AXCEL ANSLUTER SIG TILL UN PRI

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "AXCEL ANSLUTER SIG TILL UN PRI"

Transkript

1 07 AXCEL IV GÖR STORA FRAMSTEG Läs Christian Frigasts kommentar till årets transaktioner och övriga begivenheter hos Axcel. Hur ser Axcel på framtiden? AXCEL INVESTERAR I DELETE GROUP Axcel är ny huvudaktionär i miljötjänstföretaget Delete Group, som är fokuserat på industrisanering, rivningstjänster och hantering av industri- och byggavfall. LEDARSKAPET UTVECKLAR FÖRETAGEN Mette Vestergaard, som står i spetsen för konsultföretaget Mannaz, är ny styrelseledamot hos Axcel. Hur kan hon bidra till värdeskapandet hos Axcel? Sidan 2 Sidan 6 EG MOT FORTSATT EXPANSION I juni 2013 övertog Axcel den danska ITkoncernen EG från Nordic Capital. EG är ar inom Skandinavien. EG har nu genomfört en obligationsemission på 900 miljoner DKK. Sidan 8 AXCEL ANSLUTER SIG TILL UN PRI Axcel ansluter sig till UN PRI för att inför investerare och andra aktörer kunna dokumentera att Axcels aktiva ägarskap har en hållbar grund. Sidan 12 AXCEL COMPANY DAY 2O13 Axcel Company Day 2013 hölls på Toldboden i Köpenhamn med temat Growing in a stagnant Europe. Mer än 300 näringslivspersoner deltog i arrangemanget. Sidan 13

2 Under 2010 startade Axcel sin fjärde fond som nu har gjort åtta investeringar. Lite mer än hälften av kapitalet i Axcel IV på 3,6 miljarder DKK har investerats och ett av dessa företag Cimbria har redan fått nya ägare och gett god avkastning till investerarna. Axcel IV ligger riktigt bra till i internationella jämförelser, vad gäller avkastning, men det är naturligtvis fortfarande för tidigt att sia något om fondens slutresultat. Axcels senaste investering är Silkeborg Data, som är en stark aktör inom löneutbetalningssystem för den offentliga sektorn, med en förväntad omsättning på 250 miljoner DKK under Silkeborg Data var tidigare dotterföretag till Jyske Bank och transaktionen är ett bra exempel på det ökade intresset för frågan om vem som bäst bör äga ett företag. I vissa fall kan det vara fördelaktigt att stå på sina egna ben med stöd från en aktiv ägare som Axcel, i stället för att ingå som dotterbolag i en större koncern. Axcel har stora förväntningar på Silkeborg Data, som vi tror kan utvecklas till ett ännu bättre företag under vårt ägarskap. Axcels förra investering gällde också ett IT-företag, nämligen EG (tidigare EDB Gruppen). Vi tror att EG kan bli dominerande i Norden inom sitt område som särskilt är ERP-lösningar för företag. EG har en solid tillväxtplan och en ledning som tror på de ambitiösa målen. Genom investeringen i miljötjänstföretaget Delete, som 2012 hade en omsättning på ca 750 miljoner DKK, har Axcel utökat sin verksamhet till Finland. Axcel förväntar att efterfrågan på Deletes tjänster industrisanering, rivningstjänster och hantering av industri- och byggavfall ska fortsätta växa, eftersom det kontinuerligt ställs allt strängare krav på denna typ av verksamhet, bl.a. av miljöskäl. Jag vill också gärna nämna vår investering i ventilationsföretaget EXHAUSTO, som har en omsättning på nästan 500 miljoner DKK, och som vi äger tillsammans med VKR. EXHAUSTO är ett bra exempel på ett företag som gått från en relativt traditionell bransch till cleantech-sektorn. Goda ventilationssystem är ett måste i moderna byggnader, av hänsyn till både människor och miljö, och även här tror vi att det kommer att ske en tillväxt under de kommande åren. Även om vi själva bestämmer tempot när vi drar upp utvecklingsplaner för våra bolag, kan vi inte styra konjunkturerna, och detta var avgörande faktor i samband med vårt ägarskap av IDdesign (IDEmøbler och ILVA), som inte har varit någon särskilt lyckad investering. Men via parterskapet med JYSK förväntar vi att utvecklingen ska vändas till fördel för de medarbetarna som har kämpat för att hålla ställningarna under en besvärlig period. Under Axcels ägarskap har man lyckats skära ner de fasta kostnaderna med ca 180 miljoner DKK per år, vilket motsvarar 20 % av de totala fasta kostnaderna, men tyvärr har det inte gått att uppnå topplinjetillväxt, eftersom den danska nanskrisen. Vi förväntar oss inte heller någon markant tillväxt under den närmaste framtiden. Vår investering i det svenska skolföretaget JB Education är ett annat exempel på att allt inte går enligt planerna. JB Education drabbades oväntat hårt av skolreformen GY11, var JB Educations kärnområde att sjunka dramatiskt. Inför perspektivet med ett permanent vikande elevantal på mer än 25 %, såg Axcel ingen annan utväg än att avveckla JB Education. Men innan dess hade vi under mer än sex Det kostade oss stora resurser i både tid och pengar, men vi ansåg att det var det enda rätta för att behandla både elever och lärare så korrekt som möjligt. Frågan är nu hur 2014 kommer att se ut. Många anser att ekonomin håller på att återhämtas, och det hoppas vi verk- på att återhämtningen är stabil. Vi kan se att vissa marknader är på väg uppåt men i Danmark är det fortfarande en bit kvar, och det påverkar särskilt de företag som är beroende av inhemsk efterfrågan. vestering i det börsnoterade smyckeföretaget PANDORA utvecklas riktigt bra, vilket betyder att vi under 2013 har kunnat sälja aktier för ca 4,5 miljarder DKK till gagn för våra investerare. Axcel är fortfarande huvudaktionär i PANDORA med en ägarandel på ca 18 %, och med nuvarande aktiekurs är behållningen värd över 7 miljarder DKK. I skrivande stund ligger PANDORA-aktien på mer än 300 DKK, vilket gör den till en utmärkt investering för den som valde att behålla sina aktier efter börsnoteringen Dessa aktionärer har fått en årlig avkastning på nästan 15 %, vilket någorlunda motsvarar utvecklingen i det danska C20-indexet, betraktat över samma period. Axcel kommer att ha kvar sina aktier under ytterligare en period, men som riskkapitalfond har vi inte möjlighet att äga våra bolag i all evighet. Förr eller senare kommer sagan att vara slut också för oss. Fram till dess fortsätter vi, som bolagets främste aktionär, att ge vårt aktiva bidrag för att PANDORA ska fortsätta sin positiva utveckling. Christian Frigast 02 03

