Termostatisk cirkulationsventil med flera funktioner V3-75A MTCV

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Termostatisk cirkulationsventil med flera funktioner V3-75A MTCV"

Transkript

1 Termostatisk cirkulationsventil med flera funktioner V3-75A MTCV Introduktion Figur 1 Grundversion A Figur * Självverkande version med automatisk desinficeringsfunktion B * Termometern är ett tillbehör Figur 3 Version med elektroniskt desinficeringsprocessreglering C MTCV är en termostatisk balanserande ventil med flera funktioner som används i cirkulerande tappvarmvatteninstallationer i bostäder. MTCV skapar en termisk balans i tappvarmvatteninstallationer genom att hålla en konstant temperatur i systemet och därmed begränsa flödet i cirkulationsrören till den lägsta nivå som krävs. Samtidigt kan MTCV utföra en desinficeringsprocess med hjälp av funktioner: En automatisk (självverkande) desinficeringsmodul termoelement (figur ). En elektronisk regulator med termiskt ställdon TWA och temperaturgivare Pt 1000 (figur 3). MTCV:s huvudfunktioner Termostatisk balansering av tappvarmvattensystem inom temperaturområdet C version A. Automatisk (självverkande) termisk desinficering vid temperaturer över 68 C med säkerhetsskydd av installationen för att förhindra att temperaturen stiger över 75 C (automatisk avstängning av cirkulationsflödet) version B. Automatisk desinficeringsprocess, elektroniskt styrd, med möjlighet att programmera desinficeringstemperaturen och -tiden version C. Automatisk spolning av systemet genom att tillfälligt sänka temperaturinställningen för att öppna MTCV-ventilen helt för ett maximalt flöde. Möjlighet att mäta temperaturen. Förhindrar oönskad manipulering. Konstant temperaturmätning och övervakning version C. Avstängningsfunktion för cirkulationsstammen med tillvalskopplingar med en inbyggd kulventil. Modulär uppgradering av MTCV-ventilen under drift, under trycksatta förhållanden. Service vid behov kan det kalibrerade termoelementet bytas ut. SMT/SI VD.57.Y6.07 Danfoss 06/010 1

2 Funktion När vattentemperaturen minskar under det inställda börvärdet öppnar termoelementet ventilen och medger ökat cirkulationsflöde. Ventilen är i jämvikt (nominellt flöde = beräknat flöde) när vattentemperaturen har uppnått det värde som är inställt på ventilen. MTCV:s regulatorkarakteristik visas i figur 13, version 1-A. När vattentemperaturen är 5 C högre än börvärdet, upphör flödet genom ventilen. Figur 4 MTCV grundversion A MTCV är en termostatiskt självverkande, proportionell ventil. Ett termoelement (figur 6 pos. 4) är placerat i ventilkäglan (figur 6 pos. 3) för att reagera på temperaturändringar. När vattentemperaturen ökar över det inställda börvärdet expanderar termoelementet och ventilkäglan rör sig mot ventilsätet och därmed minskar cirkulationsflödet. En särskild tätning skyddar termoelementet mot direkt kontakt med vatten, vilket förlänger termoelementets livslängd och säkerställer samtidigt exakt reglering. En säkerhetsfjäder (figur 6, pos. 6) skyddar termoelementet från att skadas när vattentemperaturen överskrider börvärdets temperatur. Figur 5 Exempel på MTCV(grundversion/placering i tappvarmvattensystem för bostäder Konstruktion 1. Ventilhus. Fjäder 3. Ventilkägla 4. Termoelement 5. O-ring 6. Säkerhetsfjäder 7. Inställningsring 8. Inställningsratt 9. Plugg som täcker inställningen 10. Kägla för desinficeringsmodulen 11. Säkerhetsfjäder 1. Plugg för termometer 13. Plugg för desinficeringsmodulen Figur 6 Konstruktion grundversion A VD.57.Y6.07 Danfoss 06/010 SMT/SI

3 Funktion Den monterade desinficeringsmodulen öppnar automatiskt en bypass på Kv = 0,15 m 3 /h, vilken medger flödet för desinficeringen. I A-versionen av MTCV är denna bypass alltid stängd för att undvika sedimentering av smuts och kalcium. MTCV kan därför uppgraderas med desinficeringsmodulen även efter en lång tids drift i A-versionen utan risk för att bypassen är blockerad. Figur 7 Självverkande MTCV-version med automatisk termisk desinficeringsfunktion B * Termometern är ett tillbehör MTCV:s standardversion A kan enkelt och snabbt uppgraderas till termisk desinficeringsfunktion mot Legionella-bakterien i tappvarmvattensystem. Efter borttagning av pluggen för desinficeringsmodulen (figur 6, pos. 13) (detta kan utföras under arbetsförhållanden, under tryck) kan den termostatiska desinficeringsmodulen monteras (figur 9 pos. 17). Desinficeringsmodulen styr flödet enligt dess regulatorkarakteristik, (figur 13 version B-1) och utför därvid en termisk desinficering av tappvarmvatteninstallationen. Regulatormodulen i grundversion A arbetar inom temperaturområdet C. När varmvattnets temperatur stiger över 65 C startar desinficeringsprocessen vilket betyder att flödet genom MTCV-ventilens huvudsäte upphör och bypassen öppnas för desinficeringsflödet. Regulatorfunktionen utförs nu av desinficeringsmodulen, som öppnar bypassen när temperaturen är högre än 65 C. Desinficeringsprocessen utförs tills temperaturen 70 C har uppnåtts. När varmvattnets temperatur stiger ytterligare, minskas flödet genom desinficeringsbypassen (processen med termisk balansering av installationen under desinficering) och när temperaturen 75 C uppnås, upphör flödet. Detta för att skydda varmvatteninstallationen mot korrosion och avlagring av kalk samt för att minska risken för skållning. En termometer kan som tillval monteras både i version A och B för att mäta och kontrollera det cirkulerande varmvattnets temperatur. Figur 8 Schema över en varmvatteninstallation med cirkulation självverkande version. SMT/SI VD.57.Y6.07 Danfoss 06/010 3

4 Konstruktion 1-13 Såsom beskrivs i figur 6 14 Bypass för desinficering 15 Termometer 16 Kopparpackning 17 Desinficeringsmodul Figur 9 Självverkande version B* * Termometern är ett tillbehör Funktion Figur 10 Version med elektroniskt reglerad desinficeringsprocess C MTCV-versionerna A och B kan uppgraderas till en elektroniskt reglerad desinficeringsprocess (version C). Efter borttagning av pluggen för desinficeringsmodulen (figur 6, pos. 13) kan adaptern monteras (figur 1, pos. 1) och termoställdonet TWA kan monteras. En temperaturgivare Pt 1000 måste monteras i termometerhuvudet (figur 1, pos. 19). Termoställdonet och givaren ansluts till den elektroniska regulatorn CCR- vilken medger en ändamålsenlig och effektiv desinficeringsprocess i varje cirkulationsstam. Huvudregulatormodulen arbetar inom temperaturområdet C. När desinficeringsprocessen/termiska vattenbehandlingen startar, reglerar CCR- flödet genom MTCV via termoställdonet TWA. Fördelarna med en elektroniskt reglerad desinficeringsprocess är: Full reglering av desinficeringsprocessen i varje enskild stam. Optimering av den totala desinficeringstiden. Alternativt val av temperatur för desinficeringen. Alternativt val av tid för desinficeringen. Direkt mätning och övervakning av vattentemperaturen i varje enskild stam. Gör det möjligt att ansluta till regulatorn i värmeunderstationen eller pannrummet (dvs. Danfoss ECL) eller till en BMS (RS 485). B a Figur 11 A) Indirekt värmeanslutning med parallellt momentant system för tappvarmvattenproduktion för bostäder oberoende CCR--system B) Indirekt värmeanslutning med parallellt momentant system för tappvarmvattenproduktion för bostäder beroende CCR--system 4 VD.57.Y6.07 Danfoss 06/010 SMT/SI

