Annette Knutsson. Carl-Göran Svensson Samhällsbyggnadsförvaltningen, Björkegrenska gården

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Annette Knutsson. Carl-Göran Svensson 2015-05-18. Samhällsbyggnadsförvaltningen, Björkegrenska gården"

Transkript

1 1 1 Plats och tid Rådhuset, lilla salen, kl , ajournering kl , Beslutande Enligt särskild förteckning, sidan 2 Övriga närvarande Enligt särskild förteckning, sidan 2 Utses att justera Justeringens plats och tid Jacques Öhlund samhällsbyggnadsförvaltningen, Björkegrenska gården 24 april 2015, kl Underskrifter Paragrafer Sekreterare Annette Knutsson Ordförande Carl-Göran Svensson Justerande Jacques Öhlund Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag ANSLAG/BEVIS Organ Sammanträdesdatum Datum för anslags uppsättande Datum för anslags nedtagande Förvaringsplats för protokollet Samhällsbyggnadsförvaltningen, Björkegrenska gården Underskrift Annette Knutsson

2 2 Beslutande: Jan-Erik Persson (S) Christl Bengtsson (S) Klas Göthe (FP) Carl-Göran Svensson (C), ordförande Christer Vigren (ÖP) Anders Åkerberg (S), 26 pkt 1-22, kl , tjänstgör för Hans-Olof Höglund (MP) Erik Persson (S), tjänstgör för Hans-Olof Höglund (MP), 26, pkt Lars-Gösta Nilsson (M), tjänstgör för Christer Akej (M) Josefin Björnqvist (M), tjänstgör för Bo Håkansson (M) Paul Frogner-Kockum (KD), tjänstgör för Carl Strömberg (M) 26, pkt Carl Strömberg (M), 26 pkt 1-22, kl Fredrik Ramberg (SD) Jacques Öhlund (F!) Övriga närvarande: Erik Persson (S), 26 pkt 1-22, kl Agne Johnsson (ÖP) Paul Frogner-Kockum (KD), 26 pkt 1-22, kl Ing-Marie Jacobsen (F!) Anand Andersson, projektledare gata/park, 28 Bengt Bengtsson, miljöstrateg/kommunekolog, 28 Björn Ericson, enhetschef VA, 28 Camilla Nilsson, VA-abonnentansvarig 28 Eva Ferlinger, planarkitekt, 28 Evelina Simonsson, planarkitekt, 28 Henrik Olsson, samhällsbyggnadschef Jan Lundmark, projektledare, 28 Joel Hedin, planarkitekt, 28 Ronny Wallin, 28 Simret Kidane, ekonom, 28 Ulf Widemark, enhetschef fastighet, Annette Knutsson, nämndsekreterare Åke Norrman, förslagsställare medborgarförslag, 27 Göran Bengtsson, förslagsställare medborgarförslag, 27 Östen Ekengren, IVL, 28 Arne Nilsson, förslagsställare medborgarförslag, 27 Andreas Gustafsson, förslagsställare medborgarförslag, 27 Leif Malmströmer och Bengt Eriksson, Kivik Art Centre intresseförening, 28

3 3 Innehållsförteckning Ändring av föredragningslista, 26 Sid 5 Presentation av medborgarförslag, 27 Sid 8 Information, 28 Sid 9 Redovisning av delegeringsbeslut, 29 (dnr 2015/29) Sid 10 Ekonomisk rapport (dnr 2015/272), 30 Sid 11 Budget 2015, begäran om utökad investeringsbudget , 31 (dnr 2014/66) Budget 2015 begäran om kompensation för hyresförluster, 32 (dnr 2014/66) Sid 12 Sid 13 Skollokalprojekt, slutredovisning, 33 (dnr 2013/174) Sid 14 Granskning av samhällsbyggnadsnämndens avtalshantering, 34 (dnr 2014/1049) Avtal om anläggningsarrende för del av fastigheten Kvarnby 15:238 (Mackcontainer), 35 (dnr 2015/271) Försäljning av Gladsax 13:36 "fd Möllekårens scoutstuga", 36 (2014/746) Sid 15 Sid 16 Sid 17 Godkännande av hyresavtal på Södra kajen, 37 (dnr 2015/124) Sid 18 Medborgarförslag från Stiby & Gärsnäs byalag om att kommunen byggnadsminnesförklarar Gärsnäs mölla, 38 (dnr 2014/134) Motion från Centerpartiet, Avveckla Lunnamöllans vattentäkt alternativt lösa in all av miljöförbundets beslut berörd jordbruksmark, 39 (dnr 2014/276) Sid 19 Sid 20

4 4 Samråd kring förslag till åtgärdsprogram för havsmiljön; bakgrund och förutsättningar, dnr , 40 (dnr 2014/1016) Sid 21 Om- och tillbyggnad av Stengårdens reningsverk, 41 (dnr 2015/294), Sid 22 Färjelinje Simrishamn-Bornholm, 42 (dnr 2015/295) Sid 23 Tommarpsåns dikningsföretag, val av samhällsbyggnadsnämndens representant, 43 (dnr 2015/220) Sid 24 Planredovisning, 44 (dnr 2015/270) Sid 25 Planbesked för Mellby 3:121 med flera, Kiviks hamn, 45 (dnr 2015/221)5 Sid 26 Planbesked för Stiby 155:9 och del av Stiby 16:1, 46 (dnr 2015/114) Sid 29 Detaljplan för Gyllebo 1:369 och 1:370 utställning, 47 (dnr 2015/236) Detaljplan för Borrby 43:35, 43:40 och del av 299:1 utställning, 48 (dnr 2015/217) Detaljplan för Mellby 92:26 samt del av Mellby 3:61 och 3:121 antagande, 49 (2015/120) Detaljplan för Kolenekärr 12, 13 och 17, Borrby samråd, 50 (dnr 2015/196) Detaljplan för Svinaberga 14:4 och 14:13 plankostnader, 51 (dnr 2015/297) Sid 32 Sid 34 Sid 36 Sid 38 Sid 40 Utse representant till Biogasföreningen, 52 Sid 44 Uppdrag åt samhällsbyggnadsförvaltningen att planera och genomföra gågata på Storgatan från Kristianstadsvägen och neråt till hamnen under tiden 15 juni-28 augusti 2015, 53 (dnr 2014/347) Sid 45 Kurser och konferenser, 54 (dnr 2015/200) Sid 46 Meddelanden 2015, 55 (dnr 2015/30) Sid 47

5 5 26 Ändring av föredragningslistan SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMNDENS BESLUT Följande ärenden tillkommer vid dagens sammanträde: 1. Godkännande av hyresavtal på Södra kajen. 2. Uppdrag åt samhällsbyggnadsförvaltningen att planera och genomföra gågata på Storgatan från Kristianstadsvägen och neråt till hamnen under tiden 15 juni-28 augusti Utse representant till Biogasföreningen. Genomgång av ärendena sker enligt följande: 1. Pkt 2b - Medborgarförslag från Åke Norrman om att det i ny- och ombyggnad av bostäder i kommunen ska installeras eller förberedas för installation av urinseparerade toaletter (dnr 2014/504) 2. Pkt 2a - Medborgarförslag från Göran Bengtsson om att skapa ett kommunalt fågel/naturreservat av Ålabodrevet i Simrishamn (dnr 2014/959) 3. Pkt 16 - Färjelinje Simrishamn-Bornholm, Allinge (dnr 2015/295) 4. Pkt 15 - Om- och tillbyggnad av Stengårdens reningsverk (dnr 2015/294) 5. Pkt 3f - Rapport, bekämpningsmedel (2015/368) 6. Pkt 13 - Motion från Centerpartiet, Avveckla Lunnamöllans vattentäkt alternativt lösa in all av miljöförbundets beslut berörd jordbruksmark (dnr 2014/276) 7. Samråd kring förslag till åtgärdsprogram för havsmiljön; bakgrund och förutsättningar, dnr (dnr 2014/1016) 8. Pkt 3a - ÖP/Bebyggelsestrategi - Evelina Simonsson 9. Pkt 23 - Detaljplan för Mellby 92:26 samt del av Mellby 3:61 och 3:121 antagande (dnr 2015/120) 10. Pkt 24 - Detaljplan för Kolenekärr 12, 13 och 17, Borrby samråd (dnr 2015/196)

6 6 26 forts 11. Pkt 18 Planredovisning (dnr 2015/270) 12. Pkt 19 - Planbesked för Mellby 3:121 med flera, Kiviks hamn (dnr 2015/221) 13. Pkt 20 - Planbesked för Stiby 155:9 och del av Stiby 16:1 (dnr 2015/114) 14. Pkt 21 - Detaljplan för Gyllebo 1:369 och 1:370 utställning (2015/236) 15. Pkt 22 - Detaljplan för Borrby 43:35, 43:40 och del av 299:1 utställning (dnr 2015/217) 16. Pkt 25 - Detaljplan för Svinaberga 14:4 och 14:13 plankostnader (dnr 2015/297) 17. Pkt 2e - Medborgarförslag från Arne Nilsson - Skapa ett "Föreningarnas hus" av Västra Parkskolan (dnr 2015/227) 18. Pkt 11 - Försäljning av Gladsax 13:36 "fd Möllekårens scoutstuga" (dnr 2014/746) 19. Extra ärende Godkännande av hyresavtal på Södra kajen (2015/124) 20. Pkt 2d - Medborgarförslag - utöka befintligt motionsspår vid Bäckhalladalen (Andreas Gustafsson) (dnr 2015/171) 21. Pkt 3b Personalärenden 22. Pkt 8 - Skollokalprojekt, slutredovisning (dnr 2013/174) 23. Pkt 5 - Ekonomisk rapport (dnr 2015/272) 24. Pkt 6 - Budget 2015, begäran om utökad investeringsbudget (dnr 2014/66) 25. Pkt 7 - Budget 2015 begäran om kompensation för hyresförluster (dnr 2014/66) 26. Pkt 9 - Granskning av samhällsbyggnadsnämndens avtalshantering (dnr 2014/1049) 27. Pkt 10 - Avtal om anläggningsarrende för del av fastigheten Kvarnby 15:238 (Mackcontainer) (dnr 2015/271) 28. Pkt 17 - Tommarpsåns dikningsföretag, val av samhällsbyggnadsnämndens representant (dnr 2015/220) 29. Pkt 3c - Budget 2016, skrivelse från F! (nämndsmål och intern kontrollplan) (dnr 2015/218)

