Framgång är ingen slump

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Framgång är ingen slump"

Transkript

1 Debatt: Om kriminella bluffakturor Sidan 2 Lästips Om HQ Banks uppgång och fall Sidan 8 Spara på nytt sätt med investeringskonto Sidan 10 TILL FÖRETAGARE I MITTEN- ÄLVSBORG Årgång 4 Nummer MITTENÄLVSBORG Till företagare för företagare Karl Malmström (t.v), VD för Connect Väst, tillsammans med Mikael Olsson, Putsa i Alingsås, som använt Connect Väst i sitt tillväxtarbete. Framgång är ingen slump 320 entreprenörer per år får hjälp av Connect Väst i sitt tillväxtarbete. Näringslivet, högskolor och Västra Götalandsregionen är några av medfinansiärerna. Näringslivspartners ställer upp med ideell tid för att dela med sig av erfarenhet till tillväxtföretagen. Connect Väst har personer i nätverket. En skattekrona ger fyra tillbaka i vår organisation, säger Karl Malmström, VD för Connect Väst, som erbjuder Språngbrädan för nya företag och Företagsacceleration för etablerade företag. Sidan 6 Förebyggande Om en frisk arbetsplats Sidan 4 Handelskammaren Möter optimism men också oro Sidan 6 Herrljunga klättrar Företagsklimat i kommunerna Sidan 8 Det naturliga valet för dig och ditt företag , , lansforsakringar.se/alvsbo Utgiven av Alingsås Kuriren, verksam sedan 1969

2 LEDARE Ett passionerat Indien N yligen hemkommen från en prenörer i 25-årsåldern. Välutbildade (i En av hans bilder kan ni väl ta studieresa med Svenskt Näringslivs SME-kommitté i Inrade och passionerade över det de höll till våra förhållanden: 1) work is wors- England och USA), vältaliga, engage- med er en stund och försöka omsätta dien går jag fortfarande i ett töcken av intryck, funderingar och ett visst mått av oro. Indien är på många sätt en smältdegel. Här finns så stora skillnader med människor som lever på soptippen parallellt med det faktum att Indien varje månad får fler nya mobiltelefonanvändare än hela Sveriges befolkning. På frågan hur många som bor i New Delhi fick vi svaret tio miljoner, någon annan sa sexton och en tredje sa, det kanske är 20 miljoner. Vi träffade en mängd entreprenörer och svenska dotterbolagschefer. En bild som fastnade var två unga entre- på med. En annan var Pawan G Agarwal som berättade om Mumbai Dhabbawalla, ett logistiksystem med anställda i Mumbai (Bombay) där mat i kantiner hämtas hemma hos kunderna, levereras till företrädesvis makens arebtsplats och senare på dagen återbördas till hemmet för ny leverans nästa dag transaktioner per dag året runt. Pawan G Agarwal berättade att systemmet har ett fel per 16 miljoner transaktioner. De har inte haft strejk, polis- eller rättssak sedan de startade hip, 2) customer is God, 3) no alternate to hard work, 4) importance of human values. Fritt översatt; 1) arbete är dyrkan, 2) kunden är Gud, 3) det finns inget alternativ till hårt arbete, 4) vikten av mänskliga värden. Så när vi nästa gång tycker vi har det tungt, jobbigt, svårt eller slitsamt kan vi tänka på Dhabbawalla med hängivna anställda med i princip noll i felmarginal, som springer åtta, nio timmar i sträck för att leverera kantinerna i ett kokande Mumbai. Anna-Karin Jansson DEBATT Försvara företagare mot kriminella bluffakturor A ntalet falska fakturor, så kallade "bluffakturor", från kriminella företag ökar och utsatta företagare hamnar i kläm mellan flera lagar och myndigheter. Nu uppmanar vi regeringen att ta situationen på allvar! Hela 16 procent av småföretagarna i Sverige har drabbats av bluffakturor, enligt höstens Småföretagsbarometer. Samtidigt rapporterar Företagarnas juridiska rådgivning en ökning av samtal från utsatta företagare. Blufföretag rider på företagares rädsla för betalningsanmärkningar. Skräckmetoderna som används tycks varken Polisen, Datainspektionen, Kronofogden eller domstolarna rå på. Nu krävs ett helhetsgrepp för att förhindra den negativa utvecklingen. Justitieminister Beatrice Ask bör därför tillsätta en utredning för att skyndsamt utreda: om ångerrätten ska gälla även företag vid viss typ av distanshandel utan att den drabbar hederliga företag som gör affärer över telefon dagligen. hela 3:e kapitlet i avtalslagen och då särskilt att paragraf 36, som gör det möjligt att häva avtal som ingåtts under "oskäliga omständigheter", faktiskt används i domstolar även när det gäller företag, samt paragraf 30 om ogiltighet vid "svikligt förledande" som ofta används i sammanhang med bluffakturor om villkoren för rättsskydd ska sänkas, eftersom de kriminella företagen alltid verkar hålla sig under 0,5 basbelopp. kreditupplysningslagen och hur nuvarande hantering hos Kronofogden ytterligare kan förbättras för att skydda företagare och förbättra lagstiftningen och skärp tillsynen för företag som bedriver inkassoverksamhet. Företagarna driver ett aktivt informationsarbete mot våra dryga 9000 medlemmar i regionen t ex genom en utbildningsturné i februari. Vi bistår utsatta medlemmar och ger dem stöd i agerande och eventuella domstolsprocesser. För företagaren är det en fruktansvärd process att gå igenom. Detta försvagar svenskt affärsklimat och bör tas på stort allvar! Nils-Erik Molin Ordförande Företagarna Alingsås Maria Derner Regionchef Företagarna Västra Götaland DEBATT Hårdare 3:12-regler är fel väg för Sverige D e så kallade 3:12-reglerna har länge diskuterats i Sverige, och då oftast som ett stort aber för företagarna. Och så har det faktiskt varit. 