Tjänsteskrivelse. Kultur och Fritidskontoret. Kultur- och fritidsnämnden Kommundelsnämnderna. Taxor och avgifter för anläggningar och lokaler

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Tjänsteskrivelse. Kultur och Fritidskontoret. Kultur- och fritidsnämnden Kommundelsnämnderna. Taxor och avgifter för anläggningar och lokaler"

Transkript

1 1 (2) Tjänsteskrivelse Kontor Handläggare Kultur och Fritidskontoret Anders Siljelöf Kultur- och fritidsnämnden Kommundelsnämnderna Taxor och avgifter för anläggningar och lokaler Dnr KFN 14/23 Sammanfattning av ärendet Kultur- och fritidsnämnden och kommundelsnämnderna fastställer varje år taxor för uthyrning av kommunala lokaler och anläggningar, såsom exempelvis idrottsplatser, idrottshallar och gymnastisksalar. För år 2015 föreslås taxebestämmelser som innehåller ett antal tillägg och revideringar, i förhållande till 2014 års taxor och avgifter. Mot bakgrund av att konsumentprisindex (KPI) för oktober månad är i stort sett oförändrat (-0,1 % i jämförelse med 2013), föreslås inte någon generell höjning av taxorna. Dock föreslås ett antal specifika revideringar av taxor och avgifter för ett antal anläggningar m.m., bl.a. för att skapa större enhetlighet. Vidare kommer bl.a. två nya sporthallar tillkomma under året och i Enhörna har det anlagts en ny konstgräsplanhar. Hyrorna för Axa Sportcenter och Fotbollsarenan behöver också korrigerats som ett resultat av de nya avtalen taxor för dessa behöver därför fastställas. Nytt för år 2015 är att det har införts en renodlad festtaxa för Gillberga friluftsgård och även för VIP-rummet på fotbollsarenan. Taxan för fester har renodlats och bestämda tider under vilka dessa objekt hyrs ut för fester har fastställts. Den nya taxan och uthyrningstiderna framgår av bilagan Ändringar förslag till nya taxor och avgifter. Kultur- och fritidskontoret har även infört en ny kategori som heter Idrottshallscaféer, i vilken en enhetlig taxa fastställts för de idrottshallcaféer (kök), som finns i anslutning till sporthallar. Postadress Tfn Södertälje

2 2 (2) De föreslagan revideringarna framgår av bifogat förslag till avgifter inom kultur- och fritidskontorets verksamhetsområde. Beslutsunderlag Kultur- och fritidskontorets tjänsteskrivelse daterad Ändringar förslag till nya taxor och avgifter. Förslag till avgifter 2015 inom kultur- och fritidskontorets verksamhetsområde idrottsanläggningar och lokaler. Ekonomiska konsekvenser och finansiering De föreslagna taxe- och avgiftsbestämmelserna är avsedda att vara ekonomiskt neutrala. Kultur- och fritidskontoret bedömer att eventuella intäktsökningar är nära nog försumbara. Kultur- och fritidskontorets förslag till kultur- och fritidsnämnden och kommundelsnämnderna: 1. Taxor och avgifter för idrottsanläggningar och lokaler m.m. fastställs i enlighet med kultur- och fritidskontorets förslag till Avgifter 2015 inom kultur- och fritidskontorets verksamhetsområde idrottsanläggningar och lokaler. 2. De nya taxe- och avgiftsbestämmelserna ska gälla från och med 1 januari Staffan Jonsson Kultur och fritidschef Anders Siljelöf Förening- och anläggningschef Beslutet expedieras till: Kultur- och fritidsnämnden Kommundelsnämnderna Akten

3 1 (8) TJÄNSTESKRIVELSE Kultur- och fritidskontor ÄNDRINGAR FÖRSLAG TILL NYA TAXOR- OCH AVGIFTER Ärendet Ändringarna nedan är för Taxor och avgifter 2015 från de tagna taxorna Sid. 5, Hyresregler/Ordningsföreskrifter för kommunala anläggningar. Förtydligat hyresreglerna avseende återlämning av nycklar: Punkt 15. Utkvitterad nyckel skall återlämnas till kommun på senast aviserat datum. För ej återlämnad nyckel debiteras en avgift till hyresgästerna. För aktuell avgift se dokumentet Taxor och avgifter, avsnittet Bokningar Sid. 7, Is-anläggningar. Scaniarinken. Ändrat taxor för träning och matcher under försäsong (V ). Gammal taxa Taxa träning (per 50 min) Taxa match (per 50 min) Period Junior Skola Senior Junior Säsong V ** Ny taxa Taxa träning (per 50 min) Taxa match (per 50 min) Period Junior Skola Senior Junior Säsong V **999 0 Ljungbackens ishall. Ändrat normaltaxor för träning under försäsong (V ). Gammal taxa Taxa träning (per 50 min) Period Säsong Normal V Ny taxa Taxa träning (per 50 min) Period Säsong Normal V Södertälje kommun Förening och anläggning Södertälje Organisationsnr: Besöksadress: Campusgatan 26 Växel: E-post:

4 Tjänsteskrivelse Södertälje kommun Kultur- och fritidskontor 2 (8) Sid. 8, Gräsplaner. 11-mannaplaner. Ändrat normaltaxan för träning och match. Taxa träning (per 60 min) Normal Gammal taxa Taxa match (per 60 min) Normal Taxa träning (per 60 min) Normal Ny taxa Taxa match (per 60 min) Normal mannaplaner. Flyttat Brunnsängs IP/A-plan (Amerikansk fotboll/rugby) till samma kategori som de övriga gräsplanernas A-plan vilket innebär höjd avgift för seniorer och för normaltaxan. Taxa träning (per 60 min) Gammal taxa Taxa match (per 60 min) Normal Senior Normal Senior Taxa träning (per 60 min) Ny taxa Taxa match (per 60 min) Normal Senior Normal Senior Sid. 9, Konstgräsplaner. Södertälje fotbollsarena. Ändrat juniortaxan för träning och match period 2-3 (V ). Taxa träning (per 60 min) Junior Gammal taxa Taxa match (per 60 min) Junior Taxa träning (per 60 min) Junior Ny taxa Taxa match (per 60 min) Junior

5 Tjänsteskrivelse Södertälje kommun Kultur- och fritidskontor 3 (8) Konstgräsplaner 11-manna. Lagt till Enhörna konstgräsplan. Ändrat seniortaxan för match period 2 (V ). Lagt till info-text om vad som gäller vid plogning/ej plogning period 1 (V. 1-17) Gammal taxa Taxa match (per 60 min) Senior 666 Ny taxa Taxa match (per 60 min) Senior 533 Under period 1 gäller taxemässigt att om vi plogar planerna gäller taxan för period 1. Om vi EJ plogar planerna gäller taxan för period 2 även under period 1. Sid. 10, Konstgräsplaner. Konstgräsplaner 7-manna. Lagt till info-text om vad som gäller vid plogning/ej plogning period 1 (V. 1-17) Under period 1 gäller taxemässigt att om vi plogar planerna gäller taxan för period 1. Om vi EJ plogar planerna gäller taxan för period 2 även under period 1. Sid. 11, Idrotts/sporthallar och gymnastiksalar. Kategori A. Infogat en ny taxekategori (A) med förslag på taxor. Avser nya Västergårdhallen/Stora hallen Taxa match (per 60 min) Normal Senior Junior Skola Normal Senior Junior Skola Kategori C. Lagt till Västergårdhallen/Lilla hallen.

6 Tjänsteskrivelse Södertälje kommun Kultur- och fritidskontor 4 (8) Sid. 12, Idrotts/sporthallar och gymnastiksalar. Kategori E. Lagt till Bårsta gymnastiksal i kategorin. Kategori F. Lagt till Hölö Allaktivitetshall/Spegelsalen i kategorin. Ändrat seniortaxan för träning. Gammal taxa Senior 60 Ny taxa Senior 80 Sid. 13, Övrigt. Omklädningsrum. Ändrat seniortaxan. Gammal taxa Senior 90 Ny taxa Senior 50 Sid. 13, Övrigt. Danssal. Lagt till Brunnsängshallen/ Gropen i kategorin. Idrottshallscaféer. Infogat en ny taxekategori med förslag på taxor. *Hölö Allaktivitetshall/Café, Pershagenhallen/Café, Västergårdshallen/Café, Wasahallen/Café Taxa per dag. Vid arrangemang och matcher 200 *I Hölö Allaktivitetshall gäller cafétaxan endast när man har arrangemang eller matcher i någon av idrottshallarna i anläggningen. Vid dessa tillfällen får man ej tillgång till fritidsgårdens övriga lokaler. För övriga se separat taxa under kategorin Fritidsgårdar. Notering: I övriga idrottshallscaféer gäller att man får hyra endast vid arrangemang. Med café avses de tillhörande köken.

7 Tjänsteskrivelse Södertälje kommun Kultur- och fritidskontor 5 (8) Sid. 14, Övrigt. Tillägg/tillbehör, övrigt. Ändrat texten på några rader och lagt till en avgift (fetmarkerade). Taxa (per tillfälle) Ej bortplockad sarg eller utrustning 300 Ej upphissad vik/mellanvägg 100 *Ej pålarmad eller låst lokal 100 Onödig utlösning av larm 300 Sid. 15, Skolor. Övernattning. Ändrat tidsrymden då taxan gäller. Från att gälla för Taxa (per person/natt) till att gälla Taxa (per person/dygn). Sid. 16. Friluftsgårdar. Gillberga. Lagt till en notering om hänvisning till festtaxan. För fester, se separat taxa under kategorin Festlokaler. Fester gäller under helger, röda dgr och aftnar. Sid. 17, Fritidsgårdar. Fritidsgårdar. Lagt till en notering om caféet i Hölö Allaktivitetshus och om långtidsuthyrning. * I Hölö gäller separat taxa för caféet när man har arrangemang eller matcher i någon av idrottshallarna i anläggningen. Se separat taxa under kategorin Idrottshallscaféer. Notering: Vid långtidsuthyrning (3 månader eller längre) skrivs avtal med den enskilda hyresgästen. Taxa enl överenskommelse med Kultur- och fritidskontoret gäller vid långtidsuthyrning.