7 7 26 forts 30. Pkt 3d - Tiggare i Simrishamn, angående boende och tiggeri - skrivelse från SD Simrishamn (dnr 2015/293) 31. Pkt 3e - Naturvårds- och friluftsbefrämjande åtgärder i Åbackarna, LONA-projekt erhållet bidrag (dnr 2014/985) 32. Pkt 4 - Redovisning av delegeringsbeslut (dnr 2015/29) 33. Pkt 12 - Medborgarförslag från Stiby & Gärsnäs byalag om att kommunen byggnadsminnesförklarar Gärsnäs mölla (dnr 2014/134) 34. Extra ärende; Utse representant till Biogasföreningen. 35. Uppdrag åt samhällsbyggnadsförvaltningen att planera och genomföra gågata på Storgatan från Kristianstadsvägen och neråt till hamnen under tiden 15 juni-28 augusti Pkt 26 - Kurser och konferenser (dnr 2015/200) 37. Pkt 27 Meddelanden (2015/30)

8 8 27 Presentation av medborgarförslag Medborgarförslag presenteras: I ny- och ombyggnad av bostäder i kommunen ska installeras eller förberedas för installation av urinseparerade toalett: Åke Norrman (dnr 2014/504) Skapa ett kommunalt fågel/naturreservat av Ålabodrevet i Simrishamn: Göran Bengtsson (dnr 2014/959) Skapa ett Föreningarnas hus av Västra Parkskolan: Arne Nilsson (dnr 2015/227) Utöka befintligt motionsspår vid Bäckhalladalen: Andreas Gustafsson (dnr 2015/171) Konstgräsmatta i Kivik, mellan sporthallen och Äppelgården: Rose-Marie Wilhelmsson (dnr 2015/167) Inbjuden, men avstod från att komma.

9 9 28 Information s sammanträde inleds med information och genomgång av ärendena som finns på nämndens dagordning. Berörda enhetschefer och tjänstemän är närvarande vid genomgången av sina respektive ärenden. 1. ÖP/Bebyggelsestrategi - Evelina Simonsson informerar. 2. Personalärenden Henrik Olsson, samhällsbyggnadschef informerar. 3. Budget 2016, skrivelse från F! (nämndsmål och intern kontrollplan) (dnr 2015/218). Nämnden kommer att 21 maj 2015 börja sammanträdet tidigare för att kunna arbeta med dessa punkter. 4. Tiggare i Simrishamn, angående boende och tiggeri - skrivelse från SD Simrishamn (dnr 2015/293) Fredrik Ramberg (SD) redogör. Henrik Olsson, samhällsbyggnadschef informerar om pågående åtgärder. 5. Naturvårds- och friluftsbefrämjande åtgärder i Åbackarna, LONA-projekt erhållet bidrag (dnr 2014/985) Henrik Olsson, samhällsbyggnadschef informerar. 6. Rapport, bekämpningsmedel Björn Ericson, enhetschef VA informerar. 7. Leif Malmströmer och Bengt Eriksson från Kivik Art Centre intresseförening presenterar sina önskemål.

10 10 29 Dnr 2015/29 Redovisning av delegeringsbeslut SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMNDENS BESLUT godkänner redovisningen av delegeringsbeslut som framgår av bilagor.

11 11 30 Dnr 2015/272 Ekonomisk rapport Samhällsbyggnadsförvaltningen har redovisat ekonomisk rapport med helårsprognos för tiden Beslutsunderlag Ekonomisk rapport med helårsprognos SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMNDENS BESLUT Godkänna redovisad rapport med helårsprognos

12 12 31 Dnr 2014/66 Budget 2015, begäran om utökad investeringsbudget Samverkansgruppens ledamöter i samhällsbyggnadsnämnden har i skrivelse begärt utökad investeringsbudget. Förslaget löper över fyra år. Det handlar om investeringar för att undvika kapitalförstöring av kommunens anläggningar. Om kapitalförstöringen fortsätter kan man utgå från att underhållskostnaderna inte bara ökar utan ökar extra mycket då man nått ett sådant läge där åtgärderna som måste vidtas blir allt dyrare. Av skrivelsen framgår belopp och var det krävs reinvesteringar. Beslutsunderlag Skrivelse från Samverkansgruppens ledamöter i samhällsbyggnadsnämnden, , med bilagor A och B Överläggningar Lars-Gösta Nilsson (M) föreslår nämnden att återremittera ärendet till förvaltningen för realistisk redovisning av hur mycket som kan hinnas med under innevarande år. Nämnden enas om att en återremiss skulle fördröja den politiska beslutsprocessen så i den grad att det skulle äventyra påbörjande av investeringar under år SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMNDENS BESLUTSFÖRSLAG TILL KOMMUNFULLMÄKTIGE Simrishamns kommun genomför projekt enligt bilaga A under den tid som anges för att undvika fortsatt kapitalförstöring av kommunens anläggningar. Anslag beviljas till projekten enligt kostnader som anges i bilaga A. Lån tas upp för att finansiera investeringarna. ges i uppdrag att genomföra projekten. Beslutet expedieras till: Kommunfullmäktige

13 13 32 Dnr 2014/66 Budget begäran om kompensation för hyresförluster Simret Kidane, ekonom redogör. Hyresförlusterna ska redan vara kompenserade i budget. SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMNDENS BESLUT Samhällsbyggnadsförvaltningen får i uppdrag att kontrollera att förvaltningen kompenserats för samtliga tomma lokaler. Uppdraget redovisas vid nämndens sammanträde i maj Beslutet expedieras till: UIf Widemark, enhetschef fastighet Simret Kidane, ekonom

14 14 33 Dnr 2013/174 Skollokalprojekt, slutredovisning (Valfisken, Kiviks skola, Godsmagasinet och Sankt Olofs skola) Samhällsbyggnadsförvaltningen har i skrivelse daterad 1 april 2015 lämnat en slutredovisning av rubricerade projekt. Samtliga projekt är färdigställda och lokalerna har tagits i bruk. Skrivelsen redogör för ekonomi/inkomna anbud, kostnadsläge, de fyra olika projekten och en ekonomisk översikt Beslutsunderlag Samhällsbyggnadsförvaltningens skrivelse/slutredovisning, SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMNDENS BESLUTSFÖRSLAG TILL KOMMUNFULLMÄKTIGE Godkänna slutredovisning, daterad 1 april 2015, avseende de genomförda ombyggnaderna av Valfisken, Kiviks skola, Godsmagasinet och Sankt Olofs skola. Beslutet expedieras till: Kommunfullmäktige

15 15 34 Dnr 2014/1049 Granskning av samhällsbyggnadsnämndens avtalshantering EY har på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna granskat samhällsbyggnadsnämndens avtalshantering. Granskningens övergripande syfte är att belysa och bedöma avtalshanteringen avseende styrning, tillgänglighet, riktlinjer rörande avtalsvillkor samt befintlig kompetens kopplad till avtalsskrivning. Beslutsunderlag Revisionens skrivelse, inkommen Kommunstyrelsens beslut , 24 med tillhörande dokument (tillämpningsanvisningar daterade och riktlinjer för direktupphandling daterad ) Samhällsbyggnadsförvaltningens skrivelse, SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMNDENS BESLUT Av kommunstyrelsens antagna riktlinjer tillämpningsanvisningar till upphandlingspolicy framgår tydligt verksamhetschefers ansvar. För att klara detta ansvar krävs utbildning. Alla enhetschefer ska utbildas. Det är viktigt att förstå sitt uppdrag och sin roll. Samhällsbyggnadsförvaltningen ges i uppdrag att arbeta fram förslag till regler för upphandling. Kommunstyrelsens antagna riktlinjer ska vara vägledande. Reglerna ska antas av samhällsbyggnadsnämnden. Samhällsbyggnadsförvaltningen ges vidare i uppdrag att arbeta fram rutiner. Rutinerna ska redovisas för samhällsbyggnadsnämnden. Beslutet expedieras till: Kommunrevisionen Kommunledningskontoret (Marcus Bäckström, upphandlingsstrateg) för kännedom

16 16 35 Dnr 2015/271 Avtal om anläggningsarrende för del av fastigheten Kvarnby 15:238 (Mackcontainer) Smart Energy Sweden önskar att under 9 år och 364 dagar arrendera del av fastigheten Kvarnby 15:238, Skillinge, för att kunna sätta upp en mackcontainer för att erbjuda tankning av diesel och bensin. Beslutsunderlag Avtal om anläggningsarrende samt brev och information från Smart Energy Sweden Samhällsbyggnadsförvaltningens skrivelse, Överläggningar Henrik Olsson, samhällsbyggnadschef redogör för ärendet. Nämnden är enig om att det är positivt med möjlighet att tanka i Skillinge. Avtalet måste dock kompletteras med försäkran i vissa delar. Förslag till beslut på sammanträdet Klas Göthe (FP): Avtalet ska kompletteras med marksaneringsförsäkran och spillhantering. Efter denna komplettering tecknas avtal om anläggningsarrende för mackcontainer inom del av Kvarnby 15:238. Beslutsgång Ordföranden ställer proposition på Klas Göthes förslag och finner att nämnden beslutar bifalla förslaget. SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMNDENS BESLUT på förslag av Klas Göthe (FP) Avtalet ska kompletteras med marksaneringsförsäkran och spillhantering. Efter denna komplettering tecknas avtal om anläggningsarrende för mackcontainer inom del av Kvarnby 15:238. Beslutet expedieras till: Smart Energy Sweden

17 17 36 Dnr 2014/746 Försäljning av Gladsax 13:36 "fd Möllekårens scoutstuga" Samhällsbyggnadsförvaltningen har fått kommunstyrelsens uppdrag att sälja ett antal fastigheter. För fastigheten Gladsax 13:36 finns det efter annonsering och visningar en aktuell köpare som vill betala kronor. Beslutsunderlag Kommunstyrelsens beslut , 87. Av köpare undertecknat köpekontrakt SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMNDENS BESLUTSFÖRSLAG TILL KOMMUNFULLMÄKTIGE Sälja fastigheten Gladsax 13:36 för köpeskillingen kronor till Marika och Bo Melin, enligt föreliggande köpekontrakt. Beslutet expedieras till: Kommunfullmäktige Köpare (för kännedom)

18 18 37 Dnr 2015/124 Godkännande av hyresavtal på Södra Kajen (7001 rum ) Hyresavtal för laborationslokaler på Södra kajen, Simrishamn. Lokalerna hyrs in för att användas i den kommunala verksamheten. Avtalet löper under tiden Beslutsunderlag Kommunstyrelsens beslut , 49 SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMNDENS BESLUT Godkänna upprättat hyresavtal. Uppdra åt Ulf Widemark, enhetschef fastighet, att underteckna hyresavtalet (7001 rum ) gällande lokaler på Södra kajen.

