Handläggare Datum Diarienummer Mikael Lundkvist RÄN

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Handläggare Datum Diarienummer Mikael Lundkvist 2014-11-21 RÄN-2014-0302"

Transkript

1 BRANDFÖRSVARET Handläggare Datum Diarienummer Mikael Lundkvist RÄN Räddningsnämnden Attestdelegation lönesystem och ekonomisystem. Förslag till beslut att fastställa bifogad attestdelegation för år 2015 att gälla från och med Ärendet Varje nämnd är ansvarig för den interna kontrollen inom sitt verksamhetsområde och därför utser nämnden attestanter och till det antal som behövs inom de olika verksamhetsområdena. Anders Ahlström Brandchef Postadress: Uppsala kommun, brandförsvaret, Uppsala Besöksadress: Viktoriaanläggningen, Almungevägen Telefon: Fax: E-post:

2 BRANDFÖRSVARET Handläggare Datum Diarienummer Mikael Lundkvist RÄN Attestdelegation inom räddningsnämnden år 2015 Delegation ekonomiska attestanter Varje nämnd är ansvarig för internkontrollen inom sitt verksamhetsområde och därför utser nämnden attestanter och till det antal som behövs inom de olika verksamhetsområdena. För attestansvarig/beställare gäller vid varje tidpunkt gällande attestreglemente för Uppsala kommun samt andra reglementen, policier och anvisningar som har bäring på attestantens utövande av delegationen. Bland annat har kommuns reglemente för intern kontroll stor bäring på attestantens ansvar, i 4 står det: De verksamhetsansvariga cheferna på olika nivåer i organisationen är skyldiga att följa antagna regler och anvisningar om intern kontroll samt att informera övriga anställda om reglernas och anvisningarnas innebörd. Vidare har de att verka för att de arbetsmetoder som används bidrar till en god intern kontroll. Brister i den interna kontrollen ska omedelbart rapporteras till närmast överordnad chef. Nämnden delegerar det ekonomiska ansvaret enligt bilaga 1, med nedan beskrivna instruktioner. Attesträtt lönekostnader Attesträtt inom given budgetram och givet ansvarsnummer. Rätt att anskaffa varor & tjänster Vid anskaffning av varor och tjänster gäller Uppsala kommuns upphandlingsreglemente vilket bland annat innebär att Lagen om offentlig upphandling ska tillämpas, rekvisitioner ska alltid användas vid köp över 100 kr. Rätt att anskaffa varor inom given budgetram och givet ansvarsnummer. Attesträtt leverantörsfakturor Attesträtt inom given budgetram. Leverantörsfakturor över kr och upp till kr ska även beloppsattesteras av ekonomichef. Leverantörsfakturor över kr ska beloppsattesteras av brandchef. Postadress: Uppsala kommun, brandförsvaret, Uppsala Besöksadress: Viktoriaanläggningen, Almungevägen Telefon: Fax: E-post:

3 2 (2) Attest kundfakturor Attesträtt inom givet ansvarsnummer. Av nämnden fastställda taxor, avgifter och priser ska tillämpas. Investeringar Endast brandchef och biträdande brandchef har rätt att godkänna igångsättning och beslutattestering av investeringar. Nämnd Ordförande attesterar arvoden och ersättningar, vice ordförande är. Nämndsekreterare hanterar löpande arvodena och ersättningarna i lönesystemet. Brandchef Förutom sitt eget ansvarsnummer äger brandchefen rätt att beslutsattestera samtliga löpande kostnader inom nämnden, dock ej egna personalkostnader eller egna övriga kostnader. Ekonomichefen beslutsattesterar brandchefens lönekostnader, brandchefens alla andra egna kostnader attesterar ordförande eller vice ordförande i nämnden. Anders Ahlström Brandchef

