RAGN-SELLS ANLÄGGNINGAR OCH KONTOR, SVERIGE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "RAGN-SELLS ANLÄGGNINGAR OCH KONTOR, SVERIGE"

Transkript

1 HÅLLBARHETSREDOVISNING 2014

2 RAGN-SELLS ANLÄGGNINGAR OCH KONTOR, SVERIGE Region Nord Boden Bollnäs Borlänge Gävle Luleå Nordmaling Robertsfors Själevad Skellefteå Smedjebacken Sollefteå Sundsvall Söråker Timrå Umeå Region Syd Alingsås Askersund Dals Långed Halmstad Heljestorp Jönköping Kallinge Karlstad Kungsbacka Lidköping Linköping Linneberga Malmö Marieholm Norrköping Oskarshamn Partille Roma Stenungssund Strömstad Tidaholm Tomelilla Vara Varberg Vetlanda Visby Vårgårda Värnamo Växjö Örebro Region Mitt Bandhagen Enköping Bro (Högbytorp, Sätra Gård) Kallhäll Lunda Länna Rosersberg Uppsala Sollentuna (Väderholmen) Västerås Innehållsförteckning 2 Omsorg om livet på jorden och bra affärer driver oss framåt 3 En organisation för framtiden 4 Vårt bidrag till en hållbar utveckling 6 Hållbara affärer med kunden i centrum 10 Miljöpåverkan från vår verksamhet 16 Medarbetare 20 Återvinningsbart 25 Samhällsengagemang 26

3 3 OMSORG OM LIVET PÅ JORDEN OCH BRA AFFÄRER DRIVER OSS FRAMÅT Ragn-Sells har en särställning på den svenska återvinningsmarknaden. Långsiktigt engagemang från vår ägarfamilj, och deras tro på att omsorg om livet på jorden och bra affärer går hand i hand, skapar förutsättningar för bättre och mer hållbara återvinningslösningar. Hållbarhet i vår affärsstrategi Kunderna kommer kräva mycket av oss framöver och vi vill gärna vara en betydande del av våra kunders hållbarhetsatssatsningar. Vår ambition är att bli branschledande vad gäller hållbarhet och under 2014 arbetades en ny affärsstrategi fram med cirkulär ekonomi som en övergripande tanke. I slutet av 2014 beslutade vi också att införa hållbarhetschef som en befattning i ledningen. Våra utmaningar Med återvinningsanläggningar över hela landet och närmare 700 tunga fordon medför vår verksamhet stora miljöutmaningar. Vi arbetar hårt för att minska utsläpp till luft och vatten och vid slutet av 2014 hade vi minskat koldioxidutsläppen från våra fordon med 38 % jämfört med Vår verksamhet innebär också betydande arbetsmiljörisker och under 2015 kommer vi att fokusera än mer på att göra Ragn-Sells till en säkrare arbetsplats. Ragn-Sells har en viktig roll i omställningen till ett mer cirkulärt materialflöde. Vi deltar därför i flera utvecklingsprojekt med syfte att åstadkomma effektivare användning av resurser. Allt börjar här Under 2015 kommer Ragn-Sells vi att lansera ett, i första hand internt, program med namnet Allt Börjar Här med aktiviteter för att öka förståelsen för vilka vi är, vad vi vill och vart vi ska. Genom programmet vill vi förankra filosofin om att allt vi gör är början på något nytt. För vår verksamhet innebär det att när något är förbrukat hittar vi sätt att ge det nytt liv. Det är en cirkulär tanke, där vi inte är en slutstation utan platsen där allt börjar. Målsättningen med programmet är att frigöra varje medarbetares fulla potential genom en fördjupad förståelse av våra mål, önskvärda beteenden och vårt löfte till våra kunder. Vårt hållbarhetsarbete ska ge Ragn-Sells och våra kunder lyskraft som starka förebilder och inspiration i vår omvärld. Vi kommer inte att nöja oss med mindre! Erik Sellberg Koncernchef och styrelseordförande David Schelin VD Förändringar som gett resultat Under 2013 påbörjade Ragn-Sells en omfattande förändringsresa. Efter flera år med svaga resultat var vår strävan att komma Tillbaka till Lönsamhet det som satte agendan i allt vi gjorde. Vi sänkte kostnader och tog kontroll över styrning och uppföljning, vi genomförde kostnadsbesparingar och genom en ny organisation för försäljning och produktion förstärkte vi kundfokus. Åtgärderna gjorde att vi under 2013 lyckades vända den negativa trenden så att vi visade en god lönsamhet vid årets slut. Under 2014 påbörjades sedan ett strukturerat förbättringsarbete i Ragn-Sells alla verksamheter för att göra dem Enklare! och Snabbare!. Efter ett tungt första halvår började ansträngningarna bära frukt och vi levererade försäljning och resultat nära de bästa vi någonsin gjort.

4 4 En organisation för framtiden EN ORGANISATION FÖR FRAMTIDEN Ragn-Sells är Sveriges ledande kompetensföretag inom hållbara återvinningslösningar. Vi är ett familjeföretag i tredje generationen och en del av kretsloppet sedan år Vår verksamhet Ragn-Sells huvudsakliga uppgift är att samla in och ta hand om avfall och restprodukter som uppkommer i samhället och återföra dem i kretsloppet till rätt mottagare som användbara resurser. Vi samlar in, behandlar och återvinner avfall och restprodukter från näringsliv, organisationer och hushåll över hela Sverige. Ragn-Sells tar i stort sett emot alla slags avfall. För att kunna återföra så mycket som möjligt av materialen till kretsloppet sorterar och behandlar vi avfallet på olika sätt beroende på materialet. Vi möjliggör återvinning och energiutvinning av i princip allt som går att återvinna och energiutvinna. En del material innehåller dock så miljöfarliga ämnen att de måste plockas ur kretsloppet. Då lägger vi under kontrollerade förhållanden avfallet på deponi eller skickar det för destruktion. Information och data i denna redovisning omfattar Ragn-Sells AB med dotterbolag. För information om systerbolag inom koncernen hänvisar vi till respektive bolags hemsida. Exempel på behandling av avfall När avfall återvinns måste materialet vara av rätt kvalitet för den typ av returprodukt som ska tillverkas. Papper som ska återvinnas till nytt papper sorteras därför ytterligare utifrån kvalitet på våra anläggningar. Därefter skickas det papper som uppfyller kraven som råvara vidare till pappersbruk. Även metallskrot sorteras och finfördelas innan det skickas vidare till gjute- FÖRETAGSFAKTA 2014 Ragn-Sells AB med dotterbolag 2014 Omsättning MSEK Resultat 71 MSEK Insamlad mängd 2,55 MTon Antal medarbetare* st Antal tunga fordon 692 st Antal orter 54 st * Tillsvidareanställda. Ragn-Sells tar emot i princip alla slags avfall. För att kunna återföra så mycket som möjligt av materialen till kretsloppet sorterar och behandlar vi avfallet på olika sätt.

5 En organisation för framtiden 5 2,55 MILJONER TON 3) INSAMLADE MÄNGDER SVERIGE 2014 (2013 inom parantes) 4% (5%) Metall EN RESA GENOM KRETSLOPPET SAMHÄLLE Förbrukning BEHANDLING/RENING 9% (9%) Brännbart 2 9% (9%) Organiskt 4% (3%) Trä 5% (6%) Papper 13% (11%) Farligt avfall 1 43% (43 %) Förorenade massor 13% (14 %) Icke farligt avfall, övrigt 3 DEPONI ENERGIÅTERVINNING Fjärrvärme, el MATERIALÅTERVINNING Plast, metall, glas, papper, elektronik, däck, jordar, konstruktionsmaterial etc BIOLOGISK ÅTERVINNING Biogas, biogödsel Fördelning mellan de avfallskategorier Ragn-Sells samlade in i Sverige Siffror inom parentes avser år Totalt har 2,55 miljoner ton avfall samlats in under året (2,55 miljoner ton 2013). Det kan jämföras med att svenska hushåll gav upphov till 4,4 miljoner ton hushållssopor Det insamlade materialet behandlas enligt följande: energiåtervinning ca 10%, materialåtervinning ca 60% (varav 20% utgörs av material som återanvänds inom anläggningen, t ex för sluttäckning av deponier), biologisk återvinning ca 10%, deponi ca 10%. Resterande materialmängder som samlas in, ca 10%, hanteras inte vid Ragn-Sells anläggningar. 1 Farligt avfall inkluderar elektronik och kemikalier 2 Brännbart är avfall som går till förbränning för energiutvinning. Här ingår bland annat fraktionerna hushållsavfall, brännbart avfall och bränslekross. 3 Övrigt icke-farligt avfall inkluderar bland annat de små fraktionerna plast, gummi och glas (mindre än 5 % per fraktion). 4 Källa: Avfall Sverige. ORGANISATIONSKARTA Ragn-Sells AB med dotterbolag Marknad Försäljning Produktion Bastjänster Farligt avfall Entreprenad Region Syd VD Region Mitt Ekonomi Control Kvalitet & Miljö HR Region Nord rier, stål- eller smältverk som råvara för nya produkter. Förorenade massor och farligt avfall behandlas på våra anläggningar för att se till att farliga ämnen inte läcker ut och förorenar miljön. Organiskt material behandlas t ex genom rötning för att producera biogas och biogödsel eller genom kompostering för att producera jordförbättringsmedel. På uppdrag av Svensk Däckåtervinning AB tar Ragn-Sells även emot och behandlar uttjänta däck från svenska fordon, sammanlagt ca 9 miljoner däck per år. Detta flexibla och slittåliga material kan användas i samhällets hela infrastruktur. En del av däcken återanvänds efter regummering eller används direkt, utan större ingrepp, till exempelvis sprängmattor, fendrar eller påkörningsskydd. Andra däck materialåtervinns och används exempelvis i löparbanor eller fotbollsplaner med konstgräs samt som en råvara för nya gummiprodukter. De däck som blir kvar går till energiutvinning i cementindustri eller kraftvärmeverk. Organisation Ragn-Sells AB med dotterbolag är organiserat i tre affärsområden och tre regioner. Tillsammans med funktionerna marknad, försäljning och produktion ansvarar affärsområdena för att utveckla affärs- och arbetsprocesser som är enhetliga över hela Sverige. Ansvaret för att utföra företagets åtaganden och uppdrag åt våra kunder är istället uppdelat geografiskt i de tre regionerna. Denna organisation gör att vi finns nära kunderna samtidigt som vi kan ge samma hjälp och effektiva service över hela landet. I Sverige har Ragn-Sells verksamhet i 54 orter, från norr till syd. Därutöver har Ragn-Sellskoncernen verksamhet i Danmark, Norge, Estland, Lettland och Polen. I koncernen ingår även Ragn-Sells råvarubolag Recyclables, däckåtervinningsbolaget Ragn-Sells Däckåtervinning och Ragn-Sells Miljökonsult med expertkompetens inom bl a energi, miljö och arbetsmiljö.

