Tjänsteskrivelse. Kultur och Fritidskontoret. Kultur- och fritidsnämnden Kommundelsnämnderna. Taxor och avgifter för anläggningar och lokaler

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Tjänsteskrivelse. Kultur och Fritidskontoret. Kultur- och fritidsnämnden Kommundelsnämnderna. Taxor och avgifter för anläggningar och lokaler"

Transkript

1 1 (2) Tjänsteskrivelse Kontor Handläggare Kultur och Fritidskontoret Anders Siljelöf Kultur- och fritidsnämnden Kommundelsnämnderna Taxor och avgifter för anläggningar och lokaler Dnr KFN 14/23 Sammanfattning av ärendet Kultur- och fritidsnämnden och kommundelsnämnderna fastställer varje år taxor för uthyrning av kommunala lokaler och anläggningar, såsom exempelvis idrottsplatser, idrottshallar och gymnastisksalar. För år 2015 föreslås taxebestämmelser som innehåller ett antal tillägg och revideringar, i förhållande till 2014 års taxor och avgifter. Mot bakgrund av att konsumentprisindex (KPI) för oktober månad är i stort sett oförändrat (-0,1 % i jämförelse med 2013), föreslås inte någon generell höjning av taxorna. Dock föreslås ett antal specifika revideringar av taxor och avgifter för ett antal anläggningar m.m., bl.a. för att skapa större enhetlighet. Vidare kommer bl.a. två nya sporthallar tillkomma under året och i Enhörna har det anlagts en ny konstgräsplanhar. Hyrorna för Axa Sportcenter och Fotbollsarenan behöver också korrigerats som ett resultat av de nya avtalen taxor för dessa behöver därför fastställas. Nytt för år 2015 är att det har införts en renodlad festtaxa för Gillberga friluftsgård och även för VIP-rummet på fotbollsarenan. Taxan för fester har renodlats och bestämda tider under vilka dessa objekt hyrs ut för fester har fastställts. Den nya taxan och uthyrningstiderna framgår av bilagan Ändringar förslag till nya taxor och avgifter. Kultur- och fritidskontoret har även infört en ny kategori som heter Idrottshallscaféer, i vilken en enhetlig taxa fastställts för de idrottshallcaféer (kök), som finns i anslutning till sporthallar. Postadress Tfn Södertälje

2 2 (2) De föreslagan revideringarna framgår av bifogat förslag till avgifter inom kultur- och fritidskontorets verksamhetsområde. Beslutsunderlag Kultur- och fritidskontorets tjänsteskrivelse daterad Ändringar förslag till nya taxor och avgifter. Förslag till avgifter 2015 inom kultur- och fritidskontorets verksamhetsområde idrottsanläggningar och lokaler. Ekonomiska konsekvenser och finansiering De föreslagna taxe- och avgiftsbestämmelserna är avsedda att vara ekonomiskt neutrala. Kultur- och fritidskontoret bedömer att eventuella intäktsökningar är nära nog försumbara. Kultur- och fritidskontorets förslag till kultur- och fritidsnämnden och kommundelsnämnderna: 1. Taxor och avgifter för idrottsanläggningar och lokaler m.m. fastställs i enlighet med kultur- och fritidskontorets förslag till Avgifter 2015 inom kultur- och fritidskontorets verksamhetsområde idrottsanläggningar och lokaler. 2. De nya taxe- och avgiftsbestämmelserna ska gälla från och med 1 januari Staffan Jonsson Kultur och fritidschef Anders Siljelöf Förening- och anläggningschef Beslutet expedieras till: Kultur- och fritidsnämnden Kommundelsnämnderna Akten

3 1 (8) TJÄNSTESKRIVELSE Kultur- och fritidskontor ÄNDRINGAR FÖRSLAG TILL NYA TAXOR- OCH AVGIFTER Ärendet Ändringarna nedan är för Taxor och avgifter 2015 från de tagna taxorna Sid. 5, Hyresregler/Ordningsföreskrifter för kommunala anläggningar. Förtydligat hyresreglerna avseende återlämning av nycklar: Punkt 15. Utkvitterad nyckel skall återlämnas till kommun på senast aviserat datum. För ej återlämnad nyckel debiteras en avgift till hyresgästerna. För aktuell avgift se dokumentet Taxor och avgifter, avsnittet Bokningar Sid. 7, Is-anläggningar. Scaniarinken. Ändrat taxor för träning och matcher under försäsong (V ). Gammal taxa Taxa träning (per 50 min) Taxa match (per 50 min) Period Junior Skola Senior Junior Säsong V ** Ny taxa Taxa träning (per 50 min) Taxa match (per 50 min) Period Junior Skola Senior Junior Säsong V **999 0 Ljungbackens ishall. Ändrat normaltaxor för träning under försäsong (V ). Gammal taxa Taxa träning (per 50 min) Period Säsong Normal V Ny taxa Taxa träning (per 50 min) Period Säsong Normal V Södertälje kommun Förening och anläggning Södertälje Organisationsnr: Besöksadress: Campusgatan 26 Växel: E-post:

4 Tjänsteskrivelse Södertälje kommun Kultur- och fritidskontor 2 (8) Sid. 8, Gräsplaner. 11-mannaplaner. Ändrat normaltaxan för träning och match. Taxa träning (per 60 min) Normal Gammal taxa Taxa match (per 60 min) Normal Taxa träning (per 60 min) Normal Ny taxa Taxa match (per 60 min) Normal mannaplaner. Flyttat Brunnsängs IP/A-plan (Amerikansk fotboll/rugby) till samma kategori som de övriga gräsplanernas A-plan vilket innebär höjd avgift för seniorer och för normaltaxan. Taxa träning (per 60 min) Gammal taxa Taxa match (per 60 min) Normal Senior Normal Senior Taxa träning (per 60 min) Ny taxa Taxa match (per 60 min) Normal Senior Normal Senior Sid. 9, Konstgräsplaner. Södertälje fotbollsarena. Ändrat juniortaxan för träning och match period 2-3 (V ). Taxa träning (per 60 min) Junior Gammal taxa Taxa match (per 60 min) Junior Taxa träning (per 60 min) Junior Ny taxa Taxa match (per 60 min) Junior

5 Tjänsteskrivelse Södertälje kommun Kultur- och fritidskontor 3 (8) Konstgräsplaner 11-manna. Lagt till Enhörna konstgräsplan. Ändrat seniortaxan för match period 2 (V ). Lagt till info-text om vad som gäller vid plogning/ej plogning period 1 (V. 1-17) Gammal taxa Taxa match (per 60 min) Senior 666 Ny taxa Taxa match (per 60 min) Senior 533 Under period 1 gäller taxemässigt att om vi plogar planerna gäller taxan för period 1. Om vi EJ plogar planerna gäller taxan för period 2 även under period 1. Sid. 10, Konstgräsplaner. Konstgräsplaner 7-manna. Lagt till info-text om vad som gäller vid plogning/ej plogning period 1 (V. 1-17) Under period 1 gäller taxemässigt att om vi plogar planerna gäller taxan för period 1. Om vi EJ plogar planerna gäller taxan för period 2 även under period 1. Sid. 11, Idrotts/sporthallar och gymnastiksalar. Kategori A. Infogat en ny taxekategori (A) med förslag på taxor. Avser nya Västergårdhallen/Stora hallen Taxa match (per 60 min) Normal Senior Junior Skola Normal Senior Junior Skola Kategori C. Lagt till Västergårdhallen/Lilla hallen.

6 Tjänsteskrivelse Södertälje kommun Kultur- och fritidskontor 4 (8) Sid. 12, Idrotts/sporthallar och gymnastiksalar. Kategori E. Lagt till Bårsta gymnastiksal i kategorin. Kategori F. Lagt till Hölö Allaktivitetshall/Spegelsalen i kategorin. Ändrat seniortaxan för träning. Gammal taxa Senior 60 Ny taxa Senior 80 Sid. 13, Övrigt. Omklädningsrum. Ändrat seniortaxan. Gammal taxa Senior 90 Ny taxa Senior 50 Sid. 13, Övrigt. Danssal. Lagt till Brunnsängshallen/ Gropen i kategorin. Idrottshallscaféer. Infogat en ny taxekategori med förslag på taxor. *Hölö Allaktivitetshall/Café, Pershagenhallen/Café, Västergårdshallen/Café, Wasahallen/Café Taxa per dag. Vid arrangemang och matcher 200 *I Hölö Allaktivitetshall gäller cafétaxan endast när man har arrangemang eller matcher i någon av idrottshallarna i anläggningen. Vid dessa tillfällen får man ej tillgång till fritidsgårdens övriga lokaler. För övriga se separat taxa under kategorin Fritidsgårdar. Notering: I övriga idrottshallscaféer gäller att man får hyra endast vid arrangemang. Med café avses de tillhörande köken.

7 Tjänsteskrivelse Södertälje kommun Kultur- och fritidskontor 5 (8) Sid. 14, Övrigt. Tillägg/tillbehör, övrigt. Ändrat texten på några rader och lagt till en avgift (fetmarkerade). Taxa (per tillfälle) Ej bortplockad sarg eller utrustning 300 Ej upphissad vik/mellanvägg 100 *Ej pålarmad eller låst lokal 100 Onödig utlösning av larm 300 Sid. 15, Skolor. Övernattning. Ändrat tidsrymden då taxan gäller. Från att gälla för Taxa (per person/natt) till att gälla Taxa (per person/dygn). Sid. 16. Friluftsgårdar. Gillberga. Lagt till en notering om hänvisning till festtaxan. För fester, se separat taxa under kategorin Festlokaler. Fester gäller under helger, röda dgr och aftnar. Sid. 17, Fritidsgårdar. Fritidsgårdar. Lagt till en notering om caféet i Hölö Allaktivitetshus och om långtidsuthyrning. * I Hölö gäller separat taxa för caféet när man har arrangemang eller matcher i någon av idrottshallarna i anläggningen. Se separat taxa under kategorin Idrottshallscaféer. Notering: Vid långtidsuthyrning (3 månader eller längre) skrivs avtal med den enskilda hyresgästen. Taxa enl överenskommelse med Kultur- och fritidskontoret gäller vid långtidsuthyrning.

