Tentamen i: Affärssystem och tjänsteorienterad arkitektur

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Tentamen i: Affärssystem och tjänsteorienterad arkitektur"

Transkript

1 Tentamen i: Affärssystem och tjänsteorienterad arkitektur Kurskod: DSK2:SOA1 Datum: 20 december 2014 Tid: 10:00 14:00 Examinator: Elin Uppström Information Hjälpmedel: Omfång: Poängkrav: Utförande: Inga Skrivningen består av 14 uppgifter. Maximalt kan 25 poäng erhållas. För betyg Fx krävs 12p, E 13p, D 16p, C 19, B 21 och A 23. För godkänt betyg krävs dessutom minst 7 poäng på del A. Plats skall anges på varje inlämnat skrivpapper. Uppgiftsnummer skall anges på varje inlämnat skrivpapper. Svarsblankett för del A skall användas.

2 Svarsblankett del A - Flervalsfrågor Plats: Markera ditt svar med X. Fråga A B C

3 Del A Flervalsfrågor Endast ett svarsalternativ kan vara korrekt. Använd den bifogade svarsblanketten för att lämna in dina svar på del A, fråga (1p) I vilken modul hanteras vanligtvis artikelinförslar i ett affärssystem. 2. (1p) a. Inköpsmodulen. b. Lagermodulen. c. Finansmodulen. Vad innebär det att ett affärssystem är integrerat? a. Det finns ett gemensamt kommunikationsgränssnitt mellan de funktionella delarna. b. Affärssystem har exekvering av processer inbyggt, vilket medger kommunikation mellan olika funktionella delar av systemet. c. De funktionella delarna i ett affärssystem delar samma databas. 3. (1p) Make-to- stock sprocessens huvudaktiviteter inkluderar följande, i rätt ordning: 4. (1p) a. Identifiera behov, Hantera lager, Skapa inköpsorder, Ta emot gods, Betala leverantörer. b. Skapa försäljningsorder, Hantera lager, Skapa inköpsorder, Ta emot gods, ta betalt av kund c. Identifiera behov, Hantera lager, Skapa inköpsorder, Ta emot gods, Betala leverantörer, skapa försäljningsorder, ta betalt av kund Vilken av nedanstående livscykler är en beskrivning av en affärssystemsleverantörs utveckling av ett affärsssytem? a. Affärsidé, Projektförberedelser, Affärskartläggning, Konfigurering, Införande, Igångsättning och support b. Affärsidé, Koncepttest, Realisering, Produktion, Försäljning c. Behov, Planering och Förstudie, Analys, Design, Förpackning och distribution, Försäljning, Bruk och underhåll

4 5. (1p) Vid vilken av följande händelser registreras EJ en ekonomisk transaktion i affärssystemet? 6. (1p) a. En försäljningsorder faktureras. b. En försäljningsorder registeras. c. En försäljningsorder betalas. Vilken av följande beskriver PaaS: 7. (1p) a. Leverantören tillhandahåller användningen av programmeringsspråk, programvarubibliotek, produkter och tillhörande datorkapacitet som möjliggör för konsumenten att driftsätta och köra egenutvecklad programvara. b. Leverantören möjliggör användningen av program via tex Internet, leverantören ansvarar för all drift och underhåll. c. Leverantören tillhandahåller grundläggande datorkapacitet som möjliggör för konsumenten att driftsätta och köra godtycklig programvara. Varför kan det vara en nackdel ekonomiskt att anpassa (customize) ett affärsssytem för att stödja unika processer i ett företag : 8. (1p) a. Anpassning kan medföra ett stort motstånd hos användare att ta systemet i bruk b. Anpassning kräver stora IT kunskaper inom företaget. c. Ett anpassat affärssystem kan vara svårt och kostsamt att uppgradera. Vad av följande är beskrivet som en utmaning i stora varuflöden? a. Svårigheter att göra prognoser över lagersaldon b. Svårigheter att anpassa varuflödet efter svängningar i behov c. Svårigheter att avgöra om en supply chain bör vara responsiv eller effektiv

