Kommunens Kvalitet i Korthet (KKiK) - Områden och nyckeltal från och med 2018

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kommunens Kvalitet i Korthet (KKiK) - Områden och nyckeltal från och med 2018"

Transkript

1 Kolada Vald kommun / region: Gnosjö Kommunens Kvalitet i Korthet (KKiK) - Områden och nyckeltal från och med 2018 Barn och unga (Alla år) Plats på förskola på önskat placeringsdatum, andel barn (%) Plats på förskola på önskat placeringsdatum, andel barn (%) Män Plats på förskola på önskat placeringsdatum, andel barn (%) Kvinnor Inskrivna barn per årsarbetare i förskolan, antal Inskrivna barn/årsarbetare kommunal förskola, antal Inskrivna barn/årsarbetare fristående förskola, antal Kostnad förskola, kr/inskrivet barn Elever i åk 3 som deltagit i alla delprov som klarat alla delprov för ämnesprovet i svenska och svenska som andraspråk, kommunala skolor, andel (%) Elever i åk 3 som deltagit i alla delprov som klarat alla delprov för ämnesprovet i svenska och svenska som andraspråk, kommunala skolor, andel (%) Män Elever i åk 3 som deltagit i alla delprov som klarat alla delprov för ämnesprovet i svenska och svenska som andraspråk, kommunala skolor, andel (%) Kvinnor Elever i åk 6 med lägst betyget E i matematik, kommunala skolor, andel (%) Elever i åk 6 med lägst betyget E i matematik, kommunala skolor, andel (%) Män Elever i åk 6 med lägst betyget E i matematik, kommunala skolor, andel (%) Kvinnor Elever i år 9 som är behöriga till yrkesprogram, kommunala skolor, andel (%) Elever i år 9 som är behöriga till yrkesprogram, kommunala skolor, andel (%) Män Elever i år 9 som är behöriga till yrkesprogram, kommunala skolor, andel (%) Kvinnor Elever i åk 9: Jag är nöjd med min skola som helhet, positiva svar, andel (%) Elever i åk 9: Mina lärare förklarar vad vi ska göra i skolarbetet så att jag förstår, positiva svar, andel (%) Elever i åk 9: Skolarbetet stimulerar mig att lära mig mer, positiva svar, andel (%) Elever i åk 9: Jag kan nå kunskapskraven i skolan om jag försöker, positiva svar, andel (%) Elever i åk 9: Mina lärare hjälper mig i skolarbetet när jag behöver det, positiva svar, andel (%) Elever i åk 9: Mina lärare uppmuntrar oss elever att reflektera över vad vi hör och läser, positiva svar, andel (%) Elever i åk 9: I min skola respekterar elever och lärare varandra, positiva svar, andel (%) Elever i åk 9: På lektionerna är vi elever med och påverkar på vilket sätt vi ska arbeta med olika skoluppgifter, positiva svar, andel (%) Elever i åk 9: Jag har studiero på lektionerna, positiva svar, andel (%) Elever i åk 9: Jag känner mig trygg i skolan, positiva svar, andel (%) Elever i åk 9: Jag vet vem på skolan jag kan prata med om någon har varit elak mot en elev, positiva svar, andel (%) Elever i åk 9: Jag är nöjd med min skola som helhet, positiva svar, andel (%) Män - Elever i åk 9: Jag är nöjd med min skola som helhet, positiva svar, andel (%) Kvinnor - Elever i åk 9: Jag känner mig trygg i skolan, positiva svar, andel (%) Elever i åk 9: Jag känner mig trygg i skolan, positiva svar, andel (%) Män - Elever i åk 9: Jag känner mig trygg i skolan, positiva svar, andel (%) Kvinnor - Kostnad grundskola F-9 hemkommun, kr/elev Gymnasieelever med examen inom 4 år, kommunala skolor, andel (%) Gymnasieelever med examen inom 4 år, yrkesprogram kommunala skolor, andel (%) Gymnasieelever med examen inom 4 år, högskoleförberedande program kommunala skolor, andel (%) Gymnasieelever med examen inom 4 år, introduktionsprogram kommunala skolor, andel (%) /6

2 Gymnasieelever med examen inom 4 år, kommunala skolor, andel (%) Män Gymnasieelever med examen inom 4 år, yrkesprogram kommunala skolor, andel (%) Män Gymnasieelever med examen inom 4 år, högskoleförberedande program kommunala skolor, andel (%) Män Gymnasieelever med examen inom 4 år, introduktionsprogram kommunala skolor, andel (%) Män Gymnasieelever med examen inom 4 år, kommunala skolor, andel (%) Kvinnor Gymnasieelever med examen inom 4 år, yrkesprogram kommunala skolor, andel (%) Kvinnor Gymnasieelever med examen inom 4 år, högskoleförberedande program kommunala skolor, andel (%) Kvinnor Gymnasieelever med examen inom 4 år, introduktionsprogram kommunala skolor, andel (%) Kvinnor Kostnad gymnasieskola hemkommun, kr/elev Stöd och omsorg (Alla år) Brukarbedömning individ- och familjeomsorg totalt - förbättrad situation, andel (%) Brukarbedömning individ- och familjeomsorg totalt - förbättrad situation, andel (%) Män Brukarbedömning individ- och familjeomsorg totalt - förbättrad situation, andel (%) Kvinnor Ej återaktualiserade vuxna personer med försörjningsstöd ett år efter avslutat försörjningsstöd, andel (%) Ej återaktualiserade vuxna personer med försörjningsstöd ett år efter avslutat försörjningsstöd, andel (%) Män Ej återaktualiserade vuxna personer med försörjningsstöd ett år efter avslutat försörjningsstöd, andel (%) Kvinnor Väntetid i antal dagar från ansökan till beslut om försörjningsstöd, medelvärde 7 Kostnad individ- och familjeomsorg, kr/inv Väntetid i antal dagar från beslut till första erbjudna inflyttningsdatum avseende boende enl. LSS 9.9, medelvärde Kvalitetsaspekter LSS grupp- och serviceboende, andel (%) av maxpoäng (-2018) Brukarbedömning daglig verksamhet LSS - Brukaren får bestämma om saker som är viktiga, andel (%) Brukarbedömning daglig verksamhet LSS - Brukaren får bestämma om saker som är viktiga, andel (%) Män Brukarbedömning daglig verksamhet LSS - Brukaren får bestämma om saker som är viktiga, andel (%) Kvinnor Kostnad funktionsnedsättning totalt (SoL, LSS, SFB), minus ersättning från FK enl SFB, kr/inv Väntetid i antal dagar från ansökningsdatum till första erbjudet inflyttningsdatum till särskilt boende, medelvärde Personalkontinuitet, antal personal som en hemtjänsttagare möter under 14 dagar, medelvärde Personalkontinuitet, antal personal som en hemtjänsttagare möter under 14 dagar, medelvärde Män Personalkontinuitet, antal personal som en hemtjänsttagare möter under 14 dagar, medelvärde Kvinnor Kvalitetsaspekter särskilt boende äldreomsorg, andel (%) av maxpoäng Avlidna som hade någon närvarande vid dödsögonblicket, andel (%) Boendeplatser i särskilt boende där den äldre erbjuds daglig utevistelse, andel (%) Boendeplatser i särskilt boende där den äldre erbjuds tid utifrån sina egna önskemål dagligen, andel (%) (-2018) Boendeplatser i särskilt boende där den äldre har möjlighet att välja alternativ rätt vid huvudmål, andel (%) Boendeplatser i särskilt boende där den äldre har möjlighet till internetuppkoppling i det egna rummet/lägenheten, andel (%) (-2018) Boendeplatser i särskilt boende där den äldre kan påverka tv-kanaler utöver basutbudet i den egna lgh, andel (%) (-2018) Boendeplatser i särskilt boende där den äldre kan påverka tv-kanaler utöver basutbudet i gemensamhetslokal, andel (%) Boendeplatser i särskilt boende där den äldre serveras kvälls/nattmål, andel (%) (-2018) Boendeplatser i särskilt boende där den äldre själv kan välja tid för nattvila, andel (%) (-2018) Boendeplatser i särskilt boende där den äldre själv kan välja tid för uppstigning på morgonen, andel (%) (-2018) Boendeplatser i särskilt boende som erbjuder minst en organiserad och gemensam aktivitet per dag under helgen, andel (%) Boendeplatser i särskilt boende som erbjuder minst två organiserade och gemensamma aktiviteter under vardagar, andel (%) /6

