Program för att göra Värmland till en ännu bättre plats för företagen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Program för att göra Värmland till en ännu bättre plats för företagen"

Transkript

1 Program för att göra Värmland till en ännu bättre plats för företagen

2 Handelskammaren Värmland är en regional och oberoende näringslivsorganisation som arbetar för att göra Värmland till en ännu bättre plats för företagen. Vi företräder mer än 1100 företag, med anställda, i regionen. Vi driver breda regionala tillväxtfrågor och vi påverkar beslutsfattare lokalt, regionalt, nationellt och internationellt. Våra medlemmar har lyft fram tre frågor som är av särskild vikt för att kunna verka och växa i Värmland. Dessa frågor är tätt sammankopplade med varandra, även om karaktären och därmed också lösningen finns på olika nivåer. Ibland handlar det om politiska beslut för att skapa bra förutsättningar och ibland kan det handla om attitydförändringar. I detta program pekar Handelskammaren ut vad som verkligen påverkar företagens förutsättningar och vad vi tror behöver göras för att säkra det värmländska näringslivets långsiktiga konkurrenskraft i den globala världen. För att Värmland ska vara fortsatt konkurrenskraftigt behöver: infrastrukturen underhållas och byggas ut, kompetensförsörjningen tryggas och de värmländska kommunerna bli starkare och därmed större. Innehållet i programmet bygger på medlemsundersökningar, hundratals enskilda möten med små och stora företag från olika branscher och Värmlands alla kommuner samt diskussioner i Handelskammarens fullmäktige. Programmet har sedan beslutats av Handelskammarens styrelse. Programmet är undertecknat av: Frida Johansson, vd Styrelsen för Handelskammaren Värmland genom: Ulrika Obstfelder Peterson, Värmlands Folkblad, ordförande Håkan Thorell, O.F. Ahlmark & Co Eftr. AB, vice ordförande Annette Björkman, HSB Värmland Daniel Juvél, SMA Mineral AB IngMarie Junler, Vildmark i Värmland Lena Kvillerud, Ahlford Advokatbyrå Håkan Nordblad, Westra Wermlands Sparbank Nina Engdahl, Attityd i Karlstad Fredrik Turzik, BillerudKorsnäs AB Gruvöns Bruk Program för att göra Värmland till en ännu bättre plats för företagen Januari 2016, Handelskammaren Värmland. handelskammarenvarmland.se 2

3 Innehållsförteckning SÅ SER DET VÄRMLÄNDSKA NÄRINGSLIVET UT DET VÄRMLÄNDSKA NÄRINGSLIVETS KONKURRENSKRAFT INFRASTRUKTUREN MÅSTE UNDERHÅLLAS OCH BYGGAS UT Utveckla stråket Stockholm- Oslo Snabba och pålitliga tåg mellan Stockholm och Oslo Mötesseparera hela E Hållbara godstransporter Vänersjöfart genom nya slussar Godstransporter på väg Utebliven vägslitageavgift Tillgodose internationell flygtillgänglighet KOMPETENSFÖRSÖRJNINGEN MÅSTE TRYGGAS Närmare samarbete med Karlstads universitet Ökad mångfald Ökad digitalisering DE VÄRMLÄNDSKA KOMMUNERNA BEHÖVER BLI STARKARE 14 3

4 Det värmländska näringslivet I Värmland finns företagsförekomster * Antal sysselsatta i Värmland % av dem är verksamma inom tillverkningsindustrin personer är anställda i utlandsägda företag i Värmland Andel företag fördelat på kommuner 6,4% Torsby 4,3% Hagfors Exportföretag % st Importföretag st av företagen med minst 5 anställda har gjort affärer med NORGE & TYSKLAND sticker ut som viktiga handelsnationer för Värmland Norge under de senaste fem åren 5,6% Årjäng 4% Eda Företagens storlek 1 anställd 2 4 anställda 5 9 anställda anställda anställda 50+ anställda 9,9% Arvika 6,6% Säffle 7,5% Sunne 2,7% Grums 1,1% Munkfors 2,8% Forshaga 4,4% Kil 3% Hammarö 30,1% Karlstad 3% Filipstad 1,2% Storfors 7,4% Kristinehamn Fördelning andel sysselsatta 64% 9% 18% 7% 8% 8% 4% 8% 3% 12% 2% 56% Världsledande inom pappers-, massa- och förpackningsindustrin Papper & massa FÖRPACKNINGAR varav 30% i offentlig förvaltning no1 Stål & verkstad IT & TELEKOM Livsmedel HANDEL Karlstads universitet Kultur Besöksnäring studerande anställda Läs mer på *Företagsförekomster är ett sätt att redovisa företag regionalt. Företagsförekomster är alla företag som har ett eller flera arbetsställen i regionen (Statistiska Centralbyrån, RAMS). Märk att det finns arbetsställen i Värmland enligt SCB s Företagsregister, vilket innehåller många företag som inte är huvudsaklig sysselsättning för någon. Källor: Statistiska centralbyrån, RAMS och Företagsregistret. Värmlandsstrategin , Region Värmland Utländska företag, Tillväxtanalys och Statistiska centralbyrån

5 Det värmländska näringslivets konkurrenskraft Värmland har ett rikt och varierat näringsliv. Allt från globalt konkurrenskraftiga och exporterande företag, till lokala företag som erbjuder för Värmland unika produkter och tjänster. Vi är världsledande inom papper-, massa- och förpackningsindustri och vi har en framträdande roll både i Sverige, Europa och världen inom stål och verkstad, besöksnäringen, ICT och många andra branscher. Värmland är en region med stor potential. Vår närhet till Norge och den expansiva Osloregionen, ett universitet som bidrar med kunskap, innovation och kompetens samt ett internationellt näringsliv med lång erfarenhet av samarbete är några av våra styrkor. Näringslivet i regionen påverkas i allra högsta grad av de förändringar som sker i och utanför Värmlands gränser och vår konkurrenskraft påverkas av vår förmåga att anpassa oss till och utvecklas med globala megatrender som globalisering, urbanisering och digitalisering. I Värmland finns exportföretag och importföretag om man ser till utrikeshandel med varor. Vi är beroende av det globala handelsutbytet och därmed ett väl fungerande transportsystem. Värmländska företags kunder finns över hela världen och delar av länets industri tillhör utlandsägda koncerner och ingår därmed i globala logistiknät och produktionssystem. Värmland är en gränsregion till Norge - en av våra allra viktigaste handelspartners. Våra länder har en lång tradition av samverkan och våra ekonomier är beroende av att varor, tjänster och arbetskraft rör sig över gränsen. Idag är Norge Sveriges största handelspartner, och enligt SCB uppgick bara varuexporten mellan länderna till över 210 miljarder kronor under procent av de värmländska företagen med minst fem anställda har gjort affärer med Norge under de senaste fem åren. Goda kommunikationer till den expansiva Osloregionen är en förutsättning för bra handelsutbyte med Norge. Likaså är vår närhet till Stockholm avgörande. Stråket mellan dessa huvudstadsregioner, med Värmland som en viktig mellanmarknad, är en brännande pusselbit för Värmlands framtid. Det finns få stora arbetsgivare i Värmland. Endast två av hundra företag i Värmland har fler än 50 anställda. Dessa företag är dock arbetsgivare till var fjärde som är sysselsatt i regionen. Många underleverantörer, kommuner och anställda påverkas av hur det går för dessa stora arbetsgivare. Bland de stora arbetsgivarna finns många industrier, främst inom stål och verkstad samt papper och massa. Vi ser i dag en pågående strukturomvandling på arbetsmarknaden, där globaliseringens och digitaliseringens utmaningar lett till att industriernas förutsättningar förändras, något som påverkar och kommer att påverka sysselsättningen i Värmland. Små företag, framför allt inom den växande tjänstesektorn, blir allt mer avgörande för hur Värmland ska möta framtiden. Värmland har en stor andel små företag. Nio av tio värmländska företagsförekomster finns inom gruppen solo- och mikroföretag. 64 procent av alla företag är enmansföretag. En majoritet av dessa företag anser att bristen på kompetens är det som hämmar tillväxten mest. 5

6 I Värmlands län bor drygt personer och här finns 16 kommuner. Två tredjedelar av de värmländska kommunerna minskar just nu i befolkning, vilket är problematiskt för den framtida utvecklingen. Urbaniseringen ställer krav på kommuners förmåga att rusta inför framtiden. En obalans i befolkningsstrukturen innebär stora utmaningar, både när det gäller kompetensförsörjningen och kommunernas möjligheter att säkerställa fortsatt goda levnadsvillkor och bra förutsättningar för näringslivet. Detsamma gäller tillgången på välutbildad arbetskraft, där de inomregionala obalanserna är stora i Värmland. 6

