Plan för ett nytt centrum

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Plan för ett nytt centrum"

Transkript

1 Nykvarns kommuntidning Nr 5-04 Plan för ett nytt centrum FÖRSTA SPADTAGET PÅ GYMNASTIKSALEN EN BUDGET I BALANS DAGVERKSAMHET PÅ SOLHÖJDEN MÖT DEN NYE KOMMUNCHEFEN

2 TUTAN DECEMBER 2004 Julmarknad på Taxinge slott Den november hölls den traditionella julmarknaden på Taxinge slott. Det var som vanligt mycket folk som besökte marknaden. - Ett av skälen till att marknaden är så populär är att det inte är en knallemarknad, säger Anne-Marie Fimmer- Inte bara böcker på biblioteket: Nu kan du hyra DVDfilm på biblioteket stad, föreståndare för 25-årsjubilerande slottscaféet. Här finns bara äkta svenskt konsthantverk och traditionella svenska julprodukter. Även vädergudarna var på sitt bästa humör, med gnistrande sol i snön - en riktig julmarknad som den ska vara! DVD-filmer finns nu att hyra på Nykvarns bibliotek. Du bör vara 18 år och ha lånekort för att hyra en film. Hyran är 20:- för två dagar, förseningsavgift 20:- per dag och ersättningskostnad för förlorad film är samma som inköpspriset. Än så länge kan du bara hyra en film i taget - men man hoppas kunna fylla på med nyutkommen kvalitetsfilm. Se i Bibliotekskatalogen på hemsidanvilka filmer som finns! Tutan tillönskar alla läsare en God Jul och ett riktigt Gott Nytt År! Öppet i jul och nyår Kommunkontoret Torsdag 23/12 kl (växeln kl. 8-13) Stängt 24-26/12 Måndag 27/12 kl Tisdag 28/12 kl (växeln kl. 8-17) Onsdag 29/12 kl (växeln kl. 8-17) Torsdag 30/12 kl (växeln kl. 8-13) Stängt 31/12-2/1 Måndag 3/1 kl Tisdag 4/1 kl (växeln kl. 8-17) Onsdag 5/1 kl (växeln kl. 8-13) Stängt 6/1 Fredag 7/1 kl Kommunkontoret har lunchstängt kl Biblioteket Torsdag 23/12 kl Stängt 24-26/12 Måndag 27/12 kl Tisdag 28/12 kl Onsdag 29/12 kl Torsdag 30/12 kl Stängt 31/12-2/1 Måndag 3/1 kl Tisdag 4/1 kl Onsdag 5/1 kl Stängt 6/1 Fredag 7/1 kl Lördag 8/1 kl Nykvarns kommuntidning NR 5 DECEMBER 2004 Nykvarns kommun, Nykvarn Tel Fax Ansvarig utgivare: Fredrik Norberg Redaktör: Lena Ramdani Text: Lena Ramdani, Peter Eneström Teknisk produktion: eneström ab Trycks på Svanenmärkt papper av Östertälje Tryckeri ex (2004)

3 Arbetslösa besökte Vidbynäs Ett sjuttiotal arbetslösa invandrare besökte den 25 november Vidbynäs. - Dels vill vi berätta vad en golfbana och en slottsanläggning kan betyda för regionen, och dels söker vi bra personal för vår verksamhet, säger Lotta Enjebo på Vidbynäs Golf & Konferens. I vår är det dags för både golf- och hotellanläggningen att anställa folk till verksamheten, och inför det kom Vidbynäs och arbetsförmedlingen överens om det här studiebesöket. - Arbetsförmedlingen har en avdelning för invandrare som är högutbildade, berättar Lotta Enjebo. De är intressanta för oss, men de har väldigt lite kunskap om golfanläggningar, och just golf är också omgärdat av en del fördomar och förutfattade meningar. Därför beslöt vi att bjuda hit hela gruppen, visa dem anläggningen och planerna och ge dem en möjlighet att skapa sig en egen uppfattning. Ansökningar Under några timmar fick alltså gruppen se hela anläggningen och höra om de ambitioner och funderingar som finns inför 2005, både vad gäller golfen och hotelloch konferensanläggningen. Man fick möjlighet att ställa frågor både i grupp och individuellt, och kunde också lämna in ansökningshandlingar för de olika jobb som ska tillsättas i vår. - Det blev en fantastiskt bra genomgång, säger Lotta. Vi fick också in en hel del intressanta ansökningshandlingar, och alla var positiva vid besökets slut. - Nu ska vi sortera handlingarna och i januari tittar vi närmare på dem och går sedan vidare. Det fanns som sagt en del riktigt intressanta sökanden, och några bodde dessutom i Nykvarn. Nu är Lillhagaskolan väl på väg mot sin nya gymnastiksal. Den 24 november tog kommunalrådet Dan Fagerlund det första symboliska spadtaget i snön. Därmed är också all upphandling klar när det gäller den första etappen i omoch tillbyggnaden av skolan. DECEMBER 2004 TUTAN Första spadtaget på nya gymnastiksalen Klart i sommar - Vi håller på med ombyggnad och tillbyggnad av hus B, säger Nykvarns fastighetschef Per-Göran Skog. I och med att upphandlingen godkändes i kommunstyrelsen har vi alltså nu också kunnat ta det första spadtaget på gymnastiksalen. Vi sätter omedelbart igång med schakt- och grundläggningsarbetena. Den första etappen ska vara klar till skolstarten höstterminen Det innebär att de faktiska arbetena helst ska vara klara ungefär i juni, säger Per-Göran Skog. Då hinner vi besiktiga och åtgärda eventuella småbrister som kan finnas i god tid innan skolan startar. Klart 2006 Såväl kommunalrådet som skolchef Kent Påledal är glada över att arbetet nu har kommit igång. - Nu flyter om- och tillbyggnaden på fint enligt planen, säger Kent Påledal. Så fort arbetena i etapp 1 är färdiga räknar man med att kunna fortsätta med etapp 2, då även övriga hus ska byggas om. Det är främst C-huset som får en rejäl om- och tillbyggnad, men även mindre ombyggnader av entréer och gångar mellan byggnaderna kommer då till (se Tutan 1 och ). - Vi arbetar nu med att slutprojektera etapp 2 tillsammans med personalen, säger samhällsbyggnadschef Urban Dahlberg. Om allt går väl kan arbetena i etapp 2 i så fall komma igång efter vårterminens slut, och samtliga byggnader ska vara klara till höstterminen

4 TUTAN DECEMBER 2004 Budget i balans - och stora investeringar Budgeten för 2005 har några stora kännetecken. Dels det fortsatta arbetet med att utveckla en god kommunal ekonomi, med en budget i balans och utrymme för oförutsedda kostnader. Dels ett stort investeringsbehov som ligger framför oss, till exempel om- och tillbyggnaden av Lillhagaskolan. I budgeten ryms också en rad konkreta satsningar i olika verksamheter. Budgeten för 2005 omfattar nettokostnader för verksamheterna om nära 290 miljoner kronor. Till detta kommer finansiella kostnader om ungefär 10 miljoner kronor. Detta täcks genom skatteintäkter och statsbidrag om 291,4 miljoner kronor och finansiella intäkter på 14,5 miljoner kronor. Totalt budgeteras alltså ett överskott om 6 miljoner kronor för Investeringar Under 2005 påbörjas eller fortsätter en rad investeringar som hör till de största i kommunens historia, som t.ex. om- och tillbyggnaden av Lillhagaskolan samt utbyggnad av gator, vägar, vatten och avlopp med mera. Av de totalt 74,8 miljoner kronor som är avsatta i investeringsbudgeten för 2005 går 77,1% till skola och förskola och 16,9% till samhällsbyggnad som gator, vägar och VA. Driftkostnader Kostnaderna för kommunens verksamheter fördelar sig så här i budgeten för 2005: Skola och förskola :- (55,1%) Fritid och kultur :- (3,5%) Vård och omsorg :- (24,0%) Samhällsbyggnad :- (5,3%) Kommungemensamt :- (12,1%) Skola och förskola Med hjälp av statliga pengar kan satsningen på ökad personaltäthet i skola och förskola fortsätta. En ny skolplan ska beslutas och särskilda insatser ska göras för att stärka föräldrasamverkan i skola och förskola. Under 2005 planeras två nya förskoleavdelningar öppnas. Inom IT-området ska en satsning göras på IT-utvecklingen i skolan, och en särskild skolportal ska arbetas fram, där kommunikationen mellan skola, föräldrar och elever underlättas (se också särskild artikel). Fritid och kultur Biblioteket får i det nya kulturhuset större och mer ändamålsenliga lokaler. En utredning om en ny idrottsplats ska också genomföras, liksom ett fortsatt arbete med att inrätta ett föreningsråd. Under året ska en skateboardramp byggas. Kommunen ska också ansvara för att en skridskoled för långfärdsskridsko på försök plogas på Yngern. Hälsans stig ska delvis dras om så att hela leden får belysning, och man ska också undersöka om särskilda ridleder kan anordnas. Vård och omsorg Antalet invånare i behov av försörjningsstöd ökade kraftigt andra halvåret Kommunen vill intensifiera arbetet för att vända denna trend. Under 2005 ska en vård- och omsorgsplan utarbetas. Dessutom ska ett gruppboende för vuxna funktionshindrade planeras - detta sker inom ramen för LSS och syftar till inflyttning tidigast Även andra insatser inom LSS ska förstärkas, bl a stöd till barn och ungdomar med Aspergers syndrom. Samhällsbyggnad Den stora investeringen är förstås det stora ombyggnadsprojektet Lillhagaskolan. Kommunen får därtill ökade lokalkostnader med den nya brandstationen. Arbetet med att få fram detaljplaner för bostadsbyggande ska fortsätta, och en satsning ska också göras för att förbättra VA-nätet, gator, vägar och trafiken. Kommungemensamt Inom rubriken Kommungemensamt finns en stor mängd kostnader som be-