3:12- reglerna hade krångliga regler och innebar hög skatt på eventuell vinst, något som givetvis är negativt för en före- tagare. Dessutom gjorde reglernadet mindre attraktivt att investera i små och mellanstora företag. Så jo, vi företagare klagade, men till slut lyssnade beslutsfattarna och gjor- de vissa förändringar till det bättre. Reglerna är fortfarande krångliga, men både regeringen Persson och senare regeringen Reinfeldt har Herrljungabon Fredrik Gustafson är VD för Ulricehamns betong. förbättrat regelverket så att det idag är en rimligare beskattning, vilket helt följdriktigt gör att utdelningarna har ökat. Det är bra att utdelningarna ökar. Det gör att investeringarna i företagen ökar så att vi kan få till stånd fler jobb, fler växande före- tag och därmed en högre tillväxt. Sverige har redan ett mycket högt skattetryck, sett till vår omvärld, så av konkurrensskäl är detta också positivt. Ännu bättre vore det om regelbördan och företagsskatterna minskas ännu mer, men detta förringar ändå inte att förbättringarna av 3:12-reglerna är positiva. Det är därför anmärkningsvärt när Skatteverkets generaldirektör Ingemar Hansson, som för övrigt var en av de som arbetade med förbättringarna av 3:12-reglerna under sin tid på finansdepartementet, i ett brev till sin före detta chef Anders Borg skriver att reglerna nu är för generösa mot företagen, och understryker att en större del av företagens pengar borde gå till skattekistan. Vi vet att Sverige har en bra bit kvar innan vi kan kalla oss för ett land med riktigt gott företagsklimat. Regelbördan är omfattande och skattetrycket är fortfarande alldeles för högt. För att nå dit måste vi redan nu börja med att locka fler människor att skapa framgångsrika företag. Att då försämra skatteregler för företag är helt fel, när istället företagare, näringslivsorganisationer, poli- tiker och myndigheter alla borde arbeta mot samma mål! Fredrik Gustafson (Herrljunga) Vd Ulricehamns Betong ab Småföretagaren är ingen skattefuskare S katteverkets GD Ingemar Hansson har i tidningarna målat upp bilden av den typiske små före tagaren som en skattetrixare. Han verkar också tycka att vinsten för aktiva småföretagare borde beskattas med minst 52 procent allt annat betraktar han som skattebortfall. Det han kritiserar är framför allt de så kallade 3:12 reglerna som innebär att en del av företagets utdelning kan beskattas som kapital (till 20 eller 30 procent skatt istället för som inkomst). Och han verkar förfasa sig över att det belopp som lågbeskattas ökat under de senaste åren. Detta är helt absurt och hör inte hemma i ett land som vill skapa entreprenörskultur. Småföretagen är den grupp som har flest anställda i Sverige och skapar också de nya jobben. Hela 99,2 procent av Västra Götalandsregionens företag är små. De sysselsätter tillsammans 59 procent av det totala antalet privat sysselsatta. Ska vi klara jobben och tillväxten framöver behövs fler företagare. Det måste helt enkelt löna sig att ta alla de risker det innebär att driva företag. En genomsnittlig företagare jobbar betydligt mer och tjänar mindre än en anställd så ser verkligheten ut. Vi ska glädjas över nyföretagandet. Det finns flera förklaringar till att utdelningar från aktiebolag har ökat. Både 2010 och 2011 har det startats rekordmånga nya aktiebolag tack vare sänkt aktiekapital och slopad revisionsplikt. För 2011 registrerades nya aktiebolag här i regionen. Fler och mer lönsamma aktiebolag är grunden till välfärd i ett samhälle. Helt naturligt ska det också komma ägaren till del genom utdelning. Den lägre skattesatsen infördes för att stimulera nyföretagande och det risktagande som alltid ligger i att vara företagare. I stället för att klaga på att skatteuttaget inte är högre borde Ingemar Hansson glädjas åt att det finns personer som har tillräckligt mycket engagemang för att satsa både tid, kraft och pengar på att utveckla sina företag. Småföretagen är avgörande för tillväxt och välfärd. Självklart finns det ingen naturlig drivkraft att betala mer skatt än nödvändigt, och Maria Derner är regionchef för Företagarna Västra Götaland. därmed inte heller att dela ut mer än vad som beskattas med den lägre skattesatsen. Det är sunt ekonomiskt förnuft! Maria Derner Regionchef Företagarna Västra Götaland Lars Jagrén chefsekonom Företagarna Affärskuriren är producerad av AlingsåsKuriren AB, februari 2012 Ansvarig utgivare: Anna-Karin Jansson AlingsåsKuriren AB, Södra Ringgatan 13, Alingsås Tel Tidningen postdistribueras till företag i Lerums, Alingsås, Vårgårdas, Herrljungas och Borås kommuner 2 Affärskuriren 2012