3 Enheter i särskilt boende där det är möjligt att bli sambo, andel (%) (-2018) Brukarbedömning särskilt boende äldreomsorg - helhetssyn, andel (%) Brukarbedömning särskilt boende äldreomsorg - möjligheten att komma utomhus, andel (%) Brukarbedömning särskilt boende äldreomsorg - sociala aktiviteter, andel (%) Brukarbedömning särskilt boende äldreomsorg - tillgång till sjuksköterska, andel (%) Brukarbedömning särskilt boende äldreomsorg - bemötande, andel (%) Brukarbedömning särskilt boende äldreomsorg - besväras ofta av ensamhet, andel (%) Brukarbedömning särskilt boende äldreomsorg - få kontakt med personalen på boendet, andel (%) Brukarbedömning särskilt boende äldreomsorg - förtroende för personalen, andel (%) Brukarbedömning särskilt boende äldreomsorg - hälsotillstånd, andel (%) Brukarbedömning särskilt boende äldreomsorg - hänsyn till åsikter och önskemål, andel (%) Brukarbedömning särskilt boende äldreomsorg - information om förändringar, andel (%) Brukarbedömning särskilt boende äldreomsorg - inte kränkts av någon personal under året, andel (%) Brukarbedömning särskilt boende äldreomsorg - maten, andel (%) Brukarbedömning särskilt boende äldreomsorg - måltidsmiljö, andel (%) Brukarbedömning särskilt boende äldreomsorg - möjlighet att framföra synpunkter eller klagomål, andel (%) Brukarbedömning särskilt boende äldreomsorg - möjlighet påverka tider, andel (%) Brukarbedömning särskilt boende äldreomsorg - plats på äldreboende, andel (%) Brukarbedömning särskilt boende äldreomsorg - rörlighet inomhus, andel (%) Brukarbedömning särskilt boende äldreomsorg - själv svarat på frågorna, andel (%) Brukarbedömning särskilt boende äldreomsorg - svåra besvär av ängslan, oro eller ångest, andel (%) Brukarbedömning särskilt boende äldreomsorg - tillräckligt med tid, andel (%) Brukarbedömning särskilt boende äldreomsorg - trivs med rum/lägenhet, andel (%) Brukarbedömning särskilt boende äldreomsorg - trivsamma gemensamma utrymmen, andel (%) Brukarbedömning särskilt boende äldreomsorg - trivsamt utomhus, andel (%) Brukarbedömning särskilt boende äldreomsorg - trygghet, andel (%) Brukarbedömning särskilt boende äldreomsorg - helhetssyn, andel (%) Män Brukarbedömning särskilt boende äldreomsorg - helhetssyn, andel (%) Kvinnor Brukarbedömning hemtjänst äldreomsorg - helhetssyn, andel (%) Brukarbedömning hemtjänst äldreomsorg - information om förändringar, andel (%) Brukarbedömning hemtjänst äldreomsorg - behov anpassas, andel (%) Brukarbedömning hemtjänst äldreomsorg - bemötande, andel (%) Brukarbedömning hemtjänst äldreomsorg - besväras ofta av ensamhet, andel (%) Brukarbedömning hemtjänst äldreomsorg - bor med annan vuxen, andel (%) Brukarbedömning hemtjänst äldreomsorg - få kontakt med hemtjänstpersonalen, andel (%) Brukarbedömning hemtjänst äldreomsorg - förtroende för personalen, andel (%) Brukarbedömning hemtjänst äldreomsorg - hälsotillstånd, andel (%) Brukarbedömning hemtjänst äldreomsorg - hänsyn till åsikter och önskemål, andel (%) Brukarbedömning hemtjänst äldreomsorg - möjlighet påverka tider, andel (%) Brukarbedömning hemtjänst äldreomsorg - möjlighet att framföra synpunkter eller klagomål, andel (%) Brukarbedömning hemtjänst äldreomsorg - personalen kommer på avtalad tid, andel (%) Brukarbedömning hemtjänst äldreomsorg - personalen utför sina arbetsuppgifter, andel (%) Brukarbedömning hemtjänst äldreomsorg - rörlighet inomhus, andel (%) Brukarbedömning hemtjänst äldreomsorg - sjuksköterska vid behov, andel (%) (-2015) Brukarbedömning hemtjänst äldreomsorg - själv svarat på frågorna, andel (%) Brukarbedömning hemtjänst äldreomsorg - svåra besvär av ängslan, oro eller ångest, andel (%) Brukarbedömning hemtjänst äldreomsorg - tillräckligt med tid, andel (%) Brukarbedömning hemtjänst äldreomsorg - trygghet, andel (%) Brukarbedömning hemtjänst äldreomsorg - välja utförare, andel (%) Brukarbedömning hemtjänst äldreomsorg - helhetssyn, andel (%) Män /6

4 Brukarbedömning hemtjänst äldreomsorg - information om förändringar, andel (%) Män Brukarbedömning hemtjänst äldreomsorg - behov anpassas, andel (%) Män Brukarbedömning hemtjänst äldreomsorg - bemötande, andel (%) Män Brukarbedömning hemtjänst äldreomsorg - besväras ofta av ensamhet, andel (%) Män Brukarbedömning hemtjänst äldreomsorg - bor med annan vuxen, andel (%) Män Brukarbedömning hemtjänst äldreomsorg - få kontakt med hemtjänstpersonalen, andel (%) Män Brukarbedömning hemtjänst äldreomsorg - förtroende för personalen, andel (%) Män Brukarbedömning hemtjänst äldreomsorg - hälsotillstånd, andel (%) Män Brukarbedömning hemtjänst äldreomsorg - hänsyn till åsikter och önskemål, andel (%) Män Brukarbedömning hemtjänst äldreomsorg - möjlighet påverka tider, andel (%) Män Brukarbedömning hemtjänst äldreomsorg - möjlighet att framföra synpunkter eller klagomål, andel (%) Män Brukarbedömning hemtjänst äldreomsorg - personalen kommer på avtalad tid, andel (%) Män Brukarbedömning hemtjänst äldreomsorg - personalen utför sina arbetsuppgifter, andel (%) Män Brukarbedömning hemtjänst äldreomsorg - rörlighet inomhus, andel (%) Män Brukarbedömning hemtjänst äldreomsorg - själv svarat på frågorna, andel (%) Män Brukarbedömning hemtjänst äldreomsorg - svåra besvär av ängslan, oro eller ångest, andel (%) Män Brukarbedömning hemtjänst äldreomsorg - tillräckligt med tid, andel (%) Män Brukarbedömning hemtjänst äldreomsorg - trygghet, andel (%) Män Brukarbedömning hemtjänst äldreomsorg - välja utförare, andel (%) Män Brukarbedömning hemtjänst äldreomsorg - helhetssyn, andel (%) Kvinnor Brukarbedömning hemtjänst äldreomsorg - information om förändringar, andel (%) Kvinnor Brukarbedömning hemtjänst äldreomsorg - behov anpassas, andel (%) Kvinnor Brukarbedömning hemtjänst äldreomsorg - bemötande, andel (%) Kvinnor Brukarbedömning hemtjänst äldreomsorg - besväras ofta av ensamhet, andel (%) Kvinnor Brukarbedömning hemtjänst äldreomsorg - bor med annan vuxen, andel (%) Kvinnor Brukarbedömning hemtjänst äldreomsorg - få kontakt med hemtjänstpersonalen, andel (%) Kvinnor Brukarbedömning hemtjänst äldreomsorg - förtroende för personalen, andel (%) Kvinnor Brukarbedömning hemtjänst äldreomsorg - hälsotillstånd, andel (%) Kvinnor Brukarbedömning hemtjänst äldreomsorg - hänsyn till åsikter och önskemål, andel (%) Kvinnor Brukarbedömning hemtjänst äldreomsorg - möjlighet påverka tider, andel (%) Kvinnor Brukarbedömning hemtjänst äldreomsorg - möjlighet att framföra synpunkter eller klagomål, andel (%) Kvinnor Brukarbedömning hemtjänst äldreomsorg - personalen kommer på avtalad tid, andel (%) Kvinnor Brukarbedömning hemtjänst äldreomsorg - personalen utför sina arbetsuppgifter, andel (%) Kvinnor Brukarbedömning hemtjänst äldreomsorg - rörlighet inomhus, andel (%) Kvinnor Brukarbedömning hemtjänst äldreomsorg - själv svarat på frågorna, andel (%) Kvinnor Brukarbedömning hemtjänst äldreomsorg - svåra besvär av ängslan, oro eller ångest, andel (%) Kvinnor Brukarbedömning hemtjänst äldreomsorg - tillräckligt med tid, andel (%) Kvinnor Brukarbedömning hemtjänst äldreomsorg - trygghet, andel (%) Kvinnor Brukarbedömning hemtjänst äldreomsorg - välja utförare, andel (%) Kvinnor Kostnad äldreomsorg, kr/inv Samhälle och miljö (Alla år) Andel som får svar på e-post inom en dag, (%) Andel som tar kontakt med kommunen via telefon som får ett direkt svar på en enkel fråga, (%) Gott bemötande vid kontakt med kommun, andel av maxpoäng (%) Valdeltagande i senaste kommunalvalet, andel (%) Öppethållande huvudbiblioteket, timmar/vecka /6

