AXCEL ANSLUTER SIG TILL UN PRI

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "AXCEL ANSLUTER SIG TILL UN PRI"

Transkript

1 07 AXCEL IV GÖR STORA FRAMSTEG Läs Christian Frigasts kommentar till årets transaktioner och övriga begivenheter hos Axcel. Hur ser Axcel på framtiden? AXCEL INVESTERAR I DELETE GROUP Axcel är ny huvudaktionär i miljötjänstföretaget Delete Group, som är fokuserat på industrisanering, rivningstjänster och hantering av industri- och byggavfall. LEDARSKAPET UTVECKLAR FÖRETAGEN Mette Vestergaard, som står i spetsen för konsultföretaget Mannaz, är ny styrelseledamot hos Axcel. Hur kan hon bidra till värdeskapandet hos Axcel? Sidan 2 Sidan 6 EG MOT FORTSATT EXPANSION I juni 2013 övertog Axcel den danska ITkoncernen EG från Nordic Capital. EG är ar inom Skandinavien. EG har nu genomfört en obligationsemission på 900 miljoner DKK. Sidan 8 AXCEL ANSLUTER SIG TILL UN PRI Axcel ansluter sig till UN PRI för att inför investerare och andra aktörer kunna dokumentera att Axcels aktiva ägarskap har en hållbar grund. Sidan 12 AXCEL COMPANY DAY 2O13 Axcel Company Day 2013 hölls på Toldboden i Köpenhamn med temat Growing in a stagnant Europe. Mer än 300 näringslivspersoner deltog i arrangemanget. Sidan 13

2 Under 2010 startade Axcel sin fjärde fond som nu har gjort åtta investeringar. Lite mer än hälften av kapitalet i Axcel IV på 3,6 miljarder DKK har investerats och ett av dessa företag Cimbria har redan fått nya ägare och gett god avkastning till investerarna. Axcel IV ligger riktigt bra till i internationella jämförelser, vad gäller avkastning, men det är naturligtvis fortfarande för tidigt att sia något om fondens slutresultat. Axcels senaste investering är Silkeborg Data, som är en stark aktör inom löneutbetalningssystem för den offentliga sektorn, med en förväntad omsättning på 250 miljoner DKK under Silkeborg Data var tidigare dotterföretag till Jyske Bank och transaktionen är ett bra exempel på det ökade intresset för frågan om vem som bäst bör äga ett företag. I vissa fall kan det vara fördelaktigt att stå på sina egna ben med stöd från en aktiv ägare som Axcel, i stället för att ingå som dotterbolag i en större koncern. Axcel har stora förväntningar på Silkeborg Data, som vi tror kan utvecklas till ett ännu bättre företag under vårt ägarskap. Axcels förra investering gällde också ett IT-företag, nämligen EG (tidigare EDB Gruppen). Vi tror att EG kan bli dominerande i Norden inom sitt område som särskilt är ERP-lösningar för företag. EG har en solid tillväxtplan och en ledning som tror på de ambitiösa målen. Genom investeringen i miljötjänstföretaget Delete, som 2012 hade en omsättning på ca 750 miljoner DKK, har Axcel utökat sin verksamhet till Finland. Axcel förväntar att efterfrågan på Deletes tjänster industrisanering, rivningstjänster och hantering av industri- och byggavfall ska fortsätta växa, eftersom det kontinuerligt ställs allt strängare krav på denna typ av verksamhet, bl.a. av miljöskäl. Jag vill också gärna nämna vår investering i ventilationsföretaget EXHAUSTO, som har en omsättning på nästan 500 miljoner DKK, och som vi äger tillsammans med VKR. EXHAUSTO är ett bra exempel på ett företag som gått från en relativt traditionell bransch till cleantech-sektorn. Goda ventilationssystem är ett måste i moderna byggnader, av hänsyn till både människor och miljö, och även här tror vi att det kommer att ske en tillväxt under de kommande åren. Även om vi själva bestämmer tempot när vi drar upp utvecklingsplaner för våra bolag, kan vi inte styra konjunkturerna, och detta var avgörande faktor i samband med vårt ägarskap av IDdesign (IDEmøbler och ILVA), som inte har varit någon särskilt lyckad investering. Men via parterskapet med JYSK förväntar vi att utvecklingen ska vändas till fördel för de medarbetarna som har kämpat för att hålla ställningarna under en besvärlig period. Under Axcels ägarskap har man lyckats skära ner de fasta kostnaderna med ca 180 miljoner DKK per år, vilket motsvarar 20 % av de totala fasta kostnaderna, men tyvärr har det inte gått att uppnå topplinjetillväxt, eftersom den danska nanskrisen. Vi förväntar oss inte heller någon markant tillväxt under den närmaste framtiden. Vår investering i det svenska skolföretaget JB Education är ett annat exempel på att allt inte går enligt planerna. JB Education drabbades oväntat hårt av skolreformen GY11, var JB Educations kärnområde att sjunka dramatiskt. Inför perspektivet med ett permanent vikande elevantal på mer än 25 %, såg Axcel ingen annan utväg än att avveckla JB Education. Men innan dess hade vi under mer än sex Det kostade oss stora resurser i både tid och pengar, men vi ansåg att det var det enda rätta för att behandla både elever och lärare så korrekt som möjligt. Frågan är nu hur 2014 kommer att se ut. Många anser att ekonomin håller på att återhämtas, och det hoppas vi verk- på att återhämtningen är stabil. Vi kan se att vissa marknader är på väg uppåt men i Danmark är det fortfarande en bit kvar, och det påverkar särskilt de företag som är beroende av inhemsk efterfrågan. vestering i det börsnoterade smyckeföretaget PANDORA utvecklas riktigt bra, vilket betyder att vi under 2013 har kunnat sälja aktier för ca 4,5 miljarder DKK till gagn för våra investerare. Axcel är fortfarande huvudaktionär i PANDORA med en ägarandel på ca 18 %, och med nuvarande aktiekurs är behållningen värd över 7 miljarder DKK. I skrivande stund ligger PANDORA-aktien på mer än 300 DKK, vilket gör den till en utmärkt investering för den som valde att behålla sina aktier efter börsnoteringen Dessa aktionärer har fått en årlig avkastning på nästan 15 %, vilket någorlunda motsvarar utvecklingen i det danska C20-indexet, betraktat över samma period. Axcel kommer att ha kvar sina aktier under ytterligare en period, men som riskkapitalfond har vi inte möjlighet att äga våra bolag i all evighet. Förr eller senare kommer sagan att vara slut också för oss. Fram till dess fortsätter vi, som bolagets främste aktionär, att ge vårt aktiva bidrag för att PANDORA ska fortsätta sin positiva utveckling. Christian Frigast 02 03

3 Ledningen för Delete Group ser fram emot att få Axcel som sin nya huvudaktionär Axcel är ny huvudaktionär i miljötjänstföretaget Delete Group, som är specialicerat på industrisanering, rivningstjänster och hantering av industri- och byggavfall. Delete har gått igenom en imponerande utveckling under de senaste åren och har byggt upp en ledande position i Finland och norra Sverige. Med Axcel som ny ägare kommer Delete att fortsätta sin expansion i det övriga Norden. Partners, som grundade företaget 2010 genom en fusion mellan två starka aktörer. Företaget har därefter visat en imponerande tillväxt, både organiskt och genom uppköp, och har nu en omsättning på ca 100 miljoner EUR. Delete Group är ett välskött företag med engagerade medarbetare och enastående kundrelationer. Lars Österberg, Partner på Axcel, ser en betydande potential i Delete Group. Den nordiska marknaden för Deletes tjänster har goda tillväxtmöjligheter. De viktigaste orsakerna till detta är det åldrande byggnadsbeståndet som ska förnyas löpande, och ett ökat fokus på energiförbrukning och effektivitetsvinster genom nya och mer tidsenliga byggmetoder. Den snabba utvecklingen inom miljölagstiftning och byggstandarder spelar också en avgörande roll. Detta är perspektiv som tilltalar Lars Österberg, som är ansvarig partner för investeringen hos Axcel: På Axcel är vi glada över att kunna stötta Delete Groups framtida tillväxt. Miljötjänster kommer att få en allt viktigare roll inom tillverkningsindustri, byggnadsverksamhet och i kommunala åtaganden. Delete Group är ett välskött företag med engagerade medarbetare och enastående kundrelationer. Vi ser en betydande potential för att företaget ska fortsätta sin expansion i Finland, Sverige och övriga Norden, både organiskt och genom kompletteringsköp. Marknaden för Delete Group är starkt fragmenterad med ett fåtal större och många mindre aktörer, vilket ger goda möjligheter till ytterligare konsolidering och Delete har således redan genomfört sitt första företagsköp i Sverige i form av industristädbolaget MBB som har en omsättning på nästan 60 miljoner SEK Delete är ett mycket starkt varumärke inom sin marknad och förknippas med tillförlitlighet, säkerhet och kvalitet