6 6 Vårt bidrag till en hållbar utveckling VÅRT BIDRAG TILL EN HÅLLBAR UTVECKLING Hållbar affärsutveckling innefattar ett företags insatser för socialt, miljömässigt, ekonomiskt och etiskt ansvarstagande med syfte att uppnå ett hållbart samhälle. Ragn-Sells främsta bidrag för att uppnå en hållbar samhällsutveckling är att erbjuda tjänster som hjälper våra kunder att minska sin miljöbelastning. Hållbarhet i vår verksamhet Ragn-Sells strävan är att bidra till ett cirkulärt materialflöde där mer och mer av det insamlade avfallet återanvänds eller återvinns. Återvinning av material ger ett mer effektivt resursutnyttjande och en minskad klimatpåverkan. Genom våra tjänster för omhändertagande av farligt avfall och rening av förorenade jordar bidrar vi också till att uppnå Sveriges nationella miljömål om Giftfri miljö och God bebyggd miljö. Vi vill driva utvecklingen av nya tekniker och affärsmodeller för att bidra till ett cirkulärt flöde av material. Ragn-Sells är därför engagerade i ett flertal utvecklingsprojekt för att i framtiden ännu bättre kunna tillvarata jordens begränsade resurser. Vi engagerar oss också aktivt för att regelverk som påverkar vår bransch ska utformas så att de främjar utvecklingen mot ett hållbart samhälle. För att vara långsiktigt framgångsrika krävs att vi är en attraktiv arbetsgivare där våra medarbetare mår bra och utvecklas. Vi strävar därför efter att ständigt förbättra vårt arbete inom hälsa och säkerhet och satsar brett på utbildning och kompetensutveckling. Ragn-Sells verksamhet innebär också negativ miljöpåverkan, framförallt genom våra transporter och utsläpp från våra anläggningar. Dessa frågor har därför högsta prioritet när det gäller att minska vår egen miljöbelastning. Att vara lyhörd för våra intressenters synpunkter och behov är centralt i vårt löpande arbete och vid utveckling av nya hållbara tjänster. Vi för därför en kontinuerlig dialog med ägare, kunder, medarbetare, myndigheter och övriga med intresse för vår verksamhet. VÅRA LEDORD Enkelhet Vi förenklar. Med nytänkande och service förenklar vi vår och våra kunders vardag och miljöarbete. Ansvarstagande Vi tar ansvar. I stort och smått. För våra kunder, för vår egen verksamhet och för livet på jorden. Helhetssyn Vi ser till helheten. Genom samverkan och resurshushållning skapar vi hållbara effektiva lösningar. Ragn-Sells strävan är att bidra till ett cirkulärt materialflöde där mer och mer av det insamlade avfallet återanvänds eller återvinns. Framåtanda Vi vill framåt. Med nyfikenhet och kraft bryter vi ny mark där andra tvekar inför morgondagens utmaningar.

7 Vårt bidrag till en hållbar utveckling Hållbar affärsutveckling innefattar ett företags insatser för socialt, miljömässigt, ekonomiskt och etiskt ansvarstagande med syfte att uppnå ett hållbart samhälle. Styrning av Ragn-Sells hållbarhetsarbete Ragn-Sells ledord; enkelhet, ansvar, helhetssyn och framåtanda utgör grunden för vårt hållbarhetsarbete och ska genomsyra det dagliga arbetet och hur vi gör affärer. För övergripande styrning av hållbarhetsarbetet finns också Ragn-Sells uppförandekod som är gemensam för samtliga bolag inom Ragn-Sellskoncernen. Uppförandekoden baseras på branschorganisationen Återvinningsindustriernas uppförandekod och ger en översikt över de etiska normer som ska efterföljas av alla Ragn-Sells företag, anställda, chefer och styrelsemedlemmar. Ragn-Sells uppmuntrar också leverantörer, underleverantörer och andra samarbetspartners att tillämpa samma etiska normer. Uppförandekoden inkluderar riktlinjer inom områdena lagefterlevnad, mänskliga rättigheter, anställningsförhållanden, affärsetik, intressekonflikter, hantering av företagets tillgångar och export till utvecklingsländer. Under 2015 kommer en utbildning i uppförandekoden att hållas för samtliga anställda inom Ragn-Sells AB med dotterbolag. För övergripande styrning av hållbarhetsarbetet finns Ragn-Sells uppförandekod. 7

8 8 Vårt bidrag till en hållbar utveckling VERKSAMHETSMÅL 2014 VI SKA UPPNÅ ÄGARNAS KRAV PÅ LÖNSAMHET Rörelseresultat 2014: 8%. VI SKA HA NÖJDARE KUNDER ÄN VÅRA KONKURRENTER Resultat: 2,4% Net Promoter Score 2014: >50 (av 100) Resultat 2013: 45,2. Ingen undersökning genomförd under 2014 Avkastning på totalt kapital 2014: 12% Resultat: 3,3% Årlig tillväxt extern omsättning 2014: 7% Resultat: -0,9% VI SKA ARBETA I FRAMKANT FÖR EN BÄTTRE MILJÖ Noll överträdelser mot lagar och förordningar 2014 KUND ÄGARE Resultat: Inte uppfyllt. Överträdelser har identifierats via interna revisioner och även registrerats som avvikelser 2020 ska vi ha minskat vårt CO 2 -utsläpp från fordon med 50%* Resultat t o m 2014: 38% minskning MILJÖ MEDARBETARE VI SKA HA MER MOTIVERADE MEDARBETARE ÄN VÅRA KONKURRENTER 2020 ska vi ha minskat vårt CO 2 -utsläpp från hela verksamheten med 20%* Medarbetarindex 2014: 570 (av 1000) Resultat t o m 2014: Oförändrat (Om utsläpp från deponier räknas bort är resultatet en minskning med 31%) Resultat: 521 Ledarskapsindex 2014: 65 (av 100) Resultat: 58 * Basåret är 2008 (gäller såväl utsläpp som verksamhetsomfattning) Ragn-Sells ledningssystem är certifierat enligt standarderna ISO 9001 (kvalitet) och ISO (miljö) och det innefattar ett flertal policys för styrning av vårt hållbarhetsarbete. Ledningssystemet är ett verktyg för att säkerställa att hela organisationen arbetar på samma sätt och att vi ständigt förbättrar vår verksamhet. Ett viktigt verktyg i förbättringsarbetet är de interna revisioner som vi genomför regelbundet. Vår verksamhet styrs också av ett omfattande regelverk. Det är av största vikt för oss att vår verksamhet följer relevant lagstiftning samt tillstånd och andra myndighetsbeslut. Vi har därför formulerat en nollvision när det gäller överträdelser av lagar och villkor som vi följer upp löpande. Varje år fastställs verksamhetsmål som bryts ner i respektive region, affärsområde och funktion. Ytterst ansvarig för Ragn-Sells hållbarhetsarbete är styrelse och vd. Ansvar i vår värdekedja För alla nya strategiska leverantörer ska en leverantörsbedömning genomföras. Bedömningen omfattar områdena kvalitet, ekonomi, miljö och sociala aspekter. För underentreprenörer avseende transporter ingår dessutom en försäkran om efterlevnad av Ragn-Sells uppförandekod som en del i avtalet. En översyn av hur vi följer upp att våra leverantörer efterlever ställda krav har påbörjats och under 2015 kommer utvärderingar via leverantörsrevisioner att påbörjas. Via Ragn-Sellskoncernens råvarubolag Recyclables återförs utvunna resurser till samhället. Användning av material som tagits fram ur avfall kan dock innebära utökade miljö- och hälsorisker om materialet hanteras på ett felaktigt sätt. Export av avfall och användning av avfall som insatsmaterial eller råvara är därför reglerat i lag på både internationell och nationell nivå. Recyclables har rutiner för att säkerställa att det material som säljs hanteras enligt gällande lagstiftning och uppmanar även sina kunder att efterleva Ragn-Sells uppförandekod. Den införs också successivt som en bilaga i handelsavtalen. En riskanalys har genomförts för att identifiera hos vilka kunder risken är störst för avsteg mot uppförandekoden och ett arbete med uppföljning av kraven, genom exempelvis revisioner, har påbörjats.

9 Vårt bidrag till en hållbar utveckling Därför att lösningar som är bra för livet på jorden är bra för affärerna. Ragnar Sellberg 9

10 10 Hållbara affärer med kunden i centrum HÅLLBARA AFFÄRER MED KUNDEN I CENTRUM Varje år anlitar cirka företags- och privatkunder Ragn-Sells och under 2014 anlitades vi även av närmare 60 kommuner. Några kunder behöver oss bara vid enstaka tillfällen hos andra finns vi på plats dygnet runt, året runt. För många av våra kunder är vår närvaro en viktig kugge i produktionsprocessen vilket ställer stora krav på oss att kraftsamla kompetens och resurser för att möta kundernas behov. Våra tjänster Vårt uppdrag är att minimera, ta hand om och omvandla avfall till resurser oavsett om det är traditionellt hushållsavfall, spillolja från Sveriges verkstäder eller restprodukter från pappersoch massaindustrin. Men vi omhändertar inte bara framtidens resurser, vi tar också ansvar för underhåll och sanering av industriella anläggningar och förorenad mark. Sammantaget hjälper vi våra kunder att kostnadseffektivt minska miljöbelastningen från sin verksamhet samtidigt som vi underlättar det nationella arbetet med att avgifta samhället. Bastjänster Inom affärsområde Bastjänster återfinner man den traditionella hanteringen av avfall med kärl och container vilket även omfattar vårt breda engagemang för att hjälpa Sveriges kommuner med deras ansvar för avfallshantering. I affärsområdet ingår dessutom vatten- och avloppstjänster. Kunderna får tillgång till statistik och smidig hantering av tjänster via vår kundportal. I tillägg till grundutbudet lägger vi stor vikt vid att erbjuda paketerade lösningar som ökar servicegraden och återvinningsnivåerna. Bland annat är Ragn-Sells ledande på att utveckla tjänster för köpcentra där vi utöver avfallshanteringen även arbetar med godsmottagning och intern logistikhantering. Detta leder till effektivare utnyttjande av utrymmet på anläggningen, effektivare logistik och högre återvinningsgrad. Ett annat exempel är konceptet RentBygge där vi bistår med källsortering på byggarbetsplatser för att både öka byggproduktiviteten och sänka behandlingskostnaderna för avfallet. Under 2014 lanserade vi också ett brett fastighetskoncept som innebär en komplett servicelösning för fastighet och handel. Tjänsterna i sig har vi arbetat med sedan tidigare, men de har nu paketerats för att passa olika kundkategorier. Vi kan också erbjuda företagskunder insamling i container till ett fast pris vilket ger en enklare och förutsägbar prisbild för kunden. Tjänster för farligt avfall Inom Farligt Avfall erbjuder vi tjänster som hjälper våra kunder att hantera avfall som enligt lagen klassas som farligt och omfattas av ett mer krävande regelverk. Det kan röra sig om hantering av exempelvis oljor, färger, gaser, läkemedel eller aerosoler. Vi erbjuder också lagstadgad kon- RAGN-SELLS TJÄNSTEUTBUD DELAS IN I FEM OMRÅDEN 1. Bastjänster till näringslivet, offentlig sektor och privatkunder 2. Tjänster för Farligt Avfall 3. Entreprenadtjänster 4. Råvaror 5. Konsulttjänster