8 Tjänsteskrivelse Södertälje kommun Kultur- och fritidskontor 6 (8) Sid. 18, Festlokaler. Infogat en ny taxekategori med förslag på taxor. Gillberga friluftsgård Taxa (per tillfälle) Dag Period Tid Fre-lör 20 h Lör-sön 24 h Notering: Uthyres endast fredagar och lördagar + röda dagar och aftnar. Vid röda dagar och aftnar som följs av vardag hyrs lokalen ej ut för fest. Södertälje fotbollsarena/vip Dag Taxa (per tillfälle) Period Tid Fre-lör 24 h Lör-sön 24 h Notering: Hyrs endast ut utanför matchsäsong. Uthyres endast fredagar och lördagar + röda dagar och aftnar. Vid röda dagar och aftnar som följs av vardag hyrs lokalen ej ut för fest.

9 Tjänsteskrivelse Södertälje kommun Kultur- och fritidskontor 7 (8) Sid. 18, Samlingssalar. Saltskogs Allaktivitetshus. Förslag på nya taxor (de nya taxorna, text mm är fetmarkerade). Gammal taxa Taxa (per tillfälle) Kategori Pensionärsföreningar Studiecirklar Övr. verks. HSOföreningar FUB Se not. Övr. föreningar/företag Privat Allsalen Allsalen m. dans (fest) *Träffen Vinkeln Rektangeln Ovalen Gymnastiksalen **Hyra: glas/porsl ***Städkostnader ****Låsning *** Vid utebliven eller illa utförd städning utgår en extra debitering för städkostnader på 2000:- /inkl. moms. En deposition på 2000:- lämnas (för städ). Återbetalas om städningen är godkänd. Överenskommelse om städning görs med ansvarig husvakt.

10 Tjänsteskrivelse Södertälje kommun Kultur- och fritidskontor 8 (8) Kategori Pensionärsföreningar Ny taxa HSOföreningar Södertäljeföreningar Studiecirklar Övr. verks. Se not. 1 Se not. 2 Övr. föreningar/företag/ privat Allsalen Allsalen m. dans (fest) *Träffen Vinkeln Rektangeln Ovalen Gymnastiksalen **Hyra: glas/porsl ***Städkostnader ****Låsning *** Vid utebliven eller illa utförd städning utgår en extra debitering för städkostnader på 1 000:-/inkl. moms. Överenskommelse om städning görs med ansvarig husvärd. Notering 2: Med Södertälje föreningar avses de föreningar som finns med i Södertälje kommuns föreningsregister. Bokningsservice Förening och anläggning Telefon (direkt): E-post:

11 Kultur- och fritidskontoret AVGIFTER 2014 Inom kultur- och fritidskontorets verksamhetsområde Idrottsanläggningar Lokaler Antagna av kultur- och fritidsnämnden den / Antagna av Järna kommundelsnämnd den / Antagna av Enhörna kommundelsnämnd den / Antagna av Hölö-Mörkö kommundelsnämnd den / Antagna av Vårdinge-Mölnbo kommundelsnämnd den /

12 Innehållsförteckning Allmän info om bokningar... 3 Taxeklasser... 3 Bokningar... 4 Hyresregler/ ordningsföreskrifter för kommunala anläggningar... 5 Is-anläggningar... 7 Gräsplaner mannaplaner: mannaplaner:... 8 Grusplaner mannaplaner: mannaplaner:... 8 Konstgräsplaner mannaplaner: mannaplaner: Idrotts/sporthallar och gymnastiksalar Kategori A Kategori B Kategori C Kategori D Kategori E Kategori F Squash Övrigt Omklädningsrum Danssal Idrottshallscaféer Möteslokaler Cirkus och tivoli Tillägg/tillbehör Skolor Friluftsgårdar Hembygdsgård Fritidsgårdar Samlingssalar Festlokaler

13 Bokningar Kultur- och fritidsnämnden upplåter anläggningar och lokaler enligt nedanstående regler. Taxeklasser Normaltaxa Företag Privatpersoner Föreningar från andra kommuner Lokala Södertälje-föreningar som ej finns med i föreningsregistret. Seniortaxa Senior/vuxenverksamhet för föreningar och studieförbund som har sitt säte i södertälje kommun och finns med i föreningsregistret. Riks/idrottsförbund som bedriver senior/vuxenverksamhet för södertäljeföreningar. Som seniorverksamhet räknas de lag/grupper som deltar i seniorserier. För föreningsverksamhet och eller studieförbund som inte deltar i organiserad seriespel gäller att om 20% eller fler i gruppen är över 20 år räknas det som seniortaxa (ledare undantaget). För damverksamhet gäller fastställd taxa med 35% rabatt. Ungdomstaxa Barn- och ungdomsverksamhet för de föreningar som är bidragsberättigade som barn- och ungdomsförening i södertälje kommun. Studieförbund som är beviljade föreningsbidrag omfattas av ungdomstaxan för sin barn- och ungdomsverksamhet. Riks/idrottsförbund som bedriver barn/ungdomsverksamhet för södertäljeföreningar. Handikappverksamhet för de föreningar som är beviljade föreningsbidrag i södertälje kommun och där inte särskild annan taxa anges. Interntaxa Kommunens interna verksamheter Skolidrottsföreningar som har verksamhet mellan på vardagar. Allmänt om taxor Kultur- och fritidsnämnden och kommundelsnämnderna fastställer årligen taxor och avgifter inom kultur- och fritidskontorets och kommundelarnas verksamhetsområde. Nämnderna reserverar sig för prisjusteringar under löpande verksamhetsår. 3

14 Bokningar Handläggningstid, För en bokningsförfrågan är handläggningstiden 4 arbetsdagar. Avbokning, Vid avbokning av tid gäller 4 arbetsdagar innan uthyrningstillfället (annars utgår full taxa). Vid arrangemang gäller avbokning 14 dgr innan uthyrningstillfället. Kommersiella aktiviteter/ speciella arrangemang, Kultur- och fritidskontoret, kultur- och fritidsnämnden och kommundelsnämnderna kan vid speciella arrangemang eller vid kommersiella aktiviteter bestämma taxa efter överenskommelse. Arrangemang ska sökas senast 60 dgr före arrangemangets start på särskild blankett. Nyckelhantering, Nycklar och passerkort kvitteras ut i stadshusets reception (kontakta bokningshandläggarna för mer info). Ej återlämnad nyckel debiteras med 1 500:- För passerkort, bricka debiteras en avgift på 50:-/kort, bricka (faktureras). Övrigt, Föreningar och andra som nyttjar idrottsplatser/hallar/lokaler utan att ha bokad tid kommer att debiteras normaltaxa. Föreningar och andra som har bokat och ej nyttjar idrottsplatser/hallar/lokaler debiteras normaltaxa. Föreningar och andra som nyttjar idrottsplatser/hallar/lokaler för en annan verksamhet än den de har bokat för debiteras normaltaxa. 4

15 HYRESREGLER/ ORDNINGSFÖRESKRIFTER FÖR KOMMUNALA ANLÄGGNINGAR Tänk på, att anläggningen är till för dig. Vårda den som din egen och medverka till att god ordning och största möjliga aktsamhet iakttages Följande regler gäller: 1. Lokaler/anläggningar får endast användas för i bokningsbekräftelsen angivna ändamål och endast under de tider som står angivet i bekräftelsen. 2. Hyresgästen måste vara myndig (18 år) och är skyldig att rätta sig efter de anvisningar som lämnas av ansvarig personal. 3. Lokaler/anläggningar uthyres i befintligt skick. Det ankommer på hyresgästen att slutligen bedöma och själv ta ansvaret för att lokaler/anläggningar lämpar sig för den verksamhet förhyrningen avser. 4. Uthyrarens personal äger rätt att när som helst under uthyrningstiden inspektera lokalen/anläggningen och dess verksamhet. 5. Vid skada på lokaler/anläggningar eller hyresvärdens övriga egendom, skall anmälan göras till uthyraren. Vid skada, på grund av uppsåt eller vårdslöshet, kommer ersättning att utkrävas för reparation av skadan. 6. Lokalupplåtelsen förutsätter att hyresgästen utför grovstädning. Egna sopor tas omhand av hyresgästen. Om hyresgästen förorsakar extra städning av förhyrd lokal, debiteras den faktiska städkostnaden. 7. Upplåtelsen får inte utan uthyrarens godkännande överlåtas på annan eller sökas i annans namn. 8. Det åligger hyresgästen att vid offentlig föreställning, övernattning eller annan aktivitet, själv inhämta erforderliga myndighetstillstånd eller lämna anmälan till berörda myndigheter. Det ankommer vidare på hyresgästen att tillse att det i lokalen/anläggningen inte vistas fler personer än som är tillåtet och att nödutgångar inte är blockerade eller låsta. 9. Vid såväl offentliga som slutna tillställningar svarar hyresgästen för att tillfredställande ordning och vakthållning upprätthålls. Upplåtaren äger rätt att på hyresgästens bekostnad tillkalla ytterligare personal eller vaktbolag om hyresgästen inte kan upprätthålla ordningen. 10. Hyresgästen svarar själv för skada på eller förlust av medförda tillhörigheter till lokalen/anläggningen. 11. Rökning är ej tillåtet inom anläggningens område. 12. Alkoholförtäring i de kommunala anläggningar/lokaler där kultur- och fritidskontoret administrerar uthyrningen är icke tillåtet förutom i de av kommunen angivna lokaler (info fås av bokningshandläggarna). Vid alkoholförtäring i de lokaler som är undantagna från denna regel åligger det hyresgästen att själv inhämta erforderliga myndighetstillstånd eller lämna anmälan till berörda myndigheter. 5

