Tips från rescoacher hjälper till att skapa nya resvanor

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Tips från rescoacher hjälper till att skapa nya resvanor"

Transkript

1 ägskäl Information från Göteborgs Stad Trafikkontoret Nr Tips från rescoacher hjälper till att skapa nya resvanor På jakt efter den potentiella cyklisten

2 Det går att byta vanor Bilen har länge varit norm i vår stad. Inte märkligt när en av världens mest framgångsrika bilbyggare finns här i Göteborg. Men på samma sätt som bilindustrin nu går igenom en kraftig förändring och möter nya utmaningar, så är vi med och ställer om från den gamla normen till en ny: Den som säger att du ska ta bilen när du måste och bussen när du På jakt efter cyklist SID 5 Tips från resecoachen SID 6 2 Lars-Bertil Ekman Trafikdirektör Trafikdirektör Trafiknämnden är organiserad som den första sektorsnämnden och har ansvaret för transportförsörjningen i Göteborg. Nämnden skall verka för att till godose göteborgarnas och näringslivets transportbehov. Nämnden ska också förbättra trafiksäkerheten och minska miljöstörningar från trafiken till en nivå som både människor och miljö tål. Nämnden ska arbeta med en helhetssyn och i nära samarbete med ningen? Det är väl inte ovanligt att vi trafikanter har våra fun trafiken. Ofta tycker vi att våra egna lösningar är så sjä vi kanske. Oftast har de faktiskt tänkt på flera alternati som en lösning inte ser till helheten. Med de m det att föruts I dag är det lättare att förutse vad som händer i trafiken statliga, regionala och kommunala aktörer, samt övriga intressenter. Nämnden är en myndighet när det gäller lokala trafikföreskrifter enligt lagen om trafiknämnd. Nämnden är väghållarmyndighet samt ansvarar för banhållning. Nämnden har också beställaransvar för den kommunala trafiken i Göteborg. Trafiknämnden består av nio ledamöter och sex ersättare. Dessa väljs av kommunfullmäktige för fyra år. Trafiknämnden är Trafikkontorets styrelse. visar sig så go problem på e ger de minsta borg är oerhö ovanpå detta avancerade si den blivit lätt kan. Det är ett lika omfattande som spännande arbete. Att vi i staden tillsammans med staten är med märks också mycket tydligt ute på stan, men det är inte det konkreta byggandet av infrastruktur, vare sig det är en pendelparkering utanför Kungälv, Partihallslänken eller byggandet av bussfiler och nya cykelvägar det som verkligen spelar roll är förändringen av allas vårt beteende. Utan den klarar vi faktiskt inte av den regionförstoring som sker och som innebär att människor bosätter sig allt längre från den plats där de har sitt arbete. Jag själv bor i Vänersborg och arbetar mitt inne i Göteborg. Och jag är inte ensam om att göra det. Sedan 1970 har antalet bilpassager över kommungränsen trefaldigats: Idag tar sig bilister in till Göteborg från kranskommunerna. Varje dag! Det är den anstormningen vi skall hantera och redskapet vi använder är i första hand kollektivtrafik. Idag har Göteborg en förhållandevis låg andel kollektivresenärer om vi jämför med andra storstäder. I våra planer för framtiden har vi satt målet att under de närmaste 15 åren skall antalet resor Så har vi med senaste tåg, gjordes bussar och spårvagnar Att de görs så ha sällan för-ädubblats. samma att Det utföra. är ambitiösa I framtiden planer kommer och vi att lägga om u inte bra, me kräver Det att vi bland vi kan annat möta kan det konstatera faktum att är att dagens ung liga livet. I dag kan man umgås via Internet och det på avstånd konstatera och att administrativa vi inte reser oftare, gränser men betyder mycket allt viktigt mindre, underlag men tiden när vi den planerar spelar för framtidens vi reser lite läng roll. Maximalt en timmes pendlingstid, det Tiotusen är gränsen av för Göteborgs tålamodet och stads det anställda antog mobilitetsveckan. Det är viktigt att vi inom staden går för är den vi siktar mot och det är det våra att åstadkomma. Roligt också att se att både Mölndals sta stora infrastrukturprojekt bland annat skall Efter hjälpa att oss ha att varit uppfylla. med på trafiksäkerhetskonfere att Men konstatera samtidigt att Sverige måste ligger vi alla långt börja framme inom områ fundera tare är att över ISO-certifiera våra egna arbetet vanor med och trafiksäkerhet. över Varj systematiskt. Positivt också att Volvo nu kommer med al nya vägvanor. Fundera över om inte mopedolyckor återstår att lösa. den där normgivna bilresan går att växla Jag till har kollektivtrafik, tidigare pryat till som cykel parkeringsvakt. Nu eller biljettkontrollanter till promenad. på Det spårvagnen. är när vi Det gör största intrycket det, sighet, som sättet den att verkliga lösa dispyter resan, innan den de mot blev gräl och oftas något annan i vagnen märkte vad som hände. den hållbara staden kan börja.. Arbetet med budgeten för 2008 har dragit igå för trafiken i Göteborg återkommer vi med i senare nu Trevlig sommar! Trevlig fortsättning på hösten! En världsresenär...sid 10 Götebo trafikko gotebo Ekman www 2

3 vägskäl JUNI 2009 nummer 2 ANSVARIG UTGIVARE: REDAKTION : A PRODUKTION: FORM: FOTOGRAF: Lars-Bertil Ekman Lena Johansson Charlotte Stengafvel anders Carlsson Creative Support DanAxel Lindberg Mats Udde Jonsson TRYCK OCH REPRO: Palmeblads, mars 09 POSTADRESS: Göteborgs Stad Trafikkontoret Box 2403, Göteborg BESÖKSADRESS: Köpmansgatan 20 TELEFON: FAX: E-POST: HEMSIDA: Tidningen Vägskäl ges ut av Göteborgs Stad Trafikkontoret och utkommer 4 gånger per år. Svanenmärkt tryckproduktion Trafiknämnden Trafiknämndens officiella uppdrag är att tillgodose göteborgarnas och näringslivets transportbehov, förbättra trafiksäkerheten och minska trafikens miljöstörningar till en acceptabel nivå för både människor och natur. Uppdraget skall utföras med en helhetssyn och i nära samarbete med statliga, regionala och kommunala aktörer samt övriga intressenter. Trafikkontoret Trafikkontoret leds av Trafiknämnden med uppdrag att svara för all trafik i Göteborg, däribland kollektivtrafiken i samarbete med Västtrafik. Kontoret förvaltar kommunens väg- och bananläggningar samt är väghållarmyndighet. I ansvaret ligger också att vara banhållare på spårvägsnätet. Ett aktivt samarbete bedrivs med Vägverket Region Väst, som ansvarar för de stora vägarna i och omkring Göteborg. Trafikkontoret bäst i Europa! Trafikkontoret har vunnit Pan-european workplace mobility plan award. Det är den årliga konferensen ECOMM, European Conference On Mobility Management som arbetar med att styra resandet mot mer miljövänliga alternativ, som anser att Göteborg har den i särklass bästa resepolicyn i Europa. Med cykelbanans mått mätt Den 4 maj rullade den blå-vita mätbilen ut i Göteborg. Uppdrag: att med hjälp av ett laserinstrument mäta ytjämnheten på 45 mil av stadens cykelbanor. Syftet med mätningen är att utvärdera om mätmetoden kan ge ytterligare information om cykelbanornas status jämfört med nuvarande arbetssätt. Ytterligare en nyhet för året är att besiktningarna av cykelbanorna också sker med cykel. Cykelbanans yta kan se bra ut för ögat men uppfattas annorlunda av dem som cyklar på den. Mätbilen, cykelbesiktningen och de vanliga besiktningsrutinerna kommer att ge värdefull information inför kommande underhållsåtgärder. Test av nya parkeringsanmärkningar Under maj-juni har Göteborg, som första kommun i Sverige provat ett nytt system vid utfärdande av parkeringsanmärkning. Istället för att anmärkningen skrivs ut på en textremsa och stoppas in i det inplastade inbetalningskortet, testas att endast skriva ut textremsan utan att bifoga ett inplastat inbetalningskort. Den nya an- Tätare turer i sommar Sommaren brukar innebära glesare kollek - tivtrafik. Men när sommartidtabellen börjar gälla den 14 juni är det nästan trafik som vanligt. Faktum är att Väst trafik stärker turtätheten på en del linjer, t ex linje 73 i Gårdsten och linje 43 genom Tingstadstunneln. Och linje 57 i Bergsjön får helgtrafik, säger Gunnel Garvars på Trafik kontoret. Det sker tack vare efterfrågan från dem som bor där och som kanaliserats in via SDF. Alla sommarens förändringar finns att ta del av på Glöm inte Det oumbärliga komplementet till tidningen Vägskäl. På sajten finns ständigt uppdaterad information om vad som händer i Göteborgstrafiken. märkningen har en gul framsida med information om parkeringsöverträdelsen och en vit baksida med information om betalningssätt samt hur man överklagar. Det innebär bl a en bra miljöbesparing om dagens ca inplastade set med inbetalningskort kan bytas mot bara en kvittoremsa. senaste NYTT 3

