Fördjupning Tchad. Folkgrupper och religioner

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Fördjupning Tchad. Folkgrupper och religioner"

Transkript

1 MSB (8) Fördjupning Tchad Det territorium som skulle komma att bli republiken Tchad erövrades av det koloniala Frankrike I förhållande till andra franska kolonier sågs Tchad inte som ett speciellt viktigt område, utan utnyttjades framförallt för framställning av bomull och som en plats från vilken billig arbetskraft kunde hämtas. Följden blev att det franska styret av Tchad blev osedvanligt svagt, och att enbart den södra delen av landet styrdes effektivt. Det var även denna del som skulle komma att bli Tchads maktcentrum efter självständigheten. Trots det svaga styret av Tchad har det franska inflytandet varit mycket starkt. Folkgrupper och religioner Tchad är övervägande muslimskt, då över 50 procent av befolkningen är muslimer. Ungefär 35 procent av befolkningen består av olika kristna grupper (främst katoliker och protestanter), och en minoritet bekänner sig till traditionella afrikanska religioner (animister). Historiskt sett har motsättningar huvudsakligen funnits mellan den muslimska norra delen och den kristna och animistiska södern. Motsättningarna förstärktes av det franska styret, då fokus låg på den södra delens utveckling. Även om motsättningarna i den nuvarande konflikten, och en del avslutade konflikter, inte är norr mot söder, finns emellertid även de motsättningarna kvar och utnyttjas ofta av politiker och rebeller. Till viss del följer dock Tchads skiljelinjer det mönster som kan urskiljas i Sudan, där den arabiska och muslimska norra delen av landet befunnit sig i konflikt med den afrikanska och kristna/animistiska södern. Tchads befolkning kan också delas upp i en rad olika etniska folkgrupper där de tre största är Sara (28 procent), araber (12 procent) och Mayo-Kebbi (11,5procent). Grupperna Sara och Mayo-Kebbi kan klassificeras som afrikanska. Tchads djupa fattigdom och ojämlika utveckling har orsakat splittringar mellan såväl etniska som religiösa grupper, och kan till viss del förklara landets stundtals kaotiska moderna historia. Inbördeskrig har nästan konstant varit en del av livet i Tchad sedan självständigheten från Frankrike den 11 augusti 1960.

2 2 (8) Självständigheten Tchad lösgjorde sig fredligt från franskt styre Efter endast två år instiftade Tchads förste president, François Tombalbaye, enpartistyre och förbjöd oppositionspartier. Han koncentrerade också makten till den södra delen av landet och vanstyrde speciellt de underutvecklade norra delarna. Grupper i norr inledde ett uppror 1965, som snart utvecklades till ett kaotiskt inbördeskrig där mängder av rebellgrupper slogs mot regeringen. Grannlandet Libyen utnyttjade det växande kaoset i landet, först genom att stödja upproret mot regeringen och sedan genom att i mitten av 1970-talet invadera Tchad för att lägga beslag på en landremsa, kallad Aozou, över vilken de båda staterna hade tvistat. Tvisten om Aozouremsan utvecklades till en mellanstatlig konflikt. Makten i Tchad togs över av Hissène Habré och hans rebellgrupp FAN (Väpnade Styrkorna från Norr) Internationell inblandning fortsatte att spela en stor roll, då Libyen stöttade rebellgrupper som var emot den nya regeringen samtidigt som Frankrike stöttade Habrés regering. Habré lyckades till slut besegra de libyska styrkorna, som drevs ut ur landet Tchads många rebellgrupper enades under Habrés ledarskap för att kasta ut Libyen, men splittringarna återuppstod så fort segern var vunnen. Presidenterna Habré och Déby Hissène Habré, som tog makten i Tchad 1982, styrde landet auktoritärt. De regioner han kontrollerade styrde han med järnhand och befäste sin makt med hjälp av våld och korruption. Habré gjorde inga allvarliga försök att reformera landet och bygga upp den förstörda statsstrukturen, utan fortsatte istället på den tidigare presidentens spår. Det vill säga att koncentrera makten i händerna på medlemmar av sin egen etniska grupp, Daza, från de norra delarna av landet. Hans forna allierade från den etniska gruppen Zaghawa förlorade alltmer av den makt de tillskansat sig genom att stödja Habrés maktövertagande. Precis som för president Tombalbaye blev denna etniska diskriminering hans fall, då han i december 1990 störtades av en av sina egna generaler, Idriss Déby, som tillhörde just Zaghawa-gruppen. President Déby inledde en övergång till demokrati och för första gången sedan perioden direkt efter självständigheten kunde man ana en statsstruktur. Déby försökte till viss del föra landets många rebellgrupper samman, och återinförde flerpartisystemet som en förberedelse för fria val. Val hölls också, år 1996, och dessa vanns av Déby och hans parti, men accepterades inte som fria och rättvisa.

3 3 (8) Utomstående inblandning: Libyen, Sudan, USA och Frankrike Liksom många andra länder och konflikter i Afrika har Tchad och dess många väpnade grupper influerats starkt av andra länder. Bland de viktigaste i Tchads kontext är Libyen, USA, Frankrike och Sudan. Libyen spelade en viktig roll i konflikterna i Tchad under 1970-talet och fram till mitten av 1980-talet. Även om Libyens inblandning efter 1980-talet inte var lika uppenbar så fortsatte landet, och dess ledare Gaddafi, att påverka Tchads konflikter ända till slutet av 1990-talet. Libyen stöttade några av de första rebellrörelserna som uppstod på 1970-talet, och som inledde Tchads spiral in i 1980-talets kaos. Då den tchadiska regeringen försvagats av stridigheterna gick libyska styrkor in i Tchad och ockuperade den tidigare nämnda Aozouremsan. Efter att Libyen besegrats av tchadiska styrkor och drivits bort från Aozouremsan i kriget 1987 började Libyen återigen spela en mer indirekt roll. Stödet till rebellgrupper i Tchad inleddes igen, i detta fall genom stöd till den nybildade gruppen Islamic Legion. När Débys rebellgrupp MPS (Patriotiska Frälsningsrörelsen) bildades kring 1990 gav Libyen ekonomiskt, logistiskt och militärt stöd. Omkring 40 procent av MPS:s vapen kom direkt från Libyen. När Déby, med hjälp av detta stöd, tog makten från Habré förbättrades relationerna mellan Libyen och Tchad, även om förhållandet länderna emellan var fortsatt problematiskt. Under Habrés tid vid makten förekom även sudanesiskt stöd till tchadiska rebeller. Regimen i Khartoum tillät flera rebellgrupper att ha militära baser på sitt territorium. Även efter det att Déby tog över makten så använde sig rebellrörelser i Tchad av sudanesiskt territorium för att söka skydd. Det är dock oklart om den sudanesiska regeringen aktivt har tillåtit rebellerna att vistas på deras territorium, eller om de bara var oförmögna att hindra dessa från att infiltrera det vidsträckta landet. Samma oklarhet gäller även andra länder i regionen, såsom Niger, Nigeria, Algeriet, Kamerun och Centralafrikanska republiken som alla har haft tchadiska rebellgrupper på sitt territorium. De viktigaste externa aktörerna som stödde regeringen under Habrés tid vid makten var USA och Frankrike. USA gav omfattande stöd till Habré som ett led i sin strategi att motarbeta Libyens ledare Gaddafi och om möjligt tvinga honom från makten. Under och 80-talen var Gaddafi nämligen en högljudd motståndare till USA och dess inflytande i världen. Traditionellt har Tchad haft starka relationer till den forna kolonialmakten Frankrike, som sände trupper för att stödja Habré under det tidiga 1980-talet. Liksom USA ville Frankrike motverka att Libyen skulle få ett utökat inflytande i