5 DECEMBER 2004 TUTAN rör hela kommunen, t.ex. pensions- och vissa utbildningskostnader, fackliga kostnader samt kommunens hela ITkostnad. Den politiska organisationen för kommunen ska utredas med sikte på hur arbetet ska organiseras efter valet Ambitionen är att också utveckla näringslivet i kommunen, möjligen genom ett särskilt näringslivsråd. Under året ska arbetet med att utveckla Nykvarn till en hälsokommun påbörjas. Dessutom ska kommunens hemsida utvecklas ytterligare och informationstavlor sättas upp, bland annat om Yngern vid Lövnäsbadet och Hökmossbadet. Viktigt med buffert - Det här är en stram budget som syftar till att bibehålla ett kraftfullt grepp över kostnadsutvecklingen, säger kommunstyrelsens ordförande Dan Fagerlund i en kommentar till budgeten. Det innebär att vi tvingas till besparingar också 2005, även om de inte är lika omfattande som inför Dan Fagerlund menar också att det är viktigt att budgetera för ett positivt resultat, att ha en buffert i budgeten. - Hade vi inte gjort det inför 2004 så hade vi fått ett kraftigt underskott som skulle ha inneburit att vi inte hade klarat det balanskrav som staten ställer. Gäller att hålla budgeten! Ekonomichef Lena Henlöv är nöjd med den nya budgeten, men varnar för att det gäller att vara vaksam. Besparing på gymnasieresor Till nästa år räknar kommunen med att göra en besparing på kronor på gymnasieelevernas resor. - De som åker tåg till Strängnäs kommer att göra det som vanligt under vårterminen, säger skolchef Kent Påledal. Under tiden ska vi ta in anbud från både buss- och tågföretag, och räknar med att få ett mer fördelaktigt avtal till höstterminens start. - Visst har vi en förhållandevis bra ekonomi i Nykvarn, säger Lena Henlöv. Håller vi den i styr så har vi goda förutsättningar för framtiden. Förutsättningar Lenas varning är berättigad. Budgeten bygger på en rad förutsättningar, av vilka många är förhållanden som är svåra för oss i Nykvarn att påverka. Tillväxten i landet beräknas fortsätta - däremot minskar inte arbetslösheten förrän nästa år. Den beräknas dock fortsätta minska därefter. Skatteunderlaget beräknas öka något under 2005, med cirka 3,8%. Befolkningsökningen i Nykvarn har minskats något jämfört med tidigare prognoser. Statsbidraget till stöd och service för funktionshindrade minskar från 8,2 till 6,1 miljoner kronor. Särskilt statligt stöd för att öka personaltätheten i skola och förskola ger Nykvarn ytterligare 3 miljoner kronor år Personalkostnaderna ökar med ungefär 6 miljoner kronor. Känslighet Dessutom påverkas kommunens ekonomi ytterligare av andra förändringar i omvärlden: En löneökning om 1% kostar kommunen c:a 2 miljoner kronor En prisökning om 2% ökar kostnaderna med 2,5 miljoner kronor En minskning av skatte- och statsbidragsintäkter med 1% ger 2,9 miljoner kronor mindre i intäkt Att låna 10 miljoner kronor kostar c:a i ökade räntekostnader Att investera 10 miljoner kronor medför avskrivningskostnader på mellan kronor. - Så det finns anledning att vara vaksam. Vi har fått ihop en bra budget, men nu gäller det att leva efter den också, avslutar Lena Henlöv. Även elever som åker till Stockholm får en förändring. - Från och med höstterminen 2005 kommer kommunen enbart att bekosta resor med SL, ett så kallat terminskort för buss, tunnelbana och pendeltåg. Det blir betydligt billigare, säger Kent Påledal. TIM-kort kommer alltså inte att bekostas av kommunen. Terminskortet kommer att delas ut av respektive skola första skoldagen. Nykvarn säljer sin andel av Telge Energi När Nykvarn bildades blev den nya kommunen delägare i Telge Energi - Nykvarns andel av bolaget blev drygt 9 procent. I samband med den nya koncernkonstruktionen i Södertälje säljer nu Nykvarn sin andel till Södertälje för 210 miljoner kronor. Egentligen omfattar försäljningen även en fordran som Nykvarn har, men totalt omfattar alltså affären 210 miljoner kronor som ska betalas ut med 52,5 miljoner per år i fyra år. Lång förhandling Förhandlingarna har pågått i princip hela året, och för Nykvarns del var utgångspunkten enkel - att få en så bra överenskommelse som möjligt. - Med den nya konstruktionen med en stor koncern i Södertälje blev det omöjligt för Nykvarn att bli kvar som delägare, berättar Nykvarns ekonomichef Lena Henlöv. Alltså fanns detta alternativ inte kvar, så förhandlingarna kom att handla om en bra värdering och ett bra avtal för vår del. Plus eller minus? Det kan tyckas att resultatet borde få alla att jubla, men fullt så enkelt är det inte, säger Lena Henlöv. - Tidigare har vi fått en avkastning i form av ränta från Telge Energi på cirka sex miljoner kronor om året - och den går vi ju miste om från och med Mot detta ska man ställa de möjligheter försäljningen nu erbjuder, menar Lena. - Nykvarn står inför stora investeringsbehov de närmaste åren, med ombyggnaden av Lillhagaskolan, behov av ytterligare förskolor m.m. - Försäljningen innebär att vi kan möta det investeringsbehovet utan att behöva låna upp pengarna, och det är givetvis en fördel. Affären genomförs vid årsskiftet, efter beslut i de bägge kommunernas fullmäktige. 5

6 TUTAN DECEMBER 2004 Gruppboende för funktionshindrade Enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) ska alla invånare ges möjlighet till ett boende som är anpassat till deras förutsättningar. För funktionshindrade i Nykvarn innebär det att kommunen nu ska arbeta med projektering och byggande av ett nytt gruppboende. - Vi har inventerat behovet och konstaterat att det skulle behövas sex lägenheter, säger Nykvarns vård- och omsorgschef Magnus Widén. Nu har vi fått i uppdrag att ta fram ett förslag på placering, storlek och kostnad för ett särskilt gruppboende. I första hand vill man att boendet ska vara någorlunda centralt beläget i Nykvarns tätort. Sedan finns en rad krav som styr utformningen - lägenheterna ska förstås vara handikappanpassade och ha en viss storlek, och det ska t ex finnas gemensamhetsutrymmen, personalutrymmen med övernattningsmöjlighet och tvättstuga. - Ett sammanhållet gruppboende är bättre än sex anpassade lägenheter runt om i kommunen av flera skäl, säger Magnus Widén. Dels är samvaron viktig. Dessutom kan man kanske ha en övernattande personal istället för sex stycken. Gruppboendeformen passar en del personer bättre än att bo i enskilt, anpassat boende. Nu tittar man efter en bra placering och ska projektera för gruppboendet under nästa år, med målsättningen att ta det nya boendet i drift under Vi söker en rejäl tomt där det finns plats för både individuella uteplatser till lägenheterna och ordentliga ytor för gemensamma aktiviteter utomhus, säger Magnus. Ny förskola minskar barnomsorgskön Det finns för närvarande ungefär 40 barn i kommunens barnomsorgskö. För att dessa ska kunna erbjudas barnomsorg inom tre månader efter ansökan, som är kommunens ambition, så måste något göras i början av Björkesta förskola - Vi kommer att sätta upp en temporär förskola, Björkesta, i paviljonger i anslutning till Tallbackens förskola, säger samhällsbyggnadschef Urban Dahlberg. - Den kommer att bestå av två avdelningar och blir temporär i avvaktan på en mer permanent lösning. Denna mer slutliga lösning är ännu inte bestämd. - Den skulle snarare omfatta kanske fyra avdelningar, säger Urban Dahlberg. Exakt hur många det blir och var förskolan ska ligga är ännu inte bestämt. Skolchef Kent Påledal är tills vidare nöjd med den temporära lösningen. - Nu klarar vi barnomsorgskön och kan börja planera för en mer långsiktig lösning för framtiden, säger han. Björkesta förskola öppnar den 1 februari. Förskolechef är Maria Letzén, tel , som även ansvarar för Taxinge förskola. Beredningsdirektiven klara Kommunfullmäktiges beredningsgrupper har nu fått sina beredningsdirektiv. Bland annat genom öppna möten ska de inhämta medborgarnas synpunkter i frågorna. Alla beredningsgrupper, utom barn och ungdom, ska redovisa en analys av uppdraget på kommunfullmäktiges sammanträde den 16 december Demokrati, utveckling och utvärdering Beredningsgruppen ska utvärdera hanteringen av medborgarförslag i Nykvarns kommun och lämna förslag till förändringar. Ordförande är Yvonne Oward (np), tel , e-post Vård och omsorg Gruppen ska vara politisk referensgrupp i arbetet med att ta fram en ny vård- och omsorgsplan. Ordförande är Carita Brännberg (np), tel , e-post Samhällsbyggnad och miljö Beredningsgruppen ska, med utgångspunkt i det tidigare uppdraget, genomföra en fortsatt fördjupning i frågan om att utveckla Yngern som rekreationsområde. Ordförande är Lembit Vilidu (m), tel Kultur och fritid Gruppen ska genomföra en kultur- och fritidsvaneundersökning samt lämna förslag på hur kultur- och fritidsverksamheten kan utvecklas inom de kommande 5-7 åren. Ordförande är Bob Wållberg (np), tel , e-post Barn och ungdom Beredningsgruppen är referensgrupp i arbetet med att ta fram en ny skolplan för Nykvarns kommun. Ordförande är Lennart Ygstedt (c), tel , e-post: 6

7 En flexibel centrumlösning En ny detaljplan för Nykvarns centrum har nu arbetats fram av kommunens samhällsbyggnadskontor. Det är en flexibel plan som ger möjlighet till förändring, ombyggnad och nybyggnad i centrum. Fram till den 9 januari kan du se samrådsförslaget på kommunkontoret, Centrumvägen 24 - och lämna synpunkter. Du hittar det också på kommunens hemsida under Bygga och Bo/Fysisk planering. Flera lösningar Detaljplanen innehåller lösningar till flera frågor om centrum. Om- och tillbyggnaden av det nya kommunkontoret, biblioteket och Folkets Hus har vi behandlat i andra sammanhang i Tutan. När det gäller övriga frågor handlar det främst om tre saker - upprustning av centrumbyggnaderna, förtätning med bostäder samt trafikfrågorna. Centrum - Vi har låtit olika grupper titta på centrumanläggningen under olika perioder, och har tagit fasta på de förslag som säger att vårt nuvarande centrum erbjuder goda möjligheter för en expansion, säger samhällsbyggnadschef Urban Dahlberg. Det gäller både handel och offentlig service, tandvård och vårdcentral med mera. Bostäder I samrådsförslaget finns också olika förslag till hur man kan förtäta med bostäder, både i nya byggnader och i om- och tillbyggnad av befintliga fastigheter. - I bästa fall skulle vi kunna bygga upp till 70 bostäder redan till 2006, säger Urban Dahlberg. Men planen rymmer också möjlighet till ytterligare cirka 100 bostäder. På bussgarageområdet ges möjlighet att uppföra flerbostadshus om två eller tre våningar. Uppe på åsen kan nya lägenheter byggas. Ytterligare 100 kan inrymmas i om- och tillbyggnader av befintliga centrumbyggnader. - Men detta kräver en verkligt ansvarsfull ekonomisk och arkitektoniskt hänsynsfull analys, säger Urban Dahlberg. Trafiken Trafikfrågorna var det som väckte flest frågor på det välbesökta samrådsmötet den 23 november. - Det är framför allt trafiksituationen på Michael Wincklers väg och Gammeltorpsvägen som måste få en bra lösning, säger Urban Dahlberg. Tidplanen är förstås beroende av vad som framkommer i det fortsatta planarbetet. Det pågående samrådet avslutas den 9 januari 2005 och därefter sammanställs alla inkomna synpunkter. En formell utställning planeras till mars. Förhoppningsvis kan detaljplanen vinna laga kraft sommaren Om allt klaffar kan vi i så fall påbörja en ombyggnad omedelbart därefter, säger Urban Dahlberg. Och sedan skulle också de första centrumbostäderna kunna stå klara för inflyttning DECEMBER 2004 TUTAN Byggande på gång Kommunfullmäktige har nu antagit detaljplaner för tre områden där bostäder ska byggas. Det handlar om Sundsör 2:1, där planen omfattar 38 friliggande småhus, Hällby 5:11 (Nygårds Backar), där ett 50-tal villor planeras och Östra Kumla 2:4 (Sätra Gård), där cirka 40 villor kan byggas. Det senare området har överklagats av en närboende. Området ligger ungefär 1,5 kilometer norr om Strängnäsvägen och gränsar till Sätra Gård. - Ärendet ska nu prövas av länsstyrelsen, säger samhällsbyggnadschef Urban Dahlberg. Nygårds Backar ligger väster och sydväst om Nygårds Hagar och norr om Överblick, och där är nu ett exploateringsavtal klart. I avtalet fastslås att exploatören ska bygga en bussvändslinga samt en gång- och cykelväg från Nygårds Hagar till det nya området. När det gäller Sundsör finns det också en överklagan, men denna gång är det kommunen själv som överklagar länsstyrelsens beslut. - Vi har fått ok för 30 av husen, men för de övriga ville inte länsstyrelsen godkänna undantag från strandskyddet. Det vill vi ha prövat, och därför har vi överklagat beslutet, säger Urban Dahlberg. Åka skridskor i vinter? Snart är vintern här på riktigt och vi vill därför berätta var ni kan åka skridskor i Nykvarn. - Precis som förra året kommer vi att ha allmänhetens åkning på lilla planen på Nykvarns IP, ingång från Gammeltorpsvägen, berättar kulturoch fritidssamordnare Lottie Palmborg. Isbanor kommer även att spolas vid Turingeskolan, Maskinförarevägen/Valsarevägen och Orrvägen/ Tjäderspelsvägen. Samtliga planer kommer att spolas i mån av väder. 7

