BRF Förbindelsevägen 4-77

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "BRF Förbindelsevägen 4-77"

Transkript

1 Informationspärm I denna pärm samlar ni all information om bostadsrätten, t.ex. ordningsregler, hur värmen och varmvattenberedaren fungerar, vad man skall åtgärda själv och vad föreningen åtgärdar i och utanför bostadsrätten. Här samlas även all information som styrelsen skickar ut. Det är viktigt att ni samlar alla utskick med information rörande bostadsrätten så att pärmen alltid är uppdaterad. Denna pärm tillhör bostadsrätten och skall vara kvar om ni byter boende. Styrelsen BRF Förbindelsevägen

2 Om BRF Förbindelsevägen 4-77 Fastigheten bebyggdes 1981 och bostadsrättsföreningen registrerades Området består av 10 flerbostadshus med 48 lägenheter, fördelade på: 8 st lägenheter med 2 rok 15 st lägenheter med 3 rok 25 st lägenheter med 4 rok. Fastighetsbeteckningen är KYVIK 5:266 Kontakt med styrelsen Vid våra soprumsbyggnader finns anslagstavlor där aktuell information samt styrelsens sammansättning och kontaktuppgifter finns uppsatt. Vid ärenden, frågor etc. kontaktas styrelsen genom att lägga en lapp med ert ärende i brevlåda nr 56 vid föreningsexpeditionen. Det går också att nå styrelsen via e-post, Föreningen har en hemsida på adressen där information, uppdaterad huspärmsinfo samt senaste nytt finns. 2

3 Ordningsregler Att tänka på... För att alla skall trivas måste vi visa hänsyn till varandra. Alla har olika vanor och det är viktigt att vi utövar våra vanor på ett sådant sätt att vi inte stör andra samt att vi förmedlar detta till våra barn. Har man husdjur har man ansvar för dessa. Mopedkörning inom området är förbjudet. Bommar in till området skall vara stängda (undantag vid snöröjning). Undvik bilkörning inom området och endast för i- och urlastning. Parkering inom området är förbjudet. Det är var och ens ansvar att hålla snyggt och rent på samt utanför den egna tomten. Två dagar per år, såvida inte styrelsen beslutar om annat, ordnas städdagar på vilka samtliga medlemmar förväntas delta. Normalt en dag på våren och en dag på hösten. Minst två veckor i förväg meddelar styrelsen om datum och tidpunkt. Kan man inte delta kontaktar man styrelsen (via brevlådan) och får en uppgift tilldelad att utföra vid annat tillfälle. Respektera sopsorteringen, håll rent i våra soprum. Lås soprummen efter användning. Informera gärna styrelsen om ni blir utsatta för inbrott eller skadegörelse så vi får en uppfattning om omfattningen av detta. 3

4 Sopsortering I området finns två soprum för hushållssopor samt två återvinningsrum för sopsortering. För att sopsorteringen skall fungera är det viktigt att alla följer de regler som gäller. Hjälp till att hålla våra soprum och återvinningsrum rena och fräscha för vår egen trivsel! Föreningen har inget avtal om städning av rummen, endast tömning. Soprum för hushållssopor Här får man endast slänga köksavfall. Avfall som inte kan kretsloppssorteras skall slängas på återvinningsstation. Återvinningsrum Tänk på att inte överfylla kärlen. Är kärlen fulla innan tömning, vänta med att slänga eller använd återvinningsplatsen vid Kullaviks centrum. Tidningsåtervinning - Här läggs tidningar och annat papper, dock inga förpackningar, dessa läggs i kärl för pappersförpackningar. Pappersförpackningar - Här läggs förpackningar av papp och kartong. Wellpapp - Tänk på att vika ihop/platta till lådor, förpackningar så att inte wellpappkärlet blir överfyllt onödigt snabbt. Glasåtervinning - Färgat respektive ofärgat glas sorteras i respektive kärl. Tänk på att avlägsna lock, korkar och dylikt och lägg dessa i metall- eller plaståtervinningskärlen beroende på material. Plaståtervinning - Alla typer av hårdplastförpackningar. Metallåtervinning - Plåt- och aluminiumförpackningar som konservburkar, etc. Farligt avfall - Föreningen har inget avtal med RagnSells att de skall ta emot farligt avfall. Var och en ombesörjer att denna typ av avfall lämnas på återvinningsstation. (De batteriholkar som är uppsatta töms och batterierna lämnas till återvinning av oss själva. Var och en hjälper till med detta.) OBS: Släng / lämna ej avfall i våra soprum som inte passar in under ovan kategorier. Trädgårdsavfall Vid västra parkeringsplatsen finns kärl för trädgårdsavfall (kompost). Här kan ni slänga gräsklipp, löv, etc. 4

