Ge barnen en chans En gåva för lästräning tiodubblas av Sida. Fest i Indonesien när Nya testamentet lanserades. sid 7. sid 2-3

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Ge barnen en chans En gåva för lästräning tiodubblas av Sida. Fest i Indonesien när Nya testamentet lanserades. sid 7. sid 2-3"

Transkript

1 Med fokus på världens mest fattiga och glömda folk Nr 1 (april) Ge barnen en chans En gåva för lästräning tiodubblas av Sida sid 7 Fest i Indonesien när Nya testamentet lanserades sid 2-3

2 Missionsföreståndaren Tack för allt stöd! Kraftig ökning 2005 Tack för samarbetet och förtroendet! Så kan vi sammanfatta gåvo- och bidrags siffrorna för år Beloppen för 2005 ser ut så här: Intäkter (i 1000 kr) Stöd proj med egna medarbetare Stöd övriga projekt Övriga bidrag o intäkter Ränteintäkter 71 Summa intäkter Kostnader Projekt med egna medarbetare Övriga projekt Personalkostnader Tidningskostnader 64 Övrigt kontor och admin 327 Räntekostnader 15 Summa kostnader Årets överskott 49 Vårt tack går till alla er som troget stött under året! Det gäller enskilda personer, kyrkor och second hand-butiker. Större bidrag har också kommit från Sida genom Svenska Missionsrådet, PMU, samt genom Läkarmissionen till ett projekt i Kongo- Kinshasa. Intäkterna för 2005 blev alltså drygt 9 miljoner kronor, mot drygt 5 miljoner året innan. Stora gåvor och bidrag fick vi förtroendet att förmedla till tsunami-katastrofens offer, och efter jordbävningen i Pakistan, från enskilda givare och Sida. Även om vi glädjande nog ser en kraftig ökning, är fortfarande ett behov för oss att vi har snålt med medel för Sverige-kontoret som ska sköta allt det här. Medlen som ges till Folk&Språk är i ovanligt hög grad öronmärkta för projekt i världen, jämfört med hur det är för de flesta andra missioner och biståndsorganisationer. Vi har knappt motsvarande tre heltidstjänster på Sverigekontoret. Alltså är vi tacksamma för mer riktat stöd för arbetet här för att klara alla åtaganden. Vi har en glädjande tillströmning av personer som är beredda att åka ut med oss i världen. Det kräver också sin insats att vägleda dessa personer. Det tar också tid att besvara många människors förfrågningar, mest per mejl numera. Om det ibland dröjer länge med svar, fråga igen! Per Kronlid i Indonesien fick 2 Allmänt om Folk&Språk: Folk&Språk Wycliffe arbetar med språk forskning, litteraturproduktion, läsundervisning, högre utbildning, bibel översättning och katastrofhjälp, och med socialt arbete av många andra slag, beroende på lokala behov. I världen finns det närmare språk. Fortfarande är det drygt folk som behöver få sitt talspråk till skrift och Bibeln översatt för första gången. Dessa språk talas av ca 140 miljoner människor. Målet är att påbörja arbete i alla dessa senast år I samarbete med samfund och lokala församlingar har Folk&Språk ett 35-tal medarbetare i olika länder. Wycliffe-rörelsen inter nationellt har drygt medlemsmedarbetare och lokalanställda i ett 100 tal länder. Hittills har vi deltagit i språkutvecklingsprojekt i drygt språk som talas av över 1 miljard människor i 70 länder. Genom vår partnerorganisation SIL International har vi konsultativ status vid FN:s ekonomiska och sociala råd, och konsultativ relation med UNESCO. Var och en som under året bidrar med minst 100 kr blir medlem i den ideella föreningen Folk&Språk. Om man inte vill räknas som medlem är det bara att meddela detta. Person som under två år i följd inte bidragit med årsbeloppet 100 kr anses ha utträtt ur föreningen. Ledning i föreningen: Styrelse: Jan-Endy Johannesson (ordf), Henrik Birgersson, Catharina Gustafsson, Rune Jonsson, Roland Oscarsson, Annika Ralston, Jan Olov Svanberg och Gunnar Wrang. Suppleanter: Roland Gustafsson, Emil Perder, Sara Petersson, Maj-Kristin Svedlund och Torbjörn Wester lund. Missionsföreståndare: Per Kronlid. Projektansvarig: Hélène Boëthius. Ekonomiansvarig: Gunnar Wrang. Adress: Sorterargatan 11, Vällingby Tel: Fax: PlusGiro: (för gåvor) Hemsida: E-post: Tidningen Folk&Språk: Ansvarig utgivare: Per Kronlid Tryckeri: Skilltryck AB Skillingaryd ISSN Upplaga: ex Omslagsbild: Foto: En flicka i Filippinerna lär sig läsa och skriva på sitt språk ayta ambala, Foto: Rune Cederholm. Festklädda sjunger och gläds man i församlingen över Nya testamentet. Susanne Valkama deltar i försäljningen av Nya testamentet. Bakom henne syns en artificiell klippa församlingen byggt upp, där ett exemplar av Nya testamentet trillade ut när invignings snöret klipptes.