5 9. (1p) Vilket av följande är karaktäriserande för ett affärssystem: a. Verksamhetsövergripande system som säljs på en marknad. b. Verksamhetsövergripande system för specifika verksamheter. c. Skräddarsydda system för unika verksamheter. 10. (1p) Vad är tjänsteorienterad arkitektur (service oriented architecture, SOA)? a. Ett sätt att leverera ett system, där leverantören tar ansvar för att driftsätta systemet, konsumenten slipper därmed ansvar för driftsättning (deployment) och underhåll b. En typ av systemstruktur som bygger på att system byggs upp av moduler med väldokumenterade gränssnitt (interface) c. En typ av systemstruktur speciellt lämpad för företag som säljer tjänster (service providers), vilket gör det enkelt för tjänstekonsumenter. 11. (1p) Vilket av följande är en tydlig trend inom CRM? d. Att CRM funktionalitet till stor del byggs in i ERP systemet. e. Att CRM system levereras via molnet. f. Att CRM system används för att analysera BIG DATA Del B Frisvarsfrågor Skriv dina svar på lösa blad. 11. Namnge och beskriv tre flöden som finns i SCM (3p) 12. Beskriv drivkrafter och resultat för olika typer av systemutveckling a. Egenuteckling (2p) b. Utveckling av standardsystem (2p) c. Upphandling och införande av standardsystem (2p).

6 13. Skriv en kortare essä (ca 2-3 sidor) om vad det implementerande företaget borde tagit hänsyn till och vad de varit duktiga på i det beskrivna caset. (5p) Essän bedöms enligt följande: Beskrivs minst sex faktorer från artiklarna som inverkar på implementation av affärssystem? (2 p) Är de (minst) sex faktorerna indelade i (minst) tre olika typer (kategorier) av faktorer? (1p) Förklaras varför och hur dessa faktorer har påverkat det beskrivna caset? (2p) CASE: When Nestle USA started implementing their ERP system, a team of 50 top executives and 10 senior IT professionals was assembled to develop a set of best practices for all Nestle USA divisions. The goal was to develop these best practices for all functions of the organization. Each function from manufacturing to sales would eventually be forced to retire their old approaches and adopt the new best practice that had been developed. Concurrently, a technical team was charged with the task of implementing a common data structure across the company (Worthen, pg. 2). This was only the start of Nestle USA s problems. By early 2000, the implementation had turned into a disaster. Employees did not understand how to use the new system and did not understand the new work processes they were being forced to adopt. Divisional executives were just as confused as their employees as they had been left out of the planning and development of the new system and were less than willing to assist in straightening out the mess that had developed (Worthen, pg. 3). The result of this was that morale plummeted and turnover skyrocketed. In fact, turnover among the employees who forecast demand for Nestle products reached 77 percent (Worthen, pg. 3). Nestle USA s implementation problems did not stop with employee issues. Technical difficulties began to emerge as well during the rollout. In the rush to beat the Y2K deadline the project team had overlooked the integration points between the modules. This meant that the different modules could not talk to each other. So if a salesperson gave a discount to a customer and entered it in the system, the accounts receivable portion of the system did not know of the discount. The result was that the customer would pay their bill but invoice appeared as though it were only partially paid (Worthen, pg. 3). By June 2000, Nestle USA was forced to halt the rollout and the project manager was removed from the project and reassigned to Switzerland (Worthen, pg. 3).

7 Although there were bumps in the road for Nestle USA s ERP implementation, it certainly seems to be paying for itself. As of 2002, Nestle USA claimed they had already realized a savings of over $325 million (Worthen, pg. 1). Most of these savings came in the area of supply chain improvements, specifically demand forecasting. The old process involved a sales guy giving a number to the demand planner, who says, Those guys don t know what the hell they are talking about; I m going to give them this number. The demand planner turns [that number] over to factory, and the factory says the demand planner doesn t know what the hell he s talking about. Then the factory changes the number again. With SAP in place, common databases and business processes lead to more trustworthy demand forecasts for the various Nestle products. Furthermore, because all of Nestle USA is using the same data, Nestle can forecast down to the distribution center level (Worthen, pg. 4). In addition to saving money, Nestle USA has also been able to come together as one organization. The problem of 29 different brands of vanilla has been solved and now with common databases each factory refers to vanilla in the same manner. They also use common processes that simplify operating procedures and allow for the centralization of functions such as developing training procedures. Training no longer needs to be customized for each factory. Since each location follows the same procedures, training materials only need to be developed once. Additionally, any Nestle USA employee could relocate to another factory and not have to adjust to local processes. Nestle UK experienced similar successes with their ERP implementation. They were able to recoup the money spent on the system in only two years (Glick, 7 Days, pg. 4). Further, like their American counterpart, Nestle UK has experienced reduced inventory levels, tighter control on inventory, and a more disciplined attitude toward business processes (Glick, 7 Days, pg. 4). Most importantly, the ERP implementation at Nestle UK helped to foster a culture of continuous improvement (Glick, Enterprise, pg. 24). Improvement priorities are clear: first, the internal opportunities; second, business-to-business; and third, business to consumer (Glick, Enterprise, pg. 24). This attitude is embodied by the fact that following the ERP rollout they hired a process development manager. This person s sole responsibility is to act as a bridge between business and the Information Technology department and to make sure that employees stay focused on continuous improvement rather than simply trying to maintain existing systems (Glick, Enterprise, pg. 24).

