Ackrediteringens omfattning

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Ackrediteringens omfattning"

Transkript

1 /2242 SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut, Enheten för Energiteknik, Sektion ETk, Borås Tabell - Kylteknik Fält NFPAC driven compressors for space heating and cooling part 2, test conditions driven compressors for space heating and cooling part 3, test methods driven compressors for space heating and cooling part 4, Operating requirements, marking and instructions Certification reference for the mark NF heat pump (AFNOR Certification identification No.: NF- 44) regulations for granting the international quality label for electrically driven heat pumps (5) Testing regulation Testing of Air/Air Heat Pumps Testing regulation Testing of Air/Water Heat Pumps Testing regulation Testing of Water/Water and Brine/Water Heat Pumps Testing regulation Testing of Direct Exchange Ground Coupled/Water Heat Pumps Testing regulation Testing of Heat Pumps for Domestic Hot Water Production 80 Luftavfuktare med eldriven kompressor Provning av avfuktningsförmåga, märkning, funktionskrav och redovisning av tekniska data ISO Kylanläggningar-Kylar och frysar för hushållsbruk- Egenskaper och 5502 provningsmetoder. ISO Kylanläggningar kylar och frysar för handeln Del 2: Klassificering, krav och provningsbetingelser A: NT VVS Exhaust air heat pumps: Performance SP Labprovning av frånluftvärmepumpar för småhus

2 /2242 SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut, Enheten för Energiteknik, Sektion ETk, Borås Provning och klassning av direktexpanderande markvärmepumpar med elektrisk kompressor för uppvärmning och/eller kylning. Del :Direktexpansion/vatten-värmepumpar. F+L = Utförs både i fält och lab F = Utförs endast i fält SP 72 Prestandaprovning av luft/luftvärmepumpar i fält SP Kapacitetsprovning av elektriskt drivna frånluftsvärmepumpar SS 2620 Värmepumpar - Fältprovning och prestandaredovisning Luftkonditioneringsaggregat, vätskekylare och värmepumpar, med 203- elektriskt drivna kompressorer, för rumsuppvärmning och kylning Provning och prestanda vid dellastförhållanden, samt beräkning av säsongsprestanda 647 Värmepumpar med elektriskt drivna kompressorer - Krav och testmetoder 20- för märkning av värmepumpar avsedda för värmning av tappvatten F 2 F Tabell 2 - Ventilationsteknik Titel Datum Utgåva Fält DIN 2463 Fans, Performance testing: Standard characteristics Standardized test airways. Small fans using standardized test airways 886 Luftbehandling Luftbehandlingsaggregat Mekaniska egenskaper 2237 Luftbehandling - Ventilationskanaler - Hållfasthet och läckage F+L hos cirkulära kanaler av plåt 2238 Luftbehandling Luftdon Luftteknisk provning av omblandande luftdon 2589 Luftbehandling Luftdon Luftteknisk provning och klassificering av CAV- och VAV-apparater Luftbehandling Luftbehandlingsaggregat Klassificering av :2006 +A:20 och bestämning av prestanda för aggregat, aggregatdelar och komponenter 34- Luftbehandling Funktionsprovning av Luftbehandling Funktionsprovning av (5)

3 /2242 SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut, Enheten för Energiteknik, Sektion ETk, Borås Luftbehandling Funktionsprovning av Luftbehandling Funktionsprovning av Luftbehandling Funktionsprovning av Luftbehandling Funktionsprovning av Del 6: Frånluftssystem för enfamiljsbostäder Luftbehandling Funktionsprovning av Luftbehandling Funktionsprovning av Del 8: Funktionsprovning av komponenter för ej kanalansluten mekanisk till- och frånluftsventilation (inkl. värmeåtervinning) för mekaniska ventilationssystem avsedda för enskilda rum Luftbehandling Kyltak Provning och bestämning av prestanda 458 Luftbehandling Kylbafflar Provning och klassificering av passiva kylbafflar 56 Luftbehandling Kylbafflar Provning och bestämning av prestanda hos kylbafflar med tilluft 5757 Luftbehandling Ventilationskanaler Tekniska kanalkomponenter, läckageklassificering och provning 507 Ventilation for buildings Ductwork Rectangular sheet metal F+L air ducts Strength and leakage Requirements and testing 75 Ventilationsanläggningar - Luftteknisk provning av spjäll och ventiler 308 Värmeväxlare - Värmeåtervinningsaggregat Provningsmetoder för prestationsdata Eurovent 2/2 Air leakage rate in sheet metal air distribution systems GLSM 984: för laboratorieprovning av fläktar IEC 659 Household range hoods - Methods for measuring performance ISO 5220 Ventilationsanläggningar - Luftteknisk provning och klassificering av en- och tvåkanalapparater för system med konstant och variabelt flöde -ISO 580 Industrial fans - Performance testing using standardized airways NT VVS 02 Heat recovery units: External leakage NT VVS 022 Heat recovery units: Internal leakage (5)