5 Parkering Lägenheterna har tillhörande parkeringsplatser under tak i våra carport-längor. Vid dessa platser finns timerstyrda eluttag för motorvärmare. Utöver dessa platser finns 17 st besöksplatser inom området. Redskapsutlåning Föreningen innehar ett antal redskap som finns tillgängliga för medlemmar för utlåning, bl a högtryckstvätt, häcktrimmer, grästrimmer, grenklippare. För att låna redskap, kontakta medlem ur styrelsen. Fastighetsskötsel Som bostadsrättsinnehavare är man ansvarig för det inre underhållet av bostadsrätten. Föreningen står för allt yttre underhåll och skötsel av fastigheter (Husens utsida och bärande konstruktion, VVS). Detta regleras i detalj av bostadsrättslagen samt föreningens stadgar. Vid oklarheter vad som innefattas av detta kontakta styrelsen. Felanmälan / problem Vid både akuta såväl som ej akuta problem eller fel i lägenheten som faller under föreningens ansvar skall ni kontakta medlem ur styrelsen för bedömning och hänvisning till felavhjälpning. OBS: Tänk på att om felavhjälpning / reparatör anlitas utan styrelsens godkännande kan styrelsen besluta att ej godkänna faktura för utfört arbete / reparation. 5

6 TV, telefoni och bredband Föreningen distribuerar bredband, digital-tv och IP-telefoni via en fast installerad fibernätlösning till alla lägenheter. Installationen ägs av föreningen och vi har skrivit avtal med Telia som tjänsteleverantör t.o.m Till varje lägenhet hör två (2) digitalboxar med tillhörande fjärrkontroller, vilka skall lämnas kvar i vid eventuell avflyttning. Till lägenheten hör även all utrustning som krävs för att bredband, TV och telefoni skall fungera (bredbandsrouter, IP-telefonirouter samt fibermottagningsbox). Föreningen har kollektivt anslutit alla lägenheter med 10 Mbit/s bredbanduppkoppling, möjlighet till IP-telefoni och valt Telias programutbud Lagom (TV) för alla föreningens medlemmar. Avtalet mellan Telia och bostadsrättsinnehavaren är personligt och var och en kan uppgradera sina avtal avseende överföringshastighet på bredband, telefoniabonnemang, TVkanalutbud samt tilläggstjänster. Vid eventuella frågor, problem eller fel på bredband, TV eller IP-telefoni kontaktar man Telias support på telefonnummer (eller via sin personliga hemsida som alla kunder har tillgång till på 6

7 Värme, varmvatten och ventilation Våra hus har följande system för värme, varmvatten och ventilation: Uppvärmningen av husen sker med vattenburen värme (vattenledningar och vattenradiatorer). Vattnet värms av en elpatron och pumpas runt till radiatorerna (elementen) med en cirkulationspump. Varmvattnet värms upp i en varmvattenberedare (VVB). Våra VVB har två sätt att värma upp vattnet, främst med luftvärmepump som utnyttjar värmen i ventilationsluften, men vid större behov finns även en elpatron. Ventilationen är frånluftsventilation med värmeåtervinning. Friskluften tas in genom spaltventiler i fönster och sugs via frånluftsventiler till varmvattenberedaren med hjälp av luftvärmepumpens fläkt. Värme: Vattnet som strömmar genom elementen värms av en elpatron. Denna elpatron sitter i den röda boxen och drivs av el. En eldriven cirkulationspump pumpar runt detta vatten i elementslingan. I anslutning till elpatronen och cirkulationspumpen sitter ett expansionskärl som hanterar volymskillnaden som uppstår i vattenslingan när vattnet värms upp. På nästa sida finner ni en skiss över värmesystemet. (Placeringen ser något annorlunda ut i våra olika lägenhetstyper, men komponenterna i systemet är desamma.) 7

