Tjänsteskrivelse. Kultur och Fritidskontoret. Kultur- och fritidsnämnden Kommundelsnämnderna. Taxor och avgifter för anläggningar och lokaler

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Tjänsteskrivelse. Kultur och Fritidskontoret. Kultur- och fritidsnämnden Kommundelsnämnderna. Taxor och avgifter för anläggningar och lokaler"

Transkript

1 1 (2) Tjänsteskrivelse Kontor Handläggare Kultur och Fritidskontoret Anders Siljelöf Kultur- och fritidsnämnden Kommundelsnämnderna Taxor och avgifter för anläggningar och lokaler Dnr KFN 14/23 Sammanfattning av ärendet Kultur- och fritidsnämnden och kommundelsnämnderna fastställer varje år taxor för uthyrning av kommunala lokaler och anläggningar, såsom exempelvis idrottsplatser, idrottshallar och gymnastisksalar. För år 2015 föreslås taxebestämmelser som innehåller ett antal tillägg och revideringar, i förhållande till 2014 års taxor och avgifter. Mot bakgrund av att konsumentprisindex (KPI) för oktober månad är i stort sett oförändrat (-0,1 % i jämförelse med 2013), föreslås inte någon generell höjning av taxorna. Dock föreslås ett antal specifika revideringar av taxor och avgifter för ett antal anläggningar m.m., bl.a. för att skapa större enhetlighet. Vidare kommer bl.a. två nya sporthallar tillkomma under året och i Enhörna har det anlagts en ny konstgräsplanhar. Hyrorna för Axa Sportcenter och Fotbollsarenan behöver också korrigerats som ett resultat av de nya avtalen taxor för dessa behöver därför fastställas. Nytt för år 2015 är att det har införts en renodlad festtaxa för Gillberga friluftsgård och även för VIP-rummet på fotbollsarenan. Taxan för fester har renodlats och bestämda tider under vilka dessa objekt hyrs ut för fester har fastställts. Den nya taxan och uthyrningstiderna framgår av bilagan Ändringar förslag till nya taxor och avgifter. Kultur- och fritidskontoret har även infört en ny kategori som heter Idrottshallscaféer, i vilken en enhetlig taxa fastställts för de idrottshallcaféer (kök), som finns i anslutning till sporthallar. Postadress Tfn Södertälje

2 2 (2) De föreslagan revideringarna framgår av bifogat förslag till avgifter inom kultur- och fritidskontorets verksamhetsområde. Beslutsunderlag Kultur- och fritidskontorets tjänsteskrivelse daterad Ändringar förslag till nya taxor och avgifter. Förslag till avgifter 2015 inom kultur- och fritidskontorets verksamhetsområde idrottsanläggningar och lokaler. Ekonomiska konsekvenser och finansiering De föreslagna taxe- och avgiftsbestämmelserna är avsedda att vara ekonomiskt neutrala. Kultur- och fritidskontoret bedömer att eventuella intäktsökningar är nära nog försumbara. Kultur- och fritidskontorets förslag till kultur- och fritidsnämnden och kommundelsnämnderna: 1. Taxor och avgifter för idrottsanläggningar och lokaler m.m. fastställs i enlighet med kultur- och fritidskontorets förslag till Avgifter 2015 inom kultur- och fritidskontorets verksamhetsområde idrottsanläggningar och lokaler. 2. De nya taxe- och avgiftsbestämmelserna ska gälla från och med 1 januari Staffan Jonsson Kultur och fritidschef Anders Siljelöf Förening- och anläggningschef Beslutet expedieras till: Kultur- och fritidsnämnden Kommundelsnämnderna Akten

3 1 (8) TJÄNSTESKRIVELSE Kultur- och fritidskontor ÄNDRINGAR FÖRSLAG TILL NYA TAXOR- OCH AVGIFTER Ärendet Ändringarna nedan är för Taxor och avgifter 2015 från de tagna taxorna Sid. 5, Hyresregler/Ordningsföreskrifter för kommunala anläggningar. Förtydligat hyresreglerna avseende återlämning av nycklar: Punkt 15. Utkvitterad nyckel skall återlämnas till kommun på senast aviserat datum. För ej återlämnad nyckel debiteras en avgift till hyresgästerna. För aktuell avgift se dokumentet Taxor och avgifter, avsnittet Bokningar Sid. 7, Is-anläggningar. Scaniarinken. Ändrat taxor för träning och matcher under försäsong (V ). Gammal taxa Taxa träning (per 50 min) Taxa match (per 50 min) Period Junior Skola Senior Junior Säsong V ** Ny taxa Taxa träning (per 50 min) Taxa match (per 50 min) Period Junior Skola Senior Junior Säsong V **999 0 Ljungbackens ishall. Ändrat normaltaxor för träning under försäsong (V ). Gammal taxa Taxa träning (per 50 min) Period Säsong Normal V Ny taxa Taxa träning (per 50 min) Period Säsong Normal V Södertälje kommun Förening och anläggning Södertälje Organisationsnr: Besöksadress: Campusgatan 26 Växel: E-post:

4 Tjänsteskrivelse Södertälje kommun Kultur- och fritidskontor 2 (8) Sid. 8, Gräsplaner. 11-mannaplaner. Ändrat normaltaxan för träning och match. Taxa träning (per 60 min) Normal Gammal taxa Taxa match (per 60 min) Normal Taxa träning (per 60 min) Normal Ny taxa Taxa match (per 60 min) Normal mannaplaner. Flyttat Brunnsängs IP/A-plan (Amerikansk fotboll/rugby) till samma kategori som de övriga gräsplanernas A-plan vilket innebär höjd avgift för seniorer och för normaltaxan. Taxa träning (per 60 min) Gammal taxa Taxa match (per 60 min) Normal Senior Normal Senior Taxa träning (per 60 min) Ny taxa Taxa match (per 60 min) Normal Senior Normal Senior Sid. 9, Konstgräsplaner. Södertälje fotbollsarena. Ändrat juniortaxan för träning och match period 2-3 (V ). Taxa träning (per 60 min) Junior Gammal taxa Taxa match (per 60 min) Junior Taxa träning (per 60 min) Junior Ny taxa Taxa match (per 60 min) Junior