3 Hyr bil billigt! med det? Person & lastbil, Minibuss, Släp Vi hjälper säljare och köpare Statoil Kristineholm, Boka på statoil.se Besök oss redan idag! Gå in på ras.se eller ring Vi vet inte hur man sotar en skorsten. Men vi är bra på att rensa upp i ekonomin. Våra kunder är experter på det de gör och säljer. Och vi är experter på det vi gör. Att hjälpa företag ta tag i det som måste göras och ofta är svårt att få grepp på. Som finansiering, kapitalplaceringar, pensionssparande, försäkringar, avtalsskrivningar och annan juridik. Sådant du får sota för imorgon om du inte gör det ordentligt idag. Välkommen. Affärskuriren

4 Förebygg för en frisk arbetsplats En god arbetsmiljö innebär bättre förutsättningar för att personalen ska trivas på arbetsplatsen. Med arbetsmiljö menas inte bara de fysiska traditionella arbetsmiljöfaktorerna utan även de psykosociala delarna. Om anställda får vara med och påverka sin egen arbetssituation och delta i förändringsarbete upplevs detta positivt och motiverande. Som regel har alla företag mycket att vinna på en bra arbetsmiljö. En trivsam arbetsplats med god arbetsmiljö ger färre inte bara färre arbetsskador utan även minskad frånvaro och personalomsättning. Detta innebär också att företaget sparar pengar genom minskade frånvaro- och rekryteringskostnader. Trots en bra arbetsmiljö och förebyggande åtgärder i form av till exempel friskvård blir anställda någon gång sjuka. Det kan gälla enkla saker som en förkylning eller influensa. När en anställd blir sjuk, ska arbetsgivaren betala sjuklön under de första 14 sjukdagarna i frånvaroperioden. Vid längre sjukfrånvaro än 14 dagar upphör arbetsgivarens skyldighet att betala sjuklön. Istället är det Försäkringskassan som prövar om en anställd har rätt till sjukpenning. I huvudsak består prövningen av vilken arbetsförmåga den anställde har. Enligt den så kallade rehabiliteringskedjan görs denna bedömning i tre steg, beroende på hur lång sjukskrivningen är. Sjukskrivning dag 1 90 Försäkringskassan bedömer den anställdes arbetsförmåga. Den som är för sjuk att göra sitt vanliga arbete har rätt till sjukpenning. Sjukskrivning dag Försäkringskassan gör en bedömning om den anställde kan omplaceras hos nuvarande arbetsgivare. Den anställde har också rätt att vara tjänstledig för att pröva annat arbete. Sjukskrivning dag Försäkringskassan gör en bedömning om den anställde kan arbeta överhuvudtaget. Här ser man till hela arbetsmarknaden, alltså inte bara den nuvarande arbetsgivaren. Sjukskrivning från 366 och framåt Om Försäkringskassan bedömer att den anställde har någon arbetsförmåga upphör rätten till sjukpenning. Sjukpenning kan ges för längre period vid särskilt svåra sjukdomstillstånd. Arbetsgivaren har fortfarande ett rehabiliteringsansvar trots att skyldigheten att betala sjuklön upphört. Kerstin Larsson, expert på Tholin & Larsson, konstaterar att delaktighet skapar friskare arbetsplatser. Rehabiliteringsansvar Vad innebär rehabiliteringsansvaret? Det är en fråga som många arbetsgivare undrar över men det finns inte ett enkelt svar på den frågan, enligt Kerstin Larsson på Tholin & Larsson. Generellt har arbets givaren ansvaret för den arbetslivsinriktade rehabiliteringen. Arbetsgivaren är ansvarig att bekosta alla de åtgärder som krävs för att en arbetstagare ska kunna återgå i arbete hos arbetsgivaren. Dessa åtgärder kan t ex vara anpassning av arbetsplatsen eller arbetsuppgifterna, sjukgymnastik eller psykologsamtal. Det finns inte någon egentlig kostnadsgräns för vad de olika rehabiliteringsåtgärderna får kosta. För att lyckas med en rehabilitering är det viktigt att den anställde också deltar aktivt. Denne har en skyldighet att delta i möten och planering för sin egen återgång i arbete på bästa sätt. Även Försäkringskassan är en viktig part i en rehabilitering. Försäkringskassan har en samordnande roll. De har kontakt med den anställde och gör bedömningar om det t ex finns behov av avstämningsmöten. Det finns däremot inget som säger att inte arbetsgivaren också får ta initiativ till sådana möten Ett råd för att lyckas med en rehabilitering är att tidigt ta kontakt med de som blir sjuka och att ha regelbundna möten och kontakter. Det underlättar återgången till arbete. Att arbeta aktivt med rehabilitering redan i ett tidigt skede av sjukdomen underlättar oftast, avslutar Kerstin Larsson. Vi utför Ny-Byggnation, Om-Byggnation och Till-Byggnation Även schaktning och dränering Vi transporterar in och ut material som grus, sten, jord eller träd med fyrhjuling och släp, med dumperflak och gripskopa eller skotare med timmergrip Fest på gång? Abonnera våra lokaler för personalevents & jubileumsfester med firstklassig mat och service! FIRST HOTEL GRAND // ALINGSÅS Byt upp dig till Sveriges populäraste transportbil. Som du säkert vet rullar det massor av Caddy på våra svenska vägar. Det är många som insett fördelarna med en bil som har hög kvalitet och samtidigt är ekonomisk. Den har dessutom ett starkt andrahandvärde eftersom den är populär som begagnad. Det bidrar till att totalekonomin blir bra. Caddy Proline TDI från :- exkl moms. Caddy Maxi Skåp 1,6 TDI DSG från :- exkl moms. Caddy Comfortline 1,6 TDI DSG från :- inkl moms. Bränsleförbrukning bl körning från 4,9 l/100 km (129 g CO 2/km). *Volkswagen Leasing 36 mån, 30% särskild leasingavgift, 40% restvärde, rörlig ränta baserad på STIBOR 90 dagar. Teckna dessutom förmånlig försäkring och serviceavtal, allt på samma faktura. Samtliga priser är rek. cirkapriser exkl moms. Bilen på bilden är extrautrustad. Erbjudandet gäller t o m Produktnamnet Caddy är ett registrerat varumärke och används av Volkswagen Commercial Vehicles med tillstånd av Caddie S.A. Häradsvägen/Boråsvägen, Alingsås Tel: Affärskuriren 2012

5 Kungälvs Rörläggeri i Alingsås Allt inom VVS och SPRINKLER Redo att starta eget? Vi hjälper dig att komma igång. Kristineholmsvägen 10 A, Alingsås Tel Succémodellen Peugeot 508 SW Miljöbil både som manuell och automat NYHET! 120 g CO 2 μªº ª ¹ĵİĸ ¼ ¹»ªİ ĵ μ IJijĴ ĺiiij ijĵĺ $ĩ μ ı μ!ĩĩ İĵ!! ű!!!xx Ĵ Ķ ıii! IJ ıiji μ$ij$ Ńij$X!!ĵ$ıİİ İİİ X! $X$!! ĩ²$ ıŝ ijiŝ ijķ$ X!ĵ ĸİŜ!Ķ ĴĺŜ!ĴĴŜ ĩĩ¹!!$ $! PEUGEOT 508 SW Affärskuriren