Tentamen i: Affärssystem och tjänsteorienterad arkitektur

Tentamen i: Affärssystem och tjänsteorienterad arkitektur Tentamen i: Affärssystem och tjänsteorienterad arkitektur Kurskod: DSK2:SOA1 Datum: 18 februari 2013 Tid: 15:00 19:00 Examinator: Gustaf Juell-Skielse Information Hjälpmedel: Omfång: Poängkrav: Utförande:

Läs mer

KREATIVT KAPITAL Om ledning och organisation i kulturella och kreativa näringar. Redaktörer: EMMA STENSTRÖM och LARS STRANNEGÅRD

KREATIVT KAPITAL Om ledning och organisation i kulturella och kreativa näringar. Redaktörer: EMMA STENSTRÖM och LARS STRANNEGÅRD KREATIVT KAPITAL Om ledning och organisation i kulturella och kreativa näringar Redaktörer: EMMA STENSTRÖM och LARS STRANNEGÅRD 8tto Stockholm 2013 KREATIVT KAPITAL... Emma Stenström och Lars Strannegård

Läs mer

Vi skapar en IT-organisation! Nätverksmöte, specialistnätverket IT-chef/ledare. 25 oktober 2012

Vi skapar en IT-organisation! Nätverksmöte, specialistnätverket IT-chef/ledare. 25 oktober 2012 Vi skapar en IT-organisation! Nätverksmöte, specialistnätverket IT-chef/ledare 25 oktober 2012 1 Lennart Eklund Bo Johannisson lennart.eklund@occam.se +46 733 502 582 www.occam.se bo.johannisson@occam.se

Läs mer

Mapping railways maintenance contracts the case of Netherlands, Finland and UK

Mapping railways maintenance contracts the case of Netherlands, Finland and UK VTI notat 27A 2014 Published 2014 www.vti.se/publications Mapping railways maintenance contracts the case of Netherlands, Finland and UK Jan-Eric Nilsson Johan Nyström Preface This study is a sub project

Läs mer

På CGI gör vi kunder nöjda genom att hjälpa dem lyckas.

På CGI gör vi kunder nöjda genom att hjälpa dem lyckas. CGI i korthet På CGI gör vi kunder nöjda genom att hjälpa dem lyckas. Sedan företaget grundades 1976 har vi drivits av att dela våra kunders utmaningar och att leverera kvalitativa tjänster för att möta

Läs mer

Landskapsstrategier i sju pilotlän 2006-2007. En utvärdering av pilotprojektens organisation och arbetssätt

Landskapsstrategier i sju pilotlän 2006-2007. En utvärdering av pilotprojektens organisation och arbetssätt Landskapsstrategier i sju pilotlän 2006-2007 En utvärdering av pilotprojektens organisation och arbetssätt RAPPORT 5906 DECEMBER 2008 Landskapsstrategier i En utvärdering av pilotprojektens organisation

Läs mer

PROGRAM INNEHÅLL 19 november

PROGRAM INNEHÅLL 19 november PROGRAM INNEHÅLL 19 november Keynote I Dag 1: 9.15 Anders Quist, Axfood: Hur leder man hjärt- och lungbyte för en hel organisation? 1 Dag 1: 11.00 Axfood och Närlivs tjänsteportal för butiker Thomas Borgström

Läs mer

Föredrag IMPULS 2012. föredragshållare 1: Tid och Datum Dag 1 kl: 12.00-12.50

Föredrag IMPULS 2012. föredragshållare 1: Tid och Datum Dag 1 kl: 12.00-12.50 Föredrag IMPULS 2012 Tid och Datum kl: 12.00-12.50 Nr Spår/Tema Föredragsrubrik: (75 tecken) Abstract (ca 400 tecken texten kommer att användas i programmet och schemat: 2 ehandel ebusiness platform at