5 Tjänsteskrivelse Södertälje kommun Kultur- och fritidskontor 3 (8) Konstgräsplaner 11-manna. Lagt till Enhörna konstgräsplan. Ändrat seniortaxan för match period 2 (V ). Lagt till info-text om vad som gäller vid plogning/ej plogning period 1 (V. 1-17) Gammal taxa Taxa match (per 60 min) Senior 666 Ny taxa Taxa match (per 60 min) Senior 533 Under period 1 gäller taxemässigt att om vi plogar planerna gäller taxan för period 1. Om vi EJ plogar planerna gäller taxan för period 2 även under period 1. Sid. 10, Konstgräsplaner. Konstgräsplaner 7-manna. Lagt till info-text om vad som gäller vid plogning/ej plogning period 1 (V. 1-17) Under period 1 gäller taxemässigt att om vi plogar planerna gäller taxan för period 1. Om vi EJ plogar planerna gäller taxan för period 2 även under period 1. Sid. 11, Idrotts/sporthallar och gymnastiksalar. Kategori A. Infogat en ny taxekategori (A) med förslag på taxor. Avser nya Västergårdhallen/Stora hallen Taxa match (per 60 min) Normal Senior Junior Skola Normal Senior Junior Skola Kategori C. Lagt till Västergårdhallen/Lilla hallen.

6 Tjänsteskrivelse Södertälje kommun Kultur- och fritidskontor 4 (8) Sid. 12, Idrotts/sporthallar och gymnastiksalar. Kategori E. Lagt till Bårsta gymnastiksal i kategorin. Kategori F. Lagt till Hölö Allaktivitetshall/Spegelsalen i kategorin. Ändrat seniortaxan för träning. Gammal taxa Senior 60 Ny taxa Senior 80 Sid. 13, Övrigt. Omklädningsrum. Ändrat seniortaxan. Gammal taxa Senior 90 Ny taxa Senior 50 Sid. 13, Övrigt. Danssal. Lagt till Brunnsängshallen/ Gropen i kategorin. Idrottshallscaféer. Infogat en ny taxekategori med förslag på taxor. *Hölö Allaktivitetshall/Café, Pershagenhallen/Café, Västergårdshallen/Café, Wasahallen/Café Taxa per dag. Vid arrangemang och matcher 200 *I Hölö Allaktivitetshall gäller cafétaxan endast när man har arrangemang eller matcher i någon av idrottshallarna i anläggningen. Vid dessa tillfällen får man ej tillgång till fritidsgårdens övriga lokaler. För övriga se separat taxa under kategorin Fritidsgårdar. Notering: I övriga idrottshallscaféer gäller att man får hyra endast vid arrangemang. Med café avses de tillhörande köken.

7 Tjänsteskrivelse Södertälje kommun Kultur- och fritidskontor 5 (8) Sid. 14, Övrigt. Tillägg/tillbehör, övrigt. Ändrat texten på några rader och lagt till en avgift (fetmarkerade). Taxa (per tillfälle) Ej bortplockad sarg eller utrustning 300 Ej upphissad vik/mellanvägg 100 *Ej pålarmad eller låst lokal 100 Onödig utlösning av larm 300 Sid. 15, Skolor. Övernattning. Ändrat tidsrymden då taxan gäller. Från att gälla för Taxa (per person/natt) till att gälla Taxa (per person/dygn). Sid. 16. Friluftsgårdar. Gillberga. Lagt till en notering om hänvisning till festtaxan. För fester, se separat taxa under kategorin Festlokaler. Fester gäller under helger, röda dgr och aftnar. Sid. 17, Fritidsgårdar. Fritidsgårdar. Lagt till en notering om caféet i Hölö Allaktivitetshus och om långtidsuthyrning. * I Hölö gäller separat taxa för caféet när man har arrangemang eller matcher i någon av idrottshallarna i anläggningen. Se separat taxa under kategorin Idrottshallscaféer. Notering: Vid långtidsuthyrning (3 månader eller längre) skrivs avtal med den enskilda hyresgästen. Taxa enl överenskommelse med Kultur- och fritidskontoret gäller vid långtidsuthyrning.

8 Tjänsteskrivelse Södertälje kommun Kultur- och fritidskontor 6 (8) Sid. 18, Festlokaler. Infogat en ny taxekategori med förslag på taxor. Gillberga friluftsgård Taxa (per tillfälle) Dag Period Tid Fre-lör 20 h Lör-sön 24 h Notering: Uthyres endast fredagar och lördagar + röda dagar och aftnar. Vid röda dagar och aftnar som följs av vardag hyrs lokalen ej ut för fest. Södertälje fotbollsarena/vip Dag Taxa (per tillfälle) Period Tid Fre-lör 24 h Lör-sön 24 h Notering: Hyrs endast ut utanför matchsäsong. Uthyres endast fredagar och lördagar + röda dagar och aftnar. Vid röda dagar och aftnar som följs av vardag hyrs lokalen ej ut för fest.

9 Tjänsteskrivelse Södertälje kommun Kultur- och fritidskontor 7 (8) Sid. 18, Samlingssalar. Saltskogs Allaktivitetshus. Förslag på nya taxor (de nya taxorna, text mm är fetmarkerade). Gammal taxa Taxa (per tillfälle) Kategori Pensionärsföreningar Studiecirklar Övr. verks. HSOföreningar FUB Se not. Övr. föreningar/företag Privat Allsalen Allsalen m. dans (fest) *Träffen Vinkeln Rektangeln Ovalen Gymnastiksalen **Hyra: glas/porsl ***Städkostnader ****Låsning *** Vid utebliven eller illa utförd städning utgår en extra debitering för städkostnader på 2000:- /inkl. moms. En deposition på 2000:- lämnas (för städ). Återbetalas om städningen är godkänd. Överenskommelse om städning görs med ansvarig husvakt.