5 Resultat vid avslut i kommunens arbetsmarknadsverksamhet, deltagare som börjat arbeta eller studera, andel (%) Resultat vid avslut i kommunens arbetsmarknadsverksamhet, deltagare som A. Börjat arbeta, andel (%) Resultat vid avslut i kommunens arbetsmarknadsverksamhet, deltagare som A. Börjat arbeta, antal Resultat vid avslut i kommunens arbetsmarknadsverksamhet, deltagare som B. Börjat studera, andel (%) Resultat vid avslut i kommunens arbetsmarknadsverksamhet, deltagare som B. Börjat studera, antal Resultat vid avslut i kommunens arbetsmarknadsverksamhet, deltagare som börjat arbeta eller studera, andel (%) Män Resultat vid avslut i kommunens arbetsmarknadsverksamhet, deltagare som A. Börjat arbeta, andel (%) Män Resultat vid avslut i kommunens arbetsmarknadsverksamhet, deltagare som A. Börjat arbeta, antal Män Resultat vid avslut i kommunens arbetsmarknadsverksamhet, deltagare som B. Börjat studera, andel (%) Män Resultat vid avslut i kommunens arbetsmarknadsverksamhet, deltagare som B. Börjat studera, antal Män Resultat vid avslut i kommunens arbetsmarknadsverksamhet, deltagare som börjat arbeta eller studera, andel (%) Kvinnor Resultat vid avslut i kommunens arbetsmarknadsverksamhet, deltagare som A. Börjat arbeta, andel (%) Kvinnor Resultat vid avslut i kommunens arbetsmarknadsverksamhet, deltagare som A. Börjat arbeta, antal Kvinnor Resultat vid avslut i kommunens arbetsmarknadsverksamhet, deltagare som B. Börjat studera, andel (%) Kvinnor Resultat vid avslut i kommunens arbetsmarknadsverksamhet, deltagare som B. Börjat studera, antal Kvinnor Lämnat etableringsuppdraget och börjat arbeta eller studera (status efter 90 dagar), andel (%) Lämnat etableringsuppdraget och börjat arbeta (status efter 90 dagar), andel (%) Lämnat etableringsuppdraget och börjat arbete med stöd (exkl. nystartsjobb) (status efter 90 dagar), andel (%) 10.0 Lämnat etableringsuppdraget och börjat studera (status efter 90 dagar), andel (%) Lämnat etableringsuppdraget och börjat arbeta eller studera (status efter 90 dagar), andel (%) Män Lämnat etableringsuppdraget och börjat arbeta (status efter 90 dagar), andel (%) Män Lämnat etableringsuppdraget och börjat arbete med stöd (exkl. nystartsjobb) (status efter 90 dagar), andel (%) Män 12.1 Lämnat etableringsuppdraget och börjat studera (status efter 90 dagar), andel (%) Män Lämnat etableringsuppdraget och börjat arbeta eller studera (status efter 90 dagar), andel (%) Kvinnor Lämnat etableringsuppdraget och börjat arbeta (status efter 90 dagar), andel (%) Kvinnor Lämnat etableringsuppdraget och börjat arbete med stöd (exkl. nystartsjobb) (status efter 90 dagar), andel (%) Kvinnor 5.9 Lämnat etableringsuppdraget och börjat studera (status efter 90 dagar), andel (%) Kvinnor Företagsklimat enl. ÖJ (Insikt) -, NKI Hushållsavfall som samlats in för materialåtervinning, inkl. biologisk behandling, andel (%) Miljöbilar i kommunorganisationen, andel (%) Ekologiska livsmedel i kommunens verksamhet, andel (%) 11 - Guide till tabeller och diagram I vissa tabeller och diagram används färgerna rött, gult och grönt för att visa hur ett resultat ligger till jämfört med andra. För varje nyckeltal rangordnas alla kommuner/landsting efter sina resultat, och de bästa resultaten får grön färg, de sämsta får röd färg och de i mitten får gul färg. Saknas data på något nyckeltal visas det med grå färg. När rött, gult och grönt används i stapeldiagram visar det andel av de ingående nyckeltalen med respektive färg. Klicka på "Visa i tabell" för att se vilka nyckeltal som har vilken färg. Tänk på att färgsättningen visar om man har bra eller dåliga resultat jämfört med andra. Den talar inte om ifall resultaten är bra eller dåliga. Man kan ha dåliga resultat jämfört med andra, vilket ger röd färg, trots att resultatet egentligen är bra (och vice versa). Bästa 25% Mittersta 50% Sämsta 25% Ingen data / Visa trend. Jämförelse per kommun / enhet 0 Ej med i sammanfattande diagram Nyckeltalsinformation - Bortfall. Ej tillämplig.. Sekretess RKA Kontakt 5/6

6 RKA är en ideell förening med svenska staten och Sveriges Kommuner och Landsting som medlemmar. RKA Rådet för främjande av kommunala analyser. Besöksadress: Hornsgatan 15 Stockholm Postadress: c/o SKL Stockholm /6

Kommunens kvalitet i korthet (KKIK)

Kommunens kvalitet i korthet (KKIK) Kommunens kvalitet i korthet (KKIK) 2019 01 31 Barn och unga Andel barn som erbjudits plats i förskolan på önskat datum, 100 100 95 95 61 54 Barn per personal i förskolan, planerad närvaro, antal barn/heltidsanställd

Läs mer

Hur bra är Ulricehamns kommun?

Hur bra är Ulricehamns kommun? Hur bra är s kommun? Under 2018 har cirka 260 av Sveriges 290 deltagit i Kommunens Kvalitet i Korthet (KKiK). s kommun har deltagit i mätningarna sedan 2013. Nyckeltalen i KKiK har olika karaktär och syften.

Läs mer

Kommunens Kvalitet i Korthet

Kommunens Kvalitet i Korthet Kommunens Kvalitet i Korthet Öckerö kommun 1 1 INLEDNING För att ge politiker, tjänstemän och medborgare en översiktlig bild av kvalitet och effektivitet i kommunens verksamheter deltar Öckerö kommun i

Läs mer

År 2015 medverkade 251 kommuner i Kommunen kvalitet i korthet. Antalet kommuner som deltar i mätningen ökar för varje år.

