Nokia 810 biltelefon Användarhandbok Installationsanvisning

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Nokia 810 biltelefon Användarhandbok Installationsanvisning"

Transkript

1 Nokia 810 biltelefon Användarhandbok Installationsanvisning Version 3

2 KONFORMITETSDEKLARATION Härmed intygar, NOKIA CORPORATION, att denna TFE-4R står i överensstämmelse med de väsentliga egenskapskrav och övriga relevanta bestämmelser som framgår av direktiv 1999/5/EG. Produkten överensstämmer med de angivna gränserna i direktiv 2004/104/EG (ändring av direktiv 72/245/EEG), bilaga I, punkt 6.5, 6.6, 6.8 och 6.9. Det finns en kopia av konformitetsdeklarationen på Tillgång till särskilda produkter kan variera efter region. Vänligen kontrollera detta med din närmaste Nokia-återförsäljare. Exportbestämmelser Den här enheten kan innehålla varor, teknologi eller programvaror som faller under exportlagstiftning och -förordningar mellan USA och andra länder. Vidare spridning i strid mot lagen är förbjuden /Version Nokia. Alla rättigheter förbehållna. Reproduktion, överföring, distribution eller lagring av delar av eller hela innehållet i detta dokument i vilken som helst form, utan föregående skriftlig tillåtelse från Nokia, är förbjuden. Nokia, Nokia Connecting People och Navi TM wheel är varumärken eller registrerade varumärken som tillhör Nokia. Övriga produkt- och företagsnamn som nämns här kan vara respektive ägares varumärke. Bluetooth is a registered trademark of Bluetooth SIG, Inc. Nokia utvecklar ständigt sina produkter. Nokia förbehåller sig rätten att göra ändringar och förbättringar i de produkter som beskrivs i detta dokument utan föregående meddelande. Under inga omständigheter skall Nokia vara ansvarigt för förlust av data eller inkomst eller särskild, tillfällig, följdskada, eller indirekt skada, oavsett orsaken till förlusten eller skadan. Innehållet i detta dokument gäller aktuella förhållanden. Förutom vad som stadgas i tillämplig tvingande lagstiftning, ges inga garantier av något slag, varken uttryckliga eller underförstådda, inklusive, men utan begränsning till, garantier avseende produktens allmänna lämplighet och/eller lämplighet för ett särskilt ändamål, vad gäller riktighet, tillförlitlighet eller innehållet i detta dokument. Nokia förbehåller sig rätten att ändra detta dokument eller återkalla det utan föregående meddelande. 2

3 Innehåll Innehåll SÄKERHETSINFORMATION Nättjänster Om tillbehör Allmän information Översikt över biltelefonen och utrustningen.. 7 Innan du börjar använda telefonen Medföljande dekaler Behörighetskoder för SIM-kortet Telefonen Displayen Symboler på displayen Handenhetens komponenter Komma igång Installation av SIM-kortet Aktivering och avaktivering Samtalsfunktioner Röststyrd uppringning Uppringning från telefonboken (namnsökning) Uppringning Uppringning med hjälp av knapparna Uppringning med knappen Navi TM -tangenten 20 Favoritlista Tjänsten för Samtal väntar Alternativ under ett samtal Ta emot eller koppla bort inkommande samtal Använda menyn Öppna en menyfunktion Lista över menyfunktioner Menyfunktioner Meddelanden Samtalslista Kontakter Toninställningar Inställningar Inspelning Bluetooth-teknik Användaruppgifter Datakommunikation Bluetooth-teknik Sända och ta emot ett visitkort GPRS (General Packet Radio Service) HSCSD (High Speed Circuit Switched Data).. 49 Referensinformation Installation Nokia 810 biltelefon Säkerhet framför allt Montering Ljudinställningar Copyright 2006 Nokia. All rights reserved. 3

4 Innehåll Funktionskontroll Utrustning Skötsel och underhåll Viktig säkerhetsinformation Trafiksäkerhet Användningsmiljö Elektroniska enheter Pacemakers Områden med risk för explosion Fordon Nödsamtal Så här ringer du nödsamtal Tekniska uppgifter Ordlista Copyright 2006 Nokia. All rights reserved.

5 SÄKERHETSINFORMATION SÄKERHETSINFORMATION Läs igenom dessa enkla regler. Det kan vara farligt eller olagligt att bryta mot dem. Ytterligare, mer detaljerad information finns i användarhandboken. OFF-LÄGE Använd telefonens off-läge när trådlösa telefoner inte får användas eller när de kan skapa störningar eller utgöra en risk. När tändningen är på aktiverar du offläget genom att trycka på. TRAFIKSÄKERHETEN FRÄMST Tänk på att körningen kräver full uppmärksamhet. Använd endast telefonen när det inte riskerar trafiksäkerheten och kontrollera vilka lokala lagar och bestämmelser som gäller för användning av mobiltelefon under körning. STÖRNINGAR Alla biltelefoner kan drabbas av störningar som kan påverka prestanda. OFF-LÄGE VID TANKNING Använd off-läget när du befinner dig på en bensinstation. Använd inte telefonen i närheten av bränsle eller kemikalier. OFF-LÄGE VID SPRÄNGNING Använd biltelefonens off-läge när det pågår sprängning. Lägg märke till restriktioner och följ föreskrifter och regler. PROFESSIONELL INSTALLATION OCH SERVICE Endast behöriga yrkespersoner får installera och reparera telefonutrustningen. ANSLUTNING TILL ANDRA ENHETER Läs de detaljerade säkerhetsanvisningarna i respektive användarhandbok innan du ansluter telefonen till en annan enhet med hjälp av kabel eller Bluetooth-teknik. Anslut inte inkompatibla produkter. NÖDSAMTAL Kontrollera att telefonen är påslagen och att signalstyrkan är tillräcklig. Håll intryckt tills Ringa ett nödsamtal? visas på displayen. Bekräfta genom att trycka på. Bekräfta säkerhetsförfrågan Ja genom att trycka på eller avsluta genom att välja Nej med och trycka på. Ange var du befinner dig. Lägg inte på förrän du blir tillsagd att göra det. UPPRINGNING Kontrollera att tändningen är påslagen. Välj önskat telefonnummer eller slå numret, inklusive riktnummer, och tryck på. Tryck på när du vill avsluta samtalet. Tryck på när du vill besvara ett samtal. ANTENN I enlighet med strålningsbestämmelser för mobila sändarenheter måste avståndet vara minst 20 cm mellan antennen och personerna i bilen. Copyright 2006 Nokia. All rights reserved. 5

6 Nättjänster BYTE AV SÄKRINGAR Byt ut en trasig säkring mot en säkring av samma typ och storlek. Använd aldrig en kraftigare säkring än vad som har angivits Nättjänster Den trådlösa telefon som beskrivs i denna handbok har godkänts för användning i (E)GSM 900- och GSM 1800-nätet. Vissa funktioner som beskrivs i handboken kallas nättjänster. Dessa tjänster tillhandahålls av din operatör. Innan du kan utnyttja någon av dessa nättjänster måste du abonnera på dem hos din operatör och få instruktioner om hur de ska användas. En del nätverk stöder inte alla språkberoende tecken och/ eller tjänster. Om tillbehör Varning: Använd endast tillbehör som tillverkaren har godkänt för användning med just den här telefonmodellen. Om någon annan typ används kan det innebära fara och leda till att garantier eller tidigare godkännanden som gäller telefonen blir ogiltiga. Kontrollera vilka godkända tillbehör som finns med din lokala återförsäljare. 6 Copyright 2006 Nokia. All rights reserved.

7 Allmän information 1. Allmän information Översikt över biltelefonen och utrustningen Biltelefonen består av flera komponenter, som beskrivs nedan: Biltelefonutrustning 1. Radioenhet TFE-4R Radioenheten är en biltelefon av typen GSM 900/1800 med Bluetooth-teknik som gör det möjligt att ansluta en kompatibel extern GSM-antenn och kompatibel extern enhet, antingen trådlöst med Bluetooth-tekniken eller med en adpterkabel av typen RS Display XDW-1R Displayen är separat och har lättlästa teckensnitt i bekväm storlek, anpassningsbar displayinställning och automatiskt bakgrundsljus som kan ställas in olika för dag och natt. 3. Handenhet HSU-4 Handenheten består av en uppsättning funktionsdelar (knappar och Navi TM -tangenten), alfanumerisk knappsats, mikrofon och öronsnäcka. Handenheten har utformats så att användarna lätt ska kunna komma åt telefonens huvudfunktioner. 4. Högtalare SP-2 Tack vare den fristående högtalaren är ljudet på biltelefonens signaler och röstöverföring av toppkvalitet. Om du vill använda bilradiohögtalarna i stället, be den servicetekniker som installerar biltelefonen om hjälp eftersom biltelefonen kanske inte är kompatibel med det system som används. 5. Mikrofon MP-2 Den handsfree-mikrofon som medföljer är specialutformad för bilmiljö. Tack vare högteknologiska lösningar för ekooch ljuddämpning i bilar är ljudkvaliteten hög även under dåliga förhållanden. Att enheten är monterad på ett lämpligt ställe kan också höja dess prestanda. Se Installation på sidan Systemkablar PCU-4 En uppsättning kablar för anslutning till nätadaptern och tändsystemet och för att stänga av ljudet på radion medföljer. Copyright 2006 Nokia. All rights reserved. 7

8 Översikt över biltelefonen och utrustningen 7. GSM-antenn (medföljer ej) Anslut radioenheten till en kompatibel extern GSM-antenn om du vill att telefonen ska uppnå optimala trådlösa prestanda. 8. RS232-kabel AD-3 Med en RS232-adapterkabel kan du enkelt ansluta biltelefonen till en serieport på en kompatibel bärbar dator. Biltelefonutrustning och kabelanslutningar Specialfunktioner För ökad säkerhet och höjd användarkomfort vid trådlös kommunikation i bilmiljö är biltelefonen utrustad med en rad specialfunktioner som är särskilt utformade för att användas i bilar. Några av dessa funktioner beskrivs nedan: Röststyrd uppringning Röstuppringning är ett bekvämt sätt att välja nummer i telefonboken och ringa upp dem automatiskt. Du kan välja upp till 15 poster i telefonboken för vilka du lär in röstmärken för uppringning. Om du vill ringa upp med röstkommando från standby-displayen trycker du på knappen på handenheten och säger det önskade röstmärket. Innan du kan använda den här funktionen måste du spela in röstmärken för nummer i telefonboken. Mer information finns i avsnittet Röststyrd uppringning på sidan 19 och avsnittet Röststyrd uppringning på sidan 40. Röstkommandon Det finns en rad telefonfunktioner som kan aktiveras med röstkommandon. Du kan lägga till så många som tre röstmärken för röstkommandon. Aktivera röstkommandot på samma sätt som du gör en röststyrd uppringning. Från standby-displayen trycker du på knappen på handenheten och säger röstkommandot för den funktion som önskas. 8 Copyright 2006 Nokia. All rights reserved.