16 13. Hyresgästen skall till fullo betala sina skulder för tidigare hyrestillfällen innan lokaler/anläggningar får tas i bruk. Vid utebliven betalning skickas påminnelse enligt kommunens policy varvid lagstadgad påminnelseavgift debiteras. Dessutom kan hyresgästen stängas av från kommunala anläggningar. 14. Bokad tid anses som bindande såvida inte avbokning gjorts senast 4 arbetsdagar före bokad tid. Vid arrangemang gäller 14 dagar före uthyrningstillfället. 15. Utkvitterad nyckel skall återlämnas till kommun på senast aviserat datum. För ej återlämnad nyckel debiteras en avgift till hyresgästerna. För aktuell avgift se dokumentet Taxor och avgifter, avsnittet Bokningar 16. En av hyresgästen utsedd ansvarig ledare skall alltid finnas på plats under hyrestiden. Ledare skall vara först i lokalen/anläggningen och lämna den sist. Hyresgästen skall medtaga egen mobiltelefon i händelse av olycksfall. Ledare ansvarar för att vid upplåtelsens slut material, redskap och dylikt återställs till anvisad plats (vikvägg upphissad, sarg bortplockad osv). Vattenkranar stängs av och samtliga fönster och dörrar är stängda och låsta. Dessutom skall ansvarig ledare se till att grovstädning sker av använda utrymmen. 17. Det är förbjudet att i omklädningsrum, korridor, trappor etc. kasta eller studsa bollar, att i duschrum medföra glasföremål, att i lokalerna uppsätta reklamskyltar och liknande utan kommunens medgivande, att i lokalerna använda skor som efterlämnar märken. I inomhushallar får endast inomhusfotbollar användas. 18. Gräsytor som används för träning, match och banor och gymnastikgolv får inte beträdas av andra än utövande idrottsmän samt funktionärer. 19. Förändringar av taxan kan ske under kontraktstid genom beslut i kultur- och fritidsnämnden och eller kommundelsnämnderna. 20. Efterföljs inte ovan nämnda ordningsföreskrifter kan följderna bli: Hyresgästen debiteras för uppkomna merkostnader. Hyresgästen kan omedelbart avstängas från tillträde till respektive lokal för återstoden av säsongen eller för viss tid. Hyresgästen kan också bli skyldig att betala skadestånd för eventuellt uppkomna skador. 21. Brandskyddsrutiner i kommunens idrottsanläggningar: Kontrollera att utrymningsvägarna är fria. Om ni upptäcker brister i brandskyddet t.ex. avsaknad av utrymningsskyltar, anmäl detta till uthyraren. Det åligger hyresgästen att själv informera sig om utrymningsvägar, släckutrustning samt att dörrar till brandcellsgränser inte står öppna. 6

17 Is-anläggningar Notering: under allmänhetens åkning ingen avgift. Scaniarinken Taxa träning (per 50 min) Taxa match (per 50 min) Period Normal Senior Junior Skola Normal Senior Junior Skola Säsong Dag Tid V ** **999 0 V ** **932 0 V. 31- Vard * 581 *Avser taxa för Korpen **Avser ej SSK:s seniorer, separat avtal Telgerinken Taxa träning (per 50 min) Taxa match (per 50 min) Period Normal Senior Junior Skola Normal Senior Junior Skola Säsong V V Ljungbackens ishall (Järna) Taxa träning (per 50 min) Taxa match (per 50 min) Period Normal Senior Junior Skola Normal Senior Junior Skola Säsong V V Månskensrinken Taxa träning (per 50 min) Taxa match (per 50 min) Period Normal Senior Junior Skola Normal Senior Junior Skola Säsong V

18 Gräsplaner 11-mannaplaner: Södertälje IP/A-plan, Bårsta IP/A-plan, Brunnsängs IP/A-plan Taxa match (per 60 min) Normal Senior Junior Skola Normal Senior Junior Skola Södertälje IP/B-plan, Bårsta IP/B-plan, Östertälje IP/A-plan + B-plan, Ljungbackens IP/A-plan (Järna), Hölö IP/A-plan, Mölnbo IP Taxa match (per 60 min) Normal Senior Junior Skola Normal Senior Junior Skola mannaplaner: Mörkö IP, Hölö IP/C-plan Taxa match (per 60 min) Normal Senior Junior Skola Normal Senior Junior Skola Grusplaner 11-mannaplaner: Södertälje IP/C-plan (Fågelkärret), Geneta IP/A-plan, Ljungbackens IP/B-plan (Järna), Hölö IP/B-plan Taxa match (per 60 min) Normal Senior Junior Skola Normal Senior Junior Skola mannaplaner: Ljungbackens IP/C-plan (Järna), Östertälje IP/C-plan, Mölnbo grus Taxa match (per 60 min) Normal Senior Junior Skola Normal Senior Junior Skola

19 Konstgräsplaner 11-mannaplaner: Södertälje fotbollsarena Period Taxa match (per 60 min) Normal Senior Junior Skola Fotb.g Normal Senior Junior Skola Fotb.g Säsong Dag Tid * 1 Vard * 1 Vard. Övrig tid * 1 Helg * 2 Vard * 2 Vard. Övrig tid * 2 Helg * 3 Vard * 3 Vard. Övrig tid * 3 Helg * Säsongsperioder: 1 = V.48-17, 2 = V.18-41, 3 = V Geneta konstgräsplan/b-plan, Brunnsäng konstgräsplan/b-plan, Ljungbackens IP/C-plan, Pershagens konstgräs, Enhörna konstgräsplan Taxa match (per 60 min) Period Normal Senior Junior Skola Normal Senior Junior Skola *Säsong Dag Tid 1 Vard Vard. Övrig tid Helg Vard Vard. Övrig tid Helg * Säsongsperioder taxemässigt: 1 = V. 1-17, 2 = V Noteringar: Veckorna 1-9 är bokade tider ej avbokningsbara Månaderna november-december plogas konstgräsplanerna ej. Under period 1 gäller taxemässigt att om vi plogar planerna gäller taxan för period 1. Om vi EJ plogar planerna gäller taxan för period 2 även under period 1. Hovsjö konstgräsplan (spontanidrottsplats) Period Normal Senior Junior Skola Dag Tid * Tis + tors * Organiserade bokningar för föreningsverksamhet enbart tisdagar + torsdagar 9

20 7-mannaplaner: Ljungbackens IP/D-plan Taxa match (per 60 min) Period Normal Senior Junior Skola Normal Senior Junior Skola *Säsong Dag Tid 1 Vard Vard. Övrig tid Helg Vard Vard. Övrig tid Helg * Säsongsperioder taxemässigt: 1 = V. 1-17, 2 = V Noteringar: Veckorna 1-9 är bokade tider ej avbokningsbara Månaderna november-december plogas konstgräsplanerna ej Under period 1 gäller taxemässigt att om vi plogar planerna gäller taxan för period 1. Om vi EJ plogar planerna gäller taxan för period 2 även under period 1. Västergårds fotbollshall (inomhusplan) Period Normal Senior Junior Skola Säsong Dag Tid * 1 Vard * 1 Vard. Övrig tid * 1 Helg * 2 Vard * 2 Vard. Övrig tid * 2 Helg *Säsongsperioder: 1 = V , 2 = V Fornhöjdens konstgräsplan (spontanidrottsplats) Period Normal Senior Junior Skola Dag Tid * Tis + tors * Organiserade bokningar för föreningsverksamhet enbart tisdagar + torsdagar 10

21 Idrotts/sporthallar och gymnastiksalar Notering: Skoltaxa gäller enbart skolor som har anläggningen som sin baslokal, övriga skolor enligt särskild uppgörelse/överenskommelse. Kategori A Västergårdshallen/Stora hallen Taxa match (per 60 min) Normal Senior Junior Skola Normal Senior Junior Skola Kategori B Wasahallen, Hölö Allaktivitetshall/Stora hallen, Pershagenhallen Taxa match (per 60 min) Normal Senior Junior Skola Normal Senior Junior Skola Kategori C *Täljehallen/per plan A-C, Enehallen, Hovsjöhallen, Brunnsängshallen, Täljegymnasiets gymnastiksal, Rosenborgskolans gymnastiksal, Östertäljehallen, Västergårdshallen/lilla Taxa match (per 60 min) Normal Senior Junior Skola Normal Senior Junior Skola *Arrangemang i Täljehallen enligt särskild överenskommelse med SBBK. Kategori D Blombackahallen, Fornbackaskolans gymnastiksal, Igelstavikens gymnastiksal, Campus Telge, Hölö Allaktivitetshall/Lilla hallen, Ronnaskolans gymnastiksal, Stålhamraskolans gymnastiksal Taxa match (per 60 min) Normal Senior Junior Skola Normal Senior Junior Skola

22 Kategori E Helenelundsskolans gymnastiksal, Soldalaskolans gymnastiksal, Majtorpskolans gymnastiksal, Tavestaskolans gymnastiksal, Mölnboskolans gymnastiksal, Oxbackskolans gymnastiksal, Vallaskolans gymnastiksal, Pershagenskolans gymnastiksal, Bårsta gymnastiksal Taxa match (per 60 min) Normal Senior Junior Skola Normal Senior Junior Skola Kategori F Brunnsängshallen/Gropen, Hölö Allaktivitetshall/Spegelsalen Normal Senior Junior Skola Squash Västergårds squashhall Period Normal Dag Tid mån-fre mån-fre lör-sön

