Ackrediteringens omfattning ET Energilab (ETk, ETks, ETf) Bilaga ET-2 ET Energilab

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Ackrediteringens omfattning ET Energilab (ETk, ETks, ETf) Bilaga ET-2 ET Energilab"

Transkript

1 Sektion ETk VA-Teknik Metod Titel Datum Utg EN 2293 Plaströrsystem - Rör- och rördelar av termoplast för varmt och kallt vatten - Bestämning av motstånd mot temperaturvariationer hos monterade system EN 2294 Plaströrsystem - System för varmt och kallt vatten - Bestämning av täthet under vakuum EN 2380 Avlopp Luftningsventiler för avlopp Krav, provningsmetoder och bedömning av överensstämmelse. EN Avlopp - Brunnar för byggnader - Del 2: Provningsmetoder EN Koppar och kopparlegeringar - Rördelar - Del 2: Rördelar med klämkoppling för kopparrör EN Koppar och kopparlegeringar - Rördelar - Del 3: Rördelar med klämkoppling för plaströr EN Avlopp - Reningsanläggning upp till 50 pe - Del : Fabrikstillverkade slamavskiljare EN 246 Sanitetsarmatur, Flödesregulatorer - Allmänna krav EN Anslutningar för avlopp - Del 2: Provningsmetoder EN 72 Plaströrsystem och kabelskyddsrör - Mekaniska kopplingar mellan tryckrör och rördelar- Provning av draghållfasthet EN 73 Plaströrsystem och kabelskyddsrör - Mekaniska kopplingar mellan rördelar och tryckrör och polyolefintryckrör Tryckprovning för kontroll av täthet vid inre tryck under böjning EN 877 +A:2006 Rörledningar - Rör, rörkopplingar och rördelar av gjutjärn för vattenavledningssystem för byggnader - Krav, provning och kvalitetssäkring EN ISO Plaströrsystem för varm- och kallvatteninstallationer Material PE-X ETAG 022 Water tightness around penetrations and other details in wet Annex A room floors with flexible substrate NKB 2 Mekaniska kopplingar av metall för kopparrör för tappvatteninstallationer NKB 3 Avstängningsventiler NKB 8 Mekaniska kopplingar av metall för plaströr av PB och PEX för tappvatteninstallationer (inklusive Boverkets PM för PEM-rör) NKB 4 Aftapningsarmaturer til bruksvandsanläg NKB 9 Kontraventiler til brugsvandsinstallationer NT VVS 064 Water supply systems, compression fittings, resistance to pull out NT VVS 065 Water supply systems, compression fittings, tightness NT VVS 075 Domestic wastewater treatment septic tank sludge separation, storage capacity (6)

2 NT VVS 20 Water closets: Flushing volumes less than 6 litres NT VVS 29 Pipe in Tube Systems SS Kylteknik Avloppsvattenrening - slamavskiljare för -5 hushåll, funktionsprovning EN 45 Air conditioners, liquid chilling packages and heat pump with electrically driven compressors for space heating and cooling EHPA-DACH Regulations for granting the international quality label for electrically driven heat pumps EN 255 Luftkonditioneringsaggregat, vätskekylare och värmepumpar med eldriven kompressor Värmedrift Del 2-4 EN 44 Kylar och frysar för handeln EN 80 Luftavfuktare med eldriven kompressor Provning av avfuktningsförmåga, märkning, funktionskrav och redovisning av tekniska data EN ISO Kylanläggningar kylar och frysar för handeln Del 2: Klassificering, krav och provningsbetingelser NT VVS 086 Exhaust air heat pumps: Performance SP A3 533 Labprovning av frånluftvärmepumpar för småhus SP Metod 0029 SP Metod Prestandaprovning av luft/luftvärmepumpar i fält SP Metod Kapacitetsprovning av elektriskt drivna frånluftsvärmepumpar SS 2620 Värmepumpar - Fältprovning och prestandaredovisning Fjärrvärmeteknik Metod Titel Datum Utg D20 (SPCR45) EN 48 Provprogram för avstängningsventiler i fjärrvärmesystem Värmeväxlare - Värmeväxlare med vatten som primär- och sekundärmedium för fjärrvärme - Provningsmetoder för prestationsförmåga FVF:03-7 Fjärvärmecentraler - tekniska bestämmelser (6)

