöra rostfritt stål är att använda rengöringsmedel som levereras med produkter av rostfritt stål. Allt spill på blanka rostfria ytor måste torkas bort omedelbart. Du kan också försöka med fönstertvättmedel. Om ytan är mycket smutsig kan du använda sprit, t.ex. T- sprit. Notera att tippskyddet inte fungerar när du har dragit fram spisen för att göra rent bakom den. Av säkerhetsskäl, rengör inte spisen med ånga eller högtryckssptuta. Försök inte ta bort något av manöverorganen från spisen eftersom det kan orsaka skada och utgör en säkerhetsrisk. Rattar och handtag Sätt aldrig en het droppande panna/ bakplåt/kastrull nära rattarna, de kan skadas av hettan. Det är rekommendabelt att bara använda varmt tvålvatten vid rengöring av rattarna. Alla andra rengöringsmedel mattar ner ytfinishen.

28 28 electrolux rengöring och vård Försök inte ta bort något av manöverorganen från spisen eftersom det kan orsaka skada och utgör en säkerhetsrisk. Rengöring av hällen Hällen skall vara kall före rengöring. Det är viktigt att göra ren hällen dagligen så att inga matrester bränns fast. Undvik plåtdekoren runt hällen, den kan ta skada av rengöringsmedlet. Daglig rengöring Använd speciellt hällrengöringsmedel till hällen dagligen. Om matspill inte tillåts bränna fast blir det lättare att göra rent. 1. Dosera en liten mängd av hällrengöringsmedlet på hällen och torka av med en mjuk duk, pappershandduk eller liknande. Var försiktig så att hällen inte skadas. 2. Torka bor resterna av rengöringsmedlet med en annan fuktad pappershannduk och polera ytan med en mjuk duk. Att ta bort fastbrända matrester Vi rekommenderar starkt att du använder en skrapa avsedd för keramiska hällar (med ett rakblad) för att ta bort spill på hällen, särskilt sockerlösnigar, vilka kan orsaka bestående skada om de inta tas bort. 1. Se till att den keramiska hällen är sval. 2. Använd hällskrapan försiktigt vid en vinkel på 30 o för att ta bort så mycket matrester som möjligt. Använd hällrengöringsmedel eller flytande medel som avslutning, som beskrivits ovan. Förvara hällskrapan med rakblad utom räckhåll för barn. Använd rakbladsskrapan med försiktighet, rakbladet är mycket vasst. För att ta bort envisa fläckar 1. Flytande rengöringsmedel kan användas för att ta bort envisa fläckar och missfärgning. 2. Använd en plastsvamp avsedd för kokkärl med teflonbeläggning och flytande rengöringsmedel för de mer envisa fläckarna.

29 rengöring och vård electrolux 29 För att undvika märken på hällen Se till att kokkärlens undersida är ren och torr innan tillagning påbörjas. Använd kokkärl som är stora nog för att undvika överkokning Om möjligt bör du ta bort spill och stänk omedelbart, men akta dig för brännhet ånga. Undvik att använda disktrasa eller svamp för rengöring av hällen. De kan efterlämna smutsigt regöringsmadel på hällen som bränner fast och missfärgar hällen vid nästa användning. Undvik att använda: Hushållsrengöringsmedel och blekmedel. Impregnerade plast- eller nylonsvampar som inte beskrivs som lämpliga för kokkärl med non-stic beläggning. Rengöringssvampar med slipeffekt, skursvampar och stålullskuddar. Kemiska ugnssvampar eller aerosolprodukter. Rostborttagningsmedel, fläckborttagningsmedel för badkar och hoar. Var och en av ovanstående produkter kan orsaka skada på hällen. Det är farligt att blanda olika rengöringsmedel. De olika kemikalierna i dem kan reagera med varandra på ett farligt sätt. Sockerlösningar måste tas bort innan sirapen har fastnat, annars skadas hällens yta. Undvik att placera plastartiklar, folie eller tallrikar på den heta ytan eftersom de orsakar skador på hällen. Rengöring av ugnen Vid rengöring får inte någon ugnsfunktion vara aktiv och ugnen måste ha svalnat. Ugnssttegarna bör tas ut för att underlätta rengöring. Katalysemaljen Katalysemaljen på ugnsväggar och tak är porös och har en viss självrengörande effekt. Ugnens botten består däremot av en något hårdare emalj så att du kan skrapa bort spill med t.ex. en stekspade. Ugnen blir het när den används. Håll barn under uppsikt. Smuts på emaljen bränns delvis bort när ugnen används. Om emaljen blir fläckig bränner du ur ugnen på högsta temperatur med över/undervärme i minuter. Envisa fläckar av t.ex. fett får du bort så här:

30 30 electrolux rengöring och vård 1. "Dränk in" katalysemaljen med mjuk såpa och hett vatten. Använd en nylonborste på fläckarna. Låt stå en timme. 2. Sätt sedan på över/undervärme samt högsta temperatur. 3. Stäng av ugnen efter tre timmar. Att ta bort luckan: 1. Öppna luckan till ca. en tredjedel (parkeringsläge). Använd inte ugnsspray eller rengöringsmedel med slipeffekt. Använd aldrig ugnsrengöringsmedel eller vassa föremål på katalysemaljen. Katalysemaljen kan skadas. Den släta emaljen Gör så här om ugnens botten är mycket smutsig: 1. Spill som har fastnat kan du få loss med en stekspade eller liknande. 2. Fördela såpa över botten med en svamp. 3. Stäng luckan. Sätt på ugnen vid 100 C med konventionell värme i ca. 10 minuter. 4. När ugnen har kallnat tvättar du ur ugnen med rent vatten och gnugga vid behov försiktigt med tvålull. Torka torrt. Ugnsluckan Ungsluckan kan tas bort för rengöring. När luckan öppnas tänds belysningen och varmluftfläkten stannar. 2. Fatta tag i ugnsluckans sidor med båda händerna och dra bort luckan från ugnen. 3. Lyft av luckan Att montera luckan: 1. Kontrollera att gångleden är i parkeringsläget. 2. För in gångleden i spåret på luckan. Tryck ner så att monteringsfjädern snäpper till.

31 rengöring och vård electrolux 31 Använd inte skarpa rengöringsmedel med slipeffekt eller vassa metallskrapor för att rengöra ugnsluckans glas eftersom dessa kan repa ytan, vilket i sin tur kan leda till att glaset spricker. Var försiktig när du stänger luckan efter det att glasskivan/-skivorna är borttagna eftersom luckan då är betydligt lättare. 3. Stäng ugnsluckan. Ugnsluckans glas Använd inte ugnsluckan som fotstöd. Att ta bort den övre glasskivan i ugnsluckan 1. Fatta den övre glasskivan i dess nedre ände och tryck den mot fjäderkraften upp mot luckhandtaget tills den är fri i underkant (1). 2. Lyft upp skivan en aning nertill och dra ut den (2). Luckan består av två delar med värmereflekterande glas för att reducera yttemperaturen. De inre glasen kan tas bort för rengöring. Rengöring mellan glasskivorna 2 1 Var försiktig så att du inte skadar luckglaset. Sprickor som bildas på kanterna kan orsaka att glaset går sönder när det har värmts upp några gånger. Demontering av luckans mellersta glas 1. Fatta den mellersta skivan i dess nedre ände och tryck upp mot luckhandtaget tills den är fri i underkant (1). 2. Lyft upp skivan en aning nertill och dra ut den (2). 3. Rengör glasen.

32 32 electrolux rengöring och vård fasthållningsprofilen (2) Glasskivan måste sitta fast! Montering av den mellersta glasskivan i luckan. 1. Sätt in glasskivorna i ordning, diagonalt ovanifrån in i fasthållningsprofilen på handtagssidan (1). 2. Sänk ner den mellersta glasskivan och skjut den i riktning mot luckans underkant tills det tar emot i den nedre fasthållningsprofilen (2). 2 Tillbehör Rengör tillbehören Tvätta plåtarna, långpannan etc. i hett vatten med diskmedel. Skölj och torka torrt. Non-stick tillbehör Dessa tillbehör har en smutsavvisande beläggning och lång livslängd om de sköts på rätt sätt 1 Ljusa fläckar i ytskiktet betyder inte att ytan är skadad. Montering av luckans övre glas 1. Sätt in den övre skivan diagonalt ovanifrån in i fasthållningsprofilen på handtagssidan (1). 2. Sänk ner glasskivan. Lägg skivan mot fjäderkraften på handtagssidan framför fasthållningsprofilen på luckans underkant och skjut den under Ställ inte non-stick tillbehör på en het keramikhäll eftersom det kan förstöra dem. Tillbehören tål en temperatur upp till 250 C. Värm dem aldrig utan mat eller bakverk.