8 Tjänsteskrivelse Södertälje kommun Kultur- och fritidskontor 6 (8) Sid. 18, Festlokaler. Infogat en ny taxekategori med förslag på taxor. Gillberga friluftsgård Taxa (per tillfälle) Dag Period Tid Fre-lör 20 h Lör-sön 24 h Notering: Uthyres endast fredagar och lördagar + röda dagar och aftnar. Vid röda dagar och aftnar som följs av vardag hyrs lokalen ej ut för fest. Södertälje fotbollsarena/vip Dag Taxa (per tillfälle) Period Tid Fre-lör 24 h Lör-sön 24 h Notering: Hyrs endast ut utanför matchsäsong. Uthyres endast fredagar och lördagar + röda dagar och aftnar. Vid röda dagar och aftnar som följs av vardag hyrs lokalen ej ut för fest.

9 Tjänsteskrivelse Södertälje kommun Kultur- och fritidskontor 7 (8) Sid. 18, Samlingssalar. Saltskogs Allaktivitetshus. Förslag på nya taxor (de nya taxorna, text mm är fetmarkerade). Gammal taxa Taxa (per tillfälle) Kategori Pensionärsföreningar Studiecirklar Övr. verks. HSOföreningar FUB Se not. Övr. föreningar/företag Privat Allsalen Allsalen m. dans (fest) *Träffen Vinkeln Rektangeln Ovalen Gymnastiksalen **Hyra: glas/porsl ***Städkostnader ****Låsning *** Vid utebliven eller illa utförd städning utgår en extra debitering för städkostnader på 2000:- /inkl. moms. En deposition på 2000:- lämnas (för städ). Återbetalas om städningen är godkänd. Överenskommelse om städning görs med ansvarig husvakt.

10 Tjänsteskrivelse Södertälje kommun Kultur- och fritidskontor 8 (8) Kategori Pensionärsföreningar Ny taxa HSOföreningar Södertäljeföreningar Studiecirklar Övr. verks. Se not. 1 Se not. 2 Övr. föreningar/företag/ privat Allsalen Allsalen m. dans (fest) *Träffen Vinkeln Rektangeln Ovalen Gymnastiksalen **Hyra: glas/porsl ***Städkostnader ****Låsning *** Vid utebliven eller illa utförd städning utgår en extra debitering för städkostnader på 1 000:-/inkl. moms. Överenskommelse om städning görs med ansvarig husvärd. Notering 2: Med Södertälje föreningar avses de föreningar som finns med i Södertälje kommuns föreningsregister. Bokningsservice Förening och anläggning Telefon (direkt): E-post:

11 Kultur- och fritidskontoret AVGIFTER 2014 Inom kultur- och fritidskontorets verksamhetsområde Idrottsanläggningar Lokaler Antagna av kultur- och fritidsnämnden den / Antagna av Järna kommundelsnämnd den / Antagna av Enhörna kommundelsnämnd den / Antagna av Hölö-Mörkö kommundelsnämnd den / Antagna av Vårdinge-Mölnbo kommundelsnämnd den /

12 Innehållsförteckning Allmän info om bokningar... 3 Taxeklasser... 3 Bokningar... 4 Hyresregler/ ordningsföreskrifter för kommunala anläggningar... 5 Is-anläggningar... 7 Gräsplaner mannaplaner: mannaplaner:... 8 Grusplaner mannaplaner: mannaplaner:... 8 Konstgräsplaner mannaplaner: mannaplaner: Idrotts/sporthallar och gymnastiksalar Kategori A Kategori B Kategori C Kategori D Kategori E Kategori F Squash Övrigt Omklädningsrum Danssal Idrottshallscaféer Möteslokaler Cirkus och tivoli Tillägg/tillbehör Skolor Friluftsgårdar Hembygdsgård Fritidsgårdar Samlingssalar Festlokaler

13 Bokningar Kultur- och fritidsnämnden upplåter anläggningar och lokaler enligt nedanstående regler. Taxeklasser Normaltaxa Företag Privatpersoner Föreningar från andra kommuner Lokala Södertälje-föreningar som ej finns med i föreningsregistret. Seniortaxa Senior/vuxenverksamhet för föreningar och studieförbund som har sitt säte i södertälje kommun och finns med i föreningsregistret. Riks/idrottsförbund som bedriver senior/vuxenverksamhet för södertäljeföreningar. Som seniorverksamhet räknas de lag/grupper som deltar i seniorserier. För föreningsverksamhet och eller studieförbund som inte deltar i organiserad seriespel gäller att om 20% eller fler i gruppen är över 20 år räknas det som seniortaxa (ledare undantaget). För damverksamhet gäller fastställd taxa med 35% rabatt. Ungdomstaxa Barn- och ungdomsverksamhet för de föreningar som är bidragsberättigade som barn- och ungdomsförening i södertälje kommun. Studieförbund som är beviljade föreningsbidrag omfattas av ungdomstaxan för sin barn- och ungdomsverksamhet. Riks/idrottsförbund som bedriver barn/ungdomsverksamhet för södertäljeföreningar. Handikappverksamhet för de föreningar som är beviljade föreningsbidrag i södertälje kommun och där inte särskild annan taxa anges. Interntaxa Kommunens interna verksamheter Skolidrottsföreningar som har verksamhet mellan på vardagar. Allmänt om taxor Kultur- och fritidsnämnden och kommundelsnämnderna fastställer årligen taxor och avgifter inom kultur- och fritidskontorets och kommundelarnas verksamhetsområde. Nämnderna reserverar sig för prisjusteringar under löpande verksamhetsår. 3

14 Bokningar Handläggningstid, För en bokningsförfrågan är handläggningstiden 4 arbetsdagar. Avbokning, Vid avbokning av tid gäller 4 arbetsdagar innan uthyrningstillfället (annars utgår full taxa). Vid arrangemang gäller avbokning 14 dgr innan uthyrningstillfället. Kommersiella aktiviteter/ speciella arrangemang, Kultur- och fritidskontoret, kultur- och fritidsnämnden och kommundelsnämnderna kan vid speciella arrangemang eller vid kommersiella aktiviteter bestämma taxa efter överenskommelse. Arrangemang ska sökas senast 60 dgr före arrangemangets start på särskild blankett. Nyckelhantering, Nycklar och passerkort kvitteras ut i stadshusets reception (kontakta bokningshandläggarna för mer info). Ej återlämnad nyckel debiteras med 1 500:- För passerkort, bricka debiteras en avgift på 50:-/kort, bricka (faktureras). Övrigt, Föreningar och andra som nyttjar idrottsplatser/hallar/lokaler utan att ha bokad tid kommer att debiteras normaltaxa. Föreningar och andra som har bokat och ej nyttjar idrottsplatser/hallar/lokaler debiteras normaltaxa. Föreningar och andra som nyttjar idrottsplatser/hallar/lokaler för en annan verksamhet än den de har bokat för debiteras normaltaxa. 4

15 HYRESREGLER/ ORDNINGSFÖRESKRIFTER FÖR KOMMUNALA ANLÄGGNINGAR Tänk på, att anläggningen är till för dig. Vårda den som din egen och medverka till att god ordning och största möjliga aktsamhet iakttages Följande regler gäller: 1. Lokaler/anläggningar får endast användas för i bokningsbekräftelsen angivna ändamål och endast under de tider som står angivet i bekräftelsen. 2. Hyresgästen måste vara myndig (18 år) och är skyldig att rätta sig efter de anvisningar som lämnas av ansvarig personal. 3. Lokaler/anläggningar uthyres i befintligt skick. Det ankommer på hyresgästen att slutligen bedöma och själv ta ansvaret för att lokaler/anläggningar lämpar sig för den verksamhet förhyrningen avser. 4. Uthyrarens personal äger rätt att när som helst under uthyrningstiden inspektera lokalen/anläggningen och dess verksamhet. 5. Vid skada på lokaler/anläggningar eller hyresvärdens övriga egendom, skall anmälan göras till uthyraren. Vid skada, på grund av uppsåt eller vårdslöshet, kommer ersättning att utkrävas för reparation av skadan. 6. Lokalupplåtelsen förutsätter att hyresgästen utför grovstädning. Egna sopor tas omhand av hyresgästen. Om hyresgästen förorsakar extra städning av förhyrd lokal, debiteras den faktiska städkostnaden. 7. Upplåtelsen får inte utan uthyrarens godkännande överlåtas på annan eller sökas i annans namn. 8. Det åligger hyresgästen att vid offentlig föreställning, övernattning eller annan aktivitet, själv inhämta erforderliga myndighetstillstånd eller lämna anmälan till berörda myndigheter. Det ankommer vidare på hyresgästen att tillse att det i lokalen/anläggningen inte vistas fler personer än som är tillåtet och att nödutgångar inte är blockerade eller låsta. 9. Vid såväl offentliga som slutna tillställningar svarar hyresgästen för att tillfredställande ordning och vakthållning upprätthålls. Upplåtaren äger rätt att på hyresgästens bekostnad tillkalla ytterligare personal eller vaktbolag om hyresgästen inte kan upprätthålla ordningen. 10. Hyresgästen svarar själv för skada på eller förlust av medförda tillhörigheter till lokalen/anläggningen. 11. Rökning är ej tillåtet inom anläggningens område. 12. Alkoholförtäring i de kommunala anläggningar/lokaler där kultur- och fritidskontoret administrerar uthyrningen är icke tillåtet förutom i de av kommunen angivna lokaler (info fås av bokningshandläggarna). Vid alkoholförtäring i de lokaler som är undantagna från denna regel åligger det hyresgästen att själv inhämta erforderliga myndighetstillstånd eller lämna anmälan till berörda myndigheter. 5

