Ge barnen en chans En gåva för lästräning tiodubblas av Sida. Fest i Indonesien när Nya testamentet lanserades. sid 7. sid 2-3

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Ge barnen en chans En gåva för lästräning tiodubblas av Sida. Fest i Indonesien när Nya testamentet lanserades. sid 7. sid 2-3"

Transkript

1 Med fokus på världens mest fattiga och glömda folk Nr 1 (april) Ge barnen en chans En gåva för lästräning tiodubblas av Sida sid 7 Fest i Indonesien när Nya testamentet lanserades sid 2-3

2 Missionsföreståndaren Tack för allt stöd! Kraftig ökning 2005 Tack för samarbetet och förtroendet! Så kan vi sammanfatta gåvo- och bidrags siffrorna för år Beloppen för 2005 ser ut så här: Intäkter (i 1000 kr) Stöd proj med egna medarbetare Stöd övriga projekt Övriga bidrag o intäkter Ränteintäkter 71 Summa intäkter Kostnader Projekt med egna medarbetare Övriga projekt Personalkostnader Tidningskostnader 64 Övrigt kontor och admin 327 Räntekostnader 15 Summa kostnader Årets överskott 49 Vårt tack går till alla er som troget stött under året! Det gäller enskilda personer, kyrkor och second hand-butiker. Större bidrag har också kommit från Sida genom Svenska Missionsrådet, PMU, samt genom Läkarmissionen till ett projekt i Kongo- Kinshasa. Intäkterna för 2005 blev alltså drygt 9 miljoner kronor, mot drygt 5 miljoner året innan. Stora gåvor och bidrag fick vi förtroendet att förmedla till tsunami-katastrofens offer, och efter jordbävningen i Pakistan, från enskilda givare och Sida. Även om vi glädjande nog ser en kraftig ökning, är fortfarande ett behov för oss att vi har snålt med medel för Sverige-kontoret som ska sköta allt det här. Medlen som ges till Folk&Språk är i ovanligt hög grad öronmärkta för projekt i världen, jämfört med hur det är för de flesta andra missioner och biståndsorganisationer. Vi har knappt motsvarande tre heltidstjänster på Sverigekontoret. Alltså är vi tacksamma för mer riktat stöd för arbetet här för att klara alla åtaganden. Vi har en glädjande tillströmning av personer som är beredda att åka ut med oss i världen. Det kräver också sin insats att vägleda dessa personer. Det tar också tid att besvara många människors förfrågningar, mest per mejl numera. Om det ibland dröjer länge med svar, fråga igen! Per Kronlid i Indonesien fick 2 Allmänt om Folk&Språk: Folk&Språk Wycliffe arbetar med språk forskning, litteraturproduktion, läsundervisning, högre utbildning, bibel översättning och katastrofhjälp, och med socialt arbete av många andra slag, beroende på lokala behov. I världen finns det närmare språk. Fortfarande är det drygt folk som behöver få sitt talspråk till skrift och Bibeln översatt för första gången. Dessa språk talas av ca 140 miljoner människor. Målet är att påbörja arbete i alla dessa senast år I samarbete med samfund och lokala församlingar har Folk&Språk ett 35-tal medarbetare i olika länder. Wycliffe-rörelsen inter nationellt har drygt medlemsmedarbetare och lokalanställda i ett 100 tal länder. Hittills har vi deltagit i språkutvecklingsprojekt i drygt språk som talas av över 1 miljard människor i 70 länder. Genom vår partnerorganisation SIL International har vi konsultativ status vid FN:s ekonomiska och sociala råd, och konsultativ relation med UNESCO. Var och en som under året bidrar med minst 100 kr blir medlem i den ideella föreningen Folk&Språk. Om man inte vill räknas som medlem är det bara att meddela detta. Person som under två år i följd inte bidragit med årsbeloppet 100 kr anses ha utträtt ur föreningen. Ledning i föreningen: Styrelse: Jan-Endy Johannesson (ordf), Henrik Birgersson, Catharina Gustafsson, Rune Jonsson, Roland Oscarsson, Annika Ralston, Jan Olov Svanberg och Gunnar Wrang. Suppleanter: Roland Gustafsson, Emil Perder, Sara Petersson, Maj-Kristin Svedlund och Torbjörn Wester lund. Missionsföreståndare: Per Kronlid. Projektansvarig: Hélène Boëthius. Ekonomiansvarig: Gunnar Wrang. Adress: Sorterargatan 11, Vällingby Tel: Fax: PlusGiro: (för gåvor) Hemsida: E-post: Tidningen Folk&Språk: Ansvarig utgivare: Per Kronlid Tryckeri: Skilltryck AB Skillingaryd ISSN Upplaga: ex Omslagsbild: Foto: En flicka i Filippinerna lär sig läsa och skriva på sitt språk ayta ambala, Foto: Rune Cederholm. Festklädda sjunger och gläds man i församlingen över Nya testamentet. Susanne Valkama deltar i försäljningen av Nya testamentet. Bakom henne syns en artificiell klippa församlingen byggt upp, där ett exemplar av Nya testamentet trillade ut när invignings snöret klipptes.

3 Kari utvecklar Linuxprogram Kyrkans grannar hjälpte till med matlagningen till festen. FOLKGRUPP Nya testamentet efter 22 år Kristna och muslimer firade med en fest tillsammans när Nya testamentet lanserades på deras språk i Indonesien 30 december. Det var för 22 år sedan som det svenskfinska Folk&Språk-paret Susanne och Kari Valkama började arbetet tillsammans med denna folkgrupp på cirka personer. Det var 300 personer som kom för NTlanseringen, från fyra kristna församlingar i området. Men också muslimer var med och hjälpte till frivilligt i köket för festen. För festdagens lunch hade två kor slaktats och köttet tillretts av grannar till kyrkan. Senare på kvällen var det ett traditionellt julfirande och då kom ytterligare ett par hundra personer. Längst fram i kyrkan hade man format en bergsklippa inramad av gröna växter och blommor. På "klippan" och nedanför stod det några skålar. Indonesiska bibelsällskapets generalsekreterare Pak Duta fick äran att klippa av invigningsbandet. Då rutschade plötsligt ett exemplar av Nya testamentet ner från en öppning i "klippan" och fångades upp av en skål nedanför. Jag tror inte Guds ord vill vänta längre, sa en leende Pak Duta. Representanter från de fyra församlingarna gick fram och fick var sitt NT som hade legat dolda under fyra kupor på bordet i fonden. Med de första 50 sålda exemplaren fick Svenska Baptistsamfundet har varit med i arbetet under åren. Christer Daelander får här ett exemplar av Nya testamentet av Susanne och Kari Valkama. köparna också en kalender med bibelord på köpet. I festen ingick en hög läsnings tävling. De som ville tävla delades in i tre grupper: barn, ungdomar och vuxna. Jury var det nationella översättarteamet, som gav poäng i artikulation, flyt och läsförståelse. Vinnarna fick T-shirts eller tekoppar med bibelbild och texten: "Lägg alltid Kristus undervisning på minnet så ni följer den." De vinnande barnen fick serietidningar med berättelser från Jesus liv. De vuxna fick också en almanacka med bilder från det lokala området och från Israel. Susanne och Kari: Det blev en heldag som vi sent ska glömma! I vårt första rundbrev för över 20 år sen citerade vi från Jesaja kapitel 55 om att Ordet inte vänder fruktlöst tillbaka. Gud verkar genom sitt Ord och nu får vi be för folket att Ordet ska få bära mångfaldig frukt bland dem. Svenska Baptistsamfundet och Finska Folkmissionen har under åren stått bakom arbetet. Även Sida har genom Svenska Missionsrådet bidragit ekonomiskt till språkanalysen i början, och till läsmaterial. Nu är det församlingarnas eget ansvar att sprida Nya testamentet vidare. Samtidigt fortsätter de arbetet med Gamla testamentet. Valkamas fortsätter att ge input i det arbetet från Finland, där de numera bor. Fortsatt ekonomiskt stöd för arbetet är lika välkommet som tidigare. Kari Valkama jobbar nu med att testa och utveckla dataprogram, som hjälper andra översättare att vara mer effektiva. Han är med i ett team, som gör program till Macintosh och Linux-datorer. Programmeringsarbetet inom Folk&Språk internationellt är uppdelat i två avdelningar. En grupp gör program till Windows och den andra gruppen tar hand om Mac och Linuxprogrammeringen. Den första gruppens center är i Dallas i USA och den andra gruppen har sitt center i Calgary i Canada. Det är meningen att programmen ska finnas till hands på alla tre systemen. Linux är den nyaste medlemmen bland datasystemen och är utvecklat av finländaren Linus Thorvalds. Fördelen med det systemet är att det inte kostar någonting och vem som helst kan arbeta ut nya egenskaper och översätta kommandon till olika språk. Det är ju en klar fördel att ha tillgång till programmen gratis och det lagligen. Bärbar dator för 100 dollar Man kan förutse att användningen av Linux kommer att öka för att det är gratis. I USA är man på gång med att i år försöka få en bärbar dator på marknaden för utvecklingsländer som bara kostar runt 100 dollar. Kari: Om det förverkligas, skulle det vara en utomordentlig maskin för översättare. Vi hade t.ex. fyra inhemska översättare i vårt team, men bara en av dem hade dator. Om vi hade kunnat köpa datorer för hundra dollar, så skulle vi ha kunnat ha sådana till var och en av översättarna. Denna bärbara dator för hundra dollar ska använda Linuxsystemet, så det är viktigt att få program översatta till det systemet, annars är det ingen nytta med den datorn. Det är viktigt att utveckla nya program, så att det översättningsarbete som fortfarande finns kvar runt om i världen kan göras så snabbt som möjligt. Programmen behöver passa till att jobba med i grupp. Ett annat gammalt problem är att den största delen av nuvarande dataprogram inte stödjer minoritetsspråkens exotiska skrivsätt. Därför är det ett projekt på gång som Kari är engagerad i och som heter Field Works. Detta kan man jämföra med Microsoft-paketet där det finns de flesta program som översättarna behöver i ett och samma paket. Kari har lön från Folkmissionen i Finland. Men arbetskostnaderna samlas in via Wycliffe i Finland eller Folk&Språk i Sverige. Den som vill stödja detta arbete anger enklast "Valkama" vid inbetalningen. 3

