RAGN-SELLS ANLÄGGNINGAR OCH KONTOR, SVERIGE

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "RAGN-SELLS ANLÄGGNINGAR OCH KONTOR, SVERIGE"

Transkript

1 HÅLLBARHETSREDOVISNING 2014

2 RAGN-SELLS ANLÄGGNINGAR OCH KONTOR, SVERIGE Region Nord Boden Bollnäs Borlänge Gävle Luleå Nordmaling Robertsfors Själevad Skellefteå Smedjebacken Sollefteå Sundsvall Söråker Timrå Umeå Region Syd Alingsås Askersund Dals Långed Halmstad Heljestorp Jönköping Kallinge Karlstad Kungsbacka Lidköping Linköping Linneberga Malmö Marieholm Norrköping Oskarshamn Partille Roma Stenungssund Strömstad Tidaholm Tomelilla Vara Varberg Vetlanda Visby Vårgårda Värnamo Växjö Örebro Region Mitt Bandhagen Enköping Bro (Högbytorp, Sätra Gård) Kallhäll Lunda Länna Rosersberg Uppsala Sollentuna (Väderholmen) Västerås Innehållsförteckning 2 Omsorg om livet på jorden och bra affärer driver oss framåt 3 En organisation för framtiden 4 Vårt bidrag till en hållbar utveckling 6 Hållbara affärer med kunden i centrum 10 Miljöpåverkan från vår verksamhet 16 Medarbetare 20 Återvinningsbart 25 Samhällsengagemang 26

3 3 OMSORG OM LIVET PÅ JORDEN OCH BRA AFFÄRER DRIVER OSS FRAMÅT Ragn-Sells har en särställning på den svenska återvinningsmarknaden. Långsiktigt engagemang från vår ägarfamilj, och deras tro på att omsorg om livet på jorden och bra affärer går hand i hand, skapar förutsättningar för bättre och mer hållbara återvinningslösningar. Hållbarhet i vår affärsstrategi Kunderna kommer kräva mycket av oss framöver och vi vill gärna vara en betydande del av våra kunders hållbarhetsatssatsningar. Vår ambition är att bli branschledande vad gäller hållbarhet och under 2014 arbetades en ny affärsstrategi fram med cirkulär ekonomi som en övergripande tanke. I slutet av 2014 beslutade vi också att införa hållbarhetschef som en befattning i ledningen. Våra utmaningar Med återvinningsanläggningar över hela landet och närmare 700 tunga fordon medför vår verksamhet stora miljöutmaningar. Vi arbetar hårt för att minska utsläpp till luft och vatten och vid slutet av 2014 hade vi minskat koldioxidutsläppen från våra fordon med 38 % jämfört med Vår verksamhet innebär också betydande arbetsmiljörisker och under 2015 kommer vi att fokusera än mer på att göra Ragn-Sells till en säkrare arbetsplats. Ragn-Sells har en viktig roll i omställningen till ett mer cirkulärt materialflöde. Vi deltar därför i flera utvecklingsprojekt med syfte att åstadkomma effektivare användning av resurser. Allt börjar här Under 2015 kommer Ragn-Sells vi att lansera ett, i första hand internt, program med namnet Allt Börjar Här med aktiviteter för att öka förståelsen för vilka vi är, vad vi vill och vart vi ska. Genom programmet vill vi förankra filosofin om att allt vi gör är början på något nytt. För vår verksamhet innebär det att när något är förbrukat hittar vi sätt att ge det nytt liv. Det är en cirkulär tanke, där vi inte är en slutstation utan platsen där allt börjar. Målsättningen med programmet är att frigöra varje medarbetares fulla potential genom en fördjupad förståelse av våra mål, önskvärda beteenden och vårt löfte till våra kunder. Vårt hållbarhetsarbete ska ge Ragn-Sells och våra kunder lyskraft som starka förebilder och inspiration i vår omvärld. Vi kommer inte att nöja oss med mindre! Erik Sellberg Koncernchef och styrelseordförande David Schelin VD Förändringar som gett resultat Under 2013 påbörjade Ragn-Sells en omfattande förändringsresa. Efter flera år med svaga resultat var vår strävan att komma Tillbaka till Lönsamhet det som satte agendan i allt vi gjorde. Vi sänkte kostnader och tog kontroll över styrning och uppföljning, vi genomförde kostnadsbesparingar och genom en ny organisation för försäljning och produktion förstärkte vi kundfokus. Åtgärderna gjorde att vi under 2013 lyckades vända den negativa trenden så att vi visade en god lönsamhet vid årets slut. Under 2014 påbörjades sedan ett strukturerat förbättringsarbete i Ragn-Sells alla verksamheter för att göra dem Enklare! och Snabbare!. Efter ett tungt första halvår började ansträngningarna bära frukt och vi levererade försäljning och resultat nära de bästa vi någonsin gjort.

4 4 En organisation för framtiden EN ORGANISATION FÖR FRAMTIDEN Ragn-Sells är Sveriges ledande kompetensföretag inom hållbara återvinningslösningar. Vi är ett familjeföretag i tredje generationen och en del av kretsloppet sedan år Vår verksamhet Ragn-Sells huvudsakliga uppgift är att samla in och ta hand om avfall och restprodukter som uppkommer i samhället och återföra dem i kretsloppet till rätt mottagare som användbara resurser. Vi samlar in, behandlar och återvinner avfall och restprodukter från näringsliv, organisationer och hushåll över hela Sverige. Ragn-Sells tar i stort sett emot alla slags avfall. För att kunna återföra så mycket som möjligt av materialen till kretsloppet sorterar och behandlar vi avfallet på olika sätt beroende på materialet. Vi möjliggör återvinning och energiutvinning av i princip allt som går att återvinna och energiutvinna. En del material innehåller dock så miljöfarliga ämnen att de måste plockas ur kretsloppet. Då lägger vi under kontrollerade förhållanden avfallet på deponi eller skickar det för destruktion. Information och data i denna redovisning omfattar Ragn-Sells AB med dotterbolag. För information om systerbolag inom koncernen hänvisar vi till respektive bolags hemsida. Exempel på behandling av avfall När avfall återvinns måste materialet vara av rätt kvalitet för den typ av returprodukt som ska tillverkas. Papper som ska återvinnas till nytt papper sorteras därför ytterligare utifrån kvalitet på våra anläggningar. Därefter skickas det papper som uppfyller kraven som råvara vidare till pappersbruk. Även metallskrot sorteras och finfördelas innan det skickas vidare till gjute- FÖRETAGSFAKTA 2014 Ragn-Sells AB med dotterbolag 2014 Omsättning MSEK Resultat 71 MSEK Insamlad mängd 2,55 MTon Antal medarbetare* st Antal tunga fordon 692 st Antal orter 54 st * Tillsvidareanställda. Ragn-Sells tar emot i princip alla slags avfall. För att kunna återföra så mycket som möjligt av materialen till kretsloppet sorterar och behandlar vi avfallet på olika sätt.