8 A B C D E F G H I J Manometer. Läser tryck (bar) i värmesystemet. Trycket skall vara 1 1,5 bar. Säkerhetsventil. Genom att trycka på denna tömmer du ut vatten ur systemet (trycket minskar). Expansionskärl Temperatur på vattnet som går ut till elementen. Rikttemperatur C. - RÖR ALDRIG - Cirkulationspump. Pumpar runt vattnet i systemet. - RÖR ALDRIG - Strömbrytare till cirkulationspumpen. Skall alltid vara på (även sommartid). Temperaturvred. Här kan ni justera temperaturen på vattnet som pumpas runt. Rikttemperatur C. Se punkt D. Strömbrytare för elpatron. Skall vara påslagen om man vill ha värme i systemet. Påfyllningsvred (ett blå vred). Här kan man fylla på systemet med vatten. Detta vred är motpolen till punkt B. Vattenmätare. Här läser du av hur mycket tappvatten du förbrukar. 8

9 Inställning av värme: 1. Se mätartryck (A), skall vara 1 1,5 bar. Om ni har för lågt tryck betyder det att för lite vatten finns i systemet, vrid (I) blå vred tills ni har rätt tryck. Vid för högt tryck, tryck på (B) säkerhetsventil, då töms vatten från systemet. 2. Slå på elpatron ON (H). Strömbrytaren lyser när elpatronen är påslagen. 3. Vrid temperaturvredet (G) till grader Celsius. 4. Justera temperaturvreden på era element för att få önskad temperatur i respektive rum. Icke fungerande element: 1. Lufta elementen. Detta bör göras med jämna mellanrum. Nyckel för detta ändamål finns att köpa i de flesta VVS/Bygg/Järnaffärer. Med nyckeln öppnar man försiktigt tills luften pyst ut, därefter stänger man. (Ställ ett uppsamlingskärl under eftersom det kan bli blött). Eventuellt behövs en påfyllning av vatten i systemet efter detta, se punkt 1 under Inställning av värme. 2. En annan orsak till att ett element inte fungerar kan vara att den lilla piggen som sitter innanför temperaturvredet på elementet har fastnat/kärvar. Skruva av temperaturvredet och kontrollera att den lilla piggen går att trycka in, skulle det vara så att den fastnat kan man droppa lite symaskinsolja på den så att den går att trycka in. Reglera värmen på elementens termostater (vred) under vintern. Enbart vid sträng kyla behöver man öka värmen i systemet (elpannans temperaturvred G). 9

10 Varmvattenberedare (VVB) Våra VVB värmer varmvattnet på två sätt: 1. Genom att utnyttja den värmeenergi som finns i luften i lägenheten med hjälp av en värmepump/fläkt 2. Med en elpatron. Generellt kan sägas att vid normal konsumtion per hushåll skall det räcka med enbart värmepumpen. Vid större uttag av varmvatten behövs även elpatron. (Värmepumpen är ca 3-4 ggr energisnålare vad gäller elförbrukning än elpatronen.) Inställning av VVB vid normal konsumtion: Vi har två modeller av VVB i föreningen, Metro och Nibe. Metro: Har två reglage. En för värmepump och en för elpatron. Ställ värmepumpen på max. Ställ elpatron efter behov (börja med ¼ effekt). Nibe: Har ett reglage med tre lägen. Ställes på läge 1 (endast värmepump). Vrids över till läge 2 (värmepump + elpatron) vid högkonsumtion. Läge 3 (endast elpatron) är reservläge om värmepumpen är trasig. Rengöring av luftfilter: OBS: Varje VVB har ett luftfilter till värmepumpen. Detta skall rengöras 1 gång per månad, annars försämras luftflödet i lägenheterna och värmeåtervinningens effektivitet. Filtret är placerat på toppen av VVB. Tag ur och rengör. Om ni tvättar filtret måste ni se till att filtret är torrt när ni monterar tillbaka det. Notera: Då vi har VVB med luftvärmepump som använder sig av en fläkt kommer vi alltid att höra ett brus/sus i lägenheterna. (Luftvärmepumpens ventilationsfläkt går ej och skall heller ej stängas av.) Ventilation För optimal ventilation skall friskluftventilerna (spaltventiler ovanför fönster) vara öppna. Frånluftsdonen (ventiler i badrum samt kök) skall vara rengjorda och ej stängda. Luftfiltret till varmvattenberedarens luftvärmepump skall rengöras 1 gång per månad (se avsnitt Varmvattenberedare ). 10