3 Ventilationsteknik Metod Titel Datum Utgåva DIN 2463 Fans, Performance testing: Standard characteristics. Standardized test airways. Small fans using standardized test airways EN 2237 Luftbehandling - Ventilationskanaler - Hållfasthet och läckage hos cirkulära kanaler av plåt EN 2238 Luftbehandling Luftdon - Luftteknisk provning av omblandande luftdon EN 2589 Luftbehandling - Luftdon - Luftteknisk provning och klassificering av CAV- och VAV-apparater EN 34 Luftbehandling Funktionsprovning av komponenter/produkter för bostadsventilation. Del -7. EN 4240 Luftbehandling Kyltak Provning och bestämning av prestanda EN 458 Luftbehandling - Kylbafflar - Provning och klassificering av passiva kylbafflar EN 75 Ventilationsanläggningar - Luftteknisk provning av spjäll och ventiler EN 308 Värmeväxlare - Värmeåtervinningsaggregat - Provningsmetoder för prestationsdata Eurovent 2/2 Air leakage rate in sheet metal air distribution systems GLSM Metod för laboratorieprovning av fläktar : IEC 659 Household range hoods - Methods for measuring performance ISO 5220 Ventilationsanläggningar - Luftteknisk provning och klassificering av en- och tvåkanalapparater för system med konstant och variabelt flöde ISO 580 Industrial fans - Performance testing using standardized airways ISO 7244 Air distribution and air diffusion - Aerodynamic testing of dampers and valves NT VVS 02 Heat recovery units: External leakage NT VVS 022 Heat recovery units: Internal leakage NT VVS 023 Heat recovery units: Air flow capacity NT VVS 024 Heat recovery units: Temperature efficiency NT VVS 025 Heat recovery units: Functioning at low outdoor temperature NT VVS 069 NT VVS 083 EN 507 Buildings - Exhaust ventilation: Exhaust fan plant capacity, air flows Air terminal devices: Aerodynamic testing and rating of low velocity Ventilation for buildings - Ductwork - Rectangular sheet metal air ducts - Strength and leakage - Requirements and testing (6)

4 Solvärmeteknik EN 2975 Solvärmeteknik Solfångare - Del : Allmänna krav och del 2: Provningsmetoder. Undantag pkt 5.7 och 5.9. ISO Test methods for solar collectors -- Part : Thermal performance of glazed liquid heating collectors including pressure drop ISO Test methods for solar collectors -- Part 2: Qualification test procedures EN 2976 Solvärmeteknik Små fabrikstillverkade system Del : Allmänna krav och Del 2: Provningsmetoder 449 Provning av solfångares åldrings- och korrosionsegenskaper Sektion ETks Övriga metoder E/ECE 80 ATP Agreement on the international carrier of perishable foodstuffs and on the sp Fältmetoder byggnader 4(6) EN ISO 2569 Sektion ETf Byggnaders termiska egenskaper Bestämning av luftomsättning i byggnader - Spårgasmetod Partiklar och filter EN 779 Luftbehandling - Luftfilter för ventilationsanläggningar - Bestämning av filtreringsegenskaper Förbränning, flytande bränsle Directive Provning av fordonsvärmare enligt direktiv 200/56/EC annex IV, /56/EC V, VI och VII EN Fotogenkaminer med förångningsbrännare EN Värmepannor - Del 2: Värmepannor med fläktbrännare - Särskilda krav för pannor med förstoftningsoljebrännare

