RAGN-SELLS ANLÄGGNINGAR OCH KONTOR, SVERIGE

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "RAGN-SELLS ANLÄGGNINGAR OCH KONTOR, SVERIGE"

Transkript

1 HÅLLBARHETSREDOVISNING 2014

2 RAGN-SELLS ANLÄGGNINGAR OCH KONTOR, SVERIGE Region Nord Boden Bollnäs Borlänge Gävle Luleå Nordmaling Robertsfors Själevad Skellefteå Smedjebacken Sollefteå Sundsvall Söråker Timrå Umeå Region Syd Alingsås Askersund Dals Långed Halmstad Heljestorp Jönköping Kallinge Karlstad Kungsbacka Lidköping Linköping Linneberga Malmö Marieholm Norrköping Oskarshamn Partille Roma Stenungssund Strömstad Tidaholm Tomelilla Vara Varberg Vetlanda Visby Vårgårda Värnamo Växjö Örebro Region Mitt Bandhagen Enköping Bro (Högbytorp, Sätra Gård) Kallhäll Lunda Länna Rosersberg Uppsala Sollentuna (Väderholmen) Västerås Innehållsförteckning 2 Omsorg om livet på jorden och bra affärer driver oss framåt 3 En organisation för framtiden 4 Vårt bidrag till en hållbar utveckling 6 Hållbara affärer med kunden i centrum 10 Miljöpåverkan från vår verksamhet 16 Medarbetare 20 Återvinningsbart 25 Samhällsengagemang 26

3 3 OMSORG OM LIVET PÅ JORDEN OCH BRA AFFÄRER DRIVER OSS FRAMÅT Ragn-Sells har en särställning på den svenska återvinningsmarknaden. Långsiktigt engagemang från vår ägarfamilj, och deras tro på att omsorg om livet på jorden och bra affärer går hand i hand, skapar förutsättningar för bättre och mer hållbara återvinningslösningar. Hållbarhet i vår affärsstrategi Kunderna kommer kräva mycket av oss framöver och vi vill gärna vara en betydande del av våra kunders hållbarhetsatssatsningar. Vår ambition är att bli branschledande vad gäller hållbarhet och under 2014 arbetades en ny affärsstrategi fram med cirkulär ekonomi som en övergripande tanke. I slutet av 2014 beslutade vi också att införa hållbarhetschef som en befattning i ledningen. Våra utmaningar Med återvinningsanläggningar över hela landet och närmare 700 tunga fordon medför vår verksamhet stora miljöutmaningar. Vi arbetar hårt för att minska utsläpp till luft och vatten och vid slutet av 2014 hade vi minskat koldioxidutsläppen från våra fordon med 38 % jämfört med Vår verksamhet innebär också betydande arbetsmiljörisker och under 2015 kommer vi att fokusera än mer på att göra Ragn-Sells till en säkrare arbetsplats. Ragn-Sells har en viktig roll i omställningen till ett mer cirkulärt materialflöde. Vi deltar därför i flera utvecklingsprojekt med syfte att åstadkomma effektivare användning av resurser. Allt börjar här Under 2015 kommer Ragn-Sells vi att lansera ett, i första hand internt, program med namnet Allt Börjar Här med aktiviteter för att öka förståelsen för vilka vi är, vad vi vill och vart vi ska. Genom programmet vill vi förankra filosofin om att allt vi gör är början på något nytt. För vår verksamhet innebär det att när något är förbrukat hittar vi sätt att ge det nytt liv. Det är en cirkulär tanke, där vi inte är en slutstation utan platsen där allt börjar. Målsättningen med programmet är att frigöra varje medarbetares fulla potential genom en fördjupad förståelse av våra mål, önskvärda beteenden och vårt löfte till våra kunder. Vårt hållbarhetsarbete ska ge Ragn-Sells och våra kunder lyskraft som starka förebilder och inspiration i vår omvärld. Vi kommer inte att nöja oss med mindre! Erik Sellberg Koncernchef och styrelseordförande David Schelin VD Förändringar som gett resultat Under 2013 påbörjade Ragn-Sells en omfattande förändringsresa. Efter flera år med svaga resultat var vår strävan att komma Tillbaka till Lönsamhet det som satte agendan i allt vi gjorde. Vi sänkte kostnader och tog kontroll över styrning och uppföljning, vi genomförde kostnadsbesparingar och genom en ny organisation för försäljning och produktion förstärkte vi kundfokus. Åtgärderna gjorde att vi under 2013 lyckades vända den negativa trenden så att vi visade en god lönsamhet vid årets slut. Under 2014 påbörjades sedan ett strukturerat förbättringsarbete i Ragn-Sells alla verksamheter för att göra dem Enklare! och Snabbare!. Efter ett tungt första halvår började ansträngningarna bära frukt och vi levererade försäljning och resultat nära de bästa vi någonsin gjort.

4 4 En organisation för framtiden EN ORGANISATION FÖR FRAMTIDEN Ragn-Sells är Sveriges ledande kompetensföretag inom hållbara återvinningslösningar. Vi är ett familjeföretag i tredje generationen och en del av kretsloppet sedan år Vår verksamhet Ragn-Sells huvudsakliga uppgift är att samla in och ta hand om avfall och restprodukter som uppkommer i samhället och återföra dem i kretsloppet till rätt mottagare som användbara resurser. Vi samlar in, behandlar och återvinner avfall och restprodukter från näringsliv, organisationer och hushåll över hela Sverige. Ragn-Sells tar i stort sett emot alla slags avfall. För att kunna återföra så mycket som möjligt av materialen till kretsloppet sorterar och behandlar vi avfallet på olika sätt beroende på materialet. Vi möjliggör återvinning och energiutvinning av i princip allt som går att återvinna och energiutvinna. En del material innehåller dock så miljöfarliga ämnen att de måste plockas ur kretsloppet. Då lägger vi under kontrollerade förhållanden avfallet på deponi eller skickar det för destruktion. Information och data i denna redovisning omfattar Ragn-Sells AB med dotterbolag. För information om systerbolag inom koncernen hänvisar vi till respektive bolags hemsida. Exempel på behandling av avfall När avfall återvinns måste materialet vara av rätt kvalitet för den typ av returprodukt som ska tillverkas. Papper som ska återvinnas till nytt papper sorteras därför ytterligare utifrån kvalitet på våra anläggningar. Därefter skickas det papper som uppfyller kraven som råvara vidare till pappersbruk. Även metallskrot sorteras och finfördelas innan det skickas vidare till gjute- FÖRETAGSFAKTA 2014 Ragn-Sells AB med dotterbolag 2014 Omsättning MSEK Resultat 71 MSEK Insamlad mängd 2,55 MTon Antal medarbetare* st Antal tunga fordon 692 st Antal orter 54 st * Tillsvidareanställda. Ragn-Sells tar emot i princip alla slags avfall. För att kunna återföra så mycket som möjligt av materialen till kretsloppet sorterar och behandlar vi avfallet på olika sätt.

5 En organisation för framtiden 5 2,55 MILJONER TON 3) INSAMLADE MÄNGDER SVERIGE 2014 (2013 inom parantes) 4% (5%) Metall EN RESA GENOM KRETSLOPPET SAMHÄLLE Förbrukning BEHANDLING/RENING 9% (9%) Brännbart 2 9% (9%) Organiskt 4% (3%) Trä 5% (6%) Papper 13% (11%) Farligt avfall 1 43% (43 %) Förorenade massor 13% (14 %) Icke farligt avfall, övrigt 3 DEPONI ENERGIÅTERVINNING Fjärrvärme, el MATERIALÅTERVINNING Plast, metall, glas, papper, elektronik, däck, jordar, konstruktionsmaterial etc BIOLOGISK ÅTERVINNING Biogas, biogödsel Fördelning mellan de avfallskategorier Ragn-Sells samlade in i Sverige Siffror inom parentes avser år Totalt har 2,55 miljoner ton avfall samlats in under året (2,55 miljoner ton 2013). Det kan jämföras med att svenska hushåll gav upphov till 4,4 miljoner ton hushållssopor Det insamlade materialet behandlas enligt följande: energiåtervinning ca 10%, materialåtervinning ca 60% (varav 20% utgörs av material som återanvänds inom anläggningen, t ex för sluttäckning av deponier), biologisk återvinning ca 10%, deponi ca 10%. Resterande materialmängder som samlas in, ca 10%, hanteras inte vid Ragn-Sells anläggningar. 1 Farligt avfall inkluderar elektronik och kemikalier 2 Brännbart är avfall som går till förbränning för energiutvinning. Här ingår bland annat fraktionerna hushållsavfall, brännbart avfall och bränslekross. 3 Övrigt icke-farligt avfall inkluderar bland annat de små fraktionerna plast, gummi och glas (mindre än 5 % per fraktion). 4 Källa: Avfall Sverige. ORGANISATIONSKARTA Ragn-Sells AB med dotterbolag Marknad Försäljning Produktion Bastjänster Farligt avfall Entreprenad Region Syd VD Region Mitt Ekonomi Control Kvalitet & Miljö HR Region Nord rier, stål- eller smältverk som råvara för nya produkter. Förorenade massor och farligt avfall behandlas på våra anläggningar för att se till att farliga ämnen inte läcker ut och förorenar miljön. Organiskt material behandlas t ex genom rötning för att producera biogas och biogödsel eller genom kompostering för att producera jordförbättringsmedel. På uppdrag av Svensk Däckåtervinning AB tar Ragn-Sells även emot och behandlar uttjänta däck från svenska fordon, sammanlagt ca 9 miljoner däck per år. Detta flexibla och slittåliga material kan användas i samhällets hela infrastruktur. En del av däcken återanvänds efter regummering eller används direkt, utan större ingrepp, till exempelvis sprängmattor, fendrar eller påkörningsskydd. Andra däck materialåtervinns och används exempelvis i löparbanor eller fotbollsplaner med konstgräs samt som en råvara för nya gummiprodukter. De däck som blir kvar går till energiutvinning i cementindustri eller kraftvärmeverk. Organisation Ragn-Sells AB med dotterbolag är organiserat i tre affärsområden och tre regioner. Tillsammans med funktionerna marknad, försäljning och produktion ansvarar affärsområdena för att utveckla affärs- och arbetsprocesser som är enhetliga över hela Sverige. Ansvaret för att utföra företagets åtaganden och uppdrag åt våra kunder är istället uppdelat geografiskt i de tre regionerna. Denna organisation gör att vi finns nära kunderna samtidigt som vi kan ge samma hjälp och effektiva service över hela landet. I Sverige har Ragn-Sells verksamhet i 54 orter, från norr till syd. Därutöver har Ragn-Sellskoncernen verksamhet i Danmark, Norge, Estland, Lettland och Polen. I koncernen ingår även Ragn-Sells råvarubolag Recyclables, däckåtervinningsbolaget Ragn-Sells Däckåtervinning och Ragn-Sells Miljökonsult med expertkompetens inom bl a energi, miljö och arbetsmiljö.

