Myggnät till djungelbarn en hjälp mot malaria sid 2-3

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Myggnät till djungelbarn en hjälp mot malaria sid 2-3"

Transkript

1 ...hjälp till självhjälp för världens fattigaste Nr Myggnät till djungelbarn en hjälp mot malaria sid 2-3

2 Missionsföreståndaren Tack för förtroendet att nå över 1 miljard Ett stort tack till dig som läsare och understödjare för det förtroende du visar genom ditt stöd. Tillsammans arbetar vi för de fattigaste folkens behov runtom i världen. Det är folk i djungler, i städer, i ökentrakter, i bergsområden, på slätter... Det är dem vi vill ge hjälp till självhjälp. Och vi ger oss inte. Vi satsar de år som behövs för att folkgruppen själv kan ta över ansvaret tillsammans med kyrkor och myndigheter. Inom Folk&Språk-organisationerna har vi ju ett särskilt kunnande inom språk. Vi lär oss språk som endast är talade, analyserar dem och skapar alfabet. Hittills har vi gjort det för olika språk som tillsammans talas av över 1 miljard. Sedan startar vi läsutbildning och bidrar till att samhällets skolor börjar med modersmålen åtminstone de första skolåren. Om skolbarnen förstår undervisningen, är det lättare för dem att därefter lära sig större nationella språk. Men det finns länder där inte ens de nationellt talade språken ännu är accepterade för att användas i skrift, av religiösa och politiska skäl. Detta gäller t.ex i stort sett hela Arabvärlden, där standardarabiska är officiellt språk, trots att detta språk inte är någons modersmål. Varje land har nämligen sin egen talade variant av arabiska. Detta gör 2 Allmänt om Folk&Språk: Folk&Språk Wycliffe arbetar med språk forskning, litteraturproduktion, läsundervisning, högre utbildning, bibel översättning, katastrofhjälp, och socialt arbete. I världen finns det närmare språk. Fortfarande är det drygt folk som behöver få sitt talspråk till skrift och Bibeln översatt för första gången. Dessa språk talas av ca 140 miljoner människor. Målet är att påbörja arbete i alla dessa senast år I samarbete med samfund och lokala församlingar har Folk&Språk ett 35-tal medarbetare i olika länder. Wycliffe-rörelsen inter nationellt har drygt medlemsmedarbetare och lokalanställda i ett 100 tal länder. Hittills har vi deltagit i språkutvecklingsprojekt i drygt språk som talas av över 1 miljard människor i 70 länder. Genom vår partnerorganisation SIL International har vi konsultativ status vid FN:s ekonomiska och att utbildningen är svår att förstå för många, med följden att de flesta länder i Arabvärlden har låg läskunnighet. Utöver de arabiska språkvarianterna finns det också en del andra modersmål där. Med universitet För att göra ett professionellt språkligt arbete bedrivs mycket forskning av våra medarbetare tillsammans med universitet, bland annat här i Sverige. Den internationella standardiseringen av språk enligt ISO-systemet sköts nu av vår systerorganisation SIL International. Alla följer SIL:s indelning se mer på ethnologue.com. I vårt arbete ingår också mycket arbete med bibel översättning, och träning i att använda Bibeln. I mötet med folken bidrar vi naturligtvis också medicinskt och förebyggande, som i vår insamling nu för myggnät mot malaria. När katastrofer händer gör vi självklart vad vi kan om vi ändå finns på plats. Fortfarande är det dock drygt 2000 folk och språk som väntar. Målet är att senast år 2025 ha påbörjat arbete bland alla dessa. Tillsammans arbetar vi vidare. sociala råd, och konsultativ relation med UNESCO. Var och en som under året bidrar med minst 100 kr blir medlem i den ideella föreningen Folk&Språk. Om man inte vill räknas som medlem är det bara att meddela detta. Person som under två år i följd inte bidragit med årsbeloppet 100 kr anses ha utträtt ur föreningen. Ledning i föreningen: Styrelse: Jan-Endy Johannesson (ordf), Henrik Birgersson, Catharina Gustafsson, Rune Jonsson, Roland Oscarsson, Annika Ralston, Jan Olov Svanberg och Gunnar Wrang. Suppleanter: Roland Gustafsson, Emil Perder, Sara Petersson, Maj-Kristin Svedlund och Torbjörn Wester lund. Missionsförest.: Per Kronlid. Projektansvarig: Hélène Boëthius. Ekonomiansvarig: Gunnar Wrang. Information: Lars-Åke Albinsson. Per Kronlid Adress: Sorterargatan Vällingby Tel: Fax: PlusGiro: (för gåvor) Hemsida: E-post: Org.nr: Tidningen Folk&Språk: Ansvarig utgivare: Per Kronlid Tryckeri: Skilltryck AB Skillingaryd ISSN Upplaga: ex Omslaget: Flicka från Konai i Papua Nya Guinea. Foto: Birgitta Johansson. Mygga. Foto Scanpix Konai-pappa med dotter vet vilket gissel malarian är. Foto: Per Kronlid MYGGN för bara 60 Runt en miljon människor dör årligen av malaria. De flesta är små barn under fem år. Från medarbetarna Britten och Sören Årsjö i Papua Nya Guinea norr om Australien har det kommit en vädjan om hjälp till konai-folket. Myggnät är ett bra hjälpmedel för att minska risken att drabbas av denna sjukdom. Malaria sprids med mygg från människa till människa och består av en parasit i blodet som orsakar kraftig feber växlande med frossningar. Årsjös skriver: Det bör vara nät för två personer, så förälder och barn kan sova under samma nät. N ä t e n s k a f f a r v i l o k a l t g e n o m missionssjukhus. De har behandlade nät, så mygg sätter sig inte heller på nätet, och kan därför inte bita igenom. Det behövs 400 dubbelnät för att täcka Konaibefolkningen. Vi räknar ju med ca 500 personer totalt, men i en del gränsbyar bor också folk från grannspråken, som vi inte kan utesluta i detta fall. Vi behöver ta med alla byar fram till Stricklandsfloden i öster. Utdelning i by efter by Vi tänker oss att vi skall dela ut dem per by, och att de sedan sköter distributionen inom byn själva. Det är också bra att ha ett antal kvar hos oss, för alltid blir det några som blir utan och kommer och frågar om det finns några kvar. Just nu, när vi har hand om all sjukvård här, är malaria en av de allra vanligaste sjukdomarna vi behandlar. Dessutom kliar ju myggbett. Förutom de vanligaste symptomen med feber och huvudvärk, finns det ju också allvarligare former av malaria.

