Användarhandbok Installationsanvisning Nokia 610 telefon i bilmonteringssats

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Användarhandbok Installationsanvisning Nokia 610 telefon i bilmonteringssats"

Transkript

1 Användarhandbok Installationsanvisning Nokia 610 telefon i bilmonteringssats Version 1

2 KONFORMITETSDEKLARATION Vi, NOKIA CORPORATION, tillkännager under vårt ensamma ansvar att produkten TFE-4 uppfller villkoren i följande EU-direktiv: 1999/5/EC Det finns en kopia av konformitetsdeklarationen på Copright 2004 Nokia. Alla rättigheter förbehållna. Reproduktion, överföring, distribution eller lagring av delar av eller hela innehållet i detta dokument i vilken som helst form, utan föregående skriftlig tillåtelse från Nokia, är förbjuden. US Patent No and other pending patents. Tegic Communications, Inc. Alla rättigheter förbehållna. Nokia, Nokia Connecting People och Navi TM wheel är varumärken eller registrerade varumärken som tillhör Nokia. Övriga produkt- och företagsnamn som nämns här kan vara respektive ägares varumärke. Bluetooth är ett registrerat varumärke som tillhör Bluetooth SIG, Inc. Nokia utvecklar ständigt sina produkter. Nokia förbehåller sig rätten att göra ändringar och förbättringar i de produkter som beskrivs i detta dokument utan föregående meddelande. Under inga omständigheter skall Nokia vara ansvarigt för förlust av data eller inkomst eller särskild, tillfällig, följdskada, eller indirekt skada, oavsett orsaken till förlusten eller skadan. Innehållet i detta dokument gäller aktuella förhållanden. Förutom vad som stadgas i tillämplig tvingande lagstiftning, ges inga garantier av något slag, varken uttrckliga eller underförstådda, inklusive, men utan begränsning till, garantier avseende produktens allmänna lämplighet och/eller lämplighet för ett särskilt ändamål, vad gäller riktighet, tillförlitlighet eller innehållet i detta dokument. Nokia förbehåller sig rätten att ändra detta dokument eller återkalla det utan föregående meddelande. Tillgång till särskilda produkter kan variera efter region. Vänligen kontrollera detta med din närmaste Nokia-återförsäljare /version 1 2 Copright 2004 Nokia. All rights reserved.

3 Innehåll Innehåll Säkerhetsfrågor Nättjänster Om tillbehör Använda ett fjärr-sim-kort med Bluetooth-teknik Allmän information Översikt över biltelefonutrustningen Specialfunktioner Innan du börjar använda telefonen Medföljande dekaler Behörighetskoder för bil-sim-kortet Din biltelefon Displa SU Grundläggande delar i inmatningsenheten CUW Komma igång Installation av bil-sim-kortet Aktivering och avaktivering Samtalsfunktioner Röststrd uppringning Uppringning från kontakterna (namnsökning) Återuppringning Uppringning med Navi TM -ratten Favoritlista Samtal väntar Alternativ under ett samtal Ta emot eller koppla bort inkommande samtal Använda menn Öppna en menfunktion Lista över menfunktioner Menfunktioner Meddelanden Samtalslista Kontakter Toninställningar Inställningar Röstmärken Inspelning Bluetooth-teknik Användaruppgifter Copright 2004 Nokia. All rights reserved. 3

4 Innehåll Ta emot och skicka visitkort och kalenderobjekt Ta emot ett visitkort eller ett kalenderobjekt 51 Dataöverföring GPRS (General Packet Radio Service) HSCSD (High Speed Circuit Switched Data). 52 Referensinformation Installation Nokia 610 telefon i bilmonteringssats Säkerhet framför allt Montering Equaliser-inställningar Funktionskontroll Utrustning Skötsel och underhåll Viktig säkerhetsinformation Trafiksäkerhet Användningsmiljö Elektroniska enheter Pacemaker Områden med risk för eplosion Fordon Nödsamtal Så här ringer du nödsamtal Tekniska uppgifter Ordlista Copright 2004 Nokia. All rights reserved.

5 Säkerhetsfrågor Säkerhetsfrågor Läs igenom dessa enkla regler. Att brta mot reglerna kan vara farligt eller olagligt. Ytterligare, mer detaljerad information finns i användarhandboken. OFF-LÄGE Använd telefonens off-läge där trådlösa telefoner inte får användas eller där de kan skapa störningar eller utgöra en risk. När tändningen är på aktiverar du offläget genom att trcka på. Kom ihåg att stänga av mobiltelefonen när så behövs. TRAFIKSÄKERHETEN KOMMER I FÖRSTA HAND Tänk på att körningen kräver full uppmärksamhet. Använd endast telefonen när det inte riskerar trafiksäkerheten och kontrollera vilka lokala lagar och bestämmelser som gäller för användning av mobiltelefon under körning. STÖRNINGAR Alla mobiltelefoner kan drabbas av störningar som kan påverka deras prestanda. OFF-LÄGE VID TANKNING Använd off-läget när du befinner dig på en bensinstation. Använd den inte nära bränsle och kemikalier. Kom ihåg att stänga av mobiltelefonen när så behövs. OFF-LÄGE VID SPRÄNGNING Använd biltelefonens off-läge när det pågår sprängning. Lägg märke till restriktioner och följ alla föreskrifter och regler. Kom ihåg att stänga av mobiltelefonen när så behövs. KVALIFICERAD INSTALLATION OCH SERVICE Endast behöriga rkespersoner får installera och reparera telefonutrustningen. ANSLUTA TILL ANDRA ENHETER Läs de detaljerade säkerhetsanvisningarna i respektive användarhandbok innan du ansluter telefonen till en annan enhet med hjälp av Bluetooth-teknik. Anslut inte inkompatibla produkter. NÖDSAMTAL Kontrollera att telefonen är påslagen och att signalstrkan är tillräcklig. a Håll intrckt tills Ringa ett nödsamtal? visas på displaen. Bekräfta genom att trcka på. a Bekräfta säkerhetsförfrågan Ja genom att trcka på eller avbrt genom att välja Nej med och trcka på. Ange var du befinner dig. Avbrt inte samtalet förrän du blir ombedd att göra det. Copright 2004 Nokia. All rights reserved. 5

6 Nättjänster RINGA Kontrollera att tändningen är på i bilen och att telefonen i bilmonteringssatsen använder SIM-kortet från en kompatibel mobiltelefon eller bilens SIM-kort. Välj önskat telefonnummer i kontaktlistan eller använd Navi TM -ratten för att ange numret och trck sedan på. För att avsluta ett samtal trcker du på. Trck på för att besvara ett samtal. ANTENN Ett avstånd på 20 cm måste hållas mellan antenn och alla personer för att gränsvärden för radiostrålning ska kunna uppfllas. BYTE AV SÄKRINGAR Bt ut en trasig säkring mot en säkring av samma tp och storlek. Använd aldrig en kraftigare säkring än vad som angivits! Nättjänster Den telefon för bilmonteringssatsen som beskrivs i handboken är godkänd för användning i näten (E)GSM 900 och GSM Vissa funktioner som beskrivs i handboken kallas nättjänster. Dessa tjänster tillhandahålls av din operatör. Innan du kan utnttja någon av dessa nättjänster måste du abonnera på dem hos din operatör och få instruktioner om hur de ska användas. Välj nättjänster som vidarekoppling av samtal från den tillhörande menn för telefonen. De valda inställningarna överförs sedan automatiskt till nätoperatören för konfigurering av tjänsten. Inställningarna för nättjänsten lagras inte i telefonen i bilmonteringssatsen eller på SIM-kortet. En del operatörer stöder inte alla språkberoende tecken och/ eller tjänster. Om tillbehör Varning Använd endast tillbehör som tillverkaren har godkänt för användning med just den här telefonmodellen. Om någon annan tp används kan det innebära fara och leda till att garantier eller tidigare godkännanden som gäller telefonen blir ogiltiga. Kontakta återförsäljaren om du vill veta vilka godkända tillbehör som finns tillgängliga. 6 Copright 2004 Nokia. All rights reserved.

7 Använda ett fjärr-sim-kort med Bluetooth-teknik 1. Använda ett fjärr-sim-kort med Bluetooth-teknik Telefonen i bilmonteringssatsen hanterar Bluetooth-teknik och åtkomstprofilen med Bluetooth-SIM. Bluetooth-teknik Med Bluetooth-teknik, som är en internationell standard för trådlös kortdistanskommunikation, kan du upprätta en trådlös radioanslutning mellan din biltelefon och en kompatibel enhet som hanterar Bluetooth inom en maimal räckvidd på 10 meter. Eempel på sådana enheter kan vara en kompatibel mobiltelefon, en bärbar dator eller ett trådlöst headset. Den trådlösa anslutningen mellan kompatibla enheter som upprättas via Bluetooth-tekniken debiteras inte användaren. Bluetooths SIM-åtkomstprofil Bluetooths SIM-åtkomstprofil är en branschstandard som låter en enhet, till eempel en biltelefon som hanterar Bluetooth-teknik att nå ett SIM-kort i en kompatibel mobiltelefon via en trådlös länk. Biltelefonen kan sedan läsa och skriva data från/till fjärr-sim-kortet i den kompatibla mobiltelefonen och logga in på GSM-nätet. I detta fall krävs inte ett separat SIM-kort i biltelefonen. Du har startat en kompatibel mobiltelefon som hanterar standarden med Bluetooths SIM-åtkomstprofil, ett giltigt SIMkort finns i mobiltelefonen, Bluetooth-tekniken har aktiverats, mobiltelefonen har kopplats till biltelefonen och du går in i bilen. Hur den trådlösa GSM/Bluetooth-anslutningen fungerar När tändningen i bilen vrids om, upprättas en trådlös anslutning mellan den kompatibla mobiltelefonen och biltelefonen via Bluetooths SIM-åtkomstprofil. Biltelefonen begär att den kompatibla mobiltelefonen loggar ut från det trådlösa GSMnätet och att avaktivera de mobiltelefonkomponenter som krävs för GSM-anslutningen. Biltelefonen använder sedan Bluetooths SIM-åtkomstprofil för att nå SIM-kortet i mobiltelefonen (fjärr-sim-kort) och använder profilen för detta kort för att logga in på GSM-nätet. Nu hanterar biltelefonen alla inkommande och utgående samtal och meddelanden vid tillgång till mobiltelefonens SIM-kort. Copright 2004 Nokia. All rights reserved. 7

8 Använda ett fjärr-sim-kort med Bluetooth-teknik Med hjälp av Bluetooths SIM-åtkomstprofil kombinerar biltelefonen fördelarna hos en fast installerad biltelefon, som utmärkt ljudkvalitet, användning av en kompatibel, etern GSM-antenn och enkel användning med fördelarna hos en installation med bilmonteringssats, till eempel användning av det SIM-kort som finns i en kompatibel mobiltelefon eller tillgång till kontaktinformation. Medan detta pågår är mobiltelefonen hela tiden bekvämt undanstoppad i användarens portfölj. Den måste inte installeras i en hållare för att kunna användas. Den trådlösa anslutningen med Bluetooths SIM-åtkomstprofil mellan biltelefonen och mobiltelefonen bibehålls tills antingen mobiltelefonen hamnar utanför räckvidden (t.e. när användaren lämnar bilen) eller tills användaren brter anslutningen genom att trcka på en knapp på mobiltelefonen för att gå tillbaka till standardanvändning eller för att stänga av telefonen. Om så önskas går det att sätta in ett separat bil-sim-kort i biltelefonen. Detta SIM-kort kan användas när den trådlösa länken till den kompatibla mobiltelefonen som upprättats med Bluetooth-teknik blir avbruten eller om biltelefonen ska användas med ett permanent bil-sim-kort. Använder du funktionerna i Bluetooth- tekniken regelbundet kan du avaktivera alternativet "Behörighetsförfrågan" i den kompatibla mobiltelefonen. Då kan anslutningar mellan enheterna via Bluetooth-teknik ske automatiskt utan separat godkännande eller auktorisering. Rulla till menalternativet Visa ihopk. enheter och välj alternativet Begär godkännande och sätt den till Av. Mer information finns i användarhandboken till den mobiltelefon med Bluetooth-teknik som du använder. Information om vilka mobiltelefoner som är kompatibla finns på Nokias webbplats: 8 Copright 2004 Nokia. All rights reserved.