6 6 Vårt bidrag till en hållbar utveckling VÅRT BIDRAG TILL EN HÅLLBAR UTVECKLING Hållbar affärsutveckling innefattar ett företags insatser för socialt, miljömässigt, ekonomiskt och etiskt ansvarstagande med syfte att uppnå ett hållbart samhälle. Ragn-Sells främsta bidrag för att uppnå en hållbar samhällsutveckling är att erbjuda tjänster som hjälper våra kunder att minska sin miljöbelastning. Hållbarhet i vår verksamhet Ragn-Sells strävan är att bidra till ett cirkulärt materialflöde där mer och mer av det insamlade avfallet återanvänds eller återvinns. Återvinning av material ger ett mer effektivt resursutnyttjande och en minskad klimatpåverkan. Genom våra tjänster för omhändertagande av farligt avfall och rening av förorenade jordar bidrar vi också till att uppnå Sveriges nationella miljömål om Giftfri miljö och God bebyggd miljö. Vi vill driva utvecklingen av nya tekniker och affärsmodeller för att bidra till ett cirkulärt flöde av material. Ragn-Sells är därför engagerade i ett flertal utvecklingsprojekt för att i framtiden ännu bättre kunna tillvarata jordens begränsade resurser. Vi engagerar oss också aktivt för att regelverk som påverkar vår bransch ska utformas så att de främjar utvecklingen mot ett hållbart samhälle. För att vara långsiktigt framgångsrika krävs att vi är en attraktiv arbetsgivare där våra medarbetare mår bra och utvecklas. Vi strävar därför efter att ständigt förbättra vårt arbete inom hälsa och säkerhet och satsar brett på utbildning och kompetensutveckling. Ragn-Sells verksamhet innebär också negativ miljöpåverkan, framförallt genom våra transporter och utsläpp från våra anläggningar. Dessa frågor har därför högsta prioritet när det gäller att minska vår egen miljöbelastning. Att vara lyhörd för våra intressenters synpunkter och behov är centralt i vårt löpande arbete och vid utveckling av nya hållbara tjänster. Vi för därför en kontinuerlig dialog med ägare, kunder, medarbetare, myndigheter och övriga med intresse för vår verksamhet. VÅRA LEDORD Enkelhet Vi förenklar. Med nytänkande och service förenklar vi vår och våra kunders vardag och miljöarbete. Ansvarstagande Vi tar ansvar. I stort och smått. För våra kunder, för vår egen verksamhet och för livet på jorden. Helhetssyn Vi ser till helheten. Genom samverkan och resurshushållning skapar vi hållbara effektiva lösningar. Ragn-Sells strävan är att bidra till ett cirkulärt materialflöde där mer och mer av det insamlade avfallet återanvänds eller återvinns. Framåtanda Vi vill framåt. Med nyfikenhet och kraft bryter vi ny mark där andra tvekar inför morgondagens utmaningar.

7 Vårt bidrag till en hållbar utveckling Hållbar affärsutveckling innefattar ett företags insatser för socialt, miljömässigt, ekonomiskt och etiskt ansvarstagande med syfte att uppnå ett hållbart samhälle. Styrning av Ragn-Sells hållbarhetsarbete Ragn-Sells ledord; enkelhet, ansvar, helhetssyn och framåtanda utgör grunden för vårt hållbarhetsarbete och ska genomsyra det dagliga arbetet och hur vi gör affärer. För övergripande styrning av hållbarhetsarbetet finns också Ragn-Sells uppförandekod som är gemensam för samtliga bolag inom Ragn-Sellskoncernen. Uppförandekoden baseras på branschorganisationen Återvinningsindustriernas uppförandekod och ger en översikt över de etiska normer som ska efterföljas av alla Ragn-Sells företag, anställda, chefer och styrelsemedlemmar. Ragn-Sells uppmuntrar också leverantörer, underleverantörer och andra samarbetspartners att tillämpa samma etiska normer. Uppförandekoden inkluderar riktlinjer inom områdena lagefterlevnad, mänskliga rättigheter, anställningsförhållanden, affärsetik, intressekonflikter, hantering av företagets tillgångar och export till utvecklingsländer. Under 2015 kommer en utbildning i uppförandekoden att hållas för samtliga anställda inom Ragn-Sells AB med dotterbolag. För övergripande styrning av hållbarhetsarbetet finns Ragn-Sells uppförandekod. 7

8 8 Vårt bidrag till en hållbar utveckling VERKSAMHETSMÅL 2014 VI SKA UPPNÅ ÄGARNAS KRAV PÅ LÖNSAMHET Rörelseresultat 2014: 8%. VI SKA HA NÖJDARE KUNDER ÄN VÅRA KONKURRENTER Resultat: 2,4% Net Promoter Score 2014: >50 (av 100) Resultat 2013: 45,2. Ingen undersökning genomförd under 2014 Avkastning på totalt kapital 2014: 12% Resultat: 3,3% Årlig tillväxt extern omsättning 2014: 7% Resultat: -0,9% VI SKA ARBETA I FRAMKANT FÖR EN BÄTTRE MILJÖ Noll överträdelser mot lagar och förordningar 2014 KUND ÄGARE Resultat: Inte uppfyllt. Överträdelser har identifierats via interna revisioner och även registrerats som avvikelser 2020 ska vi ha minskat vårt CO 2 -utsläpp från fordon med 50%* Resultat t o m 2014: 38% minskning MILJÖ MEDARBETARE VI SKA HA MER MOTIVERADE MEDARBETARE ÄN VÅRA KONKURRENTER 2020 ska vi ha minskat vårt CO 2 -utsläpp från hela verksamheten med 20%* Medarbetarindex 2014: 570 (av 1000) Resultat t o m 2014: Oförändrat (Om utsläpp från deponier räknas bort är resultatet en minskning med 31%) Resultat: 521 Ledarskapsindex 2014: 65 (av 100) Resultat: 58 * Basåret är 2008 (gäller såväl utsläpp som verksamhetsomfattning) Ragn-Sells ledningssystem är certifierat enligt standarderna ISO 9001 (kvalitet) och ISO (miljö) och det innefattar ett flertal policys för styrning av vårt hållbarhetsarbete. Ledningssystemet är ett verktyg för att säkerställa att hela organisationen arbetar på samma sätt och att vi ständigt förbättrar vår verksamhet. Ett viktigt verktyg i förbättringsarbetet är de interna revisioner som vi genomför regelbundet. Vår verksamhet styrs också av ett omfattande regelverk. Det är av största vikt för oss att vår verksamhet följer relevant lagstiftning samt tillstånd och andra myndighetsbeslut. Vi har därför formulerat en nollvision när det gäller överträdelser av lagar och villkor som vi följer upp löpande. Varje år fastställs verksamhetsmål som bryts ner i respektive region, affärsområde och funktion. Ytterst ansvarig för Ragn-Sells hållbarhetsarbete är styrelse och vd. Ansvar i vår värdekedja För alla nya strategiska leverantörer ska en leverantörsbedömning genomföras. Bedömningen omfattar områdena kvalitet, ekonomi, miljö och sociala aspekter. För underentreprenörer avseende transporter ingår dessutom en försäkran om efterlevnad av Ragn-Sells uppförandekod som en del i avtalet. En översyn av hur vi följer upp att våra leverantörer efterlever ställda krav har påbörjats och under 2015 kommer utvärderingar via leverantörsrevisioner att påbörjas. Via Ragn-Sellskoncernens råvarubolag Recyclables återförs utvunna resurser till samhället. Användning av material som tagits fram ur avfall kan dock innebära utökade miljö- och hälsorisker om materialet hanteras på ett felaktigt sätt. Export av avfall och användning av avfall som insatsmaterial eller råvara är därför reglerat i lag på både internationell och nationell nivå. Recyclables har rutiner för att säkerställa att det material som säljs hanteras enligt gällande lagstiftning och uppmanar även sina kunder att efterleva Ragn-Sells uppförandekod. Den införs också successivt som en bilaga i handelsavtalen. En riskanalys har genomförts för att identifiera hos vilka kunder risken är störst för avsteg mot uppförandekoden och ett arbete med uppföljning av kraven, genom exempelvis revisioner, har påbörjats.

9 Vårt bidrag till en hållbar utveckling Därför att lösningar som är bra för livet på jorden är bra för affärerna. Ragnar Sellberg 9

10 10 Hållbara affärer med kunden i centrum HÅLLBARA AFFÄRER MED KUNDEN I CENTRUM Varje år anlitar cirka företags- och privatkunder Ragn-Sells och under 2014 anlitades vi även av närmare 60 kommuner. Några kunder behöver oss bara vid enstaka tillfällen hos andra finns vi på plats dygnet runt, året runt. För många av våra kunder är vår närvaro en viktig kugge i produktionsprocessen vilket ställer stora krav på oss att kraftsamla kompetens och resurser för att möta kundernas behov. Våra tjänster Vårt uppdrag är att minimera, ta hand om och omvandla avfall till resurser oavsett om det är traditionellt hushållsavfall, spillolja från Sveriges verkstäder eller restprodukter från pappersoch massaindustrin. Men vi omhändertar inte bara framtidens resurser, vi tar också ansvar för underhåll och sanering av industriella anläggningar och förorenad mark. Sammantaget hjälper vi våra kunder att kostnadseffektivt minska miljöbelastningen från sin verksamhet samtidigt som vi underlättar det nationella arbetet med att avgifta samhället. Bastjänster Inom affärsområde Bastjänster återfinner man den traditionella hanteringen av avfall med kärl och container vilket även omfattar vårt breda engagemang för att hjälpa Sveriges kommuner med deras ansvar för avfallshantering. I affärsområdet ingår dessutom vatten- och avloppstjänster. Kunderna får tillgång till statistik och smidig hantering av tjänster via vår kundportal. I tillägg till grundutbudet lägger vi stor vikt vid att erbjuda paketerade lösningar som ökar servicegraden och återvinningsnivåerna. Bland annat är Ragn-Sells ledande på att utveckla tjänster för köpcentra där vi utöver avfallshanteringen även arbetar med godsmottagning och intern logistikhantering. Detta leder till effektivare utnyttjande av utrymmet på anläggningen, effektivare logistik och högre återvinningsgrad. Ett annat exempel är konceptet RentBygge där vi bistår med källsortering på byggarbetsplatser för att både öka byggproduktiviteten och sänka behandlingskostnaderna för avfallet. Under 2014 lanserade vi också ett brett fastighetskoncept som innebär en komplett servicelösning för fastighet och handel. Tjänsterna i sig har vi arbetat med sedan tidigare, men de har nu paketerats för att passa olika kundkategorier. Vi kan också erbjuda företagskunder insamling i container till ett fast pris vilket ger en enklare och förutsägbar prisbild för kunden. Tjänster för farligt avfall Inom Farligt Avfall erbjuder vi tjänster som hjälper våra kunder att hantera avfall som enligt lagen klassas som farligt och omfattas av ett mer krävande regelverk. Det kan röra sig om hantering av exempelvis oljor, färger, gaser, läkemedel eller aerosoler. Vi erbjuder också lagstadgad kon- RAGN-SELLS TJÄNSTEUTBUD DELAS IN I FEM OMRÅDEN 1. Bastjänster till näringslivet, offentlig sektor och privatkunder 2. Tjänster för Farligt Avfall 3. Entreprenadtjänster 4. Råvaror 5. Konsulttjänster