23 Övrigt Omklädningsrum Taxa (per 60 min) Normal Senior Junior Skola Notering: Avser bokning av enbart omklädningsrum. Gäller under ordinarie öppettider, övrig tid på året debiteras faktisk städkostnad Danssal Hölö Allaktivitetshall/Spegelsalen, Brunnsängshallen/Gropen Normal Senior Junior Skola Idrottshallscaféer *Hölö Allaktivitetshall/Café, Pershagenhallen/Café, Västergårdshallen/Café, Wasahallen/Café Taxa per dag. Vid arrangemang och matcher 200 *I Hölö Allaktivitetshall gäller cafétaxan endast när man har arrangemang eller matcher i någon av idrottshallarna i anläggningen. Vid dessa tillfällen får man ej tillgång till fritidsgårdens övriga lokaler. För övriga se separat taxa under kategorin Fritidsgårdar. Notering: I övriga idrottshallscaféer gäller att man får hyra endast vid arrangemang. Med café avses de tillhörande köken. Möteslokaler Täljehallen/Pressrum, Västergårdshallen/VIP-rum, **Södertälje fotbollsarena/vip-rum + mediarum Taxa (per 60 min) Normal Senior Junior Skola * *Enligt särskild uppgörelse/överenskommelse **För fester, se separat taxa under kategorin Festlokaler Cirkus och tivoli Taxa (per 24 tim) Cirkus/ tivoli

24 Tillägg/tillbehör Innebandy Taxa (per 60min) Sargkostnad, match 70 Sargkostnad, träning 0 Övrigt Taxa (per tillfälle) Ej bortplockad sarg eller utrustning 300 Ej upphissad vik/mellanvägg 100 *Ej pålarmad eller låst lokal 100 Onödig utlösning av larm 300 *I de lokaler där så ska ske 14

25 Skolor Klassrum, hemkunskapssalar Taxa (per 60 min) Period Normal Förening Intern Dag Tid Mån-tor Fredag Fredag Lör-sön Aula Taxa (per 60 min) Period Normal Förening Intern Dag Mån-sön Matsal Period Normal (60 min) Normal (per dygn/24 tim) Förening (60 min) Förening (per dygn 24/ tim) Intern (60 min) Intern (per dygn 24/ tim) Dag Mån-sön Övernattning Taxa (per person/dygn) Period Normal Förening Intern Dag Mån-sön Tillägg/tillbehör Taxa Kategori Taxa per Normal/ Projektor Tillfälle 154 Mygga Tillfälle 51 Vaktmästare 60 minuter

26 Friluftsgårdar Gillberga friluftsgård Taxa (per 60 min) Period Normal Handikappföreningar Föreningar Intern Dag Tid Mån-tor Fredag Sön-mån Taxa övernattning (per person och natt) Normal Handikapp-föreningar Föreningar Intern Notering: I övernattning ingår 10 timmar mellan kl , tid därutöver debiteras enl tim-taxa. Uthyrningen skall i första hand ske till verksamheter för funktionshindrade inom kommunen och det lokala föreningslivet. För fester, se separat taxa under kategorin Festlokaler. Fester gäller under helger, röda dgr och aftnar. Vid röda dagar och aftnar som följs av vardag hyrs lokalen ej ut för fest. Hembygdsgård Hölö kyrkskola Gula salen, Café (inkl. kök) och Paviljongen Taxetyp Vecka Helg Heldag Halvdag Föreningar inom kommunen Föreningar utanför kommunen Privat/Företag Utställningar Café* Taxetyp Vecka Helg Föreningar inom kommunen Föreningar utanför kommunen Privat/Företag *Avser utställning som pågår parallellt med öppen caféverksamhet 16

Handlaggare Anders Siljelöf

Handlaggare Anders Siljelöf 2012-11-19 Tjänsteskrivelse Dnr.fl,~,!

Läs mer

HYRESREGLER/ORDNINGSFÖRESKRIFTER

HYRESREGLER/ORDNINGSFÖRESKRIFTER Hyresregler/ordningsföreskrifter för kommunala anläggningar Beslut taget i kommunfullmäktige den 7 april 2014, 33 Hyresregler/ordningsföreskrifter för kommunala anläggningar Följande regler gäller: 1.

Läs mer

Uthyrning av idrotts- anläggningar

Uthyrning av idrotts- anläggningar Uthyrning av idrotts- anläggningar Taxor, avgifter och regler www.sollentuna.se Taxor och avgifter för nyttjande av idrottsanläggningar i Sollentuna kommun Förord Dessa taxor och avgifter är fastställda

Läs mer

REGLEMENTE (MED TAXOR OCH AVGIFTER) FÖR LOKALBOKNING GÄLLANDE FRÅN OCH MED 1 AUGUSTI 2015

REGLEMENTE (MED TAXOR OCH AVGIFTER) FÖR LOKALBOKNING GÄLLANDE FRÅN OCH MED 1 AUGUSTI 2015 REGLEMENTE (MED TAXOR OCH AVGIFTER) FÖR LOKALBOKNING GÄLLANDE FRÅN OCH MED 1 AUGUSTI 2015 Gymnastiksalar, sporthallar, ishall och andra kommunala anläggningar Fritidskontoret Tfn 026-831 61, 831 65 Samhällsbyggnadsförvaltningen

Läs mer

Hyresvillkor för lokaler och idrottsanläggningar.

Hyresvillkor för lokaler och idrottsanläggningar. Hyresvillkor för lokaler och idrottsanläggningar. Innehåll Fritidsenheten... 3 Boka lokal/idrottsanläggning... 3 Bokningsbekräftelse... 3 Avbokning... 4 Begränsningar... 4 Avgift... 4 Fakturering... 4

Läs mer

Kultur- och fritidskontoret FAQ. Lokalbokningar

Kultur- och fritidskontoret FAQ. Lokalbokningar Kultur- och fritidskontoret FAQ Lokalbokningar FAQ för lokalbokningar Bokningshandläggare: Mirja E Sigfalk Andreas Godenius Ester Minasson Bokningstelefon: tel 08-523 06600, vardagar kl. 08.30-11.30 och

Läs mer

BOKNING TAXOR & AVGIFTER Gäller from 120101

BOKNING TAXOR & AVGIFTER Gäller from 120101 BOKNING TAXOR & AVGIFTER Gäller from 120101 1 Bokning Allmänt Fritidskontoret ombesörjer, förutom uthyrning av fritidskontorets egna anläggningar, uthyrning av vissa lokaler som förvaltas av andra kommunala

Läs mer

Förening Privat kund. Utdelningsadress Telefon Telefax. Kontaktperson i detta ärende Person-/organisationsnr Tel dagtid Mobil

Förening Privat kund. Utdelningsadress Telefon Telefax. Kontaktperson i detta ärende Person-/organisationsnr Tel dagtid Mobil Förening Privat kund ANSÖKAN Träningstid säsongen 201-201 Namn Sektion/avdelning/lag o dyl Utdelningsadress Telefon Telefax Postnr Ort E-post Kontaktperson i detta ärende Person-/organisationsnr Tel dagtid

Läs mer

Anvisningar och regler Med reservation för ändringar

Anvisningar och regler Med reservation för ändringar Anvisningar och regler 11.8.2014 Med reservation för ändringar Innehållsförteckning Fritidsbyråns anvisningar... 1 Ansökningstider för regelbundna hallturer görs enligt följande:... 2 Anvisningar och regler

Läs mer

Taxor och avgifter. vid nyttjande av kommunala idrotts- fritids- och kulturanläggningar, skollokaler, fritidsgårdar. Gäller från och med 2013-05-01

Taxor och avgifter. vid nyttjande av kommunala idrotts- fritids- och kulturanläggningar, skollokaler, fritidsgårdar. Gäller från och med 2013-05-01 Taxor och avgifter vid nyttjande av kommunala idrotts- fritids- och kulturanläggningar, skollokaler, fritidsgårdar Gäller från och med 2013-05-01 Fastställda av Kultur- och fritidsnämnden 1 INFORMATION

Läs mer

TAXOR och AVGIFTER vid KORTTIDSHYRA av KOMMUNENS SKOLLOKALER och FRITIDSANLÄGGNINGAR

TAXOR och AVGIFTER vid KORTTIDSHYRA av KOMMUNENS SKOLLOKALER och FRITIDSANLÄGGNINGAR TAXOR och AVGIFTER vid KORTTIDSHYRA av KOMMUNENS SKOLLOKALER och FRITIDSANLÄGGNINGAR ÅR 2012 Boka hos 1 Lokalbokningar idrottshallar 0582-685 536 lokalbokningar@hallsberg.se 2 Simhallens kassa 0582-685

Läs mer

Riktlinjer för lokaluthyrning

Riktlinjer för lokaluthyrning 1 Riktlinjer för lokaluthyrning 2 Innehållsförteckning Kontakt på Kumla kommun 3 Allmänna hyresregler för kommunens lokaler 4 Riktlinjer för lokaluthyrning 4 Brandskydd 6 Städinstruktioner 7 Avbokningsregler

Läs mer

Uthyrningsregler. Bilaga 1

Uthyrningsregler. Bilaga 1 Bilaga 1 Intendentur och service Chef Fredrik Nilsson POLICY Diarienummer: Ö 2014/215 Datum: 2014-06-18 Författare: Fredrik Nilsson Beslutat av: Förvaltningschef Beslutsdatum: 2014-06-18 Uthyrningsregler

Läs mer

Reglemente för lokalbokning med taxor och avgifter Gällande från och med 1 juli 2016

Reglemente för lokalbokning med taxor och avgifter Gällande från och med 1 juli 2016 Reglemente för lokalbokning med taxor och avgifter Gällande från och med 1 juli 2016 Gymnastiksalar, sporthallar, ishall och andra kommunala anläggningar Fritidskontoret Tfn 026-831 61, 831 65 Samhällsbyggnadsförvaltningen

Läs mer

Bilagor Dnr. Mesta möjliga rättvisa mellan olika aktiviteter och föreningar/anordnare ska råda.

Bilagor Dnr. Mesta möjliga rättvisa mellan olika aktiviteter och föreningar/anordnare ska råda. Bilagor Dnr Bilaga 3, generella riktlinjer för lokalbokningar Verksamhet för barn och ungdomar samt personer med funktionsnedsättning ska prioriteras när det gäller tilldelning av tider i lokaler. Mesta

Läs mer

OBS! För Idrottshallen/Bollhallen gäller särskild ordning beträffande prioritering (bilaga 1).