19 19 38 Dnr 2014/134 Medborgarförslag från Stiby & Gärsnäs byalag om att kommunen byggnadsminnesförklarar Gärsnäs mölla Stiby & Gärsnäs Byalag har inkommit med ett medborgarförslag att kommunen byggnadsminnesförklarar Gärsnäs mölla, så att möllan får ett skydd för den invändiga miljön. Länsstyrelsen är den instans som kan byggnadsminnesförklara område, park, trädgård eller annan anläggning. Kommunen är ägare utav fastigheten. Beslutsunderlag Kommunfullmäktiges beslut Medborgarförslag Rapport från besiktning av Sven Palm Detaljplan, laga kraft Plan- och bygglagen (2010:900) 8 kap. 13 och 14 s beslut, , 140 Samhällsbyggnadsförvaltningens skrivelse, SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMNDENS BESLUT avslår medborgarförslaget. avser inte att ansöka om att byggnadsminnesförklara aktuell mölla till Länsstyrelsen med hänvisning till nyligen antagen detaljplan och ökad risk för begränsning av användningen. Beslutet expedieras till: Stiby & Gärsnäs Byalag Kommunfullmäktige (för kännedom)

20 20 39 Dnr 2014/276 Motion från Centerpartiet, Avveckla Lunnamöllans vattentäkt alternativt lösa in all av miljöförbundets beslut berörd jordbruksmark Simrishamn har genom sina kommunfullmäktigeledamöter Carl-Göran Svensson, Mats Carlsson och Håkan Erlandsson kommit in med en motion där man utvecklar sina tankar om Lunnamöllans vattentäkt och det beslut Miljöförbundet tagit som skulle innebära ett totalstopp för spridning av bekämpningsmedel inom vattenskyddsområde från och med Man poängterar de konsekvenser beslutet kan medföra och frågar vad kommunen och Miljöförbundet tänker göra åt detta.. Beslutsunderlag Motion från Centerpartiet, inkommen till samhällsbyggnadsförvaltningen, Samhällsbyggnadsförvaltningens skrivelse, Ajournering Sammanträdet ajourneras, på begäran av Jan-Erik Persson (S), för interna överläggningar kl SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMNDENS BESLUTSFÖRSLAG TILL KOMMUNFULLMÄKTIGE föreslår med nämnda motiveringar i samhällsbyggnadsförvaltningens skrivelse, daterad 8 april 2015, att anse motionen besvarad. Beslutet expedieras till: Kommunfullmäktige

21 21 40 Dnr 2014/1016 Samråd kring förslag till åtgärdsprogram för havsmiljön; bakgrund och förutsättningar, dnr Havs och Vattenmyndigheten har inbjudit till samråd kring förslag till åtgärdsprogram för havsmiljön; bakgrund och förutsättningar. Samhällsbyggnadsförvaltningen har lämnat synpunkteri skrivelse daterad 13 april Förvaltningen har låtit meddela Havs och Vattenmyndigheten att ärendet kommer att lämnas fram vid samhällsbyggnadsnämnden sammanträde idag, och att om ytterligare synpunkter skulle komma fram så kommer dessa att redovisas. Beslutsunderlag Samrådshandlingar kring förslag till åtgärdsprogram för havsmiljön; bakgrund och förutsättningar, Samhällsbyggnadsförvaltningens remissvar, SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMNDENS BESLUT Samhällsbyggnadsförvaltningens remissvar, daterat 13 april 2015, godkänns såsom nämndens svar. Beslutet skickas till: Havs- och vattenmyndigheten

22 22 41 Dnr 2015/294 Om- och tillbyggnad av Stengårdens reningsverk Samhällsbyggnadsförvaltningen/Simrishamns kommun har för avsikt att genom sitt Avloppsreningsverk (ARV) Stengården verka för ett innovativt samarbete för att med praktiska insatser arbeta för ett reningsverk som utöver aspekten om omhändertagande av läkemedelsrester även arbeta mot ett mer övergripande Morgondagens kommunala vattenrening som ger en produktionsanläggning av nyttigheter. Beslutsunderlag Samhällsbyggnadsförvaltningens skrivelse, Ajournering Sammanträdet ajourneras, på begäran av Jan-Erik Persson (S), för interna överläggningar klockan SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMNDENS BESLUT Samhällsbyggnadsförvaltningen kan starta upphandlings- och genomförandeprocessen. SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMNDEN BESLUT på förslag av Christer Vigren (ÖP) Finansiering sker genom delvis omdisponering: Stengården Simrishamns IVL projektet Borrby- Hammenhög, sanering avloppsledningar Kivik-Brösarp, vattenledning Beslutet expedieras till: Kommunfullmäktige (för kännedom)

23 23 42 Dnr 2015/295 Färjelinje Simrishamn-Bornholm (Allinge) Simrishamns Rederi AB har önskemål om att få bedriva färjetrafik mellan Simrishamn och Bornholm (Danmark). För detta krävs en överenskommelse med kommunen för kajplats, kajområde, lager, terminal och biljettförsäljning. Rederiet har behov av hela byggnaden för lager förutom det som behövs för färjetrafiken. Förvaltningen har arbetat fram ett förslag på överenskommelse som, med vissa mindre justeringar, utgår från tidigare avtal när färjetrafiken var igång. Beslutsunderlag Samhällsbyggnadsförvaltningens skrivelse, Överläggningar Överenskommelsen har inte undertecknats av motpart. Avtalets längd diskuteras. Vilken flagg seglar fartyget under? SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMNDENS BESLUT Överenskommelsen ska revideras avtal ska löpa under ett år, med option på ytterligare fyra år. Ordföranden får i uppdrag, att efter samråd med presidiet, underteckna reviderad överenskommelse. Beslutet expedieras till: Simrishamn Rederi AB

24 24 43 Dnr 2015/220 Tommarpsåns dikningsföretag, val av samhällsbyggnadsnämndens representant är representerad i Tommarpåns dikningsföretag. Christer Vigren var under förra mandatperioden nämndens representant. Nämnden har att utse ny representant. SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMNDENS BESLUT Christer Vigren utses att vara samhällsbyggnadsnämndens representant.

25 25 44 Dnr 2015/270 Planredovisning Eva Ferlinger, planarkitekt, har vid dagens sammanträde redogjort för pågående planärenden, 56 stycken, varav 25 st är prioriterade ärenden. 27 planärenden avvaktar kommunens översiktsplanering. Beslutsunderlag Planredovisning april 2015 SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMNDENS BESLUT Godkänna redovisning av planärenden.

26 26 45 Dnr 2015/221 Planbesked för Mellby 3:121 med flera, Kiviks hamn Samhällsbyggnadsförvaltningen föreslår att ny detaljplan prövas för hamnområdet i Kivik eftersom områdets markanvändning behöver regleras i förhållande till verkligheten. Gällande detaljplan från 1948, som gäller för större delen av området, anger hamnområde och allmän plats. Gällande detaljplan från 1960, som huvudsakligen gäller för Tittutvägen i nordväst, anger allmän plats. Gällande detaljplan från 1970, som gäller för områden i sydöst (grönområde, reningsverk och idrottsplats), anger allmän plats och specialområden. Fördjupad översiktsplan för Kivik från 1990 redovisar områden för hamn samt pågående markanvändning och idrott. Utställt förslag till översiktsplan för Simrishamns kommun redovisar utbyggnadområde för reningsverket. Samhällsbyggnadsförvaltningens bedömning är att planområdet bör omfatta hamnområdet i ett större perspektiv. I planprövningen bör hamnen och hamnplanen, verksamhetsytor och naturområde samt närmaste gatumark ingå. Planområdets avgränsning i nordväst föreslås linjera med Moriabacken och i sydöst med vattendraget öster om Solevi idrottsplats. Mot sydväst föreslås plangränsen följa Tittutvägen mot bostadskvarteren, verksamhetsområdets gräns mot Hommebodvägen och bostadskvarterens gräns mot hamn- och naturområden samt Bredarörsvägen. Befintliga byggnader och verksamheter i området är följande (från nordväst till sydöst): Teknikbyggnader, kiosk/servering, förråd, försäljning/restaurang, försäljningslokaler och förråd, hamnbodar, teknikbyggnader, reningsverk och idrottslokaler. Det finns flera parkeringsplatser i området. Det finns ett område för biltrafik över hamnplanen (från Brogatan till Rusthållsvägen). Flera ny-, till- och ombyggnader har över tid prövats och medgivits inom hamnområdet. Avseende bygglov som har överklagats har överprövningsbeslut för senaste ärende inneburit annat utfall än för tidigare ärende: Bygglov för tillbyggnad av kiosk/servering Länsstyrelsen har upphävt bygglovet. Överprövningsbesluten från Länsstyrelsen samt Mark- och miljödomstolen anger att åtgärden inte är förenligt med planens syfte (hamnändamål). Tillbyggnaden är genomförd.