11 Hållbara affärer med kunden i centrum Högbytorp är Sveriges ledande kretsloppsanläggning. Här kombinerar vi vår långa erfarenhet av avfallshantering med den senaste forskningen och tekniken. troll av cisterner och säkerhetsrådgivning i frågor som rör farligt gods. Även inom detta område paketerar vi våra erbjudanden för att göra det enkelt för våra kunder. Ett bra exempel är paketet FarligtEnkelt som är en totallösning med säkra miljöskåp, skyltning, hantering, statistik och all annan dokumentation som krävs för farligt avfall. Tung industriell sanering och underhåll är också en del av vårt erbjudande. Under 2014 startade vi arbetet med att upprätta en ny anläggning för rening av smörjolja. Genom kemiska och tekniska processer renas oljan och kan återanvändas. Vi kommer också behandla emulsioner och vattenhaltiga oljor där vattnet separeras från oljan som kan återanvändas eller återvinnas. Anläggningen kommer att vara färdig i början av Entreprenadtjänster Våra entreprenadtjänster fokuserar främst på stora bulkflöden i samhället som kraftvärmeverkens askor och avloppsreningsverkens slam. Vi har också ett omfattande erbjudande för mark och miljö där vi sanerar förorenade områden, ofta i samband med nya byggprojekt runt om i landet. På våra anläggningar har vi modern utrustning för att utvinna metaller, näring och andra värden ur dessa flöden. Vi kan även deponera material som är farliga eller inte kan omsättas som resurser på annat sätt. Under 2014 har vi introducerat TerraFutura som är ett samlingsnamn på de mark- och vattentjänster som Ragn-Sells erbjuder, se sidan 14. Råvaror Via Ragn-Sellskoncernens råvarubolag Recyclables återförs utvunna resurser till samhället. Recyclables handlar med produktgrupperna plast, papper, skrot, metall och elektronik, trä och träflis, avfallsbränslen samt däck för energiproduktion. Råvaror och insatsmaterial säljs på en global marknad till exempelvis pappersbruk, plastfabriker eller smältverk som använder Sammantaget hjälper vi våra kunder att kostnadseffektivt minska miljöbelastningen från sin verksamhet samtidigt som vi avgiftar samhället. 11

12 12 Hållbara affärer med kunden i centrum

13 Hållbara affärer med kunden i centrum 13 ENKEL OCH TRYGG AVFALLSHANTERING MINSKAT KLIMATTRYCK KUND SERVICE AVGIFTNING AV SAMHÄLLET RÄTT KVALITET OCH VOLYM, I TID TA HAND OM AVFALL BEHANDLA, FÖRÄDLA & DEPONERA FÖRSÄLJNING & AVSÄTTNING Produkter Råvaror Bränsle Designade material ENKELHET HELHETSSYN ANSVARSTAGANDE FRAMÅTANDA Ragn-Sells affärsmodell genomsyras av våra ledord. återvunnet material i sina produktionsprocesser. Recyclables säljer även material till energibolag för produktion av el och fjärrvärme. Kunderna återfinns framförallt i Skandinavien och norra Europa, men en mindre andel av kunderna utgörs av verksamheter i Asien. Ragn-Sells tar årligen emot stora mängder aska och slagg från energianläggningar och industrier. Eftersom deponering av avfall ska undvikas finns ett intresse av att kunna använda askorna på olika sätt, exempelvis som konstruktionsmaterial vid byggnation av vägar. Samtidigt ska avfallshanteringen bidra till att avgifta samhället. Tyvärr innehåller vissa askor höga halter skadliga ämnen såsom metaller och salter som kan läcka ut. Av försiktighetsskäl har Ragn-Sells därför inte använt någon avfallsaska ute i samhället under 2014, utan all avfallsaska har behandlats och omhändertagits på ett säkert sätt på våra behandlingsanläggningar. Om möjligt används askorna som insatsmaterial i konstruktioner inom våra anläggningar eller vid behandling av andra avfall. Ett exempel är en ny patentansökt metod för att stabilisera arsenik och tungmetaller med hjälp av avfallsflygaska som Ragn-Sells utvecklat. Säkert deponerad aska med metaller har dessutom potential att bli framtidens metallgruvor. Konsulttjänster Genom vårt samarbete med Ragn-Sells ABs systerbolag Ragn-Sells Miljökonsult erbjuder vi även ett brett utbud av konsulttjänster. Det rör sig exempelvis om avfallsteknik, stöd vid utveckling av ledningssystem, lagbevakning inom miljö och arbetsmiljöområdet, utbildningar, stöd vid tillståndsansökningar samt inventering och sanering av förorenad mark. Kommunikation med våra kunder Den dagliga kundkontakten sker främst via våra miljöarbetare, chaufförer och kundservice. När Ragn-Sells får mail från nöjda kunder är det oftast någon miljöarbetare som gett service utöver det vanliga. Vi har också en kundportal på webben där kunderna bland annat kan följa upp sin avfallsstatistik, beställa tjänster och få tillgång till vår källsorteringsguide. Kundportalen har uppdaterats och förbättrats under hösten En annan förbättring som syftar till att det ska bli ännu lättare att vara kund hos Ragn-Sells är att vi infört en ny säljorganisation. Vårt mål är att Den dagliga kundkontakten sker främst via våra miljöarbetare, chaufförer och kundservice. När Ragn-Sells får mail från nöjda kunder är det oftast någon miljöarbetare som gett service utöver det vanliga.

14 14 Hållbara affärer med kunden i centrum RAGN-SELLS SAMARBETE Rent Dagvatten RAGN-SELLS TEKNIK EasyMining RAGN-SELLS TEKNIK FriGeo RAGN-SELLS TEKNIK TerraFutura Ragn-Sells har tillsammans med projektet Rent Dagvatten tecknat ett samarbetsavtal för att erbjuda miljösäkra tjänster inom dagvattenhantering. Rent Dagvatten marknadsför abonnemangstjänster för hantering och rening av dagvatten. Ragn-Sells står för den regelbundna service som ingår i avtalet. Vi kan vara en del i installationsfasen av anläggningar och tack vare mobila anläggningar blir avvattning och vattenrening en effektiv process. Vår lösning kan användas i befintliga system i exempelvis stadsdelar, industrifastigheter, hamnar eller avfallsanläggningar. Den kan också vara en del i arbetet när stadsdelar och fastigheter projekteras, för en framtida problemfri hantering av dagvatten. Fosfor är en viktig komponent i konstgödsel, men det är en ändlig resurs som endast bryts i gruvor på ett fåtal platser runt om på jorden. En lösning för att minimera människans avtryck är att återvinna fosfor ur reningsverksslam. Ragn-Sells har studerat fullskalig slamförbränning och bevisat att det är möjligt att utvinna ren fosfor ur askan på ett kostnadseffektivt sätt. Den patenterade tekniken som används är unik och har utvecklats av EasyMining Sweden AB. Genom att återvinna fosforn skapas ett nytt spännande kretslopp som är bättre för miljön och mer resurseffektivt eftersom mindre mängd ny fosfor behöver brytas. I stora delar av världen ser man ett växande problem med att ta hand om avloppsslam. En lösning är att utveckla effektivare torkningsmetoder. FriGeo AB har under flera år agerat på Ragn-Sells anläggning Högbytorp avseende slamavvattning med en egenutvecklad frysteknik och 2014 förvärvades företagets avvattningsverksamhet av Ragn-Sells. Att frystorka avloppsslammet innebär även miljövinster i form av minskade transporter, restprodukten kan användas som biobränsle och fosforutvinningen kan öka. Med stöd från Vinnova har Ragn-Sells påbörjat utvecklingen av en fullskalig, patentsökt och säljbar demonstrationsanläggning i Boden. Projektet beräknas vara klart i december TerraFutura är en helhetslösning för en effektiv behandling av förorenade områden. Ragn- Sells är med genom hela processen, från riskbedömning till upprättande av en slutrapport som skickas in till myndigheterna. Att hantera förorenade jordar och vatten är ofta en komplex verksamhet med hårda miljökrav. Med TerraFutura erbjuder vi olika lösningar, alltifrån tvätt av sand-, grus-, och stenmaterial där oönskade ämnen och finpartiklar skiljs ur till muddring/rengöring, avvattning och vattenrening. På så sätt kan vi lyfta avfall högre upp i avfallshierarkin samtidigt som vi minskar framställningen från jungfruligt material. bygga en säljorganisation som matchar kundbehoven genom tydligare kundfokus, bättre service och ökad effektivitet. Ett viktigt underlag för Ragn-Sells förbättringsarbete är den årliga kundundersökningen. På grund av omorganisation genomfördes ingen vanlig kundundersökning under Den senaste kundundersökningen, som gjordes 2013, gav dock stort gensvar från kunderna. Resultatet blev en Net Promoter Score på 45,2 på en skala mellan -100 och 100. Målet är att förbättra resultatet till minst 50 vid nästa undersökning, vilket motsvarar betyget excellent. Under hösten 2014 genomförde Ragn-Sells en undersökning om hur företag, både kunder och icke-kunder, ser på oss. Syftet var att få en bättre bild av hur vi står oss mot våra konkurrenter och hur välkända vi är på marknaden. Undersökningen visade att företagen tycker att de viktigaste egenskaperna för en leverantör är att de håller vad de lovar och har en hög servicenivå. Både för dessa leverantörsegenskaper och för kännedom om bolaget fick Ragn-Sells högre betyg jämfört med våra konkurrenter. Extra glädjande var att våra befintliga kunder gav oss höga betyg. Ekonomiskt resultat Ragn-Sells omsättning för 2014 var 2945 MSEK ( MSEK) vilket inte motsvarade vårt mål på en ökning med 7 % jämfört med Rörelseresultatet ökade under 2014 med 2,4 % (71 MSEK), vilket innebar att vi inte heller nådde upp till vår målsättning om en ökning på 8 %. Under 2014 har Ragn-Sells fortsatt den satsning på ökad effektivitet och lönsamhet i verksamheten som påbörjades Första halvåret 2014 påverkades både omsättning och resultat negativt av kostnader för förbättringsprojekt samtidigt som processförbättringar inom försäljning och produktion ännu inte hade gett önskat resultat. Efter halvårsskiftet fokuserades därför på försäljning och åtgärder för effektiva kostnadsbesparingar i verksamheten. Både omsättning och resultat blev betydligt bättre under andra halvåret, till stor del tack vare ökade materialvolymer in på våra anläggningar, men ett ökat fokus på kostnadsbesparingar bedöms också ha gett god effekt.

15 15 RAGN-SELLS REFERENSUPPDRAG Spendrups SPENDRUPS VÄLJER RAGN-SELLS FÖR HELHETSLÖSNING AV AVFALLSHANTERING Ragn-Sells strävar ständigt efter att skapa kundanpassade lösningar och att ha ett helhetsperspektiv. Ett exempel där vi tillsammans med kunden tagit fram en lösning för avfallshanteringen, är vårt uppdrag hos Spendrups i Grängesberg utanför Ludvika. Att Spend rups valde Ragn-Sells framför våra konkurrenter berodde till stor del på den helhetslösning som vi kan erbjuda. Förutom att vi tar hand om samtliga avfallsfraktioner från verksamheten utbildar vi också Spend rups personal, vilket leder till en högre utsorteringsgrad av materialet. Fokus i utbildningen ligger på att förstå värdet av att sortera materialet och vi har även egen personal på plats under en uppstartsperiod. Av erfarenhet vet vi att det ger en mycket stor positiv effekt när vi är en del av kundens verksamhet och finns tillhands för att svara på dagliga frågor. Spendrups väljer Ragn-Sells. Foto: Spendrups/Ragn-Sells Uppdraget innebär inte bara en stor nytta för kunden, även mil jönyttan är stor. Nästan inget material kommer att gå till deponi och mängden brännbart avfall kommer att minska avsevärt till förmån för materialåtervinning. Transporterna med avfall från verksamheten mins kar också genom fyra stationära komprimatorer. RAGN-SELLS SAMARBETE Myrorna INSAMLING AV TEXTILIER I SAMARBETE MED MYRORNA Produktion av nya textilier kräver stora mängder vatten, energi, kemikalier och åkermark för produktion av råvaror. Samtidigt är textil ett material med låg grad av återvinning och återanvändning. Varje år slänger svensken cirka 8 kg textilier i soporna och textilåtervinning är ett av de prioriterade områdena i Sveriges nationella avfallsförebyggande program. För att målen för återanvändning och återvinning ska nås behöver systemen för att samla in och ta hand om textilierna förbättras. Våren 2014 lanserade därför Ragn-Sells en ny tjänst för fastighetsnära insamling av textilier i samarbete med välgörenhetsorganisationen Myrorna. Syftet är att underlätta för hushåll att skänka sina kläder och därigenom öka mängden textilier som återanvänds eller återvinns. Textilinsamling tillsammans med Myrorna. Tjänsten innebär att Ragn-Sells erbjuder fastighetsägare ett abonnemang på ett skåp för textilinsamling och Myrorna står för sortering och försäljning av de skänkta kläderna.