OBS! För Idrottshallen/Bollhallen gäller särskild ordning beträffande prioritering (bilaga 1). Policy för uthyrning av Töreboda kommuns lokaler Töreboda kommun har lokaler som utanför ordinarie verksamhet kan hyras ut för olika aktiviteter och arrangemang. Föreningslivet i Töreboda kommun är ett

Läs mer

2015-04-01 LOKALBOKNINGAR. Hedemora kommun. Följande information finns tillgänglig

2015-04-01 LOKALBOKNINGAR. Hedemora kommun. Följande information finns tillgänglig 1 2015-04-01 LOKALBOKNINGAR Hedemora kommun Följande information finns tillgänglig Bokningar av idrottsanläggningar Allmän information bokning av idrottsanläggningar. Regler/hjälpmanual vid bokningar.

Läs mer

KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING 2016: Avgifter och lokalhyror för Flens kommun. Antagen av kommunfullmäktige

KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING 2016: Avgifter och lokalhyror för Flens kommun. Antagen av kommunfullmäktige KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING 2016:11 806 Avgifter och lokalhyror för Flens kommun Antagen av kommunfullmäktige 2016-06-16 102 1 Avgifter och lokalhyror Dessa hyror och avgifter är fastställda med stöd

Läs mer

Riktlinjer och hyror för Konstgräsplanen Ånge IP

Riktlinjer och hyror för Konstgräsplanen Ånge IP Riktlinjer och hyror för Konstgräsplanen Ånge IP Ånge kommun Antaget av Humanistiska nämndens Beredningsgrupp Kultur och Fritid 2013-12-04 Hyror och riktlinjer i kommunalägda anläggningar Från och med

Läs mer

Regler för korttidsuthyrning

Regler för korttidsuthyrning Riktlinjer Regler för korttidsuthyrning Antagna av kommunfullmäktige den 15 september 2015 89/2015 Att gälla från den 1 januari 2016 Tierps kommun 815 80 TIERP Telefon: 0293-21 80 00 www.tierp.se Regler

Läs mer

Kultur- och fritidskontorets, utbildningskontorets och kommundelarnas kontors gemensamma tjänsteskrivelse daterad 2009-05-12, med Bilaga.

Kultur- och fritidskontorets, utbildningskontorets och kommundelarnas kontors gemensamma tjänsteskrivelse daterad 2009-05-12, med Bilaga. 1 (6) 2009-05-12 Tjänsteskrivelse Dnr KFN Dnr 09/38 UN Dnr 09/48 Jä Dnr 09/55 Kontor Kultur- och fritidskontoret Handläggare Heinz Stucki Gabriel Bozyel Björn Ohlsson Utbildningskontoret 08-550 222 41

Läs mer

BOKNING TAXOR & AVGIFTER Gäller from

BOKNING TAXOR & AVGIFTER Gäller from BOKNING TAXOR & AVGIFTER Gäller from 170303 1 Bokning Allmänt Fritidskontoret ombesörjer, förutom uthyrning av fritidskontorets egna anläggningar, uthyrning av vissa lokaler som förvaltas av andra kommunala

Läs mer

KÅRHUS ÖRAT, PLAN 10 NYTTJANDERÄTTSVILLKOR. 3 Efter festen 3:1 Städning 3:2 Utcheckning 3:2:1 Skador 3:2:2 Fakturering

KÅRHUS ÖRAT, PLAN 10 NYTTJANDERÄTTSVILLKOR. 3 Efter festen 3:1 Städning 3:2 Utcheckning 3:2:1 Skador 3:2:2 Fakturering NYTTJANDERÄTTSVILLKOR KÅRHUS ÖRAT, PLAN 10 1 Före festen 1:1 Bokning 1:1:1 Vem kan boka? 1:1:2 Kostnader 1:1:3 Avbokning 1:2 Incheckning 1:3 Ljud/Ljus 1.3.1 Porslin 2 Under festen 2:1 Lokal 2:1:1 YtterÖrat

Läs mer

PRISLISTA idrotts- anläggningar och hallar, skollokaler, simhall, bibliotek

PRISLISTA idrotts- anläggningar och hallar, skollokaler, simhall, bibliotek Sida 1 av 6 PRISLISTA idrotts- anläggningar och hallar, skollokaler, simhall, bibliotek Gäller fr o m 2014-01-01 Bildarkivet gäller fr 2011-12-01 Allmänna anvisningar För olika brukarkategorier har olika

Läs mer

1 (5) TAXOR 2012. I kommunens gymnastiksalar, idrottshallar och idrottsplatser. Subventioner vid Glysisvallen AB:s anläggningar

1 (5) TAXOR 2012. I kommunens gymnastiksalar, idrottshallar och idrottsplatser. Subventioner vid Glysisvallen AB:s anläggningar 1 (5) 20120101 TAXOR 2012 I kommunens gymnastiksalar, idrottshallar och idrottsplatser Subventioner vid Glysisvallen AB:s anläggningar 20120101 2 (5) Hyressättning i kommunala gymnastiksalar, idrottshallar

Läs mer

Där ej annat anges avser taxorna kostnad per timme i kr. För- och eftersäsong Privat Förening Skolor. Privat Förening Skolor

Där ej annat anges avser taxorna kostnad per timme i kr. För- och eftersäsong Privat Förening Skolor. Privat Förening Skolor BILAGA 2a TAXOR 2009 INOMHUSANLÄGGNINGAR taxor gällande från 2009 Där ej annat anges avser taxorna kostnad per timme i kr. Eriksdalshallen 540 330 230 540 330 350 Idrottshall > 700 kvm 430 270 230 430

Läs mer

VILLKOR OCH AVGIFTER FÖR

VILLKOR OCH AVGIFTER FÖR VILLKOR OCH AVGIFTER FÖR LOKALER, ANLÄGGNINGAR, SERVICEDEPÅ 2014-07-01-2015-06-30 Villkor och avgifter som gäller för nyttjande av kommunala lokaler och anläggningar som bokas via fritidsenhetens lokalbokningssystem

Läs mer

Taxor och avgifter Principer och regler 2015

Taxor och avgifter Principer och regler 2015 Taxor och avgifter Principer och regler 2015 Beslutade i KF 2014-11-18 Innehåll Sid 1. Allmän information Sid 2. Målsättning & prioritering vid fördelning av tider Sid 3. Hyresregler Sid 4-8. Taxor och

Läs mer

Fördelningsprinciper

Fördelningsprinciper Fördelningsprinciper Fördelningsprinciper för idrottsanläggningar Det är en stor efterfrågan på kommunens lokaler och anläggningar för idrottsverksamhet. Därför har kultur- och fritidsnämnden tagit fram

Läs mer

Hyror och avgifter 2010

Hyror och avgifter 2010 Hyror och avgifter 2010 Momsbelagda objekt Gammalt pris Gammalt pris Nytt fullpris Kommentar kr/dag, exkl moms kr/dag, inkl moms kr/dag, inkl. moms Mobila scenen första dagen 560 700 770 Transport tillkommer

Läs mer

Regler och avgifter för uthyrning av kommunägda lokaler

Regler och avgifter för uthyrning av kommunägda lokaler Diarienr: 2015-ks-501 1(5) Regler och avgifter för uthyrning av kommunägda lokaler Allmänt Vid uthyrning av kommunägda lokaler och anläggningar tillämpas tre olika taxekategorier nedan anges taxekategoriernas

Läs mer

Taxor & avgifter (idrottsanläggningar)

Taxor & avgifter (idrottsanläggningar) Taxor & avgifter (idrottsanläggningar) Anläggning Solnaföre ning Seniortax a Externföre ning Privatkund Hallar/gymnastiksalar Bollhall 266:-/tim 400:-/tim Stor gymnastiksal (matcher 212:-/tim 319:-/tim

Läs mer

Taxor och avgifter. Kultur- och Fritidsnämnden 2010-05-05

Taxor och avgifter. Kultur- och Fritidsnämnden 2010-05-05 Taxor och avgifter Kultur- och Fritidsnämnden 2010-05-05 I denna folder finner du upplysningar om vad kostnaden är för att nyttja en samlingslokal eller idrottshall i Lomma kommun. Här finner du även uppgifter

Läs mer

TAXOR OCH UTHYRNINGSPRINCIPER

TAXOR OCH UTHYRNINGSPRINCIPER TAXOR OCH UTHYRNINGSPRINCIPER Idrottshallar och gymnastiksalar Stenungsund Arena: Idrottshall Bordtennis/danslokal Brottning/judolokal Ishall Sammanträdesrum Friidrottsanläggning Fotbollsplaner Kommunala

Läs mer

AVGIFTER FÖR LOKALER, ANLÄGGNINGAR

AVGIFTER FÖR LOKALER, ANLÄGGNINGAR Antagna av Servicenämnden 08-05-21 och 08-08-27 AVGIFTER FÖR LOKALER, ANLÄGGNINGAR OCH SERVICEDEPÅ 2008-07-01-2009-06-30 Sida 1 Villkor och avgifter som gäller för nyttjande av kommunala lokaler och anläggningar

Läs mer

REGLER FOR UTHYRNING AV KOMMUNALA LOKALER

REGLER FOR UTHYRNING AV KOMMUNALA LOKALER NORA KOMMUN REGLER FOR UTHYRNING AV KOMMUNALA LOKALER Antagen av kommunfullmäktige 1997-12-16, 153. Reviderad senast: Kommunfullmäktige 2012-06-13, 117 Fördelningsprinciper för uthyrning av lokaler Halltider