11 Hållbara affärer med kunden i centrum Högbytorp är Sveriges ledande kretsloppsanläggning. Här kombinerar vi vår långa erfarenhet av avfallshantering med den senaste forskningen och tekniken. troll av cisterner och säkerhetsrådgivning i frågor som rör farligt gods. Även inom detta område paketerar vi våra erbjudanden för att göra det enkelt för våra kunder. Ett bra exempel är paketet FarligtEnkelt som är en totallösning med säkra miljöskåp, skyltning, hantering, statistik och all annan dokumentation som krävs för farligt avfall. Tung industriell sanering och underhåll är också en del av vårt erbjudande. Under 2014 startade vi arbetet med att upprätta en ny anläggning för rening av smörjolja. Genom kemiska och tekniska processer renas oljan och kan återanvändas. Vi kommer också behandla emulsioner och vattenhaltiga oljor där vattnet separeras från oljan som kan återanvändas eller återvinnas. Anläggningen kommer att vara färdig i början av Entreprenadtjänster Våra entreprenadtjänster fokuserar främst på stora bulkflöden i samhället som kraftvärmeverkens askor och avloppsreningsverkens slam. Vi har också ett omfattande erbjudande för mark och miljö där vi sanerar förorenade områden, ofta i samband med nya byggprojekt runt om i landet. På våra anläggningar har vi modern utrustning för att utvinna metaller, näring och andra värden ur dessa flöden. Vi kan även deponera material som är farliga eller inte kan omsättas som resurser på annat sätt. Under 2014 har vi introducerat TerraFutura som är ett samlingsnamn på de mark- och vattentjänster som Ragn-Sells erbjuder, se sidan 14. Råvaror Via Ragn-Sellskoncernens råvarubolag Recyclables återförs utvunna resurser till samhället. Recyclables handlar med produktgrupperna plast, papper, skrot, metall och elektronik, trä och träflis, avfallsbränslen samt däck för energiproduktion. Råvaror och insatsmaterial säljs på en global marknad till exempelvis pappersbruk, plastfabriker eller smältverk som använder Sammantaget hjälper vi våra kunder att kostnadseffektivt minska miljöbelastningen från sin verksamhet samtidigt som vi avgiftar samhället. 11

12 12 Hållbara affärer med kunden i centrum

13 Hållbara affärer med kunden i centrum 13 ENKEL OCH TRYGG AVFALLSHANTERING MINSKAT KLIMATTRYCK KUND SERVICE AVGIFTNING AV SAMHÄLLET RÄTT KVALITET OCH VOLYM, I TID TA HAND OM AVFALL BEHANDLA, FÖRÄDLA & DEPONERA FÖRSÄLJNING & AVSÄTTNING Produkter Råvaror Bränsle Designade material ENKELHET HELHETSSYN ANSVARSTAGANDE FRAMÅTANDA Ragn-Sells affärsmodell genomsyras av våra ledord. återvunnet material i sina produktionsprocesser. Recyclables säljer även material till energibolag för produktion av el och fjärrvärme. Kunderna återfinns framförallt i Skandinavien och norra Europa, men en mindre andel av kunderna utgörs av verksamheter i Asien. Ragn-Sells tar årligen emot stora mängder aska och slagg från energianläggningar och industrier. Eftersom deponering av avfall ska undvikas finns ett intresse av att kunna använda askorna på olika sätt, exempelvis som konstruktionsmaterial vid byggnation av vägar. Samtidigt ska avfallshanteringen bidra till att avgifta samhället. Tyvärr innehåller vissa askor höga halter skadliga ämnen såsom metaller och salter som kan läcka ut. Av försiktighetsskäl har Ragn-Sells därför inte använt någon avfallsaska ute i samhället under 2014, utan all avfallsaska har behandlats och omhändertagits på ett säkert sätt på våra behandlingsanläggningar. Om möjligt används askorna som insatsmaterial i konstruktioner inom våra anläggningar eller vid behandling av andra avfall. Ett exempel är en ny patentansökt metod för att stabilisera arsenik och tungmetaller med hjälp av avfallsflygaska som Ragn-Sells utvecklat. Säkert deponerad aska med metaller har dessutom potential att bli framtidens metallgruvor. Konsulttjänster Genom vårt samarbete med Ragn-Sells ABs systerbolag Ragn-Sells Miljökonsult erbjuder vi även ett brett utbud av konsulttjänster. Det rör sig exempelvis om avfallsteknik, stöd vid utveckling av ledningssystem, lagbevakning inom miljö och arbetsmiljöområdet, utbildningar, stöd vid tillståndsansökningar samt inventering och sanering av förorenad mark. Kommunikation med våra kunder Den dagliga kundkontakten sker främst via våra miljöarbetare, chaufförer och kundservice. När Ragn-Sells får mail från nöjda kunder är det oftast någon miljöarbetare som gett service utöver det vanliga. Vi har också en kundportal på webben där kunderna bland annat kan följa upp sin avfallsstatistik, beställa tjänster och få tillgång till vår källsorteringsguide. Kundportalen har uppdaterats och förbättrats under hösten En annan förbättring som syftar till att det ska bli ännu lättare att vara kund hos Ragn-Sells är att vi infört en ny säljorganisation. Vårt mål är att Den dagliga kundkontakten sker främst via våra miljöarbetare, chaufförer och kundservice. När Ragn-Sells får mail från nöjda kunder är det oftast någon miljöarbetare som gett service utöver det vanliga.

14 14 Hållbara affärer med kunden i centrum RAGN-SELLS SAMARBETE Rent Dagvatten RAGN-SELLS TEKNIK EasyMining RAGN-SELLS TEKNIK FriGeo RAGN-SELLS TEKNIK TerraFutura Ragn-Sells har tillsammans med projektet Rent Dagvatten tecknat ett samarbetsavtal för att erbjuda miljösäkra tjänster inom dagvattenhantering. Rent Dagvatten marknadsför abonnemangstjänster för hantering och rening av dagvatten. Ragn-Sells står för den regelbundna service som ingår i avtalet. Vi kan vara en del i installationsfasen av anläggningar och tack vare mobila anläggningar blir avvattning och vattenrening en effektiv process. Vår lösning kan användas i befintliga system i exempelvis stadsdelar, industrifastigheter, hamnar eller avfallsanläggningar. Den kan också vara en del i arbetet när stadsdelar och fastigheter projekteras, för en framtida problemfri hantering av dagvatten. Fosfor är en viktig komponent i konstgödsel, men det är en ändlig resurs som endast bryts i gruvor på ett fåtal platser runt om på jorden. En lösning för att minimera människans avtryck är att återvinna fosfor ur reningsverksslam. Ragn-Sells har studerat fullskalig slamförbränning och bevisat att det är möjligt att utvinna ren fosfor ur askan på ett kostnadseffektivt sätt. Den patenterade tekniken som används är unik och har utvecklats av EasyMining Sweden AB. Genom att återvinna fosforn skapas ett nytt spännande kretslopp som är bättre för miljön och mer resurseffektivt eftersom mindre mängd ny fosfor behöver brytas. I stora delar av världen ser man ett växande problem med att ta hand om avloppsslam. En lösning är att utveckla effektivare torkningsmetoder. FriGeo AB har under flera år agerat på Ragn-Sells anläggning Högbytorp avseende slamavvattning med en egenutvecklad frysteknik och 2014 förvärvades företagets avvattningsverksamhet av Ragn-Sells. Att frystorka avloppsslammet innebär även miljövinster i form av minskade transporter, restprodukten kan användas som biobränsle och fosforutvinningen kan öka. Med stöd från Vinnova har Ragn-Sells påbörjat utvecklingen av en fullskalig, patentsökt och säljbar demonstrationsanläggning i Boden. Projektet beräknas vara klart i december TerraFutura är en helhetslösning för en effektiv behandling av förorenade områden. Ragn- Sells är med genom hela processen, från riskbedömning till upprättande av en slutrapport som skickas in till myndigheterna. Att hantera förorenade jordar och vatten är ofta en komplex verksamhet med hårda miljökrav. Med TerraFutura erbjuder vi olika lösningar, alltifrån tvätt av sand-, grus-, och stenmaterial där oönskade ämnen och finpartiklar skiljs ur till muddring/rengöring, avvattning och vattenrening. På så sätt kan vi lyfta avfall högre upp i avfallshierarkin samtidigt som vi minskar framställningen från jungfruligt material. bygga en säljorganisation som matchar kundbehoven genom tydligare kundfokus, bättre service och ökad effektivitet. Ett viktigt underlag för Ragn-Sells förbättringsarbete är den årliga kundundersökningen. På grund av omorganisation genomfördes ingen vanlig kundundersökning under Den senaste kundundersökningen, som gjordes 2013, gav dock stort gensvar från kunderna. Resultatet blev en Net Promoter Score på 45,2 på en skala mellan -100 och 100. Målet är att förbättra resultatet till minst 50 vid nästa undersökning, vilket motsvarar betyget excellent. Under hösten 2014 genomförde Ragn-Sells en undersökning om hur företag, både kunder och icke-kunder, ser på oss. Syftet var att få en bättre bild av hur vi står oss mot våra konkurrenter och hur välkända vi är på marknaden. Undersökningen visade att företagen tycker att de viktigaste egenskaperna för en leverantör är att de håller vad de lovar och har en hög servicenivå. Både för dessa leverantörsegenskaper och för kännedom om bolaget fick Ragn-Sells högre betyg jämfört med våra konkurrenter. Extra glädjande var att våra befintliga kunder gav oss höga betyg. Ekonomiskt resultat Ragn-Sells omsättning för 2014 var 2945 MSEK ( MSEK) vilket inte motsvarade vårt mål på en ökning med 7 % jämfört med Rörelseresultatet ökade under 2014 med 2,4 % (71 MSEK), vilket innebar att vi inte heller nådde upp till vår målsättning om en ökning på 8 %. Under 2014 har Ragn-Sells fortsatt den satsning på ökad effektivitet och lönsamhet i verksamheten som påbörjades Första halvåret 2014 påverkades både omsättning och resultat negativt av kostnader för förbättringsprojekt samtidigt som processförbättringar inom försäljning och produktion ännu inte hade gett önskat resultat. Efter halvårsskiftet fokuserades därför på försäljning och åtgärder för effektiva kostnadsbesparingar i verksamheten. Både omsättning och resultat blev betydligt bättre under andra halvåret, till stor del tack vare ökade materialvolymer in på våra anläggningar, men ett ökat fokus på kostnadsbesparingar bedöms också ha gett god effekt.

15 15 RAGN-SELLS REFERENSUPPDRAG Spendrups SPENDRUPS VÄLJER RAGN-SELLS FÖR HELHETSLÖSNING AV AVFALLSHANTERING Ragn-Sells strävar ständigt efter att skapa kundanpassade lösningar och att ha ett helhetsperspektiv. Ett exempel där vi tillsammans med kunden tagit fram en lösning för avfallshanteringen, är vårt uppdrag hos Spendrups i Grängesberg utanför Ludvika. Att Spend rups valde Ragn-Sells framför våra konkurrenter berodde till stor del på den helhetslösning som vi kan erbjuda. Förutom att vi tar hand om samtliga avfallsfraktioner från verksamheten utbildar vi också Spend rups personal, vilket leder till en högre utsorteringsgrad av materialet. Fokus i utbildningen ligger på att förstå värdet av att sortera materialet och vi har även egen personal på plats under en uppstartsperiod. Av erfarenhet vet vi att det ger en mycket stor positiv effekt när vi är en del av kundens verksamhet och finns tillhands för att svara på dagliga frågor. Spendrups väljer Ragn-Sells. Foto: Spendrups/Ragn-Sells Uppdraget innebär inte bara en stor nytta för kunden, även mil jönyttan är stor. Nästan inget material kommer att gå till deponi och mängden brännbart avfall kommer att minska avsevärt till förmån för materialåtervinning. Transporterna med avfall från verksamheten mins kar också genom fyra stationära komprimatorer. RAGN-SELLS SAMARBETE Myrorna INSAMLING AV TEXTILIER I SAMARBETE MED MYRORNA Produktion av nya textilier kräver stora mängder vatten, energi, kemikalier och åkermark för produktion av råvaror. Samtidigt är textil ett material med låg grad av återvinning och återanvändning. Varje år slänger svensken cirka 8 kg textilier i soporna och textilåtervinning är ett av de prioriterade områdena i Sveriges nationella avfallsförebyggande program. För att målen för återanvändning och återvinning ska nås behöver systemen för att samla in och ta hand om textilierna förbättras. Våren 2014 lanserade därför Ragn-Sells en ny tjänst för fastighetsnära insamling av textilier i samarbete med välgörenhetsorganisationen Myrorna. Syftet är att underlätta för hushåll att skänka sina kläder och därigenom öka mängden textilier som återanvänds eller återvinns. Textilinsamling tillsammans med Myrorna. Tjänsten innebär att Ragn-Sells erbjuder fastighetsägare ett abonnemang på ett skåp för textilinsamling och Myrorna står för sortering och försäljning av de skänkta kläderna.

