BASFAKTA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "2010-05-10 1. BASFAKTA"

Transkript

1 Promemoria Landfakta - Sudan 1. BASFAKTA Land: Republiken Sudan/Al-Jumhuriya al-sudan Huvudstad: (ca invånare) Landets yta: km Befolkning: (census 2009) / ( , UNDP 2007) Medellivslängd: 58 år (män och kvinnor, 2009) Valuta: Sudanesiskt Pund (SDG): 1SDG = 3 SEK Statskick: Republik, förbundsstat Statschef: President Omar Hassan Ahmad al-bashir Regeringschef: President Omar Hassan Ahmad al-bashir Utrikesminister: Deng Alor Kuol Större pol partier: I o m fredsavtalet mellan Norra och Södra Sudan från 2005 bildades en enhetsregering (GoNU) bestående av president Bashirs NCP och Södra Sudans SPLM/A. Viktigaste oppositionspartier är Ummapartiet, Democratic Union Party (DUP) och Hassan al-turabis Popular Congress Party (PCP). Nästa allmänna val: President-, parlaments- och regionalval ägde rum i april En folkomröstning om Södra Sudans självständighet ska enligt fredsavtalet ska äga rum i januari BNP/capita: USD (2008) BNP tillväxt: 3,8 % (2009) Inflation: 12,9 % (2009) Budgetunderskott i andel av BNP: -0,9 % (2003) Utlandsskuld: miljoner USD (2007)

2 Sveriges Ambassad Promemoria 2(10) Sysselsättning: 7,415 miljoner (1996): 80% i jordbrukssektorn, 13% i tjänstesektorn och 7% inom industrin (1998) Arbetslöshet: 18,7% (2002) Mottaget officiellt bistånd: miljoner USD (2007) Viktigaste näringar: Olja - står för 65% av landets inkomster. Jordbrukssektorn sysselsätter ca. 80% av befolkningen och bidrar till en tredjedel av BNP. Därefter textilier, cement, tvål, destillering, skor. Valutareserv: miljoner USD (2004) 2. HISTORISK BAKGRUND Sudans förkoloniala historia är knuten till Egypten och sträcker sig från kungariket Kush i norr och de kristna staterna i söder till de självständiga Funj- och Fursultanaten i öster och väster. Turkiet invaderade landet 1821, men tvingades tillbaka av Mahdist-revolutionen ( ). Efter mahdismens fall sökte Egypten öka sitt inflytande i Sudan vid sidan av Storbritannien. Från 1899 fram till självständigheten lydde Sudan under gemensam brittisk-egyptisk förvaltning. Efter första världskriget växte den sudanesiska befolkningens nationalism och Sudan blev självständigt Militärkupper har dominerat Sudans inrikespolitik sedan dess. Efter de första trevande åren av självständighet grep militären makten i en kupp i november Den militära regimen varade i sex år. Efter parlamentsvalen 1959 tillträdde en demokratisk regering under ledning av Ummapartiet. Men samhällskrisen och kriget i Södra Sudan (se nedan) föranledde ytterligare en militärkupp under ledning av överste Jaafar Nimeiri, som grep makten Nimeiris år vid makten präglades av storskaliga projekt i socialistisk anda. Nimeiri löste även (om än tillfälligt) konflikten med Södra Sudan. Differentieringen mellan Norra Sudans arabdominerande delar och Södra Sudans företrädelsevis afrikanska befolkning inleddes redan under den koloniala perioden. I och med självständigheten 1956 accentuerades

3 Sveriges Ambassad Promemoria 3(10) problemen. Den s k sudaniseringen av befolkningen skapade oro i landets södra delar och utgjorde en grogrund för uppror. År 1958 började Abbouds pro-arabiska regim uppmuntra till konvertering till islam samt ersatte engelska med arabiska i skolundervisningen. Förändringarna, som också bidrog till ökade trakasserier och diskriminering av oliktänkande, ökade missnöjet i Söder. Våldsamheterna spred sig och 1962 bröt inbördeskriget ut. Stridigheterna varade fram till februari 1972, då Nimeiris regim ingick ett fredsavtal i Addis Abeba med den sydsudanesiska separatiströrelsen Anyanya. Freden blev dock kortvarig och 1983 bröt konflikten mellan Norr och Söder ut på nytt. I ledningen för upproret stod den karismatiske ledaren John Garang med det nygrundade Sudan People s Liberation Movement/Army (SPLM/A). Landets fördjupade kris ledde till ett växande missnöje bland befolkningen och i april 1985 störtades Nimeiri av en ny militärjunta. Val hölls 1986 och en parlamentarisk regering ledd av Ummapartiets Sadiq al-mahdi styrde landet i knappt fyra år. Den 30 juni 1989 störtades Sadiq al-mahdis regering av en militärjunta under ledning av generalen Omar Hassan Ahmad al-bashir. Den radikalt islamistiska regimen förbjöd alla politiska partier förutom det egna National Islamic Front, NIF (omdöpt till National Congress Party, NCP 1998). År 1996 valdes Bashir till president. Bashir återvaldes år 2000 i val som bojkottades av oppositionen. Från maktövertagandet 1989 och fram till slutet av nittiotalet var islamisten Hassan al-turabi Bashirs närmaste man, politiskt och religiöst. Paret gick skilda vägar i en bitter maktkamp år Turabi är sedan dess partiledare för ett av landets främsta oppositionspartier, PCP.

4 Sveriges Ambassad Promemoria 4(10) 2001 intensifierades fredsförhandlingarna mellan regeringen i Norr och Södra Sudans gerillarörelse SPLM/A som inletts 1994 under IGAD:s ledning. Fredsförhandlingarna resulterade 2005 i ett allomfattande fredavtal (Comprehensive Peace Agreement CPA) och slutet på Afrikas längsta inbördeskrig. Endast några månader efter det att fredsavtalet trätt i kraft omkom SPLA/M:s ledare John Garang i en helikopterolycka. Parallellt med fredsprocessen i Söder eskalerade dock våldet i Darfur, där etnisk afrikanska rebeller i början av 2003 tog till vapen mot den arabiskdominerade regeringen. Konflikten har lett till avfolkning i stor skala, samt anklagelser om etnisk rensning och folkmord. Enligt FN har minst personer dött och 2,9 miljoner har fördrivits från sina hem. Konflikten beskrivs ofta i förenklade termer som en en etnisk konflikt mellan afrikaner och araber, men är betydligt mer komplex och handlar bl a om marginalisering och utnyttjande av knappa naturresurser. Sudan hade goda relationer till västvärlden fram till sexdagarskriget i Mellanöstern 1967, då landet närmade sig sovjetblocket. Efter 1971 vände sig Sudan åter västerut, men när Gafaar Nimeiri 1983 införde muslimsk lag i hela landet fördömdes detta i väst. Landet isolerades ytterligare när Sudan vägrade fördöma Iraks invasion av Kuwait Efter att under 1990-talet ha varit en sträng islamistisk stat med band till internationell terrorism öppnade sig Sudan efter millennieskiftet åter mot omvärlden och en bilateral överenskommelse mot terrorism mellan USA och Sudan trädde i kraft. 3. POLITISKA LÄGET Sedan juli 2005 lyder Sudan under en övergångsförfattning. Den bygger på fredsavtalet CPA som ingicks år 2005 och består av en federal samlingsregering med deltagande från både NCP och SPLM/A och ett provisoriskt federalt parlament.