Läs mer

ALLMÄNNA VILLKOR tider på idrottsanläggningar

ALLMÄNNA VILLKOR tider på idrottsanläggningar 2006-03-24 Solna stad Kultur- och fritidsförvaltningen ALLMÄNNA VILLKOR tider på idrottsanläggningar 1. Bokningsbekräftelse Hyresavtalet gäller enligt bifogad bokningsbekräftelse. Kultur- och fritidsförvaltningen

Läs mer

Anders Siljelöf 08-523 028 62 Anders.siljelöf@sodertalje.se

Anders Siljelöf 08-523 028 62 Anders.siljelöf@sodertalje.se 1 (4) 2013-02-19 Tjänsteskrivelse Kontor Kultur- och fritidskontoret Handläggare Anders Siljelöf 08-523 028 62 Anders.siljelöf@sodertalje.se Kultur- och fritidsnämnden Placering av hallen för friidrott

Läs mer

Fritids- och kulturförvaltningen. ANSÖKAN Träningstid säsongen 201-201

Fritids- och kulturförvaltningen. ANSÖKAN Träningstid säsongen 201-201 Fritids- och kulturförvaltningen Förening Privat kund ANSÖKAN Träningstid säsongen 201-201 Namn Sektion/avdelning/lag o dyl Utdelningsadress Telefon Postnr Ort E-post Kontaktperson i detta ärende Person-/organisationsnr

Läs mer

Fördelningsprinciper och prioriteringsordning gällande tilldelning av tider i Skönvikshallen och kommunens gymnastiklokaler

Fördelningsprinciper och prioriteringsordning gällande tilldelning av tider i Skönvikshallen och kommunens gymnastiklokaler [1] Fördelningsprinciper och prioriteringsordning gällande tilldelning av tider i Skönvikshallen och kommunens gymnastiklokaler Antagen av kommunfullmäktige 2016-06-13 [2] Prioriteringsordning gällande

Läs mer

Taxor och avgifter 2016

Taxor och avgifter 2016 Taxor och avgifter 2016 Upplevelsenämnden Enköpings kommun Beslutade i KF 2015-10-19 Innehåll Sid 1-2... Allmän information Sid 3.. Målsättning & prioritering vid fördelning av tider Sid 4.. Hyresregler

Läs mer

Avgifter för lokaler och idrottsplatser

Avgifter för lokaler och idrottsplatser Avgifter för lokaler och idrottsplatser Taxor för privatpersoner och företag Idrotts- och fritidsförvaltningen Gällande från och med 2012-01-01 www.karlskrona.se Taxor gällande för PRIVATPERSONER, FÖRETAG

Läs mer

TAXOR och BESTÄMMELSER

TAXOR och BESTÄMMELSER TAXOR och BESTÄMMELSER i kommunala lokaler och bygdegårdar 2012-07-01 1 LOKALUTHYRNING AV KOMMUNALA LOKALER 1 Allmänna bestämmelser för alla lokaluthyrningar 1.1 Med hyresgäst avses myndig person (fyllda

Läs mer

UTHYRNINGSMANUAL NYTTJANDERÄTTSVILLKOR KÅRHUS ÖRATS

UTHYRNINGSMANUAL NYTTJANDERÄTTSVILLKOR KÅRHUS ÖRATS UTHYRNINGSMANUAL NYTTJANDERÄTTSVILLKOR KÅRHUS ÖRATS FESTLOKAL DRIFTCHEF: DC@ORAT.NU 0733 45 59 31 1 Före festen 1:1 Bokning 1:1:1 Vem kan boka? 1:1:2 Kostnader 1:1:3 Kontrakt 1:1:4 Avbokning 1:2 Incheckning

Läs mer

utöver ordinarie arbetstid och extra bemanning vid arrangemang samt kontroll av städning vid festarrangemang ikatrineholms tätort.

utöver ordinarie arbetstid och extra bemanning vid arrangemang samt kontroll av städning vid festarrangemang ikatrineholms tätort. * Personal Kommunstyrelsens handling nr 48/2011 Hyror och gifter 2012 Momsbelagda objekt Dagspris kr inkl. moms Nytt pris Kommentar Mobila scenen första dagen 780 860 Transport tillkommer Mobila scenen

Läs mer

OCH AVGIFTER FÖR LOKALER, ANLÄGGNINGAR, 2010-07-01-2011-06-30

OCH AVGIFTER FÖR LOKALER, ANLÄGGNINGAR, 2010-07-01-2011-06-30 Antagna av Servicenämnden 10-06-02 50 VILLKOR OCH AVGIFTER FÖR LOKALER, ANLÄGGNINGAR, SERVICEDEPÅ 2010-07-01-2011-06-30 Avgifter lokal o anl 100701-110630 SeN 50-10.xls Sida 1 Villkor och avgifter som

Läs mer

Ändring av avgifter för nyttjande av fritidsservice - Edsvail

Ändring av avgifter för nyttjande av fritidsservice - Edsvail Sammanträdes protokoll Sammanträdesdatum 2011-05-03 Sidan 4 av 8 30/2011 Dnr 2011/39 KFN.110 Ändring av avgifter för nyttjande av fritidsservice - Edsvail I ärendet föreligger tjänsteutlåtande 2011-04-26

Läs mer

Reglemente för Föreningens lokaler

Reglemente för Föreningens lokaler Reglemente för Föreningens lokaler Antaget:? Ändrat: 2013-10-01 1 kap Allmänna bestämmelser 1 Denna instruktion innehåller bestämmelser om nyttjande, drift, skötsel, underhåll och uthyrning av de lokaler

Läs mer

Hyror och bestämmelser 2009

Hyror och bestämmelser 2009 Hyror och bestämmelser 2009 X= möjligheten att hyra eller avgiften tas bort Momsbelagda objekt i kr exkl. moms i kr full inkl. moms inkl. moms Mobila scenen första dagen 532 665 700 Mobila scenen påföljande

Läs mer

Taxor 2017 Idrott & förening. Prislista. för planer, hallar, simhallar och isbanor samt inkvartering i skolor.

Taxor 2017 Idrott & förening. Prislista. för planer, hallar, simhallar och isbanor samt inkvartering i skolor. Taxor 2017 Idrott & förening Prislista för planer, hallar, simhallar och isbanor samt inkvartering i skolor www.goteborg.se Innehållsförteckning Allmän information 3 Avgift vid avbokning av tider 3 Uthyrningspriser

Läs mer

Policy för uthyrning/utlåning av kommunens lokaler och anläggningar

Policy för uthyrning/utlåning av kommunens lokaler och anläggningar Policy för uthyrning/utlåning av kommunens lokaler och anläggningar Samhällsbyggnad, Kultur och fritid Utkast förslag Policy för uthyrning/utlåning av kommunens lokaler och anläggningar Osby kommun hyr

Läs mer

POLICY FÖR UTHYRNING AV FASTIGHETER OCH KYRKOR INOM HUSKVARNA PASTORAT

POLICY FÖR UTHYRNING AV FASTIGHETER OCH KYRKOR INOM HUSKVARNA PASTORAT POLICY FÖR UTHYRNING AV FASTIGHETER OCH KYRKOR INOM HUSKVARNA PASTORAT Fastställt av kyrkorådet 150224 6 Samtliga lokaler i Huskvarna pastorat är i förstahand avsedda för församlingarnas egna verksamheter.

Läs mer

Juli 2014 Sidan 1 KULTUR OCH FRITID. HYRESPRISLISTA och REGLER FÖR UTHYRNING OCH DEBITERING AV LOKALER

Juli 2014 Sidan 1 KULTUR OCH FRITID. HYRESPRISLISTA och REGLER FÖR UTHYRNING OCH DEBITERING AV LOKALER Juli 2014 Sidan 1 KULTUR OCH FRITID HYRESPRISLISTA och REGLER FÖR UTHYRNING OCH DEBITERING AV LOKALER Sidan 2 REGLER FÖR UTHYRNING AV LOKALER Allmänt Kultur och Fritidsförvaltningen (KFF) hyr ut lokaler,

Läs mer

Lokaltaxor. Gäller från 080101

Lokaltaxor. Gäller från 080101 Lokaltaxor Gäller från 080101 Lokaltaxor Taxa A Föreningar och studieförbund som bedriver verksamhet för personer till och med 20 år, pensionärsföreningar och föreningar för funktionshindrade, enligt

Läs mer

LOKALUTHYRNING AV KOMMUNALA LOKALER

LOKALUTHYRNING AV KOMMUNALA LOKALER LOKALUTHYRNING AV KOMMUNALA LOKALER 1 Allmänna bestämmelser för alla lokaluthyrningar 1.1 Med hyresgäst avses myndig person (fyllda 18 år), med vilken hyresvärden upplåtit lokal. Hyresgäst svarar för:

Läs mer

SOLLENTUNA FÖRFATTNINGSSAMLING

SOLLENTUNA FÖRFATTNINGSSAMLING Avgifter för nyttjande av fritidsservice Fastställda av kultur- och fritidsnämnden 2009-11-12, 112 Från och med 2004-01-01 är kultur- och fritidsnämnden bemyndigad att fastställa dessa avgifter. Reviderade

Läs mer

VILLKOR OCH AVGIFTER FÖR

VILLKOR OCH AVGIFTER FÖR Antagen av Servicenämnden 15-04-28 VILLKOR OCH AVGIFTER FÖR LOKALER, ANLÄGGNINGAR, SERVICEDEPÅ 2015-07-01-2016-06-30 Avgifter lok-anl 150701--160630 Bibbi J 1 Villkor och avgifter som gäller för nyttjande

Läs mer

Taxor och avgifter gällande idrottsoch fritidsanläggningar

Taxor och avgifter gällande idrottsoch fritidsanläggningar Kommunal författningssamling Taxor och avgifter gällande idrottsoch fritidsanläggningar Motala kommun Beslutsinstans: Kommunfullmäktige Diarienummer: 11/KS 0301, 13/KS 0245 Datum: 2012-02-27, 2013-12-16