16 13. Hyresgästen skall till fullo betala sina skulder för tidigare hyrestillfällen innan lokaler/anläggningar får tas i bruk. Vid utebliven betalning skickas påminnelse enligt kommunens policy varvid lagstadgad påminnelseavgift debiteras. Dessutom kan hyresgästen stängas av från kommunala anläggningar. 14. Bokad tid anses som bindande såvida inte avbokning gjorts senast 4 arbetsdagar före bokad tid. Vid arrangemang gäller 14 dagar före uthyrningstillfället. 15. Utkvitterad nyckel skall återlämnas till kommun på senast aviserat datum. För ej återlämnad nyckel debiteras en avgift till hyresgästerna. För aktuell avgift se dokumentet Taxor och avgifter, avsnittet Bokningar 16. En av hyresgästen utsedd ansvarig ledare skall alltid finnas på plats under hyrestiden. Ledare skall vara först i lokalen/anläggningen och lämna den sist. Hyresgästen skall medtaga egen mobiltelefon i händelse av olycksfall. Ledare ansvarar för att vid upplåtelsens slut material, redskap och dylikt återställs till anvisad plats (vikvägg upphissad, sarg bortplockad osv). Vattenkranar stängs av och samtliga fönster och dörrar är stängda och låsta. Dessutom skall ansvarig ledare se till att grovstädning sker av använda utrymmen. 17. Det är förbjudet att i omklädningsrum, korridor, trappor etc. kasta eller studsa bollar, att i duschrum medföra glasföremål, att i lokalerna uppsätta reklamskyltar och liknande utan kommunens medgivande, att i lokalerna använda skor som efterlämnar märken. I inomhushallar får endast inomhusfotbollar användas. 18. Gräsytor som används för träning, match och banor och gymnastikgolv får inte beträdas av andra än utövande idrottsmän samt funktionärer. 19. Förändringar av taxan kan ske under kontraktstid genom beslut i kultur- och fritidsnämnden och eller kommundelsnämnderna. 20. Efterföljs inte ovan nämnda ordningsföreskrifter kan följderna bli: Hyresgästen debiteras för uppkomna merkostnader. Hyresgästen kan omedelbart avstängas från tillträde till respektive lokal för återstoden av säsongen eller för viss tid. Hyresgästen kan också bli skyldig att betala skadestånd för eventuellt uppkomna skador. 21. Brandskyddsrutiner i kommunens idrottsanläggningar: Kontrollera att utrymningsvägarna är fria. Om ni upptäcker brister i brandskyddet t.ex. avsaknad av utrymningsskyltar, anmäl detta till uthyraren. Det åligger hyresgästen att själv informera sig om utrymningsvägar, släckutrustning samt att dörrar till brandcellsgränser inte står öppna. 6

17 Is-anläggningar Notering: under allmänhetens åkning ingen avgift. Scaniarinken Taxa träning (per 50 min) Taxa match (per 50 min) Period Normal Senior Junior Skola Normal Senior Junior Skola Säsong Dag Tid V ** **999 0 V ** **932 0 V. 31- Vard * 581 *Avser taxa för Korpen **Avser ej SSK:s seniorer, separat avtal Telgerinken Taxa träning (per 50 min) Taxa match (per 50 min) Period Normal Senior Junior Skola Normal Senior Junior Skola Säsong V V Ljungbackens ishall (Järna) Taxa träning (per 50 min) Taxa match (per 50 min) Period Normal Senior Junior Skola Normal Senior Junior Skola Säsong V V Månskensrinken Taxa träning (per 50 min) Taxa match (per 50 min) Period Normal Senior Junior Skola Normal Senior Junior Skola Säsong V

18 Gräsplaner 11-mannaplaner: Södertälje IP/A-plan, Bårsta IP/A-plan, Brunnsängs IP/A-plan Taxa match (per 60 min) Normal Senior Junior Skola Normal Senior Junior Skola Södertälje IP/B-plan, Bårsta IP/B-plan, Östertälje IP/A-plan + B-plan, Ljungbackens IP/A-plan (Järna), Hölö IP/A-plan, Mölnbo IP Taxa match (per 60 min) Normal Senior Junior Skola Normal Senior Junior Skola mannaplaner: Mörkö IP, Hölö IP/C-plan Taxa match (per 60 min) Normal Senior Junior Skola Normal Senior Junior Skola Grusplaner 11-mannaplaner: Södertälje IP/C-plan (Fågelkärret), Geneta IP/A-plan, Ljungbackens IP/B-plan (Järna), Hölö IP/B-plan Taxa match (per 60 min) Normal Senior Junior Skola Normal Senior Junior Skola mannaplaner: Ljungbackens IP/C-plan (Järna), Östertälje IP/C-plan, Mölnbo grus Taxa match (per 60 min) Normal Senior Junior Skola Normal Senior Junior Skola

19 Konstgräsplaner 11-mannaplaner: Södertälje fotbollsarena Period Taxa match (per 60 min) Normal Senior Junior Skola Fotb.g Normal Senior Junior Skola Fotb.g Säsong Dag Tid * 1 Vard * 1 Vard. Övrig tid * 1 Helg * 2 Vard * 2 Vard. Övrig tid * 2 Helg * 3 Vard * 3 Vard. Övrig tid * 3 Helg * Säsongsperioder: 1 = V.48-17, 2 = V.18-41, 3 = V Geneta konstgräsplan/b-plan, Brunnsäng konstgräsplan/b-plan, Ljungbackens IP/C-plan, Pershagens konstgräs, Enhörna konstgräsplan Taxa match (per 60 min) Period Normal Senior Junior Skola Normal Senior Junior Skola *Säsong Dag Tid 1 Vard Vard. Övrig tid Helg Vard Vard. Övrig tid Helg * Säsongsperioder taxemässigt: 1 = V. 1-17, 2 = V Noteringar: Veckorna 1-9 är bokade tider ej avbokningsbara Månaderna november-december plogas konstgräsplanerna ej. Under period 1 gäller taxemässigt att om vi plogar planerna gäller taxan för period 1. Om vi EJ plogar planerna gäller taxan för period 2 även under period 1. Hovsjö konstgräsplan (spontanidrottsplats) Period Normal Senior Junior Skola Dag Tid * Tis + tors * Organiserade bokningar för föreningsverksamhet enbart tisdagar + torsdagar 9

20 7-mannaplaner: Ljungbackens IP/D-plan Taxa match (per 60 min) Period Normal Senior Junior Skola Normal Senior Junior Skola *Säsong Dag Tid 1 Vard Vard. Övrig tid Helg Vard Vard. Övrig tid Helg * Säsongsperioder taxemässigt: 1 = V. 1-17, 2 = V Noteringar: Veckorna 1-9 är bokade tider ej avbokningsbara Månaderna november-december plogas konstgräsplanerna ej Under period 1 gäller taxemässigt att om vi plogar planerna gäller taxan för period 1. Om vi EJ plogar planerna gäller taxan för period 2 även under period 1. Västergårds fotbollshall (inomhusplan) Period Normal Senior Junior Skola Säsong Dag Tid * 1 Vard * 1 Vard. Övrig tid * 1 Helg * 2 Vard * 2 Vard. Övrig tid * 2 Helg *Säsongsperioder: 1 = V , 2 = V Fornhöjdens konstgräsplan (spontanidrottsplats) Period Normal Senior Junior Skola Dag Tid * Tis + tors * Organiserade bokningar för föreningsverksamhet enbart tisdagar + torsdagar 10

21 Idrotts/sporthallar och gymnastiksalar Notering: Skoltaxa gäller enbart skolor som har anläggningen som sin baslokal, övriga skolor enligt särskild uppgörelse/överenskommelse. Kategori A Västergårdshallen/Stora hallen Taxa match (per 60 min) Normal Senior Junior Skola Normal Senior Junior Skola Kategori B Wasahallen, Hölö Allaktivitetshall/Stora hallen, Pershagenhallen Taxa match (per 60 min) Normal Senior Junior Skola Normal Senior Junior Skola Kategori C *Täljehallen/per plan A-C, Enehallen, Hovsjöhallen, Brunnsängshallen, Täljegymnasiets gymnastiksal, Rosenborgskolans gymnastiksal, Östertäljehallen, Västergårdshallen/lilla Taxa match (per 60 min) Normal Senior Junior Skola Normal Senior Junior Skola *Arrangemang i Täljehallen enligt särskild överenskommelse med SBBK. Kategori D Blombackahallen, Fornbackaskolans gymnastiksal, Igelstavikens gymnastiksal, Campus Telge, Hölö Allaktivitetshall/Lilla hallen, Ronnaskolans gymnastiksal, Stålhamraskolans gymnastiksal Taxa match (per 60 min) Normal Senior Junior Skola Normal Senior Junior Skola

22 Kategori E Helenelundsskolans gymnastiksal, Soldalaskolans gymnastiksal, Majtorpskolans gymnastiksal, Tavestaskolans gymnastiksal, Mölnboskolans gymnastiksal, Oxbackskolans gymnastiksal, Vallaskolans gymnastiksal, Pershagenskolans gymnastiksal, Bårsta gymnastiksal Taxa match (per 60 min) Normal Senior Junior Skola Normal Senior Junior Skola Kategori F Brunnsängshallen/Gropen, Hölö Allaktivitetshall/Spegelsalen Normal Senior Junior Skola Squash Västergårds squashhall Period Normal Dag Tid mån-fre mån-fre lör-sön

23 Övrigt Omklädningsrum Taxa (per 60 min) Normal Senior Junior Skola Notering: Avser bokning av enbart omklädningsrum. Gäller under ordinarie öppettider, övrig tid på året debiteras faktisk städkostnad Danssal Hölö Allaktivitetshall/Spegelsalen, Brunnsängshallen/Gropen Normal Senior Junior Skola Idrottshallscaféer *Hölö Allaktivitetshall/Café, Pershagenhallen/Café, Västergårdshallen/Café, Wasahallen/Café Taxa per dag. Vid arrangemang och matcher 200 *I Hölö Allaktivitetshall gäller cafétaxan endast när man har arrangemang eller matcher i någon av idrottshallarna i anläggningen. Vid dessa tillfällen får man ej tillgång till fritidsgårdens övriga lokaler. För övriga se separat taxa under kategorin Fritidsgårdar. Notering: I övriga idrottshallscaféer gäller att man får hyra endast vid arrangemang. Med café avses de tillhörande köken. Möteslokaler Täljehallen/Pressrum, Västergårdshallen/VIP-rum, **Södertälje fotbollsarena/vip-rum + mediarum Taxa (per 60 min) Normal Senior Junior Skola * *Enligt särskild uppgörelse/överenskommelse **För fester, se separat taxa under kategorin Festlokaler Cirkus och tivoli Taxa (per 24 tim) Cirkus/ tivoli

