PÅVELUNDS TENNIS & BADMINTONKLUBB

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "PÅVELUNDS TENNIS & BADMINTONKLUBB"

Transkript

1 Verksamhetsberättelse PTBK

2 1 ORDFÖRANDE HAR ORDET STYRELSEN MEDLEMMAR VISION MÅL EN PROFESSIONELL OCH VÄLKOMNADE ANLÄGGNING DUKTIG, ENGAGERAD OCH UTBILDAD PERSONAL RESPEKTERAD KLUBB INOM TENNIS- OCH BADMINTON SVERIGE PÅVELUNDSMODELLEN EN NATURLIG SAMARBETSPARTNER MED NÄRINGSLIVET EKONOMI TENNISVERKSAMHETEN TEMOSKOLAN MINITENNIS TENNISSKOLAN TÄVLINGSGRUPPEN & ON THE MOVE FYSTRÄNING A-LAGET HERRSEKTIONEN ÄLDRE VETERANERNA H H VUXENKURSER BADMINTONVERKSAMHETEN

3 1 Ordförande har ordet Hej alla Påvelundare! Mitt namn är Peter Johnsson. Jag har tillsammans med övriga styrelsemedlemmar haft äran att leda vår gemensamma anläggning och klubb under verksamhetsåret Det arbete som läggs ner av styrelsen, sektioner och kommittéer sker helt ideellt. PTBK anläggning ägs sedan många år av medlemmarna gemensamt. Detta innebär att vi gemensamt har ett ansvar och samtidigt möjligheten att påverka vad vi vill få ut av vår anläggning. Vi har alltså möjligheten att själva bestämma inriktning och ambitionsnivå med vår anläggning med tillhörande kärnverksamheter inom tennis och badminton. Ett viktigt beslut som tidigare styrelse tog var att bygga två nya grusbanor som blev spelklara till denna utomhussäsong. Grusbanorna har varit en viktig förutsättning för ambitionerna att kunna behålla våra aktiva tävlingsjuniorer i klubben samt att våra serielag skall ges möjlighet att kunna delta i utomhusserierna. Grusbanorna gör också att fler medlemmar kan hyra strötimmar under utomhussäsongen. Under månadsskiftet april/maj 2012 kommer klubben att arrangera en veterantävling (se kapitel 5.3). Grusbanorna har även bidragit till ett positivt inslag i närmiljön. Vi har nu en av de bästa tennisanläggningarna i Västsverige, då vi har kunnat byta underlag på samtliga 5 tennisbanor inomhus till Hard Court. Erbjudandet om att byta underlaget uppkom under hösten och styrelsen konstaterade att det inte vara helt optimalt att göra bytet under vald period utan det bästa hade varit att byta under sommaren. Erbjudandet och affärsupplägget var dock så förmånligt att vi bara inte kunde säga nej. I korthet innebar detta att vi kunde göra investeringen som låg på ca Kkr under vad vi hade fått betala vid ett normal läge samt att vi kunde fördela betalningen över en mycket förmånlig tidsperiod. När vi nu också har bytt armaturer och belysningen i badmintonhallen samt att de ekonomiska förutsättningarna i budgeten för 2012 inrymmer både slipning och omlackering av underlaget i badmintonhallen, har vi skapat bra förutsättningar för badmintonverksamheten att nå framtida ambitioner. Många positiva aktiviteter har gjorts under året för att vi skall få en trevlig miljö att utöva sportaktiviteter i och dessa aktiviteter finns beskrivna i denna verksamhetsberättelse. De områden, där styrelsen tyvärr inte lyckats fullt ut att tillgodose medlemmarnas önskemål under det gångna året, är på sanitets- och kommunikationsområdet. Detta ser jag som viktiga områden för nästkommande styrelse att ta med i planerna för verksamhetsåret Sist vill jag ta tillfället att belysa framtida utmaningar som PTBK står inför. Dessa utmaningar skiljer sig mellan tennis - och badmintonverksamheten. Badmintonverksamheten har, när armatur/belysning och golvet är renoverat, möjlighet att attrahera fler medlemmar och därigenom möjliggöra att hallen mer kan renodlas till badmintonverksamhet. När det gäller tennisverksamheten är det idag stor konkurrens om bantider! Med en nästan 100 % beläggning och med ca 200 personer i kö till tennis- och vuxenkurser, ligger utmaningen i att hitta lösningar för att tillgodose det växande behovet av bantider. I dessa lösningar måste någon form av utbyggnad ligga med. Jag vill härmed tacka för det gångna året! Peter Johnsson Ordförande för verksamhetsåret

4 2 Styrelsen Styrelsen har under verksamhetsåret 2011 haft följande sammansättning: Ordförande Vice ordförande Sekreterare Kassör Ledamot Ledamot Ledamot Suppleant Suppleant Peter Johnsson Tina Hanserot HB Åström Håkan Juselius Stefan Brocker Daniel Nestenborg Joakim Boström Nichole Wolf Henrik von Mentzer Styrelsen har under verksamheten haft 16 protokollförda möten. Vid 4 av dessa tillfällen har representanter från herrsektionen, damsektionen, veteransektionen och seriekommittén medverkat. Förutom ordinarie styrelsemöten har ett antal arbetsmöten genomförts kopplat till framtagning av vision och mål (se nedan). På bild: HB Åström, Nicole Wolf, Daniel Nestenborg, Henrik von Mentzer Joakim Boström, Tina Hanserot, Peter Johnsson. 4

5 3 Medlemmar PTBK hade st medlemmar och under 2011 tillkom ytterligare 165 st nya medlemmar bland 4-6 åringar i den s.k. TEMO-skolan. Detta innebär att vi idag har st medlemmar. 4 Vision Ett av de viktigaste styrinstrumenten i alla verksamheter är att det finns en tydlig inriktning för vart man är på väg och varför. Lika viktigt är det att visioner och mål är väl förankrade både bland personal och medlemmar. Då den nya styrelsen fann att det saknades en tydlig inriktning för klubben, tog den nya styrelsen beslutet att arbeta fram en vision. Trots att detta ofta tar och skall ta tid för att förankringen och delaktigheten skall vara stå stor som möjligt, beslutade styrelsen att utifrån sitt uppdrag ta ansvaret att arbeta fram en vision för PTBK. Utifrån visionen arbetade sedan styrelsen fram mål för att kunna styra arbetet under verksamhetsåret PTBK skall, med sin professionella idrottsanläggning, sträva efter att vara en av de bästa klubbarna i Sverige med en bra breddverksamhet som bas för en lika bra tävlingsverksamhet 5 Mål Utifrån den framtagna visionen arbetade styrelsen fram fem mål som skulle vara vägledande för att kunna uppnå den framtagna visionen. Målen har legat som grund för de aktiviteter som genomförts under verksamhetsåret Mål: Vi ska skapa en professionell och välkomnande anläggning Vi ska tillhandahålla duktig, engagerad och välutbildad personal Vi ska vara en respekterad klubb inom tennis-/ badminton- Sverige Vi ska skapa en Påvelundsmodell som bygger på; gemenskap, ta hand om sina egna, trivsel, familjär känsla, vi-värderingar och klubb-anda, medlemsengagemang med delaktighet i klubbens utveckling och att ta fram en modell som kan ta spelare hela vägen mot tävling på hög nivå Vi ska vara en naturlig samarbetspartner för näringslivet Nedan har vi beskrivit årets arbete inom respektive mål. 5

6 5.1 En professionell och välkomnade anläggning PTBK har en unik fördel jämfört med flertalet andra klubbar då vi äger och förvaltar vår egen fastighet! Styrelsens uppdrag är att bevara fastighetens värde samt att se till att den väl matchar värderingarna i Påvelundsmodellen genom att skapa en lodge där våra medlemmar kan mötas både på och utanför banan. Genom att löpande anpassa och utveckla vår anläggning skall vi skapa tennis- och badmintonbanor av högsta klass som skapar möjligheter för våra spelare att utvecklas samt fungera väl vid våra tävlingsarrangemang. Fastighetens förvaltning och tillhörande projekt hanteras av den av styrelsen utsedda fastighetssektionen, som ansvarar för att budgetera och hantera de relaterade projekten Renoverings- och underhållsplan PTBK har tidigare saknat en långsiktig renoverings- och underhållsplan för yttre och inre miljö. En fastighet kräver regelbundet underhåll och översyn och det är en fördel om planering kan ske ekonomiskt och praktiskt för kommande åtgärder. Regelbunden tillsyn gör också att man undviker att skador blir dyra och kostsamma. En sådan plan kräver att man fonderar medel för planerade åtgärder i budgeten. Färdigställande av byggnationer kring utomhusbanorna Under våren färdigställdes altanen och skjul för förvaring av utomhusutrustning såsom t ex grusvält, domarstolar osv vid grusbanorna samt en plats för att ställa föreningens gemensamma bil. Vi planerar att införskaffa nya utomhusmöbler under våren Översyn av omklädningsrummen Omklädningsrummen, som nyligen är renoverade, har visat sig inte riktigt leva upp till våra förväntningar. Framför allt är det ventilationen i damernas omklädningsrum som vi jobbar aktivt med. All rördragning liksom fläktar har rengjorts men ändå är inte ventilationen tillfyllest. Justering av luftkapaciteten är nästa drag. Fällning av träd kring hallen Vi har bekymmer med träd som växer för nära anläggningen och löv som täpper till hängrännor. Kontakt har tagits med Park och Natur i Göteborg som nu åtgärdat problemet. Byte av ventilationssystem i uthyrningslokaler Under hösten har våra lokaler som vi hyr ut till Skäret-skolan försetts med ett nytt ventilationssystem. Entreprenör har varit Systemkontroll i Västra Frölunda och förhoppningsvis kommer skolans elever och personal att få en klart bättre arbetsmiljö efter installationen. Kostnaderna för ventilationssystemet belastas hyresgästen via hyresavtalet. 6