4 4 (8) regionen som kunde hota regimer som var positivt inställda till västblocket under det Kalla kriget. Frankrike drog dock tillbaka sitt stöd under slutet av 1980-talet då Habré motsatte sig Frankrikes vilja till demokratisering av Afrika. Stöd genom militärt materiel och träning återupptogs inte förrän Déby påbörjade demokratiseringsprocessen under 1990-talet. Det kaotiska 1990-talet Débys övertagande av makten och hans försök att genom dialog få stopp på de många rebellgrupperna som härjade i landet gav få resultat. Rebellgrupper som slagits mot president Habré existerade fortfarande, och nya uppstod under det mycket kaotiska 1990-talet. Bland annat invaderades Tchad 1991 från Nigeria av en grupp som mestadels bestod av Habrésympatisörer. Gruppen, MDD (Rörelsen för Demokrati och Utveckling) var en av många grupper som bildades under tidigt 90-tal. I motsatts till den tidigare nord-syd uppdelningen av landet kom dessa nya grupper från olika delar och hade en rad olika krav på regeringen. Habrés försök att under 1980-talet ena Tchads olika grupper höll tydligen inte efter Débys övertagande av makten. Istället bedrevs ett flerfrontskrig där ytterligare grupper tog upp kampen. De många grupperna till trots var det ingen som lyckades störta Débys regering. Många av grupperna hade upphört med sina uppror redan på 90- talet. En av anledningarna till detta kan vara Débys taktik att driva fram fredsavtal med oppositionella genom att köpa hela grupper eller ledarna genom att erbjuda arbete inom Tchads väpnade styrkor eller inom den politiska administrationen. Rebellerna tilläts i regel omvandla sig till politiska partier, som allt som oftast helt saknade politiskt stöd och snabbt upplöstes. Inte ett enda av dessa avtal ändrade sammansättningen av Tchads regering eller statsstruktur. Detta kan kanske i sig förklara varför nya rebellgrupper uppstår i Tchad på en kontinuerlig basis; landet reformeras inte i någon högre grad och många grundproblem består. Flera av fredsavtalen har också brutits av rebellerna talet och relationerna med Sudan Även om Déby reformerade det politiska systemet något under 1990-talet har Tchad hittills inte demokratiserats fullt ut. Parlaments- och presidentvalen liknar alltmer en skendemokrati, och konstitutionen har ändrats så att Déby kan sitta kvar som president utöver den tidigare satta gränsen på två mandatperioder. Korruption inom den statliga administrationen är ett enormt problem, och politiken fortsätter att till viss del följa etniska linjer. Majoriteten av Débys politiska elit tillhör fortfarande hans Zaghawa-grupp.

5 5 (8) Istället har det tidiga 2000-talet präglats av oroligheter. Även om intensiteten i striderna inte har nått upp till de katastrofala nivåerna från och 80-talen så har det rapporterats att både rebellgrupper och regeringen har utfört flera grova brott mot de mänskliga rättigheterna. Dessa brott inkluderar exempelvis våldtäkter och massavrättningar. Anklagelser har också framförts av människorättsorganisationer att den tchadiska armén i slutet av 1990-talet gjorde sig skyldig till folkmord i de södra delarna av landet. Utöver de interna oroligheterna påverkades Tchad enormt av den väpnade konflikten 2003 i det östra grannlandet Sudan. Den sudanesiska regeringen, understödd av Janjaweed-milisen, slogs i Sudans västligaste del mot en rad rebellgrupper som krävde reformer inom Darfur och i Darfurs relationer med den nationella regeringen. Läget i Darfur och de många flyktingarna påverkade situationen i Tchad som under 2004 och 2005 blev alltmer instabilt efter en kort period av lugn. Många soldater deserterade från den nationella armén och nya rebellgrupper bildades, även om informationen kring de exakta skeendena är bristfällig. Oroligheterna under mitten av 00-talet var i stort lokaliserade till den östra delen av Tchad. Detta beror till stor del på närheten till Sudan och att både Sudan och Tchad har gett stöd till rebellgrupper i respektive land, trots att länderna i februari 2006 skrev på ett avtal om att sådant stöd skulle stoppas. I december 2005 genomförde den nystartade gruppen RDL (Mobiliseringen för Frihet och Demokrati) ett angrepp i östra Tchad. Tchads regering var inte sen att skylla på Sudan men RDL bildade snart en allians med sju andra rebellgrupper. Alliansen, FUCD (Enade Fronten för Demokratisk förändring), stred mot regeringen under 2006 och gjorde ett misslyckat försök att ta kontroll över huvudstaden N Djamena 13 april. Över 1200 människor dödades i direkta strider, och civilbefolkningen utsattes också för övergrepp. Striderna i Tchad har inte heller begränsats till nationella rebellgrupper. Under 2006 attackerade den ökända sudanesiska Janjaweed-milisen civilbefolkningen i östra Tchad. Konflikter mellan olika etniska grupper började också sprida sig till denna del av Tchad från Darfur. Problemen handlar alltså inte bara om konflikter mellan rebellgrupper och Tchads regering, utan också om konflikter mellan, och inom, arabiska och afrikanska etniska grupper. Fredsförhandlingar och stärkt samarbete mellan rebellgrupper På senare år har det fortsatt att bildas nya grupper i Tchad, inte minst som en följd av att nya allianser bildas mellan existerande grupper. En helt ny grupp; RAFD (Mobiliseringen av Demokratiska Krafter) bildades 2006 som en följd av

6 6 (8) folkomröstningen som avgjorde att Déby fick stanna längre vid makten än de i författningen fastställda två mandatperioderna. RAFD ingick senare en allians med bland annat FUCD. Alliansen, UFDD (Enade Styrkorna för Demokrati och Utveckling), splittrades dock efter att FUCD slutit ett avtal med regeringen (och på sedvanligt Tchad-manér integrerats i armén och den statliga administrationen). RAFD och de återstående delarna av UFDD beslutade att de skulle enas och fortsätta att slåss mot Déby. UFDD var i oktober 2007 en av fyra grupper som tecknade ett fredsavtal med tchadiska regeringen. Efter en månad tog däremot rebellerna upp vapnen igen eftersom de ansåg att regeringen inte följde det de åtagit sig i avtalet. Istället för att pacificeras enades de största rebellgrupperna i ännu en allians för att bli starkare i sina strider mot regeringen. Skådeplats för striderna var åter N Djamena och länge såg det ut som att Déby eventuellt skulle tvingas bort från makten, men åter misslyckades rebellerna och tiotusentals invånare i N Djamena flydde till Kamerun. Sudan uppmanade dock rebellerna att ytterligare stärka sitt samarbete genom att skapa en förenad politisk struktur med en gemensam ledare. Alliansen som anfallit N Djamena offentliggjordes 25 februari 2008 under namnet AN (Nationella Alliansen). Under 2009 förstärktes samarbetet ytterligare då fler grupper slöts till samarbetet och enades under det nya namnet UFR (Förenade Motståndsstyrkorna). Timane Erdimi, släkting till president Déby, valdes till alliansens ledare och sade i ett uttalande att man snart skulle attackera regeringen. Ett tecken på gruppens nära band till Sudan är att UFR har fördömt Internationella Brottsmålsdomstolens (ICC) arresteringsorder för Sudans president Omar al- Bashir som utfärdades i mars Trots att ett sjätte fredsavtal mellan Tchad och Sudan skrevs under i Senegals huvudstad Dakar 13 mars 2008 blev förhoppningen om en stabilisering mellan länderna relativt kortlivad. Redan två månader efter avtalet utförde den tchadstödda sudanesiska gruppen JEM (Rörelsen för Rättvisa och Jämlikhet) en attack i Sudans huvudstad Khartoum. Trots att Sudan svarade med att bryta diplomatiska förbindelser med Tchad började relationerna tina igen och i september beslutades om upprättandet av en gemensam fredsbevarande styrka på gränsen mellan länderna. Den svårfunna freden Att det varit så svårt att nå en fredlig samexistens i Tchad beror alltså på flera faktorer. En anledning är helt klart relationen till Sudan, där länderna stött grupper som försökt underminera den andra regimen. Sudan spelar även en roll då oroligheterna i Darfur också har haft en tendens att kunna spridas över gränsen in i östra Tchad.