3 Det ska börjas i tid - en pojke tränar med sin pilbåge. Foto: Birgitta Johansson. Husen för konai-folket är otäta, vilket gör att myggen får fritt tillträde på nätterna för att sticka sina offer. Foto: Per Kronlid ÄT kr är en bra hjälp mot malaria Här blir man väl nästan lite hemmablind inför malaria, men sjukvården i Sverige tar det mycket allvarligt. Tendensen är ju också att om man blir sjuk i något annat, så blir man samtidigt också sjuk i malaria. För 60 kronor per nät kan man nu bidra med myggnät för att skydda barn och vuxna mot malaria. Detta är nu Folk&Språks aktuella projekt, som man kan ange i samband med inbetalningen. När konai-folket i Papua Nya Guinea fått de nät de behöver går Folk&Språk vidare till andra folkgrupper och hjälper dem på samma sätt. Min respons Jag är intresserad av att vara med i det spännande uppdraget att stötta världens folk på deras olika egna språk. Sänd mig information om följande: Glädjen är stor över läseböckerna på konai. Konaiman med Britten o Sören Årsjö. Foto: Per Kronlid Behöver ej frankeras JAG VILL GE: via autogiro sänd information och blankett för underskrift via PlusGiro sänd ytterligare inbetalningskort engångsgåva till ett projekt - sänd projektkatalog sänd info om missionärer med särskilt behov sänd mig information om hur testamente skrivs JAG VILL BE: Jag vill få rundbrev 2-4 gånger om året och be för en medarbetare eller ett medarbetarpar Jag vill få information för att be för en folkgrupp där arbete ännu inte påbörjats (informationen är på engelska, men kartor och språk namn etc förstås lätt även av den som inte är så bra på engelska) HUR BLIR MAN MEDARBETARE? För arbete internationellt med Folk&Språk- Wycliffe är jag intresserad av följande: Administration/Management Bibelöversättning Bokföring Byggjobb Centerbaserade praktiska jobb Data Kontorsgöromål Läsundervisning Media Musiketnologi Undervisning Annat (ange):... (För arbete utomlands samarbetar vi med din kyrka / ditt samfund om arbetsgivar ansvaret.) Jag vill göra en frivilliginsats i Sverige Jag vill börja få tidningen Folk&Språk gratis Jag får redan tidningen Annat ev. önskemål:... SVARSPOST Vällingby Mitt namn:... Tel:... Adress:... E-postadress:... Utöver tidningen Folk&Språk önskar jag också få E-postnytt gratis 6-10 gånger per år.

4 Något på G för shamanen Den shaman ("medicinman") som har högst status i hela språkområdet, Lewausi, har blivit omvänd till Gud! Vi blev glatt överraskade men ändå inte helt tagna på sängen, för senast vi var i byn märkte vi att det var något som var på G. Detta berättar medarbetarna Helena och Leif Engkvist från Papua Nya Guinea norr om Australien. När vi kom till Salakahadi för 17 år sedan var han redan då en erkänd och aktad togweli i hela språkområdet för sina magiska krafter och möjligheter att både hjälpa och förgöra. Han var alltså inte en häxdoktor, tobalavu som bara vill illa. När Helena har hjälpt någon med medicin och förbön, och personen i fråga blivit frisk, så har ofta Lewausi kommit efteråt och sagt att det är hans riter som gjort den största nyttan. Ofta har det varit så att de sjuka har gått både till Helena och till honom. Om de skulle skippa Lewausi är de rädda att det blir påföljder, i och med att han tidigare även lagt förbannelser på både människor, djur och natur. Brukade predika Han var även en av dem som regelbundet predikade när Engkvists kom till ön Ferguson där folket bor. Men efter några år av översättningsarbete förstod medarbetarna i teamet att det inte stämde med Guds vilja att en shaman som ofta anropar förfädernas andar och gör hemliga riter också står i predikstolen. Ni kan ju föreställa er hurdan undervisning det var från predikstolen. Lewausi fortsatte dock att komma till kyrkan och har fått mycket av Ordet i sig på det sättet. En söndagsmorron för några månader sedan kom han till byn och hade en morgonandakt på vår veranda, och det var då vi märkte att han förändrats. Gud är god! Engkvists är utsända i samarbete med Alliansmissionen. Papua Nya Guinea Salakahadi LISTA med 2000 språk kvar De norska Folk&Språk-ledarna Ingjerd och Sigmund Evensen var två av huvudtalarna på Alla Folk-konferensen i Göteborg december. De gav gripande inblickar om sina erfarenheter inom missionsarbete. Samtidigt berättade de om behov av drygt 2000 språkgrupper som ännu väntar på en första insats. Målet är att senast år 2025 ha påbörjat arbete bland alla dessa med nedskrivning av språket och bibelöversättning. Fokus för konferensen var "Med hjärta för världen och folken". Uppdraget som Jesus gav är tydligt och konkret. Det gäller ALLA folk, oberoende av etnisk tillhörighet, hudfärg, samhällsklass och hemort. Men uppdraget är inte slutfört. Ännu väntar många på att få del av evangeliet som gäller hela människan att uppleva försoning med Gud, helande, mänskliga rättigheter och ett socialt värdig liv. Med denna fokusering blev 2006 års Alla Folk-konferens en hjälp i att svara ja på kallelsen att följa Jesus och vara med om att fullborda uppdraget. Konferensen var ett unikt samarbete mellan de flesta samfund och deras ungdomsförbund samt ett antal missionsorganisationer, tillsammans 30 st. En konferens för hela Sveriges kristenhet med mål att inspirera, intressera och rekrytera en ny generation för missionsuppdraget. Flaggor från många länder förgyllde konferensen. Foto: Hans Ström Tillfälle ge aktieutdelning obeskattat till Folk&Språk Du som har aktier kan låta hela eller del av reavinsten och utdelningen obeskattat gå direkt till Folk&Språk. Dina pengar kan göra maximal nytta för ett arbete som är inriktat för världens fattigaste Evensens vecklade ut en lista över de drygt 2000 språk som ännu väntar. Foto: Hans Ström människor. Hör av dig till Folk&Språk, eller till din bank eller mäklare, så finns det blanketter att fylla i om detta. Men du måste göra det innan vinsten eller utdelningen överförs till dig själv för då beskattas den. Något att tänka på nu inför aktieutdelningar under våren 4