8 TUTAN DECEMBER 2004 Laxen - en kooperativ veteran Förskolan Laxen i Taxinge är redan en veteran - föräldrakooperativet startade redan 1991, och har varit en populär förskola ända sedan starten. Det var en samling entusiaster i Taxinge som i början av 90-talet retade sig på att det inte fanns någon barnomsorg i deras, lite avsides liggande, del av världen. Tillsammans med kyrkan startade de ett föräldrakooperativ i den kyrkoägda byggnaden i Taxinge. Rycker in Sedan dess har Laxen levt vidare och växt. Idag har man 19 barn i en avdelning, och kommer från och med nästa år att ta emot barn även från andra delar av kommunen. - Vi hade en rejäl kö, men den försvann när man öppnade Taxinge förskola, berättar föreståndare Lillemor Björn. - Då blev vi först lite oroliga - vi hade ju alltid haft en kö hit, och nu var den borta. Men vi har fått ett otroligt bra stöd både från kommunen och från föräldrarna, och nu märker vi att efterfrågan fortsätter. Nu kan vi dessutom ta in barn från andra delar av kommunen, eftersom det finns föräldrar som uppskattar den här typen av barnomsorg. När Tutan besöker Laxen sitter barnen i ring på golvet tillsammans med personalen och övar sånger inför Luciafirandet på slottet. Därefter går man och 8 äter i den trevliga matsalen. Det syns ingen som helst skillnad mot vilket dagis som helst, möjligen med undantag av den mysiga byggnaden och den fantastiska naturen runt omkring. - I verksamheten skiljer vi oss inte mycket, säger Lillemor Björn. Föräldrarna har till exempel ingen personaltjänst, utan det är anställd personal som jobbar här. Föräldrar rycker in vid sjukdom eller annan frånvaro, men hittills i år har det inte blivit många timmar där det har behövts heller. Viktigt att få ordning på fingrarna när man ska sjunga lusse-sånger på slottet! Nära kontakt Den stora skillnaden, menar Lillemor, är den nära kontakten mellan barn, personal och föräldrar. - Föräldrarna är ju vår arbetsgivare, och det gör det mycket enklare och snabbare att hålla en levande dialog om verksamhet, mål och ambitioner, säger hon. - Dessutom är alla föräldrar engagerade i olika grupper som arbetar med utemiljön, innemiljön, aktiviteter och ekonomi. Allt det här gör Laxen unikt, tycker Lillemor, och det finns ett exempel som är mycket talande: - Vi har knappast någon personalomsättning. Har man väl börjat här blir man kvar - själv har jag mycket svårt att tänka mig att gå tillbaka till en traditionell, kommunal arbetsform efter det här. Sagoaktigt Vi besöker Laxen på vintern, och det är något nästan sagoaktigt att åka ut på de vintriga småvägarna, se den lantliga miljön och ana slottet framför oss. Framför själva förskolan kommer en travhäst med kusk förbi - här tränas travhästarna året runt. Här har man inte nära till naturen - man befinner sig mitt i den. Mälaren ligger alldeles inpå knutarna, massor av utrymmen för lek och utflykter. Inte undra på att Laxen är populärt!

9 DECEMBER 2004 TUTAN Bengt Persson har utnämnts till ny kommunchef i Nykvarns kommun. Bengt börjar sin anställning den 1 mars Bengt Persson är 56 år och arbetar idag som divisionschef i Nyköpings kommun med ansvar för bl.a. utredning, ekonomi, personal, IT, bygg och miljö samt räddning och säkerhet. - Vi är glada över att ha kunnat rekrytera en så erfaren och kompetent person som Bengt. Hans kunskaper kommer att komma väl till pass i den fortsatta expansionen av Nykvarn, säger kommunstyrelsens ordförande Dan Fagerlund. Bengt är utbildad socionom på förvaltningslinjen och har en lång erfarenhet från den kommunala världen. - Jag har bland annat arbetat som kommundirektör i Heby kommun, kommundelschef i Gottsunda kommundel i Den 1 januari tillträder Patric Klinger som biträdande rektor på Björkestaskolan. Patric kommer närmast från Skytteholmsskolan i Solna. - Men jag kände att jag ville ägna mig på heltid åt skolutvecklingsfrågor, säger han. Patric Klinger har arbetat i åtta år som lärare i NO och matematik i olika delar av landet. - Det var i Sandviken mitt intresse växte för utveckling av IT-verksamheten, berättar han. Andra områden har varit att utveckla arbetslagstanken, hur man bäst tillvaratar per- Namn: Bengt Persson Ålder: 56 år Bor: Nyköping Familj: hustru och hund Intressen: segling, hus och trädgård samt gården i Skåne. Tycker mycket om att läsa, men just nu blir det mest kassettböcker i bilen. Är intresserad av idrott - även motionsidrott. Fast den senaste tiden har det varit dåligt med det... Vår nye kommunchef Uppsala kommun samt kommundirektör i Nyköpings kommun. Vad lockade dig att söka tjänsten som kommunchef i Nykvarn? - Jag attraherades av att Nykvarn är en ung kommun som är under utveckling både när det gäller den kommunala verksamheten och näringslivet. Den kommunala organisationen med en enda verksamhetsnämnd tilltalade mig också. Vilken blir din viktigaste uppgift som kommunchef? - Som kommunchef ska jag skapa en bra plattform för verksamheten. Det innebär bland annat att bilda en brygga mellan politiken och tjänstemännen och skapa ömsesidigt förtroende. - Det handlar också om att ge medarbetarna trygghet i arbetet och möjlighet att utvecklas. Det ska vara roligt att gå till jobbet, det tycker jag är viktigt! Patric Klinger till Björkesta sonalens kompetenser. Dessa frågor, plus arbetsmiljöfrågor, kommer att bli de huvudsakliga arbetsområdena för mig på Björkestaskolan. Nygammal VD på Nybo Johan Tynnerström, tillförordnad VD på Nykvarnsbostäder, har nu formellt anställts som VD för företaget. Bland de 45 sökande till tjänsten fastnade bolagets styrelse för Johan, som nu alltså går från visstidsanställning till fast anställning. Johan var med och startade Nykvarnspartiet, men beskriver sig som politiskt engagerad snarare än politiskt aktiv i ett parti. Han tycker det är sakfrågorna som direkt berör oss här i Nykvarn som är viktiga. - Eftersom jag bor här med hustru och våra fyra barn är jag givetvis intresserad av sådana saker som känns angelägna för oss, som t.ex. samhällsbyggnad och bostadsutveckling. Som nykvarnspartist satt Johan som suppleant i NyBos styrelse. När VD-tjänsten blev vakant tillfrågades Johan av styrelsen om han inte tillfälligt kunde bli anställd som VD. Detta tackade Johan ja till. Därefter har Johan, enligt styrelsen, gjort ett bra jobb med att utveckla NyBo. När så VD-tjänsten utannonserades var Johan en av de sökande. - Jag ville jobba vidare med att utveckla NyBo säger han. Så nu ser jag fram emot den kommande tiden - det finns mycket att göra, och det ska bli roligt att vara med i det arbetet! För dig som undrar så har Johan nu utträtt ur Nykvarnspartiet för att på så sätt kunna vara partipolitiskt obunden i sitt fortsatta arbete. 9

