Redovisning av regional konferens om Folkbildningens framsyn.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Redovisning av regional konferens om Folkbildningens framsyn."

Transkript

1 Redovisning av regional konferens om Folkbildningens framsyn. Studiefrämjandets avdelning i Uppsala 1. Fakta om rådslaget Tema/rubrik Position 2004 Marketing, Trends and Innovation Datum 2 juni, 2003 Plats Studiefrämjandet i Uppsala län, Portalgatan 2, Uppsala Samarbetspartners Hamburger Volkhochschule Medverkande Dr Antje von Rein, Hamburger Volkshochschule Antal deltagare 15 Material Framsynsmaterialet och affischerna rekvirerades från Folkbildningsrådet. Frågeställningarna skickades ut till samtliga deltagare efter anmälan till seminariet. Materialet har även lämnats till vår samarbetsorganisation i Tyskland, VHS (Hessischer Volkshochschuleverband). 2. Framsynsfrågor Vi valde, utifrån innehållet i föreläsningen, att fokusera på de två nedanstående frågorna: 1. Kommer folkbildningen eller media att formulera folkbildningsbehoven i framtiden? 2. Hur ser framtidens deltagare i folkbildningen ut? Till den andra frågan lade vi ett eget spörsmål På vilket sätt måste vi förändra vårt sätt att kommunicera för att nå dessa? Diskussion fråga 1: 1

2 o Studieförbunden måste tydligare äga folkbildningsfrågan. o Studieförbunden dras med ett mindervärdighetskomplex och har problem med att övertyga media om hur bra vi är. o Vi måste få media att bli medarbetare för vår sak, genom mer information och att vi lär oss att bli bättre på att förklara vår komplexa verksamhet. Ökad tydlighet. o I studieprogrammen och på hemsidorna avspeglas endast en liten del av vår totala verksamhet. Allmänheten känner i regel inte till den stora osynliga verksamhet som studieförbunden bedriver. Vi måste också tydliggöra hur den kommersiella verksamheten bekostar den ideella. o Vi måste bli bättre på att kommunicera hela vår verksamhet till allmänheten. Hur? o Vi måste bli bättre på att presentera vår verksamhet muntligen t ex för politiker. Internutbildning i företagspresentation kanske. o Massmedia påverkar oss och vårt utbud genom att vissa ämnen/områden får stor exponering i medierna. Hur ska vi förhålla oss till dagsländor? o För att få mediebevakning och ökat intresse för våra cirklar och kulturprogram måste vi bli bättre på att paketera det vi gör. Framhålla de mervärden som finns som inte framgår vid en första kontakt. T ex en danskurs är inte bara antal gånger, timmar och pris utan är ett helt koncept med danskläder, entusiasmerande ledare, glada danskamrater, avslutande dansuppvisning, välbefinnande, kunskapsprogression etc. o Det ligger i tiden att våra deltagare idag vill ha tydliga mål med cirkeln. Kunskapsmässigt/innehållsmässigt. o Hur skiljer sig marknadsföring av ideell sektor sig från kommersiell marknadsföring? Vilka värden/värderingar ska vi särskilt lyfta fram? Diskussion fråga 2: o Vi behöver bli bättre på att anpassa vår verksamhet för funktionshindrade. Kan IKT-stöd användas oftare för denna målgrupp? o Singelhushållen växer. Hur kan vi anpassa oss till deras behov? T e x varannan-veckors-cirklar för varannan-veckors-föräldar. o Hur ska vi få män intresserade av folkbildning i ökad utsträckning? Män är oftast mer målinriktade, intresserade av att få bevis på kunskaper certifikat/betyg. o Pensionärer är en ökande grupp i samhället. Hur tar vi reda på denna stora grupps behov och hur kan vi anpassa våra arbetsformer för dessa? o Är pensionärer en prioriterad grupp för studieförbunden egentligen? o Personalgrupper. Studiecirklar och kulturarrangemang som friskvård. Istället för gympakort gå på danskurs! o Studieförbunden är ofta för oflexibla och vi har svårt att ändra våra invanda mönster för att passa nya målgrupper. o Många ungdomar och deras behov passar inte in i våra stela arbetsformer. De organiserar sig i lösliga nätverk och avsätter inte gärna tid att gå i verksamhet så regelbundet som cirklarna oftast är arrangerade. o Att lyfta fram handikappade och invandrade som särskilt prioriterade grupper i vår verksamhet kan bidra till ökad segregering istället för integrering. o Registreringen i studierapporteringen av handikappade och invandrare kan upplevas som integritetskränkande. 2