7 1. Infrastrukturen måste underhållas och byggas ut Goda kommunikationer är en generator för tillväxt. Tillståndet på vår infrastruktur styr både hur gods kan transporteras och möjligheterna att få tillgång till rätt kompetens. Det finns således en direkt koppling mellan en regions tillgänglighet och dess tillväxt och konkurrenskraft. Vill vi fortsätta att utveckla vår region förutsätter det ett transportsystem som är effektivt, tillgängligt och som har en begränsad miljöpåverkan. I vardagen är infrastrukturen en helt avgörande faktor för det enskilda företaget. Medarbetare skall komma till jobbet. Kunder och leverantörer skall besöka företaget och varor skall transporteras såväl till den egna verksamheten som till kunder världen över. Kort sagt, inget företag fungerar utan vägar, järnvägar, flyg eller sjöfart. Dessvärre finns det stora brister i den svenska infrastrukturen och det är vida känt att Sverige har en stor infrastrukturskuld. Samtidigt indikerar Trafikverkets prognoser en trafiktillväxt mellan 2010 och 2030 på 25 procent för persontrafiken och 50 procent för godstrafiken. Investeringar i infrastruktur är kostsamma och de påverkas ofta av de svängningar som regeringsskiften innebär, eftersom planeringsprocesserna är långsiktiga och omfattande. Således behövs en förändring av hur Sverige finansierar, beslutar om, planerar och bygger vår infrastruktur. Alla transportslag behövs. De ska användas så kostnads- och miljöeffektivt som möjligt och där de passar bäst. Tillgång till bredbandsuppkoppling är också en viktig förutsättning för både nya och etablerade företag. Konkurrensen om de svenska infrastrukturmedlen är också hård. Värmländska aktörer har därför ett ansvar att på regional nivå jobba långsiktigt och göra gemensamma prioriteringar och tala med en enad röst. Då har vi störst chans att lyckas. 1.1 Utveckla stråket Stockholm-Oslo Stråket Stockholm-Oslo är en viktig sträcka för näringslivet i Värmland. Den binder samman 4,5 miljoner människor och två av Europas mest expansiva regioner. Karlstad, Örebro och Västerås är däremellan viktiga mellanmarknader, som alla växer befolkningsmässigt och har stora möjligheter att utvecklas ytterligare. I infografen på sidan 3 ser vi att närheten till Norge har stor betydelse för det värmländska näringslivet, när det gäller allt från export av varor och tjänster till gränshandel och arbetsställen. Likaså är närheten till Stockholm en avgörande faktor för många av de värmländska företag som har kunder där. 7

8 1.1.1 Snabba och pålitliga tåg mellan Stockholm och Oslo Utifrån perspektivet ovan är infrastrukturkommissionens förslag om en snabbtågssträckning mellan Stockholm och Oslo, med en restid på under tre timmar, väldigt intressant, sett till både tillvägagångssätt och finansiering. Värmlandsbanan, järnvägssträckan mellan Laxå och Charlottenberg, är viktig för såväl gods- och persontransporter till och från Värmland som för den regionala kollektivtrafiken. Den har dock en av de största kapacitetsbristerna i Sveriges järnvägsnät i dag. Försenade och inställda tåg innebär missade möten och missade affärer. Här behövs det en omfattande investering, utöver de välbehövliga insatser som är inplanerade inom ramen för projektet Tåg i Tid. Det behövs en snabb och tillförlitlig tågförbindelse mellan Stockholm och Oslo, med Värmland som stark mellanmarknad. Handelskammaren arbetar för att restiden mellan de båda huvudstäderna ska vara mindre än tre timmar och att tidhålligheten på spåret når 95 procent Mötesseparera hela E18 Handelskammaren står bakom Region Värmlands länsplan vad gäller utpekade prioriterade vägobjekt, där de nationella vägarna E18 och E45, tillsammans med riksväg 61, 62, 63, utgör de viktigaste pendlingsstråken i länet. E18, som också binder samman stråket Stockholm-Oslo, har stor betydelse för den internationella, nationella och regionala person- och godstrafiken. I Värmland har denna väg brister både när det gäller framkomlighet och trafiksäkerhet. Den del av sträckan som finns på den norska sidan kommer i och med Norges nationella plan för åren att bli helt mötesseparerad. Det innebär att E18 i Värmland kommer att vara en flaskhals. Den 7 mil långa sträckan mellan Valnäs och Töcksfors är idag inte mötesseparerad. Att mötesseparera de sista delarna av E18 skapar möjligheter att förbättra säkerheten och öka den tillåtna hastigheten på sträckan. Handelskammaren arbetar för en mötesseparering av hela E18-sträckan vilket betyder att sträckan Valnäs-Töcksfors behöver in i Nationell plan för transportsystemet Hållbara godstransporter Internationell handel, tillväxt och transporter hänger samman och effektiva transporter är utan tvekan ett konkurrensmedel för den värmländska industrin. Vi behöver därför ett hållbart, robust och sammanhållet transportsystem där alla transportslag fyller sin roll och där det ska vara enkelt att flytta över gods från ett transportslag till ett annat. Transportslagen konkurrerar inte med varandra, utan kompletterar snarare varandra. Med en sammanhållen transportstrategi finns det möjlighet att skapa en effektiv, 8

9 konkurrenskraftig och klimatsmart hantering av transporterna. Det finns miljövinster att hämta i att nyttja Vänersjöfarten och järnväg än mer än vad som görs idag. Från näringslivet sida finns ett starkt incitament för detta. Näringslivet behöver dock långsiktiga produktionsförutsättningar och behöver kunna såväl planera som lita till transportslagens tillförlitlighet Vänersjöfart genom nya slussar Vänersjöfarten har en viktig roll att fylla, nu och i framtiden, när det gäller att avlasta väg och järnväg. Den bidrar till ett hållbart, flexibelt och säkert transportsystem med stor kapacitet. Enligt Trafikverkets egna beräkningar går bara 1/3 del av potentiellt gods vattenvägen till och från Värmland. Slussarna i Trollhätte kanal är uttjänta 2030 och enligt Trafikverkets bedömning är nya eller möjligen renoverade slussar den enda möjligheten för att bibehålla och utveckla Vänersjöfarten. Vänersjöfarten är en viktig kugge i transportsystemet för många av Värmlands industrier. Utan den försvinner vår direktkoppling till havet och många industrier får problem med att transportera in och ut sitt gods. Företag som Valmet är helt beroende av Vänersjöfarten, för att få ut sina Yankeecylindrar. I infografen på sidan 3 ser vi att Värmland har få stora arbetsgivare, och en stor mängd av de värmländska företagen påverkas av hur det går för dessa industrier. Direkt som underleverantörer, men också indirekt genom de jobb och de skatteintäkter som Värmlands större arbetsgivare genererar. Godsmängden 2030, som utan slussar behöver flyttas över från Vänersjöfarten, innebär omkring lastbilar och tåg per år (Trafikverkets stråkstudie Göta älv- Vänerstråket). Handelskammaren arbetar för att en nybyggnation av slussarna i Trollhätte kommer med i Nationell plan för transportsystemet Tiden är knapp om bygget ska stå klart Men nya slussar ser vi inte bara förbättrade villkor för industrierna, utan även nya affärsmöjligheter genom införandet av inland waterways och de godstransporter som dessa nya regler öppnar upp för Godstransporter på väg Värmland är ett län med stora avstånd, där många av våra företag är beroende av vägtransporter för att kunna ta emot och transportera gods. Vägtrafiken spelar därför en betydande roll i det värmländska transportsystemet. 9

10 Att höja lastbilarnas maximala bruttovikt från 64 ton till 74 ton är ett nödvändigt sätt att effektivisera ett transportslag och minska lastbilarnas miljöpåverkan per tonkilometer. Handelskammaren arbetar för att hela det allmänna vägnätet öppnas upp för 74 ton snarast. 74 ton ger minskade utsläpp, färre tunga fordon på vägarna och högre trafiksäkerhet Utebliven vägslitageskatt Vägslitageavgiften är en skatt på avstånd, vilket drabbar regioner som Värmland, där många av transporterna är hänvisade till långa sträckor på väg. Långt från alla transportberoende industrier ligger vid miljövänligare alternativ som järnväg eller sjöfart. Transporterna börjar dessutom alltid där råvaran finns och skogen växer där den växer. Styrmedel och olika typer av finansieringsformer kommer att behövas för att möta Sveriges infrastrukturskuld och den globala miljöutmaningen, men det är viktigt att dessa formas så att inte vissa branscher eller geografiska områden drabbas av snedvriden konkurrens. En differentierad avgift ger mer effekt på hur infrastrukturen används. Vidare tror vi på en ökad satsning på innovationer och teknisk utveckling för att påskynda utvecklingen av miljövänliga transporter. För Värmlands del är det viktigt att ha ett transportsystem som gynnar utveckling i hela länet. Vägnätet är en viktig kugge i detta system. För en bibehållen konkurrenskraft hos de företag som är beroende av vägtransporter är det viktigt att inte införa avgifter som straffar avstånd. Handelskammaren arbetar för att vägslitageavgiften inte införs. 10