5 Konstruktion 1-13 Såsom beskrivs i figur 6 18 Bypass (stängt läge) 19 Temperaturgivare (Pt 1000) 0 Kopparpackning 1 Adapter för anslutning av termoställdon TWA Figur 1 Version med elektroniskt reglerad desinficeringsprocess C Tekniska data Max. arbetstryck...10 bar Provtryck...16 bar Max tilloppstemperatur C k VS vid 0 C: - DN0...1,8 m3/h - DN15...1,5 m3/h Hysteres...1,5 K Material och delar i kontakt med vatten: Ventilhus...Rödgods (rg 5) Fjäderhus etc... DZR-kopparlegering O-ringar... EPDM Fjäder, käglor...rostfritt stål Beställning Ventil grundversion A DN 15 DN 0 Best.nr 003Z Z050 Tillbehör och reservdelar Tillbehör Kommentar Best.nr Termostatisk desinficeringsfunktion B DN 15/DN 0 003Z101 G ½ Rp ½ 003Z107 Kopplingar med avstängningsventil (kulventil för 5 mm insexnyckel), DN 15 G ¾ Rp ¾ 003Z108 Termometer med adapter DN 15/DN 0 003Z103 Uttag för ESMB Pt 1000 DN 15/DN 0 003Z104 Adapter för termoställdon DN 15/DN 0 003Z10 003Z3850 CCR -regulator se även kapsling VD.57.U3.0 Temperaturgivare ESMB universal Temperaturgivare ESMC-kontakt Lödnipplar Cu 15 mm Lödnipplar Cu 18 mm Kopplingar för Pex-rör 15 mm Kopplingar för Pex-rör 18 mm* Lödnipplar Cu mm Lödnipplar Cu 8 mm Kopplingar för Pex-rör mm* Termoställdon TWA-NC, 30 V Termoställdon TWA-NC, 4 V se även kapsling VD.57.U3.0 DN 15 Inv. gänga R 1/" * Pex DN 18 endast DN 0 Inv. gänga R 3/4" * Pex DN endast se även kapsling VD.57.U B N Z Z Z Z Z Z Z H H3110 SMT/SI VD.57.Y6.07 Danfoss 06/010 5

6 Regulatorkarakteristik Förinställning 50 C Normal Desinficering Flöde K vs Version B Version C K vdis Version A K vmin Figur 13 Regulatorkarakteristik för MTCV Temperatur C Grundversion A Version B: Kv min = 0,15 m 3 /h min. flöde genom bypassen när huvudregulatormodulen är stängd *Kv dis = 0,60 m 3 /h för DN 0, *Kv dis = 0,50 m 3 /h för DN 15 max. flöde för desinficeringsprocessen vid temperaturen 70 C. Version C: *Kv dis = 0,60 m 3 /h för DN 0 och DN 15 flöde genom MTCV när desinficerings- modulen är helt öppen (reglering vid termoställdonet TWA-NC). * Kv dis Kv under desinficeringsprocessen Huvudregulatorinställningar 1 Inställningsring Ring med ett referensvärde 3 Plastlock skydd mot oönskad manipulering 4 Hål för skruvmejsel 5 Temperaturinställningsskruv insexnyckel,5 mm 6 Referenstemperaturens inställningsvärde 5 6 Figur 14 MTCV:s temperaturinställning Temperaturområde: C MTCV är fabriksinställd på 50 C Temperaturinställningen kan göras efter borttagning av plastlocket (3), genom att lyfta det med en skruvmejsel i hålet (4). Temperaturinställningsskruven (5) måste vridas med en insexnyckel så att den önskade temperaturen matchar skalan med referensvärdet. Plastlocket (3) måste tryckas tillbaka på plats när inställningen har gjorts. Vi rekommenderar att den inställda temperaturen regleras med en termometer. Varmvattentemperaturen från det sista tappstället på stammen måste mätas*. Skillnaden mellan den uppmätta temperaturen vid det sista tappstället och den temperatur som är inställd på MTCV beror på värmeförluster i cirkulationsröret mellan MTCV och tappstället. * Om TVM-ventiler (termostatiska blandningsventiler) finns installerade måste temperaturen mätas före TVM-ventilen. 6 VD.57.Y6.07 Danfoss 06/010 SMT/SI

7 Inställningsförfarande Den temperaturinställning som krävs på MTCV beror på den temperatur som krävs vid det sista tappstället och värmeförlusterna från tappstället till MTCV i samma stam. Exempel: Temperatur som krävs vid sista tappstället: 48 C Värmeförluster från sista tappstället till MTCV: 3 K Krävs: korrekt inställning av MTCV Lösning: korrekt inställning av MTCV: 48 3 = 45 C Obs! Efter ny inställning används termometern för att kontrollera om den temperatur som krävs vid tappstället har uppnåtts och MTCV:s inställning korrigeras därefter. Tryck- och flödesdiagram MTCV DN 15 Differenstryck 1 bar, DN 15 Tilloppstemperatur C Inställning vid 35 C Inställning vid 50 C Inställning vid 60 C Figur 15 Tabell 1 Tilloppstemperatur C Förinställning Förinställning Förinställning Förinställning Förinställning Förinställning 60 C 55 C 50 C 45 C 40 C 35 C kv (m 3 /h) ,5 57,5 5,5 47,5 4,5 37,5 0, ,366 57,5 5,5 47,5 4,5 37,5 3,5 0, ,711 5,5 47,5 4,5 37,5 3,5 0, ,06 47,5 4,5 37,5 3,5 1, ,331 4,5 37,5 3,5 1, ,487 37,5 3,5 1, ,505 3,5 1, ,505 Differenstryck 1 bar, DN 15 desinficeringsprocess 80 Tilloppstemperatur C Version B Version C Figur 16 Kv (m 3 /h) SMT/SI VD.57.Y6.07 Danfoss 06/010 7

8 Tryck- och flödesdiagram MTCV DN 0 Differenstryck 1 bar, DN 0 Tilloppstemperatur C Inställning vid 50 C Inställning vid 35 C Inställning vid 60 C Figur 17 Tabell Tilloppstemperatur C Förinställning Förinställning Förinställning Förinställning Förinställning Förinställning 60 C 55 C 50 C 45 C 40 C 35 C kv (m 3 /h) ,5 57,5 5,5 47,5 4,5 37,5 0, ,336 57,5 5,5 47,5 4,5 37,5 3,5 0, ,738 5,5 47,5 4,5 37,5 3,5 0, ,106 47,5 4,5 37,5 3,5 1, ,440 4,5 37,5 3,5 1, ,671 37,5 3,5 1, ,778 Differenstryck 1 bar, DN 0 desinficeringsprocess 80 Tilloppstemperatur C Version Version C Figur Kv m 3 /h 8 VD.57.Y6.07 Danfoss 06/010 SMT/SI

9 Beräkningsexempel Exempel: Beräkningen utförs för en 3-våningsbyggnad med 8 stammar. Alla formler som används beskrivs i bakgrunds - kapitlet Termisk balans (datablad VD.57.X1.0). Följande antaganden gjordes för att förenkla beräkningen: Värmeförluster per meter rör, q 1 =10 W/m (*) (* vid beräkning krävs att värmeförlusterna beräknas enligt landsspecifika standarder). Normalt beror värmeförlusterna på: - Rörets dimension - Isoleringsmaterialet - Omgivande temperatur där röret är placerat - Isoleringens effektivitet och tillstånd Varmvattnets inloppstemperatur, T sup = 55 C Temperaturfallet över systemet, T= 5 K Avståndet mellan stammar, L = 10 m Stammarnas höjd, I = 10 m Installationsschema såsom visas nedan: Figur 19. Installationsschema I Normal drift V o Beräkning: Beräkning av värmeförluster i varje stam (Qr) och samlingsrör (Qh) Qr = l stam x q = ( ) x 10 = 00 W Qh = l horis. x q = 10 x 10= 100 W I tabell 3 visas beräkningarnas resultat: V c V = c. Vo.. Vo+ Vp V p Tabell 3 I stammar Värmeförluster Totalt i varje I samlingsrör del ΣQ totalt Stamfaktor Flöde i varje del Totalt flöde Stam Qr (W) Q h (W) (W) (W) Vo (l/h) Vc (l /h) , , , , , , , SMT/SI VD.57.Y6.07 Danfoss 06/010 9