5 EN 304 RTE meddelande 5 EN 3842 EN ISO SP-Metod 4280 Värmepannor - Provningsmetod för värmepannor med förstoftningsoljebrännare Typprovning av varmluftpannor och byggtorkar Oil fired forced convection air heaters - Stationary and transportable for space heating. Båtar Spisar för flytande bränsle Provning för miljömärkning av oljeeldade varmvattenpannor inkl brännare Tilläggsprovning av varmluftspannor för spannmålstorkning Provningsmetod för skorstensfria öppna spisar som eldas med alkoholbränsle Provningsmetod för fotogenelement Förbränning, fasta bränslen EN A:2004 EN 285 +A:2004 EN A2:2004 EN A2:2004 Kökspannor för eldning med fast bränsle - Max effekt 50 kw - Krav och provningsmetoder Köksspisar för eldning med fast bränsle - Krav och provningsmetoder Öppna spisar och insatser för eldning med fast bränsle - Krav och provningsmetoder Braskaminer för eldning med fast bränsle - Krav och provningsmetoder 5(6) EN 4785 Pelletseldade kaminer - Fordringar och provning EN 5250 Eldstäder med långsam värmeavgivning för eldning med fast bränsle - Krav och provningsmetoder EN Värmepannor Del 5: Värmepannor för fasta bränslen, manuellt och automatiskt matade, nominellt avgiven effekt upp till 300 kw Terminologi, krav, provning och märkning NS 3058 Provning av stängda vedeldade kaminer för bestämning av Del -4 partikelutsläpp samt bestämning av CO, CO 2 och PAH EN 5270 Pelletsbrännare Miljöprovning av pelletsbrännare Säkerhets-, effektivitets- och utsläppsprovning för P-märkning av pelletsbrännare Säkerhets-, effektivitets- och utsläppsprovning för P-märkning av

6 2453 pelletskaminer Miljöprovning av pelletskaminer Provningsmetod för P-märkning av fliseldningsutrustningar Provningsmetod för P-märkning av spannmålbrännare Bestämning av årsmedelverkningsgrad för varmvattenpannor Bestämning av årsmedelverkningsgrad och varmvattenkapacitet för vedeldade ackumulatorsystem SS Biobränslen och torv - Bestämning av total fukthalt Senaste ändringarna är markerade med fet stil Provtagning omfattas inte av ackrediteringen. Om laboratoriet ändå själv utför provtagning omfattas provningen inte av ackrediteringen. 6(6)

SPCR 130. Certifieringsregler för P-märkning av Värmepumpar. SP Sveriges Provnings- och Forskningsinstitut

SPCR 130. Certifieringsregler för P-märkning av Värmepumpar. SP Sveriges Provnings- och Forskningsinstitut SPCR 130 Certifieringsregler för P-märkning av Värmepumpar SP Sveriges Provnings- och Forskningsinstitut SP Sveriges Provnings- och Forskningsinstitut SP Swedish National Testing and Research Institute

Läs mer

Calculation methods for SPF for heat pump systems for comparison, system choice and dimensioning

Calculation methods for SPF for heat pump systems for comparison, system choice and dimensioning SP Technical Research Institute of Sweden Calculation methods for SPF for heat pump systems for comparison, system choice and dimensioning Roger Nordman, Kajsa Andersson, Monica Axell, Markus Lindahl Energy

Läs mer

PROVNINGSRAPPORT Nr. VTT-S-03573-09/SE 14.5.2009 ÖVERSÄTTNING

PROVNINGSRAPPORT Nr. VTT-S-03573-09/SE 14.5.2009 ÖVERSÄTTNING PROVNINGSRAPPORT Nr. VTT-S-3573-9/SE 14.5.29 Funktionsprovning av luftvärmepumpen Argo AWI8826HLB + AEI826SH med inomhustemperaturens inställningsläge +1 C vid låga utomhustemperaturer och med en värmefaktor

Läs mer

Funktionsprovning av luftvärmepumpen Argo AWI25AHL+AEI25AH vid låga utomhustemperaturer och med en värmefaktor som inkluderar avfrostningsperioderna

Funktionsprovning av luftvärmepumpen Argo AWI25AHL+AEI25AH vid låga utomhustemperaturer och med en värmefaktor som inkluderar avfrostningsperioderna PROVNINGSRAPPORT Nr. VTT S 1466 6/SE 3.11.26 Funktionsprovning av luftvärmepumpen Argo AWI25AHL+AEI25AH vid låga utomhustemperaturer och med en värmefaktor som inkluderar avfrostningsperioderna Beställare:

Läs mer

HStk PEX-ROR. Provningsbestämmelser för PEX-rör med kopplingar i fjärrvärmesystem FVF 1996:11. September 1996 FJÄRRVÄRME

