Protokoll från styrelsemöte i Bjuvs BK

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Protokoll från styrelsemöte i Bjuvs BK"

Transkript

1 Protokoll från styrelsemöte i Bjuvs BK Protokoll nr: /2014 Datum: Plats: Klubbstugan Närvarande styrelseledamöter: Annika Edvinsson, Berit Streifert, Jessica Björnkleven, Kamilla Roupé, Ken Lundahl, Linda Ljungdahl, Louise Adamsson och Marie Ridderhall. Anmält förhinder: Josefine Svahn 73 Mötets öppnande Ordförande Louise Adamsson hälsar de närvarande välkomna och förklarar mötet öppnat. 74 Protokollförare för mötet Till protokollförare utses Ken Lundahl. 75 Val av justerare att jämte mötesordförande justera protokollet Linda Ljungdahl utses att jämte mötesordförande justera protokollet. 76 Godkännande av dagordning Föreslagen dagordning fastställs. 77 Föregående mötes protokoll /2014 från den Justerat protokoll /2014 godkänns och läggs till handlingarna 78 Ekonomisk rapport Ekonomisk rapport genomgås och läggs till handlingarna. Berit Streifert informerar om samtal med UGs sammankallande angående inköp av prisrosetter till den genomförda utställningen. Ansökt och tillstyrkt belopp stämmer inte med slutligen fakturerat belopp. Anledningen är ett missförstånd avseende rambudgeten. Styrelsen uppmanar UG att i fortsättningen vara tydligare vid ansökan. Klubbens telefonräkning är hög i förhållande till ringda samtal. Styrelsen uppdrar år Jessica att till nästa möte undersöka alternativ. 79 Skrivelser Inkommande Inkommande skrivelser genomgås och läggs till handlingarna. Samtliga skrivelser har tidigare skickats ut till styrelsen och berörda gruppansvariga. Styrelsen uppdrar åt Ken att från SBK inköpa DVD-MV-MH-MT till klubben för användning i utbildningar. Styrelsen vill särskilt informera om Helén Perssons inkomna mail om att man skäms för att vara medlem i Bjuvs BK när man ser hur det ser ut i klubbstugan efter olika aktiviteter. Styrelsen instämmer till fullo och beklagar att det finns medlemmar som fortfarande lever i tron att andra ska städa upp efter dem. Hur vore det om alla tog lite ansvar för den gemensamma trivseln. Man friköper sig inte från personligt ansvar genom att bara betala medlemsavgiften. Utgående Faktura SKK Dnr ang. L-test läggs till handlingarna. 80 Mailbeslut Styrelsen fastställer följande tidigare mailbeslut:

2 a. inköp rosetter Mailbeslut av hela styrelsen Styrelsen beslutar tillstyrka ansökan från UG att inköpa rosetter till en kostnad av 8 556:-. och uppdrar åt Bella att beställa. b. rallylydnadsinstruktörsutbildning Mailbeslut av Louise Adamsson, Berit Streifert, Ken Lundahl, Linda Ljungdahl och Josefine Svahn. Styrelsen beslutar tillstyrka inkommen ansökan från HUG och rekommenderar att Kamilla Roupé deltar i Rallylydnadsinstruktörsutbldning vid Burlövs BK september c. kurser Kati Mailbeslut av hela styrelsen. Förslag har inkommit från HuG avseende kursverksamhet under hösten och vintern 2013 där avtal ingås med Kati Mäkeläinen. Styrelsen beslutar tillstyrka och uppdrar åt Louise Adamsson att teckna avtal för varje kurs. d. inköp av tält Mailbeslut av hela styrelsen. Styrelsen beslutar uppdra åt Jessica Björnkleven att inköpa 5 st tält från Biodistra a 1 490:- per styck. Frakt ingår. 81 Information och rapporter Ordförande: Louise granskar olika alternativa elavtal till nästa styrelsemöte. Frågan om Infofolder för klubben läggs ner. Nyhetsbrev införs. Ledamöter: Ken informerar om samtal med Agneta Åström, ordf. i Sydsvenska Terrierklubben, angående Svenska Terrierklubbens 110-års Jubileum i samband med utställningen den i Bjuv. Bjuvs BK svarar för kök, parkering och husvagnar. Ca 500 hundar är anmälda. Viktigt är att träningsplanerna töms på agilitymateriel och övrigt träningsmateriel på kvällen torsdagen den efter träningen. Planerna ska vara tomma på materiel kl. 12:00 fredagen den 13 september- Styrelsen beslutar enligt ett kostnadsförslag från Inger Jensen avseende de priser Sydsvenska Terrierklubben ska faktureras för olika tjänster utförda av Köket. Köket måste gå med vinst. Parkeringsavgiften sätts till 30:- och parkeringen sköts av Ken, Fredrik och Mikael. SyTek bidrar på egen begäran med 2 personer vid avlastningen. Husvagnsparkering 100:- utan el och 150: - med el per plats. Ken ansvarar för detta. AG: Arbetsbeskrivning från AG genomgås. Insätts i pärm i styrelserummet tillsammans med övriga gruppers arbetsbeskrivningar. HuG: Arbetsbeskrivning har inkommit från HUG. Insätts i pärmen. HUG meddelar att Kamilla Roupé antagits till rallylydnadsinstruktörsutbildning i september 2013 på Burlövs BK. KG: Arbetsbeskrivning har inte inkommit. MG: Arbetsbeskrivning från MG genomgås och sätts i pärmen. NG: Styrelsen tillstyrker ett önskat namnbyte från Nöjespatrullering till Nöjesgruppen ( NG). Gruppen består av Anders Nilsson och Kamilla Roupé, sammankallande.

3 NG utökas nu med följande medlemmar som hälsas välkomna till gruppen: Christel Mellberg, Jessica Björnkleven, Fredrik Fisch och Mikael Wallin. NG önskar arrangera Klubbfest lördagen den Styrelsen beslutar enligt förslaget. PHG: Arbetsbeskrivning från PHG genomgås och insätts i pärmen. RG: Arbetsbeskrivning från RG genomgås och insätts i pärmen. TG: Arbetsbeskrivning genomgås och insätts i pärmen. UG: Utskick från SBK avseende utställningar 2014 och 2015 är överlämnade till UG för hantering. Ansökan om officiell utställning 2016 ska inskickas senast den Styrelsen beslutar enligt förslag från UG att förlägga den till Ken skickar in ansökan. Styrelsen beslutar skicka Belinda Richardsen och Jessica Björnkleven till CUA-utbildning arrangerad av Hallands KK och Terrierklubben i Falkenberg Samåkning ska ske. Anmälan sköts av Belinda. Arbetsbeskrivning från UG har inkommit men ska justeras och sätts därefter in i pärmen. Nyckelansvarig: --- Stugfogde: Ken framför beröm till Bjuvs BK från besökande medlemmar från Nora BK för de välskötta träningsplanerna. Styrelsen vidarebefordrar detta till Leif Lantz med ett varmt tack för allt engagerat arbete Leif lägger ner på att hålla våra träningsplaner i ett utomordentligt fint skick. Webmaster: Bordlagda ärenden a) Klubbstugans renovering Ett extra ekonomimöte är utlyst till för att utreda ekonomiska förutsättningar att kunna finansiera ett byte av yttertak till en kostnad av ca :- inkl.moms. Efter mötet kontaktas revisorerna innan beslut fattas. Styrelsen bordlägger frågan till nästa styrelsemöte. b) Träningsgrupper / Studiefrämjandet Styrelsen uppdrar åt Kamilla att kontakta Marita. 83 Nya ärenden a) Nyckel till Carina Thulin. Ken framför önskemål från Terrierklubben att Carina Thulin tilldelas en A-nyckel för att kunna tjänstgöra som BPH-beskrivare. Styrelsen beslutar tillstyrka och Ken meddelar Marita Hernvall och Carina Thulin. b) Byte av låscylinder till köksförrådet. Styrelsen beslutar att låscylindern till köksförrådet byts till ny med 3 st nycklar. Jessica ansvarar för detta. Nyckel tilldelas köksansvarig, DC Helén Persson och en förvaras i styrelserummet. c) Förfrågan från Aussieklubben har inkommit att förlägga en officiell rasspecial och rallylydnadstävling till Bjuvs BK Styrelsen har inhämtat positiva synpunkter från RG och TG. Styrelsen tillstyrker förfrågan under förutsättning att ett möte arrangeras av Louise för att ingå avtal mellan Aussieklubben och Bjuvs BK om villkoren. Till mötet inbjuds även Kati Stoltz, Annika Edvinsson och Fredrik Fisch. d) Nya städrutiner i klubbstugan På nytt har långfingrade individer varit framme och denna gång stulit vår dammsugare.