24 Tillägg/tillbehör Innebandy Taxa (per 60min) Sargkostnad, match 70 Sargkostnad, träning 0 Övrigt Taxa (per tillfälle) Ej bortplockad sarg eller utrustning 300 Ej upphissad vik/mellanvägg 100 *Ej pålarmad eller låst lokal 100 Onödig utlösning av larm 300 *I de lokaler där så ska ske 14

25 Skolor Klassrum, hemkunskapssalar Taxa (per 60 min) Period Normal Förening Intern Dag Tid Mån-tor Fredag Fredag Lör-sön Aula Taxa (per 60 min) Period Normal Förening Intern Dag Mån-sön Matsal Period Normal (60 min) Normal (per dygn/24 tim) Förening (60 min) Förening (per dygn 24/ tim) Intern (60 min) Intern (per dygn 24/ tim) Dag Mån-sön Övernattning Taxa (per person/dygn) Period Normal Förening Intern Dag Mån-sön Tillägg/tillbehör Taxa Kategori Taxa per Normal/ Projektor Tillfälle 154 Mygga Tillfälle 51 Vaktmästare 60 minuter

26 Friluftsgårdar Gillberga friluftsgård Taxa (per 60 min) Period Normal Handikappföreningar Föreningar Intern Dag Tid Mån-tor Fredag Sön-mån Taxa övernattning (per person och natt) Normal Handikapp-föreningar Föreningar Intern Notering: I övernattning ingår 10 timmar mellan kl , tid därutöver debiteras enl tim-taxa. Uthyrningen skall i första hand ske till verksamheter för funktionshindrade inom kommunen och det lokala föreningslivet. För fester, se separat taxa under kategorin Festlokaler. Fester gäller under helger, röda dgr och aftnar. Vid röda dagar och aftnar som följs av vardag hyrs lokalen ej ut för fest. Hembygdsgård Hölö kyrkskola Gula salen, Café (inkl. kök) och Paviljongen Taxetyp Vecka Helg Heldag Halvdag Föreningar inom kommunen Föreningar utanför kommunen Privat/Företag Utställningar Café* Taxetyp Vecka Helg Föreningar inom kommunen Föreningar utanför kommunen Privat/Företag *Avser utställning som pågår parallellt med öppen caféverksamhet 16

REGLEMENTE (MED TAXOR OCH AVGIFTER) FÖR LOKALBOKNING GÄLLANDE FRÅN OCH MED 1 AUGUSTI 2015

REGLEMENTE (MED TAXOR OCH AVGIFTER) FÖR LOKALBOKNING GÄLLANDE FRÅN OCH MED 1 AUGUSTI 2015 REGLEMENTE (MED TAXOR OCH AVGIFTER) FÖR LOKALBOKNING GÄLLANDE FRÅN OCH MED 1 AUGUSTI 2015 Gymnastiksalar, sporthallar, ishall och andra kommunala anläggningar Fritidskontoret Tfn 026-831 61, 831 65 Samhällsbyggnadsförvaltningen

Läs mer

BOKNING TAXOR & AVGIFTER Gäller from 120101

BOKNING TAXOR & AVGIFTER Gäller from 120101 BOKNING TAXOR & AVGIFTER Gäller from 120101 1 Bokning Allmänt Fritidskontoret ombesörjer, förutom uthyrning av fritidskontorets egna anläggningar, uthyrning av vissa lokaler som förvaltas av andra kommunala

Läs mer

Kultur- och fritidskontoret FAQ. Lokalbokningar

Kultur- och fritidskontoret FAQ. Lokalbokningar Kultur- och fritidskontoret FAQ Lokalbokningar FAQ för lokalbokningar Bokningshandläggare: Mirja E Sigfalk Andreas Godenius Ester Minasson Bokningstelefon: tel 08-523 06600, vardagar kl. 08.30-11.30 och

Läs mer

Förening Privat kund. Utdelningsadress Telefon Telefax. Kontaktperson i detta ärende Person-/organisationsnr Tel dagtid Mobil

Förening Privat kund. Utdelningsadress Telefon Telefax. Kontaktperson i detta ärende Person-/organisationsnr Tel dagtid Mobil Förening Privat kund ANSÖKAN Träningstid säsongen 201-201 Namn Sektion/avdelning/lag o dyl Utdelningsadress Telefon Telefax Postnr Ort E-post Kontaktperson i detta ärende Person-/organisationsnr Tel dagtid

Läs mer

Riktlinjer för lokaluthyrning

Riktlinjer för lokaluthyrning 1 Riktlinjer för lokaluthyrning 2 Innehållsförteckning Kontakt på Kumla kommun 3 Allmänna hyresregler för kommunens lokaler 4 Riktlinjer för lokaluthyrning 4 Brandskydd 6 Städinstruktioner 7 Avbokningsregler

Läs mer

Uthyrningsregler. Bilaga 1

Uthyrningsregler. Bilaga 1 Bilaga 1 Intendentur och service Chef Fredrik Nilsson POLICY Diarienummer: Ö 2014/215 Datum: 2014-06-18 Författare: Fredrik Nilsson Beslutat av: Förvaltningschef Beslutsdatum: 2014-06-18 Uthyrningsregler

Läs mer

Taxor och avgifter. vid nyttjande av kommunala idrotts- fritids- och kulturanläggningar, skollokaler, fritidsgårdar. Gäller från och med 2013-05-01

Taxor och avgifter. vid nyttjande av kommunala idrotts- fritids- och kulturanläggningar, skollokaler, fritidsgårdar. Gäller från och med 2013-05-01 Taxor och avgifter vid nyttjande av kommunala idrotts- fritids- och kulturanläggningar, skollokaler, fritidsgårdar Gäller från och med 2013-05-01 Fastställda av Kultur- och fritidsnämnden 1 INFORMATION

Läs mer

TAXOR och AVGIFTER vid KORTTIDSHYRA av KOMMUNENS SKOLLOKALER och FRITIDSANLÄGGNINGAR

TAXOR och AVGIFTER vid KORTTIDSHYRA av KOMMUNENS SKOLLOKALER och FRITIDSANLÄGGNINGAR TAXOR och AVGIFTER vid KORTTIDSHYRA av KOMMUNENS SKOLLOKALER och FRITIDSANLÄGGNINGAR ÅR 2012 Boka hos 1 Lokalbokningar idrottshallar 0582-685 536 lokalbokningar@hallsberg.se 2 Simhallens kassa 0582-685

Läs mer

Bilagor Dnr. Mesta möjliga rättvisa mellan olika aktiviteter och föreningar/anordnare ska råda.

Bilagor Dnr. Mesta möjliga rättvisa mellan olika aktiviteter och föreningar/anordnare ska råda. Bilagor Dnr Bilaga 3, generella riktlinjer för lokalbokningar Verksamhet för barn och ungdomar samt personer med funktionsnedsättning ska prioriteras när det gäller tilldelning av tider i lokaler. Mesta

Läs mer

2015-04-01 LOKALBOKNINGAR. Hedemora kommun. Följande information finns tillgänglig

2015-04-01 LOKALBOKNINGAR. Hedemora kommun. Följande information finns tillgänglig 1 2015-04-01 LOKALBOKNINGAR Hedemora kommun Följande information finns tillgänglig Bokningar av idrottsanläggningar Allmän information bokning av idrottsanläggningar. Regler/hjälpmanual vid bokningar.

Läs mer

Kultur- och fritidskontorets, utbildningskontorets och kommundelarnas kontors gemensamma tjänsteskrivelse daterad 2009-05-12, med Bilaga.

Kultur- och fritidskontorets, utbildningskontorets och kommundelarnas kontors gemensamma tjänsteskrivelse daterad 2009-05-12, med Bilaga. 1 (6) 2009-05-12 Tjänsteskrivelse Dnr KFN Dnr 09/38 UN Dnr 09/48 Jä Dnr 09/55 Kontor Kultur- och fritidskontoret Handläggare Heinz Stucki Gabriel Bozyel Björn Ohlsson Utbildningskontoret 08-550 222 41

Läs mer

OBS! För Idrottshallen/Bollhallen gäller särskild ordning beträffande prioritering (bilaga 1).

