Skogsstyrelsens författningssamling

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Skogsstyrelsens författningssamling"

Transkript

1 Skogsstyrelsens författningssamling ISSN Förordning om gränserna för fjällnära skog; utfärdad den 23 maj SKSFS 1991:3 Utkom från trycket den den 25 juni 1991 Regeringen föreskriver följande. De områden som avgränsas på det sätt som anges i det följande skall anses utgöra fjällnära skog enligt skogsvårdslagen (1979:429). Kartor över områdena finns tillgängliga hos skogsstyrelsen och för varje län hos skogsvårdsstyrelsen. De koordinater som används är angivna enligt koordinatsystemet Rikets nät 2.5 gon V. Hänvisningen till kartor gäller den ekonomiska kartan över Sverige, om inte annat särskilt anges. Innehållsförteckning sid. I denna avskrift Fjällnära skog i Kopparbergs län 2 2 Fjällnära skog i Jämtlands län 6 7 Fjällnära skog i Västerbottens län Fjällnära skog i Norrbottens län

2 SKSFS 1991:3 Fjällnära skog i Kopparbergs län Malungs kommun Transtrandsfjällen Gränsen går i området kring Transtrandsfjällen från punkt 67985/13416 vid vägskälet Flatsedan-vägen mot Granfjällsstöten som en rät linje mot söder till Närån och skär rågångshörnet Lövåsen 1:1, punkt 67954/ Vidare mot sydost som en rät linje genom fastigheterna Stora Moberget 1:1 över Gräsheden 1:2 till Närån, punkt 67927/13421, därefter i ån till punkt 67921/ Vidare mot sydost som en rät linje till rågångshörnet, punkt 67881/13445, på fastigheten Rörbäcksnäs 31:4. Vidare mot söder som en rät linje till punkt 6785/1345. Vidare över Besparingsskogen 1:1 till den punkt där rågångarna mellan Besparingsskogen 1:1, Kronoparken 1:1, Rörbäcksnäs 7:2 och 9:2 möts, punkt 67839/ Därefter följer gränsen kronoparkens västra rågång tills den viker av längs med fastigheten Bondheden 1:27:s norra rågång till fastighetens nordöstra hörn. Vidare som en rät linje inom Kronoparken 1:1 till punkt 6782/ Vidare som en rät linje österut till punkt 6783/ Vidare mot sydost som en rät linje genom fastigheterna Västra Långstrand 6:3, 4:3, 3:5, 2:4, Norra Brändan 7:2, 12:1, 5:8, 5:7, 5:6, 3:5, 12:1 till där rågångarna mellan Norra Brändan 12:1, Kyrkobyn 4:2 och Södra Brändan 13:2 möts. Vidare mot söder längs skifteslagsgränsen mellan Kyrkobyn och Södra Brändan till denna bryter mot ost. Från detta hörn som en rät linje över fastigheten Kyrkobyn 11:2 till punkt 67775/ Vidare mot sydost som en rät linje genom fastigheterna Kyrkobyn 4:103, 6:4 till nordvästra rågångshörnet på fastigheten Mornäs 16:1. Vidare som en rät linje genom fastigheterna Mornäs 16:1, s:19 till där rågångarna mellan Mornäs 16:1, 2:1 och 10:3 möts. Vidare som en rät linje genom fastigheterna Mornäs 2:1, 16:1, Bolheden 7:2 och 4:1 till punkt 67740/ Vidare mot sydost längs rågången mellan fastigheterna Bolheden 4:1 och 7:2 till denna möter ån Näsvallen. Vidare mot nordost som en rät linje genom fastigheterna Bolheden 4:1, 7:2, Mornäs s:19, 16:1, 2:1 till punkt 67730/ Vidare som en rät linje genom fastigheterna Mornäs 10:3, 3:1, 4:6, 16:1, 5:5, 5:3, 5:4, 5:6, 5:2 till punkt 6775/1363. Vidare mot nordväst som en rät linje genom fastigheterna Mornäs 6:1, 7:6, 16:1, 13:1, Kyrkobyn 1:4, 2:29, 4:103, 2:2, 4:104, 4:2, 2:29, 10:1, 6:4, Pastorsbostället 1:1 till östra vägskälet Mickelbodarnavägen mot Hemfjällstangen. Vidare som en rät linje genom fastigheterna Södra Brändan 13:2, 2:4, 4:5, 4:4, 4:10, 5:1, 13:2, 2

3 9:1, 11:1, 7:1, 8:1, 12:1, Norra Brändan 11:44, 11:17, 2:3, 11:9, 11:11, 3:5, 5:5, 5:4, 5:3, 2:3, 7:2, 9:2, 10:1, Västra Långstrand 9:13, Besparingsskogen 1:1 till punkt 67825/ Vidare som en rät linje genom fastigheterna Besparingsskogen 1:1, Västra Långstrand 3:2, 1:1, 7:1, 12:1, 4:3, 6:3, 8:3, 10:1, Västra Sälen 6:3, 7:247, Stugområdena Lindvallen och Östfjället, Digernäs 1:45, 5:5, 2:5, 3:2, 4:2, 1:45 till punkt 6790/ Vidare som en rät linje genom fastigheterna Digernäs 1:45, Fiskarheden 32:1, 5:6, Källan 4:5, Fiskarheden 2:4, 7:12, Källan 1:8, Kyrkobyn 2:29, 3:2, 3:6 till punkt 6792/ Vidare som en rät linje genom fastigheterna Kyrkobyn 2:29, 3:2, 6:3, Källan 5:1, Fiskarheden 32:1, 2:3, 2:4, Södra Brändan 13:2 till punkt 6795/1355. Vidare som en rät linje genom fastigheterna Berga 6:3, 11:1, 12:1, 3:1, 4:4, 4:3, 5:1, 14:1, 8:1, 9:2, 2:8, Vörderås 36:1, 16:1, 3:9, 3:8, 3:3, 3:4 till punkt 6798/1353. Vidare västerut till vägen mot Öjskogsfjället, västerut längs vägen Öjskogsfjällstäkten till gränsen Åskog 1:1, därifrån längs norra gränsen för denna fastighet västerut till ån Syndan, därefter medströms längs Syndan till punkt 67976/13515, därifrån i en rät linje västerut genom Åsen 2:11, punkt 67979/13513 till punkt 6798/1350. Vidare som en rät linje genom fastigheterna Digernäs 1:44, Osanden 4:12 till punkt 6799/1349. Vidare som en rät linje genom fastigheterna Västra Långstrand 7:1, 6:3, Kronoparken 1:1, till punkt 68005/1345. Vidare mot väst som en rät linje till vägskälet, punkt 67985/13416 Flatsedanvägen till Granfjällsstöten. Kartor: 14C 9i, 14C 8i, 14C 7i, 14C 7j, 14C 6j, 14D 6a, 14D 5a, 14D 5b, 14D 4b, 14D 4c, 14D 5c, 14D 6c, 14D 7b, 14D 8b, 14D 9b, 14C 9j och 15C Oj. Malungs och Älvdalens kommuner Faxfjället, Näsfjället, Fulufjället, Drevfjället Gränsen går från norska gränsen vid riskröse 124 Aa i en rät linje mot nordost genom fastigheten Kronoparken 1:1 till punkt 6804/1344. Vidare i rät linje mot nordost till punkt 68045/13455, därefter mot nordost i en rät linje genom fastigheterna Sörsjön 8:13, Buvallheden 1:2, Kronoparken 1:1, Besparingsskogen 1:1 och Näsfjällsåsen 1:1 till punkt 68091/ Därifrån mot nordväst till vägslutet vid punkt 6809/1348, vidare i en rät linje mot nordväst genom fastigheterna Näsfjällsåsen 1:1 till vägslutet vid punkt 6811/ Sedan i en rät linje mot nordväst över gränsen mellan Malungs och Älvdalens kommun in i Älvdalens kommun genom fastigheten Fuludalen 1:1 fram till vägen Sörsjön - Storbron där vägen passerar Storbrons östra skifteslagsgräns, punkt 6812/ Därifrån i en rät linje mot nordost genom Fuludalen 1:1 till 3

4 4 fastighetsgränsen mellan Hägnåsen 10:12 och 3:2, punkt 68172/ Vidare norrut genom fastigheterna Hägnåsen 3:2, 10:2 10:4, 15:1 2:2, 2:5, 2:4, 2:6, 2:7 och 2:3, Fuludalen 1:1, Hägnåsen 3:1 till vägskälet 200 meter öster om Morbäckssäters fäbod, punkt 68225/13467, därifrån norrut genom fastigheterna Hägnåsen 7:4, 11:1, 7:3, 13:1, 14:1, 15:1, 1:5, 1:4, 1:6, 1:3, 1:9, 1:8, 1:10, 1:7 och Fuludalen 1:1 till den punkt där vägen Strupen - Mörkret passerar Stora Göljån, punkt 68323/1346. Därifrån västerut längs Stora Göljån fram till vandringsleden, punkt 68312/13433, sedan vidare norrut till Skärvallens fäbodvallsrutas sydöstra rågångshörn, punkt 68364/ Därifrån skifteslagsgränsen norrut till punkt 68382/ Vidare västerut längs skifteslagsgränsen till rågångshörnet mellan Storbäcken 4:2 och Fuludalen 1:1, punkt 6838/13398, därifrån skifteslagsgränsen mot nordväst fram till Stormorvallen, punkt 68394/ Vidare i en rät linje över fastigheterna Storbäcken 1:8 och 1:4 fram till skifteslagsgränsen mellan Storbäcken och Fuludalen, punkt 68398/ Därefter skifteslagsgränsen mot nordväst fram till vinkeln vid punkt 68418/13358 vidare skifteslagsgränsen norrut fram till allmänna vägen Särna - Gördalen vid Lilla Njupsjön, punkt 6843/13355, fortsatt vidare åt nordväst längs allmänna vägen Särna - Gördalen fram till skifteslagsgränsen mellan Ljördalen och Storbäcken, punkt 68457/1333. Vidare västerut längs skifteslagsgränsen Storbäcken - Ljördalen samt längs skifteslagsgränsen mellan Storbäcken och Fuludalen fram till rågångshörnet, punkt 68454/13297, därefter i en rät linje västerut över fastigheten Fuludalen 1:2, fram till nordöstra rågångshörnet mellan Storbäcken och Fuludalen, punkt 68452/ Därifrån i en rät linje åt nordost över fastigheterna Fuludalen 1:2 och 2:1 fram till skärningspunkten sockengränsen mellan Särna - Idre socknar och Stråfulan, punkt 68496/ Därifrån i en rät linje mot nordväst genom fastigheterna Fuludalen 2:1 och Idre 58:3 i Idre socken samt Ljördalen 9:8 i Särna socken till Nördre Långsjöns nordspets, punkt 68524/13244, vidare i en rät linje mot nordväst genom fastigheterna Ljördalen 16:5, 17:2 och 7:11 i Särna socken. Gränsen fortsätter i Idre socken genom fastigheterna Fuludalen 2:1, Storbo 43:1, 44:3, 44:2, 26:1, 45:1, 42:1 och 42:3 fram till Stordrevdagssjöns nordspets, punkt 68555/13205, därifrån i rät linje mot nordväst genom fastigheterna Drevdagen 2:5, 2:2 och 2:1 till Jonassjön, punkt 6857/1317. Sedan i en rät linje mot nordväst genom fastigheten Drevdagen 2:1 till rågångshörnet i skifteslagsgränsen mellan Drevdagen och Storbo skifteslag, punkt 68639/1311, därefter längs skifteslagsgränsen västerut till riksgränsen mot Norge, punkt 68637/13087.

5 Kartor: 15C Oi, 15C Oj, 15C lj, 15C 2-3 i-j, 15C 4-5 i-j, 15C 6-7 i-j, 15C 6-7 g-h, 15C 8-9 g-h, 15C 8-9 e-f, 16C 0-1 e-f, 16C 0-1 c-d, 16C 2-3 c-d och 16C 2-3 a-b. Älvdalens och Mora kommuner Långfjället, Nipfjället, Fjätervålen, Vedungsfjället, Älvdalens skjutfält Gränsen går från den punkt där Stupån passerar gränsen mot Norge (ca 2 km norr riksröse Nr 139), punkt 68774/13114, österut i en rät linje igenom fastigheten Gröveldalen 2:1 till vägslutet vid höjdpunkt 679,63, punkt 6877/1313. Vidare i en rät linje till vägslutet vid punkt 68776/1314, därefter i en rät linje norrut mot vägslutet vid punkt 68813/13131, sedan vägen mot sydost fram till punkt 68797/ Vidare i en rät linje mot sydost till bäcken Hisjöbrunnan, punkt 6878/ Därefter i en rät linje rakt österut till punkt 6878/1322, vidare i en rät linje mot nordväst till vägslutet vid Nybo, punkt 68816/13191, därefter vägen mot nordost till allmänna vägen Idre - Grövesjön vid Sågliden, punkt 68835/1321. Vidare allmänna vägen norrut til fastighetsgränsen mellan Floåsen 7:5 och 7:3, punkt 68837/13207, därefter mot nordost längs fastighetsgränsen mellan fastigheterna Floåsen 7:5 och 7:3 fram till skifteslagsgränsen mellan Floåsen och Gröveldalen vid punkt 68854/ Gränsen fortsätter sedan skifteslagsgränsen mot sydost till gränsvinkeln vid punkt 68807/13282, därefter i en rät linje genom fastigheten Gröveldalen 2:1 till punkt 6875/1334. Därifrån i en rät linje norrut till hörnet av Foskros skifteslagsgräns norr Gunnarmyran vid punkt 68793/ Vidare norrut längs skifteslagsgränsen mellan Foskros och Gröveldalen fram till rågångshörnet vid punkt 68832/13341, därefter skifteslagsgränsen österut till Storån, punkt 68834/ Sedan Storån norrut till skifteslagsgränsen cirka 200 meter söder om Hällsjöns sydspets, punkt 68861/13361, vidare denna skifteslagsgräns österut till skifteslagsgränsen mot Foskros skifteslag vid Grundagssätern, punkt 68864/ Därefter söderut längs skifteslagsgränsen mellan Idre kronopark och Foskros skifteslag till Grundagssäterns fäbovallrutas sydvästra rågångshörn, punkt 68858/ Vidare österut längs samma skifteslagsgräns till Grundagssäterns fäbovallrutas sydöstra rågångshörn, punkt 6886/13416, därifrån i en rät linje genom fastigheterna Idre kronopark 2:1, Idre 1:1, 32:6, 32:7, 32:5, 32:8, 32:10 och 32:9 fram till Burusjöns sydspets, punkt 6872/ Vidare i en rät linje söderut genom Idre kronopark 2:4 över höjdpunkt 685,56 vid avtagsvägen Idrefjälls fjällanläggning fram till nordvästra rågångshörnet vid fastigheterna Idre kronopark 2:1 och 2:3. Sedan söderut längs denna fastighetsgräns fram till skifteslagsgränsen mellan Idre kronopark och 5