5 Sveriges Ambassad Promemoria 5(10) Av fredsavtalet och övergångsförfattningen framgår att Sudan fram till folkomröstningen år 2011 då Södra Sudan ska rösta om självständighet - är en federation bestående av två delstater (Norra- och Södra Sudan) som administrerar sina egna sakärenden, samtidigt som den tidigare federationen finns kvar med 25 delstater. Av dem hör 10 till Södra Sudan. Nationella val skulle enligt föreskrifterna i CPA ha ägt rum före 9 juli På grund av brister i föreberedelserna ägde valet istället rum april Omar al-bashir vann presidentvalet för hela Sudan, medan Salva Kiir, som efterträdde John Garang som ledare för SPLM/A vann presidentvalet i Södra Sudan vilket tillika gör honom till vice-president i hela Sudan. Norra- respektive Södra Sudan har enligt CPA separata författningar, regeringar, arméer, lagstiftningar och huvudstäder vid sidan av övergångsförfattningen, med en gemensam federal försvarsstyrka (Joint Integrated Units, JIUs). Oljeintäkterna delas mellan Norr och Söder. Ett stort antal frågor som bör lösas innan det att övergångsförfattningen slutar gälla i juli 2011 förblir dock olösta, bl a gränsdragningen mellan Norr och Söder, fördelningen av statsskulden, medborgarskap och resursfördelning. År 2005 beslutade FN:s säkerhetsråd att hänskjuta situationen i Darfur till den internationella brottsmålsdomstolen i Haag (ICC). I februari 2008 utfärdade ICC arresteringsorder för ministern för humanitära frågor Ahmad Haroun och milisledaren Ali Kushayb. Den 14 juli 2008 begärde chefsåklagaren vid ICC att en arresteringsorder också skulle utfärdas mot president Bashir för folkmord, krigsbrott och brott mot mänskligheten i Darfur. Den 4 mars 2009 utfärdade Förundersökningskammaren en arresteringsorder för president Bashir vilken dock inte omfattade folkmordsbrottet. Den sudanesiska reaktionen lät inte vänta på sig och i mars 2009 utvisades 13 internationella frivilligorganisationer och ytterligare tre nationella organisationer tvingades avbryta sin verksamhet i landet. Förundersökningskammaren ska, efter det att kammarens första beslut överklagats, på nytt ta ställning till om

6 Sveriges Ambassad Promemoria 6(10) häktningsorden ska omfatta anklagelserna om folkmord. Frågan om president Bashir kommer att åtalas för folkmord är således fortfarande utestående. Vid sidan av konflikterna i Söder och Darfur pågår en långvarig konflikt mellan regeringen och folkgruppen Beja i Östra Sudan. Området är strategiskt viktigt på grund av kusten mot Röda havet och oljehamnen Port Sudan. Samtidigt är Östra Sudan den fattigaste och kanske mest underutvecklade landsdelen. Under eritreansk ledning undertecknades ett fredsvtal under 2006, Eastern Sudan Peace Agreement (ESPA). Genomförandet av detta går dock långsamt. 4. EKONOMISKA LÄGET Sudan var länge ett av Afrikas allra fattigaste länder. Sedan exploateringen av olja inleddes i slutet av 1990-talet har dock ekonomin växt kraftigt med en BNP-tillväxt på mer än 10% under 2006 och Sedan 1997 har landet tillsammans med IMF arbetat för att genomföra makroekonomiska reformer, inklusive en rörlig växelkurs, ökad skatteindrivning, avregleringar och privatiseringar. Jordbruksindustrin förblir viktig och anställer 80% av arbetskraften i landet, trots att endast en tredjedel av Sudans yta är odlingsbar. Konstbevattning saknas i stora delar av landet, och beroendet av regn gör risken för torka och missväxt överhängande. Matbrist råder mer eller mindre ständigt i vissa regioner sedan 1980-talet, bland annat i Darfur. Före millennieskiftet drabbades Sudan vid flera tillfällen av svältkatastrofer. På många håll föder man upp boskap: kameler, getter, får och kor. Från självständigheten fram till millennieskiftet hade Sudan underskott i handelsbalansen med utlandet. De ständiga underskotten täcktes med lån och bistånd. En vändpunkt kom år 2000 då oljeexporten vände underskotten till överskott. Sudans viktigaste handelspartner är i dag Kina, som våren Sudan producerade troligen omkring fat råolja per dag Landet var därmed det året Afrikas till storleken sjätte största oljeproducent (efter Nigeria, Algeriet, Libyen, Angola och Egypten).

7 Sveriges Ambassad Promemoria 7(10) köpte två tredjedelar av Sudans olja. Sudan är ett av få länder som har ett handelsöverskott i förhållande till Kina. Trots att oljan under de senaste åren bidragit mest till landets ekonomiska tillväxt, utgör intäkterna från jordbrukssektorn mer än en tredjedel av BNP. Vidare bör noteras den alltmer växande omsättningen inom servicesektorn. Tillförlitliga siffror över den ekonomiska situationen är svårtillgängliga, bland annt på grund av att Sudan använder 1982 som bas-/utgångsår för BNP-tillväxt och att siffrorna inte återspeglar omsättningen vilken genereras av den omfattande informella ekonomin. I oktober 1997 införde USA omfattande handels- och finansiella sanktioner mot Sudan. I maj 2007 utökade George Bush de ekonomiska sanktionerna till följd av den sudanesiska regeringens fortsatta delaktighet i konflikten i Darfur. Den ekonomiska planeringen i Sudan domineras av kortsiktighet, då den till stor del formas efter och är beroende av NCP:s kortsiktiga politiska strävanden. Motkrafter som verkar för långsiktig ekonomisk planering i landet utgörs av bestämmelser i CPA om den ekonomiska politiken, IMF:s verksamhet i Sudan samt långivare och utländska investerare. Efterverkningarna av den globala ekonomiska recessionen fortsätter att märkas av i Sudan. Framförallt går detta att konstatera i ett minskat intresse för utländska investeringar i landet, en generellt sett minskad kreditvillighet samt ett lägre världsmarknadspris på olja. För närvarande ser regeringen i, tillsammans med IMF, över möjligheten att utöka skattbasen samt inskränka omfattningen av sådana verksamheter som fram till dags dato varit undantagna skattskyldighet. Ytterligare delar av det IMF-program som håller på att implementeras går ut på att diversifiera den sudanesiska ekonomin, framförallt som ett led i att minska beroendet av oljan som förväntas utgöra 59 procent av de statliga inkomsterna under (exklusive utländskt bistånd). I Södra Sudan

8 Sveriges Ambassad Promemoria 8(10) bekräftas detta beroendet av förhållandet att intäkterna från oljan under motsvarande period uppgår till hela 98 procent av de statliga inkomsterna. Vidare går IMF:s reformprogram ut på att återuppbygga den internationella valutareserven (som fär närvarande motsvarar mindre än två månaders importutgifter), förbättra flexibiliteten av den rörliga växelkursen, förstärka de finansiella institutionerna samt det långsiktiga målet att upprätta allmänhetens förtroende för det offentliga finansiella systemet. Sudan ligger efter vad gäller återbetalningen av lån till både multi- och bilaterala kreditgivare. Landet kommer förmodligen inte att komma i fråga för någon skuldavskrivning vilket främst anses bero på det politiska klimatet, framförallt den fortsatt allvarliga situationen i Darfur. Regeringen planerar att kompensera det nuvarande skattemässiga underskottet samt utgifter förknippade med infrastrukturprojekt med utökade lån från länder i Mellanöstern, Kina och Indien. Prognosen för denna typen av lån ser dock mörk ut i dagsläget, främst på grund av den allmänna försiktigheten som drabbat kreditgivare i och med den globala recessionen. Regeringen har dessutom förbundit sig i förhållande till IMF att begränsa denna typen av lån. Vid sidan av de ekonomiska reformprogram som IMF driver i samarbete med regeringen bör även nämnas de omfattande ekonomiska medel från internationella givare som huvudsakligen fördelas i olika (utvecklings)program runt om i landet av närvarande FN-organ och internationella/nationella organisationer. 5. SVERIGES FÖRBINDELSER Sveriges permanenta officiella närvaro i Sudan har varit sporadisk sedan slutet av sextiotalet då en svensk chargé d affaires (Bengt Rösiö) verkade i. Därefter sköttes kontakterna länge via sidoackerditering från Kairo resp. Addis Abeba. Sveriges ambassad i öppnade våren Ambassadör Jan Sadek överlämnade sina kreditivbrev till president

