Framgång är ingen slump

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Framgång är ingen slump"

Transkript

1 Debatt: Om kriminella bluffakturor Sidan 2 Lästips Om HQ Banks uppgång och fall Sidan 8 Spara på nytt sätt med investeringskonto Sidan 10 TILL FÖRETAGARE I MITTEN- ÄLVSBORG Årgång 4 Nummer MITTENÄLVSBORG Till företagare för företagare Karl Malmström (t.v), VD för Connect Väst, tillsammans med Mikael Olsson, Putsa i Alingsås, som använt Connect Väst i sitt tillväxtarbete. Framgång är ingen slump 320 entreprenörer per år får hjälp av Connect Väst i sitt tillväxtarbete. Näringslivet, högskolor och Västra Götalandsregionen är några av medfinansiärerna. Näringslivspartners ställer upp med ideell tid för att dela med sig av erfarenhet till tillväxtföretagen. Connect Väst har personer i nätverket. En skattekrona ger fyra tillbaka i vår organisation, säger Karl Malmström, VD för Connect Väst, som erbjuder Språngbrädan för nya företag och Företagsacceleration för etablerade företag. Sidan 6 Förebyggande Om en frisk arbetsplats Sidan 4 Handelskammaren Möter optimism men också oro Sidan 6 Herrljunga klättrar Företagsklimat i kommunerna Sidan 8 Det naturliga valet för dig och ditt företag , , lansforsakringar.se/alvsbo Utgiven av Alingsås Kuriren, verksam sedan 1969

2 LEDARE Ett passionerat Indien N yligen hemkommen från en prenörer i 25-årsåldern. Välutbildade (i En av hans bilder kan ni väl ta studieresa med Svenskt Näringslivs SME-kommitté i Inrade och passionerade över det de höll till våra förhållanden: 1) work is wors- England och USA), vältaliga, engage- med er en stund och försöka omsätta dien går jag fortfarande i ett töcken av intryck, funderingar och ett visst mått av oro. Indien är på många sätt en smältdegel. Här finns så stora skillnader med människor som lever på soptippen parallellt med det faktum att Indien varje månad får fler nya mobiltelefonanvändare än hela Sveriges befolkning. På frågan hur många som bor i New Delhi fick vi svaret tio miljoner, någon annan sa sexton och en tredje sa, det kanske är 20 miljoner. Vi träffade en mängd entreprenörer och svenska dotterbolagschefer. En bild som fastnade var två unga entre- på med. En annan var Pawan G Agarwal som berättade om Mumbai Dhabbawalla, ett logistiksystem med anställda i Mumbai (Bombay) där mat i kantiner hämtas hemma hos kunderna, levereras till företrädesvis makens arebtsplats och senare på dagen återbördas till hemmet för ny leverans nästa dag transaktioner per dag året runt. Pawan G Agarwal berättade att systemmet har ett fel per 16 miljoner transaktioner. De har inte haft strejk, polis- eller rättssak sedan de startade hip, 2) customer is God, 3) no alternate to hard work, 4) importance of human values. Fritt översatt; 1) arbete är dyrkan, 2) kunden är Gud, 3) det finns inget alternativ till hårt arbete, 4) vikten av mänskliga värden. Så när vi nästa gång tycker vi har det tungt, jobbigt, svårt eller slitsamt kan vi tänka på Dhabbawalla med hängivna anställda med i princip noll i felmarginal, som springer åtta, nio timmar i sträck för att leverera kantinerna i ett kokande Mumbai. Anna-Karin Jansson DEBATT Försvara företagare mot kriminella bluffakturor A ntalet falska fakturor, så kallade "bluffakturor", från kriminella företag ökar och utsatta företagare hamnar i kläm mellan flera lagar och myndigheter. Nu uppmanar vi regeringen att ta situationen på allvar! Hela 16 procent av småföretagarna i Sverige har drabbats av bluffakturor, enligt höstens Småföretagsbarometer. Samtidigt rapporterar Företagarnas juridiska rådgivning en ökning av samtal från utsatta företagare. Blufföretag rider på företagares rädsla för betalningsanmärkningar. Skräckmetoderna som används tycks varken Polisen, Datainspektionen, Kronofogden eller domstolarna rå på. Nu krävs ett helhetsgrepp för att förhindra den negativa utvecklingen. Justitieminister Beatrice Ask bör därför tillsätta en utredning för att skyndsamt utreda: om ångerrätten ska gälla även företag vid viss typ av distanshandel utan att den drabbar hederliga företag som gör affärer över telefon dagligen. hela 3:e kapitlet i avtalslagen och då särskilt att paragraf 36, som gör det möjligt att häva avtal som ingåtts under "oskäliga omständigheter", faktiskt används i domstolar även när det gäller företag, samt paragraf 30 om ogiltighet vid "svikligt förledande" som ofta används i sammanhang med bluffakturor om villkoren för rättsskydd ska sänkas, eftersom de kriminella företagen alltid verkar hålla sig under 0,5 basbelopp. kreditupplysningslagen och hur nuvarande hantering hos Kronofogden ytterligare kan förbättras för att skydda företagare och förbättra lagstiftningen och skärp tillsynen för företag som bedriver inkassoverksamhet. Företagarna driver ett aktivt informationsarbete mot våra dryga 9000 medlemmar i regionen t ex genom en utbildningsturné i februari. Vi bistår utsatta medlemmar och ger dem stöd i agerande och eventuella domstolsprocesser. För företagaren är det en fruktansvärd process att gå igenom. Detta försvagar svenskt affärsklimat och bör tas på stort allvar! Nils-Erik Molin Ordförande Företagarna Alingsås Maria Derner Regionchef Företagarna Västra Götaland DEBATT Hårdare 3:12-regler är fel väg för Sverige D e så kallade 3:12-reglerna har länge diskuterats i Sverige, och då oftast som ett stort aber för företagarna. Och så har det faktiskt varit. 3:12- reglerna hade krångliga regler och innebar hög skatt på eventuell vinst, något som givetvis är negativt för en före- tagare. Dessutom gjorde reglernadet mindre attraktivt att investera i små och mellanstora företag. Så jo, vi företagare klagade, men till slut lyssnade beslutsfattarna och gjor- de vissa förändringar till det bättre. Reglerna är fortfarande krångliga, men både regeringen Persson och senare regeringen Reinfeldt har Herrljungabon Fredrik Gustafson är VD för Ulricehamns betong. förbättrat regelverket så att det idag är en rimligare beskattning, vilket helt följdriktigt gör att utdelningarna har ökat. Det är bra att utdelningarna ökar. Det gör att investeringarna i företagen ökar så att vi kan få till stånd fler jobb, fler växande före- tag och därmed en högre tillväxt. Sverige har redan ett mycket högt skattetryck, sett till vår omvärld, så av konkurrensskäl är detta också positivt. Ännu bättre vore det om regelbördan och företagsskatterna minskas ännu mer, men detta förringar ändå inte att förbättringarna av 3:12-reglerna är positiva. Det är därför anmärkningsvärt när Skatteverkets generaldirektör Ingemar Hansson, som för övrigt var en av de som arbetade med förbättringarna av 3:12-reglerna under sin tid på finansdepartementet, i ett brev till sin före detta chef Anders Borg skriver att reglerna nu är för generösa mot företagen, och understryker att en större del av företagens pengar borde gå till skattekistan. Vi vet att Sverige har en bra bit kvar innan vi kan kalla oss för ett land med riktigt gott företagsklimat. Regelbördan är omfattande och skattetrycket är fortfarande alldeles för högt. För att nå dit måste vi redan nu börja med att locka fler människor att skapa framgångsrika företag. Att då försämra skatteregler för företag är helt fel, när istället företagare, näringslivsorganisationer, poli- tiker och myndigheter alla borde arbeta mot samma mål! Fredrik Gustafson (Herrljunga) Vd Ulricehamns Betong ab Småföretagaren är ingen skattefuskare S katteverkets GD Ingemar Hansson har i tidningarna målat upp bilden av den typiske små före tagaren som en skattetrixare. Han verkar också tycka att vinsten för aktiva småföretagare borde beskattas med minst 52 procent allt annat betraktar han som skattebortfall. Det han kritiserar är framför allt de så kallade 3:12 reglerna som innebär att en del av företagets utdelning kan beskattas som kapital (till 20 eller 30 procent skatt istället för som inkomst). Och han verkar förfasa sig över att det belopp som lågbeskattas ökat under de senaste åren. Detta är helt absurt och hör inte hemma i ett land som vill skapa entreprenörskultur. Småföretagen är den grupp som har flest anställda i Sverige och skapar också de nya jobben. Hela 99,2 procent av Västra Götalandsregionens företag är små. De sysselsätter tillsammans 59 procent av det totala antalet privat sysselsatta. Ska vi klara jobben och tillväxten framöver behövs fler företagare. Det måste helt enkelt löna sig att ta alla de risker det innebär att driva företag. En genomsnittlig företagare jobbar betydligt mer och tjänar mindre än en anställd så ser verkligheten ut. Vi ska glädjas över nyföretagandet. Det finns flera förklaringar till att utdelningar från aktiebolag har ökat. Både 2010 och 2011 har det startats rekordmånga nya aktiebolag tack vare sänkt aktiekapital och slopad revisionsplikt. För 2011 registrerades nya aktiebolag här i regionen. Fler och mer lönsamma aktiebolag är grunden till välfärd i ett samhälle. Helt naturligt ska det också komma ägaren till del genom utdelning. Den lägre skattesatsen infördes för att stimulera nyföretagande och det risktagande som alltid ligger i att vara företagare. I stället för att klaga på att skatteuttaget inte är högre borde Ingemar Hansson glädjas åt att det finns personer som har tillräckligt mycket engagemang för att satsa både tid, kraft och pengar på att utveckla sina företag. Småföretagen är avgörande för tillväxt och välfärd. Självklart finns det ingen naturlig drivkraft att betala mer skatt än nödvändigt, och Maria Derner är regionchef för Företagarna Västra Götaland. därmed inte heller att dela ut mer än vad som beskattas med den lägre skattesatsen. Det är sunt ekonomiskt förnuft! Maria Derner Regionchef Företagarna Västra Götaland Lars Jagrén chefsekonom Företagarna Affärskuriren är producerad av AlingsåsKuriren AB, februari 2012 Ansvarig utgivare: Anna-Karin Jansson AlingsåsKuriren AB, Södra Ringgatan 13, Alingsås Tel Tidningen postdistribueras till företag i Lerums, Alingsås, Vårgårdas, Herrljungas och Borås kommuner 2 Affärskuriren 2012