10 Det totala flödet i det cirkulerande varmvattensystemet beräknas med formel 1 (se bakgrunds -kapitlet Termisk balans, datablad VD.57.X1.0). Q V = r c w t hw ΣQ totala värmeförluster i installationen, (kw) sålunda: total V C.4 = = 0,114 l/s = 41 l/h Totala flödet i varmvattensystemet är: 41 l/h cirkulationspumpen ska dimensioneras för detta flöde. Flödet i varje stam beräknas med formel 4 (se bakgrunds -kapitlet Termisk balans, sidan 4, datablad VD.57.X1.0). Flödet i stam nummer 1: Q V o o = V c Q + Q sålunda: 00 V 0 1 = o p = 35,84 l/h 36 l/h Flödet de övriga stammarna ska beräknas på samma sätt. Tryckfallet i systemet Följande antaganden gjordes för att förenkla beräkningen: - Linjärt tryckfall, p l = 60 Pa/m (Det linjära trycket är det samma för alla rör) - Lokalt tryckfall är lika med 33 % av det totala linjära tryckfallet, p r = 0,33 p l sålunda: p r = 0,33 60 = 19,8 Pa/m 0 Pa/m - Vid beräkningen användes p basic = p r + p l = = 80 Pa/m - Lokalt tryckfall över MTCV beräknas på grundval av: 0.01 V Δp 0 MTCV Kv =, där: Kv enligt figur 19, sidan 10 i detta fall Kv = 0,366 m 3 /h för förinställningen 50 C V & 0-flödet genom MTCV vid flödestemperaturen 50 C (l/h) När det dimensionerande flödet har beräknats, används figur 17 på sidan 9. Obs! Vid beräkning av tryckfallet över ventilen måste det cirkulerande vattnets temperatur beaktas. MTCV Multifunction Thermostatic Circulation Valve (termostatisk cirkulationsventil med flera funktioner) har ett variabelt Kv-värde som är beroende av två värden: den förinställda temperaturen och tilloppstemperaturen. När tilloppstemperaturen V & 0 och Kv är kända, beräknas tryckfallet över MTCV med följande formel: 0.01 V Δp 0 MTCV Kv = sålunda: Δp MTCV = = 6.59 kpa p MTCV = (0,01 x 94/0,366 ) = 6,59 kpa Differenstryck över pumpen: *p pump = p krets + p MTCV = 14,4 + 6,59 = 1 kpa Där: p krets - tryckfall i kritisk krets (tabell 4) *p pump - omfattar tryckfallet över alla anordningar i cirkulationsinstallationen såsom: panna, filter etc. Tabell 4 Stam Tryckfall Över MTCV I stammar I samlingsrör p krets V 0 -flöde mmtcv tryckfall Totalt tryck pump (kpa) (kpa) (kpa) (l/h) (kpa) (kpa) 1 1,6 1,6 14,4 36 0,97 1,6 1,6 1,8 38 1,07 3 1,6 1,6 11, 40 1,19 4 1,6 1,6 9,6 43 1,38 5 1,6 1,6 8,0 47 1, ,6 1,6 6,4 5,01 7 1,6 1,6 4,8 63,96 8 1,6 1,6 3, 94 6,59 10 VD.57.Y6.07 Danfoss 06/010 SMT/SI

11 Beräkningsexempel II Desinficering Värmeförlusterna och tryckfallet bör beräknas med hänsyn till nya förhållanden. - Varmvattnets inloppstemperatur vid desinficering T des = 70 C - Omgivningstemperatur *T omg = 0 C (*T omg enligt obligatorisk standard och norm) 1. Värmeförlusterna. (Se bakgrunds -kapitlet Termisk balans, sidan, formel 1, datablad VD.57.X1.0) q 1 = K j x l x T 1 K j x l = q 1 / T 1 för normala processen q = K j x l x T K j x l = q / T Sålunda: T q = q1 T 1 T = q1 T för det givna fallet: desinficeringsprocessen dis sup T T amb amb 70 C 0 C q = 10 (W/m) = 14.3 W/m 55 C 0 C Under desinficeringsprocessen ökar värmeförlusterna med cirka 43 %.. Flöde som krävs Under desinficeringsprocessekvensen (steg för steg) ska endast den kritiska kretsen beräknas. För det givna fallet: Q dis = Q r + Q h Q des = ((10+10) + (8 10)) 14,3 W/m = W = 1,43 kw Flödet: 1.43 V dis = = l/s = 46 l/h Det tryck som krävs Det tryck som krävs under desinficeringsprocessen ska kontrolleras p dispump = p des(krets) + p MTCV där: 0.01 V Δp 0 MTCV Kv = sålunda: ΔpMTCV = = 16.81kPa 0.6 På grund av lägre flöden jämfört med normala förhållanden (41 l/h), ska tryckfallet i installationen, p krets beräknas om. rw Δp = x där: w vattnets hastighet (m/s) Genom att jämföra förhållandena under normal drift och desinficering kan man uppskatta: V p dis dis = pbasic V där: V des desinficeringsflödet (l/h) V C normala flödet (l/h) c Sålunda: - för första delen av installationen 1 46 p dis = 80 = 9 Pa/m 41 Denna beräkning ska utföras för alla kritiska kretsar. I tabell 5 visas resultatet av beräkningen. För den kritiska kretsen: p des(krets) = 0,57 + 0,68 + 0,84 + 1,08 + 1,48 +,0 + 3,93 + 1,9 = 3,70 kpa p despump = p des(krets) + p MTCV = 3, ,81 = 49,51 kpa Pump ska väljas så att den omfattar båda kraven: Normal drift V 0 = 41 l/h och p pump = 1 kpa Desinficeringsdrift V 0 = 46 l/h och P pump = 49,51 kpa Tabell 5 Tryckfall i kretsen under desinficeringsprocessen Flöde (l/h) Nytt tryckfall Längd Tryckfall Normal Desinficering (Pa/m) (m) (kpa) , , , , , , , ,9 3,70 Totalt tryckfall i kritisk krets 3,70 SMT/SI VD.57.Y6.07 Danfoss 06/010 11

12 Mått Inner-gänga a A H H1 L L1 Vikt ISO 7/1 mm kg DN 15 R p 1/ R p 1/ ,58 DN 0 R p 3/4 R p 3/ ,65 Figur VD.57.Y6.07 Produced by Danfoss A/S 06/010

Termostatisk cirkulationsventil med flera funktioner MTCV blyfri mässing

Termostatisk cirkulationsventil med flera funktioner MTCV blyfri mässing Termostatisk cirkulationsventil med flera funktioner MTCV blyfri mässing Inledning Figur 1 Grundversion A Figur * Självverkande version med automatisk desinficeringsfunktion B * Termometern är ett tillbehör

Läs mer

Fig. 1) Fig. 2) Fig. 3) MTCV Basic MTCV Legio MTCV Maxi

Fig. 1) Fig. 2) Fig. 3) MTCV Basic MTCV Legio MTCV Maxi Termostatisk cirkulationsventil MTCV MTCV Danfoss VVS V3-75 Fig. 1) Fig. 2) Fig. 3) MTCV Basic MTCV Legio MTCV Maxi Med självverkande automatisk Med elektronisk regulatorstyrd desinficering desinficering

Läs mer

Flödeskompenserad termostatisk ventil AVTQ

Flödeskompenserad termostatisk ventil AVTQ Flödeskompenserad termostatisk ventil AVTQ Danfoss VVS Användning V3-57B AVTQ är en självverkande termostatisk ventil som reglerar tappvarmvattnet enligt en flödeskompenserande princip. Ventilen är avsedd

Läs mer

ECL Comfort 110 230 V~ och 24 V~

ECL Comfort 110 230 V~ och 24 V~ 230 V~ och 24 V~ V5-04A Beskrivning och applikation Regulatorn är designad för enkel installation: en kabel, en anslutning. Regulator har en kundanpassad display med bakgrundsljus. För att ge en snabb

Läs mer

Tryckavlastningsregulator AVA (PN 25)

Tryckavlastningsregulator AVA (PN 25) Datablad Tryckavlastningsregulator AVA (PN 25) Beskrivning Regulatorn är en självverkande tryckavlastningsregulator som huvudsakligen är avsedd för fjärrvärmenät. Regulatorn är normalt stängd, och öppnas

Läs mer

Differenstrycksregulator (PN 16) AVPL monteras i returen, justerbar inställning

Differenstrycksregulator (PN 16) AVPL monteras i returen, justerbar inställning Differenstrycksregulator (PN 16) AVPL monteras i returen, justerbar inställning Användning AVPL används på primärsidan på värmeväxlare i mindre anläggningar typ en- eller tvåfamiljshus. Regulatorn kan

