Haparanda Stads Kvalitetssatsning

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Haparanda Stads Kvalitetssatsning"

Transkript

1 Haparanda Stads Kvalitetssatsning

2 Syfte: I en politisk styrd organisation är det särskilt viktigt med kommunikation, dialog och inflytande även mellan valen. Genom medborgardialog fås förutom en bra förankring av frågorna också ett bra beslutsunderlag för förtroendevalda: de värderingar som råder bland invånarna fogas samman med de faktakunskaper som tjänstemän tar fram inför ett beslut. Detta stärker demokratin och ökar effektiviteten i kommunens verksamheter. Också förtroendet för det demokratiska systemet ökar. Övergripande Mål: Informerade, engagerade och delaktiga medborgare E-petitioner - möjlighet att lämna förslag/idéer på Internet och andra kan stötta förslaget Kommunens kvalitet i korthet enkel kvalitetsredogörelse där vi mäter kommunens kvalitet med olika mått och kan jämföra oss med andra Webbsändningar av KF. Webbutveckling. Medborgarbudget en del av kommunens budget ges till medborgarna att besluta om, prioritera Öppna upp kommunhuset genom fysiska ombyggnationer

3 Införa Medborgarkontor Införa ett nytt Ärendehanteringssystem Utveckla E-tjänster Systematisk synpunkts- och klagomålshantering Införande av Lagen om valfrihet Syfte: Förutom dialog och inflytande är det viktigt att organisationen alltid utgår från kundens behov i sin tjänsteutövning. Det gäller att på effektivt men rättsäkert sätt ta hand om de vardagsärenden som stadens alla kunder kan ha; från ansökan om barnomsorgsplats, till att hantera fastighetsköp, bygglov, bidragsbedömningar, företagsetableringar, upphandlingar m m. Kunden ska på ett snabbt och lättillgängligt sätt få rätt information om vart man ska vända sig, det ska vara enkelt att lämna och följa sitt ärende, tjänster ska erbjudas oavsett tid och plats där möjligt. Systematisk hantering och återkoppling av synpunkter och klagomål. Övergripande Mål: Nöjda kunder genom en rättvis, enkel och effektiv ärendehantering. Kundorienterad bemötande i alla lägen.

4 Syfte: Hur en organisation styrs har direkt koppling till vilka resultat och kvalitet som nås. Än viktigare är det i en politisk styrd process där folkviljan ska manifesteras i VAD som skall göras: Politiken styr med Övergripande mål/riktlinjer och prioriteringar i budget, tjänstemännen utför viljan genom att hitta svaren på HUR och följer upp samt utvärderar och återkopplar till politiken. Frågan om en fungerande styrmodell är till syvende och sist frågan om demokratins fungerande eller ej. Övergripande Mål: Tydlig styrning genom hela organisationen, från Kommunfullmäktige ända ned till medarbetarnivå Tydligare definition och utbildning om politiker- och tjänstemannarollen Enhetlig och systematisk verksamhetsplanering, uppföljning/utvärdering/analys/återkoppling/förbättring

5 Syfte: Internkontrollen är en del av en fungerande styrning. Med interna kontrollen menar vi här ett vidare begrepp än bara att kontroll av att saker görs rätt. Det är inte kontroll i ordets strikta mening, utan helt enkelt en koll på att vi gör de saker vi ska göra: Att vi följer de mål som finns, att vi märker avvikelser och åtgärdar dessa, att vi ställer om snabbt ifall omprioriteringar måste göras. Allt detta med systematik och snabb återkoppling. Till internkontrollen tillhör också att vi alla är självkritiska till de arbetsprocesser/-rutiner vi har: att vi ständigt försöker se förbättringsmöjligheter i verksamheten och tar bort onödiga tidstjuvar. Allt för att kunna på ett mera kvalitativt sätt göra våra arbeten. Övergripande Mål: Fastställda mål uppfylls i en effektiv och ändamålsenlig organisation Internkontrollplan Kartläggning av arbetsprocesser