3 Hyr bil billigt! med det? Person & lastbil, Minibuss, Släp Vi hjälper säljare och köpare Statoil Kristineholm, Boka på statoil.se Besök oss redan idag! Gå in på ras.se eller ring Vi vet inte hur man sotar en skorsten. Men vi är bra på att rensa upp i ekonomin. Våra kunder är experter på det de gör och säljer. Och vi är experter på det vi gör. Att hjälpa företag ta tag i det som måste göras och ofta är svårt att få grepp på. Som finansiering, kapitalplaceringar, pensionssparande, försäkringar, avtalsskrivningar och annan juridik. Sådant du får sota för imorgon om du inte gör det ordentligt idag. Välkommen. Affärskuriren

4 Förebygg för en frisk arbetsplats En god arbetsmiljö innebär bättre förutsättningar för att personalen ska trivas på arbetsplatsen. Med arbetsmiljö menas inte bara de fysiska traditionella arbetsmiljöfaktorerna utan även de psykosociala delarna. Om anställda får vara med och påverka sin egen arbetssituation och delta i förändringsarbete upplevs detta positivt och motiverande. Som regel har alla företag mycket att vinna på en bra arbetsmiljö. En trivsam arbetsplats med god arbetsmiljö ger färre inte bara färre arbetsskador utan även minskad frånvaro och personalomsättning. Detta innebär också att företaget sparar pengar genom minskade frånvaro- och rekryteringskostnader. Trots en bra arbetsmiljö och förebyggande åtgärder i form av till exempel friskvård blir anställda någon gång sjuka. Det kan gälla enkla saker som en förkylning eller influensa. När en anställd blir sjuk, ska arbetsgivaren betala sjuklön under de första 14 sjukdagarna i frånvaroperioden. Vid längre sjukfrånvaro än 14 dagar upphör arbetsgivarens skyldighet att betala sjuklön. Istället är det Försäkringskassan som prövar om en anställd har rätt till sjukpenning. I huvudsak består prövningen av vilken arbetsförmåga den anställde har. Enligt den så kallade rehabiliteringskedjan görs denna bedömning i tre steg, beroende på hur lång sjukskrivningen är. Sjukskrivning dag 1 90 Försäkringskassan bedömer den anställdes arbetsförmåga. Den som är för sjuk att göra sitt vanliga arbete har rätt till sjukpenning. Sjukskrivning dag Försäkringskassan gör en bedömning om den anställde kan omplaceras hos nuvarande arbetsgivare. Den anställde har också rätt att vara tjänstledig för att pröva annat arbete. Sjukskrivning dag Försäkringskassan gör en bedömning om den anställde kan arbeta överhuvudtaget. Här ser man till hela arbetsmarknaden, alltså inte bara den nuvarande arbetsgivaren. Sjukskrivning från 366 och framåt Om Försäkringskassan bedömer att den anställde har någon arbetsförmåga upphör rätten till sjukpenning. Sjukpenning kan ges för längre period vid särskilt svåra sjukdomstillstånd. Arbetsgivaren har fortfarande ett rehabiliteringsansvar trots att skyldigheten att betala sjuklön upphört. Kerstin Larsson, expert på Tholin & Larsson, konstaterar att delaktighet skapar friskare arbetsplatser. Rehabiliteringsansvar Vad innebär rehabiliteringsansvaret? Det är en fråga som många arbetsgivare undrar över men det finns inte ett enkelt svar på den frågan, enligt Kerstin Larsson på Tholin & Larsson. Generellt har arbets givaren ansvaret för den arbetslivsinriktade rehabiliteringen. Arbetsgivaren är ansvarig att bekosta alla de åtgärder som krävs för att en arbetstagare ska kunna återgå i arbete hos arbetsgivaren. Dessa åtgärder kan t ex vara anpassning av arbetsplatsen eller arbetsuppgifterna, sjukgymnastik eller psykologsamtal. Det finns inte någon egentlig kostnadsgräns för vad de olika rehabiliteringsåtgärderna får kosta. För att lyckas med en rehabilitering är det viktigt att den anställde också deltar aktivt. Denne har en skyldighet att delta i möten och planering för sin egen återgång i arbete på bästa sätt. Även Försäkringskassan är en viktig part i en rehabilitering. Försäkringskassan har en samordnande roll. De har kontakt med den anställde och gör bedömningar om det t ex finns behov av avstämningsmöten. Det finns däremot inget som säger att inte arbetsgivaren också får ta initiativ till sådana möten Ett råd för att lyckas med en rehabilitering är att tidigt ta kontakt med de som blir sjuka och att ha regelbundna möten och kontakter. Det underlättar återgången till arbete. Att arbeta aktivt med rehabilitering redan i ett tidigt skede av sjukdomen underlättar oftast, avslutar Kerstin Larsson. Vi utför Ny-Byggnation, Om-Byggnation och Till-Byggnation Även schaktning och dränering Vi transporterar in och ut material som grus, sten, jord eller träd med fyrhjuling och släp, med dumperflak och gripskopa eller skotare med timmergrip Fest på gång? Abonnera våra lokaler för personalevents & jubileumsfester med firstklassig mat och service! FIRST HOTEL GRAND // ALINGSÅS Byt upp dig till Sveriges populäraste transportbil. Som du säkert vet rullar det massor av Caddy på våra svenska vägar. Det är många som insett fördelarna med en bil som har hög kvalitet och samtidigt är ekonomisk. Den har dessutom ett starkt andrahandvärde eftersom den är populär som begagnad. Det bidrar till att totalekonomin blir bra. Caddy Proline TDI från :- exkl moms. Caddy Maxi Skåp 1,6 TDI DSG från :- exkl moms. Caddy Comfortline 1,6 TDI DSG från :- inkl moms. Bränsleförbrukning bl körning från 4,9 l/100 km (129 g CO 2/km). *Volkswagen Leasing 36 mån, 30% särskild leasingavgift, 40% restvärde, rörlig ränta baserad på STIBOR 90 dagar. Teckna dessutom förmånlig försäkring och serviceavtal, allt på samma faktura. Samtliga priser är rek. cirkapriser exkl moms. Bilen på bilden är extrautrustad. Erbjudandet gäller t o m Produktnamnet Caddy är ett registrerat varumärke och används av Volkswagen Commercial Vehicles med tillstånd av Caddie S.A. Häradsvägen/Boråsvägen, Alingsås Tel: Affärskuriren 2012

5 Kungälvs Rörläggeri i Alingsås Allt inom VVS och SPRINKLER Redo att starta eget? Vi hjälper dig att komma igång. Kristineholmsvägen 10 A, Alingsås Tel Succémodellen Peugeot 508 SW Miljöbil både som manuell och automat NYHET! 120 g CO 2 μªº ª ¹ĵİĸ ¼ ¹»ªİ ĵ μ IJijĴ ĺiiij ijĵĺ $ĩ μ ı μ!ĩĩ İĵ!! ű!!!xx Ĵ Ķ ıii! IJ ıiji μ$ij$ Ńij$X!!ĵ$ıİİ İİİ X! $X$!! ĩ²$ ıŝ ijiŝ ijķ$ X!ĵ ĸİŜ!Ķ ĴĺŜ!ĴĴŜ ĩĩ¹!!$ $! PEUGEOT 508 SW Affärskuriren