9 Allmän information 2. Allmän information Översikt över biltelefonutrustningen Biltelefonen består av flera komponenter, som beskrivs nedan: 2. Displa SU-11 Den separata displaen levereras med stora, lättlästa teckensnitt, användaranpassad bekväm placering och konfigurerbar bakgrundsbelsning vilket gör att displateterna blir lättlästa. 3. Inmatningsenhet CUW-3 Inmatningsenheten består av en uppsättning funktionselement, Navi-ratten och fra knappar. Inmatningsenheten har utformats så att användarna lätt ska kunna komma åt telefonens huvudfunktioner. Biltelefonutrustning 1. Radioenhet TFE-4 Radioenheten är en biltelefon av tpen (E)GSM 900/1800 med Bluetooth-teknik som hanterar en kabellänk till en kompatibel etern GSM-antenn och flera kompatibla eterna enheter. 4. Högtalare SP-2 Tack vare den fristående högtalaren är ljudet på biltelefonens signaler och röstöverföring av toppkvalitet. Om du vill använda bilradiohögtalarna i stället, be den servicetekniker som installerar telefonen med bilmonteringssatsen om hjälp eftersom biltelefonen kanske inte är kompatibel med det sstem som används. 5. Mikrofon HFM-8 Den handsfree-mikrofon som medföljer är specialutformad för bilmiljö. Tack vare högteknologiska lösningar för ekooch ljuddämpning i bilar är ljudkvaliteten hög även under dåliga förhållanden. Att enheten är monterad på ett lämpligt ställe kan också höja dess prestanda. Mer information finns i "Installation" på sidan 54. Copright 2004 Nokia. All rights reserved. 9

10 Specialfunktioner 6. Sstemkablar PCU-4 En uppsättning kablar för anslutning till nätadaptern och tändsstemet och för att stänga av ljudet på radion medföljer. 7. GSM-antenn (medföljer ej) Det krävs en kompatibel etern GSM-antenn för anslutning till biltelefonen. Biltelefonutrustning och kabelanslutningar Specialfunktioner För ökad säkerhet och höjd användarkomfort vid trådlös kommunikation i bilmiljö är biltelefonen utrustad med en rad specialfunktioner som är särskilt utformade för att användas i bilar. Några av dessa funktioner beskrivs nedan: Åtkomst till ett fjärr-sim-kort via Bluetooths teknik för SIM-åtkomstprofil Med denna funktion når telefonen i bilmonteringssatsen fjärr- SIM-kortet i en kompatibel mobiltelefon. Mer information finns i "Använda ett fjärr-sim-kort med Bluetooth-teknik" på sidan 7. Du måste först ansluta mobiltelefonen och biltelefonen med hjälp av Bluetooth-teknik för att kunna använda funktionen. Mer information finns i "Bluetooth-teknik" på sidan 43. Röststrd uppringning Röstuppringning är ett bekvämt sätt att välja vissa nummer bland kontakterna, som sedan rings upp automatiskt. Du kan välja upp till 12 poster i telefonboken för vilka du lär in röstmärken för uppringning. Om du vill ringa upp med röstkommando från standb-displaen trcker du på knappen på inmatningsenheten och säger det önskade röstmärket. Innan du kan använda den här funktionen måste du spela in röstmärken för de kontaktposter som finns bland biltelefonens kontakter. Mer information finns i "Röststrd uppringning" på sidan 22 och "Röststrd uppringning" på sidan Copright 2004 Nokia. All rights reserved.

11 Specialfunktioner Röstkommandon Det finns en rad telefonfunktioner som kan aktiveras med röstkommandon. Du kan lägga till så många som tre röstmärken för röstkommandon. Aktivera röstkommandot på samma sätt som du gör en röststrd uppringning. Från standb-displaen trcker du på knappen på inmatningsenheten och säger röstkommandot för önskad funktion. Innan du kan använda den här funktionen måste du spela in kommandosträngar för önskade funktioner i biltelefonen. Mer information finns i "Röstkommandon" på sidan 41. Inspelning Den här funktionen fungerar som en diktafon där du kan spela in personliga röstmeddelanden. Du kan spela in upp till 10 meddelanden på totalt fem minuter. Starta inspelningen genom att hålla knappen på ingångsheten intrckt. När du ska spela upp ett inspelat röstmeddelande kan du använda ett personligt röstkommando (t.e. Spela upp meddelande!) eller välja alternativet Spela upp i menn Spela in. Kopiera kontaktposter från mobiltelefonen Har du en kompatibel mobiltelefon som hanterar Bluetooth-teknik kan du med hjälp av den här funktionen kopiera kontaktposter från mobiltelefonen till telefonen i bilmonteringssatsen. Vill du hämta kontakter från mobiltelefonen kan du använda ett personligt röstkommando (t.e. Kopiera kontakter!) eller välja alternativet Ladda ner kontakter? i menn Användare. Mer information finns i "Ladda ner kontakter" på sidan 48. Fleranvändarfunktion Med den här funktionen kan du spara egna poster eller telefoninställningar under två olika användarprofiler. Nu kan till eempel kontaktposter, röstmärken för röstuppringning och röstkommandon eller ringtoner sparas för två användare och sedan nås från biltelefonen. Det är bara att aktivera den egna användarprofilen för att nå informationen. Mer information finns i "Ändra användare" på sidan 49. Bta till headset Med den här funktionen kan du använda kompatibla headset med Bluetoothteknik. Under pågående samtal kan du bta från handsfree-läget, där biltelefonens mikrofon och högtalare används, till ett trådlöst headset som är bekvämt och lättanvänt. Trck på för att föra över inkommande eller utgående samtal till ett trådlöst headset. När du ska använda funktionen måste du först koppla ihop det kompatibla trådlösa headsetet med biltelefonen och upprätta en trådlös anslutning mellan de två Bluetoothenheterna. Mer information finns i "Bluetooth-teknik" på sidan 43. Copright 2004 Nokia. All rights reserved. 11

12 Specialfunktioner I princip kan ett trådlöst headset med Bluetooth-teknik endast upprätta en Bluetooth-anslutning till en annan kompatibel enhet som hanterar Bluetooth-tekniken. Därför kan du behöva avbrta en befintlig trådlös Bluetoothanslutning, till eempel till en mobiltelefon, för att föra över samtal till ett trådlöst headset. Har du redan upprättat en trådlös Bluetooth-anslutning med SIM-åtkomstprofil till en mobiltelefon och vill bta till ett kompatibelt trådlöst headset med Bluetooth-teknik måste du upprätta anslutningen till headsetet från biltelefonen. Detta utförs enkelt med ett röstkommando. Mer information finns i "Röstkommandon" på sidan 41. Snabbåtkomst till kontaktposter Telefonen har en genvägsfunktion för att du enklare ska hitta ett nummer bland kontaktposterna och ringa upp det. a När du söker efter en särskild kontaktpost med displaen i standb-läge, bläddrar du med till den första bokstaven i namnet bland kontakterna och trcker på. a Bläddra med till önskat namn och trck på om du vill ringa upp numret. Tjänster för mobildata med Bluetooth-teknik Biltelefonen levereras med en praktisk funktion som gör att du kan ansluta kompatibla eterna enheter som bärbara datorer till biltelefonen med Bluetooth-teknik. Detta innebär att du kan använda GSM-datatjänster som GPRS eller HSCSD för mobil Internet-åtkomst till en bärbar dator i bilen. Använda ett bil-sim-kort Du kan också använda biltelefonen med ett separat bil-simkort som sätts in i radioenheten. Mer information finns i "Komma igång" på sidan 18. Lättanvänd volminställning med Navi-ratten Ställ in volmen på signalen för inkommande samtal med. Du kan även ändra högtalarvolmen under ett samtal med hjälp av. Innan du kan använda funktionen måste du skapa poster för kontakter i biltelefonen. Mer information finns i "Ladda ner kontakter" på sidan 48. Du kan spara upp till 5 telefonnummer per namn bland kontakterna. Mer information finns i "Kontakter" på sidan Copright 2004 Nokia. All rights reserved.

13 Innan du börjar använda telefonen Innan du börjar använda telefonen Läs informationen nedan innan du börjar använda telefonen i bilmonteringssatsen: Telefonen startas automatiskt när tändningen slås på. Biltelefonen stängs däremot inte av automatiskt när tändningen slås av: telefonen är på så länge som den är inställd på funktionen Avstängningstimer. Mer information finns i "Avstängningstimer" på sidan 36. Kontrollera biltelefonutrustningen regelbundet för att försäkra dig om att den är korrekt monterad och fungerar ordentligt. Använda ett bil-sim-kort Du måste sätta in ett giltigt bil-sim-kort i radioenheten för att biltelefonen ska kunna användas med ett separat bil-sim-kort. Mer information finns i "Installation av bil-sim-kortet" på sidan 18. Använda ett fjärr-sim-kort Du kan använda biltelefonen med ett fjärr-sim-kort om följande gäller: p Fjärr-SIM-kortet har satts in i en kompatibel mobiltelefon som hanterar Bluetooth-teknik och Bluetooths standard för SIM-åtkomstprofil. Information om vilka mobiltelefoner som är kompatibla finns på Nokias webbplats: p Först måste mobiltelefonen kopplas till biltelefonen med Bluetooth-teknik för att det ska gå att nå fjärr-sim-kortet. p Mer information finns i "Ihopkoppling med ett Bluetoothlösenord" på sidan 44. Du har startat mobiltelefonen, batteriet är tillräckligt laddat och du har aktiverat Bluetooth-tekniken. Medföljande dekaler De dekaler som medföljer telefonen i bilmonteringssatsen behövs vid service och servicerelaterade åtgärder. a Sätt fast dekalen på garantikortet. Behörighetskoder för bil-sim-kortet p PIN-kod (4-8 siffror): PIN (Personal Identification Number) skddar bil-sim-kortet mot obehörig användning. PIN-koden medföljer vanligtvis SIM-kortet. Med vissa tjänsteleverantörer kan du stänga av uppmaningen om att mata in PIN-koden när du startar telefonen. p PIN2-kod (4-8 siffror): PIN2-koden kan medfölja bil-sim-kortet och behövs för att komma åt vissa funktioner. p PUK- och PUK2-koder (8 siffror): PUK-koden (Personal Unblocking Ke) behövs för att kunna ändra en spärrad PIN-kod. PUK2-koden behövs för att kunna ändra en spärrad PIN2-kod. Kontakta tjänsteleverantören om koderna inte medföljer bil-sim-kortet. Copright 2004 Nokia. All rights reserved. 13

14 Din biltelefon 3. Din biltelefon Displa SU-11 När biltelefonen är klar att användas men inga tecken har matats in visas den standbdispla som finns på bilden. Dessutom visas nätoperatörens logotp. Om du vill aktivera en funktion med hjälp av ett röstmärke måste du först ta fram röstdisplaen. Du visar den genom att trcka på från standb-displaen. Du kan justera displaljuset för att optimera prestanda. Mer information finns i "Displaens bakgrundsbelsning" på sidan 35. Indikatorer på displaen Följande indikatorer kan visas på displaen. Visar hur stark signalen är i det aktuella mobila nätet. Ju högre stapel, desto starkare är signalen. Visar att samtal pågår. Du har fått ett eller flera meddelanden. Visar att meddelandena är olästa. Funktionen för vidarekoppling är på (nätverkstjänst). Se "Vidarekoppling (nättjänst)" på sidan 33. Tjänsten Hemma är aktiv (nättjänst). Du kan skriva in siffror. Du kan vrida Navi-ratten åt vänster. Det går bra att tala nu. Du kan vrida Navi-ratten åt höger. Du kan skriva in bokstäver. Visar att roaming-funktionen är aktiv. 14 Copright 2004 Nokia. All rights reserved.