16 16 Miljöpåverkan från vår verksamhet MILJÖPÅVERKAN FRÅN VÅR VERKSAMHET Ragn-Sells verksamhet har en betydande positiv miljöpåverkan. Våra tjänster för omhändertagande av det avfall som uppkommer i samhället bidrar till ett effektivare resursutnyttjande och minskad klimatpåverkan. Genom sanering av förorenade jordar och omhändertagande av farligt avfall bidrar vi också till att avgifta samhället. Men vår verksamhet innebär också negativ miljöpåverkan främst genom de utsläpp som fordon, behandlingsanläggningar och deponier ger upphov till. Vi arbetar aktivt med att begränsa denna miljöpåverkan, bl a genom sluttäckning av deponier, insamling och användning av deponigas och genom insatser för att minska utsläppen från våra fordon. En effektivare och grönare fordonsflotta Ragn-Sells fattade 2012 ett beslut om att senast 2020 ha minskat de fordonsrelaterade utsläppen av koldioxid med 50 procent jämfört med Under 2013 inleddes därför ett samarbete med Volvo Lastvagnar för effektivisering av Ragn-Sells fordonshantering. Med hjälp av vagnparkssystemet Dynafleet kan vi få en effektiv kontroll av våra fordons bränsleförbrukning. Fordonen har också utrustats med en tjänst som analyserar förarnas körteknik och utifrån resultatet ger konkreta tips på hur körbeteendet kan förbättras för att minska bränsleförbrukningen. Ragn-Sells arbetar därutöver med egna fordonstester för att utvärdera alternativa tekniska lösningar och drivmedel. Idag finns fordon som drivs med gas, etanol, metandiesel och biodimetyleter i drift runt om i Sverige. Det finns även ett antal fordon med elhybridteknik. Många av dessa tester sker i nära samarbete med forskningsavdelningen på Volvo Lastvagnar. Ragn- Sells arbetar också aktivt med att byta ut gamla fordon mot nya som har bättre teknisk utrustning och miljöprestanda. Detta bidrar till minskad resursförbrukning, minskade utsläpp av kväveoxider och partiklar och tar oss närmare vårt mål om halverade koldioxidutsläpp. Under 2014 hade Ragn-Sells 692 tunga fordon i drift i verksamheten varav 118 stycken med Euro 6-motor 1, en markant ökning jämfört med fyra stycken Samtidigt minskar antalet fordon i Euro-klasserna 0-4. Standarden Euro 6 innehåller betydligt hårdare krav på utsläpp när det gäller kväveoxider och partiklar än föregångaren Euro 5. För kväveoxider är gränsvärdena sänkta med procent och för partiklar med 50 procent jämfört med Euro 5. Euro 6 blev obligatoriskt för nya, tunga lastbilar inom EU fr.o.m. den 1 januari Ragn-Sells målsättning är att 2020 ha Euro 6-motorer i samtliga tunga fordon. Vårt aktiva arbete med att minska utsläppen av koldioxid från våra fordon har medfört en årlig utsläppsminskning mellan 2008 och Sedan 2008 har koldioxidutsläppen från våra fordon Utsläpp av koldioxid från Ragn-Sells egna fordon, ton CO Mållinje CO 2 utsläpp. (Målet inkluderar inte transporter genomförda av underentreprenörer.) 1 Euroklassningen av fordon syftar till att minska mängden förorenande utsläpp från vägtrafiken. Klassificeringen sker utifrån fordonets utsläpp av miljö- och hälsofarliga ämnen såsom koldioxid, kolväten, kväveoxider och partiklar. Ju högre euroklassning ett fordon har, desto hårdare krav ställs på utsläppsnivåerna.

17 Miljöpåverkan från vår verksamhet 17 Ragn-Sells arbetar med egna fordonstester för att utvärdera alternativa tekniska lösningar och drivmedel bl a finns ett antal fordon med elhybridteknik. minskat med 38% ( ton). Koldioxidutsläppen för 2014 var ton vilket innebär en viss ökning jämfört med Utsläppsökningen beror på att andelen biodiesel har minskat jämfört med Den totala bränsleförbrukningen har dock minskat. Energianvändning Med en verksamhet som använder mycket energi behöver Ragn-Sells ständigt arbeta för att effektivisera processer och använda energi på ett så klokt sätt som möjligt. Både de ekonomiska och de miljömässiga incitamenten är starka. Förutom att arbeta med att effektivisera energianvändningen är vår ambition att så långt som möjligt se till att vår energiförsörjning kommer från förnybara energikällor. Under 2014 kom nästan 80 procent av den el som används på Ragn-Sells anläggningar från förnybara energikällor och under året tecknades ett avtal för 100 procent förnybar el för åren Under 2014 förbrukade Ragn-Sells totalt MWh ( MWh 2013) el i den svenska verksamheten. Sett ur ett längre perspektiv har el förbrukningen ökat med 76 % sedan 2008, vilket kan förklaras av en utökad avfallsbehandling. Vissa av våra behandlingsprocesser är energiintensiva, men kan ändå motiveras med tanke på att material från samhället hanteras på rätt sätt och så långt som möjligt återförs i kretsloppet. Fjärrvärmeanvändningen uppgick under 2014 till MWh (4 867 MWh 2013). Under 2014 var koldioxidutsläppen från elförbrukning och fjärrvärme ton respektive 450 ton. Tjänsteresor Ragn-Sells hade kvar fem poolbilar fram till september Systemet med poolbilar har upphört och istället erbjuds tjänstebilar till utvald personal. Tjänstebilar anses vara mer kostnadseffektiva än poolbilar och ett bättre alternativ ur miljösynpunkt än att använda privat bilar mot milersättning. Ragn-Sells kan då styra vilka bilmodeller som används och har angett en maximal gräns för koldioxidutsläpp på 120 g/km. Koldioxidutsläpp kopplade till tjänstemil med bil uppgick under 2014 till 605 ton koldioxid. Beräkningen är gjord utifrån ett antagande om en 50/50-procentfördelning när det gäller diesel och bensin som drivmedel. När det gäller koldioxidutsläpp från tåg- och flygresor uppgick de för 2014 till 0 ton respektive 313 ton koldioxid.

18 18 Miljöpåverkan från vår verksamhet KLIMATPÅVERKAN 2014, TON CO 2 EKVIVALENTER (2013 INOM PARANTES) Ragn-Sells AB med dotterbolag 919 (878) Tjänsteresor (22 589) Fordon (443) Fjärrvärme (2 352) El ( ) Deponigas 2 Under 2014 var Ragn-Sells totala klimatpåverkan ton koldioxidekvivalenter ( ton 2013). Ragn-Sells målsättning är att fram till år 2020 minska de totala utsläppen av växthusgaser med 20% jämfört med 2008 års utsläppsnivå. Målet inkluderar inte transporter genomförda av underentreprenörer. Uppföljning av målet visar att de totala utsläppen av växthusgaser är oförändrade jämfört med Den metod som används för att beräkna utsläppen av deponigas tar inte hänsyn till deponins täckningsgrad vilket betyder att genomförda åtgärder för att minska utsläppen inte syns i redovisningen. En utredning genomförd 2011 kom dock fram till att det ändå är den beräkningsmodell som på bästa sätt kan beskriva emissionerna från deponierna idag. Utsläppen av växthusgaser från Ragn-Sells övriga verksamhet har minskat med 31% sedan Klimatpåverkan från fordon inkluderar påverkan genom underentreprenörer. Under 2014 var andelen transporter som genomfördes via underentreprenörer ca 15 %. 2 From 2014 redovisas de deponigasutsläpp som har en klimatpåverkande effekt, dvs endast metangasen. Distansmöten Som ytterligare ett steg för att minska verksamhetens negativa miljöpåverkan erbjuds flera olika sätt att genomföra distansmöten. På 13 verksamhetsorter finns egna videokonferensanläggningar och Ragn-Sells har ett internt system för telefonkonferenser. Dessutom används olika it-baserade hjälpmedel för distansmöten. Klimatpåverkan från våra deponier De största utsläppen av växthusgaser från Ragn- Sells verksamhet kommer från deponier. Under 2014 motsvarade de totala utsläppen av växthusgaser från våra deponier ca ton koldioxidekvivalenter (ca ton 2013). Av Sveriges totala utsläpp av växthusgaser 3 står Ragn-Sells deponier för ca 0,34 procent. Deponigas består till största del av metangas, en växthusgas som är ca 21 gånger starkare än koldioxid och som bildas vid syrefri nedbrytning av organiskt material. Eftersom organiskt avfall nu istället återvinns i allt högre grad kommer utsläppen från deponierna på sikt att minska. Samtidigt som deponigas är ett potentiellt miljöproblem är det också en resurs. Deponigas från Ragn-Sells deponier samlas in och används som bränsle både internt och externt, främst för uppvärmning men även i anläggningar för kylning av fastigheter. Genom användning och fackling av deponigasen förhindrades, under 2014, motsvarande ton koldioxidekvivalenter att nå atmosfären ( ton 2013). Ragn-Sells arbetar också med sluttäckning av deponier för att bl a minska utsläppen av växthusgaser och under 2014 sluttäcktes 12,4 hektar deponi. Utsläpp till vatten och mark Utsläpp till vatten från Ragn-Sells verksamhet kommer till största delen från behandlingsanläggningarna i form av näringsämnen, metaller samt olja. Det sker främst genom lakvatten från deponierna och dagvatten från ytor för sortering, behandling samt mellanlagring av avfall. Utsläppen är reglerade via tillståndsvillkor och följs upp på anläggningsnivå. Övriga utsläpp till vatten från Ragn-Sells verksamhet är utsläpp från fordonstvättar och spill från fordon, t ex olja och drivmedel. Dessa mindre utsläpp följs upp lokalt. Även när det gäller utsläpp till mark är urlakning av ämnen ur lagrat material en viktig källa. Markföroreningar kan också uppstå vid spill eller läckage av kemiska produkter och farligt avfall. Buller och lukt Ragn-Sells anläggningar orsakar ibland luktstörningar i närområdet. Vi arbetar på olika sätt för att förebygga dessa, genom allt från att ta hänsyn till väder och vind vid behandling, till nya investeringar i våra anläggningar. En annan lokal miljöpåverkan är buller från fordon och anläggningar vid t ex sortering, tippning, flisning och krossning. Bullermätningar görs regelbundet och bullerutredningar och åtgärder utförs vid behov. 3 Naturvårdsverket 2013 (Nationella utsläpp och upptag av växthusgaser)