7 7 (8) Sedan den internationella interventionen i Libyen 2011 i samband med arabiska våren, har situationen i Tchads norra grannland också fått ökad betydelse. Tillgången på vapen från den störtade regimen har skapat oro för en ökad osäkerhet även i Tchad och andra delar av Sahelregionen. Tchads geografiska läge har definitivt spelat en påtaglig roll och landet har även påverkats av oroligheterna i Centralafrikanska republiken. Under 2012 har Tchad även pratat med Nigeria om möjligheten att skapa en specialstyrka för att bekämpa gruppen Boko Haram som anses ligga bakom en stor del av osäkerheten i Sahel och vars attacker i Nigeria har lett till att många tchadiska migranter på senare tid återvänt till Tchad. Men Tchads väpnade konflikter kan inte enbart skyllas på geografi och andra länder. Débys allt hårdare grepp om makten och monopolisering av det politiska systemet står i stark kontrast med 1990-talets flirt med demokratisering och flerpartisystem. Déby fortsätter också att främst gynna etniska medlemmar av sin egen Zaghawa-grupp, vilket betonar skiljelinjerna mellan olika etniska grupper i landet och riskerar att underbygga framtida konflikter. Ett försök att minska konsekvenserna av konflikterna vid gränsen mellan Tchad och Sudan var utplaceringen av en styrka från Afrikanska Unionen (AU) under namnet African Union Mission in Sudan (AMIS). Styrkan kompletterades senare med en kombinerad FN/AU styrka vid namn United Nations African Union Mission in Darfur (UNAMID) (se vidare Darfur»). Samtidigt placerade EU under våren 2008 ut en fredsbevarande styrka i östra Tchad och norra Centralafrikanska republiken för att förbättra den humanitära situationen (se Sverige och Tchad» för mer info). EU-trupperna ersattes i mars 2009 av en FN-styrka, MINURCAT (United Nations Mission in Central African Republic and Chad). På begäran från Déby slutförde MINURCAT sitt uppdrag sista december Samarbete, framsteg och humanitär kris I januari 2010 förändrades relationen mellan Tchad och Sudan markant, då båda länderna åter skrev på ett avtal om ökat samarbete och ett slut på rebellstödet. Utan statligt stöd och med en allt mer begränsad rörlighet accepterade även rebellalliansen UFR att påbörja förhandlingar. Som en följd av fredsavtalet öppnades gränsen mellan länderna för första gången på 7 år och sedan dess har relationen verkat bli starkare och starkare. Bland annat gifte sig Déby med en av Janjaweed-milisens ledares dotter i januari Bröllopet ägde rum i Khartoum och även Sudans president Omar al-bashir var närvarande. På det nationella planet stärktes hoppet om en bättre framtid ytterligare av tillkännagivandet att val planerades under Dock blev både parlamentsoch presidentvalen uppskjutna till 2011 och när de slutligen hölls valde flera av

8 8 (8) de ledande oppositionella att bojkotta valet. Déby vann stort och säkrade en fjärde mandatperiod vid makten. Trots ett försvårat humanitärt läge i hela regionen under senare år verkar det som att ett visst, och mycket relativt, lugn har lagt sig över Tchad under För första gången på nästan ett decennium pågick ingen väpnad konflikt i landet. Den politiska situationen i landet och regionen, landets geografiska läge och historia visar dock på hur känsligt ett sådant lugn kan vara och framtiden kommer att få utvisa om det är en varaktig fred som håller på att växa fram i Tchad. Politiska spänningar inom landet var dock fortsatt tydliga under slutet av 2012 och början av Bland annat påstår de tchadiska myndigheterna att ännu ett kuppförsök stoppades i maj. I samband med att detta påstådda kuppförsök stoppades arresterades både journalister och aktivister från oppositionen över hela landet. Experter anser att Déby försöker stärka sitt grepp om Tchad i ett läge där man kan fjärma sig från internationell kritik genom sitt samarbete med Frankrike och USA i kampen mot islamister i Mali. Texten är producerad av Institutionen för freds- och konfliktforskning, Uppsala universitet.

Kort fakta om Syrien: Här bor nästan 22 miljoner människor 21 615 919 (2010) Huvudstad: Damaskus 2 600 000 Majoriteten i landet är muslimer ca 90%

Kort fakta om Syrien: Här bor nästan 22 miljoner människor 21 615 919 (2010) Huvudstad: Damaskus 2 600 000 Majoriteten i landet är muslimer ca 90% Krisen i Syrien Kort fakta om Syrien: Här bor nästan 22 miljoner människor 21 615 919 (2010) Huvudstad: Damaskus 2 600 000 Majoriteten i landet är muslimer ca 90% Sunni 74%, övrig islam 16%, Kristna 10%

Läs mer

Fördjupning Eritrea. Splittrad nation

Fördjupning Eritrea. Splittrad nation MSB-51.1 1 (5) Fördjupning Eritrea 1952 införlivades Eritrea som federal stat i kejsardömet Etiopien i enlighet med ett beslut av FN. Tio år senare bröt ett gerillakrig ut där det Eritreanska folkets befrielsefront

Läs mer

Konflikten i Mali

Konflikten i Mali 4 2013-12-30 Konflikten i Mali 2112-13 Konflikten i Mali -2013 Frankrikes intervenering Kortfattad presentation (lathund) Tidig historia Del av tre Västafrikanska riken kontrollerade transsahariska handeln

Läs mer

BAKGRUNDSBESKRIVNING AV DEN POLITISKA SITUATIONEN OCH SITUATIONEN FÖR MÄNSKLIGA RÄTTIGHETER I SUDAN OCH DARFUR

BAKGRUNDSBESKRIVNING AV DEN POLITISKA SITUATIONEN OCH SITUATIONEN FÖR MÄNSKLIGA RÄTTIGHETER I SUDAN OCH DARFUR BAKGRUNDSBESKRIVNING AV DEN POLITISKA SITUATIONEN OCH SITUATIONEN FÖR MÄNSKLIGA RÄTTIGHETER I SUDAN OCH DARFUR I. Den politiska situationen A. Bakgrund Bryssel, november 2007 Inbördeskrigen i Sudan 1983

Läs mer

Världskrigens tid

Världskrigens tid Världskrigens tid 1914-1945 Krig är blott en fortsättning på politiken med andra medel. Carl von Clausewitz Tysk general 1780-1831 1:a världskriget Krig mellan åren 1914 och 1918. Kriget stod mellan två

Läs mer

Kalla kriget 1945-1991

Kalla kriget 1945-1991 Kalla kriget 1945-1991 Sovjetunionen vs. USA Kampen om världsherraväldet Kalla kriget 1 Varför kallas det Kalla Kriget? Kallt krig för att det aldrig blev riktigt hett det blev inte direkt krig, väpnade

Läs mer

EUROPAPARLAMENTET. Plenarhandling B6-0514/2006 FÖRSLAG TILL RESOLUTION. till följd av uttalandena av rådet och kommissionen

EUROPAPARLAMENTET. Plenarhandling B6-0514/2006 FÖRSLAG TILL RESOLUTION. till följd av uttalandena av rådet och kommissionen EUROPAPARLAMENTET 2004 Plenarhandling 2009 25.9.2006 B6-0514/2006 FÖRSLAG TILL RESOLUTION till följd av uttalandena av rådet och kommissionen i enlighet med artikel 103.2 i arbetsordningen från Pasqualina

Läs mer

Amerikas Förenta Stater vill uppmana samtliga länder att sluta samman i fredens tecken och tillsammans lösa denna blodiga konflikt.