9 Innan du kan använda den här funktionen måste du spela in kommandosträngar för de telefonfunktioner som önskas. Mer information finns i Röstkommandon på sidan 41. Inspelning Den här funktionen fungerar som en diktafon där du kan spela in personliga röstmeddelanden. Du kan spela in upp till 10 meddelanden på totalt 3 minuter. Starta inspelningen genom att hålla knappen på handenheten intryckt. När du vill spela upp ett röstmeddelande väljer du Spela upp i menyn Spela in. Kopiera poster från telefonboken Om du har en kompatibel mobiltelefon som har stöd för Bluetooth-teknik kan du med hjälp av den här funktionen kopiera poster från mobiltelefonens telefonbok till biltelefonen. Om du vill kopiera telefonboken från din kompatibla mobiltelefon kan du antingen använda ett personligt röstkommando (till exempel Kopiera telefonbok) eller välja Ladda ner kontakter? i menyn Användare. Mer information finns i Användaruppgifter på sidan 46. För att kunna använda funktionen måste du först ansluta mobiltelefonen och biltelefonen med hjälp av Bluetoothteknik. Mer information finns i Bluetooth-teknik på sidan 43. Översikt över biltelefonen och utrustningen Fleranvändarfunktion Med den här funktionen kan du spara personliga poster eller telefoninställningar under två olika profiler. Det går till exempel att spara telefonboksposter, röstmärken för uppringning och röstkommandon eller ringsignaler för två användare och komma åt dessa från biltelefonen med hjälp av samma SIM-kort. Aktivera din personliga användarprofil när du vill komma åt dina data. Byta till headset Med den här funktionen kan du använda kompatibla headset med Bluetoothteknik. Under pågående samtal kan du byta från handsfree-läget, där biltelefonens mikrofon och högtalare används, till ett trådlöst headset som är bekvämt och lättanvänt. Tryck på knappen på biltelefonens handenhet om du vill byta till det trådlösa headsetet för inkommande eller pågående samtal. För att kunna använda funktionen måste du först ansluta headsetet och biltelefonen med hjälp av Bluetooth-teknik. Mer information finns i Bluetooth-teknik på sidan 43. Copyright 2006 Nokia. All rights reserved. 9

10 Innan du börjar använda telefonen Enkel åtkomst till telefonboken Telefonen har en genvägsfunktion för att du enklare ska hitta ett nummer och kunna ringa upp det. När du söker efter en post i telefonboken bläddrar du med på standby-displayen till den första bokstaven i det namn du söker och trycker på. Bläddra med till önskat namn och tryck på om du vill ringa upp numret. Innan du kan använda funktionen måste du lägga in poster i telefonboken. Mer information finns i Ladda ner kontakter på sidan 46. Du kan spara upp till 5 telefonnummer per namn i telefonboken. Mer information finns i Kontakter på sidan 30. Mobil datakommunikation med Bluetooth-teknik eller via RS232-kabel Biltelefonen levereras med en praktisk funktion som gör att du kan ansluta kompatibla externa enheter som till exempel bärbara datorer eller kompatibla on-board-system till biltelefonen, antingen med Bluetooth-teknik eller via en RS232-kabel. Detta innebär att du kan använda GSM-datatjänster såsom GPRS eller HSCSD för att faxa mobilt, ansluta till Internet eller anlita fordonsparkstjänster. SIM-kort För att biltelefonen ska fungera måste du sätta i ett SIM-kort i radioenheten. Mer information finns i Installation av SIM-kortet på sidan 17. Lättanvänd volyminställning med Navi TM -tangenten Ställ in volymen på signalen för inkommande samtal med. Du kan även ändra högtalarvolymen under ett samtal med hjälp av. Innan du börjar använda telefonen Läs informationen nedan innan du börjar använda biltelefonen: Telefonen slås på automatiskt när tändningen slås på. Däremot stängs inte biltelefonen av automatiskt när tändningen slås av: telefonen är på så länge som den är inställd på funktionen Avstängningstimer. Mer information finns i Avstängningstimer på sidan 36. Kontrollera biltelefonutrustningen regelbundet för att försäkra dig om att den är korrekt monterad och fungerar ordentligt. SIM-kortet måste vara giltigt för att biltelefonen ska fungera. Mer information finns i Installation av SIM-kortet på sidan Copyright 2006 Nokia. All rights reserved.

11 Medföljande dekaler Medföljande dekaler De dekaler som medföljer biltelefonen behövs vid service och servicerelaterade åtgärder. Sätt fast dekalen på garantikortet. Behörighetskoder för SIM-kortet PIN-kod (4-8 siffror): PIN (Personal Identification Number) skyddar SIM-kortet mot obehörig användning. PIN-koden medföljer vanligtvis SIM-kortet. Med vissa tjänsteleverantörer kan du stänga av uppmaningen om att mata in PIN-koden när du slår på telefonen. PIN2-kod (4-8 siffror): PIN2-koden kan medfölja SIM-kortet och behövs för att komma åt vissa funktioner. PUK- och PUK2-koder (8 siffror): PUK-koden (Personal Unblocking Key) behövs för att kunna ändra en spärrad PIN-kod. PUK2-koden behövs för att kunna ändra en spärrad PIN2-kod. Om koderna inte medföljer SIM-kortet, kontakta tjänsteleverantören. Copyright 2006 Nokia. All rights reserved. 11

12 Telefonen 2. Telefonen Displayen När biltelefonen är klar att användas men inga tecken har matats in visas den standbydisplay som syns på bilden. Dessutom visas nätoperatörens logotyp. Om du vill aktivera en funktion med hjälp av ett röstmärke måste du först ta fram röstdisplayen. Du visar den genom att trycka på från standby-displayen. Ställ in ljuset på displayen för dag och natt för bästa visning. Mer information finns i Så här visar du inställningarna för bakgrundsljus på sidan 35. Symboler på displayen Följande symboler kan visas på displayen. Visar hur stark signalen är i det aktuella mobila nätet. Ju högre stapel, desto starkare är signalen. Betyder att samtal pågår. Du har fått ett eller flera meddelanden. Betyder att meddelandena är olästa. Betyder att funktionen för vidarekoppling är på (nätverkstjänst). Mer information finns i avsnittet Vidarekoppling på sidan 33. Betyder att tjänsten Hemma är aktiv (nätverkstjänst). Betyder att du kan skriva in siffror. Betyder att du vrider Navi TM -tangenten åt vänster. Betyder att det går bra att prata nu. Betyder att du vrider Navi TM -tangenten åt höger. Betyder att du kan skriva in bokstäver. Visar att roaming-funktionen är aktiv. 12 Copyright 2006 Nokia. All rights reserved.

13 Symboler på displayen Betyder att nätverket har avaktiverat krypteringsfunktionen. Betyder att ringtonen är avstängd. Betyder att Bluetooth-tekniken är aktiverad, se Bluetooth-teknik på sidan 43. Betyder att användarprofil 1 används. Se Byta användare på sidan 47. Betyder att användarprofil 2 används. Se Byta användare på sidan 47. Samtalssymboler Betyder att ett samtal är aktivt. Betyder att ett samtal har kopplats bort. Betyder att samtal har kopplats till headsetet. Betyder att datakommunikationen är aktiv. Betyder att faxkommunikationen är aktiv. Betyder att en GPRS-anslutning har upprättats. Betyder att samtal väntar. Övriga symboler Indikerar en manuell nätverkssökning. Betyder att meddelandena är olästa. Om indikatorn blinkar är minnet fullt. Betyder att ett visitkort vidarebefordras. Betyder att inställningen är aktiv. Betyder att volymen för headsetet kan justeras. Betyder att ringtonen kan justeras. Betyder att högtalarvolymen kan justeras. Betyder att dag-displayen är aktiv. Betyder att natt-displayen är aktiv. Symboler för inspelningsfunktioner Betyder att inspelningsfunktionen är på. Betyder att bandet spelas upp. Symboler för Bluetooth-funktioner Betyder att biltelefonen har anslutits till en enhet med Bluetooth-teknik. Betyder att bluetooth-tekniken är aktiverad. Copyright 2006 Nokia. All rights reserved. 13

14 Handenhetens komponenter Informationssymboler Betyder att ett objekt har raderats. Betyder att det du har angivit är felaktigt eller inte går att komma åt. O.K. (bekräftar inställningar o.s.v.). Indikerar extra information. En varning eller uppmaning till försiktighet. Betyder att meddelandet skickas (men inte att meddelandet har tagits emot). Handenhetens komponenter Handenheten består av funktionsväljare, den alfanumeriska knappsatsen, mikrofonen och öronsnäckan. Funktionsväljare Funktionsväljarna omfattar fyra knappar och en Navi TM -tangent. Beroende på vilken inställning du har valt kan du välja mellan följande alternativ: Tryck och håll in nödsamtalsfunktionen är aktiv. Tryck på för att ta emot ett inkommande samtal. för att visa en lista över de 10 senast uppringda telefonnumren. för att slå ett nummer. Tryck och håll in för att radera text, siffror eller andra tecken. för att återgå till standby-displayen. 14 Copyright 2006 Nokia. All rights reserved.

15 Handenhetens komponenter Tryck på för att avsluta ett samtal. för att radera ett tecken. för att återgå till föregående menyalternativ eller display. Navi TM -tangenten Vrid på Navi TM -tangenten om du vill ändra ringtonsvolymen för inkommande samtal eller högtalarvolymen under ett pågående samtal. Du kan även bläddra i en meny med hjälp av Navi TM -tangenten. Vrid Navi TM -tangenten åt vänster på standby-displayen för att slå ett nummer. Om röstdisplayen visas och du vrider Navi TM -tangenten åt vänster bläddras röstkommandona igenom och du kan till exempel välja att spela upp ett kommando igen. Vrid Navi TM -tangenten åt höger för att söka efter en telefonbokspost, från A-Ö. Om röstdisplayen visas och du vrider Navi TM -tangenten åt höger, bläddras de röstmärken du har spelat in för uppringning av nummer igenom och du kan till exempel välja att spela upp ett märke igen. Tryck på Navi TM -tangenten för att komma åt en funktion i ett visst sammanhang: för att visa menyn och välja ett alternativ. för att välja ett alternativ i en lista. för att visa alternativen och välja ett. Med den här knappen aktiveras följande funktioner när standby-displayen används: Tryck på knappen för att stänga av högtalaren. När ett samtal kommer in blinkar displayen. Håll knappen intryckt för att aktivera telefonens off-läge. Tryck för att återgå till standby-displayen. Tryck på knappen för att flytta inkommande eller pågående samtal mellan biltelefonen och ett kompatibelt, anslutet headset. Med den här knappen aktiveras följande röstfunktioner när standby-displayen används: Tryck på knappen för att aktivera röstuppringningen och röstkommandona. Håll knappen intryckt om du vill aktivera inspelningsfunktionen (även under pågående samtal). Alfanumerisk knappsats Använd de här knapparna för att mata in siffrorna 0-9, bokstäver och tecken. Varje knapp har flera tecken. För att skriva in ett tecken trycker du flera gånger på knappen tills önskat tecken visas. Så här skriver du in siffror och bokstäver: Om du vill skriva in en siffra håller du sifferknappen intryckt i någon sekund. Om du vill visa bokstäver trycker du upprepade gånger på. Om du vill skriva ett mellanslag trycker du på. Copyright 2006 Nokia. All rights reserved. 15

16 Handenhetens komponenter Om du vill växla mellan stora och små bokstäver trycker du på. Använd Navi TM -tangenten om du vill flytta textmarkören. Om du till exempel vill skriva bokstaven C trycker du på tre gånger. När den blinkande markören visas till höger om det tecken som har skrivits in kan du skriva in nästa tecken. Upprepa detta för resten av texten. Detta tillvägagångssätt gäller endast vid inmatning av text. Varning: När du inte använder handenheten längre, se till att den sitter fast ordentligt i hållaren. Om den sitter löst kan den lossna och skada föraren och framsätespassageraren vid en hård inbromsning eller krock. 16 Copyright 2006 Nokia. All rights reserved.