9 Sveriges Ambassad Promemoria 9(10) Bashir den 14 oktober Under sommaren 2010 förväntas den nya kanslibyggnaden stå klar för inflyttning. Ambassaden har för närvarande sju utsända från Sverige. Ett konsulat, vars huvudsakliga versamhet består i utredningar kring familjeanknytningsärenden, är beläget i. Honorärkonsul är Ahmed Elneferdi. Det svenska utvecklingssamarbetet med Sudan inleddes för mer än 25 år sedan. I juni 2008 antogs en strategi för samarbetet år av den svenska regeringen. De övergripande målen för det svenska stödet är fredlig utveckling, respekt för mänskliga rättigheter, ett demokratiskt samhällsstyre, varaktig försoning och nationell enighet. Det svenska biståndet under de kommande åren är ämnat att stödja genomförandet av fredsavtalet CPA, dels genom stöd till de två gemensamma givarfonder som upprättats specifikt för detta syfte (Multi-Donor Trust Funds), dels genom stöd till demokratiseringsprocessen, fredsbyggande och tillhandahållandet av sociala tjänster med ett fokus på hälsa. Det humanitära stödet till Sudan ska snabbt och flexibelt kunna justeras uppåt och nedåt i förhållande till behov. Sveriges import från Sudan uppgick 2009 till 18 miljoner SEK och exporten till 674 miljoner SEK. Mosvarande siffror under 2008 var för importen 7,1 miljoner SEK och exporten miljoner SEK. Den dramatiska minskningen av exporten tycks främst vara en följd av sjunkande oljepriser och Sudans minskade köpkraft. Den svenska exporten består framförallt av produkter från trä-, papper- och kartongindustrin samt produkter för telekommunikation. Ericsson bedriver en relativt omfattande verksamhet i Sudan, vilken främst ägnar sig åt utbyggnaden av nätverk för mobil kommunikation. Svenska missionsorganisationer verksamma i Sudan är Pingstmissionen och Svenska Kyrkans mission genom Lutherhjälpen. Svenska enskilda organisationer som bedriver verksamhet i Sudan är bland andra Rädda Barnen

10 Sveriges Ambassad Promemoria 10(10) och Svenska Röda Korset genom Internationella Röda Korset (IFRC). Det finns även en svensk-sudanesisk vänskapsförening med lokaler i. Dåvarande biståndsminister Carin Jämtin besökte Sudan år Nuvarande biståndsminister Gunilla Carlsson besökte Sudan i april 2007 samt i mars Statssekreterare Joakim Stymne besökte Sudan i januari Sidas generaldirektör Anders Nordström besökte Sudan i februari 2010.

SUDAN en bakgrundsinformation från Exportrådet.

SUDAN en bakgrundsinformation från Exportrådet. SUDAN en bakgrundsinformation från Exportrådet. 1. BASFAKTA Land: Huvudstad: Landets yta: Befolkning: Medellivslängd: Valuta: Statskick: Statschef: Regeringschef: Utrikesminister: Större politiska partier:

Läs mer

Kort fakta om Syrien: Här bor nästan 22 miljoner människor 21 615 919 (2010) Huvudstad: Damaskus 2 600 000 Majoriteten i landet är muslimer ca 90%

Kort fakta om Syrien: Här bor nästan 22 miljoner människor 21 615 919 (2010) Huvudstad: Damaskus 2 600 000 Majoriteten i landet är muslimer ca 90% Krisen i Syrien Kort fakta om Syrien: Här bor nästan 22 miljoner människor 21 615 919 (2010) Huvudstad: Damaskus 2 600 000 Majoriteten i landet är muslimer ca 90% Sunni 74%, övrig islam 16%, Kristna 10%

Läs mer

Somalia, Somaliland, Puntland och Galmudug

Somalia, Somaliland, Puntland och Galmudug Enskild motion Motion till riksdagen 2016/17:2889 av Markus Wiechel (SD) Somalia, Somaliland, Puntland och Galmudug Förslag till riksdagsbeslut 1. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen

Läs mer

Amerikas Förenta Stater vill uppmana samtliga länder att sluta samman i fredens tecken och tillsammans lösa denna blodiga konflikt.

Amerikas Förenta Stater vill uppmana samtliga länder att sluta samman i fredens tecken och tillsammans lösa denna blodiga konflikt. Utskott: SPECPOL1 Land: Amerikas Förenta Stater Delegat: Hjalmar Lindström Amerikas Förenta Stater vill uttrycka sin djupaste oro över situationen i Södra Kordofan som lett till 650.000 oskyldiga människors

Läs mer

Översikten i sammandrag

Översikten i sammandrag OECD-FAO Agricultural Outlook 2009 Summary in Swedish OECD-FAO:s jordbruksöversikt 2009 Sammanfattning på svenska Översikten i sammandrag De makroekonomiska villkor som bildar underlaget för den här halvtidsrapporten

Läs mer

FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE

FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE GEMENSAMMA PARLAMENTARISKA AVS EU-FÖRSAMLINGEN Utskottet för politiska frågor ACP-UE/101.261/B 5.9.2012 FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE om utmaningar för EU och AVS-gruppen med avseende på den politiska och humanitära

Läs mer

VALUTAPROGNOS FEBRUARI 2015

VALUTAPROGNOS FEBRUARI 2015 VALUTA FEBRUARI 2015 3.40 3.30 3.20 3.10 3.00 2.90 2.80 2.70 BRASILIANSKA REAL MOT SVENSKA KRONAN BRL/SE K 0.17 0.16 0.15 0.14 0.13 0.12 0.11 0.10 INDISKA RUPIE MOT SVENSKA KRONAN INR/SE + 9,2% K + 16,3%

Läs mer

Wangchuck Premiärminister Tshering Tobgay

Wangchuck Premiärminister Tshering Tobgay Promemoria 2015-11-10 Landfakta: Bhutan Officiellt namn: Druk Yul (Kingdom of Bhutan) Huvudstad: Thimphu (99 000 invånare 2011) Yta: 38 394 km 2 Folkmängd: 765 552 (2014) Befolkningstillväxt: 1,13 % (2014)

Läs mer

Basfrågor: En delad värld

Basfrågor: En delad värld Basfrågor: En delad värld supermakter stormakter ockupationszon järnridån västmakterna kapprustning maktblock permanent mandattid lydstater frihandelsområde förstatliga elit partisankrigare militärdiktatur

Läs mer

Ekonomiska basfakta 2014-03-11

Ekonomiska basfakta 2014-03-11 Ekonomisk rapport Qatar Ekonomiska basfakta Valuta: Qatarisk Riyal (QAR) BNP per capita: Cirka 102 000 USD (2013) Export: Cirka 127 miljarder USD (2013) Främsta exportvara: Naturgas, råolja Största exportpartners:

Läs mer

VEM ÄR JAG. Arbetat i Afghanistan i olika omgångar sedan början av 1980-talet. Mest som chef för Svenska Afghanistankommitténs

VEM ÄR JAG. Arbetat i Afghanistan i olika omgångar sedan början av 1980-talet. Mest som chef för Svenska Afghanistankommitténs VEM ÄR JAG Arbetat i Afghanistan i olika omgångar sedan början av 1980-talet. Mest som chef för Svenska Afghanistankommitténs biståndsverksamhet men också som journalist och anställd av FN. Har också arbetat