6 Änglar och nätverk hjälper till med tillväxt Johan Trouvé, vd för Västsvenska Handelskammaren, märker nu en stor optimism bland de företagsledare han träffar. Stabilt läge trots oro för europroblem För andra månaden i rad återhämtar sig den västsvenska konjunkturen. Efter en tillfällig nedgång i oktober, är Västsverige nu på tillbaka samma nivåer som präglade ekonomin sedan början av Västsvenska Handelskammaren har sedan 2003 presenterat sin konjunkturindikator och månad för månad gett en aktuell bild av Västsveriges ekonomiska utveckling. I december 2011 står varselnivåerna för en positiv nyhet. Antalet varsel fortsätter att minska, vilket får stor inverkan för den sammantagna konjunkturen. De fyra övriga faktorerna som ingår i konjunkturmätningen visar inte på några stora förändringar. De har varit förhållandevis stabila under 2011 om än med en något negativ trend, med undantag för antalet konkurser som har minskat, säger Johan Trouvé, vd för Handelskammaren. Handelskammaren ber även en konjunkturpanel, bestående av 200 företagsledare i Västsverige att beskriva sina förväntningar på framtiden. De västsvenska företagsledarna bedömer att det inte kommer ske några drastiska förändringar av konjunkturen, oavsett om bedömningen gäller det närmaste kvartalet eller året. Många av de företagsledare som jag träffar, ger uttryck för en stark optimism. Samtidigt finns det också en oro för att europeiska politiker inte lyckas presentera trovärdiga lösningar på de allvarliga problem som Europa står inför, säger Johan Trouvé. Västsvenska Handelskammaren är företrädare för det västsvenska näringslivet och en mötesplats där människor och företag kan inspireras och skapa affärer. Vår kompetens, våra tjänster och vårt nätverk är vår styrka i arbetet att skapa tillväxt och utveckla framtidens Västsverige. Tillsammans med våra medlemsföretag arbetar vi för ett västsvenskt näringsliv i världsklass. Vi gör Västsverige starkare, avslutar Johan Trouvé. Connect Väst är en ideell föreing, ett affärsnätverk, med syfte att främja affärsutveckling i tillväxtföretag. Genom två olika tjänster, Språngbrädan och Företagsacceleratorn hjälper vi företag som är i en tillväxtfas. I processen erbjuds tillgången till kompetens, kontakter och kapital. Framgång är ingen slump, sammanfattar Karl Malmström, VD för Connect Väst. En satsad fyra tillbaka Connect grundades 1985 och finns i alla världsdelar utom Afrika. Connect Väst med kontor i Borås, Göteborg, Trollhättan, Skövde och Halmstad, tillhör de större Connectorganisationerna i världen. Årligen hjälper man 320 entreprenörer med deras tillväxtarbete. Tillsammans med partners i näringslivet och offentliga finansiärer ges företag förutsättningar att växa. En satsad skattekrona ger fyra tillbaka, konstaterar Karl Malmström. I Connect finns också ett affärsnätverk. Här möts affärsänglar och entreprenörer, som söker riskkapital och en säker riskfinansiering. Vi har också ett sådant nätverk som bara består av kvinnor. Vi kallar det IDA investing dedicated angels, berättar Karl Malmström. Språngbrädan Målgruppen är dels företag som står inför en lansering, själva kommersialiseringsfasen. Där finns behov av kapital och kompetens. Ofta är dessa entreprenörer specialister inom sitt område, men de har aldrig drivit ett företag. Vi kallar denna tjänst Språngbrädan, förklarar Karl Malmström. Steg ett är att ta fram en affärsplan. För att företaget ska kvalificera sig för Språngbrädan måste den planen visa på tillväxt. Entreprenören har i detta arbete hjälp av en mentor. Därefter följer presentationsträning där vi hjälper entreprenören att ta fram en presentation av affärsplanen för potentiella investerare och andra som kan vara intressanta för företaget, beskriver Karl Malmström. Kompetenspanel med åtta olika kompetenser, uppföljning och nätverk ingår också i Språngbrädan. Företagsacceleratorn Den andra målgruppen är etablerade företag som vill växa. Det är ofta ägarledda små och medelstora företag med tillväxtambitioner. Här erbjuder vi en tjänst vi kallar Företagsacceleratorn. Vår erfarenhet är att dessa företag ofta är produktfokuserade och ägarna är i operativ ställning. 95 procent av dessa företag saknar en skriftlig tillväxtplan, säger Karl Malmström. Han berättar att Företagsacceleratorn är en ettårig process där man i det deltagande företaget tillsammans med mentorer och nätverk går från vision till verklighet. Vi börjar med en analys och affärsplan. En kompetenspanel identifierar tillväxthinder ihop med företaget. En åtgärdslista tas fram och företaget arbetar med en mentor. Tillväxtdelen följs av tankesmedja, där vardagliga problemställningar diskuteras, erbjudanden och en reviderad affärsplan. Struktur och tydlighet Ett av de företag som deltagit i Tillväxtacceleratorn är Putsa i Alingsås. Vi är ett företag med fem heltidsfönsterputsare, fyra säsongsanställda och vi säljer fönsterputs på abonnemang. Vi kom i kontakt med Connect tack vare ett kreativt möte på gymet, säger Mikael Olsson, ägare av Putsa. Hans vision är att bli ett av de tre bästa företagen i regionen och att på sikt bygga upp en franschiseverksamhet inom fönsterputs. För oss handlade det mycket om att identifiera kundnyttan med våra tjänster. Vår resa med Connect blev att gå från affärsidén att kostnadseffektivt leverera rena fönster, till att vara några som minskade stressen för våra kunder, beskriver Mikael Olsson. För oss har arbetet med Connect inneburit att vi tagit oss tid att lägga ett engagemang på vår utveckling. Vi hade ett behov av att vara öppna för utveckling och tillväxt, och det har vi fått hjälp med, betonar Mikael Olsson. Vi har fått en bra affärsplan, ökad tillväxt och ett mer stabilt resultat. Tack vare en ny lönemodell har vi också ökat effektiviteten med tio procent utan att våra anställda känner att de jobbar mer. Struktur, tydlighet, engagemang, delaktighet är andra ord som beskriver resultatet av denna verklighet, avslutar Mikael Olsson. Fokus på kommersialisering Vi arbetar för att tillföra kommersiell erfarenhet och kompetens, kontakter och riskvilligt kapital. Till vår hjälp har vi i vårt nätverk specialister och mentorer. Det ger våra deltagande företag ett utbyte som sätter fokus på kommersialisering, tillväxt, lönsamhet och kunderna. Resultatet är en snabb företagsutveckling och nya spännande jobb, slår Karl Malmström fast. Anna-Karin Jansson Karl Malmström (t.v), VD för Conect Väst, tillsammans med en nöjd Mikael Olsson, Putsa i Alingsås, som genomfört Företagsacceleratorn med gott resultat. Foto: Anna-karin Jansson 6 Affärskuriren 2012