4 From tom Löner Rätt att Leverantörsfakturor Kundfakturor Ansvar Beskrivning chef 1 chef 2 anskaffa varor & tjänster Nämnd: Nämnd Ordf v Ordf v Ordf Ordf SW, AF AF AH SW AF Ledning och administration: Förvaltningsledning uppdrag AH AF ML AF AH, AF AH AF AH ML Förvaltningsledning produktion AF AH, ML - - AH, AF AH AF AH ML Information EL, AH AF AH EL AF Nämndsekreterare SW, AH AF AH SW AF Administrativt stöd AH AF, ML - - AF, AH AH GN AF ML Förebyggande avdelningen: Förebyggande avdelningen GN AP/AD AF ML GN, AP AF AH T fö/gn AP Automatlarm HE, GN GN AP HE GN Museum G:a Uppsala SU, GN GN AP SU GN 2393 Förebyggande avdelningen SP GN AP Extern utbildning AD GN - - AD GN AP GN AP Räddningsavdelningen Räddning TM ES AF ML TM, ES AF AH TM AF Intern utbildning CB, TM TM ES CB TM Räddningsavdelningen heltidsstationer Skift GM TM ES GM TS Skift PL TM ES PL AL Skift TS TM ES TS GM Skift AL TM ES AL PL Tierp grupp 1 St Le St Le GM TS Tierp grupp 2 St Le St Le PL AL Tierp grupp 3 St Le St Le TS GM Tierp grupp 4 St Le St Le AL PL Östhammars brandstation St Le St Le TM ES AL TM ES AL ES Bärby grupp 1 St Le St Le GM TS Bärby grupp 2 St Le St Le PL AL Bärby grupp 3 St Le St Le TS GM Bärby grupp 4 St Le St Le AL PL Fyrislund grupp 1 St Le St Le GM TS Fyrislund grupp 2 St Le St Le PL AL Fyrislund grupp 3 St Le St Le TS GM Fyrislund grupp 4 St Le St Le AL PL Rosendal grupp 1 St Le St Le GM TS Rosendal grupp 2 St Le St Le PL AL Rosendal grupp 3 St Le St Le TS GM Rosendal grupp 4 St Le St Le AL PL Vikarier TM ES Bilaga 1

5 From tom chef 1 Löner Leverantörsfakturor Kundfakturor Rätt att chef 2 anskaffa varor & tjänster Ansvar Beskrivning Räddningsavdelningen rib-stationer och räddningsvärn Storvreta brandstation JO TM, ES - - JO, ES TM AF JO TM, ES Skyttorp brandstation JO TM, ES - - JO, ES TM AF JO TM, ES Björklinge brandstation JO TM, ES - - JO, ES TM AF JO TM, ES Knutby brandstation JO TM, ES - - JO, ES TM AF JO TM, ES Almunge brandstation JO TM, ES - - JO, ES TM AF JO TM, ES Järlåsa brandstation JO TM, ES - - JO, ES TM AF JO TM, ES Söderfors brandstation JO TM, ES - - JO, ES TM AF JO TM, ES Skärplinge brandstation JO TM, ES - - JO, ES TM AF JO TM, ES Hållnäs räddningsvärn JO TM, ES - - JO, ES TM AF JO TM, ES Öregrunds brandstation JO TM, ES - - JO, ES TM AF JO TM, ES Österbybruks brandstation JO TM, ES - - JO, ES TM AF JO TM, ES Alunda brandstation JO TM, ES - - JO, ES TM AF JO TM, ES Gimo brandstation JO TM, ES - - JO, ES TM AF JO TM, ES Gräsö räddn. värn JO TM, ES - - JO, ES TM AF JO TM, ES Tierp RIB JO TM, ES - - JO, ES TM AF JO TM, ES Östhammar RIB JO TM, ES - - JO, ES TM AF JO TM, ES Öregrunds räddningsvärn JO TM, ES - - JO, ES TM AF JO TM, ES Ekolns räddningsvärn JO TM, ES - - JO, ES TM AF JO TM, ES Produktionsstöd: Produktionsstöd PN AF, ML - - PN, AF AF AH PN AF Service SE PN - - SE, PN PN AF PN AF IT & kommunikation PN PN AF PN AF Räddningsutrustning AB, PN PN AF AB PN Fordonsservice LP PN - - LP, PN PN AF LP PN Fastighetsservice JP, PN PN AF JP PN Beklädnad , PN PN AF 55 PN VMA MT, TM PN AF MT PN 2395 Larm HM Bilaga 1 Behörighetsattest: Marianne Hermansson, personal vid T&S ekonomicenter som hanterar kund och leverantörsfakturor Attest balanskonton, bokföringsorder, verifikationssammandrag, tillfälliga bokningar: Ekonomichef och brandchef Sakgranskare, mottagningsgodkännande: Alla anställda