6 6 Idre vid Dalsvallen, punkt 68664/ Vidare i en rät linje mot sydost genom fastigheterna Idre 48:5, 47:2, 14:1, 73:4 och Idre kronopark 2:1 till Gudmundsåsen, punkt 68636/ Därifrån i en rät linje norrut över vägen till Gränjesåsvallen vid höjdpunkt 646,7 fram till kraftledningen vid punkt 68672/13472, vidare kraftledningen österut genom fastigheterna Heden 74:5, 30:5 och 73:2 på Foskdalsvallen. Gränsen fortsätter kraftledningen österut fram till skifteslagsgränsen mellan Idre kronopark och Lillfjäten, punkt 6869/ Därifrån norrut längs skifteslagsgränsen mellan Idre kronopark och Lillfjäten till rågångshörnet 200 meter norr Stenåssjönvägen, punkt 6881/1351. Vidare österut längs skifteslagsgränsen till Löskesvålen, punkt 68814/13554, därifrån söderut längs skifteslagsgränsen mellan Lillfjäten och Fjätdalen till Fjätfallet, punkt 68725/13554, sedan österut längs fastighetsgränsen mellan Fjätdalen 15:4 och 9.1 till ån Vinfagran. Sedan längs ån söderut till vägslutet, punkt 68709/13585, därifrån i en rät linje mot sydost genom fastigheterna Östra Fjäten 1:1, Öjvasseln 13:1, 19:1, 3:3 och 2:7 till det nordöstra hörnet av skifteslaget Öjvasseln, punkt 68619/1368. Sedan söderut i en rät linje genom fastigheterna Östra Fjäten 1:1, Öjvasseln 27:2, 18:3, 3:1, 18:3, 27:2, 16:1 och 33:1. Vidare söderut till triangelpunkten 670,0 på Dyvelberget, därefter i en rät linje söderut till Krypbygget fäbovallsrutas nordöstra rågångshörn, punkt 68458/13745, sedan i en rät linje mot sydost till vinkeln på länsgränden mot Jämtlands län, punkt 68439/ Vidare i en rät linje söderut genom fastigheterna Östra Fjäten 1:1, Granudalslogarna 8:1 och Granudalens kronopark 1:1, 2:1 fram till vägslutet vid Björntorp, punkt 68357/1380. Därefter vägen västerut till vägskälet vid Grantorp, punkt 6835/13787, vidare vägen söderut till vägskälet vid höjdpunkt 529,12, punkt 6831/13818, därefter vägen söderut fram till sockengränsen mellan Särna och Älvdalens socknar, punkt 68283/13823, vidare sockengränsen mot nordost förbi Väster Trollgrav fram till punkt 6834/13839 vid Slängbodarna. Därefter i en rät linje norrut genom fastigheten Älvdalens kronopark 1:1 fram till lilla tjärnen öster om Barbromyrarna, punkt 6836/ Sedan vidare i en rät linje mot nordost över triangelpunkten 750,5 vid Lövhållan fram till länsgränsen mot Jämtlands län vid punkt 68387/13886, därefter länsgränsen österut fram till ån Rottnen, punkt 68382/ Vidare längs ån söderut genom Älvdalens kronopark 1:1 till sammanflödet med Lånan, därifrån som en rät linje västerut till vägskälet, punkt 68331/13911, därifrån längs vägen söderut förbi Kolarhöjden till vägskälet, punkt 68306/13920, därifrån längs vägen till vägskälet, punkt 68296/13885, därifrån längs vägen söderut förbi Dragghäden och förbi höjdpunkt 661,28 till vägskälet i Bäckdalen höjdpunkt 664,58, därifrån i en rät linje nordost ut till det nordvästra hörnet av skifteslaget Loka, därifrån längs skifteslagets norra gräns, sedan söderut längs gränsen till

7 rågångshörnet. Därifrån i en rät linje till gränsen för Älvdalens Kronopark och skifteslaget Kittan vid punkt 68213/1400. Sedan norut i en rät linje till punkten 6824/1400, därifrån i nordväst som en rät linje till Mossisjön vid punkt 6828/1397, sedan österut i Mossisjön och vidare i ån till sammanflödet med Rällan, punkt 6825/14027, därifrån i en rät linje österut till gränsen för Älvdalen och Mora socknar, punkt 68253/14068, därifrån i en rät linje genom fastigheten Östnorr Gemensamhetsskog s:32 till punkt 6828/1408, därifrån i en rät linje norrut till länsgränsen vid punkt 68351/1407. Kartor: 16C 4-5 c-d, 16C 6-7 c-d, 16C 4-5 e-f, 16C 6-7 e-f, 16C 4-5 g- h, 16C 6-7 g-h, 16C 1:68 (Gula kartan), 16C 2-3 i-j, 16D 2-3 a-b, 16D 4-5 a-b, 16D 6-7 a-b, 16D 2-3 c-d, 16D 0-1 c-d, 16D 0-1 e-f, 15D 8-9 e-f, 15D 6-7 e-f, 15D 6-7 g-h, 15D 6-7 i-j, 15D 4-5 g-h, 15D 4-5 i-j, 15E 4-5 a-b och 15E 6-7 a-b. Fjällnära skog i Jämtlands län Härjedalens kommun Gränsen går från södra länsgränsen vid punkt / i en rät linje över Sunnanå 13:3, 12:4 och 8:8 till Ällsjöns utlopp i Ällan. Därifrån genom Ällsjön och uppströms Ällsjöbäcken till tjärnen vid punkt /140180, från tjärnen i en rät linje över Sunnanå 34:1 och 22:3 till vägslutet vid punkt / Därefter vägen i nordnordvästlig riktning över Sunnanå 22:3, 22:7, 22:5 och 1:3 till vägskälet vid punkt /140050, följer sedan vägen västerut ca 700 meter över Sunnanå 1:3 till punkt / Därifrån en rät linje över Sunnanå 15:14, 16:4, 17:6 19:5 samt Kyrkbyn 19:8 till punkt / där vägen Mölingdalsvallen - Lörbergsvallen korsar Lörån. Följer sedan vägen över Kyrkbyn 46:3, 36:3 mot och genom Lörbergsvallen västerut till punkt /138980, därifrån rakt västerut över till rågången mellan fastigheterna Kyrkbyn 36:3 och 26:3. Följer sedan rågången i sydvästlig riktning mellan 36:3 å ena sidan och 26:3, 26:4 samt 57:1 å andra sidan Rottnen och fortsätter sedan rågången mellan Kyrkbyn 39:15 och 30:3 ca 300 meter fram till vägen. Sedan norrut ca 130 meter, följer sedan vägen mot övre Rottensjön över Kyrkbyn 30:3 och från vägskälet strax öster övre Rottensjön, och därifrån en rät linje västerut till övre Rottensjön, genom sjön till punkt / Därifrån mot nordnordväst en rät linje över Kyrkbyn 2:4 till Brynntjärnen (punkt /138130). Gränsen följer sedan ån Brynnen över Kyrkbyn 2:4, 42:7 och följer även Brynnen nedströms där den bildar rågång mellan Kyrkbyn 42:7 och 37:14 till det ställe där ån 7

8 8 korsar allmänna vägen Lillhärdal-Särna. Följer sedan vägen mot Lövnäsvallen i nordostlig riktning till punkt / Därifrån i en rät linje till Fallvallen i punkt / Följer därefter stigen i nordlig riktning till punkt /137900, därefter i en rät linje via punkterna /137932, /137918, /138028, /138097, / till punkt / i sydvästra rågången till fastigheten Kyrkbyn 6:4. Denna rågång i sydostlig riktning till Lill-Härjeån. Fortsätter uppströms Lillhärjeån, över Kyrkbyn 6:4, 6:3, 4:4, 4:11, 4:7, 4:6, 4:15, 4:13 och Kyrkbyn s.2 (58:1) till Kroknäset, punkt / Därifrån i en rät linje nordnordost över Kyrkbyn s.2 till det ställe där rågången mellan Kyrkbyn 34:2 och 40:3 skär ån Blädjan. Följer sedan Blädjan nedströms mot Kringlahögstugan till punkt /138300, därefter i en rät linje nordnordost över Kyrkbyn 34:2 till bäcksammanflödet vid punkt / Följer sedan Björfasslan nedströms över Djursvallen 1:1 till sockengränsen mellan Lillhärdal och Linsell. Gränsen följer sedan sockengränsen västerut till Västbäcken, sedan Västbäcken nedströms inom Linsell socken över Djursvallen 3:1 till gräns mot Glöte skifteslag. Sedan sydvästra rågången för Glöte 12:8 i nordvästlig riktning till Häggingan och sedan den rågångens förlängning över fastigheten Glöte 4:12 till sydvästra rågången av Glöte 4:11. Gränsen följer den sistnämnda rågången till dess den träffar och följer en nybyggd skogsbilväg. Därefter följer gränsen vägen som huvudsaklingen följer gångstigen över Glöte 4:13, 9:15, 10:19 i nordvästlig riktning från Skaftåsvallen till vägslutet vid punkt / Därifrån rakt västerut till bäcken som rinner från tjärnen, punkt /137420, följer sedan bäcken nedströms över Glöte 8:23, 8:27, 8:28, 8:29, 26:1, 8:33, 8:22, 13:6 och 13:8, till gränsen mellan Glöte 2:14 och Glöte 13:4 och följer den till punkt / Därifrån i en rät linje över Glöte 13:4 till punkt /137070, sedan i en rät linje över Lofsdalen 3:4 till punkt / Därifrån i räta linjer genom punkterna /136900, /136800, /136700, till punkt /136600, inom Lofsdalen 3:4, därifrån över Lofsdalen 25:1, 5:9, 5:8, 1:8 till punkt / Därifrån över Lofsdalen 2:8 till punkt /136450, därifrån över Lofsdalen 4:10 via punkt / till rågång i punkt / Gränsen följer sedan sydvästra rågången till Lofsdalen 1:4 till punkt / (rågångshörn), sedan i en rät linje norrut till rågångshörn punkt / Följer sedan rågången mellan Lofsdalen 2:6 och 5:2 till punkt /136302, därifrån norrut över Lofsdalen 5.2 till det ställe där ån Synder-Strån träffar rågången mellan Lofsdalen 5:2 och 1:52. Följer sedan rågången mellan Lofsdalen 1:52 och 1:34 å ena sedan och 1:11 och 1:7 å andra sidan till den träffar ån Nörder-Strån vid punkt / Därifrån över Lofsdalen 1:7 till punkt

9 689300/ Därifrån över Lofsdalen 2:2 via punkt / till rågångshörn i punkt /136625, därifrån över Lofsdalen 26:1, 5:7, 5:16, 5:4, och 4:34 till punkt / Därifrån över Lofsdalen 4:5, 2:23, 5:14 till punkt /136862, över Lofsdalen 5:10, 26:1 till punkt /136882, därifrån över Lofsdalen 1:273 via punkterna /136893, /136938, /137002, till punkt / där allmänna vägen Linsell-Sörvattnet träffar rågången. Sedan följer gränsen vägen österut till skifteslagsgränsen mellan Lofsdalen och Glöte, därifrån i en rät linje över Glöte 3:15 mot rågångshörnet för Glöte 3:13, punkt / Följer sedan rågången i nordöstlig riktning tills den möter Bölberget 2:5, följer sedan dess rågång i ostnordostlig riktning tills den möter Bölberget 1:3. Därifrån går gränsen längs rågången mellan Bölberget 2:5 och 1:3 i nordlig riktning till Bölberget 1:5. Därifrån rakt norrut över Bölberget 2:4 till Bölberget 2:6 östra gräns och därifrån norrut längs rågången mellan Bölberget 2:7 och 2:4 till sockengränsen mot Hede. Gränsen följer sedan gränsen mellan Hede och Linsells socknar mot nordost till dess en skogsbilväg korsar nämnda gräns i punkt / Skogsbilvägen i nodvästlig och västlig riktning tills vägen slutar invid ån Rosseln, punkt 69020/ Därefter rak linje till punkt 69050/ Rak linje till punkt 69050/ som ligger i rågång mellan fastigheterna Råndalen 3:2 och Råndalen 3:3. Rågången i nordostlig riktning till Råndan. På norra sidan Råndan följer gränsen rågången mellan Råndalen 1:7 och 2:8 till punkt / Därifrån i rät linje i ostlig riktning till rågångshörn mellan Råndalen 1:7 och 1:8. Fastigheten Råndalen 1:8 norra rågång i sydostlig riktning till rågångshörn mot Råndalen 1:7 (697250). Därefter i rät linje till punkt 69070/ Därefter i rät linje till gränsen för Sånfjällets nationalpark, punkt /137575, därefter längs nationalparksgränsen motsols till Valmån. Från Valmån via Valmkojan och Gammelbodarna till skogsbilväg vid Risflon. Skogsbilvägen i västlig riktning till Kölån. Kölån norrut till rågång mellan Kyrkbyn 4:1 och 26:3 i Hede socken. Nämnda rågång i sydvästlig riktning till rågång mellan Kyrkbyn 4:1 och Kyrkbyn 2:21. Rågången i nordnordvästlig riktning till rågång mellan Kyrkbyn 2:2 och Kyrkbyn 1:16, 2:2. Denna rågång i västlig riktning via Östvallarna och Västvalltjärn till en punkt 69184/ belägen i rågång mellan Kyrkbyn 23:20, 6:36 och Hede kronopark 1:1. Därefter i en rät linje över Hede kronopark 1:1 till punkt 69170/13620 belägen i rågång mellan Hede kronopark 1:1 och Långå 4:1. Nämnda rågång i nordvästlig riktning till rågången mellan Långå 2:3 och 4:1. Denna rågång i sydvästlig riktning till rågång mot Långå 1:8. Därefter norrut längs rågång mellan å ena Långå 1:8, 1:7, 1:10, 1:9 och å andra sidan Långå 2:17 intill dess att rågången stöter mot Långå 25:1, punkt 69201/ Därefter i en rät linje till punkt 69210/ Därefter i västnordvästlig 9