27 27 45 forts Dnr 2015/221 Bygglov för nybyggnad och tillbyggnad för beredning/försäljning/restaurang Överprövningsbeslutet från Länsstyrelsen avslog överklaganden och angav att det är en kommunal angelägenhet att tolka vad som kan utgöra hamnändamål, innebärande att restaurang kan rymmas inom ändamålet. Samhällsbyggnadsförvaltningens uppfattning är att plansituationen behöver aktualiseras i förhållande till verkligheten. Markanvändning, byggnader och verksamhetsbehov inom området behöver studeras och prövas genom ny planläggning av området. Samhällsbyggnadsförvaltningens bedömning är att en ny detaljplan med reglering av ändamål, användning, och utnyttjande kan prövas för området. En ny detaljplan bedöms inte möta några hinder. Samhällsbyggnadsförvaltningen föreslår att planmedgivande lämnas för prövning av ny detaljplan för hamnområde med närområde i Kivik. Områdets lämplighet för ändrade planförutsättningar prövas i planprocessen. Planarbetet får visa om det relativt omfattande och komplexa området kan hanteras som ett planärende. Det är dock troligt att analys och prövning leder fram till att delområden behöver utredas vidare i separata planärenden. Ändring av plan- och bygglagen gäller sedan den 1 januari Lagändringen innebär att planprocesserna standardförfarande, begränsat förfarande och utökat förfarande samt samordnat förfaranden kan tillämpas. De nya reglerna för planförfarande gäller för detaljplaner som kommunen fattat beslut om att påbörja efter den 1 januari Utökat förfarandet ska tillämpas när detaljplanförslaget är av betydande intresse för allmänheten eller i övrigt av stor betydelse. Bedömningen är att planprövning för Kiviks hamnområde behöver ske genom utökat förfarande. (Processchema: Kungörelse-samråd-samrådsredogörelse-underrättelsegranskning-utlåtande-antagande-laga kraft.) Bedömningen av tidsaspekten för planprocessen är att slutligt beslut i processen (antagandebeslut) kan komma att fattas under Beslutsunderlag Detaljplan-stadsplan för Kiviks municipalsamhälle Detaljplan-stadsplan för del av kv Pilen m fl i Kiviks samhälle Detaljplan-stadsplan för del av Mellby 3:116 i Kiviks samhälle Fördjupad översiktsplan för Kivik

28 28 45 forts Dnr 2015/221 Samhällsbyggnadsförvaltningens skrivelse, SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMNDENS BESLUT Planbesked lämnas enligt följande: Upprättande av detaljplan för prövning av ändamål, användning, utnyttjande och utformning medges. Slutligt beslut i planprocessen bedöms kunna fattas under Planprövning sker genom utökat planförfarande. Planarbetet bekostas av kommunen. Beslutet expedieras till: Samhällsbyggnadsförvaltningen

29 29 46 Dnr 2015/114 Planbesked för Stiby 155:9 och del av Stiby 16:1 Simrishamns Bostäder har begärt planmedgivande för att ändrat ändamål för Stiby 155:9 samt parkering och källsortering inom Stiby 16:1 ska möjliggöras. Området är centralt beläget i Gärsnäs och nås via Stibyborgsgatan samt Idrottsvägen och Skolvägen. Simrishamns Bostäder är fastighetsägare till Stiby 155:9. Simrishamns kommun äger Stiby 16:1. Gällande detaljplan från 1964 anger allmän plats park/plantering för angränsande område inom Stiby 16:1. (Detaljplanen anger kvartersmark för ett mindre område inom norra delen av Stiby 16:1.) Gällande detaljplan från 1977 anger kvartersområde för allmänt ändamål för Stiby 155:9 och allmän plats park/plantering för del av Stiby 16:1. Med allmänt ändamål betecknades enligt äldre lagstiftning all verksamhet med ett offentligt organ som huvudman (stat, landsting, kommun, statskyrka). Efter plan- och bygglagens införande 1987 bör inte beteckningen användas längre. Byggnader för pensionärscentrum (lägenheter, kök/matsal, terapi, vård, dagrum/bibliotek mm) uppfördes Under genomfördes exteriöra förändringar (fasader, fönster och dörrar) för äldreboendet och servicecentrumet. Carport uppfördes också under denna tid. Ombyggnad av panncentral genomfördes Utställt förslag till översiktsplan för Simrishamns kommun redovisar utbyggnadsområde bostadsändamål för området öster och sydöst om Stiby 155:9. I framställningen begärs ny detaljplan med ändamålen bostäder, vård, kontor och skola samt utökad kvartersmark för parkering och miljöhus (sopsortering) vid Idrottsvägen- Skolvägen. (Det finns en befintlig mindre parkeringsplats inom Stiby 16:1.) Samhällsbyggnadsförvaltningens bedömning är att en ny detaljplan med reglering av ändamål, utnyttjande och utformning samt ändring från allmän platsmark till kvartersmark kan prövas för området. En ny detaljplan för området bedöms inte möta några hinder.

30 30 46 forts Dnr 2015/114 Område och avgränsning för parkering och miljöhus inom Stiby 16:1 studeras i planarbetet. Översyn av gränslägen mellan allmän platsmark och kvartersmark behöver genomföras. Samhällsbyggnadsförvaltningen föreslår att planmedgivande lämnas för prövning av ny detaljplan för Stiby 155:9 och del av Stiby 16:1. Områdets lämplighet för ändrade planförutsättningar prövas i planprocessen. Ändring av plan- och bygglagen gäller sedan den 1 januari Lagändringen innebär att planprocesserna standardförfarande, begränsat förfarande och utökat förfarande samt samordnat förfaranden kan tillämpas. Intentionen med lagändringen är att fler planärenden ska kunna handläggas genom en förenklad process, ett förfarande kallat standardförfarande. (Standardförfarande kan jämföras med enkelt planförfarande enligt plan- och bygglagen ) De nya reglerna för planförfarande gäller för detaljplaner som kommunen fattat beslut om att påbörja efter den 1 januari Bedömningen är att planprövning för Stiby 155:9 och del av Stiby 16:1 kan ske genom standardförfarande. (Processchema: Samråd-underrättelse-granskning-utlåtandeantagande-laga kraft.) Om planförslaget godkänns av samrådskretsen kan istället begränsat förfarande tillämpas vilket innebär att planprocessen förkortas genom att skedena underrättelse-granskning utgår. Bedömningen av tidsaspekten för planprocessen är att slutligt beslut i processen (antagandebeslut) kan komma att fattas under början av Beslutsunderlag Detaljplan-stadsplan för Gärsnäs stationssamhälle Detaljplan-stadsplan för kv Mården m fl i Gärsnäs samhälle Begäran om planbesked från Simrishamns Bostäder Samhällsbyggnadsförvaltningens skrivelse, SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMNDENS BESLUT Planbesked lämnas enligt följande: Upprättande av detaljplan för prövning av ändamål, användning, utnyttjande och utformning medges. Slutligt beslut i planprocessen bedöms kunna fattas under början av år 2016.

Rådhuset, 11 juni 2015, kl 09.00-11.45

Rådhuset, 11 juni 2015, kl 09.00-11.45 1 1 Plats och tid Rådhuset, 11 juni 2015, kl 09.00-11.45 Beslutande Enligt särskild förteckning, sidan 2 Övriga närvarande Enligt särskild förteckning, sidan 2 Utses att justera Justeringens plats och

Läs mer

Rådhuset, lilla salen, kl 16.30-19.30, ajournering kl 19.15-19.20

Rådhuset, lilla salen, kl 16.30-19.30, ajournering kl 19.15-19.20 1 1 Plats och tid Rådhuset, lilla salen, kl 16.30-19.30, ajournering kl 19.15-19.20 Beslutande Enligt särskild förteckning, sidan 2 Övriga närvarande Enligt särskild förteckning, sidan 2 Utses att justera

Läs mer

Christer Akej Samhällsbyggnadsförvaltningen, Björkgrenska gården, 10 augusti 2015, kl 11.00 Underskrifter Paragrafer.

Christer Akej Samhällsbyggnadsförvaltningen, Björkgrenska gården, 10 augusti 2015, kl 11.00 Underskrifter Paragrafer. 1 1 Plats och tid Rådhuset, kl 08.00-11.30 Beslutande Enligt särskild förteckning, sidan 2 Övriga närvarande Enligt särskild förteckning, sidan 2 Utses att justera Justeringens plats och tid Christer Akej

Läs mer

Sammanträdesprotokoll arbetsutskott 2014-05-07

Sammanträdesprotokoll arbetsutskott 2014-05-07 Plats och tid Rådhuset, kl 12.20-13.00 Beslutande Anders Johnsson (M), ordförande Carl-Göran Svensson (C) tjänstgör för Håkan Erlandsson (C) Christer Vigren (ÖP) Roland Thord (MP) tjänstgör för Pia Ingvarsson

Läs mer

Myndighetsnämnd. Samhällsbyggnadsförvaltningen, kl :00. Myndighetsnämnd

Myndighetsnämnd. Samhällsbyggnadsförvaltningen, kl :00. Myndighetsnämnd Plats och tid Samhällsbyggnadsförvaltningen, kl 10.45 Beslutande Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid 00:00 Underskrifter Paragrafer 2001-2008 Sekreterare Ordförande Justerande

Läs mer

Annette Knutsson. Carl-Göran Svensson 2015-06-22. Samhällsbyggnadsförvaltningen, Björkegrenska gården

Annette Knutsson. Carl-Göran Svensson 2015-06-22. Samhällsbyggnadsförvaltningen, Björkegrenska gården 1 1 Plats och tid Rådhuset, kl 08.00-16.15 Beslutande Enligt särskild förteckning, sidan 2 Övriga närvarande Enligt särskild förteckning, sidan 2 Utses att justera Justeringens plats och tid Christer Akej

Läs mer

Sida 2012-02-20 1 (18) Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, enhetschef. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Sida 2012-02-20 1 (18) Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, enhetschef. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 2012-02-20 1 (18) Plats Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, enhetschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Sekreterare Paragrafer 2045-2053

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 1 (6) Plats och tid Stadshuset, Sessionssalen kl 16:00 Beslutande Övriga deltagare (S) Magnus Nyström, ordförande (S) Leif Danielsson (S) Anna-Karin Lundström (S) Kjell Lidman (S) Tomas Eklund (S) Isabella

Läs mer

Christer Akej Samhällsbyggnadsförvaltningen, Björkegrenska gården, 25 september 2015, kl 10.00 Underskrifter Paragrafer.