17 Komma igång 3. Komma igång Installation av SIM-kortet Varning: Förvara alla små SIM-kort utom räckhåll för barn. SIM-korten och kontakterna repas och böjs lätt. Var därför försiktig när du sätter i eller tar bort kortet Slå av tändningen innan du sätter i SIM-kortet. Tryck försiktigt på reglaget på radioenhetens hölje (1) för att öppna locket (2). Flytta SIM-kortshållaren (3) enligt bilden för att låsa upp den. Öppna SIM-kortshållaren genom att fälla upp den enligt bilden (4). Sätt försiktigt i SIM-kortet i hållaren (5). Kontrollera att SIM-kortet sitter ordentligt och att kortets guldfärgade kontaktyta är vänd mot dig. Fäll ner SIM-kortshållaren och lås fast den genom att skjuta den i pilens riktning. Stäng radioenhetens lock och se till att det sitter fast ordentligt. Copyright 2006 Nokia. All rights reserved. 17

18 Aktivering och avaktivering Aktivering och avaktivering Varning: Använd telefonens off-läge när trådlösa telefoner inte får användas eller när de kan skapa störningar eller utgöra en risk. Då avaktiveras biltelefonen trots att tändningen är på. Sätta på telefonen När du vill sätta på telefonen slår du på tändningen. Biltelefonen är ansluten till tändsystemet och därför slås telefonen på automatiskt när du slår på tändningen. Om meddelandet SIM avvisat visas på displayen trots att kortet är ordentligt isatt, kontakta din nätoperatör eller tjänsteleverantör. När du ombeds mata in PIN-koden knappar du in PIN-koden, som visas med ****. Tryck på för att bekräfta PIN-koden. När du har angivit rätt PIN-kod aktiverar biltelefonen automatiskt den användarprofil som användes senast. Om inga poster har skrivits in i telefonbokens minne för den här profilen får du frågan om du vill kopiera telefonboksposterna från SIM-kortet till användarprofilen i biltelefonen. Biltelefonposterna är de som finns i den interna telefonboken, inte de som finns på det SIM-kort som används. Stänga av telefonen Biltelefonen stängs inte av automatiskt när tändningen slås av: telefonen är på så länge som den har ställts in med funktionen Avstängningstimer. Sedan stängs telefonen av automatiskt. Standardinställningen för Avstängningstimer är fem minuter Off-läge Så här ändrar du till off-läget när tändningen är påslagen: Håll intryckt. Håll sedan intryckt. När biltelefonens off-läge används visas displayen på bilden ovan. När du vill aktivera telefonen igen trycker du på. Följ instruktionerna på displayen. 18 Copyright 2006 Nokia. All rights reserved.

19 4. Samtalsfunktioner Röststyrd uppringning Du kan ringa ett samtal genom att helt enkelt säga röstmärket som hör till ett nummer i telefonboken. Upp till 15 nummer i telefonboken kan ha röstmärken. Vilket (eller vilka) ord som helst kan användas som röstmärken för att använda den röststyrda uppringningen, till exempel någons namn. Innan du börjar använda röstuppringning bör du tänka på: Röstmärkena är inte språkberoende. De är kopplade till talarens röst. Röstmärkena är känsliga för bakgrundsljud. Spela in röstmärken och ring samtal under förhållanden där det inte är så mycket ljud. Tala tydligt i mikrofonen när du spelar in ett röstmärke eller när du ringer ett samtal med hjälp av röstmärke. Alltför korta namn accepteras inte. Använd långa namn och undvik liknande namn för olika nummer. Du måste uttala namnet på exakt samma sätt som när du spelade in det. Detta kan vara svårt i exempelvis bullriga miljöer eller i en nödsituation, därför bör du aldrig lita enbart till röstuppringning. Samtalsfunktioner Innan du kan använda den här funktionen måste du spela in röstmärken för nummer i telefonboken. Det gör du genom att tala in ett röstmärke och lägga till numret i telefonboken. Mer information finns under Röstmärken på sidan 39. Om du vill använda den röststyrda uppringningen trycker du på för att komma åt röstdisplayen. En ton hörs och meddelandet Tala nu visas på displayen. Säg röstmärket som hör till numret högt och tydligt. För att visa att röstmärket känns igen kommer det att spelas upp och sedan rings numret upp 1,5 sekund senare. Uppringning från telefonboken (namnsökning) Du kan ringa upp ett nummer genom att välja ett namn i telefonboken: Från standby-displayen bläddrar du med fram till rätt bokstav i telefonboken och trycker på för att öppna listan med namn som börjar med denna bokstav. Bläddra med till det namn du söker och tryck på om du vill ringa upp numret som har lagrats för namnet. Du kan lägga till så mycket som fem nummer i en post i telefonboken och använda olika symboler för att skilja posterna åt. Det första nummer som sparas under ett namn blir automatiskt standardnummer och visas som (Allmänt). Övriga nummertyper är (Mobil), (Hem), (Arbete) och (Fax). Copyright 2006 Nokia. All rights reserved. 19

20 Uppringning Så här ringer du upp något av de andra numren som hör till ett namn: Tryck på och bläddra med till önskad symbol eller önskat telefonnummer. Tryck på om du vill slå numret. Uppringning Om du vill ringa upp ett nummer som du nyligen har ringt kan du visa en lista på upp till 10 av de senast uppringda numren. På standby-displayen trycker du på, Bläddra med till önskat nummer eller namn. Tryck på om du vill slå numret. Uppringning med hjälp av knapparna Du kan även ringa upp genom att slå numret. När standby-displayen används knappar du in numret med nummerknapparna till. Om du har slagit fel nummer raderar du det med. Om du vill ringa ett nummer som visas på displayen trycker du på. Uppringning med knappen Navi TM - tangenten Du kan slå ett nummer och ringa med hjälp av Navi TM - tangenten. Visa standby-displayen, bläddra med till den första siffran i telefonnumret och tryck på för att välja det. Upprepa detta för varje siffra i det önskade numret tills hela telefonnumret visas på displayen. Tryck på om du vill slå numret. Favoritlista I den här listan kan du spara upp till 15 namn som hör till nummer i telefonboken. Favoritlistan är till för att du lättare ska kunna komma åt nummer som du ringer ofta. Så här visar du listan med standby-displayen: Tryck på. Bläddra med till önskad post och välj den genom att trycka på. Följ instruktionerna på displayen. Tryck på om du vill slå numret. 20 Copyright 2006 Nokia. All rights reserved.

21 Tjänsten för Samtal väntar Tjänsten för Samtal väntar När funktionen Samtal väntar är aktiverad får du meddelande om inkommande samtal när ett annat samtal redan pågår. Med den här funktionen kan du ta emot samtalet (nätverkstjänst). Följande inställningar kan göras för funktionen: Aktivera Med det här alternativet aktiveras funktionen Samtal väntar. Avbryt Med det här alternativet avaktiveras funktionen Samtal väntar. Kontroll. status Välj det här alternativet när du vill veta om tjänsten är aktiv eller inte (nätverksförfrågan). Tryck på om du vill ta emot ett inkommande samtal när du redan har ett pågående samtal. Då placeras det första samtalet i kö. Tryck på när du vill växla mellan det aktiva samtalet och det samtal som står i kö. Tryck på när du vill avsluta det aktiva samtalet och återgå till det samtal som väntar. Mer information finns i "Samtal väntar" på sidan 35. Alternativ under ett samtal Du kan välja mellan följande alternativ under att samtal: Sänd DTMF Mikrofon av Kontakter Tryck på under ett samtal om du vill visa alternativen. Bläddra till önskat alternativ med att trycka på. och välj det genom Skicka DTMF DTMF-tonsträngar kan till exempel användas för att skicka lösenord och kontakta telefonsvararen. Slå in önskat nummer med handenheten. När du har tryckt på knappen skickas numret direkt som en DTMF-ton. Tryck på om du vill avsluta och återgå till föregående display. När du trycker på kommer du tillbaka till samtalsdisplayen. Alla pågående samtal förblir aktiva. Avstängd mikrofon Om du vill kan du stänga av mikrofonen under ett pågående samtal genom att välja Mikrofon av. Meddelandet Mikrofonen av visas då på displayen. Tryck på när du vill sätta på mikrofonen igen. Copyright 2006 Nokia. All rights reserved. 21

22 Ta emot eller koppla bort inkommande samtal Öppna telefonbok Under ett samtal kan det hända att du vill öppna telefonboken för att till exempel kontrollera ett nummer. Bläddra med för att söka efter ett nummer i telefonboken under ett samtal. Tryck på när du vill avsluta och gå tillbaka till föregående display. Ta emot eller koppla bort inkommande samtal Du kan antingen ta emot eller koppla bort inkommande samtal: Tryck på tryck på Tryck på om du vill ta emot ett inkommande samtal och för att avsluta det. om du vill koppla bort ett inkommande samtal. När funktionen Vidarekoppla om upptaget är aktiverad (nätverkstjänst) och de inkommande samtalen kopplas till ett annat nummer, till exempel till röstbrevlådan, kommer de samtal du inte tar emot också att kopplas dit. Mer information finns i avsnittet Vidarekoppling på sidan Copyright 2006 Nokia. All rights reserved.

23 Använda menyn 5. Använda menyn Med biltelefonen Nokia 810 får du en lång rad olika funktioner, som är sorterade i menyer. Öppna en menyfunktion Om du vill öppna en menyfunktion från standby-displayen trycker du på Navi TM -tangenten. Då kan du navigera i menyn med följande knappar: Vrid Navi TM -tangenten åt vänster om du vill bläddra uppåt i listan med funktioner. Vrid Navi TM -tangenten åt höger om du vill bläddra nedåt i listan med funktioner. Tryck på Navi TM -tangenten för att välja önskat alternativ. Tryck på den här knappen för att radera en post. Eller tryck på knappen för att återgå till föregående menynivå (se listan över menyfunktioner). Håll knappen intryckt för att rensa displayen. Lista över menyfunktioner Medd. Skapa meddelande Sänd Radera text Använd mall Spara som mall Inkorg Ring Svara Vidarebefordra Spara som mall Radera Sända meddelanden Öppna Information Radera Meddelandeinställningar Nummer till medd.central Svara via samma central Visa mallar Sänd Radera Samtal Missade samtal Mottagna samtal Uppringda nummer Copyright 2006 Nokia. All rights reserved. 23

24 Lista över menyfunktioner Kontakter Sök Lägg till kontakt Ändra kontakt Radera Lägg till nr Minnesstatus Snabbuppringning Signaler Ringvolym Rington Varningstoner Inställn. Tids- inställningar Samtalsinställningar Sändning av mitt nr Anges av operatören På Av Vidarekoppla Vidarekoppla alla röstsamtal Vidarekoppla om upptaget Vidarekoppla om obesvarat Vidarek. om ej anträffbar Vidarekoppla om ej tillgängl. Avbryt all vidarekoppling Automatiskt svar Autosvar avstängt Autosvar påkopplat Samtal väntar Samtal väntar aktiv Samtal väntar avakt. Kontroll. status Snabbuppringning Snabbuppringning på Snabbuppringing av Telefon- inställningar Språk Inställn. för bakgrundsljus Cellinfovisning Cellinfovisning på Cellinfovisning av Val av operatör Automatiskt Manuellt Avstängningstimer Röstbrevlåda Lyssna på röstmeddelanden Nummer till röstbrevlåda GPRS-modem Säkerhetsinställningar PIN-kodskontroll Ändra PIN-kod 24 Copyright 2006 Nokia. All rights reserved.