10 10 riktning längs rågång mellan skifteslag Funäsdalen och Kyrkbyn inom Tännäs socken intill dess den stöter mot Mysklan i punkt 69233/ Från denna punkt i en rät linje till punkt 69239/13366 som är rågångshörn mellan Funäsdalen 29:10, Funäsdalen 32:1 och Kyrkbyn 46:1. Rågången i nordvästlig riktning mellan Funäsdalen 32:1 och Kyrkbyn 46:1 intill hörnet mot Kyrkbyn 52:1. Därefter i nordostlig riktning efter rågången mellan Funäsdalen 32:1 och Kyrkbyn 52:1 intill dess denna går i Mejsån i punkt 69260/ Därefter i en rät linje i nordvästlig riktning till punkt 69346/13290 som är Tännfallets kraftstation. Sedan längs kraftledning i nordnordvästlig riktning till riksväg 84 i punkt 69410/ Därefter i rät linje i nordostlig riktning över fastigheterna Funäsdalen 32:1, 101:1, 28:33, 77:2, 77:1, 26:23, 48:1, 13:7, 13:22. 34:3, 34:2, 29:212, 29:20, 5:7 och 54:1 till punkt 69480/ Sedan i en rät linje i ostlig riktning över Funäsdalen 54:1 och Ljusnedal 1:1 till punkt 69480/ Rät linje i sydostlig riktning till punkt 69467/ Rät linje i sydostlig riktning till punkt 69430/ Rät linje i ostlig riktning till punkt 69430/ Rät linje i sydlig riktning till punkt 69400/ Rät linje i sydostlig riktning till punkten 69290/ Rät linje i ostlig riktning till punkt 69290/ Rät linje i nordostlig riktning till punkt 69308/13594 där kraftledningen korsar gränsen. Kraftledningen i nordlig riktning intill dess slut vid Mittån omedelbart öster om Grundsjöns regleringsdamm. Därefter i en rät linje i nordnordostlig riktning till Unsåns inlopp i Nedre Unsjön. Därefter längs Unsån i nordlig riktning till rågång mellan Långå 11:8 och Långå 15:1. Därefter denna rågång i nordostlig riktning mellan å ena sidan fastigheterna Långå 11:8, 11:7, 19:3, 7:15, 7:14, 7:13, 17:14 och å andra sidan Långå 15:1, 13:8, 10:6 samt Kyrkbyn 27:2. Därefter längs först nordvästra och sedan nordöstra rågången till kronoparken Rönninsås 1:1, 2:1 till den plats i Brynnet där rågången mellan Särvsjö 1:3 och 1:6 ansluter, punkt / Därifrån i ostlig riktning till norra rågångshörnet på fastigheten Prästbordet 1:1, punkt / Därifrån i sydostlig riktning till punkt / på allmänna vägen mellan Särvsjö och Hede. Denna väg i sydostlig riktning till Nysätern i punkt 69448/ Från punkt 69448/13743 rågången i ostlig riktning mellan Prästbordet 1:1 och Kyrkbyn 5:1. Därefter mellan fastigheterna Färjesundet 1:3 och Kyrkbyn 32:90 till rågångshörn mellan nämnda fastigheter och dessutom Kyrkbyn 32:19 och Furuliden 1:7. Därefter rågången i sydsydostlig riktning mellan skifteslagen Kyrkbyn å ena sidan samt skifteslagen Furuliden och Utvallen å andra sidan. Därefter norra rågången på Kyrkbyn 28:26 till den punkt där den skär vägen vid Västerhållan. Därifrån i en rät linje över fastigheten till dess motsatta rågång i rågångshörn mot Kyrkbyns och Vikens skifteslag i Hede socken. Från denna punkt 69440/13831 i en rät linje till rågångshörn mellan fastigheterna Viken 23:1, Viken 5:8 samt

11 Kyrkbyn 38:8 i Vemdalens socken. Rågången mellan Kyrkbyn 38:8 i Vemdalens socken och Viken 5:8 i Hede socken i ostnordostlig riktning till ån Sörveman. Sörveman nedströms (sydlig riktning) till korsande kraftledning i punkt 69395/ Kraftledningen i ostnordostlig riktning tills den korsar Grönkällån. Grönkällån i sydostlig riktning till dess inflöde i ån Norrveman. Denna å i sydsydostlig riktning till punkt 69328/14028, där ån svänger riktning väster och en skogsbilväg, den s.k. Näsvägen, går i samma punkt. Denna väg i sydsydostlig riktning till länsväg 315. Från detta vägskäl rak linje i sydsydväst över Kyrkbyn 54:5, 78:1, 52:6 och 71:1 till Klockarfjällvallen, punkt 69305/ Därefter i en rät linje i sydlig riktning över Kyrkbyn 32:3, 39:6, 39:4, 57:9, 77:1, 56:2, 55:8, 55:12, 54:2, 11:11, 11:5, 11:26, 53:10, 53:11, 16:8, 16:1 och Vemdalens G-skog (2:8, 4:5, 6:18, 12:20, 29:28, 45:14, 49:38, 83:6, 98:1 och 98:2) till punkt 69266/ Därifrån i en rät linje i sydostlig riktning över Kyrkbyn 8:8, 3:2 och 49:4 till punkt 69250/ I en rät linje i sydostlig riktning över Kyrkbyn 43:8, 43:12, 43:9, 43:10, Hån 12:8 och 4:8 till punkt 69220/ I en rät linje i sydostlig riktning över Hån 39:1 och 26:1, Kvisthån 1:11, 1:12, 1:13, 1:8, 1:7, 2:4, 4:5, Hån 3:19, Kvisthån 4:3, 4:6, 4:10, 2:5, 2:11, Kyrkbyn 40:3, Hån 8:39, 2:2, 2:14, 6:3, 6:2, 7:2, 10:25, 1:10, 5:8, 5:6, 16:2, 16:8, 12:9, 3:1, och 13:2 över punkterna 69200/14070 och 69170/14100 till skogsbilvägen i Kvisthåvallen, punkt 69125/14145, den s.k. Kölvägen. Denna väg i ostlig riktning till dess slut vid Torpvallen i rågång mellan Hån 40:2 samt Hån 34:1 och 3:19. Rågången i nordostlig riktning mellan Hån 40:2 och 3:19 till dess denna rågång går i ån Tänningan. Därefter Tänningan i sydostlig riktning till rågång mellan Svegs och Vemdalens socknar. Därefter denna sockengräns i nordostlig riktning till dess den stöter mot rågång för Rätans socken där Svartbäcken faller ut i Enskällan (Svartbäckosen), punkt 69142/ Därefter följs gränsen mellan Bergs och Härjedalens kommuner i nordvästlig riktning till den punkt där gränsen mellan Nederhögen 1:3 och 1:18 utgår från gränsen mot Härjedalens kommun. Friliggande område av fjällnära skog i Härjedalens kommun Gränsen för fjällnära skog runt Glötesvålen, Dravagsvålen, Tvillingvålen, Halvardflovålen, Dörrsvålen, Dörrsåsen går genom följande punkter. Från vägslut i punkt / över Linsell 7:35, 7:36 och 6:1 till vägslut, punkt /138806, över Linsell 6:1 och 5:10, punkt /138953, över Linsell 5:9, 13:3 och 17:6, punkt /139083, rågång mellan Linsell 17:6 och 1:2, punkt /139018, över Linsell 12:10 och 15:6 till bäck, punkt /138982, bäcken nedströms till punkt /138860, Linån 11

12 uppströms till rågång, punkt /138850, rågång Linsell 13:18, 13:19 samt 13:6 till punkt /138885, rågång Linsell 16:5 och 15:6, 4:9 till Lill-Linan, punkt /139248, Lill-Linan till punkt /139212, över Linsell 16:6 till punkt /139218, rågång mellan Linsell 17:6 och 16:6 till punkt /139532, över Linsell 17:6, 1:12, 1:11 till punkt /139528, över Linsell 1:13, 1:2 och 2:6 till punkt /139420, över Ransjö 1:3 och 8:2 till punkt /138940, över Ransjö 8:2 till punkt /138800, över Ransjö 8:2 till punkt /138786, över Ransjö 8:2 till punkt /138714, vinterbasväg till punkt /138602, över Ransjö 8:2 till punkt /138552, över Ransjö 8:2 till punkt /138562, längs bäcken till punkt /138536, över Ransjö 8:2, 9:1 och 2:3 till punkt /138190, längs vägen till punkt /138143, över Glöte 7:8, 4:4 till punkt /138128, längs bäcken till punkt /138140, över Glöte 1:10, 2:14, över punkt /138198, över Glöte 3:13, 3:15 till punkt /138256, över Glöte 5:3, 8:22, 8:6, 3:5, 3:6, 9:15, 10:3 till rågångshörn, punkt /138402, längs nordlig rågång mellan Glöte 13:3 och 10:3 till punkt /138450, över Glöte 8:3, 8:2 till punkt / i rågång mellan Glöte 8:12, 12:4, en rät linje över Glöte 12:4 och 9:7 till punkt / i rågång mellan Glöte 9:7 och 5:18. Därefter i rät linje över fastigheterna Glöte 5:18 och 5:17 till punkt /138622, längs rågång mellan Glöte 5:17 och 13:3. Därefter i rät linje över 13:3 till punkt /138718, i rågång mot Linsell 7:35. Över Linsell 7:35 till vägslut i punkt / Kartor: 15 E 6-7 a-b, 15 E 8-9 a-b, 15 D 8-9 i-j, g-h, 16 D 0-1 g-h, e-f, 16 D 2-3 g-h, e-f, 16 D 4-5 g-h, e-f, 16 D 6-7 e-f, c-d, 16 D 8-9 e-f, c-d, i-j, g-h, 17 D 2-3 g-h, e-f, c-d, a-b, 17 D 0-1 e-f, i-j, g-h, c-d, 17 C 4-5 g- h, i-j, 17 C 8-9 e-f, g-h, 17 C 6-7 i-j, 17 D 4-5 a-b, 17 D 6-7 a-b, c-d, g- h, i-j, 17 D 8-9 c-d, e-f, g-h, i-j, 17 E 6-7 a-b, 17 E 4-5 a-b, 17 E 2-3 a-b, e-f, c-d, 17 E 8-9 a-b, 18 D 0-1 i-j, g-h, 18 D 2-3 g-h, e-f, c-d, a-b, 18 D 4-5 c-d, a-b, 18 E 4 a,b, 18 E 5 b, c, 18 E 6 c, 18 E 7 c, b, och 18 E 8 b. Bergs kommun 12 Gränsen för fjällnära skog inom Bergs kommun börjar i söder där gränsen mellan Nederhögen 1:3 och 1:18 utgår från gränsen mot Härjedalens kommun och går därifrån i nordlig riktning till gräns mellan Rätans socken och Klövsjö socken där Rönnbergsån korsar denna sockengräns. Vidare i rät linje, riktning nordvästlig genom fastigheterna Klövsjöby 3:3, 3:29, 3:12, 3:8, 3:29, 4:35, 4:22, 4:23 och 4:24 till rågångskryss mellan fastigheterna Klövsjöby 4:6, 4:24 och 11:19, punkt

13 69243/ Därifrån längs rågången mot norr mellan fastigheterna Klövsjöby 4:6, 4:16 och 11:19, vidare längs rågång nordväst mellan fastigheterna Klövsjöby 3:8 och 11:19 ned till bäcken Svinkan. Därefter utmed Svinkan uppströms till rågången mellan Klövsjöby 6:7 och 6:28. Vidare längs denna rågång i nordostlig riktning till knä på rågången vid punkt 69279/14149, därifrån i rät linje norrut över fastigheterna Klövsjöby 6:28, 6:25, 6:21, 6:20 och 5:24 till skärningspunkten rågången Klövsjöby 5:2 och 5:24 och Röjån vid Pålsängena. Vidare längs Röjån uppströms till Sångbäckens utlopp i Röjån, därefter längs Sångbäcken uppströms till rågången mellan Klövsjöby 5:2 och 5:23. Därifrån längs denna rågång mellan Klövsjöby 5:2 och 5:23, även 5:15, mot nordost till den plats där Lokbäcken korsar rågången. Vidare i rät linje norrut till rågångshörn mellan Klövsjöby 4:22 och 5:23 vid punkt 69321/ Därefter längs denna rågång nordnordväst till rågångskryss mellan fastigheterna Klövsjöby 3:3, 5:24 och 5:264 i punkt /141625, därifrån en rät linje till rågångshörnet mellan fastigheterna Klövsjöby 3:6 och 13:20, punkt / Vidare längs fjällbasen norrut till gräns mellan Klövsjöby och Nybo 1:1. Vidare i nordvästlig riktning längs denna gräns till gränsknä vid Hedningskistan i punkt / Därifrån i nordväst i en rät linje till punkt / och därifrån i sydväst i en rät linje till gränskryss mellan Klövsjö by, Dövelsåsen, Nybo och Vemdalens socken. Vidare längs gränsen mellan Bergs och Härjedalens kommuner västerut till knä på gränsen. Därefter i nordvästlig riktning genom punkterna 69480/14000, och 69500/13969 till gränsen mellan Bergs och Härjedalens kommuner där den korsar Aloppan vid punkt 69535/ Därifrån i en rät linje till punkt / och därifrån i en rät linje till den punkt i Lövsta där skogsbilvägen korsar Lövstabäcken punkt / Längs denna väg mot nordväst till punkt / där vägen korsar Ringbrynnbäcken. Vidare i rät linje mot nordväst till gränskryss Lövsta 1:1, Henvålen 2:1 och Storsjö 8:5. Vidare i gränsen mellan Henvålen 2:1 och Storsjö 8:5 mot sydost till hörnpunkt vid Siljeåsen. Därifrån nordvästut längs gränsen mellan Henådalen 3:1 och Storsjö 15:5, 15:7 och 16:3 till hörnpunkt vid Stor- Svartåsen. Därefter mot sydväst längs gränsen mellan Henådalen 3:1 och Storsjö 2:7, 4:1 och 5:2 till Öster-Henan, därefter västerut mot punkt 69622/ Vidare sydväst till punkt 69619/ Därifrån nordväst till punkt 69680/13560, därifrån västerut till Skärkåns utlopp ur Ytter- Dalsjön. Från Skärkåns utlopp i räta linjer mellan punkterna /135080, / över Storsjö 15:7 och Ljungdalen 5:4, 5:2, 10:5, till punkt /135103, därifrån över Ljungdalen 1:6, 19:1, 16:1, 16:4, 1:5, 4:3, Storsjö 8:5, 7:5, 5:3, 10:8, 14:1, 13:4, 12:6 till punkt / och vidare över Storsjö 2:7, 10:4 till punkt / på rågången mellan Storsjö 2:7 och 3:20. Denna rågång 13