OBS! För Idrottshallen/Bollhallen gäller särskild ordning beträffande prioritering (bilaga 1). Policy för uthyrning av Töreboda kommuns lokaler Töreboda kommun har lokaler som utanför ordinarie verksamhet kan hyras ut för olika aktiviteter och arrangemang. Föreningslivet i Töreboda kommun är ett

Läs mer

KÅRHUS ÖRAT, PLAN 10 NYTTJANDERÄTTSVILLKOR. 3 Efter festen 3:1 Städning 3:2 Utcheckning 3:2:1 Skador 3:2:2 Fakturering

KÅRHUS ÖRAT, PLAN 10 NYTTJANDERÄTTSVILLKOR. 3 Efter festen 3:1 Städning 3:2 Utcheckning 3:2:1 Skador 3:2:2 Fakturering NYTTJANDERÄTTSVILLKOR KÅRHUS ÖRAT, PLAN 10 1 Före festen 1:1 Bokning 1:1:1 Vem kan boka? 1:1:2 Kostnader 1:1:3 Avbokning 1:2 Incheckning 1:3 Ljud/Ljus 1.3.1 Porslin 2 Under festen 2:1 Lokal 2:1:1 YtterÖrat

Läs mer

1 (5) TAXOR 2012. I kommunens gymnastiksalar, idrottshallar och idrottsplatser. Subventioner vid Glysisvallen AB:s anläggningar

1 (5) TAXOR 2012. I kommunens gymnastiksalar, idrottshallar och idrottsplatser. Subventioner vid Glysisvallen AB:s anläggningar 1 (5) 20120101 TAXOR 2012 I kommunens gymnastiksalar, idrottshallar och idrottsplatser Subventioner vid Glysisvallen AB:s anläggningar 20120101 2 (5) Hyressättning i kommunala gymnastiksalar, idrottshallar

Läs mer

Fördelningsprinciper

Fördelningsprinciper Fördelningsprinciper Fördelningsprinciper för idrottsanläggningar Det är en stor efterfrågan på kommunens lokaler och anläggningar för idrottsverksamhet. Därför har kultur- och fritidsnämnden tagit fram

Läs mer

TAXOR OCH UTHYRNINGSPRINCIPER

TAXOR OCH UTHYRNINGSPRINCIPER TAXOR OCH UTHYRNINGSPRINCIPER Idrottshallar och gymnastiksalar Stenungsund Arena: Idrottshall Bordtennis/danslokal Brottning/judolokal Ishall Sammanträdesrum Friidrottsanläggning Fotbollsplaner Kommunala

Läs mer

PRISLISTA idrotts- anläggningar och hallar, skollokaler, simhall, bibliotek

PRISLISTA idrotts- anläggningar och hallar, skollokaler, simhall, bibliotek Sida 1 av 6 PRISLISTA idrotts- anläggningar och hallar, skollokaler, simhall, bibliotek Gäller fr o m 2014-01-01 Bildarkivet gäller fr 2011-12-01 Allmänna anvisningar För olika brukarkategorier har olika

Läs mer

Taxor och avgifter Principer och regler 2015

Taxor och avgifter Principer och regler 2015 Taxor och avgifter Principer och regler 2015 Beslutade i KF 2014-11-18 Innehåll Sid 1. Allmän information Sid 2. Målsättning & prioritering vid fördelning av tider Sid 3. Hyresregler Sid 4-8. Taxor och

Läs mer

Taxor och avgifter. Kultur- och Fritidsnämnden 2010-05-05

Taxor och avgifter. Kultur- och Fritidsnämnden 2010-05-05 Taxor och avgifter Kultur- och Fritidsnämnden 2010-05-05 I denna folder finner du upplysningar om vad kostnaden är för att nyttja en samlingslokal eller idrottshall i Lomma kommun. Här finner du även uppgifter

Läs mer

Taxor & avgifter (idrottsanläggningar)

Taxor & avgifter (idrottsanläggningar) Taxor & avgifter (idrottsanläggningar) Anläggning Solnaföre ning Seniortax a Externföre ning Privatkund Hallar/gymnastiksalar Bollhall 266:-/tim 400:-/tim Stor gymnastiksal (matcher 212:-/tim 319:-/tim

Läs mer

Reglemente för Föreningens lokaler

Reglemente för Föreningens lokaler Reglemente för Föreningens lokaler Antaget:? Ändrat: 2013-10-01 1 kap Allmänna bestämmelser 1 Denna instruktion innehåller bestämmelser om nyttjande, drift, skötsel, underhåll och uthyrning av de lokaler

Läs mer

UTHYRNINGSMANUAL NYTTJANDERÄTTSVILLKOR KÅRHUS ÖRATS

UTHYRNINGSMANUAL NYTTJANDERÄTTSVILLKOR KÅRHUS ÖRATS UTHYRNINGSMANUAL NYTTJANDERÄTTSVILLKOR KÅRHUS ÖRATS FESTLOKAL DRIFTCHEF: DC@ORAT.NU 0733 45 59 31 1 Före festen 1:1 Bokning 1:1:1 Vem kan boka? 1:1:2 Kostnader 1:1:3 Kontrakt 1:1:4 Avbokning 1:2 Incheckning

Läs mer

Avgifter för lokaler och idrottsplatser

Avgifter för lokaler och idrottsplatser Avgifter för lokaler och idrottsplatser Taxor för privatpersoner och företag Idrotts- och fritidsförvaltningen Gällande från och med 2012-01-01 www.karlskrona.se Taxor gällande för PRIVATPERSONER, FÖRETAG

Läs mer

Speciella arrangemang 2. Allmänna taxor 2 Nycklar *... 2 Teknisk utrustning... 2 Extra personal... 2

Speciella arrangemang 2. Allmänna taxor 2 Nycklar *... 2 Teknisk utrustning... 2 Extra personal... 2 Köping1000, v4.1, 2014-01-30 Vår beteckning 1 (14) s taxor och avgifter, 2015 Innehåll Speciella arrangemang 2 Allmänna taxor 2 Nycklar *... 2 Teknisk utrustning... 2 Extra personal... 2 Idrottsanläggningar,

Läs mer

Lokaltaxor. Gäller från 080101

Lokaltaxor. Gäller från 080101 Lokaltaxor Gäller från 080101 Lokaltaxor Taxa A Föreningar och studieförbund som bedriver verksamhet för personer till och med 20 år, pensionärsföreningar och föreningar för funktionshindrade, enligt

Läs mer

utöver ordinarie arbetstid och extra bemanning vid arrangemang samt kontroll av städning vid festarrangemang ikatrineholms tätort.

utöver ordinarie arbetstid och extra bemanning vid arrangemang samt kontroll av städning vid festarrangemang ikatrineholms tätort. * Personal Kommunstyrelsens handling nr 48/2011 Hyror och gifter 2012 Momsbelagda objekt Dagspris kr inkl. moms Nytt pris Kommentar Mobila scenen första dagen 780 860 Transport tillkommer Mobila scenen

Läs mer

Juli 2014 Sidan 1 KULTUR OCH FRITID. HYRESPRISLISTA och REGLER FÖR UTHYRNING OCH DEBITERING AV LOKALER

Juli 2014 Sidan 1 KULTUR OCH FRITID. HYRESPRISLISTA och REGLER FÖR UTHYRNING OCH DEBITERING AV LOKALER Juli 2014 Sidan 1 KULTUR OCH FRITID HYRESPRISLISTA och REGLER FÖR UTHYRNING OCH DEBITERING AV LOKALER Sidan 2 REGLER FÖR UTHYRNING AV LOKALER Allmänt Kultur och Fritidsförvaltningen (KFF) hyr ut lokaler,

Läs mer

Upplåtelse av Blå Hallen och Gyllene Salen 2015

Upplåtelse av Blå Hallen och Gyllene Salen 2015 SID 1 (6) 2014-01-01 Upplåtelse av Blå Hallen och Gyllene Salen 2015 Lokalhyra För närvarande utgår ingen moms på lokalhyra. Blå Hallen 60 000:- Gyllene Salen 60 000:- Båda lokalerna 110 000:- Tillkommande

Läs mer

Ändring av avgifter för nyttjande av fritidsservice - Edsvail

Ändring av avgifter för nyttjande av fritidsservice - Edsvail Sammanträdes protokoll Sammanträdesdatum 2011-05-03 Sidan 4 av 8 30/2011 Dnr 2011/39 KFN.110 Ändring av avgifter för nyttjande av fritidsservice - Edsvail I ärendet föreligger tjänsteutlåtande 2011-04-26

Läs mer

VILLKOR OCH AVGIFTER FÖR

VILLKOR OCH AVGIFTER FÖR Antagen av Servicenämnden 15-04-28 VILLKOR OCH AVGIFTER FÖR LOKALER, ANLÄGGNINGAR, SERVICEDEPÅ 2015-07-01-2016-06-30 Avgifter lok-anl 150701--160630 Bibbi J 1 Villkor och avgifter som gäller för nyttjande

Läs mer

Utredning taxor för vuxna i föreningslivet

Utredning taxor för vuxna i föreningslivet Utredning taxor för vuxna i föreningslivet Bakgrund och uppdrag I Huddinge kommun har all föreningsverksamhet inklusive studieförbunden oavsett ålder på deltagarna, 0-taxa för träning, seriespel, interna

Läs mer

HYRESTAXOR R 2006 SAMLINGSLOKALER

HYRESTAXOR R 2006 SAMLINGSLOKALER 1 HYRESTAXOR R 2006 Bidragsberättigade föreningar och organisationer erlägger 20:-tim för sin ordinarie verksamhet i alla lokaler utom sporthallar där taxan är 30:-/tim under fastställd normalsäsong. För

Läs mer

Taxor och avgifter gällande idrottsoch fritidsanläggningar

Taxor och avgifter gällande idrottsoch fritidsanläggningar Kommunal författningssamling Taxor och avgifter gällande idrottsoch fritidsanläggningar Motala kommun Beslutsinstans: Kommunfullmäktige Diarienummer: 11/KS 0301, 13/KS 0245 Datum: 2012-02-27, 2013-12-16

Läs mer

Ny modell för matchavgifter och planhyror

Ny modell för matchavgifter och planhyror Dnr KFN-2013-429 Dpl 01 sid 1 (5) KULTUR- OCH FRITIDSFÖRVALTNINGEN Ekonomistab Tjänsteyttrande 2013-09-30 Pär Nyberg, 054-5402356 par.nyberg@karlstad.se Ny modell för matchavgifter och planhyror Dnr KFN-2013-429

Läs mer

Information. om bidrag, taxor m.m. KULTUR- OCH FRITIDSFÖRVALTNINGEN Eivor Johnsson 976378 ungdom- och föreningsansvarig eivor.johnsson@ockero.