10 Tjänsteskrivelse Södertälje kommun Kultur- och fritidskontor 8 (8) Kategori Pensionärsföreningar Ny taxa HSOföreningar Södertäljeföreningar Studiecirklar Övr. verks. Se not. 1 Se not. 2 Övr. föreningar/företag/ privat Allsalen Allsalen m. dans (fest) *Träffen Vinkeln Rektangeln Ovalen Gymnastiksalen **Hyra: glas/porsl ***Städkostnader ****Låsning *** Vid utebliven eller illa utförd städning utgår en extra debitering för städkostnader på 1 000:-/inkl. moms. Överenskommelse om städning görs med ansvarig husvärd. Notering 2: Med Södertälje föreningar avses de föreningar som finns med i Södertälje kommuns föreningsregister. Bokningsservice Förening och anläggning Telefon (direkt): E-post:

11 Kultur- och fritidskontoret AVGIFTER 2014 Inom kultur- och fritidskontorets verksamhetsområde Idrottsanläggningar Lokaler Antagna av kultur- och fritidsnämnden den / Antagna av Järna kommundelsnämnd den / Antagna av Enhörna kommundelsnämnd den / Antagna av Hölö-Mörkö kommundelsnämnd den / Antagna av Vårdinge-Mölnbo kommundelsnämnd den /

12 Innehållsförteckning Allmän info om bokningar... 3 Taxeklasser... 3 Bokningar... 4 Hyresregler/ ordningsföreskrifter för kommunala anläggningar... 5 Is-anläggningar... 7 Gräsplaner mannaplaner: mannaplaner:... 8 Grusplaner mannaplaner: mannaplaner:... 8 Konstgräsplaner mannaplaner: mannaplaner: Idrotts/sporthallar och gymnastiksalar Kategori A Kategori B Kategori C Kategori D Kategori E Kategori F Squash Övrigt Omklädningsrum Danssal Idrottshallscaféer Möteslokaler Cirkus och tivoli Tillägg/tillbehör Skolor Friluftsgårdar Hembygdsgård Fritidsgårdar Samlingssalar Festlokaler

13 Bokningar Kultur- och fritidsnämnden upplåter anläggningar och lokaler enligt nedanstående regler. Taxeklasser Normaltaxa Företag Privatpersoner Föreningar från andra kommuner Lokala Södertälje-föreningar som ej finns med i föreningsregistret. Seniortaxa Senior/vuxenverksamhet för föreningar och studieförbund som har sitt säte i södertälje kommun och finns med i föreningsregistret. Riks/idrottsförbund som bedriver senior/vuxenverksamhet för södertäljeföreningar. Som seniorverksamhet räknas de lag/grupper som deltar i seniorserier. För föreningsverksamhet och eller studieförbund som inte deltar i organiserad seriespel gäller att om 20% eller fler i gruppen är över 20 år räknas det som seniortaxa (ledare undantaget). För damverksamhet gäller fastställd taxa med 35% rabatt. Ungdomstaxa Barn- och ungdomsverksamhet för de föreningar som är bidragsberättigade som barn- och ungdomsförening i södertälje kommun. Studieförbund som är beviljade föreningsbidrag omfattas av ungdomstaxan för sin barn- och ungdomsverksamhet. Riks/idrottsförbund som bedriver barn/ungdomsverksamhet för södertäljeföreningar. Handikappverksamhet för de föreningar som är beviljade föreningsbidrag i södertälje kommun och där inte särskild annan taxa anges. Interntaxa Kommunens interna verksamheter Skolidrottsföreningar som har verksamhet mellan på vardagar. Allmänt om taxor Kultur- och fritidsnämnden och kommundelsnämnderna fastställer årligen taxor och avgifter inom kultur- och fritidskontorets och kommundelarnas verksamhetsområde. Nämnderna reserverar sig för prisjusteringar under löpande verksamhetsår. 3

14 Bokningar Handläggningstid, För en bokningsförfrågan är handläggningstiden 4 arbetsdagar. Avbokning, Vid avbokning av tid gäller 4 arbetsdagar innan uthyrningstillfället (annars utgår full taxa). Vid arrangemang gäller avbokning 14 dgr innan uthyrningstillfället. Kommersiella aktiviteter/ speciella arrangemang, Kultur- och fritidskontoret, kultur- och fritidsnämnden och kommundelsnämnderna kan vid speciella arrangemang eller vid kommersiella aktiviteter bestämma taxa efter överenskommelse. Arrangemang ska sökas senast 60 dgr före arrangemangets start på särskild blankett. Nyckelhantering, Nycklar och passerkort kvitteras ut i stadshusets reception (kontakta bokningshandläggarna för mer info). Ej återlämnad nyckel debiteras med 1 500:- För passerkort, bricka debiteras en avgift på 50:-/kort, bricka (faktureras). Övrigt, Föreningar och andra som nyttjar idrottsplatser/hallar/lokaler utan att ha bokad tid kommer att debiteras normaltaxa. Föreningar och andra som har bokat och ej nyttjar idrottsplatser/hallar/lokaler debiteras normaltaxa. Föreningar och andra som nyttjar idrottsplatser/hallar/lokaler för en annan verksamhet än den de har bokat för debiteras normaltaxa. 4