25 Lista över menyfunktioner Begränsad grupp Standard På Av Nummerbegränsning Av Nummerlista På Equalizer-inställning Högtalare Radiohögtalare Återställ fabriksinställn. Röst Röstmärken Nytt röstmärke Lista över röstmärken Spela upp Ändra Radera Röst- kommandon Nytt röstkommando Lista över röstkommandon Spela upp Ändra Radera Inspelning Spela in Spela upp Radera Bluetooth Sök efter Bluetooth-enh. Visa aktiva enheter Visa ihopk. enheter Skapa anslutning Radera ihopkoppling Begär godkännande Ändra Bluetooth-namn Bluetooth-namn Användare Ladda ner kontakter Ändra användare Anv. 1 Anv. 2 Telefonminne SIM- och telefonminne SIM-minne Telefonminne Copyright 2006 Nokia. All rights reserved. 25

26 Menyfunktioner 6. Menyfunktioner Meddelanden Du kan ta emot och läsa korta SMS på biltelefonen och skriva, sända och spara SMS. Men innan du kan skicka korta meddelanden måste du ställa in MEDD.INSTÄLLN.. Kom ihåg att trafiksäkerheten kommer främst. Använd inte handenheten för att tala i när du kör och använd bara biltelefonen när trafiken tillåter. När du skickar SMS-meddelanden kan displayen visa: Meddelande sänt. Det betyder att meddelandet har skickats till det meddelandecentralnummer som finns lagrat i telefonen. Det betyder inte att mottagaren har tagit emot meddelandet. Skapa meddelanden Med handenheten kan du skriva och sända SMS. Tryck på när displayen är i standby-läge för att komma till menyn. Rulla till menyn Medd. och tryck på Rulla till Skapa meddelande och tryck på. Skriv SMS-meddelandet med den alfanumeriska knappsatsen på handenheten. Mer information finns i "Alfanumerisk knappsats" på sidan 15. När du har skrivit meddelandet trycker du på. Du kan välja mellan fyra alternativ: Sänd Välj det här alternativet när du vill sända SMS. Rulla till Sänd och tryck sedan på. Välj telefonnumret för mottagaren från kontakterna eller ange önskat nummer. Om du vill sända meddelandet trycker du på. Radera text Välj det här alternativet när du vill radera texten du skrivit. Rulla till Radera och tryck sedan på. Använda mall Du kan svara på ett SMS med en egen mall. Välj Svara med mall om du vill visa listan över de mallar som finns lagrade i biltelefonen. Så här visar du listan med SMS-mallar: Tryck på med displayen i standby-läge för att komma till menyn. Rulla till menyn Medd. och tryck sedan på. Rulla till Visa mallar och tryck på för att visa listan. Rulla genom mallistan och tryck på för att välja önskad mall. Tryck på för att bekräfta ditt val. 26 Copyright 2006 Nokia. All rights reserved.

27 Meddelanden Spara som mall Med den här bekväma funktionen kan du spara ett mottaget SMS som en mall. Om du vill använda mallen väljer du Svara med mall för att visa listan och sända meddelandet. Rulla till Spara som mall och tryck på för att välja den. Inkorg När du har fått ett SMS visas, antalet nya meddelanden och meddelandet nya meddelanden på displayen. Meddelandena visas i den ordning de har tagits emot. Olästa meddelanden markeras med och lästa med. När SMS-symbolen blinkar är minnet fullt. Om du vill skicka eller ta emot nya meddelanden måste du först ta bort gamla meddelanden. När du har tagit emot mer än ett meddelande: Välj menyn Medd. och tryck på. Välj inkorg och tryck på för att visa meddelande listan. Bläddra med till önskat meddelande och tryck på för att läsa det. Använd för att bläddra igenom meddelandet eller visa meddelandet, avsändaren eller avsändarnumret och tid och datum för när meddelandet togs emot. Biltelefonen har en rad funktioner för det valda meddelandet: Tryck på. Bläddra till önskat alternativ med och välj det genom att trycka på. Ring Välj den här funktionen om du vill ringa upp avsändarnumret. Svara Välj det här alternativet när du vill skriva ett svar på ett mottaget SMS. Vidarebefordra Välj det här alternativet när du vill vidarebefordra ett SMS till ett annat nummer. Spara som mall Med den här funktionen kan du enkelt spara ett mottaget SMS som en mall. För att använda mallen när du själv skickar ett SMS väljer du Svara med mall, då visas listan och du kan skicka meddelandet. Radera Med det här alternativet raderar du SMS. Skickade SMS Biltelefonen sparar skickade SMS. Du kan öppna ett SMS, visa detaljer för det och ta bort det. Rulla till menyn Medd. och tryck sedan på. Rulla till Sända meddelanden och tryck på meddelandelistan. Öppna Välj det här alternativet när du vill öppna ett valt SMS. för att visa Copyright 2006 Nokia. All rights reserved. 27

28 Meddelanden Detaljer Välj det här alternativet när du vill visa mottagarens namn och telefonnummer samt datum och tid för när meddelandet skickades. Radera Med det här alternativet tar du bort ett SMS. Meddelandeinställningar Innan du kan sända SMS måste du göra vissa inställningar i biltelefonen. Nummer till medd.central Det här numret får du av tjänsteleverantören. Med den här funktionen sparas telefonnumret till meddelandecentralen. Du behöver numret för att kunna sända textmeddelanden. Svara med samma meddelandecentral (nättjänst) SMS-svar hanteras vanligtvis av avsändarens SMS-central. Med Svara via samma central kan mottagaren svara via din meddelandecentral. Så här gör du dessa inställningar: Tryck på med displayen i standby-läge för att komma till menyn. Rulla till Meddelandeinställningar och tryck på. Rulla till önskat alternativ och tryck på för att välja det. Följ instruktionerna på displayen. Visa mallar Du kan spara upp till 10 SMS-mallar i biltelefonen. Det finns fem standardmallar i telefonen; du kan spara ytterligare fem mallar av meddelanden som du har fått. Följande alternativ finns: Tryck på Rulla med till menyn Meddelanden och tryck på för att visa alternativen. Bläddra med till Visa mallar och tryck på för att visa listan. Bläddra igenom mallistan med och tryck på för att välja önskad mall. Tryck på igen för att bekräfta valet av mall. Rulla med till önskat alternativ och välj det genom att trycka på. Följ instruktionerna på displayen. Sänd Den valda mallen kommer att skickas. Radera Med den här funktionen kan du radera mallar som du tidigare sparat. Rulla till Radera och tryck på för att radera önskad mall. 28 Copyright 2006 Nokia. All rights reserved.

29 Du kan radera mallar som du sparat från mottagna SMS, men observera att du inte kan radera de 5 standardmallarna som lagras i telefonens minne. Samtalslista I telefonen minneslagras telefonnummer för missade, mottagna och ringda samtal samt tid och datum. Missade och mottagna samtal minneslagras endast när nätverket har stöd för dessa funktioner och telefonen är påslagen och befinner sig inom nätverksområdet. I den här listan kan du visa upp till 10 av de samtal som du har fått senast eller 10 av de senast ringda samtalen. De är till som referens. Det senaste samtalet visas överst i listan. Det finns tre alternativ för varje post i samtalslistan: Ring, Samtalstid och Radera. Välj en post i listan och tryck på. Bläddra till önskat alternativ med och tryck på för att välja det. Följ instruktionerna på displayen. Tryck på om du vill återgå till föregående meny och håll knappen intryckt för att återgå till standby-displayen. Missade samtal Så här visar du en lista över de 10 senast registrerade samtalen (nätverkstjänst) från standby-displayen: Tryck på. Samtalslista Bläddra med till menyn Samtal och tryck på för att öppna den. Bläddra med till Missade samtal och tryck på för att visa listan. Bläddra igenom listan med. Tryck på för att återgå till standby-displayen. Mottagna samtal Så här visar du en lista över de 10 senast registrerade mottagna numren från standby-displayen: Tryck på. Bläddra med till menyn Samtal och tryck på för att öppna den. Bläddra med till Mottagna samtal och tryck på för att visa listan. Bläddra igenom listan med. Uppringda nummer Det finns en genväg för att visa listan över de 10 senast uppringda numren från standby-displayen: Tryck på. Så här visar du listan över senast uppringda nummer i standbydisplayen: Tryck på. Bläddra med till Samtal och tryck på för att öppna den. Bläddra med till Uppringda nummer och tryck på för att visa listan. Bläddra igenom listan med. Copyright 2006 Nokia. All rights reserved. 29

30 Kontakter Kontakter Alla poster du lägger till i telefonboken sparas i telefonbokens internminne. Du kan även kopiera poster från ett SIM-kort eller en kompatibel mobiltelefon med stöd för Bluetooth-teknik till biltelefonen. Mer information finns i Ladda ner kontakter på sidan 46. För varje användarprofil går det att lagra upp till 1000 namn med tillhörande nummer i biltelefonens interna telefonbok. Mer information finns i Så här kontrollerar du minnesstatus på sidan 31. Varje namn kan ha fem tillhörande telefonnummer. Det första nummer som sparas under ett namn blir automatiskt standardnummer och visas som. När du väljer ett namn i telefonboken, till exempel för att ringa ett samtal, används standardnumret, såvida du inte väljer ett annat nummer. Söka efter namn och nummer Du kommer enkelt åt namnlistan och telefonnumren från standby-displayen. Bläddra med till första bokstaven i det namn du söker och tryck på för att välja det. Nu kan du visa samtliga namn i telefonboken som börjar med den bokstaven. Namnen står i alfabetsordning. Bläddra med till det namn du söker. Om du vill ringa upp trycker du på. Avsluta samtalet genom att trycka på. Om du vill återgå till standby-displayen trycker du på. Mer information finns i Uppringning från telefonboken (namnsökning) på sidan 19. Lägga till namn Namn och telefonnummer lagras i telefonboken. Du kan lägga till ett namn med tillhörande nummer i telefonboken från standby-displayen: Välj menyn Kontakter och tryck på för att öppna telefonboken. Bläddra med till Lägg till kontakt och tryck på för att välja alternativet. Knappa in namnet med de alfanumeriska knapparna och tryck på för att spara det. Knappa in tillhörande nummer och tryck på för att spara det. Om du vill radera ett tecken trycker du på. Ändra namn och telefonnummer Du kan ändra namn och telefonnummer i telefonboken från standby-displayen: Välj menyn Kontakter och tryck på för att öppna telefonboken. Bläddra med till Ändra kontakt och tryck på för att välja alternativet. Bläddra med fram till första bokstaven i det namn du söker och tryck på för att visa listan över de poster som börjar på den bokstaven. 30 Copyright 2006 Nokia. All rights reserved.