3 Kari utvecklar Linuxprogram Kyrkans grannar hjälpte till med matlagningen till festen. FOLKGRUPP Nya testamentet efter 22 år Kristna och muslimer firade med en fest tillsammans när Nya testamentet lanserades på deras språk i Indonesien 30 december. Det var för 22 år sedan som det svenskfinska Folk&Språk-paret Susanne och Kari Valkama började arbetet tillsammans med denna folkgrupp på cirka personer. Det var 300 personer som kom för NTlanseringen, från fyra kristna församlingar i området. Men också muslimer var med och hjälpte till frivilligt i köket för festen. För festdagens lunch hade två kor slaktats och köttet tillretts av grannar till kyrkan. Senare på kvällen var det ett traditionellt julfirande och då kom ytterligare ett par hundra personer. Längst fram i kyrkan hade man format en bergsklippa inramad av gröna växter och blommor. På "klippan" och nedanför stod det några skålar. Indonesiska bibelsällskapets generalsekreterare Pak Duta fick äran att klippa av invigningsbandet. Då rutschade plötsligt ett exemplar av Nya testamentet ner från en öppning i "klippan" och fångades upp av en skål nedanför. Jag tror inte Guds ord vill vänta längre, sa en leende Pak Duta. Representanter från de fyra församlingarna gick fram och fick var sitt NT som hade legat dolda under fyra kupor på bordet i fonden. Med de första 50 sålda exemplaren fick Svenska Baptistsamfundet har varit med i arbetet under åren. Christer Daelander får här ett exemplar av Nya testamentet av Susanne och Kari Valkama. köparna också en kalender med bibelord på köpet. I festen ingick en hög läsnings tävling. De som ville tävla delades in i tre grupper: barn, ungdomar och vuxna. Jury var det nationella översättarteamet, som gav poäng i artikulation, flyt och läsförståelse. Vinnarna fick T-shirts eller tekoppar med bibelbild och texten: "Lägg alltid Kristus undervisning på minnet så ni följer den." De vinnande barnen fick serietidningar med berättelser från Jesus liv. De vuxna fick också en almanacka med bilder från det lokala området och från Israel. Susanne och Kari: Det blev en heldag som vi sent ska glömma! I vårt första rundbrev för över 20 år sen citerade vi från Jesaja kapitel 55 om att Ordet inte vänder fruktlöst tillbaka. Gud verkar genom sitt Ord och nu får vi be för folket att Ordet ska få bära mångfaldig frukt bland dem. Svenska Baptistsamfundet och Finska Folkmissionen har under åren stått bakom arbetet. Även Sida har genom Svenska Missionsrådet bidragit ekonomiskt till språkanalysen i början, och till läsmaterial. Nu är det församlingarnas eget ansvar att sprida Nya testamentet vidare. Samtidigt fortsätter de arbetet med Gamla testamentet. Valkamas fortsätter att ge input i det arbetet från Finland, där de numera bor. Fortsatt ekonomiskt stöd för arbetet är lika välkommet som tidigare. Kari Valkama jobbar nu med att testa och utveckla dataprogram, som hjälper andra översättare att vara mer effektiva. Han är med i ett team, som gör program till Macintosh och Linux-datorer. Programmeringsarbetet inom Folk&Språk internationellt är uppdelat i två avdelningar. En grupp gör program till Windows och den andra gruppen tar hand om Mac och Linuxprogrammeringen. Den första gruppens center är i Dallas i USA och den andra gruppen har sitt center i Calgary i Canada. Det är meningen att programmen ska finnas till hands på alla tre systemen. Linux är den nyaste medlemmen bland datasystemen och är utvecklat av finländaren Linus Thorvalds. Fördelen med det systemet är att det inte kostar någonting och vem som helst kan arbeta ut nya egenskaper och översätta kommandon till olika språk. Det är ju en klar fördel att ha tillgång till programmen gratis och det lagligen. Bärbar dator för 100 dollar Man kan förutse att användningen av Linux kommer att öka för att det är gratis. I USA är man på gång med att i år försöka få en bärbar dator på marknaden för utvecklingsländer som bara kostar runt 100 dollar. Kari: Om det förverkligas, skulle det vara en utomordentlig maskin för översättare. Vi hade t.ex. fyra inhemska översättare i vårt team, men bara en av dem hade dator. Om vi hade kunnat köpa datorer för hundra dollar, så skulle vi ha kunnat ha sådana till var och en av översättarna. Denna bärbara dator för hundra dollar ska använda Linuxsystemet, så det är viktigt att få program översatta till det systemet, annars är det ingen nytta med den datorn. Det är viktigt att utveckla nya program, så att det översättningsarbete som fortfarande finns kvar runt om i världen kan göras så snabbt som möjligt. Programmen behöver passa till att jobba med i grupp. Ett annat gammalt problem är att den största delen av nuvarande dataprogram inte stödjer minoritetsspråkens exotiska skrivsätt. Därför är det ett projekt på gång som Kari är engagerad i och som heter Field Works. Detta kan man jämföra med Microsoft-paketet där det finns de flesta program som översättarna behöver i ett och samma paket. Kari har lön från Folkmissionen i Finland. Men arbetskostnaderna samlas in via Wycliffe i Finland eller Folk&Språk i Sverige. Den som vill stödja detta arbete anger enklast "Valkama" vid inbetalningen. 3

4 Leif Engkvist med kollegerna Anton Peter och Max Maibi arbetar med översätt ning en av 1 Mose bok på deras språk molima. Foton: Per Kronlid FLERA SPRÅK på kurser samtidigt ökar takten Folk&Språk besöker april, Uppsala Baptistkyrkan, lördag kl o söndag kl Missionshelg med Susanne o Kari Valkama och Britten o Sören Årsjö april, Svalliden Allianskyrkan, lördag kl o söndag Britt och Sune Ceder från Papua Nya Guinea 25 april, Stockholm Husbykyrkan, kl Trivselträff med MariAnne Cederholm april, Hagshult Missionshuset, lördag kl o söndag kl Britt och Sune Ceder från Papua Nya Guinea april, Angered Hammarkullen, Sandeslätts kristna församling. Missionshelg med Britten o Sören Årsjö 21 maj, Fjugesta, Hackvads Baptistkapell, kl Britten och Sören Årsjö från Papua Nya Guinea 28 maj, Stockholm, Betlehemskyrkan EFS, kl Britten o Sören Årsjö från Papua Nya Guinea 4 juni, Kinna, Pingstkyrkan, kl Britt och Sune Ceder från Papua Nya Guinea 5 juli, Sjötorp Rudskoga, kl Britten o Sören Årsjö från Papua Nya Guinea 4 Att jobba med språkprojekt och bibelöversättning är ett teamarbete. En avgörande del är utbildning av inhemska för att kunna ta över mer av arbetet så snart som möjligt. I en folkgrupp med låg utbildningsnivå kan det dock ta en del år innan man är kapabel att driva läsundervisningsarbete eller att på egen hand översätta Bibeln. I vårt eget land kräver vi nästan 16 års utbildning innan man är "behörig" att lära andra läsa. Och då är vi ett land med generellt hög utbildningsnivå, och människor är vana att växa upp med språket i skrift överallt. Motsvarande tid för att förväntas kunna lära andra att läsa i de flesta av Folk&Språks projekt runtom i världen är bara ett par år men då är det ju redan vuxna elever. Många i vårt eget land anser sig inte kapabla att översätta Bibeln. Men under handledning kan människor börja översätta redan efter något år i Folk&Språk-projekten. I projekten är ju de som har språket som modersmål de riktiga språkexperterna. Kurs ger bok Ett exempel på utbildning av inhemska är den som pågår i form av månadslånga kurser vid Ukarumpa-centret i Papua Nya Guinea. I april-maj förra året var det t.ex en kurs då Folk&Språk-medarbetaren Leif Engkvist och kollegerna Anton Peter och Max Maibi från folkgruppen salakahadi arbetade igenom översättningen av 1 Mos 22:1-19. Leif Engkvist och rektor Duncan Kasokason tror stenhårt på modellen med månadskurs och provbok. Från kursen har de sedan med sig ett litet häfte som är färdigt att testa hemma hos folket, för att se hur bra de förstår översättningen och budskapet. På kursen i april-maj var det ett 50 tal deltagare, som studerade och utbytte erfarenheter tillsammans. De representerade 17 språk. Eftersom kursen hålls centralt i landet måste deltagarna kunna engelska för att kommunicera sinsemellan. Kursen handlade bland annat om Bibelns ursprung, om hur man tillgodogör sig vad som står i ordböcker och hur man läser kartor. Kursdeltagarna vid tidpunkten för Folk&Språk-tidningens besök, kom från olika håll i landet. Några kom också från en atoll i Söderhavet, varifrån man bara kan ha kontakt med omvärlden sådär en gång i kvartalet, och då med båt. För att en folkgrupp ska få delta med några av sina språk- och översättningsarbetare, förväntas folkgruppen gemensamt betala motsvarande cirka 500 kronor, för att ta sitt ansvar. En liten summa kan tyckas. Men i vissa fall är det en stor ansträngning, eftersom många samhällen inte använder pengar särskilt mycket - det kan vara så att det fortfarande är byteshandel som gäller. Utöver översättningskurser hålls kurser i läsundervisning och i bibelbruk bl.a. Leif Engkvist får sig en duvning i hur man bäst lägger upp ett språkarbete så Bibeln verkligen kommer att bli använd.