15 Displa SU-11 Nätverket har avaktiverat krpteringsfunktionen. Ringsignalen är avstängd. Bluetooth-tekniken är aktiverad, se "Bluetooth-teknik" på sidan 43. Användarprofil 1 används. Se "Ändra användare" på sidan 49. Användarprofil 2 används. Se "Ändra användare" på sidan 49. Flera indikatorer kan visas: Samtalsindikatorer Visar att ett samtal är aktivt. Visar att ett samtal har kopplats bort. Samtal har kopplats till headsetet. Datakommunikationen är aktiv. Fakommunikationen är aktiv. Visar en aktiv GPRS-anslutning. Visar en inaktiv GPRS-anslutning. Samtalet väntar. Övriga indikatorer Visar en manuell nätsökning. Visar att meddelanden är olästa. Om indikatorn blinkar är minnet fullt. Visar att ett visitkort vidarebefordras. Inställningen är aktiv. Volmen för headsetet kan justeras. Ringtonen kan justeras. Högtalarvolmen kan justeras. Bakgrundsbelsningen kan justeras. Indikatorer för inspelningsfunktioner Inspelningsfunktionen är på. Bandet spelas upp. Indikatorer för Bluetooth-funktioner Biltelefonen har anslutits till en enhet med Bluetoothteknik. Bluetooth-tekniken är aktiverad. Copright 2004 Nokia. All rights reserved. 15

16 Grundläggande delar i inmatningsenheten CUW-3 Informationsindikatorer Visar att ett objekt har raderats. Visar att det du har angivit är felaktigt eller inte går att komma åt. OK (bekräftar inställning eller val). Visar etra information. En varning eller uppmaning till försiktighet. Grundläggande delar i inmatningsenheten CUW-3 Funktionsväljarna innehåller fra knappar och en Navi-ratt. Beroende på vilken inställning du har valt kan du välja mellan följande alternativ: Visar att meddelandet skickas (men inte att meddelandet har tagits emot). Trck och håll in nödsamtalsfunktionen är aktiv. Mer information finns i "Så här ringer du nödsamtal" på sidan 61. Trck på för att ta emot ett inkommande samtal. för att visa listan över de senaste 10 telefonnumren du har ringt. för att slå ett nummer. Trck och håll in för att radera tet, siffror eller andra tecken. för att återgå till standb-displaen. Trck på för att avsluta ett samtal. för att radera ett tecken. för att återgå till föregående menalternativ eller displa. 16 Copright 2004 Nokia. All rights reserved.

17 Navi-ratt Vrid på Navi-ratten för att justera ringtonsvolmen för ett inkommande samtal eller högtalarvolmen vid ett pågående samtal. Du kan också använda Navi-ratten för att rulla i en men. Vrid Navi-ratten åt vänster på standb-displaen för att aktivera inmatning av telefonnummer. Om röstdisplaen visas och Navi-ratten vrids åt vänster rullas röstkommandona igenom och kan till eempel välja att spela upp ett kommando igen. Vrid Navi-ratten åt höger på standb-displaen för att söka efter en kontaktpost i alfabetisk ordning. Om röstdisplaen visas och du vrider Navi-ratten åt höger, rullas de röstmärken du har spelat in för uppringning av nummer igenom och du kan till eempel välja att spela upp ett märke igen. Trck på Navi-ratten för att nå en funktion i ett visst sammanhang: för att öppna menn och välja ett alternativ. för att välja ett alternativ i en lista. för att visa alternativen och välja ett. a a a a a Grundläggande delar i inmatningsenheten CUW-3 Med den här knappen aktiveras följande funktioner från standb-displaen: Trck på för att stänga av ringtonen. När ett samtal kommer in blinkar displaen. Håll ner för att stänga av biltelefonen. Trck igen för att återgå till standb-displaen. Trck på på knappen för att fltta inkommande eller pågående samtal mellan biltelefonen och ett kompatibelt, anslutet headset. Vill du starta om biltelefonen trcker du på och håller ner knappen i mer än 10 sekunder. Med den här knappen aktiveras följande röstfunktioner när standb-displaen används: Trck på knappen för att aktivera röstuppringningen och röstkommandona. Håll knappen intrckt om du vill aktivera inspelningsfunktionen (även under pågående samtal). Copright 2004 Nokia. All rights reserved. 17

18 Komma igång 4. Komma igång Installation av bil-sim-kortet Biltelefonen kan användas med ett separat, eget bil-sim-kort. Det installerar du i radioenheten. Varning Förvara alla små SIM-kort utom räckhåll för barn. SIM-kortet och dess kontakter kan lätt skadas av repor eller om det böjs så var försiktig när du hanterar, sätter in eller tar ut kortet. a Slå av tändningen innan du sätter i SIM-kortet. a Trck försiktigt på reglaget på radioenhetens hölje (1) för att öppna locket (2). a a a Öppna SIM-kortshållaren genom att fälla upp den enligt bilden (4). Sätt försiktigt i SIM-kortet i hållaren (5). Kontrollera att SIMkortet sitter ordentligt och att kortets guldfärgade kontaktta är vänd mot dig. Fäll ner SIM-kortshållaren och lås fast den genom att skjuta den i pilens riktning. Stäng radioenhetens lock och se till att det sitter fast ordentligt. a Fltta SIM-kortshållaren (3) enligt bilden för att låsa upp den. 18 Copright 2004 Nokia. All rights reserved.

19 Aktivering och avaktivering Varning Använd telefonens off-läge där trådlösa telefoner inte får användas eller där de kan skapa störningar eller utgöra en risk. Då avaktiveras biltelefonen trots att tändningen är på. Starta biltelefonen När du vill sätta på telefonen slår du på tändningen. Biltelefonen är ansluten till tändsstemet och därför slås telefonen på automatiskt när du slår på tändningen. Beroende på vilket SIM-kort som används när biltelefonen senast användes visas olika meddelanden: Första användning ett SIM-kort har inte tilldelats den aktiva användarprofilen Har du inte tilldelat biltelefonen eller den aktiva användarprofilen ett SIM-kort, blir du uppmanad att välja önskat displaspråk som ska användas i biltelefonen för den aktiva användarprofilen. Sedan kan du välja att använda den aktiva användarprofilen tillsammans med bil-sim-kortet eller ett fjärr-sim-kort, d.v.s. det SIM-kort som har installerats i en kompatibel mobiltelefon. p Använda ett fjärr-sim-kort Telefonen i bilmonteringssatsen börjar automatiskt att söka efter en kompatibel mobiltelefon som hanterar Bluetoothteknik och Bluetooths standard för SIM-åtkomstprofil. Välj önskad enhet i listan över hittade enheter och anslut den till biltelefonen med hjälp av ett lösenord för Bluetooths SIMåtkomstprofil. Mer information finns i "Ihopkoppling med p p Aktivering och avaktivering ett Bluetooth-lösenord" på sidan 44. Blir du uppmanad att ange en PIN-kod, anger du PIN-koden som hör till det fjärr-sim-kort som har installerats i mobiltelefonen. Detta visas som **** på displaen. Bekräfta genom att trcka på. Du blir tillfrågad om du vill spara PIN-koden för en senare automatisk auktorisering. Har enheterna anslutits och PIN-koden angetts korrekt, tilldelas fjärr-sim-kortet till vald mobiltelefon användarprofil 1. Sedan blir du tillfrågad om du vill kopiera de kontaktposter som har sparats på fjärr-sim-kortet och i mobiltelefonen i biltelefonens minne. Därefter når biltelefonen mobiltelefonens SIM-kort för att logga in i GSM-radionätet. Visas ingen kompatibel mobiltelefon i listan över enheter med Bluetooths SIM-åtkomstprofil kan du välja bil-simkortet om det har installerats i radioenheten. Biltelefonen använder sedan detta SIM-kort. Mer information finns i "Installation av bil-sim-kortet" på sidan 18. Använda bil-sim-kortet Visas meddelandet SIM avvisat på displaen även om SIMkortet har satts in på rätt sätt i radioenheten, kontaktar du nätoperatören eller tjänsteleverantören. Blir du uppmanad att ange en PIN-kod anger du den PINkod som hör till bil-sim-kortet. Detta visas som **** på displaen. Bekräfta genom att trcka på. Har PIN-koden angetts korrekt tilldelas bil-sim-kortet användarprofil 1. Du blir sedan tillfrågad om du vill kopiera de kontaktposter som har sparats på bil-sim-kortet i biltelefonens minne. Copright 2004 Nokia. All rights reserved. 19

20 Aktivering och avaktivering Biltelefonens kontaktposter är de som finns i det interna biltelefonminnet, inte de som finns på det SIM-kort som används. Fjärr-SIM-kort som tilldelats den aktiva användarprofilen Har du redan tilldelat den aktiva användarprofilen i biltelefonen mobiltelefonens SIM-kort, kommer biltelefonen att använda Bluetooth-teknik när bilens tändning slås på för att söka automatiskt efter den mobiltelefon där SIM-kortet installerades den senaste gången biltelefonen användes. Finns enheten i listan över enheter med Bluetooth-teknik och du har aktiverat automatisk PIN-kodsinmatning, d.v.s. det krävs ingen mer auktorisering, kommer biltelefonen att automatiskt logga in på GSM-nätet via SIM-kortet i mobiltelefonen. Om så är fallet blir du inte uppmanad att ange något eftersom inloggningen sker automatiskt när bilens tändning slås på. Använder du regelbundet Bluetooth-teknik, till eempel för att kopiera kontakter till biltelefonens minne från en kompatibel mobiltelefon, kan du avaktivera alternativet "Begäran om godkännande" i mobiltelefonen. Då kan anslutningar mellan enheterna via Bluetooth-teknik ske automatiskt utan separat godkännande. Rulla till menalternativet Visa ihopk. enheter och välj alternativet Begär godkännande och sätt den till Av. Mer information finns i användarhandboken till den mobiltelefon med Bluetooth-teknik som du använder. Har du inte sparat den PIN-kod som hör till mobiltelefonens SIM-kort måste du ange PIN-koden varje gång bilens tändning slås på. Om mobiltelefonens fjärr-sim-kort som har tilldelats den aktiva användarprofilen inte hittas, visar biltelefonen följande lista över alternativ. p Anslut till fjärr-sim igen Sökningen efter fjärr-sim-kortet som har tilldelats den aktiva användarprofilen upprepas. p Ändra användare Du kan ändra den aktiva användarprofilen med funktionen. Mer information finns i "Ändra användare" på sidan 49. p Använd biltelefonens SIM Bil-SIM-kortet tilldelas temporärt den aktiva användarprofilen. Bil-SIM-kortet tilldelas den aktiva användarprofilen bara så länge som bilens tändning är på. Finns den kompatibla mobiltelefonen inte inom räckvidden för en trådlös Bluetooth-anslutning kan du till eempel använda bil-simkortet i radioenheten för att temporärt få tillgång till din standardanvändarprofil. Stänger du av tändningen och slår på den igen kommer biltelefonen att automatiskt söka efter mobiltelefonens fjärr-sim-kort. p Tilldela SIM-kort Den aktiva användarprofilen kan tilldelas ett fjärr-sim-kort eller bil-sim-kortet. 20 Copright 2004 Nokia. All rights reserved.