Läs mer

Fördjupning Tchad. Folkgrupper och religioner

Fördjupning Tchad. Folkgrupper och religioner MSB-51.1 1 (8) Fördjupning Tchad Det territorium som skulle komma att bli republiken Tchad erövrades av det koloniala Frankrike 1900. I förhållande till andra franska kolonier sågs Tchad inte som ett speciellt

Läs mer

Vad är FN? Är FN en sorts världsregering? FN:s mål och huvuduppgifter. FN:s Officiella språk

Vad är FN? Är FN en sorts världsregering? FN:s mål och huvuduppgifter. FN:s Officiella språk Om FN Förenta Nationerna är en unik organisation som består av självständiga stater som sammanslutit sig för att arbeta för fred i världen och ekonomiska och sociala framsteg. Unik, därför att ingen annan

Läs mer

Världskrigens tid

Världskrigens tid Världskrigens tid 1914-1945 Krig är blott en fortsättning på politiken med andra medel. Carl von Clausewitz Tysk general 1780-1831 1:a världskriget Krig mellan åren 1914 och 1918. Kriget stod mellan två

Läs mer

Förstudie om återvandringsmöjligheter i Norra Sudan och Sydsudan

Förstudie om återvandringsmöjligheter i Norra Sudan och Sydsudan Slutrapport för förstudien: Förstudie om återvandringsmöjligheter i Norra Sudan och Sydsudan Migrationsverket referensnummer 51-2011-25312 Yasin Ahmed Abdulrahim Jami Nätverkets ordförande (firmatecknare)

Läs mer

Kalla kriget 1945-1991

Kalla kriget 1945-1991 Kalla kriget 1945-1991 Sovjetunionen vs. USA Kampen om världsherraväldet Kalla kriget 1 Varför kallas det Kalla Kriget? Kallt krig för att det aldrig blev riktigt hett det blev inte direkt krig, väpnade

Läs mer

Förslag till RÅDETS BESLUT. om tillfälligt upphävande av delar av samarbetsavtalet mellan Europeiska ekonomiska gemenskapen och Syriska Arabrepubliken

Förslag till RÅDETS BESLUT. om tillfälligt upphävande av delar av samarbetsavtalet mellan Europeiska ekonomiska gemenskapen och Syriska Arabrepubliken EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 31.8.2011 KOM(2011) 543 slutlig 2011/0235 (NLE) Förslag till RÅDETS BESLUT om tillfälligt upphävande av delar av samarbetsavtalet mellan Europeiska ekonomiska gemenskapen

Läs mer

2016-02-04. Gora) Norr: Bosnien och Hercegovina, Serbien Öst: Kosovo Söder: Albanien Väst: Kroatien. Gränser:

2016-02-04. Gora) Norr: Bosnien och Hercegovina, Serbien Öst: Kosovo Söder: Albanien Väst: Kroatien. Gränser: Promemoria Sid. 1(9) Landfakta Montenegro Officiellt namn: Gränser: Storlek: Huvudstad (med antal invånare): Större städer (med antal invånare): Folkmängd: Ålder: Republiken Montenegro (Crna Gora) Norr:

Läs mer

BAKGRUNDSBESKRIVNING AV DEN POLITISKA SITUATIONEN OCH SITUATIONEN FÖR MÄNSKLIGA RÄTTIGHETER I SUDAN OCH DARFUR

BAKGRUNDSBESKRIVNING AV DEN POLITISKA SITUATIONEN OCH SITUATIONEN FÖR MÄNSKLIGA RÄTTIGHETER I SUDAN OCH DARFUR BAKGRUNDSBESKRIVNING AV DEN POLITISKA SITUATIONEN OCH SITUATIONEN FÖR MÄNSKLIGA RÄTTIGHETER I SUDAN OCH DARFUR I. Den politiska situationen A. Bakgrund Bryssel, november 2007 Inbördeskrigen i Sudan 1983

Läs mer

Instuderingsfrågor till Kalla krigets tid sid 129-149

Instuderingsfrågor till Kalla krigets tid sid 129-149 1 Instuderingsfrågor till Kalla krigets tid sid 129-149 Konflikten uppstår 1. Vilka frågor diskuterades vid konferensen i Jalta i feb 1945? Vad kom man fram till? 2. Vad bestämdes vid nästa konferens i

Läs mer

9101/16 /ss 1 DG C 1

9101/16 /ss 1 DG C 1 Europeiska unionens råd Bryssel den 23 maj 2016 (OR. fr) 9101/16 COAFR 136 CFSP/PESC 402 RELEX 410 COHOM 52 LÄGESRAPPORT från: Rådets generalsekretariat av den: 23 maj 2016 till: Delegationerna Föreg.

Läs mer

Sverige idag, i morgon. Hägringar. och därefter. Björn Lindgren Växjö 24 mars 2010

Sverige idag, i morgon. Hägringar. och därefter. Björn Lindgren Växjö 24 mars 2010 Sverige idag, i morgon Hägringar och därefter Björn Lindgren Växjö 24 mars 2010 onomiska läget Svenskt Näringsliv September 2009 Tänkt innehåll DEN SVENSKA EKONOMISKA UTVECKLINGEN AVTALSRÖRELSEN VALET

Läs mer

2013-12-16. Land-PM Irland. Basfakta

2013-12-16. Land-PM Irland. Basfakta Promemoria 2013-12-16 Utrikesdepartementet Ambassaden Dublin p.t.stockholm och Enheten för Europeiska unionen Land-PM Irland Basfakta Officiellt namn: Irland/Eire Huvudstad: Dublin (1,2 miljoner) Språk:

Läs mer

1. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om Kurdistan och tillkännager detta för regeringen.

1. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om Kurdistan och tillkännager detta för regeringen. Enskild motion Motion till riksdagen 2015/16:540 av Fredrik Malm (FP) Kurdistan Förslag till riksdagsbeslut 1. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om Kurdistan och tillkännager detta

Läs mer

Frihet i Iran genom svensk export?

Frihet i Iran genom svensk export? Av Emilie Eriksson Frihet i Iran genom svensk export? För att Iran skall kunna nå frihet behöver många omständigheter förändras. Yttrandefriheten måste stärkas och ledarna väljas på demokratisk grund.

Läs mer

Oktoberkriget 1973 och oljekrisen 1973-1974

Oktoberkriget 1973 och oljekrisen 1973-1974 Oktoberkriget 1973 och oljekrisen 1973-1974 Under oljekrisen fyrdubblade OPEC-länderna priset på råolja. Priset på olja steg från $3 per fat till $11 per fat. Här ser man hur en man hamstrar bensin i en

Läs mer

Fördjupning Eritrea. Splittrad nation

Fördjupning Eritrea. Splittrad nation MSB-51.1 1 (5) Fördjupning Eritrea 1952 införlivades Eritrea som federal stat i kejsardömet Etiopien i enlighet med ett beslut av FN. Tio år senare bröt ett gerillakrig ut där det Eritreanska folkets befrielsefront

Läs mer

Sverige tar ansvar i en orolig värld

Sverige tar ansvar i en orolig värld Sverige tar ansvar i en orolig värld Finansminister Anders Borg 20 augusti 2014 Svag internationell återhämtning och ökad oro i omvärlden Dämpade tillväxtutsikter i USA, Indien och Kina Upptrappade sanktioner

Läs mer

UKRAINA: Revolution och vägen framåt

UKRAINA: Revolution och vägen framåt UKRAINA: Revolution och vägen framåt Varför ägde revolutionen rum? 2004 Orangea revolutionen. Inre stridigheter och beslutsoförmåga. Viktor Yanukovich vinner presidentmakten 2010. Utvecklas mot patrimonialism

Läs mer

MAKROEKONIMI. Ekonomisk tillväxt Mäta ekonomin Konjunktur Arbetslöshet

MAKROEKONIMI. Ekonomisk tillväxt Mäta ekonomin Konjunktur Arbetslöshet MAKROEKONIMI Ekonomisk tillväxt Mäta ekonomin Konjunktur Arbetslöshet MAKROEKONOMISKA MÅL Makroekonomi är en analys av samhället som helhet. Den aggregerade (totala) effekten i fokus; de totala utgifterna,

Läs mer

Nyckeltal 2010 (prog.) 2009 2008

Nyckeltal 2010 (prog.) 2009 2008 Sid. 1(5) Moskva Anders Eriksson Rysk ekonomi september 2010 Den ryska ekonomin visar åter tillväxt, prognosen för 2010 är 4%. Tillväxten avmattas dock, försiktighet råder och ovissheten om styrkan i återhämtningen

Läs mer

2011-06-23. Abu Dhabi. Landrapport Bahrain

2011-06-23. Abu Dhabi. Landrapport Bahrain 2011-06-23 Abu Dhabi Landrapport Bahrain Basfakta Officiellt namn: Kingdom of Bahrain Landareal: 712 km² Huvudstad: Manama Befolkningsmängd: 1,06 milj (2010) varav 0,5 milj bahrainska medborgare (2010)

Läs mer

Vad kan FN göra åt den internationella vapenhandeln?