4 Leif Engkvist med kollegerna Anton Peter och Max Maibi arbetar med översätt ning en av 1 Mose bok på deras språk molima. Foton: Per Kronlid FLERA SPRÅK på kurser samtidigt ökar takten Folk&Språk besöker april, Uppsala Baptistkyrkan, lördag kl o söndag kl Missionshelg med Susanne o Kari Valkama och Britten o Sören Årsjö april, Svalliden Allianskyrkan, lördag kl o söndag Britt och Sune Ceder från Papua Nya Guinea 25 april, Stockholm Husbykyrkan, kl Trivselträff med MariAnne Cederholm april, Hagshult Missionshuset, lördag kl o söndag kl Britt och Sune Ceder från Papua Nya Guinea april, Angered Hammarkullen, Sandeslätts kristna församling. Missionshelg med Britten o Sören Årsjö 21 maj, Fjugesta, Hackvads Baptistkapell, kl Britten och Sören Årsjö från Papua Nya Guinea 28 maj, Stockholm, Betlehemskyrkan EFS, kl Britten o Sören Årsjö från Papua Nya Guinea 4 juni, Kinna, Pingstkyrkan, kl Britt och Sune Ceder från Papua Nya Guinea 5 juli, Sjötorp Rudskoga, kl Britten o Sören Årsjö från Papua Nya Guinea 4 Att jobba med språkprojekt och bibelöversättning är ett teamarbete. En avgörande del är utbildning av inhemska för att kunna ta över mer av arbetet så snart som möjligt. I en folkgrupp med låg utbildningsnivå kan det dock ta en del år innan man är kapabel att driva läsundervisningsarbete eller att på egen hand översätta Bibeln. I vårt eget land kräver vi nästan 16 års utbildning innan man är "behörig" att lära andra läsa. Och då är vi ett land med generellt hög utbildningsnivå, och människor är vana att växa upp med språket i skrift överallt. Motsvarande tid för att förväntas kunna lära andra att läsa i de flesta av Folk&Språks projekt runtom i världen är bara ett par år men då är det ju redan vuxna elever. Många i vårt eget land anser sig inte kapabla att översätta Bibeln. Men under handledning kan människor börja översätta redan efter något år i Folk&Språk-projekten. I projekten är ju de som har språket som modersmål de riktiga språkexperterna. Kurs ger bok Ett exempel på utbildning av inhemska är den som pågår i form av månadslånga kurser vid Ukarumpa-centret i Papua Nya Guinea. I april-maj förra året var det t.ex en kurs då Folk&Språk-medarbetaren Leif Engkvist och kollegerna Anton Peter och Max Maibi från folkgruppen salakahadi arbetade igenom översättningen av 1 Mos 22:1-19. Leif Engkvist och rektor Duncan Kasokason tror stenhårt på modellen med månadskurs och provbok. Från kursen har de sedan med sig ett litet häfte som är färdigt att testa hemma hos folket, för att se hur bra de förstår översättningen och budskapet. På kursen i april-maj var det ett 50 tal deltagare, som studerade och utbytte erfarenheter tillsammans. De representerade 17 språk. Eftersom kursen hålls centralt i landet måste deltagarna kunna engelska för att kommunicera sinsemellan. Kursen handlade bland annat om Bibelns ursprung, om hur man tillgodogör sig vad som står i ordböcker och hur man läser kartor. Kursdeltagarna vid tidpunkten för Folk&Språk-tidningens besök, kom från olika håll i landet. Några kom också från en atoll i Söderhavet, varifrån man bara kan ha kontakt med omvärlden sådär en gång i kvartalet, och då med båt. För att en folkgrupp ska få delta med några av sina språk- och översättningsarbetare, förväntas folkgruppen gemensamt betala motsvarande cirka 500 kronor, för att ta sitt ansvar. En liten summa kan tyckas. Men i vissa fall är det en stor ansträngning, eftersom många samhällen inte använder pengar särskilt mycket - det kan vara så att det fortfarande är byteshandel som gäller. Utöver översättningskurser hålls kurser i läsundervisning och i bibelbruk bl.a. Leif Engkvist får sig en duvning i hur man bäst lägger upp ett språkarbete så Bibeln verkligen kommer att bli använd.

5 Driva ut vem PÅ TV-NYHETERNA SER jag det igen, dessa mängder av modiga människor som demonstrerar för ett demokratiskt och fritt samhälle på ett torg i ett land inte långt från vårt. För något år sedan var det Ukraina, nu är det Vitryssland. Det slår mig att en av palmsöndagens bibeltexter handlar om en liknande demonstration. Människor som kastar palmkvistar och kläder på marken framför någon de hoppas ska leda dem till frihet. När Jesus rider in i Jerusalem på en åsna är det inte en akt av ödmjukhet det hade varit ödmjukare att gå till fots, som han brukade det är ett medvetet uppfyllande av profetian, en bekräftelse på att han är den de väntar, den utlovade kungen. MEN NÄR VI LÄSER vidare i Matteus 21 verkar någon ha klippt ihop filmen fel. I nästa scen skulle vi ha förväntat oss att hitta Jesus i den romerske ståthållaren Pilatus residens, i färd med att kasta ut kolonialmaktens romare ur Israel, så att judarna kan tillbe Gud i lugn och ro. Istället berättar Matteus hur Jesus går till templet och börjar driva ut judar ur deras eget heliga tempel! De hade placerat sig på den yttre gård som var avsedd för hedningar som ville tillbe. Där hade de satt upp stånd för att sälja offerdjur och andra attiraljer för tillbedjan. Det blev ingen plats kvar för hedningarna att be. Då gör Jesus det helt oväntade: driver ut judar ur deras eget tempel, för att bereda plats åt hedningar. Än en gång handlar Jesus på tvärs mot vad alla förväntar sig. För mig handlar den här texten om att Guds handlande inte är vårt, att vi aldrig får tro att vi kan ringa in och förutsäga Gud. Att Jesus är en annan sorts kung. Att påskens budskap är fullständigt förbluffande. En kung som gör plats för de andra, de som är utanför och främlingar. En kung som besegrar ondskan genom att böja sig under den. Att följa honom är livets största utmaning. Spännande. Oförutsägbart. Och ibland kostsamt. Var femte svensk tycker att Bibeln är viktig Var femte svensk tycker att Bibeln är en betydelsefull bok för dem. Detta enligt en undersökning av Sifo som Svenska bibelsällskapet beställt. Men bara ungefär var tionde person läser Bibeln minst en gång i månaden. Bland unga i åldern år har hälften aldrig läst Bibeln. Men var tionde i den här åldersgruppen anser att Bibeln är betydelsefull för dem. Kvinnor över 65 år är den grupp som mest gillar Bibeln, men för unga kvinnor är det motsatsen. Unga män sätter ett något högre värde på Bibeln. Gyllene regeln i Matteus 7:12 är svenskarnas favoritvers. Joh 3:16 landar på tredje plats.. Introduktionkurs med rekordmånga deltagare 3-5 mars var det ett glatt gäng av intresserade som deltog i Folk&Språks introduktionskurs. Denna gång hölls kursen på Götabro kurscenter utanför Kumla och Örebro. De 23 deltagarna fick, under nio lärares ledning, höra, se och smaka på ämnen som kulturförståelse, fonetik, fonologi, alfabetisering, grammatik, semantik och översättning. Kursen gav också en överblick av världens behov inom språkanalys och bibelöversättning. Behovet av andra yrkesgrupper än just språkrelaterade yrken togs även upp, liksom arbetet med språkkartläggning. Till och med projektadministration fanns med på ett hörn. En sådan här kurs brukar hållas med jämna mellanrum. Årets kurs blev en av de mest välbesökta hittills.. Råd för testamente Folk&Språk har tagit fram en broschyr med råd för hur testamente bör skrivas. Att skriva testamente är enkelt, men man bör följa vissa regler för att undvika missförstånd och problem i samband med ikraftträdandet. Om man inte har några naturliga arvingar tillfaller allt Allmänna Arvsfonden om man inte har skrivit testamente. Sänd in nedanstående beställning, så kommer informationen på posten. Insändes till Folk&Språk, Sorterargatan 11, Vällingby. Sänd mig information om hur man upprättar ett testamente. Hélène Boëthius Projektansvarig Folk&Språk Namn: Adress: 5