6 Änglar och nätverk hjälper till med tillväxt Johan Trouvé, vd för Västsvenska Handelskammaren, märker nu en stor optimism bland de företagsledare han träffar. Stabilt läge trots oro för europroblem För andra månaden i rad återhämtar sig den västsvenska konjunkturen. Efter en tillfällig nedgång i oktober, är Västsverige nu på tillbaka samma nivåer som präglade ekonomin sedan början av Västsvenska Handelskammaren har sedan 2003 presenterat sin konjunkturindikator och månad för månad gett en aktuell bild av Västsveriges ekonomiska utveckling. I december 2011 står varselnivåerna för en positiv nyhet. Antalet varsel fortsätter att minska, vilket får stor inverkan för den sammantagna konjunkturen. De fyra övriga faktorerna som ingår i konjunkturmätningen visar inte på några stora förändringar. De har varit förhållandevis stabila under 2011 om än med en något negativ trend, med undantag för antalet konkurser som har minskat, säger Johan Trouvé, vd för Handelskammaren. Handelskammaren ber även en konjunkturpanel, bestående av 200 företagsledare i Västsverige att beskriva sina förväntningar på framtiden. De västsvenska företagsledarna bedömer att det inte kommer ske några drastiska förändringar av konjunkturen, oavsett om bedömningen gäller det närmaste kvartalet eller året. Många av de företagsledare som jag träffar, ger uttryck för en stark optimism. Samtidigt finns det också en oro för att europeiska politiker inte lyckas presentera trovärdiga lösningar på de allvarliga problem som Europa står inför, säger Johan Trouvé. Västsvenska Handelskammaren är företrädare för det västsvenska näringslivet och en mötesplats där människor och företag kan inspireras och skapa affärer. Vår kompetens, våra tjänster och vårt nätverk är vår styrka i arbetet att skapa tillväxt och utveckla framtidens Västsverige. Tillsammans med våra medlemsföretag arbetar vi för ett västsvenskt näringsliv i världsklass. Vi gör Västsverige starkare, avslutar Johan Trouvé. Connect Väst är en ideell föreing, ett affärsnätverk, med syfte att främja affärsutveckling i tillväxtföretag. Genom två olika tjänster, Språngbrädan och Företagsacceleratorn hjälper vi företag som är i en tillväxtfas. I processen erbjuds tillgången till kompetens, kontakter och kapital. Framgång är ingen slump, sammanfattar Karl Malmström, VD för Connect Väst. En satsad fyra tillbaka Connect grundades 1985 och finns i alla världsdelar utom Afrika. Connect Väst med kontor i Borås, Göteborg, Trollhättan, Skövde och Halmstad, tillhör de större Connectorganisationerna i världen. Årligen hjälper man 320 entreprenörer med deras tillväxtarbete. Tillsammans med partners i näringslivet och offentliga finansiärer ges företag förutsättningar att växa. En satsad skattekrona ger fyra tillbaka, konstaterar Karl Malmström. I Connect finns också ett affärsnätverk. Här möts affärsänglar och entreprenörer, som söker riskkapital och en säker riskfinansiering. Vi har också ett sådant nätverk som bara består av kvinnor. Vi kallar det IDA investing dedicated angels, berättar Karl Malmström. Språngbrädan Målgruppen är dels företag som står inför en lansering, själva kommersialiseringsfasen. Där finns behov av kapital och kompetens. Ofta är dessa entreprenörer specialister inom sitt område, men de har aldrig drivit ett företag. Vi kallar denna tjänst Språngbrädan, förklarar Karl Malmström. Steg ett är att ta fram en affärsplan. För att företaget ska kvalificera sig för Språngbrädan måste den planen visa på tillväxt. Entreprenören har i detta arbete hjälp av en mentor. Därefter följer presentationsträning där vi hjälper entreprenören att ta fram en presentation av affärsplanen för potentiella investerare och andra som kan vara intressanta för företaget, beskriver Karl Malmström. Kompetenspanel med åtta olika kompetenser, uppföljning och nätverk ingår också i Språngbrädan. Företagsacceleratorn Den andra målgruppen är etablerade företag som vill växa. Det är ofta ägarledda små och medelstora företag med tillväxtambitioner. Här erbjuder vi en tjänst vi kallar Företagsacceleratorn. Vår erfarenhet är att dessa företag ofta är produktfokuserade och ägarna är i operativ ställning. 95 procent av dessa företag saknar en skriftlig tillväxtplan, säger Karl Malmström. Han berättar att Företagsacceleratorn är en ettårig process där man i det deltagande företaget tillsammans med mentorer och nätverk går från vision till verklighet. Vi börjar med en analys och affärsplan. En kompetenspanel identifierar tillväxthinder ihop med företaget. En åtgärdslista tas fram och företaget arbetar med en mentor. Tillväxtdelen följs av tankesmedja, där vardagliga problemställningar diskuteras, erbjudanden och en reviderad affärsplan. Struktur och tydlighet Ett av de företag som deltagit i Tillväxtacceleratorn är Putsa i Alingsås. Vi är ett företag med fem heltidsfönsterputsare, fyra säsongsanställda och vi säljer fönsterputs på abonnemang. Vi kom i kontakt med Connect tack vare ett kreativt möte på gymet, säger Mikael Olsson, ägare av Putsa. Hans vision är att bli ett av de tre bästa företagen i regionen och att på sikt bygga upp en franschiseverksamhet inom fönsterputs. För oss handlade det mycket om att identifiera kundnyttan med våra tjänster. Vår resa med Connect blev att gå från affärsidén att kostnadseffektivt leverera rena fönster, till att vara några som minskade stressen för våra kunder, beskriver Mikael Olsson. För oss har arbetet med Connect inneburit att vi tagit oss tid att lägga ett engagemang på vår utveckling. Vi hade ett behov av att vara öppna för utveckling och tillväxt, och det har vi fått hjälp med, betonar Mikael Olsson. Vi har fått en bra affärsplan, ökad tillväxt och ett mer stabilt resultat. Tack vare en ny lönemodell har vi också ökat effektiviteten med tio procent utan att våra anställda känner att de jobbar mer. Struktur, tydlighet, engagemang, delaktighet är andra ord som beskriver resultatet av denna verklighet, avslutar Mikael Olsson. Fokus på kommersialisering Vi arbetar för att tillföra kommersiell erfarenhet och kompetens, kontakter och riskvilligt kapital. Till vår hjälp har vi i vårt nätverk specialister och mentorer. Det ger våra deltagande företag ett utbyte som sätter fokus på kommersialisering, tillväxt, lönsamhet och kunderna. Resultatet är en snabb företagsutveckling och nya spännande jobb, slår Karl Malmström fast. Anna-Karin Jansson Karl Malmström (t.v), VD för Conect Väst, tillsammans med en nöjd Mikael Olsson, Putsa i Alingsås, som genomfört Företagsacceleratorn med gott resultat. Foto: Anna-karin Jansson 6 Affärskuriren 2012

7 Tomasgårdsvägen 17, Alingsås, tel Affärskuriren

8 Hjälpande eller stjälpande lönebildning Arbetsmarknadens parter har ett stort ansvar för hur arbetsmarknaden utvecklas. Svenskt Näringsliv påtalar i en rapport vikten av att parternas arbete inte begränsas till lönernas utveckling utan omfattar även vilka som får behålla sitt jobb, vilka arbetssökande som får ett jobb, hur företagens lönsamhet utvecklas och hur företagen väljer att investera och satsa för framtiden. Därför måste de förhandlande parterna basera sina slutsatser och avtalskrav på fakta och saklig analys, inte på ideologiska dogmer, fastslås i rapporten från Svenskt Näringsliv. Fakta är att när man tittar ut i världen så har Sverige en av de mest komprimerade lönestrukturerna som står att finna. Fakta är att det är ytterst få anställda som under en längre tid hör till den grupp som har lägst lön. Forskning visar att när de lägsta lönerna höjs medför det att anställda förlorar sitt jobb. Fakta är att många studier visar att det finns ett omfattande stöd för att den egna arbetsinsatsen ska spela roll för löneutvecklingen. Fakta är att en allt mer omfångsrik forskningslitteratur visar att lönen är en stark drivkraft för att få medarbetarna att prestera bättre. En ny forskningssammanställning som presenteras i rapporten visar att det finns ett samband mellan lönespridningen på företaget och företagets produktivitetet, lönesamhet och de anställdas löner. När lönen kan användas för att belöna goda insatser för det också med sig en högre produktivitet, bättre lönsamhet och högre löner. De fackförbund som bejakar dessa fakta kan bidra till en lönebildning som hjälper till att utveckla svensk arbetsmarknad istället för att stjälpa den. Lästips Om uppgång och fall Finansmännen Mats Qviberg och Sven Hagströmer befann sig på Karolinska Institutets 200-årsjubileum i Stadshuset fredagen den 27 augusti 2010, när de fick varsitt identiskt sms från HQ Banks nye ordförande: Kom till kontoret omedelbart. Katastrof. En dryg vecka senare fanns inte HQ Bank, det bolag de tillsammans byggt upp och ofta kallade ett av sina barn. Bara några månader tidigare hade Sven Hagströmer och Mats Qviberg skålat för tjugo års lyckat samarbete. Då hade Hagströmer fortfarande ingen aning om den svåra situation som i många år dolts innanför HQ Banks väggar. Historien om HQ Banks uppgång och tvära fall präglas av färgstarka karaktärer. Förutom grundarna Hagströmer och Qviberg figurerar också den fartblinde tradingchefen, den tafatte vd:n och den kloka kvinnan som snabbt insåg problematiken, men som möttes av hån när hon lämnade bankens styrelse. I Den stora bankhärvan, får vi följa de dramatiska turerna kring HQ Bank och dess länge lönsamma men riskfyllda verksamhet. En verksamhet som fick hela banken att falla, och en fin ans - epok gå i graven. Den stora bankhärvan + HQ av Carolina Neurath Norstedts förlag Det sammanfattande omdömet från företagare om företagsklimatet i sin kommun Det sammanfattande omdömet från företagare om företagsklimatet i kommunerna har en trist nedåtgående trend i de flesta kommuner. Essunga visar dock en svag uppgång medan Herrljunga skjuter rakt uppåt. Enkäterna, som gjordes i höstas, visar till exempel att omdömet från företagarna i Alingsås dyker brant. Från att ha legat bland de bästa ligger Alingsås kommun nu i bottengruppen efter höstens enkätsvar. Illustration: Svenskt Näringsliv Företagare i Herrljunga nöjda och i Alingsås missnöjda Häromveckan släpptes resultaten av enkäten som SCB genomförde på Svenskt Näringslivs uppdrag i hös tas. Den slutliga rankningen, som också inkluderar ett antal statistiska variabler, presenterastill våren. Herrljunga är ett lysande positivt undantag beträffande företagsklimatet. Varje år får företagare i Sveriges kommun svara på frågor kopplade till företagsklimatet i den egna kommunen. En fråga avser ett betyg på det samlade omdömet om företagsklimatet. I de svar som samlades in i höstas syns en tydligt nedåtgående trend avseende hur företagarna uppfattar företagsklimatet i kommunerna. Branta nedåtkurvor Låt oss analysera några av de data som kommit fram ur enkätsvaren. Essunga visar en svag uppgång (3,65 till 3,71) avseende det samlade omdömet om företagsklimatet. Herrljunga har en brant uppåtriktad kurva (3,97 till 4,2). Alla andra kommuner i tidningens upptagningsområde backar. I Lerum går man från 3,52 till 3,25. Alingsås backar från 3,74 till 3,24. Vårgårda, som legat högt av tradition, backar något från 4,08 till 4,02. Bollebygd backar från 3,93 till 3,76 och Borås backar från 3,79 till 3,64. Så ser det ut genomgående också för kommunerna strax utanför upptagningsområdet. Herrljunga bäst i regionen Herrljunga sticker i årets enkätsvar ut. Enligt företagarna själva har Herrljunga bland annat Sveriges andra bästa kommunala tilllämpningar av lagar och regler, Sveriges andra mest initiativkraftiga företag när det gäller att bidra till ett gott företagsklimat i den egna kommunen, Sveriges tredje bästa skola när det gäller attityder till företagande, Sveriges sjätte bästa, och VGR:s allra bästa, företagsklimat totalt sett. Herrljunga är också Sveriges sjunde bästa kommun vad gäller kommuntjänstemännens attityder till företagande. Från att ha varit Sjuhärads näst sämsta kommun är Herr - ljunga idag i absoluta sverigetoppen och har bäst genomsnittliga rakning i hela Västra Götalandsregionen, säger en mycket nöjd Per Florén, Fokus Herrljunga. När det gäller möjliga förklaringar är den viktigaste orsaken till framgången att det konfrontationsklimat som präglade Herrljunga under tidigt 2000-tal har bytts ut mot ett konstruktivt samarbetsklimat. Ledande människor i både kommun och företag arbetar nu tillsammans för att stärka kommunens ställning och näringsliv, konstaterar Per Florén, Fokus Herrljunga Per Florén, Fokus Herrljunga, har all anledning att se glad ut efter företagarnas enkätsvar om företagsklimatet i Herrljunga. Somnat in Vårgårda har av tradition legat högt i rankingen över företagsklimatet. Höstens enkätsvar visar dock på en nedåtgående trend. Vi måste vässa oss. Rankingen är ett av våra mättal i den kommunala resultatmätningen, säger kommunstyrelsens ordförande i Vårgårda, Mattias Olsson. Han konstaterar att bidragande orsaker till mer negativa svar i år kan vara kommunens näringspolitiska beredning i höstas, där politikerna vill ha representation i näringslivskontoret, Center of Innovations styrelse. Detta mottogs ej väl från företagarhåll. Ett annat skäl till att företagen tycker att informationen minskat är att Center of Innovation somnat in en del, menar Mattias Olsson. Dessutom har vårt servicekontor som handhar bygglov, miljöskyddsäenden med mera haft för mycket att göra, och det återverkar säkert på den uppfattade servicegraden, menar han. Nu bearbetas alla enkätsvar. En tredjedel av betyget är de samlade enkätsvaren, en tredjedel är betyget på det samlade omdömet om företagsklimatet i kommunen och en tredjedel är de statistiska fakta som tillförs avseende nyföretagande, skattesats, utbildningsnivå med mera. Senare i vår redovisas då den årliga rankingen över företagsklimatet i Sveriges kommuner. Anna-Karin Jansson Ovanstående bild är hämtad från Svenskt Näringsliv och visar utvecklingen över tid för samtliga frågor i enkäten. Den blå linjen visar utvecklingen i Herrljunga. Den grå visar den genomsnittliga utvecklingen i samtliga 290 kommuner i Sverige. Här syns en tydlig långsiktig uppgång för Herrljunga. 8 Affärskuriren 2012