4 Axcels styrelse Mette Vestergaard är ledare för företaget Mannaz, som har gått från att vara ett traditionellt kursverksamhetsföretag till att idag vara en internationell aktör som bistår globala kunder med rådgivning och utveckling i frågor som rör strategiskt ledarskap. Mette Vestergaard har en bakgrund från Accenture och Novozymes och har arbetat med både e-handel, försäljning och förändringsledarskap, och är nu också medlem av Axcels styrelse. Vad kan hon bidra med i styrelsen? Du var förhållandevis ung när du valdes in i den högsta ledningen för Novozymes. Vad banade vägen för det? Jag vet en del om drivkrafterna bakom samspelet mellan ledare och företag och jag ser fram emot att kunna utmana Axcel med avseende på att ytterligare fokusera på ledarskap och ledarskapsutveckling. som symboliserar människa. Namnet fungerar bra internationellt och kunder. Jag anställdes 1999 i det som då var enzymföretaget hos Novo Nordisk. Då kom jag från Accenture, som är ett internationellt konsultföretag. Jag var del av ledningsteamet som arbetade med försäljning och marknadsföring och ansvarade för e-handel, när det fortfarande ternt i företaget och i samspelet med våra kunder, men vi lyckades att överföra mer än 30 % av försäljningen till den nya kanalen. Mina medarbetare fanns över hela världen och jag upplevde att HR-processerna inte stöttade mig tillräckligt i mitt arbete som internationell ledare, för HR, och vi tog fram en ny HR-strategi som i högre grad stöttade det globala företag som Novozymes nu hade blivit. Vi lade också mer vikt vid kompetens- och organisationsutveckling än på traditionell personaladministration. Det var ett stort språng och jag tror att en väsentlig orsak till att jag lyckades är att jag var så väl insatt i verksamheten genom mitt arbete inom försäljning och marknadsföring. Även om vår omsättning idag är lägre på grund av att vi har upphört med kursverksamheten, har vi mångdubblat vår internationella försäljning och tjänar mer pengar. Det är jag mycket nöjd med. Vad handlar ledarskapsutveckling om i samband med danska ledare? Undersökningar visar att danska ledare är bra på att skapa förtroende och engagemang, och det är nödvändigt för att uppnå goda resultat med hjälp av andra. Men det är inte alltid tillräckligt, och vi vet också att danska ledare inte är lika bra på att sätta upp lämpliga mål och ge feedback till sina medarbetare. Men det här kan vi utveckla och systematisera och detta är ofta ett element som ingår i de utvecklingsprocesser som vi med stor framgång säljer till våra kunder. Jag tror att ledarskapsutveckling är avgörande för att förbättra bolagens produktivitet och att vi har mycket att lära av amerikanska ledarskapsprinciper. Forskning visar också att USA är bättre på per- samspelet mellan ledare och företag och jag ser fram emot att kunna utmana Axcel med avseende på att ytterligare fokusera på ledarskap och ledarskapsutveckling. low performers och samtidigt är bättre på att hitta och uppmuntra high performers. Men vi får inte glömma bort Danmarks styrkeposition när det gäller engagemang och förtroende, för det är framtidens form för ledarskap. Genom att kombinera det bästa ur dessa två ledarskapskulturer tror jag att vi kan skapa otroligt mycket värde. Jag sätter också stort värde på att de övriga ledamöterna i styrelsen har så intressanta bakgrunder, eftersom det kommer att göra styrelsemötena värdefulla både för mig personligen och förhoppningsvis också för Axcel. Hur lyckade du göra Mannaz till vad det är idag? Jag hade en känsla av att den traditionella kursverksamheten inte skulle kunna hålla samma omsättning och att vi behövde göra om verksamheten. Som väntat sjönk också marknaden för kursverksamatt bygga upp en internationell verksamhet, eftersom internationella företag idag efterfrågar globala partners för att utveckla ledare och talanger över hela världen. När jag började 2006 hette vi DIEU, vilket var rätt opraktiskt eftersom det betyder Gud på franska, så ett av mina beslut var att hitta ett nytt namn. Vi valde Mannaz, som är det urnordiska ordet för människa och som också är namnet på den runa 06 Danska ledare är bra på att skapa förtroende och engagemang, och det är nödvändigt för att uppnå goda resultat med hjälp av andra. Varför ville du vara med i Axcels styrelse? Jag hoppas att jag kan bidra genom min erfarenhet av att omskapa ett företag och genom att jag har varit med om att bygga upp en internationell verksamhet. Dessutom vet jag en del om drivkrafterna bakom 07

5 - I juni 2013 övertog Axcel den danska IT-koncernen EG. Säljare var Nordic Capital. EG har specialiserat sig på branschanpassade IT-lösningar för den skandinaviska marknaden. Axcel kommer att bygga vidare på den tillväxtstrategi som har gjort företaget marknadsledande i Danmark och Norge. För att stötta EG:s strategi har en obligationsemission på 900 miljoner DKK genomförts. Obligationsemissionen är den första i sitt slag i ett medelstort danskt företag som ägs av ett riskkapitalbolag. Efter fem år med riskkapitalfonden Nordic Capital som ägare har Axcel nu övertagit den danska IT-koncernen EG. Här berättar Partner Per Christensen från Axcel och VD Leif Vestergaard om bakgrunden till transaktionen och om bolagets tillväxtplaner. EG har visat hur man kan växa i en besvärlig marknad även om konkurrensen är hård. Företaget har en betydande potential i Skandinavien och vi ser fram emot full utbyggnad av dess framgångsrika modell. EG har starka kompetenser, marknadsledande lösningar och satt positiv utveckling, säger Per Christensen. En stor del av EG:s kunder är medelstora företag. Axcel har investerat i och fokuserat på att utveckla medelstora företag under nästan 20 år. I den bemärkelsen förstår vi EG:s kundbas och vi tror att våra kunskaper inom området kommer att bli värdefulla under den fortsatta utvecklingen av EG, tillägger Per Christensen. Sedan 2009 har EG genomfört 14 köp fördelat på Danmark, Norge och Sverige. Under 2012 uppnådde EG de bästa resultaten någonsin i verksamhetens 35-åriga historia, med en omsättning på miljoner DKK och en EBITDA på 163 miljoner DKK. emot ett nära samarbete med Axcel för att realisera vårt tillväxtmål för 2017, dvs. en omsättning på 2,4 miljarder danska kronor. Vi vill fortsätta växa för att skapa värde för våra kunder och vara en bra arbetsplats för våra medarbetare. Vi har en stor kundbas och ett abonnemangsbaserade lösningar och fokus på cloud-teknologi, är de tre hörnstenarna i vår tillväxtstrategi. EG har en stark ställning i Skandinavien och vi vill fortsätta att växa här, både organiskt och via uppköp, säger Leif Vestergaard. Ny styrelseordförande i EG - - Om EG Redan då Axcel övertog EG i juni 2013, planerade man att stötta den framtida tillväxten genom att ställa ut obligationer mot bakgrund av EG:s goda och stadigt ökande lönsamhet. På grund av den komprimerade processen fram till övertagandet, valde man först en tradi- - nansiering har nu avlösts av en obligationsemission på 900 miljoner DKK, som kommer att löpa fram till EG:s VD Leif Vestergaard säger: EG har en stark och robust affärsmodell med mer än kunder i Danmark, Norge och Sverige. Tillsammans med Axcel som vår nya huvudaktionär ser vi en betydande utvecklingspotential. Därför är vi glada över att obligationsemissionen fått en så stark uppbackning det ger oss en ännu bättre plattform för att fullfölja vår strategi. Från Axcels sida är man också mycket nöjd med obligationsemissionen: Genom att obligationsemissionen blivit så lyckad har det och det perspektivet är vi naturligtvis mycket glada över, säger Jørgen Lindholm Lau, som varit ansvarig för processen på Axcel. Per Christensen, Partner på Axcel, tillägger: De villkor som vi har säkrat vad gäller kapitalstruktur, löptid och andra lånevillkor passar väl in i EG:s tillväxtstrategi och därför är vi mycket nöjda med att emissionen blivit så väl mottagen. Obligationerna har främst tecknats av nordiska investerare och är börsnoterad på NASDAQ OMX:s First North-obligationsmarknad. EG har en stark ställning i Skandinavien och vi vill fortsätta att växa här, både organiskt och via uppköp