4 Dagcenter (DC) kommer fr.o.m. v. 36 d.v.s. 1 september 2013 att minska sin närvaro till 1 g/vecka, tisdagar. Detta medför att vi alla måste bidra bättre än idag att hålla rent i klubbstugan. Styrelsen beslutar att ny grovdammsugare inköps. Louise informerar Helén Persson. e) Skotträning vid klubben Förslag har inkommit från Kati Stoltz att under vissa torsdagar mars-maj och augusti-oktober samt vissa lördagar november-februari skottprov arrangeras. Styrelsen beslutar enligt förslaget och uppdrar åt Kati att göra en tjänstgöringslista. f) Enskild undervisning av Kati Stoltz Kati har inkommit med ett förslag till avtal med Bjuvs BK avseeende enskild undervisning för medlemmar i Bjuvs BK. Styrelsen ställer sig mycket positiv till förslaget och tillstyrker efter en viss justering av avtalstexten. Ken ändrar avtalstexten och informerar Kati och Marita. Avtalet tecknas av Louise och Kati. g) Städning av förråd och i gången Ken uppdras att tillskriva sammankallande i grupperna att göra en översyn av sin materiel i förråden, städa undan det som inte används och tömma gången utanför förråden. Styrelsen beslutar att i gången utanför förråden får inte finnas materiel utan den ska vara helt tom. h) Nyhetsbrev Louise uppdras av styrelsen att ansvara för texten i ett Nyhetsbrev som utskickas regelbundet till samtliga medlemmar som anmält sin e-postadress till SBKs medlemsregister. Ken meddelar Jill att en information läggs ut på Hemsidan. i) Aktivitetsbana Överbliven materiel får användas till en aktivitetsbana för hundar. Banan förläggs till platsen för tidigare rastplats och lekhage. Louise Adamsson, Inger Jensen och Marie Ridderhall bygger banan. 84 Övriga frågor a) T-shirts och kepsar Kamilla presenterar ett förslag till inköp av T-shirts och kepsar. Förslaget skickas ut till styrelsen och ärendet tas upp till beslut nästa möte. b) Boxerklubben 2016 Jessica informerar att ansökan ev. inkommer från Boxerklubben om utställning i juni 2016 på Bjuvs BK samt att MH arrangeras i Bjuv för Boxerklubben. Styrelsen ställer sig positiv till tanken. 85 Nästa möte Styrelsemöte måndag kl. 19:00 86 Mötets avslutande Ordförande tackar deltagarna och avslutar mötet. Vid protokollet: Ken Lundahl, sekreterare Justeras: Louise Adamsson, ordförande Linda Ljungdahl, justerare

5

Bjuvs Brukshundklubb

Bjuvs Brukshundklubb Verksamhetsberättelse 2014 Bjuvs Brukshundklubb Styrelsen för Bjuvs BK lämnar följande berättelse över klubbens verksamhet för tiden 2014-01-01 till 2014-12-31 Styrelsen har under året bestått av: Marita