16 16 Miljöpåverkan från vår verksamhet MILJÖPÅVERKAN FRÅN VÅR VERKSAMHET Ragn-Sells verksamhet har en betydande positiv miljöpåverkan. Våra tjänster för omhändertagande av det avfall som uppkommer i samhället bidrar till ett effektivare resursutnyttjande och minskad klimatpåverkan. Genom sanering av förorenade jordar och omhändertagande av farligt avfall bidrar vi också till att avgifta samhället. Men vår verksamhet innebär också negativ miljöpåverkan främst genom de utsläpp som fordon, behandlingsanläggningar och deponier ger upphov till. Vi arbetar aktivt med att begränsa denna miljöpåverkan, bl a genom sluttäckning av deponier, insamling och användning av deponigas och genom insatser för att minska utsläppen från våra fordon. En effektivare och grönare fordonsflotta Ragn-Sells fattade 2012 ett beslut om att senast 2020 ha minskat de fordonsrelaterade utsläppen av koldioxid med 50 procent jämfört med Under 2013 inleddes därför ett samarbete med Volvo Lastvagnar för effektivisering av Ragn-Sells fordonshantering. Med hjälp av vagnparkssystemet Dynafleet kan vi få en effektiv kontroll av våra fordons bränsleförbrukning. Fordonen har också utrustats med en tjänst som analyserar förarnas körteknik och utifrån resultatet ger konkreta tips på hur körbeteendet kan förbättras för att minska bränsleförbrukningen. Ragn-Sells arbetar därutöver med egna fordonstester för att utvärdera alternativa tekniska lösningar och drivmedel. Idag finns fordon som drivs med gas, etanol, metandiesel och biodimetyleter i drift runt om i Sverige. Det finns även ett antal fordon med elhybridteknik. Många av dessa tester sker i nära samarbete med forskningsavdelningen på Volvo Lastvagnar. Ragn- Sells arbetar också aktivt med att byta ut gamla fordon mot nya som har bättre teknisk utrustning och miljöprestanda. Detta bidrar till minskad resursförbrukning, minskade utsläpp av kväveoxider och partiklar och tar oss närmare vårt mål om halverade koldioxidutsläpp. Under 2014 hade Ragn-Sells 692 tunga fordon i drift i verksamheten varav 118 stycken med Euro 6-motor 1, en markant ökning jämfört med fyra stycken Samtidigt minskar antalet fordon i Euro-klasserna 0-4. Standarden Euro 6 innehåller betydligt hårdare krav på utsläpp när det gäller kväveoxider och partiklar än föregångaren Euro 5. För kväveoxider är gränsvärdena sänkta med procent och för partiklar med 50 procent jämfört med Euro 5. Euro 6 blev obligatoriskt för nya, tunga lastbilar inom EU fr.o.m. den 1 januari Ragn-Sells målsättning är att 2020 ha Euro 6-motorer i samtliga tunga fordon. Vårt aktiva arbete med att minska utsläppen av koldioxid från våra fordon har medfört en årlig utsläppsminskning mellan 2008 och Sedan 2008 har koldioxidutsläppen från våra fordon Utsläpp av koldioxid från Ragn-Sells egna fordon, ton CO Mållinje CO 2 utsläpp. (Målet inkluderar inte transporter genomförda av underentreprenörer.) 1 Euroklassningen av fordon syftar till att minska mängden förorenande utsläpp från vägtrafiken. Klassificeringen sker utifrån fordonets utsläpp av miljö- och hälsofarliga ämnen såsom koldioxid, kolväten, kväveoxider och partiklar. Ju högre euroklassning ett fordon har, desto hårdare krav ställs på utsläppsnivåerna.

17 Miljöpåverkan från vår verksamhet 17 Ragn-Sells arbetar med egna fordonstester för att utvärdera alternativa tekniska lösningar och drivmedel bl a finns ett antal fordon med elhybridteknik. minskat med 38% ( ton). Koldioxidutsläppen för 2014 var ton vilket innebär en viss ökning jämfört med Utsläppsökningen beror på att andelen biodiesel har minskat jämfört med Den totala bränsleförbrukningen har dock minskat. Energianvändning Med en verksamhet som använder mycket energi behöver Ragn-Sells ständigt arbeta för att effektivisera processer och använda energi på ett så klokt sätt som möjligt. Både de ekonomiska och de miljömässiga incitamenten är starka. Förutom att arbeta med att effektivisera energianvändningen är vår ambition att så långt som möjligt se till att vår energiförsörjning kommer från förnybara energikällor. Under 2014 kom nästan 80 procent av den el som används på Ragn-Sells anläggningar från förnybara energikällor och under året tecknades ett avtal för 100 procent förnybar el för åren Under 2014 förbrukade Ragn-Sells totalt MWh ( MWh 2013) el i den svenska verksamheten. Sett ur ett längre perspektiv har el förbrukningen ökat med 76 % sedan 2008, vilket kan förklaras av en utökad avfallsbehandling. Vissa av våra behandlingsprocesser är energiintensiva, men kan ändå motiveras med tanke på att material från samhället hanteras på rätt sätt och så långt som möjligt återförs i kretsloppet. Fjärrvärmeanvändningen uppgick under 2014 till MWh (4 867 MWh 2013). Under 2014 var koldioxidutsläppen från elförbrukning och fjärrvärme ton respektive 450 ton. Tjänsteresor Ragn-Sells hade kvar fem poolbilar fram till september Systemet med poolbilar har upphört och istället erbjuds tjänstebilar till utvald personal. Tjänstebilar anses vara mer kostnadseffektiva än poolbilar och ett bättre alternativ ur miljösynpunkt än att använda privat bilar mot milersättning. Ragn-Sells kan då styra vilka bilmodeller som används och har angett en maximal gräns för koldioxidutsläpp på 120 g/km. Koldioxidutsläpp kopplade till tjänstemil med bil uppgick under 2014 till 605 ton koldioxid. Beräkningen är gjord utifrån ett antagande om en 50/50-procentfördelning när det gäller diesel och bensin som drivmedel. När det gäller koldioxidutsläpp från tåg- och flygresor uppgick de för 2014 till 0 ton respektive 313 ton koldioxid.

18 18 Miljöpåverkan från vår verksamhet KLIMATPÅVERKAN 2014, TON CO 2 EKVIVALENTER (2013 INOM PARANTES) Ragn-Sells AB med dotterbolag 919 (878) Tjänsteresor (22 589) Fordon (443) Fjärrvärme (2 352) El ( ) Deponigas 2 Under 2014 var Ragn-Sells totala klimatpåverkan ton koldioxidekvivalenter ( ton 2013). Ragn-Sells målsättning är att fram till år 2020 minska de totala utsläppen av växthusgaser med 20% jämfört med 2008 års utsläppsnivå. Målet inkluderar inte transporter genomförda av underentreprenörer. Uppföljning av målet visar att de totala utsläppen av växthusgaser är oförändrade jämfört med Den metod som används för att beräkna utsläppen av deponigas tar inte hänsyn till deponins täckningsgrad vilket betyder att genomförda åtgärder för att minska utsläppen inte syns i redovisningen. En utredning genomförd 2011 kom dock fram till att det ändå är den beräkningsmodell som på bästa sätt kan beskriva emissionerna från deponierna idag. Utsläppen av växthusgaser från Ragn-Sells övriga verksamhet har minskat med 31% sedan Klimatpåverkan från fordon inkluderar påverkan genom underentreprenörer. Under 2014 var andelen transporter som genomfördes via underentreprenörer ca 15 %. 2 From 2014 redovisas de deponigasutsläpp som har en klimatpåverkande effekt, dvs endast metangasen. Distansmöten Som ytterligare ett steg för att minska verksamhetens negativa miljöpåverkan erbjuds flera olika sätt att genomföra distansmöten. På 13 verksamhetsorter finns egna videokonferensanläggningar och Ragn-Sells har ett internt system för telefonkonferenser. Dessutom används olika it-baserade hjälpmedel för distansmöten. Klimatpåverkan från våra deponier De största utsläppen av växthusgaser från Ragn- Sells verksamhet kommer från deponier. Under 2014 motsvarade de totala utsläppen av växthusgaser från våra deponier ca ton koldioxidekvivalenter (ca ton 2013). Av Sveriges totala utsläpp av växthusgaser 3 står Ragn-Sells deponier för ca 0,34 procent. Deponigas består till största del av metangas, en växthusgas som är ca 21 gånger starkare än koldioxid och som bildas vid syrefri nedbrytning av organiskt material. Eftersom organiskt avfall nu istället återvinns i allt högre grad kommer utsläppen från deponierna på sikt att minska. Samtidigt som deponigas är ett potentiellt miljöproblem är det också en resurs. Deponigas från Ragn-Sells deponier samlas in och används som bränsle både internt och externt, främst för uppvärmning men även i anläggningar för kylning av fastigheter. Genom användning och fackling av deponigasen förhindrades, under 2014, motsvarande ton koldioxidekvivalenter att nå atmosfären ( ton 2013). Ragn-Sells arbetar också med sluttäckning av deponier för att bl a minska utsläppen av växthusgaser och under 2014 sluttäcktes 12,4 hektar deponi. Utsläpp till vatten och mark Utsläpp till vatten från Ragn-Sells verksamhet kommer till största delen från behandlingsanläggningarna i form av näringsämnen, metaller samt olja. Det sker främst genom lakvatten från deponierna och dagvatten från ytor för sortering, behandling samt mellanlagring av avfall. Utsläppen är reglerade via tillståndsvillkor och följs upp på anläggningsnivå. Övriga utsläpp till vatten från Ragn-Sells verksamhet är utsläpp från fordonstvättar och spill från fordon, t ex olja och drivmedel. Dessa mindre utsläpp följs upp lokalt. Även när det gäller utsläpp till mark är urlakning av ämnen ur lagrat material en viktig källa. Markföroreningar kan också uppstå vid spill eller läckage av kemiska produkter och farligt avfall. Buller och lukt Ragn-Sells anläggningar orsakar ibland luktstörningar i närområdet. Vi arbetar på olika sätt för att förebygga dessa, genom allt från att ta hänsyn till väder och vind vid behandling, till nya investeringar i våra anläggningar. En annan lokal miljöpåverkan är buller från fordon och anläggningar vid t ex sortering, tippning, flisning och krossning. Bullermätningar görs regelbundet och bullerutredningar och åtgärder utförs vid behov. 3 Naturvårdsverket 2013 (Nationella utsläpp och upptag av växthusgaser)