Vad kan FN göra åt den internationella vapenhandeln? Vad kan FN göra åt den internationella vapenhandeln? Paul Beijer Enheten för Nedrustning och ickespridning Bakgrundsteckning väpnat våld och konflikt Den internationella handeln med vapen FNs insatser

Läs mer

Basfakta 11 437 km2 (ungefär lika stor yta som Skåne) Knappt två miljoner (varav cirka 250 000 qatariska medborgare)

Basfakta 11 437 km2 (ungefär lika stor yta som Skåne) Knappt två miljoner (varav cirka 250 000 qatariska medborgare) 2013-06-10 Landrapport Qatar Basfakta Yta: 11 437 km2 (ungefär lika stor yta som Skåne) Huvudstad: Doha Folkmängd: Knappt två miljoner (varav cirka 250 000 qatariska medborgare) Befolkningsökning: Knappt

Läs mer

EUROPAPARLAMENTET. Plenarhandling B6-0514/2006 FÖRSLAG TILL RESOLUTION. till följd av uttalandena av rådet och kommissionen

EUROPAPARLAMENTET. Plenarhandling B6-0514/2006 FÖRSLAG TILL RESOLUTION. till följd av uttalandena av rådet och kommissionen EUROPAPARLAMENTET 2004 Plenarhandling 2009 25.9.2006 B6-0514/2006 FÖRSLAG TILL RESOLUTION till följd av uttalandena av rådet och kommissionen i enlighet med artikel 103.2 i arbetsordningen från Pasqualina

Läs mer

Basfakta 11 437 km2 (ungefär lika stor yta som Skåne) Knappt två miljoner (varav cirka 250 000 qatariska medborgare)

Basfakta 11 437 km2 (ungefär lika stor yta som Skåne) Knappt två miljoner (varav cirka 250 000 qatariska medborgare) Landrapport Qatar Basfakta Yta: 11 437 km2 (ungefär lika stor yta som Skåne) Huvudstad: Doha Folkmängd: Knappt två miljoner (varav cirka 250 000 qatariska medborgare) Befolkningsökning: Knappt fem procent

Läs mer

Hur kan vi stärka solidariteten och bekämpa fattigdomen i världen?

Hur kan vi stärka solidariteten och bekämpa fattigdomen i världen? RÅDSLAG VÅR VÄRLD F Ö R O S S SO C I A L D E M O K R AT E R Ä R M Ä N N I S K A N M Å L E T hennes utveckling och frihet, vilja att växa, ansvarskänsla för kommande generationer, solidaritet med andra.

Läs mer

Den långa vägen till fred. om kyrkornas fredsbyggande roll i Sudan. Den långa vägen till fred om kyrkornas fredsbyggande roll i Sudan 1

Den långa vägen till fred. om kyrkornas fredsbyggande roll i Sudan. Den långa vägen till fred om kyrkornas fredsbyggande roll i Sudan 1 Den långa vägen till fred om kyrkornas fredsbyggande roll i Sudan Den långa vägen till fred om kyrkornas fredsbyggande roll i Sudan 1 Förord Den 9 januari år 2005 undertecknades ett efterlängtat fredsavtal

Läs mer

Ni arbetar i grupper (fyra personer i varje grupp). Varje grupp får fyra beskrivningar av olika människoöden, en uppgiftsbeskrivning och en matris.

Ni arbetar i grupper (fyra personer i varje grupp). Varje grupp får fyra beskrivningar av olika människoöden, en uppgiftsbeskrivning och en matris. I den här uppgiften kommer ni att få fördjupa er i några enskilda människoöden från olika delar av världen. Det är handlar om människor som på olika sätt fått sina mänskliga rättigheter kränkta. UPPGIFT

Läs mer

Sydsudan och Kordofan- SPECPOL 1 Bakgrund till Katedralskolans FN-rollspel 2014

Sydsudan och Kordofan- SPECPOL 1 Bakgrund till Katedralskolans FN-rollspel 2014 Sydsudan och Kordofan- SPECPOL 1 Bakgrund till Katedralskolans FN-rollspel 2014 Invånare i Sydsudan dansar för att fira fredsavtalet med Sudan 1 Errata Diverse saker som tillkommit RAPPORT KORDOFAN OCH

Läs mer

Flyktingar i Bergs kommun. www.berg.se

Flyktingar i Bergs kommun. www.berg.se Flyktingar i Bergs kommun www.berg.se Innehåll Hur och varför man invandrar Kvotflykting Asylflykting Ensamkommande 18+, Asylboende, Introduktionstiden, Boende Afghanistan, Eritrea, Irak, Somalia, Syrien

Läs mer

kubakrisen.notebook September 21, 2009

kubakrisen.notebook September 21, 2009 KUBAKRISEN Det Kalla kriget förändrades under den senare delen av 1950 talet. Den värsta kommunisthysterin avtog i USA samtidigt som Khruschev lanserade idén om fredlig samexistens mellan väst och öst.

Läs mer

MINNS DU SOMMAREN 2012?

MINNS DU SOMMAREN 2012? MINNS DU SOMMAREN 2012? Block 1 Fråga 1 Den muslimska fastemånaden Ramadan har passerat under sommaren. Hur många boende i Sverige är muslimer? 1 cirka 15 000 x cirka 150 000 2 cirka 1,5 miljoner En av

Läs mer

Det ekonomiska läget och den kommunala ekonomin

Det ekonomiska läget och den kommunala ekonomin Det ekonomiska läget och den kommunala ekonomin Statssekreterare Erik Thedéen 22 november 213 1, IMF: Gradvis ljusning i tillväxtutsikterna BNP-tillväxt, prognos från 213 8, 6, 4, 2,, -2, -4, EU27 USA

Läs mer

RP 53/2009 rd PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL MOTIVERING. Kommunernas

RP 53/2009 rd PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL MOTIVERING. Kommunernas RP 53/2009 rd Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lagar om temporär ändring av lagen om skatteredovisning och inkomstskattelagen PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I denna proposition

Läs mer

diasporan sionism förintelsen

diasporan sionism förintelsen Israel - Palestina diasporan sionism förintelsen FN:s delningsförslag Judisk befolkningsutveckling 3000000 2250000 1500000 Judar Araber 750000 0 1922 1931 1946 1950 1966 Israel 1948-1967 USA:s intressen

Läs mer

Hägringar. Jobbskaparna och jobbkaparna. Det ekonomiska läget Svenskt Näringsliv September 2009

Hägringar. Jobbskaparna och jobbkaparna. Det ekonomiska läget Svenskt Näringsliv September 2009 Hägringar Jobbskaparna och jobbkaparna Det ekonomiska läget Svenskt Näringsliv September 2009 Det ekonomiska läget Svenskt Näringsliv Mars 2010 Konsoliderad bruttoskuld, andel av BNP 140 120 100 80 60

Läs mer

Brasilien. Fattigdomen skall bekämpas! Danmark

Brasilien. Fattigdomen skall bekämpas! Danmark Brasilien Idag lever 1.4 miljarder människor i fattigdom, och 925 miljoner är undernärda. Med djup beklagan anser Brasilien att något borde göras för att rädda den svältande befolkningen världen över.