3 3. Andra frågeställningar Vårt seminarium var avslutningen på ett längre analysarbete runt fyra olika faktorer som påverkar vårt folkbildningsarbete på avdelningen. Vi har arbetat med faktorerna: Identitet, Position, Kommunikation och Kompetens. Arbetet startade under Studiefrämjandets interna Rådslag 2000-diskussion. För att stimulera diskussionen och för att få in nya idéer och synsätt anlitade vi som föreläsare Dr Antje Von Rein, från Hamburger Volkshochschule, expert på den tyska folkbildningens marknadskommunikation. Innehållet i föreläsningen var Marketing- Trends Innovation och betoningen låg framförallt på behovet av ökad omvärldsbevakning för folkbildningen. Frågorna vi diskuterade var: o Folkbildningens marknadskommunikation (i vid bemärkelse) o Organisationsutveckling o Genomgripande förändringar för folkbildningen o Konsekvenser av dessa förändringar o Organisationsidentitet Corporate Design, Corporate Philosophy, Corporate Behaviour och Corporate Communication o Organisationskultur Diskussion: o Vi måste bli mycket bättre på omvärldsbevakning. Vi kan inte bara gissa vad som kommer att hända i framtiden eller att utgå från oss själva. o Vi måste skaffa rutiner och redskap för omvärldsbevakning. Trendscanning, trendsurfing och trendtools. o Vi bör göra kontinuerliga analyser av vår organisation satta i relation till omvärlden. o Vi måste lyfta fram folkbildningens tradition och värdegrund vi representerar den ideella sektorn och står för stabilitet och trygghet i en osäker omvärld. o Vi måste göra våra deltagare till både konsumenter och producenter. M a o göra deltagaren mer aktiv i processen att förändra och förnya folkbildningen. För att göra deltagaren till medskapare så måste vi fråga. Våga ställa frågor om kvalitet, innehåll och förändring. o Gör trendscouting bjud in grupper av människor/referensgrupper och ställ frågor om behov av folkbildning. o Kan studieförbunden förändras så att de blir riktiga mötesplatser där människor kan söka och finna information? o Det finns idag ett ökat behov av rådgivning/vägledning inför studie r inklusive studiecirklar. Studieorganisatören kanske måste axla en ny roll: bli konsult. 4. Omvärldens påverkan 3

4 o Ökad individualisering o Ökad förändringstakt o Ökad styrning från bidragsgivare o Mer öronmärkning, styrda bidrag o Ideella krafter kommer att användas i högre utsträckning för att klara samhällsuppdrag o Ökade samhällsklyftor o Ökad andel ensamhushåll o Minskade bidrag o Ökat behov av all sorts vuxenutbildning o Ökad konkurrens om människors fritid o Viktigare med intyg/betyg/certifikat o Kunnigare konsumenter och mer kvalitetsmedvetna o Svårare att aktivera ungdomar i folkbildningens traditionella form 5. Viktiga framtidsfrågor för folkbildningen Vi hann inte med att fördjupa oss i denna fråga så mycket p.g.a. tidsbrist men några konklusioner kunde vi göra utifrån de övriga diskussionerna. Vi valde inte bort något arbetsområde eller lade till något. o Europeiska och internationella samarbeten kommer att bli viktigare. För att utveckla folkbildningen måste vi vara öppna för idéer utifrån. Dagens utbildningsarena är inte längre bara lokal. Fler väljer att utbilda sig utanför landets gränser. Vi kan lära mycket av hur andra länder gör. o Ökad flexibilitet - Förändrade arbetsformer Omvärlden förändras och vi måste förändras med den. Vi måste se till att kommande förändringar inte låses av våra verksamhetsformer. o Fokus på integration av målgrupper - inte bidra till ökad segregering. 6. Råd inför det fortsatta framsynsarbetet o Hitta konkreta och bra redskap för omvärldsbevakning. Uppsala den 15 augusti 2003 Uppgiftslämnare/ Ia Eriksson-Dobrovich Studiefrämjandet i Uppsala 4

5 5

Dokumentation av seminarium Folkbildningens Framsyn.