3 Ledningen för Delete Group ser fram emot att få Axcel som sin nya huvudaktionär Axcel är ny huvudaktionär i miljötjänstföretaget Delete Group, som är specialicerat på industrisanering, rivningstjänster och hantering av industri- och byggavfall. Delete har gått igenom en imponerande utveckling under de senaste åren och har byggt upp en ledande position i Finland och norra Sverige. Med Axcel som ny ägare kommer Delete att fortsätta sin expansion i det övriga Norden. Partners, som grundade företaget 2010 genom en fusion mellan två starka aktörer. Företaget har därefter visat en imponerande tillväxt, både organiskt och genom uppköp, och har nu en omsättning på ca 100 miljoner EUR. Delete Group är ett välskött företag med engagerade medarbetare och enastående kundrelationer. Lars Österberg, Partner på Axcel, ser en betydande potential i Delete Group. Den nordiska marknaden för Deletes tjänster har goda tillväxtmöjligheter. De viktigaste orsakerna till detta är det åldrande byggnadsbeståndet som ska förnyas löpande, och ett ökat fokus på energiförbrukning och effektivitetsvinster genom nya och mer tidsenliga byggmetoder. Den snabba utvecklingen inom miljölagstiftning och byggstandarder spelar också en avgörande roll. Detta är perspektiv som tilltalar Lars Österberg, som är ansvarig partner för investeringen hos Axcel: På Axcel är vi glada över att kunna stötta Delete Groups framtida tillväxt. Miljötjänster kommer att få en allt viktigare roll inom tillverkningsindustri, byggnadsverksamhet och i kommunala åtaganden. Delete Group är ett välskött företag med engagerade medarbetare och enastående kundrelationer. Vi ser en betydande potential för att företaget ska fortsätta sin expansion i Finland, Sverige och övriga Norden, både organiskt och genom kompletteringsköp. Marknaden för Delete Group är starkt fragmenterad med ett fåtal större och många mindre aktörer, vilket ger goda möjligheter till ytterligare konsolidering och Delete har således redan genomfört sitt första företagsköp i Sverige i form av industristädbolaget MBB som har en omsättning på nästan 60 miljoner SEK Delete är ett mycket starkt varumärke inom sin marknad och förknippas med tillförlitlighet, säkerhet och kvalitet