Läs mer

RYSSLAND OCH CENTRALASIEN

RYSSLAND OCH CENTRALASIEN RYSSLAND OCH CENTRALASIEN Sedan 2014 har krisen i Ukraina och Rysslands olagliga annektering av Krim lett till nya ramar för de bilaterala relationerna mellan EU och Ryssland. Under senare år har den oroande

Läs mer

Fredsarbete i konfliktländer

Fredsarbete i konfliktländer Fred i utveckling Fredsarbete i konfliktländer 90 procent av alla väpnade konflikter som startat under 2000-talet har varit i länder som tidigare haft inbördeskrig. 1 Länder som har drabbats av väpnad

Läs mer

För att kunna utveckla ekonomin bör Bhutan fokusera på de fem juvelerna, vattenkraft, jordbruk, turism, småföretag och mineraler

För att kunna utveckla ekonomin bör Bhutan fokusera på de fem juvelerna, vattenkraft, jordbruk, turism, småföretag och mineraler För att kunna utveckla ekonomin bör Bhutan fokusera på de fem juvelerna, vattenkraft, jordbruk, turism, småföretag och mineraler I går, vid en sammankomst av det tredje parlamentet, och elva månader efter

Läs mer

Facit. Makroekonomi NA0133 5 juni 2014. Institutionen för ekonomi

Facit. Makroekonomi NA0133 5 juni 2014. Institutionen för ekonomi Institutionen för ekonomi Rob Hart Facit Makroekonomi NA0133 5 juni 2014. OBS! Här finns svar på räkneuppgifterna, samt skissar på möjliga svar på de övriga uppgifterna. 1. (a) 100 x 70 + 40 x 55 100 x

Läs mer

Yta 1 566 500 km 2 Folkmängd 2,9 miljoner (2013) Befolkningstillväxt 1,5 % (2013)

Yta 1 566 500 km 2 Folkmängd 2,9 miljoner (2013) Befolkningstillväxt 1,5 % (2013) MONGOLIET - Landfakta Officiellt namn Mongoliet Huvudstad Ulan Bator Yta 1 566 500 km 2 Folkmängd 2,9 miljoner (2013) Befolkningstillväxt 1,5 % (2013) Officiellt Språk Mongoliska Religion Ingen officiell

Läs mer

Södra Kordofan- SPECPOL 1 Bakgrund till Katedralskolans FN-rollspel 2012

Södra Kordofan- SPECPOL 1 Bakgrund till Katedralskolans FN-rollspel 2012 Södra Kordofan- SPECPOL 1 Bakgrund till Katedralskolans FN-rollspel 2012 Invånare i Sydsudan dansar för att fira fredsavtalet med Sudan 1 Rapport Kordofan Katedralskolans FN-rollspel 2012 BAKGRUND Grattis!

Läs mer

Landrapport från ISLAND NBO:s styrelsemöte 21.-22.november 2012 i Göteborg

Landrapport från ISLAND NBO:s styrelsemöte 21.-22.november 2012 i Göteborg Landrapport från ISLAND NBO:s styrelsemöte 21.-22.november 2012 i Göteborg Nyckeltal för ISLAND nov. 2012 Förväntad BNP-utveckling 2,8 % Inflationstakt 4,6 % Arbetslöshet 5,0 % Bostadsbyggande prognos

Läs mer

SUDAN. Sudan har ofta varit förstasidesnytt i medierna, och då har det handlat om inbördeskrig, rebellgrupper

SUDAN. Sudan har ofta varit förstasidesnytt i medierna, och då har det handlat om inbördeskrig, rebellgrupper SUDAN Fotot visar staden Omdurman i mellersta Sudan, som de flesta nordbor väl knappast ens hört talas om. Här finns det omkring tre miljoner invånare. Text & bild Lars Erik Gewalli Sudan har ofta varit

Läs mer

Vi har använt sökorden: Kvinnor, kvinna, jämställdhet och 1325. Granskningsperiod: oktober 2006-23 juni 2008

Vi har använt sökorden: Kvinnor, kvinna, jämställdhet och 1325. Granskningsperiod: oktober 2006-23 juni 2008 En granskning av socialdemokraternas utrikespolitiske talesperson Urban Ahlins anföranden, skriftliga frågor, interpellationer, pressmeddelanden och debattartiklar under perioden oktober 2006 23 juni 2008.

Läs mer

Ekonomisk rapport för Brasilien Betoning på den finansiella krisen

Ekonomisk rapport för Brasilien Betoning på den finansiella krisen Telemeddelande (A) Sid. 1(8) Mnr BRAS/20090217-2 2009-02-17 Brasilia Ambassadrådet Christian de Filippi +55 61 8127 4623 Praktikant Therese Sandell UD-AME Dnr 17 Ekonomisk rapport för Brasilien Betoning

Läs mer

Promemoria 2014-10-31 CANBERRA. Landfakta: Fiji

Promemoria 2014-10-31 CANBERRA. Landfakta: Fiji Promemoria CANBERRA Landfakta: Fiji Officiellt namn: Republic of Fiji Huvudstad: Suva Yta: 18 376 km² Folkmängd: 896 758 (2013 est CIA) Befolkning: Ursprungs-fijier 57,3 %, indiska fijier 37,6%, övriga

Läs mer

Promemoria 2015-10-11. Khartoum. Fambs Magnus Collett Fambs Anna Guittet. Landrapport Sudan. Basfakta

Promemoria 2015-10-11. Khartoum. Fambs Magnus Collett Fambs Anna Guittet. Landrapport Sudan. Basfakta Promemoria Fambs Magnus Collett Fambs Anna Guittet Landrapport Sudan Basfakta Flagga: Statsvapen: )جمهورية السودان( Officiellt namn: Republiken Sudan (النصر لنا) vår Valspråk: Segern är )نحن جند هللا جند

Läs mer

2. Varför ville både Österrike- Ungern och Ryssland ha kontroll över vad som hände på Balkan?

2. Varför ville både Österrike- Ungern och Ryssland ha kontroll över vad som hände på Balkan? Instuderingsfrågor till : Första världskriget 1. Vilka var orsakerna till kriget? Orsaker till kriget var bl.a. Nationalismen var stor i alla Europas länder Tyskland ville behålla de gränserna de hade

Läs mer

Västsahara Afrikas sista koloni

Västsahara Afrikas sista koloni 1 Inledningsanförande vid seminariet När pengar går före mänskliga rättigheter EU och Västsahara, anordnat av svenska avdelningen av internationella juristkommissionen Stockholm 2009-11-17 Västsahara Afrikas

Läs mer

P7_TA-PROV(2012)0057 Situationen i Syrien

P7_TA-PROV(2012)0057 Situationen i Syrien P7_TA-PROV(2012)0057 Situationen i Syrien Europaparlamentets resolution av den 16 februari 2012 om situationen i Syrien (2012/2543)(RSP)) Europaparlamentet utfärdar denna resolution med beaktande av sina

Läs mer

ANTAGNA TEXTER Preliminär utgåva. Europaparlamentets resolution av den 9 juli 2015 om Bahrain, framför allt fallet med Nabeel Rajab (2015/2758(RSP))