Information. om bidrag, taxor m.m. KULTUR- OCH FRITIDSFÖRVALTNINGEN Eivor Johnsson 976378 ungdom- och föreningsansvarig eivor.johnsson@ockero. Information om bidrag, taxor m.m. KULTUR- OCH FRITIDSFÖRVALTNINGEN Eivor Johnsson 976378 ungdom- och föreningsansvarig eivor.johnsson@ockero.se kontaktperson kulturföreningar Lotta Magnusson Nyberg 976290

Läs mer

Taxor, avgifter och uthyrningsbestämmelser

Taxor, avgifter och uthyrningsbestämmelser Kultur och fritid 2015-01-01 Taxor, avgifter och uthyrningsbestämmelser Antagna av kultur och fritidsnämnden. och börja gälla 2015-01-01. Hörby kommun 242 80 Hörby Besöksadress: Ringsjövägen 4 Tel: 0415-37

Läs mer

SOLLENTUNA FÖRFATTNINGSSAMLING

SOLLENTUNA FÖRFATTNINGSSAMLING Avgifter för nyttjande av fritidsservice Fastställda av kultur- och fritidsnämnden 2009-11-12, 112 Från och med 2004-01-01 är kultur- och fritidsnämnden bemyndigad att fastställa dessa avgifter. Reviderade

Läs mer

Taxor och avgifter 2015. (Antagen kfn 105 141209)

Taxor och avgifter 2015. (Antagen kfn 105 141209) Taxor och avgifter 2015 (Antagen kfn 105 141209) Personal/vaktmästarservice/arbetsfordon/maskiner/utrustning Vid arrangemang och övrigt behov av personal, vaktmästarservice, arbetsfordon eller maskiner,

Läs mer

TAXOR OCH AVGIFTER. Kultur och fritid, bibliotek Taxor och avgifter 2015

TAXOR OCH AVGIFTER. Kultur och fritid, bibliotek Taxor och avgifter 2015 Kultur och fritid, bibliotek Taxor och avgifter 2015 Antagen av kommunfullmäktige den 18 december 2014 Innehållsförteckning Idrottshallar... 2 Konstgräs... 3 Gräs och grusplaner... 4 Kulturlokaler... 5

Läs mer

1 november 30 april 700 kr /vecka. Vinteruppläggning Längd i meter. Köplats. 200 kr /år. Taxor inom kultur- och fritidsnämndens verksamhetsområde

1 november 30 april 700 kr /vecka. Vinteruppläggning Längd i meter. Köplats. 200 kr /år. Taxor inom kultur- och fritidsnämndens verksamhetsområde Taxor inom kultur- och fritidsnämndens verksamhetsområde Fastställd av kommunfullmäktige 2014-12-10 212 att gälla fr o m 2015-01-01. Ersätter 2014 Taxor inom kultur- och fritidsnämndens verksamhetsområde

Läs mer

Idrottstjänster - prislista, principer och anvisningar

Idrottstjänster - prislista, principer och anvisningar Idrottstjänster - prislista, principer och anvisningar tas i bruk 1.1.2015 Kultur- och fritidsnämnden 22.1.2014 Ändring av hyressubventionering för vuxna (sid 6) Kommunfullmäktige 8.12.214 www.korsholm.fi/fritid

Läs mer

Priser för att hyra Blå Hallen och Gyllene Salen 2013

Priser för att hyra Blå Hallen och Gyllene Salen 2013 STADSLEDNINGSKONTORET SID 1 (6) 2012-01-01 Priser för att hyra Blå Hallen och Gyllene Salen 2013 (Priser för hyra och tillhörande tjänster efter 2013 beslutas under året.) Hyra På hyra utgår för närvarande

Läs mer

AVGIFTER OCH HYROR FÖR KOMMUNENS IDROTTS- OCH OCH FRITIDSANLÄGGNINGAR (Gäller from 2009-07-01)

AVGIFTER OCH HYROR FÖR KOMMUNENS IDROTTS- OCH OCH FRITIDSANLÄGGNINGAR (Gäller from 2009-07-01) AVGIFTER OCH HYROR FÖR KOMMUNENS IDROTTS- OCH OCH FRITIDSANLÄGGNINGAR (Gäller from 2009-07-01) IDROTTSPLATSER HYRA 2009 Seriespelande herrlag Seriespelande damlag Övriga lag (fr o m P 10 och F 10) 33 500,-/år

Läs mer

Taxor & avgifter 2015 Badavgifter, lokal- och planhyror, logi, IP Skogen, Teknisk service och lotterier

Taxor & avgifter 2015 Badavgifter, lokal- och planhyror, logi, IP Skogen, Teknisk service och lotterier Taxor & avgifter 2015 Badavgifter, lokal- och planhyror, logi, IP Skogen, Teknisk service och lotterier Innehåll Bokning Så här gör du om du vill boka...sidan 3 Kungsbacka simhall & Fjärås Fritidscenter

Läs mer

Taxor och avgifter. Fritidsnämnden, Skövde kommun. Reviderad 2015-07-01

Taxor och avgifter. Fritidsnämnden, Skövde kommun. Reviderad 2015-07-01 Taxor och avgifter Fritidsnämnden, Skövde kommun Reviderad 2015-07-01 Fritidsförvaltningen Datum 2015-07-01 Taxor och avgifter Taxor och avgifter beslutade 2006-06-16, med revideringar enl. beslut FRN

Läs mer

Hyror och avgifter i kommunens lokaler och fritidsanläggningar

Hyror och avgifter i kommunens lokaler och fritidsanläggningar Styrdokument Hyror och avgifter i kommunens lokaler och fritidsanläggningar Katrineholms kommuns författningssamling (KFS nr 4.11) Senast reviderad av kommunfullmäktige, 108 Antagen av kommunfullmäktige

Läs mer

SMÅBÅTSHAMNEN ÅHUS Moms tillkommer 1 maj 31 oktober Bredd i meter < 3,0 m 2 226:- 3,7 m 2 856:- 4,4 m 3 267:- 5,1 m 4 268:- >5,1 m 5 348:-

SMÅBÅTSHAMNEN ÅHUS Moms tillkommer 1 maj 31 oktober Bredd i meter < 3,0 m 2 226:- 3,7 m 2 856:- 4,4 m 3 267:- 5,1 m 4 268:- >5,1 m 5 348:- -1-2014 Taxor inom kultur- och fritidsnämndens verksamhetsområde Fastställd av kommunfullmäktige 2013-12-10 284 att gälla fr o m 2014-01-01. Ersätter 2013 Taxor inom kultur- och fritidsnämndens verksamhetsområde

Läs mer

Kultur- och fritidskontoret LATHUND. Söka/ skicka förfrågningar om lediga lokaler

Kultur- och fritidskontoret LATHUND. Söka/ skicka förfrågningar om lediga lokaler Kultur- och fritidskontoret LATHUND Söka/ skicka förfrågningar om lediga lokaler Lokalbokningar På kommunens hemsida kan man titta på bokningar, skicka bokningsförfrågningar och få information om lokaler

Läs mer

Taxor och avgifter. Kultur- och fritidsförvaltningen. Antaget av kommunfullmäktige 2015-06-15 och gäller från och med 2015-07-01.

Taxor och avgifter. Kultur- och fritidsförvaltningen. Antaget av kommunfullmäktige 2015-06-15 och gäller från och med 2015-07-01. Kultur- och fritidsförvaltningen Taxor och avgifter Antaget av kommunfullmäktige 2015-06-15 och gäller från och med 2015-07-01. Adress Tel 0480-45 00 00 vx 2 (17) INNEHÅLLSFÖRTECKNING SID Idrottsanläggningar

Läs mer

Villkor och fördelningsmodell för uthyrning av idrottsanläggningar och skollokaler i Botkyrka

Villkor och fördelningsmodell för uthyrning av idrottsanläggningar och skollokaler i Botkyrka 1[17] Villkor och fördelningsmodell för uthyrning av idrottsanläggningar och skollokaler i Botkyrka kommun Innehållsförteckning Villkor och fördelningsmodell för uthyrning av idrottsanläggningar och skollokaler

Läs mer

Tjänsteskrivelse Ishall A och B, taxor externa hyresgäster

Tjänsteskrivelse Ishall A och B, taxor externa hyresgäster Ärende 4 ÅSA BORGLUND SID 1/4 FÖRENINGSSAMORDNARE 08-587 851 69 ASA.BORGLUND@VALLENTUNA.SE FRITIDSNÄMNDEN Tjänsteskrivelse Ishall A och B, taxor externa hyresgäster Förslag till beslut Istaxan för externa

Läs mer

Prislista för kommunala lokaler och anläggningar 2014

Prislista för kommunala lokaler och anläggningar 2014 Prislista för kommunala lokaler och anläggningar 2014 2014-04-23 Piteå kommuns idrottsanläggningar och samlingslokaler Kultur, park och fritid har uppdraget att tillgodose behovet av anläggningar och lokaler

Läs mer

Taxor och avgifter 2015

Taxor och avgifter 2015 Taxor och avgifter 2015 Kategoriindelning, taxor och avgifter Kategori ett (1) Hos kommunstyrelsen eller annan nämnd bidragsberättigade föreningar Kommunens egna förvaltningar, skolornas och barnomsorgens

Läs mer

UTHYRNINGSINFORMATION

UTHYRNINGSINFORMATION UTHYRNINGSINFORMATION ALLMÄNNA VILLKOR Ansvarig Ansvarig person 20 år eller äldre, skall underteckna hyreskontrakt och närvara på Sonnarp under hyrestiden för att uthyrning skall ske. Anläggningen Anläggningen

Läs mer

Föreningshuset Gasellen Hellbergssalen

Föreningshuset Gasellen Hellbergssalen Föreningshuset Gasellen Hellbergssalen Hyresvillkor upprättade 2015-02-17. Fastställda av styrelsen för HSB brf. Gasellen per den 2015-04-14. 1 Bokning av lokalen Hellbergssalen Hyresvillkor för Hellbergssalen

Läs mer

Avgifter inom Kultur och Fritid 2012

Avgifter inom Kultur och Fritid 2012 1 (17) 2012-01-01 Avgifter inom Kultur och Fritid 2012 Kultur- och fritidsnämnden får tillämpa enhetspris om det är påkallat av affärsmässiga eller andra icke diskriminerande skäl (detta regleras via delegationsordningen).