4 /2242 SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut, Enheten för Energiteknik, Sektion ETk, Borås NT VVS 023 Heat recovery units: Air flow capacity NT VVS 024 Heat recovery units: Temperature efficiency NT VVS 025 Heat recovery units: Functioning at low outdoor temperature NT VVS 069 Buildings - Exhaust ventilation: Exhaust fan plant capacity, air flows NT VVS 083 Air terminal devices: Aerodynamic testing and rating of low velocity Tabell 3 - Solenergiteknik 2975 Solvärmeteknik Solfångare - Del : Allmänna krav och del 2: Provningsmetoder. SS- ISO Solenergi - Solvärmefångare - Provningsmetoder IEC Photovoltaic devices - Part : Measurement of photovoltaic current-voltage characteristics 2976 Solvärmeteknik Små fabrikstillverkade system Del : Allmänna krav och Del 2: Provningsmetoder SP-metod Provning av solfångares åldrings- och korrosionsegenskaper Denna ska tas bort SRCC standard Test methods and minimum standards for certifying solar collectors Tabell 4 - Fältmetoder byggnader Fält ISO Byggnaders termiska egenskaper Bestämning av F 2569 luftomsättning i byggnader - Spårgasmetod F = Utförs endast i fält F+L = Utförs både i fält och lab Tabell 5 - Övriga metoder E/ECE 80 ATP Agreement on the international carrier of perishable foodstuffs and on the special equipment to be used for such carriage (ATP) (5)

5 /2242 SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut, Enheten för Energiteknik, Sektion ETk, Borås Tabell 6 - Partiklar och filter 779 Luftbehandling - Luftfilter för ventilationsanläggningar Bestämning av filtreringsegenskaper 822- Högeffektiva luftfilter (EPA, HEPA och ULPA) Del : Klassificering, funktionsprovning, märkning Högeffektiva luftfilter (EPA, HEPA och ULPA) Del 2: Aerosolproduktion, mätutrustning, partikelräkning Högeffektiva luftfilter (EPA, HEPA och ULPA) Del 3: Provning av plana filtermedia Högeffektiva luftfilter (EPA, HEPA och ULPA) Del 5: Bestämning av effektiviteten hos filterelement SP- Långtidstest av luftfilter för ventilationsanläggningar Eurovent 4/ Energy Efficiency Classification of Air Filters for General Ventilation Purposes Ändringar är markerade med fet stil. Provtagning omfattas inte av ackrediteringen. Om laboratoriet ändå själv utför provtagning omfattas provningen inte av ackrediteringen. Ackrediteringsomfattningen är flexibel enligt vad som anges i detta beslut. Förändrade metoder där förändringarna innefattas i den flexibla ackrediteringen får, även om nytt beslut inte har utfärdats, användas som ackrediterade metoder. 5(5)

SPCR 130. Certifieringsregler för P-märkning av Värmepumpar. SP Sveriges Provnings- och Forskningsinstitut

SPCR 130. Certifieringsregler för P-märkning av Värmepumpar. SP Sveriges Provnings- och Forskningsinstitut SPCR 130 Certifieringsregler för P-märkning av Värmepumpar SP Sveriges Provnings- och Forskningsinstitut SP Sveriges Provnings- och Forskningsinstitut SP Swedish National Testing and Research Institute

Läs mer

Calculation methods for SPF for heat pump systems for comparison, system choice and dimensioning

Calculation methods for SPF for heat pump systems for comparison, system choice and dimensioning SP Technical Research Institute of Sweden Calculation methods for SPF for heat pump systems for comparison, system choice and dimensioning Roger Nordman, Kajsa Andersson, Monica Axell, Markus Lindahl Energy

Läs mer

Energianvändning och livscykelkostnad för ventilations- och uppvärmningssystem i småhus