6 Mariam Smith och Rom i samspråk till vänster. På bilden till höger förbereder Rom läsmaterial. Bunong-talande lär sig läsa på sitt modersmål. Det gör det lättare för dem att sedan också lära sig det nationella språket khmer. Regnskogstjejen pratar språkfrågor med UNESCO Mariam Smith är en av Evangeliska Frikyrkans (EFKs) missionärer och arbetar med ett alfabetiseringsprojekt i Kambodja. Projektet drivs av ICC som är en paraplyorganisation för flera organisationer som arbetar i Kambodja, däribland EFK och Folk&Språks partner SIL. Mariam har bott i Kambodja i nästan fem år. Hon kan språket khmer, blir allt bättre på det lokala språket bunong, och blandar sin svenska med allt annat. Bunongspråket talas av i Kambodja och av i Vietnam. Här berättar Mariam om sin vän Rom. Rom är inte en helt vanlig bunong-tjej. När hon växte upp, var det hon som klådde upp pojkarna. Hon var inte intresserad av "flickiga" saker. Hon ville hellre ut i skogen med sin pappa för att samla kåda från träden, gillra fällor och fånga grodor, allt som flickor inte ska göra i bunongkulturen. Bunongfolket är en minoritetsgrupp i provinsen Mondulkiri i nordöstra Kambodja. Traditionellt lever de på skogen och svedje- 6 bruk. Man bränner en glänta i skogen för att plantera ris, som efter några års användning snabbt växer tillbaka till regnskog igen. Rom och jag arbetar tillsammans. Vi arbetar med hoppet att vi ska kunna förmedla läs- och skrivkunskaper till bunongfolket. För ett par år sedan skapades ett skriftsystem som använder khmer-skrift. När jag kom hit i mitten av 2003, var det min uppgift att få ut detta skriftsystem från ICC-kontoret och i händerna på bunongfolket. Rom har varit med mig från början med att leta efter folk och träna dem till att bli lärare. Vi började verkligen från noll. Bara fyra procent av provinsens befolkning är läs- och skrivkunniga i det nationella språket khmer, men vi hoppas att det ska bli lättare för dem att lära sig khmer när de först fått lära sig läsa sitt eget språk. Allt för att de ska kunna ta mer informerade beslut för en bättre framtid. Ett par års skolgång Med ett par års skolgång bakom sig är Rom idag en av de mest läs- och skrivkunniga bland bunongkvinnorna. Nu skapar hon läroböcker, skriver ner sagor, tränar lärare och testar elever ute i byarna. Jag hoppas att hon snart kan göra mig arbetslös. Nu händer det att Rom, regnskogstjejen, flyger till en konferens tvärs över landet, för att träffa UNESCO och män från Kambodjas utbildningsnämnd! Men hon har inte glömt sina rötter. Hon tar alla tillfällen att hjälpa sin familj med att ta in risskörden eller ta sig ut i skogen för att hitta någonting ätbart. Jag undrar ofta om inte detta är vad hon helst skulle vilja göra. Men hon vet också att den gamla livsstilen är i fara. En dag frågade hon: Vilken organisation ska man prata med om träd som håller på att huggas ner? Hon fortsatte sedan att berätta hur de som skövlar skogen mutar skogvaktarna Phil Smith från England, gift med Mariam från Sverige, arbetar också i bunongspråket med att få fram litteratur.

7 Aktuellt gåvoprojekt och hugger ner de stora träden som hennes far hämtar kådan från. Samma träd som ger bunongfamiljerna en alternativ inkomstkälla har stort värde på svarta marknaden. Roms familj vet inte vad kådan används till, men ett kilo kåda räcker för att köpa ett kilo ris på marknaden. Så vad ska Roms far nu göra? Enligt lagen får man inte hugga ner träd, men hur kan han hindra dem? Kan han själv få skulden för att ha huggit ner träden? Med årets torka och uteblivna risskörd fördömer han inte sin granne som är med i gänget som skövlar skogen för att kunna ge mat åt sin familj. Roms familj somnar på nätterna till ljudet av motorsågen, övertygade om att deras inkomstkälla och säkerhet håller på att huggas ner. Rom tänker noga över vad det är vi gör. Hennes föräldrar, syskon, och man har knappt någon utbildning och har inte behövt det heller, förrän nu. Men, vad händer med hennes barn? Hon vill hitta sätt att bevara bunongfolkets identitet. Och hon vill hjälpa dem att stå emot exploateringen och kunna tackla vågorna av förändring, under det att asfaltvägen från Phnom Penh närmar sig. Rom är engagerad i församlingen också och leder kvinnobibelstudierna på lördagarna. Ten, hennes man, leder gudstjänsterna i deras lilla kyrka. Den som deltar i gudstjänsten märker snabbt att hennes familj är pelarna i församlingen. Vi vet att det till stor del är Roms lilla lön som hjälper till att betala lönen till khmerpastorn som predikar på söndagarna. Men tänk om undervisningen kunde vara på bunong? Tänk om de kunde läsa på bunong och verkligen förstå budskapet? Arbetet är för stort för Rom att göra själv, men hon har gripits av visionen och vill ge den vidare. Under tiden hoppas jag få vara med och hjälpa till. Ge barnen en chans En gåva för lästräning tiodubblas av Sida! Ayta ambala är ett av de fattigaste folken i Filippinerna. Detta småväxta och mörkhyade folk livnär sig på att jaga och samla, och hamnar lätt i underläge i förhållande till omgivande folk. Läskunnigheten bland folket ligger på ca 25%. I samarbete med TAP (Translators Association of the Philippines) och Evangeliska Frikyrkan i Sverige, bidrar också Sida till lästräning bland detta folk. En gåva till Folk&Språk tiodubblas av Sida. I projektet ingår också de fem andra språken: ata manobo, binukid, butbut kalinga, cotabato manobo, och subanen. I d e t t a t r e å r s p r o j e k t f å r n y a läskunniga hjälp att fördjupa sina läsoch skrivfärdigheter, och att tillämpa kunskaperna i vardagen. I projektet ingår också stöd i att hävda sina landrättigheter, hjälp att marknadsföra jordbruksprodukter och produktion av inhemsk litteratur. Det ges också kurser i det nationella språket filipino. Träning i modersmål och nationellt språk går hand i hand - det är inget motsatsförhållande. Den som lärt sig läsa på En flicka från ayta ambala-folket i Filippinerna får chansen att lära sig läsa på sitt modersmål. En satsning tillsammans med Evangeliska Frikyrkan och Sida. Foto: Rune Cederholm modersmålet har sedan mycket lättare för att lära sig ett nationellt språk. Lokala kommittéer skräddarsyr innehållet i kurserna för de olika folkgruppernas specifika behov och situation. De får också hjälp att teckna ner sina folks unika traditioner och kulturarv. Detta är ett av de projekt som gåvor nu går till om man kryssar i Aktuellt projekt på PlusGiro-kortet. Denna månad fokuserar vi just på projekt där Sida tiodubblar gåvor som kommer in. Ta chansen att vara med. Andra projekt som Sida också tiodubblar och som vi nu samlar in till är: Läsundervisning och trädplantering bland ifefolket i Togo och Benin i Västafrika. Språkutveckling i bergstrakter i Västasien. Lästräning bland kotokoli-folket i Togo. Lästräning bland åtta folk i Tchad. Vi återkommer med rapporter i kommande nummer av tidningen. Tack du som vill vara med och stödja! Aktuellt projekt - Sida tiodubblar! 7

8 Frimärken för SIL-jubileum Även Papua Nya Guineas postverk har nu gett ut en serie frimärken i samband med SILs 50-årsjubileum i landet. Tidigare har även Filippinerna gett ut en liknande frimärksserie. SIL är Folk&Språks internationella partner i ett 70-tal länder. Själva jubileumsfesten i Papua Nya Guinea hålls 21 april. Förvirrande med sju Josef Den 27 mars packades de färdiga sidorna med Nya testamentet på ramoaaina-språket i Papua Nya Guinea. Det flögs i en låda till ett tryckeri i Korea. Lisbeth Fritzell från Vetlanda arbetar med detta språk sedan 1988, tillsammans med en kollega från Australien, Robyn Davies, och ett team av personer som har språket som modersmål. Sammanlagt läste de igenom texten sex gånger innan de var nöjda. Formgivningen av sidorna gjordes på språkcentret Ukarumpa. Den papuanska kvinnan Emma Bibilo gjorde jobbet på sin dator. Hon platsar antagligen i Guinness rekordbok som den person som typsatt flest Nya testamenten i världen. Översättningen fick först en slutkontroll i själva folkgruppen innan typsättningen. Där förvirrades folk över att olika personer har samma namn i Bibeln. Det finns exempelvis 7 personer som heter Josef i Nya testamentet. Men detta ska förklaras i en uppslagsdel i slutet på själva boken. Lisbeth: När jag ser tillbaka på de senaste månaderna så vet jag att vi inte skulle ha klarat dem utan alla som har bett för oss, både här och i Sverige. Lisbeth är utsänd i samarbete med Svenska Alliansmissionen. En översättare dog i malaria Glöm inte att be för hälsa och skydd för alla som ingår i ett språk- och bibelöversättningsprojekt. I januari chockades vi när den nationelle översättaren Lino dog i sviterna av malaria. Det berättar Jeni och Mikael Bister som arbetar med nyungwe-folket i Mocambique. Annars har Mikael varit på kurs för arbetet med Gamla testamentet. Han var där tillsammans fem nyungwe-kolleger som förberedelse för att översätta om Abraham i Första Mosebok. Jeni har undervisat i läsundervisning för 23 blivande pastorer. Dessa har tränats i sina nio olika modersmål. Bisters är utsända av Pingst Skövde. Rafflande missionsäventyr Nordens svar på Bruce Olson Orden som inte fanns är en spännande och personlig berättelse om mötet mellan kulturer, om tro, tvivel, uthållighet och framåtanda. Den i Norge prisbelönta boken säljs nu i svensk översättning i samarbete mellan bokförlaget Libris och Folk&Språk. Den handlar om det norska Wycliffe-paret Ingjerd och Sigmund Evensens upp levelser i Papua Nya Guinea när de arbetade med umanakaina-folket. Boken har 265 sidor och hårt omslag. Nu har vi ett kampanjpris på 179 kronor fram till mitten av september (annars 216, ), plus 19 kronor för frakt oberoende av hur många exemplar som beställs. Betala gärna in på internet eller med inbetal nings kort i förväg, så skickar vi boken. PlusGirot är Glöm inte att ange din adress tydligt. För beställning per mejl är adressen se. Vad var det Bobore, profeten, hade sagt? Jo, i drömmen hade han sett en vitrumpa med mycket hår på kroppen som skulle komma och bo i Bonenepi. Han skulle komma som föregångare till Iyesu, han som snart skulle återvända från dödsriket med alla döda och all den materiella rikedom man bara kunde drömma om. Och när det skedde skulle ingen längre tillbe jorden... För tjugo år sedan åkte Ingjerd och Sigmund Evensen med två barn till Papau Nya Guinea för att arbeta som bibelöversättare. De kom till umanakainafolket, en liten folkgrupp högt upp i bergen. Denna grupp människor levde helt isolerade och utan ett eget skriftspråk. Målet var att översätta Nya testamentet. I den här boken skildras vardagen för familjen, om översättningsarbete och de många utmaningar som familjen mötte. Alla Folk-konferensen Evensens är två av huvudtalarna Ett 30-tal samfund, kristna ungdomsorganisationer och missioner samverkar om Alla Folk-konferensen. Den hålls i år i Göteborg november. Två av huvudtalarna där blir Ingjerd och Sigmund Evensen. Ta tillfället att lyssna till dem och andra intressanta talare. Mer kommer att annonseras framöver. Gå gärna in på för mer information. Bilderna för boken Sidan till höger kan klippas ur Eftersom boken inte innehåller några bilder och vi är många som gärna tänker i bilder när vi läser en bok - här till höger är lösningen. Sidan kan klippas eller försiktigt rivas ur, vikas och läggas in i boken. Bara ett tips och en service 8

9 Byn Bonenepi där Evensens bodde bland umanakaina-folket Om man ville slippa flera dagars vand ring var helikopter enda sättet att ta sig till byn. Ingjerd Evensen lär kvinnor och barn läsa. Sigmund och Aidani hälsar på varandra med en näsgnuggning. Aidani bidrog med ordet för "förlåt". En gris bärs levande för att bli mat på en fest. Det går inte att slakta långt i förväg om köttet ska vara färskt. Lådorna med Nya testamentet bärs till lanseringsfesten. Ingjerd och Sigmund i festkläder till lanseringsfesten av Nya testamentet. En kvinna bär stolt det nytryckta Nya testamentet på umanakaina-språket. 9 En kvinna lästränar på sitt språk umanakaina.