10 TUTAN DECEMBER 2004 På Norra Stationsvägen ligger Solhöjdens dagverksamhet. Här kan tre gravt funktionshindrade personer tillbringa dagarna med massor av viktiga - och roliga - aktiviteter. Enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) ska vissa funktionshindrade erbjudas daglig verksamhet. Detta är viktigt av flera skäl - dels för att upprätthålla och utveckla olika färdigheter, men dels också av rent sociala skäl. På det här sättet kan deltagarna få ett mycket rikare liv, vara tillsammans med andra, komma ut i naturen och själva vara aktiva. Sedan augusti Inger, Yvonne och Sophie arbetar på Solhöjden sedan i augusti, då verksamheten startade. - Vi startade med tomma lokaler, skrattar Inger och Yvonne. Vi fick sitta på golvet de första dagarna. Det blev väldigt improviserat i början. Verksamheten ska utvecklas i nära samverkan med deltagarna och deras anhöriga och personliga assistenter. Inger och Yvonne är utbildade för just den här typen av arbete, medan Anneli har kommit in på ett vikariat för Sophie efter en tid som personlig assistent. - Vi går på kurser och utbildningar, och så sätter vi upp mål som vi strävar mot. Det kan t.ex. handla om att en deltagare ska gå regelbundet i gåstolen, så att han bibehåller och kanske utvecklar förmågan att gå. Samspelet mellan de tre och de funktionshindrade är alltså viktigt - personalen lär sig snart att tyda kroppsspråk, ljud, uttryck och humörsvängningar för att läsa av reaktionerna på verksamheten. Mycket intryck Verksamheten går i stora delar ut på att stimulera olika sinnesintryck. - Vi arbetar mycket med sjukgymnastik, och taktil (berörande) stimulans och massage, berättar de. Men vi har 10 Aktiva dagar på Solhöjden också många rutiner med sång, ljud och ljus. En vanlig arbetsdag börjar med en morgonsamling där man sjunger, tänder ljus och pratar om dagens aktiviteter. - Då läser vi också ur deltagarnas kontaktböcker. Kontaktböckerna är vår löpande kontakt med anhöriga och personliga assistenter. Där dokumenterar både vi och de allt, så att vi ska kunna se hur de funktionshindrade har mått och vad som har hänt under tiden de är hos den andra omsorgsgivaren. Mitt på förmiddagen fikar man tillsammans, och därefter är det dags för de individuellt schemalagda aktiviteterna - det kan vara en promenad, övningar i gåstol, att laga mat tillsammans eller något liknande. - Ofta försöker vi ta promenader tillsammans, och passar då också på att göra olika ärenden som berör verksamheten, säger Yvonne. Efter lunchen är det vila, och därefter vanligen sjukgymnastik. Därefter påbörjas påklädning och förberedelse inför hemfärden. Tillsammans med toabesök och vardagssysslor fyller detta dagarna mer än väl. Jennie får ljusupplevelser av Yvonne, Anneli och Inger på Solhöjdens dagverksamhet. Uppskattas En gång i veckan åker man och badar, och regelbundet besöker man också en sjukgymnast i Tullinge. Det är påfallande hur varm och kärleksfull relationen är mellan Yvonne, Inger och Anneli och deltagarna. Det är också tydligt att aktiviteterna uppskattas. - Vi anstränger oss mycket för att dokumentera allt och prata om det, för att kunna dra slutsatser om hur vi bäst ska göra för att de ska må bra, säger Yvonne, Inger och Anneli. Vi har en god kontakt med anhöriga och personliga assistenter, vilket också är viktigt för att verksamheten ska bli bra. - Vi vill kort och gott att de funktionshindrade ska har ett så lyckligt liv och så bra dagar som bara är möjligt, avslutar de. Dagverksamheten på Solhöjden är organiserad inom handikappomsorgen i Nykvarns kommun och ansvarig för verksamheten är Birgitta Hauru Jonsson. Vill du veta mer om verksamheten kan du kontakta henne på tel eller

11 Ansiktslyftning för hemsidan Nykvarns kommuns hemsida håller på att få en ansiktslyftning. Utseendet och innehållet blir inte radikalt annorlunda, men bakom kulisserna sker mycket som är av stor betydelse för hemsidans kvalitet och möjligheter. Hemsidan är redan ett viktigt och uppskattat verktyg i kommunikationen mellan kommunen och medborgarna. Den kom till när kommunen bildades och fick en ordentlig översyn så sent som i februari Här kan du få massor av information, hämta hem blanketter och låna böcker med mera. Mer levande Men nu ska hemsidan bli ännu mer levande, säger Nykvarns kommuninformatör Lena Ramdani. - Vi byter webbpubliceringsverktyg, berättar hon. Det innebär att vi har samma verktyg för att lägga ut information på vår hemsida som på vårt intranät och på vår kommande skolportal. - Och att ha samma verktyg för alla tre webbplatserna underlättar arbetet betydligt, vilket bör leda till att hemsidan både kan utvecklas och hållas ännu mer aktuell. Den nya hemsidan kommer att fungera lika bra med alla webbläsare och på både PC och Mac. Utvecklar En bra hemsida är viktig för att nå ut med information till medborgarna, men den är också viktig ur demokratisynpunkt. Den s.k. 24-timmarsmyndigheten, där i det här fallet kommunen finns tillgänglig dygnet runt med information på nätet, är en sådan aspekt. En annan är s.k. e-demokrati, där diskussionsforum, chatt och ingår som verktyg i en dialog mellan medborgare och beslutsfattare. Den nuvarande hemsidan ska få en ansiktslyftning. - Du kommer att kunna hitta kommunens samtliga politiker, med namn, telefon och adress på hemsidan, säger Lena Ramdani. Vi räknar med att kunna erbjuda ett diskussionsforum, där vi kan lägga ut information om en särskild fråga och öppna forumet för synpunkter och inlägg från läsarna. En sorts direkt kommunikation med beslutsfattarna. - Ytterligare utveckling är också möjlig. Vi tittar på möjligheten att lägga ut vårt ärendehanteringssystem på nätet, vilket innebär att besökaren kan söka på en viss fråga och få fram den dokumentation som finns tillgänglig i ärendet. - Vi planerar att lägga ut den nya sidan i slutet av januari, säger Lena Ramdani. Sökes: kontaktpersoner/familjer Har du tid över, intresse, engagemang och en portion sunt bondförnuft? Då vill vi ha dig som kontaktperson och/eller kontaktfamilj! Du blir ett viktigt stöd för barn, ungdomar och vuxna. Är du intresserad? Slå oss en signal så får vi chansen att bjuda på en kopp kaffe och berätta mer. Välkommen att ringa till: Socialsekreterare Annicka Nyström, tel Hon träffas säkrast kl DECEMBER 2004 TUTAN Egen portal för skolan Nykvarns skolor kommer att få en egen portal på nätet under Det kommer att ge t.ex. föräldrar helt nya möjligheter att få information om skolan och dess verksamhet, även i detalj. - Det finns några kommuner i Sverige som har utvecklat skolportaler, men det är ett relativt nytt område, säger Nykvarns kommuns IT-chef Anna Sundquist. En länk Portalen blir en kommunikationslänk för alla de som berörs av skolans verksamhet. Här kan föräldrar, elever, personal och andra berörda gå in för att få just den information man berörs av. - Portalens innehåll är behörighetsstyrt, så man kommer bara att kunna se den information man har rätt att ta del av, säger Anna Sundquist. Vad är det då man kan se i skolportalen? - Det kan vara allt möjligt i smått och stort, säger Anna. Föräldrar kan exempelvis gå in och se skolschemat, vilka prov som hålls och när, vilken skolmat man har olika dagar. Man ska kunna anmäla sjukdom och lämna andra meddelanden här. - Eleverna kan arbeta i gemensamma projekt, ha tillgång till viktig information om sin skolgång och liknande. Även klassernas veckobrev kan finnas tillgängliga här. Under året Portalen ska utvecklas under året som kommer. - Vi ska göra en behovsanalys med skolledning, lärare, elever och föräldrar, berättar Anna Sundquist. Därefter ska vi utbilda lärare och få ut fler datorer till skolorna. Sedan låter vi en pilotklass testa systemet en tid, och därefter lägger vi ut portalen. - Före utgången av 2005 räknar jag med att skolportalen ska vara igång. 11

12 TUTAN DECEMBER 2004 Det händer i Nykvarn december-februari: TURINGE-TAXINGE Hembygdsförening Torsdag 13/1 Julfest i Smedsbygget Kl Torsdag 27/1 Filmafton i Smedsbygget Kl Hembygdsföreningen visar lokalt producerad smalfilm om Nykvarn. Söndag 6/2 Öppet Hus i Smedsbygget Kl Torsdag 10/2 En karta berättar... Kl Hembygdsföreningen berättar om hur delar av Turinge socken såg ut Söndag 20/2 Årsmöte i Smedsbygget Kl Sagostund på BIBLIOTEKET Fredagar 21 januari - 29 april kl har biblioteket sagostund för barn 3-5 år. OXVRETEN Söndagar 5/12-20/3 Kl servering i Oxvretens klubbstuga.. Söndag 6/2 Barnens Vasalopp Information och tider publiceras senare på kommunens hemsida. Kultur på Lugnet FOLKETS HUS Kommunfullmäktige Torsdag 16 december kl Torsdag 27 januari kl Skoldebatt! Torsdag 24 februari kl Onsdag 23 mars kl Obs! hålls i Taxinge. I anslutning till sammanträdena anordnas ett politikercafé kl , där du som medborgare kan sitta ner och diskutera frågor med politikerna. Tomterock i Folkets Hus Rock & Cult arrangerar Tomterock i Folkets hus lördagen den 18 december. Se hemsidan för mer information och tider. Under många år har Leif Eriksson ägnat sig åt högläsning på olika institutioner i Södertälje. Nu när han har gått i pension kan han äntligen ta itu med det han velat länge - högläsning och kultur på Lugnet i Nykvarn. Julkonserter Lördag 18/12 kl i Taxinge kyrka. Söndag 19/12 kl i Turinge kyrka. INNEBANDY i Björkestahallen Lördag 18/12 kl Div 4 herrar Nykvarns IK - Flens IBF Lördag 15/1 kl Div 4 herrar Nykvarns IK - IBF Kringelstaden Lördag 29/1 kl Div 4 herrar Nykvarns IK - IFK Gnesta Lördag 19/2 kl Div 4 herrar Nykvarns IK - Helgesta IBK I evenemangskalendern som finns på hittar du mer information om vad som händer i kommunen. - Jag har läst högt på olika ställen i Södertälje under flera år i ABF:s regi, berättar Leif. De senaste åren har tanken på att göra samma sak i Nykvarn växt sig allt starkare. Varje fredag Sedan augusti har därför Leif startat en liknande verksamhet på Lugnet. Varje fredag kommer han till Lugnet och läser högt för alla som vill lyssna. En och en halv timme brukar han hålla på, men då ingår det också en 12 stunds fika i besöket. - Och var fjärde vecka har vi också en stunds musik med Kaj Lövqvist, berättar Leif. Det märks hur viktig musiken är, särskilt för människor som lider av demens och har svårt att hitta fotfäste i samvaron i övrigt. Musiken når alltid fram. Just nu läser han i Glasfåglarna av Elsy Johansson, den första boken i en trilogi, så det talar för att verksamheten fortsätter ännu en lång tid. - Javisst, jag ser ju hur glada de som kommer blir av att höra på bra litteratur. Man kan se det i deras ögon, och dessutom brukar många säga det vid fikat. De vill alltid försäkra sig om att jag kommer även nästa vecka. Till träffen den 17 december tänker man göra musikstunden till en särskild julunderhållning.

3. Samråda om och inhämta underlag kring kommunens långsiktiga behov av större investeringar.

3. Samråda om och inhämta underlag kring kommunens långsiktiga behov av större investeringar. 1 (5) Överenskommelse om lokaler Beredningsprocess A. Tillsättande av lokalberedning under KS Majoriteten och alliansen är överens om att inrätta en investeringsberedning direkt under kommunstyrelsen.