5 En organisation för framtiden 5 2,55 MILJONER TON 3) INSAMLADE MÄNGDER SVERIGE 2014 (2013 inom parantes) 4% (5%) Metall EN RESA GENOM KRETSLOPPET SAMHÄLLE Förbrukning BEHANDLING/RENING 9% (9%) Brännbart 2 9% (9%) Organiskt 4% (3%) Trä 5% (6%) Papper 13% (11%) Farligt avfall 1 43% (43 %) Förorenade massor 13% (14 %) Icke farligt avfall, övrigt 3 DEPONI ENERGIÅTERVINNING Fjärrvärme, el MATERIALÅTERVINNING Plast, metall, glas, papper, elektronik, däck, jordar, konstruktionsmaterial etc BIOLOGISK ÅTERVINNING Biogas, biogödsel Fördelning mellan de avfallskategorier Ragn-Sells samlade in i Sverige Siffror inom parentes avser år Totalt har 2,55 miljoner ton avfall samlats in under året (2,55 miljoner ton 2013). Det kan jämföras med att svenska hushåll gav upphov till 4,4 miljoner ton hushållssopor Det insamlade materialet behandlas enligt följande: energiåtervinning ca 10%, materialåtervinning ca 60% (varav 20% utgörs av material som återanvänds inom anläggningen, t ex för sluttäckning av deponier), biologisk återvinning ca 10%, deponi ca 10%. Resterande materialmängder som samlas in, ca 10%, hanteras inte vid Ragn-Sells anläggningar. 1 Farligt avfall inkluderar elektronik och kemikalier 2 Brännbart är avfall som går till förbränning för energiutvinning. Här ingår bland annat fraktionerna hushållsavfall, brännbart avfall och bränslekross. 3 Övrigt icke-farligt avfall inkluderar bland annat de små fraktionerna plast, gummi och glas (mindre än 5 % per fraktion). 4 Källa: Avfall Sverige. ORGANISATIONSKARTA Ragn-Sells AB med dotterbolag Marknad Försäljning Produktion Bastjänster Farligt avfall Entreprenad Region Syd VD Region Mitt Ekonomi Control Kvalitet & Miljö HR Region Nord rier, stål- eller smältverk som råvara för nya produkter. Förorenade massor och farligt avfall behandlas på våra anläggningar för att se till att farliga ämnen inte läcker ut och förorenar miljön. Organiskt material behandlas t ex genom rötning för att producera biogas och biogödsel eller genom kompostering för att producera jordförbättringsmedel. På uppdrag av Svensk Däckåtervinning AB tar Ragn-Sells även emot och behandlar uttjänta däck från svenska fordon, sammanlagt ca 9 miljoner däck per år. Detta flexibla och slittåliga material kan användas i samhällets hela infrastruktur. En del av däcken återanvänds efter regummering eller används direkt, utan större ingrepp, till exempelvis sprängmattor, fendrar eller påkörningsskydd. Andra däck materialåtervinns och används exempelvis i löparbanor eller fotbollsplaner med konstgräs samt som en råvara för nya gummiprodukter. De däck som blir kvar går till energiutvinning i cementindustri eller kraftvärmeverk. Organisation Ragn-Sells AB med dotterbolag är organiserat i tre affärsområden och tre regioner. Tillsammans med funktionerna marknad, försäljning och produktion ansvarar affärsområdena för att utveckla affärs- och arbetsprocesser som är enhetliga över hela Sverige. Ansvaret för att utföra företagets åtaganden och uppdrag åt våra kunder är istället uppdelat geografiskt i de tre regionerna. Denna organisation gör att vi finns nära kunderna samtidigt som vi kan ge samma hjälp och effektiva service över hela landet. I Sverige har Ragn-Sells verksamhet i 54 orter, från norr till syd. Därutöver har Ragn-Sellskoncernen verksamhet i Danmark, Norge, Estland, Lettland och Polen. I koncernen ingår även Ragn-Sells råvarubolag Recyclables, däckåtervinningsbolaget Ragn-Sells Däckåtervinning och Ragn-Sells Miljökonsult med expertkompetens inom bl a energi, miljö och arbetsmiljö.

6 6 Vårt bidrag till en hållbar utveckling VÅRT BIDRAG TILL EN HÅLLBAR UTVECKLING Hållbar affärsutveckling innefattar ett företags insatser för socialt, miljömässigt, ekonomiskt och etiskt ansvarstagande med syfte att uppnå ett hållbart samhälle. Ragn-Sells främsta bidrag för att uppnå en hållbar samhällsutveckling är att erbjuda tjänster som hjälper våra kunder att minska sin miljöbelastning. Hållbarhet i vår verksamhet Ragn-Sells strävan är att bidra till ett cirkulärt materialflöde där mer och mer av det insamlade avfallet återanvänds eller återvinns. Återvinning av material ger ett mer effektivt resursutnyttjande och en minskad klimatpåverkan. Genom våra tjänster för omhändertagande av farligt avfall och rening av förorenade jordar bidrar vi också till att uppnå Sveriges nationella miljömål om Giftfri miljö och God bebyggd miljö. Vi vill driva utvecklingen av nya tekniker och affärsmodeller för att bidra till ett cirkulärt flöde av material. Ragn-Sells är därför engagerade i ett flertal utvecklingsprojekt för att i framtiden ännu bättre kunna tillvarata jordens begränsade resurser. Vi engagerar oss också aktivt för att regelverk som påverkar vår bransch ska utformas så att de främjar utvecklingen mot ett hållbart samhälle. För att vara långsiktigt framgångsrika krävs att vi är en attraktiv arbetsgivare där våra medarbetare mår bra och utvecklas. Vi strävar därför efter att ständigt förbättra vårt arbete inom hälsa och säkerhet och satsar brett på utbildning och kompetensutveckling. Ragn-Sells verksamhet innebär också negativ miljöpåverkan, framförallt genom våra transporter och utsläpp från våra anläggningar. Dessa frågor har därför högsta prioritet när det gäller att minska vår egen miljöbelastning. Att vara lyhörd för våra intressenters synpunkter och behov är centralt i vårt löpande arbete och vid utveckling av nya hållbara tjänster. Vi för därför en kontinuerlig dialog med ägare, kunder, medarbetare, myndigheter och övriga med intresse för vår verksamhet. VÅRA LEDORD Enkelhet Vi förenklar. Med nytänkande och service förenklar vi vår och våra kunders vardag och miljöarbete. Ansvarstagande Vi tar ansvar. I stort och smått. För våra kunder, för vår egen verksamhet och för livet på jorden. Helhetssyn Vi ser till helheten. Genom samverkan och resurshushållning skapar vi hållbara effektiva lösningar. Ragn-Sells strävan är att bidra till ett cirkulärt materialflöde där mer och mer av det insamlade avfallet återanvänds eller återvinns. Framåtanda Vi vill framåt. Med nyfikenhet och kraft bryter vi ny mark där andra tvekar inför morgondagens utmaningar.

7 Vårt bidrag till en hållbar utveckling Hållbar affärsutveckling innefattar ett företags insatser för socialt, miljömässigt, ekonomiskt och etiskt ansvarstagande med syfte att uppnå ett hållbart samhälle. Styrning av Ragn-Sells hållbarhetsarbete Ragn-Sells ledord; enkelhet, ansvar, helhetssyn och framåtanda utgör grunden för vårt hållbarhetsarbete och ska genomsyra det dagliga arbetet och hur vi gör affärer. För övergripande styrning av hållbarhetsarbetet finns också Ragn-Sells uppförandekod som är gemensam för samtliga bolag inom Ragn-Sellskoncernen. Uppförandekoden baseras på branschorganisationen Återvinningsindustriernas uppförandekod och ger en översikt över de etiska normer som ska efterföljas av alla Ragn-Sells företag, anställda, chefer och styrelsemedlemmar. Ragn-Sells uppmuntrar också leverantörer, underleverantörer och andra samarbetspartners att tillämpa samma etiska normer. Uppförandekoden inkluderar riktlinjer inom områdena lagefterlevnad, mänskliga rättigheter, anställningsförhållanden, affärsetik, intressekonflikter, hantering av företagets tillgångar och export till utvecklingsländer. Under 2015 kommer en utbildning i uppförandekoden att hållas för samtliga anställda inom Ragn-Sells AB med dotterbolag. För övergripande styrning av hållbarhetsarbetet finns Ragn-Sells uppförandekod. 7