HStk PEX-ROR. Provningsbestämmelser för PEX-rör med kopplingar i fjärrvärmesystem FVF 1996:11. September 1996 FJÄRRVÄRME HStk &W FVF 1996:11 PEX-ROR Provningsbestämmelser för PEX-rör med kopplingar i fjärrvärmesystem September 1996 FJÄRRVÄRME PEX-ROR Provningsbestämmelser för PEX-rör med kopplingar i fjärrvärmesystem 1996

Läs mer

Lågtempererad EVI luftvärmepump Installations- och bruksanvisning

Lågtempererad EVI luftvärmepump Installations- och bruksanvisning Lågtempererad EVI luftvärmepump Installations- och bruksanvisning VIKTIGA SÄKERHETSFÖRESKRIFTER LÄS OCH FÖLJ ALLA INSTRUKTIONER SPARA DESSA INSTRUKTIONER Innehållsförteckning Viktiga säkerhetsföreskrifter...

Läs mer

Energianvändning och livscykelkostnad för ventilations- och uppvärmningssystem i småhus

Energianvändning och livscykelkostnad för ventilations- och uppvärmningssystem i småhus Energianvändning och livscykelkostnad för ventilations- och uppvärmningssystem i småhus Richard Torssell Avdelningen för installationsteknik Institutionen för bygg- och miljöteknologi Lunds tekniska högskola

Läs mer

SQUARE - Ett system för kvalitetssäkring vid ombyggnad av befintliga byggnader till energieffektiva byggnader

SQUARE - Ett system för kvalitetssäkring vid ombyggnad av befintliga byggnader till energieffektiva byggnader SQUARE - Ett system för kvalitetssäkring vid ombyggnad av befintliga byggnader till energieffektiva byggnader r och dess effekt på inomhusmiljön Finansierat av: SQUARE - Ett system för kvalitetssäkring

Läs mer

Ofrusen jord Frusen jord 0,54-0,57 0,47-0,57 0,54-0,57 0,3-0,57 0,32-0,88 0,32-0,57 $ $ 0,37-0,83 0,15-0,57 0,19-1,1 0,2-0,57

Ofrusen jord Frusen jord 0,54-0,57 0,47-0,57 0,54-0,57 0,3-0,57 0,32-0,88 0,32-0,57 $ $ 0,37-0,83 0,15-0,57 0,19-1,1 0,2-0,57 STATENS GEOTEKNISKA INSTITUT SWEDISH GEOTECHNICAL INSTITUTE Lera Ofrusen jord Frusen jord A = Över grundvattenytan B = Under grundvattenytan 0,83-1,0 0,54-0,57 Torrskorpe -lera Siltig lera 0,47-0,57 0,54-0,57

Läs mer

PROVNINGSRAPPORT NR VTT-S-06186-13/SE 6.9.2013 ÖVERSÄTTNING

PROVNINGSRAPPORT NR VTT-S-06186-13/SE 6.9.2013 ÖVERSÄTTNING PROVNINGSRAPPORT NR VTT-S-6186-13/SE 6.9.213 Funktionsprovning av luftvärmepumpen SCANVARM SVI12 + SVO12 vid låga uteluftstemperaturer och med en värmefaktor som inkluderar avfrostningsperioderna - maskinens

Läs mer

INSTALLATIONSMANUAL LUFTVÄRMEPUMP

INSTALLATIONSMANUAL LUFTVÄRMEPUMP Läs noggrant igenom instruktionsmanualen innan du tar värmepumpen i bruk och spara manualen för framtida bruk. INSTALLATIONSMANUAL LUFTVÄRMEPUMP Läs noga igenom denna bruksanvisning innan du börjar installera

Läs mer

nästa generations fjärrvärme

nästa generations fjärrvärme nästa generations fjärrvärme NÄSTA GENERATIONS FJÄRRVÄRME rapport 2013:1 ur 41 Framledningstemperatur och rundgångsflöden för Rud. Sommardriftfall med luftsvärmepumpar i samtliga områdets fastigheter.