5 Nu kan man nu också hålla sig uppdaterad om Folk&Språk på webbradio och närradio. Se även kalendern på Folk&Språks möten och radio- o webbsändningar NÄRRADIO Nu utökar vi med Örkelljunga, se tid och frekvens nedan. Fler stationer är på gång. Aktuell musik blandat med Lars-Åke Albinssons glimtar från världen. Falköping, 90,8 MHz, onsdagar , repris lördagar Sänds samtidigt på Göteborg, 94,9 MHz, onsdagar , repris torsdagar Sänds samtidigt på Helsingborg, 99,2 MHz, tisdagar , repris fredagar Sänds samtidigt på Järfälla, 94,2 MHz, söndagar , repris fredagar Sänds samtidigt på Tidaholm, 101,6 MHz, onsdagar , repris torsdagar Trollhättan, 90,6 MHz, onsdagar , repris fredagar Vara, 87,8 MHz, tisdagar , repris lördagar Örkelljunga, 91,1 MHz, lördagar WEBBRADIO Aktuell musik blandat med Lars-Åke Albinssons glimtar från världen - olika möjligheter att lyssna på samma program - nytt varje vecka Söndagar , - Järfälla närradio 94,2 MHz Tisdagar , - Helsingborg närradio 99,2 MHz Onsdagar , - Göteborg närradio 94,9 MHz Onsdagar , - Falköping närradio 90,8 MHz Torsdagar , - Göteborg närradio 94,9 MHz Fredagar , - Helsingborg närradio 99,2 MHz Fredagar , - Järfälla närradio 94,2 MHz Lördagar , - Falköping närradio 90,8 MHz MÖTEN 19 mars, Järfälla, Aspnäskyrkan, Kan man tala om tro med muslimer, Henrik Liljegren. 20 mars, Svenljunga, Församlingshemmet, Margareta Karlsson ger glimtar från Tchad. 25 mars, Älgabäcksryd, Missionshuset, Margareta Karlsson ger glimtar från Tchad. 27 mars, Sölvesborg, Församlingshemmet Lars-Åke Albinsson berättar om Folk&Språks arbete mars, Bromöllas skolor. Lars-Åke Albinsson berättar om Folk&Språks arbete mars, Karlskoga, Pingstkyrkan. Missionskonferens då Henrik Liljegren medverkar. 1 april, Järfälla, Aspnäskyrkan, Om arbetet i Västasien, predikan med bildvisning efteråt, Henrik Liljegren. 11 april, Stockholm, Kungsholmens Baptistkyrka, Lars-Åke Albinsson berättar om Folk&Språks arbete. 28 april, Örebro, Filadelfiakyrkan, Folk&Språks formella årsmöte för medlemmarna. 28 april, Örebro, Filadelfiakyrkan, Pastor Wang från Kina, och världskavalkad med rapporter från medarbetare. 29 april, Örebro, Filadelfiakyrkan, Pastor Wang från Kina. 29 april, Järfälla, Aspnäskyrkan, Att möta andra kulturer, Maarit Liljegren. 5 maj, Forserum, Centrumkyrkan, Margareta Karlsson ger Tchad-glimtar vid Sjukvårdspersonalens Missionsförenings möte. 20 maj, Viresjö, Missionshuset, Margareta Karlsson ger Tchad-glimtar vid Sommarkväll med tipsrunda och korvgrillning maj, Åsljunga, EFS-Gården, Gemenskapsvecka. Lars-Åke Albinsson medverkar. 23 maj, Åsljunga, EFS-Gården, Irene o Robert Johasson, Per Kronlid o Lars-Åke Albinsson medverkar. 24 maj, Åsljunga, EFS-Gården, Sång och missionskväll, flera medverkar. 1 juni, Sunhultsbrunn, Allianskyrkan, Margareta Karlsson ger glimtar från Tchad aug, Falköping, Mössebergsfestivalen. Läsarsånger med kända artister i ett samarbete med de lokala kyrkorna, kommunen och Läkarmissionen. Mer info på 5