Läs mer

Ej närvarande: Ingrid Wigur, kunde inte vara med pga brister i tekniken. 12 Genomgång av inkommande och utgående skrivelser

Ej närvarande: Ingrid Wigur, kunde inte vara med pga brister i tekniken. 12 Genomgång av inkommande och utgående skrivelser Styrelsemöte SASK 14/4 kl 19:00 via Skype Närvarande: Jeanette Forssman, Jessica Nyström, Veronica Hagéus, Per Edorson, Emma Farhang, Cari Hansson, Angelica Angerstål, Linda Jonsson, Maria Jönsson Ej närvarande:

Läs mer

Anita hälsar alla välkomna och förklarar mötet öppnat. Att jämte ordförande justera protokollet valdes Inger Karlsson.

Anita hälsar alla välkomna och förklarar mötet öppnat. Att jämte ordförande justera protokollet valdes Inger Karlsson. Protokoll fört vid styrelsemöte 9-10 maj 2015, Scandic hotell, Upplands Väsby Beslutande Anita Ohlson Lena Ohlsson Annika Andersson Inger Karlsson Janet Johansson Susanna Johansson Cathrin Möller Suppleant

Läs mer

Svenska Brukshundklubbens Förbundsstyrelse

Svenska Brukshundklubbens Förbundsstyrelse Svenska Brukshundklubbens Förbundsstyrelse Protokoll 3/2008 Datum: 2008-05-16 Tid: 09.00-15.20 Plats: Hotel Gothia Towers, Göteborg Närvarande: Ordförande Staffan Thorman Ionie Oskarson Anders Dahlstedt

Läs mer

Svenska Rottweilerklubben/AfR

Svenska Rottweilerklubben/AfR Protokoll Svenska Rottweilerklubben/AfRs telefonmöte 2013-01-30 Närvarande: Helén Wallman ordförande, Patrik Ohlsson vice ordförande, Ann-Git Rammus kassör, Ingela Sundqvist sekreterare, Tord Sivén, Birgitta

Läs mer

VÄSTRA MEDELPADS BRUKSHUNDKLUBB 120115 Klubbstugan Västernäset

VÄSTRA MEDELPADS BRUKSHUNDKLUBB 120115 Klubbstugan Västernäset VÄSTRA MEDELPADS BRUKSHUNDKLUBB Protokoll 120115 Klubbstugan Västernäset Närvarande: Birgitta Forsberg ordf., Susanne Almgren sekreterare, Ingela Jonsson kassör, tom 9 Marianne Hyllested vice ordf., Ove

Läs mer

Protokoll 10-2013 fört vid styrelsemöte med Svenska Pudelklubbens Centralstyrelse den 26 oktober 2013, STOKKs lokal, Rindögatan 25, Stockholm

Protokoll 10-2013 fört vid styrelsemöte med Svenska Pudelklubbens Centralstyrelse den 26 oktober 2013, STOKKs lokal, Rindögatan 25, Stockholm Protokoll 10-2013 fört vid styrelsemöte med Svenska Pudelklubbens Centralstyrelse den 26 oktober 2013, STOKKs lokal, Rindögatan 25, Stockholm Närvarande: Madeleine Bergendahl, ordförande Barbro Teglöf,

Läs mer

Labrador Retrieverklubben 6/2014 Protokoll fört vid styrelsemöte 2014-09-07 Plats: Broby gård, Märsta 152-185

Labrador Retrieverklubben 6/2014 Protokoll fört vid styrelsemöte 2014-09-07 Plats: Broby gård, Märsta 152-185 Labrador Retrieverklubben 6/2014 Protokoll fört vid styrelsemöte 2014-09-07 Plats: Broby gård, Märsta 152-185 Närvarande: Dan Ericsson, Katarina Ramberg, Monica Damell Modin, Susanne Rehlin, Ninni Ericsson,

Läs mer

Protokoll styrelsemöte 2014-03-08

Protokoll styrelsemöte 2014-03-08 Protokoll styrelsemöte 2014-03-08 Närvarande: Tomas Östman, Rikard Larsson, Lennart Breidefors, Inga Svensson 1. Mötets öppnande Ordföranden öppnar mötet. 2. Mötets utlysande Mötets utlysande godkändes.