33 rengöring och vård electrolux 33 Diska tillbehören noggrant i varmt vatten och handdiskmedel innan du använder dem första gången. Använd verktyg av plast eller trä istället för metall, som kan skada plåten. Tänk på att kärl med skrovlig botten kan skada tillbehören. Rengör tillbehören med en mjuk svamp eller diskborste i hett vatten och litet diskmedel. Använd aldrig diskmaskin. Använd aldrig stålull eller vassa föremål vid rengöring. Ugnsstegar Du kan ta bort ugnsstegarna på båda sidorna för att förenkla rengöringen. För att få bort smuts och fett kan du blötlägga dem i vatten med diskmedel. Diska för hand. OBS! Maskindiska inte. Det tar bort allt fett och påverkar deras funktion negativt. Borttagning av ugnsstegar 1 Att sätta tillbaks stegarna 2 Observera! Den rundade änden på styrskanorna måste vara framåt! För att sätta tillbaka stegen på plats, lås den baktill (1) och för sedan in framkanten och tryck på plats (2). 1 Dra först bort stegen från ugnens vägg (1) och frigör den sedan baktill (2). 2

34 34 electrolux rengöring och vård Ugnsbelysning Byte av lampa på ugnssidan/rengöring av skyddsglaset 1. Tag bort vänster ugnsstegar. Risk för elektrisk stöt! Innan ugnslampan byts: Stäng av ugnen. Se till att spisen är strömlös. För spisar med sladd, dra ur sladden. För andra spisar, bryt strömmen genom att stänga av den med strömbrytaren. Lägg en trasa på ugnsbotten som skydd för lampan och lampglaset. Byte av ugnens glödlampa/rengöring av täckgkaset 2. Ta bort täckgkaset med hjälp av ett litet trubbigt föremål (t.ex. en tesked) och rengör det. 3. Om nödvändigt: Ersätt med ny glödlampa med E14 gänga, märkt V, 25W och 300 C.. Beställ ersättningslampan från ditt lokala servicecenter (se kapitlet "Service/Kundtjänst"). Ta alltid i hallogenlampor med en tygbit för att undvika fett som bräns. 1. Tag bort skyddsglaset genom att vrida det åt vänster och rengör det. 2. Om nödvändigt: Ersätt med ugnslampa, 25 Watt, 230 V, 300 C värmetålig. 3. Sätt tillbaka skyddsglaset.

35 vad gör man när... electrolux Töm lådan och dra ut den till "stopp". 2. Fatta handtaget, lyft uppåt och lådan lossnar från spärren i bakre änden. 3. Dra ut lådan helt och hållet. När du har gjort den ren, sätt lådans hjul på skenorna. Skjut in lådan. Lyft upp den något den första biten så hakar hjulen inte fast i främre spärren. 4. Sätt tillbaka skyddsglaset. 5. Sätt tillbaka ugnsstegen. Förvaringslådan Placera inte kemikalier och rengöringsmedel i förvaringslådan. Stå inte i förvaringslådan eller på handtaget. Vad gör man när... Gör aldrig ingrepp i spisen som kan skada person eller produkt. Här nedan får du förslag på vad du själv får och kan Problem Spisen får ingen ström göra vid problem. Kontakta vår serviceavdelning om du behöver hjälp. Åtgärd Kontrollera följande: att alla säkringar är hela att stickkontakten sitter ordentligt i eluttaget att jordfelsbrytaren inte har löst ut

36 36 electrolux vad gör man när... Spisen fungerar inte Problem Ugnen fungerar inte Det tar lång tid att koka/steka Ugnsbelysningen är ur funktion Luckspärren fungerar inte Matlagningstermometern fungerar inte Klockan går fel eller inte alls Signaluret fungerar inte Det hörs ett brus från spisen trots att den är avstängd F blinkar på hälldisplayen Åtgärd Kontrollera att funktionslåset inte är aktiverat Ställ in klockan Kontrollera att du har valt ett lämpligt kokkärl med god värmeledningsförmåga Byt ut glödlampan Aktivera låsfunktionen Kontrollera att matlagningstermometern är rätt ansluten i ugnen. Ta ut den och anslut den igen. Ställ in önskad temperatur Ställ in rätt tid Ställ in en tid Ljudet kommer från den termostatstyrda fläkten som skyddar spisens elektronik. Ingen åtgärd behövs, det är helt normalt. Olämpligt kokärl Inget kokkärl på kokzonen Diametern på kokkärlets botten är för liten för kokzonen - tänds på hälldisplayen Kontrollera säkringar F11 lyser på ugnsdisplayen Matlagningstermometerns kontakt sitter inte ordentligt i stickkontakten i ugnen F1 lyser på displayen Kontakta vår lokala serviceavdelning F2 lyser på displayen En felkod lyser på ugnsdisplayen (börjar Kontakta vår lokala serviceavdelning med F)

37 tekniska data electrolux 37 Tekniska data Produktens bredd 596 mm Ugn Effekt Produktens djup 595 mm Övre elementet 1000 W Produktens höjd 900 mm Undre värmeelement 1000 W Energiklass A Grillelement 1600 W Bakplåtens yta (cm 2 ) 1488 Ringelement 1400 W Induktionshäll 140 mm Induktionselement 180 mm Induktionselement 210 mm Induktionselement Effekt 1200/1500 W 1800/2300 W 2200/3000 W Med reservation för ändringar. Den här spisen uppfyller kraven i EG-direktiv 89/336/EEG och 73/23/EEG. Tillgängligheten till ett värmeelement varierar beroende på produkternas specifikationer. Installation Allt arbete med spisen måste utföras av en kvalificerad expert. Spisen är tung. Hörn och kanter som du normalt inte kommer i kontakt med kan vara vassa. Använd handskar när du flyttar spisen. Vid leverans är spisen justerad till en bänkhöjd på 900 mm. Spisen har en teleskopsockel. Du kan justera höjden så att spisen passar en bänkhöjd från 848 till 933 mm. Var uppmärksam vid placering av spisen så att du inte blockerar ventilationsutloppen (bakom spisen och upptill bakom kåpan). Spisen får inte skjutas in under t.ex. en kakelkant eller liknande. Det måste vara minst 40 cm fritt utrymme på båda sidorna om spisen. Se till att spisens nätkabel inte kommer i kläm när spisen flyttas. Ändring av sockelhöjd Om du vill ändra höjden läs först igenom samtliga punkter här nedan innan du börjar.

38 38 electrolux installation 1. Lägg försiktigt ner spisen (se illustration). Använd t.ex. frigolit från emballaget som skydd mellan golv och spis. Tänk på att lägga ett skyddande underlag under spissidornas nedre bakre hörn för att skydda golvet. 2. Skruva ur skruvarna A (4 skruvar, se illustration). Dra ut den inre sockeln en bit om du endast vill ändra höjden. Dra ut ramen där hjulen är monterade. Var försiktig, det finns vassa kanter under spisen. 3. Skruva dit skruvarna A igen i hålen för en bänkhöjd på 850 till 920 mm. Avståndet mellan hålen är 7 mm eller 14 mm (se illustration A). 4. Ställ spisen upp och anslut strömmen. Skjut in spisen på plats och nivåjustera innan du monterar säkerhetsutrustningen. Nivåjustering Spisen måste stå plant för att t.ex. fettet ska fördela sig jämnt i stekpannan. Placera ett vattenpass eller en stekpanna med vatten på hällen när du vill kontrollera att spisen står plant. Vid behov kan du justera spisens hjul och fötter med 15 mm framifrån sockeln. Använd en spårmejsel för att justera de bakre hjulen och en polygrip till de främre fötterna. A Tippskyddet A 14 A A A Tippskyddet måste vara monterat, för att hindra spisen från att tippa vid onormal belastning. Tippskyddet fungerar endast när spisen är inskjuten på plats Så installerar du tippskyddet: 1. Se till att spisen är justerad till rätt höjd och att hällen är i våg innan du monterar tippskyddet. 2. Konsolen (B) är monterad på vänster sida vid leverans. Mät ut var tippskyddet (A) skall placeras, 60 mm ner från glaskeramikhällens kant och 50 mm fån väggen (skåp). Skruva fast