Energianvändning och livscykelkostnad för ventilations- och uppvärmningssystem i småhus Energianvändning och livscykelkostnad för ventilations- och uppvärmningssystem i småhus Richard Torssell Avdelningen för installationsteknik Institutionen för bygg- och miljöteknologi Lunds tekniska högskola

Läs mer

SQUARE - Ett system för kvalitetssäkring vid ombyggnad av befintliga byggnader till energieffektiva byggnader

SQUARE - Ett system för kvalitetssäkring vid ombyggnad av befintliga byggnader till energieffektiva byggnader SQUARE - Ett system för kvalitetssäkring vid ombyggnad av befintliga byggnader till energieffektiva byggnader r och dess effekt på inomhusmiljön Finansierat av: SQUARE - Ett system för kvalitetssäkring

Läs mer

Ofrusen jord Frusen jord 0,54-0,57 0,47-0,57 0,54-0,57 0,3-0,57 0,32-0,88 0,32-0,57 $ $ 0,37-0,83 0,15-0,57 0,19-1,1 0,2-0,57

Ofrusen jord Frusen jord 0,54-0,57 0,47-0,57 0,54-0,57 0,3-0,57 0,32-0,88 0,32-0,57 $ $ 0,37-0,83 0,15-0,57 0,19-1,1 0,2-0,57 STATENS GEOTEKNISKA INSTITUT SWEDISH GEOTECHNICAL INSTITUTE Lera Ofrusen jord Frusen jord A = Över grundvattenytan B = Under grundvattenytan 0,83-1,0 0,54-0,57 Torrskorpe -lera Siltig lera 0,47-0,57 0,54-0,57

Läs mer

Värme och kyla. Värmepumpsteknologi för ett hållbart samhälle

Värme och kyla. Värmepumpsteknologi för ett hållbart samhälle Värme och kyla Värmepumpsteknologi för ett hållbart samhälle ENERGIMYNDIGHETEN. ET 2006:01. UPPLAGA: 2 000 EX FORMGIVNING OCH REPRO: ETC AB TRYCK: ELANDERS BERLINGS AB, MALMÖ TEXT: ENERGIMYNDIGHETEN OCH

Läs mer

Drift och underhåll av kyl- och värmepumpssystem

Drift och underhåll av kyl- och värmepumpssystem Drift och underhåll av kyl- och värmepumpssystem Lennart Rolfsman, Kristin Larsson Juni 2014 Förord SP Energiteknik har inom ramen för Energimyndighetens program EFFSYS+ genomfört ett projekt om drift

Läs mer

Svanenmärkning av Värmepumpar

Svanenmärkning av Värmepumpar Svanenmärkning av Värmepumpar Version 2.3 14 mars 2007 31 mars 2014 Nordisk Miljömärkning Innehåll Vad är Svanenmärkta värmepumpar? 3 Varför välja Svanenmärkning? 3 Vad kan Svanenmärkas? 4 Hur söker man?

Läs mer

P-märkt innemiljö och energianvändning. certifiering av energianvändning. Åsa Wahlström. SP Sveriges Provnings- och Forskningsinstitut

P-märkt innemiljö och energianvändning. certifiering av energianvändning. Åsa Wahlström. SP Sveriges Provnings- och Forskningsinstitut Åsa Wahlström P-märkt innemiljö och energianvändning Handbok inför certifiering av energianvändning SP Sveriges Provnings- och Forskningsinstitut SP Energiteknik SP RAPPORT 2005:41 Åsa Wahlström P-märkt

Läs mer

Funktionsprovning av luftvärmepumpen Argo AWI25AHL+AEI25AH vid låga utomhustemperaturer och med en värmefaktor som inkluderar avfrostningsperioderna

Funktionsprovning av luftvärmepumpen Argo AWI25AHL+AEI25AH vid låga utomhustemperaturer och med en värmefaktor som inkluderar avfrostningsperioderna PROVNINGSRAPPORT Nr. VTT S 1466 6/SE 3.11.26 Funktionsprovning av luftvärmepumpen Argo AWI25AHL+AEI25AH vid låga utomhustemperaturer och med en värmefaktor som inkluderar avfrostningsperioderna Beställare:

Läs mer

Provning av en kapacitetsreglerad luft-luftvärmepump (5 bilagor)

Provning av en kapacitetsreglerad luft-luftvärmepump (5 bilagor) 1002 ISO/IEC 17025 RAPPORT utfärdad av ackrediterat laboratorium REPORT issued by an Accredited Laboratory Handläggare, enhet Peter Lidbom Energiteknik 033-16 55 97, peter.lidbom@sp.se Ahlsell AB Lars