31 Kontakter Bläddra med till önskat namn i telefonboken och tryck på för att välja det. Nu kan du ändra posten. Bläddra med till den bokstav eller siffra som ska ändras och ändra den. Spara ändringen genom att trycka på. Så här tar du bort poster i telefonboken Du kan ta bort ett eller flera namn och tillhörande telefonnummer ur telefonboken från standby-displayen: Välj menyn Kontakter och öppna telefonboken genom att trycka på. Bläddra med till Radera och tryck på om du vill välja det här alternativet. Bläddra med till önskat alternativ och välj det genom att trycka på. Följ instruktionerna på displayen. Så här lägger du till ett telefonnummer Du kan lägga till upp till fyra extra telefonnummer i en telefonbokspost. Det första nummer som sparas under ett namn blir automatiskt standardnummer och visas som (Allmänt). Övriga nummertyper är (Mobil), (Hem), (Arbete) och (Fax). Ta fram standby-displayen: Välj menyn Kontakter och öppna telefonboken genom att trycka på. Bläddra med till Lägg till nr och tryck på om du vill välja det här alternativet. Bläddra med till det önskade namnet i telefonboken och tryck på för att välja det. Bläddra med till den symbol som du vill tilldela det telefonnummer du lägger till och tryck på för att välja det. Knappa in numret och spara det genom att trycka på. Så här kontrollerar du minnesstatus Med det här alternativet kan du visa hur mycket lagringsutrymme det finns kvar i biltelefonens minne (i %). Ta fram standby-displayen: Markera Kontakter och tryck på. Bläddra med till Minnesstatus och välj det här alternativet genom att trycka på. Nu ser du minnesstatusen på displayen. Snabbuppringning Med snabbuppringningsfunktionen kan du snabbt och enkelt ringa upp det telefonnummer som motsvarar en siffertangent. Alternativet Snabbuppringning kan aktiveras (På) eller inaktiveras (Av) enligt önskemål. Rulla till Inställn. - Samtalsinställningar - Snabbuppringning. Så här tilldelar du en snabbuppringningsknapp ett telefonnummer Du kan koppla samman vilket telefonnummer som helst med en snabbuppringsningsknapp ( till ). Observera att knappen är reserverad för snabbuppringning till din röstbrevlåda. Copyright 2006 Nokia. All rights reserved. 31

32 Toninställningar Följande alternativ kan väljas för varje snabbuppringningsknapp: Visa nummer, Radera eller Ändra. Ta fram standby-displayen: Välj menyn Kontakter och öppna den genom att trycka på. Bläddra med till Snabbuppringning och välj det här alternativet genom att trycka på. Nu kan du visa listan med snabbuppringningsknappar och deras respektive telefonnummer. Rulla med till önskad post av kontakterna och tryck på för att välja det. Alternativen Visa nummer, Ändra och Radera visas. Bläddra med till önskat alternativ och välj det genom att trycka på. Följ instruktionerna på displayen. Så här använder du snabbuppringningen Tryck in den snabbuppringsningsknapp som motsvarar det nummer du vill ringa till dess att uppringningen påbörjas. Inställningsalternativ finns i Snabbuppringning på sidan 35. Toninställningar Du kan välja rington för inkommande samtal, justera volymen och slå på eller av varningstoner. Med NaviTM -tangenten kan du justera ringtonens volym när det kommer ett inkommande samtal eller ändra högtalarnas volym under samtalets gång. Välj Signaler och tryck på för att komma åt menyposterna. Bläddra med till det alternativ du vill välja och tryck på. Följ instruktionerna på displayen. Ringvolym Med det här alternativet ställer du in högtalarnas volym vid inkommande samtal. Rington Med det här alternativet kan du välja mellan ett antal olika ringtoner. Välj den ton som ska höras när det kommer ett inkommande samtal. Varningstoner Med det här alternativet kan du aktivera eller avaktivera särskilda meddelandetoner. 32 Copyright 2006 Nokia. All rights reserved.

33 Inställningar Inställningar Du kan anpassa flera av din biltelefons inställningar. Om du vill utföra några av inställningarna nedan väljer du Inställn. på standby-displayen och trycker på för att öppna den. Så här ställer du in tid och datum Bläddra med till Tidsinställningar och välj alternativet genom att trycka på. Bläddra med till Ställ in tiden och välj alternativet genom att trycka på. Ställ in timmarna genom att bläddra med. Tryck på för att spara inställningen och fortsätt till minuterna. Upprepa ovanstående steg för att ställa in minuterna. Upprepa ovanstående process för att komma åt alternativen Tidsformat, Ställ in datum och Datumformat och gör de önskade inställningarna. Samtalsinställningar Med det här alternativet kan du ställa in ett antal olika samtalsfunktioner. Så här gör du samtalsinställningar från standby-displayen: Välj menyn Inställn. och öppna den genom att trycka på. Bläddra med till alternativet Samtalsinställningar och välj det genom att trycka på. Sänd eget nummer Anges av operatören Aktiverar den inställning som du har avtalat med din operatör. På Aktiverar ditt eget nummer: den du ringer upp ser ditt biltelefonnummer (nätverkstjänst). Av Använd det här alternativet om du vill avaktivera ditt eget nummer så att ditt telefonnummer inte visas hos den du ringer upp. Bläddra med till önskat alternativ och välj det genom att trycka på. Vidarekoppling Med Vidarekoppla kan du koppla om inkommande samtal till ett annat nummer, till exempel till din röstbrevlåda. Kontakta din tjänsteleverantör om du vill ha mer information (nätverkstjänst). Du har många olika alternativ att välja mellan: Vidarekoppla alla röstsamtal Det här alternativet innebär att alla inkommande röstsamtal vidarekopplas. Vidarekoppla om upptaget Om du väljer det här alternativet vidarekopplas röstsamtal när ditt nummer är upptaget eller om du avvisar ett inkommande samtal. Copyright 2006 Nokia. All rights reserved. 33

Din manual NOKIA 610 http://sv.yourpdfguides.com/dref/822049

Din manual NOKIA 610 http://sv.yourpdfguides.com/dref/822049 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information, specifikationer,

Läs mer

Din manual NOKIA 616 http://sv.yourpdfguides.com/dref/822236

Din manual NOKIA 616 http://sv.yourpdfguides.com/dref/822236 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information, specifikationer,

Läs mer

Användarhandbok Installationsanvisning Nokia 610 telefon i bilmonteringssats

Användarhandbok Installationsanvisning Nokia 610 telefon i bilmonteringssats Användarhandbok Installationsanvisning Nokia 610 telefon i bilmonteringssats 9362649 Version 1 KONFORMITETSDEKLARATION Vi, NOKIA CORPORATION, tillkännager under vårt ensamma ansvar att produkten TFE-4

Läs mer

Användarhandbok. Installationsanvisning

Användarhandbok. Installationsanvisning Användarhandbok Installationsanvisning KONFORMITETSDEKLARATION Härmed intygar, NOKIA CORPORATION, att denna RV-1 står i överensstämmelse med de väsentliga egenskapskrav och övriga relevanta bestämmelser

Läs mer

Nokia bilhandenhet Installationsanvisning Användarhandbok

Nokia bilhandenhet Installationsanvisning Användarhandbok Nokia bilhandenhet Installationsanvisning Användarhandbok HSU-4 CUW-3 9232831 Utgåva 2 2004-2006 Nokia Med ensamrätt Det är förbjudet att återskapa, överföra, distribuera eller lagra delar av eller hela

Läs mer

Nokia Converter (CA-55) Installationshandbok. 9238687 Utgåva 1

Nokia Converter (CA-55) Installationshandbok. 9238687 Utgåva 1 Nokia Converter (CA-55) Installationshandbok 9238687 Utgåva 1 Copyright 2005 Nokia. Alla rättigheter förbehållna. Reproduktion, överföring, distribution eller lagring av delar av eller hela innehållet

Läs mer

Nokia Display Headset HS-69 Användarhandbok. 9250694 Utgåva 1 SV

Nokia Display Headset HS-69 Användarhandbok. 9250694 Utgåva 1 SV Nokia Display Headset HS-69 Användarhandbok 9250694 Utgåva 1 SV KONFORMITETSDEKLARATION Härmed intygar, NOKIA CORPORATION, att denna HS-69 står i överensstämmelse med de väsentliga egenskapskrav och övriga

Läs mer

Användarhandbok för trådlös bilenhet (CK-1W) 9355972 Utgåva 2

Användarhandbok för trådlös bilenhet (CK-1W) 9355972 Utgåva 2 Användarhandbok för trådlös bilenhet (CK-1W) 9355972 Utgåva 2 TYPGODKÄNNANDE NOKIA CORPORATION tar fullt ansvar för att produkten CK-1W uppfyller föreskrifterna i följande direktiv: 1999/5/EC. Typgodkännandet

Läs mer

Nokia Trådlös plugin-handsfree för bilen HF-33W 9252957/1

Nokia Trådlös plugin-handsfree för bilen HF-33W 9252957/1 Nokia Trådlös plugin-handsfree för bilen HF-33W 1 2 3 4 5 6 7 9252957/1 KONFORMITETSDEKLARATION Härmed intygar, NOKIA CORPORATION, att denna HF-33W står i överensstämmelse med de väsentliga egenskapskrav

Läs mer

Talknappstjänsten 1.5

Talknappstjänsten 1.5 Talknappstjänsten 1.5 2007 Nokia. Alla rättigheter förbehållna. Nokia, Nokia Connecting People och Nseries är registrerade varumärken som tillhör Nokia Corporation. Andra produkt- och företagsnamn som

Läs mer

Användarhandbok 9353588 Utgåva 1

Användarhandbok 9353588 Utgåva 1 Den elektroniska användarhandboken faller under "Nokias villkor för användarhandböcker, 7 juni 1998" ( Nokia User s Guides Terms and Conditions, 7th June, 1998.) Användarhandbok 9353588 Utgåva 1 KONFORMITETSDEKLARATION

Läs mer

Nokias radioheadset HS-2R Användarhandbok. 9355494 Utgåva 2

Nokias radioheadset HS-2R Användarhandbok. 9355494 Utgåva 2 Nokias radioheadset HS-2R Användarhandbok 9355494 Utgåva 2 KONFORMITETSDEKLARATION Vi, NOKIA CORPORATION, tillkännager under vårt ensamma ansvar att produkten HS-2R uppfyller villkoren i följande EU-direktiv:

Läs mer

SNABBGUIDE FÖR MODEM OPTIONS FOR NOKIA 7650

SNABBGUIDE FÖR MODEM OPTIONS FOR NOKIA 7650 SNABBGUIDE FÖR MODEM OPTIONS FOR NOKIA 7650 Copyright 2002 Nokia. Alla rättigheter förbehållna 9354489 Issue 2 Innehåll 1. INLEDNING...1 2. INSTALLERA MODEM OPTIONS FOR NOKIA 7650...1 3. ANVÄNDA TELEFONEN

Läs mer

Din manual NOKIA HDW-2 http://sv.yourpdfguides.com/dref/824735

Din manual NOKIA HDW-2 http://sv.yourpdfguides.com/dref/824735 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för NOKIA HDW-2. Du hittar svar på alla dina frågor i NOKIA HDW-2 instruktionsbok (information,

Läs mer

Användarhandbok för trådlöst headset (HDW-3) 9233095 Utgåva 1

Användarhandbok för trådlöst headset (HDW-3) 9233095 Utgåva 1 Användarhandbok för trådlöst headset (HDW-3) 9233095 Utgåva 1 KONFORMITETSDEKLARATION Vi, NOKIA CORPORATION, tillkännager under vårt ensamma ansvar att produkten HDW-3 uppfyller villkoren i följande EU-direktiv:

Läs mer

Din manual NOKIA BH-601

Din manual NOKIA BH-601 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för NOKIA BH-601. Du hittar svar på alla dina frågor i NOKIA BH-601 instruktionsbok (information,

Läs mer

Nokia trådlöst headset (HS-53W) Användarhandbok

Nokia trådlöst headset (HS-53W) Användarhandbok Nokia trådlöst headset (HS-53W) Användarhandbok KONFORMITETSDEKLARATION Vi, NOKIA CORPORATION, tillkännager under vårt ensamma ansvar att produkten HS-53W uppfyller villkoren i följande EU-direktiv: 1999/5/EG.