Läs mer

ITIL ordlista och förkortningar. Svensk

ITIL ordlista och förkortningar. Svensk ITIL Svensk ordlista, v1.0, 4 november 2011 Baserad på den Engelska ordlistan v1.0, 29 juli 2011 ITIL ordlista och förkortningar Svensk 1 Erkännanden Vi vill tacka Ashley Hanna (HP) och Stuart Rance (HP)

Läs mer

IMIT seminarium. En överetablering av företag inom. i en förnyelse av branschen en studie av vad som formade och skapade den svenska IT-branschen

IMIT seminarium. En överetablering av företag inom. i en förnyelse av branschen en studie av vad som formade och skapade den svenska IT-branschen Forskningsinformation från Stiftelsen IMIT Institute for Management of Innovation and Technology #4 november 2008 IMIT seminarium sid 3 En överetablering av företag inom den dynamiska ITbranschen resulterade

Läs mer

SWET3: Swedish Workshop on Exploratory Testing 19-20 november 2011 Skåne Peer conference on Teaching Testing

SWET3: Swedish Workshop on Exploratory Testing 19-20 november 2011 Skåne Peer conference on Teaching Testing SWET3: Swedish Workshop on Exploratory Testing 19-20 november 2011 Skåne Peer conference on Teaching Testing Olika discipliner, såsom konst, musik, vetenskap m.fl., har olika kulturer av lärande. Vissa

Läs mer

PRINCE2 Glossary of Terms Englis - Swedish

PRINCE2 Glossary of Terms Englis - Swedish Swedish Term Swedish Definition English Term English Definition acceptans Det formella godkännandet att projektet har mött definierade acceptanskriterier och därmed möter intressenternas krav. Acceptance

Läs mer

Rapport 2013:12. Satsningen på fler poliser. Vad har den lett till?

Rapport 2013:12. Satsningen på fler poliser. Vad har den lett till? Rapport 2013:12 Satsningen på fler poliser Vad har den lett till? Satsningen på flera poliser Vad har den lett till? Rapport 2013:12 Brå centrum för kunskap om brott och åtgärder mot brott Brottsförebyggande

Läs mer

Produktval, substitution och tillsyn

Produktval, substitution och tillsyn Rapport Nr 1/08 E n r a p p o r t f r å n K e m i k a l i e i n s p e k t i o n e n www.kemi.se Produktval, substitution och tillsyn redovisning från ett regeringsuppdrag K E M I K A L I E I N S P E K

Läs mer

Swedish to English Translation

Swedish to English Translation Personas: Your End-user Image Swedish to English Translation Marco is a Fictional Character Yet He s in Control! Audience adaptation is difficult, whether you set the requirements, designing or testing

Läs mer

HÖSTKONFERENS SPECIAL. www.data3.se/hostkonferens. Bildkälla: photos.com. Medlemsbladet

HÖSTKONFERENS SPECIAL. www.data3.se/hostkonferens. Bildkälla: photos.com. Medlemsbladet HÖSTKONFERENS SPECIAL www.data3.se/hostkonferens Bildkälla: photos.com Medlemsbladet #205 AUGUSTI 2011 tieto.se Vad är nästa stora grej inom IT? Chansen finns att du kan vara med och skapa den. Tieto växer

Läs mer

energitjänster med kunden i centrum

energitjänster med kunden i centrum energitjänster med kunden i centrum rapport 2012:3 ande pektiv på hinder av Sorell et al., 2000. (Översättningen av tabellen ntag tagen från Persson, Rhodin & Thollander, 2005). ande Hinder Förklaring

Läs mer

Ordförande har ordet - sid 2

Ordförande har ordet - sid 2 Datasaabs Vänner - En ideell förening för datorhistoria och IT - utveckling Ordförande har ordet - sid 2 Tur för Datasaabs Vänner - sid 2 Weine om livet på BT... - sid 3 History of Nordic Computing - sid

Läs mer

Jonas Sahlström Art Director. jonas@sahlstrom.se www.sahlstrom.se 0732-55 61 46 08-714 53 81. Folkungagatan 86 A 116 22 Stockholm

Jonas Sahlström Art Director. jonas@sahlstrom.se www.sahlstrom.se 0732-55 61 46 08-714 53 81. Folkungagatan 86 A 116 22 Stockholm Tidningar/broschyrer Sid 1 Sid 2 Sid 3 Sid 4 Sid 5 Sid 7 Sid 8 Sid 9 Sid 10 Sid 11 Sid 12 Sid 12 Sid 13 Strömberg: ibit SL: SLdirekt Special SL: prenumerationsfolder SL: Konsten i tunnelbanan Nordic Financial

Läs mer

2013:09. Research. An Application of the Functional Resonance Analysis Method (FRAM) to Risk Assessment of Organisational Change.