8 8 Vårt bidrag till en hållbar utveckling VERKSAMHETSMÅL 2014 VI SKA UPPNÅ ÄGARNAS KRAV PÅ LÖNSAMHET Rörelseresultat 2014: 8%. VI SKA HA NÖJDARE KUNDER ÄN VÅRA KONKURRENTER Resultat: 2,4% Net Promoter Score 2014: >50 (av 100) Resultat 2013: 45,2. Ingen undersökning genomförd under 2014 Avkastning på totalt kapital 2014: 12% Resultat: 3,3% Årlig tillväxt extern omsättning 2014: 7% Resultat: -0,9% VI SKA ARBETA I FRAMKANT FÖR EN BÄTTRE MILJÖ Noll överträdelser mot lagar och förordningar 2014 KUND ÄGARE Resultat: Inte uppfyllt. Överträdelser har identifierats via interna revisioner och även registrerats som avvikelser 2020 ska vi ha minskat vårt CO 2 -utsläpp från fordon med 50%* Resultat t o m 2014: 38% minskning MILJÖ MEDARBETARE VI SKA HA MER MOTIVERADE MEDARBETARE ÄN VÅRA KONKURRENTER 2020 ska vi ha minskat vårt CO 2 -utsläpp från hela verksamheten med 20%* Medarbetarindex 2014: 570 (av 1000) Resultat t o m 2014: Oförändrat (Om utsläpp från deponier räknas bort är resultatet en minskning med 31%) Resultat: 521 Ledarskapsindex 2014: 65 (av 100) Resultat: 58 * Basåret är 2008 (gäller såväl utsläpp som verksamhetsomfattning) Ragn-Sells ledningssystem är certifierat enligt standarderna ISO 9001 (kvalitet) och ISO (miljö) och det innefattar ett flertal policys för styrning av vårt hållbarhetsarbete. Ledningssystemet är ett verktyg för att säkerställa att hela organisationen arbetar på samma sätt och att vi ständigt förbättrar vår verksamhet. Ett viktigt verktyg i förbättringsarbetet är de interna revisioner som vi genomför regelbundet. Vår verksamhet styrs också av ett omfattande regelverk. Det är av största vikt för oss att vår verksamhet följer relevant lagstiftning samt tillstånd och andra myndighetsbeslut. Vi har därför formulerat en nollvision när det gäller överträdelser av lagar och villkor som vi följer upp löpande. Varje år fastställs verksamhetsmål som bryts ner i respektive region, affärsområde och funktion. Ytterst ansvarig för Ragn-Sells hållbarhetsarbete är styrelse och vd. Ansvar i vår värdekedja För alla nya strategiska leverantörer ska en leverantörsbedömning genomföras. Bedömningen omfattar områdena kvalitet, ekonomi, miljö och sociala aspekter. För underentreprenörer avseende transporter ingår dessutom en försäkran om efterlevnad av Ragn-Sells uppförandekod som en del i avtalet. En översyn av hur vi följer upp att våra leverantörer efterlever ställda krav har påbörjats och under 2015 kommer utvärderingar via leverantörsrevisioner att påbörjas. Via Ragn-Sellskoncernens råvarubolag Recyclables återförs utvunna resurser till samhället. Användning av material som tagits fram ur avfall kan dock innebära utökade miljö- och hälsorisker om materialet hanteras på ett felaktigt sätt. Export av avfall och användning av avfall som insatsmaterial eller råvara är därför reglerat i lag på både internationell och nationell nivå. Recyclables har rutiner för att säkerställa att det material som säljs hanteras enligt gällande lagstiftning och uppmanar även sina kunder att efterleva Ragn-Sells uppförandekod. Den införs också successivt som en bilaga i handelsavtalen. En riskanalys har genomförts för att identifiera hos vilka kunder risken är störst för avsteg mot uppförandekoden och ett arbete med uppföljning av kraven, genom exempelvis revisioner, har påbörjats.

9 Vårt bidrag till en hållbar utveckling Därför att lösningar som är bra för livet på jorden är bra för affärerna. Ragnar Sellberg 9

10 10 Hållbara affärer med kunden i centrum HÅLLBARA AFFÄRER MED KUNDEN I CENTRUM Varje år anlitar cirka företags- och privatkunder Ragn-Sells och under 2014 anlitades vi även av närmare 60 kommuner. Några kunder behöver oss bara vid enstaka tillfällen hos andra finns vi på plats dygnet runt, året runt. För många av våra kunder är vår närvaro en viktig kugge i produktionsprocessen vilket ställer stora krav på oss att kraftsamla kompetens och resurser för att möta kundernas behov. Våra tjänster Vårt uppdrag är att minimera, ta hand om och omvandla avfall till resurser oavsett om det är traditionellt hushållsavfall, spillolja från Sveriges verkstäder eller restprodukter från pappersoch massaindustrin. Men vi omhändertar inte bara framtidens resurser, vi tar också ansvar för underhåll och sanering av industriella anläggningar och förorenad mark. Sammantaget hjälper vi våra kunder att kostnadseffektivt minska miljöbelastningen från sin verksamhet samtidigt som vi underlättar det nationella arbetet med att avgifta samhället. Bastjänster Inom affärsområde Bastjänster återfinner man den traditionella hanteringen av avfall med kärl och container vilket även omfattar vårt breda engagemang för att hjälpa Sveriges kommuner med deras ansvar för avfallshantering. I affärsområdet ingår dessutom vatten- och avloppstjänster. Kunderna får tillgång till statistik och smidig hantering av tjänster via vår kundportal. I tillägg till grundutbudet lägger vi stor vikt vid att erbjuda paketerade lösningar som ökar servicegraden och återvinningsnivåerna. Bland annat är Ragn-Sells ledande på att utveckla tjänster för köpcentra där vi utöver avfallshanteringen även arbetar med godsmottagning och intern logistikhantering. Detta leder till effektivare utnyttjande av utrymmet på anläggningen, effektivare logistik och högre återvinningsgrad. Ett annat exempel är konceptet RentBygge där vi bistår med källsortering på byggarbetsplatser för att både öka byggproduktiviteten och sänka behandlingskostnaderna för avfallet. Under 2014 lanserade vi också ett brett fastighetskoncept som innebär en komplett servicelösning för fastighet och handel. Tjänsterna i sig har vi arbetat med sedan tidigare, men de har nu paketerats för att passa olika kundkategorier. Vi kan också erbjuda företagskunder insamling i container till ett fast pris vilket ger en enklare och förutsägbar prisbild för kunden. Tjänster för farligt avfall Inom Farligt Avfall erbjuder vi tjänster som hjälper våra kunder att hantera avfall som enligt lagen klassas som farligt och omfattas av ett mer krävande regelverk. Det kan röra sig om hantering av exempelvis oljor, färger, gaser, läkemedel eller aerosoler. Vi erbjuder också lagstadgad kon- RAGN-SELLS TJÄNSTEUTBUD DELAS IN I FEM OMRÅDEN 1. Bastjänster till näringslivet, offentlig sektor och privatkunder 2. Tjänster för Farligt Avfall 3. Entreprenadtjänster 4. Råvaror 5. Konsulttjänster

11 Hållbara affärer med kunden i centrum Högbytorp är Sveriges ledande kretsloppsanläggning. Här kombinerar vi vår långa erfarenhet av avfallshantering med den senaste forskningen och tekniken. troll av cisterner och säkerhetsrådgivning i frågor som rör farligt gods. Även inom detta område paketerar vi våra erbjudanden för att göra det enkelt för våra kunder. Ett bra exempel är paketet FarligtEnkelt som är en totallösning med säkra miljöskåp, skyltning, hantering, statistik och all annan dokumentation som krävs för farligt avfall. Tung industriell sanering och underhåll är också en del av vårt erbjudande. Under 2014 startade vi arbetet med att upprätta en ny anläggning för rening av smörjolja. Genom kemiska och tekniska processer renas oljan och kan återanvändas. Vi kommer också behandla emulsioner och vattenhaltiga oljor där vattnet separeras från oljan som kan återanvändas eller återvinnas. Anläggningen kommer att vara färdig i början av Entreprenadtjänster Våra entreprenadtjänster fokuserar främst på stora bulkflöden i samhället som kraftvärmeverkens askor och avloppsreningsverkens slam. Vi har också ett omfattande erbjudande för mark och miljö där vi sanerar förorenade områden, ofta i samband med nya byggprojekt runt om i landet. På våra anläggningar har vi modern utrustning för att utvinna metaller, näring och andra värden ur dessa flöden. Vi kan även deponera material som är farliga eller inte kan omsättas som resurser på annat sätt. Under 2014 har vi introducerat TerraFutura som är ett samlingsnamn på de mark- och vattentjänster som Ragn-Sells erbjuder, se sidan 14. Råvaror Via Ragn-Sellskoncernens råvarubolag Recyclables återförs utvunna resurser till samhället. Recyclables handlar med produktgrupperna plast, papper, skrot, metall och elektronik, trä och träflis, avfallsbränslen samt däck för energiproduktion. Råvaror och insatsmaterial säljs på en global marknad till exempelvis pappersbruk, plastfabriker eller smältverk som använder Sammantaget hjälper vi våra kunder att kostnadseffektivt minska miljöbelastningen från sin verksamhet samtidigt som vi avgiftar samhället. 11