6 Barnen ville också hjälpa till med att lasta av kartongerna med Nya testamenten när de kom med båten 18 februari. STRONG ENOUGH JULIA ALVGARD Julias debut-cd Julia Alvgard tolkar på sitt högst personliga sätt sin kristna övertygelse. En skiva som berör och sätter tron i centrum! Köp CD-skivan genom Folk&Språk! Hela behållningen går till det arbete som Folk&Språk idag står mitt uppe i - att förvandla talspråk till skriftspråk. Beställ idag! Pris: 160:- (inklusive porto) om du beställer genom att betala in till Folk&Språks PlusGiro Kom ihåg att ange din adress, och gärna ditt telefonnummer eller din mejladress om vi behöver kontakta dig. Du kan även beställa per telefon NYHET! 6

7 Folk&Språks årshögtid april i Örebro Lasten fraktades med lastbil till ett tomt kontor på kommunens område. FESTEN 15 april förbereds Om jag använder att annat språk, inte mitt eget, är jag bara en främling. Men om jag använder mitt eget språk, då är det mitt rätta jag. Så sa pastor Eliuda Laen innan sin död Han arbetade i flera år med översättning av Bibeln till sitt språk, tillsammans med småländskan Lisbeth Fritzell och hennes australiska kollega Robyn Davies. Hans vision för sitt folk, att få gudsordet på sitt eget språk ramoaaina, har nu blivit verklighet. Invigningsfesten går av stapeln 15 april. En grupp svenskar från Alliansmissionen kommer då också att vara med. Språket talas på Duke of York-öarna i Papua Nya Guinea norr om Australien. Även om språket talas av bara människor är det ett högst levande språk. De första årens skolgång är på detta språk så barnen lär sig läsa bra. Sedan lär de sig också större nationella språk lättare. Ramoaaina Papua Nya Guinea Folk&Språks årshögtid blir i år april i Filadelfiakyrkan Örebro. Församlingen och Folk&Språk har ett mång årigt samarbete för medarbetaren Gunilla Andersson. Huvudtalare blir Wang från Kina som är pastor för en församling på "nätta" medlemmar. Lördag 28 april är det årsmöte klockan 16.00, som alla medlemmar härmed kallas till. Det brukar vara en ganska formell tillställning. Som medlemmar räknas alla som under de två senaste åren bidragit med minst 100 kr i stöd. För att få delta i omröstningar säger stadgarna att medlemmar först ska skriva under på de grundläggande trossatser som är antagna av föreningen och som finns tillgängliga för underskrift i samband med årsmötet. Högtidsmöte på lördag kväll Lördag kväll blir det högtidsmöte då pastor Wang är huvudtalare. Det blir också kortare inslag från hemmavarande medarbetare lite av en världskavalkad. Söndag 29 april talar pastor Wang i Filadelfiakyrkans ordinarie förmiddagsmöte. F i l a d e l f i a k y r k a n h a r a d r e s s Slottsgatan 16, Örebro. Tel , mejl Väl mött! En stolt Lisbeth visar upp det nytryckta nya testamentet. Råd för testamente Folk&Språk har en broschyr med råd för hur testamente bör skrivas. Att skriva testamente är enkelt, men man bör följa vissa regler för att undvika missförstånd och problem i samband med ikraftträdandet. Om man inte har några naturliga arvingar tillfaller allt Allmänna Arvsfonden om man inte har skrivit testamente. Sänd in nedanstående beställning, så kommer informationen på posten. Insändes till Folk&Språk, Sorterargatan 11, Vällingby. Sänd mig information om hur man upprättar ett testamente. Namn: Adress: 7

8 Salakahadibarnen gillar att se film på Helenas dator. FILM fick världspremiär i Bankeryd De borde få Nobelpriset för sin kulturinsats. Det menar filmaren Sam Gunnarsson om Helena o Leif Engkvist. Sam filmade hos Engkvists i Papua Nya Guinea sommaren 2006 under fyra veckor. Den färdiga filmen fick sin världspremiär i Bankeryd utanför Jönköping nu 4 mars. Sam berättar att detta var hans livs resa. Filmen är på 55 minuter och har fått titeln "En del tycker att vi är lite konstiga". I en omarbetad version hoppas Sam Gunnarsson att filmen också ska komma att visas på TV. Sam jobbar som medielärare på Per Brahegymnasiet i Jönköping. Den som vill låna filmen kan höra av sig till Folk&Språkkontoret, tel Vårvecka i Skåne med Folk&Språk Folk&Språk inbjuder till en gemenskapsvecka maj. Platsen är EFS-Gården i Åsljunga som ligger mycket naturskönt. Under ett par vårdagar kommer du bl.a att få möta Iréne och Roberth Johansson. Vårt ungdomliga skåneteam Rickard och Adelinne kommer att medverka ett par kvällar. Från Folk&Språk kommer Per Kronlid och Lars-Åke Albinsson. Det blir också ett par utflykter till fager skånebygd. Anmäl dig idag - direkt till EFS- Gården på tel Välkommen till sköna vårdagar i Skåne! Leif och en salakahadi-kollega översätter. ÖVERSÄTTNING Engelska-Franska-Svenska Böcker-Dokument-Dataprogram IT-jobb, som datasupport och program mering. Kronlid IT Vackert belägen ligger denna skånska gård vid Åsljungasjöns strand. Vår önskan är att kunna berika människor både till kropp och själ. Öppet året runt. För info/ bokning: Stockholm - Mälardalen Jämtland - Spanien Bostaden hittar du hos S:t Eriksgatan 17, Stockholm ,