19 19 Filterpapper, plast och övrigt 10% Metall 60% Olja 30% Spilloljan skickas till raffinaderierna via godståg vilket gör att utsläppen från transporten minimeras. Återvinning av oljefilter. RAGN-SELLS TEKNIK ReUseOil ÅTERBRUK AV SPILLOLJA Fossila mineraloljor är en ändlig naturresurs och användningen medför stor klimatpåverkan. Ragn-Sells samlar in spillolja och uttjänta oljefilter för att återvinna oljan. Spillolja är t ex smörj- och skäroljor som inte längre kan användas för sitt ursprungliga ändamål för att de mist sina egenskaper på grund av exempelvis nedsmutsning. Ragn-Sells samlar varje år in ca ton spillolja (2014) för regenerering, vilket minskar utsläppen med motsvarande ton koldioxid jämfört med om spilloljan skulle ha eldats som bränsle. Det motsvarar utsläppen från stycken tur och returresor till Thailand. På våra anläggningar separeras vatten från spilloljan genom bland annat uppvärmning och gravimetrisk avskiljning. För oljefilter används Ragn-Sells egenutvecklade ReUseOil-process. Tekniken är unik i Sverige och prisbelönt av EU:s Miljöfond. Oljefiltren behandlas mekaniskt så att oljan, plåten och filtermaterialet separeras. Plåten återvinns, filtermaterialet går till energiutvinning och den smutsiga oljan skickas tillsammans med övrig spillolja vidare till speciella raffinaderier i norra Europa. Där renas spilloljan och raffineras till en basolja. Av den återvunna basoljan görs nya oljeprodukter som t ex motorolja. Miljövinsten i återvinningsprocessen blir ännu större tack vare en effektiv logistik där spilloljan skickas till raffinaderierna via godståg, vilket gör att utsläppen från transporten minimeras. *Naturvårdsverket (2,2 ton /tor-resa) ReUseOil-tekniken är unik i Sverige och prisbelönt av EUs Miljöfond. Oljefiltren behandlas mekaniskt så att oljan, plåten och filtermaterialet separeras.

20 20 Medarbetare MEDARBETARE Under 2014 har Ragn-Sells fortsatt sin satsning på att skapa en organisation med kundfokus. Det har inneburit en omorganisation som omfattat all försäljningsverksamhet vilken nu samlats i en central och tre regionala funktioner. Detta kommer att öka vår förmåga att prioritera resurser, lära av varandra och öka tiden hos kund. Ett annat område som vi har satsat på är att öka andelen kvinnliga chefer, därför dominerar kvinnorna i årets upplaga av vårt talentprogram Step Up med Ragn-Sells. Våra medarbetare Under 2014 uppgick antalet tillsvidareanställda på Ragn-Sells AB med dotterbolag i genomsnitt till 1521 personer, varav 986 miljöarbetare och 534 tjänstemän. Gruppen miljöarbetare innefattar alla våra medarbetare i produktionen, oavsett om de arbetar med serviceentreprenader, fastighetsrenhållning eller farligt avfall. Bland miljöarbetarna är könsfördelningen fortsatt ojämn då endast 47 personer (4,8 %) är kvinnor. Bland tjänstemännen är fördelningen mer jämn, 59 % män och 41 % kvinnor. Under året var i genomsnitt 183 personer visstidsanställda. Av dessa var en stor andel behovsanställningar i produktionen vid arbetstoppar. Alla Ragn-Sells anställda omfattas av kollektivavtal, antingen miljöarbetaravtalet eller tjänstemannaavtalet. Kollektivavtalet är en grund för säkerställande av lika hantering i anställningsoch lönefrågor. Personalomsättningen under 2014 uppgick till 12 % och minskade därmed jämfört med 2013 då den var nästan 17 %. En orsak till den ovanligt höga personalomsättningen under 2013 var ett omfattande besparingsprogram som bland annat medförde att ett antal medarbetare sades upp. Den största delen av personalomsättningen under 2014 är dock knuten till förlorade en- treprenader eftersom många miljöarbetare då lämnar Ragn-Sells och övergår till arbete hos den nya entreprenören. Ragn-Sells målsättning är att ha en personalomsättning på ca 10 %. Förmåner Ragn-Sells för mig är en portal som alla anställda har tillgång till. Där följer man enkelt sin totala lön, d v s det den anställde får vid löneutbetalning men också vad företaget betalar i sociala avgifter. I portalen hanterar man också förmåner såsom friskvårdsbidrag och andra aktuella erbjudanden. Alla anställda har tillgång till företagshälsovård och en hälsoundersökning utifrån åldersintervall. Ragn-Sells satsar på kompetensutveckling Att på ett strukturerat sätt attrahera, utveckla och behålla rätt medarbetare är ett prioriterat område för Ragn-Sells. Vi satsar därför brett på utbildning och kompetensutveckling.

Återvinning. Vår väg till ett bättre klimat.

Återvinning. Vår väg till ett bättre klimat. Återvinning. Vår väg till ett bättre klimat. Våra råvaror måste användas igen. Den globala uppvärmningen är vår tids ödesfråga och vi måste alla bidra på det sätt vi kan. Hur vi på jorden använder och

Läs mer

FAKTA OM AVFALLSIMPORT. Miljö och importen från Italien. Fakta om avfallsimport 1 (5) 2012-04-17

FAKTA OM AVFALLSIMPORT. Miljö och importen från Italien. Fakta om avfallsimport 1 (5) 2012-04-17 1 (5) FAKTA OM AVFALLSIMPORT Fortum genomför test med import av en mindre mängd avfall från Italien. Det handlar om drygt 3000 ton sorterat avfall som omvandlas till el och värme i Högdalenverket. Import

Läs mer

2. MILJÖKONSEKVENSER AV MÅL I AVFALLSPLANEN

2. MILJÖKONSEKVENSER AV MÅL I AVFALLSPLANEN Bilaga till avfallsplaneförslag 2009-09-07 Miljökonsekvensbeskrivning Avfallsplan för Skellefteå kommun BAKGRUND Enligt bestämmelser i miljöbalken (1998:808), kap 6 samt föreskrifter från Naturvårdsverket

Läs mer

Nu kör vi igång. Ditt matavfall blir biogas och biogödsel

Nu kör vi igång. Ditt matavfall blir biogas och biogödsel Nu kör vi igång Ditt matavfall blir biogas och biogödsel Visste du att Biogas är ett miljöanpassat fordonsbränsle och ger inget nettotillskott av koldioxid till atmosfären vid förbränning. släpper ut betydligt

Läs mer

Miljöredovisning 2014

Miljöredovisning 2014 Miljöredovisning 2014 Vi är stolta över vår fjärrvärmeproduktion som nu består av nära 100 % återvunnen energi. Hans-Erik Olsson Kvalitetsstrateg vid Sundsvall Energi Miljöfrågorna är viktiga för oss.

Läs mer

Energisession 2009. Christina Lindbäck Kvalitets- och miljöchef, Ragn-Sells AB Ordförande, Näringslivets miljöchefer

Energisession 2009. Christina Lindbäck Kvalitets- och miljöchef, Ragn-Sells AB Ordförande, Näringslivets miljöchefer Energisession 2009 Christina Lindbäck Kvalitets- och miljöchef, Ragn-Sells AB Ordförande, Näringslivets miljöchefer Fakta om Ragn-Sells Sveriges största miljö- och återvinningsföretag 2 800 anställda Verksamma

Läs mer

Biobränsle. Biogas. Cirkulär ekonomi. Corporate Social Responsibility (CSR) Cradle to cradle (C2C)

Biobränsle. Biogas. Cirkulär ekonomi. Corporate Social Responsibility (CSR) Cradle to cradle (C2C) Biobränsle X är bränslen som har organiskt ursprung, biomassa, och kommer från de växter som lever på vår jord just nu. Exempel på X är ved, rapsolja, biogas och vissa typer av avfall. Biogas Gas som består

Läs mer

HÅLL BARHETS REDO VISNING

HÅLL BARHETS REDO VISNING HÅLL BARHETS REDO VISNING IL Recycling tar hand om allt som blir över. Vi samlar in och bearbetar restprodukter och säljer returråvara till industrin. Vi utför även sekretesshantering, renhållning och

Läs mer

CIRKULÄR EKONOMI LEKTION 1!

CIRKULÄR EKONOMI LEKTION 1! CIRKULÄR EKONOMI LEKTION 1! Helena Karlsson, Regionchef Cirkulär ekonomi utmanar gamla modeller. Företag som leder utvecklingen blir inte omsprungna.. VARFÖR TALAR ALLA PLÖTSLIGT OM CIRKULÄR EKONOMI? Tillväxten

Läs mer

INTEROC AKUSTIK histora. EMPORIA Malmö 2012

INTEROC AKUSTIK histora. EMPORIA Malmö 2012 INTEROC AKUSTIK histora EMPORIA Malmö 2012 2 INTEROC AKUSTIK historia Akustik Nuvarande ägare till Interoc Akustik AB anställdes mellan 1999-2002 i Hero hus AB som senare namnändrades till Interoc AB.

Läs mer

Axfoods Hållbarhetsprogram Sida 1 (6) Axfoods hållbarhetsprogram 2010

Axfoods Hållbarhetsprogram Sida 1 (6) Axfoods hållbarhetsprogram 2010 Axfoods Hållbarhetsprogram Sida 1 (6) Axfoods hållbarhetsprogram 2010 Axfoods Hållbarhetsprogram Sida 2 (6) Innehållsförteckning 0. Hållbarhetspolicy...3 1. Varor...3 2. Avfall och kretslopp...4 3. Transporter...4

Läs mer

Alternativ för hantering av Haparanda kommuns matavfall

Alternativ för hantering av Haparanda kommuns matavfall Alternativ för hantering av Haparanda kommuns matavfall HAPARANDA STAD DECEMBER 2010 2 Alternativ för hantering av Haparanda kommuns matavfall Sofia Larsson Klimatstrateg Kommunledningsförvaltningen december

Läs mer

Kompletterande GRI indikatorer 2012. Kompletterande information till Samhall AB:s årsoch hållbarhetsredovisning 2012

Kompletterande GRI indikatorer 2012. Kompletterande information till Samhall AB:s årsoch hållbarhetsredovisning 2012 Kompletterande GRI indikatorer 2012 Kompletterande information till Samhall AB:s årsoch hållbarhetsredovisning 2012 1 2 Personalrelaterade uppgifter MÅLUPPFYLLELSE PERSONALMÅL 2012 Område Mål Utfall Antal

Läs mer

Tonvikt på energi och

Tonvikt på energi och Miljöbokslut 2010. Tonvikt på energi och klimatavtryck. Årets miljöbokslut är LSR:s allra första. Här fokuserar vi på insamling och behandling av hushållsavfall. Tonvikten ligger på energi och klimatavtryck.