Läs mer

PROTOKOLL LRK/ÖSTRA, STYRELSEMÖTE DEN 6 OKTOBER 2003

PROTOKOLL LRK/ÖSTRA, STYRELSEMÖTE DEN 6 OKTOBER 2003 Nr 8/2003 PROTOKOLL LRK/ÖSTRA, STYRELSEMÖTE DEN 6 OKTOBER 2003 PLATS: Gamla Kyrkvägen 24, Danderyd NÄRVARANDE: FRÅNVARANDE: Peter Söderberg Mary-Lotte Mattsson Kristian Falk Pia Berglund Christine Chiacchiaretta

Läs mer

PROTOKOLL LRK/ÖSTRA, STYRELSEMÖTE DEN 24 juni 2003. Kristian Falk Pia Berglund Göran Johansson (t o m 6) Inger Johansson Jenny Sjökvist

PROTOKOLL LRK/ÖSTRA, STYRELSEMÖTE DEN 24 juni 2003. Kristian Falk Pia Berglund Göran Johansson (t o m 6) Inger Johansson Jenny Sjökvist Nr 6/2003 - justerat PROTOKOLL LRK/ÖSTRA, STYRELSEMÖTE DEN 24 juni 2003 PLATS: Gamla Kyrkvägen 22, Danderyd NÄRVARANDE: Peter Söderberg Kristian Falk Pia Berglund Göran Johansson (t o m 6) Inger Johansson

Läs mer

Protokoll 1179 Från styrelsemöte för Tallkobbens samfällighetsförening tisdagen den 14 oktober 2014 kl 18.30 21.45

Protokoll 1179 Från styrelsemöte för Tallkobbens samfällighetsförening tisdagen den 14 oktober 2014 kl 18.30 21.45 1(5) Protokoll 1179 Från styrelsemöte för Tallkobbens samfällighetsförening tisdagen den 14 oktober 2014 kl 18.30 21.45 Närvarande ledamöter: Sabina Augustsson Lars Erkstam Karin Glanshed Molly Lind Eva

Läs mer

STYRELSEPROTOKOLL NR 5/10

STYRELSEPROTOKOLL NR 5/10 STYRELSEPROTOKOLL NR 5/10 fört vid SVERAKs styrelsemöte på SVERAKs kansli i Borås lördagen den 23 oktober 2010 kl. 14.15 18.10 söndagen den 24 oktober 2010 kl. 9.15 13.00 SVERAKs styrelse Närvarande Ordförande

Läs mer

ST inom Arbetsförmedlingen Protokoll nr 4 Avdelningsstyrelsen 2010-05-17

ST inom Arbetsförmedlingen Protokoll nr 4 Avdelningsstyrelsen 2010-05-17 ST inom Arbetsförmedlingen Protokoll nr 4 Avdelningsstyrelsen 2010-05-17 Sammanträde Avdelningsstyrelsen Tid 2010-04-27-28 Plats Fackförbundet ST, Stockholm Närvarande Lars-Erik Backström, Mats Hildingsson,

Läs mer

Mötet diskuterade vårt 40-årsjubileum, idéer kom fram. Elisabeth, Anna, Rebecca och Helena arbetar vidare.