39 installation electrolux 39 det ordentligt i hårt material eller använd lämplig förstärkning. Hela tippskyddet kan alltså placeras på höger sida, (se fig. 1). Se till att ytan bakom spisen är jämn. Om det är kakel eller puts bakom den keramiska glasplattans kant måste det finnas en lika stor spalt mellan tippskyddet och väggen. Detta för att tippskyddet skall få korrekt ingrepp i spisen och fungera på rätt sätt. Kontrollera att tippskyddet sticker minst 20 mm in i hålet på spisens baksida, när spisen skjuts in (se fig. 2). OBS! Om utrymmet mellan bänkskåpen är större än spisens bredd måste du justera sidomåttet om du vill centrera spisen. Elektrisk anslutning Allt arbete med spisen måste utföras av en kvalificerad expert. Arbete utfört av lekman kan försämra spisen samt leda till skada på person och/eller egendom. En spis som levereras med nätkabel och stickkontakt måste anslutas i ett jordat vägguttag. Anslutningseffekt och spänning finns angivet på typskylten. Det finns ett kopplingsschema på spisens baksida. Den elektriska installationen måste inkludera en enhet som gör det möjligt att separera spisens alla poler från nätet. Brytaren bör bryta alla poler från nätet på ett sådant sätt att den också fungerar som ett överspänningssydd av kategori III. Det kravet måste uppfyllas av säkerhetsskäl. För spisar med stickkontakt: Se till att stickkontakten är helt inskjuten i vägguttaget. 1 2

40 40 electrolux miljöinformation Miljöinformation Symbolen på produkten eller emballaget anger att produkten inte får hanteras som hushållsavfall. Den skall i stället lämnas in på uppsamlingsplats för återvinning av el- och elektronikkomponenter. Genom att säkerställa att produkten hanteras på rätt sätt bidrar du till att förebygga eventuellt negativa miljö- och hälsoeffekter som kan uppstå om produkten kasseras som vanligt avfall. För ytterligare upplysningar om återvinning bör du kontakta lokala myndigheter eller sophämtningstjänst eller affären där du köpte varan. Emballaget kan återvinnas. Kontakta de lokala myndigheterna för mer information om resurserna för återvinning i ditt område. För att säkerställa att spisen inte utgör någon fara bör den göras driftoduglig innan den skrotas. Dra ut nätkabeln ur väggen och montera bort den från spisen. Avaktivera lucklåset så att barn inte kan bli inlåsta i ugnen. Spara energi! Avnänd ett lock och du spar halva energiförbrukningen. Ång- och tryckkokning spar också energi. Garanti/Kundtjänst SVERIGE Vid försäljning till konsument i Sverige gäller den svenska konsumentlagstiftningen. Kom ihåg att spara kvittot för eventuell reklamation. Har du frågor angående produktens funktion eller användning ber vi dig att kontakta vår konsumentkontakt på tel eller via på vår hemsida Service och reservdelar Vill du beställa service, installation eller reservdelar ber vi dig kontakta Electrolux Service på tel eller via vår hemsida på Du kan även söka hjälp via din återförsäljare.

41 garanti/kundtjänst finland electrolux 41 Adressen till din närmaste servicestation finner du på vår hemsida eller Gula sidorna under rubrik Hushållsutrustning, vitvaror och service. Innan du beställer service, kontrollera först om du kan avhjälpa felet själv. Här i bruksanvisningen finns en tabell, som beskriver enklare fel och hur man kan åtgärda dem. Observera, elektriska fel skall alltid åtgärdas av certifierad elektriker. Innan du kontaktar service, skriv upp följande enligt dataskylten: Modellbeteckning... Produktnummer... Serienummer... Inköpsdatum... Hur och när uppträder felet? Garanti/Kundtjänst Finland Service och reservdelar Service, reservdelsbeställningar och eventuella reparationer bör utföras av auktoriserad serviceföretag. Närmaste serviceföretagens namn och kontaktuppgifter klargörs genom att ringa (0,16 eur/min +Ina)*, eller telefonkatalogens gula sidor "hushållsapparatservice". För att säkerställa apparatens felfria funktion, använd endast av leverantören godkända originalreservdelar. När du kontaktar serviceföretaget, bör du veta produktens typbeteckning. Anteckna uppgifterna från dataskylten till raderna här nedan, så det finns tillhands om du behöver tillkalla serviceföretaget. Typ:... Produkt nr:... Serie nr:... Inköpsdatum:... Konsumentkontakt i Finland Har du frågor angående produktens funktion eller användning ber vi dig ringa vår konsumentrådgivare på tel (0,16 eur/min +Ina). eller via

42 42 electrolux europa-garanti Europa-Garanti För denna apparat gäller Electrolux garanti i alla de länder som är förtecknade i slutet av denna beskrivning, under den period som anges i garantibeviset eller enligt respektive lands lagar. Om du flyttar från något av dessa länder till ett annat av de länder som är förtecknade nedan följer garantin med apparaten under följande förutsättningar: Garantin för apparaten börjar gälla från det datum då den inköptes vilket bevisas av ett gällande inköpsdokument som har utfärdats av försäljaren. Garantin gäller för samma period och i samma omfattning för material och arbete som gäller för denna typ av apparat eller produktgrupp i det land du har flyttat till. Garantin är personlig för den som köpte apparaten och kan inte överföras till en annan användare. Apparaten har installerats och använts enligt Electrolux instruktioner och att den har använts för hushållsbruk, dvs den har inte använts för kommersiella ändamål. Apparaten har installerats enligt alla gällande bestämmelser i det nya landet. Bestämmelserna i denna Europa-garanti påverkar inte dina rättigheter enligt gällande lagar i respektive land. Albania Rr. Pjeter Bogdani Nr. 7 Tirane Belgique/België/Belgien Bergensesteenweg 719, 1502 Lembeek Česká republika Budějovická 3, Praha 4, Danmark Sjællandsgade 2, 7000 Fredericia Deutschland Muggenhofer Str. 135, Nürnberg Eesti Pärnu mnt. 153, Tallinn

43 electrolux 43 España Carretera M-300, Km. 29,900 Alcalá de Henares Madrid France Great Britain Addington Way, Luton, Bedfordshire LU4 9QQ Hellas , Limnou Str., Thessaloniki Hrvatska Slavonska avenija 3, Zagreb Ireland Long Mile Road Dublin 12 Italia +39 (0) C.so Lino Zanussi, Porcia (PN) Latvija Kr. Barona iela 130/2, LV-1012, Riga Lietuva Ozo 10a, LT Vilnius Luxembourg Rue de Bitbourg, 7, L-1273 Hamm Magyarország H-1142 Budapest XIV, Erzsébet királyné útja 87 Nederland Vennootsweg 1, 2404 CG - Alphen aan den Rijn Norge Risløkkvn. 2, 0508 Oslo Österreich Herziggasse 9, 1230 Wien Polska ul. Kolejowa 5/7, Warszawa Portugal Quinta da Fonte - Edificio Gonçalves Zarco - Q Paço de Arcos

44 44 electrolux Romania Str. Garii Progresului 2, S4, RO Schweiz - Suisse - Svizzera Industriestrasse 10, CH-5506 Mägenwil Slovenija Gerbičeva ulica 98, 1000 Ljubljana Slovensko Electrolux Slovakia s.r.o., Electrolux Domáce spotrebiče SK, Seberíniho 1, Bratislava Suomi Sverige +46 (0) Electrolux Service, S:t Göransgatan 143, S Stockholm Türkiye Tarlabaşı caddesi no : 35 Taksim İstanbul Россия Москва, Олимпийский проспект, 16, БЦ "Олимпик" Україна Київ, вул.автозаводська, 2а, БЦ "Алкон"

45 electrolux 45

46 46 electrolux

47

48 För att köpa tillbehör, förbrukningsartiklar och reservdelar i vår internetbutik besök oss på: A

bruksanvisning Spis EKD60053

bruksanvisning Spis EKD60053 bruksanvisning Spis EKD60053 2 electrolux Electrolux. Thinking of you. Ta del av våra tankegångar på www.electrolux.com Innehåll Säkerhetsinstruktioner 2 Beskrivning av produkten 4 Före första användning