11 1.3 Tillgodose internationell flygtillgänglighet Regionala flygplatser är oerhört viktiga för de regioner som de finns i och forskning visar att flygplatser bidrar till tillväxt både av befolkning och av arbetstillfällen. Värmland behöver, utifrån vårt geografiska läge, en god internationell tillgänglighet för att bibehålla regionens konkurrenskraft. En väl utbyggd flyginfrastruktur gör det möjligt att etablera och behålla internationella verksamheter utanför storstäderna. Därför är det också av oerhörd vikt att regeringen verkar för ett svenskt undantag vad gäller EU:s regler till att inte lämna offentliga bidrag till regionala flygplatser. Vår region har också en stark besöksnäring och mötesindustri med många internationella gäster. Hälften av alla Sveriges internationella besökare kommer med flyg, vilket innebär att turismens omsättning är direkt beroende av internationell tillgänglighet. Många av Värmlands företag och anställda verkar på en global marknad, vilket vi kan se i infografen på sidan 3. Flyget är det enda globala transportmedlet. För personer och företag som har världen som arbetsplats är tillgången till en internationell flyglinje på hemmaplan en viktig del av vardagen. Handelskammaren arbetar för att Värmland ska ha en långsiktig flyglinje mellan Karlstad Airport och en större europeisk flygplats. Här finns tusentals företag som verkar på en internationell marknad och som behöver närheten till kunder, leverantörer och ägare världen över. Världen måste också ha nära till Värmland och vår allt viktigare besöksnäring. Goda kommunikationer är en generator för tillväxt. De första siffrorna över Frankfurtlinjens effekter visar att linjen genererat en omsättning på 44,8 miljoner till den värmländska besöksnäringen (maj 2014 september 2015, Visit Värmland). 11

12 2. Kompetensförsörjningen måste tryggas Tillgång till kompetens bidrar till högre tillväxt och starkare utveckling. Avsaknad av rätt kompetens är en av de största tillväxthämmande faktorerna. Befolkningen i Värmland har en relativt låg utbildningsnivå jämfört med övriga Sverige. Två tredjedelar av de värmländska kommunerna har minskat sin befolkning. Obalansen i befolkningsstrukturen, tillsammans med de inomregionala obalanserna vad gäller tillgången på välutbildad arbetskraft, innebär stora utmaningar för den framtida kompetensförsörjningen i regionen. En av näringslivets största utmaningar är att hitta rätt kompetens. För att klara denna utmaning gäller det att kompetenta människor tilltalas av möjligheten att flytta till Värmland, och att de som redan bor här stannar kvar. Dessa behöver dessutom erbjudas kontinuerlig kompetensutveckling. Antalet nystartade företag ökar i landet men minskar i Värmland. Dagens ungdomar är framtidens företagare och det etablerade näringslivet behöver stötta dessa på deras väg. Kännedomen om det värmländska näringslivet är låg. Genom att berätta om och marknadsföra Värmland utifrån vilka karriärs- och jobbmöjligheter som finns, till studenter och andra grupper, ökar möjligheten till mångfald och högre kompetens. 2.1 Närmare samarbete med Karlstads universitet En nära samverkan mellan företag och universitet i regionen är en betydande grundsten för kunskap, utveckling och innovation. Dels utifrån ett långsiktigt strategiskt perspektiv, dels som en viktig pusselbit för att möta de utmaningar vad gäller kompetensförsörjning som företagen står inför idag och imorgon. 86 procent av Värmlands inflyttade studenter lämnar Värmland efter avslutat utbildning (Saco 2015), vilket är ett problem om dagens och framtiden kompetensförsörjningen ska tryggas. Fler studenter behöver stanna kvar i Värmland och se de värmländska företagen som de spännande, innovativa och internationella företag de är. Handelskammaren arbetar för att minst 25 procent av Värmlands inflyttade studenter ska stanna kvar i regionen efter avslutad utbildning. För detta krävs en nära samverkan mellan universitetet och företagen, men också att näringslivet i regionen synliggörs i högre grad för att påvisa bredd och potential. 12

13 2.2 Ökad mångfald Mångfald på arbetsplatsen innebär affärsnytta för företaget och forskning visar att en grupp som är sammansatt av individer med exempelvis olika bakgrund, kompetenser, kön och kulturer ofta är mer framgångsrika inom exempelvis innovationer och förändringsarbete, jämfört med homogena grupper. Många framgångsrika företag jobbar numer aktivt utifrån ett mångfaldsperspektiv för att stärka konkurrenskraften på sitt företag. Värmlands företag måste i högre grad jobba med att inkludera personer av utländsk bakgrund i arbetslivet. Företag som ägs och drivs av personer med utländsk bakgrund måste också i högre grad inkluderas i de företagsnätverk som finns i Värmland. Handelskammaren arbetar för att Värmland ska ta tillvara på kompetensen hos de som bor här idag och därmed inte bli en genomströmsregion. Detta gäller i högsta grad personer med utländsk härkomst, men också studenter som riskerar att lämna Värmland om de inte får en inblick i det breda utbudet av intressanta företag och jobb som finns här. 2.3 Ökad digitalisering Digitaliseringens framfart är enorm och sveper över alla branscher. Förändringen ställer nya krav på företagen att utveckla såväl affärsmodeller och processer som produkter och tjänster. Digitaliseringen är här för att stanna och många pratar om att det rent av handlar om att digitalisera eller dö. Digitaliseringen skapar nya möjligheter för de företag som lyckas rida på den förändringsvåg som digitaliseringen ger och snabbt lyckas anpassa sig efter de nya förhållandena. Handelskammaren arbetar för att de värmländska företagen ska växa med digitaliseringen, vilket kräver tillgång till fiber, och möta framtiden med en tydlig strategi för såväl affärsmodeller som kompetensbehov. 13

14 3. De värmländska kommunerna behöver bli starkare Den obalans som vi ser i den värmländska befolkningsstrukturen, där två tredjedelar av kommunerna minskar i befolkning innebär stora utmaningar för en region som redan som utgångspunkt har relativt få invånare. Hur kommunerna idag klarar av dessa utmaningar och hur de är rustade för framtiden oroar många företag. Näringslivets förutsättningar styrs och påverkas på många sätt av offentlig verksamhet. Det kan handla om regelverk och tillstånd, men också om de förutsättningar det offentliga förmår att skapa. Värmland behöver starkare och större kommuner. Handelskammaren arbetar för att näringslivets perspektiv blir en viktig del i regeringens kommande kommunutredning. Att stärka den värmländska konkurrens- och attraktionskraften är viktigare än att bevara kommungränser. Vår förmåga och våra möjligheter att utveckla och stärka Värmlands position står sig starkare om vi går samman. Den värmländska rösten måste bli mer kraftfull och de finansiella musklerna betydligt starkare. På lång sikt finns det också ekonomiska incitament för en utveckling mot större kommuner. Vår och Sweco Strategys analys från 2015 visar att större kommuner kan ge ökade resurser och kompetens för en proaktiv och mer strategiskt utformad lokal näringspolitik, bland annat genom att erbjuda bättre förutsättningar för att: Sköta sociala och infrastrukturella åtaganden även de som är viktiga för näringslivet. Aktivt marknadsföra och förbättra kommunens synlighet och position i omvärlden. Driva näringslivets intressen i större regionala och nationella sammanhang. Erbjuda en större och mer diversifierad lokal marknad för offentlig upphandling. Erbjuda en befolkningsmässig/ekonomisk tyngd som gör kommunen mer attraktiv som avsättningsmarknad/etableringsort. 14

Remiss - Förslag till nationell plan för transportsystemet 2014-2025

Remiss - Förslag till nationell plan för transportsystemet 2014-2025 Dnr KS-2013-328 Dpl 05 sid 1 (7) KOMMUNLEDNINGSKONTORET Remissvar 2013-08-14 Peter Thörn, peter.thorn@karlstad.se Remiss - Förslag till nationell plan för transportsystemet 2014-2025 Dnr KS-2013-328 Dpl

Läs mer

#4av5jobb. Skapas i små företag. VÄRMLAND

#4av5jobb. Skapas i små företag. VÄRMLAND #4av5jobb Skapas i små företag. VÄRMLAND Rapport Juli 2014 Innehållsförteckning Småföretagen ryggraden i ekonomin.......... 3 Jobben kan bli fler om politikerna vill..3 Sverige totalt..... 4 Om undersökningen

Läs mer

Påverkansprogram för att göra Värmland till en ännu bättre plats för företagen

Påverkansprogram för att göra Värmland till en ännu bättre plats för företagen Påverkansprogram för att göra Värmland till en ännu bättre plats för företagen 1130 företag från alla branscher, alla storlekar och alla kommuner och varannan värmlänning som går till jobbet varje dag.