4 Axcels styrelse Mette Vestergaard är ledare för företaget Mannaz, som har gått från att vara ett traditionellt kursverksamhetsföretag till att idag vara en internationell aktör som bistår globala kunder med rådgivning och utveckling i frågor som rör strategiskt ledarskap. Mette Vestergaard har en bakgrund från Accenture och Novozymes och har arbetat med både e-handel, försäljning och förändringsledarskap, och är nu också medlem av Axcels styrelse. Vad kan hon bidra med i styrelsen? Du var förhållandevis ung när du valdes in i den högsta ledningen för Novozymes. Vad banade vägen för det? Jag vet en del om drivkrafterna bakom samspelet mellan ledare och företag och jag ser fram emot att kunna utmana Axcel med avseende på att ytterligare fokusera på ledarskap och ledarskapsutveckling. som symboliserar människa. Namnet fungerar bra internationellt och kunder. Jag anställdes 1999 i det som då var enzymföretaget hos Novo Nordisk. Då kom jag från Accenture, som är ett internationellt konsultföretag. Jag var del av ledningsteamet som arbetade med försäljning och marknadsföring och ansvarade för e-handel, när det fortfarande ternt i företaget och i samspelet med våra kunder, men vi lyckades att överföra mer än 30 % av försäljningen till den nya kanalen. Mina medarbetare fanns över hela världen och jag upplevde att HR-processerna inte stöttade mig tillräckligt i mitt arbete som internationell ledare, för HR, och vi tog fram en ny HR-strategi som i högre grad stöttade det globala företag som Novozymes nu hade blivit. Vi lade också mer vikt vid kompetens- och organisationsutveckling än på traditionell personaladministration. Det var ett stort språng och jag tror att en väsentlig orsak till att jag lyckades är att jag var så väl insatt i verksamheten genom mitt arbete inom försäljning och marknadsföring. Även om vår omsättning idag är lägre på grund av att vi har upphört med kursverksamheten, har vi mångdubblat vår internationella försäljning och tjänar mer pengar. Det är jag mycket nöjd med. Vad handlar ledarskapsutveckling om i samband med danska ledare? Undersökningar visar att danska ledare är bra på att skapa förtroende och engagemang, och det är nödvändigt för att uppnå goda resultat med hjälp av andra. Men det är inte alltid tillräckligt, och vi vet också att danska ledare inte är lika bra på att sätta upp lämpliga mål och ge feedback till sina medarbetare. Men det här kan vi utveckla och systematisera och detta är ofta ett element som ingår i de utvecklingsprocesser som vi med stor framgång säljer till våra kunder. Jag tror att ledarskapsutveckling är avgörande för att förbättra bolagens produktivitet och att vi har mycket att lära av amerikanska ledarskapsprinciper. Forskning visar också att USA är bättre på per- samspelet mellan ledare och företag och jag ser fram emot att kunna utmana Axcel med avseende på att ytterligare fokusera på ledarskap och ledarskapsutveckling. low performers och samtidigt är bättre på att hitta och uppmuntra high performers. Men vi får inte glömma bort Danmarks styrkeposition när det gäller engagemang och förtroende, för det är framtidens form för ledarskap. Genom att kombinera det bästa ur dessa två ledarskapskulturer tror jag att vi kan skapa otroligt mycket värde. Jag sätter också stort värde på att de övriga ledamöterna i styrelsen har så intressanta bakgrunder, eftersom det kommer att göra styrelsemötena värdefulla både för mig personligen och förhoppningsvis också för Axcel. Hur lyckade du göra Mannaz till vad det är idag? Jag hade en känsla av att den traditionella kursverksamheten inte skulle kunna hålla samma omsättning och att vi behövde göra om verksamheten. Som väntat sjönk också marknaden för kursverksamatt bygga upp en internationell verksamhet, eftersom internationella företag idag efterfrågar globala partners för att utveckla ledare och talanger över hela världen. När jag började 2006 hette vi DIEU, vilket var rätt opraktiskt eftersom det betyder Gud på franska, så ett av mina beslut var att hitta ett nytt namn. Vi valde Mannaz, som är det urnordiska ordet för människa och som också är namnet på den runa 06 Danska ledare är bra på att skapa förtroende och engagemang, och det är nödvändigt för att uppnå goda resultat med hjälp av andra. Varför ville du vara med i Axcels styrelse? Jag hoppas att jag kan bidra genom min erfarenhet av att omskapa ett företag och genom att jag har varit med om att bygga upp en internationell verksamhet. Dessutom vet jag en del om drivkrafterna bakom 07

5 - I juni 2013 övertog Axcel den danska IT-koncernen EG. Säljare var Nordic Capital. EG har specialiserat sig på branschanpassade IT-lösningar för den skandinaviska marknaden. Axcel kommer att bygga vidare på den tillväxtstrategi som har gjort företaget marknadsledande i Danmark och Norge. För att stötta EG:s strategi har en obligationsemission på 900 miljoner DKK genomförts. Obligationsemissionen är den första i sitt slag i ett medelstort danskt företag som ägs av ett riskkapitalbolag. Efter fem år med riskkapitalfonden Nordic Capital som ägare har Axcel nu övertagit den danska IT-koncernen EG. Här berättar Partner Per Christensen från Axcel och VD Leif Vestergaard om bakgrunden till transaktionen och om bolagets tillväxtplaner. EG har visat hur man kan växa i en besvärlig marknad även om konkurrensen är hård. Företaget har en betydande potential i Skandinavien och vi ser fram emot full utbyggnad av dess framgångsrika modell. EG har starka kompetenser, marknadsledande lösningar och satt positiv utveckling, säger Per Christensen. En stor del av EG:s kunder är medelstora företag. Axcel har investerat i och fokuserat på att utveckla medelstora företag under nästan 20 år. I den bemärkelsen förstår vi EG:s kundbas och vi tror att våra kunskaper inom området kommer att bli värdefulla under den fortsatta utvecklingen av EG, tillägger Per Christensen. Sedan 2009 har EG genomfört 14 köp fördelat på Danmark, Norge och Sverige. Under 2012 uppnådde EG de bästa resultaten någonsin i verksamhetens 35-åriga historia, med en omsättning på miljoner DKK och en EBITDA på 163 miljoner DKK. emot ett nära samarbete med Axcel för att realisera vårt tillväxtmål för 2017, dvs. en omsättning på 2,4 miljarder danska kronor. Vi vill fortsätta växa för att skapa värde för våra kunder och vara en bra arbetsplats för våra medarbetare. Vi har en stor kundbas och ett abonnemangsbaserade lösningar och fokus på cloud-teknologi, är de tre hörnstenarna i vår tillväxtstrategi. EG har en stark ställning i Skandinavien och vi vill fortsätta att växa här, både organiskt och via uppköp, säger Leif Vestergaard. Ny styrelseordförande i EG - - Om EG Redan då Axcel övertog EG i juni 2013, planerade man att stötta den framtida tillväxten genom att ställa ut obligationer mot bakgrund av EG:s goda och stadigt ökande lönsamhet. På grund av den komprimerade processen fram till övertagandet, valde man först en tradi- - nansiering har nu avlösts av en obligationsemission på 900 miljoner DKK, som kommer att löpa fram till EG:s VD Leif Vestergaard säger: EG har en stark och robust affärsmodell med mer än kunder i Danmark, Norge och Sverige. Tillsammans med Axcel som vår nya huvudaktionär ser vi en betydande utvecklingspotential. Därför är vi glada över att obligationsemissionen fått en så stark uppbackning det ger oss en ännu bättre plattform för att fullfölja vår strategi. Från Axcels sida är man också mycket nöjd med obligationsemissionen: Genom att obligationsemissionen blivit så lyckad har det och det perspektivet är vi naturligtvis mycket glada över, säger Jørgen Lindholm Lau, som varit ansvarig för processen på Axcel. Per Christensen, Partner på Axcel, tillägger: De villkor som vi har säkrat vad gäller kapitalstruktur, löptid och andra lånevillkor passar väl in i EG:s tillväxtstrategi och därför är vi mycket nöjda med att emissionen blivit så väl mottagen. Obligationerna har främst tecknats av nordiska investerare och är börsnoterad på NASDAQ OMX:s First North-obligationsmarknad. EG har en stark ställning i Skandinavien och vi vill fortsätta att växa här, både organiskt och via uppköp