2013:09. Research. An Application of the Functional Resonance Analysis Method (FRAM) to Risk Assessment of Organisational Change. Authors: Erik Hollnagel Research 2013:09 An Application of the Functional Resonance Analysis Method (FRAM) to Risk Assessment of Organisational Change Report number: 2013:09 ISSN: 2000-0456 Available at

Läs mer

THE SUPPLY OF NATURE-BASED TOURISM IN SWEDEN

THE SUPPLY OF NATURE-BASED TOURISM IN SWEDEN N THE SUPPLY OF NATURE-BASED TOURISM IN SWEDEN A NATIONAL INVENTORY OF SERVICE PROVIDERS Peter Fredman Lusine Margaryan ETOUR Report 2014:1 TABLE OF CONTENTS TABLE OF CONTENTS... 1 SUMMARY... 2 SAMMANFATTNING...

Läs mer

Bättre information om farliga ämnen i byggmaterial

Bättre information om farliga ämnen i byggmaterial KEMIKALIEINSPEKTIONEN Rapport Nr 2/07 En rapport från Kemikalieinspektionen www.kemi.se Bättre information om farliga ämnen i byggmaterial redovisning från ett regeringsuppdrag Bättre information om farliga

Läs mer

Libris som lokalt lånesystem

Libris som lokalt lånesystem Libris som lokalt lånesystem en utredning om ett för UH-biblioteken gemensamt lånesystem Oktober 2007 Mats G. Lindquist Kungl. biblioteket, Avdelningen för nationell samverkan 2007-10-16 1 Dnr 68-818-2007

Läs mer

Does corporate environmentalism have an influence on management accounting practices?

Does corporate environmentalism have an influence on management accounting practices? Does corporate environmentalism have an influence on management accounting practices? A study of companies in environmental-sensitive industries Abstract Fredrik S. Larsson & Stefan Svensson School of

Läs mer

Image/J graphical user interface improvement

Image/J graphical user interface improvement Image/J graphical user interface improvement Image/J förbättring av användargränssnittet Maja Kizic Muris Borovac Institutionen för data- och elektroteknik Department of electrical and computer engineering

Läs mer

Lantbrukskooperationen Hållbar företagsidé eller historisk parentes?

Lantbrukskooperationen Hållbar företagsidé eller historisk parentes? Lantbrukskooperationen Hållbar företagsidé eller historisk parentes? Kungl. Skogs- och Lantbruksakademiens Årg. 142 Nr 15 År 2003 1TIDSKRIFT Ansvarig utgivare: Akademiens sekreterare och VD: Bruno Nilsson

Läs mer

B 2008:1. De nya affärsinnovationerna

B 2008:1. De nya affärsinnovationerna B 2008:1 De nya affärsinnovationerna De nya affärsinnovationerna Omslag: Nutek B 2008:1 ISBN: 978-91-7318-400-7 Februari 2008 Upplaga: 1 000 ex Text: Nutek Form: Tango AB Tryck: E-print FÖRORD Förord Under

Läs mer

Affärsmöjligheter med bredbandskanalisation

Affärsmöjligheter med bredbandskanalisation Rapportnummer PTS-ER-2011:26 Datum 2010-12-01 Affärsmöjligheter med bredbandskanalisation Nytta, modeller och förslag på främjande åtgärder Nytta, modeller och förslag på främjande åtgärder Rapportnummer

Läs mer

Marktransporter till och från Arlanda

Marktransporter till och från Arlanda Thesis 127 Marktransporter till och från Arlanda Anders Nilsson 2005 Lunds Tekniska Högskola Institutionen för Teknik och samhälle Avdelning Trafikplanering 1 Examensarbete CODEN:LUTVDG/(TVTT-5094)1-105/2005

Läs mer

Ett arbete inom IVAs projekt Ett energieffektivt samhälle

Ett arbete inom IVAs projekt Ett energieffektivt samhälle Hållbara affärsmodeller och nya affärsmöjligheter för ett energieffektivt samhälle Hinder och möjligheter att nå en halverad energianvändning till 2050 Ett arbete inom IVAs projekt Ett energieffektivt

Läs mer