Amerikas Förenta Stater vill uppmana samtliga länder att sluta samman i fredens tecken och tillsammans lösa denna blodiga konflikt. Utskott: SPECPOL1 Land: Amerikas Förenta Stater Delegat: Hjalmar Lindström Amerikas Förenta Stater vill uttrycka sin djupaste oro över situationen i Södra Kordofan som lett till 650.000 oskyldiga människors

Läs mer

Efterkrigstiden FRÅN ANDRA VÄRLDSKRIGETS SLUT OCH FRAM TILL I DAG

Efterkrigstiden FRÅN ANDRA VÄRLDSKRIGETS SLUT OCH FRAM TILL I DAG Efterkrigstiden FRÅN ANDRA VÄRLDSKRIGETS SLUT OCH FRAM TILL I DAG Västeuropa De första åren efter andra världskriget var nödår i stora delar av Europa, med svält och bostadsbrist. Marshallplanens pengar

Läs mer

FRANSKA REVOLUTIONEN. Varför blev det en revolution i Frankrike 1789? Vad hände under revolutionsåren? Vilka konsekvenser fick revolutionen?

FRANSKA REVOLUTIONEN. Varför blev det en revolution i Frankrike 1789? Vad hände under revolutionsåren? Vilka konsekvenser fick revolutionen? FRANSKA REVOLUTIONEN Varför blev det en revolution i Frankrike 1789? Vad hände under revolutionsåren? Vilka konsekvenser fick revolutionen? Situationen i Frankrike 1789 Frankrike hade krigat med Storbritannien

Läs mer

Somalia, Somaliland, Puntland och Galmudug

Somalia, Somaliland, Puntland och Galmudug Enskild motion Motion till riksdagen 2016/17:2889 av Markus Wiechel (SD) Somalia, Somaliland, Puntland och Galmudug Förslag till riksdagsbeslut 1. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen

Läs mer

Konflikten i den Centralafrikanska republiken

Konflikten i den Centralafrikanska republiken IEI Statsvetenskap Internationell politik, 733G20 Linköpings universitet 2013-12- 22 Konflikten i den Centralafrikanska republiken En analys av Frankrikes val att intervenera Johanna Blixt Max Larsson

Läs mer

Kalla kriget. Karta över Europa. VEU: VästEuropeiska Unionen. Källa: http://commons.wikimedia.org/wiki/file:cold_war_europe_military_map_sv.

Kalla kriget. Karta över Europa. VEU: VästEuropeiska Unionen. Källa: http://commons.wikimedia.org/wiki/file:cold_war_europe_military_map_sv. Kalla kriget Kalla kriget var en konflikt mellan USA och Sovjetunionen som utspelade sig från år 1945 till år 1989. USA och Sovjetunionen var två supermakter som bildades efter det Andra världskriget då

Läs mer

2. Varför ville både Österrike- Ungern och Ryssland ha kontroll över vad som hände på Balkan?

2. Varför ville både Österrike- Ungern och Ryssland ha kontroll över vad som hände på Balkan? Instuderingsfrågor till : Första världskriget 1. Vilka var orsakerna till kriget? Orsaker till kriget var bl.a. Nationalismen var stor i alla Europas länder Tyskland ville behålla de gränserna de hade

Läs mer

9101/16 /ss 1 DG C 1

9101/16 /ss 1 DG C 1 Europeiska unionens råd Bryssel den 23 maj 2016 (OR. fr) 9101/16 COAFR 136 CFSP/PESC 402 RELEX 410 COHOM 52 LÄGESRAPPORT från: Rådets generalsekretariat av den: 23 maj 2016 till: Delegationerna Föreg.

Läs mer

kubakrisen.notebook September 21, 2009

kubakrisen.notebook September 21, 2009 KUBAKRISEN Det Kalla kriget förändrades under den senare delen av 1950 talet. Den värsta kommunisthysterin avtog i USA samtidigt som Khruschev lanserade idén om fredlig samexistens mellan väst och öst.

Läs mer

Nationalismen Nationalism Italien

Nationalismen Nationalism Italien 1914-1918 Nationalismen Efter franska revolutionen växte en stark känsla fram för det egna landet nationalkänsla När Frankrike och Napoleon besegrade många länder i Europa ville medborgarna se sina länder

Läs mer

Nationalismen Nationalism Italien

Nationalismen Nationalism Italien 1914-1918 Nationalismen Efter franska revolutionen växte en stark känsla fram för det egna landet nationalkänsla När Frankrike och Napoleon besegrade många länder i Europa ville medborgarna se sina länder

Läs mer

Vad är FN? Är FN en sorts världsregering? FN:s mål och huvuduppgifter. FN:s Officiella språk

Vad är FN? Är FN en sorts världsregering? FN:s mål och huvuduppgifter. FN:s Officiella språk Om FN Förenta Nationerna är en unik organisation som består av självständiga stater som sammanslutit sig för att arbeta för fred i världen och ekonomiska och sociala framsteg. Unik, därför att ingen annan

Läs mer

200 år av fred i Sverige

200 år av fred i Sverige U N I T E D N A T I O N S N A T I O N S U N I E S 200 år av fred i Sverige -- Anförande av FN:s vice generalsekreterare Jan Eliasson vid firandet av Sveriges Nationaldag Skansen, Stockholm, 6 juni 2014

Läs mer

FN, De mänskliga rättigheterna och konflikten i Korea

FN, De mänskliga rättigheterna och konflikten i Korea FN, De mänskliga rättigheterna och konflikten i Korea FN FN förkortningen till Förenta Nationerna År 1918 efter fyra års krig det rådde vapenstillstånd i Europa, efter att kriget hade skördad miljöns tals

Läs mer

Förslag till RÅDETS BESLUT. om tillfälligt upphävande av delar av samarbetsavtalet mellan Europeiska ekonomiska gemenskapen och Syriska Arabrepubliken

Förslag till RÅDETS BESLUT. om tillfälligt upphävande av delar av samarbetsavtalet mellan Europeiska ekonomiska gemenskapen och Syriska Arabrepubliken EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 31.8.2011 KOM(2011) 543 slutlig 2011/0235 (NLE) Förslag till RÅDETS BESLUT om tillfälligt upphävande av delar av samarbetsavtalet mellan Europeiska ekonomiska gemenskapen

Läs mer

FACIT Instuderingsfrågor första världskriget

FACIT Instuderingsfrågor första världskriget FACIT Instuderingsfrågor första världskriget 1. Vad innebar imperialismen? Imperialism = politiskt och militärt ta makten över främmande områden I slutet av 1800-talet tävlade stormakterna i Europa om