14 i nordostlig riktning till gränsen mot Tossåsen 1:1, vidare längs denna gräns mot Ytter-Röversjön. Från den punkt där gränsen når sjön i en rät linje mot ostnordost till punkten 69781/13789 på gränsen mellan Tossåsen 1:1 och Tossåsfjäll 1:1. Därifrån i en rät linje mot öster till punkten /138200, därefter i sydost till gränsen mellan Tossåsfjäll 1:11 och Lövdalen 1:1 i punkt /138440, vidare i en rät linje mot sydost till punkten / Därifrån i en rät linje mot nordost till gränsen mellan Åsarna och Ovikens socknar i punkt 69757/ Denna gräns mot sydost till Arån. Därifrån i sydostlig riktning i en rät linje över Gåxåsen 1:2, 2:3, Borgen 3:4 och 10:1 samt Backen 1:10 och 1:9 till punkt 69732/13925, vidare i en rät linje till punkt 69727/ Därefter i en rät linje över Backen 1:9 och 2:7 till rågångshörn mellan skifteslagen Backen, Borgen och Åbbåsen i Ovikens socken samt Galberget i Åsarna socken, punkt 67714/ Därefter följer gränsen för fjällnära skog gränsen för svårföryngrad skog till Dörrsån. Därefter längs Dörrsån nedströms till den punkt där Dörrsåbodbäcken rinner ut i Dörrsån. Därifrån i en rät linje över Dörrsådalen 1:2 och 1:1 samt Rörön 1:10 till den punkt där vägen från Bydalen ansluter till Gräftåvägen. Vägen mot Bydalen följs till gränsen mot Åre kommun, punkt 69945/ Kartor: 17 E 6-7 c-d, 17 E 4-5 c-d, 17 E 2-3 e-f, c-d, 17 E 8-9 c-d, a-b, 18 D 4-5 c-d, e-f, g-h, i-j, 18 E 4 a, b, 18 E 5 b, c, 18 E 6 c, 18 E 7 b, c och 18 E 8 b Åre kommun 14 Gränsen passerar in i Åre kommun vid punkt 69945/14067 (korsning kommungräns Berg-Åre och vägen mot Bydalen) längs en rät linje nordnordväst genom fastigheterna Månsåsen 1:13, 9:1, 5:6 och Önsta 2:12 till punkt / Åt nordväst till punkt /140500, därefter nordväst längs vägen mot Bydalen genom Önsta 2:12 till punkt 69989/14044, därefter i en rät linje nordväst genom fastigheterna Önsta 2:12, Prästbordet 2:1, Böle 1:14, 1:7, 1:15 till punkt 70009/14004, varefter gränsen korsar Dammån. Därefter i en rät linje nordnordväst genom fastigheten Järsta 2:19 till punkt 70014/14002, därefter i en rät linje ostnordost genom Järsta 2:19, Prästbordet 1:1, Järsta 4:1 till punkt / Därefter i en rät linje nordnordost genom Järsta 4:1 till punkt /140125, därefter i en rät linje nordnordväst genom Gåije 1:6, 1:8 till punkt / Därefter i en rät linje nordväst genom Högsta 2:24, 1:26, 1:29, 1:30, 1:31, 2:34, Arvesund 1:31, 1:36, 2:118 till punkt /139650, därefter i en rät linje västerut genom fastigheterna Arvesund 2:118, 2:11, Hållbackens fyllnadsjord, Hästön 1:5 till punkt / Därefter i en rät linje nordväst genom

15 fastigheterna Hästön 1:5, 1:7, Hållbacken 1:2 m fl, Renbetesfjäll, till punkt /139255, därefter i rågången mellan fastigheterna Hållbacken 1:2 m fl och Hästön 1:5 till punkt / Därefter i sydvästlig riktning i rågången mellan Hästön 1:5 och Sällsjö 1:3, Hästön 1:7 och Sällsjö 1:6 till punkt / Därefter i en rät linje västnordväst genom Sällsjö 1:6 och 1:7, till rågången mot Håckren 2:1 i punkt /138960, följer denna rågång åt nordost till punkt /139020, därifrån går gränsen inom Håckren 2:1 åt sydväst via punkterna /138950, / till punkt / Därifrån åt västnordväst i en rät linje till punkt / i närheten av gångstigen mellan Kiala och Hosjöbottnarna. Därifrån går gränsen ned i en spets åt söder via punkt / till punkt / i Bäverbäcken, därifrån åt nordväst i en rät linje till punkt / Gränsen fortsätter åt väster i en rät linje till punkterna / och /138260, där gränsen når gränsen för Vålådalens naturreservat på Hottö 1:1. Gränsen följer sedan reservatsgränsen åt väster, nordväst, öster, norr och åt väster runt Furuberget. Gränsen fortsätter norr och nordväst Hottögsfjället, norr och väster om Helgtjärnarna och söder över Fangan. Gränsen vinklar nordväst om Västra Vattensjön, åt väster till punkt / öster Middagsvalen, där gränsen tillfälligt lämnar reservatsgränsen för att fortsätta på norra sidan om Middagsvalen via punkterna / och / till punkt / i reservatsgränsen, som sedan följs åt nordväst till punkt / i Vålån. Där lämnar gränsen för fjällnära skog reservatsgränsen men ansluter igen via en rät linje åt nordost i punkt / på Östra Vålådalen 1:1. Från denna punkt följs reservatsgränsen åt nordväst till punkt /136045, och gränsen för fjällnära skog fortsätter sedan i räta linjer till punkterna /136020, / och / där gränsen lämnar Östra Vålådalen 1:1 vid södra stranden av Ottsjön. Gränsen går därifrån norrut över Ottsjön till stranden nedanför Ottsjö by i punkt / Gränsen följer sjöstranden österut till punkt / och går därifrån rakt norrut över Ottsjön 1:32 och 1:18 till allmänna landsvägen i punkt / Följer sedan landsvägen österut, därefter landsvägen Vålådalen-Undersåker norrut till punkt / strax norr om Utsikten, på Stamgärde 4:5. Därifrån i en rät linje åt nordväst till punkt / över Stamgärde 1:2, 2:4, 2:30, 3:13, 3:12, 3:38, 3:39, 3:9 och 3:10 och vidare åt norr genom Edsåsens by till punkt / över Edsåsen 1:5, 1:11, 1:10, 5:1 och 4:8. Därifrån en rät linje över Brattland 2:10, Dvärsätt 1:1, Såå 2:35 till punkt /136770, vidare i en rät linje över Såå 2:34, 6:1, 8:1, 9:1, 3:15, 1:40, 2:30, Lövänget 1:1, Såå 1:51, 4:2, 2:14, 2:11, 1:30 till punkt / Därifrån i en rät linje norrut till punkt / över Såå 6:1, 5:1, 1:32, 1:19, 15

16 16 Hårbössta 1:10, vidare i en rät linje till punkt / över Hårbössta 1:9, 1:4, 1:8, 1:7, 2:12, 2:11, 2:28, 2:7, 2:9, Svedje 1:6, 1:12, 1:15, 1:3A-1:3B, 1:23, Viken 1:27, 1:3, 1:12, 1:27 igen, Björnänge 2:4, 2:6, 2:3. Därifrån i en rät linje västerut till punkt / över Björnänge 2:11, Tottentorpet 1:1, 1:2, Totten 1:23, 2:5, 2:19, 6:1 m fl, 1:19, 2:3, 2:8, Mörviken 2:3, 1:36, 1:35, 1:41, 1:40, 1:82, 1:37, Lien 2:3, 1:15, 1:5, 1:4, 3:13, 3:14, 3:6, Lund 1:7, 1:8, Lien 1:15, 2:4, Berge 1:4, England 3:4, Hamre 1:10, 2:1, 1:2. Därifrån i en rät linje åt nordväst till punkt / över Hamre 1:2, 1:3, 1:28, 1:4, Forsa 2:9, vidare västerut till punkt / Därefter i en rät linje över Forsa 2:9, 1:6, Duved 1:2, 2:2, 2:3, 3:2, 3:3, 3:4, Sundsvallen 1:2, 1:3, Staa 1:20. Från punkt / går gränsen västerut i en rät linje över Staa 1:20, 1:5, Rännberg 1:7, Berge 2:10, 2:9 till punkt / och vidare i en rät linje västerut över Berge 2:9, Mörviken 2:40, 2:41 till punkt / Därifrån går gränsen i en rät linje åt sydväst över Mörviken 2:41 och 2:5 till gränsen mot Landverk 1:3 i punkten / Följer denna gräns år sydost till rågångshörnet, därifrån åt sydväst i gränsen mellan Landverk och Berg till Kärrån, som bildar gräns mot Vålådalens naturreservat, följer Kärrån nedströms till Ånnsjön. Från mynningen av Kärrån i Ånnsjön går gränsen västerut över sjön i en rät linje mellan Årsön och Granön till punkt / på Handöl 2:30 och vidare västerut över Handöl 2:29, 2:4, 1:32, 2:58, 1:11, 1:8, 1:10, 1:24, 2:20 till punkt /132300, därifrån i en rät linje åt sydväst över Handöl 1:23 och Enkroken 1:8 till punkt / vid Enan, följer Enan västerut under E75 till punkt /132020, därifrån i en rät linje åt nordnordost över Enkroken 1:3 till punkt / och vidare över till järnvägen i punkt / på Handöl 2:48 (söder om Fridhem). Gränsen följer järnvägen österut till punkt /132560, varefter den följer kraftledningen åt nordost på Handöl 1:17 till punkt / där kraftledningen byter riktning. Denna kraftledning följs åt ostnordost genom fastigheterna Handöl 2:24, 1:10, 1:28, 2:28, 2:5, Bunnerviken 1:4, 1:9, 1:7, 1:6, Klocka 1:21, 1:22, 1:10, 1:6, 1:4, 1:5, Vallan 1:39, 1:38, 1:37, 1:41, 1:31, 1:18, 1:159, 1:77, 12:1, 19:1, 18:1, 1:6, 3:1, 4:1, 1:3, 6:1, 7:1, 1:87, 17:1 och 15:1 till ledningens brytpunkt i punkt / Därifrån i en rät linje åt nordost genom Vallan 15:1 och 16:1 till punkt / Därifrån går gränsen åt norr till punkt / över Vallan 2:1, 5:1, 8:1, 9:1, Tångböle 1:26, 1:4, 1:5 och 1:29, vidare åt nordost till punkt / över Tångböle 1:29, 1:28 och 1:2. Gränsen går sedan i nordlig riktning, först till punkt / över Tångböle 1:2, 1:9, 1:20 och 1:18, därefter till punkt / över Tångböle1:21, Bodsjön 4:3, Stalltjärnstugan 1:9. Därefter till punkt / över Stalltjärnstugan 1:11, 1:12, därefter till punkt / på Stalltjärnstugan 1:12. Därefter går

17 gränsen över Medstuguån till punkt / över Stalltjärnstugan 1:12, 1:4, 1:13 och därifrån rakt österut till skogsbilvägen Musåvägen punkt / över Stalltjärnstugan 1:15, 1:7, 1:8, Bodsjön 4:2 och 3:1. Gränsen följer vägen norrut till i höjd med Hallåstjärn i punkt / där gränsen går åt nordnordväst i sydvästra fastighetsgränsen för Lien 1:8 m.fl. Denna gräns följs till gränsknäet på Stämpelhön i punkt / Därifrån går gränsen norrut i en rät linje över Lien 1:8 m.fl. och Häggsjön 1:34, 1:8 och 1:10 till Musån där skogsbilvägen passerar i punkt / Gränsen följer sedan vägen genom Häggsjön 1:10 och 1:7 till vägens slut punkt / Därifrån i en rät linje österut till punkt / Därifrån i en rät linje till punkt / vid stranden av Krångtjärn. Gränsen följer stranden, Krångån, Rismobäcken, lämnar Häggsjön 1:7, fortsätter uppför Rismobäcken genom Nordhallen 4:21, 4:23, 4:19, 2:26, 2:27, 2:20, 2:24, 3:13 till Andtjärnen, följer östra stranden till sjöns sydspets, punkt / Från Andtjärnen går gränsen i en rät linje åt sydsydost till punkt / i Forsabäcken och har då passerat över Nordhallen 1:18, 1:17, 4:11, 2:26, 2:27, 2:20, 4:29, 4:22, 3:14, 3:12, 1:18, 2:22, 2:17, 7:1, 2:9, 3:15, 2:17, 2:16, 7:1, igen och 5:2. Gränsen följer Forsabäcken nedströms till rågångshörnet Duved 1:19, Forsa 1:4, följer gränsen mellan dessa fastigheter söderut till bäcken i punkt /135380, följer bäcken till Mångtjärn och går i Mångån till E75 vid Duved och har då passerat genom Forsa 1:4, 1:5, 2:6, 2:25 och 2:8. Gränsen följer därefter E75 österut genom Duved och Åre, förbi reningsverket i Vikböle till Björnänge 1:5A. Gränsen går norrut efter fastighetsgränsen Björnänge-Svedje tills den skär Husåvägen, följer Husåvägen åt nordost tills vägen möter gränsen mellan Åre och Kalls socknar i punkt / Från denna punkt går gränsen i en rät linje åt nordnordväst till punkt / över fastigheterna Kyrkslätten 1:2, Husån 1:33, 1:32, 1:31, 1:30, 1:29, 1:28, 1:20, 1:39, 1:38, 1:37, 1:36, 1:35, 1:27, 1:14, 1:3, 1:26, därifrån i nordvästlig riktning till punkt / över fastigheterna Husån 1:26, 1:12, 1:4, 1:11, 1:13, 1:46, 1:43, 1:42, 1:25, 1:17, 1:23, 1:22, 1:21, 1:19, 1:9, 1:7, 1:6, 1:5 och Berge 1:13-2:18, 1:12-2:17, och 2:24. Därifrån följer gränsen en rät linje åt nordväst till punkt / genom Berge 1:16, Rör 1:6, 1:5, 1:2, 1:4, 1:3, 2:6, 3:2, 3:3, 3:4, 3:5, 3:6 och 2:4. Därifrån följer gränsen en rät linje norrut mot punkt / genom fastigheterna Rör 2:4, 2:2, Vassnäs 1:19, 1:8, 1:9, Rör 2:2. Vidare åt nordväst mot punkt /135500, Älgliddalen genom Vassnäs 3:1, mot punkt /135630, norrut genom Vassnäs 3:1, Digernäs 1:2, 1:7 mot punkt / Nordnordväst mot punkt / genom fastigheten Digenäs 1:2, norrut mot punkt /135480, därifrån i en rät linje åt nordväst mot punkt 17