10 Dockteater - på kristen grund - för barn och vuxna - med kreativt skapande efter varje föreställning Tel Specialtillverkning av dörrar och glaspartier Även enstycks snickerier offereras på begäran Tel: Mobil: Fax:

11 POSTTIDNING B BEGRÄNSAD EFTERSÄNDNING Vid definitiv eftersändning återsänds tidningen till Folk&Språk, Sorterargatan 11, Vällingby, med nya adressen på baksidan. Färdades i åtta månader för att översätta Bibeln Detta är berättelsen om en ung man från folkgruppen tennet, som finns i södra delarna av Sudan. Som tonåring ville han få en utbildning, men det gick inte där han bodde på grund av inbördeskriget i landet. Så han sökte sig till huvudstaden Khartoum, drygt 100 mil norr om sitt hem, för att finna en lämplig utbildning. Men pengarna räckte inte. Flera år senare fick han höra talas om att Bibeln skulle översättas till hans språk tennet. Han fick också höra att de letade efter folk som kunde hjälpa till med översättningen, och att de skulle ordna en introduktionskurs i översättningsprinciper i grannlandet Uganda i söder, på ett ställe som hette Arua. Han och en tennet-kompis bestämde sig för att delta. Han kände att detta var vad Gud ville att han skulle göra. Problemet var, att de inte hade några pengar till flygbiljetter till Uganda. Men de var övertygade om att de behövde vara med där. Vad skulle de göra? De tog då bussen från Khartoum sydost mot Etiopiens gräns, eftersom de inte kunde passera söderut genom krigszonen till Uganda. Sedan gick de i fyra dagar, över gränsen till Etiopien. Där arbetade de på sesamfälten för att få ihop lite pengar för att kunna resa vidare. Det blev lite bussfärder fram och tillbaka men de blev tvungna att återvända till Sudan. Åter i Sudan lyckades de komma med ett av FN:s flyktingplan från Sudan till Kenya. Det hade tagit dem sammanlagt åtta månader att komma till Kenya och mötesplatsen. Där frågade de om översättningskursen fortfarande var tillgänglig. Det var den, och de fick åka buss den sista biten, västerut till Arua i Uganda. Så småningom kom de alltså fram, med mycket att berätta om sina äventyr. Det blev en otrolig resa bara för att se om vår vän kunde arbeta med översättningsarbetet. Min respons Jag är intresserad av att vara med i det spännande uppdraget att stötta världens folk på deras olika egna språk. Sänd mig information om följande: SUDAN Och här är resten av berättelsen. Vår vän klarade av intro duktions kursen år 2002 och blev medlem i tennet-språkets översätt nings team. Det visade sig att han var en natur begåvning, en skicklig över sättare, och som grädde på moset en bra musiker. Han har nu översatt Johannes evangeliet och är väldigt engagerad i att se resten av Bibeln översatt till sitt folks språk. Hur gick det med reskamraten? Han gick inte med i översättningsteamet, men hans stödroll var avgörande för att hålla ut under den långa resan. Resan kanske aldrig hade lyckats utan honom? Teamarbete... Behöver ej frankeras JAG VILL GE: Varje månad vill jag bidra med 500 kr 300 kr 200 kr 100 kr 50 kr.kr Jag vill bli fadder för ett folk per autogiro. Sänd mig information och blankett för min underskrift. Jag vill att ni skickar inbetalningskort på det belopp jag valt. Jag vill stödja "Där det bäst behövs". Folk&Språk får avgöra projekt jag stöder. Jag vill att mina gåvor helst ska gå till:. Sänd mig information om hur testamente skrivs JAG VILL BE: Jag vill få rundbrev 2-4 gånger om året och be för en medarbetare eller ett medarbetarpar Jag vill få information för att be för en folkgrupp där arbete ännu inte påbörjats (informationen är på engelska, men kartor och språk namn etc förstås lätt även av den som inte är så bra på engelska) HUR BLIR MAN MEDARBETARE? För arbete internationellt med Folk&Språk- Wycliffe är jag intresserad av följande: Administration/Management Bibelöversättning Bokföring Byggjobb Centerbaserade praktiska jobb Data Kontorsgöromål Läsundervisning Media Musiketnologi Undervisning Annat (ange):... (För arbete utomlands samarbetar vi med din kyrka / ditt samfund om arbetsgivar ansvaret.) Jag vill göra en frivilliginsats i Sverige Jag vill börja få tidningen Folk&Språk gratis Jag får redan tidningen Annat ev. önskemål:... SVARSPOST Vällingby Mitt namn:... Tel:... Adress:... E-postadress:... Utöver tidningen Folk&Språk önskar jag också få E-postnytt gratis 6-10 gånger per år.

Efter tio års bön Då kom svaret. Bättre chans för barn och vuxna i Kamerun och Togo sid 4 & 7. sista sidan

Efter tio års bön Då kom svaret. Bättre chans för barn och vuxna i Kamerun och Togo sid 4 & 7. sista sidan Med fokus på världens mest fattiga och glömda folk Nr 2-2006 Bättre chans för barn och vuxna i Kamerun och Togo sid 4 & 7 Efter tio års bön Då kom svaret sista sidan Missionsföreståndaren 19 Nya testamenten

Läs mer

Myggnät till djungelbarn en hjälp mot malaria sid 2-3

Myggnät till djungelbarn en hjälp mot malaria sid 2-3 ...hjälp till självhjälp för världens fattigaste Nr 1-2007 Myggnät till djungelbarn en hjälp mot malaria sid 2-3 Missionsföreståndaren Tack för förtroendet att nå över 1 miljard Ett stort tack till dig

Läs mer

Bibeln på språket de förstår får folk att jubla sid 6-7 & 9

Bibeln på språket de förstår får folk att jubla sid 6-7 & 9 Med fokus på världens mest fattiga och glömda folk Bibeln på språket de förstår får folk att jubla sid 6-7 & 9 Nr 3-2006 Missionsföreståndaren Ännu ett Testamente med svenskt stöd Om allt gått som planerat

Läs mer

TRIVS I PAPUA NYA GUINEA ENGKVISTS HAR BOTT I DJUNGELN I 18 ÅR SID 4 5 VILL ÅTERVÄNDA TILL MOCAMBIQUE SID 2-3 HISTORISKT AVGÖRANDE TID SID 6 7

TRIVS I PAPUA NYA GUINEA ENGKVISTS HAR BOTT I DJUNGELN I 18 ÅR SID 4 5 VILL ÅTERVÄNDA TILL MOCAMBIQUE SID 2-3 HISTORISKT AVGÖRANDE TID SID 6 7 ...hjälp till självhjälp för världens fattigaste Nr 2 (maj) - 2008 TRIVS I PAPUA NYA GUINEA ENGKVISTS HAR BOTT I DJUNGELN I 18 ÅR SID 4 5 VILL ÅTERVÄNDA TILL MOCAMBIQUE SID 2-3 HISTORISKT AVGÖRANDE TID

Läs mer

Artister på Göteborgskonsert 2 dec satsar för världens folk och språk sid 4-5

Artister på Göteborgskonsert 2 dec satsar för världens folk och språk sid 4-5 ...för världens alla folk på språket som förstås förståss* Nya testamentet klart för dedua-folket och Ceders mitten Nr 4-2006 Artister på Göteborgskonsert 2 dec satsar för världens folk och språk sid 4-5

Läs mer

En framtidsjulklapp: Per Kronlid fortsätter inom Folk&Språkfamiljen. ...hjälp till självhjälp för världens fattigaste. Nr 4 (nov) - 2010.

En framtidsjulklapp: Per Kronlid fortsätter inom Folk&Språkfamiljen. ...hjälp till självhjälp för världens fattigaste. Nr 4 (nov) - 2010. ...hjälp till självhjälp för världens fattigaste Nr 4 (nov) - 2010 En framtidsjulklapp: lärarutbildning Baksidan Per Kronlid fortsätter inom Folk&Språkfamiljen Sid 2-5 Missionsföreståndaren En ny början

Läs mer

Missionsföreståndaren. och stjäla kraften som gjort honom till krigare.