Läs mer

Kvalitetsdokument för Djur & Skur 2014/2015, Pedagogisk omsorg

Kvalitetsdokument för Djur & Skur 2014/2015, Pedagogisk omsorg Kvalitetsdokument för Djur & Skur 2014/2015, Pedagogisk omsorg Beskrivning av verksamheten Djur och Skur drivs som AB av Lena Borg som har pedagogisk utbildning i form av idrottslärarexamen. Jag har nästan

Läs mer

Januari en månad av reflektion, eftertanke och planer framåt!

Januari en månad av reflektion, eftertanke och planer framåt! Januari en månad av reflektion, eftertanke och planer framåt! Tänk ändå vad fort ett verksamhetsår går och vad mycket som hänt på förskolan. Vi har haft två pedagoger iväg till Italien på fortbildning

Läs mer

ÅRsReDOVisNiNG 2011 Kortversion kil.se

ÅRsReDOVisNiNG 2011 Kortversion kil.se ÅRSREDOVISNING 2011 Kortversion kil.se Så gick det för 2011 Så använde vi skattepengarna 2011 Vi fick mycket pengar över i år igen Så ser vi på framtiden för Kil Sammanfattning av s årsredovisning 2011

Läs mer

Välkommen till Skogslyckans förskola

Välkommen till Skogslyckans förskola Jämjö Östra rektorsområde 20120112 Välkommen till Skogslyckans förskola Här ska du kunna hitta aktuella telefonnummer, viktiga tider samt lite information om verksamhetens karaktär. Skogslyckans förskolas

Läs mer

Arbetsplan för Pedagogisk Omsorg och Familjedaghem

Arbetsplan för Pedagogisk Omsorg och Familjedaghem Arbetsplan för Pedagogisk Omsorg och Familjedaghem Gruppens sammansättning Vi har 8 barn. 7 flickor och 1 pojke 3 barn födda 12 1 barn födda 11 3 barn födda 10 1 barn födda 09 Personal Liselott Karlsson

Läs mer

Kom ihåg ombyteskläder.

Kom ihåg ombyteskläder. Hej v48 Nu har vi börjat med massage, med tända ljus och skön musik masserade barnen varandra medan jag visade i luften vilka rörelser de skulle göra. Först var det lite fnissigt och de hade lite svårt

Läs mer

Kommunstyrelsen, Ekonomi, Information, Näringsliv, IT, Personal, Översiktsplanering, Utredning, Kultur och fritid, Folkhälsa

Kommunstyrelsen, Ekonomi, Information, Näringsliv, IT, Personal, Översiktsplanering, Utredning, Kultur och fritid, Folkhälsa Så styrs kommunen Strömstads kommunfullmäktige, som består av 39 politiker, är kommunens högsta beslutande organ. Där beslutas om de viktigaste frågorna för kommunen till exempel om hur kommunens pengar

Läs mer

Med utgångspunkt i målen för verksamheten utgår dagbarnvårdaren i sitt arbete från såväl det enskilda barnet som barngruppens behov.

Med utgångspunkt i målen för verksamheten utgår dagbarnvårdaren i sitt arbete från såväl det enskilda barnet som barngruppens behov. Förutsättningar Familjedaghemmet Familjedaghemmet är en del av förskoleverksamheten/skolbarnsomsorgen med egna förutsättningar, en egen organisation och en egen pedagogisk inriktning. Verksamheten utmärks

Läs mer

Välkommen till Skogslyckans förskola

Välkommen till Skogslyckans förskola Välkommen till Skogslyckans förskola Här ska du kunna hitta aktuella telefonnummer, viktiga tider samt lite information om verksamhetens karaktär. Skogslyckans förskolas målsättning år 2010/11 Vi arbetar

Läs mer

Protokoll från Rådets möte 16/5-08

Protokoll från Rådets möte 16/5-08 Protokoll från Rådets möte 16/5-08 Plats: Skepparegatan 5b, Anhörigcenters konferenslokal Närvarande: Torgny Lööv, Astor Jonsson, Elisabeth Westin, Birgitta Ring, Pernilla Unander, Lena Österlund, Annelie

Läs mer

Årsta 2 förskolor. Vi som arbetar i Årsta 2 strävar efter att verksamheten i våra förskolor ska vara trygg, rolig och lärorik.

Årsta 2 förskolor. Vi som arbetar i Årsta 2 strävar efter att verksamheten i våra förskolor ska vara trygg, rolig och lärorik. K V A L I T E T S G A R A N T I 1 (7) Årsta 2 förskolor Vi som arbetar i Årsta 2 strävar efter att verksamheten i våra förskolor ska vara trygg, rolig och lärorik. Pedagogisk verksamhet, omvårdnad och

Läs mer

Kvalitet på Sallerups förskolor

Kvalitet på Sallerups förskolor Kvalitet på Sallerups förskolor Våra förskolor på Sallerups förskolors rektorsområde är, Munkeo förskola, Nunnebo förskola, Jonasbo förskola och Toftabo förskola. Antalet avdelningar är 12 och antalet

Läs mer

Kvalitetsdokument 2013, Förskolor (läå 2012/2013) Re 310 Altorp

Kvalitetsdokument 2013, Förskolor (läå 2012/2013) Re 310 Altorp Kvalitetsdokument 2013, Förskolor (läå 2012/2013) Re 310 Altorp Innehållsförteckning 1 Mål: Förskolan har en pedagogisk dokumentation som visar på barnens utveckling och lärande... 3 2 Mål: Förskolan stimulerar

Läs mer

BUDGET 2011, PLAN 2012-2013 ÄLVDALENS KOMMUN

BUDGET 2011, PLAN 2012-2013 ÄLVDALENS KOMMUN ÄLVDALENS KOMMUN BUDGET 2011 OCH VERKSAMHETSPLAN 2012 2013 En ny politisk ledning, kommer att styra Älvdalens kommun de kommande fyra åren. Runt om i kommunen växer framtidstron och förhoppningen är att

Läs mer

TallgårdenNytt. I huvudet på Linda. Alla vi på Tallgården

TallgårdenNytt. I huvudet på Linda. Alla vi på Tallgården TallgårdenNytt Månadsbrev mars-april månad 2012. Finns även att hämta på förskolans hemsida, www.mjolby.se Redaktör Pia Adlertz, pia.adlertz@mjolby.se I huvudet på Linda Hej alla föräldrar Äntligen börjar

Läs mer

Förskoleklass Bubblan

Förskoleklass Bubblan Sida 1 av 5 Skarpnäcks skola Förskoleklass Bubblan Bulleribock telenr: 0761291067 Bubblan telenr: 0761294382 Öppning och stängningsfritids telenr: 50815626 Veckobrev 30 mars 2012 för vecka 14, 16 och 17

Läs mer

Lokal arbetsplan la sa r 2014/15

Lokal arbetsplan la sa r 2014/15 Lokal arbetsplan la sa r 2014/15 Förskolan Bäcken Sunne kommun Postadress Besöksadress Telefon och fax Internet Giro och org nr Sunne Kommun Sunne RO växel www.sunne.se 744-2684 bankgiro 40. Skäggebergsskolan

Läs mer

Gläntans förskola. Varje dag serverar våra kokerskor hemlagad mat.

Gläntans förskola. Varje dag serverar våra kokerskor hemlagad mat. Gläntans förskola Gläntans förskola är en del av intraprenaden Emiliaförskolorna 1 12 år. Vi består av två avdelningar, Häggen och Syrenen, med barn i åldrarna 1 5 år. För att främja varje barns lärande

Läs mer

Kommunkontoret i Bergsjö. Torsdag 24 september 2015 kl. 08:15-12:20. Eva Engström Sekreterare. Erik Eriksson Neu (S) Utbildningsutskottet

Kommunkontoret i Bergsjö. Torsdag 24 september 2015 kl. 08:15-12:20. Eva Engström Sekreterare. Erik Eriksson Neu (S) Utbildningsutskottet NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (7) Sida Plats och tid Kommunkontoret i Bergsjö. Torsdag 24 september 2015 kl. 08:15-12:20. Beslutande Stig Eng (C) Ordförande Monica Olsson

Läs mer

HERRGÅRDSÄNGEN Förverkliga drömmen om ett lantligt boende www.longvalley.se

HERRGÅRDSÄNGEN Förverkliga drömmen om ett lantligt boende www.longvalley.se HERRGÅRDSÄNGEN Förverkliga drömmen om ett lantligt boende www.longvalley.se För snart 10 år sedan beslutade vi att lämna stressen och bilköerna för att hitta en bättre balans i vårt liv och boende. Vi

Läs mer

Arbetsplan för. förskoleklassen på Castorskolan. läsåret 2011/2012

Arbetsplan för. förskoleklassen på Castorskolan. läsåret 2011/2012 Arbetsplan för förskoleklassen på Castorskolan läsåret 2011/2012 Organisation Personal Rektor: Gunilla Falk. Klassföreståndare: Kristina Jonsson Rosell 100% och Helena Fridsson 70%. Övrig personal: Thomas

Läs mer

Vision, mål och budget i korthet ViVVfdfdsa

Vision, mål och budget i korthet ViVVfdfdsa Vision, mål och budget i korthet ViVVfdfdsa Vision, mål och budget i korthet Arboga kommuns mål- och budgetdokument för år 2015 heter Strategisk- och ekonomisk plan 2015-2017 och antogs av kommunfullmäktige

Läs mer

Ökat socialt innehåll i vardagen

Ökat socialt innehåll i vardagen -3-111 -3-3 Tjänsteskrivelse Socialförvaltningen, vård och omsorg Ökat socialt innehåll i vardagen - Utvärdering av hur personal som deltagit i utvecklingsarbete om ökat socialt innehåll i vardagen uppfattar

Läs mer

Flaskposten juni. -15

Flaskposten juni. -15 Flaskposten juni. -15 Sommar, sol och fågelkvitter...då var det åter dags för en förhoppningsvis härlig sommar framför oss. Med lite framförhållning vill vi passa på att tala om att den 7 september har

Läs mer

UTEFÖRSKOLA VÄLKOMMEN JORDENS TILL JORDEN. www.bjuv.se/jorden TELEFONNUMMER 042 764 50 GRANENS MOBILTELEFON 0709-495486

UTEFÖRSKOLA VÄLKOMMEN JORDENS TILL JORDEN. www.bjuv.se/jorden TELEFONNUMMER 042 764 50 GRANENS MOBILTELEFON 0709-495486 VÄLKOMMEN TILL JORDEN TELEFONNUMMER 042 764 50 GRANENS MOBILTELEFON 0709-495486 ADRESS: Storgatan 46 267 76 Ekeby JORDENS UTEFÖRSKOLA HEMSIDA: www.bjuv.se/jorden JORDENS GRUNDIDÉ Att uppleva och utforska

Läs mer

Program hösten 2013. Sjöbo bibliotek

Program hösten 2013. Sjöbo bibliotek Program hösten 2013 Sjöbo bibliotek Biblioteket - allt från böcker till barnteater Biblioteket erbjuder böcker inom många olika ämnesområden. Här finns ljudböcker, e-böcker, film, tv-spel, tidningar och