Läs mer

Användarhandbok för trådlöst headset (HS-11W) 9235346 Utgåva 1

Användarhandbok för trådlöst headset (HS-11W) 9235346 Utgåva 1 Användarhandbok för trådlöst headset (HS-11W) 9235346 Utgåva 1 KONFORMITETSDEKLARATION Vi, NOKIA CORPORATION, tillkännager under vårt ensamma ansvar att produkten HS-11W uppfyller villkoren i följande

Läs mer

Användarhandbok för Nokia Musikställ MD Utgåva 1

Användarhandbok för Nokia Musikställ MD Utgåva 1 Användarhandbok för Nokia Musikställ MD-1 9235760 Utgåva 1 KONFORMITETSDEKLARATION Vi, NOKIA CORPORATION, tillkännager under vårt ensamma ansvar att produkten MD-1 uppfyller villkoren i följande EU-direktiv:

Läs mer

Induktiv slinga LPS-4 Användarhandbok. 9354812 Upplaga 3

Induktiv slinga LPS-4 Användarhandbok. 9354812 Upplaga 3 Induktiv slinga LPS-4 Användarhandbok 9354812 Upplaga 3 KONFORMITETSDEKLARATION Vi, NOKIA CORPORATION, tillkännager under vårt ensamma ansvar att produkten LPS-4 uppfyller villkoren i följande EU-direktiv:

Läs mer

Användarhandbok för Nokia Video Call Stand PT-8 (för Nokia 6630) 9234164 Upplaga 1

Användarhandbok för Nokia Video Call Stand PT-8 (för Nokia 6630) 9234164 Upplaga 1 Användarhandbok för Nokia Video Call Stand PT-8 (för Nokia 6630) 9234164 Upplaga 1 KONFORMITETSDEKLARATION Vi, NOKIA CORPORATION, tillkännager under vårt ensamma ansvar att produkten PT-8 uppfyller kraven

Läs mer

Användarhandbok. 9352097 Utgåva 4

Användarhandbok. 9352097 Utgåva 4 Den elektroniska användarhandboken faller under "Nokias villkor för användarhandböcker, 7 juni 1998" ( Nokia User s Guides Terms and Conditions, 7th June, 1998.) Användarhandbok 9352097 Utgåva 4 KONFORMITETSDEKLARATION

Läs mer

Doro Secure 580. Användarhandbok. Svenska

Doro Secure 580. Användarhandbok. Svenska Doro Secure 580 Användarhandbok Svenska Obs! Illustrationerna används endast i förklarande syfte och avbildar kanske inte den aktuella enheten korrekt. Svenska 1. På/av 2. Uttag för headset 3. Uttag för

Läs mer

Din manual NOKIA CK-7W

Din manual NOKIA CK-7W Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för NOKIA CK-7W. Du hittar svar på alla dina frågor i NOKIA CK-7W instruktionsbok (information,

Läs mer

Användarhandbok 9353153 Utgåva 2

Användarhandbok 9353153 Utgåva 2 Den elektroniska användarhandboken faller under "Nokias villkor för användarhandböcker, 7 juni 1998" ( Nokia User s Guides Terms and Conditions, 7th June, 1998.) Användarhandbok 9353153 Utgåva 2 KONFORMITETSDEKLARATION

Läs mer

Nokia Bluetooth-headset BH-200 Användarhandbok

Nokia Bluetooth-headset BH-200 Användarhandbok Nokia Bluetooth-headset BH-200 Användarhandbok 1 9246086 Utgåva 2 KONFORMITETSDEKLARATION Vi, NOKIA CORPORATION, tillkännager under vårt ensamma ansvar att produkten HS-58W uppfyller villkoren i följande

Läs mer

Användarhandbok 9352754 Utgåva 5

Användarhandbok 9352754 Utgåva 5 Den elektroniska användarhandboken faller under "Nokias villkor för användarhandböcker, 7 juni 1998" ( Nokia User s Guides Terms and Conditions, 7th June, 1998.) Användarhandbok 9352754 Utgåva 5 KONFORMITETSDEKLARATION

Läs mer

Användarhandbok. 9355209 Utgåva 2

Användarhandbok. 9355209 Utgåva 2 Användarhandbok 9355209 Utgåva 2 KONFORMITETSDEKLARATION Vi, NOKIA CORPORATION, tillkännager under vårt ensamma ansvar att produkten RH-9 uppfyller villkoren i följande EU-direktiv: 1999/5/EC. Det finns

Läs mer

INDIVID RÖRLIG GIGASET SL1

INDIVID RÖRLIG GIGASET SL1 INDIVID RÖRLIG GIGASET SL1 1. Översikt... 3 Knapparnas funktioner 4 2. Huvudmeny... 5 3. Intern meny... 6 4. Samtal... 7 Ta emot samtal 7 Ringa upp 7 5. Texter i display... 8 Klarläge 8 Under pågående

Läs mer

Användarhandbok. 9352007 Utgåva 2

Användarhandbok. 9352007 Utgåva 2 Den elektroniska användarhandboken faller under "Nokias villkor för användarhandböcker, 7 juni 1998". ( Nokia User s Guides Terms and Conditions, 7th June, 1998 ) Användarhandbok 9352007 Utgåva 2 Fäst

Läs mer

Din manual NOKIA HS-3W http://sv.yourpdfguides.com/dref/824927

Din manual NOKIA HS-3W http://sv.yourpdfguides.com/dref/824927 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för NOKIA HS-3W. Du hittar svar på alla dina frågor i NOKIA HS-3W instruktionsbok (information,

Läs mer

Snabbguide NOKIA OBSERVATION CAMERA BÖRJA ANVÄNDA KAMERAN TA EN BILD ANVÄNDA RÖRELSEDETEKTOR ANVÄNDA BILDSERIER KONTROLLERA TEMPERATUREN

Snabbguide NOKIA OBSERVATION CAMERA BÖRJA ANVÄNDA KAMERAN TA EN BILD ANVÄNDA RÖRELSEDETEKTOR ANVÄNDA BILDSERIER KONTROLLERA TEMPERATUREN Snabbguide NOKIA OBSERVATION CAMERA BÖRJA ANVÄNDA KAMERAN TA EN BILD ANVÄNDA RÖRELSEDETEKTOR ANVÄNDA BILDSERIER KONTROLLERA TEMPERATUREN Upplaga 1 SV 9311294 Säkerhetsinformation VATTENTÄTHET Kameran är

Läs mer

Snabbguide Konftel 250

Snabbguide Konftel 250 Conference phones for every situation Snabbguide Konftel 250 SVENSK Beskrivning Konftel 250 är en konferenstelefon för anslutning till analogt telefonuttag. På www.konftel.com/250 hittar du en handbok

Läs mer

Bilenhet CK-7W Användarhandbok Installationsanvisning

Bilenhet CK-7W Användarhandbok Installationsanvisning Bilenhet CK-7W Användarhandbok Installationsanvisning 9310691 Utgåva 5 SV KONFORMITETSDEKLARATION Härmed tillkännager NOKIA CORPORATION att denna HF-5-produkt överensstämmer med väsentliga krav och andra

Läs mer

Snabbguide Konftel 300 SVENSK

Snabbguide Konftel 300 SVENSK Snabbguide Konftel 300 SVENSK Beskrivning Konftel 300 är en konferenstelefon för anslutning till analogt telefonuttag, mobil/ DECT-telefon eller dator. På www.konftel.com/300 hittar du en handbok med utförligare

Läs mer

Din manual NOKIA 3210 http://sv.yourpdfguides.com/dref/527597

Din manual NOKIA 3210 http://sv.yourpdfguides.com/dref/527597 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för NOKIA 3210. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information, specifikationer,

Läs mer

BeoCom 2. Komma igång

BeoCom 2. Komma igång BeoCom 2 Komma igång Innan du börjar Denna handledning innehåller anvisningar om hur du installerar och använder luren BeoCom 2 med en BeoLine-bas. Du kan även använda luren med andra baser, t.ex. en BeoCom

Läs mer

BeoCom 4. Handledning

BeoCom 4. Handledning BeoCom 4 Handledning Innan du börjar Så här använder du handboken Här ser du hur de olika knapparna och statusdisplayen avbildas i anvisningarna. Knappar på luren... Hjulet Knappen Samtalslista, som ger

Läs mer

Användarhandbok 9354347 Utgåva 3

Användarhandbok 9354347 Utgåva 3 Den elektroniska användarhandboken faller under "Nokias villkor för användarhandböcker, 7 juni 1998" ( Nokia User s Guides Terms and Conditions, 7th June, 1998.) Användarhandbok 9354347 Utgåva 3 KONFORMITETSDEKLARATION

Läs mer

Doro Secure 580IP. Användarhandbok. Svenska

Doro Secure 580IP. Användarhandbok. Svenska Doro Secure 580IP Användarhandbok Svenska Obs! Illustrationerna används endast i förklarande syfte och avbildar kanske inte den aktuella enheten korrekt. Svenska 1. På/av 2. Uttag för headset 3. Uttag

Läs mer

Snabbguide Konftel 300M

Snabbguide Konftel 300M Conference phones for every situation Snabbguide Konftel 300M SVENSKA Beskrivning Konftel 300M är en batteridriven trådlös konferenstelefon för anslutning till mobilnät (GSM/3G) eller dator (USB). På www.konftel.com/300m

Läs mer

Användarhandbok 9353361 Utgåva 1

Användarhandbok 9353361 Utgåva 1 Den elektroniska användarhandboken faller under "Nokias villkor för användarhandböcker, 7 juni 1998" ( Nokia User s Guides Terms and Conditions, 7th June, 1998.) Användarhandbok 9353361 Utgåva 1 KONFORMITETSDEKLARATION

Läs mer

Nokias trådlösa headset (HS-36W) Användarhandbok. 9239252 Utgåva 2 SV

Nokias trådlösa headset (HS-36W) Användarhandbok. 9239252 Utgåva 2 SV Nokias trådlösa headset (HS-36W) Användarhandbok 9239252 Utgåva 2 SV KONFORMITETSDEKLARATION Vi, NOKIA CORPORATION, tillkännager under vårt ensamma ansvar att produkten HS-36W uppfyller villkoren i följande

Läs mer

Bilenhet CK-10 Användarhandbok. 9233638 första utgåvan

Bilenhet CK-10 Användarhandbok. 9233638 första utgåvan Bilenhet CK-10 Användarhandbok 9233638 första utgåvan KONFORMITETSDEKLARATION Vi, NOKIA CORPORATION, tillkännager under vårt gemensamma ansvar att produkten HF-7 uppfyller villkoren i följande EU-direktiv:

Läs mer

Användarhandbok 9353826 Utgåva 1

Användarhandbok 9353826 Utgåva 1 Den elektroniska användarhandboken faller under "Nokias villkor för användarhandböcker, 7 juni 1998" ( Nokia User s Guides Terms and Conditions, 7th June, 1998.) Användarhandbok 9353826 Utgåva 1 KONFORMITETSDEKLARATION

Läs mer

Användarhandbok. 9351839 Issue 2

Användarhandbok. 9351839 Issue 2 Den elektroniska användarhandboken faller under "Nokias villkor för användarhandböcker, 7 juni 1998". ( Nokia User s Guides Terms and Conditions, 7th June, 1998 ) Användarhandbok 9351839 Issue 2 Nokia

Läs mer

Konsten att prata lågt.