Läs mer

Höghastighetsjärnvägens finansiering och kommersiella förutsättningar

Höghastighetsjärnvägens finansiering och kommersiella förutsättningar Enheten för transportinfrastruktur och finansiering 103 33 Stockholm peter.kalliopuro@regeringskansliet.se 2016-03-30 Anna Wilson Föreningen Svenskt Flyg Intresse AB 0709263177 Anna.wilson@svensktflyg.se

Läs mer

Trafikverket, Borlänge

Trafikverket, Borlänge Västsvenska Handelskammaren Stefan Gustavsson Stefan.gustavsson@handelskammaren.net 031-825233, 0734-282134 Datum: 2012-03-30 Ärende: Remissvar TRV2012/17304 Trafikverket, Borlänge Yttrande över Transportsystemets

Läs mer

Tillväxtverkets arbete med regional tillväxt

Tillväxtverkets arbete med regional tillväxt Tillväxtverkets arbete med regional tillväxt Lars Wikström 2016-01-22 Nationell myndighet med regional närvaro - 390 medarbetare - nio orter 1 Värt att fundera på Kommer företag att våga investera på platser

Läs mer

Yttrande - Inriktningsunderlag inför transportinfrastrukturplaneringen för perioden 2018-2029

Yttrande - Inriktningsunderlag inför transportinfrastrukturplaneringen för perioden 2018-2029 2016-02-2323 Er ref: N2015/4305/TIF Vår ref: 2014/606-544 Näringsdepartementet 103 33 Stockholm Yttrande - Inriktningsunderlag inför transportinfrastrukturplaneringen för perioden 2018-2029 Regionförbundet

Läs mer

DEN BOTNISKA KORRIDOREN

DEN BOTNISKA KORRIDOREN Remissvar, diarienummer: N2015/4305/TIF Till: Näringsdepartementet Från: Samarbetet Bakom samarbetet står Länsstyrelsen Norrbotten, Region Västerbotten, Länsstyrelsen Västernorrland, Region Jämtland Härjedalen,

Läs mer

Framtidens järnväg formas idag!

Framtidens järnväg formas idag! Framtidens järnväg formas idag! Dagens och morgondagens bästa transportsätt Den svenska järnvägen har fler tåg, mer gods och fler passagerare än någonsin tidigare. För att möta den ökande efterfrågan måste

Läs mer

Motion till riksdagen 2015/16:2537 av Gunilla Carlsson m.fl. (S) Näringspolitiken i Västsverige

Motion till riksdagen 2015/16:2537 av Gunilla Carlsson m.fl. (S) Näringspolitiken i Västsverige Enskild motion Motion till riksdagen 2015/16:2537 av Gunilla Carlsson m.fl. (S) Näringspolitiken i Västsverige Förslag till riksdagsbeslut 1. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om näringspolitik

Läs mer

Yttrande över förslag till nationell plan för transportsystemet 2014-2025

Yttrande över förslag till nationell plan för transportsystemet 2014-2025 YTTRANDE N2013/2942/TE 1 (6) Ulrika Nilsson Telefon 010-224 93 19 ulrika.u.nilsson@lansstyrelsen.se Näringsdepartementet 103 33 Stockholm Yttrande över förslag till nationell plan för transportsystemet

Läs mer

Hearing inriktningsproposition 30 mars

Hearing inriktningsproposition 30 mars Underlag gemensam presentation Hearing inriktningsproposition 30 mars Representanter på scen: Elvy Söderström, Joakim Berglund (BK, agerar även samtalsledare) Lorents Burman (NBB) Eva Lindberg (OKB / Gävleborg)

Läs mer

UPPFÖLJNING AV DE TRANSPORTPOLITISKA MÅLEN MAJ 2002

UPPFÖLJNING AV DE TRANSPORTPOLITISKA MÅLEN MAJ 2002 UPPFÖLJNING AV DE TRANSPORTPOLITISKA MÅLEN MAJ 2002 STATENS INSTITUT FÖR KOMMUNIKATIONSANALYS UPPFÖLJNING AV DE TRANSPORTPOLITISKA MÅLEN MAJ 2002 STATENS INSTITUT FÖR KOMMUNIKATIONSANALYS INNEHÅLL De transportpolitiska

Läs mer

Sunne - en bra plats att etablera företag på.

Sunne - en bra plats att etablera företag på. Sunne - en bra plats att etablera företag på. Det sägs att humlan inte borde kunna flyga. I vår by med 32 hushåll har vi tio olika nationaliteter och över tio företag, alltifrån e-handel till matproduktion

Läs mer

Storstäderna är avgörande för Sveriges framtid Storstäderna är Sveriges ekonomiska motor och drivkraft för utveckling

Storstäderna är avgörande för Sveriges framtid Storstäderna är Sveriges ekonomiska motor och drivkraft för utveckling Storstäderna är avgörande för Sveriges framtid Storstäderna är Sveriges ekonomiska motor och drivkraft för utveckling Storstäderna behöver ständigt mer och ny kunskap och kompetens och måste använda alla

Läs mer

Lokalt företagsklimat Värmland 2016

Lokalt företagsklimat Värmland 2016 Lokalt företagsklimat Värmland 2016 Om undersökningen Intervjuperiod januari-april 2016 Genomfört av Demoskop på uppdrag av Svenskt Näringsliv Metod: webbenkät, postal enkät och telefonintervjuer Antal

Läs mer

#4av5jobb. Skapas i små företag. ÖSTERGÖTLAND

#4av5jobb. Skapas i små företag. ÖSTERGÖTLAND #4av5jobb Skapas i små företag. ÖSTERGÖTLAND Rapport Juli 2014 Innehållsförteckning Småföretagarna håller krisorterna under armarna........ 3 Jobben kan bli fler om politikerna vill..3 Sverige totalt.....

Läs mer

5. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen. om behovet av en aktiv regionalpolitik för tillväxt i hela landet.

5. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen. om behovet av en aktiv regionalpolitik för tillväxt i hela landet. Enskild motion Motion till riksdagen: 2014/15:1753 av Berit Högman m.fl. (S) Regional tillväxt för fler jobb Förslag till riksdagsbeslut 1. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som

Läs mer

Visitas näringspolitiska 10-punktsprogram 2015-2018

Visitas näringspolitiska 10-punktsprogram 2015-2018 Visitas näringspolitiska 10-punktsprogram 2015-2018 Besöksnäringen är den snabbast växande näringen i Sverige exportvärdet har mer än fördubblats under åren från 2000. Näringen skapar årligen hundratusentals

Läs mer

Remissvar Utredningen om fossilfri fordonstrafik Fossilfrihet på väg (SOU 2013:84)

Remissvar Utredningen om fossilfri fordonstrafik Fossilfrihet på väg (SOU 2013:84) Datum Diarienummer Registraturen 2014-05-16 1.3.1-2014-00659 Näringsdepartementet Remissvar Utredningen om fossilfri fordonstrafik Fossilfrihet på väg (SOU 2013:84) Tillväxtverket arbetar för att stärka

Läs mer

UTSKOTTSFÖRSLAG. Utskottsförslag om gränskryssande järnvägsförbindelser för tillväxt och bättre klimat. Nordiska rådet. 1. Utskottets förslag

UTSKOTTSFÖRSLAG. Utskottsförslag om gränskryssande järnvägsförbindelser för tillväxt och bättre klimat. Nordiska rådet. 1. Utskottets förslag UTSKOTTSFÖRSLAG Utskottsförslag om gränskryssande järnvägsförbindelser för tillväxt och bättre klimat 1. Utskottets förslag och miljö- och naturresursutskottet föreslår att rekommenderar de norska, svenska

Läs mer

11 900 med kompetens i välfärden saknas i norra Mellansverige år 2030

11 900 med kompetens i välfärden saknas i norra Mellansverige år 2030 11 900 med kompetens i välfärden saknas i norra Mellansverige år 2030 I norra Mellansverige kommer det år 2030 att saknas runt 11 900 år 2030 med kompetens som efterfrågas inom välfärden. Bara inom vården

Läs mer

Yttrande över Trafikverkets utredning om Inlandsbanans funktion och roll i transportsystemet

Yttrande över Trafikverkets utredning om Inlandsbanans funktion och roll i transportsystemet 2012-12-14 Er ref: Kenneth Natanaelsson kenneth.natanaelsson@trafikverket.se Karolina Boholm karolina.boholm@skogsindustrierna.org 08-762 72 30 070-202 98 69 Yttrande över Trafikverkets utredning om Inlandsbanans

Läs mer

#4av5jobb. Skapas i små företag. FYRBODAL

#4av5jobb. Skapas i små företag. FYRBODAL #4av5jobb Skapas i små företag. FYRBODAL Rapport Juli 2014 Innehållsförteckning Småföretagarna håller krisorterna under armarna........ 3 Jobben kan bli fler om politikerna vill..3 Sverige totalt.....