6 Initialer Namn/befattning Befattning Ordf - Ordförande räddningsnämnden v Ordf - vice ordförande räddningsnämnden 55 Pirre Andersson Brandman AB Ulf Abjörner Utrustningssamordnare AD Annica Brandelgård Utbildningssamordnare AF Anders Fridborg Biträdande brandchef AH Anders Ahlström Brandchef AL Anders Lindholm Brandinspektör AP Ann-Ida Pettersson Brandingenjör CB Christer Byström Brandinspektör CE Christer Eriksson Fordonssamordnare EL Elisabeth Löfgren Kommunikationsstrateg ES Elisabeth Samuelsson Brandingenjör FN Fredrik Noén Ledningsstrateg FM Lars-Olof Färnström Servicesamordnare GM Michael Granqvist Sektionschef GN Göran Carlsson Avdelningschef förebyggandeavdelningen HE Hans Eriksson Brandinspektör HM Hazze Markstedt Brandingenjör JO Jörgen Olsson Enhetschef JP Jonny Pettersson Fastighetssamordnare ML Mikael Lundkvist Ekonomichef MT Mikael Thunberg Tekniker LP Per Lindberg Verkmästare PL Peter Arnevall Chef brandingenjör PN Patrik Kullman Avdelningschef produktionsstöd SE Eric Sand Enhetschef SP Svante Pettersson Brandinspektör St Le - Styrkeledare SU Mats Sundelius Brandingenjör SW Solweig Wiktorsson Nämndsekreterare TS Tommy Sjölund Brandinspektör T fö - Tillsyneförrättare TM Torbjörn Mattsson Avdelningschef räddningsavdelningen Bilaga 1

Handläggare Datum Diarienummer Mikael Lundkvist 2014-11-21 RÄN-2014-0298. att fastställa bifogat budgetförslag för verksamhetsåret 2015.

Handläggare Datum Diarienummer Mikael Lundkvist 2014-11-21 RÄN-2014-0298. att fastställa bifogat budgetförslag för verksamhetsåret 2015. BRANDFÖRSVARET Handläggare Datum Diarienummer Mikael Lundkvist 2014-11-21 RÄN-2014-0298 Räddningsnämnden Budget 2015. Förslag till beslut att fastställa bifogat budgetförslag för verksamhetsåret 2015.

Läs mer

Riktlinjer för attest med tillämpningsanvisningar

Riktlinjer för attest med tillämpningsanvisningar 2014 06 11 Riktlinjer för attest med tillämpningsanvisningar Fastställd av KS 2014 08 19, 175 Riktlinjerna gäller fr o m 2014 09 15 Kommunstyrelsen har i Riktlinjer för ekonomi och verksamhetsstyrning

Läs mer

REGLEMENTE FÖR ATTEST OCH KONTROLL AV EKONOMISKA TRANSAKTIONER

REGLEMENTE FÖR ATTEST OCH KONTROLL AV EKONOMISKA TRANSAKTIONER REGLEMENTE FÖR ATTEST OCH KONTROLL AV EKONOMISKA TRANSAKTIONER antaget av kommunfullmäktige den 31 maj 2007, 88. 1 Omfattning Detta reglemente gäller för kommunens samtliga ekonomiska transaktioner, inklusive

Läs mer

Attestreglemente Utbildningsnämnden och dess förvaltning

Attestreglemente Utbildningsnämnden och dess förvaltning Malmö stad Utbildningsnämnden Attestreglemente Utbildningsnämnden och dess förvaltning Fastställd av Utbildningsnämnden den Utbildningsförvaltningen Besökadress: Ledebursgatan 5 Postadress Box 171 95 200