7 Tomasgårdsvägen 17, Alingsås, tel Affärskuriren

8 Hjälpande eller stjälpande lönebildning Arbetsmarknadens parter har ett stort ansvar för hur arbetsmarknaden utvecklas. Svenskt Näringsliv påtalar i en rapport vikten av att parternas arbete inte begränsas till lönernas utveckling utan omfattar även vilka som får behålla sitt jobb, vilka arbetssökande som får ett jobb, hur företagens lönsamhet utvecklas och hur företagen väljer att investera och satsa för framtiden. Därför måste de förhandlande parterna basera sina slutsatser och avtalskrav på fakta och saklig analys, inte på ideologiska dogmer, fastslås i rapporten från Svenskt Näringsliv. Fakta är att när man tittar ut i världen så har Sverige en av de mest komprimerade lönestrukturerna som står att finna. Fakta är att det är ytterst få anställda som under en längre tid hör till den grupp som har lägst lön. Forskning visar att när de lägsta lönerna höjs medför det att anställda förlorar sitt jobb. Fakta är att många studier visar att det finns ett omfattande stöd för att den egna arbetsinsatsen ska spela roll för löneutvecklingen. Fakta är att en allt mer omfångsrik forskningslitteratur visar att lönen är en stark drivkraft för att få medarbetarna att prestera bättre. En ny forskningssammanställning som presenteras i rapporten visar att det finns ett samband mellan lönespridningen på företaget och företagets produktivitetet, lönesamhet och de anställdas löner. När lönen kan användas för att belöna goda insatser för det också med sig en högre produktivitet, bättre lönsamhet och högre löner. De fackförbund som bejakar dessa fakta kan bidra till en lönebildning som hjälper till att utveckla svensk arbetsmarknad istället för att stjälpa den. Lästips Om uppgång och fall Finansmännen Mats Qviberg och Sven Hagströmer befann sig på Karolinska Institutets 200-årsjubileum i Stadshuset fredagen den 27 augusti 2010, när de fick varsitt identiskt sms från HQ Banks nye ordförande: Kom till kontoret omedelbart. Katastrof. En dryg vecka senare fanns inte HQ Bank, det bolag de tillsammans byggt upp och ofta kallade ett av sina barn. Bara några månader tidigare hade Sven Hagströmer och Mats Qviberg skålat för tjugo års lyckat samarbete. Då hade Hagströmer fortfarande ingen aning om den svåra situation som i många år dolts innanför HQ Banks väggar. Historien om HQ Banks uppgång och tvära fall präglas av färgstarka karaktärer. Förutom grundarna Hagströmer och Qviberg figurerar också den fartblinde tradingchefen, den tafatte vd:n och den kloka kvinnan som snabbt insåg problematiken, men som möttes av hån när hon lämnade bankens styrelse. I Den stora bankhärvan, får vi följa de dramatiska turerna kring HQ Bank och dess länge lönsamma men riskfyllda verksamhet. En verksamhet som fick hela banken att falla, och en fin ans - epok gå i graven. Den stora bankhärvan + HQ av Carolina Neurath Norstedts förlag Det sammanfattande omdömet från företagare om företagsklimatet i sin kommun Det sammanfattande omdömet från företagare om företagsklimatet i kommunerna har en trist nedåtgående trend i de flesta kommuner. Essunga visar dock en svag uppgång medan Herrljunga skjuter rakt uppåt. Enkäterna, som gjordes i höstas, visar till exempel att omdömet från företagarna i Alingsås dyker brant. Från att ha legat bland de bästa ligger Alingsås kommun nu i bottengruppen efter höstens enkätsvar. Illustration: Svenskt Näringsliv Företagare i Herrljunga nöjda och i Alingsås missnöjda Häromveckan släpptes resultaten av enkäten som SCB genomförde på Svenskt Näringslivs uppdrag i hös tas. Den slutliga rankningen, som också inkluderar ett antal statistiska variabler, presenterastill våren. Herrljunga är ett lysande positivt undantag beträffande företagsklimatet. Varje år får företagare i Sveriges kommun svara på frågor kopplade till företagsklimatet i den egna kommunen. En fråga avser ett betyg på det samlade omdömet om företagsklimatet. I de svar som samlades in i höstas syns en tydligt nedåtgående trend avseende hur företagarna uppfattar företagsklimatet i kommunerna. Branta nedåtkurvor Låt oss analysera några av de data som kommit fram ur enkätsvaren. Essunga visar en svag uppgång (3,65 till 3,71) avseende det samlade omdömet om företagsklimatet. Herrljunga har en brant uppåtriktad kurva (3,97 till 4,2). Alla andra kommuner i tidningens upptagningsområde backar. I Lerum går man från 3,52 till 3,25. Alingsås backar från 3,74 till 3,24. Vårgårda, som legat högt av tradition, backar något från 4,08 till 4,02. Bollebygd backar från 3,93 till 3,76 och Borås backar från 3,79 till 3,64. Så ser det ut genomgående också för kommunerna strax utanför upptagningsområdet. Herrljunga bäst i regionen Herrljunga sticker i årets enkätsvar ut. Enligt företagarna själva har Herrljunga bland annat Sveriges andra bästa kommunala tilllämpningar av lagar och regler, Sveriges andra mest initiativkraftiga företag när det gäller att bidra till ett gott företagsklimat i den egna kommunen, Sveriges tredje bästa skola när det gäller attityder till företagande, Sveriges sjätte bästa, och VGR:s allra bästa, företagsklimat totalt sett. Herrljunga är också Sveriges sjunde bästa kommun vad gäller kommuntjänstemännens attityder till företagande. Från att ha varit Sjuhärads näst sämsta kommun är Herr - ljunga idag i absoluta sverigetoppen och har bäst genomsnittliga rakning i hela Västra Götalandsregionen, säger en mycket nöjd Per Florén, Fokus Herrljunga. När det gäller möjliga förklaringar är den viktigaste orsaken till framgången att det konfrontationsklimat som präglade Herrljunga under tidigt 2000-tal har bytts ut mot ett konstruktivt samarbetsklimat. Ledande människor i både kommun och företag arbetar nu tillsammans för att stärka kommunens ställning och näringsliv, konstaterar Per Florén, Fokus Herrljunga Per Florén, Fokus Herrljunga, har all anledning att se glad ut efter företagarnas enkätsvar om företagsklimatet i Herrljunga. Somnat in Vårgårda har av tradition legat högt i rankingen över företagsklimatet. Höstens enkätsvar visar dock på en nedåtgående trend. Vi måste vässa oss. Rankingen är ett av våra mättal i den kommunala resultatmätningen, säger kommunstyrelsens ordförande i Vårgårda, Mattias Olsson. Han konstaterar att bidragande orsaker till mer negativa svar i år kan vara kommunens näringspolitiska beredning i höstas, där politikerna vill ha representation i näringslivskontoret, Center of Innovations styrelse. Detta mottogs ej väl från företagarhåll. Ett annat skäl till att företagen tycker att informationen minskat är att Center of Innovation somnat in en del, menar Mattias Olsson. Dessutom har vårt servicekontor som handhar bygglov, miljöskyddsäenden med mera haft för mycket att göra, och det återverkar säkert på den uppfattade servicegraden, menar han. Nu bearbetas alla enkätsvar. En tredjedel av betyget är de samlade enkätsvaren, en tredjedel är betyget på det samlade omdömet om företagsklimatet i kommunen och en tredjedel är de statistiska fakta som tillförs avseende nyföretagande, skattesats, utbildningsnivå med mera. Senare i vår redovisas då den årliga rankingen över företagsklimatet i Sveriges kommuner. Anna-Karin Jansson Ovanstående bild är hämtad från Svenskt Näringsliv och visar utvecklingen över tid för samtliga frågor i enkäten. Den blå linjen visar utvecklingen i Herrljunga. Den grå visar den genomsnittliga utvecklingen i samtliga 290 kommuner i Sverige. Här syns en tydlig långsiktig uppgång för Herrljunga. 8 Affärskuriren 2012

9 DEN ENKLA VÄGEN. Edge Emballage är din lokala leverantör av pallar, emballage och transporter. Med vårt stora engagemang och goda service är vårt mål att göra det enklare för dig som kund. PALLAR Nya och begagnade pallar / Pallkragar / Lock EMBALLAGE Kartonger / Wellpapp / Surrning Edge Emballage AB / Tel / r Alingsås Affärsresor Karin Borås Maria Petra Spara a tid och pengar! r a Helen Margareta Elisabeth Maria Boka din affärsresa hos våra proffsiga fsig affärsresesäljare. re. Välkommen att kontakta oss för mer information. Carin Anders Marie Annelie Stora Torget, Alingsås Vardagar 8 17 Affärsresor Allégatan 43, Borås Vardagar 8 17 Affärsresor Affärskuriren