Läs mer

Förskolan/Fritids Myrstacken Kvalitet och måluppfyllelse läsåret 2011/

Förskolan/Fritids Myrstacken Kvalitet och måluppfyllelse läsåret 2011/ Förskolan/Fritids Myrstacken Kvalitet och måluppfyllelse läsåret 2011/ Innehåll: Inledning Beskrivning av verksamheten och utfall av insatser Slutord. Dokumenttyp Redovisning Dokumentägare Förkolans namn

Läs mer

SKOLNYTT. Röbroskolan 2013/2014 Vecka 34/35. MATSEDEL vecka 34/35. Måndag Köttfärssoppa, mj. bröd Tisdag Köttbullar, sås, pot

SKOLNYTT. Röbroskolan 2013/2014 Vecka 34/35. MATSEDEL vecka 34/35. Måndag Köttfärssoppa, mj. bröd Tisdag Köttbullar, sås, pot SKOLNYTT Röbroskolan 2013/2014 Vecka 34/35 MATSEDEL vecka 34/35 Måndag LOV Tisdag LOV Onsdag LOV Torsdag Makaroner, korv Fredag Fläskkarré, sås, pot. Måndag Köttfärssoppa, mj. bröd Tisdag Köttbullar, sås,

Läs mer

Medborgarpanel 4 2015 Medborgardialog

Medborgarpanel 4 2015 Medborgardialog Medborgarpanel 4 2015 Medborgardialog Är du man eller kvinna? Man 26 46,4 Kvinna 30 53,6 Din ålder? 30 år eller yngre 1 1,8 31 50 18 32,1 51 65 23 41,1 66 år eller äldre 14 25 Vilka av följande möjligheter

Läs mer

Verksamhetsplan för. Fritidsgården. Vävaren. Verksamhetsplan för fritidsgården Vävaren 2013

Verksamhetsplan för. Fritidsgården. Vävaren. Verksamhetsplan för fritidsgården Vävaren 2013 Verksamhetsplan för Fritidsgården Vävaren 2013 Verksamhetsplan för fritidsgården Vävaren 2013 Introduktion Vävaren har funnits som fritidsgård sedan starten 1996. Strömsbro IF driver gården som ligger

Läs mer

Så gick det. för Håbo 2010. Håbo kommun sammanfattning av årsredovisningen 2010. Hur mycket kostade kommunens verksamheter? Har Håbo en bra ekonomi?

Så gick det. för Håbo 2010. Håbo kommun sammanfattning av årsredovisningen 2010. Hur mycket kostade kommunens verksamheter? Har Håbo en bra ekonomi? Så gick det för Håbo 2010 Håbo kommun sammanfattning av årsredovisningen 2010 Hur mycket kostade kommunens verksamheter? Har Håbo en bra ekonomi? Uppfyllde kommunen sina mål? Detta är en sammanfattning

Läs mer

10.00 Musik med Erik, Idrott i Tippenhallen. Glöm ej idrottkläder, inneskor och handduk. Lämna in idrottsläxan om mat och rörelse.

10.00 Musik med Erik, Idrott i Tippenhallen. Glöm ej idrottkläder, inneskor och handduk. Lämna in idrottsläxan om mat och rörelse. KLASS vecka DENNA VECKA: Meddelande: Kom ihåg att logga in på schoolsoft och läsa ditt barns IUP!! OBS Alla barn behöver fylla på sina extrakläderslådor. Det är blött nu... Vi arbetar här: Alex Helin Sjukanmälan:

Läs mer

KVALITETSREDOVISNIG ARKENS FÖRSKOLA HÖLLVIKENS FÖRSAMLING

KVALITETSREDOVISNIG ARKENS FÖRSKOLA HÖLLVIKENS FÖRSAMLING KVALITETSREDOVISNIG ARKENS FÖRSKOLA HÖLLVIKENS FÖRSAMLING Kvalitetsredovisning för 2009 Arkens förskola Höllvikens församling. Beskrivning av verksamheten. Förskolan Arken består av 27 barn i åldrarna

Läs mer

Arbetsplan för förskoleklassen på Castorskolan. läsåret 2012/2013

Arbetsplan för förskoleklassen på Castorskolan. läsåret 2012/2013 Arbetsplan för förskoleklassen på Castorskolan läsåret 2012/2013 Organisation Personal Rektor: Gunilla Falk. Förskollärare: Sofia Gladewitz 100% och Helena Fridsson 70%. Övrig personal: Ulrika Bergman

Läs mer

Arbetsplan Herkules Förskola - Läsår 2005-2006

Arbetsplan Herkules Förskola - Läsår 2005-2006 Arbetsplan Herkules Förskola - Läsår 2005-2006 Herkules Förskola personalkooperativ är beläget på södra Lidingö i Käppalaområdet. Vi har nära till skogen och om vintern har vi pulkabacke och mojlighet

Läs mer

Onsdag 27/5 13:00-16:00. 13:30 Kortspel

Onsdag 27/5 13:00-16:00. 13:30 Kortspel 2015-05-20 1 (8) Måndag 25/5 Tisdag 26/5 Onsdag 27/5-16:00 Torsdag 28/5 Fredag 29/5 Promenad - Tjurasjö - Promenaden utgår från KIVI till Tjurasjö. Vi anpassar promenaden efter alla. 14:00 Kortspel Kubb

Läs mer

VITSIPPANS LOKALA ARBETSPLAN

VITSIPPANS LOKALA ARBETSPLAN VITSIPPANS LOKALA ARBETSPLAN 2016-2017 Innehåll 2016-05-11 Presentation Förskolans värdegrund och uppdrag Normer och värden Utveckling och lärande Barns inflytande Förskola och hem Samverkan med förskoleklass,

Läs mer

Medborgarmöte för Centralskolans tomt, kv Neptunue, Svedala tätort, Svedala kommun

Medborgarmöte för Centralskolans tomt, kv Neptunue, Svedala tätort, Svedala kommun 2012-11-29 MINNESANTECKNINGAR Medborgarmöte för Centralskolans tomt, kv Neptunue, Svedala tätort, Svedala kommun Plats och tid: Naverlönnsalen, Kommunhuset, Svedala kl.19:00-21:00 Närvarande: Åhörare:

Läs mer

Grovplanering för Strålsnäs förskola. Hösten 2011

Grovplanering för Strålsnäs förskola. Hösten 2011 Grovplanering för Strålsnäs förskola Utifrån Läroplan för förskolan Lpfö 98 (reviderad 2010) Hösten 2011 Oktober 2011; Anna Bratz, Britt Thudén, Helené Svanström, Maria Lööke, Anita Andersson, Åsa Holm,

Läs mer

PROTOKOLL 2013-05-23

PROTOKOLL 2013-05-23 Tid och plats Beslutande Ledamöter Torsdag 23 maj 2013 kl.18.00 21.33, på Taxinge slott, stallet, Nykvarn. Ajournering kl.19.05 19.34, 20.24 20.35. Effe Östman (M), ordförande Leif Zetterberg (NP), 1:e

Läs mer

Kvalitetsredovisning Läsåret 2013/2014

Kvalitetsredovisning Läsåret 2013/2014 Kvalitetsredovisning Läsåret 2013/2014 Vilans öppna förskola 1. Presentation av förskolan och förutsättningarna för arbetet Vilans öppna förskola finns på andra våningen i Vilans gamla skola. Vi delar

Läs mer

Kommunbladet maj 2014

Kommunbladet maj 2014 Kommunbladet maj 2014 Information från Norsjö kommun på lättläst svenska. Val till EU-parlamentet Den 25 maj 2014 är det val till EU-parlamentet (Europa-parlamentet). Då väljer du vilka 20 svenska politiker

Läs mer

Små miljöhjältar! NYTT KULTURHUS I CENTRUM LILLHAGASKOLANS OMBYGGNAD DET HÄNDER I NYKVARN NATTVANDRING OCH GRANNSAMVERKAN

Små miljöhjältar! NYTT KULTURHUS I CENTRUM LILLHAGASKOLANS OMBYGGNAD DET HÄNDER I NYKVARN NATTVANDRING OCH GRANNSAMVERKAN Nykvarns kommuntidning Nr 4-04 Små miljöhjältar! NYTT KULTURHUS I CENTRUM LILLHAGASKOLANS OMBYGGNAD DET HÄNDER I NYKVARN NATTVANDRING OCH GRANNSAMVERKAN TUTAN OKTOBER 2004 2 Nya fritidsgården Vid Björkestaskolan

Läs mer

Veckobrev v 4 KOM IHÅG

Veckobrev v 4 KOM IHÅG Veckobrev v 4 KOM IHÅG APT på måndag. Förskolan stänger då klockan 16.00. Stjärnan I veckan har barnen bakat. Barnen får själva röra ihop degen och arbeta den. Då vi delade upp degen i mindre bitar fokuserade

Läs mer

Hej och välkommen. till Fjälkestads fritidshem, ht-14!

Hej och välkommen. till Fjälkestads fritidshem, ht-14! Hej och välkommen till Fjälkestads fritidshem, ht-14! Fritidshemsverksamheten tar vid när skolan slutar för dagen och i dagsläget håller vi öppet till 17.30. (De dagar det är behov och efter överenskommelse

Läs mer

Servicebostad - VAD ÄR DET? Östra Göinge kommun www.ostragoinge.se

Servicebostad - VAD ÄR DET? Östra Göinge kommun www.ostragoinge.se Servicebostad - VAD ÄR DET? Vad är en servicebostad? Här får du information om vad en servicebostad är och hur det kan fungera att bo i en servicebostad. Här får du veta vilka rättigheter och skyldigheter

Läs mer

3. Budget 2016-2019 för Nordanstigs kommun. 4. Politiska inriktningar och ambitioner för Nordanstigs kommun. 6. Information och övriga ärenden.

3. Budget 2016-2019 för Nordanstigs kommun. 4. Politiska inriktningar och ambitioner för Nordanstigs kommun. 6. Information och övriga ärenden. NORDANSTIGS KOMMUN Kommunstyrelsens ledningsutskott KALLELSE Till ledamöter Ersättare och övriga får kallelsen för kännedom. Utskottens presidier och företrädare för de partier som inte har en ledamotplats

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN Gnistan

VERKSAMHETSPLAN Gnistan VERKSAMHETSPLAN Gnistan Hösten -09 Våren -10 Sanna Alvén Anna Stengard Ann-Kristin Lilja Marianne Fredriksson En dag på Gnistan 6:30 Förskolan öppnar, öppningsavdelning Gnistan 8:00 Frukost 8:30 lek ute/inne

Läs mer

Vikingen nr 3 2006 -------------------------------------------------------------------------------------------------

Vikingen nr 3 2006 ------------------------------------------------------------------------------------------------- Vikingen nr 3 2006 Tidningen Vikingen utkommer med 4-6 nummer per år. Alla kårens medlemmar kan skicka in bidrag till kårtidningen. Du som har varit med om någonting skoj som du vill berätta om, kom in

Läs mer

2015-11-23. Förvaltningens förslag till beslut Kommunstyrelsen beslutar om effektmål 2016 för de egna verksamheterna enligt bilaga.