12 12 Hållbara affärer med kunden i centrum

13 Hållbara affärer med kunden i centrum 13 ENKEL OCH TRYGG AVFALLSHANTERING MINSKAT KLIMATTRYCK KUND SERVICE AVGIFTNING AV SAMHÄLLET RÄTT KVALITET OCH VOLYM, I TID TA HAND OM AVFALL BEHANDLA, FÖRÄDLA & DEPONERA FÖRSÄLJNING & AVSÄTTNING Produkter Råvaror Bränsle Designade material ENKELHET HELHETSSYN ANSVARSTAGANDE FRAMÅTANDA Ragn-Sells affärsmodell genomsyras av våra ledord. återvunnet material i sina produktionsprocesser. Recyclables säljer även material till energibolag för produktion av el och fjärrvärme. Kunderna återfinns framförallt i Skandinavien och norra Europa, men en mindre andel av kunderna utgörs av verksamheter i Asien. Ragn-Sells tar årligen emot stora mängder aska och slagg från energianläggningar och industrier. Eftersom deponering av avfall ska undvikas finns ett intresse av att kunna använda askorna på olika sätt, exempelvis som konstruktionsmaterial vid byggnation av vägar. Samtidigt ska avfallshanteringen bidra till att avgifta samhället. Tyvärr innehåller vissa askor höga halter skadliga ämnen såsom metaller och salter som kan läcka ut. Av försiktighetsskäl har Ragn-Sells därför inte använt någon avfallsaska ute i samhället under 2014, utan all avfallsaska har behandlats och omhändertagits på ett säkert sätt på våra behandlingsanläggningar. Om möjligt används askorna som insatsmaterial i konstruktioner inom våra anläggningar eller vid behandling av andra avfall. Ett exempel är en ny patentansökt metod för att stabilisera arsenik och tungmetaller med hjälp av avfallsflygaska som Ragn-Sells utvecklat. Säkert deponerad aska med metaller har dessutom potential att bli framtidens metallgruvor. Konsulttjänster Genom vårt samarbete med Ragn-Sells ABs systerbolag Ragn-Sells Miljökonsult erbjuder vi även ett brett utbud av konsulttjänster. Det rör sig exempelvis om avfallsteknik, stöd vid utveckling av ledningssystem, lagbevakning inom miljö och arbetsmiljöområdet, utbildningar, stöd vid tillståndsansökningar samt inventering och sanering av förorenad mark. Kommunikation med våra kunder Den dagliga kundkontakten sker främst via våra miljöarbetare, chaufförer och kundservice. När Ragn-Sells får mail från nöjda kunder är det oftast någon miljöarbetare som gett service utöver det vanliga. Vi har också en kundportal på webben där kunderna bland annat kan följa upp sin avfallsstatistik, beställa tjänster och få tillgång till vår källsorteringsguide. Kundportalen har uppdaterats och förbättrats under hösten En annan förbättring som syftar till att det ska bli ännu lättare att vara kund hos Ragn-Sells är att vi infört en ny säljorganisation. Vårt mål är att Den dagliga kundkontakten sker främst via våra miljöarbetare, chaufförer och kundservice. När Ragn-Sells får mail från nöjda kunder är det oftast någon miljöarbetare som gett service utöver det vanliga.

14 14 Hållbara affärer med kunden i centrum RAGN-SELLS SAMARBETE Rent Dagvatten RAGN-SELLS TEKNIK EasyMining RAGN-SELLS TEKNIK FriGeo RAGN-SELLS TEKNIK TerraFutura Ragn-Sells har tillsammans med projektet Rent Dagvatten tecknat ett samarbetsavtal för att erbjuda miljösäkra tjänster inom dagvattenhantering. Rent Dagvatten marknadsför abonnemangstjänster för hantering och rening av dagvatten. Ragn-Sells står för den regelbundna service som ingår i avtalet. Vi kan vara en del i installationsfasen av anläggningar och tack vare mobila anläggningar blir avvattning och vattenrening en effektiv process. Vår lösning kan användas i befintliga system i exempelvis stadsdelar, industrifastigheter, hamnar eller avfallsanläggningar. Den kan också vara en del i arbetet när stadsdelar och fastigheter projekteras, för en framtida problemfri hantering av dagvatten. Fosfor är en viktig komponent i konstgödsel, men det är en ändlig resurs som endast bryts i gruvor på ett fåtal platser runt om på jorden. En lösning för att minimera människans avtryck är att återvinna fosfor ur reningsverksslam. Ragn-Sells har studerat fullskalig slamförbränning och bevisat att det är möjligt att utvinna ren fosfor ur askan på ett kostnadseffektivt sätt. Den patenterade tekniken som används är unik och har utvecklats av EasyMining Sweden AB. Genom att återvinna fosforn skapas ett nytt spännande kretslopp som är bättre för miljön och mer resurseffektivt eftersom mindre mängd ny fosfor behöver brytas. I stora delar av världen ser man ett växande problem med att ta hand om avloppsslam. En lösning är att utveckla effektivare torkningsmetoder. FriGeo AB har under flera år agerat på Ragn-Sells anläggning Högbytorp avseende slamavvattning med en egenutvecklad frysteknik och 2014 förvärvades företagets avvattningsverksamhet av Ragn-Sells. Att frystorka avloppsslammet innebär även miljövinster i form av minskade transporter, restprodukten kan användas som biobränsle och fosforutvinningen kan öka. Med stöd från Vinnova har Ragn-Sells påbörjat utvecklingen av en fullskalig, patentsökt och säljbar demonstrationsanläggning i Boden. Projektet beräknas vara klart i december TerraFutura är en helhetslösning för en effektiv behandling av förorenade områden. Ragn- Sells är med genom hela processen, från riskbedömning till upprättande av en slutrapport som skickas in till myndigheterna. Att hantera förorenade jordar och vatten är ofta en komplex verksamhet med hårda miljökrav. Med TerraFutura erbjuder vi olika lösningar, alltifrån tvätt av sand-, grus-, och stenmaterial där oönskade ämnen och finpartiklar skiljs ur till muddring/rengöring, avvattning och vattenrening. På så sätt kan vi lyfta avfall högre upp i avfallshierarkin samtidigt som vi minskar framställningen från jungfruligt material. bygga en säljorganisation som matchar kundbehoven genom tydligare kundfokus, bättre service och ökad effektivitet. Ett viktigt underlag för Ragn-Sells förbättringsarbete är den årliga kundundersökningen. På grund av omorganisation genomfördes ingen vanlig kundundersökning under Den senaste kundundersökningen, som gjordes 2013, gav dock stort gensvar från kunderna. Resultatet blev en Net Promoter Score på 45,2 på en skala mellan -100 och 100. Målet är att förbättra resultatet till minst 50 vid nästa undersökning, vilket motsvarar betyget excellent. Under hösten 2014 genomförde Ragn-Sells en undersökning om hur företag, både kunder och icke-kunder, ser på oss. Syftet var att få en bättre bild av hur vi står oss mot våra konkurrenter och hur välkända vi är på marknaden. Undersökningen visade att företagen tycker att de viktigaste egenskaperna för en leverantör är att de håller vad de lovar och har en hög servicenivå. Både för dessa leverantörsegenskaper och för kännedom om bolaget fick Ragn-Sells högre betyg jämfört med våra konkurrenter. Extra glädjande var att våra befintliga kunder gav oss höga betyg. Ekonomiskt resultat Ragn-Sells omsättning för 2014 var 2945 MSEK ( MSEK) vilket inte motsvarade vårt mål på en ökning med 7 % jämfört med Rörelseresultatet ökade under 2014 med 2,4 % (71 MSEK), vilket innebar att vi inte heller nådde upp till vår målsättning om en ökning på 8 %. Under 2014 har Ragn-Sells fortsatt den satsning på ökad effektivitet och lönsamhet i verksamheten som påbörjades Första halvåret 2014 påverkades både omsättning och resultat negativt av kostnader för förbättringsprojekt samtidigt som processförbättringar inom försäljning och produktion ännu inte hade gett önskat resultat. Efter halvårsskiftet fokuserades därför på försäljning och åtgärder för effektiva kostnadsbesparingar i verksamheten. Både omsättning och resultat blev betydligt bättre under andra halvåret, till stor del tack vare ökade materialvolymer in på våra anläggningar, men ett ökat fokus på kostnadsbesparingar bedöms också ha gett god effekt.