Läs mer

HYRESTAXOR R 2006 SAMLINGSLOKALER

HYRESTAXOR R 2006 SAMLINGSLOKALER 1 HYRESTAXOR R 2006 Bidragsberättigade föreningar och organisationer erlägger 20:-tim för sin ordinarie verksamhet i alla lokaler utom sporthallar där taxan är 30:-/tim under fastställd normalsäsong. För

Läs mer

Okt 2015 Sidan 1 KULTUR OCH FRITID. HYRESPRISLISTA och REGLER FÖR UTHYRNING OCH DEBITERING AV LOKALER

Okt 2015 Sidan 1 KULTUR OCH FRITID. HYRESPRISLISTA och REGLER FÖR UTHYRNING OCH DEBITERING AV LOKALER Okt 2015 Sidan 1 KULTUR OCH FRITID HYRESPRISLISTA och REGLER FÖR UTHYRNING OCH DEBITERING AV LOKALER Sidan 2 REGLER FÖR UTHYRNING AV LOKALER Allmänt Kultur och Fritidsförvaltningen (KFF) hyr ut lokaler,

Läs mer

Speciella arrangemang 2. Allmänna taxor 2 Nycklar *... 2 Teknisk utrustning... 2 Extra personal... 2

Speciella arrangemang 2. Allmänna taxor 2 Nycklar *... 2 Teknisk utrustning... 2 Extra personal... 2 Köping1000, v4.1, 2014-01-30 Vår beteckning 1 (14) s taxor och avgifter, 2015 Innehåll Speciella arrangemang 2 Allmänna taxor 2 Nycklar *... 2 Teknisk utrustning... 2 Extra personal... 2 Idrottsanläggningar,

Läs mer

Hyror och avgifter 2012, gäller från den 1 januari 2012

Hyror och avgifter 2012, gäller från den 1 januari 2012 Hyror och avgifter 2012, gäller från den 1 januari 2012 Momsbelagda objekt Nytt pris Kommentar Mobila scenen första dagen 860 Transport tillkommer Mobila scenen påföljande dagar 125 Toalettvagn första

Läs mer

TJÄNSTESKRIVELSE. Taxor och avgifter kultur och fritid inklusive bibliotek KS/2015:407 TJÄNSTESKRIVELSE. Kommunstyrelsen

TJÄNSTESKRIVELSE. Taxor och avgifter kultur och fritid inklusive bibliotek KS/2015:407 TJÄNSTESKRIVELSE. Kommunstyrelsen TJÄNSTESKRIVELSE 2015-11-25 Kommunstyrelsen Percy Carlsbrand Ekonomichef Telefon 08 555 010 10 percy.carlsbrand@nykvarn.se kultur och fritid inklusive bibliotek KS/2015:407 Taxor och avgifter 2016 Förvaltningens

Läs mer

Uthyrningsregler. Intendentur och service Chef Fredrik Nilsson

Uthyrningsregler. Intendentur och service Chef Fredrik Nilsson Intendentur och service Chef Fredrik Nilsson POLICY Diarienummer: GIH 2017/122 Författare: Fredrik Nilsson Beslutat av: Förvaltningschef Beslutsdatum: 2017-03-10 Ersätter: dnr Ö 2014/215, 2014-06-18 Uthyrningsregler

Läs mer

AVGIFTER FÖR UTHYRNING AV KBS KLUBBHUS

AVGIFTER FÖR UTHYRNING AV KBS KLUBBHUS AVGIFTER FÖR UTHYRNING AV KBS KLUBBHUS 2013-11-25 KBS MEDLEM Bokningsavgift 400:- 500:- Hyra 600:- 4000:- Deposition 1000:- 2000:- TOTALT 2000:- 6500:- Återbetalas efter godk. avsyning 1000:- 2000: EJ

Läs mer

Policy för uthyrning av sammanträdeslokaler m.m. i Vallentuna kommun

Policy för uthyrning av sammanträdeslokaler m.m. i Vallentuna kommun ANTAGEN I KOMMUNFULLMÄKTIGE 2011-04-11 31 4.6.1 KOMMUNLEDNINGSKONTORET 2011 Policy för uthyrning av sammanträdeslokaler m.m. i Vallentuna kommun Innehåll 1. Lokalpolicy Vallentuna kommun... 1 2. Lokaler

Läs mer

Västerås stad Avgifter 2009. Bad Idrott Båtplatser Skollokaler m.m.

Västerås stad Avgifter 2009. Bad Idrott Båtplatser Skollokaler m.m. Västerås stad Avgifter 2009 Bad Idrott Båtplatser Skollokaler m.m. Innehållsförteckning Sida Bokning 4 Badhus 5-7 Bandy 8 Bolltex-matta 9 Båtplatser 10 Expeditionsvagnar 11 Fiskekort 11 Fotboll 12-13

Läs mer

Kultur- och fritidskontorets tjänsteskrivelse daterad Utbildningskontorets PM daterad

Kultur- och fritidskontorets tjänsteskrivelse daterad Utbildningskontorets PM daterad 1 (3) 2012-11-20 Tjänsteskrivelse Kontor Kultur och fritidskontoret Handläggare Susanne Bergström 08-523 010 94 Susanne.bergstrom@sodertalje.se Kultur och fritidsnämnden Behovsinventering gymnastik- och

Läs mer

Utredning taxor för vuxna i föreningslivet

Utredning taxor för vuxna i föreningslivet Utredning taxor för vuxna i föreningslivet Bakgrund och uppdrag I Huddinge kommun har all föreningsverksamhet inklusive studieförbunden oavsett ålder på deltagarna, 0-taxa för träning, seriespel, interna

Läs mer

KÅRHUS ÖRAT, PLAN 10 NYTTJANDERÄTTSVILLKOR. 3 Efter festen 3:1 Städning 3:2 Utcheckning 3:2:1 Skador 3:2:2 Fakturering

KÅRHUS ÖRAT, PLAN 10 NYTTJANDERÄTTSVILLKOR. 3 Efter festen 3:1 Städning 3:2 Utcheckning 3:2:1 Skador 3:2:2 Fakturering NYTTJANDERÄTTSVILLKOR KÅRHUS ÖRAT, PLAN 10 1 Före festen 1:1 Bokning 1:1:1 Vem kan boka? 1:1:2 Kostnader 1:1:3 Avbokning 1:2 Incheckning 1:3 Ljud/Ljus 1.3.1 Porslin 2 Under festen 2:1 Lokal 2:1:1 YtterÖrat

Läs mer

TAXOR OCH AVGIFTER. Kultur och fritid, bibliotek Taxor och avgifter 2015

TAXOR OCH AVGIFTER. Kultur och fritid, bibliotek Taxor och avgifter 2015 Kultur och fritid, bibliotek Taxor och avgifter 2015 Antagen av kommunfullmäktige den 18 december 2014 Innehållsförteckning Idrottshallar... 2 Konstgräs... 3 Gräs och grusplaner... 4 Kulturlokaler... 5

Läs mer

Tjänsteskrivelse Ishall A och B, taxor externa hyresgäster

Tjänsteskrivelse Ishall A och B, taxor externa hyresgäster Ärende 4 ÅSA BORGLUND SID 1/4 FÖRENINGSSAMORDNARE 08-587 851 69 ASA.BORGLUND@VALLENTUNA.SE FRITIDSNÄMNDEN Tjänsteskrivelse Ishall A och B, taxor externa hyresgäster Förslag till beslut Istaxan för externa

Läs mer

POLICY VID UPPLÅTELSE AV KOMMUNALA LOKALER OCH IDROTTSANLÄGGNINGAR

POLICY VID UPPLÅTELSE AV KOMMUNALA LOKALER OCH IDROTTSANLÄGGNINGAR POLICY VID UPPLÅTELSE AV KOMMUNALA LOKALER OCH IDROTTSANLÄGGNINGAR Gäller från och med 2011-08-01 Antagen av kommunfullmäktige 2010-11-22 77 GENERELLA BESTÄMMELSER 1. Lokaler och idrottsanläggningar uthyrs

Läs mer

Taxor, avgifter och uthyrningsbestämmelser

Taxor, avgifter och uthyrningsbestämmelser Kultur och fritid 2015-01-01 Taxor, avgifter och uthyrningsbestämmelser Antagna av kultur och fritidsnämnden. och börja gälla 2015-01-01. Hörby kommun 242 80 Hörby Besöksadress: Ringsjövägen 4 Tel: 0415-37

Läs mer

Upplåtelse av Blå Hallen och Gyllene Salen 2015

Upplåtelse av Blå Hallen och Gyllene Salen 2015 SID 1 (6) 2014-01-01 Upplåtelse av Blå Hallen och Gyllene Salen 2015 Lokalhyra För närvarande utgår ingen moms på lokalhyra. Blå Hallen 60 000:- Gyllene Salen 60 000:- Båda lokalerna 110 000:- Tillkommande

Läs mer

Taxor och avgifter. Fritidsnämnden, Skövde kommun. Reviderad 2015-07-01

Taxor och avgifter. Fritidsnämnden, Skövde kommun. Reviderad 2015-07-01 Taxor och avgifter Fritidsnämnden, Skövde kommun Reviderad 2015-07-01 Fritidsförvaltningen Datum 2015-07-01 Taxor och avgifter Taxor och avgifter beslutade 2006-06-16, med revideringar enl. beslut FRN

Läs mer

Tillfällig upplåtelse av Fågelkärret vid Södertälje IP

Tillfällig upplåtelse av Fågelkärret vid Södertälje IP 1 (2) 2014-08-18 Tjänsteskrivelse Kontor Kultur- och fritidskontoret Handläggare Anders Siljelöf 08-523 028 62 Anders.siljelof@sodertalje.se Kultur- och fritidsnämnden Tillfällig upplåtelse av Fågelkärret