Missionsföreståndaren. och stjäla kraften som gjort honom till krigare. ...hjälp till självhjälp för världens fattigaste Nr 2 (maj) - 2011 Ny ordförande Sid 3-4 De har lagt grunden Sid 4-5 Bibelöversättare dödad i terroristattack Sid 7 Missionsföreståndaren När jag skriver

Läs mer

Vi är Melleruds Kristna Center. Fånga visionen

Vi är Melleruds Kristna Center. Fånga visionen Vi är Melleruds Kristna Center Fånga visionen Framtidsbilden Vi ser en ung generation. där många följer Jesus...som är hängiven Jesus som är till välsignelse för alla släkter i regionen 1 Mos 12:2-3 Det

Läs mer

...till jordens yttersta gräns. Pingstkyrkan Kungsbacka i världen

...till jordens yttersta gräns. Pingstkyrkan Kungsbacka i världen ...till jordens yttersta gräns. Pingstkyrkan Kungsbacka i världen Jesus sa; Gå ut i hela världen och gör alla folk till lärjungar. Det är vad ordet mission innebär. Ingen församling kan göra detta själv,

Läs mer

Gyllene regeln i praktiken

Gyllene regeln i praktiken Gyllene regeln i praktiken www.pingstung.se nyheter Ett material för: Läger Barngrupper Skolklassen Församlingen MATERIAL 1) Affischen: Det är coolt 2) Småkort 10x4cm: Det är coolt 3) T-shirt 4) Knapp

Läs mer

Men ett vanligt jobb är faktiskt ett tillfälle att på olika sätt dela evangeliet. Möjligheterna finns där vi är.

Men ett vanligt jobb är faktiskt ett tillfälle att på olika sätt dela evangeliet. Möjligheterna finns där vi är. NYTT MÅL Fil. 1:12-14 Hamnar man i fängelse är det säkert lätt att ge upp. Ibland räcker det med att man känner sig som att man är i ett fängelse för att man skall ge upp. För Paulus var det bara ännu

Läs mer

Tunadalskyrkan 130804. Nådens gåvor 1 Kor 12:4-11

Tunadalskyrkan 130804. Nådens gåvor 1 Kor 12:4-11 1 Tunadalskyrkan 130804 Nådens gåvor 1 Kor 12:4-11 Den helige Ande skickar överraskande budbärare Ja så löd rubriken på ett blogginlägg som jag råkade hitta på internet. En man med en sjukdom som ibland

Läs mer

Fem nya svenskar på plats i Kamerun

Fem nya svenskar på plats i Kamerun ...hjälp till självhjälp för världens fattigaste Nr 4 (nov) - 2009 Fem nya svenskar på plats i Kamerun sid 2-5 Missionsföreståndaren Varning för stegar Nu har det hänt mig också! Det som bara drabbar andra.

Läs mer

...hjälp till självhjälp för världens fattigaste. Nr 1 (feb) - 2011. Utan JAARS flyg skulle arbetet bli svårt. Sid 6-7

...hjälp till självhjälp för världens fattigaste. Nr 1 (feb) - 2011. Utan JAARS flyg skulle arbetet bli svårt. Sid 6-7 ...hjälp till självhjälp för världens fattigaste Nr 1 (feb) - 2011 Utan JAARS flyg skulle arbetet bli svårt Sid 6-7 Missionsföreståndaren Tillsammans kan vi klara det När du läser det här numret av vår

Läs mer

Har du sett SVT-dokumentären om Nathalie?

Har du sett SVT-dokumentären om Nathalie? ...hjälp till självhjälp för världens fattigaste Har du sett SVT-dokumentären om Nathalie? Sid 7 Nr 4 (nov) - 2012 Bisters behöver stöd för att fullborda bibelöversättning Sid 3-4 Förändringar Du läser

Läs mer

Se, jag gör allting nytt.

Se, jag gör allting nytt. Se, jag gör allting nytt. I bibelns sista bok, uppenbarelseboken, kan man i ett av de sista kapitlen läsa hur Gud säger Se jag gör allting nytt (Upp 21:5). Jag har burit med mig de orden under en tid.

Läs mer

...hjälp till självhjälp för världens fattigaste. Nr 4 (nov) - 2011. De svenska Folk&Språk-pionjärerna Britten och Sören Årsjö.

...hjälp till självhjälp för världens fattigaste. Nr 4 (nov) - 2011. De svenska Folk&Språk-pionjärerna Britten och Sören Årsjö. ...hjälp till självhjälp för världens fattigaste Nr 4 (nov) - 2011 De svenska Folk&Språk-pionjärerna Britten och Sören Årsjö Sid 3-6 Att känna sig behövd Alla vill känna sig behövda. I det här numret av

Läs mer

Äntligen på mitt språk ramoaaina sid 5-7

Äntligen på mitt språk ramoaaina sid 5-7 ...hjälp till självhjälp för världens fattigaste Nr 2 (juni) - 2007 Äntligen på mitt språk ramoaaina sid 5-7 Missionsföreståndaren Historiens mest intressanta tid Vi lever i något av historiens mest intressanta

Läs mer

LISBETH BÖRJADE OM MED ETT NYTT PROJEKT

LISBETH BÖRJADE OM MED ETT NYTT PROJEKT ...hjälp till självhjälp för världens fattigaste Nr 3 (aug) - 2013 LISBETH BÖRJADE OM MED ETT NYTT PROJEKT Flerspråksprojektet effektivare än det traditionella sättet Sid 3-5 SVENSKARNA I PAPUA NYA GUINEA

Läs mer

...hjälp till självhjälp för världens fattigaste. Nr 1 (mars) - 2008. Myggnät räddar barnens liv sid 2-3. Tvingades fly från Tchad sid 4-5

...hjälp till självhjälp för världens fattigaste. Nr 1 (mars) - 2008. Myggnät räddar barnens liv sid 2-3. Tvingades fly från Tchad sid 4-5 ...hjälp till självhjälp för världens fattigaste Nr 1 (mars) - 2008 Myggnät räddar barnens liv sid 2-3 Tvingades fly från Tchad sid 4-5 Världens fattigaste människor och folkgrupper är ju i fokus för Folk&Språk

Läs mer

Mikael C. Svensson KRISTENDOMEN

Mikael C. Svensson KRISTENDOMEN Mikael C. Svensson KRISTENDOMEN JESUS Jesus föräldrar är Maria & Josef från staden Nasaret. Ängel sa att Maria skulle föda Guds son. Jesus föddes i ett stall i staden Betlehem. 3 vise män kom med gåvor

Läs mer

Om att bli mer lik Gud och sig själv.

Om att bli mer lik Gud och sig själv. Om att bli mer lik Gud och sig själv. 2 Helgjuten Om att bli lik Gud och sig själv 3 Jonas Lundkvist equmenia 2012 Grafisk form & Illustration: Rebecca Miana Olsson Första utgåvan equmenia Box 14038, 167

Läs mer

Guds mål är att RÄDDA MÄNNISKORNA 2005-11-22

Guds mål är att RÄDDA MÄNNISKORNA 2005-11-22 Guds mål är att RÄDDA MÄNNISKORNA 2005-11-22 Guds mål är att rädda människorna Människans väg till räddning Det är 4 steg du som människa tar för att bli räddad. 1. Du möter på olika sätt budskapet om

Läs mer

...hjälp till självhjälp för världens fattigaste. Nr 3 (aug) - 2011. Nathalie vill hjälpa döva i Papua Nya Guinea. Sid 3-6

...hjälp till självhjälp för världens fattigaste. Nr 3 (aug) - 2011. Nathalie vill hjälpa döva i Papua Nya Guinea. Sid 3-6 ...hjälp till självhjälp för världens fattigaste Nr 3 (aug) - 2011 Nathalie vill hjälpa döva i Papua Nya Guinea Sid 3-6 Missionsföreståndaren Hopp och framtid Förskräckelse och ond bråd död i Norge, hungerskatastrof

Läs mer

Bagne har översatt NT till sitt eget språk

Bagne har översatt NT till sitt eget språk ...hjälp till självhjälp för världens fattigaste Bagne har översatt NT till sitt eget språk Sid 4-5 Nr 2 (maj) - 2012 Folk&Språk engagerade i 100 olika folkgrupper Sid 3 MISSIONSFÖRESTÅNDAREN Alla behövs

Läs mer

Predikan av: Johannes Magnusson Smyrnakyrkan, 7 oktober 2012

Predikan av: Johannes Magnusson Smyrnakyrkan, 7 oktober 2012 BIBELLÄSNING Predikan av: Johannes Magnusson Smyrnakyrkan, 7 oktober 2012 1 Heliga vanor för vanliga människor - Bibelläsning Män blir lättare förkylda än kvinnor Den meningen har åtminstone tre olika

Läs mer

Historia. Judendom. Vem är jude? Historia. Kungariket Israel Kung David och kung Salomo Judarnas tempel, gudstjänster, offer, högtider.

Historia. Judendom. Vem är jude? Historia. Kungariket Israel Kung David och kung Salomo Judarnas tempel, gudstjänster, offer, högtider. Historia Abraham - förbund om att tro på den enda guden och judarna visar detta genom omskärelse av pojkar. Abraham är också viktig inom kristendom och islam Gud lovar människorna ett land vid namn Kanaan

Läs mer

En levande församling

En levande församling PINGST VÄSTERÅS En levande församling Och Herren skall alltid leda dig; han skall mätta dig mitt i ödemarken och ge styrka åt benen i din kropp. Du skall vara lik en vattenrik trädgård och likna ett källsprång,

Läs mer

FÖRSAMLINGS- BLADET. Det är gott att i stillhet hoppas på hjälp från HERREN. KALMAR ADVENTKYRKA JULI 2014. Klag 3:26

FÖRSAMLINGS- BLADET. Det är gott att i stillhet hoppas på hjälp från HERREN. KALMAR ADVENTKYRKA JULI 2014. Klag 3:26 FÖRSAMLINGS- BLADET KALMAR ADVENTKYRKA JULI 2014 Det är gott att i stillhet hoppas på hjälp från HERREN. Klag 3:26 Hur läser man Bibeln? Under olika bibelsamtal uppstår då och då frågan om hur man läser

Läs mer

1. Ni vet själva, bröder, att vår insats hos er inte var förgäves.

1. Ni vet själva, bröder, att vår insats hos er inte var förgäves. 1 Tessalonikerbrevet 2 (2:1 16) Apostelns tjänst i Tessalonika 1 Ni vet själva, bröder, att vår insats hos er inte var förgäves. 2 Tidigare hade vi, som ni vet, plågats och misshandlats i Filippi, men

Läs mer

a. Paulus (ca 5 e.kr. ca 67 e.kr.) var en benjaminit (Rom 11:1) från den grekiska staden Tarsus (Apg 21:39).

a. Paulus (ca 5 e.kr. ca 67 e.kr.) var en benjaminit (Rom 11:1) från den grekiska staden Tarsus (Apg 21:39). 1 Tessalonikerbrevet 1 (1:1) Hälsning 1 Från Paulus, Silvanus och Timoteus till församlingen i Tessalonika som lever i Gud, Fadern, och Herren Jesus Kristus. Nåd och frid vare med er. 1. Från Paulus a.