18 / Vidare norrut över Digernäs 1:2 och Segerdalen 1:3 och 1:4 till punkt / Därifrån går gränsen åt nordväst över Segerdalen 1:4, 1:6 och 1:2 till punkt / i Segerån, följer Segerån nedströms till Anjeströmmen, punkt / i kraftledningen. Gränsen går österut i kraftledningsgatan över Segerdalen 1:13, 1:16, 1:18 och 1:7 samt Gråsjön 1:4 till brytpunkt öster Gråsjöån, punkt / Därefter går gränsen i nordostlig riktning över Gråsjön 1:4, 1:5, 1:3 och 1:2 till punkt /135800, därifrån åt nordväst genom Gråsjön 1:2, Kolåsen 10:1 till punkt / i Svartbäcken. Svartbäcken nedströms till Äcklingen, följer västra stranden norrut till Storvallån, ån uppströms till i höjd med sydöstra delen av Måstjärnen, punkt /135600, därifrån i en rät linje nordost till Gravatjärnen, punkt /135660, i en rät linje nordost till den södra av Småtjärnarna, punkt /135660, i en rät linje åt nordnordost till Rörtjärnens södra spets, in på fastigheten Hoberg 1:1 och följer östra stränderna av Rörtjärnen, Stor-Harrtjärnen - Hobergsviken till nordspetsen på fastlandet norr om Hoberg i punkt / Därifrån i en rät linje åt norr, öster om Ratö, till Holderströmmens utlopp, punkt /135830, på Björkede 1:1. Följer sedan Holderströmmen - sjön Holdern - Jävsjöströmmen och södra sjöstranden av Jävsjön österut till Svenskådalens naturreservat, punkt /136500, på Sösjöfjäll 1:1, sedan naturreservatets gräns i sydlig riktning till punkt /136500, därefter i västlig riktning till punkt /136170, vidare åt söder till punkt / Åt sydväst till punkt /136100, därifrån åt nordväst till punkt /136000, fortsätter i sydlig riktning till punkt / och punkt /136000, på Sösjö 1:1, sedan i sydostlig riktning till punkt / och punkterna /136250, / och /136500, varefter gränsen lämnar Sösjö 1:1. Gränsen går sedan till punkt / vid Sösjöån och därefter till punkterna /136600, / och / på fastigheten Ede 1:5. Därifrån i sydlig riktning genom Äng 1:5 till punkterna / och / Därefter genom Äng 1:30 till punkt /136800, i rakt östlig riktning till punkt / I nordostlig riktning över Äng 1:30 till punkt / Därifrån i östlig riktning genom renbetesland Bergsjön 1:1 till punkt /137300, vidare i sydostlig riktning till punkt / Sedan i östlig riktning till punkt / I nordostlig riktning till punkt /137800, därefter i östlig riktning till punkt / genom Bergsjön 1:1 till punkt /138200, mot punkt / genom Bergsjön 1:1 och Sösjöfjäll 1:1, norrut till gränsen mot Krokoms kommun i punkt / i Långsån.

19 Kartor: 18 E 9 a, 18 E 8 b, 18 E 9 b, 19 D 1 h, 19 D 1 i, 19 D 1 j, 19 D 0-1 e-f, 19 D 2-3 e-f, 19 D 0-1 g-h, 19 D 2-3 g-h, 19 E 0-a, 19 E 1-a, 19 C 4-5 g-h, 19 C 4-5 i-j, 19 C 4-5 e-f, 19 C 6-7 g-h, 19 C 8-9 g-h, 19 D 4-5 e-f, 19 D 6-7 e-f, 19 D 0-1 c-d, 19 D 2-3 c-d, 19 D 4-5 c-d, 19 D 6-7 c-d, 19 D 8-9 c-d, 19 D 0-1 a-b, 19 D 2-3 a-b, 19 D 6-7 a-b, 19 D 8-9 a-b, 20 D 0-1 a-b, 20 D 2-3 a-b, 20 D 4-5 a-b, 20 D 4-5 e-f, 20 D 4-5 g- h, 202 D, 212 B, 19 C 6-7 i-j, 19 C 8-9 i-j och 20 C 0-1 i-j. Krokoms kommun Gränsen kommer från Åre kommun och passerar Långsån i punkt /138085, går på fastigheten Ålderfjäll 1:1 i räta linjer från denna punkt till punkt / (i vägen till Mjölkvattnet), till punkt /138260, till punkt /138250, till punkt /138290, till punkt /138290, till punkt /138450, till punkt /138480, till punkt /138440, till punkt /138510, till punkt /138520, till punkt /138600, därifrån söderut till gångstigen Tuvtjärnen-Frankrike till punkt /138600, följer denna stig till landsvägen norr om Frankrike, punkt /138760, på Frankrike 1:1. Längs allmänna vägen och skogsbilväg nordost till Åkroken i Övre Oldån i punkt / Därefter i en rät linje över Frankrike 1:4 och Storbacken 1:1 nordost till Frösövallen i punkt / Skogsbilväg nordost till gränsen mot Ytterolden 1:12. Denna gräns österut mot Fisklösån. Ån norrut till den punkt där södra gränsen för Ytterolden 1:12 och 3:1 viker mot sydost. Längs denna gräns till punkten /139680, varifrån gränsen går i räta linjer till punkterna / och / i skiftesgränsen mellan Ytterolden och Rännön. Denna gräns följer skiftesgränsen mot Anderstorp. Sydost i skiftesgränsen mellan Rännön och Anderstorp till sydspetsen av Anderstorp. Därifrån sydväst i rågången mellan Rännön 1:45, 1:51 och Rännön 3:2 till rågång mot Rännön 2:1. Österut i rågången mellan Rännön 2:1 och Rännön 1:45, 1:51 till allmänna landsvägen Jänsmässholmen-Finnsäter. Landsvägen söderut till vägskäl i Finnsäter, punkt / Byvägen norrut till rågång mellan Finnsäter 2:4 och 2:5. Denna rågång österut till rågång mellan Finnsäter 2:5 och 3:1. Denna rågång vidare österut till bygräns mot Vejmon. Denna bygräns söderut till punkt / Därefter i en rät linje österut över Vejmon 1:1 till bygräns mot Fiskviken i punkt /140750, belägen i rågången mellan Fiskviken 1:2 och 1:20. Österut längs denna rågång och i rågång mellan Fiskviken 1:2 och 1:31, mellan 1:3 och 1:9 till rågång mot Fiskviken 1:31. Från denna punkt sydost i en rät linje över fastigheterna Fiskviken 1:31, 1:20, 1:24, 1:23, 1:25 till bäckförgrening på Fiskviken 1:21 i punkt / Därifrån i en rät linje sydost 19

20 över Fiskviken 1:21, Anvågen 2:8, 2:10 till rågången mot Anvågen 2:3 där Ängelbäcken skär rågången. Denna rågång söderut till ny skogsbilväg i punkt / (vägen ej inlagd på kartan). Längs vägen sydost till rågång mellan Enarsvedjan 3:3 och 3:4 i punkt / Därifrån i en rät linje österut över Enarsvedjan 3:4, 3:2, 2:12, 2:6, 2:4, 2:14, 2:5, Tjärnåsen 1:13, 1:10, 1:4, 2:5, 1:6, 1:11, 2:5, 2:7, Brattmon 1:7, 1:6, 1:9, 1:3, Rismon 1:6, 1:7 och 1:5 till gränsen mellan Rismon och Landön i punkt / Denna gräns följs åt nordost till Storön i Åkerån. Gränsen går efter Åkerån från Jakobsbergsgränsen vid Storön åt nordväst till Åkersjön. Följer sedan Åkersjöns västra strand till Storåns mynning. Därifrån nordnordväst uppströms efter Storån till sockengränsen mellan Föllinge och Hotagen, följer denna åt nordost till punkt / Gränsen följer sedan koordinatlinjen norrut över Bakvattnet 1:14, 1:13, 1:4, 1:5, 1:6, 1:7, 1:8, 1:10, 1:11, 1:12 och Häggsjön 1:187, 1:189, 1:98 till punkt /141200, därifrån över Häggsjön 1:100, 1:94, 1:96 mot Fjällmyrens östra spets i punkt / på Häggsjön 1:126 och i en rak linje åt nordnordväst över Rörvattnet 1:144 och 1:145 till rågången mot 1:69 vid punkt / Gränsen följer sedan denna rågång åt sydväst till bäcken vid punkt / och nordnordväst över Rörvattnet 1:69, 1:68 och 1:67 till åkrok av Ansättån, punkt / Sedan nordnordost över Rörvattnet 1:4 till punkterna / och /140775, därifrån västnordväst över Rörvattnet 1:31, 1:71, 1:8 och 1:32. Över Kläppibäcken till punkt / och in på Rörvattnet 1:30, punkt /140525, därefter nordnordost till Rörvattnet 1:70, punkt /140540, därifrån rät linje åt nordost till punkt / Norrut till punkt /140600, vidare åt nordost till Stensjöån. Uppströms efter Stensjöån och sedan Grubbdalsån till koordinatlinje 1405 och efter denna norrut till norska gränsen väster om riksröse 183 A. 20 Från norska gränsen strax norr om riksröse 186 A går gränsen längs landsvägen genom Gunnarvattnets by till vägskälet mot Bågavattnet strax väster om punkt / Sedan i en rät linje till punkt / och därifrån i en rät linje ostsydost till punkt / över Valsjön 1:6, 1:7, 1:8, Hotagen 2:1, 1:19, 1:5, 1:45, 1:4. Därifrån en rät linje till punkt / över Hotagen 1:4, 1:3 och Vinklumpfjäll 1:1, därifrån rakt söderut över Flinten 1:3, 1:4 till bilvägen vid Långtjärn i punkt / Gränsen följer bilvägen åt sydost till gränsen mellan Hotagens och Laxsjö socknar. Gränsen följer denna gräns åt nordost till Foskvattnets sydspets, därifrån i en rät linje ostsydost mot rågångshörn mellan Lövhöjden 1:3 och Ålviken 1:3 och 1:10 strax norr om punkt / Gränsen följer sedan rågången mellan Ålviken 1:3 och 1:10 sydsydost mot

Ledningssträckning för 145 kv luftledning från Torpberget till

Ledningssträckning för 145 kv luftledning från Torpberget till Bilaga 3 Ledningssträckning för 145 kv luftledning från Torpberget till Hembergets vindkraftpark Arise Elnät AB (Arise Elnät) planerar för ny förbindelseledning mellan Torpberget söder om Kårböle och Hembergets

Läs mer

Endast 15/2-18/4. Naturreservat Delvis naturreservat. Kalfjäll. Nedre Daimasjön. Daimaån (se Frostviken norra)

Endast 15/2-18/4. Naturreservat Delvis naturreservat. Kalfjäll. Nedre Daimasjön. Daimaån (se Frostviken norra) 2 SAMEBYN OHEDAHKE Värjaren och statens del av Lejaren. Uretjaure och vatten mellan Uretjaure och Ullersjön - Saljaren. Statens del av Ullersjön, ödfjällstjärnarna, Saljaren med uppströms belägna flyar,

Läs mer

TEC Täby Extreme Challenge 10-11 april, 2010

TEC Täby Extreme Challenge 10-11 april, 2010 TEC Täby Extreme Challenge 10-11 april, 2010 Banbeskrivning i bild Bilderna är till som hjälp för den som vill testa banan innan den snitslas dagarna innan loppet Se även övriga banbeskrivningar på hemsidan

Läs mer

Innehåll. Flerdagarsäventyr

Innehåll. Flerdagarsäventyr Innehåll Endagspass 30-40 km Hälleforsnäs-Bälgviken, km Mörkö-Trosa, km Mölnbo-Gnesta, 33 km Hälleforsnäs-Malmköping, 33 km Björkhagen-Handen, 38 km 74 76 78 80 84 88 1000 kilometer löpäventyr Introduktion

Läs mer

Flyginventering av grågås

Flyginventering av grågås Flyginventering av grågås i Hammarsjön 5 maj 2004 Inventeringen är utförd på uppdrag av Länsstyrelsen i Skåne län, som del av verksamheten inom ramen för Förvaltningsplan för grågås under 2004 Patrik Olofsson

Läs mer

SAMRÅD ENLIGT 6 4 KAP MILJÖBALKEN

SAMRÅD ENLIGT 6 4 KAP MILJÖBALKEN SAMRÅD ENLIGT 6 4 KAP MILJÖBALKEN OMBYGGNAD DELSTRÄCKA AV 40 KV LEDNING VID NYTT PLANOMRÅDE VÄG E20 KRISTINEHOLM - BÄLINGE OCH VERKSAMHETER I ALINGSÅS KOMMUN VATTENFALL ELDISTRIBUTION AB 2015-05-20 Denna