7 Installation av trådlöst nätverk Då täckningen för telefon och internet i hallen är dåliga, installerades i höstas ett trådlöst nätverk. Det är öppet för alla medlemmar och ni kan ansluta till Guest nätet med lösenordet guest. Framför allt har detta öppnat möjligheter för våra barn som t ex kan göra läxor m m. Byte av underlag i tennishallen En helt fantastisk insats av tränare och personal möjliggjorde att vi snabbt kunde riva det gamla golvet och röja undan för våra nya Greenset hardcourt-banor. Bana 3-5 har spacklats upp där det var nödvändigt för att få ett jämnt underlag. Viss tveksamhet rådde om statusen för bana 1 och 2 där underlaget som gjutits om för två år sedan visade sig ha sprickor. Efter kontakt med expertis på området och godkännande från leverantören av den nya beläggningen fick vi grönt ljus och kunde färdigställa även dessa. Leverantören Gustafssons Sport& Leisure, som drivs av tennisstjärnan Magnus Gustafsson har gjort ett utomordentligt jobb och de nya banorna innebär ett rejält lyft för hela vår anläggning. Det nya underlaget medger en annan typ av tennisspel än filtunderlaget och är bättre anpassat till andra anläggningars status. Banorna kommer att upplevas som sträva till en början, lite påminnande om grusspel, men sätter sig efterhand och blir snabbare. Slice och topspin är tekniker som spelare numer får bättre utdelning för än tidigare, nu är det riktig tennis i Påvelund. Tennisnät och stolpar är också nyinskaffade. Det som återstår är presenningar bakom banorna för att minska ljudnivån och absorbera bollreturer. Dessa levereras inom kort. Arrangerade en städdag Samtliga medlemmar inbjöds till en gemensam städdag i hallen. Ett stort antal kom och hjälpte till med en allmän uppfräschning bl a genom att måla om väggar och räcken, rengöring av möbler och inventarier, fönsterputsning, om-möblering av shopen samt mycket mer. Dagen avslutades med gemensam fika. Det var ett mycket uppskattat arrangemang och målsättningen är nu att vid behov arrangera en ny städdag. 7

8 Övriga fastighetsaktiviteter under 2011 Förvaltningsåret 2011 har präglats av att i första hand avsluta tidigare projekt samt lyfta anläggningen till en basnivå vad gäller de vitala funktionerna. Vi har bland annat genomfört; Byte av armatur i badmintonhallen Byte av lysrör i tennishallen Underhåll av tak i hallen Översyn av omklädningsrummen Byte av dörr till specialdesignad glasdörr in till badmintonhallen Förbättring av skalskyddet runt hallen; jalusier, larm och låssystem Etablering av brandskydd och organisation samt personalutbildning Byte av missvisande klockor i hallen Rensning av förråd samt sortering för att förenkla de dagliga rutinerna Planerade fastighetsaktiviteter för 2012 För 2012 har vi planerat att fortsätta förbättra anläggningen för att säkra dess värde och ytterligare höja servicegraden för våra medlemmar. Utöver det normala och numera planerade förebyggande underhållet, ligger följande aktiviteter planerade för 2012: Renovering av kök och café Översyn och nyinvestering av värmeanläggning för varmvatten och uppvärmning Översyn och renovering av ventilation till damernas omklädningsrum Renovering av golv i badmintonhallen, avhjälpande reparation samt nylackering Installation av rörelsevakter för att reducera elförbrukning kopplat till belysningen Anskaffning av utemöbler till utebanorna för att skapa en trivsam uteplats Viss renovering av tak på badmintonhallen för att förhindra ytterligare läckage Framdragning av el till Boule föreningen för att skapa förenklad samverkan 5.2 Duktig, engagerad och utbildad personal Ny organisation Under året rekryterades två nya tränare till klubben; Robert Almberg och Elena Demidova, bägge med gedigen tränarbakgrund. Robert har en bakgrund som bl a omfattar chefstränartjänster och sportchef på Tennis Göteborg och Tennis Väst, där Robert ansvarar för SEB Next Generation. Robert ansvarar tillsammans med Tony Nordin för våra tävlingsjuniorer. Från och med januari 2012 är Robert dessutom personalchef för klubbens tränare och övrig anställd personal. Se intervju med Robert på Elena var anställd på deltid, men valde vid årets slut att utvidga sin halvtidstjänst på Ullevi och lämnade som en följd därav Påvelund. Sammantaget anser vi att klubben har en bra tränarkår bestående av meriterade och engagerade tränare och att vi därför har goda möjligheter att utveckla klubben i rätt riktning. 8

9 Brandskyddsutbildning Under verksamhetsåret har vi i anslutning till översynen av brandskyddet utbildat all vår personal i brandskyddets funktion och övat utrymning av anläggningen. Detta har även varit en del av etableringen av den brandskyddsorganisation som skall finnas på en anläggning av denna storlek. Ansvarig för brandskyddsorganisationen är den av styrelsen utsedda fastighetsansvarige. Hjärt- och lungräddning I december utbildades drygt 20 personer ur vår personal i hjärt- och lungräddning inkl hantering av defibrillator. Klubben har också två övningsdockor för att möjliggöra en repetition. Ambitionen har varit att det alltid ska finnas minst en HLR-utbildad i anläggningen oavsett tid. Målsättningen är att under 2012 skaffa en defibrillator till anläggningen så att den finns lätt tillgänglig. Tennisutbildning Tennisen har, i likhet med många andra idrotter i Sverige, en egen tränarutbildning. Den består av sex olika kurser och vänder sig till tränare som arbetar med juniorer, seniorer och rullstolsburna på alla nivåer. Under 2011 har 4 st av klubbens egna juniorer gått tennisledarkurs 1 (TLK 1). TLK 1 vänder sig till spelare som vill börja hjälpa till i klubben som assisterande ledare. Kursen fokuserar på tennislekis och minitennis och tar upp grunderna i tennisteknik, lekens betydelse och rollen som ledare. Juniorerna som gått kursen är Karin Hammarqvist, Lisa Emanuelsson, Clara Swanbeck och Frida Hansen. Grattis tjejer, ni blir en stor tillgång för klubben! 5.3 Respekterad klubb inom tennis- och badminton Sverige Egna arrangemang Wilson Open Wilson Open är en tennistävling som vi arrangerar varje år i november och december. Tävlingen har kommit att bli en av de allra största i regionen med över 300 startande i elva olika klasser. Ett stort tack till alla personer som medverkade till att tävlingen blev så lyckad. Till årets tävling tror vi att intresset kommer bli än större med tanke på vårt nya underlag som kommer att få spelare som tidigare avstått pga. att vi hade filtbanor, att anmäla sig. 9

10 Grundslaget Under 2011 anordnade PTBK en av hösten första badmintontävlingar i Göteborg. Grundslaget som vi kallar tävlingen, riktar sig till barn i åldrarna 9-15 år. Under två dagar hade vi ca 150 deltagare och 600 genomförda matcher. Allt skedde under trevliga former med fina priser. Grundslaget har, med sitt exemplariska arrangemang, blivit mycket väl omtalat och används nu som en riktlinje för arrangemang av badmintontävlingar i Göteborg. Nääs fabriker Veteran Tour 2012 Påvelund kommer att, tillsammans med Hindås tennisklubb och Brottskärs tennisklubb, arrangera en veteran-tour innehållande tre st deltävlingar. Deltävlingar/Datum: 1. Påvelunds TK startar den 27/ med avslut senast den 6/ Hindås TK startar den 12/ med avslut den 20/ Brottkärrs Tennisförening startar den 25/ och avslutas den 3/ Klasser: - Herrar: H35/H45/H55/H65 - Damer: en klass med D40 och uppåt - Dubbel damer: totalt minst 80 år - Dubbel herrar: totalt minst 100 år - Mixed dubbel där herrarna är minst 45 år och damerna minst 40 år Tävlingarna spelas på grus men vid regn kan vissa matcher spelas inomhus eller senareläggs inom ovanstående tidsramar. Kostnader som är gemensamma för "NÄÄS FABRIKER VETE- RAN TOUR 2012" belastar sponsorintäkten från Nääs Fabriker. Tennisframgångar Vi har varit med våra spelare på ett antal tävlingar såsom JSM ute, Båstad Tennis, Salk Open och nu senast Linköping i tre helger samt ett träningsläger i Falkenberg under det senaste året. Vi har även haft tävlingsbevakning på tävlingar som spelas i regionen Kalle Anka Cup, RM ute och inne, SM inne och Höstlovsspelen. Vi har idag tre killar födda 1998 William Wästhede, Rasmus Johnsson och Christoffer Larsson, som har blivit uttagna till ett regionsteam bestående av 6 spelare. Teamet tränar varannan söndag i Mölndal med Tony Nordin (Påvelund) och Ludde Järpmyr (GLTK) som tränare. Vi har stora förhoppningar på dessa killar som gjort stora framsteg och närmar sig den absoluta Sverige-toppen i sin åldersklass. 10

11 Nya spelare för i år är bl a två duktiga tjejer från Alingsås; Nellie Berglund född 1997 och Vilma Berglund född 1999 som tidigare spelade för Lidköping. Vilma vann många tävlingar förra året men den största var Salk Open och Junior SM utomhus, och hon var dessutom i final i Båstad Tennis samt Nike Junior masters. Nellie vann ett flertal tävlingar förra året, däribland Varberg samt vår egen tävling Wilson Open. Wilma är idag rankad nr 1 och Nellie som nr 14 i Sverige. Fler turnerings-segrare under det gångna året är bl a; Gustav Bohwalli: Hunnebostrand och Sportlovsspelen sprint, William Wästhede: Höstturneringen, Olivia Sjögren: Halloween Cup, Christoffer Larsson: Pelaro Open och Ballerina Open, Andrea Bergisdottir: Vetlanda, Måns Dahlberg: Sportlovsspelen sprint. PTBK har även flera delsegrare på Tretorn Junior Tour, William Johnsson, Maja Ahlberg- Tellqvist, Andrea Bergisdottir, Emelie Medailleu, Ebba Ragnmark, Julia Persson, Sally Vallin, Elias Brocker, Filip Esborn och Hannes Thörn m fl. Sportlovsspelen blev en stor framgång för klubben, där Påvelund blev bästa klubb genom att vinna fem klasser. De olika klasserna som vanns var FS13 Vilma Berglund, FD16 Nellie och Vilma Berglund, PD12 Elias Brocker och Olle Wiklund (Partille Tennis), PS13 sprint Gustav Bohwalli och Måns Dahlberg PS9 sprint. Vi har idag ett antal spelare ingen nämnd och ingen glömd, som är lovande och lägger ner ett fantastiskt jobb med sin tennis, vilket får oss att se mycket ljust på Påvelunds framtid. Badmintonframgångar Under 2011 har representationen på tävlingar i Göteborg varit mycket god från vår sida. Dels har det utvecklat ungdomarna mycket, men också skapat intresse på andra ställen när en så stor skara glada spelare kommer till andra tävlingar och dessutom presterar bra. Under året har vi dels fått in nya talanger i de yngre klasserna ökat representationen av spelare i C och B- klasserna på både herr och damsidan. 5.4 Påvelundsmodellen Styrelsemöten med inbjudna sektioner För att öka delaktigheten och som ett led i att komma närmare medlemmarna, har styrelsen bjudit in seriekommittén, herrsektionen, damsektionen och veteranerna till styrelsemöten som genomförts under året. Styrelsen har även träffat föräldrar till barnen i On the Move och tävlingsgruppen för att informera och förankra kommande planer och riktlinjer för denna del av verksamheten. Dessa träffar har varit ett positivt inslag i styrelsearbetet och ett viktigt inslag i förankringsarbetet. Badminton-kommittén har startats upp och delar av styrelsen fanns representerade för att fånga upp tankar och förslag. 11