Läs mer

Välkomnande av nya medlemmar

Välkomnande av nya medlemmar Välkomnande av nya medlemmar Anvisningar Församlingen välkomnar som medlem var och en som bekänner Jesus Kristus som Frälsare och Herre samt är döpt. Församlingen kan ge möjlighet till medlemskap i väntan

Läs mer

En liten hjälp till BAS grupperna i Lidköpings församling

En liten hjälp till BAS grupperna i Lidköpings församling En liten hjälp till BAS grupperna i Lidköpings församling Sida2 BAS ABC Några grunder för BAS grupper i Lidköpings församling En BAS grupp är en grupp i församlingen. Där man på ett nära sätt kan träffas

Läs mer

Lärjungaskap / Följ mig

Lärjungaskap / Följ mig Lärjungaskap / Följ mig Dela in gruppen i par och bind för ögonen på en av de två i paret. Låt den andra personen leda den med förbundna ögon runt i huset och utomhus, genom trädgården, till exempel, och

Läs mer

Nu gör jag något nytt

Nu gör jag något nytt Nu gör jag något nytt Linda Alexandersson fredag 15 maj Det började med att två tjejer i min församling i Arvika, åkte ner hit till Göteborgsområdet för att träffa en präst. De hade bekymmer på ett område

Läs mer

Om någon förblir i mig bär han rik frukt! Av: Johannes Djerf

Om någon förblir i mig bär han rik frukt! Av: Johannes Djerf Om någon förblir i mig bär han rik frukt! Av: Johannes Djerf Vi har under de senaste två söndagarna talat om längtan efter liv i den kristna tron. Längtan efter Guds Helige Ande och att fortsätta bygga

Läs mer

Doften av Kristus Av: Johannes Djerf

Doften av Kristus Av: Johannes Djerf Doften av Kristus Av: Johannes Djerf Inte bara för mig utan för de flesta människor så är det inte alltid enkelt att imorgon minnas allt vad som hände idag, söndagen för två veckor sedan eller söndagen

Läs mer

Verksamhetsberättelse

Verksamhetsberättelse Folk & Språks verksamhetsberättelse med årsredovisning 2012 Innehåll Verksamhetsberättelse... 3 Folk&Språks uppdrag... 3 Folk&Språks samarbetsorganisationer...3 Aktiviteter, samlingar och nätverkande...

Läs mer

FÖRÄNDRAR KVINNORS LIV. Grisar bekostar läsklasser. Bruce Olson i Sverige. Två timmar i en läsklass kan räcka. Sid 5. Sid 3-4.

FÖRÄNDRAR KVINNORS LIV. Grisar bekostar läsklasser. Bruce Olson i Sverige. Två timmar i en läsklass kan räcka. Sid 5. Sid 3-4. ...hjälp till självhjälp för världens fattigaste Nr 4 (nov) - 2014 FÖRÄNDRAR KVINNORS LIV Två timmar i en läsklass kan räcka Sid 3-4 Grisar bekostar läsklasser Sid 5 Bruce Olson i Sverige Sid 6 Alla är

Läs mer

Hur får jag uppleva Guds kraft?

Hur får jag uppleva Guds kraft? Hur får jag uppleva Guds kraft? I det här rummet finns massor av olika signaler. Radiovågor, tevesignaler och datasignaler. Men just nu så påverkar de inte oss. Inget ljud, ingen bild. Men skulle vi ställa

Läs mer

...hjälp till självhjälp för världens fattigaste. Nr 2 (juni) - 2014 PUSSELBITARNA HAR FALLIT PÅ PLATS. Familjen Karlhager blir missionärer.

...hjälp till självhjälp för världens fattigaste. Nr 2 (juni) - 2014 PUSSELBITARNA HAR FALLIT PÅ PLATS. Familjen Karlhager blir missionärer. ...hjälp till självhjälp för världens fattigaste Nr 2 (juni) - 2014 PUSSELBITARNA HAR FALLIT PÅ PLATS Familjen Karlhager blir missionärer Sid 3-5 Guds vila Så här i mitten av året har en årscykel med Folk&Språk

Läs mer

Nu, då och sen. m i n e g e n b o k

Nu, då och sen. m i n e g e n b o k Nu, då och sen m i n e g e n b o k Innehåll Hur mår du idag? Rita ansikten i den gula ringen! Hej! Det här är din egen bok 3 Det här är jag idag 4 5 Min resa 6 Mitt nya hem 7 Så här såg det ut där jag

Läs mer

Religionskunskap. Ämnesprov, läsår 2012/2013. Delprov B. Årskurs. Elevens namn och klass/grupp

Religionskunskap. Ämnesprov, läsår 2012/2013. Delprov B. Årskurs. Elevens namn och klass/grupp Ämnesprov, läsår 2012/2013 Religionskunskap Delprov B Årskurs 6 Elevens namn och klass/grupp Prov som återanvänds omfattas av sekretess enligt 17 kap. 4 offentlighets- och sekretesslagen. Detta prov återanvänds

Läs mer

In under mitt tak (3 e Trett, 1 årg, Högmässa och gtj)

In under mitt tak (3 e Trett, 1 årg, Högmässa och gtj) In under mitt tak (3 e Trett, 1 årg, Högmässa och gtj) 41Även om det är en främling, som inte tillhör ditt folk Israel utan kommer från fjärran land för att han hört om ditt namn 42ja, också där skall

Läs mer

Ny Gästfrihet 1. Ämnet här i dag är Ny gästfrihet

Ny Gästfrihet 1. Ämnet här i dag är Ny gästfrihet Ny Gästfrihet 1 En del tycker att det är bra när alla i församlingen känner alla. Vi har en så bra gemeskap. Alla känner alla. Men egentligen är ju det en brist. Församlingens uppdrag handlar ju om att

Läs mer

Anden. Studiehäfte av Henrik Steen

Anden. Studiehäfte av Henrik Steen Anden Studiehäfte av Henrik Steen Innehåll Introduktion 5 1. Den helige Ande Samling 1 Den helige Ande som person 6-8 Fördjupningsruta treenigheten 9 Samling 2 Andens frukt 10-11 Samling 3 Andens gåvor

Läs mer

FÖRSTA TESSALONIKERBREVET

FÖRSTA TESSALONIKERBREVET FÖRSTA TESSALONIKERBREVET HUSBYKYRKAN Lars Mörling 2014 Första Tessalonikerbrevet (Lars Mörling 2014) Bakgrund Filippi Berea Tessalonika Korint Aten Författare: Paulus (1Tess 1:1) Vi ser att brevet var

Läs mer

PULSGRUPPER HUR GÖR MAN OCH VARFÖR?

PULSGRUPPER HUR GÖR MAN OCH VARFÖR? PER PULSGRUP CH VARFÖR? HUR GÖR MAN O VARFÖR PULS? PULSGRUPP- VAD ÄR DET? Och varför ska vi ha det? Två relevanta och bra frågor som vi som jobbar med Puls-Tro och Idrott får ganska ofta. De frågorna försöker

Läs mer

SE HIT, GUDRUN! EN NY MISSIONSVÄRLD KRISTNA I SVERIGE LÄSER INTE BIBELN. Kvinnorna leder Wycliffe i Skandinavien - utan kvotering!

SE HIT, GUDRUN! EN NY MISSIONSVÄRLD KRISTNA I SVERIGE LÄSER INTE BIBELN. Kvinnorna leder Wycliffe i Skandinavien - utan kvotering! ...hjälp till självhjälp för världens fattigaste Nr 3 (sept) - 2014 SE HIT, GUDRUN! Kvinnorna leder Wycliffe i Skandinavien - utan kvotering! Sid 3 EN NY MISSIONSVÄRLD Idag är inte mission bara västerlänningar

Läs mer

SAMTALSFRÅGOR MER ÄN ORD

SAMTALSFRÅGOR MER ÄN ORD SAMTALSFRÅGOR MER ÄN ORD Här finns förslag till samtalsfrågor till boken Mer än ord trovärdig efterföljelse i en kyrka på väg. Frågorna passar bra att använda i diskussionsgrupper av olika slag. Komplettera

Läs mer

Bygg och utveckla ett ledarteam för kreativ barnverksamhet

Bygg och utveckla ett ledarteam för kreativ barnverksamhet Bygg och utveckla ett ledarteam för kreativ barnverksamhet Detta arbetsmaterial är ursprungligen framtaget för en Promiseland-konferens i församlingen Willow Creek i USA. Det är skrivet av Lori Salomo,

Läs mer

Vill du bli diakon, missionär eller pastor?

Vill du bli diakon, missionär eller pastor? Vill du bli diakon, missionär eller pastor? Det finns alltid behov av nya medarbetare! Har du någon gång funderat på att bli diakon, missionär eller pastor? Det finns alltid behov av nya medarbetare i

Läs mer

Verksamhetsberättelse

Verksamhetsberättelse Folk & Språks verksamhetsberättelse med årsredovisning 2013 1 Innehåll Verksamhetsberättelse...3 Folk&Språks uppdrag...3 Folk&Språks samarbetsorganisationer...4 I utlandet...4 I Sverige...5 Folk&Språks

Läs mer

Ledarmaterial Målgrupp: ungdomar 13 18 år

Ledarmaterial Målgrupp: ungdomar 13 18 år Ung i Kongo Ledarmaterial Målgrupp: ungdomar 13 18 år 1 Upplägg s. 3 Tipsfrågor s. 4 14 Tipsfrågefomulär s. 15 Svar på tipsfrågor s. 16 Manus till bildspel s. 17 19 Diskussionsfrågor s. 20 Avslutning s.