Läs mer

2012-04-25 Ärendenr: TRV 2012/1483

2012-04-25 Ärendenr: TRV 2012/1483 Mall Beredningsunderlag och Konsekvensutredning 2012-04-25 Trafikverket Region Mitt Fredrik Jansson SMbt Kaplansgatan 1, Gävle Telefon: 0771-921 921 www.trafikverket.se Direkt:026-147305 Beredningsunderlag

Läs mer

Fågeltorn/Plattformar i sydöstra Sörmland. En sammanställning från Fågelföreningen Tärnan Nyköping/Oxelösund Per Eriksson/Jan Gustafsson

Fågeltorn/Plattformar i sydöstra Sörmland. En sammanställning från Fågelföreningen Tärnan Nyköping/Oxelösund Per Eriksson/Jan Gustafsson Fågeltorn/Plattformar i sydöstra Sörmland En sammanställning från Fågelföreningen Tärnan Nyköping/Oxelösund Per Eriksson/Jan Gustafsson Omslagsfoto Skräntärna, Thomas Larsson. Övriga bilder i sammanställningen

Läs mer

Inventering av spelplatser för dubbelbeckasin

Inventering av spelplatser för dubbelbeckasin Rapport Diarienummer 511-5980-2011 Inventering av spelplatser för dubbelbeckasin Gallinago media i Jämtlands län Omslagsbild Dubbelbeckasin Gallinago media. Foto: Robert Ekblom. Utgiven av Länsstyrelsen

Läs mer

Arkeologisk utredning för golfbana i Alvered etapp 1

Arkeologisk utredning för golfbana i Alvered etapp 1 UV VÄST RAPPORT 2000:7 ARKEOLOGISK UTREDNING Arkeologisk utredning för golfbana i Alvered etapp 1 Västergötland, Mölndals kommun, Fässbergs socken, Alvered 1:18 m.fl., Balltorp 1:124 Gundela Lindman UV

Läs mer

Vandra i Sverige. Österlenleden, 4 nätter Simrishamn Kuskahusen, 3 vandringsdagar

Vandra i Sverige. Österlenleden, 4 nätter Simrishamn Kuskahusen, 3 vandringsdagar Österlenleden, Simrishamn Kuskahusen 4 nätter Sida 1 av 5 Vandra i Sverige Österlenleden, 4 nätter Simrishamn Kuskahusen, 3 vandringsdagar I följande alternativ har du möjlighet att vandra den östra delen

Läs mer

En åtta genom byn. Bild 2. Swedbank. Bild 1. Fjäråsvägen. Bild 3. Tvärdalsvägen Bild 4. OK Rävenstugan Bild 5. En av våra Fänagator

En åtta genom byn. Bild 2. Swedbank. Bild 1. Fjäråsvägen. Bild 3. Tvärdalsvägen Bild 4. OK Rävenstugan Bild 5. En av våra Fänagator En åtta genom byn Sätilas centrum, i den meningen att det är mitt i byn, är vägskälet där Fjäråsvägen kommer upp från Storåns dalgång, och ansluter till vägen som antingen bär till Björlanda och Göteborg,

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om ändring i förordningen (1994:1716) om fisket, vattenbruket och fiskerinäringen; SFS 2010:1114 Utkom från trycket den 21 september 2010 utfärdad den 2 september

Läs mer

Preliminär Miljökonsekvensbeskrivning för cykel och gångled mellan

Preliminär Miljökonsekvensbeskrivning för cykel och gångled mellan Preliminär Miljökonsekvensbeskrivning för cykel och gångled mellan Kyrkesund och Rönnäng Sammanställd av Sofia Olsson & Jan Rydberg Tjörns kommun 2003 Icke teknisk sammanfattning Denna MKB tar upp effekter

Läs mer

Vandringsleder. Mjölby. Skogssjöområdet: Röda skogsslingan Gula sjöslingan Istidsspåret. Östgötaleden: Skogssjön-Örbacken Skogssjön-Bleckenstad

Vandringsleder. Mjölby. Skogssjöområdet: Röda skogsslingan Gula sjöslingan Istidsspåret. Östgötaleden: Skogssjön-Örbacken Skogssjön-Bleckenstad Vandringsleder Mjölby Skogssjöområdet: Röda skogsslingan Gula sjöslingan Istidsspåret Östgötaleden: Skogssjön-Örbacken Skogssjön-Bleckenstad Skogssjöområdet Skogssjöområdet bjuder på ett imponerande koncentrat

Läs mer

Fredningsområde för fisk Skåne län

Fredningsområde för fisk Skåne län Fredningsområde för fisk Skåne län 1 Stensån 2 Dalbäcken 3 Mylte bäck 4 Vadbäcken 5 6 Segeltorpsbäcken /Möllebäcken 7 Rönneån 8 Vegeån 9 Vattenmöllebäcken 10 Skälebäcken 11 Döshultsbäcken 12 Råån 13 Rydebäcken

Läs mer

Lägg märke till alla gårdsnamn som slutar på -sta i betydelsen boplats eller ställe.

Lägg märke till alla gårdsnamn som slutar på -sta i betydelsen boplats eller ställe. Vikingaturen Vikingaturen Cykla två vikingaleder som slingrar sig fram genom jordbrukslandskapet exakt på samma plats i dag som för tusen år sedan. Dessa rid- och vandringsleder gick högt på grusåsarna

Läs mer

Orienteringsteori. Allt för att du skall lyckas bra i orientering!!

Orienteringsteori. Allt för att du skall lyckas bra i orientering!! Orienteringsteori Allt för att du skall lyckas bra i orientering!! Läroplanen säger! Centralt innehåll:! Att orientera i okända miljöer med hjälp av kartor och andra hjälpmedel för positionering.! Kunskapskrav

Läs mer

DOM 2016-02-16 Stockholm

DOM 2016-02-16 Stockholm 1 SVEA HOVRÄTT Mark- och miljööverdomstolen Rotel 060201 2016-02-16 Stockholm Mål nr F 8242-15 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Östersunds tingsrätt, mark- och miljödomstolen, dom i mål nr, se bilaga KLAGANDE I J

Läs mer

d n rundvandring - Skrylle med gps

d n rundvandring - Skrylle med gps d d n rin a v ga r run rundvandring - Skrylle med gps 1 Skryllegårdens reception: 046-585 25 2 Snabbinstruktion 1Slå på gps-mottagaren Vänta på 3D fix, kan ta några minuter. 2Gå till kartföntret. Följ

Läs mer

SJÖAR MED HÅRKLOMOSSA. Möckeln

SJÖAR MED HÅRKLOMOSSA. Möckeln 2 SJÖAR MED HÅRKLOMOSSA Möckeln 1 1 Skeingesjön Vattenståndets högsta och lägsta månadsmedelvärden uttryckta i centimeter för sjön Möckeln 1980 87 och 1989 93 respektive Skeingesjön 1975 92. Dessutom anges

Läs mer

Saxtorp 10:50. Skåne, Saxtorps socken, Saxtorp 10:50, Landskrona kommun Sven Hellerström UV SYD RAPPORT 2006:6 ARKEOLOGISK UTREDNING 2005

Saxtorp 10:50. Skåne, Saxtorps socken, Saxtorp 10:50, Landskrona kommun Sven Hellerström UV SYD RAPPORT 2006:6 ARKEOLOGISK UTREDNING 2005 UV SYD RAPPORT 2006:6 ARKEOLOGISK UTREDNING 2005 Saxtorp 10:50 Skåne, Saxtorps socken, Saxtorp 10:50, Landskrona kommun Sven Hellerström Saxtorp 10:50 1 Riksantikvarieämbetet Avdelningen för arkeologiska

Läs mer

I nollalternativet och alternativ A bedöms inte tillgängligheten påverkas längs sträckan.

I nollalternativet och alternativ A bedöms inte tillgängligheten påverkas längs sträckan. Tillgänglighet I nollalternativet och alternativ A bedöms inte tillgängligheten påverkas längs sträckan. De föreslagna åtgärderna i alternativ B och C ger överlag fortsatt god tillgänglighet till bostäder,

Läs mer

Sockendräkts / Textil ombud i Jämtlands län 2013 Rev 2013-05-22 Socken Namn Adress/Postadress Tfn nr

Sockendräkts / Textil ombud i Jämtlands län 2013 Rev 2013-05-22 Socken Namn Adress/Postadress Tfn nr Alanäs Se Strömsund Alsen Hilda Runsten Alsenviken 1233 830 44 NÄLDEN 0640-240 14 Astrid Larsson Lind Kjösta 1400 830 44 NÄLDEN 0640-430 63 Aspås Märit Ivarsson Liesvägen 27 835 94 ASPÅS 070-546 5454 marit.ivarsson@telia.com

Läs mer

cykla & vandra i Svenljunga

cykla & vandra i Svenljunga under ekens skugga cykla & vandra i Svenljunga längs med vägen Kom nära naturen, till fots eller på cykel. I Svenljunga är vi rika på upplevelser längs med vägen. Susa nedför en grusväg med öppna vyer,

Läs mer

Mellan Gistad och Vistlöt kvarn

Mellan Gistad och Vistlöt kvarn UV ÖST RAPPORT 2007:3 ARKEOLOGISK UTREDNING, ETAPP 1 Mellan och Vistlöt kvarn Inför planerad optokabel mellan s samhälle och Ventkontrolls kontor i Vistlöt kvarn Törnevalla och s socken Linköpings kommun

Läs mer

Översiktlig naturvärdesinventering av strandnära miljöer i Grönklitt i Orsa

Översiktlig naturvärdesinventering av strandnära miljöer i Grönklitt i Orsa Översiktlig naturvärdesinventering av strandnära miljöer i Grönklitt i Orsa 2013 Bengt Oldhammer Innehåll Uppdrag 3 Metodik 3 Resultat 3 Referenser 7 Bilagor bilder och karta 8 Omslagsbild: Råtjärnen med

Läs mer

NATURRESERVAT I HALLANDS LÄN. Upptäck. Biskopstorp

NATURRESERVAT I HALLANDS LÄN. Upptäck. Biskopstorp NATURRESERVAT I HALLANDS LÄN Upptäck Biskopstorp Välkommen till Biskopstorp och våra vandringsleder Det är inte bara osten som gjort Kvibille vida omtalat och omtyckt. Bland biologer är de lövskogsbeklädda

Läs mer

Markanvändning och bebyggelseutveckling

Markanvändning och bebyggelseutveckling 54 Översiktsplan (ÖP 13) Färgelanda kommun Markanvändning och bebyggelseutveckling Tätorterna Ellenö Utgångspunkter Om Ellenö Ellenö är kommunens sydligast belägna samhälle, cirka 6 km söder om Färgelanda.

Läs mer

Vykort från Cucao, Isla de Chiloé

Vykort från Cucao, Isla de Chiloé Vykort från Cucao, Isla de Chiloé Vi längtade ut till havet Océano Pacífico där vi trodde att vi kunde idka lite beach walking, dvs. vandring på stranden. Har man en gång provat detta vill man alltid tillbaka.

Läs mer

Stiftelsen Kulturmiljövård Rapport 2011:52 Nya tomter vid Läppe Arkeologisk utredning Lindebol 1:20 Västra Vingåkers socken Södermanland

Stiftelsen Kulturmiljövård Rapport 2011:52 Nya tomter vid Läppe Arkeologisk utredning Lindebol 1:20 Västra Vingåkers socken Södermanland Stiftelsen Kulturmiljövård Rapport 2011:52 Nya tomter vid Läppe Arkeologisk utredning Lindebol 1:20 Västra Vingåkers socken Södermanland Jenny Holm Innehåll Inledning... 1 Målsättning och metod... 1 Undersökningsresultat...

Läs mer

Blåa Sjörundan runt Rönningesjön

Blåa Sjörundan runt Rönningesjön TEC Täby Extreme Challenge 21-22 mars, 2009 Banbeskrivning: Blåa Sjörundan runt Rönningesjön Vätskekontroll Tidtagningskontroll Start/mål för blå sjörundan. Mållinjen finns vid tidtagningskontrollen. Banlängden

Läs mer

Väg 210, delen trafikplats Norsholm-Herseberga

Väg 210, delen trafikplats Norsholm-Herseberga uv öst rapport 2008:44 kulturhistoriskt planeringsunderlag Väg 210, delen trafikplats Norsholm-Herseberga Anslutning av väg 210 till E4 Skärkinds socken Norrköpings kommun Östergötland Dnr 421-3151-2008

Läs mer

Vandra i Skottland. West Highland Way, 10 nätter Milngavie Fort William, 9 vandringsdagar

Vandra i Skottland. West Highland Way, 10 nätter Milngavie Fort William, 9 vandringsdagar West Highland Way, Milngavie Fort William, 10 nätter 1 Vandra i Skottland West Highland Way, 10 nätter Milngavie Fort William, 9 vandringsdagar West Highland Way är en klassisk vandring som startar strax

Läs mer

Välkommen ut i det gröna. Här är sex fina naturområden dit också du med rullstol eller rollator kan göra utflykter och njuta av naturen.

Välkommen ut i det gröna. Här är sex fina naturområden dit också du med rullstol eller rollator kan göra utflykter och njuta av naturen. Välkommen ut i det gröna Här är sex fina naturområden dit också du med rullstol eller rollator kan göra utflykter och njuta av naturen. Bättre stigar, nya rymliga toaletter och sittvänliga rastplatser

Läs mer

Eksjö Grönebäck 1:1. Lars Wesslund Fredrik Zetterqvist. Gårdsmäklare Skogsmästare 070 589 38 50 070-519 38 50 E-post: lw@sg.nu E-post: fz@sg.

Eksjö Grönebäck 1:1. Lars Wesslund Fredrik Zetterqvist. Gårdsmäklare Skogsmästare 070 589 38 50 070-519 38 50 E-post: lw@sg.nu E-post: fz@sg. Eksjö Grönebäck 1:1 Sjöläge invid Lilla Bellen Minde gård belägen utmed sjön Lilla Bellens nordöstra strand. Två bostadshus med strandtomt, ett äldre timmerhus samt ett bostadshus uppfört i början av 60-talet.