15 15 RAGN-SELLS REFERENSUPPDRAG Spendrups SPENDRUPS VÄLJER RAGN-SELLS FÖR HELHETSLÖSNING AV AVFALLSHANTERING Ragn-Sells strävar ständigt efter att skapa kundanpassade lösningar och att ha ett helhetsperspektiv. Ett exempel där vi tillsammans med kunden tagit fram en lösning för avfallshanteringen, är vårt uppdrag hos Spendrups i Grängesberg utanför Ludvika. Att Spend rups valde Ragn-Sells framför våra konkurrenter berodde till stor del på den helhetslösning som vi kan erbjuda. Förutom att vi tar hand om samtliga avfallsfraktioner från verksamheten utbildar vi också Spend rups personal, vilket leder till en högre utsorteringsgrad av materialet. Fokus i utbildningen ligger på att förstå värdet av att sortera materialet och vi har även egen personal på plats under en uppstartsperiod. Av erfarenhet vet vi att det ger en mycket stor positiv effekt när vi är en del av kundens verksamhet och finns tillhands för att svara på dagliga frågor. Spendrups väljer Ragn-Sells. Foto: Spendrups/Ragn-Sells Uppdraget innebär inte bara en stor nytta för kunden, även mil jönyttan är stor. Nästan inget material kommer att gå till deponi och mängden brännbart avfall kommer att minska avsevärt till förmån för materialåtervinning. Transporterna med avfall från verksamheten mins kar också genom fyra stationära komprimatorer. RAGN-SELLS SAMARBETE Myrorna INSAMLING AV TEXTILIER I SAMARBETE MED MYRORNA Produktion av nya textilier kräver stora mängder vatten, energi, kemikalier och åkermark för produktion av råvaror. Samtidigt är textil ett material med låg grad av återvinning och återanvändning. Varje år slänger svensken cirka 8 kg textilier i soporna och textilåtervinning är ett av de prioriterade områdena i Sveriges nationella avfallsförebyggande program. För att målen för återanvändning och återvinning ska nås behöver systemen för att samla in och ta hand om textilierna förbättras. Våren 2014 lanserade därför Ragn-Sells en ny tjänst för fastighetsnära insamling av textilier i samarbete med välgörenhetsorganisationen Myrorna. Syftet är att underlätta för hushåll att skänka sina kläder och därigenom öka mängden textilier som återanvänds eller återvinns. Textilinsamling tillsammans med Myrorna. Tjänsten innebär att Ragn-Sells erbjuder fastighetsägare ett abonnemang på ett skåp för textilinsamling och Myrorna står för sortering och försäljning av de skänkta kläderna.

16 16 Miljöpåverkan från vår verksamhet MILJÖPÅVERKAN FRÅN VÅR VERKSAMHET Ragn-Sells verksamhet har en betydande positiv miljöpåverkan. Våra tjänster för omhändertagande av det avfall som uppkommer i samhället bidrar till ett effektivare resursutnyttjande och minskad klimatpåverkan. Genom sanering av förorenade jordar och omhändertagande av farligt avfall bidrar vi också till att avgifta samhället. Men vår verksamhet innebär också negativ miljöpåverkan främst genom de utsläpp som fordon, behandlingsanläggningar och deponier ger upphov till. Vi arbetar aktivt med att begränsa denna miljöpåverkan, bl a genom sluttäckning av deponier, insamling och användning av deponigas och genom insatser för att minska utsläppen från våra fordon. En effektivare och grönare fordonsflotta Ragn-Sells fattade 2012 ett beslut om att senast 2020 ha minskat de fordonsrelaterade utsläppen av koldioxid med 50 procent jämfört med Under 2013 inleddes därför ett samarbete med Volvo Lastvagnar för effektivisering av Ragn-Sells fordonshantering. Med hjälp av vagnparkssystemet Dynafleet kan vi få en effektiv kontroll av våra fordons bränsleförbrukning. Fordonen har också utrustats med en tjänst som analyserar förarnas körteknik och utifrån resultatet ger konkreta tips på hur körbeteendet kan förbättras för att minska bränsleförbrukningen. Ragn-Sells arbetar därutöver med egna fordonstester för att utvärdera alternativa tekniska lösningar och drivmedel. Idag finns fordon som drivs med gas, etanol, metandiesel och biodimetyleter i drift runt om i Sverige. Det finns även ett antal fordon med elhybridteknik. Många av dessa tester sker i nära samarbete med forskningsavdelningen på Volvo Lastvagnar. Ragn- Sells arbetar också aktivt med att byta ut gamla fordon mot nya som har bättre teknisk utrustning och miljöprestanda. Detta bidrar till minskad resursförbrukning, minskade utsläpp av kväveoxider och partiklar och tar oss närmare vårt mål om halverade koldioxidutsläpp. Under 2014 hade Ragn-Sells 692 tunga fordon i drift i verksamheten varav 118 stycken med Euro 6-motor 1, en markant ökning jämfört med fyra stycken Samtidigt minskar antalet fordon i Euro-klasserna 0-4. Standarden Euro 6 innehåller betydligt hårdare krav på utsläpp när det gäller kväveoxider och partiklar än föregångaren Euro 5. För kväveoxider är gränsvärdena sänkta med procent och för partiklar med 50 procent jämfört med Euro 5. Euro 6 blev obligatoriskt för nya, tunga lastbilar inom EU fr.o.m. den 1 januari Ragn-Sells målsättning är att 2020 ha Euro 6-motorer i samtliga tunga fordon. Vårt aktiva arbete med att minska utsläppen av koldioxid från våra fordon har medfört en årlig utsläppsminskning mellan 2008 och Sedan 2008 har koldioxidutsläppen från våra fordon Utsläpp av koldioxid från Ragn-Sells egna fordon, ton CO Mållinje CO 2 utsläpp. (Målet inkluderar inte transporter genomförda av underentreprenörer.) 1 Euroklassningen av fordon syftar till att minska mängden förorenande utsläpp från vägtrafiken. Klassificeringen sker utifrån fordonets utsläpp av miljö- och hälsofarliga ämnen såsom koldioxid, kolväten, kväveoxider och partiklar. Ju högre euroklassning ett fordon har, desto hårdare krav ställs på utsläppsnivåerna.