Trivselregler Bostadsrättsföreningen Grönkålen i Solna

Trivselregler Bostadsrättsföreningen Grönkålen i Solna Trivselregler Bostadsrättsföreningen Grönkålen i Solna Att visa respekt och ta hänsyn till sina grannar är naturligtvis mycket viktigt för att alla i huset ska trivas. Vårda grannsämjan genom att behandla

Läs mer

Brf Hyttans Boendemapp

Brf Hyttans Boendemapp Brf Hyttans Boendemapp Innehållsförteckning Välkommen till Brf Hyttan 1. Om att bo i en bostadsrättslägenhet 2. Om att bo i Hyttan Stadgar 3. Miljö och säkerhet, trivsel 4. Min lägenhet/kontrakt/övrigt

Läs mer

Norrskenet En Riksbyggen förening

Norrskenet En Riksbyggen förening Välkommen till Norrskenet En Riksbyggen förening Som nyinflyttad har du säkert många frågor om vår förening och förhoppningsvis kan det här välkomstbrevet svara på åtminstone några av de frågorna. Välkomstbrevet

Läs mer

En handbok till Brf Oden 2. -med tillhörande trivselregler. Fastställd av styrelsen i Brf Oden 2, år 2011

En handbok till Brf Oden 2. -med tillhörande trivselregler. Fastställd av styrelsen i Brf Oden 2, år 2011 En handbok till Brf Oden 2 -med tillhörande trivselregler Fastställd av styrelsen i Brf Oden 2, år 2011 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING VÄLKOMMEN TILL VÅR BOSTADSRÄTTSFÖRENING...3 TRIVSELREGLER & ALLMÄN INFORMATION

Läs mer

Detta dokument innehåller information som kan vara till nytta för dig som är boende eller hyr lokal i de fastigheter som ägs av

Detta dokument innehåller information som kan vara till nytta för dig som är boende eller hyr lokal i de fastigheter som ägs av Detta dokument innehåller information som kan vara till nytta för dig som är boende eller hyr lokal i de fastigheter som ägs av Bostadsrättsföreningen Fredriksberg Malmö. För synpunkter eller förslag kontakta

Läs mer

Brf Kedjebacken från A till Ö

Brf Kedjebacken från A till Ö Brf Kedjebacken från A till Ö Att bo i Brf Kedjebacken Du har valt att bo med bostadsrätt. Det innebär att du har valt att bo i en lägenhet som ägs av bostadsrättsföreningen Kedjebacken gemensamt. Du har

Läs mer

Välkommen till Brf Haren i Krokslätt!

Välkommen till Brf Haren i Krokslätt! Välkommen till Brf Haren i Krokslätt! Som medlem i en bostadsrättsförening har du inte bara rätten till en bostad i föreningens fastighet utan du har också skyldigheter mot föreningen och övriga medlemmar.

Läs mer

Utöver dessa regler finns Stadgar för Kamelian 2 antagna av föreningens medlemmar på extra föreningsstämma 2011-09-30.

Utöver dessa regler finns Stadgar för Kamelian 2 antagna av föreningens medlemmar på extra föreningsstämma 2011-09-30. Bra att veta för dig som är medlem i Brf Kamelian 2 Uppdaterad av styrelsen 2015-01-14 Informationen finns också på vår hemsida www.kamelian2.se Utöver dessa regler finns Stadgar för Kamelian 2 antagna

Läs mer

Brf Vendelsö Gård BRA ATT KÄNNA TILL VIKTIGT ATT VETA. Medlemsinformation Telefonlista hantverkare/leverantörer. Ordningsregler 2011-09-26

Brf Vendelsö Gård BRA ATT KÄNNA TILL VIKTIGT ATT VETA. Medlemsinformation Telefonlista hantverkare/leverantörer. Ordningsregler 2011-09-26 Brf Vendelsö Gård VIKTIGT ATT VETA BRA ATT KÄNNA TILL Ordningsregler Medlemsinformation Telefonlista hantverkare/leverantörer 2011-09-26 Innehållsförteckning 1. Ordningsregler Akuta fel /skador sid 4 Altaner/trappor

Läs mer

Välkommen till. Norrskenet. En Riksbyggen förening

Välkommen till. Norrskenet. En Riksbyggen förening Välkommen till Norrskenet En Riksbyggen förening Som nyinflyttad har du säkert många frågor om vår förening och förhoppningsvis kan det här välkomstbrevet svara på åtminstone några av de frågorna. Välkomstbrevet

Läs mer

Att spara i Lägenhetspärmen. Senast uppdaterad 2015-05-25. Brf Vintunnan. Fårbetesvägen, Linköping. Styrdokument. Läs mer på www.vintunnan.