9 Rafflande missionsäventyr utgivna om eller med Folk&Språk Pionjärarbete ihop med folkgrupper i Colombia, Ecuador och Papua Nya Guinea. Folk&Språk har nu glädjen att kunna erbjuda böcker om rafflande människoöden i dessa tre länder. En av böckerna är också på finska för vår stora finsktalande befolkning i Sverige. Trevlig läsning! Till priserna nedan tillkommer 19 kronor för frakt oberoende av hur många exemplar som beställs. Betala gärna in på internet eller med inbetal nings kort i förväg, så skickar vi boken. PlusGirot är Glöm inte att ange din adress tydligt. För beställning per mejl är adressen Postadress är Folk&Språk, Sorterargatan 11, Vällingby. Telefon Miraklet bland motilonerna. "Plötsligt dyker fler rebeller upp framför mig. Med sina vapen slår de mig till marken och trycker ner mitt ansikte i den våta jorden. De sparkar på mig så att jag rullar över på rygg. En av dem trycker hårdhänt in en gevärspipa i munnen på mig. 'Så det är så här jag ska dö', tänker jag. 'Av en kula från en gerillasoldats gevär.'" Men Bruce Olson dör inte. Och han upplever mycket där i Colombia. Nu är boken här. Detta är en uppföljning till 80-talets bästsäljare Driven av kärlek. Utgivningen görs i ett samarbete mellan bokförlaget Libris och Folk&Språk. Boken har 250 sidor, foton och hårt omslag. Priset är 198 kronor, plus 19 kronor för frakt oberoende av hur många böcker av alla slag som beställs samtidigt. Det brutna spjutet. Steve Saint var bara fem år när hans pappa och fyra andra missionärer brutalt mördades av waodanikrigare eller aucas i Ecuador. De var män i den våldsammaste kultur som någonsin funnits. Men i en historia nästan för fantastisk för att vara sann, lär Steve till slut känna och till och med älska samma människor som stack spjuten i hans pappas kropp. Steve och hans familj beslutar sig för att återvända till folkgruppen, där hans faster tidigare jobbat med Folk&Språk/ Wycliffe. 330 sidor, hårda pärmar. Nu har vi ett pris på 179 kronor, plus 19 kronor för frakt oberoende av hur många exemplar böcker av alla slag som beställs samtidigt. Orden som inte fanns är en spännande och personlig berättelse om mötet mellan kulturer, om tro, tvivel, uthållighet och framåtanda. Den i Norge prisbelönta boken säljs i svensk översättning i samarbete mellan bokförlaget Libris och Folk&Språk. Den handlar om det norska Folk&Språk-paret Ingjerd och Sigmund Evensens upp levelser i Papua Nya Guinea när de arbetade med umanakaina-folket. Boken har 265 sidor och hårt omslag. Nu har vi ett reapris på 79 kronor för den svenska upplagan, plus 19 kronor för frakt oberoende av hur många exemplar böcker av alla slag som beställs samtidigt. Salatut sanat är den finska utgåvan och kostar 150 kronor, plus 19 kronor för frakt oberoende av hur många exemplar böcker av alla slag som beställs samtidigt. 9

10 Papua Nya Guinea Deduafolket Britt Ceder och Deyuwec tittar på fågelboken som de just gett ut på dedua-språket. Foto: Sune Ceder GRISBOK eftersom grisen är populäraste djuret Britt Ceder i Papua Nya Guinea sänder en glädjerapport. Hon har lärt sig använda dataprogrammet InDesign för redigering av böcker. Den första boken som hon och hennes dedua-kolleger gav ut med hjälp av den nya programvaran var en grisbok eftersom grisen är det populäraste djuret. Den andra boken var en gammal berättelse om "Tom som inte kunde gå". Han fick en bibel och använde den väl. Britt var mån om att få ut den eftersom dedua-folket fick sitt Nya testamente i september. Tredje boken är en pärla, myser Britt. Två dedua-män beskriver 72 fåglar, var de häckar och deras små egenheter. Varje fågel är ritad. För att hålla priset nere trycker Britt och hennes kolleger ut böckerna på sin skrivare och bär ner arken till ett tryckeri för att bindas och trimmas. Hela naturen i en flaska Finns i din hälsobutik Kommande böcker som ska författas är grammatikboken och matteboken. Teamet funderar på att göra böckerna som pekböcker, eftersom skrivhäften och pennor är dyra för folket. De tänker också ta med lekar och ramsor för att göra speciellt grammatiken levande för barnen. Information till politiska ledare Britts make Sune blev nyligen samordnare för arbetet i de många språk i Moroboprovinsen. Efter lansering av Nya testamentet i ett språk där finländarna Soini och Kaija Olkkonen arbetat ska han träffa olika officiella personer. Det är viktigt att regelbundet informera kyrkoledare, ledare för skolväsendet, och de politiska ledarna. Sune vädjar om förbön över att inte behöva råka ut för överfall. Han berättar att det är vanligt i landet att folk på resande fot rånas. Ceders är utsända i samarbete med Alliansmissionen. Tidigare har också Sida stött i arbetet med språkanalys och läsundervisning på dedua-språket. Specialtillverkning av dörrar och glaspartier Även enstycks snickerier offereras på begäran Tel: Mobil: Fax:

11 POSTTIDNING B Folk&Språk Sorterargatan Vällingby FARTFYLLT RÖJ på Folk&Språks musikfest i Göteborg Över 200 ungdomar, och några äldre, mötte 2 december upp i anrika Baptistkyrkan Tabernaklet i Göteborg. Sångarglädje var det inget fel på! Kvällen öppnades av Julia Alvgard från Jönköping. Julia som nyligen hade kommit med sin debut-cd gav ett smakprov från sin skiva. Sedan fylldes kvällen med musik och härlig befriande sång av Belle från Västerås. På det följde glödande entusiasm av Mainstreet och Samuel Ljungbladh. Tabernaklets ungdomspastor Johan Sundström stod för kvällens apell. Inbjudare var förutom Folk&Språk även Dagen, Gyro, Talking Musik och Tabernaklet. I samband med utlottningen efter musikfesten vann följande personer var sin CD-skiva: Magdalena Lindgren, Skellefteå Lina Svensson. Göteborg Daniel Persson, Alvesta Emmeli Ceder, Mölndal Martin Nordenstam, Umeå Lucin Abu El-Izam, Hisings Kärra Marie-Lonice Fransson, Eksjö Fredrik Johnsson. Äspered Christina Wersén, Jonsered Karl Andin, Lindesberg Mainstreet under ett lugnare stycke. Julia backades upp av vänner och Mainstreet. Samuel Ljungblahd till höger med uppbackning av Mainstreet. 6-mannabandet Mainstreet fick ordentlig fart på publiken. 12 Belle på scenen. Grand old Lars-Åke Albinsson slog ett slag för världens folk.

Bibeln på språket de förstår får folk att jubla sid 6-7 & 9

Bibeln på språket de förstår får folk att jubla sid 6-7 & 9 Med fokus på världens mest fattiga och glömda folk Bibeln på språket de förstår får folk att jubla sid 6-7 & 9 Nr 3-2006 Missionsföreståndaren Ännu ett Testamente med svenskt stöd Om allt gått som planerat

Läs mer

LISBETH BÖRJADE OM MED ETT NYTT PROJEKT

LISBETH BÖRJADE OM MED ETT NYTT PROJEKT ...hjälp till självhjälp för världens fattigaste Nr 3 (aug) - 2013 LISBETH BÖRJADE OM MED ETT NYTT PROJEKT Flerspråksprojektet effektivare än det traditionella sättet Sid 3-5 SVENSKARNA I PAPUA NYA GUINEA

Läs mer

insidan Förvandlingen inifrån och ut Djupare än ett söndagsleende Den ömma axeln *!20120215 Kristen ungdomstidning

insidan Förvandlingen inifrån och ut Djupare än ett söndagsleende Den ömma axeln *!20120215 Kristen ungdomstidning insidan Kristen ungdomstidning 2012 jan feb mars april maj juni juli aug sept okt nov dec Förvandlingen inifrån och ut Den ömma axeln *!20120215 Djupare än ett söndagsleende insidan Kristen ungdomstidning

Läs mer

LJUS I ÖSTER. En villig men motarbetad evangelist FRI FRÅN DEPRESSION FÖRSAMLING KALLAD TILL VÄRLDEN UNDER I FAMILJEN LATCKO

LJUS I ÖSTER. En villig men motarbetad evangelist FRI FRÅN DEPRESSION FÖRSAMLING KALLAD TILL VÄRLDEN UNDER I FAMILJEN LATCKO LJUS I ÖSTER #1 JANUARI 2015 En villig men motarbetad evangelist TURKIETS OKÄNDA HJÄLTAR BARNBOK SOM ENGAGERAR 50 ÅR BLAND MOTILONER Bruce Olsson berättar LEVT ÖVER Häng med Ljus i Öster till Armenien

Läs mer

SYSKONBANDET 3 /09. Årgång 101. David kandidat till Syskonbandets styrelse

SYSKONBANDET 3 /09. Årgång 101. David kandidat till Syskonbandets styrelse Årgång 101 3 /09 SYSKONBANDET Medlemstidning för Kristna synskadades förening Syskonbandet David kandidat till Syskonbandets styrelse Årsmöte 2009 - kom med till Ramnäs - allt under ett tak - fantastisk

Läs mer

EÖM Evangeliska Östasienmissionen. ÖNytt. Nr 44 april 2012

EÖM Evangeliska Östasienmissionen. ÖNytt. Nr 44 april 2012 EÖM Evangeliska Östasienmissionen ÖNytt Nr 44 april 2012 Missionssekreteraren har ordet Tänk dig ca 700 000 aktiva kristna fördelade på 1200 utpostförsamlingar. Ett jätte arbete att leda. En av dem som

Läs mer

Strålande utsikter Mitt inne i Stockholm har EFS konferenslokaler och personalen trivs

Strålande utsikter Mitt inne i Stockholm har EFS konferenslokaler och personalen trivs Strålande utsikter Mitt inne i Stockholm har EFS konferenslokaler och personalen trivs > Salt tar form > Nyår en tid att möta Gud > Fräscht grepp på konferens Nr 1 februari 2006 Mitt i årg 12, Hälsning

Läs mer

nr 5/06 Offerdag för pastorsutbildning, tacksägelsedagen 8 oktober Med minsta möjliga marginal

nr 5/06 Offerdag för pastorsutbildning, tacksägelsedagen 8 oktober Med minsta möjliga marginal nr 5/06 Offerdag för pastorsutbildning, tacksägelsedagen 8 oktober Med minsta möjliga marginal Kyrkokonferensens mest dramatiska omröstning gällde i år en nedskärning av bidraget till Teologiska Högskolan,