4 Trafikkontoret visar upp Göteborg på internationell mässa Det handlar om att vara där, utbyta erfarenheter, informera, visa, lära och på det stora hela slippa uppfinna hjulet en gång till. Det säger Dennis Olsson som ansvarar för Trafikkontorets insats på den kommande ITS-kongressen i Stockholm i september. ITS av Intelligent Transport Systems and Services är ett samlingsnamn för verksamheter där vi arbetar med drift och förvaltning, förbättringar och nya lösningar för resenärer inom kollektivtrafiken och för trafikanter inom områdena cykel, bil eller för gående. En viktig del inom ITS området är att skynda på teknikutvecklingen som hjälp eller för att ge större valmöjlighet för medborgare och resenär inom främst områdena transporter och kollektivtrafik. Kort sagt handlar det om att få bra teknik i samverkan att fungera i verkligheten till hjälp i vår vardag. Varje år genomförs en världskongress som, efter att ha varit i Beijing och New York de senaste två åren, landar i Stockholm den september. Redan nu är förberedelsearbetet igång och Trafikkontoret deltar tillsammans med bland andra Vägverket i en gemensam svensk monter. Vi kommer att visa stadens informationssystem för parkeringsplatser inom evenemangsstråken i centrum och även arbetet med realtider på ringlederna runt och i Göteborg samt en hel del annat intressant inom ITS området. I gengäld hoppas Dennis Olsson att få en bild av hur andra städer i världen har löst sina tranport och kommunikationsbehov och över huvud taget ge och få feedback på ny teknik och nytt tänk. Vi arbetar hela tiden med framtiden, hur skall vi göra morgondagens trafikmiljön bättre och smidigare och hur serverar vi teknikutvecklingen till kommande generationer? Då är en mässa som den i september ett bra tillfälle att hjälpas åt med den framtidsdiskussionen Läs mer om ITS och kongressen i Stockholm på Vi arbetar hela tiden med framtiden, hur skall vi göra morgondagens trafikmiljön bättre och smidigare och hur serverar vi teknikutvecklingen till kommande generationer? Då är en mässa som den i september ett bra tillfälle att hjälpas åt med den framtidsdiskussionen. All time high för medarbetarenkäten Med arbetarna på Trafikkontoret är intresserade och engagerade. 4 På annat sätt går det inte att tolka resultatet från medarbetarenkäten som genomfördes i höstas. Personalchefen Eva Jansson är imponerad. Det brukar vara hög svarsfrekvens och den här gången slår det alla rekord, säger hon. 98 procent av de anställda på Trafikkontoret har svarat. Svaren från enkäten, som gick ut inte bara till Trafikkontoret utan alla ca anställda inom Göteborgs Stad, analyserades sedan och resultatet presenterades för ledningsgruppen strax innan jul. Sedan har varje avdelning fått del av sina resultat. Bland de faktorer som mättes fanns ledarskap, delaktighet, tillgång på information, arbetstillfredsställelse och liknande kriterier. Vad gäller trivsel och delaktighet så ligger siffrorna högt på Trafikkontoret i jämförelse med många andra förvaltningar. Människor trivs här, helt enkelt. Det visar NMI, Nöjd MedarbetarIndex, som gått upp med tre enheter sedan förra årets mätning. Men inget gott som inte kan bli bättre, därför arbetar de olika enheterna nu för att omsätta resultaten i den dagliga verksamheten. Och det är ett arbete som förpliktigar, säger Eva. Med så hög svarsfrekvens är det viktigt att vi snabbt är tillbaka och tar till vara engagemanget.

5 På jakt efter den potentiella cyklisten Det började med en undersökning. Svaren från den analyserades och har nu skapade en kampanj som vill väcka liv i en känsla som de flesta av oss upplevt: Den härliga känslan att cykla. Vem är den potentielle cyklisten i Göteborg? Det är en fråga som har ställts ett antal gånger under åren och som faktiskt inte är så lätt att svara på. Samtidigt är det en viktig fråga: Cykeln är ett av de transportmedel som har god möjlighet att i vissa lägen ersätta bilen vid kortare resor. Därför ingår också cykel som ett av argumenten när Trafikkontoret försöker åstadkomma nya resvanor. Men möjligen har vi haft lite fel fokus när vi propagerat för cyklandets förträffligheter, säger Eva Rhodin på Trafikkontoret med en smula självkritik. Vi har gärna talat om att det är bra för hälsan och ekonomin. Goda argument naturligtvis, men de har inte riktigt fått fäste, visar den undersökning som genomfördes under förra året med hjälp av fokusgrupper, kort- och djupintervjuer och observationer ute i staden: 49 procent av de tillfrågade kan fortfarande inte tänka sig att ställa bilen. Hur nyttigt det än är att cykla. Ny målgrupp Ett annat tydligt resultat bland svaren var att intresset för och viljan att använda cykel är något som varierar kraftigt med åldern. Camilla Pärlbäck på Trafikkontoret är en av dem som arbetat med undersökningen: Nästan alla har cyklat som barn, säger hon. Sedan fanns en grupp som fortsatt med det under tonåren och som unga vuxna. Och de som gjort det då, de hade i allmänhet också fortsatt att cykla i vuxen ålder. I det läget började det bli spännande. Ja, vi kunde konstatera att unga vuxna är en viktig målgrupp, fortsätter Camilla Pärlbäck. Dem har vi inte haft i fokus tidigare men kan vi nå fram till dem och inspirera dem att fortsätta cykla, eller återuppta cyklandet högre upp i åldrarna, då har vi kommit rejält framåt. Känslomässigt budskap Den nya insikten, äntligen en tydlig målgrupp, som Eva Rhodin uttrycker det, resulterade i en kampanj under maj-juni med budskapet att återupptäcka en gammal vän och kärlek, nämligen cykeln. Vi använde ett berättande, känslomässigt budskap, säger Eva Rhodin. Genom att locka fram minnen av hur det var när cykeln var en del av livet, hoppas vi kunna väcka viljan att ta fram cykeln igen. Alla kan vi cykla och egentligen handlar det bara om att vi och cykeln kommit ifrån varandra ett tag. Tillsammans med annonskampanjen genomfördes olika aktiviteter, bland annat en fotoutställning och hela satsningen skall nu utvärderas. Det handlar om viljan att vilja cykla, säger Eva Rhodin och jag tror att den är lättare att stimulera hos dem som ännu inte är alltför långt borta från cykeln. Där finns de framtida potentiella cyklisterna. > > > > > Fakta: Göteborgscyklisten: är kvinna och mellan år har i 73 procent av fallen en egen cykel har 48 mil cykelvägar till sitt förfogande cyklar i 43 procent av fallen året runt anser att Göteborg är en cykelvänlig stad

6 vi vill visa att vi är en arbetsplats som bryr oss om, både våra anställda och de miljömål som vi ha. Det viktiga är att några av oss är med från början och inspirerar de andra. Manuela Chiericitilly Tips från coachen hjälper t Det handlar om motivationen. Att orka och vilja. Finns inte den är det svårt med förändringar. Om vi å andra sida får hjälp med motivationen, då kan det ske underverk. Det är bakgrunden till rescoachprojektet. Hur övertygar vi inbitna bilåkare att ett par dagar i veckan låta bilen stå och istället ta buss eller cykel till jobbet? Den frågan har ställts otaliga gånger. Ofta med olika svar varje gång. Oavsett om de argument som sedan använts för att försöka dra ner på bilåkandet bättre hälsa, mindre utgifter, förbättrad miljö, ökad trafiksäkerhet så handlar det till sist om att enskilda personer skall fatta ett beslut och genomföra en förändring. Ja, faktiskt, säger trafikdirektör Lars- Bertil Ekman. Vi trodde förut att alla trafikproblem gick att bygga bort men nu vet vi att en hel del av dem måste väljas bort. Det börjar dessutom bli hög tid att göra det valet. Varje dag arbetspendlar en kvarts miljon människor in till Göteborg. Drygt hälften av dem görs med bil. Lägg därtill alla transporter som sker i staden under en dag och vi är uppe i 1,5 miljoner resor. Varje dag! Alla gör skillnad I det läget är det lätt att stirra sig blind på den enorma mängden trafik och fråga sig om jag som privatperson verkligen gör någon skillnad? Definitivt. En promilles ökning av trafiken ger en procent mer trängsel på vägarna. Och omvänt varje promille som försvinner minskar trängseln med en procent. Det säger Petter Kjellgren som, tillsammans med Anna-Karin Wikman, ansvarar för det Rescoachprojekt som Trafikkontoret startade i mitten av april. Rescoach? Ja, det innebär att det finns en särskild person ute på arbetsplatsen med uppdrag att stötta, inspirera och uppmuntra de som bestämt sig för att välja ett annat färdsätt än bilen till jobbet. Det började i Lundby Idén med rescoacher ute på arbetsplatserna bygger på ett pilotprojekt för två år sedan bland de boende i Lundby. De inspirerades att ställa bilen minst tre dagar i veckan till förmån för kollektivtrafik, promenad eller cykel. Det personliga stödet från coacherna för att hålla förändringsviljan igång gav gott resultat; drygt hälften av de medverkande fortsatte med sina nya resvanor när projekttiden var slut. De erfarenheterna sa oss att rescoachning borde fungera ännu bättre på en 6