Läs mer

FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE

FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE GEMENSAMMA PARLAMENTARISKA AVS EU-FÖRSAMLINGEN Utskottet för politiska frågor ACP-UE/101.261/B 5.9.2012 FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE om utmaningar för EU och AVS-gruppen med avseende på den politiska och humanitära

Läs mer

Centrum för Iran Analys

Centrum för Iran Analys Centrum för Iran Analys CENTIA http://www.setiz.se info@setiz.se POLITISK VISION En människa utan vision, är en död människa Förord CENTIA anser att beredning, beslutning och verkställning av detaljerade

Läs mer

Västsahara Afrikas sista koloni

Västsahara Afrikas sista koloni 1 Inledningsanförande vid seminariet När pengar går före mänskliga rättigheter EU och Västsahara, anordnat av svenska avdelningen av internationella juristkommissionen Stockholm 2009-11-17 Västsahara Afrikas

Läs mer

Folkmordet i Rwanda och arbetet med den internationella Rwandatribunalen

Folkmordet i Rwanda och arbetet med den internationella Rwandatribunalen Linköpings Universitet FN i världspolitiken, del 2 Frida Karlsson 2012-08-20 Folkmordet i Rwanda och arbetet med den internationella Rwandatribunalen INNEHÅLLSFÖRTECKNING KAPITEL 1. INLEDNING 1.1 Inledning

Läs mer

Hur kan vi stärka solidariteten och bekämpa fattigdomen i världen?

Hur kan vi stärka solidariteten och bekämpa fattigdomen i världen? RÅDSLAG VÅR VÄRLD F Ö R O S S SO C I A L D E M O K R AT E R Ä R M Ä N N I S K A N M Å L E T hennes utveckling och frihet, vilja att växa, ansvarskänsla för kommande generationer, solidaritet med andra.

Läs mer

Regeringens information till Riksdagen om Ukraina och Ryssland, 14 mars 2014

Regeringens information till Riksdagen om Ukraina och Ryssland, 14 mars 2014 Utrikesdepartementet Tal av utrikesminister Carl Bildt Riksdagen Stockholm, 14 mars, 2014 Regeringens information till Riksdagen om Ukraina och Ryssland, 14 mars 2014 Det talade ordet gäller Herr talman!

Läs mer

Vid sekelskiftet 1900 hade Tyskland Europas största befolkning och var även ett ledande industriland med stora naturresurser. Dock hade Tyskland inte

Vid sekelskiftet 1900 hade Tyskland Europas största befolkning och var även ett ledande industriland med stora naturresurser. Dock hade Tyskland inte Vid sekelskiftet 1900 hade Tyskland Europas största befolkning och var även ett ledande industriland med stora naturresurser. Dock hade Tyskland inte speciellt många kolonier jämfört med andra länder i

Läs mer

Ökat Nato-motstånd och minskat stöd

Ökat Nato-motstånd och minskat stöd Ökat Nato-motstånd och minskat stöd för den svenska insatsen i Afghanistan Ökat Nato-motstånd och minskat stöd för den svenska insatsen i Afghanistan Ulf Bjereld T orsdagen den 17 mars antog FN:s säkerhetsråd

Läs mer

RYSSLAND OCH CENTRALASIEN

RYSSLAND OCH CENTRALASIEN RYSSLAND OCH CENTRALASIEN Sedan 2014 har krisen i Ukraina och Rysslands olagliga annektering av Krim lett till nya ramar för de bilaterala relationerna mellan EU och Ryssland. Under senare år har den oroande

Läs mer

Säkerhetspolitik för vem?

Säkerhetspolitik för vem? Säkerhetspolitik för vem? Säkerhet vad är det? Under kalla kriget pågick en militär kapprustning utifrån uppfattningen att ju större militär styrka desto mer säkerhet. Efter Sovjetunionens fall har kapprustningen

Läs mer

Brasilien. Fattigdomen skall bekämpas! Danmark

Brasilien. Fattigdomen skall bekämpas! Danmark Brasilien Idag lever 1.4 miljarder människor i fattigdom, och 925 miljoner är undernärda. Med djup beklagan anser Brasilien att något borde göras för att rädda den svältande befolkningen världen över.

Läs mer

Regeringens proposition 2007/08:157

Regeringens proposition 2007/08:157 Regeringens proposition 2007/08:157 Fortsatt svenskt deltagande i Europeiska unionens militära insats i Tchad och Centralafrikanska republiken Prop. 2007/08:157 Regeringen överlämnar denna proposition

Läs mer

Försökte att få den lille mannen att känslomässigt gå upp i partiet och nationens kollektiv - Propaganda

Försökte att få den lille mannen att känslomässigt gå upp i partiet och nationens kollektiv - Propaganda Lite om andra världskriget Fascismen Förhärligar staten Fursten, ledaren, eliten, handlingskraften Känslans kraft gentemot förnuftet Ojämlikhet Kollektivet gentemot individen Arbetarklass mot aristokrati

Läs mer

situationen i Darfur, Sudan

situationen i Darfur, Sudan Bfd22 141107 1 (1) Rättsavdelningen 2016-12-27 SR 62/2016 Rättsligt ställningstagande angående situationen i Darfur, Sudan Sammanfattning Migrationsverket har först att pröva om den sökande är flykting.

Läs mer

Franska revolutionen. Franska revolutionen. En sammanfattning. en sammanfattning

Franska revolutionen. Franska revolutionen. En sammanfattning. en sammanfattning Franska revolutionen Franska revolutionen En sammanfattning en sammanfattning Orsakerna till revolutionen 1. Frankrike var orättvist styrt Kungen, Ludvig XVI, hade all makt Den som var kung kunde kalla

Läs mer

P7_TA-PROV(2012)0057 Situationen i Syrien

P7_TA-PROV(2012)0057 Situationen i Syrien P7_TA-PROV(2012)0057 Situationen i Syrien Europaparlamentets resolution av den 16 februari 2012 om situationen i Syrien (2012/2543)(RSP)) Europaparlamentet utfärdar denna resolution med beaktande av sina

Läs mer

Skyldighet att skydda

Skyldighet att skydda Skyldighet att skydda I detta häfte kommer du att få läsa om FN:s princip Skyldighet att skydda (R2P/ responsibility to protect). Du får en bakgrund till principen och sedan får du läsa om vad principen

Läs mer

diasporan sionism förintelsen

diasporan sionism förintelsen Israel - Palestina diasporan sionism förintelsen FN:s delningsförslag Judisk befolkningsutveckling 3000000 2250000 1500000 Judar Araber 750000 0 1922 1931 1946 1950 1966 Israel 1948-1967 USA:s intressen

Läs mer

Den romerska republiken var en form av demokrati, men som främst gynnade de rika

Den romerska republiken var en form av demokrati, men som främst gynnade de rika Bild: Giovanni Dall'Orto Varghona med tvillingarna Romulus och Remus. I romersk mytologi var det Romulus som grundade staden Rom. SPQR är en förkortning för "senaten och det romerska folket". Romarriket

Läs mer

Vi har ett fokus: Hoten mot demokratin. Vad era rädslor verkar finna en gemensam nämnare i

Vi har ett fokus: Hoten mot demokratin. Vad era rädslor verkar finna en gemensam nämnare i Vi har ett fokus: Hoten mot demokratin Vad era rädslor verkar finna en gemensam nämnare i Internet - rädslor och möjligheter Uppgift: 1. 2 och 2 ska ni skapa en enkät. 2. Använd er keynote om USA och lägg