ANTAGNA TEXTER Preliminär utgåva. Europaparlamentets resolution av den 9 juli 2015 om Bahrain, framför allt fallet med Nabeel Rajab (2015/2758(RSP)) Europaparlamentet 2014-2019 ANTAGNA TEXTER Preliminär utgåva P8_TA-PROV(2015)0279 Bahrain, särskilt fallet med Nabeel Rajab Europaparlamentets resolution av den 9 juli 2015 om Bahrain, framför allt fallet

Läs mer

BUSINESS SWEDENS MARKNADSÖVERSIKT SEPTEMBER 2015. Mauro Gozzo, Business Swedens chefekonom

BUSINESS SWEDENS MARKNADSÖVERSIKT SEPTEMBER 2015. Mauro Gozzo, Business Swedens chefekonom BUSINESS SWEDENS MARKNADSÖVERSIKT SEPTEMBER 2015 Mauro Gozzo, Business Swedens chefekonom 1 Business Swedens Marknadsöversikt ges ut tre gånger per år: i april, september och december. Marknadsöversikt

Läs mer

Att lyckas med affärer i Afrika

Att lyckas med affärer i Afrika Att lyckas med affärer i Afrika Peter Stein Stein Brothers AB Presentationens innehåll 1. Stora linjer i Afrikas ekonomiska utveckling 2. Sveriges handel med Afrika 3. Att lyckas med affärer i Afrika 4.

Läs mer

Regeringens information till Riksdagen om Ukraina och Ryssland, 14 mars 2014

Regeringens information till Riksdagen om Ukraina och Ryssland, 14 mars 2014 Utrikesdepartementet Tal av utrikesminister Carl Bildt Riksdagen Stockholm, 14 mars, 2014 Regeringens information till Riksdagen om Ukraina och Ryssland, 14 mars 2014 Det talade ordet gäller Herr talman!

Läs mer

Statsupplåning. prognos och analys 2017:1. 22 februari 2017

Statsupplåning. prognos och analys 2017:1. 22 februari 2017 Statsupplåning prognos och analys 2017:1 22 februari 2017 Riksgäldens uppdrag Statens finansförvaltning Statens betalningar och kassahantering Upplåning och förvaltning av statsskulden Garantier och lån

Läs mer

3. Det finns i princip två huvudsakliga sätt att öka den ekonomiska tillväxten. Vilka? Vad är skillnaden mellan dessa? s

3. Det finns i princip två huvudsakliga sätt att öka den ekonomiska tillväxten. Vilka? Vad är skillnaden mellan dessa? s Faktafrågor 1. Den ekonomiska tillväxten i ett land kan studeras på kort och lång sikt. Vad kallas den förändring som sker: s. 167 168 a) på lång tid (mer än fem år) b) på kort tid (mindre än fem år) 2.

Läs mer

Rätten att återvända hem

Rätten att återvända hem Texter till Del 3 Vägen till försoning Rätten att återvända hem I juni 1996, ett år efter krigsslutet, reste Kaj Gennebäck med kort varsel till Bosnien-Hercegovina. Hans uppdrag var att hjälpa bosniakerna

Läs mer

SVENSK EKONOMI. Lägesrapport av den svenska ekonomin enligt regeringens bedömning i 2009 års ekonomiska vårproposition

SVENSK EKONOMI. Lägesrapport av den svenska ekonomin enligt regeringens bedömning i 2009 års ekonomiska vårproposition SVENSK EKONOMI Lägesrapport av den svenska ekonomin enligt regeringens bedömning i 2009 års ekonomiska vårproposition OFRs RAPPORTSERIE OFFENTLIG SEKTOR I FOKUS 2009/2 Sid 1 (5) Lägesrapport av den svenska

Läs mer

Säkerhetspolitik för vem?

Säkerhetspolitik för vem? Säkerhetspolitik för vem? Säkerhet vad är det? Under kalla kriget pågick en militär kapprustning utifrån uppfattningen att ju större militär styrka desto mer säkerhet. Efter Sovjetunionens fall har kapprustningen

Läs mer

Eritrea Human geography

Eritrea Human geography Eritrea Human geography Migration och asylsökande eritreaner i Sverige Najla Ahmed och Yasin Ahmed Min Berättelse Eritreas historia Eritrea från det gamla grekiska Erythraía (Ερυθραία) som betyder det

Läs mer

LINKÖPINGS UNIVERSITET. Arabiska Våren. Konsekvenserna

LINKÖPINGS UNIVERSITET. Arabiska Våren. Konsekvenserna LINKÖPINGS UNIVERSITET Arabiska Våren Konsekvenserna Magnus Roback, Adam Palm Lamerstedt, Mariwan Nisstany, Gabriel Forsberg, Alexander Öström 12/19/2012 Konsekvenserna? Vi har valt att arbeta med frågan

Läs mer

Industri och imperier HT Instuderingsfrågor

Industri och imperier HT Instuderingsfrågor Industri och imperier HT 2016 Instuderingsfrågor Det allra bäst är egentligen om ni som studenter skapar era egna frågor och problem vid inläsningen av kurslitteraturen, men det är inte alltid så enkelt.

Läs mer

Somaliska riksförbundet isverige (SRFS) (Alvesta)

Somaliska riksförbundet isverige (SRFS) (Alvesta) Somaliska riksförbundet isverige (SRFS) 2016-08-26 (Alvesta) Innehållsförteckning 1. SRFS? 2. Somalia 3. Socialstruktur 4. Migration & integration 5. Avslutning & Frågestund Somaliska riksförbundet i Sverige

Läs mer

SWEDEN ANALYS AV OLJEPRISET, PRODUKTION, KONSUMTION IDAG OCH I FRAMTIDEN

SWEDEN ANALYS AV OLJEPRISET, PRODUKTION, KONSUMTION IDAG OCH I FRAMTIDEN SWEDEN N AT U R A L A S S E T S A B ANALYS AV OLJEPRISET, PRODUKTION, KONSUMTION IDAG OCH I FRAMTIDEN VÄRLDSPRODUKTION OCH KONSUMTION AV RÅOLJA 120 000 100 000 Produktion Oljebehov (Per dag i miljoner

Läs mer

Finansiella risker och lösningar

Finansiella risker och lösningar Finansiella risker och lösningar Jonas Rybring, Deputy General Manager Swedbank Shanghai Branch Shanghai 2008-03-10 1 Lång erfarenhet i Kina Swedbank har gjort affärer i Kina i över 20 år Representationskontor

Läs mer

GEMENSAMMA PARLAMENTARISKA AVS EU-FÖRSAMLINGEN

GEMENSAMMA PARLAMENTARISKA AVS EU-FÖRSAMLINGEN GEMENSAMMA PARLAMENTARISKA AVS EU-FÖRSAMLINGEN Utskottet för politiska frågor 18.10.2012 AP101.261/AA1-36 ÄNDRINGSFÖRSLAG 1-36 Förslag till rapport (AP 101.261) om Utmaningar för EU och AVS-gruppen med

Läs mer

FN, De mänskliga rättigheterna och konflikten i Korea

FN, De mänskliga rättigheterna och konflikten i Korea FN, De mänskliga rättigheterna och konflikten i Korea FN FN förkortningen till Förenta Nationerna År 1918 efter fyra års krig det rådde vapenstillstånd i Europa, efter att kriget hade skördad miljöns tals

Läs mer

Samhällets ekonomi Familjens ekonomi Ekonomi = hushållning Budget = uppställning över inkomster och utgifter Bruttoinkomst = lön innan skatt Nettoinkomst = lön efterskatt Disponibel inkomst = nettoinkomst

Läs mer

Europaparlamentets resolution av den 13 mars 2014 om Rysslands invasion av Ukraina (2014/2627(RSP))

Europaparlamentets resolution av den 13 mars 2014 om Rysslands invasion av Ukraina (2014/2627(RSP)) P7_TA-PROV(2014)0248 Rysslands invasion av Ukraina Europaparlamentets resolution av den 13 mars 2014 om Rysslands invasion av Ukraina (2014/2627(RSP)) Europaparlamentet utfärdar denna resolution med beaktande

Läs mer

Utvecklingskluster. Tim Besley och Torsten Persson LSE och IIES SNS Analys, 21 april, 2015

Utvecklingskluster. Tim Besley och Torsten Persson LSE och IIES SNS Analys, 21 april, 2015 Utvecklingskluster Tim Besley och Torsten Persson LSE och IIES SNS Analys, 21 april, 2015 www.pillarsofprosperity.info Utvecklingskluster Varför är vissa länder rika och andra fattiga? Luxemburg vs. Liberia

Läs mer

6/7 Landriskklasserna går från 0 till 7. Ju lägre siffra desto bättre kreditvärdighet har landet.