Christer Akej Samhällsbyggnadsförvaltningen, Björkegrenska gården, 25 september 2015, kl 10.00 Underskrifter Paragrafer. 1 1 Plats och tid Rådhuset, kl 08.00-17.40 Beslutande Enligt särskild förteckning, sidan 2 Övriga närvarande Enligt särskild förteckning, sidan 2 Utses att justera Justeringens plats och tid Christer Akej

Läs mer

Rådhuset, lilla sessionssalen, kl 08.00-12.10. Enligt särskild förteckning, sidan 2. Enligt särskild förteckning, sidan 2

Rådhuset, lilla sessionssalen, kl 08.00-12.10. Enligt särskild förteckning, sidan 2. Enligt särskild förteckning, sidan 2 1 1 (19) Plats och tid Rådhuset, lilla sessionssalen, kl 08.00-12.10 Beslutande Enligt särskild förteckning, sidan 2 Övriga närvarande Enligt särskild förteckning, sidan 2 Utses att justera Justeringens

Läs mer

SIMRISHAMNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Tekniska nämnden 2006-05-02 1

SIMRISHAMNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Tekniska nämnden 2006-05-02 1 1 Plats och tid Björkegrenska gården, Simrishamn 2 maj 2006, kl 17.30-22.30 Beslutande Ersättare Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Agne Johnsson (m) Kjell Dahl (s) Nils-Inge

Läs mer

Sammanträdesprotokoll arbetsutskott 2013-01-16

Sammanträdesprotokoll arbetsutskott 2013-01-16 Plats och tid Rådhuset, kl 08.30-12.00 Beslutande Anders Johnsson (M), ordförande Carl-Göran Svensson (C) tjänstgör istället för Håkan Erlandsson (C) Christer Vigren (ÖP) Karl-Erik Olsson (S) Pia Ingvarsson

Läs mer

Ändring av detaljplan (ÄDP)

Ändring av detaljplan (ÄDP) Dnr 2014/107 Tillägg till detaljplan för Viks fiskeläge 4:1 m.fl., i Vik, laga kraft vunnen 2005 12 27 Ändring av detaljplan (ÄDP) för Viks fiskeläge 4:7 och 4:39 i Vik, Simrishamns kommun, Skåne län UPPRÄTTAD

Läs mer

Rådhuset, kl , Enligt särskild förteckning, sidan 2. Enligt särskild förteckning, sidan 2. Einar Nilsson.

Rådhuset, kl , Enligt särskild förteckning, sidan 2. Enligt särskild förteckning, sidan 2. Einar Nilsson. 2009-08-25 1 (7) Plats och tid Rådhuset, kl. 16.00-16.50, 17.05-17.15 Beslutande Enligt särskild förteckning, sidan 2 Övriga närvarande Enligt särskild förteckning, sidan 2 Utses att justera Justeringens

Läs mer

SIMRISHAMNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Tekniska nämnden Björkegrenska gården, Simrishamn. Klockan

SIMRISHAMNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Tekniska nämnden Björkegrenska gården, Simrishamn. Klockan 1 Plats och tid Björkegrenska gården, Simrishamn. Klockan 17.30 20.45 Beslutande Ersättare Övriga närvarande Utses att justera Agne Johnsson (m) Kjell Dahl (s) Nils-Inge Nilsson (c) Christer Vigren (öp),

Läs mer

Sida (23) Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, enhetschef. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Sida (23) Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, enhetschef. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 2012-02-02 1 (23) Plats Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, enhetschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Sekreterare Paragrafer 2024-2034

Läs mer

Plats och tid Schaktet, kommunhuset, Bjuv, 2013-02-27 kl 08.00-8.50

Plats och tid Schaktet, kommunhuset, Bjuv, 2013-02-27 kl 08.00-8.50 1(10) Plats och tid Schaktet, kommunhuset, Bjuv, kl 08.00-8.50 Beslutande Ledamöter Stefan Svalö (S), ordf Anders Månsson (S) Christer Landin (S) Ninnie Lindell (M) Tjänstgörande ersättare Övriga närvarande

Läs mer

Christer Akej Samhällsbyggnadsförvaltningen, Björkegrenska gården, 10 mars 2015, kl 15.00 Underskrifter Paragrafer.

Christer Akej Samhällsbyggnadsförvaltningen, Björkegrenska gården, 10 mars 2015, kl 15.00 Underskrifter Paragrafer. 1 1 Plats och tid Rådhuset, lilla salen, kl 13.00-16.50 Beslutande Enligt särskild förteckning, sidan 2 Övriga närvarande Enligt särskild förteckning, sidan 2 Utses att justera Justeringens plats och tid

Läs mer

Miljö- och byggnadsnämnden

Miljö- och byggnadsnämnden 1 (15) Plats och tid Kommunkontoret i Mörbylånga, klockan 09.00 13.15. Ajournering 12.30-12.35. Beslutande Övriga närvarande Günter Ruchatz (M), ordf Jimmy Odenäng (M) Johan Sigvardsson (C) Anne Wilks

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen Linda Larsson, tf. enhetschef

Samhällsbyggnadsförvaltningen Linda Larsson, tf. enhetschef Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Linda Larsson, tf. enhetschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2020-2028 Sekreterare A-C Utter

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 2014-06-16 Samhällsbyggnadsnämnden

Sammanträdesprotokoll 2014-06-16 Samhällsbyggnadsnämnden 1(13) Tid och plats 2014-06-16 - i Kommunhuset klockan 14.00. Beslutande Övriga deltagande Justering Justerare Martin Gustavsson (C) - ordförande Bjarne Daa (S) - 2:e vice ordförande Erkki Ekman (FP) -

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, Enhetschef

Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, Enhetschef Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, Enhetschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2041-2047 Sekreterare Madeleine

Läs mer

Miljö- och byggnadsnämnden

Miljö- och byggnadsnämnden 1 (14) Plats och tid Kommunkontoret i Mörbylånga, klockan 9.00-11.35 Beslutande Günter Ruchatz (M), ordförande Jimmy Odenäng (M) Anne Wilks (MP) Johan Sigvardsson (C) 131-138 Per-Olof Johansson (S) Bertil

Läs mer

Miljö- och byggnadsnämnden 2015-05-12 1(14)

Miljö- och byggnadsnämnden 2015-05-12 1(14) Miljö- och byggnadsnämnden 2015-05-12 1(14) Plats och tid Kommunhuset, planrummet kl. 13.00-14.30 Beslutande Leif Bergman (S), ordförande Agneta Staaf (S) Dan Eriksson (C) Louise Warnqvist (M) Elise Radanova

Läs mer

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ och sammanträdesdatum Stadsbyggnadsnämnden 2014-04-16

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ och sammanträdesdatum Stadsbyggnadsnämnden 2014-04-16 2014-04-16 1(6) Plats och tid Ekströmska i kv Värjan klockan 09.00-12.25, 13.30-15.00 Beslutande Magnus Johansson (MP) Ann-Sofie Wågström (S) Eva Alström (S) Ingerth Haglund (S) Nicklas Karlsson (S) Birgitta

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen Anna Eliasson, enhetschef

Samhällsbyggnadsförvaltningen Anna Eliasson, enhetschef Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Anna Eliasson, enhetschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2288-2291 Sekreterare Madeleine

Läs mer

DETALJPLAN FÖR UTÖKNING AV DEL AV KVARTEREN SÅGEN OCH STENBOCKEN I VÄNNÄSBY

DETALJPLAN FÖR UTÖKNING AV DEL AV KVARTEREN SÅGEN OCH STENBOCKEN I VÄNNÄSBY Dnr: POM 2011-383 DETALJPLAN FÖR UTÖKNING AV DEL AV KVARTEREN SÅGEN OCH STENBOCKEN I VÄNNÄSBY Hur samrådet har bedrivits Detaljplaneprövningen handläggs med normalt planförfarande. Förslag till detaljplan

Läs mer

Detaljplan för Borrby 43:35, Borrby 43:40 samt del av Borrby 299:1 i Kyhl, Simrishamns kommun, Skåne län

Detaljplan för Borrby 43:35, Borrby 43:40 samt del av Borrby 299:1 i Kyhl, Simrishamns kommun, Skåne län Detaljplan för Borrby 43:35, Borrby 43:40 samt del av Borrby 299:1 i Kyhl, Simrishamns kommun, Skåne län PLANBESKRIVNING Handlingar Plankarta daterad 2013-03-11 Planbeskrivning daterad 2013-03-11 Genomförandebeskrivning

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, enhetschef. Erik Olsson. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, enhetschef. Erik Olsson. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 2011-07-13 1 (21) Plats Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, enhetschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Organ Sekreterare Ordförande Justerande

Läs mer

kl Boverkets utbildning om plan- och bygglagen - avsnitt 5: Lovoch byggprocessen

kl Boverkets utbildning om plan- och bygglagen - avsnitt 5: Lovoch byggprocessen MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDEN KALLELSE Sammanträdesdatum 2016-04-19 PLATS OCH TID Kommunhuset, lokal Mellanfryken, tisdag 19 april 2016, kl. 15.00 FÖREDRAGNINGSLISTA ÄRENDE Val av protokolljusterare DNR 1

Läs mer

Christer Akej samhällsbyggnadsförvaltningen :00. Annette Knutsson. Carl-Göran Svensson

Christer Akej samhällsbyggnadsförvaltningen :00. Annette Knutsson. Carl-Göran Svensson 1 1 Plats och tid Rådhuset, kl 09.00-13.45 Beslutande Enligt särskild förteckning, sidan 2 Övriga närvarande Enligt särskild förteckning, sidan 2 Utses att justera Justeringens plats och tid Christer Akej