5 Driva ut vem PÅ TV-NYHETERNA SER jag det igen, dessa mängder av modiga människor som demonstrerar för ett demokratiskt och fritt samhälle på ett torg i ett land inte långt från vårt. För något år sedan var det Ukraina, nu är det Vitryssland. Det slår mig att en av palmsöndagens bibeltexter handlar om en liknande demonstration. Människor som kastar palmkvistar och kläder på marken framför någon de hoppas ska leda dem till frihet. När Jesus rider in i Jerusalem på en åsna är det inte en akt av ödmjukhet det hade varit ödmjukare att gå till fots, som han brukade det är ett medvetet uppfyllande av profetian, en bekräftelse på att han är den de väntar, den utlovade kungen. MEN NÄR VI LÄSER vidare i Matteus 21 verkar någon ha klippt ihop filmen fel. I nästa scen skulle vi ha förväntat oss att hitta Jesus i den romerske ståthållaren Pilatus residens, i färd med att kasta ut kolonialmaktens romare ur Israel, så att judarna kan tillbe Gud i lugn och ro. Istället berättar Matteus hur Jesus går till templet och börjar driva ut judar ur deras eget heliga tempel! De hade placerat sig på den yttre gård som var avsedd för hedningar som ville tillbe. Där hade de satt upp stånd för att sälja offerdjur och andra attiraljer för tillbedjan. Det blev ingen plats kvar för hedningarna att be. Då gör Jesus det helt oväntade: driver ut judar ur deras eget tempel, för att bereda plats åt hedningar. Än en gång handlar Jesus på tvärs mot vad alla förväntar sig. För mig handlar den här texten om att Guds handlande inte är vårt, att vi aldrig får tro att vi kan ringa in och förutsäga Gud. Att Jesus är en annan sorts kung. Att påskens budskap är fullständigt förbluffande. En kung som gör plats för de andra, de som är utanför och främlingar. En kung som besegrar ondskan genom att böja sig under den. Att följa honom är livets största utmaning. Spännande. Oförutsägbart. Och ibland kostsamt. Var femte svensk tycker att Bibeln är viktig Var femte svensk tycker att Bibeln är en betydelsefull bok för dem. Detta enligt en undersökning av Sifo som Svenska bibelsällskapet beställt. Men bara ungefär var tionde person läser Bibeln minst en gång i månaden. Bland unga i åldern år har hälften aldrig läst Bibeln. Men var tionde i den här åldersgruppen anser att Bibeln är betydelsefull för dem. Kvinnor över 65 år är den grupp som mest gillar Bibeln, men för unga kvinnor är det motsatsen. Unga män sätter ett något högre värde på Bibeln. Gyllene regeln i Matteus 7:12 är svenskarnas favoritvers. Joh 3:16 landar på tredje plats.. Introduktionkurs med rekordmånga deltagare 3-5 mars var det ett glatt gäng av intresserade som deltog i Folk&Språks introduktionskurs. Denna gång hölls kursen på Götabro kurscenter utanför Kumla och Örebro. De 23 deltagarna fick, under nio lärares ledning, höra, se och smaka på ämnen som kulturförståelse, fonetik, fonologi, alfabetisering, grammatik, semantik och översättning. Kursen gav också en överblick av världens behov inom språkanalys och bibelöversättning. Behovet av andra yrkesgrupper än just språkrelaterade yrken togs även upp, liksom arbetet med språkkartläggning. Till och med projektadministration fanns med på ett hörn. En sådan här kurs brukar hållas med jämna mellanrum. Årets kurs blev en av de mest välbesökta hittills.. Råd för testamente Folk&Språk har tagit fram en broschyr med råd för hur testamente bör skrivas. Att skriva testamente är enkelt, men man bör följa vissa regler för att undvika missförstånd och problem i samband med ikraftträdandet. Om man inte har några naturliga arvingar tillfaller allt Allmänna Arvsfonden om man inte har skrivit testamente. Sänd in nedanstående beställning, så kommer informationen på posten. Insändes till Folk&Språk, Sorterargatan 11, Vällingby. Sänd mig information om hur man upprättar ett testamente. Hélène Boëthius Projektansvarig Folk&Språk Namn: Adress: 5