21 Aktivering och avaktivering Bil-SIM-kort som tilldelats den aktiva användarprofilen Har du tilldelat den aktiva användarprofilen i biltelefonen ett bil-sim-kort, d.v.s. det SIM-kort som sitter i radioenheten och meddelandet SIM avvisat visas på displaen, även om ett SIMkort har satts in korrekt i radioenheten, kontaktar du nätoperatören eller tjänsteleverantören. Blir du uppmanad att ange en PIN-kod anger du den PIN-kod som hör till bil-sim-kortet. Detta visas som **** på displaen. Bekräfta genom att trcka på. Har du angett PIN-koden på rätt sätt loggas biltelefonen in på GSM-radionätet med bil-sim-kortet. Du blir sedan tillfrågad om du ska kopiera kontaktposterna på bil-sim-kortet till biltelefonens minne, om du ännu inte har sparat några kontaktposter i minnet. Biltelefonens kontaktposter är de som finns i det interna biltelefonminnet, inte de som finns på det SIM-kort som används. Stänga av telefonen Biltelefonen stängs däremot inte av automatiskt när tändningen slås av: telefonen är på så länge som den har ställts in med funktionen Avstängningstimer. Är du upptagen med ett pågående samtal stängs biltelefonen inte av automatiskt mot slutet av den tiden. Avstängningstimern börjar inte räkna ner förrän det aktiva samtalet har avslutats. Off-läge Så här bter du till off-läget när tändningen är påslagen: a Håll intrckt. a Håll sedan intrckt. När biltelefonens off-läge används visas displaen som på bilden ovan. a När du vill aktivera biltelefonen igen trcker du på. a Följ instruktionerna på displaen. När biltelefonen är i off-läge kvarstår en upprättad trådlös Bluetooth-länk för SIM-åtkomstprofil mellan biltelefonen och den kompatibla mobiltelefonen. Detta innebär att mobiltelefonens GSM-komponenter för överföring och mottagning fortfarande är avstängda. Avbrts den trådlösa länken med SIM-åtkomstprofil mellan biltelefonen och mobiltelefonen (t.e. om mobiltelefonen flttas utanför räckvidden när användaren går ut ur bilen), startas mobiltelefonens GSM-komponenter för överföring och mottagning automatiskt igen och mobiltelefonen loggas in på GSM-nätet med sitt SIM-kort. Där det är förbjudet att använda mobiltelefon eller där den kan orsaka störningar eller fara, bör du se till att biltelefonen sätts i off-läge och att mobiltelefonen stängs av. Originalinställningen för Avstängningstimer är noll minuter. Copright 2004 Nokia. All rights reserved. 21

22 Samtalsfunktioner 5. Samtalsfunktioner Röststrd uppringning Du kan ringa ett samtal genom att helt enkelt säga ett röstmärke som har lagts till för ett nummer bland kontakterna. Upp till 12 nummer bland kontakterna kan ha röstmärken. Vilket (eller vilka) ord som helst kan användas som röstmärken för att använda den röststrda uppringningen, till eempel någons namn. Innan du börjar använda röstuppringning bör du tänka på: p Röstmärkena är inte språkberoende. De är kopplade till talarens röst. p Röstmärkena är känsliga för bakgrundsljud. Spela in röstmärken och ring samtal på en plats där det inte är så mcket ljud. p Det är viktigt att du talar tdligt i mikrofonen när du spelar in ett röstmärke eller använder röstuppringningsfunktionen. p Alltför korta namn accepteras inte. Använd långa namn och undvik liknande namn för olika nummer. Du måste uttala namnet på eakt samma sätt som när du spelade in det. Detta kan vara svårt i eempelvis bullriga miljöer eller i en nödsituation, därför bör du aldrig lita enbart till röstuppringning. Innan du kan använda den här funktionen måste du spela in röstmärken för nummer som sparats för biltelefonens kontakter. Mer information finns i "Röstmärken" på sidan 39. a Trck på när du använder röstuppringning för ett nummer. Meddelandet Tala nu visas på displaen. a Säg röstmärket som hör till numret högt och tdligt. För att visa att röstmärket känns igen kommer det att spelas upp och sedan rings numret automatiskt upp 1,5 sekund senare. Uppringning från kontakterna (namnsökning) Du kan ringa upp ett nummer genom att välja ett namn bland kontaktposterna: a Från standb-displaen rullar du med till rätt bokstav bland kontakterna och trcker på för att öppna listan med namn som börjar med den bokstaven. a Bläddra med till det namn du söker och trck på om du vill ringa upp numret som har lagrats för namnet. Du kan lägga till så mcket som fem nummer i en post bland kontakterna och använda olika smboler för att skilja posterna åt. Har du inte valt en smbol sparas det första numret under ett namn som visas med (Allmänt). Övriga nummertper som används för att skilja posterna åt är (Mobil), (Hem), (Arbete) och (Fa). Så här ringer du upp något av de andra numren som hör till ett namn: a Trck på och bläddra med till önskad smbol eller önskat telefonnummer. a Trck på om du vill slå numret. 22 Copright 2004 Nokia. All rights reserved.

23 Återuppringning Återuppringning Om du vill ringa upp ett nummer som du nligen har ringt kan du visa en lista på upp till 10 av de senast uppringda numren. a Trck på med displaen i standb-läge. a Bläddra med till önskat nummer eller namn. a Trck på om du vill slå numret. Uppringning med Navi TM -ratten Du kan ange nummer och ringa med hjälp av Navi-ratten. a Visa standb-displaen, bläddra med till den första siffran i telefonnumret och trck på för att välja det. a Upprepa detta för varje siffra i det önskade numret tills hela telefonnumret visas på displaen. a Trck på om du vill slå numret. Favoritlista Listan kan innehålla upp till 12 namnmärken som du har tilldelat telefonnummer. Mer information finns i "Röststrd uppringning" på sidan 22. Den är till för att du lättare ska kunna komma åt nummer som du ringer ofta. Du kan snabbt och enkelt ringa listan från standbdisplaen. a Trck på. a Bläddra med till önskad post och välj den genom att trcka på. a Följ instruktionerna på displaen. a Trck på om du vill slå numret. Samtal väntar När funktionen Samtal väntar är aktiverad får du meddelande om inkommande samtal när ett annat samtal redan pågår. Med den här funktionen kan du ta emot samtalet (nättjänst). Följande inställningar kan göras för funktionen: p Aktivera Med det här alternativet aktiveras tjänsten Samtal väntar. p Avbrt Med det här alternativet avaktiveras funktionen Samtal väntar. p Kontroll. status Välj det här alternativet om du vill veta om den här tjänsten är aktiv för biltelefonen (nätförfrågan). a Trck på om du vill ta emot ett inkommande samtal när du redan har ett pågående samtal. Då placeras det första samtalet i kö. a Trck på när du vill väla mellan det aktiva samtalet och det samtal som står i kö. a Trck på när du vill avsluta det aktiva samtalet och återgå till det samtal som väntar. Mer information finns i "Inställningar" på sidan 32. Copright 2004 Nokia. All rights reserved. 23

24 Alternativ under ett samtal Alternativ under ett samtal Du kan välja mellan följande alternativ under ett samtal: p Sänd DTMF p Mikrofon av p Kontakter Så här visar du listan med alternativ: a Trck på under ett pågående samtal. a Bläddra med till önskat alternativ och välj det genom att trcka på. Skicka DTMF DTMF-tonsträngar kan till eempel användas för att skicka lösenord och kontakta telefonsvararen. a Rulla med till önskat nummer och trck på för att välja det. a Upprepa steget för att välja andra nummer i strängen. När du har valt ett nummer skickas det direkt som en DTMF-ton. a Avsluta alternativet genom att trcka på. När du trcker på samtalsdisplaen. kommer du tillbaka till Alla pågående samtal förblir aktiva. Avstängd mikrofon Om du vill kan du stänga av mikrofonen under ett pågående samtal genom att välja Mikrofon av. Meddelandet Mikrofonen av visas då på displaen. a Trck på när du vill sätta på mikrofonen igen. Kontakter Under ett samtal kan det hända att du vill granska kontaktposterna för att till eempel ge uppringaren ett telefonnummer. Så här visar du kontakter: a Rulla med till kontaktposterna. a Trck på för att avsluta kontakterna. Ta emot eller koppla bort inkommande samtal a Trck på om du vill ta emot ett inkommande samtal och trck på för att avsluta det. a Trck på om du vill koppla bort ett inkommande samtal. När funktionen Vidarekoppla om upptaget är aktiverad (nättjänst) och de inkommande samtalen kopplas till ett annat nummer, till eempel till röstbrevlådan, kommer de samtal du inte tar emot också att kopplas dit. Mer information finns i "Vidarekoppling (nättjänst)" Copright 2004 Nokia. All rights reserved.

25 Använda menn 6. Använda menn Med biltelefonen Nokia 610 får du en lång rad olika funktioner, som är sorterade i mener. Öppna en menfunktion Trck på för att komma till menn från standb-displaen. Då kan du navigera i menn med följande knappar: Vrid Navi-ratten åt vänster för att rulla upp genom en lista med alternativ. Vrid Navi-ratten åt höger för att rulla ner genom en lista med alternativ. Trck på Navi-ratten för att välja ett alternativ. Trck på den här knappen för att radera en post. Eller trck på knappen för att återgå till föregående mennivå (se listan över menfunktioner). Håll ner knappen för att rensa displaen och återgå till standb-läge. Lista över menfunktioner Meddelanden t Inkorg t Ring t Svara med mall t Spara som mall t Radera t Kopiera till telefon t Meddelandeinställningar t Nummer till medd.central t Svara via samma central t Visa mallar t Sänd t Radera Samtal t Missade samtal t Mottagna samtal t Uppringda nummer Kontakter t Sök t Radera t Minnesstatus Signaler t Ringvolm t Rington t Varningstoner Copright 2004 Nokia. All rights reserved. 25

26 Lista över menfunktioner Inställningar t Ställ in tid och datum t Ställ in tiden t Tidsformat t Ställ in datum t Datumformat t Samtalsinställningar t Sändning av mitt nr t Anges av operatören t På t Av t Vidarekoppla t Vidarekoppla alla röstsamtal t Vidarekoppla om upptaget t Vidarekoppla om obesvarat t Vidarek. om ej anträffbar t Vidarekoppla om ej tillgängl. t Avbrt all vidarekoppling t Automatiskt svar t Av t På t Samtal väntar t Aktivera t Avbrt t Kontroll. status t t t t t t Telefoninställningar t Språk t Inställn. för bakgrundsljus t Cellinfovisning t På t Av t Val av operatör t Automatiskt t Manuellt t Avstängningstimer Röstbrevlåda t Lssna på röstmeddelanden t Nummer till röstbrevlåda GPRS-modem Säkerhetsinställningar t PIN-kodskontroll t Ändra PIN-kod t Begränsad grupp t Standard t På t Av t Nummerbegränsning t På t Av t Nummerlista Equalizer-inställning t Högtalare t Radiohögtalare Återställ fabriksinställn. 26 Copright 2004 Nokia. All rights reserved.