2015-11-23. Förvaltningens förslag till beslut Kommunstyrelsen beslutar om effektmål 2016 för de egna verksamheterna enligt bilaga. TJÄNSTESKRIVELSE 2015-11-23 Kommunstyrelsen Percy Carlsbrand Ekonomichef Telefon 08 555 010 10 percy.carlsbrand@nykvarn.se KS/2015:175 Effektmål 2016 Förvaltningens förslag till beslut Kommunstyrelsen

Läs mer

Kalender: APT på måndag. Förskolan stänger kl 16.00 SKANSENRESA för alla barn på Regnbågen, på torsdag den 28 maj. Vad är bäst med förskolans dag?

Kalender: APT på måndag. Förskolan stänger kl 16.00 SKANSENRESA för alla barn på Regnbågen, på torsdag den 28 maj. Vad är bäst med förskolans dag? Veckobrev v 21 Vilket väder! Idag trodde vi nästan att det var sommar, med sol och värme på förmiddagen. Vi firade Förskolans dag med ballonger och kanelbulle. Vi åt lunch ute också, eftersom det var hamburgare!

Läs mer

-------1--...1 SUNDA MENINGSFULLA AKTIVA REFLEKTERANDE TRYGGA ANSV ARSFULLA BARN. S-M-A-R-T -A Barn familjedaghem i segeltorp AB

-------1--...1 SUNDA MENINGSFULLA AKTIVA REFLEKTERANDE TRYGGA ANSV ARSFULLA BARN. S-M-A-R-T -A Barn familjedaghem i segeltorp AB S-M-A-R-T -A Barn familjedaghem i segeltorp AB SUNDA MENINGSFULLA AKTIVA REFLEKTERANDE TRYGGA ANSV ARSFULLA BARN -~--~ -- - - ---, HUDDINGE I

Läs mer

Anna-Lena Skatt, omvårdnad Anna Persson, omvårdnad

Anna-Lena Skatt, omvårdnad Anna Persson, omvårdnad Kommunala pensionärsrådet 2014-12-01 1 (13) Plats och tid Villan samlingssalen, kl. 14-16 Paragrafer 25-34 BESLUTANDE Ledamöter Namn Christer Johansson (ordf. SN) Anna-Karin Skatt (KS) Göran Blom (PRO)

Läs mer

Tjänsteskrivelse om ianspråktagande av investeringsmedel till en om- och tillbyggnad av Berghultsskolan Floda etapp 1

Tjänsteskrivelse om ianspråktagande av investeringsmedel till en om- och tillbyggnad av Berghultsskolan Floda etapp 1 TJÄNSTESKRIVELSE 1 (6) Samhällsbyggnad Kommunens verksamhetslokaler Jill Linde Kommunstyrelsen Tjänsteskrivelse om ianspråktagande av investeringsmedel till en om- och tillbyggnad av Berghultsskolan Floda

Läs mer

Servicebostad VAD ÄR DET? VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET

Servicebostad VAD ÄR DET? VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET Servicebostad VAD ÄR DET? VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET Vad är en servicebostad? Här får du information om vad en servicebostad är och hur det kan fungera att bo i en servicebostad. Här får du veta vilka rättigheter

Läs mer

Förvaltningens förslag till beslut Kommunstyrelsen beslutar att låta de framtagna riktlinjerna för exploateringsavtal gå ut på samråd.

Förvaltningens förslag till beslut Kommunstyrelsen beslutar att låta de framtagna riktlinjerna för exploateringsavtal gå ut på samråd. TJÄNSTESKRIVELSE 2016-01-12 Kommunstyrelsen Oscar Olsson Samhällsplanerare 08-555 014 80 oscar.olsson@nykvarn.se exploateringsavtal KS/2015:450 Riktlinjer för Förvaltningens förslag till beslut Kommunstyrelsen

Läs mer

ANDERS ERIKSSON. Välkommen till Alter Assistans

ANDERS ERIKSSON. Välkommen till Alter Assistans ANDERS ERIKSSON Vår organisation bygger på rörlighet och närhet, vi finns där vi behövs. Engagemang, mod, vilja och proffesionalism är våra ledord. Våra medarbetare och våra kunder är värdefulla. Som verksamhetsledare

Läs mer

GROVPLANERING VIOLEN. Vt 2014. Violens grundverksamhet och grovplanering uti från LPFÖ98/10 samt Helianthus verksamhetsmål.

GROVPLANERING VIOLEN. Vt 2014. Violens grundverksamhet och grovplanering uti från LPFÖ98/10 samt Helianthus verksamhetsmål. GROVPLANERING VIOLEN Vt 2014 Violens grundverksamhet och grovplanering uti från LPFÖ98/10 samt Helianthus verksamhetsmål. GROVPLANERING APRIKOS - VT 2014 Grundverksamhet Avdelningen Violen har 16 barn

Läs mer

Arbetsplan för Pedagogisk Omsorg, Familjedaghem

Arbetsplan för Pedagogisk Omsorg, Familjedaghem Arbetsplan för Pedagogisk Omsorg, Familjedaghem Gruppens sammansättning Vi har 12 barn, 10 flickor och 2 pojkar 3 barn födda 14 1 barn födda 13 4 barn födda 12 1 barn födda 11 3 barn födda 10 Personal

Läs mer

Sammanställning 6 Lärande nätverk samtal som stöd

Sammanställning 6 Lärande nätverk samtal som stöd Sammanställning 6 Lärande nätverk samtal som stöd Bakgrund Syftet med lärande nätverk är att samla in och sprida kunskap och ta del av aktuell forskning. Samtliga lokala lärande nätverk består av personer

Läs mer

Pedagogisk plan för Jordgubbens förskola

Pedagogisk plan för Jordgubbens förskola Pedagogisk plan för Jordgubbens förskola År 2014-2015 Organisation BUN Barn- och utbildningsnämnden och är politiskt sammansatt BARN- OCH UTBILDNINGSCHEF Maarit Enbuske Tfn. 0927-72050 REKTOR OMRÅDE 1

Läs mer

Program. Kulturvecka. i Kungariket. Programmet finns också på. www.kungsor.se

Program. Kulturvecka. i Kungariket. Programmet finns också på. www.kungsor.se Program Programmet finns också på www.kungsor.se Måndag 28/9 Föredrag om Kalklinbanan av Knut Barr kl. 19.00. Kalklinbanans historia och framtid med skapandet av ett eventuellt industrihistoriskt centrum.

Läs mer

Bistånd och insatser enligt SoL och LSS

Bistånd och insatser enligt SoL och LSS Bistånd och insatser enligt SoL och LSS Vad innehåller broschyren? I denna broschyr finner du information om det stöd och de insatser Strängnäs kommun har att erbjuda enligt socialtjänstlagen (SoL) för

Läs mer

BUDGETUPPFÖLJNING. Budgetuppföljning 2015-03-31. Bygg- och miljönämnden

BUDGETUPPFÖLJNING. Budgetuppföljning 2015-03-31. Bygg- och miljönämnden Budgetuppföljning -03-31 Bygg- och miljönämnden 0 Innehållsförteckning Bygg- och miljönämnden mars... 2 Beskrivning av verksamheten... 2 Viktiga händelser under året... 2 Utveckling av verksamhetens möjligheter/risker...

Läs mer

För ett par veckor sedan gick jag grundkursen i Drömmen om det godametodiken.

För ett par veckor sedan gick jag grundkursen i Drömmen om det godametodiken. Vialundskolan: Nystart med Drömmen om det goda i Kumla av Malin Sundin För ett par veckor sedan gick jag grundkursen i Drömmen om det godametodiken. Jag började direkt när jag kom tillbaka till skolan

Läs mer

Uppdrag Madängen. ett diskussionsunderlag för utvecklingsarbete vid Huskvarna bibliotek. Ann Wiklund Konsult

Uppdrag Madängen. ett diskussionsunderlag för utvecklingsarbete vid Huskvarna bibliotek. Ann Wiklund Konsult Uppdrag Madängen ett diskussionsunderlag för utvecklingsarbete vid Huskvarna bibliotek Ann Wiklund Konsult September - oktober 2014 Folkbiblioteket mitt i byn Det går en röd tråd genom bibliotekens arbete.

Läs mer

Vi som bor i Gagnef lever alla med drömmar och förhoppningar om framtiden.

Vi som bor i Gagnef lever alla med drömmar och förhoppningar om framtiden. Vi som bor i Gagnef lever alla med drömmar och förhoppningar om framtiden. Vi drömmer om kulturella upplevelser, sköna stunder i skog och mark, och fascinerande möten med människor med olika bakgrund och

Läs mer

Orange Centrals Förskola

Orange Centrals Förskola Orange Orange Centrals Förskola Vi som arbetar på Orange heter Ulrica, Sara, Lisbeth och Hafije. Telefonnumret till avdelningen är 044-13 49 62. Arbetslaget består av två förskollärare, två barnskötare.

Läs mer

Trevlig helg Monika och Helene

Trevlig helg Monika och Helene Hej! v.47 Den här veckan har vi börjat tänka lite matte, vi har tex 6 kulor i handen och "gömmer" 3 i andra handen hur många finns då kvar? jo 3, vi har också 6 små fyrkanter till hjälp som ligger framför

Läs mer

Vi vill erbjuda en trygg, utvecklande och lärorik miljö med god omsorg. Utveckling och lärande. Trygghet och inflytande

Vi vill erbjuda en trygg, utvecklande och lärorik miljö med god omsorg. Utveckling och lärande. Trygghet och inflytande Sid 1 (5) Gärdets förskolor Vi vill erbjuda en trygg, utvecklande och lärorik miljö med god omsorg Gärdets förskolor är sex förskolor och två familjedaghem samt tre flerfamiljsystem med cirka 220 barn

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(8)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(8) Kultur och SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(8) Plats och tid Yxningen, Kommunhuset, kl.13.30 16.00 Beslutande ledamöter Elisabeth Edlund, (S), ordförande Bo Hasselblad (M), vice ordförande Carl Donner, (M)

Läs mer

Minnesanteckningar från dialogmöte om organisationsförändringar inom förskola och grundskola i Floda

Minnesanteckningar från dialogmöte om organisationsförändringar inom förskola och grundskola i Floda MINNESANTECKNINGAR 1 (6) 2012-09-19 Lärande Lärande Centralt Minnesanteckningar från dialogmöte om organisationsförändringar inom förskola och grundskola i Floda Tid: 19 september 2012, kl 18.00 Plats:

Läs mer

Personal- och organisationsutskottet 2006-08-30 1. Jan-Eric Berglund

Personal- och organisationsutskottet 2006-08-30 1. Jan-Eric Berglund ÅNGE KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida Personal- och organisationsutskottet 2006-08-30 1 Plats och tid Ånge kommunkontor, personal- och ekonomienheten, onsdag den 30 augusti 2006, kl

Läs mer

RTP MALMÖ www.rtpmalmo.se Verksamheten tredje kvartalet 2006

RTP MALMÖ www.rtpmalmo.se Verksamheten tredje kvartalet 2006 RTP MALMÖ www.rtpmalmo.se Verksamheten tredje kvartalet 2006 1 Ordförande har ordet Jag har varit ute och rest med vår lokalförening till Skagen den 25-28 maj. Vi var 32 medlemmar som fick uppleva några

Läs mer

Oktober 2013. Förmiddag: Sång och/eller pyssel för barn t.o.m. 5 år

Oktober 2013. Förmiddag: Sång och/eller pyssel för barn t.o.m. 5 år Oktober 2013 Vecka 40 Tisdag 1 Onsdag 2 Torsdag 3 Vecka 41 Måndag 7 Tisdag 8 Onsdag 9 Torsdag 10 kl. 10 Sjukgymnast Maria från Vårdcentralen på besök. Samtal om bl.a bäckenbottenövningar. Fritt att ställa

Läs mer

Budgetrapport 2013-2015

Budgetrapport 2013-2015 1 (6) Budgetrapport 2013-2015 Innehållsförteckning Inledning...2 Arbetsgruppen och dess arbete...2 Resursfördelning 2013-2015...2 Skatteintäkter och statsbidrag...2 Besparingar och effektiviseringar 2012-2015...2

Läs mer

Kommunstyrelsen (8)

Kommunstyrelsen (8) Kommunstyrelsen 2012-06-25 1 (8) Plats och tid Beslutande Kommunhuset i Älmhult måndagen den 25 juni 2012 kl 15.00-16.15 med ajournering kl 15.50-16.00 Sonja Emilsson (M), 1:e vice ordförande Tord Åkesson

Läs mer

NY ÄGARE PÅ CAMPINGEN SSK 80ÅR

NY ÄGARE PÅ CAMPINGEN SSK 80ÅR Årgång 9 Nr 9 December 2006 BILDER FRÅN HALLOWEEN BASTUN ÄR ÖPPEN BASAR PÅ SKOLAN JULMARKNAD I UR OCH SKUR INVIGNING AV SKOLAN 0-12ÅR NY ÄGARE PÅ CAMPINGEN SSK 80ÅR Sida 1 MANUSSTOPP DEN 20:E I VARJE MÅNAD

Läs mer

barnhemmet i muang mai måndag 17 september - söndag 14 oktober

barnhemmet i muang mai måndag 17 september - söndag 14 oktober barnhemmet i muang mai måndag 17 september - söndag 14 oktober Nu har det gått nästan en hel månad sedan vårt förra veckobrev. Detta brev har dröjt så länge helt enkelt för att det har hänt så mycket att

Läs mer

Välkommen till Grodan, våren 2009

Välkommen till Grodan, våren 2009 Välkommen till Grodan, våren 2009 Ett nytt år och en ny termin står framför oss med massor av nya utmaningar och spännande lärande. Vi planerar för fullt vad våren ska innehålla men vi tänker också ta

Läs mer

INFORMATIONSBREV VECKA 45-46 HEJ PÅ ER DÄRHEMMA!

INFORMATIONSBREV VECKA 45-46 HEJ PÅ ER DÄRHEMMA! INFORMATIONSBREV VECKA 45-46 HEJ PÅ ER DÄRHEMMA! Hoppas att allt är bara bra med er inför den stundande All Helgonahelgen. Dagen idag bjuder ju på ett härligt höstväder. Vi får hoppas det håller i sig

Läs mer

Anne-Marie Mårtensson Kommunalpensionärerna, ersättare. Onslunda Pensionärsförening, ersättare. Brösarps pensionärsförening

Anne-Marie Mårtensson Kommunalpensionärerna, ersättare. Onslunda Pensionärsförening, ersättare. Brösarps pensionärsförening Rådsprotokoll 1 Närvarande: Åke Ranteg Ulf Persson Kjell Fröjd Gun Hedar Ordförande (m) Ledamot (c) Brösarps pensionärsförening Tranås pensionärsförening Tage Andersson SPF Klubb 67 Agne Persson Kommunalpensionärerna

Läs mer

Fridebo. Tryggt och bekvämt boende för äldre i Hanaskog

Fridebo. Tryggt och bekvämt boende för äldre i Hanaskog Fridebo Tryggt och bekvämt boende för äldre i Hanaskog Fridebo är ett seniorboende i ett lummigt och lugnt område i centrala Hanaskog. I huset finns bibliotek, en mötesplats för äldre och lägenheter för

Läs mer

Fridebo. Tryggt och bekvämt boende för äldre i Hanaskog

Fridebo. Tryggt och bekvämt boende för äldre i Hanaskog Fridebo Tryggt och bekvämt boende för äldre i Hanaskog Fridebo är ett seniorboende i ett lummigt och lugnt område i centrala Hanaskog. I huset finns bibliotek, en mötesplats för äldre och lägenheter för

Läs mer

Äldredialog i Lysekil

Äldredialog i Lysekil Äldredialog i Lysekil Inledning och bakgrund Som ett led i att förverkliga Lysekils kommuns vision Lysekils kommun ska vara ett levande samhälle året runt och präglas av positiva människor som inspirerar

Läs mer

Välkommen till Björkhyddans förskola

Välkommen till Björkhyddans förskola Välkommen till Björkhyddans förskola Björkhyddans förskola Björkhyddans förskola består av fyra avdelningar: Biet, Humlan, Sländan och Myran. Björkhyddan har ett eget kök och en stor härlig lekhall i mitten.

Läs mer

Gruppbostad. Lättläst VAD ÄR DET? VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET

Gruppbostad. Lättläst VAD ÄR DET? VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET Gruppbostad VAD ÄR DET? Lättläst VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET Gruppbostad Här får du information om vad en gruppbostad är och hur det kan fungera att bo i en gruppbostad. Här får du veta vilka rättigheter

Läs mer

Flyktingmottagande. Bjuvs kommun. Hur kan du göra för att hjälpa till?

Flyktingmottagande. Bjuvs kommun. Hur kan du göra för att hjälpa till? Flyktingmottagande i Bjuvs kommun Hur kan du göra för att hjälpa till? Just nu kommer det många människor till Sverige som är på flykt från förtryck, övergrepp och förföljelse. I denna folder har vi samlat

Läs mer

Verksamhetsplan Vårterminen 2016 Riddersborgs Förskola

Verksamhetsplan Vårterminen 2016 Riddersborgs Förskola Verksamhetsplan Vårterminen 2016 Riddersborgs Förskola Verksamhetsplan för Frilufts Förskolor Mål och metoder Vi arbetar efter Lpfö 98, Läroplan för förskolan, och vi följer Kommunens förskole- och skolplan.

Läs mer

Blåbärets Kvalitetsredovisning

Blåbärets Kvalitetsredovisning Blåbärets Kvalitetsredovisning ht-2011/vt-2012 Sammanställt av: Maria Henriksson Normer och värden. Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar öppenhet, respekt, solidaritet och ansvar.. Förskolan

Läs mer

Skolbyggnation för ett växande Nykvarn- Furuborgskolan KS/2013:211

Skolbyggnation för ett växande Nykvarn- Furuborgskolan KS/2013:211 TJÄNSTESKRIVELSE 2015-06-03 Kommunstyrelsen Bengt Persson Utredare Telefon 08-555 010 08 bengt.persson@nykvarn.se Skolbyggnation för ett växande Nykvarn- Furuborgskolan KS/2013:211 Förvaltningens förslag

Läs mer

Veckobrev för Opalen 1 v 6-8

Veckobrev för Opalen 1 v 6-8 Veckobrev för Opalen 1 v 6-8!!! 12 februari 2015 Hej alla barn och föräldrar!!!! Äntligen har det kommit snö och det är underbart att se vilken aktivitet det blir ute på än gång. Eleverna leker, bygger

Läs mer

Servicebostad. -VAD ÄR DET? -Lättläst. Östra Göinge kommun www.ostragoinge

Servicebostad. -VAD ÄR DET? -Lättläst. Östra Göinge kommun www.ostragoinge Servicebostad -VAD ÄR DET? -Lättläst Vad är en servicebostad? Här får du information om vad en servicebostad är och hur det kan fungera att bo i en servicebostad. Här får du veta vilka rättigheter och

Läs mer

Aktiviteter 1 juli 31 december 2013

Aktiviteter 1 juli 31 december 2013 Anhörigcenter Foto: Sofia Sabel Kartan är beskuren och lånad från broschyren Innerstaden Kungsbacka, smakfulla upplevelser Du är välkommen att kontakta oss. Telefon: 0300-83 42 29 E-post: anhorigstod-ao@kungsbacka.se

Läs mer

Veckobrev v 43 Några KOM IHÅG:

Veckobrev v 43 Några KOM IHÅG: Veckobrev v 43 Några KOM IHÅG: Hela förskolan: Måndag den 27/10 har vi APT. Förskolan stänger kl 16.00! Fredag den 31/10 stänger vi 12.30 pga Allhelgonahelgen. Vänligen meddela oss om era barn är helt

Läs mer

Kvalitets- och årsredovisning

Kvalitets- och årsredovisning B Kvalitets- och årsredovisning 2013 Innehållsförteckning 1. Beskrivning av verksamheten och hur den är organiserad... 2 2. Förutsättningar... 2 2.1. Personal... 2 2.2. Barnantal... 3.3. Analys av förutsättningarna...

Läs mer

Arbetsplan för förskoleklassen på Castorskolan. Läsåret 2013/2014

Arbetsplan för förskoleklassen på Castorskolan. Läsåret 2013/2014 Arbetsplan för förskoleklassen på Castorskolan Läsåret 2013/2014 Organisation Personal Rektor: Gunilla Falk. Förskollärare: Sofia Gladewitz 90% och Helena Fridsson 80%. Övrig personal: Magdalena Burström

Läs mer

Halmstad Arena utvärdering av projektet

Halmstad Arena utvärdering av projektet Halmstad Arena utvärdering av projektet Januari 2011 Bo Thörn Certifierad kommunal revisor Innehållsförteckning INLEDNING 1 PARTNERINGSDEKLARATIONEN 1 RESULTAT 2 PRODUKT 2 PROCESS 2 EKONOMI 3 UPPFÖLJNING

Läs mer

Hemsidans betydelse inom förskolan

Hemsidans betydelse inom förskolan Hemsidans betydelse inom förskolan VFU-rapport Författares för- och efternamn: Fatima Landstedt och Wanvisa Khakhammay Pedagogiska Institutionen kurs- eller utbildningsnamn: Pedagogik och utbildning 1,

Läs mer