6 Mariam Smith och Rom i samspråk till vänster. På bilden till höger förbereder Rom läsmaterial. Bunong-talande lär sig läsa på sitt modersmål. Det gör det lättare för dem att sedan också lära sig det nationella språket khmer. Regnskogstjejen pratar språkfrågor med UNESCO Mariam Smith är en av Evangeliska Frikyrkans (EFKs) missionärer och arbetar med ett alfabetiseringsprojekt i Kambodja. Projektet drivs av ICC som är en paraplyorganisation för flera organisationer som arbetar i Kambodja, däribland EFK och Folk&Språks partner SIL. Mariam har bott i Kambodja i nästan fem år. Hon kan språket khmer, blir allt bättre på det lokala språket bunong, och blandar sin svenska med allt annat. Bunongspråket talas av i Kambodja och av i Vietnam. Här berättar Mariam om sin vän Rom. Rom är inte en helt vanlig bunong-tjej. När hon växte upp, var det hon som klådde upp pojkarna. Hon var inte intresserad av "flickiga" saker. Hon ville hellre ut i skogen med sin pappa för att samla kåda från träden, gillra fällor och fånga grodor, allt som flickor inte ska göra i bunongkulturen. Bunongfolket är en minoritetsgrupp i provinsen Mondulkiri i nordöstra Kambodja. Traditionellt lever de på skogen och svedje- 6 bruk. Man bränner en glänta i skogen för att plantera ris, som efter några års användning snabbt växer tillbaka till regnskog igen. Rom och jag arbetar tillsammans. Vi arbetar med hoppet att vi ska kunna förmedla läs- och skrivkunskaper till bunongfolket. För ett par år sedan skapades ett skriftsystem som använder khmer-skrift. När jag kom hit i mitten av 2003, var det min uppgift att få ut detta skriftsystem från ICC-kontoret och i händerna på bunongfolket. Rom har varit med mig från början med att leta efter folk och träna dem till att bli lärare. Vi började verkligen från noll. Bara fyra procent av provinsens befolkning är läs- och skrivkunniga i det nationella språket khmer, men vi hoppas att det ska bli lättare för dem att lära sig khmer när de först fått lära sig läsa sitt eget språk. Allt för att de ska kunna ta mer informerade beslut för en bättre framtid. Ett par års skolgång Med ett par års skolgång bakom sig är Rom idag en av de mest läs- och skrivkunniga bland bunongkvinnorna. Nu skapar hon läroböcker, skriver ner sagor, tränar lärare och testar elever ute i byarna. Jag hoppas att hon snart kan göra mig arbetslös. Nu händer det att Rom, regnskogstjejen, flyger till en konferens tvärs över landet, för att träffa UNESCO och män från Kambodjas utbildningsnämnd! Men hon har inte glömt sina rötter. Hon tar alla tillfällen att hjälpa sin familj med att ta in risskörden eller ta sig ut i skogen för att hitta någonting ätbart. Jag undrar ofta om inte detta är vad hon helst skulle vilja göra. Men hon vet också att den gamla livsstilen är i fara. En dag frågade hon: Vilken organisation ska man prata med om träd som håller på att huggas ner? Hon fortsatte sedan att berätta hur de som skövlar skogen mutar skogvaktarna Phil Smith från England, gift med Mariam från Sverige, arbetar också i bunongspråket med att få fram litteratur.

7 Aktuellt gåvoprojekt och hugger ner de stora träden som hennes far hämtar kådan från. Samma träd som ger bunongfamiljerna en alternativ inkomstkälla har stort värde på svarta marknaden. Roms familj vet inte vad kådan används till, men ett kilo kåda räcker för att köpa ett kilo ris på marknaden. Så vad ska Roms far nu göra? Enligt lagen får man inte hugga ner träd, men hur kan han hindra dem? Kan han själv få skulden för att ha huggit ner träden? Med årets torka och uteblivna risskörd fördömer han inte sin granne som är med i gänget som skövlar skogen för att kunna ge mat åt sin familj. Roms familj somnar på nätterna till ljudet av motorsågen, övertygade om att deras inkomstkälla och säkerhet håller på att huggas ner. Rom tänker noga över vad det är vi gör. Hennes föräldrar, syskon, och man har knappt någon utbildning och har inte behövt det heller, förrän nu. Men, vad händer med hennes barn? Hon vill hitta sätt att bevara bunongfolkets identitet. Och hon vill hjälpa dem att stå emot exploateringen och kunna tackla vågorna av förändring, under det att asfaltvägen från Phnom Penh närmar sig. Rom är engagerad i församlingen också och leder kvinnobibelstudierna på lördagarna. Ten, hennes man, leder gudstjänsterna i deras lilla kyrka. Den som deltar i gudstjänsten märker snabbt att hennes familj är pelarna i församlingen. Vi vet att det till stor del är Roms lilla lön som hjälper till att betala lönen till khmerpastorn som predikar på söndagarna. Men tänk om undervisningen kunde vara på bunong? Tänk om de kunde läsa på bunong och verkligen förstå budskapet? Arbetet är för stort för Rom att göra själv, men hon har gripits av visionen och vill ge den vidare. Under tiden hoppas jag få vara med och hjälpa till. Ge barnen en chans En gåva för lästräning tiodubblas av Sida! Ayta ambala är ett av de fattigaste folken i Filippinerna. Detta småväxta och mörkhyade folk livnär sig på att jaga och samla, och hamnar lätt i underläge i förhållande till omgivande folk. Läskunnigheten bland folket ligger på ca 25%. I samarbete med TAP (Translators Association of the Philippines) och Evangeliska Frikyrkan i Sverige, bidrar också Sida till lästräning bland detta folk. En gåva till Folk&Språk tiodubblas av Sida. I projektet ingår också de fem andra språken: ata manobo, binukid, butbut kalinga, cotabato manobo, och subanen. I d e t t a t r e å r s p r o j e k t f å r n y a läskunniga hjälp att fördjupa sina läsoch skrivfärdigheter, och att tillämpa kunskaperna i vardagen. I projektet ingår också stöd i att hävda sina landrättigheter, hjälp att marknadsföra jordbruksprodukter och produktion av inhemsk litteratur. Det ges också kurser i det nationella språket filipino. Träning i modersmål och nationellt språk går hand i hand - det är inget motsatsförhållande. Den som lärt sig läsa på En flicka från ayta ambala-folket i Filippinerna får chansen att lära sig läsa på sitt modersmål. En satsning tillsammans med Evangeliska Frikyrkan och Sida. Foto: Rune Cederholm modersmålet har sedan mycket lättare för att lära sig ett nationellt språk. Lokala kommittéer skräddarsyr innehållet i kurserna för de olika folkgruppernas specifika behov och situation. De får också hjälp att teckna ner sina folks unika traditioner och kulturarv. Detta är ett av de projekt som gåvor nu går till om man kryssar i Aktuellt projekt på PlusGiro-kortet. Denna månad fokuserar vi just på projekt där Sida tiodubblar gåvor som kommer in. Ta chansen att vara med. Andra projekt som Sida också tiodubblar och som vi nu samlar in till är: Läsundervisning och trädplantering bland ifefolket i Togo och Benin i Västafrika. Språkutveckling i bergstrakter i Västasien. Lästräning bland kotokoli-folket i Togo. Lästräning bland åtta folk i Tchad. Vi återkommer med rapporter i kommande nummer av tidningen. Tack du som vill vara med och stödja! Aktuellt projekt - Sida tiodubblar! 7