6 Nu ser vi fram emot att samarbeta med ledningen för att realisera potentialen hos Silkeborg Data. Silkeborg Data, som är specialist inom IT-baserade löneutbetalnings- och personalsystem, kommer tillsammans med Axcel att fortsätta den tillväxtplan som har bidragit till att skapa en stark ställning inom marknaden för lönesystem för regionala, kommunala och offentliga verksamheter. Silkeborg Data, som hanterar mer än månatliga löneutbetalningar, har haft en imponerande tillväxt de senaste åren och kommer att ha omsatt ca 250 miljoner DKK med en EBITDA på nästan 38 miljoner DKK (med korrigering för extraordinära kostnader). Ägar- ännu bättre tillväxtvillkor, även om det är med blandade känslor som man nu tar avsked av Jyske Bank: Silkeborg Data är känt för sina högkvalitativa lösningar. Jyske Bank: Ett svårt beslut Det är inte utan vemod som vi nu överlämnar Silkeborg Data till Axcel efter att ha ägt företaget sedan Men vi har nått en punkt där Silkeborg Data måste få förverkliga sin fulla potential, och det sker bäst med Axcel, som genom åren har visat sitt värde som aktiv ägare. Samtidigt är vi eniga om att Silkeborg Data ska förbli ett självständigt företag med bas i Silkeborg, och därför är vi övertygade om att vi överlämnar företaget i de bästa händer, säger direktör Leif Larsen, Jyske Bank. Transaktionen kräver godkännande av de danska konkurrensmyndigheterna. Det är i hög grad uppbackningen från Jyske Bank som har hjälpt oss fram till den starka marknadsposition som vi har idag, men tiden är nu inne för oss att stå på egna ben. Vi har ett starkt kundunderlag, marknadsledande lösningar och en solid tillväxtstrategi som Axcel backar upp helt och fullt, säger Brian Busk, VD för Silkeborg Data. Med Axcel som ägare kan vi fortsätta som självständigt företag och ska fortsätta att leverera innovativa och marknadsledande lösningar för löne- och personaladministration, huvudsakligen för kunder inom den offentliga sektorn. Köpet kommer således inte att medföra några väsentliga förändringar för våra kunder, samarbetspartners och våra 200 medarbetare. Axcel: Vi har stort förtroende för Silkeborg Data Silkeborg Data är känt för sina högkvalitativa lösningar och både ledning och anställda har gjort imponerande framsteg i en i övrigt ganska svårtillgänglig marknad. Nu ser vi fram emot att samarbeta med ledningen för att realisera potentialen hos Silkeborg Data, säger Director Jørgen Lindholm Lau, som varit ansvarig för investeringen på Axcel. Om Silkeborg Data

7 Axcels målsättning är att alla våra företag ska vara starka och välskötta, för att skapa avkastning till våra investerare. För att Axcels investerare ska vara säkra på att allt sker på ett ansvarsfullt och hållbart sätt, har vi anslutit oss till UN PRI (FN:s regler för ansvarsfulla investeringar). Ända sedan 1994 har Axcel i praktisk handling visat hur aktivt ägarskap, starkt operationellt fokus och ekonomisk intressegemenskap mellan riskkapitalfondens investerare, fondförvaltarens medarbetare och företagens ledningar, kan vara en drivkraft till positiva förändringar i företagen, inte bara när det gäller avkastning, utan också för att förbättra miljöprestanda, skapa ökad transparens, gynna de anställdas intressen osv. Genom ett aktivt ägarskap kan riskkapitalfonderna skapa tillväxt och sysselsättning i sina företag och därmed också ha en positiv samhällseffekt. Axcel var den första riskkapitalfonden i Danmark som krävde att alla ingående bolag skulle underteckna Global Compact, ett internationellt initiativ som startats av FN för att engagera privata företag i lösningen av några av de stora sociala problem och miljöproblem som följer av ekonomisk tillväxt och globalisering. Global Compact gör det möjligt för företag över hela världen att spela en aktiv roll i lösningen av dessa problem. Axcel Company Day 2013 hölls på Toldboden i Köpenhamn med temat Growing in a stagnant Europe. Mer än 300 näringslivspersoner deltog i arrangemanget, däribland företagsledare från Axcels portföljföretag, styrelsemedlemmar, investerare och rådgivare, som tog tillfället i akt för att träffa varandra och lyssna till intressanta presentationer. Årets huvudtalare var Nader Mousavideh, som talade om hur man kan undvika de risker som uppstår som följd av den ökade globaliseringen. Andra talare var Mogens Lykketoft, talman i danska folketinget; Carl- Henrik Svanberg, styrelseordförande för AB Volvo; Kasper Rørsted, VD för Henkel; och Eivind Kolding, tidigare bankdirektör i Danske Bank. Moderator för dagen var skådespelerskan Birgitte Hjort Sørensen (känd från bl.a. TV-serien Borgen). Axcels ordförande Niels B. Christiansen i samspråk med Managing Partner Christian Frigast. Axcel möts ständigt av ökande krav från investerare att rapportera om ESG-relaterade förhållanden. Global Compact, bl.a. via Axcels CSR-nätverk och genom att Axcel har en löpande dialog med sina bolag. Axcel har nu också beslutat att följa FN:s regler för ansvarsfulla investeringar UN PRI en uppsättning riktlinjer för investeringsarbete som berör miljörelaterade, sociala och bolagsledningsrelaterade förhållanden och som brukar sammanfattas under begreppet ESG (Environmental, Social, Governance). Company Day 2013 avhölls på Toldboden i Köpenhamn. Mogens Lykketoft, talman i danska folketinget, talade om ämnet Growing in a stagnant Europe. Axcel anslöt sig till Global Compact 2010, och under 2011 anslöt sig också alla Axcels bolag. Detta betyder att Axcel mycket noga överväger köp av företag där investeringen skulle kunna innebära ett socialt, etiskt eller miljömässigt dilemma. Axcel genomför därför en CSR-relaterad due diligence-undersökning inför alla nya investeringar. Axcel garanterar också att alla ingående bolag följer kraven i Axcel möts ständigt av ökande krav från investerare att rapportera om kapitalfonder ansluter sig till UN PRI. Genom vår anslutning till UN PRI visar vi vår uttalade vilja att följa ett antal internationellt antagna principer om att bl.a. integrera samhällsansvar i vår investeringsstrategi och att varje år rapportera om detta till UN PRI:s sekretariat. Carl-Henrik Svanberg, styrelseordförande för AB Volvo; Kasper Rørsted, CEO för Henkel; och Eivind Kolding, tidigare bankdirektör i Danske Bank, deltog i en paneldebatt om hur de skapar tillväxt i sina respektive företag. Jazzsångerskan Sinne Eeg underhöll efter middagen

8 Under tio år har Danmark haft en alltför svag utveckling av företagsinvesteringarna, vilket har försvagat de danska företagens sysselsättningsskapande, produktivitet och konkurrenskraft. Det är landets största företag som upprätthåller investeringar och sysselsättning, medan de små och medelstora företagen är i det närmaste frånvarande inom detta område. Detta är bakgrunden till att Axcel för två år sedan beslöt att skapa Axcelfuture för att utforska investeringsklimatet i Danmark och komma arbetstillfällen. Bakom Axcelfuture står en grupp av investeringsmedarbetare hos Axcel, som stöttar arbetet med ett större miljonbelopp av egna beskattade medel. Axcelfuture har bl.a. upptäckt att dansk industri har ett investeringsgap på ca 50 miljarder DKK, vilket hotar att förvärra nedgången av både arbetstillfällen och produktivitet. Axcelfuture har också lagt fram en rad rekommendationer för att förbättra investeringsklimatet, i synnerhet för små och medelstora företag. att förlösas men för att göra det måste vi hitta framkomliga vägar, avslutar Eivind Kolding. Vi är mycket nöjda med att Eivind Kolding har sagt ja till att leda detta Advisory Board, säger Christian Frigast, som är Managing Partner hos Axcel och styrelseordförande i Axcelfuture. Eivind Kolding har med sitt omfattande kontaktnät varit starkt medverkande till att vi har lyckats samla ett starkt team. Jag är övertygad om att vi ska lägga fram en rad förnuftiga förslag, som kan bidra till att lösa investeringskrisen, avslutar Christian Frigast. Axcelfutures Advisory Board består av: tidigare ordförande i 3F Lundbeckfonden Företagsinvesteringarna har stagnerat Företagsinvesteringar i Danmark Ett Advisory Board under ledning av tidigare bankdirektör Eivind Kolding kommer att fram till mars 2014 bistå Axcelfuture med hjälp av ett sekretariat av ekonomer och experter från Copenhagen Economics och Axcel. Axcelfuture är ett spännande initiativ som jag gärna vill bidra till. Vi har samlat ett Advisory Board med bred kompetens och vi har redan lagt fram nya och intressanta perspektiv och synpunkter, som vi ser fram emot att arbeta vidare med. Vårt mål är att lägga fram ett antal brukbara förslag till hur man kan stimulera investeringsklimatet och på så sätt stärka sysselsättningen, säger Eivind Kolding. vi öka initiativen till att skjuta till eget kapital i små och medelstora företag? Vi vet att det inte råder brist på kapital i Danmark, men att många små företag inte är så solida som de borde vara. Om det beror på att det saknas intresse för att investera i dem eller om de inte har möjlighet att bygga upp tillräckligt kapital på grund av det existerande regelsystemet, är en av de frågor som vi vill belysa. Det är inte bara en fråga om att lagstifta utan om att alla goda krafter ska ställa Vi vet att det inte råder brist på kapital i Danmark, men många små företag är inte så solida som de borde vara. Företagsinvesteringarna uppgick 2012 till ca 17 % av BNP. Historiskt har denna siffra legat högre: ca 20 % av BNP. Investeringarnas bidrag till BNP har med andra ord varit lågt de senaste åren. Under de senaste 18 kvartalen har nyinvesteringarna bara räckt till för att täcka avskrivningarna. Nettoinvesteringarna har således legat kring noll och har alltså inte bidragit till tillväxt i den danska kapitalstocken. Detta har skapat ett gap på ca 40 miljarder DKK jämfört med den historiska trenden. Stocken av fast realkapital inom industrin har inte heller följt trenden, vilket har lett till ett gap på 59 miljarder DKK. Det mesta (49 miljarder DKK) beror på en minskning av maskin- och inventariestocken. Om vi jämför med Sverige, har de svenska privata investeringarna ökat med ca 4 % per år sedan bottenläget 2010, medan motsvarande danska investeringar under samma period har sjunkit något (-0,5 %). Vi har alltså ett fortsatt behov av att fokusera på initiativ för att förbättra investeringsklimatet i Danmark