19 19 Filterpapper, plast och övrigt 10% Metall 60% Olja 30% Spilloljan skickas till raffinaderierna via godståg vilket gör att utsläppen från transporten minimeras. Återvinning av oljefilter. RAGN-SELLS TEKNIK ReUseOil ÅTERBRUK AV SPILLOLJA Fossila mineraloljor är en ändlig naturresurs och användningen medför stor klimatpåverkan. Ragn-Sells samlar in spillolja och uttjänta oljefilter för att återvinna oljan. Spillolja är t ex smörj- och skäroljor som inte längre kan användas för sitt ursprungliga ändamål för att de mist sina egenskaper på grund av exempelvis nedsmutsning. Ragn-Sells samlar varje år in ca ton spillolja (2014) för regenerering, vilket minskar utsläppen med motsvarande ton koldioxid jämfört med om spilloljan skulle ha eldats som bränsle. Det motsvarar utsläppen från stycken tur och returresor till Thailand. På våra anläggningar separeras vatten från spilloljan genom bland annat uppvärmning och gravimetrisk avskiljning. För oljefilter används Ragn-Sells egenutvecklade ReUseOil-process. Tekniken är unik i Sverige och prisbelönt av EU:s Miljöfond. Oljefiltren behandlas mekaniskt så att oljan, plåten och filtermaterialet separeras. Plåten återvinns, filtermaterialet går till energiutvinning och den smutsiga oljan skickas tillsammans med övrig spillolja vidare till speciella raffinaderier i norra Europa. Där renas spilloljan och raffineras till en basolja. Av den återvunna basoljan görs nya oljeprodukter som t ex motorolja. Miljövinsten i återvinningsprocessen blir ännu större tack vare en effektiv logistik där spilloljan skickas till raffinaderierna via godståg, vilket gör att utsläppen från transporten minimeras. *Naturvårdsverket (2,2 ton /tor-resa) ReUseOil-tekniken är unik i Sverige och prisbelönt av EUs Miljöfond. Oljefiltren behandlas mekaniskt så att oljan, plåten och filtermaterialet separeras.

20 20 Medarbetare MEDARBETARE Under 2014 har Ragn-Sells fortsatt sin satsning på att skapa en organisation med kundfokus. Det har inneburit en omorganisation som omfattat all försäljningsverksamhet vilken nu samlats i en central och tre regionala funktioner. Detta kommer att öka vår förmåga att prioritera resurser, lära av varandra och öka tiden hos kund. Ett annat område som vi har satsat på är att öka andelen kvinnliga chefer, därför dominerar kvinnorna i årets upplaga av vårt talentprogram Step Up med Ragn-Sells. Våra medarbetare Under 2014 uppgick antalet tillsvidareanställda på Ragn-Sells AB med dotterbolag i genomsnitt till 1521 personer, varav 986 miljöarbetare och 534 tjänstemän. Gruppen miljöarbetare innefattar alla våra medarbetare i produktionen, oavsett om de arbetar med serviceentreprenader, fastighetsrenhållning eller farligt avfall. Bland miljöarbetarna är könsfördelningen fortsatt ojämn då endast 47 personer (4,8 %) är kvinnor. Bland tjänstemännen är fördelningen mer jämn, 59 % män och 41 % kvinnor. Under året var i genomsnitt 183 personer visstidsanställda. Av dessa var en stor andel behovsanställningar i produktionen vid arbetstoppar. Alla Ragn-Sells anställda omfattas av kollektivavtal, antingen miljöarbetaravtalet eller tjänstemannaavtalet. Kollektivavtalet är en grund för säkerställande av lika hantering i anställningsoch lönefrågor. Personalomsättningen under 2014 uppgick till 12 % och minskade därmed jämfört med 2013 då den var nästan 17 %. En orsak till den ovanligt höga personalomsättningen under 2013 var ett omfattande besparingsprogram som bland annat medförde att ett antal medarbetare sades upp. Den största delen av personalomsättningen under 2014 är dock knuten till förlorade en- treprenader eftersom många miljöarbetare då lämnar Ragn-Sells och övergår till arbete hos den nya entreprenören. Ragn-Sells målsättning är att ha en personalomsättning på ca 10 %. Förmåner Ragn-Sells för mig är en portal som alla anställda har tillgång till. Där följer man enkelt sin totala lön, d v s det den anställde får vid löneutbetalning men också vad företaget betalar i sociala avgifter. I portalen hanterar man också förmåner såsom friskvårdsbidrag och andra aktuella erbjudanden. Alla anställda har tillgång till företagshälsovård och en hälsoundersökning utifrån åldersintervall. Ragn-Sells satsar på kompetensutveckling Att på ett strukturerat sätt attrahera, utveckla och behålla rätt medarbetare är ett prioriterat område för Ragn-Sells. Vi satsar därför brett på utbildning och kompetensutveckling.

RAGN-SELLS KLIMATREDOVISNING 2014

RAGN-SELLS KLIMATREDOVISNING 2014 RAGN-SELLS KLIMATREDOVISNING 2014 Ragn-Sells klimatredovisning 2014 RAGN-SELLS KLIMATREDOVISNING 2014 Klimatmål 2020 ska Ragn-Sells ha minskat CO 2 -utsläppen från hela verksamheten med 20 % jämfört med

Läs mer

Företag berättar: Så här jobbar vi med miljömålen!

Företag berättar: Så här jobbar vi med miljömålen! MILJÖMÅLSDAGARNA 2017 Företag berättar: Så här jobbar vi med miljömålen! Viveke Ihd, miljöstrateg Ragnsells RAGN-SELLS DEL AV KRETSLOPPET SEDAN 1881 100+ anläggningar 2 700 anställda 5,7 mdr SEK oms 4+

Läs mer

Återvinning. Vår väg till ett bättre klimat.

Återvinning. Vår väg till ett bättre klimat. Återvinning. Vår väg till ett bättre klimat. Våra råvaror måste användas igen. Den globala uppvärmningen är vår tids ödesfråga och vi måste alla bidra på det sätt vi kan. Hur vi på jorden använder och

Läs mer

FAKTA OM AVFALLSIMPORT. Miljö och importen från Italien. Fakta om avfallsimport 1 (5) 2012-04-17

FAKTA OM AVFALLSIMPORT. Miljö och importen från Italien. Fakta om avfallsimport 1 (5) 2012-04-17 1 (5) FAKTA OM AVFALLSIMPORT Fortum genomför test med import av en mindre mängd avfall från Italien. Det handlar om drygt 3000 ton sorterat avfall som omvandlas till el och värme i Högdalenverket. Import

Läs mer

Miljöredovisning 2014

Miljöredovisning 2014 Miljöredovisning 2014 Vi är stolta över vår fjärrvärmeproduktion som nu består av nära 100 % återvunnen energi. Hans-Erik Olsson Kvalitetsstrateg vid Sundsvall Energi Miljöfrågorna är viktiga för oss.

Läs mer

2. MILJÖKONSEKVENSER AV MÅL I AVFALLSPLANEN

2. MILJÖKONSEKVENSER AV MÅL I AVFALLSPLANEN Bilaga till avfallsplaneförslag 2009-09-07 Miljökonsekvensbeskrivning Avfallsplan för Skellefteå kommun BAKGRUND Enligt bestämmelser i miljöbalken (1998:808), kap 6 samt föreskrifter från Naturvårdsverket

Läs mer

Miljöredovisning 2016 tillsammans för en hållbar framtid

Miljöredovisning 2016 tillsammans för en hållbar framtid Miljöredovisning 2016 tillsammans för en hållbar framtid Miljöfrågorna är viktiga för oss. För Sundsvall Energi står miljöfrågorna i fokus. Det är en del av vår vardag och vi jobbar aktivt för att ständigt

Läs mer

Avfallsplan 2015-2020. Vägen mot det hållbara samhället

Avfallsplan 2015-2020. Vägen mot det hållbara samhället Avfallsplan 2015-2020 Vägen mot det hållbara samhället 1 En strävan efter att vara hållbar Övergripande mål Alla kommer i kontakt med avfall dagligen vare sig det är blöjor, nagellacksflaskor, potatisskal

Läs mer

ATT ARBETA PÅ RAGN-SELLS.

ATT ARBETA PÅ RAGN-SELLS. ATT ARBETA PÅ RAGN-SELLS. DET HÄR ÄR RAGN-SELLS VI SAMLAR IN AVFALLET Vi har över 1 600 fordon och ca 1 700 medarbetare. Sverige Norge AVFALL/SOPOR Danmark Estland Lettland VI SORTERAR AVFALLET Polen VI

Läs mer

Nu kör vi igång. Ditt matavfall blir biogas och biogödsel

Nu kör vi igång. Ditt matavfall blir biogas och biogödsel Nu kör vi igång Ditt matavfall blir biogas och biogödsel Visste du att Biogas är ett miljöanpassat fordonsbränsle och ger inget nettotillskott av koldioxid till atmosfären vid förbränning. släpper ut betydligt

Läs mer

Axfoods Hållbarhetsprogram Sida 1 (6) Axfoods hållbarhetsprogram 2010

Axfoods Hållbarhetsprogram Sida 1 (6) Axfoods hållbarhetsprogram 2010 Axfoods Hållbarhetsprogram Sida 1 (6) Axfoods hållbarhetsprogram 2010 Axfoods Hållbarhetsprogram Sida 2 (6) Innehållsförteckning 0. Hållbarhetspolicy...3 1. Varor...3 2. Avfall och kretslopp...4 3. Transporter...4

Läs mer

Miljö och Vatten i Örnsköldsvik AB

Miljö och Vatten i Örnsköldsvik AB OM MIVA Miva () ett kommunalt bolag Bildades 2009, tidigare Tekniska kontoret Domsjö Vatten AB är ett helägt dotterbolag till Miva Miva omsätter cirka 200 miljoner kronor och har drygt 100 medarbetare

Läs mer

Energi- och klimatfrågan. Verksamhetssystem.

Energi- och klimatfrågan. Verksamhetssystem. Miljön i fokus. Energi- och klimatfrågan. Berendsen har arbetat med miljö- och kvalitetsfrågor under många år. Det är numera en integrerad del i vårt dagliga arbete. Tillsammans strävar vi efter ständiga

Läs mer

Ragn-Sells komplett partner för säker marksanering

Ragn-Sells komplett partner för säker marksanering Ragn-Sells komplett partner för säker marksanering Gamla synder kan ge nya möjligheter Vid nedlagda bensinstationer och gamla verkstäder finns ofta oljeförorenad mark Äldre industrier är inte sällan orsaken

Läs mer

Vårt viktiga arbete med: Miljö Kvalitet och Säkerhet

Vårt viktiga arbete med: Miljö Kvalitet och Säkerhet Vårt viktiga arbete med: Miljö Kvalitet och Säkerhet Kvalitet & Arbetsmiljö Så här arbetar vi med kvalitet & arbetsmiljö Vi på Swea Energi och Qstar Oil har en grundfilosofi när det gäller att arbeta med

Läs mer

RAGN-SELLS LILLA GRÖNA. En cirkulär programförklaring.

RAGN-SELLS LILLA GRÖNA. En cirkulär programförklaring. RAGN-SELLS LILLA GRÖNA En cirkulär programförklaring. VI SER EN BÖRJAN DÄR ANDRA SER ETT SLUT På Ragn-Sells hanterar vi blandat, skitigt och osorterat avfall. Det rör sig om 5 miljoner ton avfall från

Läs mer

Lunds Renhållningsverk. Lunds Renhållningsverk

Lunds Renhållningsverk. Lunds Renhållningsverk > Ett viktigt uppdrag - att spara resurser och skydda miljön Kunder Idéer Miljö Vårt uppdrag Lunds Renhållningsstyrelse ansvarar på uppdrag av kommunfullmäktige för avfallshanteringen i Lunds kommun. ska

Läs mer

Figur 1 Av den totala elförbrukningen utgörs nästan hälften av miljömärkt el, eftersom några av de stora kontoren använder miljömärkt el.