8 Frimärken för SIL-jubileum Även Papua Nya Guineas postverk har nu gett ut en serie frimärken i samband med SILs 50-årsjubileum i landet. Tidigare har även Filippinerna gett ut en liknande frimärksserie. SIL är Folk&Språks internationella partner i ett 70-tal länder. Själva jubileumsfesten i Papua Nya Guinea hålls 21 april. Förvirrande med sju Josef Den 27 mars packades de färdiga sidorna med Nya testamentet på ramoaaina-språket i Papua Nya Guinea. Det flögs i en låda till ett tryckeri i Korea. Lisbeth Fritzell från Vetlanda arbetar med detta språk sedan 1988, tillsammans med en kollega från Australien, Robyn Davies, och ett team av personer som har språket som modersmål. Sammanlagt läste de igenom texten sex gånger innan de var nöjda. Formgivningen av sidorna gjordes på språkcentret Ukarumpa. Den papuanska kvinnan Emma Bibilo gjorde jobbet på sin dator. Hon platsar antagligen i Guinness rekordbok som den person som typsatt flest Nya testamenten i världen. Översättningen fick först en slutkontroll i själva folkgruppen innan typsättningen. Där förvirrades folk över att olika personer har samma namn i Bibeln. Det finns exempelvis 7 personer som heter Josef i Nya testamentet. Men detta ska förklaras i en uppslagsdel i slutet på själva boken. Lisbeth: När jag ser tillbaka på de senaste månaderna så vet jag att vi inte skulle ha klarat dem utan alla som har bett för oss, både här och i Sverige. Lisbeth är utsänd i samarbete med Svenska Alliansmissionen. En översättare dog i malaria Glöm inte att be för hälsa och skydd för alla som ingår i ett språk- och bibelöversättningsprojekt. I januari chockades vi när den nationelle översättaren Lino dog i sviterna av malaria. Det berättar Jeni och Mikael Bister som arbetar med nyungwe-folket i Mocambique. Annars har Mikael varit på kurs för arbetet med Gamla testamentet. Han var där tillsammans fem nyungwe-kolleger som förberedelse för att översätta om Abraham i Första Mosebok. Jeni har undervisat i läsundervisning för 23 blivande pastorer. Dessa har tränats i sina nio olika modersmål. Bisters är utsända av Pingst Skövde. Rafflande missionsäventyr Nordens svar på Bruce Olson Orden som inte fanns är en spännande och personlig berättelse om mötet mellan kulturer, om tro, tvivel, uthållighet och framåtanda. Den i Norge prisbelönta boken säljs nu i svensk översättning i samarbete mellan bokförlaget Libris och Folk&Språk. Den handlar om det norska Wycliffe-paret Ingjerd och Sigmund Evensens upp levelser i Papua Nya Guinea när de arbetade med umanakaina-folket. Boken har 265 sidor och hårt omslag. Nu har vi ett kampanjpris på 179 kronor fram till mitten av september (annars 216, ), plus 19 kronor för frakt oberoende av hur många exemplar som beställs. Betala gärna in på internet eller med inbetal nings kort i förväg, så skickar vi boken. PlusGirot är Glöm inte att ange din adress tydligt. För beställning per mejl är adressen se. Vad var det Bobore, profeten, hade sagt? Jo, i drömmen hade han sett en vitrumpa med mycket hår på kroppen som skulle komma och bo i Bonenepi. Han skulle komma som föregångare till Iyesu, han som snart skulle återvända från dödsriket med alla döda och all den materiella rikedom man bara kunde drömma om. Och när det skedde skulle ingen längre tillbe jorden... För tjugo år sedan åkte Ingjerd och Sigmund Evensen med två barn till Papau Nya Guinea för att arbeta som bibelöversättare. De kom till umanakainafolket, en liten folkgrupp högt upp i bergen. Denna grupp människor levde helt isolerade och utan ett eget skriftspråk. Målet var att översätta Nya testamentet. I den här boken skildras vardagen för familjen, om översättningsarbete och de många utmaningar som familjen mötte. Alla Folk-konferensen Evensens är två av huvudtalarna Ett 30-tal samfund, kristna ungdomsorganisationer och missioner samverkar om Alla Folk-konferensen. Den hålls i år i Göteborg november. Två av huvudtalarna där blir Ingjerd och Sigmund Evensen. Ta tillfället att lyssna till dem och andra intressanta talare. Mer kommer att annonseras framöver. Gå gärna in på för mer information. Bilderna för boken Sidan till höger kan klippas ur Eftersom boken inte innehåller några bilder och vi är många som gärna tänker i bilder när vi läser en bok - här till höger är lösningen. Sidan kan klippas eller försiktigt rivas ur, vikas och läggas in i boken. Bara ett tips och en service 8

9 Byn Bonenepi där Evensens bodde bland umanakaina-folket Om man ville slippa flera dagars vand ring var helikopter enda sättet att ta sig till byn. Ingjerd Evensen lär kvinnor och barn läsa. Sigmund och Aidani hälsar på varandra med en näsgnuggning. Aidani bidrog med ordet för "förlåt". En gris bärs levande för att bli mat på en fest. Det går inte att slakta långt i förväg om köttet ska vara färskt. Lådorna med Nya testamentet bärs till lanseringsfesten. Ingjerd och Sigmund i festkläder till lanseringsfesten av Nya testamentet. En kvinna bär stolt det nytryckta Nya testamentet på umanakaina-språket. 9 En kvinna lästränar på sitt språk umanakaina.