Läs mer

Din manual HUSQVARNA QSI6272 http://sv.yourpdfguides.com/dref/836487

Din manual HUSQVARNA QSI6272 http://sv.yourpdfguides.com/dref/836487 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information, specifikationer,

Läs mer

För din säkerhet SVENSKA. Vägledning till användning av bruksanvisningen. När produkten används. Om installation, rengöring och underhåll

För din säkerhet SVENSKA. Vägledning till användning av bruksanvisningen. När produkten används. Om installation, rengöring och underhåll SVENSKA För din säkerhet Dessa varningar är till för allas säkerhet. Du MÅSTE läsa dem noggrant innan du installerar eller använder produkten. Det är mycket viktigt att bruksanvisningen hålls tillgänglig

Läs mer

Din manual HUSQVARNA QSG7135W 230V http://sv.yourpdfguides.com/dref/836382

Din manual HUSQVARNA QSG7135W 230V http://sv.yourpdfguides.com/dref/836382 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information, specifikationer,

Läs mer

SÄKERHETSANVISNINGAR CC9632

SÄKERHETSANVISNINGAR CC9632 CC9632 Kära kund, Tack för att du har valt den här valitetsprodukten från ASKO. Vi hoppas att den kommer att motsvara dina förväntningar och uppfylla dina behov under mĺnga år framöver. Skandinavisk design

Läs mer

bruksanvisning Spis EKC60052 / EKC70052

bruksanvisning Spis EKC60052 / EKC70052 bruksanvisning Spis EKC60052 / EKC70052 Välkommen till Electrolux! Du har valt en högklassig produkt från Electrolux som vi lovar kommer att göra livet lite enklare för dig! Du får lite mer tid över till

Läs mer

Din manual HUSQVARNA QSG7135X 400V http://sv.yourpdfguides.com/dref/836390

Din manual HUSQVARNA QSG7135X 400V http://sv.yourpdfguides.com/dref/836390 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information, specifikationer,

Läs mer

Din manual HUSQVARNA QSGTE7110X 400V http://sv.yourpdfguides.com/dref/836012

Din manual HUSQVARNA QSGTE7110X 400V http://sv.yourpdfguides.com/dref/836012 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information, specifikationer,

Läs mer

Inbyggnadsugn. bruksanvisning. föreställ dig möjligheterna

Inbyggnadsugn. bruksanvisning. föreställ dig möjligheterna BF64-RIEN Inbyggnadsugn bruksanvisning föreställ dig möjligheterna Tack för att du har valt att köpa en produkt från Samsung. Registrera din produkt på adressen www.samsung.com/global/register Använda

Läs mer

bruksanvisning Spis EKD60750

bruksanvisning Spis EKD60750 bruksanvisning Spis EKD60750 Välkommen till Electrolux! Du har valt en högklassig produkt från Electrolux som vi lovar kommer att göra livet lite enklare för dig! Du får lite mer tid över till annat och

Läs mer

Din manual HUSQVARNA QSG7042-1W http://sv.yourpdfguides.com/dref/836335

Din manual HUSQVARNA QSG7042-1W http://sv.yourpdfguides.com/dref/836335 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information, specifikationer,

Läs mer

spis BRUKSANVISNING EKE 5100 821 05 01-02

spis BRUKSANVISNING EKE 5100 821 05 01-02 spis BRUKSANVISNING EKE 5100 821 05 01-02 S Innehåll Innehåll Säkerhet... 3 Spisen... 4 Uppackning... 4 Tillbehören... 4 Säkerhetsutrustningen... 5 Tippskyddet... 5 Kastrullskyddet... 5 Luckspärren...

Läs mer

INNEHÅLL. Din spisfläkt. Säkerhet. Användning. Underhåll. Installation. Bilaga. Beskrivning 4 Inledning 4

INNEHÅLL. Din spisfläkt. Säkerhet. Användning. Underhåll. Installation. Bilaga. Beskrivning 4 Inledning 4 INNEHÅLL Din spisfläkt Beskrivning 4 Inledning 4 Säkerhet Användning Underhåll Installation Försiktighetsåtgärder som du måste vidta 5 Utsugningssystem 6 Reglage 7 Rengöring 9 Fettfilter 10 Kolfilter 10

Läs mer

brugsanvisning bruksanvisning käyttöohje

brugsanvisning bruksanvisning käyttöohje brugsanvisning bruksanvisning käyttöohje Glaskeramiskkogezone Glaskeramikhäll Keraaminen keittotaso EHS60020X EHS60020K 24 electrolux Välkommen till Electrolux värld Tack för att du har valt en förstklassig

Läs mer

Din manual HUSQVARNA QSG7043W http://sv.yourpdfguides.com/dref/836338

Din manual HUSQVARNA QSG7043W http://sv.yourpdfguides.com/dref/836338 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information, specifikationer,

Läs mer

BRUKSANVISNING EEH 600.0. i monteringanvisningar 07 22 88 FB

BRUKSANVISNING EEH 600.0. i monteringanvisningar 07 22 88 FB BRUKSANVISNING i monteringanvisningar EEH 600.0 07 22 88 FB För din information Läs noggrant igenom denna bruksanvisning. Den innehåller viktig information beträffande säkerhet, montering, användning och

Läs mer

Gaggenau Bruksanvisning. Frihängande fläkt AI 480

Gaggenau Bruksanvisning. Frihängande fläkt AI 480 Gaggenau Bruksanvisning Frihängande fläkt AI 480 Innehåll Säkerhetsanvisningar 4 Före första användningstillfället 5 Apropå användningen 5 Detta är din nya apparat 6 Frihängande fläkt AI 480 6 Kontrollpanel

Läs mer

Bruksanvisning. Kylskåp ERC31300

Bruksanvisning. Kylskåp ERC31300 Bruksanvisning Kylskåp ERC31300 We were thinking of you when we made this product Välkommen till Electrolux värld Tack för att du har valt en förstklassig produkt från Electrolux, vilken vi hoppas skall

Läs mer

Din manual SMEG CX66EMS5 http://sv.yourpdfguides.com/dref/3534046

Din manual SMEG CX66EMS5 http://sv.yourpdfguides.com/dref/3534046 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för SMEG CX66EMS5. Du hittar svar på alla dina frågor i SMEG CX66EMS5 instruktionsbok (information,

Läs mer

Spisfläkt Trinda T Ö

Spisfläkt Trinda T Ö Spisfläkt Trinda T Ö SÄKERHETSFÖRESKRIFTER Läs noga igenom denna bruksoch monteringsanvisning, i synnerhet säkerhetsföreskrifterna, innan du installerar och börjar använda produkten. Spara bruksanvisningen

Läs mer

...... EHP60011 SV INBYGGNADSHÄLL BRUKSANVISNING

...... EHP60011 SV INBYGGNADSHÄLL BRUKSANVISNING EHP60011...... SV INBYGGNADSHÄLL BRUKSANVISNING 2 electrolux INNEHÅLL Electrolux. Thinking of you. Ta del av våra tankegångar på www.electrolux.com Säkerhetsinformation 2 Produktbeskrivning 4 Daglig användning

Läs mer

Spisfläkt Trinda ECe

Spisfläkt Trinda ECe Spisfläkt Trinda ECe SÄKERHETSFÖRESKRIFTER Läs noga igenom denna bruksoch monteringsanvisning, i synnerhet säkerhetsföreskrifterna, innan du installerar och börjar använda produkten. Spara bruksanvisningen

Läs mer

Bruksanvisning. Inbyggnadsugn SU6030

Bruksanvisning. Inbyggnadsugn SU6030 Bruksanvisning Inbyggnadsugn SU6030 Innehåll Säkerhetsinformation 2 Säkerhetsföreskrifter _ 3 Produktbeskrivning 5 Innan maskinen används första gången _ 5 Daglig användning 5 Tillvalsfunktioner _ 6 Säkerhetsinformation

Läs mer

VÄRMEHÄLLAR 3113400, 3113500, 3113600, 3112800

VÄRMEHÄLLAR 3113400, 3113500, 3113600, 3112800 INSTRUKTIONSBOK VÄRMEHÄLLAR 3113400, 3113500, 3113600, 3112800 Värmehäll utan vulstkant Modell 3113400, 3113500, 3113600 Värmehäll med vulstkant Modell 3112800 AB Hallins Verkstäder Box 24 S-599 21 ÖDESHÖG