Läs mer

ECL Comfort 110 230 V~ och 24 V~

ECL Comfort 110 230 V~ och 24 V~ 230 V~ och 24 V~ V5-04A Beskrivning och applikation Regulatorn är designad för enkel installation: en kabel, en anslutning. Regulator har en kundanpassad display med bakgrundsljus. För att ge en snabb

Läs mer

Nu behöver du inte längre få kalla fötter

Nu behöver du inte längre få kalla fötter Nu behöver du inte längre få kalla fötter Garanti för korrekt reglering och installation av golvvärme med Danfoss nya fulländade shunt- och fördelarprogram En lösning som garanterar optimal reglering och

Läs mer

Funktionsenhet VFG36.. (DN 40)

Funktionsenhet VFG36.. (DN 40) 4 AMA 8 Styr- och övervakningssystem PSA Förtillverkad shuntgrupp 931.2 Användningsområde Funktion VARISHUNT Funktionsenhet VFG36.. (DN 40) Funktionsenhet för shuntning av värme- kylvatten VARISHUNT är

Läs mer

ECC är en elektronisk regulator, för sekvensstyrning av värme- och kylsystem. ECC 24 används i system med konvektorer, takkyla och radiatorer.

ECC är en elektronisk regulator, för sekvensstyrning av värme- och kylsystem. ECC 24 används i system med konvektorer, takkyla och radiatorer. Datablad Rumsregulator ECC 24 Danfoss VVS Danfoss VVS Användning V5-55 ECC är en elektronisk regulator, för sekvensstyrning av värme- och kylsystem. ECC 24 används i system med konvektorer, takkyla och

Läs mer

Wirsbo Golvvärme Wirsbo Push 20/25

Wirsbo Golvvärme Wirsbo Push 20/25 Push 20 145 80 90 Wirsbo Golvvärme Wirsbo Push 20/25 FLIK 5:41 Jan 1996 Pump- och shuntgrupp för golvvärme 150 580 Port AB 225 310 Port B Port A Push 25 135 Bild1 Mått från vägg C-rör 50 mm, totalt byggdjup

Läs mer

ECL Comfort 110 230 V~ och 24 V~

ECL Comfort 110 230 V~ och 24 V~ 230 V~ och 24 V~ Beskrivning och applikation kan integreras med Danfoss Link i värmeapplikationer via DLG-gränssnittet och användas i enfamiljsbostäder. Regulatorn är designad för enkel installation: en

Läs mer

Termostatisk regulator RAVV - för 2-vägsventiler RAV-/8 (PN 10), VMT-/8 (PN 10), VMA (PN 16)

Termostatisk regulator RAVV - för 2-vägsventiler RAV-/8 (PN 10), VMT-/8 (PN 10), VMA (PN 16) - för 2-vägsventiler RAV-/8 (PN 10), VMT-/8 (PN 10), VMA (PN 16) V3-45B Beskrivning Regulatorn stänger ventilen vid stigande temperatur. Det finns en specialversion där en del av kapillärröret ligger i

Läs mer

Danfoss VVS. Termostatisk vattenventil PN 16 AVTB. Danfoss VVS V3-30A. Användning

Danfoss VVS. Termostatisk vattenventil PN 16 AVTB. Danfoss VVS V3-30A. Användning Datablad Användning Termostatisk vattenventil PN 16 AVTB Danfoss VVS Danfoss VVS V3-30A l AVTB är en självverkande proportionalregulator l Stänger vid stigande temperatur på givaren l Monteras i tillopp

Läs mer

Motor för modulerande reglering AME 435

Motor för modulerande reglering AME 435 Datablad Motor för modulerande reglering AME 435 Beskrivning Funktion för inställning av ventilflöde. Flödet kan justeras variabelt från linjärt till logaritmiskt eller tvärtom. Den avancerade konstruktionen

Läs mer

Flödesregulator med inbyggd reglerventil (PN 16, 25, 40) AFQM, AFQM 6 retur- och tilloppsmontering

Flödesregulator med inbyggd reglerventil (PN 16, 25, 40) AFQM, AFQM 6 retur- och tilloppsmontering Datablad Flödesregulator med inbyggd reglerventil (PN 16, 5, 40) AFQM, AFQM 6 retur- och tilloppsmontering Beskrivning AFQM 6 DN 40, 50 AFQM DN 65-15 AFQM DN 150-50 AFQM (6) är en självverkande flödesregulator

Läs mer

Villacentral typ 2000/05. Art.nr 41121412.

Villacentral typ 2000/05. Art.nr 41121412. Villa år 2005 Danfoss 18kW.doc 1(8) 09-07-08 Villacentral typ 2000/05. Art.nr 41121412. Komponentförteckning Principkoppling Driftdata och prestanda Måttskiss Skötselinstruktion Felsökning Villa år 2005

Läs mer

Thermia Villaprefab 1P-U Objekt: VEAB

Thermia Villaprefab 1P-U Objekt: VEAB Drift och skötselanvisning Thermia Villaprefab 1P-U Objekt: VEAB med regler Danfoss AVTQ + ECL3310 avsedd för småhus 1-2 lägenheter INNEHÅLL SIDA Uppackning och upphängning av centralen Allmän beskrivning

Läs mer

Parventil/kulventil av hög kvalitet LENO MSV-S

Parventil/kulventil av hög kvalitet LENO MSV-S Beskrivning Parventil/kulventil av hög kvalitet LENO MSV-S LENO TM MSV-S är en parventil för alla manuella stamregleringsventiler i LENO-familjen. LENO TM MSV-S kan även användas som en kulventil av hög

Läs mer

STAD INJUSTERINGSVENTILER

STAD INJUSTERINGSVENTILER SVENTIER SVENTI Injusteringsventilen STAD ger tillförlitlig hydronisk prestanda i ett imponerande stort antal applikationer. Den är idealiskt lämpad för användning på sekundärsidan i värme- och kylanläggningar

Läs mer

Datablad Tryckoberoende reglerventil med integrerad flödesbegränsare AVQM (PN 16) retur- och tilloppsmontering

Datablad Tryckoberoende reglerventil med integrerad flödesbegränsare AVQM (PN 16) retur- och tilloppsmontering Tryckoberoende reglerventil med integrerad flödesbegränsare AVQM (PN 16) retur- och tilloppsmontering Beskrivning Regulatorer används tillsammans med Danfoss elektriska motorer: AMV 150 1) AMV(E) 10 1)

Läs mer

Beskrivning. Regulatorerna har en reglerventil med inställbar flödesbegränsare, anslutningsfäste för elektrisk motor och en motor med ett styrmembran.

Beskrivning. Regulatorerna har en reglerventil med inställbar flödesbegränsare, anslutningsfäste för elektrisk motor och en motor med ett styrmembran. Datablad Flödesregulator/differenstrycksregulator med flödesbegränsning, med inbyggd reglerventil (PN 16) AHQM flödesregulator med inbyggd reglerventil AHPBM-F differenstrycksregulator (fast inställning)

Läs mer

Differenstrycksregulator (PN 16) AVPL - monteras i returen, justerbar inställning

Differenstrycksregulator (PN 16) AVPL - monteras i returen, justerbar inställning Differenstrycksregulator (PN 16) AVPL - monteras i returen, justerbar inställning Användning V4-36B AVPL används på primärsidan på värmeväxlare i mindre anläggningar typ en- eller tvåfamiljshus. Regulatorn

Läs mer

Flödesregulator med inbyggd reglerventil (PN 16) AVQM retur- och tilloppsmontering

Flödesregulator med inbyggd reglerventil (PN 16) AVQM retur- och tilloppsmontering Datablad Flödesregulator med inbyggd reglerventil (PN 16) AVQM retur- och tilloppsmontering Beskrivning Regulatorer används tillsammans med Danfoss elektriska ställdon: AMV 0 AMV(E) 10 /AMV(E) 20/AMV(E)

Läs mer

Villacentral typ 2000/10 Danfoss ECL110 / Redan PTC Art.nr 41321412.