Läs mer

Rådhuset, kl , ajournering kl, , , Kl ( för utbildning)

Rådhuset, kl , ajournering kl, , , Kl ( för utbildning) 1 1 Plats och tid Rådhuset, kl 09.00-16.30, ajournering kl, 10.00-12.00, 15.40-15.45, Kl 16.00-16.05 (10.00-12.00 för utbildning) Beslutande Enligt särskild förteckning, sidan 2 Övriga närvarande Enligt

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Enhetschef, Anna Eliasson

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Enhetschef, Anna Eliasson Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen, Enhetschef, Anna Eliasson Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2176-2182 Sekreterare Carina Viberg

Läs mer

Socialnämndens arbetsutskott

Socialnämndens arbetsutskott 1 Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum blå, 2013-09-24, kl 13:15-14:45 Beslutande: Anders Malm (M) ordförande Mikael von Krassow (S) Gun-Inger Sjögren (S) Christina Hanstål (M) tjänstgörande ersättare

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, Enhetschef

Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, Enhetschef Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, Enhetschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2117-2123 Sekreterare Madeleine

Läs mer

Marianne Kjellquist. Ola Blomberg

Marianne Kjellquist. Ola Blomberg Sammanträdesdatum Sida 0 Beslutande organ Plats och tid Sammanträdesrum Vänersalen klockan 11.00-11.40 Beslutande Johan Abrahamsson (M) Ordförande Rune Skogsberg (C) 1: e vice ordförande Marianne Kjellquist

Läs mer

1 Information till nämnden MBN 15/30. 2 Ekonomisk uppföljning för miljö- och byggnadsnämnden efter oktober 2015

1 Information till nämnden MBN 15/30. 2 Ekonomisk uppföljning för miljö- och byggnadsnämnden efter oktober 2015 MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDEN KALLELSE Sammanträdesdatum 2015-11-24 PLATS OCH TID Kommunhuset, lokal Mellanfryken, tisdag 24 november 2015, 15.00 FÖREDRAGNINGSLISTA ÄRENDE Val av protokolljusterare DNR 1

Läs mer

Martin Fransson. Anders Johnsson. Karl-Erik Olsson. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Martin Fransson. Anders Johnsson. Karl-Erik Olsson. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 2011-12-07 1 (10) Plats och tid Rådhuset, kl. 08.00 12.45 Beslutande Anders Johnsson (M), ordförande Stefan Lamme (M) tjänstgör för Håkan Erlandsson (C) Christer Vigren (ÖP) deltog inte vid företagsbesöken

Läs mer

Kommunhuset, sammanträdesrum Karpen kl Anders Westerlund (S) 93, 96 Ledamot ( ) Nils-Börje Jönsson (C)

Kommunhuset, sammanträdesrum Karpen kl Anders Westerlund (S) 93, 96 Ledamot ( ) Nils-Börje Jönsson (C) 1( 6) Plats och tid Kommunhuset, sammanträdesrum Karpen kl. 13.30 17.00 Beslutande Ulla-Britt Brandin (KD) Hans Stifors (PF) Ordförande Vice ordförande Elisabeth Holmer (S) Tjänstgörande ersättare Anders

Läs mer

Sida (12) Samhällsbyggnadsförvaltningen Eva Ferlinger, enhetschef. Underskrifter Paragrafer

Sida (12) Samhällsbyggnadsförvaltningen Eva Ferlinger, enhetschef. Underskrifter Paragrafer 2009-09-11 1 (12) Plats Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Eva Ferlinger, enhetschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2327-2337 Sekreterare

Läs mer

Rådhuset, kl ,

Rådhuset, kl , 1 Kommunstyrelsen Plats och tid Rådhuset, kl. 17.00 17.30, 21.30 21.35 Beslutande Enligt särskild förteckning, sidan 2 Övriga närvarande Enligt särskild förteckning, sidan 2 Utses att justera Justeringens

Läs mer

Kommunkontoret, Heby 28 juni 2016 kl 10:00. Helena Henriksson ANSLAG/BEVIS

Kommunkontoret, Heby 28 juni 2016 kl 10:00. Helena Henriksson ANSLAG/BEVIS - Plats och tid C-salen, Heby Folkets Hus kl 14:00-15:10 Beslutande Marie Wilén (C), ordförande Sixten Larsson (M) Carina Schön (S) Anders Pettersson (S) Bengt Löfling (V) Bernt-Ove Stenmark (KD) Anne-Charlotte

Läs mer

Kommunstyrelsen (8)

Kommunstyrelsen (8) Kommunstyrelsen 2012-06-25 1 (8) Plats och tid Beslutande Kommunhuset i Älmhult måndagen den 25 juni 2012 kl 15.00-16.15 med ajournering kl 15.50-16.00 Sonja Emilsson (M), 1:e vice ordförande Tord Åkesson

Läs mer

Kommunfullmäktige () Beslutande Björn Hörgren (M), ordförande Per Helsing (KD) Marie Johansson, sekreterare Caroline Depui, kommunchef

Kommunfullmäktige () Beslutande Björn Hörgren (M), ordförande Per Helsing (KD) Marie Johansson, sekreterare Caroline Depui, kommunchef Kommunfullmäktige 2014-09-01 1() Plats och tid Sockenstugan, Lövnäs, Hammarö, kl 18:30-19:15 Beslutande Björn Hörgren (M), ordförande Per Helsing (KD) Siw Gidlöf (S) Bengt-Gustav Persson (S) Leif Sandberg

Läs mer

Stig Johansson (S), ordförande Bo-Eje Jönsson (V) ej Rolf Mårtensson (M) Rickard Andersson (S) Eric Berntsson (SD) Stefan Sturesson (M) 60-63

Stig Johansson (S), ordförande Bo-Eje Jönsson (V) ej Rolf Mårtensson (M) Rickard Andersson (S) Eric Berntsson (SD) Stefan Sturesson (M) 60-63 1(8) Kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott Plats och tid A-salen, kommunhuset, kl. 9.00 12.00 Beslutande Ledamöter Stig Johansson (S), ordförande Bo-Eje Jönsson (V) ej 60-63 Rolf Mårtensson (M) Rickard

Läs mer

PROGRAM till detaljplan för Hjälmaröd 4:20 och 4:203 m fl i Kivik Simrishamns kommun, Skåne län

PROGRAM till detaljplan för Hjälmaröd 4:20 och 4:203 m fl i Kivik Simrishamns kommun, Skåne län PROGRAM till detaljplan för Hjälmaröd 4:20 och 4:203 m fl i Kivik Simrishamns kommun, Skåne län Programmet har upprättats 2006-11-14 Handlingar 1(4) Planprogram, 2006-11-14 Fastighetsförteckning, 2006-11-14,

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Samhällsbyggnadsnämnden

Sammanträdesprotokoll Samhällsbyggnadsnämnden 1(15) Sammanträdesprotokoll Tid och plats 2013-11-11 - i Kommunhuset klockan 15.00. Beslutande Övriga deltagande Martin Gustafsson (C) - ordförande Henrik Nilsson (M) - 1:e vice ordförande, ej 109 Ursel

Läs mer

PROTOKOLL Plan- och byggnämnden

PROTOKOLL Plan- och byggnämnden 1 (12) Paragrafer 93-102 Plats och tid Kommunhuset i Klippan, Sessionssalen, kl. 15.00 ande Övriga närvarande Torsten Johansson, ordförande Kent Lodesjö Knut Gyllenstierna Mats Waldermarsson Jesper Hansen

Läs mer

Ändring av detaljplan för kvarteret Segelmakaren (Upphävande av tomtindelning)

Ändring av detaljplan för kvarteret Segelmakaren (Upphävande av tomtindelning) 1 (3) TJÄNSTESKRIVELSE 2016-01-07 Samhällsbyggnadskontoret Stadsbyggnadsnämnden Ändring av detaljplan för kvarteret Segelmakaren (Upphävande av tomtindelning) Dnr: 2015-02488-214 Sammanfattning av ärendet

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Henrik Olsson, Enhetschef

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Henrik Olsson, Enhetschef Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen, Henrik Olsson, Enhetschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2135-2144 Sekreterare A-C Utter

Läs mer

MULLSJÖ KOMMUN Byggnadsnämnden. Innehåll SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdag

MULLSJÖ KOMMUN Byggnadsnämnden. Innehåll SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdag Byggnadsnämnden Sammanträdesdag 2015-04-15 Innehåll 22 Tillkommande/utgående ärenden och godkännande av föredragningslista... 29 23 Redovisning av delegationsbeslut... 30 24 Delgivningar... 31 25 Månadsuppföljning

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Henrik Olsson, Enhetschef

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Henrik Olsson, Enhetschef Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen, Henrik Olsson, Enhetschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2036-2040 Sekreterare Ann-Charlotte

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, enhetschef Bygglov- och MBK-enheten

Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, enhetschef Bygglov- och MBK-enheten Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, enhetschef Bygglov- och MBK-enheten Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2160-2166

Läs mer

SIMRISHAMNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Stadsarkitekten

SIMRISHAMNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Stadsarkitekten 2006-05-31 1 (25) Plats och tid Beslutande Stadsarkitektkontoret Bengt Celander, Stadsarkitekt Ersättare: Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Sekreterare Paragrafer

Läs mer

Protokoll 1 (12) Se nästa sida. Annika Nilsson, sekreterare Marcus Willman, kommundirektör. Pierre Esbjörnsson (S) Jörgen Sjöslätt (C) Anslag/bevis

Protokoll 1 (12) Se nästa sida. Annika Nilsson, sekreterare Marcus Willman, kommundirektör. Pierre Esbjörnsson (S) Jörgen Sjöslätt (C) Anslag/bevis Protokoll 1 (12) Plats och tid Nils/Holger, kommunhuset i Skurup, 2016-11-16, kl. 18.00 18.15 Beslutande Övriga närvarande Se nästa sida. Annika Nilsson, sekreterare Marcus Willman, kommundirektör Justerade