Läs mer

Årshjul och former för dialog och samverkan med föreningar

Årshjul och former för dialog och samverkan med föreningar 2015-03-30 SID 1/6 Årshjul och former för dialog och samverkan med föreningar 1. Kontaktvägar/ ingångar a) till Idrott- och friluftsenheten (IoF); frågor om - bokningar och tider: lokalbokning@vallentuna.se

Läs mer

Hyror och avgifter vid hyra av lokaler och idrottsanläggningar.

Hyror och avgifter vid hyra av lokaler och idrottsanläggningar. 2014 Hyror och avgifter vid hyra av lokaler och idrottsanläggningar. orebro.se/foreningsstod Innehåll Inledning Avboknngsregler Bollhallar Mindre gymnastikhallar Gymnastikhallar Idrottshuset och Mellringe

Läs mer

Hyreskontrakt Hyresvärdens ex.

Hyreskontrakt Hyresvärdens ex. lördag den 11 april 2009 1/5 Hyreskontrakt Hyresvärdens ex. Var god ange bokningnr vid betalning! Ditt bokningsnr:. Hyresvärd Hyresgäst Föreningen för Rörelsehindrade Barn och Ungdomar RBU Halland Produkt

Läs mer

REGLER FÖR BIDRAG TILL FÖRENINGAR I HALLSTAHAMMARS KOMMUN GÄLLANDE FR O M 2010-07-01

REGLER FÖR BIDRAG TILL FÖRENINGAR I HALLSTAHAMMARS KOMMUN GÄLLANDE FR O M 2010-07-01 REGLER FÖR BIDRAG TILL FÖRENINGAR I HALLSTAHAMMARS KOMMUN GÄLLANDE FR O M 2010-07-01 BIDRAGSBERÄTTIGAD FÖRENING Bidrag kan utgå till ideell förening med ungdomsverksamhet som arbetar efter demokratiska

Läs mer

Anders Lerner 08-523 068 32 Anders.lerner@sodertalje.se. Åtgärder med anledning av medborgarförslaget Kung för en dag

Anders Lerner 08-523 068 32 Anders.lerner@sodertalje.se. Åtgärder med anledning av medborgarförslaget Kung för en dag 1 (2) 2013-05-13 Tjänsteskrivelse Kontor Kultur- och fritidskontoret Handläggare Anders Lerner 08-523 068 32 Anders.lerner@sodertalje.se Kultur- och fritidsnämnden Åtgärder med anledning av medborgarförslaget

Läs mer

Taxor och avgifter. Fritidsnämnden, Skövde kommun. Reviderad 2014-08-01

Taxor och avgifter. Fritidsnämnden, Skövde kommun. Reviderad 2014-08-01 Taxor och avgifter Fritidsnämnden, Skövde kommun Reviderad 2014-08-01 Fritidsförvaltningen Datum 2014-08-01 Taxor och avgifter Taxor och avgifter beslutade 2006-06-16, med revideringar enl. beslut FRN

Läs mer

Tillfällig uthyrning av lokaler

Tillfällig uthyrning av lokaler Räddningstjänsten Tillfällig uthyrning av lokaler Allmänt Detta dokument gäller för lokaler som tillfälligt hyrs ut till andra ändamål än de normalt används till, t ex för övernattning, disco, fest etc.

Läs mer

Regler för uthyrning av lokaler för föreningsverksamhet,

Regler för uthyrning av lokaler för föreningsverksamhet, Regler för uthyrning av lokaler för föreningsverksamhet, Mariestads kommun. Medborgarkontoret Stadshuset, Mariestads kommun Kyrkogatan 2 542 30 MARIESTAD 0501-75 51 60 Kommunstyrelsen 2012-12-20 Sida:

Läs mer

(Marstrands Frikyrkoförsaml. - IP Marstrand Särskilt arrendeavtal)

(Marstrands Frikyrkoförsaml. - IP Marstrand Särskilt arrendeavtal) Nedanstående taxor gäller fr o m 1/1 2007, om inget annat anges. IDROTTSANLÄGGNINGAR UTOMHUS Sida 1 (14) FOTBOLL OCH FRIIDROTT IK Kongahälla Ytterby IS Kode IF Hermansby IF Kongahälla AIK - IP Kongevi,

Läs mer

HYROR OCH AVGIFTER 2009

HYROR OCH AVGIFTER 2009 HYROR OCH AVGIFTER 2009 IDROTTSPLATSER/ARRANGEMANG Taxa 1* Taxa 2** A-plan per match 500 2000 A-plan per match (Superettan och däröver) 2500 5000 Övriga planer/match 11-mannalag 100 500 Övriga planer/match7-mannalag

Läs mer

Rutiner för upplåtelse av kommunens idrottshallar och gymnastiksalar

Rutiner för upplåtelse av kommunens idrottshallar och gymnastiksalar 1 (5) Rutiner för upplåtelse av kommunens idrottshallar och gymnastiksalar Innehåll Rutiner för upplåtelse av kommunens idrottshallar och gymnastiksalar 2 Prioritering av kundgrupper...2 Vardagskvällar

Läs mer

TAXOR OCH AVGIFTER VID ÅSTORPS KOMMUNS BIBLIOTEK SAMT IDROTTS- OCH FRITIDSANLÄGGNINGAR M M ÅR 1999.

TAXOR OCH AVGIFTER VID ÅSTORPS KOMMUNS BIBLIOTEK SAMT IDROTTS- OCH FRITIDSANLÄGGNINGAR M M ÅR 1999. TAXOR OCH AVGIFTER VID ÅSTORPS KOMMUNS BIBLIOTEK SAMT IDROTTS- OCH FRITIDSANLÄGGNINGAR M M ÅR 1999. "Utdrag ur allmänna bestämmelser för uthyrning av fritidsanläggningar". Kategoriindelning för avgifter.

Läs mer

SIMHALL. Actic/Motionshall Gällande dagspriser Motionshall Actic hyr motionshallen from 1/11-09

SIMHALL. Actic/Motionshall Gällande dagspriser Motionshall Actic hyr motionshallen from 1/11-09 TAXOR KULTUR OCH FRITID fr.o.m. 2013-07-01 SIMHALL Västerviks Simhall BAD Vuxen (17 år-) 50: - 10 st vuxen (giltigt 1 år) 450: - Ungdom (4-16 år) 30: - 10 st ungdom (giltigt 1 år) 250: - Pensionär 35:

Läs mer

Lokaluthyrning 2010-2011

Lokaluthyrning 2010-2011 Lokaluthyrning 2010-2011 Idrottsanläggningar, sporthallar, lokaler och gymnastiksalar Stephan Forsström Tfn: 08-530 615 11 Botkyrka kommun 147 85 Tumba www.botkyrka.se/fritid 1 [7] Idrott & anläggning

Läs mer

REGLER FÖR UPPLÅTELSE OCH BOKNING AV FÖRSAMLINGENS LOKALER

REGLER FÖR UPPLÅTELSE OCH BOKNING AV FÖRSAMLINGENS LOKALER PETRUSGÅRDEN, JÄMSHÖG REGLER FÖR UPPLÅTELSE OCH BOKNING AV FÖRSAMLINGENS LOKALER OLOFSTRÖMS KYRKA OCH FÖRSAMLINGSGÅRD INNEHÅLLSFÖRTECKNING Planskiss, Petrusgården 3 Planskiss, Olofströms församlingsgård

Läs mer

LOKALHYRA HFF Klubblokal

LOKALHYRA HFF Klubblokal LOKALHYRA HFF Klubblokal HYR HÖRBYS BÄSTA FEST OCH KONFERENSLOKAL. LUFTIGA 120 KVADRATMETER FÖR 10-100 PERSONER. NYLAGT TÅLIGT PARKETTGOLV. BILDKANON OCH FILMDUK FINNS. FUNKTIONELLT KÖK MED SPIS, UGN,

Läs mer

Beslutat av kultur- och fritidsnämnden, 2014-12-04, 134

Beslutat av kultur- och fritidsnämnden, 2014-12-04, 134 1 Bidragsnormer Beslutat av kultur- och fritidsnämnden, 2014-12-04, 134 Bidrag till idrottsföreningar Allmänna bestämmelser Kultur- och fritidsnämnden fastställer normer för bidrag till barn- och ungdomsföreningar.

Läs mer

TEKNIK- OCH FRITIDSFÖRVALTNINGEN

TEKNIK- OCH FRITIDSFÖRVALTNINGEN Justerade taxor = kursiv stil Taxor för pensionärer avser heltidspensionärer. TÖLLSTORPSHALLEN, BÄCKAHALLEN OCH HILLERSTORPS SPORTHALL Mån - Tor 17-20 150,00 150,00 Övrig tid 100,00 100,00 Badmintonspel

Läs mer

Taxor och avgifter. Fr o m 1 augusti 2012. Bibliotek. Båtplatser. Fritidsgårdar. Flytvästar. Gymnastiksalar. Idrottsanläggningar.

Taxor och avgifter. Fr o m 1 augusti 2012. Bibliotek. Båtplatser. Fritidsgårdar. Flytvästar. Gymnastiksalar. Idrottsanläggningar. Taxor och avgifter Fr o m 1 augusti 2012 Bibliotek Båtplatser Fritidsgårdar Flytvästar Gymnastiksalar Idrottsanläggningar Kronan N3 Kulturskola N3 lokaler Samlingslokaler Scenvagn INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Läs mer

Svar på motion från Metin Hawsho (fp) med rubriken"anlägg en konstgräsplan i Hovsjö" Dm KS07/378-826

Svar på motion från Metin Hawsho (fp) med rubrikenanlägg en konstgräsplan i Hovsjö Dm KS07/378-826 Södertälje kommun Sammanträdesprotokoll Kommunstyrelsen 2008-10-24 194 Svar på motion från Metin Hawsho (fp) med rubriken"anlägg en konstgräsplan i Hovsjö" Dm KS07/378-826 Sammanfattning av ärendet Metin

Läs mer

Regler vid Bokning och uthyrning av Husbil Stall Uppegården.