Villacentral typ 2000/10 Danfoss ECL110 / Redan PTC Art.nr 41321412. Villaväxlare 18 kw Danfoss PTC 2010 1(12) 10-09-21 Villacentral typ 2000/10 Danfoss ECL110 / Redan PTC Art.nr 41321412. Komponentförteckning Principkoppling Driftdata och prestanda Måttskiss Skötselinstruktion

Läs mer

TA-FUS1ON-C. Styrventiler med injusteringsfunktion Med oberoende EQM-karakteristik

TA-FUS1ON-C. Styrventiler med injusteringsfunktion Med oberoende EQM-karakteristik TA-FUS1ON-C Styrventiler med injusteringsfunktion Med oberoende EQM-karakteristik IMI TA / Styrventiler / TA-FUS1ON-C TA-FUS1ON-C Dessa innovativa injusterings- och styrventiler för värme- och kylsystem

Läs mer

TERMOVAR LADDNINGSPAKET

TERMOVAR LADDNINGSPAKET TERMOVAR Laddningspaket (SE) 6.12 TERMOVAR LADDNINGSPAKET MONTERINGS- OCH BRUKSANVISNING Storlekar Rp 25 Rp 32 28 mm klämring Med EPP isolering Med backventil Utan backventil 1(8) TERMOVAR Laddningspaket

Läs mer

RADIATORVENTILER / RADIATORVENTILER MED FÖRINSTÄLLNING

RADIATORVENTILER / RADIATORVENTILER MED FÖRINSTÄLLNING RADIATORVENTILER / RADIATORVENTILER MED FÖRINSTÄLLNING TERMOSTATISK RADIATORVENTIL MED FÖRINSTÄLLNING Det här är en extremt flexibel och ytterst robust termostatventil som i huvudsak används på radiatorer

Läs mer

Automatisk stamregulator ASV-P Avstängningsventil ASV-M

Automatisk stamregulator ASV-P Avstängningsventil ASV-M Automatisk stamregulator ASV-P Avstängningsventil ASV-M V4-05D Användning ASV-P används tillsammans med ASV-M för reglering av differenstryck i stammar med radiatorventiler. ASV-P är en stamregulator som

Läs mer

Väggkompakt är en prefabricerad fjärrvärmecentral

Väggkompakt är en prefabricerad fjärrvärmecentral Drift- och skötselinstruktion VK LPM Väggkompakt, prefabricerad fjärrvärmecentral VK Väggkompakt Utförande kan skilja sig från den här bilden. Innehåll Allmän beskrivning... 1 Varningstexter... 2 Installation...

Läs mer

Solvärmestation. Thermotech solvärmesystem FÖRDELAR FAKTA

Solvärmestation. Thermotech solvärmesystem FÖRDELAR FAKTA FÖRDELAR Stilren design Komplett monterad vid leverans Låg vikt Inbyggd avluftare Enkel installation Reglercentral med bl.a. - Varvtalsstyning av pump - 13 förprogrammerade system FAKTA ARTIKELNUMMER 81600

Läs mer

INSTALLATIONS- OCH SKÖTSELANVISNING FÖR PREFABENHET DANFOSS RED FRAME

INSTALLATIONS- OCH SKÖTSELANVISNING FÖR PREFABENHET DANFOSS RED FRAME INSTALLATIONS- OCH SKÖTSELANVISNING FÖR PREFABENHET DANFOSS RED FRAME Danfoss LPM Sp. z o. o. Danfoss District Heating AB Tuchom, ul.tęczowa 46 Marieholmsgatan 10C 82-209 Chwaszczyno, 415 02 Göteborg Poland

Läs mer

UPONOR VVS GOLVVÄRME UPONOR PUSH 12/ ELPUSH 12. Uponor Push 12/ Uponor ElPush 12

UPONOR VVS GOLVVÄRME UPONOR PUSH 12/ ELPUSH 12. Uponor Push 12/ Uponor ElPush 12 UPONOR VVS GOLVVÄRME UPONOR PUSH 12/ ELPUSH 12 Uponor Push 12/ Uponor ElPush 12 02 2008 509 2 Uponor Push 12/Uponor ElPush 12 Pump- och shuntgrupp för golvvärme i enstaka rum Uponor Push 12/Uponor ElPush

Läs mer

TA-Therm. Termostatisk cirkulationsventil ENGINEERING ADVANTAGE

TA-Therm. Termostatisk cirkulationsventil ENGINEERING ADVANTAGE VVC-ventiler TA-Therm Termostatisk cirkulationsventil Tryckhållning & Vattenkvalitet Injustering & Reglering Rumstemperaturreglering ENGINEERING ADVANTAGE Termostatventilen för automatisk injustering av

Läs mer

STAD. Injusteringsventiler DN 15-50

STAD. Injusteringsventiler DN 15-50 STAD Injusteringsventiler DN 15-50 IMI TA / Injusteringsventiler / STAD STAD Injusteringsventilen STAD ger tillförlitlig hydronisk prestanda i ett imponerande stort antal applikationer. Den är idealiskt

Läs mer

Zeparo Cyclone. Automatiska avluftningsventiler och separatorer Automatisk avskiljare för slam och magnetiska partiklar

Zeparo Cyclone. Automatiska avluftningsventiler och separatorer Automatisk avskiljare för slam och magnetiska partiklar Zeparo Cyclone Automatiska avluftningsventiler och separatorer Automatisk avskiljare för slam och magnetiska partiklar IMI PNEUMATEX / Vattenkvalitet / Zeparo Cyclone Zeparo Cyclone Omfattande sortiment

Läs mer

Villacentral typ 2000/03. Art.nr 55142922/980309/986341.

Villacentral typ 2000/03. Art.nr 55142922/980309/986341. TD.doc 1(13) Villacentral typ 2000/03. Art.nr 55142922/980309/986341. Komponentförteckning Principkoppling Driftdata och prestanda Måttskiss Skötselinstruktion Felsökning TD.doc 2(13) Komponentförteckning-

Läs mer

Roth Minishunt. För reglering av golvvärme i enstaka rum

Roth Minishunt. För reglering av golvvärme i enstaka rum För reglering av golvvärme i enstaka rum Roth Minishunt är avsedd för mindre golvvärmeytor. Shunten kan anslutas ute i anläggningen på samma sätt som en radiator och kan förses med en duofördelare för

Läs mer

Luftvärmare, värmevatten, röranslutning

Luftvärmare, värmevatten, röranslutning EQEE Luftvärmare för värmevatten EQCE Luftvärmare för värmevatten EQEG Luftvärmare, frostskydd Anslutning av batteri Anslutning till rörsystemet skall göras av rörentreprenör. Lamellvärmeväxlaren skall

Läs mer

STAD. Injusteringsventil ENGINEERING ADVANTAGE

STAD. Injusteringsventil ENGINEERING ADVANTAGE Injusteringsventiler STAD Injusteringsventil Tryckhållning & Vattenkvalitet Injustering & Reglering Rumstemperaturreglering ENGINEERING ADVANTAGE Injusteringsventilen STAD ger tillförlitlig hyronisk prestana

Läs mer

Sätesventiler VF 2, VL 2 2-Vägs VF 3, VL 3 3-Vägs

Sätesventiler VF 2, VL 2 2-Vägs VF 3, VL 3 3-Vägs Datablad Sätesventiler VF 2, VL 2 2-Vägs VF 3, VL 3 3-Vägs V7-71 Beskrivning Ventilerna är en kvalitets- och kostnadseffektiv lösning för de flesta värme- och kylapplikationer. Ventilerna kan användas

Läs mer

Flödesregulator med integrerad reglerventil (PN 16, 25, 40*) AFQM, AFQM 6 retur- och tilloppsmontering

Flödesregulator med integrerad reglerventil (PN 16, 25, 40*) AFQM, AFQM 6 retur- och tilloppsmontering Datablad Flödesregulator med integrerad reglerventil (PN 16, 5, 40*) AFQM, AFQM 6 retur- och tilloppsmontering Beskrivning AFQM 6 DN 40, 50 AFQM DN 65-15 AFQM DN 150-50 AFQM (6) är en självverkande flödesregulator

Läs mer

VIESMANN VITOCELL 100-B Varmvattenberedare med två värmeslingor 300, 400 och 500 liter

VIESMANN VITOCELL 100-B Varmvattenberedare med två värmeslingor 300, 400 och 500 liter VIESMANN VITOCELL 100-B Varmvattenberedare med två värmeslingor 300, 400 och 500 liter Datablad Best.nr och priser: se prislistan VITOCELL 100-B Typ CVB/CVBB Stående varmvattenberedare av stål, med Ceraprotectemaljering