År 2015 medverkade 251 kommuner i Kommunen kvalitet i korthet. Antalet kommuner som deltar i mätningen ökar för varje år. Kommunens Kvalitet i Korthet Sveriges kommuner och landsting (SKL) sammanställer årligen undersökningar av kommunens kvalitet och effektivitet ur fem perspektiv. Tillgänglighet Trygghet Delaktighet Effektivitet

Läs mer

Trygghet. Delaktighet och information. Bästa 25% Mittersta 50% Sämsta 25% Tillgänglighet. Riket Större städer

Trygghet. Delaktighet och information. Bästa 25% Mittersta 50% Sämsta 25% Tillgänglighet. Riket Större städer Kommunens kvalitet i korthet (KKIK) 2018-01-23 Tillgänglighet Andel av invånarna som får svar på e-post inom två dagar, procent 87 96 95 100 100 86 89 Andel av invånarna som tar kontakt med kommunen via

Läs mer

KOMMUNENS KVALITET I KORTHET 2018

KOMMUNENS KVALITET I KORTHET 2018 KOMMUNENS KVALITET I KORTHET 2018 För tolfte året i rad har Kommunens kvalitet i korthet (KKiK) genomförts. Under 2018 deltog cirka 260 kommuner i undersökningen, som från och med 2018 är indelad i tre

Läs mer

Trygghet. Delaktighet och information. Bästa 25% Mittersta 50% Sämsta 25% Tillgänglighet. Helsingborg

Trygghet. Delaktighet och information. Bästa 25% Mittersta 50% Sämsta 25% Tillgänglighet. Helsingborg Kommunens kvalitet i korthet (KKIK) s resultat jämfört med övriga kommuner 2017-02-17 Tillgänglighet Andel av invånarna som får svar på e-post inom två dagar, procent 82 87 96 95 100 86 88 Andel av invånarna

Läs mer

Alvestas Kvalitet i korthet 2018 jmf med alla kommuner och över tid

Alvestas Kvalitet i korthet 2018 jmf med alla kommuner och över tid 9 kommuns kvalitet i sammanfattning kommun gör årligen i samarbete med Sveriges och landsting, SKL, undersökningar av kommunens kvalitet och resultat. Syftet med Kommunens Kvalitet i Korthet (KKiK) är

Läs mer

Kommun- och landstingsdatabasen

Kommun- och landstingsdatabasen Vi använder cookies på den här webbplatsen. Mer om Cookies Jag accepterar Kommun- och landstingsdatabasen Vald kommun / landsting: Nynäshamn Öppna jämförelser - Gymnasieskola Resultatnyckeltal - Hemkommun

Läs mer

Barn och unga. Medelvärde. Indikator Eda 2018

Barn och unga. Medelvärde. Indikator Eda 2018 Kommunens Kvalitet i Korthet 2018 1 2 Kommunens Kvalitet i Korthet 2018 Hur effektivt använder kommunen skattepengarna och vilka resultat leder det till? Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) undersöker

Läs mer

Kommun- och landstingsdatabasen

Kommun- och landstingsdatabasen Vi använder cookies på den här webbplatsen. Mer om Cookies Jag accepterar Kommun- och landstingsdatabasen Vald kommun / landsting: Nynäshamn Öppna jämförelser - Grundskola Resultatnyckeltal lägeskommun

Läs mer

Bland Sveriges 25% bästa kommuner

Bland Sveriges 25% bästa kommuner Kommunens kvalitet i korthet 2019 KKiK och dess syfte Kommunens kvalitet i korthet är ett nationellt projekt med cirka 260 deltagande kommuner. Genom projektet redovisas och jämförs kommunens resultat

Läs mer

Så här bra är vi jämfört med andra

Så här bra är vi jämfört med andra Så här bra är vi jämfört med andra Kommunens Kvalitet i Korthet är ett verktyg för att jämföra kommuner med varandra och beskriver kommunernas kvalitet ur ett medborgarperspektiv. Kommunernas kvalitet

Läs mer

Gnosjö kommuns kvalitet i korthet 2016

Gnosjö kommuns kvalitet i korthet 2016 Gnosjö kommuns kvalitet i korthet 2016 1 Sammanfattning av resultatet Här är Gnosjö bland Sveriges 25 % bästa kommuner i KKiK Matematik i åk. tre grundskola Ta examen på gymnasiet Hemtjänst Serviceutbud

Läs mer

Kommunens Kvalitet i Korthet

Kommunens Kvalitet i Korthet ) Datum Sida 2014-03-24 1 (3) Kommunens Kvalitet i Korthet Ett resultat som är bättre eller lika med snittet i nätverket Ett resultat som är sämre än snittet i nätverket Mått 2014 TILLGÄNGLIGHET Andel

Läs mer

Hur bra är Ulricehamns kommun?

Hur bra är Ulricehamns kommun? Hur bra är Ulricehamns kommun? Kommunens kvalitet i korthet (KKiK) består av ett antal viktiga kunskapsområden för kommuninvånarna som beskriver kommunens kvalitet och effektivitet. Dessa områden är: "Din

Läs mer

Hur bra är Ulricehamns kommun?

Hur bra är Ulricehamns kommun? Hur bra är Ulricehamns kommun? Kommunens kvalitet i korthet (KKiK) består av ett antal viktiga kunskapsområden för kommuninvånarna som beskriver kommunens kvalitet och effektivitet. Dessa områden är: "Din

Läs mer

År 2011 medverkade 160 kommuner i Kommunen kvalitet i korthet. Antalet mått är drygt 40 st fördelade över de fem perspektiven som beskrivs ovan.

År 2011 medverkade 160 kommuner i Kommunen kvalitet i korthet. Antalet mått är drygt 40 st fördelade över de fem perspektiven som beskrivs ovan. Kommunens Kvalitet i Korthet Sveriges kommuner och landsting (SKL) sammanställer årligen undersökningar av kommunens kvalitet och effektivitet ur fem perspektiv. Tillgänglighet Trygghet Information och

Läs mer

Kommunens kvalitet i korthet (KKIK) Helsingborgs resultat jämfört med övriga kommuner 2016 02 19 Bästa 25% Mittersta 50% Sämsta 25%

Kommunens kvalitet i korthet (KKIK) Helsingborgs resultat jämfört med övriga kommuner 2016 02 19 Bästa 25% Mittersta 50% Sämsta 25% Kommunens kvalitet i korthet (KKIK) s resultat jämfört med övriga kommuner 2016 02 19 Tillgänglighet Andel av invånarna som får svar på e post inom två dagar, procent 67 82 87 96 95 84 87 Andel av invånarna

Läs mer

Resultatdagen - KKiK Stockholm

Resultatdagen - KKiK Stockholm Resultatdagen - KKiK 2018 Stockholm 2019-01-23 Nya KKiK en tillbakablick på det utvecklingsarbete vi gjort tillsammans! Översyn KKiK 2017/18 Behöver KKiK utvecklas? JA 99% NEJ 1% => Fyra förbättringsområden

Läs mer

Tillgänglighet Epost. Svar inom 2 dagar (%) Trend, tillgänglighet Epost %

Tillgänglighet Epost. Svar inom 2 dagar (%) Trend, tillgänglighet Epost % Tillgänglighet Epost. Svar inom 2 dagar (%) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 79 86 86 1 9 8 7 6 5 4 3 2 1 Trend, tillgänglighet Epost % 94 84 87 72 79 6 211 213 214 215 216 217 Tillgänglighet Telefoni. Direkt svar

Läs mer

Tillgänglighet Epost. Svar inom 2 dagar (%) Trend, tillgänglighet E-post %

Tillgänglighet Epost. Svar inom 2 dagar (%) Trend, tillgänglighet E-post % Tillgänglighet Epost. Svar inom 2 dagar (%) 75 8 85 9 95 1 94 86 86 Trend, tillgänglighet E-post % 1 8 6 6 72 84 87 94 4 2 211 213 214 215 216 Tillgänglighet Telefoni. Direkt svar på enkel fråga. (%) 5

Läs mer

Hur bra är Ulricehamns kommun?