Dokumentation av seminarium Folkbildningens Framsyn. Dokumentation av seminarium Folkbildningens Framsyn. Vi kallade seminariet Folkhögskolans roll i IOGT-NTO - rörelsen. Med under rubriken: Folkbildningen och den ideella sektorn NBV och folkhögskolorna

Läs mer

Handbok i invånardialog

Handbok i invånardialog Handbok i invånardialog Handbok i invånardialog Kungsbacka kommun 1 Kungsbacka kommun Producerad av kommunikatörerna på förvaltningen för Service, oktober 2012 Text Martin Sande, Preera, Erik Sjöberg,

Läs mer

Juni 2014. Vi bygger Vision! nu tar vi nästa steg

Juni 2014. Vi bygger Vision! nu tar vi nästa steg Juni 2014 Vi bygger Vision! nu tar vi nästa steg 1 2 Inledning Förbundsmötet 2012 var Visions första förbundsmöte. Då gick vi från att vara en ny version av SKTF till att vara Vision Sveriges nyaste fackförbund

Läs mer

Vägskäl - slutrapport

Vägskäl - slutrapport Vägskäl - slutrapport Inledning Projektet Vägskäl startade som en frågeställning kring ifall det skulle vara möjligt att kombinera områdena IT-kompetens, upplevelsebaserat lärande och studie- och yrkesvägledning.

Läs mer

Besöksnäringen. Slutrapport projekt: Samverkan besöksnäring i Nordanstigs kommun. Projekttid: 2013-03-01 2013-08-31 Bergsjö 2013-08-31 Lena Strömstedt

Besöksnäringen. Slutrapport projekt: Samverkan besöksnäring i Nordanstigs kommun. Projekttid: 2013-03-01 2013-08-31 Bergsjö 2013-08-31 Lena Strömstedt Besöksnäringen Slutrapport projekt: Samverkan besöksnäring i Nordanstigs kommun Projekttid: 2013-03-01 2013-08-31 Bergsjö 2013-08-31 Lena Strömstedt Projekt Samverkan Besöksnäring i Nordanstigs kommun

Läs mer

VÄRT EN RESA... Kraftprocessen. En vägvisare i destinationsutveckling

VÄRT EN RESA... Kraftprocessen. En vägvisare i destinationsutveckling VÄRT EN RESA... Kraftprocessen En vägvisare i destinationsutveckling Innehåll Världens största näring fortsätter att växa...3 Vad är en destination egentligen?...4 Vilka är turismens verkliga effekter?...6

Läs mer

Transnationell resa Frankrike 11-15 Mars 2012

Transnationell resa Frankrike 11-15 Mars 2012 Transnationell resa Frankrike 11-15 Mars 2012 Grenoble - Aix en Provence Marseille Sammanställt av Kristina Söderlund Innehållsförteckning Bakgrund... 3 Syfte... 3 Deltagare... 3 Lärande besök... 4 1.

Läs mer

1 Inledning... 3 2 Mål och syfte... 3 2.1 Syfte... 3 2.2 Mål... 4 3 Projektbeskrivning... 4 3.1 Projektets olika delar... 5 4 Leverabler...

1 Inledning... 3 2 Mål och syfte... 3 2.1 Syfte... 3 2.2 Mål... 4 3 Projektbeskrivning... 4 3.1 Projektets olika delar... 5 4 Leverabler... 1 Inledning... 3 2 Mål och syfte... 3 2.1 Syfte... 3 2.2 Mål... 4 3 Projektbeskrivning... 4 3.1 Projektets olika delar... 5 4 Leverabler... 6 5 Resultat... 6 5.1 Behovsanalys... 7 5.2 Webbplats... 9 6

Läs mer

LOs Kunskapssystem. Kurskatalog 2014

LOs Kunskapssystem. Kurskatalog 2014 LOs Kunskapssystem Kurskatalog 2014 Innehåll LOs Kunskapssystem 2014... 4 Praktisk information... 5 Ideologi, ledarskap och organisation...10 Insikter...10 Ledarskap och organisation Omvärldsbevakning...12

Läs mer

Utvärdering av informationsprojekt

Utvärdering av informationsprojekt handbok i Utvärdering av informationsprojekt Innehåll Inledning Inledning 3 Den lärande processen 5 Varför ska vi utvärdera? 5 Uppföljning och utvärdering 5 Vad ska vi utvärdera? 6 Undvik försvårande omständigheter

Läs mer

Jag vill tacka er alla som deltagit för att ni tagit er tid att vara med idag.