12 Seriekommitté Under säsongen startades en seriekommitté med syfte att koordinera seriespel och att säkerställa att alla lag får samma möjligheter och rättigheter. Seriekommittén hade ett möte innan starten av seriespelen där regler och förutsättningar bestämdes. Kommittén leds av Joakim Palmertz tillika lagledare för H35-laget. Seriespelen spelas till största delen på söndagar mellan alt på lördagar efter 18:00. Önskemål från badminton-kommittén har framställts om att starta upp ett seriespel även inom badminton. Representation i Göteborgs Tennisförbund PTBK har genom styrelsen samt Tony Nordin och Robert Almberg, under året varit flitiga med att delta i arrangemang som genomförts av Göteborgs Tennisförbund. Deltagandet är viktigt för att klubben skall kunna påverka vad som sker med tennisverksamheten i Göteborg och Sverige samt att få kunskap om vad andra klubbar gör för att förbättra sina verksamheter. Påvelundsdag Projekt har även startats upp gällande arrangemang av en s k Påvelundsdag. Målsättningen är att kunna erbjuda medlemmar en dag fylld av aktiviteter i Påvelundshallen med målsättning att skapa delaktighet och därigenom en härlig klubb-anda. 5.5 En naturlig samarbetspartner med näringslivet Under året har vi tagit fram en plan för att på sikt öka klubbens sponsorintäkter. Vi vill att klubben och vår anläggning skall bli en tydligare mötesplats, framförallt för de delar av Göteborgs näringsliv som har någon form av anknytning till Västra Göteborg. Det finns idag ett smörgåsbord av möjligheter för intresserade företag såsom exponering av företagsnamn på banorna, tillgång till tennisabonnemang, tränarledd frukost- eller lunchträning för vuxna, fysträning, abonnemang av hallen för företagsevent m m. Vi vill utveckla det här området ytterligare och tror oss ha goda möjligheter därtill, inte minst med beaktande av våra förstklassiga tränare, de nya banor som lagts och den ansiktslyftning i övrigt som sakta med säkert är på gång i klubben. Bland de företag som på olika sätt engagerat sig i klubben under året märks bl a Stena och Sängjätten. 6 Ekonomi Se dokument Årsredovisning PTBK 2011 länk 12

13 7 Tennisverksamheten Påvelunds tennisverksamhet har under de sista åren etablerat sig som en av de tre största i Göteborg. Detta märks inte minst när vi ser på antalet deltagare i junior-tävlingarna Lilla klubbtouren, där vi de senaste åren placerat oss på tredje plats när det gäller antalet startande, samt i TS touren där vi har varit näst största klubben när det gäller antalet startande. Många juniorer har även haft framgångar ute på tävlingar runt om i Sverige. 7.1 Temoskolan Med hela 160 stycken barn i åldrarna 4-6 år (födda 07-05) spelandes i vår Tennis -& Motorik- Skola under denna säsong, kan vi minst sagt anse oss vara en av de största klubbarna i Sverige för barn i dessa åldrar. Vi har en stor tillströmning av nya barn, något vi tror beror på bl a vårt goda rykte. Värt att nämna är också att Temoskolan är basen inom tennisverksamheten när det kommer till medlemsrekrytering och idag står denna för drygt 80% av alla nya medlemmar i tennisverksamheten. Vi gjorde inför HT-2011 en förändring då vi drog ner träningstiden från 1 timme till 40 minuter då vi ansåg att barnen i dessa åldrar inte var mottagliga för längre träning än så. Detta har visat sig vara helt rätt då lektionerna enligt tränarna har blivit intensivare och roligare både för dem själva och för barnen. Med tanke på barnens låga ålder, har vårt Temotränarteam helt klart en av de tuffaste uppgifterna av oss alla, men med stort engagemang och stort tålamod klarar de av uppgiften på ett föredömligt sätt och är väldigt omtyckta av både barn och föräldrar. Tränarteamet i TeMo-Skolan är: Emma Henning, Sofia Henning, Julia Wassén, Frida Hansen, David Bengtsson, Hadassa Creson & Hanna Rönnberg. Alla tränarna spelar för övrigt även själva i klubben. 7.2 Minitennis Denna säsong är Minitennisen för alla barn i verksamheten födda 2004 (8år) och här har vi hela 58 stycken aktiva barn! Av dessa 58 barn kom 45 av dem direkt från Temoskolan och resterande 13 var nya medlemmar. Minitennisen som startades Hösten 2010 med anledning av att vi kände att steget från TeMo- Skolan direkt in i Tennisskolan var alldeles för stort, har visat sig vara ett väldigt lyckat koncept då barnen nu känns mer mogna för träningen som bedrivs i Tennisskolan. Minitennisen fungerar idag alltså som en sluss mellan Temo- och Tennisskola. Det är alltid lika roligt att se många av barnen i Mintennisen få sin första riktiga tennisupplevelse då träningen är upplagd på ett sådant sätt där barnen får spela så riktig tennis som möjligt alltså Serva, spela & få poäng! 13

14 Tränarteamet i Minitennisen är: Karin Hammarqvist, Lisa Emanuelsson och Kristofer Dahlgren. Karin och Lisa som tog över Minitennisträningen på lördagar från och med HT-11, har visat sig vara ett starkt tränarteam och håller igång hela 49 st barn under lördagens gång. Kristofer har en minitennisgrupp på måndagar. 7.3 Tennisskolan Med runt 340 spelande barn i åldrarna 8-18 år är Tennisskolan den allra största sektionen i hela PTBK. Tennisskolan är denna säsong liksom tidigare säsonger väldigt full. Kölistan är fortfarande lång på de barn/ungdomar som vill spela hos oss, kul att vi är så populära men samtidigt mindre kul att behöva tacka nej till alla som vill lära sig spela tennis. Av våra 340 barn spelar ca 240 barn en timma/vecka, 90 barn 2 timmar/vecka och 10 barn 3 timmar/vecka. I Tennisskolan gjorde vi vid höstterminens start en stor förändring där vi utökade barnens träning från 1 timma till en 1 timma & 10 minuter. De 10 extra minuterna har vi använt till uppvärmning vilket har gjort att barnen inte behövt ta sin ordinarie tennistid till detta. Detta har fungerat väldigt bra och vi planerar att fortsätta med detta även nästa säsong. Vi har precis som i Minitennisen gjort en liten förändring med temaveckorna i Tennisskolan. Istället för att som tidigare säsonger t.ex. ha en Forehand-vecka, följt av Backhand-vecka och därefter Serve-vecka, jobbar nu istället fler veckor i rad med ett och samma tema. Detta har gjort att barnen fått fler veckor på sig att träna in det vi lär dem och vi känner redan att denna förändring har börjat ge resultat. Temaveckorna bygger kort sagt på mycket mer repetition än tidigare! Vi hade under hösten två matchkvällar där vi bjöd in både killar och tjejer till matchspel under två lördagskvällar. Många av barnen som varit med på dessa matchkvällar har sedan vågat ta steget att ställa upp i riktiga tävlingar, vilket har varit väldigt roligt. Dessa typer av matchkvällar är något som vi kommer att försöka ha mer av då vi känt att det gett barnen en stor trygghet i att börja tävla lite lätt på hemmaplan! Idag är vi 8 stycken tränare som jobbar med Tennisskolan och vi är ett team av engagerade tränare som alla bidrar till en rolig och trivsam miljö, både för oss själva och för barnen! Tränarteamet i Tennisskolan är: Johan Widenmark, Jonas Bang, Kristofer Dahlgren, Hülya Soy, Lasse Augustsson, Reda Larbi, Maria Berglund & Alexandra Wetterström. Kan också passa på att nämna att det kom närmare 90 stycken barn (även barn från minitennisen) på vår årliga Julfest och precis som tidigare år blev det även nu en succé! 14

15 7.4 Tävlingsgruppen & On The Move Tävlingsgruppen och On The Move består idag av 68 spelare i åldern 8-18 år. Spelarna tränar 2 till 5 gånger i veckan i klubben samt matchspel och egen träning på kvällar och helger. Tränarteamet här är Tony Nordin och Robert Almberg. Vi har spelare som tävlar i allt från Tennisskole-Touren till Nike junior Tour där de bästa spelarna i landet deltar. Vi har även flicklag och pojklag som deltar i regionens serier där de yngsta är födda 2003 och de äldsta Målsättningen med seriespelet är att skapa teamkänsla och där alla får spela lika mycket, alltså inga så kallade toppade lag. Serien är nu full gång och jag hoppas både föräldrar och barn har det roligt med seriespelet. 7.5 Fysträning Fysträningen kom igång ordentligt under senare delen av säsongen och leds av Johan Widemark. Fokus ligger på teknik, användning av bål och balans med olika komplexa övningar samt att kunna ha en bra kroppshållning. Arbete med tester från Svenska tennisförbundet och personliga program har nu börjat tas fram. Detta kommer gälla ca tio spelare. Alla har givetvis ett allmänt fysprogram fast vissa spelare lägger vi upp lite mer individanpassade program för. Planering med badminton och samarbete har påbörjat och vi letar tid och rum till att få ingång någon slags gemensam fysträning. Här finns många synergier att utnyttja i framtiden mellan tennis och badminton. Målet har varit och är att få igång ett medvetande av vikten i att underhålla sin kropp, för både prestationsförhöjande samt skadeförebyggande syfte. Detta försöker vi göra genom att hitta glädje och variation i övningarna. Träningslära samt kostföreläsning ingår också som en naturlig del i fysträningen. 7.6 A-laget A-laget har under året representerat Påvelund i Västsvenska utom- och inomhusserien. I utomhusserien, där Påvelund spelade i division 1, mötte laget tufft motstånd och åkte tyvärr ur serien och kommer att spela i division 2 nästa år. I inomhusserien spelade laget i division 2 och slutade på andra plats efter Lerum, vilket faktiskt är den bästa placeringen Påvelund någonsin har presterat i inomhusserien. A-laget ser nu fram emot ett nytt år, där kanske några juniorer tar steget upp och är med och spelar någon match i utomhusserien nu när vi ligger i division 2. A-laget har tränat på tisdag och torsdagar, under seriesäsongen och mellan säsongerna har träningsupplägget skett mer sporadiskt. Spelarna som representerat Påvelund under året är Per Hjalmarson, Johan Jigrup, Gustav Jigrup, Richard Rohden och Niklas Jakosjin. 15