6 Syfte: Alla människor lämnar ett fotavtryck på planeten med sitt sätt att leva. Haparanda stad som organisation är en stor konsument av olika varor/tjänster som på olika sätt påverkar våran miljö. Kommunen kan också påverka med sitt goda exempel och vara drivande i klimatfrågor. För att vi ska kunna lämna ett arv till kommande generationer som minskar vår påverkan på klimatet och miljön, måste vi bli bättre på att arbeta klimatsmartare. Övergripande Mål: Haparanda är en klimatsmart kommun med minskad negativ klimatpåverkan samt hållbar etisk konsumtion av varor och tjänster. Anställning av klimatstrateg Införa Grönt Bokslut/Gröna Nyckeltal Inköp av mera miljöbilar Minskad avfallsmängd Utökad konsumtion av rättvisemärkta varor m m

7 Syfte: Att känna sig trygg och säker i sin levnadsmiljö är ett av de mest grundläggande behov en människa kan ha. Genom att på olika sätt förebygga brott, olyckor och skador kan vi nå en verklig känsla av trygghet i våran stad. Vi kan med helhetssyn, samverkan och planering hindra eller minimera förluster av mänskliga, ekonomiska och miljömässiga resurser. Genom att ha bra organisation, bra planer och rutiner för hantering av olyckor och kriser kan vi också känna oss säkra på att hanteringen av det icke önskvärda hanteras på ett förtroendeingivande sätt. Övergripande Mål: En stad där invånarna känner trygghet och säkerhet. Egen Rtj.organisation med alla säkerhetsfrågor samlade

8 Syfte: Sedan februari 2009 har det inom Haparanda skolor pågått ett förnyelse- och utvecklingsprojekt med målet att modernisera skolan till en tidsenlig miljö för lärande med helhetstänkandet runt individen. Under projekttiden ska det projekteras och byggas en ny, modern och tidsenlig gymnasieskola som integreras med andra verksamheter och näringar. Skolans placering är det expansiva och dynamiska På gränsen området - Rajalla. Parallellt med att projektera och bygga den nya gymnasieskolan ska projektet också förbereda eleverna för det framtida samhället. Den framväxande arbetsmarknaden och samhället i stort ser annorlunda ut idag än igår. Skolan behöver skapa förutsättningar för att också morgondagens vuxna ska besitta den kompetens och de förmågor som framtidens samhälle kräver. Skolan behöver också skapa nya former för lärandet med en förändrad pedagogik och nya metoder där verktyg som är relevanta i framtidens samhälle används fullt ut. Det kommer att vara den viktigaste förändringen med att bygga plattformen för framtiden, vilket omfattar samtliga skolor i Haparanda. Övergripande Mål: Det handlar inte bara om att bygga en ny skola utan också, eller främst, att fylla en ny skola och befintliga skolor med alla de ingredienser av innehåll och funktioner i forma av teknik, metoder och mjuka delar som lyfts fram i förankringsarbetet, hela tiden i kombination med och delaktighet och ett starkt ledarskap! Snöflingan - Ny Gymnasieskola & omstrukturering av grundskolan Nya lärprocesser - Tänk Om - Kvalitetsarbetet i skolan

Sida 1 av 7. Ansökan Sveriges IT-Kommun 2013

Sida 1 av 7. Ansökan Sveriges IT-Kommun 2013 Sida 1 av 7 Ansökan Sveriges IT-Kommun 2013 Förord HaparandaTornio är ett unikt internationellt samhälle i ständig utveckling. Vi är en organisation som inte följer utvecklingen utan leder den inom många

Läs mer

del i styrprocessen Medborgardialog

del i styrprocessen Medborgardialog Medborgardialog som del i styrprocessen Medborgardialog in i styrningen 5 Medborgardialog som del i styrprocessen Upplysningar om innehållet: Lena Langlet, lena.langlet@skl.se Anders Nordh, anders.nordh@skl.se

Läs mer

Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler. Borås Stads. Styr- och ledningssystem. Styr- och ledningssystem 1

Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler. Borås Stads. Styr- och ledningssystem. Styr- och ledningssystem 1 Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler Borås Stads Styr- och ledningssystem Styr- och ledningssystem 1 Borås Stads styrdokument» Aktiverande strategi avgörande vägval för att nå målen för Borås

Läs mer

11 tankar om medborgardialog i styrning

11 tankar om medborgardialog i styrning 2 11 tankar om medborgardialog i styrning Delaktighet Systematik Tydliggör roller Medborgardialog Meningsfull dialog Vinster Viktiga delar Lyssna på alla Frågor för dialog Skilj på perspektiv Risker 11

Läs mer

Digital strategi för Uppsala kommun 2014-2017

Digital strategi för Uppsala kommun 2014-2017 KOMMUNLEDNINGSKONTORET Handläggare Datum Diarienummer Sara Duvner 2014-04-23 KSN-2014-0324 Digital strategi för Uppsala kommun 2014-2017 - Beslutad av kommunstyrelsen 9 april 2014 Postadress: Uppsala kommun,

Läs mer

Så styr vi Lerum 2011

Så styr vi Lerum 2011 Hur styr man en organisation med mer än 2 500 anställda och 120 chefer, spridda på fler än 100 arbetsplatser och med 38 000 kunder mellan 0 och 100 år? Man behöver förstås ha en idé eller en modell för

Läs mer

Medborgardialog för unga

Medborgardialog för unga Medborgardialog för unga Unga vill inte delta, eller? Vi vet vad unga vill, eller? 9 Medborgardialog med unga NR 9 Upplysningar om innehållet: Lena Langlet, lena.langlet@skl.se Kjell-Åke Eriksson, kjell-ake.eriksson@skl.se

Läs mer

Drömmen om ett bättre liv Framtidsbild 2018

Drömmen om ett bättre liv Framtidsbild 2018 Drömmen om ett bättre liv Framtidsbild 2018 DRÖMMEN OM ETT BÄTTRE LIV 1 Förord För att vi ska kunna utveckla verksamheten tillsammans är det viktigt att det finns en tydlig färdriktning. Med det här dokumentet

Läs mer

SOCIALDEMOKRATISKT LEDARSKAP ATT LEDA EN IDÉBÄRANDE ORGANISATION

SOCIALDEMOKRATISKT LEDARSKAP ATT LEDA EN IDÉBÄRANDE ORGANISATION SOCIALDEMOKRATISKT LEDARSKAP ATT LEDA EN IDÉBÄRANDE ORGANISATION Studiehandledning Ledaren och gruppen Sverige har stora möjligheter. Där arbetslöshet och hopplöshet biter sig fast, kan vi istället skapa

Läs mer

Handbok i invånardialog

Handbok i invånardialog Handbok i invånardialog Handbok i invånardialog Kungsbacka kommun 1 Kungsbacka kommun Producerad av kommunikatörerna på förvaltningen för Service, oktober 2012 Text Martin Sande, Preera, Erik Sjöberg,

Läs mer

På den säkra sidan. Om intern kontroll för förtroendevalda i kommuner och landsting

På den säkra sidan. Om intern kontroll för förtroendevalda i kommuner och landsting På den säkra sidan Om intern kontroll för förtroendevalda i kommuner och landsting Sveriges Kommuner och Landsting 118 82 Stockholm, Besök Hornsgatan 20 Tfn 08-452 70 00, Fax 08-452 70 50 info@skl.se,

Läs mer

Ronneby kommuns personalpolitik

Ronneby kommuns personalpolitik Ronneby kommuns personalpolitik 1 Personalpolitisk handlingsplan attraktiv arbetsgivare Ronneby kommun står för stora utmaningar i framtiden. Omvärlden förändras, våra förutsättningar påverkas av många