Jag vill tacka er alla som deltagit för att ni tagit er tid att vara med idag. Nyheter från www.regeringen.se. -------------------------------------------------------- Tal Konferens om folkbildningen på Essinge konferenscenter, Stockholm 27 september 2005 Lena Hallengren, Förskole-

Läs mer

Ledarutveckling för kvinnor

Ledarutveckling för kvinnor Ledarutveckling för kvinnor En ledarskapskurs för kvinnor Det här är en kurs för kvinnor som vill utvecklas. Du behöver inte vara chef idag för att gå kursen. Kursen ger dig ett verktyg för att kunna utvecklas

Läs mer

IOGT-NTO:s SOCIALA VERKSAMHET

IOGT-NTO:s SOCIALA VERKSAMHET IOGT-NTO:s SOCIALA VERKSAMHET Om hur IOGT-NTO:s arbete gör skillnad TEXT: LINA STAAV, JOHNNY FOGLANDER TRYCK: FRIDHOLM & PARTNERS, 2013 GRAFISK FORM: PASADENA STUDIO IOGT-NTO:S SOCIALA VERKSAMHET 3 I din

Läs mer

Vägen ut ur fattigdomen Välfärdsstaten Sverige

Vägen ut ur fattigdomen Välfärdsstaten Sverige Vägen ut ur fattigdomen Välfärdsstaten Sverige STUDIEHANDLEDNING Om studiecirkeln I en studiecirkel träffas man regelbundet för att studera, diskutera eller öva sig på något tillsammans. En studiecirkel

Läs mer

Att starta en lärgrupp

Att starta en lärgrupp 1 Att starta en lärgrupp Stöd och hjälp! Det här materialet är gjort som ett stöd för lärgrupper. Planen är en hjälp för att göra det tydligare för er som vill arbeta med utbildningsmaterialet och fungerar

Läs mer

Redovisning av den utvidgade dialogen med trossamfunden i syfte att ytterligare stimulera arbetet med demokrati och demokratiska värderingar och

Redovisning av den utvidgade dialogen med trossamfunden i syfte att ytterligare stimulera arbetet med demokrati och demokratiska värderingar och Redovisning av den utvidgade dialogen med trossamfunden i syfte att ytterligare stimulera arbetet med demokrati och demokratiska värderingar och motverka antidemokratiska yttringar i samhället. DEMOKRATIN

Läs mer

Offentliga Sektorns Managementprogram

Offentliga Sektorns Managementprogram Offentliga Sektorns Managementprogram OFFENTLIGA SEKTORNS MANAGEMENTPROGRAM Utveckling för dig som är högre chef inom offentlig sektor Som högre chef i den offentliga sektorn lever du i en spännande och

Läs mer

GUIDE TILL EN ÖVERENSKOMMELSE

GUIDE TILL EN ÖVERENSKOMMELSE GUIDE TILL EN ÖVERENSKOMMELSE 10 Varför en lokal 4 eller regional överenskommelse? 26 Inledning och syfte 12 De sex I principerna 29 Det här är Överenskommelsen II Framgångsfaktorer i en 8 dialogprocess

Läs mer

Processledar manual. Landsbygd 2.0

Processledar manual. Landsbygd 2.0 Processledar manual Landsbygd 2.0 Inledning och tips Bilda grupper Börja med att placera deltagarna i grupper om ca 5-8 personer i varje. De som kommer från samma ort ska vara i samma grupp eftersom det

Läs mer

Svensk äldrevård- framtidens exportvara

Svensk äldrevård- framtidens exportvara SWECARE FOUNDATION STOCKHOLM Svensk äldrevård- framtidens exportvara Identifiering av det svenska erbjudandet för framtida exportmöjligheter Innehållsförteckning 1. INLEDNING... 2 2. BAKGRUND... 4 2.1

Läs mer

Förslagen från workshopen vad gäller företagsamhet kan i huvudsak delas in i 4 kategorier, men behöver ytterligare förtydligas utifrån ansvar:

Förslagen från workshopen vad gäller företagsamhet kan i huvudsak delas in i 4 kategorier, men behöver ytterligare förtydligas utifrån ansvar: företagsamhett Förslagen från workshopen vad gäller företagsamhet kan i huvudsak delas in i 4 kategorier, men behöver ytterligare förtydligas utifrån ansvar: 1. Attityder till företagande Det upplevs som