17 Miljöpåverkan från vår verksamhet 17 Ragn-Sells arbetar med egna fordonstester för att utvärdera alternativa tekniska lösningar och drivmedel bl a finns ett antal fordon med elhybridteknik. minskat med 38% ( ton). Koldioxidutsläppen för 2014 var ton vilket innebär en viss ökning jämfört med Utsläppsökningen beror på att andelen biodiesel har minskat jämfört med Den totala bränsleförbrukningen har dock minskat. Energianvändning Med en verksamhet som använder mycket energi behöver Ragn-Sells ständigt arbeta för att effektivisera processer och använda energi på ett så klokt sätt som möjligt. Både de ekonomiska och de miljömässiga incitamenten är starka. Förutom att arbeta med att effektivisera energianvändningen är vår ambition att så långt som möjligt se till att vår energiförsörjning kommer från förnybara energikällor. Under 2014 kom nästan 80 procent av den el som används på Ragn-Sells anläggningar från förnybara energikällor och under året tecknades ett avtal för 100 procent förnybar el för åren Under 2014 förbrukade Ragn-Sells totalt MWh ( MWh 2013) el i den svenska verksamheten. Sett ur ett längre perspektiv har el förbrukningen ökat med 76 % sedan 2008, vilket kan förklaras av en utökad avfallsbehandling. Vissa av våra behandlingsprocesser är energiintensiva, men kan ändå motiveras med tanke på att material från samhället hanteras på rätt sätt och så långt som möjligt återförs i kretsloppet. Fjärrvärmeanvändningen uppgick under 2014 till MWh (4 867 MWh 2013). Under 2014 var koldioxidutsläppen från elförbrukning och fjärrvärme ton respektive 450 ton. Tjänsteresor Ragn-Sells hade kvar fem poolbilar fram till september Systemet med poolbilar har upphört och istället erbjuds tjänstebilar till utvald personal. Tjänstebilar anses vara mer kostnadseffektiva än poolbilar och ett bättre alternativ ur miljösynpunkt än att använda privat bilar mot milersättning. Ragn-Sells kan då styra vilka bilmodeller som används och har angett en maximal gräns för koldioxidutsläpp på 120 g/km. Koldioxidutsläpp kopplade till tjänstemil med bil uppgick under 2014 till 605 ton koldioxid. Beräkningen är gjord utifrån ett antagande om en 50/50-procentfördelning när det gäller diesel och bensin som drivmedel. När det gäller koldioxidutsläpp från tåg- och flygresor uppgick de för 2014 till 0 ton respektive 313 ton koldioxid.

18 18 Miljöpåverkan från vår verksamhet KLIMATPÅVERKAN 2014, TON CO 2 EKVIVALENTER (2013 INOM PARANTES) Ragn-Sells AB med dotterbolag 919 (878) Tjänsteresor (22 589) Fordon (443) Fjärrvärme (2 352) El ( ) Deponigas 2 Under 2014 var Ragn-Sells totala klimatpåverkan ton koldioxidekvivalenter ( ton 2013). Ragn-Sells målsättning är att fram till år 2020 minska de totala utsläppen av växthusgaser med 20% jämfört med 2008 års utsläppsnivå. Målet inkluderar inte transporter genomförda av underentreprenörer. Uppföljning av målet visar att de totala utsläppen av växthusgaser är oförändrade jämfört med Den metod som används för att beräkna utsläppen av deponigas tar inte hänsyn till deponins täckningsgrad vilket betyder att genomförda åtgärder för att minska utsläppen inte syns i redovisningen. En utredning genomförd 2011 kom dock fram till att det ändå är den beräkningsmodell som på bästa sätt kan beskriva emissionerna från deponierna idag. Utsläppen av växthusgaser från Ragn-Sells övriga verksamhet har minskat med 31% sedan Klimatpåverkan från fordon inkluderar påverkan genom underentreprenörer. Under 2014 var andelen transporter som genomfördes via underentreprenörer ca 15 %. 2 From 2014 redovisas de deponigasutsläpp som har en klimatpåverkande effekt, dvs endast metangasen. Distansmöten Som ytterligare ett steg för att minska verksamhetens negativa miljöpåverkan erbjuds flera olika sätt att genomföra distansmöten. På 13 verksamhetsorter finns egna videokonferensanläggningar och Ragn-Sells har ett internt system för telefonkonferenser. Dessutom används olika it-baserade hjälpmedel för distansmöten. Klimatpåverkan från våra deponier De största utsläppen av växthusgaser från Ragn- Sells verksamhet kommer från deponier. Under 2014 motsvarade de totala utsläppen av växthusgaser från våra deponier ca ton koldioxidekvivalenter (ca ton 2013). Av Sveriges totala utsläpp av växthusgaser 3 står Ragn-Sells deponier för ca 0,34 procent. Deponigas består till största del av metangas, en växthusgas som är ca 21 gånger starkare än koldioxid och som bildas vid syrefri nedbrytning av organiskt material. Eftersom organiskt avfall nu istället återvinns i allt högre grad kommer utsläppen från deponierna på sikt att minska. Samtidigt som deponigas är ett potentiellt miljöproblem är det också en resurs. Deponigas från Ragn-Sells deponier samlas in och används som bränsle både internt och externt, främst för uppvärmning men även i anläggningar för kylning av fastigheter. Genom användning och fackling av deponigasen förhindrades, under 2014, motsvarande ton koldioxidekvivalenter att nå atmosfären ( ton 2013). Ragn-Sells arbetar också med sluttäckning av deponier för att bl a minska utsläppen av växthusgaser och under 2014 sluttäcktes 12,4 hektar deponi. Utsläpp till vatten och mark Utsläpp till vatten från Ragn-Sells verksamhet kommer till största delen från behandlingsanläggningarna i form av näringsämnen, metaller samt olja. Det sker främst genom lakvatten från deponierna och dagvatten från ytor för sortering, behandling samt mellanlagring av avfall. Utsläppen är reglerade via tillståndsvillkor och följs upp på anläggningsnivå. Övriga utsläpp till vatten från Ragn-Sells verksamhet är utsläpp från fordonstvättar och spill från fordon, t ex olja och drivmedel. Dessa mindre utsläpp följs upp lokalt. Även när det gäller utsläpp till mark är urlakning av ämnen ur lagrat material en viktig källa. Markföroreningar kan också uppstå vid spill eller läckage av kemiska produkter och farligt avfall. Buller och lukt Ragn-Sells anläggningar orsakar ibland luktstörningar i närområdet. Vi arbetar på olika sätt för att förebygga dessa, genom allt från att ta hänsyn till väder och vind vid behandling, till nya investeringar i våra anläggningar. En annan lokal miljöpåverkan är buller från fordon och anläggningar vid t ex sortering, tippning, flisning och krossning. Bullermätningar görs regelbundet och bullerutredningar och åtgärder utförs vid behov. 3 Naturvårdsverket 2013 (Nationella utsläpp och upptag av växthusgaser)

19 19 Filterpapper, plast och övrigt 10% Metall 60% Olja 30% Spilloljan skickas till raffinaderierna via godståg vilket gör att utsläppen från transporten minimeras. Återvinning av oljefilter. RAGN-SELLS TEKNIK ReUseOil ÅTERBRUK AV SPILLOLJA Fossila mineraloljor är en ändlig naturresurs och användningen medför stor klimatpåverkan. Ragn-Sells samlar in spillolja och uttjänta oljefilter för att återvinna oljan. Spillolja är t ex smörj- och skäroljor som inte längre kan användas för sitt ursprungliga ändamål för att de mist sina egenskaper på grund av exempelvis nedsmutsning. Ragn-Sells samlar varje år in ca ton spillolja (2014) för regenerering, vilket minskar utsläppen med motsvarande ton koldioxid jämfört med om spilloljan skulle ha eldats som bränsle. Det motsvarar utsläppen från stycken tur och returresor till Thailand. På våra anläggningar separeras vatten från spilloljan genom bland annat uppvärmning och gravimetrisk avskiljning. För oljefilter används Ragn-Sells egenutvecklade ReUseOil-process. Tekniken är unik i Sverige och prisbelönt av EU:s Miljöfond. Oljefiltren behandlas mekaniskt så att oljan, plåten och filtermaterialet separeras. Plåten återvinns, filtermaterialet går till energiutvinning och den smutsiga oljan skickas tillsammans med övrig spillolja vidare till speciella raffinaderier i norra Europa. Där renas spilloljan och raffineras till en basolja. Av den återvunna basoljan görs nya oljeprodukter som t ex motorolja. Miljövinsten i återvinningsprocessen blir ännu större tack vare en effektiv logistik där spilloljan skickas till raffinaderierna via godståg, vilket gör att utsläppen från transporten minimeras. *Naturvårdsverket (2,2 ton /tor-resa) ReUseOil-tekniken är unik i Sverige och prisbelönt av EUs Miljöfond. Oljefiltren behandlas mekaniskt så att oljan, plåten och filtermaterialet separeras.