Läs mer

Normalklassade vägar i Dalarnas län, mellan 250 och 1999 ådt

Normalklassade vägar i Dalarnas län, mellan 250 och 1999 ådt Väg nr Normalklassade vägar i Dalarnas län, mellan 250 och 1999 ådt Delsträcka 2013-02-01 16 Värmlands länsgräns vid Granberget-Lisskogsåsen-Malung (45, 66) 45 Malung (16, 66)-Johannisholm (26) 45 Heden

Läs mer

Inventering av Kvarnbäcken och Skarvsjöns utlopp i Skarvsjöby 2013

Inventering av Kvarnbäcken och Skarvsjöns utlopp i Skarvsjöby 2013 2013-12-13 Rapport Inventering av Kvarnbäcken och Skarvsjöns utlopp i Skarvsjöby 2013 Aquanord AB Bakgrund och syfte Skarvsjön har till skillnad från de flesta andra sjöar två utlopp, ett i sjöns norra

Läs mer

Så hittar du till Villa More

Så hittar du till Villa More Så hittar du till Villa More Tips! Det finns välsorterade matbutiker i Supetar intill färjeläget. Det kan vara bra att bunkra matvaror i någon av butikerna som ni hittar till precis vid när kört av färjan

Läs mer

Innehåll E IV c: Kopparbergs län (W)

Innehåll E IV c: Kopparbergs län (W) Innehåll E IV c: Kopparbergs län (W) 1832/33 OBS! Se även W4, troligen sammandrag över 1832/33 års undersökning. W1. Sammandrag öfver Upgifter rörande Sockne-Magaziner och andre på enskild bekostnad etablerade

Läs mer

0,20 m 0,30 m 0,35 m 0,45 m 0,55 m

0,20 m 0,30 m 0,35 m 0,45 m 0,55 m Block 5 2009-03-28 Högskoleprovet Svarshäfte nr. DELPROV 9 DTKj Delprovet innehåller 20 uppgifter. Anvisningar Provet innehåller diagram, tabeller, kartor och andra grafiska framställningar. Materialet

Läs mer

Fladdermöss. www.o.lst.se. i Alingsås, Vårgårda och Herrljunga kommuner sommaren 2004. Rapport 2005:58

Fladdermöss. www.o.lst.se. i Alingsås, Vårgårda och Herrljunga kommuner sommaren 2004. Rapport 2005:58 Rapport 2005:58 Fladdermöss i Alingsås, Vårgårda och Herrljunga kommuner sommaren 2004 www.o.lst.se Fladdermöss i Alingsås, Vårgårda och Herrljunga kommuner sommaren 2004 Rapport 2005:58 PRODUKTION Naturvårdsenheten

Läs mer

Mosstorp. Lars Wesslund Fredrik Zetterqvist. Gårdsmäklare Skogsmästare 070 589 38 50 070-519 38 50 E-post: lw@sg.nu E-post: fz@sg.

Mosstorp. Lars Wesslund Fredrik Zetterqvist. Gårdsmäklare Skogsmästare 070 589 38 50 070-519 38 50 E-post: lw@sg.nu E-post: fz@sg. Mosstorp Gård med mark ner mot Solgens östra strand. 19 km nordost om Vetlanda och 21 km sydost om Eksjö. Trevligt gårdscentrum med äldre fritidshus i 1½-plan, ladugård och bodar. Ungskogsdominerad skogsmark

Läs mer

Underlag för samråd. Ny 130 kv kabel - Förstärkning av elnätet mellan Fotevik och Skanör inom Vellinge kommun (Skåne län)

Underlag för samråd. Ny 130 kv kabel - Förstärkning av elnätet mellan Fotevik och Skanör inom Vellinge kommun (Skåne län) Underlag för samråd Ny 130 kv kabel - Förstärkning av elnätet mellan Fotevik och Skanör inom Vellinge kommun (Skåne län) E.ON Elnät Sverige AB 205 09 Malmö 2011-04-15 Projektorganisation E.ON Elnät Sverige

Läs mer

Ombyggnad av lågspänningsnät vid Sandby

Ombyggnad av lågspänningsnät vid Sandby Rapport 2009:30 Arkeologisk utredning etapp 2 Ombyggnad av lågspänningsnät vid Sandby RAÄ 78 Hagebyhöga-Hässleby 1:2 Hagebyhöga-Sandby 2:4 Hagebyhöga socken Vadstena kommun Östergötlands län Petter Nyberg

Läs mer

Underlag för samråd enl. MB 6 kap 4 Nätkoncession vid Täfteå, Umeå Kommun

Underlag för samråd enl. MB 6 kap 4 Nätkoncession vid Täfteå, Umeå Kommun Underlag för samråd enl. MB 6 kap 4 Nätkoncession vid Täfteå, Umeå Kommun 2015 Innehåll 1 BAKGRUND OCH SYFTE... 3 1.1 Koncessionsansökan... 3 1.2 Projektets omfattning... 3 1.3 Tidplan... 3 1.4 Samråd...

Läs mer

Milstolpar i Upplands-Bro

Milstolpar i Upplands-Bro Milstolpar i Upplands-Bro 1 Inledning och översikt 2 Milstolplägen 1650. 3 Milstolplägen 1719. 4 Milstolplägen 1850. 1 Inledning och översikt Som amatörforskare har jag intresserat mej för att försöka

Läs mer

PADDELVATTEN kring Tibro

PADDELVATTEN kring Tibro PADDELVATTEN kring Tibro KANOTINFORMATION Att framföra sin kanot under bekväma former kräver lite träning. Vem som helst kan lära sig grunderna och redan första dagen hantera kanoten i enkla vattendrag.

Läs mer

Genomgång av provtagningsstationer i Trollhättans kommun

Genomgång av provtagningsstationer i Trollhättans kommun Genomgång av provtagningsstationer i Trollhättans kommun Bakgrundsrapport Rapport 2006:3 Omslagsfoto: Jeanette Wadman Rapport 2006:3 ISSN 1403-1051 Miljöförvaltningen, Trollhättans Stad 461 83 Trollhättan

Läs mer

PM för 2-dagars 21-22 maj 2016

PM för 2-dagars 21-22 maj 2016 PM för 2-dagars 21-22 maj 2016 Samling Tävlingsarenan är belägen utmed vägen mellan Skravelsjö och Klabböle, strax norr om Skravelsjö by. Vägvisning i Skravelsjö utmed vägen mellan Umeå och Gräsmyr. Parkering

Läs mer

63 00,6N 17 48,3E 62 53N 17 54E

63 00,6N 17 48,3E 62 53N 17 54E Sandslån 63 00,6N 17 48,3E 62 53N 17 54E Klockestrand Turistcentrum......med insegling i prickad led. 25 gästplatser med ett hamndjup på 2-4 meter. Vatten, wc, dusch, bastu, el, miljöstation, bensin, diesel,

Läs mer

En beskrivning med karta av vandringsleden på sydsidan av Ljusnan från Färila till Laforsen.

En beskrivning med karta av vandringsleden på sydsidan av Ljusnan från Färila till Laforsen. Trätrottoaren vid Lassekrog En beskrivning med karta av vandringsleden på sydsidan av Ljusnan från Färila till Laforsen. Hela den natursköna sträckan är knappt 3 mil med ett stort antal utsiktspunkter

Läs mer

Textil- och sockendräktsombud Jämtlands län 2016 Rev 2016-03-02

Textil- och sockendräktsombud Jämtlands län 2016 Rev 2016-03-02 Page 1 of 6 Rev 2016-03-02 Berg kommun Berg Yvonne Edström Backarna 350 840 40 SVENSTAVIK 0687-121 28 070-069 21 30 Berg Helené Nyman Karlsson Vigge 124 840 40 SVENSTAVIK 073-041 57 87 Hackås Gunnel Nordlund

Läs mer

Förhandsbesked och strandskyddsdispens för tre tomter på fastigheten Bensbyn 10:23 Ärendenr L 2015 54

Förhandsbesked och strandskyddsdispens för tre tomter på fastigheten Bensbyn 10:23 Ärendenr L 2015 54 82 Förhandsbesked och strandskyddsdispens för tre tomter på fastigheten Bensbyn 10:23 Ärendenr L 2015 54 Miljö och byggnadsnämndens beslut Miljö och byggnadsnämnden beslutar: 1. efter lokaliseringsprövning

Läs mer

Klimatstudie för ny bebyggelse i Kungsängen

Klimatstudie för ny bebyggelse i Kungsängen Rapport Författare: Uppdragsgivare: Rapport nr 70 David Segersson Upplands-Bro kommun Granskare: Granskningsdatum: Dnr: Version: 2004/1848/203 2 Klimatstudie för ny bebyggelse i Kungsängen David Segersson

Läs mer

Bildande av naturreservatet Högemålsbranten i Jönköpings kommun

Bildande av naturreservatet Högemålsbranten i Jönköpings kommun BESLUT Sida 1/8 Doss nr 0680-02-226 Marie Andersson Områdesskydd Naturavdelningen 036-39 5408 Enligt sändlista Bildande av naturreservatet Högemålsbranten i Jönköpings kommun Beslut Länsstyrelsen förklarar

Läs mer

Sinnenas stig GNESTA

Sinnenas stig GNESTA Sinnenas stig GNESTA Välkommen till denna promenad där du ska få en sinnesupplevelse samtidigt som du får en härlig vandring i Gnestas vackra miljö. Fokus är på DIG och dina sinnen, tanken är att du ska

Läs mer

Strandängen. Arkeologisk utredning inför nybyggnation, Jönköpings socken och kommun, Jönköpings län

Strandängen. Arkeologisk utredning inför nybyggnation, Jönköpings socken och kommun, Jönköpings län Strandängen Arkeologisk utredning inför nybyggnation, Jönköpings socken och kommun, Jönköpings län JÖNKÖPINGS LÄNS MUSEUM Arkeologisk rapport 2012:68 Ann-Marie Nordman Rapport, ritningar: Ann-Marie Nordman

Läs mer

UTSLAG 2011-03-25 Meddelat i Nacka Strand

UTSLAG 2011-03-25 Meddelat i Nacka Strand NACKA TINGSRÄTT Fastighetsdomstolen UTSLAG 2011-03-25 Meddelat i Nacka Strand Bilaga A 1 Sid 1 (47) Mål nr F 1924-07 PARTER Våghällan (1f), Vitbrottet (2c), Understen (2d) samt Junkaren och Lillkäringen

Läs mer

Arbetslöshet 1996-2009 i Sveriges kommuner

Arbetslöshet 1996-2009 i Sveriges kommuner Linköpings kommun Statistik & Utredningar Statistikinfo 2010:14 Arbetslöshet 1996-2009 i Sveriges kommuner Den totala arbetslösheten 1996-2009 (inklusive personer i program med aktivitetsstöd) har varierat

Läs mer

Förlängning av tillstånd för två 130 kv luftledningar mellan Hammarforsen och Bandsjö (Ragunda, Sundsvall och Timrå kommun)

Förlängning av tillstånd för två 130 kv luftledningar mellan Hammarforsen och Bandsjö (Ragunda, Sundsvall och Timrå kommun) E.ON Elnät Sverige AB Nobelvägen 66 205 09 Malmö eon.se T 040-25 50 00 Samrådsunderlag Förlängning av tillstånd för två 130 kv luftledningar mellan Hammarforsen och Bandsjö (Ragunda, Sundsvall och Timrå

Läs mer

Falu C; Elsborg, Östanfors, Lustigknopp m fl Bostad. Falu C; Slaggatan, Bergmästarg Bostad. Falu C; Åsgatan, Holmgatan, Falanhuset Butik

Falu C; Elsborg, Östanfors, Lustigknopp m fl Bostad. Falu C; Slaggatan, Bergmästarg Bostad. Falu C; Åsgatan, Holmgatan, Falanhuset Butik Sida: 1 ( 7 ) 2001 2080040 Falu C; Elsborg, Östanfors, Lustigknopp m fl 2080041 Falu C; Slaggatan, Bergmästarg 2080042 Falu C; Åsgatan, Holmgatan, Falanhuset 2001 2080042 Falu C; Åsgatan, Holmgatan, Falanhuset

Läs mer

HAVÄNGSVANDRING. Söndagen den 7 augusti, kl 10.00. Verkeån och Örakarsfallen.

HAVÄNGSVANDRING. Söndagen den 7 augusti, kl 10.00. Verkeån och Örakarsfallen. HAVÄNGSVANDRING Söndagen den 7 augusti, kl 10.00 Verkeån och Örakarsfallen. Verkeåns mynning och en blick över Hanöbukten. Vad gör Verkeån så unik. Örakarsfallen med fångstanordning, en historisk bakgrund

Läs mer

Arkeologisk utredning Svalsta, Grödinge socken Stockholms län December 2004

Arkeologisk utredning Svalsta, Grödinge socken Stockholms län December 2004 Arkeologisk utredning Svalsta, Grödinge socken Stockholms län December 2004 ArkeoDok Rapport 2005:2 Visby 2005-01-24 Arkeologisk utredning över Svalsta, Grödinge socken, Botkyrka kommun, Stockholms län

Läs mer

Fjärrvärmeledning och järnålderskeramik på Malma Hed

Fjärrvärmeledning och järnålderskeramik på Malma Hed uv rapport 2011:58 arkeologisk förundersökning Fjärrvärmeledning och järnålderskeramik på Malma Hed Södermanland; Lilla Malma socken; Malmköping 2:16; Lilla Malma 191 Cecilia Grusmark uv rapport 2011:58

Läs mer

Markanvändning och bebyggelseutveckling

Markanvändning och bebyggelseutveckling TÄTORTERNA Markanvändning och bebyggelseutveckling ELLENÖ Utgångspunkter Om Ellenö Ellenö är kommunens sydligast belägna samhälle, cirka 6 kilometer söder om Färgelanda. Avståndet till Uddevalla är 2 mil.