27 Lista över menfunktioner Röst t Röstmärken t Ntt röstmärke t Lista över röstmärken t Spela upp t Ändra t Radera t Röstkommandon t Ntt röstkommando t Lista över röstkommandon t Spela upp t Ändra t Radera Inspelning t Spela in t Spela upp t Radera Bluetooth t Sök efter ljud- tilläggsprod. t Visa aktiva enheter t Visa ihopk. enheter t Skapa anslutning t Radera ihopkoppling t Begär godkännande t Ändra Bluetooth-namn (tillbehör) t Bluetooth-namn (biltelefon) t Tillåt två anslutningar t Snlighet Användare t Ladda ner kontakter Väla till användare 1 t Inställn. för användare 1 t Länka SIM-kort t Visa aktivt SIM-kort t Ladda ner inställningar t SIM- och telefonminne t SIM-minne t Telefonminne Copright 2004 Nokia. All rights reserved. 27

28 Menfunktioner 7. Menfunktioner Meddelanden Du kan ta emot och läsa SMSmeddelanden på biltelefonen och antingen ringa upp eller skicka tillbaka ett SMS med hjälp av mallen (nättjänst). Men innan du kan skicka korta meddelanden måste du ställa in MEDD.INSTÄLLN. Kom ihåg att trafiksäkerheten kommer främst. Använd inte handenheten medan du kör och använd bara de funktioner som ingår i biltelefonen när trafiken tillåter. När du skickar SMS-meddelanden kan biltelefonens displa visa Meddelande sänt. Det betder att meddelandet har skickats av biltelefonen till det meddelandecentralnummer som finns lagrat i den. Det betder dock inte att mottagaren har tagit emot meddelandet. Inkorg När du har tagit emot ett SMS visas indikatorn och antalet na meddelanden på displaen tillsammans med meddelandet 1 ntt meddelande. De meddelanden som skickats till biltelefonen visas i den ordning de har tagits emot. När du har upprättat en Bluetooth-anslutning med SIMåtkomstprofil till en mobiltelefon vidarebefordras alla SMS- meddelanden till biltelefonen till denna mobiltelefon. Olästa meddelanden markeras med och lästa med. När SMS-indikatorn blinkar är minnet fullt. Om du vill skicka eller ta emot na meddelanden måste du först ta bort gamla meddelanden. När du har tagit emot mer än ett meddelande: a Välj menn Medd. och trck på. a Välj Inkorg och trck på för att visa meddelandelistan. a Bläddra med till önskat meddelande och trck på för att läsa det. a Använd för att bläddra igenom meddelandet eller visa meddelandet, avsändaren eller avsändarnumret och tid och datum för när meddelandet togs emot. Biltelefonen har en rad funktioner för det valda meddelandet. a Trck på. a Bläddra med till önskat alternativ och välj det genom att trcka på. Samtal Välj den här funktionen om du vill ringa upp avsändarnumret. Svara med mall Du kan svara på ett SMS med en egen mall. Välj funktionen Svara med mall om du vill visa listan över de mallar som finns lagrade i biltelefonen. Spara som mall Med den här funktionen kan du enkelt spara ett mottaget SMS som en mall. Vill du använda mallen väljer du alternativet Svara med mall för att visa listan och skicka meddelandet. 28 Copright 2004 Nokia. All rights reserved.

29 Meddelanden Radera Med det här alternativet raderar du SMS. Meddelandeinställningar Innan du kan skicka SMS måste du göra vissa inställningar i biltelefonen. Nummer till meddelandecentral Det här numret får du av tjänsteleverantören. Med den här funktionen sparas telefonnumret till meddelandecentralen. Du behöver numret för att kunna skicka tetmeddelanden. Svara via samma central (nättjänst) SMS-svar hanteras vanligtvis av avsändarens SMS-central. Med Svara via samma central kan mottagaren svara via din meddelandecentral. Så här gör du inställningarna från standb-displaen: a Trck på. a Bläddra med till Meddelandeinställningar och trck på för att välja alternativet. a Bläddra med till önskat alternativ och välj det genom att trcka på. a Följ instruktionerna på displaen. Visa mallar Du kan spara upp till 10 SMS-mallar i biltelefonen. Det finns fem standardmallar i telefonen. Du kan spara tterligare fem mallar av meddelanden som du har fått. Följande alternativ finns: Sänd Den valda mallen kommer att skickas. Radera Använd alternativet för att radera de mallar som du har hämtat och sparat från mottagna korta meddelanden. Så här visar du listan över meddelandemallar i standbdisplaen: a Trck på. a Rulla med till menn Medd. och trck på för att visa alternativen. a Rulla med till Visa mallar och trck på för att visa listan. a Bläddra igenom mallistan med och trck på för att välja önskad mall. a Trck på för att bekräfta ditt val. a Bläddra med till önskat alternativ och välj det genom att trcka på. a Följ instruktionerna på displaen. Du kan radera SMS-mallar som du själv har sparat. Däremot går det inte att radera de 5 standardmallarna i biltelefonens minne. Copright 2004 Nokia. All rights reserved. 29

30 Samtalslista Samtalslista I telefonen minneslagras telefonnummer för missade, mottagna och ringda samtal samt tid och datum. Missade och mottagna samtal minneslagras endast när nätverket har stöd för dessa funktioner och telefonen är påslagen och befinner sig inom nätverksområdet. I den här listan kan du visa upp till 10 av de samtal som du har fått senast eller 10 av de senast ringda samtalen. De fungerar som referens. Det senaste samtalet visas överst i listan. Det finns tre alternativ för varje post i samtalslistan: Ring, Samtalstid och Radera. a Välj en post i listan och trck på. a Bläddra med till önskat alternativ och välj det genom att trcka på. a Följ instruktionerna på displaen. Missade samtal Så här visar du en lista över de 10 senast registrerade samtalen från standb-displaen: a Trck på. a Bläddra med till Samtal och trck på för att öppna den. a Bläddra med till Missade samtal och trck på för att visa listan. a Bläddra med genom listan. a Trck på för att återgå till standb-displaen. Mottagna samtal Så här visar du en lista över de 10 senast registrerade mottagna numren från standb-displaen: a Trck på. a Bläddra med till Samtal och trck på för att öppna den. a Bläddra med till Mottagna samtal och trck på för att visa listan. a Bläddra med genom listan. Uppringda nummer Du kan använda en genväg för att visa listan med upp till 10 av de senast uppringda numren med displaen i standb-läge: håll intrckt. Du kan också visa en lista över de senast uppringda numren med displaen i standb-läge: a Trck på. a Bläddra med till Samtal och trck på för att öppna den. a Bläddra med till Uppringda nummer och trck på för att visa listan. a Bläddra med genom listan. 30 Copright 2004 Nokia. All rights reserved.

Din manual NOKIA 610 http://sv.yourpdfguides.com/dref/822049

Din manual NOKIA 610 http://sv.yourpdfguides.com/dref/822049 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information, specifikationer,

Läs mer

Användarhandbok för trådlöst headset (HDW-3) 9233095 Utgåva 1

Användarhandbok för trådlöst headset (HDW-3) 9233095 Utgåva 1 Användarhandbok för trådlöst headset (HDW-3) 9233095 Utgåva 1 KONFORMITETSDEKLARATION Vi, NOKIA CORPORATION, tillkännager under vårt ensamma ansvar att produkten HDW-3 uppfyller villkoren i följande EU-direktiv:

Läs mer

Nokias radioheadset HS-2R Användarhandbok. 9355494 Utgåva 2

Nokias radioheadset HS-2R Användarhandbok. 9355494 Utgåva 2 Nokias radioheadset HS-2R Användarhandbok 9355494 Utgåva 2 KONFORMITETSDEKLARATION Vi, NOKIA CORPORATION, tillkännager under vårt ensamma ansvar att produkten HS-2R uppfyller villkoren i följande EU-direktiv:

Läs mer

Användarhandbok för trådlöst headset (HS-11W) 9235346 Utgåva 1

Användarhandbok för trådlöst headset (HS-11W) 9235346 Utgåva 1 Användarhandbok för trådlöst headset (HS-11W) 9235346 Utgåva 1 KONFORMITETSDEKLARATION Vi, NOKIA CORPORATION, tillkännager under vårt ensamma ansvar att produkten HS-11W uppfyller villkoren i följande

Läs mer

Nokia bilhandenhet Installationsanvisning Användarhandbok

Nokia bilhandenhet Installationsanvisning Användarhandbok Nokia bilhandenhet Installationsanvisning Användarhandbok HSU-4 CUW-3 9232831 Utgåva 2 2004-2006 Nokia Med ensamrätt Det är förbjudet att återskapa, överföra, distribuera eller lagra delar av eller hela

Läs mer

Nokia Bluetooth-headset BH-200 Användarhandbok

Nokia Bluetooth-headset BH-200 Användarhandbok Nokia Bluetooth-headset BH-200 Användarhandbok 1 9246086 Utgåva 2 KONFORMITETSDEKLARATION Vi, NOKIA CORPORATION, tillkännager under vårt ensamma ansvar att produkten HS-58W uppfyller villkoren i följande

Läs mer

Nokia 810 biltelefon Användarhandbok Installationsanvisning

Nokia 810 biltelefon Användarhandbok Installationsanvisning Nokia 810 biltelefon Användarhandbok Installationsanvisning 9356669 Version 3 KONFORMITETSDEKLARATION Härmed intygar, NOKIA CORPORATION, att denna TFE-4R står i överensstämmelse med de väsentliga egenskapskrav

Läs mer

Nokia trådlöst headset (HS-53W) Användarhandbok

Nokia trådlöst headset (HS-53W) Användarhandbok Nokia trådlöst headset (HS-53W) Användarhandbok KONFORMITETSDEKLARATION Vi, NOKIA CORPORATION, tillkännager under vårt ensamma ansvar att produkten HS-53W uppfyller villkoren i följande EU-direktiv: 1999/5/EG.

Läs mer

Nokia Trådlös plugin-handsfree för bilen HF-33W 9252957/1

Nokia Trådlös plugin-handsfree för bilen HF-33W 9252957/1 Nokia Trådlös plugin-handsfree för bilen HF-33W 1 2 3 4 5 6 7 9252957/1 KONFORMITETSDEKLARATION Härmed intygar, NOKIA CORPORATION, att denna HF-33W står i överensstämmelse med de väsentliga egenskapskrav

Läs mer

Bilenhet CK-7W Användarhandbok Installationsanvisning

Bilenhet CK-7W Användarhandbok Installationsanvisning Bilenhet CK-7W Användarhandbok Installationsanvisning 9310691 Utgåva 5 SV KONFORMITETSDEKLARATION Härmed tillkännager NOKIA CORPORATION att denna HF-5-produkt överensstämmer med väsentliga krav och andra

Läs mer

Nokias trådlösa headset (HS-36W) Användarhandbok. 9239252 Utgåva 2 SV

Nokias trådlösa headset (HS-36W) Användarhandbok. 9239252 Utgåva 2 SV Nokias trådlösa headset (HS-36W) Användarhandbok 9239252 Utgåva 2 SV KONFORMITETSDEKLARATION Vi, NOKIA CORPORATION, tillkännager under vårt ensamma ansvar att produkten HS-36W uppfyller villkoren i följande

Läs mer

Din manual NOKIA 616 http://sv.yourpdfguides.com/dref/822236

Din manual NOKIA 616 http://sv.yourpdfguides.com/dref/822236 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information, specifikationer,

Läs mer

Användarhandbok 9353588 Utgåva 1

Användarhandbok 9353588 Utgåva 1 Den elektroniska användarhandboken faller under "Nokias villkor för användarhandböcker, 7 juni 1998" ( Nokia User s Guides Terms and Conditions, 7th June, 1998.) Användarhandbok 9353588 Utgåva 1 KONFORMITETSDEKLARATION

Läs mer

Användarhandbok. 9352097 Utgåva 4

Användarhandbok. 9352097 Utgåva 4 Den elektroniska användarhandboken faller under "Nokias villkor för användarhandböcker, 7 juni 1998" ( Nokia User s Guides Terms and Conditions, 7th June, 1998.) Användarhandbok 9352097 Utgåva 4 KONFORMITETSDEKLARATION

Läs mer

Användarhandbok. Installationsanvisning

Användarhandbok. Installationsanvisning Användarhandbok Installationsanvisning KONFORMITETSDEKLARATION Härmed intygar, NOKIA CORPORATION, att denna RV-1 står i överensstämmelse med de väsentliga egenskapskrav och övriga relevanta bestämmelser

Läs mer

Din manual NOKIA LD-1W http://sv.yourpdfguides.com/dref/825071

Din manual NOKIA LD-1W http://sv.yourpdfguides.com/dref/825071 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för NOKIA LD-1W. Du hittar svar på alla dina frågor i NOKIA LD-1W instruktionsbok (information,

Läs mer

Användarhandbok för Nokia Xpress-on TM Fun-skal (för telefonen Nokia 3220) 9233896 Utgåva 2

Användarhandbok för Nokia Xpress-on TM Fun-skal (för telefonen Nokia 3220) 9233896 Utgåva 2 Användarhandbok för Nokia Xpress-on TM Fun-skal (för telefonen Nokia 3220) 9233896 Utgåva 2 KONFORMITETSDEKLARATION Vi, NOKIA CORPORATION, tillkännager under vårt ensamma ansvar att produkten CC-140D uppfyller

Läs mer

Doro Secure 580. Användarhandbok. Svenska

Doro Secure 580. Användarhandbok. Svenska Doro Secure 580 Användarhandbok Svenska 3 2 1 4 5 6 7 8 9 14 13 12 11 10 15 16 Obs! Illustrationerna används endast i förklarande syfte och avbildar kanske inte den aktuella enheten korrekt. Svenska 1.