Hur bra är Ulricehamns kommun? Hur bra är Ulricehamns kommun? Kommunens kvalitet i korthet (KKiK) består av ett antal viktiga kunskapsområden för kommuninvånarna som beskriver kommunens kvalitet och effektivitet. Dessa områden är: "Din

Läs mer

Kommunens Kvalitet i Korthet 2018

Kommunens Kvalitet i Korthet 2018 Kommunens Kvalitet i Korthet 2018 Resultatrapport Hammarö Kommuns Kvalitet i Korthet 2018 Kommunens Kvalitet i Korthet (KKiK) är ett projekt som drivs av Sveriges Kommuner och Landsting (SKL). I KKiK

Läs mer

2015-04-14 Hylte kommun

2015-04-14 Hylte kommun Antal kommuner i KKiK 250 214 222 230 200 190 150 127 158 KKiK utvecklas 100 tillsammans med en KSOgrupp 50 43 63 68 0 0 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2015 Syftet med Kommunens Kvalitet i Korthet

Läs mer

Kommunens kvalitet i korthet 2017

Kommunens kvalitet i korthet 2017 Kommunens kvalitet i korthet Sedan 2010 deltar kommun i undersökningen Kommunens Kvalitet i Korthet (KKiK) som drivs av Sveriges Kommuner och Landsting, SKL. Under deltog 258 kommuner i KKiK. Undersökningen

Läs mer

Hur ligger Kungälv till i förhållande till 160 andra kommuner?

Hur ligger Kungälv till i förhållande till 160 andra kommuner? Hur ligger Kungälv till i förhållande till 160 andra kommuner? Hur ligger Kungälv till i förhållande till 160 andra kommuner? Kommunens Kvalitet i Korthet (KKiK) drivs av Sveriges kommuner och Landsting

Läs mer

Kommunens Kvalitet i Korthet 2015

Kommunens Kvalitet i Korthet 2015 Kommunens Kvalitet i Korthet 215 Tillgänglighet e-post. Svar inom två dagar (%) 5 1 15 2 25 3 35 4 45 5 55 6 65 7 75 8 85 9 95 1 87 82 84 1 8 6 4 2 TREND % 84 87 72 6 211 213 214 215 Tillgänglighet telefon.

Läs mer

Medel. Definition. Antal dagar. Antal dagar. 9 Ånge 08. Antal dagar. Medel 2010/ Index 1-100. Antal personer. Barn/ personal

Medel. Definition. Antal dagar. Antal dagar. 9 Ånge 08. Antal dagar. Medel 2010/ Index 1-100. Antal personer. Barn/ personal Kommunens Kvalitet i Korthet 160 kommuner deltog 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Din kommuns tillgänglighet Hur många av medborgare som skickar in en enkel fråga via e-post får svar inom två arbetsdagar? Definition

Läs mer

Grästorps kommun Kommunförvaltningen Allmän verksamhet. Kommunens Kvalitet i Korthet 2012 (KKiK)

Grästorps kommun Kommunförvaltningen Allmän verksamhet. Kommunens Kvalitet i Korthet 2012 (KKiK) Kommunens Kvalitet i Korthet 2012 (KKiK) 3. Så bra är Grästorps resultat jämfört med andra kommuner totalt sett Gemensamma mått Hur god är kommunens webbinformation till medborgare? Hur väl möjliggör kommunen

Läs mer

SALA KOMMUNS KVALITET I KORTHET (KKIK) 2013

SALA KOMMUNS KVALITET I KORTHET (KKIK) 2013 1 (5) 2014-01-20 SALA KOMMUNS KVALITET I KORTHET (KKIK) = Bra för kommun (tillhör de 25 % som har bäst ) = Medel för kommun = Förbättringsområde för kommun (tillhör de 25 % som har sämst ) Tillgänglighet

Läs mer

Resultat av undersökningen Kommunens kvalitet i korthet (KKiK) 2015

Resultat av undersökningen Kommunens kvalitet i korthet (KKiK) 2015 Kommunernas kvalitet i korthet (KKiK) KKiK är ett jämförelseprojekt som leds av Sveriges Kommuner och Landsting (SKL). 2015 deltog cirka 230 av Sveriges kommuner i KKiK genom att ta fram resultat utifrån

Läs mer

SALA KOMMUNS KVALITET I KORTHET (KKIK) 2017

SALA KOMMUNS KVALITET I KORTHET (KKIK) 2017 SALA KOMMUNS KVALITET I KORTHET (KKIK) Tillhör de 25 % som har bäst Medel Tillhör de 25 % som har sämst Tillgänglighet 1. Hur många medborgare får svar på en enkel e- postfråga inom två arbetsdagar? Procent

Läs mer

RESULTAT AV UNDERSÖKNINGEN KOMMUNENS KVALITET I KORTHET

RESULTAT AV UNDERSÖKNINGEN KOMMUNENS KVALITET I KORTHET RESULTAT AV UNDERSÖKNINGEN KOMMUNENS KVALITET I KORTHET För att ge en snabb och enkel överblick över hur Hudiksvalls kommun står sig jämfört med andra kommuner är utfallet uppdelat i tre grupper: Grön

Läs mer

Kommunens Kvalitet i Korthet 2013 (KKiK)

Kommunens Kvalitet i Korthet 2013 (KKiK) Kommunens Kvalitet i Korthet 2013 (KKiK) Så bra är vi jämfört med andra kommuner totalt sett Gemensamma mått Definition Placering Trend Värde Jämfört med förra året Hur ser medborgarna på sin kommun som

Läs mer

SALA KOMMUNS KVALITET I KORTHET (KKIK) 2016

SALA KOMMUNS KVALITET I KORTHET (KKIK) 2016 SALA KOMMUNS KVALITET I KORTHET (KKIK) Tillhör de 25 % som har bäst Medel Tillhör de 25 % som har sämst Tillgänglighet 1. Hur många medborgare får svar på en enkel e-postfråga inom två arbetsdagar? Procent

Läs mer

Kommunens kvalitet i korthet Danderyds kommuns resultat jämfört med andra kommuner och hur vi går vidare

Kommunens kvalitet i korthet Danderyds kommuns resultat jämfört med andra kommuner och hur vi går vidare Kommunens kvalitet i korthet 2014 Danderyds kommuns resultat jämfört med andra kommuner och hur vi går vidare Om Kommunens Kvalitet i Korthet, KKiK Sveriges kommuner och landsting, SKL, genomför sedan

Läs mer

Öppna Jämförelser - Vård och omsorg om äldre 2013

Öppna Jämförelser - Vård och omsorg om äldre 2013 Öppna Jämförelser - Vård och omsorg om äldre 2013 2014-01-20 En sammanfattning för Trollhättans Stad Nedan redovisas en sammanfattning för Trollhättans stad. Analys av resultaten sker i fortsatt tillsammans

Läs mer

Kommunens Kvalitet i Korthet

Kommunens Kvalitet i Korthet Kommunens Kvalitet i Korthet Öckerö kommun 1 1 Inledning För att ge politiker, tjänstemän och medborgare en översiktlig bild av kvalitet och effektivitet i kommunens verksamheter deltar Öckerö kommun i

Läs mer

Kommunens kvalitet i korthet Danderyds kommuns resultat och utveckling

Kommunens kvalitet i korthet Danderyds kommuns resultat och utveckling Kommunens kvalitet i korthet 2016 Danderyds kommuns resultat och utveckling Om Kommunens Kvalitet i Korthet, KKiK Sveriges kommuner och landsting, SKL, genomför sedan 2007 kvalitetsmätningen Kommunens

Läs mer

Vilka resultat presterar Vetlanda kommun?

Vilka resultat presterar Vetlanda kommun? 2015-03-16 Vilka resultat presterar Vetlanda kommun? En kommunjämförelse av kvalitets- och effektivitetsaspekter ur ett medborgar- och ledningsperspektiv. Hur effektivt används kommunens skattemedel? Vilka

Läs mer

SALA KOMMUNS KVALITET I KORTHET (KKIK) 2012

SALA KOMMUNS KVALITET I KORTHET (KKIK) 2012 1 (5) SALA KOMMUNS KVALITET I KORTHET (KKIK) Tillgänglighet i kommun SALA3000, v 1.0, 2010-06-09 1. Hur många medborgare får svar på en enkel e-postfråga inom två arbets? 2. Hur stor del av medborgarna

Läs mer

Vilka resultat presterar Vetlanda kommun?