7 Jag tror på en blandning av fakta och entusiasm. De som börjar cykla får ju både en ny resvana och motion på köpet. Karin Iggsten ill att skapa nya resvanor arbetsplats, fortsätter Petter Kjellgren. Där är människor samlade, det är lättare att hålla samman en grupp och det finns ett positivt socialt tryck. Idén med rescoacher presenterades sedan för ett utvalt antal företag och förvaltningar runt om i Göteborg och sju av dem nappade. Stor omställning På varje arbetsplats finns nu en rescoach, utbildad av Trafikkontoret och med uppgift att dels sprida budskapet vidare, dels ta sig an de personer som vill delta och därmed bryta sitt invanda användande av bilen. Projektet löper på ett år från den 1 maj och under den tiden förbinder sig deltagarna i de olika grupperna i nuläget ett 10-tal grupper med drygt 50 medverkande att ställa bilen minst tre dagar i veckan. I många fall innebär det en stor omställning av den egna vardagen. Särskilt familjer med småbarn har ofta ett intensivt schema med att hämta, lämna och skjutsa. Då vill det till en stor portion vilja för att förändra ett fungerande familjesystem. Åsa Westman är rescoach på företaget Ramböll och har arbetsplatsen i Gårda och bostaden i Björboholm i Lerums kommun. Hon pendlar vanligen med bil och byter nu den mot Orange busslinje. Det innebär tre gånger så lång restid till och från arbetet, från 30 till 90 minuter enkel väg. Jag är den som har längst till jobbet, berättar hon. Men eftersom jag är coach måste jag föregå med gott exempel. De flesta andra bor så pass nära att de bytt till cykel men om de å andra sidan skulle få problem med motivationen kan jag ju hänvisa till mig själv. Resedagbok på nätet Under det kommande året har alla deltagarna en egen resedagbok på nätet där de dagligen för in vilka resor man gjort till jobbet.rescoachen har tillgång till dagboken och kan alltså stämma av hur det går och med utgångspunkt i det, hjälpa till med motivationen om den skulle börja krokna. Jag tror att en blandning av fakta och entusiasm blir bra, säger Karin Iggsten, rescoach på Bräcke Diakoni. Själv tackade hon ja till uppdraget dels för utmaningens skull, dels för att motion och hälsa ligger henne varmt om hjärtat. De flesta i vår grupp går över till cykel. Det är egentligen perfekt eftersom man då automatiskt får ett motionspass under arbetsresan och inte behöver träna på fritiden. Både pigga och lata Att det behövs lite inspiration och press utifrån var en tydlig erfarenhet från pilotprojektet i Lundby. Där rangordnades deltagarna i tre grupper utifrån hur de såg på sig själva: Utmana mig, Sätt press på mig och Jag är bekväm och lat. Mycket riktigt visade det sig att den sista gruppen var den som behövde mest coachning. Å andra sidan var det bland de lata som den största och ihållande förändringen skedde. Alltså är det bland de mest tveksamma i de olika grupperna som den största potentialen till förändringar finns. Åsa Westman igen: Jag tror att vår viktigaste uppgift är att få människor att fundera på hur deras resande kan förbättra både det egna livet och miljön och säkerheten i hela samhället. Klarar vi det då har vi kommit långt. 7

8 Våga se bilkostnaderna i Vitögat Pengar är en viktig del när det gäller att skapa en förändring. Och att bilen kostar pengar, det vet vi alla till mans. Men hur mycket kostar den egentligen? På finns sammanställningar över vad bilåkandet kostar. Dessutom länkar till Konsumentverkets bilkalkyl och Skatteverkets förmånslistor. Med de klarsynta kunskaperna i bakfickan blir du snabbt din egen rescoach. Fem faktorer för förändring Vägskäl frågade de två coacherna Åsa Westman och Karin Iggsten vad som behövs för att höja motivationen och underlätta en förändring av resvanorna. Här är deras gemensamma svar: Väl fungerande kollektivtrafik Bra cykelvägar och cykelparkeringsplatser Fler lånecyklar i Göteborg Ökad miljömedvetenhet Att ha vågat provat på och märkt den egna hälsoförbättringen 8

9 Coachen är med på resan En coach är inte en allvetande expert som talar om hur en person skall uppnå sina mål. Istället stöttar och sporrar coachen genom att med frågor och uppmuntran hjälpa till att sätta upp målen och sedan fullfölja dem. Det handlar alltså om att, med hjälp av coachen, hitta de egna drivkrafterna och med ett tydligt mål i sikte plocka fram sina inneboende möjligheter. Positiv feedback och konstruktiv kritik är viktiga hjälpmedel. Det räcker med att 50 personer ställer bilen för att trafiken genom Tingstadstunneln skall minska med en procent. Här finns rescoacher Sedan starten i april och fram till maj nästa år arbetar rescoacher på följande företag och förvaltningar: - Bräcke Diakoni - Norconsult - Ramböll Sverige AB - Älvstranden Utveckling AB - SDF Centrum - SDF Örgryte 9

10 Envärldsresenär som korsar sitt spår på Brännö Det är i Luleå vi måste börja. Utan de rötterna blir det svårt att hänga med längs den väg som har blivit Anna-Karin Wikmans. Där finns också några spår som leder fram till livet idag, på Trafikkontoret. Ja, pappa arbetade på Vägverket i Norrbotten och jag var mycket med honom ute längs vägarna i fjällvärlden. Barackerna i Klimpfjäll, där har jag bott mer än en gång. Så att komma till Trafikkontoret, det var som att komma hem. Den hemkomsten tog dock drygt 20 år att uppnå och letade sig fram över tre kontinenter: Europa, Afrika och USA. Det är bäst att vi tar det från början. Från början? Det var när jag flyttade från Luleå till Umeå för att plugga till samhällsvetare på universitetet. Examensjobbet där förde henne till Etiopien och ett lika omvälvande som inspirerande möte med möte med en okänd kontinent. Att möta Afrika för första gången är drabbande, någonting man aldrig glömmer. Styrelsen för utlandsforskning i Stockholm sedan, tillbaka till Luleå och så Västkusten och Brännö. Jag var engagerad i arbetet på att starta en ekologisk skola, ett jobb som utvecklades till ett arbetsmarknadsprojekt, varpå jag träffade Lisa Sundell på miljösekretariatet och blev inspirerad att starta ett eget miljökonsult företag. Sedan värvades jag till Agenda 21-kontoret i Bergsjön och arbetade med miljö- och integrationsfrågor, fortsatte till storstadssatsningen i Hjällbo och sedan sedan såg jag en annons där Trafikkontoret sökte medarbetare. Det låter så enkelt när ett helt liv sammanfattas och så logiskt, allt griper in i vartannat? Ja, det finns faktiskt någon slags röd tråd i allt det här från det att jag administrerade forskningsprojekt och på Trafikkontoret har det fått sin fortsättning. Snabbfakta: Anna-Karin Wikman 10