Figur 1 Av den totala elförbrukningen utgörs nästan hälften av miljömärkt el, eftersom några av de stora kontoren använder miljömärkt el. KLIMATBOKSLUT Det är dags att summera 2013 års klimatinventering. Tyréns årliga klimatinventering baseras på den internationella beräkningsstandarden The Greenhouse Gas Protocol. 1 Miljömässiga dimensionen

Läs mer

Kort beskrivning av det strategiska innovationsprogrammet. RE:Source

Kort beskrivning av det strategiska innovationsprogrammet. RE:Source Kort beskrivning av det strategiska innovationsprogrammet RE:Source 2016 2018 Vad är RE:Source? RE:Source är ett nationellt strategiskt innovationsprogram inom området resurs- och avfallshantering. Medlemmar

Läs mer

InItIatIvet för. miljö ansvar

InItIatIvet för. miljö ansvar InItIatIvet för miljö ansvar Initiativet för miljöansvar Initiativet för Miljöansvar är ett av CSR Västsveriges handlingsprogram för ökat ansvarstagande, lokalt som globalt. Det är tänkt att kunna fungera

Läs mer

AVFALLSPLAN REMISSUTGÅVA. Lunds kommun 2016-2020

AVFALLSPLAN REMISSUTGÅVA. Lunds kommun 2016-2020 AVFALLSPLAN REMISSUTGÅVA Lunds kommun 2016-2020 FÖRORD... 3 AVFALLSPLANERING ÄR ETT GEMENSAMT ARBETE... 4 AVFALLSPLANENS FOKUSOMRÅDEN OCH MÅL TILL ÅR 2020... 5 FOKUSOMRÅDE 1 HÅLLBAR KONSUMTION FÖR MINSKADE

Läs mer

Bilaga 3 Miljöbedömning av avfallsplanen

Bilaga 3 Miljöbedömning av avfallsplanen Bilaga 3 Miljöbedömning av avfallsplanen Innehåll 1 Inledning...3 1.1 Bakgrund, syfte...3 1.2 Nollalternativ, om planen inte realiseras...3 1.3 Planalternativet...3 2 Nationella, regionala och lokala miljömål

Läs mer

Hållbarhetsprogram 2011

Hållbarhetsprogram 2011 Innehållsförteckning INNEHÅLLSFÖRTECKNING 2 HÅLLBARHETSPOLICY 3 VAROR 4 MÅL 4 KRETSLOPP 4 MÅL 4 TRANSPORTER 4 MÅL 4 ENERGI- OCH LOKALANVÄNDNING 5 MÅL 5 LEVERANTÖR 5 MÅL 5 MEDARBETARE 5 MÅL 5 KUNDEN I HÅLLBARHETSARBETET

Läs mer

INTEROC AKUSTIK historia. INTEROC AKUSTIK histora. EMPORIA Malmö. Akustik

INTEROC AKUSTIK historia. INTEROC AKUSTIK histora. EMPORIA Malmö. Akustik INTEROC AKUSTIK histora INTEROC AKUSTIK historia Akustik Interoc Akustik AB är ett privatägt bolag sedan december 2011. Kärnverksamheten är akustik men idag så utför bolaget även gipsentreprenader, beklädnadsentreprenader,

Läs mer

Effektivt resursutnyttjande

Effektivt resursutnyttjande Nu sorterar vi mer! Avfallsplan för dig som bor och arbetar i kommunerna Danderyd, Järfälla, Lidingö, Sollentuna, Solna, Sundbyberg, Täby, Upplands Väsby och Vallentuna i samarbete med SÖRAB. Effektivt

Läs mer

INTEROC AKUSTIK histora. EMPORIA Malmö 2012

INTEROC AKUSTIK histora. EMPORIA Malmö 2012 INTEROC AKUSTIK histora EMPORIA Malmö 2012 2 INTEROC AKUSTIK historia Akustik Nuvarande ägare till Interoc Akustik AB anställdes mellan 1999-2002 i Hero hus AB som senare namnändrades till Interoc AB.

Läs mer

Hållbarhetsprogram 2015, Slutversion

Hållbarhetsprogram 2015, Slutversion Hållbarhetsprogram 2015, Slutversion Hållbarhetspolicy Axfood AB ska sträva mot ständiga förbättringar av sitt arbete med miljö-, naturresurs- och sociala frågor. Grundläggande i arbetet är att arbeta

Läs mer

Människan i centrum Avfallshanteringen ska utgå från människans behov och vara anpassad både till den som lämnar och den som hämtar avfall.

Människan i centrum Avfallshanteringen ska utgå från människans behov och vara anpassad både till den som lämnar och den som hämtar avfall. Människan i centrum Avfallshanteringen ska utgå från människans behov och vara anpassad både till den som lämnar och den som hämtar avfall. Det innebär att insamlingen ska vara enkel, lätt att förstå och

Läs mer

Energisession 2009. Christina Lindbäck Kvalitets- och miljöchef, Ragn-Sells AB Ordförande, Näringslivets miljöchefer

Energisession 2009. Christina Lindbäck Kvalitets- och miljöchef, Ragn-Sells AB Ordförande, Näringslivets miljöchefer Energisession 2009 Christina Lindbäck Kvalitets- och miljöchef, Ragn-Sells AB Ordförande, Näringslivets miljöchefer Fakta om Ragn-Sells Sveriges största miljö- och återvinningsföretag 2 800 anställda Verksamma

Läs mer

Biobränsle. Biogas. Cirkulär ekonomi. Corporate Social Responsibility (CSR) Cradle to cradle (C2C)

Biobränsle. Biogas. Cirkulär ekonomi. Corporate Social Responsibility (CSR) Cradle to cradle (C2C) Biobränsle X är bränslen som har organiskt ursprung, biomassa, och kommer från de växter som lever på vår jord just nu. Exempel på X är ved, rapsolja, biogas och vissa typer av avfall. Biogas Gas som består

Läs mer

Kompletterande GRI indikatorer 2012. Kompletterande information till Samhall AB:s årsoch hållbarhetsredovisning 2012

Kompletterande GRI indikatorer 2012. Kompletterande information till Samhall AB:s årsoch hållbarhetsredovisning 2012 Kompletterande GRI indikatorer 2012 Kompletterande information till Samhall AB:s årsoch hållbarhetsredovisning 2012 1 2 Personalrelaterade uppgifter MÅLUPPFYLLELSE PERSONALMÅL 2012 Område Mål Utfall Antal

Läs mer

2 UNIT4 Agresso AB Miljöredovisning 2012

2 UNIT4 Agresso AB Miljöredovisning 2012 UNIT4 Agresso AB Miljöredovisning 2012 2 UNIT4 Agresso AB Miljöredovisning 2012 Ord från miljöchefen Våren är här och det har blivit dags att summera UNIT4 Agressos miljöarbete 2012. Just den här våren

Läs mer

För att Ni skall få ta del av rabatterna så måste Ni ange avtalskod 9329 vid beställning.

För att Ni skall få ta del av rabatterna så måste Ni ange avtalskod 9329 vid beställning. Västerås 2012-08-31 Till Samtliga MBF förvaltade föreningar RAM avtal Ragn-Sells MBF och Ragn-Sells har tecknat ett RAM avtal. Avtalet ger MBF förvaltade föreningar rätt att till bra rabatter köpa de tjänster

Läs mer

Uppförandekod FÖR JÄMTKRAFT AB OCH FÖRETAGETS LEVERANTÖRER

Uppförandekod FÖR JÄMTKRAFT AB OCH FÖRETAGETS LEVERANTÖRER Uppförandekod FÖR JÄMTKRAFT AB OCH FÖRETAGETS LEVERANTÖRER Inledande ord Jämtkraft är ett ansvarsfullt företag, som tar ansvar för den påverkan som verksamheten faktiskt innebär. Vi är medvetna om att

Läs mer

UPPDRAG: SOPOR. Värdefulla sopor. Farliga sopor

UPPDRAG: SOPOR. Värdefulla sopor. Farliga sopor UPPDRAG: SOPOR Vid gamla boplatser hittar arkeologer aska, ben och frön. Det kan vara fynd som är tusen år gamla spår efter människor som levde innan sopbergens tid. Deras sopor var inte farliga för miljön.

Läs mer

VÄRMEKs Upphandlingskoncept HÅLLBAR UPPHANDLING

VÄRMEKs Upphandlingskoncept HÅLLBAR UPPHANDLING VÄRMEKs Upphandlingskoncept HÅLLBAR UPPHANDLING VÄRMEK vill att man vid användande av VÄRMEK-avtal ska känna sig säker på att man engagerar leverantörer som tar ansvar för sina produkter miljömässigt,

Läs mer

Förkortad version av Avfallsplan för Robertsfors kommun

Förkortad version av Avfallsplan för Robertsfors kommun Förkortad version av Avfallsplan för Robertsfors kommun 2006-02-23 Avfallsplanering Avfallsfrågor är viktiga element i arbetet mot en hållbar utveckling. Avfall uppstår som ett resultat av de olika mänskliga

Läs mer

Lätt att göra rätt! så tar vi hand om ditt avfall! En kortversion av Strängnäs kommuns avfallsplan

Lätt att göra rätt! så tar vi hand om ditt avfall! En kortversion av Strängnäs kommuns avfallsplan Lätt att göra rätt! så tar vi hand om ditt avfall! En kortversion av Strängnäs kommuns avfallsplan 2 / Avfallsplan Vem ansvar för vad? Kommunens ansvar Det är kommunen som ansvarar för att samla in och

Läs mer

Remissynpunkter RUFS 2050"

Remissynpunkter RUFS 2050 Stockholms läns landsting Tillväxt- och regionplaneförvaltningen Remissynpunkter RUFS 2050" Dnr: TRN 2016-0047 SÖRAB är ett regionalt avfallsbolag i norra Stockholms län som ägs av kommunerna Danderyd,

Läs mer

Askor i e) hållbart energisystem. Monica Lövström VD Svenska EnergiAskor AB

Askor i e) hållbart energisystem. Monica Lövström VD Svenska EnergiAskor AB Askor i e) hållbart energisystem Monica Lövström VD Svenska EnergiAskor AB Svenska EnergiAskor Svenska EnergiAskor är ett branschorgan som arbetar för miljöriktig hantering av de askor som uppstår vid

Läs mer

CSR. Hållbarhet på WH Bolagen

CSR. Hållbarhet på WH Bolagen CSR Hållbarhet på WH Bolagen Miljöansvar Vi utbildar medarbetare i vårt miljöansvar. Detta gör vi för att kunna bedriva ett framgångsrikt miljöarbete. Vi skapar på så sätt medvetenhet, sprider kunskap

Läs mer

Miljöredovisning 1997

Miljöredovisning 1997 Copyright AB BEG. BILDELAR, Eftersom vi värnar om en renare värld i allt vi gör är pappret i broschyren miljömärkt med Svanen. Ensbovägen, Box 159, 581 02 Linköping, Telefon 013-31 50 80, Telefax 013-14

Läs mer

1.0 Återvinningsindustriernas generella synpunkter och förslag

1.0 Återvinningsindustriernas generella synpunkter och förslag Miljö- och energidepartementet Yttrande över utredningen Mikroplaster Naturvårdsverkets redovisning av regeringsuppdrag om källor till mikroplaster och förslag på åtgärder för minskade utsläpp i Sverige,