Läs mer

Socialnämndens arbetsutskott

Socialnämndens arbetsutskott 1 Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum blå, 2012-04-17, kl 13:15-14:20 Beslutande: Jan-Olof Sewring (M) ordförande Anders Malm (M) Katarina Nilsson (KD) Gun-Inger Sjögren (S) Tony Asp (S) tjänstgörande

Läs mer

Bygg-, trafik- och räddningsnämnden

Bygg-, trafik- och räddningsnämnden Sida 1/10 Plats och tid Kommunhuset, kl. 13.30-15.10 Ajournering kl. 14.10-14.25 Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Övriga deltagare Ulla Wallin (S) Håkan Andersson (C), vice ordförande Stig Lampa (S)

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen Anna Eliasson, enhetschef

Samhällsbyggnadsförvaltningen Anna Eliasson, enhetschef Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Anna Eliasson, enhetschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2034-2041 Sekreterare Carina Viberg

Läs mer

Sida (10)

Sida (10) 2008-06-04 1 (10) Plats och tid Rådhuset, kl 08.00-12.00 Beslutande Christer Akej (m), ordförande Karl-Erik Olsson (s) Margareta Nilsson (c) Egon Carlsson (sjvp) Pia Ingvarsson (s) Övriga närvarande Hanna-Karin

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen Linda Larsson, tf enhetschef

Samhällsbyggnadsförvaltningen Linda Larsson, tf enhetschef Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Linda Larsson, tf enhetschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2018-2019 Sekreterare Madeleine

Läs mer

Sida 2008-12-12 1 (26) Samhällsbyggnadsförvaltningen Eva Ferlinger, planarkitekt. Underskrifter Paragrafer

Sida 2008-12-12 1 (26) Samhällsbyggnadsförvaltningen Eva Ferlinger, planarkitekt. Underskrifter Paragrafer 1 (26) Plats Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Eva Ferlinger, planarkitekt Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2460-2484 Sekreterare Ordförande

Läs mer

Erik Liljencrantz, ordförande (m), Bertil Carlsson, 2:e vice ordförande (s), Lars Gustavsson (s), Katarina Rosenlund-Svensson (s), Bengt Hult (fp)

Erik Liljencrantz, ordförande (m), Bertil Carlsson, 2:e vice ordförande (s), Lars Gustavsson (s), Katarina Rosenlund-Svensson (s), Bengt Hult (fp) BYGGNADSNÄMNDEN 2013-08-27 1 Plats och tid AVA-huset, plan 3, rum 611. Kl 15.00-16.00 Beslutande Erik Liljencrantz, ordförande (m), Bertil Carlsson, 2:e vice ordförande (s), Lars Gustavsson (s), Katarina

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, Enhetschef

Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, Enhetschef Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, Enhetschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2249-2254 Sekreterare Ann-Charlotte

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Bygg-, trafik- och räddningsnämnden 1 Plats och tid Kommunhuset, kl 13.30-15.10 Beslutande Övriga deltagare Malin Olsson (C) tjg ers för Håkan Andersson (C) Leif Hägg (M), ordförande Emil Fennstam (SD)

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Blad 1 (11) Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden. Bo Höglander Hans Hedström Björn Johansson

Sammanträdesprotokoll Blad 1 (11) Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden. Bo Höglander Hans Hedström Björn Johansson Sammanträdesprotokoll Blad 1 (11) Plats och tid kommunhuset rum 293 kl 13.15 15.30 Beslutande Catharina Fredriksson (S) Margareta Jender (M) Berit Karlsson (S) Birgitta Luoto (S) Arne Algothsson (S) Jan

Läs mer

SIMRISHAMNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kommunstyrelsen (11) Enligt särskild förteckning, sid 2. Enligt särskild förteckning, sid 2

SIMRISHAMNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kommunstyrelsen (11) Enligt särskild förteckning, sid 2. Enligt särskild förteckning, sid 2 2006-12-29 1 (11) Plats och tid Rådhuset, kl 08.30-09.20 Beslutande Enligt särskild förteckning, sid 2 Övriga närvarande Enligt särskild förteckning, sid 2 Utses att justera Justeringens plats och tid

Läs mer

Kommunstyrelsen. Kommunstyrelsen Protokoll 1 (5) 2015-10-29 KS 2015/1041. Plats och tid Stadshallen, Kommittérum E, 2015-10-29 klockan 15.30-16.

Kommunstyrelsen. Kommunstyrelsen Protokoll 1 (5) 2015-10-29 KS 2015/1041. Plats och tid Stadshallen, Kommittérum E, 2015-10-29 klockan 15.30-16. Kommunstyrelsen Protokoll 1 (5) Diarienummer 2015-10-29 KS 2015/1041 Kommunstyrelsen Plats och tid Stadshallen, Kommittérum E, 2015-10-29 klockan 15.30-16.15 Ledamöter Tjänstgörande ersättare Ersättare

Läs mer

Sida 2011-01-12 1 (6) Anders Johnsson (M), ordförande Håkan Erlandsson (C) Christer Vigren (ÖP) Karl-Erik Olsson (S) Pia Ingvarsson (S)

Sida 2011-01-12 1 (6) Anders Johnsson (M), ordförande Håkan Erlandsson (C) Christer Vigren (ÖP) Karl-Erik Olsson (S) Pia Ingvarsson (S) 2011-01-12 1 (6) Plats och tid Rådhuset, kl 08.00-11.30 Beslutande Anders Johnsson (M), ordförande Håkan Erlandsson (C) Christer Vigren (ÖP) Karl-Erik Olsson (S) Pia Ingvarsson (S) Övriga närvarande Staffan

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Blad 1 (9) Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden

Sammanträdesprotokoll Blad 1 (9) Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden Sammanträdesprotokoll Blad 1 (9) Plats och tid kommunhuset rum 293 kl 08.30 12.00 Beslutande Catharina Fredriksson (S) Torbritt Bökman (M) Berit Karlsson (S) Birgitta Luoto (S) Arne Algothsson (S) Ann-Marie

Läs mer

Rådhuset, lilla sessionssalen, kl 13.30-18.00. Enligt särskild förteckning, sidan 2. Enligt särskild förteckning, sidan 2

Rådhuset, lilla sessionssalen, kl 13.30-18.00. Enligt särskild förteckning, sidan 2. Enligt särskild förteckning, sidan 2 1 1 (23) Plats och tid Rådhuset, lilla sessionssalen, kl 13.30-18.00 Beslutande Enligt särskild förteckning, sidan 2 Övriga närvarande Enligt särskild förteckning, sidan 2 Utses att justera Justeringens

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen Anna Eliasson, Enhetschef

Samhällsbyggnadsförvaltningen Anna Eliasson, Enhetschef Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Anna Eliasson, Enhetschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2183-2189 Sekreterare Madeleine

Läs mer

Sida (19) Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, enhetschef. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Sida (19) Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, enhetschef. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 2012-06-01 1 (19) Plats Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, enhetschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Sekreterare Paragrafer 2154-2164

Läs mer

- MARK OCH PLANERING - 3 JUNI 2015 Dnr 2015/33 DP/ä 225/351

- MARK OCH PLANERING - 3 JUNI 2015 Dnr 2015/33 DP/ä 225/351 ANTAGANDEHANDLING 1 (9) - MARK OCH PLANERING - SAMRÅDSTID 7 april 2015 28 april 2015 ANTAGANDE 11 maj 2015 LAGA KRAFT 3 juni 2015 ÄNDRING AV DETALJPLAN FÖR Diken 1:51 och 1:52 Harbo tätort Heby kommun,

Läs mer

Sida (11) Samhällsbyggnadsförvaltningen Eva Ferlinger, planarkitekt. Underskrifter Paragrafer

Sida (11) Samhällsbyggnadsförvaltningen Eva Ferlinger, planarkitekt. Underskrifter Paragrafer 2011-03-30 1 (11) Plats Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Eva Ferlinger, planarkitekt Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2070-2079 Sekreterare

Läs mer

Miljö- och byggnadsnämnden 2014-06-11 1(12) Filip Gille (M) ordförande Mattias Joelsson (KD) Peter Johansson (FP) Leif Bergman (S) Siv Bjerknes (S)

Miljö- och byggnadsnämnden 2014-06-11 1(12) Filip Gille (M) ordförande Mattias Joelsson (KD) Peter Johansson (FP) Leif Bergman (S) Siv Bjerknes (S) Miljö- och byggnadsnämnden 2014-06-11 1(12) Plats och tid Planrummet, kommunhuset, kl. 13.00-14.20 Beslutande Filip Gille (M) ordförande Mattias Joelsson (KD) Peter Johansson (FP) Leif Bergman (S) Siv

Läs mer

Barn- och utbildningsförvaltningen, kl

Barn- och utbildningsförvaltningen, kl Plats och tid Barn- och utbildningsförvaltningen, kl. 17.00 18.45 Beslutande Enligt särskild förteckning, sidan 2 Övriga närvarande Enligt särskild förteckning, sidan 2 Utses att justera Justeringens plats

Läs mer

ljhjo ..'!!~~-~~ ~-thl.fr &1i;tM.c.~~~ ~... Ordförande Björn Bröne,,..._ / SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Byggnadsnämnden

ljhjo ..'!!~~-~~ ~-thl.fr &1i;tM.c.~~~ ~... Ordförande Björn Bröne,,..._ / SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Byggnadsnämnden ljhjo 1 Platsochtid Stadshuset, sammanträdesrummet Öringen, kl. 15:00-17:20 Beslutande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Björn Bröne, ordförande (Fp) Göran Svensson (M) Knut Indebetou (M) 99-103, 105-108

Läs mer

VOKALEN 3 TILLÄGG TILL PLANBESKRIVNING ANTAGANDEHANDLING. tillhörande ändring av detaljplan 496 för. Vallås, HALMSTADS KOMMUN