11 Hallå där Här får jag arbeta med samhällsutveckling och det som jag tycker är den viktigaste av alla frågor: Vilket samhälle skall vi ha? Dessutom är det spännande att följa utvecklingen och hur vi med infrastrukturen bygger vidare på Göteborg. Om samhällsengagemanget och viljan att vara en del av ett framtids arbete är en färdkamrat genom livet, är glädjen i andra och främmande kulturer en lika viktig beståndsdel. Jag har ju arbetat med integration och har många vänner från den orientaliska delen av världen. Det intresset har fått ett mycket tydligt uttryck i formen av orientalisk dans. Sedan åttanio år träffas Anna-Karin Wikman och ett antal kvinnliga kamrater hos en lärare i södra skärgården och lär mer om en klassisk orientalisk uttrycksform. Det är lite ovanligt, det kan jag hålla med om men det är fantastiskt roligt att dansa och vi gör det mer i formen av folkdans. Alla vi i gruppen är så olika personligheter och det skapar en god gemenskap. Men vänta, det var tre kontinenter, hur är det med USA? Jag var au-pair i San Francisco ett år. Och så har det varit lite Kibbutz i Israel också. Alltså, du har rötterna i Norrbotten, världskulturen i blodet och arbetet i Göteborg? Ja, och hjärtat på Brännö. Just nu är jag rätt mätt på den stora världen, det är på Brännö jag kommer att vara i framtiden. Här lever jag mitt i naturen samtidigt som storstaden finns på bekvämt avstånd. Dessutom är Göteborg och Luleå rätt lika varandra, båda är industristäder och ligger vid havet, även om Luleå är på fel sida av Sverige. Norrland och rötterna finns alltså nära. Dessutom har Gustav börjat prata lite norrländska! Jag har ju arbetat med integration och har många vänner från den orientaliska delen av världen. Titel: Projektledare på avdelningen Trafikant Tid på Trafikkontoret: Sedan 2005 Ålder: 49 Familj: 15-åriga sonen Gustav Bor: På Brännö Det visste ni inte om Anna-Karin: Har jägarexamen. Men jag har bara skjutit med älgstudsare en enda gång, på skjutprovet. Ingvar Brattefjäll, hur går arbetet med Trygg, Vacker Stad? Just nu är det bara positivt. Budgeten för nästa år ger oss 10 miljoner extra och det gör att vi kan gå vidare med de prioriterade målet. Vilket är det? Göteborgarna vill ha en ren och trygg stad, därför skall nedskräpningen i Göteborg minska. Det innebär att vi arbetar mycket med att förändra attityder till just nedskräpning och förstörelse. Staden är ju faktiskt vårt vardagsrum. Det låter som ett långsiktigt arbete. Hur länge har det pågått? Sedan 2004 och de senaste åren har vi fått extra anslag som ger oss muskler att göra en långtgående insats. Nu finns en politisk enighet om att fortsätta. Göteborgarna skall känna trygghet i sin egen stad. Du nämnde att ni arbetar på att förändra attityder? TÄNK på var du slänger skräpet. Vi vill uppmana människor att tänka efter innan de slänger något på gatan. Tänk efter före alltså och det budskapet har synts på stortavlor ute på stan under våren. Har ni gjort andra insatser? Ja, barn och ungdomar är en viktig målgrupp eftersom de är hos dem som attitydarbetet måste börja. Under april vårstädade skol- och förskolebarn från 360 skolor i områdena runt sina skolor. Samtidigt hade de lektioner om vad nedskräpning innebär och om källsortering och återvinning. Det här är en viktig fråga inte bara för staden Göteborg utan hela regionen. 11

12 POSTTIDNING B. PORTO BETALT Frölunda Torg på väg upp ur underjorden Det är knappt en halvlek kvar i arbetet med att rusta upp Frölunda Torg spårvagnshållplats. Och nu börjar arbetet sakta krypa upp ur marken och bli synligt. En fågel Fenix gör sig beredd att veckla ut vingarna. Ja, det har varit mycket strukturarbete, berättar Trafikkontorets byggledare Lars-Åke Frejd. Schaktning och utgrävning, gjuta bottenplattan och stödmurar. Den senaste tiden har hissöverbyggnaden monterats, smidet över vad som redan kallas spanska trappan är på plats tillsammans med de tre mindre ovalerna och betonglådorna för grönska och blommor. Vi får många positiva kommentarer av människorna som passerar, fortsätter Lars-Åke Frejd. Det sitter ju skisser uppe som visar hur allt skall se ut i färdigt skick och de samlar många intresserade. Nu ser de att verkligheten börjar likna skisserna också. Redan nu är ombyggnaden av Marconigatan helt färdig och i slutet av oktober sker den officiella invigningen av nygamla Frölunda Torg. 12

EN LITEN SKRIFT FÖR DIG SOM VILL ATT DITT BARN SKA GÅ LÅNGT

EN LITEN SKRIFT FÖR DIG SOM VILL ATT DITT BARN SKA GÅ LÅNGT EN LITEN SKRIFT FÖR DIG SOM VILL ATT DITT BARN SKA GÅ LÅNGT VILL DU ATT DINA BARN SKA GÅ LÅNGT? LÄS DÅ DET HÄR. Det är med resvanor precis som med matvanor, de grundläggs i tidig ålder. Både de goda och

Läs mer

År 2020 Fler rör sig i staden

År 2020 Fler rör sig i staden År 2020 Fler rör sig i staden Men färre skadas i trafiken Trafiksäkerhetsprogrammet 2010 2020 antogs av Trafiknämnden i december 2009. Programmet ger inriktningen för det gemensamma trafiksäkerhetsarbetet

Läs mer

Resvaneundersökning Sahlgrenska Akademin KORTVERSION. Resultat av enkät genomförd 7 21 juni 2007. Göteborg 2007-09-11 Göteborgs Stad Trafikkontoret

Resvaneundersökning Sahlgrenska Akademin KORTVERSION. Resultat av enkät genomförd 7 21 juni 2007. Göteborg 2007-09-11 Göteborgs Stad Trafikkontoret Resvaneundersökning Sahlgrenska Akademin Resultat av enkät genomförd 7 21 juni 2007 KORTVERSION Göteborg 2007-09-11 Göteborgs Stad Trafikkontoret Resvaneundersökning Sahlgrenska Akademin Sida 2 (6) Bakgrund

Läs mer

Cykelkommunen Lund

Cykelkommunen Lund Cykelkommunen Lund 2002-2004 Cykeltäta Lund satsar ännu mer Lund är Sveriges cykeltätaste kommun och den kommun i landet som har högst andel gående och cyklande vid korta resor. Cykelkommunen är en del

Läs mer

Fem steg för bästa utvecklingssamtalet

Fem steg för bästa utvecklingssamtalet Fem steg för bästa utvecklingssamtalet Hitta drivkraften, styrkan och nå målet! Gita Bolt 2013 Copyright: airyox AB Mångfaldigande av denna skrift, helt eller delvis, är enligt lagen om upphovsrättsskydd

Läs mer

Konsten att sälja hållbart resande. - på en eftermiddag

Konsten att sälja hållbart resande. - på en eftermiddag Konsten att sälja hållbart resande - på en eftermiddag hans@arby.se Handboken: Om att bygga samverkan Handledningen: Om att möta kunden på en eftermiddag: Körschema Vem är du, vilket är uppdraget? Drivkrafter

Läs mer

Producenten Administratör eller konstnär?

Producenten Administratör eller konstnär? Producenten Administratör eller konstnär? En rapport av Gustav Åvik Kulturverkstan KV08 Maj 2010 Bakgrund En fråga har snurrat runt i mitt huvud sen jag började Kulturverkstan, vill jag arbeta som teaterproducent?

Läs mer

Resvaneundersökning Göteborgs Universitet Gemensam Förvaltning

Resvaneundersökning Göteborgs Universitet Gemensam Förvaltning Resvaneundersökning Göteborgs Universitet Gemensam Förvaltning Resultat av enkät genomförd 2 27 oktober 2006 Kortversion Göteborg 2006-11-20 Göteborgs Stad Trafikkontoret Resvaneundersökning Göteborgs

Läs mer

Pressrelease 2008-01-14 Bilaga 1. Samtliga frågor, tabeller och nationell överblick Kollektivtrafikbarometern 2007.

Pressrelease 2008-01-14 Bilaga 1. Samtliga frågor, tabeller och nationell överblick Kollektivtrafikbarometern 2007. Pressrelease 2008-01-14 Bilaga 1. Samtliga frågor, tabeller och nationell överblick Kollektivtrafikbarometern 2007. (både resenärer och icke resenärer) respektive resenärer/kunder (reser minst en gång

Läs mer

Resvaneundersökning bland studenter vid Göteborgs Universitet Utbildningsvetenskap

Resvaneundersökning bland studenter vid Göteborgs Universitet Utbildningsvetenskap Resvaneundersökning bland studenter vid Göteborgs Universitet Utbildningsvetenskap KORTVERSION Resultat av enkät genomförd 1-15 juni 27 Göteborg 27-9-27 Göteborgs Stad Trafikkontoret Resvaneundersökning

Läs mer

Utredningen om översyn av regler ur ett cyklingsperspektiv. Arbetsnamn: Cyklingsutredningen Antaget den 20 januari 2011

Utredningen om översyn av regler ur ett cyklingsperspektiv. Arbetsnamn: Cyklingsutredningen Antaget den 20 januari 2011 Utredningen om översyn av regler ur ett cyklingsperspektiv Arbetsnamn: Cyklingsutredningen Antaget den 20 januari 2011 Utredningen Särskilde utredaren: Europaparlamentarikern Kent Johansson Sekretariatet:

Läs mer

BOKSAMMANFATTNING MOTIVATION.SE

BOKSAMMANFATTNING MOTIVATION.SE BOKSAMMANFATTNING MOTIVATION.SE 150 ledningsgrupper senare - vår bild av en dold potential Detaljerade fallstudier av verkliga ledningsgruppssituationer och typiska problem såväl som konkreta tips för

Läs mer

Nya perspektiv på invanda mönster. aktivt medarbetarskap Ledardagar Medarbetardagar Planeringsdagar

Nya perspektiv på invanda mönster. aktivt medarbetarskap Ledardagar Medarbetardagar Planeringsdagar Nya perspektiv på invanda mönster aktivt medarbetarskap Ledardagar Medarbetardagar Planeringsdagar Vargen är den art som mest liknar oss människor i flockens uppbyggnad och som vi därför valt att använda

Läs mer

Innehåll. Material Ordförandeguide Uppdaterad: 2015-02- 18 Sida 2 av 7

Innehåll. Material Ordförandeguide Uppdaterad: 2015-02- 18 Sida 2 av 7 Sida 2 av 7 Innehåll... 1 Ordförandeposten... 3 Presidiet... 3 Styrelsen... 3 Styrelsemötet... 4 Ledarskapet... 4 Vad är ledarskap?... 4 Ledarskap i projekt... 5 Att utveckla sitt ledarskap... 6 Kommunikation...