Läs mer

Kundundersökning av köpare av vidareutbildning. Göteborgs Universitet

Kundundersökning av köpare av vidareutbildning. Göteborgs Universitet Kundundersökning av köpare av vidareutbildning från Göteborgs Universitet Kvalitet, lyhördhet, flexibilitet, professionalism HHGS HandelsConsultingAB Erik Persson Christine Wettlegren Patrik Hansson Helena

Läs mer

Nu blir vi yngre! Utveckling av barn- och ungdomsverksamhet inom hembygdsrörelsen i Jämtland Härjedalen

Nu blir vi yngre! Utveckling av barn- och ungdomsverksamhet inom hembygdsrörelsen i Jämtland Härjedalen Nu blir vi yngre! Utveckling av barn och ungdomsverksamhet inom hembygdsrörelsen i Jämtland Härjedalen Inledning Bakgrunden till denna förstudie är det föryngringsarbete som påbörjats genom Heimbygdas

Läs mer

Entreprenörskap. i skolan

Entreprenörskap. i skolan Entreprenörskap i skolan Redaktör: Jennie Högström/Länsstyrelsen Östergötland Ansvarig Utgivare: Länsstyrelsen Östergötland Boken utges inom EU-projektet E-ship. Entreprenörskap i skolan Produktion: Layout

Läs mer

Byggemenskaper ett växande fenomen i Sverige

Byggemenskaper ett växande fenomen i Sverige Byggemenskaper ett växande fenomen i Sverige Rapport från seminarium i Malmö 2012-04-16 Arrangör: Delegationen för hållbara städer i samarbete, CaseLab, Malmö stad och Föreningen för byggemenskaper Plats:

Läs mer

distriktsmaterial DEMOKRATI & EKONOMI STÖD TILL KLUBBAR & KOMMUNER AKTIVA & FÖRTROENDEVALDA ARBETSGIVARSKAP

distriktsmaterial DEMOKRATI & EKONOMI STÖD TILL KLUBBAR & KOMMUNER AKTIVA & FÖRTROENDEVALDA ARBETSGIVARSKAP distriktsmaterial DEMOKRATI & EKONOMI STÖD TILL KLUBBAR & KOMMUNER AKTIVA & FÖRTROENDEVALDA ARBETSGIVARSKAP innehåll 4 Stöd till klubbar och kommuner DEL 1 5 Organisera ert stöd 7 Nyckelpersoner DEL 2

Läs mer

Programförklaring till ett HR-Center - Sammanfattning

Programförklaring till ett HR-Center - Sammanfattning Programförklaring till ett HR-Center - Sammanfattning Sammanfattning av dokumentation från workshop den 7 april 2011 Innehållsförteckning Inledning... 3 Sammanfattning programförklaring till ett HR-Center...

Läs mer

SÅ BLIR DU VÄRLDENS BÄSTA IDROTTSFÖRÄLDER Lärgruppsplan

SÅ BLIR DU VÄRLDENS BÄSTA IDROTTSFÖRÄLDER Lärgruppsplan SÅ BLIR DU VÄRLDENS BÄSTA IDROTTSFÖRÄLDER Lärgruppsplan Hur föräldrar stödjer sina barn att bli vinnare i livet genom idrott Idrott kan vara en fantastisk upplevelse mellan barn och ungdomar och deras

Läs mer

Kunskap för bättre assistans

Kunskap för bättre assistans Kunskap för bättre assistans 1. Kunskap ger bättre assistans Föreningen JAGs Kunskapsprojekt har pågått i drygt 4 år. Att kort sammanfatta resultaten i alla dess delar är inte alldeles enkelt. En övergripande

Läs mer

Ta plats på arenan STUDIEMATERIAL. En intressepolitisk grundutbildning för funktionshindersföreningar i samverkan

Ta plats på arenan STUDIEMATERIAL. En intressepolitisk grundutbildning för funktionshindersföreningar i samverkan Ta plats på arenan En intressepolitisk grundutbildning för funktionshindersföreningar i samverkan STUDIEMATERIAL Om mänskliga rättigheter Om hur Sverige styrs Om samverkan Om påverkansarbete Om att vara

Läs mer