Läs mer

Kommunikationspolicy. för Malmö stad. kommunikationspolicy

Kommunikationspolicy. för Malmö stad. kommunikationspolicy Kommunikationspolicy för Malmö stad kommunikationspolicy Innehåll Principer för god kommunikation i Malmö stad 4 Krav på kommunikationen 8 Organisation och ansvar 9 Intern kommunikation Extern kommunikation

Läs mer

Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler

Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler Borås Stad Personalpolitiskt program Personalpolitiskt program 1 Fastställt av: Kommunfullmäktige Datum: 15 oktober 1998, reviderat den 18 augusti 2011 För

Läs mer

Vård- och omsorgsnämndens. Uppdragsplan 2015. Dnr VON 2015/0058 VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET

Vård- och omsorgsnämndens. Uppdragsplan 2015. Dnr VON 2015/0058 VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET Vård- och omsorgsnämndens Uppdragsplan 2015 Dnr VON 2015/0058 VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET Uppdragsplan för vård- och omsorgsnämnden 2015 Inledning Vård- och omsorgsnämnden vill med uppdragsplanen för 2015

Läs mer

MÅL OCH BUDGET 2013-2015

MÅL OCH BUDGET 2013-2015 MÅL OCH BUDGET 2013-2015 Innehållsförteckning INNEHÅLLSFÖRTECKNING BESLUTSSATSER... 3 POLITISK INRIKTNING FÖR KOMMUNENS VERKSAMHET... 5 SIGTUNA KOMMUNS VÄRDEGRUND... 17 HÅLLBAR UTVECKLING... 20 PERSPEKTIVMÅL...

Läs mer

Göteborgsskolor ITiden

Göteborgsskolor ITiden Göteborgsskolor ITiden IKT-strategi Göteborgs Stad En skola som ger alla barn möjlighet att forma och verka i morgondagens samhälle Målbild för skola och förskola Göteborg, Sektorscheferna februari 2012

Läs mer

Projekt ny kommunal styrmodell och organisation. Förslag till ny styrmodell och organisation Slutrapport 2009-12-03

Projekt ny kommunal styrmodell och organisation. Förslag till ny styrmodell och organisation Slutrapport 2009-12-03 Projekt ny kommunal styrmodell och organisation Förslag till ny styrmodell och organisation Slutrapport 2009-12-03 1 Sammanfattning av rekommendationer och förslag...3 2 Projektet Ny styrmodell och organisation...3

Läs mer

1. Kommunalråden har ordet 3

1. Kommunalråden har ordet 3 Innehållsförteckning 1. Kommunalråden har ordet 3 2. Kommunfullmäktiges övergripande mål - 5 Perspektivet Kund 8 Perspektivet Samhälle och miljö 13 Perspektivet Medarbetare 17 Perspektivet Ekonomi 19 3.

Läs mer

Mål och budget 2014 och planeringsramar 2015-2016 för Huddinge kommun

Mål och budget 2014 och planeringsramar 2015-2016 för Huddinge kommun KOMMUNSTYRELSEN PROTOKOLLSUTDRAG Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 27 maj 2013 7 Paragraf Diarienummer KS-2013/467.182 Mål och budget 2014 och planeringsramar 2015-2016 för Huddinge kommun Kommunstyrelsens

Läs mer

Alla vill och kan skapa en bra arbetsmiljö

Alla vill och kan skapa en bra arbetsmiljö Alla vill och kan skapa en bra arbetsmiljö Alla vill och kan skapa en bra arbetsmiljö Foto: Urban Orzolek Arbetsmiljöverket har arbetat med ett mål- och visionsprojektet mellan februari och augusti 2008.