Läs mer

Din manual AEG-ELECTROLUX B1100-EW http://sv.yourpdfguides.com/dref/602796

Din manual AEG-ELECTROLUX B1100-EW http://sv.yourpdfguides.com/dref/602796 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för AEG- ELECTROLUX B1100-EW. Du hittar svar på alla dina frågor i AEG-ELECTROLUX B1100-EW

Läs mer

DECOR 810/830 PRODUKTENS DELAR PRODUKTENS DELAR. 1 - Inre skorstensdel 2 - Yttre skorstensdel 3 - Kontrollpanel 4 - Belysning 5 - Delad kantsugsplåt

DECOR 810/830 PRODUKTENS DELAR PRODUKTENS DELAR. 1 - Inre skorstensdel 2 - Yttre skorstensdel 3 - Kontrollpanel 4 - Belysning 5 - Delad kantsugsplåt DECOR 810/830 PRODUKTENS DELAR PRODUKTENS DELAR 2 1 3 4 5 2 1 3 4 5 1 - Inre skorstensdel 2 - Yttre skorstensdel 3 - Kontrollpanel 4 - Belysning 5 - Delad kantsugsplåt 32 Svenska VARNINGAR OCH SÄKERHETSFÖRESKRIFTER

Läs mer

Användarhandbok till gasspis OBS! ENDAST FÖR BRUK MED FLYTGAS

Användarhandbok till gasspis OBS! ENDAST FÖR BRUK MED FLYTGAS Användarhandbok till gasspis OBS! ENDAST FÖR BRUK MED FLYTGAS INNEHÅLL * Spisens tekniska data * Spisens delar * Viktigt att läsa innan spisen tas i bruk. * Nyttig information om spisens bruk. * Tända

Läs mer

REKOMMENDATIONER OCH TIPS

REKOMMENDATIONER OCH TIPS REKOMMENDATIONER OCH TIPS Denna bruksanvisning är förutsedd för flera versioner av apparaten. Det är möjligt att vissa enskilda utrustningsdetaljer, inte berör din apparat. INSTALLATION Tillverkaren åtar

Läs mer

WS 55/162 WS 55/220 WS 60/144 WS 60/162 WS 60/220 WS 60/283

WS 55/162 WS 55/220 WS 60/144 WS 60/162 WS 60/220 WS 60/283 V-ZUG Ltd Värmelåda WS 55/162 WS 55/220 WS 60/144 WS 60/162 WS 60/220 WS 60/283 Bruksanvisning Tack för att du valt att köpa en av våra produkter. Din ugn uppfyller höga krav och är lätt att använda. Ta

Läs mer

Din manual AEG-ELECTROLUX A2674-6GS http://sv.yourpdfguides.com/dref/602505

Din manual AEG-ELECTROLUX A2674-6GS http://sv.yourpdfguides.com/dref/602505 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för AEG- ELECTROLUX A2674-6GS. Du hittar svar på alla dina frågor i AEG-ELECTROLUX A2674-6GS

Läs mer

Bruksanvisning. Glaskeramikhäll QHC745X 822 930 045-B-191205-02

Bruksanvisning. Glaskeramikhäll QHC745X 822 930 045-B-191205-02 Bruksanvisning s Glaskeramikhäll QHC745X 822 930 045-B-191205-02 Bästa kund, läs igenom bruksanvisningen noga och spara den för senare behov. Lämna över bruksanvisningen till en eventuell ny ägare av produkten.

Läs mer

Spiskåpa 392 12. SV Bruksanvisning

Spiskåpa 392 12. SV Bruksanvisning Spiskåpa 392 12 SV Bruksanvisning Säkerhetsföreskrifter... 3 Installation... 4 injustering av luftflöden... 7 Användning... 9 Service och garanti... 10 991.0314.284/125788/2013-11-15 (6005) SÄKERHETSFÖRESKRIFTER

Läs mer

Din manual AEG-ELECTROLUX A2649-6GS http://sv.yourpdfguides.com/dref/602497

Din manual AEG-ELECTROLUX A2649-6GS http://sv.yourpdfguides.com/dref/602497 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för AEG- ELECTROLUX A2649-6GS. Du hittar svar på alla dina frågor i AEG-ELECTROLUX A2649-6GS

Läs mer

1 / 8 SPISFLÄKT SUNDA 2 / 8 S INSTALLATION Spisfläkt Sunda är avsedd för montering under, infälld eller mellan skåp. Fläkten är utrustad med Easy-Clean motorpaket, halogenlampor och metalltrådsfilter.

Läs mer

Din manual ZANUSSI ZKT 623LBV ZANUSSI http://sv.yourpdfguides.com/dref/668210

Din manual ZANUSSI ZKT 623LBV ZANUSSI http://sv.yourpdfguides.com/dref/668210 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för ZANUSSI ZKT 623LBV ZANUSSI. Du hittar svar på alla dina frågor i ZANUSSI ZKT 623LBV

Läs mer

K 185P. Bruksanvisning

K 185P. Bruksanvisning K 185P Bruksanvisning Varning Om denna enhet innehåller kolvätekylmedium var god se riktlinjerna nedan. Då enheten innehåller ett lättantändligt kylmedium är det ytterst viktigt att säkerställa att kylledningarna

Läs mer

Innehållsförteckning. Miljöskydd Beskrivning av värmelådan Säkerhetstips Installation Inneslutning Använda värmelådan Rengöring och underhåll

Innehållsförteckning. Miljöskydd Beskrivning av värmelådan Säkerhetstips Installation Inneslutning Använda värmelådan Rengöring och underhåll SE Innehållsförteckning Miljöskydd Beskrivning av värmelådan Säkerhetstips Installation Inneslutning Använda värmelådan Rengöring och underhåll MILJÖSKYDD Förpackningsmaterialen som används för denna apparat

Läs mer

COZZY FIRE MONTERINGS- OCH BRUKSANVISNING

COZZY FIRE MONTERINGS- OCH BRUKSANVISNING COZZY FIRE MONTERINGS- OCH BRUKSANVISNING Grattis till ditt köp av den elektriska kaminen Cozzy Fire. Läs noga igenom monterings- och bruksanvisningen samt säkerhetsföreskrifterna innan du använder produkten.

Läs mer

bruksanvisning Kylskåp ERC37207W ERC37254W

bruksanvisning Kylskåp ERC37207W ERC37254W bruksanvisning Kylskåp ERC37207W ERC37254W 2 electrolux Innehåll Electrolux. Thinking of you. Ta del av våra tankegångar på www.electrolux.com Säkerhetsinformation 2 Kontrollpanel 4 När maskinen används

Läs mer

REKOMMENDATIONER OCH TIPS

REKOMMENDATIONER OCH TIPS REKOMMENDATIONER OCH TIPS Denna bruksanvisning är förutsedd för flera versioner av apparaten. Det är möjligt att vissa enskilda utrustningsdetaljer, inte berör din apparat. INSTALLATION Tillverkaren åtar

Läs mer

Bruksanvisning. Spis ETH 8080 med varmluftsugn GN1/1. Elektrotermo

Bruksanvisning. Spis ETH 8080 med varmluftsugn GN1/1. Elektrotermo Bruksanvisning Spis ETH 8080 med varmluftsugn GN/ Elektrotermo Användningsområde Spisen är avsedd för beredning av mat. Uppackning Emballaget avlägsnas och skyddsplasten tas bort. De rostfria ytorna torkas

Läs mer

Bruksanvisning för gasolkamin 430-045

Bruksanvisning för gasolkamin 430-045 Bruksanvisning för gasolkamin 430-045 Värna om miljön! Får ej slängas bland hushållssopor! Denna produkt innehåller elektriska eller elektroniska komponenter som skall återvinnas. Lämna produkten för återvinning

Läs mer

BESKRIVNING AV APPARATEN

BESKRIVNING AV APPARATEN SV Läs igenom denna instruktionsbok noggrant innan du installerar och använder apparaten. Det är enda sättet att uppnå optimala resultat och maximal driftssäkerhet. BESKRIVNING AV APPARATEN (se ritning

Läs mer

SÄKERHETSFÖRESKRIFTER

SÄKERHETSFÖRESKRIFTER Sunda Alliance SÄKERHETSFÖRESKRIFTER Läs noga igenom denna bruksoch monteringsanvisning, i synnerhet säkerhetsföreskrifterna, innan du installerar och börjar använda produkten. Spara bruksanvisningen för

Läs mer

BRUKSANVISNING Nova Trend

BRUKSANVISNING Nova Trend BRUKSANVISNING Nova Trend INNEHÅLLSFÖRTECKNING I Generella upplysningar II Delar III Tekniska data IV Driftsvillkor V Montering 1. Montering av väggbeslag 2. Montering av spiskåpa 3. Anslutning till elnätet

Läs mer

...... EKS7011BO SV SPIS BRUKSANVISNING

...... EKS7011BO SV SPIS BRUKSANVISNING EKS7011BO...... SV SPIS BRUKSANVISNING 2 www.electrolux.com INNEHÅLL 1. SÄKERHETSINFORMATION................................................ 3 2. SÄKERHETSFÖRESKRIFTER...............................................