Läs mer

Nyckelstråket. Almedalen 5 Juli 2011

Nyckelstråket. Almedalen 5 Juli 2011 Nyckelstråket Almedalen 5 Juli 2011 Nyckelstråket en nationell angelägenhet Viktiga iakttagelser ur rapporten: Stambanor med allt större kapacitetsproblem för både persontrafik och gods. Regionförstoring

Läs mer

Motion till riksdagen: 2014/15:2976 av Ulf Berg m.fl. (M) Bra mat och stärkt konkurrenskraft

Motion till riksdagen: 2014/15:2976 av Ulf Berg m.fl. (M) Bra mat och stärkt konkurrenskraft Kommittémotion Motion till riksdagen: 2014/15:2976 av Ulf Berg m.fl. (M) Bra mat och stärkt konkurrenskraft Sammanfattning Hela Sveriges utvecklingskraft, tillväxtpotential och sysselsättningsmöjligheter

Läs mer

Flerregional systemanalys för Ostlänken. Mars 2009

Flerregional systemanalys för Ostlänken. Mars 2009 Flerregional systemanalys för Ostlänken Mars 2009 1 Nyköping- Östgötalänken AB, ägare och adjungerade 2008 Ägare Kommunerna Mjölby, Linköping, Norrköping, Nyköping, Oxelösund, Trosa, Botkyrka + Regionförbundet

Läs mer

#4av5jobb. Skapas i små företag. VÄSTERBOTTEN

#4av5jobb. Skapas i små företag. VÄSTERBOTTEN #4av5jobb Skapas i små företag. VÄSTERBOTTEN Rapport Juli 2014 Innehållsförteckning arna håller krisorterna under armarna........ 3 Jobben kan bli fler om politikerna vill..3 Sverige totalt..... 4 Om undersökningen

Läs mer

En skatt på möten mellan människor En konsekvensanalys

En skatt på möten mellan människor En konsekvensanalys Flygskatt: En skatt på möten mellan människor En konsekvensanalys Sammanfattning När ett flygplan startar eller landar skapar det jobb, stärker personliga relationer och ökar vår globala och lokala förståelse.

Läs mer

ETT ENAT SYDSVERIGE SKAPAR ETT STARKT SVERIGE

ETT ENAT SYDSVERIGE SKAPAR ETT STARKT SVERIGE ETT ENAT SYDSVERIGE SKAPAR ETT STARKT SVERIGE POSITIONSPAPPER INFRASTRUKTUR & TRANSPORT 2016 1 ETT ENAT SYDSVERIGE SKAPAR ETT STARKT SVERIGE Vi sex regioner i Sydsverige; Jönköping, Kronoberg, Kalmar,

Läs mer

#4av5jobb. Skapas i små företag. ÖREBRO

#4av5jobb. Skapas i små företag. ÖREBRO #4av5jobb Skapas i små företag. ÖREBRO Rapport Juli 2014 Innehållsförteckning arna håller krisorterna under armarna........ 3 Jobben kan bli fler om politikerna vill..3 Sverige totalt..... 4 Om undersökningen

Läs mer

YTTRANDE. Datum 2016-04-07 Dnr 1600335

YTTRANDE. Datum 2016-04-07 Dnr 1600335 Regionstyrelsen YTTRANDE Datum 2016-04-07 Dnr 1600335 1 (7) Näringsdepartementet n.registrator@regeringskansliet.se Remiss. Delrapport från Sverigeförhandlingen: Höghastighetsjärnvägens finansiering och

Läs mer

Regionala utvecklingsnämnden

Regionala utvecklingsnämnden Regionala utvecklingsnämnden Stina Nilsson Projektledare 040-675 32 58 Stina.J.Nilsson@skane.se YTTRANDE Datum 2016-03-18 Dnr 1600335 1 (7) Näringsdepartementet n.registrator@regeringskansliet.se Remiss.

Läs mer

Yttrande över Trafikverkets förslag till plan för införandet av ERTMS i Sverige 2015-2025

Yttrande över Trafikverkets förslag till plan för införandet av ERTMS i Sverige 2015-2025 2015-09-14 Er ref: trafikverket@trafikverket.se, ertms@trafikverket.se Karolina Boholm Diarienr: TRV 2015/63202 Remissvar ERTMS 2015-2025 karolina.boholm@skogsindustrierna.org Trafikverket 08-762 72 30

Läs mer

Femton punkter för fler växande företag i Örebro

Femton punkter för fler växande företag i Örebro Örebro Örebro 2010-09-10 Femton punkter för fler växande företag i Örebro Örebro behöver fler nya företag och att mindre företag växer och nyanställer. Därför måste Örebro kommun förbättra servicen och

Läs mer

Våra vägval för Dalarnas väg in i framtiden

Våra vägval för Dalarnas väg in i framtiden Våra vägval för Dalarnas väg in i framtiden Det är dags att välja för de närmaste åren. Våra prioriteringar är tydliga: Jobben är viktigast. Sedan skolan och välfärden. Mindre klasser och fungerande vård

Läs mer

Program för att göra Värmland till en ännu bättre plats för företagen

Program för att göra Värmland till en ännu bättre plats för företagen Program för att göra Värmland till en ännu bättre plats för företagen FÖRORD Värmland har ett rikt och varierat näringsliv med allt från globalt konkurrenskraftiga och exporterande företag, till lokala

Läs mer

Vad betyder 40-talisternas uttåg för företagens kompetensförsörjning? PATRIK KARLSSON JULI 2010

Vad betyder 40-talisternas uttåg för företagens kompetensförsörjning? PATRIK KARLSSON JULI 2010 Vad betyder 40-talisternas uttåg för företagens kompetensförsörjning? PATRIK KARLSSON JULI 2010 Inledning 2 1. Inledning För många företag är medarbetarna och deras kompetens den viktigaste resursen i

Läs mer

Svensk export och internationalisering Utveckling, utmaningar, företagsklimat och främjande (SOU 2008:90) Remiss från Utrikesdepartementet

Svensk export och internationalisering Utveckling, utmaningar, företagsklimat och främjande (SOU 2008:90) Remiss från Utrikesdepartementet PM 2008: RI (Dnr 305-2465/2008) Svensk export och internationalisering Utveckling, utmaningar, företagsklimat och främjande (SOU 2008:90) Remiss från Utrikesdepartementet Borgarrådsberedningen föreslår

Läs mer

Remissvar på nationell plan för transportsystemet 2014-2025 KS-2013/634

Remissvar på nationell plan för transportsystemet 2014-2025 KS-2013/634 Göran Nilsson Ordförandens förslag Diarienummer Kommunstyrelsens ordförande Datum KS-2013/634 2013-09-13 Kommunstyrelsen Remissvar på nationell plan för transportsystemet 2014-2025 KS-2013/634 Förslag

Läs mer

Remissvar Höghastighetsjärnvägens finansiering och kommersiella förutsättningar

Remissvar Höghastighetsjärnvägens finansiering och kommersiella förutsättningar Näringsdepartementet Branschföreningen Tågoperatörerna 103 33 Stockholm Box 555 45 n.registrator@regeringskansliet.se 102 04 Stockholm peter.kalliopuro@regeringskansliet.se SWEDTRAIN Diarienummer N2016-00179-TIF

Läs mer

REMISS FÖR ETT BRA NÄRINGSLIVSKLIMAT OCH NYA JOBB

REMISS FÖR ETT BRA NÄRINGSLIVSKLIMAT OCH NYA JOBB REMISS FÖR ETT BRA NÄRINGSLIVSKLIMAT OCH NYA JOBB Skicka svaren till remissvar@ framtidsjobb.nu eller Remissvar Socialdemokraterna, Slottsgatan 154, 602 20 Norrköping senast den 15 november Förord till