9 DEN ENKLA VÄGEN. Edge Emballage är din lokala leverantör av pallar, emballage och transporter. Med vårt stora engagemang och goda service är vårt mål att göra det enklare för dig som kund. PALLAR Nya och begagnade pallar / Pallkragar / Lock EMBALLAGE Kartonger / Wellpapp / Surrning Edge Emballage AB / Tel / r Alingsås Affärsresor Karin Borås Maria Petra Spara a tid och pengar! r a Helen Margareta Elisabeth Maria Boka din affärsresa hos våra proffsiga fsig affärsresesäljare. re. Välkommen att kontakta oss för mer information. Carin Anders Marie Annelie Stora Torget, Alingsås Vardagar 8 17 Affärsresor Allégatan 43, Borås Vardagar 8 17 Affärsresor Affärskuriren

10 Nytt sätt att spara Från och med årsskiftet finns det ett nytt frivilligt sätt att spara i aktier och andra finansiella instrument. I den nya sparformen, som kallas investeringssparkonto, schablonbeskattas värdet av tillgångar som förvaras på kontot. Du slipper alltså att hålla reda på dina anskaffningsvärden och att deklarera dina kapitalvinster och kapitalförluster. Det är bara fysiska personer och dödsbon som kan ha ett investeringssparkonto, inte företag. Det kan bara finnas en kontohavare för varje investeringssparkonto men en och samma person kan ha flera konton. Ett konto kan inte överlåtas till någon annan. Tillgångar som förvaras på ett investeringssparkonto schablonbeskattas. Det innebär att tillgångarna beskattas oavsett om värdet går upp eller ned. Kapitalvinster är inte skattepliktiga och kapitalförluster är inte avdragsgilla. Räntor, utdelningar eller annan avkastning som lämnas på tillgångar som förvaras på kontot beskattas inte heller. Följande tillgångar får förvaras på kontot: marknadsnoterade finansiella instrument andelar i investeringsfonder kontanter Som finansiella instrument räknas bland annat aktier, penningmarknadsinstrument och vissa derivatinstrument. Lägg märke till att det går att Alingsås Brandskydd AB är ett nystartat företag. I grunden finns kunskap med över 30 års erfarenhet inom branschen och upp mot tusentals nöjda kunder inom alla kategorier. Detta borgar för högsta kvalitet på utfört arbete samt utrustning. Vi utför underhåll och service till alla typer av kunder. Vi erbjuder tjänster och underhåll av allt inom brand- och utrymningssäkerhet, såsom: skyddsarbete) Målsättningen är ständig kompetensutveckling med fokus på kundens behov och krav på ett kostnadseffektivt brandskydd. överföra finansiella instrument som du redan äger till ett investeringssparkonto. En sådan överföring är skattemässigt att jämställa med en försäljning. Du kan alltså till exempel överföra en aktiepost som gått ner i värde till kontot och därigenom få en avdragsgill kapitalförlust. Schablonbeskattning Schablonbeskattning sker genom att en schablonintäkt beräknas. Den beräknas genom att ett kapitalunderlag multipliceras med statslåneräntan vid utgången av november året före beskattningsåret. Statslåneräntan den 30 november 2011 var 1,65 %. Kapitalunderlaget beräknas till en fjärdedel dels av värdet av sparandet på kontot vid ingången av varje kvartal (1 januari, 1 april, 1 juli och 1 oktober), dels inbetalningar och överföringar av finansiella instrument som gjorts under beskattningsåret. Schablonintäkten ska tas upp i deklarationen som en intäkt i inkomstslaget kapital och beskattas med 30 % skatt. För beskattningsåret 2012 blir den faktiska skatten 0,495 % (1,65 % x 30 %) av kapitalunderlaget. Om kapitalunderlaget är kronor blir alltså skatten 495 kronor. Schablonintäkten får kvittas mot utgifter och kapitalförluster i inkomstslaget kapital. Intäkten kommer att vara förtryckt i deklarationen med ledning av den kontrolluppgift som banken eller värdepappersbolaget som tillhandahåller kontot ska lämna. Olof Dreij är skatteexpert konstaterar att den nya sparformen investeringskonto är enkelt för användaren. Du öppnar ett investeringssparkonto under första kvartalet Du betalar in kronor under första kvartalet och därefter ytterligare kronor under varje kvartal. Inbetalningarna används till köp av börsnoterade aktier. Kontot har följande värde vid ingången av varje kvartal (inklusive inbetalningarna). Värdet 1 januari 0 kronor Värdet 1 april kronor Värdet 1 juli kronor Värdet 1 oktober kronor Inbetalningar kronor Summa av värde och inbetalningar: kronor Kapitalunderlag: /4= kronor Den schablonintäkt som kommer att förtryckas i din deklaration år 2013 blir kronor ( x 1,65 %) och din skatt på investeringssparkontot kommer att bli 351 kronor (1 171 x 30 %). Olof Dreij Skatteexpert på Tholin & Larsson Layout: Global Studio Nästa nummer av utkommer v12. Boka din annons redan nu! Ungdomar missgynnas av LAS Nio av tio ungdomar anser att unga missgynnas av reglerna om att den som är sist anställd ska sägas upp först. Det visar en ny undersökning som genomförts av SKOP på Företagarnas uppdrag. Sedan tidigare vet vi att forskningen visar att dagens stelbenta arbetsmarknadsregler försvårar för de unga att ta sig in på arbetsmarknaden. Nu vet vi också att de unga i Sverige oberoende av var de bor eller partipolitisk hemvist tycker likadant, kommenterar Elisabeth Thand Ringqvist, vd för Företagarna. Vi måste förändra systemet så att det välkomnar unga in på arbetsmarknaden och möjliggör för företagarna att anställa den kompetens som behövs. Genom en modernisering av arbetsrätten, där fokus läggs på att skapa trygghet för både arbetstagare och arbetsgivare kan det bli lättare att anställa och enklare att byta arbete. I förlängningen kan arbetslöshetsnivåerna sänkas och rörligheten på arbetsmarknaden öka. God förebild Den danska modellen med flexicurity, som innehåller en flexiblare arbetsrätt kombinerad med omställningsmöjligheter och högre arbetslöshetsersättning och är en god förebild för Sverige. I Danmark ligger ungdomsarbetslösheten på 14 procent jämfört med 22 procent i Sverige, säger Elisabeth Thand Ringqvist. Undersökningen visar också att varannan ungdom tror att dagens regler innebär att ungdomsarbetslösheten är högre än den annars skulle varit, eftersom de medför att personer som inte passar bra på jobbet ändå kan ha det kvar. 50 procent av de svarande anser att större frihet för arbetsgivare att säga upp personal som inte passar in skulle minska de ungas arbetslöshet, medan 41 procent tror motsatsen. Dagens system gör att människor inte törs prova nya jobb eller starta företag eftersom de ofta är rädda för att komma sist på nästa jobb. Samtidigt har småföretagare svårt att behålla rätt kompetens vid neddragningar, konstaterar Elisabeth Thand Ringqvist. Frågor? Kenneth Johansson ALINGSÅS BRANDSKYDD Bolltorpsvägen 2 Alingsås Tel Tak- och väggplåt Lagerförsäljning till hämtpriser Hängrännor och stuprör. Skruv, beslag, tätningsband, korrugerad plast. Nu även: Portar och dörrar. Stål: Balk, konstruktionsstål och armering m.m. HÖG KVALITET TILL LÅGA PRISER! Per Håkansgården Tel , Öppettider Tråvad Fax Mån tor 8 17, fre Mob lör RING 10 Affärskuriren 2012

11 DIN SAMARBETSPARTNER NÄR DET GÄLLER TELEKOMMUNIKATION Telefonväxlar Datanätverk Fast telefoni Mobil telefoni Mobil data Fibernät PEMA KOMMUNIKATIONER AB Vi är Din pålitliga samarbetspartner när det gäller telekommunikation. Sedan starten 1980 har vi skaffat oss en lång och gedigen erfarenhet och kunskap i branschen. Våra kunder är i huvudsak företag med höga krav på effektivitet gäller data- och telekommunikation. Vi sätter alltid kunden i fokus och vår ambition är att bygga långvariga relationer. Vi ser oss själva som det lilla företaget med hög flexibilitet och hög servicenivå. Vi är verksamma inom försäljning, service och installation av olika tillämpningar inom fast och mobil tele foni. Vi levererar lösningar till våra kunder dels via vår butik i Alingsås men också genom besök hos våra kunder. Mjölnaregatan 1, Alingsås. Tel Fax Öppet vardagar Välkomna! Affärskuriren