Läs mer

Användarhandbok för Nokia Trådlös GPS-modul (LD-1W) 9236273 Utgåva 1

Användarhandbok för Nokia Trådlös GPS-modul (LD-1W) 9236273 Utgåva 1 Användarhandbok för Nokia Trådlös GPS-modul (LD-1W) 9236273 Utgåva 1 KONFORMITETSDEKLARATION Vi, NOKIA CORPORATION, tillkännager under vårt ensamma ansvar att produkten LD-1W uppfyller villkoren i följande

Läs mer

Doro Secure 580IUP. Användarhandbok. Svenska

Doro Secure 580IUP. Användarhandbok. Svenska Doro Secure 580IUP Användarhandbok Svenska 3 2 1 4 5 6 7 8 9 14 13 12 11 10 15 16 Obs! Illustrationerna används endast i förklarande syfte och avbildar kanske inte den aktuella enheten korrekt. Svenska

Läs mer

Din manual NOKIA 5140 http://sv.yourpdfguides.com/dref/821557

Din manual NOKIA 5140 http://sv.yourpdfguides.com/dref/821557 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för NOKIA 5140. Du hittar svar på alla dina frågor i NOKIA 5140 instruktionsbok (information,

Läs mer

Användarhandbok för Nokia Trådlös GPS-modul LD-3W 9246490/1

Användarhandbok för Nokia Trådlös GPS-modul LD-3W 9246490/1 Användarhandbok för Nokia Trådlös GPS-modul LD-3W 9246490/1 KONFORMITETSDEKLARATION Vi, NOKIA CORPORATION, tillkännager under vårt ensamma ansvar att produkten LD-3W uppfyller villkoren i följande EUdirektiv:

Läs mer

Komma igång. 9247672, Utgåva 2 SV. Nokia N73-1

Komma igång. 9247672, Utgåva 2 SV. Nokia N73-1 Komma igång 9247672, Utgåva 2 SV Nokia N73-1 Knappar och delar (framsida och sida) Modellnummer: Nokia N73-1. Nedan kallad Nokia N73. 1 Ljussensor 2 Sekundär kamera med lägre upplösning 3 Väljarknappar

Läs mer

Användarhandbok. 9355209 Utgåva 2

Användarhandbok. 9355209 Utgåva 2 Användarhandbok 9355209 Utgåva 2 KONFORMITETSDEKLARATION Vi, NOKIA CORPORATION, tillkännager under vårt ensamma ansvar att produkten RH-9 uppfyller villkoren i följande EU-direktiv: 1999/5/EC. Det finns

Läs mer

Nokia Fun Camera PT-3 Användarhandbok. 9356921 Utgåva 2

Nokia Fun Camera PT-3 Användarhandbok. 9356921 Utgåva 2 Nokia Fun Camera PT-3 Användarhandbok 9356921 Utgåva 2 KONFORMITETSDEKLARATION Vi, NOKIA CORPORATION, tillkännager under vårt ensamma ansvar att produkten PT-3 uppfyller villkoren i följande EU-direktiv:

Läs mer

Användarhandbok för Nokia Bildram SU-4. 9310659 Utgåva 1

Användarhandbok för Nokia Bildram SU-4. 9310659 Utgåva 1 Användarhandbok för Nokia Bildram SU-4 9310659 Utgåva 1 KONFORMITETSDEKLARATION Vi, NOKIA CORPORATION, tillkännager under vårt ensamma ansvar att produkten SU-4 uppfyller villkoren i följande EU-direktiv:

Läs mer

Nokia Trådlös ljud-gateway AD-42W 9247810/1

Nokia Trådlös ljud-gateway AD-42W 9247810/1 Nokia Trådlös ljud-gateway AD-42W 9247810/1 KONFORMITETSDEKLARATION Vi, NOKIA CORPORATION, tillkännager under vårt ensamma ansvar att produkten AD-42W uppfyller villkoren i följande EUdirektiv: 1999/5/EG.

Läs mer

Användarhandbok 9354347 Utgåva 3

Användarhandbok 9354347 Utgåva 3 Den elektroniska användarhandboken faller under "Nokias villkor för användarhandböcker, 7 juni 1998" ( Nokia User s Guides Terms and Conditions, 7th June, 1998.) Användarhandbok 9354347 Utgåva 3 KONFORMITETSDEKLARATION

Läs mer

DCP41. Deltaco TALA Tålig. Robust mobile phone. SE Användarhandledning

DCP41. Deltaco TALA Tålig. Robust mobile phone. SE Användarhandledning DCP41 Deltaco TALA Tålig Robust mobile phone SE Användarhandledning Förpackningsinnehåll Kom igång Välkommen till din nya mobiltelefon. Den är gjord för att kunna användas även i lite tuffare miljöer.

Läs mer

Nokia Bluetooth-headset BH-609. Utgåva 2.0

Nokia Bluetooth-headset BH-609. Utgåva 2.0 Nokia Bluetooth-headset BH-609 Utgåva 2.0 ÖVERENSSTÄMMELSE MED KRAV OCH BESTÄMMELSER Härmed tillkännager NOKIA CORPORATION att denna BH-609-produkt överensstämmer med väsentliga krav och andra relevanta

Läs mer

Användarhandbok för Nokias digitalpenna (SU-1B) 9356642 Utgåva 1

Användarhandbok för Nokias digitalpenna (SU-1B) 9356642 Utgåva 1 Användarhandbok för Nokias digitalpenna (SU-1B) 9356642 Utgåva 1 KONFORMITETSDEKLARATION Vi, NOKIA CORPORATION, tillkännager under eget ansvar att produkten SU-1B uppfyller villkoren i följande EU-direktiv:

Läs mer

Nokia trådlöst tangentbord (SU-8W) Användarhandbok

Nokia trådlöst tangentbord (SU-8W) Användarhandbok Nokia trådlöst tangentbord (SU-8W) Användarhandbok KONFORMITETSDEKLARATION Vi, NOKIA CORPORATION, tillkännager under vårt ensamma ansvar att produkten SU-8W uppfyller villkoren i följande EU-direktiv:

Läs mer

Nokia Bluetooth Headset BH-112 Användarhandbok

Nokia Bluetooth Headset BH-112 Användarhandbok Nokia Bluetooth Headset BH-112 Användarhandbok Utgåva 1.1 2 Inledning Om ditt headset Med Nokias Bluetooth-headset BH-112 kan du ringa och besvara samtal och hålla händerna fria, även när du använder två

Läs mer

Nokia Bluetooth Stereo-headset BH-505. Utgåva 3.0

Nokia Bluetooth Stereo-headset BH-505. Utgåva 3.0 Nokia Bluetooth Stereo-headset BH-505 3 4 5 1 2 6 7 8 9 Utgåva 3.0 10 11 ÖVERENSSTÄMMELSE MED KRAV OCH BESTÄMMELSER Härmed tillkännager NOKIA CORPORATION att denna BH-505-produkt överensstämmer med väsentliga

Läs mer

GSM-RELÄ MED 2 INGÅNGAR, 2 UTGÅNGAR. 850/900/1800/1900 MHz. GSMS-SW22 Manual

GSM-RELÄ MED 2 INGÅNGAR, 2 UTGÅNGAR. 850/900/1800/1900 MHz. GSMS-SW22 Manual GSM-RELÄ MED 2 INGÅNGAR, 2 UTGÅNGAR 850/900/1800/1900 MHz GSMS-SW22 Manual FJÄR R ST Y R T G SM -RELÄ ME D B R E T T A N V Ä N D INGSOM R Å D E Tillverkad i Sverige med svenska och icke-svenska komponenter

Läs mer

Nokia Bluetooth-headset BH-217. Utgåva 1

Nokia Bluetooth-headset BH-217. Utgåva 1 Nokia Bluetooth-headset BH-217 1 2 3 4 5 6 8 7 Utgåva 1 10 9 12 13 11 14 ÖVERENSSTÄMMELSE MED KRAV OCH BESTÄMMELSER Härmed tillkännager NOKIA CORPORATION att denna BH-217-produkt överensstämmer med väsentliga

Läs mer

Utökad användarhandbok. 9237987 Utgåva 1

Utökad användarhandbok. 9237987 Utgåva 1 Utökad användarhandbok 9237987 Utgåva 1 KONFORMITETSDEKLARATION Vi, NOKIA CORPORATION, tillkännager under vårt ensamma ansvar att produkten RH-19 uppfyller villkoren i följande EU-direktiv: 1999/5/EG.

Läs mer

Användarhandbok för Nokia 2652. 9243410 Utgåva 1

Användarhandbok för Nokia 2652. 9243410 Utgåva 1 Användarhandbok för Nokia 2652 9243410 Utgåva 1 KONFORMITETSDEKLARATION Vi, NOKIA CORPORATION, tillkännager under vårt ensamma ansvar att produkten RH-53 uppfyller villkoren i följande EU-direktiv: 1999/5/EG.

Läs mer

Användarhandbok Trådlös laddningsplatta DT-903

Användarhandbok Trådlös laddningsplatta DT-903 Användarhandbok Trådlös laddningsplatta DT-903 Utgåva 1.0 SV Användarhandbok Trådlös laddningsplatta DT-903 Innehåll Säkerhet 3 Om ditt tillbehör 4 Knappar och delar 5 Ladda telefonen 6 Få meddelanden

Läs mer

Lättanvänd mobiltelefon

Lättanvänd mobiltelefon DCP50 Deltaco TALA Enkel Lättanvänd mobiltelefon SE Användarhandledning Förpackningsinnehåll Introduktion Välkommen till din nya DELTACO ENKEL mobiltelefon. Den är gjord för att vara lätt att använda men

Läs mer

Din manual NOKIA RX-4 http://sv.yourpdfguides.com/dref/828653

Din manual NOKIA RX-4 http://sv.yourpdfguides.com/dref/828653 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för NOKIA RX-4. Du hittar svar på alla dina frågor i NOKIA RX-4 instruktionsbok (information,

Läs mer

INTERPHONE Bluetooth hjälm-headset med Interphone. Användarmanual

INTERPHONE Bluetooth hjälm-headset med Interphone. Användarmanual INTERPHONE Bluetooth hjälm-headset med Interphone Användarmanual Innehållsförteckning Tack för förtroendet...1 Information...2 Förpackningens innehåll...2 Produktbeskrivning...3 Laddning...4 Att sätta

Läs mer

Bruksanvisning Hyundai HDT-L3

Bruksanvisning Hyundai HDT-L3 Bruksanvisning Hyundai HDT-L3 Innehåll SÄKERHETSINFORMATION... 4 KOMMA IGÅNG... 5 Knapparna... 5 Skärmens symboler... 6 Installera telefonen... 7 Laddning av handenheten... 7 GRUNDLÄGGANDE ANVÄNDNING...