Läs mer

Social ekonomi i kommande strukturfondsperiod 2007-2013 Östra Mellansverige

Social ekonomi i kommande strukturfondsperiod 2007-2013 Östra Mellansverige Social ekonomi i kommande strukturfondsperiod 2007-2013 Östra Mellansverige SERUS Ek. För. 19-20 februari 2007 1 Analys s.9, Processen kring programframtagandet: I partnerskapet ingår den offentliga, ideella

Läs mer

Utgångspunkter för framtagandet av en nyindustrialiseringsstrategi för Sverige. Näringsdepartementet

Utgångspunkter för framtagandet av en nyindustrialiseringsstrategi för Sverige. Näringsdepartementet Utgångspunkter för framtagandet av en nyindustrialiseringsstrategi för Sverige Tidplan och process Arbetsgrupp N-dep Intern beredning Dialog med intressenter Beslut JUN AUG SEPT OKT NOV DEC Industrisamtal

Läs mer

Företagsklimatet i Årjängs kommun 2017

Företagsklimatet i Årjängs kommun 2017 Företagsklimatet i s kommun 2017 Om undersökningen Metod: webbenkät, postal enkät och telefonintervjuer under perioden januari-april 2017 Lokalt företagsklimat 2017 s kommun Primär målgrupp: Företag med

Läs mer

Verksamhetsplan för Sveriges Hamnar 2014

Verksamhetsplan för Sveriges Hamnar 2014 Verksamhetsplan för Sveriges Hamnar 2014 Innehållsförteckning Inledning... 1 Sveriges Hamnars vision... 1 Verksamhetsidé... 2 Omvärldsförutsättningar... 2 Sveriges Hamnars förutsättningar... 2 Kortsiktiga

Läs mer

STOCKHOLMS HANDELSKAMMARES ANALYS: 2016-02 BREXIT ANALYS AV POTENTIELLA EKONOMISKA KONSEKVENSER FÖR SVERIGES LÄN

STOCKHOLMS HANDELSKAMMARES ANALYS: 2016-02 BREXIT ANALYS AV POTENTIELLA EKONOMISKA KONSEKVENSER FÖR SVERIGES LÄN STOCKHOLMS HANDELSKAMMARES ANALYS: 2016-02 BREXIT ANALYS AV POTENTIELLA EKONOMISKA KONSEKVENSER FÖR SVERIGES LÄN Guldbröllop eller skilsmässa på gamla dar? Kommer Storbritannien att bygga vidare på sitt

Läs mer

1.5 Konsekvenser av vägförslaget. 1.6 Fastställelseprövning. 1.7 Kostnader. 1.8 Fortsatt arbete (genomförande)

1.5 Konsekvenser av vägförslaget. 1.6 Fastställelseprövning. 1.7 Kostnader. 1.8 Fortsatt arbete (genomförande) underhåll. Cykelvägen som idag är kommunal blir på de delar som ingår i arbetsplanen statlig. Vid trafikplats Hjulsta övergår den cirkulationsplats som byggs för att ansluta Akallalänken till från att

Läs mer

Motion till riksdagen 2015/16:2603 av Ulf Berg m.fl. (M) Bra mat och stärkt konkurrenskraft

Motion till riksdagen 2015/16:2603 av Ulf Berg m.fl. (M) Bra mat och stärkt konkurrenskraft Kommittémotion Motion till riksdagen 2015/16:2603 av Ulf Berg m.fl. (M) Bra mat och stärkt konkurrenskraft Förslag till riksdagsbeslut 1. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att införa

Läs mer

GRUPPDISKUSSION NULÄGET OCH UTMANINGARNA

GRUPPDISKUSSION NULÄGET OCH UTMANINGARNA GRUPPDISKUSSION NULÄGET OCH UTMANINGARNA Har vi beskrivit nuläget rätt? Frågan om Storregion fattas nodstäder i hela storregionen och arbetsmarknadsregioner. Planera utifrån prognoser istället för mål-förhållningssätt,

Läs mer

INFRASTRUKTURKOMMISSIONEN SVERIGE

INFRASTRUKTURKOMMISSIONEN SVERIGE INFRASTRUKTURKOMMISSIONEN SVERIGE Alternativ organisering och finansiering av infrastruktur Slutsatser/rekommendationer Några exempel malcolm.sjodahl@ramboll.com +46 72 700 1956 Varför en infrastrukturkommission?

Läs mer

Europakorridoren AB lämnar härmed följande remissvar till Förslag till nationell plan för transportsystemet 2014-2025, ärendenummer TRV 2012/38626.

Europakorridoren AB lämnar härmed följande remissvar till Förslag till nationell plan för transportsystemet 2014-2025, ärendenummer TRV 2012/38626. Europakorridoren AB lämnar härmed följande remissvar till Förslag till nationell plan för transportsystemet 2014-2025, ärendenummer TRV 2012/38626. Sammanfattning: Förslaget till nationell plan är väl

Läs mer

Sammanfattande beskrivning

Sammanfattande beskrivning Projektnamn: Värmländska företag satsar på energi, klimat och miljö Programområde: Norra Mellansverige Ärende ID: 20200568 Sammanfattande beskrivning Länsstyrelsen har bedrivit stöd till värmländska företag

Läs mer

med tillväxtmotorn Kristianstad+Hässleholm

med tillväxtmotorn Kristianstad+Hässleholm Verksamhetsplan 2016 med tillväxtmotorn Kristianstad+Hässleholm Tillväxt i nordöstra Skåne Skåne Nordost med tillväxtmotorn Kristianstad+ Hässleholm är ett samarbete mellan sex kommuner i nordöstra Skåne

Läs mer

Yttrande över Inriktningsunderlag inför transportinfrastrukturplanering för perioden 2018-2029 ((N2015/4305/TIF).

Yttrande över Inriktningsunderlag inför transportinfrastrukturplanering för perioden 2018-2029 ((N2015/4305/TIF). 2016-01-30 Till Näringsdepartementet 103 33 Stockholm Yttrande över Inriktningsunderlag inför transportinfrastrukturplanering för perioden 2018-2029 ((N2015/4305/TIF). Tillväxtberedningen är ett gemensamt

Läs mer

#4av5jobb. Skapas i små företag. VÄSTRA GÖTALAND

#4av5jobb. Skapas i små företag. VÄSTRA GÖTALAND #4av5jobb Skapas i små företag. VÄSTRA GÖTALAND Rapport Juli 2014 Innehållsförteckning Småföretagarna håller krisorterna under armarna........ 3 Jobben kan bli fler om politikerna vill..3 Sverige totalt.....

Läs mer

Sammanfattande synpunkter Trafikverkets planering måste ta sin utgångspunkt i stråktänkandet administrativa gränser får inte utgöra en begränsning.

Sammanfattande synpunkter Trafikverkets planering måste ta sin utgångspunkt i stråktänkandet administrativa gränser får inte utgöra en begränsning. 2016-02-25 Näringsdepartementet 103 33 Stockholm Dnr N2015/4305/TIF Yttrande avseende Trafikverkets Inriktningsunderlag inför transportinfrastrukturplaneringen för perioden 2018-2029 Bakgrund Partnerskap

Läs mer

#4av5jobb. Skapas i små företag. MÄLARDALEN

#4av5jobb. Skapas i små företag. MÄLARDALEN #4av5jobb Skapas i små företag. MÄLARDALEN Rapport Juli 2014 Innehållsförteckning arna håller krisorterna under armarna........ 3 Jobben kan bli fler om politikerna vill..3 Sverige totalt..... 4 Om undersökningen

Läs mer

111 Information om Byggstart Skåne

111 Information om Byggstart Skåne PROTOKOLLSUTDRAG Sammanträdesdatum Sida 2016-04-25 1 (1) KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT Dnr KSF 2015/184 111 Information om Byggstart Skåne Beslut Kommunstyrelsens arbetsutskott tackar för informationen.

Läs mer

Remissyttrande över förslag till nationell plan för transportsystemet 2014-2025

Remissyttrande över förslag till nationell plan för transportsystemet 2014-2025 1(8) Till Diarienr: N2013/2942/TE Näringsdepartementet 103 33 Stockholm Förslag: Remissyttrande över förslag till nationell plan för transportsystemet 2014-2025 Regionförbundet och Landstinget i Jönköpings

Läs mer

Yttrande, Inriktningsunderlag inför transportinfrastrukturplaneringen för perioden 2018-2029

Yttrande, Inriktningsunderlag inför transportinfrastrukturplaneringen för perioden 2018-2029 Utvecklingsenheten 1(7) LANDSKRONA STAD Datum Er Referens 2016-01-28 Handläggare Vår Referens MSA 2016-182 Kommunsnrelsen Yttrande, Inriktningsunderlag inför transportinfrastrukturplaneringen för perioden

Läs mer

Vilka är lokalpolitikerna i Värmlands län?