6 Nu ser vi fram emot att samarbeta med ledningen för att realisera potentialen hos Silkeborg Data. Silkeborg Data, som är specialist inom IT-baserade löneutbetalnings- och personalsystem, kommer tillsammans med Axcel att fortsätta den tillväxtplan som har bidragit till att skapa en stark ställning inom marknaden för lönesystem för regionala, kommunala och offentliga verksamheter. Silkeborg Data, som hanterar mer än månatliga löneutbetalningar, har haft en imponerande tillväxt de senaste åren och kommer att ha omsatt ca 250 miljoner DKK med en EBITDA på nästan 38 miljoner DKK (med korrigering för extraordinära kostnader). Ägar- ännu bättre tillväxtvillkor, även om det är med blandade känslor som man nu tar avsked av Jyske Bank: Silkeborg Data är känt för sina högkvalitativa lösningar. Jyske Bank: Ett svårt beslut Det är inte utan vemod som vi nu överlämnar Silkeborg Data till Axcel efter att ha ägt företaget sedan Men vi har nått en punkt där Silkeborg Data måste få förverkliga sin fulla potential, och det sker bäst med Axcel, som genom åren har visat sitt värde som aktiv ägare. Samtidigt är vi eniga om att Silkeborg Data ska förbli ett självständigt företag med bas i Silkeborg, och därför är vi övertygade om att vi överlämnar företaget i de bästa händer, säger direktör Leif Larsen, Jyske Bank. Transaktionen kräver godkännande av de danska konkurrensmyndigheterna. Det är i hög grad uppbackningen från Jyske Bank som har hjälpt oss fram till den starka marknadsposition som vi har idag, men tiden är nu inne för oss att stå på egna ben. Vi har ett starkt kundunderlag, marknadsledande lösningar och en solid tillväxtstrategi som Axcel backar upp helt och fullt, säger Brian Busk, VD för Silkeborg Data. Med Axcel som ägare kan vi fortsätta som självständigt företag och ska fortsätta att leverera innovativa och marknadsledande lösningar för löne- och personaladministration, huvudsakligen för kunder inom den offentliga sektorn. Köpet kommer således inte att medföra några väsentliga förändringar för våra kunder, samarbetspartners och våra 200 medarbetare. Axcel: Vi har stort förtroende för Silkeborg Data Silkeborg Data är känt för sina högkvalitativa lösningar och både ledning och anställda har gjort imponerande framsteg i en i övrigt ganska svårtillgänglig marknad. Nu ser vi fram emot att samarbeta med ledningen för att realisera potentialen hos Silkeborg Data, säger Director Jørgen Lindholm Lau, som varit ansvarig för investeringen på Axcel. Om Silkeborg Data