16 7.7 Herrsektionen Mellan medlemmar i herrsektionen spelar dubbel och singelspel torsdagar, fredagar och lördagar. Verksamheten kännetecknas av en härlig spirit och fint kamratskap. Kvar att utveckla i herrsektionen är aktiviteter som tennisläger och mer utbyte med andra klubbar. Nya medlemmar hälsas välkomna och tar kontakt med schemaläggare Bo Egardt vars adress finns på anslagstavlan i klubben. 7.8 Damsektionen Damsektionen består av 57 medlemmar som spelar på onsdagar och lördagar, då är det främst dubbelspel som gäller. För de som vill ha en liten utmaning, finns det möjlighet att tävla både internt i dubbelstege och externt i damdubbelserien där vi spelar mot andra klubbar i Göteborg. Damsektionen är ett väldigt aktivt gäng. Det arrangeras olika evenemang som exempelvis mixed-tävlingar tillsammans med herrsektionen, utbyten med andra klubbar, tennisläger och tennisresor. Alla som vill spela är välkomna att höra av sig till Marie Myrhage. 7.9 Äldre veteranerna I PTBK finns det ett gäng äldre veteraner som har en egen förening PTV (Påvelunds tennis veteraner). Gruppen spelar på måndag och torsdagar mellan Deltagarna är 65 och uppåt. Gruppen har varit mellan deltagare vid varje tillfälle. Förutom det gemensamma tennisintresset fungerar verksamheten även som en mötesplats att umgås och ha trevligt och torsdagarna avslutas alltid med gemensam fika. Under året sker ett antal utbyten med tenniskollegor i Åkered. Året avslutas med god mat på restaurang Storseglet med sång till dragspelsmusik och gratifikationer. Alla som vill spela är välkomna att höra av sig till Göran Andersson H-35 PTBK har sedan säsongen 2009 ett H35-lag med i SvTF seriespel för veteraner. Första säsongen 2009/10 kom laget på andra plats i div III och flyttades därmed upp till div II. Första säsongen där kom laget på en förtjänstfull tredje plats. Säsongen 2011/12 spelar laget i Div II 2A inomhus, där totalt sex lag deltar. Serien är i dagsläget inte färdigspelad, men laget kommer troligtvis hamna på en tredje- eller fjärdeplats. Två matcher återstår under mars månad. I H35-laget spelar Anders Lindh, Benny Johansson, Kristian Medailleu, Niklas Österlund, Janhein van den Eijnden, David Sonesson och Joakim Palmertz (lagansvarig). Notera att ett par av spelarna dubblerar med spel i H45-laget också.ett par av spelarna har också nått framskjutna positioner i tävlingar, där det kan nämnas att Kristian Medailleu vunnit vetaran-rm två år i rad för H45. Även deltagande i veteran-sm för ett par av spelare under 2009, 2010, 2011 och

17 7.11 H-45 Under säsongen 2011 startade PTBK även ett H45-lag med i SvTF seriespel för veteraner. Laget startade i division 3 och serien är i dagsläget inte färdigspelad, men laget ser ut att komma på andra plats och därmed gå upp i division 2. I H45-laget spelar Fredrik Ahlberg (lagledare), Peter Johnsson, Kristian Medailleu, Urban Mattsson, Joakim Sundh, Sven Ove Henning, Hans Larsson och Stefan Brocker Vuxenkurser I vuxenkurserna har vi 10 st grupper igång med totalt 40 st spelare. Precis som Tennisskolan är det även i vuxenkurserna en väldigt lång kölista på alla som vill spela. Eftersom det inte fanns mer kvällstider eller helgtider att erbjuda till de som stod på kölistan, startade vi i höstas "Lunchtennisen" mellan på onsdagar & torsdagar. Detta har gjort att några av dem som inte kommer med i våra vanliga vuxenkurser ändå har kunnat komma igång med sin tennis, vilket är väldigt kul, då det under de senaste åren varit näst intill omöjligt att komma med i vår tennisverksamhet som vuxen. Ordinarie vuxenkurserna bedrivs idag på söndagar, måndagar & tisdagar. Lunchtennisen bedrivs på onsdagar & torsdagar. 8 Badmintonverksamheten Påvelunds badmintonverksamhet har ca 150 spelare. Yngste medlemmen är född 2005 och den äldste 1994 och ca 1/3 av medlemmarna är tjejer och 2/3 är killar. Under hösten har klubben bl a varit på Danmarksläger i Ålborg samt anordnat Grundslaget (vår egen tävling med ca 130 deltagare). Detta är en nybörjartävling och brukar vara uppskattad av andra klubbar. Våra spelare har även deltagit i diverse andra tävlingar, de flesta i Göteborgstrakten. Några av Påvelunds badmintonspelare var uttagna av Göteborgs badmintonförbund att delta i regionkampen mot Småland som de vann med Vi har fler spelare än någonsin tidigare som deltar i nationella tävlingar, för närvarande 21 st och det blir fler innan säsongens slut. Det är också många Påvelundare som deltar i nybörjartävlingar, men vi har även barn som inte vill tävla alls. En del timtränare har slutat men vi har lyckats att få en ersättare som vi är mycket nöjda med. Det är Karel Eriksson, A-klass spelare som går på badminton-gymnasiet. Vi har också en hjälptränare för tillfället: William Stübner. 17

18 På söndagar är det fyra ungdomar från klubben som turas om att vara ledare för en mindre grupp. Det är Mathilda Johansson, Dante Sandgren, Darius Baeckström och Alexandra Söderholm - alla dessa ungdomar är under stark utveckling. Vi har ett föräldraråd där man diskuterar olika frågor som senare kommer att framföras till styrelsen. Det finns visioner om att utveckla badminton i Påvelund på flera plan. Badmintonverksamheten har två representanter i styrelsen; Daniel Nestenborg och Joakim Boström. I badminton jobbar vi efter följande mall: Alla tillsammans De äldre spelarna skall vara ett föredöme för de yngre Barnen skall vara snälla mot varandra Man skall uppföra sig sportsligt Alla skall ha möjlighet till att utvecklas efter sin egen förmåga Man skall känna trygghet Verksamheten har under de senaste åren gått från att vara en liten klubb utan någon tävlingsverksamhet, till att vara en av de största och mest representerade klubbarna i Göteborgsområdet. Under 2011 påbörjades också samarbete med duktiga spelare/tränare för att inspirera de ungdomar som vill ta ytterligare steg i sin utveckling. Bland annat har vi flertalet gånger haft Gabriel Ulldal, flerfaldig SM-mästare och EM 2:a, som extra tränare. Även andra duktiga förebilder har våra ungdomar fått möjligheten att tränas av under året. Framöver vill vi fortsätta skapa god social miljö för våra ungdomar att utvecklas i, så de skall må bra och utvecklas både som badmintonspelare och som individer. Målsättningen är också att skapa möjligheter till utveckling av duktiga spelare genom att skapa en dedikerad badmintonhall optimerad för ändamålet. Detta innebär flera justeringar av hallens interiör. Bland annat har klubben som ambition att genomföra ändringar såsom; Slipning och lackering av golvet med utsättning av badmintonbanor. Montage av Whiteboards och speglar för teknikutveckling Inlägg av skyddsmattor för publik i hallen vid kortsidorna Skärmavdelning mellan de två olika bangrupperna. Ovanstående aktiviteter ligger delvis med i det budgeterade finansieringspaketet för klubbens nya underlagssatsning och övergripande renoveringsplan. Under 2012 finns också planer på att utöka Grundslaget med ytterligare en tävling kallad Mellanslaget. Den tävlingen skulle i så fall rikta sig till ungdomar i skiktet mellan de bästa och nybörjarna. 18

Verksamhetsberättelse 2014

Verksamhetsberättelse 2014 Verksamhetsberättelse 2014 Styrelsens sammansättning Ordförande: Kassör: Sekreterare: Ledamöter: Jan Ekberg Robert Lind Inge Hjelm Eva Krusén Jan Wetenius Anders Holtryd, suppleant Sören Karlsson, suppleant

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2014 TULLINGE TENNISKLUBB Verksamhetsberättelse 2014

Verksamhetsberättelse 2014 TULLINGE TENNISKLUBB Verksamhetsberättelse 2014 TULLINGE TENNISKLUBB Verksamhetsberättelse 2014 1 Förord 2014 var ett år med hög aktivitetsnivå i klubben på alla områden. Dels stod klubben inför svåra ekonomiska problem, vilket ledde till ett flertal

Läs mer

Säsongen 2015-2016, Träningsstruktur 2.0

Säsongen 2015-2016, Träningsstruktur 2.0 Säsongen 2015-2016, Träningsstruktur 2.0 BKC har många aktiva spelare i våra träningsgrupper. I år har vi gjort ett stort jobb, lagt ner tid och tanke för att göra säsongen så bra som möjligt. Med vår

Läs mer

Vision eller verksamhetsidé: Skapa en trivsam klubb, som kan erbjuda träning och spel för nybörjare till tävlingsspelare.

Vision eller verksamhetsidé: Skapa en trivsam klubb, som kan erbjuda träning och spel för nybörjare till tävlingsspelare. Vision eller verksamhetsidé: Skapa en trivsam klubb, som kan erbjuda träning och spel för nybörjare till tävlingsspelare. Huvudmål Öka trivseln i klubben. Både den fysiska miljön och erbjuda trevliga aktiviteter.