12 Sportlife Alingsås Tel: Sportlife Borås City Tel: Sportlife Borås Knalleland and Tel: Kontakta oss så skickar k vi ut gratis träningskort! rt! Läs mer på VI FINNS PÅ 50 PLATSER I VÄSTSVERIGE, MEN OCKSÅ I BORÅS, JÖNKÖPING, ÖPING, STOCKHOLM OCH MALMÖ. TOTALT T T NÄRMAR VI OSS 100 KLUBBAR I SVERIGE! Du hittar ta våra adresser ser på w se

Investeringssparkonto med förenklad värdepappersskatt

Investeringssparkonto med förenklad värdepappersskatt Investeringssparkonto med förenklad värdepappersskatt investeringssparkonto förenklad värdepappersskatt från årsskiftet Investeringssparkonto, ISK, är en ny kontoform för investerare som är tillgänglig

Läs mer

Investeringssparkonto (ISK)

Investeringssparkonto (ISK) Investeringssparkonto (ISK) Investeringssparkonto hos Strukturinvest Fondkommission Samla ditt sparande i strukturerade placeringar och fonder. Med ett investeringssparkonto (ISK) kan du enkelt omplacera

Läs mer

Investeringssparkonto (ISK)

Investeringssparkonto (ISK) Investeringssparkonto (ISK) Investeringssparkonto hos Strukturinvest Fondkommission Samla ditt sparande i strukturerade placeringar, fonder och aktier. Med ett investeringssparkonto (ISK) kan du enkelt

Läs mer

CONNECT Väst. Näring åt tillväxtföretag

CONNECT Väst. Näring åt tillväxtföretag CONNECT Väst Näring åt tillväxtföretag CONNECT Väst Vi är en ideell organisation, som stöder start ups och SME-företag i tillväxtfas. Vi stöds och finansieras av det lokala Näringslivet, VGR, Tillväxtverket,

Läs mer

Investeringssparkonto (ISK)

Investeringssparkonto (ISK) Investeringssparkonto (ISK) Investeringssparkonto hos Strukturinvest Fondkommission Samla ditt sparande i strukturerade placeringar och fonder. Med ett investeringssparkonto (ISK) kan du enkelt omplacera

Läs mer

FÖRHANDSINFORMATION OM INVESTERINGSSPARKONTO

FÖRHANDSINFORMATION OM INVESTERINGSSPARKONTO FÖRHANDSINFORMATION OM INVESTERINGSSPARKONTO Vad är ett Investeringssparkonto? Investeringssparkontot är en schablonbeskattad sparform som är tillgänglig för privatpersoner och dödsbon från och med den

Läs mer

Hur fungerar det? FÖRHANDSINFORMATION OM INVESTERINGSSPARKONTO 2015-10-13

Hur fungerar det? FÖRHANDSINFORMATION OM INVESTERINGSSPARKONTO 2015-10-13 FÖRHANDSINFORMATION OM INVESTERINGSSPARKONTO 2015-10-13 FÖRHANDSINFORMATION OM INVESTERINGSSPARKONTO ska tillhandahållas Kunden innan avtal om Investeringssparkonto undertecknas. Vad är ett Investeringssparkonto?

Läs mer

Depå hos Strukturinvest inom ramen för olika depåförsäkringar

Depå hos Strukturinvest inom ramen för olika depåförsäkringar Depåförsäkring Depå hos Strukturinvest inom ramen för olika depåförsäkringar Gillar du enkelhet och smidighet när det handlar om ditt sparande? Då har vi en god nyhet. Nu kan du samla ditt sparande i strukturerade

Läs mer

Vi skapar tillväxt i Västsverige HALLAND

Vi skapar tillväxt i Västsverige HALLAND Vi skapar tillväxt i Västsverige VÄ S T SV E R I G E HALLAND Connect skapar tillväxt Detta hände mellan 2010 och 2013: 429företag eller företag under bildande har tagit del av en kompetenspanel. Våra två

Läs mer

FÖRHANDSINFORMATION OM INVESTERINGSSPARKONTO FÖRHANDSINFORMATION OM INVESTERINGSSPARKONTO

FÖRHANDSINFORMATION OM INVESTERINGSSPARKONTO FÖRHANDSINFORMATION OM INVESTERINGSSPARKONTO 1 FÖRHANDSINFORMATION OM INVESTERINGSSPARKONTO FÖRHANDSINFORMATION OM INVESTERINGSSPARKONTO ska tillhandahållas Kunden innan avtal om Investeringssparkonto undertecknas. Vad är ett Investeringssparkonto?

Läs mer

Investeringssparkonto och ändrad beskattning av kapitalförsäkring

Investeringssparkonto och ändrad beskattning av kapitalförsäkring Bilaga 8 Investeringssparkonto och ändrad beskattning av kapitalförsäkring Bilaga till avsnitt 6.13 Bilaga 8 Investeringssparkonto och ändrad beskattning av kapitalförsäkring Innehållsförteckning Bilaga

Läs mer

Ändringar i reglerna om när ett investeringssparkonto upphör

Ändringar i reglerna om när ett investeringssparkonto upphör Finansdepartementet Skatte- och tullavdelningen Ändringar i reglerna om när ett investeringssparkonto upphör Augusti 2014 Innehållsförteckning 1 Sammanfattning... 3 2 Lagtext... 4 2.1 Förslag till lag

Läs mer

Ändringar i reglerna om beskattning av finansiella instrument på investeringssparkonto

Ändringar i reglerna om beskattning av finansiella instrument på investeringssparkonto Finansdepartementet Skatte- och tullavdelningen Ändringar i reglerna om beskattning av finansiella instrument på investeringssparkonto Juni 2012 1 Sammanfattning I denna promemoria lämnas förslag om ändring

Läs mer

Investeringssparkonto

Investeringssparkonto Investeringssparkonto schablonbeskattning av finansiella instrument Sofi Nyström och Erik Sjöstedt Syfte Förenkla för privatpersoner att spara i finansiella instrument faktisk inkomst på tillgångarna på

Läs mer

I promemorian redogörs inte för de följdändringar i lagtexten som förslagen medför.

I promemorian redogörs inte för de följdändringar i lagtexten som förslagen medför. Promemoria 2011-04-06 Fi2010/5534 Finansdepartementet Skatte- och tullavdelningen Investeringssparkonto, tilläggspromemoria 1. Bakgrund Den 7 december 2010 remitterades promemorian Schablonbeskattat investeringssparkonto

Läs mer

Schablonbeskattat investeringssparkonto och ändrad beskattning av kapitalförsäkring

Schablonbeskattat investeringssparkonto och ändrad beskattning av kapitalförsäkring Lagrådsremiss Schablonbeskattat investeringssparkonto och ändrad beskattning av kapitalförsäkring Regeringen överlämnar denna remiss till Lagrådet. Stockholm den 12 maj 2011 Anders Borg Pia Gustafsson

Läs mer

Remissvar. Promemorian Vissa kapitalbeskattningsfrågor inför. budgetpropositionen för 2016 SVENSKT NÄRINGSLIV. Finansdepartementet Vår referens/dnr:

Remissvar. Promemorian Vissa kapitalbeskattningsfrågor inför. budgetpropositionen för 2016 SVENSKT NÄRINGSLIV. Finansdepartementet Vår referens/dnr: Skatte- och tuhavdel- Dnr 56/2015 2015-05-04 103 33 Stockholm Fi201 5/1734 Er referens/dnr: ningen Finansdepartementet Vår referens/dnr: www.svensktnaringsliv.se Org. Nr: 802000-1858 Postadress/Address:

Läs mer

Höjd beskattning av sparande på investeringssparkonto och i kapitalförsäkring

Höjd beskattning av sparande på investeringssparkonto och i kapitalförsäkring Finansdepartementet Skatte- och tullavdelningen Fi2017/03543/S1 Höjd beskattning av sparande på investeringssparkonto och i kapitalförsäkring September 2017 Innehållsförteckning 1 Sammanfattning... 3 2

Läs mer

Vi skapar tillväxt i Västsverige

Vi skapar tillväxt i Västsverige Vi skapar tillväxt i Västsverige VÄ S T SV E R I G E Connect skapar tillväxt Detta hände mellan 2010 och 2013: 429företag eller företag under bildande har tagit del av en kompetenspanel. Våra två tillväxtprocesser

Läs mer

Företagarens vardag 2014

Företagarens vardag 2014 En rapport om de viktigaste frågorna för svenska företagare nu och framöver. Företagarens vardag 2014 3 av 10 Många företagare tycker att det har blivit svårare att driva företag under de senaste fyra

Läs mer

Vi skapar tillväxt i Västsverige. Sjuhärad

Vi skapar tillväxt i Västsverige. Sjuhärad Vi skapar tillväxt i Västsverige VÄ S T SV E R I G E Sjuhärad Connect skapar tillväxt Detta hände mellan 2010 och 2013: 429företag eller företag under bildande har tagit del av en kompetenspanel. Våra

Läs mer

Investeringssparkonto

Investeringssparkonto Investeringssparkonto För att öppna ett Investeringssparkonto (ISK) behöver du godkänna villkoren för ett ISK. Villkoren ger dig information om hantering av produkten och tjänsten samt förklarar hur dina

Läs mer

FASTIGHETSFÖRETAGARKLIMATET ALINGSÅS

FASTIGHETSFÖRETAGARKLIMATET ALINGSÅS FASTIGHETSFÖRETAGARKLIMATET ALINGSÅS 2012-015 Inledning och sammanfattning Fastighetsbranschen utgör själva fundamentet i samhällsstrukturen. Människor bor, arbetar, konsumerar och umgås i stor utsträckning

Läs mer

Riktlinje. Riktlinje för rehabilitering 2005-03-09 KS-193/2005 026. Antagen av kommunstyrelsens personalutskott 2005-03-09

Riktlinje. Riktlinje för rehabilitering 2005-03-09 KS-193/2005 026. Antagen av kommunstyrelsens personalutskott 2005-03-09 Riktlinje 2005-03-09 Riktlinje för rehabilitering KS-193/2005 026 Antagen av kommunstyrelsens personalutskott 2005-03-09 Riktlinjen anger hur Norrköpings kommun som arbetsgivare ska arbeta med arbetslivsinriktad