Att spara i Lägenhetspärmen. Senast uppdaterad 2015-05-25. Brf Vintunnan. Fårbetesvägen, Linköping. Styrdokument. Läs mer på www.vintunnan. Brf Vintunnan Fårbetesvägen, Linköping Styrdokument Läs mer på www.vintunnan.com 1 (13) Innehållsförteckning Autogiro, E-faktura... 3 Avstängning vatten... 3 Biltvätt... 3 Brandsläckare... 3 Brandvarnare...

Läs mer

Välkommen till. brf MASTEN

Välkommen till. brf MASTEN Välkommen till brf MASTEN Denna informationsmapp innehåller: - Information för nyinflyttade till HSB brf Masten - Aptusinformation - Information gällande hyresavgiften - Trivselregler för brf Masten -

Läs mer

Trivselregler Brf. Nyängen i Vendelsö

Trivselregler Brf. Nyängen i Vendelsö Uppdaterad 2013-04-11 Trivselregler Brf. Nyängen i Vendelsö För att vi ska trivas tillsammans har föreningen satt samman några enkla trivselregler. Grovsoprum öppet måndagar 18:30-19:00... 3 Hushållssopor...

Läs mer

För att få hyra ut sin lägenhet i andra hand måste bostadsrättsinnehavaren få tillstånd av styrelsen.

För att få hyra ut sin lägenhet i andra hand måste bostadsrättsinnehavaren få tillstånd av styrelsen. 1 Brf Hammarby Strand 2013-01-10 Vad är en bostadsrättsförening? En kooperativ bostadsrättsförening är en ekonomisk förening som äger en eller flera fastigheter. Den som flyttar in i en lägenhet med bostadsrätt

Läs mer

Innehållsförteckning. 1. Brf Apeln 7 1.1 Att bo i bostadsrätt 1.2 Styrelsen 1.3 Föreningsstämma 1.4 Stadgar 1.5 Felanmälan

Innehållsförteckning. 1. Brf Apeln 7 1.1 Att bo i bostadsrätt 1.2 Styrelsen 1.3 Föreningsstämma 1.4 Stadgar 1.5 Felanmälan Hej medlem! Denna medlemsinformation är utgiven av styrelsen i Bostadsrättsföreningen Apeln 7 i Solna och vänder sig till dig som är medlem i föreningen. Tanken är att den ska ge svar på de vanligaste

Läs mer

Ordningsregler. Dessa ordningsregler är ett komplement till föreningens stadgar.

Ordningsregler. Dessa ordningsregler är ett komplement till föreningens stadgar. Ordningsregler Bäste medlem, Läs igenom dessa ordningsregler samt föreningens stadgar. Om det är något du undrar över eller tycker är oklart, kontakta styrelsen. Som medlemmar i vår bostadsrättsförening

Läs mer

Trivselregler A Ö. BRF Diligensen 4

Trivselregler A Ö. BRF Diligensen 4 BRF Diligensen 4 A-Ö Trivselregler A Ö om vad som gäller i BRF Diligensen 4 När man har valt ett boende i ett flerfamiljshus, så innebär det att man har grannar nära inpå sig, ofta både ovanför, under

Läs mer

ORDNINGS- OCH TRIVSELREGLER A - Ö

ORDNINGS- OCH TRIVSELREGLER A - Ö ORDNINGS- OCH TRIVSELREGLER A - Ö Enligt bostadsrättslagen skall varje förening ha ordningsregler. I enlighet med lagens formulering måste man alltid sköta sitt boende så att man iakttar sundhet, ordning

Läs mer

Att bo i en bostadsrätt 1. Föreningens arbete 2. Lägenheten 3. Gemensamma lokaler och utrustning 4. Sopor och returpapper 5. Förvaring och parkering 6