Läs mer

Välkomna till Valldas juniorträning 2015

Välkomna till Valldas juniorträning 2015 Välkomna till Valldas juniorträning 2015 Välkomna till ett nytt golfår på Vallda Golf & Country Club och tack för ert engagemang under 2014! Det är fantastiskt roligt att få vara en del av Valldas juniorverksamhet

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN FALU TENNISKLUBB 2012

VERKSAMHETSPLAN FALU TENNISKLUBB 2012 VERKSAMHETSPLAN FALU TENNISKLUBB 2012 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. BAKGRUND.. S. 1 2. VISION.S. 1.1 LÅNGSIKTIGA MÅL. S. 1.2 KORTSIKTIGAMÅL.. S. 1.3 STRATEGIER.. S. 2 2.4 SWOT-ANALYS.. S. 2 2.4.1 STYRKOR (interna)

Läs mer

Välkomna till Valldas juniorträning 2014

Välkomna till Valldas juniorträning 2014 Välkomna till Valldas juniorträning 2014 Då var det dags att starta ett nytt golfår och denna säsongen bygger vi vidare på de senaste två säsongernas uppskattade koncept. Nytt för i år är att PO och Rikard

Läs mer

Bromma KFUK-KFUM Volleyboll

Bromma KFUK-KFUM Volleyboll Bromma KFUK-KFUM Volleyboll Klubbpresentation Samt Sponsorpaket 2005/2006 Bromma KFUK-KFUM Volleyboll Besöks adress: Alviksvägen 30 Organisations nummer: 802010-5550 Post adress: Box 140 23 Förenings nummer:

Läs mer

UTK NYHETSBREV oktober 2011

UTK NYHETSBREV oktober 2011 UTK NYHETSBREV oktober 2011 Hej käre medlem, samarbetspartner! Klubbchefen har ordet Bäste Ulleviare, Det händer hela tiden saker i Ullevi Tennisklubb och det är åter dags att summera en del av det som

Läs mer

1(5) Verksamhets- berättelse

1(5) Verksamhets- berättelse 1(5) Verksamhets- berättelse 2014 SUNDSVALL ORTVIKENS BÅGSKYTTEKLUBB VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR 2014 Styrelsen 2014 2(5) Ordförande Rune Andersson Vice ordf. Erik Peräinen (avgick på egen begäran hösten

Läs mer

Protokoll från styrelsemöte i Ringenäs Golfklubb

Protokoll från styrelsemöte i Ringenäs Golfklubb Protokoll från styrelsemöte i Ringenäs Golfklubb Datum: Måndagen den 14 september 2015 Plats: Ringenäs Golfklubb Närvarande: Jan-Olof Svensson, Bo Eliasson, Gunilla Björkman, Peter Ljungkvist, Jan Bengtsson,

Läs mer

KALLE ANKA CUP Matchskola

KALLE ANKA CUP Matchskola KALLE ANKA CUP Matchskola Kalle Anka Cup matchskola är uppdelad i fem avsnitt Sida Så ser tennisbanan ut 2 Så räknar du 4 Så spelar du singel 5 Så spelar du dubbel 7 Första matchen 8 Sida 1 av 10 Så ser

Läs mer

Innovatören som älskar tennis

Innovatören som älskar tennis Innovatören som älskar tennis Föreställ dig en halvö med vidunderlig utsikt mot Kattegatt, skärgårdsbåtar, klippbad och pensionat. Ja, då tänker du på platsen där vår nye tränare Richard Rohdén växte upp

Läs mer

Verksamhetsplan 2014

Verksamhetsplan 2014 Verksamhetsplan 2014 Tennisverksamheten 2014 Tennisskola Tennisskolan fortsätter enligt struktur och organisation som infördes höstterminen 2012: - Tennislekis/minitennis, tränarledd träning för ca 100

Läs mer

UTVECKLINGSTRAPPAN 1 BAKGRUND OCH SYFTE 2 BEGREPPSFÖRKLARING 3 UTVECKLINGSTRAPPA BESKRIVNING

UTVECKLINGSTRAPPAN 1 BAKGRUND OCH SYFTE 2 BEGREPPSFÖRKLARING 3 UTVECKLINGSTRAPPA BESKRIVNING UTVECKLINGSTRAPPAN 1 BAKGRUND OCH SYFTE Syftet med utvecklingstrappan är att definiera vilka utvecklingsstadier som finns för en svensk rullstolstennisspelare idag. Målet är att kunna lära sig mer om vad

Läs mer

Agenda Informationsmöte

Agenda Informationsmöte JSM GULD 2014 Agenda Informationsmöte Presentation JEK och tränare 2014 bra och mindre bra Vad händer för nytt 2015? Information om träningen (när, var, hur, vem) Information om träningsavgift Golfskola

Läs mer

Strategi för att uppnå Junior & Elitverksamhetens vision och mål.

Strategi för att uppnå Junior & Elitverksamhetens vision och mål. Innehåll Verksamhetsplan Junior- och Elitverksamheten vid Sölvesborgs GK...3 Vision...3 Målsättning t o m 2015...3 Strategi för att uppnå Junior & Elitverksamhetens vision och mål....3 Värdegrund...4 Handlingsplan

Läs mer

1. INFORMATION SOM BERÖR SAMTLIGA: NYHET! AKTIVA FÖRÄLDRAR HJÄLPER KLUBBEN :D

1. INFORMATION SOM BERÖR SAMTLIGA: NYHET! AKTIVA FÖRÄLDRAR HJÄLPER KLUBBEN :D Stockholms SS Nyhetsbrev November 2011 Kära schackförälder, året går mot sitt slut och det börjar bli dags att avrunda höstterminen med några punkter. Eftersom vi hittills inte hunnit skicka några nyhetsbrev

Läs mer

21 oktober 2009. NetCity, Forskarvägen 1, Örebro. Processledning och dokumentation: David Dahlström david.dahlstrom@sisuorebro.t.se alt 070-66 33 797

21 oktober 2009. NetCity, Forskarvägen 1, Örebro. Processledning och dokumentation: David Dahlström david.dahlstrom@sisuorebro.t.se alt 070-66 33 797 21 oktober 2009 NetCity, Forskarvägen 1, Örebro och dokumentation: alt 070-66 33 797 En klubb för alla - Bred för bredden - Bredd för spetsen SYFTE Syftet med denna kväll är att titta på nuläge, framtid,

Läs mer

DUBBELCUPEN. dubbelt så kul. Välkommen. Dubbelcupen. Matchtider 14-15 september. i samarbete med

DUBBELCUPEN. dubbelt så kul. Välkommen. Dubbelcupen. Matchtider 14-15 september. i samarbete med Välkommen Välkommen till Dubbelcupen 2013 som arrangeras HD. Tävlingen fick en kanonstart 2012 då drygt 150 spelare anmälde sig till våra dubbel- och mixedklasser. I år har över 200 spelare anmält sig

Läs mer

Vill du börja träna tennis i Lindesbergs tennisklubb?

Vill du börja träna tennis i Lindesbergs tennisklubb? Vill du börja träna tennis i Lindesbergs tennisklubb? Föräldra-barntennis Under vår föräldrabarntennis träning får barnen tillsammans med sina föräldrar (alt. annan vuxen som hjälper under träningen) att

Läs mer

PTBK VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2014

PTBK VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2014 PTBK VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2014 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 2014 ÅRET SOM GÅTT 3 ORGANISATION 4 KLUBBENS ARBETE UNDER ÅRET 5 STATISTIK 8 JUNIORTENNIS 9 TÄVLINGSTENNIS 10 TENNISSEKTIONER 11 TENNIS VID FRUKOST

Läs mer

Verksamhetsbera ttelse 2013

Verksamhetsbera ttelse 2013 Verksamhetsbera ttelse 2013 Verksamhetsberättelse avseende verksamhetsåret 2013-01-01 2013-12-31 för Postens Kamratklubb, Lund. Styrelse Under verksamhetsåret har styrelsen haft följande sammansättning:

Läs mer

Idrottsprogram för Dalsjö GK

Idrottsprogram för Dalsjö GK DALSJÖ GOLFKLUBB Idrottsprogram för Dalsjö GK 2015-2019 Ett handlingsprogram för hela klubben Styrelsen 2015-03-05 Inledning, inriktning, vision, övergripande mål, delmål, långsiktiga mål, aktiviter, utbildning,

Läs mer

Verksamhetsplan 2015 Juniorkommittén

Verksamhetsplan 2015 Juniorkommittén Verksamhetsplan 2015 Juniorkommittén Nulägesanalys Det blev en framgångsrik juniorverksamhet på Melleruds GK under 2014, även om antalet juniorer var mindre än förväntat. Under 2014 hade vi på Melleruds

Läs mer

Verksamhetsberättelser 2014 Rosersbergs IK Innebandy

Verksamhetsberättelser 2014 Rosersbergs IK Innebandy Verksamhetsberättelser 2014 Rosersbergs IK Innebandy Verksamhetsberättelse 2014, Sektionen Vi har idag 9 lag; HerrVeteran, Damer, Herrar A-lag, P00/01, P02/03, P04/05, P06/07, F06/08 samt Innebandyskola.

Läs mer

HANDLINGSPLAN FÖR SÖLVESBORGS GOLFKLUBB 2015

HANDLINGSPLAN FÖR SÖLVESBORGS GOLFKLUBB 2015 SÖLVESBORGS GOLFKLUBB HANDLINGSPLAN 1(7) Distribution: Styrelsen Reception Samtliga kommittéordföranden Hemsidan 2 HANDLINGSPLAN FÖR SÖLVESBORGS GOLFKLUBB 2015 Sölvesborgs Golfklubb Attraktiv golfklubb

Läs mer

Verksamhet Verksamhetsutveckling Allerum GK

Verksamhet Verksamhetsutveckling Allerum GK Verksamhet Verksamhetsutveckling Allerum GK Verksamhetsidé Allerum GK är en golfklubb, som är verksam på Allerum Golf AB:s anläggning och som har lokal förankring i Helsingborg med omnejd med tyngdpunkt

Läs mer

SK Beduinerna. Årsmötesprotokoll 2009. Fredagen den 6 februari 2009 kl. 18.00

SK Beduinerna. Årsmötesprotokoll 2009. Fredagen den 6 februari 2009 kl. 18.00 SK Beduinerna Årsmötesprotokoll 2009 Fredagen den 6 februari 2009 kl. 18.00 1. 28 medlemmar närvarande se bilaga 1. 2. Till mötes ordförande valdes Peter Gudbrand. Till mötes sekreterare valdes Dennis

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2002-09-01 2003-08-31

Verksamhetsberättelse 2002-09-01 2003-08-31 Härnösands Badmintonklubb Verksamhetsberättelse 2002-09-01 2003-08-31 Härnösands Badmintonklubb Styrelsen Ordf: Sekt: Kassör: Kurt-Ivan Eriksson Ledamöter: Mikael Berger Stina Flemström Bengt Wedin Seniorgrupp

Läs mer

Hur ser din nuvarande vardag ut, nu när du lagt ner din crosskarriär?