Läs mer

PROVNINGSRAPPORT Nr. VTT-S-03573-09/SE 14.5.2009 ÖVERSÄTTNING

PROVNINGSRAPPORT Nr. VTT-S-03573-09/SE 14.5.2009 ÖVERSÄTTNING PROVNINGSRAPPORT Nr. VTT-S-3573-9/SE 14.5.29 Funktionsprovning av luftvärmepumpen Argo AWI8826HLB + AEI826SH med inomhustemperaturens inställningsläge +1 C vid låga utomhustemperaturer och med en värmefaktor

Läs mer

SPCR 095. Certifieringsregler för P-märkning av Transportbehållare enligt ADR-S, Bilaga S

SPCR 095. Certifieringsregler för P-märkning av Transportbehållare enligt ADR-S, Bilaga S SPCR 095 Certifieringsregler för P-märkning av Transportbehållare enligt ADR-S, Bilaga S SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut SP Technical Research Institute of Sweden Certifiering - Certification November

Läs mer

Renhet i operationsrum - Vägledning och grundläggande krav för mikrobiologisk renhet i

Renhet i operationsrum - Vägledning och grundläggande krav för mikrobiologisk renhet i Renhet i operationsrum - Vägledning och grundläggande krav för mikrobiologisk renhet i operationsrum SIS-remiss 9252 Remisstiden utgår: 2011-12-01 Remissen omfattar: SIS-TR 39 - Vägledning och grundläggande

Läs mer

Provning av kapacitetsreglerad luft/luft-värmepump (5 bilagor)

Provning av kapacitetsreglerad luft/luft-värmepump (5 bilagor) 1002 ISO/IEC 17025 RAPPORT utfärdad av ackrediterat laboratorium REPORT issued by an Accredited Laboratory Handläggare, enhet Peter Lidbom Energiteknik 033-16 55 97, peter.lidbom@sp.se Ahlsell AB Lars

Läs mer

TAPPVATTENVÄRMNING MED VÄRMEPUMP

TAPPVATTENVÄRMNING MED VÄRMEPUMP ISSN 1652-6007 INSTALLATIONSTEKNIK Rapport R2010:03 TAPPVATTENVÄRMNING MED VÄRMEPUMP ALTERNATIVA SYSTEMLÖSNINGAR FÖR VARMVATTEN OCH VÄRME Per Fahlén och Jessica Erlandsson Göteborg Juni 2010 CHALMERS TEKNISKA

Läs mer

Nuvarande status och framtidsutsikter för värmepumpar, solvärme och pellets på den svenska värmemarknaden

Nuvarande status och framtidsutsikter för värmepumpar, solvärme och pellets på den svenska värmemarknaden SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut Nuvarande status och framtidsutsikter för värmepumpar, solvärme och pellets på den svenska värmemarknaden Fredrik Karlsson Peter Kovács Lennart Gustavsson Henrik

Läs mer

IMKANAL.SE UTGÅVA 2012:1

IMKANAL.SE UTGÅVA 2012:1 IMKANAL.SE UTGÅVA 2012:1 Utformnings- och utförandeanvisningar för imkanaler Branschrekommendation fluetec 1 Förord 3 1. Omfattning 3 2. Normativa hänvisningar 3 3. Klassificering av imkanaler 5 4. Imkanalens

Läs mer

SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut

SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut Förbättrad driftsäkerhet hos villavärmepumpar Caroline Haglund Stignor, Kristin Larsson, Sara Jensen, Johan Larsson, Johan Berg, Peter Lidbom,, Lennart Rolfsman SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut

Läs mer

nästa generations fjärrvärme

nästa generations fjärrvärme nästa generations fjärrvärme NÄSTA GENERATIONS FJÄRRVÄRME rapport 2013:1 ur 41 Framledningstemperatur och rundgångsflöden för Rud. Sommardriftfall med luftsvärmepumpar i samtliga områdets fastigheter.