Läs mer

Reglemente för kontroll av verifikationer

Reglemente för kontroll av verifikationer Reglemente för kontroll av verifikationer Beslutade av kommunfullmäktige den 19 december 2005, 219. Detta reglemente gäller från och med den 1 januari 2006. 1 Omfattning Detta reglemente gäller för kommunens

Läs mer

Tillämpningsanvisning till Attestreglemente

Tillämpningsanvisning till Attestreglemente Besöksadress: Postadress: Telefon: Webb: www.ange.se Datum: 2015-02-03 Tillämpningsanvisning till Attestreglemente Antaget av kommunstyrelsen den 3 februari 2015 Postadress Besöksadress Webb Telefon Bankgiro

Läs mer

SÖDERTÄLJE KOMMUNALA FÖRFATTNINGSSAMLING

SÖDERTÄLJE KOMMUNALA FÖRFATTNINGSSAMLING SÖDERTÄLJE KOMMUNALA FÖRFATTNINGSSAMLING Utgåva februari 2009 6:3 TILLÄMPNINGSANVISNINGAR FÖR ATTESTREGLEMENTE 1 Omfattning Detta reglemente gäller för kommunens samtliga ekonomiska transaktioner, inklusive

Läs mer

FALKENBERGS KOMMUN 3.02 FÖRFATTNINGSSAMLING

FALKENBERGS KOMMUN 3.02 FÖRFATTNINGSSAMLING FALKENBERGS KOMMUN 3.02 FÖRFATTNINGSSAMLING Attestreglemente Omfattning 1 Detta reglemente gäller för kommunens samtliga ekonomiska transaktioner, inklusive interna transaktioner, medelsförvaltning samt

Läs mer

Reglemente. Attest och kontroll av ekonomiska transaktioner. Mariestad. Antaget av Kommunfullmäktige Mariestad 2009-09-23

Reglemente. Attest och kontroll av ekonomiska transaktioner. Mariestad. Antaget av Kommunfullmäktige Mariestad 2009-09-23 Reglemente Attest och kontroll av ekonomiska transaktioner Mariestad Antaget av Kommunfullmäktige Mariestad 2009-09-23 Datum: 2012-01-24 Dnr: Sida: 2 (10) Reglemente för attest och kontroll av ekonomiska

Läs mer

Riktlinje Attestreglemente för Karlskoga kommun

Riktlinje Attestreglemente för Karlskoga kommun Riktlinje Attestreglemente för Karlskoga kommun Fastställd av: KF 122, 2014-09-23 Revideras senast: 2016-12-31 Innehåll Riktlinje - Attestreglemente... 3 Omfattning... 3 Angränsande styrdokument... 3 Syfte...

Läs mer

Landstingsstyrelsens beslut

Landstingsstyrelsens beslut Landstingsstyrelsen PROTOKOLL DATUM DIARIENR 2007-10-15 LS-LED07-316 134 Tillämpningsanvisningar till attestreglemente Landstingsstyrelsens beslut 1. Landstingsstyrelsen fastställer föreliggande tillämpningsanvisningar

Läs mer

Generella tillämpningsanvisningar till attestreglementet för Lidköpings kommun

Generella tillämpningsanvisningar till attestreglementet för Lidköpings kommun Generella tillämpningsanvisningar till attestreglementet för Lidköpings kommun Antagna av kommunstyrelsen 2012-10-31 Dessa tillämpningsanvisningar är ett komplement till attestreglementet och skall användas

Läs mer

Syftet med reglerna i attestreglementet är att säkerställa att transaktioner som bokförs är korrekta avseende:

Syftet med reglerna i attestreglementet är att säkerställa att transaktioner som bokförs är korrekta avseende: ATTESTREGLEMENTE med tillämpningsanvisningar Omfattning Detta reglemente gäller för Ystads kommuns samtliga transaktioner, inklusive interna transaktioner, medelsförvaltning samt medel som kommunen ålagts