7 Axcels målsättning är att alla våra företag ska vara starka och välskötta, för att skapa avkastning till våra investerare. För att Axcels investerare ska vara säkra på att allt sker på ett ansvarsfullt och hållbart sätt, har vi anslutit oss till UN PRI (FN:s regler för ansvarsfulla investeringar). Ända sedan 1994 har Axcel i praktisk handling visat hur aktivt ägarskap, starkt operationellt fokus och ekonomisk intressegemenskap mellan riskkapitalfondens investerare, fondförvaltarens medarbetare och företagens ledningar, kan vara en drivkraft till positiva förändringar i företagen, inte bara när det gäller avkastning, utan också för att förbättra miljöprestanda, skapa ökad transparens, gynna de anställdas intressen osv. Genom ett aktivt ägarskap kan riskkapitalfonderna skapa tillväxt och sysselsättning i sina företag och därmed också ha en positiv samhällseffekt. Axcel var den första riskkapitalfonden i Danmark som krävde att alla ingående bolag skulle underteckna Global Compact, ett internationellt initiativ som startats av FN för att engagera privata företag i lösningen av några av de stora sociala problem och miljöproblem som följer av ekonomisk tillväxt och globalisering. Global Compact gör det möjligt för företag över hela världen att spela en aktiv roll i lösningen av dessa problem. Axcel Company Day 2013 hölls på Toldboden i Köpenhamn med temat Growing in a stagnant Europe. Mer än 300 näringslivspersoner deltog i arrangemanget, däribland företagsledare från Axcels portföljföretag, styrelsemedlemmar, investerare och rådgivare, som tog tillfället i akt för att träffa varandra och lyssna till intressanta presentationer. Årets huvudtalare var Nader Mousavideh, som talade om hur man kan undvika de risker som uppstår som följd av den ökade globaliseringen. Andra talare var Mogens Lykketoft, talman i danska folketinget; Carl- Henrik Svanberg, styrelseordförande för AB Volvo; Kasper Rørsted, VD för Henkel; och Eivind Kolding, tidigare bankdirektör i Danske Bank. Moderator för dagen var skådespelerskan Birgitte Hjort Sørensen (känd från bl.a. TV-serien Borgen). Axcels ordförande Niels B. Christiansen i samspråk med Managing Partner Christian Frigast. Axcel möts ständigt av ökande krav från investerare att rapportera om ESG-relaterade förhållanden. Global Compact, bl.a. via Axcels CSR-nätverk och genom att Axcel har en löpande dialog med sina bolag. Axcel har nu också beslutat att följa FN:s regler för ansvarsfulla investeringar UN PRI en uppsättning riktlinjer för investeringsarbete som berör miljörelaterade, sociala och bolagsledningsrelaterade förhållanden och som brukar sammanfattas under begreppet ESG (Environmental, Social, Governance). Company Day 2013 avhölls på Toldboden i Köpenhamn. Mogens Lykketoft, talman i danska folketinget, talade om ämnet Growing in a stagnant Europe. Axcel anslöt sig till Global Compact 2010, och under 2011 anslöt sig också alla Axcels bolag. Detta betyder att Axcel mycket noga överväger köp av företag där investeringen skulle kunna innebära ett socialt, etiskt eller miljömässigt dilemma. Axcel genomför därför en CSR-relaterad due diligence-undersökning inför alla nya investeringar. Axcel garanterar också att alla ingående bolag följer kraven i Axcel möts ständigt av ökande krav från investerare att rapportera om kapitalfonder ansluter sig till UN PRI. Genom vår anslutning till UN PRI visar vi vår uttalade vilja att följa ett antal internationellt antagna principer om att bl.a. integrera samhällsansvar i vår investeringsstrategi och att varje år rapportera om detta till UN PRI:s sekretariat. Carl-Henrik Svanberg, styrelseordförande för AB Volvo; Kasper Rørsted, CEO för Henkel; och Eivind Kolding, tidigare bankdirektör i Danske Bank, deltog i en paneldebatt om hur de skapar tillväxt i sina respektive företag. Jazzsångerskan Sinne Eeg underhöll efter middagen

8 Under tio år har Danmark haft en alltför svag utveckling av företagsinvesteringarna, vilket har försvagat de danska företagens sysselsättningsskapande, produktivitet och konkurrenskraft. Det är landets största företag som upprätthåller investeringar och sysselsättning, medan de små och medelstora företagen är i det närmaste frånvarande inom detta område. Detta är bakgrunden till att Axcel för två år sedan beslöt att skapa Axcelfuture för att utforska investeringsklimatet i Danmark och komma arbetstillfällen. Bakom Axcelfuture står en grupp av investeringsmedarbetare hos Axcel, som stöttar arbetet med ett större miljonbelopp av egna beskattade medel. Axcelfuture har bl.a. upptäckt att dansk industri har ett investeringsgap på ca 50 miljarder DKK, vilket hotar att förvärra nedgången av både arbetstillfällen och produktivitet. Axcelfuture har också lagt fram en rad rekommendationer för att förbättra investeringsklimatet, i synnerhet för små och medelstora företag. att förlösas men för att göra det måste vi hitta framkomliga vägar, avslutar Eivind Kolding. Vi är mycket nöjda med att Eivind Kolding har sagt ja till att leda detta Advisory Board, säger Christian Frigast, som är Managing Partner hos Axcel och styrelseordförande i Axcelfuture. Eivind Kolding har med sitt omfattande kontaktnät varit starkt medverkande till att vi har lyckats samla ett starkt team. Jag är övertygad om att vi ska lägga fram en rad förnuftiga förslag, som kan bidra till att lösa investeringskrisen, avslutar Christian Frigast. Axcelfutures Advisory Board består av: tidigare ordförande i 3F Lundbeckfonden Företagsinvesteringarna har stagnerat Företagsinvesteringar i Danmark Ett Advisory Board under ledning av tidigare bankdirektör Eivind Kolding kommer att fram till mars 2014 bistå Axcelfuture med hjälp av ett sekretariat av ekonomer och experter från Copenhagen Economics och Axcel. Axcelfuture är ett spännande initiativ som jag gärna vill bidra till. Vi har samlat ett Advisory Board med bred kompetens och vi har redan lagt fram nya och intressanta perspektiv och synpunkter, som vi ser fram emot att arbeta vidare med. Vårt mål är att lägga fram ett antal brukbara förslag till hur man kan stimulera investeringsklimatet och på så sätt stärka sysselsättningen, säger Eivind Kolding. vi öka initiativen till att skjuta till eget kapital i små och medelstora företag? Vi vet att det inte råder brist på kapital i Danmark, men att många små företag inte är så solida som de borde vara. Om det beror på att det saknas intresse för att investera i dem eller om de inte har möjlighet att bygga upp tillräckligt kapital på grund av det existerande regelsystemet, är en av de frågor som vi vill belysa. Det är inte bara en fråga om att lagstifta utan om att alla goda krafter ska ställa Vi vet att det inte råder brist på kapital i Danmark, men många små företag är inte så solida som de borde vara. Företagsinvesteringarna uppgick 2012 till ca 17 % av BNP. Historiskt har denna siffra legat högre: ca 20 % av BNP. Investeringarnas bidrag till BNP har med andra ord varit lågt de senaste åren. Under de senaste 18 kvartalen har nyinvesteringarna bara räckt till för att täcka avskrivningarna. Nettoinvesteringarna har således legat kring noll och har alltså inte bidragit till tillväxt i den danska kapitalstocken. Detta har skapat ett gap på ca 40 miljarder DKK jämfört med den historiska trenden. Stocken av fast realkapital inom industrin har inte heller följt trenden, vilket har lett till ett gap på 59 miljarder DKK. Det mesta (49 miljarder DKK) beror på en minskning av maskin- och inventariestocken. Om vi jämför med Sverige, har de svenska privata investeringarna ökat med ca 4 % per år sedan bottenläget 2010, medan motsvarande danska investeringar under samma period har sjunkit något (-0,5 %). Vi har alltså ett fortsatt behov av att fokusera på initiativ för att förbättra investeringsklimatet i Danmark