Vilka är lokalpolitikerna i Värmlands län? POLITIKER PER LÄN 2012 Vilka är lokalpolitikerna i Värmlands län? Hur nöjda är medborgarna? 1 2 Korta fakta - Värmland Sveriges Kommuner och Landsting har i den här rapporten, som är baserad på SCB-statistik,

Läs mer

Satsa på spårtrafiken

Satsa på spårtrafiken Satsa på spårtrafiken Socialdemokraterna och Miljöpartiet de Gröna Norrköping 2008-11-27 Kollektivtrafik för framtidens städer Klimatkrisen är vår tids kanske största politiska utmaning. Vi behöver snabbt

Läs mer

Arbetet med utveckling av tågtrafiken bör därefter drivas vidare mot en högre hastighetsstandard och kortare restider.

Arbetet med utveckling av tågtrafiken bör därefter drivas vidare mot en högre hastighetsstandard och kortare restider. Sammanfattning NSB kör idag tågtrafik i timmesfrekvens mellan Oslo och Kongsvinger. I nedan beskrivet förslag (fortsättningsvis Förslaget) förlängs vartannat tåg till Karlstad, åtta gånger per dag (DT,

Läs mer

Samhällsbyggnadskontoret Dnr KS/2014:419-032 Stab 2014-09-11 1/3 Handläggare Lennart Nilsson Tel. 0152-292 76 Regionförbundet Sörmland Box 325 611 27 Nyköping Remiss: Rapporter från Trafikverket och Transportstyrelsen

Läs mer

Trafikverkets förslag till nationell plan för transportsystemet 2014 2025; N2013/2942/TE

Trafikverkets förslag till nationell plan för transportsystemet 2014 2025; N2013/2942/TE SVENSK TURISM AB REMISSYTTRANDE Box 3546 2013-09-26 103 69 Stockholm Näringsdepartementet 103 33 STOCKHOLM Trafikverkets förslag till nationell plan för transportsystemet 2014 2025; N2013/2942/TE Svensk

Läs mer

Hälso- och sjukvård som regional utvecklingskraft i Uppsala län. Olof Linde Sweco Society

Hälso- och sjukvård som regional utvecklingskraft i Uppsala län. Olof Linde Sweco Society 1 Hälso- och sjukvård som regional utvecklingskraft i Uppsala län Olof Linde Sweco Society Den ständiga vårdkrisen Är detta världens dyraste sjukhus? Stor läkarbrist på länets hälsocentraler Brister inom

Läs mer

Storstadspaket för infrastruktur i Skåne

Storstadspaket för infrastruktur i Skåne Storstadspaket för infrastruktur i Skåne MalmöLundregionens elva kommuner har en gemensam syn på de mest prioriterade infrastruktursatsningarna i Skåne. Med anledning av Region Skånes arbete med ett paket

Läs mer

Stråkanalys Projekt Fjällvägen

Stråkanalys Projekt Fjällvägen Stråkanalys Projekt Fjällvägen Riksväg 83/84 är en ca 40 mil lång interregional pulsåder mellan Tönnebro och norska gränsen. Riksvägarna länkar samman fyra kommuner. Söderhamns, Bollnäs och Ljusdals kommuner

Läs mer

Näringslivsprogram 2014-2015

Näringslivsprogram 2014-2015 Näringslivsprogram 2014-2015 Programmet har sin utgångspunkt i Måldokument med handlingsplaner 2014, fastställt av fullmäktige. I dokumentet anges bland annat inriktningsmål för att förbättra förutsättningarna

Läs mer

FÖRETAGARNA VÄSTRA GÖTALAND 2015-2016

FÖRETAGARNA VÄSTRA GÖTALAND 2015-2016 FÖRETAGARNA VÄSTRA GÖTALAND 2015-2016 Innehåll 03. 04. 05. 06. 08. 09. 10. 11. 12. 14. 15. 16. 17. 18. 20. 21. 23. 24. 25. 27. 28. 31. Västsverige har fantastiska entreprenörer Lokalt företagsklimat -

Läs mer

Arbetsmaterial. 2014-06-26 Ks 1014/2012. Tillväxtrådet. Näringslivsprogram. Örebro kommun

Arbetsmaterial. 2014-06-26 Ks 1014/2012. Tillväxtrådet. Näringslivsprogram. Örebro kommun 2014-06-26 Ks 1014/2012 Tillväxtrådet Näringslivsprogram Örebro kommun Förord Det här programmet beskriver Örebro kommuns målsättningar och prioriteringar för en hållbar näringslivsutveckling och ett gott

Läs mer

FÖR FLER JOBB OCH HÖGRE KOMPETENS

FÖR FLER JOBB OCH HÖGRE KOMPETENS BYGGSTART SVERIGE EN NY STAMBANA Alla är överens om att Sveriges infrastruktur behöver rustas för framtiden. Inte minst i Skåne, som dras med flaskhalsar försenade tåg och andra störningar. Men även på

Läs mer

Sverige är på väg åt fel håll. Så bryter vi det nya utanförskapet i Jämtlands län

Sverige är på väg åt fel håll. Så bryter vi det nya utanförskapet i Jämtlands län Sverige är på väg åt fel håll Så bryter vi det nya utanförskapet i Jämtlands län 1 Sverige är på väg åt fel håll så bryter vi det nya utanförskapet i Jämtlands län INLEDNING Sverige är på väg åt fel håll.

Läs mer

Vad vill Moderaterna med EU

Vad vill Moderaterna med EU Vad vill Moderaterna med EU Förstärka Miljö och Fredsfrågan Underlätta för handel Bekämpa internationell brottslighet Varför skall jag som Eksjöbo intressera mig för EU och rösta i EU valet Våra exporterande

Läs mer

UTBILDNINGS- OCH ARBETSMARKNADSFÖRVALTNINGEN

UTBILDNINGS- OCH ARBETSMARKNADSFÖRVALTNINGEN Sigtuna kommun diarie: KS/2011:452-008 Remisssvar från Sigtuna kommun Förslag till handlingsprogram Kunskapsregion Stockholm Att tillgodose behovet av högutbildad arbetskraft SIG100, v2.0, 2010-02-26 UTBILDNINGS-

Läs mer

Kort beskrivning av det strategiska innovationsprogrammet. RE:Source

Kort beskrivning av det strategiska innovationsprogrammet. RE:Source Kort beskrivning av det strategiska innovationsprogrammet RE:Source 2016 2018 Vad är RE:Source? RE:Source är ett nationellt strategiskt innovationsprogram inom området resurs- och avfallshantering. Medlemmar

Läs mer

Arbetsmarknadsutsikterna Värmlands län Prognos för arbetsmarknaden 2016-2017

Arbetsmarknadsutsikterna Värmlands län Prognos för arbetsmarknaden 2016-2017 Arbetsmarknadsutsikterna Värmlands län Prognos för arbetsmarknaden 2016-2017 Lena Hertzberg, Af-chef Karlstad Torbjörn Johansson, Af-chef Norra Värmland Åsa Rosendal, Af-chef Västra Värmland Ann Mannerstedt,

Läs mer

Remiss Framkomlighetsprogram för Storstockholm (TRV2014/24179) KS/2015:118

Remiss Framkomlighetsprogram för Storstockholm (TRV2014/24179) KS/2015:118 TJÄNSTESKRIVELSE 2015-09-04 Bygg- och miljönämnden Oscar Olsson Samhällsplanerare Telefon 08-555 014 80 oscar.olsson@nykvarn.se Remiss Framkomlighetsprogram för Storstockholm (TRV2014/24179) KS/2015:118

Läs mer

Regional översiktlig planering för Örebroregionen. Fredrik Eliasson Fredagsakademi 27 jan 2012

Regional översiktlig planering för Örebroregionen. Fredrik Eliasson Fredagsakademi 27 jan 2012 Regional översiktlig planering för Örebroregionen Fredrik Eliasson Fredagsakademi 27 jan 2012 Regional utvecklingspolitik Rumslig planering RUFS gav oss en tankeställare Syfte Ge ett regionalt perspektiv

Läs mer

ÖSTGÖTAREGIONEN 2020. Regionalt Utvecklingsprogram för Östergötland. Kort information om

ÖSTGÖTAREGIONEN 2020. Regionalt Utvecklingsprogram för Östergötland. Kort information om ÖSTGÖTAREGIONEN 2020 Regionalt Utvecklingsprogram för Östergötland Kort information om 1 Regionförbundet Östsams uppgift är att arbeta för Östgötaregionens utveckling. Regionförbundet har bildats av Östergötlands