9 AXCEL MANAGEMENT A/S SANKT ANNÆ PLADS KÖPENHAMN K DANMARK AXCEL MANAGEMENT AB STRANDVÄGEN 5B, 5TR STOCKHOLM SVERIGE TFN.: FAX: E-POST: TFN.: FAX: E-POST: Axcel är en nordisk riskkapitalfond, som investerar i mellanstora företag i Danmark och Sverige. Axcel har en bred krets av danska och internationella investerare och har upprättat fyra fonder med sammanlagt ca 10 miljarder DKK i kapitalåtaganden. Axcel har sedan grundandet 1994 genomfört mer än 40 investeringar och 50 större kompletteringsköp till dessa. Preliminärt har 26 av dessa sålts eller börsnoterats. Axcel äger idag 16 företag och en betydande aktiepost i PANDORA, och dessa företag har tillsammans en omsättning på ca 17 miljarder DKK och ca medarbetare. Redaktion Senior Communication Advisor Joachim Sperling Tfn.: E-post: Formgivning Klaus Wilhardt Foto Per Morten Abrahamsen och Klaus Wilhardt Översättning Borella projects

Bokslutskommuniké 2014

Bokslutskommuniké 2014 Stockholm, 2015-02-1617 Bokslutskommuniké 2014 Hållbart värdeskapande i tillväxtbolag Avyttring av LeanNova Engineering i Trollhättan Viktiga händelser under helåret 2014 och fjärde kvartalet Fouriertransform

Läs mer

Total flexibilitet i produktionen EG Infor M3 inspirationsdag

Total flexibilitet i produktionen EG Infor M3 inspirationsdag Total flexibilitet i produktionen EG Infor M3 inspirationsdag Välkommen till en inspirerande dag på temat Kraftkällan Infor M3 så skapar du maximal effektivitet i alla företagets aktiviteter. INBJUDAN

Läs mer

Stockholm 1999-06-21. Pressmeddelande. Trygg-Hansa Sak säljs till Codan. Överenskommelsen innebär i korthet:

Stockholm 1999-06-21. Pressmeddelande. Trygg-Hansa Sak säljs till Codan. Överenskommelsen innebär i korthet: Stockholm 1999-06-21 Pressmeddelande Trygg-Hansa Sak säljs till Codan SEB expanderar kraftigt i Danmark SEB har idag undertecknat en överenskommelse med danska Codan, och dess moderbolag brittiska Royal

Läs mer

Våra affärsprinciper

Våra affärsprinciper Våra affärsprinciper Vår vision är att skapa hållbara energilösningar i världsklass. Vi vill kunna kombinera stark och uthållig tillväxt tillsammans med god lönsamhet. Genom detta skapar vi värdetillväxt

Läs mer

ework bokslutskommuniké 2009 Claes Ruthberg, vd Presentation den 22 februari 2010

ework bokslutskommuniké 2009 Claes Ruthberg, vd Presentation den 22 februari 2010 ework bokslutskommuniké 2009 Claes Ruthberg, vd Presentation den 22 februari 2010 eworks adresserbara marknad Marknaden för IT-tjänster i Norden 2010 uppgår till 200 GSEK enligt IDC Därav bedöms 60 GSEK

Läs mer

Våra affärsprinciper 1

Våra affärsprinciper 1 Våra affärsprinciper 1 Hållbart värdeskapande Våra affärsprinciper Våra affärsprinciper Affärskoncept Framgångsfaktorer Strategi Våra värderingar Uppförandekod Policys "Våra affärsprinciper" och " Våra

Läs mer

Garanterade resultat Vi delar risken. Knowledge Investor Comset www.comset.se www.comset.fi www.comset.dk

Garanterade resultat Vi delar risken. Knowledge Investor Comset www.comset.se www.comset.fi www.comset.dk Garanterade resultat Vi delar risken Bolagsvärde är ett omfattande mått på den operativa lönsamheten oberoende av ägarens målsättningar. Bolagsvärdet reflekterar summan av alla framtida kassaflöden. Ett

Läs mer

Affärstillväxt. Ett utvecklingsprogram för företagsledningar i små och medelstora företag.

Affärstillväxt. Ett utvecklingsprogram för företagsledningar i små och medelstora företag. Affärstillväxt Ett utvecklingsprogram för företagsledningar i små och medelstora företag. Bakgrund Norra Sveriges näringsliv består till största delen av några stora basindustri företag och offentliga

Läs mer

DIBS Payment Services Första kvartalet 2011

DIBS Payment Services Första kvartalet 2011 DIBS Payment Services Första kvartalet 2011 DIBS roll i värdekedjan SIDE 2 Stark tillväxt under många år Under de senaste fyra åren har den genomsnittliga årliga tillväxten i SEK varit 23 % och EBITDA-marginalen

Läs mer

Nordic Secondary II AB. Kvartalsrapport december 2014

Nordic Secondary II AB. Kvartalsrapport december 2014 Nordic Secondary II AB Kvartalsrapport december 2014 innehåll Huvudpunkter 3 Nyckeltal 3 Aktiekurs och utdelningar 4 Allmänt om bolaget 6 Portföljöversikt 7 2 Kvartalsrapport december 2014 Huvudpunkter

Läs mer

Snabbväxande B3IT offentliggör notering på Nasdaq First North Premier och publicerar prospekt

Snabbväxande B3IT offentliggör notering på Nasdaq First North Premier och publicerar prospekt Pressmeddelande 27 maj, 2016 Snabbväxande B3IT offentliggör notering på Nasdaq First North Premier och publicerar prospekt Styrelsen och ägarna av B3IT Management AB (publ) ( B3IT eller Bolaget ) har,

Läs mer

Swedencare Bolagspresentation

Swedencare Bolagspresentation Swedencare Bolagspresentation SWEDENCARE EVENTUELL NOTERING PÅ FIRST NORTH Swedencare AB ( Swedencare eller Bolaget ) utvecklar, marknadsför och säljer premiumprodukter inom hälsa på den globala husdjursmarknaden

Läs mer

Delårsrapport januari - juni 2006. VD Claes-Göran Sylvén

Delårsrapport januari - juni 2006. VD Claes-Göran Sylvén Delårsrapport januari - juni 2006 VD Claes-Göran Sylvén Vision Hakon Invest ska med ägandet i ICA AB som bas vara ett av Nordens ledande bolag som investerar inom handelsområdet Vi ska vara den naturliga

Läs mer

Halvårsrapport 1 januari 30 juni 2010

Halvårsrapport 1 januari 30 juni 2010 Halvårsrapport 1 januari 30 juni 2010 Fortsatt god tillväxt JANUARI JUNI (Jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen ökade till 19,5 (16,5) MSEK. Rörelseresultatet (EBITDA) uppgick till

Läs mer

Garanterade resultat Vi delar risken. Kunskapsinvesterare Comset www.comset.se www.comset.4i www.comset.dk

Garanterade resultat Vi delar risken. Kunskapsinvesterare Comset www.comset.se www.comset.4i www.comset.dk Garanterade resultat Vi delar risken 1 Bolagsvärdet är summan av framtida kassa4löden. Ett växande bolagsvärde = växande kassa3löden. Ett värdefullt bolag fungerar som en god företagsmedborgare och skapar

Läs mer

Vi investerar i små välskötta svenska bolag

Vi investerar i små välskötta svenska bolag Vi investerar i små välskötta svenska bolag 1 2 Engelbrekt Kapital köper företag med en omsättning mellan 5 och 30 miljoner kronor Vi erbjuder Dig som står inför ett ägarbyte en trygg framtid för Ditt