Läs mer

Växa och utvecklas. Kommunalpolitiskt handlingsprogram 2007-2010. Socialdemokraterna Karlskrona

Växa och utvecklas. Kommunalpolitiskt handlingsprogram 2007-2010. Socialdemokraterna Karlskrona Växa och utvecklas Kommunalpolitiskt handlingsprogram 2007-2010 Mer info: http://www.karlskrona.socialdemokraterna.se Växa och utvecklas i Karlskrona Varje gång fontänen på Klaipedaplatsen skickar sina

Läs mer

Det moderna ledaroch medarbetarskapet

Det moderna ledaroch medarbetarskapet Det moderna ledaroch medarbetarskapet En sammanfattning av de senaste teorierna kring modernt ledar- och medarbetarskap. Skriften bygger på information från rapporten Förändring och utveckling ett konstant

Läs mer

Kvadrat Management AB Way of Working

Kvadrat Management AB Way of Working Way of Working Organisationsnummer 556865-0302 KVADRAT MANAGEMENT WAY OF WORKING Står ditt företag inför ett förändringsarbete med långsiktiga konsekvenser för er verksamhet? Då kan vi erbjuda några av

Läs mer

Livskvalitet för dig, vårdkvalitet för oss. Landstingsplan 2013-2014 Med budget för åren 2013-2015

Livskvalitet för dig, vårdkvalitet för oss. Landstingsplan 2013-2014 Med budget för åren 2013-2015 Livskvalitet för dig, vårdkvalitet för oss Landstingsplan 2013-2014 Med budget för åren 2013-2015 Reviderad plan från 2011-2014 Beslutad av landstingsfullmäktige den 24 september 2012 Innehåll 1. Förord...

Läs mer

Vård- och omsorgsförvaltningens värdegrunder

Vård- och omsorgsförvaltningens värdegrunder Vård- och omsorgsförvaltningens värdegrunder Vårt värdegrundsarbete 1 Varför ska vi arbeta med värdegrunder? Förvaltningsledningen har definierat och tydliggjort vad värdegrunderna ska betyda för vård-

Läs mer

RIKTLINJER FÖR KOMMUNIKATION ANTAGEN AV KOMMUNSTYRELSEN 2015-02-25

RIKTLINJER FÖR KOMMUNIKATION ANTAGEN AV KOMMUNSTYRELSEN 2015-02-25 RIKTLINJER FÖR KOMMUNIKATION ANTAGEN AV KOMMUNSTYRELSEN 2015-02-25 ÖVERGRIPANDE RIKTLINJER Gislaveds kommuns kommunikation ska bidra till att nå och förverkliga våra mål och kommunens vision. I syfte att

Läs mer

Digitala vägen till morgondagens välfärd HANDLINGSPLAN FÖR E-SAMHÄLLET 2013 2015

Digitala vägen till morgondagens välfärd HANDLINGSPLAN FÖR E-SAMHÄLLET 2013 2015 Digitala vägen till morgondagens välfärd HANDLINGSPLAN FÖR E-SAMHÄLLET 2013 2015 Digitala vägen till morgondagens välfärd HANDLINGSPLAN FÖR E-SAMHÄLLET 2013 2015 Upplysningar om innehållet: Åsa Zetterberg,

Läs mer

Verksamhetsstyrning och arbetssätt inom individ- och familjeomsorgen

Verksamhetsstyrning och arbetssätt inom individ- och familjeomsorgen Revisionsrapport Verksamhetsstyrning och arbetssätt inom individ- och familjeomsorgen Mora kommun December 2009 Karin Magnusson Innehållsförteckning Sammanfattning... 1 1 Inledning... 3 1.1 Bakgrund...

Läs mer

1 Inledning... 3 2 Mål och syfte... 3 2.1 Syfte... 3 2.2 Mål... 4 3 Projektbeskrivning... 4 3.1 Projektets olika delar... 5 4 Leverabler...

1 Inledning... 3 2 Mål och syfte... 3 2.1 Syfte... 3 2.2 Mål... 4 3 Projektbeskrivning... 4 3.1 Projektets olika delar... 5 4 Leverabler... 1 Inledning... 3 2 Mål och syfte... 3 2.1 Syfte... 3 2.2 Mål... 4 3 Projektbeskrivning... 4 3.1 Projektets olika delar... 5 4 Leverabler... 6 5 Resultat... 6 5.1 Behovsanalys... 7 5.2 Webbplats... 9 6

Läs mer