Läs mer

Smart bilist på väg En broschyr om bilpooler Bilpool för den smarta bilisten! Ien bilpool är Du fri från bekymmer och det är nästan lika smidigt som med egen bil, men oftast mycket billigare Bilpool ligger

Läs mer

Medarbetarundersökning Göteborgs Stad 2014

Medarbetarundersökning Göteborgs Stad 2014 Medarbetarundersökning Göteborgs Stad 2014 Precis som i förra årets medarbetarundersökning är det 2014 en gemensam enkät för chefer och medarbetare. Detta innebär att du svarar på frågorna i enkäten utifrån

Läs mer

FÖRBÄTTRINGSVÄGEN. Verktyg & inspiration för företagets utveckling. Helene Kolseth

FÖRBÄTTRINGSVÄGEN. Verktyg & inspiration för företagets utveckling. Helene Kolseth FÖRBÄTTRINGSVÄGEN Verktyg & inspiration för företagets utveckling Helene Kolseth Förbättringsvägen - Verktyg & inspiration för företagets utveckling Förbättringsvägen - Verktyg & inspiration för företagets

Läs mer

Gör inte som alla andra

Gör inte som alla andra Gör inte som alla andra Två gånger om dagen, på exakt samma tid, sätter vi oss i varsin bil och ger oss ut i trafiken. Resultatet är en trång och stökig stad. Och flockmentaliteten är inte bara negativ

Läs mer

Vandrande skolbussar Uppföljning

Vandrande skolbussar Uppföljning Fariba Daryani JANUARI 2007 Vandrande skolbussar Uppföljning När man börjat blir man fast (Förälder i Vandrande skolbuss) Att gå med Vandrande skolbussen är något vi ser fram emot (Barn i Vandrande skolbuss)

Läs mer

Greenbook är tjänsten som vill inspirera och utmana skeptiska bil användare att åka kollektivt, de ska inte se det som ett måste utan något som de

Greenbook är tjänsten som vill inspirera och utmana skeptiska bil användare att åka kollektivt, de ska inte se det som ett måste utan något som de Greenbook är tjänsten som vill inspirera och utmana skeptiska bil användare att åka kollektivt, de ska inte se det som ett måste utan något som de verkligen vill göra. Kollektiv åkning kommer nu att bli

Läs mer

En liten folder om Lanseringskampanjen

En liten folder om Lanseringskampanjen En liten folder om Lanseringskampanjen 2011 Lanseringskampanjen 2011 Den 5 september 2011 drar hela förbundet igång en historisk satsning där vi med 2012-målen och våra nio åtgärdspunkter i ryggen ska

Läs mer

Så här gör du. om du vill genomföra en framgångsrik innovationstävling

Så här gör du. om du vill genomföra en framgångsrik innovationstävling Så här gör du om du vill genomföra en framgångsrik innovationstävling Det här materialet hjälper er att planera och sätta förutsättningarna för att driva kampanjer, antingen en eller regelbundet. Ibland

Läs mer

Storyline Familjen Bilgren

Storyline Familjen Bilgren Storyline Familjen Bilgren Du har valt att jobba med trafik med hjälp av Storyline. Denna Storyline vänder sig till årskurs 4 6 Eleverna får till en början möta familjen Bilgren som bor i Ringstorp. Familjen

Läs mer

Göteborgs Stads riktlinjer för resepolicies

Göteborgs Stads riktlinjer för resepolicies Göteborgs Stads riktlinjer för resepolicies OMSLAGSFOTO:DIGITALSTUDION Göteborgs Stads riktlinjer för resepolicies Stadens nämnder och bolag skall upprätta riktlinjer för resande omfattande såväl resande

Läs mer

Engagerade medarbetare skapar resultat!

Engagerade medarbetare skapar resultat! Föreläsningsanteckningar Berit Friman, vd Dale Carnegie Sverige 11 februari 2015 Engagerade medarbetare skapar resultat! Berit Friman är en av Sveriges mest erfarna föreläsare och utbildare inom områdena

Läs mer

Valberedd 2015 Din guide till valet!

Valberedd 2015 Din guide till valet! Valberedd 2015 Din guide till valet! 1 Valberedd 2015 Din guide till valet! Vad är valet? På måndag 23/11 kommer vi att rösta om vilka som ska sitta i förbundsstyrelsen år 2016! Vi i valberedningen har

Läs mer

BÖCKER INSPIRATION. www.universeimagine.com

BÖCKER INSPIRATION. www.universeimagine.com BÖCKER INSPIRATION Vår vision är att inspirera minst en miljon människor till att förverkliga sina drömmar och må bra under tiden. Är du en av dem? Personligt entreprenörskap handlar om kraften och förmågan

Läs mer

Medarbetarenkäten 2012 Kalmar kommun Södermöreskolan

Medarbetarenkäten 2012 Kalmar kommun Södermöreskolan Medarbetarenkäten 2012 Kalmar kommun Södermöreskolan Antal svar: 30 Antal medarbetare: 47 Svarsfrekvens: 63,8% Innehållsförteckning Sida Läsanvisning 1 Sammanfattning 2 Bakgrund och syfte 2 Svarsfrekvens

Läs mer

MEDARBETAR- OCH LEDARPOLICY Medarbetare och ledare i samspel

MEDARBETAR- OCH LEDARPOLICY Medarbetare och ledare i samspel JAG SAMSPELAR JAG VILL LYCKAS JAG SKAPAR VÄRDE JAG LEDER MIG SJÄLV MEDARBETAR- OCH LEDARPOLICY Medarbetare och ledare i samspel sid 1 av 8 Medarbetar- och ledarpolicy Medarbetare och ledare i samspel Syfte

Läs mer

Framkomlighetsstrategin Sammanfattning

Framkomlighetsstrategin Sammanfattning Framkomlighetsstrategin Sammanfattning stockholm.se/trafiken 1 2 Varför behövs en framkomlighetsstrategi? Stockholm fortsätter att växa. År 2030 kommer Stockholms stads befolkning att ha ökat med cirka

Läs mer

Så här vill Stockholms politiker öka cykeltrafiken

Så här vill Stockholms politiker öka cykeltrafiken Så här vill Stockholms politiker öka cykeltrafiken Miljövänliga transporter Lastcyklar har idag en kapacitet på 300 kg och är ett alternativ till varutransporter i tätort. Bilfria gator Gator fri från

Läs mer

Kalmar kommuns medarbetarenkät 2014

Kalmar kommuns medarbetarenkät 2014 Kalmar kommuns medarbetarenkät 2014 Kalmar kommun Barn-och ungdomsförvaltningen Antal svar: 1210 Antal medarbetare: 1409 Svarsfrekvens: 85,9% Innehållsförteckning Sida Läsanvisning 1 Sammanfattning 2 Bakgrund

Läs mer

Arbetsgivarinformation: Trafikkontorets webbaserade resvaneundersökning. Vad det är. Om enkäten och genomförandet

Arbetsgivarinformation: Trafikkontorets webbaserade resvaneundersökning. Vad det är. Om enkäten och genomförandet Arbetsgivarinformation: Trafikkontorets webbaserade resvaneundersökning Vad det är Arbetsgivare som ser över hur medarbetarna reser till, från och i arbetet har mycket att vinna i form av lägre resekostnader,

Läs mer

Trafiken i praktiken Åk 2-3

Trafiken i praktiken Åk 2-3 2010-10-06 Miljö - Hälsa - Trafiksäkerhet Trafiken i praktiken Åk 2-3 Hitta den röda tråden i ditt trafikarbete Det är viktigt att trafikundervisningen löper som en röd tråd genom grundskolan. För att

Läs mer

Låt kunderna göra jobbet!