Läs mer

PÅ VÅR ARENA MÖTER VÄXANDE BOLAG NYA INVESTERARE. Din kompletta börsarena

PÅ VÅR ARENA MÖTER VÄXANDE BOLAG NYA INVESTERARE. Din kompletta börsarena PÅ VÅR ARENA MÖTER VÄXANDE BOLAG NYA INVESTERARE Din kompletta börsarena TILLSAMMANS SKAPAR DE VÄLMÅENDE BOLAG RUSTADE FÖR FRAMTIDEN FOKUS PÅ TILLVÄXT välkommen till din börsarena Alla är överens om att

Läs mer

Hållbarhet vägen framåt

Hållbarhet vägen framåt Hållbarhet vägen framåt Moderator: Tommy Borglund, Hallvarsson & Halvarsson 2 Emma Sjöström, Ek dr, Handelshögskolan Stockholm Peter Van Berlekom Förvaltare Alfred Berg fonder Eva Gottfridsdotter-Nilsson,

Läs mer

Informationsbroschyr. Till aktieägarna i Global Fastighet Utbetalning 2008 AB gällande föreslagen försäljning av koncernens fastighetsportfölj

Informationsbroschyr. Till aktieägarna i Global Fastighet Utbetalning 2008 AB gällande föreslagen försäljning av koncernens fastighetsportfölj Informationsbroschyr Till aktieägarna i Global Fastighet Utbetalning 2008 AB gällande föreslagen försäljning av koncernens fastighetsportfölj 1 Sammanfattning... 2 2 Bakgrund och inledning... 3 3 Transaktionen...

Läs mer

Ljus i mörkret. Analys av riskkapitalmarknaden första halvåret 2009

Ljus i mörkret. Analys av riskkapitalmarknaden första halvåret 2009 Ljus i mörkret Analys av riskkapitalmarknaden första halvåret 2009 Ljus i mörkret Analys av riskkapitalmarknaden första halvåret 2009 Svenska Riskkapitalföreningen genomför tillsammans med Tillväxtverket

Läs mer

Analytiker Simon Johansson Gustav Nordkvist

Analytiker Simon Johansson Gustav Nordkvist Concentric Rekommendation: Behåll Riktkurs DCF: 115 Den goda vinsttillväxten - Bolaget har sedan sin notering genererat en god vinsttillväxt trots en mer eller mindre oförändrad omsättning. Detta tyder

Läs mer

Ratos äger och utvecklar företag i Norden. Oktober 2015

Ratos äger och utvecklar företag i Norden. Oktober 2015 Ratos äger och utvecklar företag i Norden Oktober 2015 Ratos ska uppfattas som det bästa ägarbolaget i Norden 19 innehav med total omsättning om 36 miljarder kronor operativ EBITA på 2,4 miljarder kronor

Läs mer

FIKA. Sammanfattning av FIKA. 24 juni 2013

FIKA. Sammanfattning av FIKA. 24 juni 2013 FIKA FINANSIERINGS-, INVESTERINGS- OCH KONJUNKTURANALYSEN En sammanställning av hur svenska Mid Cap-bolag uppfattar konjunktur-, investeringsoch finansieringsläget 24 juni 2013 Syfte Syftet med FIKA är

Läs mer

Bokslutskommuniké 2013-07-01 till 2014-06-30

Bokslutskommuniké 2013-07-01 till 2014-06-30 Bokslutskommuniké 2013-07-01 till 2014-06-30 TiksPac AB (publ) 556856-0063 Kort om TiksPac AB (publ) Genom TiksPacs miljökoncept tillhandahålls stationer för hundpåsar och uppsamling av hundpåsar på ett

Läs mer

Latour Industries i korthet"

Latour Industries i korthet Latour Industries i korthet" Omsättning: 16 1,6 Mdr SEK Affärsenheter: 9 Medarbetare: +900 Länder: 19 Kärnan i vår affärside aktivt och omsorgsfullt ägande Skapar goda självständig utveckling möjligheter

Läs mer

Förenklingsarbetet verkar avstanna och många företagare vill sälja sina företag

Förenklingsarbetet verkar avstanna och många företagare vill sälja sina företag NyföretagarCentrums och SEB:s Företagskompass, nummer 3 Förenklingsarbetet verkar avstanna och många företagare vill sälja sina företag I den tredje upplagan av NyföretagarCentrums och SEB:s Företagskompass,

Läs mer

Ökad omsättning. Perioden januari mars. Vd:s kommentar. Delårsrapport januari-mars 2013

Ökad omsättning. Perioden januari mars. Vd:s kommentar. Delårsrapport januari-mars 2013 Ökad omsättning Perioden januari mars Omsättningen ökade till 61,9 MSEK (58,7), vilket ger en tillväxt om 6 % Rörelseresultatet uppgick till 4,3 MSEK (4,5) vilket ger en rörelsemarginal om 6,9 % (7,7)

Läs mer

lindab vi förenklar byggandet Lindab

lindab vi förenklar byggandet Lindab Lindab Vi förenklar byggandet Lindab i korthet Försäljning, marknader Lindab är en internationell koncern som utvecklar, tillverkar, marknadsför och distribuerar produkter och systemlösningar i tunnplåt

Läs mer

identifiera www.iuc.se

identifiera www.iuc.se Vi delar din vardag Som företagare lever du mitt i nuet. Massor av möjligheter väntar på att förverkligas. Samtidigt skymmer dina vardagssysslor alltför ofta sikten framåt. Vi på IUC möter dig som företagare

Läs mer

Pressmeddelande. Capinordic sekundärnoteras på Stockholmsbörsen

Pressmeddelande. Capinordic sekundärnoteras på Stockholmsbörsen Pressmeddelande 2001-06-15 Capinordic sekundärnoteras på Stockholmsbörsen Det danska börsbolaget Capinordic A/S är nu godkänt för sekundärnotering på Stockholmsbörsens O-lista med första noteringsdag preliminärt

Läs mer

Småföretagens vardag. En rapport om problem och möjligheter bland svenska småföretag

Småföretagens vardag. En rapport om problem och möjligheter bland svenska småföretag Småföretagens vardag En rapport om problem och möjligheter bland svenska småföretag September 2006 Innehållsförteckning Sammanfattning 3 De viktigaste slutsatserna 4 Introduktion 5 Fakta om undersökningen

Läs mer

Företag som ägs av riskkapitalbolag. Hur nöjda är de med sina ägare?

Företag som ägs av riskkapitalbolag. Hur nöjda är de med sina ägare? 1. Företag som ägs av riskkapitalbolag. Hur nöjda är de med sina ägare? Attitydmätning april 2010. Företag som ägs av riskkapitalbolag. Hur nöjda är de med sina ägare? Attitydmätning april 2010 1. 134

Läs mer

Talent Management 2013

Talent Management 2013 Talent Management 2013 Bakgrund Talent Management är en viktig fråga för svenska företag. Det har andra undersökningar tydligt visat. Internationella undersökningar visar att företag som arbetar strukturerat

Läs mer

Ökad orderingång noteras. Perioden oktober-december. Perioden januari december. Vd:s kommentar. Bokslutskommuniké 2012

Ökad orderingång noteras. Perioden oktober-december. Perioden januari december. Vd:s kommentar. Bokslutskommuniké 2012 Ökad orderingång noteras Perioden oktober-december Omsättningen uppgick till 58,2 MSEK (60,4), vilket motsvarar en minskning med -3 % Rörelseresultatet uppgick till 4,3 MSEK (6,2) vilket ger en rörelsemarginal

Läs mer

Rörelsemarginalen har fortsatt öka och uppgick för första kvartalet till 10,6 % och närmar sig det mål om 12 % som SJR:s styrelse lagt fast.