Läs mer

ATTESTREGLEMENTE 1(6) STYRDOKUMENT DATUM 2015-01-19

ATTESTREGLEMENTE 1(6) STYRDOKUMENT DATUM 2015-01-19 1(6) STYRDOKUMENT DATUM 2015-01-19 ATTESTREGLEMENTE 1 Bakgrund och syfte Attestreglementet ingår som en del i kommunens internkontroll. Internkontrollens huvudsakliga syfte är att förbättra effektiviteten

Läs mer

REGLEMENTE FÖR ATTEST

REGLEMENTE FÖR ATTEST FÖRFATTNINGSSAMLING Nr R 23 1 (3) REGLEMENTE FÖR ATTEST Fastställt av kommunfullmäktige 2009-03-30, 24 1 Tillämpningsområde Kommunens styrelse/nämnder ska se till att bestämmelserna i detta reglemente

Läs mer

TILLÄMPNINGSANVISNINGAR FÖR ATTESTREGLEMENTE FÖR SJÖBO KOMMUN

TILLÄMPNINGSANVISNINGAR FÖR ATTESTREGLEMENTE FÖR SJÖBO KOMMUN 1(8) TILLÄMPNINGSANVISNINGAR FÖR ATTESTREGLEMENTE FÖR SJÖBO KOMMUN 1 Omfattning Med ekonomiska händelser avses alla förändringar i storleken och sammansättningen av förmögenheten som beror på ekonomiska

Läs mer

REGLEMENTE FÖR KONTROLL AV VERIFIKATIONER ULRICEHAMNS KOMMUN. Antaget av kommunfullmäktige 2013-03-25, 43

REGLEMENTE FÖR KONTROLL AV VERIFIKATIONER ULRICEHAMNS KOMMUN. Antaget av kommunfullmäktige 2013-03-25, 43 2013-01-17 REGLEMENTE FÖR KONTROLL AV VERIFIKATIONER ULRICEHAMNS KOMMUN Antaget av kommunfullmäktige 2013-03-25, 43 (ersätter reglemente antaget av kommunfullmäktige 1992, 179) OBS! Fr o m 2013-09-01 ny

Läs mer

Granskning av fakturahantering. 1. Sammanfattning

Granskning av fakturahantering. 1. Sammanfattning 1. Sammanfattning har fått i uppdrag av Hörby kommuns revisorer att genomföra en granskning av styrelse och nämnders fakturahantering. Syftet med granskningen har varit att bedöma om styrelsens och nämndernas

Läs mer

Kommunal författningssamling för. Östra Göinge kommun

Kommunal författningssamling för. Östra Göinge kommun Kommunal författningssamling för Östra Göinge kommun Nr 25 Dnr KS 2010/806.003 Antaget av KS 2010-09-08, 124 Reglemente för kontroll av verifikationer 1 Omfattning och målsättning Detta reglemente gäller

Läs mer

RIKTLINJER. Anvisningar till attestreglementet

RIKTLINJER. Anvisningar till attestreglementet RIKTLINJER Anvisningar till attestreglementet POLICY antas av kommunfullmäktige En policy uttrycker politikens värdegrund och förhållningssätt. Denna typ av dokument fastställs av kommunfullmäktige då

Läs mer

UaFS 14/2006 00.13 Blad 1 RIKTLINJER, MED REGLER, FÖR KONTROLL (ATTEST) AV EKONOMISKA TRANSAKTIONER I UDDEVALLA KOMMUN

UaFS 14/2006 00.13 Blad 1 RIKTLINJER, MED REGLER, FÖR KONTROLL (ATTEST) AV EKONOMISKA TRANSAKTIONER I UDDEVALLA KOMMUN Blad 1 RIKTLINJER, MED REGLER, FÖR KONTROLL (ATTEST) AV EKONOMISKA TRANSAKTIONER I UDDEVALLA KOMMUN Fastställda av kommunfullmäktige den 14 december 2005, 226 (tidigare anvisningar antagna av kommunstyrelsen