Läs mer

- tillopps- eller returledningsmonterad, justerbar inställning AVP-F - returledningsmonterad, fast inställning AVP-F

- tillopps- eller returledningsmonterad, justerbar inställning AVP-F - returledningsmonterad, fast inställning AVP-F Datablad Differenstrycksregulator (PN 16) AVP - tillopps- eller returledningsmonterad, justerbar inställning AVP-F - returledningsmonterad, fast inställning Beskrivning Regulatorn är försedd med en reglerventil,

Läs mer

LK Elpanna - 4,5. Utförande. Rörinstallation. Funktion/Förutsättningar. Montage

LK Elpanna - 4,5. Utförande. Rörinstallation. Funktion/Förutsättningar. Montage LK Elpanna -,5 Utförande LK Elpanna,5 kw är en vägghängd elpanna, främst avsedd för lågtempererade värmesystem som t.ex. golvvärme. LK Elpanna,5 kw levereras helt komplett. Endast vatten och ström behöver

Läs mer

Injusteringsventil PN 16 och PN 25 DN 20-400

Injusteringsventil PN 16 och PN 25 DN 20-400 Injusteringsventiler STAF, STAF-SG Injusteringsventil PN och PN DN 0-00 Tryckhållning & Vattenkvalitet Injustering & Reglering Rumstemperaturreglering ENGINEERING ADVANTAGE En flänsad injusteringsventil

Läs mer

STAG INJUSTERINGSVENTILER

STAG INJUSTERINGSVENTILER SVENTILER SVENTIL PN SEGJÄRN En injusteringsventil av segjärn med spårförsedda in-/utlopp som ger tillförlitlig hydronisk prestanda i ett imponerande stort antal applikationer. STAG är lämpad för användning

Läs mer

FlowCon UniQ 15-20 mm

FlowCon UniQ 15-20 mm FlowCon marknadsförs i Sverige av TTM. www.ttmenergi.se 15-20 mm Dynamisk självbalanserande styrventil SPECIFIKATIONER Statiskt tryck: 2500 kpa/360 psi Omgivningstemperatur: +1 ºC till +50 ºC/+34 ºF till

Läs mer

Datablad Ventilhus RA 2000, RA ventiler 2000 RA-N, RA-U och RA-G

Datablad Ventilhus RA 2000, RA ventiler 2000 RA-N, RA-U och RA-G Ventilhus RA 2000, RA ventiler 2000 RA-N, RA-U och RA-G Ventil RA-N/RA-U med förinställning Ventil RA-G utan förinställning EN 215-1 HD 1215-2 Användning Danfoss VVS V2-10D RA-N RA-N vinkel RA-N, UK RA-U

Läs mer

Roth Golvvärmesystem. Roth Golvvärmecentral, GVC. ... living full of energy! Projekterings- och Monteringsanvisningar

Roth Golvvärmesystem. Roth Golvvärmecentral, GVC. ... living full of energy! Projekterings- och Monteringsanvisningar Roth Golvvärmesystem Projekterings- och Monteringsanvisningar Roth Golvvärmecentral, GVC... living full of energy! 1 Rumstemperaturstyrd shuntgrupp för mindre golvvärmeytor Komplett shuntgrupp bestående

Läs mer

INSTALLATIONSANVISNING SHUNT FS 36. Installationsanvisning. Shunt FS 36

INSTALLATIONSANVISNING SHUNT FS 36. Installationsanvisning. Shunt FS 36 Installationsanvisning Shunt FS 36 1 Introduktion Vattenburna värmegolv är så kallade lågtemperatursystem, vilket innebär att framledningstemperaturen är betydligt lägre än vad konventionella radiatorsystem

Läs mer

Valveco compact 010 020: 2-vägs reglerventil för hydraulisk kalibrering

Valveco compact 010 020: 2-vägs reglerventil för hydraulisk kalibrering SAUTER Valveco PDS 57.003 sv Produktdatablad VDL010...020 Valveco compact 010 020: 2-vägs reglerventil för hydraulisk kalibrering Hur energieffektiviteteten förbättras Automatisk dynamisk hydraulisk kalibrering

Läs mer

TA-Therm-D. VVC-ventiler Termostatisk cirkulationsventil

TA-Therm-D. VVC-ventiler Termostatisk cirkulationsventil TA-Therm-D VVC-ventiler Termostatisk cirkulationsventil IMI TA / Tappvatten / TA-Therm-D TA-Therm-D Termostatventilen för automatisk injustering av varmvattencirkulation i bostäder har en steglös temperaturinställning,

Läs mer

Montering och installation av solfångare

Montering och installation av solfångare Montering och installation av solfångare 2007-07-01 Innehåll www.trebema.se 1. Allmänna monteringsråd... 2 2. Montering och uppsättning av solfångarna... 4 3. Driftsättning av solfångarna... 5 4. Service

Läs mer

PV Compact , Differenstrycksventil

PV Compact , Differenstrycksventil PV Compact 50-150, Differenstrycksventil ög noggrannhet Dimension: DN 50-150 ågt tryckfall Temperatur: -10 C till +120 C Snabb att driftsätta Tryckklass: Beskrivning PV Compact DN 50-150 Användningsområde

Läs mer

Shunt FS 160. Installationsanvisning

Shunt FS 160. Installationsanvisning Shunt FS 160 Installationsanvisning 1 Introduktion Vattenburna värmegolv är så kallade lågtemperatursystem, vilket innebär att framledningstemperaturen är betydligt lägre än vad konventionella radiatorsystem

Läs mer

Solfångarstyrning SWP140

Solfångarstyrning SWP140 Solfångarstyrning SWP140 Innehåll. Solfångarstyrningen består av ett antal komponenter. 1 st Styrning kapslad i ljusblå/vit låda 1 st Givarkabel för solpanel, längd ca 12 meter. Gul anslutningskontakt.

Läs mer

Helautomatisk injusteringsventil CIM 790

Helautomatisk injusteringsventil CIM 790 TEKNISK INFORMATION Helautomatisk injusteringsventil CIM 790 Beskrivning Injusteringventil CIM 790 är konstruerad för automatisk balansering av värme- och kylanläggningar. Den automatiska balanseringen

Läs mer

Flamco. Flamcovent. Monterings- och användarmanual. Flamcovent luftseparator. 4-24-189/A/2002, Flamco 18503871

Flamco. Flamcovent. Monterings- och användarmanual. Flamcovent luftseparator. 4-24-189/A/2002, Flamco 18503871 Flamcovent Flamcovent luftseparator 4-24-189//2002, Flamco 18503871 S Monterings- och användarmanual Monterings- och användarmanual Tekniska specifikationer Maximalt arbetstryck Maximal arbetstemperatur

Läs mer

2-, 3- och 4-vägs ventil VZ V7-07

2-, 3- och 4-vägs ventil VZ V7-07 V7-07 Användning VZ 2 VZ 3 VZ 4 VZ ventilerna ger en högkvalitativ och kostnadseffektiv lösning för reglering av varmt och/ eller kallt vatten i fancoils, små värme- och kylapparater i temperaturstyrda

Läs mer

VIESMANN VITOCELL 100-V Stående varmvattenberedare 390 liter

VIESMANN VITOCELL 100-V Stående varmvattenberedare 390 liter VIESMANN VITOCELL 1-V Stående varmvattenberedare 39 liter Datablad Best.nr och priser: se prislistan VITOCELL 1-V Typ CVW Stående varmvattenberedare av stål, med Ceraprotect-emaljering 4/215 Produktinformation

Läs mer

TA-Therm. VVC-ventiler Termostatisk cirkulationsventil

TA-Therm. VVC-ventiler Termostatisk cirkulationsventil TA-Therm VVC-ventiler Termostatisk cirkulationsventil IMI HEIMEIER / Tappvatten / TA-Therm TA-Therm Termostatventilen för automatisk injustering av varmvattencirkulation i bostäder har en steglös temperaturinställning,

Läs mer

INSTRUKTION Mjukvattenfilter Midi, Maxi

INSTRUKTION Mjukvattenfilter Midi, Maxi INSTRUKTION Mjukvattenfilter Midi, Maxi Mårdvägen 7, 352 45 Växjö, 0470 700 600, E-mail: info@aquaexpert.se Upplaga 07-1 Sid 1 GARANTIVILLKOR Ni har just installerat ett filter från Aqua Expert AB, ett