Hur ser din nuvarande vardag ut, nu när du lagt ner din crosskarriär? Premiären i Motocross SM går i Vissefjärda! SM i motocross kommer i år gå på 6 olika banor i olika delar av Sverige. Premiären i år kommer att gå på crossbanan Rövaredalen som ligger i Vissefjärda, en

Läs mer

Klubbmästerskapet 14-30 augusti SSTK NYHETSBREV, nr 2, 2012. Innesäsongen i full gång och klubbstugan är på. plats vid utebanorna!

Klubbmästerskapet 14-30 augusti SSTK NYHETSBREV, nr 2, 2012. Innesäsongen i full gång och klubbstugan är på. plats vid utebanorna! Klubbmästerskapet 14-30 augusti SSTK NYHETSBREV, nr 2, 2012 Vad som händer under Hösten Seriespelet inne börjar Bilden till vänster Vilma Arozeni Innesäsongen i full gång och klubbstugan är på Ovan: Fredrik

Läs mer

NYHETSBREV NR. 2 2010

NYHETSBREV NR. 2 2010 NYHETSBREV NR. 2 2010 Hej alla medlemmar i Spårvägens Tennisklubb! Julen närmar sig med stormsteg och tennishösten här i Kärrtorps Tennishall är snart slut. Alla vi som jobbar i Spårvägens Tennisklubb

Läs mer

KLUBBCHEFEN INFORMERAR

KLUBBCHEFEN INFORMERAR KLUBBCHEFEN INFORMERAR Presentation Sophie Alriksson, 0768-867103 sophie@karlskronatk.com Ansvarsområden: Personal Anläggning Shop Cafeteria Bokföring Kontraktstider Sponsring / Marknadsföring Tävlingsorganisation

Läs mer

Verksamhetsberä.else 2013 1

Verksamhetsberä.else 2013 1 Verksamhetsberä.else 2013 1 En komple. klubb ORDFÖRANDE HAR ORDET 3 VERKSAMHETSBERÄTTELSE 4 STYRELSENS ARBETE UNDER ÅRET 5 FASTIGHETEN 7 AIRDOME 8 MARKNAD 9 SAMARBETE & SPONSRING 10 TENNISVERKSAMHETEN

Läs mer

Styrelsen Frösåker GK, Christer Ral, Matz, Håkan, Krogen WWW.FGCC.SE. Sida 1 av 6

Styrelsen Frösåker GK, Christer Ral, Matz, Håkan, Krogen WWW.FGCC.SE. Sida 1 av 6 Nyhetsbrev #2 2015 Sida 1 av 6 Hej Vänner, Säsongen är i full gång även om värmen ännu uteblivit. Verksamheten är också i full gång och ni har väl inte missat alla träningar, tävlingar och andra roliga

Läs mer

Juniorkommittén, kontaktuppgifter

Juniorkommittén, kontaktuppgifter Välkommen Vi skall inspirera juniorer att söka sig till tävlingsverksamheten som vänder sig till alla kunskapsnivåer och är en del av gemenskapen. Utöver detta skall det ges möjlighet till utveckling och

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN/IDROTTSPROGRAM ÅR 2011-14

VERKSAMHETSPLAN/IDROTTSPROGRAM ÅR 2011-14 VERKSAMHETSPLAN/IDROTTSPROGRAM ÅR 2011-14 Led motiv 3G klubben Golf, Glädje och Gemenskap. Detta är ledmotivet i verksamheten för ledare och juniorer. Golfen skall alltid stå i fokus vi skall premiera

Läs mer

PROTOKOLL FRÅN UNGDOMSLEDARMÖTE

PROTOKOLL FRÅN UNGDOMSLEDARMÖTE PROTOKOLL FRÅN UNGDOMSLEDARMÖTE Tid: 21 oktober 2014 kl. 19.00 21.00 Plats: GIFs klubbstuga Närvarande: Anders Jacobsson (PF07), Helena Brax (P01/02, P06), Jan Billberg (styrelsen), Fredrik Augustsson

Läs mer

Verksamhetsberättelse år 2004

Verksamhetsberättelse år 2004 Verksamhetsberättelse år 2004 År 2004 var ett händelserikt år för Svenska Taekwondoförbundets ITF sektion regionalt, nationellt och internationellt. Styrelse ITF sektionens styrelse för år 2004 hade följande

Läs mer

ÅRSMÖTE ÖREBRIDGEN 2009-09-06

ÅRSMÖTE ÖREBRIDGEN 2009-09-06 ÅRSMÖTE ÖREBRIDGEN 2009-09-06 Datum: 2009-08-28 1 (5) 1. Mötets öppnande Föredragningslista Örebridgens årsmöte söndagen den 6 sept 2009 2. Godkännande av föredragningslista 3. Val av ordförande för mötet

Läs mer

Styrelsen har haft 8 protokollförda möten under säsongen

Styrelsen har haft 8 protokollförda möten under säsongen Handbollsklubb Sida 1 av 6 Verksamhetsberättelse Ljunghusens Handbollsklubb, säsongen 2013/2014 Styrelse Klas Olsson, ordförande tom februari Jan Persson, ordförande from mars Carina Ostrander, sekreterare

Läs mer

2015-01-15. Information från TTKs styrelse januari 2015. Hej samtliga medlemmar och anställda i Tullinge TK

2015-01-15. Information från TTKs styrelse januari 2015. Hej samtliga medlemmar och anställda i Tullinge TK Information från TTKs styrelse januari 2015 Hej samtliga medlemmar och anställda i Tullinge TK Hoppas att alla hade en bra jul och nyårshelg. För Tullinge TK så kommer 2015 också att vara ett väldigt händelserikt

Läs mer

Danderydsmodellen. Ett hockeysamarbete över motorvägen. Säsongen 2005-2006, BJ och U16

Danderydsmodellen. Ett hockeysamarbete över motorvägen. Säsongen 2005-2006, BJ och U16 1 DE Hockey Stocksunds IF Säsongen 2005-2006, BJ och U16 2 Ishockey i Danderyd Sedan mitten på 1940-talet har det spelats ishockey i Danderyd. Först ut på isen var Enebybergs IF, tätt följd av Danderyds

Läs mer

Protokoll från styrelsemöte i Ringenäs Golfklubb

Protokoll från styrelsemöte i Ringenäs Golfklubb Protokoll från styrelsemöte i Ringenäs Golfklubb Datum: Måndagen den 3 augusti 2015 Plats: Ringenäs Golfklubb Närvarande: Jan-Olof Svensson, Bo Eliasson, Gunilla Björkman, Peter Ljungkvist, Jan Bengtsson,

Läs mer

Verksamhetsplan Piteå GK Ungdom 2015-05-13

Verksamhetsplan Piteå GK Ungdom 2015-05-13 Verksamhetsplan Piteå GK Ungdom 2015-05-13 Verksamhetsplan Piteå GK Ungdoms och juniorverksamhet 1. Vision PITEÅ GOLFKLUBB SKA ERBJUDA DEN BÄSTA BARN OCH UNGDOMSVERKSAMHETEN I KOMMUNEN, ALLA KATEGORIER

Läs mer

Protokoll vid styrelsesammanträde / konstituerande möte i Torslanda Tennisklubb

Protokoll vid styrelsesammanträde / konstituerande möte i Torslanda Tennisklubb Protokoll vid styrelsesammanträde / konstituerande möte i Torslanda Tennisklubb Klubbhuset, Torslanda IK Tisdagen den 27 mars 2012 Närvarande: Katarina Foxenius (ordf.), Nicolas Lopez, Elise Orderud, Thomas

Läs mer

Verksamhetsplan Seniorkommittén.

Verksamhetsplan Seniorkommittén. 1 Verksamhetsplan Seniorkommittén. 1. Vision: Utökad och förbättrad social verksamhet. Mål: Att få fler involverade i vår Seniorverksamhet. Strategier: Seniorgolf en gång i veckan. Gemensamma luncher vid

Läs mer

3V BLADET IDROTT FÖR ALLA

3V BLADET IDROTT FÖR ALLA 3V BLADET IDROTT FÖR ALLA Hösten 2009 - Våren 2010 Göteborg VÄLKOMMEN TILL 3V HIF DU HÅLLER I DIN HAND VÅRT PROGRAM OM IDROTTSAKTIVITETER FÖR HÖSTTERMINEN 2009 TILL VÅRTERMINENS SLUT 2010 Som medlem i

Läs mer

En lång och framgångsrik säsong börjar lida mot sitt slut..

En lång och framgångsrik säsong börjar lida mot sitt slut.. Sida 1 av 6 En lång och framgångsrik säsong börjar lida mot sitt slut.. Efter att ha öppnat tidigt, samt genomlidigt den kallaste maj månad i mannaminne, fick säsongen äntligen fart i augusti och vi hade

Läs mer

Verksamhetsberättelse för styrelsen i Bergkvara AIF 2013

Verksamhetsberättelse för styrelsen i Bergkvara AIF 2013 Verksamhetsberättelse för styrelsen i Bergkvara AIF 2013 Bergkvara AIF får härmed lämna följande verksamhetsberättelse för 2013. Styrelsens sammansättning: Ordförande: Kent Johansson Vice ordförande: Lena

Läs mer

Notera Barnet(n)s och föräldrars namn Bostadsadress(er) Telefonnummer hem o mobil

Notera Barnet(n)s och föräldrars namn Bostadsadress(er) Telefonnummer hem o mobil Kenty pojkar födda 2002 Föräldramöte 21 april - Välkomna! Kommunikation Notera Barnet(n)s och föräldrars namn Bostadsadress(er) Telefonnummer hem o mobil Mailadresser. Träningstid Onsdag kl 17.00-18.30

Läs mer

SWEDISH OPEN SQUASH 09

SWEDISH OPEN SQUASH 09 SWEDISH OPEN SQUASH 09 Avgörs på fyrglasbanan i Linköpings Sporthall 5-8 februari. Kvalspel Linköping Squash Center och Norrköping Squashcenter.net 3-4 februari. Världens proffs är eniga Case Swedish Open

Läs mer

Till vattenskidskolans elever och föräldrar.

Till vattenskidskolans elever och föräldrar. Till vattenskidskolans elever och föräldrar. Då har vi bara några veckor kvar med dragbåten i sjön för detta år men jag vill passa på att tacka för gott samarbete och önskar alla tillbaka i vår och på

Läs mer

Rockneby IK Barn- & Ungdomspolicy 2014-01-01-

Rockneby IK Barn- & Ungdomspolicy 2014-01-01- Rockneby IK Barn- & Ungdomspolicy 2014-01-01- Allmänt Rockneby IK Ungdom ska bedriva fotbollsverksamhet så att den utvecklar människor på ett positivt sätt. Det gäller såväl fysiskt som psykiskt, socialt

Läs mer

Rockneby IK Barn- & Ungdomspolicy 2014-01-01-

Rockneby IK Barn- & Ungdomspolicy 2014-01-01- Rockneby IK Barn- & Ungdomspolicy 2014-01-01- Allmänt Rockneby IK Ungdom ska bedriva fotbollsverksamhet så att den utvecklar u på ett positivt sätt. Det gäller såväl fysiskt som psykiskt, socialt och kulturellt.