Läs mer

RAGN-SELLS: POSITIONS-PM OM CIRKULÄR EKONOMI

RAGN-SELLS: POSITIONS-PM OM CIRKULÄR EKONOMI 1 (5) RAGN-SELLS: POSITIONS-PM OM CIRKULÄR EKONOMI Syfte Ragn-Sells AB, nedan kallat Ragn-Sells, är ett familjeägt företag som är en del av en koncern med verksamhet i Sverige, Norge, Danmark, Estland,

Läs mer

INTEROC AKUSTIK historia. INTEROC AKUSTIK histora. EMPORIA Malmö. Akustik

INTEROC AKUSTIK historia. INTEROC AKUSTIK histora. EMPORIA Malmö. Akustik INTEROC AKUSTIK histora INTEROC AKUSTIK historia Akustik Interoc Akustik AB är ett privatägt bolag sedan december 2011. Kärnverksamheten är akustik men idag så utför bolaget även gipsentreprenader, beklädnadsentreprenader,

Läs mer

CITYLOGISTIK. Effektiva godsleveranser i kombination med god avfallshantering - Återvunna transporter. Burj Khalifa, 828 meter -164 våningar

CITYLOGISTIK. Effektiva godsleveranser i kombination med god avfallshantering - Återvunna transporter. Burj Khalifa, 828 meter -164 våningar CITYLOGISTIK Effektiva godsleveranser i kombination med god avfallshantering - Återvunna transporter Burj Khalifa, 828 meter -164 våningar RAGN-SELLS DEL AV KRETSLOPPET SEDAN 1881 100+ anläggningar 2 300

Läs mer

Figur 1 Av den totala elförbrukningen utgörs nästan hälften av miljömärkt el, eftersom några av de stora kontoren använder miljömärkt el.

Figur 1 Av den totala elförbrukningen utgörs nästan hälften av miljömärkt el, eftersom några av de stora kontoren använder miljömärkt el. KLIMATBOKSLUT Det är dags att summera 2013 års klimatinventering. Tyréns årliga klimatinventering baseras på den internationella beräkningsstandarden The Greenhouse Gas Protocol. 1 Miljömässiga dimensionen

Läs mer

För att Ni skall få ta del av rabatterna så måste Ni ange avtalskod 9329 vid beställning.

För att Ni skall få ta del av rabatterna så måste Ni ange avtalskod 9329 vid beställning. Västerås 2012-08-31 Till Samtliga MBF förvaltade föreningar RAM avtal Ragn-Sells MBF och Ragn-Sells har tecknat ett RAM avtal. Avtalet ger MBF förvaltade föreningar rätt att till bra rabatter köpa de tjänster

Läs mer

Vår Verklighet. Vi har en vision. Grönsakshallen Sorunda. ska med glädje och passion skapa växtrikedom för våra kunder och oss själva.

Vår Verklighet. Vi har en vision. Grönsakshallen Sorunda. ska med glädje och passion skapa växtrikedom för våra kunder och oss själva. Vår Verklighet Vår Verklighet Gunnar Netz, vd Grönsakshallen Sorunda Vi har en vision Grönsakshallen Sorunda ska med glädje och passion skapa växtrikedom för våra kunder och oss själva. Det var en gång..

Läs mer

Biogas. Förnybar biogas. ett klimatsmart alternativ

Biogas. Förnybar biogas. ett klimatsmart alternativ Biogas Förnybar biogas ett klimatsmart alternativ Biogas Koldioxidneutral och lokalt producerad Utsläppen av koldioxid måste begränsas. För många är det här den viktigaste frågan just nu för att stoppa

Läs mer

Vårt viktiga arbete med: Miljö Kvalitet och Säkerhet

Vårt viktiga arbete med: Miljö Kvalitet och Säkerhet Vårt viktiga arbete med: Miljö Kvalitet och Säkerhet Kvalitet & Arbetsmiljö Så här arbetar vi med kvalitet & arbetsmiljö Vi på Swea Energi och Qstar Oil har en grundfilosofi när det gäller att arbeta med

Läs mer

Miljöredovisning 1997

Miljöredovisning 1997 Copyright AB BEG. BILDELAR, Eftersom vi värnar om en renare värld i allt vi gör är pappret i broschyren miljömärkt med Svanen. Ensbovägen, Box 159, 581 02 Linköping, Telefon 013-31 50 80, Telefax 013-14

Läs mer

Detta är Lantmännen Maskin AB

Detta är Lantmännen Maskin AB Detta är Lantmännen Maskin AB Företagsfakta Lantmännen Maskin importerar, marknadsför och säljer traktorer, redskap och skördetröskor under varumärken som Valtra, Fendt och CLAAS. Vi hanterar både nya

Läs mer

Utbildningspaket Konsumtion

Utbildningspaket Konsumtion Utbildningspaket Konsumtion Hur och vad? Resurser Vi berättar om olika resurser och konsekvenserna av att vi använder dem. Hushållssopor Vi berättar om hushållssopor och vem som ansvarar för dem. Vad är

Läs mer

InItIatIvet för. miljö ansvar

InItIatIvet för. miljö ansvar InItIatIvet för miljö ansvar Initiativet för miljöansvar Initiativet för Miljöansvar är ett av CSR Västsveriges handlingsprogram för ökat ansvarstagande, lokalt som globalt. Det är tänkt att kunna fungera

Läs mer

Axfood presenterar hållbarhetsprogram med tuffa klimatmål

Axfood presenterar hållbarhetsprogram med tuffa klimatmål PRESSMEDDELANDE 2010-04-20 Axfood presenterar hållbarhetsprogram med tuffa klimatmål Axfood presenterar sitt hållbarhetsprogram, med några av de tuffaste klimatmål som finns i branschen, på en presskonferens

Läs mer

Hållbarhetsprogram 2015, Slutversion

Hållbarhetsprogram 2015, Slutversion Hållbarhetsprogram 2015, Slutversion Hållbarhetspolicy Axfood AB ska sträva mot ständiga förbättringar av sitt arbete med miljö-, naturresurs- och sociala frågor. Grundläggande i arbetet är att arbeta

Läs mer

HANDLINGSPLAN FÖR MILJÖARBETE

HANDLINGSPLAN FÖR MILJÖARBETE HANDLINGSPLAN FÖR MILJÖARBETE 2009-2015 1 Handlingsplan för miljö och hållbar utveckling Handlingsplanen beskriver de övergripande målen och hur de skall genomföras. Dessa kan brytas ned för respektive

Läs mer

Avfall. Varför är detta en vanlig syn vid byggen? Ont om plats? En sådan här container innebär:

Avfall. Varför är detta en vanlig syn vid byggen? Ont om plats? En sådan här container innebär: Avfall Hur förvandlar vi avfall från problem till värdefulla restprodukter? Varför är detta en vanlig syn vid byggen? Diskutera hur avfallshanteringen ser ut på era arbetsplatser. Sorterar ni det avfall

Läs mer

Tryck på gasen för matavfall!

Tryck på gasen för matavfall! Tryck på gasen för matavfall! Sortera matavfall - helt naturligt! Det är idag självklart att vi ska hushålla med våra resurser. Och till våra mest självklara och naturliga resurser hör matavfallet. Om

Läs mer

Lakvatten (sigevann) från en modern svensk deponi Hanna Modin

Lakvatten (sigevann) från en modern svensk deponi Hanna Modin Lakvatten (sigevann) från en modern svensk deponi Hanna Modin Teknisk Vattenresurslära, Lunds Universitet Agenda Förändrad svensk deponilagstiftning Förväntade effekter Fläskebo en modern deponi Projektet

Läs mer

RAGN-SELLS MILJÖREDOVISNING 2012. Miljöåret i siffror, ord och bilder

RAGN-SELLS MILJÖREDOVISNING 2012. Miljöåret i siffror, ord och bilder RAGN-SELLS MILJÖREDOVISNING 2012 Miljöåret i siffror, ord och bilder RAGN-SELLS VERKSAMHETSLÄNDER Norge Sverige Estland Danmark Lettland Polen Inledning 3 Mot ett miljöföretag i världsklass Transporter,

Läs mer

Hållbarhetsredovisning 2009

Hållbarhetsredovisning 2009 09 Hållbarhetsredovisning 2009 Hertz är Sveriges ledande hyrbilsföretag. Med en så stark position följer ett stort ansvar gentemot miljön och företagets intressenter. Hertz arbetar därför sedan länge med

Läs mer

KMA-plan. Kvalitets-, Miljö-, Arbetsmiljökrav för Oventos medarbetare anlitade underentreprenörer och beställare. Stockholm 2015-05-17

KMA-plan. Kvalitets-, Miljö-, Arbetsmiljökrav för Oventos medarbetare anlitade underentreprenörer och beställare. Stockholm 2015-05-17 KMA-plan Kvalitets-, Miljö-, Arbetsmiljökrav för Oventos medarbetare anlitade underentreprenörer och beställare Stockholm 2015-05-17 1. Inledning Oventos KMA-plan beskriver hur företaget arbetar med kvalitets-,

Läs mer

OKQ8 och hållbar bilism

OKQ8 och hållbar bilism Hållbar bilism OKQ8 och hållbar bilism OKQ8 vill jobba med hållbarhet i hela leverantörskedjan från råvara till färdig produkt. Det är en förutsättning för att vi ska kunna garantera drivmedlens hållbarhetsprestanda.

Läs mer

Miljöbokslut 2006. Höörs kommuns gröna nyckeltal

Miljöbokslut 2006. Höörs kommuns gröna nyckeltal Miljöbokslut 26 Miljöbokslutet är en redovisning av miljötillståndet i kommunen. Det är också ett sätt att följa upp kommunens eget miljöarbete. Miljöbokslutet med de gröna nyckeltalen ska fungera som

Läs mer

Svanenmärkning av Dagligvaruhandeln. Fördjupningsmaterial

Svanenmärkning av Dagligvaruhandeln. Fördjupningsmaterial Svanenmärkning av Dagligvaruhandeln Fördjupningsmaterial PPT slide 5: fördjupad info Dagligvaruhandeln Varför Svanen? Fem enkla skäl: Svanen är ett kostnadseffektivt verktyg i miljöarbetet. Det spar inte

Läs mer

Miljöstrategi. En färdplan för ett långsiktigt företagande med miljömål på kort och lång sikt.

Miljöstrategi. En färdplan för ett långsiktigt företagande med miljömål på kort och lång sikt. Miljöstrategi En färdplan för ett långsiktigt företagande med miljömål på kort och lång sikt. Fastigheter påverkar miljön under hela sin livscykel, från projektering, byggande och förvaltning till ombyggnad

Läs mer

Ditt matavfall i ett kretslopp

Ditt matavfall i ett kretslopp Ditt matavfall i ett kretslopp APRIL 2007 Matrester blir till näring och energi! Visste du att dina gamla matrester kan omvandlas till växtnäring och gas? Varje människa ger upphov till en ansenlig mängd

Läs mer

Triolabs HANDLINGSPLAN FÖR MILJÖARBETE

Triolabs HANDLINGSPLAN FÖR MILJÖARBETE Triolabs HANDLINGSPLAN FÖR MILJÖARBETE 212-215 Handlingsplan för miljö och hållbar utveckling Handlingsplanen beskriver de övergripande målen och hur de skall genomföras. Dessa kan brytas ned för respektive

Läs mer

Boliden. Hållbar utveckling

Boliden. Hållbar utveckling Boliden Hållbar utveckling Metaller för det moderna samhället Metaller finns i stort sett överallt i våra liv. Faktum är att det i stort sett inte finns någon vara eller tjänst som inte innehåller metaller.