Att bo i en bostadsrätt 1. Föreningens arbete 2. Lägenheten 3. Gemensamma lokaler och utrustning 4. Sopor och returpapper 5. Förvaring och parkering 6 Innehållsförteckning Avsnitt Att bo i en bostadsrätt 1 Föreningens arbete 2 Lägenheten 3 Gemensamma lokaler och utrustning 4 Sopor och returpapper 5 Förvaring och parkering 6 Systematiskt Brandskyddsarbete

Läs mer

HSB BRF Vilunda i Upplands Väsby Information till boende i föreningen

HSB BRF Vilunda i Upplands Väsby Information till boende i föreningen HSB BRF Vilunda i Upplands Väsby Information till boende i föreningen Observera att informationen i denna folder kan komma att ändras. För att hålla dig uppdaterad hänvisar vi till BRF Vilundas hemsida:

Läs mer

Information från A - Ö

Information från A - Ö Information från A - Ö Furusundsgatan 13 2012 / 2013 Autogiro (A) Avgift (B) Avlopp (B) Bostadsrättstillägg (B) Kontakta SBC om du vill betala avgiften till föreningen eller hyran automatiskt, via autogiro

Läs mer

Boendepärm Senast uppdaterad mars 2015 1

Boendepärm Senast uppdaterad mars 2015 1 Boendepärm Senast uppdaterad mars 2015 1 Innehållsförteckning Inflyttning s. 3-4 För ett trivsamt boende s. 5-16 Avflyttning s. 17-19 Sopsortering och återvinning s. 20-26 Hur vi arbetar s. 27-29 Övrigt

Läs mer

VÄLKOMMEN TILL LILL-JANS PLAN

VÄLKOMMEN TILL LILL-JANS PLAN VÄLKOMMEN TILL LILL-JANS PLAN Kära medlemmar, Denna folder vänder sig till nya såväl som befintliga medlemmar i Brf Lill-Jansplan 3. Att förfoga över en bostadsrätt i vår förening innebär både rättigheter

Läs mer

Medlemsinformation. Bostadsrättsföreningen Blompottan nr 2. Uppdaterad 2014-05-12

Medlemsinformation. Bostadsrättsföreningen Blompottan nr 2. Uppdaterad 2014-05-12 Medlemsinformation Bostadsrättsföreningen Blompottan nr 2 Uppdaterad 2014-05-12 Innehållsförteckning 1. Inledning...4 2. Styrelsens ansvar och befogenheter...4 3. Förvaltning och fastighetsskötsel...4

Läs mer

Välkommen som hyresgäst!

Välkommen som hyresgäst! Välkommen som hyresgäst! Trevliga grannar God service Trivsamma miljöer Bra standard Vi hoppas att du ska trivas i ditt nya hem! Välkommen som hyresgäst hos oss! Fördelen med hyresrätt är att service ingår

Läs mer

BRF Skogås 1:s A - Ö Detta är ett särtryck från den uppdaterade version av Husboken som finns på BRF Skogås 1:s hemsida, brfskogas1.se/husboken.

BRF Skogås 1:s A - Ö Detta är ett särtryck från den uppdaterade version av Husboken som finns på BRF Skogås 1:s hemsida, brfskogas1.se/husboken. 1 BRF Skogås 1:s A - Ö Detta är ett särtryck från den uppdaterade version av Husboken som finns på BRF Skogås 1:s hemsida, brfskogas1.se/husboken. a Allmän information Organisationsnummer: 712800-0200

Läs mer

Brf Pennteckningen 3. Handbok. Tips, regler och bestämmelser

Brf Pennteckningen 3. Handbok. Tips, regler och bestämmelser Brf Pennteckningen 3 Handbok Tips, regler och bestämmelser Januari 2013 Innehållsförteckning 1. En handbok för föreningsmedlemmar och hyresgäster... 3 2. Om föreningen och huset... 3 3. Föreningsstämma...

Läs mer

Det lilla företaget med stort personligt engagemang och ansvar

Det lilla företaget med stort personligt engagemang och ansvar Det lilla företaget med stort personligt engagemang och ansvar Välkommen! Vi är glada att se dig som hyresgäst hos oss. Att bo i hyresrätt har många fördelar och det är vår förhoppning att du ska trivas

Läs mer