Låt kunderna göra jobbet! Låt kunderna göra jobbet! Innehållsförteckning Inledning...4 Vad är referensprogrammet?...6 250 gånger 250-regeln...8 ABC-listan...10 Ha mig i åtanke...12 Bevara kontakten!...14 - Årsplan för utskick...16

Läs mer

Fritt fram. En rapport om kommuners arbete med snöröjning av gång- och cykelvägar

Fritt fram. En rapport om kommuners arbete med snöröjning av gång- och cykelvägar Fritt fram En rapport om kommuners arbete med snöröjning av gång- och cykelvägar Statistik från Agenda PR:s Kommunspegel December 2014 Inledning Gång- och cykelvägar som är framkomliga vintertid är viktigt

Läs mer

Resvanor hos studenter på Pedagogen vid Göteborgs universitet. Enkätundersökning december 2010

Resvanor hos studenter på Pedagogen vid Göteborgs universitet. Enkätundersökning december 2010 Resvanor hos studenter på Pedagogen vid Göteborgs universitet Enkätundersökning december 2010 Utbildningsvetenskap vid Göteborgs universitet Trafikkontoret Göteborgs Stad 1 Resvanor hos studenter på Pedagogen

Läs mer

Hur långt har Umeåborna till jobbet? Utredningar och rapporter från Övergripande planering nr 11 2015

Hur långt har Umeåborna till jobbet? Utredningar och rapporter från Övergripande planering nr 11 2015 Hur långt har Umeåborna till jobbet? Utredningar och rapporter från Övergripande planering nr 11 215 www.umea.se/kommun Innehållsförteckning Sammanfattning 3 Inledning 3 Syfte 3 Metod 4 Val av färdmedel

Läs mer

Förslag på intervjufrågor:

Förslag på intervjufrågor: Förslag på intervjufrågor: FRÅGOR OM PERSONENS BAKGRUND 1. Var är du uppväxt? 2. Om du jämför din uppväxt med andras, hur skulle du ranka din egen uppväxt? 3. Har du några syskon? 4. Vad gör de? 5. Vilka

Läs mer

STRATEGISKT PROGRAM FÖR HAMMARÖ KOMMUN

STRATEGISKT PROGRAM FÖR HAMMARÖ KOMMUN STRATEGISKT PROGRAM FÖR HAMMARÖ KOMMUN BOENDE Antaget av kommunfullmäktige 2013-10-21 Vision Hammarö 2030 antogs enhälligt av kommunfullmäktige i juni 2013. Ett strategiskt program som anger riktningen

Läs mer

CHEFS OCH LEDARSKAPSPOLICY

CHEFS OCH LEDARSKAPSPOLICY CHEFS OCH LEDARSKAPSPOLICY Vår verksamhetsidé Vi är många som jobbar på Eksjö kommun ungefär 1600 medarbetare och vår främsta uppgift är att tillhandahålla den service som alla behöver för att leva ett

Läs mer

Min individuella uppgift om hamnens Webbsida

Min individuella uppgift om hamnens Webbsida Min individuella uppgift om hamnens Webbsida Tävlingar på FB Arrangera tävlingar över FB och dela ut fina priser till de som faktiskt vinner. Detta fungerar väldigt effektivt i nuläget. ETT bra pris/gilla

Läs mer

Hur det är att vara arbetslös i fina Sverige.

Hur det är att vara arbetslös i fina Sverige. Hur det är att vara arbetslös i fina Sverige. Är det inte meningen att samhället ska hjälpa de som har det mindre bra? Är det inte meningen att man ska få stöd till ett bättre mående och leverne? Är det

Läs mer

5 vanliga misstag som chefer gör

5 vanliga misstag som chefer gör 5 vanliga misstag som chefer gör och vad du kan göra för att undvika misstagen! www.helenastrom.se Telefon: +46(0)704 32 83 08 Inledning Först tänkte jag ge mina fem bästa tips till ledare. Men jag kom

Läs mer

Utvecklingsoch lönesamtal ger dig inflytande

Utvecklingsoch lönesamtal ger dig inflytande Utvecklingsoch lönesamtal ger dig inflytande Utvecklingsoch lönesamtal ger dig inflytande För att du ska trivas på jobbet och känna att du gör ett bra arbete behöver du kunna påverka din arbetssituation

Läs mer

Delaktighet - på barns villkor?

Delaktighet - på barns villkor? Delaktighet - på barns villkor? Monica Nordenfors Institutionen för socialt arbete Göteborgs universitet FN:s konvention om barnets rättigheter Artikel 12 Det barn som är i stånd att bilda egna åsikter

Läs mer

Om man googlar på coachande

Om man googlar på coachande Coachande ledarskap Låt medarbetaren Att coacha sina medarbetare är inte alltid lätt. Men det allra viktigaste är att låta medarbetaren finna lösningen själv, att inte ta över och utföra den åt denne.

Läs mer

Praktikrapport. Sofia Larsson MKVA12, HT12

Praktikrapport. Sofia Larsson MKVA12, HT12 Praktikrapport Facetime Media är en byrå belägen i Lund som hjälper företag att marknadsföra sig via sociala medier. I nuläget är det främst Facebook som är aktuellt men tanken är att företaget i framtiden

Läs mer

Uppföljning av nya bostadsområden Baserad på medborgardialoger om Norra Hallsås och Östra Stamsjön

Uppföljning av nya bostadsområden Baserad på medborgardialoger om Norra Hallsås och Östra Stamsjön Baserad på medborgardialoger om Norra Hallsås och Östra Stamsjön juni 2011 Beredningen för infrastruktur och boende Innehåll 1 Uppdrag 5 1.1 Bakgrund, syfte...5 1.2 Metod och genomförande...5 1.3 Resultat...5

Läs mer

Utvecklingsoch lönesamtal ger dig inflytande

Utvecklingsoch lönesamtal ger dig inflytande Utvecklingsoch lönesamtal ger dig inflytande Utvecklingsoch lönesamtal ger dig inflytande För att du ska trivas på jobbet och känna att du gör ett bra arbete behöver du kunna påverka din arbetssituation

Läs mer

Ledarnas Chefsbarometer 2008, delrapport 1. Chefers ledarskap påverkar resultatet

Ledarnas Chefsbarometer 2008, delrapport 1. Chefers ledarskap påverkar resultatet Ledarnas Chefsbarometer 2008, delrapport 1 Chefers ledarskap påverkar resultatet Chefsbarometer 2008 Delrapport 1: Chefers ledarskap påverkar resultatet Det finns ett starkt samband mellan ledarskap och

Läs mer

Attityder och erfarenheter till chefskap i vården

Attityder och erfarenheter till chefskap i vården Attityder och erfarenheter till chefskap i vården Sammanställning av kartläggningen Chef i vården som genomfördes av Sveriges läkarförbund 2009. Kartläggning av läkares chefsskap Läkarförbundet anser att

Läs mer

Uppföljning rörelseglada barn

Uppföljning rörelseglada barn Bilaga 3 Uppföljning rörelseglada barn Pilotprojekt i Ystads Barn och Elevhälsa 7-8 Backaskolan, Blekeskolan, Köpingebro skola och Östraskolan Ystad kommun Kultur och utbildning Barn och Elevhälsan Kerstin

Läs mer

Resvaneundersökning bland arbetsplatser i Göteborg 2004-2005

Resvaneundersökning bland arbetsplatser i Göteborg 2004-2005 Rapport nr 1:06 Trafikkontoret Avdelning Trafikant Issn nr 1103-1530 Resvaneundersökning bland arbetsplatser i Göteborg 2004-2005 Rapporten baseras på resvaneundersökningar genomförda på arbetsplatser

Läs mer

i praktiken» 6 6 personal&ledarskap # personal&ledarskap 1 2012 1

i praktiken» 6 6 personal&ledarskap # personal&ledarskap 1 2012 1 6 personal&ledarskap #1 2012 Från chefskontroll till självkontroll Folksam lyckades på fyra månader med att få de sämst presterande i kundtjänsten att lyfta sig till toppsäljarnas nivå. För att nå dit

Läs mer

Resvanor hos studenter på Pedagogen vid Göteborgs universitet. Enkätundersökning december 2010

Resvanor hos studenter på Pedagogen vid Göteborgs universitet. Enkätundersökning december 2010 Resvanor hos studenter på Pedagogen vid Göteborgs universitet Enkätundersökning december 2010 Utbildningsvetenskap vid Göteborgs universitet Trafikkontoret Göteborgs Stad 1 Enkät resvanor studenter på

Läs mer

En stad. 9000 medarbetare. En vision.

En stad. 9000 medarbetare. En vision. guide till År 2035 ska Helsingborg vara den skapande, pulserande, gemensamma, globala och balanserade staden för människor och företag. Helsingborg är staden för dig som vill något. En stad. 9000 medarbetare.