9 AXCEL MANAGEMENT A/S SANKT ANNÆ PLADS KÖPENHAMN K DANMARK AXCEL MANAGEMENT AB STRANDVÄGEN 5B, 5TR STOCKHOLM SVERIGE TFN.: FAX: E-POST: TFN.: FAX: E-POST: Axcel är en nordisk riskkapitalfond, som investerar i mellanstora företag i Danmark och Sverige. Axcel har en bred krets av danska och internationella investerare och har upprättat fyra fonder med sammanlagt ca 10 miljarder DKK i kapitalåtaganden. Axcel har sedan grundandet 1994 genomfört mer än 40 investeringar och 50 större kompletteringsköp till dessa. Preliminärt har 26 av dessa sålts eller börsnoterats. Axcel äger idag 16 företag och en betydande aktiepost i PANDORA, och dessa företag har tillsammans en omsättning på ca 17 miljarder DKK och ca medarbetare. Redaktion Senior Communication Advisor Joachim Sperling Tfn.: E-post: Formgivning Klaus Wilhardt Foto Per Morten Abrahamsen och Klaus Wilhardt Översättning Borella projects

European Employee Index 2014. Sverige 2014 - Årgång 15

European Employee Index 2014. Sverige 2014 - Årgång 15 European Employee Index 2014 Sverige 2014 - Årgång 15 Innehåll 04 06 08 10 Sveriges arbetsglädje är fortsatt i topp 10 Ledarskapskvalitet utan styrfart Svensk prestationskulturs styrkor och svagheter Världen

Läs mer

Årsredovisning 2009 Verksamhetsöversikt

Årsredovisning 2009 Verksamhetsöversikt Årsredovisning 2009 Verksamhetsöversikt Filpula Falun Västerås Helsingfors Göteborg Stockholm Verksamhetsställen i Finland och Sverige. Edita finns även i Ukraina och Indien. Helsingborg INNEHÅLL 2009

Läs mer

Årsredovisning. Innehåll

Årsredovisning. Innehåll LAToUr Årsredovisning 2014 Årsredovisning 2014 Innehåll 3 2014 i sammandrag 4 VD-ord 6 Det här är Latour 8 Trender i omvärlden 10 Förvärvsprocessen 12 Hållbarhetsarbete 12 Medarbetare 16 Miljö- och affärsnytta

Läs mer

Ab svensk exportkredit Årsredovisning 2013 swedish export credit corporation

Ab svensk exportkredit Årsredovisning 2013 swedish export credit corporation Ab svensk exportkredit Årsredovisning 2013 swedish export credit corporation 6. SO har ordet 8. Vd har ordet 10. Finansiella nyckeltal 11. Viktiga händelser 12. Peter Yngwe 30 år på sek 16. Uppdrag och

Läs mer

2012 i sammandrag. Viktiga händelser under året Blandad utveckling i innehaven Susanna Campbell utsedd till ny VD Hög transaktionsaktivitet

2012 i sammandrag. Viktiga händelser under året Blandad utveckling i innehaven Susanna Campbell utsedd till ny VD Hög transaktionsaktivitet Årsredovisning 2012 2012 i sammandrag Viktiga händelser under året Blandad utveckling i innehaven Susanna Campbell utsedd till ny VD Hög transaktionsaktivitet Anticimex avyttrat IRR 24% Kvarvarande innehav

Läs mer

Nytt från Ennovas ERFA. Svarsfrekvensen avslöjar engagemanget. Case: NCC. HR-resultat skapar värde på ledningsnivå. Case: Tryg.