Regler vid Bokning och uthyrning av Husbil Stall Uppegården. Regler vid Bokning och uthyrning av Husbil Stall Uppegården. Bokningsavgift. Depositionen / bokningsavgift på 3.000,- betalas senast 3 dagar efter bokning av husbilen. Betalning av hyresbeloppet. Hyresbelopp

Läs mer

Ansökan om uthyrning i andra hand. Avtal om uthyrning i andra hand

Ansökan om uthyrning i andra hand. Avtal om uthyrning i andra hand Blankett för: Ansökan om uthyrning i andra hand och Avtal om uthyrning i andra hand OBS! Vid uthyrning i andra hand i fastigheten Bojen10, skall denna Ansökan om uthyrning i andra hand och Avtal om uthyrning

Läs mer

Avtal med Kalmarsalen Konferens & Evenemang AB

Avtal med Kalmarsalen Konferens & Evenemang AB TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Ola Johansson 2014-12-11 KS 2014/1036 0480-45 34 11 Kommunfullmäktige Avtal med Kalmarsalen Konferens & Evenemang AB Förslag till beslut Kommunfullmäktige

Läs mer

PRISLISTA - GYMNASTIKSALAR

PRISLISTA - GYMNASTIKSALAR PRISLISTA - GYMNASTIKSALAR SF K (ny) K UlF (ny) UlF Kostnader för eventuell polisbevakning, sjukvård m fl samt alla vakter 15% 18% 30% 20% 40% utöver ordinarie vaktmästare som tjänstgör, betalas av arrangören.

Läs mer

Hyresregler Semesterbyn Kåranäs

Hyresregler Semesterbyn Kåranäs När blir min stugbokning bindande? Bokningen är bindande så snart ni har betalat 20% av hyran (eller hela hyran), senast 10 dagar efter bokningstillfället. Vid bokning 30 dagar eller senare innan ankomst

Läs mer

Kultur- och fritidsnämndens hyror och avgifter 2014

Kultur- och fritidsnämndens hyror och avgifter 2014 Kultur- och fritidsnämndens hyror och avgifter 2014 Gäller fr.o.m. 2014-01-01 Antagen av kommunfullmäktige 2013-11-19 Kontaktuppgifter uthyrning kultur-och fritidslokaler: Kultur-och fritidsförvaltningen,

Läs mer

Taxor och avgifter. för bokningsbara lokaler i Lindesbergs kommun. Strategi Plan/program Riktlinje Regler och instruktioner

Taxor och avgifter. för bokningsbara lokaler i Lindesbergs kommun. Strategi Plan/program Riktlinje Regler och instruktioner Taxor och avgifter för bokningsbara lokaler i Lindesbergs kommun Strategi Plan/program Riktlinje Regler och instruktioner Fastställt av: Kommunfullmäktige Datum: 2012-12-11 199, giltigt från och med 1

Läs mer

IDROTTSTJÄNSTER PRISLISTA OCH RESERVERINGSDIREKTIV

IDROTTSTJÄNSTER PRISLISTA OCH RESERVERINGSDIREKTIV IDROTTSTJÄNSTER PRISLISTA OCH RESERVERINGSDIREKTIV ALLMÄNNA PRINCIPER FÖR UTHYRNING I enlighet med Borgå stads förvaltnings- och verksamhetsstadga är det bildningsnämnden som fattar beslut om avgifter

Läs mer

Säkerhetsföreskrifter Gäller från och med 2014-10-01

Säkerhetsföreskrifter Gäller från och med 2014-10-01 1 (6) Gäller från och med 2014-10-01 INNEHÅLL SID 1 Allmänt... 2 1.1 Omfattning... 2 1.2 Informationsskyldighet... 2 1.3 Giltighet... 2 2 Informationssäkerhet... 2 2.1 Sekretess... 2 2.2 Hanteringsregler...

Läs mer

Beskrivning av Utsikten

Beskrivning av Utsikten Brf. Månberget 2009-12-14 Hyr gästrummet Utsikten Beskrivning av Utsikten Rummet har en magnifik utsikt över Mysingen och hamnområdet genom sina stora fönster på långsidan. Här finns matplats för 20 personer

Läs mer

Taxa KS 2014:198-206. 2014-11-17 131 Fr o m 2015-01-01 och tillsvidare BOWLINGHALLEN 2015

Taxa KS 2014:198-206. 2014-11-17 131 Fr o m 2015-01-01 och tillsvidare BOWLINGHALLEN 2015 Dokumentnamn TAXA FÖR FRITIDSANLÄGGNINGAR Gällivare Kommun Dokumenttyp Diarienummer Taxa KS 2014:198-206 Beslutad av Framtagen av Kommunfullmäktige Service- och tekniknämnden Service- och fritidsenheten

Läs mer

Brandskydd vid tillfällig uthyrning av samlingslokaler

Brandskydd vid tillfällig uthyrning av samlingslokaler Brandskydd vid tillfällig uthyrning av samlingslokaler 1 Inledning Denna information riktar sig till dig som hyr ut eller upplåter lokaler tillfälligt för till exempel dans eller fester. Här är några enkla

Läs mer

Mars 2005. Information om brandskydd vid tillfällig uthyrning av samlingslokaler

Mars 2005. Information om brandskydd vid tillfällig uthyrning av samlingslokaler Mars 2005 Information om brandskydd vid tillfällig uthyrning av samlingslokaler Denna information riktar sig till dig som hyr ut eller upplåter lokaler tillfälligt för till exempel dans eller fester. Här

Läs mer

Ann-Christine Mohlin 08-523 027 45 ann-christine.molin@sodertalje.se

Ann-Christine Mohlin 08-523 027 45 ann-christine.molin@sodertalje.se 1 (4) 2010-05-17 Tjänsteskrivelse Dnr ÄON 11/23 Kontor Äldreomsorgskontoret Handläggare Ann-Christine Mohlin 08-523 027 45 ann-christine.molin@sodertalje.se Äldreomsorgsnämnden Äldreomsorgsnämndens delårsbokslut

Läs mer

Produktionsstart av tillbyggnad av Wijbackens vård- och omsorgsboende

Produktionsstart av tillbyggnad av Wijbackens vård- och omsorgsboende 1 (4) TJÄNSTESKRIVELSE 2015-05-18 Social- och omsorgskontoret Kommunstyrelsen Äldreomsorgsnämnden Hölö-Mörkö kommundelsnämnd Produktionsstart av tillbyggnad av Wijbackens vård- och omsorgsboende Dnr: ÄON

Läs mer

Avgifter inom Kultur- och fritidsförvaltningen 2015

Avgifter inom Kultur- och fritidsförvaltningen 2015 SIG300, v2.0, 2010-02-26 1 (18) Avgifter inom Kultur- och fritidsförvaltningen 2015 Kultur- och fritidsnämnden får tillämpa enhetspris om det är påkallat av affärsmässiga eller andra icke diskriminerande

Läs mer

Användning av Edsbergs slott uppdrag

Användning av Edsbergs slott uppdrag Kommunledningskontoret Tjänsteutlåtande Eva Carlsson Sidan 1 av 6 Kommunstyrelsen Användning av Edsbergs slott uppdrag Förslag till beslut Kommunledningskontoret föreslår att kommunstyrelsen beslutar följande.

Läs mer

Regler för lån av festlokaler i V-huset

Regler för lån av festlokaler i V-huset Regler för lån av festlokaler i V-huset Allmänt I V-huset är V-café är anpassat för att vara uppehållslokal för studenter som läser på LTH. V- husets foajé är en allmän kommunikationsyta för studenter,

Läs mer

Taxor Kultur och fritid 2015

Taxor Kultur och fritid 2015 Taxor Kultur och fritid 2015 Fira bröllop i museet! Lokaler i ungdoms miljöer hyrs inte ut till privata fester. Museet går däremot bra att Alingsås museum boka för bröllop och Plan 1 och 4 i museet: 1

Läs mer

Taxa för upplåtelse offentlig platsmark i Leksands kommun

Taxa för upplåtelse offentlig platsmark i Leksands kommun Taxa för upplåtelse offentlig platsmark i Leksands kommun Innehåll 1.1 Taxa för upplåtelser av offentlig plats.... 4 1.2 Försäljning.... 4 1.3 Byggetablering av olika slag.... 5 1.4 Evenemang el liknande....

Läs mer

FÖRENINGSBIDRAG. Handikappverksamhet. Dokumentet uppdaterat 2015-02-20 SKÖVDE KOMMUN

FÖRENINGSBIDRAG. Handikappverksamhet. Dokumentet uppdaterat 2015-02-20 SKÖVDE KOMMUN FÖRENINGSBIDRAG Handikappverksamhet Dokumentet uppdaterat 2015-02-20 SKÖVDE KOMMUN 1 ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 1:1 Rätt till bidrag Organisation i Skövde kommun som bedriver fritidsverksamhet för handikappade

Läs mer

Kultur- och fritidsnämndens hyror och avgifter 2015

Kultur- och fritidsnämndens hyror och avgifter 2015 Kultur- och fritidsnämndens hyror och avgifter 2015 Gäller fr.o.m. 2015-01-01 Antagen av kommunfullmäktige 2014-11-25 Kontaktuppgifter uthyrning: Kultur-och fritidsförvaltningen tel. 0340-88255 och 0340-88257

Läs mer

43 Information 1. Skrivelse från samrådsgruppen för handikapporganisationer.

43 Information 1. Skrivelse från samrådsgruppen för handikapporganisationer. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(10) 2013-12-18 Behandlade ärenden fritidsnämnden 38 Budgetuppföljning 2013-11-30. 39 Fritidsgårdsbidraget 2014. Bilaga 1. 40 Mötesdagar för fritidsnämnden 2014. 41 Förändring av

Läs mer

Sida 1 av 6. Hamnregler för Hille Båtklubb(HBK)

Sida 1 av 6. Hamnregler för Hille Båtklubb(HBK) Sida 1 av 6 Enligt Hille Båtklubbs stadgar åligger det styrelsen att utarbeta regler för hamnen. Följande regelverk fastställdes av årsmötet den 23 november 2013 Innehåll Definitioner... sid 2 Upplåtelse

Läs mer