VOKALEN 3 TILLÄGG TILL PLANBESKRIVNING ANTAGANDEHANDLING. tillhörande ändring av detaljplan 496 för. Vallås, HALMSTADS KOMMUN TILLÄGG TILL PLANBESKRIVNING ANTAGANDEHANDLING tillhörande ändring av detaljplan 496 för VOKALEN 3 Vallås, HALMSTADS KOMMUN Enkelt förfarande KS 2012/0346 Kommunstyrelsen 2012-11-27 Plan Ä 49 K Samhällsbyggnadskontoret

Läs mer

Bygg-, trafik- och räddningsnämnden

Bygg-, trafik- och räddningsnämnden Sida 1/10 Plats och tid Kommunhuset, kl. 13.30-16.00 Ajournering kl. 14.40-14.50 Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Övriga deltagare Ulla Wallin (S) Håkan Andersson (C), vice ordförande Stig Lampa (S)

Läs mer

PLANBESKRIVNING SAMRÅDSHANDLING. 1 Dnr:KS-SA.2013.66. Detaljplan för fastigheten köpmannen 3 och del av Valdemarsvik 3:1

PLANBESKRIVNING SAMRÅDSHANDLING. 1 Dnr:KS-SA.2013.66. Detaljplan för fastigheten köpmannen 3 och del av Valdemarsvik 3:1 1 Detaljplan för fastigheten köpmannen 3 och del av Valdemarsvik 3:1 Valdemarsviks kommun, Östergötlands län. PLANBESKRIVNING 2 Innehållsförteckning 1 HANDLINGAR 3 2 PLANPROCESSEN- EN ÖVERSIKT AV NORMALT

Läs mer

Janet Andersson (S) ledamot Henrik Wöhlecke (M) vice ordförande Håkan Larsson (MP) tjg ers för A Linander (C) Håkan Svensson-Sixbo (V) ledamot

Janet Andersson (S) ledamot Henrik Wöhlecke (M) vice ordförande Håkan Larsson (MP) tjg ers för A Linander (C) Håkan Svensson-Sixbo (V) ledamot Sammanträdesprotokoll Sida 1 (6) Plats och tid Stadshuset, 9.00-10.15, 10.30-11.00 ande Johan Andersson (S) ordförande Janet Andersson (S) ledamot Henrik Wöhlecke (M) vice ordförande Håkan Larsson (MP)

Läs mer

Samhällsbyggnadsnämnden

Samhällsbyggnadsnämnden Sida Samhällsbyggnadsnämnden 2004-03-18 1 (18) Plats och tid Kommunhuset, rum 225, kl. 08.30-11.20 Beslutande Närvarolista sid 2 Övriga deltagande Utses att justera Åsa Johansson Justeringens plats och

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Jävsnämnden (8)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Jävsnämnden (8) Jävsnämnden 2012-05-08 1 (8) Plats och tid Kommunkontoret i Mörbylånga klockan 09.00 10.15 Beslutande Ove Karlesand (M), ordförande Gudrun Mo ( C ), ledamot Bo Sjölin (MP), ledamot Curt Ekvall (KD), ersättare

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, enhetschef

Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, enhetschef Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, enhetschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2029-2035 Sekreterare Madeleine

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Anna Eliasson, plan- och bygglovschef

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Anna Eliasson, plan- och bygglovschef 1 Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen, Anna Eliasson, plan- och bygglovschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2189-2197 Sekreterare

Läs mer

Barn- och utbildningsförvaltningen, kl

Barn- och utbildningsförvaltningen, kl Plats och tid Barn- och utbildningsförvaltningen, kl. 10.30-11.40 Beslutande Enligt särskild förteckning, sidan 2 Övriga närvarande Enligt särskild förteckning, sidan 2 Utses att justera Justeringens plats

Läs mer

Miljö- och byggnämnden

Miljö- och byggnämnden 2016-05-23 1(6) Plats och tid Kommunhuset i Älmhult 2016-05-23 kl. 13.00 14.30 Paragrafer 42-43, omedelbar justering Utses att justera Roland Johansson (M) Justeringens plats och tid Kommunhuset i Älmhult,

Läs mer

PROTOKOLL Plan- och byggnämnden

PROTOKOLL Plan- och byggnämnden 1 (14) Plats och tid Kommunhuset, Sessionssalen 13:30 14:30 ande Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Torsten Johansson, ordförande Kent Lodesjö Ann-Charlotte Pihl-Larson Gunilla

Läs mer

Trolska skogen, Mellanfjärden Fredagen den 2 december kl. 13:00 13:30

Trolska skogen, Mellanfjärden Fredagen den 2 december kl. 13:00 13:30 NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 Sida Plats och tid Trolska skogen, Mellanfjärden Fredagen den 2 december kl. 13:00 13:30 Beslutande Carin Walldin (S) Ordförande Valter Lööv

Läs mer

Byggnadsnämndens arbetsutskott

Byggnadsnämndens arbetsutskott Byggnadsnämndens arbetsutskott Protokoll 1 (14) Diarienummer BN 2016/0213 Byggnadsnämndens arbetsutskott Plats och tid Ledamöter Övriga Porfyren 2, Plan 7, Kristallen, Brotorget 1, klockan 13.00 15.20

Läs mer

Samhällsbygnnadsförvaltningen, Anna Eliasson, plan- och bygglovschef

Samhällsbygnnadsförvaltningen, Anna Eliasson, plan- och bygglovschef 1 Plats och tid Beslutande Samhällsbygnnadsförvaltningen, Anna Eliasson, plan- och bygglovschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2178-2183 Sekreterare

Läs mer

Gudrun Mo ( C ), ledamot, ordförande 14 Bo Sjölin (MP), ledamot Curt Ekvall, ersättare, ledamot 14 Ella-Britt Andersson (S), ersättare

Gudrun Mo ( C ), ledamot, ordförande 14 Bo Sjölin (MP), ledamot Curt Ekvall, ersättare, ledamot 14 Ella-Britt Andersson (S), ersättare 1(12) Plats och tid Kommunkontoret i Mörbylånga, klockan 09.00 10.45 Beslutande Ove Karlesand (M), ordförande, ej 14 Gudrun Mo ( C ), ledamot, ordförande 14 Bo Sjölin (MP), ledamot Curt Ekvall, ersättare,

Läs mer

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen Plats och tid Folkets Park, Orrskogen, Malung, kl

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen Plats och tid Folkets Park, Orrskogen, Malung, kl Kommunstyrelsen 2012-02-20 1 Plats och tid Folkets Park, Orrskogen, Malung, kl. 18.00-18.30. Beslutande Kurt Podgorski (S) ordförande Bitte Lindberg Ås (S) Lilian Olsson (S) Johnny Skottheim (S) Sofia

Läs mer

Sida (15) Samhällsbyggnadsförvaltningen Eva Ferlinger, enhetschef. Underskrifter Paragrafer

Sida (15) Samhällsbyggnadsförvaltningen Eva Ferlinger, enhetschef. Underskrifter Paragrafer 2010-03-05 1 (15) Plats Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Eva Ferlinger, enhetschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2094-2106 Sekreterare

Läs mer

Övriga närvarande: Tom Olsson (C), 106-126 Paul Frogner Kockum (KD)

Övriga närvarande: Tom Olsson (C), 106-126 Paul Frogner Kockum (KD) 2009-06-16 1 (42) Plats och tid Rådhuset, lilla sessionssalen, Simrishamn, 16 juni 2009, kl 09.00-11,30 Beslutande Enl särskild förteckning, sid 2 Övriga närvarande Enl särskild förteckning, sid 2 Utses

Läs mer

Helsingborgg den 26 mars 2015

Helsingborgg den 26 mars 2015 HELSINGBORGS STAD Stadsbyggnadsnämnden 26 mars 2015 Ärende nr Handläggare: Carl Welin, 042-10 60 68 Stadsbyggnadsnämnden Tillägg tilll detaljplan (akt 1283K 16036) för del av fastigheten Rya 1:30, Rydebäck,

Läs mer

Val av justerare samt tid och plats för justering. Samhällsbyggnadsnämnden beslutar

Val av justerare samt tid och plats för justering. Samhällsbyggnadsnämnden beslutar Sida 1 Plats och tid Kommunhuset, Örkelljunga klockan 15.00 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Martin Gustafsson (C) Henrik Nilsson (M) ej 92 Bjarne Daa (S) Henrik Johansen (M) Åke Sjörin (FP)

Läs mer

Fredrik Axelsson (M) Pierre Månsson (FP) Ulf Persson (C) Kalle Heise (MP) Heléne Fritzon (S) Anders Svensson (S) Roland Månsson (SD)

Fredrik Axelsson (M) Pierre Månsson (FP) Ulf Persson (C) Kalle Heise (MP) Heléne Fritzon (S) Anders Svensson (S) Roland Månsson (SD) KRISTIANSTADS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens arbetsutskott 2012-02-22 1 (13) Plats och tid Björkhemsvägen 13, Kristianstad kl 10.00 11.15 Beslutande Fredrik Axelsson (M)

Läs mer

Karl-Johan Nybell (C), vice Eva Hiort (M) Maarit Nordmark (FP) Per-Olof Håkansson (FP) Iwona Sjölie (KD) Mikael Adersteg (MP), andre vice

Karl-Johan Nybell (C), vice Eva Hiort (M) Maarit Nordmark (FP) Per-Olof Håkansson (FP) Iwona Sjölie (KD) Mikael Adersteg (MP), andre vice Sammanträdesdatum 1(6) Plats och tid Enebybergs gård, kl. 18.45 19.46 Paragrafer 55 59 Beslutande Torsten Sjögren (M), ordförande Ersättare Karl-Johan Nybell (C), vice Eva Hiort (M) ordförande Artimis

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Charlotte Wachtmeister (M), ordf. Karl-Erik Kruse (S) Lennart Pettersson (C)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Charlotte Wachtmeister (M), ordf. Karl-Erik Kruse (S) Lennart Pettersson (C) Tillväxt- och samhällsbyggnadsutskottet 1 Plats och tid Kommunhuset, kl 13.30 15.35 Beslutande Charlotte Wachtmeister (M), ordf. Karl-Erik Kruse (S) Lennart Pettersson (C) Övriga deltagare Plan- och bygglovsarkitekt

Läs mer