10 Nytt sätt att spara Från och med årsskiftet finns det ett nytt frivilligt sätt att spara i aktier och andra finansiella instrument. I den nya sparformen, som kallas investeringssparkonto, schablonbeskattas värdet av tillgångar som förvaras på kontot. Du slipper alltså att hålla reda på dina anskaffningsvärden och att deklarera dina kapitalvinster och kapitalförluster. Det är bara fysiska personer och dödsbon som kan ha ett investeringssparkonto, inte företag. Det kan bara finnas en kontohavare för varje investeringssparkonto men en och samma person kan ha flera konton. Ett konto kan inte överlåtas till någon annan. Tillgångar som förvaras på ett investeringssparkonto schablonbeskattas. Det innebär att tillgångarna beskattas oavsett om värdet går upp eller ned. Kapitalvinster är inte skattepliktiga och kapitalförluster är inte avdragsgilla. Räntor, utdelningar eller annan avkastning som lämnas på tillgångar som förvaras på kontot beskattas inte heller. Följande tillgångar får förvaras på kontot: marknadsnoterade finansiella instrument andelar i investeringsfonder kontanter Som finansiella instrument räknas bland annat aktier, penningmarknadsinstrument och vissa derivatinstrument. Lägg märke till att det går att Alingsås Brandskydd AB är ett nystartat företag. I grunden finns kunskap med över 30 års erfarenhet inom branschen och upp mot tusentals nöjda kunder inom alla kategorier. Detta borgar för högsta kvalitet på utfört arbete samt utrustning. Vi utför underhåll och service till alla typer av kunder. Vi erbjuder tjänster och underhåll av allt inom brand- och utrymningssäkerhet, såsom: skyddsarbete) Målsättningen är ständig kompetensutveckling med fokus på kundens behov och krav på ett kostnadseffektivt brandskydd. överföra finansiella instrument som du redan äger till ett investeringssparkonto. En sådan överföring är skattemässigt att jämställa med en försäljning. Du kan alltså till exempel överföra en aktiepost som gått ner i värde till kontot och därigenom få en avdragsgill kapitalförlust. Schablonbeskattning Schablonbeskattning sker genom att en schablonintäkt beräknas. Den beräknas genom att ett kapitalunderlag multipliceras med statslåneräntan vid utgången av november året före beskattningsåret. Statslåneräntan den 30 november 2011 var 1,65 %. Kapitalunderlaget beräknas till en fjärdedel dels av värdet av sparandet på kontot vid ingången av varje kvartal (1 januari, 1 april, 1 juli och 1 oktober), dels inbetalningar och överföringar av finansiella instrument som gjorts under beskattningsåret. Schablonintäkten ska tas upp i deklarationen som en intäkt i inkomstslaget kapital och beskattas med 30 % skatt. För beskattningsåret 2012 blir den faktiska skatten 0,495 % (1,65 % x 30 %) av kapitalunderlaget. Om kapitalunderlaget är kronor blir alltså skatten 495 kronor. Schablonintäkten får kvittas mot utgifter och kapitalförluster i inkomstslaget kapital. Intäkten kommer att vara förtryckt i deklarationen med ledning av den kontrolluppgift som banken eller värdepappersbolaget som tillhandahåller kontot ska lämna. Olof Dreij är skatteexpert konstaterar att den nya sparformen investeringskonto är enkelt för användaren. Du öppnar ett investeringssparkonto under första kvartalet Du betalar in kronor under första kvartalet och därefter ytterligare kronor under varje kvartal. Inbetalningarna används till köp av börsnoterade aktier. Kontot har följande värde vid ingången av varje kvartal (inklusive inbetalningarna). Värdet 1 januari 0 kronor Värdet 1 april kronor Värdet 1 juli kronor Värdet 1 oktober kronor Inbetalningar kronor Summa av värde och inbetalningar: kronor Kapitalunderlag: /4= kronor Den schablonintäkt som kommer att förtryckas i din deklaration år 2013 blir kronor ( x 1,65 %) och din skatt på investeringssparkontot kommer att bli 351 kronor (1 171 x 30 %). Olof Dreij Skatteexpert på Tholin & Larsson Layout: Global Studio Nästa nummer av utkommer v12. Boka din annons redan nu! Ungdomar missgynnas av LAS Nio av tio ungdomar anser att unga missgynnas av reglerna om att den som är sist anställd ska sägas upp först. Det visar en ny undersökning som genomförts av SKOP på Företagarnas uppdrag. Sedan tidigare vet vi att forskningen visar att dagens stelbenta arbetsmarknadsregler försvårar för de unga att ta sig in på arbetsmarknaden. Nu vet vi också att de unga i Sverige oberoende av var de bor eller partipolitisk hemvist tycker likadant, kommenterar Elisabeth Thand Ringqvist, vd för Företagarna. Vi måste förändra systemet så att det välkomnar unga in på arbetsmarknaden och möjliggör för företagarna att anställa den kompetens som behövs. Genom en modernisering av arbetsrätten, där fokus läggs på att skapa trygghet för både arbetstagare och arbetsgivare kan det bli lättare att anställa och enklare att byta arbete. I förlängningen kan arbetslöshetsnivåerna sänkas och rörligheten på arbetsmarknaden öka. God förebild Den danska modellen med flexicurity, som innehåller en flexiblare arbetsrätt kombinerad med omställningsmöjligheter och högre arbetslöshetsersättning och är en god förebild för Sverige. I Danmark ligger ungdomsarbetslösheten på 14 procent jämfört med 22 procent i Sverige, säger Elisabeth Thand Ringqvist. Undersökningen visar också att varannan ungdom tror att dagens regler innebär att ungdomsarbetslösheten är högre än den annars skulle varit, eftersom de medför att personer som inte passar bra på jobbet ändå kan ha det kvar. 50 procent av de svarande anser att större frihet för arbetsgivare att säga upp personal som inte passar in skulle minska de ungas arbetslöshet, medan 41 procent tror motsatsen. Dagens system gör att människor inte törs prova nya jobb eller starta företag eftersom de ofta är rädda för att komma sist på nästa jobb. Samtidigt har småföretagare svårt att behålla rätt kompetens vid neddragningar, konstaterar Elisabeth Thand Ringqvist. Frågor? Kenneth Johansson ALINGSÅS BRANDSKYDD Bolltorpsvägen 2 Alingsås Tel Tak- och väggplåt Lagerförsäljning till hämtpriser Hängrännor och stuprör. Skruv, beslag, tätningsband, korrugerad plast. Nu även: Portar och dörrar. Stål: Balk, konstruktionsstål och armering m.m. HÖG KVALITET TILL LÅGA PRISER! Per Håkansgården Tel , Öppettider Tråvad Fax Mån tor 8 17, fre Mob lör RING 10 Affärskuriren 2012

11 DIN SAMARBETSPARTNER NÄR DET GÄLLER TELEKOMMUNIKATION Telefonväxlar Datanätverk Fast telefoni Mobil telefoni Mobil data Fibernät PEMA KOMMUNIKATIONER AB Vi är Din pålitliga samarbetspartner när det gäller telekommunikation. Sedan starten 1980 har vi skaffat oss en lång och gedigen erfarenhet och kunskap i branschen. Våra kunder är i huvudsak företag med höga krav på effektivitet gäller data- och telekommunikation. Vi sätter alltid kunden i fokus och vår ambition är att bygga långvariga relationer. Vi ser oss själva som det lilla företaget med hög flexibilitet och hög servicenivå. Vi är verksamma inom försäljning, service och installation av olika tillämpningar inom fast och mobil tele foni. Vi levererar lösningar till våra kunder dels via vår butik i Alingsås men också genom besök hos våra kunder. Mjölnaregatan 1, Alingsås. Tel Fax Öppet vardagar Välkomna! Affärskuriren

12 Sportlife Alingsås Tel: Sportlife Borås City Tel: Sportlife Borås Knalleland and Tel: Kontakta oss så skickar k vi ut gratis träningskort! rt! Läs mer på VI FINNS PÅ 50 PLATSER I VÄSTSVERIGE, MEN OCKSÅ I BORÅS, JÖNKÖPING, ÖPING, STOCKHOLM OCH MALMÖ. TOTALT T T NÄRMAR VI OSS 100 KLUBBAR I SVERIGE! Du hittar ta våra adresser ser på w se