Läs mer

1. Sammanfattning av läget för de mänskliga rättigheterna

1. Sammanfattning av läget för de mänskliga rättigheterna Denna rapport är en sammanställning grundad på Utrikesdepartementets bedömningar. Rapporten kan inte ge en fullständig bild av läget för de mänskliga rättigheterna i landet. Information bör sökas också

Läs mer

Syiren, bakgrund till konflikten och möjliga lösningar

Syiren, bakgrund till konflikten och möjliga lösningar Syiren, bakgrund till konflikten och möjliga lösningar Presentatör: Michael Schulz, docent i fredsoch utvecklingsforskning e-post: michael.schulz@globalstudies.gu.se Inbördeskrig i Syrien Fler än 130000

Läs mer

EFTERKRIGSTIDEN (Kalla kriget) 1945-1991

EFTERKRIGSTIDEN (Kalla kriget) 1945-1991 EFTERKRIGSTIDEN (Kalla kriget) 1945-1991 Efter 1945 Fred och välfärd Europa var en världsdel i spillror. Politikerna som styrde hade varit med om krisen på 1920- och 1930 talen, världskrig, nazism, kommunism

Läs mer

LINKÖPINGS UNIVERSITET. Arabiska Våren. Konsekvenserna

LINKÖPINGS UNIVERSITET. Arabiska Våren. Konsekvenserna LINKÖPINGS UNIVERSITET Arabiska Våren Konsekvenserna Magnus Roback, Adam Palm Lamerstedt, Mariwan Nisstany, Gabriel Forsberg, Alexander Öström 12/19/2012 Konsekvenserna? Vi har valt att arbeta med frågan

Läs mer

Övriga handlingar. SSU:s 38:e förbundskongress 2015

Övriga handlingar. SSU:s 38:e förbundskongress 2015 Övriga handlingar SSU:s 38:e förbundskongress 2015 1 2 Uttalanden Jämlik framtid Det är det jämlika samhället som vi människor blir fria att forma våra liv utan att vår bakgrund bestämmer förutsättningarna.

Läs mer

Första världskriget

Första världskriget Första världskriget 1914-1918 1. 2. 3. Varför blev det krig? 4. 5. 2 s.194 Orsaker till första världskriget: Imperialismen Industrialiseringen skapade behov av råvaror och nya marknader. Kapplöpning om

Läs mer

HUMANITÄRT BISTÅNDSBAROMETERN. Sida redogör för biståndets resultat på fyra nivåer:

HUMANITÄRT BISTÅNDSBAROMETERN. Sida redogör för biståndets resultat på fyra nivåer: BISTÅNDSBAROMETERN HUMANITÄRT Humanitärt bistånd syftar till att rädda liv, lindra nöd och upprätthålla mänsklig värdighet för krisdrabbade människor. Här presenterar vi resultatet av det humanitära biståndet

Läs mer

Andra världskriget Finland, Danmark, Norge och Danmark

Andra världskriget Finland, Danmark, Norge och Danmark Andra världskriget Som du nu vet, anföll Tyskland Polen den 1 september 1939. Med stridsvagnar tog man sig in landet, och andra världskriget hade börjat. Kriget varade i fem år och när det var över hade

Läs mer

Är demokrati och utveckling ömsesidigt förstärkande? Ett exempel från Tanzania

Är demokrati och utveckling ömsesidigt förstärkande? Ett exempel från Tanzania Är demokrati och utveckling ömsesidigt förstärkande? Ett exempel från Tanzania Jonas Ewald Lektor, freds och utvecklingsstudier, Linnéuniversitetet Presentation på seminariet Svenskt bistånd mot nya mål?

Läs mer

Världens viktigaste fråga idag är freden.

Världens viktigaste fråga idag är freden. Thage G. Petersons anförande vid manifestationen mot Värdlandsavtalet med Nato den 21 maj 016 på Sergels torg, Stockholm Världens viktigaste fråga idag är freden. 1 Men vi når inte freden med nya arméer

Läs mer

FÖRSLAG TILL ARBETSDOKUMENT

FÖRSLAG TILL ARBETSDOKUMENT GEMENSAMMA PARLAMENTARISKA AVS EU- FÖRSAMLINGEN Utskottet för politiska frågor 16.10.2014 FÖRSLAG TILL ARBETSDOKUMENT om kulturell mångfald och mänskliga rättigheter i AVS- och EU-länderna Medföredragande:

Läs mer

BISTÅNDSBAROMETERN HUMANITÄRT

BISTÅNDSBAROMETERN HUMANITÄRT BISTÅNDSBAROMETERN HUMANITÄRT Humanitärt bistånd syftar till att rädda liv, lindra nöd och upprätthålla mänsklig värdighet för krisdrabbade människor. Här presenterar vi resultatet av det humanitära biståndet

Läs mer

BARNSOLDATER I VÄRLDEN

BARNSOLDATER I VÄRLDEN BARNSOLDATER I VÄRLDEN Definitionen och förekomsten av barnsoldater Till kategorin barnsoldater räknas minderåriga barn som avsiktligt rekryteras, tränas och används i militära styrkor. Det kan även handla

Läs mer

Sida redogör för biståndets resultat på fyra nivåer:

Sida redogör för biståndets resultat på fyra nivåer: BISTÅNDSBAROMETERN HUMANITÄRT Humanitärt bistånd syftar till att rädda liv, lindra nöd och upprätthålla mänsklig värdighet för krisdrabbade människor. Här presenterar vi resultatet av det humanitära biståndet

Läs mer

Terrastella. Publikation av Alessandra Mitidieri och Elma Jugo, Na15.

Terrastella. Publikation av Alessandra Mitidieri och Elma Jugo, Na15. Terrastella Syftet med tidningen är att ta upp världsproblem för att få folk medvetna om vilka konflikter som händer just nu. Genom att ta upp dem, så vill vi försöka enas med folk för att hitta en lösning

Läs mer

Basfrågor: En delad värld

Basfrågor: En delad värld Basfrågor: En delad värld supermakter stormakter ockupationszon järnridån västmakterna kapprustning maktblock permanent mandattid lydstater frihandelsområde förstatliga elit partisankrigare militärdiktatur

Läs mer

Rapport Inställningen till Nato Frivärld

Rapport Inställningen till Nato Frivärld Rapport Inställningen till Nato Frivärld 2017-11-28 Sammanfattning och slutsatser 2 Om undersökningen Metod Slumpmässigt rekryterad onlinepanel Målgrupp Allmänheten Antal intervjuer 1 010 intervjuer Vägning

Läs mer

Paralyserad. Ändå visade sig den irakiska monarkin vara alltigenom rutten. Bara en liten handfull irakier lyfte IRAKS UPPROR 1958

Paralyserad. Ändå visade sig den irakiska monarkin vara alltigenom rutten. Bara en liten handfull irakier lyfte IRAKS UPPROR 1958 I år är det 50-års jubileum av en revolution i Irak som störtade landets brittisk-stödda kung. Anne Alexander skriver om en revolt som inspirerade arabvärlden. Sent på kvällen den 13 juli 1958, bröt 20:e

Läs mer

Första världskriget 1914-1918

Första världskriget 1914-1918 Första världskriget 1914-1918 1. 2. 3. Varför blev det krig? 4. 5. 2 Orsaker till första världskriget: Imperialismen Industrialiseringen skapade behov av råvaror och nya marknader. Kapplöpning om kolonierna.