Läs mer

PTCarPhone 3c. Kurzanleitung Brief Instruction Notice succincte Snabb Guide DEUTSCH ENGLISH FRANÇAIS SVENSK

PTCarPhone 3c. Kurzanleitung Brief Instruction Notice succincte Snabb Guide DEUTSCH ENGLISH FRANÇAIS SVENSK D PTCarPhone 3c DEUTCH ENGLIH FRANÇAI VENK Kurzanleitung Brief Instruction Notice succincte nabb Guide www.ptcarphone.de Innehållsförteckning Översikt ymboler 27 Knappar och display 27 Handsfree- och privatläge

Läs mer

Användarhandbok 9355173 Utgåva 1

Användarhandbok 9355173 Utgåva 1 Den elektroniska användarhandboken faller under "Nokias villkor för användarhandböcker, 7 juni 1998" ( Nokia User s Guides Terms and Conditions, 7th June, 1998.) Användarhandbok 9355173 Utgåva 1 KONFORMITETSDEKLARATION

Läs mer

BRUKSANVISNING. PreView Mirabell. Lättanvänd flerfunktionstelefon med bakgrundsbelyst teckenfönster

BRUKSANVISNING. PreView Mirabell. Lättanvänd flerfunktionstelefon med bakgrundsbelyst teckenfönster BRUKSANVISNING PreView Mirabell Lättanvänd flerfunktionstelefon med bakgrundsbelyst teckenfönster Telematic Nordic AB - Metallvägen 5-43533 Mölnlycke - SWEDEN Tel: 031-887598 - E-post: service@telematic.se

Läs mer

Chatt. Ansluta till en chattserver. Ändra chattinställningarna. Ta emot chattinställningar. Chatt

Chatt. Ansluta till en chattserver. Ändra chattinställningarna. Ta emot chattinställningar. Chatt Nokia N76-1 INGEN GARANTI: Tredjepartsprogrammen som levereras med enheten kan ha skapats av och ägas av personer eller företag som inte är dotterbolag till Nokia eller till Nokia närstående bolag. Nokia

Läs mer

13. 14. 15. 16. 17. 18. 19.

13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. PhoneEasy 312ci 1 9 10 2 3 4 5 6 7 8 11 12 13 14 15 16 17 18 19 1. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 1 Uttag för telefonsladd Hake för luren Knappsats Uttag för sladd till luren Volymkontroll för luren R-knapp

Läs mer

BT220 HEADSET. Produktinformation 1 Laddningsanslutning 2 + knapp 3 - knapp 4 Funktionslampa (blå) 5 Batteriindikator (röd)

BT220 HEADSET. Produktinformation 1 Laddningsanslutning 2 + knapp 3 - knapp 4 Funktionslampa (blå) 5 Batteriindikator (röd) Produktinformation 1 Laddningsanslutning 2 + knapp 3 - knapp 4 Funktionslampa (blå) 5 Batteriindikator (röd) 6 Öronsnäcka 7 Mikrofon 8 Öronklämma 9 Laddningsindikator (röd) 10 Strömindikator (grön) Installation

Läs mer

Andra produkt- och företagsnamn som påträffas här kan vara varumärken av respektive ägare.

Andra produkt- och företagsnamn som påträffas här kan vara varumärken av respektive ägare. OFFICIELLT MEDDELANDE Copyright 2009 TELTONIKA Ltd. Alla rättigheter ägs av författaren. Ingen del av det här dokumentets innehåll får kopieras, mångfaldigas eller spridas utan skriftligt tillstånd av

Läs mer

Snabbstartguide. Model: 5800d-1. Nokia 5800 XpressMusic 9211323, Utgåva 1 SV

Snabbstartguide. Model: 5800d-1. Nokia 5800 XpressMusic 9211323, Utgåva 1 SV Snabbstartguide Model: 5800d-1 Nokia 5800 XpressMusic 9211323, Utgåva 1 SV Knappar och delar 9 Andrakamera 10 Volym-/zoomknapp 11 Medieknapp 12 Skärm- och knapplås 13 Avtryckare 14 Stoppknapp 15 Menyknapp

Läs mer

Doro PhoneEasy. 338gsm

Doro PhoneEasy. 338gsm Doro PhoneEasy 338gsm 20. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 0.. På/av Sidoknapp (volym) Menyknapp Display Snabbval Samtalsknapp/OK Numerisk knappsats * / Knapplås # / Byt profil Avsluta samtal/radera/bakåt Pilknappar

Läs mer

Din manual NOKIA TME-3 http://sv.yourpdfguides.com/dref/828552

Din manual NOKIA TME-3 http://sv.yourpdfguides.com/dref/828552 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för NOKIA TME-3. Du hittar svar på alla dina frågor i NOKIA TME-3 instruktionsbok (information,

Läs mer

Home Prosafe 1132 GSM larm (Art.nr. 36-2868)

Home Prosafe 1132 GSM larm (Art.nr. 36-2868) Snabbstartguide Home Prosafe 1132 GSM larm (Art.nr. 36-2868) 1) Förbereda kontrollpanelen för uppstart a) OBS! innan SIM-kortet Knappbeskrivning monteras i kontrollpanelen - Stegar uppåt i menyn måste

Läs mer

Installations-handbok för PC Suite. SV 9356495 Issue 1

Installations-handbok för PC Suite. SV 9356495 Issue 1 Installations-handbok för PC Suite SV 9356495 Issue 1 Copyright 2003 Nokia. Alla rättigheter förbehållna. Reproduktion, överföring, distribution eller lagring av delar av eller hela innehållet i detta

Läs mer

Användarmanual flexconnect.se Administratör

Användarmanual flexconnect.se Administratör Användarmanual flexconnect.se Administratör Innehållsförteckning 1 HJÄLP TILL TDC MOBILFLEX CONNECT (ADMINISTRATÖR)... 3 2 TELEFONBOK... 3 3 FÖRETAGSINFORMATION... 4 4 LÄGGA TILL EXTRA FÄLT TILL PROFILER...

Läs mer

2. Låsa upp mobilen? Om din mobil är operatörslåst så rekommenderar vi att du tar kontakt med din operatör.

2. Låsa upp mobilen? Om din mobil är operatörslåst så rekommenderar vi att du tar kontakt med din operatör. 1. Hur tar du reda på om din mobil är opertörslåst eller ej? Din mobil får inte vara operatörslåst. För att kunna ringa med LandNCalls SIM kort måste du säkerställa att du inte har en operatörslåst telefon.

Läs mer

Nokia Reaction Bluetooth-headset Användarhandbok

Nokia Reaction Bluetooth-headset Användarhandbok Nokia Reaction Bluetooth-headset Användarhandbok Utgåva 1.0 2 Innehåll Inledning 3 Om ditt headset 3 Om Bluetooth-anslutningar 3 Komma i gång 4 Knappar och delar 4 Bära headsetet 4 Slå på och stänga av

Läs mer

Användarhandbok för Nokia 6820. 9310958 Utgåva 2

Användarhandbok för Nokia 6820. 9310958 Utgåva 2 Användarhandbok för Nokia 6820 9310958 Utgåva 2 KONFORMITETSDEKLARATION Vi, NOKIA CORPORATION, tillkännager under vårt ensamma ansvar att produkten NHL-9 uppfyller villkoren i följande EU-direktiv: 1999/5/EG.

Läs mer

Trådlös, laddningsbar JBL PowerUp-högtalare för Nokia, MD-100W

Trådlös, laddningsbar JBL PowerUp-högtalare för Nokia, MD-100W Trådlös, laddningsbar JBL PowerUp-högtalare för Nokia, MD-100W Utgåva 1.2 2 Innehåll Om högtalaren 3 Om Qi 3 Om Bluetooth-anslutningar 4 Knappar och delar 5 Sätta på högtalaren 6 Koppla din enhet 6 Koppla

Läs mer

Snabb guide Telia Centrex Uppringd

Snabb guide Telia Centrex Uppringd Snabbguide Tilläggstjänster för Telia Centrex Uppringd Index Instruktioner forts. Användning Tjänster och begrepp Koppla dina samtal vidare om ditt nummer är upptaget Koppla vidare ditt nummer till ett

Läs mer

Doro PhoneEasy 507S. Svenska

Doro PhoneEasy 507S. Svenska Doro PhoneEasy 507S Svenska 1 14 15 2 3 4 5 13 12 11 10 9 8 6 7 16 17 18 19 Vilka delar som medföljer telefonen varierar beroende på vilken programvara och vilka tillbehör som finns tillgängliga i din

Läs mer

Din manual NOKIA LS-2 http://sv.yourpdfguides.com/dref/825095

Din manual NOKIA LS-2 http://sv.yourpdfguides.com/dref/825095 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för NOKIA LS-2. Du hittar svar på alla dina frågor i NOKIA LS-2 instruktionsbok (information,

Läs mer

Digital mobiltelefon. Läs noggrant denna användarhandbok innan du börjar använda telefonen.

Digital mobiltelefon. Läs noggrant denna användarhandbok innan du börjar använda telefonen. Användarhandbok Digital mobiltelefon EB-GD52 Läs noggrant denna användarhandbok innan du börjar använda telefonen. Snabbguide Med hjälp av denna snabbguide kan du omedelbart utnyttja telefonens mest grundläggande

Läs mer

2. Låsa upp iphone? Hur går iphone-upplåsning till? Upplåsning av iphone delas normalt in i 2 huvuddelar:

2. Låsa upp iphone? Hur går iphone-upplåsning till? Upplåsning av iphone delas normalt in i 2 huvuddelar: 1. Hur tar du reda på om din mobil är operatörslåst eller ej? Din mobil får inte vara operatörslåst. För att kunna ringa med LandNCalls SIM kort måste du säkerställa att du inte har en operatörslåst telefon.

Läs mer

Användarmanual CallPad och VoicePad

Användarmanual CallPad och VoicePad Användarmanual CallPad och VoicePad Villkor för användning Ingen del av detta dokument får reproduceras eller överföras i någon form eller med några medel, elektroniskt eller mekaniskt, inklusive kopiering

Läs mer

BLUETOOTH HEADSET. User Guide. Bedienungsanleitung Brugervejledning. Manual do Utilizador

BLUETOOTH HEADSET. User Guide. Bedienungsanleitung Brugervejledning. Manual do Utilizador Bedienungsanleitung Brugervejledning Guía del usuario Käyttöopas Guide de l'utilisateur Guida dell'utente Gebruikershandleiding Brukerhåndbok BLUETOOTH HEADSET User Guide Manual do Utilizador Руководство

Läs mer

Användarhandbok. 9362075 Upplaga 1 SV

Användarhandbok. 9362075 Upplaga 1 SV Användarhandbok 9362075 Upplaga 1 SV KONFORMITETSDEKLARATION Vi, NOKIA CORPORATION, tillkännager under vårt ensamma ansvar att produkten NHL-10 uppfyller villkoren i följande EU-direktiv: 1999/5/EC. Det

Läs mer

Doro PhoneEasy 631. Svenska

Doro PhoneEasy 631. Svenska Doro PhoneEasy 631 Svenska 1 14 20 2 3 4 5 6 7 13 12 11 10 9 8 15 16 17 19 18 Obs! Illustrationerna används endast i förklarande syfte och avbildar kanske inte den aktuella enheten korrekt. Svenska 1.