Läs mer

Ändringar i reglerna om när ett investeringssparkonto upphör

Ändringar i reglerna om när ett investeringssparkonto upphör Skatteutskottets betänkande 2014/15:SkU11 Ändringar i reglerna om när ett investeringssparkonto upphör Sammanfattning I betänkandet tillstyrker utskottet regeringens förslag i proposition 2014/15:17 Ändringar

Läs mer

Regeringens skrivelse 2011/12:165

Regeringens skrivelse 2011/12:165 Regeringens skrivelse 2011/12:165 Meddelande om kommande förslag om ändringar i reglerna om beskattning av finansiella instrument som förvaras på ett investeringssparkonto Regeringen överlämnar denna skrivelse

Läs mer

Inkomstpolitiskt program

Inkomstpolitiskt program Inkomstpolitiskt program Inkomstpolitiska programmet / 2008-11-23/25 1 Inledning Löneskillnader påverkar inkomstfördelningen och därmed också fördelning av möjligheter till konsumtion. Till detta kommer

Läs mer

Inkomstpolitiskt program

Inkomstpolitiskt program Inkomstpolitiskt program Innehållsförteckning Inledning 3 Lön och lönevillkor 4 Kollektivavtal och arbetsrätt 5 Skatter 6 Socialförsäkringar 7 Inkomstpolitiska programmet / 2012-11-18/20 Inledning Sverige

Läs mer

FöreningsSparbanken Analys Nr 6 8 mars 2006

FöreningsSparbanken Analys Nr 6 8 mars 2006 FöreningsSparbanken Analys Nr 6 8 mars 2006 FöreningsSparbankens Företagarpris 2006 Finalisterna ser ganska goda utsikter för Sveriges konkurrenskraft men det blir allt tuffare Idag den 8 mars kl 16.15

Läs mer

ENGAGEMANG KUNNANDE SERVICE ANDERS PETTERSSON VD INTERCUT SVERIGE AB A ANDERS Det är med oerhörd stolthet och glädje jag ser att Intercut de senaste åren, tillsammans med vårt systerföretag Areg, har

Läs mer

Företagarnas Entreprenörsindex 2013

Företagarnas Entreprenörsindex 2013 LÄTT ATT STARTA - SVÅRT ATT VÄXA Företagarnas Entreprenörsindex 2013 Rapport Februari 2013 Innehåll Sammanfattning... 3 Inledning... 3 Så gjordes Entreprenörsindex... 4 Högre Entreprenörsindex sedan 2004,men

Läs mer

FÖRSTA HJÄLPEN VID SJUKDOM

FÖRSTA HJÄLPEN VID SJUKDOM FÖRSTA HJÄLPEN VID SJUKDOM Vilka regler gäller för ersättning? LO-TCO Rättsskydd AB FRÅN KAOS TILL KLARHET Reglerna i socialförsäkringssystemet är inte lätta att hålla reda på. Inte ens för dem som ska

Läs mer

#4av5jobb. #4av5jobb. Du som företagare skapar jobben. Elisabeth Thand Ringqvist, vd Företagarna

#4av5jobb. #4av5jobb. Du som företagare skapar jobben. Elisabeth Thand Ringqvist, vd Företagarna Du som företagare skapar jobben SMÅFÖRETAGEN Elisabeth Thand Ringqvist, vd Företagarna SMÅFÖRETAG SKAPAR STOR TILLVÄXT Det är lätt att tro att alla jobb skapas av de stora och multinationella företagen.

Läs mer

Klart att det spelar roll!

Klart att det spelar roll! roll! Klart att det spelar Vi kräver en politik för fler jobb I ett litet land som Sverige är den ekonomiska och sociala utvecklingen beroende av en framgångsrik exportindustri. I den globala konkurrensen

Läs mer

FASTIGHETSFÖRETAGARKLIMATET JÖNKÖPING

FASTIGHETSFÖRETAGARKLIMATET JÖNKÖPING FASTIGHETSFÖRETAGARKLIMATET JÖNKÖPING 2012-015 Inledning och sammanfattning Fastighetsbranschen utgör själva fundamentet i samhällsstrukturen. Människor bor, arbetar, konsumerar och umgås i stor utsträckning

Läs mer

Kapitalförsörjning och riskkapital

Kapitalförsörjning och riskkapital Kommittémotion Motion till riksdagen 2016/17:119 av Josef Fransson m.fl. (SD) Kapitalförsörjning och riskkapital Förslag till riksdagsbeslut 1. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om

Läs mer

FASTIGHETSFÖRETAGARKLIMATET HALMSTAD

FASTIGHETSFÖRETAGARKLIMATET HALMSTAD FASTIGHETSFÖRETAGARKLIMATET HALMSTAD 2012-015 Inledning och sammanfattning Fastighetsbranschen utgör själva fundamentet i samhällsstrukturen. Människor bor, arbetar, konsumerar och umgås i stor utsträckning

Läs mer

Lokalt företagsklimat

Lokalt företagsklimat Lokalt företagsklimat ANNA SJÖDIN MAJ Länsrapport Västernorrland Innehållsförteckning Sammanfattning... Metod... Disposition... Basfaktorer... Enkätsvar...9 Sammanfattande omdöme... Bra exempel för framtiden...

Läs mer

FASTIGHETSFÖRETAGARKLIMATET UDDEVALLA

FASTIGHETSFÖRETAGARKLIMATET UDDEVALLA FASTIGHETSFÖRETAGARKLIMATET UDDEVALLA 2012-015 Inledning och sammanfattning Fastighetsbranschen utgör själva fundamentet i samhällsstrukturen. Människor bor, arbetar, konsumerar och umgås i stor utsträckning

Läs mer

FASTIGHETSFÖRETAGARKLIMATET MOTALA

FASTIGHETSFÖRETAGARKLIMATET MOTALA FASTIGHETSFÖRETAGARKLIMATET MOTALA 2012-015 Inledning och sammanfattning Fastighetsbranschen utgör själva fundamentet i samhällsstrukturen. Människor bor, arbetar, konsumerar och umgås i stor utsträckning

Läs mer

FASTIGHETSFÖRETAGARKLIMATET TROLLHÄTTAN

FASTIGHETSFÖRETAGARKLIMATET TROLLHÄTTAN FASTIGHETSFÖRETAGARKLIMATET TROLLHÄTTAN 2012-015 Inledning och sammanfattning Fastighetsbranschen utgör själva fundamentet i samhällsstrukturen. Människor bor, arbetar, konsumerar och umgås i stor utsträckning

Läs mer

Vi skapar tillväxt i Västsverige. Skaraborg

Vi skapar tillväxt i Västsverige. Skaraborg Vi skapar tillväxt i Västsverige VÄ S T SV E R I G E Skaraborg Connect skapar tillväxt Detta hände mellan 2010 och 2013: 429företag eller företag under bildande har tagit del av en kompetenspanel. Våra

Läs mer

INVESTERINGSSPARKONTO HOS GARANTUM 2013-11-21

INVESTERINGSSPARKONTO HOS GARANTUM 2013-11-21 1 INVESTERINGSSPARKONTO HOS GARANTUM 2013-11-21 2 ERBJUDANDET I KORTHET Full frihet att välja mellan många olika sparformer Med kontot Rådgiven får man full tillgång till nästan hela svenska sparmarknaden

Läs mer

Visita en del av en växande framtidsbransch

Visita en del av en växande framtidsbransch Bli medlem Visita en del av en växande framtidsbransch FÖR DIG SOM VERKAR INOM BESÖKSNÄRINGEN HAR Visita jobbat i över hundra år. Vi har sedan starten arbetat för branschens utveckling och för att våra

Läs mer

Kommentarer till förslaget om Investeraravdrag

Kommentarer till förslaget om Investeraravdrag Bilaga 1 b till Hemställan om Investeraravdrag Kommentarer till förslaget om Investeraravdrag 1 Ingen saklig skillnad från förslaget till riskkapitalavdrag. 9 Ingen saklig skillnad från förslaget till

Läs mer

Information från (IBAB) Industribyggnader i Borås AB Ett kommunalt bolag Oktober 2009

Information från (IBAB) Industribyggnader i Borås AB Ett kommunalt bolag Oktober 2009 Välkomna till IBAB:s Nyhetsbrev. I detta nummer presenterar vi de tre nya cheferna på ESPIRA Tillväxtcenter, PROTEKO:S projekt Friskare Arbetsliv i Sjuhärad samt en presentation av IBAB:s marknadsundersökning.

Läs mer

Unionens handlingsprogram 2012 2015

Unionens handlingsprogram 2012 2015 Unionens handlingsprogram 2012 2015 Unionens handlingsprogram 2012 2015 Vår vision Vår vision är Tillsammans är vi i Unionen den ledande kraften som skapar framgång, trygghet och glädje i arbetslivet.

Läs mer

FASTIGHETSFÖRETAGARKLIMATET VÄRNAMO

FASTIGHETSFÖRETAGARKLIMATET VÄRNAMO FASTIGHETSFÖRETAGARKLIMATET VÄRNAMO 2012-015 Inledning och sammanfattning Fastighetsbranschen utgör själva fundamentet i samhällsstrukturen. Människor bor, arbetar, konsumerar och umgås i stor utsträckning

Läs mer

Lagrådsremissens huvudsakliga innehåll

Lagrådsremissens huvudsakliga innehåll Lagrådsremiss Ändringar i reglerna om när ett investeringssparkonto upphör Regeringen överlämnar denna remiss till Lagrådet. Stockholm den 30 oktober 2014 Per Bolund Pia Gustafsson (Finansdepartementet)

Läs mer

hur människor i vårt företag och i vår omvärld ser på oss. för att uppfattas som empatiska och professionella. Skanska Sveriges Ledningsteam

hur människor i vårt företag och i vår omvärld ser på oss. för att uppfattas som empatiska och professionella. Skanska Sveriges Ledningsteam Vårt sätt att vara Vi är Skanska. Men vi är också ett stort antal individer, som tillsammans har ett ansvar för att vårt företag uppfattas på ett sätt som andra respekterar och ser upp till. Det är hur

Läs mer

Lagen om anställningsskydd

Lagen om anställningsskydd Enskild motion Motion till riksdagen 2016/17:447 av Isabella Hökmark (M) Lagen om anställningsskydd Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om lagen om anställningsskydd

Läs mer

Jobbet gör dig inte sjuk - men kan hålla dig frisk?