Konsten att prata lågt. Konsten att prata lågt. Välkommen till oss på Glocalnet! Glocalnet har på kort tid växt upp till en av Sveriges största kompletta teleoperatörer. Att allt fler väljer oss är bästa beviset för att vår ambition

Läs mer

KONFORMITETSDEKLARATION

KONFORMITETSDEKLARATION Den elektroniska användarhandboken faller under "Nokias villkor för användarhandböcker, 7 juni 1998" ( Nokia User s Guides Terms and Conditions, 7th June, 1998.) Användarhandbok 9352271 Utgåva 3 Copyright

Läs mer

Handi Telefon. Bruksanvisning. För Handi med telefonfunktion. Programversion 3.10.12 eller senare. Rev G

Handi Telefon. Bruksanvisning. För Handi med telefonfunktion. Programversion 3.10.12 eller senare. Rev G Bruksanvisning Handi Telefon För Handi med telefonfunktion Programversion 3.10.12 eller senare Abilia AB, Kung Hans väg 3, Sollentuna, Box 92, 191 22 Sollentuna, Sweden Phone +46 (0)8-594 694 00 Fax +46

Läs mer

Nokia C110/C111 nätverkskort för trådlöst LAN. Installationshandbok

Nokia C110/C111 nätverkskort för trådlöst LAN. Installationshandbok Nokia C110/C111 nätverkskort för trådlöst LAN Installationshandbok KONFORMITETSDEKLARATION Vi, NOKIA MOBILE PHONES Ltd, tillkännager under vårt ensamma ansvar att produkterna DTN-10 och DTN-11 uppfyller

Läs mer

Användarhandbok för trådlöst Clip-on-headset (HS-3W) 9356693 Utgåva 2

Användarhandbok för trådlöst Clip-on-headset (HS-3W) 9356693 Utgåva 2 Användarhandbok för trådlöst Clip-on-headset (HS-3W) 9356693 Utgåva 2 KONFORMITETSDEKLARATION Vi, NOKIA CORPORATION, tillkännager under vårt ensamma ansvar att produkten HS-3W uppfyller villkoren i följande

Läs mer

Anslutningshanterare Användarhandbok

Anslutningshanterare Användarhandbok Anslutningshanterare Användarhandbok Utgåva 1.0 SV 2010 Nokia. Alla rättigheter förbehållna. Nokia, Nokia Connecting People och Nokia Original Accessories-logotypen är varumärken eller registrerade varumärken

Läs mer

Funktionsbeskrivning

Funktionsbeskrivning Bruksanvisning Handi 4 Funktionsbeskrivning Telefon Programversion 4.6.0 eller senare Rev C Innehållsförteckning 1. Inledning... 3 2. Använda Telefon... 3 2.1 Kontaktlistan... 3 2.2 Ringa samtal... 4 2.3

Läs mer

Doro Secure 580. Användarhandbok. Svenska

Doro Secure 580. Användarhandbok. Svenska Doro Secure 580 Användarhandbok Svenska 3 2 1 4 5 6 7 8 9 14 13 12 11 10 15 16 Obs! Illustrationerna används endast i förklarande syfte och avbildar kanske inte den aktuella enheten korrekt. Svenska 1.

Läs mer

2007 Nokia. Alla rättigheter förbehållna. Nokia, Nokia Connecting People, Nseries och N77 är varukännetecken eller registrerade varumärken som

2007 Nokia. Alla rättigheter förbehållna. Nokia, Nokia Connecting People, Nseries och N77 är varukännetecken eller registrerade varumärken som Nokia Lifeblog 2.5 2007 Nokia. Alla rättigheter förbehållna. Nokia, Nokia Connecting People, Nseries och N77 är varukännetecken eller registrerade varumärken som tillhör Nokia Corporation. Andra produkt-

Läs mer

Kom igång. Nokia N95-1. 9205547, Utgåva 1 SV

Kom igång. Nokia N95-1. 9205547, Utgåva 1 SV Kom igång Nokia N95-1 9205547, Utgåva 1 SV Knappar och delar (arbetsläge) Modellnummer: Nokia N95-1. Nedan kallad Nokia N95. 1 Strömbrytare 2 Väljarknappar och väljer kommandon och öppnar Val Tips! Du

Läs mer

Nokia Bluetooth-headset BH-900 Användarhandbok

Nokia Bluetooth-headset BH-900 Användarhandbok Nokia Bluetooth-headset BH-900 Användarhandbok 9248116 Utgåva 2 KONFORMITETSDEKLARATION Vi, NOKIA CORPORATION, tillkännager under vårt ensamma ansvar att produkten HS-25W uppfyller villkoren i följande

Läs mer

Användarhandbok för Nokia Xpress-on TM Fun-skal (för telefonen Nokia 3220) 9233896 Utgåva 2

Användarhandbok för Nokia Xpress-on TM Fun-skal (för telefonen Nokia 3220) 9233896 Utgåva 2 Användarhandbok för Nokia Xpress-on TM Fun-skal (för telefonen Nokia 3220) 9233896 Utgåva 2 KONFORMITETSDEKLARATION Vi, NOKIA CORPORATION, tillkännager under vårt ensamma ansvar att produkten CC-140D uppfyller

Läs mer

Doro Secure 580IUP. Användarhandbok. Svenska

Doro Secure 580IUP. Användarhandbok. Svenska Doro Secure 580IUP Användarhandbok Svenska 3 2 1 4 5 6 7 8 9 14 13 12 11 10 15 16 Obs! Illustrationerna används endast i förklarande syfte och avbildar kanske inte den aktuella enheten korrekt. Svenska

Läs mer

BeoCom 2. Handledning

BeoCom 2. Handledning BeoCom 2 Handledning Innan du börjar Denna handledning innehåller anvisningar om hur du installerar och använder luren BeoCom 2 med en BeoLine-bas. Du kan även använda luren med andra baser, t.ex. en BeoCom

Läs mer

IP400 Office Telefon 2010

IP400 Office Telefon 2010 IP400 Office Telefon 2010 Version 1 (16/05/2001) Telefon 2010... 3 Introduktion till modell 2010... 3 Handsfree (högtalare) och svar / nedkoppling... 3 Toner och ringsignaler... 4 Telefonlampan... 4 Funktioner...

Läs mer

Aastra 7433ip/Aastra 7434ip Snabbguide

Aastra 7433ip/Aastra 7434ip Snabbguide Aastra 7433ip/Aastra 7434ip Snabbguide Den här snabbguiden ger kortfattade beskrivningar över hur du använder basfunktionerna Fler funktioner och tekniska data beskrivs i användarhandboken Den fullständiga

Läs mer

TD 93158SV. Snabbguide. Ascom d43 DECT-handset. 5 okt 2016/Ver. A

TD 93158SV. Snabbguide. Ascom d43 DECT-handset. 5 okt 2016/Ver. A Snabbguide Ascom d43 DECT-handset 1. Översikt över handset 1. Översikt över handset Ascom d43 är ett extremt användarvänligt handset som utformats för att underlätta en effektiv och pålitlig kommunikation.

Läs mer

Snabbguide Konftel 300IP

Snabbguide Konftel 300IP Conference phones for every situation Snabbguide Konftel 300IP SVENSKA Beskrivning Konftel 300IP är en konferenstelefon för IP-telefoni. På www.konftel.com/300ip hittar du en handbok, med utförligare beskrivning

Läs mer

Din manual NOKIA 5140 http://sv.yourpdfguides.com/dref/821557

Din manual NOKIA 5140 http://sv.yourpdfguides.com/dref/821557 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för NOKIA 5140. Du hittar svar på alla dina frågor i NOKIA 5140 instruktionsbok (information,

Läs mer

EPIsafe 2 GSM-modul. Art.nr: 464234. Rev C SE

EPIsafe 2 GSM-modul. Art.nr: 464234. Rev C SE Bruksanvisning EPIsafe 2 GSM-modul Art.nr: 464234 Rev C SE Innhold 1. Introduktion:... 2 2. Artiklar som medföljer:... 3 3. SIM-kort... 3 4. Inkoppling av GSM-modul... 4 5. Uppstart... 4 6. Kodning av

Läs mer

Nokia N76-1. Kom igång. 9254307 Utgåva 2 SV

Nokia N76-1. Kom igång. 9254307 Utgåva 2 SV Nokia N76-1 Kom igång 9254307 Utgåva 2 SV Knappar och delar (luckan och telefonen öppen) Nedan kallad Nokia N76. 1 Höger yttre knapp 2 Mittenknapp 3 Vänster yttre knapp 4 Sekundär kamera med lägre upplösning

Läs mer

Användarhandbok 9353991 Issue 2 SV

Användarhandbok 9353991 Issue 2 SV Den elektroniska användarhandboken faller under "Nokias villkor för användarhandböcker, 7 juni 1998" ( Nokia User s Guides Terms and Conditions, 7th June, 1998.) Användarhandbok 9353991 Issue 2 SV KONFORMITETSDEKLARATION

Läs mer

Din manual NOKIA STREAMER http://sv.yourpdfguides.com/dref/828662

Din manual NOKIA STREAMER http://sv.yourpdfguides.com/dref/828662 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för NOKIA STREAMER. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information,

Läs mer

Mobilt. Guide för Telia mobilabonnemang

Mobilt. Guide för Telia mobilabonnemang Mobilt Guide för Telia mobilabonnemang Välkommen till Telia Välkommen till Telia! Här berättar vi hur du sätter i gång ditt mobilabonnemang, vilka tjänster som ingår och hur du använder dem. Utöver de

Läs mer

DCP41. Deltaco TALA Tålig. Robust mobile phone. SE Användarhandledning

DCP41. Deltaco TALA Tålig. Robust mobile phone. SE Användarhandledning DCP41 Deltaco TALA Tålig Robust mobile phone SE Användarhandledning Förpackningsinnehåll Kom igång Välkommen till din nya mobiltelefon. Den är gjord för att kunna användas även i lite tuffare miljöer.