Läs mer

UPONOR VVS GOLVVÄRME BYGGPANNA 400V. Uponor Byggpanna 11kW 400V Installation, drift och skötsel

UPONOR VVS GOLVVÄRME BYGGPANNA 400V. Uponor Byggpanna 11kW 400V Installation, drift och skötsel UPONOR VVS GOLVVÄRME BYGGPANNA 400V Uponor Byggpanna 11kW 400V Installation, drift och skötsel 02 2007 143 Innehåll Funktion... 2 Tekniska data... 3 Installation... 3 Rörinstallation... 4 Expansionskärl

Läs mer

Installationsanvisning för fläktkonvektorer

Installationsanvisning för fläktkonvektorer 2008-09-02 Installationsanvisning för fläktkonvektorer UN-MVP-, UN-MVT-, UN-MOP-, UN-MOF-, UN-IVP-, UN-IVF-, UN-IOP-. Innehåll sid Översikt 2 Montering & vattenventiler 3 Termostat SR, reglerpanel SV/WKSV

Läs mer

DIFFERENSTRYCKSREGULATORER

DIFFERENSTRYCKSREGULATORER DIFFERENSTRYCKSREGULATORER DIFFERENSTRYCKSREGULATOR MED STÄLLBART BÖRVÄRDE Dessa kompakta differenstrycksregulatorer är avsedda för värme- och kylanläggningar och är särskilt effektiva vid höga temperaturer

Läs mer

DN (mm) k vs (m 3 /h) Anslutning. 1,6 Cylindr. gänga. enl. ISO. 25 8,0 Flänsar PN 25, 20 6,3 003H H6352. DN (mm) Anslutning 1,6. Cylindr.

DN (mm) k vs (m 3 /h) Anslutning. 1,6 Cylindr. gänga. enl. ISO. 25 8,0 Flänsar PN 25, 20 6,3 003H H6352. DN (mm) Anslutning 1,6. Cylindr. Datablad Differenstrycksregulator (PN 25) V4-26 AVP - tillopps- eller returledningsmonterad, justerbar inställning AVP-F - returlednings- och tilloppsmonterad, fast inställning Beskrivning Regulatorn är

Läs mer

Automatiska stamventiler ASV

Automatiska stamventiler ASV V4-06D ASV-M ASV-PV / ASV-PV Plus ASV-PV/PV Plus används tillsammans med ASV-M för reglering av differenstryck i kyl- och värmeanläggningar. ASV-PV/PV Plus är en stamregulator som håller differenstrycket

Läs mer

INSTRUKTION EUROTEC OMVÄND OSMOS FÖR DEMINERALISERING AV VATTEN SERIE L4-2-UP VÄGGMONTERAD FIGURFÖRTECKNING... 2

INSTRUKTION EUROTEC OMVÄND OSMOS FÖR DEMINERALISERING AV VATTEN SERIE L4-2-UP VÄGGMONTERAD FIGURFÖRTECKNING... 2 VATTENRENING INSTRUKTION EUROTEC OMVÄND OSMOS FÖR DEMINERALISERING AV VATTEN SERIE L4-2-UP VÄGGMONTERAD FIGURFÖRTECKNING... 2 KRAV PÅ INSTALLATIONSFÖRHÅLLANDEN... 3 KRAV PÅ FÖRBEHANDLING... 3 ANLÄGGNINGENS

Läs mer

Prefabricerad shuntgrupp OPTIMASHUNT

Prefabricerad shuntgrupp OPTIMASHUNT 4 AMA 8 Styr- och övervakningssystem PSA Förtillverkad shuntgrupp 930.3 REGLERSHUNT Prefabricerad shuntgrupp OPTIMASHUNT O O5M OPTIMASHUNT är en kompakt prefabricerad shuntgrupp för små utrymmen och passar

Läs mer

CELEST. Luftkylda vätskekylaggregat, 8 38 kw

CELEST. Luftkylda vätskekylaggregat, 8 38 kw CELEST ATM Luftkylda vätskekylaggregat, 8 38 kw Allmänt En heltäckande produktserie med tolv modeller, utvecklade och konstruerade för maximal komfort och mycket höga miljökrav. Tillgängliga konfigurationer

Läs mer

TERMOSTATISKA STYRDON TERMOSTATISKA STYRDON

TERMOSTATISKA STYRDON TERMOSTATISKA STYRDON TERMOSTATISKA STYRDON 6 117 118 VÅR SERIE MED TERMOSTATISKA VENTILER har gjort installatörer över hela Europa till hjältar. Grundkraven för att ett tappvattensystem ska vara säkert att använda handlar

Läs mer

Installationsguide WT-T 300 WT-T 500

Installationsguide WT-T 300 WT-T 500 Installationsguide WT-T 300 WT-T 500 Danfoss A/S (Dept./Init.), 2014-05 VIILC107 1 Danfoss A/S frånsäger sig allt ansvar om dessa instruktioner inte följs vid installation eller service. Det engelska språket

Läs mer

Differenstrycksregulator (PN 25) AVP - tillopps- eller returledningsmonterad, justerbar inställning

Differenstrycksregulator (PN 25) AVP - tillopps- eller returledningsmonterad, justerbar inställning Datablad Differenstrycksregulator (PN 25) AVP - tillopps- eller returledningsmonterad, justerbar inställning Beskrivning Regulatorn är en självverkande differenstrycksregulator som huvudsakligen är avsedd

Läs mer

UPONOR VVS GOLVVÄRME ELPANNA 11kW 2-STEG. Uponor Elpanna 11kW 2-steg Installation, drift och skötsel

UPONOR VVS GOLVVÄRME ELPANNA 11kW 2-STEG. Uponor Elpanna 11kW 2-steg Installation, drift och skötsel UPONOR VVS GOLVVÄRME ELPANNA 11kW 2-STEG Uponor Elpanna 11kW 2-steg Installation, drift och skötsel 02 2007 142 Innehåll Funktion... 2 Tekniska data... Rörinstallation... 4 Expansionskärl Säkerhetsventil

Läs mer

ECL Comfort 100M Bruksanvisning och Installation

ECL Comfort 100M Bruksanvisning och Installation ECL Comfort 100M Bruksanvisning och Installation VI.7A.B.07 2002.02 ECL COMFORT ECL Comfort 100M Bruksanvisning och Installation VI.7A.B.07 2002.02 ECL COMFORT Innehållsförteckning Sida Instruktion Före

Läs mer

TA-FUS1ON-P. Styrventiler med injusteringsfunktion Tryckoberoende, kombinerade injusterings- och styrventiler med oberoende EQM-karakteristik

TA-FUS1ON-P. Styrventiler med injusteringsfunktion Tryckoberoende, kombinerade injusterings- och styrventiler med oberoende EQM-karakteristik TA-FUS1ON-P Styrventiler med injusteringsfunktion Tryckoberoende, kombinerade injusterings- och styrventiler med oberoende EQM-karakteristik IMI TA / Styrventiler / TA-FUS1ON-P TA-FUS1ON-P I dessa tryckoberoende

Läs mer

VIESMANN VITOCELL 100-V Stående varmvattenberedare 160 till 1 000 liter

VIESMANN VITOCELL 100-V Stående varmvattenberedare 160 till 1 000 liter VIESMANN VITOCELL 1-V Stående varmvatteneredare 16 till 1 liter Datalad Best.nr och priser: se prislistan VITOCELL 1-V Typ CVA/CVAA/CVAA-A Stående varmvatteneredare av stål, med Ceraprotect-emaljering

Läs mer

IPX slutna expansionssystem

IPX slutna expansionssystem rett sortiment - 00 liter -- -,0 bar -0 - +99 C CE Användningsområde expansionskräl är avsedda för slutna värme och kylsystem. Ett membran (på - 00 litersmodellerna) och en gummibälg (på 00-000 litermodellerna)

Läs mer

NAF-Trimball reglerkulventiler

NAF-Trimball reglerkulventiler NAF-Trimball reglerkulventiler DN 50-500, Size 2-20 PN 10 40, ANSI Class 150 och 300 Fk 41.65(7)SE 05.05 Primära egenskaper NAF-Trimball är ett helt nytt sätt att komma tillrätta med kavitation, erosion