20 20 Medarbetare MEDARBETARE Under 2014 har Ragn-Sells fortsatt sin satsning på att skapa en organisation med kundfokus. Det har inneburit en omorganisation som omfattat all försäljningsverksamhet vilken nu samlats i en central och tre regionala funktioner. Detta kommer att öka vår förmåga att prioritera resurser, lära av varandra och öka tiden hos kund. Ett annat område som vi har satsat på är att öka andelen kvinnliga chefer, därför dominerar kvinnorna i årets upplaga av vårt talentprogram Step Up med Ragn-Sells. Våra medarbetare Under 2014 uppgick antalet tillsvidareanställda på Ragn-Sells AB med dotterbolag i genomsnitt till 1521 personer, varav 986 miljöarbetare och 534 tjänstemän. Gruppen miljöarbetare innefattar alla våra medarbetare i produktionen, oavsett om de arbetar med serviceentreprenader, fastighetsrenhållning eller farligt avfall. Bland miljöarbetarna är könsfördelningen fortsatt ojämn då endast 47 personer (4,8 %) är kvinnor. Bland tjänstemännen är fördelningen mer jämn, 59 % män och 41 % kvinnor. Under året var i genomsnitt 183 personer visstidsanställda. Av dessa var en stor andel behovsanställningar i produktionen vid arbetstoppar. Alla Ragn-Sells anställda omfattas av kollektivavtal, antingen miljöarbetaravtalet eller tjänstemannaavtalet. Kollektivavtalet är en grund för säkerställande av lika hantering i anställningsoch lönefrågor. Personalomsättningen under 2014 uppgick till 12 % och minskade därmed jämfört med 2013 då den var nästan 17 %. En orsak till den ovanligt höga personalomsättningen under 2013 var ett omfattande besparingsprogram som bland annat medförde att ett antal medarbetare sades upp. Den största delen av personalomsättningen under 2014 är dock knuten till förlorade en- treprenader eftersom många miljöarbetare då lämnar Ragn-Sells och övergår till arbete hos den nya entreprenören. Ragn-Sells målsättning är att ha en personalomsättning på ca 10 %. Förmåner Ragn-Sells för mig är en portal som alla anställda har tillgång till. Där följer man enkelt sin totala lön, d v s det den anställde får vid löneutbetalning men också vad företaget betalar i sociala avgifter. I portalen hanterar man också förmåner såsom friskvårdsbidrag och andra aktuella erbjudanden. Alla anställda har tillgång till företagshälsovård och en hälsoundersökning utifrån åldersintervall. Ragn-Sells satsar på kompetensutveckling Att på ett strukturerat sätt attrahera, utveckla och behålla rätt medarbetare är ett prioriterat område för Ragn-Sells. Vi satsar därför brett på utbildning och kompetensutveckling.

Fokus på kunder, kompetens och kostnader

Fokus på kunder, kompetens och kostnader Ragn-Sells Miljöredovisning 2009 Fokus på kunder, kompetens och kostnader År 2009 tog lågkonjunkturen sitt grepp om världen. Även vi i avfallsbranschen påverkades av detta. Vi kan dock glädjande konstatera

Läs mer

Hållbarhetsredovisning

Hållbarhetsredovisning SWEDOL Hållbarhetsredovisning 2012 1963-2013 Hållbar styrning Hållbarhetsredovisning Hållbarhetsredovisningen beskriver de viktigaste aspekterna av Swedols påverkan och ansvarstagande i samhället och omfattar

Läs mer

Mot en genuint hållbar verksamhet

Mot en genuint hållbar verksamhet swedol årsredovisning 2013 Hållbar styrning Hållbarhetsredovisningen beskriver de viktigaste aspekterna av Swedols påverkan och ansvarstagande i samhället och omfattar hela koncernen. Hållbarhetsarbetet

Läs mer

VINJETT Årsredovisning 2014

VINJETT Årsredovisning 2014 VINJETT Årsredovisning 2014 med hållbarhetsredovisning Vår vision Swedol är den partner som bäst tillgodoser den professionella användarens behov och önskemål 1 SWEDOLS ÅRSREDOVISNING 2014 Hållbarhet Hållbar

Läs mer

Vårt år längs vägarna

Vårt år längs vägarna E85 D 95 Vårt år längs vägarna Hållbarhetsredovisning 2012/13 Starkare tillsammans Under 2012 slog vi ner en riktigt stor milstolpe i OKQ8:s historia. Nu finns vi i ett skandinaviskt sammanhang. Som VD

Läs mer

Hållbarhets redovisning 2013

Hållbarhets redovisning 2013 Hållbarhets redovisning 2013 2 3 BRING CITYMAIL HÅLLBARHETSREDOVISNING På sikt vill vi förstås bli klimatneutrala av egen kraft. Men den resan kan vi inte göra själva. Då måste både du, jag och alla andra

Läs mer

Vår VD har ordet. Välkommen. Karl-Göran Fahrer Svensson VD Relacom AB. Höjdpunkter 2013

Vår VD har ordet. Välkommen. Karl-Göran Fahrer Svensson VD Relacom AB. Höjdpunkter 2013 HÅLLBARHETSREDOVISNING RELACOM AB 2013 Innehåll 3 Vår VD har ordet 4 Om Hållbarhetsredovisningen 6 Om Relacom 8 Strategier och mål 10 Miljö 14 Kundrelationer 20 Medarbetare 26 Vårt samhällsengagemang 28

Läs mer

Hållbarhetsredovisning 2014

Hållbarhetsredovisning 2014 Hållbarhetsredovisning 2014 Innehåll Spendrups tillverkar och säljer drycker och våra viktigaste produkter är öl, vatten, läsk, cider och vin. Vi är ett av Sveriges ledande bryggerier med några av marknadens

Läs mer

Hållbarhetsredovisning 2012

Hållbarhetsredovisning 2012 Hållbarhetsredovisning 2012 Välkommen till Hertz hållbarhetsredovisning 2012 Hertz arbetar sedan länge för att bidra till en hållbar samhällsutveckling. De produkter och tjänster som Hertz erbjuder kan

Läs mer

FAKTA FAKTA. Innehåll. Nyckeltal. Kommunernas ägarandel, procent. 3 Det här är VafabMiljö. 4 VD har ordet. 6 Marknad och kunder

FAKTA FAKTA. Innehåll. Nyckeltal. Kommunernas ägarandel, procent. 3 Det här är VafabMiljö. 4 VD har ordet. 6 Marknad och kunder Årsredovisning 2014 2 Innehåll = Avfallsstation = Återbruk Norberg Östervåla 3 Det här är VafabMiljö 4 VD har ordet Fagersta 6 Marknad och kunder Sala Heby 8 Hållbar samhällsutveckling Skinnskatteberg

Läs mer

Hållbarhetsredovisning 2013. - Sparsamhet för kund, företag och natur - Sverige

Hållbarhetsredovisning 2013. - Sparsamhet för kund, företag och natur - Sverige Hållbarhetsredovisning 2013 - Sparsamhet för kund, företag och natur - Sverige 2. Innehållsförteckning 3 Verksamhetspolicy Cleano Group 4 Ägares ord 5 Resurshushållning - ren vinst 6 Cleano Group 7 Vi