Läs mer

EÖM Evangeliska Östasienmissionen. ÖNytt. Nr 37 juli 2010

EÖM Evangeliska Östasienmissionen. ÖNytt. Nr 37 juli 2010 EÖM Evangeliska Östasienmissionen ÖNytt Nr 37 juli 2010 Missionssekreteraren har ordet Så har vi firat vår årskonferens. Denna gång i Stock - holms mitt då S:ta Claras församling välvilligt upplät sina

Läs mer

Inte i dig, men i Jesus! Nattvarden, Guds gåva till dig Bland bröder och systrar i Värmland. evangelisk-luthersk missionstidning nummer 7-8 2008

Inte i dig, men i Jesus! Nattvarden, Guds gåva till dig Bland bröder och systrar i Värmland. evangelisk-luthersk missionstidning nummer 7-8 2008 evangelisk-luthersk missionstidning nummer 7-8 2008 LÖSNUMMERPRIS: 40 KR Inte i dig, men i Jesus! Nattvarden, Guds gåva till dig Bland bröder och systrar i Värmland Ord till liv Trettondedag Jul foto:

Läs mer

DIN EGEN MAKT FÖRORD INNEHÅLL

DIN EGEN MAKT FÖRORD INNEHÅLL DIN EGEN MAKT En satsning från Nationell Psykiatrisamordning Utgiven av NSPH Nationell Samverkan för Psykisk Hälsa. www.nsph.se Din egen makt Författare: Maria Nyström Agback Utgiven av: NSPH, Nationell

Läs mer

BÄDDAT. För hemlösa i kyrkans källare ALBINO KAN PLUGGA MEDIA TACK VARE TV INTER-STIPENDIUM ÅRETS RÅDSLAG HÅLLS I FILADELFIA I STOCKHOLM

BÄDDAT. För hemlösa i kyrkans källare ALBINO KAN PLUGGA MEDIA TACK VARE TV INTER-STIPENDIUM ÅRETS RÅDSLAG HÅLLS I FILADELFIA I STOCKHOLM Pingst.seNR n NYHETER n REPORTAGE n UNDERVISNING n RECENSIONER n KRÖNIKOR n FOLK 1 MARS 2015 ALBINO KAN PLUGGA MEDIA TACK VARE TV INTER-STIPENDIUM ÅRETS RÅDSLAG HÅLLS I FILADELFIA I STOCKHOLM NYTT NÄTVERK

Läs mer

Tema: Att ge vidare. > Åkerö09 en dundrande succé > Få så blir du glad. Ge så blir du gladare! > Brogården jubilerar 50 år

Tema: Att ge vidare. > Åkerö09 en dundrande succé > Få så blir du glad. Ge så blir du gladare! > Brogården jubilerar 50 år > Åkerö09 en dundrande succé > Få så blir du glad. Ge så blir du gladare! > Brogården jubilerar 50 år efs mittsverige nummer 3 september 2009 Tema: Att ge vidare Nr 3, september 2009 Mitt i årg 15, Hälsning

Läs mer

Direkt. Åk på konferens i sommar! Frizon mer än en tonårsfestival s. 8-9. Sarah Kelly till Torpkonferensen s. 6-7. Nr 3 juni 2011

Direkt. Åk på konferens i sommar! Frizon mer än en tonårsfestival s. 8-9. Sarah Kelly till Torpkonferensen s. 6-7. Nr 3 juni 2011 Nr 3 juni 2011 Direkt Frizon mer än en tonårsfestival s. 8-9 Sarah Kelly till Torpkonferensen s. 6-7 Åk på konferens i sommar! 1 INNEHÅLL Sommarläger är mötesplatser för livet 3 Åk på läger i sommar! 4

Läs mer

Glädje i 47 000 exemplar

Glädje i 47 000 exemplar LJUS I ÖSTER#3 APRIL 2015 Glädje i 47 000 exemplar IRAK I FÖRFÖLJELSETOPP BIBELSMUGGLARE BERÄTTAR Okänd svensk hjälte i fokus på 100-årsdag 25 år med burjatiska pingströrelsen ATT GÖRA LÄRJUNGAR SATSNINGAR

Läs mer

PUSSELBITEN. På besök i ett fadderprojekt i Filippinerna. Över 20 000 kycklingar till familjer i Sri Lanka

PUSSELBITEN. På besök i ett fadderprojekt i Filippinerna. Över 20 000 kycklingar till familjer i Sri Lanka PUSSELBITEN Barnfondens faddertidning nummer 1 2008 Aktuell insamling: Brunn till skola i Mali Pia möter sitt fadderbarn i Uganda På besök i ett fadderprojekt i Filippinerna Gåvokatalogen Över 20 000 kycklingar

Läs mer

Håller du på att missa något viktigt?

Håller du på att missa något viktigt? Håller du på att missa något viktigt? Det är fredag kväll. Veckan är slut. Du vill koppla av. Tevesoffan är varm och mjuk. Du somnar. Vem mördade vem? Fick de varandra till slut? Allt missar du. Fast det

Läs mer

Alla dessa barn är individer med egna drömmar och kan vi uppfylla en dröm hos varje barn så är det betydelsefullt.