Mötet diskuterade vårt 40-årsjubileum, idéer kom fram. Elisabeth, Anna, Rebecca och Helena arbetar vidare. UR 1/2015 Mötesprotokoll fört vid Sveriges Hundungdoms Ungdomsråd möte den 20150124-20150125 i Uppsala Närvarande: Malin Broman, ordförande Sara Svanerg, skattmästare Helena Falk, ledamot Nathalie Frisendahl,

Läs mer

Klubbledare. En praktisk kurs för Hundungdomar som vill lära sig hur klubben fungerar

Klubbledare. En praktisk kurs för Hundungdomar som vill lära sig hur klubben fungerar Klubbledare En praktisk kurs för Hundungdomar som vill lära sig hur klubben fungerar Till kursledaren I arbetet med att skapa en klubbledarutbildning (styrelsefunktionärskurs) kom vi till slutsatsen att

Läs mer

PROTOKOLL FÖR SSBTK:S STYRELSEMÖTE SÖNDAG, 2013-09-29, (TELEFONMÖTE)

PROTOKOLL FÖR SSBTK:S STYRELSEMÖTE SÖNDAG, 2013-09-29, (TELEFONMÖTE) PROTOKOLL FÖR SSBTK:S STYRELSEMÖTE SÖNDAG, 2013-09-29, (TELEFONMÖTE) NÄRVARANDE: JOHAN NORGREN, CAMILLA THÖRNER, CAROLINE REMULA, MALIN ASK, LOUISE BUCKAU, SARAH HJULSTRÖM SAMT VALBEREDNINGEN NICKLAS NULAND,

Läs mer

Ideell förening Juridisk person Förberedelser för att bilda en förening Ett möte där man bildar en förening

Ideell förening Juridisk person Förberedelser för att bilda en förening Ett möte där man bildar en förening Ideell förening En ideell förening är en allmännyttig förening, det vill säga en förening som inte bedriver affärsmässig verksamhet. Det är den vanligaste organisationsformen för det frivilliga föreningslivet

Läs mer

Protokoll från ordinarie styrelsemöte #179 för Svenska Klätterförbundet (Idrottens Hus, Stockholm, 5 maj 2012)

Protokoll från ordinarie styrelsemöte #179 för Svenska Klätterförbundet (Idrottens Hus, Stockholm, 5 maj 2012) Närvarande Pontus Axelsson (PA), ordförande Helena Brogren (HB) Peter Hermanson (PH) Madelene Lidmalm (ML) Johan Ringstedt (JR) Eleonor Säfsten (ES) Johan Wahlberg, (JW) Karin Persson (KP), generalsekreterare,

Läs mer

Tjänstgörande suppleanter: Maggan Carlson. Ej närvarande: Ulf Wikström

Tjänstgörande suppleanter: Maggan Carlson. Ej närvarande: Ulf Wikström Protokoll 5 fört vid SBK Daladistriktets styrelsemöte 2013-11-19 kl. 18:00 vid Borlänge Brukshundklubb. Närvarande: Anders Östling, Lena Lindberg, Anna Nordin, Charlie Fältman, Lotta Sundström, Ann-Kristin

Läs mer

PROTOKOLL fört vid möte med styrelsen för Askrike Segelsällskap

PROTOKOLL fört vid möte med styrelsen för Askrike Segelsällskap Sid 1 (8) Närvarande: Frånvarande: Ulf Haraldsson, ordförande Janne Björck, sekreterare vid protokollet Fredrik Söderholm, varvschef Lars-Erik Thorell, klubbmästare Paul-Lando Matiesen, hamnkapten Björn

Läs mer

1 Mötets öppnande Huvudstyrelsens ordförande Dan Ericsson hälsade alla välkomna och förklarade Labradorfullmäktige 2015 öppnat.

1 Mötets öppnande Huvudstyrelsens ordförande Dan Ericsson hälsade alla välkomna och förklarade Labradorfullmäktige 2015 öppnat. Labrador Retrieverklubben LABRADORFULLMÄKTIGE Datum: Den 28-29 mars 2015 Plats: Scandic Hotell, Upplands Väsby 1 Mötets öppnande Huvudstyrelsens ordförande Dan Ericsson hälsade alla välkomna och förklarade

Läs mer

Svenska Brukshundklubbens Utskott för hundägarutbildning

Svenska Brukshundklubbens Utskott för hundägarutbildning Svenska Brukshundklubbens Utskott för hundägarutbildning Protokoll 3/2012 Datum: 2012 10 09-10 Tid: Tisdag 13.00 till onsdag 14.00 Plats: Åkerby herrgård, Nora Närvarande: Ordförande Nina Christoffersson

Läs mer

Protokoll fört vid styrelsemöte i SRRS/C. 2004-11-18 kl. 19.00 Telefonmöte.