Läs mer

Netwise CMG Voice. 2002-02-28, Rev 1.0, CJ 1(16)

Netwise CMG Voice. 2002-02-28, Rev 1.0, CJ 1(16) Netwise CMG Voice Allmänt... 2 Användargränssnitt... 3 Telefongränssnitt... 3 Aktivitetsinformation... 3 Administration... 3 Inloggning... 4 Huvudmeny...4 Administration av dina röstmeddelanden... 5 Administration

Läs mer

AH-GC20 GLOBE CRUISER Over Ear-hörlurar Trådlösa brusreducerande hörlurar Bruksanvisning

AH-GC20 GLOBE CRUISER Over Ear-hörlurar Trådlösa brusreducerande hörlurar Bruksanvisning AH-GC20 GLOBE CRUISER Over Ear-hörlurar Trådlösa brusreducerande hörlurar Bruksanvisning Du kan skriva ut flera PDF-sidor på ett pappersark 1 Förberedelse Packa upp 4 Egenskaper 5 Ljudkvalitet 5 Funktioner

Läs mer

Doro PhoneEasy 608. Svenska

Doro PhoneEasy 608. Svenska Doro PhoneEasy 608 Svenska 1 13 2 3 4 5 12 11 14 15 16 17 18 19 20 6 10 7 9 8 Svenska 1. Hörsnäcka 2. Mikrofon 3. Pilknappar 4. Funktionsknapp vänster 5. Samtalsknapp 6. Snabbvalsknappar 7. Röstbrevlåda

Läs mer

Telefonist i 3Växel webb.

Telefonist i 3Växel webb. Telefonist. När du ska arbeta som telefonist i 3Växel Webb rekommenderar vi att du använder någon av webbläsarna Chrome, Firefox eller Safari. Logga in För att kunna svara på samtal som kommer till växelnumret

Läs mer

Din manual NOKIA 6260 http://sv.yourpdfguides.com/dref/822471

Din manual NOKIA 6260 http://sv.yourpdfguides.com/dref/822471 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för NOKIA 6260. Du hittar svar på alla dina frågor i NOKIA 6260 instruktionsbok (information,

Läs mer

3Växel Softphone i datorn.

3Växel Softphone i datorn. 3Växel Softphone. För att använda Softphone i dator och mobil samt i fasta IP-telefoner behöver du skaffa tilläggstjänsten Softphone. När du har det kan du använda alla IP-telefonitjänster på ett och samma

Läs mer

Doro 6031 Svenska 1 2 3 4 5 6 7 8 14 13 12 11 10 9 15 16 17 18 19 20 21 22 Vilka delar som medföljer telefonen varierar beroende på vilken programvara och vilka tillbehör som finns tillgängliga i din region

Läs mer

Snabbguide PTCarPhone 5-serien

Snabbguide PTCarPhone 5-serien Snabbguide PTCarPhone 5-serien Den professionella biltelefonen med handsfree för stationär inbyggnad SVENSKA www.ptcarphone.de A member of the peiker group Innehåll Säkerhetshänvisningar....3 Användningsinformation...4

Läs mer

SNABBGUIDE FÖR MODEM OPTIONS FOR NOKIA 7650

SNABBGUIDE FÖR MODEM OPTIONS FOR NOKIA 7650 SNABBGUIDE FÖR MODEM OPTIONS FOR NOKIA 7650 Copyright 2002 Nokia. Alla rättigheter förbehållna 9354489 Issue 2 Innehåll 1. INLEDNING...1 2. INSTALLERA MODEM OPTIONS FOR NOKIA 7650...1 3. ANVÄNDA TELEFONEN

Läs mer

Din manual NOKIA CK-7W

Din manual NOKIA CK-7W Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för NOKIA CK-7W. Du hittar svar på alla dina frågor i NOKIA CK-7W instruktionsbok (information,

Läs mer

SafeLine GL1. Installationsmanual. Ett GSM-alternativ för alla våra hisstelefoner.

SafeLine GL1. Installationsmanual. Ett GSM-alternativ för alla våra hisstelefoner. SafeLine GL1 Installationsmanual Ett GSM-alternativ för alla våra hisstelefoner. SVENSKA v3.02 11.2012 SafeLine GL1 Installationsmanual TEKNISKA DATA Effekt: Strömförbrukning: 12 VDC eller 20-30 VDC 12

Läs mer

Din manual NOKIA 2100 http://sv.yourpdfguides.com/dref/527503

Din manual NOKIA 2100 http://sv.yourpdfguides.com/dref/527503 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för NOKIA 2100. Du hittar svar på alla dina frågor i NOKIA 2100 instruktionsbok (information,

Läs mer

2. Låsa upp mobilen? Om din mobil är operatörslåst så rekommenderar vi att du tar kontakt med din operatör.

2. Låsa upp mobilen? Om din mobil är operatörslåst så rekommenderar vi att du tar kontakt med din operatör. 1. Hur tar du reda på om din mobil är operatörslåst eller ej? Din mobil får inte vara operatörslåst. För att kunna ringa med LandNCalls SIM kort måste du säkerställa att du inte har en operatörslåst telefon.

Läs mer

EPIsafe 2 GSM-modul. Art.nr: 464234. Rev C SE

EPIsafe 2 GSM-modul. Art.nr: 464234. Rev C SE Bruksanvisning EPIsafe 2 GSM-modul Art.nr: 464234 Rev C SE Innhold 1. Introduktion:... 2 2. Artiklar som medföljer:... 3 3. SIM-kort... 3 4. Inkoppling av GSM-modul... 4 5. Uppstart... 4 6. Kodning av

Läs mer

Användarhandbok för trådlöst Clip-on-headset (HS-3W) 9356693 Utgåva 2

Användarhandbok för trådlöst Clip-on-headset (HS-3W) 9356693 Utgåva 2 Användarhandbok för trådlöst Clip-on-headset (HS-3W) 9356693 Utgåva 2 KONFORMITETSDEKLARATION Vi, NOKIA CORPORATION, tillkännager under vårt ensamma ansvar att produkten HS-3W uppfyller villkoren i följande

Läs mer

manual för telefoni via telenätet

manual för telefoni via telenätet manual för telefoni via telenätet det är enkelt att ringa billigt med alltele Välkommen som kund till AllTeles telefoni. För oss är det viktigt att våra kunder har valfrihet man ska kunna välja den telefoni

Läs mer

BeoCom 6000. Handledning

BeoCom 6000. Handledning BeoCom 6000 Handledning Innan du börjar 3 Denna handledning innehåller anvisningar om hur du installerar och använder luren BeoCom 6000 med en BeoLine-bas. Du kan även använda luren med andra baser, t.ex.

Läs mer

Nokia Display Headset HS-69 Användarhandbok. 9250694 Utgåva 1 SV

Nokia Display Headset HS-69 Användarhandbok. 9250694 Utgåva 1 SV Nokia Display Headset HS-69 Användarhandbok 9250694 Utgåva 1 SV KONFORMITETSDEKLARATION Härmed intygar, NOKIA CORPORATION, att denna HS-69 står i överensstämmelse med de väsentliga egenskapskrav och övriga

Läs mer

ceti Bluetooth stereo headset Användarhandbok Owner s manual ILD International AB 2010 V1.0

ceti Bluetooth stereo headset Användarhandbok Owner s manual ILD International AB 2010 V1.0 ceti Bluetooth stereo headset Användarhandbok Owner s manual ILD International AB 2010 V1.0 Introduktion Tack för att du väljer ett FLEX headset! FLEX ceti är ett trådlöst Bluetooth -headset i komfortmodell

Läs mer

Doro PhoneEasy 509. Svenska

Doro PhoneEasy 509. Svenska Doro PhoneEasy 509 Svenska 1 2 3 4 5 6 7 8 9 16 15 14 13 12 11 10 17 18 19 20 21 Vilka delar som medföljer telefonen varierar beroende på vilken programvara och vilka tillbehör som finns tillgängliga i

Läs mer

Användarguide Flexconnect.se Mobil Anknytning

Användarguide Flexconnect.se Mobil Anknytning Flexconnect.se Mobil Anknytning Sida 2 Innehållsförteckning Mobilinställningar Vidarekoppling... 3 Profil... 4 Telefonbok... 5 SMS... 5 Mobil Anknytning... 6 Sida 3 Med TDC MobilFlex Connect kan du använda

Läs mer

Handbok Konftel Ego SVENSKA

Handbok Konftel Ego SVENSKA Handbok Konftel Ego SVENSKA OmniSound överlägsen ljudkvalitet Den patenterade ljudoptimeringen OmniSound garanterar att ditt distansmöte får ett imponerande och kristallklart ljud i båda riktningarna,

Läs mer

Kom igång med Telia Touchpoint App. Din guide till installation och användning av de viktigaste funktionerna. TSP-3963_2-1505

Kom igång med Telia Touchpoint App. Din guide till installation och användning av de viktigaste funktionerna. TSP-3963_2-1505 Kom igång med Telia Touchpoint App Din guide till installation och användning av de viktigaste funktionerna. TSP-3963_2-1505 Installera Här får du en enkel guide till hur du installerar Touchpoint App

Läs mer

Din manual NOKIA HDW-2 http://sv.yourpdfguides.com/dref/824735

Din manual NOKIA HDW-2 http://sv.yourpdfguides.com/dref/824735 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för NOKIA HDW-2. Du hittar svar på alla dina frågor i NOKIA HDW-2 instruktionsbok (information,

Läs mer

Digital mobiltelefon. Läs noggrant denna användarhandbok innan du börjar använda telefonen.

Digital mobiltelefon. Läs noggrant denna användarhandbok innan du börjar använda telefonen. Användarhandbok Digital mobiltelefon EB-GD93 Läs noggrant denna användarhandbok innan du börjar använda telefonen. Snabbguide Med hjälp av denna snabbguide kan du omedelbart utnyttja telefonens mest grundläggande

Läs mer

KUNDENS GUIDE. DNA Matkapuhelin

KUNDENS GUIDE. DNA Matkapuhelin KUNDENS GUIDE DNA Matkapuhelin 1 INNEHÅLL 1. Så här börjar du använda abonnemanget... 4 2. Ringa ett samtal... 4 3. Skicka och ta emot sms... 5 4. Vidarekoppling av samtal... 6 5. Webben i mobilen... 7

Läs mer

Användarhandbok för Nokia 7270. 9231626 Utgåva 1

Användarhandbok för Nokia 7270. 9231626 Utgåva 1 Användarhandbok för Nokia 7270 9231626 Utgåva 1 KONFORMITETSDEKLARATION Vi, NOKIA CORPORATION, tillkännager under vårt ensamma ansvar att produkten RM-8 uppfyller villkoren i följande EU-direktiv: 1999/5/EG.

Läs mer

Din manual NOKIA HS-3W http://sv.yourpdfguides.com/dref/824927

Din manual NOKIA HS-3W http://sv.yourpdfguides.com/dref/824927 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för NOKIA HS-3W. Du hittar svar på alla dina frågor i NOKIA HS-3W instruktionsbok (information,

Läs mer

Användarmanual. BT Drive Free 11 2 1 021 104 112

Användarmanual. BT Drive Free 11 2 1 021 104 112 Användarmanual BT Drive Free 11 2 1 021 104 112 Säkerhet och allmän information - Läs noggrant igenom bruksanvisningen och följ instruktionerna. - Följ alla lokala lagar för användning av mobiltelefoner

Läs mer

Användarkort för Business Communications Manager Telefonisttelefon

Användarkort för Business Communications Manager Telefonisttelefon Användarkort för Business Communications Manager Telefonisttelefon 2001 Nortel Networks P0941619 Utgåva 01 Använda telefonisttelefonen Din telefon har programmerats som telefonisttelefon för specifika

Läs mer

Nokia 1600 Användarhandbok

Nokia 1600 Användarhandbok Nokia 1600 Användarhandbok 9239922 Utgåva 4 KONFORMITETSDEKLARATION Vi, NOKIA CORPORATION, tillkännager under vårt ensamma ansvar att produkten RH-64 uppfyller villkoren i följande EU-direktiv: 1999/5/EG.

Läs mer