Läs mer

INTRODUKTION BESKRIVNING AV BAKMASKINENS DELAR

INTRODUKTION BESKRIVNING AV BAKMASKINENS DELAR Bakmas ki n model lxbm1129 Svens kbr uks anvi s ni ng SE INTRODUKTION För att du ska få ut så mycket som möjligt av din nya bakmaskin är det lämpligt att du läser igenom denna bruksanvisning innan du tar

Läs mer

BRUKSANVISNING WD 142 WD 150

BRUKSANVISNING WD 142 WD 150 BRUKSANVISNING WD 142 WD 150 VIKTIG INFORMATION INSTALLATION AV PRODUKTEN PRODUKTEN får endast användas när den har byggts in (monterats) korrekt. FÖLJ BIFOGADE separata monteringsanvisningar för att installera

Läs mer

EPM4040AOX... SV KONTROLLPANELEN BRUKSANVISNING

EPM4040AOX... SV KONTROLLPANELEN BRUKSANVISNING EPM4040AOX...... SV KONTROLLPANELEN BRUKSANVISNING 2 www.electrolux.com INNEHÅLL 1. SÄKERHETSINFORMATION................................................ 3 2. PRODUKTBESKRIVNING..................................................

Läs mer

Vardagslivet ställer höga krav på vitvarorna i köket. Vad du än väljer kan du vara säker på att kvaliteten på vitvarorna du köper på IKEA är den

Vardagslivet ställer höga krav på vitvarorna i köket. Vad du än väljer kan du vara säker på att kvaliteten på vitvarorna du köper på IKEA är den Vitvaror Vardagslivet ställer höga krav på vitvarorna i köket. Vad du än väljer kan du vara säker på att kvaliteten på vitvarorna du köper på IKEA är den allra bästa. IKEA vitvarorna är noggrant testade

Läs mer

Spiskåpa 490 12. SV Bruksanvisning

Spiskåpa 490 12. SV Bruksanvisning Spiskåpa 490 12 SV Bruksanvisning Säkerhetsföreskrifter... 3 Installation... 4 Injustering av luftflöden... 6 Användning... 8 Service och garanti... 9 /125895/2014-06-09 (9511) SÄKERHETSFÖRESKRIFTER Läs

Läs mer

ANVÄNDNING AV KYLDELEN OCH DESS FUNKTIONER

ANVÄNDNING AV KYLDELEN OCH DESS FUNKTIONER ANVÄNDNING AV KYLDELEN OCH DESS FUNKTIONER För att sätta på produkten Påslagning av apparaten Sätt in stickkontakten i eluttaget. Belysningen, som är placerad under kontrollpanelen eller inuti apparaten

Läs mer

Spisfläkt Exklusiv E

Spisfläkt Exklusiv E Spisfläkt Exklusiv E /126091/2014-11-14 (11492) SÄKERHETSFÖRESKRIFTER Läs noga igenom denna bruksoch monteringsanvisning, i synnerhet säkerhetsföreskrifterna, innan du installerar och börjar använda produkten.

Läs mer

Så här används Cylinda spisar

Så här används Cylinda spisar Så här används Cylinda spisar Modellerna med emaljhäll SE 512 SE 514 Viktigt! Läs hela bruksanvisningen innan Du börjar använda spisen. Då lär Du Dig använda och sköta den rätt från början Läs hela bruksanvisningen

Läs mer

Bruksanvisning. Spis EKC510100W

Bruksanvisning. Spis EKC510100W Bruksanvisning Spis EKC510100W 3 Välkommen till Electrolux värld Tack för att du har valt en förstklassig produkt från Electrolux, vilken vi hoppas skall ge dig mycket nöje i framtiden.electrolux ambition

Läs mer

Instruktioner för att använda MathackareN

Instruktioner för att använda MathackareN Instruktioner för att använda MathackareN Innehållsförteckning Säkerhet när det gäller MathackareN...86 Viktiga säkerhetsföreskrifter...87 Elektriska krav...88 Avfallshantering av elektrisk utrustning...88

Läs mer

SP 52 E / SP 54 E, SP 52 ES / SP 54 ES SP 552 E / SP 554 E, SP 62 E / SP 64 E SP 72 E / SP 74 E, SP 64 ET, SP 74 ET. Bäste Cylindakund!

SP 52 E / SP 54 E, SP 52 ES / SP 54 ES SP 552 E / SP 554 E, SP 62 E / SP 64 E SP 72 E / SP 74 E, SP 64 ET, SP 74 ET. Bäste Cylindakund! SP 52 E / SP 54 E, SP 52 ES / SP 54 ES SP 552 E / SP 554 E, SP 62 E / SP 64 E SP 72 E / SP 74 E, SP 64 ET, SP 74 ET Bäste Cylindakund! Tack för att du valt Cylinda. För att få största möjliga nytta av

Läs mer

Din manual SIEMENS HE100450 http://sv.yourpdfguides.com/dref/3555759

Din manual SIEMENS HE100450 http://sv.yourpdfguides.com/dref/3555759 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för SIEMENS HE100450. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information,

Läs mer

MANUAL FÖR FÖLJANDE MODELLER: KS7-US, KS24-ISL, KS24-ISR, KS38-UD, KS46-UD, KS166-UD

MANUAL FÖR FÖLJANDE MODELLER: KS7-US, KS24-ISL, KS24-ISR, KS38-UD, KS46-UD, KS166-UD Grattis till din Kingston-kyl! Vinkyl FÖR FÖLJANDE MODELLER: KS7-US, KS24-ISL, KS24-ISR, KS38-UD, KS46-UD, KS166-UD samt KS188-UD Denna bruksanvisning innehåller viktig information, inklusive säkerhets-

Läs mer

VIKTIGA SÄKERHETSANVISNINGAR FARA: VARNING:

VIKTIGA SÄKERHETSANVISNINGAR FARA: VARNING: VIKTIGA SÄKERHETSANVISNINGAR DET ÄR MYCKET VIKTIGT ATT DU VÄRNAR OM DIN EGEN OCH ANDRAS SÄKERHET. Detta häfte innehåller en mängd viktiga säkerhetsanvisningar som även återfinns på apparaten. Läs och iaktta

Läs mer

YSTAD. Tucker elgrill MONTERINGS - OCH BRUKSANVISNING

YSTAD. Tucker elgrill MONTERINGS - OCH BRUKSANVISNING YSTAD Tucker elgrill MONTERINGS - OCH BRUKSANVISNING LÄS ALLA ANVISNINGAR NOGGRANT, ÄVEN OM DU TROR ATT DU ÄR BEKANT MED DEN ELEKTRISKA GRILLEN OCH HUR DU SKA ANVÄNDA DEN. SÄKERHETSINFORMATION! VIKTIGA

Läs mer

5-100. Värmehäll infällnad HANDBOK. viktiga handlingar för installation och underhåll. Doc. nr. 521345400 Edition0 2015/09. Bruksanvisningen i orginal

5-100. Värmehäll infällnad HANDBOK. viktiga handlingar för installation och underhåll. Doc. nr. 521345400 Edition0 2015/09. Bruksanvisningen i orginal 5-100 Värmehäll infällnad HANDBOK viktiga handlingar för installation och underhåll Bruksanvisningen i orginal Doc. nr. 521345400 Edition0 2015/09 Om handboken I den här handboken hittar du all information

Läs mer

Din manual CONSTRUCTA CH232250 http://sv.yourpdfguides.com/dref/3543338

Din manual CONSTRUCTA CH232250 http://sv.yourpdfguides.com/dref/3543338 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information, specifikationer,

Läs mer

Spis. Bruksanvisning SN5300

Spis. Bruksanvisning SN5300 Spis Bruksanvisning sn SN5300 Välkommen till Electrolux värld Tack för att du har valt en förstklassig produkt från Electrolux, vilken vi hoppas skall ge dig mycket nöje i framtiden.electrolux ambition

Läs mer

Så här används Cylinda spisar Modellerna med keramikhäll: 7 11, 6 11, 7 33, 6 33

Så här används Cylinda spisar Modellerna med keramikhäll: 7 11, 6 11, 7 33, 6 33 Så här används Cylinda spisar Modellerna med keramikhäll: 7 11, 6 11, 7 33, 6 33 Läs hela bruksanvisningen innan du börjar använda spisen. Då lär du dig använda och sköta den rätt från början. 1 Varning!