Protokoll fört vid styrelsemöte i SRRS/C. 2004-11-18 kl. 19.00 Telefonmöte. Protokoll fört vid styrelsemöte i SRRS/C 2004-11-18 kl. 19.00 Telefonmöte. Deltagare: Ordf. Magnus Forsberg, Karin Nilsson, Maria Hjelm, Reidar Otterbjörk, Päranders Wärja och fr o m 115 Patrik Steen.

Läs mer

Närvarande: Johan Andersson, Tina Bengtsson, Gunn Hellbom, Karin Festin, Ingela Sandström, Margareta Toftevall, Marie Ullatti, Jenny Öhqvist

Närvarande: Johan Andersson, Tina Bengtsson, Gunn Hellbom, Karin Festin, Ingela Sandström, Margareta Toftevall, Marie Ullatti, Jenny Öhqvist PROTOKOLL STYRELSEMÖTE FÖR SPECIALKLUBBEN FÖR BEARDED COLLIE 2009-10-20 Närvarande: Johan Andersson, Tina Bengtsson, Gunn Hellbom, Karin Festin, Ingela Sandström, Margareta Toftevall, Marie Ullatti, Jenny

Läs mer

Svenska Rottweilerklubben/AfR

Svenska Rottweilerklubben/AfR Protokoll fört vid Svenska Rottweilerklubbens/AfR styrelsemöte 2009-04-18--19 i Enköping. Närvarande: Angelina Ohlsson, Ann-Git Rammus, Ingela Plahn Lindström, Anna Lindgren, Veronica Nilsson, Anna Rexlinger,

Läs mer

Årsmöteshandlingar Skövde Brukshundklubb 2014-02-15

Årsmöteshandlingar Skövde Brukshundklubb 2014-02-15 Innehåller: Dagordning Verksamhetsberättelser Resultat- och balansräkning 2013 Revisionsberättelse Förslag verksamhetplaner 2014 Budgetförslag 2014 Valberedningens förslag Motioner Årsmöteshandlingar Skövde

Läs mer

Svenska Brukshundklubbens Utskott för prov och tävling

Svenska Brukshundklubbens Utskott för prov och tävling Svenska Brukshundklubbens Utskott för prov och tävling Protokoll 1/2014 Datum: 2014-01-13 Tid: 20:00-23:40 Plats: Telefonmöte Närvarande: Ange ev. nedan Ordförande Barbro Olsson Lennart Larsson (UG Bruks)

Läs mer

SKK/Assistanshundsrådet nr 5/2014 2014-11-12 84-106

SKK/Assistanshundsrådet nr 5/2014 2014-11-12 84-106 Sida 1/7 SKK/Assistanshundsrådet nr 84-106 Protokoll fört vid sammanträde med Svenska Kennelklubbens Assistanshundsråd måndagen den 12 november 2014. Närvarande: Ordinarie ledamöter: Ulf Uddman (ordf),

Läs mer

3 Dagordning Dagordningen har skickats ut innan mötet och godkändes efter att 18 lagts till.

3 Dagordning Dagordningen har skickats ut innan mötet och godkändes efter att 18 lagts till. Protokoll för styrelsemöte, Welsh Springer Spanielklubben Telefonmöte, 150226 Närvarande Ordinarie ledamöter Torbjörn Håkansson TH Janne Gustavsson JG Lena Johansson LJ Lena Torstensson LT Emelie Carlsson

Läs mer