Läs mer

Attestreglemente för Eda kommun

Attestreglemente för Eda kommun Attestreglemente för Eda kommun 1 Reglementets omfattning mm Detta reglemente gäller för kommunens ekonomiska transaktioner, inklusive alla in- och utbetalningar, löneadministration för kommunens anställda,

Läs mer

Allmänt om intern kontroll

Allmänt om intern kontroll Allmänt om intern kontroll Inledning I kommunallagen fördelas ansvaret för uppföljning och kontroll av kommunens verksamhet på revisorerna, kommunstyrelsen och nämnderna. Revisorerna granskar i den omfattning

Läs mer

Revisionsrapport: Verifikationsgranskning. Revisionen har genom KPMG genomfört verifikationsgranskning. För revisorerna i Jämtlands Gymnasieförbund

Revisionsrapport: Verifikationsgranskning. Revisionen har genom KPMG genomfört verifikationsgranskning. För revisorerna i Jämtlands Gymnasieförbund Revisorerna Direktionen Revisionsrapport: Revisionen har genom KPMG genomfört verifikationsgranskning. Revisionen önskar att direktionen lämnar synpunkter på de slutsatser som finns redovisade i sammanfattningen

Läs mer

- beslutsattest; kontroll mot underlag/beställning/beslut och villkor

- beslutsattest; kontroll mot underlag/beställning/beslut och villkor Kf 1994-08-30, 129 Blad 1(1 ) REGLEMENTE FÖR KONTROLL AV EKONOMISKA TRANSAKTIONER 1 Detta reglemente gäller för kommunens ekonomiska transaktioner, inklusive interna transaktioner, medelsförvaltning samt

Läs mer

KALLELSE/UNDERRÄTTELSE. Kommunfullmäktige. Sammanträde 10 mars 2015 klockan 18 i fullmäktigesalen, stadshuset. Ärende Beteckning Förslag

KALLELSE/UNDERRÄTTELSE. Kommunfullmäktige. Sammanträde 10 mars 2015 klockan 18 i fullmäktigesalen, stadshuset. Ärende Beteckning Förslag KALLELSE/UNDERRÄTTELSE Upprättad 2015-03-02 Kommunfullmäktige Sammanträde 10 mars 2015 klockan 18 i fullmäktigesalen, stadshuset Ärende Beteckning Förslag 1. Val av justerare och tid för justering Anders

Läs mer

Ekonomiavdelningen 2009-10-19 1(5) REGLEMENTE FÖR KONTROLL AV EKONOMISKA TRANSAKTIONER I VÄRNAMO KOMMUN

Ekonomiavdelningen 2009-10-19 1(5) REGLEMENTE FÖR KONTROLL AV EKONOMISKA TRANSAKTIONER I VÄRNAMO KOMMUN Ekonomiavdelningen 2009-10-19 1(5) REGLEMENTE FÖR KONTROLL AV EKONOMISKA TRANSAKTIONER I VÄRNAMO KOMMUN 1 Detta reglemente gäller för kommunens ekonomiska transaktioner (kassaverifikationer, fakturautbetalningar,

Läs mer

Intern kontroll i faktura- och lönehantering

Intern kontroll i faktura- och lönehantering Revisionsrapport Intern kontroll i faktura- och lönehantering AB Kristianstadsbyggen 2009-12-16 Silja Savela Yvonne Lundin Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning...1 2 Bakgrund, syfte och revisionsfråga...2

Läs mer

Attestreglemente för Malung-Sälens kommun

Attestreglemente för Malung-Sälens kommun Attestreglemente för Malung-Sälens kommun Antaget av kommunfullmäktige 2013-09-23 73 Gäller från och med 2013-10-23 Innehåll Allmänt... 3 Ansvar... 3 Attest... 3 Kontroll av attest, behörighetsattest...

Läs mer

Attestreglemente Regler för kontroll av verifikationer

Attestreglemente Regler för kontroll av verifikationer Attestreglemente Regler för kontroll av verifikationer Antagen av Kommunfullmäktige 27 oktober 2008 212 Ordlista Attest: Attestant: Ekonomisk transaktion: Att intyga att en kontroll utförts utan anmärkning.

Läs mer