10 Dockteater - på kristen grund - för barn och vuxna - med kreativt skapande efter varje föreställning Tel Specialtillverkning av dörrar och glaspartier Även enstycks snickerier offereras på begäran Tel: Mobil: Fax:

11 POSTTIDNING B BEGRÄNSAD EFTERSÄNDNING Vid definitiv eftersändning återsänds tidningen till Folk&Språk, Sorterargatan 11, Vällingby, med nya adressen på baksidan. Färdades i åtta månader för att översätta Bibeln Detta är berättelsen om en ung man från folkgruppen tennet, som finns i södra delarna av Sudan. Som tonåring ville han få en utbildning, men det gick inte där han bodde på grund av inbördeskriget i landet. Så han sökte sig till huvudstaden Khartoum, drygt 100 mil norr om sitt hem, för att finna en lämplig utbildning. Men pengarna räckte inte. Flera år senare fick han höra talas om att Bibeln skulle översättas till hans språk tennet. Han fick också höra att de letade efter folk som kunde hjälpa till med översättningen, och att de skulle ordna en introduktionskurs i översättningsprinciper i grannlandet Uganda i söder, på ett ställe som hette Arua. Han och en tennet-kompis bestämde sig för att delta. Han kände att detta var vad Gud ville att han skulle göra. Problemet var, att de inte hade några pengar till flygbiljetter till Uganda. Men de var övertygade om att de behövde vara med där. Vad skulle de göra? De tog då bussen från Khartoum sydost mot Etiopiens gräns, eftersom de inte kunde passera söderut genom krigszonen till Uganda. Sedan gick de i fyra dagar, över gränsen till Etiopien. Där arbetade de på sesamfälten för att få ihop lite pengar för att kunna resa vidare. Det blev lite bussfärder fram och tillbaka men de blev tvungna att återvända till Sudan. Åter i Sudan lyckades de komma med ett av FN:s flyktingplan från Sudan till Kenya. Det hade tagit dem sammanlagt åtta månader att komma till Kenya och mötesplatsen. Där frågade de om översättningskursen fortfarande var tillgänglig. Det var den, och de fick åka buss den sista biten, västerut till Arua i Uganda. Så småningom kom de alltså fram, med mycket att berätta om sina äventyr. Det blev en otrolig resa bara för att se om vår vän kunde arbeta med översättningsarbetet. Min respons Jag är intresserad av att vara med i det spännande uppdraget att stötta världens folk på deras olika egna språk. Sänd mig information om följande: SUDAN Och här är resten av berättelsen. Vår vän klarade av intro duktions kursen år 2002 och blev medlem i tennet-språkets översätt nings team. Det visade sig att han var en natur begåvning, en skicklig över sättare, och som grädde på moset en bra musiker. Han har nu översatt Johannes evangeliet och är väldigt engagerad i att se resten av Bibeln översatt till sitt folks språk. Hur gick det med reskamraten? Han gick inte med i översättningsteamet, men hans stödroll var avgörande för att hålla ut under den långa resan. Resan kanske aldrig hade lyckats utan honom? Teamarbete... Behöver ej frankeras JAG VILL GE: Varje månad vill jag bidra med 500 kr 300 kr 200 kr 100 kr 50 kr.kr Jag vill bli fadder för ett folk per autogiro. Sänd mig information och blankett för min underskrift. Jag vill att ni skickar inbetalningskort på det belopp jag valt. Jag vill stödja "Där det bäst behövs". Folk&Språk får avgöra projekt jag stöder. Jag vill att mina gåvor helst ska gå till:. Sänd mig information om hur testamente skrivs JAG VILL BE: Jag vill få rundbrev 2-4 gånger om året och be för en medarbetare eller ett medarbetarpar Jag vill få information för att be för en folkgrupp där arbete ännu inte påbörjats (informationen är på engelska, men kartor och språk namn etc förstås lätt även av den som inte är så bra på engelska) HUR BLIR MAN MEDARBETARE? För arbete internationellt med Folk&Språk- Wycliffe är jag intresserad av följande: Administration/Management Bibelöversättning Bokföring Byggjobb Centerbaserade praktiska jobb Data Kontorsgöromål Läsundervisning Media Musiketnologi Undervisning Annat (ange):... (För arbete utomlands samarbetar vi med din kyrka / ditt samfund om arbetsgivar ansvaret.) Jag vill göra en frivilliginsats i Sverige Jag vill börja få tidningen Folk&Språk gratis Jag får redan tidningen Annat ev. önskemål:... SVARSPOST Vällingby Mitt namn:... Tel:... Adress:... E-postadress:... Utöver tidningen Folk&Språk önskar jag också få E-postnytt gratis 6-10 gånger per år.

Bibeln på språket de förstår får folk att jubla sid 6-7 & 9

Bibeln på språket de förstår får folk att jubla sid 6-7 & 9 Med fokus på världens mest fattiga och glömda folk Bibeln på språket de förstår får folk att jubla sid 6-7 & 9 Nr 3-2006 Missionsföreståndaren Ännu ett Testamente med svenskt stöd Om allt gått som planerat

Läs mer

Myggnät till djungelbarn en hjälp mot malaria sid 2-3

Myggnät till djungelbarn en hjälp mot malaria sid 2-3 ...hjälp till självhjälp för världens fattigaste Nr 1-2007 Myggnät till djungelbarn en hjälp mot malaria sid 2-3 Missionsföreståndaren Tack för förtroendet att nå över 1 miljard Ett stort tack till dig

Läs mer

LISBETH BÖRJADE OM MED ETT NYTT PROJEKT

LISBETH BÖRJADE OM MED ETT NYTT PROJEKT ...hjälp till självhjälp för världens fattigaste Nr 3 (aug) - 2013 LISBETH BÖRJADE OM MED ETT NYTT PROJEKT Flerspråksprojektet effektivare än det traditionella sättet Sid 3-5 SVENSKARNA I PAPUA NYA GUINEA

Läs mer

LJUS I ÖSTER. En villig men motarbetad evangelist FRI FRÅN DEPRESSION FÖRSAMLING KALLAD TILL VÄRLDEN UNDER I FAMILJEN LATCKO

LJUS I ÖSTER. En villig men motarbetad evangelist FRI FRÅN DEPRESSION FÖRSAMLING KALLAD TILL VÄRLDEN UNDER I FAMILJEN LATCKO LJUS I ÖSTER #1 JANUARI 2015 En villig men motarbetad evangelist TURKIETS OKÄNDA HJÄLTAR BARNBOK SOM ENGAGERAR 50 ÅR BLAND MOTILONER Bruce Olsson berättar LEVT ÖVER Häng med Ljus i Öster till Armenien

Läs mer

EÖM Evangeliska Östasienmissionen. ÖNytt. Nr 44 april 2012

EÖM Evangeliska Östasienmissionen. ÖNytt. Nr 44 april 2012 EÖM Evangeliska Östasienmissionen ÖNytt Nr 44 april 2012 Missionssekreteraren har ordet Tänk dig ca 700 000 aktiva kristna fördelade på 1200 utpostförsamlingar. Ett jätte arbete att leda. En av dem som