För ungt entreprenörskap framåt

För ungt entreprenörskap framåt Om företagsklimatet i Borås. Sidan 2 Tänk på att ha rätt avtal vid uppdrag. Sidan 4 Lägre skatt för extraarbetande ungdomar. Sidan 8 TILL FÖRETAGARE FÖR FÖRETAGARE Årgång 4 Nummer 3 2012 MITTENÄLVSBORG

Läs mer

Vi måste inspirera fler ungdomar att bli företagare det är framtiden

Vi måste inspirera fler ungdomar att bli företagare det är framtiden Gästkrönikör: Hans Åkerblom Sidan 2 Vad är en Personalbil och när är det en intressant lösning. Sidan 4 Vad kan man skriva om arbetsgivaren på facebook? Sidan 8 till företagare i mittenälvsborg Årgång

Läs mer

Importmomsen förändras årsskiftet 2014/2015. Sidan 6

Importmomsen förändras årsskiftet 2014/2015. Sidan 6 Gästkrönikör Anna-Lena Bohm, ordförande för SME inom Svenskt Näringsliv Importmomsen förändras årsskiftet 2014/2015. Sidan 6 Företagsakuten kan vara räddningen när förändring krävs. Sidan 8 TILL FÖRETAGARE

Läs mer

En utredning föreslår nu att pensionsåldern. Konjunkturläget. Konjunkturen i Västsverige står och väger och exporten är just nu starkaste motorn.

En utredning föreslår nu att pensionsåldern. Konjunkturläget. Konjunkturen i Västsverige står och väger och exporten är just nu starkaste motorn. Jörgen Oom om döda hästar, initiavtivstegen och att vilja vinna. En utredning föreslår nu att pensionsåldern höjs till 69 år. Skatteverket har lämnat ett antal förslag till förändring av reglerna om RUT-avdrag.

Läs mer

Mål för att veta färdriktningen

Mål för att veta färdriktningen Gästkrönikören: Lön och belöning som gör skillnad Sidan 2 Per H Börjesson gästföreläser i Alingsås. Sidan 4 USB-användning har blivit säkerhetsrisk. Sidan 6 TILL FÖRETAGARE I MITTEN- ÄLVSBORG Årgång 3

Läs mer

Tema IT om moln och mobilitet

Tema IT om moln och mobilitet Krisavtal kan hjölpa företag att övervintra. Sidan 2 Bankerna ser på 2011 med tillförsikt. Sidan 6 Alingsåsförfattare uppmärksammas. Sidan 14 TILL FÖRETAGARE I MITTEN- ÄLVSBORG Årgång 3 Nummer 1 2011 MITTENÄLVSBORG

Läs mer

Ny kontorsmodell blev succé direkt

Ny kontorsmodell blev succé direkt Gästkrönikör Marie Langwagen, Framtid Alingsås Tips till arbetsgivare inför semesterperioden Lästips TILL FÖRETAGARE FÖR FÖRETAGARE Ny kontorsmodell blev succé direkt I förra numret av Affärskuriren berättade

Läs mer

STARTA & DRIVA företag

STARTA & DRIVA företag STARTA & DRIVA företag januari 2011 Revisionsplikten slopad för små aktiebolag Experternas bästa tips till egna företagare Franchise ett lyckat koncept Cecilia Dahlgren om entreprenörskap och Venture Cup

Läs mer

och med den 1 augusti inte är tillåtet att ta ut extra avgift en egen lösning på de skärpta reglerna vid kortköp.

och med den 1 augusti inte är tillåtet att ta ut extra avgift en egen lösning på de skärpta reglerna vid kortköp. Fria Oktober 2007 Nya kortregler upprör många Skojare snyltar på förbundet 1 Brukar dina kunder betala med kort? Tänk på att det från Några annonsskojare har hittat en och med den 1 augusti inte är tillåtet

Läs mer

Företaget som växer snabbast

Företaget som växer snabbast Gästkrönikör: Cecilia Reuterberg Handeln behövs för jobben. Nya regler om kassaregister för torghandeln från årsskiftet Årets kvinnliga stjärnskott i Västra Sverige finns i Alingsås. TILL FÖRETAGARE FÖR

Läs mer

ANNONS HELA DENNA BILAGA ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET ANNONS FÖRETAGARE REDOVISNING REVISION EKONOMI JURIDIK PLANERING NUMMER 1 DECEMBER 2002

ANNONS HELA DENNA BILAGA ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET ANNONS FÖRETAGARE REDOVISNING REVISION EKONOMI JURIDIK PLANERING NUMMER 1 DECEMBER 2002 ANNONS HELA DENNA BILAGA ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET ANNONS EKONOMI FÖR FÖRETAGARE REDOVISNING REVISION EKONOMI JURIDIK PLANERING NUMMER 1 DECEMBER 2002 Revision och rådgivning - så nyttjas revisorn

Läs mer

Vad är politikernas vision?

Vad är politikernas vision? Om rätten till ledigheter av skilda slag Du kan få skatta för privata mobilsamtal på jobbtelefon Välj rätt tjänstebil. TILL FÖRETAGARE FÖR FÖRETAGARE Vad är politikernas vision? Företagarnas styrelse i

Läs mer

De flesta får någon gång ekonomiska problem. Nr 7 2010 Pris 56 kr

De flesta får någon gång ekonomiska problem. Nr 7 2010 Pris 56 kr Tidningen Redovisningskonsulten från Sveriges Redovisningskonsulters Förbund Sund ekonomi hos Sundit Reko ett effektivt skydd mot bokföringsbrott De tillfälliga skatteanstånden en ny konkursvåg? Jakten

Läs mer

Dragkampen om redovisningskonsulterna

Dragkampen om redovisningskonsulterna NY TIDNING! Tidningen för Edison Solutions kunder Nr 2 2008 Dragkampen om redovisningskonsulterna K1-reglerna för enskilda näringsidkare Undersökning: Edison får mycket höga poäng av redovisningsbranschen

Läs mer

Nya kassalagen klarar du kraven?

Nya kassalagen klarar du kraven? GRATIS TIDNING! Tidningen för Edison Solutions kunder Nr 4 2009 Nya kassalagen klarar du kraven? Vad är företaget värt? Nya fakturamodellen för husarbete Spotify det krävs ett visst mått av galenskap...