Vilka resultat presterar Vetlanda kommun? 2016-02-12 Vilka resultat presterar Vetlanda kommun? En kommunjämförelse av kvalitets- och effektivitetsaspekter ur ett medborgar- och ledningsperspektiv. Hur effektivt används kommunens skattemedel? Vilka

Läs mer

Kommunrapport 2 Verksamhet i översikt

Kommunrapport 2 Verksamhet i översikt Fokus: Högsby Län: Kalmar läns kommuner (ovägt medel) Kommungruppering: Pendlingskommun till mindre tätort (ovägt medel) Kommunrapport 2 Verksamhet i översikt Diagrammen baseras på data från Kommun- och

Läs mer

Hur bra är Ulricehamns kommun?

Hur bra är Ulricehamns kommun? Hur bra är Ulricehamns kommun? Kommunens kvalitet i korthet (KKiK) består av ett antal viktiga kunskapsområden för kommuninvånarna som beskriver kommunens kvalitet och effektivitet. Dessa områden är: "Din

Läs mer

Katrineholms kommuns kvalitet i korthet 2011

Katrineholms kommuns kvalitet i korthet 2011 kommuns kvalitet i korthet 2011 Sedan 2010 deltar kommun i undersökningen Kommunens Kvalitet i Korthet (KKiK) som drivs av Sveriges Kommuner och Landsting, SKL. I tabellerna nedan redovisas resultat. Undersökningen

Läs mer

Kommunens Kvalitet i Korthet 2012

Kommunens Kvalitet i Korthet 2012 Kommunens Kvalitet i Korthet 212 Kommunens Kvalitet i Korthet (KKiK) består av ett antal viktiga kunskapsområden för kommuninvånarna som beskriver kommunens kvalitet och effektivitet. Undersökningen genomförs

Läs mer

Kommunrapport 2 Verksamhet i översikt

Kommunrapport 2 Verksamhet i översikt Fokus: Älmhult Län: Kronobergs län (ovägt medel) Kommungruppering: Kommuner i tätbefolkad region (ovägt medel) Kommunrapport 2 Verksamhet i översikt Diagrammen baseras på data från Kommun- och landstingsdatabasen

Läs mer

Knivstas Kvalitet i Korthet (KKiK) Resultat

Knivstas Kvalitet i Korthet (KKiK) Resultat 2014-01-23 Dnr KS-2014/86 Knivstas Kvalitet i Korthet (KKiK) Resultat 2011-2013 SAMMANFATTNING Knivsta kommun deltar årligen i Kommunens kvalitet i korthet. Nyckeltal/måtten är framtagna för att ge en

Läs mer

Kommunens kvalitet i korthet 2016

Kommunens kvalitet i korthet 2016 Kommunens kvalitet i korthet Sedan 2010 deltar kommun i undersökningen Kommunens Kvalitet i Korthet (KKiK) som drivs av Sveriges Kommuner och Landsting, SKL. Under deltog ca 250 kommuner i KKiK. Undersökningen

Läs mer

Svalövs kommuns. kvalitet i korthet

Svalövs kommuns. kvalitet i korthet Svalövs kommuns kvalitet i korthet Så här bra är Svalövs kommun jämfört med andra Kommunens Kvalitet i Korthet är ett verktyg för att jämföra med varandra. Den beskriver nas kvalitet ur ett medborgarperspektiv.

Läs mer

Kommunens kvalitet i korthet

Kommunens kvalitet i korthet Kommunens kvalitet i korthet Jesper Tjulin 2011 Kommune Bergs kommun gör med stöd av SKL årliga undersökningar av kommunens kvalitet ur 5 perspektiv: tillgänglighet, trygghet, information och delaktighet,

Läs mer

Lindesbergs kommuns kvalitet i korthet (KKiK) 2011

Lindesbergs kommuns kvalitet i korthet (KKiK) 2011 1 kommuns kvalitet i korthet (KKiK) = Bra för kommun 1) = Medel för kommun 2) = Förbättringsområde för kommun 3) Tillgänglighet i kommun 1. Hur många medborgare får svar på en enkel e-postfråga inom två

Läs mer

Kommunens Kvalitet i Korthet

Kommunens Kvalitet i Korthet 2019-03-12 1 (38) Kommunens Kvalitet i Korthet RESULTAT 2018 Barn och unga Stöd och omsorg Samhälle och miljö KKiK, jämförelse med övriga kommuner i Sverige 2013-2018 Bästa 25 % 15 10 5 Sämsta 25 % 0 2013

Läs mer

MARKARYDS KOMMUN. Kommunens Kvalitet i Korthet Markaryds kommun

MARKARYDS KOMMUN. Kommunens Kvalitet i Korthet Markaryds kommun MARKARYDS KOMMUN Kommunens Kvalitet i Korthet s kommun Inledning För elfte året i rad har Kommunens kvalitet i korthet (KKiK) genomförts. Under deltog 258 kommuner i undersökningen, som mäter 37 olika

Läs mer

Kommunrapport 2 Verksamhet i översikt

Kommunrapport 2 Verksamhet i översikt Fokus: Mölndal Län: Västra Götalands läns kommuner (ovägt medel) Kommungruppering: Pendlingskommun nära storstad (ovägt medel) Kommunrapport 2 Verksamhet i översikt Diagrammen baseras på data från Kommun-

Läs mer

Öppna jämförelser - Vård och omsorg om äldre 2012

Öppna jämförelser - Vård och omsorg om äldre 2012 Datum 2013-02-12 Öppna jämförelser - Vård och omsorg om äldre 2012 Resultat för Tibro kommun Tibro kommun 543 80 TIBRO www.tibro.se kommun@tibro.se Växel: 0504-180 00 Bankgiro: 221-4286 Org nr: 212000-1660

Läs mer

Kommunrapport 2 Verksamhet i översikt

Kommunrapport 2 Verksamhet i översikt Fokus: Mölndal Län: Västra Götalands län (ovägt medel) Kommungruppering: Förortskommuner till storstäderna (ovägt medel) Kommunrapport 2 Verksamhet i översikt Diagrammen baseras på data från Kommun- och

Läs mer

Öppna jämförelser Gävleborg. Vård och omsorg om äldre

Öppna jämförelser Gävleborg. Vård och omsorg om äldre Öppna jämförelser Gävleborg Vård och omsorg om äldre Inledning Öppna jämförelser om vård och omsorg om äldre är ett samarbete mellan Socialstyrelsen och Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) Sammanställningen

Läs mer

Säffle kommuns Kvalitet i Korthet 2012

Säffle kommuns Kvalitet i Korthet 2012 Säffle kommuns Kvalitet i Korthet Resultat Resultaten kommer från kommunens egna mätningar samt externt från skolverket, SCB, socialstyrelsen m fl. Grönt = Bra. Säffle tillhör de 25 % av kommunerna som

Läs mer

Din kommuns tillgänglighet via e- post. Medel Dalarna Högst i Dalarna Lägst i Dalarna Rättvik

Din kommuns tillgänglighet via e- post. Medel Dalarna Högst i Dalarna Lägst i Dalarna Rättvik Din kommuns tillgänglighet via e- post 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 Din kommuns tillgänglighet via telefon 0 10 20 30 40 50 60 70 Din kommuns bemötande på telefon (%) 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

Läs mer

Kommunens kvalitet i korthet 2011

Kommunens kvalitet i korthet 2011 Kommunens kvalitet i korthet Reviderad 2012-02-14 2(8) Kommunens kvalitet i korthet Är s kommun bra på att informera sina kommuninvånare? Är gamla nöjda med sitt äldreboende? Hur är det att vara företagare

Läs mer

Kommunens kvalitet i korthet 2014

Kommunens kvalitet i korthet 2014 Kommunens kvalitet i korthet 2014 Sedan 2010 deltar kommun i undersökningen Kommunens Kvalitet i Korthet (KKiK) som drivs av Sveriges Kommuner och Landsting, SKL. Under 2014 deltog 225 kommuner deltog

Läs mer

Kristinehamns kommuns Kvalitet i Korthet (KKiK) 2012

Kristinehamns kommuns Kvalitet i Korthet (KKiK) 2012 s kommuns Kvalitet i Korthet (KKiK) Mätningen innehåller 40 mått. 200 kommuner deltog i undersökningen. Kommunens kvalitet i Korthet omfattar fem områden: Tillgänglighet Trygghet Delaktighet Effektivitet

Läs mer

Kommunens kvalitet i korthet 2015

Kommunens kvalitet i korthet 2015 Kommunens kvalitet i korthet Sedan 2010 deltar kommun i undersökningen Kommunens Kvalitet i Korthet (KKiK) som drivs av Sveriges Kommuner och Landsting, SKL. Under deltog 240 kommuner deltog i KKiK. Undersökningen

Läs mer

Hur ligger Kungälv till 2013, i förhållande till drygt 200 andra kommuner?