Läs mer

MILJÖ LastväxLare slambilar CONtaINers flistransport MILJÖtraNspOrter

MILJÖ LastväxLare slambilar CONtaINers flistransport MILJÖtraNspOrter Affärsområde MILJÖ lastväxlare SLAMBILAR CONTAINERS flistransport MILJÖTRANSPORTER BROSCHYREN INNEHÅLLER Sorteringsguide, MITTUPPSLAGET SID 6-7 i Välkommen till ett KUNDskapsföretag Allt det vi på FORIA

Läs mer

Avfall Sverige anser att punkt 11 första stycket 2 p ska ändras till att gälla även förorenade byggnadsmaterial på ett område som saneras.

Avfall Sverige anser att punkt 11 första stycket 2 p ska ändras till att gälla även förorenade byggnadsmaterial på ett område som saneras. Finansdepartementet 103 33 Stockholm Dnr Fi2013/2602 Malmö den 19 maj 2014 Kommentarer: Promemoria översyn av deponiskatten Avfall Sverige är expertorganisationen inom avfallshantering och återvinning.

Läs mer

Införsel och import av avfall till Sverige enligt grön avfallslista

Införsel och import av avfall till Sverige enligt grön avfallslista Införsel och import av avfall till Sverige enligt grön avfallslista Underlagsrapport till uppdrag om ett ekologiskt hållbart omhändertagande av avfall Rapport 5245 okt 2002 Naturvårdsverket Kundtjänst

Läs mer

Miljöanpassade transporter för minskad växthuseffekt

Miljöanpassade transporter för minskad växthuseffekt Miljöprestanda GRÖNA TON. Miljöanpassade transporter för minskad växthuseffekt I förarsätet för miljön Växthuseffekten kan allmänt ses som det enskilt största miljöhotet i världen. Det är bakgrunden till

Läs mer

Miljöprogram 2013-2016

Miljöprogram 2013-2016 Datum 2012-10-04 Version 12 Upprättare Susanna Andersson, miljöchef Miljöprogram 2013-2016 Miljöpolitiskt måldokument Miljöpolitiskt måldokument för Landstinget Gävleborg Förord Denna skrift utgör ett

Läs mer

Redovisning av miljöledningsarbetet 2012 Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut

Redovisning av miljöledningsarbetet 2012 Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut Redovisning av miljöledningsarbetet 2012 Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut Enligt förordning (2009:907) om miljöledning i statliga myndigheter Del 1 Miljöledningssystemet Miljöcertifiering

Läs mer

STENA SATSAR I HALMSTAD.

STENA SATSAR I HALMSTAD. STENA SATSAR I HALMSTAD. En investering som säkrar arbetstillfällen och skapar nya. EN BETYDANDE INVESTERING STENA RECYCLING OCH STENA TECHNOWORLD EN DEL AV STENA METALLKONCERNEN FAKTA Stena Metallkoncernen

Läs mer

Vindpark Töftedalsfjället

Vindpark Töftedalsfjället Vindpark Töftedalsfjället En förnybar energikälla På Töftedalsfjället omvandlas vindenergi till el. Genom att utnyttja en av jordens förnybara energikällor kan vi ta ytterligare ett steg bort från användandet

Läs mer

Askor i ett hållbart energisystem. Monica Lövström VD Svenska EnergiAskor AB

Askor i ett hållbart energisystem. Monica Lövström VD Svenska EnergiAskor AB Askor i ett hållbart energisystem Monica Lövström VD Svenska EnergiAskor AB Energi Askor vad är det? Svenska EnergiAskor är ett branschorgan som arbetar För miljöriktig hantering av de askor som uppstår

Läs mer

På väg mot en hållbar framtid

På väg mot en hållbar framtid På väg mot en hållbar framtid Foto: Christiaan Dirksen % 100 90 80 70 60 50 40 30 20 10 0 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Region Skåne blir fritt från fossila bränslen

Läs mer

Grön IT policy. Karlstads kommun 2013-09-13

Grön IT policy. Karlstads kommun 2013-09-13 Grön IT policy Karlstads kommun 2013-09-13 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 Bakgrund... 3 1.1 Strategisk plan... 3 1.2 Miljö- och Klimatstrategin... 3 2 Grön IT... 3 2.1 Syfte... 3 2.2 Tillämpning... 4 3 Förutsättningar

Läs mer

LKAB:S STRATEGI FÖR EN HÅLLBAR UTVECKLING 2013 2020

LKAB:S STRATEGI FÖR EN HÅLLBAR UTVECKLING 2013 2020 LKAB:S STRATEGI FÖR EN HÅLLBAR UTVECKLING 2013 2020 VÅR AMBITION LKAB skapar välstånd genom att vara ett av de mest innovativa och resurseffektiva gruvföretagen i världen. 2 AMBITIONEN INNEBÄR ATT: LKAB

Läs mer

Klimatneutrala godstransporter på väg, KNEG

Klimatneutrala godstransporter på väg, KNEG INFRASTRUKTUR DRIVMEDEL FORDON LOGISTIK FORSKNING, KNEG 1 Godstransporter på gott och ont Godstransporter på väg: en förutsättning för tillväxt står för 60 % av de totala godstransporterna i Sverige betydande

Läs mer

ÅTERVINNiNg SATT I SYSTEM

ÅTERVINNiNg SATT I SYSTEM ÅTERVINNiNg SATT I SYSTEM Det har hänt mycket på avfallsfronten. Till mitten av 1800-talet slängde människor sina sopor lite varstans utan att någon protesterade. Kanske klagades det på stanken, men annars

Läs mer

2. Har myndigheten gjort en miljöutredning och identifierat vilka aktiviteter som kan påverka miljön (dvs miljöaspekter)? Ja Nej

2. Har myndigheten gjort en miljöutredning och identifierat vilka aktiviteter som kan påverka miljön (dvs miljöaspekter)? Ja Nej 1(6) Riktlinjer för statliga myndigheters redovisning av miljöledningsarbete 2009 Del 1 Miljöledningssystemet 1. Är myndigheten miljöcertifierad? Ja ISO14001 Ja EMAS Nej 2. Har myndigheten gjort en miljöutredning

Läs mer

Piteå Biogas AB Bild:BioMil AB

Piteå Biogas AB Bild:BioMil AB Piteå Biogas AB Bild:BioMil AB Piteå Biogas AB Piteå Biogas AB (PBAB) är ett privat bolag bildat av ett flertal lantbruksföretag med målsättning att etablera en biogasanläggning inom Piteå kommun för produktion

Läs mer

SPP skapar möjligheter. Hållbara pensionslösningar för företag och anställda

SPP skapar möjligheter. Hållbara pensionslösningar för företag och anställda SPP skapar möjligheter Hållbara pensionslösningar för företag och anställda Du behöver inte kunna allt. Det gör vi. SPP hjälper dig att ta bra beslut om pensioner. Att ha hand om människors pensionspengar

Läs mer

Nu kör vi igång. Ditt matavfall blir biogas

Nu kör vi igång. Ditt matavfall blir biogas Nu kör vi igång Ditt matavfall blir biogas Skräp eller en råvara med möjligheter? Det finns två sätt att se på matavfall: som rent skräp eller som en resurs. Partille kommun väljer att se matavfallet som

Läs mer

Från idé till färdig komponent

Från idé till färdig komponent Från idé till färdig komponent Från idé till färdig produkt Hydal Aluminium Profiler är en ledande leverantörer av strängpressade, bearbetade och ytbehandlade aluminiumprofiler och komponenter. Vi levererar

Läs mer

Heini-Marja Suvilehto

Heini-Marja Suvilehto MILJÖANPASSAD UPPHANDLING AV TRANSPORTER Heini-Marja Suvilehto BEHOVS- ANALYS UPPHANDLING VILKA KRAV KAN MAN STÄLLA HÅLLBAR UPPHANDLING AV FORDON OCH TRANSPORTER UPPFÖLJNING BEHOVSANALYS FORDON Kan ni

Läs mer

Hållbara perspektiv. Etappmål

Hållbara perspektiv. Etappmål Hållbara perspektiv I Borås Stad finns kunskap och engagemang i hållbarhetsfrågor. Kunskap ger grund för hållbara val vid konsumtion av varor och tjänster. Strukturerat miljöarbete skapar delaktighet och

Läs mer

Bioenergin i EUs 2020-mål

Bioenergin i EUs 2020-mål Bioenergin i EUs 2020-mål Preem AB Michael G:son Löw Koncernchef och VD IVA 16 november 2011 Preem leder omvandlingen till ett hållbart samhälle 2 Vi jobbar hårt för att det aldrig mer ska bli bättre förr

Läs mer

Klimatstrategi Lägesrapport kortversion 2013-02-04

Klimatstrategi Lägesrapport kortversion 2013-02-04 Klimatstrategi Lägesrapport kortversion 2013-02-04 Denna folder presenterar kort hur utsläppen av växthusgaser m.m. har utvecklats under senare år. Klimatredovisningen i sin helhet kan läsas på www.kristianstad.se

Läs mer

Utökad källsortering vid. Campus Valla 2005-09-07. Miljö. Miljö

Utökad källsortering vid. Campus Valla 2005-09-07. Miljö. Miljö Utökad källsortering vid Campus Valla 2005-09-07 Campus Valla - tre sorteringssteg 1. Källsorteringsstationer i verksamheten Upphandlade av institutionerna 3. Källsorteringsrum i kulvert Färdigställda

Läs mer

Renhållningsavgift. Grundavgift och hämtningsavgift. Miljöstyrande avgifter för sophantering

Renhållningsavgift. Grundavgift och hämtningsavgift. Miljöstyrande avgifter för sophantering Renhållningsavgift för Gävle, Hofors, Ockelbo, Sandviken och Älvkarleby kommun 2013 Renhållningsavgiften varierar beroende på hur ofta du har sophämtning, vilken storlek på kärlet du har, om du bor i villa

Läs mer

Bilaga 7 Sammanställning till länsstyrelsen

Bilaga 7 Sammanställning till länsstyrelsen Bilaga 7 Sammanställning till länsstyrelsen Sammanställning till länsstyrelsen 1 (12) Innehåll 1 Administrativa uppgifter... 3 2 Kommunens befolkning och struktur... 4 3 Avfall som kommunen ansvarar för...

Läs mer

Tidningstjänst AB och miljön

Tidningstjänst AB och miljön Tidningstjänst AB och miljön Vårt långsiktiga mål Minska fossila bränslen mot transportsträcka med 15 % från 2009 till 2014. Miljöpolicy Tidningstjänst AB strävar efter att leverera Rätt tidning i rätt

Läs mer

Vart tar avfallet vägen?