Läs mer

Sommarveckor för framtida medarbetare. Simon Jändel ägnade tre veckor förra sommaren åt att sköta kommunens planteringar. Fortsätt stick ut hakan

Sommarveckor för framtida medarbetare. Simon Jändel ägnade tre veckor förra sommaren åt att sköta kommunens planteringar. Fortsätt stick ut hakan NÄRINGSLIV Nr 1 Årg. 12 Vecka 10 2015 Sommarveckor för framtida medarbetare Simon Jändel ägnade tre veckor förra sommaren åt att sköta kommunens planteringar. Foto: Magnus Pettersson Färre ska sluta i

Läs mer

Årets Företagare Stockholms stad 2015

Årets Företagare Stockholms stad 2015 NR 1 APRIL 2015. PRIS 35 KR XX TIDNINGEN FÖR ETT BÄTTRE FÖRETAGARKLIMAT I STOCKHOLM & UPPSALA FRÅN DEBATT: Risk för fler krångliga regler när Regelrådet läggs ner Årets Företagare Stockholms stad 2015

Läs mer

Goes for the money. Nr 2 2012 Pris 56 kr. Tidningen Redovisningskonsulten från Sveriges Redovisningskonsulters Förbund. Byrån med havsutsikt

Goes for the money. Nr 2 2012 Pris 56 kr. Tidningen Redovisningskonsulten från Sveriges Redovisningskonsulters Förbund. Byrån med havsutsikt Tidningen Redovisningskonsulten från Sveriges Redovisningskonsulters Förbund Byrån med havsutsikt Av det befarade felet blev ingenting Är alla REDO och REKO nu? Skatteverkets kontroller under 2012 Goes

Läs mer

NÄRINGSLIV Nr 4 Årg. 10 Vecka 45 2013

NÄRINGSLIV Nr 4 Årg. 10 Vecka 45 2013 NÄRINGSLIV Nr 4 Årg. 10 Vecka 45 2013 Familjeföretag tar snabba beslut bland bullarna och bak Foto: Magnus Pettersson Tema finansiering: Hitta rätt pengar Det handlar inte bara om pengar. Rätt typ av kapital

Läs mer

ANNONS HELA DENNA TEMATIDNING OM EKONOMI FÖR FÖRETAGARE ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET ANNONS FÖRETAGARE

ANNONS HELA DENNA TEMATIDNING OM EKONOMI FÖR FÖRETAGARE ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET ANNONS FÖRETAGARE ANNONS HELA DENNA TEMATIDNING OM EKONOMI FÖR FÖRETAGARE ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET ANNONS EKONOMI FÖR FÖRETAGARE REDOVISNING REVISION EKONOMI JURIDIK PLANERING Redovisningskonsulter auktoriseras Från

Läs mer

STARTA EGET VÅGA TA STEGET TILL EGET!

STARTA EGET VÅGA TA STEGET TILL EGET! ANNONS HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET ANNONS Nr 7 SEPTEMBER 2013 I SAMMARBETE MED: STARTA EGET VÅGA TA STEGET TILL EGET! Missa inte Det blir allt vanligare med kulturellt entreprenörpskap

Läs mer

OCH SEN DÅ......en rapport om tillstånd och framtidsdrömmar i lågkonjunkturens Västra Götaland

OCH SEN DÅ......en rapport om tillstånd och framtidsdrömmar i lågkonjunkturens Västra Götaland ...en rapport om tillstånd och framtidsdrömmar i lågkonjunkturens Västra Götaland Augusti 2009! 1 Och sen då... om framtidsdrömmar Syfte och bakgrund Syftet med denna rapport har varit att göra nedslag

Läs mer

Framtidens redovisningskonsulter. Nr 7 2013 Pris 56 kr

Framtidens redovisningskonsulter. Nr 7 2013 Pris 56 kr Tidningen Redovisningskonsulten från Sveriges Redovisningskonsulters Förbund Skatteexpert som värnar om de små Samverkansprojektet med Skatteverket så fungerar det Varför Auktoriserad Redovisningskonsult?

Läs mer

ANNONS Hela denna tematidning är en annons om Ekonomi för Företagare från Mediaplanet ANNONS FÖRETAGARE

ANNONS Hela denna tematidning är en annons om Ekonomi för Företagare från Mediaplanet ANNONS FÖRETAGARE ANNONS Hela denna tematidning är en annons om Ekonomi för Företagare från Mediaplanet ANNONS EKONOMI FÖR FÖRETAGARE REDOVISNING REVISION EKONOMI JURIDIK PLANERING Nr. 6 December 2004 Generationsskifte:

Läs mer

SMÅFÖRETAGARNAS RIKSFÖRBUND LITE MER RAKT PÅ #1 2012. Stefan Einhorn. rekommenderar en snälldos till alla: Att vara snäll är en lönsam affär

SMÅFÖRETAGARNAS RIKSFÖRBUND LITE MER RAKT PÅ #1 2012. Stefan Einhorn. rekommenderar en snälldos till alla: Att vara snäll är en lönsam affär SMÅFÖRETAGARNAS RIKSFÖRBUND LITE MER RAKT PÅ #1 2012 Juristen Krafttag mot bluffakturorna Landets snabbast växande Krönikan Alexandra Pascalidou om att tro på tomtar 15 frågor till SFR-medlemmen Jill Lihnell,

Läs mer

EN RAPPORT FRÅN FRII I SAMARBETE MED PWC FINANSIERING AV IDEELL VERKSAMHET. förutsättningar, verklighet och framtid

EN RAPPORT FRÅN FRII I SAMARBETE MED PWC FINANSIERING AV IDEELL VERKSAMHET. förutsättningar, verklighet och framtid EN RAPPORT FRÅN FRII I SAMARBETE MED PWC FINANSIERING AV IDEELL VERKSAMHET förutsättningar, verklighet och framtid INNEHÅLLSFÖRTECKNING: 1. FÖRORD 2. SNABBVERSIONEN 3. OM RAPPORTEN 3.1 Om den här rapporten...

Läs mer

Slumpmässigt val att bli jurist en lyckad satsning. Sambandet mellan skatt och redovisning är för många rätt krångligt. Dock inte för Peter Nilsson.

Slumpmässigt val att bli jurist en lyckad satsning. Sambandet mellan skatt och redovisning är för många rätt krångligt. Dock inte för Peter Nilsson. Tidningen Redovisningskonsulten från Sveriges Redovisningskonsulters Förbund Lite skit under naglarna är en oerhörd styrka Nya lagar från år 2012 Tjänstebeskattning av överuttag i kommanditbolag Skiljedomsklausul

Läs mer

Så bygger du snabbväxare

Så bygger du snabbväxare NÄRINGSLIV Nr 3 Årg. 11 Vecka 39 2014 Smidigt system gav Jenny Axinge ny affärsidé Jenny Axinge på Eskebo Hyvleri. Foto: Christer Hansson Oväntat många får jobb Arbetslösheten minskar snabbare än Arbetsförmedlingens

Läs mer

685 frågor. Direkt från Sveriges småföretagare till näringsministern FöretagarFörbundet, april 2010

685 frågor. Direkt från Sveriges småföretagare till näringsministern FöretagarFörbundet, april 2010 685 frågor Direkt från Sveriges småföretagare till näringsministern FöretagarFörbundet, april 2010 1 Hur ska ni få fler att våga satsa på att bli egenföretagare? Varför är Skatteverket den enda myndighet

Läs mer

Vad krävs för att bli en framgångsrik entreprenör?

Vad krävs för att bli en framgångsrik entreprenör? Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT Patrik Persson Tommy Andersson Vad krävs för att bli en framgångsrik entreprenör? What does it take to become a successful entrepreneur? Företagsekonomi C-uppsats

Läs mer