Läs mer

Regelsamling för byggande Boverkets byggregler, BBR, BFS 1993:57 med ändringar till och med 2006:12

Regelsamling för byggande Boverkets byggregler, BBR, BFS 1993:57 med ändringar till och med 2006:12 Regelsamling för Boverkets byggregler, BBR, BFS 1993:57 med ändringar till och med :12 Boverket Titel: Regelsamling för byggregler Boverkets byggregler, BBR Utgivare: Boverket, juni Upplaga: 1 Antal: 12

Läs mer

Lågtempererad EVI luftvärmepump Installations- och bruksanvisning

Lågtempererad EVI luftvärmepump Installations- och bruksanvisning Lågtempererad EVI luftvärmepump Installations- och bruksanvisning VIKTIGA SÄKERHETSFÖRESKRIFTER LÄS OCH FÖLJ ALLA INSTRUKTIONER SPARA DESSA INSTRUKTIONER Innehållsförteckning Viktiga säkerhetsföreskrifter...

Läs mer

Bo Silversten ABB AB. Krafttransformatorer Livslängdskostnaden avgörs redan i förfrågan

Bo Silversten ABB AB. Krafttransformatorer Livslängdskostnaden avgörs redan i förfrågan Bo Silversten ABB AB Krafttransformatorer Livslängdskostnaden avgörs redan i förfrågan Resultat av en kortslutning (separat film) December 2, 2014 Slide 2 Kortslutningspåkänningar Avbrott Stilleståndskostnader

Läs mer

Bruksanvisning Directions for use

Bruksanvisning Directions for use Bruksanvisning Directions for use RFTX 140A, RFTX 140C, RFTX 160A, RFTX 160C RFTX 200A, RFTX 200B, RFTX 200C SVENSK/ENGLISH VERSION SVENSKA Denna bruksanvisning tillsammans med kompletterande montage-,

Läs mer

Ackrediteringens omfattning Klinisk immunologi och transfusionsmedicin. Utrustning Enhet Laboratorium 1 Ort NÄL US

Ackrediteringens omfattning Klinisk immunologi och transfusionsmedicin. Utrustning Enhet Laboratorium 1 Ort NÄL US Monospecifik DAT Anti-IgG och Anti-C3d Utrustning Enhet Laboratorium 1 Direkt antiglobulintest, DAT ABO-gruppering, erytrocyter Direkt platta eller ABO-gruppering, plasma Direkt platta eller D-gruppering

Läs mer

eff - S ys Effektivare kyl- och värmepumpssystem

eff - S ys Effektivare kyl- och värmepumpssystem eff - S ys Effektivare kyl- och värmepumpssystem Integrerad styrning av kyloch värmepumpsanläggningar - Slutrapport Fredrik Karlsson SP Sveriges Provnings- och Forskningsinstitut Energiteknik Box 857 501

Läs mer

PROVNINGSRAPPORT NR VTT-S-06186-13/SE 6.9.2013 ÖVERSÄTTNING

PROVNINGSRAPPORT NR VTT-S-06186-13/SE 6.9.2013 ÖVERSÄTTNING PROVNINGSRAPPORT NR VTT-S-6186-13/SE 6.9.213 Funktionsprovning av luftvärmepumpen SCANVARM SVI12 + SVO12 vid låga uteluftstemperaturer och med en värmefaktor som inkluderar avfrostningsperioderna - maskinens

Läs mer

Konsekvensanalys av NNE-krav för befintliga flerbostadshus

Konsekvensanalys av NNE-krav för befintliga flerbostadshus Energy Management AB A Chalmers Industriteknik Company Konsekvensanalys av NNE-krav för befintliga flerbostadshus Peter Filipsson Catrin Heincke Åsa Wahlström CIT Energy Management Göteborg, oktober 211

Läs mer

PROJEKTERINGSANVISNINGAR. VVS & Kyla 2014-03-04

PROJEKTERINGSANVISNINGAR. VVS & Kyla 2014-03-04 PROJEKTERINGSANVISNINGAR VVS & Kyla 2014-03-04 Innehåll Förord 4 5 VA, VVS, Kyl och processmediesystem 5 VVS-system allmänt 5 Redovisning 5 Brandskydd 6 Ljudmiljö 6 Termiskt inneklimat 6 Bevarandeklimat

Läs mer

BP01 Energieffektiva butiker med ökad kunskap och energiuppföljning

BP01 Energieffektiva butiker med ökad kunskap och energiuppföljning BP01 Energieffektiva butiker med ökad kunskap och energiuppföljning Nätverket BeLivs är ett ledande nätverk som skapar värde, ökar kunskapen och verkar för energieffektivisering i livsmedelslokaler. Energimyndighetens

Läs mer