Rörelsemarginalen har fortsatt öka och uppgick för första kvartalet till 10,6 % och närmar sig det mål om 12 % som SJR:s styrelse lagt fast. Fortsatt ökad omsättning och rörelseresultat Perioden januari - mars Omsättningen uppgick till 76,8 MSEK (62,2), vilket motsvarar en tillväxt om 23,4 % Rörelseresultatet uppgick till 8,2 MSEK (4,5) vilket

Läs mer

Semcon Code of Conduct

Semcon Code of Conduct Semcon Code of Conduct Du håller nu i Semcons Code of Conduct som handlar om våra koncerngemensamma regler och förhållningssätt. Semcons mål är att skapa mervärde för sina intressenter och bygga relationer

Läs mer

Jays - Företagets bästa kvartal

Jays - Företagets bästa kvartal Jays - Företagets bästa kvartal I oktober i fjol lanserade Jays sin nya hörlur - a-jays Five - individuellt anpassad för Android, ios samt Windows Phone. Oktober var sista månaden i kvartal två 2013, vilket

Läs mer

Lars Dahlgren. VD och koncernchef

Lars Dahlgren. VD och koncernchef Lars Dahlgren VD och koncernchef Summering av 2011 Ännu ett stabilt år med ökat fokus på att expandera verksamheten Ett starkt resultat - Jämförbar nettoomsättning* ökade med 8% i lokala valutor - Jämförbart

Läs mer

Pressmeddelande från ASSA ABLOY AB (publ)

Pressmeddelande från ASSA ABLOY AB (publ) Pressmeddelande från ASSA ABLOY AB (publ) 5 maj 1999, Nr 5 DELÅRSRAPPORT JANUARI-MARS 1999 Omsättningen ökade med 10% till 2 310 MSEK (2 095) Resultatet före skatt ökade med 21% till 198 MSEK (163) Den

Läs mer

Årsstämma 2013 VD:s anförande Per Lindberg, VD & Koncernchef

Årsstämma 2013 VD:s anförande Per Lindberg, VD & Koncernchef Årsstämma 2013 VD:s anförande Per Lindberg, VD & Koncernchef NYEMISSIONEN VISAR TYDLIGA RESULTAT VI SKAPAR STORT INTRESSE OCH FÖRTROENDE Nyemissionen tillförde cirka MSEK 1 996 Starkt stöd från aktieägare

Läs mer

En värld i ständig förändring Family Business Survey 2014 Sverige

En värld i ständig förändring Family Business Survey 2014 Sverige En värld i ständig förändring Family Business Survey 2014 Sverige 2 Innehåll 4 6 8 10 12 14 Vi ser familjeföretagens utmaningar PwC:s analys Familjeföretagen vill vara hållbara Innovation och talang viktiga

Läs mer

LRF Konsults Lönsamhetsbarometer

LRF Konsults Lönsamhetsbarometer LRF Konsults Lönsamhetsbarometer APRIL 1 Sjunkande lönsamhet bland landets småföretag 9 av Sveriges företag har färre än 1 anställda. Det gör dem till en grupp med en betydande roll för den svenska ekonomins

Läs mer

Kort om Europeiska investeringsbanken

Kort om Europeiska investeringsbanken Kort om Europeiska investeringsbanken Som EU:s bank erbjuder vi finansiering och expertkunskaper till solida och hållbara investeringsprojekt i och utanför Europa. Banken ägs av EU:s 28 medlemsstater och

Läs mer

Engagerade medarbetare skapar resultat!

Engagerade medarbetare skapar resultat! Föreläsningsanteckningar Berit Friman, vd Dale Carnegie Sverige 11 februari 2015 Engagerade medarbetare skapar resultat! Berit Friman är en av Sveriges mest erfarna föreläsare och utbildare inom områdena

Läs mer

Främsta kompetenser och erfarenheter

Främsta kompetenser och erfarenheter Främsta kompetenser och erfarenheter Som företagsledare har jag gedigen erfarenhet av att utveckla och leda framförallt professionella organisationer. Jag är van vid att arbeta både strategiskt och i pragmatisk

Läs mer

Informationsbroschyr. Till aktieägarna i Hyresfastigheter Holding IV Vit AB gällande föreslagen försäljning av koncernens fastighetsportfölj

Informationsbroschyr. Till aktieägarna i Hyresfastigheter Holding IV Vit AB gällande föreslagen försäljning av koncernens fastighetsportfölj Informationsbroschyr Till aktieägarna i Hyresfastigheter Holding IV Vit AB gällande föreslagen försäljning av koncernens fastighetsportfölj 1 Sammanfattning... 2 2 Bakgrund och inledning... 3 3 Transaktionen...

Läs mer

2016H1. M&A summary and outlook. En del av Valentums rapportserie Business Insider som publiceras kvartalsvis

2016H1. M&A summary and outlook. En del av Valentums rapportserie Business Insider som publiceras kvartalsvis 2016H1 M&A summary and outlook En del av Valentums rapportserie Business Insider som publiceras kvartalsvis Inledande ord Business Insider första halvåret 2016 Fortsatt hög aktivitet på transaktionsmarknaden

Läs mer

Vår ersättningsstruktur speglar därmed den kultur som SEB präglas av

Vår ersättningsstruktur speglar därmed den kultur som SEB präglas av Tack herr ordförande! Aktieägare och stämmodeltagare, inom SEB har vi sedan länge en tydlig ersättningsfilosofi som utgår från att det som långsiktigt är bäst för bankens kunder också är långsiktigt bäst

Läs mer

Verksamhets- och branschrelaterade risker

Verksamhets- och branschrelaterade risker Riskfaktorer En investering i värdepapper är förenad med risk. Inför ett eventuellt investeringsbeslut är det viktigt att noggrant analysera de riskfaktorer som bedöms vara av betydelse för Bolagets och

Läs mer

Erfarenheter och effekter av venture capital. Anders Isaksson

Erfarenheter och effekter av venture capital. Anders Isaksson Erfarenheter och effekter av venture capital Anders Isaksson PhD, Universitetslektor anders.isaksson@chalmers.se Institutionen för Teknikens ekonomi och organisation CHALMERS 1 The good 2 And the bad!

Läs mer

Enlight i linje med förväntningarna

Enlight i linje med förväntningarna Enlight i linje med förväntningarna Dataföreningen outsourcar drift och tjänster kring Datakörkortet till Enlight. Rörelseresultat efter avyttring av KPS -1,4 MSEK för kvartalet och 15,9 MSEK för rapportperioden.

Läs mer

Vår vision. Sveaskogs uppförandekod tydliggör för alla medarbetare hur vi ska uppträda som affärspartner, arbetsgivare, medarbetare och samhällsaktör.

Vår vision. Sveaskogs uppförandekod tydliggör för alla medarbetare hur vi ska uppträda som affärspartner, arbetsgivare, medarbetare och samhällsaktör. Uppförandekod Vår vision Sveaskogs uppförandekod tydliggör för alla medarbetare hur vi ska uppträda som affärspartner, arbetsgivare, medarbetare och samhällsaktör. Vi ska vara det ledande skogsföretaget

Läs mer

Ägarstyrningsrapport. Utland 2015

Ägarstyrningsrapport. Utland 2015 Ägarstyrningsrapport Utland 2015 Januari 2016 2 AMFs placeringsfilosofi AMF är en aktiv kapitalförvaltare, som söker en konkurrenskraftig avkastning. Vi förvaltar våra utländska aktier själva för att kunna

Läs mer

Stark tillväxt och god rörelsemarginal under 2014. Perioden oktober-december. Perioden januari december

Stark tillväxt och god rörelsemarginal under 2014. Perioden oktober-december. Perioden januari december Stark tillväxt och god rörelsemarginal under 2014 Perioden oktober-december Omsättningen uppgick till 79,0 MSEK (70,3), vilket motsvarar en tillväxt med 12,4 % Rörelseresultatet uppgick till 7,5 MSEK (8,2)

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 31 MARS 2009

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 31 MARS 2009 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 31 MARS 2009 Stark start på året! > Intäkterna ökade med 41 procent till 18,1 (12,9) MSEK. > Rörelseresultatet ökade med 129 procent till 4,8 (2,1) MSEK. > Resultat

Läs mer

50IDÉER OCH TIPS OM MEDARBETAR- ENGAGEMANG LEDARGUIDE MEDARBETARENGAGEMANG

50IDÉER OCH TIPS OM MEDARBETAR- ENGAGEMANG LEDARGUIDE MEDARBETARENGAGEMANG 50IDÉER OCH TIPS OM MEDARBETAR- ENGAGEMANG LEDARGUIDE MEDARBETARENGAGEMANG ! 50IDÉER OCH TIPS OM MEDARBETAR- ENGAGEMANG 50 IDÉER OCH TIPS OM MEDARBETARENGAGEMANG 1 2 3 4 5 SKAPA EN GOD RELATION Relationen

Läs mer

Det handlar om dig. Björn Täljsten vd, Sto Scandinavia AB

Det handlar om dig. Björn Täljsten vd, Sto Scandinavia AB Att jobba på Sto Det handlar om dig Björn Täljsten vd, Sto Scandinavia AB Som medarbetare på Sto är det i grunden dig och dina kollegor det handlar om. Utan att förringa vår fina produktportfölj, är det

Läs mer

Fortsatt tillväxt och starkt förbättrad rörelsemarginal

Fortsatt tillväxt och starkt förbättrad rörelsemarginal Delårsrapport 1 januari 31 mars 2010 Fortsatt tillväxt och starkt förbättrad rörelsemarginal JANUARI MARS (Jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen ökade till 9,9 MSEK (9,3) Rörelseresultatet

Läs mer

Positiv utveckling i Sverige, Tyskland och Dedicare klar i Storbritannien

Positiv utveckling i Sverige, Tyskland och Dedicare klar i Storbritannien VD Johan Eriksson kommenterar Poolias bokslutskommuniké 2007 Positiv utveckling i Sverige, Tyskland och Dedicare klar i Storbritannien omstruktureringen Intäkter 2007 blev Poolia större än någonsin tidigare.