Läs mer

Synen på att pendla kollektivt. December 2014

Synen på att pendla kollektivt. December 2014 Synen på att pendla kollektivt December 2014 2 Undersökning om synen på att pendla kollektivt Skapat av: Intermetra Business & Market Research Group AB Projektledare: Markus Lagerqvist Datum: 2014-12-19

Läs mer

MINNESANTECKNINGAR KOMPETENSOMBUDSTRÄFF 2014-02-06

MINNESANTECKNINGAR KOMPETENSOMBUDSTRÄFF 2014-02-06 CARPE Minnesanteckningar Sida 1 (5) 2014-02-06 MINNESANTECKNINGAR KOMPETENSOMBUDSTRÄFF 2014-02-06 Inledning Carin hälsade välkommen och presenterade dagens program som till stor del bestod av dialog kring

Läs mer

BISTÅNDSHANDLÄGGARNAS FÖRUTSÄTTNINGAR. En rapport från Vision Göteborg om arbetsmiljön för biståndshandläggarna i Göteborgs Stad

BISTÅNDSHANDLÄGGARNAS FÖRUTSÄTTNINGAR. En rapport från Vision Göteborg om arbetsmiljön för biståndshandläggarna i Göteborgs Stad BISTÅNDSHANDLÄGGARNAS FÖRUTSÄTTNINGAR En rapport från Vision Göteborg om arbetsmiljön för biståndshandläggarna i Göteborgs Stad 1 INNEHÅLL Sid 3 - Sammanfattning Sid 4 - Visions förslag för en bättre arbetsmiljö

Läs mer

Vår resepolicy i praktiken

Vår resepolicy i praktiken Vår resepolicy i praktiken Det här dokumentet vänder sig till dig som undrar varför en resepolicy behövs, vad den tillför och hur den införs. På Trafikkontoret i Göteborg har vi en resepolicy för att kunna

Läs mer

Nyheter & tips om miljöanpassade resor och transporter

Nyheter & tips om miljöanpassade resor och transporter Oktober 2010 Nyheter & tips om miljöanpassade resor och transporter Detta nyhetsbrev kommer från miljörådgivarna på Trafikkontoret i Göteborg. Vi erbjuder stöd till arbetsgivare för att miljöanpassa resor

Läs mer

AFFÄRSPLAN. AB Stora Tunabyggen. 1 Tunabyggen Affärsplan 2010 2013 Tunabyggen Affärsplan 2010 2013. Box 308 781 24 Borlänge www.tunabyggen.

AFFÄRSPLAN. AB Stora Tunabyggen. 1 Tunabyggen Affärsplan 2010 2013 Tunabyggen Affärsplan 2010 2013. Box 308 781 24 Borlänge www.tunabyggen. 2010 AFFÄRSPLAN 2013 AB Stora Tunabyggen Box 308 781 24 Borlänge www.tunabyggen.se BESÖK Vasagatan 27 TEL 0243-733 00 FAX 0243-733 70 E-POST info@tunabyggen.se BANKGIRO 465-2566 POSTGIRO 46 26 58-6 ORG

Läs mer

Det här står vi för. Kultur- och fritidsförvaltningens värderingar 1 (7) Ur Elevers tankar i ord och bild

Det här står vi för. Kultur- och fritidsförvaltningens värderingar 1 (7) Ur Elevers tankar i ord och bild Det här står vi för Kultur- och fritidsförvaltningens värderingar Ur Elevers tankar i ord och bild 1 (7) Den mätta dagen, den är aldrig störst. Den bästa dagen är en dag av törst. Nog finns det mål och

Läs mer

Utbildningsförvaltningen. Spånga gymnasium 7-9 [117]

Utbildningsförvaltningen. Spånga gymnasium 7-9 [117] Utbildningsförvaltningen Spånga gymnasium 7-9 [117] I denna rapport finner du din enhets resultat från medarbetarenkäten 2012. Datainsamlingen har skett under perioden 3 september 28 september 2012. På

Läs mer

Bostadsmarknadens roll för äldres välbefinnande

Bostadsmarknadens roll för äldres välbefinnande Bostadsmarknadens roll för äldres välbefinnande Marianne Abramsson Nationella institutet för forskning om äldre och åldrande (NISAL) Linköpings universitet marianne.abramsson@liu.se Bygg bostäder så att

Läs mer

Vägar till ett modernt, jämlikt och effektiv ledarskap

Vägar till ett modernt, jämlikt och effektiv ledarskap Vägar till ett modernt, jämlikt och effektiv ledarskap Eva Norrman Brandt Vad är ett modernt ledarskap? Inför en konkurrenssituation är det viktigt att koppla ihop ledarskap och hälsa för att bli en attraktiv

Läs mer

FÖRELÄSNINGAR OCH KURSER GÖTEBORG HÖSTEN 2013. Föreläsningar som förändrar.

FÖRELÄSNINGAR OCH KURSER GÖTEBORG HÖSTEN 2013. Föreläsningar som förändrar. FÖRELÄSNINGAR OCH KURSER GÖTEBORG HÖSTEN 2013 Föreläsningar som förändrar. Lära för Livet Seminarier Utbildning Talarförmedling Er partner inom individ-, ledarskaps- och teamutveckling Sveriges bästa talare

Läs mer

Arbetslös men inte värdelös

Arbetslös men inte värdelös Nina Jansdotter & Beate Möller Arbetslös men inte värdelös Så behåller du din självkänsla som arbetssökande Karavan förlag Box 1206 221 05 Lund info@karavanforlag.se www.karavanforlag.se Karavan förlag

Läs mer

Datum Motion av Johan Lundqvist (MP) om cykelförmåner för kommunens medarbetare

Datum Motion av Johan Lundqvist (MP) om cykelförmåner för kommunens medarbetare KS 21 10 OKT 2012 KOMMUNLEDNINGSKONTORET Handläggare Hansen Gro Persson Lars-Sture Datum 2012-09-18 Diarienummer KSN-2011-0513 Kommunstyrelsen Motion av Johan Lundqvist (MP) om cykelförmåner för kommunens

Läs mer

Processledar manual. Landsbygd 2.0

Processledar manual. Landsbygd 2.0 Processledar manual Landsbygd 2.0 Inledning och tips Bilda grupper Börja med att placera deltagarna i grupper om ca 5-8 personer i varje. De som kommer från samma ort ska vara i samma grupp eftersom det

Läs mer

CHEFENS KOMMUNIKATIONSVERKTYG VERSION 2.2

CHEFENS KOMMUNIKATIONSVERKTYG VERSION 2.2 CHEFENS KOMMUNIKATIONSVERKTYG VERSION 2.2 Nordisk Kommunikation AB Olof Palmes gata 13 SE 111 37 Stockholm T +46 8 612 5550 F +46 8 612 5559 info@nordisk-kommunikation.com www.nordisk-kommunikation.se

Läs mer

Detta är Västsvenska paketet

Detta är Västsvenska paketet Västsvenska paketet en satsning som öppnar för framtiden Detta är Västsvenska paketet Foto: Folio Bildbyrå Vi vill skapa ett attraktivt, hållbart och växande Västsverige Västsverige växer, utvecklas och

Läs mer

Föreläsningsanteckningar Olof Röhlander 17 mars 2015

Föreläsningsanteckningar Olof Röhlander 17 mars 2015 Föreläsningsanteckningar Olof Röhlander 17 mars 2015 Konsten att ta en chans och få saker att hända! Vad krävs för att vi ska nå våra mål och förverkliga våra drömmar? Hur blir man bra på något? Standardtipset

Läs mer

Barn- och utbildningsförvaltningen. Sju Nycklar för framgång

Barn- och utbildningsförvaltningen. Sju Nycklar för framgång Barn- och utbildningsförvaltningen Sju Nycklar för framgång Amanda, 13 år Om lärarna samverkar med varandra, med oss elever och med föräldrarna får man flera perspektiv på olika frågor. Jag förstår liksom

Läs mer

Ditt och mitt Indexator

Ditt och mitt Indexator Indexators filosofi 2 Ditt och mitt Indexator INDEXATOR har alltid jobbat med visioner och strategier. Dessa finns nedskrivna och ska verka som ett stöd i verksamhetens beslutsfattande på alla nivåer.

Läs mer

DEN GODA GRÖNA STADEN

DEN GODA GRÖNA STADEN DEN GODA GRÖNA STADEN INFORMATION OM KARLSTADS TRANSPORTSTRATEGI I ett stort antal kommuner arbetar man för fullt med att utarbeta kommunala transportstrategier. Bland dem som redan är klara finns Karlstad.

Läs mer

NYHETSBREV YOUTH WITHOUT BORDERS. !Vi bjuder på fika och informerar om vårt möte och vem som kommer att bo hos vem.