15 HYRESREGLER/ ORDNINGSFÖRESKRIFTER FÖR KOMMUNALA ANLÄGGNINGAR Tänk på, att anläggningen är till för dig. Vårda den som din egen och medverka till att god ordning och största möjliga aktsamhet iakttages Följande regler gäller: 1. Lokaler/anläggningar får endast användas för i bokningsbekräftelsen angivna ändamål och endast under de tider som står angivet i bekräftelsen. 2. Hyresgästen måste vara myndig (18 år) och är skyldig att rätta sig efter de anvisningar som lämnas av ansvarig personal. 3. Lokaler/anläggningar uthyres i befintligt skick. Det ankommer på hyresgästen att slutligen bedöma och själv ta ansvaret för att lokaler/anläggningar lämpar sig för den verksamhet förhyrningen avser. 4. Uthyrarens personal äger rätt att när som helst under uthyrningstiden inspektera lokalen/anläggningen och dess verksamhet. 5. Vid skada på lokaler/anläggningar eller hyresvärdens övriga egendom, skall anmälan göras till uthyraren. Vid skada, på grund av uppsåt eller vårdslöshet, kommer ersättning att utkrävas för reparation av skadan. 6. Lokalupplåtelsen förutsätter att hyresgästen utför grovstädning. Egna sopor tas omhand av hyresgästen. Om hyresgästen förorsakar extra städning av förhyrd lokal, debiteras den faktiska städkostnaden. 7. Upplåtelsen får inte utan uthyrarens godkännande överlåtas på annan eller sökas i annans namn. 8. Det åligger hyresgästen att vid offentlig föreställning, övernattning eller annan aktivitet, själv inhämta erforderliga myndighetstillstånd eller lämna anmälan till berörda myndigheter. Det ankommer vidare på hyresgästen att tillse att det i lokalen/anläggningen inte vistas fler personer än som är tillåtet och att nödutgångar inte är blockerade eller låsta. 9. Vid såväl offentliga som slutna tillställningar svarar hyresgästen för att tillfredställande ordning och vakthållning upprätthålls. Upplåtaren äger rätt att på hyresgästens bekostnad tillkalla ytterligare personal eller vaktbolag om hyresgästen inte kan upprätthålla ordningen. 10. Hyresgästen svarar själv för skada på eller förlust av medförda tillhörigheter till lokalen/anläggningen. 11. Rökning är ej tillåtet inom anläggningens område. 12. Alkoholförtäring i de kommunala anläggningar/lokaler där kultur- och fritidskontoret administrerar uthyrningen är icke tillåtet förutom i de av kommunen angivna lokaler (info fås av bokningshandläggarna). Vid alkoholförtäring i de lokaler som är undantagna från denna regel åligger det hyresgästen att själv inhämta erforderliga myndighetstillstånd eller lämna anmälan till berörda myndigheter. 5

16 13. Hyresgästen skall till fullo betala sina skulder för tidigare hyrestillfällen innan lokaler/anläggningar får tas i bruk. Vid utebliven betalning skickas påminnelse enligt kommunens policy varvid lagstadgad påminnelseavgift debiteras. Dessutom kan hyresgästen stängas av från kommunala anläggningar. 14. Bokad tid anses som bindande såvida inte avbokning gjorts senast 4 arbetsdagar före bokad tid. Vid arrangemang gäller 14 dagar före uthyrningstillfället. 15. Utkvitterad nyckel skall återlämnas till kommun på senast aviserat datum. För ej återlämnad nyckel debiteras en avgift till hyresgästerna. För aktuell avgift se dokumentet Taxor och avgifter, avsnittet Bokningar 16. En av hyresgästen utsedd ansvarig ledare skall alltid finnas på plats under hyrestiden. Ledare skall vara först i lokalen/anläggningen och lämna den sist. Hyresgästen skall medtaga egen mobiltelefon i händelse av olycksfall. Ledare ansvarar för att vid upplåtelsens slut material, redskap och dylikt återställs till anvisad plats (vikvägg upphissad, sarg bortplockad osv). Vattenkranar stängs av och samtliga fönster och dörrar är stängda och låsta. Dessutom skall ansvarig ledare se till att grovstädning sker av använda utrymmen. 17. Det är förbjudet att i omklädningsrum, korridor, trappor etc. kasta eller studsa bollar, att i duschrum medföra glasföremål, att i lokalerna uppsätta reklamskyltar och liknande utan kommunens medgivande, att i lokalerna använda skor som efterlämnar märken. I inomhushallar får endast inomhusfotbollar användas. 18. Gräsytor som används för träning, match och banor och gymnastikgolv får inte beträdas av andra än utövande idrottsmän samt funktionärer. 19. Förändringar av taxan kan ske under kontraktstid genom beslut i kultur- och fritidsnämnden och eller kommundelsnämnderna. 20. Efterföljs inte ovan nämnda ordningsföreskrifter kan följderna bli: Hyresgästen debiteras för uppkomna merkostnader. Hyresgästen kan omedelbart avstängas från tillträde till respektive lokal för återstoden av säsongen eller för viss tid. Hyresgästen kan också bli skyldig att betala skadestånd för eventuellt uppkomna skador. 21. Brandskyddsrutiner i kommunens idrottsanläggningar: Kontrollera att utrymningsvägarna är fria. Om ni upptäcker brister i brandskyddet t.ex. avsaknad av utrymningsskyltar, anmäl detta till uthyraren. Det åligger hyresgästen att själv informera sig om utrymningsvägar, släckutrustning samt att dörrar till brandcellsgränser inte står öppna. 6

17 Is-anläggningar Notering: under allmänhetens åkning ingen avgift. Scaniarinken Taxa träning (per 50 min) Taxa match (per 50 min) Period Normal Senior Junior Skola Normal Senior Junior Skola Säsong Dag Tid V ** **999 0 V ** **932 0 V. 31- Vard * 581 *Avser taxa för Korpen **Avser ej SSK:s seniorer, separat avtal Telgerinken Taxa träning (per 50 min) Taxa match (per 50 min) Period Normal Senior Junior Skola Normal Senior Junior Skola Säsong V V Ljungbackens ishall (Järna) Taxa träning (per 50 min) Taxa match (per 50 min) Period Normal Senior Junior Skola Normal Senior Junior Skola Säsong V V Månskensrinken Taxa träning (per 50 min) Taxa match (per 50 min) Period Normal Senior Junior Skola Normal Senior Junior Skola Säsong V