Läs mer

Ökad omsättning med bra rörelseresultat. Perioden januari - mars. Vd:s kommentar. Januari mars 2015

Ökad omsättning med bra rörelseresultat. Perioden januari - mars. Vd:s kommentar. Januari mars 2015 Ökad omsättning med bra rörelseresultat Perioden januari - mars Omsättningen uppgick till 84,1 MSEK (76,8), vilket motsvarar en tillväxt om 9,4 % (23,4) Rörelseresultatet uppgick till 8,6 MSEK (8,2) vilket

Läs mer

Dustin Group fastställer slutligt pris i börsintroduktionen till 50 kronor per aktie handel på Nasdaq Stockholm inleds idag

Dustin Group fastställer slutligt pris i börsintroduktionen till 50 kronor per aktie handel på Nasdaq Stockholm inleds idag DETTA PRESSMEDDELANDE FÅR INTE DISTRIBUERAS ELLER PUBLICERAS, DIREKT ELLER INDIREKT, INOM ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, KANADA ELLER JAPAN ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR SÅDAN DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING

Läs mer

FlexLiv Den nya pensionsprodukten

FlexLiv Den nya pensionsprodukten FlexLiv Den nya pensionsprodukten CATELLA FLEXLIV Den nya pensionsprodukten FlexLiv den nya pensionsprodukten ger dig de bästa egenskaperna från både traditionellt livsparande och aktiv fondförsäkring.

Läs mer

Förbättrad omsättningsökning och rörelsemarginal. Perioden januari mars Vd:s kommentar. Januari mars 2017

Förbättrad omsättningsökning och rörelsemarginal. Perioden januari mars Vd:s kommentar. Januari mars 2017 Förbättrad omsättningsökning och rörelsemarginal Perioden januari mars 2017 Omsättningen uppgick till 99,2 MSEK (84,7), vilket motsvarar en tillväxt om 17,2 % (0,7) Rörelseresultatet uppgick till 10,5

Läs mer

Nordiskt samarbete. Nordens invånare om nordiskt samarbete. En opinionsundersökning i Finland, Danmark, Island, Norge och Sverige

Nordiskt samarbete. Nordens invånare om nordiskt samarbete. En opinionsundersökning i Finland, Danmark, Island, Norge och Sverige Nordiskt samarbete Nordens invånare om nordiskt samarbete. En opinionsundersökning i Finland, Danmark, Island, Norge och Sverige Nordiskt samarbete, Nordens invånare om nordiskt samarbete. En opinionsundersökning

Läs mer

+ 8% 32,2% + 62% God resultattillväxt första kvartalet

+ 8% 32,2% + 62% God resultattillväxt första kvartalet Delårsrapport 1 januari 31 mars 2012 Koncernrapport 9 maj 2012 God resultattillväxt första kvartalet JANUARI - MARS (jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen ökade 8% till 12,3 (11,4)

Läs mer

Jan Lillieborg. Badhusvägen 11 165 72 Hässelby. Mob 0768 123441

Jan Lillieborg. Badhusvägen 11 165 72 Hässelby. Mob 0768 123441 Jan Lillieborg Badhusvägen 11 165 72 Hässelby Mob 0768 123441 @ adress jan.lillieborg@origoab.se (Origo Företagsutveckling AB) @ adress jan.lillieborg@telia.com PROFIL Jan Lillieborg, en senior ledare

Läs mer

Bokslutskommuniké

Bokslutskommuniké 1(5) Bokslutskommuniké 2003-12-31 Nettoomsättningen uppgick till 41,0 (55,8) mkr Resultat efter skatt uppgick till -8,2 (-5,5) mkr Resultat per aktie uppgick till -2,60 (-1,74) kr Likvida medel inkl. kortfristiga

Läs mer

Delårsrapport Q1 januari - mars 2010 för New Nordic Healthbrands AB (publ)

Delårsrapport Q1 januari - mars 2010 för New Nordic Healthbrands AB (publ) Delårsrapport Q1 januari - mars 2010 för New Nordic Healthbrands AB (publ) 1 1 januari 31 mars 2010 1 januari 31 mars 2009 Nettoomsättning 46,1 msek Nettoomsättning 58,5 m S EK Rörelseresultat före avskrivningar

Läs mer

Unlimited Travel Group har tillträtt 100 % av aktierna i JB Travel AB den 1 juli 2007.

Unlimited Travel Group har tillträtt 100 % av aktierna i JB Travel AB den 1 juli 2007. BOKSLUTSKOMMUNIKÉ JULI JUNI 2006/2007 VERKSAMHETSÅRET 2006/2007 UNLIMITED TRAVEL GROUP UTG AB (publ) 1 JULI 30 JUNI 2006-2007 Nettoomsättningen uppgick till 133* (103,8) MSEK, en ökning med 28,4 % EBITA

Läs mer

Kort om Europeiska investeringsbanken

Kort om Europeiska investeringsbanken Som EU:s bank tillhandahåller EIB långfristig finansiering till solida och hållbara investeringsprojekt till stöd för EU:s politiska mål i och utanför Europa. Banken ägs av EU:s 28 medlemsstater och är

Läs mer

Förnyelsebar Energi I AB

Förnyelsebar Energi I AB O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T Förnyelsebar Energi I AB Kvartalsrapport september 2015 INNEHÅLL Huvudpunkter 3 Nyckeltal 3 Aktiekurs och utdelningar 4 Allmänt om bolaget 6 Om rapporten

Läs mer

Gunnar Brock VD och koncernchef Vår kärnkompetens Innovativa lösningar

Gunnar Brock VD och koncernchef Vår kärnkompetens Innovativa lösningar Gunnar Brock VD och koncernchef Vår kärnkompetens Innovativa lösningar 1 Vår kärnkompetens Innovativa lösningar Produkter Gruv-, bygg- och anläggningsutrustning Kompressorer Industriverktyg Maskinuthyrning

Läs mer

EG Tacticus. Inspirationsdag 2014 Hur kan Du skapa värden i din verksamhet?

EG Tacticus. Inspirationsdag 2014 Hur kan Du skapa värden i din verksamhet? Inspirationsdagen arrangeras hos i Malmö måndagen den 25 augusti med start kl. 12.00 en ny stor aktör på den svenska marknaden Se hur Microsoft SharePoint kan effektivisera din verksamhet Dalsjöfors berättar

Läs mer

GOD AVKASTNING TILL LÄGRE RISK

GOD AVKASTNING TILL LÄGRE RISK FRIHET Svenska Investeringsgruppens vision är att skapa möjligheter för ekonomisk tillväxt och frihet genom att identifiera de främsta fastighetsplaceringarna på marknaden. Vi vill hjälpa våra kunder att

Läs mer

Nordic Secondary AB. Kvartalsrapport december 2014

Nordic Secondary AB. Kvartalsrapport december 2014 Nordic Secondary AB Kvartalsrapport december 2014 innehåll Huvudpunkter 3 Nyckeltal 3 Aktiekurs och utdelningar 4 Allmänt om bolaget 6 Portföljöversikt 7 2 Kvartalsrapport december 2014 Huvudpunkter Aktiekursen

Läs mer

SKAPA FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR DE NYA JOBBEN OCH DE VÄXANDE FÖRETAGEN

SKAPA FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR DE NYA JOBBEN OCH DE VÄXANDE FÖRETAGEN sverigesingenjorer.se 2 SKAPA FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR DE NYA JOBBEN OCH DE VÄXANDE FÖRETAGEN BAKGRUND Den globala konkurrensen hårdnar. Det blir allt tydligare att den enda vägen till framgång är genom utveckling

Läs mer

Investerarintervju med Lars Persson, Styrelseordförande i Invent Medic

Investerarintervju med Lars Persson, Styrelseordförande i Invent Medic Investerarintervju med Lars Persson, Styrelseordförande i Invent Medic Invent Medic Sweden AB har utvecklat en helt unik medicinteknisk produkt för icke- kirurgisk behandling av kvinnlig ansträngnings-

Läs mer

VEM ÄR DU? VÄGEN FRAMÅT FÖR ATT HJÄLPA DIG? Våra grundläggande värderingar

VEM ÄR DU? VÄGEN FRAMÅT FÖR ATT HJÄLPA DIG? Våra grundläggande värderingar VEM ÄR DU? VÄGEN FRAMÅT VAD Vår KAN strategi JAG GÖRA FÖR ATT HJÄLPA DIG? Våra grundläggande värderingar VÅR ÄNDAMÅLSPARAGRAF Stiftelsen skall i samverkan med Svenska kyrkans församlingar och andra, i