Läs mer

Glädje i 47 000 exemplar

Glädje i 47 000 exemplar LJUS I ÖSTER#3 APRIL 2015 Glädje i 47 000 exemplar IRAK I FÖRFÖLJELSETOPP BIBELSMUGGLARE BERÄTTAR Okänd svensk hjälte i fokus på 100-årsdag 25 år med burjatiska pingströrelsen ATT GÖRA LÄRJUNGAR SATSNINGAR

Läs mer

PUSSELBITEN. På besök i ett fadderprojekt i Filippinerna. Över 20 000 kycklingar till familjer i Sri Lanka

PUSSELBITEN. På besök i ett fadderprojekt i Filippinerna. Över 20 000 kycklingar till familjer i Sri Lanka PUSSELBITEN Barnfondens faddertidning nummer 1 2008 Aktuell insamling: Brunn till skola i Mali Pia möter sitt fadderbarn i Uganda På besök i ett fadderprojekt i Filippinerna Gåvokatalogen Över 20 000 kycklingar

Läs mer

Misiraa På balansgång mellan traditionen och den nya tiden. Nr 4. 2009. Ingrids dröm blev verklighet. Julen är konserternas tid.

Misiraa På balansgång mellan traditionen och den nya tiden. Nr 4. 2009. Ingrids dröm blev verklighet. Julen är konserternas tid. Nr 4. 2009 vinterfynda i second hand Ingrids dröm blev verklighet Julen är konserternas tid Kofele, Etiopien Misiraa På balansgång mellan traditionen och den nya tiden Porträttet Jonas Helgesson om att

Läs mer

Kunskapen som banar väg för utveckling

Kunskapen som banar väg för utveckling Nr 4. 2010 shopping med gott samvete Familjeresan som vidgade vyerna Juliet om längtan efter tillhörighet tema utbildning Kunskapen som banar väg för utveckling I backspegeln Nemaiba flydde barnäktenskap

Läs mer

PUSSELBITEN. Ungdomar förbereds för vuxenlivet. En fadderresa till Etiopien. Svårt att plugga utan skolböcker. Annorlunda julgåvor

PUSSELBITEN. Ungdomar förbereds för vuxenlivet. En fadderresa till Etiopien. Svårt att plugga utan skolböcker. Annorlunda julgåvor PUSSELBITEN Barnfondens faddertidning nummer 2 2009 Ungdomar förbereds för vuxenlivet En fadderresa till Etiopien Svårt att plugga utan skolböcker Annorlunda julgåvor Glöm inte att fadderbarnen också är

Läs mer

Miduu Utsatta minoritetsfolk vid sidan av samhället. Nr 1. 2010. Talitha Koum mer än bara kläder Barnkirurg Lennart Sjöholm hemma igen från Haiti

Miduu Utsatta minoritetsfolk vid sidan av samhället. Nr 1. 2010. Talitha Koum mer än bara kläder Barnkirurg Lennart Sjöholm hemma igen från Haiti Nr 1. 2010 gör en utflykt i vår! Talitha Koum mer än bara kläder Barnkirurg Lennart Sjöholm hemma igen från Haiti pong sali, laos Miduu Utsatta minoritetsfolk vid sidan av samhället I backspegeln Mutunga

Läs mer

Barnfondens faddertidning nummer 1 2014. Följ med till Kambodja. Mama kit populär gåva. Filippinerna efter Haiyan. PostkodLotteriet stödjer utbildning

Barnfondens faddertidning nummer 1 2014. Följ med till Kambodja. Mama kit populär gåva. Filippinerna efter Haiyan. PostkodLotteriet stödjer utbildning Barnfondens faddertidning nummer 1 2014 Följ med till Kambodja Mama kit populär gåva PostkodLotteriet stödjer utbildning Filippinerna efter Haiyan Barnens framtid kräver långsiktigt arbete Tack vare stödet

Läs mer

Mission stavas passion

Mission stavas passion Mission stavas passion Mission stavas passion www.missionskyrkan.se & www.smu.se Svenska Missionskyrkan: 08-674 07 00, info@missionskyrkan.se SMU: 08-545 915 30, info@smu.se Box 6302, 113 81 Stockholm.

Läs mer

Anders Danielsson svarar på barns frågor

Anders Danielsson svarar på barns frågor 1 2014-03-12 Anders Danielsson svarar på barns frågor I slutet av februari 2014 träffade Migrationsverkets generaldirektör Anders Danielsson BRIS generalsekreterare Kattis Ahlström för att prata om hur

Läs mer

insidan Förvandlingen inifrån och ut Djupare än ett söndagsleende Den ömma axeln *!20120215 Kristen ungdomstidning

insidan Förvandlingen inifrån och ut Djupare än ett söndagsleende Den ömma axeln *!20120215 Kristen ungdomstidning insidan Kristen ungdomstidning 2012 jan feb mars april maj juni juli aug sept okt nov dec Förvandlingen inifrån och ut Den ömma axeln *!20120215 Djupare än ett söndagsleende insidan Kristen ungdomstidning

Läs mer

Unikt reportage inifrån det slutna Nordkorea. www.pmu.nu FOKUS: JORDBRUK. 2007 #1 En tidning från PMU InterLife NYHETER PÅ NÄTET:

Unikt reportage inifrån det slutna Nordkorea. www.pmu.nu FOKUS: JORDBRUK. 2007 #1 En tidning från PMU InterLife NYHETER PÅ NÄTET: DIN INTERNATIONELLA UTBILDNINGSGUIDE sid 8-9 NORRLANDSFAMILJEN TRIVS BLAND TUAREGERNA sid 18-19 2007 #1 En tidning från PMU InterLife PROFESSORN MED MISSION SOM SPECIALITET sid 22 FOKUS: JORDBRUK Unikt

Läs mer

KyrkA och samhälle ur kvinnors perspektiv :: NUMMER 1/2014. tema: kristna i mellanöstern

KyrkA och samhälle ur kvinnors perspektiv :: NUMMER 1/2014. tema: kristna i mellanöstern KyrkA och samhälle ur kvinnors perspektiv :: NUMMER 1/2014 tema: kristna i mellanöstern Nyhetsbrev från Sveriges Ekumeniska Kvinnoråd, SEK Innehåll 2 Kortnytt 3 Ledaren Ulla-Stina Rask 4 Intervju med Rola