Läs mer

Planeringsdokument 2015. Till: Föräldrarna Bjärreds IF P-04. Från: Tränarna Bjärreds IF P-04. Datum: April 2015

Planeringsdokument 2015. Till: Föräldrarna Bjärreds IF P-04. Från: Tränarna Bjärreds IF P-04. Datum: April 2015 Planeringsdokument 2015 Till: Föräldrarna Bjärreds IF P-04 Från: Tränarna Bjärreds IF P-04 Datum: April 2015 Innehåll Inledning... 2 Föräldrarnas medverkan och ansvar... 3 Laguttagning... 3 Cuper/turneringar...

Läs mer

Värnamo Hockey 5-års plan grundverksamheten. 5-årsplan Värnamo Hockeys grundverksamhet. Skapad våren 2015 på uppdrag av styrelsen

Värnamo Hockey 5-års plan grundverksamheten. 5-årsplan Värnamo Hockeys grundverksamhet. Skapad våren 2015 på uppdrag av styrelsen Värnamo Hockey 5-års plan grundverksamheten 5-årsplan Värnamo Hockeys grundverksamhet Skapad våren 2015 på uppdrag av styrelsen 1 Innehållsförteckning 1. Inledning... 3 1.2 Syfte... 3 2. Verksamhetsmål...

Läs mer

Välkommen till KFUM Central Basket 1 av 3

Välkommen till KFUM Central Basket 1 av 3 Välkommen till KFUM Central Basket! Ni är hjärtligt välkomna till oss och säsongen 2015-16! Vi vill erbjuda er en stabil och intressant verksamhet med fokus på att utvecklas både på och utanför basketplanen.

Läs mer

Sida 2. Toarps Mk Verksamhetsberättelse Toarps Mk för tiden 2011-01-01 till 2011 12-31. Under året har Toarps MK haft följande sammansättning.

Sida 2. Toarps Mk Verksamhetsberättelse Toarps Mk för tiden 2011-01-01 till 2011 12-31. Under året har Toarps MK haft följande sammansättning. Verksamhetsberättelse Toarps Mk 2011 Sida 2 Toarps Mk Verksamhetsberättelse Toarps Mk för tiden 2011-01-01 till 2011 12-31 Under året har Toarps MK haft följande sammansättning. Styrelse Ordf: Dan Järbyn

Läs mer

Kalmar GK, Junior Kick Off 2015

Kalmar GK, Junior Kick Off 2015 Kalmar GK, Junior Kick Off 2015 Alla hälsades välkomna utanför klubbhuset. Pierre delade in samtliga juniorer i respektive träningsgrupp. Jacob och Jacob tog hand om Golfkul Spel och lek Eva och Håkan

Läs mer

Inbjudan till JUNIORTRÄNING

Inbjudan till JUNIORTRÄNING Inbjudan till JUNIORTRÄNING 2015 JUNIORTRÄNING 2015 Nu är det dags att boka upp sig på årets knatte- och juniorträning på Ingarö GK. Säsongen startar den startar den 20 april och avslutas den 27 september.

Läs mer

IDROTT FÖR ALLA. Malin Örnborg Eriksson. Ett häfte samlat med information om idrottsföreningar i Norrköping.

IDROTT FÖR ALLA. Malin Örnborg Eriksson. Ett häfte samlat med information om idrottsföreningar i Norrköping. IDROTT FÖR ALLA Malin Örnborg Eriksson Ett häfte samlat med information om idrottsföreningar i Norrköping. P r o j e k t a r b e t e J B - G y m n a s i e t N o r r k ö p i n g Linn Hellman Malin Örnborg

Läs mer

Svenska Taekwondoförbundet ITF Sektionen

Svenska Taekwondoförbundet ITF Sektionen Svenska Taekwondoförbundet ITF Sektionen Verksamhetsberättelse år 2003 Januari Annonsprojekt På initiativ av ITF sektionens styrelse inleddes ett annonsprojekt för sektionens klubbar i tidningen Fighter

Läs mer

Stegen. Träningsgrupper för Åkersberga. GK s ungdomar 2011

Stegen. Träningsgrupper för Åkersberga. GK s ungdomar 2011 Stegen Träningsgrupper för Åkersberga GK s ungdomar 2011 Putter Wedge Hybrid Rescue Spoon Driver Officiellt hcp + 36 Anki, Knatte,Fnatte,, Tjatte Knatteskoj Knatteskoj I den här knattegruppen finns det

Läs mer

ESS Jolle VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR ESS JOLLESEKTIONEN 2013 MEDLEMMAR STYRELSE. Ansvariga för arbetsgrupper MÖTEN

ESS Jolle VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR ESS JOLLESEKTIONEN 2013 MEDLEMMAR STYRELSE. Ansvariga för arbetsgrupper MÖTEN VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR ESS JOLLESEKTIONEN 2013 ESS Jolle MEDLEMMAR Vid årets slut hade föreningen 201 registrerade medlemmar som betalt medlemsavgift. STYRELSE Styrelsen har under året utgjorts av:

Läs mer

Svensk Pingis framtid 2011-2016

Svensk Pingis framtid 2011-2016 Svensk Pingis framtid 2011-2016 1 Vision Svensk Pingis Svensk Pingis ska sträva mot att vara bäst för alla på alla nivåer. Vi ska arbeta för att utveckla alla våra områden och det gör vi genom en stark

Läs mer

VÄLKOMMEN TILL. Vi vill skapa vinnare på flera plan

VÄLKOMMEN TILL. Vi vill skapa vinnare på flera plan VÄLKOMMEN TILL Vi vill skapa vinnare på flera plan VI GER UNGDOMAR OCH VUXNA EN FARTFYLLD OCH MENINGSFULL FRITID Norrköpings Tennisklubb grundades år 1921 och då spelade man tennis utomhus på Idrottsparken,

Läs mer

Vision & Mål Riksveterankommittén 2014-2020. Idrott hela livet

Vision & Mål Riksveterankommittén 2014-2020. Idrott hela livet Vision & Mål Riksveterankommittén 2014-2020 Idrott hela livet 1 Introduktion Detta dokument beskriver Riksveterankommitténs mål och vision för verksamheten 2014-2020 samt aktiviteter för att nå dit. Vi

Läs mer

Verksamhetsplan Träningsgrupp P07-2 År 2015

Verksamhetsplan Träningsgrupp P07-2 År 2015 Verksamhetsplan Träningsgrupp P07-2 År 2015 1. Värdegrund Vi är en förening som är öppen för alla Vi står för alla individers lika värde Vi verkar för öppenhet i vår verksamhet Vi verkar både för gemensam

Läs mer

Verksamhetsberättelse Åkersberga tennisklubb. År 2014. Skriven av: Styrelsen Åkersberga tennisklubb

Verksamhetsberättelse Åkersberga tennisklubb. År 2014. Skriven av: Styrelsen Åkersberga tennisklubb Verksamhetsberättelse Åkersberga tennisklubb År 2014 Skriven av: Styrelsen Åkersberga tennisklubb Verksamhetsberättelse Åkersberga tennisklubb År 2014 Inledning År 2014 var för Åkersberga tennisklubb ett

Läs mer

Vi skall naturligtvis också trycka upp något exemplar att sätta upp på vår anslagstavla.

Vi skall naturligtvis också trycka upp något exemplar att sätta upp på vår anslagstavla. Våren är äntligen här! I skrivande stund är det 16 grader varmt ute och värmen är fantastisk. Äntligen får man sätta sig i solen och njuta, åka till golfbanan och spela golf och träffa härliga och trevliga

Läs mer

Närvarande: Lars-Åke Brincner, Gert Karlsson, Peter Olsson, Matthias Gneupel, Lisbeth Nygaard Karlsson.

Närvarande: Lars-Åke Brincner, Gert Karlsson, Peter Olsson, Matthias Gneupel, Lisbeth Nygaard Karlsson. Protokoll styrelsemöte 25/11 2012 Hotell Amigo Emmaboda Närvarande: Lars-Åke Brincner, Gert Karlsson, Peter Olsson, Matthias Gneupel, Lisbeth Nygaard Karlsson. Anmält förhinder Janne Larsson, Magnus Stenberg,

Läs mer

SIMHOPPSVERKSAMHETEN I MALMÖ SIMSÄLLSKAP OCH MALMÖ KAPPSIMNINGSKLUBB 2014

SIMHOPPSVERKSAMHETEN I MALMÖ SIMSÄLLSKAP OCH MALMÖ KAPPSIMNINGSKLUBB 2014 HOPPSKOLA vit och rosa (termin 1 och termin 2) Nybörjarhoppskolan består av hoppskola termin 1 (HS vit 1-4) och hoppskola termin 2 (HS rosa 1-3). I nybörjarhoppskolan tränar man en gång i veckan. Alla

Läs mer

Verksamhetsberättelse

Verksamhetsberättelse Verksamhetsberättelse Linköping Judo 2011 Februari 2012 Sidan 1 av 5 Linköping Judo - en klubb för alla! Linköping Judo har under året haft 319 unika medlemmar som tillsammans tränat under närmare tjugo

Läs mer

MATCHPROGRAM 06/07 Sandaredshallen Entré 20:- Servering Välkomna

MATCHPROGRAM 06/07 Sandaredshallen Entré 20:- Servering Välkomna MATCHPROGRAM 06/07 Sandaredshallen Entré 20:- Servering Välkomna Damsenior Hemmamatcher DIV II Västergötland Lördag 30 SEPTEMBER kl. 13.30 Sandareds IBS Skövde IB Tisdag 10 Oktober kl. 19.30 Lördag 14

Läs mer

Rosersbergs IK. Den stora klubben i det lilla samhället. Alla får vara med!

Rosersbergs IK. Den stora klubben i det lilla samhället. Alla får vara med! Rosersbergs IK Den stora klubben i det lilla samhället Alla får vara med! rosersbergsik.se Det du håller i din hand är information till dig som aktiv, ledare/ tränare, förälder, medlem eller blivande medlem.