Hur ligger Kungälv till 2013, i förhållande till drygt 200 andra kommuner? Hur ligger Kungälv till 2013, i förhållande till drygt 200 andra kommuner? Kommunens Kvalitet I Korthet (KKiK) drivs av Sveriges kommuner och Landsting (SKL) och mäter årligen deltagande kommuners kvalitet

Läs mer

Hur ligger Kungälv till 2014, i förhållande till drygt 200 andra kommuner?

Hur ligger Kungälv till 2014, i förhållande till drygt 200 andra kommuner? Hur ligger Kungälv till 2014, i förhållande till drygt 200 andra kommuner? Kommunens Kvalitet I Korthet (KKiK) drivs av Sveriges kommuner och Landsting (SKL) och mäter årligen deltagande kommuners kvalitet

Läs mer

Sammanställning för KKiK

Sammanställning för KKiK Sammanställning för KKiK 2011-2013 [Klicka här och skriv avdelning] [Klicka här och skriv namn och titel] Beslutad: [Klicka här och skriv instans och datum] Innehåll Din kommuns tillgänglighet... 5 Trygghetsaspekten

Läs mer

Kommunens Kvalitet i Korthet (KKiK) 2015

Kommunens Kvalitet i Korthet (KKiK) 2015 kommuns resultat i Kommunens Kvalitet i Korthet (KKiK) www.sollentuna.se Inledning För att mäta en kommuns resultat ur ett kvalitetsperspektiv används en stor mängd nyckeltal. Nyckeltalen möjliggör jämförelser

Läs mer

Kristinehamns kommuns Kvalitet i Korthet (KKiK) 2011

Kristinehamns kommuns Kvalitet i Korthet (KKiK) 2011 kommuns Kvalitet i Korthet (KKiK) Mätningen innehåller totalt 39 mått. 161 kommuner deltog i mätningen. Kommunens Kvalitet i Korthet omfattar fem områden: Tillgänglighet Trygghet Delaktighet Effektivitet

Läs mer

SALA KOMMUNS KVALITET I KORTHET (KKIK) 2011

SALA KOMMUNS KVALITET I KORTHET (KKIK) 2011 SALA3000, v 1.0, 2010-06-09 1 (5) SALA KOMMUNS KVALITET I KORTHET (KKIK) Tillgänglighet i kommun 1. Hur många medborgare får svar på en enkel e-postfråga inom två arbets? 2. Hur stor del av medborgarna

Läs mer

Kommunrapport 2 Verksamhet i översikt

Kommunrapport 2 Verksamhet i översikt Fokus: Älmhult Län: Kronobergs län (ovägt medel) Kommungruppering: Kommuner i tätbefolkad region (ovägt medel) Kommunrapport 2 Verksamhet i översikt Diagrammen baseras på data från Kommun- och landstingsdatabasen

Läs mer

Kommunens Kvalitet i Korthet 2015

Kommunens Kvalitet i Korthet 2015 1 (11) 2016-03-08 Gunilla Mellgren Kommunens Kvalitet i Korthet 2015 Innehållsförteckning 1. Kommunens kvalitet och effektivitet ur invånar- och brukarperspektiv 2. Sammanfattning av Strömsunds resultat

Läs mer

Din kommuns tillgänglighet

Din kommuns tillgänglighet Område Din kommuns tillgänglighet Nummer 1 2 3 4 Fråga Hur många av medborgare som skickar in en enkel fråga via e-post får svar inom två arbetsdagar? Hur stor andel av medborgarna som tar kontakt med

Läs mer

ÄLMHULTS KOMMUNs KVALITET

ÄLMHULTS KOMMUNs KVALITET - 1 - ÄLMHULTS KOMMUNs KVALITET Avser inte resultatet 2017 anges aktuellt år i texten vid varje mått. i korthet Din kommuns tillgänglighet (Siffrorna i parentes avser föregående mätning) Älmhults resultat

Läs mer

Kommunens Kvalitet i Korthet

Kommunens Kvalitet i Korthet Kommunens Kvalitet i Korthet Karlstad kommun deltar tillsammans med drygt 260 kommuner i ett nationellt projekt, Kommunens Kvalitet i Korthet, för att kunna jämföra kommuner ur ett medborgarperspektiv.

Läs mer

Kommunens Kvalitet i Korthet Mätning 2014. Cecilia Ahlgren

Kommunens Kvalitet i Korthet Mätning 2014. Cecilia Ahlgren Kommunens Kvalitet i Korthet Mätning 2014 Cecilia Ahlgren Kalmar kommuns utfall jämfört med övriga kommuner 2014 (ca 230 deltagande kommuner) Mått 23, 26 och 29 inte inkluderade då dessa inte kan utvärderas

Läs mer

Vilka resultat presterar Vetlanda kommun?

Vilka resultat presterar Vetlanda kommun? 2014-02-10 Vilka presterar Vetlanda kommun? En kommunjämförelse av kvalitets- och effektivitetsaspekter ur ett medborgar- och ledningsperspektiv. Hur effektivt används kommunens skattemedel? Vilka leder

Läs mer

ÄLMHULTS KOMMUNs KVALITET

ÄLMHULTS KOMMUNs KVALITET - 1 - ÄLMHULTS KOMMUNs KVALITET Avser inte resultatet 2016 anges aktuellt år i texten vid varje mått. i korthet Din kommuns tillgänglighet (Siffrorna i parentes avser föregående mätning) Älmhults resultat

Läs mer

Förvaltningsberättelse. Alvesta kommun i jämförelse över tid och med andra kommuner - KKiK

Förvaltningsberättelse. Alvesta kommun i jämförelse över tid och med andra kommuner - KKiK 9 kommun i jämförelse över tid och med andra - KKiK kommun gör årligen i samarbete med Sveriges och landsting, SKL, undersökningar av kommunens kvalitet och resultat genom ett 40-tal mått ur fem perspektiv;

Läs mer

Grundskola, förskoleklass och fritidshem

Grundskola, förskoleklass och fritidshem Grundskola, förskoleklass och fritidshem Nyckeltalen som används är hämtade ur databasen Kolada och är utifrån deras försök att bedöma effektiviteten i framför allt grundskolan. Nyckaltalen hämtas och

Läs mer

KKiK 2014, Heby kommun

KKiK 2014, Heby kommun KKiK 214, kommun Tillgänglighet 212 213 214 Andel som får svar på e-post inom 2 dagar,% 72 72 81 Andel som får svar på enkel fråga via telefon,% 44 3 47 Andel som får gott bemötande i telefon,% 83 75 85

Läs mer

Rapport SKL/rka kvalitetsnyckeltal 2018 Sammanställd av Verksamhetschefer och socialförvaltningens kvalitetsgrupp

Rapport SKL/rka kvalitetsnyckeltal 2018 Sammanställd av Verksamhetschefer och socialförvaltningens kvalitetsgrupp www.ljungby.se Rapport SKL/rka kvalitetsnyckeltal 2018 Sammanställd av Verksamhetschefer och socialförvaltningens kvalitetsgrupp Bakgrund Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) och Rådet för främjande av

Läs mer

Kommunens Kvalité i Korthet STRÖMSUNDS KOMMUN 2017

Kommunens Kvalité i Korthet STRÖMSUNDS KOMMUN 2017 Kommunens Kvalité i Korthet STRÖMSUNDS KOMMUN 2017 Innehåll Kommunens Kvalité i Korthet 2017... 3 Din kommuns tillgänglighet... 4 Trygghetsaspekter i din kommun... 7 Din delaktighet och kommunens information...