Jobbet gör dig inte sjuk - men kan hålla dig frisk? Jobbet gör dig inte sjuk - men kan hålla dig frisk? Myter kring stigande sjukfrånvaro Att skapa friska organisationer 1 Jobbet är en friskfaktor Psykisk ohälsa och stigande sjukfrånvaro är växande samhällsproblem

Läs mer

FASTIGHETSFÖRETAGARKLIMATET ARVIKA

FASTIGHETSFÖRETAGARKLIMATET ARVIKA FASTIGHETSFÖRETAGARKLIMATET ARVIKA 2012-015 Inledning och sammanfattning Fastighetsbranschen utgör själva fundamentet i samhällsstrukturen. Människor bor, arbetar, konsumerar och umgås i stor utsträckning

Läs mer

Ändringar i reglerna om beskattning av finansiella instrument på investeringssparkonto

Ändringar i reglerna om beskattning av finansiella instrument på investeringssparkonto Skatteutskottets betänkande 2012/13:SkU7 Ändringar i reglerna om beskattning av finansiella instrument på investeringssparkonto Sammanfattning Utskottet tillstyrker regeringens förslag om ändringar i reglerna

Läs mer

FÖLJESLAGARE OCH RÅDGIVARE

FÖLJESLAGARE OCH RÅDGIVARE FÖLJESLAGARE OCH RÅDGIVARE Fylgia är namnet på den nordiska mytologins ständigt närvarande personliga skyddsande. Någon som alltid står vid din sida. Det är också så vi ser på oss själva, som en juridisk

Läs mer

Skatter och bokföring Starta-Eget-Kurs SU Innovation 10 april 2013

Skatter och bokföring Starta-Eget-Kurs SU Innovation 10 april 2013 Skatter och bokföring Starta-Eget-Kurs SU Innovation 10 april 2013 Om Kyllenius Kyllenius hjälper företag att få en Effektiv ekonomi Vi hjälper våra kunder med löpande bokföring, deklarationer, löner och

Läs mer

Vad kallar man de viktigaste orsakerna till lönsammare företag? Anita och Björn till exempel.

Vad kallar man de viktigaste orsakerna till lönsammare företag? Anita och Björn till exempel. Vad kallar man de viktigaste orsakerna till lönsammare företag? Anita och Björn till exempel. Vad som gör företag framgångsrika är inte alltid det du tror. Visst är det viktigt med affärsplaner, distributionsmodeller

Läs mer

Riktlinjer vid rehabilitering. Universitetsförvaltningen, 2008-10-08

Riktlinjer vid rehabilitering. Universitetsförvaltningen, 2008-10-08 Riktlinjer vid rehabilitering Universitetsförvaltningen, Riktlinjer vid rehabilitering Dnr 4480/08-201 INNEHÅLL 1 Inledning...1 2 Rehabiliteringsmodell...1 2.1 Förebyggande arbete...2 2.2 Rehabiliteringsplanering...2

Läs mer

Du tjänar på kollektivavtal

Du tjänar på kollektivavtal Du tjänar på kollektivavtal Föräldralön. Mer pengar att röra dig med när du är föräldraledig tack vare kollektivavtalet. ITP. Marknadens bästa pensionsförsäkring ger dig mer pengar när du slutar jobba

Läs mer

Arbetsförmedlingens verksamhetsstatistik februari 2017

Arbetsförmedlingens verksamhetsstatistik februari 2017 FAKTAUNDERLAG Västra Götalands län Göteborg, 13 mars 2017 Sara Andersson, Jens Sandahl Arbetsförmedlingens verksamhetsstatistik februari 2017 Till arbete Under februari 2017 påbörjade 5 409 personer (2

Läs mer

SÅ FUNKAR ARBETS LINJEN

SÅ FUNKAR ARBETS LINJEN SÅ FUNKAR ARBETS LINJEN SÅ FUNKAR ARBETSLINJEN Jobben är regeringens viktigaste fråga. Jobb handlar om människors möjlighet att kunna försörja sig, få vara en del i en arbetsgemenskap och kunna förändra

Läs mer

Det handlar om dig. Björn Täljsten vd, Sto Scandinavia AB

Det handlar om dig. Björn Täljsten vd, Sto Scandinavia AB Att jobba på Sto Det handlar om dig Björn Täljsten vd, Sto Scandinavia AB Som medarbetare på Sto är det i grunden dig och dina kollegor det handlar om. Utan att förringa vår fina produktportfölj, är det

Läs mer

Så vill vi utveckla landsbygdsföretagandet! Rebecca Källström, vice chefekonom Företagarna

Så vill vi utveckla landsbygdsföretagandet! Rebecca Källström, vice chefekonom Företagarna Så vill vi utveckla landsbygdsföretagandet! Rebecca Källström, vice chefekonom Företagarna Sveriges största företagarorganisation och företräder omkring 75 000 företagare Medlemsägd, medlemsstyrd och partipolitiskt

Läs mer

Små och medelstora företag planerar att anställa - och har brett förtroende för den ekonomiska politiken

Små och medelstora företag planerar att anställa - och har brett förtroende för den ekonomiska politiken Ingela Hemming, SEB:s Företagarekonom Måndag den 20 februari 2012 Positiva signaler i 2012 års första Företagarpanel från SEB: Små och medelstora företag planerar att anställa - och har brett förtroende

Läs mer

Finansdepartementets Promemoria Vissa kapitalbeskattningsfrågor inför budgetpropositionen för 2016 (Fi2015/1734)

Finansdepartementets Promemoria Vissa kapitalbeskattningsfrågor inför budgetpropositionen för 2016 (Fi2015/1734) Finansdepartementet Skatte- och tullavdelningen Att. Lena Björner Via e-post till: fi.registrator@regeringskansliet.se Stockholm 2015-05-04 Finansdepartementets Promemoria Vissa kapitalbeskattningsfrågor

Läs mer

Detta är en lättläst version av Vision Västra Götaland Det goda livet Bearbetningen har gjorts av Centrum för lättläst

Detta är en lättläst version av Vision Västra Götaland Det goda livet Bearbetningen har gjorts av Centrum för lättläst vision västra götaland det goda livet Detta är en lättläst version av Vision Västra Götaland Det goda livet Bearbetningen har gjorts av Centrum för lättläst Visionen gäller för Västra Götaland. Den är

Läs mer

Spara smart med det nya investeringssparkontot!

Spara smart med det nya investeringssparkontot! Spara smart med det nya investeringssparkontot! Sundsvall 21 januari 2012 David Persson Aktieinvest FK AB, 113 89 Stockholm 09-10-05 1 Aktieinvest Grundades 1965 och erbjöd kunder möjlighet att spara i

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i inkomstskattelagen (1999:1229); SFS 2008:1343 Utkom från trycket den 19 december 2008 utfärdad den 11 december 2008. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs i

Läs mer

Slutbetänkande av parlamentariska socialförsäkringsutredningen (SOU 2015:21) Mer trygghet och bättre försäkring

Slutbetänkande av parlamentariska socialförsäkringsutredningen (SOU 2015:21) Mer trygghet och bättre försäkring Datum Referens 2015-08-11 SOU 2015:21 Dnr 56 2010-2015 Socialdepartementet 103 33 STOCKHOLM Slutbetänkande av parlamentariska socialförsäkringsutredningen (SOU 2015:21) Mer trygghet och bättre försäkring

Läs mer

Tillsammans bygger vi Svevia.

Tillsammans bygger vi Svevia. Tillsammans bygger vi Svevia. För dig som arbetar på uppdrag av oss på Svevia. Vart är vi på väg? 2 Resan har börjat. Den här trycksaken vänder sig till dig som arbetar tillsammans med oss på Svevia. Du

Läs mer

Arbetsförmedlingens verksamhetsstatistik juli 2017

Arbetsförmedlingens verksamhetsstatistik juli 2017 FAKTAUNDERLAG Västra Götalands län Göteborg, 14 augusti 2017 Jens Sandahl Arbetsförmedlingens verksamhetsstatistik juli 2017 Till arbete Under juli 2017 påbörjade 3 980 personer (1 816 kvinnor och 1 643

Läs mer

Rör inte min lön! Unga ratar dagens lönemodell. En rapport om lönebildning från Almega och Ledarna. Rör inte min lön 2009, Almega och Ledarna

Rör inte min lön! Unga ratar dagens lönemodell. En rapport om lönebildning från Almega och Ledarna. Rör inte min lön 2009, Almega och Ledarna Rör inte min lön! Unga ratar dagens lönemodell En rapport om lönebildning från Almega och Ledarna Rör inte min lön 2009, Almega och Ledarna 1 Innehåll Om undersökningen 4 Sammanfattning 5 Få unga är nöjda

Läs mer

Den orättvisa sjukförsäkringen

Den orättvisa sjukförsäkringen Den orättvisa sjukförsäkringen Orättvis sjukförsäkring Den borgerliga regeringens kalla politik drar oss ned mot den absoluta nollpunkten. I snabb takt har de genomfört omfattande förändringar i den allmänna

Läs mer

36 beslut som har gjort Sverige kallare

36 beslut som har gjort Sverige kallare 36 beslut som har gjort Sverige kallare Källa: LO-TCO Rättsskydd Årsredovisning 2009 19 förändringar i sjukförsäkringen Mindre pengar och tuffare bedömningar Januari 2007 Sänkt tak i sjukförsäkringen Var

Läs mer

Ranking Göteborg Företagsklimat

Ranking Göteborg Företagsklimat Ranking 2011 Göteborg 2011-05-03 Företagsklimat Varför är företagsklimatet viktigt? Med ett bra företagsklimat blir det lättare att starta, driva och utveckla framgångsrika företag. Definition av företagsklimat

Läs mer

Bättre arbetsmiljö BAM

Bättre arbetsmiljö BAM EN GRUNDUTBILDNING FRAMTAGEN AV PREVENT Sid 1 av 7 Det är Prevent som tagit fram konceptet för grundutbildningen Bättre Arbetsmiljö BAM. Prevent är en ideell förening inom arbetsmiljöområdet med Svenskt

Läs mer

Bästa företagsformen. nya skatteregler 2016? Ulf Bokelund Svensson

Bästa företagsformen. nya skatteregler 2016? Ulf Bokelund Svensson Bästa företagsformen nya skatteregler 2016? Ulf Bokelund Svensson Vanligaste företagsformerna Enskild näringsverksamhet Aktiebolag Handelsbolag Kommanditbolag Ekonomisk förening Bostadsrättsförening Samarbetsform

Läs mer

Småföretag om förmånsrättslagen

Småföretag om förmånsrättslagen Småföretag om förmånsrättslagen Jonas Frycklund oktober, 24 Resultat och analys av en undersökning om kreditgivningen till småföretag 1 Sammanfattning Riksdagen fattade förra året beslut om att införa

Läs mer

Föreningen Svenskt Näringsliv har beretts tillfälle att avge yttrande över angivna promemoria och får anföra följande.