Läs mer

HÅLLBARHETSREDOVISNING 2010. Coca-Cola Enterprises Sverige

HÅLLBARHETSREDOVISNING 2010. Coca-Cola Enterprises Sverige HÅLLBARHETSREDOVISNING 2010 BV-COC-070410 Hållbarhetsredovisning 2010 3 Innehåll 18 VD har ordet 06 Resultat 2010 07 Om 08 22 Strategi och styrning 12 Omvärld och intressentdialog 14 Lokal samhällsaktör

Läs mer

Miljö- och hållbarhetsredovisning 2004

Miljö- och hållbarhetsredovisning 2004 Miljö- och hållbarhetsredovisning 2004 Inledning Sydkraft levererar samhällsnyttiga tjänster och är därmed en del av den grundläggande strukturen i dagens samhälle. Med verksamheten följer ett ansvar att

Läs mer

VI BYGGER JÄRNVÄG 2013

VI BYGGER JÄRNVÄG 2013 2013 VI BYGGER JÄRNVÄG Infranord är ledande i Norden på att bygga och underhålla järnväg. Vi erbjuder innovativa lösningar, effektiva processer och branschledande kompetens för framtidens säkra och miljömässigt

Läs mer

ÅrsredovisninG. ditt lokala miljöföretag för Miljöcertifierad avfallsminimering i mellersta Bohuslän

ÅrsredovisninG. ditt lokala miljöföretag för Miljöcertifierad avfallsminimering i mellersta Bohuslän ÅrsredovisninG RAMBO ditt lokala miljöföretag för Miljöcertifierad avfallsminimering i mellersta Bohuslän 1 Innehåll VD har ordet 4 Förvaltningsberättelse 5 Om RAMBO 6 Miljö 8 Miljöarbete 12 Miljötjänster

Läs mer

Innehåll och inledning

Innehåll och inledning Wihlborgs Hållbarhetsredovisning 2014 Innehåll och inledning Wihlborgs Hållbarhetsredovisning 2014 3 04 06 08 11 VD har ordet Detta är Wihlborgs Om vår hållbarhetsredovisning Styrning 16 18 32 36 Ekonomiskt

Läs mer

BRING CITYMAILS HÅLLBARHETSREDOVISNING

BRING CITYMAILS HÅLLBARHETSREDOVISNING BRING CITYMAILS HÅLLBARHETSREDOVISNING BRING CITYMAILS HÅLLBARHETSREDOVISNING Form och layout: IK Stockholm Tryckort: Stockholm juni 2011 Tryckeri: Printcenter PAPPER: Omslag: Brun Board, 100% returpapper,

Läs mer

Hållbarhetsredovisning 2012

Hållbarhetsredovisning 2012 Hållbarhetsredovisning Hållbarhetsredovisning I N N E H Å L L S F Ö R T E C K N I N G 3 VD:s ord Om varför hållbarhet är viktigt för Spendrups affärsstrategi. 4 Hållbarhetsstyrning Om hur Spendrups arbetar

Läs mer

Hållbarhetsredovisning

Hållbarhetsredovisning 09 Hållbarhetsredovisning Välkommen till Hertz hållbarhetsredovisning 2009 Hertz är Sveriges ledande hyrbilsföretag. Med en så stark position följer ett stort ansvar gentemot miljön och företagets intressenter.

Läs mer

BRING CITYMAILS HÅLLBARHETSREDOVISNING

BRING CITYMAILS HÅLLBARHETSREDOVISNING BRING CITYMAILS HÅLLBARHETSREDOVISNING B R I N G C I T Y M A I L H Å L L B A R H E T S R E D O V I S N I N G Innehåll Inledning...3 Tankar från VD...4 Bring Citymail vilka är vi?...7 Strategi och ansats...11

Läs mer

Urban MQs hållbarhetsredovisning 2009/2010

Urban MQs hållbarhetsredovisning 2009/2010 Urban Passport MQs hållbarhetsredovisning Syftet med denna årliga hållbarhetsredovisning är att ge MQs olika intressenter en transparent be- skrivning avseende MQs arbete med hållbarhetsfrågor. et är att

Läs mer

Svensk Avfallshantering

Svensk Avfallshantering Svensk Avfallshantering 2014 Innehåll Förord...3 Avfallsmängder 2013...4 Så fungerar svensk avfallshantering...6 Förebyggande av avfall...8 Insamling och transport...9 Farligt avfall...12 El-avfall och

Läs mer

ÅrsredovisninG. ditt lokala miljöföretag för Miljöcertifierad avfallsminimering i mellersta Bohuslän

ÅrsredovisninG. ditt lokala miljöföretag för Miljöcertifierad avfallsminimering i mellersta Bohuslän ÅrsredovisninG RAMBO ditt lokala miljöföretag för Miljöcertifierad avfallsminimering i mellersta Bohuslän Innehåll VD har ordet 4 Förvaltningsberättelse 5 Om RAMBO 6 Kvalitet, miljö och miljöåtgärder 8

Läs mer

kundfordringar i form av avsättningar och nedskrivningar påverkat resultatet med -15 (-14) Mkr. Totalt var per 2012-12-31 kundfordringar

kundfordringar i form av avsättningar och nedskrivningar påverkat resultatet med -15 (-14) Mkr. Totalt var per 2012-12-31 kundfordringar KREDITER Kunder som inte kan fullgöra sina betalningsförpliktelser ger upphov till kreditrisk. Risken att koncernens kunder inte kommer att fullgöra sina betalningsförpliktelser begränsas genom kreditkontroll,

Läs mer

Posten Norden. Hållbarhetsredovisning 2009. Bygget av Nordens bästa kommunikations- och logistikbolag har börjat

Posten Norden. Hållbarhetsredovisning 2009. Bygget av Nordens bästa kommunikations- och logistikbolag har börjat Posten Norden Hållbarhetsredovisning 2009 Bygget av Nordens bästa kommunikations- och logistikbolag har börjat Innehåll Viktiga händelser 2009 Koncernöversikt s.i s.ii Posten Norden 2009 i sammandrag s.1

Läs mer

Hållbarhetsredovisning 2012

Hållbarhetsredovisning 2012 Hållbarhetsredovisning 2012 Innehåll Höjdpunkter under 2012... 3 Koncernchefens kommentarer... 4 5 Detta är Peab Nordens Samhällsbyggare... 6 9 Exempel från vår verksamhet...10 11 Dialog med omvärlden...

Läs mer

Hållbarhetsredovisning. SBAB Bank AB (publ)

Hållbarhetsredovisning. SBAB Bank AB (publ) Hållbarhetsredovisning 2014 SBAB Bank AB (publ) SBAB Bank AB (publ) AB Sveriges Säkerställda Obligationer (publ) SBAB Bank AB (publ) Baselregelverkets Pelare 3 INNEHÅLL Innehåll Läs mer på sbab.se Kort

Läs mer

Nu börjar resan mot att bli bäst i Sverige

Nu börjar resan mot att bli bäst i Sverige Skellefteå Kraft Årsredovisning 2013 INNEHÅLL Hans Kreisel, vd. Nu börjar resan mot att bli bäst i Sverige Vd har ordet 2 Det här är Skellefteå Kraft 4 Korta fakta 6 Vårt 2013 i backspegeln 8 Vårt kundansvar

Läs mer

Hållbarhetsredovisning 2013. SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut

Hållbarhetsredovisning 2013. SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut Hållbarhetsredovisning 2013 SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut INNEHÅLL Kort om SP 3 Strategi och analys 4 Så redovisar SP 5 Verksamhet och organisation 6 Bolagsstyrning och engagemang 9 Affärsområden

Läs mer

HÅLLBARHETSREDOVISNING 2012 SHE-KONCERNEN

HÅLLBARHETSREDOVISNING 2012 SHE-KONCERNEN HÅLLBARHETSREDOVISNING 2012 SHE-KONCERNEN SHE - DEN LOKALA KRAFTEN SHE - Den lokala kraften Sala-Heby Energi AB (SHE) är en energikoncern, vars marknad i huvudsak är Sala och Heby kommuner. Koncernen har

Läs mer