18 Gräsplaner 11-mannaplaner: Södertälje IP/A-plan, Bårsta IP/A-plan, Brunnsängs IP/A-plan Taxa match (per 60 min) Normal Senior Junior Skola Normal Senior Junior Skola Södertälje IP/B-plan, Bårsta IP/B-plan, Östertälje IP/A-plan + B-plan, Ljungbackens IP/A-plan (Järna), Hölö IP/A-plan, Mölnbo IP Taxa match (per 60 min) Normal Senior Junior Skola Normal Senior Junior Skola mannaplaner: Mörkö IP, Hölö IP/C-plan Taxa match (per 60 min) Normal Senior Junior Skola Normal Senior Junior Skola Grusplaner 11-mannaplaner: Södertälje IP/C-plan (Fågelkärret), Geneta IP/A-plan, Ljungbackens IP/B-plan (Järna), Hölö IP/B-plan Taxa match (per 60 min) Normal Senior Junior Skola Normal Senior Junior Skola mannaplaner: Ljungbackens IP/C-plan (Järna), Östertälje IP/C-plan, Mölnbo grus Taxa match (per 60 min) Normal Senior Junior Skola Normal Senior Junior Skola

19 Konstgräsplaner 11-mannaplaner: Södertälje fotbollsarena Period Taxa match (per 60 min) Normal Senior Junior Skola Fotb.g Normal Senior Junior Skola Fotb.g Säsong Dag Tid * 1 Vard * 1 Vard. Övrig tid * 1 Helg * 2 Vard * 2 Vard. Övrig tid * 2 Helg * 3 Vard * 3 Vard. Övrig tid * 3 Helg * Säsongsperioder: 1 = V.48-17, 2 = V.18-41, 3 = V Geneta konstgräsplan/b-plan, Brunnsäng konstgräsplan/b-plan, Ljungbackens IP/C-plan, Pershagens konstgräs, Enhörna konstgräsplan Taxa match (per 60 min) Period Normal Senior Junior Skola Normal Senior Junior Skola *Säsong Dag Tid 1 Vard Vard. Övrig tid Helg Vard Vard. Övrig tid Helg * Säsongsperioder taxemässigt: 1 = V. 1-17, 2 = V Noteringar: Veckorna 1-9 är bokade tider ej avbokningsbara Månaderna november-december plogas konstgräsplanerna ej. Under period 1 gäller taxemässigt att om vi plogar planerna gäller taxan för period 1. Om vi EJ plogar planerna gäller taxan för period 2 även under period 1. Hovsjö konstgräsplan (spontanidrottsplats) Period Normal Senior Junior Skola Dag Tid * Tis + tors * Organiserade bokningar för föreningsverksamhet enbart tisdagar + torsdagar 9

20 7-mannaplaner: Ljungbackens IP/D-plan Taxa match (per 60 min) Period Normal Senior Junior Skola Normal Senior Junior Skola *Säsong Dag Tid 1 Vard Vard. Övrig tid Helg Vard Vard. Övrig tid Helg * Säsongsperioder taxemässigt: 1 = V. 1-17, 2 = V Noteringar: Veckorna 1-9 är bokade tider ej avbokningsbara Månaderna november-december plogas konstgräsplanerna ej Under period 1 gäller taxemässigt att om vi plogar planerna gäller taxan för period 1. Om vi EJ plogar planerna gäller taxan för period 2 även under period 1. Västergårds fotbollshall (inomhusplan) Period Normal Senior Junior Skola Säsong Dag Tid * 1 Vard * 1 Vard. Övrig tid * 1 Helg * 2 Vard * 2 Vard. Övrig tid * 2 Helg *Säsongsperioder: 1 = V , 2 = V Fornhöjdens konstgräsplan (spontanidrottsplats) Period Normal Senior Junior Skola Dag Tid * Tis + tors * Organiserade bokningar för föreningsverksamhet enbart tisdagar + torsdagar 10

21 Idrotts/sporthallar och gymnastiksalar Notering: Skoltaxa gäller enbart skolor som har anläggningen som sin baslokal, övriga skolor enligt särskild uppgörelse/överenskommelse. Kategori A Västergårdshallen/Stora hallen Taxa match (per 60 min) Normal Senior Junior Skola Normal Senior Junior Skola Kategori B Wasahallen, Hölö Allaktivitetshall/Stora hallen, Pershagenhallen Taxa match (per 60 min) Normal Senior Junior Skola Normal Senior Junior Skola Kategori C *Täljehallen/per plan A-C, Enehallen, Hovsjöhallen, Brunnsängshallen, Täljegymnasiets gymnastiksal, Rosenborgskolans gymnastiksal, Östertäljehallen, Västergårdshallen/lilla Taxa match (per 60 min) Normal Senior Junior Skola Normal Senior Junior Skola *Arrangemang i Täljehallen enligt särskild överenskommelse med SBBK. Kategori D Blombackahallen, Fornbackaskolans gymnastiksal, Igelstavikens gymnastiksal, Campus Telge, Hölö Allaktivitetshall/Lilla hallen, Ronnaskolans gymnastiksal, Stålhamraskolans gymnastiksal Taxa match (per 60 min) Normal Senior Junior Skola Normal Senior Junior Skola

22 Kategori E Helenelundsskolans gymnastiksal, Soldalaskolans gymnastiksal, Majtorpskolans gymnastiksal, Tavestaskolans gymnastiksal, Mölnboskolans gymnastiksal, Oxbackskolans gymnastiksal, Vallaskolans gymnastiksal, Pershagenskolans gymnastiksal, Bårsta gymnastiksal Taxa match (per 60 min) Normal Senior Junior Skola Normal Senior Junior Skola Kategori F Brunnsängshallen/Gropen, Hölö Allaktivitetshall/Spegelsalen Normal Senior Junior Skola Squash Västergårds squashhall Period Normal Dag Tid mån-fre mån-fre lör-sön