Föreningen Svenskt Näringsliv har beretts tillfälle att avge yttrande över angivna promemoria och får anföra följande. Finansdepartementet Vår referens/dnr: Skatte- och tullavdelningen 190/2014 Er referens/dnr: 103 33 Stockholm Fi2014/3383 2015-02-16 Remissyttrande avseende betänkande Förenklade skatteregler för enskilda

Läs mer

Företagsklimatet i Mölndals stad 2017

Företagsklimatet i Mölndals stad 2017 Företagsklimatet i s stad 2017 Om undersökningen Metod: webbenkät, postal enkät och telefonintervjuer under perioden januari-april 2017 Lokalt företagsklimat 2017 s stad Primär målgrupp: Företag med minst

Läs mer

2 Internationell policy

2 Internationell policy Fastställt av: Kommunfullmäktige Datum: 19 februari 2002 Reviderad den: 20 augusti 2009 För revidering ansvarar: Kommunstyrelsen För ev uppföljning och tidplan för denna ansvarar: Dokumentet gäller för:

Läs mer

TÄNK OM DET FINNS EN BANK SOM TÄNKER ANNORLUNDA

TÄNK OM DET FINNS EN BANK SOM TÄNKER ANNORLUNDA TÄNK OM DET FINNS EN BANK SOM TÄNKER ANNORLUNDA Vi står alltid på din sida På Sparbanken Öresund tänker vi annorlunda. Vi sätter alltid dig och regionen där du lever och verkar i fokus. Våra rådgivare

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om investeringssparkonto; SFS 2011:1268 Utkom från trycket den 13 december 2011 utfärdad den 1 december 2011. Enligt riksdagens 1 beslut föreskrivs följande. Innehåll 1 Denna

Läs mer

Facit. Makroekonomi NA0133 5 juni 2014. Institutionen för ekonomi

Facit. Makroekonomi NA0133 5 juni 2014. Institutionen för ekonomi Institutionen för ekonomi Rob Hart Facit Makroekonomi NA0133 5 juni 2014. OBS! Här finns svar på räkneuppgifterna, samt skissar på möjliga svar på de övriga uppgifterna. 1. (a) 100 x 70 + 40 x 55 100 x

Läs mer

Gör jobbet bättre F Ö R E T A G S H Ä L S A

Gör jobbet bättre F Ö R E T A G S H Ä L S A Gör jobbet bättre F Ö R E T A G S H Ä L S A Människor som mår bra ger framgångsrika företag Det är ingen hemlighet. Människor som mår bra gör ett bättre arbete. Inte helt förvånande är det dessutom så

Läs mer

7 punkter för fler jobb och jämlik hälsa Valmanifest för Socialdemokraterna Västra Götalandsregionen 2015-2018

7 punkter för fler jobb och jämlik hälsa Valmanifest för Socialdemokraterna Västra Götalandsregionen 2015-2018 7 punkter för fler jobb och jämlik hälsa Valmanifest för Socialdemokraterna Västra Götalandsregionen 2015-2018 Socialdemokraterna i Västra Götalandsregionen 2 (7) Innehållsförteckning Fler jobb och jämlik

Läs mer

Rehabiliteringskedja o Juni 2008 Regler rehabiliteringskedja

Rehabiliteringskedja o Juni 2008 Regler rehabiliteringskedja Rehabiliteringskedja 2008-07-01 o 2009-01-01 Juni 2008 Regler rehabiliteringskedja 1 Dag 1-90 Arbetstagaren erhåller sjuklön av arbetsgivaren under de första 14 kalenderdagarna. Dag ett är karensdag och

Läs mer

Välkommen till Attendo+

Välkommen till Attendo+ plus Ansök senast den 31 augusti Välkommen till Attendo+ AKTIESPARPROGRAMMET ATTENDO+ 1 INNEHÅLL VD-ord... 3 Syfte med Attendo+... 4 Så här fungerar det... 4 Bra att veta om Attendo+... 7 Skatt... 12 Insiderstatus...

Läs mer

Jobb åt unga. - med rätt lön och villkor. Socialdemokraterna i Halmstad

Jobb åt unga. - med rätt lön och villkor. Socialdemokraterna i Halmstad Jobb åt unga - med rätt lön och villkor Socialdemokraterna i Halmstad Ge jobb! Jobb skapar välfärd, både för den enskilda individen och för samhället. Tillkomsten av fler jobb är vår högsta prioritering

Läs mer

AFFÄRSPLAN. Namn. Företag. Adress. Telefon. E-post. Hemsida. Affärsplan. Sara Isaksson Pär Olofsson 2010.08.24

AFFÄRSPLAN. Namn. Företag. Adress. Telefon. E-post. Hemsida. Affärsplan. Sara Isaksson Pär Olofsson 2010.08.24 Namn Företag AFFÄRSPLAN Adress Telefon E-post Hemsida Affärsplan 2010.08.24 1 Sara Isaksson Pär Olofsson Innehåll AFFÄRSIDÉ 3 VISION, MÅL OCH STRATEGI 5 VERKSAMHET 7 KUND 8 KONKURRENTER 9 MARKNADSFÖRING

Läs mer

Ranking av företagsklimatet 2015. Företagsamma människor och konkurrenskraftiga företag i gemenskap leder Sverige till ökat välstånd.

Ranking av företagsklimatet 2015. Företagsamma människor och konkurrenskraftiga företag i gemenskap leder Sverige till ökat välstånd. Ranking av företagsklimatet 2015 Företagsamma människor och konkurrenskraftiga företag i gemenskap leder Sverige till ökat välstånd. Vår definition av företagsklimat Företagsklimat är summan av de attityder,

Läs mer

Välkommen till Företagsakademin för tillväxt

Välkommen till Företagsakademin för tillväxt Välkommen till Företagsakademin för tillväxt EUROPEISKA UNIONEN /Europeiska socialfonden Företagsakademin för tillväxt För företag som växer Företagsakademin för tillväxt är ett projekt som skapats på

Läs mer

Medarbetaren i Nacka är målinriktad, kompetent och ansvarstagande samt serviceinriktad och stolt över sitt arbete.

Medarbetaren i Nacka är målinriktad, kompetent och ansvarstagande samt serviceinriktad och stolt över sitt arbete. 1 (7).. Personalpolicy Personalpolicyn visar vad arbetsgivaren tycker är viktigt och strävar mot. Genom personalpolicyn vill vi utveckla en framgångsrik verksamhet till fördel för både medarbetare och

Läs mer

Intäktslyftet. Ett program med fokus på just ditt företags utmaningar och möjligheter att skapa ökade intäkter.

Intäktslyftet. Ett program med fokus på just ditt företags utmaningar och möjligheter att skapa ökade intäkter. Ett program med fokus på just ditt företags utmaningar och möjligheter att skapa ökade intäkter. Praktiskt. Handlingsorienterat. Resultatinriktat. Intäktslyftet STEN K. JOHNSON CENTRE FOR ENTREPRENEURSHIP

Läs mer

utveckling, och ett utmärkt tillfälle för (Det talade ordet gäller) nätverkande och utbyte av idéer mellan Inledningsanförande Sten Nordin

utveckling, och ett utmärkt tillfälle för (Det talade ordet gäller) nätverkande och utbyte av idéer mellan Inledningsanförande Sten Nordin (Det talade ordet gäller) Inledningsanförande Sten Nordin Stockholmsmötet 2010, 100531 utveckling, och ett utmärkt tillfälle för nätverkande och utbyte av idéer mellan regionens näringsliv och politiska

Läs mer

2010-08-30. Södertälje behöver fler företag

2010-08-30. Södertälje behöver fler företag Södertälje behöver fler företag Sex lokala och sex nationella förslag för entreprenörskap och ökat företagande Södertälje har ett starkt näringsliv. Södertälje motsvarar till antalet invånare knappt 1

Läs mer

en handbok om rehabilitering

en handbok om rehabilitering Vägen tillbaka en handbok om rehabilitering Tillbaka till jobbet Som förtroendevald i FTF har du många uppgifter. En av dem är att stötta sjukskrivna medlemmar på din arbetsplats till att komma tillbaka

Läs mer

Föräldraledighet. En guide för anställda och chefer. och karriär

Föräldraledighet. En guide för anställda och chefer. och karriär Föräldraledighet En guide för anställda och chefer och karriär Citat. Medlemmar om föräldraledighet: Det är svårt att vara föräldraledig på deltid för att arbetsuppgifterna inte reduceras utan man förväntas

Läs mer

en hälsoförsäkring från Euro Accident

en hälsoförsäkring från Euro Accident en hälsoförsäkring från Euro Accident OMTANKE HANDLINGSKRAFT NYTÄNKANDE FRISKA FÖRETAG SKAPAR LÖNSAMMA AFFÄRER» Det ska vara enkelt att utveckla företagets hälsosituation. Därför har vi tagit fram Friska

Läs mer

Tessin Nordic AB Skattefrågor vid vissa investeringar i skuldebrev och okvalificerade aktier

Tessin Nordic AB Skattefrågor vid vissa investeringar i skuldebrev och okvalificerade aktier Entreprenörsskatt Skattefrågor vid vissa investeringar i skuldebrev och okvalificerade aktier Konfidentiellt Innehållsförteckning 1 Bakgrund och förutsättningar 3 2 Skuldebrev 4 3 5 4 Kontrolluppgifter

Läs mer