Läs mer

Värmlands läns författningssamling Länsstyrelsen

Värmlands läns författningssamling Länsstyrelsen Värmlands läns författningssamling Länsstyrelsen ISSN 0347-1667 17 FS 2002:2 Utkom från trycket Länsstyrelsens i Värmlands län föreskrifter om den 15 januari 2002 tillfällig avstängning av vägar m.m. i

Läs mer

RITA KARTA MED GPS GARMIN 62S

RITA KARTA MED GPS GARMIN 62S RITA KARTA MED GPS GARMIN 62S 1. Passa in kartan i Rikets nät- RT90 2. Ställa in Nordlinjer 3. Inställningar Garmin62s 4. Använda GPS i skogen 5. Överföra GPS-data till OCAD 1. Passa in kartan i Rikets

Läs mer

Ålerydsvägen-Kärnmakaregatan-Söderleden

Ålerydsvägen-Kärnmakaregatan-Söderleden Rapport 2006:42 Arkeologisk utredning etapp 1 och 2 Ålerydsvägen-Kärnmakaregatan-Söderleden Linköpings stad och kommun Östergötlands län Marie Ohlsén Ö S T E R G Ö T L A N D S L Ä N S M U S E U M K U L

Läs mer

VÄGUTREDNING TILLFART MALMAKVARN

VÄGUTREDNING TILLFART MALMAKVARN Innehåll Bakgrund... 2 Översiktskarta... 3 Nulägesbeskrivning... 4 Alternativ 1... 6 Alternativ 2... 9 Alternativ 3... 12 Alternativ 4... 15 SWECO VBB G:a Rådstugug. 1, 602 24 Norrköping Telefon 011-495

Läs mer

Upptäck lederna i. Biskopstorp!

Upptäck lederna i. Biskopstorp! Upptäck lederna i Biskopstorp! Välkommen till Biskopstorp och våra vandringsleder! Det är inte bara osten som gjort Kvibille vida omtalat och omtyckt. Bland biologer är de lövskogsbeklädda bergen ovanför

Läs mer

Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om trafiksignaler;

Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om trafiksignaler; Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om trafiksignaler; beslutade den [DATUM ÅR]. Transportstyrelsen föreskriver följande med stöd av 8 kap. 1 vägmärkesförordningen (2007:90) och beslutar

Läs mer

Hansta gård, gravfält och runstenar

Hansta gård, gravfält och runstenar Hansta gård, gravfält och runstenar Gården Hägerstalund som ligger strax bakom dig, fick sitt namn på 1680-talet efter den dåvarande ägaren Nils Hägerflycht. Tidigare fanns två gårdar här som hette Hansta.

Läs mer

SAMRÅDSREDOGÖRELSE tillhörande detaljplan för del av Brakmarsvägen samt bussvändplats i Raksta, Tyresö kommun

SAMRÅDSREDOGÖRELSE tillhörande detaljplan för del av Brakmarsvägen samt bussvändplats i Raksta, Tyresö kommun Stadsbyggnadskontoret oktober 2009 Karin Norlander SAMRÅDSREDOGÖRELSE tillhörande detaljplan för del av Brakmarsvägen samt bussvändplats i Raksta, Tyresö kommun Tyresös stadsbyggnadskontor upprättade juni

Läs mer

RockArt in Northem Europe RANE

RockArt in Northem Europe RANE RockArt in Northem Europe RANE PM över inventering i Ramsele socken, Angermanland, Västernorrlands län Bern! Ove Viklund, Kulturmiljövårdarna AB i Härnösand PM 2003: 1 INLEDNING I detta PM redovisas den

Läs mer

Rövarna vid Rövarberget

Rövarna vid Rövarberget Rövarna vid Rövarberget 4 Bengt Oldhammer, Orsa Sägnerna berättar om de hemska rövarna vid Rövarberget som överföll klövjeforor på väg till den stora vintermarknaden vid Jamtmot i norra Mora kommun. Det

Läs mer

UV MITT, RAPPORT 2006:1 ARKEOLOGISK UTREDNING. Talja. Södermanland, Mellösa socken, Talja 1:5 Karin Neander

UV MITT, RAPPORT 2006:1 ARKEOLOGISK UTREDNING. Talja. Södermanland, Mellösa socken, Talja 1:5 Karin Neander UV MITT, RAPPORT 2006:1 ARKEOLOGISK UTREDNING Talja Södermanland, Mellösa socken, Talja 1:5 Karin Neander UV MITT, RAPPORT 2006:1 ARKEOLOGISK UTREDNING Talja Södermanland, Mellösa socken, Talja 1:5 Dnr

Läs mer

Pånvallen en bosättning vid Smalpån

Pånvallen en bosättning vid Smalpån Pånvallen en bosättning vid Smalpån Pånvallen är ett torpställe, som under 1800-talet beboddes av sk dagsverkstorpare. År 1823 hörde Pånvallen under Tunvågens by och finns med på avvittringskartan över

Läs mer

Fågelbesöksled Nyköping Norr

Fågelbesöksled Nyköping Norr Fågelbesöksled Nyköping Norr Fågelbesöksled Nyköping Norr Fågelbesöksleden sträcker sig från Nyköpings hamn vid Täcka udden norrut, utmed väg 53. Den följer delvis Nyköpingsån i början. Ett stickspår

Läs mer

Datum Sektion samhällsprocesser 2004-11-08 SA10 2004:9166 Jasmine Skarp

Datum Sektion samhällsprocesser 2004-11-08 SA10 2004:9166 Jasmine Skarp BILAGA 1 1 (13) Datum Sektion samhällsprocesser Jasmine Skarp 1. VÄGAR SOM INGÅR I DEN SVENSKA DELEN AV DET TRANS- EUROPEISKA TRANSPORTNÄTET EU har pekat ut Transeuropean Transport Network, TEN, ett europeiskt

Läs mer

LIFTDATA I SVERIGE VINTERSÄSONGEN 2002-2003

LIFTDATA I SVERIGE VINTERSÄSONGEN 2002-2003 1 LIFTDATA I SVERIGE VINTERSÄSONGEN 20022003 EFTERTRYCK FÅR GÄRNA SKE OM KÄLLAN ANGES SL/031007 2 INNEHÅLL FÖRORD 3 LIFTOMSÄTTNING i Sverige i de 15 största liftanläggningarna 5 i de 10 största områdena/anläggningarna

Läs mer

Tentamensskrivning i matematik GISprogrammet MAGA45 den 23 augusti 2012 kl 14 19

Tentamensskrivning i matematik GISprogrammet MAGA45 den 23 augusti 2012 kl 14 19 Karlstads universitet matematik Peter Mogensen Tentamensskrivning i matematik GISprogrammet MAGA45 den 23 augusti 2012 kl 14 19 Tillåtna hjälpmedel: Godkänd räknare, bifogad formelsamling. Jourtelefon:

Läs mer

Från Till Position Distans Kommentar

Från Till Position Distans Kommentar S/Y ORCA sommaren 2015 Från Till Position Distans Kommentar King Cove 55`03,5 N 163`21,7 W Bra och skyddad fiskehamn. Vi låg i den gamla hamnen längst norrut vid flytbrygga. För Orca ca 30 $/natt. Livsmedelsaffär

Läs mer

Fig. 1. Översiktskarta. Aktuell planerad sträckning markerad med blå linje. Tidigare planerad sträckning markerad med röd linje.

Fig. 1. Översiktskarta. Aktuell planerad sträckning markerad med blå linje. Tidigare planerad sträckning markerad med röd linje. Innehållsförteckning Bakgrund 3 Utredningsområdet 3 Områdesbeskrivning 4 Tidigare inventeringar 4 Avgränsning av utredningsområdet 4 Uppdragsinnehåll 4 Syfte 4 Förutsättningar 4 Frågeställning 5 Metodval

Läs mer

Club Eriks Sverigeresor Vi reser till Höga Kusten

Club Eriks Sverigeresor Vi reser till Höga Kusten Club Eriks noga utvalda upplevelser Club Eriks Sverigeresor Vi reser till Höga Kusten Höga kusten är ett unikt kustområde i Ångermanland som sedan istiden haft en landhöjning på 800 meter, vilket är världsunikt,

Läs mer

Smultronställen Barkbergsknopparna i Orsa

Smultronställen Barkbergsknopparna i Orsa Smultronställen I sommar har Naturskyddsföreningen besökt och inventerat många avverkningsanmälda skogar i Dalarna. Några har varit verkligt fina gammelskogar. Vi hoppas att kunna rädda dem. Här är några

Läs mer

Flyginventering av grågås i Hammarsjön och Araslövssjön samt delar av Oppmannasjön och Ivösjön

Flyginventering av grågås i Hammarsjön och Araslövssjön samt delar av Oppmannasjön och Ivösjön Biosfärområde Kristianstads Vattenrike The Man and the Biosphere Programme, UNESCO Flyginventering av grågås i Hammarsjön och Araslövssjön samt delar av Oppmannasjön och Ivösjön 6 Maj 2007 Vattenriket

Läs mer

Kust till kust leden, Skummeslövsstrand Torekov 3 nätter Sida 1 av 6. Vandra i Sverige. Hamnen i Båstad

Kust till kust leden, Skummeslövsstrand Torekov 3 nätter Sida 1 av 6. Vandra i Sverige. Hamnen i Båstad Kust till kust leden, Skummeslövsstrand Torekov 3 nätter Sida 1 av 6 Vandra i Sverige Hamnen i Båstad Bjärehalvön, 3 nätter Skummeslövstrand Torekov, 2 vandringsdagar Leden på Bjärehalvön ingår i Skåneleden

Läs mer

BRASTAD OCH BRODALEN

BRASTAD OCH BRODALEN BRASTAD OCH BRODALEN Bakgrund Brastad är centralort i kommunens norra del. Under 1970- och 80- talen växte samhället kraftigt. Flera tillverkningsindustrier som skapade arbetstillfällen och den ökade befolkningen

Läs mer

PDF skapad med pdffactory demo version, registrera dig på www.jsk.nu

PDF skapad med pdffactory demo version, registrera dig på www.jsk.nu Piteå Bredviksberget Byggt 2000 Bilväg fram till tornet som ibland är avstängd. I så fall promenad 500 m brant backe Harrbäcksfjärden Byggt av Vägverket i början Vid västra E-4-parkeringen av 90-talet

Läs mer

LIFTDATA I SVERIGE VINTERSÄSONGEN 2003-2004

LIFTDATA I SVERIGE VINTERSÄSONGEN 2003-2004 1 LIFTDATA I SVERIGE VINTERSÄSONGEN 00300 EFTERTRYCK FÅR GÄRNA SKE OM KÄLLAN ANGES go/009 INNEHÅLL FÖRORD 3 LIFTOMSÄTTNING i Sverige i de största liftanläggningarna i de 10 största områdena/anläggningarna

Läs mer

Black River Run. 18 Augusti VÄSTERÅS & 50 miles BANBESKRIVNING

Black River Run. 18 Augusti VÄSTERÅS & 50 miles BANBESKRIVNING Black River Run 18 Augusti 2012 -- VÄSTERÅS -- 20 & 50 miles BANBESKRIVNING BANAN Ett varv på banan är 10 miles (16,1 km). 57 % av sträckan följer motionsspår och preparerade stigar, 16 % är asfalt, 15

Läs mer

GUIDADE TURER I KARLSTADS NATUR 2011

GUIDADE TURER I KARLSTADS NATUR 2011 GUIDADE TURER I KARLSTADS NATUR 2011 UPPTÄCK KARLSTADS NATUROMRÅDEN 1 VÄLKOMMEN PÅ GUIDAD TUR I KARLSTADS NATUR! Genom 13 guidade turer under 2011 vill vi locka dig att upptäcka några av alla våra fina

Läs mer

Hall- Hangvars naturreservat

Hall- Hangvars naturreservat Hall- Hangvars naturreservat I Hall och Hangvar socknar ligger Gotlands största naturreservat som har en areal på 2165 har. Här kan man uppleva underbara solnedgångar eller bara vandra omkring i omgivningarna

Läs mer

SLALOMINGÅNGAR hur svårt kan det vara?

SLALOMINGÅNGAR hur svårt kan det vara? SLALOMINGÅNGAR hur svårt kan det vara? Av Marie Hansson Ju mer man börjar tänka på vad en slalomingång innebär, desto mer komplicerat blir det! Det är inte lite vi begär att hundarna ska lära sig och hålla

Läs mer

Norra Fäladsvägen 29. Norra Fäladsvägen 29. www.hemverket.se - Sida 1 av 6

Norra Fäladsvägen 29. Norra Fäladsvägen 29. www.hemverket.se - Sida 1 av 6 Län Skåne Gatuadress Kommun Lund Storlek 7.0 rum (5 sovrum) / 192 m² Område Dalby Tillträde tidigast Enligt överenskommelse www.hemverket.se - Sida 1 av 6 Beskrivning FASTIGHETSBESKRIVNING: Här finner

Läs mer

3 Vägprojektet en översikt

3 Vägprojektet en översikt 3 Vägprojektet en översikt 3.1 Nuvarande väg Vägens funktion E20 har en nationell, regional och lokal funktion och den kraftigt ökande lastbilstrafiken visar också att E20 har en vital betydelse för näringslivet

Läs mer

Samexistens, värdering, v vägning av motstående riksintressen. Lagstiftning Exempel JämtlandJ. Harry Westermark 29 sept 2010

Samexistens, värdering, v vägning av motstående riksintressen. Lagstiftning Exempel JämtlandJ. Harry Westermark 29 sept 2010 Samexistens, värdering, v vägning av motstående riksintressen Lagstiftning Exempel JämtlandJ Vad göra? g Harry Westermark 29 sept 2010 Fysisk riksplanering riksintressen 1960 Lokala protester mot stora

Läs mer

Bilaga 1:39 AÅ tga rdsprogram fo r Bottenhavets vattendistrikt 2015-2021

Bilaga 1:39 AÅ tga rdsprogram fo r Bottenhavets vattendistrikt 2015-2021 Bilaga 1:39 AÅ tga rdsprogram fo r Bottenhavets vattendistrikt 2015-2021 Sammanställning av förslag till åtgärder för Övre Österdalälvens åtgärdsområde Detta är en sammanställning av de åtgärder som föreslås

Läs mer

OMRÅDESBESTÄMMELSER FÖR SLUNGSÅS I GNOSJÖ KOMMUN

OMRÅDESBESTÄMMELSER FÖR SLUNGSÅS I GNOSJÖ KOMMUN 1(12) Miljö- och byggkontoret OMRÅDESBESTÄMMELSER FÖR SLUNGSÅS I GNOSJÖ KOMMUN BESKRIVNING Upprättad 2002-10-22 Reviderad 2003-06-06 Antagen 2004-04-29 Laga kraft 2004-05-28 2(12) HANDLINGAR Till områdesbestämmelserna

Läs mer