Nytt från Ennovas ERFA. Svarsfrekvensen avslöjar engagemanget. Case: NCC. HR-resultat skapar värde på ledningsnivå. Case: Tryg. Act upon knowledge April 2011 / No 3 Sverige Nytt från Ennovas ERFA SAS, NCC och Lantmännen sätter uppföljningen i fokus / s. 3 Svarsfrekvensen avslöjar engagemanget Sju tips för en hög svarsfrekvens /

Läs mer

i en tid av stora utmaningar Årsredovisning

i en tid av stora utmaningar Årsredovisning Årsredovisning Utlåning Aldrig förut har SEK betytt så mycket för svensk export som under 2009. Tillgång till finansiering har spelat en mycket viktig roll för Sveriges exportindustri. Sidan 17 Upplåning

Läs mer

www.pwc.se Kvalitet service innovation

www.pwc.se Kvalitet service innovation www.pwc.se Kvalitet service innovation Vår vision Vår vision är att medverka till ett väl fungerande privat, offentligt och ideellt företagande som inger förtroende. PwC Sverige det här är vi Innehåll

Läs mer

Närvaro och nätverk skapar nya affärer

Närvaro och nätverk skapar nya affärer Årsöversikt 2002 Närvaro och nätverk skapar nya affärer Genom integrationen av SEB:s verksamheter i Norden, Tyskland och Baltikum skapas en starkare SEB-koncern med ökad räckvidd och kompetens. I SEB har

Läs mer

HAKON INVESTS ÄGARANDEL 40% 2009 I SIFFROR, MSEK. Intäkter 94 651. Rörelseresultat 2 713. Bidrag till Hakon Invests rörelseresultat 596

HAKON INVESTS ÄGARANDEL 40% 2009 I SIFFROR, MSEK. Intäkter 94 651. Rörelseresultat 2 713. Bidrag till Hakon Invests rörelseresultat 596 ÅRSREDOVISNING 2009 INNEHÅLL 2 Vd har ordet 4 Affärsidé, mission, vision, mål & strategier 6 VERKSAMHETEN 6 Investeringar 9 Aktiv förvaltning 13 Finansiell styrka 14 Finansförvaltning 16 Riskhantering

Läs mer

God Styrelsesed utveckling i en föränderlig värld

God Styrelsesed utveckling i en föränderlig värld www.pwc.se God Styrelsesed utveckling i en föränderlig värld Attitydundersökning om styrelsearbete vad fungerar bra, vilka är de främsta förbättringsområdena De personer som nämns i innehållsförteckningen

Läs mer

ÄGARMANUAL FÖR AKTIEÄGARE

ÄGARMANUAL FÖR AKTIEÄGARE ÄGARMANUAL FÖR AKTIEÄGARE i INVESTMENT AB SPILTAN Ursprunget från juni 2003 Uppdaterat maj 2010 Per H Börjesson VD Investment AB Spiltan 1 2 Innehållsförteckning Del 1: Att vara aktieägare i Spiltan (0)

Läs mer

1 hakon invest» årsredovisning 2010

1 hakon invest» årsredovisning 2010 1 hakon invest» årsredovisning 2010 årsredovisning 2010 innehåll 003 kort OM HAKON INVEST 004 Översikt innehaven 006 VD har ordet 008 Affärsidé, mål & strategier 010 Historik 014 Marknad och omvärld

Läs mer

Hela denna bilaga är en annons från Far branschorganisationen för revisorer och rådgivare. FÖRTROENDE

Hela denna bilaga är en annons från Far branschorganisationen för revisorer och rådgivare. FÖRTROENDE FÖRTROENDE F o k u s PÅ s m å o c h m e d e l s to r a f ö r e tag I AFFÄRER Robban Andersson / XP / SCANPIX Varumärket Kalla viljans triumf Skiddrottningen är också företagare och en förebild för dig

Läs mer

VI ÄR EN KATALYSATOR FÖR EN SUND EKONOMI INTRUM JUSTITIA ÅRS- REDOVISNING 2009

VI ÄR EN KATALYSATOR FÖR EN SUND EKONOMI INTRUM JUSTITIA ÅRS- REDOVISNING 2009 VI ÄR EN KATALYSATOR FÖR EN SUND EKONOMI INTRUM JUSTITIA ÅRS- REDOVISNING 2009 Innehåll INTRUM JUSTITIA PÅ EN MINUT Kort om 2009 1 VD-ord 2 Affärsidé, vision och strategier 4 Tre ambitioner för 2010 5

Läs mer

Årsredovisning 2014. Rätt person på rätt plats sedan 1960. Förutsättningar för lönsam tillväxt. Ett mer stabilt Proffice växer fram

Årsredovisning 2014. Rätt person på rätt plats sedan 1960. Förutsättningar för lönsam tillväxt. Ett mer stabilt Proffice växer fram Årsredovisning 2014 Rätt person på rätt plats sedan 1960» Det här är Proffice Förutsättningar för lönsam tillväxt» Hållbart samhälle hållbart arbetsliv» Proffice som investering Ett mer stabilt Proffice

Läs mer

Fostrar vi verkligen entreprenörer i Sverige?

Fostrar vi verkligen entreprenörer i Sverige? Fostrar vi verkligen entreprenörer i Sverige? Den svenska nyhetssajten Realtid.se skrev i veckan att det råder stor internationell efterfrågan på svenska toppchefer. De vill visa att många svenska chefer

Läs mer

Välkommen till Investor

Välkommen till Investor Årsredovisning 2010 INNEHÅLL Ordförandeord.... 2 Vd har ordet... 4 Vision, affärsidé och mål... 6 Aktivt ägande... 8 Kärninvesteringar.... 10 Operativa investeringar... 16 Private Equity-investeringar...

Läs mer

Kyla - en lönsam affär

Kyla - en lönsam affär En tidning om företagsöverlåtelser från Arctos M&A nr 6 DECEMBER 2009 5 entreprenörer tycker till Kyla - en lönsam affär Patent skapar företagsvärde www.arctos.se Ta tillfället i akt och se över förvärvsstrategierna

Läs mer

Design och produktion: Lupo Design.