Läs mer

S 772 E / S 774 E S 762 E / S 764 E / S 764 EST S 7552 E / S 7554 E / S 752 E / S 754 E

S 772 E / S 774 E S 762 E / S 764 E / S 764 EST S 7552 E / S 7554 E / S 752 E / S 754 E S 772 E / S 774 E S 762 E / S 764 E / S 764 EST S 7552 E / S 7554 E / S 752 E / S 754 E Bäste Cylindakund! Tack för att du valt Cylinda. För att få största möjliga nytta av din nya spis rekommenderar vi

Läs mer

Återförsäljare / Distributör: Denna handbok MÅSTE levereras till slutanvändaren.

Återförsäljare / Distributör: Denna handbok MÅSTE levereras till slutanvändaren. VITAMIX MIXERS Bruksanvisning Återförsäljare / Distributör: Denna handbok MÅSTE levereras till slutanvändaren. Användare: Läs och spara dessa instruktioner. Modeller som omfattas av denna bruksanvisning:

Läs mer

K 5185 LS. Bruksanvisning

K 5185 LS. Bruksanvisning K 5185 LS Bruksanvisning Register INNAN DU BÖRJAR...2 Säkerhetsinstruktioner... 2 Rekommendationer... 3 Installation och uppstart av apparaten... 4 Innan du börjar använda apparaten... 4 FUNKTIONER OCH

Läs mer

TRYCKKOKARE Bruksanvisning

TRYCKKOKARE Bruksanvisning TRYCKKOKARE Bruksanvisning INNEHÅLLSFÖRTECKNING Fördelar med din nya tryckkokare... 4 Säkerhetsinformation... 5 Beskrivning... 8 Använd tryckkokaren... 9 Rengöring och underhåll... 12 Vanliga frågor...

Läs mer

BRUKSANVISNING. Designkapa. Nova Trend 90 EXTM

BRUKSANVISNING. Designkapa. Nova Trend 90 EXTM Nova Trend 90 EXTM BRUKSANVISNING Designkapa Nova Trend 90 EXTM 2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING I Generella upplysningar II Delar III Tekniska data IV Driftsvillkor V Montering 1. Montering av väggbeslag 2. Montering

Läs mer

ELEKTRISKT LÖPBAND PD111 BRUKSANVISNING

ELEKTRISKT LÖPBAND PD111 BRUKSANVISNING ELEKTRISKT LÖPBAND PD111 BRUKSANVISNING Läs anvisningarna noggrant före användning och spara på lämpligt ställe. Kontrollpanel sökning hastighet tid avstånd kalorier På/av Bruksanvisning Nödstoppbrytare

Läs mer

HANDBOK viktiga handlingar för installation och underhåll. Bordsvärmeri/ Chafings dish 5-007,5-008. Bruksanvisningen i orginal

HANDBOK viktiga handlingar för installation och underhåll. Bordsvärmeri/ Chafings dish 5-007,5-008. Bruksanvisningen i orginal 5-007,5-008 Bordsvärmeri/ Chafings dish HANDBOK viktiga handlingar för installation och underhåll Bruksanvisningen i orginal Doc. nr. 521 35 12-00 Edition0 2015/02 Om handboken I den här handboken hittar

Läs mer

MANUEL D' UTILISATION

MANUEL D' UTILISATION MANUEL D' UTILISATION ET DE MONTAGE NL GEBRUIKS- EN MONTAGEAANWIJZING S BRUKS- OCH MONTERINGSANVISNING KD7580.0GE KD9970.0GE KD9960.0GE KD9580.0GE INNEHÅLLSFÖRTECKNING Allmänt Innehållsförteckning Spisfläktens

Läs mer

bruksanvisning Glaskeramisk induktionshäll EHD80300PG

bruksanvisning Glaskeramisk induktionshäll EHD80300PG bruksanvisning Glaskeramisk induktionshäll EHD80300PG 2 electrolux Innehåll Electrolux. Thinking of you. Ta del av våra tankegångar på www.electrolux.com Säkerhetsinformation 2 Installationsanvisningar

Läs mer

SNABBGUIDE. Vad gör du om... Möjliga orsaker: Lösningar: Det kan vara ett fel på apparatens strömförsörjning.

SNABBGUIDE. Vad gör du om... Möjliga orsaker: Lösningar: Det kan vara ett fel på apparatens strömförsörjning. SNABBGUIDE S Lysdiodlampa Jämfört med en vanlig glödlampa håller en lysdiodlampa mycket längre, den lyser upp bättre i apparaten och den är dessutom miljövänligare. Vänd dig till Kundservice om lampan

Läs mer

MUM6N20A1 MUM6N23A1. Bruksanvisning

MUM6N20A1 MUM6N23A1. Bruksanvisning MUM6N20A1 MUM6N23A1 sv Bruksanvisning Vi gratulerar dig till ditt nya inköp av en apparat från BOSCH. Du har därmed bestämt dig för en modern hushållsapparat av hög kvalitet. Mer information om våra produkter

Läs mer

Modell ZB06-25A LÄS BRUKSANVISNINGEN NOGGRANT INNAN DU BÖRJAR ANVÄNDA DAMMSUGAREN. FÅR ENDAST ANVÄNDAS I ENLIGHET MED ANVISNINGARNA.

Modell ZB06-25A LÄS BRUKSANVISNINGEN NOGGRANT INNAN DU BÖRJAR ANVÄNDA DAMMSUGAREN. FÅR ENDAST ANVÄNDAS I ENLIGHET MED ANVISNINGARNA. Modell ZB06-25A V I K T I G S Ä K E R H E T S I N F O R M A T I O N LÄS BRUKSANVISNINGEN NOGGRANT INNAN DU BÖRJAR ANVÄNDA DAMMSUGAREN. FÅR ENDAST ANVÄNDAS I ENLIGHET MED ANVISNINGARNA. INNEHÅLL VIKTIGA

Läs mer

MANUAL. FOTOGENKAMIN Modell Ruby och Kero Art.nr 14-1700 och 14-1750. www.exergon.se Tel. 08-7420170

MANUAL. FOTOGENKAMIN Modell Ruby och Kero Art.nr 14-1700 och 14-1750. www.exergon.se Tel. 08-7420170 MANUAL FOTOGENKAMIN Modell Ruby och Kero Art.nr 14-1700 och 14-1750 www.exergon.se Tel. 08-7420170 TEKNISKA SPECIFIKATINER Modell Ruby Kero Konvektor typ Strålningskonvektor Strålningskonvektor Värmeeffekt

Läs mer

BRUKSANVISNING (SE) INNEHÅLLSFÖRTECKNING: 1. FUNKTIONSÖVERSIKT 2. SÄKERHETSANVISNINGAR 3. REKLAMATIONSRÄTT 1. FUNKTIONSÖVERSIKT

BRUKSANVISNING (SE) INNEHÅLLSFÖRTECKNING: 1. FUNKTIONSÖVERSIKT 2. SÄKERHETSANVISNINGAR 3. REKLAMATIONSRÄTT 1. FUNKTIONSÖVERSIKT BRUKSANVISNING (SE) INNEHÅLLSFÖRTECKNING: 1. FUNKTIONSÖVERSIKT 2. SÄKERHETSANVISNINGAR 3. REKLAMATIONSRÄTT 1. FUNKTIONSÖVERSIKT 6 Elektrisk anslutning Fläkten är dubbelisolerad så det krävs ingen jordförbindelse.

Läs mer

Nov N a o vt a r e T n r d e n Ö d Ö

Nov N a o vt a r e T n r d e n Ö d Ö Nova Trend Ö Ö BRUKSANVISNING Nova Trend Ö 3 INNEHÅLLSFÖRTECKNING I Generella upplysningar II Delar III Tekniska data IV Driftsvillkor V Montering 1. Montering av väggbeslag 2. Montering av spiskåpa 3.