6/7 Landriskklasserna går från 0 till 7. Ju lägre siffra desto bättre kreditvärdighet har landet. LANDRISKANALYS Republiken Kongo LANDRISKKLASS 6/7 Landriskklasserna går från 0 till 7. Ju lägre siffra desto bättre kreditvärdighet har landet. EKN:S UTESTÅENDE GARANTIER PÅ LANDET KORTFRISTIGA AFFÄRER:

Läs mer

Den svenska ekonomin enligt regeringens bedömning i 2011 års ekonomiska vårproposition

Den svenska ekonomin enligt regeringens bedömning i 2011 års ekonomiska vårproposition Sid 1 (6) Den svenska ekonomin enligt regeringens bedömning i 2011 års ekonomiska vårproposition I vårpropositionen skriver regeringen att Sveriges ekonomi växer snabbt. Prognosen för de kommande åren

Läs mer

ETT ÅR EFTER KRIMKRISEN Telefonkonferens 5 mars 2015 med Jan-Olov Olsson

ETT ÅR EFTER KRIMKRISEN Telefonkonferens 5 mars 2015 med Jan-Olov Olsson ETT ÅR EFTER KRIMKRISEN Telefonkonferens 5 mars 2015 med Jan-Olov Olsson TRE FRÅGOR I FOKUS Konflikten i Ukraina Oljepriset Sanktioner 2 RYSSLAND - UKRAINA Krims anslutning till Ryssland - Stöds helhjärtat

Läs mer

Internationell Ekonomi

Internationell Ekonomi Internationell Ekonomi Internationell Ekonomi Nationalekonomi på högskolan består av: Mikroekonomi producenter och konsumenter Makroekonomi hela landet Internationell ekonomi handel mellan länder Varför

Läs mer

Skyldighet att skydda

Skyldighet att skydda Skyldighet att skydda I detta häfte kommer du att få läsa om FN:s princip Skyldighet att skydda (R2P/ responsibility to protect). Du får en bakgrund till principen och sedan får du läsa om vad principen

Läs mer

Frågor och svar om FN:s resolutioner 1325, 1820 och 1888 om kvinnor, fred och säkerhet

Frågor och svar om FN:s resolutioner 1325, 1820 och 1888 om kvinnor, fred och säkerhet Frågor och svar om FN:s resolutioner 1325, 1820 och 1888 om kvinnor, fred och säkerhet Vad är FN:s säkerhetsrådsresolution 1325 och vad innebär den? År 2000 enades FN:s säkerhetsråd om en resolution om

Läs mer

Samhällets ekonomi Familjens ekonomi Ekonomi = hushållning Budget = uppställning över inkomster och utgifter Bruttoinkomst = lön innan skatt Nettoinkomst = lön efterskatt Disponibel inkomst = nettoinkomst

Läs mer

BJÖRN LINDGREN Stockholm, 29 mars

BJÖRN LINDGREN Stockholm, 29 mars BJÖRN LINDGREN Stockholm, 29 mars 2012 1 När Europa skälver ett steg efter det andra men turbulens på vägen Mest sannolikt: Ett steg efter det andra Grekland, Italien, Spanien m fl röstar igenom reformer.

Läs mer

GRÖN IDEOLOGI SOLIDARITET I HANDLING. En kort sammanfattning av Miljöpartiet de grönas partiprogram

GRÖN IDEOLOGI SOLIDARITET I HANDLING. En kort sammanfattning av Miljöpartiet de grönas partiprogram En kort sammanfattning av Miljöpartiet de grönas partiprogram BY: George Ruiz www.flickr.com/koadmunkee/6955111365 GRÖN IDEOLOGI SOLIDARITET I HANDLING Partiprogrammet i sin helhet kan du läsa på www.mp.se/

Läs mer

Efterkrigstiden FRÅN ANDRA VÄRLDSKRIGETS SLUT OCH FRAM TILL I DAG

Efterkrigstiden FRÅN ANDRA VÄRLDSKRIGETS SLUT OCH FRAM TILL I DAG Efterkrigstiden FRÅN ANDRA VÄRLDSKRIGETS SLUT OCH FRAM TILL I DAG Västeuropa De första åren efter andra världskriget var nödår i stora delar av Europa, med svält och bostadsbrist. Marshallplanens pengar

Läs mer

FACIT Instuderingsfrågor första världskriget

FACIT Instuderingsfrågor första världskriget FACIT Instuderingsfrågor första världskriget 1. Vad innebar imperialismen? Imperialism = politiskt och militärt ta makten över främmande områden I slutet av 1800-talet tävlade stormakterna i Europa om

Läs mer

CARNEGIE AFRIKAFOND. Telefonkonferens med Karin Fries 24 oktober 2014. Carnegie Fonder AB

CARNEGIE AFRIKAFOND. Telefonkonferens med Karin Fries 24 oktober 2014. Carnegie Fonder AB CARNEGIE AFRIKAFOND Telefonkonferens med Karin Fries 24 oktober 2014 INVESTERA I AFRIKA 90-talets reformer - starkare och stabilare ekonomier i Afrika än någonsin tidigare Råvarupriserna - relativt höga

Läs mer

Åk. 7 Lokal kursplan historia: Introduktion vad är historia? Forntiden och flodkulturerna Målbeskrivning det är viktigt att

Åk. 7 Lokal kursplan historia: Introduktion vad är historia? Forntiden och flodkulturerna Målbeskrivning det är viktigt att Sida 1 av 5 Åk. 7 Introduktion vad är historia? Forntiden och flodkulturerna känna till hur människor under jägarstenåldern försörjde sig kunna redogöra för hur livsvillkoren förändrades vid övergången

Läs mer

Myanmar. Resultatstrategi för Sveriges internationella bistånd i

Myanmar. Resultatstrategi för Sveriges internationella bistånd i Resultatstrategi för Sveriges internationella bistånd i Myanmar 2013 2017 103 39 Stockholm Tel: 08-405 10 00, Webb: www.ud.se Omslag: UD-PIK, Tryck: Elanders Grafisk Service 2013 Artikelnr: UD 13.024 Resultatstrategi

Läs mer

Den arabiska våren i Mellanöstern och Nordafrika

Den arabiska våren i Mellanöstern och Nordafrika MSB-51.1 1 (5) Den arabiska våren i Mellanöstern och Nordafrika Situationen i Mellanöstern och Nordafrika förändrades drastiskt 2011. Regimer som på ytan verkade stabila och hade bra kontakter med omvärlden

Läs mer

Revolution. Giljotin. Monarki. Republik. Yttrandefrihet. Liberalism. Konservatism. Skräckvälde. Privilegier. Napoleon. Det tredje ståndet

Revolution. Giljotin. Monarki. Republik. Yttrandefrihet. Liberalism. Konservatism. Skräckvälde. Privilegier. Napoleon. Det tredje ståndet Revolution Giljotin Monarki Republik Liberalism Yttrandefrihet Konservatism Skräckvälde Napoleon Privilegier Det tredje ståndet Ståndssamhälle Nationalförsamlingen Klassamhälle Envälde Självständighet

Läs mer