Läs mer

Alternativ för hantering av Haparanda kommuns matavfall

Alternativ för hantering av Haparanda kommuns matavfall Alternativ för hantering av Haparanda kommuns matavfall HAPARANDA STAD DECEMBER 2010 2 Alternativ för hantering av Haparanda kommuns matavfall Sofia Larsson Klimatstrateg Kommunledningsförvaltningen december

Läs mer

HÅLL BARHETS REDO VISNING

HÅLL BARHETS REDO VISNING HÅLL BARHETS REDO VISNING IL Recycling tar hand om allt som blir över. Vi samlar in och bearbetar restprodukter och säljer returråvara till industrin. Vi utför även sekretesshantering, renhållning och

Läs mer

2014-10-30 Svensk* Fjärrvärme. Milj ödepartementet m.registrator@regeringskansliet.se. Kopia: erika.nygren@regeringskansliet.se

2014-10-30 Svensk* Fjärrvärme. Milj ödepartementet m.registrator@regeringskansliet.se. Kopia: erika.nygren@regeringskansliet.se 2014-10-30 Svensk* Fjärrvärme Milj ödepartementet m.registrator@regeringskansliet.se Kopia: erika.nygren@regeringskansliet.se Svensk Fjärrvärme AB Raziyeh Khodayari 101 53 Stockholm raziyeh.khodayari@svenskfjarrvarme.se

Läs mer

Avfall Sverige-rapport 2016:28 Vad slänger folk i soppåsen? < Besökt

Avfall Sverige-rapport 2016:28 Vad slänger folk i soppåsen? <  Besökt Miljöbyggnad 3.0 Sweden Green Building Council Landsvägen 50A 172 63 Sundbyberg Malmö den 19 december 2016 SKRIVELSE: Indikator för avfallshantering i byggnaden med koppling till Indikator 4 - Energislag

Läs mer

HUFVUDSTADENS UPPFÖRANDEKOD

HUFVUDSTADENS UPPFÖRANDEKOD HUFVUDSTADENS UPPFÖRANDEKOD Om Hufvudstadens uppförandekod. Hufvudstaden har en hundraårig historia. Sedan 1915 har vi utvecklat företaget till att vara ett av Sveriges ledande fastighetsbolag med ett

Läs mer

Väsentlighetsanalys för E.ON. Norden

Väsentlighetsanalys för E.ON. Norden Väsentlighetsanalys för E.ON Norden 2014 Väsentlighetsanalys för E.ON Norden 2014 I arbetet med att bidra till ett mer hållbart samhälle har vi tagit hjälp av drygt 250 personer som är viktiga för oss

Läs mer

Preems miljöarbete. Alternativa bränslen. Gröna korridorer. Datum 2011-12-01

Preems miljöarbete. Alternativa bränslen. Gröna korridorer. Datum 2011-12-01 Preems miljöarbete Alternativa bränslen och Gröna korridorer Datum 2011-12-01 Syfte Föredragshållare Gröna korridorer Anders Malm, Logistikchef Korta fakta om Preem - 2010 Omsättning 87 miljarder SEK Ett

Läs mer

Deponiska*en och restmaterial. Monica Lövström VD Svenska EnergiAskor AB

Deponiska*en och restmaterial. Monica Lövström VD Svenska EnergiAskor AB Deponiska*en och restmaterial Monica Lövström VD Svenska EnergiAskor AB Miljörik(g hantering av askor från energiproduk(on Vi vill se e: hållbart samhälle där klimat- smarta lösningar bidrar (ll a: rä:

Läs mer

Miljöprogram 2013-2016

Miljöprogram 2013-2016 Datum 2012-10-04 Version 12 Upprättare Susanna Andersson, miljöchef Miljöprogram 2013-2016 Miljöpolitiskt måldokument Miljöpolitiskt måldokument för Landstinget Gävleborg Förord Denna skrift utgör ett

Läs mer

Uppdaterat mars 2014. Karolinska Universitetssjukhusets. Miljö- och Hållbarhetsprogram 2012-2016

Uppdaterat mars 2014. Karolinska Universitetssjukhusets. Miljö- och Hållbarhetsprogram 2012-2016 Uppdaterat mars 2014 Karolinska Universitetssjukhusets Miljö- och Hållbarhetsprogram 2012-2016 Uppdaterat mars 2014 Miljöpolicy Karolinskas verksamhet ska bedrivas med minsta möjliga miljöpåverkan och

Läs mer

Fortum Värmes hållbarhetspolicy

Fortum Värmes hållbarhetspolicy (7) Fortum Värmes hållbarhetspolicy Denna hållbarhetspolicy är beslutad av styrelsen i AB Fortum Värme samägt med Stockholms stad (Fortum Värme). Policyns principer skall följas av medarbetare i Fortum

Läs mer

Swereas mål är att vara en attraktiv arbetsplats med kompetenta medarbetare under ständig utveckling

Swereas mål är att vara en attraktiv arbetsplats med kompetenta medarbetare under ständig utveckling p e r s o n a l p o l i c y Swereas mål är att vara en attraktiv arbetsplats med kompetenta medarbetare under ständig utveckling Vår personalpolicy Att bygga och utveckla ny kunskap ställer särskilda krav

Läs mer

Detta är Lantmännen Maskin AB

Detta är Lantmännen Maskin AB Detta är Lantmännen Maskin AB Företagsfakta Lantmännen Maskin importerar, marknadsför och säljer traktorer, redskap och skördetröskor under varumärken som Valtra, Fendt och CLAAS. Vi hanterar både nya

Läs mer

Policy för hållbar utveckling

Policy för hållbar utveckling Moraknivs utgångspunkt är att ett väl fungerande samhälle bygger på hållbar utveckling, vilket för oss innebär en väl avvägd balans mellan ekonomiskt, socialt och miljömässigt ansvarstagande. Detta dokument

Läs mer

Sunda transporter från sunda åkeriföretag. Programförklaring

Sunda transporter från sunda åkeriföretag. Programförklaring Sunda transporter från sunda åkeriföretag Programförklaring Bra val ska löna sig. Både för dem som köper och säljer transporter. M ed Fair Transport vill vi på Sveriges Åkeriföretag lyfta fram och uppmärksamma

Läs mer

Indikatornamn/-rubrik

Indikatornamn/-rubrik Indikatornamn/-rubrik 1 Begränsad klimatpåverkan Halten av växthusgaser i atmosfären skall i enlighet med FN:s ramkonvention för klimatförändringar stabiliseras på en nivå som innebär att människans påverkan

Läs mer

Omnibusundersökning Återvinning 2009

Omnibusundersökning Återvinning 2009 Omnibusundersökning Återvinning 009 Projektledare: Katharina Norborg Beställare: Anna-Carina Gripwall Fältarbete: Februari 009 Proj. nr: 09000/090006 Genomförande Syfte: Metod: Urval: Urvalsstorlek: Syftet

Läs mer

Avfall Sveriges. ståndpunkter

Avfall Sveriges. ståndpunkter Avfall Sveriges ståndpunkter BAKGRUND OCH UTGÅNGSPUNKTER FÖR STÅNDPUNKTERNA Avfall Sveriges ståndpunkter är det dokument som vägleder ställningstaganden och åtgärder för att utveckla avfallshanteringen

Läs mer

CIRKULÄR EKONOMI LEKTION 1!

CIRKULÄR EKONOMI LEKTION 1! CIRKULÄR EKONOMI LEKTION 1! Helena Karlsson, Regionchef Cirkulär ekonomi utmanar gamla modeller. Företag som leder utvecklingen blir inte omsprungna.. VARFÖR TALAR ALLA PLÖTSLIGT OM CIRKULÄR EKONOMI? Tillväxten

Läs mer

Hållbarhet i flygbranschen

Hållbarhet i flygbranschen Hållbarhet i flygbranschen Framtidens lösning - vi kommer inte flyga mindre, vi kommer flyga grönare Flygets globala miljömål 2010-2020 ska bränsleeffektiviteten öka med 1,5% per år (just nu överträffar

Läs mer

CITYLOGISTIK. Effektiva godsleveranser i kombination med god avfallshantering - Återvunna transporter. Burj Khalifa, 828 meter -164 våningar

CITYLOGISTIK. Effektiva godsleveranser i kombination med god avfallshantering - Återvunna transporter. Burj Khalifa, 828 meter -164 våningar CITYLOGISTIK Effektiva godsleveranser i kombination med god avfallshantering - Återvunna transporter Burj Khalifa, 828 meter -164 våningar RAGN-SELLS DEL AV KRETSLOPPET SEDAN 1881 100+ anläggningar 2 300

Läs mer

Biogas. Förnybar biogas. ett klimatsmart alternativ

Biogas. Förnybar biogas. ett klimatsmart alternativ Biogas Förnybar biogas ett klimatsmart alternativ Biogas Koldioxidneutral och lokalt producerad Utsläppen av koldioxid måste begränsas. För många är det här den viktigaste frågan just nu för att stoppa

Läs mer

Svanenmärkning av Dagligvaruhandeln. Fördjupningsmaterial

Svanenmärkning av Dagligvaruhandeln. Fördjupningsmaterial Svanenmärkning av Dagligvaruhandeln Fördjupningsmaterial PPT slide 5: fördjupad info Dagligvaruhandeln Varför Svanen? Fem enkla skäl: Svanen är ett kostnadseffektivt verktyg i miljöarbetet. Det spar inte

Läs mer

Boliden. Hållbar utveckling

Boliden. Hållbar utveckling Boliden Hållbar utveckling Metaller för det moderna samhället Metaller finns i stort sett överallt i våra liv. Faktum är att det i stort sett inte finns någon vara eller tjänst som inte innehåller metaller.

Läs mer

SPP skapar möjligheter. Hållbara pensionslösningar för företag och anställda

SPP skapar möjligheter. Hållbara pensionslösningar för företag och anställda SPP skapar möjligheter Hållbara pensionslösningar för företag och anställda Du behöver inte kunna allt. Det gör vi. SPP hjälper dig att ta bra beslut om pensioner. Att ha hand om människors pensionspengar

Läs mer

Bli hållbarhetscoach på riktigt

Bli hållbarhetscoach på riktigt Bli hållbarhetscoach på riktigt Nu kan Du som student bli hållbarhetscoach för ditt egna hotell! Vi söker 60 coacher som under ett drygt år vill vara med och förbättra hållbarhetsarbetet på Nordic Choice

Läs mer

Öka återvinningen. Genom förbättrad resurs- och avfallshantering vid byggande

Öka återvinningen. Genom förbättrad resurs- och avfallshantering vid byggande Öka återvinningen Genom förbättrad resurs- och avfallshantering vid byggande Dags för mer hållbar hantering av bygg- och rivningsavfall Som första branschförening har Återvinningsindustriernas medlemmar

Läs mer

Hur skapas väl fungerande marknader i en cirkulär ekonomi?

Hur skapas väl fungerande marknader i en cirkulär ekonomi? Hur skapas väl fungerande marknader i en cirkulär ekonomi? Avfalls- och återvinningsmarknaden en juristutmaning? Britt Sahleström Återvinningsindustrierna Återvinningsindustrierna Vision: Framtidens ledande

Läs mer

BILAGA 5. SAMMANSTÄLLNING AV NATIONELLA OCH

BILAGA 5. SAMMANSTÄLLNING AV NATIONELLA OCH BILAGA 5. SAMMANSTÄLLNING AV NATIONELLA OCH REGIONALA MILJÖMÅL SOM BERÖR AVFALL NATIONELLA MILJÖMÅL Det övergripande målet för miljöarbetet är att vi till nästa generation, det vill säga med sikte på år

Läs mer

OKQ8 och hållbar bilism

OKQ8 och hållbar bilism Hållbar bilism OKQ8 och hållbar bilism OKQ8 vill jobba med hållbarhet i hela leverantörskedjan från råvara till färdig produkt. Det är en förutsättning för att vi ska kunna garantera drivmedlens hållbarhetsprestanda.