23 Övrigt Omklädningsrum Taxa (per 60 min) Normal Senior Junior Skola Notering: Avser bokning av enbart omklädningsrum. Gäller under ordinarie öppettider, övrig tid på året debiteras faktisk städkostnad Danssal Hölö Allaktivitetshall/Spegelsalen, Brunnsängshallen/Gropen Normal Senior Junior Skola Idrottshallscaféer *Hölö Allaktivitetshall/Café, Pershagenhallen/Café, Västergårdshallen/Café, Wasahallen/Café Taxa per dag. Vid arrangemang och matcher 200 *I Hölö Allaktivitetshall gäller cafétaxan endast när man har arrangemang eller matcher i någon av idrottshallarna i anläggningen. Vid dessa tillfällen får man ej tillgång till fritidsgårdens övriga lokaler. För övriga se separat taxa under kategorin Fritidsgårdar. Notering: I övriga idrottshallscaféer gäller att man får hyra endast vid arrangemang. Med café avses de tillhörande köken. Möteslokaler Täljehallen/Pressrum, Västergårdshallen/VIP-rum, **Södertälje fotbollsarena/vip-rum + mediarum Taxa (per 60 min) Normal Senior Junior Skola * *Enligt särskild uppgörelse/överenskommelse **För fester, se separat taxa under kategorin Festlokaler Cirkus och tivoli Taxa (per 24 tim) Cirkus/ tivoli

24 Tillägg/tillbehör Innebandy Taxa (per 60min) Sargkostnad, match 70 Sargkostnad, träning 0 Övrigt Taxa (per tillfälle) Ej bortplockad sarg eller utrustning 300 Ej upphissad vik/mellanvägg 100 *Ej pålarmad eller låst lokal 100 Onödig utlösning av larm 300 *I de lokaler där så ska ske 14

25 Skolor Klassrum, hemkunskapssalar Taxa (per 60 min) Period Normal Förening Intern Dag Tid Mån-tor Fredag Fredag Lör-sön Aula Taxa (per 60 min) Period Normal Förening Intern Dag Mån-sön Matsal Period Normal (60 min) Normal (per dygn/24 tim) Förening (60 min) Förening (per dygn 24/ tim) Intern (60 min) Intern (per dygn 24/ tim) Dag Mån-sön Övernattning Taxa (per person/dygn) Period Normal Förening Intern Dag Mån-sön Tillägg/tillbehör Taxa Kategori Taxa per Normal/ Projektor Tillfälle 154 Mygga Tillfälle 51 Vaktmästare 60 minuter

26 Friluftsgårdar Gillberga friluftsgård Taxa (per 60 min) Period Normal Handikappföreningar Föreningar Intern Dag Tid Mån-tor Fredag Sön-mån Taxa övernattning (per person och natt) Normal Handikapp-föreningar Föreningar Intern Notering: I övernattning ingår 10 timmar mellan kl , tid därutöver debiteras enl tim-taxa. Uthyrningen skall i första hand ske till verksamheter för funktionshindrade inom kommunen och det lokala föreningslivet. För fester, se separat taxa under kategorin Festlokaler. Fester gäller under helger, röda dgr och aftnar. Vid röda dagar och aftnar som följs av vardag hyrs lokalen ej ut för fest. Hembygdsgård Hölö kyrkskola Gula salen, Café (inkl. kök) och Paviljongen Taxetyp Vecka Helg Heldag Halvdag Föreningar inom kommunen Föreningar utanför kommunen Privat/Företag Utställningar Café* Taxetyp Vecka Helg Föreningar inom kommunen Föreningar utanför kommunen Privat/Företag *Avser utställning som pågår parallellt med öppen caféverksamhet 16

Taxor, avgifter och uthyrningsbestämmelser

Taxor, avgifter och uthyrningsbestämmelser Kultur och fritid 2015-01-01 Taxor, avgifter och uthyrningsbestämmelser Antagna av kultur och fritidsnämnden. och börja gälla 2015-01-01. Hörby kommun 242 80 Hörby Besöksadress: Ringsjövägen 4 Tel: 0415-37

Läs mer

Regler och Prioriteringar

Regler och Prioriteringar Regler och Prioriteringar Idrotts- och fritidsanläggningar Fastställd av fritidsnämnden 2014 Reviderat 2014-06-13 Innehållsförteckning 1. Riktlinjer... 2 1.1 Allmänt... 2 1.2 Tillämpning... 2 2. Allmäna

Läs mer

GYMNASTIKENS HUS ALINGSÅS NYA IDROTTSCENTRUM ÖPPNAR 1 SEPT 2007

GYMNASTIKENS HUS ALINGSÅS NYA IDROTTSCENTRUM ÖPPNAR 1 SEPT 2007 GYMNASTIKENS HUS ALINGSÅS NYA IDROTTSCENTRUM ALINGSÅS NYA IDROTTSCENTRUM ÖPPNAR DEN 1 DECEMBER 2007 ÖPPNAR 1 SEPT 2007 150 M TILL RESECENTRUM OCH ALINGSÅS JÄRNVÄGSSTATION Fräscha och ändamålsenliga lokaler

Läs mer

BESTÄMMELSER avgifter - hyror 2014 Kommunala lokaler för fritidsändamål Kultur- och fritidsförvaltningen

BESTÄMMELSER avgifter - hyror 2014 Kommunala lokaler för fritidsändamål Kultur- och fritidsförvaltningen BESTÄMMELSER avgifter - hyror 2014 Kommunala lokaler för fritidsändamål Kultur- och fritidsförvaltningen INNEHÅLLSFÖRTECKNING ALLMÄNNA BESTÄMMELSER FÖR UPPLÅTELSE AV 1 KOMMUNALA LOKALER FÖR FRITIDSÄNDAMÅL

Läs mer

uthyrning arenor & lokaler

uthyrning arenor & lokaler Prislista 2015 uthyrning arenor & lokaler KULTUR- OCH FRITIDSFÖRVALTNINGEN Vem är du? VAD vill du göra? Kultur- och fritidsnämnden hyr ut sportanläggningar, gymnastiksalar, samlingssalar och scener till