Läs mer

Tal av vd Lars-Erik Aaro på LKAB:s årsstämma den 27 april 2011 på Luleå tekniska universitet

Tal av vd Lars-Erik Aaro på LKAB:s årsstämma den 27 april 2011 på Luleå tekniska universitet Tal av vd Lars-Erik Aaro på LKAB:s årsstämma den 27 april 2011 på Luleå tekniska universitet 2010 fyllde LKAB 120 år. Det är i sig fantastiskt. Nästan svårt att förstå... 120 år. Man måste stanna upp lite

Läs mer

Motion till riksdagen: 2014/15:972 av Catharina Elmsäter-Svärd (M) Fler vägar till jobb och tillväxt

Motion till riksdagen: 2014/15:972 av Catharina Elmsäter-Svärd (M) Fler vägar till jobb och tillväxt Enskild motion Motion till riksdagen: 2014/15:972 av Catharina Elmsäter-Svärd (M) Fler vägar till jobb och tillväxt Förslag till riksdagsbeslut 1. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad

Läs mer

Sammanfattning. Uppdraget

Sammanfattning. Uppdraget Sammanfattning Uppdraget Vi har i uppdrag att möjliggöra ett snabbt genomförande av Sveriges första höghastighetsjärnväg, som ska gå mellan Stockholm och Göteborg/Malmö. Den nya järnvägen kommer att knyta

Läs mer

EG- kommissionens förslag till direktiv om handel med utsläppsrätter för växthusgaser inom Europeiska unionen (KOM(2001)581)

EG- kommissionens förslag till direktiv om handel med utsläppsrätter för växthusgaser inom Europeiska unionen (KOM(2001)581) 1 (5) Näringsdepartementet Enheten för energi, skog och basindustri 103 33 Stockholm EG- kommissionens förslag till direktiv om handel med utsläppsrätter för växthusgaser inom Europeiska unionen (KOM(2001)581)

Läs mer

Företagskompassen, 10 mars 2010: Svenskt företagsklimat behöver bli bättre

Företagskompassen, 10 mars 2010: Svenskt företagsklimat behöver bli bättre Företagskompassen, 10 mars 2010: Svenskt företagsklimat behöver bli bättre Jobs and Society NyföretagarCentrum och SEB har låtit 3 000 personer svara på frågor om hur de ser på det svenska företagsklimatet.

Läs mer

PROGRAM PLAN POLICY RIKTLINJER

PROGRAM PLAN POLICY RIKTLINJER SID 1(13) Plan för bredbandsutbyggnad i Helsingborg PROGRAM PLAN POLICY RIKTLINJER Rådhuset Postadress 251 89 Helsingborg Växel 042-10 50 00 kontaktcenter@helsingborg.se helsingborg.se SID 2(13) Helsingborgs

Läs mer

Regionbildning södra Sverige Regional utveckling 6 november 2013

Regionbildning södra Sverige Regional utveckling 6 november 2013 Regionbildning södra Sverige Regional utveckling 6 november 2013 Uppdragsbeskrivningen Analysera förutsättningarna samt föreslå konkreta insatser för ett utvecklat samarbete mellan Skåne, Kronoberg, Blekinge

Läs mer

Regionsamverkan Sydsverige

Regionsamverkan Sydsverige 2016-01-11 RJL2015/2745 Nämnd för trafik, infrastruktur och miljö Regionsamverkan Sydsverige Förslag till beslut Nämnden för trafik, infrastruktur och miljö föreslås besluta Godkänna bilagt förslag till

Läs mer

Policy Brief Nummer 2011:1

Policy Brief Nummer 2011:1 Policy Brief Nummer 2011:1 Varför exporterar vissa livsmedelsföretag men inte andra? Det finns generellt både exportörer och icke-exportörer i en industri, och de som exporterar kan vända sig till ett

Läs mer

Höghastighetsbanor en samhällsbygge för stärkt utveckling och konkurrenskraft (SOU 2009:74). Svar på remiss, kontorsyttrande.

Höghastighetsbanor en samhällsbygge för stärkt utveckling och konkurrenskraft (SOU 2009:74). Svar på remiss, kontorsyttrande. STADSLEDNINGSKONTORET EXPLOATERINGSKONTORET TRAFIKKONTORET MILJÖFÖRVALTNINGEN Bilaga 1 2009-10-29 DNR 314-2120/2009 DNR E2009-000-01681 DNR T2009-000-03390 DNR 2009-011868-217 Kontaktperson stadsledningskontoret

Läs mer

2011-12-13. Från 2012-01-01 utgör kommunalförbundet även regional kollektivtrafikmyndighet enligt lag om kollektivtrafik (2010:1065)

2011-12-13. Från 2012-01-01 utgör kommunalförbundet även regional kollektivtrafikmyndighet enligt lag om kollektivtrafik (2010:1065) FÖRBUNDSORDNING Region Värmland - kommunalförbund har tillkommit som ett led i ett fördjupat samarbete mellan kommunerna och landstinget i Värmland för att stärka den demokratiska förankringen i utvecklingsarbetet

Läs mer

DEL 2 AV 3: GODSTRAFIK I SKÅNE MAJ 2013

DEL 2 AV 3: GODSTRAFIK I SKÅNE MAJ 2013 hela DEL 2 AV 3: GODSTRAFIK I SKÅNE MAJ 2013 Mer än en miljon lastbilar passerar varje år Skåne på väg till och från andra destinationer - det blir tretton fordon i bredd genom hela Sverige. enom Skåne

Läs mer

Götalandsbanan En interregional snabbtågsbana med nationella höghastighetståg

Götalandsbanan En interregional snabbtågsbana med nationella höghastighetståg Götalandsbanan En interregional snabbtågsbana med nationella höghastighetståg 2016-05-30 Innehåll Götalandsbanan av enorm betydelse... 3 Ulricehamn ställs utanför... 4 Nyttor som går förlorade... 4 Götalandsbanan

Läs mer

Göteborgs Stad Norra Hisingen, tjänsteutlåtande 2(5) 1 PM från Västtrafik 2012-09-24 2 TU 2011-08-23, Dnr 1380/11

Göteborgs Stad Norra Hisingen, tjänsteutlåtande 2(5) 1 PM från Västtrafik 2012-09-24 2 TU 2011-08-23, Dnr 1380/11 Tjänsteutlåtande Utfärdat 2013-09-16 Diarienummer N140-0361/13 Utvecklingsavdelningen Birgitta Flärdh Telefon: 031-366 83 55 E-post: birgitta.flardh@norrahisingen.goteborg.se Yttrande till kommunstyrelsen

Läs mer

Effektiva tågsystem för godstransporter

Effektiva tågsystem för godstransporter Effektiva tågsystem för godstransporter en systemstudie Huvudrapport Redaktör: Bo-Lennart Nelldal KTH JÄRNVÄGSGRUPPEN Rapport 0504 Stockholm 2005 Sammanfattning Järnvägen i Europa har förlorat marknadsandelar

Läs mer

Värmlands län Rapport från Företagarna oktober 2013

Värmlands län Rapport från Företagarna oktober 2013 Värmlands län Rapport från Företagarna oktober 2013 Innehåll Inledning... 3 Sammanfattning i korthet... 3 Så är Årets Företagarkommun uppbyggd... 4 Så gjordes undersökningen... 5 Nationell utveckling...

Läs mer

Åtgärdsvalsstudie Västra stambanan genom Västra Götaland

Åtgärdsvalsstudie Västra stambanan genom Västra Götaland Åtgärdsvalsstudie Västra stambanan genom Västra Götaland Kortversion 2015-10-14 Västra stambanan är en av Sveriges viktigaste järnvägar. Banans kapacitet är idag fullt utnyttjad samtidigt som efterfrågan

Läs mer

REMISSYTTRANDE (N2015/4305/TIF)

REMISSYTTRANDE (N2015/4305/TIF) Näringsdepartementet, 103 33 Stockholm Samt: n.registrator@regeringskansliet.se n.nationellplan@regeringskansliet.se REMISSYTTRANDE (N2015/4305/TIF) Göteborg 2016-03-11 Remissvar: Inriktningsunderlag inför

Läs mer

1 Följande vägar som inte är enskilda i Värmlands län ska tillhöra bärighetsklass 2 (BK2) på följande sträckor.

1 Följande vägar som inte är enskilda i Värmlands län ska tillhöra bärighetsklass 2 (BK2) på följande sträckor. 1 Följande vägar som inte är enskilda i Värmlands län ska tillhöra sklass 2 () på följande sträckor. Vägnummer Sträcka och motiveringar Nuvarande Föreslagen 546 Bro över bäck vid Borgviks kyrka Grums kommun

Läs mer