Läs mer

Kortfattad användarhandbok

Kortfattad användarhandbok Registrera din produkt och få support på www.philips.com/support D120 Kortfattad användarhandbok Viktiga säkerhetsinstruktioner Varning Elnätet har klassificerats som farligt. Det enda sättet att stänga

Läs mer

Kom igång. Nokia N93i-1

Kom igång. Nokia N93i-1 Kom igång Nokia N93i-1 Knappar och delar telefonen stängd UTGÅVA 2 SV, 9253926 Modellnummer: Nokia N93i-1. Nedan kallad Nokia N93i. 1 Huvudkameraenhet och lins. Enheten har en huvudkamera på 3,2 megapixlar

Läs mer

Snabbguide Konftel 300W

Snabbguide Konftel 300W Conference phones for every situation Snabbguide Konftel 300W SVENSKA Beskrivning Konftel 300W är en batteridriven trådlös konferenstelefon för anslutning till DECT-system, mobiltelefon eller dator. Den

Läs mer

Utökad användarhandbok. 9237987 Utgåva 1

Utökad användarhandbok. 9237987 Utgåva 1 Utökad användarhandbok 9237987 Utgåva 1 KONFORMITETSDEKLARATION Vi, NOKIA CORPORATION, tillkännager under vårt ensamma ansvar att produkten RH-19 uppfyller villkoren i följande EU-direktiv: 1999/5/EG.

Läs mer

Bruksanvisning Hyundai HDT-L3

Bruksanvisning Hyundai HDT-L3 Bruksanvisning Hyundai HDT-L3 Innehåll SÄKERHETSINFORMATION... 4 KOMMA IGÅNG... 5 Knapparna... 5 Skärmens symboler... 6 Installera telefonen... 7 Laddning av handenheten... 7 GRUNDLÄGGANDE ANVÄNDNING...

Läs mer

Användarhandbok för IP Audio Conference Phone BCM Business Communications Manager

Användarhandbok för IP Audio Conference Phone BCM Business Communications Manager Användarhandbok för IP Audio Conference Phone 2033 BCM50 2.0 Business Communications Manager Dokumentstatus: Standard Dokumentversion: 01.01 Artikelnummer: NN40050-102-SW Datum: Augusti 2006 Copyright

Läs mer

Användarhandbok. 9351614 Issue 2

Användarhandbok. 9351614 Issue 2 Den elektroniska användarhandboken faller under "Nokias villkor för användarhandböcker, 7 juni 1998". ( Nokia User s Guides Terms and Conditions, 7th June, 1998 ) Användarhandbok 9351614 Issue 2 Nokia

Läs mer

Användarhandbok Nokia trådlös laddare DT-601

Användarhandbok Nokia trådlös laddare DT-601 Användarhandbok Nokia trådlös laddare DT-601 Utgåva 1.1 SV Delar Den trådlösa laddarens olika delar. 1 USB-kabel 2 Indikatorlampa 3 Laddningsområde Produktens yta är fri från nickel. Vissa tillbehör som

Läs mer

Kom igång. med Phonera Mobiltelefoni

Kom igång. med Phonera Mobiltelefoni Kom igång med Phonera Mobiltelefoni Välkommen som mobilkund hos Phonera! I detta häfte har vi sammanställt information som hjälper dig att komma igång och som ger dig svar på vanliga frågor om mobiltelefoni

Läs mer

Användarhandbok 9353893 1. utgåva

Användarhandbok 9353893 1. utgåva Den elektroniska användarhandboken faller under "Nokias villkor för användarhandböcker, 7 juni 1998" ( Nokia User s Guides Terms and Conditions, 7th June, 1998.) Användarhandbok 9353893 1. utgåva KONFORMITETSDEKLARATION

Läs mer

Nokia Lifeblog 2.5 Nokia N76-1

Nokia Lifeblog 2.5 Nokia N76-1 Nokia Lifeblog 2.5 Nokia N76-1 2007 Nokia. Alla rättigheter förbehållna. Nokia, Nokia Connecting People, Nseries och N76 är registrerade varumärken som tillhör Nokia Corporation. Andra produkt- och företagsnamn

Läs mer

Utskrift online 4.0. Utgåva 1

Utskrift online 4.0. Utgåva 1 Utskrift online 4.0 Utgåva 1 2008 Nokia. Alla rättigheter förbehållna. Nokia, Nokia Connecting People och Nseries är varumärken eller registrerade varumärken som tillhör Nokia Corporation. Nokia tune är

Läs mer

Nokia Bluetooth-headset BH /2

Nokia Bluetooth-headset BH /2 Nokia Bluetooth-headset BH-212 1 2 3 5 4 6 7 8 119 9209767/2 ÖVERENSSTÄMMELSE MED KRAV OCH BESTÄMMELSER Härmed intygar NOKIA CORPORATION att produkten HS-112W följer de väsentliga egenskapskrav och övriga

Läs mer

Användarhandbok för Nokia 1100. 9310114 Utgåva 1

Användarhandbok för Nokia 1100. 9310114 Utgåva 1 Användarhandbok för Nokia 1100 9310114 Utgåva 1 KONFORMITETSDEKLARATION Vi, NOKIA CORPORATION, tillkännager under vårt ensamma ansvar att produkten Rh-18 uppfyller villkoren i följande EU-direktiv: 1999/5/EC.

Läs mer

Andra produkt- och företagsnamn som påträffas här kan vara varumärken av respektive ägare.

Andra produkt- och företagsnamn som påträffas här kan vara varumärken av respektive ägare. OFFICIELLT MEDDELANDE Copyright 2009 TELTONIKA Ltd. Alla rättigheter ägs av författaren. Ingen del av det här dokumentets innehåll får kopieras, mångfaldigas eller spridas utan skriftligt tillstånd av

Läs mer

Guide för ConnectLine App för iphone. App version 1.0.2

Guide för ConnectLine App för iphone. App version 1.0.2 Guide för ConnectLine App för iphone App version 1.0.2 Inledning Detta är en guide för ConnectLine App för iphone, som beskriver följande. Hur du kopplar ihop Streamer med en iphone. Hur du laddar ner

Läs mer

Nokia Bluetooth Headset BH /2

Nokia Bluetooth Headset BH /2 Nokia Bluetooth Headset BH-209 1 5 2 3 4 7 8 6 11 9 10 9204657/2 KONFORMITETSDEKLARATION Härmed intygar NOKIA CORPORATION att produkten HS-97W följer de väsentliga egenskapskrav och övriga relevanta bestämmelser

Läs mer

Nokia Bluetooth-högtalare MD-7W 9205874/1

Nokia Bluetooth-högtalare MD-7W 9205874/1 Nokia Bluetooth-högtalare MD-7W 3 2 9 6 8 7 4 5 9205874/1 KONFORMITETSDEKLARATION Härmed intygar NOKIA CORPORATION att denna MD-7W står i överensstämmelse med de väsentliga egenskapskrav och övriga relevanta

Läs mer

Skype för Samsung TV. Komma igång med Skype 2. Logga in med ett befintligt konto 3. Så här loggar du in med ansiktsidentifiering 4

Skype för Samsung TV. Komma igång med Skype 2. Logga in med ett befintligt konto 3. Så här loggar du in med ansiktsidentifiering 4 Komma igång med Skype Logga in med ett befintligt konto 3 Så här loggar du in med ansiktsidentifiering 4 Ansiktsidentifiering 5 Skype för Samsung TV Skapa nytt konto 6 Bildskärm 7 Lägga till kontakt 8

Läs mer

Användarhandbok för trådlöst headset med klämma (HS-21W) Utgåva 1

Användarhandbok för trådlöst headset med klämma (HS-21W) Utgåva 1 Användarhandbok för trådlöst headset med klämma (HS-21W) 9236277 Utgåva 1 KONFORMITETSDEKLARATION Vi, NOKIA CORPORATION, tillkännager under vårt ensamma ansvar att produkten HS-21W uppfyller villkoren

Läs mer

Nokia Bluetooth Headset BH-112 Användarhandbok

Nokia Bluetooth Headset BH-112 Användarhandbok Nokia Bluetooth Headset BH-112 Användarhandbok Utgåva 1.1 2 Inledning Om ditt headset Med Nokias Bluetooth-headset BH-112 kan du ringa och besvara samtal och hålla händerna fria, även när du använder två

Läs mer

Doro PhoneEasy. 338gsm

Doro PhoneEasy. 338gsm Doro PhoneEasy 338gsm 20. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 0.. På/av Sidoknapp (volym) Menyknapp Display Snabbval Samtalsknapp/OK Numerisk knappsats * / Knapplås # / Byt profil Avsluta samtal/radera/bakåt Pilknappar

Läs mer

Nokia Bluetooth-headset BH /1

Nokia Bluetooth-headset BH /1 Nokia Bluetooth-headset BH-101 1 2 3 4 5 6 7 8 9 11 12 10 9206520/1 KONFORMITETSDEKLARATION Härmed intygar NOKIA CORPORATION att denna HS-94W står i överensstämmelse med de väsentliga egenskapskrav och

Läs mer

Användarhandbok 9354285 Utgåva 3

Användarhandbok 9354285 Utgåva 3 Den elektroniska användarhandboken faller under "Nokias villkor för användarhandböcker, 7 juni 1998" ( Nokia User s Guides Terms and Conditions, 7th June, 1998.) Användarhandbok 9354285 Utgåva 3 KONFORMITETSDEKLARATION

Läs mer

Nokia Bluetooth-headset BH-609. Utgåva 2.0

Nokia Bluetooth-headset BH-609. Utgåva 2.0 Nokia Bluetooth-headset BH-609 Utgåva 2.0 ÖVERENSSTÄMMELSE MED KRAV OCH BESTÄMMELSER Härmed tillkännager NOKIA CORPORATION att denna BH-609-produkt överensstämmer med väsentliga krav och andra relevanta

Läs mer

Din manual NOKIA LD-1W http://sv.yourpdfguides.com/dref/825071

Din manual NOKIA LD-1W http://sv.yourpdfguides.com/dref/825071 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för NOKIA LD-1W. Du hittar svar på alla dina frågor i NOKIA LD-1W instruktionsbok (information,

Läs mer

Användarhandbok 9355173 Utgåva 1

Användarhandbok 9355173 Utgåva 1 Den elektroniska användarhandboken faller under "Nokias villkor för användarhandböcker, 7 juni 1998" ( Nokia User s Guides Terms and Conditions, 7th June, 1998.) Användarhandbok 9355173 Utgåva 1 KONFORMITETSDEKLARATION

Läs mer

Nokia Bilmonteringssats CK-300 Användarhandbok för CarMenu

Nokia Bilmonteringssats CK-300 Användarhandbok för CarMenu Nokia Bilmonteringssats CK-300 Användarhandbok för CarMenu 9207836 Utgåva 1 SV 0434 2008 Nokia. Alla rättigheter förbehållna. Reproduktion, överföring, distribution eller lagring av hela eller delar av

Läs mer

SENSUS Web edition. Infotainment guide VÄLKOMMEN TILL SENSUS INFOTAINMENT

SENSUS Web edition. Infotainment guide VÄLKOMMEN TILL SENSUS INFOTAINMENT Infotainment guide SENSUS Web edition VÄLKOMMEN TILL SENSUS INFOTAINMENT Den här bilagan är avsedd att ge en kortfattad överblick över de vanligaste funktionerna i Sensus Infotainment och hjälpa dig att

Läs mer