Alla dessa barn är individer med egna drömmar och kan vi uppfylla en dröm hos varje barn så är det betydelsefullt. Alla dessa barn är individer med egna drömmar och kan vi uppfylla en dröm hos varje barn så är det betydelsefullt. Det är kallt tidigt i år! Det är lite skämmigt att ansöka om pengar, de flesta vill visa

Läs mer

Vårvarma dagar på Gotland

Vårvarma dagar på Gotland efs mittsverige nummer 2 maj 2008 Vårvarma dagar på Gotland > Tusentals kristna på Stockholms gator > Prästkandidater för EFS Mittsverige > Få koll på Mittsveriges sommargårdar Nr 2, maj 2008 Mitt i årg

Läs mer

Nu gör jag något nytt

Nu gör jag något nytt Nu gör jag något nytt Linda Alexandersson fredag 15 maj Det började med att två tjejer i min församling i Arvika, åkte ner hit till Göteborgsområdet för att träffa en präst. De hade bekymmer på ett område

Läs mer

Välkommen till sommarkvällarna

Välkommen till sommarkvällarna NU följ med bland de senaste nyheterna och aktiviteterna från Furuboda kommer ut 4 gånger per år nr 2 2014 Ur innehållet: Vår + terminsslut = Skolresa för AKO! Assistentkursen praktik - jobb Årshögtid

Läs mer

2 NYHETSBREV ULRIKSBERGSKYRKANS. Fokus på Indien

2 NYHETSBREV ULRIKSBERGSKYRKANS. Fokus på Indien ULRIKSBERGSKYRKANS 2 NYHETSBREV 2013 Årgång 9 TEMA: VÄXT & FÖRÄNDRING Växt & förändring Ulriksbergskyrkan växer och ställs inför nya utmaningar. Är det vatten eller en omplantering vi behöver nu? Läs vår

Läs mer

LATTLAST. Resan till Tanzania Vi vill synas Foto-utställning Mina vänner Fotbollsklubben för alla Klippan har ordet. Posttidning B

LATTLAST. Resan till Tanzania Vi vill synas Foto-utställning Mina vänner Fotbollsklubben för alla Klippan har ordet. Posttidning B .... LATTLAST FUB FÖR BARN, UNGA OCH VUXNA MED UTVECKLINGSSTÖRNING NUMMER 2 APRIL 2015 Resan till Tanzania Vi vill synas Foto-utställning Mina vänner Fotbollsklubben för alla Klippan har ordet Posttidning

Läs mer

FÖRENINGSPÄRMEN. Er guide till arbetet i föreningen

FÖRENINGSPÄRMEN. Er guide till arbetet i föreningen FÖRENSPÄRMEN Er guide till arbetet i föreningen Förord Det ni håller i är Vi Ungas föreningspärm. Föreningspärmen är skriven för att finnas som ett stöd och som en uppslagsbok till Vi Unga-föreningen.

Läs mer

Gå ut. i hela din värld

Gå ut. i hela din värld Gå ut i hela din värld 2 Introduktion Välkommen till undervisningen Gå ut i hela din värld. Det är väl investerad tid. Vi vet att Gud kommer att välsigna dig som tar denna tid att låta dig utrustas. Satsa

Läs mer

GLIMT FRÅN ÅRSMÖTET s 2 ÅRGÅNG 78 NR 2 2015 LIV I CENTRUM NYHETER, INFORMATION OCH PROGRAM FRÅN BETELKYRKAN I ÖREBRO. Fixargänget i arbetstagen

GLIMT FRÅN ÅRSMÖTET s 2 ÅRGÅNG 78 NR 2 2015 LIV I CENTRUM NYHETER, INFORMATION OCH PROGRAM FRÅN BETELKYRKAN I ÖREBRO. Fixargänget i arbetstagen ANDAKT MED SÖREN s 2 GLIMT FRÅN ÅRSMÖTET s 2 ÅRGÅNG 78 NR 2 2015 LIV I CENTRUM NYHETER, INFORMATION OCH PROGRAM FRÅN BETELKYRKAN I ÖREBRO. EN DEL AV VILL DU HA pastorns Veckobrev via e-post, hör av dig

Läs mer

Inledning. Född på nytt

Inledning. Född på nytt Tema: Leva med mål och mening Skapad för att bli lik Jesus Sid. 1(5) Syfte 3: Du är skapad för att bli lik Jesus Inledning Min predikan idag ska handla om den största tanke Gud någonsin tänkt för ditt

Läs mer

Liv & Längtan. nr 3 2012 april / maj. Ansikte

Liv & Längtan. nr 3 2012 april / maj. Ansikte Liv & Längtan nr 3 2012 april / maj Ansikte Det vackra ansiktet Jag tycker att det är fascinerande att se på människor som passerar. Först ser man vilken stil, och utseende de har, sedan kan man lägga

Läs mer

växa nu Nyplantering i Söderköping nr 5 Mer om Kyrkan, Livet och Gud

växa nu Nyplantering i Söderköping nr 5 Mer om Kyrkan, Livet och Gud växa nu Mer om Kyrkan, Livet och Gud Nyplantering i Söderköping SIDAN 6 Man-till-man-metod på fängelset 8 Välljudande vänner i Vännäs 12 Från Scoutliv till Skrotbil 18 nr 5 sept-nov 2009 Det kan vara historiskt,

Läs mer

AMC-Nytt våren 2007. Ordföranden har ordet

AMC-Nytt våren 2007. Ordföranden har ordet Ordföranden har ordet AMC-Nytt våren 2007 Hej alla medlemmar! Då var det dags för ett nytt nummer av AMC-Nytt. I detta nummer kan ni bland annat läsa om: Kallelsen till Årsmötet den 31 mars 2007. Inbjudan

Läs mer