Läs mer

Elda rätt. Råd för effektiv, miljöanpassad och säker eldning med ved och andra vedbaserade bränslen, i vedpanna, kamin och dylikt.

Elda rätt. Råd för effektiv, miljöanpassad och säker eldning med ved och andra vedbaserade bränslen, i vedpanna, kamin och dylikt. Elda rätt Råd för effektiv, miljöanpassad och säker eldning med ved och andra vedbaserade bränslen, i vedpanna, kamin och dylikt. Elda rätt Råd för effektiv, miljöanpassad och säker eldning med ved och

Läs mer

Original instructions. Thermozone PA2200C

Original instructions. Thermozone PA2200C Original instructions Thermozone PA2200C SE... 14 GB... 20 PA2200C 1026 / 1536 / 2026 20 10 345 90,5 min 500 157 2 m 157 min 500 min 500 157 22 40 210 1050 / 1560 / 2050 165 Cu ø15 53 184 71 40 Fig.1 Glandø17,5

Läs mer

fjärrvärmecentralen utförande och installation Tekniska bestämmelser F:101 April 2008

fjärrvärmecentralen utförande och installation Tekniska bestämmelser F:101 April 2008 fjärrvärmecentralen utförande och installation Tekniska bestämmelser F:101 April 2008 FJÄRRVÄRMECENTRALEN UTFÖRANDE OCH INSTALLATION Tekniska bestämmelser F:101 April 2008 ISSN 1401-9264 2008 Svensk Fjärrvärme

Läs mer

Nivåmätning i industrin. Level measurement in industry CORPORATE APPLICATION SYSTEM PRODUCT DOCUMENTATION

Nivåmätning i industrin. Level measurement in industry CORPORATE APPLICATION SYSTEM PRODUCT DOCUMENTATION Nivåmätning i industrin Level measurement in industry h ALLMÄNT TILLÄMPNING SYSTEM PRODUKT DOKUMENTATION CORPORATE APPLICATION SYSTEM PRODUCT DOCUMENTATION Nivåmätning i industrin Tillämpningsbeskrivning

Läs mer

Certifieringsprogram för värmepumpsinstallatörer - status i Europa. Kajsa Andersson 101026

Certifieringsprogram för värmepumpsinstallatörer - status i Europa. Kajsa Andersson 101026 Certifieringsprogram för värmepumpsinstallatörer - status i Europa Kajsa Andersson 101026 RES-Direktivet RES-direktivet, annex IV kräver att en installatör ska ha kunskap tillräcklig för att: - möta kundens

Läs mer

PROJEKTERINGSANVISNINGAR. VVS & Kyla 2014-03-04

PROJEKTERINGSANVISNINGAR. VVS & Kyla 2014-03-04 PROJEKTERINGSANVISNINGAR VVS & Kyla 2014-03-04 Innehåll Förord 4 5 VA, VVS, Kyl och processmediesystem 5 VVS-system allmänt 5 Redovisning 5 Brandskydd 6 Ljudmiljö 6 Termiskt inneklimat 6 Bevarandeklimat

Läs mer

Återströmningsskydd 573 typ CA

Återströmningsskydd 573 typ CA Non controllable backflow preventer with different pressure zones Type CAa Ej kontrollerbart återströmningsskydd med tryckskilda zoner typ CAa GB SE Function Funktion The backflow preventer device can

Läs mer

VVS & Kylteknik I Eskilstuna

VVS & Kylteknik I Eskilstuna VVS & Kylteknik HANDLINGSFÖRTECKNING Kv. Hjorten OMBYGGNAD POLISEN. 1 (1) BO Projektnr. Handlingsnummer Bet Handlingens innehåll Skala Handlings dat. Ändrings dat. Informationsritningar Saknas Förslagsritning

Läs mer

Solvärme på Utö. Johan Jakobsson Johanna Stålered

Solvärme på Utö. Johan Jakobsson Johanna Stålered Solvärme på Utö Johan Jakobsson Johanna Stålered Bachelor of Science Thesis KTH School of Industrial Engineering and Management Energy Technology EGI-2012-015 BSC SE-100 44 STOCKHOLM Bachelor of Science