Läs mer

2015-01-16. Ärende Beteckning Förslag

2015-01-16. Ärende Beteckning Förslag Kultur- och fritidsnämnden Kallelse och föredragningslista 2015-01-16 1 (1) Dag och tid 2015-01-29, klockan 13:00 Plats Beredning Mötesplats, MunktellArenan 2014-12-18 10:00:00 Gunborg Nymans rum Ärende

Läs mer

Taxor och avgifter. Kultur- och Fritidsnämnden 2010-05-05

Taxor och avgifter. Kultur- och Fritidsnämnden 2010-05-05 Taxor och avgifter Kultur- och Fritidsnämnden 2010-05-05 I denna folder finner du upplysningar om vad kostnaden är för att nyttja en samlingslokal eller idrottshall i Lomma kommun. Här finner du även uppgifter

Läs mer

Taxor. för kultur-, biblioteks, idrotts- och fritidsverksamhet. i Lunds kommun. Taxorna har fastställts av Kommunfullmäktige 2013-11-28 229.

Taxor. för kultur-, biblioteks, idrotts- och fritidsverksamhet. i Lunds kommun. Taxorna har fastställts av Kommunfullmäktige 2013-11-28 229. Kultur- och fritidsnämnden 2014-01-01 1 (4) Taxor för kultur-, biblioteks, idrotts- och fritidsverksamhet i Lunds kommun 2014 Taxorna har fastställts av Kommunfullmäktige 2013-11-28 229. Postadress Besöksadress

Läs mer

VILLKOR OCH AVGIFTER FÖR

VILLKOR OCH AVGIFTER FÖR Antagen av Servicenämnden 15-04-28 VILLKOR OCH AVGIFTER FÖR LOKALER, ANLÄGGNINGAR, SERVICEDEPÅ 2015-07-01-2016-06-30 Avgifter lok-anl 150701--160630 Bibbi J 1 Villkor och avgifter som gäller för nyttjande

Läs mer

Fritidsförvaltningens PRISLISTA 2013. föreningar & privatpersoner BYT UT!

Fritidsförvaltningens PRISLISTA 2013. föreningar & privatpersoner BYT UT! Fritidsförvaltningens PRISLISTA 2013 föreningar & privatpersoner BYT UT! Innehåll Allmän information 4 Bad & motion 6 Aq-va-kul 6 Oxievångsbadet 8 Rosengårdsbadet 10 Ribergsborgs handikappbad 11 Bulltofta

Läs mer

Avgifter inom Kultur och Fritid 2012

Avgifter inom Kultur och Fritid 2012 1 (17) 2012-01-01 Avgifter inom Kultur och Fritid 2012 Kultur- och fritidsnämnden får tillämpa enhetspris om det är påkallat av affärsmässiga eller andra icke diskriminerande skäl (detta regleras via delegationsordningen).

Läs mer

Riktlinjer för kommunens stöd till föreningar

Riktlinjer för kommunens stöd till föreningar Styrdokument 1 (23) Förslag: 2013-10-30 Fastställd: Kommunfullmäktige 2013-12-12 x Dokumentansvarig: Reviderad: Dnr : KS2013/434 Riktlinjer för kommunens stöd till föreningar Postadress Besöksadress Telefon

Läs mer

Förfrågningsunderlag, drift av Nacka simhall och Näckenbadet

Förfrågningsunderlag, drift av Nacka simhall och Näckenbadet Förfrågningsunderlag, drift av Nacka simhall och Näckenbadet 2013-09-23 FRN 2013/67 Innehållsförteckning Beskrivning av anläggningarna... 3 Kravspecifikation... 5 Öppettider, upplåtelse och bokning...

Läs mer

FÖRENINGSBIDRAG Ungdomsverksamhet

FÖRENINGSBIDRAG Ungdomsverksamhet FÖRENINGSBIDRAG Ungdomsverksamhet Dokumentet uppdaterat 2015-02-20 1 1 ALLMÄNT 1:1 Rätt till bidrag Förening i Skövde kommun, som bedriver fritidsverksamhet för ungdomar inom Skövde kommun och är uppbyggd

Läs mer

Sunfleets Allmänna villkor

Sunfleets Allmänna villkor Sida 1 Sunfleets Allmänna villkor Gäller från 2015-02-01 tills vidare Nedan följer de Allmänna villkor under vilka avtal träffats mellan Sunfleet Carsharing AB, organisationsnummer 556575-8298, nedan kallat

Läs mer

LOKALPOLICY REGELSAMLING UTBILDNINGSVETENSKAPLIGA FAKULTETEN. Göteborgs universitet

LOKALPOLICY REGELSAMLING UTBILDNINGSVETENSKAPLIGA FAKULTETEN. Göteborgs universitet LOKALPOLICY MED REGELSAMLING FÖR UTBILDNINGSVETENSKAPLIGA FAKULTETEN vid Göteborgs universitet Fastställd av utbildningsvetenskapliga fakultetsnämnden 2007-06-12 Reviderad 2008-12-17 Dnr C 2 5701/08 1

Läs mer

Hyror & avgifter. Kultur- och fritidsförvaltningen

Hyror & avgifter. Kultur- och fritidsförvaltningen Hyror & avgifter Kultur- och fritidsförvaltningen Följande generella principer gäller vid förhyrningar genom kultur- och fritidsförvaltningen Beslut Hyror och avgifter för 2014 har beslutats i fritidsnämnden

Läs mer

REMISSVERSION: Översyn av kultur- och fritidsnämndens stöd till föreningslivet

REMISSVERSION: Översyn av kultur- och fritidsnämndens stöd till föreningslivet Kultur- och fritidsnämnden Datum 1 (30) Kultur- och fritidsförvaltningen 2012-02-02 Förvaltningsledningen Stina Edqvist, 016-710 2093 KFN/2012:20 Kultur- och fritidsnämnden REMISSVERSION: Översyn av kultur-

Läs mer

Fiber till ditt hem. 01-maj-2015 Brev NR 4

Fiber till ditt hem. 01-maj-2015 Brev NR 4 Fiber till ditt hem GH Fiberförening (Gödestad-Hjälm) 01-maj-2015 Brev NR 4 Fiber till Gödestad-Hjälm Detta brev innehåller: - Kallelse till möte om bildande av ny ekonomisk förening. GH Fiber Ekonomisk

Läs mer

Vem är ansvarig? Ansvarig arrangör är Höga Kusten Turism AB, Skuleberget, 870 33 Docksta, tel. 0613-108 50. org.nr: 556797-4141.