Läs mer

ORIGINAL LINE A ANVÄNDARMANUAL

ORIGINAL LINE A ANVÄNDARMANUAL ANVÄNDARMANUAL Maskiner med automatisk vattenpåfyllning UM_SV Part No.: 1764079_01 INNEHÅLLSFÖRTECKNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING... 2 ALLMÄN INFORMATION... 4 Inledning...4 Varningar...4 Försiktighetsåtgärder...4

Läs mer

Tack för att du har köpt vår produkt. Vi hoppas att du får glädje av den under en lång tid. Thermex

Tack för att du har köpt vår produkt. Vi hoppas att du får glädje av den under en lång tid. Thermex Innhold DANSK... 3 SVENSKA... 12 1. Beskrivning av hällen... 13 2. Beståndsdelar... 13 3. Specifikation... 14 4. Förutsättningar för användningen... 14 5. Installation... 15 5.1 Installera spiskåpan...

Läs mer

a-collection SV Bruksanvisning Säkerhetsföreskrifter... 3 Installation... 4 Injustering av luftflöden... 5 Användning... 7 Service och garanti...

a-collection SV Bruksanvisning Säkerhetsföreskrifter... 3 Installation... 4 Injustering av luftflöden... 5 Användning... 7 Service och garanti... a-collection SV Bruksanvisning Säkerhetsföreskrifter... 3 Installation... 4 Injustering av luftflöden... 5 Användning... 7 Service och garanti... 8 991.0292.883/125542/2014-05-06 (9189) SÄKERHETSFÖRESKRIFTER

Läs mer

Bruksanvisning för gasolkamin

Bruksanvisning för gasolkamin Bruksanvisning för gasolkamin 430-042 Bruksanvisning i original 21.03.2013 Jula AB SÄKERHETSANVISNINGAR Läs bruksanvisningen noggrant innan användning! Läs bruksanvisningen innan du använder värmaren.

Läs mer

Din manual SMEG DRY61E-1 http://sv.yourpdfguides.com/dref/3515403

Din manual SMEG DRY61E-1 http://sv.yourpdfguides.com/dref/3515403 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för SMEG DRY61E-1. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information, specifikationer,

Läs mer

B R U K S A N V I S N I N G

B R U K S A N V I S N I N G B R U K S A N V I S N I N G V I S I O N S P E C T R A MT 3052 (10.02) INNEHÅLLSFÖRTECKNING Sida Innan du använder ugnen... 3 Spectra W8000/S8000... 4 Spectra W8200... 5 Spectra W8250 / S8250... 6 Spectra

Läs mer

QSG6133. SV Bruksanvisning

QSG6133. SV Bruksanvisning QSG6133 SV Bruksanvisning 2 www.husqvarna-electrolux.se INNEHÅLL 1. SÄKERHETSINFORMATION................................................... 3 2. SÄKERHETSFÖRESKRIFTER...................................................

Läs mer

EKS50150OW SV SPIS BRUKSANVISNING

EKS50150OW SV SPIS BRUKSANVISNING EKS50150OW SV SPIS BRUKSANVISNING 2 www.electrolux.com INNEHÅLL 1. SÄKERHETSINFORMATION...3 2. SÄKERHETSFÖRESKRIFTER... 4 3. PRODUKTBESKRIVNING... 7 4. INNAN MASKINEN ANVÄNDS FÖRSTA GÅNGEN... 8 5. HÄLL

Läs mer

Crux Lite Piezo TM Elektra FE Cook System TM

Crux Lite Piezo TM Elektra FE Cook System TM Crux Lite TM Crux Lite Piezo TM Elektra FE Cook System TM Canister mounted stove for outdoor use OIMUS clever COOKING SINCE 1899 Figure [1] Figure [2] Figure [3] Figure [4] Figure [5] Figure [6] Figure

Läs mer

Wasserkocher 0,8l. Användarguide

Wasserkocher 0,8l. Användarguide Wasserkocher 0,8l sv Användarguide 42 Användarguide Viktiga säkerhetsanvisningar Denna apparat är inte avsedd att användas av barn under 8 år eller av personer med nedsatt fysisk, psykisk eller sensorisk

Läs mer

Gasolgrill Silverline XL med 5+1 brännare

Gasolgrill Silverline XL med 5+1 brännare B R U K S A N V I S N I N G Gasolgrill Silverline XL med 5+1 brännare Artikelnummer 6235-1217 Läs noggrant genom bruksanvisningen och se till att grillen monteras, installeras, används och underhålls på

Läs mer

Din manual AEG-ELECTROLUX LAV41200 http://sv.yourpdfguides.com/dref/614195

Din manual AEG-ELECTROLUX LAV41200 http://sv.yourpdfguides.com/dref/614195 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för AEG- ELECTROLUX LAV41200. Du hittar svar på alla dina frågor i AEG-ELECTROLUX LAV41200

Läs mer

HANDBOK SPISAR 90X60

HANDBOK SPISAR 90X60 HANDBOK SPISAR 90X60 TACK FÖR ATT DU VALDE VÅR PRODUKT. VI REKOMMENDERAR ATT DU LÄSER DENNA HANDBOK NOGGRANT. DEN INNEHÅLLER ALLA NÖDVÄNDIGA INSTRUKTIONER FÖR ATT SPISENS UTSEENDE OCH FUNKTIONELLA KVALITETER

Läs mer

DEUTSCH. Silent 40 Batt 8211-3453-02

DEUTSCH. Silent 40 Batt 8211-3453-02 DEUTSCH D Silent 40 Batt 8211-3453-02 S SVENSKA R 1 1 R O P 2 2 3 L M M L 3 5 I J K 4 4 K J I N 1. 2 230 V 2 2. 3. 4 SVENSKA S A BC 4. 5. 6. 7. 8. 9. 36 mm 19 mm 10. 11. 5 S SVENSKA SYMBOLER Följande symboler

Läs mer

INFORMATION OM FUKT All luft innehåller en viss mängd vatten i ångform. Mängden ånga fastslår omgivningens luftfuktighet.

INFORMATION OM FUKT All luft innehåller en viss mängd vatten i ångform. Mängden ånga fastslår omgivningens luftfuktighet. INFORMATION OM FUKT All luft innehåller en viss mängd vatten i ångform. Mängden ånga fastslår omgivningens luftfuktighet. Luftens kapacitet att innehålla vattenånga är större ju högre temperatur luften

Läs mer

QSG6225. Bruksanvisning

QSG6225. Bruksanvisning QSG6225 Bruksanvisning Spis 2 Innehåll Tack för att du valt en kvalitetsprodukt från Electrolux. För att säkerställa bästa prestanda hos produkten ber vi dig att noga läsa igenom denna bruksanvisning.

Läs mer

Bruksanvisning. Ronda EC

Bruksanvisning. Ronda EC Bruksanvisning Ronda EC Bäste kund, Om du följer rekommendationerna i denna bruksanvisning kommer produkten att fungera optimalt och förbli effektiv i många år. INNEHÅLL REKOMMENDATIONER OCH TIPS 3 EGENSKAPER

Läs mer

Bruksanvisning. Bestic software version 1.0-2.0. Äthjälpmedel. Internet: www.bestic.se

Bruksanvisning. Bestic software version 1.0-2.0. Äthjälpmedel. Internet: www.bestic.se Bruksanvisning Bestic software version 1.0-2.0 Äthjälpmedel Sida 1 (20) Innehållsförteckning 1. Introduktion 2. Säkerhet 3. Produktöversikt 4. Handhavande 5. Äta med Bestic 6. Skötselråd 7. Transport och

Läs mer

FS 50. S Kasvosauna Brugsanvisning

FS 50. S Kasvosauna Brugsanvisning FS 50 S S Kasvosauna Brugsanvisning Beurer GmbH Söflinger Str. 218 89077 Ulm (Germany) Tel. +49 (0) 731 / 39 89-144 Fax: +49 (0) 731 / 39 89-255 www.beurer.de Mail: kd@beurer.de Svenska Bästa/bäste kund,

Läs mer

QSG6133. Bruksanvisning

QSG6133. Bruksanvisning QSG6133 Bruksanvisning Spis 2 Innehåll Tack för att du valt en kvalitetsprodukt från Electrolux. För att säkerställa bästa prestanda hos produkten ber vi dig att noga läsa igenom denna bruksanvisning.

Läs mer