Vart tar avfallet vägen? Vart tar avfallet vägen? Hushåll När du sorterar ditt avfall gör du en insats för bättre miljö och mindre resursförbrukning. Här har vi samlat de vanligaste avfallsslagen och beskrivit vad som händer efter

Läs mer

Nu kör vi igång Ditt matavfall blir biogas

Nu kör vi igång Ditt matavfall blir biogas Nu kör vi igång Ditt matavfall blir biogas 2 Det finns två sätt att se på matavfall: som rent skräp eller som en råvara med möjligheter. Vi väljer att satsa på möjligheter. Med början under hösten 2011

Läs mer

Nu kör vi igång. Ditt matavfall blir biogas

Nu kör vi igång. Ditt matavfall blir biogas Nu kör vi igång Ditt matavfall blir biogas 1 Skräp eller en råvara med möjligheter? Det finns två sätt att se på matavfall: som rent skräp eller en råvara med möjligheter. Lerums kommun väljer att satsa

Läs mer

Bli hållbarhetscoach på riktigt

Bli hållbarhetscoach på riktigt Bli hållbarhetscoach på riktigt Nu kan Du som student bli hållbarhetscoach för ditt egna hotell! Vi söker 60 coacher som under ett drygt år vill vara med och förbättra hållbarhetsarbetet på Nordic Choice

Läs mer

Regenber g & Hansson

Regenber g & Hansson Utgåva 1 (1)10 MILJÖPLAN 2006 Regenber g & Hansson Utgåva 1 (2)10 Regenberg & Hansson...1 1. Verksamhetsbeskrivning...3 2. Miljöledning...3 3. Miljöpolicy...5 4. Handlingsplaner...6 5. Inköpsrutiner...8

Läs mer

Generella miljökrav underentreprenörer. 1. Syfte. 2. Omfattning. 3. Arbetsgång. Förändringar från senaste version

Generella miljökrav underentreprenörer. 1. Syfte. 2. Omfattning. 3. Arbetsgång. Förändringar från senaste version Strategiskt Dokumentnummer 2967 Version 4.0 Fastställt: 2014-06-18 Fastställd av: Nyström-Hedvall Kerstin, SHC Granskad av: Josefsson Anna, RNC Handläggare: Blom Patrik, SHC Förändringar från senaste version

Läs mer

Avfall Sveriges. ståndpunkter

Avfall Sveriges. ståndpunkter Avfall Sveriges ståndpunkter BAKGRUND OCH UTGÅNGSPUNKTER FÖR STÅNDPUNKTERNA Avfall Sveriges ståndpunkter är det dokument som vägleder ställningstaganden och åtgärder för att utveckla avfallshanteringen

Läs mer

Hälsofrämjande miljöarbete. TioHundra AB värnar om ett hållbart samhälle

Hälsofrämjande miljöarbete. TioHundra AB värnar om ett hållbart samhälle 2014 Hälsofrämjande miljöarbete TioHundra AB värnar om ett hållbart samhälle Det finns en stark koppling mellan hälsa och miljö. I TioHundra AB jobbar vi med båda. Redan 2007 miljöcertifierades hela TioHundra

Läs mer

Motala kör på biogas. Om Motalas satsning på miljövänligt bränsle

Motala kör på biogas. Om Motalas satsning på miljövänligt bränsle Motala kör på biogas Om Motalas satsning på miljövänligt bränsle Så lyckades Motala - Oavsett vilken aktör en kommun samarbetar med är det viktigt att kommunen stöttar och bidrar till att investeringar

Läs mer

Miljöredovisning enligt EMAS för Hr Björkmans Entrémattor AB 2011

Miljöredovisning enligt EMAS för Hr Björkmans Entrémattor AB 2011 Miljöredovisning enligt EMAS för Hr Björkmans Entrémattor AB 2011 FÖRETAGET verksamheten Hr Björkmans Entrémattor AB är ett privatägt företag som är till största del inriktat på uthyrning samt bytesservice

Läs mer

Johan Sundberg. Profu. Profu. Profu

Johan Sundberg. Profu. Profu. Profu Johan Sundberg Delägare i forsknings- och utredningsföretaget. Forskningsledare för avfallsgruppen på Chalmers 1993-2005 (tekn. doktor i avfallssystemanalys 1993). (Projektinriktad forskning och utveckling)

Läs mer

BORÅS ENERGI OCH MILJÖ AB. Miljöåret 2013. Vår dröm - en fossilbränslefri stad

BORÅS ENERGI OCH MILJÖ AB. Miljöåret 2013. Vår dröm - en fossilbränslefri stad BORÅS ENERGI OCH MILJÖ AB Miljöåret 2013 Vår dröm - en fossilbränslefri stad MILJÖ 2013 Borås Energi och Miljö strävar efter att ta tillvara på material- och energiflöden i Borås. Genom återvinning och

Läs mer

Vill du veta mer? www.briggsandstratton.se 08-449 56 30 info.se@basco.com Box 6057, 141 06 Kungens Kurva

Vill du veta mer? www.briggsandstratton.se 08-449 56 30 info.se@basco.com Box 6057, 141 06 Kungens Kurva Vill du veta mer? www.briggsandstratton.se 08-449 56 30 info.se@basco.com Box 6057, 141 06 Kungens Kurva och 7 sanningar Vad vet du om gräsklippning, motorer och deras påverkan på miljön? I över 100 år

Läs mer

OKQ8 Mot fossiloberoende transporter rollen för en drivmedeldistributör perspektiv

OKQ8 Mot fossiloberoende transporter rollen för en drivmedeldistributör perspektiv OKQ8 Mot fossiloberoende transporter rollen för en drivmedeldistributör perspektiv Stationsnätet 1 Störst i Sverige med 750 stationer över hela landet, för såväl personbil som tung trafik 2 350 bemannade

Läs mer

Vision År 2030 är Örebroregionen klimatklok. Då är vi oberoende av olja och andra fossila bränslen och använder istället förnybar energi.

Vision År 2030 är Örebroregionen klimatklok. Då är vi oberoende av olja och andra fossila bränslen och använder istället förnybar energi. Pub nr 2008:44 Vision År 2030 är Örebroregionen klimatklok. Då är vi oberoende av olja och andra fossila bränslen och använder istället förnybar energi. Vi hushållar med energin och använder den effektivt.

Läs mer

Skyways - Klimatrapport

Skyways - Klimatrapport Skyways - Klimatrapport 2007 Koldioxidutsläpp Utsläpp Fokker 50 AKTIVITET Ton CO 2 Klimatpåverkan från egenägda källor 216 909.88 Uppvärmning 8.91 Eldningsolja 2-5 8.91 Egenägda tjänstebilar, egna fordon

Läs mer

Verksamhetsåret 2014

Verksamhetsåret 2014 Klimatredovisning AB Svenska Spel Verksamhetsåret Utförd av Rapport färdigställd: 2015-03-05 Sammanfattning klimatpåverkan Svenska Spel Tricorona Climate Partner AB (Tricorona) har på uppdrag av AB Svenska

Läs mer

vi gör råvaror av ditt avfall

vi gör råvaror av ditt avfall vi gör råvaror av ditt avfall miljö redovisning 2015 1 miljon 93 % 327 000 76 000 80 km/h ton avfall hanterades på SUEZ anläggningar under 2014 Mer än 93 procent av allt material som kom in på SUEZ anläggningar

Läs mer

Innovate.on. Koldioxid. Koldioxidavskiljning och lagring av koldioxid de fossila bränslenas framtid

Innovate.on. Koldioxid. Koldioxidavskiljning och lagring av koldioxid de fossila bränslenas framtid Innovate.on Koldioxid Koldioxidavskiljning och lagring av koldioxid de fossila bränslenas framtid Koldioxidfotspår, E.ON Sverige 2007 Totalt 1 295 000 ton. Värmeproduktion 43 % 0,3 % Hantering och distribution

Läs mer

Biogas till Dalarna. Torsten Gustafsson Spikgårdarnas Lantbruk

Biogas till Dalarna. Torsten Gustafsson Spikgårdarnas Lantbruk Biogas till Dalarna Torsten Gustafsson Spikgårdarnas Lantbruk Kort historia om Dala BioGas LRF tittar på förutsättningarna att göra en biogasanläggning i södra Dalarna. En förundersökning utförs av SBI

Läs mer

Våra hållbarhetsmål. Hållbarhetsmålen godkändes av koncernledningen för Regional Unit (RU) Sweden i maj 2013 och gäller till december 2015.

Våra hållbarhetsmål. Hållbarhetsmålen godkändes av koncernledningen för Regional Unit (RU) Sweden i maj 2013 och gäller till december 2015. Våra hållbarhetsmål För att styra E.ONs hållbarhetsarbete i Norden har vi definierat elva hållbarhetsmål som täcker områdena Miljö, Medarbetare, Kunder och Leverantörer. en är baserade på vårt globala

Läs mer

Fjärrvärmeåret 2010. Information och statistik från Mölndal Energi. Bild från bränslehallen i samband med invigningen av Riskulla KVV i mars 2010.

Fjärrvärmeåret 2010. Information och statistik från Mölndal Energi. Bild från bränslehallen i samband med invigningen av Riskulla KVV i mars 2010. Fjärrvärmeåret 2010 Information och statistik från Mölndal Energi Bild från bränslehallen i samband med invigningen av Riskulla KVV i mars 2010. ~ 1 ~ Mölndal Energi erbjuder el och fjärrvärme Mölndal

Läs mer

Enkätfrågor till uppföljning av Uppförandekoden

Enkätfrågor till uppföljning av Uppförandekoden Enkätfrågor till uppföljning av Uppförandekoden Södertälje kommuns och dess bolags uppförandekod 1 Har ert företag en egen uppförandekod? Om ja, vänligen ladda upp er egen uppförandekod. 2 Har ert företag

Läs mer

Svanenmärkning av Hotell, Restauranger och Konferenser (HRK) Fördjupningsmaterial

Svanenmärkning av Hotell, Restauranger och Konferenser (HRK) Fördjupningsmaterial Svanenmärkning av Hotell, Restauranger och Konferenser (HRK) Fördjupningsmaterial PPT slide 5: fördjupad info HRK Varför Svanen? Fem enkla skäl: Svanen är ett kostnadseffektivt verktyg i miljöarbetet.

Läs mer

Mekonomen Groups uppförandekod. (Code of Conduct)

Mekonomen Groups uppförandekod. (Code of Conduct) Mekonomen Groups uppförandekod (Code of Conduct) 2014 01 01 Koncernchefens ord Mekonomen Group som företag växer fort och vi etablerar oss också successivt på nya marknader. Det innebär att hur vi uppträder

Läs mer

Vart tar avfallet vägen?

Vart tar avfallet vägen? Vart tar avfallet vägen?? Här anges de vanligaste avfallsslagen, hur de ska sorteras och vad som händer efter att du har sorterat ut de olika avfallsslagen. Avfall markerat med en röd ruta är farligt avfall.

Läs mer

Kvalitetsmanual för Lunds Renhållningsverk

Kvalitetsmanual för Lunds Renhållningsverk Kvalitetsmanual för Lunds Renhållningsverk Lunds Renhållningsverk ansvarar på uppdrag av kommunfullmäktige för avfallshanteringen i Lunds kommun. Verksamheten är inriktad på att erbjuda kunderna miljöanpassade

Läs mer

A3 Från avfallshantering till resurshushållning

A3 Från avfallshantering till resurshushållning A3 Från avfallshantering till resurshushållning Nationella avfallsplanen och programmet för att förebygga avfall. Goda exempel! Catarina Östlund och Maria Ivarsson, NV Europa minskar avfallet Anna-Carin

Läs mer

Isolering och klimatfrågan

Isolering och klimatfrågan Isolering och klimatfrågan T1-03 2008-03 B1-02 2008-03 Med isolering bidrar vi till ett bättre globalt klimat Klimatförändringarna är vår tids stora miljöfråga. Utsläppen av växthusgaser, framförallt koldioxid,

Läs mer

Så tar vi hand om ditt avfall i framtiden Avfallsplan 2020

Så tar vi hand om ditt avfall i framtiden Avfallsplan 2020 REFILL 1,5 l MJÖLK STOR- PACK MIN KASSE TIDNING Second Hand ÅTERANVÄNDA MINIMERA DEPONERA ÅTERVINNA ENERGI ÅTERVINNA MATERIAL Så tar vi hand om ditt avfall i framtiden Avfallsplan 2020 En strävan efter

Läs mer