Läs mer

Vi skapar tillväxt i Västsverige HALLAND

Vi skapar tillväxt i Västsverige HALLAND Vi skapar tillväxt i Västsverige VÄ S T SV E R I G E HALLAND Connect skapar tillväxt Detta hände mellan 2010 och 2013: 429företag eller företag under bildande har tagit del av en kompetenspanel. Våra två

Läs mer

WaterVision koncernen 2014

WaterVision koncernen 2014 Välkommen till bolagstämma WaterVision koncernen 2014 Jan-Eric Nilsson, VD och koncernchef WaterVision WaterVision är en innovativ koncern fokuserad på att leverera egenutvecklade uppkopplade system inom

Läs mer

Telefonkonferens. VD Susanna Campbell. 19 februari 2015

Telefonkonferens. VD Susanna Campbell. 19 februari 2015 Telefonkonferens VD Susanna Campbell 19 februari 2015 2014: Hög transaktionsaktivitet och successiv förbättring i innehaven Starkt Q4 i många innehav 12 av 18 innehav ökar rörelseresultat och marginal

Läs mer

Ett nytt liv byggt för Dig på Din

Ett nytt liv byggt för Dig på Din MED KVALITET OCH KONSEKVENS BYGGER VI VÅR FRAMTID Ett nytt liv byggt för Dig på Din egen bit av paradiset! PATROCLOS GEORGHIOU Ordförande Några Ord Från Styrelsens Ordförande Kära vänner, Det är med

Läs mer

Nordic Secondary 2 AB

Nordic Secondary 2 AB O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T Nordic Secondary 2 AB Kvartalsrapport juni 2015 INNEHÅLL Huvudpunkter 3 Nyckeltal 3 Aktiekurs och utbetalinger 4 Kursutveckling 5 Portföljöversikt 6

Läs mer

Bokslutskommuniké för 2002

Bokslutskommuniké för 2002 1 (8) PRESSMEDDELANDE Stockholm 2003-02-13 Bokslutskommuniké för 2002 VD och koncernchef Alf Johansson kommenterar Proffices bokslutskommuniké - Proffice fortsätter att ta marknadsandelar i samtliga nordiska

Läs mer

Swedish Match Company presentation Company presentation 2013. Swedish Match. Företagspresentation

Swedish Match Company presentation Company presentation 2013. Swedish Match. Företagspresentation Swedish Match Company presentation Company presentation 2013 Company Swedish Match presentation Företagspresentation 2012 Swedish Match vilka vi är, vad gör vi Swedish Match utvecklar, tillverkar och säljer

Läs mer

Industriell ekonomi IE1101 HT2009 Utvärdering av företagsspel. Hot & Cold Grupp F

Industriell ekonomi IE1101 HT2009 Utvärdering av företagsspel. Hot & Cold Grupp F Industriell ekonomi IE1101 HT2009 Utvärdering av företagsspel Hot & Cold Grupp F!! Hur gick det för er? Jämförelse med tidigare plan Initialt följde vi vår plan fram till det första marknadsmötet då vi

Läs mer

Ulrika Hasselgren, Swesif styrelse och ledamot i Eurosif styrelse 27 oktober 2010 ULRIKA HASSELGREN, SWESIF STYRELSE, LEDAMOT EUROSIF STYRELSE

Ulrika Hasselgren, Swesif styrelse och ledamot i Eurosif styrelse 27 oktober 2010 ULRIKA HASSELGREN, SWESIF STYRELSE, LEDAMOT EUROSIF STYRELSE Ansvarsfulla investeringar utveckling i Europa Ulrika Hasselgren, Swesif styrelse och ledamot i Eurosif styrelse 27 oktober 2010 Totalt SRI-kapital upp till 5000 000 000 000 per 31/12-09, ett betydande

Läs mer

FÖRETAGS- OBLIGATIONER

FÖRETAGS- OBLIGATIONER FÖRETAGS- OBLIGATIONER VAD ÄR EN FÖRETAGS- OBLIGATION? I GRUNDEN ÄR DET ETT LÅN TILL ETT FÖRETAG. Istället för att gå till banken går företag ut till marknaden och anskaffar kapital via en företagsobligation.

Läs mer

Beskrivning av parter som förvärvat apotekskluster

Beskrivning av parter som förvärvat apotekskluster Pressinformation Den 9 november 2009 Beskrivning av parter som förvärvat apotekskluster Nedanstående parter har ingått aktieöverlåtelseavtal avseende förvärv av apotekskluster. Affärerna är villkorade

Läs mer

Halvårsberättelse 2010 eturn AktieTrend

Halvårsberättelse 2010 eturn AktieTrend Halvårsberättelse 2010 eturn AktieTrend SOLNA STRANDVÄG 78, 171 54 SOLNA, SWEDEN PHONE +46 8 55 11 54 90 www.eturn.se 1 1 Förvaltarna har ordet Efter den kraftiga börsuppgången 2009 har 2010 präglats av

Läs mer

I HUVUDET PÅ EN RISKKAPITALIST LARS ÖJEFORS

I HUVUDET PÅ EN RISKKAPITALIST LARS ÖJEFORS I HUVUDET PÅ EN RISKKAPITALIST LARS ÖJEFORS Riskkapital Investeringar i eget kapital Public equity i noterade bolag Privat equity i onoterade bolag Venture capital aktivt och tidsbegränsat engagemang Buy-out

Läs mer

På jakt efter det rätta bolaget Industriell rådgivare och styrelsemedlem i K4 Han ska sätta Silva på kartan

På jakt efter det rätta bolaget Industriell rådgivare och styrelsemedlem i K4 Han ska sätta Silva på kartan På jakt efter det rätta bolaget Industriell rådgivare och styrelsemedlem i K4 Han ska sätta Silva på kartan Nya tider är temat för detta nummer av Mindset. Storbritannien har röstat för att gå ur EU, Donald

Läs mer

O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T

O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T US Recovery AB Kvartalsrapport mars 2015 Innehåll Huvudpunkter 3 Nyckeltal 3 Aktiekurs och utdelningar 4 Kursutveckling 5 Drift och förvaltning 5 Portföljöversikt

Läs mer

Årsstämman 28 maj 2009

Årsstämman 28 maj 2009 Årsstämman 28 maj 2009 Claes Ruthberg, vd 2008 ett starkt år och det bästa i eworks historia, men också ett år med utmaningar ework befäste positionen som den ledande konsultmäklaren i Norden och ework-aktien

Läs mer

Entreprenörskap som utvecklar Afrika. Nu kan jag försörja mig själv och andra!

Entreprenörskap som utvecklar Afrika. Nu kan jag försörja mig själv och andra! Entreprenörskap som utvecklar Afrika Nu kan jag försörja mig själv och andra! Ungt entreprenörskap en väg ut ur fattigdom NavPartners engagerar sig i utveckling av företag och företagare i Afrika. Uppgiften

Läs mer

TECKNINGSERBJUDANDE gällande. WizzCom 3D Productions AB (WizzCom)

TECKNINGSERBJUDANDE gällande. WizzCom 3D Productions AB (WizzCom) TECKNINGSERBJUDANDE gällande WizzCom 3D Productions AB (WizzCom) WizzCom är specialister på produktion av "verklig tredimensionell film där budskapet kan ses i 3D utan särskilda 3D-glasögon! WizzCom vänder

Läs mer

VD presentation. Årsstämma 2012

VD presentation. Årsstämma 2012 VD presentation Årsstämma 2012 Agenda Introduktion Portföljens utveckling 2011 Första kvartalet 2012 Summering Bure affärsidé Bures affärsidé är att förvärva, utveckla och avyttra rörelsedrivande verksamheter

Läs mer

Bättre placeringar. SIP Nordic Fondkommission AB Datum: 10 april 2012

Bättre placeringar. SIP Nordic Fondkommission AB Datum: 10 april 2012 Bättre placeringar SIP Nordic Fondkommission AB Datum: 10 april 2012 Om SIP Nordic Företaget Start i Stockholm 2006 Tillståndspliktig verksamhet i Sverige, Norge, Finland, Storbritannien, USA Produktportfölj:

Läs mer

Investeringsaktiebolaget Cobond AB. Kvartalsrapport juni 2014

Investeringsaktiebolaget Cobond AB. Kvartalsrapport juni 2014 Investeringsaktiebolaget Cobond AB Kvartalsrapport juni 2014 INNEHÅLL Huvudpunkter 3 Nyckeltal 3 Aktiekurs och utdelningar 4 Allmänt om bolaget 5 Marknadskommentar 6 2 KVARTALSRAPPORT JUNI 2014 HUVUDPUNKTER

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 30 JUNI 2008

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 30 JUNI 2008 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 30 JUNI 2008 Fortsatt starka kassaflöden Andra kvartalet > Intäkterna uppgick till 14,3 (17,6) MSEK. > Rörelseresultatet uppgick till 3,4 (5,1) MSEK. > Resultat efter

Läs mer