NYHETSBREV YOUTH WITHOUT BORDERS. !Vi bjuder på fika och informerar om vårt möte och vem som kommer att bo hos vem. av 5 1 NYHETSBREV YOUTH WITHOUT BORDERS Vårt första nyhetsbrev Jag hoppas att ni alla vet vid detta laget vad era ungdomar håller på med här i skolan efter lektionstid. Annars är det kanske tid att ni

Läs mer

Gå och cykla för ökad hälsa DEN GODA STADEN

Gå och cykla för ökad hälsa DEN GODA STADEN Gå och cykla för ökad hälsa DEN GODA STADEN När vi planerar för att bygga den goda staden är det många aspekter som bör finnas med. En mycket viktig del rör människors hälsa och välbefinnande. Därför behöver

Läs mer

Hur chefer kommunicerar

Hur chefer kommunicerar Hur chefer kommunicerar Undersökning BY& KRY BYLANDER KRYLANDER 1 Indikativ undersökning Syfte att öka förståelsen för organisationers utveckling av chefer till kommunikativa ledare Utförd oktober november

Läs mer

Rapport: Enkätundersökning - givare

Rapport: Enkätundersökning - givare Rapport: Enkätundersökning - givare Slutförd Vad är din generella uppfattning om Polstjärna? Mycket Bra 71% 34 Bra 27% 13 Neutral 2% 1 Dålig 0% 0 Mycket Dålig 0% 0 När du skänkte, hur upplevde du det praktiskt?

Läs mer

Minnesanteckningar från medborgardialog om Miljöstrategi samt elevhearing

Minnesanteckningar från medborgardialog om Miljöstrategi samt elevhearing MINNESANTECKNINGAR Robert Hagström robert.hagstrom@vargarda.se Minnesanteckningar från medborgardialog om Miljöstrategi samt elevhearing Medborgardialog Medborgardialogen genomföres den 4 november i hus.

Läs mer

Fyra gånger Nolia. Mässor Konferens Event Uthyrning

Fyra gånger Nolia. Mässor Konferens Event Uthyrning Fyra gånger Nolia. Mässor Konferens Event Uthyrning Kreativitet Personlighet Mässor Konferens Event Uthyrning Lust Nyskapande När människor och idéer möts. Det är då det händer. Tankar utbyts, erfarenheter

Läs mer

HELA KOMMUNENS F R A M TI D S P A RTI

HELA KOMMUNENS F R A M TI D S P A RTI > Socialdemokraterna Motion: Falkenberg-cykelstaden HELA KOMMUNENS F R A M TI D S P A RTI 2014 bildades föreningen Svenska cykelstäder. Den består idag av Sveriges 21 ledande kommuner inom vardagscykling

Läs mer

10 TIPS - ditt eget recept För balans och framgång!

10 TIPS - ditt eget recept För balans och framgång! 10 TIPS - ditt eget recept För balans och framgång! Kenth Åkerman Det är värt vilket pris som helst att få se en slocknad blick lysa upp på nytt, få se ett leende tändas hos den som tycktes ha glömt att

Läs mer

Synpunkter och sammansta llning

Synpunkter och sammansta llning Synpunkter och sammansta llning Antal respondenter: 47 stycken Män 28 Kvinnor 19 Hur tar de sig fram? Cykel 17 Bil 25 Går 5 Vad tyckte de som svarat Informationen om snöröjning har varit Mycket bra 2 Bra

Läs mer

Medarbetarenkät 2011. <> <> <> <> <> Dags att tycka till om ditt jobb!

Medarbetarenkät 2011. <<Organisation>> <<Verksamhet>> <<Område>> <<Resultatenhet>> <<Undergrupp>> Dags att tycka till om ditt jobb! Medarbetarenkät 2011 Dags att tycka till om ditt jobb! Göteborgs Stad vill vara en attraktiv arbetsgivare, både för dig som redan

Läs mer

Plan för säkra och trygga skolvägar i Stockholms stad. Beslut om remiss

Plan för säkra och trygga skolvägar i Stockholms stad. Beslut om remiss Sida 1 (5) 2015-08-28 Handläggare Fariba Daryani 08-508 400 34 Till Trafiknämnden 2015-09-24 Lovisa Strandlund 08-508 261 31 Plan för säkra och trygga skolvägar i Stockholms stad. Beslut om remiss Förslag

Läs mer

OKTOBER 2014 SÅ ENKELT MEN ÄNDÅ SÅ SVÅRT

OKTOBER 2014 SÅ ENKELT MEN ÄNDÅ SÅ SVÅRT Nyhetsbrev nr 5, 2014 OKTOBER 2014 SÅ ENKELT MEN ÄNDÅ SÅ SVÅRT - När jag tänker på hur enkelt det är att bara vara till, lyssna på kunderna, att höra vad de säger och att hjälpa dem med det som de behöver

Läs mer

Kreativitet som Konkurrensmedel

Kreativitet som Konkurrensmedel www.realize.se 1 Kreativitet som Konkurrensmedel Vi är på väg in i Idésamhället. Ord som kreativitet och innovation upprepas som ett mantra. Det är många som vill. Det är färre som kan. Realize AB är ett

Läs mer

PIM-examinatorer ger sina synpunkter via en enkät.

PIM-examinatorer ger sina synpunkter via en enkät. PIM-examinatorer ger sina synpunkter via en enkät. I mitten på höstterminen 2011 svarade PIM-examinatorerna på några frågor om hur de upplevt PIM-arbetet hitintills på sin skola. Det var frågor riktade

Läs mer

FÖRELÄSNINGAR OCH KURSER STOCKHOLM HÖSTEN 2013. Föreläsningar som förändrar.

FÖRELÄSNINGAR OCH KURSER STOCKHOLM HÖSTEN 2013. Föreläsningar som förändrar. FÖRELÄSNINGAR OCH KURSER STOCKHOLM HÖSTEN 2013 Föreläsningar som förändrar. Lära för Livet Seminarier Utbildning Talarförmedling Er partner inom individ-, ledarskaps- och teamutveckling Sveriges bästa

Läs mer

Insamlingsguide. Tips för dig som vill samla in pengar till förmån för diabetesforskningen

Insamlingsguide. Tips för dig som vill samla in pengar till förmån för diabetesforskningen Insamlingsguide Tips för dig som vill samla in pengar till förmån för diabetesforskningen TÄNK OM DIABETES KUNDE BOTAS Du som läser denna insamlingsguide hoppas troligen på samma sak som vi en framtid

Läs mer

Motion till riksdagen 2015/16:277. Ökad cykeltrafik för miljö och hälsa. Förslag till riksdagsbeslut. Bakgrund. Kommittémotion

Motion till riksdagen 2015/16:277. Ökad cykeltrafik för miljö och hälsa. Förslag till riksdagsbeslut. Bakgrund. Kommittémotion Kommittémotion Motion till riksdagen 2015/16:277 av Emma Wallrup m.fl. (V) Ökad cykeltrafik för miljö och hälsa Förslag till riksdagsbeslut 1. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att

Läs mer

Workshop SSG Säkerhetskonferens 2013

Workshop SSG Säkerhetskonferens 2013 Workshop SSG Säkerhetskonferens 2013 1 (10) Sida Johan Jag heter Johan och jag arbetar med säkerhets- och brandskyddsfrågor på SSG, Svenska Stålgruvan AB. Jag träffade en del av er förra året på konferensen

Läs mer

Processledarmanual. Landsbygd 2.0

Processledarmanual. Landsbygd 2.0 Processledarmanual Landsbygd 2.0 Historien bakom Landsbygd 2.0 Landsbygdens invånare blir äldre, färre och dummare... Knappast! Men vi måste bli bättre på att ta vara på alla lantisars tankar och ideér.

Läs mer

tokiga transporter SPN-uppdrag

tokiga transporter SPN-uppdrag HUVUDUPPGIFT: Hur reser vuxna egentligen? 1. Hur reser vuxna egentligen? Välj ut en vuxen i din närhet som du litar på och träffar ofta. Välj ut tre dagar under arbetsveckan (måndag till fredag) då du

Läs mer

Svar på motion från Ulrik Bergman (M) om hyrcykelsystem

Svar på motion från Ulrik Bergman (M) om hyrcykelsystem 2015-11-17 2015/37189 1(5) Vår adress Kommunstyrelsen Borlänge kommun Adress Hållbarhetsutskottet Besöksadress Röda vägen 50 Handläggare, telefon, e-post Gustaf Karlsson 0243-74093 gustaf.karlsson@borlange.se

Läs mer

Nationell strategi för ökad och säker cykling. Näringsdepartementet

Nationell strategi för ökad och säker cykling. Näringsdepartementet Nationell strategi för ökad och säker cykling Nationell strategi Regeringen avser att arbeta för en ökad och säker cykling. Ett led i detta arbete är att i dialog med berörda aktörer ta fram en nationell

Läs mer

Chefsprofilen Sammanställning av resultat

Chefsprofilen Sammanställning av resultat Chefsprofilen Sammanställning av resultat Namn: Allan Allansson Läsanvisning Om Chefsprofilen Chefsprofilen används som ett stöd för utveckling av det egna ledarskapet. Profilen mäter beteenden som i ledarskapsforskning

Läs mer