Läs mer

Libanonkriget i svensk opinion

Libanonkriget i svensk opinion Libanonkriget i svensk opinion Libanonkriget i svensk opinion Ulf Bjereld I år är det 40 år sedan sexdagarskriget 1967 mellan Israel och dess arabiska grannstater. Sedan dess ockuperar Israel bl a den

Läs mer

Vi ska kunna hantera det oförutsedda

Vi ska kunna hantera det oförutsedda Vi ska kunna hantera det oförutsedda intervju med ambassadör Olof Skoog, Sveriges representant vid EU-rådets kommitté för utrikes- och säkerhetspolitiska frågor Den 1 juli 2009 kliver Sverige in i ledande

Läs mer

Frågor och svar om FN:s resolutioner 1325, 1820 och 1888 om kvinnor, fred och säkerhet

Frågor och svar om FN:s resolutioner 1325, 1820 och 1888 om kvinnor, fred och säkerhet Frågor och svar om FN:s resolutioner 1325, 1820 och 1888 om kvinnor, fred och säkerhet Vad är FN:s säkerhetsrådsresolution 1325 och vad innebär den? År 2000 enades FN:s säkerhetsråd om en resolution om

Läs mer

Varför migrerar människor?

Varför migrerar människor? Migration Begrepp: Migration är att flytta mellan olika platser = geografisk rörlighet. Regional migration är när människor flyttar mellan platser inom en region - till exempel från Tierp till Uppsala.

Läs mer

Fördjupning Georgien. President Gamsachurdia störtas

Fördjupning Georgien. President Gamsachurdia störtas MSB-51.1 1 (7) Fördjupning Georgien Georgiens korta historia som självständigt land har präglats av väpnade konflikter. Abchazien och Sydossetien, har strävat efter självständighet från Georgien med alla

Läs mer

1900-talets historia Mål och arbetsmetod Litteratur

1900-talets historia Mål och arbetsmetod Litteratur 1900-talets historia Mål och arbetsmetod Målet med arbetsområdet är att du ska få övergripande kunskaper om 1900- talets historia och hur den har påverkat den tid vi lever i idag. Kursen kommer att koncentrera

Läs mer

Fördjupning Libyen. Historia. Muammar Gaddafi. Gaddafis Libyen

Fördjupning Libyen. Historia. Muammar Gaddafi. Gaddafis Libyen MSB-51.1 1 (6) Fördjupning Libyen Libyen styrdes fram till den arabiska vårens utbrott av diktatorn Muammar Gaddafi. Denne störtades och dödades år 2011 efter ett inbördeskrig där rebeller stöttades av

Läs mer

Europeisk fascism som ideologi

Europeisk fascism som ideologi Ny ordning Mussolini talade om en totalitär regim : hela befolkningen omfattas av systemet, offentligt och privat liv styrdes, individens intressen underordnades staten/nationen Europeisk fascism som ideologi

Läs mer

1. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om Kurdistan och tillkännager detta för regeringen.

1. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om Kurdistan och tillkännager detta för regeringen. Enskild motion Motion till riksdagen 2015/16:540 av Fredrik Malm (FP) Kurdistan Förslag till riksdagsbeslut 1. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om Kurdistan och tillkännager detta

Läs mer

Ta ställning för sekulärt samhälle och mänskliga rättigheter!

Ta ställning för sekulärt samhälle och mänskliga rättigheter! EU-VAL 2014 Ta ställning för sekulärt samhälle och mänskliga rättigheter! EHF-manifest November 2013 E uropavalet i maj 2014 blir avgörande för humanister i Europa. De progressiva värden vi värnar står

Läs mer

KALLA KRIGET. Någon bild, tex berlinmuren... torsdag 29 augusti 13

KALLA KRIGET. Någon bild, tex berlinmuren... torsdag 29 augusti 13 KALLA KRIGET Någon bild, tex berlinmuren... FRÅGAN ATT FUNDERA PÅ FRÅGAN ATT FUNDERA PÅ Hur påverkar kalla kriget världen ännu idag? ETT ARV FRÅN ANDRA VÄRLDSKRIGET ETT ARV FRÅN ANDRA VÄRLDSKRIGET Under

Läs mer

Rättsavdelningen SR 33/2016

Rättsavdelningen SR 33/2016 Bfd22 141107 1 (5) Rättsavdelningen 2016-07-06 SR 33/2016 I detta styrdokument finns hänvisningar av relevans för lagen om tillfälliga begränsningar av möjligheten att få uppehållstillstånd i Sverige (den

Läs mer

Instuderingsfrågor till Kalla krigets tid sid 129-149

Instuderingsfrågor till Kalla krigets tid sid 129-149 1 Instuderingsfrågor till Kalla krigets tid sid 129-149 Konflikten uppstår 1. Vilka frågor diskuterades vid konferensen i Jalta i feb 1945? Vad kom man fram till? 2. Vad bestämdes vid nästa konferens i

Läs mer

Eldens hemlighet. Hening Mankell

Eldens hemlighet. Hening Mankell Eldens hemlighet Hening Mankell 1 Lärarhandledningen till Eldens hemlighet är gjord av Kalle Güettler, författare och skolbibliotekarie. Du finner den bredvid det här dokumentet. Eftersom handledningen

Läs mer

Den arabiska våren i Mellanöstern och Nordafrika

Den arabiska våren i Mellanöstern och Nordafrika MSB-51.1 1 (5) Den arabiska våren i Mellanöstern och Nordafrika Situationen i Mellanöstern och Nordafrika förändrades drastiskt 2011. Regimer som på ytan verkade stabila och hade bra kontakter med omvärlden

Läs mer

Anarkismen lever: Rojava.

Anarkismen lever: Rojava. Anarkismen lever: Rojava. Bravetheworld 2015/06702 Innehåll Anarkismen lever: Rojava. 3 2 Anarkismen lever: Rojava. 3 Det finns en plats där kön, religion och etnicitet inte splittrar. En plats där alla

Läs mer

Israel - Palestina Konflikten

Israel - Palestina Konflikten NA15-2016-05-22 Israel - Palestina Konflikten Innehåll 1. Förenta Nationerna 3 1.1 Huvudorganen. 3 2. Mänskliga Rättigheter 4 2.1 Medborgerliga Rättigheterna... 4 2.2 Politiska Rättigheterna 4 2.3 Ekonomiska,

Läs mer

Europa efter det första världskriget

Europa efter det första världskriget Nya stater i Europa Finland Estland Lettland Litauen Polen Tjeckoslovakien Ö:rike Ungern Jugoslaviem aug 27 14:18 Europa efter det första världskriget Tyskland Turkiet aug 27 12:59 1 Tysklands territoriella

Läs mer

Inledning. Hur materialet kan användas

Inledning. Hur materialet kan användas Inledning Våldtäkter förekommer mer eller mindre systematiskt i alla krig och väpnade konflikter. Tystnaden om det sexuella våldet har länge dolt lidandet och låtit förövarna gå fria. Margot Wallström

Läs mer

World Watch List 2014

World Watch List 2014 Sid 1:5 Örebro den 8 januari 2014 World Watch List 2014 Instabila stater har en framträdande plats på 2014 års World Watch List från Open Doors. World Watch List (WWL) sammanställs varje år av organisationen

Läs mer

Motion till riksdagen 2015/16:2129 av Julia Kronlid m.fl. (SD) De kristnas och de övriga minoriteternas situation i inbördeskrigens Irak och Syrien

Motion till riksdagen 2015/16:2129 av Julia Kronlid m.fl. (SD) De kristnas och de övriga minoriteternas situation i inbördeskrigens Irak och Syrien Kommittémotion Motion till riksdagen 2015/16:2129 av Julia Kronlid m.fl. (SD) De kristnas och de övriga minoriteternas situation i inbördeskrigens Irak och Syrien Förslag till riksdagsbeslut 1. Riksdagen

Läs mer

Vilka är rötterna till Israel-Palestinakonflikten?