Läs mer

1-42 INNEHÅLL ÅRS BERÄTTELSE13

1-42 INNEHÅLL ÅRS BERÄTTELSE13 20l3 ÅRSBERÄTTELSE 2 3 RYSSLAND RUMÄNIEN UKRAINA MOLDAVIEN SID 14 LIBANON (SYRIEN) SID 22 ISRAEL (VÄSTBANKEN) AFGHANISTAN PAKISTAN NEPAL SID 18 MEXIKO BANGLADESH GUATEMALA HONDURAS EL SALVADOR NICARAGUA

Läs mer

ANDERS. Sålde allt för att mönstra på missionsskepp EZRA VILL TJÄNA GUD MED ALL SIN KRAFT BIBELNS ESTER MODELL FÖR HÅLLBART LEDARSKAP

ANDERS. Sålde allt för att mönstra på missionsskepp EZRA VILL TJÄNA GUD MED ALL SIN KRAFT BIBELNS ESTER MODELL FÖR HÅLLBART LEDARSKAP Pingst.se NR n NYHETER n REPORTAGE n UNDERVISNING n RECENSIONER n KRÖNIKOR n FOLK 3 SEPT 2014 EZRA VILL TJÄNA GUD MED ALL SIN KRAFT BIBELNS ESTER MODELL FÖR HÅLLBART LEDARSKAP PINGSTRÖRELSEN ÖKAR MED 1

Läs mer

Strålande utsikter Mitt inne i Stockholm har EFS konferenslokaler och personalen trivs

Strålande utsikter Mitt inne i Stockholm har EFS konferenslokaler och personalen trivs Strålande utsikter Mitt inne i Stockholm har EFS konferenslokaler och personalen trivs > Salt tar form > Nyår en tid att möta Gud > Fräscht grepp på konferens Nr 1 februari 2006 Mitt i årg 12, Hälsning

Läs mer

DISTRIKTSSTYRELSEGUIDEN

DISTRIKTSSTYRELSEGUIDEN November December Januari * Ordförandekonferens * Föreningsårsmöten * Bokslut & revision Februari * Föreningsårsmöten * Medlemsrapportering klar 28 februari * Planeringskonferens * Bokslut & revision *

Läs mer

Inte i dig, men i Jesus! Nattvarden, Guds gåva till dig Bland bröder och systrar i Värmland. evangelisk-luthersk missionstidning nummer 7-8 2008

Inte i dig, men i Jesus! Nattvarden, Guds gåva till dig Bland bröder och systrar i Värmland. evangelisk-luthersk missionstidning nummer 7-8 2008 evangelisk-luthersk missionstidning nummer 7-8 2008 LÖSNUMMERPRIS: 40 KR Inte i dig, men i Jesus! Nattvarden, Guds gåva till dig Bland bröder och systrar i Värmland Ord till liv Trettondedag Jul foto:

Läs mer

Så här kan DU också starta företag

Så här kan DU också starta företag Så här kan DU också starta företag there is no passion to be found playing small, in settling for a life that is less than the one you are capable of living. Så här kan du också starta företag Marlena

Läs mer

Våldtagna Justine vågar tro på framtiden igen NU STARTAR KAMPANJEN!

Våldtagna Justine vågar tro på framtiden igen NU STARTAR KAMPANJEN! svårnådda byar i Burma bistås efter cyklon sid 4 2008 #3 En tidning från PMU InterLife SPECIAL: Ny syn på kyrkans samhällsroll sid 8-9 STORSATSNING PÅ ÖKAD KUNSKAP OM BISTÅND sid 21 FOKUS: KONGOS KVINNOR

Läs mer

växa nu Nyplantering i Söderköping nr 5 Mer om Kyrkan, Livet och Gud

växa nu Nyplantering i Söderköping nr 5 Mer om Kyrkan, Livet och Gud växa nu Mer om Kyrkan, Livet och Gud Nyplantering i Söderköping SIDAN 6 Man-till-man-metod på fängelset 8 Välljudande vänner i Vännäs 12 Från Scoutliv till Skrotbil 18 nr 5 sept-nov 2009 Det kan vara historiskt,

Läs mer

Att bilda ny församling BERÄTTA TRO - Kyrkokonferens i Karlstad Det viktigaste i det nya

Att bilda ny församling BERÄTTA TRO - Kyrkokonferens i Karlstad Det viktigaste i det nya Mötesplatsen En tidning från Karlstads missionsförsamling Nr 1 februari - april 2013 Att bilda ny församling BERÄTTA TRO - Kyrkokonferens i Karlstad Det viktigaste i det nya Föreståndartankar Tolkningar

Läs mer

VAR REDO ATT KÄMPA! Asylsökande barn och föräldrar berättar om sin första tid i Sverige

VAR REDO ATT KÄMPA! Asylsökande barn och föräldrar berättar om sin första tid i Sverige VAR REDO ATT KÄMPA! Asylsökande barn och föräldrar berättar om sin första tid i Sverige RÄDDA BARNEN 2014 1 Rädda Barnen kämpar för barns rättigheter. Vi väcker opinion och stöder barn i utsatta situationer

Läs mer

Hemligheter kända av många. -En metod och handbok för dig som har personlig assistans

Hemligheter kända av många. -En metod och handbok för dig som har personlig assistans Hemligheter kända av många -En metod och handbok för dig som har personlig assistans Av : Ve r o n i c a S v e n s k C o p y r i g h t F ö r b u n d e t U n g a R ö r e l s e h i n d r a d e F i n a n

Läs mer

Släpp fångarna loss! Kristus seger och framtiden. Vad vill gud med mitt liv? POLITIK BASERAD PÅ VÄRDERINGAR

Släpp fångarna loss! Kristus seger och framtiden. Vad vill gud med mitt liv? POLITIK BASERAD PÅ VÄRDERINGAR evangelisk-luthersk MIssIonstIdnIng nummer 4 2013 50 kr Kristus seger och framtiden Släpp fångarna loss! Vad vill gud med mitt liv? POLITIK BASERAD PÅ VÄRDERINGAR omslagsbild: AMAndus einarsson I sin stora

Läs mer

Barnens nät Nätets barn

Barnens nät Nätets barn Barnens nät Nätets barn VÅLDSSKILDRINGSRÅDETS SKRIFTSERIE NR. 29 2003 Barnens nät Nätets barn Referat från ett kunskapsseminarium om barns och ungdomars Internetvanor Innehållsförteckning Förord 7 Referat

Läs mer