Vem är ansvarig? Ansvarig arrangör är Höga Kusten Turism AB, Skuleberget, 870 33 Docksta, tel. 0613-108 50. org.nr: 556797-4141. Betalning & resevillkor ALLMÄNNA VILLKOR Dessa allmänna villkor gäller mellan Höga Kusten Turism AB, och för Dig som själv eller genom annan träffar avtal med Höga Kusten Turism AB, enligt vad som angetts

Läs mer

Brf Pennteckningen 3. Handbok. Tips, regler och bestämmelser

Brf Pennteckningen 3. Handbok. Tips, regler och bestämmelser Brf Pennteckningen 3 Handbok Tips, regler och bestämmelser Januari 2013 Innehållsförteckning 1. En handbok för föreningsmedlemmar och hyresgäster... 3 2. Om föreningen och huset... 3 3. Föreningsstämma...

Läs mer

Bostadsrättsföreningen Ravalen. Av styrelsen antagna ordningsregler 2013-01-21

Bostadsrättsföreningen Ravalen. Av styrelsen antagna ordningsregler 2013-01-21 Bostadsrättsföreningen Ravalen Av styrelsen antagna ordningsregler 2013-01-21 1 (10) 1. Inledning... 3 1.1 Ansvar för ordningen... 3 1.2 För vem gäller reglerna... 3 1.3 Information... 3 2. Innanför bostaden...

Läs mer

Utlåningsregler för idét och sektionens inventarier 2.0. Styrelsen

Utlåningsregler för idét och sektionens inventarier 2.0. Styrelsen för idét och sektionens inventarier 2.0 Styrelsen 30 november 2010 1 Tillåtna låntagare idét får lånas ut till Teknologkåren vid LTH (TLTH), fria föreningar under TLTH, sektioner inom TLTH, medlemmar i

Läs mer

HANDBOK. Tips, regler och bestämmelser. Föreningsmedlemmar Maj 2014. Bostadsrättsföreningen Nipfjället 10 Org.nr 769617-8685

HANDBOK. Tips, regler och bestämmelser. Föreningsmedlemmar Maj 2014. Bostadsrättsföreningen Nipfjället 10 Org.nr 769617-8685 HANDBOK Tips, regler och bestämmelser Föreningsmedlemmar Maj 2014 Bostadsrättsföreningen Nipfjället 10 Org.nr 769617-8685 VÄLKOMMEN som medlem i bostadsrättföreningen Nipfjället 10. Vi hoppas att du kommer

Läs mer

Taxor och avgifter. för bokningsbara lokaler i Lindesbergs kommun. Strategi Plan/program Riktlinje Regler och instruktioner

Taxor och avgifter. för bokningsbara lokaler i Lindesbergs kommun. Strategi Plan/program Riktlinje Regler och instruktioner Taxor och avgifter för bokningsbara lokaler i Lindesbergs kommun Strategi Plan/program Riktlinje Regler och instruktioner Fastställt av: Kommunfullmäktige Datum: 2012-12-11 199, giltigt från och med 1

Läs mer

Söderköpings Båtklubb (SBK). Ordningsregler gällande klubbens varvsområde, utrustning och materiel antagna vid årsmöte 24 mars 2011

Söderköpings Båtklubb (SBK). Ordningsregler gällande klubbens varvsområde, utrustning och materiel antagna vid årsmöte 24 mars 2011 Söderköpings Båtklubb (SBK). Ordningsregler gällande klubbens varvsområde, utrustning och materiel antagna vid årsmöte 24 mars 2011 1. Inledning... 2 2. Allmänna ordningsregler... 2 3. Arbetsplikt... 3

Läs mer

Överlåtelse av Bredband och Hemtelefoni

Överlåtelse av Bredband och Hemtelefoni Överlåtelse av Bredband och Hemtelefoni m Bredband via Datauttaget, Stadsnät, Bredband Kabel m Hemtelefoni via Bredbandet Överlåtelsen avser följande kund- och telefonnummer Kundnummer Telefonnummer Överlåtelsen

Läs mer

Innehållsförteckning. Innehållsförteckning sid. 1. Allmänt 2. Kumminen - vår förening 5. Vicevärd 8. Tvättstugor 9.

Innehållsförteckning. Innehållsförteckning sid. 1. Allmänt 2. Kumminen - vår förening 5. Vicevärd 8. Tvättstugor 9. Innehållsförteckning Innehållsförteckning sid. 1 Allmänt 2 Kumminen - vår förening 5 Vicevärd 8 Tvättstugor 9 Källsortering 10 Trivsel och fritid 11 Parkering 12 Fonder 13 Försäljning / andrahandsuthyrning

Läs mer

Kulturnämndens handlingar 2013-12-18

Kulturnämndens handlingar 2013-12-18 Kulturnämndens handlingar 2013-12-18 HALMSTADS KOMMUN KALLELSE Sida Kulturnämnden 2013-12-06 1(2) Box 316 301 08 Halmstad Tfn: 035 13 70 16 E-post: kulturnamnden@halmstad.se OBS! Vi börjar sammanträdet

Läs mer

Avtal med Kalmarsalen Konferens & Evenemang AB

Avtal med Kalmarsalen Konferens & Evenemang AB TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Ola Johansson 2014-12-11 KS 2014/1036 0480-45 34 11 Kommunfullmäktige Avtal med Kalmarsalen Konferens & Evenemang AB Förslag till beslut Kommunfullmäktige

Läs mer