Vilka är rötterna till Israel-Palestinakonflikten? Utan en förklaring av imperialismens roll i Palestina är det omöjligt att förstå konflikten som rasat i över 50 år. Konflikten kan inte begränsas till det geografiska Palestina utan spelar en roll i hela

Läs mer

Motion till riksdagen: 2014/15:2936 av Julia Kronlid m.fl. (SD) De kristnas och övriga minoriteters situation i inbördeskrigens Irak och Syrien

Motion till riksdagen: 2014/15:2936 av Julia Kronlid m.fl. (SD) De kristnas och övriga minoriteters situation i inbördeskrigens Irak och Syrien Kommittémotion Motion till riksdagen: 2014/15:2936 av Julia Kronlid m.fl. (SD) De kristnas och övriga minoriteters situation i inbördeskrigens Irak och Syrien Förslag till riksdagsbeslut 1. Riksdagen tillkännager

Läs mer

september 2008 Mänskliga rättigheter och folkrätt En rättvis värld är möjlig

september 2008 Mänskliga rättigheter och folkrätt En rättvis värld är möjlig september 2008 Mänskliga rättigheter och folkrätt En rättvis värld är möjlig Socialdemokraterna RÅDSLAG VÅR VÄRLD Innehållsförteckning Mänskliga rättigheter 3 Mänskliga rättigheter i arbetslivet 4 Mänskliga

Läs mer

Israel-Palestina konflikten

Israel-Palestina konflikten Israel-Palestina konflikten Konflikten började år 1948. Ungefär 14 500 döda från år 1948-2009. Israel staten uppkom år 1948. Konflikten har varat i över 60 år och detta har pågått i många år tillbaks i

Läs mer

NORBERG 2010-04-30. FÖRSTA MAJ 2010 NORBERG. SOLIDARITET FÖR EN HÅLLBAR FRAMTID. Allt startar där man själv befinner sej, här och nu.

NORBERG 2010-04-30. FÖRSTA MAJ 2010 NORBERG. SOLIDARITET FÖR EN HÅLLBAR FRAMTID. Allt startar där man själv befinner sej, här och nu. NORBERG 2010-04-30. FÖRSTA MAJ 2010 NORBERG. SOLIDARITET FÖR EN HÅLLBAR FRAMTID. Allt startar där man själv befinner sej, här och nu. När jag passerar Mossgruvparken, brukar jag stanna till, vid den sten

Läs mer

Åk. 7 Lokal kursplan historia: Introduktion vad är historia? Forntiden och flodkulturerna Målbeskrivning det är viktigt att

Åk. 7 Lokal kursplan historia: Introduktion vad är historia? Forntiden och flodkulturerna Målbeskrivning det är viktigt att Sida 1 av 5 Åk. 7 Introduktion vad är historia? Forntiden och flodkulturerna känna till hur människor under jägarstenåldern försörjde sig kunna redogöra för hur livsvillkoren förändrades vid övergången

Läs mer

en hållbar framtid Det här vill vi i Centerpartiet med vår politik. Vårt idéprogram i korthet och på lättläst svenska.

en hållbar framtid Det här vill vi i Centerpartiet med vår politik. Vårt idéprogram i korthet och på lättläst svenska. en hållbar framtid Det här vill vi i Centerpartiet med vår politik. Vårt idéprogram i korthet och på lättläst svenska. Centerpartiets idéprogram Det här idéprogrammet handlar om vad Centerpartiet tycker

Läs mer

1. Bakgrund inför det första världskriget- 1800-talet

1. Bakgrund inför det första världskriget- 1800-talet Inledning 1. Bakgrund inför det första världskriget- 1800-talet Efter den franska revolutionen samt Napoleons fall skulle Europa aldrig mer vara sig likt. Som ni vet bidrog Upplysningstiden under 1700-talet

Läs mer

Världen idag och i morgon

Världen idag och i morgon Världen idag och i morgon Det är många stora problem som måste lösas om den här planeten ska bli en bra plats att leva på för de flesta. Tre globala utmaningar är särskilt viktiga för mänskligheten. Den

Läs mer

en hållbar utrikes och försvarspolitik

en hållbar utrikes och försvarspolitik en hållbar utrikes och försvarspolitik stämmoprogram Partistämman 2015 En hållbar utrikes- och försvarspolitik Världen har blivit bättre Den arabiska våren inleddes 2010 i Tunisien och spred sig till flera

Läs mer

Idéprogram. för Svenska Freds- och Skiljedomsföreningen antaget på kongressen 2010

Idéprogram. för Svenska Freds- och Skiljedomsföreningen antaget på kongressen 2010 Idéprogram för Svenska Freds- och Skiljedomsföreningen antaget på kongressen 2010 Inledning Svenska Freds- och Skiljedomsföreningen är en religiöst och partipolitiskt oberoende organisation som arbetar

Läs mer

*PRIO Geografi 9 Lärarstöd kommer under hösten att läggas upp och kunna nås via hemsidan tillsammans med de övriga lärarstöden som nu finns där.

*PRIO Geografi 9 Lärarstöd kommer under hösten att läggas upp och kunna nås via hemsidan tillsammans med de övriga lärarstöden som nu finns där. Månadens PRIO-lektion Oktober Nyhetsrapporterningen har under höstterminens hittills handlat mycket om människor på flykt, framför allt från krigets Syrien. Nu har du chans att testa en provlektion med

Läs mer

Innehåll AMNESTY INTERNATIONALS ÅRSRAPPORT 2015/16

Innehåll AMNESTY INTERNATIONALS ÅRSRAPPORT 2015/16 AMNESTY INTERNATIONALS ÅRSRAPPORT 2015/16 Innehåll Regionala översikter... 2 Afrika... 2 Amerika... 11 Asien och Stillahavsregionen... 20 Europa och Centralasien... 29 Mellanöstern och Nordafrika... 37

Läs mer

Efterkrigstiden 1945-1991

Efterkrigstiden 1945-1991 Efterkrigstiden 1945-1991 1 Det kalla kriget s.254-255 Kalla kriget = förhållandet mellan supermakterna USA och Sovjetunionen 1945 1989. Liberal demokrati mot kommunistisk diktatur, båda supermakterna

Läs mer

Inslagen frias. Granskningsnämnden anser att de inte strider mot kraven på opartiskhet och saklighet.

Inslagen frias. Granskningsnämnden anser att de inte strider mot kraven på opartiskhet och saklighet. 1/6 BESLUT 2013-02-04 Dnr: 12/01630, 1636 och 1776 SAKEN Aktuellt, SVT2, 2012-08-19 och 2012-09-09, inslag om konflikten i Syrien, fråga om opartiskhet och saklighet BESLUT Inslagen frias. Granskningsnämnden

Läs mer

Det kalla kriget. Freden i Europa förbereds

Det kalla kriget. Freden i Europa förbereds Det kalla kriget När Tyskland anföll Sovjet 1941 bildades en allians mellan USA, Storbritannien och Sovjet. På det stora hela fungerade detta bra. Det fanns dock en motsättning mellan de båda västmakterna

Läs mer

Save the world. Nord/syd; I-land/U-land; fattigdom; resursfördelning

Save the world. Nord/syd; I-land/U-land; fattigdom; resursfördelning Save the world Nord/syd; I-land/U-land; fattigdom; resursfördelning Olika indelningar av världen Olika indelningar av världen Första, andra och tredje världen Olika indelningar av världen Första, andra

Läs mer