Läs mer

2 Föregående mötes protokoll Föregående årsmötes protokoll gicks igenom och godkändes

2 Föregående mötes protokoll Föregående årsmötes protokoll gicks igenom och godkändes Protokoll från UTK Taikei styrelsemöte 007-0- Mötets öppnande Mötet öppnades av ordförande Marlene Berglöv Föregående mötes protokoll Föregående årsmötes protokoll gicks igenom och godkändes Val av två

Läs mer

Alliansen Varbergs Boulehall. Handlingar till Alliansens ordinarie årsmöte onsdagen den 26 februari 2014. kl. 17.00 i Boulodromen.

Alliansen Varbergs Boulehall. Handlingar till Alliansens ordinarie årsmöte onsdagen den 26 februari 2014. kl. 17.00 i Boulodromen. Alliansen Varbergs Boulehall Handlingar till Alliansens ordinarie årsmöte onsdagen den 26 februari 2014 kl. 17.00 i Boulodromen.se DAGORDNING: 1 Parentation 2 Mötets öppnande 3 Frågan om mötet kallats

Läs mer

Tid: Tisdag 25/11 Plats: Elite Hotel Knaust

Tid: Tisdag 25/11 Plats: Elite Hotel Knaust HÖSTMÖTE 2014 Tid: Tisdag 25/11 Plats: Elite Hotel Knaust ORDFÖRANDE HAR ORDET Hallo Öjen golfare, Nu har vi precis avslutat en kanonsäsong, med lysande förutsättningar för oss golfare.2014 var säsongen

Läs mer

Lilla Edets Ridklubb Årsmöte 2015-03-07. Verksamhetsberättelse Lilla Edets Ridklubb 2014

Lilla Edets Ridklubb Årsmöte 2015-03-07. Verksamhetsberättelse Lilla Edets Ridklubb 2014 Verksamhetsberättelse Lilla Edets Ridklubb 2014 1 Styrelse:... Anställda under året:... Ridskola och anläggning:... Hästar:... Investeringar och förbättringar som gjorts under året:... 2 Styrelsen Ordförande:

Läs mer

Verksamhetsplan Juniorer 2014

Verksamhetsplan Juniorer 2014 Verksamhetsplan Juniorer 2014 Syfte Tanken med detta dokument är att uttrycka en långsiktig strategi för Gumbaldes juniorverksamhet, definiera vad som behöver göras samt säkra resurser så möjligheten finns

Läs mer

HUR VI JOBBAR I IF MÖLNDAL FOTBOLL

HUR VI JOBBAR I IF MÖLNDAL FOTBOLL HUR VI JOBBAR I IF MÖLNDAL FOTBOLL Spelarutbildningsplan 3-manna 6-7 år Skapat: 2013-09-04 Version:2014-09-30 Spelarutbildningsplan IF Mölndals Fotboll I IF Mölndal Fotboll vill vi skapa vinnare. I IF

Läs mer

Vi har ett av Stockholms mest centrala lägen intill Järva Krog i Solna där E4 och E18 korsar varandra.

Vi har ett av Stockholms mest centrala lägen intill Järva Krog i Solna där E4 och E18 korsar varandra. Nybörjarkurser "Grönt Kort" 2014! Vi har ett av Stockholms mest centrala lägen intill Järva Krog i Solna där E4 och E18 korsar varandra. FairWay Golf Ulriksdals golftränare under 2014 är Gustaf Ehrnrooth

Läs mer

Protokoll från styrelsemöte i Ringenäs Golfklubb

Protokoll från styrelsemöte i Ringenäs Golfklubb Protokoll från styrelsemöte i Ringenäs Golfklubb Datum: Måndag den 13 april 2015. Plats: Ringenäs Golfklubb Närvarande: Jan-Olof Svensson, Bo Eliasson, Gunilla Björkman, Martin Engström, Peter Ljungkvist,

Läs mer

Verksamhetsplan. Juniorverksamheten Onsjö Golfklubb 2015-2017

Verksamhetsplan. Juniorverksamheten Onsjö Golfklubb 2015-2017 Verksamhetsplan Juniorverksamheten Onsjö Golfklubb 2015-2017 Övergripande mål Vi ska ha minst 225 juniormedlemmar varav 25% flickor 2014 208 st varav 14% flickor. (2014 10 31) 50% av juniorerna ska delta

Läs mer

ÅRSMÖTESHANDLINGAR 2012 1

ÅRSMÖTESHANDLINGAR 2012 1 ÅRSMÖTESHANDLINGAR 2012 1 Kallelse till Årsmöte Datum: Torsdagen den 26 april 2012 Tid: 18.00 Plats: Åsundsholm Förslag till dagordning 1. Mötet öppnas 2. Fastställande av röstlängd för mötet 3. Fråga

Läs mer

Rutiner för upplåtelse av kommunens idrottshallar och gymnastiksalar

Rutiner för upplåtelse av kommunens idrottshallar och gymnastiksalar 1 (5) Rutiner för upplåtelse av kommunens idrottshallar och gymnastiksalar Innehåll Rutiner för upplåtelse av kommunens idrottshallar och gymnastiksalar 2 Prioritering av kundgrupper...2 Vardagskvällar

Läs mer

Ulricehamns IFK P-02

Ulricehamns IFK P-02 Ulricehamns IFK P-02 Föräldramöte 2015-02-19 Anders, Mikael, Fredrik, Bernt, Jerker och Mattias Ulricehamns IFK P-02 UIFK Ungdomskommitten 4U & Calle Vredin Föräldraengagemang/ Bemanning Fotbollssäsong

Läs mer

Verksamhetsberättelse Chalmers Börssällskap

Verksamhetsberättelse Chalmers Börssällskap Verksamhetsberättelse Chalmers Börssällskap Läsåret 2014-2015 Föregående årsmöte Föregående årsmöte hölls i Göteborg 2014-05- 07 Verksamheten i stort Under året har styrelsen haft som mål att fortsätta

Läs mer

TÄBY GOLFCENTER GRÖNTKORT

TÄBY GOLFCENTER GRÖNTKORT TÄBY GOLFCENTER GRÖNTKORT Välkommen till Gröntkort på Täby Golfcenter (TGC) och Jarlabanke Gk Vår gröntkort utbildning kan ske både privat eller i grupp. Den vanligaste formen är att gå i grupp, och där

Läs mer

SVENSK IDROTTSPSYKOLOGISK FÖRENING VERKSAMHETSBERÄTTELSE 1 januari 31 december 2014

SVENSK IDROTTSPSYKOLOGISK FÖRENING VERKSAMHETSBERÄTTELSE 1 januari 31 december 2014 SVENSK IDROTTSPSYKOLOGISK FÖRENING VERKSAMHETSBERÄTTELSE 1 januari 31 december 2014 INNEHÅLL 1. Ordföranden har ordet 2. Styrelsens berättelse Styrelsens sammansättning och organisation 3. Styrelsemöten

Läs mer

MÅNADSINFORMATION JUNI 2010

MÅNADSINFORMATION JUNI 2010 www.skogalundsklippan.com MÅNADSINFORMATION JUNI 2010 Sommar sommar sommar... Information från Nya grannar Styrelsen Vi kan hälsa följande nya grannar välkomna och hoppas ni ska trivas: (om vi missat någon

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE OCH ÅRSBOKSLUT

VERKSAMHETSBERÄTTELSE OCH ÅRSBOKSLUT VERKSAMHETSBERÄTTELSE OCH ÅRSBOKSLUT STOCKHOLMS CASTINGFÖRBUND/ CASTING REGION ÖST FÖR VERKSAMHETSÅRET 2009 01 01 2009 12 31 Sida 1 av 5 STOCKHOLMS CASTINGFÖRBUND/CASTING REGION ÖST VERKSAMHETSBERÄTTELSE

Läs mer

Golfens Utveckling Rekrytering Utbildning i Lundsbrunn GK inom Grönt ljus GURU Idrottsprogram för Lundsbrunn Golfklubb 2010-2013

Golfens Utveckling Rekrytering Utbildning i Lundsbrunn GK inom Grönt ljus GURU Idrottsprogram för Lundsbrunn Golfklubb 2010-2013 Golfens Utveckling Rekrytering Utbildning i Lundsbrunn GK inom Grönt ljus GURU Idrottsprogram för Lundsbrunn Golfklubb 2010-2013 (Revideras 2013) INNEHÅLLSFÖRTECKNING GOLF ÄR IDROTT! Inledning... 3 Bakgrund

Läs mer

Verksamhetsberättelse FRISKIS&SVETTIS LIDINGÖ

Verksamhetsberättelse FRISKIS&SVETTIS LIDINGÖ 2013 Verksamhetsberättelse FRISKIS&SVETTIS LIDINGÖ 2013 Verksamhetsberättelse FRISKIS&SVETTIS LIDINGÖ Styrelsen för Friskis&Svettis Lidingö vill härmed lämna följande verksamhetsberättelse för år 2013

Läs mer

Verksamhetsplan 2015. SS04 vision, mål, strategier och organisation. 2015-03-30 Jonas Hägerhäll

Verksamhetsplan 2015. SS04 vision, mål, strategier och organisation. 2015-03-30 Jonas Hägerhäll Verksamhetsplan 2015 SS04 vision, mål, strategier och organisation 2015-03-30 Jonas Hägerhäll Sammanfattning I detta dokument presenteras SS04 organisation, vision, mål och strategier för att uppnå målen.

Läs mer

Gävle Red Devils verksamhets- berättelse 2014

Gävle Red Devils verksamhets- berättelse 2014 Gävle Red Devils verksamhets- berättelse 2014 Styrelsen Styrelsen haft följande sammansättning under verksamhetsåret 2014: Ordförande Kassör Ledamöter Kenneth Arvidsson Gustav Hägneby Per Enqvist Pasi

Läs mer

Måldokument Svenska Styrkelyftförbundet 2014-2018

Måldokument Svenska Styrkelyftförbundet 2014-2018 Måldokument Svenska Styrkelyftförbundet 2014-2018 VISION Svensk styrkelyft - Idrotten som lyfter Svensk Styrkelyft ska sträva mot att utveckla alla individer på alla nivåer. Vi ska arbeta för att utveckla

Läs mer

UTBILDNINGSMALL Ungdom Mål och metoder per åldersgrupp

UTBILDNINGSMALL Ungdom Mål och metoder per åldersgrupp UTBILDNINGSMALL Ungdom Mål och metoder per åldersgrupp 6-9 år Lek med boll, från 8 år 5-manna fotboll MÅL: - Stimulera spelaren till aktivitet genom lek med boll. Tycka fotboll är det roligaste som finns!

Läs mer