Design och produktion: Lupo Design. AB Novestra Årsredovisning 2011 Sedan flera år tillbaka har Novestra av kostnads- och miljöskäl valt att endast trycka en begränsad upplaga av årsredovisningen som sänds till de som särskilt begärt en

Läs mer

årsredovisning Verksamhetsöversikt 2010

årsredovisning Verksamhetsöversikt 2010 årsredovisning Verksamhetsöversikt 2010 Din partner för ansvarstagande kommunikation i vardagen Innehåll årsredovisning 2010 verksamhetsöversikt strategi 05 Mission Vision Värdeord Koncernstruktur Vd har

Läs mer

Det är kapitalet, dumbom!

Det är kapitalet, dumbom! S Det är kapitalet, dumbom! Stefan Karlsson 2008-04-23 W NW SW NE SE EMUNKHAMMAR ADVISORY Ideas and initiatives for progress and prosperity Innehållsförteckning Förord 2 1. Vad är pengar? 4 2. Vad är investeringar?

Läs mer

KPMG Hållbarhetsredovisning 2012 1 KPMG SVERIGE. Vårt ekonomiska, sociala och miljömässiga ansvar

KPMG Hållbarhetsredovisning 2012 1 KPMG SVERIGE. Vårt ekonomiska, sociala och miljömässiga ansvar KPMG Hållbarhetsredovisning 2012 1 KPMG SVERIGE Vårt ekonomiska, sociala och miljömässiga ansvar Hållbarhetsredovisning 2011/2012 2 KPMG Hållbarhetsredovisning 2012 Om redovisningen 2013 fyller KPMG 90

Läs mer

2014 Anna Sundblad Gregori Karamouzis Presschef Chef Investerarrelationer

2014 Anna Sundblad Gregori Karamouzis Presschef Chef Investerarrelationer Årsredovisning 2014 Swedbank i korthet Swedbank har rötter tryggt för ankrade i den svenska sparbankshistorien, jordbrukskassetraditionen och Hansabanks betydelsefulla roll i de baltiska länderna. Swedbank

Läs mer

Under en följd av år har Ledstiernan med försiktighet. och kvalificerade insatser i en besvärlig marknadssituation

Under en följd av år har Ledstiernan med försiktighet. och kvalificerade insatser i en besvärlig marknadssituation Årsredovisning 2004 Under en följd av år har Ledstiernan med försiktighet och kvalificerade insatser i en besvärlig marknadssituation förvaltat och vårdat den portfölj av företag man investerat i 1999

Läs mer

Innehåll. 37 Risker och möjligheter 42 Finansiering och finansiella risker 45 Företagsansvar 49 Flerårsöversikt 51 Aktien 55 Förvaltningsberättelse

Innehåll. 37 Risker och möjligheter 42 Finansiering och finansiella risker 45 Företagsansvar 49 Flerårsöversikt 51 Aktien 55 Förvaltningsberättelse Årsredovisning 2010 Innehåll 1 Året i korthet 2 Möjligheternas fastighetsbolag 4 VD-ord 6 Detta är Kungsleden 7 Affärsidé, mål och strategi 8 Affärsmodell Så tänker vi 10 Affärsmodell Så agerar vi 12 Marknaden

Läs mer

Innehåll. 2013 i korthet. De viktigaste händelserna under året:

Innehåll. 2013 i korthet. De viktigaste händelserna under året: Årsredovisning 13 Innehåll Detta är SEB Omslag Styrelseordföranden har ordet 2 VD har ordet 3 Strategi och marknader 4 Medarbetare och kultur i SEB 12 Hållbarhet 14 SEB-aktien 16 Förvaltningsberättelse

Läs mer

Ägarskifte i familjeföretag och slopade skatter. Författare: Marcela Ramírez Pasillas Projektledning: Leif Melin På uppdrag av Svenskt Näringsliv

Ägarskifte i familjeföretag och slopade skatter. Författare: Marcela Ramírez Pasillas Projektledning: Leif Melin På uppdrag av Svenskt Näringsliv Ägarskifte i familjeföretag och slopade skatter Författare: Marcela Ramírez Pasillas Projektledning: Leif Melin På uppdrag av Svenskt Näringsliv Design inlaga: Sandra Imelda Santos Fernandez. ISBN: in

Läs mer

Ägarskifte i familjeföretag och slopade skatter

Ägarskifte i familjeföretag och slopade skatter Ägarskifte i familjeföretag och slopade skatter Marcela Ramírez-Pasillas och Leif Melin På uppdrag av Svenskt Näringsliv Design: Sandra Imelda Santos Fernandez och Marcela Ramírez Pasillas. ISBN: Marcela

Läs mer

Innehåll. Kort om Poolia... 3. Affärsidé och vision... 5. Våra värderingar... 5. Viktiga händelser... 6. Koncernchefen har ordet... 8. Historia...

Innehåll. Kort om Poolia... 3. Affärsidé och vision... 5. Våra värderingar... 5. Viktiga händelser... 6. Koncernchefen har ordet... 8. Historia... 2004 Innehåll Kort om Poolia... 3 Affärsidé och vision... 5 Våra värderingar... 5 Viktiga händelser... 6 Koncernchefen har ordet... 8 Historia... 11 Medarbetare... 12 Att jobba som konsult... 14 Poolia

Läs mer