Läs mer

Har du någon gång funderat på att bli diakon, missionär eller pastor? Det fi nns alltid behov av nya medarbetare i Svenska Missionskyrkan.

Har du någon gång funderat på att bli diakon, missionär eller pastor? Det fi nns alltid behov av nya medarbetare i Svenska Missionskyrkan. Vill du bli... diakon, missionär eller pastor? Det fi nns alltid behov av nya medarbetare! Har du någon gång funderat på att bli diakon, missionär eller pastor? Det fi nns alltid behov av nya medarbetare

Läs mer

nå ända fram guide för informatörer som vill nå alla i sverige

nå ända fram guide för informatörer som vill nå alla i sverige nå ända fram guide för informatörer som vill nå alla i sverige Tips för att nå läsare med begränsade kunskaper i det svenska språket Detta är några råd om hur man når så många som möjligt med sin information,

Läs mer

Inget annat än Jesus Kristus som korsfäst Installationspredikan Pingstkyrkan i Lindesberg 1 sept 2013

Inget annat än Jesus Kristus som korsfäst Installationspredikan Pingstkyrkan i Lindesberg 1 sept 2013 Inget annat än Jesus Kristus som korsfäst Installationspredikan Pingstkyrkan i Lindesberg 1 sept 2013 Jag hade nämligen bestämt mig för, när jag var hos er, att inte veta av något annat än Jesus Kristus

Läs mer

Det är ju lite märkligt att glädjen lyser så i det här brevet när vi ser hur hans omständigheter var.

Det är ju lite märkligt att glädjen lyser så i det här brevet när vi ser hur hans omständigheter var. NYTT HJÄRTA Fil. 1:3-11 Sammanfattning av predikan 31 januari. När Bibeln talar om hjärtat är det oftast inte det fysiska hjärtat som menas utan det handlar om vårt innersta vår personlighet, våra känslor.

Läs mer

Christian Mölks Bibelkommentarer. 1 Samuelsboken 3. (Vers 1-21) Herren uppenbarar sig för Samuel

Christian Mölks Bibelkommentarer. 1 Samuelsboken 3. (Vers 1-21) Herren uppenbarar sig för Samuel 1 Samuelsboken 3 (Vers 1-21) Herren uppenbarar sig för Samuel 1 Pojken Samuel gjorde tjänst inför HERREN hos Eli. HERRENS ord var sällsynt på den tiden och profetsyner var inte vanliga. 2 Då hände en gång

Läs mer

Berättarstunden. Termin 3: Båtäventyret. - levande berättelser från Bibeln. Söndagsskolmaterial

Berättarstunden. Termin 3: Båtäventyret. - levande berättelser från Bibeln. Söndagsskolmaterial Berättarstunden - levande berättelser från Bibeln Termin 3: Båtäventyret Söndagsskolmaterial Innehåll Termin 3 Båtäventyret Förord Beskrivning Lektion 1 Lektion 2 Lektion 3 Lektion 4 Lektion 5 Lektion

Läs mer

Lukas 14:25-33 Att vara Jesu lärjunge. Övriga läsningar: Vish 9:13-18, Filem 9b-10, 12-17

Lukas 14:25-33 Att vara Jesu lärjunge. Övriga läsningar: Vish 9:13-18, Filem 9b-10, 12-17 23 söndagen under året (år C) (8 september 2013) Tidsram: 20-25 minuter. Lukas 14:25-33 Att vara Jesu vän Att vara Jesu lärjunge Stora skaror gick tillsammans med honom, och han vände sig om och sade till

Läs mer

Programblad September - November 2015

Programblad September - November 2015 Programblad September - November 2015 Centrumkyrkan - i hjärtat av Dalarna Ge tillbaka! Gud vill att Hans mänsklighet skall lita på Honom, lägga all sin förtröstan och trygghet hos Honom. Det är bara då

Läs mer

Helande. En Gåva. Av: Johannes Djerf

Helande. En Gåva. Av: Johannes Djerf Helande En Gåva Av: Johannes Djerf Ibland kan vår tro kännas som en sådan här torr svamp (håller upp en tvättsvamp). Det finns där, tron finns där, men det finns inte så mycket av livet, det som du innerst

Läs mer

Varför är det viktigt att ditt barn läser?

Varför är det viktigt att ditt barn läser? LUST ATT LÄSA Många av oss föräldrar drar en lättnadens suck när barnen lärt sig läsa och vill börja läsa själva. Och visst är det en milstolpe att fira, men även efter detta har du möjlighet att uppleva

Läs mer

Prov svensk grammatik

Prov svensk grammatik Prov svensk grammatik Markera det alternativ som du anser vara rätt i meningarna nedan. Det är bara ett av alternativen som är rätt i varje mening. 1. När farfar hade ätit åt har ätit, sov han middag.

Läs mer

"När Jesus såg folkskarorna, gick han upp på berget. Han satte sig ner, och hans lärjungar kom fram till honom. Han började undervisa dem...

När Jesus såg folkskarorna, gick han upp på berget. Han satte sig ner, och hans lärjungar kom fram till honom. Han började undervisa dem... Predikan vid sändningsmässan Daniel Brattgård "När Jesus såg folkskarorna, gick han upp på berget. Han satte sig ner, och hans lärjungar kom fram till honom. Han började undervisa dem..." Så var det vid

Läs mer

Bakgrund och frågeställning

Bakgrund och frågeställning Bakgrund och frågeställning Jag har i flera åkt besökt Berlin. Den internationella och mångkulturella atmosfären gör att så fort jag sätter min fot i staden känner jag mig välkommen. Så när det var dags

Läs mer

att grupper som har trosundervisning och som träffas under en längre tid blir till slutna grupper där bara de invigda äger tillträde.

att grupper som har trosundervisning och som träffas under en längre tid blir till slutna grupper där bara de invigda äger tillträde. Inledning Den unga mamman med det långa ljusa håret satt med lille Oskar i knäet. Vi skulle förbereda sonens dop. Rätt som det är säger mamman: Du vet väl om att jag inte är döpt? Ja, svarade jag. Vet

Läs mer

VI OCH DOM 2010/01/22

VI OCH DOM 2010/01/22 VI OCH DOM 2010/01/22 Integration och invandring En bild av olika människor I Norbotten, Till.exempel.I Boden lever många människor med olika bakgrund. Vissa är födda i Sverige och andra i utlandet. Integration

Läs mer

4:e söndagen i advent 2014 Herrens moder

4:e söndagen i advent 2014 Herrens moder 4:e söndagen i advent 2014 Herrens moder Tänk om man kunde ha en sådan stark tro som Maria! Hon har fått besök av ängeln Gabriel, som sagt henne att hon ska bli gravid och föda ett barn, och inte vilket

Läs mer

Kristna försöker leva som Jesus lärde ut genom att bland annat hjälpa människor som har det svårt, samt sprida tron ut i världen.

Kristna försöker leva som Jesus lärde ut genom att bland annat hjälpa människor som har det svårt, samt sprida tron ut i världen. DE FEM VÄRLDSRELIGIONERNA KRISTENDOMEN Kristendomen är en av de stora världsreligionerna. Kristna tror på en Gud. Men de tror också att Gud kan visa sig så som Fadern, Sonen och den heliga Anden. De tror

Läs mer

Om läsning. Vad, när, var och hur läser du? Ta med och läs med dem där hemma

Om läsning. Vad, när, var och hur läser du? Ta med och läs med dem där hemma Om läsning Vad, när, var och hur läser du? Ta med och läs med dem där hemma I bokstävernas krumelurer, i deras hopflätning till ord och meningar finns många hemliga rum När man fått tag i läsandet har

Läs mer

Bygg upp ditt tempel!

Bygg upp ditt tempel! Bygg upp ditt tempel! Av: Johannes Djerf År 586 f kr. Så hade Babylons arméer lagt Jerusalems tempel i ruiner. Guds hus, beviset på Guds närvaro bland dem var förstört. Men några årtionden senare omkring

Läs mer

- Läs kapitlet om kristendomen i läroboken. - På provet kommer du också få motivera och förklara dina tankar kring frågorna nedan.

- Läs kapitlet om kristendomen i läroboken. - På provet kommer du också få motivera och förklara dina tankar kring frågorna nedan. Instuderingsfrågor kristendom NV10A - Läs kapitlet om kristendomen i läroboken. - På provet kommer du också få motivera och förklara dina tankar kring frågorna nedan. 1. Berätta vad som hände under Jesu

Läs mer

KEA FIRAR LIVET D et var en spänd stämning i skolan den där dagen när resgruppen skulle utses. De hade jobbat så länge med projektet, och nu skulle till slut resan bli av. Fyra elever i fyran och två lärare,

Läs mer

2013/2014. www.bibelskolagoteborg.se

2013/2014. www.bibelskolagoteborg.se 2013/2014 www.bibelskolagoteborg.se Välkommen till Bibelskola Göteborg! Bibelskola Göteborg vill vara en bibelskola där du får växa i ditt personliga liv som kristen, där du får hjälp att leva och växa

Läs mer

Hoppas ni får en underbar sommar!

Hoppas ni får en underbar sommar! juni 2015 Till alla Klippan-sektioner Hej alla vänner i Klippan-sektionerna! brev Bild från Almedalen Foto: Mikael Svedberg Nu kanske ni inte träffas så ofta när sommaren är här? Då kan du ta med nyhetsbrevet

Läs mer

Predikan på ELMBV:s årsmöte 2008 BÄRA BÖRDOR!