Läs mer

KKiK s rapport 2015 noteringar och diagram

KKiK s rapport 2015 noteringar och diagram KKiK s rapport 2015 noteringar och diagram CA 2016-01-28 Allmän information Denna rapport är framtagen utifrån SKL s KKiK-rapport v1 2015 deltog 240 kommuner i KKiK (2014 deltog 230 kommuner). Mått 36.

Läs mer

Kallelse Ingemar Samuelsson. Annika Thorström

Kallelse Ingemar Samuelsson. Annika Thorström Kallelse 1 2016-01-22 Sammanträde Kommnala rådet för äldre och personer med funktionsnedsättning Plats och tid Bäve plan 0, Stadshuset kl. 13:00 torsdagen den 25 februari 2016 Ordförande Sekreterare Ingemar

Läs mer

Kommunens Kvalitet i Korthet 2016

Kommunens Kvalitet i Korthet 2016 Kommunens Kvalitet i Korthet 1 Kommunens Kvalitet i Korthet Hur effektivt använder kommunen skattepengarna och vilka resultat leder det till? Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) undersöker årligen kommunernas

Läs mer

Sammanställning av resultat KKiK (Kommunens Kvalitet i Korthet) 2016 Alla Jämtlandskommuner utom Bräcke

Sammanställning av resultat KKiK (Kommunens Kvalitet i Korthet) 2016 Alla Jämtlandskommuner utom Bräcke 1 Sammanställning av resultat KKiK (Kommunens Kvalitet i Korthet) 2016 Alla Jämtlandskommuner utom Bräcke Berg, Härjedalen, Krokom, Ragunda, Strömsund, Åre och Östersund ingår i ett nätverk via SKL, Nornorna,

Läs mer

Förvaltningsberättelse. Alvesta kommun i jämförelse över tid och med andra kommuner - KKiK

Förvaltningsberättelse. Alvesta kommun i jämförelse över tid och med andra kommuner - KKiK 9 kommun i jämförelse över tid och med andra - KKiK kommun gör årligen i samarbete med Sveriges och landsting, SKL, undersökningar av kommunens kvalitet och resultat genom ett 40-tal mått ur fem perspektiv;

Läs mer

Vad tyckte de äldre om äldreomsorgen i Uddevalla Hemtjänst Särskilt boende

Vad tyckte de äldre om äldreomsorgen i Uddevalla Hemtjänst Särskilt boende Vad tyckte de äldre om äldreomsorgen i Uddevalla 2017 Hemtjänst Särskilt boende Deltagare Hemtjänst: Totalt svarade 91 634 personer på årets enkät, vilket är 63,4% av de tillfrågade. I Uddevalla svarade

Läs mer

Sammanställning av resultat för KKiK 2013 Alla Jämtlandskommuner utom Bräcke

Sammanställning av resultat för KKiK 2013 Alla Jämtlandskommuner utom Bräcke Sammanställning av resultat för KKiK 2013 Alla Jämtlandskommuner utom Bräcke Som jämförelse finns de kommuner med högst respektive lägst resultat med i tabellerna. Medelvärdet gäller för hela riket. Vissa

Läs mer

Vård- och omsorg om äldre-

Vård- och omsorg om äldre- Datum: 2014-05-20 Handläggare: Elisabeth Jonsson Beredning Social välfärd och hälsa Vård- och omsorg om äldre- Sammanställning av Boråsregionens resultat i Öppna jämförelser 2013 Sammanställning baseras

Läs mer

Förvaltningsberättelse. Alvesta kommun i jämförelse över tid och med andra kommuner - KKiK

Förvaltningsberättelse. Alvesta kommun i jämförelse över tid och med andra kommuner - KKiK 9 kommun i jämförelse över tid och med andra - KKiK kommun gör årligen i samarbete med Sveriges och landsting, SKL, undersökningar av kommunens kvalitet och resultat genom ett 40-tal mått ur fem spektiv;

Läs mer

Kommunrapport 2 Verksamhet i översikt

Kommunrapport 2 Verksamhet i översikt Fokus: Högsby Län: Kalmar län (ovägt medel) Kommungruppering: Pendlingskommuner (ovägt medel) Kommunrapport 2 Verksamhet i översikt Diagrammen baseras på data från Kommun- och landstingsdatabasen (www.kolada.se)

Läs mer

Mått 1. Tillgänglighet 2011. 117:a plats av 133. Hur stor andel av medborgarna som skickar in en enkel fråga via e-post får svar inom två arbetsdagar?

Mått 1. Tillgänglighet 2011. 117:a plats av 133. Hur stor andel av medborgarna som skickar in en enkel fråga via e-post får svar inom två arbetsdagar? Mått 1 Hur stor andel av medborgarna som skickar in en enkel fråga via e-post får svar inom två arbetsdagar? Tillgänglighet Syftet med måttet är att ge kunskap om kommunens tillgänglighet vad avser svarstider

Läs mer

Rapport SKL/rka kvalitetsnyckeltal 2017 Sammanställd av socialförvaltningens kvalitetsgrupp

Rapport SKL/rka kvalitetsnyckeltal 2017 Sammanställd av socialförvaltningens kvalitetsgrupp www.ljungby.se Rapport SKL/rka kvalitetsnyckeltal 2017 Sammanställd av socialförvaltningens kvalitetsgrupp Bakgrund Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) och Rådet för främjande av kommunala analyser (rka)

Läs mer

Sammanställning av resultat KKiK (Kommunens Kvalitet i Korthet) 2016 Alla Jämtlandskommuner utom Bräcke.

Sammanställning av resultat KKiK (Kommunens Kvalitet i Korthet) 2016 Alla Jämtlandskommuner utom Bräcke. 1 Sammanställning av resultat KKiK (Kommunens Kvalitet i Korthet) 2016 Alla Jämtlandskommuner utom Bräcke. I länet är det Berg, Härjedalen, Krokom, Ragunda, Strömsund, Åre och Östersund deltar i KKiK.

Läs mer

Resultat av KKiK Kommuners Kvalitet i Korthet deltog 200 kommuner 2013 deltog 220 kommuner

Resultat av KKiK Kommuners Kvalitet i Korthet deltog 200 kommuner 2013 deltog 220 kommuner Resultat av KKiK Kommuners Kvalitet i Korthet deltog 200 deltog 220 Kommunens Kvalitet i Korthet KKiK Som ett led i att styra mot Vision 2030 och höja kvalitén i servicen till medborgarna deltar kommun

Läs mer

Hur stor andel av medborgarna som tar kontakt med kommunen via telefon för att få svar på en enkel fråga får kontakt med en handläggare?

Hur stor andel av medborgarna som tar kontakt med kommunen via telefon för att få svar på en enkel fråga får kontakt med en handläggare? Område Nummer 1 2 3 4 Fråga Hur många av medborgare som skickar in en enkel fråga via e- post får svar inom två arbetsdagar? Hur stor andel av medborgarna som tar kontakt med kommunen via telefon för att

Läs mer

Förvaltningsberättelse. Alvesta kommun i jämförelse över tid och med andra kommuner - KKiK

Förvaltningsberättelse. Alvesta kommun i jämförelse över tid och med andra kommuner - KKiK 9 kommun i jämförelse över tid och med andra - KKiK kommun gör årligen i samarbete med Sveriges och landsting, SKL, undersökningar av kommunens kvalitet och resultat genom ett 40-tal mått ur fem spektiv;

Läs mer