Läs mer

Statistik Ett komplement till årsredovisningen

Statistik Ett komplement till årsredovisningen Statistik 214 Ett komplement till årsredovisningen Statistik 214 Som ett komplement till årsredovisningen finns denna sammanställning av statistik. Vissa tabeller som finns i årsredovisningen finns här

Läs mer

AVFALLSPLAN Hudiksvalls kommun 2011-2015

AVFALLSPLAN Hudiksvalls kommun 2011-2015 AVFALLSPLAN Hudiksvalls kommun 2011-2015 Kommunal avfallsplan med mål och åtgärdsprogram Kommunfullmäktige 86, 2011-05-02 1 Inledning Avfallsplanen är en kommunal plan för den framtida avfallshanteringen.

Läs mer

Bilaga 1, Samrådsredogörelse Presentationsmaterial Plan för avfallshantering i ett hållbart samhälle

Bilaga 1, Samrådsredogörelse Presentationsmaterial Plan för avfallshantering i ett hållbart samhälle Bilaga 1, Samrådsredogörelse Presentationsmaterial Plan för avfallshantering i ett hållbart samhälle Nu gör vi en gemensam avfallsplan för SÖRAB kommunerna Ett nytt angreppssätt som är kraftfullt och berör

Läs mer

RAGN-SELLS MILJÖREDOVISNING 2013. Miljöåret i siffror, ord och bilder

RAGN-SELLS MILJÖREDOVISNING 2013. Miljöåret i siffror, ord och bilder RAGN-SELLS MILJÖREDOVISNING 2013 Miljöåret i siffror, ord och bilder RAGN-SELLS ANLÄGGNINGAR OCH KONTOR, SVERIGE Region Nord Boden Bollnäs Borlänge Gävle Luleå Nordmaling Robertsfors Själevad Skellefteå

Läs mer

Utbildningspaket Konsumtion

Utbildningspaket Konsumtion Utbildningspaket Konsumtion Hur och vad? Resurser Vi berättar om olika resurser och konsekvenserna av att vi använder dem. Hushållssopor Vi berättar om hushållssopor och vem som ansvarar för dem. Vad är

Läs mer

Vindpark Töftedalsfjället

Vindpark Töftedalsfjället Vindpark Töftedalsfjället En förnybar energikälla På Töftedalsfjället omvandlas vindenergi till el. Genom att utnyttja en av jordens förnybara energikällor kan vi ta ytterligare ett steg bort från användandet

Läs mer

ETT HÅLLBART VÄRMDÖ TIO DELMÅL INOM MILJÖOMRÅDET

ETT HÅLLBART VÄRMDÖ TIO DELMÅL INOM MILJÖOMRÅDET ETT HÅLLBART VÄRMDÖ TIO DELMÅL INOM MILJÖOMRÅDET värmdö kommun har sex övergripande mål samt delmål för olika verksamhetsområden. Ett av de övergripande målen är Ett hållbart Värmdö. Målet utgår från internationella

Läs mer

Linda Eliasson. Avfallsstrateg

Linda Eliasson. Avfallsstrateg Linda Eliasson Avfallsstrateg Strategisk verksamhet Operativ verksamhet Stödjande verksamhet Fjärrvärme Fjärrkyla El El Fordonsgas Sortering Insamling prod.avf Miljösamordning Vågmottagningskontr. ÅVC

Läs mer

Hållbarhetsredovisning 2009

Hållbarhetsredovisning 2009 09 Hållbarhetsredovisning 2009 Hertz är Sveriges ledande hyrbilsföretag. Med en så stark position följer ett stort ansvar gentemot miljön och företagets intressenter. Hertz arbetar därför sedan länge med

Läs mer

Miljöprogram , Region Gävleborg

Miljöprogram , Region Gävleborg Information Diarienr: Ej tillämpligt 1(5) Dokument ID: 07-182749 Fastställandedatum: 2016-03-16 Upprättare: Marie Helene M Molander Giltigt t.o.m.: 2017-03-16 Fastställare: Susanna Andersson Miljöprogram

Läs mer

Framtiden är vår viktigaste marknad. Raffinaderiverksamhet med grön vision Sören Eriksson

Framtiden är vår viktigaste marknad. Raffinaderiverksamhet med grön vision Sören Eriksson Framtiden är vår viktigaste marknad Raffinaderiverksamhet med grön vision Sören Eriksson Preem en viktig samhällsaktör Raffinering Står för 80 % av Sveriges raffineringskapacitet 30 % av totala raffineringskapaciteten

Läs mer

Underlag till Länsstyrelsens sammanställning

Underlag till Länsstyrelsens sammanställning Bilaga 7 Underlag till Länsstyrelsens sammanställning 1(5) 1 Administrativa uppgifter Kommuner: Nyköping och Oxelösund År: 2010 Datum när planen antogs: 2012-XX-XX (Nyköping) och 2012-XX-XX (Oxelösund)

Läs mer

Nytänkande effektivt samarbete

Nytänkande effektivt samarbete Nytänkande effektivt samarbete HELHETSLÖSNINGAR FÖR TEKNISKA INSTALLATIONER Behov av nya lösningar Bygg- och installationsbranschen utvecklas snabbt. Idag är fastigheter mer tekniskt krävande än tidigare.

Läs mer

Gemensamma värden för att nå våra mål och sträva mot visionen

Gemensamma värden för att nå våra mål och sträva mot visionen Personalpolicy Huddinge kommuns personal policy beskriver de personalpolitiska ställnings taganden och värderingar som ska prägla arbetet i verksam heten. Personal politiken är ett medel för att uppnå

Läs mer

RAGN-SELLS: POSITIONS-PM OM CIRKULÄR EKONOMI

RAGN-SELLS: POSITIONS-PM OM CIRKULÄR EKONOMI 1 (5) RAGN-SELLS: POSITIONS-PM OM CIRKULÄR EKONOMI Syfte Ragn-Sells AB, nedan kallat Ragn-Sells, är ett familjeägt företag som är en del av en koncern med verksamhet i Sverige, Norge, Danmark, Estland,

Läs mer

Klimatverktyg. En sammanfattning.

Klimatverktyg. En sammanfattning. TILL FÖRMÅN FÖR FRÄLSNINGSARMÉNS SOCIALA ARBETE Klimatverktyg En sammanfattning. Myrorna har låtit det oberoende miljökonsultföretaget WSP göra ett klimatverktyg för hanteringen av secondhandkläder. Resultatet

Läs mer

Tonvikt på energi och

Tonvikt på energi och Miljöbokslut 2010. Tonvikt på energi och klimatavtryck. Årets miljöbokslut är LSR:s allra första. Här fokuserar vi på insamling och behandling av hushållsavfall. Tonvikten ligger på energi och klimatavtryck.

Läs mer

MILJÖLEDNINGSSYSEM MORA DATORER AB

MILJÖLEDNINGSSYSEM MORA DATORER AB MILJÖLEDNINGSSYSEM MORA DATORER AB Sida 1 av 6 MILJÖLEDNINGSSYSTEM MORA DATORER AB INNEHÅLL MILJÖPOLICY 3 RIKTLINJER FÖR MILJÖARBETET 3 ORGANISATION OCH LEDARSKAP 3 Organisation och ledarskap 3 Miljöledningssystem

Läs mer

För VF Tryck är det självklart med en verksamhet som genomsyras av miljöhänsyn. Vi ska

För VF Tryck är det självklart med en verksamhet som genomsyras av miljöhänsyn. Vi ska Miljöpolicy För VF Tryck är det självklart med en verksamhet som genomsyras av miljöhänsyn. Vi ska hushålla med resurser och i största möjliga mån använda förnybara naturresurser i vår produktion och administration

Läs mer

KMA-plan. Kvalitets-, Miljö-, Arbetsmiljökrav för Oventos medarbetare anlitade underentreprenörer och beställare. Stockholm 2015-05-17

KMA-plan. Kvalitets-, Miljö-, Arbetsmiljökrav för Oventos medarbetare anlitade underentreprenörer och beställare. Stockholm 2015-05-17 KMA-plan Kvalitets-, Miljö-, Arbetsmiljökrav för Oventos medarbetare anlitade underentreprenörer och beställare Stockholm 2015-05-17 1. Inledning Oventos KMA-plan beskriver hur företaget arbetar med kvalitets-,

Läs mer

Hälsofrämjande miljöarbete. TioHundra AB värnar om ett hållbart samhälle

Hälsofrämjande miljöarbete. TioHundra AB värnar om ett hållbart samhälle 2014 Hälsofrämjande miljöarbete TioHundra AB värnar om ett hållbart samhälle Det finns en stark koppling mellan hälsa och miljö. I TioHundra AB jobbar vi med båda. Redan 2007 miljöcertifierades hela TioHundra

Läs mer

Policy för Miljö och hållbarhet

Policy för Miljö och hållbarhet Policy för Miljö och hållbarhet Fastställd av styrelsen i Orusts Sparbank 2017-04-25 116 Datum för fastställelse 2017-04-25 Sidan 2 Innehåll 1. Syfte... 3 3. Organisation och ansvar... 3 3.1 Styrelsen...

Läs mer

Mattias Bisaillon. Profu. Delägare i forsknings- och utredningsföretaget

Mattias Bisaillon. Profu. Delägare i forsknings- och utredningsföretaget Mattias Bisaillon Delägare i forsknings- och utredningsföretaget, 2001- Doktorand i avfallsgruppen på Chalmers 1998-2004 (tekn. doktor i avfalls- och energisystemanalys 2004) (Projektinriktad forskning

Läs mer

SVEBIO Svenska Bioenergiföreningen /Kjell Andersson. REMISSYTTRANDE M2015/04155/Mm

SVEBIO Svenska Bioenergiföreningen /Kjell Andersson. REMISSYTTRANDE M2015/04155/Mm SVEBIO Svenska Bioenergiföreningen /Kjell Andersson 2016-02- 19 REMISSYTTRANDE M2015/04155/Mm Till Miljö- och energidepartementet 103 33 Stockholm Remissyttrande över Europeiska kommissionens förslag COM(2015)614/2

Läs mer

Klimatneutrala godstransporter på väg, KNEG

Klimatneutrala godstransporter på väg, KNEG INFRASTRUKTUR DRIVMEDEL FORDON LOGISTIK FORSKNING, KNEG 1 Godstransporter på gott och ont Godstransporter på väg: en förutsättning för tillväxt står för 60 % av de totala godstransporterna i Sverige betydande

Läs mer

Vår Verklighet. Vi har en vision. Grönsakshallen Sorunda. ska med glädje och passion skapa växtrikedom för våra kunder och oss själva.

Vår Verklighet. Vi har en vision. Grönsakshallen Sorunda. ska med glädje och passion skapa växtrikedom för våra kunder och oss själva. Vår Verklighet Vår Verklighet Gunnar Netz, vd Grönsakshallen Sorunda Vi har en vision Grönsakshallen Sorunda ska med glädje och passion skapa växtrikedom för våra kunder och oss själva. Det var en gång..

Läs mer