Läs mer

Förslag till taxor och avgifter inom idrotts-och fritidsnämndens område

Förslag till taxor och avgifter inom idrotts-och fritidsnämndens område KOMMUNLEDNINGSKONTORET Handläggare Jo Linder Roger Nilsson Bjervner Åsa Datum 2016-11-18 Diarienummer KSN-2016-2405 Kommunstyrelsen Förslag till taxor och avgifter inom idrotts-och fritidsnämndens område

Läs mer

Priser för uthyrning av idrottsanläggningar

Priser för uthyrning av idrottsanläggningar Priser för uthyrning av idrottsanläggningar och samlingslokaler Gäller från 2016-04-01 För privatpersoner samt föreningar registrerade hos kultur- och fritidsnämnden www.karlskrona.se Taxor gällande för

Läs mer

Prislista för kommunala lokaler och anläggningar 2014

Prislista för kommunala lokaler och anläggningar 2014 Prislista för kommunala lokaler och anläggningar 2014 2014-04-23 Piteå kommuns idrottsanläggningar och samlingslokaler Kultur, park och fritid har uppdraget att tillgodose behovet av anläggningar och lokaler

Läs mer

1 november 30 april 700 kr /vecka. Vinteruppläggning Längd i meter. Köplats. 200 kr /år. Taxor inom kultur- och fritidsnämndens verksamhetsområde

1 november 30 april 700 kr /vecka. Vinteruppläggning Längd i meter. Köplats. 200 kr /år. Taxor inom kultur- och fritidsnämndens verksamhetsområde Taxor inom kultur- och fritidsnämndens verksamhetsområde Fastställd av kommunfullmäktige 2014-12-10 212 att gälla fr o m 2015-01-01. Ersätter 2014 Taxor inom kultur- och fritidsnämndens verksamhetsområde

Läs mer

Ny modell för matchavgifter och planhyror

Ny modell för matchavgifter och planhyror Dnr KFN-2013-429 Dpl 01 sid 1 (5) KULTUR- OCH FRITIDSFÖRVALTNINGEN Ekonomistab Tjänsteyttrande 2013-09-30 Pär Nyberg, 054-5402356 par.nyberg@karlstad.se Ny modell för matchavgifter och planhyror Dnr KFN-2013-429

Läs mer

Taxor för hyra av lokaler och teknisk support för lokaler i Kulturcentrum, lokaler i biblioteken, Tornparkens scen och stadens idrottsanläggningar 1

Taxor för hyra av lokaler och teknisk support för lokaler i Kulturcentrum, lokaler i biblioteken, Tornparkens scen och stadens idrottsanläggningar 1 KOMMUNKONTORET 2012-09-27 1 (7) Taxor för hyra av lokaler teknisk support för lokaler i, lokaler i biblioteken, Tornparkens scen stadens idrottsanläggningar 1 Minustecknet innebär att det inte finns något

Läs mer

TAXOR I kommunens gymnastiksalar, idrottshallar och idrottsplatser

TAXOR I kommunens gymnastiksalar, idrottshallar och idrottsplatser 1 (5) 2013-04-01 TAXOR 2013 I kommunens gymnastiksalar, idrottshallar och idrottsplatser Subventioner vid Glysisvallen AB:s anläggningar, CampIgge, Dellbohallen och Lindehallen 2013-04-01 2 (5) Hyressättning

Läs mer

Kultur- och fritidskontoret LATHUND. Söka/ skicka förfrågningar om lediga lokaler

Kultur- och fritidskontoret LATHUND. Söka/ skicka förfrågningar om lediga lokaler Kultur- och fritidskontoret LATHUND Söka/ skicka förfrågningar om lediga lokaler Lokalbokningar På kommunens hemsida kan man titta på bokningar, skicka bokningsförfrågningar och få information om lokaler

Läs mer

Prislista för kommunala lokaler och anläggningar 2015

Prislista för kommunala lokaler och anläggningar 2015 Prislista för kommunala lokaler och anläggningar 2015 2015-01-01 Piteå kommuns idrottsanläggningar och samlingslokaler Kultur, park och fritid har uppdraget att tillgodose behovet av anläggningar och lokaler

Läs mer

Idrottstjänster - prislista, principer och anvisningar

Idrottstjänster - prislista, principer och anvisningar Idrottstjänster - prislista, principer och anvisningar tas i bruk 1.1.2015 Kultur- och fritidsnämnden 22.1.2014 Ändring av hyressubventionering för vuxna (sid 6) Kommunfullmäktige 8.12.214 www.korsholm.fi/fritid

Läs mer

Inomhusanläggningar säsong (vattensport och gym: året runt, övriga v. 34-v. 21) Bilaga 2, taxor för planhyror sida 1(5)

Inomhusanläggningar säsong (vattensport och gym: året runt, övriga v. 34-v. 21) Bilaga 2, taxor för planhyror sida 1(5) sida 1(5) Taxor för planhyror 2017 Taxor (där ej annat anges avser taxorna kostnad per timme i kr) De nya taxorna gäller successivt fr.o.m. januari 2017 på nya bokningar/avtal, under förutsättning att

Läs mer

Taxor och avgifter 2016

Taxor och avgifter 2016 Taxor och avgifter 2016 Verksamhet för barn och ungdomar 4-25 år. Egenorganiserade ungdomar 13-20 år (i mån av tillgång). Distriktslagsarrangemang (i mån av tillgång). Representationslagens verksamhet.

Läs mer

Taxor och avgifter 2015. (Antagen kfn 105 141209)

Taxor och avgifter 2015. (Antagen kfn 105 141209) Taxor och avgifter 2015 (Antagen kfn 105 141209) Personal/vaktmästarservice/arbetsfordon/maskiner/utrustning Vid arrangemang och övrigt behov av personal, vaktmästarservice, arbetsfordon eller maskiner,

Läs mer

TAXOR I kommunens gymnastiksalar, idrottshallar och idrottsplatser

TAXOR I kommunens gymnastiksalar, idrottshallar och idrottsplatser TAXOR 2016 I kommunens gymnastiksalar, idrottshallar och idrottsplatser Subventioner vid Glysisvallen AB:s anläggningar, CampIgge, Dellbohallen och Lindehallen 2016-01-01 2 (6) Innehåll TAXOR 2015 1 Hyressättning

Läs mer

AVGIFTER FÖR KOMMUNALA ANLÄGGNINGAR OCH LOKALER

AVGIFTER FÖR KOMMUNALA ANLÄGGNINGAR OCH LOKALER AVGIFTER FÖR KOMMUNALA ANLÄGGNINGAR OCH LOKALER Avgifter för kommunala anläggningar och lokaler Fastställd Kommunfullmäktige 2016-06-20 81 Reviderad - Dnr 2016/00309 810 Om avgifter i kommunala anläggningar

Läs mer

Riktlinjer för uthyrning av sporthallar/gymnastiksalar på Lysingskolan och Fridtjuv Bergskolan

Riktlinjer för uthyrning av sporthallar/gymnastiksalar på Lysingskolan och Fridtjuv Bergskolan Riktlinjer för uthyrning av sporthallar/gymnastiksalar på Lysingskolan och Fridtjuv Bergskolan Innehållsförteckning Information 3 Allmänna villkor och regler för all bokning av lokaler och anläggningar

Läs mer

Priser för att hyra Blå Hallen och Gyllene Salen 2013

Priser för att hyra Blå Hallen och Gyllene Salen 2013 STADSLEDNINGSKONTORET SID 1 (6) 2012-01-01 Priser för att hyra Blå Hallen och Gyllene Salen 2013 (Priser för hyra och tillhörande tjänster efter 2013 beslutas under året.) Hyra På hyra utgår för närvarande

Läs mer

KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING

KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING FÖR FALKÖPINGS KOMMUN KS 2015/393 806 KFS 2015:14 Taxa för uthyrning av kommunala lokaler och anläggningar i Falköpings kommun (Antagen av kommunfullmäktige den 26 oktober

Läs mer

Årshjul och former för dialog och samverkan med föreningar

Årshjul och former för dialog och samverkan med föreningar 2015-03-30 SID 1/6 Årshjul och former för dialog och samverkan med föreningar 1. Kontaktvägar/ ingångar a) till Idrott- och friluftsenheten (IoF); frågor om - bokningar och tider: lokalbokning@vallentuna.se

Läs mer

UTHYRNINGSINFORMATION

UTHYRNINGSINFORMATION UTHYRNINGSINFORMATION ALLMÄNNA VILLKOR Ansvarig Ansvarig person 20 år eller äldre, skall underteckna hyreskontrakt och närvara på Sonnarp under hyrestiden för att uthyrning skall ske. Anläggningen Anläggningen

Läs mer

Taxor och avgifter kultur och fritid inklusive bibliotek KS/2016:328 TJÄNSTESKRIVELSE Kommunstyrelsen

Taxor och avgifter kultur och fritid inklusive bibliotek KS/2016:328 TJÄNSTESKRIVELSE Kommunstyrelsen JÄNSESKIELSE 2016-10-27 Kommunstyrelsen Percy arlsbrand Ekonomichef elefon 08 555 010 10 percy.carlsbrand@nykvarn.se kultur och fritid inklusive bibliotek KS/2016:328 axor och avgifter 2017 Förvaltningens

Läs mer

FÖRFATTNINGSSAMLING 1 (10)

FÖRFATTNINGSSAMLING 1 (10) FÖRFATTNINGSSAMLING 1 (10) F. 5.1 TAXOR OCH AVGIFTER FÖR KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDENS VERKSAMHET 1. IDROTTSHALLAR OCH GYMNASTIKSALAR Beräkningsgrund för hyresreducering Beräkningsgrund - för verksamhet,

Läs mer

Tillfällig uthyrning av lokaler

Tillfällig uthyrning av lokaler Räddningstjänsten Tillfällig uthyrning av lokaler Allmänt Detta dokument gäller för lokaler som tillfälligt hyrs ut till andra ändamål än de normalt används till, t ex för övernattning, disco, fest etc.

Läs mer