Predikan på ELMBV:s årsmöte 2008 BÄRA BÖRDOR! - 1 - Predikan på ELMBV:s årsmöte 2008 Gal 6:1-7 BÄRA BÖRDOR! 1 Bröder, om ni kommer på någon med att begå en överträdelse, då skall ni som är andliga människor i mildhet upprätta en sådan. Men se till

Läs mer

Göteborg för att hämta sin familj ifrån flygplatsen. Det var så kul att kolla på flygplan från nära håll tyckte Mahdi. Nu var det inte långt kvar

Göteborg för att hämta sin familj ifrån flygplatsen. Det var så kul att kolla på flygplan från nära håll tyckte Mahdi. Nu var det inte långt kvar Mötet med det okända I en av de små byarna i Ghazni som ligger i östra Afghanistan bodde det fattiga familjer. Byn kallades för ''Nawdeh''. De flesta män i byn var jordbrukare, affärsmän, bönder och vissa

Läs mer

POLEN 2011. Jesper Hulterström. V10 s

POLEN 2011. Jesper Hulterström. V10 s POLEN 2011 Jesper Hulterström V10 s 1 Jag heter Jesper Hulterström och Har varit på utlandspraktik 5/5 25/5 i Polen i en stad vid namn Tuchola. Resan varade i 3 veckor och den gjorde jag med John Pettersson

Läs mer

c. Paulus skriver att han egentligen inte behöver skriva till korinthierna om detta med kristet givande, så varför gör han det då?

c. Paulus skriver att han egentligen inte behöver skriva till korinthierna om detta med kristet givande, så varför gör han det då? 2 Korintierbrevet 9 (Vers 1-15) Var och en må ge vad han har beslutat sig för 1 Egentligen behöver jag inte skriva till er om hjälpen till de heliga. 2 Jag vet hur villiga ni är, och inför makedonierna

Läs mer

Unga röster om ek om e o

Unga röster om ek om e o Unga röster om eko Unga röster om eko Här i Sverige jobbar få människor som bönder. Men i många fattiga länder på södra halvklotet ser det annorlunda ut. Här bor de flesta på landet och arbetar inom lantbruket.

Läs mer

Ordning för dopgudstjänst

Ordning för dopgudstjänst Ordning för dopgudstjänst 2 Dopfamiljen, eventuella faddrar och prästen går in i kyrkan Psalm Inledningsord och tackbön Prästen läser inledningsorden och efter dessa ber någon av föräldrarna följande bön

Läs mer

Den äldsta riktningen är den Romersk- katolska kyrkan som började ta form redan några sekel efter Jesu verksamhet. Kyrkans högste ledare kallas PÅVE.

Den äldsta riktningen är den Romersk- katolska kyrkan som började ta form redan några sekel efter Jesu verksamhet. Kyrkans högste ledare kallas PÅVE. Kristendom lektion 4 Den katolska kyrkan Den äldsta riktningen är den Romersk- katolska kyrkan som började ta form redan några sekel efter Jesu verksamhet. Påven Kyrkans högste ledare kallas PÅVE. Dagens

Läs mer

Lärarmaterial. Böckerna om Sara och Anna. Vilka handlar böckerna om? Vad tas upp i böckerna? Vem passar böckerna för? Vad handlar boken om?

Lärarmaterial. Böckerna om Sara och Anna. Vilka handlar böckerna om? Vad tas upp i böckerna? Vem passar böckerna för? Vad handlar boken om? sidan 1 Böckerna om Sara och Anna Författare: Catrin Ankh Vilka handlar böckerna om? Böckerna handlar om två tjejer i 15-årsåldern som heter Sara och Anna. De är bästa vänner och går i samma klass. Tjejerna

Läs mer

Församlingsinstruktion Linköpings Berga församling. Sida 1 av 7

Församlingsinstruktion Linköpings Berga församling. Sida 1 av 7 Sida 1 av 7 Församlingsinstruktion Linköpings Berga församling Innehållsförteckning 1. Vår omvärld... 3 2. Relation församlingens ledord... 3 3. Vår invärld... 4 4. Det pastorala programmet (hur gudstjänst,

Läs mer

Kapitel 1 Hej. Jag heter Max. Jag är 10 år gammal. Jag går på Rävskolan. Jag gillar tv och dataspel.

Kapitel 1 Hej. Jag heter Max. Jag är 10 år gammal. Jag går på Rävskolan. Jag gillar tv och dataspel. Kapitel 1 Hej Jag heter Max. Jag är 10 år gammal. Jag går på Rävskolan. Jag gillar tv och dataspel. Kalle är min bästis. Vi går i samma klass. Kalle har massor av coola tv och dataspel. Jag är rädd för

Läs mer

Han hade fört dom till tro och sett hur dom vuxit som kristna och det ger honom mycket glädje och en väldigt go känsla.

Han hade fört dom till tro och sett hur dom vuxit som kristna och det ger honom mycket glädje och en väldigt go känsla. Filipperbrevet 4:1-9 Nya resurser 1 1 Kära kristna bröder, jag älskar er och längtar efter att få träffa er, för ni är min glädje och belöningen för allt mitt arbete. Mina älskade vänner, fortsätt att

Läs mer

folk&språk språkgrupper kvar att översätta Tranefeldts på plats i Addis Abeba Vad hände sen?

folk&språk språkgrupper kvar att översätta Tranefeldts på plats i Addis Abeba Vad hände sen? folk&språk Bibeln på det språk de bäst förstår Wycliffe Sverige www.folk.se Nr 1 febr 2015 Vad hände sen? Från de många små öarna i Mikronesien Nu är det bara en eller två språkgrupper kvar att översätta

Läs mer

Jag kallar er vänner. Joh 15:15 En vägledning till församlingar som söker vänner i andra länder

Jag kallar er vänner. Joh 15:15 En vägledning till församlingar som söker vänner i andra länder Jag kallar er vänner Joh 15:15 En vägledning till församlingar som söker vänner i andra länder 1 Biblisk grund Den missionssyn som vuxit fram i Svenska Missionskyrkan när det gäller relationen till kyrkor

Läs mer

Jes 6: 1-2a, 3-8, 1 Kor 15: 1-11, (kortare: 1 Kor 15:3-8,11)

Jes 6: 1-2a, 3-8, 1 Kor 15: 1-11, (kortare: 1 Kor 15:3-8,11) 5. Söndagen under året (år C) (10 februari 2013) Fiskfångsten: Följ mig! Tidsram: 20-25 minuter. Luk 5:1-11 Fiskfångsten. De första lärjungarna En gång när han stod vid Gennesaretsjön och folket trängde

Läs mer

Protokoll för församlingsmöte 22 februari 2015 Folkungakyrkan Stockholm

Protokoll för församlingsmöte 22 februari 2015 Folkungakyrkan Stockholm Protokoll för församlingsmöte 22 februari 2015 Folkungakyrkan Stockholm Antal närvarande: ca 35 medlemmar Plats: Folkungakyrkan, Stockholm Datum: 2015-02-22 Tid: 13.00-14.40 82. Mötet öppnades med bön

Läs mer

Frågan om det största budet i lagen. Övriga läsningar: 2 Mos 22:21-27, 1 Thess 1:5-10

Frågan om det största budet i lagen. Övriga läsningar: 2 Mos 22:21-27, 1 Thess 1:5-10 Älska Gud och din nästa som dig Själv 30:e söndagen under året (årgång A) (26 oktober 2014) Tidsram: 20-25 minuter. Matt 22: 34-40 Frågan om det största budet i lagen När fariseerna fick höra hur han hade

Läs mer

Muslim. Den som tillhör islam kallas för muslim.

Muslim. Den som tillhör islam kallas för muslim. ISLAM Historia Muslim Den som tillhör islam kallas för muslim. Koranen Helig bok inom islam. Ordet Koran kommer från det arabiska ordet al-ouran som betyder läsning. Koranens kapitel kallas suror. Det

Läs mer

RAPPORT FRÅN ZAMBIA. Det fanns tom toalett och dusch.

RAPPORT FRÅN ZAMBIA. Det fanns tom toalett och dusch. RAPPORT FRÅN ZAMBIA I november besökte Ulla och jag familjen Linyama i Zambia 5 dagar. Ett besök som var efterlängtat från båda parter. Vi togs verkligen emot med stora famnen. Det visade sig att Michael

Läs mer

Församlingsblad Julen 2008

Församlingsblad Julen 2008 Församlingsblad Julen 2008 Kära församling! Åra i höjden åt Gud och på jorden fred åt de människor Han finner behag i! Så prisades Gud av en stor himmelsk här i Betlehem när Han själv - den Helige, den

Läs mer

Haki Gud behöver våra. händer och fötter

Haki Gud behöver våra. händer och fötter Haki Gud behöver våra händer och fötter Ett förslag på aktivitet till exempelvis en gudstjänst för att presentera BIAL och BIALs resedocka Haki. Mål: Att barnen får höra missionsbefallningen. Att barnen

Läs mer

EN NY ÖVERSÄTTNING I VECKAN ÅRSMÖTET "VÅRA BÄSTA ÅR" BALOCHIERNA. Besvärlig ekonomisk situation sid 4-5. Engkvists berättade på skola sid 8-9

EN NY ÖVERSÄTTNING I VECKAN ÅRSMÖTET VÅRA BÄSTA ÅR BALOCHIERNA. Besvärlig ekonomisk situation sid 4-5. Engkvists berättade på skola sid 8-9 ...hjälp till självhjälp för världens fattigaste EN NY ÖVERSÄTTNING I VECKAN Sid 3 ÅRSMÖTET Besvärlig ekonomisk situation sid 4-5 Nr 2 (maj) - 2013 "VÅRA BÄSTA ÅR" Engkvists berättade på skola sid 8-9

Läs mer

Lgr 11 - Centralt innehåll och förmågor som tränas:

Lgr 11 - Centralt innehåll och förmågor som tränas: SIDAN 1 Författare: Josefine Ottesen Boken handlar om: Boken är en grekisk saga, som handlar om den grekiske pojken Teseus. Han börjar bli tillräckligt gammal, för att lämna sin mamma och morfar. Han vill

Läs mer

Samling - Musikstycke/solosång/gemensam sång till inledning/övergång

Samling - Musikstycke/solosång/gemensam sång till inledning/övergång Ordning vid dop av barn Denna ordning kan infogas som en del i en större gudstjänst eller vara fristående. Anvisningar, bibeltexter och böner är förslag som kan väljas och formuleras efter situationens

Läs mer