Läs mer

Smarta fjärrvärmenät

Smarta fjärrvärmenät ISRN LUTMDN/TMHP--13/5280 SE ISSN 0282-1990 E.ON Värme Sverige AB Smarta fjärrvärmenät En simuleringsstudie av prosumers inverkan på tekniska parametrar i distributionsnät Lisa Brand Alexandra Calvén Examensarbete

Läs mer

Svanenmärkning av Värmepumpar

Svanenmärkning av Värmepumpar Svanenmärkning av Värmepumpar Version 2.3 14 mars 2007 31 mars 2014 Nordisk Miljömärkning Innehåll Vad är Svanenmärkta värmepumpar? 3 Varför välja Svanenmärkning? 3 Vad kan Svanenmärkas? 4 Hur söker man?

Läs mer

VÄRMEPUMPAR. En kunskapssammanställning om värmepumpar, förslag till handläggningsrutiner, policy m.m.

VÄRMEPUMPAR. En kunskapssammanställning om värmepumpar, förslag till handläggningsrutiner, policy m.m. VÄRMEPUMPAR En kunskapssammanställning om värmepumpar, förslag till handläggningsrutiner, policy m.m. December 2002 Rev. april 2003 VÄRMEPUMPAR En kunskapssammanställning om värmepumpar, förslag till

Läs mer

Effektiva energilösningar för småhus

Effektiva energilösningar för småhus Effektiva energilösningar för småhus - En studie om värmepumpar för småhus LTH Ingenjörshögskolan vid Campus Helsingborg Byggnadsvetenskaper/ Byggnadskonstruktion Examensarbete: Shoaib Shakil Arton Nasufi

Läs mer

Regelsamling för byggande Boverkets byggregler, BBR, BFS 1993:57 med ändringar till och med 2006:12

Regelsamling för byggande Boverkets byggregler, BBR, BFS 1993:57 med ändringar till och med 2006:12 Regelsamling för Boverkets byggregler, BBR, BFS 1993:57 med ändringar till och med :12 Boverket Titel: Regelsamling för byggregler Boverkets byggregler, BBR Utgivare: Boverket, juni Upplaga: 1 Antal: 12

Läs mer

VR 20/25 SD20 RTE/KRT 230V ~ ... 13 ... 3 ... 8 AV20/25 JVF20/25 TRV20/25 BPV10

VR 20/25 SD20 RTE/KRT 230V ~ ... 13 ... 3 ... 8 AV20/25 JVF20/25 TRV20/25 BPV10 VR 20/25 AV20/25 SD20 JVF20/25 TRV20/25 BPV 230V ~ RTE/KRT C SE... 3 GB... 8 GB... xx FR... 12 RU... 13 DE... xx PL... xx DE... 14 FI... 15 PL... 16 VR 20/25 VR 20/25 For regulating the waterflow in water-heated

Läs mer

förbättrad teknik för fjärrvärme till byggnader med vattenburna värmesystem rapport 2010:2

förbättrad teknik för fjärrvärme till byggnader med vattenburna värmesystem rapport 2010:2 förbättrad teknik för fjärrvärme till byggnader med vattenburna värmesystem rapport 2010:2 0 5 10 15 förbättrad teknik för fjärrvärme till byggnader med vattenburna värmesystem patrick lauenburg doktorsavhandling

Läs mer

Värme och kyla. Värmepumpsteknologi för ett hållbart samhälle

Värme och kyla. Värmepumpsteknologi för ett hållbart samhälle Värme och kyla Värmepumpsteknologi för ett hållbart samhälle ENERGIMYNDIGHETEN. ET 2006:01. UPPLAGA: 2 000 EX FORMGIVNING OCH REPRO: ETC AB TRYCK: ELANDERS BERLINGS AB, MALMÖ TEXT: ENERGIMYNDIGHETEN OCH

Läs mer

Energiåtervinning från mjölkkylning

Energiåtervinning från mjölkkylning JTI-rapport: Lantbruk & Industri / Agriculture & Industry, nr 401 Energiåtervinning från mjölkkylning Energy recovery from milk cooling Av Emelie Karlsson, Torsten Hörndahl, Ola Pettersson och Roger Nordman

Läs mer