Läs mer

Lokala regler för arbete i fjärrvärmecentraler

Lokala regler för arbete i fjärrvärmecentraler Uppdaterad version 2015-06-16 Lokala regler för arbete i fjärrvärmecentraler Instruktioner för installatörer Följande arbeten skall anmälas till Växjö Energi innan ni påbörjar arbetet Nyinstallationer

Läs mer

Värme- och tappvarmvattenregulator med optimeringsfunktioner 1999.12

Värme- och tappvarmvattenregulator med optimeringsfunktioner 1999.12 TAC 2222 C-10-44 Värme- och tappvarmvattenregulator med optimeringsfunktioner 1999.12 TAC 2222 erbjuder kombinerad värme- och tappvarmvattenreglering för vattenburna värmesystem. Radiatorkretsen regleras

Läs mer

Instruktion och Reservdelslista för Ramén KulSektorventil Typ KSG

Instruktion och Reservdelslista för Ramén KulSektorventil Typ KSG Ramén Trading AB UI-S-KSG Industriella Reglerventiler & Regulatorer 2006-05-10 Er Order: Märke: Raméns order: Ventiltyp: Instruktion och Reservdelslista för Ramén KulSektorventil Typ KSG ALLMÄN BESKRIVNING

Läs mer

Radiatorkoppel RA-K-VB

Radiatorkoppel RA-K-VB Datablad Radiatorkoppel RA-K-VB V2-30E Användning RA-K-VB med avstängning. Vändbar botten- eller sidoanslutning RA-K-VB används i tvårörsanläggningar med pumpcirkulation. Passar till alla termostater i

Läs mer

Installation. Upphängning

Installation. Upphängning Utförande och mått Installation & upphängning Utförande Thermopanel radiatorn är försedd med insvetsat dolt ventilarrangemang med både botten och sidoanslutning. Thermopanel radiatorn levereras i standardutförande

Läs mer

AIT / VIG 2, AIT / VIS 2

AIT / VIG 2, AIT / VIS 2 Datablad Temperaturregulator AIT / VIG 2, AIT / VIS 2 Danfoss VVS Användning V3-36 Självverkande proportionalregulator för styrning och övervakning av temperatur. Tillsammans med VIG 2 används regulatorn

Läs mer

QH-system. Proportionaldoserare modell Q-Dos. För enkel och exakt dosering av kylvätska. Funktion

QH-system. Proportionaldoserare modell Q-Dos. För enkel och exakt dosering av kylvätska. Funktion Oljeskimmers & pneumatiska blås/vakuumsystem Proportionaldoserare modell Q-Dos För enkel och exakt dosering av kylvätska Reglerbar koncentration. Unik patenterad blandningskammare för optimal blandning.

Läs mer

Differentialtrycksregulator (PN 16, 25, 40) AFP(-9)/VFG 2(1) retur- och tilloppsmontering, justerbar inställning

Differentialtrycksregulator (PN 16, 25, 40) AFP(-9)/VFG 2(1) retur- och tilloppsmontering, justerbar inställning Datablad Differentialtrycksregulator (PN 16, 25, 40) AFP(-9)/VFG 2(1) retur- och tilloppsmontering, justerbar inställning Beskrivning Regulatorn har en reglerventil, ett ställdon med regleringsmembran

Läs mer

Ventilhus RA 2000 Ventil RA-N/RA-U med förinställning

Ventilhus RA 2000 Ventil RA-N/RA-U med förinställning Datablad Ventilhus RA 2000 Ventil RA-N/RA-U med förinställning Användning V2-10D Certifierade enligt EN 215 RA-N RA-N vinkel RA-N, UK RA-U Inbyggnadsmått enligt Euronormen HD 1215-2 serie S. Tekniska data

Läs mer

LCMag Magnetiska flödesmätare

LCMag Magnetiska flödesmätare LCMag Magnetiska flödesmätare Datablad 1 (12) LCMag Magnetiska flödesmätare består av ett mätrör och en bearbetningselektronik som känner av konduktiviteten (minst 5 µs/cm) i vätskan som mäts. Mätarna

Läs mer

TERMOVAR Laddningspaket

TERMOVAR Laddningspaket TERMOVAR Laddningspaket Den viktiga länken mellan bioenergipannan och ackumulatorsystemet TERMOVAR LADDNINGSPAKET är ett kompakt fabriksmonterat laddningspaket för sammankoppling av vedpanna och ackumulator

Läs mer

Datablad DKACV.PD.400.A2.07 520B0889

Datablad DKACV.PD.400.A2.07 520B0889 Datablad Externt styrda ventiler 2/2-vägs snedsätes DKACV.PD.400.A2.07 520B0889 Innehåll Information Sida Egenskaper, tekniska data och funktion 3 Beställning 4 Specialversioner 5 Styrtrycksdiagram 6 Mått

Läs mer

STRA-24 rumsregulator

STRA-24 rumsregulator STRA-24 rumsregulator Viktiga egenskaper Temperaturreglering Reglering av CO2-nivå Specifikationer Display Inbyggd temperaturgivare Ingångar: extern rumsgivare, CO2-givare, närvarogivare, kondensgivare

Läs mer

Tryckklass. k VS värde [m 3 /h] vid 220 C 29.4 bar DN 15...50 20 mm

Tryckklass. k VS värde [m 3 /h] vid 220 C 29.4 bar DN 15...50 20 mm 56.126/1 BUS: Flänsad 3-vägs ventil, PN Reglerventil, fri från silionfett, för kontinuerlig reglering av kallvatten, varmvatten, hetvatten, ånga eller luft i HVAC installationer. Vattenkvalitet motsvarande

Läs mer

INSTALLATIONS- och DRIFTSANVISNING

INSTALLATIONS- och DRIFTSANVISNING INSTALLATIONS- och DRIFTSANVISNING ARITERM Drivenhet 8000 ARITERM Drivenhet 8000 Innehållsförteckning Viktig information... 2 Tekniska data... 3 Åtdragningsmoment för kopplingar...3 Material... 3 Montering...

Läs mer

TAC 2232 Värme- och tappvarmvattenregulator för trestegskoppling, med optimeringsfunktioner

TAC 2232 Värme- och tappvarmvattenregulator för trestegskoppling, med optimeringsfunktioner TAC 2000 TAC 2232 Värme- och tappvarmvattenregulator för trestegskoppling, med optimeringsfunktioner TAC 2232 erbjuder kombinerad värme- och tappvarmvattenreglering för vattenburna värmesystem. Regulatorn

Läs mer

Flöde Möjliga filtreringsgrader Anslutningar Minsta drifttryck. Automatiskt filter anpassat för höga smustlaster och krävande miljöer.

Flöde Möjliga filtreringsgrader Anslutningar Minsta drifttryck. Automatiskt filter anpassat för höga smustlaster och krävande miljöer. MAP Flöde Möjliga filtreringsgrader Anslutningar Minsta drifttryck Upp till 4500 m³/h 5000-200 mikron Upp till EN800 (32 ) 1 bar Automatiskt filter anpassat för höga smustlaster och krävande miljöer. Driftsäkert

Läs mer

Den nya generationens regulatorer och ventiler

Den nya generationens regulatorer och ventiler Den nya generationens regulatorer och ventiler Vexve - Den nya generationens regulatorer och ventiler Då du önskar värma ditt hem energieffektivt har valet av rätta anordningar och övriga delar en stor

Läs mer

Installation cirkulationspump TBPA, GOLD/COMPACT

Installation cirkulationspump TBPA, GOLD/COMPACT SE.TBPA8. Installation cirkulationspump TBPA, GOLD/COMPACT. Allmänt När luftvärmare utan frostsprängningsskydd används krävs det, för att säkerställa frysvaktsfunktionen, att man har en cirkulationspump

Läs mer

LK Elpanna - 4,5. Utförande. Rörinstallation. Funktion/Förutsättningar. Montage

LK Elpanna - 4,5. Utförande. Rörinstallation. Funktion/Förutsättningar. Montage LK Elpanna -, Utförande LK Elpanna, kw är en vägghängd elpanna, främst avsedd för lågtempererade värmesystem som t.ex. golvvärme. LK Elpanna, kw levereras helt komplett. Endast vatten och ström behöver

Läs mer